KOMMUNALBESTYRELSENS UDPEGELSER PÅ DET KONSTITUERENDE MØDE DEN 4. DECEMBER 2013 OG EFTERFØLGENDE ÆNDRINGER I VALGPERIODEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMMUNALBESTYRELSENS UDPEGELSER PÅ DET KONSTITUERENDE MØDE DEN 4. DECEMBER 2013 OG EFTERFØLGENDE ÆNDRINGER I VALGPERIODEN 2014-17"

Transkript

1 KOMMUNALBESTYRELSENS UDPEGELSER PÅ DET KONSTITUERENDE MØDE DEN 4. DECEMBER 2013 OG EFTERFØLGENDE ÆNDRINGER I VALGPERIODEN Borgmester Valg af borgmester Ole Wej Petersen foreslog Jørgen Otto Jørgensen som borgmester. Bent Juul Sørensen foreslog Anders Johansson som borgmester. Et flertal, bestående af listerne A, P og V, i alt 9 medlemmer, stemte på Jørgen Otto Jørgensen. Et mindretal, bestående af listerne C, O og Æ, i alt 6 medlemmer stemte på Anders Johansson. Jørgen Otto Jørgensen var hermed valgt som borgmester. 2. Valggrupper Anmeldelse af valggrupper Til valgene under pkt anmeldtes følgende valggrupper: En valggruppe bestående af listerne A, P og V s 9 medlemmer samt en valggruppe bestående af listerne C, O og Æ s 6 medlemmer. Jørgen Otto Jørgensen og Anders Johansson foreslog følgende fordeling mellem 9- mandsgruppen og 6-mandsgruppen af medlemmerne af de udvalg m.v., hvortil kommunalbestyrelsen skal udpege 4 medlemmer: Beredskabskommissionen: 9-mandsgruppen udpeger 3 medlemmer, hvoraf borgmesteren, der er født medlem, er det ene. 6-mandsgruppen udpeger 1 medlem. Folkeoplysningsudvalget: 9-mandsgruppen udpeger 2 medlemmer. 6-mandsgruppen udpeger 2 medlemmer. Valgbestyrelsen for opstillingskredsen ved Folketingsvalg og valg til Europa- Parlamentet: 9-mandsgruppen udpeger 2 medlemmer. 6-mandsgruppen udpeger 2 medlemmer. Forslaget godkendt og 2. viceborgmester Valg. af 1. og 2. viceborgmester 1. viceborgmester: Peter Hansted 2. viceborgmester: Anders Johansson 4. Økonomiudvalg Valg af 5 kommunalbestyrelsesmedlemmer til Økonomiudvalget (Sag / dok.nr ) Side 1

2 1: Borgmester Jørgen Otto Jørgensen (født formand) 2: Søren Vestergaard 3: Kaj Nøttrup 4: Anders Johansson 5: Bent Juul Sørensen 5. Kultur- og socialudvalg Valg af 5 kommunalbestyrelsesmedlemmer til Kultur- og socialudvalget 1: Carl Jørgen Heide 2: Ole Wej Petersen 3: Inga Thomas 4: Mads Boeberg Hansen 5: Inger-Marie Albertsen 6. Erhvervs-, teknik- og havneudvalg Valg af 5 kommunalbestyrelsesmedlemmer til Teknik- og havneudvalget 1: Lennart Mogensen 2: Karin Thumilaire 3: Peter Hansted 4: Leo Holm 5: Flemming Boye Som følge af ændring af Styrelsesvedtægten for Ærø Kommune pr. 1/ har udvalget ændret navn. 7. Bevillingsnævnet Valg af 5 medlemmer til Bevillingsnævnet 1: Jørgen Otto Jørgensen 2: Søren Vestergaard 3: Kaj Nøttrup 4: Anders Johansson 5: Bent Juul Sørensen Udover de 5 medlemmer består bevillingsnævnet af politidirektøren og en repræsentant udpeget af Ærø Restauratørforening. 8. Beredskabskommissionen Valg af 5 medlemmer til Beredskabskommissionen 1: Borgmester Jørgen Otto Jørgensen (født formand) 2: Politidirektøren (født medlem) 3: Ulla Balling (Sag / dok.nr ) Side 2

3 4: Henrik Schrøder 5: Ole Gilberg Såfremt der ikke udpeges et medlem, der repræsenterer de frivillige, skal Kommunalbestyrelsen anmode Beredskabsforbundet om at foretage indstilling af en observatør. Observatøren udpeges efter indstilling fra de frivillige i redningsberedskabet, der kan anvendes til løsning af opgaver indenfor kommunens beredskab. Observatør: Marianne Kjær, Beredskabsforbundet Region Syddanmark (Godkendt af KB den 15/1-2014) 9. Børn- og ungeudvalget Valg af 2 kommunalbestyrelsesmedlemmer og 2 personlige stedfortrædere for hver af disse til Børn- og ungeudvalget 1: Inga Thomas 2: Leo Holm Stedfortræder 1: Ole Wej Petersen Stedfortræder 2: Inger-Marie Albertsen 10. Distriktsudvalg for hjemmeværnet (Perioden 1/ /8-2018) Indstilling af 1 medlem til distriktsudvalget. Den udpegede kan med fordel være medlem af Kultur- og socialudvalget. 1: Kurt Mogensen 11. Ekspropriationskommissionen 1. instans (Statsekspropriationsloven) Udpegning af 1 person til optagelse på liste over kommunale medlemmer af ekspropriationskommissionen. Pågældende bør have behørig indsigt i vurdering af ejendomme. Det bør undgås, at der er sammenfald med person til taksationskommissionen, pkt. 12. Kommunalbestyrelsen opfordres til at tage hensyn til ligestilling ved udpegning af medlem. 1: Christina Kjerulff 12. Taksationskommissionen 2. instans (Statsekspropriationsloven) Udpegning af 1 person til optagelse på liste over kommunale medlemmer af taksationskommissionen. Pågældende bør have behørig indsigt i vurdering af ejendomme. Det bør undgås, at der er sammenfald med person til ekspropriationskommissionen, pkt. 11. Kommunalbestyrelsen opfordres til at tage hensyn til ligestilling ved udpegning af medlem. (Sag / dok.nr ) Side 3

4 1: Heidi Thrane 13. Taksationskommissionen 1. instans (Lov om offentlige veje) Udpegning af 2 personer til optagelse på liste over medlemmer af den taksationskommission, der omfatter kommunen. Der er intet til hinder for udpegelse af KB-medlemmer, pågældende må imidlertid ikke være medlem af de vejbestyrelser (dvs. KB), der har truffet beslutning om ekspropriation. Pågældende bør have behørig indsigt i vurdering af ejendomme og såvidt muligt have sagkundskab med hensyn til erstatningsfastlæggelser såvel i landområder som i byområder. Det bør undgås, at der er sammenfald med personer til overtaksationskommissionen, pkt. 14. Kommunalbestyrelsen opfordres til at tage hensyn til ligestilling ved udpegning af medlem. 1: Carsten Hansen 2: Svend Jørgen Madsen 14. Overtaksationskommissionen 2. instans (Lov om offentlige veje) Udpegning af 1 person til optagelse på liste over medlemmer af den overtaksationskommission, der omfatter kommunen. Der er intet til hinder for udpegelse af KB-medlem, pågældende må imidlertid ikke være medlem af de vejbestyrelser (dvs. KB) der har truffet beslutning om ekspropriation. Pågældende bør have behørig indsigt i vurdering af ejendomme og såvidt muligt have sagkundskab mht erstatningsfastlæggelser såvel i landområder som i byområder. Det bør undgås, at der er sammenfald med personer til taksationskommissionen, pkt. 13. Kommunalbestyrelsen opfordres til at tage hensyn til ligestilling ved udpegning af medlem. 1: Henrik Schrøder 15. Fredningsnævnet Valg af 1 medlem og 1 suppleant til at varetage hvervet vedrørende arealer beliggende i kommunen. Medlem: Christina Kjerulff Suppleant: Oliver Adams 16. Grundlisteudvalget Valg af 5 medlemmer til grundlisteudvalget. (Sag / dok.nr ) Side 4

5 1: Dorte Sindal 2: Keld Madsen 3: Anne Wittrup 4: Birger Dovald Petersen 5: Lise Lotte Hafsteinsson 17. Handicaprådet Valg af 3 medlemmer og 3 personlige stedfortrædere, der deltager i rådets møder ved det ordinære medlems forfald. Kultur- og socialudvalget har i 2009 anbefalet, at de 3 medlemmer, der udpeges ved konstitueringen er medlemmer af henholdsvis KSU, THU og ØKU. 1: Karin Thumilaire 2: Kaj Nøttrup 3: Inger-Marie Albertsen Stedfortræder 1: Ole Wej Petersen Stedfortræder 2: Søren Vestergaard Stedfortræder 3: Mads Boeberg Hansen 18. Hegnsynsmænd Valg af 3 hegnsynsmænd, hvoraf den ene beskikkes som formand. For hvert medlem beskikkes en personlig suppleant. Mindst 1 medlem skal være plantningskyndigt og mindst 1 medlem skal være bygningskyndigt. 1: Mikkel Kühl 2: Niels Vestergaard 3: Per Lohals Suppleant 1: Helle Voigt Suppleant 2: Marie Kreuter Suppleant 3: Jesper Christensen Formand: Mikkel Kühl 19. Vurderingsmænd (Lov om mark og vejfred) Valg af 3 vurderingsmænd, hvoraf den ene beskikkes som formand. For hvert medlem beskikkes en personlig suppleant. Der er mulighed for at udpege de samme personer som udpeges til hegnsynsmænd. 1: Mikkel Kühl 2: Aksel Krogenlund 3: Birger Dovald Petersen Suppleant 1: Helle Voigt Suppleant 2: Hans Albertsen Suppleant 3: Henning Rasmussen (Sag / dok.nr ) Side 5

6 Formand: Aksel Krogenlund 20. KL s repræsentantskab Valg af 1 kommunalbestyrelsesmedlem som stedfortræder for borgmesteren. Stedfortræder: Peter Hansted 21. Kredsrådet vedr. politiets virksomhed Valg af 1 kommunalbestyrelsesmedlem som stedfortræder for borgmesteren. Stedfortræder: Peter Hansted 22. Ærø Musikskoles bestyrelse Valg af 1 kommunalbestyrelsesmedlem og 1 suppleant til bestyrelsen for Ærø Musikskole. 1: Carl Jørgen Heide Suppleant: Søren Vestergaard 23. Ungdomsskolebestyrelsen Valg af 2 kommunalbestyrelsesmedlemmer og 2 stedfortrædere til Ungdomsskolebestyrelsen. 1: Søren Vestergaard 2: Mads Boeberg Hansen Stedfortræder 1: Carl Jørgen Heide Stedfortræder 2: Inger-Marie Albertsen 24. Folkeoplysningsudvalget Valg af 4 kommunalbestyrelsesmedlemmer og 4 stedfortrædere til Folkeoplysningsudvalget. 1: Ole Wej Petersen 2: Lennart Mogensen 3: Mads Boeberg Hansen 4: Bent Juul Sørensen Stedfortræder 1: Inga Thomas Stedfortræder 2: Kaj Nøttrup Stedfortræder 3: Leo Holm Stedfortræder 4: Inger-Marie Albertsen (Sag / dok.nr ) Side 6

7 25. Repræsentantskabet for Trafikselskabet FynBus Valg af i kommunalbestyrelsesmedlem til repræsentantskabet for Trafikselskabet FynBus. 1: Søren Vestergaard 26. Ærø Vand Indstilling til udpegelse på generalforsamlingen af 3 kommunalbestyrelsesmedlemmer og 2 sagkyndige til bestyrelsen for Ærø Vand, samt indstilling af formand for bestyrelsen. 1: Karin Thumilaire 2: Lennart Morgensen 3: Bent Juul Sørensen 4: Hans Grydehøj 5: Ole Øgelund Formand: Karin Thumilaire 27. Birkholmudvalget Valg af 3 kommunalbestyrelsesmedlemmer til Birkholmudvalget 1: Ole Wej Petersen 2: Kaj Nøttrup 3: Bent Juul Sørensen 28. Det lokale Beskæftigelsesråd (LBR) Valg af formanden for Kultur- og socialudvalget som formand for LBR og valg af næstformanden for KSU som suppleant for formanden i LBR. Formand: Carl Jørgen Heide Suppleant: Ole Wej Petersen 29. Bygningsforbedringsudvalget Valg af 2 kommunale repræsentanter og 2 suppleanter til bygningsforbedringsudvalget. 1: Marie Kreuter 2: Jesper Christensen Suppleant 1: Ulla Nørgaard (Sag / dok.nr ) Side 7

8 Suppleant 2: Henning Rasmussen 30. Skatteankenævn Svendborg Indstilling af 1 medlem og 1 personlig suppleant til Skatteankenævn Svendborg. Medlem: Niels Sindal Suppleant: Oliver Adams 31. Valgbestyrelsen ved Marstal skole Evt. udpegelse af medlem og stillingtagen til om vedkommende skal udpeges som formand for valgbestyrelsen ved Marstal skole Evt. medlem: Inga Thomas Skal medlem være formand?: Ja 32. Valgbestyrelsen for opstillingskredsen ved Folketingsvalg og valg til Europa- Parlamentet Valg af 4 kommunalbestyrelsesmedlemmer og 4 personlige stedfortrædere. 1: Borgmester Jørgen Otto Jørgensen (født medlem) 2: Kaj Nøttrup 3: Bent Juul Sørensen 4: Anders Johansson Stedfortræder 1: Peter Hansted Stedfortræder 2: Lennart Mogensen Stedfortræder 3: Inger-Marie Albertsen Stedfortræder 4: Flemming Boye 33. Valgbestyrelsen ved kommunale valg Valg af mindst 5 og højst 7 kommunalbestyrelsesmedlemmer og personlige stedfortrædere samt valg af næstformand. 1: Borgmester Jørgen Otto Jørgensen (født formand) 2: Søren Vestergaard 3: Kaj Nøttrup 4: Anders Johansson 5: Bent Juul Sørensen 6: 7: Stedfortræder 1: Peter Hansted Stedfortræder 2: Carl Jørgen Heide Stedfortræder 3: Lennart Mogensen Stedfortræder 4: Mads Boeberg Hansen Stedfortræder 5: Inger-Marie Albertsen Stedfortræder 6: (Sag / dok.nr ) Side 8

9 Stedfortræder 7: Valg af næstformand: Kaj Nøttrup 34. Kommunekontaktråd (KKR) Medlem: Borgmester Jørgen Otto Jørgensen (født medlem) Stedfortræder: 1. viceborgmester Peter Hansted (født stedfortræder) 35. Lokalplan 9-9 a udvalget Valg af 2 kommunalbestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. De pågældende skal være medlem af teknik- og havneudvalget. 1: Karin Thumilaire 2: Inger-Marie Albertsen Suppleant 1: Peter Hansted Suppleant 2: Bent Juul Sørensen 36. Lokaleplan 8 udvalget Valg af 2 kommunalbestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. De pågældende skal være medlem af teknik- og havneudvalget. 1: Lennart Mogensen 2: Flemming Boye Suppleant 1: Kaj Nøttrup Suppleant 2: Leo Holm 37. Søby-Mommark Fonden Valg af 2 medlemmer til Søby-Mommark Fonden. Fondens formål er gennem uddelinger eller lån at fremme turismen på Ærø. 1: Jesper Bus 2: Pia Susanne Thomsen 38. Det Ærøske Boligselskab Valg af 1 kommunalbestyrelsesmedlem og 1 suppleant til bestyrelsen for Det Ærøske Boligselskab. 1: Ole Wej Petersen Suppleant 1: Inga Thomas (Sag / dok.nr ) Side 9

10 Maj Kollegiet Valg af 1 medlem til bestyrelsen for 4. Maj Kollegiet. 1: Erik Kromann 40. Ærø Ungdomsfond Medlem: Formanden for Kultur- og socialudvalget Carl Jørgen Heide 41. Ærø Turist- og erhvervsforening Bestyrelse Valg af 1 kommunalbestyrelsesmedlem til bestyrelsen for Ærø Turist- og erhvervsforening. 1: Jørgen Otto Jørgensen Lennart Mogensen Ændringen er godkendt af KB den 19/3-2014, som konsekvens af, at erhvervsområdet er flyttet fra Økonomiudvalget til Erhvervs-, teknik- og havneudvalget pr. 1/ (Ændring til Styrelsesvedtægten for Ærø Kommune) 42. Fylla Fonden Valg af 1 medlem til Fylla Fondens bestyrelse. 1: Jørgen Otto Jørgensen 43. Udviklingsfonden - 5 D Valg af 1 medlem til bestyrelsen for Udviklingsfonden, jf. vedtægternes 5 D. Pågældende skal have erfaring med etablering og daglig ledelse af aktiveringsprojekter og lign. 1: Ulla Damgaard Pedersen 44. Udviklingsfonden - 5 G Valg af 2 kommunalbestyrelsesmedlemmer til bestyrelsen for Udviklingsfonden, jf. vedtægternes 5 G. 1: Lennart Mogensen 2: Mads Boeberg Hansen 45. Udviklingsfonden - 5 J (Sag / dok.nr ) Side 10

11 Medlem: Borgmester Jørgen Otto Jørgensen (født medlem) 46. Modtagestation Syddanmark MOTAS Valg af 1 kommunalbestyrelsesmedlem og 1 personlig suppleant til repræsentantskabet for Modtagestation Syddanmark MOTAS. 1: Lennart Mogensen Suppleant: Kaj Nøttrup 47. Klintholm I/S Valg af 1 kommunalbestyrelsesmedlem og 1 suppleant til interessentskabet for Klintholm I/S. 1: Lennart Mogensen Suppleant: Karin Thumilaire 48. Marstal Søfartsmuseum Valg af 1 kommunalbestyrelsesmedlem til bestyrelsen for Marstal Søfartsmuseum. 1: Inga Thomas 49. Den Selvejende Institution Ærø Museum Valg af 1 kommunalbestyrelsesmedlem og 1 suppleant til bestyrelsen for Den Selvejende Institution Ærø Museum. 1: Carl Jørgen Heide Suppleant: Søren Vestergaard 50. Ærøskøbing Lokalhistoriske Arkiv Valg af 1 medlem til bestyrelsen for Lokalhistorisk Arkiv. 1: Carsten Hansen 51. Den Selvejende Institution Søbygård Valg af 1 medlem til bestyrelsen for Den Selvejende Institution Søbygård. (Sag / dok.nr ) Side 11

12 1: Kommunaldirektør Lars Rud 52. Ærøskøbing Byhistoriske Forening Valg af 1 medlem til Ærøskøbing Byhistoriske Forening. 1: Heidi Thrane 53. Ærøskøbing-Fonden Valg af 1 medlem til Ærøskøbing-Fondens bestyrelse. 1: Advokat Jørgen Jørgensen 54. Bevaringsforeningen Snorren Valg af 1 af medlemmerne af Erhvervs-, teknik- og havneudvalget til Bevaringsforeningen Snorren. Medlem: Vælges af Erhvervs-, teknik- og havneudvalget i forbindelse med konstituerende møde i udvalget. 55. Marstal Fjernvarme a.m.b.a Valg af 1 medlem til bestyrelsen for Marstal Fjernvarme a.m.b.a. 1: Curt Skov 56. Rise Fjernvarme Valg af 1 kommunalbestyrelsesmedlem til bestyrelsen for Rise Fjernvarme. 1: Peter Hansted 57. Navigationsskolefonden Valg af 1 kommunalbestyrelsesmedlem til bestyrelsen for Navigationsskolefonden. Pågældende skal være bosiddende i Marstal. 1: Søren Vestergaard (Sag / dok.nr ) Side 12

13 58. Ærøhallens repræsentantskab og forretningsudvalg Valg af 2 medlemmer til Ærøhallens repræsentantskab og forretningsudvalg. 1: Michael Christensen 2: Christina Madsen 59. Ærøhallen Revisor Kommunalbestyrelsen er berettiget til at udpege en revisor til at revidere Ærøhallens regnskab. Revisor: Heidi Thrane 60. Søby Havn Valg af 1 kommunalbestyrelsesmedlem til Søby Havns bestyrelse. 1: Anders Johansson 61. Ærø Efterskole Valg af 1 medlem til bestyrelsen for Ærø Efterskole. 1: Helle Voigt 62. Søby Møllefond Valg af 1 medlem til bestyrelsen for Søby Møllefonden. 1: Inga Thomas 63. LAG-Bestyrelsen Medlem: Borgmester Jørgen Otto Jørgensen (født medlem) 64. Naturturisme I/S Valg af 2 medlemmer og 2 suppleanter til Naturturisme I/S. 1: Carl Jørgen Heide (Sag / dok.nr ) Side 13

14 2: Mads Boeberg Hansen Suppleant 1: Oliver Adams Suppleant 2: Jakob Buhl 65. Film Fyn A/S Generalforsamlingen Medlem: Borgmester Jørgen Otto Jørgensen (født medlem) 66. Film Fyn A/S Bestyrelsen Indstilling af 1 medlem til bestyrelsen for Film Fyn A/S til udpegelse på generalforsamlingen. 1: Jørgen Otto Jørgensen 67. Film Fyn A/S Repræsentantskabet Indstilling af 2 kommunalbestyrelsesmedlemmer og 1 tredje medlem til repræsentantskabet for Film Fyn A/S til udpegelse på generalforsamlingen. Det anbefales, at borgmesteren bemyndiges til at udpege det 3. medlem, da der skal ske en koordinering de 4 kommuner imellem, således at kommunernes 3. medlem tilsammen sikrer bred repræsentation fra områdets kultur- og erhvervsliv. 1: Jørgen Otto Jørgensen 2: Lise Lotte Hafsteinsson 3: Borgmesteren bemyndiget til at udpege det 3. medlem 68. Eksjö-udvalget Valg af 1 kommunalbestyrelsesmedlem til Eksjö-udvalget. 1: Peter Hansted 69. Elsfleth-udvalget Valg af 1 kommunalbestyrelsesmedlem til Elsfleth-udvalget. 1: Kaj Nøttrup 70. Ærø Kunstforening Valg af 1 medlem til bestyrelsen for Ærø Kunstforening. (Sag / dok.nr ) Side 14

15 1: Jette Nielsen 71. Koordinationsforum Indsatsplanlægning (vandforsyning) Valg af 1 kommunalbestyrelsesmedlem som formand for koordinationsforum i forbindelse med indsatsplanlægning inden for vandforsyningsområdet. Formand: Ole Wej Petersen 72. Landindvindingslaget Vitsø Inddæmning Bestyrelsen Udpegelse af 1 bestyrelsesmedlem til landindvindingslaget Vitsø Inddæmning. Teknisk chef indstiller at natur- og planlægningsmedarbejder Palle Kefer udpeges. Medlem: Natur- og planlægningsmedarbejder Palle Kefer 73. Landindvindingslaget Vitsø Inddæmning Revisor Udpegelse af revisor til revision af Landindvindingslagets regnskab. Revisor: Det til enhver tid valgte revisionsfirma, der reviderer kommunens regnskab. KB 19/3 godkendt at Revisionsfirmaet Deloitte udpeges i steder for det revisionsfirma, der reviderer kommunens regnskab. 74. Vandoplandsstyregruppen for Det Sydfynske Øhav (VOS) Valg af 1 kommunalbestyrelsesmedlem til Vandoplandsstyregruppen for Det Sydfynske Øhav. 1: Lennart Mogensen 75. Udvalget for bæredygtig energi Medlem: Borgmester Jørgen Otto Jørgensen (født medlem) Medlem: Leo Holm (Godkendt af KB den 15/1-2014) 76. Det Grønne Råd Valg af 1 medlem og 1 suppleant til Det Grønne Råd. De pågældende vælges blandt medlemmerne af Teknik- og havneudvalget. 1: Karin Thumilaire (Sag / dok.nr ) Side 15

16 Suppleant: Peter Hansted 77. Landdistrikternes Fællesråd Udpegelse af 1 delegeret til LDF s repræsentantskab. 1: Carl Jørgen Heide 78. Kulturaftale , Kulturregion Fyn Valg af 1 kommunalbestyrelsesmedlem til den fælles politiske styregruppe for Kulturaftalen : Carl Jørgen Heide 79. Bonavista-Komitéen Valg af 2 kommunalbestyrelsesmedlemmer til Bonavista-Komitéen. 1: Søren Vestergaard 2: Anders Johansson 80. De gamles Hjems legatyderes mindefond i Marstal Medlem: Borgmester Jørgen Otto Jørgensen (født medlem) 81. Ærø Naturpark Valg af 1 kommunalbestyrelsesmedlem til bestyrelsen for Ærø Naturpark. 1: Lennart Mogensen 82. Beboerklagenævnet Social sagkyndig Udpegelse af social sagkyndig og suppleant til Beboerklagenævnet. Social- og arbejdsmarkedschefen anbefaler, at voksensagsbehandler Susanne Brøndum udpeges som socialt sagkyndig og at social- og arbejdsmarkedschefen udpeges som suppleant. Social sagkyndig: Voksensagsbehandler Susanne Brøndum Suppleant: Social- og arbejdsmarkedschefen (Sag / dok.nr ) Side 16

17 83. Huslejenævnet Formand og suppleant Indstilling af formand og suppleant for Ærø Huslejenævn til beskikkelse af direktøren for Statsforvaltningen. Kommunaldirektøren anbefaler, at juridisk konsulent Henriette Skouenborg beskikkes som formand og jurist Sara Kromann som suppleant. Formand: Henriette Skouenborg Suppleant: Sara Kromann 84. Huslejenævnet Lejer- og udlejerrepræsentant Udpegelse af lejer- og udlejerrepræsentant for Ærø Huslejenævn samt suppleanter for disse. Der har været annonceret efter lejer- og udlejerrepræsentanter til Huslejenævnet. På baggrund af indkomne anmodninger om at komme i betragtning anbefaler Kommunaldirektøren: Lejersiden: at Jens Weiss, Marstal, der er indstillet af LLO, udpeges som lejerrepræsentant at Bente Nicolaisen, Ærøskøbing, der p.t. er fungerende lejerrepræsentant, udpeges som suppleant Udlejersiden: at Kaj Nøttrup, Søby, der p.t. er fungerende udlejerrepræsentant, udpeges som udlejerrepræsentant at der annonceres efter suppleant for udlejerrepræsentanten, da det udelukkende er Kaj Nøttrup, der har anmodet om at blive udpeget for udlejersiden i Huslejenævnet. Lejerrepræsentant: Jens Weiss Suppleant: Bente Nicolaisen Udlejerrepræsentant: Kaj Nøttrup Suppleant: Johan Røhling 85. Huslejenævnet Social sagkyndig Udpegelse af social sagkyndig og suppleant til Huslejenævnet. Social- og arbejdsmarkedschefen anbefaler, at voksensagsbehandler Susanne Brøndum udpeges som social sagkyndig og at social- og arbejdsmarkedschefen udpeges som suppleant. Social sagkyndig: Voksensagsbehandler Susanne Brøndum Suppleant: Social- og arbejdsmarkedschefen 86. UU-center Sydfyn (Ungdommens Uddannelsesvejledning) (Sag / dok.nr ) Side 17

18 Valg af 2 kommunalbestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter til UU-Center Sydfyns bestyrelse. De pågældende skal være formanden for og medlemmer af Kultur-og socialudvalget. 1: Formanden for Kultur-og socialudvalget Carl Jørgen Heide 2: Mads Boeberg Hansen Inger Marie Albertsen (godkendt af KB 19/3-2014) Suppleant 1: Søren Vestergaard Inga Thomas (godkendt af KB 19/3-2014) Suppleant 2: Inger-Marie Albertsen Mads Boeberg Hansen (godkendt af KB 19/3-2014) 87. Bemyndigelse til at foretage vielser Bemyndigelse af personer til at foretage vielser på borgmesterens ansvar. De pågældende skal være medlem af kommunalbestyrelsen eller ansat i administrationen. Det indstilles at følgende udpeges: 1. viceborgmesteren Kommunalbestyrelsesmedlem Søren Vestergaard Afdelingsleder Anne Bille Assistent Joan Lykke Ammersbøll Assistent Vivian Pedersen Assistent Tina Eriksen Assistent Pia Petersen Godkendt. 88. Underskriftsbemyndigelse Bemyndigelse til underskrift. I henhold til 32 i Lov om kommunernes styrelse, skal dokumenter vedrørende køb, salg og andre dispositioner over fast ejendom, optagelse af lån og afgivelse af garanti samt evt. ophævelse af forbudspåtegninger og lign., underskrives af kommunalbestyrelsens formand eller næstformand (næstformænd) og en person, der er bemyndiget dertil af kommunalbestyrelsen. Det indstilles: at kommunaldirektøren bemyndiges, og at kultur-, social- og teknikdirektøren udpeges til i kommunaldirektørens fravær at være underskriftberettiget Godkendt. (Sag / dok.nr ) Side 18

Referat - Konstituerende møde

Referat - Konstituerende møde Kommunalbestyrelsen Referat - Konstituerende møde Dato: Mandag den 2. december 2013 Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv

Læs mere

BYRÅDET FOR RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE

BYRÅDET FOR RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE BYRÅDET FOR RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE REFERAT FRA MØDET TIRSDAG DEN 10. DECEMBER 2013, KL. 18.00 RÅDHUSET I RINGKØBING, BYRÅDSSALEN Byrådet 10. december 2013 Side: 2 Fraværende: INDHOLDSFORTEGNELSE: 1.

Læs mere

Udvalg, råd og nævn m.v. som kommunalbestyrelsen udpeger eller indstiller medlemmer til

Udvalg, råd og nævn m.v. som kommunalbestyrelsen udpeger eller indstiller medlemmer til Udvalg, råd og nævn m.v. som kommunalbestyrelsen udpeger eller indstiller medlemmer til Kommunalvalget 2013 Indholdsfortegnelse Udvalg, råd og nævn m.v.... 4 Kapitel I:... 7 Udpegelser og indstillinger,

Læs mere

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 29. januar 2014. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Stedfortræder

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 29. januar 2014. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Stedfortræder Referat Frederikshavn Byråd Ordinært møde Dato 29. januar 2014 Tid 19:00 Sted Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen (A) - Formand Lars Møller (V)

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 2. december 2014 Mødetidspunkt: 18:00-20:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Erik Buhl Nielsen, Kjeld Anker Espersen,

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

åbent møde for Byrådets møde den 18. februar 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

åbent møde for Byrådets møde den 18. februar 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal åbent møde for Byrådets møde den 18. februar 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal Indholdsfortegnelse 020. Valg af medlemmer til Folkeoplysningsudvalget (fra foreninger og organisationer) 37 021. Udpegning

Læs mere

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 TORSDAG DEN 5. JANUAR 2006, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, RÅDSSALEN Sammenlægningsudvalget 5. januar 2006 Side: 8 Fraværende: Tessa Gjødesen,

Læs mere

Midtfyns Elforsyning A.m.b.A.

Midtfyns Elforsyning A.m.b.A. VEDTÆGTER FOR Midtfyns Elforsyning A.m.b.A. Side 1. Indholdsfortegnelse 1. Selskabsform, navn og hjemsted. 2. Selskabets formål. 3. Andelshavere. 4. Andelshavernes økonomiske ansvar. 5. Ejendomsret til

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

K K R S J Æ L L A N D

K K R S J Æ L L A N D REFERAT 2010 K K R S J Æ L L A N D Dato: 09-11-2010 Tidspunkt: 09:30 Sted: Scandic Ringsted, Nørretorv 57, 4100 Ringsted KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles interesser og være center

Læs mere

Vedtægter 10. udgave 2011

Vedtægter 10. udgave 2011 Vedtægter 10. udgave 2011 Selvejende virksomhed Indholdsfortegnelse 1 Navn og selskabsform. 2 Formål. 3 Oprettelse. 4 Selskabsdeltagere (Netkunder). 5 Ejendomsret til anlæg. 6 Kapitalforhold og økonomisk

Læs mere

Vedtægter for GO2Green

Vedtægter for GO2Green 1 Navn Foreningens navn er: GO2Green. 2 Hjemsted Foreningen har hjemsted i Svendborg. 3 Formål Foreningens formål er medvirke til, der opnås årlige målbare reduktioner af energiforbruget og CO2-belastningen

Læs mere

Fortegnelse over medlemmer i kommunalbestyrelsen, udvalg, råd og nævn m.v. for perioden. 1. januar 2014 31. december 2017

Fortegnelse over medlemmer i kommunalbestyrelsen, udvalg, råd og nævn m.v. for perioden. 1. januar 2014 31. december 2017 Fortegnelse over medlemmer i kommunalbestyrelsen, udvalg, råd og nævn m.v. for perioden 1. januar 2014 31. december 2017 1. januar 2014 J:nr. 00.22.00P07-0002 Medlemsfortegnelse 1. januar 2014 31. december

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A.

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 241006 V E D T Æ G T E R FOR BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 1. Navn og hjemsted 1. 1.1. Selskabets navn er Baunehøj Vandværk A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Helsinge Kommune, under sammenlægning til Gribskov

Læs mere

VEDTÆGTER AUNING VARMEVÆRK

VEDTÆGTER AUNING VARMEVÆRK VEDTÆGTER FOR AUNING VARMEVÆRK A.m.b.A. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabets navn er: Auning Varmeværk A.m.b.A. Dets hjemsted er Auning, Norddjurs Kommune. 2 Formålet med selskabet er at tilvejebringe

Læs mere

Vedtægter for Albertslund Lilleskole.

Vedtægter for Albertslund Lilleskole. 1/7 Vedtægter for Albertslund Lilleskole. 1 HJEMSTED Albertslund Lilleskole er en selvejende, uafhængig grundskole med hjemsted i Albertslund Kommune. Skolens adresse: Herstedøster Skolevej 28, 2620 Albertslund.

Læs mere

Vedtægter for Horsens-egnens Lokale Aktionsgruppe

Vedtægter for Horsens-egnens Lokale Aktionsgruppe Vedtægter for Horsens-egnens Lokale Aktionsgruppe I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1. Navn Aktionsgruppens navn er Horsens-egnens Lokale Aktionsgruppe. 2. Hjemsted (Område) Aktionsgruppens hjemsted er Horsens

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende institution Rungsted private Realskole

Vedtægter for Den selvejende institution Rungsted private Realskole Vedtægter for Den selvejende institution Rungsted private Realskole Vedtægter for Den selvejende institution Rungsted private Realskole Hjemsted og formål 1. Stk. 1: Rungsted private Realskole er en uafhængig,

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole

Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole Hjemsted og formål 1 Kassebølle Friskole, beliggende Kassebøllevej 7, 5900 Rudkøbing, er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde KB-møde Mandag 28.04.2014 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Spørgetid før KB 3 Overførsler fra 2013 til 2014 - samlet

Læs mere

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Opdateret, juni 2015 Indholdsfortegnelse AFSNIT 1 ORGANISATION... 5 Afsnit 1.1 Organisatorisk oversigt.... 5 Afsnit 1.2 Vedtægter, Sønderborg Andelsboligforening...

Læs mere

Samordningsaftale for Nordsjællands Brandvæsen

Samordningsaftale for Nordsjællands Brandvæsen Samordningsaftale for Nordsjællands Brandvæsen 1 Aftalens deltagere Allerød, Fredensborg, Helsingør, Hørsholm og Rudersdal kommuner indgår med virkning fra den 1. januar 2015 aftale om nedsættelse af fælles

Læs mere

Vedtægt for Johannes Skolen, Rudolf Steiner Skolen i Vejle, Sukkertoppen 4, 7100 Vejle. CVR. NR 81 54 33 13

Vedtægt for Johannes Skolen, Rudolf Steiner Skolen i Vejle, Sukkertoppen 4, 7100 Vejle. CVR. NR 81 54 33 13 Side 1 af 9 Indhold. Side 2 1. Hjemsted 2. Skolens formål m.v. 3. Skolens drift 4 Forældrekreds 5 Tilsyn Side 3 6 - Generalforsamling 7 Ekstraordinær generalforsamling 8 - Beslutninger Side 4 9 - Bestyrelsen

Læs mere

2014 Vedtægter for LAG-Sydsjælland

2014 Vedtægter for LAG-Sydsjælland 2014 Vedtægter for LAG-Sydsjælland Vedtaget på stiftende generalforsamling for LAG-Sydsjælland 25-08-2014 Vedtægter for LAG-Sydsjælland Side 1 I. Navn, hjemsted og formål 1. Navn Aktionsgruppens navn er;

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

Vedtægter for EnergiMidt Holding a.m.b.a.

Vedtægter for EnergiMidt Holding a.m.b.a. Vedtægter for EnergiMidt Holding a.m.b.a. Gældende fra 7. maj 2015 1 1. Navn, hjemsted og selskabsform: 1.1. Selskabets navn er EnergiMidt Holding a.m.b.a. 1.2. Selskabet har hjemsted i Silkeborg Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Byg til Vækst. Foreningen har hjemsted i Odense Kommune. Medlemskreds og kontingent 2 Foreningens medlemmer er Odense, Assens,

Læs mere