Foto: Mads Hansen eco2logyswim. f r e m t i d e n s s v ø m m e h a l

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Foto: Mads Hansen eco2logyswim. f r e m t i d e n s s v ø m m e h a l"

Transkript

1 Foto: Mads Hansen eco2logyswim f r e m t i d e n s s v ø m m e h a l

2 eco2logy Bæredygtighed. Miljø. Økologi. Grøn. Renhed. Swim Bevægelse. Motion. Svømning. Blå. Sundhed. side

3 eco2logyswim - f r e m t i d e n s s v ø m m e h a l Indholdsfortegnelse Forord side 4 Vision side 6 Miljø side 8 Sundhed side 10 Lokal udvikling side 12 Brugerne side 14 Svømmesalens historie side 18 Hvem skal hvad? side 20 Initiativgruppens deltagere side 21 side

4 Forord eco2logyswim er drømmen om at lave Danmarks (måske verdens) første 0-energi svømmehal, som skal inspirere og motivere andre til at gå i samme retning. eco2logyswim er intentionen om, at Skibet Svømmehal udvikles til et moderne og tidssvarende svømmetilbud i en ny grøn skikkelse. side 4

5 eco2logyswim - f r e m t i d e n s s v ø m m e h a l Genklang og gehør Projektet vil med sine grundlæggende idéer om bæredygtighed og arkitektoniske/tekniske udførelse give genklang såvel nationalt som internationalt Økologisk der skal være økonomi tale om et projekt som gør, at Vejle kan ses fra månen. Projektet vil være med til at vække gehør for, at fremtidens byggeri skal være baseret på tanker om bæredygtighed der skal være tale om et projekt der gør, at man også i fremtiden kan se månen fra Vejle. Arbejdende græsrødder fra lokalmiljøet Vi er en initiativgruppe bestående af repræsentanter fra Skibet Skole, skolebestyrelsen, Skibet Svømmeklub og ildsjæle fra lokalmiljøet, der er gået sammen om arbejdet med at realisere eco2logyswim. Vi ønsker i samarbejde med Vejle Kommune at lave et projekt, som kan danne ramme om et bæredygtig, moderne og trygt svømmetilbud for Skibet Skoles elever, lokale og andre kommunale foreninger og i særdeleshed Skibet Skoles Centerafdelings elever med diagnosen Aspergers syndrom. side Sundhed for alle Sundhed for udsatte Ifølge kommunens Sundhedspolitik vil Vejle Kommune samarbejde med de frivillige organisationer om at etablere Økologisk tilbud, der også økonomi retter sig imod sårbare grupper. Eleverne i Skibet Skoles Centerafdeling er netop en sådan sårbar gruppe, som initiativgruppen mener, at det er vigtigt, at der bliver gjort en ekstra indsats for at hjælpe. Sundhed i lokalmiljøerne Vi mener, at der er en god idé, at der kan tilbydes varierede motionstilbud i Vejle Kommunes lokalmiljøer, når vi i samfundet kæmper med livsstilssygdomme og fedmeepidemier. Derfor ønsker vi at arbejde aktivt for, at der også i fremtiden er et svømmetilbud i forbindelse med Skibet Skole.

6 Vision Vejle skal gå foran i udviklingen af et visionært, bæredygtigt sundhedstilbud for alle. eco2logyswim er visionen om at udvikle Danmarks første 0-energi svømmehal, med fokus på klima, sundhed, social- og økonomisk bæredygtighed samt lokaludvikling. eco2logyswim skal danne ramme om et svømmetilbud for Skibet Skoles elever, lokale og andre kommunale foreninger og i særdeleshed Skibet Skoles Centerafdelings elever med diagnosen Aspergers syndrom. side 6

7 eco2logyswim - f r e m t i d e n s s v ø m m e h a l MED FREMTIDEN FOR ØJE BYGGER VI NUTIDEN side

8 Miljø DKs første 0-energi svømmehal et udstillingsvindue Med eco2logyswim kan Vejle sætte fysisk form på regeringens ambitioner om bæredygtigt byggeri og skabe Danmarks første 0-energi svømmetilbud. Netop nu er der meget fokus på hele miljøområdet og i særdeleshed på vores udledning af CO2. I 2009 skal Danmark være vært for klimatopmøde. I den sammenhæng skal vi i Vejle have projekter og initiativer, der kan trække delegerede fra topmødet til kommunen. Innovativ arkitektur skal skabe sundt tilgængeligt og bæredygtigt byggeri Arkitekturnation Danmark 2007 Danmarks officielle arkitekturpolitik Bæredygtig energi For at nå målsætningen om en 0-energi svømmehal, er det nødvendigt at udnytte forskellige former for bæredygtige teknologier (solceller, solfangere, jordvarme, genveks m.m). Et decideret forprojekt skal afklare, hvilke tiltag der kræves for at nå målsætningen. Forprojektet skal give konkrete bud på, hvordan bygningen skal udformes og endeligt skal der også i forprojektet redegøres for økonomi og tidsplan for projektet. side 8

9 eco2logyswim - f r e m t i d e n s s v ø m m e h a l Fra grønt flag til flagskib Skibet Skole modtog i 2007 for 10. år i træk det grønne flag for at arbejde bevidst med miljø og bæredygtighed både i undervisningen, men også i driften af skolen. økonomi Økologisk Med eco2logyswim kan skolen videreføre dette arbejde i en skala, hvor det kan være med til at påvirke den bæredygtige udvikling også uden for Danmarks grænser. Vi vil skabe en bygning, der synliggør teknologien bag ECO2logySwim, så eleverne kan følge med i, hvor meget bygningen producerer af vedvarende energi og hvor meget den forbruger. Vi ønsker, at eco2logyswim bliver et levende Learning lab, der kan være med til at sætte klima på skemaet. Økologisk økonomi Hallenbad Brigittenau i Wien modtog i 2007 the European Energy Service Initiatives energi-pris, for satsningen med at lave en grøn svømmehal. Juryen var imponeret over projektet, som på en lang række områder nedsætter energiforbruget: - varmeforbruget er reduceret med 66 % - vandforbruget er reduceret med 45 % - CO2 udledningen er reduceret med 600 tons pr. år! Dette svarer til en økonomisk besparelse på ca kr. pr. år. side

10 Sundhed Vejle Kommunes Sundhedspolitik vigtigt skridt i kampen mod fedme Initiativ-gruppen bag eco2logyswim er glade for, at Vejle Kommune har stor fokus på sundhed. Den netop vedtagne Sundhedspolitik er ambitiøs og viser, at Vejle Kommune har et klart ønske om, at kommunens borgere skal gives mulighed for og motiveres til det sunde liv. Derfor mener vi også, at det er vigtigt, at kommunen lader ord blive til handling og er en aktiv medspiller i sundhedsinitiativer i kommunens lokalmiljøer. Sundhed for alle Med eco2logyswim retter vi sundhedsinitiativet mod primært 3 grupper: 1Asp-swim Skibet Skole har tilknyttet en Centerafdeling for børn/unge med diagnosen Aspergers syndrom. Centerafdelingen tæller i dag ca. 70 elever, som alle har stor gavn af det nuværende svømmetilbud, der er på Skibet Skole. Der er tale om en gruppe af elever, som for de flestes vedkommende ikke er særligt fysisk aktive i deres fritid. Derfor er det ud fra et sundhedsmæssigt perspektiv meget vigtigt, at de i deres skoleforløb får tilbudt motion, som fungerer godt. Skibet Skole Centerafdeling har mange positive erfaringer med, at netop svømning i små grupper er et motionstilbud, som eleverne magter at deltage i. side 10 I en velfungerende kommune skal der være overskud til at tage vare om de svageste i samfundet. Lighed i sundhed betyder, at alle skal have mulighed for at leve et sundt liv. Det vil også sige, at der på nogle områder skal tages særlige initiativer sammen med og hensyn til grupper af borgere Uddrag fra Vejle Kommunes Sundhedspolitik

11 2 Børn og unge Sundhedsstyrelsen har særlig fokus på en sundhedsindsats overfor børn og unge. Det Samarbejde på tværs af forvaltninger med henblik på at implementere Sundhedsstyrelsens anbefalinger om 1 times motion og bevægelse for børn og unge. Uddrag fra Vejle Kommunes Sundhedspolitik Skibet Skole prioriterer meget højt, at skolens elever får tilbudt et varieret motionstilbud og i den sammenhæng lægges der stor vægt på, at tilbuddet også indeholder muligheden for ugentlige svømmetimer. Skolens SFO bruger svømmesalen som en vigtig del af det pædagogiske arbejde med at få eleverne gjort fysisk aktive. Derfor tilbyder SFO en, at børnene kan benytte svømmesalen. side 11 eco2logyswim - f r e m t 3i d e n s s v ø m m e h a l Voksne og ældre Siden 1972 har Skibet Svømmeklub tilbudt motionssvømning i lokalområdet omkring Skibet. er den enkelte borgers eget ansvar at foretage sunde valg. Kommunen har ansvaret for at skabe rammerne for det - ved løsning af de opgaver, kommunen har overfor borgerne. Uddrag fra Vejle Kommunes Sundhedspolitik Desuden er det vigtigt, at motionstilbuddene bevares i nærområderne mange i f.eks. Egtved pendler til arbejder. Derfor er det vigtigt for os, at vi ikke også skal pendle for at dyrke motion. Forslag indsendt til Fru Nielsen

12 Lokal udvikling Vejle skal kunne ses fra månen - og man skal kunne høre græsset gro Vejle Kommune har den klare målsætning, at kommunen skal kunne ses fra månen. Til denne målsætning er blevet tilføjet, at man skal kunne høre græsset gro. Vi mener, at projektet eco2logyswim på forbilledlig vis vil lade Vejle blive set fra månen med en indsats fra de lokale græsrødder i Skibet. Lokale netværk, som skaber drømme for fremtiden og omsætter dem til handling i samarbejde med kommunen Uddrag fra Politik for lokal udvikling Fra græsrodsprojekt til virkelighed Eksempel på kommende lavenergi KOMFORThus i Skibet side 12 Projektets vision er ambitiøs og derfor er vi klar til at arbejde effektivt og hårdt for, at projektet bliver en realitet. Lokale græsrødders drømme og initiativer kan ved at finde de rigtige samarbejdspartnere blive til visionære projekter, som kan inspirere og motivere andre til også at gøre en forskel.

13 eco2logyswim - f r e m t i d e n s s v ø m m e h a l Vejle Kommune skaber sammenhæng og ligeværdighed mellem land og by. Vejle Kommune er stærke og levende lokalsamfund, der udstråler stolthed og livskvalitet.! Vejle Kommunes vision for lokal udvikling side 13

14 Brugere Skolens behov I det daglige arbejde på skolen har det stor værdi at kunne tilbyde eleverne svømmeundervisning. Specielt skolens centerafdeling drager stor fordel af at kunne deltage i skolens svømmeundervisning flere gange om ugen. Idrætslærerne på Skibet Skole finder det alarmerende at nedlægge en velfungerende svømmesal i en tid, hvor der netop er megen fokus på børns sundhed, kost og motion. Jytte Vestergaard Idrætslærer En sund og aktiv skole Muligheden for at tilbyde eleverne alsidige motionstilbud falder fint i tråd med Skibet Skolens værdier og målsætninger om at være en sund og aktiv skole. Ved at kunne tilbyde vores elever megen og alsidig motion på skolen, er vi med til at forebygge den kedelige udvikling med en truende fedmeepidemi, som er under hastig udvikling i Danmark. Svømning er et utrolig godt supplement til skolens øvrige aktiviteter og idrætsundervisning. Ud over at tilbyde svømning til eleverne i 4. og 5. klasse, som er den obligatoriske svømmeundervisning, ønsker Skibet skole også at tilbyde andre af skolens elever svømning i kortere eller længere perioder i løbet af skoleåret. side 14 Smag for motion At eleverne i en ung alder får et naturligt forhold til at dyrke motion, er med til at give dem gode motionsvaner, som med stor sandsynlighed vil følge eleverne videre ind i voksenalderen.! Undersøgelser viser, at blandt en årgang af Vejle Kommunes børnehaveklasser, er der 250 børn, som er overvægtige. Det svarer til 18 procent.

15 Centerafdelings behov Hovedparten af centereleverne på Skibet Skole har et handicap, der ligger indenfor det autistiske spektrum. Børn med autisme har dels motoriske vanskeligheder og dels kontaktvanskeligheder, hvilket betyder, at de ikke magter de gængse idrætstilbud. Svømmeundervisningen er derfor et særligt vigtigt tilbud til netop disse elever. Svømning er en integreret og nødvendig del af vores vidtgående specialundervisning. I svømmetimerne får alle rørt sig meget, motorikken og selvværdet styrkes i et socialt felt. Irene Uhrbrand Centerleder Brug for overskuelighed Centerafdelingen benytter svømmesalen 12 lektioner om ugen. Der er tale om enkeltlektioner. Eleverne har opmærksomhedsforstyrrelser og er sansemæssigt sensible. Derfor kan de ikke klare at svømme i 2 på hinanden følgende lektioner. Eleverne har 2 svømmetimer om ugen. Det er vigtigt at autisters dagligdag er præget af stor forudsigelighed og overskuelighed. Det betyder, at eleverne har svømmeundervisning i de grupper, som de er en del af på skolen. Dvs. at højst 8-12 elever kan have svømmeundervisning på samme tid. Det er ikke realistisk at to grupper kan have svømmeundervisning på samme tid i f.eks. Idrættens Hus, hvor forholdene er for store, og der vil være for meget støj. side 15 eco2logyswim - f r e m t i d e n s s v ø m m e h a l Skibet Skoles Centerafdelingen er Vejle Kommunes undervisningstilbud for børn og unge med autisme eller Aspergers Syndrom. I 2008 er der 72 elever i Centerafdelingen fordelt på 20 klasser. Antallet af elever til skolens Centerafdeling er stigende.!

16 Brugere Svømmeklubbens behov Skibet Svømmeklub blev startet i I alle årene lige siden har der været svømning for voksne. Ca. 50 voksne svømmere på 4 hold dyrker ivrigt motion hver tirsdag aften. For 20 år siden blev tilbuddet også givet til børn, og siden har der været svømning for børnehold i forskellige aldre hver tirsdag eftermiddag. Her ligger medlemstallet mellem 60 og 100 børn. Vi har svært ved at forestille os, at andre svømmeklubber i kommunen har kapacitet til at overtage vores svømmere, hvis de ønsker at fortsætte med deres svømmemotion. Bonde Bruun Svømmelærer Et lokalt tilbud Skibet Svømmeklub er først og fremmest et tilbud til lokalbefolkningen. Mange nuværende svømmere ville sikkert ikke deltage, hvis aktiviteten bliver udbudt et andet sted i kommunen. Derfor håber Skibet Svømmeklub, at svømmesalen fortsat kan danne rammen om lokalbefokningens motionstræning, som er både sundhedsopbyggende og sygdomsforebyggende. Lokalområdet omkring Skibet bliver voldsomt udbygget i disse år, og befolkningstilvæksten vil være med til at øge efterspørgslen på gode lokale motionsmuligheder. side 16 Moderne og tidssvarende Svømmeklubben tager samfundsdebatten om kostvaner, motion og fedme og de deraf følgende folkesygdomme alvorligt, og vil derfor arbejde på at bevare et godt og funktionsdueligt tilbud i lokalområdet. Det er et ønske, at svømmesalen kommer til at fremstå som et moderne og tidssvarende tilbud. Statistikkerne viser, at svømning er en af de tre største idræts- og motionsaktiviteter i Danmark!

17 Andre brugere Svømmesalen ved Skibet Skole bliver brugt i stort omfang udenfor skoletiden. En ny svømmehal vil også give mulighed for, at handicappede, ældre, forældre/barn m.fl. kan bruge svømmetilbudet. FDF Vejle3 i Skibet benytter Skibet svømmehal mindst 10 gange om året i forbindelse med arrangementer for vores børn (alderen spænder fra 6 - ca. 17 år). Skibet svømmehal passer perfekt til vores behov både i størrelse og tilgængelighed Per Møller Kristensen Spejderleder Oversigt fra 2007/2008 Mandage kl : Politiets IF Mandage kl : Vejle Triathlon Tirsdage kl : Skibet Svømmeklub Onsdage kl : Vejle Triathlon Herudover bliver svømmehallen også benyttet af skolens SFO og af den lokale spejderforening. eco2logyswim - f r e m t i d e n s s v ø m m e h a l På grund af vandets opdrift er svømning den ideelle motionsidræt for mennesker med svage led. De belastningsskader, man kender fra andre motionsidrætter er nærmest ukendte i svømmesporten. For ældre, handicappede, gravide og overvægtige er svømning den ideelle motionsform. Især hvis man behersker flere svømmearter giver svømning et alsidigt bevægelsesmønster og er dermed god bevægelighedstræning.! side 17

18 Svømmesalens historie Idéen opstår I slutningen af 60 erne reklamerede et firma i lærernes fagblad Folkeskolen for at bygge svømmebassiner 8x12m. De skulle stå oven på jorden i fri luft. Skolens daværende idrætslærer Oluf Stegmann mente, at det var alle tiders chance for at lære børn at svømme. Han forelagde idéen for daværende skoleinspektør Olav Nielsen, som også syntes, at ideen var god. Det blev drøftet med skolekommissionen, hvor især sognerådsmedlem Hans Koed fattede forkærlighed for ideen. Det hele udviklede sig. I stedet for en presenning for at undgå blade m.m. i vandet, blev man hurtigt enige om, at en muret bygning med mulighed for opvarmning var bedre Svømmesalen blev bygget i årene viceborgmester Jens Engemand indviede svømmesalen i Skibet Svømmeklub blev stiftet i 1972 af en kreds af forældre i lokalområdet som gerne ville benytte det attraktive lokale tilbud. side erne Svømmesalen blev gennemrestaureret: - nyt loft, isolering og tag - ovenlysvinduerne blev blændet - bassinet fik en gummimembran - ventilation med varmegenindvinding 90 erne En afgangsklasse fra arkitektskolen i Århus lavede forslag til en renovering med nyindretning af omklædnings- og badeforhold.

19 I 2002/03 blev der udarbejdet et forslag til udskiftning af den forældede teknik og renovering i det hele taget pris 5.5 mio. kr.. Et alternativ forslag reducerede prisen til 3.2 mio. kr. Byrådet besluttede på denne baggrund at lukke svømmesalen og overføre driftsmidlerne til den nybyggede sportshal i Skibet. eco2logyswim - f r e m t i d e n s s v ø m m e h a l Skolen har forsøgt at få omgjort beslutningen, fordi eleverne - især specialeleverne fra centerklasserne - har stor glæde af svømmeundervisningen. Skibet Svømmeklub har også sendt en protestskrivelse, fordi det er vanskeligt at se, hvorfor opførslen af Skibet Hallen skulle kædes sammen med en lukning af Skibet svømmesal. side 19

20 Hvem skal hvad? Samarbejde For at eco2logyswim kan blive en realitet, er det nødvendigt, at der bliver etableret et godt samarbejde mellem initiativgruppen og Vejle Kommune om projektet. Vejle Kommune og initiativgruppen skal sætte sig sammen og sørge for, at det juridiske og organisatoriske kommer på plads, så det bliver muligt at søge fondsmidler og donationer til projektet. Ydermere skal der laves en samarbejdsaftale mellem de to parter. Det er vigtigt, at der i startfasen bliver brugt energi på, at finde de rigtige eksterne kosulenter, der har de fornødne kvalifikationer og viden om beslægtet byggeri. Byggeriet ønskes delvist finaseret via fondsmidler. Der skal i processen laves juridiske samarbejdsaftaler, så projektet i den sidste ende vil blive en succes for alle involverede parter. Kommunens rolle tilkendegive støtte til projektet - såvel økonomisk som støtte til projektet i helhed give tilsagn om, at svømmesalen bliver liggende ved Skibet Skole og at de nuværende brugere kan bruge den i samme omfang som nu forsat varetage vedligehold og drift af svømmesalen (der vil dog være tale om en udgift der er væsentligt reduceret i forhold til i dag) Initiativgruppens rolle Vi vil søge fondsmidler og donationer til projektet Vi vil stå for opsøgende arbejde, samt sparring og samarbejde i forbindelse med realisering af projektet Vi vil stå bag en mulig byggefond, hvis dette er nødvendigt for at projektet kan blive en realitet side 20!

21 Initiativgruppens deltagere Initiativgruppen består af repræsentanter fra Skibet Skole, Skibet Skoles skolebestyrelse, Skibet Svømmeklub og ildsjæle fra lokalmiljøet. Kontaktperson for initiativgruppen er Carsten Vallentin (tlf ). Du er altid velkommen til at kontakte initiativgruppen, hvis du har spørgsmål angående eco2logyswim projektet. eco2logyswim - f r e m t i d e n s s v ø m m e h a l NAVN Tlf. nr. Kontaktperson Carsten Vallentin Per Frisgård Bjarne Juul Irene Uhrbrand Jytte Vestergård Birgitte Friis Carl Andersen Karsten Kollerup Andersen Kimberly Karlshøj Anders Bruun Bonde Bruun side 21

22 Foto: Mads Hansen

Borgernes ønsker til Struer Kommunes Sundhedspolitik 2011-2014

Borgernes ønsker til Struer Kommunes Sundhedspolitik 2011-2014 Borgermøde i Asp d. 7. februar 2011 2011 Borgernes ønsker til Struer Kommunes Sundhedspolitik 2011-2014 Ved borgermødet i Asp d. 7. februar 2011 fik borgerne mulighed for at fremsætte deres ønsker til

Læs mere

Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester. Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025

Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester. Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025 Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025 Indhold Vi ses på cykelstien side 4-5 Vi bevæger os mere end gennemsnittet side 6-7 Så mange som muligt skal

Læs mere

Specialklasserne på Langsøskolen

Specialklasserne på Langsøskolen Specialklasserne på Langsøskolen For børn med specifikke indlæringsvanskeligheder inden for AUTISME og ADHD områderne i Silkeborg. Silkeborg Kommune Heldagstilbuddet i Specialklasserne på Langsøskolen:

Læs mere

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget 2014-17 Dette oplæg giver information og inspiration til det borgermøde, som Furesø Kommune har inviteret til den 12. juni 2013. På borgermødet præsenteres

Læs mere

Den åbne skole. i Favrskov Kommune. Favrskov Kommune

Den åbne skole. i Favrskov Kommune. Favrskov Kommune Den åbne skole i Favrskov Kommune Favrskov Kommune Forord Byrådet valgte i forbindelse med realiseringen af folkeskolereformen at nedsætte Udvalget for samspil mellem skoler, fritid og foreningsliv til

Læs mere

SjovtVand.dk Præsenterer:

SjovtVand.dk Præsenterer: SjovtVand.dk Præsenterer: forord Min Svømmebog er først og fremmest den unge svømmers holdepunkt gennem svømmeskolen. Den bliver et symbol på alt det barnet lærer i vandet. Barnet kan bruge bogen til at

Læs mere

Bæredygtighed - fra strategi til undervisning. Steffen Lervad Thomsen Bæredygtighedskoordinator Miljø og Energiforvaltningen

Bæredygtighed - fra strategi til undervisning. Steffen Lervad Thomsen Bæredygtighedskoordinator Miljø og Energiforvaltningen Bæredygtighed - fra strategi til undervisning Steffen Lervad Thomsen Bæredygtighedskoordinator Miljø og Energiforvaltningen Disposition - Organisering - Strategier og mål - Initiativer - Resultater Organisation

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik Tillæg gældende for 2017-2018 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Digital skole 1:1-skolen Vedtaget af Greve Kommunes Byråd 5. september 2016. 1 Forord Denne udgave af skolepolitikken

Læs mere

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling:

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling: NOTAT Fælles- og Kulturforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Rammefortælling: Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre Skolerne i Køge Kommune vil se anderledes ud fra 1. august

Læs mere

Varde Kommune. CO2 opgørelse Klimakommune

Varde Kommune. CO2 opgørelse Klimakommune Varde Kommune CO2 opgørelse 2014 Klimakommune CO2 opgørelse 2014 År 2014 CO 2 Udledning [Ton] Besparelse Elforbrug 1.655 16 % Varmeforbrug 8.895 9 % Transport - Andet* 729 20 % I alt 11.279,00 11 % *Vejbelysning

Læs mere

Læring i universer. Folkeskolereformen i Haderslev Kommune

Læring i universer. Folkeskolereformen i Haderslev Kommune Læring i universer Folkeskolereformen i Haderslev Kommune Kære forælder Velkommen til folkeskolen i Haderslev Kommune! Den 1. august 2014 træder folkeskolereformen i kraft. Dit barns skoledag vil på mange

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord I et debatmøde i efteråret 2012 med deltagelse af borgere, medarbejdere, foreninger, organisationer, samarbejdspartnere

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Ældrepolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente, hvoraf en

Læs mere

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune Jobprofil Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune 1. Indledning Hørsholm Kommune ønsker at ansætte en skoleleder på Rungsted Skole. Stillingen er ledig og ønskes besat snarest muligt. Denne jobprofil

Læs mere

Skolesport. Leg, Liv og Læring. Nye idrætsoplevelser for børn og unge med indlæringsvanskeligheder

Skolesport. Leg, Liv og Læring. Nye idrætsoplevelser for børn og unge med indlæringsvanskeligheder Skolesport Leg, Liv og Læring Nye idrætsoplevelser for børn og unge med indlæringsvanskeligheder Hun var så glad for at svømme, at hun hele ugen snakkede om at hun skulle svømme. Det første hun gjorde

Læs mere

Derfor skal en ny svømmehal placeres i EGTVED

Derfor skal en ny svømmehal placeres i EGTVED Derfor skal en ny svømmehal placeres i EGTVED Egtveds repræsentanter: Inger Pabst formand for Egtved Udviklingsråd Kirsten Jensen skolens repræsentant i Egtved Udviklingsråd Villy Raahauge skoleleder på

Læs mere

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling Grøn Generation strategi Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling 1 Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i

Læs mere

Fysioterapeutiske indsatser målrettet børn i førskole- og skolealder Holdningspapir

Fysioterapeutiske indsatser målrettet børn i førskole- og skolealder Holdningspapir Notat Danske Fysioterapeuter Til: Hovedbestyrelsen Fysioterapeutiske indsatser målrettet børn i førskole- og skolealder Holdningspapir Resume Fysioterapeuter har en lang tradition for at beskæftige sig

Læs mere

Politik for mad, måltider og bevægelse

Politik for mad, måltider og bevægelse Politik for mad, måltider og bevægelse Politik for mad, måltider og bevægelse 2013-2016 Forord Gladsaxe Byråd har vedtaget en revideret Politik for mad, måltider og bevægelse for børn og unge i Gladsaxe

Læs mere

Evalueringer fra 12 skoler der har afprøvet 14 dages intensiv svømning i skoleåret 2013/14

Evalueringer fra 12 skoler der har afprøvet 14 dages intensiv svømning i skoleåret 2013/14 Evalueringer fra 12 skoler der har afprøvet 14 dages intensiv svømning i skoleåret 2013/14 Skole Kølkær Skole Evaluering - Hvordan er der blevet taget imod ordningen fra eleverne forældrene lærerene? Alle

Læs mere

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester Sundhedspolitik Forord Randers Kommune har fokus på vækst i sundhed og ønsker med denne sundhedspolitik at sætte rammerne for kommunens sundhedsarbejde i de kommende år. Byrådets visioner for sundhedsområdet

Læs mere

Skolepolitik KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ. Forvaltning for Børn, Familie og Skole

Skolepolitik KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ. Forvaltning for Børn, Familie og Skole Skolepolitik KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ Forvaltning for Børn, Familie og Skole Skolepolitik Fælles om folkeskolen sammen skaber vi fremtiden I vores folkeskoler former vi vores elevers fremtid og dermed

Læs mere

Mål og Indholdsbeskrivelse for skolefritidsordningen Gården, Bryndum skole

Mål og Indholdsbeskrivelse for skolefritidsordningen Gården, Bryndum skole Mål og Indholdsbeskrivelse for skolefritidsordningen Gården, Bryndum skole 2013 2014 Indhold Indledning:... 2 Værdier:... 2 Visioner:... 3 Mål og Aktiviteter:... 3 Børn med specielle behov:... 3 Medindflydelse:...

Læs mere

Ishøj Kommunes børnepolitik Politisk besluttet del Ishøj Kommune

Ishøj Kommunes børnepolitik Politisk besluttet del Ishøj Kommune s børnepolitik Politisk besluttet del Ishøj Kommune Dette er et uddrag af den samlede Børnepolitik indeholdende de fem temaer, der er opstillet mål for: Tema: Sundhed... 3 Tema: Fysiske rammer... 4 Tema:

Læs mere

Vonsild Sogneskole - en skole i balance og bevægelse Sundhed, bevægelse og trivsel mod bedre læring

Vonsild Sogneskole - en skole i balance og bevægelse Sundhed, bevægelse og trivsel mod bedre læring Vonsild Sogneskole - en skole i balance og bevægelse Sundhed, bevægelse og trivsel mod bedre læring Idrætsskole fra 1. august 2008 Baggrund og rammer Politisk besluttet: Team Danmark idrætsby Team Danmark

Læs mere

HØJVANGSKOLEN !!!!!!!!!! Skolereform 2014. Højvangskolen 2014 Forældreudgave !!!

HØJVANGSKOLEN !!!!!!!!!! Skolereform 2014. Højvangskolen 2014 Forældreudgave !!! HØJVANGSKOLEN Skolereform 2014 Højvangskolen 2014 Forældreudgave 1 HØJVANGSKOLEN Højvangskolen 2014 3 Folkeskolens formål & Højvangskolens vision 4 Nye begreber i reformen 6 Motion og bevægelse 9 Fra børnehave

Læs mere

"Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om kost og motion for børn og unge

Klik her og indsæt billede eller slet teksten Fokusgruppe om kost og motion for børn og unge "Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om kost og motion for børn og unge En ny Sundhedspolitik I forbindelse med at Egedal Kommune er gået i gang med at udarbejde en ny Sundhedspolitik

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne-

Læs mere

Princip for undervisningens organisering:

Princip for undervisningens organisering: Brændkjærskolen. Princip for undervisningens organisering: Formål Undervisningens organisering skal skabe rammer, der giver eleverne de bedste muligheder for at tilegne sig kundskaber og færdigheder, der

Læs mere

HEJNSVIG SKOLES VÆRDIER

HEJNSVIG SKOLES VÆRDIER Udviklingsplan for Hejnsvig Skole 2010-2011 HEJNSVIG SKOLES VÆRDIER Værdistjernen er udarbejdet på grundlag af drøftelse i forældrekredsen, i bestyrelse og i personalegruppen. Før skoleårets start 2010

Læs mere

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kvalitetsrapport 2013 Virksomhedsplan for Durup Skole A. Beskrivelse af skolen Særlige kendetegn/traditioner Durup Skole er en landsbyskole med ca. 140 elever på 0.-6. klassetrin. Dertil kommer specialklasserække

Læs mere

Temadag om tværfagligt samarbejde i Børn og Unge

Temadag om tværfagligt samarbejde i Børn og Unge Temadag om tværfagligt samarbejde i Børn og Unge 13. august 2008 Program 10.00 10.15 Velkommen ved direktør Kjeld Kristensen Myter, vi har om hinanden, fire mindre oplæg ved repræsentanter for børnefamilierådgivningen,

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Sundhedsvision og målsætninger WEBUDGAVE

Sundhedsvision og målsætninger WEBUDGAVE Sundhedsvision og målsætninger 1 Indhold Forord...3 Overordnet vision:...5 Borgere i Bevægelse...5 Målsætning 1: Sundhed for Alle...6 Målsætning 2: Sundhed på arbejdspladser...7 Målsætning 3: Sundhed i

Læs mere

Pædagogisk profil. for Myrens Fritidstilbud. Mål og indholdsbeskrivelse. Fritidstilbuddet skal skabe en mere sammenhængende

Pædagogisk profil. for Myrens Fritidstilbud. Mål og indholdsbeskrivelse. Fritidstilbuddet skal skabe en mere sammenhængende Mål og indholdsbeskrivelse Det betyder i Myren. I samarbejde med skolen bruger vi her LP-modellen. Her vægtes relationen mellem barn-barn og barn-voksen. Derfor er det vigtigt at vi med vores forskelligheder,

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Side 1/5 Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Indledning: Vores nuværende afdelingschef gennem mere end 5 år skal fremover står i spidsen for ejendomsområdet

Læs mere

2015/ 2016. For dig, der vil dyrke din idræt på højt niveau

2015/ 2016. For dig, der vil dyrke din idræt på højt niveau 2015/ 2016 For dig, der vil dyrke din idræt på højt niveau AMBITIONER? Idrætslinjen giver dig mulighed for: At udvikle dig i et idrætsmiljø sammen med andre talentfulde idrætsudøvere og med kvalificerede

Læs mere

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt Kultur-, fritids- og idrætspolitik 2013-2016 Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik 2013-2016 Indledning Kultur-, fritids- og idrætslivet er med til at gøre Gladsaxe

Læs mere

Varde Kommune. CO2 opgørelse Klimakommune

Varde Kommune. CO2 opgørelse Klimakommune Varde Kommune CO2 opgørelse 2015 Klimakommune CO2 opgørelse 2015 År 2015 CO2 Udledning [Ton] Besparelse Elforbrug 1.506 9 % Varmeforbrug 6.577 26 % Transport 1.832-1,2 % Andet* 708 2,9 % I alt 10.623 18,8

Læs mere

Møde i Handicaprådet Torsdag, den 15. januar 2015 kl

Møde i Handicaprådet Torsdag, den 15. januar 2015 kl Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 16. januar 2015 Sags id Sagsbehandler Birgit Kirk Coupar Telefon direkte 76 16 92 58 E-mail bkc@esbjergkommune.dk Referat Møde i Handicaprådet Torsdag, den 15. januar 2015

Læs mere

Sundhedsidræt. Børn 0-6 år. lg mere aktiv kommune

Sundhedsidræt. Børn 0-6 år. lg mere aktiv kommune lg mere aktiv kommune Sundhedsidræt Den danske sundhedsprofil viser, at 29 pct. af voksne er mindst moderat fysisk aktive i fritiden. Potentialet for at styrke befolkningens sundhed gennem øget motions-

Læs mere

Silkeborg Lærerforening Hostrupsgade 39.3. 8600 Silkeborg

Silkeborg Lærerforening Hostrupsgade 39.3. 8600 Silkeborg Silkeborg Lærerforening Hostrupsgade 39.3. 8600 Silkeborg 19. november 2015 Høringssvar fra Silkeborg Lærerforening i forbindelse med Silkeborg Kommunes høring om skolestrategi. Silkeborg Lærerforening

Læs mere

Forord. På vegne af Byrådet

Forord. På vegne af Byrådet Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi i kommunen værdsætter højt, og som vi gerne vil værne

Læs mere

Talent, bevægelse og samarbejde

Talent, bevægelse og samarbejde Talent, bevægelse og samarbejde Skoler og lokale idrætsforeninger går sammen om at styrke børnenes udvikling og trivsel Baggrund Idrætsskolerne skal gøre det sjovt, sundt, udfordrende og lærerigt at bevæge

Læs mere

Forslag til indsatsområde

Forslag til indsatsområde D EN INTERNATIONALE D I MENSION I FOLKESKO L EN Forslag til indsatsområde Netværk om den internationale dimension er et initiativ under Partnerskab om Folkeskolen. Formålet med netværket er at skabe større

Læs mere

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger:

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: Næstved Kommune Kultur og Borgerservice Projekttitel: Åben

Læs mere

GG strategi 27. juli Forord

GG strategi 27. juli Forord GG strategi 27. juli 2016 Forord Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i dag er billedet et andet. Nutidens børn og unge

Læs mere

Den offentlige sociale indsats udspringer typisk af lovgivningen, hvor kommunerne både har pligt til og ansvar for at varetage opgaverne.

Den offentlige sociale indsats udspringer typisk af lovgivningen, hvor kommunerne både har pligt til og ansvar for at varetage opgaverne. Frivillighedspolitik vedtaget 11. december 2012 Indholdsfortegnelse Indledning Indledning Lovgrundlag Formål Centrale begreber Frivillig indsat Frivillig organisation Frivilligt socialt arbejde Visioner

Læs mere

Job- og personprofil Skoleleder Hadsten Skole Favrskov Kommune

Job- og personprofil Skoleleder Hadsten Skole Favrskov Kommune Job- og personprofil Skoleleder Hadsten Skole Favrskov Kommune 1. Indledning Favrskov Kommune er en vækstkommune med 48.000 indbyggere, og væksten forventes at fortsætte de kommende år. Favrskov Kommune

Læs mere

Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18

Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18 Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18 Sundhedsfremme i tidlig stadie Sundhedsplejen + frivillige Sundhedsplejen + frivillige

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer 2012 2015 Børne- og skoleforvaltningen Udarbejdet januar/februar 2012 Bjørn Stålgren, Gitte Petersen og Lene Juel Petersen Vedtaget april

Læs mere

Job- og personprofil for pædagogisk konsulent Sekretariatet for Børn og Skole Favrskov Kommune Den åbne skole

Job- og personprofil for pædagogisk konsulent Sekretariatet for Børn og Skole Favrskov Kommune Den åbne skole Job- og personprofil for pædagogisk konsulent Sekretariatet for Børn og Skole Favrskov Kommune Den åbne skole Pædagogisk medarbejder -, Sekretariatet ved Børn og Skole, medio 2017 side 1/5 1. Indledning

Læs mere

Årsplan for SFO 2015-2016. Ahi International school

Årsplan for SFO 2015-2016. Ahi International school Årsplan for SFO 2015-2016 Ahi International school Formål Som udgangspunkt sætter vi fokus på nogle vigtige pædagogiske principper i vores pædagogiske praksis. Vores målsætninger er: Det unikke barn a)

Læs mere

Etablering af SFO2 for 4. klasse

Etablering af SFO2 for 4. klasse Børn- og Ungeforvaltningen NOTAT Staben BUF Viden og Kompetencer Ørbækvej 100 5220 Odense SØ www.odense.dk Tlf. +4565515211 DATO 19. april 2016 Etablering af SFO2 for 4. klasse REF. CLWJ Baggrund Børn-

Læs mere

Hvornår skal vi i skole?

Hvornår skal vi i skole? Folkeskolereformen + Hvordan bliver reformen på Sakskøbing Skole? Reformnyt nummer 3 juni 2014 Læs mere om: Mødetider Bevægelse Hvorden bliver den længere skoledag? Elever skal bevæge sig meget mere. IT

Læs mere

Debat om vores skoler og børnehuse. Hvilke løsninger kan sikre læring og trivsel for færre penge?

Debat om vores skoler og børnehuse. Hvilke løsninger kan sikre læring og trivsel for færre penge? Debat om vores skoler og børnehuse Hvilke løsninger kan sikre læring og trivsel for færre penge? Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Folkeskolen og dagtilbud som tilvalg... 5 Børnehus og skole flytter

Læs mere

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje april 2016 Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje 1. Forord Værdighedspolitikken skal sikre bevarelse af værdighed i ældreplejen, og er den politisk besluttede ramme om alle indsatser og indgår

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for. SFO Marievang Holmstrupvej Slagelse Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for. SFO Marievang Holmstrupvej Slagelse Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse 2012 2013 for SFO Marievang Holmstrupvej 3 4200 Slagelse Kommune 58500645 Sfomarievang@slagelse.dk Forord Skole og SFO er én virksomhed og indeholder en undervisningsdel og

Læs mere

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar.

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar. Styrelsesvedtægt J.nr.: 17.01.00.A21 Sagsnr.: 14/2086 ANBEFALING: Skoleafdelingen anbefaler: 1. at udkast til en ny styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet og SFO i Dragør Kommune sendes i høring i skolebestyrelserne,

Læs mere

Hvorfor peger vi i den rigtige retning?

Hvorfor peger vi i den rigtige retning? Hvorfor peger vi i den rigtige retning? Vi er overlegne hvad angår IT... Stauning Skole er overlegne hvad angår IT. Vi har interaktive whiteboards i alle klasselokaler, flest computere pr. elev i hele

Læs mere

e n a d December 2014

e n a d December 2014 Spor tsl ig gr un e l s e n n a d d du December 2014 1 Idræt, fag og trivsel på højt plan Nu kan nuværende og kommende folkeskoleelever i IkastBrande Kommune vælge mere aktivitet og idræt i skolen. Ikast

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 ved generalforsamling tirsdag 29. april 2014 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. Det er dejligt at se så mange er mødt op, jeg tænker det er fordi der er mange der

Læs mere

Reformens hovedindhold.

Reformens hovedindhold. Engum Reformens hovedindhold. Udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan! Mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater! Tillid og trivsel skal styrkes bl. a. gennem

Læs mere

Virupskolen søger 2 pædagogiske ledere

Virupskolen søger 2 pædagogiske ledere Virupskolen søger 2 pædagogiske ledere På Virupskolen ændrer vi skolens ledelsesstruktur pr. 1. august 2015. Vi søger derfor 2 pædagogiske ledere til at indgå i vores ledelsesteam. Vi søger en pædagogisk

Læs mere

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015.

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Det betyder folkeskolereformen! Kære elever og forældre. Når et nyt skoleår begynder 11. august 2014, møder børnene en skoledag som på nogle punkter er anderledes end

Læs mere

ZebraByer i Roskilde Kommune

ZebraByer i Roskilde Kommune ZebraByer i Roskilde Kommune Indledning Følgende beskriver et pilotprojekt, som tester visionen om ZebraByer i Roskilde Kommune. Pilotprojektet er udarbejdet som løsning på Byrådets innovationsspørgsmål

Læs mere

Klimavision for Lindebjergskolen og Gundsølillehallen. Møde med Jens Thornsen 19. maj 2011

Klimavision for Lindebjergskolen og Gundsølillehallen. Møde med Jens Thornsen 19. maj 2011 Klimavision for Lindebjergskolen og Gundsølillehallen Møde med Jens Thornsen 19. maj 2011 1 Baggrund: Vi er i gang på 3 niveauer Visionering Visionen for Lindebjergskolen præsenteres Projektering Planlægning

Læs mere

Gearing til succes VIS I O N, M I S S I O N, V Æ R D I E R O G S T R A T E G I

Gearing til succes VIS I O N, M I S S I O N, V Æ R D I E R O G S T R A T E G I Gearing til succes Lad os gøre en forskel VIS I O N, M I S S I O N, V Æ R D I E R O G S T R A T E G I LOS DE PRIVATE SOCIALE TILBUD E M D R U P V E J 1 1 5 A, 2 4 0 0 K Ø B E N H A V N N V Indhold Indledning...

Læs mere

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED Udvalgsplan 2014-2017 Velfærds- og Sundhedsudvalget VELFÆRD OG SUNDHED Forord Velfærds- og Sundhedsudvalget ønsker, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode og aktive liv. Horsens Kommune

Læs mere

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester Sundhedspolitik Forord Randers Kommune har fokus på vækst i sundhed og ønsker med denne sundhedspolitik at sætte rammerne for kommunens sundhedsarbejde i de kommende år. Byrådets visioner for sundhedsområdet

Læs mere

GRØNT REGNSKAB Kommunale bygninger TEMARAPPORT. Energiforbrug og byggeri

GRØNT REGNSKAB Kommunale bygninger TEMARAPPORT. Energiforbrug og byggeri GRØNT Kommunale bygninger Energiforbrug og byggeri INDLEDNING... 3 ENERGIFORBRUG - EL, VAND, VARME OG CO 2...4 Statusopgørelse i forhold til målene...4 Skoler...5 Daginstitutioner...6 Administrationsbygninger...7

Læs mere

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS INDLEDNING Klimaforandringerne er en af de største udfordringer, som verden står over for i dag. Derfor har Danmark et nationalt mål om at være uafhængig

Læs mere

Klima- og Energipolitisk Udvalg

Klima- og Energipolitisk Udvalg Klima- og Energipolitisk Udvalg Torsdag den 02.09.10 kl. 17:00 i mødelokale 6-7 Medlemmer: Hans Barlach (C) Niclas Bekker Poulsen (A) Kai O. Svensson (F) Gert Poul Christensen (O) Lars Kilhof (V) Side

Læs mere

Svømmeskolen Forældre / Børn hold 0-6 år

Svømmeskolen Forældre / Børn hold 0-6 år Svømmeskolen Forældre / Børn hold 0-6 år Andre foldere udgivet af Triton: Kontaktoplysninger Samværspolitik Svømmeskolen: Forældre / Børn hold 0-6 år Svømmeskolen: Børnesvømmehold K-afdelingen: Generelt

Læs mere

Folke. Oplysnings politik

Folke. Oplysnings politik Folke Oplysnings politik 1 Indhold Forord 3 Folkeoplysningens udfordringer og styrker 4 Visioner og målsætninger 6 Tema 1 Rammer for folkeoplysning 8 Tema 2 Samspil med selvorganiserede grupper 10 Tema

Læs mere

Han Herreders Ungdomsskole SELVEVALUERING. Bevægelsesglæde. Udarbejdet af: Linda Hornstrup. Maj-juni 2014

Han Herreders Ungdomsskole SELVEVALUERING. Bevægelsesglæde. Udarbejdet af: Linda Hornstrup. Maj-juni 2014 Han Herreders Ungdomsskole SELVEVALUERING 2014 Bevægelsesglæde Udarbejdet af: Linda Hornstrup Maj-juni 2014 1. Indledning En af skolens værdier og noget, der fylder meget i skolens hverdag, er idræt og

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

Idræt og motion til alle københavnere

Idræt og motion til alle københavnere Idræt og motion til alle københavnere Idrættens værdi for København er stor. Et aktivt deltagende idrætsliv: skaber livsglæde for den enkelte, forbedrer de sociale kompetencer og lærer ikke mindst børn

Læs mere

Beretning 2014. De positive signalers år

Beretning 2014. De positive signalers år Beretning 2014 De positive signalers år Side 1 Idrætsrådet i Silkeborg Kommune Beretning 2014 Indledning Overskriften på beretningen er De positive signalers år Jeg har valgt netop den overskrift, da jeg

Læs mere

Dialogmøde om skolereform. Onsdag den 2. april 2014

Dialogmøde om skolereform. Onsdag den 2. april 2014 Dialogmøde om skolereform Onsdag den 2. april 2014 Program Kl. 18.30: Velkomst Kl. 18.40: Orientering om skolereformen Kl. 18.55: Orientering om understøttende undervisning og Fælles mål for idrætsfaget

Læs mere

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025).

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025). STRATEGI 2020 STATUS Strategi 2016 2020 udformes i en tid præget af mange forandringer på skolen og uddannelsesområdet. Erhvervsuddannelsesreformen (EUD-reformen) fra 2015 er under indfasning, den fremtidige

Læs mere

Journalnr. A 19 d. 10-2-2011. Sundhed og Omsorgsforvaltningen Susanne Juul Rohmann via mail. Høringssvar vedr. Københavns sundhedspolitik 2011-2014

Journalnr. A 19 d. 10-2-2011. Sundhed og Omsorgsforvaltningen Susanne Juul Rohmann via mail. Høringssvar vedr. Københavns sundhedspolitik 2011-2014 Journalnr. A 19 d. 10-2-2011 Sundhed og Omsorgsforvaltningen Susanne Juul Rohmann via mail Høringssvar vedr. Københavns sundhedspolitik 2011-2014 Københavns Madhus tilslutter sig til fulde, at der i en

Læs mere

Inklusion af fysisk og psykisk Handicappede. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle

Inklusion af fysisk og psykisk Handicappede. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle Inklusion af fysisk og psykisk Handicappede Case rapport Evaluering af Idræt for Alle 61 Indhold 1. Introduktion....... 62 2. Projektets aktiviteter......... 63 3. Projektets resultater..... 63 4. Projektets

Læs mere

KLIMAINDSATSEN 2015 2016

KLIMAINDSATSEN 2015 2016 KLIMAINDSATSEN 2015 2016 AARHUS BYRÅD HAR BESLUTTET Aarhus Byråd: Klimaplaner 2007 Aarhus CO2-neutral i 2030 2008 Klimaplan 2009 2009 CO2 og Aarhus Kommune som virksomhed 2010 Klimaplan 2010-2011 CO2 og

Læs mere

MOSEBRYG/ PILERØG NR.11 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset September 2013

MOSEBRYG/ PILERØG NR.11 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset September 2013 MOSEBRYG/ PILERØG NR.11 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset September 2013 Vi byder de nye børnehaveklasseelever velkommen 1 Nyt fra skolelederen. Kære elever og forældre Så tog vi

Læs mere

HORNE VISION 2020. 200 elever i Horne skole!

HORNE VISION 2020. 200 elever i Horne skole! Horne Vision 2020 HORNE VISION 2020 200 elever i Horne skole! 2020 Fremtidens Horne Hornes fremtid som aktiv landsby er afhængig af tilflytning primært af en karaktér som kan styrke byens trivsel herunder

Læs mere

På enhver skole er det naturligvis hverdagen der fylder mest. Jeg vil her ikke sige så meget om hverdagen, men jeg vil starte med en lille smule.

På enhver skole er det naturligvis hverdagen der fylder mest. Jeg vil her ikke sige så meget om hverdagen, men jeg vil starte med en lille smule. Side 1 af 5 Skolelederens beretning for skoleåret 2011/2012 Skolens hverdag På enhver skole er det naturligvis hverdagen der fylder mest. Jeg vil her ikke sige så meget om hverdagen, men jeg vil starte

Læs mere

Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration

Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration Forord I forsommeren blev der indgået politisk aftale om en omfattende og visionær reform af Folkeskolen. Intentionen er at

Læs mere

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010 Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010 Hvordan har du det? 2010 er en spørgeskemaundersøgelse af borgernes sundhed, sygelighed og trivsel. I kraft af en stikprøvens størrelse

Læs mere

"Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om kost og motion for børn og unge

Klik her og indsæt billede eller slet teksten Fokusgruppe om kost og motion for børn og unge "Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om kost og motion for børn og unge En ny Sundhedspolitik I forbindelse med at Egedal Kommune er i gang med at udarbejde en ny Sundhedspolitik

Læs mere

Er der virksomheder i skolens lokalsamfund, som kunne bruge skolen som samarbejdspartner? Hvad kan eleverne på skolen hjælpe andre med?

Er der virksomheder i skolens lokalsamfund, som kunne bruge skolen som samarbejdspartner? Hvad kan eleverne på skolen hjælpe andre med? Nævn 3 anledninger i løbet af skoleåret, hvor eleverne kan være medansvarlige og tage ejerskab. Hvad ville det kræve af lærerne på skolen? Hvad ville være anderledes end i dag? Er der virksomheder i skolens

Læs mere

Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15

Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15 Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15 Idræt for alle Idræt og bevægelse er glæde, udfordring og fællesskab. Vi ønsker i Høje-Taastrup Kommune at skabe de bedst mulige rammer for et

Læs mere

Livet er dit. - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab

Livet er dit. - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab Indhold Livet er dit -... 4 Værdigrundlag... 6 Socialpolitikkens 4 temaer... 7 Mestring og medansvar... 8 Beskæftigelse og uddannelse...

Læs mere

Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet

Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet Lancering af sundhedsprofil 2013, Region Syddanmark, Vejle, 6. marts 2014 Lisbeth Holm Olsen Sundhedspolitik et flagskib for nyt byråd Nationale mål

Læs mere

Danmarks største udviklingsprojekt inden for byggeri uden varmeinstallation

Danmarks største udviklingsprojekt inden for byggeri uden varmeinstallation Danmarks største udviklingsprojekt inden for byggeri uden varmeinstallation bliver forbillede for huse med passiv opvarmning i Danmark I løbet af 2007 sættes spaden i jorden til Danmarks hidtil største

Læs mere