Kan ADHD afhjælpes uden medicin?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kan ADHD afhjælpes uden medicin?"

Transkript

1 Kan ADHD afhjælpes uden medicin? Af Jonna Jepsen, forfatter, foredragsholder og specialkonsulent i Rafael Centeret Som det har været hyppigt omtalt i pressen, henvises voldsomt mange børn og unge til psykologisk og psykiatrisk udredning, fordi de har vanskeligheder i form af koncentrationsbesvær, uro, hyperaktivitet, impulsstyring, depressiv tilstand, angst, indesluttethed, lavt selvværd, samspilsproblemer m.m. 264 % flere børn har fået stillet diagnosen ADHD siden 2005*. Hvilken indsats får disse børn tilbudt? Og hvilken effekt har den? Sundhedsstyrelsen anbefaler: Behandling omfatter blandt andet rådgivning, vejledning og undervisning om den psykiske lidelse, psykoterapeutiske tiltag, kognitiv terapi, miljøterapi, pædagogisk og social støtteindsats, samt i visse tilfælde medikamentel behandling. (gældende vejledning nr fra 2007). Hvad er årsagen? Et spørgsmål, der virkelig er interessant i forhold til at kunne tilbyde disse børn og unge den bedste indsats, er: Hvad er årsagen til børnenes vanskeligheder? Når vi kender årsagen, har vi mulighed for at korrigere og restituere på optimal vis. Jeg har overbevisende erfaring for, at sansemotoriske vanskeligheder, stress og traumer er årsager til koncentrationsbesvær, hyperaktivitet, impulsstyring og en lang række andre vanskeligheder, som rummes inden for de diagnostiske betegnelser, der anvendes i dag. Der findes imidlertid enkle og meget effektive indsatsområder, som ikke er medtaget i Sundhedsstyrelsens vejledning: sansemotorisk træning/stimulering, osteopatisk eller kranio-sakral terapeutisk påvirkning af hjerne/nervesystem og hjernestimulerende kost. En psykoterapeutisk indsats og vejledning til forældre er andre vigtige indsatsområder, som er medtaget i Sundhedsstyrelsens vejledning, men som man sjældent ser anvendt. Overvejende mange af vores klienters forældre beretter, at deres børn og unge med de omtalte vanskeligheder som den eneste indsats er blevet henvist til et specialpædagogisk tilbud og blevet tilbudt centralstimulerende medicin for at dæmpe symptomerne. Sundhedsstyrelsen anbefaler medikamentel behandling i visse tilfælde som det sidste af en lang række indsatsområder, og de skriver i øvrigt i vejledningen:

2 Generelt er dokumentationen for anvendelsen af psykofarmaka til børn mere sparsom end til voksne. Der er større uklarhed vedrørende korrekt dosering, og hvorledes medicinen omsættes i kroppen. Der skal derfor udvises større forsigtighed ved behandling af børn og unge med disse lægemidler. Flere forskningsprojekter har på det seneste vist, at centralstimulerende midicin kan have en skadelig langtidsvirkning**. Forældrene beretter, at medicinen umiddelbart dæmper symptomerne, men at den har bivirkninger som bl.a. dårlig søvn, nedsat appetit, nedsat motorisk aktivitet, manglende kropsfornemmelse, humørsvingninger og manglende motivation. Hanne, mor til 8-årige Oliver i Ritalin-behandling: Medicinen bliver pga. de synlige bivirkninger selvforstærkende for hans negative adfærd: Totalt hyper omkring kl. 16, når medicinen aftager og appetitten kommer igen, søvnbesvær så han skal have Melatonin for at falde ned igen, svært ved at motiveres til at bevæge sig og krav i det hele taget, fordi det virker uoverskueligt for ham, vel pga. at kroppen eller hovedet ligesom sløves. Uden medicin: Meget uro, manglende koncentration, men en dreng der er nysgerrig, glad, mindre ustabil i humør, normal træthed, en enorm appetit og responderer meget mere hensigtsmæssigt på krav. Der er også rigtig dårlige dage for ham, hvor han har svært ved at læse de andre, bliver totalt hyper osv., men det prøver vi at hjælpe ham med. Han får redskaber til at koncentrere sig og fokusere, og så han kan lære at "skifte" fra total aktiv til rolig og fokuseret. Det giver ham en følelse af selv at kunne tage hånd om bare nogle af de ting, der er svære for ham. Oliver får endnu ikke andet supplement eller alternativ til specialpædagogikken og medicinen end hjælpen til at øve sig i koncentration og at holde fokus. Men det er der andre børn, der gør. Og det har vist sig at give forbløffende resultater. Kasper på 10 år fik stillet diagnosen ADHD, da han var 7 år. Han havde det på det tidspunkt meget dårligt, og børnepsykiateren havde svært ved at tro på, at han kunne undgå at komme i specialklasse eller specialskole. Kasper har i sin fosterperiode været udsat for forhold, der har reduceret ilt- og næringstilførsel og som dermed kan have forstyrret hjernens og nervesystemets udvikling på et tidspunkt, der var vitalt.

3 Barnets historie afslører årsagen Mange børn har som Kasper en historie, der forklarer symptomerne. For tidlig eller for sen fødsel, for lav fødselsvægt, taget med sugekop, kejsersnit, problemer i fosterperiode, langvarig og stressende fødselsproces samt indlæggelse og behandling på sygehus er typiske forhold, der kan forårsage stress og dermed ændringer blodgennemstrømningen og reduceret ilttilførsel til hjernen. Det kan bl.a. betyde, at nogle neurologiske forbindelser mellem cellerne i hjernen er ufuldstændige. Fx har det bundt af nervetråde, som udgør hjernebjælken, til opgave at få de to hjernehalvdele til at samarbejde, så barnet kan opfatte detaljer og helheder samtidig. Det er en forudsætning for, at barnet kan koncentrere sig og samordne alle sanseindtryk til en meningsfuld helhed. Det giver ro og overskuelighed i hovedet. Når små børn stresses kraftigt og/eller over en lang periode, vil hjernens membraner trække sig sammen for at beskytte hjernen mod denne stress, men når stressperioden er ovre, løsnes membranerne ikke af sig selv, og de vil øve et konstant tryk på hjernehalvdelene. Stress og andre negative påvirkninger kan også bevirke, at hjernestammen får en for høj eller for lav vågenhedsgrad (arousal), hvilket medfører, at der enten kommer for mange eller for få impulser til hjernen, og at barnet derved bliver enten hyperaktivt eller hypoaktivt. Dette er blot et lille udsnit af de neurologiske processer, der er vitale for børns udvikling og indlæring, og som meget nemt kan forstyrres under graviditet, fødsel og efterfødselsforløb. Et andet meget væsentligt forhold i denne sammenhæng er den tidlige sansemotoriske stimulering. Spædbørn, der ikke har mulighed for at være i bevægelse pga. hospitalsindlæggelse med tilkoblet udstyr, vil ikke få stimuleret balancen optimalt. Behandles spædbørn med blodprøvetagninger, sonde, respirator, drop m.v., påvirker det følesansen negativt, og barnet kan udvikle taktil skyhed (oversensitiv følesans). Endelig kan muskel- og ledsansen understimuleres, når barnet er i behandling, og også reflekser og syn er en del af nervesystemet, som kan over- eller fejlstimuleres. Flere andre forhold kan hæmme den sansemotoriske udvikling. Dysfunktionerne er trænbare Det positive budskab i denne ellers triste historie er, at alle disse neurolog-iske ubalancer eller dysfunktioner kan behandles og trænes til normalt funktionsniveau. Der er ikke tale om symptomdæmpning, men om at opbygge fundamentet i hjerne og nervesystem. At skabe de manglende nerveforbindelser, at manipulere membranerne til at slippe deres stramning, at regulere hjernens vågenhedstilstand osv. Kasper er et af de børn, der har mærket, hvordan denne opbyggende indsats har afhjulpet ADHD-symptomerne og reduceret Ritalin-indtaget.

4 To år efter diagnosen blev stillet, fik Kaspers forældre via en udredende samtale med specialkonsulent et nyt syn på Kaspers tilstand og behov, og de fik en ny vej at gå. Kasper blev behandlet med kranio-sakral terapi for at optimere nervesystemets og hjernens tilstand og betingelser for videre træningsmæssig indsats. De stramme membraner blev løsnet, og blokeringer blev frigjort, så spinalvæsken i nervesystemet kunne flyde frit. Herefter blev Kasper testet af en optometrist (synstræningskonsulent), som konstaterede specifikke dysfunktioner på syn og grundmotorisk tilstand. Kasper og hans forældre fik et træningsprogram, som de igennem en længere periode har udført hver eneste dag. Programmet er løbende blevet justeret i takt med Kaspers udvikling. Senest er den planlagte træningsperiode reduceret med 2 måneder, fordi Kasper har gjort meget store fremskridt. Et pænt stykke inde i forløbet skriver Kaspers forældre: Der er sket langt mere, end vi turde forvente. Kasper har udviklet sig enormt. Han bruger ikke længere piktogrammer. Han har ikke længere brug for stram struktur. Han kan klare pludselige strukturændringer uden at reagere på det. Han er blevet i stand til selv at forudsige, hvad en dag går ud på. Han tager selv tøj på og skal ikke længere mindes om almindelig dagligdags ting. Hans sanser er blevet mere normale, og han reagerer ikke med så mange impulsreaktioner mere. Han er blevet god til de sociale spilleregler og har mange venner. Han er afsluttet i diætistbehandling. Han er begyndt at spise mere mad. Kasper har ikke længere så store problemer med at sove. Han er får kun 1 tabl Melatonin. Han har ikke længere behov for Ritalin om aftenen. Kasper er blevet mere glad og hviler mere i sig selv. Han har kun 10 timers støtte i skolen, og det klarer han godt. Han er begyndt at indlære, han er så småt ved at lære at læse. Han overraskede ved en dag at komme hjem fra skole og tale flydende engelsk en hel time på trods af, at han var blevet fritaget fra engelskundervisning i skolen. Det var selvlært via TV, PC og musik. Det var perfekt at starte med Kranio-sakral behandling. Det gav Kasper rigtig meget ro i kroppen. Forløbet med syns-/motoriktræning har gjort en kæmpe forskel. Det har virkelig ændret hans liv. Vi kan mærke, Kasper bliver bedre for hvert program, vi kommer igennem. Vi tror, han kommer af med meget mere Ritalin, og formentlig kommer han af med den sidste Melatonin. Hans astma er også reduceret væsentligt de seneste tre måneder. Hvert barn er unikt Selv om børnenes symptomer er meget ens, kan årsagerne være forskellige. Børnenes historier er altid forskellige. Hver historie og hvert barrn er unikt. Kasper havde lige netop brug for kranio-sakral terapi og syns-/motorik-træning. Andre børn med ADHD-symptomer kan have brug for en anden sammensætning.

5 Er dysfunktionerne eksempelvis ikke synsrelaterede, vil det være et grundmotorisk stimuleringsprogram, der skal til. Der kan være brug for kosttilskud af essentielle fedtsyrer for at styrke og stabilisere fedtskederne omkring nervetrådene, så signaltransporten mellem hjernecellerne optimeres. Det betyder bl.a., at barnet vil have nemmere ved at opfatte, forstå og resonere. Der kan også være behov for hjælp til følelsesbearbejdning. Stress, traumer og andre psykiske ubalancer forårsager en biokemisk proces i hjernen, som kan medføre eller forstærke neurologiske dysfunktioner. Desuden er kostens sammensætning meget vigtig, og forældrenes forståelse for barnet, rummelighed, kærlighed og overskud er af uvurderlig betydning. Så børn, der ligger inden for spektret af psykiske lidelser eller udviklingsforstyrrelser med fx ADHD, andre diagnoser eller udiagnosticeret, kan hjælpes til fuldt funktionsniveau og et godt liv med glæde og gåpåmod. Og det er jo netop forudsætninger for indlæring. Når barnets funktionsniveau er optimeret, bliver også specialpædagogik overflødig. Men i overgangsperioden til indsatsen har haft sin fulde effekt er det fint med specialpædagogik, piktogrammer og Smartphone strukturindstillinger. Således at få hjælp til at opbygge fundamentet i hjerne og nervesystem samt en god følelsesmæssig tilstand vil have uvurderlig betydning for det enkelte barn og dets familie. Barnet vil komme i balance med sig selv, kunne udnytte sit potentiale for både at lære og at skabe og blive socialt velfungerende. Således vil det have de bedste forudsætninger for at tage en uddannelse, få et godt liv og bidrage positivt til samfundet. Og det vil samtidig være en stor økonomisk besparelse for det danske samfund. *Kilde: Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab ** Forskning i centralstimulerende præparaters langsigtede skadelige virkning på hjernen: MTA-studiet, USA 2009: 8 års amfetaminbehandling (Ritalin) af børn med koncentrationsbesvær og sociale vanskeligheder: Medicinerede i forhold til ikke medicinerede: Klarede sig dårligere end kontrolgruppen i 91 % af testvariablerne. Fagligt lavere niveau, søvnbesvær, spiseforstyrrelser, nedsat klarsyn i læseafstand. I forsøg med rotter ses efter medicinering en øget tendens til depressioner og indlæringshjælpeløshed i voksenlivet. og: Forsøg med mus viser, at nogle centralstimulerende præparater kan have en strukturel og biokemisk effekt på visse hjerneregioner. Den kan være større end effekten af kokain. Aktuelle artikler om ADHD: =6059&refresh1828=1828&refresh1640=1640&refresh1437=1437&refresh1312=1312#Anchor6064

ADD - Den stille ADHD

ADD - Den stille ADHD ADD - Den stille ADHD Hvad er ADD? ADD er en betegnelse for en bestemt type ADHD. ADHD er en neuropsykiatrisk lidelse, som giver forstyrrelser i forskellige hjernemæssige funktioner, der blandt andet har

Læs mere

ADHD Guide til De Utrolige År

ADHD Guide til De Utrolige År ADHD Guide til De Utrolige År ADHD GUIDE TIL DE UTROLIGE ÅR Indhold Kolofon Udgivelse Udgivelsesår Tekst Layout/design Vignetterne ISBN nummer Socialstyrelsen 2014 Center for ADHD 365 Mikkel Straarup Møller

Læs mere

Bag symptomerne og ind til barnet

Bag symptomerne og ind til barnet Bag symptomerne ind til barnet I Danmark er det udbredt praksis at kategorisere børn i kasser, at dæmpe deres symptomer at kompensere for det, de har svært ved, via særlige foranstaltninger. Det ønsker

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

ET BEDRE LIV AT LEVE MED SKIZOFRENI

ET BEDRE LIV AT LEVE MED SKIZOFRENI ET BEDRE LIV AT LEVE MED SKIZOFRENI 1 Forord: - At leve med skizofreni Formålet med dette hæfte er at informere patienter med skizofreni og deres pårørende om sygdommen og dens behandling. Der er flere

Læs mere

Når en elev i klassen har cerebral parese hvad så? om undervisning af børn og unge med spastisk lammelse. Spastikerforeningen

Når en elev i klassen har cerebral parese hvad så? om undervisning af børn og unge med spastisk lammelse. Spastikerforeningen Når en elev i klassen har cerebral parese hvad så? om undervisning af børn og unge med spastisk lammelse Spastikerforeningen Forord Formålet med dette hæfte er at give undervisere, primært lærere i folkeskolen

Læs mere

Alt Om ADHD's Guide til Alternativ Behandling af ADHD

Alt Om ADHD's Guide til Alternativ Behandling af ADHD 1 Alt Om ADHD's Guide til Alternativ Behandling af ADHD Hvad voksne med diagnosen ADHD og forældre til børn med diagnosen ADHD har brug for at vide om ikke-medicinsk behandling Læs om fiskeolie, kost og

Læs mere

Værd at vide om ADHD. www.novartis.dk RIT-12/2009-38 RI.1871

Værd at vide om ADHD. www.novartis.dk RIT-12/2009-38 RI.1871 Værd at vide om ADHD www.novartis.dk RIT-12/2009-38 RI.1871 Før du læser videre Hæftet henvender sig til forældre til børn med ADHD (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder), tidligere DAMP (Deficits

Læs mere

DEPRESSION og BIPOLAR LIDELSE. Symptomer, behandling og hvad man selv kan gøre, også som pårørende. DepressionsForeningen

DEPRESSION og BIPOLAR LIDELSE. Symptomer, behandling og hvad man selv kan gøre, også som pårørende. DepressionsForeningen DEPRESSION og BIPOLAR LIDELSE Symptomer, behandling og hvad man selv kan gøre, også som pårørende DepressionsForeningen INDLEDNING 3 Indhold Om depression og bipolar lidelse....3 Depression Sådan opleves

Læs mere

Den motoriske og sanselige udvikling 0-3 år.

Den motoriske og sanselige udvikling 0-3 år. Afsluttende bachelorprojekt januar 2014. Den motoriske og sanselige udvikling 0-3 år. University College Lillebælt, Pædagoguddannelsen i Odense Navn: Katrine Parkø Knudsen Studienummer: 22109513 Vejleders

Læs mere

Af Karina Rohr Sørensen, Rusnavigatørerne Københavns Amts Behandlingscenter for Stofbrugere

Af Karina Rohr Sørensen, Rusnavigatørerne Københavns Amts Behandlingscenter for Stofbrugere Stof til eftertanke - ideer til arbejdet med unge misbrugere og deres forældre Af Karina Rohr Sørensen, Rusnavigatørerne Københavns Amts Behandlingscenter for Stofbrugere Manualen er udarbejdet som led

Læs mere

PSYKIATRI INFORMATION

PSYKIATRI INFORMATION 1 Marts 2014 nr. 1 21. årgang Som at bestige et bjerg i klipklapper Unge, der mistrives, har svært ved at klare skolen pga. kognitive vanskeligheder. Men der er hjælp at få. Højt til loftet Skuespiller

Læs mere

problematikker omkring socialt samspil, kommunikation og forestillingsevne:

problematikker omkring socialt samspil, kommunikation og forestillingsevne: 1 Et hvert barn har unikke egenskaber, interesser, evner og læringsbehov. Det er den viden og arbejdsvinkel vi har i dag i vores arbejde med alle elever i folkeskolen. Samtidig ved vi også, at en lille

Læs mere

Litteraturen skal kunne rumme smerten. Forfatteren fortæller, hvorfor det er vigtigt at skrive om det, der er trist, mørkt og håbløst.

Litteraturen skal kunne rumme smerten. Forfatteren fortæller, hvorfor det er vigtigt at skrive om det, der er trist, mørkt og håbløst. 1 Marts 2015 nr. 1 22. årgang Smerte i bogform Litteraturen skal kunne rumme smerten. Forfatteren fortæller, hvorfor det er vigtigt at skrive om det, der er trist, mørkt og håbløst. Hvad er ensomhed? De

Læs mere

Når vi rammes af en voldsom hændelse

Når vi rammes af en voldsom hændelse Når vi rammes af en voldsom hændelse Håndbogen er udarbejdet som hjælp til dig, din famile og kollegaer. Når vi rammes af en voldsom hændelse En traumatisk hændelse er enhver begivenhed, der kan anses

Læs mere

BØRN MED DYSPRAKSI HVORFOR ER MIT BARNS UDVIKLING FORSINKET?

BØRN MED DYSPRAKSI HVORFOR ER MIT BARNS UDVIKLING FORSINKET? BØRN MED DYSPRAKSI HVORFOR ER MIT BARNS UDVIKLING FORSINKET? INDHOLDSFORTEGNELSE Hvad er dyspraksi? 3 Hvad betyder dyspraksi for barnet og dets behov? 4 Hvad er barnets fremtidsudsigter? 5 Typiske symptomer

Læs mere

Lewy Body demens og demens ved Parkinsons sygdom

Lewy Body demens og demens ved Parkinsons sygdom Lewy Body demens og demens ved Parkinsons sygdom Novartis Healthcare A/S, Lyngbyvej 172, DK-2100 København Ø Tlf. +45 39 16 84 00, Fax +45 39 16 84 01, E-mail skriv.til@novartis.com EXE-12/2009-42 EXE.1876

Læs mere

Interview om spiseforstyrrelser med Susanne Lunn

Interview om spiseforstyrrelser med Susanne Lunn NORMALITET OG SELVDESTRUKTIVITET Interview: Liv Johns Interview om spiseforstyrrelser med Susanne Lunn Det er både skræmmende, provokerende og fascinerende at møde personer, der insisterer og kæmper for

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Angstforeningen MEDICINSK BEHANDLING AF ANGST. Angstforeningen. Information til patienter og pårørende

Angstforeningen MEDICINSK BEHANDLING AF ANGST. Angstforeningen. Information til patienter og pårørende MEDICINSK BEHANDLING AF ANGST Udarbejdet af: Marie Särs Andersen, cand.interpret., rådgiver og informationsmedarbejder i Sygekassernes Helsefond Information til patienter og pårørende Udvikling af angst

Læs mere

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2010 Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Hallur Gilstón

Læs mere

Information til unge, forældre, lærere og pædagoger

Information til unge, forældre, lærere og pædagoger Børn og unge kan også have angst Information til unge, forældre, lærere og pædagoger Indhold Forord af Per Hove Thomsen...................... 3 Hvorfor har mit barn angst?...................... 5 De forskellige

Læs mere

Camilla Rau Petersen og Elisabeth Christensen. 11 fortællinger om livet med en aspergerprofil

Camilla Rau Petersen og Elisabeth Christensen. 11 fortællinger om livet med en aspergerprofil Camilla Rau Petersen og Elisabeth Christensen 11 fortællinger om livet med en aspergerprofil Mere end 55.000 danskere har autisme i en af diagnosens mange former, og mindst hver fjerde skønnes at være

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

DET ER LETTERE AT SLIPPE DE NEGATIVE TANKER, NÅR MAN BRUGER KROPPEN

DET ER LETTERE AT SLIPPE DE NEGATIVE TANKER, NÅR MAN BRUGER KROPPEN DET ER LETTERE AT SLIPPE DE NEGATIVE TANKER, NÅR MAN BRUGER KROPPEN Fire anbefalinger fra Danske Fysioterapeuter om brugen af fysioterapi og superviseret fysisk aktivitet i psykiatrien. DET GØR EN FORSKEL

Læs mere

Lykken er at føle sig god nok, præcis som man er.

Lykken er at føle sig god nok, præcis som man er. Hvad er selvværd? Selvværd er tilfredshed med at være den, man er, og med det, man gør. Det er definitionen i Nudansk Ordbog, en definition, jeg synes er god. Helt grundlæggende handler det om din mening

Læs mere

NÅR DÆMONERNE RØRER PÅ SIG

NÅR DÆMONERNE RØRER PÅ SIG 4 December 2014 nr. 4 21. årgang Elektrochok SOCIALMINISTER MANU SAREEN: 1.700 danskere får hvert år ECT ved svær psykisk sygdom. Men hvordan virker behandlingen, som mange fortsat er skræmte over. Tilskud

Læs mere