LYNGE-BROBY JAGTFORENING Generalforsamling 2012 Referat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LYNGE-BROBY JAGTFORENING Generalforsamling 2012 Referat"

Transkript

1 Referat Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling. 3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse 4. Indkomne forslag. 5. Fastlæggelse af kontingent. 6. Valg af bestyrelse. 7. Valg af suppleanter 8. Valg af to revisorer og to revisorsuppleanter 9. Eventuelt 1. Valg af dirigent Kenneth Christensen blev valgt. Kenneth takker for valget og giver Formanden ordet. 2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling. Efter lidt snak omkring pokaler og servitutter på samme vedtages beretningen uden yderligere bemærkninger. 3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse Kassereren fremlægger det reviderede regnskab samt forklarede enkelte poster: Poul Mikkelsen stillede spørgsmål til posten gravering som var øget i forhold til sidste år, årsagen er at der er lavet metal plader til påsætning på årets buk og den knækkede sprods` plader tilbage fra starten af pokalerne. Johnny spørger ind til præmieskydningen og underskuddet på denne. Poul roser foreningen for et overskueligt regnskab. Anders Christensen redegjorde for projekt lerduekaster som Sorø kommune har bevilliget kr.6500 til. Der arbejdes videre med forskellige sponsorer. 4. Indkomne forslag. Medlemmerne har ikke indsendt forslag. Bestyrelsen fremlagde et forslag omkring servitutter om foreningens egne pokaler, da der pt. ikke findes sådanne på skrift. Emnet gav anledning til forskellige indlæg. Efter indlæggene blev der enighed om følgende forslag bliver sat til afstemning Alle de pokaler, som foreningen ejer på nuværende tidspunkt, er evigt vandrende og er foreningens ejendom. Forslaget blev enstemmigt vedtaget. Poul foreslår, at der oprettes en pokalbog, så man aldrig er i tvivl om hvem og hvor pokalerne er. Såfremt foreningen skænkes en pokal, skal det noteres om det er en evigt vandrende eller kan vindes til evigt eje, og i så fald, hvordan. Omkring pokalen den knækkede sprods er det besluttet, at Karsten Beierholm får denne til ejendom, da han har vundet den 3 gange i træk (pga. uklare/manglende servitutter). 5. Fastlæggelse af kontingent. Kontingentet følger forsat DJF. Som tidligere vedtaget. 6. Valg af bestyrelse. Finn bragt og Kurt Olsen blev genvalgt for 2 år.

2 Referat 7. Valg af suppleanter Johnny Pedersen og Børge Mortensen. 8. Valg af to revisorer og to revisorsuppleanter Carsten Kümler og Kurt Jensen valgt som revisorer Poul Mikkelsen valgt som revisorsuppleant 9. Eventuelt Formanden tog ordet og redegjorde for valget af årets spade som i år gik til Finn Bragt. Der har været 2 indbrud på Rørstensgården hvor vi har mistet forskelligt engangsservice øl, vand, rødvin samt fotoapparat.m.m. Axel efterspurgte fisketur i foreningsregi. Dirigenten takkede for god debat og ro og orden. Herefter var der gule ærter til den store guldmedalje. Underskrevet af Dirigent Kenneth Christensen Referent Kurt Olsen

3 Årets aktiviteter På sidste års Generalforsamlingen blev der genvalg til de 3 bestyrelsesmedlemmer, der var på valg, så det efterfølgende konstituerende møde i bestyrelsen forløb uden de store ændringer. Første arrangement efter konstitueringen var jagtgudstjeneste i Lynge Kirke, hvor Andreas Kristensen endnu engang holdt en dejlig og samlende jagtgudstjeneste. Som vanen tro, lød tonerne fra Sandved-blæserne både i kirken og til den efterfølgende spisning i Sognegården. Dejligt at se så mange mennesker. Og så stod årets første efterårsjagt i foreningsregi for døren: 28. oktober 2011 samledes 11 personer en skøn efterårsdag. Der blev nedlagt 2 harer, 2 kokke og 2 høner. En dejlig dag med højt vejr og humør. Og knap en måned senere, 25. november 2011, var der arrangeret efterårsjagt på Vrangshøj og Rørstensgården. Her deltog vi 8 personer, hvor der bl.a. blev nedlagt et stykke råvildt. Efter Nytår havde vi tre arrangementer: dels en jagt på Vrangshøj og Rørstensgården, hvor vi var 11 deltagere, samt en krage-, skade-, duejagt på Omø. Og vi bliver flere og flere på jagten på Omø. 28. januar mødte vi 9 betalende personer op på Stigsnæs og fik en rigtig god dag, hvor der hovedsageligt faldt duer. Dejligt at se, at arrangementet også kan trække nogle unge mennesker til. Imellem disse to arrangementer lå jagtgudstjenesten, som markør for jagtsæsonens afslutning. Endnu et fortræffeligt arrangement, der kun kan trække roser til Andreas Kristensen. Næste arrangement skulle vise sig, at byde på helt uovertruffen, træfsikker skydning. Der blev kun leveret, hvis nogle overhovedet, ganske få forbier. Der var nemlig fastelavnsskydning og tønden måtte holde for, da godt 20 personer kæmpede om titlen som årets Kattekonge. Og det blev Daniel Pedersen. Tillykke med titlen. Herefter havde vi planlagt en ølsmagning, men den måtte desværre aflyses grundet for få tilmeldinger. Det kan være vi prøver at stable et lignende arrangement op en anden gang og ser om det alligevel ikke skulle have interesse. Trofæaftenen kom i slutningen af marts, og som vanligt kunne der præsenteres nogle gode og flotte trofæer. Årets trofæ blev vundet af Michael Bragt og for tredje år i træk, vandt Carsten Beierholm den Knækkede Spros. I bestyrelsen har vi talt om hvilke regler, vi har for at kunne vinde en pokal til evigt eje, og har ikke kunnet finde nogen præcise beslutninger omkring dette i vore protokoller. Men der har været en forståelse for, at der tidligere har været vundet pokal til evigt eje, og derfor er det mig en glæde at overrække denne pokal til Carsten. Hvis og såfremt Carsten skulle blive træt af at pudse pokalen, modtager Lynge-Broby Jagtforening gerne den som gave, så skal vi nok passe på den fremover. Så skulle Rørstensgården kalkes og der mødte 3 4 personer op. Der blev kalket til den store guldmedalje og efter et par timer var resultatet flot. Tak for indsatsen.

4 Bukkemorgenen 16. maj Heller ikke i år kunne der fremvises bukke. Men hvad der manglede i bukke, blev så rigeligt opvejet af hyggeligt selskab og masser af gode jagthistorier. Det er altså bare en god morgen, uanset om der er noget på paraden. Igen i år deltog Lynge-Broby Jagtforening med et hold til Kredsskydningen og da vi i foreningen jo af natur er meget ydmyge anlagt, lod vi alle de andre komme foran os. Så er der vist ikke mere at sige om det. I forbindelse med årets rågeregulering kan jeg oplyse, at der er nedlagt ca. 20 rågeunger i Alléen. Flot arbejde. 25. august blev årets Præmieskydning afholdt, og igen i år var det på Niløse Jagtforenings skydebane. Der mødte 14 gæve skytter op og der blev kæmpet til det sidste om pladserne. Åben hovedskydning 1. præmie Kurt Jensen 2. præmie Benny Rasmussen Lukket hovedskydning 1. præmie Benny Rasmussen Mesterrækken 2. præmie Kurt Jensen Lukket hovedskydning 1. præmie Michael Bragt A-rækken 2. præmie Anders Christensen Lukket hovedskydning 1. præmie Kurt Olsen B-rækken Enkelte bagduer 1. præmie Michael Bragt 2. præmie Nicolai Høj Jensen Dobbelte bagduer 1. præmie Kurt Jensen 2. præmie Michael Bragt Dobbelte spidsduer 1. præmie Benny Rasmussen 2. præmie Kurt Jensen Varierede bagduer 1. præmie Michael Bragt Sporting 1. præmie Kurt Jensen 2. præmie Nicolai Høj Jensen Tillykke med titlerne. De fremmødte havde en rigtig god dag, hvor der blev grinet en hel del.

5 Henover sommeren har der desværre været et par indbrud i vort klubhus og de har været grundige. De har taget digitalt kamera, vor nye dirigentklokke vi fik i gave til vort 75 års jubilæum fra DJ, øl og vand, vin og den smule spiritus vi havde stående, en hel del af vort engangsservice mm. I bestyrelsen overvejer vi, hvorvidt vi fremover skal have noget af værdi stående i klubhuset. Ærgerligt vi ikke kan have vore ting i fred. Hvis vi løfter blikket lidt og ser uden for vor egen forening, har Sorø JKF afholdt Årsmøde i januar 2012, og da Torben Nielsen havde valgt at trække, skulle der vælges ny Formand. Det blev undertegnede. Den efterfølgende konstituering i Sorø JKF gjorde, at Hjarnø Simonsens fra Stenlille Jagtforening blev næstformand og sekretæren blev Bo Nielsen fra Sorø Jagt- og Naturforening. Vi har afholdt et par møder, og et af de punkter, vi har haft oppe at vende, var Skov og Naturstyrelsens samarbejde med DJ omkring regulering af mårhunde og mink. I første omgang var Sorø ikke nævnt i DJ s udkast til indsatsområde, men det viste sig efter en reminder til den ansvarlige, at det var en fejl. Vi har i kommunen nu 4 personer, der skal foretage reguleringen, der i blandt vor egen Kurt Olsen. Kurt har været på kursus i fældefangst og det forventes reguleringen startes efter nytår. Det bliver spændende at følge fremover. En anden ting vi har talt om i Sorø JKF er behovet for at binde foreningerne mere socialt sammen. Det kan eventuelt være muligheden for at en ung under 25 år for et mindre beløb kan være medlem af alle jagtforeningerne i Sorø Kommune på en gang og dermed kunne shoppe lidt rundt blandt de tilbud, de enkelte foreninger har. Det er noget vi skal tale sammen om på det kommende bestyrelsesmøde, der er i næste uge. Sorø JKF afholdte et særdeles velbesøgt foredrag med Lars Meilbom. Vi var knap 50 personer, der nød godt af foredraget om hundeopdragelse, og det hele blev krydret med nogle instruktive filmklip. En god aften for de fremmødte i Stenlille Jagtforening. Vi har også haft det årlige Kredsmøde i Kreds 6, hvor Svend Ejegod og jeg deltog. Et møde, hvor Jørgen G. Mortensen blev valgt som suppleant til hovedbestyrelsen og hvor de to opstillede formandskandidater til DJ, Ole Roed Jacobsen og Claus Lind Christensen fik lov at præsentere sig selv. De rejste de efterfølgende måneder sammen rundt i hele Danmark til præsentationsaftner, hvor de fremmødte blev mødt af en hel del spørgelystne deltagere. I kreds 6 blev aftenen holdt i Ringsted Kongrescenter, hvor vi var omkring 50 deltagere. Torben Nielsen fra Sorø Jagt- og Naturforening fik på Kredsmødet en velfortjent applaus samt DJ s Broncenål for hans store arbejde gennem årene for DJ. Jeg er trådt ind i Kredsbestyrelsen for Kreds 6 i stedet for Torben. I kredsbestyrelsen er der blevet afholdt 3 møder, senest i onsdags, hvor bestyrelsen skulle omkonstitueres grundet, at Jørgen G. Mortensen af personlige årsager har valgt at trække sig fra sine tillidsposter i DJ som formand for Kreds 6, suppleant til Hovedbestyrelsen samt som JKF- Formand for Ringsted. Ny formand blev efter reglerne den siddende næstformand Kim Jepsen fra Slagelse.

6 På Repræsentantskabsmødet i juni var der valg til ny formand og den nye formand Claus Lind Christensen blev, som I er bekendt med, valgt med stort flertal. Der sker mangt og meget både på kreds og landsplan og jeg vil anbefale, at I engang imellem tager jer tid til at kigge lidt på de respektive hjemmesider og orientere jer om aktiviteterne. Husk også at læse mødereferaterne, der giver et godt situationsbillede. Jeg vil komme med en reminder til jer om næste arrangement: svampeturen på søndag kl Tag hele familien med under armen sammen med en kurv, en kniv og en kande kaffe og få et godt indblik i svampenes forunderlige verden. Det kan kun blive interessant, da det er vor lokale Jacob Heilmann-Clausen, Ph.D. i svampe fra Københavns Universitet, der er turleder. Til sidst skal der lyde en stor tak til bestyrelsen for et godt og konstruktivt samarbejde det er altid en glæde at møde op til bestyrelsesmøderne. Tak for det. Sven-Erik Johannesen

7 Årets spade Som I ved, fik vi i anledningen af vort 75-års jubilæum en staudespade af Sorø Jagt og Naturforening. Og sidste år blev Svend Ejegod udnævnt til Årets Spade. Og det er altså meget positivt ment at blive udnævnt til Årets Spade. En spade er nemlig en, der hjælper til med at få arbejdet gjort. En som kan få flyttet noget og som holder år efter år. I bestyrelsen er vi nogle, der har drøftet, hvem der i 2012 skal være Årets Spade, og der var enighed om, at tildele titlen til én, der gennem rigtig mange år har været engageret i foreningen, også som mangeårigt bestyrelsesmedlem. En person, der gennem mange år har gået forrest, når det drejer sig om Rørstensgården og arealerne omkring. En, som troligt har sørget for oprydning og opvask dagen efter møderne. En person, vi alle forbinder med Lynge-Broby Jagtforening bare for at nævne nogle få punkter. Det er mig en glæde at udnævne Årets Spade 2012: Finn Bragt. Tak og tillykke med titlen. Vi sætter stor pris på dit engagement. Sven-Erik Johannesen

R e f e r a t fra Ordinær Generalforsamling i Roskilde og Omegns Jagtforening torsdag d. 7. februar 2013 kl. 19:00

R e f e r a t fra Ordinær Generalforsamling i Roskilde og Omegns Jagtforening torsdag d. 7. februar 2013 kl. 19:00 R e f e r a t fra Ordinær Generalforsamling i Roskilde og Omegns Jagtforening torsdag d. 7. februar 2013 kl. 19:00 Generalforsamlingen afholdt på Jagtgården i Svogerslev. Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Svindinge Jagtforening Referat generalforsamling - 2015

Svindinge Jagtforening Referat generalforsamling - 2015 Svindinge Jagtforening Referat generalforsamling - 2015 Indkaldelse til generalforsamling i Svindinge Forsamlingshus Lørdag den 31. januar 2015 kl. 14.00 med følgende dagsorden. Referent Brian Petersen

Læs mere

Tvede-Linde Jagtforening. Medlemsblad Årgang 2013 nr. 1

Tvede-Linde Jagtforening. Medlemsblad Årgang 2013 nr. 1 Tvede-Linde Jagtforening Medlemsblad Årgang 2013 nr. 1 1 Tvede-Linde Jagtforening - organisation Bestyrelsen: Formand og kontaktperson vedr. Fjordjagt: Finn Sørensen Perledalen 4, 8930 Randers Tlf. 2825

Læs mere

Referat fra Estvad Rønbjerg Jagtforenings generalforsamling

Referat fra Estvad Rønbjerg Jagtforenings generalforsamling Referat fra Estvad Rønbjerg Jagtforenings generalforsamling Fredag den 21 september 2012 kl 19:00. Offentliggjordt i Foreningsnyt side 15, december 2011. Dagsorden ifg. Vedtægterne: 1. Velkomst ved formanden.

Læs mere

K L E M Å. "E-Holdet klar til FM" 2

K L E M Å. E-Holdet klar til FM 2 K L E M Å "E-Holdet klar til FM" 2 Maj 2009 2 Redaktionen. Opsætning og div. Mogens Jensen, Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev. Telefon: 74 53 03 68. Medredaktør. Kurt Koch. Distribution. Mogens

Læs mere

K L E M Å. April 2010

K L E M Å. April 2010 K L E M Å 2 April 2010 Redaktionen Opsætning og div.: Mogens Jensen Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev Tlf. 74 53 03 68 Medredaktør: Kurt Koch Distribution: Mogens Jensen Næste Deadline: 20. juni

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 25. oktober 2012

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 25. oktober 2012 Silkeborg Cykle Ring Motion Ordinær generalforsamling Torsdag den 25. oktober 2012 Torsdag den 25. oktober 2012 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Silkeborg Cykle Ring Motion. Generalforsamlingen

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

APPORT SKANDERBORG JAGTFORENING. www.skanderborg-jagtforening.dk. Efterår 2014

APPORT SKANDERBORG JAGTFORENING. www.skanderborg-jagtforening.dk. Efterår 2014 APPORT SKANDERBORG JAGTFORENING Efterår 2014 www.skanderborg-jagtforening.dk Bestyrelsen for Skanderborg Jagtforening Formand Næstfm. Kasserer Sekretær Bestyrelse Peder Poulsen Rønnebærvænget 8, 8660 Skanderborg

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 Generalforsamlingen i MINI Torsdag d. 4. Marts 2010 FORMANDENS BERETNING : --------- præsentation af bestyrelsen m. Suppleanter. Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat fra Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub Torsdag, den 12. april 2012 Dagsorden: Efter formandens velkomst

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 6. marts 2014 i klubhuset. Punkterne refererer til de i den udsendte dagsorden nævnte punkter (se bilag 1)

Referat af generalforsamlingen torsdag den 6. marts 2014 i klubhuset. Punkterne refererer til de i den udsendte dagsorden nævnte punkter (se bilag 1) Bramsnæs sejlklub Referat af generalforsamlingen torsdag den 6. marts 2014 i klubhuset Punkterne refererer til de i den udsendte dagsorden nævnte punkter (se bilag 1) 1) JC Frank blev valgt til dirigent

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND JYDSK HÅNDBOLD FORBUND Referat af Jydsk Håndbold Forbunds 83. ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 9. maj 2015 i Hammel Idrætscenter REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2015 Viby J., den 21. maj 2015 2 REFERAT

Læs mere

Referat af generalforsamling 2010. onsdag d. 20. januar 2010 på Kejserdal

Referat af generalforsamling 2010. onsdag d. 20. januar 2010 på Kejserdal Referat af generalforsamling 2010 onsdag d. 20. januar 2010 på Kejserdal Referat nr. 2010/2 Møde start: kl. 19:35 Møde slut: kl. 20:55 Antal deltagere: 22 personer: Mogens Petersen, Erik B. Olsen, Marianne

Læs mere

Henne Golfklub generalforsamling 2012

Henne Golfklub generalforsamling 2012 Henne Golfklub generalforsamling 2012 Torsdag d. 29. november 2012 kl. 19.00 i Klubhuset. Referat Formanden byder velkommen. Ca. 90 fremmødt. A. Valg af dirigent Bente Kristensen Lovligt indkaldt. Udklip

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR STORKØBENHAVNS JAGTFORENING EFTERÅR 2012 NR.

MEDLEMSBLAD FOR STORKØBENHAVNS JAGTFORENING EFTERÅR 2012 NR. MEDLEMSBLAD FOR STORKØBENHAVNS JAGTFORENING EFTERÅR 2012 NR. 2 www.sjf.dk Skydevogn på Kalvebod skydeterræn Lån Kreds 7 skydevogn Giv medlemmer og dig selv en rigtig fornøjelig og lærerig skydedag med

Læs mere

3 stemmetællere blev valgt, én pr bord: Steen Hansen, Gitte Olsson og Hans Viggo Rasmussen.

3 stemmetællere blev valgt, én pr bord: Steen Hansen, Gitte Olsson og Hans Viggo Rasmussen. Onsdag den 28. november 2012 kl 19:00 afholdtes i klubhuset, Hovedgaden 610C, 2640 Hedehusene, ordinær generalforsamling i Hedehusene-Fløng Jagtforening Formand Dan Goldmann bød velkommen. Valg af dirigent

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening

Danmarks civile Hundeførerforening Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening KREDSNÆSTFORMAND - SEKRETÆR KREDS 4 Til lokalforeninger i Kreds 4 Til Kreds bestyrelsen i Kreds 4 Til Hovedbestyrelsen Referat af Kredsgeneralforsamling

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 2, juli/august 2009 Artikler med ramme omkring indeholder vigtige oplysninger fra klub og bestyrelse, som alle forudsættes at kende.. Tillykke Flere af klubbens

Læs mere

Dansk Skak Union 2. Hovedkreds. Indkaldelse til delegeretmøde

Dansk Skak Union 2. Hovedkreds. Indkaldelse til delegeretmøde Dansk Skak Union 2. Hovedkreds Indkaldelse til delegeretmøde Dato: Lørdag d. 4. april. 2009 - kl. 13.30 Sted: Sorø Hallerne, Ringstedvej 20, 4180 Sorø Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

Låne og leje ting i foreningen

Låne og leje ting i foreningen Jagtposten 2015 Låne og leje ting i foreningen Foreningen har følgende rekvisitter som vores medlemmer kan låne kvit og frit ved Hans Kristian Nielsen, tlf. 29 23 08 11 Ting til leje 1 Mobil skydevogn

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013.

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013. DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Beretning. 3. Regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse af kontingent. 6. Valg af formand.

Læs mere

Referat af Egå Sejlklubs generalforsamling 06. november 2013

Referat af Egå Sejlklubs generalforsamling 06. november 2013 Referat af Egå Sejlklubs generalforsamling 06. november 2013 Efter fælles spisning havde Pernille Bülow Bech og Steen Jepsen et indlæg, hvor de hylde Kim Christensen (Melges 24, DM guld, VM bronze), Christian

Læs mere

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~ 2 ~ ~ 3 ~ ~ 4 ~ ~ 5 ~ ~ 6 ~ ~ 7 ~ ~ 8 ~ ~ 9 ~ ~ 10 ~ ~ 11 ~ ~ 12 ~ ~ 13 ~ ~ 14 ~ ~ 15 ~ ~ 16 ~ ~ 17 ~ ~ 18 ~ ~ 19 ~ ~ 20 ~ ~ 21 ~ ~ 22 ~ ~ 23 ~ ~ 24 ~ ~ 25 ~ ~ 26 ~ ~ 27 ~ ~ 28 ~ ~ 29 ~ ~ 30 ~

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Referat af generalforsamling 2. oktober 2010, Auditorium B. Skejby Sygehus.

Referat af generalforsamling 2. oktober 2010, Auditorium B. Skejby Sygehus. Referat af generalforsamling 2. oktober 2010, Auditorium B. Skejby Sygehus. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Bestyrelsens beretning 5. Fremlæggelse og godkendelse

Læs mere