Fortegnelse over Kommunalbestyrelsens medlemmer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fortegnelse over Kommunalbestyrelsens medlemmer"

Transkript

1 Fortegnelse over Kommunalbestyrelsens medlemmer samt udvalg, kommissioner, nævn m.v. for perioden 1. januar december december 2013

2 Indholdsfortegnelse: Kommunale udvalg, kommissioner, nævn m.v... 4 Kommunalbestyrelsens medlemmer... 4 Stående udvalg, iht. Styrelsesvedtægten... 6 Kommissioner m.v Beredskabskommissionen... 8 Bevillingsnævnet... 8 Børn og unge-udvalget... 9 Hjemmeværnets Distriktsudvalg Fyn Syd... 9 Ekspropriationskommissioner... 9 Taksationskommissioner, ekspropriationsloven Taksationskommissioner, lov om offentlige veje Overtaksationskommissioner (Vejloven) Folkeoplysningsudvalget Fredningsnævn Grundlisteudvalg til udtagelse af nævninge Handicaprådet Hegnsynsmænd KL s repræsentantskab, valg af stedfortræder for borgmesteren Kredsråd vedr. politiets virksomhed Beskæftigelsesråd LBR Underskriftsbemyndigelse Ungdomsskolebestyrelsen Ø-udvalget Valgbestyrelse ved valg til Folketinget m.v Valgbestyrelse ved kommunale valg Beboerklagenævn for Faaborg-Midtfyn kommune Huslejenævnet for Faaborg-Midtfyn Kommune Skatteankenævn Svendborg Vurderingsankenævn Odense Til at tiltræde de nedennævnte bestyrelser m.v Kommunernes Landsforenings delegeretmøde Kommunekontaktråd KKR Naturgas FYN I/S

3 Modtagestation Syddanmark I/S MOTAS Fyns Affalds Koordinerings Selskab (FAKS) A.m.b.a Klintholm I/S Den Selvejende Institution Trente Mølle Tarup-Davinde I/S Naturturisme I/S Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst, bestyrelsen Øhavsmuseet Levins Fond af Midtfyns Fritidscenter Fonden af Trafikselskabet Fynbus Faaborg Gymnasium Midtfyns Gymnasium Centerrådet for Ungdommens Uddannelsesvejledning LAG Faaborg-Midtfyn Legatbestyrelsen for Christian og Peder Rasmussens Minde Fond Legatbestyrelsen for Volstrup-Legatet Kunstrådet i Faaborg-Midtfyn Kommune FOTdanmark Danske Diakonhjems repræsentantskab

4 Kommunale udvalg, kommissioner, nævn m.v. 1. januar 2014 til 31. december 2017 I Kommunalbestyrelsens medlemmer opført i den rækkefølge, i hvilken de er erklæret for valgt: Navn Adresse 1. Christian Thygesen Odensevej 5, 5600 Faaborg 2. Hans Randstorf Jørgensen Dalager 83, 5750 Ringe 3. Jane Vallebo Thorngaard Strandgårdsparken 172, Heitmann 5600 Faaborg 4. Anne Møllegaard Mortensen Radbyvej 21, 5672 Broby 5. Anne-Merete Mikkelsen Stationsvej 73, 5792 Årslev 6. Lene Høsthaab Mosevænget 13, 5750 Ringe 7. Torben Wiggers Smith Åvangen 94, 5750 Ringe 8. Herdis Møller Hanghøi Fasanvej 31B, 5863 Ferritslev 9. Hans Stavnsager Østerbrogade 17C, 5600 Faaborg 10. Søren Kristensen Vantingevej 12, 5750 Ringe 11. Åge Hansen Priisholm Kaholehaven 8, 5750 Ringe 12. Kim Aas Christensen Hestehavevej 36, 5856 Ryslinge 13. Bo Lessmann Petersen Kløverbakken 14, 5672 Broby 14. Morten Schjøtt Rødamsvej 30, 5856 Ryslinge 15. Jens Elmgreen Søltvej 13, 5854 Gislev 16. (Jos) Joseph Coenrardus Rosmarinvænget 6, Johan M. Bisschop 5772 Kværndrup 17. Jan Valbak Grønnegade 49A, 5600 Faaborg 18. Jack Odgaard Odensevej 37, 5600 Faaborg 19. Niels Moritzen Dyssevej 35, 5600 Faaborg 20. Mette Haugaard Frederiksen Lillemarksvej 24, 5750 Ringe 21. Kristian Skovslund Nielsen Ølstedvej 26, 5672 Broby 22. Mads Holdgaard Nabgyden 50, 5600 Faaborg 23. Søren Sønderlund Hansen Rødhøjsvej 9, 5772 Kværndrup 24. Jakob Milther Holm Sundbjergvej 12, 5600 Faaborg 25. Claus Jørgen Bendtsen Øster Hæsingevej 7, 5600 Faaborg Telefon Mobil 7253 cthyg hrj jahe anmo am leh tsm her hansr skr aagep kaa bolp 1674 morsc jeel josbi jval jodga nielm methf krini madho soehh jaho clben

5 II Christian Thygesen (V) Borgmester Styrelsesvedtægtens 2, stk. 2 III Viceborgmester Styrelsesvedtægtens 2, stk Anne Møllegaard Mortensen (O) 2. Hans Jørgensen (A) IV Økonomiudvalget Styrelsesvedtægtens 12, stk Borgmester Christian Thygesen - formand (V) 2. Hans Jørgensen - næstformand (A) 3. Kristian Nielsen (V) 4. Jens Elmgreen (V) 5. Anne Møllegaard Mortensen (O) 6. Niels Moritzen (V) 7. Morten Schjøtt (Ø) 8. Hans Stavnsager (A) 9. Torben Smith (F) 5

6 V Stående udvalg, iht. Styrelsesvedtægten Socialudvalget Styrelsesvedtægtens 17, stk Herdis Hanghøi formand (V) 2. Jos Bisschop næstformand (A) 3. Claus Jørgen Bendtsen (O) 4. Søren Kristensen (V) 5. Anne-Merete Mikkelsen (A) Sundhedsudvalget Styrelsesvedtægtens 18, stk Mads Holdgaard formand (A) 2. Jane Heitmann næstformand (V) 3. Bo Petersen (V) 4. Jack Odgaard (O) 5. Morten Schjøtt (Ø) Børne- og uddannelsesudvalget Styrelsesvedtægtens 19, stk Jakob Holm formand (F) 2. Bo Petersen næstformand (V) 3. Jack Odgaard (O) 4. Søren Sønderlund Hansen (V) 5. Lene Høsthaab (V) 6. Kim Aas Christensen (A) 7. Mette Haugaard Frederiksen (A) 6

7 Teknik- og miljøudvalget Styrelsesvedtægtens 20, stk Søren Kristensen formand (V) 2. Hans Jørgensen næstformand (A) 3. Claus Jørgen Bendtsen (O) 4. Niels Moritzen (V) 5. Kristian Nielsen (V) 6. Mads Holdgaard (A) 7. Torben Smith (F) Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget Styrelsesvedtægtens 21, stk Mette Haugaard Frederiksen formand (A) 2. Åge Priisholm næstformand (O) 3. Herdis Hanghøi (V) 4. Søren Sønderlund Hansen (V) 5. Kim Aas Christensen (A) Kultur- og fritidsudvalget Styrelsesvedtægtens 22, stk Lene Høsthaab formand (V) 2. Jakob Holm næstformand (F) 3. Hans Stavnsager (A) 4. Åge Priisholm (O) 5. Jan Valbak (L) Lokalsamfunds- og planudvalget Styrelsesvedtægtens 23, stk Anne Møllegard Mortensen formand (O) 2. Anne-Merete Mikkelsen næstformand (A) 3. Jens Elmgreen (V) 4. Bo Petersen (V) 5. Kristian Nielsen (V) 6. Jos Bisschop (A) 7. Jan Valbak (L) 7

8 VI Kommissioner m.v. Beredskabskommissionen Beredskabslovens 9. Kommunalbestyrelsen træffer bestemmelse om kommissionens sammensætning. Kommissionen, hvis medlemstal skal være ulige, skal bestå af borgmesteren (formand), politidirektøren og et flertal (der ikke behøver at være kommunalbestyrelsesmedlemmer), valgt af kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde med forsvarsministerens samtykke udpege et andet medlem af kommunalbestyrelsen end borgmesteren til at indtræde som formand. Kommunalbestyrelsen udpeger en repræsentant for de frivillige som observatør i beredskabskommissionen, hvis der ikke indgår en repræsentant for de frivillige som medlem af kommissionen. Observatøren udpeges efter indstilling fra de frivillige i redningsberedskabet, der kan anvendes til løsning af opgaver inden for kommunens beredskab, jf. 51, stk. 3. Beredskabskommissionen 1. Borgmester (formand) 2. Politimesteren 3. Anne Møllegaard Mortensen (O) 4. Kristian Nielsen (V) 5. Hans Jørgensen (A) 6. Torben Smith (F) 7. (repr. for de frivillige) Bevillingsnævnet Restaurationslovens 10, stk. 3. Bevillingsnævnet består i henhold til Kommunalbestyrelsens beslutning i møde den 7. december 2009 af en repræsentant for Politiet samt 4 medlemmer. Af disse medlemmer er 2 udpeget af kommunalbestyrelsen, 1 medlem valgt efter indstilling af HORESTA, som repræsentant for restaurationserhvervet, og 1 medlem valgt efter indstilling af 3F, som repræsentant for restaurationspersonalet. For hvert medlem udpeges en stedfortræder. Nævnets funktionsperiode følger kommunalbestyrelsens valgperiode. Bevillingsnævnet Stedfortrædere: 1. Politidirektøren (eller dennes stedfortræder i kommunen) Ingen stedtræder 2. Hans Jørgensen (A) Anne-Merete Mikkelsen (A) 3. Peter Jensen (V) Mads Steffensen (V) 4. Direktør Peter Thaisen, Assensvej 183, 5750 Ringe, mail Ib Jørgensen, Brobyværk Kro, Marsk Billesvej 15, 5672 Broby 5. Faglig sekr. Flemming Sørensen, Assensvej 73, 5600 Faaborg, mail Fagl. Sekr. Lone Pedersen, Otto Rudsvej 196, 5220 Odense SØ, mail 8

9 Børn og unge-udvalget Den sociale retssikkerhedslovs, 18-21, og bekendtgørelse nr af 29. november 2012 om forretningsorden for børn og unge-udvalgene. Børn og unge-udvalget skal bestå af 2 kommunalbestyrelsesmedlemmer, byretsdommeren i retskredsen samt 2 pædagogisk-psykologisk sagkyndige udpeget af statsforvaltningen. Hvis der er flere dommere i retskredsen udpeger Domstolsstyrelsen. Tillige udpeges en stedfortræder for hvert medlem. Ministeren kan efter ansøgning godkende, at der udpeges mere end én stedfortræder for hvert medlem. Børn og unge-udvalget Stedfortrædere: 1. Formand Anne-Merete Mikkelsen (A) Morten Schøjtt (Ø) 2. Kristian Nielsen (V) Bo Petersen (V) 3. Byretsdommer 4. Pædagogisk-psykologisk sagkyndig 5. Pædagogisk-psykologisk sagkyndig Hjemmeværnets Distriktsudvalg Fyn Syd Hjemmeværnslovens 9, stk. 2 Distriktsudvalgene består af en formand og fire til ti medlemmer, der udpeges for 4 år ad gangen. Formanden udpeges af forsvarsministeren, der også udpeger de øvrige medlemmer efter indstilling fra hver af landets kommunalbestyrelser. Der indstilles et medlem pr. kommune til distriktsudvalget, dog således, at der indstilles mindst fire medlemmer pr. distriktsudvalg. Flere medlemmer fra samme kommune kan indstilles, såfremt kommunen har et befolkningsgrundlag på mere end indbyggere. Opstillingsperioden er gældende for 4 år med start 1. september 2014 til 31. august Hjemmeværnets Distriktsudvalg Fyn Syd 1. Ernst Jørgensen (V) Ekspropriationskommissioner Ekspropriationsproceslovens 4-6 og 7a. Ekspropriationskommissioner behandler forslag om ekspropriation og fastsætter erstatning for de ekspropriationer, som foretages, jf. lovens 5. Hver ekspropriationskommission består af fem medlemmer. Formanden er en af de i lovens 4 nævnte kommissarier ved statens ekspropriationer. Formanden udtager 4 medlemmer til behandlingen af sager vedr. et konkret anlæg, heraf 2 medlemmer fra en af transportministeren udfærdiget liste og 2 fra en kommunal liste. I hver kommune udpeger kommunalbestyrelsen 1 person for kommunalbestyrelsens funktionsperiode, der optages på lister svarende til kommissariernes forretningsområder, jf. 4. Ekspropriationskommissionerne er uafhængige instanser, hvis medlemmer ikke er undergivet instruktioner om den enkelte sags afgørelse, jf. lovens 7a. Ekspropriationskommissioner 1. Lars Bebe (V) 9

10 Taksationskommissioner, ekspropriationsloven Ekspropriationsproceslovens 7-7a. Taksationskommissionerne efterprøver kendelser, hvorved erstatning gives eller nægtes, jf. 19, stk. 1, En taksationskommission består af 5 medlemmer. Formanden, der skal have juridisk kandidateksamen, udnævnes for en 6-årig periode. Formanden udtager til den enkelte sag 4 medlemmer, heraf 2 medlemmer fra en af transportministeren udfærdiget liste og 2 medlemmer fra en kommunal liste. Transportministeren udpeger 8 personer, der for en 6-årig periode optages på en liste over statslige medlemmer af taksationskommissionerne. I hver kommune udpeger kommunalbestyrelsen 1 person, der for kommunalbestyrelsens funktionstid optages på en liste over medlemmer af den taksationskommission, som omfatter kommunen. Taksationskommissionerne er uafhængige instanser, hvis medlemmer ikke er undergivet instruktioner om den enkelte sags afgørelse, jf. lovens 7a. Taksationskommissioner, ekspropriationsloven 1. Jørgen Pedersen (V) Taksationskommissioner, lov om offentlige veje Lov om offentlige veje, 57, 58a og 60. Taksationskommissioner træffer afgørelse om erstatningsspørgsmål, jf. lovens 52. En taksationskommission består af 3 medlemmer. Formanden, der skal have juridisk kandidateksamen, udnævnes af transportministeren for en 6-årig periode. Formanden udtager til den enkelte sag 2 medlemmer fra en kommunal liste. I hver kommune udpeger kommunalbestyrelsen 2 personer, der for kommunalbestyrelsens funktionstid optages på en liste over medlemmer af den taksationskommission, som omfatter kommunen. Medlemmer af taksationskommissioner skal have behørig indsigt i vurdering af ejendomme. Taksationskommissionerne er uafhængige instanser, hvis medlemmer ikke er undergivet instruktioner om den enkelte sags afgørelse, jf. lovens 58a. Taksationskommissioner, lov om offentlige veje 1. Sten Virkelyst (V) 2. Morten Schøjtt (Ø) Overtaksationskommissioner (Vejloven) Lov om offentlige veje, 58 58a og 60. Overtaksationskommissioner efterprøver i overensstemmelse med lovens 54 de afgørelser, der er truffet af taksationskommissionerne nedsat iht. lov om offentlige veje. En overtaksationskommission består af 5 medlemmer. Formanden, der skal have juridisk kandidateksamen, udnævnes af transportministeren for en 6-årig periode. Regeringen udnævner endvidere 2 faste medlemmer med suppleanter. Formanden udtager til den enkelte sag yderligere 2 medlemmer fra en kommunal liste. I hver kommune udpeger kommunalbestyrelsen 1 person, der for kommunalbestyrelsens funktionstid optages på en liste over medlemmer af den overtaksationskommission, som omfatter kommunen. Medlemmer af taksationskommissioner skal have behørig indsigt i vurdering af ejendomme. Taksationskommissionerne er uafhængige instanser, hvis medlemmer ikke er undergivet instruktioner om den enkelte sags afgørelse, jf. lovens 58a. Overtaksationskommissioner (Vejloven) 1. Henrik Andersen (V) 10

11 Folkeoplysningsudvalget Iht. vedtægt for Folkeoplysningsudvalget i Faaborg-Midtfyn Kommune, består udvalget af 11 medlemmer. 3 medlemmer vælges af kommunalbestyrelsen blandt dets medlemmer. For hvert medlem udpeges en stedfortrædere. Folkeoplysningsudvalget Stedfortrædere 1. Lene Høsthaab (V) 1. Søren Sønderlund Hansen (V) 2. Åge Priisholm (O) 2. Jack Odgaard (O) 3. Hans Stavnsager (A) 3. Torben Smith (F) Fredningsnævn Naturbeskyttelseslovens 35. Fredningsnævnene behandler fredningssager og dispensation fra fredning. Miljøministeren nedsætter to eller tre fredningsnævn i hver region. Et fredningsnævn består af en formand, der skal være dommer, og som udpeges af miljøministeren, et medlem, som udpeges af miljøministeren, samt et medlem, der vælges af kommunalbestyrelsen i den kommune, hvori det pågældende areal er beliggende. Samtidig med udpegning og valg af medlemmer udpeges og vælges en suppleant for hvert medlem. Fredningsnævn Suppleant 1. Per Kristensen (V) Morten Schøtt (Ø) Grundlisteudvalg til udtagelse af nævninge Retsplejelovens 72, samt bekendtgørelse nr. 809 af 5/ om grundlister med senere ændringer. Grundlisteudvalget vælger et antal personer, der må anses for egnede til at virke som domsmænd og nævninge. Der udtages en person for hver 300 indbyggere. Personer, der udtages, skal udgøre et alsidigt sammensat udsnit af befolkningen, og der skal tilstræbes en repræsentation af de forskellige aldersklasser, af mænd og kvinder og af etniske minoriteter svarende til deres andel af befolkningen. Kommunalbestyrelsen udpeger 5 medlemmer for kommunalbestyrelsens valgperiode - heraf en formand - som ikke behøver at være kommunalbestyrelsesmedlemmer. Grundliste er udfærdiget for perioden 1/ til 31/ Grundlisteudvalget 1. Anne Møllegaard Mortensen (O) 2. Jørgen Stein Nielsen (V) 3. Ole Ebbensgaard (V) 4. Brian Bisgaard (A) 5. Vagn Hansen (F) 11

12 Handicaprådet Den sociale retssikkerhedslovs 37a, og bekendtgørelse nr af 23. december 2012 om retssikkerhed og administration på det sociale område. Iht. vedtægter for Faaborg-Midtfyn Kommunes Handicapråd vælges 4 medlemmer efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer. Herudover udpeges 4 kommunalbestyrelsesmedlemmer med kompetence inden for henholdsvis teknik- og miljø-, social-, sundhed- og handicap og børn- og undervisnings-udvalgene. Rådets medlemmer vælges for en periode svarende til den kommunale valgperiode. Der skal samtidig udpeges personlige suppleanter. Handicaprådets medlemmer skal være bosiddende i Faaborg-Midtfyn kommune. Rådet vælger selv sin formand og næstformand. Handicaprådet Suppleant 1. Kristian Nielsen (V) Søren Kristensen (V) 2. Anne Møllegaard Mortensen (O) Jens Elmgreen (V) 3. Jos Bisshop (A) Anne-Merete Mikkelsen (A) 4. Morten Schjøtt (Ø) Torben Smith (F) Valgt efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer 1. Bent Bøjlesen, Øster Hæsingevej 16, 5600 Faaborg 2. Ulla Stick, Jordløsevej 30, 5672 Broby 3. Poul Jørgensen, Banevænget 25, 5750 Ringe 4. Pia Pedersen, Boltingevej 7, 5750 Ringe Heidi Bruhn Jensen, Skovager 66, 5750 Ringe Karl Hans Larsen, Egevænget 3, 5750 Ringe - Gitte Stærk, Byvej 3, 5750 Ringe Karin Jensen, Bækkevej 11, 5750 Ringe Hegnsynsmænd Hegnslovens Hegnssynet tager ved hegnssynsforretninger bl.a. stilling til tvister i forbindelse med rejsning af nye hegn, ombytning, ændring og sløjfning af hegn, samt hegnenes vedligeholdelse. Kommunalbestyrelsen nedsætter et hegnsyn, bestående af 3 medlemmer med personlige suppleanter. Medlemmerne skal være bosiddende i kommunen. Mindst et medlem skal være plantningskyndigt, og tillige skal der være et bygningskyndigt medlem. Kommunalbestyrelsen beskikker formanden. Hegnsynsmænd Suppleant 1. Claus Jørgen Bendtsen (O) Åge Priisholm (O) 2. Peder Frederiksen (V) Lars Bebe (V) 3. Preben Vilain (A) Vagn Hansen (F) 12

13 KL s repræsentantskab, valg af stedfortræder for borgmesteren KL s love af 2006, 13. KL s repræsentantskab består af borgmestrene i KL s medlemskommuner samt yderligere repræsentanter for de politiske partier og listesamarbejder. De enkelte kommunalbestyrelser udpeger en stedfortræder for borgmestrene til repræsentantskabet. KL s repræsentantskab Stedfortræder 1. Borgmesteren Hans Jørgensen (A) Kredsråd vedr. politiets virksomhed Retsplejelovens Borgmesteren er født medlem. Der skal vælges en stedfortræder for borgmesteren blandt kommunalbestyrelsens medlemmer. Kredsråd vedr. politiets virksomhed Stedfortræder 1. Borgmesteren Hans Jørgensen (A) Beskæftigelsesråd LBR Lov om aktiv beskæftigelsesindsats, ansvar og styring, Borgmesteren er født medlem og formand for LBR, men kan overlade medlems- og formandsposten til udvalgsformanden, hvis beskæftigelsesindsatsen varetages af et stående udvalg. Formandens suppleant er enten viceborgmesteren eller næstformanden for det stående udvalg. Formandens funktionsperiode følger den kommunale valgperiode. Beskæftigelsesrådet - LBR Suppleant 1. Formand Mette Haugaard Frederiksen (A) Åge Priisholm (O) Derudover består det lokale beskæftigelsesråd af følgende medlemmer, der udpeges af kommunalbestyrelsen: Det lokale beskæftigelsesråd består af følgende medlemmer, der udpeges af kommunalbestyrelsen: Op til 3 efter indstilling fra Dansk Arbejdsgiverforening (DA) Op til 3 efter indstilling fra Landsorganisationen i Danmark (LO) 1 efter indstilling fra Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF) Op til 2 efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer 1 efter indstilling fra Praktiserende Lægers Organisation (PLO) i egenskab af repræsentant for erhvervet praktiserende læger. 1 efter indstilling fra Akademikernes Centralorganisation (AC) 1 efter indstilling fra det lokale integrationsråd Op til 2 fra relevante lokale foreninger efter indstilling fra de øvrige medlemmer i rådet i forening. Kommunalbestyrelsen udpeger endvidere 1 suppleant for hvert medlem. Medlemmer og suppleanter udpeges for en 4-årig periode ad gangen. Funktionsperioden regnes fra den 1. juni året efter det kommunale valgår. 13

14 Beskæftigelsesrådet - LBR Suppleanter Valgt efter indstilling fra Dansk Arbejdsgiverforening (DA) Valgt efter indstilling fra Landsorganisationen i Danmark (LO) Valgt efter indstilling fra Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF) Valgt efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer Valgt efter indstilling fra Praktiserende Lægers Organisation (PLO) Valgt efter indstilling fra Akademikernes Centralorganisation (AC) Valgt efter indstilling fra det lokale integrationsråd Valg fra relevante lokale foreninger efter indstilling fra de øvrige medlemmer i rådet i forening Underskriftsbemyndigelse Styrelseslovens 32. Dokumenter vedr. køb, salg og andre dispositioner over fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser skal underskrives af kommunalbestyrelsens formand eller næstformand (næstformænd) og en person, der er bemyndiget dertil af kommunalbestyrelsen. Følgende er underskriftsbemyndigede: Borgmester Christian Thygesen eller 1. viceborgmester Anne Møllegaard Mortensen eller 2. viceborgmester Hans Jørgensen sammen med Kommunaldirektør Benny Balsgaard eller vicekommunaldirektør Finn G. Johansen eller direktør Annalise Horster. 14

15 Ungdomsskolebestyrelsen Ungdomsskolelovens 7-8, og bekendtgørelse nr. 790 af 20. november 1990 om ungdomsskolebestyrelser. Iht. Styrelsesvedtægt for Faaborg-Midtfyn Kommunale Ungdomsskole skal Kommunalbestyrelsen udpege følgende medlemmer: 2 repræsentanter for kommunalbestyrelsen eller dennes kreds. 2 repræsentanter fra organisationer med særlig interesse for ungdomsskolearbejdet, herunder arbejdsmarkedets parter (DA og LO). Repræsentanter for organisationerne vælges af kommunalbestyrelsen efter forslag fra de stedlige organisationer. Der udpeges suppleanter. Ungdomsskolebestyrelsen Suppleanter 2 repræsentanter for kommunalbestyrelsen eller dennes kreds 1. Bo Petersen (V) 1. Søren Sønderlund Hansen (V) 2. Ib Ingildsen (A) 2. Jakob Holm (F) 2 repræsentanter fra organisationer med særlig interesse for ungdomsskolearbejdet, herunder arbejdsmarkedets parter (DA og LO) Ø-udvalget 21 i overenskomsten om indlemmelse af Avernakø, Lyø og Bjørnø. (R.7838/R.7839/R.7840.) Der vælges af og blandt kommunalbestyrelsen 2 medlemmer. Herudover består udvalget af 2 medlemmer valgt på Lyø, 2 medlemmer valgt på Avernakø og 1 medlem valgt på Bjørnø. 1. Anne Møllegaard Mortensen Medlem af kommunalbestyrelsen 2. Anne-Merete Mikkelsen Medlem af kommunalbestyrelsen 3. Valgt på Avernakø 4. Valgt på Avernakø 5. Valgt på Lyø 6. Valgt på Lyø 7. Valgt på Bjørnø 15

16 Valgbestyrelse ved valg til Folketinget m.v. Folketingsvalglovens og 31. Valgbestyrelsen består af 8 medlemmer, hvor hver kommune er repræsenteret ved 4 medlemmer. Borgmesteren for den kommune, der er kredskommune, er født formand, borgmesteren for den anden kommune, der indgår i opstillingskredsen, er født medlem, og hver af de 2 kommunalbestyrelser vælger af sin midte de øvrige 3 medlemmer. Den udvælgelse foregår ved forholdstalsvalg. Den gruppe i kommunalbestyrelsen, der har valgt et medlem, udpeger tillige en stedfortræder. Næstformanden vælges af kommunalbestyrelsen i den kommune, der er kredskommune. Personer, der er opstillet som kandidat i kredsen, kan ikke vælges som medlem eller stedfortræder til valgbestyrelsen. Valgbestyrelse ved valg til Folketinget m.v. Stedfortræder 1. Formand: Borgmesteren 1. Herdis Hanghøi (V) 2. Næstformand Hans Jørgensen (A) 2. Hans Stavnsager (A) 3. Anne Møllegaard Mortensen (O) 3. Åge Priisholm (O) 4. Torben Smith (F) 4. Morten Schjøtt (Ø) Valgbestyrelse ved kommunale valg Kommunal- og regionalvalgloven og 18. Valgbestyrelsen består af mindst 5 og højst 7 af kommunalbestyrelsens medlemmer. Borgmesteren er formand. Den gruppe, der har valgt et medlem, udpeger tillige en stedfortræder. Den gruppe, der har valgt et medlem, udpeger tillige en stedfortræder. Kommunalbestyrelsen vælger blandt valgbestyrelsens medlemmer en næstformand. Valgbestyrelse ved kommunale valg Stedfortræder 1. Formand: Borgmesteren 1. Bo Petersen (V) 2. Næstformand Hans Jørgensen (A) 2. Mads Holdgaard (A) 3. Anne Møllegaard Mortensen (O) 3. Åge Priisholm (O) 4. Herdis Hanghøi (V) 4. Søren Kristensen (V) 5. Jan Valbak (L) 5. Lene Høsthaab (V) 6. Hans Stavnsager (A) 6. Anne-Merete Mikkelsen (A) 7. Torben Smith (F) 7. Morten Schjøtt (Ø) 16

17 Beboerklagenævn for Faaborg-Midtfyn kommune Almenlejelovens kapitel 17, Nævnet består af en (juridisk) formand, der beskikkes af direktøren for statsforvaltningen efter indstilling fra kommunalbestyrelsen, samt 2 medlemmer, der udpeges af kommunalbestyrelsen efter indstilling fra henholdsvis de almene boligorganisationer, der har afdelinger i kommunen, og de større lejerforeninger i kommunen. De to medlemmer skal være sagkyndige med hensyn til almene boligforhold. Endvidere udpeger kommunalbestyrelsen et socialt sagkyndigt medlem, som uden stemmeret deltager i tvister efter lovens kap. 13. For hvert medlem vælges tilsvarende suppleanter. Beboerklagenævnet Suppleanter Formand, beskikket af direktøren for statsforvaltningen 1. Lars Iversen 1. Hans Engberg Lejerrepræsentant 1. Poul Dahl, Lotusvej 2 st.tv., 5250 Odense SV 1. Børge Hansen, Søgårdsvej 45, 5700 Svendborg Udlejerrepræsentant 1. Flemming L. Pedersen, Vesterparken 54A, 5750 Ringe 1. Kim Hybel, Domea Socialt sagkyndigt medlem i tvister efter lovens kap Huslejenævnet for Faaborg-Midtfyn Kommune Boligreguleringslovens og lejelovens 106 og 109, stk. 2 og 3. Nævnet består af en (juridisk) formand, der beskikkes af direktøren for statsforvaltningen efter indstilling fra kommunalbestyrelsen, og to medlemmer, der vælges af kommunalbestyrelsen efter indstilling fra hhv. de større udlejerforeninger og de større lejerforeninger i kommunen. Medlemmerne skal være kendt med huslejeforhold. Der vælges en suppleant for hvert medlem. Huslejenævnet Suppleanter Formand, beskikket af direktøren for statsforvaltningen 1. Hans Engberg 1. Lars Iversen Lejerrepræsentant 1. Per Ankersø, Hørdumsgade 28, 2.tv., 5000 Odense C 1. Børge Hansen, Søgårdsvej 45, 5700 Svendborg Udlejerrepræsentant 1. Peter Christiansen, Smedevænget 6, 5230 Odense M 1. Majbritt Birch, Åløkkevej 9, 5560 Aarup Socialt sagkyndigt medlem i tvister efter lejelovens 79 a - 79-c 17

18 1. 1. Skatteankenævn Svendborg Skatteforvaltningsloven 8. Skatteministeren bestemmer landets inddeling i skatteankenævnskredse og antallet af medlemmer af de enkelte skatteankenævn. Kommunalbestyrelsen skal indstille kandidat som medlem / suppleant til kommunens plads i ankenævnet. Faaborg-Midtfyn Kommune har fået tildelt 1 plads i Skatteankenævn Svendborg. Funktionsperioden træder i kraft pr. 1/ og 4 år frem. Skatteankenævn Svendborg Suppleant 1. Erik Nielsen 1. Flemming Sørensen (A) Vurderingsankenævn Odense Skatteforvaltningslovens 8. Kommunalbestyrelsen skal indstille kandidat som medlem / suppleant til kommunens plads i ankenævnet. Faaborg-Midtfyn Kommune har fået tildelt 1 plads i Vurderingsankenævn Odense. Funktionsperioden træder i kraft pr. 1/ og 4 år frem. Vurderingsankenævn Odense Suppleant 1. Flemming Sørensen (A) 1. Erik Sønderskov 18

19 VII Til at tiltræde de nedennævnte bestyrelser m.v. Kommunernes Landsforenings delegeretmøde. KL s love 4, stk. 1. Medlemskommunerne vælger 1 stemmeberettiget delegeret pr. påbegyndt indbyggere efter forholdstalsvalgmåden. Samtidig udpeges en stedfortræder. Kommunernes Landsforenings delegeretmøde Stedfortræder 1. Christian Thygesen (V) 1. Herdis Hanghøi (V) 2. Kristian Nielsen (V) 2. Bo Petersen (V) 3. Lene Høsthaab (V) 3. Jens Elmgreen (V) 4. Anne Møllegaard Mortensen (O) 4. Åge Priisholm (O) 5. Anne-Merete Mikkelsen (A) 5. Mette Haugaard Frederiksen (A) 6. Hans Jørgensen (A) 6. Jakob Holm (F) 7. Hans Stavnsager (A) 7. Morten Schjøtt (Ø) Kommunekontaktråd KKR KL s love 14 og 15. Kommunekontaktråd - KKR Stedfortræder 1. Borgmesteren 1. Viceborgmester Naturgas FYN I/S. Vedtægternes 6. Der skal udpeges 1 bestyrelsesmedlem pr. interessent samt en stedfortræder. Naturgas Fyn I/S Stedfortræder 1. Hans Jørgensen (A) 1. Christian Thygesen (V) 19

20 Modtagestation Syddanmark I/S MOTAS Iht. vedtægternes 6.1 udpeger kommunalbestyrelsen 1 medlem og 1 suppleant til repræsentantskabet. Modtagestation Syddanmark I/S - Motas Suppleant 1. Niels Moritzen (V) 1. Torben Smith (F) Fyns Affalds Koordinerings Selskab (FAKS) A.m.b.a. (Gl. vedtægter) Iht. Vedtægternes 9.1 udpeger kommunalbestyrelsen 2 medlemmer til bestyrelsen. jendvidere udpeges 2 personlige suppleanter for de udpegede medlemmer. (Nye vedtægter, der er til høring i statsforvaltningen) Iht. vedtægternes 6.1. udpeger kommunalbestyrelsen 1 medlem til bestyrelsen. Endvidere udpeges 1 suppleant. Fyns Affalds Koordinerings Selskab (FAKS) Suppleant 1. Søren Kristensen (V) 1. Niels Moritzen (V) 2. Mads Holdgaard (A) 2. Hans Jørgensen (A) Ved 1 medlem: Søren Kristensen (V) Suppl. Mads Holdgaard (A) Klintholm I/S Iht. vedtægternes 8 udpeger hver interessentkommune 1 medlem og 1 suppleant. Klintholm Suppleant 1. Mads Holdgaard (A) 1. Kristian Nielsen (V) Den Selvejende Institution Trente Mølle Iht. vedtægterne 4 udpeger Faaborg-Midtfyn Kommune 2 medlemmer til bestyrelsen. Den selvejende institution Trente Mølle 1. Lene Høsthaab (V) 2. Hans Stavnsager (A) 20

21 Tarup-Davinde I/S Vedtægtens 7. Kommunalbestyrelsen udpeger 2 medlemmer og personlige stedfortrædere. Tarup-Davinde I/S Stedfortrædere 1. Åge Priisholm (O) 1. Jan Valbak (L) 2. Anne-Merete Mikkelsen (A) 2. Hans Jørgensen (A) Naturturisme I/S Vedtægtens 5. Kommunalbestyrelsen udpeger 2 medlemmer. Naturturisme I/S 1. Jens Elmgreen (V) 2. Hans Jørgensen (A) Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst, bestyrelsen Vedtægtens 4, stk. 1. Kommunalbestyrelsen udpeger 1 medlem. Faaborg Museum for Fyns Malerkunst 1. Lene Høsthaab (V) Øhavsmuseet Bestyrelsen på i alt 8 medlemmer udpeges af de to ejerkommuner: Langeland Kommune og Faaborg-Midtfyn Kommune. Hver kommune udpeger 4 medlemmer. 1-2 udpeges fra hver kommunes kommunalbestyrelse, de øvrige 2-3 fra hver kommune udpeges eksternt ud fra hensynet til at få relevante kompetencer i bestyrelsen. Et af Faaborg-Midtfyn Kommunes 4 medlemmer udpeges efter indstilling fra Faaborg Kulturhistoriske Museumsforening. Øhavsmuseet 1. Lene Høsthaab (V) 2. Jakob Holm (F) 3. Venter til januar 2014 Udpeget af Faaborg Kulturhistoriske Museumsforening 4. Gustav Berner, Slotsalleen 11, 5600 Faaborg 21

22 Levins Fond af 1990 Iht. vedtægternes 5 udpeges 2 medlemmer til bestyrelsen, hvoraf det ene medlem er forvaltningschefen for kulturområdet. Levins Fond af Christian Tønnesen, fagchef for Plan og Kultur 2. Jakob Holm (F) Midtfyns Fritidscenter Fonden af Vedtægternes 6. Kommunalbestyrelsen udpeger 2 medlemmer til bestyrelsen, heraf mindst 1 kommunalbestyrelsesmedlem. Midtfyns Fritidscenter 1. Bo Andersen (V) 2. Kim Aas Christensen (A) Trafikselskabet Fynbus Vedtægternes 6. Kommunalbestyrelsen udpeger 1 medlem til repræsentantskabet. Trafikselskabet Fynbus 1. Kristian Nielsen (V) Faaborg Gymnasium Iht. Vedtægternes 4, stk. 2, udpeges 1 medlem af kommunalbestyrelserne i regionen i forening. Faaborg Gymnasium 1. Jakob Holm (F) 22

23 Midtfyns Gymnasium Iht. Vedtægternes 4, stk. 2, udpeges 1 medlem af kommunalbestyrelserne i regionen i forening. Midtfyns Gymnasium 1. Søren Sønderlund Hansen (V) Centerrådet for Ungdommens Uddannelsesvejledning Iht. Samarbejdsaftalen med UU-Center Sydfyn. Kommunalbestyrelsen udpeger formanden for det udvalg, der er ansvarligt for ungdommens uddannelsesvejledning Børne- og uddannelsesudvalget - samt 1 politiker fra det udvalg, hvor vejledningsindsatsen for de årige er hjemmehørende - Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget. Udpegningen gælder for en periode svarende til den kommunale valgperiode. Centerrådet for Ungdommens Uddannelsesvejledning 1. Jakob Holm (F) 2. Søren Sønderlund Hansen (V) LAG Faaborg-Midtfyn Iht. Vedtægtens 9 udpeges 1 medlem af Kommunalbestyrelsen. LAG Faaborg-Midtfyn 1. Jens Elmgreen (V) Legatbestyrelsen for Christian og Peder Rasmussens Minde Fond Iht. fundatsen udpeger kommunalbestyrelsen 2 medlemmer, hvoraf den ene er borgmesteren. Legatbestyrelse Christian og Peder Rasmussens Minde Fond 1. Borgmester 2. Hans Jørgensen (A) 23

24 Legatbestyrelsen for Volstrup-Legatet Iht. fundatsen udpeger kommunalbestyrelsen 2 medlemmer, hvoraf den ene er borgmesteren. Legatbestyrelse Volstrup-legatet 1. Borgmester 2. Hans Jørgensen (A) Kunstrådet i Faaborg-Midtfyn Kommune Kunstrådet i Faaborg-Midtfyn Kommune består af 7 medlemmer, heraf er formanden for Kultur- og Fritidsudvalget født formand. Sekretariatsfunktionen for Kunstrådet varetages af Udvikling og Kultur, som forestår resterende udpegninger. Kunstrådet 1. Formanden for Kultur- og Fritidsudvalget (formand) FOTdanmark FOTdanmarks formål er for medlemmerne at etablere og drive det fælles Geografiske Administrationsgrundlag og at stille det til rådighed for medlemmerne. Iht. vedtægternes 6.2 udpeger hvert medlem en repræsentant til repræsentantskabet. Der kan desuden udpeges en suppleant. FOTdanmark Suppleant 1. Patrick John Weber, Natur og landskaber 1. Danske Diakonhjems repræsentantskab Vedtægtens 12. Hver kommune med overenskomst med Danske Diakonhjem vælger 2 medlemmer til repræsentantskabet. Danske Diakonhjems repræsentantskab 1. Herdis Hanghøi (V) 2. Anne-Merete Mikkelsen (A) 24

Fortegnelse over. udvalg, råd, kommissioner, nævn m.v.

Fortegnelse over. udvalg, råd, kommissioner, nævn m.v. Fortegnelse over udvalg, råd, kommissioner, nævn m.v. for perioden 1. januar 2014 31. december 2017 Indholdsfortegnelse: Kommissioner m.v.... 4 Bevillingsnævnet... 4 Børn og unge-udvalget... 4 Hjemmeværnets

Læs mere

Fortegnelse over Kommunalbestyrelsens medlemmer

Fortegnelse over Kommunalbestyrelsens medlemmer Fortegnelse over Kommunalbestyrelsens medlemmer samt udvalg, kommissioner, nævn m.v. for perioden 1. januar 2017 31. december 2017 12. december 2016 00.00.00-A30-1-16 Indholdsfortegnelse: Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Konst. møde. Dagsorden Kommunalbestyrelsen. Indkaldelse. Mødedato: 4. december Tidspunkt: 20:00. Mødenr.:

Konst. møde. Dagsorden Kommunalbestyrelsen. Indkaldelse. Mødedato: 4. december Tidspunkt: 20:00. Mødenr.: Konst. møde Dagsorden Kommunalbestyrelsen Mødedato: 4. december 2017 Tidspunkt: 20:00 Mødenr.: Sted: Deltagere: Mødesalen i Faaborg - Konstituerende møde Indkaldelse Hans Stavnsager Søren Kristensen Anne

Læs mere

Udvalg, råd og nævn m.v. som kommunalbestyrelsen udpeger eller indstiller medlemmer til

Udvalg, råd og nævn m.v. som kommunalbestyrelsen udpeger eller indstiller medlemmer til Udvalg, råd og nævn m.v. som kommunalbestyrelsen udpeger eller indstiller medlemmer til Kommunalvalget 2013 Indholdsfortegnelse Udvalg, råd og nævn m.v.... 4 Kapitel I:... 7 Udpegelser og indstillinger,

Læs mere

De udvalg, råd og nævn m.v., som Byrådet skal udpege eller det konstituerende møde

De udvalg, råd og nævn m.v., som Byrådet skal udpege eller det konstituerende møde De udvalg, råd og nævn m.v., som Byrådet skal udpege eller det konstituerende møde indstille medlemmer til på Udvalg, råd, Ikke Økonomiudvalget 4. 5. Anders G. Christensen 6. Nikolaj Per Schøler 7. Kurt

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 1 TORSDAG DEN 7. DECEMBER 2006, KL. 20.30 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Kommunalbestyrelsen 7. december 2006 Side: 2 Fraværende: Ingen. Til

Læs mere

vælges af Byrådet Økonomiudvalget Styrelsesvedtægtens 10 Borgmesteren + 6 Alle Viser udvalg i henhold

vælges af Byrådet Økonomiudvalget Styrelsesvedtægtens 10 Borgmesteren + 6 Alle Viser udvalg i henhold Udpeges af Byrådet på det konstituerende møde: Økonomiudvalget, de stående udvalg samt Børn- og Ungeudvalget Hjemmel Antal der skal vælges af Byrådet Heraf byrådsmedlemmer Bemærkninger Vederlag Økonomiudvalget

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådets konstituerende møde. Mødedato: Torsdag den 03-12-2009. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådets konstituerende møde. Mødedato: Torsdag den 03-12-2009. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:30 Indholdsfortegnelse Side 1. Valg af Borgmester 3 2. Valg af 1. og 2. viceborgmester 4 3. Fastsættelse af vederlag

Læs mere

Møde tirsdag den 5. december 2006 kl. 20.00 i Struer Grand Hotel Afbud/Fraværende: Hans Hansen

Møde tirsdag den 5. december 2006 kl. 20.00 i Struer Grand Hotel Afbud/Fraværende: Hans Hansen KONSTITUERENDE MØDE REFERAT Møde tirsdag den 5. december 2006 kl. 20.00 i Struer Grand Hotel Afbud/Fraværende: Hans Hansen Mødet hævet kl. Sagsnr. 1. Valg af medlemmer til Økonomi- og Erhvervsudvalg 1

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSENS UDPEGELSER PÅ DET KONSTITUERENDE MØDE DEN 4. DECEMBER 2013 OG EFTERFØLGENDE ÆNDRINGER I VALGPERIODEN 2014-17

KOMMUNALBESTYRELSENS UDPEGELSER PÅ DET KONSTITUERENDE MØDE DEN 4. DECEMBER 2013 OG EFTERFØLGENDE ÆNDRINGER I VALGPERIODEN 2014-17 KOMMUNALBESTYRELSENS UDPEGELSER PÅ DET KONSTITUERENDE MØDE DEN 4. DECEMBER 2013 OG EFTERFØLGENDE ÆNDRINGER I VALGPERIODEN 2014-17 1. Borgmester Valg af borgmester Ole Wej Petersen foreslog Jørgen Otto

Læs mere

Byrådet 2014. Referat fra møde Onsdag den 4. december 2013 kl. 19.00 i Byrådssalen

Byrådet 2014. Referat fra møde Onsdag den 4. december 2013 kl. 19.00 i Byrådssalen Byrådet 2014 Referat fra møde Onsdag den 4. december 2013 kl. 19.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 19.45 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Emilie

Læs mere

Byrådets konstituering. Dagsorden

Byrådets konstituering. Dagsorden Byrådets konstituering Dagsorden Dato: 1 december 2013 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19:00 Mikael Klitgaard (V) Martin Bech (V) Claus Kongsgaard (V) Lasse Riisgaard (V) Lone Birkmose

Læs mere

Byrådets repræsentation i bestyrelser, råd mv.

Byrådets repræsentation i bestyrelser, råd mv. 9. november 2014 Gule markeringer = DF repræsentation Byrådets repræsentation i bestyrelser, råd mv. Børn- og Ungeudvalg Formand Steffen Rasmussen (A) med stedfortræder Jens Erik Kistrup (V) med stedfortræder

Læs mere

UDVALG, RÅD OG NÆVN M.V.

UDVALG, RÅD OG NÆVN M.V. KL SEPTEMBER 2017 UDVALG, RÅD OG NÆVN M.V. JURA OG EU Indholdsfortegnelse Udvalg, råd og nævn m.v.... 4 Kapitel I:... 8 Udpegelser og indstillinger, som kommunalbestyrelsen skal foretage på sit konstituerende

Læs mere

Referat - Konstituerende møde

Referat - Konstituerende møde Kommunalbestyrelsen Referat - Konstituerende møde Dato: Mandag den 2. december 2013 Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv

Læs mere

Dagsorden - Konstituerende møde

Dagsorden - Konstituerende møde Kommunalbestyrelsen Dagsorden - Konstituerende møde Dato: Mandag den 2. december 2013 Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv

Læs mere

DAGSORDEN. Kommunalbestyrelsen. Møde nr. : Konstituerende møde Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 10. december 2009 Start kl. : Slut kl. : 17.

DAGSORDEN. Kommunalbestyrelsen. Møde nr. : Konstituerende møde Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 10. december 2009 Start kl. : Slut kl. : 17. Kommunalbestyrelsen DAGSORDEN Møde nr. : Konstituerende møde Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 10. december 2009 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 17.20 Medlemmer Deltog Medlemmer Deltog Jan Petersen (borgmester)

Læs mere

Kommunalbestyrelsens konstituerende møde

Kommunalbestyrelsens konstituerende møde Kommunalbestyrelsens konstituerende møde Referat Dato: Tirsdag den 03. december 2013 Mødetidspunkt: 19:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud fra: I gymnastiksalen på St. Magleby Skole Kirkevej Allan Holst (A),

Læs mere

Peter Lennø (O) Vakant. Ole Stark (V)

Peter Lennø (O) Vakant. Ole Stark (V) Råd, nævn eller kommission Beredskabskommissionen Børne- og Ungeudvalget C4 Foreningen s repræsentantskab C4 Videncenter Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) Udpeget Vakant Susanne Due Kristensen (A), formand

Læs mere

Dagsorden til Kommunalbestyrelsens konstituerende møde. 1. december 2009. i gymnastiksalen på St. Magleby Skole kl. 19.00

Dagsorden til Kommunalbestyrelsens konstituerende møde. 1. december 2009. i gymnastiksalen på St. Magleby Skole kl. 19.00 Dagsorden til Kommunalbestyrelsens konstituerende møde 1. december 2009 i gymnastiksalen på St. Magleby Skole kl. 19.00 Indhold Side Indhold... 1 Side... 1 2.Valg af borgmester for perioden 1.1.2010 31.12.2013...

Læs mere

Udvalgsfortegnelse af Byrådets konstituerende møde den 5. december 2013 med senere ændringer.

Udvalgsfortegnelse af Byrådets konstituerende møde den 5. december 2013 med senere ændringer. Udvalgsfortegnelse af Byrådets konstituerende møde den 5. december 2013 med senere ændringer. Politik og Strategi Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf.: 65 15 15 07 jsg@kerteminde.dk www.kerteminde.dk

Læs mere

Byrådet Konstituerende møde. Referat

Byrådet Konstituerende møde. Referat Konstituerende møde Referat Dato: 2. december 2013 Tidspunkt: Kl. 17:00 Sted: Medlemmer: Fraværende medlemmer: Rådgivere mv.: Byrådssalen Det medlem, der længst har været medlem af byrådet, og hvis der

Læs mere

Referat Byrådet 2014-2017

Referat Byrådet 2014-2017 Referat 2014-2017 : Onsdag den 04. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Mødested: Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger: Konstituerende møde : Benedikte Kiær (C) Betina Svinggaard

Læs mere

Kommunalbestyrelsen REFERAT

Kommunalbestyrelsen REFERAT Kommunalbestyrelsen REFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Onsdag den 11. december 2013 Start kl.: 17:30 Slut kl.: 18:05 Medlemmer: Jan Petersen (A) Allan Gjersbøl Jørgensen (A) Hans Fisker Jensen

Læs mere

Oversigt over vederlag til poster udpeget af Byrådet i Syddjurs Kommune

Oversigt over vederlag til poster udpeget af Byrådet i Syddjurs Kommune of 5 Oversigt over vederlag til poster udpeget af Byrådet i Syddjurs Kommune Nedenstående oversigt indeholder samtlige udpegninger/indstillinger, som indgår i byrådets konstituering. En række poster besættes

Læs mere

Oversigt over vederlag til poster udpeget af Byrådet i Syddjurs Kommune

Oversigt over vederlag til poster udpeget af Byrådet i Syddjurs Kommune 1 of 5 Oversigt over vederlag til poster udpeget af Byrådet i Syddjurs Kommune Nedenstående oversigt indeholder samtlige udpegninger/indstillinger, som indgår i byrådets konstituering. En række poster

Læs mere

Egebjerg Kommune. Konstituerende Kommunalbestyrelsesmøde

Egebjerg Kommune. Konstituerende Kommunalbestyrelsesmøde Egebjerg Kommune Konstituerende Kommunalbestyrelsesmøde I henhold til 6 i Lov om Kommunernes Styrelse indkalder jeg hermed til konstituerende Kommunalbestyrelsesmøde Mandag, den 10. december 2001 kl. 17.00

Læs mere

Udvalgsfortegnelse efter Byrådets konstituerende møde den med ændring på byrådsmødet den og med senere ændringer.

Udvalgsfortegnelse efter Byrådets konstituerende møde den med ændring på byrådsmødet den og med senere ændringer. Side1/14 Udvalgsfortegnelse efter Byrådets konstituerende møde den 10.12.2009 med ændring på byrådsmødet den 6.1.2010 og med senere ændringer. Fællessekretariatet Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf.:

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Konstituerende møde

Kommunalbestyrelsen. Konstituerende møde Kommunalbestyrelsen Dagsorden Dato: Tirsdag den 5. december 2017 Mødetidspunkt: 18:00 Konstituerende møde 051217 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: Mødelokale Havet på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv

Læs mere

Oversigt over politisk udpegede medlemmer af bestyrelser, råd, nævn m.m Udpeget på det konstituerende møde

Oversigt over politisk udpegede medlemmer af bestyrelser, råd, nævn m.m Udpeget på det konstituerende møde Udpeget på det konstituerende møde Borgmester 1. viceborgmester 2. viceborgmester Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Udvalg,, næst Børne- og Kulturudvalget Udvalg,, næst Det Sociale Udvalg Udvalg Henning

Læs mere

Møde 8. december 2009 kl. 18:00 i Byrådssalen

Møde 8. december 2009 kl. 18:00 i Byrådssalen Struer Byråd Referat Møde 8. december 2009 kl. 18:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: Mødet hævet kl.: 18.35 Pkt. Tekst Side 1 Valg af borgmester 1 2 Valg af 1. viceborgmester 1 3 Valg af 2. viceborgmester

Læs mere

Møde nr.: 5 Mødedato: 15. maj 2012 Mødetid: Mødested: Byrådssalen

Møde nr.: 5 Mødedato: 15. maj 2012 Mødetid: Mødested: Byrådssalen Dagsorden Byråd Møde nr.: 5 Mødedato: 15. maj 2012 Mødetid: 17.00 Mødested: Byrådssalen Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK Indtræden af stedfortræder 2 ØK Valg af borgmester 3 ØK Valg af 2. viceborgmester

Læs mere

REFERAT. for. Kommunalbestyrelsens møde den 8. december 2009, Kl. 10.00 på Hvidovre Rådhus, Salen.

REFERAT. for. Kommunalbestyrelsens møde den 8. december 2009, Kl. 10.00 på Hvidovre Rådhus, Salen. HVIDOVRE KOMMUNE REFERAT for Kommunalbestyrelsens møde den 8. december 2009, Kl. 10.00 på Hvidovre Rådhus, Salen. Der forelå afbud fra Milton Graff Pedersen. 1. stedfortræder for gruppe A Ömer Kuscu var

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Konstituerende møde for Kommunalbestyrelsen 2014-2017

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Konstituerende møde for Kommunalbestyrelsen 2014-2017 TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Konstituerende møde for Kommunalbestyrelsen 2014-2017 Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal

Læs mere

Kommunalbestyrelsens konstituerende møde

Kommunalbestyrelsens konstituerende møde Kommunalbestyrelsens konstituerende møde Referat Dato: Tirsdag den 10. december 2013 Mødetidspunkt: 19:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud fra: Mødesalen Allan Holst (A), Annette Nyvang (T), Asger Larsen (C),

Læs mere

Kommunalbestyrelsen 2014-2017 Konstituerende møde

Kommunalbestyrelsen 2014-2017 Konstituerende møde Kommunalbestyrelsen 2014-2017 Konstituerende møde Dagsorden 02-12-2013 kl. 17:00 Kommunalbestyrelsens mødesal Side 1 af 22 Indholdsfortegnelse Kommunalbestyrelsens sammensætning 2014-2017 Valg af borgmester

Læs mere

Konstituerende møde 3. december 2013 kl. 17:00 i Byrådssalen

Konstituerende møde 3. december 2013 kl. 17:00 i Byrådssalen Struer Byråd Dagsorden Konstituerende møde 3. december 2013 kl. 17:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: Mødet hævet kl.: Pkt. Tekst Side 1 Valg af borgmester 1 2 Valg af 1. viceborgmester 2 3 Valg af

Læs mere

Frederikssund Kommunes politiske deltagelse i udvalg, råd og nævn

Frederikssund Kommunes politiske deltagelse i udvalg, råd og nævn Frederikssund Kommunes politiske deltagelse i udvalg, råd og nævn Senest revideret 6. November 2017 Bedømmelseskomité Bygningspræmiering Bevillingsnævn Kasper Andersen (O) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V)

Læs mere

Frederikssund Kommunes politiske deltagelse i udvalg, råd og nævn

Frederikssund Kommunes politiske deltagelse i udvalg, råd og nævn Frederikssund Kommunes politiske deltagelse i udvalg, råd og nævn Senest revideret 8. Januar 2016 Bedømmelseskomité Bygningspræmiering Knud B. Christoffersen (A) Bevillingsnævn Tina Tving Stauning (A)

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD I GENTOFTE KOMMUNE. Kapitel 1. Det Lokale Beskæftigelsesråds formål og opgaver

FORRETNINGSORDEN FOR DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD I GENTOFTE KOMMUNE. Kapitel 1. Det Lokale Beskæftigelsesråds formål og opgaver FORRETNINGSORDEN FOR DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD I GENTOFTE KOMMUNE Kapitel 1 Det Lokale Beskæftigelsesråds formål og opgaver 1. Det Lokale Beskæftigelsesråd skal rådgive kommunen og skal samordne og

Læs mere

Møde nr.: 1 Mødedato: 15. december 2009 Mødevarighed:

Møde nr.: 1 Mødedato: 15. december 2009 Mødevarighed: REFERAT Byrådet Konstituering Møde nr.: 1 Mødedato: 15. december 2009 Mødevarighed: 18.00-18.25 Fraværende: Mødested: Byrådssalen Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 Valg af borgmester 2 Valg af 1. og

Læs mere

Frederikssund Kommunes politiske deltagelse i udvalg, råd og nævn

Frederikssund Kommunes politiske deltagelse i udvalg, råd og nævn Frederikssund Kommunes politiske deltagelse i udvalg, råd og nævn Senest revideret 20. December 2016 Bedømmelseskomité Bygningspræmiering Bevillingsnævn Kasper Andersen (O) Anne-Mette Risgaard Schmidt

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Byrådet

Referat for ekstraordinært møde Byrådet Referat for ekstraordinært møde : Mandag den 04. januar 2016 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:15 Mødested: Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Betina Svinggaard (A) Duygu A. Ngotho

Læs mere

Forretningsorden for Det Lokale Beskæftigelsesråd for Frederikssund Kommune

Forretningsorden for Det Lokale Beskæftigelsesråd for Frederikssund Kommune Forretningsorden for Det Lokale Beskæftigelsesråd for Frederikssund Kommune juni 2011 1 Beskæftigelsesrådets formål Det lokale beskæftigelsesråd har til formål at rådgive kommunen og samordne og udvikle

Læs mere

Oversigt over udvalg, bestyrelser m.v. A. Udpegninger og indstillinger, som Byrådet skal foretage på sit konstituerende møde DE STÅENDE UDVALG

Oversigt over udvalg, bestyrelser m.v. A. Udpegninger og indstillinger, som Byrådet skal foretage på sit konstituerende møde DE STÅENDE UDVALG 3. marts 2015 Oversigt over udvalg, bestyrelser m.v. A. Udpegninger og indstillinger, som Byrådet skal foretage på sit konstituerende møde Borgmester 1.viceborgmester 2. viceborgmester UDVALG M.V. HJEMMEL

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 1 MANDAG DEN 14. DECEMBER 2009, KL. 19.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Kommunalbestyrelsen 14. december 2009 Side: 2 Fraværende: Ingen. Til

Læs mere

Byrådet. Dagsorden. Dato: Mandag den 2. december Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Dagsorden. Dato: Mandag den 2. december Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Mandag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Anne Mette Bak (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Ekrem Günbulut (A), Flemming Andersen (V), Flemming Hansen

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 1. Byrådet holdt konstituerende møde onsdag den 7. december Mødet begyndte kl og sluttede kl

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 1. Byrådet holdt konstituerende møde onsdag den 7. december Mødet begyndte kl og sluttede kl ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 1 Byrådet holdt konstituerende møde onsdag den 7. december 2005. Mødet begyndte kl. 18.30 og sluttede kl. 19.20. Ingen fraværende 1. Bemærkninger til dagsordenen...2 2. Meddelelser...2

Læs mere

Byrådet Konstituerende møde Dagsorden

Byrådet Konstituerende møde Dagsorden Konstituerende møde Dagsorden 13. december 2013 - kl. 16:00 Byrådssalen, Silkeborg Rådhus Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tlf.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse Side 1. Godkendelse

Læs mere

Forretningsorden. Stk. 2. Det lokale Beskæftigelsesråd består af følgende medlemmer: 1 fra Center for Erhvervsuddannelser Lolland Falster (CELF)

Forretningsorden. Stk. 2. Det lokale Beskæftigelsesråd består af følgende medlemmer: 1 fra Center for Erhvervsuddannelser Lolland Falster (CELF) Formål 1. Det lokale Beskæftigelsesråd har til formål at rådgive de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcenteret og at samordne og udvikle den lokale forebyggende indsats for personer, der har

Læs mere

Byrådet. Referat. Dato: Mandag den 2. december Mødetid: 18:00-18:15

Byrådet. Referat. Dato: Mandag den 2. december Mødetid: 18:00-18:15 Referat Dato: Mandag den Mødetid: 18:00-18:15 Mødelokale: Byrådssal Medlemmer: Anne Mette Bak (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Ekrem Günbulut (A), Flemming Andersen (V), Flemming Hansen

Læs mere

Bilag 1 vedrørende beskikkelse af medlemmer til huslejenævn og beboerklagenævn, Syddjurs Byråds møde den 29. oktober 2014

Bilag 1 vedrørende beskikkelse af medlemmer til huslejenævn og beboerklagenævn, Syddjurs Byråds møde den 29. oktober 2014 1 of 5 Bilag 1 vedrørende beskikkelse af medlemmer til huslejenævn og beboerklagenævn, Syddjurs Byråds møde den 29. oktober 2014 Formand og suppleant: Syddjurs Byråd og Norddjurs Kommunalbestyrelse skal

Læs mere

Oversigt over hvem Gribskov Kommunes Byråd har udpeget til råd, nævn mv, for perioden 2014-17

Oversigt over hvem Gribskov Kommunes Byråd har udpeget til råd, nævn mv, for perioden 2014-17 Oversigt over hvem Gribskov Kommunes Byråd har udpeget til råd, nævn mv, for perioden 2014-17 KLs repræsentantskab KL - Kommunalpolitisk Topmøde - delegerede. Kredsråd ved politiets virksomhed Kredsvalgbestyrelse

Læs mere

Udvalgsposter m.v. Hvilke kommunalbestyrelsesmedlemmer sidder hvor? Januar 2016

Udvalgsposter m.v. Hvilke kommunalbestyrelsesmedlemmer sidder hvor? Januar 2016 Udvalgsposter m.v. Hvilke kommunalbestyrelsesmedlemmer sidder hvor? Januar 2016 Thomas Gyldal Petersen (A) Borgmester Økonomi- og Planlægningsudvalget (formand) Valgbestyrelse til kommunale valg (formand)

Læs mere

Obligatorisk(O)/valgfrit( V)

Obligatorisk(O)/valgfrit( V) AIF-hallernes Fond- Auninghallerne 1 V Fremgår ikke af vedtægter Allingåbro Idrætshal 1 O V Allingåbro Varmeværk 1 O V Aqua Djurs 5 13.647 kr. O V 5 Auning Varmeværk 1 O V Beredskabskommissionen 2 - herudover

Læs mere

Konstitueringsoversigt Thisted kommune

Konstitueringsoversigt Thisted kommune Konstitueringsoversigt Thisted kommune 2014 2017 Navn Parti Lovgrundlag / tlf. mer Fra kommunen 1 Borgmester Lov om kommunernes styrelse 6, stk. 2, samt styrelsesvedtægtens 1 1 1 2 Viceborgmester Lov om

Læs mere

BYRÅDET FOR RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE

BYRÅDET FOR RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE BYRÅDET FOR RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE REFERAT FRA MØDET TIRSDAG DEN 10. DECEMBER 2013, KL. 18.00 RÅDHUSET I RINGKØBING, BYRÅDSSALEN Byrådet 10. december 2013 Side: 2 Fraværende: INDHOLDSFORTEGNELSE: 1.

Læs mere

Stående udvalg med 5 medlemmer ,12 kr. årligt i 2017 til hvert af 4 medlemmer, der ikke er formand

Stående udvalg med 5 medlemmer ,12 kr. årligt i 2017 til hvert af 4 medlemmer, der ikke er formand 1 Borgmester 1 medlem. 26 øvrige byrådsmedlemmer Tillige formand for Økonomiet af 91.487 kr. årligt i 2017. Herudover 14.155 kr. årligt i 2017 som tillægsvederlag for hjemmeboende børn under 10 år 1.003.793

Læs mere

Furesø Byråd Konstituerende møde 4. december 2006, Kl Møde nr. 1 Byrådssalen

Furesø Byråd Konstituerende møde 4. december 2006, Kl Møde nr. 1 Byrådssalen FURESØ KOMMUNE Furesø Byråd Konstituerende møde 4. december 2006, Kl. 19.00 Møde nr. 1 Byrådssalen Medlemmerne mødt. Mødet hævet kl. 19.20. REFERAT Indholdsfortegnelse Åben dagsorden Til efterretning 1.

Læs mere

Referat Integrationsrådet's møde Onsdag den Kl. 19:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G

Referat Integrationsrådet's møde Onsdag den Kl. 19:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Referat Integrationsrådet's møde Onsdag den 18-06-2014 Kl. 19:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Cafer Koyuncu, Veeravaharan Sivagnansundaram-Selvam, Edin Hasanbegovic, Banafsheh

Læs mere

Dagsorden. Dagsorden til det konstituerende møde. Mødedato: 13. december Byrådssalen på Rådhuset i Tønder

Dagsorden. Dagsorden til det konstituerende møde. Mødedato: 13. december Byrådssalen på Rådhuset i Tønder Dagsorden Mødedato: 13. december 2006 Mødelokale: Starttidspunkt for møde 17.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Byrådssalen på Rådhuset i Tønder Gruppemøder: 13. december 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sammenlægningsudvalget 5. december 2005, Kl Møde nr. 1 Byrådssalen på Farum Rådhus

Sammenlægningsudvalget 5. december 2005, Kl Møde nr. 1 Byrådssalen på Farum Rådhus FURESØ KOMMUNE Sammenlægningsudvalget 5. december 2005, Kl. 19.00 Møde nr. 1 Byrådssalen på Farum Rådhus Alle medlemmer mødt REFERAT Indholdsfortegnelse Åben dagsorden Til efterretning 1. Sammenlægningsudvalgets

Læs mere

Forretningsorden for Det Regionale Beskæftigelsesråd, Hovedstaden & Sjælland

Forretningsorden for Det Regionale Beskæftigelsesråd, Hovedstaden & Sjælland Beskæftigelsesrådet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Juni 2014 Forretningsorden for Det Regionale Beskæftigelsesråd, Hovedstaden & Sjælland I henhold til 37 i Lov nr. 522 om ansvaret for og

Læs mere

Byrådet. Beslutningsprotokol - konstituerende møde

Byrådet. Beslutningsprotokol - konstituerende møde Byrådet Beslutningsprotokol - konstituerende møde Dato: 03. december 2009 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 19:00 Bemærkninger/ændringer til dagsordenen: Karsten Frederiksen fremførte,

Læs mere

Oversigt over udvalg, bestyrelser m.v. A. Udpegninger og indstillinger, som Byrådet skal foretage på sit konstituerende møde DE STÅENDE UDVALG

Oversigt over udvalg, bestyrelser m.v. A. Udpegninger og indstillinger, som Byrådet skal foretage på sit konstituerende møde DE STÅENDE UDVALG 27. juni 2014 Oversigt over udvalg, bestyrelser m.v. A. Udpegninger og indstillinger, som Byrådet skal foretage på sit konstituerende møde Borgmester 1.viceborgmester 2. viceborgmester UDVALG M.V. HJEMMEL

Læs mere

Vedtægter for Handicaprådet. Lovhjemmel

Vedtægter for Handicaprådet. Lovhjemmel Vedtægter for Handicaprådet Lovhjemmel Handicaprådet er oprettet i medfør af kap. 4, 37a, stk. 2-4 i Retssikkerhedsloven (LBK nr. 877 af 03/09/2008) samt Bekendtgørelse om retssikkerhed og administration

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Konstituerende møde

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Konstituerende møde Konstituerende møde Der er indkaldt til konstituerende møde efter aftale med Frede Jensen, som er det medlem, der har siddet længst tid i Kommunalbestyrelsen. Jf. Styrelsesloven skal længst siddende politiker

Læs mere

Kommunalbestyrelsen - konstituerende møde

Kommunalbestyrelsen - konstituerende møde Kommunalbestyrelsen - konstituerende møde Referat Dato 02. december 2013 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:00 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup,

Læs mere

OVERSIGT OVER UDVALG, KOMMISSIONER OG NÆVN M.V

OVERSIGT OVER UDVALG, KOMMISSIONER OG NÆVN M.V OVERSIGT OVER UDVALG, KOMMISSIONER OG NÆVN M.V. 1.1.2018 31.12.2021 24.11.2017/SV Sagsnr.: 2017-017495-2 INDHOLDSFORTEGNELSE UDVALG I HENHOLD TIL STYRELSESVEDTÆGTEN M.V.: 1. Økonomiudvalget 2. Beskæftigelses-

Læs mere

31.hl 5-5 k 1 afi Gr Ligestillingsredegørelse

31.hl 5-5 k 1 afi Gr Ligestillingsredegørelse Grafik 15-531.hl Ligestillingsredegørelse 2015 1 Indhold Kommunernes indberetning af ligestillingsredegørelser 2015 3 Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015 3 Politikker på personaleområdet 4 Handlinger

Læs mere

Referat fra møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat fra møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Gentofte Referat fra møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: 3. juni 2014 Til stede Ikke til stede Søren Heisel (Gentofte Kommune) Arne E. Jørgensen (AC) Aviva Steinbock (DA) Ellen Margrethe Andersen

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Beslutningsprotokol. Brønderslev-Dronninglund Byråds konstituerende møde

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Beslutningsprotokol. Brønderslev-Dronninglund Byråds konstituerende møde Brønderslev-Dronninglund Kommune Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Byråds konstituerende møde Dato: 14. december 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 17.00-17.45 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Byrådet Konstituerende møde Beslutningsprotokol

Byrådet Konstituerende møde Beslutningsprotokol Konstituerende møde Beslutningsprotokol 13. december 2013 - kl. 16:00 Byrådssalen, Silkeborg Rådhus Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tlf.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Oversigt over udvalg, bestyrelser m.v. A. Udpegninger og indstillinger, som Byrådet skal foretage på sit konstituerende møde DE STÅENDE UDVALG

Oversigt over udvalg, bestyrelser m.v. A. Udpegninger og indstillinger, som Byrådet skal foretage på sit konstituerende møde DE STÅENDE UDVALG 22. september 2016 Oversigt over udvalg, bestyrelser m.v. A. Udpegninger og indstillinger, som Byrådet skal foretage på sit konstituerende møde Borgmester 1.viceborgmester 2. viceborgmester UDVALG M.V.

Læs mere

Vederlag for arbejde uden for kommuner

Vederlag for arbejde uden for kommuner Vederlag for arbejde uden for kommuner Navn Medlemmer Medlemsvederlag Formandsvederlag Folkeoplysningsudvalget 5 medlemmer Børn- og Ungeudvalget ( 126-udvalget) Ligestillingsudvalget Skatteankenævnet samt

Læs mere

Trafikselskabet Fynbus Vedtægter 20. december 2006

Trafikselskabet Fynbus Vedtægter 20. december 2006 Præambel Region Syddanmark etablerer med virkning fra 1. januar 2007 et trafikselskab, der dækker Ny Assens Kommune, Faaborg-Midtfyns Kommune, Kerteminde Kommune, Langelands Kommune, Ny Middelfart Kommune,

Læs mere

Modtagestation Syddanmark I/S

Modtagestation Syddanmark I/S Side nr.: 1 Mødedato: Onsdag den 12. februar 2014 Mødetidspunkt: Kl. 14.00 Sluttidspunkt Kl. 15.00 Mødelokale: Dronning Margrethehallen, Messecenter Vestre Ringvej 101, Fredericia Afbud: Langeland, Ærø

Læs mere

Deltagere fra organisationsbestyrelsen: Kaj Ringsted, formand Lars Kruse, næstformand Kurt Blohm Kim M. Andersen Lone Birch

Deltagere fra organisationsbestyrelsen: Kaj Ringsted, formand Lars Kruse, næstformand Kurt Blohm Kim M. Andersen Lone Birch Haderslev Boligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde mandag den 28. november 2016, kl. 19.00 på Hotel Harmonien, Gåskærgade 19, 6100 Haderslev. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 3 2 Godkendelse

Læs mere

Vordingborg Kommune Integrationsrådet REFERAT. Sted Borger og Arbejdsmarked Jobcenter Vordingborg - Marienbergvej - Salon

Vordingborg Kommune Integrationsrådet REFERAT. Sted Borger og Arbejdsmarked Jobcenter Vordingborg - Marienbergvej - Salon Vordingborg Kommune Integrationsrådet REFERAT Dato d. 18. marts 2014 Tidspunkt 19.00 21.00 Sted Borger og Arbejdsmarked Jobcenter Vordingborg - Marienbergvej - Salon Til stede Fraværende Bemærk Stella

Læs mere

konstituerende møde for Byrådets møde den 03. december 2009 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

konstituerende møde for Byrådets møde den 03. december 2009 kl. 16:00 i Aars Byrådssal konstituerende møde for Byrådets møde den 03. december 2009 kl. 16:00 i Aars Byrådssal Indholdsfortegnelse 001. Anmeldelse af valggrupper i forbindelse med forholdstalsvalg 5 002. Valg af borgmester (Formand)

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 15. januar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 15. januar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 15. januar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Orientering om Midttrafik

Læs mere

KONSTITUERINGSAFTALE Horsens Kommune

KONSTITUERINGSAFTALE Horsens Kommune 29.11.13 KONSTITUERINGSAFTALE 2014-2017 Horsens Kommune Indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Dansk Folkeparti, Konservative, Venstre og Liberal Alliance. I forlængelse

Læs mere

DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 7. januar 2014. Byrådssalen, Torvegade. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 7. januar 2014. Byrådssalen, Torvegade. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 7. januar 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne Bisgård, Bente Dahl,

Læs mere

Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret

Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret Åben dagsorden Hjørring Byråd 2018-2021 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 18:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Konstituerende byrådsmøde, Hjørring Rådhus, Springvandspladsen

Læs mere

Bilag til byrådets møde den 26. oktober 2015 Politik for repræsentationer.

Bilag til byrådets møde den 26. oktober 2015 Politik for repræsentationer. Bilag til byrådets møde den 26. oktober 2015 Politik for repræsentationer. Hverv Krav om byrådsmedlemskab Ikke krav om byrådsmedlemskab Bakkegården - selvejende Den blå Paraply - selvejende Ejendomsfonden

Læs mere

Egebjerg Kommune. Konstituerende møde Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Konstituerende møde Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Konstituerende møde Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Mandag den 10-december-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.40 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale

Læs mere

Dagsorden til konstituerende møde i Kommunalbestyrelsen

Dagsorden til konstituerende møde i Kommunalbestyrelsen Gentofte Kommune Dagsorden til konstituerende møde i Kommunalbestyrelsen Dagsorden åben Mødedato 02. december 2013 Mødetidspunkt 18.00 Mødelokale Rådssalen Side 1 af 62 Indholdsfortegnelse Kommunalbestyrelsen

Læs mere

UDKAST. Møde mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Region Syddanmark om sundhedsaftaler

UDKAST. Møde mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Region Syddanmark om sundhedsaftaler Deltagere i møde om sundhedsaftaler 2011-14 mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Region Syddanmark Sundhedsområdet Afdelingen for Kommunesamarbejde Kontaktperson: Karina Andersen Karina.Andersen@regionsyddanmark.dk

Læs mere

Allerød byråd 2014-2017. Samlet oversigt udpegninger råd, nævn og udvalg. Borgmester Jørgen Johansen. 1.viceborgmester Miki Dam Larsen

Allerød byråd 2014-2017. Samlet oversigt udpegninger råd, nævn og udvalg. Borgmester Jørgen Johansen. 1.viceborgmester Miki Dam Larsen Allerød byråd 2014-2017 Samlet oversigt udpegninger råd, nævn og udvalg Allerød Kommune Dato: 28. marts 2014 Borgmester Jørgen Johansen 1.viceborgmester 2.viceborgmester Økonomiudvalget Jørgen Johansen

Læs mere

VEDTÆGT FOR DRAGØR KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSUDVALG

VEDTÆGT FOR DRAGØR KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSUDVALG VEDTÆGT FOR DRAGØR KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSUDVALG Nedsat iht. Lovbekendtgørelse nr. 924 af 5. oktober 2000 om støtte til folkeoplysning. I henhold til kapitel 9 i lovbekendtgørelse nr. 535 af 14. juni

Læs mere

Udvalgsfortegnelse for Rudersdal Kommune 1. januar december 2017

Udvalgsfortegnelse for Rudersdal Kommune 1. januar december 2017 Udvalgsfortegnelse for Rudersdal Kommune 1. januar 2014-31. december 2017 Kommunalbestyrelsen 3 Økonomiudvalg og stående udvalg 3 Økonomiudvalget 3 Miljø- og Teknikudvalget 3 Byplanudvalget 4 Børne- og

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Beskæftigelsesudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur- og Fritidsudvalget SSU =

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Kerteminde Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015.

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 19.06.2006 kl. 7.00. Ekstraordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 19.06.2006 kl. 7.00. Ekstraordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 19.06.2006 kl. 7.00 Ekstraordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelsesudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur-

Læs mere

Oversigt over vederlag og opgaver i bestyrelser mv. *Diætbeløbet er pt.: 390,00 kr. under 4 timer 780,00 kr. over 4 timer

Oversigt over vederlag og opgaver i bestyrelser mv. *Diætbeløbet er pt.: 390,00 kr. under 4 timer 780,00 kr. over 4 timer 24.08.2012 Oversigt over vederlag og opgaver i bestyrelser mv. *Diætbeløbet er pt.: 390,00 kr. under 4 timer 780,00 kr. over 4 timer 1. Viceborgmester Vederlag: 10% af borgmesterens løn 1. Økonomiudvalget

Læs mere

Ingen. Stedfortræder nr. 1 på Venstres liste, Jan Quvang, var indkaldt som stedfortræder for Tanya Buchreitz Jensen.

Ingen. Stedfortræder nr. 1 på Venstres liste, Jan Quvang, var indkaldt som stedfortræder for Tanya Buchreitz Jensen. Sidenr. 1 Protokol Mødedato: 1. december 2009 Mødetidspunkt: 9.15 Sluttidspunkt: 9.25 Mødelokale: Fraværende: Byrådssalen Ingen. Stedfortræder nr. 1 på Venstres liste, Jan Quvang, var indkaldt som stedfortræder

Læs mere

REFERAT FRA SAMMENLÆGNINGSUDVALGETS KONSTITUERENDE MØDE MANDAG DEN 4. DECEMBER 2006 KL. 16.30

REFERAT FRA SAMMENLÆGNINGSUDVALGETS KONSTITUERENDE MØDE MANDAG DEN 4. DECEMBER 2006 KL. 16.30 Vesthimmerlands Kommune Aalestrup Farsø Løgstør Aars REFERAT FRA SAMMENLÆGNINGSUDVALGETS KONSTITUERENDE MØDE MANDAG DEN 4. DECEMBER 2006 KL. 16.30 1 Indholdsfortegnelse 1 Orientering om konstituering 2

Læs mere

Side 1 FINANSMINISTERIETS BEKENDTGØRELSE NR af 12. december 2006 AFSKRIFT BEKENDTGØRELSE OM REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

Side 1 FINANSMINISTERIETS BEKENDTGØRELSE NR af 12. december 2006 AFSKRIFT BEKENDTGØRELSE OM REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 FINANSMINISTERIETS BEKENDTGØRELSE NR. 1369 af 12. december 2006 AFSKRIFT BEKENDTGØRELSE OM REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN I medfør af 37, stk. 1 og 7, i lov nr. 537 af 24. juni 2005 om regioner

Læs mere

Dagsorden. Byrådet Konstituerende møde Torsdag den 07. december 2017 Kl. 16:00 Byrådssalen Ebeltoft. Medlemmer. Fraværende

Dagsorden. Byrådet Konstituerende møde Torsdag den 07. december 2017 Kl. 16:00 Byrådssalen Ebeltoft. Medlemmer. Fraværende Dagsorden Byrådet 2018 Konstituerende møde Torsdag den 07. december 2017 Kl. 16:00 Byrådssalen Ebeltoft Medlemmer Ole Bollesen (A) Claus Wistoft (V) Kirstine Bille (F) Michael Stegger Jensen (A) Laila

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Assens Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere