Aktivitetsoversigt fortsat fra side 11. Ret til ændringer forbeholdes

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktivitetsoversigt 2006-2007 fortsat fra side 11. Ret til ændringer forbeholdes"

Transkript

1 Aktivitetsoversigt fortsat fra side 11. Ret til ændringer forbeholdes Mandag den 14/ Tirsdag den 15/ kl. 9. kl. Skriftlige prøver - Retstavning kl Skriftlige prøver - Matematik kl Nr. 48 Oktober 2006 Onsdag den 16/ kl. Skriftlige prøver - Dansk skr. kl Mandag den 21/ kl. Skriftlige prøver - Fysik/kemi/ bio. Fredag den 1/ Tirsdag den 26/ Alle og 6. kl. Sidste skoledag kl klasses sidste skoledag Fælles kommunal idrætsdag kl Onsdag den 27/ Bh.kl kl. Idrætsdag arrangeret af 8. klasse Torsdag den 28/ kl. Translokation kl Fredag den 29/ Bh. kl kl. Sidste skoledag kl SIDSTE SKOLEDAG FØR EFTERÅRSFERIEN Fredag den 13. oktober er der motionsdag for hele skolen. Amtsklasserne har normale mødetider. Men folkeskoleeleverne skal møde klokken 8.00 og får fri klokken Det giver en ændring i skolebuskørslen: Morgen: Busserne kører normalt til klokken 8.00 (bussen til 2. time er aflyst). Eftermiddag: Der køres fra skolen kl Der vil være dublering efter behov. Næste/sidste bus kører kl (afgang fra skolen kl /13.45 er aflyst).! " #"!$%!"! 12 NB! skolens hjemmeside: 1

2 Nummer 48. Oktober 2006 Skriv til os. Stof til kan til hver en tid afleveres på eller sendes/mailes til skolen, 380 stk. Jette Mann Jensen Susanne Christensen Anna Kathrine Skifter Ådalsskolen Ådalen 2, Skørring 8544 Mørke Fax: Tlf. : Aktivitetsoversigt Ret til ændringer forbeholdes Uge 42 Alle Efterårsferie Torsdag den 16/11 Alle Efterårskoncert/udstilling Uge kl. Erhvervspraktik Fredag den 1/12 Alle Klippe-klistredag Onsdag den 13/12 Alle Lucia-optog Sidste uge op til jul Alle Julekalender Onsdag den 20/12 Alle Juleafslutning kl Torsdag den 4/ Alle 1. skoledag efter jul Personalenyt side 3 Information om elevplaner side 3 Buslomme og biler side 4 Et arbejdsdøgn i skolebestyrelsen side 4 Et hjertesuk om valgfag side 5 En hilsen fra buschaufførerne side 5 Matematikugen side 6-7 Indskolingen og Kalødage side 8 Elevrødder 2006 og 2007 side 9 3.A og Natur & Teknik side 10 Sundhedsplejen side 10 Aktivitetsoversigt for 2006/2007 side Sidste skoledag før efterårsferien side 12 Tirsdag den 9/ kl. Uddannelsesaften i Hornslet Uge kl. Projektuge Uge 5 (man./tir.) kl. Fremlæggelse Fredag den 9/ Alle Fastelavnsfest kl Uge Alle Vinterferie Uge 8 fra tirsdag kl. Terminsprøver Torsdag den 29/ Alle Skolefest Fredag den 30/ Alle Oprydning efter skolefesten 2 2/4-10/ Alle Påskeferie Fortsættes på side 12 11

3 Natur og Teknik i 3.A Personalenyt 3.A og Frank Lykkeskov Gitte Gaml I 3.A har de været opfindere. Eleverne fik stillet opgaven at bygge en tyverialarm, der kunne beskytte en meget værdifuld guldklump. Så gik det løs med lim, fiskesnøre, balloner og musefælder. Det var gode timer og på billedet ses et af løsningsforslagene. Vi har haft en rigtig god og rolig start på skoleåret. Vi er således gået i gang efter sommerferien uden store overraskelser på det personalemæssige plan. Den eneste nyhed, der ventede efter ferien, var glædelig; nemlig at Anna-Sophie Peitersen skal på barsel fra den 16. november. Anna-Sophie har timer i både 7., 8. og 9. kl. Det bliver nok efterår igen, før vi har Anna-Sophie tilbage på skolen, så vi vil her ønske hende en rigtig god barsel, hvor hun får tid til at nyde sine børn. Sundhedsplejen ved Ådalsskolen Skolesundhedstjenesten ved Ådalsskolen består af kommunelæge Estrid Bünger og sundhedsplejerske Elisabeth Buskov. Sidstnævnte har dog orlov til d. 1/ og i denne periode vikarierer sundhedsplejerske Katja Brynningsen. Til at varetage ovennævnte klasser har vi ansat en barselsvikar. Pernille Ladegaard Pedersen er 29 år men har mere end 2 års erfaring som lærer og har allerede erfaring med at føre 9. og 10. klasseselever til afgangsprøve i både dansk og matematik. Pernille er ansat foreløbig indtil sommerferien. Rigtig hjertelig velkommen til Pernille og så en opfordring til alle om at tage godt imod hende. Jan Hørup Nielsen startede lige efter sommerferien som pedelmedhjælper. Jan er 47 år og uddannet tømrer. Hjertelig velkommen til Jan. Information til forældrene om elevplaner Gitte Gaml Skolesundhedstjenestens tilbud I børnehaveklassen inviteres forældre og barn til samtale og undersøgelse, hvor både lægen og sundhedsplejersken er tilstede - en såkaldt indskolingsundersøgelse. Forinden har børnene i små grupper været på visit hos sundhedsplejersken, så de ved, hvor det er, og hvad der skal foregå. Resten af skoleforløbet får og 8. klasse tilbud om samtale og/eller undersøgelse af sundhedsplejersken. 9. årgang får tilbud om samtale og undersøgelse af lægen - en såkaldt udskolingsundersøgelse. Om samarbejde Det kan være spændende - men også nogle gange svært at gå i skole. Derfor taler sundhedsplejersken og lægen med den enkelte klasses lærere om børnenes sundhed og trivsel i skolen, under forudsætning af at forældrene har givet deres tilladelse hertil. Hvis vi oplever, at et barn synes, det er svært at gå i skole, kontakter vi naturligvis forældrene, så vi i fællesskab kan hjælpe barnet med at få løst problemerne. Oplysninger på evt. spørgeskemaer er til brug for skolesundhedstjenesten og er omfattet af tavshedspligt. Katja Brynningsen er i øjeblikket at træffe på skolen tirsdag fra tlf eller mail. 10 Den 2. juni i år vedtog Folketinget, som led i en ændring af folkeskoleloven, at der skal udarbejdes elevplaner for samtlige skoleelever i Danmark. Elevplanen er sammen med årsplaner og tests lærerens dokumentation af arbejdet med den enkelte elev. Ud over at give skolerne et bedre og mere struktureret overblik over elevernes kompetencer, er elevplanen også et vigtigt redskab i forældreinddragelsen, fordi den giver noget konkret at tale om. På Ådalsskolen har vi i flere år anvendt elevplaner i forbindelse med elever med særlig støtte, specialundervisningselever samt eleverne i amtsklasserne, så på den måde er der en del lærere, der allerede nu har gode erfaringer med elevplaner. I bekendtgørelsen fra Undervisningsministeriet står der, at skoler, der ikke allerede laver elevplaner, skal begynde arbejdet i skoleåret Det forventes altså ikke, at det skal implementeres fuldt ud fra det første år. For skoleledere og tillidsmænd bliver der afholdt informationsmøder i foråret 2007 om, hvordan arbejdet skal sættes i gang og gennemføres, så vi må gå ud fra, at der i løbet af året bliver mere klarhed over omfanget og timeforbruget i forbindelse med udfærdigelsen af disse planer, hvorfor vi vender tilbage med yderligere information, når vi kommer længere hen på skoleåret. 3

4 Buslomme og biler! Anna Kathrine Skifter, Skolebestyrelsen Børn er de mennesker vi alle vil passe på, Ja, så er det da utrolig svært at forstå at vi kan se forældre i bil komme kørende til skole ind i en buslomme Enhver der har øjne i hovedet kan da se at det er en ualmindelig dårlig ide. Arbejdsdøgn i skolebestyrelsen Skolebestyrelsen 4 Hallens rundkørsel, den kan du bruge, når du kommer med dit barn hver eneste uge. Vil du ikke om til den store hal, så parker på parkeringspladsen som du skal. Råb højt til den mand eller den kvinde, du stadig i buslommen kan finde. Nu er det på tide vi strammer os an, hver en ansvarlig kvinde og mand. Fredag den 16. september tog skolebestyrelsen sammen med ledelsen og medarbejderrepræsentant på arbejdsweekend. Vi havde mange planer, vi skulle bl.a. snakke de enkelte medlemmers visioner, se på skolens principper og snakke sundhed på skolen. Vi kom omkr. principperne og fik formuleret nogle ændringer, men nåede ikke så meget mere af det planlagte, for det der optog sindene mest var det udmeldte budget for Syddjurs kommune. Vi debatterede ivrigt og fandt ud af, at vi ville lave en indsigelse. Budgettet og de forsk. tiltag har I jo hørt en masse om, så det vil jeg ikke skrive mere om her. Jeg vil dog lige nævne at vi fik vendt emnet omkr. SFO eller nuværende ordning. Der er ikke taget endelig politisk stilling til emnet i kommunen. Vi snakkede i øvrigt en del om forældreansvar og medindflydelse. I bestyrelsen vil vi forsøge at få kontakt til forældrerødderne. Der er lavet en folder om forældrerådets opgaver, og vi tror det kunne være godt, at forældrerådet er et slags bindeled til klasserne. Vi vil meget gerne have respons fra jer forældre og håber I kontakter os med gode ideer o.l. Vores mailadresser er på hjemmesiden. Selvfølgelig er vi ikke altid enige omkr. de henvendelser vi får, men de tages altid alvorligt. Indbyrdes i bestyrelsen er vi bestemt heller ikke enige om alt, men der er en god og positiv lyst til at diskutere og finde løsninger. Elevrødder i 2006 til 2007 Elevrådet 3.a: Mette Stæhr Lassen, Sofie Møller Helmer. Suppl.: Nicolai Flindt 3.b: Mette Krogsbæk Mikkelsen og Dan Riko Lillie 4.a: Christoffer Jacob Blach, Peter Bohlbro Lundager. Suppl: Nicolai Hansen 4.b: Johanne Sehested Bjerregård Nielsen, Lea Marie Østergaard Breum, Emilie Kjær Markdal, 5.a: Krestian Gyldenløve Møller, Mathias Lauersen. Suppl.: Mathias Eske 5.b: Andreas Balle Poulsen, Sofia Amaile Villefrance. Suppl.: Mette Kirkegård Jørgensen 6.a: Julie Rense Bloch, Marlene Hansen 6.b: Chris Joe Villefrance, Sebastian Attrup Madsen. Suppl.: Marc Guldbæk Poulsen 7.a: Rasmus La Cour, Lasse Hedegaard Nielsen 7.b: Rasmus Teistrup Ernst, Frank Aude 8.a: Annizette Aerenstrup Kristensen, Nanna Hviid Petersen 8.b: Johan Daugård Drejer. 9.a: Katrine Teistrup Ernst, Jonas Bak Helmsby. Suppl.: Charlotte Højholt Leegaard 9.y: Chris Lee Kock Legepladsudvalg: Rasmus Teistrup Ernst (overbygning ), Krestian Gyldenløve Møller( mellemgruppe ), Mette ( indskoling ) Sekretær: Chris Joe Villefrance og Sebastian Attrup Madsen Formænd: Katrine Teistrup Ernst og Chris Lee Kock Skolebestyrelsesmedlemmer: Nanna Hviid Petersen og Sebastian Attrup Madsen. Suppleant: Rasmus Teistrup Ernst Morgensamlingsbeskeder: Jonas Bak Helmsby Referat og dagsorden indsamling og uddeling: Annizette Aerenstrup Kristensen og Chris Lee Kock Information til, fra og om elevrådet findes på ElevIntra. Datoer for kommende elevrådsmøder: 30. okt. 13. nov. 27. nov. 11. dec. 8. jan. 5. feb. 19. feb. 5. marts 19. marts og den 16. april. 9

5 Kalø-dage Lærere og pædagoger i indskolingen Vi har efterhånden i Indskolingen opbygget en tradition for at tage til Kalø tre dage i september. Igen i år var vejret med os, så vi fik tre dage i højt solskin og god stemning. Vi havde valgt at dele børnene op på en anderledes måde, nemlig en gruppe med alle drengene fra årgang, en gruppe med alle pigerne fra årgang og en gruppe med de to 3. klasser. Grupperne havde hver en dag ved Kalø Slotsruin, en dag ved vandet og en dag i skoven, hvor temaet bl.a. var samarbejde på tværs af årgangene. Det var dejligt at se, at de fleste af de store elever tog hånd om de mindre elever. Vi snakkede meget om, hvordan man færdes i naturen. Det var nogle rigtig gode dage, og der var meget få konflikter børnene imellem. En ting, vi stadig ikke har fået lært dem er, at hvis man går længere ud i vandet, end støvlerne rækker, så får man våde bukser og fødder, så det arbejder vi videre med til næste år, hvor vi håber at kunne gentage vores Kalødage. Valgfag et hjertesuk og en appel Jette Mann Jensen Normalt er valgfag et stort tilløbsstykke det har det også været i år, hvor tilmeldingerne har gjort, at vi har kunnet oprette 8 valgfag, hvoraf 3 er oprettet hele året. Før jeres barn afleverer ønsker om valgfag, får de udleveret et brev, hvor de i samråd med forældrene skal vælge, hvilke valgfag de ønsker at deltage i. På denne tilmeldingsseddel bliver der med fed skrift gjort opmærksom på, at valget er bindende. Det samme bliver understreget overfor eleverne, når de bliver orienteret om valgfag. Hvis man efterfølgende med forældrenes samtykke ønsker at springe fra valgholdet, kan det betyde, at vi på skolen har oprettet valghold, der til sidst kører med meget få elever. Der er mange spildte resurser, der kunne bruges mere fornuftigt på anden undervisning, og det kan yderligere betyde, at der fremover tilbydes færre valgfag. Derfor vil jeg opfordre jer forældre til at drøfte det nøje med jeres børn, når de ønsker at springe fra et valghold midt i perioden. En hilsen fra buschaufførerne Fødselsdage Når jeres barn holder fødselsdag, er der mulighed for, at bussen tager alle børnene med til fødselsdagen. Dette kræver blot, at I kontakter buschaufførerne 3 dage før fødselsdagen for at sikre, at der er plads. (rute 6, Per Bech og rute 7, Poul Mikkelsen ) 8 5

6 Matematikugen Nik Okkels Formålet med matematikugen var at tydeliggøre, at matematik bruges mange steder ikke bare i matematiktimen. Det var også tanken, at der skulle være nogle tydelige produkter, som var på skolen i tiden derefter. Formen Vi besluttede at inddele eleverne i grupper, som bestod af elever fra alle tre afdelinger: indskoling, mellemgruppe og overbygning. Næsten alle grupper var på relevante ekskursioner. Vi giver her en kort beskrivelse af, hvad de enkelte årgange/klasser arbejdede med: Gamblerne. (1. og 4.) De lavede forskellige spil og brugte dem. ( Lykkehjul, Blackjack, Tombola, Kuglespil og meget mere). Den sidste dag kunne man spille mod dem og trække lodder i en tombola. Købmand og Kok (1., 4. og 7.) De arbejdede i køkkenet med at lave mad, som de senere solgte til de andre elever i en købmandsbutik, og der var mange besøg i løbet af ugen! De arbejdede med lønninger, avancer, priser og kalorier. Desuden tegnede de tegninger af tynde og tykke i skolegården. Arkitekterne (3., 6. og 8.) målte lokaler op på skolen og udarbejdede efterfølgende forslag til indretning af forskellige lokaler. Forslagene blev udarbejdet med målfaste tegninger, økonomisk overslag og tredimensionelle modeller. Landmålerne ( 8.) har lavet en planetsti på Ådalen den kan man prøve at gå ad. Den viser på to måder noget om størrelsesforholdene i solsystemet og om afstandene. Landmålerne har også lavet rumlige figurer som hænger på PSC. Tjek lige hvor stor en kubikmeter er og kan I finde den? De har desuden lavet både en vandret alfabet-, - vokal- og taltavle til at gå rundt på i den lille skolegård. Kunstnerne og skrædderne ( 2., 5. og 7.) har lavet nogle spil og redskaber, som er tilgængelige på PSC og i den lille skolegård. Desuden har de arbejdet med geometriske mønstre, som kan ses udenfor billedkunst, hvor der er billeder spændende fra tangram-agtige billeder til en racerbil med geometriske fælge er det en bil med stealth-form? Geometriske mønstre blev anvendt på brugskunst. Astronomerne (3., 6. og 9.) har fremvist stjernekort i aulaen. De har også lavet nogle flotte billeder, der fremstiller det, vi kalder dyrekredsen: de tolv stjernebilleder som giver himmelrummets retninger navne. De har desuden lavet billeder af en septembernats stjernehimmel, set dels når man kigger mod nord, dels når man kigger mod syd. Her kan man stadig hente sig et stjernekort til at tage med hjem! Amtsklasse B har lavet nogle rumlige geometriske figurer. Disse figurer gav i guldalderen anledning til formodninger om, at der nok lå en matematisk tanke bag solsystemets skabelse! Konstruktionerne gav de store matematikere nogle af deres første hovedbrud! Amtsklasse C lavede nogle både spændende og flotte modeller af kendte bygninger fra Århus. Hvis I får dem at se så tjek lige formen på Aros! Har arkitekten siddet og leget med en terning og lige sat lidt på ligesom billedkustnerne lige gjorde det på deres tegninger med mønsterbrikkerne? Vi fik arbejdet med matematik på mange måder. Om vi nåede målet med at synliggøre matematikken det finder vi ud af, når ugen evalueres i lærergruppen. 6 7

Aktivitetsoversigt 2006-2007

Aktivitetsoversigt 2006-2007 Aktivitetsoversigt 2006-2007 Ret til ændringer forbeholdes fortsat fra side 11. Onsdag den 16/5-2007 9. kl. Skriftlige prøver - Dansk skr. Kl. 9 12.30 Mandag den 21/5 9. kl Udtræk: tysk og håndarbejde

Læs mere

Årsplan for Indskolingen og Børnehaveklassen 2014-2015

Årsplan for Indskolingen og Børnehaveklassen 2014-2015 Årsplan for Indskolingen og Børnehaveklassen 2014-2015 2014 Uge Dato Aktivitet Første skoledag. Alle møder kl. 9.00. 33 Ma. 11. aug. Indskoling får fri kl. 11.30 34 Fr. 22. aug. Skolefotografering Fr.

Læs mere

Aktivitetsoversigt 2006-2007 Fortsat fra side 11 Ret til ændringer forbeholdes

Aktivitetsoversigt 2006-2007 Fortsat fra side 11 Ret til ændringer forbeholdes Aktivitetsoversigt 2006-2007 Fortsat fra side 11 Ret til ændringer forbeholdes Torsdag den 29/3-2007 Alle Skolefest Nr. 47 Juni 2006 Fredag den 30/3-2007 Alle Oprydning 2/4-10/4-2007 Alle Påskeferie Mandag

Læs mere

Skolenyt. En anderledes skoledag

Skolenyt. En anderledes skoledag Skolenyt En anderledes skoledag 26.10.12. Skolenyt november-december 2012 1 SkoleNyt Ferslev Skole SkoleNyt udgives 4 gange årligt. Indlæg til skolenyt fremsendes til ferslevskole@aalborg.dk Redaktion:

Læs mere

F R I S K O L E N I L E M M I N G U G E 3 8. Kære børn og forældre Lemming 23. september 2016 G L A D E B Ø R N L Æ R E R B E D S T

F R I S K O L E N I L E M M I N G U G E 3 8. Kære børn og forældre Lemming 23. september 2016 G L A D E B Ø R N L Æ R E R B E D S T U G E B R E V E T F R I S K O L E N I L E M M I N G U G E 3 8 Kære børn og forældre Lemming 23. september 2016 G L A D E B Ø R N L Æ R E R B E D S T Ugen der gik: Vi har haft en dejlig uge med almindelig

Læs mere

Aktivitetsoversigt 2008

Aktivitetsoversigt 2008 Aktivitetsoversigt 2008 Mandag den 12. maj 2008 Ret til ændringer forbeholdes Alle 2. Pinsedag Fredag den 30.05.2008 Alle 9. klasses sidste skoledag kl. 8.00 12.15 Torsdag d. 5. juni 2008 Alle Fortsat

Læs mere

Aktivitetsoversigt 2007/08

Aktivitetsoversigt 2007/08 Aktivitetsoversigt 2007/08 Fredag den 30.05.2008 Fortsat fra side 11 Ret til ændringer forbeholdes Fredag d. 5. juni 2008 9. klasses sidste skoledag kl. 8.00 12.15 Grundlovsdag Nr. 52 Oktober 2007 Tirsdag

Læs mere

Årsplan for 4. klasse

Årsplan for 4. klasse Årsplan for 4. klasse 2012-2013 2012 UGE DATO AKTIVITET P-FAG 33 Ti. 14. aug. Første skoledag kl. (8.00) 9.00-11.30 Basisperiode 1 i fagene: 34 Fr. 17. aug. Skolefotografering kl. 8.15-12.45 35 Ti. 28.aug.

Læs mere

Skolebussernes holdeplads

Skolebussernes holdeplads www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 7. november 2012 Nyhedsbrev nr. 44 Fra skolebestyrelsen: Skolebestyrelsesmøde I sidste nyhedsbrev bragte vi en oversigt over skolebestyrelsesmedlemmerne. Der

Læs mere

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre Stensnæsskolen Skoleåret 2015-16 Juli 2015 Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7 I dette nummer: Skoleåret 2015-16 1 Rullende indskoling 2 Personale 2 Møde-/bustider 3 1. skoledag 4 Hjemmeside mm. 4 Kontaktlærerordning

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO August 2011 Velkommen til et nyt skoleår Velkommen til alle elever og forældre til det nye skoleår. Skoleåret 2011/2012 er startet og for 42 nye elever var d. 15. august

Læs mere

UGEBREV nr. 58 uge 02

UGEBREV nr. 58 uge 02 UGEBREV nr. 58 uge 02 Årgang 5 Kære alle børn og forældre! Det var rigtig rart at se alle børn og voksne igen efter en god lang juleferie. Alle er mødt op med godt humør, så vi har haft en fin første uge

Læs mere

KONTAKTEN Øster Snede Skole

KONTAKTEN Øster Snede Skole KONTAKTEN Øster Snede Skole Skoleåret 2013/2014 Nr. 5 Kalenderen skoleåret 2014 2015 Skolens aktivitetskalender kan ses på forældreintra og skolens hjemmeside: www.oester-snede-skole.dk/fo Ferieplan for

Læs mere

Friskolen i Lemming Lemming Bygade 2a 8632 Lemming 8685 9333 friskolenilemming@fibermail.dk www.friskolenilemming.dk. Friskolen i Lemming

Friskolen i Lemming Lemming Bygade 2a 8632 Lemming 8685 9333 friskolenilemming@fibermail.dk www.friskolenilemming.dk. Friskolen i Lemming Friskolen i Lemming Lemming Bygade 2a 8632 Lemming 8685 9333 friskolenilemming@fibermail.dk www.friskolenilemming.dk Friskolen i Lemming Ugebrev 01/16 Lemming d. 8. januar 2016 Ugen der gik: Juleferie!

Læs mere

Dus Mellervang. Børnerådet. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst. www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev januar

Dus Mellervang. Børnerådet. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst. www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev januar Børnerådet Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev januar BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes

Læs mere

Dvs. morgen fritter fra kl Og igen på det tidspunkt Jeres barn efter det normale skoleskemaet ellers ville have haft fri.

Dvs. morgen fritter fra kl Og igen på det tidspunkt Jeres barn efter det normale skoleskemaet ellers ville have haft fri. Vigtigt!! Hvis lærernes lockout bliver en realitet, skal I være opmærksomme på, at Jeres barn stadig kan komme hos os i SFo en. Men kun i det tidsrum som en almindelig skoledag. Dvs. morgen fritter fra

Læs mere

40 41 Emneuge i indskolingen motion og kend hinanden.

40 41 Emneuge i indskolingen motion og kend hinanden. Årsplan for 3. Klasse 2012-2013 2012 Uge Dato Aktivitet 33 Ti. 14. aug. Første skoledag kl. (8.00) 9.00-11.30 Fr. 17. aug.?? Skolefotografering kl. 8.15-12.45?? 34 35 Ons. 29 Forældremøde i 3. klasse 36

Læs mere

Nyhedsbrev. Hammerum, den 11. april 2013

Nyhedsbrev. Hammerum, den 11. april 2013 Nyhedsbrev Hammerum, den 11. april 2013 Det er ved at være længe siden, I sidst har modtaget et nyhedsbrev, og derfor bliver dette i høj grad en opsummering af nogle af de aktiviteter, der har fundet sted

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

NYT. Herskindskolen og Nordlyset. Valg til Fællesbestyrelsen

NYT. Herskindskolen og Nordlyset. Valg til Fællesbestyrelsen A P R I O L 2 0 1 4 NYT Herskindskolen og Nordlyset Valg til Fællesbestyrelsen Kære forældre så er det nu, hvis du vil være med Fællesbestyrelsen og få indflydelse på dit barns skole. Det er valgår og

Læs mere

KONTAKT 12/13 nr. 2. Indhold: O K T O B E R

KONTAKT 12/13 nr. 2. Indhold: O K T O B E R KONTAKT 12/13 nr. 2 O K T O B E R Indhold: Aktuelt i Ny pædagogisk leder Fritter-nyt 4.B fremstiller ramper A-dage i første årgang 9. årgang på studietur A-dage i 0. årgang Stemningsbilleder Broer bygget

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 27. juni 2014 Fredagsbrev nr. 787 Næste uge: 28. juni 10. august 12. august Baunen udlejet Kollegialt samvær I skole igen (søndag) Lærermøde Mærkedag: TILLYKKE TIL JER Kære forældre

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Årsplan for 3.klasse

Årsplan for 3.klasse Årsplan for 3.klasse 2012-2013 2012 Uge Dato Aktivitet 33 Ti. 14. aug. Første skoledag kl. (8.00) 9.00-11.30 34 Fr. 24. aug. Skolefotografering kl. 8.15 12.45 35 Ons. 29 Forældremøde i 3. klasse 36 37

Læs mere

Diskofest hos Plys løs labyrinten, så også Peter Plys kan holde fest

Diskofest hos Plys løs labyrinten, så også Peter Plys kan holde fest Diskofest hos Plys løs labyrinten, så også Peter Plys kan holde fest Kan du løse Soduko? Sæt tallene fra 1-9 ind vandret og lodret. Svært? spørg din far og mor eller din pædagog Kære forældre Vedr. pasning

Læs mere

Forældreinformation Voerladegård Skole september 2012

Forældreinformation Voerladegård Skole september 2012 Forældreinformation Voerladegård Skole september 2012 Vi er gået ind i efterårsmåneden, september, og jeg håber på en fortsat rigtig dejlig og lang sensommer inden de mørke vintermåneder tager over. Skolestart

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO Juni 2011 Siden sidst Skoleåret 2010/2011 er ved at være slut. På fredag samles vi alle sammen i gymnastiksalen til en fælles sommerferieafslutning med musik og fællessang.

Læs mere

Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling, kl. 18.00,onsdag den 29. september 2010., med flg. punkter.

Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling, kl. 18.00,onsdag den 29. september 2010., med flg. punkter. Uge 35 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Desværre var vores modstandere

Læs mere

Aktiviteter i juni måned Læs under årgangene, der er mange aktiviteter ud af huset i denne måned.

Aktiviteter i juni måned Læs under årgangene, der er mange aktiviteter ud af huset i denne måned. Kære forældre Goddag og Farvel Juni måned er på en skole tiden for velkomst og afsked. Vi har lige budt de kommende 0. klasses børn velkommen ved Forårsprojektet i Mosen. Vi glæder os til at byde dem rigtigt

Læs mere

Årsplan for 2. klasse

Årsplan for 2. klasse Årsplan for 2. klasse 2012-2013 2012 Uge Dato Aktivitet 33 Ti. 14. aug. Første skoledag kl. (8.00) 9.00-11.30 34 Fr. 24. aug. Skolefotografering kl. 8.15-12.45 (kun ulige klasser) 35 Ti. 28. aug. Forældremøde

Læs mere

Ombygning på Stensnæsskolen. Der er afsat følgende budgetmidler til projektet: Udearealer og legepladser: 425.140 kr. 1.739.380 kr.

Ombygning på Stensnæsskolen. Der er afsat følgende budgetmidler til projektet: Udearealer og legepladser: 425.140 kr. 1.739.380 kr. Stensnæsskolen Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 3 Marts 2015 Ombygning på Stensnæsskolen Som en konsekvens af den politiske beslutning om Bæredygtigt Børneområde skal der laves nogle bygningsmæssige ændringer

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter Indholdsfortegnelse Side 2: Skolelederen har ordet Side 4: Kalenderen Side 5: Nyt fra Klubben Side 6: Så er der fest i indskolingen Side 7: Rundt på skolen Side

Læs mere

Årsplan for 7. klasse

Årsplan for 7. klasse 2014 Årsplan for 7. klasse 2014-2015 Uge Dato Aktivitet 33 Ma. 11. aug. Første skoledag. Alle møder kl. 9.00. Indskoling får fri kl. 11.30 og 4.-9. kl. får fri kl. 15. Ti. 12.aug. K-møde kl. 13.15-13.45

Læs mere

Årsplan for 5.klasse 2014-2015

Årsplan for 5.klasse 2014-2015 2014 Årsplan for 5.klasse 2014-2015 Uge Dato Aktivitet 33 Ma. 11. aug. Første skoledag kl. 9.00 15.00 Basisperiode 1 To. 14.aug. Forældremøde i 5.kl. 34 To. 21.aug. Fr.22.aug. Skolefotografering (0.kl.,

Læs mere

ÅDALSKOLEN DAGSORDEN: SKOLEBESTYRELSEN. ONSDAG DEN 28. SEPTEMBER 2011 KL. 19.00 PÅ DALGAS Referat

ÅDALSKOLEN DAGSORDEN: SKOLEBESTYRELSEN. ONSDAG DEN 28. SEPTEMBER 2011 KL. 19.00 PÅ DALGAS Referat ÅDALSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN ONSDAG DEN 28. SEPTEMBER 2011 KL. 19.00 PÅ DALGAS Referat DAGSORDEN: 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde. 2. Elevråd (LC dagsorden) 3. Opfølgning fra sidste

Læs mere

Årsplan for 4.klasse Uge Dato Aktivitet P-fag

Årsplan for 4.klasse Uge Dato Aktivitet P-fag Årsplan for 4.klasse 2013-2014 2013 Uge Dato Aktivitet 33 34 Ma. 12. aug. Første skoledag kl. 9.00-11.30 Basisperiode 1 35 36 37 On. 21. aug. On. 28. aug. On. 4.sept. Rystesammendag for MG Forældremøde

Læs mere

Kære forældre og elever

Kære forældre og elever Kære forældre og elever Jeg sidder her en torsdag aften og skal skrive mit indlæg til månedsnyt hvad skal jeg skrive??? De forskelige teams har skrevet om februar måneds begivenheder, jeg har fyldt huller

Læs mere

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen er et resultat af en vellykket skolefusion mellem Bybækskolen og Stenvadskolen. Lyngholmskolen bygger på anerkendende pædagogik. Det betyder at

Læs mere

Brædstrup Skole GRUNDSKOLER. Antimobbestrategi for: Udarbejdet (dato): September 2009. Hvad forstår vi ved trivsel? Hvad forstår vi ved mobning?

Brædstrup Skole GRUNDSKOLER. Antimobbestrategi for: Udarbejdet (dato): September 2009. Hvad forstår vi ved trivsel? Hvad forstår vi ved mobning? GRUNDSKOLER Antimobbestrategi for: Brædstrup Skole Udarbejdet (dato): September 2009 Hvad forstår vi ved trivsel? I skolens værdigrundlag står: Trivsel og tryghed er vigtige faktorer i forhold til elevernes

Læs mere

Godkendt. 69/14 Orientering fra: a) elevrådsrepræsentanter Lasse (næstformand) og Jacob (formand) er valgt. Begge er fra 9. årgang.

Godkendt. 69/14 Orientering fra: a) elevrådsrepræsentanter Lasse (næstformand) og Jacob (formand) er valgt. Begge er fra 9. årgang. Nr. 8-2014 Skolebestyrelsesmøde Hærvejsskolen tirsdag den 23. september 2014 kl. 18.30 på Skovbrynet Forventet slut tidspunkt 21.15-21.30 Afbud: Susanne Holst Afbud næste møde: Fraværende: Sang: Lis Sang

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

Hvem tør sidde under vandspanden?

Hvem tør sidde under vandspanden? Fredag den 30.august 2013 I denne uge har vi nok holdt den hidtil sjoveste fødselsdagsfest. Vi startede med at fejre alle juli - og augustbørnene og de havde lavet den flotteste klovn af boller og kreeret

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde 7. december 2010. Punkt 1 Trafikpolitik... 36. Punkt 2 Cykelhjelm... 37. Punkt 3 Klassedannelser 0. årgang...

Skolebestyrelsesmøde 7. december 2010. Punkt 1 Trafikpolitik... 36. Punkt 2 Cykelhjelm... 37. Punkt 3 Klassedannelser 0. årgang... RMM 35 Dagsorden: Punkt 1 Trafikpolitik... 36 Punkt 2 Cykelhjelm... 37 Punkt 3 Klassedannelser 0. årgang... 38 Punkt 4 Skolestruktur... 38 Punkt 5 Orientering fra formanden... 39 Punkt 6 Orientering fra

Læs mere

Forenings-SFO Snedsted Skole

Forenings-SFO Snedsted Skole Forenings-SFO Snedsted Skole - Et nyt tiltag i Thisted Kommune Kære forældre Efter jul skal vi i gang med forenings-sfo ens periode 2 i dette skoleår. Flere af aktiviteterne fortsætter som hidtil, men

Læs mere

Principper: Forældresamarbejdet

Principper: Forældresamarbejdet Principper: Forældresamarbejdet Principper - Skolebestyrelsen Besluttet af: Skolebestyrelsen Oktober 2007 Skole-hjem-samarbejdet er et bærende princip på Asgård Skole. Der lægges vægt på dialog mellem

Læs mere

Principper for skolehjemsamarbejde

Principper for skolehjemsamarbejde Principper for skolehjemsamarbejde Kommende børnehaveklasse Principper for skolehjemsamarbejde Forældremøde i november måned (året før). - information og gensidige forventninger (forældre/skole og fritidsordning).

Læs mere

HUGIN OG MUNIN NYT FRA SKOLELEDEREN

HUGIN OG MUNIN NYT FRA SKOLELEDEREN HUGIN OG MUNIN Januar 2011 Årgang 13 nr.1 NYT FRA SKOLELEDEREN Nyt skema Husk, at alle klasser får nyt skema fra mandag den 17. jan.. Samtidig stopper vi læsebåndet for denne gang. Juleafslutning i kirken

Læs mere

Kære børn og forældre

Kære børn og forældre U G E B R E V E T F R I S K O L E N I L E M M I N G U G E 4 5 Kære børn og forældre Lemming 10. november 2016 En paragraf, der er værd at værne om i Danmarks Riges Grundlov Side 1 af 5 Ugen der gik: Vi

Læs mere

10. maj 2007 Skolebestyrelsesmøde Tirsdag d. 15/5 2007 kl. 18.30 på lærerværelset

10. maj 2007 Skolebestyrelsesmøde Tirsdag d. 15/5 2007 kl. 18.30 på lærerværelset ALHOLM SKOLEN 10. maj 2007 Skolebestyrelsesmøde Tirsdag d. 15/5 2007 kl. 18.30 på lærerværelset Til stede: Mona,, Lise, Susanne C., Flemming, Kim, Pernille, Kasper, Viktor, Vagn, Lena, Vibeke og Sheila

Læs mere

UGEBREVET DATO: 3. 2014 NR.:

UGEBREVET DATO: 3. 2014 NR.: UGEBREVET DATO: 3. oktober 2014 NR.: 7. 19. årgang ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kære forældre, personale og elever Dagen

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE.

INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE. INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE. 1 Kære forældre Med denne informationsfolder håber vi at kunne give svar på nogle af de spørgsmål der opstår, når jeres barn starter i skole, og dermed

Læs mere

Årsplan for 9. klasse 2014-2015

Årsplan for 9. klasse 2014-2015 2014 Årsplan for 9. klasse 2014-2015 Uge Dato Aktivitet Første skoledag. Alle møder kl. 9.00. 33 Ma. 11. aug. Indskoling får fri kl. 11.30 og 4.-9. kl. får fri kl. 15. 34 Uge 34 Fr. 22. aug. Skolefotografering

Læs mere

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde Hurup Skoles skole-hjemsamarbejde Dato 14-05-2014 Skole-hjemsamarbejde Skolen anser et gensidigt forpligtende skole-hjemsamarbejde for at være den vigtigste forudsætning for, at eleven trives i skolen

Læs mere

Årsplan for 6.klasse 2014-2015

Årsplan for 6.klasse 2014-2015 2014 Årsplan for 6.klasse 2014-2015 Uge Dato Aktivitet P-fag 33 Ma. 11. aug. Første skoledag kl. 9.00 15.00 Basisperiode 1 34 To. 21.aug. Forældremøde i 6.kl. 35. To. 28. aug. Ryste-sammen-tur 4.- 6.kl.

Læs mere

Kære forældre. Indhold (tryk på overskriften og kom direkte til det skrevne)

Kære forældre. Indhold (tryk på overskriften og kom direkte til det skrevne) Kære forældre Hermed følger det første forældrebrev i 2014. Selv om vores ambition er, at forældre-brevet udsendes en gang månedligt, kan indholdet være så begrænset, at en enkelt måned udgår Dette var

Læs mere

Indholdsfortegnelse. På de forskellige sider ser I billeder fra dagene før første skoledag Der var lidt kaotisk forskellige steder både ude og inde!

Indholdsfortegnelse. På de forskellige sider ser I billeder fra dagene før første skoledag Der var lidt kaotisk forskellige steder både ude og inde! Indholdsfortegnelse side 2: Skolelederen har ordet side 4: Kalenderen side 5: En lille huskeliste side 6: Forældremøderne side 7: UndervisningsMiljøVurde ring side 8: Idrætsdagene på Herlev Stadion side

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 20. juni 2014 Fredagsbrev nr. 786 Næste uge: 23. juni 24. juni 25. juni 26. juni 27. juni 28. juni Hjemgruppeuge 4.kl. på tur til København Farvel-fest for Erwin LM besøger 6.kl.

Læs mere

Henrik Weinkouff Skoleleder

Henrik Weinkouff Skoleleder Skolebladet Lucia Nyt skoleblad Som noget nyt vil Torslev Skoles skoleblad udkomme elektronisk. Og vi vil ligge os i selen for at få bladet til at udkomme hver måned, når eleverne er her. Der vil altid

Læs mere

UGEBREVET. Indbydelse og program sendes med dette Ugebrev, så I kan selv orientere jer om flere detaljer.

UGEBREVET. Indbydelse og program sendes med dette Ugebrev, så I kan selv orientere jer om flere detaljer. UGEBREVET DATO: 14. november 2014 NR.: 12. 19. årgang ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kære forældre, personale og elever 2 lærere

Læs mere

TÅRNBORG SKOLENYT. Skolelederen Kære alle. 4. februar 2015

TÅRNBORG SKOLENYT. Skolelederen Kære alle. 4. februar 2015 4. februar 2015 Skolelederen Skolelederen Kære alle. I december skrev jeg, at sneen nok ville komme mellem jul og nytår, og der kom faktisk et lille drys de fleste steder, men nu er det for alvor blevet

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. 10. oktober 2014 Vallekilde-Hørve Friskole. Fredagsbrev nr. 796 Næste uge: Uge 42 11. oktober Uge 43 20. oktober 22.-23.oktober 23.oktober 24. oktober Børnenes efterårsferie - Skole og SFO lukket. 9.kl.

Læs mere

Tirsdag den 16. september 2014 Kl. 18.30. Dagsorden for skolebestyrelsens møde

Tirsdag den 16. september 2014 Kl. 18.30. Dagsorden for skolebestyrelsens møde Dagsorden for skolebestyrelsens møde Afbud fra Lars Thestrup og Ditte L. Buchwald 1. suppleant Susanne H. Hansen og 2. suppleant Zania K. Pedersen er indkaldt Tirsdag den 16. september 2014 Kl. 18.30 84-14

Læs mere

Lærer Pernille Poulsen har undersøgt markedet for hængelåse til skolens ITopbevaringsskabe

Lærer Pernille Poulsen har undersøgt markedet for hængelåse til skolens ITopbevaringsskabe Nyhedsbrev til forældre september 2014. IT Nedenstående gælder elever fra 4. klasse-9. klasse. Skolens IT-vejledere Ida Larsen og Frank Andreasen har følgende anbefalinger vedr. køb at egen computer, tablet

Læs mere

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse og Udby i Holbæk Kommune

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse og Udby i Holbæk Kommune Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse og Udby i Holbæk Kommune Vi byder dig velkommen til din nye skole. Denne velkomst folder er tænkt som et redskab til at give dig svar på de spørgsmål,

Læs mere

Referat fra skolebestyrelsesmøde 14. januar 2015 kl. 17.30-19.00 Administrationsmødelokalet på 2. sal, fløj B via Paradisgården/Ny Carlsberg Vej

Referat fra skolebestyrelsesmøde 14. januar 2015 kl. 17.30-19.00 Administrationsmødelokalet på 2. sal, fløj B via Paradisgården/Ny Carlsberg Vej København V, den 14. januar 2015 Deltagere: Anette Dybdal Fenger formand (afbud) Henrik Mønsted Larsen næstformand Karen Grubbe forældrerepræsentant (afbud) Steffen Harpsøe forældrerepræsentant Catja Friis

Læs mere

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Til alle forældre med børn på Elev Skole. Vi kan så småt skimte sommerferien i det fjerne, men inden vi når dertil et længere nyhedsbrev med stort og småt fra Elev Skole.

Læs mere

Græsset graves af i weekenden i uge 44 og hertil er der ikke behov for yderligere hjælp.

Græsset graves af i weekenden i uge 44 og hertil er der ikke behov for yderligere hjælp. UGEBREV nr. 10 uge 43 Årgang 6 Teater På torsdag den 29. oktober kommer Syddjurs Egnsteater og spiller teater for os. De skal spille stykket "Det Blå Bjerg" i aulaen. Der kommer sandsynligvis også børn

Læs mere

UGEBREV nr. 29 uge 13

UGEBREV nr. 29 uge 13 UGEBREV nr. 29 uge 13 Tidlig Sfo Så oprandt dagen endelig,, hvor vi siger goddag til de nye børn i Tidlig SFO. Der er startet ni rigtig søde børn, og vi siger hjertelig velkommen til jer alle sammen. Arbejdslørdag

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde Kirke Hyllinge skole Tirsdag den 9.april 2013 kl På lærerværelset..

Skolebestyrelsesmøde Kirke Hyllinge skole Tirsdag den 9.april 2013 kl På lærerværelset.. 1. Godkendelse af referat Godkendt 2. Godkendelse af dagsorden Godkendt 3. Nyt fra elevrådene Danske skoleelever har afholdt kursus for elevrådsrepræsentanterne fra 5. -9. årgang. Trivselsambassadørerne

Læs mere

Hjemmesidereferat forældrerådsmøde tirsdag den 8. maj 2012

Hjemmesidereferat forældrerådsmøde tirsdag den 8. maj 2012 Afbud: 4A, 5A,6A,6B,8A, 8B,9B Dagsorden: Hjemmesidereferat forældrerådsmøde tirsdag den 8. maj 2012 1. Valg af ordstyrer og referent 2. Godkendelse af seneste referat 3. Orientering om skolen v/ Henrik

Læs mere

KLUB DIGET AVISEN. August Gys og gru fredag d i klubben.. ughhhh

KLUB DIGET AVISEN. August Gys og gru fredag d i klubben.. ughhhh KLUB DIGET AVISEN August 2012 Gys og gru fredag d. 13.07.12 i klubben.. ughhhh Information. I klubbens entre hænger informationer til børn og forældre. Her ophænges seneste udgave af klubbens nyhedsbrev,

Læs mere

I næste uge holder vi vinterferien og der har været et par snefnug udenfor vinduerne i dag.

I næste uge holder vi vinterferien og der har været et par snefnug udenfor vinduerne i dag. Uge 6 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Så er denne uge ved at være

Læs mere

en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Månedsblad december 2009 Fra skolelederen: I uge 48 havde vi atter en aktivitetsuge, denne gang stod ugen i julens tegn. Klasserne er blevet pyntet, juletræet er kommet op og er blevet pyntet med hjemmelavet

Læs mere

Tovshøj-avisen Skoleavis for Tovshøjskolen Brabrand Århus

Tovshøj-avisen Skoleavis for Tovshøjskolen Brabrand Århus D E C E M B E R 2 0 1 0 Tovshøj-avisen Skoleavis for Tovshøjskolen Brabrand Århus Læs mere om: Første skoledag efter sommerferien - Side 3 - Fodboldtur til u-21 landskampen Danmark Litauen - Side 4 - Motionsdagen

Læs mere

Skraldindsamling 2014

Skraldindsamling 2014 Skolebladet Skraldindsamling 2014 FOLKESKOLEREFORM Som de fleste nok ved, blev folkeskolereformen vedtaget i folketinget sidste år. Det kommer til at betyde ændringer for jeres børn, skole-/hjemsamarbejdet

Læs mere

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen.

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen. Nyhedsbrev Juni 2015 Fælles Det var en rigtig hyggelig afslutning vi havde den 29.maj. Og sikke et fremmøde. Vi havde løbende besøg fra skolen. Om eftermiddagen fik vi besøg, af bedsteforældre og andre

Læs mere

Vandskel. Ovennævnte fagdage skal danne fundament for uge 36 efter sommerferien, hvor flere årgange skal inddrages i projektet.

Vandskel. Ovennævnte fagdage skal danne fundament for uge 36 efter sommerferien, hvor flere årgange skal inddrages i projektet. FUSK Maj 2009 Næste års planlægning er i fuld gang Der er altid spændende udfordringer i løbet af foråret omkring planlægningen af det kommende skoleår. Kan vi få tingene til at nå sammen, så økonomien

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse i Regnbuen omkring skovture:

Spørgeskemaundersøgelse i Regnbuen omkring skovture: Skoleintra: Vi vil nu i gang med at bruge skoleintra lidt mere. Derfor vil vi fra denne måned, begynde at lægge Solstråleavisen ud på skoleintra. I første omgang, vil I forældre også få avisen i papir

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl. 18.30 20.00 Programmet for aftenen: 1. Næstformand i skolebestyrelsen Susanne Grunkin byder velkommen 2. Skoleleder Kirsten Kryger giver

Læs mere

Skolefritidsordningen ved Filial Bredebro

Skolefritidsordningen ved Filial Bredebro Skolefritidsordningen ved Filial Bredebro Velkommen til Bredebro SFO. Det er dejligt at kunne sende denne folder ud til jer, for nu nærmer vi os snart begyndelsen på den nye struktur. Vi glæder os meget

Læs mere

Egelundskolens SFO. Velkomstfolder skoleåret

Egelundskolens SFO. Velkomstfolder skoleåret Egelundskolens SFO Velkomstfolder skoleåret 2013-2014 Personalet på Egelundskolens SFO Jonas 1.a Mediha 2.b Carsten afd.led. Jacob afd.led. Tina 0.b Frederikke 2.a Helle 0.a Birgit 3.b Bill 0.a Lise 3.a

Læs mere

Glidende overgang Afdeling Skjoldborgsvej

Glidende overgang Afdeling Skjoldborgsvej Glidende overgang Afdeling Skjoldborgsvej Ullerup Bæk Skolen Skjoldborgsvej 25 DK-7000 Fredericia Tlf. 7210 5930 britta.madsen@fredericiakom.dk www.fredericiakommune.dk I denne folder kan du læse lidt

Læs mere

Vibeke skriver. Vibeke Gaden

Vibeke skriver. Vibeke Gaden Vibeke skriver. Så er et nyt skoleår godt i gang på Kragelund Skole og med det ligeledes en masse nye og spændende ting. Skolen summer af liv og forventninger til ny viden, nye oplevelser og nye venner.

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. 28. november 2014 Vallekilde-Hørve Friskole. Fredagsbrev nr. 802 Næste uge: 30. november 01. december 02. december Udlejning Baunen Juleemnedag fra kl.08.05-13.00 HK fri Lærermøde Mærkedag: 29. november

Læs mere

Friskolen i Lemming Lemming Bygade 2a 8632 Lemming 8685 9333 friskolenilemming@mail.dk www.friskolenilemming.dk. Ugebrev 38

Friskolen i Lemming Lemming Bygade 2a 8632 Lemming 8685 9333 friskolenilemming@mail.dk www.friskolenilemming.dk. Ugebrev 38 Friskolen i Lemming Lemming Bygade 2a 8632 Lemming 8685 9333 friskolenilemming@mail.dk www.friskolenilemming.dk Friskolen i Lemming Ugebrev 38 Kære børn og forældre! Lemming d. 18.september 2015 Vi holder

Læs mere

Egemarksvej 1, 9230 Svenstrup tlf fax Skolebestyrelsesmøde MI 9 10/11

Egemarksvej 1, 9230 Svenstrup tlf fax Skolebestyrelsesmøde MI 9 10/11 Til Skolebestyrelsen Svenstrup Skole Skolebestyrelsesmøde MI 9 10/11 tirsdag, 7. juni 2011, kl. 17.00 Ordstyrer: Charles Lydersen Fremmødte: Jan Madsen, Charles Lydersen, Claus Kjærsgaard, Lars Johansen,

Læs mere

Børnehuset Vestermarievej 16 3700 Rønne Tlf. 56 92 43 60 Mail: bornehuset@brk.dk

Børnehuset Vestermarievej 16 3700 Rønne Tlf. 56 92 43 60 Mail: bornehuset@brk.dk Børnehuset Vestermarievej 16 3700 Rønne Tlf. 56 92 43 60 Mail: bornehuset@brk.dk Børnehuset er en integreret institution, hvilket betyder, at vi både har en børnehave og en fritidsordning. Denne velkomstfolder

Læs mere

Landsbynyt Oktober 2010

Landsbynyt Oktober 2010 Landsbynyt Oktober 2010 Kære forældre! Skoler er ofte til debat, og sådan er det i høj grad i øjeblikket. Det gælder på landsplan, hvor folketinget sætter folkeskolen på dagsordenen, og hvor der fra mange

Læs mere

Fællesfødselsdagstur onsdag den 13. juni kl. 12.40-16. ikke

Fællesfødselsdagstur onsdag den 13. juni kl. 12.40-16. ikke Billedede fra Markfest 2012 2 Herfra SFO skal der lyde en stor tak til alle jer forældre for den kæmpestore opbakning til vores Markfest. Jeres børn nød også rigtig at vise deres arbejde frem og have jer

Læs mere

Nyhedsbrev Vejrum-Viskum Friskole & Fribørnehave Side 1 af 11. Nyhedsbrev uge Generalforsamling

Nyhedsbrev Vejrum-Viskum Friskole & Fribørnehave Side 1 af 11. Nyhedsbrev uge Generalforsamling Nyhedsbrev uge 16-2013 Side 1 Generalforsamling Side 6 S-H-tider 2.-3. klasse Side 2 Logbog fra Bh.kl.-1. klasse Side 3 2.-3. kl. "Tøm et billede" Side 4 Skoleskema for uge 17 Side 7 Side 10 Side 11 Børnehaven

Læs mere

Nyhedsbrev oktober 2011

Nyhedsbrev oktober 2011 Nyhedsbrev oktober 2011 Så nærmer efterårsferien sig, skønt der med rusk og regn føles, som om vi har haft efterår meget længe, samtidig kan det godt føles, som om vi lige er startet efter sommerferien.

Læs mere

Hvornår skal vi i skole?

Hvornår skal vi i skole? Folkeskolereformen + Hvordan bliver reformen på Sakskøbing Skole? Reformnyt nummer 3 juni 2014 Læs mere om: Mødetider Bevægelse Hvorden bliver den længere skoledag? Elever skal bevæge sig meget mere. IT

Læs mere

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk Nyhedsbrev uge 05-2014 Side 1 Kreativ med Jakob Side 4-8 Børnehaven Side 2 Nyt fra Troels Side 9 Kalender

Læs mere

Pr. 01-01-13 Personalenormeringen

Pr. 01-01-13 Personalenormeringen Pr. 01-01-13 Personalenormeringen Morten Jørgensen Leder Jette Rasmussen - Pædagog Astrid Harmsen Elly Pedersen - Pædagog - Pædagogmedhjælper Studerende (halvårs og 3 mdr.) Gitte Sørensen - Pædagog Jørn

Læs mere

Nyhedsbrev Vejrum-Viskum Friskole & Fribørnehave Side 1 af 13. Nyhedsbrev uge 09-2014. Kalender, kontakt mm. Fødseldagsinvitation

Nyhedsbrev Vejrum-Viskum Friskole & Fribørnehave Side 1 af 13. Nyhedsbrev uge 09-2014. Kalender, kontakt mm. Fødseldagsinvitation Nyhedsbrev uge 09-2014 Side 1 Fastelavn Side 6 Fødseldagsinvitation Side 2 Nyt fra Troels Side 6-7 Bus Side 4 Forberedelser til fastelavn Side 8-12 Børnehaven Side 5 Fastelavn er mit navn.. Side 13 Kalender,

Læs mere

Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev!

Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev! N Y H E D S B R E V N R. 1 0 2 0 1 4 Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev! Årets julekalender Vinder af årets tegnekonkurrence, til brug på forsiden af julekalenderen

Læs mere

KONTAKT ELEKTRONISK SKOLEBLAD FOR HØJMARKSKOLEN 2008/09 NR. 9

KONTAKT ELEKTRONISK SKOLEBLAD FOR HØJMARKSKOLEN 2008/09 NR. 9 Højmarkskolen Højmarksvej 16 6670 Holsted tlf: 75 39 20 99 hoejmarkskolen@vejenkom.dk www.hoejmarkskolen.skoleintra.dk KONTAKT ELEKTRONISK SKOLEBLAD FOR HØJMARKSKOLEN 2008/09 NR. 9 KALENDER FOR JUNI: Tirsdag

Læs mere

Der vil komme et øget samarbejde mellem lærere og pædagoger og dele af den forøgede elevtid i skolen vi blive varetaget af pædagoger.

Der vil komme et øget samarbejde mellem lærere og pædagoger og dele af den forøgede elevtid i skolen vi blive varetaget af pædagoger. Januar 2014. Kære forældre og elever. Den 11. august starter det nye skoleår og Skolereformen træder i kraft (den er besluttet i folketinget i dec. 2013). Det vil indebære mange spændende og mærkbare forandringer.

Læs mere

Nyhedsbrev Vejrum-Viskum Friskole & Fribørnehave Side 1 af 7. Nyhedsbrev uge 12-2014. Kalender, kontakt, mm. Bus nyt fra Troels.

Nyhedsbrev Vejrum-Viskum Friskole & Fribørnehave Side 1 af 7. Nyhedsbrev uge 12-2014. Kalender, kontakt, mm. Bus nyt fra Troels. Nyhedsbrev uge 12-2014 Side 1 Side 2 Side 3 God weekend Bus nyt fra Troels Filur Side 5-6 Side 7 Børnehaven Kalender, kontakt, mm. Side 4 Indbydelse til SKOLEFEST Nyhedsbrev Vejrum-Viskum Friskole & Fribørnehave

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. 6. december 2013 Vallekilde-Hørve Friskole. Fredagsbrev nr. 762 Næste uge: 09. december 10. december 11. december 12. december 13. december Terminsprøve skr.frem. UU-besøg 8.kl. Julespisning 4.kl (kl.17.30-19)

Læs mere