Indholdsplan Ranum Efterskole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsplan Ranum Efterskole 2014-15"

Transkript

1 Indholdsplan Ranum Efterskole Skulpturen Fosterbrødrene er lavet Theodor Lundberg i 1888 og udlånt af Statens Museum for Kunst. 1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDLEDNING 5 SKOLENS FORMÅL 6 Skolens værdigrundlag 6 3 TVÆRFAGLIGE TEMAER I INDHOLDSPLANEN 9 Etik og moral: August, September, oktober. 9 Globalisering og verdensborger: November, december, januar. 9 Dannelsesrejsen den personlige fortælling: 9 Februar, marts, april. 9 Oplysning og medborgerskab 10 GRUNDSKEMA 10 ÅRSPLAN I SKEMAFORM 10 OPDATERINGER TIL INDHOLDSPLAN SKOLENS RAMMER 10 Ejendomme 11 Elevgruppen 13 SKOLENS PÆDAGOGISKE LINJE 13 Forskellige boformer 13 Regler og rammer 13 Kontaktlærere 13 Kontaktgruppe opgaver 13 Husfeer og tilbud om voksenstøtte 14 EN VERDEN AF OPLYSTHED 15 De humanistiske figurer: 16 De naturvidenskabelige figurer: 16 BOGLIG UNDERVISNING 17 Niveaudelt undervisning 17 Dagsprogram 22 KOSTSKOLEARBEJDETS TILRETTELÆGGELSE OVERORDNET 23 Skolens dagrytme 23 Skoleårets forløb 24 Profilfagsrejser 24 Emneuger 24 Fagdage 24 Lærer- og weekendarrangementer 24 Lærerbesøg 24 Elevudvalg 24 Fritids- og klubaktiviteter 24 Plan for klubfag periode 1: 25 Plan for klubfag periode 2: 26 Pedel- og rengøringspraktik 26 Lærernes tjenestetidsplan 27 PROGRAM FOR SKOLEÅRET 27 Uddannelses- og erhvervsvejledning 30 Individuel vejledning 31 BOGLIGE INDHOLDSPLANER 32 Dansk 32 Matematik 34 Engelsk 35 Spansk - begynder 36 2

3 Kinesisk - begynder 36 Personlig udvikling 37 Natur 37 Teknologi 37 Medborgerskab 38 MEDBORGERSKAB 9. kl. 38 MEDBORGERSKAB 10. kl. 42 Geografi 46 Biologi 49 Madlavning og køkkenpraktik 49 Idræt 49 Tilvalgsfag 50 Teknik og produktion 50 Sport, Idræt og Fysiologi 51 RANUM EFTERSKOLE COLLEGE 51 University of Cambridge International Examinations (CIE) 51 Eksamen og prøver ved Ranum Efterskole College - "Prøve-fri 10. klasse". 52 Cambridge IGCSE 52 ENGLISH FIRST LANGUAGE 52 ENGLISH AS A SECOND LANGUAGE 52 INTERNATIONAL MATHEMATICS 52 COORDINATED SCIENCE 53 COMBINED SCIENCE 53 BUSINESS STUDIES 53 GEOGRAPHY 53 GERMAN AS A FOREIGN LANGUAGE 53 MANDARIN AS A FOREIGN LANGUAGE 53 FRENCH AS A FOREIGN LANGUAGE 54 SPANISH AS A FOREIGN LANGUAGE 54 GLOBAL PERSPECTIVES 54 MARINE SCIENCE 54 PHYSICAL EDUCATION 54 DANSK 54 Eksamen og certificering 54 Cambridge AS/A Level 55 ENGLISH 55 MATHEMATICS 55 GERMAN 55 FRENCH 55 SPANISH 55 GEOGRAPHY 55 HISTORY 56 GLOBAL PERSPECTIVES 56 MARINE SCIENCE 56 MUSIC 56 Eksamen og certificering 56 Undervisning og Læring 57 Adgangskrav 57 PROFILFAGENE: NATURSPORT & IMAGINATION 58 Profilfagenes organisering 59 NATURSPORT 59 Adventuresport 60 Dykning 60 Sejlads 61 Ridning 62 Street Performance 62 Nepal 62 3

4 Indien 63 USA Miami 63 Ghana 63 Norden 64 Musik 66 Dans 67 Cheerleading 67 Street Performance Street addicts 68 Medie 68 Design 68 POTENTIELLE PROFILFAG: 69 Performance og drama 69 Guide 70 Gastronomi - International madkultur og livsstil 70 Filmkundskab og medie 71 Kampsport 71 REDNINGSINSTRUKS ALLE MARITIME AKTIVITETER 72 SIKKERHEDSINSTRUKS FOR STORTRISS OG TRISS NORLIN 73 Vejrligsrammer for sejlads aktiviteter hvor sejlads aflyses, ved: TILKALDELSE AF HJÆLP 77 SIKKERHEDSINSTRUKS FOR MATCHER Sejlads aktiviteter Identifikation af risici TILTAG FOR AT IMØDEGÅ RISICI BESKRIVELSE AF FARTØJET OG UDRUSTNING BESÆTNING OG DENS KOMPETENCER OPERATIVE FORHOLDSREGLER, SOM SKAL FØLGES AF BESÆTNING OG PASSAGERER FORHOLDSREGLER, SOM SIKRE AT ALLE KAN REDDES VED ULYKKE TILKALDELSE AF HJÆLP FORHOLDSREGLER SOM SIKRE, AT OPLYSNINGEN OM ANTALLET AF PERSONER OM BORD ER KENDT OG OPBEVARET I LAND OG LET TILGÆNGELIG I TILFÆLDET AF EN REDNINGSAKTION FORHOLDSREGLER SOM SKAL SIKRE, AT DER ALTID AFGIVES SIKKERHEDSINSTRUKTION TIL NYE OMBORDVÆRENDE INDEN SEJLADSENS START HVORDAN FØLGES OP PÅ UTILSIGTEDE HÆNDELSER OG ULYKKER84 4

5 Indledning Denne indholdsplan er udarbejdet i et sammenspil mellem ledelsen, undervisere og bestyrelsen for Ranum Efterskole. Indholdsplanen er et udtryk for, hvorledes rammerne for skolens aktiviteter organiseres og udfyldes fht. efterskolelovens 1. Her det fremgår, at de frie kostskoler, såvel som folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler som håndarbejdsskoler tilbyder undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse. Udgangspunktet for hvorledes vi opfylder dette lovsigte er skolens formål og værdigrundlag, udmøntet i denne indholdsplan. I indholdsplanen belyses spørgsmålene: Hvorfor og hvordan vi laver efterskole? Konkret beskrives skolens struktur, den pædagogiske linje, de obligatoriske fag og aktiviteter, samt ikke mindst den unikke profil, hvor begreberne Imagination og Natursport danner overskrifter for en lang række forskellige og dynamiske profilfag. Profilfagene udvikler sig i en demokratisk og dannelsesmæssig proces i et tæt samspil mellem ledelse, ansatte og elever, i løbet af skoleåret. Til sidst beskrives kostskolearbejdets tilrettelæggelse og samspillet med et overordnet program for skoleåret. Indholdsplanen kan anvendes som opslag vha. Indholdsfortegnelsen. (Sæt cursor på overskriften og hold Ctrl-knap nede og klik på venstre museknap.) God læselyst. Ranum Efterskole den Underskrevet af Ranum Efterskoles bestyrelse: Fmd. Jens Olfert Andreasen Lars Lawrence Arly Møller Badstue Lise Carlsen Karsten Ulrik Niss 5

6 Skolens formål Ranum Efterskole er en uafhængig selvejende institution. Institutionens formål er at drive en efterskole indenfor rammerne af gældende regler om frie kostskoler. Ranum Efterskole skal tilbyde eleverne udviklende aktiviteter og en tryg ramme med fokus på såvel det faglige indhold som på personlig trivsel. Det hører med til skolens værdigrundlag at opøve eleverne til en sund og kvalitetsbaseret livsstil. Derfor tilbyder efterskolen to hovedlinier: natursport og imagination. Natursport er en sammenkædning af naturoplevelse og det at dyrke sport i naturen. Naturen bliver læringsrum, og natursport er det konkrete fag, hvor eleverne udvikler en række generelle kompetencer og færdigheder. Imagination er et overordnet udtryk for kreativ udfoldelse i et fabulerende læringsrum. Imagination er en dannelsesproces, som giver indsigt i livet, og som sætter samtiden i relief. Skolen skal give undervisning i de obligatoriske fag i forbindelse med folkeskolens 9. og 10. klasses prøver. Undervisningen i disse fag indgår i sammenhæng med de for skolen karakteristiske aktiviteter, sådan at praksis og teori opleves sammenhængende. Det prioriteres højt, at hver enkelt elev får den bedst mulige eksamen i alle fag, både i de mundtlige og i de skriftlige discipliner. Efterskolens hverdag og dagligdag skal søge at skabe fri rum for elevernes personlige udvikling og styrke deres sociale og demokratiske kompetencer. Skolen skal indgå som en integreret del af lokalsamfundet og have et nært samarbejde med relevante lokale uddannelsesinstitutioner og foreninger. Skolens værdigrundlag Ranum Efterskole har som værdigrundlag den overbevisning, at det gode liv er at finde i en vekslen mellem individualitet og fællesskab, mellem udfordring og hensyntagen og mellem udfoldelse og tolerance. Vi værdsætter mangfoldighed og forskellighed. Vi lægger vægt på at lære - både individuelt og i fællesskaber. Et godt læringsmiljø er karakteriseret ved indbydende omgivelser, selvvirksomhed og arbejdsglæde. Det er derfor skolens grundholdning, at den enkelte elev med sine unikke ressourcer, skal lære at navigere i en kompleks og foranderlig verden. Den enkelte elev skal finde et godt selvværd gennem personlig udfoldelse og gennem en øget forståelse af den personlige interaktion i et forpligtigende fællesskab. På Ranum Efterskole indgår eleverne i et forpligtende fællesskab, hvor nøgleord som åbenhed, i mødekommenhed, hjælpsomhed og gensidig respekt er centrale begreber. Vi forventer, at eleverne udviser godt kammeratskab, samt medvirker til at alle, der deltager i skolens liv får en uforglemmelig oplevelse. Ranum Efterskole har rod i et moderne grundtvigsk livssyn, hvor fortællingen skaber et meningsfyldt billede af historien, nutiden og fremtiden. Et billede, hvor den enkeltes fortælling er vigtig for at kunne skabe sin egen identitet og modnes til kaste sig ud i verden med nysgerrighed og fantasi og med indlevelse og ansvarlighed. Fortællingen skal samle momenter til forløb og den enkelte elev skal lære at skabe sine egne meningsfyldte fortællinger i livet. 6

7 General description in English Ranum Efterskole is a continuation school a particular Danish school form which means that we have pupils in the 9th and the 10th grade (the two last grades in the Danish School system before young people attend a gymnasium/high school). Our pupils are approximately years old and they live at the school for a year, while receiving the same sort of tuition as in the public schools in subjects such as Danish, Maths, English, German/French, Social science, Biology etc. In addition they also have the possibility of participating in e.g. diving classes, sailing classes (our school is located near the big inlet in the North of Denmark), music, horseback riding, dance, martial arts and many more. We have 250 pupils at our school and approximately 50 employees. At our school all students travel abroad three times a year. We have visited a lot of different countries and cities such as London, Spain, Germany, the Netherlands, New York, Nepal, Egypt, Norway and Greece. We finance a small school for young children in Nepal and aim at having an international outlook in most of our activities. This year we launched a new international initiative an international class where the pupils are being taught in English a lot of the time. Beneath you can read more about the class it s the information we send out to new pupils. The above text in Danish desribes the aims and the content of Ranum efterskole s offer to the student. We offer young people from abroad the opportunity to visit the school and an interview in either English, German or French. As we have an international course it is possible to attend and follow the school s activities without being able to speak Danish. Please contact us for an appointment at 7

8 Livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse Vi opfylder konkret lovens hovedsigte ved arbejde med de tre begreber som beskrevet nedenfor. Livsoplysning. Livsoplysning er både formidling af historiske og aktuelle spørgsmål til livet og menneskets væren i livet. Særligt i samspillet mellem voksne og teenagere stilles og udfordres mange af de store spørgsmål i livet. Vi arbejder med disse spørgsmål ved bl.a.: Morgensamlinger nyheder i radio, Tv og internet perspektiveres for eleverne og relateres til aktuelle hovedtemaer. Fællesarrangementer foredrag, fortælling baseret på livserfaringer om eksistentielle og moralske problemstillinger. Præsentation af kunstformer og koncerter med forskellige musikgenrer. Temadage med et klart budskab omkring nutidige problemstillinger, samt etiske og moralske dilemmaer. Folkelig oplysning. Vi vægter den almene folkelige oplysning, som grundlag for en fælles forståelse af vores fortid, nutid og fremtid. Den folkelige oplysning formidles både i det store forum og i de mindre praksisfællesskaber, som formes i løbet af et skoleår. Praksisfællesskaber kan f.eks. være profilfagshold, køkkenhold og klasser etc. I praksisfællesskabet opstår fælles erfaringer og fælles fortællinger. Disse fortællinger er helt centrale i begrebet imagination i værdigrundlaget, fordi det indebærer, at vi genfortæller fortællingerne og involverer hinanden. Fællesskaber og de fælles fortællinger udfolder sig i den formelle struktur i arrangementer, i husene, i kontaktgrupper, i de faglige forløb og profilfagene. Den folkelige oplysning opstår i særdeles i de personlige og uformelle møder mellem forskellige unge med forskellige kulturelle, ideologiske, religiøse og samfundsmæssige ståsteder, fordi det udfordrer den enkeltes livssyn. Demokratisk dannelse. Vi vægter forståelse og erfaring af forskellighed og respekten for den enkeltes interesser i fællesskabet højt. Derfor er det helt afgørende at vi arbejder med respekt for forskellighed og anerkendelse af mangfoldighed. I skolens værdigrundlag vægtes det højt, at elever og lærere aktivt er med til at forme indholdet i skoleåret, især i profilfagene. Et af målene med efterskoleopholdet er at eleverne lærer at sætte sig mål og at træffe de valg, der fører til målet. Dette sker i en demokratisk proces 2-3 gange årligt, og processen giver den enkelte rige erfaringer ifht. at afstemme interesser og mål i et større fællesskab. I skolens organisatoriske struktur har elever og ansatte også mulighed for demokratisk indflydelse i skoleårets forløb. Særligt elevrådet og diverse udvalg løser forskellige fælles opgaver ud fra demokratiske principper. Der arbejdes med begrebet demokrati i den daglige kontakt til eleverne og i undervisningen, hvor der også er mulighed for indflydelse på indhold og arbejdsformer. Vi stiller krav om at eleverne er aktivt medvirkende til at skabe et godt skoleår for alle på skolen, hvorfor spørgsmål og hensyn til forskellige interesser er dagligt aktuelle. Vi stiller endvidere krav om at alle accepterer de fælles rammer og regler, som et fælles fundament i fællesskabet og det demokratiske rum. 8

9 3 Tværfaglige temaer i indholdsplanen De 4 hovedtemaer er bearbejdet til de tre hovedsigte med skoleformen og aktuelle samfundsforhold / begivenheder i det kommende skoleår: Etik og moral: August, September, oktober. Vi får et valg i efteråret. Det skal vi udnytte i medborgerskab, dansk socialrealisme / arbejderbevægelsen, engelsk new wave, Europa - højredrejning. Filmkultur ( kortfilm etiske dilemmaer) etc. Særlige valgfag / oplæg: Besøg af præst, filosofi klubfag, Selvværdsforedrag med Anders fra TravelApe. Debate med vores Thailandske gæster ( Thai-aften). Traditionen som sammenhængskraft: høstfest etc. Event: Fælles løb (samlet skoletid/km) Debate med vores Thailandske gæster ( Thai-aften). Åbent Hus En Debatcafe omkring temaet. Indsamling til Dansk Rødekors (SM) og Flygtningehjælpen. Film: ENGELSK: Crash, Pay It Forward, Precious Tysk: Die Welle Globalisering og verdensborger: November, december, januar. Vi skal se ud i verden og verden skal komme ind i Ranum Efterskole. Vi skal have fokus på mødet med andre kulturer og profilfagsrejserne er tematiserede efter rejsemål. Særlige valgfag / oplæg: Besøg international virksomhedsleder, repræsentant fra Mellemfolkelig Samvirke, Event: Interkulturelt tema omkring Performanceforestillingen. (ide: Christmas around the World ). Kulturcafe vi inviterer 2 fra alle verdens lande i avisen - til en cafe-eftermiddag med debat omkring ungdom, uddannelse, religion etc. Danmarks Indsamlingen. Film om mødet med andre kulturer! Vi fejrer de andre kultures Nytårsaften: Kina, Nepal etc Verdens musik. International julefrokost og julehilsner / historier på mange sprog. Film ENGELSK: The Great Debaters, Mississippi Burning Film: Kroko Dannelsesrejsen den personlige fortælling: Februar, marts, april. Særlige valgfag/ oplæg: Psykologi valgfag, personlig udvikling, storytelling. 9

10 Event: Fortællemaraton, hvor alle elever skaber deres dannelsesrejse fortælling ud fra et selvvalgt tema. De finder 3-4 tilhørere, som giver feedback. Fortællingen foregår nonstop i 24 timer i 3 lokaler etc. Film: ENGELSK: Freedom Writers Oplysning og medborgerskab et tema, som løber over hele året. Vi holder dagligt fællessamlinger med nyheder fra den store verden, oplæg om samfundet og det at være medborger i et demokratisk samfund. Vi inviterer lærere og gæstelærer til at give indlæg og skabe debat omkring etiske, moralske og sundhedsmæssige spørgsmål. Vi relaterer skolens hverdag til realkompetencer i fht. at lære om ret, pligt og ansvar mv. Særlige valgfag / oplæg: invitere gæster / forældre til at holde oplæg om job og karriere, skat, ungejob, besøg af fængelsbetjent. Færdig på efterskolen, hvad så?... Event: Fælles løb (samlet skoletid/km.) Evt. en Imagination og natursportsdag og film optagelse. Åbent Hus. Film: Vi laver vores egen RE film og reflekterer over et efterskoleår, indhold og udvikling. Nedenstående informationer - findes på skolens hjemmeside under undervisning. Grundskema Årsplan i skemaform Opdateringer til Indholdsplan

11 Skolens rammer Ejendomme Skolen ejer ejendommene på Kærvej 4,6,8, 9681 Ranum. Samt Seminarievej 14,19,21,23. Ranum Efterskoles elever bor i to huse: Kærhuset 2500 m² og Seminariehuset 3200 m², og undervises i Mellembygningen og Hovedbygningen med ca m² undervisningslokaler, lærerværelser og fælleslokaler, samt festsal. Kærhuset har både værelses- og lejlighedsfløje, som er bundet sammen af en 600 m² nybygning med: spisesal, storkøkken, opholdsstue med TV. På øverste etage er der indrettet en 300 m² Imagination- og foredragssal. I kælderen under værelsesfløjene er der fritidslokaler, elevbutik og cafe. Endvidere rummer Kærhuset pedelværksted, vaskerum med automater, kontorer og personalerum til servicepersonalet. Til skolen hører 3 lærerboliger. Ranum Hus 1800m2. 30 værelser. 3 ophodsstuer, køkken og spisesal. Seminariehuset udgøres af det tidligere Ranum Seminariums bygningskompleks og indeholder: 20 stk. 2-6 personers værelser og lejligheder. Verdensrummet, som kombinerer biograf, debatscene og en lounge med sofagrupper og forskellige spil. Mellembygningen- undervisningsfaciliteter 12 undervisningslokaler og grupperum, samt kontorer og lærerværelse 4 naturfagslokaler Teater- og samlingssal til 270 personer Gymnastiksal og spejlsal 11

12 Musik-, dans-, medie-, design-, formningslokaler Fællesstue Boldspilsbane Hovedbygningen - undervisningsfaciliteter 5 undervisningslokaler 8 grupperum 1 fællessal til 60 personer Kontorer og lærerkontorer Vilsted Sø, naturlejrplads og boldbane. Skolen ligger i umiddelbart ved Vilsted Sø, Nordjyllands største vådområde. Området giver rige muligheder for udendørs aktiviteter med bl.a. anløbsbro for tømmerflåder, kajak og kano, samt en shelterplads med bålplads og hestefold. Natursportscenter med grejbank. Ranum Efterskole har indrettet et unikt natursportscenter ved skolen. Natursportscenteret bruges til, grejbank og klatring mv. Profilfagene realiseres i et aktivitetsnetværk. Skolens særlige profil betyder, at vi aktivt benytter os af et netværkssamarbejde med områdets lokale aktivitetsudbydere og foreninger omkring nedenstående aktiviteter: Ranum Multikulturhus. Svømmehal ved Rønbjerg. Natursportscenter og grejbank Vesthimmerland.. Ridning ved Stald Rønbjerg. Fodboldbaner i Ranum. Mountainbikes ved Rønbjerg og i Uhrehøje Center for friluftsliv. Klatretårn og væg i Rønbjerg og Ranum Multikulturhus. Golf på Himmerlands baner i Løgstør, Rønbjerg og Gatten. Sejlbåde, joller, havkajakker, Rib både, dykning og surf i Rønbjerg. Tennis- og squashbaner ved Rønbjerg. Beachvolleybaner ved Rønbjerg. Fitness og Wellness Center ved Rønbjerg og Ranum Multikulturhus. 12

13 Elevgruppen Fordelingen af drenge og piger varierer, men tilstræbes at være ligelig. På Ranum Efterskole tilstræber vi, at elevgruppen er kendetegnet ved mangfoldighed både socialt, kulturelt og interessemæssigt. Skolen tilbyder klasseniveau, der undervises i de boglige fag i op til 10 hold, og i profilfagene i hold af vidt forskellige antal og størrelser, afhængig af elevsammensætningen og interessefællesskaberne. Elevfordelingen på de boglige hold kan variere efter elevforudsætningerne, men elevklassekvotienten tilstræbes at være elever pr. klasse. Kravene for at komme på efterskolen er, at man har afsluttet Folkeskolens 8. klassetrin, eller bestået Folkeskolens 9. klasseprøve. Eleverne skal som udgangspunkt, før optagelse have været på besøg på skolen inden skolestart og have deltaget i et interview, som afdækker den enkeltes faglige interesser, læringsmål og særlige behov, samt fritidsinteresser og ønske om boform. Se Interviewskema på hjemmesiden. Skolens pædagogiske linje For os giver det ikke mening, at adskille dannelse og uddannelse, derfor er det skolens mål at tilføre eleverne en række forskellige sociale, intellektuelle, kommunikative og følelsesmæssige kompetencer. I arbejdet med at udvikle disse kompetencer tager vi afsæt i den enkelte elev og dennes interesser. Når uddannelse og dannelse forenes i et interessefællesskab, opnår vi, at eleverne oplever succes og får lyst til at udvikle videre sig både personligt og fagligt, samt tage ansvar for sig selv og fællesskabet. Forskellige boformer Efterskolen rummer, som beskrevet under Fysiske rammer, plads til at forskellige boformer, og dette indgår som et centralt element i den pædagogiske linje på skolen. Den enkelte elevs egne ønsker og behov tages således i betragtning i fordelingen af værelse eller lejlighed. Drenge og piger bor adskilt i elevlejlighederne, men integreret på elevgangene med separate toilet - og badefaciliteter. Regler og rammer Pædagogisk fokuserer vi på at skabe rummelighed i det sociale og faglige liv på skolen ud fra forudbestemte og faste regler og rammer for hverdagen i efterskolelivet. Det er samspillet mellem ansatte og elever, som definerer hvor stor vores fælles rummelighed er. Og der er vores udgangspunkt at vi arbejder ud fra gensidig tillid og respekt. Modenhedsmæssigt modsvares dette udgangspunkt ikke altid hensigtsmæssigt og derfor er der særligt for de mere umodne elever et behov for helt enkle og klare regler for grænserne i det sociale samspil. Reglerne og sanktioner fastsættes af skolens ledelse og ansatte i et samspil med bestyrelsen, og omfatter forhold som bl.a. rygning, indtagelse af alkohol og stoffer, mobning og tyveri. Regler og rammer er formuleret i en skrivelse der kan læses på skolens hjemmeside og udleveres i forbindelse med skolestart. Se Regler og rammer på hjemmesiden. Kontaktlærere Alle elever på Ranum Efterskole har en kontaktlærer, som er deres primære voksenperson i deres sociale udvikling på skolen. Kontaktlærerens rolle er at observere og støtte eleven i det sociale liv og sikre at denne trives og udvikles positivt i efterskolesamarbejdet. Kontaktlæreren skal endvidere varetage skole-hjem samarbejdet og proaktivt sikre at forældre / værge, får indsigt i og medansvar for elevens udvikling under opholdet. Kontaktgruppe opgaver Elever og lærer i en kontaktgruppe skal en uge om året stå for at styre skolen. Kontaktgruppen fordeler dagens opgaver mellem sig og sammen skal de stå for: morgenmotion, elevregistrering, rengøringsopgaver på fællesarealer, køkkenpraktik og generel oprydning, samt hygge på skolen. 13

14 Husfeer og tilbud om voksenstøtte Husfeerne støtter og vejleder elever med særlige problemstillinger. Det kan være sygdom, sorg eller andre forhold, som kræver ekstra opmærksomhed. Husfeerne formidler også støtte fra f.eks., terapeuter mv. Husfeerne støtter kontaktlærerne og den pædagogiske ledelse, samt registrerer sygdom dagligt. Digitalt og mobilt fællesskab Vi satser på at integrere og anvende de positive elementer ved moderne teknologi, såsom trådløst netværk og mobiltelefoner. Derfor har eleverne adgang til trådløst internet på værelserne og kan benytte mobiltelefonen uden for fællesområderne og undervisnings- og samlingssituationer. For at fremme interaktion og mobilitet har skolen registreret elevernes mobilnumre og kan bruge disse som et individuelt kommunikationssystem. For at skabe et pædagogisk digitalt frirum til fællesskabsfremmende aktiviteter, kan ledelsen i samråd med lærere og elever i fastsætte tidspunkter, hvor der ikke er adgang til digitale medier og internet, samt mobilnet. Inklusionstilbud: skolens inklusionstilbud indebærer en Voksenkontakt ordning, hvor eleven støttes bredt ifht. at sikre en positiv udvikling personligt og fagligt for eleven, samt trivsel på skolen. Desuden tilbyder skolen at formidle op til 3 afklaringssamtaler med en psykolog og ungeterapeut, hvis forældre, den unge og kontaktlærer skønner at det vil være konstruktivt. Skolens to sygeplejerske og forstander koordinerer i samråd med eleven, forældrene og kontaktlæreren inklusionstilbudet og evaluerer det efter en fastlagt plan. Der skal udarbejdes en skriftlig plan for hver enkelt elevs inklusion, og denne plan skal underskrives af forældrene. Både Inklusionstilbud og Voksenkontaktordningen er offentliggjort på skolens hjemmeside. PPR og tidligere skole kan inddrages: forstanderen vurderer sammen med elev og forældre behovet for eventuelle inklusionstiltag. Det således ikke et krav, at PPR tager stilling. Dog vil skolen efter samråd med forældrene indhente vurderinger og udtalelser fra tidligere skole og PPR, ligesom forældrene har mulighed for at henvende sig til forstanderen, hvis de mener, at der er behov for at indhente en pædagogiskpsykologisk vurdering af deres barn. 14

15 En verden af oplysthed Maleriet over hovedindgangen til festsalens hall, er et bestillingsarbejde af kunstneren Christian Gundtoft. Arbejdet illustrerer dele af det underliggende værdi- og dannelsestankesæt, som vi bygger efterskole på, og som udgør et fundament i den boglige del af skolen. I den nedenstående tekst beskriver kunstneren med egne ord forlægget og billedets elementer: De vigtigste nøgleord bag billedet er: - Forpligtende fællesskab - Fælles historie - Åbenhed og kreativitet. - Erfaring vs. nytænkning - Internationalisering og globalisering - Fælles forståelse gennem mangfoldighed. Maleriet udtrykker et fællesskab omkring disse nøgleord. Både grafisk og konceptuelt tager billedet udgangspunkt i Rafaels Skolen i Athen, hvor Aristoteles og Platon er i centrum. De er omgivet af alskens store tænkere og kunstnere fra alle tider. Platon peger opad og Aristoteles nedad, repræsenterende hhv. det åndelige og det verdslige, altså åndslivet og videnskaben. Gavlmaleriet er en såkaldt parafrase af dette maleri, altså en slags fortolkning. Hvælvingen bliver til jordkloden, hvori de forskellige (mere tidssvarende) kunstnere og videnskabsmænd er blevet til kontinenter. Repræsentanter for åndslivet er på Platons side, repræsentanter for videnskaben er på Aristoteles side. I midten af maleriet vokser dannelsestræet, skolens logo, som de forskellige kontinenter (videnskabs og kulturpersonligheder) stræber efter at få del i. Der bliver altså en slags bevægelse mod dannelsestræet og altså dannelsesidealet. Dette træ, skolens logo, bliver et samlingspunkt for fælles forståelse og møde mellem både forskellige kulturer og forskellige tilgange til verden (den åndelige og den videnskabelige). Som baggrund er der et univers med stjerner og galakser, mennesket og dets bestræbelser som en del af en helhed, vi ikke helt forstår, men stadig har en plads i. Jorden lyses op bagfra af solen, hvilket danner en slags glorie om jorden. 15

16 Maleriet hører konceptuelt sammen med maleriet i imaginationloftet, udført af samme kunstner i januarfebruar Hvor det første maleri afbilleder alle de muligheder, der strømmer ud af dannelsestræet, er træet på det hovedindgangens gavl et samlingspunkt, et slags ideal, man stræber efter at finde hinanden i. Billedet er udført i akrylmaling af kunstneren Christian Gundtoft i august-september De humanistiske figurer: Johannes V. Jensen ( ) Dansk forfatter, der i 1944 modtog Nobelprisen i litteratur. Opvokset i Farsø i Himmerland. Hans mest kendte værker er novellesamlingen Himmerlandshistorier, romanerne Kongens Fald og Den Lange Rejse N.F.S.Grundtvig ( ). Dansk forfatter, teolog, digter, filosof m.m. Initiativtager til folkehøjskolen, senere udviklet af Christen Kold. De danske efterskolers grundbegreber tager gerne udgangspunkt i det, man kalder de Grundtvig-Koldske værdier. Christen Kold ( ) Dansk lærer, pioner indenfor højskole- og friskolebevægelsen. Åbnede i 1851 Danmarks første højskole i Ryslinge på Fyn og i 1852 Danmarks første friskole. Han var påvirket af N.F.S. Grundtvig og førte Grundtvigs skoletanker ud i livet. Martin Luther ( ) Tysk munk, teolog og reformator. Hans kritik af kirkens praksis gav anledning til reformationen og senere dannelsen af Danmarks nationalreligion: protestantismen. Hans Christian Andersen ( ) Dansk digter og forfatter, en af Danmarks største litterære personligheder. Verdensberømt for eventyr som Den Lille Havfrue, Den Grimme Ælling og Fyrtøjet. Ludvig Holberg ( ) Epokegørende norsk-dansk forfatter, især kendt for sine komedier Erasmus Montanus, Jeppe på bjerget m.fl. En af oplysningstidens store litterære figurer. Søren Kierkegaard ( ) Dansk teolog og filosof. Skrev bl.a. værkerne Enten-Eller, Frygt og Bæven og Begrebet Angst. Regnes ofte som den største danske filosof og som fader til eksistentialismen. De naturvidenskabelige figurer: Tycho Brahe ( ) Dansk astronom. Betragtes med sine systematiske observationer som grundlæggeren af den moderne observerende astronomi. Opførte observatorierne Uranienborg og Stjerneborg på øen Hven. Albert Einstein ( ) Tyskfødt teoretisk fysiker med omfattende og banebrydende videnskabelig produktion, især kendt som grundlæggeren af den specielle og almene relativitetsteori. Blev tildelt Nobelprisen i fysik i Sir Isaac Newton ( ) Engelsk matematiker, fysiker og astronom, som bl.a. formulerede love omkring tyngdekraften, massetiltrækning og legemers bevægelser. Hans værk Naturfilosofiens matematiske principper betragtes som et af de mest betydningsfulde videnskabelige værker nogensinde. Nicolaus Kopernikus ( ) Polsk astronom, der fremkom med teorien om det heliocentriske verdensbillede, altså at solen og ikke jorden er centrum for vores solsystem. Galileo Galilei ( ) Italiensk filosof, fysiker og astronom, en af pionererne indenfor astronomi og eksperimentalfysik, udviklede de allerførste teleskoper. Hans viderudvikling af Kopernikus s teorier om det heliocentriske solsystem bragte ham i konflikt med kirken. Charles Darwin ( ) Engelsk naturhistoriker, især kendt for sine teorier om den naturlige udvælgelse i bogen arternes oprindelse, som skabte furore med sin teori om, at mennesker og dyr har samme ophav. Grundlægger af evolutionsteorien. Niels Bohr ( ) Dansk fysiker, som har bidraget afgørende til forståelsen af atomets struktur og udviklingen af kvantemekanikken. Modtog Nobelprisen i 1922 Nobelprisen i fysik. Grundstoffet Bohrium er opkaldt efter ham. Hans Christian Ørsted ( ) Dansk fysiker og kemiker og medstifter af forløberne til Meteorologisk Institut. Opdagede elektromagnetismen. Betragtes som en af dansk guldalders hovedskikkelser. 16

17 Boglig undervisning De boglige skolefag er grundlaget for at kunne få en videregående uddannelse og lære resten af livet, derfor definerer Ranum Efterskole sig som en boglig efterskole med tilbud om folkeskolens eksamener. Der undervises i de obligatoriske fag: Dansk, matematik, engelsk, profilfag under temanerne Natursport og Imagination, Idræt og fysik/kemi for 9. klasses elever. Fagene historie, religion og samfundskundskab er integreret i faget medborgerskab. Kultur, historie, politik og samfundsforhold indgår, som et element i undervisningen i gennem fællessamlingerne. I 9. klasse skal der vælges mellem tilvalgsfagene tysk og fransk. For 10. klasses elever, kan der vælges mellem tysk/fransk og fysik/kemi. For alle elever kan vælges valgfag i bl.a. Kinesisk, Spansk, Psykologi, Idræt, Legomindstorm. Der er hver dag mulighed for lektiehjælp og indlagt en lektietime, hvor eleverne skal være på deres værelser eller til lektiecafeen. Vi tilstræber inden for rammerne af de formelle krav til 9. og 10. klasseniveau at forny og modernisere læringsprocesserne, så elevernes personlige læringsmål bliver imødekommet. Undervisningen veksler mellem holdundervisning, projektarbejde, fortælletimer, foredrag og fællestimer. Niveaudelt undervisning Ranum Efterskoles værdigrundlag sigter mod at styrke tilrettelæggelsen af undervisningen i helhedsorienterede forløb. Undervisningen organiseres i niveaudelte hold indenfor hvert klassetrin. Holddelingen sigter mod at tage hensyn til elevens forhåndsvalgte faglige niveau og interesser. Alle elever testes i Introperioden i forhold til deres faglige niveau, individuelle interesser og læringsmål. Test og samtale bruges som udgangspunkt for dannelsen af hold. Principperne for niveaudeling varierer efter fagenes natur. I de humanistiske fag tilstræbes større faglig og social differentiering end i de naturvidenskabelig fag. Specialundervisning. Der er i kun begrænset omfang mulighed for at modtage specialundervisning, og som hovedregel kun ved forudgående aftale inden skolestart. Der tilbydes dansk som 2. sprog til elever, der måtte have behov herfor. 17

18 Oversigt over valgfag Ranum Efterskole efteråret Find årgang og følg den vandret ud så fremgår det, hvad der kan vælges: Obligatoriske fag Timetal Timetals Timetal specielle RE timetals 9. Årg. Gns. pr. uge Norm normal uger Uger* Årsnorm Humanistiske fag 32 Dansk Engelsk Historie Samfundsfag Religion Tysk/fransk/Lektiehjælp Naturfag Matematik Biologi Geografi Fysik/kemi Fællestimer Fællessamling, blandet fag Teamtid m.m Profilfag Idrætsfag Valgfag, Musik, Drama, Kinesisk Cambridge engelsk Klubfag Rejser,der inde-holder dele fra andre fag Øvrige timer Køkkenpraktik Projektopgave Erhvervsvejledning Timer i alt

19 Obligatoriske fag Timetal Timetals 10. Årg. RE Gens. pr. uge norm normal uger Timetal Specielle Uger* RE timetals årsnorm Humanistiske fag 32 Dansk Engelsk Medborgerskab Tysk/fransk/spansk/lektiehjælp Naturfag Matematik Biologi Geografi Fysik/kemi /Idræt og fysiologi/iværksætteri / produkt og formgivning Fællestimer Fællessamling, blandet fag Kontaktgruppe tid m.m Profilfag Valgfag, Musik, Drama, Kinesisk Cambridge engelsk Klubfag Idrætsfag Rejser der indeholder dele fra andre fag Øvrige timer Køkkenpraktik Erhvervsvejledning** Oso opgave Timer i alt

20 Obligatoriske fag Timetal Timetals Timetal Specielle RE timetals 10. Årg. gens. pr. uge norm v. normal uger International Humanistiske fag 32 Uger* års norm Danish English as 2. lang Global Perspektives German /French Internat. Hours Naturfag 0 Math Combined Science Fællestimer Fællessamling, blandet fag Kontaktgruppe tid m.m Profilfag Idræt Klubfag Valgfag: Kinesisk/spansk Rejser der indeholder dele fra andre fag Øvrige timer 0 Køkkenpraktik Erhvervsvejledning** OSO projekt opgave Timer i alt

Ranum Efterskole Indholdsplan 2013-14 Indholdsplan Ranum Efterskole 2013-14

Ranum Efterskole Indholdsplan 2013-14 Indholdsplan Ranum Efterskole 2013-14 2013-14 Indholdsplan Ranum Efterskole 2013-14 Skulpturen Fosterbrødrene er lavet Theodor Lundberg i 1888 og udlånt af Statens Museum for Kunst. 1 2013-14 INDHOLDSFORTEGNELSe: INDLEDNING 5 SKOLENS FORMÅL

Læs mere

Ranum Efterskole Indholdsplan 2011-12 Indholdsplan Ranum Efterskole 2011-12

Ranum Efterskole Indholdsplan 2011-12 Indholdsplan Ranum Efterskole 2011-12 2011-12 Indholdsplan Ranum Efterskole 2011-12 Skulpturen Fosterbrødrene er lavet Theodor Lundberg i 1888 og udlånt af Statens Museum for Kunst. 1 2011-12 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDLEDNING 4 SKOLENS FORMÅL

Læs mere

Ranum Efterskole Indholdsplan 2010-11. Indholdsplan Ranum Efterskole 2010-11

Ranum Efterskole Indholdsplan 2010-11. Indholdsplan Ranum Efterskole 2010-11 2010-11 Indholdsplan Ranum Efterskole 2010-11 1 2010-11 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDLEDNING 4 SKOLENS FORMÅL 5 Skolens værdigrundlag 5 Livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse 6 TVÆRFAGLIGE

Læs mere

Indhold: Afslutningsturen foregår på en campingplads, hvor der bliver lavet en stor teltlejr. På campingpladsen er der forskellige aktiviteter.

Indhold: Afslutningsturen foregår på en campingplads, hvor der bliver lavet en stor teltlejr. På campingpladsen er der forskellige aktiviteter. Afslutningstur Formål: Formålet med afslutningsturen er at give elever og lærere en god afsluttende oplevelse sammen. På afslutningsturen er der mulighed for at have mere tid til hinanden, end der er i

Læs mere

VVE Indholds- og aktivitetsplan

VVE Indholds- og aktivitetsplan VVE Indholds- og aktivitetsplan Generelt VVE er normeret til 80 års elever. Eleverne søges fordelt på lige mange drenge og piger. Skolen søger at målrette sig primært velfungerende grønlandske elever,

Læs mere

Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole. 2014/2015 Henrik Vejsig

Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole. 2014/2015 Henrik Vejsig Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole 2014/2015 Henrik Vejsig Indhold Fag og timetal Fællesskabet Studievejledning Skema Boglige fag Dansk Matematik Engelsk Tysk Fransk Fysik/kemi Naturfag(9.kl.) Medborgerskab(9.kl.)

Læs mere

Uddannelsesplan for studerende i praktik 3. praktikniveau Nørbæk Efterskole 2016/2017

Uddannelsesplan for studerende i praktik 3. praktikniveau Nørbæk Efterskole 2016/2017 Uddannelsesplan for studerende i praktik 3. praktikniveau Nørbæk Efterskole 2016/2017 Indledning: Denne uddannelsesplan er lavet i henhold til 13.2 jf. BEK nr. 231 af 8/3-2013. Uddannelsesplanen er et

Læs mere

Brøderup Efterskole. sætter spor. Karlshøj 40 4733 Tappernøje. Tlf.: 55 56 41 33 www.brøderupefterskole.dk kontoret@befs.dk www.facebook.

Brøderup Efterskole. sætter spor. Karlshøj 40 4733 Tappernøje. Tlf.: 55 56 41 33 www.brøderupefterskole.dk kontoret@befs.dk www.facebook. Brøderup Efterskole Karlshøj 40 4733 Tappernøje Tlf.: 55 56 41 33 www.brøderupefterskole.dk kontoret@befs.dk www.facebook.com/broederup Brøderup Efterskole sætter spor Brøderup Efterskole er grundlagt

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

Uddannelsesplan for lærerstuderende på Tølløse Slots Efterskole

Uddannelsesplan for lærerstuderende på Tølløse Slots Efterskole Uddannelsesplan for lærerstuderende på Tølløse Slots Efterskole Tølløse Slots Efterskole har en aftale med UCSJ om at vi er praktikskole for lærerstuderende. Vi vil gerne være med i uddannelsen af lærere

Læs mere

SCIENCE INNOV@TIV INTERNATIONAL

SCIENCE INNOV@TIV INTERNATIONAL SCIENCE INNOV@TIV INTERNATIONAL Linjeklasser Lind Skole skoleåret 2013-14 nye veje for skolens ældste elever Motivation Engagement Læring Skolevænget 17 7400 Herning Tlf. 9628 7510 lind-skole@herning.dk

Læs mere

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger Indholdsplan Bernstorffsminde Efterskole 13/14 Anderledes dage og uger Indhold ANDERLEDES DAGE OG UGER... 3 Introdage... 3 DOSO... 3 Efterårs- og vintermøde... 4 Gallafest... 4 Musicaluge... 5 Skitur...

Læs mere

Motivation. Læring. Lind Skole. Linjeklasser Lind Skole 2012-13. nye veje for skolens ældste elever. Science Innovativ International

Motivation. Læring. Lind Skole. Linjeklasser Lind Skole 2012-13. nye veje for skolens ældste elever. Science Innovativ International Motivation Engagement Læring Linjeklasser Lind Skole 2012-13 nye veje for skolens ældste elever Science Innovativ International Lind Skole Skolevænget 17 7400 Herning Tlf. 9626 6610 lind-skole@herning.dk

Læs mere

3. praktikniveau Ranum Efterskole College Praktikkoordinator:

3. praktikniveau Ranum Efterskole College Praktikkoordinator: UDDANNELSESPLAN 3. praktikniveau Ranum Efterskole College 2016-2017 Praktikkoordinator: Lise Ramløse Hedegaard (tlf. 22667164) lr@ranumefterskole.dk 1 Ranum Efterskole College Skolens formål Ranum Efterskole

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Ranum Efterskole

Vedtægter for den selvejende institution Ranum Efterskole Vedtægter for den selvejende institution Ranum Efterskole 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag. Ranum Efterskole er en uafhængig selvejende institution. Institutionen er oprettet den 24. april 2003 og

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2014-15 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! Indhold 10. KLASSE DIT VALG! Introforløb 3 Tværsuger og skolerejse 3 Dit præg på arbejdsmiljøet 3 Brobygning 4

Læs mere

Velkommen til Ulstrup Efterskole

Velkommen til Ulstrup Efterskole V Velkommen til Ulstrup Efterskole Værdigrundlag Ulstrup Efterskoles værdier bygger på en gensidig ansvarlighed, arbejdsfællesskab og respekt for forskelligheden, således at den enkelte elev, gennem praktiske

Læs mere

Information om Dalum Ungdomsskoles 10. Klasse. Velkommen

Information om Dalum Ungdomsskoles 10. Klasse. Velkommen Information om Dalum Ungdomsskoles 10. Klasse Velkommen Værdigrundlaget for vores 10. klasse Forskellighed se muligheder frem for begrænsninger Anerkendelse af kompetencer og ressourcer i mangfoldigheden

Læs mere

EMMERSKE EFTERSKOLE.

EMMERSKE EFTERSKOLE. EMMERSKE EFTERSKOLE. Emmerske Efterskole er en skole for normaltbegavede unge, der har svært ved at læse og stave. Skolen ligger 3 km øst for Tønder. Der er gode tog og busforbindelser. ee@emmerskeefterskole.dk

Læs mere

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse 10.Vest Østergade 63 Tlf.: 74722910 www.10vest.dk 6270 Tønder Fax.: 74722919 10vest@10vest.dk Hvilken linje - og hvorfor?

Læs mere

SKAL DU MED? BALLERUP 10. KLASSE CENTER SKOLEÅRET 2013-2014

SKAL DU MED? BALLERUP 10. KLASSE CENTER SKOLEÅRET 2013-2014 SKAL DU MED? BALLERUP 10. KLASSE CENTER SKOLEÅRET 2013-2014 JEG HAR VALGT 10.KL. FOR AT FÅ BEDRE KARAKTERER OG BLIVE MERE MODEN, OG DET HAR SKOLEN NU HJULPET MIG MED Berican HVIS DU VÆLGER OS, FORVENTER

Læs mere

10. klasse FJORDSKOLEN

10. klasse FJORDSKOLEN Bemærk! Du er først tilmeldt 10. klasse, når du har indleveret denne tilmeldingsseddel! Navn CPR nr. Adresse 10. klasse FJORDSKOLEN Telefon Forældre/værge Telefon Nuværende Skole Underskrift forældre/værge

Læs mere

EMMERSKE EFTERSKOLE.

EMMERSKE EFTERSKOLE. EMMERSKE EFTERSKOLE. Emmerske Efterskole er en skole for unge, der har svært ved at læse og stave. Skolen ligger 3 km øst for Tønder. Der er gode tog og busforbindelser. E MAIL: ee@emmerskeefterskole.dk

Læs mere

Kapitel 2 11.08.2014. Skolen bliver lukket efter sommerferien, så nu diskuterer vi, om vi skal oprette en friskole.

Kapitel 2 11.08.2014. Skolen bliver lukket efter sommerferien, så nu diskuterer vi, om vi skal oprette en friskole. Om skoletyper A Folkeskolen, friskole eller privatskole? Anna skal gå i en almindelig folkeskole. Vi vil gerne have, hun går sammen med børn fra mange forskellige miljøer. Skolen bliver lukket efter sommerferien,

Læs mere

Anderledes dage og uger i 2014 2015 Indhold

Anderledes dage og uger i 2014 2015 Indhold Anderledes dage og uger i 2014 2015 Indhold 2014 Morgensang/Morgensamling Hver morgen hele året mødes elever og morgentilsynslærerne til en morgensamling. Her synges 2 sange samt bedes fadervor. Dette

Læs mere

- en vifte af muligheder

- en vifte af muligheder - en vifte af muligheder Velkommen Til et spændende og anderledes skoleår på 10. klasseskolen Øresund. Vi giver dig mulighed for: At komme i brobygning på en ungdomsuddannelse. At aflægge 10. klasseprøven

Læs mere

10. klasse FJORDSKOLEN

10. klasse FJORDSKOLEN Bemærk! Du er først tilmeldt 10. klasse, når du har indleveret denne tilmeldingsseddel! Navn 10. klasse FJORDSKOLEN CPR nr. Adresse Telefon Forældre/værge Telefon Nuværende Skole Underskrift forældre/værge

Læs mere

LINJEFAG. Drama & musik Idræt i det fri. Hvad vælger du? Global Perspectives Kommunikation & medier Kunst Science

LINJEFAG. Drama & musik Idræt i det fri. Hvad vælger du? Global Perspectives Kommunikation & medier Kunst Science UDSKOLING LINJEFAG 2 lektioner selvvalgt undervisning hver uge Drama & musik Idræt i det fri Hvad vælger du? Svar på tilmeldingen på ElevIntra Global Perspectives Kommunikation & medier Kunst Science Tid

Læs mere

En ny udskoling. udskoling 2014/15

En ny udskoling. udskoling 2014/15 En ny udskoling TemaLINJER udskoling 2014/15 En ny udskoling Efter sommerferien skal vi, på Jyllinge Skole, i gang med en ny måde at gå i udskolingen på. I det kommende skoleår tilbyder vi fire udskolingslinjer

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

For skoleårene 2013-2016

For skoleårene 2013-2016 Studieretninger For skoleårene 2013-2016 Herlufsholm Skole Mangler du udfordringer? Vil du være del af et stærkt og sjovt elevfællesskab? Skal din skole være mere end bare en skole? Studieretning 1 Kunst

Læs mere

7-9 LINJERNE KUNST&PERFORMANCE SPORT&SUNDHED INTERNATIONAL INNOVATION&SCIENCE KOMMUNIKATION&LITTERATUR ERHVERV&IDÉ

7-9 LINJERNE KUNST&PERFORMANCE SPORT&SUNDHED INTERNATIONAL INNOVATION&SCIENCE KOMMUNIKATION&LITTERATUR ERHVERV&IDÉ KUNST&PERFORMANCE SPORT&SUNDHED INTERNATIONAL INNOVATION&SCIENCE KOMMUNIKATION&LITTERATUR ERHVERV&IDÉ 27 LINJERNE 7-9 Folkeskolerne i Odsherred Kommune skoleåret 2016/2017 Denne folder er en oversigt over

Læs mere

Selvevaluering på Helsinge Realskole: Kapitel 1: Skolens profil

Selvevaluering på Helsinge Realskole: Kapitel 1: Skolens profil Evaluering af kapitel 1: Skolens profil Formålet med kapitlet er at få indblik i den kontekst skolens selvevaluering indgår i samt at kvalitetsevaluere skolens profil. Kapitlet falder i tre dele: 1. Præsentation

Læs mere

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING KODEKS FOR GOD UNDERVISNING vi uddanner fremtidens landmænd GRÆSSET ER GRØNNEST - LIGE PRÆCIS DER, HVOR VI VANDER DET. Og vand er viden hos os. Det er nemlig vores fornemste opgave at sikre, at du udvikler

Læs mere

Selvevaluering på Helsinge Realskole: Kapitel 1 Skolens profil

Selvevaluering på Helsinge Realskole: Kapitel 1 Skolens profil Evaluering af kapitel 1: Skolens profil Skolens ledelse bestående af skoleleder Jeppe Møller Tobberup, viceinspektør Alice Bach Andersen, SFO-leder Pernille Hossy, afdelingsleder Helle Lindgaard, afdelingsleder

Læs mere

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole.

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Side 1 af 5 Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Institutionens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler

Læs mere

Læseplan for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Læseplan for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Læseplan for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Indhold Indledning 3 1. trinforløb for børnehaveklasse til 3. klassetrin 4 Sundhed og trivsel 4 Køn, krop og seksualitet 6 2. trinforløb

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. ... eller med sport. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. ... eller med sport. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde... eller med sport... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle videregående uddannelser, såfremt de

Læs mere

Linjer / valgfag på Skåde Skole

Linjer / valgfag på Skåde Skole Linjer / valgfag på Skåde Skole GENERELT Skåde Skole tilbyder fire linjer for elever i kommende 7., 8. og 9. klasse. Linjerne fortsætter i det resten af skoleforløbet. Eleverne skal vælge mellem: International

Læs mere

Der er i lærergruppen i forhold til den samlede evaluering og skolens 5. års evalueringsplan i 2013 fokus på følgende 3 områder:

Der er i lærergruppen i forhold til den samlede evaluering og skolens 5. års evalueringsplan i 2013 fokus på følgende 3 områder: Evaluering 2013 Der er i lærergruppen i forhold til den samlede evaluering og skolens 5. års evalueringsplan i 2013 fokus på følgende 3 områder: Evaluering, karakterer, udtalelser De praktisk-musiske fag

Læs mere

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Principper for idrætsklasserne Idrætsklasserne på Brøndbyvester Skole er et tilbud om at kombinere uddannelse og talentidræt. Dette tiltag har til

Læs mere

Temaer i de pædagogiske læreplaner

Temaer i de pædagogiske læreplaner Temaer i de pædagogiske læreplaner 1. Barnets alsidige personlige udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer og værdier Barnets

Læs mere

Munkegårdens elevhåndbog

Munkegårdens elevhåndbog 2015 Tilhører: Din dagligdag: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag weekend 8.00-8.45 Morgenmad og morgenrutiner i husene (ikke dagelever) 9.00-10.30 Bo-uv. I hvert sit hus dagelever på Vejrupvej 10.30-10.45

Læs mere

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Principper for idrætsklasserne Idrætsklasserne på Brøndbyvester Skole er et tilbud om at kombinere uddannelse og talentidræt. Dette tiltag har til

Læs mere

Skolereform på Herstedvester Skole

Skolereform på Herstedvester Skole Skolereform på som det ser ud lige nu 16.06.2014 1 Værdigrundlag skal kendes på: Trivsel og ansvar at vi alle aktivt tager ansvar for, at vores skole er et trygt, indbydende og udfordrende sted med tydelige,

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle videregående uddannelser, såfremt

Læs mere

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål Bøvling Friskole Skolens navn, hjemsted og formål 1. Bøvling Fri- og Idrætsefterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution med hjemsted i Bøvlingbjerg, Lemvig Kommune, Region Midtjylland.

Læs mere

Formål for faget engelsk

Formål for faget engelsk Tilsynsførende Tilsyn ved Lise Kranz i juni 2009 og marts 2010. På mine besøg har jeg se følgende fag: Matematik i indskoling og på mellemtrin, engelsk på mellemtrin samt idræt fælles for hele skolen.

Læs mere

Undervisningsmiljøvurderingen Konklusioner - handleplaner

Undervisningsmiljøvurderingen Konklusioner - handleplaner Undervisningsmiljøvurderingen 2013-15 Undersøgelsen er baseret på skolens afsluttende online-evaluering fra 2 elevhold og forældre for perioden 2013-2015. Skolens elevtal og forældregruppen har udviklet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Levring Efterskole, Bygaden 65, 8620 Kjellerup, ,

Indholdsfortegnelse. Levring Efterskole, Bygaden 65, 8620 Kjellerup, , Uddannelsesplan Indholdsfortegnelse Forord... 3 Hvem er vi?... 4 Præsentation af skolen... 4 Personale... 4 Værdigrundlag...5 Skolens værddigrundlag....5 Hvorfor vælge os?... 6 Hvilke fag kan du komme

Læs mere

OM LEVUK STU IDRÆT & FRILUFT BO-TRÆNING BOGLIGE FAG TEMAFORLØB STUDIETURE FACILITETER LEVUK STU

OM LEVUK STU IDRÆT & FRILUFT BO-TRÆNING BOGLIGE FAG TEMAFORLØB STUDIETURE FACILITETER LEVUK STU OM LEVUK STU IDRÆT & FRILUFT BO-TRÆNING BOGLIGE FAG TEMAFORLØB STUDIETURE FACILITETER LEVUK STU Idræt og friluft 3-årig særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse målrettet 16-25 årige unge med særlige behov

Læs mere

Formålsbeskrivelser alternative arrangementer/uger

Formålsbeskrivelser alternative arrangementer/uger Englandsturen Med udgangspunkt i formålet for faget engelsk ønsker vi med gennemførelsen af en sprogrejse til England for 10. årgang at styrke deres evne til at samtale på engelsk. Det er ligeledes en

Læs mere

Pædagogisk profil. for Myrens Fritidstilbud. Mål og indholdsbeskrivelse. Fritidstilbuddet skal skabe en mere sammenhængende

Pædagogisk profil. for Myrens Fritidstilbud. Mål og indholdsbeskrivelse. Fritidstilbuddet skal skabe en mere sammenhængende Mål og indholdsbeskrivelse Det betyder i Myren. I samarbejde med skolen bruger vi her LP-modellen. Her vægtes relationen mellem barn-barn og barn-voksen. Derfor er det vigtigt at vi med vores forskelligheder,

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i SFO erne

Pædagogiske læreplaner i SFO erne Pædagogiske læreplaner i SFO erne Oplæg til skolereformsudvalgsmødet den 12.09.13 Ved Hanne Bach Christiansen SFO Leder Arresø Skole Historik Pædagogiske læreplaner har været brugt som arbejdsredskab i

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Uddannelsesplan for praktikken på Aabybro Efterskole

Uddannelsesplan for praktikken på Aabybro Efterskole Uddannelsesplan for praktikken på Aabybro Efterskole Grundoplysninger: Navn: Aabybro Efterskole Adresse: Højskolevej 7, 9440 Aabybro Telefon og mail: 98-241099, info@aabybroefterskole.dk Webadresse: www.aabybroefterskole.dk

Læs mere

Specialklasse på Fryndesholm Skole. Regnbuen. Elever med generelle indlæringsvanskeligheder

Specialklasse på Fryndesholm Skole. Regnbuen. Elever med generelle indlæringsvanskeligheder Specialklasse på Fryndesholm Skole Regnbuen Elever med generelle indlæringsvanskeligheder Overordnet i Regnbuen Elevgruppen i Regnbuen er elever med generelle indlæringsvanskeligheder. Det betyder, at

Læs mere

SKOLEN PÅ SØNDERAGER. 10. klasse 2016-2017. SPS10 - SKOLETILBUD 1617 - CBL [Jan 2016] Side 1 af 11

SKOLEN PÅ SØNDERAGER. 10. klasse 2016-2017. SPS10 - SKOLETILBUD 1617 - CBL [Jan 2016] Side 1 af 11 SPS10 - SKOLETILBUD 1617 - CBL [Jan 2016] Side 1 af 11 Indhold Hvad er 10. klasse... 3 Hvad med økonomien, når man skifter skole?... 3 Skoleårets indhold... 4 Målsætning... 4 Forløb... 4 Fag... 4 En obligatorisk

Læs mere

Engage LEARN. reflect

Engage LEARN. reflect Engage LEARN reflect Undervisning i verdensklasse På Esbjerg International School er vi stolte over at kunne byde på undervisning i international topklasse til elever i alderen 3 til 17 år. Uanset hvilket

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

FleXklassen - indhold

FleXklassen - indhold FleXklassen er en ny begyndelse på skolelivet for elever i 8. og 9. klasse. Vi har den nødvendige tid og mulighed for at bygge relationer ved en praktisk tilgang til undervisningen. FleXklassen FleXklassen

Læs mere

Værdigrundlag og pædagogiske principper

Værdigrundlag og pædagogiske principper Værdigrundlag og pædagogiske principper Børnehuset Langs Banens værdigrundlag tager afsæt i Lyngby-Taarbæk kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik, LTK s Inklusionsstrategi samt i LTK s Læringsgrundlag,

Læs mere

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Sundhed og sundhedsfremmende aktiviteter 4 Hygiejne og arbejdsmiljø 6 Kommunikation 7 Uddannelsesafklaring

Læs mere

10. klasse er et valgfrit skoleår

10. klasse er et valgfrit skoleår Afklaring Jeg ved ikke, hvilken ungdomsuddannelse jeg skal vælge Personlig udvikling Jeg skal blive mere moden 10. klasse er et valgfrit skoleår Personlig udfordring Jeg vil sige noget mere og være mere

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup Maj 2013 Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup er: Børnehaven Regnbuen, Fjelsted Harndrup Skole (0.-6. klasse) og SFO Valhalla med fælles ledelse

Læs mere

Kirstinebjergskolen. Havepladsvej

Kirstinebjergskolen. Havepladsvej Havepladsvej Linjer - Fremtidens Skole 7. 9. årgang 2014 2015 Fællesskab Læring Velkommen til fremtidens skole blev skabt i august 2013 og består af 3 basisafdelinger med elever fra 0.-6. klasse og en

Læs mere

10. KLASSE Tårnby Kommune US10 2015-2016

10. KLASSE Tårnby Kommune US10 2015-2016 10. KLASSE Tårnby Kommune 2015-2016 forord Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske. Hvis du overvejer 10. klasse, bør du læse brochuren grundigt

Læs mere

Århus Akademi optagelse på hf 2009 Vejledning i udfyldelse af ansøgningsskema

Århus Akademi optagelse på hf 2009 Vejledning i udfyldelse af ansøgningsskema Århus Akademi optagelse på hf 2009 Vejledning i udfyldelse af ansøgningsskema Indhold: 2: Forord 3: Samfundsfag B Psykologi C 4: Matematik B Fysik C 5: Musik B Mediefag C 6: Billedkunst B Design C 7: Spansk

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Sundhed, krop og stil

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Sundhed, krop og stil Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Sundhed, krop og stil November 2014 Indledning Faget Sundhed, krop og stil som valgfag, er etårigt og kan placeres i 7./8./9. klasse. Eleverne

Læs mere

Eleverne har flere muligheder

Eleverne har flere muligheder 10. klasse på Sct. Mariæ Skole 10. klasse på Sct. Mariæ Skole er et tilbud til de elever, der ønsker et større fagligt og personligt overskud, inden de påbegynder deres videre ungdomsuddannelse. 10. klasse

Læs mere

Folkeskolereform 2014

Folkeskolereform 2014 Folkeskolereform 2014 Tre nationale mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

Læs mere

GILBJERG SKOLEN TEMALINJER 2015-16 KROP & SUNDHED INTERKULTUREL SCIENCE MEDIE & KOMMUNIKATION

GILBJERG SKOLEN TEMALINJER 2015-16 KROP & SUNDHED INTERKULTUREL SCIENCE MEDIE & KOMMUNIKATION GILBJERG SKOLEN TEMALINJER 2015-16 SCIENCE KROP & SUNDHED INTERKULTUREL MEDIE & KOMMUNIKATION VEL KOM MEN LINJER PÅ GILBJERGSKOLEN Velkommen til et nyt skoleår hvor vi går nye veje sammen. På Gilbjergskolen

Læs mere

Køreplan for skoleåret 2011 / 2012

Køreplan for skoleåret 2011 / 2012 Køreplan for skoleåret 2011 / 2012 Velkommen til Linie 10 Et år på Linie 10 er et frivilligt skoleår. Det er dit valg! Når du vælger Linie 10, er det fordi du ønsker at indgå i et forpligtende fællesskab,

Læs mere

LAYOUT: Charlotte van Hauen. www.charlottevanhauen.dk

LAYOUT: Charlotte van Hauen. www.charlottevanhauen.dk LAYOUT: Charlotte van Hauen www.charlottevanhauen.dk LINJER PÅ GILBJERGSKOLEN Velkommen til et nyt skoleår hvor vi går nye veje sammen. På Gilbjergskolen organiserer vi undervisningen i udskolingen i linjer.

Læs mere

Ta dine VALGFAG i Ungdomsskolen

Ta dine VALGFAG i Ungdomsskolen Tilmelding til Valgfag 2014/15 Dit navn Din skoles navn Dit klassetrin 1. valgfag 2. valgfag Husk: Din tilmelding skal afleveres på skolens kontor, eller tilmeld dig på www.fusweb.dk 2014 UNGDOMSSKOLEN

Læs mere

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Skolereform på Hummeltofteskolen 14-1515 Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Program 1. Præsentation af den nye bestyrelse, bestyrelsens årsplan 14-1515 samt principper for kontaktforældrearbejdet.

Læs mere

International dimension. Sct. Hans Skole

International dimension. Sct. Hans Skole International dimension Sct. Hans Skole Fælles for skolen International uge International dimension i fagene, i årsplaner, på dagsordener Internationalt udvalg Klasseprojekter BHKL i kontakt med Wales

Læs mere

Udskolingen på Holme Skole. - selvstændighed & faglighed

Udskolingen på Holme Skole. - selvstændighed & faglighed Udskolingen på Holme Skole - selvstændighed & faglighed Profil for udskolingen på Holme Skole 2 KÆRE FORÆLDRE I denne pixiudgave kan I læse om, hvordan vi organiserer og vægter undervisningen i udskolingen

Læs mere

Kirstinebjergskolen Havepladsvej

Kirstinebjergskolen Havepladsvej Linjer Fremtidens Skole 7. 9. årgang 2016 2017 Velkommen til fremtidens skole Kirstinebjergskolen går i skoleåret 2016-2017 ind i sit 4. år som den største skole i Fredericia med ca. 1750 elever. Skolen

Læs mere

Kirstinebjergskolen Havepladsvej 175. Linjer Fremtidens Skole årgang

Kirstinebjergskolen Havepladsvej 175. Linjer Fremtidens Skole årgang Kirstinebjergskolen Havepladsvej 175 7000 Fredericia Tlf. 7210 6250 Linjer Fremtidens Skole 7. 9. årgang 2016 2017 Afdelingen på Havepladsvej er Kirstinebjergskolens flagskib, hvor elever fra basisafdelingerne

Læs mere

Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7

Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7 HNX Hjørring Ny 10. Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7 Dramaprojekt side 7 Obligatoriske fag

Læs mere

Kompasset. - udskoling på Vestre Skole KOMPASSET. Kompasset- hop ombord i fremtidens skole. udvikling trivsel

Kompasset. - udskoling på Vestre Skole KOMPASSET. Kompasset- hop ombord i fremtidens skole. udvikling trivsel udvikling trivsel Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 210 Offentligt Kompasset - udskoling på Vestre Skole faglighed KOMPASSET projekter Kompasset- hop ombord i fremtidens skole Vi

Læs mere

12-13 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE SKOLEÅRET ELEMENT

12-13 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE SKOLEÅRET ELEMENT ELEMENT SKOLEÅRET 12-13 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE Hvorfor vælge Det 10. Element? Det 10. Element er starten på din ungdomsuddannelse: - du bliver mere afklaret om din fremtid - du styrkes fagligt og

Læs mere

Ødis Skole. Værdigrundlag

Ødis Skole. Værdigrundlag Ødis Skole Værdigrundlag Indhold Indledning... 4 Fremtidige mål... Værdiformulering... 5 6 Sådan arbejder vi med vores værdier... 8 - Trivsel... 8 - Læsning... 9 - Naturen... 10 - Fællesskab... 12 - Kreativitet...

Læs mere

Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF

Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF Kravene til de unge er store 95 % af en årgang skal have en ungdomsuddannelse Ungdomsarbejdsløshed Den globale verden STX & HF Fester Kreative

Læs mere

Skolens målsætning og værdigrundlag

Skolens målsætning og værdigrundlag Skolens målsætning og værdigrundlag Indhold Skolens målsætning...2 Skolens værdigrundlag...2 Skoledagens planlægning...2 Før og efter skoledagen...2 Børnehaveklassen...3 Forældresamarbejde /- indflydelse...3

Læs mere

Kære forældre i gruppe 4

Kære forældre i gruppe 4 Fjelsø d. 15. december 2011 Kære forældre i gruppe 4 Hermed en lille decemberhilsen med en opsamling på årsplanen samt et referat af vores møde d. 22. november, der omhandlede visioner og tanker vedrørende

Læs mere

14. jan. 2015. U-centeret. Fagbrochure for skoleåret 2015/2016. Retninger - Opbygning Fagpakker. Nyborg kommunes 10. klasse tilbud.

14. jan. 2015. U-centeret. Fagbrochure for skoleåret 2015/2016. Retninger - Opbygning Fagpakker. Nyborg kommunes 10. klasse tilbud. 14. jan. 2015 U-centeret Fagbrochure for skoleåret 2015/2016 Retninger - Opbygning Fagpakker Nyborg kommunes 10. klasse tilbud. side 1 2 veje igennem 10. klasse Faglighed - afklaring - oplevelser U-centeret

Læs mere

Marie Louise Exner. Vedsted Friskole. www.vedsted-friskole.dk

Marie Louise Exner. Vedsted Friskole. www.vedsted-friskole.dk Marie Louise Exner www.vedsted-friskole.dk er en grundtvig-koldsk grundskole med børn fra børnehaveklasse til 10. klasse. Skolen vil give børnene et fælles skoleliv, der udover fagligheden udvikler deres

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

Uddannelsesplan Langelands Efteskole

Uddannelsesplan Langelands Efteskole Uddannelsesplan Langelands Efteskole 1. Skolen som uddannelsessted Langelands Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Institutionens formål er at drive en fri og uafhængig efterskole

Læs mere

Endelig skal eleverne kunne agere inden for idrætters forskellige etiske spilleregler og samarbejdsformer.

Endelig skal eleverne kunne agere inden for idrætters forskellige etiske spilleregler og samarbejdsformer. Idræt B 1. Fagets rolle Faget idræt tager udgangspunkt i den fysiske aktivitet og inddrager viden fra de natur- og sundhedsvidenskabelige samt de humanistiske og samfundsvidenskabelige fagområder. Faget

Læs mere

Faglighed Fællesskab Kristendom. Udfordringer

Faglighed Fællesskab Kristendom. Udfordringer Faglighed Fællesskab Kristendom Kreativitet Udfordringer På Nøvlingskov Efterskole kan man være sig selv Martin V skoleåret 14/15 Det bedste ved Nøv er, at man altid kan finde nogle at snakke med Kathrine

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen I henhold til 17, stk. 4, og 18, stk. 1-3, i landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002 om folkeskolen,

Læs mere

Indholdsplan Ranum Efterskole

Indholdsplan Ranum Efterskole Indholdsplan Ranum Efterskole 2017-18 Skulpturen Fosterbrødrene er lavet Theodor Lundberg i 1888 og udlånt af Statens Museum for Kunst. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDLEDNING 5 SKOLENS FORMÅL 6 Skolens værdigrundlag

Læs mere

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole.

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Side 1 af 6 Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Institutionens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler

Læs mere

Undervisningsplan for faget sløjd på Sdr. Vium Friskole

Undervisningsplan for faget sløjd på Sdr. Vium Friskole Undervisningsplan for faget sløjd på Sdr. Vium Friskole Formål og indhold for faget sløjd Formålet med undervisningen i sløjd er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, der knytter sig til

Læs mere

SELVEVALUERING 2014. Skolen skal hvert andet år lave en selvevaluering af skolens virksomhed set i lyset af skolens værdigrundlag.

SELVEVALUERING 2014. Skolen skal hvert andet år lave en selvevaluering af skolens virksomhed set i lyset af skolens værdigrundlag. SELVEVALUERING 2014 Skolen skal hvert andet år lave en selvevaluering af skolens virksomhed set i lyset af skolens værdigrundlag. Vi har i 2014 valgt at beskæftige os med emnet INKLUSION, idet der fra

Læs mere

Folkeskolereformen på Højboskolen. Tirsdag den 6. maj 2014

Folkeskolereformen på Højboskolen. Tirsdag den 6. maj 2014 Folkeskolereformen på Højboskolen Tirsdag den 6. maj 2014 Første spadestik Højboskolen -version 2014 Intentionen med folkeskolereformen Intentionen er, at det faglige niveau i folkeskolen skal løftes med

Læs mere