Divisionsforeningens skriftlige Beretning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Divisionsforeningens skriftlige Beretning 2010-2011"

Transkript

1 BERETNING

2 Divisionsforeningens skriftlige Beretning Fotos: Per Kjærbye og portrætsfotos ved JUULP photography Design og tryk: Forstædernes Bogtrykkeri, 2600 Glostrup

3 2

4 artikler Formandens leder... 5 Engagement og samarbejde driver værket... 9 Highlights fra årets turneringer Dansk fodbold i verdensklasse Reserveligaen en ny og helt anden turnering Samarbejde og partnerskab Tilskuere i centrum Ungdommen ulmer DivisionsforeningenS bestyrelse, udvalg og repræsentanter Divisionsforeningens medarbejdere. 47 FAKTA

5 4

6 Kære Fodboldvenner Først og fremmest vil jeg gerne lykønske F. C. København med at vinde årets Superliga og Danmarksmesterskabet sammen med de flotte præstationer og resultater i Champions League og FC Nordsjælland med at hjemtage EB Cup trofæet for andet år i træk. I årets beretning vil jeg gerne takke Divisionsforeningens medlemmer for deres engagement og opbakning til det store stykke arbejde der er udført i den forgangne sæson. I sidste sæson blev der truffet store beslutninger om at revidere turneringsstrukturen og relancere Superliga navnet. I sæsonen 2010/11 har vi i særdeleshed fokuseret på implementeringen af disse beslutninger, hvor ethvert initiativ har været fokuseret på at skabe bedre sportslige og økonomiske rammer for fodboldklubberne. Den nye turneringsstruktur er efter sæsonen 2011/12 helt på plads med to gange 12 hold i Superligaen og 1. Division, to gange 16 hold i 2. Division Øst og Vest samt Reserveligaen, som allerede er i sin anden sæson. Den nye struktur er med til at skabe en øget sportslig, organisatorisk og kommerciel professionalisering sammen med en tydeligere profil og identitet i hver enkelt række. I 2. division har man netop færdiggjort en ny strategi, med identitet, vision og handlingsplan for 2. division. Handlingsplanen er konkret og ambitiøs, og 2. Division er nu i fuld gang med at realisere den. Strategien og handlingsplanen rummer helt konkrete initiativer som allerede er sat i søen og visionære elementer om samarbejde og udvikling, som ikke tidligere er set i dansk fodbold. Min opfattelse er, at 2. Divisionsklubberne kan være stolte og forventningsfulde på baggrund af arbejdet. I 1. division er vi i øjeblikket i gang med at evaluere testomgangen med det nye licenssystem erfaringerne herfra inddrages i den endelige udarbejdelse af licenssystemet for 1. division, som indføres i fuld skala fra sæsonen 2012/2013. Indførelsen af licenskrav i 1. Division blev besluttet i forbindelse med revisionen af turneringsstrukturen i anerkendelse af, at licenskrav er en væsentlig faktor når det gælder om at hæve det sportslige niveau og stabilisere de økonomiske rammer for klubberne i rækken. Det er en handlekraftig beslutning, som er taget og effektueret af 1. Division og mit gæt er, at historien vil fremhæve beslutningen som en af milepælene i dansk professionel fodbolds udvikling. Ved sæsonstart 2011/12 har vi netop lanceret to nye kommercielle hjemmesider, som er målrettet fodboldfans og interesserede i 1. og 2. divisionsfodbold. 5

7 Branding og markedsføring af Superligaen har stået højt på agendaen i år, og Superligaen har iværksat en række forskellige initiativer der skal være med til at skabe opmærksomhed omkring Superliga brandet. Superliga brandet med logo, branding sekvens, nyt sponsorkoncept og alle de øvrige elementer er kørt tungt i stilling i den forløbne sæson understøttet af lanceringen af Superliga.dk med Livecast og managerspil. Der arbejdes hele tiden videre med at udvikle branding og markedsføring, fx med fælles run down til kampstart for alle kampe i denne sæson. Vi har netop indledt en større indsats, som har til formål at få flere tilskuere til at gå til kampene på stadion i Superligaen. Her skal en række initiativer være med til at profilere dansk topfodbold og gøre det til en attraktiv oplevelse for fodboldinteresserede i alle aldre. I forlængelse af, at vi har aftalt, at der fra næste sæson kan spilles på kunstgræs i Herre DM, er vi er undervejs med formuleringen af projekt Bedre baner. Vi vil forsøge at etablere et ambitiøst projekt, som skal være med til at løfte banerne på de danske stadioner til næste niveau uanset banetype. Lykkes vi med det, har vi skabt endnu et udviklingsinitiativ som svarer på en af dansk klubfodbolds udfordringer. 6

8 Superligaklubberne enedes i den forløbne sæson om igen at sælge medierettighederne i fællesskab, og det er helt afgørende for sammenhængskraften i klubfodbolden. Medierettighederne til dansk klubfodbold for er i skrivende stund sendt i udbud, og vi glæder os meget til at en ny aftale kan præsenteres. Jeg vil også gerne takke DBU for det gode samarbejde omkring afviklingen af turneringerne, og det glæder mig særligt at samarbejdet i udvalget for Professionel Fodbold er kommet godt og konstruktivt fra start med DBU som medspiller i udviklingen af klubfodbolden. Udvalget blev relanceret i forlængelse af samarbejdsaftalen med DBU, som vi tiltrådte i marts I den kommende sæson vil vi også se indad og arbejde med det strategiske fokus i Divisionsforeningen. Arbejdet skal understøtte den positive udvikling i dansk professionel fodbold, og være med til at sikre, at vores aktiviteter i og på tværs af rækkerne er koordinerede og målrettede. Vi skal sikre, at foreningens struktur og kompetencer er tidssvarende og tilpasset medlemmer og aktiviteter. 7

9 Vigtigst for Divisionsforeningen er også i den kommende sæson at fastholde fokus på udviklingen af Superligaen, 1. division, 2. division og Reserveligaen. Vores målsætninger vil alle være drevet af et ønske om at forbedre de sportslige og økonomiske rammer for dansk fodbold. Jeg vil ønske Jer god fornøjelse med læsningen af årets beretning 2010/11. Vi har valgt at ændre formen, således at beretningen vil være bygget op omkring en række artikler, hvor du kan læse om udviklingen og resultaterne i den forgangne sæson og om de mange forskellige tiltag fra klubber og Divisionsforeningen. Jeg vil gerne endnu en gang takke for Jeres engagement og opbakning til vores arbejde, og jeg håber på at kunne fortsætte arbejdet sammen med Jer og den øvrige bestyrelse i den nye sæson. De bedste hilsner Thomas Christensen Formand i Divisionsforeningen God læsning! 8

10 Engagement og samarbejde driver værket Af Martin Tilsted-Petersen Udviklingen i dansk topfodbold rykker i disse år. Aldrig har resultaterne på banen været bedre, men også uden for banen har der været tryk på udviklingen. I sæsonen 2010/11 har Divisionsforeningen sammen med sine engagerede medlemmer i alle tre rækker gennemført et væld af nye tiltag til gavn for udviklingen af det danske fodboldprodukt. Jeg synes der er grund til at være stolte i klubberne og Divisionsforeningen, udtaler Thomas Christensen, Divisionsforeningens formand, og fortsætter: I regi af Divisionsforeningen har klubberne arbejdet hårdt for at skabe de bedste fælles rammer for såvel den sportslige som den kommercielle udvikling. 9

11 Superligaen på banen igen Sæsonen 2010/11 var sæsonen, hvor Superligaen tog sit oprindelige navn fra 1991 tilbage. Dansk topfodbold er sportsligt og kommercielt den største og bedste sportsturnering i Danmark, og derfor besluttede klubberne at satse på at udvikle og styrke fodboldens brand ved at genindføre Superligaen som varemærke for den øverste turnering i dansk professionel fodbold, udtaler Claus Thomsen, direktør i Divisionsforeningen. Vi tog Superliga navnet tilbage og indførte samtidigt et nyt sponsorkoncept med plads til fire hovedsponsorer, som knyttes sammen med Superligabrandet. Der er indgået sponsoraftaler med PWC, Arbejdernes Landsbank og M1, og vi har en hensigtserklæring fra Betsafe om et sponsorat når spillelovningen bliver liberaliseret i Danmark. Derudover har vi iværksat en række andre initiativer der skal støtte op omkring udviklingen af Superliga brandet. Vi har lanceret Superliga.dk og Superliga manager spillet, ligesom vi i samarbejde med vores mediepartnere og klubberne har sat tryk på branding via TV spots, kampagner, udebanespillernes pressevæg og fælles run down ved kampstart osv. Tilsammen skal alle disse tiltag skabe fundamentet for den videre udvikling. Alt dette har været håndteret af klubbernes medieansvarlige i regi af Medieudvalget, som har gjort et fantastisk stykke arbejde for dansk fodbold. forklarer Claus Thomsen. 10

12 Divisionsforeningen én fodboldfamilie Arbejdet med at brande dansk professionel fodbold rækker også ud over Superligaen. Med genindførelsen af Superliga navnet blev der udarbejdet et nyt logo, som danner grundlaget for indførelsen af en helt ny logofamilien i alle rækkerne og i Divisionsforeningen. Med de nye logoer i Superligaen, 1. division, 2. division og i Divisionsforeningen, ønsker vi at signalere, at vi er en del af samme familie, og lader rækkerne styrke kendskabet i fællesskab. fortæller Thomas Christensen. Der arbejdes i øjeblikket også med lanceringen af nye hjemmesider for 1. og 2. division, ligesom Divisionsforeningen har udviklet et nyt site for medlemmer på Divisionsforeningen.dk. Licenssystem i 1. division Foruden de kommercielle tiltag i Superligaen har sæsonen budt på mange spændende projekter i rækkerne. I 1. Division ønsker man at indføre et nyt licenssystem for klubber, og man er i øjeblikket i gang med at indsamle erfaringerne fra første år med licensansøgninger, således, at man fra den nye sæson er klar til at indføre et egentligt licenssystem i 1. division. Det er vores hensigt med de nye licenskrav i 1. division at skabe nogle fælles rammer for klubberne, som sikrer at vi kan udvikle os både sportsligt og økonomisk i landets næstbedste række. udtaler Niels Kruse, som har været en af drivkrafterne i 1. divisions licensudvalget. Fælles profil i 2. division En ny strategi for 2. division stod øverst på agendaen, da alle 2. divisionsklubber i maj måned var samlet i Nyborg. 2. Division er den bredeste række i landet, og vi oplevede derfor at der var et behov for, at vi etablerede nogle fælles målsætninger og rammer for vores fælles samarbejde og udvikling i 2. division. udtaler Jørn Kønig, som har været formand for 2. divisionsudvalget, der har arbejdet med udviklingen af den nye strategi i 2. division. Det har været et utroligt spændende stykke arbejde, og det har været en udfordring at finde lige netop de målsætninger og tiltag som vi mener støtter op omkring sjælen i 2. division og samtidig går hånd i hånd med den overordnede udvikling i Divisionsforeningen. forklarer Jørn Kønig. 2. Division vil være profileret og markedsført som en talentfabrik, der udvikler eliteklubber sportsligt, organisatorisk og ledelsesmæssigt gennem bæredygtige klubber og et systematisk udviklingssamarbejde klubberne imellem, lyder strategiens vision. Samtidigt vil man være fundamentet der kan samle spillere op, hvis de kommer ned fra de øverste rækker. Derudover har udviklingen af et sæt fælles værdier, som kan være med til at profilere 2. division, været i fokus sammen med nærheden til det lokale. Reserveligaen Første sæson i Reserveligaen er netop afviklet. Der er tale om en ny turnering, som er blevet godt modtaget af klubberne. Der har længe været et ønske om at indføre en turnering for reserveholdene, og i forbindelse med turneringsomlægningen, da Superligaklubbernes 2. hold blev trukket ud af 2. division blev reserveholdsturneringen oprettet. Turneringen administreres af Divisionsforeningen og Reserveligaudvalget, som varetager den løbende udvikling af turneringen. Forsikring, rettigheder, jura og international regulering På de formelle områder har vi i det forløbne år udviklet og rustet kompetencemæssigt op. Det har vi gjort fordi de områder har stadig større betydning som rammevilkår for fodbolden, hvad enten vi ønsker det eller ej. udtaler Claus Thomsen, 11

13 og fortsætter: Klubbernes forsikringer er blevet samlet under en hat, og vi har i den forbindelse endnu en gang forbedret ordningerne, således at der fx frem for at betale årligt forud nu betales halvårligt bagud. Igennem vores europæiske organisation har vi haft væsentlig indflydelse på bl.a. udformningen af UEFAs regelsæt for Financial Fair Play, så det i højere grad tager hensyn til den måde, danske klubber er organiseret på. På arbejdsmarkedsområdet skal der nu også laves ArbejdsPladsVurdering for den sportslige sektor, og vi har i den forbindelse fået udarbejdet en vejledning til klubberne. Vi har også oplevet de første krænkelser af Superligavaremærket, som vi er ved at tage hånd, om og vi arbejder løbende gennem organisationen STOP for at forhindre ulovlig udnyttelse af medierettighederne. Divisionsforeningen er altid klar med rådgivning og vejledning om arbejdsmarkedsforhold, forsikring, rettigheder, jura og international regulering til klubberne. Den seneste tids offensive kampagner fra Spillerforeningen har dog betydet, at Divisionsforeningen har måttet tage til genmæle. Det har været vigtigt for os at vise, at vi tager kritikken seriøst, og derfor har vi også bedt om konkret dokumentation for nogle at de påstande klubberne er blevet mødt med af Spillerforeningen i pressen, men det er desværre endnu ikke lykkedes os at få den dokumentation. forklarer Claus Thomsen. Fremadrettet sæson 2011/12 I den kommende sæson består nogle af de væsentligste opgaver i at sikre et fortsat stærk drive i de mange forskellige projekter, ligesom der også er nye tiltag under opsejling. Blandt andet arbejdes der i øjeblikket på at forbedre fodboldproduktet både sportsligt og kommercielt under overskrifter som Bedre baner, Tilskuerfremme og Stadion sikkerhed. Vi kan være stolte over året der er gået, men vi må ikke hvile på laurbærrene, udtaler Thomas Christensen og fortsætter: Divisionsforeningen og dansk professionel fodbold står overfor mange nye udfordringer i den kommende sæson, hvor vi i Divisionsforeningen er besluttet på, at alle vores aktiviteter skal skabe de bedst mulige forudsætninger for klubbernes og rækkernes fremtidige succes. I den kommende sæson skal Divisionsforeningen blandt andet beslutte, hvorledes medierettigheder skal sælges fra 2012/13 sæsonen. Rettighederne er i skrivende stund sendt i udbud til mulige mediepartnere, og man vil i TV udvalget arbejde videre med de indsendte bud i efteråret. 12

14 Highlights fra årets turneringer Af Allan Johansen Igen i år var der stor spænding i landets øverste turneringer, hvor der udspillede sig et regulært nedrykningsdrama i Superligaen, men også 1. og 2. divisionskampene var der spænding til det sidste. Samtidig var 2010/11 sæsonen startskuddet på et kapitel om årlig dansk deltagelse i Champion League og Europa League. Mesterskabet blev vundet af F.C. København med samlet 81 point. Odense Boldklub blev nr. to med 55 point og Brøndby IF nr. tre med 51 point. I bunden var nedrykningskampen tæt. Før sidste spillerunde var Lyngby, AC Horsens, Aab, Randers FC og Esbjerg FB i fare for at rykke ned i 1. division. I sidste spillerunde gæstede Aab F.C. København, og da Aab kom bagud 2-0 i det 45 minut, og Randers FC samtidig kom på 2-1, ligeledes i det 45 minut, lignede Esbjerg og Aab nedrykkerne. Esbjerg kæmpede dog videre, og da Tim Jansen scorede det udlignende mål til

15 i det 89, betød dette, at Esbjerg og Randers FC blev nedrykkerne. Divisionsforeningen ønsker F.C. København stort tillykke med guldmedaljerne, og ligeledes OB og Brøndby IF tillykke med sølvmedaljerne og bronzemedaljerne. Følg sæsonens live opdateringer på Superliga.dk 1. Division Oprykkerne til Superligaen fra 1. division blev AGF og HB Køge, der dermed vendte tilbage til Superligaen året efter deres nedrykning. AGF sluttede på 72 point og HB Køge på 61 point. Begge klubber ønskes tillykke med oprykningen til Superligaen. I bunden måtte man sige farvel til Kolding FC, FC Fyn og Hvidovre, men der var helt hen til slutningen af turneringen tæt løb fra nummer 10 til 16 i rækken. Næstved sluttede som nr. 10 med 33 point og Hvidovre sluttede sidst med 23 point. Følg sæsonens live opdateringer på 1division.dk 2. Division I 2. division øst vandt Nordvest FC med 65 point. I play-off om oprykning til 1. division mødte de vinderne fra vest, Blokhus FC, der vandt rækken med 70 point. Efter play-off kampene stod Blokhus FC tilbage som vinder efter reglen om flest scorede mål på udebane, og dermed ønskes 14

16 Blokhus FC stort tillykke med oprykningen til 1. division. Fra Danmarksserien kan vi byde velkommen til Skjold-Birkerød, Fremad Amager, Boldklubben Marienlyst, Aarup Boldklub, Kjellerup IF og Viby IF. Derudover spillede Svebølle B&I sig op i 2. division i play-off kampene imellem Danmarksseriens tredje bedst placerede klubber. Følg sæsonens live opdateringer på 2division.dk Ekstra Bladet Cup Finalen i Ekstra Bladet Cup blev afviklet i Parken i København, hvor sidste års finalister i skikkelse af FC Midtjylland og FC Nordsjælland endnu engang mødtes. I ordinær tid scorede begge hold to gange, ledt af FC Nordsjælland, der bragte sig på 1-0 efter 16 minutter ved Rawez Lawan. Efter 37 minutters spil udlignede Mikkel Thygesen for FC Midtjylland til 1-1. I det 54 minut var Rawez Lawan på pletten igen, da han scorede til 2-1, men Mikkel Thygesen udlignede dette i det 71 minut til stillingen 2-2. Det så længe ud til at blive resultatet efter ordinær tid, men i overtiden dukkede FC Nordsjællands Søren Christensen op og scorede til 3-2, hvilket blev kampens resultat. Mikkel Thygesen blev efter kampen kåret til årets pokalfighter. FC Nordsjælland skrev historie med sit andet Ekstra Bladet Cup trofæ i træk og ønskes et stort tillykke. Europæiske turneringer I international sammenhæng fortsætter dansk klubfodbold sin fremgang og er atter rykket op på UEFAs Country Ranking liste, således at Danmark med udgangen af sæsonen 2010/11 er placeret som nr. 12 en fremgang på hele 3 pladser fra sidste år. UEFAs rangliste udregnes efter et komplekst system baseret på de danske klubholds samlede resultater i UEFAs turneringer over en 5-årig periode. Med en placering som nr. 12 har dansk fodbold tangeret den hidtil bedst opnåede placering, som blev opnået i Den opnåede 12. plads betyder, at DM-vinderne for sæsonen 2011/2012 udløser en plads i Champions League gruppespillet og nr. 2 får en plads i kvalifikationen. Endvidere får såvel vinderen af pokalturneringen som nr. 3 og 4 i DM kvalifikationskampe til UEFA Europa League. UEFA Country Ranking (baseret på forudgående 5-års periode) År Danmark nr I de europæiske turneringer er 5 danske hold kvalificeret til europæisk fodbold 2011/2012. F.C. København og OB spiller dermed kvalifikation til Champions League, og Brøndby IF, FC Midtjylland og FC Nordsjælland spiller om kvalifikation til Europa League. 15

17 Champions League F.C. København vandt det danske mesterskab i sæsonen 2009/10 og var dermed kvalificeret til en plads i Champions League kvalifikationsspillet. FC København vandt de indledende kampe imod BATE Borisov og Rosenborg BK, og var dermed i Champions League gruppespillet. I gruppespillet kom F.C. København i pulje D, sammen med FC Barcelona, russiske Rubin Kazan og græske Panathinaikos. F.C. København startede på hjemmebane mod Rubin Kazan, som blev slået med 1-0 på et mål i det 87 minut af Dame N Doye. I anden runde var F.C. København på besøg i Athen, hvor Panathinaikos ventede. F.C. København spillede en god kamp, og scorede 2 mål i første halvleg af henholdsvis Dame N Doye og Martin Vingaard til slutresultatet 2-0. Herefter stod FC København overfor store udfordringer på udebane mod FC Barcelona, hvor FC København måtte vende hjem med et 2-0 nederlag. I fjerde runde gæstede FC Barcelona Parken. Efter 31 minutters spil gjorde Lionel Messi det til 1-0, men F.C. København svarede hurtigt igen, da Claudemir minuttet efter udlignede til 1-1, hvilket blev kampens resultat. Efter et 1-0 nederlag mod Rubin Kazan i Rusland mødte FC København græske Panathinaikos i 16

18 Parken. Her bragte Martin Vingaard F.C. København foran 1-0 i det 26 minut. Umiddelbart efter pausen gjorde Jesper Grønkjær det til 2-0, og da gæsternes Djibril Cisse scorede selvmål til 3-0 i det 73 minut, var F.C. København på vej mod 1/8-dels finalerne. Panathinaikos scorede et enkelt mål i overtiden til slutresultat 3-1, men dette ændrede ikke ved at F.C. København sluttede som 2 er i puljen med samlet 10 point, og med Barcelona på førstepladsen med 14 point. I 1/8-dels finalerne ventede engelske Chelsea. Første kamp blev spillet i Parken, hvor gæsterne vandt 2-0, begge mål scoret af Nicolas Anelka. Returopgøret i London endte 0-0, og Chelsea avancerede til kvartfinalerne. Europa League Flere danske klubber var igen i år repræsenteret i kvalifikationen til Europa League, hvor det lykkedes Odense Boldklub at kvalificere sig til 17

19 18

20 gruppespillet. OB trådte ind i tredje kvalifikationsrunde, imens Randers FC, Brøndby IF og FC Nordsjælland indtrådte i henholdsvis første, anden og tredje kvalifikationsrunde. Randers FC indledte med over to kampe at slå F91 Dudelange fra Luxemburg med samlet 7-3. I 2. kvalifikationsrunde var modstanderen ND Gorica fra Slovenien, her vandt Randers samlet 4-1, og var dermed videre til 3. kvalifikationsrunde. Randers tabte første kamp til Schweiziske FC Lausanne-Sport på hjemmebane med 3-2, og da returopgøret endte 1-1 var FC Lausanne-Sport videre med samlet 4-3. Brøndby IF indtrådte i 2. kvalifikationsrunde, hvor modstanderen var FC Vaduz fra Liechtenstein. Brøndby vandt første opgør på hjemmebane 3-0, og da returopgøret endte 0-0, var Brøndby IF videre med samlet 3-0. I 3. kvalifikationsrunde var modstanderen montenegrinske FK Budućnost Podgorica. Brøndby IF vandt første opgør på udebane 2-1, og da de ligeledes vandt hjemme med 1-0, var Brøndby IF videre med samlet 3-1, og dermed klar til play-off. FC Nordsjælland indtrådte i 3. kvalifikationsrunde, hvor modstanderne var portugisiske Sporting Lissabon. Første opgør i Farum endte 1-0 til Sporting, og da returopgøret endte 2-1 til Sporting var FC Nordsjælland desværre ude før play-off kampene. Brøndby IF s modstander i play-off blev Sporting Lissabon. Brøndby startede på udebane i Portugal, hvor Jan Kristiansen scorede til 1-0 i det 42 minut. Lige efter pausen i det 52 minut nettede Ousman Jallow også for Brøndby IF til 2-0, som blev kampens resultat. Dermed stod Brøndby IF med et godt udgangspunkt inden returopgøret. I returopgøret på Brøndby stadion vandt Sporting Lissabon desværre 3-0, og så var portugiserne videre til gruppespillet i Europa League. Odense Boldklub indtrådte i 3. kvalifikationsrunde, hvor modstanderen var HSK Zrinjski Mostar fra Bosnien-Hercegovina. OB vandt det første opgør på hjemmebane 5-3, og da returopgøret endte 0-0, var OB klar til play-off. I play-off runden var modstanderen skotske Motherwell. Her vandt OB det første opgør hjemme med 2-1, og da OB ligeledes vandt returopgøret i Skotland med 1-0, så var OB klar til gruppespillet. I gruppespillet kom OB i gruppe H, hvor modstanderne var VfB Stuttgart, schweiziske BSC Young Boys og spanske Getafe CF. OB startede på udebane mod Getafe, hvor Hans Henrik Andreassen med et mål i det 43 minut skabt et godt udgangspunkt for OB. Desværre nettede Getafe to gange i 2. halvleg, og vandt dermed kampen 2-1. I 2. runde havde OB på hjemmebane besøg af VfB Stuttgart. Her bragte Stuttgart sig foran i det 72 minut, men OB svarede hurtigt igen ved Andreas Johansson i det 78 minut til stillingen 1-1. Desværre scorede Stuttgart til 2-1 kort før slutfløjtet, hvilket blev kampens resultat. I 3. runde gik turen til Schweiz til mødet med Young Boys. Her kom Young Boys foran 2-0 i løbet af første halvleg, men Peter Utaka reducerede umiddelbart efter pausen. Desværre scorede Young Boys yderligere to mål i det 61 og 74 minut, og dermed hjalp Chris Sørensens reducering til 4-2 kort før slutfløjt ikke. Kampen endte 4-2 til Young Boys. Runden efter var Young Boys på besøg i Odense, og her scorede Hans Henrik Andreassen til 1-0 efter 12 minutter. Hans Henrik Andreassen var på pletten igen i det 60 minut med sin anden scoring til 2-0, som også blev slutresultatet. I 5. runde kom Getafe på besøg i Odense. Spanierne kom foran 1-0 efter 17 minutters spil, men 19

21 i overtiden scorede Hans Henrik Andreassen for OB til slutresultatet runde bød på et udebane opgør mod Stuttgart. Kampene blev tabt 5-1, hvor OB s mål blev scoret af Peter Utaka i det 72 minut. OB sluttede dermed på 4. pladsen i gruppen. 20

22 Dansk fodbold i verdensklasse Af Lars Hausted Den klokken løber OB på banen mod Esbjerg i sæsonens første Superliga kamp. Den første rigtige SUPERLIGA kamp siden foråret Ude foran TRE FOR Park var der hejst Superliga flag og umiddelbart inden kampen blev der afspillet en promotion video for turneringen på storskærmen. Begge hold tog opstilling foran en line up rig flankeret af ligaens nye partnere og på spillertrøjen sprang det nye Superliga mærke i øjnene, ligesom det gjorde på den bold som den nye Superliga blev rullet i gang med. Frem mod denne dag havde Superligaklubber i forskellige udvalg, og i samarbejde med en håndfuld nøje udvalgte samarbejdspartnere arbejdet intensivt på, at kunne levere dansk professionel klubfodbold i en ny, ensartet og moderne ramme. Den 17. juli 2010 blev dagen hvor der blev sagt tak for denne gang til SAS som ligasponsor, og goddag til et nyt sponsorkoncept hvor SUPER- LIGA brandet er stjernen. Superliga navnet er tilbage og skal sikre, at det fodboldinteresserede Danmark aldrig er i tvivl om, at der i turneringen spilles om Danmarks største og vigtigste mesterskab. 21

23 Sponsorkonceptet Et navnesponsorat af ligaen har vokset sig så stort, at eksponeringen kan deles af flere sponsorer som man for eksempel har det i Champions League. Samtidig er ligaen blevet et fantastisk netværksforum for partnere der ønsker at give deres kunder en oplevelse på stadion. Vi ser rigtig gode muligheder i at levere værdi til flere partnere, sagde Claus Thomsen, direktør i Divisionsforeningen i forbindelse med relanceringen af ligaen. Der blev indgået partneraftaler med fire nye hovedsponsorer, Arbejdernes Landsbank, PWC, M1 og Betsafe og allerede det første år skulle det nye koncept vise sig at kunne levere en højere sponsorindtægt end ligasponsoratet med SAS, samtidig med at Divisionsforeningen har fået klart forbedrede muligheder for at kunne levere en mere interessant vare. OB, Esbjerg og de andre ti hold i Superligaen blev fra og med sæsonen 2010/2011 i overført betydning præsenteret på en sølvbakke. Turneringen de deltager i, tager basalt set skridtet fra at være et kampprogram og en tabel, til at blive et klart profileret brand, som der konstant vil blive udviklet på. Til gavn for klubber, fans, tilskuere, tv seere, rettighedshavere og medier.. Superliga brandet på tv Den nye Superliga opleves således både på stadion og hjemme foran tv skærmen som et stærkere brand, både på tværs af de 12 deltagende klubber og de tre live-rettighedshavere Viasat, Canal 9 og TV2 SPORT: Vi har fra starten været positive overfor en mere ensartet linje for Superligaen. Ikke bare når det drejer sig om hvordan kampene skal se ud på tv at der er et look for Superligaen, men nok især i forhold til hvordan klubberne håndterer medier på kampdagen. Der har vi kunnet mærke en meget stærkere vilje fra klubberne til at spille med, siger Lene Ugilt-Hansen sportschef på TV2 SPORT. Samarbejdet om det nye ligabrand med Superligaens tre primære rettighedshavere vil uden tvivl blive en del af de kommende forhandlinger om medierettighederne for , således at Superligaen får et udtryk der lever op til forventningerne fra både klubber og broadcastere. Det er allerede aftalt, at indføre en fælles rundown for de sidste fem minutter inden kick off for Superliga-kampe gældende fra sæsonen 2011/2012. Et stort ønske fra nuværende rettighedshavere. Målet er en kampåbning, der styrker genkendeligheden for tilskuere og fans på alle landets stadioner, men også en flottere og mere ens kampoptakt i tv-transmissionerne, hvor det samtidigt bliver lettere at styre tiden, så kampene kan starte på det programsatte tidspunkt. Superliga.dk Til at bakke op om det nye ligabrand fik Superligaen sit helt eget tilhørssted på hjemmesiden superliga.dk. Med et online akkrediteringssystem og flere andre specifikke serviceydelser rettet mod klubberne når Divisionsforeningen hurtigere og bredere ud end hidtil, samtidig med at almindelige interesserede kan spille managerspil, se højdepunkter og meget mere. Med et år på bagen har Superliga.dk haft besøg fra mere end en kvart million forskellige brugere og er vokset fra omkring daglige besøg i efteråret 2010 til over daglige besøg ved udgangen af sæsonen 2010/2011. Denne fremgang er bemærkelsesværdig derhen, at der 22

24 23

25 ikke er investeret i ekstern markedsføring af hjemmesiden. Succesen med en gennemgribende relancering af Superligaen har affødt en lignende ambition på vegne af Divisionerne. Udvalget for Professionel Fodbold bevilgede i foråret 2011 midler til arbejdet med at skabe en visuel identitet og tilhørende hjemmesider for både 1. Division og de to 2. Divisioner. Logoer, udvikling og design af websites med tilhørende extranet står klar til sæsonstart 2011/2012. HOVED SPONSOR Fodboldfamilien kan hermed også rent visuelt siges at have netop den sammenhængskraft der ikke bare er nødvendig, men også fordrer en forbedret bæredygtighed i kommerciel og dermed også i sportslig henseende. 24

26 Reserveligaen en ny og helt anden turnering Af Niels-Christian Holmstrøm Sæsonen 2010/11 fødte en helt ny landsdækkende DBU-turnering administreret af Divisionsforeningen. Superligaklubberne trak deres 2.hold ud af 2.division, og der blev skabt en ny turnering med særlige propositioner. Vedtagelsen af forslagene til en ændret DMstruktur på DBUs repræsentantskabsmøde i marts 2010 fik umiddelbar betydning for Superligaklubbernes 2.hold. Fremover (fra sæsonen 2010/2011) kunne hver klub kun have et hold i Herre-DM. Dermed skulle de 2.hold, der spillede i Herre-DMs 2.division rykkes ud og fremover placeres i en særskilt turnering for reservehold. Divisionsforeningen havde nedsat et Reserveligaudvalg, der fik til opgave at stille forslag til struktur, afvikling og propositioner for turneringen. Udvalget fik følgende medlemmer: Carsten V. Jensen, FC København, Niels Erik Søndergaard, 25

Referat af Vinterm øde 20L3

Referat af Vinterm øde 20L3 DIVISIONSFORENINGEN MTP, København, d.26. januar2013 Referat af Vinterm øde 20L3 Lørdag d.26. jantar 2013 kl. 10:00 aftroldtes Vintermøde for generalforsamlingen i Divisionsforeningen på Radisson Blu Scandinavia

Læs mere

Divisionsforeningens skriftlige Beretning 2011-2012

Divisionsforeningens skriftlige Beretning 2011-2012 BERETNING 2011-2012 Divisionsforeningens skriftlige Beretning 2011-2012 Fotos: Per Kjærbye og portrætsfotos ved JUULP photography Design og tryk: Forstædernes Bogtrykkeri, 2600 Glostrup 2 artikler Kære

Læs mere

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Koldings nye flagskib Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Kvindefodbolden i rivende udvikling Danmark har altid været med fremme i kvindefodboldens historie, og vi er fortsat med helt i toppen.

Læs mere

- Holdet udenfor grønsværen - 6.0 Appendiks. Bilag 1: Bilag 2: Den strategiske arbejdsproces.

- Holdet udenfor grønsværen - 6.0 Appendiks. Bilag 1: Bilag 2: Den strategiske arbejdsproces. - Holdet udenfor grønsværen - 6.0 Appendiks Bilag 1: Bilag 2: Den strategiske arbejdsproces. 1 Bilag 3: SWOT Analyse. Bilag 4: PESTEL Analyse Bilag 5: 2 Superligaklubbernes hjemmeside: AaB: http://aabsport.dk

Læs mere

Brøndbyernes IF-beretning 2013. Følgende klubfolk er afgået ved døden siden sidste generalforsamling:

Brøndbyernes IF-beretning 2013. Følgende klubfolk er afgået ved døden siden sidste generalforsamling: Brøndbyernes IF-beretning 2013 Følgende klubfolk er afgået ved døden siden sidste generalforsamling: Jørn Sørensen Bente Fryland John Pedersen Arne Nielsen Rudolf Larsen Æret være deres minde.. Året 2013

Læs mere

Fodbold Samarbejde Nordsjælland

Fodbold Samarbejde Nordsjælland Fodbold Samarbejde Nordsjælland FSN netværket Fodbold Samarbejde Nordsjælland (FSN) er et netværk bestående af 61 samarbejdsklubber med mere end 15.000 ungdomsmedlemmer. FC Nordsjælland koordinerer samarbejdet,

Læs mere

Historien om Boldklubben Hellas

Historien om Boldklubben Hellas Historien om Boldklubben Hellas BK Hellas blev stiftet 23. Juni 1926 af Carl Matzen. Carl Matzen, som var vicevært for kommunens ejendom Carl Langesvej, var meget sportsinteresseret og derfor var det for

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Hvad er Bakken bears klubben: Bakken Bears er et basketballhold fra Århus. Klubben blev stiftet i 1962 under navnet Skovbakken Basketball.

Hvad er Bakken bears klubben: Bakken Bears er et basketballhold fra Århus. Klubben blev stiftet i 1962 under navnet Skovbakken Basketball. BAKKEN BEARS BAKKEN BEARS HALL OF FAME Velkommen i Bakken bears Da Bakken Bears i efteråret 2009 udtrådte af Århus Elite, blev det anledningen til endnu et organisatorisk løft. En ny og langt bredere ejerkreds

Læs mere

Bliv en del af det I samarbejde med DBU og 3F Liga

Bliv en del af det I samarbejde med DBU og 3F Liga Bliv en del af det I samarbejde med DBU og 3F Liga På billedet : Annika Overby Hansen og Majbritt Henningsen i kamp (3F Liga) Elite og bredde hånd i hånd DBU havde en drøm Drømmen blev et erklæret mål

Læs mere

SPONSORKONCEPT 2015/2016

SPONSORKONCEPT 2015/2016 SPONSORKONCEPT 2015/2016 At skabe et lokalt samlingspunkt for erhvervslivet med udgangspunkt i herreelitefodbold. Rishøj Boldklub vil brande Køge by og Køge kommune nationalt gennem sportslige resultater.

Læs mere

Fodbold og forretning. 27. februar 2013 Jesper Jørgensen

Fodbold og forretning. 27. februar 2013 Jesper Jørgensen Fodbold og forretning. 27. februar 2013 Jesper Jørgensen Agenda Hvad er udfordringerne som fodboldforretning, og hvilke rammer og forretningslogikker arbejder klubberne under set i et konkurrencemæssigt,

Læs mere

DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER

DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER Thomas Christensen Bestyrelsesformand i Divisionsforeningen & adm. direktør i OB Indhold 1. Kommerciel platform og udfordringer 2. Fan

Læs mere

Godkendelse, opfølgning og underskrift på referat af møde 3 d. 6. februar 2015

Godkendelse, opfølgning og underskrift på referat af møde 3 d. 6. februar 2015 Brøndby den 11. april 2015 Journal nr.1231-15-fs Referat af møde i Udvalget for Professionel Håndbold møde nr. 4 2014-2015 Tirsdag d. 31. marts 2015, kl. 09.30-12.30 hos Divisionsforeningen Håndbold, Vesterballevej

Læs mere

FC Vestsjælland. Erfarent trænerteam. Superligafodbold i Vestsjælland 2012/2013

FC Vestsjælland. Erfarent trænerteam. Superligafodbold i Vestsjælland 2012/2013 2012/2013 FC Vestsjælland FC Vestsjælland blev i 2008 etableret som en professionel overbygning af fodboldafdelingen i Slagelse Boldklub og Idrætsforening - også kaldet SBI. Superligafodbold i Vestsjælland

Læs mere

Brøndby Pige Cup Brøndby Hallen 8. 9. marts 2014

Brøndby Pige Cup Brøndby Hallen 8. 9. marts 2014 Brøndby Pige Cup Brøndby Hallen 8. 9. marts 2014 Velkommen til Jubilæumsfodbold Det er mig en stor glæde, at kunne byde velkommen til Brøndby IF Jubilæums Cup 2014. En særlig velkomst skal lyde til vores

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

VolleyLiga Klubmøde. Onsdag den 25. februar 2015 Idrættens Hus

VolleyLiga Klubmøde. Onsdag den 25. februar 2015 Idrættens Hus VolleyLiga Klubmøde Onsdag den 25. februar 2015 Idrættens Hus Dagsorden 1. Velkomst og Præsentation 2. Standartkontrakter & Amatøraftaler 3. TV og Mediebilledet 4. VolleyLigaen 2016 5. Internationalt 6.

Læs mere

Divisionsforeningens skriftlige Beretning 2012-2013

Divisionsforeningens skriftlige Beretning 2012-2013 BERETNING 2012-2013 Divisionsforeningens skriftlige Beretning 2012-2013 Fotos: Per Kjærbye og portrætsfotos ved JUULP photography Design og tryk: Forstædernes Bogtrykkeri, 2600 Glostrup 2 Indhold Kære

Læs mere

VI ER RØDE VI ER HVIDE

VI ER RØDE VI ER HVIDE VI ER RØDE VI ER HVIDE DANMARK SKAL MED TIL EM I FODBOLD 2016 På det nye landshold glimter fremtidens stjerner. Med 24 hold i slutrunden og en gunstig pulje i kvalifikationen har Danmark alle muligheder

Læs mere

O = Opgave. Økonomisk kontrol i ligaen og regelsæt/ organisering af ligaen. Sagen om Randers blev drøftet.der var bred utilfredshed med 19:00

O = Opgave. Økonomisk kontrol i ligaen og regelsæt/ organisering af ligaen. Sagen om Randers blev drøftet.der var bred utilfredshed med 19:00 Dagsorden & Referat Møde om: BL Deltagere: Lennart Jensen HIC, Troels Mortensen Svendborg, John Bennetsen, ABK Andreas Larsen, Næstved, David Breuer SISU, Rasmus Winkel BL, Jesper Johansen DL, Bent Nedergaard

Læs mere

Nyhedsbrev FC Roskilde ungdom

Nyhedsbrev FC Roskilde ungdom August 2011 Nyhedsbrev i FC Roskilde ungdom Velkommen til et nyt tiltag i FC Roskilde ungdom. Som noget nyt vil FC Roskilde ungdom 4 gange om året udsende et nyhedsbrev. Nyhedsbrevet skal bruges til at

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 Kalenderåret 2014 var igen noget af en rutsjebane for alle i VFF, både den professionelle afdeling og hos os. Superliga holdet måtte efter kun en enkelt sæson en tur ned i 1

Læs mere

FODBOLDENS KRAV TIL DANSKE STADIONER

FODBOLDENS KRAV TIL DANSKE STADIONER 5. September 2013 FODBOLDENS KRAV TIL DANSKE STADIONER v/claus Thomsen Direktør, Divisionsforeningen Introduktion 1. Stadionkrav Baggrund Hvilke krav har vi Udviklingen i stadionkrav 2. Tilskuerudvikling

Læs mere

Viby IFs U13-drenge til internationalt stævne i Tyskland

Viby IFs U13-drenge til internationalt stævne i Tyskland Viby IFs U13-drenge til internationalt stævne i Tyskland Øverst fra venstre: Jacob, Lucas, Christian, Mads, Christian HD og Jonas (træner) Nederst fra venstre: Nikolai, Anton, Mikkel H., Mikkel L., Victor

Læs mere

VolleyLiga Klubmøde. Tirsdag den 23. september 2014 Idrættens Hus

VolleyLiga Klubmøde. Tirsdag den 23. september 2014 Idrættens Hus VolleyLiga Klubmøde Tirsdag den 23. september 2014 Idrættens Hus Dagsorden 1. Velkomst og Præsentation 2. Ligaportal / Dataprojekt (10. min) 3. Kampafvikling (10. min) 4. Licenssystem (5. min) 5. Internationalt

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

Formandens beretning til Divisionsforeningen Håndbolds Årsmøde lørdag den 24. maj 2014.

Formandens beretning til Divisionsforeningen Håndbolds Årsmøde lørdag den 24. maj 2014. Årsmøde 2014 Formandens beretning til Divisionsforeningen Håndbolds Årsmøde lørdag den 24. maj 2014. De hovedområder jeg vil komme omkring i denne beretning er: Indledning Lang TV aftale Landshold som

Læs mere

Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer/-setup i Aarhus (SATE-Analyse)

Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer/-setup i Aarhus (SATE-Analyse) Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer/-setup i Aarhus (SATE-Analyse) De nedenstående informationer skal udfyldes korrekt og fyldestgørende, for derigennem at indberette relevante oplysninger. Disse

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

Formanden har ordet. Tak!

Formanden har ordet. Tak! NYHEDS maj brev 2014 Formanden har ordet Tillad mig at starte nyhedsbrevet med at kigge tilbage på 2013. Som alle vidst har erfaret, så gik Thurø Boldklub ind i 2013 med en meget dårlig økonomi. Kassen

Læs mere

SponsoraftalER. Herning kfum fodbold

SponsoraftalER. Herning kfum fodbold Stor eksponering gennem herning kfum fodbold Få maksimalt udbytte af dit sponsorat med over 1.000 besøgende hver uge - bliv erhvervssponsor i Herning KFUM Fodbold Herning kfum fodbold SponsoraftalER s

Læs mere

DIVISIONSFORENINGENS SKRIFTLIGE BERETNING 2014-2015

DIVISIONSFORENINGENS SKRIFTLIGE BERETNING 2014-2015 BERETNING 2014-2015 DIVISIONSFORENINGENS SKRIFTLIGE BERETNING 2014-2015 FOTOS: PER KJÆRBYE SAMT VENLIGT BIDRAG FRA AAB, NÆSTVED BK OG FC SVENDBORG DESIGN OG TRYK: ELLIS PRINT, 2605 BRØNDBY 2 INDHOLD KÆRE

Læs mere

Ved klubskifte mellem en dansk klub og en udenlandsk klub er reglerne om kompensation for træning og udvikling af spillere fastlagt i FIFA s regler.

Ved klubskifte mellem en dansk klub og en udenlandsk klub er reglerne om kompensation for træning og udvikling af spillere fastlagt i FIFA s regler. Kompensation for træning og udvikling mellem danske klubber Vejledning Ved klubskifte mellem en dansk klub og en udenlandsk klub er reglerne om kompensation for træning og udvikling af spillere fastlagt

Læs mere

Aktivitetskatalog 2011/2012

Aktivitetskatalog 2011/2012 Aktivitetskatalog 2011/2012 Indhold: 1. Klubdag en fællesskabs oplevelse for din klub 2. Billetter til kampe, plakater, nyhedsmails 3. Forkampe + indløb på stadion 4. Bolddrenge / piger 5. Besøg af trænere,

Læs mere

I den kommende sæson spiller Michael Maze og Finn Tugwell i den danske elitedivision, og der kommer meget mere TV dækning.

I den kommende sæson spiller Michael Maze og Finn Tugwell i den danske elitedivision, og der kommer meget mere TV dækning. Bliv en del af succesen Støt Hillerød G.I. Bordtennis koncept www.hgibordtennis.dk Velkommen til Hillerød G.I. Bordtennis I den kommende sæson spiller Michael Maze og Finn Tugwell i den danske elitedivision,

Læs mere

Bliv sponsor for klubben

Bliv sponsor for klubben STUBBEKØBING BOLDKLUB Bliv sponsor for klubben Det skal være sjovt at spille fodbold i, men det kræver at omgivelserne og rammerne er tilfredsstillende og helt i top. Det gælder alt lige fra klubhuset

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Dagsorden 1. Valg af stemmetællere 2. Valg af dirigent og referent 3. Formandens beretning og

Læs mere

BEST WESTERN Hotel Odense. Thomas Christensens tale Tak for opbakningen

BEST WESTERN Hotel Odense. Thomas Christensens tale Tak for opbakningen BEST WESTERN Hotel Odense Thomas Christensens tale Tak for opbakningen Thomas Christensens tale TAK for opbakningen Kære venner! Rigtig hjertelig velkommen til vores lille nytårskur/ kick off-møde. Det

Læs mere

Benløse Floorball Club sætter Ringsted og Benløse på Danmarkskortet. Ansøgning til Ringsted Kommune. Maj 2014

Benløse Floorball Club sætter Ringsted og Benløse på Danmarkskortet. Ansøgning til Ringsted Kommune. Maj 2014 Maj 2014 Benløse Floorball Club sætter Ringsted og Benløse på Danmarkskortet Ansøgning til Ringsted Kommune Benløse Floorball Club sætter Ringsted på Danmarkskortet 1 Til Ringsted Kommune Sct. Bendtsgade

Læs mere

Bjerringbro IF - Fodbold

Bjerringbro IF - Fodbold Bjerringbro IF - Fodbold Bjerringbro IF - Fodbold I Bjerringbro IF har vi en vision om at tilbyde fodbold og fællesskab for alle. For at nå det har vi nogle værdier, vi ønsker at arbejde ud fra i Bjerringbro

Læs mere

Det handler om ildsjæle

Det handler om ildsjæle Det handler om ildsjæle Talentudvikling, Holdsport & Erhvervsnetværk Et sponsorat skal være et dynamisk samarbejde til glæde og gavn for begge parter derfor er vores sponsorer ikke bare sponsorer men samarbejdspartnere

Læs mere

SPONSORKONCEPT 2015/2016

SPONSORKONCEPT 2015/2016 SPONSORKONCEPT 2015/2016 "Virksomheder, der har udgifter til sponsorering af fx sportsklubber og kulturelle foreninger, modtager ofte reklameydelser i form af omtale af virksomhedens navn og logo på bandereklamer,

Læs mere

Referat af FU-Møde. 8. oktober. Deltagere: Dagsorden:

Referat af FU-Møde. 8. oktober. Deltagere: Dagsorden: Referat af FU-Møde 8. oktober 2009 Dagsorden: Deltagere: 1. Organisatorisk 2. Siden sidst 3. Regnskab 4. Ansøgninger 5. FSU s turneringer 6. IT 7. Juniorområdet 8. Evt. Benny Brinch, Poul Jacobsen, Hans

Læs mere

Det almene gennembrud for ishockeyen i Danmark ligger lige foran os.

Det almene gennembrud for ishockeyen i Danmark ligger lige foran os. Det almene gennembrud for ishockeyen i Danmark ligger lige foran os. Landsholdets gennembrud under VM i 2010, hvor holdet spillede sig i kvartfinalen har haft en positiv afsmittende effekt på sponsor-,

Læs mere

SPONSORKONCEPT 2015/16

SPONSORKONCEPT 2015/16 SPONSORKONCEPT 2015/16 Bulldogs Odense ApS Møllemarksvej 75 B, 5200 Odense V CVR 32161162 Kristoffer Jørgensen 26 80 97 60 Kasper Iversen 60 68 32 88 Thomas Nielsen 20 15 97 06 Bulldogs Oplevelser og god

Læs mere

Præsenterer sponsorprospekt. Svebølle Boldklub & Idrætsforening 2. division

Præsenterer sponsorprospekt. Svebølle Boldklub & Idrætsforening 2. division Præsenterer sponsorprospekt Velkommen til Svebølle B&I Svebølle Boldklub og Idrætsforening blev stiftet i 1924 og holder til huse på Højvangen 10B i Svebølle. Her danner klubben ramme om et lille intimt

Læs mere

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan for U12 & U13 Drenge Årgang Spillere født i 1999 og 1998 eller 4. kvartal i 1997. (5. og 6. klasse). Ledere: Træner Jørgen Jensen Hjejlevej 113 mobil 2540 5810 7451

Læs mere

Referat af FU-møde i Hjallese. Dagsorden: Dato: 23. januar 2008 Kl. 19:00. Til stede: Poul Jacobsen, Kim Skaanning, Benny Brinch og Chresten Nielsen

Referat af FU-møde i Hjallese. Dagsorden: Dato: 23. januar 2008 Kl. 19:00. Til stede: Poul Jacobsen, Kim Skaanning, Benny Brinch og Chresten Nielsen Referat af FU-møde i Hjallese. Dato: 23. januar 2008 Kl. 19:00 Til stede: Poul Jacobsen, Kim Skaanning, Benny Brinch og Chresten Nielsen Afbud: Hans Milter Pedersen Dagsorden: 1. Godkendelse af referat

Læs mere

En rejse. -fra drøm til virkelighed

En rejse. -fra drøm til virkelighed En rejse -fra drøm til virkelighed En rejse med visioner Den forjættede liga Senest i 2020 skal NFC spille i Superligaen, hvor klubben skal manifestere sig som en stabil klub der sæson efter sæson, spiller

Læs mere

DBU og DBU Sjælland byder velkommen til foredrag om

DBU og DBU Sjælland byder velkommen til foredrag om DBU og DBU Sjælland byder velkommen til foredrag om Brøndby stadion, den 26. april 2015 INDHOLD Hvad er matchfixing Hvad er uetisk adfærd Informationspligt Hvem er omfattet af reglerne Sanktioner Afsløring

Læs mere

Tema: Eliteklubberne og ligaen. Status og udfordringer for eliteklubberne og 3F-Ligaen KVINDEDIVISIONSFORENINGEN

Tema: Eliteklubberne og ligaen. Status og udfordringer for eliteklubberne og 3F-Ligaen KVINDEDIVISIONSFORENINGEN KVINDEDIVISIONSFORENINGEN 1) Udgangspunkt i Projektkoordinatorens statusrapporter (31.12.2007, 31.12.2008, 31.12.2009, 31.12.2010) Projektkoordinatorens stillingsbeskrivelse: Sikre en ambitiøs klubudvikling

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Slagslunde-Ganløse Idrætsforening

Slagslunde-Ganløse Idrætsforening SGIF fodbold. Vision, mål, strategi og handlingsplan 2012-2015. Godkendt af bestyrelsen d. 3. oktober 2012. Vision: SGIF fodbold skal være den mest succesrige idrætsforening i Egedal målt på følgende 4

Læs mere

Formandens beretning.

Formandens beretning. 2008 generelt: 2008 har været et omtumlet år for DFSU. Vi startede uden et Disc Golf udvalg, fik alligevel en fornuftig sæson og DM stablet på benene, da gamle kræfter pustede liv i udvalget, men endte

Læs mere

Kapitel 8 Administrative og ledelsesmæssige krav. 8.1 Indledning. 8.2 Målsætning. 8.3 Fordele for klubberne

Kapitel 8 Administrative og ledelsesmæssige krav. 8.1 Indledning. 8.2 Målsætning. 8.3 Fordele for klubberne Kapitel 8 Administrative og ledelsesmæssige krav 8.1 Indledning En klub har mange interessenter som medlemmer, tilhængere, sponsorer, aktionærer og medierne som følger klubbens udvikling og resultater.

Læs mere

Formandens beretning om foreningen i det forløbne år

Formandens beretning om foreningen i det forløbne år Formandens beretning om foreningen i det forløbne år ved formand Peter Würtz Madsen Greve Fodbold Ordinær generalforsamling Indledning 2014 har for Greve Fodbold været et helt igennem fantastisk og begivenhedsrigt

Læs mere

Processen. Efterår 2014. Dialogmøder om talentarbejdet med LU. Efterår 2014. Åbent dialogmøde om talentarbejdet

Processen. Efterår 2014. Dialogmøder om talentarbejdet med LU. Efterår 2014. Åbent dialogmøde om talentarbejdet Processen Efterår 2014 Dialogmøder om talentarbejdet med LU Efterår 2014 Åbent dialogmøde om talentarbejdet Januar/februar 2015 2 workshops (kl. 10-16) udarbejdelse af talentpolitik og strategi Høringsproces

Læs mere

Tilpasset dansk mesterskab i 11-

Tilpasset dansk mesterskab i 11- Tiderne skifter og som ofte nævnt gennem det sidste halvandet år, er der sket mange store forandringer i den danske politisport. Det traditionsrige politifodboldmesterskab blev desværre, pga af et sent

Læs mere

99 259 3.209 14.289. Unikke tal fra Aalborg Pirates første sæson

99 259 3.209 14.289. Unikke tal fra Aalborg Pirates første sæson SPONSORPROSPEKT Unikke tal fra Aalborg Pirates første sæson 15 80 var rygnummeret på NHL-spilleren Colin Greening i de to måneder, han spillede i Aalborg. Vi var den første klub til at hente en NHL-spiller

Læs mere

Ønsker I et skifte til en kalenderturnering? 1. Hvilken turneringsstruktur ønsker du fremadrettet?

Ønsker I et skifte til en kalenderturnering? 1. Hvilken turneringsstruktur ønsker du fremadrettet? Ønsker I et skifte til en kalenderturnering? 1. Hvilken turneringsstruktur ønsker du fremadrettet? 10 9 8 7 6 5 4 1 47.2% 45.8% 1 2 3 6.9% 1 Jeg ønsker at bevare den nuværende turneringsstruktur (efterår-forår)

Læs mere

BESTYRELSENS ARBEJDSOMRÅDER

BESTYRELSENS ARBEJDSOMRÅDER BESTYRELSENS ARBEJDSOMRÅDER Økonomi Drift Sportsudvalg Sponsorudvalg Matchudvalget Natur & Miljø Klubber-iklubben Golfspilleren i Centrum HCP / Kanin / Par 3 udvalgene Baner / Træningsanlæg Ejendomme Kommunikation

Læs mere

LIGABOLD CUP & TRÆNINGSLEJRE. For divisions og seriehold i Tyrkiet! CUP 2014 LIGABOLD CUP OG TRÆNINGSLEJRE FOR DIV. OG SERIEHOLD

LIGABOLD CUP & TRÆNINGSLEJRE. For divisions og seriehold i Tyrkiet! CUP 2014 LIGABOLD CUP OG TRÆNINGSLEJRE FOR DIV. OG SERIEHOLD LIGABOLD CUP OG TRÆNINGSLEJRE FOR DIV. OG SERIEHOLD CUP LIGABOLD CUP & TRÆNINGSLEJRE For divisions og seriehold i Tyrkiet! Professionelle forhold til super skarpe priser! LIGABOLD CUP OG TRÆNINGSLEJRE

Læs mere

ORATER: Carsten Behrendsen tlf. 5375 8150. SMÅL: Bent Juul Larsen tlf. 2021 1799

ORATER: Carsten Behrendsen tlf. 5375 8150. SMÅL: Bent Juul Larsen tlf. 2021 1799 SPORT og Team Vest n vind! league.com ort.dk under opbygning ITESPORT og kæd din virksomheds ds stærkeste speedway brand. rat med REGION VARDE ELITESPORT, kommer in virksomhed. Mulighederne er mange og

Læs mere

Bliv sponsor for Basketballklubben BMS

Bliv sponsor for Basketballklubben BMS BMS ELITEBASKET Bliv sponsor for Basketballklubben BMS Velkommen i BMS Basketballklubben BMS er en af de mest vindende klubber i dansk basketball med mange mesterskaber i de 40 år, klubben har eksisteret.

Læs mere

UEFA Study Group Eerikkilä 2013 Grässroots footbäll

UEFA Study Group Eerikkilä 2013 Grässroots footbäll UEFA Study Group Eerikkilä 2013 Grässroots footbäll Deltagere: Ole Hansen, Jakob Drachmann Haag, Mogens Mika, Martin Mølgaard Ravn, Flemming Kvist Andersen, Brian Molberg, Kim Møller, Jesper Ran Pedersen,

Læs mere

Grundlæggende rammer

Grundlæggende rammer Grundlæggende rammer 2 Kære læser! Fodbolden er blevet kaldt verdens bedste legetøj. Det kan vi godt skrive under på, men for at fodbolden også i regi af SSIF Fodbold skal være verdens bedste legetøj,

Læs mere

Årets gang 2007. 2007 Årgang 98, Miniput Yngste:

Årets gang 2007. 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: Årets gang 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: Årgang 98 har haft en meget flot sæson, hvor hovedmålet var at lære at spille den rigtige fodbold a la AB, og helst i den bedste

Læs mere

BERETNING FOR ÅRET 2011

BERETNING FOR ÅRET 2011 BERETNING FOR ÅRET 2011 Det har som sædvanlig været et meget spændende år i Brøndby IF. Sportsligt kan det uden tvivl konstateres, at med en enkelt undtagelse, så er det absolut det bedste år nogensinde

Læs mere

Vision 2020 ELITE OG BREDDE HÅND I HÅND

Vision 2020 ELITE OG BREDDE HÅND I HÅND Vision 2020 ELITE OG BREDDE HÅND I HÅND VISION 2020 ELITE OG BREDDE HÅND I HÅND Elite Resursegruppen BREDDE Kvinder 19+ år (elite) Kvinder 19+ år (bredde) Piger 13-19 år (elite) Piger 13-19 år (bredde)

Læs mere

Mc Donalds LigaCup 2014 KAMPPROGRAM

Mc Donalds LigaCup 2014 KAMPPROGRAM McDonald s Liga Cup 0 KAMPPROGRAM Mc Donalds LigaCup 0 Arrangør Dalum IF Støt vore sponsorer - De støtter os Velkommen til McDonald s Liga Cup Velkommen til Odense Det er en fornøjelse, at jeg for andet

Læs mere

Konkurs, rekonstruktion, licens - Gældende regler

Konkurs, rekonstruktion, licens - Gældende regler Konkurs, rekonstruktion, licens - Gældende regler Definitioner: Moderklub Kontraktret Klub hvor fodboldklub har sit grundlag. Spillernes certifikater vil uanset selskab være tilknyttet en moderklub. Afdeling

Læs mere

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Mødereferat Dato: 2. marts 2006 Referent: Henning Parbo Generalforsamling i Birkemose Golf Club Tid: Onsdag, den 1. marts 2006, kl. 19:00-20:00 Sted: Restaurant Birkemose Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER. Serie 1 M/K

FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER. Serie 1 M/K FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER Serie 1 M/K Kampafvikling: Fire hold mødes over 4 baner, og der spilles 30 slag på hver bane, fordelt med 15 slag i venstre side og 15 slag i højre side.

Læs mere

Momentum i fodbold. Et psykologisk perspektiv

Momentum i fodbold. Et psykologisk perspektiv Momentum i fodbold Et psykologisk perspektiv Carsten Hvid Larsen og Henrik Skov Momentum i fodbold Et psykologisk perspektiv Syddansk Universitetsforlag 2013 Forfatterne og Syddansk Universitetsforlag

Læs mere

Ungdommens Uddannelses Vejledning Region Sjælland

Ungdommens Uddannelses Vejledning Region Sjælland Ungdommens Uddannelses Vejledning Region Sjælland Fakta om Per Rud Født: 21. februar 1967 Privat: Bosiddende i Nykøbing Falster Trænerkarriere: 1991-1993: Ynglinge og Junior DM træner for Kolding BK 1993-1996:

Læs mere

Lad os sammen vise hvem vi er!

Lad os sammen vise hvem vi er! Hobro IK sponsorog partnerkoncept 2015 Lad os sammen vise hvem vi er! Som sponsor og partner i Hobro IK får din virksomhed: Fodboldoplevelser på 1. klasse Adgang til et stærkt og udbytterigt erhvervsnetværk

Læs mere

Fodbold blev måske op-fundet i det gamle Æ-gyp-ten. Her har man fun-det bolde af læ-der, træ og pa-py-rus. De bolde er mere end 2000 år gamle.

Fodbold blev måske op-fundet i det gamle Æ-gyp-ten. Her har man fun-det bolde af læ-der, træ og pa-py-rus. De bolde er mere end 2000 år gamle. Fodbold blev måske op-fundet i det gamle Æ-gyp-ten. Her har man fun-det bolde af læ-der, træ og pa-py-rus. De bolde er mere end 2000 år gamle. I Kina har man også spillet fod-bold for flere 1000 år siden,

Læs mere

MÅLØV BK HERSTEDØSTER IC

MÅLØV BK HERSTEDØSTER IC Serie 2, Pulje 2 MÅLØV BK HERSTEDØSTER IC 26. september 2015 kl. 14.00 Dagens kampsponsor: Han kom, han så, han sejrede! Som jeg lovede i sidste kampprogram, så var der en god nyhed under opsejling. Her

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Nyhedsbrev december 2014

Nyhedsbrev december 2014 Nyhedsbrev december 2014 Glædelig jul og godt nytår - svømmeskolen starter igen den 6. januar. Svømmeskolebørnene og instruktørerne holder en velfortjent juleferie, mens konkurrencesvømmerne fortsætter

Læs mere

Talentudvikling er Brøndbys DNA

Talentudvikling er Brøndbys DNA Talentudvikling er Brøndbys DNA Gennem årtier har klubben udviklet en lang række store talenter, der har gjort karriere på Brøndby Stadion, i udlandet og på U- og A-landshold. Det at udvikle og bruge egne

Læs mere

HPRD Midtjyske Kreds Referat. Velkommen til den årlige generalforsamling 2015.

HPRD Midtjyske Kreds Referat. Velkommen til den årlige generalforsamling 2015. HPRD Midtjyske Kreds Referat Velkommen til den årlige generalforsamling 2015. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Aflæggelse af Kredsregnskab 4. Kursuslederens beretning 5. Behandling

Læs mere

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Dagsorden for bestyrelses møder i Fredericia f.f. 1 Gennemgang og godkendelse af sidste referat 2 Nyt fra

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling i Fremad Amager den 24. oktober 2013

Referat af ekstraordinær generalforsamling i Fremad Amager den 24. oktober 2013 Referat af ekstraordinær generalforsamling i Fremad Amager den 24. oktober 2013 Bestyrelsen i Fremad Amager havde indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling med følgende punkt på dagsordenen: Bestyrelsen

Læs mere

Beretning 2014. De positive signalers år

Beretning 2014. De positive signalers år Beretning 2014 De positive signalers år Side 1 Idrætsrådet i Silkeborg Kommune Beretning 2014 Indledning Overskriften på beretningen er De positive signalers år Jeg har valgt netop den overskrift, da jeg

Læs mere

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Valby boldklub Mere end fodbold Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Den blå tråd i Valby Boldklub Formanden har bolden M ange mennesker tænker nok, at alle fodboldklubber er ens. Men

Læs mere

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu?

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Hovedsponsor for Søften gymnastikforening Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Søften GF Guldsponsorer Kontaktliste: Tak for din interesse i at blive træner i SGF-fodbold. Du kan se frem til mange

Læs mere

Sammen om en god oplevelse

Sammen om en god oplevelse Sammen om en god oplevelse Om sikkerheden ved superligakampe En fælles indsats Det skal være en god oplevelse for hele familien at gå til superligakamp. Derfor arbejder klubber, fanklubber og myndigheder

Læs mere

MasterClass 2013. Danmarks bedste sponsorkonference. præsenteres af

MasterClass 2013. Danmarks bedste sponsorkonference. præsenteres af MasterClass 2013 Danmarks bedste sponsorkonference præsenteres af Om MasterClass 2013 Onsdag den 18. september byder Promovator, i samarbejde med dagbladet Børsen og Deloitte, endnu engang velkommen til

Læs mere

HUSUM BOLDKLUB'S DELTAGELSE i Easter Open 2012.

HUSUM BOLDKLUB'S DELTAGELSE i Easter Open 2012. HUSUM BOLDKLUB'S DELTAGELSE i Easter Open 2012. Torsdag den 05. april kl. 05.00 drog Husum's U15 & U13 1 og U13 2 drenge med trænere og holdledere, fra klubhuset med retning mod Venlo Holland, hvor de

Læs mere

FB Nyhedsbrev. nr. 1. - September 2007.

FB Nyhedsbrev. nr. 1. - September 2007. FB Nyhedsbrev. nr. 1. - September 2007. Medlemstal offentliggjort: Danmarks Idræts Forbund, DIF har netop offentliggjort medlemstallene for deres forskellige forbund, og her kan FB bryste sig med, blandt

Læs mere

Program for Indendørs Fodboldstævne SØNDAG den 6. december 2009 i Gladsaxe Sportscenter. Arrangør: Gladsaxe-Hero Boldklub

Program for Indendørs Fodboldstævne SØNDAG den 6. december 2009 i Gladsaxe Sportscenter. Arrangør: Gladsaxe-Hero Boldklub Program for Indendørs Fodboldstævne SØNDAG den 6. december 2009 i Gladsaxe Sportscenter Arrangør: Gladsaxe-Hero Boldklub Velkommen til indendørsstævne 2009 Igen i år har vi fornøjelsen af at afholde indendørs

Læs mere

DBU Breddestrategi. v/bent Clausen Medlem af DBUs bestyrelse Formand for DBU Jylland. DHF Breddeseminar Nyborg 2. februar 2013

DBU Breddestrategi. v/bent Clausen Medlem af DBUs bestyrelse Formand for DBU Jylland. DHF Breddeseminar Nyborg 2. februar 2013 DBU Breddestrategi v/bent Clausen Medlem af DBUs bestyrelse Formand for DBU Jylland DHF Breddeseminar Nyborg 2. februar 2013 Passion, udvikling og fællesskab - Strategi for videreudviklingen af dansk fodbold

Læs mere

SPONSORMATERIALE 2015 KARTING TEAM RACING WITH FERRARI

SPONSORMATERIALE 2015 KARTING TEAM RACING WITH FERRARI SPONSORMATERIALE 2015 KARTING TEAM RACING WITH FERRARI FORMULA RACING RACING with FERRARI FORMULA RACING er et professionelt dansk racerteam stiftet og 100 % ejet af den danske importør af Ferrari og Maserati,

Læs mere

Rammeaftale. mellem. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Team Danmark (TD) 1. Parterne

Rammeaftale. mellem. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Team Danmark (TD) 1. Parterne Rammeaftale mellem Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og Team Danmark (TD) 1. Parterne Danmarks Idræts-Forbund er en sammenslutning af danske idrætsorganisationer og har til formål at virke for fremme af dansk

Læs mere

Referat af FU-møde i Ullerslev.

Referat af FU-møde i Ullerslev. Referat af FU-møde i Ullerslev. Dato: 24/01 2007 Kl. 19:00 Til stede: Erik G. Andresen, Poul Jacobsen, Hans Milter Pedersen, Kim Skaanning & Chresten Nielsen. Afbud: Ingen Observatør: Benny Brinch Dagsorden:

Læs mere

Visionen for basketballsporten i Danmark er en sportsgren, som i enhver henseende kan betegnes som sund.

Visionen for basketballsporten i Danmark er en sportsgren, som i enhver henseende kan betegnes som sund. Vision, værdier og strategi Vision Basketball den sunde sport i alle led Visionen for basketballsporten i Danmark er en sportsgren, som i enhver henseende kan betegnes som sund. Basketballsporten i Danmark

Læs mere