Marts Nr Årgang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Marts 2006. Nr. 1146 118. Årgang"

Transkript

1 Marts 2006 Nr Årgang

2

3 Medlemsblad for Lystfiskeriforeningen. Det 120. fiskeår. Nr Marts Årgang Indhold Stille Grejauktion Generalforsamling Bestyrelsens årsberetning Overinspektørens beretning for Regnskab Årschampion og Medaljer Drømmen for 100 år siden Foreningsmeddelser Stille Efterhånden er de eneste lejligheder, hvor vi kan opleve reel stilhed, ude på og ved vore vande. På arbejdet, transporten, ferier, hjemme brager det løs i æteren med alskens meneskeskabt lydmæssig forurening. Ude på og ved vandene brydes stilheden kun af vandets rislen eller klukken, dyrelivets naturlige lyde. Ja selv blæst og uvejr kan næsten opleves som stilhed. Et ekstra gode vi har som lystfiskere. I lystfiskeriforeningens kreds af brave til lands vel at mærke kan man en sjælden gang opleve total stilhed. I januar blev vi nok alle lidt stille. En stor, knortet eg i vor skov faldt til jorden. Gennem tiden, på sin egen krogede og lidt umage facon havde den udvist en usædvanlig styrke i vor midte. Med både krønikeskriveri, streg og i betroede hverv. Den faldt; ikke særlig gammel og stadig højt agtet og æret. Således efter vort æresmedlem Mogens Espersen s bortgang, blev der et øjeblik eller to; helt, helt stille. Når du fremover på fisketuren sidder midt ude i stilheden, så tænk på i hvilken grad Mogens værnede om ånden i Lystfiskeriforeningen og i den grad ved enhver lejlighed fik foreningen på landkortet. En sand brav. Engang mødes vi nok igen hos den store fisker. Med brav hilsen, Formanden. Generalforsamling 22. marts Der er fremsat et forslag til generalforsamlingen, af betydning for Lystfiskeriforeningens grundlag som forening. Mød derfor talrigt op og tag personlig stilling og del i afgørelsen på demokratisk vis og i bedste LF- ånd. (Se også indkaldelsen til generalforsamlingen)

4 Grejauktion d. 25. januar Foto: KN

5 Generalforsamling 2006 Onsdag den 22. marts kl holder Lystfiskeriforeningen ordinær generalforsamling på Lindegården, Peter Lundsvej, 2800 Lyngby, med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formanden aflægger beretning om foreningens virksomhed i I forbindelse med beretningen uddeles championmærker, medaljer og pokaler, samt hæderstegn for 25, 50 og 60 års medlemsskab. 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab for 2005 til godkendelse. 4. Fastsættelse af indskud og kontingent for 2006 for ordinære medlemmer og ungdomsmedlemmer. Bestyrelsen foreslår en kontingentforhøjelse på 100 kr årligt for ordinære medlemmer, gældende fra eventuel vedtagelse. Indskud og ungdomskontingent foreslås uændrede for Indkomne forslag: Med baggrund i bestyrelsens afslag om forskelsbehandling af medlemmer i reglementet for bådtegning, er der stillet et forslag om, at generalforsamlingen skal forpligte bestyrelsen jævnfør sin afgørelse af nedenstående motiverede forslag: Seniorklubben skal kunne foretage kollektiv bådtegning til de fælles mandagsture, og ikke fremover foretage individuelle reservationer til de enkelte ture med det deraf følgende ekstra større administrative arbejde for at opnå det samme resultat. Seniorklubben er åben for alle, idet der ikke gælder alderskriterier, hvilket vil sige, at alle LF medlemmer har adgang til at deltage i aktiviteterne. Der er således ikke tale om at skaffe særrettigheder til enkelte medlemmer, men kun som nævnt at lette administrativet arbejde. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer Efter tur afgår Gert Bendix Christensen, Pal Tersztyanszky, Kaj Nielsen og Thomas Vedel. De tre førstnævnte er alle villige til at modage genvalg. Thomas Vedel er villig til at modtage valg til en suppleantpost. Bestyrelsen foreslår derfor Per Ekstrøm indvalg i bestyrelsen. 7. Valg af suppleanter. 8. Valg af revisorer 9. Eventuelt Klokken 18:00 holdes, også på Lindegården, den traditionelle spisning for medlemmer og foreningens gæster helt efter den traditionelle opskrift: Gule ærter med flæsk og pølse, pandekager, 1 øl, 1 snaps og en solbærrom til den endnu stoppede pris på 110 kr per person. Tilmelding senest 15. marts til foreningens sekretariat v. Sussie Jørgensen på telefon på tirsdage og torsdage mellem kl og kl Medaljer bæres. Vi opfordrer alle Brave til at møde op, ikke mindst vore medaljemodtagere. Vel mødt

6 Det 119. fiskeår blev karakteriseret ved det lange seje træk. Både hvad angik foreningens målsætning om høj kvalitet af faciliteter, yderligere godt fiskevand og flere medlemmer samt godt kammeratskab og fiskeri i det hele taget. Bådudskiftningen fortsatte planmæssigt med leverancer af vor nye glasfiberbåd model classic. Vore stationer er vedligeholdelsesmæssigt af høj standard. Desværre har vi ikke trods ihærdige forsøg kunnet tilføre yderligere fiskevand for medlemmerne. Nye forsøg vil blive gjort. Kammeratskabet er godt vi har næsten ingen disciplinærsager haft vedrørende brug af foreningens både eller stationer eller for den sags skyld medlemmer imellem. En enkelt nabo har generet vore medlemmer i Holte. Fangstmæssigt har året været under middel; trods mange seje træk og enkelte bestemt bemærkelses- værdige fangster. Året begyndte med 625 medlemmer og fremgangen i medlemstallet fortsatte for 6. år i træk, således at vi har kunnet byde velkommen til 67 nye brave mod en afgang på 55 altså en nettofremgang på 12. Året sluttede herefter med 637 medlemmer, heraf 3 æresmedlemmer. Efter at vort æresmedlem og gennem mange år næstformand og redacteur af Lystfiskeritidende, Mogens Espersen, i Februar, er gået alt for tidligt bort, har vi nu følgende 2 æresmedlemmer; Jørgen Hansen og Lars Ulrik Wandel. Indeholdt i afgangen er 9 medlemmer der i årets løb er afgået ved døden. De afdøde er Arne Andersen, John Hansen, Jens Birch Jensen, Jørgen Lindegaard Knudsen, John Logis, Phillip Mørck, Helmer Rasmussen, Bjørn Ussing og Mogens Espersen. Alle er meddelt gennem Lystfiskeri-Tidende og vil blive mindet ved generalforsamlingen. 60 års medlemskab fejres i år af Henning Buch Andersen. 50 års medlemskab fejres af Ole Christian Petersen. 25 års medlemskab fejres af Søren Bonne, Lars Engberg, Jørgen Hamann, Bo Jansen, Anders Jørgen Jensen, John Steen Jensen, Michael Jensen, Christian Karlsen, Bent Frøslee Laursen, Rene Letvad, Per Lundberg, Verner Moegreen og Frank Nielsen. Bestyrelsen ønsker alle vore jubilarer et stort tillykke. Vandrepokal for gedde tildeles Ulrik Hansen for en gedde på 13,3 kg fra Esrum sø. Vandrepokal for sandart tildeles Josef Hochmuth for en sandart på 6,9 kg fra Furesø. Vandrepokal for aborre tildeles Henrik Bahrenscheer for en aborre på 1,80 kg fra Esrum sø. Bestyrelsens årsberetning Lystfiskeriforeningens Furesøkonkurrence nummer 102 den 11. juni blev afholdt i bedste forståelse med de højere magter, der i år pænt ventede med lidt regn til efter præmieoverrækkelse og spisning. Fiskeriet viste sig som vanligt at have flere sider. Den vindende gedde er største der nogensinde er bragt til indvejning ved en Furesøkonkurrence. Aborrerne ja de blev derude, alle sammen. Vindere blev: Gedde: Bjørn Sterup- Hansen 12,80 kg. Sandart: Ole Christian Petersen 4,60 kg. Aborre: Venter på Tak til Grejonline, Fisk & Fri og Hvidovre Sport for medsponsorering af de flotte præmier. Vinder af Furesøpokalen for relativt største fisk blev Bjørn Sterup-Hansen. I 2005 er der anmeldt 52 fisk, der vægtmæssigt kvalificerer til medaljer. Da en del, dygtige fiskere har anmeldt flere af samme fiskeart resulterer dette endeligt i 26 anmeldte og godkendte fisk, hvis stolte fangere vil få overrakt medalje for året. Et år under middel rent fangstmæssigt. Der har ikke været ændringer i bestyrelsens sammensætning i årets løb. Sekretariat og bådprotokol varetages på bedste vis af Sussie Jørgensen. Bogholderiet forestås fremdeles på upåklagelig vis af Jørn E. Schmidt. Foreningens stationer er uændrede i antal og beliggenhed. Lystfiskeritidende er i 2005 udkommet i 10 numre og har bragt foreningsmeddelelser og aktuelt stof til vore medlemmer. I årets løb har der været afholdt grejauktion, generalforsamling med forudgående middag for medlemmer og gæster, faste medlemsmøder torsdage i Holte, talrige arrangementer i den aktive seniorklub, indslusningsmøde for nyere medlemmer, bestyrelsens befiskning og bespisning, andespil for medlemmer og familie samt det årlige inspektørmøde. Bestyrelsen siger tak for godt samarbejde til foreningens inspektører og opsynsmænd, til sekretariat og bådprotokol, til foreningens bogholderi og revisorer, samt de mange medlemmer der i stort og småt har rakt foreningen en hjælpende hånd. TAK. Bestyrelsen 16636

7 Overinspektørens beretning for 2005 Året blev desværre plaget af en del inspektørskift - ved årets udgang var Tystrup og Søndersø uden inspektør / opsynsmand, medens Præstø blev besat i juledagene. Den voldsomme vinterstorm først på året, anrettede heldigvis ingen alvorlige skader på foreningens anlæg eller materiel. Bådudskiftningsprogrammet kører planmæssigt. Vi har i årets løb måttet sige farvel til vores sidste tre små træjoller - de er så blevet erstattet af en ny serie glasfiberjoller fra Rudkøbing Bådebyggeri, støbt over vore kendte smalle klinkbyggede glasfiberjoller. Ventelisten over motortilladelser til Furesøen ser ved udgangen af 2005 således ud : 308,20 Dan Osmark ,00 Anders Boes ,30 Søren Græsborg Larsen ,00 Hans Hemmingsen ,20 Jacob Røssel ,90 Bertel Brinck Eliassen ,30 Per B.Larsen ,05 Kenn John Nielsen ,00 Steen Jørgensen ,00 Klaus Aaes ,20 Bjarne Sondt ,45 Anders Otto Pedersen ,00 Thomas Gramstrup ,00 Søren Sørensen ,00 Henning Juhl Jensen ,55 Jens Schjerbeck ,50 Kristian Korsbech Henning Møller - Larsen ,00 Niels Hoffmeyer ,00 Jens Chr. Holm ,90 Per Lundberg ,55 Steen Bjerre ,44 Thomas Vedel ,00 Søren Kjær Nielsen ,60 Frank Nielsen ,73 Leon Heiko Jensen ,00 Stig Benthin ,70 Peter Suhr ,60 Christian Balslev ,10 Leif Holmskov ,45 Lars Langgaard Iversen ,00 Rene Oder ,85 Bent Danielsen ,00 Steen Nordberg Nielsen ,35 Kim Halling ,30 Bent Helmer ,45 Lars Demuth ,80 Mogens Jensen ,67 Jørgen Sturup ,90 Søren Tørnquist ,40 Torben Larsen ,20 Bjarne Steen Hansen Ansøgning om motortilladelse skal ske skriftligt til overinspektøren. Tildeling af motortilladelser forudsætter lovlig havneplads samt båd, hvis mål maksimalt må være 6 meter lang og 2 meter bred. Motoreffekten må maksimalt kunne fremdrive båden med 10 knob. Stationerne: Arresø: Efter sigende et godt fiskeri - specielt efter sandart, men der må fortsat konstateres en meget behersket brug af vores båd. Stangkassen har holdt flyttedag, så den nu er nærmere bådpladsen. Bagsværd: Tyvfiskere huserede slemt, primært i april /maj måned. Sandsynligvis forsynet meden LF-nøgle har vore både rigtig mange gange været benyttet til ulovligt rusefiskeri -til stor ærgelse for såvel medlemmer som inspektøren. Først på året resulterede inspektørens flid og håndelag i et nyt stangkasselåg. Geddefiskeriet har været rigtig godt også i år. Bavelse: Ingen bemærkninger. Buresø: Stangkassen er blevet renoveret med et nyt låg og en ny bagside. Selve platformen med stangkassen har fået et nyt plankedæk. En beskæring af piletræerne omkring bådebroen er programsat for Der har været jævnt godt med gedder og aborrer i søen Esrum: Stadig en meget besøgt station med godt fiskeri og velholdte både. Farum: Ingen bemærkninger. Fiskebæk: I juli blev en af stationens både fundet i sivene ved Kaningården - men vi undgik heldigvis hærværk på stationen. En renovering af broen udestår fortsat Frederiksdal: I januar måtte vi konstatere indbrud i motorskuret, hvorunder en påhængsmotor 16637

8 blev stjålet. Motorskuret og pavillonen iøvrigt er nu blevet ekstra sikret. I maj var vi ude for et ualmindelig frækt tyveri af en helt ny påhængsmotor fastmonteret på en båd i havnen - også stationens bismarvægt forsvandt ved den lejlighed. Efteråret berigede stationen med en flisebelagt forplads foran pavillonen - en længe tiltrængt forbedring af stationen. En flisebelagt indgang er på tapetet for En del af havnens bolværk er blevet repareret. Ligeledes i efteråret afløstes inspektøren Henning Juhl Jensen af Dan Ekman, LF 80,50. Gentofte: Ingen bemærkninger. Gyrstinge: Også i 2005 fortsatte den indvendige renovering af Kildehuset: Førstesalen er blevet tapetseret og malet, nyt tæppe på gulvet samt nye senge med tilhørende sengetøj. I fadeburet er der kommet et nyt køleskab samt fryser. Så nu er der kun at vente på sæsonstarten og så nyde det! Haraldsted: Der er mode i søer, og Haraldsted synes ikke at være på mode med ganske få tegninger i Ringstederne siges ellers at fange pænt med gedder,hvorimod der er langt mellem sandarterne. Holte: I foråret konstateredes problemer med sætning af grunden på grund af entreprenørselskabet Skanska s voldsomme roden i jorden ved etableringen af et overløbsbassin ved vores station. Såvel pavillonen som skabshuset havde sat sig og skal genoprettes af Skanska i2006. Lysmasten ved foreningsbådene blev genetableret, ligesom samtlige borde og bænke er blevet renoveret og malet op. Lyngby: Desværre oplevede vi atter indbrud midt på sommeren. Inspektørens værkstedsrum blev regulært brudt op og en elmotor med tilhørende batteri blev stjålet. Broen og husets halvtag blev renoveret og terrassen udvidet. Så har vi atter en perle i Lyngbys centrum. Fiskeriet var jævnt godt med store gedder og adskillige sandart. Ålefiskeriet kunne derheller ikke klages over. Allan Gantzler, LF 160,60, afløste ved årsskiftet Jim Bimmer Schultz som opsynsmand. Præstø: Det skete i de dage...op til jul tiltrådte Carsten Jørgensen, LF 202,77,som stationsorstander. Så er der klar til de brave.! Sjælsø: Midt på året måtte inspektøren i gang med den store flitsprøjte på grund af et megastort hvepsebo indeni stangkassen. Også et u -autoriseret indbrud i stangkassen blev det til - intet stjålet. Sneglehuset: Der er foretaget beskæring af træer og buske på grunden. Søllerød Sø: Ingen bemærkninger. Søndersø: Sidst på året fratrådte stationens inspektør og opsynsmand på grund af tidnød. Villige og flittige medlemshænder fik renoveret en del af stationen med nyt stangkasselåg, generel oprydning samt en voldsom beskæring af buskadset omkring huset og ved søbredden.en tiltrængt reparation af nogle af stationens både blev påbegyndt. Tissø: Ingen bemærkninger. Tystrup: Stationen har været uden inspektør hele året. Bådene blev søsat af energiske brave og senere taget op og stationen lukket, igen med velvillig hjælp fra medlemmerne. Stationen står ved årets udgang uden inspektør - fremtiden ser ikke lys ud. Tyvekrogen: Bygningerne blev malet i årets løb. En kraftig renovering af broerne iværksattes sidst på året og vil foregå et stykke ind i Året blev således på vanlig vis præget af ikke blot problemer, men også deres løsning, ikke mindst i fint samarbejde med beredvillige medlemmer. Tak til alle! Overinspektøren Ikke blot danner vores Gyrstingeinspektør Jan Strøe og hans kone Maj-Britt par i privatlivet, men nu indtræder Maj-Britt også som opsynskvinde på vores station i det midtsjællandske. Medlemmerne har allerede i et par år nydt godt af inspektørparrets energi og fantasi, men nu bliver forholdet formaliseret, idet Maj-Britt, LF 382,64, er tiltrådt som opsynskvinde (SIC!) pr.1.januar 2oo6. Jeg takker og bukker! Overinspektøren Godt nyt fra Gyrstinge

9 Frederikssundsvej Kbh. NV - Tlf Store Torvegade Rønne - Tlf

10 Driftresultat For perioden til i alt 2004 i alt Budget 2006 hele kr. hele kr. hele kr. Indtægter 1 Kontingenter Indtægter fra stationer Andre indtægter Diverse salg Tab på debitorer Omkostninger 2 Omkostninger ved søerne Reparation og vedligehold Salgsartikler/diverse Dækningsbidrag Kapacitetsomkostninger 4 Lystfiskeritidende Administrationsomkostninger Diverse omkostninger Resultat før afskrivninger og finansiering Afskrivninger Både & materiel Hensættelser 8 Hensat til køb af både Hensat til stationer Finansieringsomkostninger/indtægter Renteudgifter/gebyrer Renteindtægter Tilskud fra kapitalkonto II Driftsresultat

11 Balance pr. 31. december 2005 Aktiver 2005 i alt 2004 i alt hele kr. hele kr. Likvide midler Kasse Girobank Girobank ,14 Handelsbanken Handelsbanken Handelsbanken Tilgodehavender Debitorer Forudbetalt til stationerne Andre omsætningsaktiver Uni-kredit (G.Kragh) Anlægsaktiver Materiel og både Holte matrikel nr Holte matrikel nr. 1 d (Sneglehus) Esrum matrikel nr. 9c Aktiver ialt

12 2005 i alt 2004 i alt hele kr. hele kr. Kortfristet gæld Kreditorer Hensættelser Hensat til stationer Hensat til køb af både Egenkapital Balance pr. 31. december 2005 Passiver Kapitalkonto I: Lystfiskeriforeningen Saldo primo Ekstraordinært driftstilskud 0 0 Opskrivning af ejendomme Overført fra Lindegaard Kapitalkonto II: Gotthold Krag, R.Rasmussen & O. Wolf Saldo primo Indskud fra nye medlemmer Udtrukne obligationer Hensat til reinvest Renter af værdipapirer Kursreguleringer Tilskud til driften Afrunding 0 0 Passiver ialt I bestyrelsen Gentofte, 24. januar 2006 Gert Bendix Christensen Pàl Tersztyanszky Kaj Nielsen Ulf Hansen Bent Frøslee Laursen Niels Boes Thomas Vedel Henrik Pedersen Foranstående resultat- og statusopgørelse er revideret i overensstemmelse med foreningens vedtægter 9: Bent Lauge Breiting Henrik Pedersen Renè Letvad

13 Årschampion og Medaljer 2005 Navn: Årschampion: Sølvmedalje: Bronzemedalje: Ulrik Hansen 129,99 X Gedde 13,3 Bjørn Sterup-Hansen 381 Gedde 12,8 Jesper Skaaning 377,5 Gedde 8,90 Morten Just Svendsen 385,2 Gedde 8,64 Paul Leth Pedersen 316,8 Gedde 8,60 Lars Schmidt 362,56 Gedde 7,95 Per B. Larsen 237,3 Gedde 7,70 Viggo Højtved 163 Gedde 7,50 Jens Berentsen 36,3 Gedde 7,20 Josef Hochmuth 148,5 X Sandart 6,9 Signe Boes 47,8 Sandart 6,7 Martin Lenzberg 244 Sandart 6,2 Henrik Pedersen 314,6 Sandart 5,8 Klaus Aaes 430 Sandart 5,4 Henrik Bahrenscheer 28 X Aborre 1,800 Birger Kristjansen 225,7 Aborre 1,800 Per Mikkelsen 270,9 Aborre 1,710 Verner Moegreen 273 Aborre 1,700 Ulf Hansen 129,9 Aborre 1,650 Henrik Pedersen 314,6 Aborre 1,510 Martin Lenzberg 244 Aborre 1,500 Per B. Larsen 237,3 Aborre 1,480 Anders Vernersen 403,96 Aborre 1,480 Børge Jørgensen 202,75 Aborre 1,280 Lars Lund 351,8 Aborre 1,250 Søren Græsborg 238,3 X Karpe 16,2 Under overskriften Bliv Fjordfisker efterlyste jeg i september 2005 en inspektør til vores station på Præstø Fjord. Og den gav pote, så vore interesser på fjorden nu bestyres af Carsten Jørgensen fra Præstø. Et lignende opråb bragtes i det kombinerede januarfebruar nummer af Tidende for 2006, hvori jeg søgte en Dynamisk Duo, og lokkede med en Naturskøn og fiskerig sø med egen hytte med brændeovn. Den annonce medførte, som håbet, henvendelse fra hele to brave, som kunne tænke sig at bestyre vores Søndersøstation ved Værløse. En aftale kom i stand, så jeg nu kan Tre på stribe? præsentere Werner Larsen, LF 238,15 som inspektør og Hans Stammerjohan, LF 378,6o som opsynsmand på Søndersø. Så mangler der kun et par energiske medlemmer til at passe vores station i Vinstrup ved Tystrup Sø. Opmuntret af de vellykkede resultater med Præstø Fjord og Søndersø prøves så et lignende tiltag for Tystrup Sø - se andetsteds i Tidende. Overinspektøren 16643

14 BK 05/ / Drømmen for 100 år siden, der blev til virkelighed! LF s bibliotek blev stiftet af visionære mænd længe før nogen af os blot var et skælmsk blik i vore forældres øjne. Det var LF s formand tobakshandler L. P. Larsen og vor legendariske sekretær gennem 37 år - Otto Wolf, der i 1906 satte handling bag ideen til oprettelsen og de bidrog da også med grundstammen af bibliotekets bøger. Siden den første biblioteksfortegnelse fra sommeren 1906, der viser beskedne 59 titler, har mængden overvejende via gaver og donationer fra medlemmerne groet til mange hundrede titler. Jeg har nu fået den ære at gennemgå bibliotek og arkiv, da tiden er kommet, hvor bibliotekets mange bøger og arkivalier skal på EDB. Det gør dels en løbende revision meget nemmere, og dels fordi det hele dermed gøres nemt tilgængeligt for interesserede. Her kan man søge på forfatter, titel, årstal, emne osv. En nyere drøm om at vi alle kan kigge og søge i biblioteket på LF-hjemmesiden blive dermed mulig. LF-biblioteket rummer bl.a. det som er kaldt verdens tykkeste bog om lystfiskeriets udvikling. Det i form af Lystfiskeri-Tidende, der med sine 118 årgange og små sider er et værk, der er skrevet da tingene skete. Biblioteket rummer ud over danske bøger - en omfattende engelsk afdeling, en række ældre tyske titler, men også skandinaviske, hvor de svenske bøger er flest. Som LF-tidende er medvirkende til at dokumentere lystfiskeriets udvikling, suppleres det af den unike samling fotografier fra Otto Wolff og andre tidlige fotografer, som LF-tidende jævnligt bringer uddrag fra. Nu er biblioteket jo ikke skabt for at samle støv på hylderne, men for at foreningens medlemmer kan få glæde af de forudseende mænds gode initiativ ved at låne og læse bøgerne. En del af de gamle bøger har dog nået en alder, hvor de er flyttet over i klenodie-skabet, hvilket betyder, at de ikke mere kan lånes med hjem, men dog altid kan ses og studeres mod forudgående aftale. Jeg er nu påbegyndt registreringen, og på min vej gennem flyttekasserne er jeg mange gange stoppet op, og tankerne er ledt aldeles på vildveje på grund af sjove og spændende ting. Det er givet noget der vil ske med jævne mellemrum, og jeg har derfor aftalt med redaktøren, og jeg vil vende tilbage her i bladet med lidt om hvad biblioteket gemte!, når særligt spændende ting dukker op. Som sagt stammer bibliotekets indhold fra medlemmerne, og hvem er bedre til at vurdere om en bog er læse- og bevaringsværdig end praktiske lystfiskere. De har testet teknik og metoderne, og nydt historierne i bøgerne på deres egne hylder. Mange har så i deres livs efterår betænkt biblioteket med deres bøger, i håbet om at andre og nye generationer kunne få den samme glæde. Og det var præcis drømmen, som salig tobakshandleren og sekretæren havde for 100 år siden. Gid de to gamle kæmper må kroge en rigtig god fisk deroppe ved de evige fiskevande! Heinz Gerhard 1/1 s.ann. Fisk&Fri 31/08/05 14:44 Side 1 Magasinet for lystfiskere Danmarks mest læste lystfiskermagasin. Bladet udkommer 10 gange om året. Forsiden 21/04/05 16:10 Side 1 FOCUS PÅ: DE STORE KYST- ØRREDER MARKEDETS BEDSTE VADE- JAKKER SPECIMENTIP: REKORD- STORE KARUSSER PÅ LET GREJ TROLLING: Fisk & Fri er skrevet af nogle af landets mest erfarne lystfiskere. LAKSE- SUCCES PÅ BORNHOLM Nr. 4. Maj Nok. kr DK kr STORT TEMA: MAJGEDDER PÅ KUNSTAGN VARDE Å: ET AF EUROPAS BEDSTE LAKSEVANDE DANMARK RUNDT: HER FANGES På kan du bestille et prøveabonnement, og se de mange spændende tilbud! Du kan også ringe til Fisk & Fri på tlf Tystrup Sø Det er i 2005 konstateret, at der er kommet gang i erhvervsfiskeriet på Tystrup Sø. Hvis man i den anledning konstaterer uregelmæssigheder med f.eks. garn i bredzonen, er man velkommen til at overdrage fotodokumentation til formanden. Bådprotokollen Bådprotokollens åbningstider frem til 1. april 2006 er tirsdage og torsdage mellem kl og kl Venlig hilsen Sekretariatet

15 Foreningsmeddelelser Nye og genindmeldte medlemmer 125,87 Henrik Hansen Bøgevej Hvalsø ,27 Finn Nielsen Krummediget 2 A 3050 Humlebæk ,07 Jakob Rune Høgh Nielsen Rosenlundsalle 11 mf 2720 Vanløse ,5 Per Sommer-Rasmussen Munkegårdsvej 50, Nyråd 4760 Vordingborg ,5 Lars Henrik Winsløw Tinghøjvej 46, S 8 Dør 2860 Søborg Adresseændringer m.v. 37,7 Sejr Biba Skovlyporten 2, St, Øverød 2840 Holte ,65 Peter Borup Bueager 65, Trørød 2950 Vedbæk ,3 John Hansen Solvangsvej Næstved ,42 Poul Geisler Hansen Brede 68, st. tv 2800 Kongens Lyngby ,73 Leon Heiko Jensen Jagtvej 41, 2 th 2200 København N ,9 Jørn Olaf Larsen Bohlendachvej 2 A, 3.tv 1437 København K Flemming Madsen Pianogatan 10 A S YSTAD S V E R R I G E ,75 Philip Mørck Stakkeledet Hørsholm Midtsjællandsk plejefar søges To noget forsømte glasfiberjoller søger kærlig pleje og omsorg. Vi bor meget naturskønt ved et dejligt fiskevand, men trænger til opsyn og røgt efter at have været alene i den forløbne sæson. Al ønsket hjælp og støtte vil blive ydet fra centralt hold. Lønnen er minimal, men indsatsen vil blive særdeles påskønnet. Henvendelse til overinspektøren på tlf

16 Returadresse: Lystfiskeriforeningen, Postbox 87, 3460 Birkerød Stiftet i 1886 Formand: Bent Frøslee Laursen Mellemvang 6, 2970 Hørsholm Telf bedst hverdage kl Næstformand & Sekretær: Gert Bendix Christensen Bagsværdvej 189, 2880 Bagsværd Telf Overinspektør: Pál Tersztyánszky Hestegangen 4, 2800 Lyngby Telf Kasserer: Henrik Pedersen Byledet 18, 2820 Gentofte Telf Redaktør: Kaj Nielsen Arresøgårds Sidealle 17, 3200 Helsinge Telf Bådprotokol og Sekretariat: Sussie Jørgensen Suserupvej 19, Vester Broby, 4180 Sorø Hverdage 9-13 Telf Helligdage 9-11, Lørdag og Søndag lukket Indmeldelse: Sekretariatet (se 1. spalte) Telf Hjemmeside og web-booking: Åben døgnet rundt Bogholderiet Lystfiskeriforeningen Postbox 87, 3460 Birkerød Anmeldelse af præmiefisk Per B. Larsen Valbyvej 2, 3230 Græsted Telf Bibliotek: Midlertidigt lukket. Ungdomsudvalg: Per Ekstrøm, Telf Bådudvalg: Niels Boes, Telf Miljøudvalg: Kaj Nielsen, Telf Forsidefoto: André Weirup Grafisk tilrettelæggelse: Falk og musen Telf Trykkeri: Rosendahls Bogtrykkeri. Telf Lystfiskeri-Tidende udgives af Lystfiskeriforeningen. Redaktion: Bestyrelsen ISSN

Marts 2014. Nr. 1226 126. Årgang

Marts 2014. Nr. 1226 126. Årgang Marts 214 Nr. 1226 126. Årgang 1835 Savagear Hoodie På lager igen Spar 5% Vejl: 499,- Aquanaut 2-delt flydedragt Small til XXXL Vejl: 2499,- Nu kun 1799,- Nu kun 249,- Abu Garcia Rælings Grejspand Vejl:

Læs mere

Marts 2012. Nr. 1206 124. Årgang

Marts 2012. Nr. 1206 124. Årgang Marts 2012 Nr. 1206 124. Årgang 17683 Medlemsblad for Lystfiskeriforeningen. Det 126. fiskeår. Nr. 1206 Marts 2012 124. Årgang Indhold Forsiden... 17685 Noget at glæde sig til... 17685 Generalforsamling

Læs mere

Nr 1108 Maj 2002 114. Årgang

Nr 1108 Maj 2002 114. Årgang Nr 1108 Maj 2002 114. Årgang Det er forår, bøgen springer ud, og bådene er rengjorte og klar til en ny sæson. Og så runder Lystfiskeri-Tidende i øvrigt side 16000! Medlemsblad for Lystfiskeriforeningen

Læs mere

September 2012. Nr. 1211 124. Årgang

September 2012. Nr. 1211 124. Årgang September 2012 Nr. 1211 124. Årgang 17763 CHOKPRIS! Vi har opkøbt et parti af Penn`s allerbedste hjul..! Først til møllen - hvor længe tør du vente? International 50VSX...Vejl. 6.999,- International 30VSX...Vejl.

Læs mere

November 2013. Nr. 1223 125. Årgang

November 2013. Nr. 1223 125. Årgang November 2013 Nr. 1223 125. Årgang 17987 Canada Termo skjorte Skjorte/jakke i det klassiske skovmands look. Vejl: 399,- Nu 199,- Waders Klassisk PVC eller Neopren Fra 399,- IMAX Baltic Åndbar handske der

Læs mere

April 2007. Nr. 1157 119. Årgang 16827

April 2007. Nr. 1157 119. Årgang 16827 April 2007 Nr. 1157 119. Årgang 16827 16828 Medlemsblad for Lystfiskeriforeningen. Det 121. fiskeår. Nr. 1157 Marts 2007 119. Årgang Ferie... 16829 LF i 1914... 16830 You drop it - you buy it... 16832

Læs mere

BUNDHUGGET. Nyt Junior- turprogram MEDLEMSBLADET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ

BUNDHUGGET. Nyt Junior- turprogram MEDLEMSBLADET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ MEDLEMSBLADET BUNDHUGGET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Nyt Junior- turprogram Copyrights 2011 Sportsfiskerforeningen Fladså Medlemsblad No. 1-2011 Løssalg kr. 25,- SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nr. 3 September 2011 24 årg.

Nr. 3 September 2011 24 årg. Nr. 3 September 2011 24 årg. Forside: Martin Mortensen med en havørred på 4,3 kg. fanget på Tissø Se og læs mere side 18. REDAKTION: Leif Jensen Michael Jacobsen Søholmparken 2, 4200 Slagelse Tværvej 1,

Læs mere

Politiets Fiskeklub. www.viktor.dk. Civil - pensioneret : 49 14 72 36 : 28 57 45 23 (før 1700) @: janejler@webspeed.dk

Politiets Fiskeklub. www.viktor.dk. Civil - pensioneret : 49 14 72 36 : 28 57 45 23 (før 1700) @: janejler@webspeed.dk Politiets Fiskeklub vi fanger de største fisk Formand Bent Hytholm Jensen Kriminalteknisk Enhed : 45 15 44 10 : 20 10 85 07 @: bhj002@politi.dk Kasserer Jan Ejler Civil - pensioneret : 49 14 72 36 : 28

Læs mere

2 - MAJ 2009 66 ÅRGANG

2 - MAJ 2009 66 ÅRGANG 2 - MAJ 2009 66 ÅRGANG SØVÆRNETS IDRÆTSFORENINGERS FÆLLESUDVALG Formand: Orlogskaptajn Søren Munk Madsen Rønnebærkæret 17 2670 Greve Strand FIIN: SPS-TEKUD001 Tlf. Tj.: 32664520 SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING

Læs mere

1 Februar 2007 64. Årgang

1 Februar 2007 64. Årgang 1 Februar 2007 64. Årgang SØVÆRNETS IDRÆTSFORENINGERS SØVÆRNETS IDRÆTSFORENINGERS FÆLLESUDVALG ÆRESMEDLEMMER: Formand: Orlogskaptajn Kent Ravn Erik Harder, Eigil Jørgensen, Einar Christiansen Vedbyholm

Læs mere

Nummer 1 Marts 2013. Tilbageblik på sidste års Kongelig Classic. ABC 1 Makrellen

Nummer 1 Marts 2013. Tilbageblik på sidste års Kongelig Classic. ABC 1 Makrellen Nummer 1 Marts 2013 Tilbageblik på sidste års Kongelig Classic. ABC 1 Makrellen Adresseliste for bestyrelse og udvalg i Aabenraa Båd Club Bestyrelsen Formand: Svend E. Mundeling Industrivej 7, DK-6200

Læs mere

KOLDINGFISKERENISKEREN

KOLDINGFISKERENISKEREN KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 2 JUNI 2012 ÅRGANG 19 KOLDING SPORTSFISKERFORENING JUNIOR-WEEKEND GEDDEPOKAL TIL KS VÆRKSTED INDVIET LAKS PÅ 1. METER OG 9,7 KG TIL MICHAEL LOHMANN JEPPESEN Se side 10 REFERAT

Læs mere

Generalforsamling i. Gilleleje Golfklub. Søndag den 28. Marts 2010 kl. 14.00. ÆNDRET TIL: Gilleleje Hallen Bøgebakken 19.

Generalforsamling i. Gilleleje Golfklub. Søndag den 28. Marts 2010 kl. 14.00. ÆNDRET TIL: Gilleleje Hallen Bøgebakken 19. Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 28. Marts 2010 kl. 14.00 ÆNDRET TIL: Gilleleje Hallen Bøgebakken 19. 3250 Gilleleje 1 Indholdsfortegnelse: Indkaldelse med dagsorden. 3 Bestyrelsens beretning

Læs mere

Nr. 3 September 2010 23 årg.

Nr. 3 September 2010 23 årg. Nr. 3 September 2010 23 årg. Forside: Jes Hansen med kongelaks på 23 kg. fanget i Alaska Se mere i artiklen på side 30. 2 REDAKTION: Leif Jensen Michael Jacobsen Søholmparken 2, 4200 Slagelse Tværvej 1,

Læs mere

FLADFISKETUREN 2006. Lystfisker Foreningen NEPTUN. Lyngby - Taarbæk

FLADFISKETUREN 2006. Lystfisker Foreningen NEPTUN. Lyngby - Taarbæk FLADFISKETUREN 2006 Lystfisker Foreningen NEPTUN Lyngby - Taarbæk NR 3 december 2006 38 Årgang PRAKTISKE OPLYSNINGER BESTYRELSE: Formand: Steen Brynov 45 85 92 12 Snebærvænget 11, 2830 Virum, e-mail brynov@tdcadsldk

Læs mere

www.alsiskekystfiskere.dk www.sjsk.dk www.alsfly.dk www.vandplejen-ana.dk

www.alsiskekystfiskere.dk www.sjsk.dk www.alsfly.dk www.vandplejen-ana.dk 28. årgang nr. 2 april 2012 Syddanske Lystfiskere Alsiske Kystfiskere Sønderjyllands Småbådsklub Alsiske Fluefiskere Als-Flyderne Inde i bladet finder du bl.a. Foredrag med Klaus Balleby Logo-konkurrence

Læs mere

2 - JUN 2013 70 ÅRGANG

2 - JUN 2013 70 ÅRGANG 2 - JUN 2013 70 ÅRGANG SØVÆRNETS IDRÆTSFORENINGER Formand: Orlogskaptajn Søren Munk Madsen Rønnebærkæret 17 rk17@webspeed.dk 2670 Greve Strand Tlf. 2235 1392 SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING FREDERIKSHAVN Formand:

Læs mere

Tidsplan: Med forbehold for ændringer.

Tidsplan: Med forbehold for ændringer. Referat Årsmøde 10. april 2011 1 Tidsplan: Med forbehold for ændringer. Kl. 10.00 10.30 Indtegning af delegerede (Der serveres kaffe og rundstykker) Kl. 10.30 12.00 Årsmøde Kl. 12.00 12.45 Frokost (Buffet)

Læs mere

Medlemsblad Nr. 4 2005 10. Årgang oktober - november. Dagsorden

Medlemsblad Nr. 4 2005 10. Årgang oktober - november. Dagsorden Afsender: Vejle Sportsfiskerforening Kasserer: Leo Mikkelsen Ny Grejsdalsvej 18. C A Medlemsblad Nr. 4 2005 10. Årgang oktober - november Indkaldelse til Vejle Sportsfiskerforenings 80. ordinære generalforsamling.

Læs mere

1. 5. JUNI APRIL 2006 NUMMER 43

1. 5. JUNI APRIL 2006 NUMMER 43 K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B1 1. 5. JUNI APRIL 2006 NUMMER 43 2 N Y T F R A B E S T Y R E L S E N Resume af bestyrelsesmøderne d. 11. april og d. 9. maj På mødet d. 11. april blev

Læs mere

Politiets Fiskeklub. www.viktor.dk. Civil - pensioneret : 49 14 72 36 : 28 57 45 23 (før 1700) @: janejler@webspeed.dk

Politiets Fiskeklub. www.viktor.dk. Civil - pensioneret : 49 14 72 36 : 28 57 45 23 (før 1700) @: janejler@webspeed.dk Politiets Fiskeklub vi fanger de største fisk Formand Bent Hytholm Jensen Kriminalteknisk Center : 45 15 44 10 : 20 10 85 07 @: bhj002@politi.dk Kasserer Jan Ejler Civil - pensioneret : 49 14 72 36 : 28

Læs mere

Nr. 17 Februar 2011 Årgang 85. Medlemsorientering for LF26

Nr. 17 Februar 2011 Årgang 85. Medlemsorientering for LF26 Nr. 17 Februar 2011 Årgang 85 Medlemsorientering for LF26 WWW.LF26.DK Lystfiskerforeningen af 1926 s bestyrelse 2011 Formand: Finn Høj Dahl Godthåbsvej 42 7000 Fredericia Tlf. 75 92 92 19 Mail: finn.hoj.dahl@gmail.com

Læs mere

Hornbæk Idrætsforening Informerer

Hornbæk Idrætsforening Informerer Hornbæk Idrætsforening Informerer Stiftet 9.April 1908 Marts 2001, 26. årgang 1 Nr. 2 HIF Hoved-bestyrelse Formand Peter Poulsen...49701103 Kleinsmedevej 11 E-mail: peterp@danskmetal.dk Næstformand Henrik

Læs mere

FREM BOLDKLUBBEN. Læs bl.a. om: NR. 3 ÅRGANG NR. 63

FREM BOLDKLUBBEN. Læs bl.a. om: NR. 3 ÅRGANG NR. 63 NR. 3 BOLDKLUBBEN FREM Læs bl.a. om: 2008 Indkaldelse til Generalforsamling Nyt fra udvalg og projekter Hjemmesiden Det nye hit Nyt fra 1. holdet Nyt fra Afdelingerne Årets hold 2. ynglinge Rejsebrev fra

Læs mere

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger Hvilshøj Boldklub - Kirkenyt - Hattefest Nummer 52 februar-maj 2009 s økonomi

Læs mere

Glædelig Jul og Godt Nytår LÆS OM... Kære medlemmer

Glædelig Jul og Godt Nytår LÆS OM... Kære medlemmer Faaborg Golfklub December 2007 16. årg. nr. 5 LÆS OM... Kære medlemmer Valg til bestyrelsen Årsregnskab Indkaldelse til generalforsamling A/S Golf for "fine" mænd og kvinder Nyt fra Driverklubben Dameklubben

Læs mere

2 - MAJ 2010 67 ÅRGANG

2 - MAJ 2010 67 ÅRGANG 2 - MAJ 2010 67 ÅRGANG SØVÆRNETS IDRÆTSFORENINGERS FÆLLESUDVALG Formand: Orlogskaptajn Søren Munk Madsen Rønnebærkæret 17 2670 Greve Strand FIIN: SPS-TEKUD001 Tlf. Tj.: 32664520 SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING

Læs mere

KompasPosten. Nr. 1 januar 2015. Herning Orienteringsklub. Medlem af Dansk Orienterings-Forbund under D.I.F. og I.O.F

KompasPosten. Nr. 1 januar 2015. Herning Orienteringsklub. Medlem af Dansk Orienterings-Forbund under D.I.F. og I.O.F KompasPosten Nr. 1 januar 2015 Medlem af Dansk Orienterings-Forbund under D.I.F. og I.O.F Formand Jens Jørgen Jensen jjjensen@dadlnet.dk 97 12 42 14 Næstformand Bjørn Hansen Voulund@c.dk 97 15 15 55 Økonomiudvalg

Læs mere