KOMMUNALBESTYRELSENS UDPEGELSER PÅ DET KONSTITUERENDE MØDE DEN 4. DECEMBER 2013 OG EFTERFØLGENDE ÆNDRINGER I VALGPERIODEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMMUNALBESTYRELSENS UDPEGELSER PÅ DET KONSTITUERENDE MØDE DEN 4. DECEMBER 2013 OG EFTERFØLGENDE ÆNDRINGER I VALGPERIODEN 2014-17"

Transkript

1 KOMMUNALBESTYRELSENS UDPEGELSER PÅ DET KONSTITUERENDE MØDE DEN 4. DECEMBER 2013 OG EFTERFØLGENDE ÆNDRINGER I VALGPERIODEN Borgmester Valg af borgmester Ole Wej Petersen foreslog Jørgen Otto Jørgensen som borgmester. Bent Juul Sørensen foreslog Anders Johansson som borgmester. Et flertal, bestående af listerne A, P og V, i alt 9 medlemmer, stemte på Jørgen Otto Jørgensen. Et mindretal, bestående af listerne C, O og Æ, i alt 6 medlemmer stemte på Anders Johansson. Jørgen Otto Jørgensen var hermed valgt som borgmester. 2. Valggrupper Anmeldelse af valggrupper Til valgene under pkt anmeldtes følgende valggrupper: En valggruppe bestående af listerne A, P og V s 9 medlemmer samt en valggruppe bestående af listerne C, O og Æ s 6 medlemmer. Jørgen Otto Jørgensen og Anders Johansson foreslog følgende fordeling mellem 9- mandsgruppen og 6-mandsgruppen af medlemmerne af de udvalg m.v., hvortil kommunalbestyrelsen skal udpege 4 medlemmer: Beredskabskommissionen: 9-mandsgruppen udpeger 3 medlemmer, hvoraf borgmesteren, der er født medlem, er det ene. 6-mandsgruppen udpeger 1 medlem. Folkeoplysningsudvalget: 9-mandsgruppen udpeger 2 medlemmer. 6-mandsgruppen udpeger 2 medlemmer. Valgbestyrelsen for opstillingskredsen ved Folketingsvalg og valg til Europa- Parlamentet: 9-mandsgruppen udpeger 2 medlemmer. 6-mandsgruppen udpeger 2 medlemmer. Forslaget godkendt og 2. viceborgmester Valg. af 1. og 2. viceborgmester 1. viceborgmester: Peter Hansted 2. viceborgmester: Anders Johansson 4. Økonomiudvalg Valg af 5 kommunalbestyrelsesmedlemmer til Økonomiudvalget (Sag / dok.nr ) Side 1

2 1: Borgmester Jørgen Otto Jørgensen (født formand) 2: Søren Vestergaard 3: Kaj Nøttrup 4: Anders Johansson 5: Bent Juul Sørensen 5. Kultur- og socialudvalg Valg af 5 kommunalbestyrelsesmedlemmer til Kultur- og socialudvalget 1: Carl Jørgen Heide 2: Ole Wej Petersen 3: Inga Thomas 4: Mads Boeberg Hansen 5: Inger-Marie Albertsen 6. Erhvervs-, teknik- og havneudvalg Valg af 5 kommunalbestyrelsesmedlemmer til Teknik- og havneudvalget 1: Lennart Mogensen 2: Karin Thumilaire 3: Peter Hansted 4: Leo Holm 5: Flemming Boye Som følge af ændring af Styrelsesvedtægten for Ærø Kommune pr. 1/ har udvalget ændret navn. 7. Bevillingsnævnet Valg af 5 medlemmer til Bevillingsnævnet 1: Jørgen Otto Jørgensen 2: Søren Vestergaard 3: Kaj Nøttrup 4: Anders Johansson 5: Bent Juul Sørensen Udover de 5 medlemmer består bevillingsnævnet af politidirektøren og en repræsentant udpeget af Ærø Restauratørforening. 8. Beredskabskommissionen Valg af 5 medlemmer til Beredskabskommissionen 1: Borgmester Jørgen Otto Jørgensen (født formand) 2: Politidirektøren (født medlem) 3: Ulla Balling (Sag / dok.nr ) Side 2

3 4: Henrik Schrøder 5: Ole Gilberg Såfremt der ikke udpeges et medlem, der repræsenterer de frivillige, skal Kommunalbestyrelsen anmode Beredskabsforbundet om at foretage indstilling af en observatør. Observatøren udpeges efter indstilling fra de frivillige i redningsberedskabet, der kan anvendes til løsning af opgaver indenfor kommunens beredskab. Observatør: Marianne Kjær, Beredskabsforbundet Region Syddanmark (Godkendt af KB den 15/1-2014) 9. Børn- og ungeudvalget Valg af 2 kommunalbestyrelsesmedlemmer og 2 personlige stedfortrædere for hver af disse til Børn- og ungeudvalget 1: Inga Thomas 2: Leo Holm Stedfortræder 1: Ole Wej Petersen Stedfortræder 2: Inger-Marie Albertsen 10. Distriktsudvalg for hjemmeværnet (Perioden 1/ /8-2018) Indstilling af 1 medlem til distriktsudvalget. Den udpegede kan med fordel være medlem af Kultur- og socialudvalget. 1: Kurt Mogensen 11. Ekspropriationskommissionen 1. instans (Statsekspropriationsloven) Udpegning af 1 person til optagelse på liste over kommunale medlemmer af ekspropriationskommissionen. Pågældende bør have behørig indsigt i vurdering af ejendomme. Det bør undgås, at der er sammenfald med person til taksationskommissionen, pkt. 12. Kommunalbestyrelsen opfordres til at tage hensyn til ligestilling ved udpegning af medlem. 1: Christina Kjerulff 12. Taksationskommissionen 2. instans (Statsekspropriationsloven) Udpegning af 1 person til optagelse på liste over kommunale medlemmer af taksationskommissionen. Pågældende bør have behørig indsigt i vurdering af ejendomme. Det bør undgås, at der er sammenfald med person til ekspropriationskommissionen, pkt. 11. Kommunalbestyrelsen opfordres til at tage hensyn til ligestilling ved udpegning af medlem. (Sag / dok.nr ) Side 3

4 1: Heidi Thrane 13. Taksationskommissionen 1. instans (Lov om offentlige veje) Udpegning af 2 personer til optagelse på liste over medlemmer af den taksationskommission, der omfatter kommunen. Der er intet til hinder for udpegelse af KB-medlemmer, pågældende må imidlertid ikke være medlem af de vejbestyrelser (dvs. KB), der har truffet beslutning om ekspropriation. Pågældende bør have behørig indsigt i vurdering af ejendomme og såvidt muligt have sagkundskab med hensyn til erstatningsfastlæggelser såvel i landområder som i byområder. Det bør undgås, at der er sammenfald med personer til overtaksationskommissionen, pkt. 14. Kommunalbestyrelsen opfordres til at tage hensyn til ligestilling ved udpegning af medlem. 1: Carsten Hansen 2: Svend Jørgen Madsen 14. Overtaksationskommissionen 2. instans (Lov om offentlige veje) Udpegning af 1 person til optagelse på liste over medlemmer af den overtaksationskommission, der omfatter kommunen. Der er intet til hinder for udpegelse af KB-medlem, pågældende må imidlertid ikke være medlem af de vejbestyrelser (dvs. KB) der har truffet beslutning om ekspropriation. Pågældende bør have behørig indsigt i vurdering af ejendomme og såvidt muligt have sagkundskab mht erstatningsfastlæggelser såvel i landområder som i byområder. Det bør undgås, at der er sammenfald med personer til taksationskommissionen, pkt. 13. Kommunalbestyrelsen opfordres til at tage hensyn til ligestilling ved udpegning af medlem. 1: Henrik Schrøder 15. Fredningsnævnet Valg af 1 medlem og 1 suppleant til at varetage hvervet vedrørende arealer beliggende i kommunen. Medlem: Christina Kjerulff Suppleant: Oliver Adams 16. Grundlisteudvalget Valg af 5 medlemmer til grundlisteudvalget. (Sag / dok.nr ) Side 4

5 1: Dorte Sindal 2: Keld Madsen 3: Anne Wittrup 4: Birger Dovald Petersen 5: Lise Lotte Hafsteinsson 17. Handicaprådet Valg af 3 medlemmer og 3 personlige stedfortrædere, der deltager i rådets møder ved det ordinære medlems forfald. Kultur- og socialudvalget har i 2009 anbefalet, at de 3 medlemmer, der udpeges ved konstitueringen er medlemmer af henholdsvis KSU, THU og ØKU. 1: Karin Thumilaire 2: Kaj Nøttrup 3: Inger-Marie Albertsen Stedfortræder 1: Ole Wej Petersen Stedfortræder 2: Søren Vestergaard Stedfortræder 3: Mads Boeberg Hansen 18. Hegnsynsmænd Valg af 3 hegnsynsmænd, hvoraf den ene beskikkes som formand. For hvert medlem beskikkes en personlig suppleant. Mindst 1 medlem skal være plantningskyndigt og mindst 1 medlem skal være bygningskyndigt. 1: Mikkel Kühl 2: Niels Vestergaard 3: Per Lohals Suppleant 1: Helle Voigt Suppleant 2: Marie Kreuter Suppleant 3: Jesper Christensen Formand: Mikkel Kühl 19. Vurderingsmænd (Lov om mark og vejfred) Valg af 3 vurderingsmænd, hvoraf den ene beskikkes som formand. For hvert medlem beskikkes en personlig suppleant. Der er mulighed for at udpege de samme personer som udpeges til hegnsynsmænd. 1: Mikkel Kühl 2: Aksel Krogenlund 3: Birger Dovald Petersen Suppleant 1: Helle Voigt Suppleant 2: Hans Albertsen Suppleant 3: Henning Rasmussen (Sag / dok.nr ) Side 5

6 Formand: Aksel Krogenlund 20. KL s repræsentantskab Valg af 1 kommunalbestyrelsesmedlem som stedfortræder for borgmesteren. Stedfortræder: Peter Hansted 21. Kredsrådet vedr. politiets virksomhed Valg af 1 kommunalbestyrelsesmedlem som stedfortræder for borgmesteren. Stedfortræder: Peter Hansted 22. Ærø Musikskoles bestyrelse Valg af 1 kommunalbestyrelsesmedlem og 1 suppleant til bestyrelsen for Ærø Musikskole. 1: Carl Jørgen Heide Suppleant: Søren Vestergaard 23. Ungdomsskolebestyrelsen Valg af 2 kommunalbestyrelsesmedlemmer og 2 stedfortrædere til Ungdomsskolebestyrelsen. 1: Søren Vestergaard 2: Mads Boeberg Hansen Stedfortræder 1: Carl Jørgen Heide Stedfortræder 2: Inger-Marie Albertsen 24. Folkeoplysningsudvalget Valg af 4 kommunalbestyrelsesmedlemmer og 4 stedfortrædere til Folkeoplysningsudvalget. 1: Ole Wej Petersen 2: Lennart Mogensen 3: Mads Boeberg Hansen 4: Bent Juul Sørensen Stedfortræder 1: Inga Thomas Stedfortræder 2: Kaj Nøttrup Stedfortræder 3: Leo Holm Stedfortræder 4: Inger-Marie Albertsen (Sag / dok.nr ) Side 6

7 25. Repræsentantskabet for Trafikselskabet FynBus Valg af i kommunalbestyrelsesmedlem til repræsentantskabet for Trafikselskabet FynBus. 1: Søren Vestergaard 26. Ærø Vand Indstilling til udpegelse på generalforsamlingen af 3 kommunalbestyrelsesmedlemmer og 2 sagkyndige til bestyrelsen for Ærø Vand, samt indstilling af formand for bestyrelsen. 1: Karin Thumilaire 2: Lennart Morgensen 3: Bent Juul Sørensen 4: Hans Grydehøj 5: Ole Øgelund Formand: Karin Thumilaire 27. Birkholmudvalget Valg af 3 kommunalbestyrelsesmedlemmer til Birkholmudvalget 1: Ole Wej Petersen 2: Kaj Nøttrup 3: Bent Juul Sørensen 28. Det lokale Beskæftigelsesråd (LBR) Valg af formanden for Kultur- og socialudvalget som formand for LBR og valg af næstformanden for KSU som suppleant for formanden i LBR. Formand: Carl Jørgen Heide Suppleant: Ole Wej Petersen 29. Bygningsforbedringsudvalget Valg af 2 kommunale repræsentanter og 2 suppleanter til bygningsforbedringsudvalget. 1: Marie Kreuter 2: Jesper Christensen Suppleant 1: Ulla Nørgaard (Sag / dok.nr ) Side 7

8 Suppleant 2: Henning Rasmussen 30. Skatteankenævn Svendborg Indstilling af 1 medlem og 1 personlig suppleant til Skatteankenævn Svendborg. Medlem: Niels Sindal Suppleant: Oliver Adams 31. Valgbestyrelsen ved Marstal skole Evt. udpegelse af medlem og stillingtagen til om vedkommende skal udpeges som formand for valgbestyrelsen ved Marstal skole Evt. medlem: Inga Thomas Skal medlem være formand?: Ja 32. Valgbestyrelsen for opstillingskredsen ved Folketingsvalg og valg til Europa- Parlamentet Valg af 4 kommunalbestyrelsesmedlemmer og 4 personlige stedfortrædere. 1: Borgmester Jørgen Otto Jørgensen (født medlem) 2: Kaj Nøttrup 3: Bent Juul Sørensen 4: Anders Johansson Stedfortræder 1: Peter Hansted Stedfortræder 2: Lennart Mogensen Stedfortræder 3: Inger-Marie Albertsen Stedfortræder 4: Flemming Boye 33. Valgbestyrelsen ved kommunale valg Valg af mindst 5 og højst 7 kommunalbestyrelsesmedlemmer og personlige stedfortrædere samt valg af næstformand. 1: Borgmester Jørgen Otto Jørgensen (født formand) 2: Søren Vestergaard 3: Kaj Nøttrup 4: Anders Johansson 5: Bent Juul Sørensen 6: 7: Stedfortræder 1: Peter Hansted Stedfortræder 2: Carl Jørgen Heide Stedfortræder 3: Lennart Mogensen Stedfortræder 4: Mads Boeberg Hansen Stedfortræder 5: Inger-Marie Albertsen Stedfortræder 6: (Sag / dok.nr ) Side 8

9 Stedfortræder 7: Valg af næstformand: Kaj Nøttrup 34. Kommunekontaktråd (KKR) Medlem: Borgmester Jørgen Otto Jørgensen (født medlem) Stedfortræder: 1. viceborgmester Peter Hansted (født stedfortræder) 35. Lokalplan 9-9 a udvalget Valg af 2 kommunalbestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. De pågældende skal være medlem af teknik- og havneudvalget. 1: Karin Thumilaire 2: Inger-Marie Albertsen Suppleant 1: Peter Hansted Suppleant 2: Bent Juul Sørensen 36. Lokaleplan 8 udvalget Valg af 2 kommunalbestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. De pågældende skal være medlem af teknik- og havneudvalget. 1: Lennart Mogensen 2: Flemming Boye Suppleant 1: Kaj Nøttrup Suppleant 2: Leo Holm 37. Søby-Mommark Fonden Valg af 2 medlemmer til Søby-Mommark Fonden. Fondens formål er gennem uddelinger eller lån at fremme turismen på Ærø. 1: Jesper Bus 2: Pia Susanne Thomsen 38. Det Ærøske Boligselskab Valg af 1 kommunalbestyrelsesmedlem og 1 suppleant til bestyrelsen for Det Ærøske Boligselskab. 1: Ole Wej Petersen Suppleant 1: Inga Thomas (Sag / dok.nr ) Side 9

10 Maj Kollegiet Valg af 1 medlem til bestyrelsen for 4. Maj Kollegiet. 1: Erik Kromann 40. Ærø Ungdomsfond Medlem: Formanden for Kultur- og socialudvalget Carl Jørgen Heide 41. Ærø Turist- og erhvervsforening Bestyrelse Valg af 1 kommunalbestyrelsesmedlem til bestyrelsen for Ærø Turist- og erhvervsforening. 1: Jørgen Otto Jørgensen Lennart Mogensen Ændringen er godkendt af KB den 19/3-2014, som konsekvens af, at erhvervsområdet er flyttet fra Økonomiudvalget til Erhvervs-, teknik- og havneudvalget pr. 1/ (Ændring til Styrelsesvedtægten for Ærø Kommune) 42. Fylla Fonden Valg af 1 medlem til Fylla Fondens bestyrelse. 1: Jørgen Otto Jørgensen 43. Udviklingsfonden - 5 D Valg af 1 medlem til bestyrelsen for Udviklingsfonden, jf. vedtægternes 5 D. Pågældende skal have erfaring med etablering og daglig ledelse af aktiveringsprojekter og lign. 1: Ulla Damgaard Pedersen 44. Udviklingsfonden - 5 G Valg af 2 kommunalbestyrelsesmedlemmer til bestyrelsen for Udviklingsfonden, jf. vedtægternes 5 G. 1: Lennart Mogensen 2: Mads Boeberg Hansen 45. Udviklingsfonden - 5 J (Sag / dok.nr ) Side 10

11 Medlem: Borgmester Jørgen Otto Jørgensen (født medlem) 46. Modtagestation Syddanmark MOTAS Valg af 1 kommunalbestyrelsesmedlem og 1 personlig suppleant til repræsentantskabet for Modtagestation Syddanmark MOTAS. 1: Lennart Mogensen Suppleant: Kaj Nøttrup 47. Klintholm I/S Valg af 1 kommunalbestyrelsesmedlem og 1 suppleant til interessentskabet for Klintholm I/S. 1: Lennart Mogensen Suppleant: Karin Thumilaire 48. Marstal Søfartsmuseum Valg af 1 kommunalbestyrelsesmedlem til bestyrelsen for Marstal Søfartsmuseum. 1: Inga Thomas 49. Den Selvejende Institution Ærø Museum Valg af 1 kommunalbestyrelsesmedlem og 1 suppleant til bestyrelsen for Den Selvejende Institution Ærø Museum. 1: Carl Jørgen Heide Suppleant: Søren Vestergaard 50. Ærøskøbing Lokalhistoriske Arkiv Valg af 1 medlem til bestyrelsen for Lokalhistorisk Arkiv. 1: Carsten Hansen 51. Den Selvejende Institution Søbygård Valg af 1 medlem til bestyrelsen for Den Selvejende Institution Søbygård. (Sag / dok.nr ) Side 11

12 1: Kommunaldirektør Lars Rud 52. Ærøskøbing Byhistoriske Forening Valg af 1 medlem til Ærøskøbing Byhistoriske Forening. 1: Heidi Thrane 53. Ærøskøbing-Fonden Valg af 1 medlem til Ærøskøbing-Fondens bestyrelse. 1: Advokat Jørgen Jørgensen 54. Bevaringsforeningen Snorren Valg af 1 af medlemmerne af Erhvervs-, teknik- og havneudvalget til Bevaringsforeningen Snorren. Medlem: Vælges af Erhvervs-, teknik- og havneudvalget i forbindelse med konstituerende møde i udvalget. 55. Marstal Fjernvarme a.m.b.a Valg af 1 medlem til bestyrelsen for Marstal Fjernvarme a.m.b.a. 1: Curt Skov 56. Rise Fjernvarme Valg af 1 kommunalbestyrelsesmedlem til bestyrelsen for Rise Fjernvarme. 1: Peter Hansted 57. Navigationsskolefonden Valg af 1 kommunalbestyrelsesmedlem til bestyrelsen for Navigationsskolefonden. Pågældende skal være bosiddende i Marstal. 1: Søren Vestergaard (Sag / dok.nr ) Side 12

13 58. Ærøhallens repræsentantskab og forretningsudvalg Valg af 2 medlemmer til Ærøhallens repræsentantskab og forretningsudvalg. 1: Michael Christensen 2: Christina Madsen 59. Ærøhallen Revisor Kommunalbestyrelsen er berettiget til at udpege en revisor til at revidere Ærøhallens regnskab. Revisor: Heidi Thrane 60. Søby Havn Valg af 1 kommunalbestyrelsesmedlem til Søby Havns bestyrelse. 1: Anders Johansson 61. Ærø Efterskole Valg af 1 medlem til bestyrelsen for Ærø Efterskole. 1: Helle Voigt 62. Søby Møllefond Valg af 1 medlem til bestyrelsen for Søby Møllefonden. 1: Inga Thomas 63. LAG-Bestyrelsen Medlem: Borgmester Jørgen Otto Jørgensen (født medlem) 64. Naturturisme I/S Valg af 2 medlemmer og 2 suppleanter til Naturturisme I/S. 1: Carl Jørgen Heide (Sag / dok.nr ) Side 13

14 2: Mads Boeberg Hansen Suppleant 1: Oliver Adams Suppleant 2: Jakob Buhl 65. Film Fyn A/S Generalforsamlingen Medlem: Borgmester Jørgen Otto Jørgensen (født medlem) 66. Film Fyn A/S Bestyrelsen Indstilling af 1 medlem til bestyrelsen for Film Fyn A/S til udpegelse på generalforsamlingen. 1: Jørgen Otto Jørgensen 67. Film Fyn A/S Repræsentantskabet Indstilling af 2 kommunalbestyrelsesmedlemmer og 1 tredje medlem til repræsentantskabet for Film Fyn A/S til udpegelse på generalforsamlingen. Det anbefales, at borgmesteren bemyndiges til at udpege det 3. medlem, da der skal ske en koordinering de 4 kommuner imellem, således at kommunernes 3. medlem tilsammen sikrer bred repræsentation fra områdets kultur- og erhvervsliv. 1: Jørgen Otto Jørgensen 2: Lise Lotte Hafsteinsson 3: Borgmesteren bemyndiget til at udpege det 3. medlem 68. Eksjö-udvalget Valg af 1 kommunalbestyrelsesmedlem til Eksjö-udvalget. 1: Peter Hansted 69. Elsfleth-udvalget Valg af 1 kommunalbestyrelsesmedlem til Elsfleth-udvalget. 1: Kaj Nøttrup 70. Ærø Kunstforening Valg af 1 medlem til bestyrelsen for Ærø Kunstforening. (Sag / dok.nr ) Side 14

15 1: Jette Nielsen 71. Koordinationsforum Indsatsplanlægning (vandforsyning) Valg af 1 kommunalbestyrelsesmedlem som formand for koordinationsforum i forbindelse med indsatsplanlægning inden for vandforsyningsområdet. Formand: Ole Wej Petersen 72. Landindvindingslaget Vitsø Inddæmning Bestyrelsen Udpegelse af 1 bestyrelsesmedlem til landindvindingslaget Vitsø Inddæmning. Teknisk chef indstiller at natur- og planlægningsmedarbejder Palle Kefer udpeges. Medlem: Natur- og planlægningsmedarbejder Palle Kefer 73. Landindvindingslaget Vitsø Inddæmning Revisor Udpegelse af revisor til revision af Landindvindingslagets regnskab. Revisor: Det til enhver tid valgte revisionsfirma, der reviderer kommunens regnskab. KB 19/3 godkendt at Revisionsfirmaet Deloitte udpeges i steder for det revisionsfirma, der reviderer kommunens regnskab. 74. Vandoplandsstyregruppen for Det Sydfynske Øhav (VOS) Valg af 1 kommunalbestyrelsesmedlem til Vandoplandsstyregruppen for Det Sydfynske Øhav. 1: Lennart Mogensen 75. Udvalget for bæredygtig energi Medlem: Borgmester Jørgen Otto Jørgensen (født medlem) Medlem: Leo Holm (Godkendt af KB den 15/1-2014) 76. Det Grønne Råd Valg af 1 medlem og 1 suppleant til Det Grønne Råd. De pågældende vælges blandt medlemmerne af Teknik- og havneudvalget. 1: Karin Thumilaire (Sag / dok.nr ) Side 15

16 Suppleant: Peter Hansted 77. Landdistrikternes Fællesråd Udpegelse af 1 delegeret til LDF s repræsentantskab. 1: Carl Jørgen Heide 78. Kulturaftale , Kulturregion Fyn Valg af 1 kommunalbestyrelsesmedlem til den fælles politiske styregruppe for Kulturaftalen : Carl Jørgen Heide 79. Bonavista-Komitéen Valg af 2 kommunalbestyrelsesmedlemmer til Bonavista-Komitéen. 1: Søren Vestergaard 2: Anders Johansson 80. De gamles Hjems legatyderes mindefond i Marstal Medlem: Borgmester Jørgen Otto Jørgensen (født medlem) 81. Ærø Naturpark Valg af 1 kommunalbestyrelsesmedlem til bestyrelsen for Ærø Naturpark. 1: Lennart Mogensen 82. Beboerklagenævnet Social sagkyndig Udpegelse af social sagkyndig og suppleant til Beboerklagenævnet. Social- og arbejdsmarkedschefen anbefaler, at voksensagsbehandler Susanne Brøndum udpeges som socialt sagkyndig og at social- og arbejdsmarkedschefen udpeges som suppleant. Social sagkyndig: Voksensagsbehandler Susanne Brøndum Suppleant: Social- og arbejdsmarkedschefen (Sag / dok.nr ) Side 16

17 83. Huslejenævnet Formand og suppleant Indstilling af formand og suppleant for Ærø Huslejenævn til beskikkelse af direktøren for Statsforvaltningen. Kommunaldirektøren anbefaler, at juridisk konsulent Henriette Skouenborg beskikkes som formand og jurist Sara Kromann som suppleant. Formand: Henriette Skouenborg Suppleant: Sara Kromann 84. Huslejenævnet Lejer- og udlejerrepræsentant Udpegelse af lejer- og udlejerrepræsentant for Ærø Huslejenævn samt suppleanter for disse. Der har været annonceret efter lejer- og udlejerrepræsentanter til Huslejenævnet. På baggrund af indkomne anmodninger om at komme i betragtning anbefaler Kommunaldirektøren: Lejersiden: at Jens Weiss, Marstal, der er indstillet af LLO, udpeges som lejerrepræsentant at Bente Nicolaisen, Ærøskøbing, der p.t. er fungerende lejerrepræsentant, udpeges som suppleant Udlejersiden: at Kaj Nøttrup, Søby, der p.t. er fungerende udlejerrepræsentant, udpeges som udlejerrepræsentant at der annonceres efter suppleant for udlejerrepræsentanten, da det udelukkende er Kaj Nøttrup, der har anmodet om at blive udpeget for udlejersiden i Huslejenævnet. Lejerrepræsentant: Jens Weiss Suppleant: Bente Nicolaisen Udlejerrepræsentant: Kaj Nøttrup Suppleant: Johan Røhling 85. Huslejenævnet Social sagkyndig Udpegelse af social sagkyndig og suppleant til Huslejenævnet. Social- og arbejdsmarkedschefen anbefaler, at voksensagsbehandler Susanne Brøndum udpeges som social sagkyndig og at social- og arbejdsmarkedschefen udpeges som suppleant. Social sagkyndig: Voksensagsbehandler Susanne Brøndum Suppleant: Social- og arbejdsmarkedschefen 86. UU-center Sydfyn (Ungdommens Uddannelsesvejledning) (Sag / dok.nr ) Side 17

18 Valg af 2 kommunalbestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter til UU-Center Sydfyns bestyrelse. De pågældende skal være formanden for og medlemmer af Kultur-og socialudvalget. 1: Formanden for Kultur-og socialudvalget Carl Jørgen Heide 2: Mads Boeberg Hansen Inger Marie Albertsen (godkendt af KB 19/3-2014) Suppleant 1: Søren Vestergaard Inga Thomas (godkendt af KB 19/3-2014) Suppleant 2: Inger-Marie Albertsen Mads Boeberg Hansen (godkendt af KB 19/3-2014) 87. Bemyndigelse til at foretage vielser Bemyndigelse af personer til at foretage vielser på borgmesterens ansvar. De pågældende skal være medlem af kommunalbestyrelsen eller ansat i administrationen. Det indstilles at følgende udpeges: 1. viceborgmesteren Kommunalbestyrelsesmedlem Søren Vestergaard Afdelingsleder Anne Bille Assistent Joan Lykke Ammersbøll Assistent Vivian Pedersen Assistent Tina Eriksen Assistent Pia Petersen Godkendt. 88. Underskriftsbemyndigelse Bemyndigelse til underskrift. I henhold til 32 i Lov om kommunernes styrelse, skal dokumenter vedrørende køb, salg og andre dispositioner over fast ejendom, optagelse af lån og afgivelse af garanti samt evt. ophævelse af forbudspåtegninger og lign., underskrives af kommunalbestyrelsens formand eller næstformand (næstformænd) og en person, der er bemyndiget dertil af kommunalbestyrelsen. Det indstilles: at kommunaldirektøren bemyndiges, og at kultur-, social- og teknikdirektøren udpeges til i kommunaldirektørens fravær at være underskriftberettiget Godkendt. (Sag / dok.nr ) Side 18

Egebjerg Kommune. Konstituerende Kommunalbestyrelsesmøde

Egebjerg Kommune. Konstituerende Kommunalbestyrelsesmøde Egebjerg Kommune Konstituerende Kommunalbestyrelsesmøde I henhold til 6 i Lov om Kommunernes Styrelse indkalder jeg hermed til konstituerende Kommunalbestyrelsesmøde Mandag, den 10. december 2001 kl. 17.00

Læs mere

Referat - Konstituerende møde

Referat - Konstituerende møde Kommunalbestyrelsen Referat - Konstituerende møde Dato: Mandag den 2. december 2013 Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv

Læs mere

Vederlag for arbejde uden for kommuner

Vederlag for arbejde uden for kommuner Vederlag for arbejde uden for kommuner Navn Medlemmer Medlemsvederlag Formandsvederlag Folkeoplysningsudvalget 5 medlemmer Børn- og Ungeudvalget ( 126-udvalget) Ligestillingsudvalget Skatteankenævnet samt

Læs mere

Dagsorden til Kommunalbestyrelsens konstituerende møde. 1. december 2009. i gymnastiksalen på St. Magleby Skole kl. 19.00

Dagsorden til Kommunalbestyrelsens konstituerende møde. 1. december 2009. i gymnastiksalen på St. Magleby Skole kl. 19.00 Dagsorden til Kommunalbestyrelsens konstituerende møde 1. december 2009 i gymnastiksalen på St. Magleby Skole kl. 19.00 Indhold Side Indhold... 1 Side... 1 2.Valg af borgmester for perioden 1.1.2010 31.12.2013...

Læs mere

Udvalg, råd og nævn m.v. som kommunalbestyrelsen udpeger eller indstiller medlemmer til

Udvalg, råd og nævn m.v. som kommunalbestyrelsen udpeger eller indstiller medlemmer til Udvalg, råd og nævn m.v. som kommunalbestyrelsen udpeger eller indstiller medlemmer til Kommunalvalget 2013 Indholdsfortegnelse Udvalg, råd og nævn m.v.... 4 Kapitel I:... 7 Udpegelser og indstillinger,

Læs mere

Byrådet Konstituerende møde Dagsorden

Byrådet Konstituerende møde Dagsorden Konstituerende møde Dagsorden 13. december 2013 - kl. 16:00 Byrådssalen, Silkeborg Rådhus Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tlf.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse Side 1. Godkendelse

Læs mere

Reviderede vedtægter. for. Fonden Danhostel Faxe Vandrerhjem

Reviderede vedtægter. for. Fonden Danhostel Faxe Vandrerhjem V Niels W Fredsted Kjeld Fruensgaard Henrung Schiøtt Christian Emmeluth, MCJ Carsten R Christiansen Susanne Borch, LLM Michael Nathan Jakob Busse Lars Dinesen Lene Diemer Michael Jørgensen J nr 458 18-01

Læs mere

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Introduktion Valg til organisationsbestyrelsen sker hvert år på boligorganisationens repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Konstituerende møde

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Konstituerende møde Konstituerende møde Der er indkaldt til konstituerende møde efter aftale med Frede Jensen, som er det medlem, der har siddet længst tid i Kommunalbestyrelsen. Jf. Styrelsesloven skal længst siddende politiker

Læs mere

Bilag 1 vedrørende beskikkelse af medlemmer til huslejenævn og beboerklagenævn, Syddjurs Byråds møde den 29. oktober 2014

Bilag 1 vedrørende beskikkelse af medlemmer til huslejenævn og beboerklagenævn, Syddjurs Byråds møde den 29. oktober 2014 1 of 5 Bilag 1 vedrørende beskikkelse af medlemmer til huslejenævn og beboerklagenævn, Syddjurs Byråds møde den 29. oktober 2014 Formand og suppleant: Syddjurs Byråd og Norddjurs Kommunalbestyrelse skal

Læs mere

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 TORSDAG DEN 5. JANUAR 2006, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, RÅDSSALEN Sammenlægningsudvalget 5. januar 2006 Side: 8 Fraværende: Tessa Gjødesen,

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S 1. Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Naturgas Fyn I/S. 1.2. Selskabets hjemsted er Odense Kommune. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er inden for den til enhver tid

Læs mere

kl. 12.30 13.00 (efterfølgende let frokost) Forskerparken Christian Ahlefeldt-Laurvig-Lehn Dansk Skovforening

kl. 12.30 13.00 (efterfølgende let frokost) Forskerparken Christian Ahlefeldt-Laurvig-Lehn Dansk Skovforening Referat Bestyrelsesmøde nr. 8 i Naturturisme I/S Dato: Onsdag den 10. december 2008 Tidspunkt: Sted: kl. 12.30 13.00 (efterfølgende let frokost) Forskerparken Bestyrelsesmedlemmer: Jørgen Otto Jørgensen

Læs mere

Fælles museumsmagasiner

Fælles museumsmagasiner Vedtægter for den selvejende institution Fælles museumsmagasiner 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fælles museumsmagasiner. Dens hjemsted er Vejle. 2. Institutionens formål Institutionens

Læs mere

REFERAT I/S RENO-NORD BESTYRELSEN. Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00. Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014

REFERAT I/S RENO-NORD BESTYRELSEN. Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00. Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014 I/S RENO-NORD BESTYRELSEN Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00 REFERAT Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014 I/S Reno-Nord Troensevej 2 9220 Aalborg Øst Telefon 98 15 65 66 Telefax 98 15 17 97 E-mail

Læs mere

Referat Lukkede punkter Kommunalbestyrelsen 27. juni 2013 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune

Referat Lukkede punkter Kommunalbestyrelsen 27. juni 2013 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Referat Lukkede punkter Kommunalbestyrelsen 27. juni 2013 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune 76. Lukket punkt: Evt. salg af areal til Saltum Vandværk til opsætning af solcelleanlæg

Læs mere

Udsendt den 28. november 2013

Udsendt den 28. november 2013 Haderslev Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Onsdag den 27. november kl. 19.00 Mødet blev holdt på Hotel Harmonien, Gåskærgade, Haderslev, og startede med spisning. Dagsorden Side

Læs mere

Oversigt over vederlag og opgaver i bestyrelser mv. *Diætbeløbet er pt.: 390,00 kr. under 4 timer 780,00 kr. over 4 timer

Oversigt over vederlag og opgaver i bestyrelser mv. *Diætbeløbet er pt.: 390,00 kr. under 4 timer 780,00 kr. over 4 timer 24.08.2012 Oversigt over vederlag og opgaver i bestyrelser mv. *Diætbeløbet er pt.: 390,00 kr. under 4 timer 780,00 kr. over 4 timer 1. Viceborgmester Vederlag: 10% af borgmesterens løn 1. Økonomiudvalget

Læs mere

Midtfyns Elforsyning A.m.b.A.

Midtfyns Elforsyning A.m.b.A. VEDTÆGTER FOR Midtfyns Elforsyning A.m.b.A. Side 1. Indholdsfortegnelse 1. Selskabsform, navn og hjemsted. 2. Selskabets formål. 3. Andelshavere. 4. Andelshavernes økonomiske ansvar. 5. Ejendomsret til

Læs mere

Dan Christensen bød Bettina Grumsen velkommen i organisationsbestyrelsen.

Dan Christensen bød Bettina Grumsen velkommen i organisationsbestyrelsen. 15.06. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 16. juni 2015 kl. 18.30. Deltagere: Formand Dan Christensen Næstformand Bendt E. Nielsen Sekretær Peter Kragballe Bestyrelsesmedlem Anders T. Nielsen Bettina Grumsen

Læs mere

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A.

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 241006 V E D T Æ G T E R FOR BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 1. Navn og hjemsted 1. 1.1. Selskabets navn er Baunehøj Vandværk A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Helsinge Kommune, under sammenlægning til Gribskov

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

FUNDATS. for RAMBØLL FONDEN. Rambøll, Hannemann & Højlund Fonden (Rambøll Fonden)

FUNDATS. for RAMBØLL FONDEN. Rambøll, Hannemann & Højlund Fonden (Rambøll Fonden) for RAMBØLL FONDEN 1 Fondens navn, hjemsted og oprindelse 1.1 Fondens navn er: "Rambøll Fonden". Fondens hjemsted er: Københavns Kommune. Fonden driver tillige virksomhed under navnet: Rambøll, Hannemann

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

1.1 Selskabets navn er Svebølle-Viskinge Fjernvarmeselskab A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Bjergsted kommune.

1.1 Selskabets navn er Svebølle-Viskinge Fjernvarmeselskab A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Bjergsted kommune. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Svebølle-Viskinge Fjernvarmeselskab A.m.b.A. Svebølle Viskinge Fjernvarmeselskab A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Bjergsted kommune. 2 Formål og forsyningsområde.

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

LØKKENSVEJENS KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.a. Vedtægter. Revideret 3. oktober 2013.

LØKKENSVEJENS KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.a. Vedtægter. Revideret 3. oktober 2013. LØKKENSVEJENS KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.a. Vedtægter Revideret 3. oktober 2013. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Løkkensvejens Kraftvarmeværk A.m.b.a. 1.2 Selskabets hjemsted er Hjørring Kommune. 2

Læs mere

KOSTAKADEMIET HOVER SUNDHEDSHØJSKOLE

KOSTAKADEMIET HOVER SUNDHEDSHØJSKOLE Vedtægter for den selvejende institution KOSTAKADEMIET HOVER SUNDHEDSHØJSKOLE 1. Hjemsted og formål... Kostakademiet, Hover Sundhedshøjskole er en selvejende institution. Institutionen er oprettet den

Læs mere

VEDTÆGTER. for Brenderup Netselskab A.m.b.a. Side 1

VEDTÆGTER. for Brenderup Netselskab A.m.b.a. Side 1 VEDTÆGTER for Brenderup Netselskab A.m.b.a. Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Selskabsform, navn og hjemsted 2. Selskabets formål 3. Andelshavere 4. Medejerforhold 5. Andelshavernes økonomiske ansvar 6. Ejendomsret

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen: Jyske Banks ekstraordinære generalforsamling, den 26. februar

Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen: Jyske Banks ekstraordinære generalforsamling, den 26. februar Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen: Jyske Banks ekstraordinære generalforsamling, den 26. februar Nugældende Med de foreslåede ændringer Vedtægter for Jyske Bank A/S 4 -

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

Vedtægter. Ribe Fjernvarme

Vedtægter. Ribe Fjernvarme Vedtægter Ribe Fjernvarme Vedtægter for RIBE FJERNVARME Amba. 1. Navn og hjemsted: Selskabets navn er Ribe Fjernvarme Amba. Selskabets hjemsted er Esbjerg Kommune. 2. Formål og forsyningsområde: Selskabets

Læs mere

Vedtægter. VEJLE IDRÆTSHØJSKOLE OG VEJLE IDRÆTSEFTERSKOLE

Vedtægter. VEJLE IDRÆTSHØJSKOLE OG VEJLE IDRÆTSEFTERSKOLE Vedtægter. Den selvejende institution VEJLE IDRÆTSHØJSKOLE OG VEJLE IDRÆTSEFTERSKOLE -DEN JYSKE IDRÆTSSKOLE - 2-1 Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Vejle Idrætshøjskole (VIH) og Vejle Idrætsefterskole

Læs mere

Vedtægter. Hadsten Varmeværk A.m.b.A. Toftegårdsvej 30A. 8370 Hadsten. Tlf. 86 98 11 55. info@hadstenvarmevaerk.dk. www.hadstenvarmevaerk.

Vedtægter. Hadsten Varmeværk A.m.b.A. Toftegårdsvej 30A. 8370 Hadsten. Tlf. 86 98 11 55. info@hadstenvarmevaerk.dk. www.hadstenvarmevaerk. Vedtægter Hadsten Varmeværk A.m.b.A. Toftegårdsvej 30A. 8370 Hadsten Tlf. 86 98 11 55. info@hadstenvarmevaerk.dk. www.hadstenvarmevaerk.dk Dagsorden 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Navn og hjemsted 3 2 Formål

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole

Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole 1. Hjemsted og formål Stk. 1 Kongenshus Efterskole er en uafhængig selvejende institution. Stk. 2. Skolen er oprettet den 13. januar 1983

Læs mere

Stk. 1. Gødvad Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution.

Stk. 1. Gødvad Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Vedtægter for den selvejende institution Gødvad Efterskole 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Gødvad Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Skolen er oprettet i 1981 og har hjemsted

Læs mere

Vedtægt for den selvejende undervisningsinstitution TOMMERUP EFTERSKOLE

Vedtægt for den selvejende undervisningsinstitution TOMMERUP EFTERSKOLE Vedtægt for den selvejende undervisningsinstitution TOMMERUP EFTERSKOLE 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Tommerup Efterskole er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME

VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME 1. Navn og Formål 1.1 Organisationen er en forening 1.2 Organisationens navn er GAME stiftet 26. oktober 2002. 1.3 Organisationen er hjemmehørende i Københavns Kommune.

Læs mere

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud VEDTÆGTER Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. stk. 2. Organisationen har hjemsted i Århus Kommune. 2 Boligorganisationen er organiseret

Læs mere

Vedtægter for Ræhr Fjernvarme Amba

Vedtægter for Ræhr Fjernvarme Amba Vedtægter for Ræhr Fjernvarme Amba 1.1 Selskabets navn er Ræhr Fjernvarme Amba. 1 Navn og hjemsted 1.2 Selskabets hjemsted er Ræhr by, Thisted Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets hovedformål

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Arbejdsmarkedsudvalget 11-01-2010 Dato 11. januar 2010 Tid 15:00 Sted NB. Fraværende Parallelvej 27, 1. sal, mødelokalet ved kantinen Ingen Stedfortræder Medlemmer Jens Ole Jensen Søren Visti Jensen

Læs mere

Vedtægter. for. Lemvig Varmeværk a.m.b.a.

Vedtægter. for. Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Vedtægter for Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Vedtægter for Lemvig Varmeværk a.m.b.a. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Lemvig Varmeværk a.m.b.a. (andelsselskab med begrænset ansvar) 1.2 Selskabets

Læs mere

07.04.2014 VEDTÆGTER. For. Turistforeningen for Frederikshavn Kommune

07.04.2014 VEDTÆGTER. For. Turistforeningen for Frederikshavn Kommune 07.04.2014 VEDTÆGTER For Turistforeningen for Frederikshavn Kommune 1. Foreningens navn og formål 1.1 Foreningens navn er Turistforeningen for Frederikshavn Kommune. Foreningen er stiftet ved fusion af

Læs mere

Vedtægter for Viborg Firmaidræt

Vedtægter for Viborg Firmaidræt Vedtægter for Viborg Firmaidræt 1. Foreningens navn: Foreningens navn er Viborg Firmaidræt (VFI). Stiftet den 10. maj 1950. 2. Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. 3. Foreningens

Læs mere

BYRÅDET FOR RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE

BYRÅDET FOR RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE BYRÅDET FOR RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE REFERAT FRA MØDET TIRSDAG DEN 10. DECEMBER 2013, KL. 18.00 RÅDHUSET I RINGKØBING, BYRÅDSSALEN Byrådet 10. december 2013 Side: 2 Fraværende: INDHOLDSFORTEGNELSE: 1.

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Referat af Nordfyns Erhvervsråds bestyrelsesmøde nr. 115

Referat af Nordfyns Erhvervsråds bestyrelsesmøde nr. 115 Referat af Nordfyns Erhvervsråds bestyrelsesmøde nr. 115 Dato: Mandag den 20. januar kl. 13.00 Sted: Nordfyn Erhverv, Sunekær 1, 5471 Søndersø SUNEKÆR 1 5471 SØNDERSØ Tlf. +45 63 88 20 30 Fax +45 63 88

Læs mere

2.1. Selskabets formål er at etablere fjernvarmeanlæg samt gennem disse anlæg at drive fjernvarmeforsyning i Arden by.

2.1. Selskabets formål er at etablere fjernvarmeanlæg samt gennem disse anlæg at drive fjernvarmeforsyning i Arden by. 1 Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Arden Varmeværk a.m.b.a. 1.2. Selskabets hjemsted er Arden Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1. Selskabets formål er at etablere fjernvarmeanlæg samt gennem

Læs mere

Vedtægter for Sorø Gymnastikefterskole.

Vedtægter for Sorø Gymnastikefterskole. Vedtægter for Sorø Gymnastikefterskole. 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Institutionen Sorø Gymnastikefterskole er en uafhængig selvejende institution, som er hjemmehørende på adressen Topshøjvej

Læs mere

VEDTÆGTER GEOGRAFISK HAVE I KOLDING

VEDTÆGTER GEOGRAFISK HAVE I KOLDING VEDTÆGTER GEOGRAFISK HAVE I KOLDING / INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. NAVN OG HJEMSTED... 3 2. FORMÅL... 3 3. FORMUE, DRIFT OG HÆFTELSE... 4 4. BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING OG VALGMÅDE... 4 5. BESTYRELSENS

Læs mere

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening VEDTÆGTER for Kolding Herreds Landbrugsforening LANDBRUGSFORENING Kolding Herreds Landbrugsforening Niels Bohrs Vej 2-6000 Kolding - Tlf. 76 34 17 00 - www.khl.dk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er:

Læs mere

1. Navn og hjemsted... 4. 2. Formål og forsyningsområde... 4. 3. Andelshavere/varmeaftagere... 4. 4. Andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar...

1. Navn og hjemsted... 4. 2. Formål og forsyningsområde... 4. 3. Andelshavere/varmeaftagere... 4. 4. Andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar... Indholdsfortegnelse 1. Navn og hjemsted... 4 2. Formål og forsyningsområde... 4 3. Andelshavere/varmeaftagere... 4 4. Andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar... 5 5. Udtrædelsesvilkår... 5 6. Generalforsamling...

Læs mere

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Byg til Vækst. Foreningen har hjemsted i Odense Kommune. Medlemskreds og kontingent 2 Foreningens medlemmer er Odense, Assens,

Læs mere

Vedtægter for GO2Green

Vedtægter for GO2Green 1 Navn Foreningens navn er: GO2Green. 2 Hjemsted Foreningen har hjemsted i Svendborg. 3 Formål Foreningens formål er medvirke til, der opnås årlige målbare reduktioner af energiforbruget og CO2-belastningen

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet.

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet. Referat af ordinær generalforsamling i Udvikling Stevns 2015 Tirsdag d. 14. april kl 20.00, Tinghuset, Algade 8 i Store Heddinge Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere

Læs mere

Referat. Bestyrelsesmøde nr. 7 i Naturturisme I/S. Afbud: Karen Strandhave Svendborg Kommune

Referat. Bestyrelsesmøde nr. 7 i Naturturisme I/S. Afbud: Karen Strandhave Svendborg Kommune Referat Bestyrelsesmøde nr. 7 i Naturturisme I/S Dato: Onsdag den 10. september 2008 Tidspunkt: kl. 10.30 13.00 Sted: Forskerparken Bestyrelsesmedlemmer: Jørgen Otto Jørgensen Ærø Kommune Carsten Kristensen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER LANDSMØDET 28. 30. AUGUST 2008 VEDTÆGTER 1 Navn, overordnet organisation og hjemsted 2 Landsorganisationens formål 3 Politiske kontakter 4 Medlemskab af

Læs mere

A f t a le om et fælles redning s- b e r e d s k a b m e l lem Holbæk, K a l undborg, Lejre, Odsherred, S l a gelse og Sorø Kommuner

A f t a le om et fælles redning s- b e r e d s k a b m e l lem Holbæk, K a l undborg, Lejre, Odsherred, S l a gelse og Sorø Kommuner A f t a le om et fælles redning s- b e r e d s k a b m e l lem Holbæk, K a l undborg, Lejre, Odsherred, S l a gelse og Sorø Kommuner K o m m u n a l b e s t y r e l s e r n e i d e n æ v n t e k o m m

Læs mere

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Nordsjællands Efterskole

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Nordsjællands Efterskole Nordsjællands Efterskole Aggebovej 34, Valby, 3200 Helsinge Tlf. 48 39 19 11 Fax 48 39 42 02 e-mail ne@ne.dk Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Nordsjællands Efterskole 1. Hjemsted,

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

F U N D A T S VEDTÆGTER FOR FONDEN DEN SELVEJENDE INSTITUTION KOLDINGEGNENS LUFTHAVN, VAMDRUP

F U N D A T S VEDTÆGTER FOR FONDEN DEN SELVEJENDE INSTITUTION KOLDINGEGNENS LUFTHAVN, VAMDRUP F U N D A T S Undertegnede: Vamdrup Kommune Kolding Kommune og Lunderskov Kommune er d.d. enedes om at skifte en fond med følgende vedtægter: VEDTÆGTER FOR FONDEN DEN SELVEJENDE INSTITUTION KOLDINGEGNENS

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Beskæftigelsesudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur- og Fritidsudvalget SSU =

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HALVORSMINDE EFTERSKOLE OG HALVOR FRI FAGSKOLE

VEDTÆGTER FOR HALVORSMINDE EFTERSKOLE OG HALVOR FRI FAGSKOLE VEDTÆGTER FOR HALVORSMINDE EFTERSKOLE OG HALVOR FRI FAGSKOLE Vedtaget på ordinær generalforsamling den 22. april 2015 1 HJEMSTED, FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG Halvorsminde Efterskole og Halvor Fri Fagskole

Læs mere

Vedtægter. for RØDBY VARMEVÆRK. a.m.b.a. ------

Vedtægter. for RØDBY VARMEVÆRK. a.m.b.a. ------ Vedtægter for RØDBY VARMEVÆRK a.m.b.a. ------ Navn og hjemsted 1. Selskabets navn er Rødby Varmeværk a.m.b.a. Stk. 2. Selskabets hjemsted er Lolland Kommune. Formål og forsyningsområde 2. Selskabets formål

Læs mere

Michael Møller og Poul Erik Jensen er inviteret til kl. 16:09 og deltager under punkt 3, Status på 4-mandsgruppens arbejde med udredning af flisanlæg.

Michael Møller og Poul Erik Jensen er inviteret til kl. 16:09 og deltager under punkt 3, Status på 4-mandsgruppens arbejde med udredning af flisanlæg. REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR BESTYRELSESMØDE Torsdag, den 16. september 2010 kl. 16:09 I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: Bestyrelsen Driftsleder Henning Mikkonen Michael Møller og Poul

Læs mere

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Enhedslisten Middelfart. Foreningen

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KREDS VEST KREDS VEST

VEDTÆGTER FOR KREDS VEST KREDS VEST VEDTÆGTER FOR KREDS KREDS VEST VEST 1. KREDSENS NAVN Stk. 1. Kredsens navn er Kreds Vest. Den udgør en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. Kredsens hjemsted er København

Læs mere

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER BYRÅDETS UDPEGNINGER PÅ KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER Aktivitetshuset Kulturellen, Leif Brønding Tove Oddershede Rasmussen Aulum Fritidscenter, Jens P.

Læs mere

CVR-nr. 10430410. Vedtægter for Tryg i Danmark smba

CVR-nr. 10430410. Vedtægter for Tryg i Danmark smba Vedtægter for Tryg i Danmark smba CVR-nr. 10430410 Navn og hjemsted 1 1.1 Selskabets navn er Tryg i Danmark smba. Selskabet udøver også virksomhed under binavnet TrygFonden smba. 1.2 Selskabets hjemsted

Læs mere

DAGSORDEN. 2. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år.

DAGSORDEN. 2. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år. Nasdaq OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Nakskov, den 25. marts 2015. Ref: Direktionen / la Selskabsmeddelelse nr. 4/2015 Bankens ordinære generalforsamling. Onsdag den 25. marts 2015 kl.

Læs mere

Vedtægt for Kolonihaveforbundets Odense Kreds.

Vedtægt for Kolonihaveforbundets Odense Kreds. ODENSE KREDS Vedtægt for Kolonihaveforbundets Odense Kreds. 1. Kredsens navn og stiftelse. 1.1. Kredsens navn er Kolonihaveforbundet, Odense Kreds. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Odense

Læs mere

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC)

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Vedtægter for Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) 1 Navn, hjemsted og adresse Foreningens navn er Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Hjemstedet er Frederikssund Kommune per 1.1.2007.

Læs mere

Vedtægter for. Dagnæs-Bækkelund Varmeværk

Vedtægter for. Dagnæs-Bækkelund Varmeværk Vedtægter for Dagnæs-Bækkelund Varmeværk a.m.b.a. Indholdsfortegnelse. 1. Navn, selskabsform og hjemsted... side 1 2. Formål og forsyningsområde... side 1 3. Andelshavere/Varmeaftagere... side 2 4. Andelshavernes

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S INDHOLD 1. Bestyrelsens valg og sammensætning 1 2. Konstitution 1 3. Bestyrelsesmøder 1 4. Beslutningsprotokol 2 5. Bestyrelsens forpligtelser 2

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Marts 2012. Vedtægter. Vildbjerg Vandværk A.m.b.a.

Marts 2012. Vedtægter. Vildbjerg Vandværk A.m.b.a. Marts 2012 Vedtægter Vildbjerg Vandværk A.m.b.a. Indholdsfortegnelse Side 1 Navn og hjemsted 2 2 Formål og forsyningsområde.. 2 3 Andelshavere/vandaftagere. 2 4 Andelshavernes hæftelser og økonomiske ansvar..

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Lunderskov Efterskole

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Lunderskov Efterskole Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Lunderskov Efterskole 1. Hjemsted og formål Stk. 1. Lunderskov Efterskole er en uafhængig selvejende institution. Stk. 2. Institutionen er oprettet

Læs mere

UDKAST 26. MARTS 2015 EFTER FUSION VEDTÆGTER HKV HORSENS A/S, CVR NR. 35 52 01 04 [Dato]

UDKAST 26. MARTS 2015 EFTER FUSION VEDTÆGTER HKV HORSENS A/S, CVR NR. 35 52 01 04 [Dato] UDKAST 26. MARTS 2015 EFTER FUSION VEDTÆGTER HKV HORSENS A/S, CVR NR. 35 52 01 04 [Dato] Forslag HKV Horsens A/S efter fusion 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er HKV Horsens A/S 2.0 FORMÅL 2.1 Selskabets formål

Læs mere

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ).

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). Vedtægter for Fonden Djurs Vand 1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). 2.0 Selskabets stifter 2.1. Selskabets stifter er Ebeltoft Kommune. 3.0

Læs mere

Århus Købmandsskoles Fond CVR nr. 11 71 55 32

Århus Købmandsskoles Fond CVR nr. 11 71 55 32 Lett Advokatfirma Adv. Jan Børjesson J.nr. 260812-SVK VEDTÆGTER Århus Købmandsskoles Fond CVR nr. 11 71 55 32 København Århus Kolding 1. Navn og hjemsted 1.1 Fondens navn er: Århus Købmandsskoles Fond.

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat for. Tillægsdagsorden til bestyrelsesmøde. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00

FynBus bestyrelse. Referat for. Tillægsdagsorden til bestyrelsesmøde. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00 FynBus bestyrelse Referat for Tillægsdagsorden til bestyrelsesmøde Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00 Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark

Læs mere

VEDTÆGTER for den selvejende institution FENSKÆR EFTERSKOLE 1: HJEMSTED OG FORMÅL

VEDTÆGTER for den selvejende institution FENSKÆR EFTERSKOLE 1: HJEMSTED OG FORMÅL VEDTÆGTER for den selvejende institution FENSKÆR EFTERSKOLE 1: HJEMSTED OG FORMÅL Stk. 1. Fenskær Efterskole er en uafhængig selvejende institution. Stk. 2. Institutionen er oprettet på stiftende generalforsamling

Læs mere

VEDTÆGTER HOBRO VARMEVÆRK A.M.B.A. LUPINVEJ 21 9500 HOBRO

VEDTÆGTER HOBRO VARMEVÆRK A.M.B.A. LUPINVEJ 21 9500 HOBRO VEDTÆGTER HOBRO VARMEVÆRK A.M.B.A. LUPINVEJ 21 9500 HOBRO 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål og forsyningsområde... 3 3 Andelshaver / varmeaftager... 3 4 Andelshaveres hæftelse

Læs mere

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal.

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal. VEDTÆGTER Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983! Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001, april 2003 og marts 2014. Vedtægterne blev tidligere benævnt love. I marts

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 1. Velkomst ved formand Allan Kierulff. Formanden bød forsamlingen velkommen. 2. Valg af 2 dirigenter. Lars Christiansen

Læs mere

Referat - af årsmøde på Silkeborg Seminarium den 3.-5. marts 06

Referat - af årsmøde på Silkeborg Seminarium den 3.-5. marts 06 Referat - af årsmøde på Silkeborg Seminarium den 3.-5. marts 06 Dagsorden: 1. Valg af dirigenter 2. Stemmetællere og redaktionskomité 3. Forretningsorden og tidsplan 4. Beretning 5. Temadrøftelser 6. Forslag

Læs mere

Vedtægter for Skuldelev Energiselskab A.m.b.a.

Vedtægter for Skuldelev Energiselskab A.m.b.a. VEDTÆGTER Vedtægter for Skuldelev Energiselskab A.m.b.a. 1. Selskabets navn og hjemsted. 1.1. Selskabets navn er Skuldelev Energiselskab A.m.b.a. 1.2. Selskabets hjemsted er Frederikssund Kommune. 2. Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER. VAMDRUP FJERNVARME A.m.b.A.

VEDTÆGTER. VAMDRUP FJERNVARME A.m.b.A. VEDTÆGTER VAMDRUP FJERNVARME A.m.b.A. 1 Navn og Hjemsted 1.1 Selskabets navn er Vamdrup Fjernvarme A.m.b.A Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar. 1.2 Selskabets hjemsted er Kolding Kommune

Læs mere