SYSTEMISK PROCESLEDELSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SYSTEMISK PROCESLEDELSE"

Transkript

1 SYSTEMISK PROCESLEDELSE NLP MASTER PRACTIONER PRÆCISION LEDELSE UDVIKLING INNOVATION human REALIZING YOUR POTENTIAL

2 SYSTEMISK PROCESLEDELSE NLP MASTER PRACTIONER Det er en kendt sag, at vi mennesker kun anvender ca. 15 % af vores potentialer. Uddannelsens ambitioner er, at man som studerende på elegant vis, kan inddrage og anvende det naturlige potentialer mere helt og sammenhængende. Igennem Systemisk Procesledelse udvikles de menneskelige potentialer til powerfulde igangsættende redskaber. At tage fremsynede beslutninger er helt klart en kompetence, der kan kickstarte enhver succesfuld proces. En god procesleder forstår koderne bag effektfulde tiltag. Uddannelsen giver adgang til alt dette samt en palette af systemisk virkende værktøjer og metoder.. Viden, der virker Vi lever i en tid, hvor vi må placere os i nuet, åbne os for fremtiden og lade denne formidle mulighe-der og inspiration. Samtidigt er det også afgørende vigtigt at lade fremtiden udspringe af viden og erfaring, der virker. Denne kombination, åben for at lade fremtiden melde sin ankomst og tilføre denne passende erfa-ring og viden, er en cocktail, der skaber virkningsfuld innovation. Herigennem skabes der indsigter i, hvad der virker, hvordan det virker og hvorfor det virker - og det er rendyrket power. Vores uddannelses- og læringskoncepter lægger op til etablering af denne form for Praktisk Viden i alle faser. Teorierne må møde virkeligheden og virkeligheden må møde teorierne - i dette krydsfelt skabes retningslinierne for fremtidens udvikling og tiltag. Uddannelsens ambitioner På uddannelsen rækkes der ikke kun ud efter stjernerne, vi bevæger os også ud på en rejse, hvor nye stjerner fødes og potentialer virkeliggøres. Der åbnes til et univers med mange muligheder for at lære og erfare, hvordan værktøjer, relationer og processer kan mestres på bedste vis. Systemisk procesledelse kendetegnes bl.a. ved evnen til at kommunikere og agere aktivt og systemisk, at anvende konfliktløsende adfærd, at vise strukturel forståelse, at udviklende samspil, at skabe bæredygtige forandringer, ledelsesmæssig handlekraft og visionær vedholdenhed. Uddannelseskonceptet Som du kan se på modstående side er det en modulopbygget uddannelse, der giver mulighed for at arbejde i dybden. Der er skabt en klar struktur, der på en gang giver tryghed for seriøsitet og samtidigt også matcher den enkeltes helt unikke behov for læring og erkendelse. Imellem hvert modul lægges der op til at arbejde videre med stoffet. Der arbejdes eksempelvis med læringsmål, tilbydes øvegrupper, der kan studeres videre over nettet med opgaver og andet inspirerende materiale. Udbytter af uddannelsen Lede konstruktivt, anerkendende og sammenhængende Tilrettelægge og gennemføre målrettede tiltag Variere din ledelses- og samarbejdsstil hensigtsmæssigt Afvikle negative stressmønstre Skabe grobund for udvikling Udvikle og bevare mental balance Lede ud fra en strukturel indfaldsvinkel Skabe tryghed og ro i samarbejdet Løse konflikter konstruktivt og fremadrettet

3 Oversigt over uddannelsesforløbet Igennem uddannelseskonceptet samles de systemiske metoder, NLP og teori U i en integreret enhed. Det viser sig bl.a. ved at grundstoffet om teori U samt anvendelse af denne er en rød tråd igennem hele forløbet. Alle uddannelsens værktøjer og metoder anvendes i praksis, som konkrete eksempler på systemisk procesledelse 1. MODUL - 3 DAGE Modellering Anvendelse af metoder, der afdækker bagvedliggende mønstre og strukturer er til nærmere undersøgelse. Der peges på menneskets evne til at skabe og udvikle virkningsfulde modeller. Denne evne udvikles og effektive værktøjer tilføres. Disse anvendes til enkelt, men effektivt at forandre til positive processer. Metaprogrammer - personprofil Præsentationer set i et systemisk perspektiv Modellering - effektiv udvikling og læring 2. MODUL- 4 DAGE Forandringer På dette modul arbejdes der med evnen til at skabe og lede forandringsprocesser. Der arbejdes med sproget og strukturer. Mønstre, strukturer og processer forenes i design, planlægning og ledelse. Forskellige typer at processer designes, udforskes og afprøves. Åbnende og samlende mønstre og strukturer Forandring - dybdestrukturer og processer Teori U - introduktion og undersøgelse 3. MODUL- 4 DAGE Ledelse og samarbejde, der virker På dette modul sættes ledelse og samarbejde i fokus. Der arbejdes med forskellige typer for ledelsesstile set i relation til motivation, samarbejde og innovation. Relationers betydning for resultatopnåelse og udvikling sættes i perspektiv. Samspillet mellem lederskabet og følgeskab udforskes og afprøves. Ledelsesstilarter og processer Det medinddragende og udviklende samarbejde Mål og retning i ledelsen 4. MODUL- 4 DAGE Fremadrettede konflikthånderinger Konflikter og kriser opstår når behovet for forandringer ikke er blevet hørt i tide. På dette modul lægges der vægt på den fremadrettede tilgang til konflikter og kriser i arbejdslivet. Der fokuseres på hvordan man leder konfliktersituationer i en positiv og udviklingsorienteret retning. Konflikthåndtering/konfliktløsning - forskelle og potentialer Mediering - forhandling - metoder og teknikker Ledelse - konflikter - en mulighed for at styrke troværdighed, tillid og udvikling 5. MODUL- 3 DAGE Udviklende evalueringer Evalueringers enormer betydning for opfattelse, beslutninger og prioriteringer sættes på dagsorden. Der præsenteres udviklingsorieterede og procesunderstøttende metoder og modeller. Disse medinddrages i certificeringsprocessen for derved at skabe et levende eksempel på effektive og fremadrettede evalueringer. Effektive, virkningsfulde og elegante modeller for evaluering Certificering - præsentation og fremlæggelser Teamorienterede processer

4 Systemisk metode og tænkning Alle og alt er en del af noget ingen og ingenting er en ø isoleret for sig selv Systemisk metode og tænkning er baseret på at fremme og støtte mennesker i at udvikle evnen til at tænke og handle i forskellige systemer. Det støtter evnen til at tænke og opfatte komplekst og handle enkelt. Der fokuseres på helheder og på måden hvorpå: et systems dele relaterer og handler - relationer et system udvikler sig over tid - processen sammenhænge opstår og kan udvikles- potentialer Systemer opleves i mange sammenhænge - eksempelvis: Virksomheder, afdelinger, teams, familien, et menneske Værdi i systemisk metode og tænkning Når systemisk tænkning er en særlig værdifuld tilgang, er det, fordi der herigennem skabes forståelse for, hvordan samarbejde og udvikling kan forbedres. Det er desuden en glimrende metode til at optimere tilgangen til effektive og virkningsfulde problemløsninger. Dette skaber retning og positiv udvikling - ikke blot for en selv, men også for de personer og systemer man indgår i. Metoden indeholder bl.a. redskaber til effektivt at afdække detaljer, forbindelser, helheder og deres indbyrdes afhængighed. Dette leder til forandringer, der er sammenhæng og retning i. At tænke og arbejde udfra systemisk metode betyder, at man kan skabe systemer, der fungerer som komplekst tænkende, dynamiske og intelligente enheder. Systemer fungerer som en levende organisme, der agerer og reagerer på kommunikation, hvor feedforward og feedback er kernebegreber at forstå systemers måde at fungere og reagere på er alfa og omega i forhold til at opnå resultater og udvikling. Den systemisk tænkende person inddrager lineær og cirkulære tænkning og sørger dermed for, at der bliver skabt rum til refleksion af forskellig karakter. F. eks. ved sammen med kollegaer/medarbejdere undersøge, hvordan evt. problemer eller løsninger tager sig ud fra andre positioner og/eller andre perspektiver.

5 INDLÆG

6 SYSTEMISK PROCESLEDELSE NLP MASTER PRACTIONER Der kan være en del konkrete oplystninger i forbindelse med uddannelsen. De er selvfølgelig alle med til at give et indtryk af uddannelsens omfang og seriøsitet. Du kan her finde oplysninger om uddannelsens konkrete datoer, afviklingsformer, optagelseskriterier, certificering etc. Optagelse på uddannelsen Uddannelsen henvender sig til alle, der arbejder med eller ønsker at udvikle excellent procesledelse. For at blive optaget på uddannelsen, skal man have erfaring i at arbejde med egne processer og et kendskab til at arbejde med kommunikation. Et kendskab til ledelse og samarbejde er tillige en fordel. Optagelse sker efter en indledende samtale. Skulle man være i den situation at man ikke har kendskab og erfaring med bevist at arbejde med kommunikation henviser vi til vores uddannelse Systemisk Kommunikation Forventninger til den studerende Vores uddannelse henvender sig til mennesker der ønsker at skabe væsentlig indflydelse på eget liv, såvel i karriere- som privatlivet. På uddannelserne fokuserer vi primært på karrierelivet, men giver også behørig plads til fokusere på privatlivet. Vi har meget at tilbyde og mener at vores kursister skal have det bedste og mest muligt. Det betyder at vi har en klar forventning om at alle, hver på deres måde, går efter guldet. Det bærer undervisningen og konceptet præg af. Vi har et ønske om at vi fortsat på alle hold skaber det helt unikke Humantouchlæringsmiljø, hvor alle giver, kræver og insisterer. Certificering Du kan vælge at lade dig certificere. Du kan erhverve dig et Systemisk Procesledercertikfikat samt et NLP MasterPractitioner certifikat (Dette under forudsætning af, at du er i besiddelse af et NLPPractitioner certifikat). For at opnå certificering skal du matche følgende kriterier: Projekter: Der afleveres skriftligt og fremlægges mundtligt to projekter. Modellingsprojekt Implementeringsprojekt Mødeprocenter: 16 ud af 18 af undervisningsdage 18 læringscoach støttede øvetimer Evalueringsformer. Fremlæggelse og præsentation af projekt. Udviklingssamtale eller Ansættelseinterview eller Gennemførelse af den svære samtale Der vælges en af ovenstående muligheder. Derudover besvares en multiple choisetest med 90% rigtighed.

7 NLP MASTER PRACTIONER SYSTEMISK PROCESLEDELSE Undervisere på uddannelsen er: Er ejer af Human Touch og gennemgående træner på samtlige uddannelser. Udover udvikling og ledelse af Human Touch, har han i 20 år været målrettet i studiet af sindets processer, systemisk tænkning, meditation Johnny Vasant og NLP. Han arbejder i dag som systemisk proceskonsulent, underviser, NLP træner, supervisor, coach og virksomhedskonsulent. Lene Ulrich Lene Ulrich er af Human touch mest erfarne undervisere og er kendt for at skabe en medrivende og spændende atmosfære, som krydres med humor, indsigter og konkrete eksempler. Johnny Vasant er kendt som en yderst professionel træner og underviser, der på en respektfuld måde skaber en levende og dybtgående samt humoristisk atmosfære, der gør det muligt for kursisten at lære på en effektiv, medrivende og udviklende måde. Lene er uddannet NLPKonsulent og Masterpractioner samt uddannet som i systemic consultancy og counselling. Udover sin mangeårige erfaring som underviser fungerer Lene som coach og karriererådgiver. Datoer for afviklingen af uddannelsen: 1. modul: august 2. modul: oktober 3. modul: december 4. modul: februar modul: marts Undervisningens forskellige moduler afvikles som delvist eksternat og delvist internat. 1. & 2. modul er eksternat 3. modul er internat 4. modul er eksternat 5. modul er internat human REALIZING YOUR POTENTIAL

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009 KARRIERE 2009 VIDEN UDVIKLING FREMTID Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD Kursusprogram 2009 Personlig KompetenceUdvikling kurser, der giver overskud i hverdagen! På Forsikringsakademiet

Læs mere

Ledelse som håndværk

Ledelse som håndværk Ledelse som håndværk Ledelse som håndværk værktøjskassen Hvor er jeg selv i min ledelse det autentiske lederskab Tværorganisatorisk samarbejde nøglen til High Performance Teametablering med samtaleværksted

Læs mere

Inspiration til udvælgelse af ledertalentet. et tillidsfuldt prik

Inspiration til udvælgelse af ledertalentet. et tillidsfuldt prik Inspiration til udvælgelse af ledertalentet et tillidsfuldt prik Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 1. Hvorfor ledertalentudvikling hos jer?... 4 2. Hvordan ser jeg dem med lederpotentiale?... 5 3. Hvordan

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

Modellen er bygget hierarkisk op omkring fem niveauer, der bevæger sig fra det grundlæggende og teoretiske imod det konkrete og praktiske:

Modellen er bygget hierarkisk op omkring fem niveauer, der bevæger sig fra det grundlæggende og teoretiske imod det konkrete og praktiske: Sportspsykologiens professionsmodel - Bagom Team Danmarks sportspsykologiske ydelser Det sportspsykologiske fagfelt i Danmark har været præget af en mangfoldighed af tilgange og har fungeret som en redskabsdisciplin.

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (Kbh hold) og

Læs mere

UDDANNELSE ID-MANAGEMENT

UDDANNELSE ID-MANAGEMENT ID-MANAGEMENT UDDANNELSE Et tilfredsstillende og meningsfyldt liv forudsætter, at vi er i stand til at tage lederskabet i vores egen personlige tilværelse. For at kunne gøre dette må vi have en veldefineret

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Uddannelsen Ressourcedetektiv Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Under den overskrift har P-Huset nu fornøjelsen af at

Læs mere

Spørgsmålstyper genfortolket

Spørgsmålstyper genfortolket Spørgsmålstyper genfortolket Artiklen indeholder et bud på hvordan Karl Tomm's arbejde med at opdele og definere forskellige spørgsmålstyper, 1 kan anvendes i en organisatorisk kontekst. Forfatterne tilføjer

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (hold i København)

Læs mere

KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2013-2014

KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2013-2014 DEN PROFESSIONELLE LEDER PROCESLEDERUDDANNELSEN DEN KOMPLETTE PROJEKTLEDER LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2013-2014 COACHING OG KONFLIKT- HÅNDTERING COACHING I ORGANISATIONER

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Kollegial supervision på pæd.- eller sosuområdet 40144 Udviklet af: Kirsten Sofiendal

Læs mere

Empirioversigt Bilag A Bilag Navn Materiale titel Uddrag Uddrag uddrag

Empirioversigt Bilag A Bilag Navn Materiale titel Uddrag Uddrag uddrag Empirioversigt Bilag A Bilag Navn Materiale titel Uddrag Uddrag uddrag 2 http://www.tack.dk/ Personlig Power 1 "Dem, der gerne vil realisere sit personlige potentiale, genfinde sine resurser, overvinde

Læs mere

At skabe læreprocesser i praksis

At skabe læreprocesser i praksis At skabe læreprocesser i praksis Projektrapport Del 1 og Del 2 Tværgående Udviklings Pulje under Undervisningsministeriet. Projekt 109443 Projektperiode August 2005 oktober 2006-09-21 Projektansvarlig

Læs mere

COACH-UDDANNELSE MED CERTIFICERING

COACH-UDDANNELSE MED CERTIFICERING COACH-UDDANNELSE MED CERTIFICERING Styrkebaseret Coaching din vej til resultater Udvikling af dine styrker og talenter Skab resultater gennem dine medarbejdere Certificeret coach Kend dine styrker og unikke

Læs mere

Bliv MasterMentor i Motivation

Bliv MasterMentor i Motivation Er du klar til at skabe overskud, motivation og målbare resultater? Bliv MasterMentor i Motivation Praksisuddannelsen for dig, der vil gøre en forskel for mennesker! JobEdu s MasterMentor uddannelse i

Læs mere

Avanceret proceskonsultation

Avanceret proceskonsultation Avanceret proceskonsultation Valgfagspakke til Diplom i ledelse Proceskonsultation er i høj kurs hos mange offentlige og private organisationer, når målet er deltagerinvolverende organisationsudvikling

Læs mere

Lær at anvende nogle af de mest effektive værktøjer inden for business coaching og ledelse

Lær at anvende nogle af de mest effektive værktøjer inden for business coaching og ledelse 27. OKTOBER 2014 19. MARTS 2015 ARKMANN RAINING USINESS EDER DDANNELSEN Lær at anvende nogle af de mest effektive værktøjer inden for business coaching og ledelse Denne Business Leder uddannelse henvender

Læs mere

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri. METODEVEJLEDNING

Læs mere

Confex kursuskatalog 2011

Confex kursuskatalog 2011 Mød os på www.confex.dk Tid til ledelse og personlig udvikling? Confex kursuskatalog 2011 KURSUS 2011 Her bliver du præsenteret for et udsnit af de kurser, konferencer og uddannelser, Confex kan tilbyde

Læs mere

COACHING DYNAMICS COACH UDDANNELSEN FRA DECISION. Bliv uddannet i det bedste - af de bedste

COACHING DYNAMICS COACH UDDANNELSEN FRA DECISION. Bliv uddannet i det bedste - af de bedste COACHING DYNAMICS COACH UDDANNELSEN FRA DECISION Bliv uddannet i det bedste - af de bedste EARLY BIRD TILMELDING! Tilmeld dig SENEST d. 31. august og spar kr. 2.500 COACHING DYNAMICS UDDANNELSEN FRA DECISION

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

UDVIKLING. Styrk ledelse, teams og organisation i private og offentlige organisationer

UDVIKLING. Styrk ledelse, teams og organisation i private og offentlige organisationer UDVIKLING af OVErskud Styrk ledelse, teams og organisation i private og offentlige organisationer ådan skaber vi succes for vores kunder og os selv rategisk intention Afdækning af behov Partnerskab Feedback

Læs mere

Styrk dit personlige lederskab. Skab øget motivation og bedre resultater. Tag afsæt i dine styrker KURSER OG UDDANNELSER FOR LEDERE 2014

Styrk dit personlige lederskab. Skab øget motivation og bedre resultater. Tag afsæt i dine styrker KURSER OG UDDANNELSER FOR LEDERE 2014 KURSER OG UDDANNELSER FOR LEDERE 2014 Skab øget motivation og bedre resultater Styrk dit personlige lederskab Tag afsæt i dine styrker Få personlig og målrettet rådgivning på 3283 3610 Kursusrådgivning

Læs mere

LeDELSE PÅ DISTANCEN STYRK SAMMENHÆNGSKRAFT OG SYNERGI I PRIVATE OG OFFENTLIGE ORGANISATIONER --->

LeDELSE PÅ DISTANCEN STYRK SAMMENHÆNGSKRAFT OG SYNERGI I PRIVATE OG OFFENTLIGE ORGANISATIONER ---> LeDELSE PÅ DISTANCEN STYRK SAMMENHÆNGSKRAFT OG SYNERGI I PRIVATE OG OFFENTLIGE ORGANISATIONER ---> KOMPLEKSITET LEADERSHIP KompleKsitet i organisationer teamfacilitator management ORDEN LOKAL GLOBAL teamleader

Læs mere

MANNAZ UPDATE. Produktivitet og motivation. Det starter med dit lederskab. LEDERUDVIKLING www.mannaz.com/da

MANNAZ UPDATE. Produktivitet og motivation. Det starter med dit lederskab. LEDERUDVIKLING www.mannaz.com/da MANNAZ UPDATE Produktivitet og motivation. Det starter med dit lederskab. LEDERUDVIKLING www.mannaz.com/da Motivation og produktivitet. Kender du rækkefølgen? Vidensmedarbejderen anno 2014 sætter sine

Læs mere

Coaching. Coach-Uddannelsen. Modul 1 Dit fokus som coach. Modul 2 Kommunikation som dit stærkeste værktøj i coaching

Coaching. Coach-Uddannelsen. Modul 1 Dit fokus som coach. Modul 2 Kommunikation som dit stærkeste værktøj i coaching Kursusstart, første modul d. 7.- 8. maj 2007 Hold 5, KBH ing -Uddannelsen Modul 1 Dit fokus som coach Modul 2 Kommunikation som dit stærkeste værktøj i coaching Modul 3 Forandringsledelse, motivation og

Læs mere