Nyhedsbrev. 5 Lisbjerg åbner mulighed for et boligsamarbejde. 13 Nye regler for anmeldelser af flytninger fra 1. marts 13

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev. 5 Lisbjerg åbner mulighed for et boligsamarbejde. 13 Nye regler for anmeldelser af flytninger fra 1. marts 13"

Transkript

1 Nyhedsbrev Oktober 2013 nr årgang 5 Lisbjerg åbner mulighed for et boligsamarbejde 7 Flere ungdomsboliger ventes opført af private 13 Nye regler for anmeldelser af flytninger fra 1. marts 13 UDLEJERFORENINGEN AARHUS - VI VARETAGER DINE INTERESSER

2 Nyhedsbrev Oktober 2013 nr årgang Få en gratis og uforpligtende salgsvurdering. -uafhængig erhvervsmægler Hvad sker der for Jer..? LAD OS REGNE DET UD... - OG GivE DEN RiGTiGE RåDGivNiNG Arne Elkjær A/S er en rådgivende ingeniørvirksomhed med 17 kvalificerede og engagerede medarbejdere som samlet dækker over alle ingeniørmæssige fagområder inden for byggeri- og anlægsarbejder. Hos os kan du få udført alt fra mindre tilsyns- og projekteringsopgaver inden for et enkelt fagområde til store, totale anlægs- og byggeprojekter. vi rådgiver inden for alle former for byggeri- og anlægsarbejder - såsom konstruktionerr, VVS installationer, ventilation, el-installationer samt anlægsarbejder med veje og kloakker. Vi bistår med bygherrerådgivning, projektering, konstruktionsberegninger og energimærkninger og mange andre ting ved større opgaver. - tlf.: Kontakt valuar Gunnar Broholm for en drøftelse af mulighederne for et optimalt salg. SØGES Boligudlejningsejendomme søges i Aarhus til konkrete og seriøse købere. Målere og løsninger der lever op til de nye krav fra EU - og mere til Vi har stor erfaring med beregninger vedrørende montering af altaner - ligesom vi yder tilsyn med énfamiliehuse og udarbejder tilstandsrapporter. Uanset din opgave og dens størrelse sætter vi en stor ære i at levere rådgivning af høj kvalitet, til den aftalte tid - og pris. Ring til os på tlf og få et uforpligtende tilbud - eller se mere på vores hjemmeside Bredskifte Allé 7, 8210 århus v, tlf Arne Elkjær A/S er medlem af Foreningen af Rågivende Ingeniører Der forventes, at der indenfor kort tid, træder nye regler i kraft. Lejerne har herefter krav på adgang til løbende forbrugsværdier. Det betyder at manuelle målere (bl.a. fordampningsmålere) skal udskiftes til intelligente fjernaflæsningsmålere. Det nye EUdirektiv blev vedtaget i efteråret Intelligente fjernaflæsningsmålere Forbrugsværdier og analyser Målermonitorering tlf Lever din ejendom op til lovgivningen? Focus på ressourcer 5 Lisbjerg åbner mulighed for et boligsamarbejde 7 Flere ungdomsboliger ventes opført af private UDLEJERFORENINGEN AARHUS - VI VARETAGER DINE INTERESSER Forsiden: Aarhus Festuge 2013 Foto: Karin Press UDLEJERFORENINGEN AARHUS Fredensgade 30, 8000 Aarhus C Telefon: UDGIVES AF Udlejerforeningen Aarhus, Redaktionsudvalget ANNONCESALG Gert Hald: Hans Jespersen: / ANNONCEPRISER 1/4 side: kr ,- 1/2 side: kr ,- 1/1 side: kr ,- Yderligere information vedr. deadlines, formater, tekniske specifikationer mv. kan rekvireres hos Gert Hald eller Hans Jespersen. ANSVARSHAVENDE DETTE NUMMER Lars H. Rasmussen Telefon: REDAKTIONSUDVALGET Claus Jespersen, formand Lars H. Rasmussen, redaktør Mogens Weinreich, journalist Hans Jespersen, annoncer Karin Press, foto Niels Meldahl Ole Mathorne Niels Lucassen Redaktionen er afsluttet d Oplag: stk. Næste nummer: december 2013 Udlejerforeningen Aarhus Nyhedsbrev sendes til samtlige medlemmer af foreningen. ÅBNINGSTIDER Mandag til torsdag: kl Fredag: kl Medlemmerne er ALTID meget velkomne på kontoret. 13 Nye regler for anmeldelser af flytninger fra 1. marts 13 I slutningen af september havde Ministeriet for By, bolig og landdistrikter besluttet at flytte ministeriet til Aarhus og Djursland. Under overskriften MBBL flytter ud var ministeren og en række medarbejdere udstationeret i den jyske hovedstad i uge 39. Ministeren udtaler i den forbindelse, at han i sine 2 år som minister har rejst meget rundt i landet, og at alle besøgende har givet ham viden, som han har taget med i sit politiske arbejde. Som et led i at få endnu flere gode input flytter jeg og mine embedsmænd til Aarhus og Djursland i fire dage. Her skal vi lytte og drøfte problemer og udfordringer i de omgivelser, som borgerne bor og lever i. Det gør vi, fordi vi gerne vil møde borgerne og vores mange samarbejdspartnere i deres hverdag. Jeg nævner lige lidt af programmet; officiel modtagelse på Rådhuset, flere møder om gravearbejde og kabler, kollegier og Kollegiekontoret, overnatning i skurvognsbyen på Godsbanearealet (dog ikke ministeren), flere besøg i Gellerup Parken, både om renovering og udsatte boligområder, samt en dag hos Alboa, møde med Bonderøven Frank Erichsen og Høstfest. Men hov, hvad sker der for Jer? Ikke så meget som et eneste møde, arrangement, sammenkomst eller middag har indeholdt temaet privat boligudlejning. Det er naturligvis ærgerligt, at ministeren, når han nu er kommet til Aarhus, kører uden om, at mødes med os. Det er i høj grad ærgerligt for begge parter, da vi jo gerne ville vise ministeren en del af de mange renoveringer og forbedringsarbejder, vi har betalt af egen lomme og samtidig kunne vi glæde ham med en liste over nogle af de udfordringer, vi ind i mellem støder på i vores hverdag. En liste som han kunne tage med hjem og bruge i det politiske arbejde. Men jeg glæder mig allerede, for jeg er sikker på at næste gang MBBL flytter ud og besøger Aarhus får vi chancen! Med venlig hilsen Claus Jespersen Formand 2 3

3 Af Mogens Weinreich Lisbjerg åbner mulighed for et boligsamarbejde Repræsentanter for henholdsvis private udlejere og boligforeninger benyttede festugen til at trække den århusianske boligsituation op i en livlig debat. v/ cand. oecon Preben Kjær Pedersen Balticagade 15, 1. sal 8000 Aarhus C Erhvervschef Inga Dombrowski Tlf Erhvervschef Thomas Röck Tlf gå hjem møde Insolvens, konkurs og rekonstruktion Udlejerforeningen Aarhus afholder gå hjem møde i samarbejde med Lou&Partnere Advokatfirma Torsdag den 14. november kl på Scandic, Østergade 10, Aarhus Underviser advokat Torsten Viborg Pedersen berører både forholdet omkring beboelsesmål og erhvervslejemål, hvor der er problemer med lejers betaling og hvordan vi som udlejere skal forholde os. Der serveres en sandwich + øl/vand efter mødet. Tilmelding er nødvendig: Henvendelse til kontorert på: eller pr. Fredensgade Aarhus C Tlf Peter Lautrup, Direktør, EA, Peter Lautrup ApS samt Laros A/S Uanset hvad man måtte mene om den århusianske festuge, så manglede 2013-versionen ikke mangfoldighed. Udbuddet af finkultur blev ledsaget af folkelighed i alle afskygninger med musik og gøgl. Men i det omfangsrige program skortede det heller ikke på seriøse indslag i form af debatter om samfundsforhold, og i denne sammenhæng havde BRFkredit taget initiativ til at sætte fremtidens boligforhold på dagordenen. Behandlingen af dette tema var henlagt til et telt på Rådhuspladsen, hvor direktør Peter Lautrup som repræsentant for Udlejerforeningen Aarhus krydsede klinger med afdelingschef i Boligselskabernes Landsforening Niels Sørensen i en debat med titlen Fremtidens udlejer almen eller privat? Det affødte en god og konstruktiv diskussion, der ikke mundede ud i noget endegyldigt svar, hvilket tilhørerne nok heller ikke havde forventet. Men selv om meningerne i sagens natur var delte, blev der ikke gravet dybere grøfter. Tværtimod kom der en vis forsonlighed til udtryk i de to duellanters indlæg. Det var blandt andet tilfældet, da muligheden for at etablere et samarbejde i det kommende boligkvarter i Lisbjerg blev bragt på bane. Peter Lautrup ville ikke afvise tanken, men undlod alligevel ikke at pege på de forskellige finansieringsvilkår, der gælder for den private og den almene boligsektor. Mens boligforeningerne får anvist gode grunde og kan opnå fordelagtige lånevilkår gennem landsbyggefonden, stiller tingene sig anderledes for private bygherrer, som generelt savner imødekommenhed fra banker og realkredit. Behovet for finansiering Ifølge Peter Lautrup vil et samarbejde i Lystrup være baseret på flere forudsætninger. De private udlejere kan ikke tænkes at ville engagere sig i projektet, før infrastrukturen er på plads i den nye bydel. Desuden er det påkrævet med et politisk indgreb, som udfaser den offentlige støtte. Han undlod heller ikke at fremhæve, at privat udlejning er en forretning, der skal hænge sammen. Det sidste forklarer, at der opføres så relativt få boliger, som tilmed ofte indrettes og sælges som ejerlejligheder. Hertil replicerede Niels Sørensen, at den almene boligsektor også er en forretning, selv om denne kun kræver en nulstilling. Han så derfor gerne et samarbejde i Lisbjerg. Det sidste førte til en debat om lejeloven. Hvis vi skal være med, skal der være mulighed for at komme af med problematiske lejere. Som lejeloven er indrettet, er det næsten umuligt at sætte folk ud, anførte Peter Lautrup, der dog ytrede tilfredshed med en aktuel højesteretsafgørelse, som gav Brabrand Boligforening mulighed for at slippe af med en kriminel familie med indvandrerbaggrund. Niels Sørensen delte dette synspunkt. Men hvor skal vi nu anbringe familien? spurgte han. Hermed var man ovre i den sociale side af boligsituationen. Her beskæftigede begge debattører sig med situationen før og nu. Niels Sørensen fremhævede i denne sammenhæng Frederiksbjerg og Trøjborg som eksempler på beboermæssig samhørighed, mens man andre steder dårligt kender naboen. Kontrasten hertil udgøres af Gellerup, og Peter Lautrup gav udtryk for, at hvis man havde fastholdt beboermønstret fra etableringen i 60 erne med både lejemål og ejerlejligheder, ville situationen have set anderles ud i dag. Niels Sørensen pegede her på den udvikling, der er sket i Gellerup. De bedre bemidlede er flyttet i parcelhuse, mens de dårligere stillede bliver boende i ghettoen. Dette billede forstærkes af et stigende antal indvandrere. Penge i stedet for mursten Blandt tilhørerne var den socialdemokratiske byrådskandidat Bjarne Schmidt Nielsen, som i et indlæg fremhævede betydningen af, at beboersammensætningen tager hensyn til mangfoldigheden. I modsat fald opstår der som erfaringen viser uheldige følger. Peter Lautrup beskæftigede sig også med et ændret boligmønster. Mens især unge familier i 60 erne flyttede uden for byen, er strømmen de senere år gået den modsatte vej. Denne udvikling er samtidig medvirkende til, at alt kan udlejes i midtbyen. Det fremgik i øvrigt af Niels Sørensens oplysninger, at der findes almene boliger i Aarhus og et lignende antal private lejemål. Som en konklusion af boligdebatten ved Grisebrønden ville Peter Lautrup som bestyrelsesmedlem i Udlejerforeningen Aarhus ikke afvise muligheden af et fremtidigt samarbejde med boligforeningerne, men dette vil være betinget af en ændret lovgivning og forbedrede finansieringsbetingelser med et øget medspil af banker og realkreditinstitutter. Det sidste med adresse til arrangørerne fra BRFkredit. Under debatten citerede Lautrup Venstre-politikeren, tidligere minister Thor Petersen, som har slået til lyd for at give penge til mennesker i stedet for mursten, når det drejer sig om støttede projekter. Det vil sige, borgeren får selv friheden til at vælge, hvor han vil bo

4 Af Mogens Weinreich PERFEKT TIL FORÆLDREKØB VELBELIGGENDE UDLEJNINGSEJENDOM NY PRIS! BOLIGUDLEJNINGSEJENDOMME! Flere ungdomsboliger ventes opført af private Men øget tilgang til universitetet vil bevirke, at den årlige flaskehals af boligsøgende unge næppe forsvinder. Prinsensgade 41 Aalborg C. ODDERVEJ 57 HØJBJERG, AARHUS DANNEBROGSGADE 26 AARHUS C. 4 flotte lejligheder. 3 lejligheder kan blive ledige til køber. Skøn lille have og parkering lige ved ejendommen. Ejendommen er totalt renoveret sidst i 80 erne og først i 90 erne. Flot pudset facade. Nyere listepaptag. Alle lejligheder er gennemgribende moderniseret. Købesum: Sagsnummer: Forrentning: 4,30% Boligareal: 309 m 2! Vesterbrogade 16 Nørresundby Meget velbeliggende udlejningsejendom i Højbjerg, med i alt 6 stk. boliglejemål og 1. stk. erhvervslejemål. Store og rummelige 2-værelses lejligheder fra m 2 med udsigt til mod Marselis Skoven. Stueetagen er indrettet med en kiosk med et samlet erhvervsareal på 125 m 2. Købesum: Sagsnr.: Forrentning: 3,68% Boligareal: 441/176 m 2 Det er efterhånden nogle år siden, at det kongelige danske toldvæsen brød op fra Hack Kampmanns markante toldkammer ved havnen. Siden er bygningen blevet anvendt til forskellige formål blandt andet til studenterhus. Men selv om det sidste også er et overstået kapitel, lægger mange studerende fortsat vejen forbi, hvilket skal ses i sammenhæng med, at det tidligere toldkammer i dag er hjemsted for Kollegiekontoret. Allan Nørgaard Indehaver Erhverv Statsaut. ejendomsmægler MDE, HD (A) Lars Ørbæk Indehaver Erhverv Ejendomsmægler Peter Fredberg Indehaver Erhverv Erhvervsrådgiver HD (A) Carsten D. Sørensen Statsaut. ejendomsmægler MDE, HD (A) Erhverv Anders H. Rom Statsaut. ejendomsmægler & Valuar MDE Erhverv Heidi Thybo Erhvervskoordinator Erhverv Hasserisvej Aalborg Tlf Kontoret, der administrerer ungdomsboliger og kollegieværelser, er ikke et kommunalt foretagende, men har status af boligforening. Dette forhindrer dog ikke tætte kommunale relationer og tilskudsordninger. Telefonisk medlemsservice tilbydes gratis uafhængigt af kontorets åbningstid: Lejeret og ejendomsjura Søren Lyager, Advokat Erik Aagaard Poulsen, Advokat Skat Hans Anton Nielsen, Statsaut. revisor Salg, vurdering og administration Peter Lautrup, Direktør, EA Gert Sauer, Statsaut. ejend.mægler Lars H. Rasmussen, Direktør Flemming Mørk Pedersen, Statsaut. ejend.mægler, MDE Praktiske og tekniske grundejerforhold Michael Due, Rådgivende ingeniør Hans Jespersen, Direktør Henning Poulsen, Civilingeniør Jørgen Stounberg, Ingeniør Kontorets åbningstider: Mandag til torsdag: kl / fredag: kl for telefoniske og personlige henvendelser. Medlemsfordele Magasinet, Danske Udlejere 10x årligt Nyhedsbrevet, Udlejerforeningen Aarhus 6x årligt Aktuelle kurser og møder Telefonisk rådgivning Lejekontrakter og blanketter mv. - gratisk til kopiering Tilskud til principielle retssager Fordelagtig forsikringsordning med retshjælpsdækning Yderligere oplysninger på Fredensgade Aarhus C Tlf Ifølge direktør Per Juulsen har Kollegiekontoret netop været igennem den årlige periode med spidsbelastning forårsaget af en tilstrømning af studerende, som forinden har modtaget meddelelse om, at de har fået studiepladser. Det afføder i august/ september en sand syndflod af henvendelser til Kollegiekontoret, som ikke har mulighed for at imødekomme denne efterspørgsel. Det er samtidig baggrunden for en årligt tilbagevendende avisomtale af de mange hjemløse studerende, der er i fare for at være henvist til at gå på gaden, hvis ikke en bekendt eller fjern slægtning kan hjælpe med en sofa. Andre nødsages til at flytte et stykke uden for byen for at få tag over hovedet boligenheder undervejs Per Juulsen søger ikke at neddæmpe denne problematik, men det afholder ham på den anden side ikke fra at konstatere, at alle erfaringer siger, at situationen vil være afhjulpet i løbet af efteråret. Flere forhold taler herfor. Udover at der fortsat opføres nye kollegier, finder en del husejere i reglen ud af, at de godt kan undvære et værelse. Desuden vil ejendomsmæglerne kunne bekræfte et pænt køb af forældrelejligheder. Medvirkende til den årlige flaskehals er også, at mange af de unge, som optages på universitetet, er for sent ude, når de skal finde noget at bo i, siger Per Juulsen. Men selv om den boligansvarlige rådmand Bünyamin Simsek, Teknik og Miljø, har bebudet opførelse af ungdomsboligenheder frem til 2016, er Per Juulsen ikke overbevist om, at dette vil indebære, at den beskrevne problematik vil forsvinde. For antallet af studerende, der søger ind på universiteter og andre højere læreanstalter vil ifølge prognoserne samtidig stige med op til på årsbasis. Hvad der kunne afhjælpe efterspørgsel på ungdomsboliger og undgå den årlige flaskehals kunne ske ved at udskyde studiestarten for en del studier til februar, men det er næppe realistisk, mener direktøren, der samtidig kan oplyse, at omkring 3/4 af de studerendes lejemål er relateret til den private boligsektor. Selv om der opføres nye ungdomsboliger i offentlig regie, forventer Per Juulsen, at den samlede private andel vil stige. Det private medspil Det sidste rummer både en opfordring og en udfordring til private bygherrer, hvilket også fremhæves af rådmanden for Teknik og Miljø, som samtidig peger på de attraktive grunde, kommunen kan tilbyde. Blandt mulighederne for at bygge eller renovere peger Per Juulsen på Amtssygehusets arealer ved Tage Nielsensgade, når sygehuset flytter til Skejby. Men samtidig medgiver han, at private investorer gør klogt i at foretage en markedsundersøgelse omfattende både beliggenhed og indretning, inden de giver sig i kast med et byggeprojekt. Der er flere ting at tage højde for blandt andet at tilgodese behovet for socialt samvær. Og det er dyrt at bygge om, hvis noget gribes forkert an, tilføjer Per Juulsen, der fremhæver Åhusene som et vellykket koncept. Selv om studerende sjældent har mange penge at gøre godt med, er kvalitetsbyggeri alligevel noget, der prioriteres højt og sammenhængen mellem pris og kvalitet turde være velkendt. Per Juulsen kan i øvrigt oplyse, at en studerende i reglen lægger beslag på et kollegieværelse i højst to år, hvorefter en anden rykker ind. Også dette forhold er medvirkende til at lægge en dæmper på efterspørgslen udenfor spidsbelastningen i august/september. Men der findes også evighedsstudenter, som bliver boende i det samme værelse i en halv snes år. Da efterspørgslen var størst, søgte man fra kommunal side at afhjælpe situationen ved at etablere en park med 22 skurvogne ved godsbanegården, men selv om Per Juulsen betegner dette initiativ som ganske vellykket, regner han med at de sidste skurvogne bliver forladt af beboerne i løbet af oktober

5 AARHUS NYT september Uddeling af priser for godt og smukt byggeri Et landsbyhus, et byhus og Vulkanen, modtager i år Aarhus Kommunes arkitekturpris for godt og smukt byggeri. Dome of Visions, Aarhus Ø, modtager Stadsarkitektens Særpris for midlertidig arkitektur. Byggerierne præmieres i Dome of Visions, Aarhus Ø tirsdag den 1. oktober 2013 kl I år kan vi fejre 25. års jubilæum for Aarhus Kommunes Præmiering af Nybyggeri. Arkitekturpræmieringen skal være med til at øge opmærksomheden på den arkitektoniske kvalitet og give bygherrerne incitament til at vægte arkitekturen højt, når de planlægger og opfører deres byggeri, siger Teknik og Miljø rådmand Bünyamin Simsek. Arkitekterne bag to af nybyggerierne får en præmie på kr. samt et diplom. De to arkitektfirmaer bag kollegieboligerne Vulkanen får hver kr. og et diplom. Bygherrerne får overrakt diplom og plakette til opsætning på bygningen. Arkitekterne bag Dome of Visions får et diplom Indvielse af Etape 1 - Åhavevej Mandag den 23. september 2013 er der indvielse af Etape 1 Åhavevej. Rådmanden holder tale og klipper snoren over på en Åhavevejskage. Der var engang for mange år siden helt præcist den 4. marts 1998 et visionært byråd, som vedtog et kommuneplantillæg om udvidelse af Aarhus Havn. Sådan begyndte historien om anlægsprojektet En forbedret vejforbindelse til Aarhus Havn. Nu 15 år efter den første politiske beslutning og tre år efter det første spadestik står etape 1 klar til indvielse. Resultatet af den store indsats er et velfungerende vejanlæg med stor og god fremkommelighed. Aarhus har også fået en ny byport i form af de nye Langenæsbroer, som markerer overgangen fra land til by. Det er i sandhed et vejprojekt, som har haft fokus på både det funktionelle og det æstetiske udtryk, siger Bünyamin Simsek, rådmand for Teknik og Miljø. Fra projektets side har der været fokus på at genere mindst muligt under anlægsfasen. Derfor foregår indvielsen af Åhavevej i et telt på den nye samkøringsplads ved Eskelundvej. Her vil rådmand Bünyamin Simsek klippe den røde snor på en kage, der forestiller Åhavevej. På denne måde undgår man at lukke Åhavevej i forbindelse med indvielsen Ny vejstrækning åbner seks måneder før planlagt Trafikanterne i det nordlige Aarhus kan glæde sig. Den 1. november 2013 åbner den nye Paludan-Müllers Vej med et spor i hver retning fra krydset Herredsvej/Paludan-Müllers Vej og frem til det eksisterende nye vejanlæg ved Skejby by Olof Palmes Alle spærres midlertidigt ved Brendstrupgårdsvej fra 1. oktober Fra den 1. oktober 2013 og tre måneder frem er Olof Palmes Allé i det nordlige Aarhus spærret ved Brendstrupgårdsvej for bilister. En række forsyningsselskaber udfører ledningsarbejder som forberedelse til Aarhus Letbane. Ledninger til blandt andet spildevand skal sikres eller flyttes, inden vinteren sætter ind. Arbejdet med at sikre og flytte ledninger på strækningen for det nye spor til letbanen fra Kystvejen og frem mod Skejby er nu nået til krydset ved Olof Palmes Allé og Brendstrupgårdsvej. I perioden 1. oktober 2013 til 1. januar 2014 bliver der arbejdet på en over 100 m lang strækning i fem meters dybde. Arbejdet foregår tæt ved Aarhus Universitetshospital i Skejby og en række andre store arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner i Aarhus Nord, hvor der hver dag færdes mange ansatte, studerende og brugere af hospitalet. Derudover er der ambulancekørsel og omfattende trafik til den store byggeplads for byggeriet af Det Nye Universitetshospital. Trafiktællinger fra Trafik og Veje viser, at området dagligt har trafikanter, heraf alene til byggepladsen. Derfor er den store bustrafik i området ikke omfattet af spærringen. Der opretholdes én vejbane i perioden til busser, som der er op mod 30 af i timen. Også gående og cyklister kan komme gennem krydset. Trafik og Veje optimerer trafikafviklingen i krydset Randersvej/Nehrus Allé, og der opsættes et midlertidigt signalanlæg i krydset Olof Palmes Allé/Nehrus Allé, så det bliver muligt for bilister at færdes til og fra området trods spærringen. Der bliver desuden opretholdt adgang til erhvervsvirksomhederne i området BIG og Gehl Architects skal gentænke havnefront To af de største kapaciteter inden for dansk og international arkitektur og byudvikling skal være med til at gentænke og udvikle en del af havnefronten i Aarhus. Torsdag pegede et enigt bedømmelsesudvalg bestående af repræsentanter for partierne i Aarhus Byråd på et konsortium med bl.a. Bjarke Ingels Group (BIG) og Gehl Architects som det team, der sammen med Aarhus Kommune skal skabe en udviklingsplan for ét af de mest attraktive områder på Aarhus Ø. Under overskriften Gentænk Bassin 7 planlægger Aarhus Kommune i samarbejde med et privat team at udvikle et område på Aarhus Ø beliggende ved det havnebassin, hvor der om få år bl.a. etableres et havnebad og et udsigtstårn. Det udvalgte team skal i samarbejde med Aarhus Kommune skabe en udviklingsplan for området som helhed og desuden etablere en række bylivsaktiviteter. Endelig får teamet mulighed for at bygge et antal boliger og/eller erhverv i området. Teamet, der i dag er blevet peget på, består af: BIG (Bjarke Ingels Group), Gehl Architects, Anpartsselskabet Kilden og Mortensen, CASA Entreprise, MOE. Internationalt anerkendte kræfter Borgmester Jacob Bundsgaard glæder sig til at se teamet udfolde sine kompetencer i Aarhus: Jeg har store forventninger til, at Aarhus nu bliver præsenteret for helt nye og unikke idéer til, hvordan vores havnefront kan videreudvikles. BIG og Gehl er begge anerkendt internationalt og tager bl.a. erfaringer og inspiration fra New York med til Aarhus. Det bliver utrolig spændende at få kvalificeret vores vision om en levende og mangfoldig bydel af så kompetente kræfter. Udvalgt af Niels Lucassen Nye regler for anmeldelse af flytninger fra 1. marts 2013 Af Niels Meldahl Der er kommet nye regler for anmeldelse af flytninger til net selskaberne, der her i Århus området som hovedregel hedder NRGI, Viby El eller Energi Midt, mf. Reglerne er ændret med virkning fra 1. marts Ændringerne er gennemført, fordi man fra lovgivningsmæssig side har ønsket at tydeliggøre for primært private forbrugere, at valg af el-leverandør nu er et fuldstændig liberaliseret marked. Udover net selskaberne er der nu oprettet et antal el leverandører der køber el fra en fællespulje i El-børs selskabet Nordpool, og sælger det videre til os forbrugere/udlejere. I Århus området producerer det gamle NRGI stadig el som sædvanligt i net selskabet, og sælger denne produktion videre til elleverandøren NRGI-Elsalg!!! Forbrugerne, herunder lejerne bestemmer selv hvilken el leverandør de ønsker strøm leveret fra. Det betyder, at en udlejer ikke mere kan melde flytninger på vegne af lejerne ved hverken ind eller udflytning. Det betyder ligeledes at der ikke kan meldes flytninger med tilbagevirkende kraft, uanset om man har aflæst måleren eller ej!!. De enkelte el leverandører har forskellige tidsfrister. Hos NRGI-Elsalg skal forbrugeren melde flytning senest 7 arbejdsdage før selve flyttedatoen og tidligst 2 måneder før. Formålet med de nye regler er udover at liberalisere el markedet, ligeledes at gøre det nemmere for den enkelte forbruger at fortsætte med en tidligere valgt el leverandør når man flytter. Det har i forbindelse hermed ingen betydning om man flytter ud af sit oprindelige el salgsområde. Hvis en forbruger som ny tilflytter ikke selv har valgt en el leverandør, får de automatisk tildelt en såkaldt forsyningspligtleverandør. I NRGI s område får man tildelt NRGI-Elsalg som el-leverandør. Det siger sig selv at langt de fleste nuværende forbrugere er blevet automatisk tilmeldt deres nuværende elleverandør. Ovenstående nye regler er selvsagt ikke uden problemer set med udlejernes øjne. Ved lejers opsigelse af et lejemål, bør udlejer i god tid inden lejemålets ophør huske lejeren på at de selv skal melde fraflytning til deres el-leverandør. Flytningen kan indmeldes telefonisk eller på selskabets hjemmeside. Lejeren hæfter jo i princippet for el regningen til udløb af opsigelsesperioden, eller indtil lejemålet er genudlejet, hvis dette sker inden udløb af opsigelsesperioden. Udlejer skal ligeledes gøre den nye indflytter opmærksom på selv at tilmelde sig i god tid hos den valgte el-leverandør. Når flytningen er registreret hos el-leverandøren bliver måleren automatisk fjernaflæst netop på flyttedatoen kl. 12, og denne værdi bruges til endelig afregning af den forbrugte el mængde. Hvis et lejemål opsiges og der ikke indmeldes en ny bruger på adressen, overføres lejemålet og kommende a conto indbetalinger til ejeren af ejendommen!!!! Ejeren kan herefter give el-leverandøren besked om hvornår lejemålet er genudlejet, hvorefter han vil få en regning for den mellemliggende periode. Denne regning kan så også anvendes over for fraflytter, hvis denne har meldt flytning for tidligt. Hvis ejeren nægter at betale bidrag til det tomme lejemål, kan strømmen hertil afbrydes. Det kan dog kun ske lokalt på stedet, efter at en medarbejder fra net selskabet forinden har sikret sig at de ikke dermed afbryder livsvigtige funktioner. Afbrydelse samt efterfølgende genindkobling af elmåleren koster selvsagt en ikke ubetydelig afgift, der omfatter kørsel til og fra lejemålet mm. Denne udgift vil ikke kunne pålægges en ny lejer. Det vil ikke være rentabelt at afbryde en elmåler for nogle få måneders tomgang. Opgørelser fra el-leverandører er i øvrigt ofte 3-4 uger undervejs, og det vil derfor være nødvendigt at vente med at fremsende endelige flytteopgørelser til fraflyttere, indtil disse opgørelser foreligger. Nærværende artikel er skrevet efter at undertegnede har haft møde med NRGI s repræsentant i netselskabet. På mødet er der spurgt om udlejere kan lave en administratoraftale, således at vi kan melde flytninger på lejernes vegne som det har været tilfældet indtil 1. marts i år. Pt. er svaret nej; men der arbejdes intensivt på netop denne problemstilling der også er aktuel for selskabet i forbindelse med f.eks. ældre demente, psykisk syge, samt i øvrigt diverse kunder der ikke selv kan påtage sig opgaven med at melde flytninger. Et forslag hertil vil formentlig være til rådighed i løbet af en måneds tid ifølge NRGI. Det er d.d. ikke muligt at skrive sig ud af problemstillingen med et notat i 11, som lovgivningen er i øjeblikket. Set med udlejers briller kan de nye regler umiddelbart virke komplicerede, og er da også i mange sammenhænge besværlige i den daglige drift. Sammenholder man prisforskellen der er imellem produktet strøm fra forskellige el-leverandører, bliver man yderligere forstemt. En kwh. koster ca. 2,0 kr, og heraf udgør 1,6 kr, forskellige afgifter og nødvendige produktionsomkostninger. Det betyder at al konkurrence imellem de enkelte udbydere sker inden for 20% af afregningsprisen. Derfor ses ofte tilbudspriser med rabatter i afgrænsede tidsrum på 3-6 måneder, hvorefter prisen kommer meget tæt på den oprindelige pris man havde i forvejen. Det er måske en overvejelse værd at hviske lejerne i øret, hvis man vil undgå et væld af forskellige el-leverandører i den samme ejendom? Fortsættelse følger når nyt udspil fra net selskaberne foreligger!! 8 9

6 Hvad vil du helst være....til salg - eller helt solgt? Oplev forskellen på TIL SALG og! Ejer du en boligudlejningsejendom, så sælger vi den for dig. Timingen er rigtig nu. Vi har mange kunder, der efterspørger boligudlejningsejendomme. Det betyder, at vi hurtigt sælger de ejendomme, vi får til salg. GRUNDEJERNES FORSIKRINGSORDNING DIN FORSIKRINGSKONTAKT Erhvervsassurandør Henrik Andersen Alm. Brand Århus Tlf Mail: Yderligere oplysninger om forsikringsordningen kan fås ved henvendelse til: James Andersen, Herning tlf Leon Vetter, Grenaa tlf Danske Udlejere, Århus tlf Vores styrker er Dine fordele: Du får Danmarks største og mest solide ejendomsmæglerfirma i ryggen Salget bliver varetaget af erfarne specialister i salg af boligudlejningsejendomme Stort landsdækkende kartotek med interesserede købere Frederiks Allé 60, Aarhus Mejlgade 17, Aarhus Klostergade 52, Aarhus Hørgårdsvej 47G, Risskov Ring til os og lad os få en snak om salg af din ejendom: BONUSORDNING Ved er areal der samlet overstiger kvm. ydes følgende bonus: kvm.: 10% kvm.: 15% kvm.: 20% kvm.: 25% over kvm.: 40% Udbetaling af bonus forudsætter en skadeprocent under 40. Varslinger Satser i lejelovgivningen for 2013/2014 Med offentliggørelsen først i juli af juni-nettoprisindekset kan reguleringssatsen for 2014 beregnes. Denne udgør 1,0% i forhold til 2013, hvor den var 1,6%. Nettoprisindekset benyttes til den årlige justering af diverse beløb i lejelovgivningen. Vi viser her de vigtigste satser for varslingen af omkostningsbestemt husleje 2014, samt andre satser. Tallene er foreløbige, da ministeriets vejledning endnu ikke er udsendt. Denne foreligger normalt først i løbet af efteråret. Hele listen vises på Danske Udlejeres hjemmeside Vedrørende forbrugsafgifter henvises til følgende hjemmesider: El: Renovation: Vand: Varmeforsyning: Der tages forbehold for trykfejl og senere ændringer. Udarbejdet af Udlejerforeningen Aarhus benyttes på eget ansvar. Senest opdateret den 10. juli Boliglovgivningen: Sats-/indexregulering...1,0% 1,6% Indvendig vedligeholdelse, LL 22 stk Udvendig vedligeholdelse 18 og 18B...www.GI.dk Gebyr for kommunens udlæg vedr. el, vand og varme, LL 45, stk. 5, 46 b, stk. 2 og 46 q, stk Godtgørelse ved råderet, LL 62 a, stk. 5: Egenbetaling Maksimal godtgørelse Minimum godtgørelse Konto for forbedring, LL 63 a Beb. rep. godkendelse af forbedringsarbejder maksimalt, LL 66 a Påkravsgebyr LL 93 stk Forbedringsbeløb min. pr. m² BRL 5 stk Forbedringsbeløb min. pr. lejemål BRL 5. stk Erstatningsboligpligt, ML 7, stk Forbedringsgrænse I BRL 23 stk Forbedringsgrænse II BRL 26 stk Huslejenævnsgebyr BRL 39 stk Ankenævnsgebyr BRL 44 stk Maksimalt beboerrepræsentationskontingent Påkravsgebyr erhvervslejemål (ELL 69 stk. 3) Huslejenævnet: Pr. beboelseslejlighed årligt: Honorar for egen administration , ,00 Honorar for fremmed administration, incl. moms , ,00 Honorar for eget viceværtarbejde , ,00 Honorar for fremmed viceværtarbejde dokumenterede udgifter Diverse poster... 75,00 75,00 Varmeregnskab dokumenterede udgifter Fradrag for sparet vedligeholdelse, vinduer...25% 25% Forbedringsforhøjelse, egen finansiering *... 8% 8% Forbedringsforhøjelse, optagelse af lån ydelse på sædvanlige lån. *Satsen har virkning fra juni Satserne, der baseres på Lejelovene, er medtaget i henhold til udlejerforeningens beregninger, idet Socialministeriets vejledning for 2014 satserne endnu ikke er udkommet. ALM. SUND FORNUFT

Du har brug for os - Vi har brug for dig! Læs om dine medlemsfordele. Interesseorganisation for ejere af udlejningsejendomme - også lokalt -

Du har brug for os - Vi har brug for dig! Læs om dine medlemsfordele. Interesseorganisation for ejere af udlejningsejendomme - også lokalt - Nyhedsbrev Februar 2014 nr. 1 15. årgang Du har brug for os - Vi har brug for dig! Læs om dine medlemsfordele Interesseorganisation for ejere af udlejningsejendomme - også lokalt - 4-5 Letbanen skal fastholde

Læs mere

Nyhedsbrev. 4-5 Målet er 1000 medlemmer 7 Ny lejelov på vej? 11 Anmeldelser af til- og fraflytninger til Elselskaber. Maj 2014 nr. 3 15.

Nyhedsbrev. 4-5 Målet er 1000 medlemmer 7 Ny lejelov på vej? 11 Anmeldelser af til- og fraflytninger til Elselskaber. Maj 2014 nr. 3 15. Nyhedsbrev Maj 2014 nr. 3 15. årgang 4-5 Målet er 1000 medlemmer 7 Ny lejelov på vej? 11 Anmeldelser af til- og fraflytninger til Elselskaber UDLEJERFORENINGEN AARHUS - VI VARETAGER DINE INTERESSER Du

Læs mere

ændring af lejen privat udlejningsbyggeri

ændring af lejen privat udlejningsbyggeri ændring af lejen privat udlejningsbyggeri Indholdsfortegnelse Når lejen stiger... 4 Omkostningsbestemt leje... 5 Skatter og afgifter... 6 Udgifter til vedligeholdelse... 8 Regulering af lejen i ejendomme

Læs mere

Det er vigtigt at I læser salgsopstillingen igennem med kritiske øjne, da fejl heri kan være ansvarspådragende overfor en køber.

Det er vigtigt at I læser salgsopstillingen igennem med kritiske øjne, da fejl heri kan være ansvarspådragende overfor en køber. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Preben S. Christensen Rådhusgade 6 6200 Aabenraa Nævnet har modtaget klagen den 26. april 2010. Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark

Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsforeningen Danmark Præsentation af Ejendomsforeningen Danmark v/ Elsebeth Due Kjeldsen, leder af Aarhusafdelingen Netværksmøde den 17/9 2013 hos BoligPortal.dk Ejendomsforeningen Danmark En erhvervsorganisation

Læs mere

Firmadomicil i Aabybro

Firmadomicil i Aabybro Firmadomicil i Aabybro Ejendom med mange anvendelsesmuligheder Sag K1401-30 TIL LEJE Aabybro - Industrivej 22 Lejemålet fremstår i god og præsentabel stand Attraktive lejevilkår Der er gode til- og frakørelsesforhold

Læs mere

Science Center Skejby, Olof Palmes Allé 47 8200 Århus N

Science Center Skejby, Olof Palmes Allé 47 8200 Århus N - til leje... Kontor 713 m² Science Center Skejby, Olof Palmes Allé 47 8200 Århus N Attraktive lokaler i totalrenoveret ejendom Meget velbeliggende erhvervsområde i vækst tæt ved Skejby Sygehus Flotte,

Læs mere

1.816 m² erhvervslokaler, liberalt erhverv

1.816 m² erhvervslokaler, liberalt erhverv Lejeopstilling 1.816 m² erhvervslokaler, liberalt erhverv Mølleå Arkaden Sag K1010-19 Mølleå 1, st. og 1. sal, 9000 Aalborg Mange anvendelsesmuligheder Mulighed for medleje P-pladser i P-kælder under ejendommen

Læs mere

Nyhedsbrev. 4-5 Overdragelse af lejemål uden istandsættelse. 7-9 Energisparepakken Luftsteg og vindfrikadeller? 14-15 Åbyen - en By i Byen

Nyhedsbrev. 4-5 Overdragelse af lejemål uden istandsættelse. 7-9 Energisparepakken Luftsteg og vindfrikadeller? 14-15 Åbyen - en By i Byen Nyhedsbrev Oktober 2014 nr. 5 15. årgang 4-5 Overdragelse af lejemål uden istandsættelse 7-9 Energisparepakken Luftsteg og vindfrikadeller? 14-15 Åbyen - en By i Byen UDLEJERFORENINGEN AARHUS - VI VARETAGER

Læs mere

indstilling. Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene ungdomsog familieboliger i 2007 samt overslag for 2008 til 2010

indstilling. Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene ungdomsog familieboliger i 2007 samt overslag for 2008 til 2010 Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 21. februar 2007 Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene ungdomsog familieboliger i 2007 samt overslag for 2008 til 2010 Århus Kommune

Læs mere

Butikslokaler, liberalt erhverv

Butikslokaler, liberalt erhverv Lejeopstilling Butikslokaler, liberalt erhverv Mølleå Arkaden Sag B0910-43 Mølleå 1, st., 9000 Aalborg Mange anvendelsesmuligheder Mulighed for medleje parkeringspladser i P-kælder under ejendom Facade

Læs mere

LEJEPROSPEKT. Facade. Virkeholm 3, 2730 Herlev Sag 22012021

LEJEPROSPEKT. Facade. Virkeholm 3, 2730 Herlev Sag 22012021 LEJEPROSPEKT Facade Virkeholm 3, 2730 Herlev Sag 22012021 Kontorer i new yorker style i renoveret produktionsejendom Spændende nyistandsatte lokaler Store vinduespartier Ca. 1,5 km. til Herlev Bymidte

Læs mere

Selandia Advokater. Havnevej 19 4300 Holbæk. Telefon 59480000 Telefax 59480001. Ny lejelov

Selandia Advokater. Havnevej 19 4300 Holbæk. Telefon 59480000 Telefax 59480001. Ny lejelov Selandia Advokater Havnevej 19 4300 Holbæk Telefon 59480000 Telefax 59480001 Ny lejelov Folketinget har vedtaget en række ændringer i lejelovene, som træder i kraft den 1. juli 2015. Reglerne var tænkt

Læs mere

UNDERVISNINGS-/KONTORLEJEMÅL PÅ ATTRAKTIVE SØNDERHØJ

UNDERVISNINGS-/KONTORLEJEMÅL PÅ ATTRAKTIVE SØNDERHØJ UNDERVISNINGS-/KONTORLEJEMÅL PÅ ATTRAKTIVE SØNDERHØJ Sag 8528-11 SØNDERHØJ 16, 8260 VIBY J Statsaut. ejendomsmæglere, MDE, valuar og chartered surveyors København: 7022 9601 Aarhus: 7022 9602 EJENDOMMEN

Læs mere

UDLEJERFORENINGEN AARHUS - VI VARETAGER DINE INTERESSER

UDLEJERFORENINGEN AARHUS - VI VARETAGER DINE INTERESSER Nyhedsbrev August 2014 nr. 4 15. årgang Efterårets kurser Se midtersiderne UDLEJERFORENINGEN AARHUS - VI VARETAGER DINE INTERESSER Nyhedsbrev August 2014 nr. 4 15. årgang Du har brug for os - Vi har brug

Læs mere

Køkken og cateringfaciliteter udlejes

Køkken og cateringfaciliteter udlejes Køkken og cateringfaciliteter udlejes Fuldt apteret køkken m/kantine-/selskabslokale Sag R1407-25 TIL LEJE Pandrup - Klokkestøbervej 4 (del af) Der er gode parkeringsmuligheder ved ejendommen Mulighed

Læs mere

Nyhedsbrev. Efterårets kurser Se midtersiderne. 23 66 65 62 klintrupmalerfirma.dk SVANE ÅRHUS PERSONLIGT OG PROFFESIONELT

Nyhedsbrev. Efterårets kurser Se midtersiderne. 23 66 65 62 klintrupmalerfirma.dk SVANE ÅRHUS PERSONLIGT OG PROFFESIONELT SVANE ÅRHUS PERSONLIGT OG PROFFESIONELT Skal vi sælge, udleje eller vurdere din ejendom? Henton Erhvervsmægler A/S varetager på mægler basis alle typer opgaver i hele Jylland. Herunder: Salg af alle former

Læs mere

UDLEJERFORENINGEN AARHUS - VI VARETAGER DINE INTERESSER

UDLEJERFORENINGEN AARHUS - VI VARETAGER DINE INTERESSER Nyhedsbrev December 2013 nr. 6 14. årgang Efterårets kurser Se midtersiderne UDLEJERFORENINGEN AARHUS - VI VARETAGER DINE INTERESSER BOLIGUDLEJNINGSEJENDOMME Nyhedsbrev December 2013 nr. 6 14. årgang PERFEKT

Læs mere

UDLEJERFORENINGEN AARHUS - VI VARETAGER DINE INTERESSER

UDLEJERFORENINGEN AARHUS - VI VARETAGER DINE INTERESSER Nyhedsbrev December 2013 nr. 6 14. årgang Forårets kurser Se midtersiderne UDLEJERFORENINGEN AARHUS - VI VARETAGER DINE INTERESSER BOLIGUDLEJNINGSEJENDOMME Nyhedsbrev December 2013 nr. 6 14. årgang PERFEKT

Læs mere

Indstilling. Hejredalskollegiets fremtid. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 25.

Indstilling. Hejredalskollegiets fremtid. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 25. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 25. juli 2011 Teknik og Miljø og Borgmesterens Afdeling 1. Resume Hejredalskollegiet er omfattet af helhedsplanen for Gellerupparken

Læs mere

Nedrivning/udlejning af ejendom

Nedrivning/udlejning af ejendom Pkt. 104 Nedrivning/udlejning af ejendom Sagsnr. 188517 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, hvordan der skal forholdes med ejendommen Vestergade 11, Viby, og om enkelte af bygningerne

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 205 Svar på Spørgsmål 3 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 205 Svar på Spørgsmål 3 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 205 på Spørgsmål 3 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand Eksempel Energirenovering etageboliger RINGGÅRDEN ÅRHUS - OPFØRT 1939-1941 UDGIVET DECEMBER 2014 Lyst, lunt og populært Ombygningen af seks boligblokke i den almennyttige boligforening Ringgården i Århus,

Læs mere

Nyhedsbrev. 4-5 Aarhus vokser og vokser - blandt andet mod vest. 7 En 3. halvleg i selskab med tusindkunstneren Haugaard

Nyhedsbrev. 4-5 Aarhus vokser og vokser - blandt andet mod vest. 7 En 3. halvleg i selskab med tusindkunstneren Haugaard Nyhedsbrev Marts 2014 nr. 2 15. årgang 4-5 Aarhus vokser og vokser - blandt andet mod vest 7 En 3. halvleg i selskab med tusindkunstneren Haugaard 11 Foran et gensyn med Varna Palæet Generalforsamling

Læs mere

Tak for opgaven med at vurdere mulighederne for bebyggelserne Hannebjerg og Møllehuset.

Tak for opgaven med at vurdere mulighederne for bebyggelserne Hannebjerg og Møllehuset. Page 1 of 5 Marianne Godtfredsen Fra: Finn Jensen [fje@edc.dk] Sendt: 11. september 2013 15:52 Til: Betina Bojesen Cc: Anne Holmegaard Emne: Louis Petersensvej 11 og Møllevænget 5 - gennemgang af muligheder

Læs mere

Flot udlejningsejendom i grønt villakvarter

Flot udlejningsejendom i grønt villakvarter Flot udlejningsejendom i grønt villakvarter Til Salg Rosenholms Allé 33 2500 Valby Fredeligt område med grønne omgivelser Attraktivt kvarter med mindre udlejningsejendomme og villaer Central placering

Læs mere

Velbeliggende byejendom i Faaborg

Velbeliggende byejendom i Faaborg Salgsopstilling Velbeliggende byejendom i Faaborg Sag 7069-8 Østergade 22, 5600 Faaborg Domicil til liberalt erhverv Evt. indretning af lejlighed på 1. sal og 2.sal Kontantpris kr. 1.825.000 Etageareal

Læs mere

Lundby Hovedgade 93, 4750 Lundby

Lundby Hovedgade 93, 4750 Lundby SALGSPROSPEKT Udlejningsejendom med 4 boliger og 2 erhvervslejemål Lundby Hovedgade 93, 4750 Lundby Sag ERH13077 . Mægler: Annelise Petersen Dato: 26. januar 2015 EJENDOMMEN I HOVEDTRÆK BELIGGENHED Adresse

Læs mere

CALUM CONCEPT CONCEPT

CALUM CONCEPT CONCEPT CALUM CONCEPT CALUM CONCEPT CALUM ConCEpT CALUM Concept er totalkonceptet for jer, der vil bo ikke bare godt, men bedst. I som ønsker et spændende, individuelt drømmehus på en attraktiv grund i et attraktivt

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Ejendomsbeskrivelse Skolebakken 7, 8000 Aarhus C

Ejendomsbeskrivelse Skolebakken 7, 8000 Aarhus C Ejendomsbeskrivelse Skolebakken 7, 8000 Aarhus C Skolebakken 7 Aarhus C - fantastisk beliggenhed midt i byen ved vandet - liebhaverejendom i centrum af den nye Domkirkeakse med udsigt til havnen, Aarhusbugten

Læs mere

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger Til samtlige kommuner Til de almene boligorganisationer Dato: 22. marts 2013 Kontor: Lovsekretariatet Almene boliger Sagsnr.: 2012-2652 Sagsbeh.: Karin Laursen Dok id: 383113 Ændring af lov om almene boliger

Læs mere

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

Læs mere

Hængebøgen 1-29, 2-42 m.fl.

Hængebøgen 1-29, 2-42 m.fl. Hængebøgen 1-29, 2-42 m.fl. 8620 Kjellerup Erhverv Poul Erik Bech Fredens Torv 1, 1. sal - 8000 Aarhus C - Tlf. 87309930-802@edc.dk Sagsnummer: 80201173 Lokalt kendskab med landsdækkende fordele Investeringsejendom,

Læs mere

Nyt fra lejeret. Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015

Nyt fra lejeret. Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015 Nyt fra lejeret Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015 Den 24. marts 2015 vedtog Folketinget Lovforslag om forenkling og modernisering af lejeloven og boligreguleringsloven. Loven trådte

Læs mere

Genhusning. Vejledning om genhusning i Skoleparken

Genhusning. Vejledning om genhusning i Skoleparken Genhusning Vejledning om genhusning i Skoleparken 11-12-2013 Indhold Genhusning hvad betyder det... 2 De fleste skal ikke genhuses... 2 Varig genhusning... 2 Skal jeg genhuses varigt?... 2 Bliver jeg hørt?...

Læs mere

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? Når en andelsboligforening stiftes, kan der være

Læs mere

Onsholtvej. Erhverv Poul Erik Bech. Sagsnummer: 80201612. Lokalt kendskab med landsdækkende fordele

Onsholtvej. Erhverv Poul Erik Bech. Sagsnummer: 80201612. Lokalt kendskab med landsdækkende fordele Onsholtvej 8260 Viby J Sagsnummer: 80201612 Erhverv Poul Erik Bech Fredens Torv 1, 1. sal - 8000 Aarhus C - Tlf. 87309930-802@edc.dk Lokalt kendskab med landsdækkende fordele Boligudlejningsejendom Fakta

Læs mere

fraflytning privat udlejningsbyggeri

fraflytning privat udlejningsbyggeri fraflytning privat udlejningsbyggeri Indholdsfortegnelse Når du vil flytte... 4 Aflevering af lejligheden... 4 Nyistandsat... 5 Som beset... 5 Indvendig vedligeholdelseskonto... 6 Når du siger lejligheden

Læs mere

SALGSPROSPEKT. Udlejningsejendom på Trøjborg Kort afstand til de mange uddannelsesinstitutioner. Tordenskjoldsgade 20, 8200 Aarhus N Sag 201205

SALGSPROSPEKT. Udlejningsejendom på Trøjborg Kort afstand til de mange uddannelsesinstitutioner. Tordenskjoldsgade 20, 8200 Aarhus N Sag 201205 SALGSPROSPEKT Udlejningsejendom på Trøjborg Kort afstand til de mange uddannelsesinstitutioner Tordenskjoldsgade 20, 8200 Aarhus N Sag 201205 Pris = 9.195.000kr. Forrentning på ca. 5% Mulighed for udnyttelse

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0129 AQ. København, den 12. marts 2013 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2012-0129 AQ. København, den 12. marts 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 12. marts 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Arne Blomstrøm v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 6. juli 2012. Klagen

Læs mere

Oddervej 17 EDC AROS. Tranbjerg Hovedgade 58-8310 Tranbjerg Tlf. 86720088-831@edc.dk

Oddervej 17 EDC AROS. Tranbjerg Hovedgade 58-8310 Tranbjerg Tlf. 86720088-831@edc.dk Oddervej 17 Sag: 83100358 edc.dk EDC AROS Tranbjerg Hovedgade 58-8310 Tranbjerg Tlf. 86720088-831@edc.dk Boligen Opført 2013 Rum/Værelser 5/5 Bolig 164 m² Grund 445 m² Energimærke: Fantastisk udsigt over

Læs mere

450 m² butikslokaler, liberalt erhverv

450 m² butikslokaler, liberalt erhverv Lejeopstilling 450 m² butikslokaler, liberalt erhverv Mølleå Arkaden Sag B0910-43 Mølleå 1, st., 9000 Aalborg Mange anvendelsesmuligheder Mulighed for medleje parkeringspladser i P-kælder under ejendomm

Læs mere

Kontorlejemål. Lejeopstilling. Attraktiv beliggenhed Sag K1009-15

Kontorlejemål. Lejeopstilling. Attraktiv beliggenhed Sag K1009-15 Lejeopstilling Kontorlejemål Attraktiv beliggenhed Sag K1009-15 Sohngårdsholmsvej 2, 1. og 2. sal, 9000 Aalborg Præsentabelt kontor, klinik, undervisning m.v. Elevator Beliggende centralt med god infrastruktur

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Skatter og afgifter LL 50 52 Hvilke ejendomme Alle ejendomme uanset beliggenhed,

Læs mere

Vermundsgade 38, 2100 København Ø. Udlejningschef. Direkte: 43 33 81 05 henriette.pagh-schou@nordeaejendomme.dk

Vermundsgade 38, 2100 København Ø. Udlejningschef. Direkte: 43 33 81 05 henriette.pagh-schou@nordeaejendomme.dk Information Bo med New Yorker stemning på Østerbro Det ledige lejemål på 10.991 m² er indrettet fra stuen til 6. sal med kontorer i flere størrelser, mødecenter, flot reception, kantine på 5. sal med tagterrasse

Læs mere

København, den 22. August 2014. Angående: forlængelsen af Nordhavnsvejen

København, den 22. August 2014. Angående: forlængelsen af Nordhavnsvejen MOGENS WÖHLICHE ARKITEKT M.A.A. SØLVGADE 22 2.TH 1307 KØNENHAVN K 33 13 27 24 MOBIL 20 41 41 29 MAIL MW.ARK@FIRMA.TELE.DK København, den 22. August 2014 Angående: forlængelsen af Nordhavnsvejen 5 af Svanemøllehavnens

Læs mere

Dalvej 5, Hammel. Centralt beliggende butiks-/erhvervsejendom udlejes

Dalvej 5, Hammel. Centralt beliggende butiks-/erhvervsejendom udlejes Dalvej 5, Hammel Centralt beliggende butiks-/erhvervsejendom udlejes Samlet etageareal: 795 m² Anvendelig til dagligvarehandel, butik, showroom / lager m.v. Gode parkeringsforhold Nærmeste nabo er supermarkedet

Læs mere

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Ref.: Tlf.nr. INDSTILLING 26. maj 2004 Steen Nielsen 8940 2647 Endelig

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Bøge Alle 2, 1. sal, Ribe

Lejeopstilling for lejemålet Bøge Alle 2, 1. sal, Ribe Lejeopstilling for lejemålet Bøge Alle 2, 1. sal, Ribe Lejemålet Bøge Alle 2, 1. sal 6760 Ribe Sagsnr. 20-374-4001-6 Attraktiv placering tæt ved Ribes charmerende midtby Ejendommen er let tilgængelig med

Læs mere

FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING

FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING RÅDERETSKATALOG AFDELING 405 LANGBJERG PARK GODKENDT PÅ AFDELINGSMØDET DEN 5. SEPTEMBER 2011 GENERELT OM RÅDERET Det skal være attraktivt at bo i en almen bolig, og det

Læs mere

UDLEJERFORENINGEN AARHUS - VI VARETAGER DINE INTERESSER

UDLEJERFORENINGEN AARHUS - VI VARETAGER DINE INTERESSER Nyhedsbrev December 2014 nr. 6 15. årgang Forårets kurser Se midtersiderne UDLEJERFORENINGEN AARHUS - VI VARETAGER DINE INTERESSER VIDSTE DU AT CBRE HAR STOR ERFARING MED SALG AF BOLIGUDLEJNINGSEJENDOMME

Læs mere

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering.

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering. Eksempel Energirenovering etageboliger VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944 UDGIVET DECEMBER 2014 Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering Beboerne i 189 lejligheder i boligforeningen Vivabolig i Aalborg

Læs mere

råderet og godtgørelse

råderet og godtgørelse 2012 råderet og godtgørelse Forbedringsarbejder Forandringsarbejder Indendørs og udendørs Installationsretten Godtgørelse Individuelle moderniseringer almen boligorganisation aarhus Indhold: Om råderet

Læs mere

Boligudlejningsejendom

Boligudlejningsejendom Boligudlejningsejendom Sag 24903 TIL SALG Odense C - Vindegade 81A Central beliggenhed Tæt på gågadenettet Kontantpris kr. 4.500.000 1. års nettoafkast % 5,47 Etageareal m 2 321 1. BESKRIVELSE EJENDOMSBESKRIVELSE:

Læs mere

Når du flytter fra din bolig.

Når du flytter fra din bolig. Lyngby-Taarbæk kommune Ejendomskontoret Når du flytter fra din bolig. Hvordan skal du forholde dig og hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ud af din bolig? Indholdsfortegnelse Opsigelse af din

Læs mere

Butikslokaler. Lejeopstilling. Mølleå Arkaden Sag B1108-08

Butikslokaler. Lejeopstilling. Mølleå Arkaden Sag B1108-08 Lejeopstilling Butikslokaler Mølleå Arkaden Sag B1108-08 Mølleå 10, st., 9000 Aalborg Beliggende i hjertet af Aalborg Regulært butikslokale Kan anvendes til mange former for detailforretning eller klinik

Læs mere

Jernbanegade 51A, 4690 Haslev

Jernbanegade 51A, 4690 Haslev SALGSOPSTILLING Gedigen byejendom - bedste beliggenhed! ét erhvervslejemål og to boliger - fuldt udlejet! Jernbanegade 51A, 4690 Haslev Sag ERH14134 . Mægler: Jakob Duemose Dato: 19. juni 2015 EJENDOMMEN

Læs mere

Forældrekøb er økonomisk attraktivt.

Forældrekøb er økonomisk attraktivt. 1. juli 2015 Forældrekøb er økonomisk attraktivt. Sommerferien står for døren, og om et par måneder skal tusinde af studerende starte på deres studie. Studiestart er traditionen tro lig med at mange forældre

Læs mere

ing b y g g e r p å v i d e n

ing b y g g e r p å v i d e n ing bygger på viden folderen er udarbejdet af sbs første udgave: september 2008 tekst: sbs foto: copyright sbs layout: sbs 2 INDHOLD GENHUSNING... 4 MIDLERTIDIG GENHUSNING... 5 - ved udflytning... 8 -

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark

Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsforeningen Danmark Kickoff-seminar DEL II Paradoksproblemet med huslejefastsættelse og energiforbedringer i lejeboliger v/ advokat Timmy Lund, Ejendomsforeningen Danmark Onsdag den 1. juni 2011,

Læs mere

Udlejningsprospekt CPH Business Park Stamholmen 143-161 2650 Hvidovre. Få glade medarbejdere og luft I budgettet

Udlejningsprospekt CPH Business Park Stamholmen 143-161 2650 Hvidovre. Få glade medarbejdere og luft I budgettet Udlejningsprospekt CPH Business Park Stamholmen 143-161 2650 Hvidovre Få glade medarbejdere og luft I budgettet 01 Ejendommen Moderne kontorlokaler i hovedstaden til attraktive priser CPH Business Park

Læs mere

Over Viskumvej 17 8830 Tjele

Over Viskumvej 17 8830 Tjele Over Viskumvej 17 8830 Tjele Bud skal være Energinet.dk i hænde senest den 23.06.2015 kl. 12.00 Sag: 89000993 edc.dk Mæglergruppen Ejendomsmægler, valuar MDE Ebeltoftvej 3A - 8960 Randers SØ Tlf. 86494444-890@edc.dk

Læs mere

Nyrenoverede kontorlokaler udlejes

Nyrenoverede kontorlokaler udlejes Nyrenoverede kontorlokaler udlejes Beliggende ved trafikeret hovedvej i Nordjylland Sag K1407-24 TIL LEJE Pandrup - Klokkestøbervej 4 (del af) Gode parkeringsmuligheder ved ejendommen Lyse og attraktive

Læs mere

SKJOLDHØJKOLLEGIET. Udskrift af forhandlingsprotokollen for. Møde nr. 170 den 18.marts 2014 kl. 16.00

SKJOLDHØJKOLLEGIET. Udskrift af forhandlingsprotokollen for. Møde nr. 170 den 18.marts 2014 kl. 16.00 KOLLEGIEKONTORET 26. marts 2014 jb@kollegiekontoret.dk Tlf.nr. 8732 8312 Udskrift af forhandlingsprotokollen for SKJOLDHØJKOLLEGIET Møde nr. 170 den 18.marts 2014 kl. 16.00 Referat af møde 170 i Skjoldhøjkollegiets

Læs mere

BUTIKSEJERLEJLIGHED I BROBJERGHUS, AARHUS C. Østergade 1, st., 8000 Aarhus C Sag 16395

BUTIKSEJERLEJLIGHED I BROBJERGHUS, AARHUS C. Østergade 1, st., 8000 Aarhus C Sag 16395 BUTIKSEJERLEJLIGHED I BROBJERGHUS, AARHUS C Østergade 1, st., 8000 Aarhus C Sag 16395 Lighthouse/Isbjerget Bestseller Butiksejerlejlighed Østergade 1 Magasin Domkirken Busgadehuset Hotel Scandic Salling

Læs mere

Politik handler om borgernes hverdag. Derfor bliver god politik ganske enkelt bedre, når vi tager udgangspunkt i den konkrete hverdag.

Politik handler om borgernes hverdag. Derfor bliver god politik ganske enkelt bedre, når vi tager udgangspunkt i den konkrete hverdag. MBBL flytter ud Program At flytte ud er at lytte Politik handler om borgernes hverdag. Derfor bliver god politik ganske enkelt bedre, når vi tager udgangspunkt i den konkrete hverdag. Jeg har i mine knap

Læs mere

Erhverv Poul Erik Bech Statsautoriserede ejendomsmæglere, valuarer MDE

Erhverv Poul Erik Bech Statsautoriserede ejendomsmæglere, valuarer MDE Erhverv Poul Erik Bech Statsautoriserede ejendomsmæglere, valuarer MDE Andelsselskabet Kristinegården v/b & T Administrationsaktieselskab H. C. Andersens Boulevard 51, 2. 1553 København V Att.: Advokat

Læs mere

Dagsorden Infomøde Nydamsparken

Dagsorden Infomøde Nydamsparken Dagsorden Infomøde Nydamsparken 18.00 Velkomst v/afdelingsformand Michael Frederiksen, Nydamsparken Udpegning af aftenens ordstyrer 18.05 Spisning 18.45 Informationsmøde del 1 Præsentation af aftenens

Læs mere

Klinteløkken 9B, "Klintely" 3770 Allinge

Klinteløkken 9B, Klintely 3770 Allinge Klinteløkken 9B, "Klintely" 3770 Allinge Renoveret ferielejlighed, med både havkig og skøn natur. Sag: 37100293 edc.dk BornholmerBo Ejendomsmæglere & valuarer MDE Tornegade 1-3 - 3700 Rønne Tlf. 56955683-371@edc.dk

Læs mere

RENOVERINGS ABC GOLFPARKEN DET ER EN GOD IDÉ AT GEMME MIG... Gem denne folder!! 1

RENOVERINGS ABC GOLFPARKEN DET ER EN GOD IDÉ AT GEMME MIG... Gem denne folder!! 1 RENOVERINGS ABC GOLFPARKEN DET ER EN GOD IDÉ AT GEMME MIG... 1 Velkommen til den nye Golfparken Renoveringen af afdeling 14, Golfparken er den hidtil største af sin art i s godt 60-årige historie. Derfor

Læs mere

GENHUSNING AFDELING 801 RØDKÆRSBRO AFDELING 801. Østervang 10-32 Østerled 4-12

GENHUSNING AFDELING 801 RØDKÆRSBRO AFDELING 801. Østervang 10-32 Østerled 4-12 AFDELING 801 RØDKÆRSBRO GENHUSNING AFDELING 801 Østervang 10-32 Østerled 4-12 GENHUSNING På et afstemmende beboermøde den 25. oktober 2011 er det besluttet at renovere boligerne i afdeling 801, Østervang

Læs mere

Kontor Olof Palmes Allé 25 275-2.500 m 2

Kontor Olof Palmes Allé 25 275-2.500 m 2 Kontor Olof Palmes Allé 25 275-2.500 m 2 Markant ejendom beliggende i attraktivt erhvervsområde i Aarhus N Tæt på DR, Journalisthøjskolen, Canon, Vestas, Rambøll, Skejby Sygehus m.fl. Tæt på offentlig

Læs mere

KONTORLEJEMÅL PÅ ATTRAKTIVE SØNDERHØJ SØNDERHØJ 1, 8260 VIBY J

KONTORLEJEMÅL PÅ ATTRAKTIVE SØNDERHØJ SØNDERHØJ 1, 8260 VIBY J KONTORLEJEMÅL PÅ ATTRAKTIVE SØNDERHØJ Sag 8528-10 SØNDERHØJ 1, 8260 VIBY J Statsaut. ejendomsmæglere, MDE, valuar og chartered surveyors København: 7022 9601 Aarhus: 7022 9602 EJENDOMMEN - 70.000 M 2 UDLEJET

Læs mere

Salgsprospekt. Boligudlejningsejendommen. Sjællandsgade 59, 7400 Herning. Velbeliggende boligudlejningsejendom med 6 renoverede 2 vær.

Salgsprospekt. Boligudlejningsejendommen. Sjællandsgade 59, 7400 Herning. Velbeliggende boligudlejningsejendom med 6 renoverede 2 vær. Salgsprospekt Boligudlejningsejendommen Sjællandsgade 59, 7400 Herning Velbeliggende boligudlejningsejendom med 6 renoverede 2 vær. lejligheder Salgspris kontant: 5.500.000 kr. Bruttoleje: 334.200 kr.

Læs mere

Råderetskatalog. Afdeling 28, Nørrebrogade. Om mulighederne for Forbedringer / ændringer Af din bolig

Råderetskatalog. Afdeling 28, Nørrebrogade. Om mulighederne for Forbedringer / ændringer Af din bolig Råderetskatalog Afdeling 28, Nørrebrogade Om mulighederne for Forbedringer / ændringer Af din bolig Vedtaget den 30. januar 2006 Side 2 boligforeningen Østerbo Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hovedregler

Læs mere

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 21. november 2014 Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 977, Boligområde ved Dollerupvej,

Læs mere

Skæve boliger i Helsingør Kommune

Skæve boliger i Helsingør Kommune Center for Kultur Idræt og Byudvikling Skæve boliger i Helsingør Kommune Boliger og Medborgerskab Stengade 72 3000 Helsingør Tlf. 49283216 Mob. 25313216 kjo25@helsingor.dk Dato 20.01.2015 Sagsbeh. Kit

Læs mere

AFS. ledin & co. + + + 22650 + + + 0893 Sjælland USF B. Jernbanevej 5c, st. th., 2800 Kgs. Lyngby. Ja tak, jeg vil gerne kontaktes af LEDIN & CO.

AFS. ledin & co. + + + 22650 + + + 0893 Sjælland USF B. Jernbanevej 5c, st. th., 2800 Kgs. Lyngby. Ja tak, jeg vil gerne kontaktes af LEDIN & CO. Jernbanevej 5c, st. th., 2800 Kgs. Lyngby AFS. Ja tak, jeg vil gerne kontaktes af LEDIN & CO. Tlf 45 87 55 44 E-mail info@ledin.dk Web www.ledin.dk Navn Vej...................... Nr......... Postnr......

Læs mere

Nyheder indenfor boliglejelovgivningen

Nyheder indenfor boliglejelovgivningen Ejendomsforeningen Danmark Nyheder indenfor boliglejelovgivningen 17. september 2013 Juridisk konsulent Niklas B. Kejlskov, Ejendomsforeningen Danmark Ny lovgivning (1) Afskaffelse af løbedage i boliglejemål

Læs mere

Hillerødvej 51, 3540 Lynge

Hillerødvej 51, 3540 Lynge SALGSPROSPEKT Hillerødvej 51, 3540 Lynge Sag 94500010998 Boligudlejningsejendom beliggende i landlige omgivelser . Mægler: Johnny Hallas Dato: 7. april 2015 EJENDOMMEN I HOVEDTRÆK BELIGGENHED Adresse Hillerødvej

Læs mere

Bygherrerådgivning. Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse

Bygherrerådgivning. Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Bygherrerådgivning Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Procesbeskrivelse: Procesbeskrivelsen giver et overblik over arbejds

Læs mere

Byejendom i centrum af Nakskov

Byejendom i centrum af Nakskov Salgsopstilling Byejendom i centrum af Nakskov Sag 10N13206 Søndergade 32, 4900 Nakskov Ejendommen er beliggende på gågaden i Nakskov God mindre investeringsejendom Ejendommen fremstår flot Kontantpris

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Sohngårdsholmsvej 51A, 9000 Aalborg

Lejeopstilling for lejemålet Sohngårdsholmsvej 51A, 9000 Aalborg Lejeopstilling for lejemålet Sohngårdsholmsvej 51A, 9000 Aalborg Lejemålet Sohngårdsholmsvej 51A, 9000 Aalborg Sagsnr. 7-21.454 Stort lejemål med gode offentlige transportmuligheder Attraktiv placering

Læs mere

Lejeprospekt. Vedrørende butikslokalet. Dalgas Plads 7 B, 7400 Herning. Velbeliggende butikslokale i butikscenter i Herning Centrum.

Lejeprospekt. Vedrørende butikslokalet. Dalgas Plads 7 B, 7400 Herning. Velbeliggende butikslokale i butikscenter i Herning Centrum. clausen-erhverv.dk, ejendomsmægler, valuar, MDE Lejeprospekt Vedrørende butikslokalet Dalgas Plads 7 B, 7400 Herning Velbeliggende butikslokale i butikscenter i Herning Centrum. Samlet areal inkl. fællesareal:

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Annette Egelund Østergade 5 3200 Helsinge Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over for klagerne

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

Taxbo Bolig & Erhverv Statsaut. ejendomsmæglere MDE og Valuar Gl. Hovedgade 10, P.Box 153, 2970 Hørsholm Fax 45 76 22 44 * Tlf.

Taxbo Bolig & Erhverv Statsaut. ejendomsmæglere MDE og Valuar Gl. Hovedgade 10, P.Box 153, 2970 Hørsholm Fax 45 76 22 44 * Tlf. Taxbo Bolig & Erhverv Statsaut. ejendomsmæglere MDE og Valuar Gl. Hovedgade 10, P.Box 153, 2970 Hørsholm Fax 45 76 22 44 * Tlf. 45 76 66 33 LEJEPROSPEKT Ejendommen set fra indkørslen Ejendom med tilhørende

Læs mere

Matthæusgade 16, 3.th Vesterbro

Matthæusgade 16, 3.th Vesterbro Matthæusgade 16, 3.th Vesterbro Stor hjørnestue Sag: 11301027 edc.dk EDC Poul Erik Bech Statsautoriserede ejendomsmæglere Valuarer MDE Nørre Voldgade 104-1358 København K. Tlf. 33307828-113@edc.dk Lys

Læs mere

Mine muligheder som lejer Hvad kan jeg bruge Grundejernes Investeringsfond til?

Mine muligheder som lejer Hvad kan jeg bruge Grundejernes Investeringsfond til? Mine muligheder som lejer Hvad kan jeg bruge Grundejernes Investeringsfond til? Værktøjer til at skabe sundere boliger Det er vigtigt, at vores boliger er sunde og funktionelle. Som lejer kan du også være

Læs mere

SALGSOPSTILLING. Fuldt udlejet boligudlejningsejendom med 5 lejligheder. Beliggende med udsigt til vandet. Strandvej 14, 4220 Korsør.

SALGSOPSTILLING. Fuldt udlejet boligudlejningsejendom med 5 lejligheder. Beliggende med udsigt til vandet. Strandvej 14, 4220 Korsør. SALGSOPSTILLING Fuldt udlejet boligudlejningsejendom med 5 lejligheder. Beliggende med udsigt til vandet Strandvej 14, 4220 Korsør Sag ERH13103 Ejendommen er meget velholdt - bl.a. nyt tag og vinduer Nem

Læs mere

Boligadministratorerne informerer

Boligadministratorerne informerer Boligadministratorerne informerer Hermed følger Boligadministratorernes nyhedsbrev nr. 3 i 2013. Hvis der er spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet, kan man henvende sig til ens sædvanlige kontaktperson

Læs mere

Udlejningsprospekt Kontorlokaler

Udlejningsprospekt Kontorlokaler HANS PROBST CHRISTIANSHOLMS PARKVEJ 26 2930 KLAMPENBORG TELEFON 39 63 62 58 TELEFAX 39 63 02 38 EMAIL: INFO@HPEJENDOMME.DK GIRO 722-7175 Udlejningsprospekt Kontorlokaler Ny Kongensgade 9, 2.sal 1472 København

Læs mere

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

BoligPortal.dk. Netværksarrangement 9/9 2014. Huslejefastsættelse efter boligreguleringslovens 5, stk. 1 og stk. 2. Advokat Henrik Roslev Østergaard

BoligPortal.dk. Netværksarrangement 9/9 2014. Huslejefastsættelse efter boligreguleringslovens 5, stk. 1 og stk. 2. Advokat Henrik Roslev Østergaard BoligPortal.dk Netværksarrangement 9/9 2014 Huslejefastsættelse efter boligreguleringslovens 5, stk. 1 og stk. 2 Advokat Henrik Roslev Østergaard Ret&Råd Scheibel I/S Slide nr. 1 Tidsplan Før pausen Generelle

Læs mere

Tillykke med den ny bolig

Tillykke med den ny bolig Tillykke med den ny bolig Vi håber, at du og din eventuelle familie bliver glad for den. Men vi ved, at mange små og store ting skal falde på plads, når man flytter ind i en ny bolig. En flytning er sjældent

Læs mere

KONTOR-/KLINIKLEJEMÅL TÆT PÅ RÅDHUSPLADSEN. H.H. Seedorffs Stræde 3-5, 8000 Aarhus C Sag 121295

KONTOR-/KLINIKLEJEMÅL TÆT PÅ RÅDHUSPLADSEN. H.H. Seedorffs Stræde 3-5, 8000 Aarhus C Sag 121295 KONTOR-/KLINIKLEJEMÅL TÆT PÅ RÅDHUSPLADSEN H.H. Seedorffs Stræde 3-5, 8000 Aarhus C Sag 121295 BELIGGENHED OG OMRÅDET Ejendommen er beliggende med en attraktiv placering tæt på Rådhuset og Hovedbanegården,

Læs mere

Djurslands Udlejerforening 20. maj 2015 Ændringer i lejelovgivningen

Djurslands Udlejerforening 20. maj 2015 Ændringer i lejelovgivningen Djurslands Udlejerforening 20. maj 2015 Ændringer i lejelovgivningen Lov nr. 310 af 30. marts 2015 Obligatoriske ind- og fraflytningssyn Vedligeholdelse i lejeperioden Istandsættelse ved fraflytning Obligatoriske

Læs mere

Orientering om ny lejelov (vedtaget)

Orientering om ny lejelov (vedtaget) Orientering om ny lejelov (vedtaget) Der skal fremover både afholdes indflytningssyn og fraflytningssyn. Lejer skal indkaldes, og der skal udarbejdes en rapport. Der kan ikke aftales nyistandsættelse af

Læs mere

Flot nyere butik beliggende i Center Nord

Flot nyere butik beliggende i Center Nord Flot nyere butik beliggende i Center Nord Lejeopstilling Parkering lige uden for døren Sag 862099 Nørrevænget 5B, 8600 Silkeborg Mange anvendelsesmuligheder Lyse udstillingslokaler Lager i kælderen Årlig

Læs mere