Indholdsplan Ranum Efterskole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsplan Ranum Efterskole 2014-15"

Transkript

1 Indholdsplan Ranum Efterskole Skulpturen Fosterbrødrene er lavet Theodor Lundberg i 1888 og udlånt af Statens Museum for Kunst. 1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDLEDNING 5 SKOLENS FORMÅL 6 Skolens værdigrundlag 6 3 TVÆRFAGLIGE TEMAER I INDHOLDSPLANEN 9 Etik og moral: August, September, oktober. 9 Globalisering og verdensborger: November, december, januar. 9 Dannelsesrejsen den personlige fortælling: 9 Februar, marts, april. 9 Oplysning og medborgerskab 10 GRUNDSKEMA 10 ÅRSPLAN I SKEMAFORM 10 OPDATERINGER TIL INDHOLDSPLAN SKOLENS RAMMER 10 Ejendomme 11 Elevgruppen 13 SKOLENS PÆDAGOGISKE LINJE 13 Forskellige boformer 13 Regler og rammer 13 Kontaktlærere 13 Kontaktgruppe opgaver 13 Husfeer og tilbud om voksenstøtte 14 EN VERDEN AF OPLYSTHED 15 De humanistiske figurer: 16 De naturvidenskabelige figurer: 16 BOGLIG UNDERVISNING 17 Niveaudelt undervisning 17 Dagsprogram 22 KOSTSKOLEARBEJDETS TILRETTELÆGGELSE OVERORDNET 23 Skolens dagrytme 23 Skoleårets forløb 24 Profilfagsrejser 24 Emneuger 24 Fagdage 24 Lærer- og weekendarrangementer 24 Lærerbesøg 24 Elevudvalg 24 Fritids- og klubaktiviteter 24 Plan for klubfag periode 1: 25 Plan for klubfag periode 2: 26 Pedel- og rengøringspraktik 26 Lærernes tjenestetidsplan 27 PROGRAM FOR SKOLEÅRET 27 Uddannelses- og erhvervsvejledning 30 Individuel vejledning 31 BOGLIGE INDHOLDSPLANER 32 Dansk 32 Matematik 34 Engelsk 35 Spansk - begynder 36 2

3 Kinesisk - begynder 36 Personlig udvikling 37 Natur 37 Teknologi 37 Medborgerskab 38 MEDBORGERSKAB 9. kl. 38 MEDBORGERSKAB 10. kl. 42 Geografi 46 Biologi 49 Madlavning og køkkenpraktik 49 Idræt 49 Tilvalgsfag 50 Teknik og produktion 50 Sport, Idræt og Fysiologi 51 RANUM EFTERSKOLE COLLEGE 51 University of Cambridge International Examinations (CIE) 51 Eksamen og prøver ved Ranum Efterskole College - "Prøve-fri 10. klasse". 52 Cambridge IGCSE 52 ENGLISH FIRST LANGUAGE 52 ENGLISH AS A SECOND LANGUAGE 52 INTERNATIONAL MATHEMATICS 52 COORDINATED SCIENCE 53 COMBINED SCIENCE 53 BUSINESS STUDIES 53 GEOGRAPHY 53 GERMAN AS A FOREIGN LANGUAGE 53 MANDARIN AS A FOREIGN LANGUAGE 53 FRENCH AS A FOREIGN LANGUAGE 54 SPANISH AS A FOREIGN LANGUAGE 54 GLOBAL PERSPECTIVES 54 MARINE SCIENCE 54 PHYSICAL EDUCATION 54 DANSK 54 Eksamen og certificering 54 Cambridge AS/A Level 55 ENGLISH 55 MATHEMATICS 55 GERMAN 55 FRENCH 55 SPANISH 55 GEOGRAPHY 55 HISTORY 56 GLOBAL PERSPECTIVES 56 MARINE SCIENCE 56 MUSIC 56 Eksamen og certificering 56 Undervisning og Læring 57 Adgangskrav 57 PROFILFAGENE: NATURSPORT & IMAGINATION 58 Profilfagenes organisering 59 NATURSPORT 59 Adventuresport 60 Dykning 60 Sejlads 61 Ridning 62 Street Performance 62 Nepal 62 3

4 Indien 63 USA Miami 63 Ghana 63 Norden 64 Musik 66 Dans 67 Cheerleading 67 Street Performance Street addicts 68 Medie 68 Design 68 POTENTIELLE PROFILFAG: 69 Performance og drama 69 Guide 70 Gastronomi - International madkultur og livsstil 70 Filmkundskab og medie 71 Kampsport 71 REDNINGSINSTRUKS ALLE MARITIME AKTIVITETER 72 SIKKERHEDSINSTRUKS FOR STORTRISS OG TRISS NORLIN 73 Vejrligsrammer for sejlads aktiviteter hvor sejlads aflyses, ved: TILKALDELSE AF HJÆLP 77 SIKKERHEDSINSTRUKS FOR MATCHER Sejlads aktiviteter Identifikation af risici TILTAG FOR AT IMØDEGÅ RISICI BESKRIVELSE AF FARTØJET OG UDRUSTNING BESÆTNING OG DENS KOMPETENCER OPERATIVE FORHOLDSREGLER, SOM SKAL FØLGES AF BESÆTNING OG PASSAGERER FORHOLDSREGLER, SOM SIKRE AT ALLE KAN REDDES VED ULYKKE TILKALDELSE AF HJÆLP FORHOLDSREGLER SOM SIKRE, AT OPLYSNINGEN OM ANTALLET AF PERSONER OM BORD ER KENDT OG OPBEVARET I LAND OG LET TILGÆNGELIG I TILFÆLDET AF EN REDNINGSAKTION FORHOLDSREGLER SOM SKAL SIKRE, AT DER ALTID AFGIVES SIKKERHEDSINSTRUKTION TIL NYE OMBORDVÆRENDE INDEN SEJLADSENS START HVORDAN FØLGES OP PÅ UTILSIGTEDE HÆNDELSER OG ULYKKER84 4

5 Indledning Denne indholdsplan er udarbejdet i et sammenspil mellem ledelsen, undervisere og bestyrelsen for Ranum Efterskole. Indholdsplanen er et udtryk for, hvorledes rammerne for skolens aktiviteter organiseres og udfyldes fht. efterskolelovens 1. Her det fremgår, at de frie kostskoler, såvel som folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler som håndarbejdsskoler tilbyder undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse. Udgangspunktet for hvorledes vi opfylder dette lovsigte er skolens formål og værdigrundlag, udmøntet i denne indholdsplan. I indholdsplanen belyses spørgsmålene: Hvorfor og hvordan vi laver efterskole? Konkret beskrives skolens struktur, den pædagogiske linje, de obligatoriske fag og aktiviteter, samt ikke mindst den unikke profil, hvor begreberne Imagination og Natursport danner overskrifter for en lang række forskellige og dynamiske profilfag. Profilfagene udvikler sig i en demokratisk og dannelsesmæssig proces i et tæt samspil mellem ledelse, ansatte og elever, i løbet af skoleåret. Til sidst beskrives kostskolearbejdets tilrettelæggelse og samspillet med et overordnet program for skoleåret. Indholdsplanen kan anvendes som opslag vha. Indholdsfortegnelsen. (Sæt cursor på overskriften og hold Ctrl-knap nede og klik på venstre museknap.) God læselyst. Ranum Efterskole den Underskrevet af Ranum Efterskoles bestyrelse: Fmd. Jens Olfert Andreasen Lars Lawrence Arly Møller Badstue Lise Carlsen Karsten Ulrik Niss 5

6 Skolens formål Ranum Efterskole er en uafhængig selvejende institution. Institutionens formål er at drive en efterskole indenfor rammerne af gældende regler om frie kostskoler. Ranum Efterskole skal tilbyde eleverne udviklende aktiviteter og en tryg ramme med fokus på såvel det faglige indhold som på personlig trivsel. Det hører med til skolens værdigrundlag at opøve eleverne til en sund og kvalitetsbaseret livsstil. Derfor tilbyder efterskolen to hovedlinier: natursport og imagination. Natursport er en sammenkædning af naturoplevelse og det at dyrke sport i naturen. Naturen bliver læringsrum, og natursport er det konkrete fag, hvor eleverne udvikler en række generelle kompetencer og færdigheder. Imagination er et overordnet udtryk for kreativ udfoldelse i et fabulerende læringsrum. Imagination er en dannelsesproces, som giver indsigt i livet, og som sætter samtiden i relief. Skolen skal give undervisning i de obligatoriske fag i forbindelse med folkeskolens 9. og 10. klasses prøver. Undervisningen i disse fag indgår i sammenhæng med de for skolen karakteristiske aktiviteter, sådan at praksis og teori opleves sammenhængende. Det prioriteres højt, at hver enkelt elev får den bedst mulige eksamen i alle fag, både i de mundtlige og i de skriftlige discipliner. Efterskolens hverdag og dagligdag skal søge at skabe fri rum for elevernes personlige udvikling og styrke deres sociale og demokratiske kompetencer. Skolen skal indgå som en integreret del af lokalsamfundet og have et nært samarbejde med relevante lokale uddannelsesinstitutioner og foreninger. Skolens værdigrundlag Ranum Efterskole har som værdigrundlag den overbevisning, at det gode liv er at finde i en vekslen mellem individualitet og fællesskab, mellem udfordring og hensyntagen og mellem udfoldelse og tolerance. Vi værdsætter mangfoldighed og forskellighed. Vi lægger vægt på at lære - både individuelt og i fællesskaber. Et godt læringsmiljø er karakteriseret ved indbydende omgivelser, selvvirksomhed og arbejdsglæde. Det er derfor skolens grundholdning, at den enkelte elev med sine unikke ressourcer, skal lære at navigere i en kompleks og foranderlig verden. Den enkelte elev skal finde et godt selvværd gennem personlig udfoldelse og gennem en øget forståelse af den personlige interaktion i et forpligtigende fællesskab. På Ranum Efterskole indgår eleverne i et forpligtende fællesskab, hvor nøgleord som åbenhed, i mødekommenhed, hjælpsomhed og gensidig respekt er centrale begreber. Vi forventer, at eleverne udviser godt kammeratskab, samt medvirker til at alle, der deltager i skolens liv får en uforglemmelig oplevelse. Ranum Efterskole har rod i et moderne grundtvigsk livssyn, hvor fortællingen skaber et meningsfyldt billede af historien, nutiden og fremtiden. Et billede, hvor den enkeltes fortælling er vigtig for at kunne skabe sin egen identitet og modnes til kaste sig ud i verden med nysgerrighed og fantasi og med indlevelse og ansvarlighed. Fortællingen skal samle momenter til forløb og den enkelte elev skal lære at skabe sine egne meningsfyldte fortællinger i livet. 6

7 General description in English Ranum Efterskole is a continuation school a particular Danish school form which means that we have pupils in the 9th and the 10th grade (the two last grades in the Danish School system before young people attend a gymnasium/high school). Our pupils are approximately years old and they live at the school for a year, while receiving the same sort of tuition as in the public schools in subjects such as Danish, Maths, English, German/French, Social science, Biology etc. In addition they also have the possibility of participating in e.g. diving classes, sailing classes (our school is located near the big inlet in the North of Denmark), music, horseback riding, dance, martial arts and many more. We have 250 pupils at our school and approximately 50 employees. At our school all students travel abroad three times a year. We have visited a lot of different countries and cities such as London, Spain, Germany, the Netherlands, New York, Nepal, Egypt, Norway and Greece. We finance a small school for young children in Nepal and aim at having an international outlook in most of our activities. This year we launched a new international initiative an international class where the pupils are being taught in English a lot of the time. Beneath you can read more about the class it s the information we send out to new pupils. The above text in Danish desribes the aims and the content of Ranum efterskole s offer to the student. We offer young people from abroad the opportunity to visit the school and an interview in either English, German or French. As we have an international course it is possible to attend and follow the school s activities without being able to speak Danish. Please contact us for an appointment at 7

8 Livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse Vi opfylder konkret lovens hovedsigte ved arbejde med de tre begreber som beskrevet nedenfor. Livsoplysning. Livsoplysning er både formidling af historiske og aktuelle spørgsmål til livet og menneskets væren i livet. Særligt i samspillet mellem voksne og teenagere stilles og udfordres mange af de store spørgsmål i livet. Vi arbejder med disse spørgsmål ved bl.a.: Morgensamlinger nyheder i radio, Tv og internet perspektiveres for eleverne og relateres til aktuelle hovedtemaer. Fællesarrangementer foredrag, fortælling baseret på livserfaringer om eksistentielle og moralske problemstillinger. Præsentation af kunstformer og koncerter med forskellige musikgenrer. Temadage med et klart budskab omkring nutidige problemstillinger, samt etiske og moralske dilemmaer. Folkelig oplysning. Vi vægter den almene folkelige oplysning, som grundlag for en fælles forståelse af vores fortid, nutid og fremtid. Den folkelige oplysning formidles både i det store forum og i de mindre praksisfællesskaber, som formes i løbet af et skoleår. Praksisfællesskaber kan f.eks. være profilfagshold, køkkenhold og klasser etc. I praksisfællesskabet opstår fælles erfaringer og fælles fortællinger. Disse fortællinger er helt centrale i begrebet imagination i værdigrundlaget, fordi det indebærer, at vi genfortæller fortællingerne og involverer hinanden. Fællesskaber og de fælles fortællinger udfolder sig i den formelle struktur i arrangementer, i husene, i kontaktgrupper, i de faglige forløb og profilfagene. Den folkelige oplysning opstår i særdeles i de personlige og uformelle møder mellem forskellige unge med forskellige kulturelle, ideologiske, religiøse og samfundsmæssige ståsteder, fordi det udfordrer den enkeltes livssyn. Demokratisk dannelse. Vi vægter forståelse og erfaring af forskellighed og respekten for den enkeltes interesser i fællesskabet højt. Derfor er det helt afgørende at vi arbejder med respekt for forskellighed og anerkendelse af mangfoldighed. I skolens værdigrundlag vægtes det højt, at elever og lærere aktivt er med til at forme indholdet i skoleåret, især i profilfagene. Et af målene med efterskoleopholdet er at eleverne lærer at sætte sig mål og at træffe de valg, der fører til målet. Dette sker i en demokratisk proces 2-3 gange årligt, og processen giver den enkelte rige erfaringer ifht. at afstemme interesser og mål i et større fællesskab. I skolens organisatoriske struktur har elever og ansatte også mulighed for demokratisk indflydelse i skoleårets forløb. Særligt elevrådet og diverse udvalg løser forskellige fælles opgaver ud fra demokratiske principper. Der arbejdes med begrebet demokrati i den daglige kontakt til eleverne og i undervisningen, hvor der også er mulighed for indflydelse på indhold og arbejdsformer. Vi stiller krav om at eleverne er aktivt medvirkende til at skabe et godt skoleår for alle på skolen, hvorfor spørgsmål og hensyn til forskellige interesser er dagligt aktuelle. Vi stiller endvidere krav om at alle accepterer de fælles rammer og regler, som et fælles fundament i fællesskabet og det demokratiske rum. 8

9 3 Tværfaglige temaer i indholdsplanen De 4 hovedtemaer er bearbejdet til de tre hovedsigte med skoleformen og aktuelle samfundsforhold / begivenheder i det kommende skoleår: Etik og moral: August, September, oktober. Vi får et valg i efteråret. Det skal vi udnytte i medborgerskab, dansk socialrealisme / arbejderbevægelsen, engelsk new wave, Europa - højredrejning. Filmkultur ( kortfilm etiske dilemmaer) etc. Særlige valgfag / oplæg: Besøg af præst, filosofi klubfag, Selvværdsforedrag med Anders fra TravelApe. Debate med vores Thailandske gæster ( Thai-aften). Traditionen som sammenhængskraft: høstfest etc. Event: Fælles løb (samlet skoletid/km) Debate med vores Thailandske gæster ( Thai-aften). Åbent Hus En Debatcafe omkring temaet. Indsamling til Dansk Rødekors (SM) og Flygtningehjælpen. Film: ENGELSK: Crash, Pay It Forward, Precious Tysk: Die Welle Globalisering og verdensborger: November, december, januar. Vi skal se ud i verden og verden skal komme ind i Ranum Efterskole. Vi skal have fokus på mødet med andre kulturer og profilfagsrejserne er tematiserede efter rejsemål. Særlige valgfag / oplæg: Besøg international virksomhedsleder, repræsentant fra Mellemfolkelig Samvirke, Event: Interkulturelt tema omkring Performanceforestillingen. (ide: Christmas around the World ). Kulturcafe vi inviterer 2 fra alle verdens lande i avisen - til en cafe-eftermiddag med debat omkring ungdom, uddannelse, religion etc. Danmarks Indsamlingen. Film om mødet med andre kulturer! Vi fejrer de andre kultures Nytårsaften: Kina, Nepal etc Verdens musik. International julefrokost og julehilsner / historier på mange sprog. Film ENGELSK: The Great Debaters, Mississippi Burning Film: Kroko Dannelsesrejsen den personlige fortælling: Februar, marts, april. Særlige valgfag/ oplæg: Psykologi valgfag, personlig udvikling, storytelling. 9

10 Event: Fortællemaraton, hvor alle elever skaber deres dannelsesrejse fortælling ud fra et selvvalgt tema. De finder 3-4 tilhørere, som giver feedback. Fortællingen foregår nonstop i 24 timer i 3 lokaler etc. Film: ENGELSK: Freedom Writers Oplysning og medborgerskab et tema, som løber over hele året. Vi holder dagligt fællessamlinger med nyheder fra den store verden, oplæg om samfundet og det at være medborger i et demokratisk samfund. Vi inviterer lærere og gæstelærer til at give indlæg og skabe debat omkring etiske, moralske og sundhedsmæssige spørgsmål. Vi relaterer skolens hverdag til realkompetencer i fht. at lære om ret, pligt og ansvar mv. Særlige valgfag / oplæg: invitere gæster / forældre til at holde oplæg om job og karriere, skat, ungejob, besøg af fængelsbetjent. Færdig på efterskolen, hvad så?... Event: Fælles løb (samlet skoletid/km.) Evt. en Imagination og natursportsdag og film optagelse. Åbent Hus. Film: Vi laver vores egen RE film og reflekterer over et efterskoleår, indhold og udvikling. Nedenstående informationer - findes på skolens hjemmeside under undervisning. Grundskema Årsplan i skemaform Opdateringer til Indholdsplan

11 Skolens rammer Ejendomme Skolen ejer ejendommene på Kærvej 4,6,8, 9681 Ranum. Samt Seminarievej 14,19,21,23. Ranum Efterskoles elever bor i to huse: Kærhuset 2500 m² og Seminariehuset 3200 m², og undervises i Mellembygningen og Hovedbygningen med ca m² undervisningslokaler, lærerværelser og fælleslokaler, samt festsal. Kærhuset har både værelses- og lejlighedsfløje, som er bundet sammen af en 600 m² nybygning med: spisesal, storkøkken, opholdsstue med TV. På øverste etage er der indrettet en 300 m² Imagination- og foredragssal. I kælderen under værelsesfløjene er der fritidslokaler, elevbutik og cafe. Endvidere rummer Kærhuset pedelværksted, vaskerum med automater, kontorer og personalerum til servicepersonalet. Til skolen hører 3 lærerboliger. Ranum Hus 1800m2. 30 værelser. 3 ophodsstuer, køkken og spisesal. Seminariehuset udgøres af det tidligere Ranum Seminariums bygningskompleks og indeholder: 20 stk. 2-6 personers værelser og lejligheder. Verdensrummet, som kombinerer biograf, debatscene og en lounge med sofagrupper og forskellige spil. Mellembygningen- undervisningsfaciliteter 12 undervisningslokaler og grupperum, samt kontorer og lærerværelse 4 naturfagslokaler Teater- og samlingssal til 270 personer Gymnastiksal og spejlsal 11

12 Musik-, dans-, medie-, design-, formningslokaler Fællesstue Boldspilsbane Hovedbygningen - undervisningsfaciliteter 5 undervisningslokaler 8 grupperum 1 fællessal til 60 personer Kontorer og lærerkontorer Vilsted Sø, naturlejrplads og boldbane. Skolen ligger i umiddelbart ved Vilsted Sø, Nordjyllands største vådområde. Området giver rige muligheder for udendørs aktiviteter med bl.a. anløbsbro for tømmerflåder, kajak og kano, samt en shelterplads med bålplads og hestefold. Natursportscenter med grejbank. Ranum Efterskole har indrettet et unikt natursportscenter ved skolen. Natursportscenteret bruges til, grejbank og klatring mv. Profilfagene realiseres i et aktivitetsnetværk. Skolens særlige profil betyder, at vi aktivt benytter os af et netværkssamarbejde med områdets lokale aktivitetsudbydere og foreninger omkring nedenstående aktiviteter: Ranum Multikulturhus. Svømmehal ved Rønbjerg. Natursportscenter og grejbank Vesthimmerland.. Ridning ved Stald Rønbjerg. Fodboldbaner i Ranum. Mountainbikes ved Rønbjerg og i Uhrehøje Center for friluftsliv. Klatretårn og væg i Rønbjerg og Ranum Multikulturhus. Golf på Himmerlands baner i Løgstør, Rønbjerg og Gatten. Sejlbåde, joller, havkajakker, Rib både, dykning og surf i Rønbjerg. Tennis- og squashbaner ved Rønbjerg. Beachvolleybaner ved Rønbjerg. Fitness og Wellness Center ved Rønbjerg og Ranum Multikulturhus. 12

13 Elevgruppen Fordelingen af drenge og piger varierer, men tilstræbes at være ligelig. På Ranum Efterskole tilstræber vi, at elevgruppen er kendetegnet ved mangfoldighed både socialt, kulturelt og interessemæssigt. Skolen tilbyder klasseniveau, der undervises i de boglige fag i op til 10 hold, og i profilfagene i hold af vidt forskellige antal og størrelser, afhængig af elevsammensætningen og interessefællesskaberne. Elevfordelingen på de boglige hold kan variere efter elevforudsætningerne, men elevklassekvotienten tilstræbes at være elever pr. klasse. Kravene for at komme på efterskolen er, at man har afsluttet Folkeskolens 8. klassetrin, eller bestået Folkeskolens 9. klasseprøve. Eleverne skal som udgangspunkt, før optagelse have været på besøg på skolen inden skolestart og have deltaget i et interview, som afdækker den enkeltes faglige interesser, læringsmål og særlige behov, samt fritidsinteresser og ønske om boform. Se Interviewskema på hjemmesiden. Skolens pædagogiske linje For os giver det ikke mening, at adskille dannelse og uddannelse, derfor er det skolens mål at tilføre eleverne en række forskellige sociale, intellektuelle, kommunikative og følelsesmæssige kompetencer. I arbejdet med at udvikle disse kompetencer tager vi afsæt i den enkelte elev og dennes interesser. Når uddannelse og dannelse forenes i et interessefællesskab, opnår vi, at eleverne oplever succes og får lyst til at udvikle videre sig både personligt og fagligt, samt tage ansvar for sig selv og fællesskabet. Forskellige boformer Efterskolen rummer, som beskrevet under Fysiske rammer, plads til at forskellige boformer, og dette indgår som et centralt element i den pædagogiske linje på skolen. Den enkelte elevs egne ønsker og behov tages således i betragtning i fordelingen af værelse eller lejlighed. Drenge og piger bor adskilt i elevlejlighederne, men integreret på elevgangene med separate toilet - og badefaciliteter. Regler og rammer Pædagogisk fokuserer vi på at skabe rummelighed i det sociale og faglige liv på skolen ud fra forudbestemte og faste regler og rammer for hverdagen i efterskolelivet. Det er samspillet mellem ansatte og elever, som definerer hvor stor vores fælles rummelighed er. Og der er vores udgangspunkt at vi arbejder ud fra gensidig tillid og respekt. Modenhedsmæssigt modsvares dette udgangspunkt ikke altid hensigtsmæssigt og derfor er der særligt for de mere umodne elever et behov for helt enkle og klare regler for grænserne i det sociale samspil. Reglerne og sanktioner fastsættes af skolens ledelse og ansatte i et samspil med bestyrelsen, og omfatter forhold som bl.a. rygning, indtagelse af alkohol og stoffer, mobning og tyveri. Regler og rammer er formuleret i en skrivelse der kan læses på skolens hjemmeside og udleveres i forbindelse med skolestart. Se Regler og rammer på hjemmesiden. Kontaktlærere Alle elever på Ranum Efterskole har en kontaktlærer, som er deres primære voksenperson i deres sociale udvikling på skolen. Kontaktlærerens rolle er at observere og støtte eleven i det sociale liv og sikre at denne trives og udvikles positivt i efterskolesamarbejdet. Kontaktlæreren skal endvidere varetage skole-hjem samarbejdet og proaktivt sikre at forældre / værge, får indsigt i og medansvar for elevens udvikling under opholdet. Kontaktgruppe opgaver Elever og lærer i en kontaktgruppe skal en uge om året stå for at styre skolen. Kontaktgruppen fordeler dagens opgaver mellem sig og sammen skal de stå for: morgenmotion, elevregistrering, rengøringsopgaver på fællesarealer, køkkenpraktik og generel oprydning, samt hygge på skolen. 13

14 Husfeer og tilbud om voksenstøtte Husfeerne støtter og vejleder elever med særlige problemstillinger. Det kan være sygdom, sorg eller andre forhold, som kræver ekstra opmærksomhed. Husfeerne formidler også støtte fra f.eks., terapeuter mv. Husfeerne støtter kontaktlærerne og den pædagogiske ledelse, samt registrerer sygdom dagligt. Digitalt og mobilt fællesskab Vi satser på at integrere og anvende de positive elementer ved moderne teknologi, såsom trådløst netværk og mobiltelefoner. Derfor har eleverne adgang til trådløst internet på værelserne og kan benytte mobiltelefonen uden for fællesområderne og undervisnings- og samlingssituationer. For at fremme interaktion og mobilitet har skolen registreret elevernes mobilnumre og kan bruge disse som et individuelt kommunikationssystem. For at skabe et pædagogisk digitalt frirum til fællesskabsfremmende aktiviteter, kan ledelsen i samråd med lærere og elever i fastsætte tidspunkter, hvor der ikke er adgang til digitale medier og internet, samt mobilnet. Inklusionstilbud: skolens inklusionstilbud indebærer en Voksenkontakt ordning, hvor eleven støttes bredt ifht. at sikre en positiv udvikling personligt og fagligt for eleven, samt trivsel på skolen. Desuden tilbyder skolen at formidle op til 3 afklaringssamtaler med en psykolog og ungeterapeut, hvis forældre, den unge og kontaktlærer skønner at det vil være konstruktivt. Skolens to sygeplejerske og forstander koordinerer i samråd med eleven, forældrene og kontaktlæreren inklusionstilbudet og evaluerer det efter en fastlagt plan. Der skal udarbejdes en skriftlig plan for hver enkelt elevs inklusion, og denne plan skal underskrives af forældrene. Både Inklusionstilbud og Voksenkontaktordningen er offentliggjort på skolens hjemmeside. PPR og tidligere skole kan inddrages: forstanderen vurderer sammen med elev og forældre behovet for eventuelle inklusionstiltag. Det således ikke et krav, at PPR tager stilling. Dog vil skolen efter samråd med forældrene indhente vurderinger og udtalelser fra tidligere skole og PPR, ligesom forældrene har mulighed for at henvende sig til forstanderen, hvis de mener, at der er behov for at indhente en pædagogiskpsykologisk vurdering af deres barn. 14

15 En verden af oplysthed Maleriet over hovedindgangen til festsalens hall, er et bestillingsarbejde af kunstneren Christian Gundtoft. Arbejdet illustrerer dele af det underliggende værdi- og dannelsestankesæt, som vi bygger efterskole på, og som udgør et fundament i den boglige del af skolen. I den nedenstående tekst beskriver kunstneren med egne ord forlægget og billedets elementer: De vigtigste nøgleord bag billedet er: - Forpligtende fællesskab - Fælles historie - Åbenhed og kreativitet. - Erfaring vs. nytænkning - Internationalisering og globalisering - Fælles forståelse gennem mangfoldighed. Maleriet udtrykker et fællesskab omkring disse nøgleord. Både grafisk og konceptuelt tager billedet udgangspunkt i Rafaels Skolen i Athen, hvor Aristoteles og Platon er i centrum. De er omgivet af alskens store tænkere og kunstnere fra alle tider. Platon peger opad og Aristoteles nedad, repræsenterende hhv. det åndelige og det verdslige, altså åndslivet og videnskaben. Gavlmaleriet er en såkaldt parafrase af dette maleri, altså en slags fortolkning. Hvælvingen bliver til jordkloden, hvori de forskellige (mere tidssvarende) kunstnere og videnskabsmænd er blevet til kontinenter. Repræsentanter for åndslivet er på Platons side, repræsentanter for videnskaben er på Aristoteles side. I midten af maleriet vokser dannelsestræet, skolens logo, som de forskellige kontinenter (videnskabs og kulturpersonligheder) stræber efter at få del i. Der bliver altså en slags bevægelse mod dannelsestræet og altså dannelsesidealet. Dette træ, skolens logo, bliver et samlingspunkt for fælles forståelse og møde mellem både forskellige kulturer og forskellige tilgange til verden (den åndelige og den videnskabelige). Som baggrund er der et univers med stjerner og galakser, mennesket og dets bestræbelser som en del af en helhed, vi ikke helt forstår, men stadig har en plads i. Jorden lyses op bagfra af solen, hvilket danner en slags glorie om jorden. 15

16 Maleriet hører konceptuelt sammen med maleriet i imaginationloftet, udført af samme kunstner i januarfebruar Hvor det første maleri afbilleder alle de muligheder, der strømmer ud af dannelsestræet, er træet på det hovedindgangens gavl et samlingspunkt, et slags ideal, man stræber efter at finde hinanden i. Billedet er udført i akrylmaling af kunstneren Christian Gundtoft i august-september De humanistiske figurer: Johannes V. Jensen ( ) Dansk forfatter, der i 1944 modtog Nobelprisen i litteratur. Opvokset i Farsø i Himmerland. Hans mest kendte værker er novellesamlingen Himmerlandshistorier, romanerne Kongens Fald og Den Lange Rejse N.F.S.Grundtvig ( ). Dansk forfatter, teolog, digter, filosof m.m. Initiativtager til folkehøjskolen, senere udviklet af Christen Kold. De danske efterskolers grundbegreber tager gerne udgangspunkt i det, man kalder de Grundtvig-Koldske værdier. Christen Kold ( ) Dansk lærer, pioner indenfor højskole- og friskolebevægelsen. Åbnede i 1851 Danmarks første højskole i Ryslinge på Fyn og i 1852 Danmarks første friskole. Han var påvirket af N.F.S. Grundtvig og førte Grundtvigs skoletanker ud i livet. Martin Luther ( ) Tysk munk, teolog og reformator. Hans kritik af kirkens praksis gav anledning til reformationen og senere dannelsen af Danmarks nationalreligion: protestantismen. Hans Christian Andersen ( ) Dansk digter og forfatter, en af Danmarks største litterære personligheder. Verdensberømt for eventyr som Den Lille Havfrue, Den Grimme Ælling og Fyrtøjet. Ludvig Holberg ( ) Epokegørende norsk-dansk forfatter, især kendt for sine komedier Erasmus Montanus, Jeppe på bjerget m.fl. En af oplysningstidens store litterære figurer. Søren Kierkegaard ( ) Dansk teolog og filosof. Skrev bl.a. værkerne Enten-Eller, Frygt og Bæven og Begrebet Angst. Regnes ofte som den største danske filosof og som fader til eksistentialismen. De naturvidenskabelige figurer: Tycho Brahe ( ) Dansk astronom. Betragtes med sine systematiske observationer som grundlæggeren af den moderne observerende astronomi. Opførte observatorierne Uranienborg og Stjerneborg på øen Hven. Albert Einstein ( ) Tyskfødt teoretisk fysiker med omfattende og banebrydende videnskabelig produktion, især kendt som grundlæggeren af den specielle og almene relativitetsteori. Blev tildelt Nobelprisen i fysik i Sir Isaac Newton ( ) Engelsk matematiker, fysiker og astronom, som bl.a. formulerede love omkring tyngdekraften, massetiltrækning og legemers bevægelser. Hans værk Naturfilosofiens matematiske principper betragtes som et af de mest betydningsfulde videnskabelige værker nogensinde. Nicolaus Kopernikus ( ) Polsk astronom, der fremkom med teorien om det heliocentriske verdensbillede, altså at solen og ikke jorden er centrum for vores solsystem. Galileo Galilei ( ) Italiensk filosof, fysiker og astronom, en af pionererne indenfor astronomi og eksperimentalfysik, udviklede de allerførste teleskoper. Hans viderudvikling af Kopernikus s teorier om det heliocentriske solsystem bragte ham i konflikt med kirken. Charles Darwin ( ) Engelsk naturhistoriker, især kendt for sine teorier om den naturlige udvælgelse i bogen arternes oprindelse, som skabte furore med sin teori om, at mennesker og dyr har samme ophav. Grundlægger af evolutionsteorien. Niels Bohr ( ) Dansk fysiker, som har bidraget afgørende til forståelsen af atomets struktur og udviklingen af kvantemekanikken. Modtog Nobelprisen i 1922 Nobelprisen i fysik. Grundstoffet Bohrium er opkaldt efter ham. Hans Christian Ørsted ( ) Dansk fysiker og kemiker og medstifter af forløberne til Meteorologisk Institut. Opdagede elektromagnetismen. Betragtes som en af dansk guldalders hovedskikkelser. 16

17 Boglig undervisning De boglige skolefag er grundlaget for at kunne få en videregående uddannelse og lære resten af livet, derfor definerer Ranum Efterskole sig som en boglig efterskole med tilbud om folkeskolens eksamener. Der undervises i de obligatoriske fag: Dansk, matematik, engelsk, profilfag under temanerne Natursport og Imagination, Idræt og fysik/kemi for 9. klasses elever. Fagene historie, religion og samfundskundskab er integreret i faget medborgerskab. Kultur, historie, politik og samfundsforhold indgår, som et element i undervisningen i gennem fællessamlingerne. I 9. klasse skal der vælges mellem tilvalgsfagene tysk og fransk. For 10. klasses elever, kan der vælges mellem tysk/fransk og fysik/kemi. For alle elever kan vælges valgfag i bl.a. Kinesisk, Spansk, Psykologi, Idræt, Legomindstorm. Der er hver dag mulighed for lektiehjælp og indlagt en lektietime, hvor eleverne skal være på deres værelser eller til lektiecafeen. Vi tilstræber inden for rammerne af de formelle krav til 9. og 10. klasseniveau at forny og modernisere læringsprocesserne, så elevernes personlige læringsmål bliver imødekommet. Undervisningen veksler mellem holdundervisning, projektarbejde, fortælletimer, foredrag og fællestimer. Niveaudelt undervisning Ranum Efterskoles værdigrundlag sigter mod at styrke tilrettelæggelsen af undervisningen i helhedsorienterede forløb. Undervisningen organiseres i niveaudelte hold indenfor hvert klassetrin. Holddelingen sigter mod at tage hensyn til elevens forhåndsvalgte faglige niveau og interesser. Alle elever testes i Introperioden i forhold til deres faglige niveau, individuelle interesser og læringsmål. Test og samtale bruges som udgangspunkt for dannelsen af hold. Principperne for niveaudeling varierer efter fagenes natur. I de humanistiske fag tilstræbes større faglig og social differentiering end i de naturvidenskabelig fag. Specialundervisning. Der er i kun begrænset omfang mulighed for at modtage specialundervisning, og som hovedregel kun ved forudgående aftale inden skolestart. Der tilbydes dansk som 2. sprog til elever, der måtte have behov herfor. 17

18 Oversigt over valgfag Ranum Efterskole efteråret Find årgang og følg den vandret ud så fremgår det, hvad der kan vælges: Obligatoriske fag Timetal Timetals Timetal specielle RE timetals 9. Årg. Gns. pr. uge Norm normal uger Uger* Årsnorm Humanistiske fag 32 Dansk Engelsk Historie Samfundsfag Religion Tysk/fransk/Lektiehjælp Naturfag Matematik Biologi Geografi Fysik/kemi Fællestimer Fællessamling, blandet fag Teamtid m.m Profilfag Idrætsfag Valgfag, Musik, Drama, Kinesisk Cambridge engelsk Klubfag Rejser,der inde-holder dele fra andre fag Øvrige timer Køkkenpraktik Projektopgave Erhvervsvejledning Timer i alt

19 Obligatoriske fag Timetal Timetals 10. Årg. RE Gens. pr. uge norm normal uger Timetal Specielle Uger* RE timetals årsnorm Humanistiske fag 32 Dansk Engelsk Medborgerskab Tysk/fransk/spansk/lektiehjælp Naturfag Matematik Biologi Geografi Fysik/kemi /Idræt og fysiologi/iværksætteri / produkt og formgivning Fællestimer Fællessamling, blandet fag Kontaktgruppe tid m.m Profilfag Valgfag, Musik, Drama, Kinesisk Cambridge engelsk Klubfag Idrætsfag Rejser der indeholder dele fra andre fag Øvrige timer Køkkenpraktik Erhvervsvejledning** Oso opgave Timer i alt

20 Obligatoriske fag Timetal Timetals Timetal Specielle RE timetals 10. Årg. gens. pr. uge norm v. normal uger International Humanistiske fag 32 Uger* års norm Danish English as 2. lang Global Perspektives German /French Internat. Hours Naturfag 0 Math Combined Science Fællestimer Fællessamling, blandet fag Kontaktgruppe tid m.m Profilfag Idræt Klubfag Valgfag: Kinesisk/spansk Rejser der indeholder dele fra andre fag Øvrige timer 0 Køkkenpraktik Erhvervsvejledning** OSO projekt opgave Timer i alt

VVE Indholds- og aktivitetsplan

VVE Indholds- og aktivitetsplan VVE Indholds- og aktivitetsplan Generelt VVE er normeret til 80 års elever. Eleverne søges fordelt på lige mange drenge og piger. Skolen søger at målrette sig primært velfungerende grønlandske elever,

Læs mere

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger Indholdsplan Bernstorffsminde Efterskole 13/14 Anderledes dage og uger Indhold ANDERLEDES DAGE OG UGER... 3 Introdage... 3 DOSO... 3 Efterårs- og vintermøde... 4 Gallafest... 4 Musicaluge... 5 Skitur...

Læs mere

Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole. 2014/2015 Henrik Vejsig

Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole. 2014/2015 Henrik Vejsig Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole 2014/2015 Henrik Vejsig Indhold Fag og timetal Fællesskabet Studievejledning Skema Boglige fag Dansk Matematik Engelsk Tysk Fransk Fysik/kemi Naturfag(9.kl.) Medborgerskab(9.kl.)

Læs mere

Brøderup Efterskole. sætter spor. Karlshøj 40 4733 Tappernøje. Tlf.: 55 56 41 33 www.brøderupefterskole.dk kontoret@befs.dk www.facebook.

Brøderup Efterskole. sætter spor. Karlshøj 40 4733 Tappernøje. Tlf.: 55 56 41 33 www.brøderupefterskole.dk kontoret@befs.dk www.facebook. Brøderup Efterskole Karlshøj 40 4733 Tappernøje Tlf.: 55 56 41 33 www.brøderupefterskole.dk kontoret@befs.dk www.facebook.com/broederup Brøderup Efterskole sætter spor Brøderup Efterskole er grundlagt

Læs mere

12-13 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE SKOLEÅRET ELEMENT

12-13 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE SKOLEÅRET ELEMENT ELEMENT SKOLEÅRET 12-13 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE Hvorfor vælge Det 10. Element? Det 10. Element er starten på din ungdomsuddannelse: - du bliver mere afklaret om din fremtid - du styrkes fagligt og

Læs mere

Velkommen til Ulstrup Efterskole

Velkommen til Ulstrup Efterskole V Velkommen til Ulstrup Efterskole Værdigrundlag Ulstrup Efterskoles værdier bygger på en gensidig ansvarlighed, arbejdsfællesskab og respekt for forskelligheden, således at den enkelte elev, gennem praktiske

Læs mere

International dimension. Sct. Hans Skole

International dimension. Sct. Hans Skole International dimension Sct. Hans Skole Fælles for skolen International uge International dimension i fagene, i årsplaner, på dagsordener Internationalt udvalg Klasseprojekter BHKL i kontakt med Wales

Læs mere

Information om Dalum Ungdomsskoles 10. Klasse. Velkommen

Information om Dalum Ungdomsskoles 10. Klasse. Velkommen Information om Dalum Ungdomsskoles 10. Klasse Velkommen Værdigrundlaget for vores 10. klasse Forskellighed se muligheder frem for begrænsninger Anerkendelse af kompetencer og ressourcer i mangfoldigheden

Læs mere

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole.

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Side 1 af 5 Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Institutionens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler

Læs mere

Desuden vægtes en bred vifte af valgfag, hvor ikke mindst kropslig og kreativ udfoldelse har høj prioritet.

Desuden vægtes en bred vifte af valgfag, hvor ikke mindst kropslig og kreativ udfoldelse har høj prioritet. Indholdsplan for Gødvad Efterskole Skoleår 2015-2016 Indenfor rammerne af loven om de frie kostskoles og dennes hovedsigte om livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse driver Gødvad Efterskole

Læs mere

10. klasse FJORDSKOLEN

10. klasse FJORDSKOLEN Bemærk! Du er først tilmeldt 10. klasse, når du har indleveret denne tilmeldingsseddel! Navn CPR nr. Adresse 10. klasse FJORDSKOLEN Telefon Forældre/værge Telefon Nuværende Skole Underskrift forældre/værge

Læs mere

Anderledes dage og uger i 2014 2015 Indhold

Anderledes dage og uger i 2014 2015 Indhold Anderledes dage og uger i 2014 2015 Indhold 2014 Morgensang/Morgensamling Hver morgen hele året mødes elever og morgentilsynslærerne til en morgensamling. Her synges 2 sange samt bedes fadervor. Dette

Læs mere

Ollerup. Sang&Musik EN LEVENDE EFTERSKOLE PÅ DET SMUKKE SYDFYN

Ollerup. Sang&Musik EN LEVENDE EFTERSKOLE PÅ DET SMUKKE SYDFYN Efterskole Ollerup Sang&Musik EN LEVENDE EFTERSKOLE PÅ DET SMUKKE SYDFYN Skolen Skolen er startet i 1997 af en kreds af lokale borgere. Den har til huse i den tidligere håndværkerskole fra 1932. Den bygger

Læs mere

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål Bøvling Friskole Skolens navn, hjemsted og formål 1. Bøvling Fri- og Idrætsefterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution med hjemsted i Bøvlingbjerg, Lemvig Kommune, Region Midtjylland.

Læs mere

- en vifte af muligheder

- en vifte af muligheder - en vifte af muligheder Velkommen Til et spændende og anderledes skoleår på 10. klasseskolen Øresund. Vi giver dig mulighed for: At komme i brobygning på en ungdomsuddannelse. At aflægge 10. klasseprøven

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2015-16 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. klasse - dit valg! Hvad skal du efter 9. klasse? Der er mange muligheder, og valget kan være svært. Dronninglund

Læs mere

SommerCamp 2014. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler

SommerCamp 2014. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler SommerCamp 2014 Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler 1 SommerCamp 3 ugers højskole for 1.500 kr. 3 gode grunde til at tage på SommerCamp Studieforberedelse Vejledning Fællesskab 3 højskoler afholder

Læs mere

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse 10.Vest Østergade 63 Tlf.: 74722910 www.10vest.dk 6270 Tønder Fax.: 74722919 10vest@10vest.dk Hvilken linje - og hvorfor?

Læs mere

Kapitel 2 11.08.2014. Skolen bliver lukket efter sommerferien, så nu diskuterer vi, om vi skal oprette en friskole.

Kapitel 2 11.08.2014. Skolen bliver lukket efter sommerferien, så nu diskuterer vi, om vi skal oprette en friskole. Om skoletyper A Folkeskolen, friskole eller privatskole? Anna skal gå i en almindelig folkeskole. Vi vil gerne have, hun går sammen med børn fra mange forskellige miljøer. Skolen bliver lukket efter sommerferien,

Læs mere

10. klasse FJORDSKOLEN

10. klasse FJORDSKOLEN Bemærk! Du er først tilmeldt 10. klasse, når du har indleveret denne tilmeldingsseddel! Navn 10. klasse FJORDSKOLEN CPR nr. Adresse Telefon Forældre/værge Telefon Nuværende Skole Underskrift forældre/værge

Læs mere

INDHOLDSPLAN FOR SPORTSEFTERSKOLEN SJÆLSØLUND S/E/S

INDHOLDSPLAN FOR SPORTSEFTERSKOLEN SJÆLSØLUND S/E/S INDHOLDSPLAN FOR SPORTSEFTERSKOLEN SJÆLSØLUND S/E/S Indholdsplan gældende til 31. juli 2015 A. Lov om frie kostskoler herunder hovedsigte B. Vores målsætninger i relation til loven C. Værdigrundlag D.

Læs mere

Kontaktinformationer. Ranum Efterskole - Interviewskema 2012-13. Indsæt billede! (vigtigt) Ranum Efterskole: Elev E-mailadresse:

Kontaktinformationer. Ranum Efterskole - Interviewskema 2012-13. Indsæt billede! (vigtigt) Ranum Efterskole: Elev E-mailadresse: Kontaktinformationer Elev navn Klassetrin på Ranum Efterskole: Elev Mobiltelefon Elev E-mailadresse: Elevnummer. Indsæt billede! (vigtigt) Forældre kontaktperson: (mor) Telefon/mobil.: Forældremail: (mor)

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle videregående uddannelser, såfremt

Læs mere

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 15/16. Indledning Kostskolepolitik Pædagogisk tilrettelagt samvær

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 15/16. Indledning Kostskolepolitik Pædagogisk tilrettelagt samvær Indholdsplan Bernstorffsminde Efterskole 15/16 Indledning Kostskolepolitik Pædagogisk tilrettelagt samvær Indledning Skoleåret 2015 2016 består af 42 uger med start søndag d. 9. august 2015 og afslutning

Læs mere

Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7

Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7 HNX Hjørring Ny 10. Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7 Dramaprojekt side 7 Obligatoriske fag

Læs mere

Indholdsplan for Kerteminde Efterskole 2013-2014

Indholdsplan for Kerteminde Efterskole 2013-2014 Indholdsplan for Kerteminde Efterskole 2013-2014 Indhold: Skolens formål 3 Skolens værdigrundlag 3 Skolens fysiske rammer 4 Elevgruppen samværsregler 4 Skolens pædagogiske linje 4 Undervisningen 5 Undervisning

Læs mere

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil. Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende.

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil. Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. 2009 Velkommen til Paderup Gymnasium Værdigrundlag og profil Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. Udover det faglige, der selvsagt skal være i top,

Læs mere

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen.

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen. Tilsynserklæring for: Margrethelyst Friskole Persievej 2 8300 Odder Telefon: 77348529 www.margrethelyst.dk Email:info@margrethelyst.dk Skolekode:280214 Tilsynsførende: Pædagogisk konsulent ML- Consult

Læs mere

Linjer / valgfag på Skåde Skole

Linjer / valgfag på Skåde Skole Linjer / valgfag på Skåde Skole GENERELT Skåde Skole tilbyder fire linjer for elever i kommende 7., 8. og 9. klasse. Linjerne fortsætter i det resten af skoleforløbet. Eleverne skal vælge mellem: International

Læs mere

SKAL DU MED? BALLERUP 10. KLASSE CENTER SKOLEÅRET 2013-2014

SKAL DU MED? BALLERUP 10. KLASSE CENTER SKOLEÅRET 2013-2014 SKAL DU MED? BALLERUP 10. KLASSE CENTER SKOLEÅRET 2013-2014 JEG HAR VALGT 10.KL. FOR AT FÅ BEDRE KARAKTERER OG BLIVE MERE MODEN, OG DET HAR SKOLEN NU HJULPET MIG MED Berican HVIS DU VÆLGER OS, FORVENTER

Læs mere

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning 1 Læringsbegrebet i SFO SFO ens læringsrum er kendetegnet ved, at læring sker i praksis, og udviklingen finder sted på baggrund af konkrete aktiviteter og sociale erfaringer. Udfordringen ligger i, hvorledes

Læs mere

Velkommen til Vestre Skole

Velkommen til Vestre Skole Velkommen til Vestre Skole Peter Jensen, som har 6. årgang og tidligere har startet 7. klassetrin Elever fra 9. årgang Alice Markussen, skoleleder Vestre Skole og Åløkkeskolen. Fra skolens Visions- og

Læs mere

Munkegårdens elevhåndbog

Munkegårdens elevhåndbog 2015 Tilhører: Din dagligdag: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag weekend 8.00-8.45 Morgenmad og morgenrutiner i husene (ikke dagelever) 9.00-10.30 Bo-uv. I hvert sit hus dagelever på Vejrupvej 10.30-10.45

Læs mere

Indhold. Quick info. Altid online og opdateret www.solgaarden.dk. Hvorfor valgte du Efterskolen Solgården? Mange højdepunkter Mange valgmuligheder

Indhold. Quick info. Altid online og opdateret www.solgaarden.dk. Hvorfor valgte du Efterskolen Solgården? Mange højdepunkter Mange valgmuligheder Vi vil dig noget Efterskolelivet på Solgården Mange højdepunkter Mange valgmuligheder Praktisk info Tjek mere på www.solgaarden.dk Quick info Efterskolen Solgården blev oprettet i 1978 af Luthersk Mission

Læs mere

NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012

NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012 EFTERNYT NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012 Så kommer der endnu et lille nyhedsbrev om tiden fremover. Vær specielt opmærksom på, at vi har indlagt endnu en gymnastikopvisning og

Læs mere

SommerCamp 2015. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler

SommerCamp 2015. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler SommerCamp 2015 Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler 1 2 SommerCamp 3 ugers højskole for 1.500 kr. 3 gode grunde til at tage på SommerCamp Studieforberedelse Vejledning Fællesskab 3 højskoler

Læs mere

Velkommen i Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk

Velkommen i Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk Velkommen i Handelsgymnasiet Tættere på virkeligheden eucnord.dk Velkommen i Handelsgymnasiet Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende og almen uddannelse.

Læs mere

Beskrivelse af udskolingen på Som det allerførste i folkeskoleloven hedder det: Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse

Læs mere

Sejlads på Tommerup Efterskole. Generelt & Sikkerhedsinstruks

Sejlads på Tommerup Efterskole. Generelt & Sikkerhedsinstruks Sejlads på Tommerup Efterskole Generelt & Sikkerhedsinstruks Generelt Søfart/sejlads med TE Regler, retningslinjer og vejledning i forbindelse med sejlads på Tommerup Efterskole Efteråret 2013 Generelle

Læs mere

10. KLASSE Tårnby Kommune US10 2015-2016

10. KLASSE Tårnby Kommune US10 2015-2016 10. KLASSE Tårnby Kommune 2015-2016 forord Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske. Hvis du overvejer 10. klasse, bør du læse brochuren grundigt

Læs mere

Bagsværd Kostskole og Gymnasium1

Bagsværd Kostskole og Gymnasium1 Bagsværd Kostskole og Gymnasium1 2 Velkommen til en moderne og traditionsrig kostskole i Danmark. Bagsværd Kostskole og Gymnasium er fra 1908. Siden da har mange hundrede børn og unge mennesker haft glæde

Læs mere

Ta dine VALGFAG i Ungdomsskolen

Ta dine VALGFAG i Ungdomsskolen Tilmelding til Valgfag 2014/15 Dit navn Din skoles navn Dit klassetrin 1. valgfag 2. valgfag Husk: Din tilmelding skal afleveres på skolens kontor, eller tilmeld dig på www.fusweb.dk 2014 UNGDOMSSKOLEN

Læs mere

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den...

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Hej Elevrådsformanden siger... Hjerteligt velkommen til Nykøbing Katedralskole! At gå fra folkeskolen til stx eller HF er

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen I henhold til 17, stk. 4, og 18, stk. 1-3, i landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002 om folkeskolen,

Læs mere

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil 2010 Velkommen til Paderup Gymnasium Værdigrundlag og profil Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. Udover det faglige, der selvsagt skal være i top,

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15 eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig

Læs mere

Studieretninger 2009. Information om Ordrup Gymnasium

Studieretninger 2009. Information om Ordrup Gymnasium Studieretninger 2009 Information om Ordrup Gymnasium Velkommen til Ordrup Gymnasium I denne folder kan du orientere dig om, hvilke studieretninger vi udbyder i 2009 på OG. Der er 10 forskellige at vælge

Læs mere

Udskolingen på Holme Skole. - selvstændighed & faglighed

Udskolingen på Holme Skole. - selvstændighed & faglighed Udskolingen på Holme Skole - selvstændighed & faglighed Profil for udskolingen på Holme Skole 2 KÆRE FORÆLDRE I denne pixiudgave kan I læse om, hvordan vi organiserer og vægter undervisningen i udskolingen

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium 2. fremmedsprog: fransk fortsætter B, tysk fortsætter B, japansk begynder A, spansk begynder A, kinesisk begynder A Kunstnerisk fag: Inden gymnasiet skal du

Læs mere

Sønderborg. Skoleåret 2015-16. Læringsdøren åbnes. 1

Sønderborg. Skoleåret 2015-16. Læringsdøren åbnes. 1 Sønderborg Skoleåret 2015-16 https://www.facebook.com/10eren.sonderborg?ref=aymt_homepage_panel 10 eren på Sønderskov-Skolen er det fælles kommunale 10. klasses tilbud. Det er således Sønderskov- Skolens

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

10. klasse er et valgfrit skoleår

10. klasse er et valgfrit skoleår Afklaring Jeg ved ikke, hvilken ungdomsuddannelse jeg skal vælge Personlig udvikling Jeg skal blive mere moden 10. klasse er et valgfrit skoleår Personlig udfordring Jeg vil sige noget mere og være mere

Læs mere

SPORTSEFTERSKOLEN SINE Idrætsvej 23 6240 Løgumkloster Telefon +45 74744990 Fax +45 74745990 www.sine.dk sine@sine.dk

SPORTSEFTERSKOLEN SINE Idrætsvej 23 6240 Løgumkloster Telefon +45 74744990 Fax +45 74745990 www.sine.dk sine@sine.dk SPORTSEFTERSKOLEN SINE Idrætsvej 23 6240 Løgumkloster Telefon +45 74744990 Fax +45 74745990 www.sine.dk sine@sine.dk Kære kommende elev og forældre Med den følgende skoleplan vil vi fortælle lidt om ideerne

Læs mere

Begynder med skoleåret 14/15

Begynder med skoleåret 14/15 FREMTIDENS Begynder med skoleåret 14/15 Fremtiden Baggrund Kære forældre Hermed en orientering om de nye vigtige tiltag, som igangsættes efter sommerferien 2014. Grundskolereformen Som I sikkert alle ved,

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse 2012-2013. Information om 10. klasse Ringkøbing Skole

Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse 2012-2013. Information om 10. klasse Ringkøbing Skole Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse 2012-2013 Information om 10. klasse Ringkøbing Skole Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse Velkommen til en skole, hvor du bliver rustet til din kommende uddannelse.

Læs mere

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Skolereform på Hummeltofteskolen 14-1515 Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Program 1. Præsentation af den nye bestyrelse, bestyrelsens årsplan 14-1515 samt principper for kontaktforældrearbejdet.

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Velkommen til Efterskolen for unge udviklingshæmmede

Velkommen til Efterskolen for unge udviklingshæmmede Velkommen til Efterskolen for unge udviklingshæmmede Glæd dig til et år på efterskole Brænder du efter at lære mere, få spændende oplevelser, udfordringer, lære nye mennesker at kende og være sammen med

Læs mere

Faglighed Fællesskab Kristendom. Udfordringer

Faglighed Fællesskab Kristendom. Udfordringer Faglighed Fællesskab Kristendom Kreativitet Udfordringer På Nøvlingskov Efterskole kan man være sig selv Martin V skoleåret 14/15 Det bedste ved Nøv er, at man altid kan finde nogle at snakke med Kathrine

Læs mere

Valgfag skoleåret 2014-15

Valgfag skoleåret 2014-15 Valgfag skoleåret 2014-15 Kære elever og forældre Det er med stor glæde, at vi igen i år kan præsentere en valgfagsfolder, hvori vi kan tilbyde en række spændende, kreative og udfordrende undervisningstilbud

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

Nordmandshage 45, 9370 Hals 98252011 www.bisnap.dk

Nordmandshage 45, 9370 Hals 98252011 www.bisnap.dk golf Nordmandshage 45, 9370 Hals 98252011 www.bisnap.dk ridning Musiklinjer VÆLG HER MELLEM HEAVY FOLK MUSIK SANG Nordmandshage 45, 9370 Hals 98252011 www.bisnap.dk Teater Nordmandshage 45, 9370 Hals 98252011

Læs mere

Bliv så dygtig som du kan - på Katrinedals Skole

Bliv så dygtig som du kan - på Katrinedals Skole Bliv så dygtig som du kan - på Katrinedals Skole Forord På vegne af Katrinedals Skole er jeg glad for at byde både nye og nuværende elever velkommen på 7. klassetrin og til en ny udskolingsmodel, der er

Læs mere

Ikke alle elever vil kunne få deres første prioritet og det er ikke givet, at alle fag oprettes.

Ikke alle elever vil kunne få deres første prioritet og det er ikke givet, at alle fag oprettes. Valgfag på SIM Nu er det tid at vælge, hvilket valgfag du ønsker næste skoleår. Læs de næste par sider godt igennem og vælg så mindst 3 fag, som du skriver på tilmeldingen på sidste side i prioriteret

Læs mere

LAYOUT: Charlotte van Hauen. www.charlottevanhauen.dk

LAYOUT: Charlotte van Hauen. www.charlottevanhauen.dk LAYOUT: Charlotte van Hauen www.charlottevanhauen.dk LINJER PÅ GILBJERGSKOLEN Velkommen til et nyt skoleår hvor vi går nye veje sammen. På Gilbjergskolen organiserer vi undervisningen i udskolingen i linjer.

Læs mere

FRIVILLIG FREDAG LÆRER FOR EN DAG

FRIVILLIG FREDAG LÆRER FOR EN DAG FRIVILLIG FREDAG LÆRER FOR EN DAG Efterskoler deltager på Frivillig Fredag FRIVILLIG FREDAG OG EFTERSKOLERNE Hvert år, den sidste fredag i september fejres Frivillig Fredag, Danmarks nationale Frivillighedsdag

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Ranum Efterskole College & Ranum Fri Fagskole

Vedtægter for den selvejende institution Ranum Efterskole College & Ranum Fri Fagskole Vedtægter for den selvejende institution Ranum Efterskole College & Ranum Fri Fagskole Vedtaget med ændringer den 22.9.2015 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag. Ranum Efterskole College er en uafhængig

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Et alternativ med værdier! 10. klasse

Et alternativ med værdier! 10. klasse Et alternativ med værdier! 10. klasse Med historiens briller ser vi en skole, der står for udvikling med traditionen som værdifuld bagage. Længe før det blev moderne, har Sct. Ibs Skole haft eleven i centrum

Læs mere

Ifølge skolens overordnede formål prioriteres idræt meget højt, da man tilstræber et vekslende samspil mellem idræt og læringen i de andre grundfag.

Ifølge skolens overordnede formål prioriteres idræt meget højt, da man tilstræber et vekslende samspil mellem idræt og læringen i de andre grundfag. Tilsyn Køng Idrætsfriskole i skoleåret 2011-2012 Tilsynets opgave Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole er det vores opgave at føre tilsyn med elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk

Læs mere

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner Hvad er Fælles Mål? Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner De bindende fælles nationale mål i form af fagformål, centrale kundskabs- og færdighedsområder

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Få en lærerig oplevelse for livet

Få en lærerig oplevelse for livet Få en lærerig oplevelse for livet UNDERVISNINgen Eleverne siger om linjefagene... Er godt pga. de mange valgmuligheder. Er godt, fordi man selv har valgt det. Er meget seriøse og man lærer meget. Fedt

Læs mere

3 årig STX uddannelse

3 årig STX uddannelse 3 årig STX uddannelse Forår 2010 Efter 9. klasse afgangsprøve i: OPTAGELSESKRAV til gymnasiet Fem bundne prøver dansk (mundtlig og skriftlig) matematik (skriftlig) engelsk (mundtlig) fysik (mundtlig) To

Læs mere

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør 10.kl. 2010/2011 Nordstrandskolen Dragør Til dig og dine forældre 9. klasse og hva så? Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske efter 9. klasse.

Læs mere

Overbygningen på Hærvejsskolen

Overbygningen på Hærvejsskolen Overbygningen på Hærvejsskolen Overbygningen er en selvstændig afdeling, der består af 7., 8. og 9. årgang samt specialklasser. Overbygningen har den samme vision som resten af Hærvejsskolen: Vi lægger

Læs mere

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Principper for idrætsklasserne Idrætsklasserne på Brøndbyvester Skole er et tilbud om at kombinere uddannelse og talentidræt. Dette tiltag har til

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup Maj 2013 Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup er: Børnehaven Regnbuen, Fjelsted Harndrup Skole (0.-6. klasse) og SFO Valhalla med fælles ledelse

Læs mere

Skoleprofil. Mål og handleplaner for skoleårene 2008/09 2010/11

Skoleprofil. Mål og handleplaner for skoleårene 2008/09 2010/11 Skoleprofil Mål og handleplaner for skoleårene 2008/09 2010/11 1. Et godt studie- og arbejdsmiljø Det primære formål er at give eleverne en god uddannelse. En væsentlig forudsætning herfor er et godt studie-

Læs mere

Indholdsplan / KursusCenter Struer. August 2015 December 2015

Indholdsplan / KursusCenter Struer. August 2015 December 2015 splan / KursusCenter Struer August 2015 December 2015 Om KursusCenter Struer (KCS) KCS er en del af Struerskolen. Vores kursister er i aldersgruppen, 16 år og op efter. Vi driver sundhedskurser inden for

Læs mere

Første uge på Brejninggaard Efterskole

Første uge på Brejninggaard Efterskole Første uge på Brejninggaard Efterskole August 2015 Søndag d. 9/8 14.00 Skolen åbner for indkvartering efter sengeredning og udpakning er der kaffe i Hallen 15.30 Velkomst i hallen 16.30 Første møde med

Læs mere

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Principper for idrætsklasserne Idrætsklasserne på Brøndbyvester Skole er et tilbud om at kombinere uddannelse og talentidræt. Dette tiltag har til

Læs mere

Et alternativ med værdier! 10. klasse

Et alternativ med værdier! 10. klasse Et alternativ med værdier! 10. klasse Med historiens briller ser vi en skole, der står for udvikling med traditionen som værdifuld bagage. Længe før det blev moderne, har Sct. Ibs Skole haft eleven i centrum

Læs mere

Samværets betydning på højskolen. Oplæg til debat og udvikling på skolerne

Samværets betydning på højskolen. Oplæg til debat og udvikling på skolerne Samværets betydning på højskolen Oplæg til debat og udvikling på skolerne Introduktion På disse slides finder I ideer til, hvordan I på højskolen kan tage fat på drøftelser og udvikling vedrørende samværet

Læs mere

Bilag 1: Assens 10. klassecenter skoleåret 2015/2016

Bilag 1: Assens 10. klassecenter skoleåret 2015/2016 Bilag 1: Assens 10. klassecenter skoleåret 2015/2016 Assens 10. klassecenter rummer i indeværende skoleår 168 elever fordelt på 6 stamklasser. Stamklasserne danner fundamentet i vores opbygning. Klasserne

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform FOLKESKOLEREFORMEN www.aarhus.dk/skolereform DET OVERORDNEDE FORMÅL MED REFORMEN Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

I 0.-1. Klasse starter hver dag med en blok med sproglig opmærksomhed.

I 0.-1. Klasse starter hver dag med en blok med sproglig opmærksomhed. Evaluering af den samlede undervisning på Hoven Friskole Ifølge den på hjemmesiden tilgængelige 5 års evalueringsplan for den samlede undervisning på Hoven Friskole skal der i 2014 evalueres på følgende

Læs mere

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål Målsætning - Borbjerg Skole. Forord Denne målsætning for Borbjerg Skole bygger på: 1. Folkeskoleloven af 1993. Formålsparagraffen kap. 1-1 og 2 2. Pædagogisk målsætning for Holstebro Kommunale Skolevæsen

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge mellem 7 forskellige studieretninger.

Læs mere

Formå lsbeskrivelser ålternåtive årrångementer/uger 2014-15

Formå lsbeskrivelser ålternåtive årrångementer/uger 2014-15 Dans på tværs Dans på tværs er et obligatorisk fællesarrangement, som foregår i aftentimerne en gang om måneden. Det varierer mellem forskellige pardanse, folkedanse samt andre fællesdanse. Hovedformålet

Læs mere

Viby Skole & folkeskolereformen. Hvad betyder Folkeskolereformen for Viby Skole og dit barn?

Viby Skole & folkeskolereformen. Hvad betyder Folkeskolereformen for Viby Skole og dit barn? Viby Skole & folkeskolereformen Hvad betyder Folkeskolereformen for Viby Skole og dit barn? Dagsorden Hvorfor ny Folkeskolereform? Den længere og mere varieret skoledag Bevægelse i skolen Nye fag og nye

Læs mere