Foto: Mads Hansen eco2logyswim. f r e m t i d e n s s v ø m m e h a l

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Foto: Mads Hansen eco2logyswim. f r e m t i d e n s s v ø m m e h a l"

Transkript

1 Foto: Mads Hansen eco2logyswim f r e m t i d e n s s v ø m m e h a l

2 eco2logy Bæredygtighed. Miljø. Økologi. Grøn. Renhed. Swim Bevægelse. Motion. Svømning. Blå. Sundhed. side

3 eco2logyswim - f r e m t i d e n s s v ø m m e h a l Indholdsfortegnelse Forord side 4 Vision side 6 Miljø side 8 Sundhed side 10 Lokal udvikling side 12 Brugerne side 14 Svømmesalens historie side 18 Hvem skal hvad? side 20 Initiativgruppens deltagere side 21 side

4 Forord eco2logyswim er drømmen om at lave Danmarks (måske verdens) første 0-energi svømmehal, som skal inspirere og motivere andre til at gå i samme retning. eco2logyswim er intentionen om, at Skibet Svømmehal udvikles til et moderne og tidssvarende svømmetilbud i en ny grøn skikkelse. side 4

5 eco2logyswim - f r e m t i d e n s s v ø m m e h a l Genklang og gehør Projektet vil med sine grundlæggende idéer om bæredygtighed og arkitektoniske/tekniske udførelse give genklang såvel nationalt som internationalt Økologisk der skal være økonomi tale om et projekt som gør, at Vejle kan ses fra månen. Projektet vil være med til at vække gehør for, at fremtidens byggeri skal være baseret på tanker om bæredygtighed der skal være tale om et projekt der gør, at man også i fremtiden kan se månen fra Vejle. Arbejdende græsrødder fra lokalmiljøet Vi er en initiativgruppe bestående af repræsentanter fra Skibet Skole, skolebestyrelsen, Skibet Svømmeklub og ildsjæle fra lokalmiljøet, der er gået sammen om arbejdet med at realisere eco2logyswim. Vi ønsker i samarbejde med Vejle Kommune at lave et projekt, som kan danne ramme om et bæredygtig, moderne og trygt svømmetilbud for Skibet Skoles elever, lokale og andre kommunale foreninger og i særdeleshed Skibet Skoles Centerafdelings elever med diagnosen Aspergers syndrom. side Sundhed for alle Sundhed for udsatte Ifølge kommunens Sundhedspolitik vil Vejle Kommune samarbejde med de frivillige organisationer om at etablere Økologisk tilbud, der også økonomi retter sig imod sårbare grupper. Eleverne i Skibet Skoles Centerafdeling er netop en sådan sårbar gruppe, som initiativgruppen mener, at det er vigtigt, at der bliver gjort en ekstra indsats for at hjælpe. Sundhed i lokalmiljøerne Vi mener, at der er en god idé, at der kan tilbydes varierede motionstilbud i Vejle Kommunes lokalmiljøer, når vi i samfundet kæmper med livsstilssygdomme og fedmeepidemier. Derfor ønsker vi at arbejde aktivt for, at der også i fremtiden er et svømmetilbud i forbindelse med Skibet Skole.

6 Vision Vejle skal gå foran i udviklingen af et visionært, bæredygtigt sundhedstilbud for alle. eco2logyswim er visionen om at udvikle Danmarks første 0-energi svømmehal, med fokus på klima, sundhed, social- og økonomisk bæredygtighed samt lokaludvikling. eco2logyswim skal danne ramme om et svømmetilbud for Skibet Skoles elever, lokale og andre kommunale foreninger og i særdeleshed Skibet Skoles Centerafdelings elever med diagnosen Aspergers syndrom. side 6

7 eco2logyswim - f r e m t i d e n s s v ø m m e h a l MED FREMTIDEN FOR ØJE BYGGER VI NUTIDEN side

8 Miljø DKs første 0-energi svømmehal et udstillingsvindue Med eco2logyswim kan Vejle sætte fysisk form på regeringens ambitioner om bæredygtigt byggeri og skabe Danmarks første 0-energi svømmetilbud. Netop nu er der meget fokus på hele miljøområdet og i særdeleshed på vores udledning af CO2. I 2009 skal Danmark være vært for klimatopmøde. I den sammenhæng skal vi i Vejle have projekter og initiativer, der kan trække delegerede fra topmødet til kommunen. Innovativ arkitektur skal skabe sundt tilgængeligt og bæredygtigt byggeri Arkitekturnation Danmark 2007 Danmarks officielle arkitekturpolitik Bæredygtig energi For at nå målsætningen om en 0-energi svømmehal, er det nødvendigt at udnytte forskellige former for bæredygtige teknologier (solceller, solfangere, jordvarme, genveks m.m). Et decideret forprojekt skal afklare, hvilke tiltag der kræves for at nå målsætningen. Forprojektet skal give konkrete bud på, hvordan bygningen skal udformes og endeligt skal der også i forprojektet redegøres for økonomi og tidsplan for projektet. side 8

9 eco2logyswim - f r e m t i d e n s s v ø m m e h a l Fra grønt flag til flagskib Skibet Skole modtog i 2007 for 10. år i træk det grønne flag for at arbejde bevidst med miljø og bæredygtighed både i undervisningen, men også i driften af skolen. økonomi Økologisk Med eco2logyswim kan skolen videreføre dette arbejde i en skala, hvor det kan være med til at påvirke den bæredygtige udvikling også uden for Danmarks grænser. Vi vil skabe en bygning, der synliggør teknologien bag ECO2logySwim, så eleverne kan følge med i, hvor meget bygningen producerer af vedvarende energi og hvor meget den forbruger. Vi ønsker, at eco2logyswim bliver et levende Learning lab, der kan være med til at sætte klima på skemaet. Økologisk økonomi Hallenbad Brigittenau i Wien modtog i 2007 the European Energy Service Initiatives energi-pris, for satsningen med at lave en grøn svømmehal. Juryen var imponeret over projektet, som på en lang række områder nedsætter energiforbruget: - varmeforbruget er reduceret med 66 % - vandforbruget er reduceret med 45 % - CO2 udledningen er reduceret med 600 tons pr. år! Dette svarer til en økonomisk besparelse på ca kr. pr. år. side

10 Sundhed Vejle Kommunes Sundhedspolitik vigtigt skridt i kampen mod fedme Initiativ-gruppen bag eco2logyswim er glade for, at Vejle Kommune har stor fokus på sundhed. Den netop vedtagne Sundhedspolitik er ambitiøs og viser, at Vejle Kommune har et klart ønske om, at kommunens borgere skal gives mulighed for og motiveres til det sunde liv. Derfor mener vi også, at det er vigtigt, at kommunen lader ord blive til handling og er en aktiv medspiller i sundhedsinitiativer i kommunens lokalmiljøer. Sundhed for alle Med eco2logyswim retter vi sundhedsinitiativet mod primært 3 grupper: 1Asp-swim Skibet Skole har tilknyttet en Centerafdeling for børn/unge med diagnosen Aspergers syndrom. Centerafdelingen tæller i dag ca. 70 elever, som alle har stor gavn af det nuværende svømmetilbud, der er på Skibet Skole. Der er tale om en gruppe af elever, som for de flestes vedkommende ikke er særligt fysisk aktive i deres fritid. Derfor er det ud fra et sundhedsmæssigt perspektiv meget vigtigt, at de i deres skoleforløb får tilbudt motion, som fungerer godt. Skibet Skole Centerafdeling har mange positive erfaringer med, at netop svømning i små grupper er et motionstilbud, som eleverne magter at deltage i. side 10 I en velfungerende kommune skal der være overskud til at tage vare om de svageste i samfundet. Lighed i sundhed betyder, at alle skal have mulighed for at leve et sundt liv. Det vil også sige, at der på nogle områder skal tages særlige initiativer sammen med og hensyn til grupper af borgere Uddrag fra Vejle Kommunes Sundhedspolitik

11 2 Børn og unge Sundhedsstyrelsen har særlig fokus på en sundhedsindsats overfor børn og unge. Det Samarbejde på tværs af forvaltninger med henblik på at implementere Sundhedsstyrelsens anbefalinger om 1 times motion og bevægelse for børn og unge. Uddrag fra Vejle Kommunes Sundhedspolitik Skibet Skole prioriterer meget højt, at skolens elever får tilbudt et varieret motionstilbud og i den sammenhæng lægges der stor vægt på, at tilbuddet også indeholder muligheden for ugentlige svømmetimer. Skolens SFO bruger svømmesalen som en vigtig del af det pædagogiske arbejde med at få eleverne gjort fysisk aktive. Derfor tilbyder SFO en, at børnene kan benytte svømmesalen. side 11 eco2logyswim - f r e m t 3i d e n s s v ø m m e h a l Voksne og ældre Siden 1972 har Skibet Svømmeklub tilbudt motionssvømning i lokalområdet omkring Skibet. er den enkelte borgers eget ansvar at foretage sunde valg. Kommunen har ansvaret for at skabe rammerne for det - ved løsning af de opgaver, kommunen har overfor borgerne. Uddrag fra Vejle Kommunes Sundhedspolitik Desuden er det vigtigt, at motionstilbuddene bevares i nærområderne mange i f.eks. Egtved pendler til arbejder. Derfor er det vigtigt for os, at vi ikke også skal pendle for at dyrke motion. Forslag indsendt til Fru Nielsen

12 Lokal udvikling Vejle skal kunne ses fra månen - og man skal kunne høre græsset gro Vejle Kommune har den klare målsætning, at kommunen skal kunne ses fra månen. Til denne målsætning er blevet tilføjet, at man skal kunne høre græsset gro. Vi mener, at projektet eco2logyswim på forbilledlig vis vil lade Vejle blive set fra månen med en indsats fra de lokale græsrødder i Skibet. Lokale netværk, som skaber drømme for fremtiden og omsætter dem til handling i samarbejde med kommunen Uddrag fra Politik for lokal udvikling Fra græsrodsprojekt til virkelighed Eksempel på kommende lavenergi KOMFORThus i Skibet side 12 Projektets vision er ambitiøs og derfor er vi klar til at arbejde effektivt og hårdt for, at projektet bliver en realitet. Lokale græsrødders drømme og initiativer kan ved at finde de rigtige samarbejdspartnere blive til visionære projekter, som kan inspirere og motivere andre til også at gøre en forskel.

13 eco2logyswim - f r e m t i d e n s s v ø m m e h a l Vejle Kommune skaber sammenhæng og ligeværdighed mellem land og by. Vejle Kommune er stærke og levende lokalsamfund, der udstråler stolthed og livskvalitet.! Vejle Kommunes vision for lokal udvikling side 13

14 Brugere Skolens behov I det daglige arbejde på skolen har det stor værdi at kunne tilbyde eleverne svømmeundervisning. Specielt skolens centerafdeling drager stor fordel af at kunne deltage i skolens svømmeundervisning flere gange om ugen. Idrætslærerne på Skibet Skole finder det alarmerende at nedlægge en velfungerende svømmesal i en tid, hvor der netop er megen fokus på børns sundhed, kost og motion. Jytte Vestergaard Idrætslærer En sund og aktiv skole Muligheden for at tilbyde eleverne alsidige motionstilbud falder fint i tråd med Skibet Skolens værdier og målsætninger om at være en sund og aktiv skole. Ved at kunne tilbyde vores elever megen og alsidig motion på skolen, er vi med til at forebygge den kedelige udvikling med en truende fedmeepidemi, som er under hastig udvikling i Danmark. Svømning er et utrolig godt supplement til skolens øvrige aktiviteter og idrætsundervisning. Ud over at tilbyde svømning til eleverne i 4. og 5. klasse, som er den obligatoriske svømmeundervisning, ønsker Skibet skole også at tilbyde andre af skolens elever svømning i kortere eller længere perioder i løbet af skoleåret. side 14 Smag for motion At eleverne i en ung alder får et naturligt forhold til at dyrke motion, er med til at give dem gode motionsvaner, som med stor sandsynlighed vil følge eleverne videre ind i voksenalderen.! Undersøgelser viser, at blandt en årgang af Vejle Kommunes børnehaveklasser, er der 250 børn, som er overvægtige. Det svarer til 18 procent.

15 Centerafdelings behov Hovedparten af centereleverne på Skibet Skole har et handicap, der ligger indenfor det autistiske spektrum. Børn med autisme har dels motoriske vanskeligheder og dels kontaktvanskeligheder, hvilket betyder, at de ikke magter de gængse idrætstilbud. Svømmeundervisningen er derfor et særligt vigtigt tilbud til netop disse elever. Svømning er en integreret og nødvendig del af vores vidtgående specialundervisning. I svømmetimerne får alle rørt sig meget, motorikken og selvværdet styrkes i et socialt felt. Irene Uhrbrand Centerleder Brug for overskuelighed Centerafdelingen benytter svømmesalen 12 lektioner om ugen. Der er tale om enkeltlektioner. Eleverne har opmærksomhedsforstyrrelser og er sansemæssigt sensible. Derfor kan de ikke klare at svømme i 2 på hinanden følgende lektioner. Eleverne har 2 svømmetimer om ugen. Det er vigtigt at autisters dagligdag er præget af stor forudsigelighed og overskuelighed. Det betyder, at eleverne har svømmeundervisning i de grupper, som de er en del af på skolen. Dvs. at højst 8-12 elever kan have svømmeundervisning på samme tid. Det er ikke realistisk at to grupper kan have svømmeundervisning på samme tid i f.eks. Idrættens Hus, hvor forholdene er for store, og der vil være for meget støj. side 15 eco2logyswim - f r e m t i d e n s s v ø m m e h a l Skibet Skoles Centerafdelingen er Vejle Kommunes undervisningstilbud for børn og unge med autisme eller Aspergers Syndrom. I 2008 er der 72 elever i Centerafdelingen fordelt på 20 klasser. Antallet af elever til skolens Centerafdeling er stigende.!

16 Brugere Svømmeklubbens behov Skibet Svømmeklub blev startet i I alle årene lige siden har der været svømning for voksne. Ca. 50 voksne svømmere på 4 hold dyrker ivrigt motion hver tirsdag aften. For 20 år siden blev tilbuddet også givet til børn, og siden har der været svømning for børnehold i forskellige aldre hver tirsdag eftermiddag. Her ligger medlemstallet mellem 60 og 100 børn. Vi har svært ved at forestille os, at andre svømmeklubber i kommunen har kapacitet til at overtage vores svømmere, hvis de ønsker at fortsætte med deres svømmemotion. Bonde Bruun Svømmelærer Et lokalt tilbud Skibet Svømmeklub er først og fremmest et tilbud til lokalbefolkningen. Mange nuværende svømmere ville sikkert ikke deltage, hvis aktiviteten bliver udbudt et andet sted i kommunen. Derfor håber Skibet Svømmeklub, at svømmesalen fortsat kan danne rammen om lokalbefokningens motionstræning, som er både sundhedsopbyggende og sygdomsforebyggende. Lokalområdet omkring Skibet bliver voldsomt udbygget i disse år, og befolkningstilvæksten vil være med til at øge efterspørgslen på gode lokale motionsmuligheder. side 16 Moderne og tidssvarende Svømmeklubben tager samfundsdebatten om kostvaner, motion og fedme og de deraf følgende folkesygdomme alvorligt, og vil derfor arbejde på at bevare et godt og funktionsdueligt tilbud i lokalområdet. Det er et ønske, at svømmesalen kommer til at fremstå som et moderne og tidssvarende tilbud. Statistikkerne viser, at svømning er en af de tre største idræts- og motionsaktiviteter i Danmark!

17 Andre brugere Svømmesalen ved Skibet Skole bliver brugt i stort omfang udenfor skoletiden. En ny svømmehal vil også give mulighed for, at handicappede, ældre, forældre/barn m.fl. kan bruge svømmetilbudet. FDF Vejle3 i Skibet benytter Skibet svømmehal mindst 10 gange om året i forbindelse med arrangementer for vores børn (alderen spænder fra 6 - ca. 17 år). Skibet svømmehal passer perfekt til vores behov både i størrelse og tilgængelighed Per Møller Kristensen Spejderleder Oversigt fra 2007/2008 Mandage kl : Politiets IF Mandage kl : Vejle Triathlon Tirsdage kl : Skibet Svømmeklub Onsdage kl : Vejle Triathlon Herudover bliver svømmehallen også benyttet af skolens SFO og af den lokale spejderforening. eco2logyswim - f r e m t i d e n s s v ø m m e h a l På grund af vandets opdrift er svømning den ideelle motionsidræt for mennesker med svage led. De belastningsskader, man kender fra andre motionsidrætter er nærmest ukendte i svømmesporten. For ældre, handicappede, gravide og overvægtige er svømning den ideelle motionsform. Især hvis man behersker flere svømmearter giver svømning et alsidigt bevægelsesmønster og er dermed god bevægelighedstræning.! side 17

18 Svømmesalens historie Idéen opstår I slutningen af 60 erne reklamerede et firma i lærernes fagblad Folkeskolen for at bygge svømmebassiner 8x12m. De skulle stå oven på jorden i fri luft. Skolens daværende idrætslærer Oluf Stegmann mente, at det var alle tiders chance for at lære børn at svømme. Han forelagde idéen for daværende skoleinspektør Olav Nielsen, som også syntes, at ideen var god. Det blev drøftet med skolekommissionen, hvor især sognerådsmedlem Hans Koed fattede forkærlighed for ideen. Det hele udviklede sig. I stedet for en presenning for at undgå blade m.m. i vandet, blev man hurtigt enige om, at en muret bygning med mulighed for opvarmning var bedre Svømmesalen blev bygget i årene viceborgmester Jens Engemand indviede svømmesalen i Skibet Svømmeklub blev stiftet i 1972 af en kreds af forældre i lokalområdet som gerne ville benytte det attraktive lokale tilbud. side erne Svømmesalen blev gennemrestaureret: - nyt loft, isolering og tag - ovenlysvinduerne blev blændet - bassinet fik en gummimembran - ventilation med varmegenindvinding 90 erne En afgangsklasse fra arkitektskolen i Århus lavede forslag til en renovering med nyindretning af omklædnings- og badeforhold.

19 I 2002/03 blev der udarbejdet et forslag til udskiftning af den forældede teknik og renovering i det hele taget pris 5.5 mio. kr.. Et alternativ forslag reducerede prisen til 3.2 mio. kr. Byrådet besluttede på denne baggrund at lukke svømmesalen og overføre driftsmidlerne til den nybyggede sportshal i Skibet. eco2logyswim - f r e m t i d e n s s v ø m m e h a l Skolen har forsøgt at få omgjort beslutningen, fordi eleverne - især specialeleverne fra centerklasserne - har stor glæde af svømmeundervisningen. Skibet Svømmeklub har også sendt en protestskrivelse, fordi det er vanskeligt at se, hvorfor opførslen af Skibet Hallen skulle kædes sammen med en lukning af Skibet svømmesal. side 19

20 Hvem skal hvad? Samarbejde For at eco2logyswim kan blive en realitet, er det nødvendigt, at der bliver etableret et godt samarbejde mellem initiativgruppen og Vejle Kommune om projektet. Vejle Kommune og initiativgruppen skal sætte sig sammen og sørge for, at det juridiske og organisatoriske kommer på plads, så det bliver muligt at søge fondsmidler og donationer til projektet. Ydermere skal der laves en samarbejdsaftale mellem de to parter. Det er vigtigt, at der i startfasen bliver brugt energi på, at finde de rigtige eksterne kosulenter, der har de fornødne kvalifikationer og viden om beslægtet byggeri. Byggeriet ønskes delvist finaseret via fondsmidler. Der skal i processen laves juridiske samarbejdsaftaler, så projektet i den sidste ende vil blive en succes for alle involverede parter. Kommunens rolle tilkendegive støtte til projektet - såvel økonomisk som støtte til projektet i helhed give tilsagn om, at svømmesalen bliver liggende ved Skibet Skole og at de nuværende brugere kan bruge den i samme omfang som nu forsat varetage vedligehold og drift af svømmesalen (der vil dog være tale om en udgift der er væsentligt reduceret i forhold til i dag) Initiativgruppens rolle Vi vil søge fondsmidler og donationer til projektet Vi vil stå for opsøgende arbejde, samt sparring og samarbejde i forbindelse med realisering af projektet Vi vil stå bag en mulig byggefond, hvis dette er nødvendigt for at projektet kan blive en realitet side 20!

21 Initiativgruppens deltagere Initiativgruppen består af repræsentanter fra Skibet Skole, Skibet Skoles skolebestyrelse, Skibet Svømmeklub og ildsjæle fra lokalmiljøet. Kontaktperson for initiativgruppen er Carsten Vallentin (tlf ). Du er altid velkommen til at kontakte initiativgruppen, hvis du har spørgsmål angående eco2logyswim projektet. eco2logyswim - f r e m t i d e n s s v ø m m e h a l NAVN Tlf. nr. Kontaktperson Carsten Vallentin Per Frisgård Bjarne Juul Irene Uhrbrand Jytte Vestergård Birgitte Friis Carl Andersen Karsten Kollerup Andersen Kimberly Karlshøj Anders Bruun Bonde Bruun side 21

22 Foto: Mads Hansen

Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration

Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration Forord I forsommeren blev der indgået politisk aftale om en omfattende og visionær reform af Folkeskolen. Intentionen er at

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18

Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18 Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18 Sundhedsfremme i tidlig stadie Sundhedsplejen + frivillige Sundhedsplejen + frivillige

Læs mere

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015.

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Det betyder folkeskolereformen! Kære elever og forældre. Når et nyt skoleår begynder 11. august 2014, møder børnene en skoledag som på nogle punkter er anderledes end

Læs mere

"Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov

Klik her og indsæt billede eller slet teksten Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov "Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov En ny Sundhedspolitik I forbindelse med at Egedal Kommune er i gang med at udarbejde en

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010 Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010 Hvordan har du det? 2010 er en spørgeskemaundersøgelse af borgernes sundhed, sygelighed og trivsel. I kraft af en stikprøvens størrelse

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C.

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. Ansøger (forening/navn) Ubberud Hallen i samarbejde med Ubberud Idrætsforening Cvr. nr. 26157705

Læs mere

Proces omkring implementering af ny skolereform

Proces omkring implementering af ny skolereform Proces omkring implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: Folketinget har vedtaget en ny skolereform, der træder i kraft med første fase den 1. august 2014.

Læs mere

Kommunal planlægning for energi og klima

Kommunal planlægning for energi og klima Mandag d. 22 september 2008 Konferencen Energieffektivt Byggeri Stenløse Syd På kommunalt initiativ etableres Danmarks største samlede bebyggelse af lav-energi huse Kommunal planlægning for energi og klima

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014

Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014 Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014 Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et rigt, frit og meningsfyldt liv i samfundet, et liv præget af ligeværd og uden de problemer, som brug af alkohol

Læs mere

INNOVATIONSINDSATS FOR ROSKILDE BADENE 2014 & 2015

INNOVATIONSINDSATS FOR ROSKILDE BADENE 2014 & 2015 INNOVATIONSINDSATS FOR ROSKILDE BADENE 2014 & 2015 NYTÆNKNING Innovationsindsats for Roskilde Badene INDLEDNING I Roskilde kommune ønsker vi at gøre en forskel på svømmeområdet. Borgene skal ikke bare

Læs mere

Idræt og motion til alle københavnere

Idræt og motion til alle københavnere Idræt og motion til alle københavnere Idrættens værdi for København er stor. Et aktivt deltagende idrætsliv: skaber livsglæde for den enkelte, forbedrer de sociale kompetencer og lærer ikke mindst børn

Læs mere

Velkommen til Lindebjergskolen

Velkommen til Lindebjergskolen Velkommen til Lindebjergskolen Lindebjergskolen Lindebjergskolen ligger i Gundsølille i dejlig natur med grønne områder og gode legefaciliteter. Vi har nært samarbejde med vores nabo Gundsølillehallen,

Læs mere

Er der virksomheder i skolens lokalsamfund, som kunne bruge skolen som samarbejdspartner? Hvad kan eleverne på skolen hjælpe andre med?

Er der virksomheder i skolens lokalsamfund, som kunne bruge skolen som samarbejdspartner? Hvad kan eleverne på skolen hjælpe andre med? Nævn 3 anledninger i løbet af skoleåret, hvor eleverne kan være medansvarlige og tage ejerskab. Hvad ville det kræve af lærerne på skolen? Hvad ville være anderledes end i dag? Er der virksomheder i skolens

Læs mere

Gladsaxe i bevægelse 2010-2013

Gladsaxe i bevægelse 2010-2013 Gladsaxe i bevægelse 2010-2013 Gladsaxe Kommunes strategi for motion og bevægelse hedder Gladsaxe i bevægelse 2010-2013. Bevægelse skal forstås både i betydningen fysisk aktivitet og som det at flytte

Læs mere

Profilskoler. Koncept

Profilskoler. Koncept Profilskoler Koncept Profilkonceptet Formål Formålet med profilprojektet er at styrke og udvikle den daglige og pædagogiske profil og image på skolerne så blandt andet elevsammensætningen på de to skoler

Læs mere

Tune Idrætsforening. Civilsamfundet Tune IF tager ansvar

Tune Idrætsforening. Civilsamfundet Tune IF tager ansvar Civilsamfundet Tune IF tager ansvar Hovedforening Tune den 4. februar 2015 Samarbejde med Tune skole: Samarbejdet, som etableres mellem Tune Idrætsforening og Tune Skole herunder Tune SFO har som mål:

Læs mere

Overordnet politik for: Mad, Måltider og Bevægelse en indsats for sundere børn og unge i Billund kommune

Overordnet politik for: Mad, Måltider og Bevægelse en indsats for sundere børn og unge i Billund kommune Overordnet politik for: Mad, Måltider og Bevægelse en indsats for sundere børn og unge i Billund kommune Forord Af børne og kulturudvalgs formand Preben Jensen Betydningen af sund mad og bevægelse for

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse 2010 2011 for. SFH Guldminen Eggeslevmagle skole Skolevej 8 4230 Skælskør

Mål- og indholdsbeskrivelse 2010 2011 for. SFH Guldminen Eggeslevmagle skole Skolevej 8 4230 Skælskør Mål- og indholdsbeskrivelse 2010 2011 for Eggeslevmagle skole Skolevej 8 4230 Skælskør Forord Skole og SFO er én virksomhed og indeholder en undervisningsdel og en fritidsdel. Såvel undervisning som fritid

Læs mere

KLIMAUDFORDRINGEN Fornyelse af byen og grønne løsninger

KLIMAUDFORDRINGEN Fornyelse af byen og grønne løsninger Næstved 26. maj 2010 KLIMAUDFORDRINGEN Fornyelse af byen og grønne løsninger Anne Marie Holt Christensen Arkitekt og projektleder på kommunens klimaplan Lidt om byen og klimaplanen Byens fornyelse Boligområder

Læs mere

Idræt og bevægelse til alle

Idræt og bevægelse til alle Idræt og bevægelse til alle Gentofte Kommunes idræts- og bevægelsespolitik 2013-16 GENTOFTE KOMMUNE Forord Med Gentofte Kommunes nye idræts- og bevægelsespolitik arbejder vi målrettet videre med at skabe

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Risskov Skole

FOLKESKOLEREFORMEN. Risskov Skole FOLKESKOLEREFORMEN Risskov Skole Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk Sådan bliver dit barns skoledag En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning gladsaxe.dk Efter sommerferien møder eleverne ind til en ny og anderledes skoledag med flere stimer, mere

Læs mere

DET LANGE, SEJE TRÆK

DET LANGE, SEJE TRÆK DET LANGE, SEJE TRÆK Energiby hvad er det? Det gode eksempel Skal tjene som inspirationskilde En udnævnelse, der forpligter Kolding vil fortsætte de gennemtænkte, fremtidssikrede og ambitiøse indsatser

Læs mere

Handleplan for sundhedspolitikken

Handleplan for sundhedspolitikken Social og Sundhed Sundhed og Forebyggelse Sagsnr. 95544 Brevid. 1172777 Ref. RABA Dir. tlf. 46 31 77 28 RasmusBaa@roskilde.dk Handleplan for sundhedspolitikken Sammenlignet med andre kommuner har Roskilde

Læs mere

INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK, SYDDANSK UNIVERSITET. Notat om svømmeundervisningens. den danske folkeskole

INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK, SYDDANSK UNIVERSITET. Notat om svømmeundervisningens. den danske folkeskole INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK, SYDDANSK UNIVERSITET Notat om svømmeundervisningens vilkår i den danske folkeskole Casper Due Nielsen og Tobias Marling 08-04-2011 Indhold Indledning... 3 Fremgangsmåde...

Læs mere

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune 2 Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune Forord Velkommen til Jammerbugt Kommunes sundhedspolitik 2008 2012! Med kommunalreformen har kommunerne fået nye opgaver på sundhedsområdet. Det er

Læs mere

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job - Lokal Agenda 21-strategi Dit liv, din fremtid, dit job Den kommunale Agenda 21 opgave Ifølge planlovens kapitel 6a, 33 a skal byrådet forklare og udgive deres strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig

Læs mere

Evaluering KROPAMOK 2 ÅRIG PERIODE 2015

Evaluering KROPAMOK 2 ÅRIG PERIODE 2015 Evaluering KROPAMOK 2 ÅRIG PERIODE 2015 Glæden ved sammenhold KropAmok Tlf. 21617223 Stadionvej 4 8543 Hornslet WWW.hornsletif.dk/KropAmok MMJ@NTI.DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord 1 Fakta

Læs mere

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse Nye tider Nye haller Invitation til deltagelse Invitation til deltagelse i Nye tider Nye haller... side 3 Nye tider stiller nye krav til nye idrætshaller... side 3 Hvordan gør vi?... side 4 Den overordnede

Læs mere

Idræt fra at lave noget til at lære noget

Idræt fra at lave noget til at lære noget Idræt fra at lave noget til at lære noget Børn, idræt og skole Brøndby Oktober 2006 Børge Koch, bfk@cvusonderjylland.dk Evaluering kan være mange ting IDRÆT FORMÅL Formålet med evalueringen var at identificere

Læs mere

Hørsholm Kommune. V/ Borgmester Morten Slotved

Hørsholm Kommune. V/ Borgmester Morten Slotved Hørsholm Kommune V/ Borgmester Morten Slotved Hørsholm Kommune i tal Ca. 24.500 indbyggere Ca. 1600 medarbejdere heraf ca. 200 på rådhuset Budget på ca. 1.2 mia. om året Største bidragyder til andre kommuner

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

114. Resultat af forhandling med fond. Serviceområdet indstiller,

114. Resultat af forhandling med fond. Serviceområdet indstiller, 114. Resultat af forhandling med fond Serviceområdet indstiller, 1. at der meddeles en anlægsbevilling på 12,8 mio. kr. i 2017 til køb af Hermes-Hallen på Steenwinkelsvej, idet der skal findes anlægsramme

Læs mere

Kys og kram i ren glædesrus til en svømmer over en god præstation... hvad må træneren?

Kys og kram i ren glædesrus til en svømmer over en god præstation... hvad må træneren? Kys og kram i ren glædesrus til en svømmer over en god præstation... hvad må træneren? Etisk kodeks Fysisk berøring af en svømmer under træning... hvor går grænsen? Kæreste med en af sine svømmere... hvad

Læs mere

Reformens hovedindhold.

Reformens hovedindhold. Engum Reformens hovedindhold. Udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan! Mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater! Tillid og trivsel skal styrkes bl. a. gennem

Læs mere

Politik for de mindste Radikalt småbørnsudspil

Politik for de mindste Radikalt småbørnsudspil Politik for de mindste Radikalt småbørnsudspil 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Visionen... 1 Mål... 1 Tal... 1 Organisering... 2 Graviditeten... 2 Spædbarnet... 2 Det lille barn... 3 Børnehavebarnet...

Læs mere

Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik

Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik Vedtaget af Byrådet den 31. august 2011 Indhold Forord.... 3 Forord - Forebyggelsesudvalget....4 Indledning....6 Værdier...8 Målsætninger....9 Principper for arbejdet

Læs mere

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Scan koden Find materiale om DSS, på platformen www.odense.dk/dss 2 I Den Sammenhængende

Læs mere

LANDSFORENINGEN AUTISME RIBE KREDS

LANDSFORENINGEN AUTISME RIBE KREDS Ingen at lege med Vil gerne være alene LANDSFORENINGEN AUTISME RIBE KREDS Medlemsblad Maj 2007 Glad for at se dig Hav en god dag folk børn Bladredaktion: Lone Jessen Mail: jessen.54@mail..dk 12 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune Jobprofil Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune 1. Indledning Hørsholm Kommune ønsker at ansætte en skoleleder på Rungsted Skole. Stillingen er ledig og ønskes besat snarest muligt. Denne jobprofil

Læs mere

Den nye folkeskole. Elsted Skole år 1

Den nye folkeskole. Elsted Skole år 1 Den nye folkeskole Elsted Skole år 1 1. Velkommen Program 2. Skolebestyrelsesvalget 2014 v/ formand for skolebestyrelsen Bo Gustafsson 3. Generelt om den nye skolereform 4. Skoleledelsens vision for Elsted

Læs mere

Folkeskolereformen i Gentofte Kommune

Folkeskolereformen i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID Folkeskolereformen i Gentofte Kommune - til dig, der har barn eller ung i vores folkeskoler FOLKESKOLEREFORMEN I GENTOFTE Når børn og unge til august begynder på et

Læs mere

Kommunikation. 19. januar 2010. Århus Universitetshospital Skejby. v/ Livsstilsterapeut Susanne Anthony. www.sanneanthony.dk. www.sanneanthony.

Kommunikation. 19. januar 2010. Århus Universitetshospital Skejby. v/ Livsstilsterapeut Susanne Anthony. www.sanneanthony.dk. www.sanneanthony. Kommunikation Århus Universitetshospital Skejby 19. januar 2010 v/ Livsstilsterapeut Susanne Anthony CV for Susanne Anthony E.F.T. Terapeut 2006 Hypnose Terapeut 2004 NLP-psykoterapeut 1999 Reg.Lægemiddelkonsulent

Læs mere

Læring i universer. Folkeskolereformen i Haderslev Kommune

Læring i universer. Folkeskolereformen i Haderslev Kommune Læring i universer Folkeskolereformen i Haderslev Kommune Kære forælder Velkommen til folkeskolen i Haderslev Kommune! Den 1. august 2014 træder folkeskolereformen i kraft. Dit barns skoledag vil på mange

Læs mere

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013 Lokalområde der søger Viborg Nordbyen Ansøger Viborg Nørremarkens initiativgruppe Nordbyen i bevægelse Kontaktperson: Erik Ejlersen Adresse: Hermodsvej 23 Telefon: 21778811 Mail: erik.ejlersen@mail.dk

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer 2012 2015 Børne- og skoleforvaltningen Udarbejdet januar/februar 2012 Bjørn Stålgren, Gitte Petersen og Lene Juel Petersen Vedtaget april

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Afslutningen på dette skoleår er ved at være en realitet. Det har været et anderledes skoleår med ændringer og nye krav, der skal implementeres i forhold til

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål

Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål Foto: Thomas Mikkel Jensen Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål Information om målene for folkeskolerne i Ishøj Kommune Ishøj Kommune Folkeskolereformen betyder, at dit barns skoledag vil blive

Læs mere

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen 1 Tre overordnede nationale mål! Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold

Læs mere

Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links

Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links Erhverv Mål Handlinger KlimaKlar Virksomheder Dialog ved miljøtilsyn

Læs mere

Idrætsinspiration 2015. Foredrag og workshop om fundraising 17. Januar 2015

Idrætsinspiration 2015. Foredrag og workshop om fundraising 17. Januar 2015 Idrætsinspiration 2015 Foredrag og workshop om fundraising 17. Januar 2015 Indhold og intro Trends og tendenser inden for foreningsfundraising i Danmark Hvad er et egnet fundraisingprojekt og hvorfor?

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

Livsstilskursus for jeres medarbejdere

Livsstilskursus for jeres medarbejdere 2013 Livsstilskursus for jeres medarbejdere Jobrotation Vægttab Livsstil Personlig udvikling Stresshåndtering Side 2 Livsstilskursus - Jobrotation Livsstilshøjskolen tilbyder jeres ansatte et livsstilskursus

Læs mere

GRUNDSKOLEN. 9. august 2004. Af Søren Jakobsen

GRUNDSKOLEN. 9. august 2004. Af Søren Jakobsen 9. august 2004 Af Søren Jakobsen GRUNDSKOLEN Det gennemsnitlige tilskud pr. elev på grundskoleniveauet er faldet med 1,6 procent eller med 750 kr. fra 2001 til 2004 i gennemsnit (2004 prisniveau). Den

Læs mere

KOLDBY SPORT & BEVÆGELSE ET FREMTIDSPROJEKT FOR LOKALOMRÅDET.

KOLDBY SPORT & BEVÆGELSE ET FREMTIDSPROJEKT FOR LOKALOMRÅDET. KOLDBY SPORT & BEVÆGELSE ET FREMTIDSPROJEKT FOR LOKALOMRÅDET. Vi kan ikke få armene ned, da vi ser rigtig mange muligheder i forhold til dette projekt. Vi ser en mangfoldighed og en fornyelse, som vil

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Syddjurs Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Syddjurs Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Syddjurs Kommune Indledning Mål- og indholdsbeskrivelser for SFO i Syddjurs Kommune bygger på de fælles visioner og den politik som kommunen har vedtaget indenfor

Læs mere

TORSDAGS-NYT HVINNINGDALSKOLEN HØRINGSSVAR VEDR. BUDGET 2010. 27. august 2009. Jeg medsender her skolebestyrelsens høringssvar til politikerne:

TORSDAGS-NYT HVINNINGDALSKOLEN HØRINGSSVAR VEDR. BUDGET 2010. 27. august 2009. Jeg medsender her skolebestyrelsens høringssvar til politikerne: TORSDAGS-NYT 27. august 2009 BESPARELSER Så er vi der igen. I 6 år har jeg været leder på Hvinningdalskolen i samtlige 6 år, har jeg for skolebestyrelsen, skullet præsentere et politisk oplæg med nye besparelser

Læs mere

Gode spørgsmål om skolepolitikken Åbne spørgsmål til politikerne

Gode spørgsmål om skolepolitikken Åbne spørgsmål til politikerne 1. Emne: Klassekvotient Fakta: Vi ved, at en høj klassekvotient giver mere uro i klassen, mindre lærerkontakt, mindre tid til samtale, dårligere indeklima og undervisningsmiljø og flere konflikter - men

Læs mere

Understøttende undervisning

Understøttende undervisning Understøttende undervisning Almindelige bemærkninger til temaindgangen der vedrører understøttende undervisning: 2.1.2. Understøttende undervisning Med den foreslåede understøttende undervisning indføres

Læs mere

MIN KOMMUNE - EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I

MIN KOMMUNE - EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I Politik for det frivillige sociale arbejde MIN KOMMUNE - EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I Forord SIDE 2 Marts 2010 Eike Albrechtsen, formand for Socialudvalget Uanset, hvor mange paragraffer, der skrives

Læs mere

POLITISK ARBEJDSPLAN SF I RANDERS KOMMUNE 2011-2012

POLITISK ARBEJDSPLAN SF I RANDERS KOMMUNE 2011-2012 POLITISK ARBEJDSPLAN SF I RANDERS KOMMUNE 2011-2012 Kriserne raser! Fyresedler. Flere fattige. Familier, der går fra hus og hjem. Sådan mærker vi danskere sammen med resten af Verden den økonomiske krise.

Læs mere

Alternativ Ø (Det solidariske alternativ)

Alternativ Ø (Det solidariske alternativ) Alternativ Ø (Det solidariske alternativ) Ø. Fem skoler med overbygning- 4 fødeskoler, 1. Kort beskrivelse af alternativ Ø Alternativ Ø er baseret på et bærende princip om, at der skal være skoler over

Læs mere

Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder

Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder Kolding, den 10. november 2014 KEN BAGGRUND Dette notat er udarbejdet i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af kandidater til stillingen

Læs mere

Skolesvømning og svømmeklub

Skolesvømning og svømmeklub Hvad det koster Hvor mange årsnormer, der skal bruges Tænk ud afboxen Skaffe skemaer over nuværende skolesvømning Gennemgang af foreløbige tal og brainstorm med Morten Kjær Præsenteret tal og beregninger

Læs mere

Mad og måltidspolitik

Mad og måltidspolitik Mad og måltidspolitik for dagtilbud, SFO, klub og skoler i Albertslund Kommune Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 At tænke er let at handle er vanskeligt efter sin tanke er det vanskeligste af alt. Helge Kolstad, IOGT Norge Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Godkendt af byrådet juni 2011 Indhold Indledning mål- og indholdsbeskrivelsen indgår i sammenhæng med de øvrige politikker... 3 Værdier i SFO Fritid:

Læs mere

Din og min nye skole

Din og min nye skole Din og min nye skole Folkeskolereformen i Mariagerfjord Kommune Læring i centrum Når klokken ringer ind til en ny skoledag den 11. august 2014, så bliver det til en ny, mere spændende og alsidig skoledag.

Læs mere

Livsstilskursus til dig som medarbejder

Livsstilskursus til dig som medarbejder 2013 Livsstilskursus til dig som medarbejder Jobrotation Vægttab Livsstil Personlig udvikling Stresshåndtering Side 2 Livsstilskursus - Jobrotation Livsstilshøjskolen vil gerne som led i jobrotation tilbyde

Læs mere

Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus. Fase 1 Projektbeskrivelse

Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus. Fase 1 Projektbeskrivelse Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus Fase 1 Projektbeskrivelse Udarbejdet august 2012 Projektbeskrivelse Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus For at gøre projektet

Læs mere

VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSAFTALE

VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSAFTALE NOTAT 24. MARTS 2014 DIF UDVIKLING VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSAFTALE Danmarks Idræts-Forbund har udarbejdet en standardaftale der kan fungere som vejledning til hvordan man kan formulere en samarbejdsaftale

Læs mere

STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU

STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU EN DEL AF NOGET STØRRE STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU Inspiration og gode råd til et styrket samarbejde mellem klubber, kommuner og DBU Med strategien vil vi over de næste fire år kridte banen op til

Læs mere

MAD, MÅLTID OG BEVÆGELSE

MAD, MÅLTID OG BEVÆGELSE Vi SPRINGER over sukkeret 1 STRATEGI FOR MAD, MÅLTID OG BEVÆGELSE 0-18 år vi SP RINGER over sukkeret 2 Vi SPRINGER over sukkeret Vi SPRINGER over sukkeret 3 Børn og unges sundhed ET FÆLLES ANSVAR Børn

Læs mere

Beretning 2014. De positive signalers år

Beretning 2014. De positive signalers år Beretning 2014 De positive signalers år Side 1 Idrætsrådet i Silkeborg Kommune Beretning 2014 Indledning Overskriften på beretningen er De positive signalers år Jeg har valgt netop den overskrift, da jeg

Læs mere

Man lærer for livet ikke for skolen. SFH en på Birkelundskolen

Man lærer for livet ikke for skolen. SFH en på Birkelundskolen Man lærer for livet ikke for skolen Skolebestyrelsesnyt september 2009 SFH en på Birkelundskolen Efter overflytningen fra klub Trekanten er nu både SFH 1 og SFH 2 samlet under samme tag på Birkelundskolen.

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Greve Kommune. Klima- og Energipolitik for Greve Kommune

Greve Kommune. Klima- og Energipolitik for Greve Kommune Greve Kommune Klima- og Energipolitik for Greve Kommune Klima- og Energipolitik for Greve Kommune er udgivet af: Greve Kommune Center for Teknik & Miljø Vedtaget af Greve Byråd 2009 For henvendelse vedrørende

Læs mere

Ans Skole. Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09

Ans Skole. Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09 Kvalitetsrapport for Ans Skole, skoleåret 2008/09 : Ans Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09 Dette er Ans Skoles kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09. Her præsenteres skolens vurdering af, hvad

Læs mere

Følgetekst til menukurset: Kredsens udviklingsplan Del 1. Visionen

Følgetekst til menukurset: Kredsens udviklingsplan Del 1. Visionen Følgetekst til menukurset: Kredsens udviklingsplan Del 1. Visionen Du er den heldige oplægsholder på Kredsens udviklingsplan Del 1. Visionen. Læs alle slides grundigt igennem, og ligeså dette papir. Du

Læs mere

Motion og bevægelse. En ny folkeskole

Motion og bevægelse. En ny folkeskole Motion og bevægelse En ny folkeskole 2 Motion og bevægelse Motion og bevægelse Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er, at alle elever skal blive

Læs mere

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid Varde Kommune Åben Tillægsdagsorden til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 21. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle

Læs mere

Hvilke udfordringer og muligheder ser I i forhold til den nye folkeskolereform?

Hvilke udfordringer og muligheder ser I i forhold til den nye folkeskolereform? Hvilke udfordringer og muligheder ser I i forhold til den nye folkeskolereform? Muligheder: Vi skal tænke anderledes Folkeskolen har med reformudspillet fået en markant udfordring, som giver muligheder

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen GOD LEDELSE i Børne- og Ungdomsforvaltningen Forord Offentlig ledelse er på alles læber i disse år. På debatsiderne i enhver avis, på snart sagt alle konferencer om den offentlige sektor og sågar som et

Læs mere

Energioptimeringen = Klimaoptimeringen Betydning af at tænke energirigtigt Potentialet i energi effektivisering

Energioptimeringen = Klimaoptimeringen Betydning af at tænke energirigtigt Potentialet i energi effektivisering Energioptimeringen = Klimaoptimeringen Betydning af at tænke energirigtigt Potentialet i energi effektivisering Af Sigurd B. Lauritsen, Chefrådgiver, Grontmij Carl Bro Katuaq, Nuuk 29. oktober 2009 Formål

Læs mere

ZebraByer i Roskilde Kommune

ZebraByer i Roskilde Kommune ZebraByer i Roskilde Kommune Indledning Følgende beskriver et pilotprojekt, som tester visionen om ZebraByer i Roskilde Kommune. Pilotprojektet er udarbejdet som løsning på Byrådets innovationsspørgsmål

Læs mere

Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK

Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK Det virker umiddelbart indlysende at idrætsundervisningen i skolen skal være en del af sundhedsundervisningen. Det er alment

Læs mere

Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Skoleleder til Gribskolen i Gribskov Kommune. En udviklingsstærk leder og pædagogisk ildsjæl

Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Skoleleder til Gribskolen i Gribskov Kommune. En udviklingsstærk leder og pædagogisk ildsjæl Ansættelse af skoleleder til Gribskolen Oktober 2012 Malene Hansen Lundgaard Konsulenterne rekrutterer i Gribskov Kommune En udviklingsstærk leder og pædagogisk ildsjæl Denne job- og personprofil indeholder

Læs mere

Energiledelse fra vision til virkelighed.

Energiledelse fra vision til virkelighed. Energiledelse fra vision til virkelighed. Hvordan konkretiseres ambitiøse mål i den kommunale hverdag? Dansk Byplanlaboratorium CO 2 -neutrale bydele 4. marts 2009 Energikoordinatoren Forberedelse til

Læs mere

Forebyggelsespakk en om: Hvis Nej Det regner vi med at have på plads dato/år. allerede, skriv: Ja/Nej. Kost

Forebyggelsespakk en om: Hvis Nej Det regner vi med at have på plads dato/år. allerede, skriv: Ja/Nej. Kost Spydspids Skole Som spydspids på Skole, er vi stolte af at kunne sige, at Vi arbejder vi hen imod at opfylde samtlige af Sundhedsstyrelsens anbefalinger fra Forebyggelsespakkerne vedrørende Rygning, Alkohol,

Læs mere

Skolereformen i Greve. - lad os sammen gøre en god skole bedre

Skolereformen i Greve. - lad os sammen gøre en god skole bedre Skolereformen i Greve - lad os sammen gøre en god skole bedre Dialogforum 12. maj 2014 De overordnede nationale mål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Mindst 80% af

Læs mere

IDRÆTSSKOLE I SVENDBORG KOMMUNE

IDRÆTSSKOLE I SVENDBORG KOMMUNE IDRÆTSSKOLE I SVENDBORG KOMMUNE - den sundhedsmotoriske grundskole. (0. 6. Klasse) handling og holdning Rantzausminde Skole en skole i bevægelse - Rantzausminde Skole er en skole med ca. 509 elever i 0.

Læs mere

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Da Faaborg-Midtfyn kommune skal spare penge i fremtiden, er der blevet udarbejdet et sparekatalog, som blev offentliggjort i maj måned. Af sparekataloget

Læs mere