Marts Nr Årgang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Marts 2006. Nr. 1146 118. Årgang"

Transkript

1 Marts 2006 Nr Årgang

2

3 Medlemsblad for Lystfiskeriforeningen. Det 120. fiskeår. Nr Marts Årgang Indhold Stille Grejauktion Generalforsamling Bestyrelsens årsberetning Overinspektørens beretning for Regnskab Årschampion og Medaljer Drømmen for 100 år siden Foreningsmeddelser Stille Efterhånden er de eneste lejligheder, hvor vi kan opleve reel stilhed, ude på og ved vore vande. På arbejdet, transporten, ferier, hjemme brager det løs i æteren med alskens meneskeskabt lydmæssig forurening. Ude på og ved vandene brydes stilheden kun af vandets rislen eller klukken, dyrelivets naturlige lyde. Ja selv blæst og uvejr kan næsten opleves som stilhed. Et ekstra gode vi har som lystfiskere. I lystfiskeriforeningens kreds af brave til lands vel at mærke kan man en sjælden gang opleve total stilhed. I januar blev vi nok alle lidt stille. En stor, knortet eg i vor skov faldt til jorden. Gennem tiden, på sin egen krogede og lidt umage facon havde den udvist en usædvanlig styrke i vor midte. Med både krønikeskriveri, streg og i betroede hverv. Den faldt; ikke særlig gammel og stadig højt agtet og æret. Således efter vort æresmedlem Mogens Espersen s bortgang, blev der et øjeblik eller to; helt, helt stille. Når du fremover på fisketuren sidder midt ude i stilheden, så tænk på i hvilken grad Mogens værnede om ånden i Lystfiskeriforeningen og i den grad ved enhver lejlighed fik foreningen på landkortet. En sand brav. Engang mødes vi nok igen hos den store fisker. Med brav hilsen, Formanden. Generalforsamling 22. marts Der er fremsat et forslag til generalforsamlingen, af betydning for Lystfiskeriforeningens grundlag som forening. Mød derfor talrigt op og tag personlig stilling og del i afgørelsen på demokratisk vis og i bedste LF- ånd. (Se også indkaldelsen til generalforsamlingen)

4 Grejauktion d. 25. januar Foto: KN

5 Generalforsamling 2006 Onsdag den 22. marts kl holder Lystfiskeriforeningen ordinær generalforsamling på Lindegården, Peter Lundsvej, 2800 Lyngby, med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formanden aflægger beretning om foreningens virksomhed i I forbindelse med beretningen uddeles championmærker, medaljer og pokaler, samt hæderstegn for 25, 50 og 60 års medlemsskab. 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab for 2005 til godkendelse. 4. Fastsættelse af indskud og kontingent for 2006 for ordinære medlemmer og ungdomsmedlemmer. Bestyrelsen foreslår en kontingentforhøjelse på 100 kr årligt for ordinære medlemmer, gældende fra eventuel vedtagelse. Indskud og ungdomskontingent foreslås uændrede for Indkomne forslag: Med baggrund i bestyrelsens afslag om forskelsbehandling af medlemmer i reglementet for bådtegning, er der stillet et forslag om, at generalforsamlingen skal forpligte bestyrelsen jævnfør sin afgørelse af nedenstående motiverede forslag: Seniorklubben skal kunne foretage kollektiv bådtegning til de fælles mandagsture, og ikke fremover foretage individuelle reservationer til de enkelte ture med det deraf følgende ekstra større administrative arbejde for at opnå det samme resultat. Seniorklubben er åben for alle, idet der ikke gælder alderskriterier, hvilket vil sige, at alle LF medlemmer har adgang til at deltage i aktiviteterne. Der er således ikke tale om at skaffe særrettigheder til enkelte medlemmer, men kun som nævnt at lette administrativet arbejde. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer Efter tur afgår Gert Bendix Christensen, Pal Tersztyanszky, Kaj Nielsen og Thomas Vedel. De tre førstnævnte er alle villige til at modage genvalg. Thomas Vedel er villig til at modtage valg til en suppleantpost. Bestyrelsen foreslår derfor Per Ekstrøm indvalg i bestyrelsen. 7. Valg af suppleanter. 8. Valg af revisorer 9. Eventuelt Klokken 18:00 holdes, også på Lindegården, den traditionelle spisning for medlemmer og foreningens gæster helt efter den traditionelle opskrift: Gule ærter med flæsk og pølse, pandekager, 1 øl, 1 snaps og en solbærrom til den endnu stoppede pris på 110 kr per person. Tilmelding senest 15. marts til foreningens sekretariat v. Sussie Jørgensen på telefon på tirsdage og torsdage mellem kl og kl Medaljer bæres. Vi opfordrer alle Brave til at møde op, ikke mindst vore medaljemodtagere. Vel mødt

6 Det 119. fiskeår blev karakteriseret ved det lange seje træk. Både hvad angik foreningens målsætning om høj kvalitet af faciliteter, yderligere godt fiskevand og flere medlemmer samt godt kammeratskab og fiskeri i det hele taget. Bådudskiftningen fortsatte planmæssigt med leverancer af vor nye glasfiberbåd model classic. Vore stationer er vedligeholdelsesmæssigt af høj standard. Desværre har vi ikke trods ihærdige forsøg kunnet tilføre yderligere fiskevand for medlemmerne. Nye forsøg vil blive gjort. Kammeratskabet er godt vi har næsten ingen disciplinærsager haft vedrørende brug af foreningens både eller stationer eller for den sags skyld medlemmer imellem. En enkelt nabo har generet vore medlemmer i Holte. Fangstmæssigt har året været under middel; trods mange seje træk og enkelte bestemt bemærkelses- værdige fangster. Året begyndte med 625 medlemmer og fremgangen i medlemstallet fortsatte for 6. år i træk, således at vi har kunnet byde velkommen til 67 nye brave mod en afgang på 55 altså en nettofremgang på 12. Året sluttede herefter med 637 medlemmer, heraf 3 æresmedlemmer. Efter at vort æresmedlem og gennem mange år næstformand og redacteur af Lystfiskeritidende, Mogens Espersen, i Februar, er gået alt for tidligt bort, har vi nu følgende 2 æresmedlemmer; Jørgen Hansen og Lars Ulrik Wandel. Indeholdt i afgangen er 9 medlemmer der i årets løb er afgået ved døden. De afdøde er Arne Andersen, John Hansen, Jens Birch Jensen, Jørgen Lindegaard Knudsen, John Logis, Phillip Mørck, Helmer Rasmussen, Bjørn Ussing og Mogens Espersen. Alle er meddelt gennem Lystfiskeri-Tidende og vil blive mindet ved generalforsamlingen. 60 års medlemskab fejres i år af Henning Buch Andersen. 50 års medlemskab fejres af Ole Christian Petersen. 25 års medlemskab fejres af Søren Bonne, Lars Engberg, Jørgen Hamann, Bo Jansen, Anders Jørgen Jensen, John Steen Jensen, Michael Jensen, Christian Karlsen, Bent Frøslee Laursen, Rene Letvad, Per Lundberg, Verner Moegreen og Frank Nielsen. Bestyrelsen ønsker alle vore jubilarer et stort tillykke. Vandrepokal for gedde tildeles Ulrik Hansen for en gedde på 13,3 kg fra Esrum sø. Vandrepokal for sandart tildeles Josef Hochmuth for en sandart på 6,9 kg fra Furesø. Vandrepokal for aborre tildeles Henrik Bahrenscheer for en aborre på 1,80 kg fra Esrum sø. Bestyrelsens årsberetning Lystfiskeriforeningens Furesøkonkurrence nummer 102 den 11. juni blev afholdt i bedste forståelse med de højere magter, der i år pænt ventede med lidt regn til efter præmieoverrækkelse og spisning. Fiskeriet viste sig som vanligt at have flere sider. Den vindende gedde er største der nogensinde er bragt til indvejning ved en Furesøkonkurrence. Aborrerne ja de blev derude, alle sammen. Vindere blev: Gedde: Bjørn Sterup- Hansen 12,80 kg. Sandart: Ole Christian Petersen 4,60 kg. Aborre: Venter på Tak til Grejonline, Fisk & Fri og Hvidovre Sport for medsponsorering af de flotte præmier. Vinder af Furesøpokalen for relativt største fisk blev Bjørn Sterup-Hansen. I 2005 er der anmeldt 52 fisk, der vægtmæssigt kvalificerer til medaljer. Da en del, dygtige fiskere har anmeldt flere af samme fiskeart resulterer dette endeligt i 26 anmeldte og godkendte fisk, hvis stolte fangere vil få overrakt medalje for året. Et år under middel rent fangstmæssigt. Der har ikke været ændringer i bestyrelsens sammensætning i årets løb. Sekretariat og bådprotokol varetages på bedste vis af Sussie Jørgensen. Bogholderiet forestås fremdeles på upåklagelig vis af Jørn E. Schmidt. Foreningens stationer er uændrede i antal og beliggenhed. Lystfiskeritidende er i 2005 udkommet i 10 numre og har bragt foreningsmeddelelser og aktuelt stof til vore medlemmer. I årets løb har der været afholdt grejauktion, generalforsamling med forudgående middag for medlemmer og gæster, faste medlemsmøder torsdage i Holte, talrige arrangementer i den aktive seniorklub, indslusningsmøde for nyere medlemmer, bestyrelsens befiskning og bespisning, andespil for medlemmer og familie samt det årlige inspektørmøde. Bestyrelsen siger tak for godt samarbejde til foreningens inspektører og opsynsmænd, til sekretariat og bådprotokol, til foreningens bogholderi og revisorer, samt de mange medlemmer der i stort og småt har rakt foreningen en hjælpende hånd. TAK. Bestyrelsen 16636

7 Overinspektørens beretning for 2005 Året blev desværre plaget af en del inspektørskift - ved årets udgang var Tystrup og Søndersø uden inspektør / opsynsmand, medens Præstø blev besat i juledagene. Den voldsomme vinterstorm først på året, anrettede heldigvis ingen alvorlige skader på foreningens anlæg eller materiel. Bådudskiftningsprogrammet kører planmæssigt. Vi har i årets løb måttet sige farvel til vores sidste tre små træjoller - de er så blevet erstattet af en ny serie glasfiberjoller fra Rudkøbing Bådebyggeri, støbt over vore kendte smalle klinkbyggede glasfiberjoller. Ventelisten over motortilladelser til Furesøen ser ved udgangen af 2005 således ud : 308,20 Dan Osmark ,00 Anders Boes ,30 Søren Græsborg Larsen ,00 Hans Hemmingsen ,20 Jacob Røssel ,90 Bertel Brinck Eliassen ,30 Per B.Larsen ,05 Kenn John Nielsen ,00 Steen Jørgensen ,00 Klaus Aaes ,20 Bjarne Sondt ,45 Anders Otto Pedersen ,00 Thomas Gramstrup ,00 Søren Sørensen ,00 Henning Juhl Jensen ,55 Jens Schjerbeck ,50 Kristian Korsbech Henning Møller - Larsen ,00 Niels Hoffmeyer ,00 Jens Chr. Holm ,90 Per Lundberg ,55 Steen Bjerre ,44 Thomas Vedel ,00 Søren Kjær Nielsen ,60 Frank Nielsen ,73 Leon Heiko Jensen ,00 Stig Benthin ,70 Peter Suhr ,60 Christian Balslev ,10 Leif Holmskov ,45 Lars Langgaard Iversen ,00 Rene Oder ,85 Bent Danielsen ,00 Steen Nordberg Nielsen ,35 Kim Halling ,30 Bent Helmer ,45 Lars Demuth ,80 Mogens Jensen ,67 Jørgen Sturup ,90 Søren Tørnquist ,40 Torben Larsen ,20 Bjarne Steen Hansen Ansøgning om motortilladelse skal ske skriftligt til overinspektøren. Tildeling af motortilladelser forudsætter lovlig havneplads samt båd, hvis mål maksimalt må være 6 meter lang og 2 meter bred. Motoreffekten må maksimalt kunne fremdrive båden med 10 knob. Stationerne: Arresø: Efter sigende et godt fiskeri - specielt efter sandart, men der må fortsat konstateres en meget behersket brug af vores båd. Stangkassen har holdt flyttedag, så den nu er nærmere bådpladsen. Bagsværd: Tyvfiskere huserede slemt, primært i april /maj måned. Sandsynligvis forsynet meden LF-nøgle har vore både rigtig mange gange været benyttet til ulovligt rusefiskeri -til stor ærgelse for såvel medlemmer som inspektøren. Først på året resulterede inspektørens flid og håndelag i et nyt stangkasselåg. Geddefiskeriet har været rigtig godt også i år. Bavelse: Ingen bemærkninger. Buresø: Stangkassen er blevet renoveret med et nyt låg og en ny bagside. Selve platformen med stangkassen har fået et nyt plankedæk. En beskæring af piletræerne omkring bådebroen er programsat for Der har været jævnt godt med gedder og aborrer i søen Esrum: Stadig en meget besøgt station med godt fiskeri og velholdte både. Farum: Ingen bemærkninger. Fiskebæk: I juli blev en af stationens både fundet i sivene ved Kaningården - men vi undgik heldigvis hærværk på stationen. En renovering af broen udestår fortsat Frederiksdal: I januar måtte vi konstatere indbrud i motorskuret, hvorunder en påhængsmotor 16637

8 blev stjålet. Motorskuret og pavillonen iøvrigt er nu blevet ekstra sikret. I maj var vi ude for et ualmindelig frækt tyveri af en helt ny påhængsmotor fastmonteret på en båd i havnen - også stationens bismarvægt forsvandt ved den lejlighed. Efteråret berigede stationen med en flisebelagt forplads foran pavillonen - en længe tiltrængt forbedring af stationen. En flisebelagt indgang er på tapetet for En del af havnens bolværk er blevet repareret. Ligeledes i efteråret afløstes inspektøren Henning Juhl Jensen af Dan Ekman, LF 80,50. Gentofte: Ingen bemærkninger. Gyrstinge: Også i 2005 fortsatte den indvendige renovering af Kildehuset: Førstesalen er blevet tapetseret og malet, nyt tæppe på gulvet samt nye senge med tilhørende sengetøj. I fadeburet er der kommet et nyt køleskab samt fryser. Så nu er der kun at vente på sæsonstarten og så nyde det! Haraldsted: Der er mode i søer, og Haraldsted synes ikke at være på mode med ganske få tegninger i Ringstederne siges ellers at fange pænt med gedder,hvorimod der er langt mellem sandarterne. Holte: I foråret konstateredes problemer med sætning af grunden på grund af entreprenørselskabet Skanska s voldsomme roden i jorden ved etableringen af et overløbsbassin ved vores station. Såvel pavillonen som skabshuset havde sat sig og skal genoprettes af Skanska i2006. Lysmasten ved foreningsbådene blev genetableret, ligesom samtlige borde og bænke er blevet renoveret og malet op. Lyngby: Desværre oplevede vi atter indbrud midt på sommeren. Inspektørens værkstedsrum blev regulært brudt op og en elmotor med tilhørende batteri blev stjålet. Broen og husets halvtag blev renoveret og terrassen udvidet. Så har vi atter en perle i Lyngbys centrum. Fiskeriet var jævnt godt med store gedder og adskillige sandart. Ålefiskeriet kunne derheller ikke klages over. Allan Gantzler, LF 160,60, afløste ved årsskiftet Jim Bimmer Schultz som opsynsmand. Præstø: Det skete i de dage...op til jul tiltrådte Carsten Jørgensen, LF 202,77,som stationsorstander. Så er der klar til de brave.! Sjælsø: Midt på året måtte inspektøren i gang med den store flitsprøjte på grund af et megastort hvepsebo indeni stangkassen. Også et u -autoriseret indbrud i stangkassen blev det til - intet stjålet. Sneglehuset: Der er foretaget beskæring af træer og buske på grunden. Søllerød Sø: Ingen bemærkninger. Søndersø: Sidst på året fratrådte stationens inspektør og opsynsmand på grund af tidnød. Villige og flittige medlemshænder fik renoveret en del af stationen med nyt stangkasselåg, generel oprydning samt en voldsom beskæring af buskadset omkring huset og ved søbredden.en tiltrængt reparation af nogle af stationens både blev påbegyndt. Tissø: Ingen bemærkninger. Tystrup: Stationen har været uden inspektør hele året. Bådene blev søsat af energiske brave og senere taget op og stationen lukket, igen med velvillig hjælp fra medlemmerne. Stationen står ved årets udgang uden inspektør - fremtiden ser ikke lys ud. Tyvekrogen: Bygningerne blev malet i årets løb. En kraftig renovering af broerne iværksattes sidst på året og vil foregå et stykke ind i Året blev således på vanlig vis præget af ikke blot problemer, men også deres løsning, ikke mindst i fint samarbejde med beredvillige medlemmer. Tak til alle! Overinspektøren Ikke blot danner vores Gyrstingeinspektør Jan Strøe og hans kone Maj-Britt par i privatlivet, men nu indtræder Maj-Britt også som opsynskvinde på vores station i det midtsjællandske. Medlemmerne har allerede i et par år nydt godt af inspektørparrets energi og fantasi, men nu bliver forholdet formaliseret, idet Maj-Britt, LF 382,64, er tiltrådt som opsynskvinde (SIC!) pr.1.januar 2oo6. Jeg takker og bukker! Overinspektøren Godt nyt fra Gyrstinge

9 Frederikssundsvej Kbh. NV - Tlf Store Torvegade Rønne - Tlf

10 Driftresultat For perioden til i alt 2004 i alt Budget 2006 hele kr. hele kr. hele kr. Indtægter 1 Kontingenter Indtægter fra stationer Andre indtægter Diverse salg Tab på debitorer Omkostninger 2 Omkostninger ved søerne Reparation og vedligehold Salgsartikler/diverse Dækningsbidrag Kapacitetsomkostninger 4 Lystfiskeritidende Administrationsomkostninger Diverse omkostninger Resultat før afskrivninger og finansiering Afskrivninger Både & materiel Hensættelser 8 Hensat til køb af både Hensat til stationer Finansieringsomkostninger/indtægter Renteudgifter/gebyrer Renteindtægter Tilskud fra kapitalkonto II Driftsresultat

11 Balance pr. 31. december 2005 Aktiver 2005 i alt 2004 i alt hele kr. hele kr. Likvide midler Kasse Girobank Girobank ,14 Handelsbanken Handelsbanken Handelsbanken Tilgodehavender Debitorer Forudbetalt til stationerne Andre omsætningsaktiver Uni-kredit (G.Kragh) Anlægsaktiver Materiel og både Holte matrikel nr Holte matrikel nr. 1 d (Sneglehus) Esrum matrikel nr. 9c Aktiver ialt

12 2005 i alt 2004 i alt hele kr. hele kr. Kortfristet gæld Kreditorer Hensættelser Hensat til stationer Hensat til køb af både Egenkapital Balance pr. 31. december 2005 Passiver Kapitalkonto I: Lystfiskeriforeningen Saldo primo Ekstraordinært driftstilskud 0 0 Opskrivning af ejendomme Overført fra Lindegaard Kapitalkonto II: Gotthold Krag, R.Rasmussen & O. Wolf Saldo primo Indskud fra nye medlemmer Udtrukne obligationer Hensat til reinvest Renter af værdipapirer Kursreguleringer Tilskud til driften Afrunding 0 0 Passiver ialt I bestyrelsen Gentofte, 24. januar 2006 Gert Bendix Christensen Pàl Tersztyanszky Kaj Nielsen Ulf Hansen Bent Frøslee Laursen Niels Boes Thomas Vedel Henrik Pedersen Foranstående resultat- og statusopgørelse er revideret i overensstemmelse med foreningens vedtægter 9: Bent Lauge Breiting Henrik Pedersen Renè Letvad

13 Årschampion og Medaljer 2005 Navn: Årschampion: Sølvmedalje: Bronzemedalje: Ulrik Hansen 129,99 X Gedde 13,3 Bjørn Sterup-Hansen 381 Gedde 12,8 Jesper Skaaning 377,5 Gedde 8,90 Morten Just Svendsen 385,2 Gedde 8,64 Paul Leth Pedersen 316,8 Gedde 8,60 Lars Schmidt 362,56 Gedde 7,95 Per B. Larsen 237,3 Gedde 7,70 Viggo Højtved 163 Gedde 7,50 Jens Berentsen 36,3 Gedde 7,20 Josef Hochmuth 148,5 X Sandart 6,9 Signe Boes 47,8 Sandart 6,7 Martin Lenzberg 244 Sandart 6,2 Henrik Pedersen 314,6 Sandart 5,8 Klaus Aaes 430 Sandart 5,4 Henrik Bahrenscheer 28 X Aborre 1,800 Birger Kristjansen 225,7 Aborre 1,800 Per Mikkelsen 270,9 Aborre 1,710 Verner Moegreen 273 Aborre 1,700 Ulf Hansen 129,9 Aborre 1,650 Henrik Pedersen 314,6 Aborre 1,510 Martin Lenzberg 244 Aborre 1,500 Per B. Larsen 237,3 Aborre 1,480 Anders Vernersen 403,96 Aborre 1,480 Børge Jørgensen 202,75 Aborre 1,280 Lars Lund 351,8 Aborre 1,250 Søren Græsborg 238,3 X Karpe 16,2 Under overskriften Bliv Fjordfisker efterlyste jeg i september 2005 en inspektør til vores station på Præstø Fjord. Og den gav pote, så vore interesser på fjorden nu bestyres af Carsten Jørgensen fra Præstø. Et lignende opråb bragtes i det kombinerede januarfebruar nummer af Tidende for 2006, hvori jeg søgte en Dynamisk Duo, og lokkede med en Naturskøn og fiskerig sø med egen hytte med brændeovn. Den annonce medførte, som håbet, henvendelse fra hele to brave, som kunne tænke sig at bestyre vores Søndersøstation ved Værløse. En aftale kom i stand, så jeg nu kan Tre på stribe? præsentere Werner Larsen, LF 238,15 som inspektør og Hans Stammerjohan, LF 378,6o som opsynsmand på Søndersø. Så mangler der kun et par energiske medlemmer til at passe vores station i Vinstrup ved Tystrup Sø. Opmuntret af de vellykkede resultater med Præstø Fjord og Søndersø prøves så et lignende tiltag for Tystrup Sø - se andetsteds i Tidende. Overinspektøren 16643

14 BK 05/ / Drømmen for 100 år siden, der blev til virkelighed! LF s bibliotek blev stiftet af visionære mænd længe før nogen af os blot var et skælmsk blik i vore forældres øjne. Det var LF s formand tobakshandler L. P. Larsen og vor legendariske sekretær gennem 37 år - Otto Wolf, der i 1906 satte handling bag ideen til oprettelsen og de bidrog da også med grundstammen af bibliotekets bøger. Siden den første biblioteksfortegnelse fra sommeren 1906, der viser beskedne 59 titler, har mængden overvejende via gaver og donationer fra medlemmerne groet til mange hundrede titler. Jeg har nu fået den ære at gennemgå bibliotek og arkiv, da tiden er kommet, hvor bibliotekets mange bøger og arkivalier skal på EDB. Det gør dels en løbende revision meget nemmere, og dels fordi det hele dermed gøres nemt tilgængeligt for interesserede. Her kan man søge på forfatter, titel, årstal, emne osv. En nyere drøm om at vi alle kan kigge og søge i biblioteket på LF-hjemmesiden blive dermed mulig. LF-biblioteket rummer bl.a. det som er kaldt verdens tykkeste bog om lystfiskeriets udvikling. Det i form af Lystfiskeri-Tidende, der med sine 118 årgange og små sider er et værk, der er skrevet da tingene skete. Biblioteket rummer ud over danske bøger - en omfattende engelsk afdeling, en række ældre tyske titler, men også skandinaviske, hvor de svenske bøger er flest. Som LF-tidende er medvirkende til at dokumentere lystfiskeriets udvikling, suppleres det af den unike samling fotografier fra Otto Wolff og andre tidlige fotografer, som LF-tidende jævnligt bringer uddrag fra. Nu er biblioteket jo ikke skabt for at samle støv på hylderne, men for at foreningens medlemmer kan få glæde af de forudseende mænds gode initiativ ved at låne og læse bøgerne. En del af de gamle bøger har dog nået en alder, hvor de er flyttet over i klenodie-skabet, hvilket betyder, at de ikke mere kan lånes med hjem, men dog altid kan ses og studeres mod forudgående aftale. Jeg er nu påbegyndt registreringen, og på min vej gennem flyttekasserne er jeg mange gange stoppet op, og tankerne er ledt aldeles på vildveje på grund af sjove og spændende ting. Det er givet noget der vil ske med jævne mellemrum, og jeg har derfor aftalt med redaktøren, og jeg vil vende tilbage her i bladet med lidt om hvad biblioteket gemte!, når særligt spændende ting dukker op. Som sagt stammer bibliotekets indhold fra medlemmerne, og hvem er bedre til at vurdere om en bog er læse- og bevaringsværdig end praktiske lystfiskere. De har testet teknik og metoderne, og nydt historierne i bøgerne på deres egne hylder. Mange har så i deres livs efterår betænkt biblioteket med deres bøger, i håbet om at andre og nye generationer kunne få den samme glæde. Og det var præcis drømmen, som salig tobakshandleren og sekretæren havde for 100 år siden. Gid de to gamle kæmper må kroge en rigtig god fisk deroppe ved de evige fiskevande! Heinz Gerhard 1/1 s.ann. Fisk&Fri 31/08/05 14:44 Side 1 Magasinet for lystfiskere Danmarks mest læste lystfiskermagasin. Bladet udkommer 10 gange om året. Forsiden 21/04/05 16:10 Side 1 FOCUS PÅ: DE STORE KYST- ØRREDER MARKEDETS BEDSTE VADE- JAKKER SPECIMENTIP: REKORD- STORE KARUSSER PÅ LET GREJ TROLLING: Fisk & Fri er skrevet af nogle af landets mest erfarne lystfiskere. LAKSE- SUCCES PÅ BORNHOLM Nr. 4. Maj Nok. kr DK kr STORT TEMA: MAJGEDDER PÅ KUNSTAGN VARDE Å: ET AF EUROPAS BEDSTE LAKSEVANDE DANMARK RUNDT: HER FANGES På kan du bestille et prøveabonnement, og se de mange spændende tilbud! Du kan også ringe til Fisk & Fri på tlf Tystrup Sø Det er i 2005 konstateret, at der er kommet gang i erhvervsfiskeriet på Tystrup Sø. Hvis man i den anledning konstaterer uregelmæssigheder med f.eks. garn i bredzonen, er man velkommen til at overdrage fotodokumentation til formanden. Bådprotokollen Bådprotokollens åbningstider frem til 1. april 2006 er tirsdage og torsdage mellem kl og kl Venlig hilsen Sekretariatet

15 Foreningsmeddelelser Nye og genindmeldte medlemmer 125,87 Henrik Hansen Bøgevej Hvalsø ,27 Finn Nielsen Krummediget 2 A 3050 Humlebæk ,07 Jakob Rune Høgh Nielsen Rosenlundsalle 11 mf 2720 Vanløse ,5 Per Sommer-Rasmussen Munkegårdsvej 50, Nyråd 4760 Vordingborg ,5 Lars Henrik Winsløw Tinghøjvej 46, S 8 Dør 2860 Søborg Adresseændringer m.v. 37,7 Sejr Biba Skovlyporten 2, St, Øverød 2840 Holte ,65 Peter Borup Bueager 65, Trørød 2950 Vedbæk ,3 John Hansen Solvangsvej Næstved ,42 Poul Geisler Hansen Brede 68, st. tv 2800 Kongens Lyngby ,73 Leon Heiko Jensen Jagtvej 41, 2 th 2200 København N ,9 Jørn Olaf Larsen Bohlendachvej 2 A, 3.tv 1437 København K Flemming Madsen Pianogatan 10 A S YSTAD S V E R R I G E ,75 Philip Mørck Stakkeledet Hørsholm Midtsjællandsk plejefar søges To noget forsømte glasfiberjoller søger kærlig pleje og omsorg. Vi bor meget naturskønt ved et dejligt fiskevand, men trænger til opsyn og røgt efter at have været alene i den forløbne sæson. Al ønsket hjælp og støtte vil blive ydet fra centralt hold. Lønnen er minimal, men indsatsen vil blive særdeles påskønnet. Henvendelse til overinspektøren på tlf

16 Returadresse: Lystfiskeriforeningen, Postbox 87, 3460 Birkerød Stiftet i 1886 Formand: Bent Frøslee Laursen Mellemvang 6, 2970 Hørsholm Telf bedst hverdage kl Næstformand & Sekretær: Gert Bendix Christensen Bagsværdvej 189, 2880 Bagsværd Telf Overinspektør: Pál Tersztyánszky Hestegangen 4, 2800 Lyngby Telf Kasserer: Henrik Pedersen Byledet 18, 2820 Gentofte Telf Redaktør: Kaj Nielsen Arresøgårds Sidealle 17, 3200 Helsinge Telf Bådprotokol og Sekretariat: Sussie Jørgensen Suserupvej 19, Vester Broby, 4180 Sorø Hverdage 9-13 Telf Helligdage 9-11, Lørdag og Søndag lukket Indmeldelse: Sekretariatet (se 1. spalte) Telf Hjemmeside og web-booking: Åben døgnet rundt Bogholderiet Lystfiskeriforeningen Postbox 87, 3460 Birkerød Anmeldelse af præmiefisk Per B. Larsen Valbyvej 2, 3230 Græsted Telf Bibliotek: Midlertidigt lukket. Ungdomsudvalg: Per Ekstrøm, Telf Bådudvalg: Niels Boes, Telf Miljøudvalg: Kaj Nielsen, Telf Forsidefoto: André Weirup Grafisk tilrettelæggelse: Falk og musen Telf Trykkeri: Rosendahls Bogtrykkeri. Telf Lystfiskeri-Tidende udgives af Lystfiskeriforeningen. Redaktion: Bestyrelsen ISSN

Marts 2014. Nr. 1226 126. Årgang

Marts 2014. Nr. 1226 126. Årgang Marts 214 Nr. 1226 126. Årgang 1835 Savagear Hoodie På lager igen Spar 5% Vejl: 499,- Aquanaut 2-delt flydedragt Small til XXXL Vejl: 2499,- Nu kun 1799,- Nu kun 249,- Abu Garcia Rælings Grejspand Vejl:

Læs mere

Marts 2012. Nr. 1206 124. Årgang

Marts 2012. Nr. 1206 124. Årgang Marts 2012 Nr. 1206 124. Årgang 17683 Medlemsblad for Lystfiskeriforeningen. Det 126. fiskeår. Nr. 1206 Marts 2012 124. Årgang Indhold Forsiden... 17685 Noget at glæde sig til... 17685 Generalforsamling

Læs mere

Nr 1108 Maj 2002 114. Årgang

Nr 1108 Maj 2002 114. Årgang Nr 1108 Maj 2002 114. Årgang Det er forår, bøgen springer ud, og bådene er rengjorte og klar til en ny sæson. Og så runder Lystfiskeri-Tidende i øvrigt side 16000! Medlemsblad for Lystfiskeriforeningen

Læs mere

September 2012. Nr. 1211 124. Årgang

September 2012. Nr. 1211 124. Årgang September 2012 Nr. 1211 124. Årgang 17763 CHOKPRIS! Vi har opkøbt et parti af Penn`s allerbedste hjul..! Først til møllen - hvor længe tør du vente? International 50VSX...Vejl. 6.999,- International 30VSX...Vejl.

Læs mere

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk Nr. 1 Maj 2011 41. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til DTL - Danske Vognmænds Generalforsamling 2015

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til DTL - Danske Vognmænds Generalforsamling 2015 2015 PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til DTL - Danske Vognmænds Generalforsamling 2015 Lørdag 9. maj 2015 kl. 9.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning PROGRAM GENERALFORSAMLING kl. 8.00 kl. 9.00

Læs mere

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG. Lørdag 9. maj 2015 kl. 14.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG. Lørdag 9. maj 2015 kl. 14.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning 2015 PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til Dansk Transport og Logistiks arbejdsgiverforenings generalforsamling 2015 Lørdag 9. maj 2015 kl. 14.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning PROGRAM GENERALFORSAMLING

Læs mere

Jyderup Bridgeklub GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 2012, KL. 18.00

Jyderup Bridgeklub GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 2012, KL. 18.00 GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 202, KL. 8.00 PROGRAM 8.00-ca.9:00: 9:00-ca.20:30: 20:00-ca.20:30: 20:30-ca.22:30: Generalforsamling Spisning (tilmelding inden generalforsamling)

Læs mere

Silkeborg Kajakklub. Ordinær generalforsamling den 9. marts 2013

Silkeborg Kajakklub. Ordinær generalforsamling den 9. marts 2013 Silkeborg Kajakklub Ordinær generalforsamling den 9. marts 2013 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og referent. 2. Formanden for bestyrelsen aflægger årsberetning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Juni 2011. Nr. 1199 123. Årgang

Juni 2011. Nr. 1199 123. Årgang Juni 2011 Nr. 1199 123. Årgang 17539 Medlemsblad for Lystfiskeriforeningen. Det 125. fiskeår. Nr. 1199 Juni 2011 123. Årgang Indhold Pindegedder og lyse nætter... 17541 Furesøkonkurrencen 2011... 17542

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165

GENERALFORSAMLING. Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165 23. april 2012 Til Husejeren - Bestyrelsen indkalder hermed til GENERALFORSAMLING Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165 DAGSORDEN 1. Valg

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 18. september 2014, kl. 19.00 på Solrød Bibliotek, Solrød Center, 2680 Solrød Strand.

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 18. september 2014, kl. 19.00 på Solrød Bibliotek, Solrød Center, 2680 Solrød Strand. september 2014. Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 18. september 2014, kl. 19.00 på Solrød Bibliotek, Solrød Center, 2680 Solrød Strand. Formand Ole Christensen indledte med, at byde alle

Læs mere

November 2012. Nr. 1213 124. Årgang

November 2012. Nr. 1213 124. Årgang November 2012 Nr. 1213 124. Årgang 17811 CHOKPRIS! Vi har opkøbt et parti af Penn`s allerbedste hjul..! Først til møllen - hvor længe tør du vente? International 50VSX...Vejl. 6.999,- International 30VSX...Vejl.

Læs mere

KHO-nyt. Marts 2011 Nummer 25. www.kho.dk

KHO-nyt. Marts 2011 Nummer 25. www.kho.dk KHO-nyt Medlemsblad for Københavns Harmoniorkester Årgang 10 Marts 2011 Nummer 25 Dagsorden. Regnskabet 2010 Resultatopgørelse i hovedtal Detaljeret Resultatopgørelse. Balance pr. 31.12.2010. Revisionspåtegning.

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

November 2013. Nr. 1223 125. Årgang

November 2013. Nr. 1223 125. Årgang November 2013 Nr. 1223 125. Årgang 17987 Canada Termo skjorte Skjorte/jakke i det klassiske skovmands look. Vejl: 399,- Nu 199,- Waders Klassisk PVC eller Neopren Fra 399,- IMAX Baltic Åndbar handske der

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2013 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling. Kerteminde Antenneforening 2015

Velkommen til Generalforsamling. Kerteminde Antenneforening 2015 Velkommen til Generalforsamling Kerteminde Antenneforening 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Kassereren aflægger regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse af kontingent (herunder

Læs mere

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Nr.4. Oktober November December-34. årg. 2013 Information omkring Sportsfiskerforeningen Nordborg Bestyrelsen: Formand: Jesper Erhardsen Dyvigvej 7 Holm

Læs mere

Velkommen til generalforsamlingen 2011 i

Velkommen til generalforsamlingen 2011 i Velkommen til generalforsamlingen 2011 i Dagsordenen kort 1. Valg af dirigent (Henrik Thostrup foreslået af bestyrelsen) 2. Valg af stemmetællere (forslag: de to revisorer Hans H. Jensen og Ingvar Pommer)

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i FN Museet

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i FN Museet FEB 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i FN Museet Lørdag d. 21. marts 2015, kl. 13.00 i Frøslevlejren i Barak W7 (efterskolens cafeteria). Inden generalforsamlingen vil det være muligt at

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Gert Meyer Madsen, og han kunne erklære

Læs mere

Kirkebjerg Vandværk I/S

Kirkebjerg Vandværk I/S Kirkebjerg Vandværk I/S Hovedvejen 223, Osted kirkebjerg-vand.dk Marts 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19.00 Osted Hallens Cafeteria, Langetoften 25, Osted DAGSORDEN: 1. Valg

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn 1 Selskabets navn er: De danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn Selskabets hjemsted er Silkeborg Selskabet er upolitisk Selskabet

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Københavns Motorbådsklub

Københavns Motorbådsklub Københavns Motorbådsklub København d. 25. marts 2015 Referat af ordinær generalforsamling i KMK 22. marts 2015 kl. 10.00 Referent: Anders Carstensen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Årsberetning 3. Årsregnskab

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

a. Valg af dirigent (må ikke være medlem af SDF bestyrelsen) d. Aflæggelse af regnskab med påtegning fra revisorer til godkendelse

a. Valg af dirigent (må ikke være medlem af SDF bestyrelsen) d. Aflæggelse af regnskab med påtegning fra revisorer til godkendelse SDF's ordinære generalforsamling Lørdag d. 3. oktober 2015 Dagsorden a. Valg af dirigent (må ikke være medlem af SDF bestyrelsen) b. Valg af referent c. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse

Læs mere

Grundejerforeningen Rønneholtparken. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 21. marts 2013 i Fælleshuset

Grundejerforeningen Rønneholtparken. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 21. marts 2013 i Fælleshuset Ordinær generalforsamling Torsdag den 21. marts 2013 i Fælleshuset Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab 2012 4. Valg af kasserer og et bestyrelsesmedlem

Læs mere

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år Referat at ordinær Generalforsamling i Sydgrænsen Mandag den 23. marts 2015. Formand Helle Stauning bød velkommen til generalforsamlingen og bad om 1 minuts stilhed for 3 medlemmer som ikke er hos os mere.

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

generalforsamling Husk Vigtig information til bilisterne i GF Skive og Omegn

generalforsamling Husk Vigtig information til bilisterne i GF Skive og Omegn Husk generalforsamling Vigtig information til bilisterne i GF Skive og Omegn Bestyrelsen pr. 1. januar 2011 Formand Svend Åge Pedersen Sdr. Alle 30, Ramsing 7860 Spøttrup Kasserer Lars Yde Villaparken

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128 Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007 Cvr.nr. 41160128 Ordinær generalforsamling afholdes på Roslev Kro torsdag den 27. september 2007 kl.

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Ordinær generalforsamling i. Gladsaxe Volleyball Klub

Ordinær generalforsamling i. Gladsaxe Volleyball Klub Ordinær generalforsamling i 27. august 2011 Med følgende dagsorden ifølge vedtægterne: Gladsaxe Volleyball Klub Tirsdag den 30. august kl. 19.00 i pavillonen ved Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Dansk Skak Union 2. Hovedkreds Bestyrelsesmøde nr. 54. Referat. 2. februar 2013 Aktivitetshuset, Tølløse

Dansk Skak Union 2. Hovedkreds Bestyrelsesmøde nr. 54. Referat. 2. februar 2013 Aktivitetshuset, Tølløse Dansk Skak Union 2. Hovedkreds Bestyrelsesmøde nr. 54 2. februar 2013 Aktivitetshuset, Tølløse Deltagere: Niels Steen Larsen (NSL) (mødeleder) Bjarne Haar (BH) Leif Jensen (LJ) Jens Lundberg (JL) Morten

Læs mere

Regnskabssammendrag 2012

Regnskabssammendrag 2012 Indhold Regnskabssammendrag 1. januar 31. december 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Andelsselskabsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Pengestrømsopgørelse 8 Noter 9 1

Læs mere

Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005

Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005 Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005 Balance pr. 31/12 2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Anvendt regnskabspraksis Side 3 Påtegning bestyrelsen 4 Revisionspåtegning

Læs mere

Januar / Februar 2008. Nr. 1165 120. Årgang 16955

Januar / Februar 2008. Nr. 1165 120. Årgang 16955 Januar / Februar 2008 Nr. 1165 120. Årgang 16955 16956 Medlemsblad for Lystfiskeriforeningen. Det 122. fiskeår. Nr. 1165 Januar / februar 2008 120. Årgang Indhold Vær velkommen... 16957 Lyngby Sø... 16959

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE NR. 94 SEPTEMBER 2005 Skibslaget er en afdeling af Det Danske Spejderkorps og styres af gruppestyrelsen. Gruppestyrelsen består af 7 personer

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden y1 1?SrRØK Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS tirsdag den 29. oktober 2013 Dagsorden Ad 1: Velkomst. Jimmy G. Roed bød velkommen. Ad 2: Valg at dirigent. Steen F. Andersen valgt. Ad 3: Godkendelse

Læs mere

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang GVF-Avisen www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Generalforsamling Der indkaldes til ordinær generalforsamling i GVF Grundejerforeningen Vejlby Fed tirsdag

Læs mere

Generalforsamling 25. februar 2015

Generalforsamling 25. februar 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen beretning 3. Det reviderede regentskab forelægges til godkendesen 4. Behandling af indkommende forslag 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen 6. Valg af to suppleanter

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet.

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet. Referat af ordinær generalforsamling i Udvikling Stevns 2015 Tirsdag d. 14. april kl 20.00, Tinghuset, Algade 8 i Store Heddinge Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere

Læs mere

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Mødereferat Dato: 2. marts 2006 Referent: Henning Parbo Generalforsamling i Birkemose Golf Club Tid: Onsdag, den 1. marts 2006, kl. 19:00-20:00 Sted: Restaurant Birkemose Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Formand Bjarne Nigaard (BN) bød velkommen og generalforsamlingen mindede indlednings mangeårigt medlem Arne Thestrup, som var gået bort i 2011.

Formand Bjarne Nigaard (BN) bød velkommen og generalforsamlingen mindede indlednings mangeårigt medlem Arne Thestrup, som var gået bort i 2011. Referat fra KFD s ordinære generalforsamling 2012 i Frederiksberg Hallens restaurant kl. 19.00 tirsdag den 31. januar 2012. Formand Bjarne Nigaard (BN) bød velkommen og generalforsamlingen mindede indlednings

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Kulturparaplyen

Referat af Generalforsamling i Kulturparaplyen Referat af Generalforsamling i Kulturparaplyen Torsdag 27. marts 2014 1. Valg af mødeleder. Jørn P. Madsen blev valgt som mødeleder, og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 2. Registrering

Læs mere

FORSIDE. NR. 171 August 2008 31. ÅRGANG

FORSIDE. NR. 171 August 2008 31. ÅRGANG FORSIDE NR. 171 August 2008 31. ÅRGANG RINGSTED SPORTSFISKERFORENING FORMAND: NÆSTFORMAND: KASSERER: SEKRETÆR: HUSUDVALG: PENSIONISTUDVALG: HAVUDVALG: KYSTUDVALG: JUNIORUDVALG: VANDPLEJEUDVALG: MEDEUDVALG:

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i Haderslev Fodbold Klub

Velkommen til generalforsamling i Haderslev Fodbold Klub Velkommen til generalforsamling i Haderslev Fodbold Klub Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning for det forløbne år 3. Den sportslige leder aflægger beretning for det forløbne

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen.

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014 1.Valg af dirigent. Thor Rasmussen blev valgt. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. 2. Beretninger fra

Læs mere

Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

November 2011. Nr. 2003 123. Årgang

November 2011. Nr. 2003 123. Årgang November 2011 Nr. 2003 123. Årgang 17619 Vi har fået chancen for at plukke det bedste fra Fenwicks Europalager, og kan derfor tilbyde disse fremragende produkter, til noget nær fantasipriser. Se meget

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Referat af Generalforsamling Sektion 21. Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15

Referat af Generalforsamling Sektion 21. Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15 Referat af Generalforsamling Sektion 21 Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Viggo Jakobsen 09 Slagelse valgt Konstatering af mandater

Læs mere

Årsregnskab for perioden 1. Juli 2014 30. Juni 2015

Årsregnskab for perioden 1. Juli 2014 30. Juni 2015 Årsregnskab for perioden 1. Juli 2014 30. Juni 2015 Godkendt på generalforsamlingen den 17. September 2015 Dirigent Årsregnskabet Bestyrelsenharfornøjelsenataflæggeregnskabforperioden1.Juli2014 30.Juni2015.Årets

Læs mere

FREDERIKSBERG KOMMUNELÆRERFORENING. Gammel Kongevej 164, 4. th., 1850 Frederiksberg C. CVR nr. 73 96 78 13

FREDERIKSBERG KOMMUNELÆRERFORENING. Gammel Kongevej 164, 4. th., 1850 Frederiksberg C. CVR nr. 73 96 78 13 FREDERIKSBERG KOMMUNELÆRERFORENING Gammel Kongevej 164, 4. th., 1850 Frederiksberg C. CVR nr. 73 96 78 13 Årsregnskab for 2007 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Side Resultatopgørelse for 2007... 1

Læs mere

Referat fra Haderslev Sejl-Club`s ordinære Generalforsamling. Lørdag, den 23. november 2013 kl. 15:00 i HSC`s klubhus.

Referat fra Haderslev Sejl-Club`s ordinære Generalforsamling. Lørdag, den 23. november 2013 kl. 15:00 i HSC`s klubhus. Referat fra Haderslev Sejl-Club`s ordinære Generalforsamling Lørdag, den 23. november 2013 kl. 15:00 i HSC`s klubhus. Formanden bød velkommen til de 71 fremmødte medlemmer til generalforsamlingen. Mødet

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Strofen. V e n n e r. V ise n s. s ø. Marts 2015

Strofen. V e n n e r. V ise n s. s ø. Marts 2015 V ise n s F u V e n n e r r e s ø 57 Marts 2015 Strofen Efter ønske fra bestyrelsen er dette blad mindre. Yderligere information må findes på hjemmesiden. Redaktøren Deadline Materiale til næste blad skal

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 9. februar 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Iht. Grundejerforeningens vedtægter indkaldes hermed til ordinær generalforsamling. Tirsdag den 24. februar 2015 - kl. 19.00 Mødelokale 92 på Stengårdsskolen

Læs mere

Ordinær generalforsamling i. Lyngby Volleyball. Mandag den 7. oktober kl. 21.00-22.00 i Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby

Ordinær generalforsamling i. Lyngby Volleyball. Mandag den 7. oktober kl. 21.00-22.00 i Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby Ordinær generalforsamling i 28. september 2013 Lyngby Volleyball Mandag den 7. oktober kl. 21.00-22.00 i Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013.

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013. DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Beretning. 3. Regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse af kontingent. 6. Valg af formand.

Læs mere

Onsdag, den 21.3.2012, klokken 19.30

Onsdag, den 21.3.2012, klokken 19.30 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Biografsalen i Kulturhuset Furesø Kommune har kontaktet grundejerforeningen om et planlagt forsøg med 4-kammer affaldsbeholdere. Kommunen planlægger at gennemføre

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Side 1 af 7 Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Mandag, den 21. februar 2011 kl. 19,00 afholdtes ordinær generalforsamling i Alssund Golfklub på Sønderborg Bibliotek. Ca. 120 medlemmer

Læs mere

René Baarup-Christensen Kasserer Heldbjergvej 3 Bjerndrup 6200 Aabenraa Tlf. 20 88 56 62 kasserer@skak.dk www.dsu.dk. Dansk Skak Unions årsregnskab

René Baarup-Christensen Kasserer Heldbjergvej 3 Bjerndrup 6200 Aabenraa Tlf. 20 88 56 62 kasserer@skak.dk www.dsu.dk. Dansk Skak Unions årsregnskab René Baarup-Christensen Kasserer Heldbjergvej 3 Bjerndrup 6200 Aabenraa Tlf. 20 88 56 62 kasserer@skak.dk www.dsu.dk Dansk Skak Unions årsregnskab Indholdfortegnelse Kassererens beretning... 1 Årets resultat...

Læs mere

Den Grønne Gruppe Nyhedsbrev juni 2006

Den Grønne Gruppe Nyhedsbrev juni 2006 Nyhedsbrev juni 2006 Kære medlem af Den Grønne Gruppe! Vi har herved fornøjelsen at invitere dig og din ægtefælle til Den Grønne Gruppes årlige stævne på Houens Odde Spejdercenter 29. 30 september Stævnet

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Referat fra repræsentantsskabsmøde i Vejle Tennis Hal 2014.01.14

Referat fra repræsentantsskabsmøde i Vejle Tennis Hal 2014.01.14 Repræsentantskabsmøde side 1 Referat fra repræsentantsskabsmøde i Vejle Tennis Hal 2014.01.14 14. januar 2014 18:50 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling

Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling 2014 Dagsorden for generalforsamling 1. Valg af dirigent 2. Fremlæggelse af beretning for det forløbne år til godkendelse 3. Forelæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Foreningen Lydum Mølle. Nyt

Foreningen Lydum Mølle. Nyt Foreningen Lydum Mølle Stiftet 16. september 2003 Nyt August 2012-8. årgang nr.2 Foreningen Lydum Mølle har til formål at, erhverve, eje og sikre Lydum Mølle som omdrejningspunkt for historieformidling,

Læs mere