Tour de Motionsløb i Charlottenlund den 4. august

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tour de Motionsløb i Charlottenlund den 4. august"

Transkript

1 Klubbladet for LIONS CLUB ØSTERBRO Distrikt 106 A Danmark Chartret 3. februar Nr. 35 September Årgang Tour de Motionsløb i Charlottenlund den 4. august Det traditionelle cykelløb Tour de Charlottenlund blev afviklet den 4. august, denne gang også som et motionsløb, før cyklisterne fik adgang til asfalten. Vores klub stod i samarbejde med bl.a. Lions Club Hellerup bag det spændende initiativ, hvor løberne løb den samme 1,8 km lange rute som cyklisterne også kørte. Vi stillede med 18 deltagere iført gule veste som gjorde os meget synlige. Vejret havde vi desværre ingen indflydelse på idet det både regnede og stormede. Der var flotte sponsorpræmier til en værdi af i alt kr. til de fleste af deltagerne i motionsløbet. LC Hellerup havde været meget glade for vores hjælp og vi skal være meget velkomne til næste år. Løbet gav kr. til hver klubs aktivitetskasse. Stort klap til Lars Hjort, som har været vores klubs primus motor på arrangementet. Tekst: Mogens I. Petersen og Kim Radmer. Foto: Mogens I. Petersen Side 1 af 6

2 Referat af 1. klubmøde den 11. august kl Restaurant Granen Af Mogens Ingerslev Petersen Delltagere Titel Til stede Else Andersen 1 Svend O. Andersen PP 1 Viktor Arnt KM 1 Kurt E. Christiansen 0 Vibeke Davidsen 1 Leif Fenger 0 Anker Frantzen 1 Nils Åke Fridh 0 Lars Hjorth 1 Jens C. Johansen VP 1 Finn Klos 0 Cyril Ladegourdie 0 Christian Lystoft 0 Henning Møgelberg 1 Leon Olsen 1 Mogens I. Petersen S 1 Kim Radmer P 1 Gunnar Reinhardt 0 Stuart Spence 0 Frank Stjerne 1 Svend Aa. Sørensen K 1 Jens Jørgen Thorup 1 Venjah Bundgård TT 0 Bjarne Skov Nielsen 1 Peter Andresen Gæst 1 I alt 15 af 24 (i alt 16) Mødeprocent 63 % 0 : For sent afbud 0 : Uden afbud 1. Velkomst ved Præsident Kim Radmer Under middagen, som bestod af kyllingeragout og dessert bød vor nye P velkommen til vort første klubmøde, som faktisk er nr. 50 i rækken for vores klub. 2. Præsidenten har ordet a. Da vort sædvanlige mødelokale var optaget fik vi overdraget Pejsesalen som mødelokale. Efter flytten borde og stole var vi klar til at indtage vore pladser. Derefter tog vor nye CM Viktor (med k) ordet og bød atter velkommen til et forhåbentligt godt møde. Han gav derefter ordet til vor P som fortalte, at årsagen til der stod 3 lagkager på bordet var, at det som tidligere fortalt var møde nr. 50 i rækken. Det skal heller ikke forglemmes, at Else havde medbragt en hjemmelavet chokoladekage. Så man må sige der var rigeligt med kage til kaffen. Te har man desværre ikke. (dette var et sidespring). P fortalte, at der er lidt problemer med at få ØB ud pr. mail, så han vil Side 2 af 6 gerne vide hvem som ønsker det fremsendt med posten. Han har også en vision om virksomhedsbesøg, som skal lægges udenfor vor normale mødeaften hvilket alle syntes var fornuftigt. ØFT blev omtalt positivt og han er sikker på det med tiden vil blive en god aktivitet. Vi skal fokusere på hvordan vi får lidt mere omtale af vore aktiviteter. b. P fortsatte med sine mål og visioner og alle 24 medlemmer skal helst være aktive og være med i et udvalg så man kan få så mange input som muligt. I øvrigt havde han i sidste nr. af ØB redegjort for sine tanker og håb for det nye lionsår. De 3 største udvalg er: ØFT, Koncert og 2010 udvalgene. Vibeke var lidt nervøs for at være formand for Grønland og Internationale relationer, hun ved ikke nok. Men hun skal nok blive opdateret. Vi kan i dag slå op i Lions Office og se hvem som er med i hvilke udvalg. Han synes medlemmerne skal bruge Lions Office noget mere og hvor man også kan læse A-nyt, som er distriktets officielle organ. Han opfordrede også medlemmerne til at komme med input til ØB. Det skal ikke kun være P og S som skriver. Han mente også vor hjemmeside er fornuftig, men den kan sikkert blive lidt bedre og efterlyser derfor idéer. Frank tilbød straks sin hjælp og vil gerne være med til at redigere. c. Som nyt pkt. på dagsordenen vil være "Godkendelse af dagsorden" og et pkt. som hedder "Indkomne forslag". Forslagene skal indsendes 14 dg. før mødet, så de kan blive behandlet i bestyrelsen og derefter komme med på dagsordenen. d. Derefter blev sidste mødereferat godkendt. e. P havde modtaget et brev fra Kræftens Bekæmpelse om støtte og de kunne tilbyde 2 foredragsholdere. Vi besluttede at afvise deres ønske og påpegede samtidig, at vi normalt ikke støtter andre organisationer økonomisk og Henning mener ikke det er en Lions sag. 3. Kassereren har ordet v/svend Sørensen Også på denne post har vi fået ny bemanding og Svend fortalte, at han har været på kursus og det var meget oplysende, men fra sædvanlig sandfær-

3 dig kilde, nemlig Vivi, har vi fået oplyst, at han er en opvagt fyr som nok skal få tjek på regnskabet. Han kunne oplyse, at der pt. i klubkassen indestår kr og i aktivitetskassen kr Den ene revisor Frank har et revideret regnskab liggende klar, det venter kun på underskrift fra den anden revisor Gunnar og kassereren. Så nu begynder der måske endelig at komme styr på regnskabet. 4. Indtægtsgivende aktiviteter a. Her fik Lars Hjorth ordet og han startede med at takke for opmærksomheden ved sin 60 års fødselsdag. Derefter takkede han også de mange som var mødt til TDC løbet. Han var stolt på klubbens vegne som stillede med 18 deltagere iført gule veste som gjorde os meget synlige. Vejret havde vi desværre ingen indflydelse på idet det både regnede og stormede. Der var flotte sponsorpræmier (værdi kr ) til de fleste af deltagerne i motionsløbet. LC Hellerup havde været meget glade for vor hjælp og vi skal være meget velkomne til næste år. Løbet gav kr til hver klubs aktivitetskasse. Stort klap til Lars. b. J.J. kunne om lotteriet fortælle, at det ligger lidt i dvale. Vi har skaffet annoncer til lodsedlerne, men de andre klubber lader vente på sig. Til gengæld har LC Kgs. Lyngby vist interesse. Om 8-10 dage besluttes det om vi skal have 1 års pause. c. Jens T. kunne fortælle, at det næste loppemarked løber af stablen 30/8 og der kommer 2 annoncer. Men forinden, nemlig d. 21/8 er der morgenbord på ØFT fra kl hvor man gerne ser klubben deltage. (Husk de gule veste). Vi vil få kr for hjælpen af handelsforeningen. Der skal slås 3 borde op og der bliver ingen siddepladser. Jysk sørger for telte i tilfælde af regnvejr og Morten skildpadde vil optræde i form af Jens T. som vil få kr. 500,- til klubben for sin indsats og gamle Papa Bue musikere vil sørge for musikken. d. Julekoncerten havde P ikke mange kommentarer til bortset fra, at vi skal have nogle billigere kunstnere. Han vil gerne arbejde i udvalget (han er formand) og komme med et oplæg på mødet i sept. Julekoncerten er planlagt til den 7/12. J.J. kunne oplyse at nytårskoncerten er på plads. De vil gerne se os igen og det bliver i midten af januar. e. J.J. fortalte, at vores kunstner gennem mange år Tony Landi fejrer sit 50 års jubilæum i Glyptoteket. Vi får datoen senere. Billetterne vil koste kr Man vil ved samme lejlighed hædre ham med "Melvin Jones" Han oplyste også, at det kommende zonemøde afholdes i Lyngby på Autisthuset d. 17. Sept. Han kunne også oplyse, at den int. P. Albert F. Brandel vil blive modtaget på Kbh s Rådhus. Han kan også mødes i Ringsted Kongrescenter d. 27/8 kl Læs mere i A- NYT. 5. Udgiftskrævende aktiviteter a. Så var det igen J.J. som fik ordet og fortalte, at den 33. Rådhuskoncert gik godt. Man var lidt ked af der ikke var så mange publikummer. Det er lidt mærkeligt fordi Pensionisternes Samvirke trækker fulde huse. De tager til gengæld penge for billetterne, som også er en lodseddel. Henning foreslår vi skal tage kr. 115, pr. billet. Når det er gratis tror folk ikke, at kvaliteten er god nok. Det kan man så sige er sørgeligt. b. Fælledgården skulle være på plads. Vibeke har kontakt til 2 piger som synger bakkesange. Men det venter til Gunnar kommer hjem fra ferie. Men datoen d. 13. nov. ligger fast. 6. Orientering fra udvalgene v/de respektive udvalgsformænd Det blev besluttet, at Svend S får udarbejdet en udvalgsliste hvor alle medlemmer i de respektive udvalg er nævnt. 7. Orientering fra 2010-udvalget v/jens Johansen og Lars Hjorth Udvalget 2010 har endnu ingen udmeldinger. Problemet er, at det ikke må blive for dyrt at holde årsmøde i København. Under dette pkt. tog J.J. ordet og fortalte, at Sight First i Danmark havde indsamlet ca mill. kr. I 106A var det blevet til kr pr. medlem og LCØ er i spidsen. 8. Indkomne forslag fra medlemmerne a. Der var indkommet et forslag om "brainstorming" fra Venjah B. Desværre havde Venjah sendt afbud til mødet så hun kunne ikke selv fremlægge og uddybe sit forslag. Der var en del skepsis overfor det indsendte forslag som iflg. Side 3 af 6

4 Kim indebar flere separate møder blandt medlemmerne. Frank var træt af at høre udtryk som "brainstorming" det er jo blot et spørgsmål om at fremkomme med idéer. Det behøver man ikke holde specielle møder om. De kan jo blot blive lagt frem på bordet til et medlemsmøde. En Lions klub bygger på et fællesskab og der skal ikke være separate møder så der bliver en klub i klubben. 9. Eventuelt Det vakte en del morskab at Mogens havde fået støvet et gammelt referaf fra 2005 af, hvor Frank havde nævnt, at Kirkens Korshær gør et stort stykke arbejde som vi måske burde støtte. Det havde man gjort i Århus men Frank kunne fortælle, at Kirkens Korshær i Århus og København er som nat og dag. Frank kunne dog fortælle, at han i Århus havde været primusmotor til opstarten af et kræmmermarked som i dag omsætter for kr. 1.5 mill. Det fik samtidig støvet væk fra de øvrige medlemmers hjerner og der kom en livlig diskussion. Bl.a. kunne J.J. fortælle, at LCØ i juni md. havde doneret lamper, fjernsyn, sengetæpper og lænestole til "Projekt Menneske" på Vesterbro til en værdi af ca. kr Han havde en kontakt til Hotel City (hvem kender den mand ikke?), som skulle skifte en del af deres inventar. I alt har LCØ i det forgangne år doneret for over kr. 1 mill. i naturalier til forskellige projekter i Afrika. Henning spurgte til et regnskab fra K&H fonden og en oversigt over hvad man har støttet. Er der muligt at invitere formanden for K&H fonden på besøg i klubben for at give os en orientering? Det mente J.J. godt kunne lade sig arrangere. J.J. kunne også oplyse, at Jens Gaardbo skal komme med et udspil til november om PR og hvordan Lions kan blive markedsført bedst muligt. Svend A. og Viktor fortalte levende om Thai aftenen i Gladsaxe. Det var noget af det største virvar og forvirring de nogensinde havde oplevet, men maden var strålende og meget stærk. J.J. fremviste den nye matrikel i en skrabet udgave. Den er faktisk ubrugelig, men den er billig. Ting kan altså blive for billige. Lions sparer ca. kr , men det vil blive taget op i kabinettet. Til slut foretog vi en præsentationsrunde til ære for vores gæst Peter Andresen, som kunne fortælle, at han havde fået et godt indtryk af vor klub. Han havde også hørt meget godt om Lions fra Leon. Om sig selv fortalte han, at han havde været ingeniør i byggebranchen i hele sit liv. 10. Tailtwister Da vor tailtwister havde sendt afbud var den vanskelige opgave overgivet til Lars, som gjorde et stort stykke arbejde uden hjælp fra "Den grønne håndbog". Ingen gik ram forbi og det gav kr til klubkassen. Stort tillykke til klubbens fødselar i september Christian Lystoft, den 28. september Svarene på Har du læst (i) den grønne håndbog? i forrige klubblad 1 Hvor mange klubber er der på verdensplan? X Over Hvor mange lande er Lions organiseret i? 2 Over Hvor mange medlemmer har Lions på verdensplan? 1 Over 1,3 mio. 4 Hvor mange medlemmer har Danmark med Færøerne og Grønland? X Hvor mange klubber har Danmark med Færøerne og Grønland? X Hvornår blev Lions som organisation grundlagt? X Klubbens generalforsamling skal senest afholdes den april 8 Ethvert medlem kan kræve yderligere punkter optaget på dagsorden til generalforsamling ved skriftlig meddelelse til præsidenten inden 1 1. marts 9 Ordinær generalforsamling skal indkaldes af præsidenten med mindst X 2 ugers varsel 10 Lions kom til Danmark som det 1 6. land i Europa Side 4 af 6

5 Sket i august Tekst: Mogens I. Petersen og Kim Radmer 1. klubmøde nr. 50 i LCØ s 48½ år lange liv blev markeret med lagkage den 11. august og i den anledning havde vores nye KM Viktor kreeret 3 flotte lagkager hver dekoreret med hindbær, der formede tallet 50. Det skal heller ikke forglemmes, at Else havde medbragt en hjemmelavet chokoladekage. Så man må sige der var rigeligt med kage til kaffen. Foto: Kim Radmer 10 dage senere den 21. august stod den på uddeling af morgenbrød, kaffe og te ved morgenbord arrangement på Østerfælled Torv fra kl. 8 til 10 til de morgenfriske Østerbro borgere. Vi fik kr. for hjælpen af handels-foreningen. Der var slået 3 borde. Jysk sørgede for telt og Morten skildpadde optrådte senere i form af Jens T. som fik 500 kr. til klubben for sin indsats. Gamle Papa Bue musikere, nu Jack Minch Jazzband, sørgede for musikken, og det var vældigt fornøjeligt. Til venstre uddeler Jens. T. og Henning morgenbrød. Foto: Mogens I. Petersen Side 5 af 6

6 Indkaldelse til 2. klubmøde i 2008/09 Mandag den 1. september 2008 kl Mødested: K.B. Hallen, Granen, Peter Bangsvej 147, Frederiksberg Gæst: Peter Andresen Dagsorden 1. Velkomst ved Præsident Kim Radmer a. Særlig velkomst til vores gæst Peter Andresen 2. Præsidenten har ordet a. Godkendelse af dagsorden b. Godkendelse af seneste mødes referat c. Orientering og gennemgang af post m.m. 3. Kassereren har ordet v/svend Sørensen 4. Indtægtsgivende aktiviteter a. Lotteri v/svend A. og Jens J. b. Loppemarked på Østerfælled Torv v/jens T. c. Julekoncert og nytårskoncert v/kim R. og Jens. J. d. Øvrige 5. Udgiftsgivende aktiviteter a. Fælledgården torsdag den 13. november v/gunnar R. b. Øvrige 6. Orientering fra udvalgene v/de respektive udvalgsformænd 7. Orientering fra 2010-udvalget v/jens C. Johansen og Lars Hjort 8. Indkomne forslag fra medlemmerne Ingen 9. Eventuelt 10. Tailtwister Eventuelle afbud skal gives til Viktor Arnt på tlf (mobil) eller senest fredag den 29. august kl Husk afmeldingen, ellers skal du betale for middagen. Med løvehilsen og på gensyn Kim Radmer, Præsident Mandag Onsdag Lørdag Det sker i september klubmøde på Granen, K.B. hallen Zonemøde i Lyngby i Autisthuset Kunst & Loppemarked Østerfælled Torv Else Andersen Nils Åke Fridh Leon Olsen Svend O. Andersen (PP) Lars Hjorth Mogens I. Petersen (S) Viktor Arnt (CM) Jens Chr. Johansen (VP) Kim Radmer (P) Venjah Bundgård (T) Finn Klos Gunnar Reinhardt Kurt Erik Christiansen Cyril Ladegourdie Stuart Spence Vibeke Davidsen Christian Lystoft Frank Stjerne Leif Fenger Henning Møgelberg Svend Sørensen (K) Anker N. Frantzen Bjarne Skov Nielsen Jens Jørgen Thorup Side 6 af 6

Østerbro trækker i vest

Østerbro trækker i vest Klubbladet for LIONS CLUB ØSTERBRO Distrikt 106 A Danmark Chartret 3. februar 1960 http://www.oesterbro.lions.dk/ Nr. 33 Juni 2008 3. Årgang Østerbro trækker i vest Deltagerne på det 10. klubmøde den 5.

Læs mere

Så er kvinder også velkommen i LC Østerbro

Så er kvinder også velkommen i LC Østerbro Klubbladet for LIONS CLUB ØSTERBRO Distrikt 106 A Danmark Chartret 3. februar 1960 www.oesterbro.lions.dk/ Nr. 10 Maj 2006 1. Årgang Så er kvinder også velkommen i LC Østerbro På generalforsamlingen den

Læs mere

På besøg i Vestre Fængsels Museum i februar Af Kim Radmer

På besøg i Vestre Fængsels Museum i februar Af Kim Radmer Klubbladet for LIONS CLUB ØSTERBRO Distrikt 106 A Danmark Chartret 3. februar 1960 WWW.106A.DK/OESTERBRO/INDEX.HTM Nr. 9 April 2006 1. Årgang På besøg i Vestre Fængsels Museum i februar Af Kim Radmer Det

Læs mere

DG s Nyhedsbrev. Lions - med Hjertet

DG s Nyhedsbrev. Lions - med Hjertet DG s Nyhedsbrev Klubår 2009 / 2010 nr.1 I dette nummer: Årgang 09, Nummer 1 juli 2009 Side 1 - DG`s leder. Side 2 - Eventkalender Side 3 - Kabinets og Guvernør kalender og Service holdet på arbejde Side

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Glædelig Jul & Godt Nytår.

Glædelig Jul & Godt Nytår. DG s Nyhedsbrev Klubår 2007/2008 december 6 2007 nr. Af DG Kirsten Reimers WE SERVE Lions Frihed til forandring - CHALLENGE TO CHANGE Der er nu gået snart et halvt år, siden jeg tiltrådte som DG. På mine

Læs mere

K L E M Å. "E-Holdet klar til FM" 2

K L E M Å. E-Holdet klar til FM 2 K L E M Å "E-Holdet klar til FM" 2 Maj 2009 2 Redaktionen. Opsætning og div. Mogens Jensen, Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev. Telefon: 74 53 03 68. Medredaktør. Kurt Koch. Distribution. Mogens

Læs mere

DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg. Nr. 2. 2010 15. årgang. Medlemsblad for Selskabet De Danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn

DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg. Nr. 2. 2010 15. årgang. Medlemsblad for Selskabet De Danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg Nr. 2. 2010 15. årgang Adresser: Formand Mogens Gade Heller Tingbakken 3 8883 Gjern mghe@fibermail.dk Tlf.: 26362123/86957519 Næstformand Hans Pedersen Nebelgårdsvej

Læs mere

Århus Julemærkesamler Forening. Caritas. 25-års Jubilæum 1981-2006

Århus Julemærkesamler Forening. Caritas. 25-års Jubilæum 1981-2006 Århus Julemærkesamler Forening Caritas 25-års Jubilæum 1981-2006 Nr. 10 / August 2006 Formand: Århus Julemærkesamler Forening Caritas Stiftet 16.7.1981 Bestyrelse / Telefon / Adresseliste / Bankkonto Peter

Læs mere

K L E M Å. Kajak i svømmehallen 3

K L E M Å. Kajak i svømmehallen 3 K L E M Å Kajak i svømmehallen 3 August 2009 Tømrermester Carsten Møller Sundparken 68 6100 Haderslev Tlf. 74 58 47 57 2 Redaktionen. Opsætning og div. Mogens Jensen, Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev.

Læs mere

K L E M Å. April 2010

K L E M Å. April 2010 K L E M Å 2 April 2010 Redaktionen Opsætning og div.: Mogens Jensen Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev Tlf. 74 53 03 68 Medredaktør: Kurt Koch Distribution: Mogens Jensen Næste Deadline: 20. juni

Læs mere

Jernløven. Medlemsblad for LC Jernløse. Husk sidste lionsmøde før sommerferien er ændret fra onsdag den 17. juni til fredag den 19. juni 2009.

Jernløven. Medlemsblad for LC Jernløse. Husk sidste lionsmøde før sommerferien er ændret fra onsdag den 17. juni til fredag den 19. juni 2009. I dette nummer: Marts 2009 1 Løvebrokker 2 Indbydelse 3 Referat fra klubmøde 4 D-Nyt 5 Convention 2009 6 Støtte til Grønland 7 Guvenørrådsformandens klumme 10 Lions Messe 2009 11 Vigtig information 12

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 3 April 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

1. Det organisatoriske og det økonomiske v/jørgen Nielbæk

1. Det organisatoriske og det økonomiske v/jørgen Nielbæk NYHEDSBREV FOR VARDE IF NR. 2 juni 2014 Kære alle Velkommen til det andet nyhedsbrev i 2014. Nyhedsbrevet udsendes kvartalsvist, ligesom bestyrelsens referater vil være at finde pa klubbens hjemmeside

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat fra Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub Torsdag, den 12. april 2012 Dagsorden: Efter formandens velkomst

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat af: Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub Torsdag, den 10. april 2014 Generalforsamling den 10. april

Læs mere

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Løbeskolen 2013 1 Foto øverst: Generalforsamlingen 2013 Foto nederst: Bestyrelsen 2 Bestyrelsens beretning for 2012 På bestyrelsens vegne vil jeg byde jer alle velkommen

Læs mere

Stroken. Nr. 1 Januar/Februar 2006. Svømmeprøve fredag den 17. marts 2006 kl. 18

Stroken. Nr. 1 Januar/Februar 2006. Svømmeprøve fredag den 17. marts 2006 kl. 18 Stroken Nr. 1 Januar/Februar 2006 Svømmeprøve fredag den 17. marts 2006 kl. 18 Lokalstyrmandskursus teori 2., 7., 14. 21. og 30. marts 2006 praktik 18. og 20. april 2006 Medlemsmøde 7. marts kl. 20.00

Læs mere

Åbent hus i anledning af vores Guldbryllup

Åbent hus i anledning af vores Guldbryllup NR. 08 AUGUST 2014 ÅRG. 112 Reception i Silkeborg I anledning af at Peter Ederkop Poulsen lørdag den 2. august kan fejre 40 års jubilæum,som naver, holder vi på dagen en reception kl. 13, i hulen i Silkeborg,

Læs mere

Århus Julemærkesamler Forening. Caritas

Århus Julemærkesamler Forening. Caritas Århus Julemærkesamler Forening Caritas Nr. 12 / August 2007 Århus Julemærkesamler Forening Caritas Stiftet 16.7.1981 Bestyrelse / Telefon / Adresseliste / Bankkonto Formand: Peter Nissen Holmetoften 37

Læs mere

INNER WHEEL DANMARK. Nr. 121 Juni 2010. 31. Årgang

INNER WHEEL DANMARK. Nr. 121 Juni 2010. 31. Årgang INNER WHEEL DANMARK INNER WHEEL Nr. 121 Juni 2010 31. Årgang I midten af april kunne en meget stolt National Repræsentant overrække kommunikationschef Line Grove Hermansen fra SOS-Børnebyerne en check

Læs mere

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere

TRÆSEJLET 21. ÅRGANG. NR.

TRÆSEJLET 21. ÅRGANG. NR. TRÆSEJLET 21. ÅRGANG. NR. 2 Marts. 2005 Skanderborg Roklub Fortællinger fra 75 år på søen og ved byen Jubilæum og standerhejsning den 19. marts SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011.

Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011. Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011. Generalforsamlingen havde 52 deltagere. Formanden Hanne Gerges bød velkommen 1: Valg af dirigent Som dirigent valgtes

Læs mere

Referent: Elizabeth Hjortborg

Referent: Elizabeth Hjortborg Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Onsdag den 25. marts 2015, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes Sognegård, Sehestedsvej 1. Hellerup

Læs mere

Aarhuus. Klub. 16 årgang nr. 62. Februar 2011

Aarhuus. Klub. 16 årgang nr. 62. Februar 2011 Aarhuus Februar 2011 Klub 16 årgang nr. 62 Side 2 Blad 62 Februar 2011 Aarhuus Nimbus Klub Klublokaler: True Byvej 7 - True - 8381 Tilst Klubaftener: Onsdage fra kl. 19:00 Hjemmeside: http://aarhuusnimbusklub.dk

Læs mere

Generalforsamlinger. Ålholm Idrætsforening. Nr. 31 Februar 2011

Generalforsamlinger. Ålholm Idrætsforening. Nr. 31 Februar 2011 Side 1 - Ålholmeren Nr. 31 Februar 2011 Generalforsamlinger 2011 i Ålholm Idrætsforening Medlemmer og eller forældre indkaldes hermed til generalforsamling i den eller de afdelinger, man har gyldigt medlemskab

Læs mere