Foto: Mads Hansen eco2logyswim. f r e m t i d e n s s v ø m m e h a l

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Foto: Mads Hansen eco2logyswim. f r e m t i d e n s s v ø m m e h a l"

Transkript

1 Foto: Mads Hansen eco2logyswim f r e m t i d e n s s v ø m m e h a l

2 eco2logy Bæredygtighed. Miljø. Økologi. Grøn. Renhed. Swim Bevægelse. Motion. Svømning. Blå. Sundhed. side

3 eco2logyswim - f r e m t i d e n s s v ø m m e h a l Indholdsfortegnelse Forord side 4 Vision side 6 Miljø side 8 Sundhed side 10 Lokal udvikling side 12 Brugerne side 14 Svømmesalens historie side 18 Hvem skal hvad? side 20 Initiativgruppens deltagere side 21 side

4 Forord eco2logyswim er drømmen om at lave Danmarks (måske verdens) første 0-energi svømmehal, som skal inspirere og motivere andre til at gå i samme retning. eco2logyswim er intentionen om, at Skibet Svømmehal udvikles til et moderne og tidssvarende svømmetilbud i en ny grøn skikkelse. side 4

5 eco2logyswim - f r e m t i d e n s s v ø m m e h a l Genklang og gehør Projektet vil med sine grundlæggende idéer om bæredygtighed og arkitektoniske/tekniske udførelse give genklang såvel nationalt som internationalt Økologisk der skal være økonomi tale om et projekt som gør, at Vejle kan ses fra månen. Projektet vil være med til at vække gehør for, at fremtidens byggeri skal være baseret på tanker om bæredygtighed der skal være tale om et projekt der gør, at man også i fremtiden kan se månen fra Vejle. Arbejdende græsrødder fra lokalmiljøet Vi er en initiativgruppe bestående af repræsentanter fra Skibet Skole, skolebestyrelsen, Skibet Svømmeklub og ildsjæle fra lokalmiljøet, der er gået sammen om arbejdet med at realisere eco2logyswim. Vi ønsker i samarbejde med Vejle Kommune at lave et projekt, som kan danne ramme om et bæredygtig, moderne og trygt svømmetilbud for Skibet Skoles elever, lokale og andre kommunale foreninger og i særdeleshed Skibet Skoles Centerafdelings elever med diagnosen Aspergers syndrom. side Sundhed for alle Sundhed for udsatte Ifølge kommunens Sundhedspolitik vil Vejle Kommune samarbejde med de frivillige organisationer om at etablere Økologisk tilbud, der også økonomi retter sig imod sårbare grupper. Eleverne i Skibet Skoles Centerafdeling er netop en sådan sårbar gruppe, som initiativgruppen mener, at det er vigtigt, at der bliver gjort en ekstra indsats for at hjælpe. Sundhed i lokalmiljøerne Vi mener, at der er en god idé, at der kan tilbydes varierede motionstilbud i Vejle Kommunes lokalmiljøer, når vi i samfundet kæmper med livsstilssygdomme og fedmeepidemier. Derfor ønsker vi at arbejde aktivt for, at der også i fremtiden er et svømmetilbud i forbindelse med Skibet Skole.

6 Vision Vejle skal gå foran i udviklingen af et visionært, bæredygtigt sundhedstilbud for alle. eco2logyswim er visionen om at udvikle Danmarks første 0-energi svømmehal, med fokus på klima, sundhed, social- og økonomisk bæredygtighed samt lokaludvikling. eco2logyswim skal danne ramme om et svømmetilbud for Skibet Skoles elever, lokale og andre kommunale foreninger og i særdeleshed Skibet Skoles Centerafdelings elever med diagnosen Aspergers syndrom. side 6

7 eco2logyswim - f r e m t i d e n s s v ø m m e h a l MED FREMTIDEN FOR ØJE BYGGER VI NUTIDEN side

8 Miljø DKs første 0-energi svømmehal et udstillingsvindue Med eco2logyswim kan Vejle sætte fysisk form på regeringens ambitioner om bæredygtigt byggeri og skabe Danmarks første 0-energi svømmetilbud. Netop nu er der meget fokus på hele miljøområdet og i særdeleshed på vores udledning af CO2. I 2009 skal Danmark være vært for klimatopmøde. I den sammenhæng skal vi i Vejle have projekter og initiativer, der kan trække delegerede fra topmødet til kommunen. Innovativ arkitektur skal skabe sundt tilgængeligt og bæredygtigt byggeri Arkitekturnation Danmark 2007 Danmarks officielle arkitekturpolitik Bæredygtig energi For at nå målsætningen om en 0-energi svømmehal, er det nødvendigt at udnytte forskellige former for bæredygtige teknologier (solceller, solfangere, jordvarme, genveks m.m). Et decideret forprojekt skal afklare, hvilke tiltag der kræves for at nå målsætningen. Forprojektet skal give konkrete bud på, hvordan bygningen skal udformes og endeligt skal der også i forprojektet redegøres for økonomi og tidsplan for projektet. side 8

9 eco2logyswim - f r e m t i d e n s s v ø m m e h a l Fra grønt flag til flagskib Skibet Skole modtog i 2007 for 10. år i træk det grønne flag for at arbejde bevidst med miljø og bæredygtighed både i undervisningen, men også i driften af skolen. økonomi Økologisk Med eco2logyswim kan skolen videreføre dette arbejde i en skala, hvor det kan være med til at påvirke den bæredygtige udvikling også uden for Danmarks grænser. Vi vil skabe en bygning, der synliggør teknologien bag ECO2logySwim, så eleverne kan følge med i, hvor meget bygningen producerer af vedvarende energi og hvor meget den forbruger. Vi ønsker, at eco2logyswim bliver et levende Learning lab, der kan være med til at sætte klima på skemaet. Økologisk økonomi Hallenbad Brigittenau i Wien modtog i 2007 the European Energy Service Initiatives energi-pris, for satsningen med at lave en grøn svømmehal. Juryen var imponeret over projektet, som på en lang række områder nedsætter energiforbruget: - varmeforbruget er reduceret med 66 % - vandforbruget er reduceret med 45 % - CO2 udledningen er reduceret med 600 tons pr. år! Dette svarer til en økonomisk besparelse på ca kr. pr. år. side

10 Sundhed Vejle Kommunes Sundhedspolitik vigtigt skridt i kampen mod fedme Initiativ-gruppen bag eco2logyswim er glade for, at Vejle Kommune har stor fokus på sundhed. Den netop vedtagne Sundhedspolitik er ambitiøs og viser, at Vejle Kommune har et klart ønske om, at kommunens borgere skal gives mulighed for og motiveres til det sunde liv. Derfor mener vi også, at det er vigtigt, at kommunen lader ord blive til handling og er en aktiv medspiller i sundhedsinitiativer i kommunens lokalmiljøer. Sundhed for alle Med eco2logyswim retter vi sundhedsinitiativet mod primært 3 grupper: 1Asp-swim Skibet Skole har tilknyttet en Centerafdeling for børn/unge med diagnosen Aspergers syndrom. Centerafdelingen tæller i dag ca. 70 elever, som alle har stor gavn af det nuværende svømmetilbud, der er på Skibet Skole. Der er tale om en gruppe af elever, som for de flestes vedkommende ikke er særligt fysisk aktive i deres fritid. Derfor er det ud fra et sundhedsmæssigt perspektiv meget vigtigt, at de i deres skoleforløb får tilbudt motion, som fungerer godt. Skibet Skole Centerafdeling har mange positive erfaringer med, at netop svømning i små grupper er et motionstilbud, som eleverne magter at deltage i. side 10 I en velfungerende kommune skal der være overskud til at tage vare om de svageste i samfundet. Lighed i sundhed betyder, at alle skal have mulighed for at leve et sundt liv. Det vil også sige, at der på nogle områder skal tages særlige initiativer sammen med og hensyn til grupper af borgere Uddrag fra Vejle Kommunes Sundhedspolitik

11 2 Børn og unge Sundhedsstyrelsen har særlig fokus på en sundhedsindsats overfor børn og unge. Det Samarbejde på tværs af forvaltninger med henblik på at implementere Sundhedsstyrelsens anbefalinger om 1 times motion og bevægelse for børn og unge. Uddrag fra Vejle Kommunes Sundhedspolitik Skibet Skole prioriterer meget højt, at skolens elever får tilbudt et varieret motionstilbud og i den sammenhæng lægges der stor vægt på, at tilbuddet også indeholder muligheden for ugentlige svømmetimer. Skolens SFO bruger svømmesalen som en vigtig del af det pædagogiske arbejde med at få eleverne gjort fysisk aktive. Derfor tilbyder SFO en, at børnene kan benytte svømmesalen. side 11 eco2logyswim - f r e m t 3i d e n s s v ø m m e h a l Voksne og ældre Siden 1972 har Skibet Svømmeklub tilbudt motionssvømning i lokalområdet omkring Skibet. er den enkelte borgers eget ansvar at foretage sunde valg. Kommunen har ansvaret for at skabe rammerne for det - ved løsning af de opgaver, kommunen har overfor borgerne. Uddrag fra Vejle Kommunes Sundhedspolitik Desuden er det vigtigt, at motionstilbuddene bevares i nærområderne mange i f.eks. Egtved pendler til arbejder. Derfor er det vigtigt for os, at vi ikke også skal pendle for at dyrke motion. Forslag indsendt til Fru Nielsen

12 Lokal udvikling Vejle skal kunne ses fra månen - og man skal kunne høre græsset gro Vejle Kommune har den klare målsætning, at kommunen skal kunne ses fra månen. Til denne målsætning er blevet tilføjet, at man skal kunne høre græsset gro. Vi mener, at projektet eco2logyswim på forbilledlig vis vil lade Vejle blive set fra månen med en indsats fra de lokale græsrødder i Skibet. Lokale netværk, som skaber drømme for fremtiden og omsætter dem til handling i samarbejde med kommunen Uddrag fra Politik for lokal udvikling Fra græsrodsprojekt til virkelighed Eksempel på kommende lavenergi KOMFORThus i Skibet side 12 Projektets vision er ambitiøs og derfor er vi klar til at arbejde effektivt og hårdt for, at projektet bliver en realitet. Lokale græsrødders drømme og initiativer kan ved at finde de rigtige samarbejdspartnere blive til visionære projekter, som kan inspirere og motivere andre til også at gøre en forskel.

13 eco2logyswim - f r e m t i d e n s s v ø m m e h a l Vejle Kommune skaber sammenhæng og ligeværdighed mellem land og by. Vejle Kommune er stærke og levende lokalsamfund, der udstråler stolthed og livskvalitet.! Vejle Kommunes vision for lokal udvikling side 13

14 Brugere Skolens behov I det daglige arbejde på skolen har det stor værdi at kunne tilbyde eleverne svømmeundervisning. Specielt skolens centerafdeling drager stor fordel af at kunne deltage i skolens svømmeundervisning flere gange om ugen. Idrætslærerne på Skibet Skole finder det alarmerende at nedlægge en velfungerende svømmesal i en tid, hvor der netop er megen fokus på børns sundhed, kost og motion. Jytte Vestergaard Idrætslærer En sund og aktiv skole Muligheden for at tilbyde eleverne alsidige motionstilbud falder fint i tråd med Skibet Skolens værdier og målsætninger om at være en sund og aktiv skole. Ved at kunne tilbyde vores elever megen og alsidig motion på skolen, er vi med til at forebygge den kedelige udvikling med en truende fedmeepidemi, som er under hastig udvikling i Danmark. Svømning er et utrolig godt supplement til skolens øvrige aktiviteter og idrætsundervisning. Ud over at tilbyde svømning til eleverne i 4. og 5. klasse, som er den obligatoriske svømmeundervisning, ønsker Skibet skole også at tilbyde andre af skolens elever svømning i kortere eller længere perioder i løbet af skoleåret. side 14 Smag for motion At eleverne i en ung alder får et naturligt forhold til at dyrke motion, er med til at give dem gode motionsvaner, som med stor sandsynlighed vil følge eleverne videre ind i voksenalderen.! Undersøgelser viser, at blandt en årgang af Vejle Kommunes børnehaveklasser, er der 250 børn, som er overvægtige. Det svarer til 18 procent.

15 Centerafdelings behov Hovedparten af centereleverne på Skibet Skole har et handicap, der ligger indenfor det autistiske spektrum. Børn med autisme har dels motoriske vanskeligheder og dels kontaktvanskeligheder, hvilket betyder, at de ikke magter de gængse idrætstilbud. Svømmeundervisningen er derfor et særligt vigtigt tilbud til netop disse elever. Svømning er en integreret og nødvendig del af vores vidtgående specialundervisning. I svømmetimerne får alle rørt sig meget, motorikken og selvværdet styrkes i et socialt felt. Irene Uhrbrand Centerleder Brug for overskuelighed Centerafdelingen benytter svømmesalen 12 lektioner om ugen. Der er tale om enkeltlektioner. Eleverne har opmærksomhedsforstyrrelser og er sansemæssigt sensible. Derfor kan de ikke klare at svømme i 2 på hinanden følgende lektioner. Eleverne har 2 svømmetimer om ugen. Det er vigtigt at autisters dagligdag er præget af stor forudsigelighed og overskuelighed. Det betyder, at eleverne har svømmeundervisning i de grupper, som de er en del af på skolen. Dvs. at højst 8-12 elever kan have svømmeundervisning på samme tid. Det er ikke realistisk at to grupper kan have svømmeundervisning på samme tid i f.eks. Idrættens Hus, hvor forholdene er for store, og der vil være for meget støj. side 15 eco2logyswim - f r e m t i d e n s s v ø m m e h a l Skibet Skoles Centerafdelingen er Vejle Kommunes undervisningstilbud for børn og unge med autisme eller Aspergers Syndrom. I 2008 er der 72 elever i Centerafdelingen fordelt på 20 klasser. Antallet af elever til skolens Centerafdeling er stigende.!

16 Brugere Svømmeklubbens behov Skibet Svømmeklub blev startet i I alle årene lige siden har der været svømning for voksne. Ca. 50 voksne svømmere på 4 hold dyrker ivrigt motion hver tirsdag aften. For 20 år siden blev tilbuddet også givet til børn, og siden har der været svømning for børnehold i forskellige aldre hver tirsdag eftermiddag. Her ligger medlemstallet mellem 60 og 100 børn. Vi har svært ved at forestille os, at andre svømmeklubber i kommunen har kapacitet til at overtage vores svømmere, hvis de ønsker at fortsætte med deres svømmemotion. Bonde Bruun Svømmelærer Et lokalt tilbud Skibet Svømmeklub er først og fremmest et tilbud til lokalbefolkningen. Mange nuværende svømmere ville sikkert ikke deltage, hvis aktiviteten bliver udbudt et andet sted i kommunen. Derfor håber Skibet Svømmeklub, at svømmesalen fortsat kan danne rammen om lokalbefokningens motionstræning, som er både sundhedsopbyggende og sygdomsforebyggende. Lokalområdet omkring Skibet bliver voldsomt udbygget i disse år, og befolkningstilvæksten vil være med til at øge efterspørgslen på gode lokale motionsmuligheder. side 16 Moderne og tidssvarende Svømmeklubben tager samfundsdebatten om kostvaner, motion og fedme og de deraf følgende folkesygdomme alvorligt, og vil derfor arbejde på at bevare et godt og funktionsdueligt tilbud i lokalområdet. Det er et ønske, at svømmesalen kommer til at fremstå som et moderne og tidssvarende tilbud. Statistikkerne viser, at svømning er en af de tre største idræts- og motionsaktiviteter i Danmark!

17 Andre brugere Svømmesalen ved Skibet Skole bliver brugt i stort omfang udenfor skoletiden. En ny svømmehal vil også give mulighed for, at handicappede, ældre, forældre/barn m.fl. kan bruge svømmetilbudet. FDF Vejle3 i Skibet benytter Skibet svømmehal mindst 10 gange om året i forbindelse med arrangementer for vores børn (alderen spænder fra 6 - ca. 17 år). Skibet svømmehal passer perfekt til vores behov både i størrelse og tilgængelighed Per Møller Kristensen Spejderleder Oversigt fra 2007/2008 Mandage kl : Politiets IF Mandage kl : Vejle Triathlon Tirsdage kl : Skibet Svømmeklub Onsdage kl : Vejle Triathlon Herudover bliver svømmehallen også benyttet af skolens SFO og af den lokale spejderforening. eco2logyswim - f r e m t i d e n s s v ø m m e h a l På grund af vandets opdrift er svømning den ideelle motionsidræt for mennesker med svage led. De belastningsskader, man kender fra andre motionsidrætter er nærmest ukendte i svømmesporten. For ældre, handicappede, gravide og overvægtige er svømning den ideelle motionsform. Især hvis man behersker flere svømmearter giver svømning et alsidigt bevægelsesmønster og er dermed god bevægelighedstræning.! side 17

18 Svømmesalens historie Idéen opstår I slutningen af 60 erne reklamerede et firma i lærernes fagblad Folkeskolen for at bygge svømmebassiner 8x12m. De skulle stå oven på jorden i fri luft. Skolens daværende idrætslærer Oluf Stegmann mente, at det var alle tiders chance for at lære børn at svømme. Han forelagde idéen for daværende skoleinspektør Olav Nielsen, som også syntes, at ideen var god. Det blev drøftet med skolekommissionen, hvor især sognerådsmedlem Hans Koed fattede forkærlighed for ideen. Det hele udviklede sig. I stedet for en presenning for at undgå blade m.m. i vandet, blev man hurtigt enige om, at en muret bygning med mulighed for opvarmning var bedre Svømmesalen blev bygget i årene viceborgmester Jens Engemand indviede svømmesalen i Skibet Svømmeklub blev stiftet i 1972 af en kreds af forældre i lokalområdet som gerne ville benytte det attraktive lokale tilbud. side erne Svømmesalen blev gennemrestaureret: - nyt loft, isolering og tag - ovenlysvinduerne blev blændet - bassinet fik en gummimembran - ventilation med varmegenindvinding 90 erne En afgangsklasse fra arkitektskolen i Århus lavede forslag til en renovering med nyindretning af omklædnings- og badeforhold.

19 I 2002/03 blev der udarbejdet et forslag til udskiftning af den forældede teknik og renovering i det hele taget pris 5.5 mio. kr.. Et alternativ forslag reducerede prisen til 3.2 mio. kr. Byrådet besluttede på denne baggrund at lukke svømmesalen og overføre driftsmidlerne til den nybyggede sportshal i Skibet. eco2logyswim - f r e m t i d e n s s v ø m m e h a l Skolen har forsøgt at få omgjort beslutningen, fordi eleverne - især specialeleverne fra centerklasserne - har stor glæde af svømmeundervisningen. Skibet Svømmeklub har også sendt en protestskrivelse, fordi det er vanskeligt at se, hvorfor opførslen af Skibet Hallen skulle kædes sammen med en lukning af Skibet svømmesal. side 19

20 Hvem skal hvad? Samarbejde For at eco2logyswim kan blive en realitet, er det nødvendigt, at der bliver etableret et godt samarbejde mellem initiativgruppen og Vejle Kommune om projektet. Vejle Kommune og initiativgruppen skal sætte sig sammen og sørge for, at det juridiske og organisatoriske kommer på plads, så det bliver muligt at søge fondsmidler og donationer til projektet. Ydermere skal der laves en samarbejdsaftale mellem de to parter. Det er vigtigt, at der i startfasen bliver brugt energi på, at finde de rigtige eksterne kosulenter, der har de fornødne kvalifikationer og viden om beslægtet byggeri. Byggeriet ønskes delvist finaseret via fondsmidler. Der skal i processen laves juridiske samarbejdsaftaler, så projektet i den sidste ende vil blive en succes for alle involverede parter. Kommunens rolle tilkendegive støtte til projektet - såvel økonomisk som støtte til projektet i helhed give tilsagn om, at svømmesalen bliver liggende ved Skibet Skole og at de nuværende brugere kan bruge den i samme omfang som nu forsat varetage vedligehold og drift af svømmesalen (der vil dog være tale om en udgift der er væsentligt reduceret i forhold til i dag) Initiativgruppens rolle Vi vil søge fondsmidler og donationer til projektet Vi vil stå for opsøgende arbejde, samt sparring og samarbejde i forbindelse med realisering af projektet Vi vil stå bag en mulig byggefond, hvis dette er nødvendigt for at projektet kan blive en realitet side 20!

21 Initiativgruppens deltagere Initiativgruppen består af repræsentanter fra Skibet Skole, Skibet Skoles skolebestyrelse, Skibet Svømmeklub og ildsjæle fra lokalmiljøet. Kontaktperson for initiativgruppen er Carsten Vallentin (tlf ). Du er altid velkommen til at kontakte initiativgruppen, hvis du har spørgsmål angående eco2logyswim projektet. eco2logyswim - f r e m t i d e n s s v ø m m e h a l NAVN Tlf. nr. Kontaktperson Carsten Vallentin Per Frisgård Bjarne Juul Irene Uhrbrand Jytte Vestergård Birgitte Friis Carl Andersen Karsten Kollerup Andersen Kimberly Karlshøj Anders Bruun Bonde Bruun side 21

22 Foto: Mads Hansen

SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED

SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED Det skal være nemt at vælge det sunde ! Fakta om Slagelse Kommune Der er 76.949 borgere fordelt på følgende aldersgrupper: 17.085 i alderen 0-17 år 41.834 i alderen 18-59

Læs mere

Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen

Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen EL AIR? Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen Forord Velfærd er vel fair for frivillige? Har velfærdssamfundet brug for redningsmænd? Har redningsmændene brug for

Læs mere

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune 2 Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune Forord Velkommen til Jammerbugt Kommunes sundhedspolitik 2008 2012! Med kommunalreformen har kommunerne fået nye opgaver på sundhedsområdet. Det er

Læs mere

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne!

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! FRIVILLIGRÅDET Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet April 2010 Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet

Læs mere

AT SKABE ET BEDRE LIV

AT SKABE ET BEDRE LIV AT SKABE ET BEDRE LIV - fortællinger fra Korskærparken www.korskaerparken.dk Denne bog er lavet i samarbejde mellem beboere i Korskærparken og Fredericia Kommune. TAK til Niels Dahl for den store hjælp

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

UDDANNELSE FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING. Eksempler til inspiration

UDDANNELSE FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING. Eksempler til inspiration UDDANNELSE FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING Eksempler til inspiration Indhold Hvad er Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU)?...3 Bæredygtighed i Gustavsminde børnehave...5 Lokalsamfundets bæredygtige udvikling

Læs mere

Next practice. netværksorienteret udvikling

Next practice. netværksorienteret udvikling Next practice i UU-vejledningen netværksorienteret udvikling Indhold Forord 3 Indledning 5 Metode og datagrundlag 6 Anbefalinger 8 Vejledning for alle? 10 Relationerne til de unge er vigtige 14 Samarbejde

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

PROJEKT KOMMUNEN OG CIVILSAMFUNDET. En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter. Udarbejdet af Lundgaard Konsulenterne

PROJEKT KOMMUNEN OG CIVILSAMFUNDET. En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter. Udarbejdet af Lundgaard Konsulenterne PROJEKT KOMMUNEN OG CIVILSAMFUNDET En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter Udarbejdet af Lundgaard Konsulenterne Kolofon: Redaktion: Lundgaard Konsulenterne Udgiver: Socialministeriet Holmens

Læs mere

Muligheder og barrierer for sundhedsfremme i et socialt udsat boligområde

Muligheder og barrierer for sundhedsfremme i et socialt udsat boligområde Muligheder og barrierer for sundhedsfremme i et socialt udsat boligområde Motion og Afslapning i Vand kun for Kvinder som case Fredericia Kommune Anita Ulrich Syddansk Universitet Forskningsenheden for

Læs mere

Giv mig lov til at spise!

Giv mig lov til at spise! Giv mig lov til at spise! giv mig lov til at spise Redaktion: Christina Melander ISBN: 87-90904-65-6 Layout: Susanne Schenstrøm Tryk: clausengrafisk/one2one Dansk Design Center H.C. Andersens Boulevard

Læs mere

Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra Ungdomsuddannelse til alle projektet. del 1

Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra Ungdomsuddannelse til alle projektet. del 1 1 Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra Ungdomsuddannelse til alle projektet Af Noemi Katznelson, Susanne Murning og Mette Pless, Center for Ungdomsforskning del 1 2 Indholdsfortegnelse 01 Indledning

Læs mere

Der er kun én, der kan forandre din situation, og det er dig selv. Hvis du beslutter det, er der mange mennesker, der gerne vil hjælpe dig.

Der er kun én, der kan forandre din situation, og det er dig selv. Hvis du beslutter det, er der mange mennesker, der gerne vil hjælpe dig. FAKTUM KRIMINALFORSORGEN Der er kun én, der kan forandre din situation, og det er dig selv. Hvis du beslutter det, er der mange mennesker, der gerne vil hjælpe dig. Hans Andersen, Exit, til de indsatte

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor - En informationsmappe for lektiehjælpere ved Dansk Flygtningehjælp Lektiehjælpen er etableret i samarbejde med Brug for alle unge - en kampagne ved Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN TINGBJERG/HUSUM. Et åbent og attraktivt Tingbjerg/Husum. En god start på livet. 1.100 flere i arbejde. Tryg, tryggere, Tingbjerg/Husum

UDVIKLINGSPLAN TINGBJERG/HUSUM. Et åbent og attraktivt Tingbjerg/Husum. En god start på livet. 1.100 flere i arbejde. Tryg, tryggere, Tingbjerg/Husum Københavns Kommune 2012 TINGBJERG/HUSUM UDVIKLINGSPLAN Et åbent og attraktivt Tingbjerg/Husum En god start på livet 1.100 flere i arbejde Tryg, tryggere, Tingbjerg/Husum 1 UDVIKLINGSPLAN FOR TINGBJERG/HUSUM

Læs mere

BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge

BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge FN s Børnekonvention 1989-2014 ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER INDHOLD 2 FORORD Af Per Larsen,

Læs mere

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed forord Danmark har som vidensamfund behov for i fremtiden at sikre viden og udvikling inden for de naturfaglige og

Læs mere

Kommunale forskelle på børns idrætsdeltagelse

Kommunale forskelle på børns idrætsdeltagelse Kommunale forskelle på børns idrætsdeltagelse En undersøgelse af fire kommuner Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, Syddansk Universitet, for Idrættens Analyseinstitut Af Gert Nielsen

Læs mere

Udspil: Kommunal forebyggelse, der rykker! Forord

Udspil: Kommunal forebyggelse, der rykker! Forord Udspil: Kommunal forebyggelse, der rykker! Forord Med dette udspil fremlægger KL sit bud på, hvilke kommunerne kan igangsætte for at bedre folkesundheden. Udspillet skal stimulere diskussionen om, hvad

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE. Praksiskatalog om ledelse af forandringer

FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE. Praksiskatalog om ledelse af forandringer 10 FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE Praksiskatalog om ledelse af forandringer Indholdfortegnelse 1. Indledning 3 2. Ti skolelederfortællinger om ledelse af forandringer 5 Susanne Oxvig Håkansson, Grønnevang

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

Lars V. Kristiansen PS10312 Michael B. T. Lath PS10304 Sofus A. R. Rommerdahl PS10324 9/1-2014

Lars V. Kristiansen PS10312 Michael B. T. Lath PS10304 Sofus A. R. Rommerdahl PS10324 9/1-2014 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning... 3 1.1 Problembeskrivelse... 4 1.2 Afgrænsning... 6 1.3 Problemformulering... 6 1.4 Undersøgelsesspørgsmål... 6 2.0 Metode... 7 2.1 Videnskabsteori... 7 2.2 Valg

Læs mere

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003.

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. Indledning. * SAMMENFATNING, KONKLUSIONER OG PERSPEKTIVER.

Læs mere