VÆKST OG SYNLIGHED FOR VIBORGS INDUSTRIPRODUKTION

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VÆKST OG SYNLIGHED FOR VIBORGS INDUSTRIPRODUKTION"

Transkript

1 VÆKST OG SYNLIGHED FOR VIBORGS INDUSTRIPRODUKTION

2 INDLEDNING Den vedtog Viborg Byråd en erhvervsstrategi, som er udviklet i tæt samarbejde mellem kommunen og erhvervslivet. Strategien har fokus på - via samarbejde - at skabe vækst og udvikling for Viborg Kommunes virksomheder og uddannelsesinstitutioner. Allerede i Viborg Kommunes Udviklingsstrategi fra 2.november 2011 blev der sat samme fokus, idet byrådet under overskriften grøn teknologi og bæredygtig produktion ønskede et bedre samspil mellem kommunens eksisterende virksomheders kommercielle kompetencer og de uddannelses- og forskningsbaserede styrkepositioner.som blandt andet kan udvikle og tiltrække nye arbejdspladser En række nationale undersøgelser som bl.a Reglab s Fremtidens Industri i Danmark fra september 2012 samt De skjulte helte - produktivitetssuccesser i dansk Industri udarbejdet af Styrelsen for Forskning og Innovation i september 2013, tegner et mere nuanceret og positivt billede af dansk industris fremtidsudsigter end det billede, der ofte tegnes i den offentlige debat. Region Midtjylland gennemførte i 2013 en analyse af Midtjyllands fremtid som mulig industriregion. Rapporten Fremtidens Industri i Region Midtjylland, påpeger klart betydningen af fortsat at have en global konkurrencedygtig midtjysk industri, der kan skabe arbejdspladser, eksportindtægter og lokal efterspørgsel efter produkter og serviceydelser. Vækstforum i Region Midtjylland har da også taget initiativ til en række igangværende og kommende indsatser inden for området Fremtidens Industri. VIBORGegnens Erhvervsråd vil på baggrund af ovenstående sammen med Mercantec, det nationale innovationsnetværk Inno-pro samt en række af kommunens virksomheder foreslå etablering af CFI - Center for Industri som lokal ramme om nye initiativer indenfor områderne industri og produktion, som redskab til at fremme vækst og synlighed omkring Viborgs industriproduktion og dermed skabe nye arbejdspladser i kommunen S. 2

3 RESUME CFI - Center for Industri er et lokalt inkubationsmiljø, der fremmer netværk, viden og innovation i både nystartede og etablerede virksomheder. Det etableres i et tæt samarbejde mellem Viborg Kommune, Erhvervsråd og Viborgs Industri- og produktionsvirksomheder. Bag CFI står ligeledes Mercantec, der bidrager med kompetenceudvikling og tekniske faciliteter samt det statsligt godkendte Innovationsnetværk for Produktion, Inno-pro. CFI samler vækst- og opstartsvirksomheder med etablerede virksomheder og erhvervsfremmeog vidensaktører i et fælles vækst- og udviklingsmiljø. Stedet vil danne ramme om et internt arbejdsfællesskab for vækst- og udviklingsvirksomheder, og rummer undervisnings- og mødefaciliteter samt et åbent test- og udviklingslaboratorium. Til CFI er knyttet et netværk af lokale virksomhedsledere, der formidler viden og eventuelt også kapital til centrets vækstvirksomheder. CFI vil blive et lokalt fyrtårn, der synliggør nuværende og kommende industriproduktion i Viborg blandt andet via et permanent, dynamisk showroom med de ypperste produkter og løsninger fra Viborgs virksomheder. CFI vil derved kunne understøtte målsætning 7 i Viborg Kommunes erhvervsstrategi, der beskriver at Vi vil fortsat støtte og udvikle eksisterende virksomheders vækstpotentiale samt eksisterende og potentielle klyngers forretningspotentiale, f eks. miljøet omkring AU Foulum/Agro Business Park og Arsenalet Samtidig vil CFI understøtte målsætning 8 i Viborg Kommunes Erhvervsstrategi, der siger Vi skal tilbyde optimale rammer for iværksættere med vækstpotentiale til at skabe ny vækst Samlet er vi overbevist om, at CFI-center for Industri vil bidrage til målsætning 1 i Viborg Kommunes Erhvervsstrategi om at fortælle de gode historier både lokalt, nationalt og internationalt og derfor vil udgøre et væsentligt bidrag til realiseringen af strategiens milepæle i forhold til DI s målinger af lokalt erhvervsklima. Vi forventer, at centret vil yde et værdifuldt bidrag til at styrke industriens vækst og skabe nye arbejdspladser, og samtidig vil den tætte kobling mellem erhvervsskole og virksomheder i fælles faciliteter bidrage til at skabe et af Danmarks stærkeste og mest innovative industrigymnasier. S. 3

4 CFI MISSION OG VISION CFI overordnet mål (Mission) Missionen for CFI er at skabe en ramme om udvikling, vækst og synlighed for Viborgs industriproduktion og -uddannelser, der fører til etablering af flere industri- og produktionsvirksomheder i Viborg Kommune og derved til skabelse af flere arbejdspladser. Mål (Vision) CFI er i 2017 et synligt samlingspunkt, et udviklingsmiljø og et netværk for kommunens nye og etablerede industrielle produktion. CFI er Et fyrtårn for Viborgs industriproduktion, der samler kommune, erhvervsråd, innovationsnetværk, erhvervsskole og Viborgs industri- og produktionsvirksomheder omkring inkubation, træning og branding af industrien. Et utraditionelt inkubationsmiljø, der forbinder nystartede vækstvirksomheder og etablerede virksomheder omkring produkter, forretningsudvikling og kapital. Et formidlingsmiljø, der omsætter viden fra universiteter, GTS-institutioner, innovationsnetværk samt erhvervsskoler til nye ideer og resultater. Et fælles arbejdsmiljø og udviklingslaboratorium der muliggør udvikling, afprøvning, demonstration og kommercialisering af nye industrielle produkter og løsninger. Et netværk, der fremmer samarbejdet mellem Viborgs etablerede virksomheder og hjælper med adgang til viden, eksport og finansiering. En fælles platform, der forbinder virksomheder og erhvervsskoler igennem fælles værksteder og fælles ide- og kompetenceudviklingsforløb. Et synligt samlingspunkt eller sted der præsenterer og markedsfører Viborgs mange stærke industrivirksomheder og produkter. S. 4

5 CFI UDVIKLINGSFASER OG MÅLGRUPPER Visionen for CFI realiseres i to faser, formodentligt på to forskellige lokationer Fase 1 CFI - Center for Industri etableres som selvejende institution/erhvervsdrivende fond i en eksisterende (kommunal) bygning Fase 2 Permanent driftsfase realiseres i tæt samarbejde med Viborg Kommunes og Mercantecs ambitiøse planer for Viborg Baneby. Det tætte samarbejde mellem industrielt inkubationsmiljø og uddannelsesmiljø vil bidrage aktivt til at promovere industrien som spændende arbejdsområde og generelt føre til et øget samarbejde mellem virksomheder og Mercantecs knowhow, udstyr og mange unge studerende. Målgruppe Etablerede virksomheder fra Viborg Kommune inden for området industri og produktion der arbejder med automatisering og digitalisering Virksomheder, der har løbende fokus på innovation og som prioriterer forskning og udvikling samt samarbejde med videninstitutioner Virksomheder med en innovationsorienteret ledelse, der har fokus på en kundedrevet produktudvikling Industrielle iværksættere og nystartede virksomheder med ambition om vækst og udvikling og eksport Unge studerende og elever med iværksætterpotentiale indenfor området industri og produktion S. 5

6 CFI KONCEPTET Realiseres igennem en række forskellige målrettede indsatser og tilknyttede netværk og partnere: Investment Board Growth Center Showroom Research & Development Playground Learning Lab S. 6

7 CFI KONCEPTET Growth Center Et nyt inkubationsmiljø for lokale vækstorienterede produktionsvirksomheder. Det rummer et plug and play fælles arbejdsmiljø med kontorfaciliteter samt undervisnings- og mødefaciliteter, hvor lokale virksomhedsledere møder nyetablerede virksomheder, og hvor videninstitutioner og erhvervsfremmeaktører kan bistå med udvikling af virksomhedens forretningsgrundlag. Investment Board Growth Center Showroom Miljøet tænkes udviklet til et potentielt klyngemiljø i lighed med AU Foulum/Agro Business Park eller Arsenalet. Det faciliteres af den lokale erhvervsservice, der benytter det som ramme om den målrettede servicering af iværksættere samt udviklings- og etablerede virksomheder indenfor områderne industri og produktion. Research & Development Playground Learning Lab S. 7

8 CFI KONCEPTET Showroom Opbygning af en fysisk ramme eller sted til synliggørelse og videreudvikling af industrielle relationer. Stedet skal bidrage til eksponeringen af kommunens industri- og produktionsvirksomheder og præsentere Viborgs industriproduktion gennem konkrete produkter eller virtuel udstilling igennem udnyttelse af nyeste præsentationsteknikker. Investment Board Growth Center Showroom Udstillingen skal både fungere som inspirationskilde for nye og etablerede virksomheder og danne ramme om udvikling af erhvervsklynger med internationalt potentiale, Research & Development Playground Learning Lab S. 8

9 CFI KONCEPTET Playground Et levende udviklingslaboratorium indrettet som fablab - et kreativt, højteknologisk prototypeværksted, med 3D printere, laserskærere og CNC maskiner der arbejder med innovation igennem prototyping, produktudvikling og idégenerering. Investment Board Growth Center Showroom Værkstedet vil være en uvurderlig hjælp både til udvikling og test både for etablerede virksomheder og for unge, spirende iværksættere, som overvejer etablering af produktionsvirksomhed. Stedets teknologi vi skabe helt nye og unikke muligheder for at studerende og virksomheder kan eksperimentere og udvikle i fællesskab og kan på den måde bidrage til at synliggøre industrien som spændende og relevant karrierevej. Research & Development Playground Learning Lab S. 9

10 CFI KONCEPTET Growth Center Learning Lab Et tæt samspil med Mercantec sikrer at de rette teknologiske kompetencer og Mercantecs omfattende og moderne maskinpark er til rådighed for de vækstorienterede virksomheder. Et tæt samarbejde mellem erhvervsskole og udviklingsvirksomheder/etablerede virksomheder bidrager til at sikre opkvalificering af den faglærte arbejdskraft og til synliggørelse af ungdomsuddannelsestilbud som HTX mv. Samarbejdet vil ligeledes give helt nye muligheder for at stille Mercantecs store viden og ekspertise indenfor områderne automatisering og digitalisering til rådighed for virksomhederne. Investment Board Showroom Research & Development Playground Learning Lab S. 10

11 CFI KONCEPTET Investment Board Growth Center Showroom Research and Development Aalborg Universitet samt relevante GTS-institutter bidrager med forsknings- og uddannelsesmæssige kompetencer både indenfor området teknisk innovation og indenfor ledelsesudvikling og viden om forretningsmodeller. CFI formidler aktuel information fra vidensmiljøer og skaber muligheder for at virksomhederne kan udvikle nye mix af produkter, services og kundetilpassede løsninger. Det nationale innovationsnetværk for produktion Inno-pro hjælper virksomhederne med at anvende dansk og international forskning og bringe dem op på et endnu højere forretningsmæssigt niveau. Dette suppleres af organisation DAMRC (Danish Advanced Manufacturing Research Center), der hjælper virksomhederne med højteknologiske problemstillinger på internationalt niveau. Research & Development Playground Learning Lab S. 11

12 CFI KONCEPTET Growth Center Investment Board Netværk af ejere, direktører og strategiske chefer i førende virksomheder i Viborg knyttes til CFI som et advisory board, der fungerer som business coaches for de tilknyttede udviklingsvirksomheder, som kan få sparring og måske få tilført kompetent kapital, hvor ledelseskompetencer følger med kapitaltilførslen. Derudover etableres samarbejde med regionale og nationale investeringsmiljøer, såsom Midtjysk Iværksætterfond, CAPNOVA, Vækstfonden og Business Angels Netværk. Investment Board Showroom Research & Development Playground Learning Lab S. 12

13 TIDSPLAN 2014 HELE ÅRET HALVÅR HALVÅR Konceptudvikling Udarbejdelse af beslutningsgrundlag til politisk behandling Koordinering med aktiviteter under regionsprojekt Fremtidens Industri Udvikling af indholdselementer i samspil med Fremtidens Industri Forberedelse Politisk behandling af ansøgning Identifikation af etablerede virksomheder samt udviklingsvirksomheder Gennemførelse af prøve- eller pilotforløb sammen med Fremtidens Industri Forberedelse af igangsætning Afklaring af fysiske rammer - forberedelse af etablering Klargøring af fysiske rammer Ansættelse af medarbejder(e) S. 13

14 TIDSPLAN Start på CFI s 3-årige opstartsperiode CFI s 3-årige opstartsperiode CFI s 3-årige opstartsperiode CFI s 3-årige opstartsperiode Forventet tæt samarbejde med en kommende strukturfondsfinansieret regional satsning omkring Fremtidens Industri Øget involvering både af udviklingsog etablerede virksomheder Løbende vækst i antal brugere af fablab og centrets øvrige facliteter Øget involvering både af udviklingsog etablerede virksomheder Løbende vækst i antal brugere af fablab og centrets øvrige facliteter Øget involvering både af udviklingsog etablerede virksomheder Løbende vækst i antal brugere af fablab og centrets øvrige facliteter Fra 2019 forudsættes CFI at være selvfinansierende via projekter, puljer og kommercielle aktiviteter S. 14

15 Viborg er en stærk industrikommune med et stort antal arbejdspladser og mange, innovative og eksportorienterede virksomheder. VIBORGegnens Erhvervsråd (VER) satser i vores nye strategi - Vækst Viborg! - meget på at skabe et stærkt grundlag for fremtidens industri og gerne med det bæredygtige perspektiv, der allerede kendetegner mange af vores etablerede industrivirksomheder. VER ser Center For Industri som en naturlig og værdifuld ramme om vort samarbejde med nye og etablerede industrivirksomheder. Samtidig vil centret understøtte det brede samarbejde mellem erhvervsliv og uddannelses- og videninstitutioner og danne den optimale ramme for brancheklynger og innovative samarbejder. CFI vil være en vigtig ramme om vores fokuserede og netværksbaserede indsats for iværksættere og nystartede virksomheder - og på samme tid knytte Viborgs etablerede industri og produktionsvirksomheder tættere sammen. CFI vil øge fokus på den lokale industri og brande og synliggøre Viborg som industrikommune gennem en målrettet kommunikation og en stærk positionering af Viborg som en naturlig aktør i nationale og internationale udviklingsprojekter. VER vil bidrage til det nye center med udviklingsressourcer, mandskab og økonomi i opstartsfasen og vi forventer løbende at lægge en del af den lokale erhvervsservice indenfor centrets rammer. Sideløbende vil vi indgå i arbejdet med løbende at skaffe ny finansiering til drift og udvikling af centret. Henrik Hansen, Direktør, VIBORGegnens Erhvervsråd Et fortsat tæt samarbejde med industrien i det midtjyske område og i Viborg kommune i særdeleshed er hovednerven i Mercantecs mål og strategier. Det kommende Center for Industri, CFI, vil være en unik og værdifuld mulighed for at udbygge samarbejdet mellem erhvervslivet og Mercantecs mange unge og voksne under uddannelse, ligesom det vil være en unik mulighed for at understøtte erhvervslivet med adgang til såvel knowhow som udstyr og maskiner. CFI vil være et værdifuldt bidrag til at underbygge den løbende udvikling af Mercantecs praktikcenter til sikring af flere elev- og lærepladser og vil også kunne bidrage til skolens igangværende aktiviteter omkring markedsføring af industrien/industriens uddannelser overfor de unge. CFI kunne skabe nyt rum til, at elever og lærere kan eksperimentere og udvikle Viborg i endnu tættere forening med industrien kort sagt en genvej til innovation og nytænkning på det industrielle område. Centret vil på mange måder bidrage til et intensiveret samarbejde mellem erhvervslivet og Mercantec, og en evt. fremtidig geografisk placering i sammenhæng med Mercantecs erhvervsgymnasiale uddannelser vil også kunne skabe en unik udviklingsmulighed for erhvervslivet og de studerende. Mercantec vil kunne bidrage til centret ved at lægge dele af skolens aktiviteter i centret og ved at stille maskiner og udstyr til rådighed for erhvervslivet. Endvidere vil der være mulighed for at trække på skolens knowhow og øvrige undervisningsressourcer, ligesom det at koble indsatsen i centret med Mercantecs øvrige projekt aktiviteter bl.a. indenfor automation og digitalisering vil være til gavn for alle parter. Kirsten Holmgaard, Direktør, Mercantec S. 15

16 I Viborg har vi en særlig interesse i at sikre industriens fremtidige konkurrenceevne. Midtjylland har tradition for produktionskompetencer og indsigt i teknologi- og produktionsprocesser. Den tradition skal vi udvikle og bygge videre på, så vi kan få sat gang i væksten og skabe nye arbejdspladser. CFI vil skabe det nødvendige fokus på industrien og skabe et samlingssted for virksomheder indenfor dansk industri og give dem de nødvendige muligheder for både at udvikle og udstille deres produkter. DI bakker op om etableringen af CFI i Viborg og vil bidrage både med den nyeste viden om hvad der rører sig i industrien samt kontakt til virksomhederne. Palle Damborg, Direktør, Formand for DI Viborg/Skive Inno-Pro er et nyt nationalt innovationsnetværk for produktionsvirksomheder, og ser CFI som en stærk strategisk samarbejdspartner, der kan udgøre det fysiske omdrejningspunkt for flere af Inno-Pro s erhvervsfremmeaktiviteter. Ino-Pro ser CFI som et væsentligt udviklingsrum, der vil styrke virksomhedernes konkurrenceevne gennem etablering af nye samarbejdsrelationer og netværk samt videnoverførsel mellem virksomheder og videninstitutioner. Organisationen bag Inno-Pro har lang erfaring med vidensbaseret netværksdannelse og erhvervsfremme. Inno-Pro kan således være med til at løfte det lokale erhvervsfremmearbejde op i en national kontekst i samarbejde med CFI. Klaus Bolving, CEO, Inno-Pro S. 16 Det er en selvfølge, at vi i Dansk Metal bakker op om et sådan initiativ. Danmark som produktionsland har været et af Dansk Metal s varemærker gennem mange år, og vi syntes at det er rigtig godt at budskabet nu har spredt sig til vort lokale område. Dette handler ikke kun om arbejdspladser, men om hele egnens fremtidige eksistens. Klaus D. Christensen, afd. formand Metal Midt Skive-Viborg CFI vil danne en unik ramme for koblingen af viden og kapital for produktionsvirksomheder. Det er en mulighed for at samle og følge virksomheder i et miljø, hvor man kan bruge hinanden, hente inspiration og skabe nye samarbejder og vil dermed være en naturlig fødekæde for investeringsmuligheder. CAPNOVA har mangeårig erfaring med opstart og finansiering af udviklingsvirksomheder med fokus på viden og innovation, og kan tilføre kapital, solid forretningserfaring og et stærkt netværk i arbejdet med at skabe vækst for industrien i Viborg (CAPNOVA er en fusion af Østjysk Innovation (ØI) i Aarhus og CAT i Roskilde) Jens Søndergaard, Investment Manager, CAPNOVA

17 Vi støtter gerne initiativer og aktiviteter, der gør det mere attraktivt at uddanne sig eller måske endda starte egen virksomhed inden for industriområdet. Danmark og dermed regionen har brug for intelligente produktionsvirksomheder, der kan sikre erhvervet i fremtiden. CFI kan blive stedet, hvor det etablerede erhvervsliv kan spille sammen - både med hinanden og sammen med nye og innovative virksomheder. Niels Møller Jensen, Adm. Direktør, Grundfos A/S Viborg har brug for at markere sig som en erhvervsvenlig og dynamisk kommune. Vi skal turde tænke stort med både nationale og internationale ambitioner. Hvis vi kan samle erhvervslivet omkring Center for Industri som en fælles sag, der skal være med til at løfte Viborg ud af den grå skygge, så kan vi gøre en forskel. Jeg håber, at både det øvrige erhvervsliv, vores organisationer og Viborg Kommune vil bakke op om det spændende tiltag for det gør vi. Claus A. Christensen, Adm. Direktør, A.C. Hydraulic CFI kan blive et kæmpe aktiv for Viborg området, noget som erhvervsliv, organisationer og politikere vil kunne samles op og i fællesskab sørge for bliver en succes. Vi har brug for klare fyrtåne, så omverden ikke er i tvivl om, at vi mener det alvorligt med produktion i Viborg kommune. J.P. Group vil gerne være en del af et fælles showroom for industrien i vores område, der forhåbentlig kan inspirere nye og unge virksomheder inden for teknologiudvikling og industriel innovation til at starte og udvikle sig i Viborg. Martin B. Pedersen, Adm. Direktør og ejer af J.P. Group S. 17 Vi er mere end nogensinde før under pres for at mestre nytænkning og udvikling både på vores produkter og vores forretning for at kunne konkurrere på et internationalt marked. CFI vil kunne give os en værdifuld og nødvendig adgang til netværk, viden og innovation. Desuden er idéen om et fælles showroom for industriprodukter fremstillet i Viborg kommune spændende og visionær Mogens Nørlem, Teknisk Direktør og medejer af BM Autoteknik i Møldrup. Planerne med etablering af Center for Industri er et af de bedste tiltag, vi har set for at udvikle og synliggøre Viborg kommune som industrikommune. Vi tror på, at centret vil kunne skabe nye samarbejdsrelationer og give mulighed for deling af ressourcer indenfor test- og produktionskapacitet. Samtidig giver det en ramme for, at veletablerede virksomheder og ejere kan medvirke til etablering og udvikling af nye virksomheder, der kan sikre, at industrien fortsat vil have en central position i vores område. Det vil Mita-Teknik gerne være med til at støtte op omkring. Jesper Andersen,Adm. direktør, Mita-Teknik

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD, VIBORG KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 ENERGI ERHVERV UDVIKLING INNOVATION VÆKST Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 på vej mod mere vækst og udvikling Skive - det er RENT LIV 2013-2016 Skive - det er RENT LIV Indhold Vi vil skabe mere

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Anbefalinger og strategi for

Anbefalinger og strategi for Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 105 Offentligt Dansk Mode Anbefalinger til en fremtidig erhvervsstrategi Eva Kruse, Direktør for Danish Fashion Institute Anbefalinger og

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette nes modtagelse og integration af udenlandsk arbejdskraft samt at understøtte og

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder!

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Disposition 1. Hvorfor sætte kvalitetsstandarder? Udviklingstendenser og udfordringer i den midtjyske. 2. Fælles målsætninger for

Læs mere

KKR Midtjylland 10. juni 2011. Status 1. januar 31. maj 2011. Strategi 2011-13

KKR Midtjylland 10. juni 2011. Status 1. januar 31. maj 2011. Strategi 2011-13 KKR Midtjylland 10. juni 2011 Status 1. januar 31. maj 2011 Strategi 2011-13 Geografisk fordeling af vækstkortlægninger (specialiseret erhvervsservice) 1. januar 31. maj 2011 Geografisk fordeling af vækstkortlægninger

Læs mere

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE - Projektforslag til regional udviklingspulje INDHOLD BAGGRUND... 2 FORMÅL... 2 PLATFORM... 2 INDHOLD... 4 TIDSPLAN... 5 BUDGET

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise lån en leder styrk Væksten I DIN VIRKSOMHED Lån en Leder er et attraktivt tilbud til små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark. I en periode kan din virksomhed

Læs mere

Region Hovedstaden Vækstforum. 23. oktober 2007

Region Hovedstaden Vækstforum. 23. oktober 2007 Region Hovedstaden Vækstforum 23. oktober 2007 Hvem er vi? 5 væksthuse et i hver region Etableret som erhvervsdrivende fonde og ejet af kommunerne Har professionel bestyrelse (2 medlemmer udpeget af Vækstforum)

Læs mere

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Finansiering af opstartsvirksomheder Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Overblik Vækstfonden skaber flere nye vækstvirksomheder i Danmark. Vi opsøger og investerer i perspektivrige virksomheder,

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk Lean Energy Cluster Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk 1 Lean Energy er en forening Vores formål er vækst og nye arbejdspladser Vi samler interessenter/medlemmer, der kan se en forretning

Læs mere

Bestyrelsespartnerskabet

Bestyrelsespartnerskabet Bestyrelsespartnerskabet Med Bestyrelsespartnerskabet vil Erhvervs- og Byggestyrelsen kvalificere og udvikle bestyrelserne i nye og mindre danske virksomheder. De mest kompetente og relevante bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer:

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer: SPRINGBOARD D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged Platinsponsorer: CONNECT Denmarks netværk består i dag af 800 personer i 320 virksomheder 7 pitch/15 feedback ALCORLAB DNA Building Blocks for Life

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland

Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland Vicedirektør Anders Hoffmann Informationsmøde om den konkurrenceudsatte pulje

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Regeringens strategi Virksomheder V V Æ V Æ K V Æ K S V Æ K S T 2015 Virksomhedernes udfordringer Fald i Industrieksporten på +16% fra jan 2008

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

BIT-House. Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup

BIT-House. Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup BIT-House Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup Morten Bøgebjerg motb@r-m.com Disposition 1 2 3 4 5 Konceptet for Datamuseet & BIT-House Ballerup nu og i fremtiden En del af kommunens planer

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Midtjysk Iværksætterfond 1. januar 201231. december 2014 Journalnummer: 13370712 Kontraktens parter Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Eannr: 5

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 VÆKSTHUS SYDDANMARKS TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 SKAB VÆKST MED PROFESSIONEL BESTYRELSE. 5. MAJ 2015. VÆKSTHUSENE Gør udfordringer til muligheder PROGRAM FOR DAGEN 1. 15.00. Velkomst og introduktion til

Læs mere

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Hvad er REG LAB? Formål: Et medlemsbaseret laboratorium der indsamler, udvikler og formidler god praksis inden for regional erhvervsudvikling.

Læs mere

Erhverv. Regional udvikling i Ringkøbing amt

Erhverv. Regional udvikling i Ringkøbing amt Erhverv Regional udvikling i Ringkøbing amt 70 20 10 15 www.erhvervslinien.dk Regional erhvervsservice»én dør til et netværk af specialister«koordinering ForordRegional udvikling og en dynamisk erhvervsudvikling

Læs mere

De fire løsninger til Vision Gammelsø. HTK Innovation Camp den 9. juni 2011

De fire løsninger til Vision Gammelsø. HTK Innovation Camp den 9. juni 2011 De fire løsninger til Vision Gammelsø HTK Innovation Camp den 9. juni 2011 29 interne medarbejdere fra HTK udvikler 4 løsninger til Vision Gammelsø på 8 timer med Instant Business Innovation Metoden Dagens

Læs mere

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Indledning En ny strategi for iværksætterindsatsen skal sikre en styrket og sammenhængende indsats, der skaber flere nye iværksættere, vækstvirksomheder

Læs mere

Fremtidens kapitalbehov. Peter Kjeldbjerg Nupark Innovation A/S Nupark 51 pk@nupark.dk www.nupark.dk

Fremtidens kapitalbehov. Peter Kjeldbjerg Nupark Innovation A/S Nupark 51 pk@nupark.dk www.nupark.dk Fremtidens kapitalbehov Peter Kjeldbjerg Nupark Innovation A/S Nupark 51 pk@nupark.dk www.nupark.dk Finanskrisen har ændret mulighederne for finansiering Spillet har ændret sig Rekordlavt antal venture

Læs mere

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab 21. November 2012 Anders Bækgaard Regeringen vil gøre en langt større indsats for at hjælpe virksomhederne med at få fodfæste

Læs mere

Resultatkontrakt version II. mellem. Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd

Resultatkontrakt version II. mellem. Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd Resultatkontrakt version II mellem Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd 2015 (oplæg udarbejdet november 2014 af Henrik Frandsen, Henning Nielsen og Mikkel Johansen) 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3

Læs mere

KICK-OFF-MØDE NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING

KICK-OFF-MØDE NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING FRA KL. 13-15 PÅ BRIGHT PARK SKIFT GEAR. KOM I GANG MED EN BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING. BLIV EN DEL AF BRIGHT GREEN ISLAND-VISIONEN.

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Resume. Udarbejdelse. Adrian Maksymiuk. Center for Erhverv og Udvikling 8/1-2015 00.22.04-P05-5-15

Resume. Udarbejdelse. Adrian Maksymiuk. Center for Erhverv og Udvikling 8/1-2015 00.22.04-P05-5-15 11B 0BNabokommunernes erhvervsstrategier Resume Dette dokument er udarbejdet med henblik på, at danne et overblik over nærliggende kommuners erhvervsstrategier. Dette vil dokument udforske dybere og danne

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006 Forslag til Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering Intern version 28. august 2006 Indledning Region Aalborg Samarbejdet og Aalborg Erhvervsråd skal drøfte hvordan

Læs mere

af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008

af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008 Partnerkapital finansiering af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008 Om Vækstfonden Vækstfonden har et kapitalgrundlag på over 2 mia. kroner og er et af de største ventureselskaber

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007. Søren Steen Rasmussen Vækstfonden

Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007. Søren Steen Rasmussen Vækstfonden Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007 Søren Steen Rasmussen Vækstfonden Oversigt over Vækstfonden Vækstfonden medfinansierer små og mellemstore virksomheder Vækstfonden fokuserer

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE Januar 2015 1. Aftalens parter Aftalens parter er Fredericia Kommune og Business Fredericia. 2. Formål Formålet med samarbejdsaftalen

Læs mere

Vision med den nye sammenlægning til CAPNOVA i relation til såvel etablerede som nystartede Life Science virksomheder, 6.

Vision med den nye sammenlægning til CAPNOVA i relation til såvel etablerede som nystartede Life Science virksomheder, 6. Vision med den nye sammenlægning til CAPNOVA i relation til såvel etablerede som nystartede Life Science virksomheder, 6. November 2014 Innovationsmiljøer giver biotek den kolde skulder. Medwatch 3.11.2014

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Startup City er for udvalgte iværksættere med idé, evne og vilje til at starte vækstvirksomheder.

Startup City er for udvalgte iværksættere med idé, evne og vilje til at starte vækstvirksomheder. PROFILMATERIALE 2 Startup City er for udvalgte iværksættere med idé, evne og vilje til at starte vækstvirksomheder. Visionen med Startup City er at være Aarhus epicenter for ambitiøse og risikovillige

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Præsentation af Innovation Fur Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Dagsorden Ideen bag Innovation Fur Initiativtagere Igangsætning - projektsekretariat Betydning for borgere og virksomheder på

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

Center for Logistik og Samarbejde - CLS. Peter Høy, Projektdirektør

Center for Logistik og Samarbejde - CLS. Peter Høy, Projektdirektør Center for Logistik og Samarbejde - CLS Peter Høy, Projektdirektør Aalborg Havn Den intelligente Havn Den intelligente havn har tre roller: 1. Konkurrencedygtig havnevirksomhed Udvikling af logistik og

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

Velkommen. More.Creative infomøde!

Velkommen. More.Creative infomøde! Velkommen More.Creative infomøde! Agenda Velkomst Hvorfor More.Creative? Formål med mødet Om More.Creative Q&A Mulighed for projektsparring Hvorfor More.Creative? De kreative erhverv rummer et stort potentiale

Læs mere

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år DBC Strategi 2017 DBC har nye udfordringer i de kommende år Digital transition er stadig det grundvilkår, der bestemmer DBC s strategi. Også i de kommende år. Med alt hvad det indebærer med teknologi,

Læs mere

Innovationsmiljø & Spinoff. Oktober 2011

Innovationsmiljø & Spinoff. Oktober 2011 Innovationsmiljø & Spinoff Oktober 2011 Præsentation af Innovation MidtVest A/S (IMV) 2 Innovationsmiljøordningen ordningen Formål at skabe og udvikle flere videnstunge iværksættervirksomheder med unikke

Læs mere

Velkommen til Region Midtjyllands scorecard for: 'Værdiskabelse i forsker og udviklingsparkers inkubationsaktiviteter'.

Velkommen til Region Midtjyllands scorecard for: 'Værdiskabelse i forsker og udviklingsparkers inkubationsaktiviteter'. Formål Velkommen til Region Midtjyllands scorecard for: 'Værdiskabelse i forsker og udviklingsparkers inkubationsaktiviteter'. Det er et ledelsesværktøj for udviklingsparker til måling og styrkelse af

Læs mere

Operatør. Til at udvikle initiativet. Rethink Business : Design for disassembly. Join the Circular Economy Revolution

Operatør. Til at udvikle initiativet. Rethink Business : Design for disassembly. Join the Circular Economy Revolution Operatør Til at udvikle initiativet Rethink Business : Design for disassembly Join the Circular Economy Revolution Vækstforums strategiske indsatsområde Energi og Miljø Region Midtjylland Vækstforum Regional

Læs mere

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere

BEDRE Business. for dig og din virksomhed

BEDRE Business. for dig og din virksomhed BEDRE Business for dig og din virksomhed Vidste du? at der er ca. 10.000 virksomheder i Aalborg Kommune. at der hvert år etableres ca. 1.000 nye virksomheder. at BusinessAalborg rådgiver ca. 800 iværksættere

Læs mere

OPI Lab - Open Innovation. 27. maj 2014

OPI Lab - Open Innovation. 27. maj 2014 OPI Lab - Open Innovation 27. maj 2014 Dorte Eg Auerbach Projektleder Vækstkonsulent VelfærdsPartnerskaber Væksthus Syddanmark 2 Vores vision og mission Vores mission Væksthus Syddanmarks mission er at

Læs mere

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent For Halling Autoophug ApS har deltagelse i Region Midtjyllands projekt Rethink Business betydet, at virksomheden har fået den

Læs mere

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014 FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL 9. april 2014 PROGRAM Udvikling i arbejdspladser og produktivitet i Region Nordjylland Formål med Nordjysk FødevareErhverv Formål Skabe grundlag for større sammenhængskraft

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Offentlig-privat samarbejde Offentlig-privat samarbejde er en grundsten for Syddansk Vækstforums erhvervsfremmetiltag

Læs mere

Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark

Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark Klynger og netværk Den praktiske tilgang, skaber det værdi og Hvorfor er der kommet fokus på det nu? National strategi for

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model

Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model Favrskov Kommune er kåret som Østjyllands bedste erhvervskommune i 2010, 2011,

Læs mere

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden?

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Vil du gerne være blandt fremtidens ledere, der gør en markant forskel og evner at skabe nye og innovative resultater? Vil du øge værdien af

Læs mere

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions SDSD CLEAN Innovating Green Solutions AGENDA 1. Hvem er CLEAN? 2. Hvad laver vi? 3. Hvordan arbejder vi? 2 STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster

Læs mere

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4 Hillerød C4 Hillerød er en interesseorganisation for alle vækstorienterede virksomheder i hovedstadsregionen. Det er vores mission at gøre regionen attraktiv for

Læs mere

Innova&onsmiljøerne og investeringer i industrivirksomheder

Innova&onsmiljøerne og investeringer i industrivirksomheder Innova&onsmiljøerne og investeringer i industrivirksomheder Direktør Lars Stigel CAPNOVA A/S Formand for FOIN, Forskerparker og Innovationsmiljøer i Danmark Kort om innova+onsmiljøerne Risikovillig statslig

Læs mere

Baggrundsinformation og vejledning

Baggrundsinformation og vejledning Baggrundsinformation og vejledning KOM STÆRKT FRA START Kompetencer og startkapital til sociale iværksættere FÅ HJÆLP TIL BEDRE RESULTATER Forretningsudvikling for socialøkonomiske virksomheder Ansøgningsprocessen

Læs mere

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk For Troldtekt A/S gav deltagelse i Rethink Business mulighed for at realisere et ønske om at få at etableret

Læs mere

Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst

Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst SDU i Kolding har fokus på entreprenørskab, ledelse og udvikling af små og mellemstore virksomheder og vi er klar til at samarbejde

Læs mere

Referat. #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel. Møde. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Tid 16. april 2015 kl. kl. 13.00.

Referat. #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel. Møde. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Tid 16. april 2015 kl. kl. 13.00. #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Møde Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Sekretariat Tid 16. april 2015 kl. kl. 13.00 Sted Sønderbro 12, mødelokale E, 3. sal Deltagere Kim

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn

Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn En af hovedopgaverne i projektet Fremtidsfabrikken Sydfyn er at udvikle og gennemføre tre uddannelsesforløb for henholdsvis kreative entreprenører, erhvervsrådgivere

Læs mere

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Vi bevæger os fremad Silkeborgmotorvejen er ikke nogen almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde på.

Læs mere

Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS

Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS For at kunne iværksætte et konstruktivt samarbejde med nationale og internationale virksomheder, der

Læs mere

Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder vækst

Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder vækst Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder Accelerace vækst din vej til hurtig Accelerer din vækst Fra idé til marked hurtigt og effektivt Har I udviklet et nyt produkt og har I behov for hjælp til

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Direktørens beretning 2014

Direktørens beretning 2014 Jeg vil gerne starte med at sige, at jeg har glædet mig rigtig meget til denne dag. Glædet mig til igen at deltage i en generalforsamling, hvor mere end 200 lokale erhvervsfolk viser interesse og opbakning

Læs mere

Status på proces vedrørende frontløberinitiativ IT-hus Silkeborg

Status på proces vedrørende frontløberinitiativ IT-hus Silkeborg Status på proces vedrørende frontløberinitiativ IT-hus Silkeborg Resumé: IT er én af Silkeborgs erhvervsmæssige styrkepositioner. Erfaringer indhentet fra udviklingsmiljøer i andre sammenlignelige kommuner

Læs mere

Herefter blev afholdt fire workshops om de fire temaer i vækst- og udviklingsstrategien: Sund vækst Grøn Vækst Kreativ vækst Smart vækst

Herefter blev afholdt fire workshops om de fire temaer i vækst- og udviklingsstrategien: Sund vækst Grøn Vækst Kreativ vækst Smart vækst OPSAMLING FRA VÆKSTMØDE OM REVUS 27. MAJ 2015 1. Baggrund Region Hovedstaden afholdt onsdag den 27. maj vækstmøde og workshop om regionens vækst- og udviklingsstrategi Copenhagen hele Danmarks hovedstad

Læs mere

Driftsleder - daglig ledelse og udvikling af driftsområdet

Driftsleder - daglig ledelse og udvikling af driftsområdet Job- og kravprofil Driftsleder - daglig ledelse og udvikling af driftsområdet til Vitus Bering Innovation Park i Horsens Indledning VitusBering Innovation Park er ejet af VIA University College og Insero

Læs mere

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen Udvikling og produktion Per Langaa Jensen Out-sourcing til udlandet Sammenligning 2001-2006 Antal Job 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Danmark Finland Norge Holland Sverige Danmarks Statistik, Erhversstatistik

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

ARoS Aarhus Kunstmuseum

ARoS Aarhus Kunstmuseum 08.04.2013. ARoS Aarhus Kunstmuseum Rekruttering af ny direktør Job- og personprofil Baggrund Direktør Jens Erik Sørensen slutter efter 30 år i spidsen for ARoS Aarhus Kunstmuseum. Derfor søger vi hans

Læs mere