ÅDALSKOLEN DAGSORDEN: SKOLEBESTYRELSEN. ONSDAG DEN 28. SEPTEMBER 2011 KL PÅ DALGAS Referat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅDALSKOLEN DAGSORDEN: SKOLEBESTYRELSEN. ONSDAG DEN 28. SEPTEMBER 2011 KL. 19.00 PÅ DALGAS Referat"

Transkript

1 ÅDALSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN ONSDAG DEN 28. SEPTEMBER 2011 KL PÅ DALGAS Referat DAGSORDEN: 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde. 2. Elevråd (LC dagsorden) 3. Opfølgning fra sidste møde. 4. TEMA: Må det koste noget at tage med på en tur? 5. Økonomi 6. Princip om skole-hjem samarbejde 7. Elevplaner 8. Pjece om hvorfor vælge Ådalskolen 9. Meddelelser fra 1. medarbejderrepræsentant 2. medarbejderrepræsentant 3. medarbejderrepræsentant Skolebestyrelsens formand Skolens ledelse Udvalg 10. Evt. F:\Boerge\SKOLE\Bestyrelse\Referater\ Bestyrelsesreferat.doc

2 DAGSORDENSPUNKT 1: Godkendelse og underskrift af sidste referat. SAGSFREMSTILLING: Indstilles til godkendelse BESLUTNING: Godkendt DAGSORDENSPUNKT 2: Elevråd Dalgas FREMSAT AF: Formand: Adam Bak Jørgensen 4.a Næstformand: Christian Holmberg 4.a SAGSFREMSTILLING: Handleplan: Der arbejdes på en frugtordning til alle klasser; en grøntsagshave til 6.kl.; boldudlån styret af elevrådet; bordtennis og andre turneringer; Talentshow. Derudover vil man fortsætte med ordningen omkring den gyldne fejebakke ud fra vurderinger fra rengøringspersonalet i forhold til det pæneste lokale og til højtiderne det pænest pyntede lokale. BESLUTNING: Skolebestyrelsen glæder sig over den store iver og engagement. Taget til efterretning. DAGSORDENSPUNKT 3: Opfølgning på SAGSFREMSTILLING: Videoovervågning: der er overvågning udenfor skoletiden. Legeplads: blev besigtiget. Sandkasse, mooncarbane og flytning af gyngestativ mangler. Skoleintra: Bliver implementeret på alle skoler i Kommunen. På Dalgas holdes fyraftensmøde d. 4.okt. I centerklasserne og i Rønbjergafdelingen efter efterårsferien. På fyraftensmødet udleveres kode til forældrene og der informeres om brugen af forældreintra. Mediet skal være med til at højne skolehjem-samarbejdet. Skolebestyrelseformand Anne Birgitte Jessen har haft møde med Henriette Helge vedr. forflyttelsesproceduren. Skolebestyrelsen ønsker ikke yderligere opfølgning på emnet. BESLUTNING: Spændende legeplads. Taget til efterretning. DAGSORDENSPUNKT 4: TEMA: Må det koste noget at tage med på en tur? SAGSFREMSTILLING: Mht. skolearrangerede ture henvises til princip om lejrskole. BESLUTNING: Mht. forældrearrangerede ture kommer Henning Pedersen med et forslag til princip. DAGSORDENSPUNKT 5: Økonomi SAGSFREMSTILLING: se bilag 2

3 BESLUTNING: Taget til efterretning. DAGSORDENSPUNKT 6: Principper for skolehjem samarbejde FREMSAT AF: Michael Kurth SAGSFREMSTILLING: Formålet med forældresamarbejdet er at skabe så gode betingelser som muligt for, at eleverne kan få størst muligt udbytte af skolegangen, såvel indlæringsmæssigt som socialt og kulturelt, samt at de kan føle sig trygge og glade i hverdagen på skolen. at skabe åbenhed og tillid mellem alle parter i samarbejdet elever, forældre, lærere, pædagoger og ledelse, en opgave for skolen som helhed. at holde et højt informationsniveau. at gøre forældrene bevidste om, at de selv har ansvar for deres børns skolegang. at forældrene søger indflydelse og deltager aktivt i at give deres barn et godt skole- og sfo-liv. Samarbejdet i klasserne Inden forældremøder og samtaler skal der afholdes en klassekonference med alle klassens lærere og pædagoger. Det første forældremøde afholdes inden efterårsferien. På dette møde skal årsplanen være tilgængelig, så forældrene dermed har mulighed for at stille spørgsmål til denne. Endvidere skal der senest her vælges nye repræsentanter til klasseforældrerådene i overensstemmelse med Principper for klasseforældreråd. Eleverne skal have mulighed for at deltage i mindst én forældresamtale årligt. Forinden samtalerne skal eleverne være med til at evaluere sig selv og kontaktlæreren afholder en samtale med hver enkelt elev. Klassens kontaktlærer har ansvaret for, at der efter behov udsendes informationer til hjemmene såsom ugebreve, korte informationer, mødeindkaldelser med videre. Det er ligeledes klassens kontaktlærer, der har ansvaret for, at den samme information samtidig sendes til klassens kontaktperson i skolebestyrelsen. Skolebestyrelsens samarbejde med forældrene Hver klasse, SFO og Oasen har en kontaktperson i skolebestyrelsen. Skolebestyrelsesmedlemmerne deltager mindst en gang årligt i et af forældremøderne for den eller de klasser de er tilknyttet som kontaktperson. Det tilstræbes, at dette sker på det første forældremøde, der afholdes. På dette møde kan skolebestyrelsesmedlemmet præsentere sig for forældrene og eventuelt orientere om skolebestyrelsesarbejdet, eventuelt fremlægge skolebestyrelsens årsberetning, eller besvare spørgsmål til denne, såfremt den tidligere er udsendt på skrift. Der bør også orienteres om nye vedtagne principper eller ændrede principper fra det forgangne års skolebestyrelsesarbejde. Det tilstræbes, at kontaktpersonerne fra skolebestyrelsen selv har børn i den eller de klasser, de er tilknyttet. 3

4 Informationer fra skolens ledelse Udvalget for skole / hjem samarbejde udarbejder og ajourfører et informationshæfte om Ådalskolen. Hæftet indeholder praktiske oplysninger om skolen og udleveres til alle elever ved skoleårets begyndelse. Ved længerevarende vikariater gives hjemmene hurtigst mulig besked. Skolen informerer hjemmene igennem skoleintra. Før skoleårets begyndelse inviteres nye elever i børnehaveklassen sammen med deres forældre til et åbent-hus arrangement på det af skolens undervisningssteder, barnet skal starte. Deltagere, ud over børn og forældre, er normalt skolens ledelse, børnehaveklasseledere / børnehavelederen, SFOlederen, sundhedsplejerske og tandlæge, som hver især orienterer om deres virke på skolen. Forventninger udveksles på første forældremøde! BESLUTNING: Princippet er godkendt. DAGSORDENSPUNKT 7: Elevplaner FREMSAT AF: Anne Birgitte Jessen SAGSFREMSTILLING: Der udarbejdes et spørgeskema til forældresamtalerne, hvor elevplanerne evalueres hvilke forventninger har forældrene. BESLUTNING: Der er nedsat en arbejdsgruppe bestående af: Henning Pedersen, Anni Nielsen og Anne Birgitte Jessen. Arbejdsgruppen arbejder på at udarbejde et spørgeskema. DAGSORDENSPUNKT 8: Pjece om hvorfor vælge Ådalskolen SAGSFREMSTILLING: se bilag. Grundlæggende er pjecen en god idé. Den skal opdateres. Der må gerne komme flere (kortere) forældreudtalelser om skolen i pjecen gerne også udtalelser fra eleverne. BESLUTNING: Der er nedsat en arbejdsgruppe bestående af: Henning Pedersen, Niels Ole Nielsen og Verner Buch. DAGSORDENSPUNKT 9: Meddelelser FREMSAT AF: SAGSFREMSTILLING: 1. medarbejderrepræsentant Else Søe 3 er i øjeblikket i praktik i hhv. restaurant, Rema1000, Hedemarken 4 nye børn er startet det går godt. Forældresamtaler starter snart. 2. medarbejderrepræsentant Anni Nielsen Forældremøder i indskolingen og på mellemtrinnet er afholdt. 3. og 4. årgangspraktikanter starter efter efterårsferien. 3. medarbejderrepræsentant Flemming Steffens Forældremøder i indskolingen og på mellemtrinnet er afholdt. 4

5 En medarbejder går på barsel. De nye skemaer træder i kraft pr årgangspraktikanter starter efter efterårsferien. I uge 41 har vi en omlagt uge med emnet trivsel og sundhed. Indskolingen samarbejder med centerklassens indskoling. Fredag i uge 41 er der motionsdag. Hele Ådalskolen inkl. centerklasserne mødes i Rønbjerg for at løbe ved Flyndersø. Skolebestyrelsens formand Anne Birgitte Jessen Tilmelding til oplæg for skolebestyrelser om Vores børn og den nye skolepolitik sker igennem Henning Pedersen. Skolens ledelse En familie med to børn på skolen flytter fra området og dermed skole. Morgensang er rigtig dejligt. Der synges for fødselarer til morgensang. Udvalg - BESLUTNING: Taget til efterretning. DAGSORDENSPUNKT 10: Evt. SAGSFREMSTILLING: Punkter til næste møde BESLUTNING: - Leif Winter Kenneth Enggrob Verner Buch Britta Have Gitte Ibsen Anne Birgitte Jessen Flemming Steffens Anni Nielsen Else Søe 5

ÅDALSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN. Referat. ONSDAG DEN 24. august 2011 KL. 19.00 I RØNBJERG DAGSORDEN:

ÅDALSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN. Referat. ONSDAG DEN 24. august 2011 KL. 19.00 I RØNBJERG DAGSORDEN: ÅDALSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN Referat ONSDAG DEN 24. august 2011 KL. 19.00 I RØNBJERG DAGSORDEN: 1. Godkendelse og underskrift af sidste referat. 2. Opfølgning fra sidste møde. 3. TEMA: Samlæsning samarbejde

Læs mere

Kommunikationsstrategi på Korup Skole

Kommunikationsstrategi på Korup Skole Kommunikationsstrategi på Korup Skole Skolens hverdag fungerer bedst, når den er baseret på et respektfuldt samarbejde mellem skolens personale, elever og forældre. En kvalificeret kommunikation og information

Læs mere

AALYKKESKOLEN - PRINCIPPER

AALYKKESKOLEN - PRINCIPPER Aalykkeskolen AALYKKESKOLEN - PRINCIPPER INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Værdigrundlag 2. Skolens rammer 2.1 Skolens organisering 2.2 Undervisningsmidler 2.3 Fagfordeling 2.4 Klassedannelse 2.5 Skemalægning 2.6

Læs mere

Der opbygges et system, hvor de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer får skabt kontakt til de enkelte klasser.

Der opbygges et system, hvor de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer får skabt kontakt til de enkelte klasser. Principper for Slagslunde Skole Kommunikation omkring skolen Handleplaner: Skoleledelsen og skolebestyrelsen udsender en folder til forældrene. Den beskriver skolens mål og giver praktiske oplysninger

Læs mere

Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår.

Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår. Kære forældre Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår. Som vi skrev ud før ferien, så vil vi for fremtiden jævnligt sende informationsbreve

Læs mere

DAGSORDEN FOR KONSTITUERING AF NY SKOLEBESTYRELSE

DAGSORDEN FOR KONSTITUERING AF NY SKOLEBESTYRELSE RØNBJERG/DALGASSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN Fælles møde Referat af mødet ONSDAG DEN 9. APRIL 2008 PÅ LÆRERVÆRELSET Jeg vil foreslå at vi todeler mødet. Et for den nye bestyrelse og i forlængelse heraf et fællesmøde.

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde 14.5.14 kl. 18.00 21.00 på Vemmedrup Skole

Skolebestyrelsesmøde 14.5.14 kl. 18.00 21.00 på Vemmedrup Skole Afbud til Lisa: Deltagere: Jeanette, Lotte, Bo, elevråd, Henriette, Jonas, Torben, Louise, Carsten, Lauge, Lisa, 1) Godkendelse og underskrive referat fra sidste møde 2) Meddelelser: a) Formand Skolerådsmøde

Læs mere

Hæfte 1. Skolebestyrelsens arbejde. Introduktion

Hæfte 1. Skolebestyrelsens arbejde. Introduktion Hæfte 1 Skolebestyrelsens arbejde Introduktion Indhold Velkommen du har fået en vigtig opgave 3 Skolebestyrelsens plads i det demokratiske hierarki 4 Interaktiv indholdsfortegnelse - klik på afsnittet

Læs mere

Hvad er et princip i folkeskolelovsammenhæng

Hvad er et princip i folkeskolelovsammenhæng 1 Hvad er et princip i folkeskolelovsammenhæng I folkeskolelovsammenhæng er et princip en grundtanke, der rummer en forestilling om, i hvilken retning skolens virksomhed skal bevæge sig. Princippet skal

Læs mere

VELKOMMEN TIL SKOLEBESTYRELSEN AUGUST 2014

VELKOMMEN TIL SKOLEBESTYRELSEN AUGUST 2014 VELKOMMEN TIL SKOLEBESTYRELSEN AUGUST 2014 VELKOMMEN I SKOLEBESTYRELSEN Kære forældre. Vi går et spændende år i møde med en ny folkeskole, nye fag, anderledes måder at undervise på og en længere skoledag,

Læs mere

Brædstrup Skole. Referat af Skolebestyrelsesmøde 19.09.2012 27. Mødet finder sted: På Brædstrup Skole, Lærerværelset Mælkevejen, kl. 18.30-21.

Brædstrup Skole. Referat af Skolebestyrelsesmøde 19.09.2012 27. Mødet finder sted: På Brædstrup Skole, Lærerværelset Mælkevejen, kl. 18.30-21. Referat af Skolebestyrelsesmøde 19.09.2012 27 Mødet finder sted: På Brædstrup Skole, Lærerværelset Mælkevejen, kl. 18.30-21.30 Deltagere: Ole Jesper Dahl Kristensen, Winnie Jensen, Elly Møller Pedersen,

Læs mere

Introduktion af nye medarbejdere

Introduktion af nye medarbejdere Introduktion af nye medarbejdere Ifølge Århus Skolevæsens personalepolitik skal der: Ved introduktion af nyansatte lægges vægt på, at den ansatte får en god velkomst og informeres om regler og overenskomster

Læs mere

2. Samarbejde mellem skole og hjem Stamholdsforældreråd (0.-2. klassetrin) Klasseforældreråd (3.-9. klassetrin)

2. Samarbejde mellem skole og hjem Stamholdsforældreråd (0.-2. klassetrin) Klasseforældreråd (3.-9. klassetrin) 2. Samarbejde mellem skole og hjem Et godt samarbejde mellem skole og hjem er en væsentlig forudsætning for, at den enkelte elev får et optimalt udbytte af skolegangen. Der er en gensidig forpligtelse

Læs mere

KOMMUNIKATION OM FOLKESKOLEREFORMEN - INSPIRATIONSMATERIALE

KOMMUNIKATION OM FOLKESKOLEREFORMEN - INSPIRATIONSMATERIALE KOMMUNIKATION OM FOLKESKOLEREFORMEN - INSPIRATIONSMATERIALE 1. Indledning Arbejdet med at implementere folkeskolereformen er i fuld gang i kommunerne, og mange er allerede begyndt at lave en kommunikationsstrategi

Læs mere

SKOLE-HJEM-SAMARBEJDE

SKOLE-HJEM-SAMARBEJDE SKOLE-HJEM-SAMARBEJDE Klasseforældrerådets opgaver: Ved Møldrup skole har skole-hjemsamarbejdet høj prioritet. Vi har tradition for en god og konstruktiv dialog og lægger vægt på, at samarbejdet er gensidigt

Læs mere

Holmeagerskolen Version 16 Side 1 af 13 01. september 2011

Holmeagerskolen Version 16 Side 1 af 13 01. september 2011 Holmeagerskolen Version 16 Side 1 af 13 UDGIVET AF: SKOLEBESTYRELSEN UDGAVE: 16 DATO: Holmeagerskolen Version 16 Side 2 af 13 R E V I S I O N S H I S T O R I E UDGAVE RETTET DATO SIDER ÆNDRINGSBESKRIVELSE

Læs mere

Mit barn og skolen. Opgaver til forældre Ringkøbing-Skjern kommunes grundskoler

Mit barn og skolen. Opgaver til forældre Ringkøbing-Skjern kommunes grundskoler Mit barn og skolen Opgaver til forældre Ringkøbing-Skjern kommunes grundskoler Dette materiale er udarbejdet af Lene Mose Nielsen SprogcenterSyd, Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern i forbindelse med projektet:

Læs mere

Værd at vide om dit barns skole

Værd at vide om dit barns skole Søndervangskolen - for fremtiden Florasvej 2 2600 Glostrup tlf. 43962980 fax 43962970 e-mail: sondervangskolen@glostrup.dk Hjemmeside: http://www.sondervangskolen.dk Værd at vide om dit barns skole Information

Læs mere

SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen

SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen Dagsorden til skolebestyrelsens møde mandag den 9. juni 2008 kl. 18.00 21.00 (Jette klargør lokalet) Medlemmer: Jette Christensen Inge Geertsen Liselotte Mathiesen Gert Nielsen

Læs mere

EN GOD SKOLE. Om samarbejdet mellem skolebestyrelse og skoleleder i folkeskolen. Tillæg til Skolebørn nr. 8/2003 og Forum for Skoleledelse nr.

EN GOD SKOLE. Om samarbejdet mellem skolebestyrelse og skoleleder i folkeskolen. Tillæg til Skolebørn nr. 8/2003 og Forum for Skoleledelse nr. Tillæg til Skolebørn nr. 8/2003 og Forum for Skoleledelse nr. 8/2003 EN GOD SKOLE Om samarbejdet mellem skolebestyrelse og skoleleder i folkeskolen Danmarks Skolelederforening INDHOLD FÆLLES MÅL, FORSKELLIGE

Læs mere

Hobrovejens Skol e. Informationshæfte 2014-2015

Hobrovejens Skol e. Informationshæfte 2014-2015 Hobrovejens Skol e Informationshæfte 2014-2015 Indhold Velkommen til skoleåret 2013 2014 6 Værdigrundlag og målsætning for Hobrovejens skole 7 Skolens struktur 9 Principper for ekskursioner og Lejrskoler

Læs mere

Søndervangskolen. Florasvej 2 2600 Glostrup tlf. 43962980 fax 43962970 e-mail: sondervangskolen@glostrup.dk Hjemmeside: http://www.sondervangskolen.

Søndervangskolen. Florasvej 2 2600 Glostrup tlf. 43962980 fax 43962970 e-mail: sondervangskolen@glostrup.dk Hjemmeside: http://www.sondervangskolen. Søndervangskolen - for fremtiden Florasvej 2 2600 Glostrup tlf. 43962980 fax 43962970 e-mail: sondervangskolen@glostrup.dk Hjemmeside: http://www.sondervangskolen.dk Værd at vide om dit barns skole Information

Læs mere

Principper og visioner for. Bjedstrup Skole

Principper og visioner for. Bjedstrup Skole Principper og visioner for Bjedstrup Skole Bjedstrup Skole Bjedstrupvej 1 8660 Skanderborg tlf. 86 57 71 27 mail: skolens kontor: inr@ry.dk Skoleleder: kpt@ry.dk Kirstin Pinstrup Thomsen Skoleleder Bjedstrup

Læs mere

Afbud: Tanja Pejstrup, Kathrine Rækby, Peter Thygesen og Pia Barksdale Referat med kursiv

Afbud: Tanja Pejstrup, Kathrine Rækby, Peter Thygesen og Pia Barksdale Referat med kursiv Referat af skolebestyrelsesmødet torsdag d. 05.03.15 kl. 19.00 21.30 i mødelokalet, Nørre Nissum skole ******************************************************************************** Deltagere: Forældrerepræsentanter:

Læs mere

Principper for Kastrupgårdsskolen

Principper for Kastrupgårdsskolen Kastrupgårdsskolen 1 Principper for Kastrupgårdsskolen Indholdsfortegnelse Side 1. Værdiregelsæt for Kastrupgårdsskolen og Kastrupgårdsskolens SFO/klub... 2 2. Forretningsorden for SkB v/ KAG... 4 Mødeafvikling...

Læs mere

Principper på Vorgod-Barde Skole

Principper på Vorgod-Barde Skole VORGOD-BARDE SKOLE Principper på Vorgod-Barde Skole OLE 1. UNDERVISNINGENS ORGANISERING Vorgod-Barde Skole har 7 klassetrin fra 0. til 6. klasse. På årgange med over 28 elever tilstræbes tolærer-ordning

Læs mere

Principper for Højvangskolens virksomhed

Principper for Højvangskolens virksomhed Principper for Højvangskolens virksomhed Vedtaget i Skolebestyrelsen 03.02.2011 Rev. 15-04-2013 1 Indhold: Indhold:... 2 Højvangskolens motto... 3 Overordnede, pædagogiske principper... 3 Principper for

Læs mere

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde Hurup Skoles skole-hjemsamarbejde Dato 14-05-2014 Skole-hjemsamarbejde Skolen anser et gensidigt forpligtende skole-hjemsamarbejde for at være den vigtigste forudsætning for, at eleven trives i skolen

Læs mere

Frederiksberg Ny Skole

Frederiksberg Ny Skole Referat af skolebestyrelsens møde onsdag den 27. august 2014 kl. 17 21 Første del af mødet er kursus med Per Carøe fra og forældre fra kl. 17 19. Tilstede: Lotte Trads Jensen, Anders Christian Hvid, Lea

Læs mere

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre Stensnæsskolen Skoleåret 2015-16 Juli 2015 Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7 I dette nummer: Skoleåret 2015-16 1 Rullende indskoling 2 Personale 2 Møde-/bustider 3 1. skoledag 4 Hjemmeside mm. 4 Kontaktlærerordning

Læs mere