Divisionsforeningens skriftlige Beretning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Divisionsforeningens skriftlige Beretning 2010-2011"

Transkript

1 BERETNING

2 Divisionsforeningens skriftlige Beretning Fotos: Per Kjærbye og portrætsfotos ved JUULP photography Design og tryk: Forstædernes Bogtrykkeri, 2600 Glostrup

3 2

4 artikler Formandens leder... 5 Engagement og samarbejde driver værket... 9 Highlights fra årets turneringer Dansk fodbold i verdensklasse Reserveligaen en ny og helt anden turnering Samarbejde og partnerskab Tilskuere i centrum Ungdommen ulmer DivisionsforeningenS bestyrelse, udvalg og repræsentanter Divisionsforeningens medarbejdere. 47 FAKTA

5 4

6 Kære Fodboldvenner Først og fremmest vil jeg gerne lykønske F. C. København med at vinde årets Superliga og Danmarksmesterskabet sammen med de flotte præstationer og resultater i Champions League og FC Nordsjælland med at hjemtage EB Cup trofæet for andet år i træk. I årets beretning vil jeg gerne takke Divisionsforeningens medlemmer for deres engagement og opbakning til det store stykke arbejde der er udført i den forgangne sæson. I sidste sæson blev der truffet store beslutninger om at revidere turneringsstrukturen og relancere Superliga navnet. I sæsonen 2010/11 har vi i særdeleshed fokuseret på implementeringen af disse beslutninger, hvor ethvert initiativ har været fokuseret på at skabe bedre sportslige og økonomiske rammer for fodboldklubberne. Den nye turneringsstruktur er efter sæsonen 2011/12 helt på plads med to gange 12 hold i Superligaen og 1. Division, to gange 16 hold i 2. Division Øst og Vest samt Reserveligaen, som allerede er i sin anden sæson. Den nye struktur er med til at skabe en øget sportslig, organisatorisk og kommerciel professionalisering sammen med en tydeligere profil og identitet i hver enkelt række. I 2. division har man netop færdiggjort en ny strategi, med identitet, vision og handlingsplan for 2. division. Handlingsplanen er konkret og ambitiøs, og 2. Division er nu i fuld gang med at realisere den. Strategien og handlingsplanen rummer helt konkrete initiativer som allerede er sat i søen og visionære elementer om samarbejde og udvikling, som ikke tidligere er set i dansk fodbold. Min opfattelse er, at 2. Divisionsklubberne kan være stolte og forventningsfulde på baggrund af arbejdet. I 1. division er vi i øjeblikket i gang med at evaluere testomgangen med det nye licenssystem erfaringerne herfra inddrages i den endelige udarbejdelse af licenssystemet for 1. division, som indføres i fuld skala fra sæsonen 2012/2013. Indførelsen af licenskrav i 1. Division blev besluttet i forbindelse med revisionen af turneringsstrukturen i anerkendelse af, at licenskrav er en væsentlig faktor når det gælder om at hæve det sportslige niveau og stabilisere de økonomiske rammer for klubberne i rækken. Det er en handlekraftig beslutning, som er taget og effektueret af 1. Division og mit gæt er, at historien vil fremhæve beslutningen som en af milepælene i dansk professionel fodbolds udvikling. Ved sæsonstart 2011/12 har vi netop lanceret to nye kommercielle hjemmesider, som er målrettet fodboldfans og interesserede i 1. og 2. divisionsfodbold. 5

7 Branding og markedsføring af Superligaen har stået højt på agendaen i år, og Superligaen har iværksat en række forskellige initiativer der skal være med til at skabe opmærksomhed omkring Superliga brandet. Superliga brandet med logo, branding sekvens, nyt sponsorkoncept og alle de øvrige elementer er kørt tungt i stilling i den forløbne sæson understøttet af lanceringen af Superliga.dk med Livecast og managerspil. Der arbejdes hele tiden videre med at udvikle branding og markedsføring, fx med fælles run down til kampstart for alle kampe i denne sæson. Vi har netop indledt en større indsats, som har til formål at få flere tilskuere til at gå til kampene på stadion i Superligaen. Her skal en række initiativer være med til at profilere dansk topfodbold og gøre det til en attraktiv oplevelse for fodboldinteresserede i alle aldre. I forlængelse af, at vi har aftalt, at der fra næste sæson kan spilles på kunstgræs i Herre DM, er vi er undervejs med formuleringen af projekt Bedre baner. Vi vil forsøge at etablere et ambitiøst projekt, som skal være med til at løfte banerne på de danske stadioner til næste niveau uanset banetype. Lykkes vi med det, har vi skabt endnu et udviklingsinitiativ som svarer på en af dansk klubfodbolds udfordringer. 6

8 Superligaklubberne enedes i den forløbne sæson om igen at sælge medierettighederne i fællesskab, og det er helt afgørende for sammenhængskraften i klubfodbolden. Medierettighederne til dansk klubfodbold for er i skrivende stund sendt i udbud, og vi glæder os meget til at en ny aftale kan præsenteres. Jeg vil også gerne takke DBU for det gode samarbejde omkring afviklingen af turneringerne, og det glæder mig særligt at samarbejdet i udvalget for Professionel Fodbold er kommet godt og konstruktivt fra start med DBU som medspiller i udviklingen af klubfodbolden. Udvalget blev relanceret i forlængelse af samarbejdsaftalen med DBU, som vi tiltrådte i marts I den kommende sæson vil vi også se indad og arbejde med det strategiske fokus i Divisionsforeningen. Arbejdet skal understøtte den positive udvikling i dansk professionel fodbold, og være med til at sikre, at vores aktiviteter i og på tværs af rækkerne er koordinerede og målrettede. Vi skal sikre, at foreningens struktur og kompetencer er tidssvarende og tilpasset medlemmer og aktiviteter. 7

9 Vigtigst for Divisionsforeningen er også i den kommende sæson at fastholde fokus på udviklingen af Superligaen, 1. division, 2. division og Reserveligaen. Vores målsætninger vil alle være drevet af et ønske om at forbedre de sportslige og økonomiske rammer for dansk fodbold. Jeg vil ønske Jer god fornøjelse med læsningen af årets beretning 2010/11. Vi har valgt at ændre formen, således at beretningen vil være bygget op omkring en række artikler, hvor du kan læse om udviklingen og resultaterne i den forgangne sæson og om de mange forskellige tiltag fra klubber og Divisionsforeningen. Jeg vil gerne endnu en gang takke for Jeres engagement og opbakning til vores arbejde, og jeg håber på at kunne fortsætte arbejdet sammen med Jer og den øvrige bestyrelse i den nye sæson. De bedste hilsner Thomas Christensen Formand i Divisionsforeningen God læsning! 8

10 Engagement og samarbejde driver værket Af Martin Tilsted-Petersen Udviklingen i dansk topfodbold rykker i disse år. Aldrig har resultaterne på banen været bedre, men også uden for banen har der været tryk på udviklingen. I sæsonen 2010/11 har Divisionsforeningen sammen med sine engagerede medlemmer i alle tre rækker gennemført et væld af nye tiltag til gavn for udviklingen af det danske fodboldprodukt. Jeg synes der er grund til at være stolte i klubberne og Divisionsforeningen, udtaler Thomas Christensen, Divisionsforeningens formand, og fortsætter: I regi af Divisionsforeningen har klubberne arbejdet hårdt for at skabe de bedste fælles rammer for såvel den sportslige som den kommercielle udvikling. 9

11 Superligaen på banen igen Sæsonen 2010/11 var sæsonen, hvor Superligaen tog sit oprindelige navn fra 1991 tilbage. Dansk topfodbold er sportsligt og kommercielt den største og bedste sportsturnering i Danmark, og derfor besluttede klubberne at satse på at udvikle og styrke fodboldens brand ved at genindføre Superligaen som varemærke for den øverste turnering i dansk professionel fodbold, udtaler Claus Thomsen, direktør i Divisionsforeningen. Vi tog Superliga navnet tilbage og indførte samtidigt et nyt sponsorkoncept med plads til fire hovedsponsorer, som knyttes sammen med Superligabrandet. Der er indgået sponsoraftaler med PWC, Arbejdernes Landsbank og M1, og vi har en hensigtserklæring fra Betsafe om et sponsorat når spillelovningen bliver liberaliseret i Danmark. Derudover har vi iværksat en række andre initiativer der skal støtte op omkring udviklingen af Superliga brandet. Vi har lanceret Superliga.dk og Superliga manager spillet, ligesom vi i samarbejde med vores mediepartnere og klubberne har sat tryk på branding via TV spots, kampagner, udebanespillernes pressevæg og fælles run down ved kampstart osv. Tilsammen skal alle disse tiltag skabe fundamentet for den videre udvikling. Alt dette har været håndteret af klubbernes medieansvarlige i regi af Medieudvalget, som har gjort et fantastisk stykke arbejde for dansk fodbold. forklarer Claus Thomsen. 10

12 Divisionsforeningen én fodboldfamilie Arbejdet med at brande dansk professionel fodbold rækker også ud over Superligaen. Med genindførelsen af Superliga navnet blev der udarbejdet et nyt logo, som danner grundlaget for indførelsen af en helt ny logofamilien i alle rækkerne og i Divisionsforeningen. Med de nye logoer i Superligaen, 1. division, 2. division og i Divisionsforeningen, ønsker vi at signalere, at vi er en del af samme familie, og lader rækkerne styrke kendskabet i fællesskab. fortæller Thomas Christensen. Der arbejdes i øjeblikket også med lanceringen af nye hjemmesider for 1. og 2. division, ligesom Divisionsforeningen har udviklet et nyt site for medlemmer på Divisionsforeningen.dk. Licenssystem i 1. division Foruden de kommercielle tiltag i Superligaen har sæsonen budt på mange spændende projekter i rækkerne. I 1. Division ønsker man at indføre et nyt licenssystem for klubber, og man er i øjeblikket i gang med at indsamle erfaringerne fra første år med licensansøgninger, således, at man fra den nye sæson er klar til at indføre et egentligt licenssystem i 1. division. Det er vores hensigt med de nye licenskrav i 1. division at skabe nogle fælles rammer for klubberne, som sikrer at vi kan udvikle os både sportsligt og økonomisk i landets næstbedste række. udtaler Niels Kruse, som har været en af drivkrafterne i 1. divisions licensudvalget. Fælles profil i 2. division En ny strategi for 2. division stod øverst på agendaen, da alle 2. divisionsklubber i maj måned var samlet i Nyborg. 2. Division er den bredeste række i landet, og vi oplevede derfor at der var et behov for, at vi etablerede nogle fælles målsætninger og rammer for vores fælles samarbejde og udvikling i 2. division. udtaler Jørn Kønig, som har været formand for 2. divisionsudvalget, der har arbejdet med udviklingen af den nye strategi i 2. division. Det har været et utroligt spændende stykke arbejde, og det har været en udfordring at finde lige netop de målsætninger og tiltag som vi mener støtter op omkring sjælen i 2. division og samtidig går hånd i hånd med den overordnede udvikling i Divisionsforeningen. forklarer Jørn Kønig. 2. Division vil være profileret og markedsført som en talentfabrik, der udvikler eliteklubber sportsligt, organisatorisk og ledelsesmæssigt gennem bæredygtige klubber og et systematisk udviklingssamarbejde klubberne imellem, lyder strategiens vision. Samtidigt vil man være fundamentet der kan samle spillere op, hvis de kommer ned fra de øverste rækker. Derudover har udviklingen af et sæt fælles værdier, som kan være med til at profilere 2. division, været i fokus sammen med nærheden til det lokale. Reserveligaen Første sæson i Reserveligaen er netop afviklet. Der er tale om en ny turnering, som er blevet godt modtaget af klubberne. Der har længe været et ønske om at indføre en turnering for reserveholdene, og i forbindelse med turneringsomlægningen, da Superligaklubbernes 2. hold blev trukket ud af 2. division blev reserveholdsturneringen oprettet. Turneringen administreres af Divisionsforeningen og Reserveligaudvalget, som varetager den løbende udvikling af turneringen. Forsikring, rettigheder, jura og international regulering På de formelle områder har vi i det forløbne år udviklet og rustet kompetencemæssigt op. Det har vi gjort fordi de områder har stadig større betydning som rammevilkår for fodbolden, hvad enten vi ønsker det eller ej. udtaler Claus Thomsen, 11

13 og fortsætter: Klubbernes forsikringer er blevet samlet under en hat, og vi har i den forbindelse endnu en gang forbedret ordningerne, således at der fx frem for at betale årligt forud nu betales halvårligt bagud. Igennem vores europæiske organisation har vi haft væsentlig indflydelse på bl.a. udformningen af UEFAs regelsæt for Financial Fair Play, så det i højere grad tager hensyn til den måde, danske klubber er organiseret på. På arbejdsmarkedsområdet skal der nu også laves ArbejdsPladsVurdering for den sportslige sektor, og vi har i den forbindelse fået udarbejdet en vejledning til klubberne. Vi har også oplevet de første krænkelser af Superligavaremærket, som vi er ved at tage hånd, om og vi arbejder løbende gennem organisationen STOP for at forhindre ulovlig udnyttelse af medierettighederne. Divisionsforeningen er altid klar med rådgivning og vejledning om arbejdsmarkedsforhold, forsikring, rettigheder, jura og international regulering til klubberne. Den seneste tids offensive kampagner fra Spillerforeningen har dog betydet, at Divisionsforeningen har måttet tage til genmæle. Det har været vigtigt for os at vise, at vi tager kritikken seriøst, og derfor har vi også bedt om konkret dokumentation for nogle at de påstande klubberne er blevet mødt med af Spillerforeningen i pressen, men det er desværre endnu ikke lykkedes os at få den dokumentation. forklarer Claus Thomsen. Fremadrettet sæson 2011/12 I den kommende sæson består nogle af de væsentligste opgaver i at sikre et fortsat stærk drive i de mange forskellige projekter, ligesom der også er nye tiltag under opsejling. Blandt andet arbejdes der i øjeblikket på at forbedre fodboldproduktet både sportsligt og kommercielt under overskrifter som Bedre baner, Tilskuerfremme og Stadion sikkerhed. Vi kan være stolte over året der er gået, men vi må ikke hvile på laurbærrene, udtaler Thomas Christensen og fortsætter: Divisionsforeningen og dansk professionel fodbold står overfor mange nye udfordringer i den kommende sæson, hvor vi i Divisionsforeningen er besluttet på, at alle vores aktiviteter skal skabe de bedst mulige forudsætninger for klubbernes og rækkernes fremtidige succes. I den kommende sæson skal Divisionsforeningen blandt andet beslutte, hvorledes medierettigheder skal sælges fra 2012/13 sæsonen. Rettighederne er i skrivende stund sendt i udbud til mulige mediepartnere, og man vil i TV udvalget arbejde videre med de indsendte bud i efteråret. 12

14 Highlights fra årets turneringer Af Allan Johansen Igen i år var der stor spænding i landets øverste turneringer, hvor der udspillede sig et regulært nedrykningsdrama i Superligaen, men også 1. og 2. divisionskampene var der spænding til det sidste. Samtidig var 2010/11 sæsonen startskuddet på et kapitel om årlig dansk deltagelse i Champion League og Europa League. Mesterskabet blev vundet af F.C. København med samlet 81 point. Odense Boldklub blev nr. to med 55 point og Brøndby IF nr. tre med 51 point. I bunden var nedrykningskampen tæt. Før sidste spillerunde var Lyngby, AC Horsens, Aab, Randers FC og Esbjerg FB i fare for at rykke ned i 1. division. I sidste spillerunde gæstede Aab F.C. København, og da Aab kom bagud 2-0 i det 45 minut, og Randers FC samtidig kom på 2-1, ligeledes i det 45 minut, lignede Esbjerg og Aab nedrykkerne. Esbjerg kæmpede dog videre, og da Tim Jansen scorede det udlignende mål til

15 i det 89, betød dette, at Esbjerg og Randers FC blev nedrykkerne. Divisionsforeningen ønsker F.C. København stort tillykke med guldmedaljerne, og ligeledes OB og Brøndby IF tillykke med sølvmedaljerne og bronzemedaljerne. Følg sæsonens live opdateringer på Superliga.dk 1. Division Oprykkerne til Superligaen fra 1. division blev AGF og HB Køge, der dermed vendte tilbage til Superligaen året efter deres nedrykning. AGF sluttede på 72 point og HB Køge på 61 point. Begge klubber ønskes tillykke med oprykningen til Superligaen. I bunden måtte man sige farvel til Kolding FC, FC Fyn og Hvidovre, men der var helt hen til slutningen af turneringen tæt løb fra nummer 10 til 16 i rækken. Næstved sluttede som nr. 10 med 33 point og Hvidovre sluttede sidst med 23 point. Følg sæsonens live opdateringer på 1division.dk 2. Division I 2. division øst vandt Nordvest FC med 65 point. I play-off om oprykning til 1. division mødte de vinderne fra vest, Blokhus FC, der vandt rækken med 70 point. Efter play-off kampene stod Blokhus FC tilbage som vinder efter reglen om flest scorede mål på udebane, og dermed ønskes 14

16 Blokhus FC stort tillykke med oprykningen til 1. division. Fra Danmarksserien kan vi byde velkommen til Skjold-Birkerød, Fremad Amager, Boldklubben Marienlyst, Aarup Boldklub, Kjellerup IF og Viby IF. Derudover spillede Svebølle B&I sig op i 2. division i play-off kampene imellem Danmarksseriens tredje bedst placerede klubber. Følg sæsonens live opdateringer på 2division.dk Ekstra Bladet Cup Finalen i Ekstra Bladet Cup blev afviklet i Parken i København, hvor sidste års finalister i skikkelse af FC Midtjylland og FC Nordsjælland endnu engang mødtes. I ordinær tid scorede begge hold to gange, ledt af FC Nordsjælland, der bragte sig på 1-0 efter 16 minutter ved Rawez Lawan. Efter 37 minutters spil udlignede Mikkel Thygesen for FC Midtjylland til 1-1. I det 54 minut var Rawez Lawan på pletten igen, da han scorede til 2-1, men Mikkel Thygesen udlignede dette i det 71 minut til stillingen 2-2. Det så længe ud til at blive resultatet efter ordinær tid, men i overtiden dukkede FC Nordsjællands Søren Christensen op og scorede til 3-2, hvilket blev kampens resultat. Mikkel Thygesen blev efter kampen kåret til årets pokalfighter. FC Nordsjælland skrev historie med sit andet Ekstra Bladet Cup trofæ i træk og ønskes et stort tillykke. Europæiske turneringer I international sammenhæng fortsætter dansk klubfodbold sin fremgang og er atter rykket op på UEFAs Country Ranking liste, således at Danmark med udgangen af sæsonen 2010/11 er placeret som nr. 12 en fremgang på hele 3 pladser fra sidste år. UEFAs rangliste udregnes efter et komplekst system baseret på de danske klubholds samlede resultater i UEFAs turneringer over en 5-årig periode. Med en placering som nr. 12 har dansk fodbold tangeret den hidtil bedst opnåede placering, som blev opnået i Den opnåede 12. plads betyder, at DM-vinderne for sæsonen 2011/2012 udløser en plads i Champions League gruppespillet og nr. 2 får en plads i kvalifikationen. Endvidere får såvel vinderen af pokalturneringen som nr. 3 og 4 i DM kvalifikationskampe til UEFA Europa League. UEFA Country Ranking (baseret på forudgående 5-års periode) År Danmark nr I de europæiske turneringer er 5 danske hold kvalificeret til europæisk fodbold 2011/2012. F.C. København og OB spiller dermed kvalifikation til Champions League, og Brøndby IF, FC Midtjylland og FC Nordsjælland spiller om kvalifikation til Europa League. 15

17 Champions League F.C. København vandt det danske mesterskab i sæsonen 2009/10 og var dermed kvalificeret til en plads i Champions League kvalifikationsspillet. FC København vandt de indledende kampe imod BATE Borisov og Rosenborg BK, og var dermed i Champions League gruppespillet. I gruppespillet kom F.C. København i pulje D, sammen med FC Barcelona, russiske Rubin Kazan og græske Panathinaikos. F.C. København startede på hjemmebane mod Rubin Kazan, som blev slået med 1-0 på et mål i det 87 minut af Dame N Doye. I anden runde var F.C. København på besøg i Athen, hvor Panathinaikos ventede. F.C. København spillede en god kamp, og scorede 2 mål i første halvleg af henholdsvis Dame N Doye og Martin Vingaard til slutresultatet 2-0. Herefter stod FC København overfor store udfordringer på udebane mod FC Barcelona, hvor FC København måtte vende hjem med et 2-0 nederlag. I fjerde runde gæstede FC Barcelona Parken. Efter 31 minutters spil gjorde Lionel Messi det til 1-0, men F.C. København svarede hurtigt igen, da Claudemir minuttet efter udlignede til 1-1, hvilket blev kampens resultat. Efter et 1-0 nederlag mod Rubin Kazan i Rusland mødte FC København græske Panathinaikos i 16

18 Parken. Her bragte Martin Vingaard F.C. København foran 1-0 i det 26 minut. Umiddelbart efter pausen gjorde Jesper Grønkjær det til 2-0, og da gæsternes Djibril Cisse scorede selvmål til 3-0 i det 73 minut, var F.C. København på vej mod 1/8-dels finalerne. Panathinaikos scorede et enkelt mål i overtiden til slutresultat 3-1, men dette ændrede ikke ved at F.C. København sluttede som 2 er i puljen med samlet 10 point, og med Barcelona på førstepladsen med 14 point. I 1/8-dels finalerne ventede engelske Chelsea. Første kamp blev spillet i Parken, hvor gæsterne vandt 2-0, begge mål scoret af Nicolas Anelka. Returopgøret i London endte 0-0, og Chelsea avancerede til kvartfinalerne. Europa League Flere danske klubber var igen i år repræsenteret i kvalifikationen til Europa League, hvor det lykkedes Odense Boldklub at kvalificere sig til 17

19 18

20 gruppespillet. OB trådte ind i tredje kvalifikationsrunde, imens Randers FC, Brøndby IF og FC Nordsjælland indtrådte i henholdsvis første, anden og tredje kvalifikationsrunde. Randers FC indledte med over to kampe at slå F91 Dudelange fra Luxemburg med samlet 7-3. I 2. kvalifikationsrunde var modstanderen ND Gorica fra Slovenien, her vandt Randers samlet 4-1, og var dermed videre til 3. kvalifikationsrunde. Randers tabte første kamp til Schweiziske FC Lausanne-Sport på hjemmebane med 3-2, og da returopgøret endte 1-1 var FC Lausanne-Sport videre med samlet 4-3. Brøndby IF indtrådte i 2. kvalifikationsrunde, hvor modstanderen var FC Vaduz fra Liechtenstein. Brøndby vandt første opgør på hjemmebane 3-0, og da returopgøret endte 0-0, var Brøndby IF videre med samlet 3-0. I 3. kvalifikationsrunde var modstanderen montenegrinske FK Budućnost Podgorica. Brøndby IF vandt første opgør på udebane 2-1, og da de ligeledes vandt hjemme med 1-0, var Brøndby IF videre med samlet 3-1, og dermed klar til play-off. FC Nordsjælland indtrådte i 3. kvalifikationsrunde, hvor modstanderne var portugisiske Sporting Lissabon. Første opgør i Farum endte 1-0 til Sporting, og da returopgøret endte 2-1 til Sporting var FC Nordsjælland desværre ude før play-off kampene. Brøndby IF s modstander i play-off blev Sporting Lissabon. Brøndby startede på udebane i Portugal, hvor Jan Kristiansen scorede til 1-0 i det 42 minut. Lige efter pausen i det 52 minut nettede Ousman Jallow også for Brøndby IF til 2-0, som blev kampens resultat. Dermed stod Brøndby IF med et godt udgangspunkt inden returopgøret. I returopgøret på Brøndby stadion vandt Sporting Lissabon desværre 3-0, og så var portugiserne videre til gruppespillet i Europa League. Odense Boldklub indtrådte i 3. kvalifikationsrunde, hvor modstanderen var HSK Zrinjski Mostar fra Bosnien-Hercegovina. OB vandt det første opgør på hjemmebane 5-3, og da returopgøret endte 0-0, var OB klar til play-off. I play-off runden var modstanderen skotske Motherwell. Her vandt OB det første opgør hjemme med 2-1, og da OB ligeledes vandt returopgøret i Skotland med 1-0, så var OB klar til gruppespillet. I gruppespillet kom OB i gruppe H, hvor modstanderne var VfB Stuttgart, schweiziske BSC Young Boys og spanske Getafe CF. OB startede på udebane mod Getafe, hvor Hans Henrik Andreassen med et mål i det 43 minut skabt et godt udgangspunkt for OB. Desværre nettede Getafe to gange i 2. halvleg, og vandt dermed kampen 2-1. I 2. runde havde OB på hjemmebane besøg af VfB Stuttgart. Her bragte Stuttgart sig foran i det 72 minut, men OB svarede hurtigt igen ved Andreas Johansson i det 78 minut til stillingen 1-1. Desværre scorede Stuttgart til 2-1 kort før slutfløjtet, hvilket blev kampens resultat. I 3. runde gik turen til Schweiz til mødet med Young Boys. Her kom Young Boys foran 2-0 i løbet af første halvleg, men Peter Utaka reducerede umiddelbart efter pausen. Desværre scorede Young Boys yderligere to mål i det 61 og 74 minut, og dermed hjalp Chris Sørensens reducering til 4-2 kort før slutfløjt ikke. Kampen endte 4-2 til Young Boys. Runden efter var Young Boys på besøg i Odense, og her scorede Hans Henrik Andreassen til 1-0 efter 12 minutter. Hans Henrik Andreassen var på pletten igen i det 60 minut med sin anden scoring til 2-0, som også blev slutresultatet. I 5. runde kom Getafe på besøg i Odense. Spanierne kom foran 1-0 efter 17 minutters spil, men 19

21 i overtiden scorede Hans Henrik Andreassen for OB til slutresultatet runde bød på et udebane opgør mod Stuttgart. Kampene blev tabt 5-1, hvor OB s mål blev scoret af Peter Utaka i det 72 minut. OB sluttede dermed på 4. pladsen i gruppen. 20

22 Dansk fodbold i verdensklasse Af Lars Hausted Den klokken løber OB på banen mod Esbjerg i sæsonens første Superliga kamp. Den første rigtige SUPERLIGA kamp siden foråret Ude foran TRE FOR Park var der hejst Superliga flag og umiddelbart inden kampen blev der afspillet en promotion video for turneringen på storskærmen. Begge hold tog opstilling foran en line up rig flankeret af ligaens nye partnere og på spillertrøjen sprang det nye Superliga mærke i øjnene, ligesom det gjorde på den bold som den nye Superliga blev rullet i gang med. Frem mod denne dag havde Superligaklubber i forskellige udvalg, og i samarbejde med en håndfuld nøje udvalgte samarbejdspartnere arbejdet intensivt på, at kunne levere dansk professionel klubfodbold i en ny, ensartet og moderne ramme. Den 17. juli 2010 blev dagen hvor der blev sagt tak for denne gang til SAS som ligasponsor, og goddag til et nyt sponsorkoncept hvor SUPER- LIGA brandet er stjernen. Superliga navnet er tilbage og skal sikre, at det fodboldinteresserede Danmark aldrig er i tvivl om, at der i turneringen spilles om Danmarks største og vigtigste mesterskab. 21

23 Sponsorkonceptet Et navnesponsorat af ligaen har vokset sig så stort, at eksponeringen kan deles af flere sponsorer som man for eksempel har det i Champions League. Samtidig er ligaen blevet et fantastisk netværksforum for partnere der ønsker at give deres kunder en oplevelse på stadion. Vi ser rigtig gode muligheder i at levere værdi til flere partnere, sagde Claus Thomsen, direktør i Divisionsforeningen i forbindelse med relanceringen af ligaen. Der blev indgået partneraftaler med fire nye hovedsponsorer, Arbejdernes Landsbank, PWC, M1 og Betsafe og allerede det første år skulle det nye koncept vise sig at kunne levere en højere sponsorindtægt end ligasponsoratet med SAS, samtidig med at Divisionsforeningen har fået klart forbedrede muligheder for at kunne levere en mere interessant vare. OB, Esbjerg og de andre ti hold i Superligaen blev fra og med sæsonen 2010/2011 i overført betydning præsenteret på en sølvbakke. Turneringen de deltager i, tager basalt set skridtet fra at være et kampprogram og en tabel, til at blive et klart profileret brand, som der konstant vil blive udviklet på. Til gavn for klubber, fans, tilskuere, tv seere, rettighedshavere og medier.. Superliga brandet på tv Den nye Superliga opleves således både på stadion og hjemme foran tv skærmen som et stærkere brand, både på tværs af de 12 deltagende klubber og de tre live-rettighedshavere Viasat, Canal 9 og TV2 SPORT: Vi har fra starten været positive overfor en mere ensartet linje for Superligaen. Ikke bare når det drejer sig om hvordan kampene skal se ud på tv at der er et look for Superligaen, men nok især i forhold til hvordan klubberne håndterer medier på kampdagen. Der har vi kunnet mærke en meget stærkere vilje fra klubberne til at spille med, siger Lene Ugilt-Hansen sportschef på TV2 SPORT. Samarbejdet om det nye ligabrand med Superligaens tre primære rettighedshavere vil uden tvivl blive en del af de kommende forhandlinger om medierettighederne for , således at Superligaen får et udtryk der lever op til forventningerne fra både klubber og broadcastere. Det er allerede aftalt, at indføre en fælles rundown for de sidste fem minutter inden kick off for Superliga-kampe gældende fra sæsonen 2011/2012. Et stort ønske fra nuværende rettighedshavere. Målet er en kampåbning, der styrker genkendeligheden for tilskuere og fans på alle landets stadioner, men også en flottere og mere ens kampoptakt i tv-transmissionerne, hvor det samtidigt bliver lettere at styre tiden, så kampene kan starte på det programsatte tidspunkt. Superliga.dk Til at bakke op om det nye ligabrand fik Superligaen sit helt eget tilhørssted på hjemmesiden superliga.dk. Med et online akkrediteringssystem og flere andre specifikke serviceydelser rettet mod klubberne når Divisionsforeningen hurtigere og bredere ud end hidtil, samtidig med at almindelige interesserede kan spille managerspil, se højdepunkter og meget mere. Med et år på bagen har Superliga.dk haft besøg fra mere end en kvart million forskellige brugere og er vokset fra omkring daglige besøg i efteråret 2010 til over daglige besøg ved udgangen af sæsonen 2010/2011. Denne fremgang er bemærkelsesværdig derhen, at der 22

24 23

25 ikke er investeret i ekstern markedsføring af hjemmesiden. Succesen med en gennemgribende relancering af Superligaen har affødt en lignende ambition på vegne af Divisionerne. Udvalget for Professionel Fodbold bevilgede i foråret 2011 midler til arbejdet med at skabe en visuel identitet og tilhørende hjemmesider for både 1. Division og de to 2. Divisioner. Logoer, udvikling og design af websites med tilhørende extranet står klar til sæsonstart 2011/2012. HOVED SPONSOR Fodboldfamilien kan hermed også rent visuelt siges at have netop den sammenhængskraft der ikke bare er nødvendig, men også fordrer en forbedret bæredygtighed i kommerciel og dermed også i sportslig henseende. 24

26 Reserveligaen en ny og helt anden turnering Af Niels-Christian Holmstrøm Sæsonen 2010/11 fødte en helt ny landsdækkende DBU-turnering administreret af Divisionsforeningen. Superligaklubberne trak deres 2.hold ud af 2.division, og der blev skabt en ny turnering med særlige propositioner. Vedtagelsen af forslagene til en ændret DMstruktur på DBUs repræsentantskabsmøde i marts 2010 fik umiddelbar betydning for Superligaklubbernes 2.hold. Fremover (fra sæsonen 2010/2011) kunne hver klub kun have et hold i Herre-DM. Dermed skulle de 2.hold, der spillede i Herre-DMs 2.division rykkes ud og fremover placeres i en særskilt turnering for reservehold. Divisionsforeningen havde nedsat et Reserveligaudvalg, der fik til opgave at stille forslag til struktur, afvikling og propositioner for turneringen. Udvalget fik følgende medlemmer: Carsten V. Jensen, FC København, Niels Erik Søndergaard, 25

Divisionsforeningens skriftlige Beretning 2012-2013

Divisionsforeningens skriftlige Beretning 2012-2013 BERETNING 2012-2013 Divisionsforeningens skriftlige Beretning 2012-2013 Fotos: Per Kjærbye og portrætsfotos ved JUULP photography Design og tryk: Forstædernes Bogtrykkeri, 2600 Glostrup 2 Indhold Kære

Læs mere

Divisionsforeningens skriftlige Beretning 2013-2014

Divisionsforeningens skriftlige Beretning 2013-2014 Divisionsforeningens skriftlige Beretning 2013-2014 Fotos: Per Kjærbye Design og tryk: Ellis print, 2605 Brøndby 2 Indhold Kære fodboldvenner... 5 Highlights fra årets turneringer... 11 Historieskrivning

Læs mere

DBU Bulletin. Licenssystem skal sikre udvikling og fleksibilitet. Indhold. Indhold. I Nyhedsbrev udgivet af Dansk Boldspil-Union I Nr.

DBU Bulletin. Licenssystem skal sikre udvikling og fleksibilitet. Indhold. Indhold. I Nyhedsbrev udgivet af Dansk Boldspil-Union I Nr. DBU Bulletin Aktuelle nyheder hele døgnet på www.dbu.dk I Nyhedsbrev udgivet af Dansk Boldspil-Union I Nr. 3 I Marts 2008 Indhold Indhold Honorar til bestyrelse 5 DBU til VM 3 Kvalifikationsrækken erstattet

Læs mere

Dansk Håndbold Forbunds Årsberetning 2013

Dansk Håndbold Forbunds Årsberetning 2013 s Årsberetning 2013 Årsberetning 2012-2013 Indholdsfortegnelse Beretning 2012-2013 Formandens Beretning S. 6 Oversigt bestyrelse og udvalg S. 12 Eliteudvalget S. 15 Turneringsudvalget S. 18 Dommerudvalget

Læs mere

Dansk Håndbold Forbunds Årsberetning 2014

Dansk Håndbold Forbunds Årsberetning 2014 s Årsberetning 2014 Årsberetning 2013-2014 Indholdsfortegnelse Beretning 2013-2014 Formandens Beretning S. 6 Oversigt bestyrelse og udvalg S. 12 Eliteudvalget S. 15 Turneringsudvalget S. 18 Dommerudvalget

Læs mere

DBU Bulletin. DBU går efter U/21-slutrunde. I Nyhedsbrev udgivet af Dansk Boldspil-Union I Nr. 6/7 I Juni/juli 2008

DBU Bulletin. DBU går efter U/21-slutrunde. I Nyhedsbrev udgivet af Dansk Boldspil-Union I Nr. 6/7 I Juni/juli 2008 DBU Bulletin Aktuelle nyheder hele døgnet på www.dbu.dk I Nyhedsbrev udgivet af Dansk Boldspil-Union I Nr. 6/7 I Juni/juli 2008 Indhold Indhold Aldersbegrænsning fjernet 3 DBU til VM 3 Nye retningslinjer

Læs mere

Bulletin. Nr. 3 - marts 2001. Henning R. Jensen genvalgt

Bulletin. Nr. 3 - marts 2001. Henning R. Jensen genvalgt Bulletin Nr. 3 - marts 2001 Henning R. Jensen genvalgt DBUs næstformand gennem 11 år, Henning R. Jensen, genvalgt efter kampvalg. Kasserer Torben Mogensen også genvalgt men som et ønske om en anden måde

Læs mere

DBU Bulletin. Et strejf af noget stort i Århus. I Nyhedsbrev udgivet af Dansk Boldspil-Union I Nr. 2 I Februar 2009

DBU Bulletin. Et strejf af noget stort i Århus. I Nyhedsbrev udgivet af Dansk Boldspil-Union I Nr. 2 I Februar 2009 DBU Bulletin Aktuelle nyheder hele døgnet på www.dbu.dk I Nyhedsbrev udgivet af Dansk Boldspil-Union I Nr. 2 I Februar 2009 Indhold Indhold Bordinggaard forlænger DBU til VM 3 3 14 millioner i underskud

Læs mere

Dansk Håndbold Forbunds Årsberetning 2015

Dansk Håndbold Forbunds Årsberetning 2015 s Årsberetning 2015 Årsberetning 2014-2015 Indholdsfortegnelse Beretning 2014-2015 Formandens Beretning S. 6 Oversigt bestyrelse og udvalg S. 12 Eliteudvalget S. 15 Turneringsudvalget S. 19 Dommerudvalget

Læs mere

DBU Bulletin. Kom ud af busken, kvinder! I Nyhedsbrev udgivet af Dansk Boldspil-Union I Nr. 3 I Marts 2009. Aktuelle nyheder hele døgnet på www.dbu.

DBU Bulletin. Kom ud af busken, kvinder! I Nyhedsbrev udgivet af Dansk Boldspil-Union I Nr. 3 I Marts 2009. Aktuelle nyheder hele døgnet på www.dbu. DBU Bulletin Aktuelle nyheder hele døgnet på www.dbu.dk I Nyhedsbrev udgivet af Dansk Boldspil-Union I Nr. 3 I Marts 2009 Indhold Indhold Årets børneklub 2008 DBU til VM 3 3 UEFAs eksekutivkomité 5 Farvel

Læs mere

EKS-FBU FORMANDENS STORE SPRING

EKS-FBU FORMANDENS STORE SPRING FYN BOLD Nr. 2 Maj 2009 16. årgang EKS-FBU FORMANDENS STORE SPRING TALENTUDVIKLING I ARGENTINA DA SVERIGE VANDT 6-0 FOR 50 ÅR SIDEN BOLDKLUBBEN STJERNEN 2 FYN BOLD 2/2009 FYN BOLD Nr. 2 Maj 2009 16. årgang

Læs mere

Frederiksberg Boldklub

Frederiksberg Boldklub Frederiksberg Boldklub Bestyrelsens beretning for 2014 Bestyrelsens beretning afspejler hændelser, der er sket i det foregående år og følger i sin opbygning de tidligere års beretninger. Indledning 2014

Læs mere

DBU FYN DELEGERETMØDET 2014

DBU FYN DELEGERETMØDET 2014 DBU FYN DELEGERETMØDET 2014 1 DELEGERETMØDE 2014 Søndag, den 19.01.14 kl. 09.30 i Langskov Hallen, Langeskov. D A G S O R D E N: 1. Valg af dirigent. 2. DBU Fyns formand eller hans stedfortræder aflægger

Læs mere

Vi skal op igen INDHOLD

Vi skal op igen INDHOLD Vi skal op igen Det er det enkle og klare budskab, som skal lyde fra min side. Det er lykkedes os gennem de sidste tre til fire år at få opbygget alt det, der skal til for at spille som minimum i Betsafe

Læs mere

Københavns Boldspil-Union

Københavns Boldspil-Union Københavns Boldspil-Union Årsberetning 2007 FORMANDENS BERETNING 2007 Henrik Ravnild KBU er arealmæssigt den mindste lokalunion, men aktivitetsmæssigt er vi langt fremme i skoen til trods for elendige

Læs mere

Brøndbyernes IF Fodbold A/S Årsrapport 2009

Brøndbyernes IF Fodbold A/S Årsrapport 2009 side 1 af 1 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S CVRNR 83 93 34 10 Brøndby, den 19. marts 2010 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 5/2010 Brøndbyernes IF Fodbold A/S Årsrapport 2009 Hermed offentliggøres årsrapport 2009 for

Læs mere

Henning R. Jensen Torben Mogensen Erik S. Neergaard Allan Hansen

Henning R. Jensen Torben Mogensen Erik S. Neergaard Allan Hansen Nr. 11 december 2001 TEMA: Henning R. Jensen Torben Mogensen Erik S. Neergaard Allan Hansen Lørdag den 23. februar 2002 træder Poul Hyldgaard tilbage som formand for Dansk Boldspil-Union. Fire kandidater

Læs mere

DBU indfører rød tråd hele vejen op

DBU indfører rød tråd hele vejen op DBU Bulletin fra leg til landshold I Nyhedsmagasin udgivet af Dansk Boldspil-Union I Nr. 12 I December 200 I DBU indfører rød tråd hele vejen op Holdninger og handlinger den nye måde at tænke og spille

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 SKRIFTLIG BERETNING Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 Dette dokument indeholder den skriftlige beretning for Dansk Fodbolddommer- Union (herefter blot benævnt DFU / Danske Fodbolddommere

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

Lørdag den 6. juni 2015 kl. 10.00

Lørdag den 6. juni 2015 kl. 10.00 Repræsentantskabsmøde 2015 Dansk Volleyball Forbund Lørdag den 6. juni 2015 kl. 10.00 Hotel Scandic, Kolding Indhold Indhold... 2 Praktiske oplysninger... 3 Dagsorden... 4 Beretninger... 6 Bestyrelsen...

Læs mere

FREM BOLDKLUBBEN. Læs bl.a. om: NR. 2 ÅRGANG NR. 63

FREM BOLDKLUBBEN. Læs bl.a. om: NR. 2 ÅRGANG NR. 63 NR. 2 BOLDKLUBBEN FREM Læs bl.a. om: 2008 Seminar om strukturrapporten Ekstraordinær generalforsamling 2008 Nye bestyrelsesmedlemmer Det nye licenssystem Projekt Valby Idrætspark Portræt af Steen Ryborg

Læs mere

DBU Bulletin. Masser af fodbold i ferien!

DBU Bulletin. Masser af fodbold i ferien! DBU Bulletin fra leg til landshold I Nyhedsmagasin udgivet af Dansk Boldspil-Union I Nr.6/7 I Juni/juli 200 I Masser af fodbold i ferien! Selv om det er sommerferie, behøver fodboldstøvlerne ikke blive

Læs mere

Side 1 af 2. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10. Brøndby, den 4. marts 2013 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 09/2013

Side 1 af 2. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10. Brøndby, den 4. marts 2013 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 09/2013 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 4. marts 2013 Side 1 af 2 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 09/2013 Brøndbyernes IF Fodbold A/S Årsrapport 2012 Hermed offentliggøres årsrapport 2012

Læs mere

Masser af fremgang i medlemstallene. Men fastholdelsen er et problem. Det bliver nu et indsatsområde for DBU.

Masser af fremgang i medlemstallene. Men fastholdelsen er et problem. Det bliver nu et indsatsområde for DBU. Nr. 12 december 2002 Frafald er dansk fodbolds største problem Masser af fremgang i medlemstallene. Men fastholdelsen er et problem. Det bliver nu et indsatsområde for DBU. DBUs bestyrelse giver fastholdelse

Læs mere

fodbold københavnsk DBU København Jonas Hebo - min tid i Arsenal Fremad Amager - ser fremad Brønshøj Boldklub - byens bedste hold

fodbold københavnsk DBU København Jonas Hebo - min tid i Arsenal Fremad Amager - ser fremad Brønshøj Boldklub - byens bedste hold københavnsk December 2012 8. årgang fodbold DBU København Jonas Hebo - min tid i Arsenal Fremad Amager - ser fremad Brønshøj Boldklub - byens bedste hold Xander - coach for Nørrebro talenter Leder Af Diana

Læs mere

Dansk Boldspil-Union. Årsberetning 2009

Dansk Boldspil-Union. Årsberetning 2009 Dansk Boldspil-Union Årsberetning 2009 Udgiver Dansk Boldspil-Union Fodboldens Hus DBU Allé 1 2605 Brøndby Telefon 4326 2222 Telefax 4326 2245 e-mail dbu@dbu.dk www.dbu.dk Redaktion DBU Kommunikation Lars

Læs mere

COACHING - DET HANDLER OM DIG! U-21 2011 RYKKER NÆRMERE

COACHING - DET HANDLER OM DIG! U-21 2011 RYKKER NÆRMERE FYN BOLD Nr. 5 Dec. 2009 16. årgang COACHING - DET HANDLER OM DIG! U-21 2011 RYKKER NÆRMERE BOLDKLUBBEN MARIENLYST SOM VALGFAG ÅRET 2009 I TAL 2 FYN BOLD 5/2009 FYN BOLD Nr. 5 December 2009 16. årgang

Læs mere

FREM BOLDKLUBBEN. Læs bl.a. om: NR. 3 ÅRGANG NR. 63

FREM BOLDKLUBBEN. Læs bl.a. om: NR. 3 ÅRGANG NR. 63 NR. 3 BOLDKLUBBEN FREM Læs bl.a. om: 2008 Indkaldelse til Generalforsamling Nyt fra udvalg og projekter Hjemmesiden Det nye hit Nyt fra 1. holdet Nyt fra Afdelingerne Årets hold 2. ynglinge Rejsebrev fra

Læs mere

DBU-fodboldskole i Grønland

DBU-fodboldskole i Grønland DBU Bulletin fra leg til landshold I Nyhedsmagasin udgivet af Dansk Boldspil-Union I Nr. I August 200 I DBU-fodboldskole i Grønland I flere sæsoner har DBU-konsulent Svend Pedersen været fodboldskoleleder

Læs mere