Nyhedsbrev. 5 Lisbjerg åbner mulighed for et boligsamarbejde. 13 Nye regler for anmeldelser af flytninger fra 1. marts 13

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev. 5 Lisbjerg åbner mulighed for et boligsamarbejde. 13 Nye regler for anmeldelser af flytninger fra 1. marts 13"

Transkript

1 Nyhedsbrev Oktober 2013 nr årgang 5 Lisbjerg åbner mulighed for et boligsamarbejde 7 Flere ungdomsboliger ventes opført af private 13 Nye regler for anmeldelser af flytninger fra 1. marts 13 UDLEJERFORENINGEN AARHUS - VI VARETAGER DINE INTERESSER

2 Nyhedsbrev Oktober 2013 nr årgang Få en gratis og uforpligtende salgsvurdering. -uafhængig erhvervsmægler Hvad sker der for Jer..? LAD OS REGNE DET UD... - OG GivE DEN RiGTiGE RåDGivNiNG Arne Elkjær A/S er en rådgivende ingeniørvirksomhed med 17 kvalificerede og engagerede medarbejdere som samlet dækker over alle ingeniørmæssige fagområder inden for byggeri- og anlægsarbejder. Hos os kan du få udført alt fra mindre tilsyns- og projekteringsopgaver inden for et enkelt fagområde til store, totale anlægs- og byggeprojekter. vi rådgiver inden for alle former for byggeri- og anlægsarbejder - såsom konstruktionerr, VVS installationer, ventilation, el-installationer samt anlægsarbejder med veje og kloakker. Vi bistår med bygherrerådgivning, projektering, konstruktionsberegninger og energimærkninger og mange andre ting ved større opgaver. - tlf.: Kontakt valuar Gunnar Broholm for en drøftelse af mulighederne for et optimalt salg. SØGES Boligudlejningsejendomme søges i Aarhus til konkrete og seriøse købere. Målere og løsninger der lever op til de nye krav fra EU - og mere til Vi har stor erfaring med beregninger vedrørende montering af altaner - ligesom vi yder tilsyn med énfamiliehuse og udarbejder tilstandsrapporter. Uanset din opgave og dens størrelse sætter vi en stor ære i at levere rådgivning af høj kvalitet, til den aftalte tid - og pris. Ring til os på tlf og få et uforpligtende tilbud - eller se mere på vores hjemmeside Bredskifte Allé 7, 8210 århus v, tlf Arne Elkjær A/S er medlem af Foreningen af Rågivende Ingeniører Der forventes, at der indenfor kort tid, træder nye regler i kraft. Lejerne har herefter krav på adgang til løbende forbrugsværdier. Det betyder at manuelle målere (bl.a. fordampningsmålere) skal udskiftes til intelligente fjernaflæsningsmålere. Det nye EUdirektiv blev vedtaget i efteråret Intelligente fjernaflæsningsmålere Forbrugsværdier og analyser Målermonitorering tlf Lever din ejendom op til lovgivningen? Focus på ressourcer 5 Lisbjerg åbner mulighed for et boligsamarbejde 7 Flere ungdomsboliger ventes opført af private UDLEJERFORENINGEN AARHUS - VI VARETAGER DINE INTERESSER Forsiden: Aarhus Festuge 2013 Foto: Karin Press UDLEJERFORENINGEN AARHUS Fredensgade 30, 8000 Aarhus C Telefon: UDGIVES AF Udlejerforeningen Aarhus, Redaktionsudvalget ANNONCESALG Gert Hald: Hans Jespersen: / ANNONCEPRISER 1/4 side: kr ,- 1/2 side: kr ,- 1/1 side: kr ,- Yderligere information vedr. deadlines, formater, tekniske specifikationer mv. kan rekvireres hos Gert Hald eller Hans Jespersen. ANSVARSHAVENDE DETTE NUMMER Lars H. Rasmussen Telefon: REDAKTIONSUDVALGET Claus Jespersen, formand Lars H. Rasmussen, redaktør Mogens Weinreich, journalist Hans Jespersen, annoncer Karin Press, foto Niels Meldahl Ole Mathorne Niels Lucassen Redaktionen er afsluttet d Oplag: stk. Næste nummer: december 2013 Udlejerforeningen Aarhus Nyhedsbrev sendes til samtlige medlemmer af foreningen. ÅBNINGSTIDER Mandag til torsdag: kl Fredag: kl Medlemmerne er ALTID meget velkomne på kontoret. 13 Nye regler for anmeldelser af flytninger fra 1. marts 13 I slutningen af september havde Ministeriet for By, bolig og landdistrikter besluttet at flytte ministeriet til Aarhus og Djursland. Under overskriften MBBL flytter ud var ministeren og en række medarbejdere udstationeret i den jyske hovedstad i uge 39. Ministeren udtaler i den forbindelse, at han i sine 2 år som minister har rejst meget rundt i landet, og at alle besøgende har givet ham viden, som han har taget med i sit politiske arbejde. Som et led i at få endnu flere gode input flytter jeg og mine embedsmænd til Aarhus og Djursland i fire dage. Her skal vi lytte og drøfte problemer og udfordringer i de omgivelser, som borgerne bor og lever i. Det gør vi, fordi vi gerne vil møde borgerne og vores mange samarbejdspartnere i deres hverdag. Jeg nævner lige lidt af programmet; officiel modtagelse på Rådhuset, flere møder om gravearbejde og kabler, kollegier og Kollegiekontoret, overnatning i skurvognsbyen på Godsbanearealet (dog ikke ministeren), flere besøg i Gellerup Parken, både om renovering og udsatte boligområder, samt en dag hos Alboa, møde med Bonderøven Frank Erichsen og Høstfest. Men hov, hvad sker der for Jer? Ikke så meget som et eneste møde, arrangement, sammenkomst eller middag har indeholdt temaet privat boligudlejning. Det er naturligvis ærgerligt, at ministeren, når han nu er kommet til Aarhus, kører uden om, at mødes med os. Det er i høj grad ærgerligt for begge parter, da vi jo gerne ville vise ministeren en del af de mange renoveringer og forbedringsarbejder, vi har betalt af egen lomme og samtidig kunne vi glæde ham med en liste over nogle af de udfordringer, vi ind i mellem støder på i vores hverdag. En liste som han kunne tage med hjem og bruge i det politiske arbejde. Men jeg glæder mig allerede, for jeg er sikker på at næste gang MBBL flytter ud og besøger Aarhus får vi chancen! Med venlig hilsen Claus Jespersen Formand 2 3

3 Af Mogens Weinreich Lisbjerg åbner mulighed for et boligsamarbejde Repræsentanter for henholdsvis private udlejere og boligforeninger benyttede festugen til at trække den århusianske boligsituation op i en livlig debat. v/ cand. oecon Preben Kjær Pedersen Balticagade 15, 1. sal 8000 Aarhus C Erhvervschef Inga Dombrowski Tlf Erhvervschef Thomas Röck Tlf gå hjem møde Insolvens, konkurs og rekonstruktion Udlejerforeningen Aarhus afholder gå hjem møde i samarbejde med Lou&Partnere Advokatfirma Torsdag den 14. november kl på Scandic, Østergade 10, Aarhus Underviser advokat Torsten Viborg Pedersen berører både forholdet omkring beboelsesmål og erhvervslejemål, hvor der er problemer med lejers betaling og hvordan vi som udlejere skal forholde os. Der serveres en sandwich + øl/vand efter mødet. Tilmelding er nødvendig: Henvendelse til kontorert på: eller pr. Fredensgade Aarhus C Tlf Peter Lautrup, Direktør, EA, Peter Lautrup ApS samt Laros A/S Uanset hvad man måtte mene om den århusianske festuge, så manglede 2013-versionen ikke mangfoldighed. Udbuddet af finkultur blev ledsaget af folkelighed i alle afskygninger med musik og gøgl. Men i det omfangsrige program skortede det heller ikke på seriøse indslag i form af debatter om samfundsforhold, og i denne sammenhæng havde BRFkredit taget initiativ til at sætte fremtidens boligforhold på dagordenen. Behandlingen af dette tema var henlagt til et telt på Rådhuspladsen, hvor direktør Peter Lautrup som repræsentant for Udlejerforeningen Aarhus krydsede klinger med afdelingschef i Boligselskabernes Landsforening Niels Sørensen i en debat med titlen Fremtidens udlejer almen eller privat? Det affødte en god og konstruktiv diskussion, der ikke mundede ud i noget endegyldigt svar, hvilket tilhørerne nok heller ikke havde forventet. Men selv om meningerne i sagens natur var delte, blev der ikke gravet dybere grøfter. Tværtimod kom der en vis forsonlighed til udtryk i de to duellanters indlæg. Det var blandt andet tilfældet, da muligheden for at etablere et samarbejde i det kommende boligkvarter i Lisbjerg blev bragt på bane. Peter Lautrup ville ikke afvise tanken, men undlod alligevel ikke at pege på de forskellige finansieringsvilkår, der gælder for den private og den almene boligsektor. Mens boligforeningerne får anvist gode grunde og kan opnå fordelagtige lånevilkår gennem landsbyggefonden, stiller tingene sig anderledes for private bygherrer, som generelt savner imødekommenhed fra banker og realkredit. Behovet for finansiering Ifølge Peter Lautrup vil et samarbejde i Lystrup være baseret på flere forudsætninger. De private udlejere kan ikke tænkes at ville engagere sig i projektet, før infrastrukturen er på plads i den nye bydel. Desuden er det påkrævet med et politisk indgreb, som udfaser den offentlige støtte. Han undlod heller ikke at fremhæve, at privat udlejning er en forretning, der skal hænge sammen. Det sidste forklarer, at der opføres så relativt få boliger, som tilmed ofte indrettes og sælges som ejerlejligheder. Hertil replicerede Niels Sørensen, at den almene boligsektor også er en forretning, selv om denne kun kræver en nulstilling. Han så derfor gerne et samarbejde i Lisbjerg. Det sidste førte til en debat om lejeloven. Hvis vi skal være med, skal der være mulighed for at komme af med problematiske lejere. Som lejeloven er indrettet, er det næsten umuligt at sætte folk ud, anførte Peter Lautrup, der dog ytrede tilfredshed med en aktuel højesteretsafgørelse, som gav Brabrand Boligforening mulighed for at slippe af med en kriminel familie med indvandrerbaggrund. Niels Sørensen delte dette synspunkt. Men hvor skal vi nu anbringe familien? spurgte han. Hermed var man ovre i den sociale side af boligsituationen. Her beskæftigede begge debattører sig med situationen før og nu. Niels Sørensen fremhævede i denne sammenhæng Frederiksbjerg og Trøjborg som eksempler på beboermæssig samhørighed, mens man andre steder dårligt kender naboen. Kontrasten hertil udgøres af Gellerup, og Peter Lautrup gav udtryk for, at hvis man havde fastholdt beboermønstret fra etableringen i 60 erne med både lejemål og ejerlejligheder, ville situationen have set anderles ud i dag. Niels Sørensen pegede her på den udvikling, der er sket i Gellerup. De bedre bemidlede er flyttet i parcelhuse, mens de dårligere stillede bliver boende i ghettoen. Dette billede forstærkes af et stigende antal indvandrere. Penge i stedet for mursten Blandt tilhørerne var den socialdemokratiske byrådskandidat Bjarne Schmidt Nielsen, som i et indlæg fremhævede betydningen af, at beboersammensætningen tager hensyn til mangfoldigheden. I modsat fald opstår der som erfaringen viser uheldige følger. Peter Lautrup beskæftigede sig også med et ændret boligmønster. Mens især unge familier i 60 erne flyttede uden for byen, er strømmen de senere år gået den modsatte vej. Denne udvikling er samtidig medvirkende til, at alt kan udlejes i midtbyen. Det fremgik i øvrigt af Niels Sørensens oplysninger, at der findes almene boliger i Aarhus og et lignende antal private lejemål. Som en konklusion af boligdebatten ved Grisebrønden ville Peter Lautrup som bestyrelsesmedlem i Udlejerforeningen Aarhus ikke afvise muligheden af et fremtidigt samarbejde med boligforeningerne, men dette vil være betinget af en ændret lovgivning og forbedrede finansieringsbetingelser med et øget medspil af banker og realkreditinstitutter. Det sidste med adresse til arrangørerne fra BRFkredit. Under debatten citerede Lautrup Venstre-politikeren, tidligere minister Thor Petersen, som har slået til lyd for at give penge til mennesker i stedet for mursten, når det drejer sig om støttede projekter. Det vil sige, borgeren får selv friheden til at vælge, hvor han vil bo

4 Af Mogens Weinreich PERFEKT TIL FORÆLDREKØB VELBELIGGENDE UDLEJNINGSEJENDOM NY PRIS! BOLIGUDLEJNINGSEJENDOMME! Flere ungdomsboliger ventes opført af private Men øget tilgang til universitetet vil bevirke, at den årlige flaskehals af boligsøgende unge næppe forsvinder. Prinsensgade 41 Aalborg C. ODDERVEJ 57 HØJBJERG, AARHUS DANNEBROGSGADE 26 AARHUS C. 4 flotte lejligheder. 3 lejligheder kan blive ledige til køber. Skøn lille have og parkering lige ved ejendommen. Ejendommen er totalt renoveret sidst i 80 erne og først i 90 erne. Flot pudset facade. Nyere listepaptag. Alle lejligheder er gennemgribende moderniseret. Købesum: Sagsnummer: Forrentning: 4,30% Boligareal: 309 m 2! Vesterbrogade 16 Nørresundby Meget velbeliggende udlejningsejendom i Højbjerg, med i alt 6 stk. boliglejemål og 1. stk. erhvervslejemål. Store og rummelige 2-værelses lejligheder fra m 2 med udsigt til mod Marselis Skoven. Stueetagen er indrettet med en kiosk med et samlet erhvervsareal på 125 m 2. Købesum: Sagsnr.: Forrentning: 3,68% Boligareal: 441/176 m 2 Det er efterhånden nogle år siden, at det kongelige danske toldvæsen brød op fra Hack Kampmanns markante toldkammer ved havnen. Siden er bygningen blevet anvendt til forskellige formål blandt andet til studenterhus. Men selv om det sidste også er et overstået kapitel, lægger mange studerende fortsat vejen forbi, hvilket skal ses i sammenhæng med, at det tidligere toldkammer i dag er hjemsted for Kollegiekontoret. Allan Nørgaard Indehaver Erhverv Statsaut. ejendomsmægler MDE, HD (A) Lars Ørbæk Indehaver Erhverv Ejendomsmægler Peter Fredberg Indehaver Erhverv Erhvervsrådgiver HD (A) Carsten D. Sørensen Statsaut. ejendomsmægler MDE, HD (A) Erhverv Anders H. Rom Statsaut. ejendomsmægler & Valuar MDE Erhverv Heidi Thybo Erhvervskoordinator Erhverv Hasserisvej Aalborg Tlf Kontoret, der administrerer ungdomsboliger og kollegieværelser, er ikke et kommunalt foretagende, men har status af boligforening. Dette forhindrer dog ikke tætte kommunale relationer og tilskudsordninger. Telefonisk medlemsservice tilbydes gratis uafhængigt af kontorets åbningstid: Lejeret og ejendomsjura Søren Lyager, Advokat Erik Aagaard Poulsen, Advokat Skat Hans Anton Nielsen, Statsaut. revisor Salg, vurdering og administration Peter Lautrup, Direktør, EA Gert Sauer, Statsaut. ejend.mægler Lars H. Rasmussen, Direktør Flemming Mørk Pedersen, Statsaut. ejend.mægler, MDE Praktiske og tekniske grundejerforhold Michael Due, Rådgivende ingeniør Hans Jespersen, Direktør Henning Poulsen, Civilingeniør Jørgen Stounberg, Ingeniør Kontorets åbningstider: Mandag til torsdag: kl / fredag: kl for telefoniske og personlige henvendelser. Medlemsfordele Magasinet, Danske Udlejere 10x årligt Nyhedsbrevet, Udlejerforeningen Aarhus 6x årligt Aktuelle kurser og møder Telefonisk rådgivning Lejekontrakter og blanketter mv. - gratisk til kopiering Tilskud til principielle retssager Fordelagtig forsikringsordning med retshjælpsdækning Yderligere oplysninger på Fredensgade Aarhus C Tlf Ifølge direktør Per Juulsen har Kollegiekontoret netop været igennem den årlige periode med spidsbelastning forårsaget af en tilstrømning af studerende, som forinden har modtaget meddelelse om, at de har fået studiepladser. Det afføder i august/ september en sand syndflod af henvendelser til Kollegiekontoret, som ikke har mulighed for at imødekomme denne efterspørgsel. Det er samtidig baggrunden for en årligt tilbagevendende avisomtale af de mange hjemløse studerende, der er i fare for at være henvist til at gå på gaden, hvis ikke en bekendt eller fjern slægtning kan hjælpe med en sofa. Andre nødsages til at flytte et stykke uden for byen for at få tag over hovedet boligenheder undervejs Per Juulsen søger ikke at neddæmpe denne problematik, men det afholder ham på den anden side ikke fra at konstatere, at alle erfaringer siger, at situationen vil være afhjulpet i løbet af efteråret. Flere forhold taler herfor. Udover at der fortsat opføres nye kollegier, finder en del husejere i reglen ud af, at de godt kan undvære et værelse. Desuden vil ejendomsmæglerne kunne bekræfte et pænt køb af forældrelejligheder. Medvirkende til den årlige flaskehals er også, at mange af de unge, som optages på universitetet, er for sent ude, når de skal finde noget at bo i, siger Per Juulsen. Men selv om den boligansvarlige rådmand Bünyamin Simsek, Teknik og Miljø, har bebudet opførelse af ungdomsboligenheder frem til 2016, er Per Juulsen ikke overbevist om, at dette vil indebære, at den beskrevne problematik vil forsvinde. For antallet af studerende, der søger ind på universiteter og andre højere læreanstalter vil ifølge prognoserne samtidig stige med op til på årsbasis. Hvad der kunne afhjælpe efterspørgsel på ungdomsboliger og undgå den årlige flaskehals kunne ske ved at udskyde studiestarten for en del studier til februar, men det er næppe realistisk, mener direktøren, der samtidig kan oplyse, at omkring 3/4 af de studerendes lejemål er relateret til den private boligsektor. Selv om der opføres nye ungdomsboliger i offentlig regie, forventer Per Juulsen, at den samlede private andel vil stige. Det private medspil Det sidste rummer både en opfordring og en udfordring til private bygherrer, hvilket også fremhæves af rådmanden for Teknik og Miljø, som samtidig peger på de attraktive grunde, kommunen kan tilbyde. Blandt mulighederne for at bygge eller renovere peger Per Juulsen på Amtssygehusets arealer ved Tage Nielsensgade, når sygehuset flytter til Skejby. Men samtidig medgiver han, at private investorer gør klogt i at foretage en markedsundersøgelse omfattende både beliggenhed og indretning, inden de giver sig i kast med et byggeprojekt. Der er flere ting at tage højde for blandt andet at tilgodese behovet for socialt samvær. Og det er dyrt at bygge om, hvis noget gribes forkert an, tilføjer Per Juulsen, der fremhæver Åhusene som et vellykket koncept. Selv om studerende sjældent har mange penge at gøre godt med, er kvalitetsbyggeri alligevel noget, der prioriteres højt og sammenhængen mellem pris og kvalitet turde være velkendt. Per Juulsen kan i øvrigt oplyse, at en studerende i reglen lægger beslag på et kollegieværelse i højst to år, hvorefter en anden rykker ind. Også dette forhold er medvirkende til at lægge en dæmper på efterspørgslen udenfor spidsbelastningen i august/september. Men der findes også evighedsstudenter, som bliver boende i det samme værelse i en halv snes år. Da efterspørgslen var størst, søgte man fra kommunal side at afhjælpe situationen ved at etablere en park med 22 skurvogne ved godsbanegården, men selv om Per Juulsen betegner dette initiativ som ganske vellykket, regner han med at de sidste skurvogne bliver forladt af beboerne i løbet af oktober

5 AARHUS NYT september Uddeling af priser for godt og smukt byggeri Et landsbyhus, et byhus og Vulkanen, modtager i år Aarhus Kommunes arkitekturpris for godt og smukt byggeri. Dome of Visions, Aarhus Ø, modtager Stadsarkitektens Særpris for midlertidig arkitektur. Byggerierne præmieres i Dome of Visions, Aarhus Ø tirsdag den 1. oktober 2013 kl I år kan vi fejre 25. års jubilæum for Aarhus Kommunes Præmiering af Nybyggeri. Arkitekturpræmieringen skal være med til at øge opmærksomheden på den arkitektoniske kvalitet og give bygherrerne incitament til at vægte arkitekturen højt, når de planlægger og opfører deres byggeri, siger Teknik og Miljø rådmand Bünyamin Simsek. Arkitekterne bag to af nybyggerierne får en præmie på kr. samt et diplom. De to arkitektfirmaer bag kollegieboligerne Vulkanen får hver kr. og et diplom. Bygherrerne får overrakt diplom og plakette til opsætning på bygningen. Arkitekterne bag Dome of Visions får et diplom Indvielse af Etape 1 - Åhavevej Mandag den 23. september 2013 er der indvielse af Etape 1 Åhavevej. Rådmanden holder tale og klipper snoren over på en Åhavevejskage. Der var engang for mange år siden helt præcist den 4. marts 1998 et visionært byråd, som vedtog et kommuneplantillæg om udvidelse af Aarhus Havn. Sådan begyndte historien om anlægsprojektet En forbedret vejforbindelse til Aarhus Havn. Nu 15 år efter den første politiske beslutning og tre år efter det første spadestik står etape 1 klar til indvielse. Resultatet af den store indsats er et velfungerende vejanlæg med stor og god fremkommelighed. Aarhus har også fået en ny byport i form af de nye Langenæsbroer, som markerer overgangen fra land til by. Det er i sandhed et vejprojekt, som har haft fokus på både det funktionelle og det æstetiske udtryk, siger Bünyamin Simsek, rådmand for Teknik og Miljø. Fra projektets side har der været fokus på at genere mindst muligt under anlægsfasen. Derfor foregår indvielsen af Åhavevej i et telt på den nye samkøringsplads ved Eskelundvej. Her vil rådmand Bünyamin Simsek klippe den røde snor på en kage, der forestiller Åhavevej. På denne måde undgår man at lukke Åhavevej i forbindelse med indvielsen Ny vejstrækning åbner seks måneder før planlagt Trafikanterne i det nordlige Aarhus kan glæde sig. Den 1. november 2013 åbner den nye Paludan-Müllers Vej med et spor i hver retning fra krydset Herredsvej/Paludan-Müllers Vej og frem til det eksisterende nye vejanlæg ved Skejby by Olof Palmes Alle spærres midlertidigt ved Brendstrupgårdsvej fra 1. oktober Fra den 1. oktober 2013 og tre måneder frem er Olof Palmes Allé i det nordlige Aarhus spærret ved Brendstrupgårdsvej for bilister. En række forsyningsselskaber udfører ledningsarbejder som forberedelse til Aarhus Letbane. Ledninger til blandt andet spildevand skal sikres eller flyttes, inden vinteren sætter ind. Arbejdet med at sikre og flytte ledninger på strækningen for det nye spor til letbanen fra Kystvejen og frem mod Skejby er nu nået til krydset ved Olof Palmes Allé og Brendstrupgårdsvej. I perioden 1. oktober 2013 til 1. januar 2014 bliver der arbejdet på en over 100 m lang strækning i fem meters dybde. Arbejdet foregår tæt ved Aarhus Universitetshospital i Skejby og en række andre store arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner i Aarhus Nord, hvor der hver dag færdes mange ansatte, studerende og brugere af hospitalet. Derudover er der ambulancekørsel og omfattende trafik til den store byggeplads for byggeriet af Det Nye Universitetshospital. Trafiktællinger fra Trafik og Veje viser, at området dagligt har trafikanter, heraf alene til byggepladsen. Derfor er den store bustrafik i området ikke omfattet af spærringen. Der opretholdes én vejbane i perioden til busser, som der er op mod 30 af i timen. Også gående og cyklister kan komme gennem krydset. Trafik og Veje optimerer trafikafviklingen i krydset Randersvej/Nehrus Allé, og der opsættes et midlertidigt signalanlæg i krydset Olof Palmes Allé/Nehrus Allé, så det bliver muligt for bilister at færdes til og fra området trods spærringen. Der bliver desuden opretholdt adgang til erhvervsvirksomhederne i området BIG og Gehl Architects skal gentænke havnefront To af de største kapaciteter inden for dansk og international arkitektur og byudvikling skal være med til at gentænke og udvikle en del af havnefronten i Aarhus. Torsdag pegede et enigt bedømmelsesudvalg bestående af repræsentanter for partierne i Aarhus Byråd på et konsortium med bl.a. Bjarke Ingels Group (BIG) og Gehl Architects som det team, der sammen med Aarhus Kommune skal skabe en udviklingsplan for ét af de mest attraktive områder på Aarhus Ø. Under overskriften Gentænk Bassin 7 planlægger Aarhus Kommune i samarbejde med et privat team at udvikle et område på Aarhus Ø beliggende ved det havnebassin, hvor der om få år bl.a. etableres et havnebad og et udsigtstårn. Det udvalgte team skal i samarbejde med Aarhus Kommune skabe en udviklingsplan for området som helhed og desuden etablere en række bylivsaktiviteter. Endelig får teamet mulighed for at bygge et antal boliger og/eller erhverv i området. Teamet, der i dag er blevet peget på, består af: BIG (Bjarke Ingels Group), Gehl Architects, Anpartsselskabet Kilden og Mortensen, CASA Entreprise, MOE. Internationalt anerkendte kræfter Borgmester Jacob Bundsgaard glæder sig til at se teamet udfolde sine kompetencer i Aarhus: Jeg har store forventninger til, at Aarhus nu bliver præsenteret for helt nye og unikke idéer til, hvordan vores havnefront kan videreudvikles. BIG og Gehl er begge anerkendt internationalt og tager bl.a. erfaringer og inspiration fra New York med til Aarhus. Det bliver utrolig spændende at få kvalificeret vores vision om en levende og mangfoldig bydel af så kompetente kræfter. Udvalgt af Niels Lucassen Nye regler for anmeldelse af flytninger fra 1. marts 2013 Af Niels Meldahl Der er kommet nye regler for anmeldelse af flytninger til net selskaberne, der her i Århus området som hovedregel hedder NRGI, Viby El eller Energi Midt, mf. Reglerne er ændret med virkning fra 1. marts Ændringerne er gennemført, fordi man fra lovgivningsmæssig side har ønsket at tydeliggøre for primært private forbrugere, at valg af el-leverandør nu er et fuldstændig liberaliseret marked. Udover net selskaberne er der nu oprettet et antal el leverandører der køber el fra en fællespulje i El-børs selskabet Nordpool, og sælger det videre til os forbrugere/udlejere. I Århus området producerer det gamle NRGI stadig el som sædvanligt i net selskabet, og sælger denne produktion videre til elleverandøren NRGI-Elsalg!!! Forbrugerne, herunder lejerne bestemmer selv hvilken el leverandør de ønsker strøm leveret fra. Det betyder, at en udlejer ikke mere kan melde flytninger på vegne af lejerne ved hverken ind eller udflytning. Det betyder ligeledes at der ikke kan meldes flytninger med tilbagevirkende kraft, uanset om man har aflæst måleren eller ej!!. De enkelte el leverandører har forskellige tidsfrister. Hos NRGI-Elsalg skal forbrugeren melde flytning senest 7 arbejdsdage før selve flyttedatoen og tidligst 2 måneder før. Formålet med de nye regler er udover at liberalisere el markedet, ligeledes at gøre det nemmere for den enkelte forbruger at fortsætte med en tidligere valgt el leverandør når man flytter. Det har i forbindelse hermed ingen betydning om man flytter ud af sit oprindelige el salgsområde. Hvis en forbruger som ny tilflytter ikke selv har valgt en el leverandør, får de automatisk tildelt en såkaldt forsyningspligtleverandør. I NRGI s område får man tildelt NRGI-Elsalg som el-leverandør. Det siger sig selv at langt de fleste nuværende forbrugere er blevet automatisk tilmeldt deres nuværende elleverandør. Ovenstående nye regler er selvsagt ikke uden problemer set med udlejernes øjne. Ved lejers opsigelse af et lejemål, bør udlejer i god tid inden lejemålets ophør huske lejeren på at de selv skal melde fraflytning til deres el-leverandør. Flytningen kan indmeldes telefonisk eller på selskabets hjemmeside. Lejeren hæfter jo i princippet for el regningen til udløb af opsigelsesperioden, eller indtil lejemålet er genudlejet, hvis dette sker inden udløb af opsigelsesperioden. Udlejer skal ligeledes gøre den nye indflytter opmærksom på selv at tilmelde sig i god tid hos den valgte el-leverandør. Når flytningen er registreret hos el-leverandøren bliver måleren automatisk fjernaflæst netop på flyttedatoen kl. 12, og denne værdi bruges til endelig afregning af den forbrugte el mængde. Hvis et lejemål opsiges og der ikke indmeldes en ny bruger på adressen, overføres lejemålet og kommende a conto indbetalinger til ejeren af ejendommen!!!! Ejeren kan herefter give el-leverandøren besked om hvornår lejemålet er genudlejet, hvorefter han vil få en regning for den mellemliggende periode. Denne regning kan så også anvendes over for fraflytter, hvis denne har meldt flytning for tidligt. Hvis ejeren nægter at betale bidrag til det tomme lejemål, kan strømmen hertil afbrydes. Det kan dog kun ske lokalt på stedet, efter at en medarbejder fra net selskabet forinden har sikret sig at de ikke dermed afbryder livsvigtige funktioner. Afbrydelse samt efterfølgende genindkobling af elmåleren koster selvsagt en ikke ubetydelig afgift, der omfatter kørsel til og fra lejemålet mm. Denne udgift vil ikke kunne pålægges en ny lejer. Det vil ikke være rentabelt at afbryde en elmåler for nogle få måneders tomgang. Opgørelser fra el-leverandører er i øvrigt ofte 3-4 uger undervejs, og det vil derfor være nødvendigt at vente med at fremsende endelige flytteopgørelser til fraflyttere, indtil disse opgørelser foreligger. Nærværende artikel er skrevet efter at undertegnede har haft møde med NRGI s repræsentant i netselskabet. På mødet er der spurgt om udlejere kan lave en administratoraftale, således at vi kan melde flytninger på lejernes vegne som det har været tilfældet indtil 1. marts i år. Pt. er svaret nej; men der arbejdes intensivt på netop denne problemstilling der også er aktuel for selskabet i forbindelse med f.eks. ældre demente, psykisk syge, samt i øvrigt diverse kunder der ikke selv kan påtage sig opgaven med at melde flytninger. Et forslag hertil vil formentlig være til rådighed i løbet af en måneds tid ifølge NRGI. Det er d.d. ikke muligt at skrive sig ud af problemstillingen med et notat i 11, som lovgivningen er i øjeblikket. Set med udlejers briller kan de nye regler umiddelbart virke komplicerede, og er da også i mange sammenhænge besværlige i den daglige drift. Sammenholder man prisforskellen der er imellem produktet strøm fra forskellige el-leverandører, bliver man yderligere forstemt. En kwh. koster ca. 2,0 kr, og heraf udgør 1,6 kr, forskellige afgifter og nødvendige produktionsomkostninger. Det betyder at al konkurrence imellem de enkelte udbydere sker inden for 20% af afregningsprisen. Derfor ses ofte tilbudspriser med rabatter i afgrænsede tidsrum på 3-6 måneder, hvorefter prisen kommer meget tæt på den oprindelige pris man havde i forvejen. Det er måske en overvejelse værd at hviske lejerne i øret, hvis man vil undgå et væld af forskellige el-leverandører i den samme ejendom? Fortsættelse følger når nyt udspil fra net selskaberne foreligger!! 8 9

6 Hvad vil du helst være....til salg - eller helt solgt? Oplev forskellen på TIL SALG og! Ejer du en boligudlejningsejendom, så sælger vi den for dig. Timingen er rigtig nu. Vi har mange kunder, der efterspørger boligudlejningsejendomme. Det betyder, at vi hurtigt sælger de ejendomme, vi får til salg. GRUNDEJERNES FORSIKRINGSORDNING DIN FORSIKRINGSKONTAKT Erhvervsassurandør Henrik Andersen Alm. Brand Århus Tlf Mail: Yderligere oplysninger om forsikringsordningen kan fås ved henvendelse til: James Andersen, Herning tlf Leon Vetter, Grenaa tlf Danske Udlejere, Århus tlf Vores styrker er Dine fordele: Du får Danmarks største og mest solide ejendomsmæglerfirma i ryggen Salget bliver varetaget af erfarne specialister i salg af boligudlejningsejendomme Stort landsdækkende kartotek med interesserede købere Frederiks Allé 60, Aarhus Mejlgade 17, Aarhus Klostergade 52, Aarhus Hørgårdsvej 47G, Risskov Ring til os og lad os få en snak om salg af din ejendom: BONUSORDNING Ved er areal der samlet overstiger kvm. ydes følgende bonus: kvm.: 10% kvm.: 15% kvm.: 20% kvm.: 25% over kvm.: 40% Udbetaling af bonus forudsætter en skadeprocent under 40. Varslinger Satser i lejelovgivningen for 2013/2014 Med offentliggørelsen først i juli af juni-nettoprisindekset kan reguleringssatsen for 2014 beregnes. Denne udgør 1,0% i forhold til 2013, hvor den var 1,6%. Nettoprisindekset benyttes til den årlige justering af diverse beløb i lejelovgivningen. Vi viser her de vigtigste satser for varslingen af omkostningsbestemt husleje 2014, samt andre satser. Tallene er foreløbige, da ministeriets vejledning endnu ikke er udsendt. Denne foreligger normalt først i løbet af efteråret. Hele listen vises på Danske Udlejeres hjemmeside Vedrørende forbrugsafgifter henvises til følgende hjemmesider: El: Renovation: Vand: Varmeforsyning: Der tages forbehold for trykfejl og senere ændringer. Udarbejdet af Udlejerforeningen Aarhus benyttes på eget ansvar. Senest opdateret den 10. juli Boliglovgivningen: Sats-/indexregulering...1,0% 1,6% Indvendig vedligeholdelse, LL 22 stk Udvendig vedligeholdelse 18 og 18B...www.GI.dk Gebyr for kommunens udlæg vedr. el, vand og varme, LL 45, stk. 5, 46 b, stk. 2 og 46 q, stk Godtgørelse ved råderet, LL 62 a, stk. 5: Egenbetaling Maksimal godtgørelse Minimum godtgørelse Konto for forbedring, LL 63 a Beb. rep. godkendelse af forbedringsarbejder maksimalt, LL 66 a Påkravsgebyr LL 93 stk Forbedringsbeløb min. pr. m² BRL 5 stk Forbedringsbeløb min. pr. lejemål BRL 5. stk Erstatningsboligpligt, ML 7, stk Forbedringsgrænse I BRL 23 stk Forbedringsgrænse II BRL 26 stk Huslejenævnsgebyr BRL 39 stk Ankenævnsgebyr BRL 44 stk Maksimalt beboerrepræsentationskontingent Påkravsgebyr erhvervslejemål (ELL 69 stk. 3) Huslejenævnet: Pr. beboelseslejlighed årligt: Honorar for egen administration , ,00 Honorar for fremmed administration, incl. moms , ,00 Honorar for eget viceværtarbejde , ,00 Honorar for fremmed viceværtarbejde dokumenterede udgifter Diverse poster... 75,00 75,00 Varmeregnskab dokumenterede udgifter Fradrag for sparet vedligeholdelse, vinduer...25% 25% Forbedringsforhøjelse, egen finansiering *... 8% 8% Forbedringsforhøjelse, optagelse af lån ydelse på sædvanlige lån. *Satsen har virkning fra juni Satserne, der baseres på Lejelovene, er medtaget i henhold til udlejerforeningens beregninger, idet Socialministeriets vejledning for 2014 satserne endnu ikke er udkommet. ALM. SUND FORNUFT

Nyhedsbrev. 4-5 Målet er 1000 medlemmer 7 Ny lejelov på vej? 11 Anmeldelser af til- og fraflytninger til Elselskaber. Maj 2014 nr. 3 15.

Nyhedsbrev. 4-5 Målet er 1000 medlemmer 7 Ny lejelov på vej? 11 Anmeldelser af til- og fraflytninger til Elselskaber. Maj 2014 nr. 3 15. Nyhedsbrev Maj 2014 nr. 3 15. årgang 4-5 Målet er 1000 medlemmer 7 Ny lejelov på vej? 11 Anmeldelser af til- og fraflytninger til Elselskaber UDLEJERFORENINGEN AARHUS - VI VARETAGER DINE INTERESSER Du

Læs mere

UDLEJERFORENINGEN AARHUS - VI VARETAGER DINE INTERESSER

UDLEJERFORENINGEN AARHUS - VI VARETAGER DINE INTERESSER Nyhedsbrev December 2013 nr. 6 14. årgang Forårets kurser Se midtersiderne UDLEJERFORENINGEN AARHUS - VI VARETAGER DINE INTERESSER BOLIGUDLEJNINGSEJENDOMME Nyhedsbrev December 2013 nr. 6 14. årgang PERFEKT

Læs mere

Nyhedsbrev. 4-5 Overdragelse af lejemål uden istandsættelse. 7-9 Energisparepakken Luftsteg og vindfrikadeller? 14-15 Åbyen - en By i Byen

Nyhedsbrev. 4-5 Overdragelse af lejemål uden istandsættelse. 7-9 Energisparepakken Luftsteg og vindfrikadeller? 14-15 Åbyen - en By i Byen Nyhedsbrev Oktober 2014 nr. 5 15. årgang 4-5 Overdragelse af lejemål uden istandsættelse 7-9 Energisparepakken Luftsteg og vindfrikadeller? 14-15 Åbyen - en By i Byen UDLEJERFORENINGEN AARHUS - VI VARETAGER

Læs mere

UDLEJERFORENINGEN AARHUS - VI VARETAGER DINE INTERESSER

UDLEJERFORENINGEN AARHUS - VI VARETAGER DINE INTERESSER Nyhedsbrev August 2014 nr. 4 15. årgang Efterårets kurser Se midtersiderne UDLEJERFORENINGEN AARHUS - VI VARETAGER DINE INTERESSER Nyhedsbrev August 2014 nr. 4 15. årgang Du har brug for os - Vi har brug

Læs mere

UDLEJERFORENINGEN AARHUS - VI VARETAGER DINE INTERESSER

UDLEJERFORENINGEN AARHUS - VI VARETAGER DINE INTERESSER Nyhedsbrev December 2014 nr. 6 15. årgang Forårets kurser Se midtersiderne UDLEJERFORENINGEN AARHUS - VI VARETAGER DINE INTERESSER VIDSTE DU AT CBRE HAR STOR ERFARING MED SALG AF BOLIGUDLEJNINGSEJENDOMME

Læs mere

Generalforsamling. Februar 2015 nr. 01 16. årgang. 4 Da der blev ruttet med kvadratmetrene. generalforsamling. 9. april 2015

Generalforsamling. Februar 2015 nr. 01 16. årgang. 4 Da der blev ruttet med kvadratmetrene. generalforsamling. 9. april 2015 udlejerforeningen aarhus - vi varetager dine interesser Februar 2015 nr. 01 16. årgang 4 Da der blev ruttet med kvadratmetrene 7 Generalforsamling 9. april 2015 10 Kære hr. Boligminister Lovforslag nr.

Læs mere

DANSKE UDLEJERE. Hvad gør udlejer... Når han skal indgå en boliglejekontrakt MAGASINET ENERGI ENERGIMÆRKNING ENERGIRENOVERINGER

DANSKE UDLEJERE. Hvad gør udlejer... Når han skal indgå en boliglejekontrakt MAGASINET ENERGI ENERGIMÆRKNING ENERGIRENOVERINGER VI VARETAGER DE PRIVATE UDLEJERES INTERESSER MAGASINET DANSKE UDLEJERE FEBRUAR 2015 47. ÅRGANG 1 ENERGI ENERGIMÆRKNING ENERGIRENOVERINGER Hvad gør udlejer... Når han skal indgå en boliglejekontrakt 3 4-5

Læs mere

Vand- og varmeregnskab - krav og form

Vand- og varmeregnskab - krav og form 17 oktob er 2007 03 Etiske normer i ejendomsadministration Ejendomsforeningen Danmark har besluttet at sætte fokus på etik men hvad betyder det for os som administrator og dig som lejer? 06 Planlægning

Læs mere

nr. 1 MARTS 2012 nyt Andelsboliglån er guld for bankerne i spil Grøntsager bragt til døren

nr. 1 MARTS 2012 nyt Andelsboliglån er guld for bankerne i spil Grøntsager bragt til døren nr. 1 MARTS 2012 nyt magasinet for andelshavere FOKUS Andelsboliglån er guld for bankerne TEMA Værdier i spil andelsliv Grøntsager bragt til døren 1 leder Sæt ord på værdierne Jeg har efterhånden sagt

Læs mere

beboerindflydelse AB bladet Nr. 1 - April 2014 Sådan bruger du dine muligheder for Læs side 6 15. årgang

beboerindflydelse AB bladet Nr. 1 - April 2014 Sådan bruger du dine muligheder for Læs side 6 15. årgang AB bladet Nr. 1 - April 2014 Sådan bruger du dine muligheder for beboerindflydelse Læs side 6 15. årgang Find os på internettet www.ab-silkeborg.dk eller mail til info@ab-silkeborg.dk Info og Indhold Bladudvalg:

Læs mere

Vi Lejere. Ny plan: Almene boliger i tomme ejerlejligheder. Rotter i moralen hos Danmarks fineste fond. Udenbys kapitalfonde tager over i Herning

Vi Lejere. Ny plan: Almene boliger i tomme ejerlejligheder. Rotter i moralen hos Danmarks fineste fond. Udenbys kapitalfonde tager over i Herning n r. 1 f e b r u a r 2 0 0 9 l e j e r n e s l o s m e d l e m s b l a d Vi Lejere Rotter i moralen hos Danmarks fineste fond Udenbys kapitalfonde tager over i Herning En halv mio. kr. tilbage til én lejer

Læs mere

Vi Lejere. LLO ønsker alle en god sommer

Vi Lejere. LLO ønsker alle en god sommer nr.2 maj 2011 lejernes lo s medlemsblad Vi Lejere Universitetet dumpede som udlejer Tvivlsom udlejer ny førstemand for LA i Aalborg Urimelige vilkår for unge boligsøgende Din udlejers forsikring dækker

Læs mere

Højhuse i byerne TEMA. Boligmarkedet: Historisk domicil i Århus: flere boliger i Danmark på fem år. ingen dansk skyline i sigte

Højhuse i byerne TEMA. Boligmarkedet: Historisk domicil i Århus: flere boliger i Danmark på fem år. ingen dansk skyline i sigte Erhvervsmagasinet huset nr. 1 februar 2009 6% flere boliger i Danmark på fem år www.ejendomsforeningen.dk/ ejendomsstatistikken TEMA Højhuse i byerne ingen dansk skyline i sigte >> side 8-16 Boligmarkedet:

Læs mere

Her går det godt. Vi Lejere. Lille og aktiv beboerrepræsentation: www.lejerneslo.dk

Her går det godt. Vi Lejere. Lille og aktiv beboerrepræsentation: www.lejerneslo.dk n r. 2 m a j 2 0 1 0 l e j e r n e s l o s m e d l e m s b l a d Vi Lejere Tvangsbøder til bolighaj i Aalborg 1,1 mio. kr. tilbage til lejere på Frederiksberg LLO s formand: begrav fiaskoen med salg af

Læs mere

4 Hovedstadsområdet nær druknet

4 Hovedstadsområdet nær druknet 23 OKTOBER 2011 3 Hver sjette lejer uden indboforsikring Ved du, hvilken kæmperegning du kan risikere at stå med, hvis du ikke er forsikret? 4 Hovedstadsområdet nær druknet I juli i år blev hovedstadsområdet

Læs mere

ViLejere 02. Gode råd om fremleje, flytning, maling og din varmeregning. Hun klagede over politiet og vandt

ViLejere 02. Gode råd om fremleje, flytning, maling og din varmeregning. Hun klagede over politiet og vandt l e j e r n e s l o s m e d l e m s b l a d ViLejere 02 maj 2014 www.lejerneslo.dk Gode råd om fremleje, flytning, maling og din varmeregning Hun klagede over politiet og vandt Urimelig dom: Ud efter 47

Læs mere

ViLejere 04. Ofre for svindler fik gratis logi. LLo-kongressen til regeringen: lev op til løfterne. Lovlig tvang og dobbelt husleje

ViLejere 04. Ofre for svindler fik gratis logi. LLo-kongressen til regeringen: lev op til løfterne. Lovlig tvang og dobbelt husleje l e j e r n e s l o s m e d l e m s b l a d ViLejere 04 N o v e m b e r 2 0 1 2 www.lejerneslo.dk LLo-kongressen til regeringen: lev op til løfterne Ofre for svindler fik gratis logi Lovlig tvang og dobbelt

Læs mere

Februar 2008. Alt om repræsentantskabsmødet 6. marts 2008. Side 2-14 Nu kan du få et Boliggarantibevis. Side 15 Vask med god samvittighed.

Februar 2008. Alt om repræsentantskabsmødet 6. marts 2008. Side 2-14 Nu kan du få et Boliggarantibevis. Side 15 Vask med god samvittighed. Februar 2008 20. ÅRGANG Alt om repræsentantskabsmødet 6. marts 2008. Side 2-14 Nu kan du få et Boliggarantibevis. Side 15 Vask med god samvittighed. Læs side 16 TEMA: REPRÆSENTANTSKABSMØDE 6. MARTS 2008

Læs mere

LEJERE PÅ AMAGER NR. 74 Forår 2015

LEJERE PÅ AMAGER NR. 74 Forår 2015 LEJERE PÅ AMAGER NR. 74 Forår 2015 MEDLEMSBLAD FOR AMAGER LEJERFORENING Privat udlejning Udlejer i Køge rettede ind En lejer i Køge fik nedsat lejen af huslejenævnet og medhold i, at han ikke skulle efterbetale

Læs mere

nr. 3 SEPTEMBER 2012 nyt Kom an Urimelige Kommunikation i andelsboligforeningen

nr. 3 SEPTEMBER 2012 nyt Kom an Urimelige Kommunikation i andelsboligforeningen nr. 3 SEPTEMBER 2012 nyt magasinet for andelshavere ANDELSLIV Kom an Skybrud FOKUS Urimelige REGLER FOR BOLIGYDELSE TEMA Kommunikation i andelsboligforeningen 1 leder Boligydelse en ommer! "ABF forudser,

Læs mere

Vi Lejere. 24 breve retur fra udlejer. adresse-cirkus: www.lejerneslo.dk. Endelig: Stop for stråmands-snyd. Lotte vandt tre års kamp

Vi Lejere. 24 breve retur fra udlejer. adresse-cirkus: www.lejerneslo.dk. Endelig: Stop for stråmands-snyd. Lotte vandt tre års kamp nr.3 august 2010 lejernes lo s medlemsblad Vi Lejere adresse-cirkus: 24 breve retur fra udlejer Endelig: Stop for stråmands-snyd Lotte vandt tre års kamp Ny LLO-afdeling på Djursland Massiv medlemsfremgang

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

NR. 2 MAJ 2014 MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE ANDELSLIV. Kompost i baggården MEDLEMSFORDEL NYT SELVSALGS- VÆRKTØJ TEMA.

NR. 2 MAJ 2014 MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE ANDELSLIV. Kompost i baggården MEDLEMSFORDEL NYT SELVSALGS- VÆRKTØJ TEMA. NR. 2 MAJ 2014 MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE ANDELSLIV Kompost i baggården TEMA ABF gennem 40 år MEDLEMSFORDEL NYT SELVSALGS- VÆRKTØJ leder 40 år i med- og modvind Den 15. marts kunne ABF fejre sin fyrre

Læs mere

Studieboliger i Danmark Rammer, regler og muligheder 2013. Udgivet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, august 2013

Studieboliger i Danmark Rammer, regler og muligheder 2013. Udgivet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, august 2013 Studieboliger i Danmark Rammer, regler og muligheder 2013 Studieboliger i Danmark Rammer, regler og muligheder 2013 Udgivet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, august 2013 Forside: Herdorf

Læs mere

nr. 4 NOVEMBER 2011 nyt Renovering Solcelleanlæg Kokken serverer

nr. 4 NOVEMBER 2011 nyt Renovering Solcelleanlæg Kokken serverer nr. 4 NOVEMBER 2011 nyt magasinet for andelshavere TEMA Renovering FÆLLES Solcelleanlæg andelsliv Kokken serverer 1 leder Renovering og politisk nybyggeri Vi går ind i en tid med politisk nybyggeri, og

Læs mere

NR. 1 FEBRUAR 2015 NYT MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE ANDELSLIV BAG DØRENE TEMA FOKUS. Energirenovering BANKRENTEN

NR. 1 FEBRUAR 2015 NYT MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE ANDELSLIV BAG DØRENE TEMA FOKUS. Energirenovering BANKRENTEN NR. 1 FEBRUAR 2015 NYT MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE ANDELSLIV BAG DØRENE TEMA Energirenovering FOKUS BANKRENTEN leder Nødvendige renoveringer I en medlemsundersøgelse fra 2013 svarede 35% af foreningerne,

Læs mere

VILEJERE 01. Få statstilskud til nye vinduer -og meget andet TEMA: 72-årig og LLO vandt vigtig sejr for Danmarks lejere

VILEJERE 01. Få statstilskud til nye vinduer -og meget andet TEMA: 72-årig og LLO vandt vigtig sejr for Danmarks lejere LEJERNES LO S MEDLEMSBLAD FOR LEJERE I DEN PRIVATE OG ALMENE UDLEJNINGSSEKTOR VILEJERE 01 februar 2015 www.lejerneslo.dk TEMA: Få statstilskud til nye vinduer -og meget andet 72-årig og LLO vandt vigtig

Læs mere

Vi Lejere. Dejligt at bo til leje, siger ung bolig-politiker. www.lejerneslo.dk. LLO overtager radiostation. Beviset for de alt for dyre huslejer

Vi Lejere. Dejligt at bo til leje, siger ung bolig-politiker. www.lejerneslo.dk. LLO overtager radiostation. Beviset for de alt for dyre huslejer NR.1 FEBRUAR 2008 LEJERNES LO S MEDLEMSBLAD Vi Lejere LLO overtager radiostation Beviset for de alt for dyre huslejer To kommuner som benhårde udlejere Nyt netværk omkring Dan-Ejendomme Seks nye boligpolitiske

Læs mere

Reflex OKTOBER 2006. Lyse udsigter for erhvervsejendomsmarkedet

Reflex OKTOBER 2006. Lyse udsigter for erhvervsejendomsmarkedet Reflex OKTOBER 2006 Lyse udsigter for erhvervsejendomsmarkedet Dan-Ejendomme as oplever en stigende aktivitet på udlejningen af kontorlokaler. Læs mere side 6 Hvorfor tingene ikke blev løst i går..! Højkonjunkturen

Læs mere