Husorden og reglement for. Andelsboligforeningen. Torvebo

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Husorden og reglement for. Andelsboligforeningen. Torvebo"

Transkript

1 Husorden og reglement for Andelsboligforeningen Torvebo

2 Installationer: Andelshaverne skal hurtigst muligt anmelde enhver fejl eller uorden ved de i lejligheden værende installationer til afløb og til forsyning med lys, gas og centralvarme. Ændring af bestående installationer må kun ske efter skriftlig tilladelse fra foreningen. W.C. regler: I ejendommens wc. må der kun benyttes klosetpapir, og i klosetskålen må ikke henkastes affald af nogen art, der kan forstoppe afløbet. Wc-kummer samt diverse afløb fra vaske og andre steder må ikke renses med saltsyre eller andre ætsende midler, men skal renligholdes af andelshaveren, således at forstoppelser undgås. Dersom cisternen bliver utæt, skal dette straks meddeles foreningen, således at skaden kan udbedres. Andelshaveren har pligt til at refundere foreningen udgifter ved vandspild forårsaget af utætte cisterner. Trapper og gårdsplads: Hver 14. dag foretages rengøring af hoved- og køkkentrapper af foreningen. Finder der unødvendig forurening sted på trapper og gange, må den nødvendige rengøring foretages af den andelshaver, som har ansvar for forureningen. På trapper, i gange og gårde må ikke henstilles spande, kasser, skarnbøtter, cykler, barnevogne eller andet som er til gene for beboerne, og foreningen kan ved egen foranstaltning fjerne slige uberettiget anbragte genstande. Intet fejeskarn eller andet affald må henkastes i gården eller anbringes noget andet sted end i skarnkassen. Det er forbudt at lege, støje eller springe på trapperne og i kældrene. I gården er det forbudt at tegne eller male på ejedommens træ- eller murværk eller på anden måde beskadige ejendommens inventar og bygninger. Knallert- og cykelkørsel, løben på rulleskøjter uden gummihjul samt støjende leg er forbudt. Alt fodboldspil er forbudt. Børns leg i gården må ophøre ved mørkets frembrud, dog senest kl Forældre er pligtige til at refundere udgifterne til reparationer, som deres børn ved grov leg eller uagtsomhed eventuelt forårsager. Tøjtørring: Tørrekælder må efter endt brug gøres ryddelig og ren. I regn-, sne- og stormvejr skal vinduerne altid holdes lukkede. Vinduerne skal altid være lukkede, når disse rum ikke benyttes.

3 I frostvejr må vinduer til rum med udsatte vandledninger kun åbnes i kortere tid for udluftning, således at frostsprængninger undgås. Tøj må kun tørre i de af foreningen anviste rum, og tøjtørring må ikke finde sted fra vinduer og trapper, eller synligt fra altaner. Affaldscontainerrum: Andelshaverne bør drage omsorg for, at affaldet kommer rigtigt ned i containerne, således at stank og skadedyr undgås i containerrummet. Større genstande der ikke kan anbringes i affaldscontainere, må ikke anbringes i skralderum, men skal anbringes i gården mod Højdevej. (Storskrald) Fodring: Det er strengt forbudt at udkaste foder til fugle, eller på anden måde at holde dem til ejendommen. Støjende maskiner: Symaskiner og lignende, der laver støj skal anbringes på tæpper eller andet underlag, der dæmper lyden mest muligt, således at støjen ikke generer de omkringboende. Alle maskiner til erhvervs- eller industriproduktion er det forbudt at opsætte i lejligheden. Cykler: Cykler henvises til cykelkældrene og de i ejendommen anbragte cykelstativer. Beboere, som ikke benytter cykel dagligt, bedes anbringe den i cykelkælderen. Det er forbudt at henstille cykler og knallerter langs husmure og hegn. Det er forbudt at parkere biler og motorcykler i gårdene og på fortovet omkring ejendommen. Der må ikke opbevares benzin eller andre brandfarlige væsker i kældre og på lofter, medmindre myndighedernes bestemmelser strengt overholdes. Cykler, barne- og legevogne eller lignende må ikke hensættes på ejendommens trapper, reposer og gange. Legetøj: Fjernes fra gårdene efter endt brug.

4 Musiceren: Musiceren i erhvervsøjemed må kun finde sted med bestyrelsens skriftlige samtykke, anden musiceren, samt støjende underholdning som f.eks. grammofon, højtaler eller lignende, må kun udøves, således at det ikke er til væsentlig gene for de øvrige beboere. Hunde/katte: Ifølge generalforsamlingsbeslutning af 30. maj 1979, og senere beslutninger, senest d. 24. maj 2007, er det ikke tilladt at holde hund. Hunde på besøg, skal udenfor det lejede føres i snor, så forurening af ejendommens anlæg undgås. Ifølge generalforsamlingsbeslutning af 30. maj 1996 er det tilladt at holde indekat. Bestyrelsen kan inddrage tilladelsen, hvis der opstår gener fra katteholdet. Radio- og Tv-antenne: Der må i ejendommen ikke opsættes radio- eller fjernsynsantenner på og under taget. Medlemmer, som ønsker en antenne til radio eller fjernsyn, skal tilsluttes det i ejendommen værende fællesantenneanlæg. Tilslutning sker ved henvendelse til udbyder, hvor de kan få alle oplysninger om prisen. Andelshaverne: I øvrigt må enhver andelshaver iagttage, hvad der hører til god husorden og efterkomme, hvad der i så henseende påbydes af foreningens bestyrelse, bl.a. af hensyn til de øvrige andelshavere. Eventuelle klager over andelshavere, som ikke overholder andelsboligforeningens husorden sendes skriftligt til foreningens bestyrelse. Anonyme skrivelser vil ikke blive behandlet. Det tilkommer andelshaverne selv at vedligeholde: 1. Vandhaner. 2. Gashaner. 3. Låse og dørgreb. 4. Kontakter. 5. Kroge og hasper på vinduer. 6. Dørtrin. 7. Hvidtning, tapetsering og maling. 8. Småhuller og revner i lofter og vægge. 9. Rensning af afløb fra håndvaske og badekar.

5 Andelshavere hæfter for: - Ulovlige installationer eller skader som forvoldes ved uforsigtighed. - Skader der forvoldes af ens børn. - Defekt eller ituslået sanitetsporcelæn. - Køkkenborde. Andelsboligforeningen dækker følgende reparationer: 1. Alle rørinstallationer. 2. Vandskader fra utætheder i taget. 3. Hovedinstallationen for elektricitet. 4. Defekte cisterner og vaske der er tæret op af rust. 5. Rensning af køkken og gulvafløb som ikke har kunnet renses med gummisuger. 6. Store revener i vægge og lofter, der er fremkommet ved forskydning i selve ejendommen. Ejendommens forsikring dækker for vandskader forårsaget ved rør- eller radiatorsprængninger eller forstoppelser i afløbsrør, men den dækker ikke skader på beboernes ejendele. Bestyrelsen erindrer medlemmerne om, at vi er ejere af ejendommen, vi skal selv betale alle udgifter, og det er derfor i enhver andelshavers interesse på bedste måde at bevare og værne om de forbedringer, som foretages i ejendommen. Dette sker til fælles bedste og gavner samtidig foreningens økonomi. Bestyrelsen har kontortid 1. og 3. mandag i måneden,, fra kl Varmemesteren har kontortid hverdage,, kl Maj 1970 med senere ændringer (renskrevet maj 2011) Bestyrelsen for A/B Torvebo

Det er tillige af største betydning, at forældrene erkender deres pligt til at vejlede deres børn samt foregå dem med et godt eksempel.

Det er tillige af største betydning, at forældrene erkender deres pligt til at vejlede deres børn samt foregå dem med et godt eksempel. HUSORDEN Alle beboere anmodes om at iagttage god skik og orden i ejendommen og i egen interesse efterkomme, hvad der i så henseende påbydes af boligforeningen. Beboernes opmærksomhed henledes endvidere

Læs mere

ORDENSREGLER AFD. 9-9C

ORDENSREGLER AFD. 9-9C ORDENSREGLER AFD. 9-9C PORSGRUNNSVEJ,BILDBJERG PARKVEJ, BILDBJERGVEJ, BYGVANGEN OG MANDALSVEJ A AFFALD På afdelingens område er der opsat affaldscontainere til køkkenaffald. Brug disse med omtanke. Taber

Læs mere

Husorden godkendt af beboerne i afdeling 11

Husorden godkendt af beboerne i afdeling 11 Husorden godkendt af beboerne i afdeling 11 Alment Beboerne bør i egen og almen interesse overholde de i lejekontrakten fastsatte bestemmelser, iagttage god skik og orden i ejendommen, samt efterleve den

Læs mere

Husorden. for Hobro Boligforening

Husorden. for Hobro Boligforening Husorden for Hobro Boligforening I. Almindelige bestemmelser Enhver beboer har pligt til at overholde boligforeningens ordensreglernent, som det er fastlagt i efterfølgende bestemmelser. Herudover må beboerne

Læs mere

Husorden. For. Jydeholmen. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3006-9 - Jydeholmen Godkendt på afdelingsmødet den 23.

Husorden. For. Jydeholmen. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3006-9 - Jydeholmen Godkendt på afdelingsmødet den 23. For Jydeholmen Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 10 GENERELT Hvad er SAB? Velkommen til Deres nye bolig som hører ind under Samvirkende Boligselskaber

Læs mere

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening for Ved Stadion Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 14 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSER E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk 1/12 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller

Læs mere

Generelle ordensregler

Generelle ordensregler Generelle ordensregler Ordensregler for afdeling 42 er godkendt på afdelingsmødet den 14. januar 2009. ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man er mere

Læs mere

Husorden A/B TOFTEVANG

Husorden A/B TOFTEVANG Husorden A/B TOFTEVANG Denne husorden erstatter tidligere husorden af 1. februar 2012. Vedtaget den 10. april 2014. Generelt Alle beboere, andelshavere, lejere, og fremlejere skal overholde denne husorden.

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. for

ORDENSREGLEMENT. for ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD. ORDENSREGLEMENT for FAB. Afdeling 3 En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - man bliver fælles om mange

Læs mere

Reglement for husorden for Vanggården afdeling 5

Reglement for husorden for Vanggården afdeling 5 Reglement for husorden for Vanggården afdeling 5 Forord: Alle vil gerne bo i et pænt kvarter. Boligforeningen har gjort og gør fortsat sit for at skabe en god bebyggelse. Hvis alle beboerne - både voksne

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT. for HØJHUSET ØRBYGÅRD MEDELBYVEJ 2-4

HUSORDENSREGLEMENT. for HØJHUSET ØRBYGÅRD MEDELBYVEJ 2-4 HUSORDENSREGLEMENT for HØJHUSET ØRBYGÅRD MEDELBYVEJ 2-4 (Revideret februar 2013) Overholdelse af ordensreglementet I henhold til lejekontrakten er lejerne pligtige til at overholde ordensreglementet, da

Læs mere

HUS- OG HAVEORDEN. For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø.

HUS- OG HAVEORDEN. For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø. Præstø Boligselskab v/boligadministration Syd Rådhustorvet 15 4760 Vordingborg HUS- OG HAVEORDEN Præstø, den 11. marts 2008 For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø. En bolig

Læs mere

Vejledning og Husorden

Vejledning og Husorden Vejledning og Husorden Et godt klima er meget værd! Med denne lille folder vil vi gerne orientere nuværende lejere og nyindflyttere om, hvilke regler, retningslinier og praktiske råd der er fastsat i bebyggelsen

Læs mere

Husorden. For. Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For. Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSER Side 1 af10 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige at hinanden og I er fælles

Læs mere

Vanggården Afdeling 17. Boligforeningen Vanggården er en almennyttig boligforening, d.v.s. den er fri for spekulation; der er ingen enkeltpersoner

Vanggården Afdeling 17. Boligforeningen Vanggården er en almennyttig boligforening, d.v.s. den er fri for spekulation; der er ingen enkeltpersoner Husorden: Et godt klima er meget værd -! Almennyttigt boligbyggeri Boligforeningen Vanggården er en almennyttig boligforening, d.v.s. den er fri for spekulation; der er ingen enkeltpersoner eller kredse

Læs mere

Beboerpjece med husorden Vesterbrogade 169-171

Beboerpjece med husorden Vesterbrogade 169-171 Beboerpjece med husorden Vesterbrogade 169-171 1 Indholdsfortegnelse: Velkommen....... 3 Bestyrelse 3 Vores hus. 4 Husorden Ejendommens fællesfaciliteter....4 Beplantning... 4 Brandfare....4 Børn og leg...

Læs mere

A/B Greve Midtby III

A/B Greve Midtby III l); \c;q t Udkast til husorden for A/B Greve Midtby III Almindelige bestemmelser. Enhver beboer har pligt til at overholde foreningens husorden, således som det er fastlagt i efterfølgende (alfabetisk

Læs mere

HUSORDEN. for SAB Tingbjerg afd. 1-5. Samvirkende Boligselskaber Tingbjerg I-V Godkendt på afdelingsmødet den 27. november 2000

HUSORDEN. for SAB Tingbjerg afd. 1-5. Samvirkende Boligselskaber Tingbjerg I-V Godkendt på afdelingsmødet den 27. november 2000 HUSORDEN for SAB Tingbjerg afd. 1-5 E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside:www.kab-bolig.dk Husorden Side 1 af 7 Når mange mennesker bor tæt sammen, som man gør i Tingbjerg, er man nødt til at have et sæt

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 177 VODROFFS TVÆRGADE VEDTAGET PÅ DET AFDELINGSMØDET 8. FEBRUAR 2001 Generelt En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et

Læs mere

Hver afdeling udgør en selvstændig økonomisk enhed med eget driftsregnskab og egen status.

Hver afdeling udgør en selvstændig økonomisk enhed med eget driftsregnskab og egen status. Husorden Vi byder dig velkommen som beboer, idet vi håber, at du vil komme til at befinde dig godt i den bolig og de omgivelser, du nu kommer til at leve i, og at du vil få glæde af foreningens arbejde

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 22 FJÆLDEVÆNGET 60-104

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 22 FJÆLDEVÆNGET 60-104 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 22 FJÆLDEVÆNGET 60-104 Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange lejere er et miniaturesamfund hvor man er mere eller mindre afhængige af hinanden. Man bliver

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. for

ORDENSREGLEMENT. for ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD. ORDENSREGLEMENT for FAB Afdeling 9 En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - man bliver fælles om mange

Læs mere

Parkering og motorkørsel

Parkering og motorkørsel Indledning Antenner Affald Altaner og altankasser Bad og toilet Cykler, barnevogne Fællesarealer Have Husdyr Hårde hvidevarer Leg og boldspil Lofts- og kælderrum Maskiner og brug af grill Musik Parkering

Læs mere

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. Vedtaget på afdelingsmødet afholdt den 19. september 2001 Generelt En afdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden, og vi er fælles

Læs mere

HUSORDEN ELLEKONEBAKKEN.

HUSORDEN ELLEKONEBAKKEN. HUSORDEN ELLEKONEBAKKEN. Indholdsfortegnelse over emner. A... Affald, Altaner, Antenner B... Bad og toilet, Barnevogne, Beplantning, Boldspil, Boremaskiner C... Campingvogne, Containere store, Cykler D...

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER DØRSKILTE

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER DØRSKILTE «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, KNALLERTER M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE

Læs mere

Husorden. For. Rådhushaven. Høje-Tåstrup Boligselskab

Husorden. For. Rådhushaven. Høje-Tåstrup Boligselskab For Rådhushaven Høje-Tåstrup Boligselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 7 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Man bliver

Læs mere

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber For Bispebjerg Terrasser Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 5 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 18 FRITZ MØLLERS VEJ. Varmemesterens kontor: Roskildevej 353 B, kælderen Tlf. 36 41 39 15

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 18 FRITZ MØLLERS VEJ. Varmemesterens kontor: Roskildevej 353 B, kælderen Tlf. 36 41 39 15 September 2012 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 18 FRITZ MØLLERS VEJ Varmemesterens kontor: Roskildevej 353 B, kælderen Tlf. 36 41 39 15 Kontortid: Mandag til fredag kl. 09.00-09.30 Afdelingsbestyrelsens

Læs mere