RAPPORT. Green Building i USA Hvor bevæger markedet sig hen? Udarbejdet marts 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RAPPORT. Green Building i USA Hvor bevæger markedet sig hen? Udarbejdet marts 2009"

Transkript

1 RAPPORT Green Building i USA Hvor bevæger markedet sig hen? Dato Udarbejdet marts 2009 Pelle Bournonville, Senior Commercial Officer Tanya Jacobsen, Assistant Commercial Officer

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Byggesektoren i USA... 3 Den aktuelle markedssituation... 3 Green building i fremgang... 3 LEED certificering... 4 Danske kompetencer inden for green building... 4 Vækstpakkens betydning for green building... 5 Retrofitting i USA... 5 Eksempler på green building incitamenter... 6 Initiativer og incitamenter på føderalt niveau... 6 Initiativer og incitamenter på lokal- og delstatsniveau... 7 Indsatsområder hvor Danmark er foran... 7 Isolering og tætning... 8 Lavenergivinduer... 8 Varme- og kølesystemer... 8 Vedvarende energikilder... 8 Energiforbrugsmåling... 8 Rådgivning omkring bygningskonstruktion... 8 Generalkonsulatets services... 9 Adgang til stort netværk... 9 AIA Continuing Education Seminarer... 9 Udarbejdelse af foretningsplan til kapitalfremskaffelse...10 Politisk overvågning...10 Andre services...10 Vil du vide mere?...11 DE USA: Washington, Chicago, New York, Atlanta, Silicon Valley Side 2 af 12

3 Byggesektoren i USA På trods af finanskrisen er det amerikanske byggemarked stadig blandt verdens største med en omsætning på omkring USD 1,14 billioner om året. USA udgør således stadigvæk et vigtigt strategisk marked både på kort og lang sigt for danske virksomheder inden for byggebranchen. Særligt inden for den voksende green building sektor står Danmark rigtig godt i forhold til det amerikanske marked. Især danske produkter, der kendetegnes ved et højt niveau af designmæssige kvaliteter æstetiske, energirigtige, funktionelle og innovative eller endnu bedre: en kombination af disse har gode muligheder for succes i USA. Den aktuelle markedssituation Den aktuelle markedssituation er kraftigt præget af den amerikanske recession. Der er væsentligt færre byggestarter og nye projekter under udvikling end i samme periode i 2006 og Det forventes, at denne nedgang vil fortsætte i hvert fald resten af Som det fremgår af tabellen nedenfor, er det især byggeri af private boliger, der er gået tilbage. De største kategorier inden for byggesektoren i 2008 var: Kategorier Forbrug i 2008 Vækst i forhold til 2007 Offentligt og kommercielt byggeri Uddannelsesinstitutioner USD 104 mia. +8,3% Kommercielt byggeri (butikker, varehuse USD 86 mia. -4% og landbrug) Kontorbyggeri USD 73 mia. +12% Privat boligbyggeri Et-families huse USD 186 mia. -39% Lejligheder/fler-families huse USD 44 mia. -4% Forbedringer USD 128 mia. -8% Kilde: AGC of America, februar Faldet i byggestarter vil skabe øget udbud og derfor faldende priser og har allerede skabt faldende beskæftigelse inden for byggeriet på måneders sigt. På trods af ovenstående forventes der dog stadig at være gode muligheder for afsætning til det amerikanske marked, da de øvrige grundlæggende forudsætninger for danske virksomheder er uændrede. Green building i fremgang Der er mange huller i det amerikanske marked, som danske virksomheder kan udfylde. Især inden for green building rummer det amerikanske marked et enormt potentiale for danske virksomheder. Bæredygtigt og energibesparende byggeri trodser til dels den generelle nedgang i branchen og efterspørgslen på bæredygtigt byggeri er stigende både inden for den private og offentlige sektor. DE USA: Washington, Chicago, New York, Atlanta, Silicon Valley Side 3 af 12

4 LEED certificering LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) er det amerikanske klassifikationssystem, der bruges til at måle graden af bæredygtighed inden for byggeri. Hensigten bag LEED, der er udarbejdet af U.S. Green Building Council, er, at man gennem certificering kan fremme bæredygtigt byggeri. LEED bruges i dag i det meste af Nordamerika til at benchmarke projektering, udførelse og drift af miljø- og energirigtigt byggeri. LEED systemet ligger op til, at der fokuseres på hele bygningen, idet det niveauet af bæredygtighed vurderes ud fra fem nøgleområder af menneskelig og miljømæssig sundhed: Bæredygtig udvikling af byggepladser, vandbesparelse, energieffektivitet, materialevalg og indeklima. Byggeprojekter kan således søge om at blive LEED certificerede ud fra en række kriterier og kan blive klassificeret som enten LEED, LEED silver, LEED gold eller LEED platinum, hvoraf platinum er den højeste. Per februar 2009 er der registreret omkring LEED projekter i USA i forhold til projekter i Inden for den nærmeste fremtid forventes antallet af LEED certificerede projekter at ville komme til at udgøre omkring en fjerdedel af alle nye byggerier i USA. Arkitekter, designere og ingeniører mv. kan ligeledes søge om at blive LEED akkrediterede gennem Green Building Certification s LEED Professional Accreditation program. Der findes i dag over LEED akkrediterede fagfolk i USA, som alle har bestået en eksamen, hvori de udviste indgående viden omkring hvad der kræves for, at et byggeprojekt kan opnå LEED certificering. Der er således en klar stigning i mængden af viden omkring bæredygtige materialer blandt amerikanske arkitekter og ingeniører, som i stigende grad stiller flere og flere krav til byggematerialernes bæredygtighed. Denne viden er dog endnu ikke særlig udbredt på producentniveau, hvilket åbner en masse muligheder for danske virksomheder med kompetencer inden for disse områder. Danske kompetencer inden for green building Danmark har i mange år været langt foran USA, når det kommer til bæredygtigt byggeri. Som det fremgår af det stigende antal LEED registrede projekter, er amerikanerne dog så småt ved at få øjnene op for fordelene inden for dette område. Danske virksomheder med kompetencer inden for dette område skal agere nu, da de ellers utvivlsomt vil blive kørt agterud inden for de næste måneder. Som Udenrigsministeriets Innovationskontor i Silicon Valley udtrykker det: USA's bedste hjerner arbejder lige nu på højtryk med at udvikle løsninger for byggeriet, så det tager ikke lang tid før Danmarks forspring er indhentet. Der findes allerede flere offentlige tiltag for at fremme USA's egne kompetencer inden for vedvarende energi og bæredygtigt byggeri. F.eks. er der med vedtagelsen af nedenstående vækstpakke afsat midler til at styrke udviklingen af en vedvarende energiproducerende sektor inden for USA's egne grænser. DE USA: Washington, Chicago, New York, Atlanta, Silicon Valley Side 4 af 12

5 Vækstpakkens betydning for green building Præsident Obamas historisk store vækstpakke (The American Recovery and Reinvestment Act) på USD 787 milliarder blev endeligt vedtaget af kongressen i februar Et af de store indsatsområder i vækstpakken er udbygning og forbedring af infrastrukturen samt offentlige bygninger. Vækstpakken sikrer omkring USD 140 milliarder til bygge- og anlægssektoren, hvoraf ca. USD 30 milliarder er øremærket til building infrastructure. Disse tal er vel og mærke yderligere tilføjelser til de offentlige budgetter, der allerede er afsat til dette område. En stor del af de planlagte projekter som følge af vækstpakken er renovering af offentlige bygninger, og den nye administration har gjort det klart, at man ønsker, at disse renoveringer skal udføres med henblik på at gøre bygningerne mere bæredygtige og ikke mindst mere energibesparende, hvilket er områder, hvor Danmark står stærkt. Der er foreløbig afsat USD 10,7 milliarder til at forbedre energieffektiviteten i 75% af de offentlige føderale bygninger. Også inden for det private byggeri forventes vækstpakken at have en positiv effekt, idet der er afsat USD 5 milliarder til delstaterne med henblik på at forbedre energieffektiviteten i 2 millioner husholdninger. Et mere konkret eksempel på tiltag som følge af vækstpakken er et 30% personligt skattefradrag ved etablering af vedvarende energikilder i ens private bolig. Energirenovering af eksisterende bygninger forventes således at være et af de områder, hvor danske virksomheder virkelig kan gøre en forskel. Midlerne fra vækstpakken vil blive anvendt henholdsvis føderalt, i delstaterne og lokalt og en del af midlerne har en udløbsdato, idet det er meningen, at de skal bruges på projekter, der kan sætte gang i økonomien med det samme. Danske virksomheder skal derfor reagere nu, hvis de ønsker at byde ind på nogle af disse projekter. Hvor der tidligere har været spekulation omkring protektionistiske elementer i vækstpakken, er de fleste af disse klausuler blevet fjernet i den endelige version, og det er besluttet, at der ikke må indføres handelsbarrierer, som strider imod USA's eksisterende internationale forpligtelser i forhold til WTO. Området for tjenesteydelser såsom f.eks. arkitekt- og ingeniørrådgivning er også fortsat åbent som hidtil. Retrofitting i USA Begrebet retrofitting dækker typisk over større eller mindre renoveringer i form af installation af ny teknologi eller nye funktioner i en eksisterende bygning f.eks. udskiftning af eksisterende bygningselementer eller tilføjelse af nye. I modsætning til en gennemgående renovering fra top til tå er retrofitting ofte mindre omfattende og kan ofte foregå i mindre etaper. Typiske eksempler på green retrofitting projekter kan være udskiftning af døre og vinduer eller isolering med henblik på at mindske bygningens energiforbrug. Begrebet bruges også mere generelt omkring udførelsen af strukturelle ændringer på en eksisterende bygning for at beskytte den mod naturkatastrofer som oversvømmelse, storm eller jordskælv. DE USA: Washington, Chicago, New York, Atlanta, Silicon Valley Side 5 af 12

6 Ifølge Center for American Progress rapport Green Recovery fra september 2008 vil den bedste offentlige investering i forhold til at skabe vækst og grønne jobs her og nu være retrofitting af eksisterende offentlige bygninger. Ifølge rapporten viser den seneste Commercial Buildings Energy Consumption Survey, at offentlige bygninger udgjorde lige godt 2 mia. kvadratmeter i Hvis man regner ud fra Green Building Councils estimeringer, vil disse bygninger kunne blive effektivt retrofittet for omkring USD 26 milliarder en investering der vil være tjent ind gennem energibesparelser i løbet af ca. 5 år. Også inden for det private boligbyggeri anbefaler Center for American Progress, at man investerer i green retrofitting. Ifølge rapporten har Department of Energy regnet ud, at en investering på USD til renovering af et hjem, gennemsnitligt vil kunne reducere det årlige energiforbrug med 30%. Det vil for en amerikansk gennemsnitsfamilie betyde en årlig besparelse på omkring USD 900. Eksempler på green building incitamenter Initiativer og incitamenter på føderalt niveau På det føderale niveau findes der en række låneprogrammer for henholdsvis den offentlige og private sektor. F.eks. har delstats- og lokalmyndigheder mulighed for at optage lån gennem det føderale Clean Renewable Energy Bonds program til at finansiere vedvarende energiprojekter så som vind-, vand og solenergiprojekter. Federal Housing Authority (FHA) har desuden gjort det nemmere for private boligejere at optage lån til energibesparende renoveringer gennem energy efficient mortgages programmet. Foruden føderale låneprogrammer har det amerikanske finansministerium som følge af vækstpakken også oprettet et renewable energy grant program, hvori virksomheder har mulighed for at modtage offentlige tilskud til investeringer i bl.a. solenergi, mindre vindturbiner, geotermiske varmepumper m.v. Private boligejere har mulighed for et skattefradrag svarende til 30% af omkostningerne ved opgradering af energieffektiviteten på bygningens klimaskærm såsom udskiftning af isoleringsmateriale, vinduer etc. samt opgradering af HVAC udstyr. Der er en voksende ambition om at få indført et ensartet bygningsreglement på nationalt plan. Organisationer som International Code Council (ICC) og American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE) har de sidste år lobbyet for at harmonisere de mange eksisterende bygningsreglementer således, at der i fremtiden kun vil være ét bygningsreglement, som arkitekter, ingeniører osv. skal forholde sig til, uanset hvor de bygger i USA. Indtil videre har samtlige 50 delstater adopteret IBC bygningsreglementet (International Building Code) mens omkring 40 delstater i større eller mindre grad har adopteret en fælles kode på energiforbrug (International Energy Conservation Code (IECC)). Det forventes således, at IECC reglementet hen ad vejen vil blive den nationalt gældende kode på energiforbrug i bygninger. DE USA: Washington, Chicago, New York, Atlanta, Silicon Valley Side 6 af 12

7 Initiativer og incitamenter på lokal- og delstatsniveau Hver enkelt delstat har sine egne incitamenter og krav til byggestandarder etc. Især Californien er langt fremme, når det kommer til krav om bæredygtighed. Ifølge Californiens Green Building Action Plan fra 2005 skal alle nye og renoverede offentlige bygninger opnå mindst LEED silver certificering. Målet med denne lov er at reducere den del af energiforbruget i offentlige bygninger, der kommer fra højspændingsnettet med 20% inden 2015 i forhold til 2003 niveauet. Kommercielle bygninger opfordres ligeledes på at bidrage til at formindske energiforbruget dog indtil videre kun på frivillig basis. Storbyer som Los Angeles og San Fransisco har desuden nogle af de mest vidtgående programmer, når det kommer til bæredygtighed. Flere af østkyststaterne er også med fremme, når det kommer til bæredygtigt byggeri. For alle offentlige statsbygninger i New York gælder det f.eks., at deres energiforbrug skal reduceres med 35% inden 2010 i forhold til niveauet i 1990 og alt offentligt nybyggeri samt omfattende renovationer skal så vidt muligt opfylde LEED retningslinierne for bæredygtigt byggeri. Også på lokalplan bliver der i disse år gjort en stor indsats for at øge procentdelen af bæredygtigt byggeri. I perioden er antallet af amerikanske storbyer med green building programs steget med 418% (fra 22 til 92 byer). Derudover er 36 storbyer i gang med at udvikle green building programmer. Det estimeres, at omkring 14% af alle amerikanske byer med mere end indbyggere har indført en eller anden form for green building program. Det er ikke kun inden for det offentlige byggeri, at der sættes ind miljømæssigt flere stater og kommuner har også indført incitamenter for at få flere projekter inden for privat byggeri til at leve op til de nye standarder. New York City har i mange år stillet krav til LEED standarder for offentlig byggeri. I løbet af de sidste par år er det desuden blevet lettere for både ind- og udenlanske virksomheder, der specialiserer sig i miljørigtigt byggeri, at få fodfæste eftersom reglerne for byggetilladelser er blevet omskrevet og gjort mindre bureaukratiske. Dette tiltag er en del af borgmester Michael Bloombergs PlaNYC miljøplan, der indebærer en 30% reduktion af byens CO2 udledninger inden Det er Bloombergs ambition, at New York skal blive den mest energieffektive by i USA. Næsten alle kommercielle bygninger, der bliver bygget på Manhattan i dag ansøger om at blive LEED certificerede. Planen betyder blandt andet, at der stilles højere krav til energikode certificeringer, rabatter til brug af mere miljørigtige og energibesparende byggematerialer samt en reducering af bureaukratiet for at opnå byggetilladelser, hvilket gør det lettere for f.eks. danske virksomheder inden for bæredygtigt byggeri at få fodfæste. Indsatsområder hvor Danmark er foran Ifølge Green Recovery rapporten fra Center for American Progress er de mest åbenlyse retrofitprojekter udskifting af eller installering af lavenergivinduer, effektive varmesystemer, ventilations- og airconditionsystemer, geotermiske varme- DE USA: Washington, Chicago, New York, Atlanta, Silicon Valley Side 7 af 12

8 kølesystemer, effektiv lysstyringsteknologi, bygningsintegrerede PV solceller samt installation af energieffektive husholdningsapparater. De indsatsområder harmonerer rigtig godt med de kompetencer, som danske virksomheder besidder. Nedenfor har vi udvalgt en række områder, hvor vi vurderer, at der er specielt gode muligheder for succes i USA. Isolering og tætning Danske virksomheder har i mange år udviklet teknologier til begrænsning af bygningers varmetab. USA har traditionelt set været langt efter Danmark, når det kommer til at reducere energiforbruget i bygninger gennem bedre isolering. Efterspørgslen har dog været støt stigende og forventes at stige endnu mere efter at vækstpakken blev vedtaget. Med vedtagelsen får den enkelte forbruger nemlig et skattefradrag på 30% af købsprisen ved installation af energirigtigt isoleringsmateriale i en eksisterende bolig (max. fradrag i alt USD 1500). Lavenergivinduer Om end der allerede findes udbydere på det amerikanske marked med fornuftige varmeisolerende egenskaber, så er størstedelen af glasprodukter til bygningens klimaskærm stadig langt under den danske standard. Set i forhold til markedets størrelse, er der derfor efter vores vurdering rigtig gode muligheder for højeffektive danske vinduer i USA. Varme- og kølesystemer På grund af landets geografiske placering og de store temperaturforskelle mellem sommer og vinter i mange delstater er der et stort behov for kombinerede varmekølesystemer i USA. Selv om der allerede findes en del producenter på markedet, er det et marked i kraftig vækst, og vi ser derfor store muligheder for danske virksomheder med kompetencer inden for energieffektive varmeanlæg, varmepumper og ventilationsanlæg. Vedvarende energikilder Med det øgede fokus på vedvarende energi, har danske virksomheder med ekspertise inden for solvarme samt vind-, bølge- og geotermiske energikilder gode muligheder på det amerikanske marked. Som tidligere nævnt bør danske virksomheder inden for disse områder dog handle inden for de næste måneder, hvis de vil bevare forspringet i forhold til de amerikanske producenter. Energiforbrugsmåling De fleste amerikanske lejligheder har i dag ikke individuelle varmemålere. Med den øgede fokus på energibesparelse er der dog en stigende efterspørgsel på teknologi til individuel varmemåling i etagebyggeri. Da de mest udbredte former for varmebærende elementer i USA er damp eller luft, er udfordringen dog at tilpasse den danske teknologi således, at den kan måle varmeforbruget på de eksisterende varmekilder. Rådgivning omkring bygningskonstruktion Når det kommer til rådgivning omkring bygningsfysik set ud fra et energimæssigt synspunkt, så er danske virksomheder langt foran amerikanerne. I kraft af vores 30-årige erfaring foranlediget af de danske strenge byggereglementer, har danske DE USA: Washington, Chicago, New York, Atlanta, Silicon Valley Side 8 af 12

9 virksomheder opbygget en enorm ekspertise i forhold til, hvordan man sammensætter alle ovenstående produkter på en energirigtig måde, som med fordel kan overføres til det amerikanske marked. I det følgende vil vi kort beskrive, hvordan vi på generalkonsulatet i New York kan hjælpe jeres virksomhed med at udnytte disse muligheder på det amerikanske marked. Generalkonsulatets services Vores formål er at yde strategisk rådgiving og assistance til danske virksomheder i opbygningen af deres eksportmarked i USA. Som handelskontor og diplomatisk repræsentation med adresse i New York har vi indgående indsigt i de lokale markedsforhold og udviklingen inden for bygge- og anlægssektoren samt adgang til et stort netværk af arkitekter og andre relevante spillere på markedet. Denne viden kan jeres virksomhed få glæde af igennem en række services, som vi udbyder: Adgang til stort netværk Generalkonsulatet i New York har gennem flere års arbejde opbygget et omfattende netværk, der bl.a. inkluderer arkitekter fra American Institute of Architects og lokale myndigheder i de byer, hvor Danmark har repræsentationer. Derudover deltager vi løbende i relevante fagmesser for hele tiden at holde os opdateret med, hvad der sker i den amerikanske byggebranche. Vi trækker ofte på dette netværk, når vi udfører opgaver for danske virksomheder. AIA Continuing Education Seminarer American Institute of Architects (AIA) er den førende brancheorganisation for autoriserede arkitekter i USA med medlemmer. Som AIA medlem skal man hvert år gennemføre 18 timers obligatorisk undervisning for at vedligeholde og videreudvikle sine kompetencer. Som noget nyt skal 4 af disse undervisningstimer omhandle bæredygtigt design/byggeri. Generalkonsulatet i New York udvikler undervisningspakker til AIAs Continuing Education Systems (CES) i samarbejde med danske virksomheder. Hvis jeres virksomheds produkter eller serviceydelser er relevante i forhold til AIAs CES program, kan vi hjælpe jer med at blive godkendt som AIA/CES Provider samt udvikle og sammensætte et relevant undervisningsforløb, hvori jeres produkter får en betydelig eksponering over for AIA arkitekter, ingeniører og designere. Foruden den åbenlyse eksponeringsfordel får jeres virksomhed som AIA/CES Provider desuden adgang til en række andre fordele: - Mulighed for at annoncere jeres undervisningsprogram på AIAs website den største internationale oversigt over undervisningsprogrammer specifikt målrettet design- og byggesektoren. - Retten til at bruge AIA/CES Provider titlen i jeres markedsføring. - Eksponering på AIAs website som officiel AIA/CES Provider. - Mulighed for at deltage i AIAs CES Provider workshops og træningsprogrammer. DE USA: Washington, Chicago, New York, Atlanta, Silicon Valley Side 9 af 12

10 Vi kan hjælpe jer med at udvikle en skræddersyet og relevant undervisningspakke, der vil give jeres virksomhed en unik mulighed for at gå fra at være ukendt leverandør til troværdig konsulent inden for netop jeres ekspertiseområde. Med den nyligt vedtagede vækstpakke er der for alvor er sat fokus på retrofitting af eksisterende bygninger i USA. På generalkonsulatet arbejder vi derfor i øjeblikket på at udvikle et samlet undervisningsprogram med en mindre gruppe danske virksomheder, hvis produkter tilsammen er målrettet de mest åbenlyse retrofitområder. Hvis jeres virksomhed er interesserede i at deltage i dette, så kontakt os venligst hurtigst muligt. Udarbejdelse af foretningsplan til kapitalfremskaffelse Kapitalfremskaffelse, eller venture capital, er ofte en vigtig forudsætning for nystartede virksomheder, hvis udvikling eller vækst er hæmmet af mangel på kapital. USA betragtes som det mest modne marked for venture capital i verden. I 2008 udgjorde venture capital investeringer inden for cleantech i Nordamerika således 69% af den totale investeringsvolumen på globalt plan, mens næsten 30% af den samlede investeringsvolumen kom fra virksomheder i Silicon Valley og Nordcalifornien. Generalkonsulatet i New York kan hjælpe jeres virksomhed med at udarbejde en foretningsplan, der kan bruges til at tiltrække amerikanske investorer i forbindelse med jeres indtrængen på det amerikanske marked. For mindre, nyopstartede virksomheder med innovative produkter kan Innovation Center Denmark i Silicon Valley også hjælpe med at skaffe Venture Capital. Politisk overvågning Generalkonsulatet i New York samarbejder tæt med udenrigsministeriets andre repræsentationer i USA herunder især Danmarks Ambassade i Washington D.C. Denne opsætning giver os en indgående indsigt i, hvilken retning den nationale og lokale lovgivining trækker i og hvilke muligheder eller udfordringer, dette giver for Danmark og danske eksportvirksomheder. Vi overvåger således hele tiden den politiske situation, ligesom vi løbende har kontakt til de offentlige myndigheder samt indgår i sparring med public officials på lokalplan omkring tiltag, hvor Danmark og det pågældende bystyre kan samarbejde. Ved hele tiden at have fingeren på den politiske puls kan vi tilbyde jeres virksomhed konkret og fremadrettet rådgivning omkring netop jeres virksomheds situation i forhold til det amerikanske marked. Andre services Foruden ovenstående tilbyder vi også at foretage distributør-, leverandør- eller partnersøgninger samt udarbejde markedsanalyser inden for jeres specifikke felt. Derudover kan vi arrangere messedeltagelse og i tilfælde hvor der er 5 eller flere virksomheder med, kan der være mulighed for offentligt tilskud til fælleseksportfremstød. Der er også mulighed for at oprette et virtuelt kontor gennem generalkonsulatet, der kan styrke jeres virksomheds lokale tilstedeværelse på det amerikanske marked i opstartsfasen. Listen er ikke udtømmende, og vi hører gerne fra jer, hvis I har en konkret opgave, som I ønsker vores assistance til at udføre. DE USA: Washington, Chicago, New York, Atlanta, Silicon Valley Side 10 af 12

11 Vil du vide mere? Hvis jeres virksomhed er interesseret i at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe netop jeres virksomhed med at komme ind på det amerikanske byggemarked, så ring til eksportrådgiver og sektorekspert, Pelle Bournonville, på telefon eller send en til DE USA: Washington, Chicago, New York, Atlanta, Silicon Valley Side 11 af 12

12 The Trade Council of Denmark is a part of the Ministry of Foreign Affairs and is the official export and investment promotion agency of Denmark. The Trade Council benefits from around ninety Danish Embassies, Consulates General and Trade Commissions abroad. The Trade Council advises and assists Danish companies in their export activities and internationalisation process according to the vision: We must be a partner preferred by enterprises in international trade and investment activities. The Work in the Trade Council follows specific procedures. In this way our customers are secured the best possible quality under the varying working and market conditions at any given point of time. Ministry of Foreign Affairs of Denmark Danmarks generalkonsulat, New York One Dag Hammerskjold Plaza 885 Second Avenue,18th Floor New York, N.Y USA Tel: Fax:

Indhold. Den Danske Ambassade, Eksportrådet, Tyskland Side 2 af 6 Fjernvarmesektoren i Tyskland (maj 2013)

Indhold. Den Danske Ambassade, Eksportrådet, Tyskland Side 2 af 6 Fjernvarmesektoren i Tyskland (maj 2013) Dato Maj 2013 Ref. LA & DHA Indhold 1. Indledning... 3 2. Markedsandele i den tyske varmeforsyning... 3 3. Udvikling på fjernvarmemarkedet... 3 4. Prisstrukturer... 4 5. Vedvarende varme... 4 6. Lovmæssige

Læs mere

Nye uddannelsestilbud i Bæredygtigt Byggeri

Nye uddannelsestilbud i Bæredygtigt Byggeri Nye uddannelsestilbud i Bæredygtigt Byggeri AMU kurserne vil blive afholdt vinter 2012/2013 Ingeniør- og akademikurserne vil blive afholdt i foråret 2013 Projekt Opkvalificering af region Sjælland til

Læs mere

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER Overblik og helhedsløsninger for private boligejere Dette projekt har modtaget støtte fra EUs Horizon 2020 forsknings og innovations program No 649865 Forfatterne

Læs mere

Eksportrådet, USA. Søren Juul Jørgensen sorjor@um.dk 4173 3897

Eksportrådet, USA. Søren Juul Jørgensen sorjor@um.dk 4173 3897 Eksportrådet, USA Søren Juul Jørgensen sorjor@um.dk 4173 3897 Agenda Eksportrådet Det amerikanske marked Den typiske vej til marked Vores anbefalinger Konklusion Eksportrådet Eksportrådet er den del af

Læs mere

517millioner. tons CO2 kunne spares hvert år,

517millioner. tons CO2 kunne spares hvert år, MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Spar energi og CO2 i dag Løsningerne er klar! 517millioner tons CO2 kunne spares hvert år, hvis Europa fordoblede brugen af fjernvarme til 18-20 % og samtidig øgede andelen

Læs mere

Dansk resumé af ELENA projektansøgning for hovedstadsregionen

Dansk resumé af ELENA projektansøgning for hovedstadsregionen Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon +45 48 20 50 00 Fax +45 48 20 56 61 Web www.regionh.dk Dansk resumé af ELENA projektansøgning for hovedstadsregionen CVR/SE-nr: 30 11 36

Læs mere

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt.

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt. 1 of 6 Bilag 4: Udvalg af virkemidler til opfyldelse målsætninger i Borgmesteraftalen Borgmesteraftalen omfatter kommunen som geografisk enhed og ved indgåelse af aftalen forpligtede kommunen sig til en

Læs mere

DET LANGE, SEJE TRÆK

DET LANGE, SEJE TRÆK DET LANGE, SEJE TRÆK Energiby hvad er det? Det gode eksempel Skal tjene som inspirationskilde En udnævnelse, der forpligter Kolding vil fortsætte de gennemtænkte, fremtidssikrede og ambitiøse indsatser

Læs mere

Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15

Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15 Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15 Direktør Michael H. Nielsen Den 28. januar 2015 Mål om fossil uafhængighed i 2050 skal nås af tre veje Energieffektivisering Fossil uafhængighed i 2050 Fleksibilitet

Læs mere

Bygherreforeningens kick off seminar Aktuelle energispareaktiviteter. 1. juni 2011. v/ projektchef Dorthe Bechmann, Viegand & Maagøe

Bygherreforeningens kick off seminar Aktuelle energispareaktiviteter. 1. juni 2011. v/ projektchef Dorthe Bechmann, Viegand & Maagøe Bygherreforeningens kick off seminar Aktuelle energispareaktiviteter 1. juni 2011 v/ projektchef Dorthe Bechmann, Viegand & Maagøe Hvor kommer jeg fra: Viegand & Maagøe: konsulentvirksomhed indenfor energibesparelser

Læs mere

Gastekniske dage. Henrik P. Hansen. Termoteknik

Gastekniske dage. Henrik P. Hansen. Termoteknik 1: Princip for varmepumpe 2: Case 2 Beregning VP. Kontra Gas 3: Regeringens nye energistrategi 4: Som vi ser udviklingen med VP. 5: Hvad kunne være fremtidens uddannelse Henrik P. Hansen 1 Strategi for

Læs mere

Innovative energiløsninger i statens bygninger

Innovative energiløsninger i statens bygninger Innovative energiløsninger i statens bygninger Forord Stort potentiale i byggeriet Bygninger står i dag for omkring 40 % af vores energiforbrug. Derfor er der store klima-gevinster at hente, hvis vi skaber

Læs mere

Fremtidens bæredygtige bygningsmasse - udfordringer og muligheder for byggesektoren Henrik Sørensen Fremtidens Bæredygtige Byggeri Næstved 26.

Fremtidens bæredygtige bygningsmasse - udfordringer og muligheder for byggesektoren Henrik Sørensen Fremtidens Bæredygtige Byggeri Næstved 26. Fremtidens bæredygtige bygningsmasse - udfordringer og muligheder for byggesektoren Henrik Sørensen Fremtidens Bæredygtige Byggeri Næstved 26. maj 2010 Introduktion til esbensen Esbensen Rådgivende Ingeniører

Læs mere

Individuelle boliger placeret i arkitektonisk sammenhæng, hvor man skaber et godt fællesskab/ naboskab.

Individuelle boliger placeret i arkitektonisk sammenhæng, hvor man skaber et godt fællesskab/ naboskab. BF BAKKEHUSENE 16 Energi-rigtige boliger Mod en bæredygtig fremtid Lav-energibyggeri, der opfylder fremtidige krav til miljørigtige og sunde løsninger med naturlige materialer. INDIVIDUALITET OG FÆLLESSKAB

Læs mere

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonsandwich med flere tilbygninger, 1919-1959, Ellebjergvej, Kbh UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke E til A1 Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til

Læs mere

Energioptimeringen = Klimaoptimeringen Betydning af at tænke energirigtigt Potentialet i energi effektivisering

Energioptimeringen = Klimaoptimeringen Betydning af at tænke energirigtigt Potentialet i energi effektivisering Energioptimeringen = Klimaoptimeringen Betydning af at tænke energirigtigt Potentialet i energi effektivisering Af Sigurd B. Lauritsen, Chefrådgiver, Grontmij Carl Bro Katuaq, Nuuk 29. oktober 2009 Formål

Læs mere

Energirenovering og vedvarende energi. v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11.

Energirenovering og vedvarende energi. v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11. Energirenovering og vedvarende energi v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11.2012 Hvad jeg kommer rundt om i mit indlæg Hvad gør Holbæk Kommune

Læs mere

Træningsmodul I. Grundlæggende omkring EPC. Projekt Transparense. www.transparense.eu

Træningsmodul I. Grundlæggende omkring EPC. Projekt Transparense. www.transparense.eu Træningsmodul I. Grundlæggende omkring EPC Projekt Transparense EU Energi Effektivitets Direktivet EED EU s Energieffektivitetsdirektiv 2012/27/EU Ophæver Servicedirektivet 2006/32/EC I kraft siden 4 December

Læs mere

Eksportrådet, USA. Carsten Rosendahl Director, Sales & Marketing TC USA

Eksportrådet, USA. Carsten Rosendahl Director, Sales & Marketing TC USA Eksportrådet, USA Carsten Rosendahl Director, Sales & Marketing TC USA Agenda Eksportrådet Det amerikanske marked Den typiske vej til marked Vores anbefalinger Konklusion Eksportrådet Eksportrådet er den

Læs mere

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonsandwich med flere tilbygninger, 1919-1959, Ellebjergvej, Kbh UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke E til A1 Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til

Læs mere

SOLTAG CO2 neutrale tagboliger

SOLTAG CO2 neutrale tagboliger Peder Vejsig Pedersen Direktør, Civ.ing. Cenergia Energy Consultants Herlev Hovedgade 195, 2730 Herlev, Danmark Tlf.: +45 44 66 00 99, fax: +45 44 66 01 36, e-mail: pvp@cenergia.dk, www.cenergia.dk. Præsentation

Læs mere

- et multifleksibelt udviklings- og demonstrationsbyggeri. Henriette Hall-Andersen, Teknologisk Institut

- et multifleksibelt udviklings- og demonstrationsbyggeri. Henriette Hall-Andersen, Teknologisk Institut - et multifleksibelt udviklings- og demonstrationsbyggeri Henriette Hall-Andersen, Teknologisk Institut Vision EnergyFlexHouse skal være et aktiv for fremtidens integrerede og tidsbesparende innovationsproces

Læs mere

Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger

Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger Fremtidens byer 9. december 2009 Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger Chefkonsulent Niels-Arne Jensen, Københavns Ejendomme KØBENHAVNS1 Agenda Københavns Ejendomme Klimaplan

Læs mere

Energi og miljø i industriens uddannelser 2. november 2012 Energioptimering og vedvarende energi hvilke udfordringer står vi overfor?

Energi og miljø i industriens uddannelser 2. november 2012 Energioptimering og vedvarende energi hvilke udfordringer står vi overfor? Energi og miljø i industriens uddannelser 2. november 2012 Energioptimering og vedvarende energi hvilke udfordringer står vi overfor? v/ Vagn Holk Lauridsen, Teknologisk Institut, Energi- og Klimadivisionen

Læs mere

Bæredygtighed og Facilities Management

Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed er tophistorier i mange medier, og mange virksomheder og kommuner bruger mange penge på at blive bæredygtige Men hvad er bæredygtighed er når det omhandler

Læs mere

27. Oktober 2012 www.oertoft.com

27. Oktober 2012 www.oertoft.com 1 Agenda Introduktion Lars Ørtoft Rådgivende Ingeniørfirma A/S Keep it simpel simple løsninger Vester Voldgade 123 energiscreening I intentioner med renovering I vedvarende energiformer I indeklima I projektering

Læs mere

Den aktuelle energipolitik i Danmark - byggeriets rolle i de politiske målsætninger. Teknologirådet 20. marts 2013 Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri

Den aktuelle energipolitik i Danmark - byggeriets rolle i de politiske målsætninger. Teknologirådet 20. marts 2013 Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri Den aktuelle energipolitik i Danmark - byggeriets rolle i de politiske målsætninger Teknologirådet 20. marts 2013 Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri Agenda Politiske målsætninger og energiforbrug i bygninger

Læs mere

nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi

nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi De globale mål om forsyningssikkerhed og markant reduktion af CO 2 skal opfyldes gennem større energieffektivisering og meget mere brug af

Læs mere

Solvarme. - den manglende brik i Danmarks energipolitiske puslespil

Solvarme. - den manglende brik i Danmarks energipolitiske puslespil Solvarme - den manglende brik i Danmarks energipolitiske puslespil ...og en decentral løsning på et centralt problem At der skal findes et alternativ til de fossile energiformer i varmesektoren, synes

Læs mere

EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet

EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet Grønne offentlige indkøb (Green Public Procurement GPP) er et frivilligt instrument. Dette dokument indeholder de kriterier for grønne offentlige

Læs mere

City of Westminster College

City of Westminster College CASE City of LOKATION: City of, London, England. Arkitekt/ designer: schmidt hammer lassen architects. City of designet af schmidt hammer lassen architects På Paddington Green Campus i London, ligger schmidt

Læs mere

Klimaet sætter dagsordenen. Hvorfor? Randers Kommune

Klimaet sætter dagsordenen. Hvorfor? Randers Kommune Klimaet sætter dagsordenen Hvorfor? Randers Kommune Randers Kommune Strategisk energiplanlægning overvejelser Hvem skal vi lave strategisk energiplanlægning for? For klimaet, økonomien, sikkerheden, Danmark,

Læs mere

ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU KØBER BOLIG TIL SALG

ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU KØBER BOLIG TIL SALG ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU KØBER BOLIG TIL SALG 1 ENERGIMÆRKNING HVAD ER DET? I Danmark har vi lovpligtig energimærkning af bygninger ved salg og udlejning. Det gælder også for boliger, som fx

Læs mere

DGNB CERTIFICERING BÆREDYGTIGT BYGGERI. Konference om bæredygtigt byggeri Aalborg 8. Dec 2014

DGNB CERTIFICERING BÆREDYGTIGT BYGGERI. Konference om bæredygtigt byggeri Aalborg 8. Dec 2014 DGNB CERTIFICERING BÆREDYGTIGT BYGGERI Alte BÆREDYGTIGHED I RAMBØLL BYGGERI BÆREDYGTIGHEDS TEAM Certificeringsopgaver Skræddersyet strategier Bygherrerådgivning Dokumentationspakker for materiale producenter

Læs mere

Spar energi og CO 2 i dag Løsningerne er klar! 40% energi spares der typisk, 517 mil ioner tons CO2 kunne spares hvert år, 250.000

Spar energi og CO 2 i dag Løsningerne er klar! 40% energi spares der typisk, 517 mil ioner tons CO2 kunne spares hvert år, 250.000 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Spar energi og CO2 i dag Løsningerne er klar! 40% energi spares der typisk, når frekvensomformere fra Danfoss styrer ventilatorer og pumper i erhvervsbygninger. 517 millioner

Læs mere

Energitjek ordningen er igangsat og nedenfor er en kort beskrivelse og status på ordningen.

Energitjek ordningen er igangsat og nedenfor er en kort beskrivelse og status på ordningen. Notat Klimapartnerskab mellem SE og Vejen Kommune Køb af UP-front vindstrøm, er som det fremgår af dagsordenspunktet, 1 ud af i alt 4 delaftaler som følge af den indgåede klimapartnerskabs aftale mellem

Læs mere

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Effekter af eksportfremme for danske virksomheder Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Hvad ved vi om eksportfremme? De fleste lande bruger betydelige ressourcer på

Læs mere

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne Beboer Sænk spændingen og sænk el-regningen Stigende el-priser er i stadig højere grad med til at lægge pres på både offentlige og private

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

Passivhus Nordvest Fyraftensmøde 20.11.2014. Rådgiverens arbejde i praksis med bæredygtighed og herunder certificeringsordninger (DGNB)

Passivhus Nordvest Fyraftensmøde 20.11.2014. Rådgiverens arbejde i praksis med bæredygtighed og herunder certificeringsordninger (DGNB) Passivhus Nordvest Fyraftensmøde 20.11.2014 Rådgiverens arbejde i praksis med bæredygtighed og herunder certificeringsordninger (DGNB) Introduktion Indlægsholder Jørgen Lange Teknikumingeniør 1987, Byggeri,

Læs mere

ESCO koncept for energibesparelser i bygninger. 22. oktober 2012

ESCO koncept for energibesparelser i bygninger. 22. oktober 2012 ESCO koncept for energibesparelser i bygninger 22. oktober 2012 Building Technologies en global aktør inden for bygninger og automation Building Technologies Division Security Fire Safety Building Automation

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

tove lading 4d verdensmester i energieffektivitet

tove lading 4d verdensmester i energieffektivitet tove lading 4d verdensmester i energieffektivitet DANSK ARKITEKTUR CENTER I SAMARBEJDE MED EKSTERN KONSULENT ALEXANDRA THYGESEN Tove Lading etablerede i 1997 Lading arkitekter + konsulenter A/S, som primært

Læs mere

EGEDAL KOMMUNE STILLER HØJE MILJØKRAV TIL BYGGERIERNE I NY BYDEL OG BANER MED SIT UDBUD VEJ FOR MERE BÆREDYGTIGT BYGGERI

EGEDAL KOMMUNE STILLER HØJE MILJØKRAV TIL BYGGERIERNE I NY BYDEL OG BANER MED SIT UDBUD VEJ FOR MERE BÆREDYGTIGT BYGGERI BUSINESS 6 CASE BYGGERI GRØNNE INDKØB EGEDAL KOMMUNE STILLER HØJE MILJØKRAV TIL BYGGERIERNE I NY BYDEL OG BANER MED SIT UDBUD VEJ FOR MERE BÆREDYGTIGT BYGGERI Stenløse Syd er et helt byområde, som er udviklet

Læs mere

Den ultimative guide, når du skal igang med håndværkerarbejde. Spar tid og penge på dit næste byggeprojekt

Den ultimative guide, når du skal igang med håndværkerarbejde. Spar tid og penge på dit næste byggeprojekt Den ultimative guide, når du skal igang med håndværkerarbejde Spar tid og penge på dit næste byggeprojekt Spar tid og penge på dit næste byggeprojekt Denne e-guide er sponsoreret af: John Christiansen

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Østvænget 97A 7490 Avlum BBR-nr.: 657-902875 Energikonsulent: Mogens Thomsen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Indstilling. Energieffektiv fjernvarmeforsyning i Geding. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 1.

Indstilling. Energieffektiv fjernvarmeforsyning i Geding. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 1. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 1. april 2014 Energieffektiv fjernvarmeforsyning i Geding Ombygning af fjernvarmesystemet i Geding til en mere energieffektiv drift ved

Læs mere

Energibesparelser i kommunerne med ESCO

Energibesparelser i kommunerne med ESCO Offentliggjort januar 2011 Energibesparelser i kommunerne med ESCO Resume I de seneste år er ESCO blevet udråbt til drivkraft i gennemførelse af energibesparelser i kommunerne. For at undersøge udbredelse

Læs mere

REJSEARBEJDERE. DK. Til Klima og Energiminister Lykke Friis og Folketingets Energipolitiske Udvalg.

REJSEARBEJDERE. DK. Til Klima og Energiminister Lykke Friis og Folketingets Energipolitiske Udvalg. Det Energipolitiske Udvalg 2010-11 EPU alm. del Bilag 218 Offentligt REJSEARBEJDERE. DK 6. april 2011. Til Klima og Energiminister Lykke Friis og Folketingets Energipolitiske Udvalg. Bemærkninger og spørgsmål

Læs mere

Hørsholm Kommune. V/ Borgmester Morten Slotved

Hørsholm Kommune. V/ Borgmester Morten Slotved Hørsholm Kommune V/ Borgmester Morten Slotved Hørsholm Kommune i tal Ca. 24.500 indbyggere Ca. 1600 medarbejdere heraf ca. 200 på rådhuset Budget på ca. 1.2 mia. om året Største bidragyder til andre kommuner

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Efter- og videreuddannelse indenfor bæredygtigt byggeri

Efter- og videreuddannelse indenfor bæredygtigt byggeri Efter- og videreuddannelse indenfor bæredygtigt byggeri Tine Steen Larsen, PhD Konsulent Energi, Indeklima & bæredygtigt byggeri UCN act2learn TEKNOLOGI Hvem er jeg? Uddannelse DGNB konsulent, Green Building

Læs mere

ALBERTSLUND KOMMUNE Energibesparelser i en klimatid strategier og aktiviteter

ALBERTSLUND KOMMUNE Energibesparelser i en klimatid strategier og aktiviteter MANDAG MORGEN Energibesparelser i kommunerne 3. maj 2011 ALBERTSLUND KOMMUNE Energibesparelser i en klimatid strategier og aktiviteter Anne Marie Holt Christensen Arkitekt og projektleder på klimaplan

Læs mere

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune 7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune Professor Majken Schultz Copenhagen Business School Hvad er et Brand? The American Marketing Association definerer et brand som Et navn, et udtryk, et symbol,

Læs mere

Tjen penge på energirenovering

Tjen penge på energirenovering Tjen penge på energirenovering Videncenter for energibesparelser i bygninger er til for dig Vil du gerne slå to fluer med ét smæk? Vil du gerne ha mere at lave og samtidig sænke CO 2 -udslippet? Hvis du

Læs mere

Bæredygtighed i udbud. Set fra den almene bygherrers perspektiv

Bæredygtighed i udbud. Set fra den almene bygherrers perspektiv Bæredygtighed i udbud Set fra den almene bygherrers perspektiv KAB vores forretning KAB er en kunde ejet, non-profit driftsorganisation for almene boligorganisationer Vi ejer ingen boliger, bebyggelser

Læs mere

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Varmeplan Hovedstaden Workshop, January 2009 Udfordringen er enorm.. Global generation European generation 34,000 TWh 17,500 TWh 94% 34% 3,300 TWh 4,400

Læs mere

31. august, 2012. A window of opportunity. Den kinesiske plejehjemssektor

31. august, 2012. A window of opportunity. Den kinesiske plejehjemssektor 31. august, 2012 A window of opportunity Den kinesiske plejehjemssektor Delegationsrejse til Vestkina d. 25.-29. november I forlængelse af informationsmøderne i Danmark arrangerer Eksportrådet en besøgstur

Læs mere

Øget energieffektivitet og lavere FM-kostninger

Øget energieffektivitet og lavere FM-kostninger Øget energieffektivitet og lavere FM-kostninger 19. Oktober 2010 Susanne Balslev Nielsen Center for Facilities Management Danmarks Tekniske Universitet Hvem er jeg? Civilingeniør 1993, byplanlægning Ph.D.:

Læs mere

Dansk oversættelse. European Code of Conduct for Energy Performance Contracting

Dansk oversættelse. European Code of Conduct for Energy Performance Contracting Dansk oversættelse European Code of Conduct for Version as of 11 July 2014 Transparense-projektet Dette dokument er forberedt under rammerne af projektet "Transparense Increasing Transparency of Energy

Læs mere

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund3 2. Strategisk energiplanlægning3 3. Organisatorisk struktur3 4. Energikoordinator4 5. Energiansvarlig4 6. EMO

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

Den tekniske vinkel på ejendomsprojekter

Den tekniske vinkel på ejendomsprojekter Den tekniske vinkel på ejendomsprojekter Stig Lohmann-Devantier Projektchef Laila Stub Udviklingschef 1 Perspektivet TEKNIK 2 Vi vil fokusere på Miljø- og byggeteknisk Due Diligence hvor er de største

Læs mere

Energirenovering og øget brugerværdi

Energirenovering og øget brugerværdi Energirenovering og øget brugerværdi -hvorfor energirenovering ikke kan stå alene og udfordringerne i en mere holistisk tilgang til bygningsomdannelse Først 2 ord om KAB KAB fællesskabet består af 50 boligorganisationer

Læs mere

ELENA-ordningen i korte træk ELENA er en forkortelse for European Local Energy Assistance. Den europæiske Investeringsbank administrerer ELENA.

ELENA-ordningen i korte træk ELENA er en forkortelse for European Local Energy Assistance. Den europæiske Investeringsbank administrerer ELENA. Dato: 9. maj 2011 Bilag til Fælles regional-kommunal ansøgning om ELENAstøtte til at forberede investeringer i energibesparelser Forkortet dansk version af ELENA-ansøgningen ELENA-ordningen i korte træk

Læs mere

Bilag 1. Virkemiddelkataloger og eksempler på energirenovering. En linksamling.

Bilag 1. Virkemiddelkataloger og eksempler på energirenovering. En linksamling. Bilag 1 Plan C, delprojekt 4: Renovering med merværdi Dette bilag indeholder links til hjemmesider med virkemiddelkataloger, digitale værktøjer og eksempelsamlinger, som danner udgangspunkt for demonstrationsprojekterne

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vidars Alle 8 Postnr./by: 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-187541 Energikonsulent: Steen Paarup Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: R

Læs mere

Energimærkning. Adresse: Skejbyparken 360 Postnr./by:

Energimærkning. Adresse: Skejbyparken 360 Postnr./by: SIDE 1 AF 5 Adresse: Skejbyparken 360 Postnr./by: 8200 Århus N BBR-nr.: 751-000000-000 Energikonsulent: Hans Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og

Læs mere

Nye uddannelsestilbud i. Bæredygtigt Byggeri

Nye uddannelsestilbud i. Bæredygtigt Byggeri Nye uddannelsestilbud i Bæredygtigt Byggeri Uddannelser udviklet af erhvervsskolerne i region Sjælland, Erhvervsakademi Sjælland samt Ingeniørhøjskolen i København Praktiske generelle oplysninger: Økonomi:

Læs mere

Greve Kommune. Klima- og Energipolitik for Greve Kommune

Greve Kommune. Klima- og Energipolitik for Greve Kommune Greve Kommune Klima- og Energipolitik for Greve Kommune Klima- og Energipolitik for Greve Kommune er udgivet af: Greve Kommune Center for Teknik & Miljø Vedtaget af Greve Byråd 2009 For henvendelse vedrørende

Læs mere

ELENA-INITIATIV I REGION SJÆLLAND. v/ Flemming Jørgensen Miljø og Klima

ELENA-INITIATIV I REGION SJÆLLAND. v/ Flemming Jørgensen Miljø og Klima ELENA-INITIATIV I REGION SJÆLLAND v/ Flemming Jørgensen Miljø og Klima AGENDA Præsentation ELENA teknisk bistand betalt af EU Erfaringer fra Region Sjælland og 12 kommuner Forundersøgelse ELENA-ansøgning

Læs mere

Nu bliver varmen dyrere

Nu bliver varmen dyrere Nu bliver varmen dyrere Det er i denne tid, at det for alvor begynder at blive koldt. Men det kan blive en dyr fornøjelse for de danske husstande at holde varmen. Energipriserne går hele tiden opad. Af

Læs mere

Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark

Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark x Hvem er vi? indkøber varme hos DONG/Studstrupværket Forbrændingsanlægget i Lisbjerg RenoSyd i Skanderborg Skanderborg Fjernvarme Overskudsvarme leverer varme

Læs mere

GRØN FORNUFT BETALER SIG

GRØN FORNUFT BETALER SIG GRØN FORNUFT BETALER SIG Energibesparelser i almene boliger Workshop Lørdag d. 21. november 2009 Program: Kort præsentation af NRGi og NRGi Rådgivning Politiske rammer for energi og klima Hvilke energibesparelser

Læs mere

Energieffektivisering for fremtiden. Konference arrangeret af DTU i samarbejde med DI Energibranchen og Dansk Energi

Energieffektivisering for fremtiden. Konference arrangeret af DTU i samarbejde med DI Energibranchen og Dansk Energi Energieffektivisering for fremtiden Konference arrangeret af DTU i samarbejde med DI Energibranchen og Dansk Energi 26-11-2012 DTU International Energy Report 2012 Energy efficiency improvements A key

Læs mere

Energieffektive bygninger - et dansk og globalt perspektiv. Gastekniske dage 18. maj 2009 Susanne Kuehn

Energieffektive bygninger - et dansk og globalt perspektiv. Gastekniske dage 18. maj 2009 Susanne Kuehn Energieffektive bygninger - et dansk og globalt perspektiv Gastekniske dage 18. maj 2009 Susanne Kuehn Visionen for bygninger Vi skal tænke bygninger på en ny måde Bygninger kan producere energi i stedet

Læs mere

ENERGIFORBRUG - forventninger og virkelighed. l a d i n g arkitekter + konsulenter A/S

ENERGIFORBRUG - forventninger og virkelighed. l a d i n g arkitekter + konsulenter A/S ENERGIFORBRUG - forventninger og virkelighed 1 4D - ét af verdens mest energieffektive byggeprojekter Bæredygtighed i 4 Dimensioner 2 Bag 4D projektet står: Nordkranen A/S By & Havn Lading arkitekter +

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Af Maria Lykke Andersen Foto: Widex ET FORVARSEL OM GYLDNE TIDER. Electra / Maj 2012 / 05

Af Maria Lykke Andersen Foto: Widex ET FORVARSEL OM GYLDNE TIDER. Electra / Maj 2012 / 05 Af Maria Lykke Andersen Foto: Widex ET FORVARSEL OM GYLDNE TIDER Bygningen af høreapparatvirksomheden Widex' nye og CO2-neutrale hovedsæde er et forvarsel om behovet for ny viden hos installatørerne, men

Læs mere

BYFORNYELSE I KØBENHAVN

BYFORNYELSE I KØBENHAVN BYFORNYELSE I KØBENHAVN Temadag om energimåling, adfærd og indeklima 23. april 2015 Arkitekt Marie Juul Baumann, Område- og Byfornyelse, Københavns Kommune 2 Informationsmøde om byfornyelse 1. Hvad er

Læs mere

Erfaringer fra energispareprojekter i Københavns Kommunes

Erfaringer fra energispareprojekter i Københavns Kommunes Workshop 17. maj 2010 - Gate21 Plan C Delprojekt 1 Erfaringer fra energispareprojekter i Københavns Kommunes Niels-Arne Jensen, Københavns Ejendomme KØBENHAVNS1 Dagsorden Baggrund og grundlag Energirenovering

Læs mere

Husholdningernes energiforbrug og - produktion

Husholdningernes energiforbrug og - produktion Introduktion og baggrund Brændende spørgsmål Udfordringen Husholdningernes energiforbrug og - produktion Dette notat giver en kort indføring til området Husholdningernes energiforbrug og - produktion :

Læs mere

ESCO energirenoveringer med garanti. Havnekonference 2014

ESCO energirenoveringer med garanti. Havnekonference 2014 ESCO energirenoveringer med garanti Havnekonference 2014 Answers for infrastructure and cities. Agenda Siemens Building Technologies Energirenovering Case fra Guldborgsund Kommune Brugeradfærd Spørgsmål??

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af glas i vinduer og døre. 2169 kwh Elvarme 4110 kr. 34880 kr. 8.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af glas i vinduer og døre. 2169 kwh Elvarme 4110 kr. 34880 kr. 8. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Gammel Byvej 004A 4320 Lejre BBR-nr.: 350-009042 Energikonsulent: Harry Olander Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT

MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT LÆSEVEJLEDNING Lejerbos bæredygtige boliger er beskrevet i tre dokumenter, som samlet tegner Lejerbos koncept for almene bæredygtige boliger. Visionsdokumentet beskriver den

Læs mere

BedreBolig. Energirigtig renovering af private boliger. BB_A4_folder_Medarb_Byggemarked_150123.indd 1

BedreBolig. Energirigtig renovering af private boliger. BB_A4_folder_Medarb_Byggemarked_150123.indd 1 BedreBolig Energirigtig renovering af private boliger BB_A4_folder_Medarb_Byggemarked_150123.indd 1 23/01/15 15:31 2 BedreBolig BedreBolig en helhedsorienteret tilgang til energirenovering BedreBolig er

Læs mere

Det Energipolitiske Udvalg. Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 21. maj 2008. Studierejse til USA den 17. - 25.

Det Energipolitiske Udvalg. Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 21. maj 2008. Studierejse til USA den 17. - 25. Det Energipolitiske Udvalg Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 21. maj 2008 Studierejse til USA den 17. - 25. september 2008 Energiudvalget besluttede på sit møde den 27. marts 2008 at foretage

Læs mere

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv Michael Minter, komunikationschef Horsens, 31. januar 2013 Om CONCITO CONCITO - Danmarks grønne tænketank Formidler klimaløsninger til politikere, erhvervsliv

Læs mere

FEEDING THE FUTURE HVAD KAN DANMARK GØRE? Max Kruse Investment Director, IFU

FEEDING THE FUTURE HVAD KAN DANMARK GØRE? Max Kruse Investment Director, IFU FEEDING THE FUTURE HVAD KAN DANMARK GØRE? Max Kruse Investment Director, IFU 19-09-2014 UDFORDRINGEN 1.000.000.000 2.500.000.000 PAGE 2 HVAD ER IFU? Selvejende statslig investeringsfond, der drives på

Læs mere

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 2015 Grønsted kommune Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 Indhold Indledning... 2 Metode... 2 Kommunikation... 3 Hvem er målgruppen?... 3 Hvad er mediet?... 3 Hvilken effekt skal produktet have hos afsenderen?...

Læs mere

ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG

ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne Denne folder henvender sig til alle boligejere ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS HVAD ER DET? I Danmark har vi stort fokus

Læs mere

BedreBolig-plan. BOLIGEJER Familien Espersen Ved Grænsen 70 2000 Frederiksberg. BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge

BedreBolig-plan. BOLIGEJER Familien Espersen Ved Grænsen 70 2000 Frederiksberg. BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge Rapportnr.: XXXXX Firmanr.: XXXXXX Dato: 00. måned 2014 BedreBolig-plan BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge 56 78 12 34 info@thomasjensen.dk CVR: 12345678 BOLIGEJER Familien

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Præsentation af Innovation Fur Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Dagsorden Ideen bag Innovation Fur Initiativtagere Igangsætning - projektsekretariat Betydning for borgere og virksomheder på

Læs mere

Klima- og Miljøudvalget

Klima- og Miljøudvalget Klima- og Miljøudvalget By, Kultur og Miljø Plan og Udvikling Sagsnr. 208403 Brevid. 1774454 Ref. PKA Dir. tlf. 4631 3548 peterka@roskilde.dk NOTAT: Muligheder for at opfylde klimamål ved vedvarende energianlæg

Læs mere

Kommunerne og Internationalisering - KKR Midtjyllands møde i Neksø, den 11. juni 2015. Svend Olling kontorchef, Udenrigsministeriet

Kommunerne og Internationalisering - KKR Midtjyllands møde i Neksø, den 11. juni 2015. Svend Olling kontorchef, Udenrigsministeriet Kommunerne og Internationalisering - KKR Midtjyllands møde i Neksø, den 11. juni 2015 Svend Olling kontorchef, Udenrigsministeriet Dagsorden 1. Hvem er Eksportrådet? 2. Investeringstiltrækning 3. 4. Eksportfremme

Læs mere

Svendborg Kommunes Innovative Energispareprojekt 2012 2018 V. Kristian R. Bernhard. Offentlig / privat partnering

Svendborg Kommunes Innovative Energispareprojekt 2012 2018 V. Kristian R. Bernhard. Offentlig / privat partnering Svendborg Kommunes Innovative Energispareprojekt 2012 2018 V. Kristian R. Bernhard Offentlig / privat partnering Hvor stod Svendborg Kommune i 2012? De tekniske forbedringer er gennemført ca. 80 % CTS

Læs mere

Indsatsområde: Energirenovering af eksisterende byggeri

Indsatsområde: Energirenovering af eksisterende byggeri Indsatsområde: Energirenovering af eksisterende byggeri For at nå det ambitiøse mål om en energiforsyning dækket af vedvarende energi er det nødvendigt at minimere energispildet i bygninger. Da nybyggeri

Læs mere

Mini - Byggekonference Byggeriet i Bevægelse

Mini - Byggekonference Byggeriet i Bevægelse Mini - Byggekonference Byggeriet i Bevægelse Kommunale bygge- og renoveringsprojekter v. Peter Munk, Afdelingsleder Teknisk Service, Frederikshavn Kommune Kommunens investeringsoversigt for perioden 2010

Læs mere

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger Environmental Compliance Assistance Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar Finde de svar, der giver brugbare løsninger René Grøn European Commission DG Environment and Industry Miljømæssige

Læs mere

Energieffektivitet i Bygninger Dansk energipolitik. Ulla Vestergaard Rasmussen Energistyrelsen

Energieffektivitet i Bygninger Dansk energipolitik. Ulla Vestergaard Rasmussen Energistyrelsen Energieffektivitet i Bygninger Dansk energipolitik Ulla Vestergaard Rasmussen Energistyrelsen Oplæggets indhold De energipolitiske udfordringer Bygningsområdet status i DK Energimærkning af bygninger Den

Læs mere