Indholdsplan 2014/2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsplan 2014/2015"

Transkript

1 splan 2014/2015

2 sfortegnelse sfortegnelse... 2 Efterskolen Flyvesandets værdigrundlag... 4 Skoleåret 2014/ Kostskoleformen... 5 Dagligdagen... 7 Samling... 8 Lektiecafé... 9 Rengøring Fritiden, herunder weekends Undervisning og fag Dansk Matematik Engelsk Naturfag Fysik / Kemi Biologi Idræt Samfundsfag og Historie Tema Tysk Jagt Science/Outdoor Mad og Kulturlinjen Fiskeri Undervisning Valgfag Anderledes undervisning Lejrskole uge Linjedage Introuge Projektopgave 8. og 9. klasse OSO-uge Temauger Juleafslutning Superdøgn splan for Efterskolen Flyvesandet Skoleåret 14/15 2

3 Outrouge Køkkenuge Terminsprøver Erhvervs- og uddannelsesvejledning Inklusion Forældredage splan for Efterskolen Flyvesandet Skoleåret 14/15 3

4 Efterskolen Flyvesandets værdigrundlag Vi er en skole, der bygger på det Grundtvig/Koldske syn på skolen og menneskelivet. Derfor lægger vi vægt på et åbent og ligeværdigt samvær, hvor vi alle har en plads i fællesskabet, og derfor lægger vi vægt på en undervisning og samvær som udspringer af glæden ved livet og som skal sætte eleverne i stand til at leve deres liv som frie og selvforvaltende mennesker. Skolen har tre grundværdier: hjerte, hjem og hjerne Hjerte Symbol på livet, glæden og kærligheden. Vi har det bedst, når vi har hjertet med i det vi gør, og vi skal gøre det helhjertet. Derfor symboliserer hjertet også engagement og optagethed af verden og af vores medmennesker. Grundtvig formulerede sig i et digt sådan: Den har aldrig levet, som klog på det er blevet, han først ej havde kær. På samme måde skal vores skole være et sted, hvor nysgerrigheden og interessen vækkes, så hjertet bliver vores drivkraft til, at vi lærer mere og at vi begynder at orientere os mod uddannelse og et ansvarligt voksenliv. Hjem På Flyvesandet skal ungdomslivet leves og udfolde sig. Vi har alle brug for tryghed og et anerkendende miljø, og efterskolen er stedet, hvor man kan udvikle sig i frihed. Efterskolen er for mange unge mennesker det første lille skridt til at flytte hjemmefra, og vi repræsenterer hjemmets værdier i form af tryghed, stabilitet, og nærhed i relationerne. Hjerne Symbol på forstand, viden og omtanke. Vi betragter skolen som en bastion for ånd og liv. I skolen skal vi udfordre os selv og hinanden med holdninger og ideer, og vi opøver os i at reflektere, tage stilling og forstå. Hvert menneske har potentiale, og vi mener det er vigtigt at give de bedste betingelser for, at man kan danne sig til med vid og forstand og med menneskelig klogskab at blive et velfungerende og selvforvaltende ungt menneske. splan for Efterskolen Flyvesandet Skoleåret 14/15 4

5 Skoleåret 2014/15 Skoleåret 2014/15 Vi tilbyder et 42 ugers kursus, som starter søndag den 10. august 2014 og slutter lørdag d. 27. juni. Skolen afholder ferier i følgende perioder i løbet af skoleåret: Efterårsferie d Juleferie d Vinterferie d Påskeferie d Kostskoleformen Skolens formål er at drive en efterskole inden for rammerne af reglerne for frie kostskoler, og som sådan søger vi igennem vores undervisning og tilrettelagte samvær med indeværende indholdsplan at opfylde efterskolelovens hensigt om livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse. Organisering I den undervisningsfrie tid er der på hverdage, nætter og weekender mindst én lærer om at varetage tilsynet. Kontaktgrupper Alle elever har tilknyttet en kontaktlærer, som har særlig opmærksomhed på elevens trivsel og deltagelse i undervisning og fritiden. Vagtlærernes opgaver Vagtlærernes opgaver er mangeartede. De består dels af nogle pædagogiske, dels nogle praktiske opgaver. Den pædagogiske side af tilsynet handler meget om at opbygge relationer i tryghed og tillid. Det er de voksnes ansvar, at der på skolen opbygges et tillidsfuldt, trygt og kammeratligt miljø, så fællesskabet har de bedste kår at udvikle sig under. Når man har sagt tillid må man også sige ansvar. Det er vores overbevisning, at når man viser mennesker tillid, får man ansvarlighed tilbage. Viser man derimod mistillid, modtager man trods. Tillid og ansvarlighed er byggestenene i relationer mellem mennesker og dermed også i et fællesskab. De voksne skaber tryghed og tillid ved at være åbne, positive, samtalende, deltagende, nærværende og anerkendende. Løftede pegefingre, reprimander og forbud graver grøfter mellem de voksne og de unge. Dialog, anerkendelse, nærvær og involvering er derimod med til at styrke relationerne og tilliden og dermed også ansvaret og ejerskabet både overfor skolen og sig selv. splan for Efterskolen Flyvesandet Skoleåret 14/15 5

6 Med et fællesskab følger også nogle pligter. Vi skal alle sammen kunne holde ud at bo og leve på skolen. Derfor skal der gøres rent og ryddes op - også mere end eleverne måske er vant til hjemmefra. Det er også vagtlærerens opgave at være igangsætter ved de sure, men nødvendige pligter. For en del af vores elever er det vigtigt med en høj grad af forudsigelighed i hverdagen. Det er vagtlærerens ansvar, at de aftalte tidspunkter for de enkelte punkter på dagsplanen overholdes. Det er vagtlærernes opgave at være katalysator for gode ideer til aktiviteter fra eleverne. Det er vagtlærerens opgave at sørge for, at der hver aften er tilbud om aktivitet. Det kan være frivillige aktiviteter, som interesserede kan melde sig til eller det kan være aktiviteter, som kræver alles deltagelse. Det er også en opgave hele tiden at have fingeren på pulsen i forhold til stemningen i elevflokken, for at kunne tage optræk til dårlig stemning i opløbet. Det er vagtlærernes opgave at sørge for, at alle elever kommer ordentligt i seng, at få sagt godnat til alle, og få dagen sluttet fredfyldt af. splan for Efterskolen Flyvesandet Skoleåret 14/15 6

7 Dagligdagen Morgenløb og rengøring Mandag og onsdag og fredag er der morgenløb fra Tirsdag og torsdag er der morgenoprydning fra tider Vi spiser morgenmad fra ca til hver morgen. Middagsmaden indtages kl hver dag i vores spisesal. Middagsmåltidet er et godt tidspunkt til små uforpligtende snakke. Det er et af tidspunkterne, hvor tillid skabes, og fællesskab opstår. Middagspausen benyttes også til postog beskeduddeling. Aftensmaden indtages hver aften kl i spisesalen. Borddækning og klargøring til måltidet går på skift mellem rengøringsgrupperne. De samme står også for afrydning og opvask. Vagtlæreren går med i køkkenet. Stilletime Efter aftensmaden kl går eleverne til en halv times stille time hvor eleven ikke må forlade værelset, men i ro mag fordøje dagens oplevelser og evt. få startet op på lektierne. splan for Efterskolen Flyvesandet Skoleåret 14/15 7

8 Samling At bibringe eleverne livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse gennem det levende ord og sang At give eleverne indsigt og viden om vores historiske og kulturelle arv og om vores bidrag og ansvar i det globale fællesskab Omfang Hver dag fra kl et er mangfoldigt og af almendannende karakter, som f.eks.: Fortælling fra nordisk mytologi, dansk litteratur, dansk overlevering/folketro og eventyr, m.m. Foredrag om lokalhistoriske emner, aktuelle emner, o.lign. Foredrag om historiske begivenheder. Foredrag om selvoplevede hændelser. Debatter om dagsaktuelle emner på skolen, i samfundet og i verden. Nyhederne med efterfølgende drøftelse af det sete. Sang med forudgående eller efterfølgende kommentarer eller fortælling. Evaluering Der evalueres mundtligt med eleverne. Alle skolens elever og morgenvagt lærer splan for Efterskolen Flyvesandet Skoleåret 14/15 8

9 Lektiecafé Den daglige lektietime har til formål at skabe rum til ro og fordybelse i lektier. Det er ligeledes formålet at skabe et godt lektielæsningsmiljø på skolen. Lektietimens mål er et dagligt tilbud om hjælp til lektielæsning. Det er også et mål at oparbejde en kultur på skolen, hvor det er naturligt at forberede sig til undervisningen. Omfang Der er mulighed for lektier hjælp om aftenen. Hver tirsdag og torsdag vil der være lektie cafe fra kl Eleverne, som ønsker at bruge tiden på lektielæsning opholder sig i lektiecafeen i samlingssalen, hvor der hver dag er mulighed for at få hjælp. Elever, som bare ønsker ro, opholder sig på eget værelse. Elever som har behov for lektier hjælp og vagtlæreren. splan for Efterskolen Flyvesandet Skoleåret 14/15 9

10 Rengøring et med rengøring er at holde skolen ren og beboelig, og at eleverne lærer vigtigheden af at leve i sundhedsmæssigt ordentlige forhold, samt erfarer, at de selv har et ansvar for det. At skolen er ren og sundhedsmæssigt forsvarlig at opholde sig på. At eleverne lærer at gøre rent og at bruge de forskellige rengøringsmidler og redskaber rigtigt og fornuftigt. Omfang og indhold Der gøres rent på skolen hver dag. Eleverne skal gøre rent på deres værelser hver dag tirsdag og torsdag før morgenmad og mandag og onsdag fra Fredag fra Hver uge er 6 elever sammen med pedellen i arbejde på skolens og husets fællesområde fra kl Evaluering Rengøringen evalueres dagligt af elever og lærere i fællesskab. Elevernes undervisningsmæssige udbytte af rengøringen evalueres løbende på medarbejdermøder. Alle elever og morgenvagten, samt en pedel splan for Efterskolen Flyvesandet Skoleåret 14/15 10

11 Fritiden, herunder weekends Det er vores mål, at være aktive i forhold til at opfordre eleverne til at udnytte deres fritid, så de får så stort udbytte af den som muligt. Det er også et mål, at eleverne efterhånden bliver i stand til selv at tage initiativer til at arrangere eller igangsætte aktiviteter. Omfang Den frie tids omfang og placering fremgår af vores skema. Vi tilbyder aktiviteter med indhold. et kan være både fagligt i form af undervisning i enten hobbyprægede praktiske fag eller mere boglige fag eller emner. Det kan være foredrag, musik el.lign. et kan også være af mere social karakter, som f.eks. boldspil, caféaften, naturture stratego i parken osv. Endelig kan indholdet være aktiviteter ude i byen, som f.eks. fodbold i den lokale klub eller ridning i den lokale rideskole. I weekenderne er det målet at skabe en hyggelig tæt stemning. Der planlægges forskellige arrangementer, som de elever, der har valgt at blive på skolen, skal deltage i. Det kan dreje sig om museumsbesøg, byvandring i Odense, ture ud i nærområdet eller længere væk, eller andre kulturelle aktiviteter. Vores beliggenhed inviterer også til naturoplevelser ved skov og strand. Evaluering Weekenderne evalueres på en ikke-formaliseret måde og diskuteres efter behov på lærermøder. splan for Efterskolen Flyvesandet Skoleåret 14/15 11

12 Undervisning og fag Overordnet På Efterskolen Flyvesandet tilbyder vi undervisning både til elever, som stiler efter at opnå et godt resultat ved folkeskolens afgangsprøver, og til de elever, som har specifikke indlæringsvanskeligheder i hele fag eller fagdiscipliner. Sidstnævnte gruppe tilbyder vi specialundervisning og har inklusionslærere ansat til formålet. (Se afsnittet Inklusion) Undervisningen tilbydes i alle klassetrin. Dansk, engelsk og matematik læses samtidig på alle klassetrin, som giver mulighed for individuelle hensyn og undervisning på tværs af klassetrin. Biologi og geografi tilbydes alene elever i 8. og 9. klasse, mens naturfag samt projektundervisning er forbeholdt elever i 10. klasse. Vi stiler efter FSA på 9. klassetrin og FSA eller FS10 på 10. klassetrin. Skolens fag er: Samling (8., 9. og 10. klasse) Dansk (8., 9. og 10. klasse) Matematik (8, 9. og 10. klasse) Fysik/Kemi (8., 9. og 10. klasse) Engelsk (8, 9. og 10. klasse) Tema 8-10 (8. og 10. klasse) Biologi (8. og 9. klasse) Geografi (8. og 9. klasse) Samfundsfag/Historie ( klasse) Tysk (tilbudsfag i alle klasser) Idræt (8., 9. og 10. klasse) Projektopgave (8., og 9. klasse) Obligatorisk Selvvalgt Opgave (10. klasse) splan for Efterskolen Flyvesandet Skoleåret 14/15 12

13 Dansk 8., 9. og 10. klasse Undervisningen i dansk tager afsæt i Fælles, Faghæfte 1 Dansk og arbejder mod trin og slutmål heri. IT inddrages på alle hold. At eleverne opnår skriftlige og mundtlige færdigheder, som gør dem i stand til, efter bedste evne, at klare folkeskolens afgangsprøver med tilfredsstillende resultat. Omfang Faget tildeles seks ugentlige lektioner på samtlige hold. Ud over de ugentlige lektioner er der i årsplanen indlagt flere boglige, anderledes perioder, som alle indeholder aspekter og/eller discipliner fra dansk. De aktiviteter og discipliner, som faget er opbygget af vil være hovedindholdet i arbejdet med mange forskellige tekstertyper som f.eks. noveller, digte, romaner, avisartikler, ugeblade, tegneserier, film og billeder. Der vil blive givet opgaver i skriftlig fremstilling i forskellige former, diktater, tekstanalyser, stile, referater, genfortællinger og anmeldelser af læste tekster. Dansk er i høj grad et fag, som bærer kultur, derfor vil en stor del af undervisningen være alment dannende bl.a. gennem samtaler og diskussioner om emner, som berører alle mennesker. Undervisningsmateriale Tidligere givne FSA- og FS10-stile Tidligere givne FSA-diktater Dansk i ottende, Dansk i niende Udfyldningsdiktater Diverse bøger og AV-materialer lånt på CFU. Ny skriftlig for niende Evaluering Eleverne orienteres løbende om deres standpunkt ud fra mundtlige og skriftlige evalueringer. Der udarbejdes en midtvejsevaluering af elevernes udbytte af undervisningen omkring årsskiftet. Der er terminsprøver i november og april. Der bliver givet termins- og årskarakterer. Elever på 9. og 10. klassetrin tager FSA eller FS10. Alle elever samt dansklærere splan for Efterskolen Flyvesandet Skoleåret 14/15 13

14 Matematik 8., 9. og 10. klasse Undervisningen i matematik tager afsæt i Fælles, Faghæfte 12 Matematik og arbejder mod trin- og slutmål heri. IT inddrages på alle hold. At eleverne kommer til at beherske de matematiske processer, så de udvikler handlekompetence. Ydermere skal eleverne opnå færdigheder og faglig indsigt, der gør dem i stand til at klare FSA eller FS10 med et tilfredsstillende resultat set i forhold til deres egen formåen og standpunkt. Ud over de ugentlige lektioner er der i årsplanen indlagt flere boglige, anderledes perioder Omfang Faget tildeles fire ugentlige lektioner i alle klasser. Arbejde med tal og algebra Arbejde med geometri Matematik i anvendelse Kommunikation og problemløsning Undervisningsmaterialer Faktor 8, Faktor 9, Begrebsbog, lærernes eget materiale Tidligere givne afgangsprøver Diverse ekstraopgaver bl.a. fra internettet. MatX Formelsamling Evaluering Eleverne orienteres løbende om deres standpunkt ud fra mundtlige og skriftlige evalueringer. Der udarbejdes en midtvejsevaluering af elevernes udbytte af undervisningen omkring årsskiftet. Der er terminsprøver i november og marts. Der bliver givet termins- og årskarakterer. Elever på 9. og 10. klassetrin aflægger FSA eller FS10. Alle elever samt matematiklærere splan for Efterskolen Flyvesandet Skoleåret 14/15 14

15 Engelsk 8., 9. og 10. klasse Undervisningens formål er at udvikle elevernes evner i faget, så de bliver i stand til at tage folkeskolens afgangsprøve med et tilfredsstillende resultat. At følge læseplanen som den er udtrykt i Fælles, faghæfte 2 Engelsk og derigennem at gøre eleverne klar til de krav der stilles til dem til FSA. Omfang Faget er tildelt fire ugentlige lektioner i normale undervisningsuger. Sprog handler om kommunikation. Det drejer sig derfor om at oparbejde elevernes kommunikative færdigheder. Dette opnås gennem lytteøvelser med personer med engelsk som modersmål og bearbejdning af disse (mundtlig fremstilling mv.) læsning og bearbejdning af forskellige teksttyper (nyhedstekster, noveller, sangtekster, digte mv.) mundtlig fremstilling af læste teksttyper. at skrive længere sammenhængende tekster (redegørelser, fortællinger, debatindlæg mv.) forskellige præsentationsformer (dramatisering, plancher, lydbånd, video mv.) grammatik. Undervisningsmaterialer Tekstbog, lydbånd, film, internet, chat og , diverse frilæsningsbøger, diverse hæfter med skriftlige øvelser, selvproducerede oplæg til samtaleøvelser og skriftlig fremstilling. Evaluering Eleverne orienteres løbende om deres standpunkt ud fra mundtlige og skriftlige evalueringer. Der udarbejdes en midtvejsevaluering af elevernes udbytte af undervisningen omkring årsskiftet. Der er terminsprøver i november og april. Der gives termins- og årskarakterer. Elever på 9. og 10. klassetrin aflægger afgangsprøve. Alle elever samt engelsk lærere splan for Efterskolen Flyvesandet Skoleåret 14/15 15

16 Naturfag 8. klasse Med afsæt i faghæfterne Fælles Faghæfte 16 undervises der i faget Naturfag. Faget skal fremme elevernes nysgerrighed og undren, så deres interesse for naturen og den verden de lever i øges. Eleverne skal erhverve kompetencer gennem indsigt og viden, så de kan forholde sig til problemstillinger naturvidenskabelig karakter. Eleverne skal via laboratorieøvelser og teoretisk undervisning gives mulighed for at forstå fysiske og kemiske sammenhænge i den verden de er en del af. De skal ved hjælp af den naturvidenskabelige arbejdsmetode lære at forholde sig til opsamlede forsøgsresultater. Omfang Faget tildeles 2 lektioner om ugen. Der arbejdes med et bredt udsnit af fagenes emner, som f.eks. kan omfatte Vand Atomets opbygning Energi, fotosyntesen og forbrænding Mekanik og teknik Astronomi og himmelrummet Madkemi Syrer og baser Metaller Miljø Kulstofkredsløbet Kvælstofkredsløbet Undervisningsmaterialer Forskellige opslagsværker på internettet samt Prisma 8 Evaluering Eleverne evalueres skriftligt ved terminsprøverne. Eleverne i 8. klasse og én lærer på hvert klassetrin splan for Efterskolen Flyvesandet Skoleåret 14/15 16

17 Fysik / Kemi og 10. klasse Faget skal fremme elevernes nysgerrighed og undren, så deres interesse for naturen og den verden de lever i øges. Eleverne skal erhverve kompetencer gennem indsigt og viden så de kan forholde sig til problemstillinger om teknik, teknologi og naturfænomener. Eleverne undervises alderstrinssvarende med henblik på at afslutte med FS10 med et tilfredsstillende resultat. Desuden skal eleverne skal via laboratorieøvelser og teoretisk undervisning gives mulighed for at forstå fysiske og kemiske sammenhænge i den verden de er en del af. Ved hjælp af den naturvidenskabelige arbejdsmetode lærer eleverne at forholde sig til opsamlede forsøgsresultater. Omfang Faget tildeles 2 ugentlige lektioner. Der arbejdes med et bredt udsnit af fagenes emner. Desuden tilstræbes en høj grad af tværfaglighed så emnerne samt kompetenceoverførsel mellem de naturvidenskabelige fag opnås. Emnerne der behandles vil variere, og repræsentere grundstene indenfor biologi, geografi, fysik samt kemi. Herunder magnetisme, strøm spænding og transformation, organisk kemi, radioaktivitet, kemisk analyse, feltbiologi, vandløbsundersøgelse, metrologi, klima, demografi, kortlære, landsskabsdannelse. Formidling af naturvidenskabeligt stof vil inddrages for at skabe entusiasme blandt eleverne og skabe lyst til et videre studie og fordybelse indenfor fagrækken. Undervisningsmaterialer Der anvendes primært Prisma 9 samt supplerende materiale. Evaluering Eleverne evalueres løbende skriftlig og mundtlig. Der afleveres rapporter. Forløbet afsluttes med Folkeskolens afgangsprøve. Elever i 9. og 10. klasse og én lærer på hver klassetrin splan for Efterskolen Flyvesandet Skoleåret 14/15 17

18 Biologi 8. og 9. klasse Der undervises i faget biologi med afsæt i faghæfte nr. 15 Biologi fra faghæfteserien Fælles Hermed sigter undervisningen i faget efter at fremme elevernes indsigt og viden om biologiske begreber, biologiske sammenhænge og anvendelser af biologi herunder kendskab til den biologiske forskning, den anvendte naturvidenskabelige metode og menneskets samspil med og ansvar over for natur og miljø. Undervisningen vil bygge på elevernes egne iagttagelser og undersøgelser og herigennem stræbe mod at udvikle elevernes interesse og nysgerrighed over for natur, biologi, naturvidenskab og teknik. Således skal undervisningen i biologi være med til at skabe og opretholde elevernes lærelyst og videbegærlighed. Eleverne undervises alderstrinssvarende med henblik på at afslutte med FSA med et tilfredsstillende resultat. Desuden skal eleverne via laboratorieøvelser og teoretisk undervisning gives mulighed for at forstå biologiske og naturvidenskabelige sammenhænge i den verden de er en del af. De skal samtidig ved hjælp af den naturvidenskabelige arbejdsmetode lære at forholde sig til opsamlede forsøgsresultater. Omfang Faget tildeles to ugentlige lektioner. et i undervisningen vil være et bredt udsnit af fagets emner, opdelt i fire hovedkategorier: De levende organismer og deres omgivende natur, Miljø og sundhed, Biologiens anvendelse og Arbejdsmåder og tankegange. Eksempler på emner og temaer kan være: Vand, miljø, kulstofkredsløbet, kvælstofkredsløbet, naturforvaltning, muskler og doping, skoven og havet, danske naturlandskaber, artskendskab, energikredsløb, fotosyntesen og forbrænding, cellebiologi, kost og sundhed Undervisningsmaterialer Der anvendes som udgangspunkt Biologisystemet Bios som lærebøger. Herudover suppleres undervisningen med materiale fra andre tematiske bøger om biologi, relevante pjecer og hæfter samt internetartikler og hjemmesider. Evaluering? Elever i 8. og 9. klasse og én lærer på hvert klassetrin splan for Efterskolen Flyvesandet Skoleåret 14/15 18

19 Idræt Undervisningen i idræt på Efterskolen Flyvesandet tager afsæt i Fælles for faget Idræt, og vi arbejder efter at nå de deri beskrevne slutmål. Med den nye bekendtgørelse hvor idræt på FSA niveau er et prøvefag, er fokus at eleven bliver i stand til at tilegne sig de færdigheder og teori som kræves for at gå til prøve. At introducere eleverne til idrættens mangfoldighed, især i naturen, og at de opnår glæden ved at være fysisk aktive sammen med andre. Faget sigter imod at skabe lyst til livslang idræt hos den enkelte. Fairplay og teamsamarbejde er omdrejningspunktet i undervisningen. Omfang Faget tilgodeses med Sundhed og idrætsuge d Vinterfriluftstur med langrendsløb i uge 9 og skoleløb fredag d på Strib Efterskole. Faget tildeles to lektioner samt som idrætstilbud i vores valgfags blokke. Kroppen og dens muligheder Idrættens værdier Idrætstraditioner og kultur Undervisningsmidler Diverse redskaber, bolde og andet relevant materiale. Evaluering Der evalueres løbende mundtligt. Alle skolens elever og skiftende antal lærere samt prøveførende lærere. splan for Efterskolen Flyvesandet Skoleåret 14/15 19

20 Samfundsfag og Historie klasse et med faget er dels hvad der står formuleret i de to faghæfter Fælles mål. Faghæfte 4. Historie og Fælles mål. Faghæfte 5. Samfundsfag dels at udvikle værdier hos vores elever, som kan være med til at gøre dem til demokratiske medborgere på et solidt fundament af værdier. Se dels ovenstående, dels at øge elevernes viden om og kendskab til de værdier og rødder, vores demokratiske samfund hviler på, men også røre ved de dilemmaer disse værdier udløser. et er også at eleverne gøres klar over, hvilke muligheder der ligger i at være aktive medborgere, og hvilke farer der ligger i ikke at være det. Endnu et mål er, at de af vores elever, som er på 9. klassetrin opnår færdigheder i fagene, som sætter dem i stand til at klare FSA med tilfredsstillende resultat. Omfang Faget tildeles to ugentlige lektioner i de normale undervisningsuger. Undervisningen tilrettelægges både som foredrag, klasseundervisning, gruppearbejde og cafédebatter. et er meget bredt og der hentes i høj grad inspiration i føromtalte faghæfter og i beskrivelserne af de forsøgsarbejder der er gennemført på andre efterskoler med faget. Det vigtige er at få historien og demokratiet sat i relation til de unges liv lige nu, for at de kan nå til en erkendelse af, at det har en betydning for, hvordan vi lever vore liv i dag, og at det er vigtigt at blande sig. Emner, som skal bearbejdes med faget: Hvad er et samfund? Hvad er demokrati? Hvilken betydning har historien for mig og mit liv? Evaluering Der evalueres løbende både mundtligt og skriftligt med eleverne. 8. og 9.samt 10. klasse med én lærer på hvert klassetrin. splan for Efterskolen Flyvesandet Skoleåret 14/15 20

21 Tema Faget tager blandt andet udgangspunkt i vores demokratiforståelse. Eleverne introduceres for de politiske partier vores samfunds opbygning. Faget er et holdnings baseret fag, hvor eleverne lærer at turde gribe chancen og udfordre sig selv ved meningsudveksling, og tage stilling til, hvad der rører sig igennem pressen og de beslutninger som tages af politikere. Eleverne vil ligeledes blive introduceret for seksualundervisning samt andre temaer som sundhed og velvære. Tysk Undervisningen tager afsæt i faghæftet Fælles. Faghæfte 17. Tysk og arbejder efter del- og slutmål heri. At eleverne tilegner sig tilstrækkelig viden og kundskaber til at klare FSA/FS10 med tilfredsstillende resultat. Omfang Faget er et tilbudsfag hos os, og vil blive oprettet, hvis et passende antal elever vælger det. Når faget er oprettet tildeles det tre ugentlige lektioner i de normale undervisningsuger. Der vil blive lagt stor vægt på at anvende det tyske sprog aktivt f.eks. gennem samtaleøvelser og dramatisering. Der vil også blive arbejdet med lytteøvelser, tekstlæsning, ordbogsopslag, film, skriftlig tysk og grammatik. Undervisningsmidler Schau 3 og diverse træningsmateriale, ordbøger og film. Evaluering Der evalueres løbende mundtligt på holdene. Der udarbejdes en midtvejsevaluering af elevernes udbytte af undervisningen omkring jul. Der er terminsprøver i april. Der bliver givet årskarakterer til elever på 8. klassetrin og elever på 9. og 10. klassetrin tager folkeskolens afgangsprøve. De elever, som har valgt faget og én lærer. splan for Efterskolen Flyvesandet Skoleåret 14/15 21

22 Jagt Vi skal forstå den natur vi lever i, og som vi ønsker at høste overskuddet fra. og mål Fagets formål og mål er at eleverne tilegner sig viden om de sammenhænge og mekanismer, der styrer naturens gang, at eleverne opnår forståelse af naturens skrøbelighed og påvirkelighed, at eleverne tilegner sig færdigheder, så de kan færdes i naturen med det formål at høste af naturens eget overskud af vildt, at sætte eleverne i stand til at danne sig en holdning til jagt, at eleverne forstår de demokratiske processer, som styrer begrænsningerne af jagt i Danmark, at eleverne lærer sig jagthåndværket så de kan drive jagt på en forsvarlig, naturskånsom og dyreetisk korrekt måde. For at kunne drive jagt på en forsvarlig måde, kræver det 1. en høj grad af indsigt i naturens sammenhænge, 2. at en række formelle krav er opfyldt 3. at man lærer sig håndværket. Derfor er der fokus på disse områder på linjen. Eleverne på Jagtlinjen vil som udgangspunkt arbejde projektorienteret. Arbejdet vil både foregå i naturen og i klassen. Undervisningen vil tage udgangspunkt i naturen omkring os, og vi vil arbejde undersøgende med og i den. Jagt vil blive set i en række sammenhænge: historisk, samfundsmæssigt, miljømæssigt, erhvervsmæssigt osv. Eksempler på områder vi kan komme ind på Miljø- og biotopundersøgelser Jagthistorie Skydning med Haglgevær, riffel, og bue Jagtformer Dyrenes biologi og anatomi Slagtning Jagt som erhverv Jagt i andre kulturer Vildtkending Omfang og deltagere 8 lektioner i de normale undervisningsuger. Der vil være linjedage og en linjerejse, hvor eleverne får mulighed for at fordybe sig i deres linjefag i et sammenhængende forløb udenfor skolens normale rammer. splan for Efterskolen Flyvesandet Skoleåret 14/15 22

23 Science/Outdoor - The lab rats have run out Outdoor/Science er en aktivitetsbaseret linje, til at opnå naturvidenskabelige kompetencer. Vi laver ikke bare aktiviteter for aktiviteternes skyld, men for at undersøge eller afdække en given problemstilling. Vi udfordrer os selv for at indsamle data vi kan viderebehandle i f.eks. laboratoriet, når vi kommer hjem. Vi skyr ingen midler for at nå målet, om det så kræver, at vi sover i laboratoriet eller under åben himmel. Vi arbejder med praktisk udforskning af alt fra celle til samfund, for at opnå forståelse af et bæredygtigt samspil mellem natur og menneske. Det er linjens sigte at oparbejde og udvikle elevernes færdigheder og kunnen indenfor de naturvidenskabelige fag, såvel teoretisk som praktisk. Der tilstræbes en høj grad af naturvidenskabelig faglighed kombineret med aktivitetsbaseret friluftliv og afprøvning af egne og fællesskabets evner og grænser. At opildne og motivere en nysgerrig og undersøgende tilgang til naturen og verden omkring os. At kunne håndtere, sortere og behandle indsamlet data på videnskabelig måde. At eleverne opnår kompetencer der sætter dem i stand til at vurdere videnskabelige resultater i en samfundsmæssig sammenhæng. Få kendskab til outdoor-friluftbasale begreber såsom at betjene et bål, lejrslagning, benytte værktøjer, vandreture. Kompaslæsning, GPS-navigation, sejllads, cykelture og meget mere. På Outdoor/Science arbejder vi med de midler og metoder, der er nødvendige for at afdække en given problemstilling. Vi stræber efter at enhver given naturvidenskabelig problemstilling kan undersøges, spørgsmålet er hvordan. Til at håndtere og bearbejde de store datamængder der indsamles anvendes skolens udstyr kombineret med bærbare computere. Eleverne bliver således trænet i at bruge digitalt dataopsamlingsudstyr, som er anvendeligt i andre prøveforberedende fag. Omfang og deltagere 8 lektioner i de normale undervisningsuger. Én lærer. I linjedage samt weekend afvikler vi en linjerejse, hvor eleverne får mulighed for at fordybe g i deres linjefag i et sammenhængende forløb udenfor skolens normale rammer. splan for Efterskolen Flyvesandet Skoleåret 14/15 23

24 Mad og Kulturlinjen Mad og kulturlinjen tilbyder at eksperimentere, tænke kreativt og lave god mad af årstidens råvarer, der lever og vokser omkring os, samt at besøge virksomheder og arbejde med mad fra andre kulturer. Udover at lave mad, ser, vurderes og afprøves råvarer, vildtbehandling, hvor tværfaglige forløb med de andre linjer indgår Hygiejnen er der stor fokus på, og eleverne bliver introduceret for hygiejne kursus. At opildne og motivere en nysgerrig og undersøgende tilgang til gourmet verdenen samt til andre landes kultur baggrund At kunne håndtere, sortere råvarer, have styr på hygiejne At eleverne opnår kompetencer der sætter dem i stand til at betjene og vejlede andre i et køkken Få kendskab til færdigheder i et køkken såsom at betjene et bål, udekøkken benytte værktøjer Omfang og deltagere 8 lektioner i de normale undervisningsuger. Én lærer. I linjedage samt weekend, afvikler vi en linjerejse, hvor eleverne får mulighed for at fordybe sig i deres linjefag i et sammenhængende forløb udenfor skolens normale rammer. splan for Efterskolen Flyvesandet Skoleåret 14/15 24

Indholdsplan 2013/2014

Indholdsplan 2013/2014 splan 2013/2014 sfortegnelse sfortegnelse... 2 Efterskolen Flyvesandets værdigrundlag... 4 Skoleåret 2013/14... 5 Kostskoleformen... 6 Fritiden, herunder weekends... 8 Forældredage... 9 Lektiecafé... 10

Læs mere

Indholdsplan 2015/2016

Indholdsplan 2015/2016 splan 2015/2016 sfortegnelse sfortegnelse... 2 Efterskolen Flyvesandets værdigrundlag... 4 Skoleåret 2015/16... 5 Kostskoleformen... 5 Dagligdagen... 7 Samling... 8 Lektiecafé... 9 Rengøring... 10 Fritiden,

Læs mere

Indhold: Afslutningsturen foregår på en campingplads, hvor der bliver lavet en stor teltlejr. På campingpladsen er der forskellige aktiviteter.

Indhold: Afslutningsturen foregår på en campingplads, hvor der bliver lavet en stor teltlejr. På campingpladsen er der forskellige aktiviteter. Afslutningstur Formål: Formålet med afslutningsturen er at give elever og lærere en god afsluttende oplevelse sammen. På afslutningsturen er der mulighed for at have mere tid til hinanden, end der er i

Læs mere

VVE Indholds- og aktivitetsplan

VVE Indholds- og aktivitetsplan VVE Indholds- og aktivitetsplan Generelt VVE er normeret til 80 års elever. Eleverne søges fordelt på lige mange drenge og piger. Skolen søger at målrette sig primært velfungerende grønlandske elever,

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2014-15 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! Indhold 10. KLASSE DIT VALG! Introforløb 3 Tværsuger og skolerejse 3 Dit præg på arbejdsmiljøet 3 Brobygning 4

Læs mere

Køreplan for skoleåret 2011 / 2012

Køreplan for skoleåret 2011 / 2012 Køreplan for skoleåret 2011 / 2012 Velkommen til Linie 10 Et år på Linie 10 er et frivilligt skoleår. Det er dit valg! Når du vælger Linie 10, er det fordi du ønsker at indgå i et forpligtende fællesskab,

Læs mere

UDSKOLINGEN 7. 9. årgang

UDSKOLINGEN 7. 9. årgang UDSKOLINGEN 7. 9. årgang Kære elever og forældre. Velkommen til Bryrup Skole. Skolen er inddelt i tre områder indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen. Skolens lærere har valgt hvilket alderstrin af

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

10. klasse 2015-16 Dragør Kommune

10. klasse 2015-16 Dragør Kommune 10. klasse 2015-16 Dragør Kommune Tilbudsfag 2015-16 Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk Fysik 3 t Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk Vi arbejder her med nogle af dine svage sider i dansk

Læs mere

Formål for faget engelsk

Formål for faget engelsk Tilsynsførende Tilsyn ved Lise Kranz i juni 2009 og marts 2010. På mine besøg har jeg se følgende fag: Matematik i indskoling og på mellemtrin, engelsk på mellemtrin samt idræt fælles for hele skolen.

Læs mere

Fremtidens skole i Gug

Fremtidens skole i Gug Click here to enter text. Anders «edocaddresscivilcode» Fremtidens skole i Gug Eleven i centrum Linjer i overbygningen Gug Skole Solhøjsvej 2 9635 2300 9210 Aalborg SØ Elevorganisation Overordnede mål

Læs mere

Tilbudsfag 2012-13. Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk. Fransk 3 t. Fysik/Kemi. Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk.

Tilbudsfag 2012-13. Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk. Fransk 3 t. Fysik/Kemi. Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk. Tilbudsfag 2012-13 Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk 3 t Fransk 3 t. Fysik/Kemi Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk Vi arbejder her med nogle af dine svage sider i dansk såsom læsetræning,

Læs mere

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør 10.kl. 2010/2011 Nordstrandskolen Dragør Til dig og dine forældre 9. klasse og hva så? Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske efter 9. klasse.

Læs mere

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse 10.Vest Østergade 63 Tlf.: 74722910 www.10vest.dk 6270 Tønder Fax.: 74722919 10vest@10vest.dk Hvilken linje - og hvorfor?

Læs mere

10.klasse. Dragør kommune 2008/2009

10.klasse. Dragør kommune 2008/2009 10.klasse Dragør kommune 2008/2009 Til dig og dine forældre 9. klasse og hva så? Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske efter 9. klasse.

Læs mere

Indholdsplaner for matematik 2017/18

Indholdsplaner for matematik 2017/18 Indholdsplaner for matematik 2017/18 MATEMATIK I A-KLASSEN: Formål: Formålet med matematik i A klassen er at eleverne bliver i stad til at anvende matematik i sammenhæng, der vedrøre dagligliv, samfundsliv

Læs mere

Beskrivelse af Eud 10 på Tingagerskolen i samarbejde med Svendborg Erhversskole

Beskrivelse af Eud 10 på Tingagerskolen i samarbejde med Svendborg Erhversskole Eud 10 er for dig Der er motiveret for en erhvervsuddannelse, men ikke opfylder adgangsforudsætningerne Der er usikker på, om en erhvervsuddannelse er det rette valg Altså er du i tvivl om du er klar til

Læs mere

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole.

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Side 1 af 5 Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Institutionens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler

Læs mere

- en vifte af muligheder

- en vifte af muligheder - en vifte af muligheder Velkommen Til et spændende og anderledes skoleår på 10. klasseskolen Øresund. Vi giver dig mulighed for: At komme i brobygning på en ungdomsuddannelse. At aflægge 10. klasseprøven

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Sundhed, krop og stil

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Sundhed, krop og stil Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Sundhed, krop og stil November 2014 Indledning Faget Sundhed, krop og stil som valgfag, er etårigt og kan placeres i 7./8./9. klasse. Eleverne

Læs mere

Naturvidenskab, niveau G

Naturvidenskab, niveau G Forsøgslæreplan 2017 Naturvidenskab, niveau G 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Undervisningsfaget naturvidenskab er såvel almendannende som studieforberedende. Det tilbyder et fagsprog, der gør det

Læs mere

Frydenhøjskolens udskoling

Frydenhøjskolens udskoling Frydenhøjskolens udskoling 7.-9. klasse 2011/12 Indledning Med denne lille folder vil vi gerne informere lidt om Frydenhøjskolens udskoling. Vi arbejder hele tiden på at udvikle udskolingen og på at gøre

Læs mere

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger Indholdsplan Bernstorffsminde Efterskole 13/14 Anderledes dage og uger Indhold ANDERLEDES DAGE OG UGER... 3 Introdage... 3 DOSO... 3 Efterårs- og vintermøde... 4 Gallafest... 4 Musicaluge... 5 Skitur...

Læs mere

Undervisningsplan for faget sløjd på Sdr. Vium Friskole

Undervisningsplan for faget sløjd på Sdr. Vium Friskole Undervisningsplan for faget sløjd på Sdr. Vium Friskole Formål og indhold for faget sløjd Formålet med undervisningen i sløjd er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, der knytter sig til

Læs mere

Undervisningsplan for faget håndarbejde på Sdr. Vium Friskole

Undervisningsplan for faget håndarbejde på Sdr. Vium Friskole Undervisningsplan for faget håndarbejde på Sdr. Vium Friskole Kreativitet og herunder håndarbejde anses på Sdr. Vium Friskole for et vigtigt fag. Der undervises i håndarbejde i modulforløb fra 3. - 8.

Læs mere

ÅRSPLAN FOR BIOLOGI I 7. KLASSE

ÅRSPLAN FOR BIOLOGI I 7. KLASSE ÅRSPLAN FOR BIOLOGI I 7. KLASSE Klasse/hold: 7A Skoleår: 12/13 Lærer: Cecilie Handberg CJ Årsplanen er dynamisk. Dvs. at der i årets løb kan foretages ændringer, og årsplanen er derfor at betragte som

Læs mere

Formålsbeskrivelser alternative arrangementer/uger

Formålsbeskrivelser alternative arrangementer/uger Englandsturen Med udgangspunkt i formålet for faget engelsk ønsker vi med gennemførelsen af en sprogrejse til England for 10. årgang at styrke deres evne til at samtale på engelsk. Det er ligeledes en

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i SFO erne

Pædagogiske læreplaner i SFO erne Pædagogiske læreplaner i SFO erne Oplæg til skolereformsudvalgsmødet den 12.09.13 Ved Hanne Bach Christiansen SFO Leder Arresø Skole Historik Pædagogiske læreplaner har været brugt som arbejdsredskab i

Læs mere

Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole

Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold: Undervisningens organisering og omfang Undervisningsplanens anvendelse Evaluering og opfølgning Formål for faget Slutmål

Læs mere

Naturvidenskab, niveau G

Naturvidenskab, niveau G avu-bekendtgørelsen, august 2009 Naturvidenskab G-FED Naturvidenskab, niveau G 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Undervisningsfaget naturvidenskab er såvel almendannende som studieforberedende. Det

Læs mere

Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole. 2014/2015 Henrik Vejsig

Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole. 2014/2015 Henrik Vejsig Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole 2014/2015 Henrik Vejsig Indhold Fag og timetal Fællesskabet Studievejledning Skema Boglige fag Dansk Matematik Engelsk Tysk Fransk Fysik/kemi Naturfag(9.kl.) Medborgerskab(9.kl.)

Læs mere

FleXklassen - indhold

FleXklassen - indhold FleXklassen er en ny begyndelse på skolelivet for elever i 8. og 9. klasse. Vi har den nødvendige tid og mulighed for at bygge relationer ved en praktisk tilgang til undervisningen. FleXklassen FleXklassen

Læs mere

14. jan. 2015. U-centeret. Fagbrochure for skoleåret 2015/2016. Retninger - Opbygning Fagpakker. Nyborg kommunes 10. klasse tilbud.

14. jan. 2015. U-centeret. Fagbrochure for skoleåret 2015/2016. Retninger - Opbygning Fagpakker. Nyborg kommunes 10. klasse tilbud. 14. jan. 2015 U-centeret Fagbrochure for skoleåret 2015/2016 Retninger - Opbygning Fagpakker Nyborg kommunes 10. klasse tilbud. side 1 2 veje igennem 10. klasse Faglighed - afklaring - oplevelser U-centeret

Læs mere

Velkommen på TCR, TiendeklasseCenter Roskilde.

Velkommen på TCR, TiendeklasseCenter Roskilde. Velkommen på TCR, TiendeklasseCenter Roskilde. Efter 9. klasse har du mulighed for at slutte folkeskolen af med et skoleår, der rykker. På TCR er det 10. skoleår et fremtidsrettet år med valgmuligheder,

Læs mere

I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg som tilsynsførende varetage tilsynet med:

I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg som tilsynsførende varetage tilsynet med: Tilsynserklæring 2014-2015 Hammer Frie Privatskole Hammer Skolevej 1A, Hammer 4700 Næstved Skolekode: 280538 Tilsynsførende: Iben Lindemark Baggrund for tilsynet I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg

Læs mere

Formål for børnehaveklassen

Formål for børnehaveklassen Formål for børnehaveklassen 1. Undervisningen i børnehaveklassen skal være med til at lægge fundamentet for elevernes alsidige udvikling ved at give det enkelte barn udfordringer, der udvikler barnets

Læs mere

10. KLASSE Tårnby Kommune US10 2015-2016

10. KLASSE Tårnby Kommune US10 2015-2016 10. KLASSE Tårnby Kommune 2015-2016 forord Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske. Hvis du overvejer 10. klasse, bør du læse brochuren grundigt

Læs mere

Fokus på Vordingborgskolens indholdsplan optimerer brugen af denne som styringsredskab for den pædagogiske gøremåls-praksis.

Fokus på Vordingborgskolens indholdsplan optimerer brugen af denne som styringsredskab for den pædagogiske gøremåls-praksis. Vordingborgskolens selvevaluring 2014/2015. Tese: Fokus på Vordingborgskolens indholdsplan optimerer brugen af denne som styringsredskab for den pædagogiske gøremåls-praksis. Def. på gøremål: Ud af huset

Læs mere

Udskolingen på Holme Skole. - selvstændighed & faglighed

Udskolingen på Holme Skole. - selvstændighed & faglighed Udskolingen på Holme Skole - selvstændighed & faglighed Profil for udskolingen på Holme Skole 2 KÆRE FORÆLDRE I denne pixiudgave kan I læse om, hvordan vi organiserer og vægter undervisningen i udskolingen

Læs mere

Uddannelsesplan for studerende i praktik 3. praktikniveau Nørbæk Efterskole 2016/2017

Uddannelsesplan for studerende i praktik 3. praktikniveau Nørbæk Efterskole 2016/2017 Uddannelsesplan for studerende i praktik 3. praktikniveau Nørbæk Efterskole 2016/2017 Indledning: Denne uddannelsesplan er lavet i henhold til 13.2 jf. BEK nr. 231 af 8/3-2013. Uddannelsesplanen er et

Læs mere

Fælles Mål 2009. Teknologi. Faghæfte 35

Fælles Mål 2009. Teknologi. Faghæfte 35 Fælles Mål 2009 Teknologi Faghæfte 35 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 37 2009 Fælles Mål 2009 Teknologi Faghæfte 35 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 37 2009 Indhold Formål for faget

Læs mere

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole.

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Side 1 af 6 Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Institutionens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler

Læs mere

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner Hvad er Fælles Mål? Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner De bindende fælles nationale mål i form af fagformål, centrale kundskabs- og færdighedsområder

Læs mere

Lovgrundlaget for skolens selvevaluering

Lovgrundlaget for skolens selvevaluering Selvevaluering 2013 Indhold Indhold... 2 Lovgrundlaget for skolens selvevaluering... 3 Selvevaluering 2013... 4 Formål... 5 Undersøgelsen... 5 Fredagsmøderne... 6 Elevernes generelle trivsel på VGIE...

Læs mere

Eleverne har flere muligheder

Eleverne har flere muligheder 10. klasse på Sct. Mariæ Skole 10. klasse på Sct. Mariæ Skole er et tilbud til de elever, der ønsker et større fagligt og personligt overskud, inden de påbegynder deres videre ungdomsuddannelse. 10. klasse

Læs mere

Årsplan for dansk i 9. klasse 2013-14

Årsplan for dansk i 9. klasse 2013-14 Årsplan for dansk i 9. klasse 2013-14 Formål Overordnet er formålet med undervisningen at styrke elevernes bevidsthed om og indsigt i det danske sprog og gøre dem i stand til at bruge det alsidigt. Jeg

Læs mere

EUD10 på Tingagerskolen

EUD10 på Tingagerskolen Beskrivelse af Eud 10 på i samarbejde med Svendborg Erhvervsskole EUD10 på EUD10 er for dig Der er motiveret for en erhvervsuddannelse, men ikke opfylder adgangsforudsætningerne Eller er usikker på, om

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

Linjer i 7. 9. klasse - valget er dit.

Linjer i 7. 9. klasse - valget er dit. Naturfagslinj en Linjer i 7. 9. klasse - valget er dit. Naturfag International Sundhed, Natur og Bevægelse Medier og Kommunikation Velkommen til en ny udskoling en ny måde at gå i skole på. Fra skoleåret

Læs mere

NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012

NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012 EFTERNYT NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012 Så kommer der endnu et lille nyhedsbrev om tiden fremover. Vær specielt opmærksom på, at vi har indlagt endnu en gymnastikopvisning og

Læs mere

Motivation. Læring. Lind Skole. Linjeklasser Lind Skole 2012-13. nye veje for skolens ældste elever. Science Innovativ International

Motivation. Læring. Lind Skole. Linjeklasser Lind Skole 2012-13. nye veje for skolens ældste elever. Science Innovativ International Motivation Engagement Læring Linjeklasser Lind Skole 2012-13 nye veje for skolens ældste elever Science Innovativ International Lind Skole Skolevænget 17 7400 Herning Tlf. 9626 6610 lind-skole@herning.dk

Læs mere

Linjer i 7. 9. klasse - valget er dit.

Linjer i 7. 9. klasse - valget er dit. Naturfagslinj en Linjer i 7. 9. klasse - valget er dit. Naturfag International Sundhed, Natur og Bevægelse Medier og Kommunikation Velkommen til en ny udskoling en ny måde at gå i skole på. I skoleåret

Læs mere

Pædagogisk Læreplan. Teori del

Pædagogisk Læreplan. Teori del Pædagogisk Læreplan Teori del Indholdsfortegnelse Indledning...3 Vision...3 Æblehusets børnesyn, værdier og læringsforståelse...4 Æblehusets læringsrum...5 Det frie rum...5 Voksenstyrede aktiviteter...5

Læs mere

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 bilag c bilag C Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 Vision for børneområdet i Klitmøller Børnelivet i Klitmøller tager

Læs mere

1 0. k l a s s e 2 0 1 5 / 2 0 1 6... fordi forskellen tæller

1 0. k l a s s e 2 0 1 5 / 2 0 1 6... fordi forskellen tæller 1 0. klasse 2015/2016... fordi forskellen tæller P r a k t i s k e o p l y s n i n g e r : Fag og timetal I 10. klasse skal du have timer svarende til mindst 28 lektioner pr. uge. De obligatoriske fag

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2015-16 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. klasse - dit valg! Hvad skal du efter 9. klasse? Der er mange muligheder, og valget kan være svært. Dronninglund

Læs mere

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Indhold Barnets alsidige personlighedsudvikling... 2 Sociale kompetencer... 3 Sprog... 5 Krop og bevægelse... 6 Natur og naturfænomener... 7 Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Tilsynsplan skoleåret 2011/2012

Tilsynsplan skoleåret 2011/2012 Tilsynsplan skoleåret 2011/2012 Dato Tid Indhold Mandag d. 22.-8. 17.00 20.00 Bestyrelsesmøde. Dialog i forhold til tilsynsrapporten. Forventninger til tilsynet. Gennemgang af tilsynsplan. Torsdag d. 15.-9.

Læs mere

SKAL DU MED? BALLERUP 10. KLASSE CENTER SKOLEÅRET 2013-2014

SKAL DU MED? BALLERUP 10. KLASSE CENTER SKOLEÅRET 2013-2014 SKAL DU MED? BALLERUP 10. KLASSE CENTER SKOLEÅRET 2013-2014 JEG HAR VALGT 10.KL. FOR AT FÅ BEDRE KARAKTERER OG BLIVE MERE MODEN, OG DET HAR SKOLEN NU HJULPET MIG MED Berican HVIS DU VÆLGER OS, FORVENTER

Læs mere

Læseplan for børnehaveklasserne

Læseplan for børnehaveklasserne Læseplan for børnehaveklasserne Børnehaveklassernes overordnede mål Undervisningen i børnehaveklassen er med til at lægge fundamentet for skolens arbejde med elevernes alsidige personlige udvikling ved

Læs mere

Praktikstedets formål jævnfør lovgrundlag

Praktikstedets formål jævnfør lovgrundlag Praktikstedets formål jævnfør lovgrundlag Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Herved bekendtgøres lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 521 af 27. maj 2013, med de ændringer der følger af 4 i

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Pædagogiske læreplaner Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Vision I Lerpytter Børnehave ønsker vi at omgangstonen, pædagogikken og dagligdagen skal være præget af et kristent livssyn, hvor

Læs mere

Årsplan og skema gr. 2

Årsplan og skema gr. 2 Årsplan og skema gr. 2 Skema 2014-15 Mandag CE/MJ/OR Tirsdag MJ/CE Onsdag Torsdag CE/OR Fredag OR/SL 9.00-9.55 Morgensang Engelsk Fællestime (IJ) Samfundsfag Matematik Nyheder Pause 10.20-11.00 Pause 11.10-11.50

Læs mere

Opsamling på strukturdrøftelse Elevrådsrepræsentanter Den 14. marts 2016

Opsamling på strukturdrøftelse Elevrådsrepræsentanter Den 14. marts 2016 Dato 300316 Dok.nr. 47245-16 Sagsnr. 15-7239 Ref. siko Opsamling på strukturdrøftelse Elevrådsrepræsentanter Den 14. marts 2016 På mødet den 14. marts 2016 blev der gruppevis debatteret følgende emner:

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

Årsplan for undervisningen i fysik/kemi på 7. -9. klassetrin 2006/2007

Årsplan for undervisningen i fysik/kemi på 7. -9. klassetrin 2006/2007 Årsplan for undervisningen i fysik/kemi på 7. -9. klassetrin 2006/2007 1 Retningslinjer for undervisningen i fysik/kemi: Da Billesborgskolen ikke har egne læseplaner for faget fysik/kemi, udgør folkeskolens

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for fysik- 8. klasse. Skoleåret 2012-2013 Arbejdet i faget fysik/ er bygget op som

Læs mere

Kompasset. - udskoling på Vestre Skole KOMPASSET. Kompasset- hop ombord i fremtidens skole. udvikling trivsel

Kompasset. - udskoling på Vestre Skole KOMPASSET. Kompasset- hop ombord i fremtidens skole. udvikling trivsel udvikling trivsel Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 210 Offentligt Kompasset - udskoling på Vestre Skole faglighed KOMPASSET projekter Kompasset- hop ombord i fremtidens skole Vi

Læs mere

Kære forældre i gruppe 4

Kære forældre i gruppe 4 Fjelsø d. 15. december 2011 Kære forældre i gruppe 4 Hermed en lille decemberhilsen med en opsamling på årsplanen samt et referat af vores møde d. 22. november, der omhandlede visioner og tanker vedrørende

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Randers Kommunes Folkeskoler

Kvalitetsrapport 2009. Randers Kommunes Folkeskoler Kvalitetsrapport 2009 Randers Kommunes Folkeskoler Indledning Skolens individuelle kvalitetsrapport indeholder både en kvantitativ og en kvalitativ del. Den kvantitative del omfatter faktuelle oplysninger

Læs mere

Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf , Årsplan 4. klasse, dansk/emne 2010/2011

Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf ,   Årsplan 4. klasse, dansk/emne 2010/2011 www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan 4. klasse, dansk/emne 2010/2011 Hvad skal der ske Uge-nr. Hvordan Med hvilket formål

Læs mere

Undervisningsvurdering 2012 Vejstrup Efterskole.

Undervisningsvurdering 2012 Vejstrup Efterskole. Undervisningsvurdering 2012 Vejstrup Efterskole. Indledning: Da vi i skoleåret 2011/12 har fokuseret ekstra meget på vores boglige profil, har vi valgt at oprette fem boglige linjer. Disse linjer er produktet

Læs mere

Undervisningsplan for faget sløjd på Fredericia Friskole

Undervisningsplan for faget sløjd på Fredericia Friskole Undervisningsplan for faget sløjd på Fredericia Friskole Kreativitet og herunder sløjd anses på Fredericia Friskole for et væsentligt kreativt fag. Der undervises i sløjd fra 4. - 9. klassetrin i et omfang

Læs mere

SCIENCE INNOV@TIV INTERNATIONAL

SCIENCE INNOV@TIV INTERNATIONAL SCIENCE INNOV@TIV INTERNATIONAL Linjeklasser Lind Skole skoleåret 2013-14 nye veje for skolens ældste elever Motivation Engagement Læring Skolevænget 17 7400 Herning Tlf. 9628 7510 lind-skole@herning.dk

Læs mere

Kreativitet og design.

Kreativitet og design. Kreativitet og design. Dette valghold er for dig, der kan lide at bruge din fantasi og arbejde praktisk og kreativt. Du behøver ikke have særlige forudsætninger, men skal have interesse i at bruge hænderne

Læs mere

Natur/teknologi for 6. klasse

Natur/teknologi for 6. klasse Natur/teknologi for 6. klasse 2016-2017 Årsplanen tager udgangspunkt i fællesmål (færdigheds- og vidensmål) efter 6. klassetrin. Desuden tilrettelægges undervisningen efter læseplanen for natur/teknologi.

Læs mere

Anderledes dage og uger i 2014 2015 Indhold

Anderledes dage og uger i 2014 2015 Indhold Anderledes dage og uger i 2014 2015 Indhold 2014 Morgensang/Morgensamling Hver morgen hele året mødes elever og morgentilsynslærerne til en morgensamling. Her synges 2 sange samt bedes fadervor. Dette

Læs mere

Selvevaluering 2006/2007 Unge Hjem - Efterskolen i Århus

Selvevaluering 2006/2007 Unge Hjem - Efterskolen i Århus Selvevaluering 2006/2007 Unge Hjem - Efterskolen i Århus Evalueringsgenstanden: Bestyrelsen for Unge Hjem - Efterskolen i Århus besluttede på sidste bestyrelsesmøde før sommerferien 2006, at evalueringsgenstanden

Læs mere

Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse Kommunalt formål Fritidspædagogikken og læring i SFO Ikast Vestre Skoles værdigrundlag

Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse Kommunalt formål Fritidspædagogikken og læring i SFO Ikast Vestre Skoles værdigrundlag 0 Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse 2 Kommunalt formål 3 Fritidspædagogikken og læring i SFO 4 Ikast Vestre Skoles værdigrundlag 5 Mål A: Børnenes personlighedsudvikling 6 Fire delmål Mål

Læs mere

Gåsetårnskolen. Oprettes linjen i skoleåret 2015/16? Hvor mange elever er tilmeldt linjen? Evt. øvrige bemærkninger fra skolen! elever!

Gåsetårnskolen. Oprettes linjen i skoleåret 2015/16? Hvor mange elever er tilmeldt linjen? Evt. øvrige bemærkninger fra skolen! elever! Gåsetårnskolen Krop og bevægelse Vil du vide mere om kroppen og dens funktioner? På linjen arbejder eleverne med at øge deres viden om kroppen og dens funktioner, med fokus på at vi bruger denne viden

Læs mere

Skolens målsætning og værdigrundlag

Skolens målsætning og værdigrundlag Skolens målsætning og værdigrundlag Indhold Skolens målsætning...2 Skolens værdigrundlag...2 Skoledagens planlægning...2 Før og efter skoledagen...2 Børnehaveklassen...3 Forældresamarbejde /- indflydelse...3

Læs mere

Information om Dalum Ungdomsskoles 10. Klasse. Velkommen

Information om Dalum Ungdomsskoles 10. Klasse. Velkommen Information om Dalum Ungdomsskoles 10. Klasse Velkommen Værdigrundlaget for vores 10. klasse Forskellighed se muligheder frem for begrænsninger Anerkendelse af kompetencer og ressourcer i mangfoldigheden

Læs mere

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2013 skolekode 183008

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2013 skolekode 183008 1. Indledning Denne tilsynserklæring er udarbejdet af tilsynsførende Lisbet Lentz, der er certificeret til at føre tilsyn med frie grundskoler. Vurderingerne i erklæringen bygger både på data, som jeg

Læs mere

...10. klasse. Vinderup Realskole. 10. klasse på Vinderup Realskole - et godt valg, fordi: De vildeste lærere. Martin 10.C

...10. klasse. Vinderup Realskole. 10. klasse på Vinderup Realskole - et godt valg, fordi: De vildeste lærere. Martin 10.C ...10. klasse Vinderup Realskole 10. klasse på Vinderup Realskole - et godt valg, fordi: De vildeste lærere. Martin 10.C Man får et godt sammenhold og venner for livet. Undervisningen er i top og lærerne

Læs mere

Plan over tilsyn skoleåret 2013/14 Den Alternative Skole

Plan over tilsyn skoleåret 2013/14 Den Alternative Skole Plan over tilsyn skoleåret 2013/14 Den Alternative Skole Dato Tid Indhold Onsdag d. 20.-11 9.00 14.00 Deltage i undervisningen: Fremlæggelse på afgangsholdet om deres studietur til Montenegro og besøg

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Uddannelsesplan for lærerstuderende på Tølløse Slots Efterskole

Uddannelsesplan for lærerstuderende på Tølløse Slots Efterskole Uddannelsesplan for lærerstuderende på Tølløse Slots Efterskole Tølløse Slots Efterskole har en aftale med UCSJ om at vi er praktikskole for lærerstuderende. Vi vil gerne være med i uddannelsen af lærere

Læs mere

Vejledning til prøverne i faget fysik/kemi

Vejledning til prøverne i faget fysik/kemi Vejledning til prøverne i faget fysik/kemi Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Februar 2014 1 Indhold Forord... 3 Generelt... 4 Tekstopgivelser... 5 Prøveoplæg... 5 Eksempler på prøveoplæg... 6 Prøven... 7

Læs mere

Vejledning til prøverne i faget fysik/kemi

Vejledning til prøverne i faget fysik/kemi Vejledning til prøverne i faget fysik/kemi Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Evaluerings- og Prøvekontor Januar 2012 1 Indhold Forord... 3 Generelt... 4 Tekstopgivelser og prøveoplæg... 5 Eksempel på forløbet

Læs mere

Vi arbejder med de områder indenfor udtale, rytme, intonation, ordforråd, grammatik og stavning, der er nødvendige for elevernes udtryksfærdighed.

Vi arbejder med de områder indenfor udtale, rytme, intonation, ordforråd, grammatik og stavning, der er nødvendige for elevernes udtryksfærdighed. Fag Formål Indhold Undervisningsmeto der Engelsk 3. 8. klasse Faget er skemalagt på alle nævnte klassetrin, men indgår også i fagdag. Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig

Læs mere

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Sundhed og sundhedsfremmende aktiviteter 4 Hygiejne og arbejdsmiljø 6 Kommunikation 7 Uddannelsesafklaring

Læs mere

Der er i lærergruppen i forhold til den samlede evaluering og skolens 5. års evalueringsplan i 2013 fokus på følgende 3 områder:

Der er i lærergruppen i forhold til den samlede evaluering og skolens 5. års evalueringsplan i 2013 fokus på følgende 3 områder: Evaluering 2013 Der er i lærergruppen i forhold til den samlede evaluering og skolens 5. års evalueringsplan i 2013 fokus på følgende 3 områder: Evaluering, karakterer, udtalelser De praktisk-musiske fag

Læs mere

En ny udskoling. udskoling 2014/15

En ny udskoling. udskoling 2014/15 En ny udskoling TemaLINJER udskoling 2014/15 En ny udskoling Efter sommerferien skal vi, på Jyllinge Skole, i gang med en ny måde at gå i udskolingen på. I det kommende skoleår tilbyder vi fire udskolingslinjer

Læs mere

Evaluering af skoleåret 2014-15. SE som skole. Status Hvor står vi?

Evaluering af skoleåret 2014-15. SE som skole. Status Hvor står vi? Evaluering af skoleåret 2014-15 SE som skole Erhvervsklasse: Vi har en erhvervsklasse med 5 elever med særlige behov. Som noget nyt har fire ud af fem elever været til FP9 i dansk og matematik. De har

Læs mere

10. klasse er et valgfrit skoleår

10. klasse er et valgfrit skoleår Afklaring Jeg ved ikke, hvilken ungdomsuddannelse jeg skal vælge Personlig udvikling Jeg skal blive mere moden 10. klasse er et valgfrit skoleår Personlig udfordring Jeg vil sige noget mere og være mere

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Levring Efterskole, Bygaden 65, 8620 Kjellerup, ,

Indholdsfortegnelse. Levring Efterskole, Bygaden 65, 8620 Kjellerup, , Uddannelsesplan Indholdsfortegnelse Forord... 3 Hvem er vi?... 4 Præsentation af skolen... 4 Personale... 4 Værdigrundlag...5 Skolens værddigrundlag....5 Hvorfor vælge os?... 6 Hvilke fag kan du komme

Læs mere

Transport af elever fra. Lellinge. Kriterier for klassedannelse Fagdage/Temauge SFO. Tydeliggøre rammer for klassedannelse.

Transport af elever fra. Lellinge. Kriterier for klassedannelse Fagdage/Temauge SFO. Tydeliggøre rammer for klassedannelse. For Skolerne Brobygning Lellinge Vemmedrup Udarbejdet af skoleledelsen i samarbejde med skolebestyrelsen til information af forældre til børn på Lellinge Skole samt Vemmedrupskolen i forbindelse med den

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan 5. klasse, dansk/emne 2011/2012

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan 5. klasse, dansk/emne 2011/2012 www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan 5. klasse, dansk/emne 2011/2012 Hvad skal der ske Ugenr. Hvordan Med hvilket formål

Læs mere