Aktivitetsoversigt fortsat fra side 11. Ret til ændringer forbeholdes

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktivitetsoversigt 2006-2007 fortsat fra side 11. Ret til ændringer forbeholdes"

Transkript

1 Aktivitetsoversigt fortsat fra side 11. Ret til ændringer forbeholdes Mandag den 14/ Tirsdag den 15/ kl. 9. kl. Skriftlige prøver - Retstavning kl Skriftlige prøver - Matematik kl Nr. 48 Oktober 2006 Onsdag den 16/ kl. Skriftlige prøver - Dansk skr. kl Mandag den 21/ kl. Skriftlige prøver - Fysik/kemi/ bio. Fredag den 1/ Tirsdag den 26/ Alle og 6. kl. Sidste skoledag kl klasses sidste skoledag Fælles kommunal idrætsdag kl Onsdag den 27/ Bh.kl kl. Idrætsdag arrangeret af 8. klasse Torsdag den 28/ kl. Translokation kl Fredag den 29/ Bh. kl kl. Sidste skoledag kl SIDSTE SKOLEDAG FØR EFTERÅRSFERIEN Fredag den 13. oktober er der motionsdag for hele skolen. Amtsklasserne har normale mødetider. Men folkeskoleeleverne skal møde klokken 8.00 og får fri klokken Det giver en ændring i skolebuskørslen: Morgen: Busserne kører normalt til klokken 8.00 (bussen til 2. time er aflyst). Eftermiddag: Der køres fra skolen kl Der vil være dublering efter behov. Næste/sidste bus kører kl (afgang fra skolen kl /13.45 er aflyst).! " #"!$%!"! 12 NB! skolens hjemmeside: 1

2 Nummer 48. Oktober 2006 Skriv til os. Stof til kan til hver en tid afleveres på eller sendes/mailes til skolen, 380 stk. Jette Mann Jensen Susanne Christensen Anna Kathrine Skifter Ådalsskolen Ådalen 2, Skørring 8544 Mørke Fax: Tlf. : Aktivitetsoversigt Ret til ændringer forbeholdes Uge 42 Alle Efterårsferie Torsdag den 16/11 Alle Efterårskoncert/udstilling Uge kl. Erhvervspraktik Fredag den 1/12 Alle Klippe-klistredag Onsdag den 13/12 Alle Lucia-optog Sidste uge op til jul Alle Julekalender Onsdag den 20/12 Alle Juleafslutning kl Torsdag den 4/ Alle 1. skoledag efter jul Personalenyt side 3 Information om elevplaner side 3 Buslomme og biler side 4 Et arbejdsdøgn i skolebestyrelsen side 4 Et hjertesuk om valgfag side 5 En hilsen fra buschaufførerne side 5 Matematikugen side 6-7 Indskolingen og Kalødage side 8 Elevrødder 2006 og 2007 side 9 3.A og Natur & Teknik side 10 Sundhedsplejen side 10 Aktivitetsoversigt for 2006/2007 side Sidste skoledag før efterårsferien side 12 Tirsdag den 9/ kl. Uddannelsesaften i Hornslet Uge kl. Projektuge Uge 5 (man./tir.) kl. Fremlæggelse Fredag den 9/ Alle Fastelavnsfest kl Uge Alle Vinterferie Uge 8 fra tirsdag kl. Terminsprøver Torsdag den 29/ Alle Skolefest Fredag den 30/ Alle Oprydning efter skolefesten 2 2/4-10/ Alle Påskeferie Fortsættes på side 12 11

3 Natur og Teknik i 3.A Personalenyt 3.A og Frank Lykkeskov Gitte Gaml I 3.A har de været opfindere. Eleverne fik stillet opgaven at bygge en tyverialarm, der kunne beskytte en meget værdifuld guldklump. Så gik det løs med lim, fiskesnøre, balloner og musefælder. Det var gode timer og på billedet ses et af løsningsforslagene. Vi har haft en rigtig god og rolig start på skoleåret. Vi er således gået i gang efter sommerferien uden store overraskelser på det personalemæssige plan. Den eneste nyhed, der ventede efter ferien, var glædelig; nemlig at Anna-Sophie Peitersen skal på barsel fra den 16. november. Anna-Sophie har timer i både 7., 8. og 9. kl. Det bliver nok efterår igen, før vi har Anna-Sophie tilbage på skolen, så vi vil her ønske hende en rigtig god barsel, hvor hun får tid til at nyde sine børn. Sundhedsplejen ved Ådalsskolen Skolesundhedstjenesten ved Ådalsskolen består af kommunelæge Estrid Bünger og sundhedsplejerske Elisabeth Buskov. Sidstnævnte har dog orlov til d. 1/ og i denne periode vikarierer sundhedsplejerske Katja Brynningsen. Til at varetage ovennævnte klasser har vi ansat en barselsvikar. Pernille Ladegaard Pedersen er 29 år men har mere end 2 års erfaring som lærer og har allerede erfaring med at føre 9. og 10. klasseselever til afgangsprøve i både dansk og matematik. Pernille er ansat foreløbig indtil sommerferien. Rigtig hjertelig velkommen til Pernille og så en opfordring til alle om at tage godt imod hende. Jan Hørup Nielsen startede lige efter sommerferien som pedelmedhjælper. Jan er 47 år og uddannet tømrer. Hjertelig velkommen til Jan. Information til forældrene om elevplaner Gitte Gaml Skolesundhedstjenestens tilbud I børnehaveklassen inviteres forældre og barn til samtale og undersøgelse, hvor både lægen og sundhedsplejersken er tilstede - en såkaldt indskolingsundersøgelse. Forinden har børnene i små grupper været på visit hos sundhedsplejersken, så de ved, hvor det er, og hvad der skal foregå. Resten af skoleforløbet får og 8. klasse tilbud om samtale og/eller undersøgelse af sundhedsplejersken. 9. årgang får tilbud om samtale og undersøgelse af lægen - en såkaldt udskolingsundersøgelse. Om samarbejde Det kan være spændende - men også nogle gange svært at gå i skole. Derfor taler sundhedsplejersken og lægen med den enkelte klasses lærere om børnenes sundhed og trivsel i skolen, under forudsætning af at forældrene har givet deres tilladelse hertil. Hvis vi oplever, at et barn synes, det er svært at gå i skole, kontakter vi naturligvis forældrene, så vi i fællesskab kan hjælpe barnet med at få løst problemerne. Oplysninger på evt. spørgeskemaer er til brug for skolesundhedstjenesten og er omfattet af tavshedspligt. Katja Brynningsen er i øjeblikket at træffe på skolen tirsdag fra tlf eller mail. 10 Den 2. juni i år vedtog Folketinget, som led i en ændring af folkeskoleloven, at der skal udarbejdes elevplaner for samtlige skoleelever i Danmark. Elevplanen er sammen med årsplaner og tests lærerens dokumentation af arbejdet med den enkelte elev. Ud over at give skolerne et bedre og mere struktureret overblik over elevernes kompetencer, er elevplanen også et vigtigt redskab i forældreinddragelsen, fordi den giver noget konkret at tale om. På Ådalsskolen har vi i flere år anvendt elevplaner i forbindelse med elever med særlig støtte, specialundervisningselever samt eleverne i amtsklasserne, så på den måde er der en del lærere, der allerede nu har gode erfaringer med elevplaner. I bekendtgørelsen fra Undervisningsministeriet står der, at skoler, der ikke allerede laver elevplaner, skal begynde arbejdet i skoleåret Det forventes altså ikke, at det skal implementeres fuldt ud fra det første år. For skoleledere og tillidsmænd bliver der afholdt informationsmøder i foråret 2007 om, hvordan arbejdet skal sættes i gang og gennemføres, så vi må gå ud fra, at der i løbet af året bliver mere klarhed over omfanget og timeforbruget i forbindelse med udfærdigelsen af disse planer, hvorfor vi vender tilbage med yderligere information, når vi kommer længere hen på skoleåret. 3

4 Buslomme og biler! Anna Kathrine Skifter, Skolebestyrelsen Børn er de mennesker vi alle vil passe på, Ja, så er det da utrolig svært at forstå at vi kan se forældre i bil komme kørende til skole ind i en buslomme Enhver der har øjne i hovedet kan da se at det er en ualmindelig dårlig ide. Arbejdsdøgn i skolebestyrelsen Skolebestyrelsen 4 Hallens rundkørsel, den kan du bruge, når du kommer med dit barn hver eneste uge. Vil du ikke om til den store hal, så parker på parkeringspladsen som du skal. Råb højt til den mand eller den kvinde, du stadig i buslommen kan finde. Nu er det på tide vi strammer os an, hver en ansvarlig kvinde og mand. Fredag den 16. september tog skolebestyrelsen sammen med ledelsen og medarbejderrepræsentant på arbejdsweekend. Vi havde mange planer, vi skulle bl.a. snakke de enkelte medlemmers visioner, se på skolens principper og snakke sundhed på skolen. Vi kom omkr. principperne og fik formuleret nogle ændringer, men nåede ikke så meget mere af det planlagte, for det der optog sindene mest var det udmeldte budget for Syddjurs kommune. Vi debatterede ivrigt og fandt ud af, at vi ville lave en indsigelse. Budgettet og de forsk. tiltag har I jo hørt en masse om, så det vil jeg ikke skrive mere om her. Jeg vil dog lige nævne at vi fik vendt emnet omkr. SFO eller nuværende ordning. Der er ikke taget endelig politisk stilling til emnet i kommunen. Vi snakkede i øvrigt en del om forældreansvar og medindflydelse. I bestyrelsen vil vi forsøge at få kontakt til forældrerødderne. Der er lavet en folder om forældrerådets opgaver, og vi tror det kunne være godt, at forældrerådet er et slags bindeled til klasserne. Vi vil meget gerne have respons fra jer forældre og håber I kontakter os med gode ideer o.l. Vores mailadresser er på hjemmesiden. Selvfølgelig er vi ikke altid enige omkr. de henvendelser vi får, men de tages altid alvorligt. Indbyrdes i bestyrelsen er vi bestemt heller ikke enige om alt, men der er en god og positiv lyst til at diskutere og finde løsninger. Elevrødder i 2006 til 2007 Elevrådet 3.a: Mette Stæhr Lassen, Sofie Møller Helmer. Suppl.: Nicolai Flindt 3.b: Mette Krogsbæk Mikkelsen og Dan Riko Lillie 4.a: Christoffer Jacob Blach, Peter Bohlbro Lundager. Suppl: Nicolai Hansen 4.b: Johanne Sehested Bjerregård Nielsen, Lea Marie Østergaard Breum, Emilie Kjær Markdal, 5.a: Krestian Gyldenløve Møller, Mathias Lauersen. Suppl.: Mathias Eske 5.b: Andreas Balle Poulsen, Sofia Amaile Villefrance. Suppl.: Mette Kirkegård Jørgensen 6.a: Julie Rense Bloch, Marlene Hansen 6.b: Chris Joe Villefrance, Sebastian Attrup Madsen. Suppl.: Marc Guldbæk Poulsen 7.a: Rasmus La Cour, Lasse Hedegaard Nielsen 7.b: Rasmus Teistrup Ernst, Frank Aude 8.a: Annizette Aerenstrup Kristensen, Nanna Hviid Petersen 8.b: Johan Daugård Drejer. 9.a: Katrine Teistrup Ernst, Jonas Bak Helmsby. Suppl.: Charlotte Højholt Leegaard 9.y: Chris Lee Kock Legepladsudvalg: Rasmus Teistrup Ernst (overbygning ), Krestian Gyldenløve Møller( mellemgruppe ), Mette ( indskoling ) Sekretær: Chris Joe Villefrance og Sebastian Attrup Madsen Formænd: Katrine Teistrup Ernst og Chris Lee Kock Skolebestyrelsesmedlemmer: Nanna Hviid Petersen og Sebastian Attrup Madsen. Suppleant: Rasmus Teistrup Ernst Morgensamlingsbeskeder: Jonas Bak Helmsby Referat og dagsorden indsamling og uddeling: Annizette Aerenstrup Kristensen og Chris Lee Kock Information til, fra og om elevrådet findes på ElevIntra. Datoer for kommende elevrådsmøder: 30. okt. 13. nov. 27. nov. 11. dec. 8. jan. 5. feb. 19. feb. 5. marts 19. marts og den 16. april. 9

5 Kalø-dage Lærere og pædagoger i indskolingen Vi har efterhånden i Indskolingen opbygget en tradition for at tage til Kalø tre dage i september. Igen i år var vejret med os, så vi fik tre dage i højt solskin og god stemning. Vi havde valgt at dele børnene op på en anderledes måde, nemlig en gruppe med alle drengene fra årgang, en gruppe med alle pigerne fra årgang og en gruppe med de to 3. klasser. Grupperne havde hver en dag ved Kalø Slotsruin, en dag ved vandet og en dag i skoven, hvor temaet bl.a. var samarbejde på tværs af årgangene. Det var dejligt at se, at de fleste af de store elever tog hånd om de mindre elever. Vi snakkede meget om, hvordan man færdes i naturen. Det var nogle rigtig gode dage, og der var meget få konflikter børnene imellem. En ting, vi stadig ikke har fået lært dem er, at hvis man går længere ud i vandet, end støvlerne rækker, så får man våde bukser og fødder, så det arbejder vi videre med til næste år, hvor vi håber at kunne gentage vores Kalødage. Valgfag et hjertesuk og en appel Jette Mann Jensen Normalt er valgfag et stort tilløbsstykke det har det også været i år, hvor tilmeldingerne har gjort, at vi har kunnet oprette 8 valgfag, hvoraf 3 er oprettet hele året. Før jeres barn afleverer ønsker om valgfag, får de udleveret et brev, hvor de i samråd med forældrene skal vælge, hvilke valgfag de ønsker at deltage i. På denne tilmeldingsseddel bliver der med fed skrift gjort opmærksom på, at valget er bindende. Det samme bliver understreget overfor eleverne, når de bliver orienteret om valgfag. Hvis man efterfølgende med forældrenes samtykke ønsker at springe fra valgholdet, kan det betyde, at vi på skolen har oprettet valghold, der til sidst kører med meget få elever. Der er mange spildte resurser, der kunne bruges mere fornuftigt på anden undervisning, og det kan yderligere betyde, at der fremover tilbydes færre valgfag. Derfor vil jeg opfordre jer forældre til at drøfte det nøje med jeres børn, når de ønsker at springe fra et valghold midt i perioden. En hilsen fra buschaufførerne Fødselsdage Når jeres barn holder fødselsdag, er der mulighed for, at bussen tager alle børnene med til fødselsdagen. Dette kræver blot, at I kontakter buschaufførerne 3 dage før fødselsdagen for at sikre, at der er plads. (rute 6, Per Bech og rute 7, Poul Mikkelsen ) 8 5

6 Matematikugen Nik Okkels Formålet med matematikugen var at tydeliggøre, at matematik bruges mange steder ikke bare i matematiktimen. Det var også tanken, at der skulle være nogle tydelige produkter, som var på skolen i tiden derefter. Formen Vi besluttede at inddele eleverne i grupper, som bestod af elever fra alle tre afdelinger: indskoling, mellemgruppe og overbygning. Næsten alle grupper var på relevante ekskursioner. Vi giver her en kort beskrivelse af, hvad de enkelte årgange/klasser arbejdede med: Gamblerne. (1. og 4.) De lavede forskellige spil og brugte dem. ( Lykkehjul, Blackjack, Tombola, Kuglespil og meget mere). Den sidste dag kunne man spille mod dem og trække lodder i en tombola. Købmand og Kok (1., 4. og 7.) De arbejdede i køkkenet med at lave mad, som de senere solgte til de andre elever i en købmandsbutik, og der var mange besøg i løbet af ugen! De arbejdede med lønninger, avancer, priser og kalorier. Desuden tegnede de tegninger af tynde og tykke i skolegården. Arkitekterne (3., 6. og 8.) målte lokaler op på skolen og udarbejdede efterfølgende forslag til indretning af forskellige lokaler. Forslagene blev udarbejdet med målfaste tegninger, økonomisk overslag og tredimensionelle modeller. Landmålerne ( 8.) har lavet en planetsti på Ådalen den kan man prøve at gå ad. Den viser på to måder noget om størrelsesforholdene i solsystemet og om afstandene. Landmålerne har også lavet rumlige figurer som hænger på PSC. Tjek lige hvor stor en kubikmeter er og kan I finde den? De har desuden lavet både en vandret alfabet-, - vokal- og taltavle til at gå rundt på i den lille skolegård. Kunstnerne og skrædderne ( 2., 5. og 7.) har lavet nogle spil og redskaber, som er tilgængelige på PSC og i den lille skolegård. Desuden har de arbejdet med geometriske mønstre, som kan ses udenfor billedkunst, hvor der er billeder spændende fra tangram-agtige billeder til en racerbil med geometriske fælge er det en bil med stealth-form? Geometriske mønstre blev anvendt på brugskunst. Astronomerne (3., 6. og 9.) har fremvist stjernekort i aulaen. De har også lavet nogle flotte billeder, der fremstiller det, vi kalder dyrekredsen: de tolv stjernebilleder som giver himmelrummets retninger navne. De har desuden lavet billeder af en septembernats stjernehimmel, set dels når man kigger mod nord, dels når man kigger mod syd. Her kan man stadig hente sig et stjernekort til at tage med hjem! Amtsklasse B har lavet nogle rumlige geometriske figurer. Disse figurer gav i guldalderen anledning til formodninger om, at der nok lå en matematisk tanke bag solsystemets skabelse! Konstruktionerne gav de store matematikere nogle af deres første hovedbrud! Amtsklasse C lavede nogle både spændende og flotte modeller af kendte bygninger fra Århus. Hvis I får dem at se så tjek lige formen på Aros! Har arkitekten siddet og leget med en terning og lige sat lidt på ligesom billedkustnerne lige gjorde det på deres tegninger med mønsterbrikkerne? Vi fik arbejdet med matematik på mange måder. Om vi nåede målet med at synliggøre matematikken det finder vi ud af, når ugen evalueres i lærergruppen. 6 7

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår.

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår. Nyt fra skolelederen Sommerferie en tid mellem to skoleår. Midt i travlheden med planlægningen af det nye skoleår skal der også være tid til at kigge lidt tilbage på det netop overståede skoleår. En egentlig

Læs mere

I næste uge er der igen temauge for lille og mellemgruppen. Vær opmærksom på de særlige meddelelser herom længere inde i ugebrevet.

I næste uge er der igen temauge for lille og mellemgruppen. Vær opmærksom på de særlige meddelelser herom længere inde i ugebrevet. Uge 15 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Efter veloverstået påskeferie

Læs mere

KONTAKT. Nyt fra ledelse og bestyrelse Teambuilding på 9. årg. Skolernes motionsdag De hemmelige kunstnere Venskabsklasser.

KONTAKT. Nyt fra ledelse og bestyrelse Teambuilding på 9. årg. Skolernes motionsdag De hemmelige kunstnere Venskabsklasser. Nr. 2 37. årg. 27. oktober 2006 Bording Skole Solsortevej 7441 Bording KONTAKT Byggeriet skrider frem Medaljer til vinderne i motionsløbet Ny legeplads Indhold: Nyt fra ledelse og bestyrelse Teambuilding

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

Laurids marts 2000 LAURIDS

Laurids marts 2000 LAURIDS LAURIDS Skoleblad for Laursens Realskole 1 generalforsamling forude Af Ruth Carlsen Så nærmer tiden sig atter for skolens årlige generalforsamling - den foregår i år: onsdag den 26. april så sæt allerede

Læs mere

Nr. 52 marts 2009 årgang 12. Skolebladet. Gårslev Skole

Nr. 52 marts 2009 årgang 12. Skolebladet. Gårslev Skole Skolebladet Gårslev Skole 2 Indholdsfortegnelse Redaktion... side 4 Nyt fra skolelederen... side 5 Skolebestyrelsen... side 8 Svalebo... side 13 Førskolegruppen... side 18 Kristina og Anja i Klubben...

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. 12. september 2014 Vallekilde-Hørve Friskole. Fredagsbrev nr. 792 Næste uge: 15.september 16. september 17. september 19. september 20. september 4.kl. Børnetandpleje kl.9.00 Sex + samfund besøger 8.-

Læs mere

Højbladet. INDHOLD Redaktørernes hjørne 2. Det første år, som den nye leder 3. At være klædt på 4. SFO i skolens C-fløj 6. Mellemtrinnets hustur 7

Højbladet. INDHOLD Redaktørernes hjørne 2. Det første år, som den nye leder 3. At være klædt på 4. SFO i skolens C-fløj 6. Mellemtrinnets hustur 7 Højbladet INDHOLD Redaktørernes hjørne 2 Det første år, som den nye leder 3 At være klædt på 4 SFO i skolens C-fløj 6 Mellemtrinnets hustur 7 Skolebestyrelsen har travlt 8 Kunst på mellemtrinnet 9 Trafik

Læs mere

Heidi C er sygemeldt, foreløbigt frem til jul. Timerne i første klasse læses ag Heidi S og matematiktimerne i 6. klasse, læses af Johnny.

Heidi C er sygemeldt, foreløbigt frem til jul. Timerne i første klasse læses ag Heidi S og matematiktimerne i 6. klasse, læses af Johnny. Uge 50 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Julen nærmer sig med raske

Læs mere

Nr. 2-2009/2010 December 2009 33. årgang

Nr. 2-2009/2010 December 2009 33. årgang Munkekærskolens skoleblad... Nr. 2-2009/2010 December 2009 33. årgang SOLRØD KOMMUNE MUNKEKÆRSKOLEN Munkekærskolen www.munkekaer.dk Side 1 Munkekærskolen Tjørnholmvej 10 2680 Solrød Strand www.munkekaer.dk

Læs mere

4. årgang juni 2015. Udendørs undervisning. Eksamenstid Nyt om kommende skoleår

4. årgang juni 2015. Udendørs undervisning. Eksamenstid Nyt om kommende skoleår 4. årgang juni 2015 Udendørs undervisning Eksamenstid Nyt om kommende skoleår Skolelederens spalte Hannæsskolens skoleår nærmer sig sin afslutning, og vi er i fuld gang med planlægningen af det kommende.

Læs mere

http://www.skovvangskolen.dk/skoleblad0012/december.htm 1 af 14 10-08-2007 14:51 Bachs side

http://www.skovvangskolen.dk/skoleblad0012/december.htm 1 af 14 10-08-2007 14:51 Bachs side 1 af 14 10-08-2007 14:51 Bachs side 2 af 14 10-08-2007 14:51 Dette arbejde er for hele lærergruppen og ledes også af DPU. Lærernes videreuddannelse. Målet er at inddrage den praktisk musiske dimension

Læs mere

Juni 2010. Rundhøjskolens skoleblad, 2. årgang, 4. nr.

Juni 2010. Rundhøjskolens skoleblad, 2. årgang, 4. nr. Juni 2010 Rundhøjskolens skoleblad, 2. årgang, 4. nr. Kære læsere. Med fjerde nummer af Rundologien - juni 2010 er skoleåret ved at nærme sig afslutningen. Det har været et virkeligt godt år for Rundhøjskolen,

Læs mere

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Engesvang Boldklub afholder GENERALFORSAMLING Lørdag d. 22. februar 2014 kl. 12.30 i klubhuset. 12:30 EB s ungdomsvenner 13:00 Håndbold 13:30

Læs mere

Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009

Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009 Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009 Skal man sætte en overskrift på skoleåret 2008-2009 kunne det fint være SAMARBEJDE. Overskriften dækker både over det vigtige daglige samarbejde mellem

Læs mere

Festlig indvielsesfest...

Festlig indvielsesfest... 22. årgang www.filskovogomegn.dk november 2012 Festlig indvielsesfest... Læs mere på side 13 Øvrige nyheder... Nytårsmarch... Læs mere på side 4 Nørkelklubben søger... Læs mere på side 15 Julefrokost...

Læs mere

Sønderskov-Skolen. Skoleblad Nr. 16 December 2010. Læs bl.a. om:

Sønderskov-Skolen. Skoleblad Nr. 16 December 2010. Læs bl.a. om: Sønderskov-Skolen Skoleblad Nr. 16 December 2010 Læs bl.a. om: Nyt fra skoleledelsen - side 2 Vigtigte datoer - side 5 Sønderskov-Skolen 1955-1959 - side 6 Nyt fra skoleledelsen v./ Lars B. Søndergaard

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

Nr. 2 2010/11. Ungdomsparlament 2011. April 2011 Mariager Skoles kontaktblad. Se bladet i farver på www.mariagerskole.dk under menupunktet Skolebladet

Nr. 2 2010/11. Ungdomsparlament 2011. April 2011 Mariager Skoles kontaktblad. Se bladet i farver på www.mariagerskole.dk under menupunktet Skolebladet April 2011 Mariager Skoles kontaktblad Nr. 2 2010/11 Læs bl.a. om: Nyt fra kontoret Nyt fra skolebestyrelsen Ungdomsparlamentet 2011 Praktikant i 3. klasse Far skal på banen Malerier af danske landskaber

Læs mere

Uge 5 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå

Uge 5 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Uge 5 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Dejligt at være tilbage på skolen

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Nr. 1-2009/2010 Oktober 2009 33. årgang

Nr. 1-2009/2010 Oktober 2009 33. årgang Munkekærskolens skoleblad... Nr. 1-2009/2010 Oktober 2009 33. årgang Navn... Jorden Alder... 4.600.000.000 år Masse... 5.976.000.000.000.000.000.000.000 kg Måner... 1 Overflade... 510.000.000 km 2 (29%

Læs mere

Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig

Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig AMNESTY INTERACTIVE Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig - en guide til hvordan I fokuserer på menneskerettighederne på jeres skole Human Rights Friendly Schools Redigeret og udarbejdet af: Amnesty

Læs mere

EngelsborgNyt. Fremtidens skole

EngelsborgNyt. Fremtidens skole EngelsborgNyt Fremtidens Skole i Lyngby-Taarbæk Kommune - og på Engelsborgskolen Af Liselotte Bendixen, lærer og tovholder på Fremtidens skole, inklusion Lyngby-Taarbæk Kommune er godt i gang med et stort

Læs mere

ULLERUP BÆK SKOLEN SKOLENYT OKTOBER 2014, ÅRGANG 3, NR. 9.

ULLERUP BÆK SKOLEN SKOLENYT OKTOBER 2014, ÅRGANG 3, NR. 9. ULLERUP BÆK SKOLEN SKOLENYT OKTOBER 2014, ÅRGANG 3, NR. 9. Så er det tid til efterårsferie! I dette nummer af Skolenyt: Indhold Side Leder v/ Jan T. Voss, Distriktsskoleleder 2 Ullerup Bæk Skolens nye

Læs mere

1. årgang nr. 8. Marts 2009/10

1. årgang nr. 8. Marts 2009/10 1. årgang nr. 8 Marts 2009/10 Det lokale AKT-team hvem er vi, og hvad laver vi? Af Nikolaj Rytter & Pia Weile AKT står for Adfærd, Kontakt og Trivsel. Når vi på skolen arbejder med AKT, arbejder vi med

Læs mere

Gem bladet og brug det!

Gem bladet og brug det! Med dette informationsblad byder vi alle nye og gamle elever samt forældre velkommen til et nyt skoleår på Lynge Skole. Gem bladet og brug det! Lynge Skole Ved Gadekæret 15 3540 Lynge Tlf. 48187017 Fax

Læs mere

Munkekærskolen Oktober 2004 www.munkekaer.dk

Munkekærskolen Oktober 2004 www.munkekaer.dk Munkekærskolen Oktober 2004 www.munkekaer.dk "Firetusindeottehundredesyv 68/100" står der på den store check, der her overrækkes til Torben Nielsen fra UNICEF's Børnefond. Han takkede for gaven og kunne

Læs mere

MARIE JØRGENSENS SKOLE ODENSE

MARIE JØRGENSENS SKOLE ODENSE MARIE JØRGENSENS SKOLE ODENSE ÅRSSKRIFT 008/009 Henvendelser: Skolens adresse: Skt. Hans Plads 3-5 5000 Odense C Telefon: 66 46 7 66 0 74 (Fax) 63 6 98 Skolefritidsordningen E-mail: kontor@mariej.dk Hjemmeside:

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere