Marts Nr Årgang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Marts 2006. Nr. 1146 118. Årgang"

Transkript

1 Marts 2006 Nr Årgang

2

3 Medlemsblad for Lystfiskeriforeningen. Det 120. fiskeår. Nr Marts Årgang Indhold Stille Grejauktion Generalforsamling Bestyrelsens årsberetning Overinspektørens beretning for Regnskab Årschampion og Medaljer Drømmen for 100 år siden Foreningsmeddelser Stille Efterhånden er de eneste lejligheder, hvor vi kan opleve reel stilhed, ude på og ved vore vande. På arbejdet, transporten, ferier, hjemme brager det løs i æteren med alskens meneskeskabt lydmæssig forurening. Ude på og ved vandene brydes stilheden kun af vandets rislen eller klukken, dyrelivets naturlige lyde. Ja selv blæst og uvejr kan næsten opleves som stilhed. Et ekstra gode vi har som lystfiskere. I lystfiskeriforeningens kreds af brave til lands vel at mærke kan man en sjælden gang opleve total stilhed. I januar blev vi nok alle lidt stille. En stor, knortet eg i vor skov faldt til jorden. Gennem tiden, på sin egen krogede og lidt umage facon havde den udvist en usædvanlig styrke i vor midte. Med både krønikeskriveri, streg og i betroede hverv. Den faldt; ikke særlig gammel og stadig højt agtet og æret. Således efter vort æresmedlem Mogens Espersen s bortgang, blev der et øjeblik eller to; helt, helt stille. Når du fremover på fisketuren sidder midt ude i stilheden, så tænk på i hvilken grad Mogens værnede om ånden i Lystfiskeriforeningen og i den grad ved enhver lejlighed fik foreningen på landkortet. En sand brav. Engang mødes vi nok igen hos den store fisker. Med brav hilsen, Formanden. Generalforsamling 22. marts Der er fremsat et forslag til generalforsamlingen, af betydning for Lystfiskeriforeningens grundlag som forening. Mød derfor talrigt op og tag personlig stilling og del i afgørelsen på demokratisk vis og i bedste LF- ånd. (Se også indkaldelsen til generalforsamlingen)

4 Grejauktion d. 25. januar Foto: KN

5 Generalforsamling 2006 Onsdag den 22. marts kl holder Lystfiskeriforeningen ordinær generalforsamling på Lindegården, Peter Lundsvej, 2800 Lyngby, med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formanden aflægger beretning om foreningens virksomhed i I forbindelse med beretningen uddeles championmærker, medaljer og pokaler, samt hæderstegn for 25, 50 og 60 års medlemsskab. 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab for 2005 til godkendelse. 4. Fastsættelse af indskud og kontingent for 2006 for ordinære medlemmer og ungdomsmedlemmer. Bestyrelsen foreslår en kontingentforhøjelse på 100 kr årligt for ordinære medlemmer, gældende fra eventuel vedtagelse. Indskud og ungdomskontingent foreslås uændrede for Indkomne forslag: Med baggrund i bestyrelsens afslag om forskelsbehandling af medlemmer i reglementet for bådtegning, er der stillet et forslag om, at generalforsamlingen skal forpligte bestyrelsen jævnfør sin afgørelse af nedenstående motiverede forslag: Seniorklubben skal kunne foretage kollektiv bådtegning til de fælles mandagsture, og ikke fremover foretage individuelle reservationer til de enkelte ture med det deraf følgende ekstra større administrative arbejde for at opnå det samme resultat. Seniorklubben er åben for alle, idet der ikke gælder alderskriterier, hvilket vil sige, at alle LF medlemmer har adgang til at deltage i aktiviteterne. Der er således ikke tale om at skaffe særrettigheder til enkelte medlemmer, men kun som nævnt at lette administrativet arbejde. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer Efter tur afgår Gert Bendix Christensen, Pal Tersztyanszky, Kaj Nielsen og Thomas Vedel. De tre førstnævnte er alle villige til at modage genvalg. Thomas Vedel er villig til at modtage valg til en suppleantpost. Bestyrelsen foreslår derfor Per Ekstrøm indvalg i bestyrelsen. 7. Valg af suppleanter. 8. Valg af revisorer 9. Eventuelt Klokken 18:00 holdes, også på Lindegården, den traditionelle spisning for medlemmer og foreningens gæster helt efter den traditionelle opskrift: Gule ærter med flæsk og pølse, pandekager, 1 øl, 1 snaps og en solbærrom til den endnu stoppede pris på 110 kr per person. Tilmelding senest 15. marts til foreningens sekretariat v. Sussie Jørgensen på telefon på tirsdage og torsdage mellem kl og kl Medaljer bæres. Vi opfordrer alle Brave til at møde op, ikke mindst vore medaljemodtagere. Vel mødt

6 Det 119. fiskeår blev karakteriseret ved det lange seje træk. Både hvad angik foreningens målsætning om høj kvalitet af faciliteter, yderligere godt fiskevand og flere medlemmer samt godt kammeratskab og fiskeri i det hele taget. Bådudskiftningen fortsatte planmæssigt med leverancer af vor nye glasfiberbåd model classic. Vore stationer er vedligeholdelsesmæssigt af høj standard. Desværre har vi ikke trods ihærdige forsøg kunnet tilføre yderligere fiskevand for medlemmerne. Nye forsøg vil blive gjort. Kammeratskabet er godt vi har næsten ingen disciplinærsager haft vedrørende brug af foreningens både eller stationer eller for den sags skyld medlemmer imellem. En enkelt nabo har generet vore medlemmer i Holte. Fangstmæssigt har året været under middel; trods mange seje træk og enkelte bestemt bemærkelses- værdige fangster. Året begyndte med 625 medlemmer og fremgangen i medlemstallet fortsatte for 6. år i træk, således at vi har kunnet byde velkommen til 67 nye brave mod en afgang på 55 altså en nettofremgang på 12. Året sluttede herefter med 637 medlemmer, heraf 3 æresmedlemmer. Efter at vort æresmedlem og gennem mange år næstformand og redacteur af Lystfiskeritidende, Mogens Espersen, i Februar, er gået alt for tidligt bort, har vi nu følgende 2 æresmedlemmer; Jørgen Hansen og Lars Ulrik Wandel. Indeholdt i afgangen er 9 medlemmer der i årets løb er afgået ved døden. De afdøde er Arne Andersen, John Hansen, Jens Birch Jensen, Jørgen Lindegaard Knudsen, John Logis, Phillip Mørck, Helmer Rasmussen, Bjørn Ussing og Mogens Espersen. Alle er meddelt gennem Lystfiskeri-Tidende og vil blive mindet ved generalforsamlingen. 60 års medlemskab fejres i år af Henning Buch Andersen. 50 års medlemskab fejres af Ole Christian Petersen. 25 års medlemskab fejres af Søren Bonne, Lars Engberg, Jørgen Hamann, Bo Jansen, Anders Jørgen Jensen, John Steen Jensen, Michael Jensen, Christian Karlsen, Bent Frøslee Laursen, Rene Letvad, Per Lundberg, Verner Moegreen og Frank Nielsen. Bestyrelsen ønsker alle vore jubilarer et stort tillykke. Vandrepokal for gedde tildeles Ulrik Hansen for en gedde på 13,3 kg fra Esrum sø. Vandrepokal for sandart tildeles Josef Hochmuth for en sandart på 6,9 kg fra Furesø. Vandrepokal for aborre tildeles Henrik Bahrenscheer for en aborre på 1,80 kg fra Esrum sø. Bestyrelsens årsberetning Lystfiskeriforeningens Furesøkonkurrence nummer 102 den 11. juni blev afholdt i bedste forståelse med de højere magter, der i år pænt ventede med lidt regn til efter præmieoverrækkelse og spisning. Fiskeriet viste sig som vanligt at have flere sider. Den vindende gedde er største der nogensinde er bragt til indvejning ved en Furesøkonkurrence. Aborrerne ja de blev derude, alle sammen. Vindere blev: Gedde: Bjørn Sterup- Hansen 12,80 kg. Sandart: Ole Christian Petersen 4,60 kg. Aborre: Venter på Tak til Grejonline, Fisk & Fri og Hvidovre Sport for medsponsorering af de flotte præmier. Vinder af Furesøpokalen for relativt største fisk blev Bjørn Sterup-Hansen. I 2005 er der anmeldt 52 fisk, der vægtmæssigt kvalificerer til medaljer. Da en del, dygtige fiskere har anmeldt flere af samme fiskeart resulterer dette endeligt i 26 anmeldte og godkendte fisk, hvis stolte fangere vil få overrakt medalje for året. Et år under middel rent fangstmæssigt. Der har ikke været ændringer i bestyrelsens sammensætning i årets løb. Sekretariat og bådprotokol varetages på bedste vis af Sussie Jørgensen. Bogholderiet forestås fremdeles på upåklagelig vis af Jørn E. Schmidt. Foreningens stationer er uændrede i antal og beliggenhed. Lystfiskeritidende er i 2005 udkommet i 10 numre og har bragt foreningsmeddelelser og aktuelt stof til vore medlemmer. I årets løb har der været afholdt grejauktion, generalforsamling med forudgående middag for medlemmer og gæster, faste medlemsmøder torsdage i Holte, talrige arrangementer i den aktive seniorklub, indslusningsmøde for nyere medlemmer, bestyrelsens befiskning og bespisning, andespil for medlemmer og familie samt det årlige inspektørmøde. Bestyrelsen siger tak for godt samarbejde til foreningens inspektører og opsynsmænd, til sekretariat og bådprotokol, til foreningens bogholderi og revisorer, samt de mange medlemmer der i stort og småt har rakt foreningen en hjælpende hånd. TAK. Bestyrelsen 16636

7 Overinspektørens beretning for 2005 Året blev desværre plaget af en del inspektørskift - ved årets udgang var Tystrup og Søndersø uden inspektør / opsynsmand, medens Præstø blev besat i juledagene. Den voldsomme vinterstorm først på året, anrettede heldigvis ingen alvorlige skader på foreningens anlæg eller materiel. Bådudskiftningsprogrammet kører planmæssigt. Vi har i årets løb måttet sige farvel til vores sidste tre små træjoller - de er så blevet erstattet af en ny serie glasfiberjoller fra Rudkøbing Bådebyggeri, støbt over vore kendte smalle klinkbyggede glasfiberjoller. Ventelisten over motortilladelser til Furesøen ser ved udgangen af 2005 således ud : 308,20 Dan Osmark ,00 Anders Boes ,30 Søren Græsborg Larsen ,00 Hans Hemmingsen ,20 Jacob Røssel ,90 Bertel Brinck Eliassen ,30 Per B.Larsen ,05 Kenn John Nielsen ,00 Steen Jørgensen ,00 Klaus Aaes ,20 Bjarne Sondt ,45 Anders Otto Pedersen ,00 Thomas Gramstrup ,00 Søren Sørensen ,00 Henning Juhl Jensen ,55 Jens Schjerbeck ,50 Kristian Korsbech Henning Møller - Larsen ,00 Niels Hoffmeyer ,00 Jens Chr. Holm ,90 Per Lundberg ,55 Steen Bjerre ,44 Thomas Vedel ,00 Søren Kjær Nielsen ,60 Frank Nielsen ,73 Leon Heiko Jensen ,00 Stig Benthin ,70 Peter Suhr ,60 Christian Balslev ,10 Leif Holmskov ,45 Lars Langgaard Iversen ,00 Rene Oder ,85 Bent Danielsen ,00 Steen Nordberg Nielsen ,35 Kim Halling ,30 Bent Helmer ,45 Lars Demuth ,80 Mogens Jensen ,67 Jørgen Sturup ,90 Søren Tørnquist ,40 Torben Larsen ,20 Bjarne Steen Hansen Ansøgning om motortilladelse skal ske skriftligt til overinspektøren. Tildeling af motortilladelser forudsætter lovlig havneplads samt båd, hvis mål maksimalt må være 6 meter lang og 2 meter bred. Motoreffekten må maksimalt kunne fremdrive båden med 10 knob. Stationerne: Arresø: Efter sigende et godt fiskeri - specielt efter sandart, men der må fortsat konstateres en meget behersket brug af vores båd. Stangkassen har holdt flyttedag, så den nu er nærmere bådpladsen. Bagsværd: Tyvfiskere huserede slemt, primært i april /maj måned. Sandsynligvis forsynet meden LF-nøgle har vore både rigtig mange gange været benyttet til ulovligt rusefiskeri -til stor ærgelse for såvel medlemmer som inspektøren. Først på året resulterede inspektørens flid og håndelag i et nyt stangkasselåg. Geddefiskeriet har været rigtig godt også i år. Bavelse: Ingen bemærkninger. Buresø: Stangkassen er blevet renoveret med et nyt låg og en ny bagside. Selve platformen med stangkassen har fået et nyt plankedæk. En beskæring af piletræerne omkring bådebroen er programsat for Der har været jævnt godt med gedder og aborrer i søen Esrum: Stadig en meget besøgt station med godt fiskeri og velholdte både. Farum: Ingen bemærkninger. Fiskebæk: I juli blev en af stationens både fundet i sivene ved Kaningården - men vi undgik heldigvis hærværk på stationen. En renovering af broen udestår fortsat Frederiksdal: I januar måtte vi konstatere indbrud i motorskuret, hvorunder en påhængsmotor 16637

8 blev stjålet. Motorskuret og pavillonen iøvrigt er nu blevet ekstra sikret. I maj var vi ude for et ualmindelig frækt tyveri af en helt ny påhængsmotor fastmonteret på en båd i havnen - også stationens bismarvægt forsvandt ved den lejlighed. Efteråret berigede stationen med en flisebelagt forplads foran pavillonen - en længe tiltrængt forbedring af stationen. En flisebelagt indgang er på tapetet for En del af havnens bolværk er blevet repareret. Ligeledes i efteråret afløstes inspektøren Henning Juhl Jensen af Dan Ekman, LF 80,50. Gentofte: Ingen bemærkninger. Gyrstinge: Også i 2005 fortsatte den indvendige renovering af Kildehuset: Førstesalen er blevet tapetseret og malet, nyt tæppe på gulvet samt nye senge med tilhørende sengetøj. I fadeburet er der kommet et nyt køleskab samt fryser. Så nu er der kun at vente på sæsonstarten og så nyde det! Haraldsted: Der er mode i søer, og Haraldsted synes ikke at være på mode med ganske få tegninger i Ringstederne siges ellers at fange pænt med gedder,hvorimod der er langt mellem sandarterne. Holte: I foråret konstateredes problemer med sætning af grunden på grund af entreprenørselskabet Skanska s voldsomme roden i jorden ved etableringen af et overløbsbassin ved vores station. Såvel pavillonen som skabshuset havde sat sig og skal genoprettes af Skanska i2006. Lysmasten ved foreningsbådene blev genetableret, ligesom samtlige borde og bænke er blevet renoveret og malet op. Lyngby: Desværre oplevede vi atter indbrud midt på sommeren. Inspektørens værkstedsrum blev regulært brudt op og en elmotor med tilhørende batteri blev stjålet. Broen og husets halvtag blev renoveret og terrassen udvidet. Så har vi atter en perle i Lyngbys centrum. Fiskeriet var jævnt godt med store gedder og adskillige sandart. Ålefiskeriet kunne derheller ikke klages over. Allan Gantzler, LF 160,60, afløste ved årsskiftet Jim Bimmer Schultz som opsynsmand. Præstø: Det skete i de dage...op til jul tiltrådte Carsten Jørgensen, LF 202,77,som stationsorstander. Så er der klar til de brave.! Sjælsø: Midt på året måtte inspektøren i gang med den store flitsprøjte på grund af et megastort hvepsebo indeni stangkassen. Også et u -autoriseret indbrud i stangkassen blev det til - intet stjålet. Sneglehuset: Der er foretaget beskæring af træer og buske på grunden. Søllerød Sø: Ingen bemærkninger. Søndersø: Sidst på året fratrådte stationens inspektør og opsynsmand på grund af tidnød. Villige og flittige medlemshænder fik renoveret en del af stationen med nyt stangkasselåg, generel oprydning samt en voldsom beskæring af buskadset omkring huset og ved søbredden.en tiltrængt reparation af nogle af stationens både blev påbegyndt. Tissø: Ingen bemærkninger. Tystrup: Stationen har været uden inspektør hele året. Bådene blev søsat af energiske brave og senere taget op og stationen lukket, igen med velvillig hjælp fra medlemmerne. Stationen står ved årets udgang uden inspektør - fremtiden ser ikke lys ud. Tyvekrogen: Bygningerne blev malet i årets løb. En kraftig renovering af broerne iværksattes sidst på året og vil foregå et stykke ind i Året blev således på vanlig vis præget af ikke blot problemer, men også deres løsning, ikke mindst i fint samarbejde med beredvillige medlemmer. Tak til alle! Overinspektøren Ikke blot danner vores Gyrstingeinspektør Jan Strøe og hans kone Maj-Britt par i privatlivet, men nu indtræder Maj-Britt også som opsynskvinde på vores station i det midtsjællandske. Medlemmerne har allerede i et par år nydt godt af inspektørparrets energi og fantasi, men nu bliver forholdet formaliseret, idet Maj-Britt, LF 382,64, er tiltrådt som opsynskvinde (SIC!) pr.1.januar 2oo6. Jeg takker og bukker! Overinspektøren Godt nyt fra Gyrstinge

9 Frederikssundsvej Kbh. NV - Tlf Store Torvegade Rønne - Tlf

10 Driftresultat For perioden til i alt 2004 i alt Budget 2006 hele kr. hele kr. hele kr. Indtægter 1 Kontingenter Indtægter fra stationer Andre indtægter Diverse salg Tab på debitorer Omkostninger 2 Omkostninger ved søerne Reparation og vedligehold Salgsartikler/diverse Dækningsbidrag Kapacitetsomkostninger 4 Lystfiskeritidende Administrationsomkostninger Diverse omkostninger Resultat før afskrivninger og finansiering Afskrivninger Både & materiel Hensættelser 8 Hensat til køb af både Hensat til stationer Finansieringsomkostninger/indtægter Renteudgifter/gebyrer Renteindtægter Tilskud fra kapitalkonto II Driftsresultat

11 Balance pr. 31. december 2005 Aktiver 2005 i alt 2004 i alt hele kr. hele kr. Likvide midler Kasse Girobank Girobank ,14 Handelsbanken Handelsbanken Handelsbanken Tilgodehavender Debitorer Forudbetalt til stationerne Andre omsætningsaktiver Uni-kredit (G.Kragh) Anlægsaktiver Materiel og både Holte matrikel nr Holte matrikel nr. 1 d (Sneglehus) Esrum matrikel nr. 9c Aktiver ialt

12 2005 i alt 2004 i alt hele kr. hele kr. Kortfristet gæld Kreditorer Hensættelser Hensat til stationer Hensat til køb af både Egenkapital Balance pr. 31. december 2005 Passiver Kapitalkonto I: Lystfiskeriforeningen Saldo primo Ekstraordinært driftstilskud 0 0 Opskrivning af ejendomme Overført fra Lindegaard Kapitalkonto II: Gotthold Krag, R.Rasmussen & O. Wolf Saldo primo Indskud fra nye medlemmer Udtrukne obligationer Hensat til reinvest Renter af værdipapirer Kursreguleringer Tilskud til driften Afrunding 0 0 Passiver ialt I bestyrelsen Gentofte, 24. januar 2006 Gert Bendix Christensen Pàl Tersztyanszky Kaj Nielsen Ulf Hansen Bent Frøslee Laursen Niels Boes Thomas Vedel Henrik Pedersen Foranstående resultat- og statusopgørelse er revideret i overensstemmelse med foreningens vedtægter 9: Bent Lauge Breiting Henrik Pedersen Renè Letvad

13 Årschampion og Medaljer 2005 Navn: Årschampion: Sølvmedalje: Bronzemedalje: Ulrik Hansen 129,99 X Gedde 13,3 Bjørn Sterup-Hansen 381 Gedde 12,8 Jesper Skaaning 377,5 Gedde 8,90 Morten Just Svendsen 385,2 Gedde 8,64 Paul Leth Pedersen 316,8 Gedde 8,60 Lars Schmidt 362,56 Gedde 7,95 Per B. Larsen 237,3 Gedde 7,70 Viggo Højtved 163 Gedde 7,50 Jens Berentsen 36,3 Gedde 7,20 Josef Hochmuth 148,5 X Sandart 6,9 Signe Boes 47,8 Sandart 6,7 Martin Lenzberg 244 Sandart 6,2 Henrik Pedersen 314,6 Sandart 5,8 Klaus Aaes 430 Sandart 5,4 Henrik Bahrenscheer 28 X Aborre 1,800 Birger Kristjansen 225,7 Aborre 1,800 Per Mikkelsen 270,9 Aborre 1,710 Verner Moegreen 273 Aborre 1,700 Ulf Hansen 129,9 Aborre 1,650 Henrik Pedersen 314,6 Aborre 1,510 Martin Lenzberg 244 Aborre 1,500 Per B. Larsen 237,3 Aborre 1,480 Anders Vernersen 403,96 Aborre 1,480 Børge Jørgensen 202,75 Aborre 1,280 Lars Lund 351,8 Aborre 1,250 Søren Græsborg 238,3 X Karpe 16,2 Under overskriften Bliv Fjordfisker efterlyste jeg i september 2005 en inspektør til vores station på Præstø Fjord. Og den gav pote, så vore interesser på fjorden nu bestyres af Carsten Jørgensen fra Præstø. Et lignende opråb bragtes i det kombinerede januarfebruar nummer af Tidende for 2006, hvori jeg søgte en Dynamisk Duo, og lokkede med en Naturskøn og fiskerig sø med egen hytte med brændeovn. Den annonce medførte, som håbet, henvendelse fra hele to brave, som kunne tænke sig at bestyre vores Søndersøstation ved Værløse. En aftale kom i stand, så jeg nu kan Tre på stribe? præsentere Werner Larsen, LF 238,15 som inspektør og Hans Stammerjohan, LF 378,6o som opsynsmand på Søndersø. Så mangler der kun et par energiske medlemmer til at passe vores station i Vinstrup ved Tystrup Sø. Opmuntret af de vellykkede resultater med Præstø Fjord og Søndersø prøves så et lignende tiltag for Tystrup Sø - se andetsteds i Tidende. Overinspektøren 16643

14 BK 05/ / Drømmen for 100 år siden, der blev til virkelighed! LF s bibliotek blev stiftet af visionære mænd længe før nogen af os blot var et skælmsk blik i vore forældres øjne. Det var LF s formand tobakshandler L. P. Larsen og vor legendariske sekretær gennem 37 år - Otto Wolf, der i 1906 satte handling bag ideen til oprettelsen og de bidrog da også med grundstammen af bibliotekets bøger. Siden den første biblioteksfortegnelse fra sommeren 1906, der viser beskedne 59 titler, har mængden overvejende via gaver og donationer fra medlemmerne groet til mange hundrede titler. Jeg har nu fået den ære at gennemgå bibliotek og arkiv, da tiden er kommet, hvor bibliotekets mange bøger og arkivalier skal på EDB. Det gør dels en løbende revision meget nemmere, og dels fordi det hele dermed gøres nemt tilgængeligt for interesserede. Her kan man søge på forfatter, titel, årstal, emne osv. En nyere drøm om at vi alle kan kigge og søge i biblioteket på LF-hjemmesiden blive dermed mulig. LF-biblioteket rummer bl.a. det som er kaldt verdens tykkeste bog om lystfiskeriets udvikling. Det i form af Lystfiskeri-Tidende, der med sine 118 årgange og små sider er et værk, der er skrevet da tingene skete. Biblioteket rummer ud over danske bøger - en omfattende engelsk afdeling, en række ældre tyske titler, men også skandinaviske, hvor de svenske bøger er flest. Som LF-tidende er medvirkende til at dokumentere lystfiskeriets udvikling, suppleres det af den unike samling fotografier fra Otto Wolff og andre tidlige fotografer, som LF-tidende jævnligt bringer uddrag fra. Nu er biblioteket jo ikke skabt for at samle støv på hylderne, men for at foreningens medlemmer kan få glæde af de forudseende mænds gode initiativ ved at låne og læse bøgerne. En del af de gamle bøger har dog nået en alder, hvor de er flyttet over i klenodie-skabet, hvilket betyder, at de ikke mere kan lånes med hjem, men dog altid kan ses og studeres mod forudgående aftale. Jeg er nu påbegyndt registreringen, og på min vej gennem flyttekasserne er jeg mange gange stoppet op, og tankerne er ledt aldeles på vildveje på grund af sjove og spændende ting. Det er givet noget der vil ske med jævne mellemrum, og jeg har derfor aftalt med redaktøren, og jeg vil vende tilbage her i bladet med lidt om hvad biblioteket gemte!, når særligt spændende ting dukker op. Som sagt stammer bibliotekets indhold fra medlemmerne, og hvem er bedre til at vurdere om en bog er læse- og bevaringsværdig end praktiske lystfiskere. De har testet teknik og metoderne, og nydt historierne i bøgerne på deres egne hylder. Mange har så i deres livs efterår betænkt biblioteket med deres bøger, i håbet om at andre og nye generationer kunne få den samme glæde. Og det var præcis drømmen, som salig tobakshandleren og sekretæren havde for 100 år siden. Gid de to gamle kæmper må kroge en rigtig god fisk deroppe ved de evige fiskevande! Heinz Gerhard 1/1 s.ann. Fisk&Fri 31/08/05 14:44 Side 1 Magasinet for lystfiskere Danmarks mest læste lystfiskermagasin. Bladet udkommer 10 gange om året. Forsiden 21/04/05 16:10 Side 1 FOCUS PÅ: DE STORE KYST- ØRREDER MARKEDETS BEDSTE VADE- JAKKER SPECIMENTIP: REKORD- STORE KARUSSER PÅ LET GREJ TROLLING: Fisk & Fri er skrevet af nogle af landets mest erfarne lystfiskere. LAKSE- SUCCES PÅ BORNHOLM Nr. 4. Maj Nok. kr DK kr STORT TEMA: MAJGEDDER PÅ KUNSTAGN VARDE Å: ET AF EUROPAS BEDSTE LAKSEVANDE DANMARK RUNDT: HER FANGES På kan du bestille et prøveabonnement, og se de mange spændende tilbud! Du kan også ringe til Fisk & Fri på tlf Tystrup Sø Det er i 2005 konstateret, at der er kommet gang i erhvervsfiskeriet på Tystrup Sø. Hvis man i den anledning konstaterer uregelmæssigheder med f.eks. garn i bredzonen, er man velkommen til at overdrage fotodokumentation til formanden. Bådprotokollen Bådprotokollens åbningstider frem til 1. april 2006 er tirsdage og torsdage mellem kl og kl Venlig hilsen Sekretariatet

15 Foreningsmeddelelser Nye og genindmeldte medlemmer 125,87 Henrik Hansen Bøgevej Hvalsø ,27 Finn Nielsen Krummediget 2 A 3050 Humlebæk ,07 Jakob Rune Høgh Nielsen Rosenlundsalle 11 mf 2720 Vanløse ,5 Per Sommer-Rasmussen Munkegårdsvej 50, Nyråd 4760 Vordingborg ,5 Lars Henrik Winsløw Tinghøjvej 46, S 8 Dør 2860 Søborg Adresseændringer m.v. 37,7 Sejr Biba Skovlyporten 2, St, Øverød 2840 Holte ,65 Peter Borup Bueager 65, Trørød 2950 Vedbæk ,3 John Hansen Solvangsvej Næstved ,42 Poul Geisler Hansen Brede 68, st. tv 2800 Kongens Lyngby ,73 Leon Heiko Jensen Jagtvej 41, 2 th 2200 København N ,9 Jørn Olaf Larsen Bohlendachvej 2 A, 3.tv 1437 København K Flemming Madsen Pianogatan 10 A S YSTAD S V E R R I G E ,75 Philip Mørck Stakkeledet Hørsholm Midtsjællandsk plejefar søges To noget forsømte glasfiberjoller søger kærlig pleje og omsorg. Vi bor meget naturskønt ved et dejligt fiskevand, men trænger til opsyn og røgt efter at have været alene i den forløbne sæson. Al ønsket hjælp og støtte vil blive ydet fra centralt hold. Lønnen er minimal, men indsatsen vil blive særdeles påskønnet. Henvendelse til overinspektøren på tlf

16 Returadresse: Lystfiskeriforeningen, Postbox 87, 3460 Birkerød Stiftet i 1886 Formand: Bent Frøslee Laursen Mellemvang 6, 2970 Hørsholm Telf bedst hverdage kl Næstformand & Sekretær: Gert Bendix Christensen Bagsværdvej 189, 2880 Bagsværd Telf Overinspektør: Pál Tersztyánszky Hestegangen 4, 2800 Lyngby Telf Kasserer: Henrik Pedersen Byledet 18, 2820 Gentofte Telf Redaktør: Kaj Nielsen Arresøgårds Sidealle 17, 3200 Helsinge Telf Bådprotokol og Sekretariat: Sussie Jørgensen Suserupvej 19, Vester Broby, 4180 Sorø Hverdage 9-13 Telf Helligdage 9-11, Lørdag og Søndag lukket Indmeldelse: Sekretariatet (se 1. spalte) Telf Hjemmeside og web-booking: Åben døgnet rundt Bogholderiet Lystfiskeriforeningen Postbox 87, 3460 Birkerød Anmeldelse af præmiefisk Per B. Larsen Valbyvej 2, 3230 Græsted Telf Bibliotek: Midlertidigt lukket. Ungdomsudvalg: Per Ekstrøm, Telf Bådudvalg: Niels Boes, Telf Miljøudvalg: Kaj Nielsen, Telf Forsidefoto: André Weirup Grafisk tilrettelæggelse: Falk og musen Telf Trykkeri: Rosendahls Bogtrykkeri. Telf Lystfiskeri-Tidende udgives af Lystfiskeriforeningen. Redaktion: Bestyrelsen ISSN

Marts 2014. Nr. 1226 126. Årgang

Marts 2014. Nr. 1226 126. Årgang Marts 214 Nr. 1226 126. Årgang 1835 Savagear Hoodie På lager igen Spar 5% Vejl: 499,- Aquanaut 2-delt flydedragt Small til XXXL Vejl: 2499,- Nu kun 1799,- Nu kun 249,- Abu Garcia Rælings Grejspand Vejl:

Læs mere

Marts 2012. Nr. 1206 124. Årgang

Marts 2012. Nr. 1206 124. Årgang Marts 2012 Nr. 1206 124. Årgang 17683 Medlemsblad for Lystfiskeriforeningen. Det 126. fiskeår. Nr. 1206 Marts 2012 124. Årgang Indhold Forsiden... 17685 Noget at glæde sig til... 17685 Generalforsamling

Læs mere

Nr 1116 Marts 2003 115. Årgang

Nr 1116 Marts 2003 115. Årgang Nr 1116 Marts 2003 115. Årgang Furesøens is i opbrud på en martsdag. Isen er sprød, men stadigvæk over 30 cm tyk (Foto: TV). Medlemsblad for Lystfiskeriforeningen Det 117. fiskeår Nr. 1116 Marts 2003 115.

Læs mere

Marts 2010. Nr. 1186 122. Årgang 17331

Marts 2010. Nr. 1186 122. Årgang 17331 Marts 2010 Nr. 1186 122. Årgang 17331 17332 Medlemsblad for Lystfiskeriforeningen. Det 124. fiskeår. Nr. 1186 Marts 2010 122. Årgang Indhold I sne og is står båd i skjul... 17333 Generalforsamling 2009...

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

Oktober 2008. Nr. 1172 120. Årgang 17091

Oktober 2008. Nr. 1172 120. Årgang 17091 Oktober 2008 Nr. 1172 120. Årgang 17091 17092 Spådomme en brav orientering... 17093 Fiskeatlas sidste udkald... 17094 Meddelelse fra Furesø Kommune... 17095 Haraldsted Sø... 17096 Furesøen... 17100 Medlemsblad

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

December 2008. Nr. 1174 120. Årgang 17123

December 2008. Nr. 1174 120. Årgang 17123 December 2008 Nr. 1174 120. Årgang 17123 17124 Vinterlys... 17125 Kastenetkursus i Frederiksdal... 17126 Indholdsfortegnelse 2008... 17129 Arbejdslørdag i Frederiksdal... 17134 Medlemsblad for Lystfiskeriforeningen.

Læs mere

Juli / August 2008. Nr. 1170 120. Årgang 17043

Juli / August 2008. Nr. 1170 120. Årgang 17043 Juli / August 2008 Nr. 1170 120. Årgang 17043 17044 Medlemsblad for Lystfiskeriforeningen. Det 122. fiskeår. Nr. 1170 Juni 2008 120. Årgang At fiske... 17045 En kæmpe succes og et maratonløb... 17046 90

Læs mere

Gamborg Sogns Jagtforening. Program

Gamborg Sogns Jagtforening. Program Gamborg Sogns Jagtforening Program 2012-2013 Generalforsamling onsdag d. 2. maj 2012 Der blev afholdt generalforsamling den 2/5 i spejderhytten i Gamborg, med deltagelse af 11 medlemmer. Bjarne Larsen

Læs mere

Silkeborg Kajakklub. Ordinær generalforsamling den 9. marts 2013

Silkeborg Kajakklub. Ordinær generalforsamling den 9. marts 2013 Silkeborg Kajakklub Ordinær generalforsamling den 9. marts 2013 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og referent. 2. Formanden for bestyrelsen aflægger årsberetning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

December 2013. Nr. 1224 125. Årgang

December 2013. Nr. 1224 125. Årgang December 2013 Nr. 1224 125. Årgang 18003 Canada Termo skjorte Skjorte/jakke i det klassiske skovmands look. Vejl: 399,- Nu 199,- Waders Klassisk PVC eller Neopren Fra 399,- IMAX Baltic Åndbar handske der

Læs mere

Nr 1108 Maj 2002 114. Årgang

Nr 1108 Maj 2002 114. Årgang Nr 1108 Maj 2002 114. Årgang Det er forår, bøgen springer ud, og bådene er rengjorte og klar til en ny sæson. Og så runder Lystfiskeri-Tidende i øvrigt side 16000! Medlemsblad for Lystfiskeriforeningen

Læs mere

Juni 2012. Nr. 1209 124. Årgang

Juni 2012. Nr. 1209 124. Årgang Juni 2012 Nr. 1209 124. Årgang 17731 Medlemsblad for Lystfiskeriforeningen. Det 126. fiskeår. Nr. 1209 Juni 2012 124. Årgang Indhold Formandens... 17733 Nye regler ved Furesøkonkurrencen!... 17734 Furesøkonkurrencen

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165

GENERALFORSAMLING. Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165 23. april 2012 Til Husejeren - Bestyrelsen indkalder hermed til GENERALFORSAMLING Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165 DAGSORDEN 1. Valg

Læs mere

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2013

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2013 OG BERETNING OG REGNSKAB 2013 2 11 Sømandsforeningen Af 1856 PRINSESSE MARIES HJEM BERETNING 2013 Sømandsforeningen har i det forløbne år oplevet en fortsat interesse fra nye medlemmer for at melde sig

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til DTL - Danske Vognmænds Generalforsamling 2015

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til DTL - Danske Vognmænds Generalforsamling 2015 2015 PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til DTL - Danske Vognmænds Generalforsamling 2015 Lørdag 9. maj 2015 kl. 9.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning PROGRAM GENERALFORSAMLING kl. 8.00 kl. 9.00

Læs mere

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2010

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2010 SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2010 SØMANDSFORENINGEN AF 1856 FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER RESULTATOPGØRELSE FOR 1. JANUAR 31. DECEMBER 2010 kr. t. kr. Sømandsforeningen

Læs mere

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Nr. 1 Februar 2013 44. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Midlertidig adresse: Georg Hansens Ager 7, 2640 Hedehusene Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2015

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2015 OG BERETNING OG REGNSKAB 2015 2 11 Sømandsforeningen Af 1856 PRINSESSE MARIES HJEM BERETNING 2015 Sømandsforeningen har i årets løb fået flere nye medlemmer, som er anbefalet af nuværende medlemmer af

Læs mere

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG. Lørdag 9. maj 2015 kl. 14.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG. Lørdag 9. maj 2015 kl. 14.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning 2015 PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til Dansk Transport og Logistiks arbejdsgiverforenings generalforsamling 2015 Lørdag 9. maj 2015 kl. 14.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning PROGRAM GENERALFORSAMLING

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR

Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 14 marts 2007. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

Grundejerforeningen Søndersøhaven. Generalforsamling. Tirsdag den 29. marts 2016 kl Værløse Kirke, Brorson Stuen

Grundejerforeningen Søndersøhaven. Generalforsamling. Tirsdag den 29. marts 2016 kl Værløse Kirke, Brorson Stuen Grundejerforeningen Søndersøhaven Generalforsamling Tirsdag den 29. marts 2016 kl. 19.00 Værløse Kirke, Brorson Stuen Højeloft Vænge 20, 3500 Værløse Værløse mandag 7. marts 2016 Hermed indkaldes til ordinær

Læs mere

Kirkebjerg Vandværk I/S

Kirkebjerg Vandværk I/S Kirkebjerg Vandværk I/S Hovedvejen 223, Osted kirkebjerg-vand.dk Marts 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19.00 Osted Hallens Cafeteria, Langetoften 25, Osted DAGSORDEN: 1. Valg

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Velkommen til generalforsamlingen 2011 i

Velkommen til generalforsamlingen 2011 i Velkommen til generalforsamlingen 2011 i Dagsordenen kort 1. Valg af dirigent (Henrik Thostrup foreslået af bestyrelsen) 2. Valg af stemmetællere (forslag: de to revisorer Hans H. Jensen og Ingvar Pommer)

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Generalforsamling fredag den 25. september 2015 kl på Ellebjerg gl. st.

Generalforsamling fredag den 25. september 2015 kl på Ellebjerg gl. st. 1 Generalforsamling fredag den 25. september 2015 kl 18.00 på Ellebjerg gl. st. Første punkt på dagsordenen Valg af dirigent B. L. Andersen blev valgt uden modkandidat Bestyrelsens beretning ved formand

Læs mere

Randers Fjord Golfklub

Randers Fjord Golfklub Dansk Revision Randers Godkendt Revisionspartnerselskab Tronholmen 5 DK-8960 Randers SØ randers@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 12 50 00 Telefax: +45 89 12 51 00 CVR: 31 77 85 30

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Lystfiskerforeningen Waders GENERALFORSAMLING 2014

Lystfiskerforeningen Waders GENERALFORSAMLING 2014 GENERALFORSAMLING 2014 Fredag den 31 januar 2014 Ovenpå biblioteket i Byrådssalen Hobrovej 90 Støvring Formanden bød velkommen Referent: Trine Thomsen Valg af dirigent: Jesper Mølholt Generalforsamling

Læs mere

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet:

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet: Nr. 2 August 2009 39. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling. Kerteminde Antenneforening 2015

Velkommen til Generalforsamling. Kerteminde Antenneforening 2015 Velkommen til Generalforsamling Kerteminde Antenneforening 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Kassereren aflægger regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse af kontingent (herunder

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i FN Museet

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i FN Museet FEB 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i FN Museet Lørdag d. 21. marts 2015, kl. 13.00 i Frøslevlejren i Barak W7 (efterskolens cafeteria). Inden generalforsamlingen vil det være muligt at

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2014

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2014 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2014 SØMANDSFORENINGEN AF 1856 Sømandsforeningen Af 1856 FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER PRINSESSE MARIES HJEM BERETNING 2014 Sømandsforeningen har igen i 2014

Læs mere

Nr. 1134 116. Årgang

Nr. 1134 116. Årgang Nr. 1134 116. Årgang Medlemsblad for Lystfiskeriforeningen. Det 118. fiskeår. Nr. 1134 December 2004 116. Årgang Indhold Eventyrlyst & hjemmehygge... 16425 Fantastiske Esrum Sø... 16426 LF - emblemet til

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk Nr. 1 Maj 2011 41. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Generalforsamling 9. marts

Generalforsamling 9. marts Nyhedsblad nr. 46 Februar 2016 Generalforsamling 9. marts 1 Kontakt: Solens Børn c/o: Aase Johannessen Lykkesholms Allé 3 D, 1.tv. 1902 Frederiksberg C Tlf.: 2236 7037 Hjemmeside og mail: www.solensboern.dk

Læs mere

September 2013. Nr. 1221 125. Årgang

September 2013. Nr. 1221 125. Årgang September 2013 Nr. 1221 125. Årgang 17939 Transportabelt Ekkolod. Hummingbird 165 PT Inkl. transporttaske, batteri og lader Vejl.2399,- Speciel LF pris 1799,- Plano 1364. Inkl. 4 Plano bokse. Før 699,-

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

ØBY STIFTET

ØBY STIFTET FISKE-OG KAMMERATSKABSFORENINGEN ØBY STIFTET 18.03.1970 Fiske og kammeratskabsforeningen ØBY afholder generalforsamling fredag den 5. oktober 2012 Kl. 18.00 på Ellebjerg station Dagsorden 1 Valg af dirigent

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DANSK SELSKAB FOR OTOLARYNGOLOGI, HOVED OG HALSKIRURGI

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DANSK SELSKAB FOR OTOLARYNGOLOGI, HOVED OG HALSKIRURGI INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DANSK SELSKAB FOR OTOLARYNGOLOGI, HOVED OG HALSKIRURGI DER AFHOLDES ORDINÆR GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 21. MAJ 2015 KL. 17.00 PÅ HOTEL NYBORG STRAND, ØSTERØVEJ

Læs mere

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben.

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Onsdag d. 20. Maj 2015, i Højmark hallen kl. 18.00. Kl. 18.00 Velkomst og spisning Kl. 19.00 Generalforsamling. 1. Valg af dirigent og stemmetællere.

Læs mere

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2009

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2009 SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2009 SØMAN DSFORENINGEN AF 1856 FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER RESULTATOPGØRELSE FOR 1. JANUAR 31. DECEMBER 2009 kr. t. kr. Sømandsforeningen

Læs mere

September 2009. Nr. 1181 121. Årgang 17235

September 2009. Nr. 1181 121. Årgang 17235 September 2009 Nr. 1181 121. Årgang 17235 17236 HVIDOVRE SPORT WWW.HVIDOVRESPORT.DK Medlemsblad for Lystfiskeriforeningen. Det 123. fiskeår. Nr. 1181 September 2009 121. Årgang Indhold Vejret... 17237

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016 Læs inde i bladet: INVITATION TIL GENERALFORSAMLING SØREDNING I SVERIGE OG DANMARK ÅRETS ARRANGEMENTER 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej

Læs mere

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Ifølge klubbens vedtægter er dagsordenen: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Tirsdag den 25. oktober 2016 kl i Werner (kantinen) Borupvang 9, Ballerup.

Tirsdag den 25. oktober 2016 kl i Werner (kantinen) Borupvang 9, Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Tirsdag den 25. oktober 2016 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

September 2012. Nr. 1211 124. Årgang

September 2012. Nr. 1211 124. Årgang September 2012 Nr. 1211 124. Årgang 17763 CHOKPRIS! Vi har opkøbt et parti af Penn`s allerbedste hjul..! Først til møllen - hvor længe tør du vente? International 50VSX...Vejl. 6.999,- International 30VSX...Vejl.

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Otorhinolaryngologi, Hoved og Halskirurgi

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Otorhinolaryngologi, Hoved og Halskirurgi Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Otorhinolaryngologi, Hoved og Halskirurgi Dagsorden Der afholdes ordinær generalforsamling Torsdag den 20. april 2017 kl. 17.00 på Hotel Nyborg

Læs mere

Generalforsamling i henhold til dagsordenen.

Generalforsamling i henhold til dagsordenen. Køge og Omegns Garderforening. Referat af den ordinære generalforsamling den 7. marts 2016. Generalforsamlingen blev afholdt i Køge Boldklubs Restaurant. Generalforsamling i henhold til dagsordenen. Formand

Læs mere

a. Valg af dirigent (må ikke være medlem af SDF bestyrelsen) d. Aflæggelse af regnskab med påtegning fra revisorer til godkendelse

a. Valg af dirigent (må ikke være medlem af SDF bestyrelsen) d. Aflæggelse af regnskab med påtegning fra revisorer til godkendelse SDF's ordinære generalforsamling Lørdag d. 3. oktober 2015 Dagsorden a. Valg af dirigent (må ikke være medlem af SDF bestyrelsen) b. Valg af referent c. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

KFK Generalforsamling 2014. Referat

KFK Generalforsamling 2014. Referat 1 KFK Generalforsamling 2014. Referat Tilstede fra bestyrelsen: Henry Pedersen Torben Lund Jensen Per Knudsen Dan Saugstrup Ole Bruun Thomas Stark Afbud fra bestyrelsen: Jens Behrens Antal stemmeberettigede:

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i Haderslev Fodbold Klub

Velkommen til generalforsamling i Haderslev Fodbold Klub Velkommen til generalforsamling i Haderslev Fodbold Klub Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning for det forløbne år 3. Den sportslige leder aflægger beretning for det forløbne

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2013 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

generalforsamling Husk Vigtig information til bilisterne i GF Skive og Omegn

generalforsamling Husk Vigtig information til bilisterne i GF Skive og Omegn Husk generalforsamling Vigtig information til bilisterne i GF Skive og Omegn Bestyrelsen pr. 1. januar 2011 Formand Svend Åge Pedersen Sdr. Alle 30, Ramsing 7860 Spøttrup Kasserer Lars Yde Villaparken

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 06. januar 2013 i Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

Kær Vandværk. 6400 Sønderborg

Kær Vandværk. 6400 Sønderborg Kær Vandværk 6400 Sønderborg Regnskab for tiden 1/1 2014 til 31/12 2014 Den årlige generalforsamling afholdes i Skyttehuset, Skovhuse 11 Tirsdag den 24. marts 2015, kl. 19.30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Oktober 2011. Nr. 2002 123. Årgang

Oktober 2011. Nr. 2002 123. Årgang Oktober 2011 Nr. 2002 123. Årgang 17603 Vi har fået chancen for at plukke det bedste fra Fenwicks Europalager, og kan derfor tilbyde disse fremragende produkter, til noget nær fantasipriser. Se meget mere

Læs mere

Resultater Jæger. Jæger

Resultater Jæger. Jæger Jæger Allan Stigsen Jæger Kl. 12:00 361 Jørgen Nielsen JÆ Jæger Kl. 11:15 357 John Christensen JÆ Jæger Kl. 08:15 340 Flemming Carlsen JÆ Jæger Kl. 10:45 338 Per Jensen JÆ Jæger Kl. 10:15 334 Morten Røge

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i Haderslev Fodbold Klub

Velkommen til generalforsamling i Haderslev Fodbold Klub Velkommen til generalforsamling i Haderslev Fodbold Klub Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning for det forløbne år 3. Den sportslige leder aflægger beretning for det forløbne

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn 1 Selskabets navn er: De danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn Selskabets hjemsted er Silkeborg Selskabet er upolitisk Selskabet

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 25 juni 2015 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 14 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Generalforsamling I henhold til foreningens love indkaldes der herved til ordinær generalforsamling

Generalforsamling I henhold til foreningens love indkaldes der herved til ordinær generalforsamling Grundejerforening Tranagergaard Skovlunde 18. februar 2016 Generalforsamling I henhold til foreningens love indkaldes der herved til ordinær generalforsamling 1. Valg af dirigent og stemmetæller 2. Kontrol

Læs mere

April 2009. Nr. 1177 121. Årgang 17171

April 2009. Nr. 1177 121. Årgang 17171 April 2009 Nr. 1177 121. Årgang 17171 17172 Invasive Arter... 17173 Årets grejauktion... 17174 Udsætninger i 2008... 17176 Fangststatistik fra private både på Furesøen... 17176 LF deltager i klimakonferencen!...

Læs mere

Velkommen! Ordinær generalforsamling Jyllingehallerne Tirsdag den 29. april 2014

Velkommen! Ordinær generalforsamling Jyllingehallerne Tirsdag den 29. april 2014 Velkommen! Ordinær generalforsamling Jyllingehallerne Tirsdag den 29. april 2014 29.04.2014 / 1 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede

Læs mere

KERTEMINDE SEJLKLUB Regnskab 2010 Budget 2011

KERTEMINDE SEJLKLUB Regnskab 2010 Budget 2011 Stævner, RS X o.s.v. KERTEMINDE SEJLKLUB Regnskab 2010 og Budget 2011 Foreningsoplysninger Kerteminde Sejlklub Marinavejen 2 5300 Kerteminde CVR-nr. 50 78 28 16 Telefon 6532 2590 Internet www.kerteminde-sejlklub.dk

Læs mere

Veteraner mænd 2014. 100 m M30

Veteraner mænd 2014. 100 m M30 100 m 12,66s 0,0 Claus Landal, 82 2014 12,7s Frank Engmark, 57 1987 13,0s 0,5 Michael Pedersen, 73 2007 13,5s Søren K Jacobsen, 70 2002 13,5s Jens Holm, 51 1983 13,6s Claus Berentsen, 57 1991 13,7s Erik

Læs mere

44. ordinære generalforsamling i Gevninge Forsamlingshus. torsdag den 8. april 2010 kl Bestyrelsen indbyder herved foreningens medlemmer til

44. ordinære generalforsamling i Gevninge Forsamlingshus. torsdag den 8. april 2010 kl Bestyrelsen indbyder herved foreningens medlemmer til Grundejerforeningen LILLEMARKEN Gevninge Indkaldelse til: 44. ordinære generalforsamling i Gevninge Forsamlingshus torsdag den 8. april 2010 kl. 19.30 Bestyrelsen indbyder herved foreningens medlemmer

Læs mere

Plas. Kl. NAVN Ald. Grp. Total Møde Løb 31 2 5 7 DAMER D Donna Siely Christophersen 56 3 0 0 0 H25 1 J Lars Holm 45 1 100 24 76 1 2 J Kim Jensen 44 1

Plas. Kl. NAVN Ald. Grp. Total Møde Løb 31 2 5 7 DAMER D Donna Siely Christophersen 56 3 0 0 0 H25 1 J Lars Holm 45 1 100 24 76 1 2 J Kim Jensen 44 1 DATO April Plas. Kl. NAVN Ald. Grp. Total Møde Løb 3 2 5 7 DAMER D Donna Siely Christophersen 56 3 0 0 0 H25 J Lars Holm 45 00 24 76 2 J Kim Jensen 44 97 39 58 3 J Niels Christensen 45 2 87 35 52 4 J Troels

Læs mere

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid 1. 1. Poul Mølgaard V Veteran Kl. 08:00 2. Lars Hauge JÆ Jæger Kl. 08:00 3. Peter Johansen M Mester Kl. 08:00 4. Anders Bruun M Mester Kl. 08:00 5. Per sen M Mester

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

Foreningspokaler gennem tiderne. Havørredpokalen

Foreningspokaler gennem tiderne. Havørredpokalen Revideret den 15. Marts 2016 Foreningspokaler gennem tiderne Gennem tiderne er der fanget mange store og fine fisk i vores fiskevand. Hvert år uddeles der pokal for største registrerede havørred, laks,

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling i MTB Randers. Torsdag d. 12. februar 2015

Velkommen til Generalforsamling i MTB Randers. Torsdag d. 12. februar 2015 Velkommen til Generalforsamling i MTB Randers Torsdag d. 12. februar 2015 Agenda 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 3. Fremlæggelse af regnskab for 2014 til godkendelse 4.

Læs mere

Ordinær generalforsamling i. Gladsaxe Volleyball Klub

Ordinær generalforsamling i. Gladsaxe Volleyball Klub Ordinær generalforsamling i 27. august 2011 Med følgende dagsorden ifølge vedtægterne: Gladsaxe Volleyball Klub Tirsdag den 30. august kl. 19.00 i pavillonen ved Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800

Læs mere

MANNEKLUBBEN. GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 25. OKTOBER 2017 (beretningen af formand Finn Kørvel)

MANNEKLUBBEN. GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 25. OKTOBER 2017 (beretningen af formand Finn Kørvel) MANNEKLUBBEN GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 25. OKTOBER 2017 (beretningen af formand Finn Kørvel) VELKOMST: Velkommen til Manneklubbens generalforsamlingen. Klubben består i dag af 86 medlemmer. VI MINDES

Læs mere

Grundejerforeningen Rønneholtparken. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 21. marts 2013 i Fælleshuset

Grundejerforeningen Rønneholtparken. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 21. marts 2013 i Fælleshuset Ordinær generalforsamling Torsdag den 21. marts 2013 i Fælleshuset Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab 2012 4. Valg af kasserer og et bestyrelsesmedlem

Læs mere

Jyderup Bridgeklub GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 2012, KL. 18.00

Jyderup Bridgeklub GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 2012, KL. 18.00 GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 202, KL. 8.00 PROGRAM 8.00-ca.9:00: 9:00-ca.20:30: 20:00-ca.20:30: 20:30-ca.22:30: Generalforsamling Spisning (tilmelding inden generalforsamling)

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

Shell Motel, Støvring. Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30

Shell Motel, Støvring. Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30 Hulvejens Grundejerforening indbyder hermed til ordinær generalforsamling og spisning på: Shell Motel, Støvring Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30 Bestyrelsen har i år valgt at vi, inden selve generalforsamlingen,

Læs mere

KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL

KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL MEDLEMSBLADET KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL MUSEUMSBERG FLENSBURG Kunstmuseet i Tønders særudstilling, Kiming, med værker af Inge Lise Westmann fortsætter til Museumsberg i Flensburg.

Læs mere

Generalforsamling 2013 Brødeskovparken

Generalforsamling 2013 Brødeskovparken Generalforsamling 2013 Brødeskovparken 20. marts 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af bestyrelsens årsberetning for 2012 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab med status til godkendelse

Læs mere