Du har brug for os - Vi har brug for dig! Læs om dine medlemsfordele. Interesseorganisation for ejere af udlejningsejendomme - også lokalt -

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Du har brug for os - Vi har brug for dig! Læs om dine medlemsfordele. Interesseorganisation for ejere af udlejningsejendomme - også lokalt -"

Transkript

1 Nyhedsbrev Februar 2014 nr årgang Du har brug for os - Vi har brug for dig! Læs om dine medlemsfordele Interesseorganisation for ejere af udlejningsejendomme - også lokalt Letbanen skal fastholde Aarhus som vækstcenter Midtersiderne lige til at tage ud og give videre: Hjælp os med at blive flere Tlf Generalforsamling 9. april 2014 på Varna Palæet UDLEJERFORENINGEN AARHUS - VI VARETAGER DINE INTERESSER

2 Kursusoversigt Nr. Titel Underviser Dato 1 Nyheds kursus Søren Lyager og Louise Kaczor Gennemgribende moderniserede lejligh. Erik Aagaard Poulsen herunder de nye vilkår jf.lovforslag 3 Bedre lejekontrakter Erik Aagaard Poulsen Kursus om Pcb, bly og asbest Michael Due Flytteopgørelse Louise Kaczor Vedligeholdelsesplaner Michael Due Forbedringsforhøjelser og nye Erik Aagaard Poulsen regler for energisparende foranstaltninger 8 Relevante el-tekniske forhold i en udl.ejd. Thomas Baiemler og Michael Due Regnskab/skat 1.del Hans A. Nielsen og Jan Mehlsen Regnskab/skat 2.del Hans A. Nielsen og Jan Mehlsen INFORMATION Max. deltagerantal til alle kurser: 50 Aftenkurser starter kl og slutter senest kl Alle kurser består af 3 x 50 min. Hvert medlem har ret til 2 deltagere på hvert kursus uden deltagergebyr. For ekstra deltagere og ikke medlemmer betales kr. 250,- pr. kursus. TILMELDING! Din kursustilmelding foretages via vores hjemmeside: ALLE KURSER AFHOLDES PÅ NEDENSTÅENDE ADRESSE Scandic Hotel Aarhus City, Østergade 10, 8000 Aarhus. Telefon Udlejerforeningen Aarhus kurser er en Filial af Danske Udlejeres kursusvirksomhed. KURSUSBEVIS Efter vore kurser udstedes deltagerbeviser til alle som ønsker det. Advokater og revisorer vil således kunne lade vore kurser indgå i deres faglige forpligtelser til kursusdeltagelse. Alle kurser er på 3 lektioner og giver 3 kursuspoint. AFBUD Har du tilmeldt dig et kursus og senere bliver forhindret skal du sende afbud. Det vil give andre mulighed for at deltage i kurset eller modsætningsvis spare foreningen for omkostninger. Bestyrelsen har derfor truffet en principbeslutning om at kurserne fortsat skal være gratis, men at de som bliver forhindret i at møde op og som glemmer at melde afbud vil blive opkrævet et gebyr på kr. 250,- Gældende fra 1. januar UDLEJERFORENINGEN AARHUS Fredensgade 30, 8000 Aarhus C Telefon: UDGIVES AF Udlejerforeningen Aarhus, Redaktionsudvalget ANNONCESALG Gert Hald: Hans Jespersen: / ANNONCEPRISER 1/4 side: kr ,- 1/2 side: kr ,- 1/1 side: kr ,- Du har brug for os - Vi har brug for dig! Yderligere information vedr. deadlines, formater, tekniske specifikationer mv. kan rekvireres hos Gert Hald eller Hans Jespersen. ANSVARSHAVENDE DETTE NUMMER Lars H. Rasmussen Telefon: REDAKTIONSUDVALGET Claus Jespersen, formand Lars H. Rasmussen, redaktør Mogens Weinreich, journalist Hans Jespersen, annoncer Karin Press, foto Niels Meldahl Ole Mathorne Niels Lucassen Redaktionen er afsluttet d Oplag: stk. Næste nummer: Marts 2014 Udlejerforeningen Aarhus Nyhedsbrev sendes til samtlige medlemmer af foreningen. ÅBNINGSTIDER Mandag til torsdag: kl Fredag: kl Medlemmerne er ALTID meget velkomne på kontoret. Forsiden: Dokk1 på Aarhus Havn tager form. Foto: Karin Press Herfra ønsker jeg alle et lidt forsinket godt nytår, og håber I kan se tilbage på et godt og spændende I skrivende stund, er der allerede fuld fart over Udlejerforeningen Aarhus s aktiviteter i Et af de helt store emner i foråret bliver vedtagelsen af Folketingets nye Energisparepakke som, hvis den fremsættes (i skrivende stund er den nemlig ikke blevet fremsat i Folketinget) i sin nuværende udformning vil betyde ændringer for mange af os. Naturligvis skal vi alle spare på energien, og mange af de renoveringsprojekter, jeg ser, bruger da også et større beløb på nye vinduer og isolering, bedre varmeanlæg og installationer med et yderst begrænset strømforbrug, ganske simpelt fordi det er det kunderne efterspørger. Men som sædvanligt, tør man næsten skrive, skal politikerne ind og lave flere love, som gør overblikket endnu mere uoverskueligt. Når loven fremsættes (og jeg er ret sikker på, at den bliver fremsat) vil vi naturligvis forsøge, at informere Jer hurtigst muligt - både via Nyhedsbrevet og hjemmesiden. Mere lokalt bliver 2014 også et spændende år med mange opgaver. Danmark uden affald er en handlingsplan, som regeringen har vedtaget, og som i de nærmeste år skal indkøres i alle kommuner. Hvad planen konkret kommer til at betyde i Aarhus kommune vides ikke endnu. Måske skal vi tilbage til poser i forskellige farver? Skal vi have flere affaldsspande? Kan der findes løsninger, så forbrugerne modtager mindre engangsindpakning? Får lejerne større ejerskab med ordningen, hvis de får regningen direkte og kan se, hvad affaldsbehandling egentlig koster? Og hvad gør vi med alt det affald, som samler sig på fortovet ved de nedgravede containere? Vi vil rigtigt gerne have jeres gode idéer og kommentarer! Ud over affald fortsætter arbejdet med at forstå det nye el-marked. Der er mange forskellige måder, som udlejerne løser det praktiske arbejde omkring el på, og fra el-selskabernes side er der også en lang række forskellige løsninger. Det er desværre på nuværende tidspunkt umuligt at sige, hvad der er rigtigt og forkert. Sæt kryds i kalenderen den 9. april, hvor vi afholder generalforsamling. Med venlig hilsen Claus Jespersen Formand Læs om dine medlemsfordele Interesseorganisation for ejere af udlejningsejendomme - også lokalt - Tlf Hjælp os med at blive flere I dette nummer af Nyhedsbrevet, er midtersiderne lavet som en separat 4-sidet folder - lige til at tage ud og give til et potentielt nyt medlem. Det kan være en kollega, der er udlejer eller måske overvejer at blive det. Det kan også være en af jeres faste håndværksmestre, jeres advokat eller et familiemedlem, som vil have glæde af et eller flere af vores kurser, et godt tilbud fra Alm. Brand Forsikring eller nogle af de andre fordele, som et medlemskab af Udlejerforeningen Aarhus kan byde på. På forhånd: Tusind tak for jeres indsats!

3 Letbanen skal fastholde Aarhus som vækstcenter Den nye rådmand for Teknik og Miljø, Kristian Würtz, beskæftiger sig i en samtale med Nyhedsbrevet med byens fremtidige infrastruktur og største projekter. Af Mogens Weinreich Hellere trængsel end flugt fra byen Kristian Würtz, Rådmand for Teknik og Miljø Det skyldes ikke rene tilfældigheder, at indgangen til rådmand Kristian Würtz kontor på rådhuset domineres af en planche, der viser linjeføringen i den letbane, som er under tilblivelse. Tværtimod kan det betragtes som et markant udtryk for den høje prioritering, letbanen nyder, og som gør genoplivelsen af Aarhus på skinner til et af de betydeligste projekter i den fremtidige infrastruktur. Som politisk ansvarlig for magistratsafdelingen for Teknik og Miljø er letbanen i høj grad noget, der optager Kristian Würtz, som skiftede magistratsafdeling ved årsskiftet. Med sine 33 år, der gør ham til byens yngste rådmand, lå der en vis symbolik i, at han tidligere varetog magistratsafdelingen for Børn og Unge. Når han alligevel føler sig ret tryg ved det nye job, sker det med henvisning til, at han har haft sæde i byrådets tekniske udvalg i fem år. Alligevel er udfordringen til at tage og føle på. I kraft af større synlighed i bybilledet ligger der ikke nogen større overdrivelse i at betegne Teknik og Miljø som øretævernes holdeplads. For de trafikale problemer, som de færreste storbyer kan sige sig fri for, er et tilbagevendende tema, de fleste har en mening om, hvilket til stadighed kommer til udtryk i indlæg i den lokale verdenspresse. Men tilbage til letbanen, hvis etablering ifølge Kristian Würtz bliver en af de betydeligste opgaver i indeværende byrådsperiode, og som han ser frem til at medvirke til at realisere. Kravene til projektets gennemførelse vil melde sig i to henseender, hvilket refererer til såvel det tekniske som det finansielle. I relation til det sidste og måske mest afgørende er letbanens 1. etape iværksat med statslig støtte, hvilket der også bliver behov for i fortsættelsen. Der forestår derfor et betydeligt lobbyarbejde rettet mod Christiansborg, men i denne sammenhæng støtter Kristian Würtz sig til, at der er bred politisk opbakning om letbanen i byrådet. Til og fra havnen Det er intentionen, at når 1. etape er gennemført i 2016, kan vi fortsætte med næste etape i en kontinuerlig proces og derved fastholde den tilvejebragte ekspertise, siger Kristian Würtz, som er ret overbevist om, at letbanen vil medvirke til at lette trafikpresset i midtbyen. Dette med henvisning til, at mange bilister vil beholde vognen i garagen og benytte sig af letbanen, når de skal på arbejde. Hermed være dog ikke sagt, at trafikproblemerne totalt vil forsvinde, men som rådmanden udtrykker det: Hellere trængsel end flugt fra byen. I forlængelse af denne konstatering peger Kristian Würtz på vigtigheden af at fastholde Aarhus som landets største vækstcenter sammen med København. Udfordringen ligger i at opretholde en balance, som består i at lede en del af trafikken uden om bymidten uden at affolke denne. Dette kompromis bringer ikke mindst havneområdet ind i billedet. Rådmanden medgiver, at det ikke er verdens letteste opgaver for bilister at komme til og fra havnen via Nørreport, men understreger samtidig havnens vitale betydning for byen. Trafikken gennem Havnegade udgør et tilbagevendende kritikpunkt, som ikke er blevet mindre udtalt efter at vejbanen er blevet indsnævret for at giver plads til letbanen. Der er derfor behov for at praktisere det muliges kunst, som ligger i at begrænse trafikken i Midtbyen og få den ført rundt om byen ad Ringgade og -vej, anfører chefen for Teknik og Miljø. De ømme punkter Mens letbanens etablering synes at forløbe planmæssigt, ligger det mere tungt med et andet trafikalt projekt, som ligger mere eller mindre underdrejet. Indtil videre blokerer den manglende finansiering for den tunnel under Marselis Boulevard, som skal lede den tunge trafik til og fra østhavnen. Også her handler det om at sikre byens fortsatte vækst, som ifølge Kristian Würtz er afhængig af tunnellens virkeliggørelse. For at finansiere projektet er der talt om et medspil fra såvel stat som EU, men indtil videre er pengene udeblevet. Alternative muligheder kan ligge i både dækningsafgifter og frikøb af hjemfaldsklausuler primært i forstæderne, men disse indtægter ligger noget ud i fremtiden. Så efter Kristian Würtzs udsagn er man endnu engang gået i tænkeboks. Til de ømme punkter hører også Aarhus Lufthavns aktuelle situation med reduceret trafik og underskud. Her knytter rådmanden forhåbninger til, at en ny ledelse vil være i stand til at vende udviklingen. Det tilbagevendende tema om at anlægge en ny lufthavn vest for Aarhus føler han ikke trang til at ytre sig om. Derimod giver Kristian Würtz sin fulde støtte til den netop vedtagne togfond, som blandt andet vil indebære, at der kun bliver to timers kørsel mellem landets to største byer. Aftalen betyder et fantastisk løft for togtrafikken i Danmark. Folketinget har taget et stort og vigtigt skridt i retning af en forbedret kollektiv trafik, mener rådmanden, som samtidig glæder sig over elektrificering af skinnenettet. Han betegner også en nærbane mellem Aarhus og Silkeborg, der indgår i det samlede projekt som et vigtigt element i den fremtidige letbane. Derimod indgår en hurtigere forbindelse sydpå til Hamborg ikke i den foreløbige plan, hvilket Kristian Würtz beklager. Strømmen er vendt En Kattegat-forbindelse, der i givet fald vil gøre det muligt at køre fra Aarhus til København på en time, nyder hans fulde støtte og vil i hans udlægning skabe et nyt Danmarkskort. Men den politiske debat, som planen allerede har affødt, indikerer, at en afgørelse ikke ligger omkring hjørnet. Inden taletiden overskrides, når rådmanden også at knytte visse forventninger til den fremtidige udnyttelse af godsbaneterrænet og glæde sig over opførelsen af en ny arkitektskole, samt ungdomsboliger og boliger i Ådalen, området fra Godsbanen og gennem Åbyhøj. Og endelig hæfter han sig ved, at mens unge familier siden 60 erne flyttede ud i parcelhuse i forstæderne, synes strømmen nu at gå den modsatte vej, hvilket ikke kan undgå at påvirke efterspørgslen på boliger i det centrale Aarhus. Han ønsker sig af samme grund en tættere dialog med investorer og bygherrer. Hvis den aftalte tidsramme havde tilladt det, ville vi gerne have været omkring udlejerrelaterede emner som paragraf 14-forbud, parkeringszoner i forbindelse med nybyggeri samt tempoet - eller mangel på samme - i behandlingen af byggetilladelser og lokalplaner. Men inden vi bryder op fra værelse 492, hvor Kristian Würtz residerer, stiller han sig imødekommende med hensyn til at deltage i et forårsmøde med Udlejerforeningen Aarhus bestyrelse, hvilket man gerne må notere sig på rette sted

4 TAG UD OG GIV VIDERE TAG UD OG GIV VIDERE TAG UD OG GIV VIDERE TAG UD OG GIV VIDERE BOLIGUDLEJNINGSEJENDOMME Du har brug for os - Vi har brug for dig! Læs om dine medlemsfordele BOLIGUDLEJNINGSEJENDOM CHARMERENDE MIDTBY EJENDOM NYHED! OTTE RUDS GADE 7 AARHUS N. En flot og præsentabel ejendom, med dejlig lukket gårdhave og tagterrasse for øverste lejlighed. Ejendommen består af 10 stk. attraktive bolig lejemål, som fordeler sig fra 43 m 2 til og 127 m 2, med en gennemsnitlig husleje på ca. kr. 784,- pr. m 2 pr. år + forbrug. Købesum: Pris pr. m 2 ca BEMÆRK HUSLEJE KUN 784 KR. PR. M 2 SØGES: Boligudlejningsejendomme søges til købestærke kunder. KONTAKT OS PÅ TLF NYHED! Sagsnr.: Købesum: Boligareal: 724 m 2 Sagsnr.: SJÆLLANDSGADE 25 AARHUS C. Særdeles velbeliggende udlejningsejendom i Sjællandsgade med ganske kort afstand til ALT - Universitetet, gågaderne, Latinerkvarteret mv. Ejendommen der består at 5 boliglejemål fremtræder udvendigt i pæn stand med bla. facader og vinduer nymalet i Forrentning: 3,94% Boligareal: 382 m 2 Interesseorganisation for ejere af udlejningsejendomme - også lokalt - Allan Nørgaard Indehaver Erhverv Statsaut. ejendomsmægler MDE, HD (A) Lars Ørbæk Indehaver Erhverv Ejendomsmægler Peter Fredberg Indehaver Erhverv Erhvervsrådgiver HD (A) Carsten D. Sørensen Statsaut. ejendomsmægler MDE, HD (A) Erhverv Anders H. Rom Statsaut. ejendomsmægler & Valuar MDE Erhverv Heidi Thybo Erhvervskoordinator Erhverv Hasserisvej Aalborg Tlf Erhvervschef Inga Dombrowski Tlf Erhvervschef Thomas Röck Tlf Tlf

5 Udlejer du en bolig - eller et erhvervslokale? Og er du blevet overrasket over lovgivning eller økonomi? Så er et medlemskab af Udlejerforeningen Aarhus noget for dig! Vi er lokalt forankret med kontor i Aarhus centrum og er godt på vej mod medlem nummer 1000! Hovedparten afvores medlemmer er private udlejere og virksomheder med 1 og til over 1000 lejligheder, derudover er der en stor mængde af professionelle aktører på ejendomsmarkedet, herunder advokater, revisorer, banker, kreditforeninger og ejendomsadministratorer mfl. Her er de mange medlemsfordele vi kan tilbyde dig: Relevante nyheder Som medlem af Udlejerforeningen Aarhus modtager du foreningens eget Nyhedsbrev 6 gange årligt og Danske Udlejeres medlemsblad 10 gange årligt. I disse blade findes orientering om diverse forhold vedrørende det at være ejer af fast ejendom og i særdeleshed om lejeret. Læs meget mere om os på Forsikringer Medlemmer får desuden tilbud om fordelagtige forsikringer via forsikringsordningen. Kurser Udlejerforeningen Aarhus, såvel som Danske Udlejere, tilbyder en række kurser til deres medlemmer. Hovedparten af vore kurser er inkluderet i kontingentet. Gratis lejeportal Som medlem har du mulighed for at oprette gratis annoncer på Danske Udlejeres lejeportal. Gratis rådgivning Udlejerforeningen Aarhus har ligeledes etableret en mulighed for, at den enkelte udlejer kan få en hurtig telefonisk afklaring, hvis der opstår et praktisk udlejerspørgsmål. Ordningen dækker ikke sagsbehandling. Årskontingent Ejerforeninger...kr. 800,- Udlejere, 1-6 lejligheder...kr. 800,- Udlejere, 7-35 lejligheder...kr ,- Udlejere, 36+ lejligheder...kr ,- Rådgivere...kr ,- Udlejerforeningen Aarhus varetager de private udlejeres interesser. Vi glæder os til at møde dig. Med venlig hilsen Claus Jespersen Formand Medlemsfordele Fordelagtig forsikring Kurser, gratis for medlemmer Gratis rådgivning Relevante nyheder Gratis lejeportal Formularsamling Nyhedsbrev fra Udlejerforeningen Aarhus, 6 x årligt Magasinet fra Danske Udlejere 10 x årligt Tilskud til principielle retssager Indmeldelse kan ske via eller på tlf

6 TAG UD OG GIV VIDERE TAG UD OG GIV VIDERE TAG UD OG GIV VIDERE TAG UD OG GIV VIDERE Indkaldelse til GRUNDEJERNES FORSIKRINGSORDNING DIN FORSIKRINGSKONTAKT Erhvervsassurandør Henrik Andersen Alm. Brand Århus Tlf Mail: Yderligere oplysninger om forsikringsordningen kan fås ved henvendelse til: James Andersen, Herning tlf Leon Vetter, Grenaa tlf Danske Udlejere, Århus tlf BONUSORDNING Ved er areal der samlet overstiger kvm. ydes følgende bonus: kvm.: 10% kvm.: 15% kvm.: 20% kvm.: 25% over kvm.: 40% Udbetaling af bonus forudsætter en skadeprocent under 40. ALM. SUND FORNUFT AFTENENS PROGRAM Generalforsamling 9. april 2014, Varna Palæet, Ørneredevej 3, 8000 Aarhus C Ordinær generalforsamling 18:10 Faglig information 18:30 Spisning (OBS! Tilmelding nødvendig) 20:30 Underholdning med Jacob Haugaard. Komiker og tidl. politiker. TILMELDING Der er plads til 150 spisende gæster, hvorfor tilmelding (der er bindende) til spisning efter generalforsamlingen sker ved: 1. Send mail til: Anfør: Medlemsnummer, navn og tlf. nummer. 2. eller ring på Foto: rais foto BEMÆRK! Efter først til mølle princippet. Sidste frist den 2. april 2014 Telefonisk medlemsservice tilbydes gratis uafhængigt af kontorets åbningstid Lejeret og ejendomsjura Søren Lyager, Advokat Erik Aagaard Poulsen, Advokat Skat Hans Anton Nielsen, Statsaut. revisor Salg, vurdering og administration Peter Lautrup, Direktør, EA Gert Sauer Lars H. Rasmussen, Direktør Flemming Mørk Pedersen, Statsaut. ejend.mægler, MDE Praktiske og tekniske grundejerforhold Michael Due, Rådgivende ingeniør Hans Jespersen, Direktør Henning Poulsen, Civilingeniør Jørgen Stounberg, Ingeniør Kontorets åbningstider: Mandag til torsdag: kl / fredag: kl for telefoniske og personlige henvendelser. Medlemsfordele Magasinet, Danske Udlejere 10x årligt Nyhedsbrevet, Udlejerforeningen Aarhus 6x årligt Aktuelle kurser og møder Telefonisk rådgivning Lejekontrakter og blanketter mv. - gratis til kopiering Tilskud til principielle retssager Fordelagtig forsikringsordning med retshjælpsdækning Yderligere oplysninger på Tlf DAGSORDEN IFØLGE VEDTÆGTERNE: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det foregående kalenderår 3. Aflæggelse af regnskab for det foregående kalenderår 4. Forelæggelse af budget, herunder godkendelse af kontingent og restancegebyr 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg af formand, når han er på valg 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen og 2 suppleanter 8. Valg af revisor og 1 suppleant 9. Eventuelt NOTER TIL DAGSORDENEN: Ad 6. Valg af formand Ikke på valg. BESTYRELSEN BESTÅR AF: Formand Direktør Claus Jespersen Næstformand Direktør Lars H. Rasmussen Kasserer Ejendomsadm. Michael Graff Nielsen Advokat Søren Lyager Advokat Erik Aagaard Poulsen Civilingeniør Henning Poulsen Direktør Peter Lautrup Ingeniør Jørgen Stounberg Ad 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen og 2 suppleanter Bestyrelsen består af 7 til 10 medlemmer incl. formanden. Medlemmerne af bestyrelsen vælges for 2 år og suppleanter vælges for 1 år. Bestyrelsen: På valg er Lars H. Rasmussen, Henning Poulsen, Peter Lautrup og Jørgen Stounberg, som alle er villige til genvalg. Bestyrelsen foreslår genvalg. Suppleanter: Michael Due og Karin Press er på valg og er begge villige til genvalg. Bestyrelsen foreslår genvalg. Ad 8. Valg af revisor og 1 suppleant Bestyrelsen foreslår genvalg af Revisionsfirmaet RSMplus. Der vælges ikke suppleant. UDVALGSFORMÆND: Økonomiudvalg Direktør Claus Jespersen Redaktionsudvalg Direktør Lars H. Rasmussen Kursusudvalg Advokat Erik Aagaard Poulsen Vel mødt 7

7 NYHED AARHUS NYT februar 2014 Flot og charmerende boligudlejningsejendom Beliggende i Ø-gade kvarteret centralt i Aarhus Indeholder 5 lejligheder og 1 kælderlejemål Etageareal: 474 m² Grundareal: 231 m² Kontantpris kr Startforrentning 3,94 % Intelligente fjernaflæsningsmålere Forbrugsværdier og analyser Målermonitorering - tlf.: Målere og løsninger der lever op til de nye krav fra EU - og mere til Nybolig Erhverv Vi søger boligudlejningsejendomme til salg Nybolig Erhverv Aarhus oplever en fortsat stor efterspørgsel på boligudlejningsejendomme. I 2012 solgte vi et større antal ejendomme og søger nu flere til salg til kapitalstærke købere. Aarhus har et meget stærkt lejemarked, som er stigende, hvilket betyder, at investeringen i boligudlejningsejendomme i Aarhus er meget sikkert, der medfører en større efterspørgsel end udbud. Vi sætter pris på at have overblik over detaljerne, når vi prissætter ejendommene, idet det er vores opfattelse, at et grundigt forarbejde giver et bedre salg. Få en gratis og uforpligtende salgsvurdering. Nybolig Erhverv Aarhus Europaplads Aarhus Aarhus C C Tlf. Tlf Bavnehøjvej Grenaa Grenaa Tlf. Tlf En En del En del En del af del af en af en af landsdækkende kæde kæde med med internationale med relationer relationer nyboligerhverv.dk/aarhus Kontakt valuar Gunnar Broholm tlf Få en gratis og uforpligtende salgsvurdering af din boligudlejningsejendom. Kontakt valuar Gunnar Broholm Lever din ejendom op til lovgivningen? Der forventes, at der indenfor kort tid, træder nye regler i kraft. Lejerne har herefter krav på adgang til løbende forbrugsværdier. Det betyder at manuelle målere (bl.a. fordampningsmålere) skal udskiftes til intelligente fjernaflæsningsmålere. Det nye EUdirektiv blev vedtaget i efteråret Focus på ressourcer Nyt website /nyboligerhverv.dk Kontakt: Jan Poulsen Kirkebæk og Erik Andresen for en drøftelse af dine muligheder for et optimalt salg. Kommuner står fortsat bag Aarhus Lufthavn De fem kommuner, der i fællesskab ejer Aarhus Lufthavn indskyder ny kapital, som samlet set udgør 17 mio. kroner. På vegne af ejerne bag Aarhus Lufthavn A/S oplyser borgmester Jacob Bundsgaard, Aarhus Kommune, følgende: På mødet i ejerkredsen i dag indkaldt på baggrund af den økonomiske situation - er der enighed om, at kommunerne fortsat står bag aftaler, der sikrer lufthavnens fortsatte drift. Dette indbefatter, at kommunerne i fællesskab indskyder ny kapital, som samlet set udgør 17 mio. kroner. Samtidig er der enighed om at indkalde til generalforsamling i foråret med henblik på at træffe beslutninger for fremtiden for Aarhus Lufthavn A/S på baggrund af mulige investeringsscenarier. Aarhus Lufthavn A/S ejes af Aarhus, Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs Kommuner. - Aarhus Kommune får afslag på lånedispensation Borgmesteren vil samle partierne bag aftalen om en Marselistunnel efter, at Økonomi- og Indenrigsministeren har givet afslag på dispensation fra lånerammen i perioden til finansiering af tunnellen. Aarhus Kommune har fra Økonomi- og Indenrigsministeren modtaget afslag på dispensation fra lånerammen i perioden til finansiering af Marselistunnellen. Ministeren bekræfter dermed tidligere afslag, og har altså ikke fundet mulighed for at give en lånedispensation trods byrådets henvendelse af 21. oktober. Ministeren henviser i sit svar til, at lånerammerne er et-årige, og der er mulighed for at søge igen i forhold til de puljer, der måtte blive afsat i kommende økonomiaftaler. Borgmester Jacob Bundsgaard udtaler: Det er særdeles utilfredsstillende, at vi ikke kan få et klart tilsagn fra Regeringen om en flerårig låneadgang til et projekt af denne ekstraordinære karakter. Jeg har forståelse for, at den ønskede låneadgang ikke kan rummes i de beskedne puljer, der er afsat. Men jeg har ikke forståelse for, at Regeringen ikke kan lægge sig i selen for at finde en løsning, der sikrer en rimelig lånefinansiering for et projekt af denne karakter, som vi prioriterer så højt, og som jo også har Regeringens positive bevågenhed. Jeg vil derfor nu samle partierne bag aftalen om en Marselistunnel for at drøfte, hvordan vi kan håndtere situationen. - Parkeringsregler for erhvervslivet justeres Den nye erhvervsparkeringsordning bliver justeret. Nu vil det være muligt at købe et erhvervsparkeringskort til en virksomheds køretøjer på de såkaldte papegøjeplader (gul-hvid-plader) samt køretøjer på hvideplader. Det har byrådet netop sagt ja til. I marts i år vedtog Aarhus Byråd indstillingen om den nye parkeringspolitik. I forlængelse heraf blev der indført ny administrativ praksis for erhvervelse af kort til de forskellige parkeringsordninger, herunder beboerparkering, erhvervskort m.v. Det har efterfølgende vist sig, at erhvervsparkeringsordningen indebar nogle uhensigtsmæssigheder for især de mindre erhvervsdrivende. Denne type virksomheder benytter sig i et vist omfang af hvidplade biler i forbindelse med erhvervet. For at kunne få et erhvervsparkeringskort har det indtil nu været et krav, at bilen skal have gule plader, og dette har fået en utilsigtet virkning over for flere virksomheder. Det har vist sig, at rigtig mange handlende og mindre erhvervsdrivende er blevet ramt af de nye regler. Vi har lyttet til kritikken og handlet hurtigt ved at justere reglerne. Nu kan de handlende med biler på hvide plader og papegøjeplader fokusere på fortsat at passe deres forretning, udtaler rådmand Bünyamin Simsek. Erhvervsvirksomheder med adresse i et af beboerparkeringsområderne - undtagen beboerparkeringsområdet i City - kan nu erhverve op til fem erhvervsparkeringskort til biler, hvor virksomheden enten står som ejer eller bruger på køretøjets registreringsattest. Da det er en erhvervsparkeringsordning begrænses kortet - af hensyn til beboerne i området - så det gælder i tidsrummet kl på hverdage og kl om lørdagen. Den nye ordning indføres som en 2-årig forsøgsperiode og vil blive evalueret medio Biomassefyret kraftvarmeværk skal være klar i 2016 Aarhus Kommune skal have et biomassefyret kraftvarmeværk. Det vil give aarhusianerne 20 procent af deres fjernvarme uden brug af fossile brændsler. Planen om et biomassefyret kraftvarmeværk, der kan give aarhusianerne 20 procent af deres fjernvarme uden fossile brændsler, er en af de helt store brikker i Klimavarmeplanen og i kommunens arbejde med at blive CO2-neutral i Det er planen, at vi skal begynde at bygge til næste sommer, så anlægget er klar til fyringssæsonen i CO2-neutral varmeproduktion Det biomassefyrede kraftvarmeværk er et led i Aarhus Kommunes Klimavarmeplan, hvor fjernvarmeproduktionen skal omlægges til CO2-neutral fjernvarmeproduktion. Anlægget designes til fyring med halm, og i år med for lidt halm kan der fyres med træflis sammen - Udsigtstårn bliver nyt hot spot og opholdssted på Aarhus Ø Det bliver arkitekt Dorte Mandrups overbevisende forslag til et udsigtstårn på Aarhus Ø, som skal realiseres. Det blev afsløret på et pressemøde, hvor fem fornemme forslag til et nyt udsigtstårn blev fremvist. Fem af landets fremmeste arkitekter har hver givet deres stærkt personlige og dybt professionelle bud på et udsigtstårn til den nye havnebydel Aarhus Ø. Med et arkitektonisk dream team bestående af Dorte Mandrup, Mette Wienberg, Bjarke Ingels, Kim Holst og Mikkel Frost har dommerkomitéen været på en både svær og spændende rejse frem mod at kunne udpege et vinderprojekt. Alligevel var dommerne ikke i tvivl om, at ét projekt samlet set er et så begavet arkitektonisk bud på den stillede opgave, at en enig dommerkomité kunne pege på Dorte Mandrups projekt: Udsigtstårnet er med et sikkert arkitektonisk greb formet som en spændingsfuld bymæssig skulptur med markant arkitektonisk signalværdi. Den ekspressive form vil på distancen fungere fint som bydelens fikspunkt. På klods hold vil udsigtstårnet med sin inviterende arkitektur fungere som et sted, hvor byens borgere har lyst til at slå sig ned, argumenterer dommerkomitéen blandt andet i sin betænkning. Dorte Mandrups udsigtstårn består af en hvid stålkonstruktion, som tænkes fremstillet på et skibsværft. Udsigtstårnet bevæger sig fra kajkanten op til en fremskudt balkon ude over Bassin 7. Herfra går turen videre opad og tilbage ind over land til en rummelig platform med ly for vejrliget. Bevægelsen fra mellemreposet til udsigtsplatformen i 7.5 meters højde er formet som en indbydende trappe, som fint kan fungere som siddepladser i første parket med udsigt til Bassin 7 og bugten i wide screen format. Udvalgt af Niels Lucassen 8 9

8 GRUNDEJERNES FORSIKRINGSORDNING DIN FORSIKRINGSKONTAKT Erhvervsassurandør Henrik Andersen Alm. Brand Århus Tlf Mail: Yderligere oplysninger om forsikringsordningen kan fås ved henvendelse til: James Andersen, Herning tlf Leon Vetter, Grenaa tlf Danske Udlejere, Århus tlf BONUSORDNING Ved er areal der samlet overstiger kvm. ydes følgende bonus: kvm.: 10% kvm.: 15% kvm.: 20% kvm.: 25% over kvm.: 40% Udbetaling af bonus forudsætter en skadeprocent under 40. Du har brug for os - Vi har brug for dig! Læs om dine medlemsfordele Interesseorganisation for ejere af udlejningsejendomme - også lokalt - Tlf Hov! Huskede du at tage midtersiderne ud? I dette nummer af Nyhedsbrevet, er midtersiderne lavet som en separat 4-sidet folder - lige til at tage ud og give til et potentielt nyt medlem. Det kan være en kollega, der er udlejer eller måske overvejer at blive det. Det kan også være en af jeres faste håndværksmestre, jeres advokat eller et familiemedlem, som vil have glæde af et eller flere af vores kurser, et godt tilbud fra Alm. Brand Forsikring eller nogle af de andre fordele, som et medlemskab af Udlejerforeningen Aarhus kan byde på. ALM. SUND FORNUFT På forhånd: Tusind tak for jeres indsats! Claus Jespersen, Formand Telefonisk medlemsservice tilbydes gratis uafhængigt af kontorets åbningstid LAD OS REGNE DET UD... - OG GivE DEN RiGTiGE RåDGivNiNG Arne Elkjær A/S er en rådgivende ingeniørvirksomhed med 17 kvalificerede og engagerede medarbejdere som samlet dækker over alle ingeniørmæssige fagområder inden for byggeri- og anlægsarbejder. Hos os kan du få udført alt fra mindre tilsyns- og projekteringsopgaver inden for et enkelt fagområde til store, totale anlægs- og byggeprojekter. vi rådgiver inden for alle former for byggeri- og anlægsarbejder - såsom konstruktionerr, VVS installationer, ventilation, el-installationer samt anlægsarbejder med veje og kloakker. Vi bistår med bygherrerådgivning, projektering, konstruktionsberegninger og energimærkninger og mange andre ting ved større opgaver. Vi har stor erfaring med beregninger vedrørende montering af altaner - ligesom vi yder tilsyn med énfamiliehuse og udarbejder tilstandsrapporter. Uanset din opgave og dens størrelse sætter vi en stor ære i at levere rådgivning af høj kvalitet, til den aftalte tid - og pris. Ring til os på tlf og få et uforpligtende tilbud - eller se mere på vores hjemmeside Bredskifte Allé 7, 8210 århus v, tlf Arne Elkjær A/S er medlem af Foreningen af Rågivende Ingeniører Lejeret og ejendomsjura Søren Lyager, Advokat Erik Aagaard Poulsen, Advokat Skat Hans Anton Nielsen, Statsaut. revisor Salg, vurdering og administration Peter Lautrup, Direktør, EA Gert Sauer Lars H. Rasmussen, Direktør Flemming Mørk Pedersen, Statsaut. ejend.mægler, MDE Praktiske og tekniske grundejerforhold Michael Due, Rådgivende ingeniør Hans Jespersen, Direktør Henning Poulsen, Civilingeniør Jørgen Stounberg, Ingeniør Medlemsfordele Magasinet, Danske Udlejere 10x årligt Nyhedsbrevet, Udlejerforeningen Aarhus 6x årligt Aktuelle kurser og møder Telefonisk rådgivning Lejekontrakter og blanketter mv. - gratis til kopiering Tilskud til principielle retssager Fordelagtig forsikringsordning med retshjælpsdækning. Kontorets åbningstider: Mandag til torsdag: kl / fredag: kl for telefoniske og personlige henvendelser. Retningslinjer for gratis rådgivning Har du et spørgsmål til en af eksperterne i vores spørgepanel, kan du få et gratis råd ved enten at ringe eller maile det til Udlejerforeningen eller den pågældende direkte. Spørgsmålet skal kunne besvares umiddelbart uden gennemgang af bilag og egentlig sagsbehandling, idet man ellers må påregne at blive henvist til at søge betalt rådgivning. Hvis du kontakter en af eksperterne direkte, skal du med det samme oplyse, at henvendelsen sker som medlem af Udlejerforeningen Aarhus. Dine spørgsmål bliver besvaret hurtigst muligt og normalt inden forløbet af 5 arbejdsdage bortset fra ferieperioder, hvor svartiden kan være længere. Under hensyn til at besvarelsen af dit spørgsmål er gratis, og at det udelukkende gives på grundlag af de kortfattede oplysninger, som du selv giver rådgiveren fraskriver både Udlejerforeningen og rådgiveren sig ethvert ansvar som følge af svaret. Tlf

9 Brug for service inden for el og hvidevarer? Skal de eksisterende elektriske installationer serviceres, eller overvejer I at bygge nyt? Viby El-værk udfører el-opgaver af enhver art. Vi kan hjælpe dig med: Service og vedligeholdelse på elektriske installationer Renovering og ombygning i lejligheder, hele opgange og huse m.m. Reparationer og vedligeholdelse af hvidevarer m.m. Nybyggeri og midlertidige installationer Installation af varmepumper og solceller Grøn energi og energibesparelser Gør det ordentligt Brug Viby El-værk Vi har 100 års erfaring. Viby El-værk Skanderborgvej 180, 8260 Viby J. Telefon: Mail: Hvad vil du helst være....til salg - eller helt solgt? Oplev forskellen på TIL SALG og! Ejer du en boligudlejningsejendom, så sælger vi den for dig. Timingen er rigtig nu. Vi har mange kunder, der efterspørger boligudlejningsejendomme. Det betyder, at vi hurtigt sælger de ejendomme, vi får til salg. Vores styrker er Dine fordele: Du får Danmarks største og mest solide ejendomsmæglerfirma i ryggen Salget bliver varetaget af erfarne specialister i salg af boligudlejningsejendomme Stort landsdækkende kartotek med interesserede købere Frederiks Allé 60, Aarhus Mejlgade 17, Aarhus Klostergade 52, Aarhus Ny Munkegade 28, Aarhus C Ring til os og lad os få en snak om salg af din ejendom:

UDLEJERFORENINGEN AARHUS - VI VARETAGER DINE INTERESSER

UDLEJERFORENINGEN AARHUS - VI VARETAGER DINE INTERESSER Nyhedsbrev August 2014 nr. 4 15. årgang Efterårets kurser Se midtersiderne UDLEJERFORENINGEN AARHUS - VI VARETAGER DINE INTERESSER Nyhedsbrev August 2014 nr. 4 15. årgang Du har brug for os - Vi har brug

Læs mere

Nyhedsbrev. 4-5 Aarhus vokser og vokser - blandt andet mod vest. 7 En 3. halvleg i selskab med tusindkunstneren Haugaard

Nyhedsbrev. 4-5 Aarhus vokser og vokser - blandt andet mod vest. 7 En 3. halvleg i selskab med tusindkunstneren Haugaard Nyhedsbrev Marts 2014 nr. 2 15. årgang 4-5 Aarhus vokser og vokser - blandt andet mod vest 7 En 3. halvleg i selskab med tusindkunstneren Haugaard 11 Foran et gensyn med Varna Palæet Generalforsamling

Læs mere

Nyhedsbrev. 5 Lisbjerg åbner mulighed for et boligsamarbejde. 13 Nye regler for anmeldelser af flytninger fra 1. marts 13

Nyhedsbrev. 5 Lisbjerg åbner mulighed for et boligsamarbejde. 13 Nye regler for anmeldelser af flytninger fra 1. marts 13 Nyhedsbrev Oktober 2013 nr. 5 14. årgang 5 Lisbjerg åbner mulighed for et boligsamarbejde 7 Flere ungdomsboliger ventes opført af private 13 Nye regler for anmeldelser af flytninger fra 1. marts 13 UDLEJERFORENINGEN

Læs mere

Generalforsamling. Februar 2015 nr. 01 16. årgang. 4 Da der blev ruttet med kvadratmetrene. generalforsamling. 9. april 2015

Generalforsamling. Februar 2015 nr. 01 16. årgang. 4 Da der blev ruttet med kvadratmetrene. generalforsamling. 9. april 2015 udlejerforeningen aarhus - vi varetager dine interesser Februar 2015 nr. 01 16. årgang 4 Da der blev ruttet med kvadratmetrene 7 Generalforsamling 9. april 2015 10 Kære hr. Boligminister Lovforslag nr.

Læs mere

Nyhedsbrev. Efterårets kurser Se midtersiderne. 23 66 65 62 klintrupmalerfirma.dk SVANE ÅRHUS PERSONLIGT OG PROFFESIONELT

Nyhedsbrev. Efterårets kurser Se midtersiderne. 23 66 65 62 klintrupmalerfirma.dk SVANE ÅRHUS PERSONLIGT OG PROFFESIONELT SVANE ÅRHUS PERSONLIGT OG PROFFESIONELT Skal vi sælge, udleje eller vurdere din ejendom? Henton Erhvervsmægler A/S varetager på mægler basis alle typer opgaver i hele Jylland. Herunder: Salg af alle former

Læs mere

Nyhedsbrev. 4-5 Målet er 1000 medlemmer 7 Ny lejelov på vej? 11 Anmeldelser af til- og fraflytninger til Elselskaber. Maj 2014 nr. 3 15.

Nyhedsbrev. 4-5 Målet er 1000 medlemmer 7 Ny lejelov på vej? 11 Anmeldelser af til- og fraflytninger til Elselskaber. Maj 2014 nr. 3 15. Nyhedsbrev Maj 2014 nr. 3 15. årgang 4-5 Målet er 1000 medlemmer 7 Ny lejelov på vej? 11 Anmeldelser af til- og fraflytninger til Elselskaber UDLEJERFORENINGEN AARHUS - VI VARETAGER DINE INTERESSER Du

Læs mere

UDLEJERFORENINGEN AARHUS - VI VARETAGER DINE INTERESSER

UDLEJERFORENINGEN AARHUS - VI VARETAGER DINE INTERESSER Nyhedsbrev December 2013 nr. 6 14. årgang Forårets kurser Se midtersiderne UDLEJERFORENINGEN AARHUS - VI VARETAGER DINE INTERESSER BOLIGUDLEJNINGSEJENDOMME Nyhedsbrev December 2013 nr. 6 14. årgang PERFEKT

Læs mere

UDLEJERFORENINGEN AARHUS - VI VARETAGER DINE INTERESSER

UDLEJERFORENINGEN AARHUS - VI VARETAGER DINE INTERESSER Nyhedsbrev December 2013 nr. 6 14. årgang Efterårets kurser Se midtersiderne UDLEJERFORENINGEN AARHUS - VI VARETAGER DINE INTERESSER BOLIGUDLEJNINGSEJENDOMME Nyhedsbrev December 2013 nr. 6 14. årgang PERFEKT

Læs mere

UDLEJERFORENINGEN AARHUS - VI VARETAGER DINE INTERESSER

UDLEJERFORENINGEN AARHUS - VI VARETAGER DINE INTERESSER Nyhedsbrev December 2014 nr. 6 15. årgang Forårets kurser Se midtersiderne UDLEJERFORENINGEN AARHUS - VI VARETAGER DINE INTERESSER VIDSTE DU AT CBRE HAR STOR ERFARING MED SALG AF BOLIGUDLEJNINGSEJENDOMME

Læs mere

Nyhedsbrev. 4-5 Overdragelse af lejemål uden istandsættelse. 7-9 Energisparepakken Luftsteg og vindfrikadeller? 14-15 Åbyen - en By i Byen

Nyhedsbrev. 4-5 Overdragelse af lejemål uden istandsættelse. 7-9 Energisparepakken Luftsteg og vindfrikadeller? 14-15 Åbyen - en By i Byen Nyhedsbrev Oktober 2014 nr. 5 15. årgang 4-5 Overdragelse af lejemål uden istandsættelse 7-9 Energisparepakken Luftsteg og vindfrikadeller? 14-15 Åbyen - en By i Byen UDLEJERFORENINGEN AARHUS - VI VARETAGER

Læs mere

marts 2015 nr. 02 16. årgang

marts 2015 nr. 02 16. årgang udlejerforeningen aarhus - vi varetager dine interesser marts 2015 nr. 02 16. årgang 4 Aarhus - en by med plads til alle 7 Svinenes by? 10 Arbejderkvarteret blev fortrængt af akademikere 15 Aarhus præmierer

Læs mere

maj 2015 nr. 03 16. årgang

maj 2015 nr. 03 16. årgang udlejerforeningen aarhus - vi varetager dine interesser maj 2015 nr. 03 16. årgang 4 Hemse Skal hemse medregnes i det lejebærende areal for beboelsesejendomme? 8 Det gør ikke noget, bare kagen bliver stående...

Læs mere

DANSKE UDLEJERE. Hvad gør udlejer... Når han skal indgå en boliglejekontrakt MAGASINET ENERGI ENERGIMÆRKNING ENERGIRENOVERINGER

DANSKE UDLEJERE. Hvad gør udlejer... Når han skal indgå en boliglejekontrakt MAGASINET ENERGI ENERGIMÆRKNING ENERGIRENOVERINGER VI VARETAGER DE PRIVATE UDLEJERES INTERESSER MAGASINET DANSKE UDLEJERE FEBRUAR 2015 47. ÅRGANG 1 ENERGI ENERGIMÆRKNING ENERGIRENOVERINGER Hvad gør udlejer... Når han skal indgå en boliglejekontrakt 3 4-5

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

03 Det var SÅ koldt derude... 14 Skal du sælge din lejlighed..? 18 Én gang i timen opstår en brand i Danmark. November 2010

03 Det var SÅ koldt derude... 14 Skal du sælge din lejlighed..? 18 Én gang i timen opstår en brand i Danmark. November 2010 andelsboliger og ejerlejligheder 03 Det var SÅ koldt derude... 14 Skal du sælge din lejlighed..? 18 Én gang i timen opstår en brand i Danmark November 2010... en del af Dan-Ejendomme as Leder Ordentlighed

Læs mere

Nybyggere side 12 Plads til at leve side 14

Nybyggere side 12 Plads til at leve side 14 LEJEPLADSEN Nybyggere side 12 Plads til at leve side 14 nr. 13 november 2005 2 LEJEPLADSEN Hvad er Dan-Ejendomme as rolle? Vi modtager ofte henvendelser fra lejere, der har svært ved at forstå Dan-Ejendomme

Læs mere

nr. 4 NOVEMBER 2011 nyt Renovering Solcelleanlæg Kokken serverer

nr. 4 NOVEMBER 2011 nyt Renovering Solcelleanlæg Kokken serverer nr. 4 NOVEMBER 2011 nyt magasinet for andelshavere TEMA Renovering FÆLLES Solcelleanlæg andelsliv Kokken serverer 1 leder Renovering og politisk nybyggeri Vi går ind i en tid med politisk nybyggeri, og

Læs mere

nr. 1 FEBRUAR 2013 nyt DA GADELYSET BAG OM En ildsjæl Skraldet flyder

nr. 1 FEBRUAR 2013 nyt DA GADELYSET BAG OM En ildsjæl Skraldet flyder nr. 1 FEBRUAR 2013 nyt medlemsblad for andelshavere TEMA DA GADELYSET FORSVANDT FOKUS Skraldet flyder ANDELSLIV BAG OM En ildsjæl leder Find jer ikke i hvad som helst I andelsboligforeningernes bestyrelser

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

Farvel Kuben Bo og goddag Entré

Farvel Kuben Bo og goddag Entré Farvel Kuben Bo og goddag Entré andelsboliger og ejerlejligheder 03 Sammen er vi stærkere 16 Nedsæt energiforbruget 22 Energistyring er sund fornuft og god økonomi MARTS 2010... en del af Dan-Ejendomme

Læs mere

Højhuse i byerne TEMA. Boligmarkedet: Historisk domicil i Århus: flere boliger i Danmark på fem år. ingen dansk skyline i sigte

Højhuse i byerne TEMA. Boligmarkedet: Historisk domicil i Århus: flere boliger i Danmark på fem år. ingen dansk skyline i sigte Erhvervsmagasinet huset nr. 1 februar 2009 6% flere boliger i Danmark på fem år www.ejendomsforeningen.dk/ ejendomsstatistikken TEMA Højhuse i byerne ingen dansk skyline i sigte >> side 8-16 Boligmarkedet:

Læs mere

NR. 1 FEBRUAR 2015 NYT MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE ANDELSLIV BAG DØRENE TEMA FOKUS. Energirenovering BANKRENTEN

NR. 1 FEBRUAR 2015 NYT MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE ANDELSLIV BAG DØRENE TEMA FOKUS. Energirenovering BANKRENTEN NR. 1 FEBRUAR 2015 NYT MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE ANDELSLIV BAG DØRENE TEMA Energirenovering FOKUS BANKRENTEN leder Nødvendige renoveringer I en medlemsundersøgelse fra 2013 svarede 35% af foreningerne,

Læs mere

31 marts 2015. Repræsentantskabsmøde 2015...side 9-14

31 marts 2015. Repræsentantskabsmøde 2015...side 9-14 Fællesforeningen af Grundejerforeninger i København... t e m e t s y s e t t a Ejendomssmkening til politkere og presse -mød op og sig din me d. 15. april torsdag 31 marts marts 2015 2015 Bestyrelsesansvar...side

Læs mere

nr. 1 marts 2010 nyt Andelsboligmarkedet: Fastfrosset eller under optøning? Fastelavn er mit navn... Reportage Energi i luften Kort nyt s.

nr. 1 marts 2010 nyt Andelsboligmarkedet: Fastfrosset eller under optøning? Fastelavn er mit navn... Reportage Energi i luften Kort nyt s. nr. 1 marts 2010 nyt magasinet for andelshavere Andelsboligmarkedet: Fastfrosset eller under optøning? Fastelavn er mit navn... Reportage Energi i luften Kort nyt s. 12 nyt fra kredsene s. 18 eksperten

Læs mere

JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN

JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN Tidsskrift for bæredygtig økonomi 82. årgang Nummer 4 oktober 2012 Bladet JaK medlemsbank sverige side 4 Hvad er JaK? side 8 syntesetanken 2012 side 12 JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN 1931

Læs mere

04 Vi har fokus på kunder, faglighed og kvalitet 10 Bestyrelsens funktion og arbejde 18 Ny vejledning om regnskabsudfærdigelse i foreninger

04 Vi har fokus på kunder, faglighed og kvalitet 10 Bestyrelsens funktion og arbejde 18 Ny vejledning om regnskabsudfærdigelse i foreninger andelsboliger og ejerlejligheder 04 Vi har fokus på kunder, faglighed og kvalitet 10 Bestyrelsens funktion og arbejde 18 Ny vejledning om regnskabsudfærdigelse i foreninger Marts 2011 Leder Foreninger

Læs mere

Hvem dækker hvad? Skulle uheldet være ude, opstår spørgsmålet om, hvem der skal dække skaderne. side 8.

Hvem dækker hvad? Skulle uheldet være ude, opstår spørgsmålet om, hvem der skal dække skaderne. side 8. LEJEPLADSEN Hvem dækker hvad? Skulle uheldet være ude, opstår spørgsmålet om, hvem der skal dække skaderne. side 8. nr. 15 november / december 2006 2 LEJEPLADSEN Hvis din ejendom bliver solgt Mange investorer

Læs mere

nr. 2 MAJ 2013 nyt børnefamilier flytter ind TEMA Mæglere mangler viden EN ILDSJÆL MANGFOLDIGHED

nr. 2 MAJ 2013 nyt børnefamilier flytter ind TEMA Mæglere mangler viden EN ILDSJÆL MANGFOLDIGHED nr. 2 MAJ 2013 nyt magasinet for andelshavere ANDELSLIV børnefamilier flytter ind TEMA Mæglere mangler viden EN ILDSJÆL MANGFOLDIGHED leder Mangelvare: De gode mæglere Den seneste tid har der i medierne

Læs mere

Erhvervsteknik Byggeriets rammmevilkår. 8. årgang nr 1 januar 2010. erhvervsmagasin for byggeri, anlæg og industri. 2 Den længste dalbro i 1000 år

Erhvervsteknik Byggeriets rammmevilkår. 8. årgang nr 1 januar 2010. erhvervsmagasin for byggeri, anlæg og industri. 2 Den længste dalbro i 1000 år 8. årgang nr 1 januar 2010 erhvervsmagasin for byggeri, anlæg og industri 2 Den længste dalbro i 1000 år 2 fokus på kommunal erhvervsvenlighed 2 Flyttevognlift forebygger Erhvervsteknik Byggeriets rammmevilkår

Læs mere

nr. 1 MARTS 2012 nyt Andelsboliglån er guld for bankerne i spil Grøntsager bragt til døren

nr. 1 MARTS 2012 nyt Andelsboliglån er guld for bankerne i spil Grøntsager bragt til døren nr. 1 MARTS 2012 nyt magasinet for andelshavere FOKUS Andelsboliglån er guld for bankerne TEMA Værdier i spil andelsliv Grøntsager bragt til døren 1 leder Sæt ord på værdierne Jeg har efterhånden sagt

Læs mere