Indholdsplan Ranum Efterskole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsplan Ranum Efterskole 2014-15"

Transkript

1 Indholdsplan Ranum Efterskole Skulpturen Fosterbrødrene er lavet Theodor Lundberg i 1888 og udlånt af Statens Museum for Kunst. 1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDLEDNING 5 SKOLENS FORMÅL 6 Skolens værdigrundlag 6 3 TVÆRFAGLIGE TEMAER I INDHOLDSPLANEN 9 Etik og moral: August, September, oktober. 9 Globalisering og verdensborger: November, december, januar. 9 Dannelsesrejsen den personlige fortælling: 9 Februar, marts, april. 9 Oplysning og medborgerskab 10 GRUNDSKEMA 10 ÅRSPLAN I SKEMAFORM 10 OPDATERINGER TIL INDHOLDSPLAN SKOLENS RAMMER 10 Ejendomme 11 Elevgruppen 13 SKOLENS PÆDAGOGISKE LINJE 13 Forskellige boformer 13 Regler og rammer 13 Kontaktlærere 13 Kontaktgruppe opgaver 13 Husfeer og tilbud om voksenstøtte 14 EN VERDEN AF OPLYSTHED 15 De humanistiske figurer: 16 De naturvidenskabelige figurer: 16 BOGLIG UNDERVISNING 17 Niveaudelt undervisning 17 Dagsprogram 22 KOSTSKOLEARBEJDETS TILRETTELÆGGELSE OVERORDNET 23 Skolens dagrytme 23 Skoleårets forløb 24 Profilfagsrejser 24 Emneuger 24 Fagdage 24 Lærer- og weekendarrangementer 24 Lærerbesøg 24 Elevudvalg 24 Fritids- og klubaktiviteter 24 Plan for klubfag periode 1: 25 Plan for klubfag periode 2: 26 Pedel- og rengøringspraktik 26 Lærernes tjenestetidsplan 27 PROGRAM FOR SKOLEÅRET 27 Uddannelses- og erhvervsvejledning 30 Individuel vejledning 31 BOGLIGE INDHOLDSPLANER 32 Dansk 32 Matematik 34 Engelsk 35 Spansk - begynder 36 2

3 Kinesisk - begynder 36 Personlig udvikling 37 Natur 37 Teknologi 37 Medborgerskab 38 MEDBORGERSKAB 9. kl. 38 MEDBORGERSKAB 10. kl. 42 Geografi 46 Biologi 49 Madlavning og køkkenpraktik 49 Idræt 49 Tilvalgsfag 50 Teknik og produktion 50 Sport, Idræt og Fysiologi 51 RANUM EFTERSKOLE COLLEGE 51 University of Cambridge International Examinations (CIE) 51 Eksamen og prøver ved Ranum Efterskole College - "Prøve-fri 10. klasse". 52 Cambridge IGCSE 52 ENGLISH FIRST LANGUAGE 52 ENGLISH AS A SECOND LANGUAGE 52 INTERNATIONAL MATHEMATICS 52 COORDINATED SCIENCE 53 COMBINED SCIENCE 53 BUSINESS STUDIES 53 GEOGRAPHY 53 GERMAN AS A FOREIGN LANGUAGE 53 MANDARIN AS A FOREIGN LANGUAGE 53 FRENCH AS A FOREIGN LANGUAGE 54 SPANISH AS A FOREIGN LANGUAGE 54 GLOBAL PERSPECTIVES 54 MARINE SCIENCE 54 PHYSICAL EDUCATION 54 DANSK 54 Eksamen og certificering 54 Cambridge AS/A Level 55 ENGLISH 55 MATHEMATICS 55 GERMAN 55 FRENCH 55 SPANISH 55 GEOGRAPHY 55 HISTORY 56 GLOBAL PERSPECTIVES 56 MARINE SCIENCE 56 MUSIC 56 Eksamen og certificering 56 Undervisning og Læring 57 Adgangskrav 57 PROFILFAGENE: NATURSPORT & IMAGINATION 58 Profilfagenes organisering 59 NATURSPORT 59 Adventuresport 60 Dykning 60 Sejlads 61 Ridning 62 Street Performance 62 Nepal 62 3

4 Indien 63 USA Miami 63 Ghana 63 Norden 64 Musik 66 Dans 67 Cheerleading 67 Street Performance Street addicts 68 Medie 68 Design 68 POTENTIELLE PROFILFAG: 69 Performance og drama 69 Guide 70 Gastronomi - International madkultur og livsstil 70 Filmkundskab og medie 71 Kampsport 71 REDNINGSINSTRUKS ALLE MARITIME AKTIVITETER 72 SIKKERHEDSINSTRUKS FOR STORTRISS OG TRISS NORLIN 73 Vejrligsrammer for sejlads aktiviteter hvor sejlads aflyses, ved: TILKALDELSE AF HJÆLP 77 SIKKERHEDSINSTRUKS FOR MATCHER Sejlads aktiviteter Identifikation af risici TILTAG FOR AT IMØDEGÅ RISICI BESKRIVELSE AF FARTØJET OG UDRUSTNING BESÆTNING OG DENS KOMPETENCER OPERATIVE FORHOLDSREGLER, SOM SKAL FØLGES AF BESÆTNING OG PASSAGERER FORHOLDSREGLER, SOM SIKRE AT ALLE KAN REDDES VED ULYKKE TILKALDELSE AF HJÆLP FORHOLDSREGLER SOM SIKRE, AT OPLYSNINGEN OM ANTALLET AF PERSONER OM BORD ER KENDT OG OPBEVARET I LAND OG LET TILGÆNGELIG I TILFÆLDET AF EN REDNINGSAKTION FORHOLDSREGLER SOM SKAL SIKRE, AT DER ALTID AFGIVES SIKKERHEDSINSTRUKTION TIL NYE OMBORDVÆRENDE INDEN SEJLADSENS START HVORDAN FØLGES OP PÅ UTILSIGTEDE HÆNDELSER OG ULYKKER84 4

5 Indledning Denne indholdsplan er udarbejdet i et sammenspil mellem ledelsen, undervisere og bestyrelsen for Ranum Efterskole. Indholdsplanen er et udtryk for, hvorledes rammerne for skolens aktiviteter organiseres og udfyldes fht. efterskolelovens 1. Her det fremgår, at de frie kostskoler, såvel som folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler som håndarbejdsskoler tilbyder undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse. Udgangspunktet for hvorledes vi opfylder dette lovsigte er skolens formål og værdigrundlag, udmøntet i denne indholdsplan. I indholdsplanen belyses spørgsmålene: Hvorfor og hvordan vi laver efterskole? Konkret beskrives skolens struktur, den pædagogiske linje, de obligatoriske fag og aktiviteter, samt ikke mindst den unikke profil, hvor begreberne Imagination og Natursport danner overskrifter for en lang række forskellige og dynamiske profilfag. Profilfagene udvikler sig i en demokratisk og dannelsesmæssig proces i et tæt samspil mellem ledelse, ansatte og elever, i løbet af skoleåret. Til sidst beskrives kostskolearbejdets tilrettelæggelse og samspillet med et overordnet program for skoleåret. Indholdsplanen kan anvendes som opslag vha. Indholdsfortegnelsen. (Sæt cursor på overskriften og hold Ctrl-knap nede og klik på venstre museknap.) God læselyst. Ranum Efterskole den Underskrevet af Ranum Efterskoles bestyrelse: Fmd. Jens Olfert Andreasen Lars Lawrence Arly Møller Badstue Lise Carlsen Karsten Ulrik Niss 5

6 Skolens formål Ranum Efterskole er en uafhængig selvejende institution. Institutionens formål er at drive en efterskole indenfor rammerne af gældende regler om frie kostskoler. Ranum Efterskole skal tilbyde eleverne udviklende aktiviteter og en tryg ramme med fokus på såvel det faglige indhold som på personlig trivsel. Det hører med til skolens værdigrundlag at opøve eleverne til en sund og kvalitetsbaseret livsstil. Derfor tilbyder efterskolen to hovedlinier: natursport og imagination. Natursport er en sammenkædning af naturoplevelse og det at dyrke sport i naturen. Naturen bliver læringsrum, og natursport er det konkrete fag, hvor eleverne udvikler en række generelle kompetencer og færdigheder. Imagination er et overordnet udtryk for kreativ udfoldelse i et fabulerende læringsrum. Imagination er en dannelsesproces, som giver indsigt i livet, og som sætter samtiden i relief. Skolen skal give undervisning i de obligatoriske fag i forbindelse med folkeskolens 9. og 10. klasses prøver. Undervisningen i disse fag indgår i sammenhæng med de for skolen karakteristiske aktiviteter, sådan at praksis og teori opleves sammenhængende. Det prioriteres højt, at hver enkelt elev får den bedst mulige eksamen i alle fag, både i de mundtlige og i de skriftlige discipliner. Efterskolens hverdag og dagligdag skal søge at skabe fri rum for elevernes personlige udvikling og styrke deres sociale og demokratiske kompetencer. Skolen skal indgå som en integreret del af lokalsamfundet og have et nært samarbejde med relevante lokale uddannelsesinstitutioner og foreninger. Skolens værdigrundlag Ranum Efterskole har som værdigrundlag den overbevisning, at det gode liv er at finde i en vekslen mellem individualitet og fællesskab, mellem udfordring og hensyntagen og mellem udfoldelse og tolerance. Vi værdsætter mangfoldighed og forskellighed. Vi lægger vægt på at lære - både individuelt og i fællesskaber. Et godt læringsmiljø er karakteriseret ved indbydende omgivelser, selvvirksomhed og arbejdsglæde. Det er derfor skolens grundholdning, at den enkelte elev med sine unikke ressourcer, skal lære at navigere i en kompleks og foranderlig verden. Den enkelte elev skal finde et godt selvværd gennem personlig udfoldelse og gennem en øget forståelse af den personlige interaktion i et forpligtigende fællesskab. På Ranum Efterskole indgår eleverne i et forpligtende fællesskab, hvor nøgleord som åbenhed, i mødekommenhed, hjælpsomhed og gensidig respekt er centrale begreber. Vi forventer, at eleverne udviser godt kammeratskab, samt medvirker til at alle, der deltager i skolens liv får en uforglemmelig oplevelse. Ranum Efterskole har rod i et moderne grundtvigsk livssyn, hvor fortællingen skaber et meningsfyldt billede af historien, nutiden og fremtiden. Et billede, hvor den enkeltes fortælling er vigtig for at kunne skabe sin egen identitet og modnes til kaste sig ud i verden med nysgerrighed og fantasi og med indlevelse og ansvarlighed. Fortællingen skal samle momenter til forløb og den enkelte elev skal lære at skabe sine egne meningsfyldte fortællinger i livet. 6

7 General description in English Ranum Efterskole is a continuation school a particular Danish school form which means that we have pupils in the 9th and the 10th grade (the two last grades in the Danish School system before young people attend a gymnasium/high school). Our pupils are approximately years old and they live at the school for a year, while receiving the same sort of tuition as in the public schools in subjects such as Danish, Maths, English, German/French, Social science, Biology etc. In addition they also have the possibility of participating in e.g. diving classes, sailing classes (our school is located near the big inlet in the North of Denmark), music, horseback riding, dance, martial arts and many more. We have 250 pupils at our school and approximately 50 employees. At our school all students travel abroad three times a year. We have visited a lot of different countries and cities such as London, Spain, Germany, the Netherlands, New York, Nepal, Egypt, Norway and Greece. We finance a small school for young children in Nepal and aim at having an international outlook in most of our activities. This year we launched a new international initiative an international class where the pupils are being taught in English a lot of the time. Beneath you can read more about the class it s the information we send out to new pupils. The above text in Danish desribes the aims and the content of Ranum efterskole s offer to the student. We offer young people from abroad the opportunity to visit the school and an interview in either English, German or French. As we have an international course it is possible to attend and follow the school s activities without being able to speak Danish. Please contact us for an appointment at 7

8 Livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse Vi opfylder konkret lovens hovedsigte ved arbejde med de tre begreber som beskrevet nedenfor. Livsoplysning. Livsoplysning er både formidling af historiske og aktuelle spørgsmål til livet og menneskets væren i livet. Særligt i samspillet mellem voksne og teenagere stilles og udfordres mange af de store spørgsmål i livet. Vi arbejder med disse spørgsmål ved bl.a.: Morgensamlinger nyheder i radio, Tv og internet perspektiveres for eleverne og relateres til aktuelle hovedtemaer. Fællesarrangementer foredrag, fortælling baseret på livserfaringer om eksistentielle og moralske problemstillinger. Præsentation af kunstformer og koncerter med forskellige musikgenrer. Temadage med et klart budskab omkring nutidige problemstillinger, samt etiske og moralske dilemmaer. Folkelig oplysning. Vi vægter den almene folkelige oplysning, som grundlag for en fælles forståelse af vores fortid, nutid og fremtid. Den folkelige oplysning formidles både i det store forum og i de mindre praksisfællesskaber, som formes i løbet af et skoleår. Praksisfællesskaber kan f.eks. være profilfagshold, køkkenhold og klasser etc. I praksisfællesskabet opstår fælles erfaringer og fælles fortællinger. Disse fortællinger er helt centrale i begrebet imagination i værdigrundlaget, fordi det indebærer, at vi genfortæller fortællingerne og involverer hinanden. Fællesskaber og de fælles fortællinger udfolder sig i den formelle struktur i arrangementer, i husene, i kontaktgrupper, i de faglige forløb og profilfagene. Den folkelige oplysning opstår i særdeles i de personlige og uformelle møder mellem forskellige unge med forskellige kulturelle, ideologiske, religiøse og samfundsmæssige ståsteder, fordi det udfordrer den enkeltes livssyn. Demokratisk dannelse. Vi vægter forståelse og erfaring af forskellighed og respekten for den enkeltes interesser i fællesskabet højt. Derfor er det helt afgørende at vi arbejder med respekt for forskellighed og anerkendelse af mangfoldighed. I skolens værdigrundlag vægtes det højt, at elever og lærere aktivt er med til at forme indholdet i skoleåret, især i profilfagene. Et af målene med efterskoleopholdet er at eleverne lærer at sætte sig mål og at træffe de valg, der fører til målet. Dette sker i en demokratisk proces 2-3 gange årligt, og processen giver den enkelte rige erfaringer ifht. at afstemme interesser og mål i et større fællesskab. I skolens organisatoriske struktur har elever og ansatte også mulighed for demokratisk indflydelse i skoleårets forløb. Særligt elevrådet og diverse udvalg løser forskellige fælles opgaver ud fra demokratiske principper. Der arbejdes med begrebet demokrati i den daglige kontakt til eleverne og i undervisningen, hvor der også er mulighed for indflydelse på indhold og arbejdsformer. Vi stiller krav om at eleverne er aktivt medvirkende til at skabe et godt skoleår for alle på skolen, hvorfor spørgsmål og hensyn til forskellige interesser er dagligt aktuelle. Vi stiller endvidere krav om at alle accepterer de fælles rammer og regler, som et fælles fundament i fællesskabet og det demokratiske rum. 8

9 3 Tværfaglige temaer i indholdsplanen De 4 hovedtemaer er bearbejdet til de tre hovedsigte med skoleformen og aktuelle samfundsforhold / begivenheder i det kommende skoleår: Etik og moral: August, September, oktober. Vi får et valg i efteråret. Det skal vi udnytte i medborgerskab, dansk socialrealisme / arbejderbevægelsen, engelsk new wave, Europa - højredrejning. Filmkultur ( kortfilm etiske dilemmaer) etc. Særlige valgfag / oplæg: Besøg af præst, filosofi klubfag, Selvværdsforedrag med Anders fra TravelApe. Debate med vores Thailandske gæster ( Thai-aften). Traditionen som sammenhængskraft: høstfest etc. Event: Fælles løb (samlet skoletid/km) Debate med vores Thailandske gæster ( Thai-aften). Åbent Hus En Debatcafe omkring temaet. Indsamling til Dansk Rødekors (SM) og Flygtningehjælpen. Film: ENGELSK: Crash, Pay It Forward, Precious Tysk: Die Welle Globalisering og verdensborger: November, december, januar. Vi skal se ud i verden og verden skal komme ind i Ranum Efterskole. Vi skal have fokus på mødet med andre kulturer og profilfagsrejserne er tematiserede efter rejsemål. Særlige valgfag / oplæg: Besøg international virksomhedsleder, repræsentant fra Mellemfolkelig Samvirke, Event: Interkulturelt tema omkring Performanceforestillingen. (ide: Christmas around the World ). Kulturcafe vi inviterer 2 fra alle verdens lande i avisen - til en cafe-eftermiddag med debat omkring ungdom, uddannelse, religion etc. Danmarks Indsamlingen. Film om mødet med andre kulturer! Vi fejrer de andre kultures Nytårsaften: Kina, Nepal etc Verdens musik. International julefrokost og julehilsner / historier på mange sprog. Film ENGELSK: The Great Debaters, Mississippi Burning Film: Kroko Dannelsesrejsen den personlige fortælling: Februar, marts, april. Særlige valgfag/ oplæg: Psykologi valgfag, personlig udvikling, storytelling. 9

10 Event: Fortællemaraton, hvor alle elever skaber deres dannelsesrejse fortælling ud fra et selvvalgt tema. De finder 3-4 tilhørere, som giver feedback. Fortællingen foregår nonstop i 24 timer i 3 lokaler etc. Film: ENGELSK: Freedom Writers Oplysning og medborgerskab et tema, som løber over hele året. Vi holder dagligt fællessamlinger med nyheder fra den store verden, oplæg om samfundet og det at være medborger i et demokratisk samfund. Vi inviterer lærere og gæstelærer til at give indlæg og skabe debat omkring etiske, moralske og sundhedsmæssige spørgsmål. Vi relaterer skolens hverdag til realkompetencer i fht. at lære om ret, pligt og ansvar mv. Særlige valgfag / oplæg: invitere gæster / forældre til at holde oplæg om job og karriere, skat, ungejob, besøg af fængelsbetjent. Færdig på efterskolen, hvad så?... Event: Fælles løb (samlet skoletid/km.) Evt. en Imagination og natursportsdag og film optagelse. Åbent Hus. Film: Vi laver vores egen RE film og reflekterer over et efterskoleår, indhold og udvikling. Nedenstående informationer - findes på skolens hjemmeside under undervisning. Grundskema Årsplan i skemaform Opdateringer til Indholdsplan

11 Skolens rammer Ejendomme Skolen ejer ejendommene på Kærvej 4,6,8, 9681 Ranum. Samt Seminarievej 14,19,21,23. Ranum Efterskoles elever bor i to huse: Kærhuset 2500 m² og Seminariehuset 3200 m², og undervises i Mellembygningen og Hovedbygningen med ca m² undervisningslokaler, lærerværelser og fælleslokaler, samt festsal. Kærhuset har både værelses- og lejlighedsfløje, som er bundet sammen af en 600 m² nybygning med: spisesal, storkøkken, opholdsstue med TV. På øverste etage er der indrettet en 300 m² Imagination- og foredragssal. I kælderen under værelsesfløjene er der fritidslokaler, elevbutik og cafe. Endvidere rummer Kærhuset pedelværksted, vaskerum med automater, kontorer og personalerum til servicepersonalet. Til skolen hører 3 lærerboliger. Ranum Hus 1800m2. 30 værelser. 3 ophodsstuer, køkken og spisesal. Seminariehuset udgøres af det tidligere Ranum Seminariums bygningskompleks og indeholder: 20 stk. 2-6 personers værelser og lejligheder. Verdensrummet, som kombinerer biograf, debatscene og en lounge med sofagrupper og forskellige spil. Mellembygningen- undervisningsfaciliteter 12 undervisningslokaler og grupperum, samt kontorer og lærerværelse 4 naturfagslokaler Teater- og samlingssal til 270 personer Gymnastiksal og spejlsal 11

12 Musik-, dans-, medie-, design-, formningslokaler Fællesstue Boldspilsbane Hovedbygningen - undervisningsfaciliteter 5 undervisningslokaler 8 grupperum 1 fællessal til 60 personer Kontorer og lærerkontorer Vilsted Sø, naturlejrplads og boldbane. Skolen ligger i umiddelbart ved Vilsted Sø, Nordjyllands største vådområde. Området giver rige muligheder for udendørs aktiviteter med bl.a. anløbsbro for tømmerflåder, kajak og kano, samt en shelterplads med bålplads og hestefold. Natursportscenter med grejbank. Ranum Efterskole har indrettet et unikt natursportscenter ved skolen. Natursportscenteret bruges til, grejbank og klatring mv. Profilfagene realiseres i et aktivitetsnetværk. Skolens særlige profil betyder, at vi aktivt benytter os af et netværkssamarbejde med områdets lokale aktivitetsudbydere og foreninger omkring nedenstående aktiviteter: Ranum Multikulturhus. Svømmehal ved Rønbjerg. Natursportscenter og grejbank Vesthimmerland.. Ridning ved Stald Rønbjerg. Fodboldbaner i Ranum. Mountainbikes ved Rønbjerg og i Uhrehøje Center for friluftsliv. Klatretårn og væg i Rønbjerg og Ranum Multikulturhus. Golf på Himmerlands baner i Løgstør, Rønbjerg og Gatten. Sejlbåde, joller, havkajakker, Rib både, dykning og surf i Rønbjerg. Tennis- og squashbaner ved Rønbjerg. Beachvolleybaner ved Rønbjerg. Fitness og Wellness Center ved Rønbjerg og Ranum Multikulturhus. 12

13 Elevgruppen Fordelingen af drenge og piger varierer, men tilstræbes at være ligelig. På Ranum Efterskole tilstræber vi, at elevgruppen er kendetegnet ved mangfoldighed både socialt, kulturelt og interessemæssigt. Skolen tilbyder klasseniveau, der undervises i de boglige fag i op til 10 hold, og i profilfagene i hold af vidt forskellige antal og størrelser, afhængig af elevsammensætningen og interessefællesskaberne. Elevfordelingen på de boglige hold kan variere efter elevforudsætningerne, men elevklassekvotienten tilstræbes at være elever pr. klasse. Kravene for at komme på efterskolen er, at man har afsluttet Folkeskolens 8. klassetrin, eller bestået Folkeskolens 9. klasseprøve. Eleverne skal som udgangspunkt, før optagelse have været på besøg på skolen inden skolestart og have deltaget i et interview, som afdækker den enkeltes faglige interesser, læringsmål og særlige behov, samt fritidsinteresser og ønske om boform. Se Interviewskema på hjemmesiden. Skolens pædagogiske linje For os giver det ikke mening, at adskille dannelse og uddannelse, derfor er det skolens mål at tilføre eleverne en række forskellige sociale, intellektuelle, kommunikative og følelsesmæssige kompetencer. I arbejdet med at udvikle disse kompetencer tager vi afsæt i den enkelte elev og dennes interesser. Når uddannelse og dannelse forenes i et interessefællesskab, opnår vi, at eleverne oplever succes og får lyst til at udvikle videre sig både personligt og fagligt, samt tage ansvar for sig selv og fællesskabet. Forskellige boformer Efterskolen rummer, som beskrevet under Fysiske rammer, plads til at forskellige boformer, og dette indgår som et centralt element i den pædagogiske linje på skolen. Den enkelte elevs egne ønsker og behov tages således i betragtning i fordelingen af værelse eller lejlighed. Drenge og piger bor adskilt i elevlejlighederne, men integreret på elevgangene med separate toilet - og badefaciliteter. Regler og rammer Pædagogisk fokuserer vi på at skabe rummelighed i det sociale og faglige liv på skolen ud fra forudbestemte og faste regler og rammer for hverdagen i efterskolelivet. Det er samspillet mellem ansatte og elever, som definerer hvor stor vores fælles rummelighed er. Og der er vores udgangspunkt at vi arbejder ud fra gensidig tillid og respekt. Modenhedsmæssigt modsvares dette udgangspunkt ikke altid hensigtsmæssigt og derfor er der særligt for de mere umodne elever et behov for helt enkle og klare regler for grænserne i det sociale samspil. Reglerne og sanktioner fastsættes af skolens ledelse og ansatte i et samspil med bestyrelsen, og omfatter forhold som bl.a. rygning, indtagelse af alkohol og stoffer, mobning og tyveri. Regler og rammer er formuleret i en skrivelse der kan læses på skolens hjemmeside og udleveres i forbindelse med skolestart. Se Regler og rammer på hjemmesiden. Kontaktlærere Alle elever på Ranum Efterskole har en kontaktlærer, som er deres primære voksenperson i deres sociale udvikling på skolen. Kontaktlærerens rolle er at observere og støtte eleven i det sociale liv og sikre at denne trives og udvikles positivt i efterskolesamarbejdet. Kontaktlæreren skal endvidere varetage skole-hjem samarbejdet og proaktivt sikre at forældre / værge, får indsigt i og medansvar for elevens udvikling under opholdet. Kontaktgruppe opgaver Elever og lærer i en kontaktgruppe skal en uge om året stå for at styre skolen. Kontaktgruppen fordeler dagens opgaver mellem sig og sammen skal de stå for: morgenmotion, elevregistrering, rengøringsopgaver på fællesarealer, køkkenpraktik og generel oprydning, samt hygge på skolen. 13

14 Husfeer og tilbud om voksenstøtte Husfeerne støtter og vejleder elever med særlige problemstillinger. Det kan være sygdom, sorg eller andre forhold, som kræver ekstra opmærksomhed. Husfeerne formidler også støtte fra f.eks., terapeuter mv. Husfeerne støtter kontaktlærerne og den pædagogiske ledelse, samt registrerer sygdom dagligt. Digitalt og mobilt fællesskab Vi satser på at integrere og anvende de positive elementer ved moderne teknologi, såsom trådløst netværk og mobiltelefoner. Derfor har eleverne adgang til trådløst internet på værelserne og kan benytte mobiltelefonen uden for fællesområderne og undervisnings- og samlingssituationer. For at fremme interaktion og mobilitet har skolen registreret elevernes mobilnumre og kan bruge disse som et individuelt kommunikationssystem. For at skabe et pædagogisk digitalt frirum til fællesskabsfremmende aktiviteter, kan ledelsen i samråd med lærere og elever i fastsætte tidspunkter, hvor der ikke er adgang til digitale medier og internet, samt mobilnet. Inklusionstilbud: skolens inklusionstilbud indebærer en Voksenkontakt ordning, hvor eleven støttes bredt ifht. at sikre en positiv udvikling personligt og fagligt for eleven, samt trivsel på skolen. Desuden tilbyder skolen at formidle op til 3 afklaringssamtaler med en psykolog og ungeterapeut, hvis forældre, den unge og kontaktlærer skønner at det vil være konstruktivt. Skolens to sygeplejerske og forstander koordinerer i samråd med eleven, forældrene og kontaktlæreren inklusionstilbudet og evaluerer det efter en fastlagt plan. Der skal udarbejdes en skriftlig plan for hver enkelt elevs inklusion, og denne plan skal underskrives af forældrene. Både Inklusionstilbud og Voksenkontaktordningen er offentliggjort på skolens hjemmeside. PPR og tidligere skole kan inddrages: forstanderen vurderer sammen med elev og forældre behovet for eventuelle inklusionstiltag. Det således ikke et krav, at PPR tager stilling. Dog vil skolen efter samråd med forældrene indhente vurderinger og udtalelser fra tidligere skole og PPR, ligesom forældrene har mulighed for at henvende sig til forstanderen, hvis de mener, at der er behov for at indhente en pædagogiskpsykologisk vurdering af deres barn. 14

15 En verden af oplysthed Maleriet over hovedindgangen til festsalens hall, er et bestillingsarbejde af kunstneren Christian Gundtoft. Arbejdet illustrerer dele af det underliggende værdi- og dannelsestankesæt, som vi bygger efterskole på, og som udgør et fundament i den boglige del af skolen. I den nedenstående tekst beskriver kunstneren med egne ord forlægget og billedets elementer: De vigtigste nøgleord bag billedet er: - Forpligtende fællesskab - Fælles historie - Åbenhed og kreativitet. - Erfaring vs. nytænkning - Internationalisering og globalisering - Fælles forståelse gennem mangfoldighed. Maleriet udtrykker et fællesskab omkring disse nøgleord. Både grafisk og konceptuelt tager billedet udgangspunkt i Rafaels Skolen i Athen, hvor Aristoteles og Platon er i centrum. De er omgivet af alskens store tænkere og kunstnere fra alle tider. Platon peger opad og Aristoteles nedad, repræsenterende hhv. det åndelige og det verdslige, altså åndslivet og videnskaben. Gavlmaleriet er en såkaldt parafrase af dette maleri, altså en slags fortolkning. Hvælvingen bliver til jordkloden, hvori de forskellige (mere tidssvarende) kunstnere og videnskabsmænd er blevet til kontinenter. Repræsentanter for åndslivet er på Platons side, repræsentanter for videnskaben er på Aristoteles side. I midten af maleriet vokser dannelsestræet, skolens logo, som de forskellige kontinenter (videnskabs og kulturpersonligheder) stræber efter at få del i. Der bliver altså en slags bevægelse mod dannelsestræet og altså dannelsesidealet. Dette træ, skolens logo, bliver et samlingspunkt for fælles forståelse og møde mellem både forskellige kulturer og forskellige tilgange til verden (den åndelige og den videnskabelige). Som baggrund er der et univers med stjerner og galakser, mennesket og dets bestræbelser som en del af en helhed, vi ikke helt forstår, men stadig har en plads i. Jorden lyses op bagfra af solen, hvilket danner en slags glorie om jorden. 15

16 Maleriet hører konceptuelt sammen med maleriet i imaginationloftet, udført af samme kunstner i januarfebruar Hvor det første maleri afbilleder alle de muligheder, der strømmer ud af dannelsestræet, er træet på det hovedindgangens gavl et samlingspunkt, et slags ideal, man stræber efter at finde hinanden i. Billedet er udført i akrylmaling af kunstneren Christian Gundtoft i august-september De humanistiske figurer: Johannes V. Jensen ( ) Dansk forfatter, der i 1944 modtog Nobelprisen i litteratur. Opvokset i Farsø i Himmerland. Hans mest kendte værker er novellesamlingen Himmerlandshistorier, romanerne Kongens Fald og Den Lange Rejse N.F.S.Grundtvig ( ). Dansk forfatter, teolog, digter, filosof m.m. Initiativtager til folkehøjskolen, senere udviklet af Christen Kold. De danske efterskolers grundbegreber tager gerne udgangspunkt i det, man kalder de Grundtvig-Koldske værdier. Christen Kold ( ) Dansk lærer, pioner indenfor højskole- og friskolebevægelsen. Åbnede i 1851 Danmarks første højskole i Ryslinge på Fyn og i 1852 Danmarks første friskole. Han var påvirket af N.F.S. Grundtvig og førte Grundtvigs skoletanker ud i livet. Martin Luther ( ) Tysk munk, teolog og reformator. Hans kritik af kirkens praksis gav anledning til reformationen og senere dannelsen af Danmarks nationalreligion: protestantismen. Hans Christian Andersen ( ) Dansk digter og forfatter, en af Danmarks største litterære personligheder. Verdensberømt for eventyr som Den Lille Havfrue, Den Grimme Ælling og Fyrtøjet. Ludvig Holberg ( ) Epokegørende norsk-dansk forfatter, især kendt for sine komedier Erasmus Montanus, Jeppe på bjerget m.fl. En af oplysningstidens store litterære figurer. Søren Kierkegaard ( ) Dansk teolog og filosof. Skrev bl.a. værkerne Enten-Eller, Frygt og Bæven og Begrebet Angst. Regnes ofte som den største danske filosof og som fader til eksistentialismen. De naturvidenskabelige figurer: Tycho Brahe ( ) Dansk astronom. Betragtes med sine systematiske observationer som grundlæggeren af den moderne observerende astronomi. Opførte observatorierne Uranienborg og Stjerneborg på øen Hven. Albert Einstein ( ) Tyskfødt teoretisk fysiker med omfattende og banebrydende videnskabelig produktion, især kendt som grundlæggeren af den specielle og almene relativitetsteori. Blev tildelt Nobelprisen i fysik i Sir Isaac Newton ( ) Engelsk matematiker, fysiker og astronom, som bl.a. formulerede love omkring tyngdekraften, massetiltrækning og legemers bevægelser. Hans værk Naturfilosofiens matematiske principper betragtes som et af de mest betydningsfulde videnskabelige værker nogensinde. Nicolaus Kopernikus ( ) Polsk astronom, der fremkom med teorien om det heliocentriske verdensbillede, altså at solen og ikke jorden er centrum for vores solsystem. Galileo Galilei ( ) Italiensk filosof, fysiker og astronom, en af pionererne indenfor astronomi og eksperimentalfysik, udviklede de allerførste teleskoper. Hans viderudvikling af Kopernikus s teorier om det heliocentriske solsystem bragte ham i konflikt med kirken. Charles Darwin ( ) Engelsk naturhistoriker, især kendt for sine teorier om den naturlige udvælgelse i bogen arternes oprindelse, som skabte furore med sin teori om, at mennesker og dyr har samme ophav. Grundlægger af evolutionsteorien. Niels Bohr ( ) Dansk fysiker, som har bidraget afgørende til forståelsen af atomets struktur og udviklingen af kvantemekanikken. Modtog Nobelprisen i 1922 Nobelprisen i fysik. Grundstoffet Bohrium er opkaldt efter ham. Hans Christian Ørsted ( ) Dansk fysiker og kemiker og medstifter af forløberne til Meteorologisk Institut. Opdagede elektromagnetismen. Betragtes som en af dansk guldalders hovedskikkelser. 16

17 Boglig undervisning De boglige skolefag er grundlaget for at kunne få en videregående uddannelse og lære resten af livet, derfor definerer Ranum Efterskole sig som en boglig efterskole med tilbud om folkeskolens eksamener. Der undervises i de obligatoriske fag: Dansk, matematik, engelsk, profilfag under temanerne Natursport og Imagination, Idræt og fysik/kemi for 9. klasses elever. Fagene historie, religion og samfundskundskab er integreret i faget medborgerskab. Kultur, historie, politik og samfundsforhold indgår, som et element i undervisningen i gennem fællessamlingerne. I 9. klasse skal der vælges mellem tilvalgsfagene tysk og fransk. For 10. klasses elever, kan der vælges mellem tysk/fransk og fysik/kemi. For alle elever kan vælges valgfag i bl.a. Kinesisk, Spansk, Psykologi, Idræt, Legomindstorm. Der er hver dag mulighed for lektiehjælp og indlagt en lektietime, hvor eleverne skal være på deres værelser eller til lektiecafeen. Vi tilstræber inden for rammerne af de formelle krav til 9. og 10. klasseniveau at forny og modernisere læringsprocesserne, så elevernes personlige læringsmål bliver imødekommet. Undervisningen veksler mellem holdundervisning, projektarbejde, fortælletimer, foredrag og fællestimer. Niveaudelt undervisning Ranum Efterskoles værdigrundlag sigter mod at styrke tilrettelæggelsen af undervisningen i helhedsorienterede forløb. Undervisningen organiseres i niveaudelte hold indenfor hvert klassetrin. Holddelingen sigter mod at tage hensyn til elevens forhåndsvalgte faglige niveau og interesser. Alle elever testes i Introperioden i forhold til deres faglige niveau, individuelle interesser og læringsmål. Test og samtale bruges som udgangspunkt for dannelsen af hold. Principperne for niveaudeling varierer efter fagenes natur. I de humanistiske fag tilstræbes større faglig og social differentiering end i de naturvidenskabelig fag. Specialundervisning. Der er i kun begrænset omfang mulighed for at modtage specialundervisning, og som hovedregel kun ved forudgående aftale inden skolestart. Der tilbydes dansk som 2. sprog til elever, der måtte have behov herfor. 17

18 Oversigt over valgfag Ranum Efterskole efteråret Find årgang og følg den vandret ud så fremgår det, hvad der kan vælges: Obligatoriske fag Timetal Timetals Timetal specielle RE timetals 9. Årg. Gns. pr. uge Norm normal uger Uger* Årsnorm Humanistiske fag 32 Dansk Engelsk Historie Samfundsfag Religion Tysk/fransk/Lektiehjælp Naturfag Matematik Biologi Geografi Fysik/kemi Fællestimer Fællessamling, blandet fag Teamtid m.m Profilfag Idrætsfag Valgfag, Musik, Drama, Kinesisk Cambridge engelsk Klubfag Rejser,der inde-holder dele fra andre fag Øvrige timer Køkkenpraktik Projektopgave Erhvervsvejledning Timer i alt

19 Obligatoriske fag Timetal Timetals 10. Årg. RE Gens. pr. uge norm normal uger Timetal Specielle Uger* RE timetals årsnorm Humanistiske fag 32 Dansk Engelsk Medborgerskab Tysk/fransk/spansk/lektiehjælp Naturfag Matematik Biologi Geografi Fysik/kemi /Idræt og fysiologi/iværksætteri / produkt og formgivning Fællestimer Fællessamling, blandet fag Kontaktgruppe tid m.m Profilfag Valgfag, Musik, Drama, Kinesisk Cambridge engelsk Klubfag Idrætsfag Rejser der indeholder dele fra andre fag Øvrige timer Køkkenpraktik Erhvervsvejledning** Oso opgave Timer i alt

20 Obligatoriske fag Timetal Timetals Timetal Specielle RE timetals 10. Årg. gens. pr. uge norm v. normal uger International Humanistiske fag 32 Uger* års norm Danish English as 2. lang Global Perspektives German /French Internat. Hours Naturfag 0 Math Combined Science Fællestimer Fællessamling, blandet fag Kontaktgruppe tid m.m Profilfag Idræt Klubfag Valgfag: Kinesisk/spansk Rejser der indeholder dele fra andre fag Øvrige timer 0 Køkkenpraktik Erhvervsvejledning** OSO projekt opgave Timer i alt

Ryslinge Efterskole Højskolen 1 5856 Ryslinge www.ryslinge-efterskole.dk

Ryslinge Efterskole Højskolen 1 5856 Ryslinge www.ryslinge-efterskole.dk Indholdsplan for Ryslinge Efterskole 1.0 Introduktion til indholdsplanen 1.1. Skolens formål og værdigrundlag 1.2. Skolens samvirke med Ryslinge Højskole 2. Skolens elevgrundlag 2.1. Elevoptagelse 3. Efterskolelivet

Læs mere

Indholdsplan. Efterskolen 2014-15

Indholdsplan. Efterskolen 2014-15 Indholdsplan Efterskolen 2014-15 1 Indhold Indholdsplan for efterskolen 2014-2015... 8 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag.... 8 I Tømmerup Fri og Efterskoles vedtægter

Læs mere

Indholdsplan 2014-15

Indholdsplan 2014-15 Indholdsplan 2014-15 Indholdsplan for Faaborgegnens Efterskole 2014-15 Skolens historie side 3 Skolens elever 3 Skolens ansatte 3 Skolens pædagogiske manifest 4 FAAE etik 7 Efterskolelivet 8 - FAAEmiliegrupper

Læs mere

Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag... 4 Hvad forstår vi ved det

Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag... 4 Hvad forstår vi ved det - 1 Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag.... 4 Hvad forstår vi ved det Grundtvig-Koldske?... 5 Skolens elevgruppe og dens

Læs mere

Indholdsplan for skoleåret 2015/ 2016

Indholdsplan for skoleåret 2015/ 2016 Hjembæk Efterskole Efterskole for læsesvage og ordblinde elever Bakkedraget 22, 4450 Jyderup Tlf.: 59 26 02 01 E-mail: hjembaek@hjembaekefterskole.dk Hjemmeside: www.hjef.dk Indholdsplan for skoleåret

Læs mere

Indholdsplan. Efterskolen. Frydensberg. 43-ugers kursus 2012/2013 på. Indhold

Indholdsplan. Efterskolen. Frydensberg. 43-ugers kursus 2012/2013 på. Indhold Indholdsplan 43-ugers kursus 2012/2013 på Efterskolen Frydensberg Indhold 1. Skolens værdigrundlag... 4 2. Skolens målsætning og tre hjørnesten... 4 1 Oprigtig tro... 4 Ægte fællesskab... 4 Udfordrende

Læs mere

INDHOLDSPLAN 2014-15

INDHOLDSPLAN 2014-15 INDHOLDSPLAN 2014-15 1 INDHOLDSPLAN VANDEL EFTERSKOLE 2014-15. At holde skole ud fra et dansk, kristent livssyn, bygget på Grundtvigs tanker om ungdom og undervisning, og hvor vi vil prøve at vise eleverne

Læs mere

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 1 Indholdsfortegnelse Indledning og præsentation af Linieskolen s. 3 Madlavning s. 5 Kost og sundhed s. 6 Håndens fag s. 7 Idræt s. 8 Familie og samfund s. 8 Boglige

Læs mere

SPORTSEFTERSKOLEN SINE INDHOLDSPLAN... 2 OVERSIGT OVER SKOLEÅRET... 2 LOV OM FRIE KOSTSKOLER... 4 VORES MÅLSÆTNINGER I RELATION TIL LOVEN...

SPORTSEFTERSKOLEN SINE INDHOLDSPLAN... 2 OVERSIGT OVER SKOLEÅRET... 2 LOV OM FRIE KOSTSKOLER... 4 VORES MÅLSÆTNINGER I RELATION TIL LOVEN... SPORTSEFTERSKOLEN SINE INDHOLDSPLAN.... 2 OVERSIGT OVER SKOLEÅRET... 2 LOV OM FRIE KOSTSKOLER... 4 VORES MÅLSÆTNINGER I RELATION TIL LOVEN... 4 VÆRDIGRUNDLAG... 5 SKOLENS PÆDAGOGISKE LINJE OG ELEVERNE...

Læs mere

Indholdsplan Gældende undervisningsbeskrivelse for Kongenshus Efterskole

Indholdsplan Gældende undervisningsbeskrivelse for Kongenshus Efterskole splan Gældende undervisningsbeskrivelse for Kongenshus Efterskole sfortegnelse Skolens formål og værdigrundlag...2 Skolens værdigrundlag:...2 Andre overordnede emner...2 Boglige fag...2 Det kreative/musiske/idrætslige...3

Læs mere

Den Rytmiske Efterskole i Baaring. Ansøgning af 24. juni 2008. 1 Den Rytmiske Efterskole i Baaring. Indholdsplan for skoleåret 2009/2010:

Den Rytmiske Efterskole i Baaring. Ansøgning af 24. juni 2008. 1 Den Rytmiske Efterskole i Baaring. Indholdsplan for skoleåret 2009/2010: 1 Den Rytmiske Efterskole i Baaring. Indholdsplan for skoleåret 2009/2010: 1 af 26 Baaring 24. juni 2008 Ansøgning om godkendelse af Den Rytmiske Efterskole i Baaring under Lov om frie kostskoler, jf.

Læs mere

Indholdsplan 2013 / 2014

Indholdsplan 2013 / 2014 Indholdsplan 2013 / 2014 for Klejtrup Musikefterskole Skolens formål Klejtrup Musikefterskole bygger på Grundtvigs skoletanker, hvor der lægges vægt på livsoplysning, en levende vekselvirkning, oplysning

Læs mere

Indholdsplan. Bjergsnæs Efterskole UNDERVISNING OG SAMVÆR 2014 2015. Maleri af Jacob Brostrup

Indholdsplan. Bjergsnæs Efterskole UNDERVISNING OG SAMVÆR 2014 2015. Maleri af Jacob Brostrup Indholdsplan UNDERVISNING OG SAMVÆR 2014 2015 Bjergsnæs Efterskole Maleri af Jacob Brostrup 1 Indholdsplan FOR UNDERVISNING OG SAMVÆR 2013 2014 Formelle krav fra Tilskudsbekendtgørelse : Efter 21, stk.

Læs mere

Rovvig Efterskole - Indholdsplan 2010-2011

Rovvig Efterskole - Indholdsplan 2010-2011 Rovvig Efterskole - Indholdsplan 2010-2011 Indholdsfortegnelse: Det overordnede side 3 - Værdigrundlag side - Rovvig ånden side - Hovedsigtet side - Elevgruppen side Samvær og tilsyn side 4 - Dagens start/morgenmad

Læs mere

INDHOLDSPLAN 2012 13. (Fra KE s værdigrundlag)

INDHOLDSPLAN 2012 13. (Fra KE s værdigrundlag) INDHOLDSPLAN 2012 13 Det er en helt grundlæggende værdi i hele skolens virksomhed, at den enkelte elev har brug for og er forpligtet til at indgå i et positivt fællesskab, som bygger på gensidig forståelse,

Læs mere

Indholdsplan 2014/2015. Midtfyns Efterskole

Indholdsplan 2014/2015. Midtfyns Efterskole Indholdsplan 2014/2015 Midtfyns Efterskole 1 Indholdsfortegnelse Side 3-6 Værdigrundlag 1.0 Grundtvig/Kold 1.1 Historie 1.2 Menneskesyn 1.3 Tre vækstområder 1.4 Klasserumskultur 3.14 Linjeuge 3.15 Mundtlige

Læs mere

INDHOLDSPLAN. for skoleåret 2014/2015

INDHOLDSPLAN. for skoleåret 2014/2015 INDHOLDSPLAN for skoleåret 2014/2015 Godkendt af Skovbo Efterskoles bestyrelse 12.6.2014 sfortegnelse 5 INDHOLDSPLAN OG DIVERSE SKEMAER 1 5.0 PRINCIPPER FOR UDARBEJDELSE AF INDHOLDSPLAN PÅ SKOVBO EFTERSKOLE

Læs mere

Vi ta r idræt alvorligt!

Vi ta r idræt alvorligt! INDHOLDSPLAN FOR: N O R D F Y N S E F T E R S K O L E 2015-2016 Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og formål Hovedsigte Den pædagogiske linje Eleverne Lærerne Kostskolearbejdet Undervisningen / fagbeskrivelser

Læs mere

SJØRRINGVOLD EFTERSKOLE. Indholdsplan 2014-15

SJØRRINGVOLD EFTERSKOLE. Indholdsplan 2014-15 SJØRRINGVOLD EFTERSKOLE Indholdsplan 2014-15 1 Indhold Værdigrundlag og formål... 4 Hovedsigte for virksomhed... 5 Specialundervisning... 5 Elever... 5 Kontaktlærere... 6 Vejledning... 6 Støttetimer...

Læs mere

INDHOLDSPLAN 2014/15 01

INDHOLDSPLAN 2014/15 01 INDHOLDSPLAN 2014/15 01 Indhold Overordnede forhold 01 1.1. Skolens formål 01 1.2. Værdigrundlag 01 1.3. Skolens elevgruppe 02 1.4. Skolens medarbejdergruppe 02 1.5. Lærerfordeling 02 Undervisningen 03

Læs mere

Indholdsplan Brejning Efterskole Skoleåret 2015-16 (opdateret august 2015) INDHOLDSPLAN SKOLEÅRET 2015-16

Indholdsplan Brejning Efterskole Skoleåret 2015-16 (opdateret august 2015) INDHOLDSPLAN SKOLEÅRET 2015-16 INDHOLDSPLAN SKOLEÅRET 2015-16 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 GRUNDLAG... 9 Formål og værdigrundlag... 9 Værdier:... 9 Hvem og hvad omfatter grundlaget:... 9 Hvorfor dette grundlag:...

Læs mere

Indholdsplan. Grejsdalens Efterskole

Indholdsplan. Grejsdalens Efterskole Indholdsplan UNDERVISNING OG SAMVÆR Kære GEsandt og forældre - årgang 2013/2014 En efterskole midt i Vejle by giver rigtig mange muligheder. Socialt, trafikalt, kulturelt, sportsligt osv. At gå på efterskole

Læs mere

Indholdsplan. Ågård Efterskole Skoleåret 2014-2015

Indholdsplan. Ågård Efterskole Skoleåret 2014-2015 Indholdsplan Skoleåret 2014-2015 1 Indhold VÆRDIGRUNDLAG OG FORMÅL HERUNDER HOVEDSIGTET I LOVENS FORMÅLSPARAGRAF OM LIVSOPLYSNING, FOLKEOPLYSNING OG DEMOKRATISK DANNELSE... 5 VÆRDIGRUNDLAG:... 5 FORMÅL:...

Læs mere

Indholdsplan for Blidstrup Efterskole 2011-2012

Indholdsplan for Blidstrup Efterskole 2011-2012 Indholdsplan for Blidstrup Efterskole 2011-2012 Side 1/38 Indholdsplan Blidstrup Efterskole 2011-2012 1. Formål... 5 2. Værdigrundlag... 5 3. Elevgrundlag... 5 4. Kostskolearbejdets tilrettelæggelse...

Læs mere

INDHOLDSPLAN DEJBJERGLUND EFTERSKOLE 2010/2011. Anden udgave, juni 2010

INDHOLDSPLAN DEJBJERGLUND EFTERSKOLE 2010/2011. Anden udgave, juni 2010 INDHOLDSPLAN DEJBJERGLUND EFTERSKOLE 2010/2011 Anden udgave, juni 2010 1 Indholdsfortegnelse: SKOLENS FORMÅL... 3 Værdisætninger for Dejbjerglund Efterskole... 3 Et grundtvigsk livssyn.... 3 Dansk kultur...

Læs mere

Efterskolen Epos. -fortællinger for livet. Legende læring Bæredygtighed Lær at lære

Efterskolen Epos. -fortællinger for livet. Legende læring Bæredygtighed Lær at lære Efterskolen Epos -fortællinger for livet Legende læring Bæredygtighed Lær at lære Indholdsplan under udarbejdelse for skoleåret 2015-2016. Version 15/8 2014 Værdigrundlag for Efterskolen Epos Efterskolen

Læs mere

INDHOLDSPLAN FOR EISBJERGHUS EFTERSKOLE 2011/12

INDHOLDSPLAN FOR EISBJERGHUS EFTERSKOLE 2011/12 INDHOLDSPLAN FOR EISBJERGHUS EFTERSKOLE 2011/12 Indhold 1. Skolens formål 2. Skolens fysiske rammer 3. Skolens elevgruppe 4. Kostskolearbejdets tilrettelæggelse 5. Skolens ugeplan 6. Årsplanen 7. Skolens

Læs mere

Indholdsplan. for Nøvlingskov Efterskole. skoleåret 14-15

Indholdsplan. for Nøvlingskov Efterskole. skoleåret 14-15 NØVLINGSKOV EFTERSKOLES VÆRDIGRUNDLAG Den åndelige dimension Nøvlingskov Efterskole er en kristen skole og et kristent hjem, hvor hverdagen præges og bæres af troen på Gud og værdien af de mennesker Han

Læs mere

VOSTRUP EFTERSKOLE - SKOLE FOR MUSIK OG TEATER

VOSTRUP EFTERSKOLE - SKOLE FOR MUSIK OG TEATER Indholdsplan for Vostrup Efterskole Skoleåret 2014/2015 VOSTRUP EFTERSKOLE - SKOLE FOR MUSIK OG TEATER 1 15-08-2014 Skolens værdigrundlag Baggrund og formål Rammer og regler Elevgruppe og indmeldelsesprocedure

Læs mere

Efterskolens indholds- og årsplan 2014/2015

Efterskolens indholds- og årsplan 2014/2015 Efterskolens indholds- og årsplan 2014/2015 GJ Glamsbjerg Fri- og Efterskole 2014/2015 Indholdsfortegnelse Indledning Formål Værdigrundlag Vedtægter Se www.gfeskole.dk De fysiske rammer 3 Eleverne 4 Dagsrytme

Læs mere