ing b y g g e r p å v i d e n

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ing b y g g e r p å v i d e n"

Transkript

1 ing bygger på viden

2 folderen er udarbejdet af sbs første udgave: september 2008 tekst: sbs foto: copyright sbs layout: sbs 2

3 INDHOLD GENHUSNING... 4 MIDLERTIDIG GENHUSNING ved udflytning ved hjemflytning... 9 PERMANENT GENHUSNING ved fraflytning INDFASNINGSSTØTTE - LEJERE AF BEBOELSESEJENDOMME GENHUSNING - ANDELSHAVERE OG EJERE INDHOLD 3

4 GENHUSNING Det vil som regel være nødvendigt at du genhuses, når din lejlighed skal sættes i stand. Du skal ligeledes genhuses, hvis din ejendom rives ned, eller hvis der skal ske lejlighedssammenlægninger i ejendommen. Retten til genhusning gælder som udgangspunkt kun lejere af beboelseslejligheder. Er der tale om afhjælpning af kondemnable forhold, har andelshavere og ejere også ret til genhusning. hvornår genhuses man Almindeligvis er det ikke muligt, at samtlige beboere i ejendommen kan blive genhuset/flyttet på én gang. Derfor gennemføres genhusning fra en ejendom som regel over en periode. Genhusningen kan startes op 3 måneder før ejendommen skal være tom. hvornår har du ikke ret til genhusning Flytter du ind i en lejlighed efter der er truffet beslutning om bygningsfornyelse, skal udlejer skriftligt oplyse lejer, såfremt du ikke har ret til genhusning. Udlejeren skal orientere dig skriftligt om ovenstående regler, inden lejeaftalen underskrives. 4 GENHUSNING

5 MIDLERTIDIG GENHUSNING Hvis bygningsfornyelsen indebærer at din lejlighed bliver ubeboelig i en periode på højst 6 måneder, bliver du midlertidig genhuset det vil sige at du kommer tilbage til din lejlighed. Under den midlertidige genhusning siges man ikke op, du skal derfor blive ved med at betale din sædvanlige husleje til udlejer. Retten til almindelig boligstøtte i din hidtidige lejlighed bevares, selv om du er midlertidig genhuset. Huslejen i den midlertidige lejlighed betales af kommunen, der endvidere dækker rimelige udgifter ved ud- og hjemflytning. Hvis der i den midlertidige lejlighed ikke er plads til alt dit indbo, betaler kommunen ligeledes for opmagasinering. MIDLERTIDIG GENHUSNING 5

6 MIDLERTIDIG GENHUSNING egen midlertidig genhusning Du har også mulighed for selv at finde et sted at bo. Det kan være i et sommerhus, hos venner og familie, eller du kan tage ud at rejse. I dette tilfælde kan du inden for visse rammer få tilkendt en kompensation. fremleje Hvis du har fremlejet din lejlighed, har personen der har lejet lejligheden af dig retten til midlertidig genhusning. Hvis fremlejeaftalen udløber, kan du flytte ind i den midlertidige genhusningslejlighed, og senere vende tilbage til din ombyggede/istandsatte lejlighed. 6 MIDLERTIDIG GENHUSNING

7 MIDLERTIDIG GENHUSNING genhusningslejligheden Ved en midlertidig genhusning er det begrænset hvilke krav du kan stille til den midlertidige lejlighed. Efter byfornyelsesloven kan det kun kræves at lejligheden har 1 rum for hver 2 personer i husstanden. Såfremt du er indforstået, kan lejligheden være beliggende uden for kommunen. Der skal en god begrundelse til at takke nej til en midlertidig genhusningslejlighed. hjemflytning Når du er flyttet hjem, fortsætter lejeforholdet på uændrede lejevilkår. Dog får du en lejeforhøjelse som følge af de forbedringer, der er gennemført, hvortil der ydes indfasningsstøtte. MIDLERTIDIG GENHUSNING 7

8 vv MIDLERTIDIG GENHUSNING ved udflytning - husk at Meddele midlertidig adresseændring på posthuset Meddele dit forsikringsselskab om midlertidig flytning, evt. opmagasinering Kontakte dit teleselskab om flytning af telefon/internet Aflæse el og gas inden fraflytning tallene skal meddeles til forsyningsselskaberne Aflevere nøglerne til den fraflyttede lejlighed, så håndværkeren kan komme ind Medbringe dit køleskab til genhusningslejligheden 8 VED UDFLYTNING

9 MIDLERTIDIG GENHUSNING ved hjemflytning - husk at Aflevere samtlige nøgler til genhusningslejligheden senest 3 dage efter hjemflytningen Aflevere genhusningslejligheden i ryddelig og rengjort stand Kontakte dit teleselskab om flytning af telefon/internet Aflæse el og gas tallene skal meddeles til forsyningsselskaberne Flytning af telefon/internetforbindelse, rimelige flytteudgifter samt opmagasinering betales af kommunen. VED HJEMFLYTNING 9

10 PERMANENT GENHUSNING Ved permanent genhusning flytter du ikke tilbage, derimod indgår du et nyt lejeforhold. Du skal derfor sørge for at ændre folkeregisteradresse. støtte Retten til almindelig boligstøtte bevares, dog skal du på ny søge på det lokale socialcenter. Kommunen kan yde lån til depositum/indskud - dette søges ligeledes på det lokale socialcenter. hvornår har du ret til permanent genhusning Du har ret til permanent genhusning såfremt du har boet på adressen, før det tidspunkt hvor der er truffet beslutning om bygningsfornyelse. 155 kroners reglen (2004 niveau) det vil sige at din leje over en 3-årig periode medfører en årlig lejeforhøjelse på mere en 155 kr. pr m 2 i bruttoareal. (Ovennævnte beløb reguleres 1 gang årligt efter udviklingen i nettoprisindekset). Er der gået 2 år eller mere fra lejemålets indgåelse, efter der er truffet beslutning om bygningsfornyelse, eller lejeforhøjelsen varsles, har du i begge tilfælde alligevel ret til permanent genhusning. 10 PERMANENT GENHUSNING

11 PERMANENT GENHUSNING fremlejer Man kan kun få én genhusningslejlighed for hver lejlighed, der skal fraflyttes permanent. værelser Er du lejer af et enkeltværelse har du også ret til permanent genhusning. Er du lejer af et enkeltværelse i en lejers bolig, må du selv finde et erstatningsværelse. egen permanent genhusning Hvis du selv skaffer dig en permanent bolig, kan du søge kommunen om dækning af dokumenterede udgifter, f.eks. flytning, dobbelt leje og lign. PERMANENT GENHUSNING 11

12 vv PERMANENT GENHUSNING genhusningslejligheden Du kan efter loven stille følgende krav til genhusningslejligheden: Passende kvalitet, udstyr og beliggenhed Enten et rum mere end antallet af husstandsmedlemmer eller samme antal rum som den tidligere lejlighed, med mindre denne var overbefolket (normalt mere end 2 personer pr. rum) Så vidt muligt være beliggende i samme kvarter som den tidligere bolig Uanset begrundelse har du ret til én gang at afvise en tilbudt permanent genhusningslejlighed. fortrydelsesretten I op til 2 år efter du er flyttet ind i en genhusningslejlighed kan du fortryde og anmode kommunen om at få anvist en anden genhusningslejlighed. 12 PERMANENT GENHUSNING

13 PERMANENT GENHUSNING ved fraflytning - husk at Meddele folkeregisterændring hos kommunen Meddele dit forsikringsselskab om permanent flytning Kontakte dit teleselskab om flytning af telefon/internet Aflæse el og gas inden fraflytning tallene skal meddeles til forsyningsselskaberne Aflevere nøglerne til den fraflyttede lejlighed, så håndværkeren kan komme ind Flytning af telefon/internetforbindelse og rimelige flytteudgifter betales af kommunen. VED FRAFLYTNING 13

14 vv INDFASNINGSSTØTTE - LEJERE AF BEBOELSESEJENDOMME Hvis genhusningen medfører huslejestigninger, vil du som lejer ofte være berettiget til indfasningsstøtte. Har du været midlertidig genhuset, vil indfasningsstøtten det første år efter hjemflytningen udgøre 2/3 af den lejestigning, der overstiger 155 kr. pr. m 2 bruttoetageareal (2004 niveau). Indfasningsstøtten aftrappes over 10 år, med lige store dele hvert år, således at man betaler den fulde lejeforhøjelse år 11. Bliver du permanent genhuset, udgør indfasningsstøtten det først år efter flytningen 2/3 af forskellen mellem din hidtidige leje og lejen i den nye bolig. Også her aftrappes støtten over 10 år med lige store dele hvert år. Hvis du selv løser din permanente genhusning ved at finde dig en lejebolig har du også krav på indfasningsstøtte. Det er dog en betingelse at kommunen finder boligen passende efter husstandens økonomi og familieforhold. Beløbet pr. m 2 bruttoetageareal reguleres én gang årligt efter udviklingen i nettoprisindekset. 14 INDFASNINGSSTØTTE

15 GENHUSNING - ANDELSHAVERE OG EJERE hvornår har du ret til genhusning Som andelshaver eller ejer har du ret til genhusning, såfremt din bolig skal fraflyttes som følge af en beslutning om friarealer (kapitel 6) eller kondemnering (kapitel 9). midlertidig genhusning Kommunalbestyrelsen kan forlange at du som andelshaver eller ejer midlertidigt overtager en anden bolig, som følge af kondemnable forhold. Kondemnable forhold kan f.eks. være, når der ikke er tidssvarende opvarmning eller toilet/bad i lejligheden. permanent genhusning Hvis en ejendom er kondemneret og der er nedlagt forbud mod beboelse fordi den er sundhedsskadelig eller brandfarlig, gælder reglerne for permanent genhusning også andelshavere og ejere i beboelsesejendomme. Til orientering har du ikke krav på indfasningsstøtte. ANDELSHAVERE OG EJERE 15

16 vv sbs er et tværfagligt rådgivningsfirma indenfor byggeri, boliger og byudvikling. Vi har byplanarkitekter med speciale i planlægning, byrum og procesforhold, bygningsarkitekter og ingeniører, der projekterer både nybyggeri og renovering samt advokater og økonomer med speciale i entreprise- og boligforhold. Vi har mere end 35 års erfaring med at få projekter til at hænge sammen fra start til slut og med 40 medarbejdere i København og Århus dækker vi hele Danmark. I sbs arbejder vi sammen i tværfaglige teams, der bredt dækker behovet i det enkelte projekt - og vi arbejder også gerne sammen med andre rådgivere i forskellige konstellationer. Vi arbejder professionelt sammen med både administrative og politiske samarbejdspartnere i kommuner og boligselskaber. sbs Ny Kongensgade København K tlf

BYFORNYELSE. Information om genhusning. ved byfornyelse

BYFORNYELSE. Information om genhusning. ved byfornyelse BYFORNYELSE Information om genhusning ved byfornyelse Information om genhusning ved byfornyelse Information om genhusning ved byfornyelse I denne folder kan du læse mere om, hvornår du har ret til genhusning,

Læs mere

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM Socialministeriet, juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Oversigt over sagsgangen i en

Læs mere

Beboermøde Ryesgade 25

Beboermøde Ryesgade 25 Beboermøde Ryesgade 25 Beboermødet afholdes på tirsdag den 27. november kl. 19-21 i baghuset Ryesgade 30 (indgang gennem porten i passagen) Oplæg på mødet: 1. Kommunens ønsker til byfornyelsen og til projektet

Læs mere

boli.nu er nøglen til din tryghed

boli.nu er nøglen til din tryghed Fredericia, den 01.03.2012 boli.nu er nøglen til din tryghed Fysisk helhedplan i afdeling 12 - Sønderparken Administrator: boli.nu, Danmarksgade 81, 7000 Fredericia, 75924844, www.boli.nu, adm@boli.nu

Læs mere

GENHUSNING RÆKKEHUSENE ALBERTSLUND SYD. Indhold GENHUSNINGSFOLDER

GENHUSNING RÆKKEHUSENE ALBERTSLUND SYD. Indhold GENHUSNINGSFOLDER GENHUSNINGSFOLDER December 2011 5. udgave, august 2013 GENHUSNING RÆKKEHUSENE ALBERTSLUND SYD Genhusning Beboerne i afdelingerne VA 4 Række og AB Syd Gård- og Række huse har på et beboermøde besluttet,

Læs mere

GENHUSNING RÆKKEHUSENE ALBERTSLUND SYD. Indhold GENHUSNINGSFOLDER

GENHUSNING RÆKKEHUSENE ALBERTSLUND SYD. Indhold GENHUSNINGSFOLDER GENHUSNINGSFOLDER December 2011 3. udgave, februar 2013 GENHUSNING RÆKKEHUSENE ALBERTSLUND SYD Genhusning Beboerne i afdelingerne VA 4 Række og AB Syd Gård- og Række huse har på et beboermøde besluttet,

Læs mere

Sådan lejer du lovligt din bolig ud

Sådan lejer du lovligt din bolig ud Sådan lejer du lovligt din bolig ud Skal du studere eller arbejde et andet sted, flytte sammen med din kæreste eller har du en tredje grund til at flytte fra din bolig, er der en række ting, du skal tage

Læs mere

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Tornegården

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Tornegården Du Kan - Du Må Den Attraktive råderet i Køge Boligselskab Tornegården Hvad er råderet? Når du bor i en almen bolig, har du ret til at forbedre eller forandre den. Det kaldes for råderet. I henhold til

Læs mere

Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere

Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere Kommunerne oplever vanskeligheder ved at finde velegnede boliger til socialt udsatte borgere, herunder borgere med misbrugsproblemer og psykiske problemer.

Læs mere

NOTAT. Indholdet af nabopakken (ændring af cityringsloven) 1 Indledning

NOTAT. Indholdet af nabopakken (ændring af cityringsloven) 1 Indledning NOTAT Dato J. nr. 20. februar 2014 2014-795 Indholdet af nabopakken (ændring af cityringsloven) 1 Indledning Efter naboretlige regler skal naboer til fast ejendom have erstatning, hvis de udsættes for

Læs mere

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger Til samtlige kommuner Til de almene boligorganisationer Dato: 22. marts 2013 Kontor: Lovsekretariatet Almene boliger Sagsnr.: 2012-2652 Sagsbeh.: Karin Laursen Dok id: 383113 Ændring af lov om almene boliger

Læs mere

giver beboerklagenævnet dig en øget retssikkerhed. Det vender vi tilbage til.

giver beboerklagenævnet dig en øget retssikkerhed. Det vender vi tilbage til. Tak for nu Vi håber, at du har været glad for at bo hos os i AAB. Men vi ved, at meget skal falde på plads, for en flytning er sjældent uden problemer. Med denne skrivelse vil vi hjælpe dig med nogle oplysninger,

Læs mere

Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge

Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge KL og flere kommuner har givet udtryk for en række tvivlsspørgsmål i relation til rammerne for boligplacering af nye flygtninge, som aktualiseres yderligere

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Prøvelejlighed Efter boligorganisationen har afholdt en række åben hus arrangementer, hvor det var muligt for beboerne i Saltværkshuse at besigtige, hvordan et lejemål kunne komme til at se ud, efter

Læs mere

januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST

januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST Fremsat den januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om byfornyelse

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Baggrund 2. Beslutningsproces 3. Renoveringens indhold 4. Økonomi og husleje 5. Genhusning 6. Tidsplan Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste

Læs mere

ØSTERBY Taastrup almennyttige Boligselskab RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig!

ØSTERBY Taastrup almennyttige Boligselskab RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Taastrup almennyttige Boligselskab RÅDERET Hvis du vil ændre din bolig! Råderetskatalog Side 2 INDHOLD Råderetten: Tilpas din bolig til dine behov!...3 Forbedringer og forandringer....3 Udenfor eller indenfor

Læs mere

klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet

klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet Den frivillige retshjælp UNG RET har udarbejdet en folder til dig, der gerne vil have styr på, hvilke rettigheder og forpligtelser,

Læs mere

Udnyt råderetten i din bolig

Udnyt råderetten i din bolig Udnyt råderetten i din bolig Reglerne om råderet handler om, hvordan du som beboer kan ændre på din bolig, så den passer bedre til dine behov og pengepung. Der er to typer af råderet - den individuelle

Læs mere

Beboerklagenævn... 1. Hvad er beboerklagenævn og hvorfor skal vi have dem?... 2. Beboerklagenævnets sammensætning... 4

Beboerklagenævn... 1. Hvad er beboerklagenævn og hvorfor skal vi have dem?... 2. Beboerklagenævnets sammensætning... 4 Beboerklagenævn Indhold Beboerklagenævn................................... 1 Hvad er beboerklagenævn og hvorfor skal vi have dem?..... 2 Beboerklagenævnets sammensætning..................... 4 Hvordan

Læs mere

Ombygning af Hækkevold og Helleborg

Ombygning af Hækkevold og Helleborg Ombygning af Hækkevold og Helleborg - beslutningsoplæg til det fælles afdelingsmøde onsdag den 27. januar 2010 En helt nødvendig ombygning Boligerne i Hækkevold 9 15 (fsb) og Helleborg 9 15 (SAB) er små

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

Indret dig som du vil

Indret dig som du vil Indret dig som du vil Din bolig dit valg når du vil lave nyt i din bolig Lån til dit nye køkken eller bad Hos os får du flere muligheder Få godtgørelse hvis du investerer Står du for at skulle flytte ind

Læs mere

Nørrebrogade. Nørrebrogade. Det skal du vide om Renovering og genhusning

Nørrebrogade. Nørrebrogade. Det skal du vide om Renovering og genhusning Nørrebrogade Nørrebrogade Det skal du vide om Renovering og genhusning Revideret januar 2014 1 Indhold Indhold... 2 Kære beboere... 3 Byggepladskontor og byggeledelse... 4 Arbejdstid... 4 Byggesagens omfang...

Læs mere

Studieboliger i Danmark Rammer, regler og muligheder 2013. Udgivet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, august 2013

Studieboliger i Danmark Rammer, regler og muligheder 2013. Udgivet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, august 2013 Studieboliger i Danmark Rammer, regler og muligheder 2013 Studieboliger i Danmark Rammer, regler og muligheder 2013 Udgivet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, august 2013 Forside: Herdorf

Læs mere

Boligreguleringsloven

Boligreguleringsloven 1 Boligreguleringsloven Indholdsfortegnelse Lovens gyldighedsområde... 2 Huslejeregulering for beboelseslejligheder... 3 Vedligeholdelse og opretning...14 Vedligeholdelseskonto i Grundejernes Investeringsfond...19

Læs mere

Informationsmødet. afholdt. Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00. selskabslokalerne

Informationsmødet. afholdt. Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00. selskabslokalerne Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II Kære beboere Hermed fremsendes referat fra: Informationsmødet afholdt Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00 i selskabslokalerne Mødet handlede om helhedsplanen/renoveringsprojektet,

Læs mere

Boligreguleringsloven Lov oprindelig vedtaget i 1967, som regulerer boligforholdene specielt lejens beregning i udlejningsejendomme.

Boligreguleringsloven Lov oprindelig vedtaget i 1967, som regulerer boligforholdene specielt lejens beregning i udlejningsejendomme. Afleveringsforretning Når entreprenøren har færdigmeldt byggeriet, skal bygherren indkalde parterne til en afleveringsforretning. En afleveringsforretning er en meget vigtig handling, hvor entreprenøren

Læs mere

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriets vejledning nr. 132 af 21. december 2004 Titel: Udgiver: Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige

Forslag. Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige Fremsat den {FREMSAT} af Karen Jespersen Forslag til Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige andre love (Initiativer for at forhindre udsættelser af lejere som følge

Læs mere