Hverdagen med præmature børn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hverdagen med præmature børn"

Transkript

1 Hverdagen med præmature børn Af Jonna Jepsen Mange familier med for tidligt fødte børn oplever, at børnenes adfærd er væsentligt anderledes end andre børns. Det er naturligvis ekstra tydeligt i familier med flere søskende, der er født til tiden, men de for tidligt fødte børns adfærd er ofte så markant anderledes, at sammenligning med søskende er ganske overflødig. En dårlig start Præmature børn, der kommer til verden flere måneder før termin, starter livet med et umodent centralnervesystem. I behandlingsforløbet på neonatalafdelingen udsættes børnene for smertefuld behandling, adskillelse fra forældrene og adskillige stressfaktorer som fx afbrudt søvn, akutmiljø med alarmer og hektisk aktivitet samt berøring i forbindelse med behandling og pleje gange i døgnet. De umodne sanser stimuleres enten uhensigtsmæssigt eller næsten ikke, når barnet ligger i en kuvøse uden for livmoderen. Den taktile sans mangler fostervandets stimulering, den kinæstetiske sans mangler livmodervæggen at presse lemmerne imod, og den vestibulære sans mangler fostrets vægtløshed og morens kropsbevægelser. Sansernes stimulering og udvikling har som bekendt indflydelse på mange andre ting; fx øger stimulering af den kinæstetiske sans blodgennemstrømningen og er derved medvirkende til hjernens udvikling og til forebyggelse af hjerneblødninger. 1/3 af alle børn født før uge 32 får i løbet af den første uge efter fødslen en større eller mindre blødning i hjernen. 1

2 De præmature børn har ved fødslen ikke udviklet deres smertelindrende system, og deres meget tynde hud og sarte sansesystem oplever påført smerte væsentligt stærkere end fuldbårne børn. Til sammenligning reagerer et fuldbårent barn med refleks ved berøring med et tryk på 1,8 gram, mens et barn i uge 28 reagerer ved berøring med 0,25 grams tryk. Centralnervesystemets umodenhed og uhensigtsmæssige påvirkning uden for livmoderen betyder ofte ubalancer i spinalvæskens rytme, en uudviklet hjernebjælke og hjerne i det hele taget. Mange for tidligt fødte børn har klemte nakkehvirvler, og nærliggende årsager kunne være, at barnets krop uden for livmoderen ikke omsluttes beskyttende af fostervandet, og at muskulaturen omkring nakkehvirvlerne ikke er stabil nok til at yde støtte. Desuden har de præmature børn en tendens til at vende hovedet mod siden og derved udvikle asymmetri. De umodne organer kan give helbredsproblemer op til flere år efter fødslen, og samspillet mellem barn og forældre har ofte haft svære betingelser pga. barnets svage signaler, adskillelsen og barnets oplevelse af at blive svigtet, fordi det ikke har været muligt for forældrene at fungere som beskyttende led mellem barnet og alle de negative stimuli. Ekstremt og meget for tidligt fødte børn, der har været udsat for langvarig og intensiv behandling samt adskillelse, er mere eller mindre traumatiserede. Anderledesheden i spædbarnsalderen Den anderledeshed, som ses i hverdagen hos præmature børn, ligger inden for områderne sanser og motorik, psyke og følelsesliv. Man skal kende hele barnets historie for at finde ind til kernen af barnets vanskeligheder og dermed til mulighederne for at hjælpe barnet. 2

3 Når det for tidligt fødte barn udskrives fra neonatalafdelingen, overgår det fra en rytme og en sfære til en anden. Det i sig selv er stressende for det lille barn, og oftest sker det, at barnet efter kort tid i hjemmet reagerer på omvæltningerne og på sansemæssig overstimulering. Det hypersensitive barn overstimuleres blot ved fx øjenkontakt under amning, baggrundsmusik, stærke farver, nye oplevelser, massage, bad mm. Mange præmature børn har spiseproblemer pga. det umodne mave-tarm system. Det kommer til udtryk ved, at de spiser lidt men tit, har smerter i forbindelse med måltiderne (bl.a. luft i tarmene) og bliver trætte, før de bliver mætte. Når de vågner efter en kort søvn, er de sultne, og det er meget almindeligt, at de skriger, så snart de vågner. Vækstproblemer er almindelige, ofte gennem mange år og for nogen hele livet. Årsagerne kan fx være for lav fødselsvægt i forhold til gestationsalder, hyppigt forekommende sygdom, manglende appetit og trivselsvanskeligheder i det hele taget. Søvnen er ofte ustabil. De for tidligt fødte børn sover i mange tilfælde let på overfladen, de vækkes nemt af pludselige lyde, de skal gynges/vugges i søvn, de er bange for at falde i søvn og vil ikke sove alene og de sover sjældent længe ad gangen. Mange præmature børn har hyppige mareridt. Søvnproblemer kan dels skyldes den afbrudte søvnrytme fra indlæggelsestiden, dels den manglende mæthed efter de små måltider, men også forsinket reaktion på overstimulering samt utryghed og deraf følgende stort kontaktbehov. De umodne lunger, et svækket immunforsvar og den langvarige behandling for respiratoriske problemer giver mange præmature børn problemer med hyppige infektioner og voldsomme reaktioner herpå, bl.a. kronisk astmatisk bronkitis, mellemørebetændelse og lungebetændelse. De traumatiske oplevelser i den neonatale periode betyder, at mange præmature børn har manglende tillid til sig selv og 3

4 omverdenen. Derfor kan de være utrygge og bange, vige tilbage for nye ting, nye mennesker, nye steder og som følge deraf have brug for et længerevarende symbiotisk forhold til moren. Dette kan medføre, at børnene senere kommer til at lide af stærk separationsangst i en usædvanlig lang periode, ikke sjældent frem til skolealderen. Følger på længere sigt Efterhånden som børnene bliver ældre, kan flere udviklingsområder vurderes og beskrives. Fælles træk hos de præmature børn er: Sen grov- og/eller finmotorisk udvikling Mental udvikling længere fremme end motorisk udvikling Tågang Koncentrationsbesvær Sanseintegrationsproblemer Aggressiv eller passiv adfærd Hyper- eller hypoaktivitet Samspilsproblemer Angst og utryghed (traumer) Separationsangst Lavt selvværd og manglende selvtillid Indlæringsvanskeligheder Sprogvanskeligheder Søvn- og spiseproblemer Svækket immunforsvar Lav vækst Praksis i Danmark er de fleste steder, at de præmature børn efter udskrivelsen i en periode følges af en børnelæge. Ovennævnte senfølger ligger for en stor del uden for lægers almindelige arbejdsområde, hvorfor de i mange tilfælde ikke ses i småbarnsperioden. 4

5 Det er mere reglen end undtagelsen, at udviklings- og sociale problemer hos børnene først opdages i skolealderen, og man hører oftere og oftere om for tidligt fødte teenagere og voksne, der for første gang finder forklaring på deres vanskeligheder, når de stifter bekendtskab med beskrivelser af præmature børn og deres typiske senfølger. Hvad kan vi gøre I forbindelse med mine foredrag om de usynlige senfølger og via foreningsarbejde har jeg kontakt med mange hundrede præmaturforældrepar. De har mange fælles erfaringer med deres børn, både hvad angår tilstand, adfærd og muligheder for afhjælpning. Først og fremmest har de lært at tænke i helheder, når de vurderer deres børn. De basale behov skal dækkes bedst muligt, det vil sige, at der skal arbejdes hårdt på at komme søvn-, spise- og helbredsproblemer til livs. De sociale behov skal der arbejdes mindst lige så intenst med, bl.a. i form af hjælp til at turde have kontakt med andre børn og voksne og give slip på forældrene. Traumerne, det skrøbelige følelsesliv, det lave selvværd og den manglende selvtillid kræver utroligt meget nærvær og meget kærlighed og omsorg. Faktisk total accept og ingen kritik. Og det kræver hjælp til at turde overskride egne grænser og få succesoplevelser, vel at mærke når barnet er klar til det, for presser vi for meget og for tidligt, opnår vi det modsatte resultat. Bl.a. spædbarnsterapi, legeterapi (sandplay) og NLP-terapi er positive erfaringsområder, hvor mange oplever, at deres børn får løst op for deres traumer og efterfølgende fungerer markant bedre på mange områder. Er der længerevarende og markante samspilsproblemer, er der gode erfaringer med Marte Meo-metoden. Alvorlige problemer med tilknytning kan muligvis afhjælpes med holdingterapi. 5

6 Forsinket sprogudvikling kræver i nogle tilfælde samarbejde med en talepædagog, og det kræver sprogtræning i det daglige, bl.a. via samtale, højtlæsning og koordinerede øvelser med sprog og motorik. De sansemotoriske problemer kræver samarbejde med en fysio- eller ergoterapeut og konstant opmærksomhed på situationer i dagligdagen, der kan udnyttes til sansemotorisk stimulering. Derudover fordrer problemer med sanseintegration, at hverdagen struktureres, at barnet forberedes på alt nyt, at vi undgår overstimulering, og at vi i det hele taget er meget opmærksomme på barnets signaler. Det kan være meget vanskeligt at finde mønstre og forklaringer, bl.a. fordi de præmature børn har en forsinket reaktion, og fordi de som andre børn først reagerer på overstimulering og for store krav, når de er fyldt godt op, og når de er hjemme i trygge omgivelser. Der er mange gode erfaringer med ergo- og fysioterapi til præmature børn. Osteopati og kranio-sakral terapi oplever rigtig mange forældre som meget hurtige og effektive behandlingsformer, der kan etablere forbindelse mellem hjernehalvdelene, rette klemte nakkehvirvler, skubbe kraniepladerne på plads, skabe balance i spinalvæskens rytme, opløse stressophobninger og rette op på ubalancer i organerne. Er vi opmærksomme på disse typiske følger af for tidlig fødsel, og iværksætter vi nødvendige tiltag tidligt i børnenes liv, kan vi forvente, at de ved skolestart er i god trivsel og uden funktionsnedsættelser. Men det er forholdsvis nyt, at vi i Danmark har fokus på de mindre synlige senfølger hos præmature børn, og derfor er der endnu kun få af dem, der ved skolestart har fået styr på sanseintegrationen, følelseslivet og de sociale forhold. Men det er aldrig for sent. Større børn kan også hjælpes via de ovennævnte tiltag. 6

7 Forældrenes indsigt, ressourcer og kompetencer er uhyre væsentlige faktorer for, om det lykkes at reparere på følgerne af den svære start på livet, så børnene kan få en god livskvalitet. Men der er også brug for indsigt og forståelse hos fagfolk omkring barnet og familien, så der er helhed og kontinuitet i bestræbelserne på at skabe det gode liv. 7

Født for tidligt. Til praktiserende læger og sundhedsplejersker. www.praematur.dk

Født for tidligt. Til praktiserende læger og sundhedsplejersker. www.praematur.dk Født for tidligt Til praktiserende læger og sundhedsplejersker Dansk præmatur Forening www.praematur.dk Denne pjece er forfattet og udgivet af: Dansk Præmatur Forening 2. udgave. 1. oplag 2007 Oplag: 5.000

Læs mere

RÆMATURITET. Fagbladet. Udfordringer i dagplejen - en forældreberetning. Københavns dagpleje - et 3-årigt projekt med præmature børn

RÆMATURITET. Fagbladet. Udfordringer i dagplejen - en forældreberetning. Københavns dagpleje - et 3-årigt projekt med præmature børn Fagbladet RÆMATURITET TEMA: Præmature børn i institutioner 1. udgave nr. 5 2011 Udfordringer i dagplejen - en forældreberetning I en eller anden grad har jeg altid haft præmaturiteten inde på livet...

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning 40084 Udviklet af: Eva Buus Jette Nicolajsen Århus social- og Sundhedsskole Århus

Læs mere

Siden duellen mellem manden med leen og ærkeenglen Michael

Siden duellen mellem manden med leen og ærkeenglen Michael Siden duellen mellem manden med leen og ærkeenglen Michael En voksen for tidligt født, Louise, omtaler et terapiforløb, når hun bl.a. skriver sådan i et tidligere nummer af Livsbladet : - Jeg oplevede

Læs mere

Af: Ulla Lebahn, privatpraktiserende børneergoterapeut, indehaver af www.lebahn.dk

Af: Ulla Lebahn, privatpraktiserende børneergoterapeut, indehaver af www.lebahn.dk Sansemotoriske spiseproblemer hos børn 0-15 a r Af: Ulla Lebahn, privatpraktiserende børneergoterapeut, indehaver af www.lebahn.dk Denne artikel er egentlig skrevet som sidste kapitel (gæste indlæg) i

Læs mere

Efterladte forældre gør det godt

Efterladte forældre gør det godt Efterladte forældre gør det godt Af cand.psych.aut. Eva Helweg, faglig rådgivningschef i Børn Unge & Sorg Når et barn mister sin mor eller far, så slår det sikre fundament i deres tilværelse revner, og

Læs mere

Kan ADHD afhjælpes uden medicin?

Kan ADHD afhjælpes uden medicin? Kan ADHD afhjælpes uden medicin? Af Jonna Jepsen, forfatter, foredragsholder og specialkonsulent i Rafael Centeret Som det har været hyppigt omtalt i pressen, henvises voldsomt mange børn og unge til psykologisk

Læs mere

Et ganske almindeligt, tidligt omsorgssvigtet, adopteret skolebarn

Et ganske almindeligt, tidligt omsorgssvigtet, adopteret skolebarn folkeskolen.dk november 2010 1 /5 Et ganske almindeligt, tidligt omsorgssvigtet, adopteret skolebarn Kære lærere og pædagoger, Det følgende er skrevet til jer - ud fra bøger, artikler, pjecer, kurser,

Læs mere

Din guide til amning.

Din guide til amning. AmmeGuiden Din guide til amning. I denne bog finder du svar på mange af de spørgsmål, som kan opstå i forbindelse med amning af dit lille nye barn. Modermælken er en vigtig ernæringskilde for barnet, og

Læs mere

Holdingterapi en tilknytningsterapi

Holdingterapi en tilknytningsterapi Holdingterapi en tilknytningsterapi Af aut. psykolog Ulla Idorn 4 Holdingterapi er en familieterapeutisk metode, der har til formål at styrke tilknytningen mellem børn og forældre. Kvaliteten af den tidlige

Læs mere

AMNING. - en tryg start

AMNING. - en tryg start AMNING - en tryg start Indhold Tillykke med jeres barn 3 Hjælp hinanden 4 Lær barnet at kende 4 Barnets omstilling 5 Depoter med til de første dage 5 Mælken dannes allerede i graviditeten 6 Råmælken 7

Læs mere

Med Sundhed i fingrespidserne

Med Sundhed i fingrespidserne Med Sundhed i fingrespidserne - Pædagogisk Massage for personer med psykisk funktionsnedsættelse Af: Camilla Grigoriou - 22110543 Birgit Hinrichsen og Greta Jo Larsen 74.215 anslag 12/06-2014 University

Læs mere

ADHD smitter ikke.. Viden om ADHD. Skrevet af Marie-Louise Hylleberg, flyvsketanker.dk

ADHD smitter ikke.. Viden om ADHD. Skrevet af Marie-Louise Hylleberg, flyvsketanker.dk ADHD smitter ikke.. Viden om ADHD Skrevet af Marie-Louise Hylleberg, flyvsketanker.dk Indholdsfortegnelse: Forord 3 Hvad er ADHD? 4 Årsager - hvad skyldes ADHD? 7 Diagnosticering af ADHD 8 Forekomst af

Læs mere

COMPENDIUM. Staff Seminar China Centre of Adoption Affairs July 2006

COMPENDIUM. Staff Seminar China Centre of Adoption Affairs July 2006 COMPENDIUM Staff Seminar China Centre of Adoption Affairs July 2006 Prevention of mental dysfunctions at Children and Youth in Social Welfare Institutions BY: AC International Child Support, Denmark &

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

ADD - Den stille ADHD

ADD - Den stille ADHD ADD - Den stille ADHD Hvad er ADD? ADD er en betegnelse for en bestemt type ADHD. ADHD er en neuropsykiatrisk lidelse, som giver forstyrrelser i forskellige hjernemæssige funktioner, der blandt andet har

Læs mere

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre Sund psykisk udvikling hos børn til forældre Ingen enkle svar Alle forældre er optaget af, hvordan man bedst muligt ruster sit barn til at møde verdens udfordringer. Hvordan sikrer man barnet en sund,

Læs mere

Der findes børn i skolerne, der er særligt sensitive.

Der findes børn i skolerne, der er særligt sensitive. april 2013 Der findes børn i skolerne, der er særligt sensitive. Du kender dem i skolen... Det er de elever, som vi i fortvivlelsens øjeblik kalder sårbare, nærtagende, sarte, langsomme, arrogante eller

Læs mere

Når 2 bliver til 3. hvad så med sexlivet? Denne pjece henvender sig især til par der venter, eller lige har fået, deres første barn

Når 2 bliver til 3. hvad så med sexlivet? Denne pjece henvender sig især til par der venter, eller lige har fået, deres første barn Når 2 bliver til 3 hvad så med sexlivet? Denne pjece henvender sig især til par der venter, eller lige har fået, deres første barn Det er naturligt og normalt at være gravid Men under graviditeten sker

Læs mere

RÆMATURITET. Fagbladet. TEMA: Overgang til skole. I Greve kommer børnene til Afrika. Valg af pædagogik

RÆMATURITET. Fagbladet. TEMA: Overgang til skole. I Greve kommer børnene til Afrika. Valg af pædagogik Fagbladet RÆMATURITET TEMA: Overgang til skole 1. udgave nr. 6 2011 I Greve kommer børnene til Afrika Er man stadig for tidligt født - selvom man er voksen? Valg af pædagogik Børnehavebørns medbestemmelse

Læs mere

Bag symptomerne og ind til barnet

Bag symptomerne og ind til barnet Bag symptomerne ind til barnet I Danmark er det udbredt praksis at kategorisere børn i kasser, at dæmpe deres symptomer at kompensere for det, de har svært ved, via særlige foranstaltninger. Det ønsker

Læs mere

ANGSTLIDELSER hos voksne Sygdommen, behandling og forebyggelse

ANGSTLIDELSER hos voksne Sygdommen, behandling og forebyggelse Information om ANGSTLIDELSER hos voksne Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er angstlidelser? 04 Hvorfor får nogle angstlidelser? 06 Hvad sker der

Læs mere

Bilag 1: Interview med institutionsleder fra børne- og familieinstitution i København

Bilag 1: Interview med institutionsleder fra børne- og familieinstitution i København Bilag 1: Interview med institutionsleder fra børne- og familieinstitution i København I: Som sagt så kommer vi fra Roskilde Universitet, og vi er i gang med vores første semester, hvor vi har valgt at

Læs mere

Sygdommen, behandling og forebyggelse

Sygdommen, behandling og forebyggelse Information om Depression hos voksne Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er en depression? 05 Hvorfor får nogle en depression? 08 Hvilke symptomer

Læs mere

INFORMATION OM FUNKTIONELLE LIDELSER. Når kroppen siger fra

INFORMATION OM FUNKTIONELLE LIDELSER. Når kroppen siger fra INFORMATION OM FUNKTIONELLE LIDELSER Når kroppen siger fra Det ville være nemt, hvis kroppen bare var en maskine 2 Når kroppen siger fra Maven gør ondt. Hovedet er ved at eksplodere. Svimmelheden er næsten

Læs mere

Når vi rammes af en voldsom hændelse

Når vi rammes af en voldsom hændelse Når vi rammes af en voldsom hændelse Håndbogen er udarbejdet som hjælp til dig, din famile og kollegaer. Når vi rammes af en voldsom hændelse En traumatisk hændelse er enhver begivenhed, der kan anses

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Generaliseret angst, socialfobi og panikangst. Forord

Generaliseret angst, socialfobi og panikangst. Forord Generaliseret angst, socialfobi og panikangst En vejledning til patienter og pårørende Forfattere: Professor, dr. med., chefpsykolog Jørn Halberg Beckmann, Odense Universitetshospital Forskningschef, cand.scient.

Læs mere