RAPPORT. Green Building i USA Hvor bevæger markedet sig hen? Udarbejdet marts 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RAPPORT. Green Building i USA Hvor bevæger markedet sig hen? Udarbejdet marts 2009"

Transkript

1 RAPPORT Green Building i USA Hvor bevæger markedet sig hen? Dato Udarbejdet marts 2009 Pelle Bournonville, Senior Commercial Officer Tanya Jacobsen, Assistant Commercial Officer

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Byggesektoren i USA... 3 Den aktuelle markedssituation... 3 Green building i fremgang... 3 LEED certificering... 4 Danske kompetencer inden for green building... 4 Vækstpakkens betydning for green building... 5 Retrofitting i USA... 5 Eksempler på green building incitamenter... 6 Initiativer og incitamenter på føderalt niveau... 6 Initiativer og incitamenter på lokal- og delstatsniveau... 7 Indsatsområder hvor Danmark er foran... 7 Isolering og tætning... 8 Lavenergivinduer... 8 Varme- og kølesystemer... 8 Vedvarende energikilder... 8 Energiforbrugsmåling... 8 Rådgivning omkring bygningskonstruktion... 8 Generalkonsulatets services... 9 Adgang til stort netværk... 9 AIA Continuing Education Seminarer... 9 Udarbejdelse af foretningsplan til kapitalfremskaffelse...10 Politisk overvågning...10 Andre services...10 Vil du vide mere?...11 DE USA: Washington, Chicago, New York, Atlanta, Silicon Valley Side 2 af 12

3 Byggesektoren i USA På trods af finanskrisen er det amerikanske byggemarked stadig blandt verdens største med en omsætning på omkring USD 1,14 billioner om året. USA udgør således stadigvæk et vigtigt strategisk marked både på kort og lang sigt for danske virksomheder inden for byggebranchen. Særligt inden for den voksende green building sektor står Danmark rigtig godt i forhold til det amerikanske marked. Især danske produkter, der kendetegnes ved et højt niveau af designmæssige kvaliteter æstetiske, energirigtige, funktionelle og innovative eller endnu bedre: en kombination af disse har gode muligheder for succes i USA. Den aktuelle markedssituation Den aktuelle markedssituation er kraftigt præget af den amerikanske recession. Der er væsentligt færre byggestarter og nye projekter under udvikling end i samme periode i 2006 og Det forventes, at denne nedgang vil fortsætte i hvert fald resten af Som det fremgår af tabellen nedenfor, er det især byggeri af private boliger, der er gået tilbage. De største kategorier inden for byggesektoren i 2008 var: Kategorier Forbrug i 2008 Vækst i forhold til 2007 Offentligt og kommercielt byggeri Uddannelsesinstitutioner USD 104 mia. +8,3% Kommercielt byggeri (butikker, varehuse USD 86 mia. -4% og landbrug) Kontorbyggeri USD 73 mia. +12% Privat boligbyggeri Et-families huse USD 186 mia. -39% Lejligheder/fler-families huse USD 44 mia. -4% Forbedringer USD 128 mia. -8% Kilde: AGC of America, februar Faldet i byggestarter vil skabe øget udbud og derfor faldende priser og har allerede skabt faldende beskæftigelse inden for byggeriet på måneders sigt. På trods af ovenstående forventes der dog stadig at være gode muligheder for afsætning til det amerikanske marked, da de øvrige grundlæggende forudsætninger for danske virksomheder er uændrede. Green building i fremgang Der er mange huller i det amerikanske marked, som danske virksomheder kan udfylde. Især inden for green building rummer det amerikanske marked et enormt potentiale for danske virksomheder. Bæredygtigt og energibesparende byggeri trodser til dels den generelle nedgang i branchen og efterspørgslen på bæredygtigt byggeri er stigende både inden for den private og offentlige sektor. DE USA: Washington, Chicago, New York, Atlanta, Silicon Valley Side 3 af 12

4 LEED certificering LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) er det amerikanske klassifikationssystem, der bruges til at måle graden af bæredygtighed inden for byggeri. Hensigten bag LEED, der er udarbejdet af U.S. Green Building Council, er, at man gennem certificering kan fremme bæredygtigt byggeri. LEED bruges i dag i det meste af Nordamerika til at benchmarke projektering, udførelse og drift af miljø- og energirigtigt byggeri. LEED systemet ligger op til, at der fokuseres på hele bygningen, idet det niveauet af bæredygtighed vurderes ud fra fem nøgleområder af menneskelig og miljømæssig sundhed: Bæredygtig udvikling af byggepladser, vandbesparelse, energieffektivitet, materialevalg og indeklima. Byggeprojekter kan således søge om at blive LEED certificerede ud fra en række kriterier og kan blive klassificeret som enten LEED, LEED silver, LEED gold eller LEED platinum, hvoraf platinum er den højeste. Per februar 2009 er der registreret omkring LEED projekter i USA i forhold til projekter i Inden for den nærmeste fremtid forventes antallet af LEED certificerede projekter at ville komme til at udgøre omkring en fjerdedel af alle nye byggerier i USA. Arkitekter, designere og ingeniører mv. kan ligeledes søge om at blive LEED akkrediterede gennem Green Building Certification s LEED Professional Accreditation program. Der findes i dag over LEED akkrediterede fagfolk i USA, som alle har bestået en eksamen, hvori de udviste indgående viden omkring hvad der kræves for, at et byggeprojekt kan opnå LEED certificering. Der er således en klar stigning i mængden af viden omkring bæredygtige materialer blandt amerikanske arkitekter og ingeniører, som i stigende grad stiller flere og flere krav til byggematerialernes bæredygtighed. Denne viden er dog endnu ikke særlig udbredt på producentniveau, hvilket åbner en masse muligheder for danske virksomheder med kompetencer inden for disse områder. Danske kompetencer inden for green building Danmark har i mange år været langt foran USA, når det kommer til bæredygtigt byggeri. Som det fremgår af det stigende antal LEED registrede projekter, er amerikanerne dog så småt ved at få øjnene op for fordelene inden for dette område. Danske virksomheder med kompetencer inden for dette område skal agere nu, da de ellers utvivlsomt vil blive kørt agterud inden for de næste måneder. Som Udenrigsministeriets Innovationskontor i Silicon Valley udtrykker det: USA's bedste hjerner arbejder lige nu på højtryk med at udvikle løsninger for byggeriet, så det tager ikke lang tid før Danmarks forspring er indhentet. Der findes allerede flere offentlige tiltag for at fremme USA's egne kompetencer inden for vedvarende energi og bæredygtigt byggeri. F.eks. er der med vedtagelsen af nedenstående vækstpakke afsat midler til at styrke udviklingen af en vedvarende energiproducerende sektor inden for USA's egne grænser. DE USA: Washington, Chicago, New York, Atlanta, Silicon Valley Side 4 af 12

5 Vækstpakkens betydning for green building Præsident Obamas historisk store vækstpakke (The American Recovery and Reinvestment Act) på USD 787 milliarder blev endeligt vedtaget af kongressen i februar Et af de store indsatsområder i vækstpakken er udbygning og forbedring af infrastrukturen samt offentlige bygninger. Vækstpakken sikrer omkring USD 140 milliarder til bygge- og anlægssektoren, hvoraf ca. USD 30 milliarder er øremærket til building infrastructure. Disse tal er vel og mærke yderligere tilføjelser til de offentlige budgetter, der allerede er afsat til dette område. En stor del af de planlagte projekter som følge af vækstpakken er renovering af offentlige bygninger, og den nye administration har gjort det klart, at man ønsker, at disse renoveringer skal udføres med henblik på at gøre bygningerne mere bæredygtige og ikke mindst mere energibesparende, hvilket er områder, hvor Danmark står stærkt. Der er foreløbig afsat USD 10,7 milliarder til at forbedre energieffektiviteten i 75% af de offentlige føderale bygninger. Også inden for det private byggeri forventes vækstpakken at have en positiv effekt, idet der er afsat USD 5 milliarder til delstaterne med henblik på at forbedre energieffektiviteten i 2 millioner husholdninger. Et mere konkret eksempel på tiltag som følge af vækstpakken er et 30% personligt skattefradrag ved etablering af vedvarende energikilder i ens private bolig. Energirenovering af eksisterende bygninger forventes således at være et af de områder, hvor danske virksomheder virkelig kan gøre en forskel. Midlerne fra vækstpakken vil blive anvendt henholdsvis føderalt, i delstaterne og lokalt og en del af midlerne har en udløbsdato, idet det er meningen, at de skal bruges på projekter, der kan sætte gang i økonomien med det samme. Danske virksomheder skal derfor reagere nu, hvis de ønsker at byde ind på nogle af disse projekter. Hvor der tidligere har været spekulation omkring protektionistiske elementer i vækstpakken, er de fleste af disse klausuler blevet fjernet i den endelige version, og det er besluttet, at der ikke må indføres handelsbarrierer, som strider imod USA's eksisterende internationale forpligtelser i forhold til WTO. Området for tjenesteydelser såsom f.eks. arkitekt- og ingeniørrådgivning er også fortsat åbent som hidtil. Retrofitting i USA Begrebet retrofitting dækker typisk over større eller mindre renoveringer i form af installation af ny teknologi eller nye funktioner i en eksisterende bygning f.eks. udskiftning af eksisterende bygningselementer eller tilføjelse af nye. I modsætning til en gennemgående renovering fra top til tå er retrofitting ofte mindre omfattende og kan ofte foregå i mindre etaper. Typiske eksempler på green retrofitting projekter kan være udskiftning af døre og vinduer eller isolering med henblik på at mindske bygningens energiforbrug. Begrebet bruges også mere generelt omkring udførelsen af strukturelle ændringer på en eksisterende bygning for at beskytte den mod naturkatastrofer som oversvømmelse, storm eller jordskælv. DE USA: Washington, Chicago, New York, Atlanta, Silicon Valley Side 5 af 12

6 Ifølge Center for American Progress rapport Green Recovery fra september 2008 vil den bedste offentlige investering i forhold til at skabe vækst og grønne jobs her og nu være retrofitting af eksisterende offentlige bygninger. Ifølge rapporten viser den seneste Commercial Buildings Energy Consumption Survey, at offentlige bygninger udgjorde lige godt 2 mia. kvadratmeter i Hvis man regner ud fra Green Building Councils estimeringer, vil disse bygninger kunne blive effektivt retrofittet for omkring USD 26 milliarder en investering der vil være tjent ind gennem energibesparelser i løbet af ca. 5 år. Også inden for det private boligbyggeri anbefaler Center for American Progress, at man investerer i green retrofitting. Ifølge rapporten har Department of Energy regnet ud, at en investering på USD til renovering af et hjem, gennemsnitligt vil kunne reducere det årlige energiforbrug med 30%. Det vil for en amerikansk gennemsnitsfamilie betyde en årlig besparelse på omkring USD 900. Eksempler på green building incitamenter Initiativer og incitamenter på føderalt niveau På det føderale niveau findes der en række låneprogrammer for henholdsvis den offentlige og private sektor. F.eks. har delstats- og lokalmyndigheder mulighed for at optage lån gennem det føderale Clean Renewable Energy Bonds program til at finansiere vedvarende energiprojekter så som vind-, vand og solenergiprojekter. Federal Housing Authority (FHA) har desuden gjort det nemmere for private boligejere at optage lån til energibesparende renoveringer gennem energy efficient mortgages programmet. Foruden føderale låneprogrammer har det amerikanske finansministerium som følge af vækstpakken også oprettet et renewable energy grant program, hvori virksomheder har mulighed for at modtage offentlige tilskud til investeringer i bl.a. solenergi, mindre vindturbiner, geotermiske varmepumper m.v. Private boligejere har mulighed for et skattefradrag svarende til 30% af omkostningerne ved opgradering af energieffektiviteten på bygningens klimaskærm såsom udskiftning af isoleringsmateriale, vinduer etc. samt opgradering af HVAC udstyr. Der er en voksende ambition om at få indført et ensartet bygningsreglement på nationalt plan. Organisationer som International Code Council (ICC) og American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE) har de sidste år lobbyet for at harmonisere de mange eksisterende bygningsreglementer således, at der i fremtiden kun vil være ét bygningsreglement, som arkitekter, ingeniører osv. skal forholde sig til, uanset hvor de bygger i USA. Indtil videre har samtlige 50 delstater adopteret IBC bygningsreglementet (International Building Code) mens omkring 40 delstater i større eller mindre grad har adopteret en fælles kode på energiforbrug (International Energy Conservation Code (IECC)). Det forventes således, at IECC reglementet hen ad vejen vil blive den nationalt gældende kode på energiforbrug i bygninger. DE USA: Washington, Chicago, New York, Atlanta, Silicon Valley Side 6 af 12

7 Initiativer og incitamenter på lokal- og delstatsniveau Hver enkelt delstat har sine egne incitamenter og krav til byggestandarder etc. Især Californien er langt fremme, når det kommer til krav om bæredygtighed. Ifølge Californiens Green Building Action Plan fra 2005 skal alle nye og renoverede offentlige bygninger opnå mindst LEED silver certificering. Målet med denne lov er at reducere den del af energiforbruget i offentlige bygninger, der kommer fra højspændingsnettet med 20% inden 2015 i forhold til 2003 niveauet. Kommercielle bygninger opfordres ligeledes på at bidrage til at formindske energiforbruget dog indtil videre kun på frivillig basis. Storbyer som Los Angeles og San Fransisco har desuden nogle af de mest vidtgående programmer, når det kommer til bæredygtighed. Flere af østkyststaterne er også med fremme, når det kommer til bæredygtigt byggeri. For alle offentlige statsbygninger i New York gælder det f.eks., at deres energiforbrug skal reduceres med 35% inden 2010 i forhold til niveauet i 1990 og alt offentligt nybyggeri samt omfattende renovationer skal så vidt muligt opfylde LEED retningslinierne for bæredygtigt byggeri. Også på lokalplan bliver der i disse år gjort en stor indsats for at øge procentdelen af bæredygtigt byggeri. I perioden er antallet af amerikanske storbyer med green building programs steget med 418% (fra 22 til 92 byer). Derudover er 36 storbyer i gang med at udvikle green building programmer. Det estimeres, at omkring 14% af alle amerikanske byer med mere end indbyggere har indført en eller anden form for green building program. Det er ikke kun inden for det offentlige byggeri, at der sættes ind miljømæssigt flere stater og kommuner har også indført incitamenter for at få flere projekter inden for privat byggeri til at leve op til de nye standarder. New York City har i mange år stillet krav til LEED standarder for offentlig byggeri. I løbet af de sidste par år er det desuden blevet lettere for både ind- og udenlanske virksomheder, der specialiserer sig i miljørigtigt byggeri, at få fodfæste eftersom reglerne for byggetilladelser er blevet omskrevet og gjort mindre bureaukratiske. Dette tiltag er en del af borgmester Michael Bloombergs PlaNYC miljøplan, der indebærer en 30% reduktion af byens CO2 udledninger inden Det er Bloombergs ambition, at New York skal blive den mest energieffektive by i USA. Næsten alle kommercielle bygninger, der bliver bygget på Manhattan i dag ansøger om at blive LEED certificerede. Planen betyder blandt andet, at der stilles højere krav til energikode certificeringer, rabatter til brug af mere miljørigtige og energibesparende byggematerialer samt en reducering af bureaukratiet for at opnå byggetilladelser, hvilket gør det lettere for f.eks. danske virksomheder inden for bæredygtigt byggeri at få fodfæste. Indsatsområder hvor Danmark er foran Ifølge Green Recovery rapporten fra Center for American Progress er de mest åbenlyse retrofitprojekter udskifting af eller installering af lavenergivinduer, effektive varmesystemer, ventilations- og airconditionsystemer, geotermiske varme- DE USA: Washington, Chicago, New York, Atlanta, Silicon Valley Side 7 af 12

8 kølesystemer, effektiv lysstyringsteknologi, bygningsintegrerede PV solceller samt installation af energieffektive husholdningsapparater. De indsatsområder harmonerer rigtig godt med de kompetencer, som danske virksomheder besidder. Nedenfor har vi udvalgt en række områder, hvor vi vurderer, at der er specielt gode muligheder for succes i USA. Isolering og tætning Danske virksomheder har i mange år udviklet teknologier til begrænsning af bygningers varmetab. USA har traditionelt set været langt efter Danmark, når det kommer til at reducere energiforbruget i bygninger gennem bedre isolering. Efterspørgslen har dog været støt stigende og forventes at stige endnu mere efter at vækstpakken blev vedtaget. Med vedtagelsen får den enkelte forbruger nemlig et skattefradrag på 30% af købsprisen ved installation af energirigtigt isoleringsmateriale i en eksisterende bolig (max. fradrag i alt USD 1500). Lavenergivinduer Om end der allerede findes udbydere på det amerikanske marked med fornuftige varmeisolerende egenskaber, så er størstedelen af glasprodukter til bygningens klimaskærm stadig langt under den danske standard. Set i forhold til markedets størrelse, er der derfor efter vores vurdering rigtig gode muligheder for højeffektive danske vinduer i USA. Varme- og kølesystemer På grund af landets geografiske placering og de store temperaturforskelle mellem sommer og vinter i mange delstater er der et stort behov for kombinerede varmekølesystemer i USA. Selv om der allerede findes en del producenter på markedet, er det et marked i kraftig vækst, og vi ser derfor store muligheder for danske virksomheder med kompetencer inden for energieffektive varmeanlæg, varmepumper og ventilationsanlæg. Vedvarende energikilder Med det øgede fokus på vedvarende energi, har danske virksomheder med ekspertise inden for solvarme samt vind-, bølge- og geotermiske energikilder gode muligheder på det amerikanske marked. Som tidligere nævnt bør danske virksomheder inden for disse områder dog handle inden for de næste måneder, hvis de vil bevare forspringet i forhold til de amerikanske producenter. Energiforbrugsmåling De fleste amerikanske lejligheder har i dag ikke individuelle varmemålere. Med den øgede fokus på energibesparelse er der dog en stigende efterspørgsel på teknologi til individuel varmemåling i etagebyggeri. Da de mest udbredte former for varmebærende elementer i USA er damp eller luft, er udfordringen dog at tilpasse den danske teknologi således, at den kan måle varmeforbruget på de eksisterende varmekilder. Rådgivning omkring bygningskonstruktion Når det kommer til rådgivning omkring bygningsfysik set ud fra et energimæssigt synspunkt, så er danske virksomheder langt foran amerikanerne. I kraft af vores 30-årige erfaring foranlediget af de danske strenge byggereglementer, har danske DE USA: Washington, Chicago, New York, Atlanta, Silicon Valley Side 8 af 12

9 virksomheder opbygget en enorm ekspertise i forhold til, hvordan man sammensætter alle ovenstående produkter på en energirigtig måde, som med fordel kan overføres til det amerikanske marked. I det følgende vil vi kort beskrive, hvordan vi på generalkonsulatet i New York kan hjælpe jeres virksomhed med at udnytte disse muligheder på det amerikanske marked. Generalkonsulatets services Vores formål er at yde strategisk rådgiving og assistance til danske virksomheder i opbygningen af deres eksportmarked i USA. Som handelskontor og diplomatisk repræsentation med adresse i New York har vi indgående indsigt i de lokale markedsforhold og udviklingen inden for bygge- og anlægssektoren samt adgang til et stort netværk af arkitekter og andre relevante spillere på markedet. Denne viden kan jeres virksomhed få glæde af igennem en række services, som vi udbyder: Adgang til stort netværk Generalkonsulatet i New York har gennem flere års arbejde opbygget et omfattende netværk, der bl.a. inkluderer arkitekter fra American Institute of Architects og lokale myndigheder i de byer, hvor Danmark har repræsentationer. Derudover deltager vi løbende i relevante fagmesser for hele tiden at holde os opdateret med, hvad der sker i den amerikanske byggebranche. Vi trækker ofte på dette netværk, når vi udfører opgaver for danske virksomheder. AIA Continuing Education Seminarer American Institute of Architects (AIA) er den førende brancheorganisation for autoriserede arkitekter i USA med medlemmer. Som AIA medlem skal man hvert år gennemføre 18 timers obligatorisk undervisning for at vedligeholde og videreudvikle sine kompetencer. Som noget nyt skal 4 af disse undervisningstimer omhandle bæredygtigt design/byggeri. Generalkonsulatet i New York udvikler undervisningspakker til AIAs Continuing Education Systems (CES) i samarbejde med danske virksomheder. Hvis jeres virksomheds produkter eller serviceydelser er relevante i forhold til AIAs CES program, kan vi hjælpe jer med at blive godkendt som AIA/CES Provider samt udvikle og sammensætte et relevant undervisningsforløb, hvori jeres produkter får en betydelig eksponering over for AIA arkitekter, ingeniører og designere. Foruden den åbenlyse eksponeringsfordel får jeres virksomhed som AIA/CES Provider desuden adgang til en række andre fordele: - Mulighed for at annoncere jeres undervisningsprogram på AIAs website den største internationale oversigt over undervisningsprogrammer specifikt målrettet design- og byggesektoren. - Retten til at bruge AIA/CES Provider titlen i jeres markedsføring. - Eksponering på AIAs website som officiel AIA/CES Provider. - Mulighed for at deltage i AIAs CES Provider workshops og træningsprogrammer. DE USA: Washington, Chicago, New York, Atlanta, Silicon Valley Side 9 af 12

10 Vi kan hjælpe jer med at udvikle en skræddersyet og relevant undervisningspakke, der vil give jeres virksomhed en unik mulighed for at gå fra at være ukendt leverandør til troværdig konsulent inden for netop jeres ekspertiseområde. Med den nyligt vedtagede vækstpakke er der for alvor er sat fokus på retrofitting af eksisterende bygninger i USA. På generalkonsulatet arbejder vi derfor i øjeblikket på at udvikle et samlet undervisningsprogram med en mindre gruppe danske virksomheder, hvis produkter tilsammen er målrettet de mest åbenlyse retrofitområder. Hvis jeres virksomhed er interesserede i at deltage i dette, så kontakt os venligst hurtigst muligt. Udarbejdelse af foretningsplan til kapitalfremskaffelse Kapitalfremskaffelse, eller venture capital, er ofte en vigtig forudsætning for nystartede virksomheder, hvis udvikling eller vækst er hæmmet af mangel på kapital. USA betragtes som det mest modne marked for venture capital i verden. I 2008 udgjorde venture capital investeringer inden for cleantech i Nordamerika således 69% af den totale investeringsvolumen på globalt plan, mens næsten 30% af den samlede investeringsvolumen kom fra virksomheder i Silicon Valley og Nordcalifornien. Generalkonsulatet i New York kan hjælpe jeres virksomhed med at udarbejde en foretningsplan, der kan bruges til at tiltrække amerikanske investorer i forbindelse med jeres indtrængen på det amerikanske marked. For mindre, nyopstartede virksomheder med innovative produkter kan Innovation Center Denmark i Silicon Valley også hjælpe med at skaffe Venture Capital. Politisk overvågning Generalkonsulatet i New York samarbejder tæt med udenrigsministeriets andre repræsentationer i USA herunder især Danmarks Ambassade i Washington D.C. Denne opsætning giver os en indgående indsigt i, hvilken retning den nationale og lokale lovgivining trækker i og hvilke muligheder eller udfordringer, dette giver for Danmark og danske eksportvirksomheder. Vi overvåger således hele tiden den politiske situation, ligesom vi løbende har kontakt til de offentlige myndigheder samt indgår i sparring med public officials på lokalplan omkring tiltag, hvor Danmark og det pågældende bystyre kan samarbejde. Ved hele tiden at have fingeren på den politiske puls kan vi tilbyde jeres virksomhed konkret og fremadrettet rådgivning omkring netop jeres virksomheds situation i forhold til det amerikanske marked. Andre services Foruden ovenstående tilbyder vi også at foretage distributør-, leverandør- eller partnersøgninger samt udarbejde markedsanalyser inden for jeres specifikke felt. Derudover kan vi arrangere messedeltagelse og i tilfælde hvor der er 5 eller flere virksomheder med, kan der være mulighed for offentligt tilskud til fælleseksportfremstød. Der er også mulighed for at oprette et virtuelt kontor gennem generalkonsulatet, der kan styrke jeres virksomheds lokale tilstedeværelse på det amerikanske marked i opstartsfasen. Listen er ikke udtømmende, og vi hører gerne fra jer, hvis I har en konkret opgave, som I ønsker vores assistance til at udføre. DE USA: Washington, Chicago, New York, Atlanta, Silicon Valley Side 10 af 12

11 Vil du vide mere? Hvis jeres virksomhed er interesseret i at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe netop jeres virksomhed med at komme ind på det amerikanske byggemarked, så ring til eksportrådgiver og sektorekspert, Pelle Bournonville, på telefon eller send en til DE USA: Washington, Chicago, New York, Atlanta, Silicon Valley Side 11 af 12

12 The Trade Council of Denmark is a part of the Ministry of Foreign Affairs and is the official export and investment promotion agency of Denmark. The Trade Council benefits from around ninety Danish Embassies, Consulates General and Trade Commissions abroad. The Trade Council advises and assists Danish companies in their export activities and internationalisation process according to the vision: We must be a partner preferred by enterprises in international trade and investment activities. The Work in the Trade Council follows specific procedures. In this way our customers are secured the best possible quality under the varying working and market conditions at any given point of time. Ministry of Foreign Affairs of Denmark Danmarks generalkonsulat, New York One Dag Hammerskjold Plaza 885 Second Avenue,18th Floor New York, N.Y USA Tel: Fax:

UDENRIGSMINISTERIET, MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF DENMARK. Markedsoversigt for USA sommer2009

UDENRIGSMINISTERIET, MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF DENMARK. Markedsoversigt for USA sommer2009 UDENRIGSMINISTERIET, MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF DENMARK Markedsoversigt for USA sommer2009 DI Juni 2009 BYGGERI, ANLÆG OG ARKITEKTUR I USA Blandt verdens største med en omsætning på omkring USD 1,14

Læs mere

SEKTORANALYSE. Grækenland: Offshore vindparker Sektor: Energi og miljø. Udarbejdet af Ambassaden i Athen

SEKTORANALYSE. Grækenland: Offshore vindparker Sektor: Energi og miljø. Udarbejdet af Ambassaden i Athen SEKTORANALYSE Grækenland: Offshore vindparker Sektor: Energi og miljø Udarbejdet af Ambassaden i Athen Date 12-11-2010 File No. 66.DAN.Grækenland.27-1.ATH Our ref. IE Nøgleord: Grækenland, Ambassaden i

Læs mere

Indhold. Den Danske Ambassade, Eksportrådet, Tyskland Side 2 af 6 Fjernvarmesektoren i Tyskland (maj 2013)

Indhold. Den Danske Ambassade, Eksportrådet, Tyskland Side 2 af 6 Fjernvarmesektoren i Tyskland (maj 2013) Dato Maj 2013 Ref. LA & DHA Indhold 1. Indledning... 3 2. Markedsandele i den tyske varmeforsyning... 3 3. Udvikling på fjernvarmemarkedet... 3 4. Prisstrukturer... 4 5. Vedvarende varme... 4 6. Lovmæssige

Læs mere

1 Introduktion... 3 2 Markedsindikatorer... 3 3 Markedstrends... 5 4 Markedsevaluering og anbefalinger... 5

1 Introduktion... 3 2 Markedsindikatorer... 3 3 Markedstrends... 5 4 Markedsevaluering og anbefalinger... 5 1 Introduktion... 3 2 Markedsindikatorer... 3 3 Markedstrends... 5 4 Markedsevaluering og anbefalinger... 5 Danmarks ambassade, Stockholm Side 2 af 6 Fødevarebranchen er Sveriges fjerdestørste industri

Læs mere

Eksportrådet skal fortsat have fokus på værdiskabelse for den enkelte virksomhed og for Danmark som helhed.

Eksportrådet skal fortsat have fokus på værdiskabelse for den enkelte virksomhed og for Danmark som helhed. Dato 01.01.2014 Små og mellemstore danske virksomheder udgør en særlig prioritet. SMV er repræsenterer mere end 95 procent af den danske erhvervsstruktur, de vurderes at besidde et stort og uudnyttet eksportpotentiale,

Læs mere

16.00-16.30 Opsamling 16.30-17.30 Netværksreception i salonen

16.00-16.30 Opsamling 16.30-17.30 Netværksreception i salonen SciMed Partners 8.30-9.00 Registrering og morgenmad 9.00 9.15 Åbning af seminar 9.15-10.45 Økosystem og introduktion Oversigt over det amerikanske sundheds-økosystem og præsentation om markedssituationen

Læs mere

Stort, spændende, afvekslende, kompettetivt, udviklende, Grønt

Stort, spændende, afvekslende, kompettetivt, udviklende, Grønt Stort, spændende, afvekslende, kompettetivt, udviklende, Grønt Amerikanerne bruger mere end $500 mia. på energi årligt. $16,8 mia. blev afsat i ARRA til vedvarende energi området. osv. Obama administrationen

Læs mere

Dato Januar 2014 Journal nr. 66.DAN.Frankrig.106 PAR Vor ref.

Dato Januar 2014 Journal nr. 66.DAN.Frankrig.106 PAR Vor ref. Dato Januar 2014 Journal nr. 66.DAN.Frankrig.106 PAR Vor ref. zs Frankrig, Eksportrådet Paris, Møbler, Design, Markedsindikatorer, Markedstrends, Messer, Gaveartikler, Dekoration, Bolig Denne sektor rapport

Læs mere

Få inspiration til nye eksportmarkeder. Netværke med repræsentanter fra 200 virksomheder. Møde eksportrådgivere fra mere end 30 markeder

Få inspiration til nye eksportmarkeder. Netværke med repræsentanter fra 200 virksomheder. Møde eksportrådgivere fra mere end 30 markeder #dkeksportdag VEJEN TIL EKSPORT En eksportsucces kan nås ad flere veje. Dansk Eksportdag er en konference og et netværksmøde for små og mellemstore virksomheder, der sætter fokus på vækstmuligheder gennem

Læs mere

Tyskland Sektor: Byggeri og Anlæg

Tyskland Sektor: Byggeri og Anlæg SEKTORANALYSE Tyskland Sektor: Byggeri og Anlæg Udarbejdet af: Danmarks Handelskontor i Hamborg Dato April 2014 Journal nr. 66.DAN.Tyskland.107.HAM. Vor ref. HSL Sagsnr. 1. Nøgleord... 3 2. Resumé... 3

Læs mere

Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15

Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15 Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15 Direktør Michael H. Nielsen Den 28. januar 2015 Mål om fossil uafhængighed i 2050 skal nås af tre veje Energieffektivisering Fossil uafhængighed i 2050 Fleksibilitet

Læs mere

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER Overblik og helhedsløsninger for private boligejere Dette projekt har modtaget støtte fra EUs Horizon 2020 forsknings og innovations program No 649865 Forfatterne

Læs mere

Etablering og drift af rådgivningsvirksomhed

Etablering og drift af rådgivningsvirksomhed Etablering og drift af rådgivningsvirksomhed Bæredygtigt og energieffektivt byggeri Præsenteret af Flemming J. Kristensen President Leif Hansen Inc. EUR ING, LEED AP Agenda Præsentation af LHE Etablering

Læs mere

Fra sund fornuft til god forretning. Realdania ErhvervsForum

Fra sund fornuft til god forretning. Realdania ErhvervsForum Fra sund fornuft til god forretning Realdania ErhvervsForum Den 9. november 2011 Aktivt ejerskab ATP Koncernen arbejder med samfundsansvar på flere niveauer Kunder og samfund Medarbejdere Miljø og klima

Læs mere

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER Overblik og helhedsløsninger for private boligejere Dette projekt har modtaget støtte fra EUs Horizon 2020 forsknings og innovations program No 649865 Forfatterne

Læs mere

Den amerikanske Stimuluspakke - og muligheden for danske rådgivnings og energivirksomheder. v/ Lars Juul Hansen

Den amerikanske Stimuluspakke - og muligheden for danske rådgivnings og energivirksomheder. v/ Lars Juul Hansen UDENRIGSMINISTERIET, MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF DENMARK Den amerikanske Stimuluspakke - og muligheden for danske rådgivnings og energivirksomheder v/ Lars Juul Hansen Fremtidens politiske rammebetingelser

Læs mere

Energieffektivitet og grøn vækst: sådan bidrager Danfoss

Energieffektivitet og grøn vækst: sådan bidrager Danfoss Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 346 Offentligt MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Energieffektivitet og grøn vækst: sådan bidrager Danfoss Kim Christensen President Danfoss Heating

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE. The American-Danish Energy Network: Et nyt og unikt koncept fra Ambassaden i Washington D.C.

PROJEKTBESKRIVELSE. The American-Danish Energy Network: Et nyt og unikt koncept fra Ambassaden i Washington D.C. April 2012 /cn PROJEKTBESKRIVELSE The American-Danish Energy Network: Et nyt og unikt koncept fra Ambassaden i Washington D.C. Det amerikanske forsvar, verdens største enkeltforbruger af energi, ønsker

Læs mere

DANMARKS EKSPORTRÅD HJÆLPER DIN VIRKSOMHED I GANG MED INTERNATIONALISERING

DANMARKS EKSPORTRÅD HJÆLPER DIN VIRKSOMHED I GANG MED INTERNATIONALISERING DANMARKS EKSPORTRÅD HJÆLPER DIN VIRKSOMHED I GANG MED INTERNATIONALISERING Internationaliseringsrådgiver Henrik Petersen, Danmarks Eksportråd 2009 DANMARKS EKSPORTRÅD: - ORGANISATION BESTYRELSE LEDELSE

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 25 Offentligt. Introduktion til Danfoss

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 25 Offentligt. Introduktion til Danfoss By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 25 Offentligt Introduktion til Danfoss Kort om Danfoss Medarbejdere 22.500 Globalt salg Salgsselskaber Fabrikker Tre største markeder Ejerskab Hovedkvarter

Læs mere

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER Overblik og helhedsløsninger for private boligejere Dette projekt har modtaget støtte fra EUs Horizon 2020 forsknings og innovations program No 649865 Forfatterne

Læs mere

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK INDLEDNING Turisme skaber arbejdspladser og vækst i hovedstadsregionen og er med til at gøre vores hovedstad og hele Greater Copehagen mere levende og mangfoldig. De

Læs mere

EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet

EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet Grønne offentlige indkøb (Green Public Procurement GPP) er et frivilligt instrument. Dette dokument indeholder de kriterier for grønne offentlige

Læs mere

DET LANGE, SEJE TRÆK

DET LANGE, SEJE TRÆK DET LANGE, SEJE TRÆK Energiby hvad er det? Det gode eksempel Skal tjene som inspirationskilde En udnævnelse, der forpligter Kolding vil fortsætte de gennemtænkte, fremtidssikrede og ambitiøse indsatser

Læs mere

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt.

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt. 1 of 6 Bilag 4: Udvalg af virkemidler til opfyldelse målsætninger i Borgmesteraftalen Borgmesteraftalen omfatter kommunen som geografisk enhed og ved indgåelse af aftalen forpligtede kommunen sig til en

Læs mere

Eksportrådet, USA. Søren Juul Jørgensen sorjor@um.dk 4173 3897

Eksportrådet, USA. Søren Juul Jørgensen sorjor@um.dk 4173 3897 Eksportrådet, USA Søren Juul Jørgensen sorjor@um.dk 4173 3897 Agenda Eksportrådet Det amerikanske marked Den typiske vej til marked Vores anbefalinger Konklusion Eksportrådet Eksportrådet er den del af

Læs mere

Nye uddannelsestilbud i Bæredygtigt Byggeri

Nye uddannelsestilbud i Bæredygtigt Byggeri Nye uddannelsestilbud i Bæredygtigt Byggeri AMU kurserne vil blive afholdt vinter 2012/2013 Ingeniør- og akademikurserne vil blive afholdt i foråret 2013 Projekt Opkvalificering af region Sjælland til

Læs mere

Hvem er vi? Invest in Denmark/Jesper Evensen. Copenhagen Capacity/Rikke Petersen.

Hvem er vi? Invest in Denmark/Jesper Evensen. Copenhagen Capacity/Rikke Petersen. Hvem er vi? Invest in Denmark/Jesper Evensen. Copenhagen Capacity/Rikke Petersen. Danmarks nationale og Greater Copenhagens officielle investeringsfremme organisationer. Hvem er Copenhagen Capacity? Region

Læs mere

Gastekniske dage. Henrik P. Hansen. Termoteknik

Gastekniske dage. Henrik P. Hansen. Termoteknik 1: Princip for varmepumpe 2: Case 2 Beregning VP. Kontra Gas 3: Regeringens nye energistrategi 4: Som vi ser udviklingen med VP. 5: Hvad kunne være fremtidens uddannelse Henrik P. Hansen 1 Strategi for

Læs mere

Velkommen til Build Up skills Workshop Status quo analysen 22. marts 2012

Velkommen til Build Up skills Workshop Status quo analysen 22. marts 2012 EU s initiativ til opgradering af byggebranchens arbejdsstyrke inden for energieffektivitet og vedvarende energi Velkommen til Build Up skills Workshop Status quo analysen 22. marts 2012 Kl. Emner i dag

Læs mere

517millioner. tons CO2 kunne spares hvert år,

517millioner. tons CO2 kunne spares hvert år, MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Spar energi og CO2 i dag Løsningerne er klar! 517millioner tons CO2 kunne spares hvert år, hvis Europa fordoblede brugen af fjernvarme til 18-20 % og samtidig øgede andelen

Læs mere

UDVIKLING AF KLIMAERHVERVENE PÅ SJÆLLAND. Date: June 25th 2009 Name Steen Donner

UDVIKLING AF KLIMAERHVERVENE PÅ SJÆLLAND. Date: June 25th 2009 Name Steen Donner UDVIKLING AF KLIMAERHVERVENE PÅ SJÆLLAND Date: June 25th 2009 Name Steen Donner Fordelene ved klynger European Cluster Observatory: Mere innovative 100% flere patenter og varemærkeregistreringer Højere

Læs mere

REDUKTION AF ENERGIFORBRUG I DEN EKSISTERENDE BOLIGMASSE - Renovering og potentialer. Dennis Jeppesen Markedschef VE & Ventilation

REDUKTION AF ENERGIFORBRUG I DEN EKSISTERENDE BOLIGMASSE - Renovering og potentialer. Dennis Jeppesen Markedschef VE & Ventilation REDUKTION AF ENERGIFORBRUG I DEN EKSISTERENDE BOLIGMASSE - Renovering og potentialer Dennis Jeppesen Markedschef VE & Ventilation Agenda 1 Kort om Solar 2 Energidilemmaet i DK 3 Potentialet indenfor enegieffektivisering

Læs mere

Individuelle boliger placeret i arkitektonisk sammenhæng, hvor man skaber et godt fællesskab/ naboskab.

Individuelle boliger placeret i arkitektonisk sammenhæng, hvor man skaber et godt fællesskab/ naboskab. BF BAKKEHUSENE 16 Energi-rigtige boliger Mod en bæredygtig fremtid Lav-energibyggeri, der opfylder fremtidige krav til miljørigtige og sunde løsninger med naturlige materialer. INDIVIDUALITET OG FÆLLESSKAB

Læs mere

Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger

Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger Fremtidens byer 9. december 2009 Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger Chefkonsulent Niels-Arne Jensen, Københavns Ejendomme KØBENHAVNS1 Agenda Københavns Ejendomme Klimaplan

Læs mere

Samarbejde om eksport af dansk energiteknologi. Eksportordningen

Samarbejde om eksport af dansk energiteknologi. Eksportordningen Samarbejde om eksport af dansk energiteknologi Eksportordningen Energistyrelsen samarbejder med Tyskland, USA og Storbritannien om eksport af grøn energiteknologi International efterspørgsel af grønne

Læs mere

Energirenovering af erhvervsbyggeri Trends og muligheder for renovering af erhvervsbyggeri. Fællesskab mellem Rockwool, DONG Energy og COWI

Energirenovering af erhvervsbyggeri Trends og muligheder for renovering af erhvervsbyggeri. Fællesskab mellem Rockwool, DONG Energy og COWI Energirenovering af erhvervsbyggeri Trends og muligheder for renovering af erhvervsbyggeri Fællesskab mellem Rockwool, DONG Energy og COWI Agenda: Præsentation af samarbejdsparter Hvorfor renovere? Eksempler

Læs mere

Nikolaj Hertel Adm. dir. NCC Property Development A/S. Formand for bestyrelsen i Green Building Council Denmark

Nikolaj Hertel Adm. dir. NCC Property Development A/S. Formand for bestyrelsen i Green Building Council Denmark Nikolaj Hertel Adm. dir. NCC Property Development A/S Formand for bestyrelsen i Green Building Council Denmark Opsummering Certificerede bygninger opnår højere leje Certificerede bygninger har højere udlejningsgrad

Læs mere

Vand i Byer stormøde Eksport potentiale USA

Vand i Byer stormøde Eksport potentiale USA Vand i Byer stormøde Eksport potentiale USA Eksportpotentiale i USA - erfaringer fra Washington DC Lars Juul Hansen Hos ALECTIA siden september 2010 Eksportrådgiver på Danmarks Ambassade, Washington DC

Læs mere

Bæredygtigt byggeri. Holbæk Regionens Erhvervsråd, 3/2-09. Pernille Hedehus

Bæredygtigt byggeri. Holbæk Regionens Erhvervsråd, 3/2-09. Pernille Hedehus Bæredygtigt byggeri Holbæk Regionens Erhvervsråd, 3/2-09 Pernille Hedehus Dagens tekst Hvad taler vi om, når vi taler bæredygtighed? Hvorfor skal vi beskæftige os med det? Hvordan ser det ud for byggeprojekter?

Læs mere

Træningsmodul I. Grundlæggende omkring EPC. Projekt Transparense. www.transparense.eu

Træningsmodul I. Grundlæggende omkring EPC. Projekt Transparense. www.transparense.eu Træningsmodul I. Grundlæggende omkring EPC Projekt Transparense EU Energi Effektivitets Direktivet EED EU s Energieffektivitetsdirektiv 2012/27/EU Ophæver Servicedirektivet 2006/32/EC I kraft siden 4 December

Læs mere

EVALUERING AF ENERGISTRATEGI 2011-2015

EVALUERING AF ENERGISTRATEGI 2011-2015 EVALUERING AF ENERGISTRATEGI 2011-2015 Indledning I perioden fra 2011 til 2015 har Bygningsservice & Beredskab gennemført den pr. 7. december 2010 af Vejen Byråd godkendte energistrategi. I de 5 år projektet

Læs mere

dansk energiteknologi til USA Potentialet for eksport af Morten Bæk-Sørensen Ambassadesekretær Kongelig Dansk Ambassade Washington, DC

dansk energiteknologi til USA Potentialet for eksport af Morten Bæk-Sørensen Ambassadesekretær Kongelig Dansk Ambassade Washington, DC Potentialet for eksport af dansk energiteknologi til USA Ambassadesekretær Morten Bæk-Sørensen Udviklingen siden første energikrise Kortvarig opblomstring i 80 erne (forskning og udvikling) Prissignalet

Læs mere

Regeringens energiplan for 2002-2007 har bl.a. følgende mål for vedvarende energi:

Regeringens energiplan for 2002-2007 har bl.a. følgende mål for vedvarende energi: Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 182 Offentligt ENS j.nr 030199/30007-0065 ln 20. marts 2007 Indien Generel energipolitisk baggrund Indiens kraftige økonomiske vækst på over 7 pct. årligt

Læs mere

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne Beboer Sænk spændingen og sænk el-regningen Stigende el-priser er i stadig højere grad med til at lægge pres på både offentlige og private

Læs mere

fokus på Tyskland 2. juni 2015 v/ Thomas Jørgensen, ambassaden Berlin & helle Meinertz, konsulatet München

fokus på Tyskland 2. juni 2015 v/ Thomas Jørgensen, ambassaden Berlin & helle Meinertz, konsulatet München fokus på Tyskland 2. juni 2015 v/ Thomas Jørgensen, ambassaden Berlin & helle Meinertz, konsulatet München Forbundsstaten Tyskland 80,5 mio. indbyggere 16 delstater Hovedstad: Berlin Areal: 357.021

Læs mere

Bygherreforeningens kick off seminar Aktuelle energispareaktiviteter. 1. juni 2011. v/ projektchef Dorthe Bechmann, Viegand & Maagøe

Bygherreforeningens kick off seminar Aktuelle energispareaktiviteter. 1. juni 2011. v/ projektchef Dorthe Bechmann, Viegand & Maagøe Bygherreforeningens kick off seminar Aktuelle energispareaktiviteter 1. juni 2011 v/ projektchef Dorthe Bechmann, Viegand & Maagøe Hvor kommer jeg fra: Viegand & Maagøe: konsulentvirksomhed indenfor energibesparelser

Læs mere

EGEDAL KOMMUNE STILLER HØJE MILJØKRAV TIL BYGGERIERNE I NY BYDEL OG BANER MED SIT UDBUD VEJ FOR MERE BÆREDYGTIGT BYGGERI

EGEDAL KOMMUNE STILLER HØJE MILJØKRAV TIL BYGGERIERNE I NY BYDEL OG BANER MED SIT UDBUD VEJ FOR MERE BÆREDYGTIGT BYGGERI BUSINESS 6 CASE BYGGERI GRØNNE INDKØB EGEDAL KOMMUNE STILLER HØJE MILJØKRAV TIL BYGGERIERNE I NY BYDEL OG BANER MED SIT UDBUD VEJ FOR MERE BÆREDYGTIGT BYGGERI Stenløse Syd er et helt byområde, som er udviklet

Læs mere

Eksport-assistance til danske virksomheder Eksportrådet - hvem er vi og hvad kan vi. Ole Lindholm

Eksport-assistance til danske virksomheder Eksportrådet - hvem er vi og hvad kan vi. Ole Lindholm Eksport-assistance til danske virksomheder Eksportrådet - hvem er vi og hvad kan vi. Ole Lindholm Agenda 1. Eksportforberedelse 2. Eksportstart & Eksportstart Vækst 3. Eksportrådet 4. Vitus Vækst 5. Fremstød

Læs mere

ZA6589. Flash Eurobarometer 415 (Innobarometer The Innovation Trends at EU Enterprises) Country Questionnaire Denmark

ZA6589. Flash Eurobarometer 415 (Innobarometer The Innovation Trends at EU Enterprises) Country Questionnaire Denmark ZA89 Flash Eurobarometer (Innobarometer 0 - The Innovation Trends at EU Enterprises) Country Questionnaire Denmark FL Innobarometer - DK STILLES TIL ALLE Jeg vil gerne starte med nogle få generelle spørgsmål

Læs mere

Energitjek ordningen er igangsat og nedenfor er en kort beskrivelse og status på ordningen.

Energitjek ordningen er igangsat og nedenfor er en kort beskrivelse og status på ordningen. Notat Klimapartnerskab mellem SE og Vejen Kommune Køb af UP-front vindstrøm, er som det fremgår af dagsordenspunktet, 1 ud af i alt 4 delaftaler som følge af den indgåede klimapartnerskabs aftale mellem

Læs mere

Energibesparelser i eksisterende bygninger

Energibesparelser i eksisterende bygninger Energibesparelser i eksisterende bygninger Økonomisk støtte, mærkningsordninger mv. Chefkonsulent Peter Bach LavEByg konference den 22. april 2009 Langsigtet mål Langsigtede mål at Danmark skal være 100

Læs mere

Energi og miljø i industriens uddannelser 2. november 2012 Energioptimering og vedvarende energi hvilke udfordringer står vi overfor?

Energi og miljø i industriens uddannelser 2. november 2012 Energioptimering og vedvarende energi hvilke udfordringer står vi overfor? Energi og miljø i industriens uddannelser 2. november 2012 Energioptimering og vedvarende energi hvilke udfordringer står vi overfor? v/ Vagn Holk Lauridsen, Teknologisk Institut, Energi- og Klimadivisionen

Læs mere

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI UDVIKLER, TÆNKER NYT OG SIKRER EN BÆREDYGTIG FREMTID Vi er aktivt med til at løse den klimamæssige udfordring I alle dele af EWII arbejder vi strategisk og

Læs mere

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS INDLEDNING Klimaforandringerne er en af de største udfordringer, som verden står over for i dag. Derfor har Danmark et nationalt mål om at være uafhængig

Læs mere

lundhilds tegnestue ARKITEKTHJÆLP OG ENERGIOPTIMERING

lundhilds tegnestue ARKITEKTHJÆLP OG ENERGIOPTIMERING lundhilds tegnestue ARKITEKTHJÆLP OG ENERGIOPTIMERING Skab merværdi i din bolig Fra drøm til virkelighed... Arkitekthjælp for en dag, kombineret med et energitjek lundhilds tegnestue kombinerer nu det

Læs mere

Fælles regionalt/kommunalt energiprogram REEEZ resultater og erfaringer

Fælles regionalt/kommunalt energiprogram REEEZ resultater og erfaringer Fælles regionalt/kommunalt energiprogram REEEZ resultater og erfaringer Flemming Jørgensen 30/4-15 Region Sjælland og 12 kommuner har i perioden 1. marts 2012 til 28. februar 2015 gennemført energiprogrammet

Læs mere

Dansk resumé af ELENA projektansøgning for hovedstadsregionen

Dansk resumé af ELENA projektansøgning for hovedstadsregionen Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon +45 48 20 50 00 Fax +45 48 20 56 61 Web www.regionh.dk Dansk resumé af ELENA projektansøgning for hovedstadsregionen CVR/SE-nr: 30 11 36

Læs mere

Den aktuelle energipolitik i Danmark - byggeriets rolle i de politiske målsætninger. Teknologirådet 20. marts 2013 Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri

Den aktuelle energipolitik i Danmark - byggeriets rolle i de politiske målsætninger. Teknologirådet 20. marts 2013 Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri Den aktuelle energipolitik i Danmark - byggeriets rolle i de politiske målsætninger Teknologirådet 20. marts 2013 Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri Agenda Politiske målsætninger og energiforbrug i bygninger

Læs mere

Innovation Center Denmark Martin Scharff, Senior Consultant, Clean Technologies. Udnyttelse af eksportpotentiale på udvalgte markeder

Innovation Center Denmark Martin Scharff, Senior Consultant, Clean Technologies. Udnyttelse af eksportpotentiale på udvalgte markeder Innovation Center Denmark Martin Scharff, Senior Consultant, Clean Technologies Udnyttelse af eksportpotentiale på udvalgte markeder Innovation vs. eksportfremme Marketing Salg og distribution Messedeltagelse

Læs mere

bæredygtig g erhvervspolitik

bæredygtig g erhvervspolitik Workshop om bæredygtig g erhvervspolitik Hvorfor en bæredygtig erhvervspolitik? I fremtiden skal vi leve af, at udvikle sammenhængende, overførbare løsninger på de globale udfordringer Klima og miljø er

Læs mere

Dansk resumé af ELENA projektansøgning for hovedstadsregionen

Dansk resumé af ELENA projektansøgning for hovedstadsregionen Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon +45 48 20 50 00 Fax +45 48 20 56 61 Web www.regionh.dk Dansk resumé af ELENA projektansøgning for hovedstadsregionen CVR/SE-nr: 30 11 36

Læs mere

Smart Energy Campaign. cosmo flash_flickr

Smart Energy Campaign. cosmo flash_flickr Smart Energy Campaign cosmo flash_flickr Hvad er SMERGY En europæisk EU-støttet energikampagne for 18-29 årige Danmark: Cirka 0,7 millioner personer - 12 % af befolkningen. I studiebyerne Århus og København

Læs mere

Energirenovering og vedvarende energi. v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11.

Energirenovering og vedvarende energi. v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11. Energirenovering og vedvarende energi v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11.2012 Hvad jeg kommer rundt om i mit indlæg Hvad gør Holbæk Kommune

Læs mere

Energioptimeringen = Klimaoptimeringen Betydning af at tænke energirigtigt Potentialet i energi effektivisering

Energioptimeringen = Klimaoptimeringen Betydning af at tænke energirigtigt Potentialet i energi effektivisering Energioptimeringen = Klimaoptimeringen Betydning af at tænke energirigtigt Potentialet i energi effektivisering Af Sigurd B. Lauritsen, Chefrådgiver, Grontmij Carl Bro Katuaq, Nuuk 29. oktober 2009 Formål

Læs mere

Fremtidens bæredygtige bygningsmasse - udfordringer og muligheder for byggesektoren Henrik Sørensen Fremtidens Bæredygtige Byggeri Næstved 26.

Fremtidens bæredygtige bygningsmasse - udfordringer og muligheder for byggesektoren Henrik Sørensen Fremtidens Bæredygtige Byggeri Næstved 26. Fremtidens bæredygtige bygningsmasse - udfordringer og muligheder for byggesektoren Henrik Sørensen Fremtidens Bæredygtige Byggeri Næstved 26. maj 2010 Introduktion til esbensen Esbensen Rådgivende Ingeniører

Læs mere

Get Up, Green Up. 24. september 2014. Carsten Lygum, Projektudviklingschef. mth.com

Get Up, Green Up. 24. september 2014. Carsten Lygum, Projektudviklingschef. mth.com Get Up, Green Up 24. september 2014 Carsten Lygum, Projektudviklingschef 1 mth.com Internationale og nationale økonomiske tendenser 1. Megatrends 2. Hvad siger kunderne? 3. Internationale investorer 4.

Læs mere

Katrine Dalsgaard Skovly

Katrine Dalsgaard Skovly Katrine Dalsgaard Skovly 1 UDENRIGSMINISTERIETS TILSTEDEVÆRELSE I VERDEN Ambassader (76) Multilaterale repræsentationer (7) Repræsentationskontorer (5) Generalkonsulater (8) Handelskontorer med borgerservice

Læs mere

Klimaudfordringen globalt og nationalt

Klimaudfordringen globalt og nationalt Klimaudfordringen globalt og nationalt Titel. Gate 21 Jarl Strategisk Krausing Forum 27. maj 2016 CONCITO Christian Ibsen, direktør Danmarks grønne tænketank www.concito.dk CONCITO Danmarks grønne tænketank

Læs mere

ZA6648. Flash Eurobarometer 426 (Small and Medium Enterprises, Resource Efficiency and Green Markets, wave 3) Country Questionnaire Denmark

ZA6648. Flash Eurobarometer 426 (Small and Medium Enterprises, Resource Efficiency and Green Markets, wave 3) Country Questionnaire Denmark ZA668 Flash Eurobarometer 6 (Small and Medium Enterprises, Resource Efficiency and Green Markets, wave ) Country Questionnaire Denmark FL6 - DK SMV'ER, RESSOURCEEFFEKTIVITET OG GRØNNE MARKEDER SCR9 6 7

Læs mere

Carlsbergområdet - Hvordan vi gør det bæredygtigt

Carlsbergområdet - Hvordan vi gør det bæredygtigt Carlsbergområdet - Hvordan vi gør det bæredygtigt Olaf Bruun Jørgensen Sektionsleder, Energi & Indeklima Projektleder for bæredygtighedsgruppen i Carlsberg Vores By Esbensen Rådgivende Ingeniører A/S Carl

Læs mere

ARBEJDSGRUPPE BOLIGEJERNES BEHOV 2. møde d. 27. juni 2013

ARBEJDSGRUPPE BOLIGEJERNES BEHOV 2. møde d. 27. juni 2013 ARBEJDSGRUPPE BOLIGEJERNES BEHOV 2. møde d. 27. juni 2013 Temaer for arbejdsgruppens drøftelser Møde 1 Boligejeren indblik i adfærd, motivation og behov Grøn Boligkontrakt afgørende elementer for succes

Læs mere

Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge. v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables

Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge. v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables Grenaa, 21 maj 2013 Offshoreenergy.dk - formål At styrke og understøtte den danske offshore

Læs mere

BedreBolig-plan. BOLIGEJER Familien Espersen Ved Grænsen 70 2000 Frederiksberg. BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge

BedreBolig-plan. BOLIGEJER Familien Espersen Ved Grænsen 70 2000 Frederiksberg. BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge Rapportnr.: XXXXX Firmanr.: XXXXXX Dato: 00. måned 2014 BedreBolig-plan BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge 56 78 12 34 info@thomasjensen.dk CVR: 12345678 BOLIGEJER Familien

Læs mere

Kan markedet drive omstillingen til en fossilfri bygningsbestand? MiljøForumFyn, 17. april 2012 Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri

Kan markedet drive omstillingen til en fossilfri bygningsbestand? MiljøForumFyn, 17. april 2012 Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri Kan markedet drive omstillingen til en fossilfri bygningsbestand? MiljøForumFyn, 17. april 2012 Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri Agenda Fakta om energiforbrug i bygninger og den energipolitiske dagsorden

Læs mere

Byggeriets energianalyse 2015 Dansk Byggeris anbefalinger

Byggeriets energianalyse 2015 Dansk Byggeris anbefalinger Byggeriets energianalyse 2015 Dansk Byggeris anbefalinger Min dagsorden Potentialer for energirenovering Fokus på sektorer Virkemidler for energirenovering VE og bygninger Opbyggelige ønsker Potentialer

Læs mere

Kvalitetskontrol for energimærkninger fra 2016

Kvalitetskontrol for energimærkninger fra 2016 Kvalitetskontrol for energimærkninger fra 2016 Kvalitetstal for energimærkninger 66.637 Energimærkninger 69 % Korrekte energimærker 88 % Energimærkninger med velbeskrevne besparelsesforslag Energistyrelsen

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger Environmental Compliance Assistance Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar Finde de svar, der giver brugbare løsninger René Grøn European Commission DG Environment and Industry Miljømæssige

Læs mere

NYE MULIGHEDER I USA

NYE MULIGHEDER I USA NYE MULIGHEDER I USA USA har lagt krisen bag sig og efterspørger i stigende grad varer, som danske virksomheder er dygtige til at producere. På denne baggrund, og hjulpet af den stærke amerikanske valuta

Læs mere

EUDP workshop 31. oktober 2008 -visioner, vilkår og barrierer

EUDP workshop 31. oktober 2008 -visioner, vilkår og barrierer EUDP workshop 31. oktober 2008 -visioner, vilkår og barrierer Energirenoveringer i BO-VEST regi Tæt / lavt elementbyggeri fra 1960erne og 1970erne Galgebakken - 687 boliger Hyldespjældet 383 boliger Gårdhusene

Læs mere

FEEDING THE FUTURE HVAD KAN DANMARK GØRE? Max Kruse Investment Director, IFU

FEEDING THE FUTURE HVAD KAN DANMARK GØRE? Max Kruse Investment Director, IFU FEEDING THE FUTURE HVAD KAN DANMARK GØRE? Max Kruse Investment Director, IFU 19-09-2014 UDFORDRINGEN 1.000.000.000 2.500.000.000 PAGE 2 HVAD ER IFU? Selvejende statslig investeringsfond, der drives på

Læs mere

CLEAN SDSD. Innovating Green Solutions

CLEAN SDSD. Innovating Green Solutions CLEAN SDSD Innovating Green Solutions STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster og Copenhagen Cleantech Cluster. CLEAN er et naturligt omdrejningspunkt

Læs mere

Som led i projektet "Landsbyens Energi", er vi interesseret i at lære mere om landsbyen,

Som led i projektet Landsbyens Energi, er vi interesseret i at lære mere om landsbyen, Kære borger, Som led i projektet "Landsbyens Energi", er vi interesseret i at lære mere om landsbyen, dit energiforbrug og holdninger til energirenovering, da vi dermed kan målrette projektet efter dit

Læs mere

Indstillingsskema til Vækstforum

Indstillingsskema til Vækstforum Indstillingsskema til Vækstforum Projekt We Know How You Grow With Less Energy 1. Indstilling: Ansøgt beløb Indstillet beløb Den Europæiske Socialfond Den Europæiske Regionalfond 7.149.841,25 kr. 7.149.841,25

Læs mere

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstIndeks 2014 Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland FORORD VækstIndeks 2014 giver et indblik i, hvilke forventninger virksomhederne i Region Sjælland har til de kommende år. Indeksmålingen

Læs mere

Eksportrådet, USA. Carsten Rosendahl Director, Sales & Marketing TC USA

Eksportrådet, USA. Carsten Rosendahl Director, Sales & Marketing TC USA Eksportrådet, USA Carsten Rosendahl Director, Sales & Marketing TC USA Agenda Eksportrådet Det amerikanske marked Den typiske vej til marked Vores anbefalinger Konklusion Eksportrådet Eksportrådet er den

Læs mere

Efter- og videreuddannelse indenfor bæredygtigt byggeri

Efter- og videreuddannelse indenfor bæredygtigt byggeri Efter- og videreuddannelse indenfor bæredygtigt byggeri Tine Steen Larsen, PhD Konsulent Energi, Indeklima & bæredygtigt byggeri UCN act2learn TEKNOLOGI Hvem er jeg? Uddannelse DGNB konsulent, Green Building

Læs mere

Energirenovering i København v. Direktør Gyrithe Saltorp

Energirenovering i København v. Direktør Gyrithe Saltorp InnoByg Efterårskonference den 9. november 2011 Energirenovering i København v. Direktør Gyrithe Saltorp KOMMUNE De næste 20 minutter Kort om Københavns Ejendomme Energirenovering i København Overvejelser

Læs mere

Oras Green Building og LEED armaturer

Oras Green Building og LEED armaturer Oras Green Building og LEED armaturer Oras Green Building og LEED armaturer Højteknologi og omtanke for miljøet, har altid været hovedfaktorerne i succesen ved Oras produkter. Som verdens ledende producent

Læs mere

Byggebranchens bidrag til strategi for energirenovering 9. maj Hvad kan byggefagene bidrage med?

Byggebranchens bidrag til strategi for energirenovering 9. maj Hvad kan byggefagene bidrage med? Byggebranchens bidrag til strategi for energirenovering 9. maj 2012 Hvad kan byggefagene bidrage med? v/ Vagn Holk Videncenter for energibesparelser i bygninger Build up skills? EU s 2020 mål på energiområdet:

Læs mere

Invitation til samarbejde

Invitation til samarbejde Samarbejdsmuligheder SBi s forskning gennemføres i samarbejde med danske og internationale parter i den private og den offentlige sektor: Virksomheder, brancheorganisationer og oplysningsråd Ministerier,

Læs mere

DGNB CERTIFICERING BÆREDYGTIGT BYGGERI. Konference om bæredygtigt byggeri Aalborg 8. Dec 2014

DGNB CERTIFICERING BÆREDYGTIGT BYGGERI. Konference om bæredygtigt byggeri Aalborg 8. Dec 2014 DGNB CERTIFICERING BÆREDYGTIGT BYGGERI Alte BÆREDYGTIGHED I RAMBØLL BYGGERI BÆREDYGTIGHEDS TEAM Certificeringsopgaver Skræddersyet strategier Bygherrerådgivning Dokumentationspakker for materiale producenter

Læs mere

EKSPORTRÅDET HJÆLPER DIN VIRKSOMHED I GANG MED INTERNATIONALISERING. Eksportrådgiver Henrik Petersen Danmarks Ambassade i Oslo

EKSPORTRÅDET HJÆLPER DIN VIRKSOMHED I GANG MED INTERNATIONALISERING. Eksportrådgiver Henrik Petersen Danmarks Ambassade i Oslo EKSPORTRÅDET HJÆLPER DIN VIRKSOMHED I GANG MED INTERNATIONALISERING Eksportrådgiver Henrik Petersen Danmarks Ambassade i Oslo EKSPORTRÅDET - ORGANISATION BESTYRELSE LEDELSE Eksportrådet i Danmark Omkring

Læs mere

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Varmeplan Hovedstaden Workshop, January 2009 Udfordringen er enorm.. Global generation European generation 34,000 TWh 17,500 TWh 94% 34% 3,300 TWh 4,400

Læs mere

Erhvervs- Vækst- og Eksportudvalget udbeder sig besvarelse af følgende spørgsmål:

Erhvervs- Vækst- og Eksportudvalget udbeder sig besvarelse af følgende spørgsmål: Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 200 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET Der er tale om et åbent samråd. Erhvervs- Vækst- og Eksportudvalget udbeder sig besvarelse

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Bilag 2 til notat af 6. oktober 2005 Miljø i byggeri og anlæg vurdering af økonomiske konsekvenser

Bilag 2 til notat af 6. oktober 2005 Miljø i byggeri og anlæg vurdering af økonomiske konsekvenser Bilag 2 til notat af 6. oktober 2005 Miljø i byggeri og anlæg vurdering af økonomiske konsekvenser Merinvesteringer, besparelser og tilbagebetalingstider for energibesparende tiltag på bygninger. Forudsætninger

Læs mere

City of Westminster College

City of Westminster College CASE City of LOKATION: City of, London, England. Arkitekt/ designer: schmidt hammer lassen architects. City of designet af schmidt hammer lassen architects På Paddington Green Campus i London, ligger schmidt

Læs mere