RAPPORT. Green Building i USA Hvor bevæger markedet sig hen? Udarbejdet marts 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RAPPORT. Green Building i USA Hvor bevæger markedet sig hen? Udarbejdet marts 2009"

Transkript

1 RAPPORT Green Building i USA Hvor bevæger markedet sig hen? Dato Udarbejdet marts 2009 Pelle Bournonville, Senior Commercial Officer Tanya Jacobsen, Assistant Commercial Officer

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Byggesektoren i USA... 3 Den aktuelle markedssituation... 3 Green building i fremgang... 3 LEED certificering... 4 Danske kompetencer inden for green building... 4 Vækstpakkens betydning for green building... 5 Retrofitting i USA... 5 Eksempler på green building incitamenter... 6 Initiativer og incitamenter på føderalt niveau... 6 Initiativer og incitamenter på lokal- og delstatsniveau... 7 Indsatsområder hvor Danmark er foran... 7 Isolering og tætning... 8 Lavenergivinduer... 8 Varme- og kølesystemer... 8 Vedvarende energikilder... 8 Energiforbrugsmåling... 8 Rådgivning omkring bygningskonstruktion... 8 Generalkonsulatets services... 9 Adgang til stort netværk... 9 AIA Continuing Education Seminarer... 9 Udarbejdelse af foretningsplan til kapitalfremskaffelse...10 Politisk overvågning...10 Andre services...10 Vil du vide mere?...11 DE USA: Washington, Chicago, New York, Atlanta, Silicon Valley Side 2 af 12

3 Byggesektoren i USA På trods af finanskrisen er det amerikanske byggemarked stadig blandt verdens største med en omsætning på omkring USD 1,14 billioner om året. USA udgør således stadigvæk et vigtigt strategisk marked både på kort og lang sigt for danske virksomheder inden for byggebranchen. Særligt inden for den voksende green building sektor står Danmark rigtig godt i forhold til det amerikanske marked. Især danske produkter, der kendetegnes ved et højt niveau af designmæssige kvaliteter æstetiske, energirigtige, funktionelle og innovative eller endnu bedre: en kombination af disse har gode muligheder for succes i USA. Den aktuelle markedssituation Den aktuelle markedssituation er kraftigt præget af den amerikanske recession. Der er væsentligt færre byggestarter og nye projekter under udvikling end i samme periode i 2006 og Det forventes, at denne nedgang vil fortsætte i hvert fald resten af Som det fremgår af tabellen nedenfor, er det især byggeri af private boliger, der er gået tilbage. De største kategorier inden for byggesektoren i 2008 var: Kategorier Forbrug i 2008 Vækst i forhold til 2007 Offentligt og kommercielt byggeri Uddannelsesinstitutioner USD 104 mia. +8,3% Kommercielt byggeri (butikker, varehuse USD 86 mia. -4% og landbrug) Kontorbyggeri USD 73 mia. +12% Privat boligbyggeri Et-families huse USD 186 mia. -39% Lejligheder/fler-families huse USD 44 mia. -4% Forbedringer USD 128 mia. -8% Kilde: AGC of America, februar Faldet i byggestarter vil skabe øget udbud og derfor faldende priser og har allerede skabt faldende beskæftigelse inden for byggeriet på måneders sigt. På trods af ovenstående forventes der dog stadig at være gode muligheder for afsætning til det amerikanske marked, da de øvrige grundlæggende forudsætninger for danske virksomheder er uændrede. Green building i fremgang Der er mange huller i det amerikanske marked, som danske virksomheder kan udfylde. Især inden for green building rummer det amerikanske marked et enormt potentiale for danske virksomheder. Bæredygtigt og energibesparende byggeri trodser til dels den generelle nedgang i branchen og efterspørgslen på bæredygtigt byggeri er stigende både inden for den private og offentlige sektor. DE USA: Washington, Chicago, New York, Atlanta, Silicon Valley Side 3 af 12

4 LEED certificering LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) er det amerikanske klassifikationssystem, der bruges til at måle graden af bæredygtighed inden for byggeri. Hensigten bag LEED, der er udarbejdet af U.S. Green Building Council, er, at man gennem certificering kan fremme bæredygtigt byggeri. LEED bruges i dag i det meste af Nordamerika til at benchmarke projektering, udførelse og drift af miljø- og energirigtigt byggeri. LEED systemet ligger op til, at der fokuseres på hele bygningen, idet det niveauet af bæredygtighed vurderes ud fra fem nøgleområder af menneskelig og miljømæssig sundhed: Bæredygtig udvikling af byggepladser, vandbesparelse, energieffektivitet, materialevalg og indeklima. Byggeprojekter kan således søge om at blive LEED certificerede ud fra en række kriterier og kan blive klassificeret som enten LEED, LEED silver, LEED gold eller LEED platinum, hvoraf platinum er den højeste. Per februar 2009 er der registreret omkring LEED projekter i USA i forhold til projekter i Inden for den nærmeste fremtid forventes antallet af LEED certificerede projekter at ville komme til at udgøre omkring en fjerdedel af alle nye byggerier i USA. Arkitekter, designere og ingeniører mv. kan ligeledes søge om at blive LEED akkrediterede gennem Green Building Certification s LEED Professional Accreditation program. Der findes i dag over LEED akkrediterede fagfolk i USA, som alle har bestået en eksamen, hvori de udviste indgående viden omkring hvad der kræves for, at et byggeprojekt kan opnå LEED certificering. Der er således en klar stigning i mængden af viden omkring bæredygtige materialer blandt amerikanske arkitekter og ingeniører, som i stigende grad stiller flere og flere krav til byggematerialernes bæredygtighed. Denne viden er dog endnu ikke særlig udbredt på producentniveau, hvilket åbner en masse muligheder for danske virksomheder med kompetencer inden for disse områder. Danske kompetencer inden for green building Danmark har i mange år været langt foran USA, når det kommer til bæredygtigt byggeri. Som det fremgår af det stigende antal LEED registrede projekter, er amerikanerne dog så småt ved at få øjnene op for fordelene inden for dette område. Danske virksomheder med kompetencer inden for dette område skal agere nu, da de ellers utvivlsomt vil blive kørt agterud inden for de næste måneder. Som Udenrigsministeriets Innovationskontor i Silicon Valley udtrykker det: USA's bedste hjerner arbejder lige nu på højtryk med at udvikle løsninger for byggeriet, så det tager ikke lang tid før Danmarks forspring er indhentet. Der findes allerede flere offentlige tiltag for at fremme USA's egne kompetencer inden for vedvarende energi og bæredygtigt byggeri. F.eks. er der med vedtagelsen af nedenstående vækstpakke afsat midler til at styrke udviklingen af en vedvarende energiproducerende sektor inden for USA's egne grænser. DE USA: Washington, Chicago, New York, Atlanta, Silicon Valley Side 4 af 12

5 Vækstpakkens betydning for green building Præsident Obamas historisk store vækstpakke (The American Recovery and Reinvestment Act) på USD 787 milliarder blev endeligt vedtaget af kongressen i februar Et af de store indsatsområder i vækstpakken er udbygning og forbedring af infrastrukturen samt offentlige bygninger. Vækstpakken sikrer omkring USD 140 milliarder til bygge- og anlægssektoren, hvoraf ca. USD 30 milliarder er øremærket til building infrastructure. Disse tal er vel og mærke yderligere tilføjelser til de offentlige budgetter, der allerede er afsat til dette område. En stor del af de planlagte projekter som følge af vækstpakken er renovering af offentlige bygninger, og den nye administration har gjort det klart, at man ønsker, at disse renoveringer skal udføres med henblik på at gøre bygningerne mere bæredygtige og ikke mindst mere energibesparende, hvilket er områder, hvor Danmark står stærkt. Der er foreløbig afsat USD 10,7 milliarder til at forbedre energieffektiviteten i 75% af de offentlige føderale bygninger. Også inden for det private byggeri forventes vækstpakken at have en positiv effekt, idet der er afsat USD 5 milliarder til delstaterne med henblik på at forbedre energieffektiviteten i 2 millioner husholdninger. Et mere konkret eksempel på tiltag som følge af vækstpakken er et 30% personligt skattefradrag ved etablering af vedvarende energikilder i ens private bolig. Energirenovering af eksisterende bygninger forventes således at være et af de områder, hvor danske virksomheder virkelig kan gøre en forskel. Midlerne fra vækstpakken vil blive anvendt henholdsvis føderalt, i delstaterne og lokalt og en del af midlerne har en udløbsdato, idet det er meningen, at de skal bruges på projekter, der kan sætte gang i økonomien med det samme. Danske virksomheder skal derfor reagere nu, hvis de ønsker at byde ind på nogle af disse projekter. Hvor der tidligere har været spekulation omkring protektionistiske elementer i vækstpakken, er de fleste af disse klausuler blevet fjernet i den endelige version, og det er besluttet, at der ikke må indføres handelsbarrierer, som strider imod USA's eksisterende internationale forpligtelser i forhold til WTO. Området for tjenesteydelser såsom f.eks. arkitekt- og ingeniørrådgivning er også fortsat åbent som hidtil. Retrofitting i USA Begrebet retrofitting dækker typisk over større eller mindre renoveringer i form af installation af ny teknologi eller nye funktioner i en eksisterende bygning f.eks. udskiftning af eksisterende bygningselementer eller tilføjelse af nye. I modsætning til en gennemgående renovering fra top til tå er retrofitting ofte mindre omfattende og kan ofte foregå i mindre etaper. Typiske eksempler på green retrofitting projekter kan være udskiftning af døre og vinduer eller isolering med henblik på at mindske bygningens energiforbrug. Begrebet bruges også mere generelt omkring udførelsen af strukturelle ændringer på en eksisterende bygning for at beskytte den mod naturkatastrofer som oversvømmelse, storm eller jordskælv. DE USA: Washington, Chicago, New York, Atlanta, Silicon Valley Side 5 af 12

6 Ifølge Center for American Progress rapport Green Recovery fra september 2008 vil den bedste offentlige investering i forhold til at skabe vækst og grønne jobs her og nu være retrofitting af eksisterende offentlige bygninger. Ifølge rapporten viser den seneste Commercial Buildings Energy Consumption Survey, at offentlige bygninger udgjorde lige godt 2 mia. kvadratmeter i Hvis man regner ud fra Green Building Councils estimeringer, vil disse bygninger kunne blive effektivt retrofittet for omkring USD 26 milliarder en investering der vil være tjent ind gennem energibesparelser i løbet af ca. 5 år. Også inden for det private boligbyggeri anbefaler Center for American Progress, at man investerer i green retrofitting. Ifølge rapporten har Department of Energy regnet ud, at en investering på USD til renovering af et hjem, gennemsnitligt vil kunne reducere det årlige energiforbrug med 30%. Det vil for en amerikansk gennemsnitsfamilie betyde en årlig besparelse på omkring USD 900. Eksempler på green building incitamenter Initiativer og incitamenter på føderalt niveau På det føderale niveau findes der en række låneprogrammer for henholdsvis den offentlige og private sektor. F.eks. har delstats- og lokalmyndigheder mulighed for at optage lån gennem det føderale Clean Renewable Energy Bonds program til at finansiere vedvarende energiprojekter så som vind-, vand og solenergiprojekter. Federal Housing Authority (FHA) har desuden gjort det nemmere for private boligejere at optage lån til energibesparende renoveringer gennem energy efficient mortgages programmet. Foruden føderale låneprogrammer har det amerikanske finansministerium som følge af vækstpakken også oprettet et renewable energy grant program, hvori virksomheder har mulighed for at modtage offentlige tilskud til investeringer i bl.a. solenergi, mindre vindturbiner, geotermiske varmepumper m.v. Private boligejere har mulighed for et skattefradrag svarende til 30% af omkostningerne ved opgradering af energieffektiviteten på bygningens klimaskærm såsom udskiftning af isoleringsmateriale, vinduer etc. samt opgradering af HVAC udstyr. Der er en voksende ambition om at få indført et ensartet bygningsreglement på nationalt plan. Organisationer som International Code Council (ICC) og American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE) har de sidste år lobbyet for at harmonisere de mange eksisterende bygningsreglementer således, at der i fremtiden kun vil være ét bygningsreglement, som arkitekter, ingeniører osv. skal forholde sig til, uanset hvor de bygger i USA. Indtil videre har samtlige 50 delstater adopteret IBC bygningsreglementet (International Building Code) mens omkring 40 delstater i større eller mindre grad har adopteret en fælles kode på energiforbrug (International Energy Conservation Code (IECC)). Det forventes således, at IECC reglementet hen ad vejen vil blive den nationalt gældende kode på energiforbrug i bygninger. DE USA: Washington, Chicago, New York, Atlanta, Silicon Valley Side 6 af 12

7 Initiativer og incitamenter på lokal- og delstatsniveau Hver enkelt delstat har sine egne incitamenter og krav til byggestandarder etc. Især Californien er langt fremme, når det kommer til krav om bæredygtighed. Ifølge Californiens Green Building Action Plan fra 2005 skal alle nye og renoverede offentlige bygninger opnå mindst LEED silver certificering. Målet med denne lov er at reducere den del af energiforbruget i offentlige bygninger, der kommer fra højspændingsnettet med 20% inden 2015 i forhold til 2003 niveauet. Kommercielle bygninger opfordres ligeledes på at bidrage til at formindske energiforbruget dog indtil videre kun på frivillig basis. Storbyer som Los Angeles og San Fransisco har desuden nogle af de mest vidtgående programmer, når det kommer til bæredygtighed. Flere af østkyststaterne er også med fremme, når det kommer til bæredygtigt byggeri. For alle offentlige statsbygninger i New York gælder det f.eks., at deres energiforbrug skal reduceres med 35% inden 2010 i forhold til niveauet i 1990 og alt offentligt nybyggeri samt omfattende renovationer skal så vidt muligt opfylde LEED retningslinierne for bæredygtigt byggeri. Også på lokalplan bliver der i disse år gjort en stor indsats for at øge procentdelen af bæredygtigt byggeri. I perioden er antallet af amerikanske storbyer med green building programs steget med 418% (fra 22 til 92 byer). Derudover er 36 storbyer i gang med at udvikle green building programmer. Det estimeres, at omkring 14% af alle amerikanske byer med mere end indbyggere har indført en eller anden form for green building program. Det er ikke kun inden for det offentlige byggeri, at der sættes ind miljømæssigt flere stater og kommuner har også indført incitamenter for at få flere projekter inden for privat byggeri til at leve op til de nye standarder. New York City har i mange år stillet krav til LEED standarder for offentlig byggeri. I løbet af de sidste par år er det desuden blevet lettere for både ind- og udenlanske virksomheder, der specialiserer sig i miljørigtigt byggeri, at få fodfæste eftersom reglerne for byggetilladelser er blevet omskrevet og gjort mindre bureaukratiske. Dette tiltag er en del af borgmester Michael Bloombergs PlaNYC miljøplan, der indebærer en 30% reduktion af byens CO2 udledninger inden Det er Bloombergs ambition, at New York skal blive den mest energieffektive by i USA. Næsten alle kommercielle bygninger, der bliver bygget på Manhattan i dag ansøger om at blive LEED certificerede. Planen betyder blandt andet, at der stilles højere krav til energikode certificeringer, rabatter til brug af mere miljørigtige og energibesparende byggematerialer samt en reducering af bureaukratiet for at opnå byggetilladelser, hvilket gør det lettere for f.eks. danske virksomheder inden for bæredygtigt byggeri at få fodfæste. Indsatsområder hvor Danmark er foran Ifølge Green Recovery rapporten fra Center for American Progress er de mest åbenlyse retrofitprojekter udskifting af eller installering af lavenergivinduer, effektive varmesystemer, ventilations- og airconditionsystemer, geotermiske varme- DE USA: Washington, Chicago, New York, Atlanta, Silicon Valley Side 7 af 12

8 kølesystemer, effektiv lysstyringsteknologi, bygningsintegrerede PV solceller samt installation af energieffektive husholdningsapparater. De indsatsområder harmonerer rigtig godt med de kompetencer, som danske virksomheder besidder. Nedenfor har vi udvalgt en række områder, hvor vi vurderer, at der er specielt gode muligheder for succes i USA. Isolering og tætning Danske virksomheder har i mange år udviklet teknologier til begrænsning af bygningers varmetab. USA har traditionelt set været langt efter Danmark, når det kommer til at reducere energiforbruget i bygninger gennem bedre isolering. Efterspørgslen har dog været støt stigende og forventes at stige endnu mere efter at vækstpakken blev vedtaget. Med vedtagelsen får den enkelte forbruger nemlig et skattefradrag på 30% af købsprisen ved installation af energirigtigt isoleringsmateriale i en eksisterende bolig (max. fradrag i alt USD 1500). Lavenergivinduer Om end der allerede findes udbydere på det amerikanske marked med fornuftige varmeisolerende egenskaber, så er størstedelen af glasprodukter til bygningens klimaskærm stadig langt under den danske standard. Set i forhold til markedets størrelse, er der derfor efter vores vurdering rigtig gode muligheder for højeffektive danske vinduer i USA. Varme- og kølesystemer På grund af landets geografiske placering og de store temperaturforskelle mellem sommer og vinter i mange delstater er der et stort behov for kombinerede varmekølesystemer i USA. Selv om der allerede findes en del producenter på markedet, er det et marked i kraftig vækst, og vi ser derfor store muligheder for danske virksomheder med kompetencer inden for energieffektive varmeanlæg, varmepumper og ventilationsanlæg. Vedvarende energikilder Med det øgede fokus på vedvarende energi, har danske virksomheder med ekspertise inden for solvarme samt vind-, bølge- og geotermiske energikilder gode muligheder på det amerikanske marked. Som tidligere nævnt bør danske virksomheder inden for disse områder dog handle inden for de næste måneder, hvis de vil bevare forspringet i forhold til de amerikanske producenter. Energiforbrugsmåling De fleste amerikanske lejligheder har i dag ikke individuelle varmemålere. Med den øgede fokus på energibesparelse er der dog en stigende efterspørgsel på teknologi til individuel varmemåling i etagebyggeri. Da de mest udbredte former for varmebærende elementer i USA er damp eller luft, er udfordringen dog at tilpasse den danske teknologi således, at den kan måle varmeforbruget på de eksisterende varmekilder. Rådgivning omkring bygningskonstruktion Når det kommer til rådgivning omkring bygningsfysik set ud fra et energimæssigt synspunkt, så er danske virksomheder langt foran amerikanerne. I kraft af vores 30-årige erfaring foranlediget af de danske strenge byggereglementer, har danske DE USA: Washington, Chicago, New York, Atlanta, Silicon Valley Side 8 af 12

9 virksomheder opbygget en enorm ekspertise i forhold til, hvordan man sammensætter alle ovenstående produkter på en energirigtig måde, som med fordel kan overføres til det amerikanske marked. I det følgende vil vi kort beskrive, hvordan vi på generalkonsulatet i New York kan hjælpe jeres virksomhed med at udnytte disse muligheder på det amerikanske marked. Generalkonsulatets services Vores formål er at yde strategisk rådgiving og assistance til danske virksomheder i opbygningen af deres eksportmarked i USA. Som handelskontor og diplomatisk repræsentation med adresse i New York har vi indgående indsigt i de lokale markedsforhold og udviklingen inden for bygge- og anlægssektoren samt adgang til et stort netværk af arkitekter og andre relevante spillere på markedet. Denne viden kan jeres virksomhed få glæde af igennem en række services, som vi udbyder: Adgang til stort netværk Generalkonsulatet i New York har gennem flere års arbejde opbygget et omfattende netværk, der bl.a. inkluderer arkitekter fra American Institute of Architects og lokale myndigheder i de byer, hvor Danmark har repræsentationer. Derudover deltager vi løbende i relevante fagmesser for hele tiden at holde os opdateret med, hvad der sker i den amerikanske byggebranche. Vi trækker ofte på dette netværk, når vi udfører opgaver for danske virksomheder. AIA Continuing Education Seminarer American Institute of Architects (AIA) er den førende brancheorganisation for autoriserede arkitekter i USA med medlemmer. Som AIA medlem skal man hvert år gennemføre 18 timers obligatorisk undervisning for at vedligeholde og videreudvikle sine kompetencer. Som noget nyt skal 4 af disse undervisningstimer omhandle bæredygtigt design/byggeri. Generalkonsulatet i New York udvikler undervisningspakker til AIAs Continuing Education Systems (CES) i samarbejde med danske virksomheder. Hvis jeres virksomheds produkter eller serviceydelser er relevante i forhold til AIAs CES program, kan vi hjælpe jer med at blive godkendt som AIA/CES Provider samt udvikle og sammensætte et relevant undervisningsforløb, hvori jeres produkter får en betydelig eksponering over for AIA arkitekter, ingeniører og designere. Foruden den åbenlyse eksponeringsfordel får jeres virksomhed som AIA/CES Provider desuden adgang til en række andre fordele: - Mulighed for at annoncere jeres undervisningsprogram på AIAs website den største internationale oversigt over undervisningsprogrammer specifikt målrettet design- og byggesektoren. - Retten til at bruge AIA/CES Provider titlen i jeres markedsføring. - Eksponering på AIAs website som officiel AIA/CES Provider. - Mulighed for at deltage i AIAs CES Provider workshops og træningsprogrammer. DE USA: Washington, Chicago, New York, Atlanta, Silicon Valley Side 9 af 12

10 Vi kan hjælpe jer med at udvikle en skræddersyet og relevant undervisningspakke, der vil give jeres virksomhed en unik mulighed for at gå fra at være ukendt leverandør til troværdig konsulent inden for netop jeres ekspertiseområde. Med den nyligt vedtagede vækstpakke er der for alvor er sat fokus på retrofitting af eksisterende bygninger i USA. På generalkonsulatet arbejder vi derfor i øjeblikket på at udvikle et samlet undervisningsprogram med en mindre gruppe danske virksomheder, hvis produkter tilsammen er målrettet de mest åbenlyse retrofitområder. Hvis jeres virksomhed er interesserede i at deltage i dette, så kontakt os venligst hurtigst muligt. Udarbejdelse af foretningsplan til kapitalfremskaffelse Kapitalfremskaffelse, eller venture capital, er ofte en vigtig forudsætning for nystartede virksomheder, hvis udvikling eller vækst er hæmmet af mangel på kapital. USA betragtes som det mest modne marked for venture capital i verden. I 2008 udgjorde venture capital investeringer inden for cleantech i Nordamerika således 69% af den totale investeringsvolumen på globalt plan, mens næsten 30% af den samlede investeringsvolumen kom fra virksomheder i Silicon Valley og Nordcalifornien. Generalkonsulatet i New York kan hjælpe jeres virksomhed med at udarbejde en foretningsplan, der kan bruges til at tiltrække amerikanske investorer i forbindelse med jeres indtrængen på det amerikanske marked. For mindre, nyopstartede virksomheder med innovative produkter kan Innovation Center Denmark i Silicon Valley også hjælpe med at skaffe Venture Capital. Politisk overvågning Generalkonsulatet i New York samarbejder tæt med udenrigsministeriets andre repræsentationer i USA herunder især Danmarks Ambassade i Washington D.C. Denne opsætning giver os en indgående indsigt i, hvilken retning den nationale og lokale lovgivining trækker i og hvilke muligheder eller udfordringer, dette giver for Danmark og danske eksportvirksomheder. Vi overvåger således hele tiden den politiske situation, ligesom vi løbende har kontakt til de offentlige myndigheder samt indgår i sparring med public officials på lokalplan omkring tiltag, hvor Danmark og det pågældende bystyre kan samarbejde. Ved hele tiden at have fingeren på den politiske puls kan vi tilbyde jeres virksomhed konkret og fremadrettet rådgivning omkring netop jeres virksomheds situation i forhold til det amerikanske marked. Andre services Foruden ovenstående tilbyder vi også at foretage distributør-, leverandør- eller partnersøgninger samt udarbejde markedsanalyser inden for jeres specifikke felt. Derudover kan vi arrangere messedeltagelse og i tilfælde hvor der er 5 eller flere virksomheder med, kan der være mulighed for offentligt tilskud til fælleseksportfremstød. Der er også mulighed for at oprette et virtuelt kontor gennem generalkonsulatet, der kan styrke jeres virksomheds lokale tilstedeværelse på det amerikanske marked i opstartsfasen. Listen er ikke udtømmende, og vi hører gerne fra jer, hvis I har en konkret opgave, som I ønsker vores assistance til at udføre. DE USA: Washington, Chicago, New York, Atlanta, Silicon Valley Side 10 af 12

11 Vil du vide mere? Hvis jeres virksomhed er interesseret i at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe netop jeres virksomhed med at komme ind på det amerikanske byggemarked, så ring til eksportrådgiver og sektorekspert, Pelle Bournonville, på telefon eller send en til DE USA: Washington, Chicago, New York, Atlanta, Silicon Valley Side 11 af 12

12 The Trade Council of Denmark is a part of the Ministry of Foreign Affairs and is the official export and investment promotion agency of Denmark. The Trade Council benefits from around ninety Danish Embassies, Consulates General and Trade Commissions abroad. The Trade Council advises and assists Danish companies in their export activities and internationalisation process according to the vision: We must be a partner preferred by enterprises in international trade and investment activities. The Work in the Trade Council follows specific procedures. In this way our customers are secured the best possible quality under the varying working and market conditions at any given point of time. Ministry of Foreign Affairs of Denmark Danmarks generalkonsulat, New York One Dag Hammerskjold Plaza 885 Second Avenue,18th Floor New York, N.Y USA Tel: Fax:

- Det amerikanske marked er større end det tyske, kinesiske, russiske, indiske og brasilianske marked tilsammen

- Det amerikanske marked er større end det tyske, kinesiske, russiske, indiske og brasilianske marked tilsammen Executive Summary Eksportrådet sætter i denne analyse fokus på potentialet for danske virksomheder, som ønsker at udnytte mulighederne på det amerikanske marked. Analysen præsenterer de seneste tal for

Læs mere

Vækst via Eksport: Danmark USA

Vækst via Eksport: Danmark USA um.dk evm.dk kebmin.dk fivu.dk fvm.dk sum.dk Vækst via Eksport: Danmark USA 23 konkrete vækstinitiativer inden for eksport, investeringer og innovation Januar 14 Eksportrådet 2 Vækst via Eksport: Danmark

Læs mere

BAT-KARTELLET. Energibesparelser i byggeriet

BAT-KARTELLET. Energibesparelser i byggeriet BAT-KARTELLET Energibesparelser i byggeriet 2 Energibesparelser i byggeriet BAT-KARTELLET Indledning og resumé Arkitekter, ingeniører, byggematerialeproducenter, videninstitutioner og de udførende virksomheder

Læs mere

Date: 25-05-2012 File No. Our ref. 69.Norge.7-125.OSL. Malthe Slemming Case No: 125298. 1 af 35

Date: 25-05-2012 File No. Our ref. 69.Norge.7-125.OSL. Malthe Slemming Case No: 125298. 1 af 35 Date: 25-05-2012 File No. Our ref. 69.Norge.7-125.OSL. Malthe Slemming Case No: 125298 1 af 35 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og Baggrund... 3 Metode og Fremgangsmåde... 3 Rapportens Struktur... 3 2.

Læs mere

BÆREDYGTIG ENERGI TEMA. Partnerskaber skaber vækst med afsæt i grøn omstilling LILLE INVESTERING, STOR BESPARELSE VED ENERGISTYRING S06

BÆREDYGTIG ENERGI TEMA. Partnerskaber skaber vækst med afsæt i grøn omstilling LILLE INVESTERING, STOR BESPARELSE VED ENERGISTYRING S06 LILLE INVESTERING, STOR BESPARELSE VED ENERGISTYRING S06 CERTIFICERING AF BÆREDYGTIGHED FREMTIDSSIKRER NYBYGGERI S12 REGION HOVEDSTADEN BLIVER GRØN S16 BORNHOLM ER TEST-Ø FOR HELE EUROPA S20 PRODUCERET

Læs mere

Den almene sektors bidrag til klimamål og tilgængelighed

Den almene sektors bidrag til klimamål og tilgængelighed Den almene sektors bidrag til klimamål og tilgængelighed BL - Danmarks Almene Boliger 28 oktober 2014 Forfattere: Martin Bo Hansen, Senior Economist Anders Kjøller-Hansen, Economist Helge Sigurd Næss-Schmidt,

Læs mere

Sæt fokus på. energispareindsatsen

Sæt fokus på. energispareindsatsen Sæt fokus på energispareindsatsen Sæt fokus på energispareindsatsen CO 2 -udledningen skal mindskes, hvis klodens klimaproblemer skal løses. Hvis vi i Danmark desuden skal nå vores energi- og klimamål,

Læs mere

CO -NEUTRAL ENERGI SOM VÆKSTMOTOR. den danske energibranche i front. Dette tillæg er et indstik udgivet af DI Energi April 2014

CO -NEUTRAL ENERGI SOM VÆKSTMOTOR. den danske energibranche i front. Dette tillæg er et indstik udgivet af DI Energi April 2014 Dette tillæg er et indstik udgivet af DI Energi April 2014 ENERGI SOM VÆKSTMOTOR den danske energibranche i front Smart energi for 44 millioner kroner Forskningsprojekt om fremtidens energitekniske løsninger

Læs mere

ROCKWOOL NEWSLETTER. Rockwool koncernen udvider i USA. Rockwool koncernen bygger nu sin første fabrik i USA efter flere år med stærk vækst i salget.

ROCKWOOL NEWSLETTER. Rockwool koncernen udvider i USA. Rockwool koncernen bygger nu sin første fabrik i USA efter flere år med stærk vækst i salget. NEWSLETTER JULI 2012 ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S ROCKWOOL NEWSLETTER Rockwool koncernen udvider i USA Rockwool koncernen bygger nu sin første fabrik i USA efter flere år med stærk vækst i salget. Editorial

Læs mere

1. Ansøger identifikation

1. Ansøger identifikation 1. Ansøger identifikation Organisation Navn Legal Status Region Sjælland Regional myndighed Ansøgers addresse Vejnavn og nr. Alleen 15 Post nr. DK- 4180 Cedex By Sorø Land Projektets leder Køn [Ms, Mr]

Læs mere

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Maj 2014 Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens

Læs mere

RENOVERING AF EKSISTERENDE BYGNINGER

RENOVERING AF EKSISTERENDE BYGNINGER RENOVERING AF EKSISTERENDE BYGNINGER Oktober 2009 Nøglen til energi og CO 2 -besparelser ligger i vores bygninger. Vi viser i dette nummer af Rockwool Newsletter en række inspirerende eksempler på, hvordan

Læs mere

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk/klima E-mail: klima@gladsaxe.dk CO2-handlingsplan 2010-2020 GLADSAXE KOMMUNE By-

Læs mere

SkanskaNews. Gode erfaringer med LEED i USA Alfa-Huset bliver en Green Building København som verdens miljømetropol

SkanskaNews. Gode erfaringer med LEED i USA Alfa-Huset bliver en Green Building København som verdens miljømetropol September 2009 Vol 61 Årgang 17 2009 Tema: Miljø www.skanska.dk Telefon + 45 44 68 05 65 SkanskaNews Gode erfaringer med LEED i USA Alfa-Huset bliver en Green Building København som verdens miljømetropol

Læs mere

eksportfokus 0212 april VERDEN UNDER OMBYGNING BRASILIA OSLO ATLANTA PARIS BEIJING BERLIN SYDNEY WARSZAWA VERDEN VENTER

eksportfokus 0212 april VERDEN UNDER OMBYGNING BRASILIA OSLO ATLANTA PARIS BEIJING BERLIN SYDNEY WARSZAWA VERDEN VENTER eksportfokus VERDEN UNDER OMBYGNING 0212 april Danske arkitekter tegner projekter i udlandet som aldrig før. Verden vil have hele og grønne løsninger, og det kan Danmark levere. Side 18-26 BRASILIA OSLO

Læs mere

eksportfokus 0212 april VERDEN UNDER OMBYGNING BRASILIA OSLO ATLANTA PARIS BEIJING BERLIN SYDNEY WARSZAWA VERDEN VENTER

eksportfokus 0212 april VERDEN UNDER OMBYGNING BRASILIA OSLO ATLANTA PARIS BEIJING BERLIN SYDNEY WARSZAWA VERDEN VENTER eksportfokus VERDEN UNDER OMBYGNING 0212 april Danske arkitekter tegner projekter i udlandet som aldrig før. Verden vil have hele og grønne løsninger, og det kan Danmark levere. Side 18-26 BRASILIA OSLO

Læs mere

NETVÆRKSGRUPPERNES GRUNDKATALOG APRIL 156 KONKRETE FORSLAG TIL INITIATIVER TIL FREMME AF ENERGIRENOVERING

NETVÆRKSGRUPPERNES GRUNDKATALOG APRIL 156 KONKRETE FORSLAG TIL INITIATIVER TIL FREMME AF ENERGIRENOVERING NETVÆRKSGRUPPERNES GRUNDKATALOG APRIL 2013 156 KONKRETE FORSLAG TIL INITIATIVER TIL FREMME AF ENERGIRENOVERING 1 Indledning - Netværksgruppernes Grundkatalog Realiseringen af regeringens mål om, at energiforsyningen

Læs mere

Evaluering af Videncenter for energibesparelser i Bygninger. Ole Michael Jensen SBi/Ålborg Universitet

Evaluering af Videncenter for energibesparelser i Bygninger. Ole Michael Jensen SBi/Ålborg Universitet Evaluering af Videncenter for energibesparelser i Bygninger Ole Michael Jensen SBi/Ålborg Universitet November 2011 1 2 Forord Formålet med denne evaluering af Videncenter for energibesparelser i bygninger

Læs mere

eksportfokus OSLO KIEV ISTANBUL HAMBORG NICOSIA WASHINGTON CARACAS HANOI WIEN VERDEN VENTER

eksportfokus OSLO KIEV ISTANBUL HAMBORG NICOSIA WASHINGTON CARACAS HANOI WIEN VERDEN VENTER eksportfokus sydøsteuropa i vækst De fem lande Tyrkiet, Rumænien, Israel, Bulgarien og Grækenland er blandt de hurtigste voksende økonomier i både EU og resten af verden. Ikke mindst på det store tyrkiske

Læs mere

Finansieringsformer til fremme af energibesparelser

Finansieringsformer til fremme af energibesparelser Finansieringsformer til fremme af energibesparelser i bygninger Ea Energianalyse, 12. november 2008 1 Billedet på forsiden er skalaen på et energimærke. Energiskalaen indgår i energimærket hvor B svarer

Læs mere

09 Lejeboligmarkedet Boligportalen Findbolig.nu er en succes. Den har nedbragt liggetiden på mange udlejningsboliger.

09 Lejeboligmarkedet Boligportalen Findbolig.nu er en succes. Den har nedbragt liggetiden på mange udlejningsboliger. 28 JUNI 2010 06 Ambitiøse målsætninger I samarbejde med kunderne ønsker vi at fremme to konkrete målsætninger inden for klima og miljø de næste fem år. 09 Lejeboligmarkedet Boligportalen Findbolig.nu er

Læs mere

Byggeriets Energianalyse 2015

Byggeriets Energianalyse 2015 Byggeriets Energianalyse 215 1 Indhold 3 Forord 4 Tema: Kompetenceudvikling 6 Opsummering: Dansk Byggeri anbefaler 7 1. Potentialer for energirenovering 8 1.1. Energiforbrug i bygninger 1 1.2. Bygningernes

Læs mere

KLIMAHANDLING EFTER COP15

KLIMAHANDLING EFTER COP15 KLIMAHANDLING EFTER COP15 Februar 2010 Klimaforhandlingerne i København er slut, og det er tid til at se fremad. Selv om vi havde håbet på en mere ambitiøs klimaaftale, har COP15 givet en god platform

Læs mere

Hvordan implementeres finansieringsmodellen Pay As You Save i dansk lovgivning?

Hvordan implementeres finansieringsmodellen Pay As You Save i dansk lovgivning? Hvordan implementeres finansieringsmodellen Pay As You Save i dansk lovgivning? Juridisk og økonomisk studie af ny finansieringsmodel af store energibesparelser i eksisterende private bebyggelser Bo Lund

Læs mere

SECHURBA Vejledning. Fra Kultur og Historie til Bæredygtig Udvikling. Bæredygtige energisamfund i Historiske byområder

SECHURBA Vejledning. Fra Kultur og Historie til Bæredygtig Udvikling. Bæredygtige energisamfund i Historiske byområder SECHURBA Vejledning Bæredygtige energisamfund i Historiske byområder Fra Kultur og Historie til Bæredygtig Udvikling Sikring af fremtiden, bevaring af fortiden SECHURBA Vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE 1.

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

Energipolitisk redegørelse 2009

Energipolitisk redegørelse 2009 Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 280 Offentligt Energipolitisk redegørelse 2009 Klima- og energiministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken 30. april 2009 1. Fremtidens grønne

Læs mere

Kære kommunaldirektør. Fælles kommunalt/regionalt projekt om energibesparelse med støtte fra EU

Kære kommunaldirektør. Fælles kommunalt/regionalt projekt om energibesparelse med støtte fra EU Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Kære kommunaldirektør Fælles kommunalt/regionalt projekt om energibesparelse

Læs mere

PRIORITERINGSANALYSE - KLIMA OG CLEANTECH

PRIORITERINGSANALYSE - KLIMA OG CLEANTECH JUNI 2013 ÖRESUNDSKOMITEEN PRIORITERINGSANALYSE - KLIMA OG CLEANTECH AFSLUTTENDE RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Barrierer for energieffektivt byggeri - med særligt henblik på ventilation

Barrierer for energieffektivt byggeri - med særligt henblik på ventilation konsulen ter PAR refshale vej 163a, 2. dk- 1432 køben havn k tlf. + 45 32 83 19 68 fax + 45 32 83 19 67 lad ing@mail.dk Barrierer for energieffektivt byggeri - med særligt henblik på ventilation Byggeri

Læs mere