Øget ulighed som følge af indvandring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Øget ulighed som følge af indvandring"

Transkript

1 Nyt fra Oktober 2007 Øget ulighed som følge af indvandring Yngre danskere, uden uddannelse, tjener i dag mindre, end de ville have gjort, hvis der ingen indvandring havde været de foregående ti år. De højtuddannede tjener til gengæld stort set det samme. Indvandringen har, med andre ord, ramt skævt, og hovedforklaringen er, at der er kommet mange indvandrere uden og få med uddannelse til landet. Det viser en ny analyse fra Rockwool Fonden, Udenlandsk arbejdskraft i Danmark Konsekvenserne for løn og beskæftigelse. Analysen er gennemført af Centre for Economic and Business Research (CEBR), Handelshøjskolen i København, i samarbejde med Rockwool Fondens Forskningsenhed. Forskerholdet har set på samtlige de mennesker, der er indvandret til Danmark frem til og med 2004, og blandt andet undersøgt, hvilke konsekvenser indvandringen har haft for forskellige grupper af indfødte danskere. Det viser sig, at indvandringen har haft vidt forskellige konsekvenser. Den indvandring, vi fik alene i tiåret 1995 til 2004, har betydet, at yngre ufaglærte i 2004 tjente mellem 1 og 5 procent mindre, end de ellers ville have gjort. Ufaglærte danskere har betalt en pris for indvandringen. Uden den ville deres løn have været højere, end den er i dag. Forklaringen er, at flere har konkurreret om de samme ufaglærte job, fordi mange indvandrere ingen uddannelse havde med i bagagen. Det har holdt lønnen nede, siger professor Jan Rose Skaksen CEBR, Handelshøjskolen i København. Han understreger, at en evt. udvidelse af green-card-ordningen, som det diskuteres for tiden, ikke vil påvirke denne her gruppe. Tanken er netop at tiltrække flere med uddannelse til landet. Mens forskerne i den nye undersøgelse har fokuseret på de fordelingsmæssige effekter af indvandringen, står det fortsat tilbage at undersøge, hvad Danmark samlet set har fået af tab og gevinster ved indvandringen. Farlige job FOTO: STIG STASIG Analysen viser i øvrigt, at forskellige grupper af indvandrere oplever meget forskellige vilkår på det danske arbejdsmarked. En skæv indvandring hvor kun F.eks. går det rigtig godt for dem, der er indvandret fra den gamle del af EU. De få havde en uddannelse, de fleste havde ingen har haft fordelingsmæssige har højere kvalificerede konsekvenser. Det er først job og tjener flere penge, end danskerne gør i almindelighed. Modsat forholder og fremmest ufaglærte, som mærker øget konkurrence. Jan Rose Skaksen det sig med indvandrere fra mindre-udviklede lande. De er koncentreret i brancher, hvor lønnen er lav, og hvor arbejdet er forbundet med en betydelig risiko for nedslidning. Den gruppe indvandrere har også vist sig at have en svagt negativ effekt på danskernes lønninger i de virksomheder, hvor de bliver ansat. Samtidig er der en svagt øget risiko for, at danskerne her bliver ledige. Indhold > Side 2

2 Indhold Indvandringen til Danmark ændrer karakter En stadig stigende andel af indvandrerne kommer fra den udviklede del af verden. Og de klarer sig godt på det danske arbejdsmarked især den del af dem, der kommer fra de gamle EU-lande. Disse indvandrere tjener 11 pct. mere end danskerne i gennemsnit side 3 Indvandrere koncentreret i få brancher med høj risiko Indvandrere fra mindre-udviklede lande koncentrerer sig i få brancher, hvor de har lavtlønnede job. Job, som er forbundet med en betydelig risiko for nedslidning. En væsentlig forklaring er et lavt uddannelsesniveau. To ud af tre har ingen uddannelse side 7 Ufaglærte mister indtægt som følge af øget konkurrence om ufaglærte job Mens højtuddannede danskere har udsigt til kun at opleve de positive gevinster ved indvandringen, så forholder det sig modsat med de yngre ufaglærte: De har allerede mærket indvandringen på lønnen. Forklaringen er, at flere har konkurreret om at besætte de samme job side 9 Løn på virksomheder påvirkes af indvandring Lønnen på de enkelte virksomheder bliver påvirket af, om der ansættes indvandrere. Men, hvor meget og hvilken retning, op eller ned afhænger af en lang række forhold. For eksempel hvem, der ansættes, hvorfor de kommer hertil, og hvem de konkurrerer med side 11 Lav løn til østeuropæere i landbruget Det har ikke udhulet lønnen for de danskere, der arbejder i landbruget, at de har fået mange østeuropæiske kolleger de senere år. Til gengæld har østeuropæerne selv en lav løn: I 2004 tjente de kun 74 pct. af den løn, ufaglærte tjente i gennemsnit side 13 Undersøgelsens publicering Udenlandsk arbejdskraft i Danmark Konsekvenserne for løn og beskæftigelse. Af Nikolaj Malchow-Møller, Jakob Roland Munch og Jan Rose Skaksen. (Arbejdspapir 16. Rockwool Fondens Forskningsenhed. 2007). Udenlandsk arbejdskraft i landbruget. Omfang, udvikling og konsekvenser. Af Claus Aastrup Jensen, Nikolaj Malchow-Møller, Jakob Roland Munch og Jan Rose Skaksen. (Arbejdspapir 17. Rockwool Fondens Forskningsenhed. 2007). What happens to the Employment of Native Co-Workers when Immigrants are Hired? Af Nikolaj Malchow-Møller, Jakob Roland Munch og Jan Rose Skaksen. (Study Paper No. 17. Rockwool Fondens Forskningsenhed. 2007). Immigrants at the Workplace and the Wages of Native Workers. Af Nikolaj Malchow-Møller, Jakob Roland Munch og Jan Rose Skaksen. (Study Paper No. 18. Rockwool Fondens Forskningsenhed. 2007). Nyt fra Rockwool Fondens Forskningsenhed Oktober 2007

3 Indvandringen til Danmark ændrer karakter I disse år kommer der en ny type indvandrere til Danmark. Mens tidligere generationer af indvandrere typisk kom fra mindre-udviklede lande, så stammer de nye i højere grad fra andre dele af verden, og de har udsigt til at få et anderledes arbejdsliv i Danmark. Det viser analysen, som Rockwool Fondens Forskningsenhed har gennemført sammen med Centre for Economic and Business Research (CEBR), Handelshøjskolen i København. Forskerne har i analysen, Udenlandsk arbejdskraft i Danmark Konsekvenserne for løn og beskæftigelse, opdelt indvandrerne efter hvilket land, de kommer fra. Efter opdelingen tilhører indvandrerne én af fire grupper af lande. De kommer enten fra det gamle EU, de nye EU-lande ved udvidelsen i 2004, et andet udviklet land eller som den sidste gruppe et mindreudviklet land. Opdelt i disse grupper viser det sig, at der på ganske få år er sket et skred i, hvem der indvandrer til Danmark. Som det fremgår af figur 1, har de, der kom til Danmark fra de mindre-udviklede lande, hidtil udgjort halvdelen af samtlige indvandrere. Sådan var situationen også blandt de nytilkomne indvandrere i perioden , men i 2004 og 2005 ændrede billedet sig. Det nye i 2004 og 2005 er, at indvandringen fra de udviklede lande udgør en langt større andel end tidligere. Og modsat: Andelen af indvandrere, der kommer fra mindre-udviklede lande, falder. At der er sket denne ændring i, hvem der indvandrer til Danmark, er ikke overraskende. Bevægelsen er bl.a. påvirket af to forhold. Ny type indvandring. Indvandrerbefolkning i 2000 og de nytilkomne i % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Nye EU-lande Gamle EU-lande Øvrige udviklede lande Mindre-udviklede lande Foto: Stig Stasig Figur 1 Første søjle viser sammensætningen af de indvandrere, der var i Danmark i år Omkring halvdelen stammer fra mindre-udviklede lande. Anden søjle viser indvandrere, der kom til i årene De ligner til forveksling dem, der var i landet i forvejen. Tredje søjle viser de nye indvandrere i årene Her fylder indvandrerne fra de mindre-udviklede lande mindre. Næsten to ud af tre indvandrere kommer nu fra EU-lande eller andre udviklede lande. Kilde: Udenlandsk arbejdskraft i Danmark Konsekvenserne for løn og beskæftigelse. Nyt fra Rockwool Fondens Forskningsenhed Oktober

4 I figuren er de danske jobfunktioner delt op i tre typer. Det fremgår f.eks., at knap 30 pct. af danskerne er i job, der som regel kræver en videregående uddannelse. Det samme gør sig gældende for hele 40 pct. af indvandrerne fra de gamle EU-lande. I den modsatte ende ser man, at det blandt indvandrerne fra mindre-udviklede lande er de ufaglærte job, som er dominerende. De fylder godt 50 pct. Figur 2 Jobtyper for danskere og indvandrere, % 80% 60% 40% 20% 0% Danskere Job, der kræver videregående uddannelse Job, der kræver erhvervsuddannelse Gamle EU-lande Nye EU-lande Øvrige udviklede lande Mindreudviklede lande Ufaglærte job Kilde: Udenlandsk arbejdskraft i Danmark Konsekvenserne for løn og beskæftigelse. Det ene er de senere års stramninger af asyl- og indvandringspolitikken. Disse stramninger har betydet, at antallet af indvandrere fra især mindre-udviklede lande er faldet. Det andet er, at det danske arbejdsmarked er blevet åbnet med EU s udvidelse mod øst i Indtil videre er de nye EU-borgeres adgang til det danske arbejdsmarked begrænset af den såkaldte Østaftale fra slutningen af Men fra den 1. januar 2008 kan overenskomstdækkede virksomheder ansætte østeuropæiske EU-borgere på lige fod med danskere. Østeuropæerne fylder fortsat ikke meget på det danske arbejdsmarked, men antallet er stigende, og det har det været siden I starten af 2004 havde kun nogle få hundrede en arbejdstilladelse. Antallet var, bare tre år senere, steget til godt aktive arbejdstilladelser. To grupper skiller sig ud Forskerholdet dokumenterer, at der er store forskelle på, hvordan det går de forskellige typer af indvandrere i Danmark. To indvandrergrupper skiller sig konsekvent ud fra de andre. De ligger i hver sin ende, når man kigger på løn, kvalifikationer og jobtyper. Den ene gruppe er, ikke overraskende, indvandrerne fra de mindre-udviklede lande. De har de dårligste kvalifikationer, den laveste løn og de ufaglærte job (se artikel side 7). Hvad, der måske er mere overraskende, er, at indvandrerne fra de gamle EUlande ligger i top, uanset hvordan man kigger på dem. De klarer sig ualmindelig godt. Det går dem ikke bare bedre end andre indvandrere. De klarer sig faktisk bedre end indfødte danskere i gennemsnit. Det betyder konkret, at de er vellønnede og bestrider job, hvor der stilles store krav til uddannelsesniveauet. Veluddannede og højtlønnede Som det fremgår af figur 2, er knap 30 pct. af de indfødte danskere ansat i job, hvor der typisk er krav om en videregående uddannelse. Det drejer sig f.eks. om job som sygeplejersker, lærere, advokater, ingeniører eller læger. Når det gælder indvandrere fra de gamle EU-lande, så er hele 40 pct. ansat i stillinger, der typisk kræver en videregående uddannelse. Og de 40 pct. har i gennemsnit en løn, der er syv pct. højere end deres danske kolleger. Forklaringen på, at det går så godt for denne gruppe, er formentlig, at en del af dem netop er taget til Danmark på grund af et attraktivt jobtilbud. 4 Nyt fra Rockwool Fondens Forskningsenhed Oktober 2007

5 Tabel 1 Indvandreres løn i forhold til danskeres løn, 2004 Indtjening i forhold til en gennemsnitlig indkomst for danskere. For hver gang danskeren tjener 100 kr., tjener indvandreren Indtjening i forhold til en dansker, der har samme uddannelse, køn, alder, job etc. For hver gang danskeren tjener 100 kr., tjener indvandreren... Gamle EU-lande 111 kr. 99 kr. Nye EU-lande 97 kr. 96 kr. Øvrige udviklede lande 94 kr. 97 kr. Mindre-udviklede lande 90 kr. 96 kr. Kilde: Udenlandsk arbejdskraft i Danmark Konsekvenserne for løn og beskæftigelse. Hvis man sammenligner indvandrere med den gennemsnitlige dansker, så viser det sig, at indvandreren fra det gamle EU tjener 11 pct. mere, og indvandreren fra mindre-udviklede lande tjener 10 pct. mindre end danskeren. Dykker man længere ned i tallene, viser det sig imidlertid, at en stor del af lønforskellene kan forklares med forskelle i køn, alder og jobfunktioner. Tager man højde for det, tjener alle grupper af indvandrere også de, der kommer fra de gamle EU-lande i underkanten af, hvad sammenlignelige danskere tjener. Stramninger af asyl- og indvandringspolitikken Siden årtusindskiftet er asyl- og indvandringspolitikken strammet en række gange. Allerede i 2000 strammede SR-regeringen reglerne for familiesammenføring. I 2002 gennemførte VK-regeringen en lang række ændringer man afskaffede bl.a. de facto-flygtningebegrebet, ophævede retskravet om familiesammenføring og indførte 24-årsreglen, introduktionsydelse og starthjælp. Samtidig skærpede man betingelserne for at få permanent opholdstilladelse og skabte nye regler for at sende asylansøgere hjem. Siden er reglerne om bl.a. ægtefællesammenføring og indfødsret blevet strammet. Skat, arbejde og lighed en undersøgelse af det danske skatte- og velfærdssystem Af Torben Tranæs (red.), Henrik Jacobsen Kleven, Claus Thustrup Kreiner, Niels-Kenneth Nielsen og Peder J. Pedersen. Gyldendal, ISBN: kr. Nyt fra Rockwool Fondens Forskningsenhed Oktober 2007

6 Ufaglærte Den anden gruppe indvandrere, der skiller sig markant ud, er de, der kommer fra mindre-udviklede lande. Tyrkere, pakistanere, somaliere og andre fra mindre-udviklede lande arbejder i langt højere grad end andre som ufaglærte. Mens ca. hver femte dansker har et arbejde, hvor der stilles lave uddannelsesmæssige krav, så gør det samme sig gældende for godt halvdelen af denne gruppe. Som gruppe betragtet tjener indvandrerne fra mindre-udviklede lande mindre, end danskerne gør i gennemsnit. Som det fremgår af tabel 1, tjener de 90 kr. for hver 100 kr. danskerne tjener. Dog er forskellen kun 4 kr. i timen, hvis man sammenligner danskere og indvandrere med nogenlunde samme alder og jobfunktion og med samme køn. Denne beskedne forskel på 4 kr. relaterer sig så til de forhold, vi ikke kan sætte tal på i undersøgelsen. Det kan for eksempel være sproglige barrierer, det kan også være fordi en ingeniøruddannelse fra Irak ikke matcher en tilsvarende dansk uddannelse og så kan der være tale om diskrimination. Lønforskellen i sammenlignelige job for mennesker med en sammenlignelig baggrund er dog relativt lille. En indvandrer er defineret som en person, som er født uden for Danmark af forældre, der ikke er danske. At de ikke er danske betyder, at de hverken har dansk statsborgerskab eller er født i Danmark. Det vil sige, at alle, der er født i Danmark, regnes for at være danskere. Det samme gælder personer født i udlandet, hvor mindst én af forældrene er dansk statsborger. Denne analyse adskiller sig altså fra mange andre, hvor man fokuserer på, hvordan det går med indvandrere og efterkommere efter indvandrere. Efterkommerne regnes her for at være danske. De betydelige lønforskelle, der optræder i første kolonne af tabellen, hænger sammen med, at indvandrere fra mindreudviklede lande i langt højere grad end danskerne arbejder i ufaglærte job, hvor lønnen er relativt lav. Inden for gruppen af ufaglærte er der ikke noget, der tyder på, at de har nogen særskilt lav løn. Ifølge analysen er deres løn i gennemsnit blot to pct. lavere end den løn, deres ufaglærte danske kolleger tjener. Fire grupper af indvandrere Indvandrere kommer fra én af fire grupper. De fire grupper er: Gamle EU-lande består ud over Danmark af Tyskland, Frankrig, Italien, Belgien, Holland, Luxembourg, Irland, Storbritannien, Grækenland, Spanien, Portugal, Østrig, Finland og Sverige. Også Norge og Island regnes i denne undersøgelse med i denne gruppe. Nye EU-lande efter udvidelsen i 2004 består af Tjekkiet, Estland, Cypern, Letland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenien og Slovakiet. Øvrige udviklede lande (iflg. FN s definition): Albanien, Andorra, Bosnien-Hercegovina, Bulgarien (medlem af EU fra 2007), Hviderusland, Kroatien, Liechtenstein, Makedonien, Moldova, Monaco, Montenegro, Rumænien (medlem af EU fra 2007), Rusland, San Marino, Schweiz, Serbien, Ukraine, Vatikanstaten samt USA, Australien, Canada, New Zealand og Japan. Mindre-udviklede lande alle andre lande. Nyt fra Rockwool Fondens Forskningsenhed Oktober 2007

7 Indvandrere fra mindre-udviklede lande arbejder i få brancher med høj risiko De har ingen dokumenteret uddannelse. De koncentrerer sig i ganske få brancher. Og så har de lavtlønnede job, som er forbundet med en betydelig risiko for nedslidning. Sådan lyder beskrivelsen af den store gruppe indvandrere, der igennem årene er kommet til Danmark fra de mindre-udviklede lande rundt om i verden. Beskrivelsen stammer fra analysen Udenlandsk arbejdskraft i Danmark Konsekvenserne for løn og beskæftigelse, hvor forskellige grupper indvandrere sammenlignes med danskere. Det viser sig, at indvandrere fra de mindre-udviklede lande på mange områder adskiller sig markant fra resten af arbejdsstyrken det vil sige både danskere og indvandrere fra udviklede lande. For det første er indvandrerne fra de mindre-udviklede lande væsentligt dårligere uddannede end andre: Mens to ud af tre danskere har en erhvervsuddannelse eller en videregående uddannelse, så forholder det sig modsat med denne gruppe indvandrere, hvor to ud af tre ikke har nogen registreret uddannelse. Rengøring og plejesektor Danskere har alle mulige forskellige job de er tømrere, bagere, bygningsarbejdere, pædagoger, lærere, kontorfolk, direktører og så videre. Men sådan er det ikke for dem, der kommer fra mindre-udviklede lande. De koncentrerer sig få steder på arbejdsmarkedet, hvor de udfører opgaver, som indfødte danskere ikke i samme grad udfører. F.eks. arbejder 27 pct. af indvandrerne fra mindre-udviklede lande med enten rengøring eller køkkenhjælp. Kun 4 pct. af danskerne har tilsvarende job. Hvis man deler arbejdsmarkedet op i 111 typer job (såkaldte discokoder), skal man igennem de 13 mest populære job, før man har beskrevet jobbene for halvdelen af danskerne. Denne halvdel af danskerne er f.eks. folkeskolelærere, sygeplejersker, kontoransatte, bankansatte, pædagoger, plejehjemsassistenter, ekspe- dienter, bygningsarbejdere eller ansatte i forsvaret. For indvandrerne fra de mindre-udviklede lande er der kun behov for 5 jobtyper, før man har beskrevet jobbene for halvdelen af gruppen. Ved siden af rengøring og køkkenarbejde drejer det sig om omsorg, ekspedition, slagteriarbejde og lagerarbejde. Det fremgår af tabel 2, hvor meget de forskellige grupper af indvandrere adskiller sig fra danskere med hensyn til spredning på brancher. Indvandrere koncentrerer sig i få brancher, Indeks (2004) Danskere 1 Indvandrere fra det gamle EU 0,91 Indvandrere fra nye EU-lande 0,80 Indvandrere fra øvrige udviklede lande 0,65 Indvandrere fra mindre-udviklede lande 0,57 Foto: Stig Stasig Tabel 2 Kilde: Udenlandsk arbejdskraft i Danmark Konsekvenserne for løn og beskæftigelse. Tabellen viser, hvordan indvandreres ansættelsesmønster er i forhold til danskernes. Danskerne arbejder i alle mulige brancher og den fordeling af job er sat til værdien 1. Jo mere en gruppe indvandrere ligner danskerne, jo tættere er deres værdi på 1. Indvandrere fra mindre-udviklede lande har værdien 0,57, hvilket skyldes, at de i modsætning til danskerne koncentrerer sig i få brancher. Nyt fra Rockwool Fondens Forskningsenhed Oktober

8 Markant flere indvandrere end danskere arbejder i højrisikojob. Det gælder i særlig grad indvandrere fra mindre-udviklede lande. Mens 5,6 pct. af danskerne arbejder i job med høj risiko for nedslidning, så gælder det samme for hele 27 pct. af indvandrerne. Andel i højrisikojob, 2004 Danskere Indvandrere fra det gamle EU Indvandrere fra nye EU-lande Indvandrere fra øvrige udviklede lande Indvandrere fra mindre-udviklede lande Kilde: Udenlandsk arbejdskraft i Danmark Konsekvenserne for løn og beskæftigelse. Tabel 3 5,6 pct. 6,2 pct. 14,7 pct. 18,4 pct. 27,0 pct. Alle grupper af indvandrere er mere koncentrerede på brancher end danskerne. De grupper af indvandrere, der ligner danskerne mest, er dem, der kommer fra de gamle og de nye EU-lande, mens indvandrere fra mindre-udviklede lande skiller sig markant ud. Fem gange flere i højrisikojob Forskerne har samtidig analyseret forskellige gruppers tendens til at tage job, der er forbundet med en stor risiko for førtidspensionering. Det viser sig se tabel 3 at der er meget store forskelle på, hvor mange der er ansat i sådanne job. Mens 5,6 pct. af danskerne har et højrisikojob, så gør det samme sig gældende for hele 27 pct. af indvandrerne fra de mindre-udviklede lande. De har med andre ord en fem gange større tendens til at være ansat i netop den type job. Indvandrerne udgør godt fem pct. af de beskæftigede på det danske arbejdsmarked, men de er meget ujævnt fordelt på brancher. Med hele 29 pct. af samtlige ansatte er rengøringsbranchen suverænt den branche, der rummer flest indvandrere. I den modsatte ende ligger brancher som revisions- og bogføringsvirksomhed, advokater og visse typer af råstofudvinding, hvor andelen både i 1985 og 2003 var under 1 pct. Brancher, hvor der er flest (top-5) indvandrere, 2003 Indvandrerandele for branchernes arbejdsstyrke i procent. Tal i parentes viser andelen i Brancher med flest indvandrere Pct. Rengøringsvirksomhed 29 (7) Taxikørsel 17 (5) Restaurationsvirksomhed 15 (6) Slagterier m.v. 10 (2) Jernbaner 10 (2) Kilde: Danmarks Statistik, IDA-databasen. Tabel 4 Nyt fra Rockwool Fondens Forskningsenhed Oktober 2007

9 Indvandring har betydet øget konkurrence om ufaglærte job Yngre danskere, uden uddannelse, har måttet betale en pris for den indvandring, der har været til Danmark frem til og med Prisen er, at deres løn i 2004 var mellem én og fem procent lavere, end den ville have været, hvis der ingen indvandring havde været de foregående ti år. Det viser den nye undersøgelse fra Rockwool Fondens Forskningsenhed og CEBR. Ifølge undersøgelsen er netop de yngre ufaglærte fra 25 til 41 år den gruppe, der for alvor har mærket en konsekvens af indvandringen. På netop deres arbejdsmarked er andelen af indvandrere på ti år steget med fem procentpoint. Der er en betydelig usikkerhed om størrelsen af effekten, men, at der har været en negativ effekt for yngre uuddannede, er der ingen tvivl om, siger professor Jan Rose Skaksen. Effekt har der til gengæld stort set ikke været for dem, der har en videregående uddannelse. De har ikke oplevet nogen mærkbar negativ effekt af indvandringen. De lavt uddannede konkurrerer med indvandrere som i høj grad også har været lavt uddannede om job. Prisen er: Lavere løn. De kan blive kompenseret af de positive effekter af indvandringen f.eks. lavere priser på service, længere højkonjunktur etc. De højt uddannede konkurrerer ikke med de mange lavt uddannede indvandrere. De betaler altså ingen pris. De vil til gengæld kunne glæde sig over de positive effekter af indvandringen fra mindre-udviklede lande f.eks. lavere priser på service, længere højkonjunktur etc. The Mariel Boatlift mange indvandrere på én gang, men beskeden påvirkning af arbejdsmarkedet I 1980 flygtede ca cubanere i løbet af kun fem måneder fra den cubanske havneby Mariel til Miami. Omkring halvdelen af dem blev boende i og omkring storbyen, hvilket forøgede arbejdsstyrken i Miami med syv procent. En stor del af dem, der blev, arbejdede inden for ganske få brancher, nemlig handel og service, i tekstilindustrien og i byggesektoren. Økonomiprofessor David Card viste i 1990, at denne voldsomme og pludselige tilstrømning af flygtninge stor set ikke havde nogen effekt på hverken lønninger eller ledighed. David Card forsøgte at påvise en effekt de første fem år efter indvandringen. Men effekten var fraværende, uanset om man målte på hvide, på afroamerikanere, på ikke-cubanske spansktalende, på tidligere flygtninge fra Cuba eller på alle lavt uddannede arbejdere. Litteraturen har givet to overordnede forklaringer på, hvorfor effekten udeblev. Den ene er, at effekten reelt spredte sig over et større geografisk område end Miami, og den anden er, at efterspørgslen steg parallelt med stigningen i arbejdsudbuddet, fordi indvandrere også er forbrugere. De to forklaringer udelukker ikke hinanden. Nyt fra Rockwool Fondens Forskningsenhed Oktober

10 De indvandrere, som er kommet til Danmark, har generelt været væsentligt dårligere uddannet end danskerne, og derfor har de højtuddannede danskere ikke mærket en øget konkurrence om jobbene. Det har de yngre uuddannede til gengæld deres job blev der større konkurrence om. Det er med andre ord ikke indvandring i sig selv, der har givet de ulige effekter. De er derimod opstået, fordi mange af de indvandrere, der er kommet hertil, har haft lav uddannelse og lav erhvervserfaring. Det er forklaringen på, at navnlig de lavt uddannede har mærket indvandringen på lønnen. Mange andre effekter af indvandring Fokus i denne undersøgelse har alene været de direkte effekter af indvandring inden for forskellige alders- og uddannelsesgrupper, og her er konklusionen, at indvandring påvirker lønnen negativt for de yngre ufaglærte. Hvad konsekvensen er på længere sigt, er ikke undersøgt her, men nogle bud er: Det er meget sandsynligt, at der vil være nogle positive effekter af indvandringen for befolkningen som helhed specielt, hvis man tager højde for alle indirekte effekter. F.eks. fordi den afdæmpede lønudvikling som følge af at indvandrere besætter job, der alternativt ville være svære at besætte kan bidrage til at hindre eller udsætte overophedning på arbejdsmarkedet og dermed forlænge en periode med høj vækst. For befolkningen som helhed er det naturligvis også en fordel, at serviceydelser koster mindre, end de ellers ville have kostet, hvis lønningerne var højere. Og så er det i øvrigt en oplagt mulighed, at en økonomi som den danske ikke selv kan præstere alle de kvalifikationer, der skal til for at bevare en jævn og høj økonomisk vækst. Meget taler for, at effekten af indvandring er beskeden, men positiv, når det samlede regnestykke gøres op. Men effekten er langt fra ligeligt fordelt. Alle vil i en vis udstrækning få glæde af evt. positive indirekte effekter af indvandring og udenlandsk arbejdskraft men det nye studie her viser, at det først og fremmest er de lavt uddannede, som hidtil har båret omkostningerne. Teorien peger ikke på entydig effekt I den økonomiske teori er der ikke noget entydigt bud på, hvad der sker med indfødtes løn, når der vandrer ny arbejdskraft til et land eller et område. Der er derimod tre bud på, hvad der eventuelt kan ske. Første bud er, at lønnen vil falde. Argumentet bygger på forudsætningen om, at indvandrerne kan det samme som værtslandets befolkning. Hvis det er tilfældet, så betyder indvandringen et større udbud af (samme slags) arbejdskraft. Efterspørger arbejdsgiverne samme mængde arbejdskraft som før, vil lønnen falde. Andet bud er, at lønnen vil stige. Hvis indvandrere kan noget andet end de indfødte, kan de indfødte stå til at få en højere løn. Det gælder, hvis indvandrerne ikke konkurrerer med, men derimod understøtter de indfødtes kvalifikationer. Tredje bud er, at der intet vil ske med lønnen. Hvis virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft stiger i takt med indvandringen, vil lønnen være uændret. Efterspørgslen vil altid stige noget som følge af indvandring men ikke som følge af pendling over landegrænserne fordi indvandrere jo også forbruger en del af det, de tjener. Dette er hovedforklaringen på, at den langsigtede effekt af indvandring på samfundsøkonomien som helhed vil være beskeden hvis nok indvandrere kommer i arbejde, vel at mærke. Men selv i den situation vil udbud og efterspørgsel typisk ikke fordele sig jævnt på de samme markeder, og derfor kan en beskeden effekt for landet som helhed godt dække over store forskelle i, hvordan forskellige befolkningsgrupper påvirkes. 10 Nyt fra Rockwool Fondens Forskningsenhed Oktober 2007

11 På den enkelte virksomhed påvirkes løn og beskæftigelse Hver gang en ny gruppe mennesker får adgang til det danske arbejdsmarked, blusser debatten op. Debatten om, hvorvidt ekstra hoveder og hænder betyder, at vores job bliver snuppet og vores løn dumpet. Den rejste sig, da Grækenland i 1981 blev optaget i EU, den kom i 1986, da det var Spaniens og Portugals tur, og den opstod igen i 2004, hvor en række østeuropæiske lande kom ind i fællesskabet. Diskussionen om indvandring, løn og ledighed er langt fra noget rent dansk fænomen. For eksempel var frygten for den polske blikkenslager ifølge flere iagttagere afgørende for, at det franske folk i maj 2005 stemte nej til EU s forfatningstraktat. Der gives imidlertid ikke noget enkelt eller entydigt svar på, hvordan løn og ledighed påvirkes af indvandring. Svaret kommer an på en lang række forhold. For eksempel hvem, der kommer til landet, hvorfor de kommer hertil, og hvad de skal lave. Som det fremgår af artiklen side 9, kan man vælge at analysere effekterne, når man kigger på det danske arbejdsmarked som helhed. Her fandt vi kun betydelige effekter for yngre uuddannede. Men uanset om resultatet der havde været nul, så kunne der godt være endog store effekter på virksomhedsniveau og på det individuelle niveau. Nogle grupper kunne f.eks. opleve store negative effekter, mens andre oplevede positive effekter eller var upåvirkede af indvandringen. Dette forhold kan man belyse ved at se på, hvilke effekter indvandringen har på de enkelte virksomheders ansatte. De resultater, som gengives nedenfor, er effekten på løn og beskæftigelsessituationen for de danskere, der oprindeligt var beskæftiget i de virksomheder, som ansætter indvandrere. Lønnen på den enkelte virksomhed Spørgsmålet er altså: Hvad sker der med de indfødtes danskernes løn på virksomheder, hvor man ansætter flere indvandrere? Svaret er på ingen måde givet på forhånd. Hvad der sker med den enkelte danskers løn, afhænger helt af, hvordan de nye kolleger påvirker hans eller hendes position under lønforhandlingerne. Måske bliver danskeren mere værdsat, fordi de nye kolleger viser sig at kunne mindre eller har kvalifikationer, der understøtter danskerens kvalifikationer. Det kan også gå den anden vej: Måske bliver danskeren mindre værdsat, fordi de nye kolleger i høj grad kan det samme og måske fungerer bedre, og fordi arbejdsgiveren nu på vellykket vis har fået en større verden at hente arbejdskraft fra. Noget tyder på, at effekter i begge retninger gør sig gældende på det danske arbejdsmarked. Effekternes størrelse og retning afhænger af, hvilken type indvandrere, der bliver ansat. Størst effekt i en negativ retning har det, hvis en virksomhed ansætter mange indvandrere fra mindre-udviklede lande f.eks. fra Mellemøsten og Afrika. Den beregnede sammenhæng viser, at en stigning på 1 procentpoint i indvandrerandelen betyder et fald i lønnen på 0,14 pct. for de indfødte danskere. Hvilket betyder, at der skal en stigning på 7 procentpoint til for at give en reduktion i lønnen på 1 pct. En stigning fra 10 til 20 pct. indvandrere på en virksomhed fører således til en løn på 98,6 pct. af, hvad den ellers ville havde været. Dvs., hvis 1 ud af virksomhedens 10 ansatte i forvejen var indvandrer, så vil en situation, hvor 2 ud af de 10 var indvandrere, føre til en løn på 98,6 pct. af, hvad den ellers ville have været. Konsekvenser af indvandring fra mindre-udviklede lande for løn og beskæftigelse Bevægelse Fra 1 til 2 indvandrere ud af 10 ansatte Fra 1 til 2 indvandrere ud af 10 ansatte Fra 1 til 2 indvandrere ud af 10 ansatte Konsekvens for indfødte danskere Lønnedgang på 1,4 procent Tabel 5 Hvis sandsynligheden for jobskifte før var 10 pct., er den nu 10,3 pct. Hvis sandsynligheden for ledighed før var 5 pct., er den nu 5,7 pct. Kilde: Udenlandsk arbejdskraft i Danmark Konsekvenserne for løn og beskæftigelse. Nyt fra Rockwool Fondens Forskningsenhed Oktober

12 Foto: Stig Stasig Tilsvarende statistisk sikre negative effekter kan ikke findes i forbindelse med ansættelse af indvandrere fra andre lande herunder østeuropæiske lande. I artiklen på side 9 viste det sig, at indvandringen har dæmpet lønudviklingen for særlige grupper på arbejdsmarkedet, specielt for ufaglærte mellem 25 og 41 år, mens andre grupper har været relativt upåvirkede. Under dette gemmer sig altså, som det lige er beskrevet, at de, der (inden for en gruppe) har været jobmæssigt tættest på indvandrerne fra de mindre-udviklede lande, er blevet ramt mere negativt på lønnen end andre tilsvarende danskere. Indvandring rammer altså lønmæssigt skævt både på det mere overordnede arbejdsmarkedsniveau og på virksomhedsniveau. Og det er de uuddannede danskere, som først og fremmest bliver ramt. Fra job til ledighed Et andet tilbagevendende tema i indvandrerdebatten er spørgsmålet om, hvorvidt ansættelse af indvandrere forøger danskernes risiko for at blive ledige. De historiske erfaringer tyder ikke på, at der er langsigtede beskæftigelsesmæssige konsekvenser af indvandring. Alligevel kunne der godt være betydelige kortsigtede effekter gennem en tilpasningsperiode. Og faktisk viser det sig, at der er sådanne tilpasningseffekter. Indvandrere erstatter til en vis grad danskere: Når de rykker ind, rykker der nogle danskere ud. Det gælder især, når indvandrerne kommer fra Østeuropa eller fra mindre-udviklede lande. Men der er tilsyneladende en væsentlig forskel på, om indvandreren kommer fra den ene eller anden del af verden: Når der ansættes østeuropæere, så flytter danskerne til andre job, ikke til arbejdsløshed. Hvis, derimod, indvandrerne kommer fra de mindre-udviklede lande, stiger risikoen for, at danskerne efterfølgende oplever en periode med ledighed. Havde danskerne på virksomheden i forvejen en risiko for ledighed på f.eks. 5 pct., så vil en stigning i andelen af indvandrere på virksomheden fra 10 til 20 pct. få risikoen for ledighed til at stige til 5,7 pct. Dvs., hvis 1 ud af virksomhedens 10 ansatte i forvejen var indvandrer, så vil en situation, hvor 2 ud af de 10 er indvandrere, betyde en stigning i ledighedsrisikoen for de oprindeligt ansatte danskere fra 5 pct. til 5,7 pct. Sandsynligheden for jobskifte stiger i øvrigt også, når der kommer indvandrere fra mindre-udviklede lande til virksomheden. Hvis sandsynligheden for dansk jobskifte i forvejen var 10 pct., og andelen af indvandrere stiger fra 10 til 20 pct., så vil danskernes sandsynlighed for jobskifte stige til 10,3 pct. Det viser sig endvidere, at disse effekter primært gælder for ufaglærte. Danskere med en videregående uddannelse er kun påvirket af én gruppe indvandrere, nemlig indvandrere fra de gamle EU-lande. Hvis en virksomhed ansætter den type indvandrere, er der en tendens til, at danskere med videregående uddannelse i højere grad forlader netop den virksomhed; men de bliver ikke ledige. Samlet set viser studierne altså, at der er målelige lokale effekter forbundet med indvandring både beskæftigelsesog lønmæssigt. Og ligesom ved arbejdsmarkedseffekterne er det i særlig grad de ufaglærte danskere, der må holde for, siger forskningschef Nikolaj Malchow-Møller fra CEBR og Syddansk Universitet. 12 Nyt fra Rockwool Fondens Forskningsenhed Oktober 2007

13 Mange flere østeuropæere i landbruget har ikke givet lavere løn til danskerne Landbruget er et interessant casestudie, når man skal give et bud på, hvilke konsekvenser EU s østudvidelse får for det danske arbejdsmarked, idet landbruget kan siges at have taget forskud på østudvidelsen. I landbruget er andelen af udenlandsk arbejdskraft nemlig vokset meget. Og mange af dem, der har valgt at arbejde inden for landbrug og gartneri i Danmark, kommer fra Østeuropa. Siden midten af 1990 erne er andelen af udenlandsk arbejdskraft i landbruget tredoblet fra ca. to procent af lønmodtagerne i 1995 til seks procent i Til sammenligning er andelen af indvandrere blandt alle lønmodtagere kun steget fra tre procent i 1995 til fem procent i At andelen af indvandrere i landbruget er vokset så meget, er bemærkelsesværdigt. Men mindst lige så bemærkelsesværdigt er det, at sammensætningen af den udenlandske arbejdskraft har ændret sig. I 1995 var ca. 10 pct. af indvandrerne i landbruget fra Østeuropa i 2004 var der tale om ca. 40 pct. Omvendt er indvandrere fra vestlige lande og fra mindre-udviklede lande kommet til at fylde relativt mindre i landbruget. I økonomien som helhed har der kun været en yderst begrænset vækst i østeuropæernes andel af lønmodtagerne. Til gengæld er indvandrere fra mindre-udviklede lande kommet til at fylde langt mere. Landbruget kan dermed bruges til at sige noget mere om, hvordan østeuropæerne vil påvirke økonomien, og hvordan de adskiller sig fra øvrige indvandrere. At østeuropæerne især er kommet til at fylde mere i landbruget, kan hænge sammen med, at landbruget har været udpeget som et såkaldt flaskehalsområde. Når noget er erklæret flaskehals, har arbejdsgiverne haft meget lettere ved at få lov til at ansætte østeuropæisk arbejdskraft. Med EU s udvidelse mod øst bliver der fra den 1. januar 2008 fri adgang for overenskomstdækkede virksomheder i alle erhverv til at ansætte østeuropæisk arbejdskraft. Andel af indvandrere i landbrug og i hele økonomien opgjort på landegruppe, 1995 og 2004 I landbruget I hele økonomien 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Figur 3 Figuren viser, at indvandrere fra Østeuropa er kommet til at fylde mere blandt den udenlandske arbejdskraft i landbruget. Tendensen i landet som helhed er den samme, men dels er der tale om en meget mere beskeden ændring, dels udgør østeuropæerne en mere begrænset andel af indvandrerne. Kilde: Udenlandsk arbejdskraft i landbruget. Omfang, udvikling og konsekvenser. Østeuropa Mindre-udviklede lande Vestlige lande Nyt fra Rockwool Fondens Forskningsenhed Oktober

14 Tabellen viser, at lønnen i landbruget er lavere end på det ufaglærte arbejdsmarked i al almindelighed, og forskellen er blevet en smule større siden årtusindeskiftet. Danskere er klart de højest lønnede i landbruget, mens østeuropæere ligger i bund med en løn, der er ca. 20 pct. lavere end danskernes. Kilde: Udenlandsk arbejdskraft i landbruget. Omfang, udvikling og konsekvenser. Lønudviklingen i landbruget Der kan være flere forklaringer på, at landbruget i højere grad end andre erhverv har ansat arbejdskraft fra udlandet, herunder især fra Østeuropa. En forklaring kan være, at erhvervet har haft vanskeligt ved at skaffe dansk arbejdskraft. En anden, at den udenlandske arbejdskraft er bedre eller billigere end den danske. Og så kan der være tale om en kombination af de to. Uanset årsagen er det interessant at studere, om og i givet fald hvordan den store tilgang af udenlandsk arbejdskraft har påvirket lønnen i landbruget. Alt andet lige trækker et stigende udbud af arbejdskraft f.eks. på grund af indvandring isoleret set i retning af lavere løn end ellers. Forklaringen er den simple, at der er flere til at konkurrere om de ledige job. Tre forhold omkring lønnen i landbruget er værd at fremhæve. For det første er lønnen lav sammenlignet med lønnen på det ufaglærte arbejdsmarked i almindelighed. I 1994 tjente ansatte i landbruget i gennemsnit kun 92 pct. af lønnen blandt ufaglærte i hele landet. For det andet er lønnen til danskere ansat i landbruget betydeligt højere end lønnen til indvandrere ansat i landbruget. Ikke mindst østeuropæerne er langt dårligere lønnet end danskerne. Mens danskerne i 2004 tjente 93 pct. af lønnen på Timeløn til ansatte i landbruget relativt til ufaglærte i hele landet, 1993, 2000 og I alt 0,91 0,94 0,92 Danskere 0,92 0,95 0,93 Vestlige lande 0,85 0,89 0,85 Østeuropa 0,82 0,69 0,74 Mindreudviklede lande 0,86 0,81 0,86 Tabel 6 Antallet af østeuropæere i dansk landbrug har været kraftigt stigende i de seneste år. Landegrupper i landbrugsanalysen Foto: Stig Stasig det ufaglærte arbejdsmarked, tjente østeuropæerne kun 74 pct. af denne løn. Forskellen mellem danskere og østeuropæere bliver mindre, hvis man korrigerer for forskelle i uddannelse, køn, alder mv., og desuden ser bort fra ansatte under 25 år (praktikanter mv.). Men selv når man gør det, er der fortsat en forskel på ca. 10 pct. i For det tredje er der i de senere år hvor der er kommet mange indvandrere til landbruget sket et lille fald i gennemsnitslønnen til danskere ansat i landbruget set i forhold til lønnen for ufaglærte i alt. Vestlige lande: Dækker Vesteuropa, USA, Canada, Australien og New Zealand. Østeuropa: Dækker hele Østeuropa, herunder Rusland, Hviderusland og Ukraine. Mindre-udviklede lande: Dækker øvrige lande, herunder Tyrkiet, Pakistan samt øvrige asiatiske og afrikanske lande. 14 Nyt fra Rockwool Fondens Forskningsenhed Oktober 2007

15 Østeuropæerne og danskerne Kigger man nærmere på, hvor indvandrerne ansættes, så viser det sig, at det er de landbrug, der skaber job, der især ansætter østeuropæiske indvandrere. På dette punkt minder østeuropæerne mere om indvandrere fra mindre-udviklede lande end om indvandrere fra de udviklede lande. Men indvandrere fra Østeuropa ser også ud til i højere grad at kunne erstatte danske arbejdere, end tilfældet er for de andre typer af indvandrere. Om nedgangen i antallet af ansatte danskere på landbrug, der ansætter østeuropæere, er en direkte konsekvens af, at der ansættes flere østeuropæere, eller om den foregår passivt ved, at danskere erstattes med østeuropæere, når de forlader arbejdsstedet, kan dog ikke afgøres med sikkerhed. Men resultatet kan forklare, hvorfor en stigende anvendelse af østeuropæisk arbejdskraft på et landbrug er forbundet med højere gennemsnitslønninger for de ansatte danskere uden tilsyneladende at påvirke den enkelte ansatte danskers løn: De dårligst lønnede danskere på et landbrug erstattes af østeuropæere, hvorved gennemsnitslønnen som helhed stiger. Denne effekt genfindes ikke på samme måde for de øvrige typer af indvandrere. Anna Piil Damm Marie Louise Schultz-Nielsen og Torben Tranæs En befolkning deler sig op? Med denne bog formidles resultaterne af en detaljeret analyse, hvor hele Danmark blev opdelt i sammenhængende boligområder på mellem 150 og 600 familier. Denne detaljeringsgrad er helt ny i en dansk sammenhæng. I En Befolkning deler sig op? analyserer Rockwool Fondens Forskningsenhed således, hvordan befolkningen fordeler sig på boligområder: Er det rigtigt, at befolkningen er meget delt op? At de højtlønnende ikke bor i de samme områder som de lavtlønnede? At de uddannede ikke bor de samme steder som dem uden uddannelse? At indvandrerne ikke bor de samme steder som danskerne? Og at de arbejdende ikke bor de samme steder som dem uden arbejde? Og deler vi os mere op i dag end tidligere? Særlige analyser afdækker de integrationsmæssige konsekvenser på arbejdsmarkedet af en høj koncentration af ikke-vestlige ygtninge i opholdskommunen. Bogens resultater kommenteres af minister for ygtninge, indvandrere og integration Rikke Hvilshøj, politisk ordfører for Socialdemokraterne Henrik Sass Larsen og forskeren Svein Blom. Forskningsobjektet, blanding kontra opsplitning, er og navnlig vil blive et vigtigt tema i den faglige og politiske debat i de kommende år. Gyldendal, 272 sider, 279 kr. Indlagt CD-Rom med gengivelse af bogens kortmateriale Nyt fra Rockwool Fondens Forskningsenhed Oktober

16 Rockwool Fondens Forskningsenhed. Nyhedsbrev (ISSN ) udgives for at informere offentligheden om resultaterne af den løbende forskning i Enheden, herunder også stof af almindelig nyhedsmæssig værdi. Nyhedsbrevet er ikke ophavsretligt beskyttet og må frit citeres eller kopieres med fornøden kildeangivelse (kun fotos er undtaget fra dette). Ansvarshavende redaktører: Forskningschef Torben Tranæs og formidlingschef Bent Jensen. Forskningsenhedens øvrige medarbejdere er: Praktikant Lars Højsgaard Andersen, seniorforsker Jens Bonke, forskningsassistent Johannes K. Clausen, forskningsassistent Peter Fallesen, seniorforsker Lars Pico Geerdsen, forsker Camilla Hvidtfeldt, forskningsassistent Rasmus Landersø, forsker Claus Larsen, forskningsassistent Ane Ring Laursen, forsker Marie Louise Schultz-Nielsen, sekretær Mai-britt Sejberg og forskningsassistent Peer Skov. Evt. praktiske spørgsmål i forbindelse med nyhedsbrevet besvares af Mai-britt Sejberg på tlf Fax: Adresse: Sejrøgade 11, 2100 København Ø. E-post: Hjemmeside:

Analyse 1. april 2014

Analyse 1. april 2014 1. april 2014 Mange udenlandske akademikere er overkvalificeret til deres job Af Kristian Thor Jakobsen Analysen ser nærmere på, hvor mange akademikere med forskellig oprindelse der formelt set er overkvalificeret

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande 9. juli 213 Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande Af Esben Anton Schultz I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande. Desuden

Læs mere

Analyse 26. marts 2014

Analyse 26. marts 2014 26. marts 2014 Indvandrere fra østeuropæiske EUlande går mindst til læge Af Kristian Thor Jakobsen Som følge af EU udvidelsen har Danmark oplevet en markant stigning i indvandringen af personer fra de

Læs mere

Østeuropa vil mangle arbejdskraft

Østeuropa vil mangle arbejdskraft 4. april 2014 ARTIKEL Af Louise Jaaks Sletting & Morten Bjørn Hansen Østeuropa vil mangle arbejdskraft Østeuropa står over for et markant fald på 22 pct. af befolkningen i alderen 15-69 år frem mod 2050.

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. januar 2015 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab

Læs mere

Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse

Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse 24. maj 2013 ANALYSE Af Malene Lauridsen & Karina Ransby Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse Selv om beskæftigelsen generelt er faldet, er der i løbet af det seneste år

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2011

Statistik om udlandspensionister 2011 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2011 22. juni 2012 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2 mia. kroner i 2011.

Læs mere

Udenlandske eksperter i Danmark

Udenlandske eksperter i Danmark Udenlandske eksperter i Danmark Teknisk Note nr. 19 Jan Rose Skaksen Introduktion Rockwool Fondens Forskningsenhed udgav i 2009 bogen Det danske arbejdsmarked og EUudvidelsen mod øst. I bogen var der et

Læs mere

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top.

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top. NOTAT Statistik om udlandspensionister 2010 7. juli 2011 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 1,9 mia. kroner i 2010.

Læs mere

Indvandrere og efterkommere

Indvandrere og efterkommere Indvandrere og efterkommere - Få styr på definitionerne - Hvordan er sammensætningen i befolkningen lige nu Dorthe Larsen Indvandrere og efterkommere Indvandrere er født i udlandet. Ingen af forældrene

Læs mere

50 pct. flere ikke-vestlige efterkommere dømmes for kriminalitet sammenlignet med personer med dansk baggrund

50 pct. flere ikke-vestlige efterkommere dømmes for kriminalitet sammenlignet med personer med dansk baggrund Nyt fra April 5 5 pct. flere ikke-vestlige efterkommere dømmes for kriminalitet sammenlignet med personer med dansk baggrund Efterkommere af ikke-vestlige indvandrere er mere kriminelle end danskere. Når

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

I hvilket omfang bruger unge ikke-vestlige indvandrer- og efterkommerkvinder deres uddannelse?

I hvilket omfang bruger unge ikke-vestlige indvandrer- og efterkommerkvinder deres uddannelse? Teknisk note nr. 10 20-39-årige kvinder i Danmark fordelt efter herkomst, højeste fuldførte danske og beskæftigelsesfrekvens 1. januar 2003 Noten er udarbejdet af Claus Larsen Rockwool Fondens Forskningsenhed

Læs mere

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK var det 7. rigeste land i verden for 40 år siden. I dag

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 18 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens Tema: har den anden laveste andel af langtidsledige i EU har den

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015.

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. NOTAT 3. juni 2016 Statistik om udlandspensionister 2015 Resumé I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. International Pension, Udbetaling Danmark,

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 (Omtryk - 31-03-2015 - Ændret ordlyd) UUI Alm.del Bilag 73 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 (Omtryk - 31-03-2015 - Ændret ordlyd) UUI Alm.del Bilag 73 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 (Omtryk - 31-03-2015 - Ændret ordlyd) UUI Alm.del Bilag 73 Offentligt Til Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik Folketingets Økonomiske

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema 6. grænsearbejdere i 3. kvartal 11 Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Stigende aktiveringsgrad for dagpengemodtagere

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider

Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider Organisation for erhvervslivet 27. april 29 Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider AF ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK Lempelige regler for tilgangen af udenlandsk arbejdskraft

Læs mere

7. Internationale tabeller

7. Internationale tabeller 7. Internationale tabeller 3 - Internationale tabeller Tabel 7. Skovareal fordelt efter træart Skovareal i alt Løvtræ Nåletræ Blandet skov 000 ha Albanien 030 607 46 78 Belgien 646 3 73 5 Bosnien-Hercegovina

Læs mere

Indvandringen til Danmark har det kostet danskere deres arbejde?

Indvandringen til Danmark har det kostet danskere deres arbejde? Søkelys på Norden Nikolaj Malchow-Møller, Jakob Roland Munch og Jan Rose Skaksen Indvandringen til Danmark har det kostet danskere deres arbejde? Den relativt store indvandring til Danmark gennem de sidste

Læs mere

Somaliere er dyre - polakker er billigere

Somaliere er dyre - polakker er billigere 25. marts 2014 ARTIKEL Af David Elmer Somaliere er dyre - polakker er billigere En somalier eller iraker i Danmark modtager i gennemsnit næsten tre gange så meget i sociale ydelser som en polak og over

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. juli 2016 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. januar 2016 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 4 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Ny rapport fra Beskæftigelsesministeriet om kvinder og

Læs mere

lavtlønnede ligger marginalskatten i Danmark (43 pct.) på niveau med OECD-gennemsnittet 4.

lavtlønnede ligger marginalskatten i Danmark (43 pct.) på niveau med OECD-gennemsnittet 4. Danmark har den 3. højeste marginalskat i OECD for højtlønnede Marginalskatten for højtlønnede i Danmark er den 3. højeste i OECD. Med 63 pct. ligger marginalskatten 14 pct.point over gennemsnittet i OECD

Læs mere

Notat. Sammenfatning.

Notat. Sammenfatning. Notat Emne: Beskæftigelse og arbejdsløshed opdelt på herkomst Til: Erhvervskontaktudvalget og LBR i Aarhus Kommune Kopi: til: Byrådets medlemmer, Styregruppen for integrationspolitikken og Beskæftigelsesforvaltningen

Læs mere

Danskerne får et kort otium sammenlignet med andre EU-borgere

Danskerne får et kort otium sammenlignet med andre EU-borgere 9. april 2016 Danskerne får et kort otium sammenlignet med andre EU-borgere Med de nuværende regler kan danskerne se frem til at komme senest på pension, sammenlignet med andre EU-borgere. Det viser den

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. januar 2013 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft 54 pct. af danskerne mener, at udenlandsk arbejdskraft vil blive et problem for det danske arbejdsmarked og 59 pct., at den trykker lønnen. Særligt de erhvervsfaglige

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. juli 2013 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Analyse. Integrationen i Danmark set i et europæisk. 22. september 2015. Af Kristian Thor Jakobsen og Laurids Münier

Analyse. Integrationen i Danmark set i et europæisk. 22. september 2015. Af Kristian Thor Jakobsen og Laurids Münier Analyse 22. september 21 Integrationen i Danmark set i et europæisk perspektiv Af Kristian Thor Jakobsen og Laurids Münier I den seneste tid har der været stor fokus på asyl- og integrationspolitikken

Læs mere

Lønindkomst for udenlandsk arbejdskraft

Lønindkomst for udenlandsk arbejdskraft Lønindkomst for udenlandsk arbejdskraft Der er stor forskel i lønindkomsterne mellem udenlandske arbejdere fra vestlige og østlige lande. Ser man på medianindkomsterne, så modtager midlertidige arbejdere

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. januar 2017 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Jobfremgangen er ikke båret af nytilkommen arbejdskraft

Jobfremgangen er ikke båret af nytilkommen arbejdskraft Jobfremgangen er ikke båret af nytilkommen arbejdskraft Indvandreres beskæftigelse er et tilbagevendende emne i den offentlige debat. Ofte behandles udenlandsk arbejdskraft i statistikken som en samlet

Læs mere

Ansatte med ikke-vestlig oprindelse i kommunerne

Ansatte med ikke-vestlig oprindelse i kommunerne Ansatte med ikke-vestlig oprindelse i kommunerne Af Lasse Vej Toft, Analyse- og makroenheden, Økonomisk Sekretariat, LVT@kl.dk Formålet med dette analysenotat er, at beskrive udviklingen i andelen af fuldtidsbeskæftigede

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. januar 2014 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Er den danske arbejdstid lav?

Er den danske arbejdstid lav? 29. november 2017 2017:17 Er den danske arbejdstid lav? Af Sofie Valentin Weiskopf, Michèle Naur, Michael Drescher og Mathilde Lund Holm Den danske arbejdstid fremstilles ofte som lav i et europæisk perspektiv,

Læs mere

Arbejdende fattige i Europa

Arbejdende fattige i Europa Arbejdende fattige i Europa I en del europæiske lande er det et stigende problem at flere og flere, på trods af at de er i arbejde, tjener så lidt, at de kan betegnes som arbejdende fattige. Udviklingen

Læs mere

20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse:

20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse: 20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse: A Norge Helsinki B Belgien Wien C Albanien Kyiv D Polen Andorra-la Vella E Bulgarien Sofia F Finland Dublin G Irland Lissabon H Kroatien Tirane I Holland Sarajevo

Læs mere

20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse:

20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse: 20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse: A Norge Helsinki B Belgien Wien C Albanien Kyiv D Polen Andorra-la Vella E Bulgarien Sofia F Finland Dublin G Irland Lissabon H Kroatien Tirane I Holland Sarajevo

Læs mere

DE ILLEGALE INDVANDRERE I DANMARK JOHANNE K. CLAUSEN OG JAN ROSE SKAKSEN

DE ILLEGALE INDVANDRERE I DANMARK JOHANNE K. CLAUSEN OG JAN ROSE SKAKSEN DE ILLEGALE INDVANDRERE I DANMARK JOHANNE K. CLAUSEN OG JAN ROSE SKAKSEN ARBEJDSPAPIR 115 IMMIGRATION OG INTEGRATION AUGUST 2016 De illegale indvandrere i Danmark Arbejdspapir 115 Udgivet af: Rockwool

Læs mere

Indvandring en nødvendighed på arbejdsmarkedet

Indvandring en nødvendighed på arbejdsmarkedet Indvandring en nødvendighed på arbejdsmarkedet Indvandring har været et centralt politisk tema i Danmark i årevis, og diskussionerne centrerer sig ofte om, hvordan indvandringen særligt fra østeuropæiske

Læs mere

Kvinders beskæftigelse og arbejdsløshed fordelt efter herkomst i. Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 2002

Kvinders beskæftigelse og arbejdsløshed fordelt efter herkomst i. Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 2002 Århus Kommune Økonomisk Afdeling, Statistisk Kontor Oktober 2003 Kvinders beskæftigelse og arbejdsløshed fordelt efter herkomst i Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 2002 -------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa 01-09-2010 M&A International Inc. the world's leading M&A alliance M&A markedet i Danmark Markant fremgang i M&A-markedet i Danmark Alle transaktioner (køber,

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

Ikke-vestlige indvandrere på arbejdsmarkedet i Danmark, Norge og Sverige: Hvordan klarer Danmark sig?

Ikke-vestlige indvandrere på arbejdsmarkedet i Danmark, Norge og Sverige: Hvordan klarer Danmark sig? 6. december 2016 2016:25 Ikke-vestlige indvandrere på arbejdsmarkedet i Danmark, Norge og Sverige: Hvordan klarer Danmark sig? Af Jens Bjerre, Laust Hvas Mortensen og Michael Drescher 1 I Danmark, Norge

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2012

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2012 Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2012 Oktober 2012 M&A markedet i Danmark Kraftig fremgang i dansk M&A Alle transaktioner (køber, sælger eller target dansk): Aktiviteten steg

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 2.8 færre på efterløn i 4. kvartal 211. Færre personer

Læs mere

Nyt overblik over udenlandsk arbejdskraft i Danmark

Nyt overblik over udenlandsk arbejdskraft i Danmark Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 7, 15. januar. 2010 Nyt overblik over udenlandsk arbejdskraft i Danmark, side 1 Tag højde for aldersfordelingen når andelen af indvandrere og danskere

Læs mere

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 15 Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport Nedgangen i den europæiske bygge- og anlægsaktivitet er bremset op og nu svagt stigende efter

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked U U Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 16 UIndhold:U HUgens analyseuhu Uddannede er længere tid på arbejdsmarkedet HUgens tendensu Byggebeskæftigelsen steg i 1. kvartal 213 Internationalt HUTal om konjunktur

Læs mere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft Information til arbejdsgivere Indhold Dit ansvar 3 Sådan starter du 4 Hvilke udlændinge kan arbejde med det samme? 4 Hvilke udlændinge

Læs mere

Østeuropæisk beskæftigelse i Danmark

Østeuropæisk beskæftigelse i Danmark Østeuropæisk beskæftigelse i Danmark siden 2000 Af nihb, @kl.dk Den største gruppe af indvandrere til Danmark i 2. kvartal 2017 kom fra Rumænien, mens den næststørste gruppe kom fra Polen. Dette afspejler,

Læs mere

Indkomster. Indkomstfordelingen 2007 2009:2. 1. Indledning

Indkomster. Indkomstfordelingen 2007 2009:2. 1. Indledning Indkomster 2009:2 Indkomstfordelingen 2007 1. Indledning Revision af datagrundlag Revision af metode Begrænsninger i internationale sammenligninger I bestræbelserne på at få skabt et mere dækkende billede

Læs mere

Befolkning i København 1. januar 2011

Befolkning i København 1. januar 2011 31. marts 2011 Befolkning i København 1. januar 2011 Den 1. januar 2011 boede der 539.542 personer i København. I løbet af 2010 steg folketallet med 11.334 personer. I 2010 steg antallet af indvandrere

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING OPBYGNING Ankestyrelsens notat Integration: Status og udvikling indeholder en række hovedtal om indvandrere og efterkommere i Danmark. 1 Notatet omfatter tre afsnit, der

Læs mere

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA pct. 8. april 2013 Faktaark til Produktivitetskommissionens rapport Danmarks Produktivitet Hvor er problemerne? Servicesektoren halter bagefter Produktivitetsudviklingen har gennem de seneste mange år

Læs mere

Starthjælpen virker. Nyt fra April 2007

Starthjælpen virker. Nyt fra April 2007 Nyt fra April 2007 Starthjælpen virker Indførelsen i juli 2002 af den nedsatte kontanthjælp den såkaldte starthjælp får flygtninge hurtigere i arbejde. Det viser en ny analyse fra Rockwool Fondens Forskningsenhed.

Læs mere

Danmark ligger i den lave ende, hvad angår manglen på arbejdskraft i EU Kontakt Frederik I. Pedersen

Danmark ligger i den lave ende, hvad angår manglen på arbejdskraft i EU Kontakt Frederik I. Pedersen 29. januar 2018 Danmark ligger i den lave ende, hvad angår manglen på arbejdskraft i EU Alle EU-lande, som det har været muligt at måle på, melder om mangel på arbejdskraft. Helt overordnet ligger indikatorerne

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Tema: Ledigheden udgør 9, pct. af arbejdsstyrken i EU7 Danmark har den 5. laveste ledighed

Læs mere

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark Udlandspriser privat Priser og zoner Telia har indført en prisstruktur, som gør det lettere at gennemskue prisen på opkald til og fra udlandet. Hver udlandsszone har en ensartet prisstruktur. Du betaler

Læs mere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft Information til arbejdsgivere Indhold Dit ansvar 3 Sådan starter du 4 Hvilke udlændinge kan arbejde med det samme? 4 Hvilke udlændinge

Læs mere

11 millioner europæere har været ledige i mere end et år

11 millioner europæere har været ledige i mere end et år millioner ledige i EU 11 millioner europæere har været ledige i mere end et år Arbejdsløsheden i EU-7 stiger fortsat og nærmer sig hastigt mio. personer. Samtidig bliver der flere langtidsledige. Der er

Læs mere

3. Det nye arbejdsmarked

3. Det nye arbejdsmarked 3. Det nye arbejdsmarked 3.1 Sammenfatning 87 3.2. Store brancheforskydninger de seneste 2 år 88 3.3 Stadig mange ufaglærte job i 93 3.1 Sammenfatning Gennem de seneste årtier er der sket markante forandringer

Læs mere

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 2015 Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen efter danske underleverancer Danske virksomheder har mange underleverancer til erhvervslivet i udlandet. Væksten

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft i Danmark. Konsekvenserne for løn og beskæftigelse

Udenlandsk arbejdskraft i Danmark. Konsekvenserne for løn og beskæftigelse Arbejdspapir 16 Udenlandsk arbejdskraft i Danmark Konsekvenserne for løn og beskæftigelse Nikolaj Malchow-Møller Jakob Roland Munch Jan Rose Skaksen Rockwool Fondens Forskningsenhed København 2007 Udenlandsk

Læs mere

Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer

Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Juli 2015 Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer I 2015 og 2016 er der bedste udsigter for eksporten af forbrugsvarer i mere end syv år. I de foregående år er det særligt

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 48 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutpakken giver særlig indsats til udfaldstruede Særligt jobberedskab

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Langtidsledigheden faldt svagt i april 1 Svagt faldende langtidsledighed

Læs mere

Brug for flere digitale investeringer

Brug for flere digitale investeringer Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 FEBRUAR 2017 Brug for flere digitale investeringer Danmark er ved at veksle en plads forrest i det digitale felt til en plads i midterfeltet.

Læs mere

Virksomheder med e-handel og eksport tjener mest

Virksomheder med e-handel og eksport tjener mest Joachim N. Strikert, konsulent og Thomas M. Klintefelt, chefkosulent jons@di.dk, 3377 4844 - thok@di.dk, 3377 3367 JUNI 217 Virksomheder med e- og eksport tjener mest En ny analyse fra DI Handel viser,

Læs mere

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land,

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land, Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand Udfordring Et velfungerende indre marked i Europa er en forudsætning for dansk velstand og danske arbejdspladser. To tredjedele

Læs mere

Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft

Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft Der findes få arbejdende fattige blandt fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere, som permanent er bosat i Danmark. Blandt personer, som er midlertidigt i Danmark,

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Østrig Tyskland Luxembourg Malta Danmark Tjekkiet Nederlandene Rumænien Storbritannien Estland Finland Sverige Belgien Ungarn Polen Frankrig Slovenien Litauen Italien Letland Bulgarien Irland Slovakiet

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 2. kvartal 2015

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 2. kvartal 2015 Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 2. kvartal 2015 Juli 2015 M&A-markedet i Danmark Historisk højt 1. halvår for salg af danske virksomheder Salg af danske virksomheder: Salget af danske

Læs mere

Knap hver femte ufaglærte er arbejdsløs i EU

Knap hver femte ufaglærte er arbejdsløs i EU Knap hver femte ufaglærte er arbejdsløs i EU I august var der 25,4 mio. arbejdsløse i EU-27, svarende til en ledighedsprocent på,5 pct. Arbejdsløsheden er højest blandt de lavest uddannede, og det er også

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3, 1. januar. januar 1 Indhold: Ugens analyse Ugens tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens analyse: Fald i jobomsætningen i 3. kvartal

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. juli 2012 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt. Europas mest fleksible

Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt. Europas mest fleksible Organisation for erhvervslivet 2. april 29 Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt Europas mest fleksible AF KONSULENT JENS ERIK ZEBIS SØRENSEN, JEZS@DI.DK Danmark er ramt af en økonomisk krise, der ikke

Læs mere

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Lovlig indrejse og ophold i Danmark Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Overblik Besøg (korttidsophold): Visum Visumfri EU-borgere (under 3 måneder) Opholdstilladelse: Arbejde Studie Au pair

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Opfølgning på jobcentrets indsats

Læs mere

Flere langtidsledige i EU har store sociale konsekvenser

Flere langtidsledige i EU har store sociale konsekvenser Flere langtidsledige i EU har store sociale konsekvenser Nye tal fra stat viser, at arbejdsløsheden i EU nu er på ca. 2 mio. personer svarende til, at,7 pct. af arbejdsstyrken i EU står uden job. Alene

Læs mere

Orientering. Kvindelige efterkommeres beskæftigelse og uddannelsesforhold

Orientering. Kvindelige efterkommeres beskæftigelse og uddannelsesforhold 2006 Orientering Statistisk Kontor 8. maj 2006 Kvindelige s beskæftigelse og uddannelsesforhold 73 pct. af de enlige kvindelige fra ikke-e lande i alderen 18-35 år er enten i beskæftigelse eller under

Læs mere

Danmarks Statistik 5. juni 2015. Beskæftigelsesnotat. Lønmodtagere og fuld tid. Opdeling efter herkomst

Danmarks Statistik 5. juni 2015. Beskæftigelsesnotat. Lønmodtagere og fuld tid. Opdeling efter herkomst Danmarks Statistik 5. juni 2015 Beskæftigelsesnotat Dette notat indeholder forklaringer af de begreber, der anvendes i de vedlagte tabeller vedrørende lønmodtagerbeskæftigelse for perioden 4. kvartal 2011

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014 Udgiver Ankestyrelsen, August 2014 Kontakt: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3, 2450 København SV Telefon 33 41 12 00 Hjemmeside www.ast.dk E-mail ast@ast.dk Redaktion:

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i Q1 2016

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i Q1 2016 Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i Q1 2016 April 2016 M&A-markedet i Danmark Salget af danske virksomheder fortsætter de gode takter efter rekordhøjt 2015 Salg af danske virksomheder: Salget

Læs mere

Analyse 3. april 2014

Analyse 3. april 2014 3. april 2014 Indeksering af børnepenge i forhold til leveomkostningerne i barnets opholdsland Af Kristian Thor Jakobsen På baggrund af en forespørgsel fra Jyllandsposten er der i dette notat regnet på

Læs mere

International sammenligning af sammensatte marginalskatter: Over 71 pct. i Danmark og 46 pct. i USA

International sammenligning af sammensatte marginalskatter: Over 71 pct. i Danmark og 46 pct. i USA International sammenligning af sammensatte marginalskatter: Over 71 pct. i Danmark og 46 pct. i USA Dette notat indeholder en sammenligning af den sammensatte marginalskat i forskellige lande. Den sammensatte

Læs mere

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD Marts 2014 SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD AF KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK Danmark tilhører ikke længere den mest konkurrencedygtige tredjedel af OECD -landene. Danmark opnår

Læs mere

RekoRdstoR fremgang for integrationen i danmark

RekoRdstoR fremgang for integrationen i danmark Organisation for erhvervslivet Juni 2009 RekoRdstoR fremgang for integrationen i danmark AF ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK OG INTEGRATIONSKONSULENT PERNILLE KIÆR, PEKI@DI.DK Der er klare

Læs mere

Hver femte virksomhed har udenlandsk arbejdskraft

Hver femte virksomhed har udenlandsk arbejdskraft 16. december 2010 Hver femte virksomhed har udenlandsk arbejdskraft Udenlandsk arbejdskraft. Hver femte virksomhed har udenlandsk arbejdskraft ansat, og den udenlandske arbejdskraft udgør omkring 3 procent

Læs mere

konsekvenser for erhvervslivet

konsekvenser for erhvervslivet Olieprisens fald 27. maj 15 Olieprisens fald konsekvenser for erhvervslivet Hovedbudskaber olieprisens fald Erhvervenes omsætning øges Konkurrenceevnen forværres Olie- og gasindustrien rammes negativt

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Udenlandsk

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Beskæftigelse og ledighed fordelt på oprindelseslande 2008-2014 Dette notat beskriver udviklingen på udvalgte beskæftigelses- og ledighedsparametre i Aarhus

Læs mere