VÆKST OG SYNLIGHED FOR VIBORGS INDUSTRIPRODUKTION

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VÆKST OG SYNLIGHED FOR VIBORGS INDUSTRIPRODUKTION"

Transkript

1 VÆKST OG SYNLIGHED FOR VIBORGS INDUSTRIPRODUKTION

2 INDLEDNING Den vedtog Viborg Byråd en erhvervsstrategi, som er udviklet i tæt samarbejde mellem kommunen og erhvervslivet. Strategien har fokus på - via samarbejde - at skabe vækst og udvikling for Viborg Kommunes virksomheder og uddannelsesinstitutioner. Allerede i Viborg Kommunes Udviklingsstrategi fra 2.november 2011 blev der sat samme fokus, idet byrådet under overskriften grøn teknologi og bæredygtig produktion ønskede et bedre samspil mellem kommunens eksisterende virksomheders kommercielle kompetencer og de uddannelses- og forskningsbaserede styrkepositioner.som blandt andet kan udvikle og tiltrække nye arbejdspladser En række nationale undersøgelser som bl.a Reglab s Fremtidens Industri i Danmark fra september 2012 samt De skjulte helte - produktivitetssuccesser i dansk Industri udarbejdet af Styrelsen for Forskning og Innovation i september 2013, tegner et mere nuanceret og positivt billede af dansk industris fremtidsudsigter end det billede, der ofte tegnes i den offentlige debat. Region Midtjylland gennemførte i 2013 en analyse af Midtjyllands fremtid som mulig industriregion. Rapporten Fremtidens Industri i Region Midtjylland, påpeger klart betydningen af fortsat at have en global konkurrencedygtig midtjysk industri, der kan skabe arbejdspladser, eksportindtægter og lokal efterspørgsel efter produkter og serviceydelser. Vækstforum i Region Midtjylland har da også taget initiativ til en række igangværende og kommende indsatser inden for området Fremtidens Industri. VIBORGegnens Erhvervsråd vil på baggrund af ovenstående sammen med Mercantec, det nationale innovationsnetværk Inno-pro samt en række af kommunens virksomheder foreslå etablering af CFI - Center for Industri som lokal ramme om nye initiativer indenfor områderne industri og produktion, som redskab til at fremme vækst og synlighed omkring Viborgs industriproduktion og dermed skabe nye arbejdspladser i kommunen S. 2

3 RESUME CFI - Center for Industri er et lokalt inkubationsmiljø, der fremmer netværk, viden og innovation i både nystartede og etablerede virksomheder. Det etableres i et tæt samarbejde mellem Viborg Kommune, Erhvervsråd og Viborgs Industri- og produktionsvirksomheder. Bag CFI står ligeledes Mercantec, der bidrager med kompetenceudvikling og tekniske faciliteter samt det statsligt godkendte Innovationsnetværk for Produktion, Inno-pro. CFI samler vækst- og opstartsvirksomheder med etablerede virksomheder og erhvervsfremmeog vidensaktører i et fælles vækst- og udviklingsmiljø. Stedet vil danne ramme om et internt arbejdsfællesskab for vækst- og udviklingsvirksomheder, og rummer undervisnings- og mødefaciliteter samt et åbent test- og udviklingslaboratorium. Til CFI er knyttet et netværk af lokale virksomhedsledere, der formidler viden og eventuelt også kapital til centrets vækstvirksomheder. CFI vil blive et lokalt fyrtårn, der synliggør nuværende og kommende industriproduktion i Viborg blandt andet via et permanent, dynamisk showroom med de ypperste produkter og løsninger fra Viborgs virksomheder. CFI vil derved kunne understøtte målsætning 7 i Viborg Kommunes erhvervsstrategi, der beskriver at Vi vil fortsat støtte og udvikle eksisterende virksomheders vækstpotentiale samt eksisterende og potentielle klyngers forretningspotentiale, f eks. miljøet omkring AU Foulum/Agro Business Park og Arsenalet Samtidig vil CFI understøtte målsætning 8 i Viborg Kommunes Erhvervsstrategi, der siger Vi skal tilbyde optimale rammer for iværksættere med vækstpotentiale til at skabe ny vækst Samlet er vi overbevist om, at CFI-center for Industri vil bidrage til målsætning 1 i Viborg Kommunes Erhvervsstrategi om at fortælle de gode historier både lokalt, nationalt og internationalt og derfor vil udgøre et væsentligt bidrag til realiseringen af strategiens milepæle i forhold til DI s målinger af lokalt erhvervsklima. Vi forventer, at centret vil yde et værdifuldt bidrag til at styrke industriens vækst og skabe nye arbejdspladser, og samtidig vil den tætte kobling mellem erhvervsskole og virksomheder i fælles faciliteter bidrage til at skabe et af Danmarks stærkeste og mest innovative industrigymnasier. S. 3

4 CFI MISSION OG VISION CFI overordnet mål (Mission) Missionen for CFI er at skabe en ramme om udvikling, vækst og synlighed for Viborgs industriproduktion og -uddannelser, der fører til etablering af flere industri- og produktionsvirksomheder i Viborg Kommune og derved til skabelse af flere arbejdspladser. Mål (Vision) CFI er i 2017 et synligt samlingspunkt, et udviklingsmiljø og et netværk for kommunens nye og etablerede industrielle produktion. CFI er Et fyrtårn for Viborgs industriproduktion, der samler kommune, erhvervsråd, innovationsnetværk, erhvervsskole og Viborgs industri- og produktionsvirksomheder omkring inkubation, træning og branding af industrien. Et utraditionelt inkubationsmiljø, der forbinder nystartede vækstvirksomheder og etablerede virksomheder omkring produkter, forretningsudvikling og kapital. Et formidlingsmiljø, der omsætter viden fra universiteter, GTS-institutioner, innovationsnetværk samt erhvervsskoler til nye ideer og resultater. Et fælles arbejdsmiljø og udviklingslaboratorium der muliggør udvikling, afprøvning, demonstration og kommercialisering af nye industrielle produkter og løsninger. Et netværk, der fremmer samarbejdet mellem Viborgs etablerede virksomheder og hjælper med adgang til viden, eksport og finansiering. En fælles platform, der forbinder virksomheder og erhvervsskoler igennem fælles værksteder og fælles ide- og kompetenceudviklingsforløb. Et synligt samlingspunkt eller sted der præsenterer og markedsfører Viborgs mange stærke industrivirksomheder og produkter. S. 4

5 CFI UDVIKLINGSFASER OG MÅLGRUPPER Visionen for CFI realiseres i to faser, formodentligt på to forskellige lokationer Fase 1 CFI - Center for Industri etableres som selvejende institution/erhvervsdrivende fond i en eksisterende (kommunal) bygning Fase 2 Permanent driftsfase realiseres i tæt samarbejde med Viborg Kommunes og Mercantecs ambitiøse planer for Viborg Baneby. Det tætte samarbejde mellem industrielt inkubationsmiljø og uddannelsesmiljø vil bidrage aktivt til at promovere industrien som spændende arbejdsområde og generelt føre til et øget samarbejde mellem virksomheder og Mercantecs knowhow, udstyr og mange unge studerende. Målgruppe Etablerede virksomheder fra Viborg Kommune inden for området industri og produktion der arbejder med automatisering og digitalisering Virksomheder, der har løbende fokus på innovation og som prioriterer forskning og udvikling samt samarbejde med videninstitutioner Virksomheder med en innovationsorienteret ledelse, der har fokus på en kundedrevet produktudvikling Industrielle iværksættere og nystartede virksomheder med ambition om vækst og udvikling og eksport Unge studerende og elever med iværksætterpotentiale indenfor området industri og produktion S. 5

6 CFI KONCEPTET Realiseres igennem en række forskellige målrettede indsatser og tilknyttede netværk og partnere: Investment Board Growth Center Showroom Research & Development Playground Learning Lab S. 6

7 CFI KONCEPTET Growth Center Et nyt inkubationsmiljø for lokale vækstorienterede produktionsvirksomheder. Det rummer et plug and play fælles arbejdsmiljø med kontorfaciliteter samt undervisnings- og mødefaciliteter, hvor lokale virksomhedsledere møder nyetablerede virksomheder, og hvor videninstitutioner og erhvervsfremmeaktører kan bistå med udvikling af virksomhedens forretningsgrundlag. Investment Board Growth Center Showroom Miljøet tænkes udviklet til et potentielt klyngemiljø i lighed med AU Foulum/Agro Business Park eller Arsenalet. Det faciliteres af den lokale erhvervsservice, der benytter det som ramme om den målrettede servicering af iværksættere samt udviklings- og etablerede virksomheder indenfor områderne industri og produktion. Research & Development Playground Learning Lab S. 7

8 CFI KONCEPTET Showroom Opbygning af en fysisk ramme eller sted til synliggørelse og videreudvikling af industrielle relationer. Stedet skal bidrage til eksponeringen af kommunens industri- og produktionsvirksomheder og præsentere Viborgs industriproduktion gennem konkrete produkter eller virtuel udstilling igennem udnyttelse af nyeste præsentationsteknikker. Investment Board Growth Center Showroom Udstillingen skal både fungere som inspirationskilde for nye og etablerede virksomheder og danne ramme om udvikling af erhvervsklynger med internationalt potentiale, Research & Development Playground Learning Lab S. 8

9 CFI KONCEPTET Playground Et levende udviklingslaboratorium indrettet som fablab - et kreativt, højteknologisk prototypeværksted, med 3D printere, laserskærere og CNC maskiner der arbejder med innovation igennem prototyping, produktudvikling og idégenerering. Investment Board Growth Center Showroom Værkstedet vil være en uvurderlig hjælp både til udvikling og test både for etablerede virksomheder og for unge, spirende iværksættere, som overvejer etablering af produktionsvirksomhed. Stedets teknologi vi skabe helt nye og unikke muligheder for at studerende og virksomheder kan eksperimentere og udvikle i fællesskab og kan på den måde bidrage til at synliggøre industrien som spændende og relevant karrierevej. Research & Development Playground Learning Lab S. 9

10 CFI KONCEPTET Growth Center Learning Lab Et tæt samspil med Mercantec sikrer at de rette teknologiske kompetencer og Mercantecs omfattende og moderne maskinpark er til rådighed for de vækstorienterede virksomheder. Et tæt samarbejde mellem erhvervsskole og udviklingsvirksomheder/etablerede virksomheder bidrager til at sikre opkvalificering af den faglærte arbejdskraft og til synliggørelse af ungdomsuddannelsestilbud som HTX mv. Samarbejdet vil ligeledes give helt nye muligheder for at stille Mercantecs store viden og ekspertise indenfor områderne automatisering og digitalisering til rådighed for virksomhederne. Investment Board Showroom Research & Development Playground Learning Lab S. 10

11 CFI KONCEPTET Investment Board Growth Center Showroom Research and Development Aalborg Universitet samt relevante GTS-institutter bidrager med forsknings- og uddannelsesmæssige kompetencer både indenfor området teknisk innovation og indenfor ledelsesudvikling og viden om forretningsmodeller. CFI formidler aktuel information fra vidensmiljøer og skaber muligheder for at virksomhederne kan udvikle nye mix af produkter, services og kundetilpassede løsninger. Det nationale innovationsnetværk for produktion Inno-pro hjælper virksomhederne med at anvende dansk og international forskning og bringe dem op på et endnu højere forretningsmæssigt niveau. Dette suppleres af organisation DAMRC (Danish Advanced Manufacturing Research Center), der hjælper virksomhederne med højteknologiske problemstillinger på internationalt niveau. Research & Development Playground Learning Lab S. 11

12 CFI KONCEPTET Growth Center Investment Board Netværk af ejere, direktører og strategiske chefer i førende virksomheder i Viborg knyttes til CFI som et advisory board, der fungerer som business coaches for de tilknyttede udviklingsvirksomheder, som kan få sparring og måske få tilført kompetent kapital, hvor ledelseskompetencer følger med kapitaltilførslen. Derudover etableres samarbejde med regionale og nationale investeringsmiljøer, såsom Midtjysk Iværksætterfond, CAPNOVA, Vækstfonden og Business Angels Netværk. Investment Board Showroom Research & Development Playground Learning Lab S. 12

13 TIDSPLAN 2014 HELE ÅRET HALVÅR HALVÅR Konceptudvikling Udarbejdelse af beslutningsgrundlag til politisk behandling Koordinering med aktiviteter under regionsprojekt Fremtidens Industri Udvikling af indholdselementer i samspil med Fremtidens Industri Forberedelse Politisk behandling af ansøgning Identifikation af etablerede virksomheder samt udviklingsvirksomheder Gennemførelse af prøve- eller pilotforløb sammen med Fremtidens Industri Forberedelse af igangsætning Afklaring af fysiske rammer - forberedelse af etablering Klargøring af fysiske rammer Ansættelse af medarbejder(e) S. 13

14 TIDSPLAN Start på CFI s 3-årige opstartsperiode CFI s 3-årige opstartsperiode CFI s 3-årige opstartsperiode CFI s 3-årige opstartsperiode Forventet tæt samarbejde med en kommende strukturfondsfinansieret regional satsning omkring Fremtidens Industri Øget involvering både af udviklingsog etablerede virksomheder Løbende vækst i antal brugere af fablab og centrets øvrige facliteter Øget involvering både af udviklingsog etablerede virksomheder Løbende vækst i antal brugere af fablab og centrets øvrige facliteter Øget involvering både af udviklingsog etablerede virksomheder Løbende vækst i antal brugere af fablab og centrets øvrige facliteter Fra 2019 forudsættes CFI at være selvfinansierende via projekter, puljer og kommercielle aktiviteter S. 14

15 Viborg er en stærk industrikommune med et stort antal arbejdspladser og mange, innovative og eksportorienterede virksomheder. VIBORGegnens Erhvervsråd (VER) satser i vores nye strategi - Vækst Viborg! - meget på at skabe et stærkt grundlag for fremtidens industri og gerne med det bæredygtige perspektiv, der allerede kendetegner mange af vores etablerede industrivirksomheder. VER ser Center For Industri som en naturlig og værdifuld ramme om vort samarbejde med nye og etablerede industrivirksomheder. Samtidig vil centret understøtte det brede samarbejde mellem erhvervsliv og uddannelses- og videninstitutioner og danne den optimale ramme for brancheklynger og innovative samarbejder. CFI vil være en vigtig ramme om vores fokuserede og netværksbaserede indsats for iværksættere og nystartede virksomheder - og på samme tid knytte Viborgs etablerede industri og produktionsvirksomheder tættere sammen. CFI vil øge fokus på den lokale industri og brande og synliggøre Viborg som industrikommune gennem en målrettet kommunikation og en stærk positionering af Viborg som en naturlig aktør i nationale og internationale udviklingsprojekter. VER vil bidrage til det nye center med udviklingsressourcer, mandskab og økonomi i opstartsfasen og vi forventer løbende at lægge en del af den lokale erhvervsservice indenfor centrets rammer. Sideløbende vil vi indgå i arbejdet med løbende at skaffe ny finansiering til drift og udvikling af centret. Henrik Hansen, Direktør, VIBORGegnens Erhvervsråd Et fortsat tæt samarbejde med industrien i det midtjyske område og i Viborg kommune i særdeleshed er hovednerven i Mercantecs mål og strategier. Det kommende Center for Industri, CFI, vil være en unik og værdifuld mulighed for at udbygge samarbejdet mellem erhvervslivet og Mercantecs mange unge og voksne under uddannelse, ligesom det vil være en unik mulighed for at understøtte erhvervslivet med adgang til såvel knowhow som udstyr og maskiner. CFI vil være et værdifuldt bidrag til at underbygge den løbende udvikling af Mercantecs praktikcenter til sikring af flere elev- og lærepladser og vil også kunne bidrage til skolens igangværende aktiviteter omkring markedsføring af industrien/industriens uddannelser overfor de unge. CFI kunne skabe nyt rum til, at elever og lærere kan eksperimentere og udvikle Viborg i endnu tættere forening med industrien kort sagt en genvej til innovation og nytænkning på det industrielle område. Centret vil på mange måder bidrage til et intensiveret samarbejde mellem erhvervslivet og Mercantec, og en evt. fremtidig geografisk placering i sammenhæng med Mercantecs erhvervsgymnasiale uddannelser vil også kunne skabe en unik udviklingsmulighed for erhvervslivet og de studerende. Mercantec vil kunne bidrage til centret ved at lægge dele af skolens aktiviteter i centret og ved at stille maskiner og udstyr til rådighed for erhvervslivet. Endvidere vil der være mulighed for at trække på skolens knowhow og øvrige undervisningsressourcer, ligesom det at koble indsatsen i centret med Mercantecs øvrige projekt aktiviteter bl.a. indenfor automation og digitalisering vil være til gavn for alle parter. Kirsten Holmgaard, Direktør, Mercantec S. 15

16 I Viborg har vi en særlig interesse i at sikre industriens fremtidige konkurrenceevne. Midtjylland har tradition for produktionskompetencer og indsigt i teknologi- og produktionsprocesser. Den tradition skal vi udvikle og bygge videre på, så vi kan få sat gang i væksten og skabe nye arbejdspladser. CFI vil skabe det nødvendige fokus på industrien og skabe et samlingssted for virksomheder indenfor dansk industri og give dem de nødvendige muligheder for både at udvikle og udstille deres produkter. DI bakker op om etableringen af CFI i Viborg og vil bidrage både med den nyeste viden om hvad der rører sig i industrien samt kontakt til virksomhederne. Palle Damborg, Direktør, Formand for DI Viborg/Skive Inno-Pro er et nyt nationalt innovationsnetværk for produktionsvirksomheder, og ser CFI som en stærk strategisk samarbejdspartner, der kan udgøre det fysiske omdrejningspunkt for flere af Inno-Pro s erhvervsfremmeaktiviteter. Ino-Pro ser CFI som et væsentligt udviklingsrum, der vil styrke virksomhedernes konkurrenceevne gennem etablering af nye samarbejdsrelationer og netværk samt videnoverførsel mellem virksomheder og videninstitutioner. Organisationen bag Inno-Pro har lang erfaring med vidensbaseret netværksdannelse og erhvervsfremme. Inno-Pro kan således være med til at løfte det lokale erhvervsfremmearbejde op i en national kontekst i samarbejde med CFI. Klaus Bolving, CEO, Inno-Pro S. 16 Det er en selvfølge, at vi i Dansk Metal bakker op om et sådan initiativ. Danmark som produktionsland har været et af Dansk Metal s varemærker gennem mange år, og vi syntes at det er rigtig godt at budskabet nu har spredt sig til vort lokale område. Dette handler ikke kun om arbejdspladser, men om hele egnens fremtidige eksistens. Klaus D. Christensen, afd. formand Metal Midt Skive-Viborg CFI vil danne en unik ramme for koblingen af viden og kapital for produktionsvirksomheder. Det er en mulighed for at samle og følge virksomheder i et miljø, hvor man kan bruge hinanden, hente inspiration og skabe nye samarbejder og vil dermed være en naturlig fødekæde for investeringsmuligheder. CAPNOVA har mangeårig erfaring med opstart og finansiering af udviklingsvirksomheder med fokus på viden og innovation, og kan tilføre kapital, solid forretningserfaring og et stærkt netværk i arbejdet med at skabe vækst for industrien i Viborg (CAPNOVA er en fusion af Østjysk Innovation (ØI) i Aarhus og CAT i Roskilde) Jens Søndergaard, Investment Manager, CAPNOVA

17 Vi støtter gerne initiativer og aktiviteter, der gør det mere attraktivt at uddanne sig eller måske endda starte egen virksomhed inden for industriområdet. Danmark og dermed regionen har brug for intelligente produktionsvirksomheder, der kan sikre erhvervet i fremtiden. CFI kan blive stedet, hvor det etablerede erhvervsliv kan spille sammen - både med hinanden og sammen med nye og innovative virksomheder. Niels Møller Jensen, Adm. Direktør, Grundfos A/S Viborg har brug for at markere sig som en erhvervsvenlig og dynamisk kommune. Vi skal turde tænke stort med både nationale og internationale ambitioner. Hvis vi kan samle erhvervslivet omkring Center for Industri som en fælles sag, der skal være med til at løfte Viborg ud af den grå skygge, så kan vi gøre en forskel. Jeg håber, at både det øvrige erhvervsliv, vores organisationer og Viborg Kommune vil bakke op om det spændende tiltag for det gør vi. Claus A. Christensen, Adm. Direktør, A.C. Hydraulic CFI kan blive et kæmpe aktiv for Viborg området, noget som erhvervsliv, organisationer og politikere vil kunne samles op og i fællesskab sørge for bliver en succes. Vi har brug for klare fyrtåne, så omverden ikke er i tvivl om, at vi mener det alvorligt med produktion i Viborg kommune. J.P. Group vil gerne være en del af et fælles showroom for industrien i vores område, der forhåbentlig kan inspirere nye og unge virksomheder inden for teknologiudvikling og industriel innovation til at starte og udvikle sig i Viborg. Martin B. Pedersen, Adm. Direktør og ejer af J.P. Group S. 17 Vi er mere end nogensinde før under pres for at mestre nytænkning og udvikling både på vores produkter og vores forretning for at kunne konkurrere på et internationalt marked. CFI vil kunne give os en værdifuld og nødvendig adgang til netværk, viden og innovation. Desuden er idéen om et fælles showroom for industriprodukter fremstillet i Viborg kommune spændende og visionær Mogens Nørlem, Teknisk Direktør og medejer af BM Autoteknik i Møldrup. Planerne med etablering af Center for Industri er et af de bedste tiltag, vi har set for at udvikle og synliggøre Viborg kommune som industrikommune. Vi tror på, at centret vil kunne skabe nye samarbejdsrelationer og give mulighed for deling af ressourcer indenfor test- og produktionskapacitet. Samtidig giver det en ramme for, at veletablerede virksomheder og ejere kan medvirke til etablering og udvikling af nye virksomheder, der kan sikre, at industrien fortsat vil have en central position i vores område. Det vil Mita-Teknik gerne være med til at støtte op omkring. Jesper Andersen,Adm. direktør, Mita-Teknik

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 < Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Udgivet

Læs mere

DET VELFÆRDSTEKNOLOGISKE ØKOSYSTEM I REGION SYDDANMARK

DET VELFÆRDSTEKNOLOGISKE ØKOSYSTEM I REGION SYDDANMARK DET VELFÆRDSTEKNOLOGISKE ØKOSYSTEM I REGION SYDDANMARK Glenda Napier og Sabina Kethelz REG X - Det Danske Klyngeakademi INDHOLD 3 4 5 7 12 24 Forord Resumé Anbefalinger Indledning Analyse af økosystemet

Læs mere

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed forord Danmark har som vidensamfund behov for i fremtiden at sikre viden og udvikling inden for de naturfaglige og

Læs mere

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura Nye veje mellem forskning og erhverv fra tanke til faktura Regeringen september 2003 Nye veje mellem forskning og erhverv - fra tanke til faktura 2 Nye veje mellem forskning og erhverv Indhold Danmark

Læs mere

Fra stor dansk by til dansk storby. Planstrategi 2011

Fra stor dansk by til dansk storby. Planstrategi 2011 Fra stor dansk by til dansk storby Planstrategi 2011 november 2011 Kære borger! Du sidder med byrådets tanker om Odenses fremtid i hænderne. Dette hæfte er Odense Kommunes Planstrategi 2011. Planstrategien

Læs mere

Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond. få overblik over mulighederne i 2014-2020

Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond. få overblik over mulighederne i 2014-2020 Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond få overblik over mulighederne i 2014-2020 2 DEN EUROPÆISKE REGIONALFOND OG DEN EUROPÆISKE SOCIALFOND EU s Regionalfond og EU s Socialfond 2014-2020

Læs mere

Vækst i hele Danmark Yderområdernes udfordringer og muligheder

Vækst i hele Danmark Yderområdernes udfordringer og muligheder Vækst i hele Danmark Yderområdernes udfordringer og muligheder DANSKE REGIONER JUNI 2010 1 Vækst i hele Danmark yderområdernes udfordringer og muligheder Tryk: Danske Regioner Layout: UHI, Danske Regioner

Læs mere

Videnudveksling med samfundet kort fortalt

Videnudveksling med samfundet kort fortalt Videnudveksling med samfundet kort fortalt 2 Videnudveksling med samfundet kort fortalt Denne publikation er udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat under Danske Universiteters udvalg for Innovation og Teknologioverførsel

Læs mere

Spin off - set med virksomhedens øjne

Spin off - set med virksomhedens øjne FORRETNINGSVÆRKTØJER Spin off - set med virksomhedens øjne Guide til virksomhedsejeren, der ønsker at udvikle sin virksomhed ved at igangsætte eller understøtte spin-off Spin-off - Virksomhed Side 1 FORRETNINGSVÆRKTØJER

Læs mere

Sådan skaber vi. Ny VÆKST i turismen. Region Midtjylland Regional Udvikling

Sådan skaber vi. Ny VÆKST i turismen. Region Midtjylland Regional Udvikling Sådan skaber vi Ny VÆKST i turismen Region Midtjylland Regional Udvikling Sådan skaber vi Ny VÆKST i turismen Udgivet af: Region Midtjylland, April 2013 1. oplag: 200 Grafisk bearbejdning: Grafisk Service

Læs mere

Inkubator med fokus på arttech

Inkubator med fokus på arttech Inkubator med fokus på arttech behovsafdækning og anbefalinger Christina Melander og Tanja Bisgaard Oktober 2013 Dansk Design Center, H.C. Andersens Boulevard 27, 1553 København V, Tel 3369 3369, www.ddc.dk

Læs mere

Danmark i arbejde Vækstplan for kreative erhverv design

Danmark i arbejde Vækstplan for kreative erhverv design Danmark i arbejde Vækstplan for kreative erhverv design Februar 2013 Danmark i arbejde Vækstplan for kreative erhverv design Sammenfatning Danmarks kreative erhverv står stærkt. Dansk design og arkitektur

Læs mere

Folkebibliotekerne i vidensamfundet

Folkebibliotekerne i vidensamfundet S T Y R E L S E N F O R BIBLIOTEK OG MEDIER Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om folkebibliotekerne i vidensamfundet Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om

Læs mere

Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder

Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder Nationalt program for EU s Regionalfond 2014-2020 DANMARK 20. marts 2014 Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder 1 1 STRATEGI FOR REGIONALFONDSPROGRAMMETS BIDRAG TIL EU- STRATEGIEN FOR INTELLIGENT,

Læs mere

Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning

Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning Ledelseshistorier fra 18 offentlige topledere September 2011 Strategisk ledelse af mangfoldighed en vej til bedre opgaveløsning Ledelseshistorier

Læs mere

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Miljøministeriet Realdania Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet om udvikling og fornyelse af plankulturen i kommunerne.

Læs mere

KUNSTEN AT SKABE EN CAND.SELV.

KUNSTEN AT SKABE EN CAND.SELV. KUNSTEN AT SKABE EN CAND.SELV. Entreprenørskab i uddannelserne i Region Midtjylland KUNSTEN AT SKABE EN CAND.SELV INNOVATION I FOLKESKOLEN FRA TALENTMASSE TIL ENTREPRENØRSKAB ENTREPRENØRSKAB I VIAS UDDANNELSER

Læs mere

Innovation i en krisetid - Danmarks innovationsevne under pres

Innovation i en krisetid - Danmarks innovationsevne under pres Innovation i en krisetid - Danmarks innovationsevne under pres August 2009 AgroTech Institut for Jordbrugs- og FødevareInnovation Alexandra Instituttet Bioneer DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut

Læs mere

Danmark i arbejde Vækstplan for sundheds- og velfærdsløsninger

Danmark i arbejde Vækstplan for sundheds- og velfærdsløsninger Danmark i arbejde Vækstplan for sundheds- og velfærdsløsninger Juni 2013 Danmark i arbejde Vækstplan for sundheds- og velfærdsløsninger Juni 2013 Indhold Sammenfatning. 7 Potentialer og udfordringer

Læs mere

Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel

Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel Kommuneinformation A/S 2006 KL 1. udgave,

Læs mere

Udvikling Fyn 2.0. Strategioplæg. Indholdsfortegnelse

Udvikling Fyn 2.0. Strategioplæg. Indholdsfortegnelse Strategioplæg Udvikling Fyn 2.0 Maj 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 0 1.0 Indledning... 3 2.0 Udvikling Fyns placering i erhvervsfremme-strukturen... 4 2.1 Strategisk position... 4 2.2

Læs mere

Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen?

Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen? Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen? Indholdsfortegnelse Forord........................................ 3 1. Venturekapital til iværksættere................... 5 2. Investeringskriterier for ventureinvestorer..........

Læs mere

Danmarks Nye Turisme

Danmarks Nye Turisme Danmarks Nye Turisme Oplæg til vækststrategi for dansk turisme Danske Regioner Regionale turismeselskaber Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Sjælland Region Hovedstaden VisitNordjylland

Læs mere

Mindre og mellemstore virksomheders brug af efteruddannelse inden for Arbejdets Organisering 2013

Mindre og mellemstore virksomheders brug af efteruddannelse inden for Arbejdets Organisering 2013 Mindre og mellemstore virksomheders brug af efteruddannelse inden for Arbejdets Organisering 2013 Udarbejdet for Industriens Uddannelser af FLORIS Consult og Råd om Undervisning og Uddannelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

BIBLIOTEKER SOM KATALYSATOR FOR UDVIKLINGEN AF DANMARK SOM INNOVATIVT SAMFUND. DEFFs strategi 2012-2016

BIBLIOTEKER SOM KATALYSATOR FOR UDVIKLINGEN AF DANMARK SOM INNOVATIVT SAMFUND. DEFFs strategi 2012-2016 BIBLIOTEKER SOM KATALYSATOR FOR UDVIKLINGEN AF DANMARK SOM INNOVATIVT SAMFUND DEFFs strategi 2012-2016 1 FORORD I foråret 2009 fik Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) ny styregruppe.

Læs mere

Vækstteamet for sundheds- og velfærdsløsninger ANBEFALINGER

Vækstteamet for sundheds- og velfærdsløsninger ANBEFALINGER Vækstteamet for sundheds- og velfærdsløsninger ANBEFALINGER Januar 2013 Sammenfatning Virksomhederne inden for sundheds- og velfærdsområdet har over de seneste 20 år fået stigende betydning for dansk økonomi.

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Styrket samarbejde mellem GTS og universiteterne Marts 2010

Styrket samarbejde mellem GTS og universiteterne Marts 2010 Styrket samarbejde mellem GTS og universiteterne Marts 2010 AgroTech Institut for Jordbrugs- og Fødevareinnovation Alexandra Instituttet Bioneer DBI Dansk Brand og Sikringsteknisk Institut Dansk Fundamental

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere