Indholdsplan 2014/2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsplan 2014/2015"

Transkript

1 splan 2014/2015

2 sfortegnelse sfortegnelse... 2 Efterskolen Flyvesandets værdigrundlag... 4 Skoleåret 2014/ Kostskoleformen... 5 Dagligdagen... 7 Samling... 8 Lektiecafé... 9 Rengøring Fritiden, herunder weekends Undervisning og fag Dansk Matematik Engelsk Naturfag Fysik / Kemi Biologi Idræt Samfundsfag og Historie Tema Tysk Jagt Science/Outdoor Mad og Kulturlinjen Fiskeri Undervisning Valgfag Anderledes undervisning Lejrskole uge Linjedage Introuge Projektopgave 8. og 9. klasse OSO-uge Temauger Juleafslutning Superdøgn splan for Efterskolen Flyvesandet Skoleåret 14/15 2

3 Outrouge Køkkenuge Terminsprøver Erhvervs- og uddannelsesvejledning Inklusion Forældredage splan for Efterskolen Flyvesandet Skoleåret 14/15 3

4 Efterskolen Flyvesandets værdigrundlag Vi er en skole, der bygger på det Grundtvig/Koldske syn på skolen og menneskelivet. Derfor lægger vi vægt på et åbent og ligeværdigt samvær, hvor vi alle har en plads i fællesskabet, og derfor lægger vi vægt på en undervisning og samvær som udspringer af glæden ved livet og som skal sætte eleverne i stand til at leve deres liv som frie og selvforvaltende mennesker. Skolen har tre grundværdier: hjerte, hjem og hjerne Hjerte Symbol på livet, glæden og kærligheden. Vi har det bedst, når vi har hjertet med i det vi gør, og vi skal gøre det helhjertet. Derfor symboliserer hjertet også engagement og optagethed af verden og af vores medmennesker. Grundtvig formulerede sig i et digt sådan: Den har aldrig levet, som klog på det er blevet, han først ej havde kær. På samme måde skal vores skole være et sted, hvor nysgerrigheden og interessen vækkes, så hjertet bliver vores drivkraft til, at vi lærer mere og at vi begynder at orientere os mod uddannelse og et ansvarligt voksenliv. Hjem På Flyvesandet skal ungdomslivet leves og udfolde sig. Vi har alle brug for tryghed og et anerkendende miljø, og efterskolen er stedet, hvor man kan udvikle sig i frihed. Efterskolen er for mange unge mennesker det første lille skridt til at flytte hjemmefra, og vi repræsenterer hjemmets værdier i form af tryghed, stabilitet, og nærhed i relationerne. Hjerne Symbol på forstand, viden og omtanke. Vi betragter skolen som en bastion for ånd og liv. I skolen skal vi udfordre os selv og hinanden med holdninger og ideer, og vi opøver os i at reflektere, tage stilling og forstå. Hvert menneske har potentiale, og vi mener det er vigtigt at give de bedste betingelser for, at man kan danne sig til med vid og forstand og med menneskelig klogskab at blive et velfungerende og selvforvaltende ungt menneske. splan for Efterskolen Flyvesandet Skoleåret 14/15 4

5 Skoleåret 2014/15 Skoleåret 2014/15 Vi tilbyder et 42 ugers kursus, som starter søndag den 10. august 2014 og slutter lørdag d. 27. juni. Skolen afholder ferier i følgende perioder i løbet af skoleåret: Efterårsferie d Juleferie d Vinterferie d Påskeferie d Kostskoleformen Skolens formål er at drive en efterskole inden for rammerne af reglerne for frie kostskoler, og som sådan søger vi igennem vores undervisning og tilrettelagte samvær med indeværende indholdsplan at opfylde efterskolelovens hensigt om livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse. Organisering I den undervisningsfrie tid er der på hverdage, nætter og weekender mindst én lærer om at varetage tilsynet. Kontaktgrupper Alle elever har tilknyttet en kontaktlærer, som har særlig opmærksomhed på elevens trivsel og deltagelse i undervisning og fritiden. Vagtlærernes opgaver Vagtlærernes opgaver er mangeartede. De består dels af nogle pædagogiske, dels nogle praktiske opgaver. Den pædagogiske side af tilsynet handler meget om at opbygge relationer i tryghed og tillid. Det er de voksnes ansvar, at der på skolen opbygges et tillidsfuldt, trygt og kammeratligt miljø, så fællesskabet har de bedste kår at udvikle sig under. Når man har sagt tillid må man også sige ansvar. Det er vores overbevisning, at når man viser mennesker tillid, får man ansvarlighed tilbage. Viser man derimod mistillid, modtager man trods. Tillid og ansvarlighed er byggestenene i relationer mellem mennesker og dermed også i et fællesskab. De voksne skaber tryghed og tillid ved at være åbne, positive, samtalende, deltagende, nærværende og anerkendende. Løftede pegefingre, reprimander og forbud graver grøfter mellem de voksne og de unge. Dialog, anerkendelse, nærvær og involvering er derimod med til at styrke relationerne og tilliden og dermed også ansvaret og ejerskabet både overfor skolen og sig selv. splan for Efterskolen Flyvesandet Skoleåret 14/15 5

6 Med et fællesskab følger også nogle pligter. Vi skal alle sammen kunne holde ud at bo og leve på skolen. Derfor skal der gøres rent og ryddes op - også mere end eleverne måske er vant til hjemmefra. Det er også vagtlærerens opgave at være igangsætter ved de sure, men nødvendige pligter. For en del af vores elever er det vigtigt med en høj grad af forudsigelighed i hverdagen. Det er vagtlærerens ansvar, at de aftalte tidspunkter for de enkelte punkter på dagsplanen overholdes. Det er vagtlærernes opgave at være katalysator for gode ideer til aktiviteter fra eleverne. Det er vagtlærerens opgave at sørge for, at der hver aften er tilbud om aktivitet. Det kan være frivillige aktiviteter, som interesserede kan melde sig til eller det kan være aktiviteter, som kræver alles deltagelse. Det er også en opgave hele tiden at have fingeren på pulsen i forhold til stemningen i elevflokken, for at kunne tage optræk til dårlig stemning i opløbet. Det er vagtlærernes opgave at sørge for, at alle elever kommer ordentligt i seng, at få sagt godnat til alle, og få dagen sluttet fredfyldt af. splan for Efterskolen Flyvesandet Skoleåret 14/15 6

7 Dagligdagen Morgenløb og rengøring Mandag og onsdag og fredag er der morgenløb fra Tirsdag og torsdag er der morgenoprydning fra tider Vi spiser morgenmad fra ca til hver morgen. Middagsmaden indtages kl hver dag i vores spisesal. Middagsmåltidet er et godt tidspunkt til små uforpligtende snakke. Det er et af tidspunkterne, hvor tillid skabes, og fællesskab opstår. Middagspausen benyttes også til postog beskeduddeling. Aftensmaden indtages hver aften kl i spisesalen. Borddækning og klargøring til måltidet går på skift mellem rengøringsgrupperne. De samme står også for afrydning og opvask. Vagtlæreren går med i køkkenet. Stilletime Efter aftensmaden kl går eleverne til en halv times stille time hvor eleven ikke må forlade værelset, men i ro mag fordøje dagens oplevelser og evt. få startet op på lektierne. splan for Efterskolen Flyvesandet Skoleåret 14/15 7

8 Samling At bibringe eleverne livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse gennem det levende ord og sang At give eleverne indsigt og viden om vores historiske og kulturelle arv og om vores bidrag og ansvar i det globale fællesskab Omfang Hver dag fra kl et er mangfoldigt og af almendannende karakter, som f.eks.: Fortælling fra nordisk mytologi, dansk litteratur, dansk overlevering/folketro og eventyr, m.m. Foredrag om lokalhistoriske emner, aktuelle emner, o.lign. Foredrag om historiske begivenheder. Foredrag om selvoplevede hændelser. Debatter om dagsaktuelle emner på skolen, i samfundet og i verden. Nyhederne med efterfølgende drøftelse af det sete. Sang med forudgående eller efterfølgende kommentarer eller fortælling. Evaluering Der evalueres mundtligt med eleverne. Alle skolens elever og morgenvagt lærer splan for Efterskolen Flyvesandet Skoleåret 14/15 8

9 Lektiecafé Den daglige lektietime har til formål at skabe rum til ro og fordybelse i lektier. Det er ligeledes formålet at skabe et godt lektielæsningsmiljø på skolen. Lektietimens mål er et dagligt tilbud om hjælp til lektielæsning. Det er også et mål at oparbejde en kultur på skolen, hvor det er naturligt at forberede sig til undervisningen. Omfang Der er mulighed for lektier hjælp om aftenen. Hver tirsdag og torsdag vil der være lektie cafe fra kl Eleverne, som ønsker at bruge tiden på lektielæsning opholder sig i lektiecafeen i samlingssalen, hvor der hver dag er mulighed for at få hjælp. Elever, som bare ønsker ro, opholder sig på eget værelse. Elever som har behov for lektier hjælp og vagtlæreren. splan for Efterskolen Flyvesandet Skoleåret 14/15 9

10 Rengøring et med rengøring er at holde skolen ren og beboelig, og at eleverne lærer vigtigheden af at leve i sundhedsmæssigt ordentlige forhold, samt erfarer, at de selv har et ansvar for det. At skolen er ren og sundhedsmæssigt forsvarlig at opholde sig på. At eleverne lærer at gøre rent og at bruge de forskellige rengøringsmidler og redskaber rigtigt og fornuftigt. Omfang og indhold Der gøres rent på skolen hver dag. Eleverne skal gøre rent på deres værelser hver dag tirsdag og torsdag før morgenmad og mandag og onsdag fra Fredag fra Hver uge er 6 elever sammen med pedellen i arbejde på skolens og husets fællesområde fra kl Evaluering Rengøringen evalueres dagligt af elever og lærere i fællesskab. Elevernes undervisningsmæssige udbytte af rengøringen evalueres løbende på medarbejdermøder. Alle elever og morgenvagten, samt en pedel splan for Efterskolen Flyvesandet Skoleåret 14/15 10

11 Fritiden, herunder weekends Det er vores mål, at være aktive i forhold til at opfordre eleverne til at udnytte deres fritid, så de får så stort udbytte af den som muligt. Det er også et mål, at eleverne efterhånden bliver i stand til selv at tage initiativer til at arrangere eller igangsætte aktiviteter. Omfang Den frie tids omfang og placering fremgår af vores skema. Vi tilbyder aktiviteter med indhold. et kan være både fagligt i form af undervisning i enten hobbyprægede praktiske fag eller mere boglige fag eller emner. Det kan være foredrag, musik el.lign. et kan også være af mere social karakter, som f.eks. boldspil, caféaften, naturture stratego i parken osv. Endelig kan indholdet være aktiviteter ude i byen, som f.eks. fodbold i den lokale klub eller ridning i den lokale rideskole. I weekenderne er det målet at skabe en hyggelig tæt stemning. Der planlægges forskellige arrangementer, som de elever, der har valgt at blive på skolen, skal deltage i. Det kan dreje sig om museumsbesøg, byvandring i Odense, ture ud i nærområdet eller længere væk, eller andre kulturelle aktiviteter. Vores beliggenhed inviterer også til naturoplevelser ved skov og strand. Evaluering Weekenderne evalueres på en ikke-formaliseret måde og diskuteres efter behov på lærermøder. splan for Efterskolen Flyvesandet Skoleåret 14/15 11

12 Undervisning og fag Overordnet På Efterskolen Flyvesandet tilbyder vi undervisning både til elever, som stiler efter at opnå et godt resultat ved folkeskolens afgangsprøver, og til de elever, som har specifikke indlæringsvanskeligheder i hele fag eller fagdiscipliner. Sidstnævnte gruppe tilbyder vi specialundervisning og har inklusionslærere ansat til formålet. (Se afsnittet Inklusion) Undervisningen tilbydes i alle klassetrin. Dansk, engelsk og matematik læses samtidig på alle klassetrin, som giver mulighed for individuelle hensyn og undervisning på tværs af klassetrin. Biologi og geografi tilbydes alene elever i 8. og 9. klasse, mens naturfag samt projektundervisning er forbeholdt elever i 10. klasse. Vi stiler efter FSA på 9. klassetrin og FSA eller FS10 på 10. klassetrin. Skolens fag er: Samling (8., 9. og 10. klasse) Dansk (8., 9. og 10. klasse) Matematik (8, 9. og 10. klasse) Fysik/Kemi (8., 9. og 10. klasse) Engelsk (8, 9. og 10. klasse) Tema 8-10 (8. og 10. klasse) Biologi (8. og 9. klasse) Geografi (8. og 9. klasse) Samfundsfag/Historie ( klasse) Tysk (tilbudsfag i alle klasser) Idræt (8., 9. og 10. klasse) Projektopgave (8., og 9. klasse) Obligatorisk Selvvalgt Opgave (10. klasse) splan for Efterskolen Flyvesandet Skoleåret 14/15 12

13 Dansk 8., 9. og 10. klasse Undervisningen i dansk tager afsæt i Fælles, Faghæfte 1 Dansk og arbejder mod trin og slutmål heri. IT inddrages på alle hold. At eleverne opnår skriftlige og mundtlige færdigheder, som gør dem i stand til, efter bedste evne, at klare folkeskolens afgangsprøver med tilfredsstillende resultat. Omfang Faget tildeles seks ugentlige lektioner på samtlige hold. Ud over de ugentlige lektioner er der i årsplanen indlagt flere boglige, anderledes perioder, som alle indeholder aspekter og/eller discipliner fra dansk. De aktiviteter og discipliner, som faget er opbygget af vil være hovedindholdet i arbejdet med mange forskellige tekstertyper som f.eks. noveller, digte, romaner, avisartikler, ugeblade, tegneserier, film og billeder. Der vil blive givet opgaver i skriftlig fremstilling i forskellige former, diktater, tekstanalyser, stile, referater, genfortællinger og anmeldelser af læste tekster. Dansk er i høj grad et fag, som bærer kultur, derfor vil en stor del af undervisningen være alment dannende bl.a. gennem samtaler og diskussioner om emner, som berører alle mennesker. Undervisningsmateriale Tidligere givne FSA- og FS10-stile Tidligere givne FSA-diktater Dansk i ottende, Dansk i niende Udfyldningsdiktater Diverse bøger og AV-materialer lånt på CFU. Ny skriftlig for niende Evaluering Eleverne orienteres løbende om deres standpunkt ud fra mundtlige og skriftlige evalueringer. Der udarbejdes en midtvejsevaluering af elevernes udbytte af undervisningen omkring årsskiftet. Der er terminsprøver i november og april. Der bliver givet termins- og årskarakterer. Elever på 9. og 10. klassetrin tager FSA eller FS10. Alle elever samt dansklærere splan for Efterskolen Flyvesandet Skoleåret 14/15 13

14 Matematik 8., 9. og 10. klasse Undervisningen i matematik tager afsæt i Fælles, Faghæfte 12 Matematik og arbejder mod trin- og slutmål heri. IT inddrages på alle hold. At eleverne kommer til at beherske de matematiske processer, så de udvikler handlekompetence. Ydermere skal eleverne opnå færdigheder og faglig indsigt, der gør dem i stand til at klare FSA eller FS10 med et tilfredsstillende resultat set i forhold til deres egen formåen og standpunkt. Ud over de ugentlige lektioner er der i årsplanen indlagt flere boglige, anderledes perioder Omfang Faget tildeles fire ugentlige lektioner i alle klasser. Arbejde med tal og algebra Arbejde med geometri Matematik i anvendelse Kommunikation og problemløsning Undervisningsmaterialer Faktor 8, Faktor 9, Begrebsbog, lærernes eget materiale Tidligere givne afgangsprøver Diverse ekstraopgaver bl.a. fra internettet. MatX Formelsamling Evaluering Eleverne orienteres løbende om deres standpunkt ud fra mundtlige og skriftlige evalueringer. Der udarbejdes en midtvejsevaluering af elevernes udbytte af undervisningen omkring årsskiftet. Der er terminsprøver i november og marts. Der bliver givet termins- og årskarakterer. Elever på 9. og 10. klassetrin aflægger FSA eller FS10. Alle elever samt matematiklærere splan for Efterskolen Flyvesandet Skoleåret 14/15 14

15 Engelsk 8., 9. og 10. klasse Undervisningens formål er at udvikle elevernes evner i faget, så de bliver i stand til at tage folkeskolens afgangsprøve med et tilfredsstillende resultat. At følge læseplanen som den er udtrykt i Fælles, faghæfte 2 Engelsk og derigennem at gøre eleverne klar til de krav der stilles til dem til FSA. Omfang Faget er tildelt fire ugentlige lektioner i normale undervisningsuger. Sprog handler om kommunikation. Det drejer sig derfor om at oparbejde elevernes kommunikative færdigheder. Dette opnås gennem lytteøvelser med personer med engelsk som modersmål og bearbejdning af disse (mundtlig fremstilling mv.) læsning og bearbejdning af forskellige teksttyper (nyhedstekster, noveller, sangtekster, digte mv.) mundtlig fremstilling af læste teksttyper. at skrive længere sammenhængende tekster (redegørelser, fortællinger, debatindlæg mv.) forskellige præsentationsformer (dramatisering, plancher, lydbånd, video mv.) grammatik. Undervisningsmaterialer Tekstbog, lydbånd, film, internet, chat og , diverse frilæsningsbøger, diverse hæfter med skriftlige øvelser, selvproducerede oplæg til samtaleøvelser og skriftlig fremstilling. Evaluering Eleverne orienteres løbende om deres standpunkt ud fra mundtlige og skriftlige evalueringer. Der udarbejdes en midtvejsevaluering af elevernes udbytte af undervisningen omkring årsskiftet. Der er terminsprøver i november og april. Der gives termins- og årskarakterer. Elever på 9. og 10. klassetrin aflægger afgangsprøve. Alle elever samt engelsk lærere splan for Efterskolen Flyvesandet Skoleåret 14/15 15

16 Naturfag 8. klasse Med afsæt i faghæfterne Fælles Faghæfte 16 undervises der i faget Naturfag. Faget skal fremme elevernes nysgerrighed og undren, så deres interesse for naturen og den verden de lever i øges. Eleverne skal erhverve kompetencer gennem indsigt og viden, så de kan forholde sig til problemstillinger naturvidenskabelig karakter. Eleverne skal via laboratorieøvelser og teoretisk undervisning gives mulighed for at forstå fysiske og kemiske sammenhænge i den verden de er en del af. De skal ved hjælp af den naturvidenskabelige arbejdsmetode lære at forholde sig til opsamlede forsøgsresultater. Omfang Faget tildeles 2 lektioner om ugen. Der arbejdes med et bredt udsnit af fagenes emner, som f.eks. kan omfatte Vand Atomets opbygning Energi, fotosyntesen og forbrænding Mekanik og teknik Astronomi og himmelrummet Madkemi Syrer og baser Metaller Miljø Kulstofkredsløbet Kvælstofkredsløbet Undervisningsmaterialer Forskellige opslagsværker på internettet samt Prisma 8 Evaluering Eleverne evalueres skriftligt ved terminsprøverne. Eleverne i 8. klasse og én lærer på hvert klassetrin splan for Efterskolen Flyvesandet Skoleåret 14/15 16

17 Fysik / Kemi og 10. klasse Faget skal fremme elevernes nysgerrighed og undren, så deres interesse for naturen og den verden de lever i øges. Eleverne skal erhverve kompetencer gennem indsigt og viden så de kan forholde sig til problemstillinger om teknik, teknologi og naturfænomener. Eleverne undervises alderstrinssvarende med henblik på at afslutte med FS10 med et tilfredsstillende resultat. Desuden skal eleverne skal via laboratorieøvelser og teoretisk undervisning gives mulighed for at forstå fysiske og kemiske sammenhænge i den verden de er en del af. Ved hjælp af den naturvidenskabelige arbejdsmetode lærer eleverne at forholde sig til opsamlede forsøgsresultater. Omfang Faget tildeles 2 ugentlige lektioner. Der arbejdes med et bredt udsnit af fagenes emner. Desuden tilstræbes en høj grad af tværfaglighed så emnerne samt kompetenceoverførsel mellem de naturvidenskabelige fag opnås. Emnerne der behandles vil variere, og repræsentere grundstene indenfor biologi, geografi, fysik samt kemi. Herunder magnetisme, strøm spænding og transformation, organisk kemi, radioaktivitet, kemisk analyse, feltbiologi, vandløbsundersøgelse, metrologi, klima, demografi, kortlære, landsskabsdannelse. Formidling af naturvidenskabeligt stof vil inddrages for at skabe entusiasme blandt eleverne og skabe lyst til et videre studie og fordybelse indenfor fagrækken. Undervisningsmaterialer Der anvendes primært Prisma 9 samt supplerende materiale. Evaluering Eleverne evalueres løbende skriftlig og mundtlig. Der afleveres rapporter. Forløbet afsluttes med Folkeskolens afgangsprøve. Elever i 9. og 10. klasse og én lærer på hver klassetrin splan for Efterskolen Flyvesandet Skoleåret 14/15 17

18 Biologi 8. og 9. klasse Der undervises i faget biologi med afsæt i faghæfte nr. 15 Biologi fra faghæfteserien Fælles Hermed sigter undervisningen i faget efter at fremme elevernes indsigt og viden om biologiske begreber, biologiske sammenhænge og anvendelser af biologi herunder kendskab til den biologiske forskning, den anvendte naturvidenskabelige metode og menneskets samspil med og ansvar over for natur og miljø. Undervisningen vil bygge på elevernes egne iagttagelser og undersøgelser og herigennem stræbe mod at udvikle elevernes interesse og nysgerrighed over for natur, biologi, naturvidenskab og teknik. Således skal undervisningen i biologi være med til at skabe og opretholde elevernes lærelyst og videbegærlighed. Eleverne undervises alderstrinssvarende med henblik på at afslutte med FSA med et tilfredsstillende resultat. Desuden skal eleverne via laboratorieøvelser og teoretisk undervisning gives mulighed for at forstå biologiske og naturvidenskabelige sammenhænge i den verden de er en del af. De skal samtidig ved hjælp af den naturvidenskabelige arbejdsmetode lære at forholde sig til opsamlede forsøgsresultater. Omfang Faget tildeles to ugentlige lektioner. et i undervisningen vil være et bredt udsnit af fagets emner, opdelt i fire hovedkategorier: De levende organismer og deres omgivende natur, Miljø og sundhed, Biologiens anvendelse og Arbejdsmåder og tankegange. Eksempler på emner og temaer kan være: Vand, miljø, kulstofkredsløbet, kvælstofkredsløbet, naturforvaltning, muskler og doping, skoven og havet, danske naturlandskaber, artskendskab, energikredsløb, fotosyntesen og forbrænding, cellebiologi, kost og sundhed Undervisningsmaterialer Der anvendes som udgangspunkt Biologisystemet Bios som lærebøger. Herudover suppleres undervisningen med materiale fra andre tematiske bøger om biologi, relevante pjecer og hæfter samt internetartikler og hjemmesider. Evaluering? Elever i 8. og 9. klasse og én lærer på hvert klassetrin splan for Efterskolen Flyvesandet Skoleåret 14/15 18

19 Idræt Undervisningen i idræt på Efterskolen Flyvesandet tager afsæt i Fælles for faget Idræt, og vi arbejder efter at nå de deri beskrevne slutmål. Med den nye bekendtgørelse hvor idræt på FSA niveau er et prøvefag, er fokus at eleven bliver i stand til at tilegne sig de færdigheder og teori som kræves for at gå til prøve. At introducere eleverne til idrættens mangfoldighed, især i naturen, og at de opnår glæden ved at være fysisk aktive sammen med andre. Faget sigter imod at skabe lyst til livslang idræt hos den enkelte. Fairplay og teamsamarbejde er omdrejningspunktet i undervisningen. Omfang Faget tilgodeses med Sundhed og idrætsuge d Vinterfriluftstur med langrendsløb i uge 9 og skoleløb fredag d på Strib Efterskole. Faget tildeles to lektioner samt som idrætstilbud i vores valgfags blokke. Kroppen og dens muligheder Idrættens værdier Idrætstraditioner og kultur Undervisningsmidler Diverse redskaber, bolde og andet relevant materiale. Evaluering Der evalueres løbende mundtligt. Alle skolens elever og skiftende antal lærere samt prøveførende lærere. splan for Efterskolen Flyvesandet Skoleåret 14/15 19

20 Samfundsfag og Historie klasse et med faget er dels hvad der står formuleret i de to faghæfter Fælles mål. Faghæfte 4. Historie og Fælles mål. Faghæfte 5. Samfundsfag dels at udvikle værdier hos vores elever, som kan være med til at gøre dem til demokratiske medborgere på et solidt fundament af værdier. Se dels ovenstående, dels at øge elevernes viden om og kendskab til de værdier og rødder, vores demokratiske samfund hviler på, men også røre ved de dilemmaer disse værdier udløser. et er også at eleverne gøres klar over, hvilke muligheder der ligger i at være aktive medborgere, og hvilke farer der ligger i ikke at være det. Endnu et mål er, at de af vores elever, som er på 9. klassetrin opnår færdigheder i fagene, som sætter dem i stand til at klare FSA med tilfredsstillende resultat. Omfang Faget tildeles to ugentlige lektioner i de normale undervisningsuger. Undervisningen tilrettelægges både som foredrag, klasseundervisning, gruppearbejde og cafédebatter. et er meget bredt og der hentes i høj grad inspiration i føromtalte faghæfter og i beskrivelserne af de forsøgsarbejder der er gennemført på andre efterskoler med faget. Det vigtige er at få historien og demokratiet sat i relation til de unges liv lige nu, for at de kan nå til en erkendelse af, at det har en betydning for, hvordan vi lever vore liv i dag, og at det er vigtigt at blande sig. Emner, som skal bearbejdes med faget: Hvad er et samfund? Hvad er demokrati? Hvilken betydning har historien for mig og mit liv? Evaluering Der evalueres løbende både mundtligt og skriftligt med eleverne. 8. og 9.samt 10. klasse med én lærer på hvert klassetrin. splan for Efterskolen Flyvesandet Skoleåret 14/15 20

21 Tema Faget tager blandt andet udgangspunkt i vores demokratiforståelse. Eleverne introduceres for de politiske partier vores samfunds opbygning. Faget er et holdnings baseret fag, hvor eleverne lærer at turde gribe chancen og udfordre sig selv ved meningsudveksling, og tage stilling til, hvad der rører sig igennem pressen og de beslutninger som tages af politikere. Eleverne vil ligeledes blive introduceret for seksualundervisning samt andre temaer som sundhed og velvære. Tysk Undervisningen tager afsæt i faghæftet Fælles. Faghæfte 17. Tysk og arbejder efter del- og slutmål heri. At eleverne tilegner sig tilstrækkelig viden og kundskaber til at klare FSA/FS10 med tilfredsstillende resultat. Omfang Faget er et tilbudsfag hos os, og vil blive oprettet, hvis et passende antal elever vælger det. Når faget er oprettet tildeles det tre ugentlige lektioner i de normale undervisningsuger. Der vil blive lagt stor vægt på at anvende det tyske sprog aktivt f.eks. gennem samtaleøvelser og dramatisering. Der vil også blive arbejdet med lytteøvelser, tekstlæsning, ordbogsopslag, film, skriftlig tysk og grammatik. Undervisningsmidler Schau 3 og diverse træningsmateriale, ordbøger og film. Evaluering Der evalueres løbende mundtligt på holdene. Der udarbejdes en midtvejsevaluering af elevernes udbytte af undervisningen omkring jul. Der er terminsprøver i april. Der bliver givet årskarakterer til elever på 8. klassetrin og elever på 9. og 10. klassetrin tager folkeskolens afgangsprøve. De elever, som har valgt faget og én lærer. splan for Efterskolen Flyvesandet Skoleåret 14/15 21

22 Jagt Vi skal forstå den natur vi lever i, og som vi ønsker at høste overskuddet fra. og mål Fagets formål og mål er at eleverne tilegner sig viden om de sammenhænge og mekanismer, der styrer naturens gang, at eleverne opnår forståelse af naturens skrøbelighed og påvirkelighed, at eleverne tilegner sig færdigheder, så de kan færdes i naturen med det formål at høste af naturens eget overskud af vildt, at sætte eleverne i stand til at danne sig en holdning til jagt, at eleverne forstår de demokratiske processer, som styrer begrænsningerne af jagt i Danmark, at eleverne lærer sig jagthåndværket så de kan drive jagt på en forsvarlig, naturskånsom og dyreetisk korrekt måde. For at kunne drive jagt på en forsvarlig måde, kræver det 1. en høj grad af indsigt i naturens sammenhænge, 2. at en række formelle krav er opfyldt 3. at man lærer sig håndværket. Derfor er der fokus på disse områder på linjen. Eleverne på Jagtlinjen vil som udgangspunkt arbejde projektorienteret. Arbejdet vil både foregå i naturen og i klassen. Undervisningen vil tage udgangspunkt i naturen omkring os, og vi vil arbejde undersøgende med og i den. Jagt vil blive set i en række sammenhænge: historisk, samfundsmæssigt, miljømæssigt, erhvervsmæssigt osv. Eksempler på områder vi kan komme ind på Miljø- og biotopundersøgelser Jagthistorie Skydning med Haglgevær, riffel, og bue Jagtformer Dyrenes biologi og anatomi Slagtning Jagt som erhverv Jagt i andre kulturer Vildtkending Omfang og deltagere 8 lektioner i de normale undervisningsuger. Der vil være linjedage og en linjerejse, hvor eleverne får mulighed for at fordybe sig i deres linjefag i et sammenhængende forløb udenfor skolens normale rammer. splan for Efterskolen Flyvesandet Skoleåret 14/15 22

23 Science/Outdoor - The lab rats have run out Outdoor/Science er en aktivitetsbaseret linje, til at opnå naturvidenskabelige kompetencer. Vi laver ikke bare aktiviteter for aktiviteternes skyld, men for at undersøge eller afdække en given problemstilling. Vi udfordrer os selv for at indsamle data vi kan viderebehandle i f.eks. laboratoriet, når vi kommer hjem. Vi skyr ingen midler for at nå målet, om det så kræver, at vi sover i laboratoriet eller under åben himmel. Vi arbejder med praktisk udforskning af alt fra celle til samfund, for at opnå forståelse af et bæredygtigt samspil mellem natur og menneske. Det er linjens sigte at oparbejde og udvikle elevernes færdigheder og kunnen indenfor de naturvidenskabelige fag, såvel teoretisk som praktisk. Der tilstræbes en høj grad af naturvidenskabelig faglighed kombineret med aktivitetsbaseret friluftliv og afprøvning af egne og fællesskabets evner og grænser. At opildne og motivere en nysgerrig og undersøgende tilgang til naturen og verden omkring os. At kunne håndtere, sortere og behandle indsamlet data på videnskabelig måde. At eleverne opnår kompetencer der sætter dem i stand til at vurdere videnskabelige resultater i en samfundsmæssig sammenhæng. Få kendskab til outdoor-friluftbasale begreber såsom at betjene et bål, lejrslagning, benytte værktøjer, vandreture. Kompaslæsning, GPS-navigation, sejllads, cykelture og meget mere. På Outdoor/Science arbejder vi med de midler og metoder, der er nødvendige for at afdække en given problemstilling. Vi stræber efter at enhver given naturvidenskabelig problemstilling kan undersøges, spørgsmålet er hvordan. Til at håndtere og bearbejde de store datamængder der indsamles anvendes skolens udstyr kombineret med bærbare computere. Eleverne bliver således trænet i at bruge digitalt dataopsamlingsudstyr, som er anvendeligt i andre prøveforberedende fag. Omfang og deltagere 8 lektioner i de normale undervisningsuger. Én lærer. I linjedage samt weekend afvikler vi en linjerejse, hvor eleverne får mulighed for at fordybe g i deres linjefag i et sammenhængende forløb udenfor skolens normale rammer. splan for Efterskolen Flyvesandet Skoleåret 14/15 23

24 Mad og Kulturlinjen Mad og kulturlinjen tilbyder at eksperimentere, tænke kreativt og lave god mad af årstidens råvarer, der lever og vokser omkring os, samt at besøge virksomheder og arbejde med mad fra andre kulturer. Udover at lave mad, ser, vurderes og afprøves råvarer, vildtbehandling, hvor tværfaglige forløb med de andre linjer indgår Hygiejnen er der stor fokus på, og eleverne bliver introduceret for hygiejne kursus. At opildne og motivere en nysgerrig og undersøgende tilgang til gourmet verdenen samt til andre landes kultur baggrund At kunne håndtere, sortere råvarer, have styr på hygiejne At eleverne opnår kompetencer der sætter dem i stand til at betjene og vejlede andre i et køkken Få kendskab til færdigheder i et køkken såsom at betjene et bål, udekøkken benytte værktøjer Omfang og deltagere 8 lektioner i de normale undervisningsuger. Én lærer. I linjedage samt weekend, afvikler vi en linjerejse, hvor eleverne får mulighed for at fordybe sig i deres linjefag i et sammenhængende forløb udenfor skolens normale rammer. splan for Efterskolen Flyvesandet Skoleåret 14/15 24

VVE Indholds- og aktivitetsplan

VVE Indholds- og aktivitetsplan VVE Indholds- og aktivitetsplan Generelt VVE er normeret til 80 års elever. Eleverne søges fordelt på lige mange drenge og piger. Skolen søger at målrette sig primært velfungerende grønlandske elever,

Læs mere

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole.

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Side 1 af 5 Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Institutionens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler

Læs mere

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger Indholdsplan Bernstorffsminde Efterskole 13/14 Anderledes dage og uger Indhold ANDERLEDES DAGE OG UGER... 3 Introdage... 3 DOSO... 3 Efterårs- og vintermøde... 4 Gallafest... 4 Musicaluge... 5 Skitur...

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2015-16 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. klasse - dit valg! Hvad skal du efter 9. klasse? Der er mange muligheder, og valget kan være svært. Dronninglund

Læs mere

NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012

NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012 EFTERNYT NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012 Så kommer der endnu et lille nyhedsbrev om tiden fremover. Vær specielt opmærksom på, at vi har indlagt endnu en gymnastikopvisning og

Læs mere

- en vifte af muligheder

- en vifte af muligheder - en vifte af muligheder Velkommen Til et spændende og anderledes skoleår på 10. klasseskolen Øresund. Vi giver dig mulighed for: At komme i brobygning på en ungdomsuddannelse. At aflægge 10. klasseprøven

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

10. klasse 2015-16 Dragør Kommune

10. klasse 2015-16 Dragør Kommune 10. klasse 2015-16 Dragør Kommune Tilbudsfag 2015-16 Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk Fysik 3 t Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk Vi arbejder her med nogle af dine svage sider i dansk

Læs mere

Tilbudsfag 2012-13. Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk. Fransk 3 t. Fysik/Kemi. Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk.

Tilbudsfag 2012-13. Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk. Fransk 3 t. Fysik/Kemi. Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk. Tilbudsfag 2012-13 Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk 3 t Fransk 3 t. Fysik/Kemi Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk Vi arbejder her med nogle af dine svage sider i dansk såsom læsetræning,

Læs mere

Fremtidens skole i Gug

Fremtidens skole i Gug Click here to enter text. Anders «edocaddresscivilcode» Fremtidens skole i Gug Eleven i centrum Linjer i overbygningen Gug Skole Solhøjsvej 2 9635 2300 9210 Aalborg SØ Elevorganisation Overordnede mål

Læs mere

Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole. 2014/2015 Henrik Vejsig

Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole. 2014/2015 Henrik Vejsig Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole 2014/2015 Henrik Vejsig Indhold Fag og timetal Fællesskabet Studievejledning Skema Boglige fag Dansk Matematik Engelsk Tysk Fransk Fysik/kemi Naturfag(9.kl.) Medborgerskab(9.kl.)

Læs mere

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør 10.kl. 2010/2011 Nordstrandskolen Dragør Til dig og dine forældre 9. klasse og hva så? Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske efter 9. klasse.

Læs mere

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse 10.Vest Østergade 63 Tlf.: 74722910 www.10vest.dk 6270 Tønder Fax.: 74722919 10vest@10vest.dk Hvilken linje - og hvorfor?

Læs mere

Linjemodellen IDEKATALOG - SKOLERNE

Linjemodellen IDEKATALOG - SKOLERNE Linjemodellen IDEKATALOG - SKOLERNE Forord Med Vordingborg Kommunes Fokus på folkeskolen og beslutning om en ny skolestruktur er målsætningen, at alle elever skal lære mere. Vi betragter udskolingen i

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse 2012-2013. Information om 10. klasse Ringkøbing Skole

Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse 2012-2013. Information om 10. klasse Ringkøbing Skole Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse 2012-2013 Information om 10. klasse Ringkøbing Skole Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse Velkommen til en skole, hvor du bliver rustet til din kommende uddannelse.

Læs mere

Anderledes dage og uger i 2014 2015 Indhold

Anderledes dage og uger i 2014 2015 Indhold Anderledes dage og uger i 2014 2015 Indhold 2014 Morgensang/Morgensamling Hver morgen hele året mødes elever og morgentilsynslærerne til en morgensamling. Her synges 2 sange samt bedes fadervor. Dette

Læs mere

Beskrivelse af Eud 10 på Tingagerskolen i samarbejde med Svendborg Erhversskole

Beskrivelse af Eud 10 på Tingagerskolen i samarbejde med Svendborg Erhversskole Eud 10 er for dig Der er motiveret for en erhvervsuddannelse, men ikke opfylder adgangsforudsætningerne Der er usikker på, om en erhvervsuddannelse er det rette valg Altså er du i tvivl om du er klar til

Læs mere

12-13 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE SKOLEÅRET ELEMENT

12-13 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE SKOLEÅRET ELEMENT ELEMENT SKOLEÅRET 12-13 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE Hvorfor vælge Det 10. Element? Det 10. Element er starten på din ungdomsuddannelse: - du bliver mere afklaret om din fremtid - du styrkes fagligt og

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Årsplan dansk 8.b 2011/2012 CL

Årsplan dansk 8.b 2011/2012 CL Kære forældre i 8.B Hermed følger årsplan for faget dansk Årsplanen er tilrettelagt ud fra Folkeskolens formål og Undervisningsministeriets Fælles Mål Dansk. I vil kunne læse trinmålene for 8. klassetrin

Læs mere

10. KLASSE Tårnby Kommune US10 2015-2016

10. KLASSE Tårnby Kommune US10 2015-2016 10. KLASSE Tårnby Kommune 2015-2016 forord Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske. Hvis du overvejer 10. klasse, bør du læse brochuren grundigt

Læs mere

I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg som tilsynsførende varetage tilsynet med:

I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg som tilsynsførende varetage tilsynet med: Tilsynserklæring 2014-2015 Hammer Frie Privatskole Hammer Skolevej 1A, Hammer 4700 Næstved Skolekode: 280538 Tilsynsførende: Iben Lindemark Baggrund for tilsynet I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg

Læs mere

Udskolingen på Holme Skole. - selvstændighed & faglighed

Udskolingen på Holme Skole. - selvstændighed & faglighed Udskolingen på Holme Skole - selvstændighed & faglighed Profil for udskolingen på Holme Skole 2 KÆRE FORÆLDRE I denne pixiudgave kan I læse om, hvordan vi organiserer og vægter undervisningen i udskolingen

Læs mere

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen.

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen. Tilsynserklæring for: Margrethelyst Friskole Persievej 2 8300 Odder Telefon: 77348529 www.margrethelyst.dk Email:info@margrethelyst.dk Skolekode:280214 Tilsynsførende: Pædagogisk konsulent ML- Consult

Læs mere

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 15/16. Indledning Kostskolepolitik Pædagogisk tilrettelagt samvær

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 15/16. Indledning Kostskolepolitik Pædagogisk tilrettelagt samvær Indholdsplan Bernstorffsminde Efterskole 15/16 Indledning Kostskolepolitik Pædagogisk tilrettelagt samvær Indledning Skoleåret 2015 2016 består af 42 uger med start søndag d. 9. august 2015 og afslutning

Læs mere

Skoleåret 2015-2016. Udskolingslinje Hvilken interesse vil du følge?

Skoleåret 2015-2016. Udskolingslinje Hvilken interesse vil du følge? Udskolingslinje Hvilken interesse vil du følge? 1 Kære forældre og elever i kommende 7. årgang Alle elever skal lære bedre og trives mere i en sund og varieret skoledag Det er nu ved at være tid til orienteringsmøder

Læs mere

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole.

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole. Kastaniehuset Vi vil her på Kastaniehusets hjemmeside dels komme med en del praktiske oplysninger men også fortælle lidt om institutionens historie, vores pædagogik, bevægelsespolitik m.v.. Hvor er vi:

Læs mere

Information om Dalum Ungdomsskoles 10. Klasse. Velkommen

Information om Dalum Ungdomsskoles 10. Klasse. Velkommen Information om Dalum Ungdomsskoles 10. Klasse Velkommen Værdigrundlaget for vores 10. klasse Forskellighed se muligheder frem for begrænsninger Anerkendelse af kompetencer og ressourcer i mangfoldigheden

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Fagbeskrivelse for Fysik/kemi. Aabenraa friskole

Fagbeskrivelse for Fysik/kemi. Aabenraa friskole Fagbeskrivelse for Fysik/kemi på Aabenraa friskole Grundlæggende tanker og formål Fysik og Kemi på Aabenraa Friskole 9. klasse 8. klasse 5. og 6. klasse 7. klasse Overordnet beskrivelse og formål: Formålsbeskrivelse:

Læs mere

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner Hvad er Fælles Mål? Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner De bindende fælles nationale mål i form af fagformål, centrale kundskabs- og færdighedsområder

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen I henhold til 17, stk. 4, og 18, stk. 1-3, i landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002 om folkeskolen,

Læs mere

Undervisningsvurdering 2012 Vejstrup Efterskole.

Undervisningsvurdering 2012 Vejstrup Efterskole. Undervisningsvurdering 2012 Vejstrup Efterskole. Indledning: Da vi i skoleåret 2011/12 har fokuseret ekstra meget på vores boglige profil, har vi valgt at oprette fem boglige linjer. Disse linjer er produktet

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen På Hindholm Privatskole er evaluering en naturlig del af undervisningen. Den foregår dels løbende og i forskellig form - dels på fastlagte tidspunkter

Læs mere

10. klasse FJORDSKOLEN

10. klasse FJORDSKOLEN Bemærk! Du er først tilmeldt 10. klasse, når du har indleveret denne tilmeldingsseddel! Navn 10. klasse FJORDSKOLEN CPR nr. Adresse Telefon Forældre/værge Telefon Nuværende Skole Underskrift forældre/værge

Læs mere

Svar Antal Procent 20% 40% 60% 80% 100% Svar Antal Procent 20% 40% 60% 80% 100%

Svar Antal Procent 20% 40% 60% 80% 100% Svar Antal Procent 20% 40% 60% 80% 100% Årsevaluering Vandel Efterskole 2013-2014 (elever) Oversigt Svarpersoner=112 Udgivet: 6.6.2014 Køn? 1. Dreng 44 39,29% 2. Pige 68 60,71% Marker dit boområde 1. Forfatter 13 11,61% 2. Maler 10 8,93% 3.

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning 1 Læringsbegrebet i SFO SFO ens læringsrum er kendetegnet ved, at læring sker i praksis, og udviklingen finder sted på baggrund af konkrete aktiviteter og sociale erfaringer. Udfordringen ligger i, hvorledes

Læs mere

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål Bøvling Friskole Skolens navn, hjemsted og formål 1. Bøvling Fri- og Idrætsefterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution med hjemsted i Bøvlingbjerg, Lemvig Kommune, Region Midtjylland.

Læs mere

Sønderborg. Skoleåret 2015-16. Læringsdøren åbnes. 1

Sønderborg. Skoleåret 2015-16. Læringsdøren åbnes. 1 Sønderborg Skoleåret 2015-16 https://www.facebook.com/10eren.sonderborg?ref=aymt_homepage_panel 10 eren på Sønderskov-Skolen er det fælles kommunale 10. klasses tilbud. Det er således Sønderskov- Skolens

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Frederikshavn Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor

Læs mere

International dimension. Sct. Hans Skole

International dimension. Sct. Hans Skole International dimension Sct. Hans Skole Fælles for skolen International uge International dimension i fagene, i årsplaner, på dagsordener Internationalt udvalg Klasseprojekter BHKL i kontakt med Wales

Læs mere

Faglighed Fællesskab Kristendom. Udfordringer

Faglighed Fællesskab Kristendom. Udfordringer Faglighed Fællesskab Kristendom Kreativitet Udfordringer På Nøvlingskov Efterskole kan man være sig selv Martin V skoleåret 14/15 Det bedste ved Nøv er, at man altid kan finde nogle at snakke med Kathrine

Læs mere

10. Klassecenter Struer Skolegade 5a 7600 Struer Tlf. 97 85 02 07

10. Klassecenter Struer Skolegade 5a 7600 Struer Tlf. 97 85 02 07 10. Klassecenter Struer Skolegade 5a 7600 Struer Tlf. 97 85 02 07 2009-2010 10 gode grunde til at vælge 10. klasse Mulighed for et anderledes skoleår Mulighed for at møde nye venner Fortsæt med dit fritidsjob

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle videregående uddannelser, såfremt

Læs mere

Fokus på Vordingborgskolens indholdsplan optimerer brugen af denne som styringsredskab for den pædagogiske gøremåls-praksis.

Fokus på Vordingborgskolens indholdsplan optimerer brugen af denne som styringsredskab for den pædagogiske gøremåls-praksis. Vordingborgskolens selvevaluring 2014/2015. Tese: Fokus på Vordingborgskolens indholdsplan optimerer brugen af denne som styringsredskab for den pædagogiske gøremåls-praksis. Def. på gøremål: Ud af huset

Læs mere

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke

Læs mere

10. klasse er et valgfrit skoleår

10. klasse er et valgfrit skoleår Afklaring Jeg ved ikke, hvilken ungdomsuddannelse jeg skal vælge Personlig udvikling Jeg skal blive mere moden 10. klasse er et valgfrit skoleår Personlig udfordring Jeg vil sige noget mere og være mere

Læs mere

Velkommen til Ulstrup Efterskole

Velkommen til Ulstrup Efterskole V Velkommen til Ulstrup Efterskole Værdigrundlag Ulstrup Efterskoles værdier bygger på en gensidig ansvarlighed, arbejdsfællesskab og respekt for forskelligheden, således at den enkelte elev, gennem praktiske

Læs mere

Avnø udeskole og science

Avnø udeskole og science www.nts-centeret.dk Avnø Avnø Avnø udeskole og science Hvad kan uderummet gøre for naturfagene?... og hvordan kan udeskolelærere bruge NTS centrene? 12.4.2011 Nationalt center for undervisning i natur,

Læs mere

Brøderup Efterskole. sætter spor. Karlshøj 40 4733 Tappernøje. Tlf.: 55 56 41 33 www.brøderupefterskole.dk kontoret@befs.dk www.facebook.

Brøderup Efterskole. sætter spor. Karlshøj 40 4733 Tappernøje. Tlf.: 55 56 41 33 www.brøderupefterskole.dk kontoret@befs.dk www.facebook. Brøderup Efterskole Karlshøj 40 4733 Tappernøje Tlf.: 55 56 41 33 www.brøderupefterskole.dk kontoret@befs.dk www.facebook.com/broederup Brøderup Efterskole sætter spor Brøderup Efterskole er grundlagt

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Understøttende undervisning

Understøttende undervisning Understøttende undervisning Almindelige bemærkninger til temaindgangen der vedrører understøttende undervisning: 2.1.2. Understøttende undervisning Med den foreslåede understøttende undervisning indføres

Læs mere

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Sundhed og sundhedsfremmende aktiviteter 4 Hygiejne og arbejdsmiljø 6 Kommunikation 7 Uddannelsesafklaring

Læs mere

Viby Skole & folkeskolereformen. Hvad betyder Folkeskolereformen for Viby Skole og dit barn?

Viby Skole & folkeskolereformen. Hvad betyder Folkeskolereformen for Viby Skole og dit barn? Viby Skole & folkeskolereformen Hvad betyder Folkeskolereformen for Viby Skole og dit barn? Dagsorden Hvorfor ny Folkeskolereform? Den længere og mere varieret skoledag Bevægelse i skolen Nye fag og nye

Læs mere

INDHOLDSPLAN FOR SPORTSEFTERSKOLEN SJÆLSØLUND S/E/S

INDHOLDSPLAN FOR SPORTSEFTERSKOLEN SJÆLSØLUND S/E/S INDHOLDSPLAN FOR SPORTSEFTERSKOLEN SJÆLSØLUND S/E/S Indholdsplan gældende til 31. juli 2015 A. Lov om frie kostskoler herunder hovedsigte B. Vores målsætninger i relation til loven C. Værdigrundlag D.

Læs mere

Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7

Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7 HNX Hjørring Ny 10. Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7 Dramaprojekt side 7 Obligatoriske fag

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Japansk. - sprog og kultur

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Japansk. - sprog og kultur Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Japansk - sprog og kultur November 2014 Fælles Mål Vision og målsætning Formålet med undervisningen i japansk er, at eleverne stifter bekendtskab

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015.

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Det betyder folkeskolereformen! Kære elever og forældre. Når et nyt skoleår begynder 11. august 2014, møder børnene en skoledag som på nogle punkter er anderledes end

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013

UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013 UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013 Undervisningen følger trin- og slutmål som beskrevet i Undervisningsministeriets faghæfte: Fællesmål 2009 Engelsk. De centrale kundskabs- og færdighedsområder 1. Kommunikative

Læs mere

TØNDER 10. 2014 / 2015 Campus Tønder velkommen til 2015 / 2016. Tønder10 Martin Hammerichsvej 2 dk-6270 Tønder

TØNDER 10. 2014 / 2015 Campus Tønder velkommen til 2015 / 2016. Tønder10 Martin Hammerichsvej 2 dk-6270 Tønder sæson 2015 / 2016 2014 / 2015 Campus Tønder velkommen til TØNDER 10 Campus Tønder Tønder10 Martin Hammerichsvej 2 dk-6270 Tønder T: 74928399 M: admin@toender10.dk www.toender10.dk M a r t i n H a mm e

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR FYSIK/KEMI 2012

UNDERVISNINGSPLAN FOR FYSIK/KEMI 2012 UNDERVISNINGSPLAN FOR FYSIK/KEMI 2012 Undervisningen følger trin- og slutmål som beskrevet i Undervisningsministeriets faghæfte: Fællesmål 2009 Fysik/kemi. Centrale kundskabs- og færdighedsområder Fysikkens

Læs mere

10. klasse. på Tingagerskolen. - et godt udgangspunkt! skolen 10. klasse

10. klasse. på Tingagerskolen. - et godt udgangspunkt! skolen 10. klasse 10. klasse på Tingagerskolen rbejde I sama msngdo u d e m skolen 10. klasse - et godt udgangspunkt! Er du klar til 10. klasse? Faglige udfordringer Kompetent uddannelsesvejledning Oplevelser for livet

Læs mere

Fredensborg kommunes 3 Læseklasser på Humlebæk Skole

Fredensborg kommunes 3 Læseklasser på Humlebæk Skole Fredensborg kommunes 3 Læseklasser på Humlebæk Skole Humlebæk Skole Baunebjergvej 401 3050 Humlebæk 7256 2014 www.humlebaekskole.dk Læsetilbud i Fredensborg Kommune Der er fokus på læse- og skrivekompetencen

Læs mere

I 0.-1. Klasse starter hver dag med en blok med sproglig opmærksomhed.

I 0.-1. Klasse starter hver dag med en blok med sproglig opmærksomhed. Evaluering af den samlede undervisning på Hoven Friskole Ifølge den på hjemmesiden tilgængelige 5 års evalueringsplan for den samlede undervisning på Hoven Friskole skal der i 2014 evalueres på følgende

Læs mere

Evalueringsrapport 2011

Evalueringsrapport 2011 Evalueringsrapport 2011 Undervisningen på Odder lille Friskole tager udgangspunkt i skolens egne læseplaner. Disse er blevet til på baggrund af Folkeskolens Fælles Mål samt ud fra skolens praksis i den

Læs mere

forstå, arbejde med og analysere problemstillinger af matematisk art i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold

forstå, arbejde med og analysere problemstillinger af matematisk art i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold Årsplan for undervisningen i matematik på 4. klassetrin 2006/2007 Retningslinjer for undervisningen i matematik: Da Billesborgskolen ikke har egne læseplaner for faget matematik, udgør folkeskolens formål

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Valgfagsfolder 8. årgang 2014 2015

Valgfagsfolder 8. årgang 2014 2015 Valgfag 8. årgang 2014 2015 Valgfaget Medier og Kommunikation. Vi bruger en bunke computerværktøjer til at skabe netop de udtryk du gerne vil lave. Om det er billeder, video, grafik, lyd eller noget andet,

Læs mere

10. klasse FJORDSKOLEN

10. klasse FJORDSKOLEN Bemærk! Du er først tilmeldt 10. klasse, når du har indleveret denne tilmeldingsseddel! Navn CPR nr. Adresse 10. klasse FJORDSKOLEN Telefon Forældre/værge Telefon Nuværende Skole Underskrift forældre/værge

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Ikke alle elever vil kunne få deres første prioritet og det er ikke givet, at alle fag oprettes.

Ikke alle elever vil kunne få deres første prioritet og det er ikke givet, at alle fag oprettes. Valgfag på SIM Nu er det tid at vælge, hvilket valgfag du ønsker næste skoleår. Læs de næste par sider godt igennem og vælg så mindst 3 fag, som du skriver på tilmeldingen på sidste side i prioriteret

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning

Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning Folkeskolereformen Indhold og udmøntning Aftale om et fagligt løft af folkeskolen Aftale mellem regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen (7. juni 2013) Ny forligskreds

Læs mere

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER 1 NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE Denne folder er en oversigt over, hvilke linjer, du som elev kan vælge imellem,

Læs mere

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk Læremidler og undervisningsmidler Et ræsonnement om læreres behov i en uophørlig omstillingstid. Læremidler er også undervisningsmidler

Læs mere

Årsplan for yngste klasse, dansk 2012/2013

Årsplan for yngste klasse, dansk 2012/2013 Årsplan for yngste klasse, dansk 2012/2013 10 lektioner pr. uge. Tager udgangspunkt i Fælles mål 2009 - Børnehaveklassen. Trinmål efter Børnehaveklassen Og i Fælles mål 2009 - Dansk, trinmål efter 2. klassetrin

Læs mere

Desuden vægtes en bred vifte af valgfag, hvor ikke mindst kropslig og kreativ udfoldelse har høj prioritet.

Desuden vægtes en bred vifte af valgfag, hvor ikke mindst kropslig og kreativ udfoldelse har høj prioritet. Indholdsplan for Gødvad Efterskole Skoleår 2015-2016 Indenfor rammerne af loven om de frie kostskoles og dennes hovedsigte om livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse driver Gødvad Efterskole

Læs mere

Tilsynsplan skoleåret 2011/2012

Tilsynsplan skoleåret 2011/2012 Tilsynsplan skoleåret 2011/2012 Dato Tid Indhold Mandag d. 22.-8. 17.00 20.00 Bestyrelsesmøde. Dialog i forhold til tilsynsrapporten. Forventninger til tilsynet. Gennemgang af tilsynsplan. Torsdag d. 15.-9.

Læs mere

Transport af elever fra. Lellinge. Kriterier for klassedannelse Fagdage/Temauge SFO. Tydeliggøre rammer for klassedannelse.

Transport af elever fra. Lellinge. Kriterier for klassedannelse Fagdage/Temauge SFO. Tydeliggøre rammer for klassedannelse. For Skolerne Brobygning Lellinge Vemmedrup Udarbejdet af skoleledelsen i samarbejde med skolebestyrelsen til information af forældre til børn på Lellinge Skole samt Vemmedrupskolen i forbindelse med den

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Space Challenge og Undervisningsminsteriets Fælles Mål for folkeskolen

Space Challenge og Undervisningsminsteriets Fælles Mål for folkeskolen Space Challenge og Undervisningsminsteriets Fælles Mål for folkeskolen I dette kapitel beskrives det, hvilke Fælles Mål man kan nå inden for udvalgte fag, når man i skolen laver aktiviteter med Space Challenge.

Læs mere

Uddannelsesparathedsvurdering på de gymnasiale uddannelser i Viborg Kommune

Uddannelsesparathedsvurdering på de gymnasiale uddannelser i Viborg Kommune Uddannelsesparathedsvurdering på de gymnasiale uddannelser i Viborg Kommune Uddannelsesparathed er en helhedsvurdering af den enkelte elevs uddannelsespotentiale. Vurderingen af parathed til uddannelse

Læs mere

Formå lsbeskrivelser ålternåtive årrångementer/uger 2014-15

Formå lsbeskrivelser ålternåtive årrångementer/uger 2014-15 Dans på tværs Dans på tværs er et obligatorisk fællesarrangement, som foregår i aftentimerne en gang om måneden. Det varierer mellem forskellige pardanse, folkedanse samt andre fællesdanse. Hovedformålet

Læs mere

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk Naturfagene i folkeskolereformen Overblik over reformens indhold på Undervisningsministeriets hjemmeside: www.uvm.dk/i fokus/aftale om et fagligt loeft affolkeskolen/overblik over reformen Eller som kortlink:

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

Folkeskolereform 2014

Folkeskolereform 2014 Folkeskolereform 2014 Tre nationale mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

Læs mere

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen Holme skoles specialklasser - en naturlig del af skolen Profil for Holme Skoles specialklasser Kære forældre I denne pjece kan du læse om, hvordan vi ser på og organiserer en samlet skoledag for dit barn

Læs mere

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2014 skolekode 183008

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2014 skolekode 183008 1. Indledning Denne tilsynserklæring er udarbejdet af tilsynsførende Lisbet Lentz, der er certificeret til at føre tilsyn med frie grundskoler. Vurderingerne i erklæringen bygger på data fra interview

Læs mere

Fælles årsplan for: Natur/teknik i 6. kl. og Geografi, biologi og sundhedsfag i 7. kl. Herborg Friskole, Trine Lodberg

Fælles årsplan for: Natur/teknik i 6. kl. og Geografi, biologi og sundhedsfag i 7. kl. Herborg Friskole, Trine Lodberg Fælles årsplan for: Natur/teknik i 6. kl. og Geografi, biologi og sundhedsfag i 7. kl. Herborg Friskole, Trine Lodberg Uge Fag og Tema Beskrivelse Læsestof og opgaver Øvrige oplysninger 33 Introduktion

Læs mere

10. klasse et anderledes skoleår 2015/2016 På Hadsten Skole i Hadsten eller. På Skovvangsskolen i Hammel

10. klasse et anderledes skoleår 2015/2016 På Hadsten Skole i Hadsten eller. På Skovvangsskolen i Hammel 10. klasse et anderledes skoleår 2015/2016 På Hadsten Skole i Hadsten eller På Skovvangsskolen i Hammel 1 o Ønsker du afklaring på din uddannelsesretning? o Har du brug for et år med både faglige og sociale

Læs mere

SKAL DU MED? BALLERUP 10. KLASSE CENTER SKOLEÅRET 2013-2014

SKAL DU MED? BALLERUP 10. KLASSE CENTER SKOLEÅRET 2013-2014 SKAL DU MED? BALLERUP 10. KLASSE CENTER SKOLEÅRET 2013-2014 JEG HAR VALGT 10.KL. FOR AT FÅ BEDRE KARAKTERER OG BLIVE MERE MODEN, OG DET HAR SKOLEN NU HJULPET MIG MED Berican HVIS DU VÆLGER OS, FORVENTER

Læs mere

Processen. Efter aftale med skolebestyrelsen arrangerede SFO-ledelsen i samarbejde med medarbejdsrepræsentanter

Processen. Efter aftale med skolebestyrelsen arrangerede SFO-ledelsen i samarbejde med medarbejdsrepræsentanter Mål- og indholdsbeskrivelse for Brøndbyvester SFO 1 Mål- og indholdsbeskrivelse hvorfor og hvordan? Kommunalbestyrelsen ønsker at skabe en sammenhæng mellem de politiske beslutninger; først og fremmest

Læs mere

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Grundlaget for det daglige arbejde i V. Aaby Børnehave I 2006 var det: NATUR OG NATUROPLEVELSER Hvert år har 1 2 læreplanstemaer ekstra fokus I 2007 var det: KUNST,

Læs mere

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK JUNI 2014 Engelsk på Nuuk Internationale Friskole Vi underviser i engelsk på alle klassetrin (1.-10. klasse). Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner

Læs mere

Undervisningsplan for dansk, 10.E 2015/16

Undervisningsplan for dansk, 10.E 2015/16 Undervisningsplan for dansk, 10.E 2015/16 Formålet med undervisningen i faget dansk er, at eleverne skal fremme deres oplevelse og forståelse af litteratur og andre æstetiske tekster, fagtekster, sprog

Læs mere