VÆKST OG SYNLIGHED FOR VIBORGS INDUSTRIPRODUKTION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VÆKST OG SYNLIGHED FOR VIBORGS INDUSTRIPRODUKTION"

Transkript

1 VÆKST OG SYNLIGHED FOR VIBORGS INDUSTRIPRODUKTION

2 INDLEDNING Den vedtog Viborg Byråd en erhvervsstrategi, som er udviklet i tæt samarbejde mellem kommunen og erhvervslivet. Strategien har fokus på - via samarbejde - at skabe vækst og udvikling for Viborg Kommunes virksomheder og uddannelsesinstitutioner. Allerede i Viborg Kommunes Udviklingsstrategi fra 2.november 2011 blev der sat samme fokus, idet byrådet under overskriften grøn teknologi og bæredygtig produktion ønskede et bedre samspil mellem kommunens eksisterende virksomheders kommercielle kompetencer og de uddannelses- og forskningsbaserede styrkepositioner.som blandt andet kan udvikle og tiltrække nye arbejdspladser En række nationale undersøgelser som bl.a Reglab s Fremtidens Industri i Danmark fra september 2012 samt De skjulte helte - produktivitetssuccesser i dansk Industri udarbejdet af Styrelsen for Forskning og Innovation i september 2013, tegner et mere nuanceret og positivt billede af dansk industris fremtidsudsigter end det billede, der ofte tegnes i den offentlige debat. Region Midtjylland gennemførte i 2013 en analyse af Midtjyllands fremtid som mulig industriregion. Rapporten Fremtidens Industri i Region Midtjylland, påpeger klart betydningen af fortsat at have en global konkurrencedygtig midtjysk industri, der kan skabe arbejdspladser, eksportindtægter og lokal efterspørgsel efter produkter og serviceydelser. Vækstforum i Region Midtjylland har da også taget initiativ til en række igangværende og kommende indsatser inden for området Fremtidens Industri. VIBORGegnens Erhvervsråd vil på baggrund af ovenstående sammen med Mercantec, det nationale innovationsnetværk Inno-pro samt en række af kommunens virksomheder foreslå etablering af CFI - Center for Industri som lokal ramme om nye initiativer indenfor områderne industri og produktion, som redskab til at fremme vækst og synlighed omkring Viborgs industriproduktion og dermed skabe nye arbejdspladser i kommunen S. 2

3 RESUME CFI - Center for Industri er et lokalt inkubationsmiljø, der fremmer netværk, viden og innovation i både nystartede og etablerede virksomheder. Det etableres i et tæt samarbejde mellem Viborg Kommune, Erhvervsråd og Viborgs Industri- og produktionsvirksomheder. Bag CFI står ligeledes Mercantec, der bidrager med kompetenceudvikling og tekniske faciliteter samt det statsligt godkendte Innovationsnetværk for Produktion, Inno-pro. CFI samler vækst- og opstartsvirksomheder med etablerede virksomheder og erhvervsfremmeog vidensaktører i et fælles vækst- og udviklingsmiljø. Stedet vil danne ramme om et internt arbejdsfællesskab for vækst- og udviklingsvirksomheder, og rummer undervisnings- og mødefaciliteter samt et åbent test- og udviklingslaboratorium. Til CFI er knyttet et netværk af lokale virksomhedsledere, der formidler viden og eventuelt også kapital til centrets vækstvirksomheder. CFI vil blive et lokalt fyrtårn, der synliggør nuværende og kommende industriproduktion i Viborg blandt andet via et permanent, dynamisk showroom med de ypperste produkter og løsninger fra Viborgs virksomheder. CFI vil derved kunne understøtte målsætning 7 i Viborg Kommunes erhvervsstrategi, der beskriver at Vi vil fortsat støtte og udvikle eksisterende virksomheders vækstpotentiale samt eksisterende og potentielle klyngers forretningspotentiale, f eks. miljøet omkring AU Foulum/Agro Business Park og Arsenalet Samtidig vil CFI understøtte målsætning 8 i Viborg Kommunes Erhvervsstrategi, der siger Vi skal tilbyde optimale rammer for iværksættere med vækstpotentiale til at skabe ny vækst Samlet er vi overbevist om, at CFI-center for Industri vil bidrage til målsætning 1 i Viborg Kommunes Erhvervsstrategi om at fortælle de gode historier både lokalt, nationalt og internationalt og derfor vil udgøre et væsentligt bidrag til realiseringen af strategiens milepæle i forhold til DI s målinger af lokalt erhvervsklima. Vi forventer, at centret vil yde et værdifuldt bidrag til at styrke industriens vækst og skabe nye arbejdspladser, og samtidig vil den tætte kobling mellem erhvervsskole og virksomheder i fælles faciliteter bidrage til at skabe et af Danmarks stærkeste og mest innovative industrigymnasier. S. 3

4 CFI MISSION OG VISION CFI overordnet mål (Mission) Missionen for CFI er at skabe en ramme om udvikling, vækst og synlighed for Viborgs industriproduktion og -uddannelser, der fører til etablering af flere industri- og produktionsvirksomheder i Viborg Kommune og derved til skabelse af flere arbejdspladser. Mål (Vision) CFI er i 2017 et synligt samlingspunkt, et udviklingsmiljø og et netværk for kommunens nye og etablerede industrielle produktion. CFI er Et fyrtårn for Viborgs industriproduktion, der samler kommune, erhvervsråd, innovationsnetværk, erhvervsskole og Viborgs industri- og produktionsvirksomheder omkring inkubation, træning og branding af industrien. Et utraditionelt inkubationsmiljø, der forbinder nystartede vækstvirksomheder og etablerede virksomheder omkring produkter, forretningsudvikling og kapital. Et formidlingsmiljø, der omsætter viden fra universiteter, GTS-institutioner, innovationsnetværk samt erhvervsskoler til nye ideer og resultater. Et fælles arbejdsmiljø og udviklingslaboratorium der muliggør udvikling, afprøvning, demonstration og kommercialisering af nye industrielle produkter og løsninger. Et netværk, der fremmer samarbejdet mellem Viborgs etablerede virksomheder og hjælper med adgang til viden, eksport og finansiering. En fælles platform, der forbinder virksomheder og erhvervsskoler igennem fælles værksteder og fælles ide- og kompetenceudviklingsforløb. Et synligt samlingspunkt eller sted der præsenterer og markedsfører Viborgs mange stærke industrivirksomheder og produkter. S. 4

5 CFI UDVIKLINGSFASER OG MÅLGRUPPER Visionen for CFI realiseres i to faser, formodentligt på to forskellige lokationer Fase 1 CFI - Center for Industri etableres som selvejende institution/erhvervsdrivende fond i en eksisterende (kommunal) bygning Fase 2 Permanent driftsfase realiseres i tæt samarbejde med Viborg Kommunes og Mercantecs ambitiøse planer for Viborg Baneby. Det tætte samarbejde mellem industrielt inkubationsmiljø og uddannelsesmiljø vil bidrage aktivt til at promovere industrien som spændende arbejdsområde og generelt føre til et øget samarbejde mellem virksomheder og Mercantecs knowhow, udstyr og mange unge studerende. Målgruppe Etablerede virksomheder fra Viborg Kommune inden for området industri og produktion der arbejder med automatisering og digitalisering Virksomheder, der har løbende fokus på innovation og som prioriterer forskning og udvikling samt samarbejde med videninstitutioner Virksomheder med en innovationsorienteret ledelse, der har fokus på en kundedrevet produktudvikling Industrielle iværksættere og nystartede virksomheder med ambition om vækst og udvikling og eksport Unge studerende og elever med iværksætterpotentiale indenfor området industri og produktion S. 5

6 CFI KONCEPTET Realiseres igennem en række forskellige målrettede indsatser og tilknyttede netværk og partnere: Investment Board Growth Center Showroom Research & Development Playground Learning Lab S. 6

7 CFI KONCEPTET Growth Center Et nyt inkubationsmiljø for lokale vækstorienterede produktionsvirksomheder. Det rummer et plug and play fælles arbejdsmiljø med kontorfaciliteter samt undervisnings- og mødefaciliteter, hvor lokale virksomhedsledere møder nyetablerede virksomheder, og hvor videninstitutioner og erhvervsfremmeaktører kan bistå med udvikling af virksomhedens forretningsgrundlag. Investment Board Growth Center Showroom Miljøet tænkes udviklet til et potentielt klyngemiljø i lighed med AU Foulum/Agro Business Park eller Arsenalet. Det faciliteres af den lokale erhvervsservice, der benytter det som ramme om den målrettede servicering af iværksættere samt udviklings- og etablerede virksomheder indenfor områderne industri og produktion. Research & Development Playground Learning Lab S. 7

8 CFI KONCEPTET Showroom Opbygning af en fysisk ramme eller sted til synliggørelse og videreudvikling af industrielle relationer. Stedet skal bidrage til eksponeringen af kommunens industri- og produktionsvirksomheder og præsentere Viborgs industriproduktion gennem konkrete produkter eller virtuel udstilling igennem udnyttelse af nyeste præsentationsteknikker. Investment Board Growth Center Showroom Udstillingen skal både fungere som inspirationskilde for nye og etablerede virksomheder og danne ramme om udvikling af erhvervsklynger med internationalt potentiale, Research & Development Playground Learning Lab S. 8

9 CFI KONCEPTET Playground Et levende udviklingslaboratorium indrettet som fablab - et kreativt, højteknologisk prototypeværksted, med 3D printere, laserskærere og CNC maskiner der arbejder med innovation igennem prototyping, produktudvikling og idégenerering. Investment Board Growth Center Showroom Værkstedet vil være en uvurderlig hjælp både til udvikling og test både for etablerede virksomheder og for unge, spirende iværksættere, som overvejer etablering af produktionsvirksomhed. Stedets teknologi vi skabe helt nye og unikke muligheder for at studerende og virksomheder kan eksperimentere og udvikle i fællesskab og kan på den måde bidrage til at synliggøre industrien som spændende og relevant karrierevej. Research & Development Playground Learning Lab S. 9

10 CFI KONCEPTET Growth Center Learning Lab Et tæt samspil med Mercantec sikrer at de rette teknologiske kompetencer og Mercantecs omfattende og moderne maskinpark er til rådighed for de vækstorienterede virksomheder. Et tæt samarbejde mellem erhvervsskole og udviklingsvirksomheder/etablerede virksomheder bidrager til at sikre opkvalificering af den faglærte arbejdskraft og til synliggørelse af ungdomsuddannelsestilbud som HTX mv. Samarbejdet vil ligeledes give helt nye muligheder for at stille Mercantecs store viden og ekspertise indenfor områderne automatisering og digitalisering til rådighed for virksomhederne. Investment Board Showroom Research & Development Playground Learning Lab S. 10

11 CFI KONCEPTET Investment Board Growth Center Showroom Research and Development Aalborg Universitet samt relevante GTS-institutter bidrager med forsknings- og uddannelsesmæssige kompetencer både indenfor området teknisk innovation og indenfor ledelsesudvikling og viden om forretningsmodeller. CFI formidler aktuel information fra vidensmiljøer og skaber muligheder for at virksomhederne kan udvikle nye mix af produkter, services og kundetilpassede løsninger. Det nationale innovationsnetværk for produktion Inno-pro hjælper virksomhederne med at anvende dansk og international forskning og bringe dem op på et endnu højere forretningsmæssigt niveau. Dette suppleres af organisation DAMRC (Danish Advanced Manufacturing Research Center), der hjælper virksomhederne med højteknologiske problemstillinger på internationalt niveau. Research & Development Playground Learning Lab S. 11

12 CFI KONCEPTET Growth Center Investment Board Netværk af ejere, direktører og strategiske chefer i førende virksomheder i Viborg knyttes til CFI som et advisory board, der fungerer som business coaches for de tilknyttede udviklingsvirksomheder, som kan få sparring og måske få tilført kompetent kapital, hvor ledelseskompetencer følger med kapitaltilførslen. Derudover etableres samarbejde med regionale og nationale investeringsmiljøer, såsom Midtjysk Iværksætterfond, CAPNOVA, Vækstfonden og Business Angels Netværk. Investment Board Showroom Research & Development Playground Learning Lab S. 12

13 TIDSPLAN 2014 HELE ÅRET HALVÅR HALVÅR Konceptudvikling Udarbejdelse af beslutningsgrundlag til politisk behandling Koordinering med aktiviteter under regionsprojekt Fremtidens Industri Udvikling af indholdselementer i samspil med Fremtidens Industri Forberedelse Politisk behandling af ansøgning Identifikation af etablerede virksomheder samt udviklingsvirksomheder Gennemførelse af prøve- eller pilotforløb sammen med Fremtidens Industri Forberedelse af igangsætning Afklaring af fysiske rammer - forberedelse af etablering Klargøring af fysiske rammer Ansættelse af medarbejder(e) S. 13

14 TIDSPLAN Start på CFI s 3-årige opstartsperiode CFI s 3-årige opstartsperiode CFI s 3-årige opstartsperiode CFI s 3-årige opstartsperiode Forventet tæt samarbejde med en kommende strukturfondsfinansieret regional satsning omkring Fremtidens Industri Øget involvering både af udviklingsog etablerede virksomheder Løbende vækst i antal brugere af fablab og centrets øvrige facliteter Øget involvering både af udviklingsog etablerede virksomheder Løbende vækst i antal brugere af fablab og centrets øvrige facliteter Øget involvering både af udviklingsog etablerede virksomheder Løbende vækst i antal brugere af fablab og centrets øvrige facliteter Fra 2019 forudsættes CFI at være selvfinansierende via projekter, puljer og kommercielle aktiviteter S. 14

15 Viborg er en stærk industrikommune med et stort antal arbejdspladser og mange, innovative og eksportorienterede virksomheder. VIBORGegnens Erhvervsråd (VER) satser i vores nye strategi - Vækst Viborg! - meget på at skabe et stærkt grundlag for fremtidens industri og gerne med det bæredygtige perspektiv, der allerede kendetegner mange af vores etablerede industrivirksomheder. VER ser Center For Industri som en naturlig og værdifuld ramme om vort samarbejde med nye og etablerede industrivirksomheder. Samtidig vil centret understøtte det brede samarbejde mellem erhvervsliv og uddannelses- og videninstitutioner og danne den optimale ramme for brancheklynger og innovative samarbejder. CFI vil være en vigtig ramme om vores fokuserede og netværksbaserede indsats for iværksættere og nystartede virksomheder - og på samme tid knytte Viborgs etablerede industri og produktionsvirksomheder tættere sammen. CFI vil øge fokus på den lokale industri og brande og synliggøre Viborg som industrikommune gennem en målrettet kommunikation og en stærk positionering af Viborg som en naturlig aktør i nationale og internationale udviklingsprojekter. VER vil bidrage til det nye center med udviklingsressourcer, mandskab og økonomi i opstartsfasen og vi forventer løbende at lægge en del af den lokale erhvervsservice indenfor centrets rammer. Sideløbende vil vi indgå i arbejdet med løbende at skaffe ny finansiering til drift og udvikling af centret. Henrik Hansen, Direktør, VIBORGegnens Erhvervsråd Et fortsat tæt samarbejde med industrien i det midtjyske område og i Viborg kommune i særdeleshed er hovednerven i Mercantecs mål og strategier. Det kommende Center for Industri, CFI, vil være en unik og værdifuld mulighed for at udbygge samarbejdet mellem erhvervslivet og Mercantecs mange unge og voksne under uddannelse, ligesom det vil være en unik mulighed for at understøtte erhvervslivet med adgang til såvel knowhow som udstyr og maskiner. CFI vil være et værdifuldt bidrag til at underbygge den løbende udvikling af Mercantecs praktikcenter til sikring af flere elev- og lærepladser og vil også kunne bidrage til skolens igangværende aktiviteter omkring markedsføring af industrien/industriens uddannelser overfor de unge. CFI kunne skabe nyt rum til, at elever og lærere kan eksperimentere og udvikle Viborg i endnu tættere forening med industrien kort sagt en genvej til innovation og nytænkning på det industrielle område. Centret vil på mange måder bidrage til et intensiveret samarbejde mellem erhvervslivet og Mercantec, og en evt. fremtidig geografisk placering i sammenhæng med Mercantecs erhvervsgymnasiale uddannelser vil også kunne skabe en unik udviklingsmulighed for erhvervslivet og de studerende. Mercantec vil kunne bidrage til centret ved at lægge dele af skolens aktiviteter i centret og ved at stille maskiner og udstyr til rådighed for erhvervslivet. Endvidere vil der være mulighed for at trække på skolens knowhow og øvrige undervisningsressourcer, ligesom det at koble indsatsen i centret med Mercantecs øvrige projekt aktiviteter bl.a. indenfor automation og digitalisering vil være til gavn for alle parter. Kirsten Holmgaard, Direktør, Mercantec S. 15

16 I Viborg har vi en særlig interesse i at sikre industriens fremtidige konkurrenceevne. Midtjylland har tradition for produktionskompetencer og indsigt i teknologi- og produktionsprocesser. Den tradition skal vi udvikle og bygge videre på, så vi kan få sat gang i væksten og skabe nye arbejdspladser. CFI vil skabe det nødvendige fokus på industrien og skabe et samlingssted for virksomheder indenfor dansk industri og give dem de nødvendige muligheder for både at udvikle og udstille deres produkter. DI bakker op om etableringen af CFI i Viborg og vil bidrage både med den nyeste viden om hvad der rører sig i industrien samt kontakt til virksomhederne. Palle Damborg, Direktør, Formand for DI Viborg/Skive Inno-Pro er et nyt nationalt innovationsnetværk for produktionsvirksomheder, og ser CFI som en stærk strategisk samarbejdspartner, der kan udgøre det fysiske omdrejningspunkt for flere af Inno-Pro s erhvervsfremmeaktiviteter. Ino-Pro ser CFI som et væsentligt udviklingsrum, der vil styrke virksomhedernes konkurrenceevne gennem etablering af nye samarbejdsrelationer og netværk samt videnoverførsel mellem virksomheder og videninstitutioner. Organisationen bag Inno-Pro har lang erfaring med vidensbaseret netværksdannelse og erhvervsfremme. Inno-Pro kan således være med til at løfte det lokale erhvervsfremmearbejde op i en national kontekst i samarbejde med CFI. Klaus Bolving, CEO, Inno-Pro S. 16 Det er en selvfølge, at vi i Dansk Metal bakker op om et sådan initiativ. Danmark som produktionsland har været et af Dansk Metal s varemærker gennem mange år, og vi syntes at det er rigtig godt at budskabet nu har spredt sig til vort lokale område. Dette handler ikke kun om arbejdspladser, men om hele egnens fremtidige eksistens. Klaus D. Christensen, afd. formand Metal Midt Skive-Viborg CFI vil danne en unik ramme for koblingen af viden og kapital for produktionsvirksomheder. Det er en mulighed for at samle og følge virksomheder i et miljø, hvor man kan bruge hinanden, hente inspiration og skabe nye samarbejder og vil dermed være en naturlig fødekæde for investeringsmuligheder. CAPNOVA har mangeårig erfaring med opstart og finansiering af udviklingsvirksomheder med fokus på viden og innovation, og kan tilføre kapital, solid forretningserfaring og et stærkt netværk i arbejdet med at skabe vækst for industrien i Viborg (CAPNOVA er en fusion af Østjysk Innovation (ØI) i Aarhus og CAT i Roskilde) Jens Søndergaard, Investment Manager, CAPNOVA

17 Vi støtter gerne initiativer og aktiviteter, der gør det mere attraktivt at uddanne sig eller måske endda starte egen virksomhed inden for industriområdet. Danmark og dermed regionen har brug for intelligente produktionsvirksomheder, der kan sikre erhvervet i fremtiden. CFI kan blive stedet, hvor det etablerede erhvervsliv kan spille sammen - både med hinanden og sammen med nye og innovative virksomheder. Niels Møller Jensen, Adm. Direktør, Grundfos A/S Viborg har brug for at markere sig som en erhvervsvenlig og dynamisk kommune. Vi skal turde tænke stort med både nationale og internationale ambitioner. Hvis vi kan samle erhvervslivet omkring Center for Industri som en fælles sag, der skal være med til at løfte Viborg ud af den grå skygge, så kan vi gøre en forskel. Jeg håber, at både det øvrige erhvervsliv, vores organisationer og Viborg Kommune vil bakke op om det spændende tiltag for det gør vi. Claus A. Christensen, Adm. Direktør, A.C. Hydraulic CFI kan blive et kæmpe aktiv for Viborg området, noget som erhvervsliv, organisationer og politikere vil kunne samles op og i fællesskab sørge for bliver en succes. Vi har brug for klare fyrtåne, så omverden ikke er i tvivl om, at vi mener det alvorligt med produktion i Viborg kommune. J.P. Group vil gerne være en del af et fælles showroom for industrien i vores område, der forhåbentlig kan inspirere nye og unge virksomheder inden for teknologiudvikling og industriel innovation til at starte og udvikle sig i Viborg. Martin B. Pedersen, Adm. Direktør og ejer af J.P. Group S. 17 Vi er mere end nogensinde før under pres for at mestre nytænkning og udvikling både på vores produkter og vores forretning for at kunne konkurrere på et internationalt marked. CFI vil kunne give os en værdifuld og nødvendig adgang til netværk, viden og innovation. Desuden er idéen om et fælles showroom for industriprodukter fremstillet i Viborg kommune spændende og visionær Mogens Nørlem, Teknisk Direktør og medejer af BM Autoteknik i Møldrup. Planerne med etablering af Center for Industri er et af de bedste tiltag, vi har set for at udvikle og synliggøre Viborg kommune som industrikommune. Vi tror på, at centret vil kunne skabe nye samarbejdsrelationer og give mulighed for deling af ressourcer indenfor test- og produktionskapacitet. Samtidig giver det en ramme for, at veletablerede virksomheder og ejere kan medvirke til etablering og udvikling af nye virksomheder, der kan sikre, at industrien fortsat vil have en central position i vores område. Det vil Mita-Teknik gerne være med til at støtte op omkring. Jesper Andersen,Adm. direktør, Mita-Teknik

CFI Mission. CFI - Vision CFI er i 2017 et synligt samlingspunkt, et udviklingsmiljø og et netværk

CFI Mission. CFI - Vision CFI er i 2017 et synligt samlingspunkt, et udviklingsmiljø og et netværk CFI Mission Udvikling, vækst og synlighed for Viborgs industriproduktion og -uddannelser Etablering af flere industri- og produktionsvirksomheder Skabelse af flere arbejdspladser CFI - Vision CFI er i

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 1. Lovgrundlag Lov nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme. Formålet med loven er at styrke udviklingen i dansk erhvervsliv gennem

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

Fremtidens industri i Danmark

Fremtidens industri i Danmark Fremtidens industri i Danmark En sammenhængende indsats overfor industrivirksomheder - Set fra det lokale perspektiv Kim Kofod Hansen, Randers Kommune Aarhus den 18. september 2012 1 Industry Smart Center

Læs mere

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI)

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) 19. august 2008 Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) Kriterier Vi har i dag kun begrænset viden om, hvilke ideer til innovative offentlig-private samarbejdsprojekter,

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, iværksætteri og internationalisering

Mål og Midler Uddannelse, iværksætteri og internationalisering Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum

Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum - en del af den Regionale Udviklingsaftale 2016-19 mellem Region Syddanmark, Trekantområdet Danmark og kommunerne Billund, Fredericia,

Læs mere

Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer. Oplæg på ErhvervsCamp 2015

Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer. Oplæg på ErhvervsCamp 2015 Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer Oplæg på ErhvervsCamp 2015 Hvordan afdækker man kvaliteten af et regionalt erhvervsfremmesystem?? Fem centrale spørgsmål: 1. Effekt: Hvad får

Læs mere

Jobprofil Direktør Erhverv Randers

Jobprofil Direktør Erhverv Randers Jobprofil Direktør Erhverv Randers 1 Indhold i job og personprofil Indhold Baggrund og vilkår... 3 1. Baggrund for stillingsopslaget... 3 2. Ansættelsesvilkår... 3 3. Erhverv Randers... 3 4. Organisation

Læs mere

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland.

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Brobygger 2.0 Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Indledning Den danske fødevareklynge med centrum i Region Midt er i en god udvikling

Læs mere

Anbefalinger og strategi for

Anbefalinger og strategi for Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 105 Offentligt Dansk Mode Anbefalinger til en fremtidig erhvervsstrategi Eva Kruse, Direktør for Danish Fashion Institute Anbefalinger og

Læs mere

ERHVERVS POLITIK 2015-2017

ERHVERVS POLITIK 2015-2017 ERHVERVS POLITIK 2015-2017 Høringsudkast Vores udgangspunkt Vores udgangspunkt for vækst er godt. Vi har i dag ca. 40.000 arbejdspladser, og vores indbyggerantal vokser årligt med 400-500 personer. Vores

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation Fokusområder i 2016 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Erhvervsudviklingschef, Jette Rau www.ballerup.dk 3 nye fyrtårne 1. Klyngesamarbejde 2. Investeringsstrategi 3. Vækstiværksættere Målgruppen er i

Læs mere

VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK

VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK 1 1. Indledning Denne visionspolitik er den overordnede ramme for arbejdet med erhverv og beskæftigelse i Varde Kommunes organisation, for kommunens samarbejde

Læs mere

Væksthus Nordjylland. Væksthus Nordjylland Tlf. 70 21 08 08 www.vhnordjylland.dk

Væksthus Nordjylland. Væksthus Nordjylland Tlf. 70 21 08 08 www.vhnordjylland.dk Væksthus Nordjylland Business Region North Denmark Regionalt Vækstforum Væksthus Nordjylland EU-kontor Kommunal erhvervsservice Væksthus Nordjylland Væksthus Nordjylland holder til i NOVI Science Park,

Læs mere

Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd. (udarbejdet december 2013)

Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd. (udarbejdet december 2013) Resultatkontrakt mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2014 (udarbejdet december 2013) 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Parterne 3 3 Vilkår 4 4 Indsatsområder 4 5 Mål 5 6 Økonomi 7 7 Kontrakt

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Fællesskab, sammenhæng og forenkling

Fællesskab, sammenhæng og forenkling Strategi 2018 Fællesskab, sammenhæng og forenkling Region Nordjylland skal sikre borgerne bedre kvalitet, øget faglighed og driftsøkonomisk bæredygtighed inden for alle tre sektorer; Sundhed, Specialsektoren

Læs mere

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk Lean Energy Cluster Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk 1 Lean Energy er en forening Vores formål er vækst og nye arbejdspladser Vi samler interessenter/medlemmer, der kan se en forretning

Læs mere

Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt.

Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt. 1 ÅRSPLAN 2017 første udkast Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt. Foreningen IQ s a rsplan sætter mål og prioriteter

Læs mere

Klog hverdagsmad som sund forretning strategiproces. Fødevarerådets 8. møde, 26. maj 2011

Klog hverdagsmad som sund forretning strategiproces. Fødevarerådets 8. møde, 26. maj 2011 Klog hverdagsmad som sund forretning strategiproces Fødevarerådets 8. møde, 26. maj 2011 Disposition Bag om Klog hverdagsmad.. Profil Igangsatte initiativer Fødevarerådet - baggrund og rolle De nuværende

Læs mere

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 ENERGI ERHVERV UDVIKLING INNOVATION VÆKST Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 på vej mod mere vækst og udvikling Skive - det er RENT LIV 2013-2016 Skive - det er RENT LIV Indhold Vi vil skabe mere

Læs mere

Allégade 15 DK-6270 Tønder www.houseofexporters.dk

Allégade 15 DK-6270 Tønder www.houseofexporters.dk Allégade 15 DK-6270 Tønder www.houseofexporters.dk Velkommen til House of Exporters Den nære grænseregion udgør en helt særlig pulje af ressourcer for et grænseoverskridende samarbejde virksomheder imellem.

Læs mere

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD, VIBORG KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

Uddannelsesråd Lolland-Falster

Uddannelsesråd Lolland-Falster STRATEGI Uddannelsesråd Lolland-Falster UDDANNELSESRÅD LOLLAND-FALSTER 2016 INDLEDNING Uddannelse og uddannelsesinstitutioner har afgørende betydning for landsdelen; De understøtter erhvervslivets adgang

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette nes modtagelse og integration af udenlandsk arbejdskraft samt at understøtte og

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet

BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet Anbefalinger til realisering af Strategi -2018, jf. strategiske spor Den politiske styregruppe nedsatte i oktober 2015 tre arbejdsgrupper, der skulle komme med anbefalinger til realiseringen af Business

Læs mere

Indstilling. International Community. 1. Resume. Til Byrådet. Den Århus Kommune

Indstilling. International Community. 1. Resume. Til Byrådet. Den Århus Kommune Indstilling Til Byrådet Den 21-09-2013 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Resume Århus har i de senere år oplevet en øget grad af internationalisering, og forventes at fortsætte i de kommende år,

Læs mere

Forprojektgruppe - Tyskland Statusnotat til Vækstforums møde 31. august 2016.

Forprojektgruppe - Tyskland Statusnotat til Vækstforums møde 31. august 2016. Forprojektgruppe - Tyskland Statusnotat til Vækstforums møde 31. august 2016. Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 regional-udvikling@ru.rm.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 1. udkast, marts 2016 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet

Læs mere

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer:

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer: SPRINGBOARD D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged Platinsponsorer: CONNECT Denmarks netværk består i dag af 800 personer i 320 virksomheder 7 pitch/15 feedback ALCORLAB DNA Building Blocks for Life

Læs mere

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Store potentialer i krydsfeltet mellem kunst og teknologi D.O.U.G. the drawing robot - Synkroniseret med menneskelig bevægelse Helsingør Kommunes Byråd

Læs mere

STRATEGI CAMPUS KØGE

STRATEGI CAMPUS KØGE STRATEGI CAMPUS KØGE 2016 2018 Udarbejdet af CAMPUS Køges Projektgruppe - til fordel for CAMPUS Køges elever, studerende, kursister, medarbejdere, partnere og det samfund, vi er en del af. INDIVIDET SKABES

Læs mere

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise lån en leder styrk Væksten I DIN VIRKSOMHED Lån en Leder er et attraktivt tilbud til små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark. I en periode kan din virksomhed

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer

Læs mere

Bestyrelsespartnerskabet

Bestyrelsespartnerskabet Bestyrelsespartnerskabet Med Bestyrelsespartnerskabet vil Erhvervs- og Byggestyrelsen kvalificere og udvikle bestyrelserne i nye og mindre danske virksomheder. De mest kompetente og relevante bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Action plan til Erhvervsplanen

Action plan til Erhvervsplanen Action plan til Erhvervsplanen Erhvervsservice Servicemål for erhvervsservice Virksomheden i centrum Tættere samarbejde på tværs af forvaltninger Servicemål fra 2011 fortsat gældende Måling af målopfyldelse

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere

FORKANTS DANMARK. -Globale udfordringer lokale muligheder. Udviklingschef Niels Larsen 2013

FORKANTS DANMARK. -Globale udfordringer lokale muligheder. Udviklingschef Niels Larsen 2013 FORKANTS DANMARK -Globale udfordringer lokale muligheder Udviklingschef Niels Larsen 2013 UDFORDRINGER/MULIGHEDER Infrastruktur Placering Offentlige arbejdspladser Bosætning Uddannelser Arbejdspladser

Læs mere

Rethink Velfærd videndeling om udvikling af velfærd i Aarhus Kommune

Rethink Velfærd videndeling om udvikling af velfærd i Aarhus Kommune Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 18. december 2014 Rethink Velfærd videndeling om udvikling af velfærd i Aarhus Kommune 1. Resume Forslag om etablering af tværmagistratligt projekt:

Læs mere

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network 14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network Åbent Forberedelsessekretariatet for Vækstforum Sjælland Brevid: 3087592 Resume Der søges om 700.000 kr. til projektet: Indstationering af en medarbejder fra

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne Mellem

Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne Mellem Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne 2011-2013 Mellem, Via University College, og Region Midtjylland Indledning: Vores fremtidige konkurrenceevne styrkes af, at vi gennem vores uddannelsessystem

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Indsats for vækst. Middelfart Byråd 2015

Indsats for vækst. Middelfart Byråd 2015 Indsats for vækst Middelfart Byråd 2015 2 Middelfart Kommune vil væksten Indsats for vækst skaber sammenhæng og fælles forståelse for de tiltag, der findes på en række områder, som er med til at udmønte

Læs mere

Roskilde Kommune Mulighedernes Markedsplads

Roskilde Kommune Mulighedernes Markedsplads Roskilde Kommune Mulighedernes Markedsplads Byrådets vision 2018 November 2014 2 LEAD / November 2014 Indhold 1. Intro 2. Grundlaget: Fortællingen om Roskilde Kommune 3. Målene: Det vi kæmper for 4. Indsatser

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

Design Innovation Informationsmøde om kreativ vækst KEA 14. april 2016

Design Innovation Informationsmøde om kreativ vækst KEA 14. april 2016 Design Innovation Informationsmøde om kreativ vækst KEA 14. april 2016 THE EUROPEAN UNION The European Social Fund THE EUROPEAN UNION The European Regional Development Fund Investing in your future D2i

Læs mere

KKR Midtjylland 10. juni 2011. Status 1. januar 31. maj 2011. Strategi 2011-13

KKR Midtjylland 10. juni 2011. Status 1. januar 31. maj 2011. Strategi 2011-13 KKR Midtjylland 10. juni 2011 Status 1. januar 31. maj 2011 Strategi 2011-13 Geografisk fordeling af vækstkortlægninger (specialiseret erhvervsservice) 1. januar 31. maj 2011 Geografisk fordeling af vækstkortlægninger

Læs mere

Indstilling. Støtte fra Erhvervspuljen til videreudvikling af Agro Food Park. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 17. november 2010.

Indstilling. Støtte fra Erhvervspuljen til videreudvikling af Agro Food Park. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 17. november 2010. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 17. november 2010 Støtte fra Erhvervspuljen til videreudvikling af Agro Food Park 1. Resume Der lægges med denne indstilling op til at støtte den videre

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

VISION. Ringsted - midt i mulighederne

VISION. Ringsted - midt i mulighederne VISION Ringsted - midt i mulighederne VISION Ringsted - midt i mulighederne Ringsted - nærhed, medansvar, medbestemmelse og mangfoldighed I Ringsted er vi midt i et fællesskab, hvor vi løfter i flok, udvikler

Læs mere

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER KØBENHAVNS KOMMUNE SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER - ET ERHVERVSVENLIGT KØBENHAVN FORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNES ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FORORD Københavns Erhvervsråd består af repræsentanter fra

Læs mere

MSK Strategi

MSK Strategi Indhold Mission... 2 Vision... 2 Styrkepositioner... 3 Indsatsområder i strategien... 4 Vision for uddannelse... 5 Vision for forskning og udvikling... 6 Vision for relations- og videnssamarbejde... 7

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

VERSION 2.0 KOLDING VI DESIGNER LIVET

VERSION 2.0 KOLDING VI DESIGNER LIVET VERSION 2.0 KOLDING VI DESIGNER LIVET I KOLDING UDVIDER VI DEN ALMINDELIGE OPFATTELSE AF DESIGN. ET DESIGN I KOLDING FORSTÅR VI DESIGN SOM BÅDE ET DESIGN (PRODUKTET) OG AT DESIGNE (PROCESSEN) KOLDING DESIGN

Læs mere

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Masterclass i 2013 Tænk ud af boksen Idégenerering Oplevelsesøkonomi Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Kort Om RUC MasterClass Kontakt Berit Nørgaard Olesen beritn@ruc.dk - Tilmelding

Læs mere

Organisering. Syddjurs Kommune 1. december 2016

Organisering. Syddjurs Kommune 1. december 2016 Organisering Syddjurs Kommune 1. december 2016 1 Organisering Vi ønsker at realisere målene igennem en række netværk, initiativer og projekter, som er forankret lokalt, og som udvikles i samspil mellem

Læs mere

Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder vækst

Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder vækst Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder Accelerace vækst din vej til hurtig Accelerer din vækst Fra idé til marked hurtigt og effektivt Har I udviklet et nyt produkt og har I behov for hjælp til

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

Ringsted Kommunes erhvervspolitik

Ringsted Kommunes erhvervspolitik Ringsted Kommunes erhvervspolitik Vi vil noget sammen også på erhvervsområdet! Ringsted Kommune blev i 2010 kåret til årets erhvervskommune i Danmark af Dagbladet Børsen. Samme år blev vi af Dansk Industri

Læs mere

Lean Energy Cluster 1

Lean Energy Cluster 1 Lean Energy Cluster 1 Teknologier og løsninger der effektivisere vores energiforbrug Et cleantech initiativ inden for energi- og klimateknologi. Fokuserer på energieffektivitet og intelligente energisystemer.

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Region Hovedstaden Vækstforum. 23. oktober 2007

Region Hovedstaden Vækstforum. 23. oktober 2007 Region Hovedstaden Vækstforum 23. oktober 2007 Hvem er vi? 5 væksthuse et i hver region Etableret som erhvervsdrivende fonde og ejet af kommunerne Har professionel bestyrelse (2 medlemmer udpeget af Vækstforum)

Læs mere

Den erhvervsmæssige satsning på Sundheds- og velfærdsinnovation

Den erhvervsmæssige satsning på Sundheds- og velfærdsinnovation Den erhvervsmæssige satsning på Sundheds- og velfærdsinnovation v Afdelingschef Dorthe Kusk 1 Møde i Innovationsudvalget den 17. februar 2014 Vision I 2020 er Syddanmark internationalt førende inden for

Læs mere

Årsdag Mandag 7. November. Sted:

Årsdag Mandag 7. November. Sted: Årsdag 2016 Mandag 7. November Sted: Program Kl. 16.00 Velkomst ved Direktør Leif Friis Jørgensen, Naturmælk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland (URS) Rejsen fra Klitmøller til Cold Hawaii Ved formand

Læs mere

Bæredygtig erhvervsudvikling

Bæredygtig erhvervsudvikling Erhverv i den nye kommune Kalundborg Kommunes erhvervsliv kendetegnes i dag af proces- og produktionsindustri koncentreret omkring Kalundborg by. Virksomheder som Statoil A/S, DONG Energy, NKT Flexibles

Læs mere

EN KOMMUNE OG ET ARBEJDSMARKED I VÆKST

EN KOMMUNE OG ET ARBEJDSMARKED I VÆKST Beskæftigelsesudspil 2016: EN KOMMUNE OG ET ARBEJDSMARKED I VÆKST I Randers er vi ikke bange for at tænke nyt og prøve ting af. Vi er mere optagede af at stimulere og afprøve nye veje. På tværs af ildsjæle,

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Evaluering af and+ og videreførelse i TAP Evaluering af det 3-årige Center for Arkitektur,

Læs mere

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger.

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger. Beskæftigelses og vækstpolitik Forord Beskæftigelses- og vækstpolitikken er en del af Middelfart Kommunes kommunalplan: Middelfartplanen. Med Middelfartplanen ønsker vi at skabe et samlet dokument, spændende

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Finansiering af opstartsvirksomheder Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Overblik Vækstfonden skaber flere nye vækstvirksomheder i Danmark. Vi opsøger og investerer i perspektivrige virksomheder,

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet i Syddjurs

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

Erhvervsservicedøgnet den 7. april Den kommunale indsats Herning Kommune. Udviklingschef Mette Højborg

Erhvervsservicedøgnet den 7. april Den kommunale indsats Herning Kommune. Udviklingschef Mette Højborg Erhvervsservicedøgnet den 7. april Den kommunale indsats Herning Kommune Udviklingschef Mette Højborg Erhvervspolitikken Et velfungerende og konkurrencedygtigt erhvervsliv er en forudsætning for vores

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Vi bevæger os fremad Silkeborgmotorvejen er ikke nogen almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde på.

Læs mere

Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge. v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables

Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge. v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables Grenaa, 21 maj 2013 Offshoreenergy.dk - formål At styrke og understøtte den danske offshore

Læs mere

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder!

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Disposition 1. Hvorfor sætte kvalitetsstandarder? Udviklingstendenser og udfordringer i den midtjyske. 2. Fælles målsætninger for

Læs mere

:Erhvervsstrategi Trekantområdet :Fra industriel succesregion til førende klyngeøkonomi

:Erhvervsstrategi Trekantområdet :Fra industriel succesregion til førende klyngeøkonomi :Erhvervsstrategi Trekantområdet :Fra industriel succesregion til førende klyngeøkonomi :Trekantområdets :Styrker Til Vidensamfund :Trusler Fra Industrisamfund :Svagheder :Muligheder 01 :Styrker Mange

Læs mere

> DI Energibranchen. Din platform til indflydelse

> DI Energibranchen. Din platform til indflydelse < > DI Energibranchen Din platform til indflydelse Velkommen til DI Energibranchen Dansk industri og dansk teknologi har alle dage stået stærkt og stået for kvalitet, når det kommer til udviklingen af

Læs mere

KICK-OFF-MØDE NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING

KICK-OFF-MØDE NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING FRA KL. 13-15 PÅ BRIGHT PARK SKIFT GEAR. KOM I GANG MED EN BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING. BLIV EN DEL AF BRIGHT GREEN ISLAND-VISIONEN.

Læs mere