KOMMUNALBESTYRELSENS UDPEGELSER PÅ DET KONSTITUERENDE MØDE DEN 4. DECEMBER 2013 OG EFTERFØLGENDE ÆNDRINGER I VALGPERIODEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMMUNALBESTYRELSENS UDPEGELSER PÅ DET KONSTITUERENDE MØDE DEN 4. DECEMBER 2013 OG EFTERFØLGENDE ÆNDRINGER I VALGPERIODEN 2014-17"

Transkript

1 KOMMUNALBESTYRELSENS UDPEGELSER PÅ DET KONSTITUERENDE MØDE DEN 4. DECEMBER 2013 OG EFTERFØLGENDE ÆNDRINGER I VALGPERIODEN Borgmester Valg af borgmester Ole Wej Petersen foreslog Jørgen Otto Jørgensen som borgmester. Bent Juul Sørensen foreslog Anders Johansson som borgmester. Et flertal, bestående af listerne A, P og V, i alt 9 medlemmer, stemte på Jørgen Otto Jørgensen. Et mindretal, bestående af listerne C, O og Æ, i alt 6 medlemmer stemte på Anders Johansson. Jørgen Otto Jørgensen var hermed valgt som borgmester. 2. Valggrupper Anmeldelse af valggrupper Til valgene under pkt anmeldtes følgende valggrupper: En valggruppe bestående af listerne A, P og V s 9 medlemmer samt en valggruppe bestående af listerne C, O og Æ s 6 medlemmer. Jørgen Otto Jørgensen og Anders Johansson foreslog følgende fordeling mellem 9- mandsgruppen og 6-mandsgruppen af medlemmerne af de udvalg m.v., hvortil kommunalbestyrelsen skal udpege 4 medlemmer: Beredskabskommissionen: 9-mandsgruppen udpeger 3 medlemmer, hvoraf borgmesteren, der er født medlem, er det ene. 6-mandsgruppen udpeger 1 medlem. Folkeoplysningsudvalget: 9-mandsgruppen udpeger 2 medlemmer. 6-mandsgruppen udpeger 2 medlemmer. Valgbestyrelsen for opstillingskredsen ved Folketingsvalg og valg til Europa- Parlamentet: 9-mandsgruppen udpeger 2 medlemmer. 6-mandsgruppen udpeger 2 medlemmer. Forslaget godkendt og 2. viceborgmester Valg. af 1. og 2. viceborgmester 1. viceborgmester: Peter Hansted 2. viceborgmester: Anders Johansson 4. Økonomiudvalg Valg af 5 kommunalbestyrelsesmedlemmer til Økonomiudvalget (Sag / dok.nr ) Side 1

2 1: Borgmester Jørgen Otto Jørgensen (født formand) 2: Søren Vestergaard 3: Kaj Nøttrup 4: Anders Johansson 5: Bent Juul Sørensen 5. Kultur- og socialudvalg Valg af 5 kommunalbestyrelsesmedlemmer til Kultur- og socialudvalget 1: Carl Jørgen Heide 2: Ole Wej Petersen 3: Inga Thomas 4: Mads Boeberg Hansen 5: Inger-Marie Albertsen 6. Erhvervs-, teknik- og havneudvalg Valg af 5 kommunalbestyrelsesmedlemmer til Teknik- og havneudvalget 1: Lennart Mogensen 2: Karin Thumilaire 3: Peter Hansted 4: Leo Holm 5: Flemming Boye Som følge af ændring af Styrelsesvedtægten for Ærø Kommune pr. 1/ har udvalget ændret navn. 7. Bevillingsnævnet Valg af 5 medlemmer til Bevillingsnævnet 1: Jørgen Otto Jørgensen 2: Søren Vestergaard 3: Kaj Nøttrup 4: Anders Johansson 5: Bent Juul Sørensen Udover de 5 medlemmer består bevillingsnævnet af politidirektøren og en repræsentant udpeget af Ærø Restauratørforening. 8. Beredskabskommissionen Valg af 5 medlemmer til Beredskabskommissionen 1: Borgmester Jørgen Otto Jørgensen (født formand) 2: Politidirektøren (født medlem) 3: Ulla Balling (Sag / dok.nr ) Side 2

3 4: Henrik Schrøder 5: Ole Gilberg Såfremt der ikke udpeges et medlem, der repræsenterer de frivillige, skal Kommunalbestyrelsen anmode Beredskabsforbundet om at foretage indstilling af en observatør. Observatøren udpeges efter indstilling fra de frivillige i redningsberedskabet, der kan anvendes til løsning af opgaver indenfor kommunens beredskab. Observatør: Marianne Kjær, Beredskabsforbundet Region Syddanmark (Godkendt af KB den 15/1-2014) 9. Børn- og ungeudvalget Valg af 2 kommunalbestyrelsesmedlemmer og 2 personlige stedfortrædere for hver af disse til Børn- og ungeudvalget 1: Inga Thomas 2: Leo Holm Stedfortræder 1: Ole Wej Petersen Stedfortræder 2: Inger-Marie Albertsen 10. Distriktsudvalg for hjemmeværnet (Perioden 1/ /8-2018) Indstilling af 1 medlem til distriktsudvalget. Den udpegede kan med fordel være medlem af Kultur- og socialudvalget. 1: Kurt Mogensen 11. Ekspropriationskommissionen 1. instans (Statsekspropriationsloven) Udpegning af 1 person til optagelse på liste over kommunale medlemmer af ekspropriationskommissionen. Pågældende bør have behørig indsigt i vurdering af ejendomme. Det bør undgås, at der er sammenfald med person til taksationskommissionen, pkt. 12. Kommunalbestyrelsen opfordres til at tage hensyn til ligestilling ved udpegning af medlem. 1: Christina Kjerulff 12. Taksationskommissionen 2. instans (Statsekspropriationsloven) Udpegning af 1 person til optagelse på liste over kommunale medlemmer af taksationskommissionen. Pågældende bør have behørig indsigt i vurdering af ejendomme. Det bør undgås, at der er sammenfald med person til ekspropriationskommissionen, pkt. 11. Kommunalbestyrelsen opfordres til at tage hensyn til ligestilling ved udpegning af medlem. (Sag / dok.nr ) Side 3

4 1: Heidi Thrane 13. Taksationskommissionen 1. instans (Lov om offentlige veje) Udpegning af 2 personer til optagelse på liste over medlemmer af den taksationskommission, der omfatter kommunen. Der er intet til hinder for udpegelse af KB-medlemmer, pågældende må imidlertid ikke være medlem af de vejbestyrelser (dvs. KB), der har truffet beslutning om ekspropriation. Pågældende bør have behørig indsigt i vurdering af ejendomme og såvidt muligt have sagkundskab med hensyn til erstatningsfastlæggelser såvel i landområder som i byområder. Det bør undgås, at der er sammenfald med personer til overtaksationskommissionen, pkt. 14. Kommunalbestyrelsen opfordres til at tage hensyn til ligestilling ved udpegning af medlem. 1: Carsten Hansen 2: Svend Jørgen Madsen 14. Overtaksationskommissionen 2. instans (Lov om offentlige veje) Udpegning af 1 person til optagelse på liste over medlemmer af den overtaksationskommission, der omfatter kommunen. Der er intet til hinder for udpegelse af KB-medlem, pågældende må imidlertid ikke være medlem af de vejbestyrelser (dvs. KB) der har truffet beslutning om ekspropriation. Pågældende bør have behørig indsigt i vurdering af ejendomme og såvidt muligt have sagkundskab mht erstatningsfastlæggelser såvel i landområder som i byområder. Det bør undgås, at der er sammenfald med personer til taksationskommissionen, pkt. 13. Kommunalbestyrelsen opfordres til at tage hensyn til ligestilling ved udpegning af medlem. 1: Henrik Schrøder 15. Fredningsnævnet Valg af 1 medlem og 1 suppleant til at varetage hvervet vedrørende arealer beliggende i kommunen. Medlem: Christina Kjerulff Suppleant: Oliver Adams 16. Grundlisteudvalget Valg af 5 medlemmer til grundlisteudvalget. (Sag / dok.nr ) Side 4

5 1: Dorte Sindal 2: Keld Madsen 3: Anne Wittrup 4: Birger Dovald Petersen 5: Lise Lotte Hafsteinsson 17. Handicaprådet Valg af 3 medlemmer og 3 personlige stedfortrædere, der deltager i rådets møder ved det ordinære medlems forfald. Kultur- og socialudvalget har i 2009 anbefalet, at de 3 medlemmer, der udpeges ved konstitueringen er medlemmer af henholdsvis KSU, THU og ØKU. 1: Karin Thumilaire 2: Kaj Nøttrup 3: Inger-Marie Albertsen Stedfortræder 1: Ole Wej Petersen Stedfortræder 2: Søren Vestergaard Stedfortræder 3: Mads Boeberg Hansen 18. Hegnsynsmænd Valg af 3 hegnsynsmænd, hvoraf den ene beskikkes som formand. For hvert medlem beskikkes en personlig suppleant. Mindst 1 medlem skal være plantningskyndigt og mindst 1 medlem skal være bygningskyndigt. 1: Mikkel Kühl 2: Niels Vestergaard 3: Per Lohals Suppleant 1: Helle Voigt Suppleant 2: Marie Kreuter Suppleant 3: Jesper Christensen Formand: Mikkel Kühl 19. Vurderingsmænd (Lov om mark og vejfred) Valg af 3 vurderingsmænd, hvoraf den ene beskikkes som formand. For hvert medlem beskikkes en personlig suppleant. Der er mulighed for at udpege de samme personer som udpeges til hegnsynsmænd. 1: Mikkel Kühl 2: Aksel Krogenlund 3: Birger Dovald Petersen Suppleant 1: Helle Voigt Suppleant 2: Hans Albertsen Suppleant 3: Henning Rasmussen (Sag / dok.nr ) Side 5

6 Formand: Aksel Krogenlund 20. KL s repræsentantskab Valg af 1 kommunalbestyrelsesmedlem som stedfortræder for borgmesteren. Stedfortræder: Peter Hansted 21. Kredsrådet vedr. politiets virksomhed Valg af 1 kommunalbestyrelsesmedlem som stedfortræder for borgmesteren. Stedfortræder: Peter Hansted 22. Ærø Musikskoles bestyrelse Valg af 1 kommunalbestyrelsesmedlem og 1 suppleant til bestyrelsen for Ærø Musikskole. 1: Carl Jørgen Heide Suppleant: Søren Vestergaard 23. Ungdomsskolebestyrelsen Valg af 2 kommunalbestyrelsesmedlemmer og 2 stedfortrædere til Ungdomsskolebestyrelsen. 1: Søren Vestergaard 2: Mads Boeberg Hansen Stedfortræder 1: Carl Jørgen Heide Stedfortræder 2: Inger-Marie Albertsen 24. Folkeoplysningsudvalget Valg af 4 kommunalbestyrelsesmedlemmer og 4 stedfortrædere til Folkeoplysningsudvalget. 1: Ole Wej Petersen 2: Lennart Mogensen 3: Mads Boeberg Hansen 4: Bent Juul Sørensen Stedfortræder 1: Inga Thomas Stedfortræder 2: Kaj Nøttrup Stedfortræder 3: Leo Holm Stedfortræder 4: Inger-Marie Albertsen (Sag / dok.nr ) Side 6

7 25. Repræsentantskabet for Trafikselskabet FynBus Valg af i kommunalbestyrelsesmedlem til repræsentantskabet for Trafikselskabet FynBus. 1: Søren Vestergaard 26. Ærø Vand Indstilling til udpegelse på generalforsamlingen af 3 kommunalbestyrelsesmedlemmer og 2 sagkyndige til bestyrelsen for Ærø Vand, samt indstilling af formand for bestyrelsen. 1: Karin Thumilaire 2: Lennart Morgensen 3: Bent Juul Sørensen 4: Hans Grydehøj 5: Ole Øgelund Formand: Karin Thumilaire 27. Birkholmudvalget Valg af 3 kommunalbestyrelsesmedlemmer til Birkholmudvalget 1: Ole Wej Petersen 2: Kaj Nøttrup 3: Bent Juul Sørensen 28. Det lokale Beskæftigelsesråd (LBR) Valg af formanden for Kultur- og socialudvalget som formand for LBR og valg af næstformanden for KSU som suppleant for formanden i LBR. Formand: Carl Jørgen Heide Suppleant: Ole Wej Petersen 29. Bygningsforbedringsudvalget Valg af 2 kommunale repræsentanter og 2 suppleanter til bygningsforbedringsudvalget. 1: Marie Kreuter 2: Jesper Christensen Suppleant 1: Ulla Nørgaard (Sag / dok.nr ) Side 7

8 Suppleant 2: Henning Rasmussen 30. Skatteankenævn Svendborg Indstilling af 1 medlem og 1 personlig suppleant til Skatteankenævn Svendborg. Medlem: Niels Sindal Suppleant: Oliver Adams 31. Valgbestyrelsen ved Marstal skole Evt. udpegelse af medlem og stillingtagen til om vedkommende skal udpeges som formand for valgbestyrelsen ved Marstal skole Evt. medlem: Inga Thomas Skal medlem være formand?: Ja 32. Valgbestyrelsen for opstillingskredsen ved Folketingsvalg og valg til Europa- Parlamentet Valg af 4 kommunalbestyrelsesmedlemmer og 4 personlige stedfortrædere. 1: Borgmester Jørgen Otto Jørgensen (født medlem) 2: Kaj Nøttrup 3: Bent Juul Sørensen 4: Anders Johansson Stedfortræder 1: Peter Hansted Stedfortræder 2: Lennart Mogensen Stedfortræder 3: Inger-Marie Albertsen Stedfortræder 4: Flemming Boye 33. Valgbestyrelsen ved kommunale valg Valg af mindst 5 og højst 7 kommunalbestyrelsesmedlemmer og personlige stedfortrædere samt valg af næstformand. 1: Borgmester Jørgen Otto Jørgensen (født formand) 2: Søren Vestergaard 3: Kaj Nøttrup 4: Anders Johansson 5: Bent Juul Sørensen 6: 7: Stedfortræder 1: Peter Hansted Stedfortræder 2: Carl Jørgen Heide Stedfortræder 3: Lennart Mogensen Stedfortræder 4: Mads Boeberg Hansen Stedfortræder 5: Inger-Marie Albertsen Stedfortræder 6: (Sag / dok.nr ) Side 8

9 Stedfortræder 7: Valg af næstformand: Kaj Nøttrup 34. Kommunekontaktråd (KKR) Medlem: Borgmester Jørgen Otto Jørgensen (født medlem) Stedfortræder: 1. viceborgmester Peter Hansted (født stedfortræder) 35. Lokalplan 9-9 a udvalget Valg af 2 kommunalbestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. De pågældende skal være medlem af teknik- og havneudvalget. 1: Karin Thumilaire 2: Inger-Marie Albertsen Suppleant 1: Peter Hansted Suppleant 2: Bent Juul Sørensen 36. Lokaleplan 8 udvalget Valg af 2 kommunalbestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. De pågældende skal være medlem af teknik- og havneudvalget. 1: Lennart Mogensen 2: Flemming Boye Suppleant 1: Kaj Nøttrup Suppleant 2: Leo Holm 37. Søby-Mommark Fonden Valg af 2 medlemmer til Søby-Mommark Fonden. Fondens formål er gennem uddelinger eller lån at fremme turismen på Ærø. 1: Jesper Bus 2: Pia Susanne Thomsen 38. Det Ærøske Boligselskab Valg af 1 kommunalbestyrelsesmedlem og 1 suppleant til bestyrelsen for Det Ærøske Boligselskab. 1: Ole Wej Petersen Suppleant 1: Inga Thomas (Sag / dok.nr ) Side 9

10 Maj Kollegiet Valg af 1 medlem til bestyrelsen for 4. Maj Kollegiet. 1: Erik Kromann 40. Ærø Ungdomsfond Medlem: Formanden for Kultur- og socialudvalget Carl Jørgen Heide 41. Ærø Turist- og erhvervsforening Bestyrelse Valg af 1 kommunalbestyrelsesmedlem til bestyrelsen for Ærø Turist- og erhvervsforening. 1: Jørgen Otto Jørgensen Lennart Mogensen Ændringen er godkendt af KB den 19/3-2014, som konsekvens af, at erhvervsområdet er flyttet fra Økonomiudvalget til Erhvervs-, teknik- og havneudvalget pr. 1/ (Ændring til Styrelsesvedtægten for Ærø Kommune) 42. Fylla Fonden Valg af 1 medlem til Fylla Fondens bestyrelse. 1: Jørgen Otto Jørgensen 43. Udviklingsfonden - 5 D Valg af 1 medlem til bestyrelsen for Udviklingsfonden, jf. vedtægternes 5 D. Pågældende skal have erfaring med etablering og daglig ledelse af aktiveringsprojekter og lign. 1: Ulla Damgaard Pedersen 44. Udviklingsfonden - 5 G Valg af 2 kommunalbestyrelsesmedlemmer til bestyrelsen for Udviklingsfonden, jf. vedtægternes 5 G. 1: Lennart Mogensen 2: Mads Boeberg Hansen 45. Udviklingsfonden - 5 J (Sag / dok.nr ) Side 10

11 Medlem: Borgmester Jørgen Otto Jørgensen (født medlem) 46. Modtagestation Syddanmark MOTAS Valg af 1 kommunalbestyrelsesmedlem og 1 personlig suppleant til repræsentantskabet for Modtagestation Syddanmark MOTAS. 1: Lennart Mogensen Suppleant: Kaj Nøttrup 47. Klintholm I/S Valg af 1 kommunalbestyrelsesmedlem og 1 suppleant til interessentskabet for Klintholm I/S. 1: Lennart Mogensen Suppleant: Karin Thumilaire 48. Marstal Søfartsmuseum Valg af 1 kommunalbestyrelsesmedlem til bestyrelsen for Marstal Søfartsmuseum. 1: Inga Thomas 49. Den Selvejende Institution Ærø Museum Valg af 1 kommunalbestyrelsesmedlem og 1 suppleant til bestyrelsen for Den Selvejende Institution Ærø Museum. 1: Carl Jørgen Heide Suppleant: Søren Vestergaard 50. Ærøskøbing Lokalhistoriske Arkiv Valg af 1 medlem til bestyrelsen for Lokalhistorisk Arkiv. 1: Carsten Hansen 51. Den Selvejende Institution Søbygård Valg af 1 medlem til bestyrelsen for Den Selvejende Institution Søbygård. (Sag / dok.nr ) Side 11

12 1: Kommunaldirektør Lars Rud 52. Ærøskøbing Byhistoriske Forening Valg af 1 medlem til Ærøskøbing Byhistoriske Forening. 1: Heidi Thrane 53. Ærøskøbing-Fonden Valg af 1 medlem til Ærøskøbing-Fondens bestyrelse. 1: Advokat Jørgen Jørgensen 54. Bevaringsforeningen Snorren Valg af 1 af medlemmerne af Erhvervs-, teknik- og havneudvalget til Bevaringsforeningen Snorren. Medlem: Vælges af Erhvervs-, teknik- og havneudvalget i forbindelse med konstituerende møde i udvalget. 55. Marstal Fjernvarme a.m.b.a Valg af 1 medlem til bestyrelsen for Marstal Fjernvarme a.m.b.a. 1: Curt Skov 56. Rise Fjernvarme Valg af 1 kommunalbestyrelsesmedlem til bestyrelsen for Rise Fjernvarme. 1: Peter Hansted 57. Navigationsskolefonden Valg af 1 kommunalbestyrelsesmedlem til bestyrelsen for Navigationsskolefonden. Pågældende skal være bosiddende i Marstal. 1: Søren Vestergaard (Sag / dok.nr ) Side 12

13 58. Ærøhallens repræsentantskab og forretningsudvalg Valg af 2 medlemmer til Ærøhallens repræsentantskab og forretningsudvalg. 1: Michael Christensen 2: Christina Madsen 59. Ærøhallen Revisor Kommunalbestyrelsen er berettiget til at udpege en revisor til at revidere Ærøhallens regnskab. Revisor: Heidi Thrane 60. Søby Havn Valg af 1 kommunalbestyrelsesmedlem til Søby Havns bestyrelse. 1: Anders Johansson 61. Ærø Efterskole Valg af 1 medlem til bestyrelsen for Ærø Efterskole. 1: Helle Voigt 62. Søby Møllefond Valg af 1 medlem til bestyrelsen for Søby Møllefonden. 1: Inga Thomas 63. LAG-Bestyrelsen Medlem: Borgmester Jørgen Otto Jørgensen (født medlem) 64. Naturturisme I/S Valg af 2 medlemmer og 2 suppleanter til Naturturisme I/S. 1: Carl Jørgen Heide (Sag / dok.nr ) Side 13

14 2: Mads Boeberg Hansen Suppleant 1: Oliver Adams Suppleant 2: Jakob Buhl 65. Film Fyn A/S Generalforsamlingen Medlem: Borgmester Jørgen Otto Jørgensen (født medlem) 66. Film Fyn A/S Bestyrelsen Indstilling af 1 medlem til bestyrelsen for Film Fyn A/S til udpegelse på generalforsamlingen. 1: Jørgen Otto Jørgensen 67. Film Fyn A/S Repræsentantskabet Indstilling af 2 kommunalbestyrelsesmedlemmer og 1 tredje medlem til repræsentantskabet for Film Fyn A/S til udpegelse på generalforsamlingen. Det anbefales, at borgmesteren bemyndiges til at udpege det 3. medlem, da der skal ske en koordinering de 4 kommuner imellem, således at kommunernes 3. medlem tilsammen sikrer bred repræsentation fra områdets kultur- og erhvervsliv. 1: Jørgen Otto Jørgensen 2: Lise Lotte Hafsteinsson 3: Borgmesteren bemyndiget til at udpege det 3. medlem 68. Eksjö-udvalget Valg af 1 kommunalbestyrelsesmedlem til Eksjö-udvalget. 1: Peter Hansted 69. Elsfleth-udvalget Valg af 1 kommunalbestyrelsesmedlem til Elsfleth-udvalget. 1: Kaj Nøttrup 70. Ærø Kunstforening Valg af 1 medlem til bestyrelsen for Ærø Kunstforening. (Sag / dok.nr ) Side 14

15 1: Jette Nielsen 71. Koordinationsforum Indsatsplanlægning (vandforsyning) Valg af 1 kommunalbestyrelsesmedlem som formand for koordinationsforum i forbindelse med indsatsplanlægning inden for vandforsyningsområdet. Formand: Ole Wej Petersen 72. Landindvindingslaget Vitsø Inddæmning Bestyrelsen Udpegelse af 1 bestyrelsesmedlem til landindvindingslaget Vitsø Inddæmning. Teknisk chef indstiller at natur- og planlægningsmedarbejder Palle Kefer udpeges. Medlem: Natur- og planlægningsmedarbejder Palle Kefer 73. Landindvindingslaget Vitsø Inddæmning Revisor Udpegelse af revisor til revision af Landindvindingslagets regnskab. Revisor: Det til enhver tid valgte revisionsfirma, der reviderer kommunens regnskab. KB 19/3 godkendt at Revisionsfirmaet Deloitte udpeges i steder for det revisionsfirma, der reviderer kommunens regnskab. 74. Vandoplandsstyregruppen for Det Sydfynske Øhav (VOS) Valg af 1 kommunalbestyrelsesmedlem til Vandoplandsstyregruppen for Det Sydfynske Øhav. 1: Lennart Mogensen 75. Udvalget for bæredygtig energi Medlem: Borgmester Jørgen Otto Jørgensen (født medlem) Medlem: Leo Holm (Godkendt af KB den 15/1-2014) 76. Det Grønne Råd Valg af 1 medlem og 1 suppleant til Det Grønne Råd. De pågældende vælges blandt medlemmerne af Teknik- og havneudvalget. 1: Karin Thumilaire (Sag / dok.nr ) Side 15

16 Suppleant: Peter Hansted 77. Landdistrikternes Fællesråd Udpegelse af 1 delegeret til LDF s repræsentantskab. 1: Carl Jørgen Heide 78. Kulturaftale , Kulturregion Fyn Valg af 1 kommunalbestyrelsesmedlem til den fælles politiske styregruppe for Kulturaftalen : Carl Jørgen Heide 79. Bonavista-Komitéen Valg af 2 kommunalbestyrelsesmedlemmer til Bonavista-Komitéen. 1: Søren Vestergaard 2: Anders Johansson 80. De gamles Hjems legatyderes mindefond i Marstal Medlem: Borgmester Jørgen Otto Jørgensen (født medlem) 81. Ærø Naturpark Valg af 1 kommunalbestyrelsesmedlem til bestyrelsen for Ærø Naturpark. 1: Lennart Mogensen 82. Beboerklagenævnet Social sagkyndig Udpegelse af social sagkyndig og suppleant til Beboerklagenævnet. Social- og arbejdsmarkedschefen anbefaler, at voksensagsbehandler Susanne Brøndum udpeges som socialt sagkyndig og at social- og arbejdsmarkedschefen udpeges som suppleant. Social sagkyndig: Voksensagsbehandler Susanne Brøndum Suppleant: Social- og arbejdsmarkedschefen (Sag / dok.nr ) Side 16

17 83. Huslejenævnet Formand og suppleant Indstilling af formand og suppleant for Ærø Huslejenævn til beskikkelse af direktøren for Statsforvaltningen. Kommunaldirektøren anbefaler, at juridisk konsulent Henriette Skouenborg beskikkes som formand og jurist Sara Kromann som suppleant. Formand: Henriette Skouenborg Suppleant: Sara Kromann 84. Huslejenævnet Lejer- og udlejerrepræsentant Udpegelse af lejer- og udlejerrepræsentant for Ærø Huslejenævn samt suppleanter for disse. Der har været annonceret efter lejer- og udlejerrepræsentanter til Huslejenævnet. På baggrund af indkomne anmodninger om at komme i betragtning anbefaler Kommunaldirektøren: Lejersiden: at Jens Weiss, Marstal, der er indstillet af LLO, udpeges som lejerrepræsentant at Bente Nicolaisen, Ærøskøbing, der p.t. er fungerende lejerrepræsentant, udpeges som suppleant Udlejersiden: at Kaj Nøttrup, Søby, der p.t. er fungerende udlejerrepræsentant, udpeges som udlejerrepræsentant at der annonceres efter suppleant for udlejerrepræsentanten, da det udelukkende er Kaj Nøttrup, der har anmodet om at blive udpeget for udlejersiden i Huslejenævnet. Lejerrepræsentant: Jens Weiss Suppleant: Bente Nicolaisen Udlejerrepræsentant: Kaj Nøttrup Suppleant: Johan Røhling 85. Huslejenævnet Social sagkyndig Udpegelse af social sagkyndig og suppleant til Huslejenævnet. Social- og arbejdsmarkedschefen anbefaler, at voksensagsbehandler Susanne Brøndum udpeges som social sagkyndig og at social- og arbejdsmarkedschefen udpeges som suppleant. Social sagkyndig: Voksensagsbehandler Susanne Brøndum Suppleant: Social- og arbejdsmarkedschefen 86. UU-center Sydfyn (Ungdommens Uddannelsesvejledning) (Sag / dok.nr ) Side 17

18 Valg af 2 kommunalbestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter til UU-Center Sydfyns bestyrelse. De pågældende skal være formanden for og medlemmer af Kultur-og socialudvalget. 1: Formanden for Kultur-og socialudvalget Carl Jørgen Heide 2: Mads Boeberg Hansen Inger Marie Albertsen (godkendt af KB 19/3-2014) Suppleant 1: Søren Vestergaard Inga Thomas (godkendt af KB 19/3-2014) Suppleant 2: Inger-Marie Albertsen Mads Boeberg Hansen (godkendt af KB 19/3-2014) 87. Bemyndigelse til at foretage vielser Bemyndigelse af personer til at foretage vielser på borgmesterens ansvar. De pågældende skal være medlem af kommunalbestyrelsen eller ansat i administrationen. Det indstilles at følgende udpeges: 1. viceborgmesteren Kommunalbestyrelsesmedlem Søren Vestergaard Afdelingsleder Anne Bille Assistent Joan Lykke Ammersbøll Assistent Vivian Pedersen Assistent Tina Eriksen Assistent Pia Petersen Godkendt. 88. Underskriftsbemyndigelse Bemyndigelse til underskrift. I henhold til 32 i Lov om kommunernes styrelse, skal dokumenter vedrørende køb, salg og andre dispositioner over fast ejendom, optagelse af lån og afgivelse af garanti samt evt. ophævelse af forbudspåtegninger og lign., underskrives af kommunalbestyrelsens formand eller næstformand (næstformænd) og en person, der er bemyndiget dertil af kommunalbestyrelsen. Det indstilles: at kommunaldirektøren bemyndiges, og at kultur-, social- og teknikdirektøren udpeges til i kommunaldirektørens fravær at være underskriftberettiget Godkendt. (Sag / dok.nr ) Side 18

Byrådets repræsentation i bestyrelser, råd mv.

Byrådets repræsentation i bestyrelser, råd mv. 9. november 2014 Gule markeringer = DF repræsentation Byrådets repræsentation i bestyrelser, råd mv. Børn- og Ungeudvalg Formand Steffen Rasmussen (A) med stedfortræder Jens Erik Kistrup (V) med stedfortræder

Læs mere

Møde tirsdag den 5. december 2006 kl. 20.00 i Struer Grand Hotel Afbud/Fraværende: Hans Hansen

Møde tirsdag den 5. december 2006 kl. 20.00 i Struer Grand Hotel Afbud/Fraværende: Hans Hansen KONSTITUERENDE MØDE REFERAT Møde tirsdag den 5. december 2006 kl. 20.00 i Struer Grand Hotel Afbud/Fraværende: Hans Hansen Mødet hævet kl. Sagsnr. 1. Valg af medlemmer til Økonomi- og Erhvervsudvalg 1

Læs mere

Oversigt over vederlag til poster udpeget af Byrådet i Syddjurs Kommune

Oversigt over vederlag til poster udpeget af Byrådet i Syddjurs Kommune of 5 Oversigt over vederlag til poster udpeget af Byrådet i Syddjurs Kommune Nedenstående oversigt indeholder samtlige udpegninger/indstillinger, som indgår i byrådets konstituering. En række poster besættes

Læs mere

Oversigt over vederlag til poster udpeget af Byrådet i Syddjurs Kommune

Oversigt over vederlag til poster udpeget af Byrådet i Syddjurs Kommune 1 of 5 Oversigt over vederlag til poster udpeget af Byrådet i Syddjurs Kommune Nedenstående oversigt indeholder samtlige udpegninger/indstillinger, som indgår i byrådets konstituering. En række poster

Læs mere

Oversigt over politisk udpegede medlemmer af bestyrelser, råd, nævn m.m Udpeget på det konstituerende møde

Oversigt over politisk udpegede medlemmer af bestyrelser, råd, nævn m.m Udpeget på det konstituerende møde Udpeget på det konstituerende møde Borgmester 1. viceborgmester 2. viceborgmester Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Udvalg,, næst Børne- og Kulturudvalget Udvalg,, næst Det Sociale Udvalg Udvalg Henning

Læs mere

vælges af Byrådet Økonomiudvalget Styrelsesvedtægtens 10 Borgmesteren + 6 Alle Viser udvalg i henhold

vælges af Byrådet Økonomiudvalget Styrelsesvedtægtens 10 Borgmesteren + 6 Alle Viser udvalg i henhold Udpeges af Byrådet på det konstituerende møde: Økonomiudvalget, de stående udvalg samt Børn- og Ungeudvalget Hjemmel Antal der skal vælges af Byrådet Heraf byrådsmedlemmer Bemærkninger Vederlag Økonomiudvalget

Læs mere

Frederikssund Kommunes politiske deltagelse i udvalg, råd og nævn

Frederikssund Kommunes politiske deltagelse i udvalg, råd og nævn Frederikssund Kommunes politiske deltagelse i udvalg, råd og nævn Senest revideret 8. Januar 2016 Bedømmelseskomité Bygningspræmiering Knud B. Christoffersen (A) Bevillingsnævn Tina Tving Stauning (A)

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 1 TORSDAG DEN 7. DECEMBER 2006, KL. 20.30 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Kommunalbestyrelsen 7. december 2006 Side: 2 Fraværende: Ingen. Til

Læs mere

Frederikssund Kommunes politiske deltagelse i udvalg, råd og nævn

Frederikssund Kommunes politiske deltagelse i udvalg, råd og nævn Frederikssund Kommunes politiske deltagelse i udvalg, råd og nævn Senest revideret 6. November 2017 Bedømmelseskomité Bygningspræmiering Bevillingsnævn Kasper Andersen (O) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V)

Læs mere

Peter Lennø (O) Vakant. Ole Stark (V)

Peter Lennø (O) Vakant. Ole Stark (V) Råd, nævn eller kommission Beredskabskommissionen Børne- og Ungeudvalget C4 Foreningen s repræsentantskab C4 Videncenter Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) Udpeget Vakant Susanne Due Kristensen (A), formand

Læs mere

Frederikssund Kommunes politiske deltagelse i udvalg, råd og nævn

Frederikssund Kommunes politiske deltagelse i udvalg, råd og nævn Frederikssund Kommunes politiske deltagelse i udvalg, råd og nævn Senest revideret 20. December 2016 Bedømmelseskomité Bygningspræmiering Bevillingsnævn Kasper Andersen (O) Anne-Mette Risgaard Schmidt

Læs mere

Byrådet. Referat. Dato: Mandag den 2. december Mødetid: 18:00-18:15

Byrådet. Referat. Dato: Mandag den 2. december Mødetid: 18:00-18:15 Referat Dato: Mandag den Mødetid: 18:00-18:15 Mødelokale: Byrådssal Medlemmer: Anne Mette Bak (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Ekrem Günbulut (A), Flemming Andersen (V), Flemming Hansen

Læs mere

Byrådet. Dagsorden. Dato: Mandag den 2. december Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Dagsorden. Dato: Mandag den 2. december Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Mandag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Anne Mette Bak (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Ekrem Günbulut (A), Flemming Andersen (V), Flemming Hansen

Læs mere

De udvalg, råd og nævn m.v., som Byrådet skal udpege eller det konstituerende møde

De udvalg, råd og nævn m.v., som Byrådet skal udpege eller det konstituerende møde De udvalg, råd og nævn m.v., som Byrådet skal udpege eller det konstituerende møde indstille medlemmer til på Udvalg, råd, Ikke Økonomiudvalget 4. 5. Anders G. Christensen 6. Nikolaj Per Schøler 7. Kurt

Læs mere

Obligatorisk(O)/valgfrit( V)

Obligatorisk(O)/valgfrit( V) AIF-hallernes Fond- Auninghallerne 1 V Fremgår ikke af vedtægter Allingåbro Idrætshal 1 O V Allingåbro Varmeværk 1 O V Aqua Djurs 5 13.647 kr. O V 5 Auning Varmeværk 1 O V Beredskabskommissionen 2 - herudover

Læs mere

Modtagestation Syddanmark I/S

Modtagestation Syddanmark I/S Side nr.: 1 Mødedato: Onsdag den 12. februar 2014 Mødetidspunkt: Kl. 14.00 Sluttidspunkt Kl. 15.00 Mødelokale: Dronning Margrethehallen, Messecenter Vestre Ringvej 101, Fredericia Afbud: Langeland, Ærø

Læs mere

Vederlag for arbejde uden for kommuner

Vederlag for arbejde uden for kommuner Vederlag for arbejde uden for kommuner Navn Medlemmer Medlemsvederlag Formandsvederlag Folkeoplysningsudvalget 5 medlemmer Børn- og Ungeudvalget ( 126-udvalget) Ligestillingsudvalget Skatteankenævnet samt

Læs mere

Udvalgsfortegnelse efter Byrådets konstituerende møde den med ændring på byrådsmødet den og med senere ændringer.

Udvalgsfortegnelse efter Byrådets konstituerende møde den med ændring på byrådsmødet den og med senere ændringer. Side1/14 Udvalgsfortegnelse efter Byrådets konstituerende møde den 10.12.2009 med ændring på byrådsmødet den 6.1.2010 og med senere ændringer. Fællessekretariatet Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf.:

Læs mere

Referat - Konstituerende møde

Referat - Konstituerende møde Kommunalbestyrelsen Referat - Konstituerende møde Dato: Mandag den 2. december 2013 Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådets konstituerende møde. Mødedato: Torsdag den 03-12-2009. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådets konstituerende møde. Mødedato: Torsdag den 03-12-2009. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:30 Indholdsfortegnelse Side 1. Valg af Borgmester 3 2. Valg af 1. og 2. viceborgmester 4 3. Fastsættelse af vederlag

Læs mere

Egebjerg Kommune. Konstituerende Kommunalbestyrelsesmøde

Egebjerg Kommune. Konstituerende Kommunalbestyrelsesmøde Egebjerg Kommune Konstituerende Kommunalbestyrelsesmøde I henhold til 6 i Lov om Kommunernes Styrelse indkalder jeg hermed til konstituerende Kommunalbestyrelsesmøde Mandag, den 10. december 2001 kl. 17.00

Læs mere

Kommunalbestyrelsen 2014-2017 Konstituerende møde

Kommunalbestyrelsen 2014-2017 Konstituerende møde Kommunalbestyrelsen 2014-2017 Konstituerende møde Dagsorden 02-12-2013 kl. 17:00 Kommunalbestyrelsens mødesal Side 1 af 22 Indholdsfortegnelse Kommunalbestyrelsens sammensætning 2014-2017 Valg af borgmester

Læs mere

Dagsorden til Kommunalbestyrelsens konstituerende møde. 1. december 2009. i gymnastiksalen på St. Magleby Skole kl. 19.00

Dagsorden til Kommunalbestyrelsens konstituerende møde. 1. december 2009. i gymnastiksalen på St. Magleby Skole kl. 19.00 Dagsorden til Kommunalbestyrelsens konstituerende møde 1. december 2009 i gymnastiksalen på St. Magleby Skole kl. 19.00 Indhold Side Indhold... 1 Side... 1 2.Valg af borgmester for perioden 1.1.2010 31.12.2013...

Læs mere

Udvalgsfortegnelse af Byrådets konstituerende møde den 5. december 2013 med senere ændringer.

Udvalgsfortegnelse af Byrådets konstituerende møde den 5. december 2013 med senere ændringer. Udvalgsfortegnelse af Byrådets konstituerende møde den 5. december 2013 med senere ændringer. Politik og Strategi Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf.: 65 15 15 07 jsg@kerteminde.dk www.kerteminde.dk

Læs mere

Teknik- og Havneudvalget 19. maj KOMMUNEPLAN - 2. HØRING Sagsnr.: Dok.nr.: Sagsbeh.

Teknik- og Havneudvalget 19. maj KOMMUNEPLAN - 2. HØRING Sagsnr.: Dok.nr.: Sagsbeh. Teknik- og Havneudvalget 19. maj 2011 1 1. KOMMUNEPLAN - 2. HØRING Sagsnr.: 492-2010-4569 Dok.nr.: 492-2011-15159 Sagsbeh.: HVO Åbent Endelig vedtagelse af Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune. Resume:

Læs mere

Fortegnelse over. udvalg, råd, kommissioner, nævn m.v.

Fortegnelse over. udvalg, råd, kommissioner, nævn m.v. Fortegnelse over udvalg, råd, kommissioner, nævn m.v. for perioden 1. januar 2014 31. december 2017 Indholdsfortegnelse: Kommissioner m.v.... 4 Bevillingsnævnet... 4 Børn og unge-udvalget... 4 Hjemmeværnets

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Byrådet

Referat for ekstraordinært møde Byrådet Referat for ekstraordinært møde : Mandag den 04. januar 2016 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:15 Mødested: Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Betina Svinggaard (A) Duygu A. Ngotho

Læs mere

Byrådet Konstituerende møde. Referat

Byrådet Konstituerende møde. Referat Konstituerende møde Referat Dato: 2. december 2013 Tidspunkt: Kl. 17:00 Sted: Medlemmer: Fraværende medlemmer: Rådgivere mv.: Byrådssalen Det medlem, der længst har været medlem af byrådet, og hvis der

Læs mere

Møde nr.: 5 Mødedato: 15. maj 2012 Mødetid: Mødested: Byrådssalen

Møde nr.: 5 Mødedato: 15. maj 2012 Mødetid: Mødested: Byrådssalen Dagsorden Byråd Møde nr.: 5 Mødedato: 15. maj 2012 Mødetid: 17.00 Mødested: Byrådssalen Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK Indtræden af stedfortræder 2 ØK Valg af borgmester 3 ØK Valg af 2. viceborgmester

Læs mere

Oversigt over udvalg, bestyrelser m.v. A. Udpegninger og indstillinger, som Byrådet skal foretage på sit konstituerende møde DE STÅENDE UDVALG

Oversigt over udvalg, bestyrelser m.v. A. Udpegninger og indstillinger, som Byrådet skal foretage på sit konstituerende møde DE STÅENDE UDVALG 3. marts 2015 Oversigt over udvalg, bestyrelser m.v. A. Udpegninger og indstillinger, som Byrådet skal foretage på sit konstituerende møde Borgmester 1.viceborgmester 2. viceborgmester UDVALG M.V. HJEMMEL

Læs mere

Dagsorden - Konstituerende møde

Dagsorden - Konstituerende møde Kommunalbestyrelsen Dagsorden - Konstituerende møde Dato: Mandag den 2. december 2013 Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv

Læs mere

Sammenlægningsudvalget 5. december 2005, Kl Møde nr. 1 Byrådssalen på Farum Rådhus

Sammenlægningsudvalget 5. december 2005, Kl Møde nr. 1 Byrådssalen på Farum Rådhus FURESØ KOMMUNE Sammenlægningsudvalget 5. december 2005, Kl. 19.00 Møde nr. 1 Byrådssalen på Farum Rådhus Alle medlemmer mødt REFERAT Indholdsfortegnelse Åben dagsorden Til efterretning 1. Sammenlægningsudvalgets

Læs mere

Fortegnelse over Kommunalbestyrelsens medlemmer

Fortegnelse over Kommunalbestyrelsens medlemmer Fortegnelse over Kommunalbestyrelsens medlemmer samt udvalg, kommissioner, nævn m.v. for perioden 1. januar 2014 31. december 2017 3. december 2013 Indholdsfortegnelse: Kommunale udvalg, kommissioner,

Læs mere

Byrådets konstituering. Dagsorden

Byrådets konstituering. Dagsorden Byrådets konstituering Dagsorden Dato: 1 december 2013 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19:00 Mikael Klitgaard (V) Martin Bech (V) Claus Kongsgaard (V) Lasse Riisgaard (V) Lone Birkmose

Læs mere

Udvalg, råd og nævn m.v. som kommunalbestyrelsen udpeger eller indstiller medlemmer til

Udvalg, råd og nævn m.v. som kommunalbestyrelsen udpeger eller indstiller medlemmer til Udvalg, råd og nævn m.v. som kommunalbestyrelsen udpeger eller indstiller medlemmer til Kommunalvalget 2013 Indholdsfortegnelse Udvalg, råd og nævn m.v.... 4 Kapitel I:... 7 Udpegelser og indstillinger,

Læs mere

V Annie Larsen Ingen suppleanter

V Annie Larsen Ingen suppleanter Medlem Navn på indstillet suppleant Beredskabskommissionen Joy Mogensen Ingen suppleanter Lars Berg Jacob Søegaard Gert Hovald Petersen Cemal Oklu Bestyrelsen for Ramsøhallen Lars Berg Ingen suppleanter

Læs mere

Byrådet 2014. Referat fra møde Onsdag den 4. december 2013 kl. 19.00 i Byrådssalen

Byrådet 2014. Referat fra møde Onsdag den 4. december 2013 kl. 19.00 i Byrådssalen Byrådet 2014 Referat fra møde Onsdag den 4. december 2013 kl. 19.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 19.45 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Emilie

Læs mere

Allerød byråd 2014-2017. Samlet oversigt udpegninger råd, nævn og udvalg. Borgmester Jørgen Johansen. 1.viceborgmester Miki Dam Larsen

Allerød byråd 2014-2017. Samlet oversigt udpegninger råd, nævn og udvalg. Borgmester Jørgen Johansen. 1.viceborgmester Miki Dam Larsen Allerød byråd 2014-2017 Samlet oversigt udpegninger råd, nævn og udvalg Allerød Kommune Dato: 28. marts 2014 Borgmester Jørgen Johansen 1.viceborgmester 2.viceborgmester Økonomiudvalget Jørgen Johansen

Læs mere

Referat Byrådet 2014-2017

Referat Byrådet 2014-2017 Referat 2014-2017 : Onsdag den 04. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Mødested: Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger: Konstituerende møde : Benedikte Kiær (C) Betina Svinggaard

Læs mere

OVERSIGT OVER UDVALG, KOMMISSIONER OG NÆVN M.V

OVERSIGT OVER UDVALG, KOMMISSIONER OG NÆVN M.V OVERSIGT OVER UDVALG, KOMMISSIONER OG NÆVN M.V. 1.1.2018 31.12.2021 24.11.2017/SV Sagsnr.: 2017-017495-2 INDHOLDSFORTEGNELSE UDVALG I HENHOLD TIL STYRELSESVEDTÆGTEN M.V.: 1. Økonomiudvalget 2. Beskæftigelses-

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 1 MANDAG DEN 14. DECEMBER 2009, KL. 19.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Kommunalbestyrelsen 14. december 2009 Side: 2 Fraværende: Ingen. Til

Læs mere

Oversigt over hvem Gribskov Kommunes Byråd har udpeget til råd, nævn mv, for perioden 2014-17

Oversigt over hvem Gribskov Kommunes Byråd har udpeget til råd, nævn mv, for perioden 2014-17 Oversigt over hvem Gribskov Kommunes Byråd har udpeget til råd, nævn mv, for perioden 2014-17 KLs repræsentantskab KL - Kommunalpolitisk Topmøde - delegerede. Kredsråd ved politiets virksomhed Kredsvalgbestyrelse

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Konstituerende møde for Kommunalbestyrelsen 2014-2017

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Konstituerende møde for Kommunalbestyrelsen 2014-2017 TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Konstituerende møde for Kommunalbestyrelsen 2014-2017 Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal

Læs mere

Konstitueringsoversigt Thisted kommune

Konstitueringsoversigt Thisted kommune Konstitueringsoversigt Thisted kommune 2014 2017 Navn Parti Lovgrundlag / tlf. mer Fra kommunen 1 Borgmester Lov om kommunernes styrelse 6, stk. 2, samt styrelsesvedtægtens 1 1 1 2 Viceborgmester Lov om

Læs mere

Generalforsamling 11. maj 2015

Generalforsamling 11. maj 2015 1 of 7 Generalforsamling 11. maj 2015 Dagsorden / Referat 11. maj 2015, kl. 16.30 Sted: Tyrrisvej 14, Følle, 8410 Rønde. Medlemmer: Anders Peter Rasmussen Anette Quist Busk Christian Haubuf Claus Wistoft

Læs mere

REFERAT. for. Kommunalbestyrelsens møde den 8. december 2009, Kl. 10.00 på Hvidovre Rådhus, Salen.

REFERAT. for. Kommunalbestyrelsens møde den 8. december 2009, Kl. 10.00 på Hvidovre Rådhus, Salen. HVIDOVRE KOMMUNE REFERAT for Kommunalbestyrelsens møde den 8. december 2009, Kl. 10.00 på Hvidovre Rådhus, Salen. Der forelå afbud fra Milton Graff Pedersen. 1. stedfortræder for gruppe A Ömer Kuscu var

Læs mere

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Introduktion Valg til organisationsbestyrelsen sker hvert år på boligorganisationens repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Den Selvejende Institution S Ø B Y H A V N

V E D T Æ G T E R. for. Den Selvejende Institution S Ø B Y H A V N Advokat Mads B. K. Kromann Vråvejen 2 5970 Ærøskøbing tlf 62 52 10 77 J.nr. 1-11-10595 V E D T Æ G T E R for Den Selvejende Institution S Ø B Y H A V N side 1 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Navn

Læs mere

Kommunalbestyrelsen REFERAT

Kommunalbestyrelsen REFERAT Kommunalbestyrelsen REFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Onsdag den 11. december 2013 Start kl.: 17:30 Slut kl.: 18:05 Medlemmer: Jan Petersen (A) Allan Gjersbøl Jørgensen (A) Hans Fisker Jensen

Læs mere

Valg af valgbestyrelse, valgstyrere, valgstyrerformænd og tilforordnede vælgere til de kommunale valg den 20. november 2001

Valg af valgbestyrelse, valgstyrere, valgstyrerformænd og tilforordnede vælgere til de kommunale valg den 20. november 2001 Pkt.nr. 9 Valg af valgbestyrelse, valgstyrere, valgstyrerformænd og tilforordnede vælgere til de kommunale valg den 20. november 2001 315905 Indstilling: Det indstilles til Kommunalbestyrelsen 1. at vælge

Læs mere

UDVALG, RÅD OG NÆVN M.V.

UDVALG, RÅD OG NÆVN M.V. KL SEPTEMBER 2017 UDVALG, RÅD OG NÆVN M.V. JURA OG EU Indholdsfortegnelse Udvalg, råd og nævn m.v.... 4 Kapitel I:... 8 Udpegelser og indstillinger, som kommunalbestyrelsen skal foretage på sit konstituerende

Læs mere

Møde 8. december 2009 kl. 18:00 i Byrådssalen

Møde 8. december 2009 kl. 18:00 i Byrådssalen Struer Byråd Referat Møde 8. december 2009 kl. 18:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: Mødet hævet kl.: 18.35 Pkt. Tekst Side 1 Valg af borgmester 1 2 Valg af 1. viceborgmester 1 3 Valg af 2. viceborgmester

Læs mere

Furesø Byråd Konstituerende møde 4. december 2006, Kl Møde nr. 1 Byrådssalen

Furesø Byråd Konstituerende møde 4. december 2006, Kl Møde nr. 1 Byrådssalen FURESØ KOMMUNE Furesø Byråd Konstituerende møde 4. december 2006, Kl. 19.00 Møde nr. 1 Byrådssalen Medlemmerne mødt. Mødet hævet kl. 19.20. REFERAT Indholdsfortegnelse Åben dagsorden Til efterretning 1.

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Beslutningsprotokol. Brønderslev-Dronninglund Byråds konstituerende møde

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Beslutningsprotokol. Brønderslev-Dronninglund Byråds konstituerende møde Brønderslev-Dronninglund Kommune Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Byråds konstituerende møde Dato: 14. december 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 17.00-17.45 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Kerteminde Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015.

Læs mere

Reviderede vedtægter. for. Fonden Danhostel Faxe Vandrerhjem

Reviderede vedtægter. for. Fonden Danhostel Faxe Vandrerhjem V Niels W Fredsted Kjeld Fruensgaard Henrung Schiøtt Christian Emmeluth, MCJ Carsten R Christiansen Susanne Borch, LLM Michael Nathan Jakob Busse Lars Dinesen Lene Diemer Michael Jørgensen J nr 458 18-01

Læs mere

Udvalgsposter m.v. Hvilke kommunalbestyrelsesmedlemmer sidder hvor? Januar 2016

Udvalgsposter m.v. Hvilke kommunalbestyrelsesmedlemmer sidder hvor? Januar 2016 Udvalgsposter m.v. Hvilke kommunalbestyrelsesmedlemmer sidder hvor? Januar 2016 Thomas Gyldal Petersen (A) Borgmester Økonomi- og Planlægningsudvalget (formand) Valgbestyrelse til kommunale valg (formand)

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Konstituerende møde

Kommunalbestyrelsen. Konstituerende møde Kommunalbestyrelsen Dagsorden Dato: Tirsdag den 5. december 2017 Mødetidspunkt: 18:00 Konstituerende møde 051217 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: Mødelokale Havet på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat. Dato: Mandag den 20. september 2010. Mødetidspunkt: 07:00. Hvidovrevej 278

Kommunalbestyrelsen. Referat. Dato: Mandag den 20. september 2010. Mødetidspunkt: 07:00. Hvidovrevej 278 Referat Dato: Mandag den 20. september 2010 Mødetidspunkt: 07:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: KB-Salen Hvidovrevej 278 Milton Graff Pedersen, Helle Adelborg, Finn Gerdes, Niels Ulsing, Katrine Høybye

Læs mere

Generalforsamling 9. maj 2016

Generalforsamling 9. maj 2016 1 of 5 Generalforsamling 9. maj 2016 Dagsorden / Referat 9. maj 2016, kl. 17,00 Sted: Tyrrisvej 14, Følle, 8410 Rønde. Medlemmer: Anders Peter Rasmussen Anette Quist Busk Christian Haubuf Claus Wistoft

Læs mere

Byrådet Konstituerende møde Dagsorden

Byrådet Konstituerende møde Dagsorden Konstituerende møde Dagsorden 13. december 2013 - kl. 16:00 Byrådssalen, Silkeborg Rådhus Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tlf.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse Side 1. Godkendelse

Læs mere

Bilag 1 vedrørende beskikkelse af medlemmer til huslejenævn og beboerklagenævn, Syddjurs Byråds møde den 29. oktober 2014

Bilag 1 vedrørende beskikkelse af medlemmer til huslejenævn og beboerklagenævn, Syddjurs Byråds møde den 29. oktober 2014 1 of 5 Bilag 1 vedrørende beskikkelse af medlemmer til huslejenævn og beboerklagenævn, Syddjurs Byråds møde den 29. oktober 2014 Formand og suppleant: Syddjurs Byråd og Norddjurs Kommunalbestyrelse skal

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for NEET

V E D T Æ G T E R. for NEET 37914-JF-UJ BILAG 1 - Forslag 4 a Kaj Møller Nielsen Jan Hollmén Olesen Jørn Frøhlich Nis Stemann Knudsen Henrik Popp Hansen Annette Petersen Malene Raunholt Jeanette Illum-Johansen Sesilie Schroll Munk

Læs mere

REFERAT I/S RENO-NORD BESTYRELSEN. Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00. Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014

REFERAT I/S RENO-NORD BESTYRELSEN. Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00. Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014 I/S RENO-NORD BESTYRELSEN Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00 REFERAT Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014 I/S Reno-Nord Troensevej 2 9220 Aalborg Øst Telefon 98 15 65 66 Telefax 98 15 17 97 E-mail

Læs mere

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame 1 153 Lonnie Hirtz Nielsen 1062 334 2 157 Heidi Dissing 1072 321 3 156 Lisbeth Teglgård 1052 297 4 155 Jette Petersen 1023 271 5 154 Karen Barfod 1053 228 6 107 Sonja Nielsen 1052 226 7 106 Lise Pedersen

Læs mere

Kommunalbestyrelsens konstituerende møde

Kommunalbestyrelsens konstituerende møde Kommunalbestyrelsens konstituerende møde Referat Dato: Tirsdag den 03. december 2013 Mødetidspunkt: 19:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud fra: I gymnastiksalen på St. Magleby Skole Kirkevej Allan Holst (A),

Læs mere

Referat Lukkede punkter Kommunalbestyrelsen 27. juni 2013 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune

Referat Lukkede punkter Kommunalbestyrelsen 27. juni 2013 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Referat Lukkede punkter Kommunalbestyrelsen 27. juni 2013 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune 76. Lukket punkt: Evt. salg af areal til Saltum Vandværk til opsætning af solcelleanlæg

Læs mere

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 TORSDAG DEN 5. JANUAR 2006, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, RÅDSSALEN Sammenlægningsudvalget 5. januar 2006 Side: 8 Fraværende: Tessa Gjødesen,

Læs mere

Repræsentantskabsmøde mandag den 21. oktober 2013, kl i Oasen, Lokes Plads 1, Ølstykke. Jan Hansen, Jytte Baggesen, Leif Fynbo, Rolf Rogren,

Repræsentantskabsmøde mandag den 21. oktober 2013, kl i Oasen, Lokes Plads 1, Ølstykke. Jan Hansen, Jytte Baggesen, Leif Fynbo, Rolf Rogren, #JobInfo Criteria=KABside1# Referat Repræsentantskabsmøde mandag den 21. oktober 2013, kl. 19.00 i Oasen, Lokes Plads 1, Ølstykke Til stede: Bjørli Denbak,Aase Brøndsted, Anna Christina Sørensen, Anne

Læs mere

Pkt.nr: 10 Valg af valgstyrere, valgstyrerformænd og tilforordnede vælgere til folkeafstemningen den 28. maj

Pkt.nr: 10 Valg af valgstyrere, valgstyrerformænd og tilforordnede vælgere til folkeafstemningen den 28. maj Pkt.nr: 10 Valg af valgstyrere, valgstyrerformænd og tilforordnede vælgere til folkeafstemningen den 28. maj 1998. 185970 Indstilling: Det indstilles til kommunalbestyrelsen at foretage nedenstående valg.

Læs mere

Valg af valgstyrere, valgstyrerformænd og tilforordnede vælgere til Folkeafstemningen den 28. september

Valg af valgstyrere, valgstyrerformænd og tilforordnede vælgere til Folkeafstemningen den 28. september Pkt.nr. 39 Valg af valgstyrere, valgstyrerformænd og tilforordnede vælgere til Folkeafstemningen den 28. september 2000. 273103 Indstilling: Det indstilles til Kommunalbestyrelsen 1. at foretage nedenstående

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 38. Byrådet holdt ekstraordinært møde på rådhuset mandag den 1. december Mødet begyndte kl og sluttede kl

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 38. Byrådet holdt ekstraordinært møde på rådhuset mandag den 1. december Mødet begyndte kl og sluttede kl ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 38 Byrådet holdt ekstraordinært møde på rådhuset mandag den 1. december 2008. Mødet begyndte kl. 7.30 og sluttede kl. 7.45. Ingen fraværende. 1. Bemærkninger til dagsordenen...2

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S 1. Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Naturgas Fyn I/S. 1.2. Selskabets hjemsted er Odense Kommune. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er inden for den til enhver tid

Læs mere

Trafikselskabet Fynbus Vedtægter 20. december 2006

Trafikselskabet Fynbus Vedtægter 20. december 2006 Præambel Region Syddanmark etablerer med virkning fra 1. januar 2007 et trafikselskab, der dækker Ny Assens Kommune, Faaborg-Midtfyns Kommune, Kerteminde Kommune, Langelands Kommune, Ny Middelfart Kommune,

Læs mere

VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til Isenkræmmer S. Graversen.

VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til Isenkræmmer S. Graversen. VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til 2016 09/06 1926: Formand: Hr. Sagfører H. Grønholm. Næstformand Hr. Hr. Isenkræmmer S. Graversen. Hr. Fabrikinspektør Sigurd Hansen. Hr. Postmester P.

Læs mere

Side 1 INDENRIGSMINISTERIETS BEKENDTGØRELSE NR af 8. december AFSKRIFT BEKENDTGØRELSE OM KOMMUNERNES LØNNINGSNÆVN

Side 1 INDENRIGSMINISTERIETS BEKENDTGØRELSE NR af 8. december AFSKRIFT BEKENDTGØRELSE OM KOMMUNERNES LØNNINGSNÆVN Side 1 INDENRIGSMINISTERIETS BEKENDTGØRELSE NR. 1340 af 8. december 2006 AFSKRIFT BEKENDTGØRELSE OM KOMMUNERNES LØNNINGSNÆVN I medfør af 67, stk. 1 og 5, i lov om kommunernes styrelse, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Møde nr.: 1 Mødedato: 15. december 2009 Mødevarighed:

Møde nr.: 1 Mødedato: 15. december 2009 Mødevarighed: REFERAT Byrådet Konstituering Møde nr.: 1 Mødedato: 15. december 2009 Mødevarighed: 18.00-18.25 Fraværende: Mødested: Byrådssalen Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 Valg af borgmester 2 Valg af 1. og

Læs mere

K K R S J Æ L L A N D

K K R S J Æ L L A N D REFERAT AF KONSTITUERENDE MØDE 2010 K K R S J Æ L L A N D Dato: 25. januar 2010 Tidspunkt: 10.30 Sted: Scandic Ringsted, Nørretorv 57, 4100 Ringsted KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners

Læs mere

Forretningsorden. Organisationsbestyrelsen

Forretningsorden. Organisationsbestyrelsen Forretningsorden Organisationsbestyrelsen Godkendt af organisationsbestyrelsen 13-08-2012 Indhold 1. Organisationsbestyrelsens ansvar... 3 2. Prokura m.m.... 3 3. Køb, salg og pantsætning af fast ejendom....

Læs mere

REFERAT FRA SAMMENLÆGNINGSUDVALGETS KONSTITUERENDE MØDE MANDAG DEN 4. DECEMBER 2006 KL. 16.30

REFERAT FRA SAMMENLÆGNINGSUDVALGETS KONSTITUERENDE MØDE MANDAG DEN 4. DECEMBER 2006 KL. 16.30 Vesthimmerlands Kommune Aalestrup Farsø Løgstør Aars REFERAT FRA SAMMENLÆGNINGSUDVALGETS KONSTITUERENDE MØDE MANDAG DEN 4. DECEMBER 2006 KL. 16.30 1 Indholdsfortegnelse 1 Orientering om konstituering 2

Læs mere

DAGSORDEN. Kommunalbestyrelsen. Møde nr. : Konstituerende møde Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 10. december 2009 Start kl. : Slut kl. : 17.

DAGSORDEN. Kommunalbestyrelsen. Møde nr. : Konstituerende møde Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 10. december 2009 Start kl. : Slut kl. : 17. Kommunalbestyrelsen DAGSORDEN Møde nr. : Konstituerende møde Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 10. december 2009 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 17.20 Medlemmer Deltog Medlemmer Deltog Jan Petersen (borgmester)

Læs mere

Kommunalbestyrelsens konstituerende møde

Kommunalbestyrelsens konstituerende møde Kommunalbestyrelsens konstituerende møde Referat Dato: Tirsdag den 10. december 2013 Mødetidspunkt: 19:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud fra: Mødesalen Allan Holst (A), Annette Nyvang (T), Asger Larsen (C),

Læs mere

Spillere tilmeldt turneringen

Spillere tilmeldt turneringen A A KONFEKTION 0001 A A KONFEKTION-1 0001-0001 Peter Bragh 45 165 A A KONFEKTION-1 0001-0002 Agathe Andersen 45 158 COLAS 0003 COLAS-2 0003-0008 Anna Laura Johansen 45 157 COLAS-2 0003-0023 Henry Johansen

Læs mere

Referat. til Kommunalbestyrelsen

Referat. til Kommunalbestyrelsen Referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 26. februar 2013 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Kommunalbestyrelsens mødesal Medlemmer: Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Arne Hansen, Brian Franklin,

Læs mere

Egebjerg Kommune. Konstituerende møde Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Konstituerende møde Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Konstituerende møde Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Mandag den 10-december-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.40 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale

Læs mere

Oversigt over udvalg, bestyrelser m.v. A. Udpegninger og indstillinger, som Byrådet skal foretage på sit konstituerende møde DE STÅENDE UDVALG

Oversigt over udvalg, bestyrelser m.v. A. Udpegninger og indstillinger, som Byrådet skal foretage på sit konstituerende møde DE STÅENDE UDVALG 27. juni 2014 Oversigt over udvalg, bestyrelser m.v. A. Udpegninger og indstillinger, som Byrådet skal foretage på sit konstituerende møde Borgmester 1.viceborgmester 2. viceborgmester UDVALG M.V. HJEMMEL

Læs mere

Konst. møde. Dagsorden Kommunalbestyrelsen. Indkaldelse. Mødedato: 4. december Tidspunkt: 20:00. Mødenr.:

Konst. møde. Dagsorden Kommunalbestyrelsen. Indkaldelse. Mødedato: 4. december Tidspunkt: 20:00. Mødenr.: Konst. møde Dagsorden Kommunalbestyrelsen Mødedato: 4. december 2017 Tidspunkt: 20:00 Mødenr.: Sted: Deltagere: Mødesalen i Faaborg - Konstituerende møde Indkaldelse Hans Stavnsager Søren Kristensen Anne

Læs mere

Oversigt over udvalg, bestyrelser m.v. A. Udpegninger og indstillinger, som Byrådet skal foretage på sit konstituerende møde DE STÅENDE UDVALG

Oversigt over udvalg, bestyrelser m.v. A. Udpegninger og indstillinger, som Byrådet skal foretage på sit konstituerende møde DE STÅENDE UDVALG 22. september 2016 Oversigt over udvalg, bestyrelser m.v. A. Udpegninger og indstillinger, som Byrådet skal foretage på sit konstituerende møde Borgmester 1.viceborgmester 2. viceborgmester UDVALG M.V.

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 30. maj 2017, kl KAB, Kirkesalen, Studiestræde 38, København K

Repræsentantskabsmøde den 30. maj 2017, kl KAB, Kirkesalen, Studiestræde 38, København K Dagsorden Boligselskabet AKB, København Møde den 30. maj 2017 Udsendt den 25. april 2017 Repræsentantskabsmøde den 30. maj 2017, kl. 19.00 KAB, Kirkesalen, Studiestræde 38, København K Bestyrelsen Fra

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 15. januar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 15. januar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 15. januar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Orientering om Midttrafik

Læs mere

K K R S J Æ L L A N D

K K R S J Æ L L A N D REFERAT 2014 K K R S J Æ L L A N D Dato: 28-01-2014 10:30 Sted: Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted. Mulighed for gruppemøder fra kl. 9.00 Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt

Læs mere

Kommunemesterskaber Herning JKF 2011

Kommunemesterskaber Herning JKF 2011 opdateret 080511 Kommunemesterskaber Klasse Navn Klub duer Skud Klub Plc. 124 A Kristian Mortensen Sunds 25 46 x 123 A Lars Kjeldsgaard Trehøjebanen 30 45 x 122 D Maiken Andersen MSK/HJC 23 46 x 121 M

Læs mere

Vedtægter. Navn og formål

Vedtægter. Navn og formål Vedtægter Navn og formål 1 Andelsselskabets navn er Grindsted El- og Varmeværk A.M.B.A. og dets hjemsted er Grindsted. Selskabets hovedformål er på bedste og billigste måde, sammen med sine datterselskaber

Læs mere

BEREDSKABSKOMMISSIONEN

BEREDSKABSKOMMISSIONEN BEREDSKABSKOMMISSIONEN Refer Tidspunkt: 14:00 Mødested: Mødelokalet på Endelavevej 14, 8700 Horsens Mødenummer: 2 Deltagere: Beredskabskommissionen - Afbud fra Kim Hagsten Sørensen, Hedensted René Hemberg,

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Konstituerende møde

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Konstituerende møde Konstituerende møde Der er indkaldt til konstituerende møde efter aftale med Frede Jensen, som er det medlem, der har siddet længst tid i Kommunalbestyrelsen. Jf. Styrelsesloven skal længst siddende politiker

Læs mere

Ingen. Stedfortræder nr. 1 på Venstres liste, Jan Quvang, var indkaldt som stedfortræder for Tanya Buchreitz Jensen.

Ingen. Stedfortræder nr. 1 på Venstres liste, Jan Quvang, var indkaldt som stedfortræder for Tanya Buchreitz Jensen. Sidenr. 1 Protokol Mødedato: 1. december 2009 Mødetidspunkt: 9.15 Sluttidspunkt: 9.25 Mødelokale: Fraværende: Byrådssalen Ingen. Stedfortræder nr. 1 på Venstres liste, Jan Quvang, var indkaldt som stedfortræder

Læs mere

Lokalrådet for Faaborg-Midtfyn i Fyns Politikreds

Lokalrådet for Faaborg-Midtfyn i Fyns Politikreds Referat Lokalrådet for Faaborg-Midtfyn i Fyns Politikreds Tid Torsdag den 15. maj 2008 kl. 1330 Sted Politistationen i Ringe, Bygmestervej 29, 5750 Ringe Afbud Sundhedschef Steen Dokkedahl, politikommissær

Læs mere

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side)

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Als skole 1.a Klasse Als skole 1.b Klasse Als skole 2. Klasse Als skole 3. Klasse Als skole 4. Klasse Als skole 5. Klasse Als skole

Læs mere

Byrådet. Beslutningsprotokol - konstituerende møde

Byrådet. Beslutningsprotokol - konstituerende møde Byrådet Beslutningsprotokol - konstituerende møde Dato: 03. december 2009 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 19:00 Bemærkninger/ændringer til dagsordenen: Karsten Frederiksen fremførte,

Læs mere