INFORMATION PÅ INTERNETTET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INFORMATION PÅ INTERNETTET"

Transkript

1 INFORMATION PÅ INTERNETTET Hvad må offentliggøres på internettet? Hvordan skal der reageres på utilsigtet offentliggørelse af informationer på internettet? Hvordan undgår man utilsigtet offentliggørelse af informationer på internettet? Side 1 af 6

2 Indholdsfortegnelse: Oplysninger på internettet...3 Personaleoplysninger på internettet... 3 Arbejdsrelaterede oplysninger... 3 Oplysninger af mere privat karakter... 3 Udtrykkeligt samtykke... 3 Den registreredes indsigelsesret... 4 Data om studerende... 4 Utilsigtet offentliggørelse på internettet...4 Begræns skaden... 4 Underret Informationssikkerhedsorganisationen... 4 Fjern oplysningerne fra hjemmesiden... 4 Underret de berørte personer... 5 Undersøg om oplysningerne findes på søgemaskiner som Google mv... 5 Hvordan fjerner man oplysninger fra Google?... 5 Hvad skal der foretages efterfølgende?... 5 Hvordan undgår man utilsigtet offentliggørelse?...5 Personoplysninger indlejret i PowerPoint-præsentationer og lignende... 5 Skjulte data i Office-programmer... 6 Skærmdumps, indsat som billedfiler... 6 Løsningsmuligheder... 6 Side 2 af 6

3 Oplysninger på internettet Den stadig stigende brug af Internettet og Intranet (på KU = KUnet) på Universiteterne har vist et behov for en let tilgængelig vejledning i hvad der må offentliggøres, hvor og hvordan. Denne vejledning er udarbejdet i et samarbejde imellem Aalborg Universitet og Københavns Universitet, og bygger på Datatilsynets vejledninger og anbefalinger. Personaleoplysninger på internettet Datatilsynet har i en række sager fundet, at en privat virksomhed eller en offentlig myndighed må offentliggøre arbejdsrelaterede oplysninger om de ansatte på sin hjemmeside på internet. Omvendt må oplysninger af mere privat karakter kun offentliggøres med udtrykkeligt samtykke fra den ansatte. Arbejdsrelaterede oplysninger Arbejdsrelaterede oplysninger er for eksempel den ansattes navn, arbejdsområder, ansættelsesår, direkte arbejdstelefonnummer eller e- postadresse på arbejdet. Sådanne oplysninger er en naturlig del af informationen om arbejdspladsen, og kan derfor som hovedregel offentliggøres uden samtykke. Oplysninger af mere privat karakter Oplysninger af mere privat karakter er for eksempel et billede af den ansatte, en privat adresse, e-postadresse eller et privat telefonnummer. Udtrykkeligt samtykke Arbejdspladsen må kun offentliggøre disse mere private oplysninger, hvis den enkelte ansatte har givet udtrykkeligt samtykke hertil. Ved denne praksis lægger Datatilsynet blandt andet vægt på, at nogle mennesker vil kunne føle ubehag ved, at sådanne oplysninger offentliggøres for alle, der har adgang til internet. Et samtykke kan gives mundtligt eller skriftligt Det er dog arbejdspladsen, der skal bevise, at der i den konkrete situation er afgivet samtykke, og at det i øvrigt lever op til persondatalovens krav til et samtykke. Samtykket skal være udtrykkeligt Det betyder, at der skal være tale om en aktiv handling fra den registreredes side. Det er altså ikke godt nok, hvis man skriver eller siger til den ansatte, at hvis han/hun ikke protesterer inden f.eks. en uge, går man ud fra at der foreligger et samtykke. Side 3 af 6

4 Den registreredes indsigelsesret De ansatte har mulighed for at gøre indsigelse mod, at arbejdspladsen offentliggør oplysninger om dem på arbejdspladsens hjemmeside. Hvis vægtige grunde taler herfor, skal oplysninger om medarbejderen slettes - også selvom der er tale om en i øvrigt lovlig behandling af oplysninger. Indsigelse vil være berettiget, hvis tungtvejende grunde, der vedrører den pågældendes særlige situation, taler for at indsigelsen skal imødekommes. Et eksempel herpå kan være, at medarbejderen på grund af trusler om vold eller lignende har beskyttet adresse og derfor ikke ønsker at det skal være offentligt kendt, hvor han/hun arbejder. Den ansatte skal i givet fald fortælle arbejdspladsen, hvorfor oplysningerne ikke må offentliggøres på internet. Der skal foretages en konkret vurdering af indsigelsen - i første omgang af arbejdspladsen selv. Hvis indsigelsen ikke efterkommes, kan man klage til Datatilsynet. Data om studerende KU offentliggør ikke på Internettet oplysninger om de studerendes indskrivningsforhold, holdoplysninger, karakterer, billeder eller adresser, og i øvrigt henvises til Aalborg Universitets side om regler for data om studerende, idet reglerne gælder tilsvarende for Københavns Universitet: Utilsigtet offentliggørelse på internettet Begræns skaden Hvis man ved en fejl er kommet til at lægge oplysninger, der ikke må offentliggøres på internettet, skal man prøve at begrænse skaden. Dette er også et led i det krav om god databehandlingsskik, der følger af persondatalovens 5. Såfremt skaden er sket, skal der ske følgende: Underret Informationssikkerhedsorganisationen Send en til kontakt din lokale informationssikkerhedsansvarlige eller KU s informationssikkerhedschef. Fjern oplysningerne fra hjemmesiden Den dataansvarlige enhed skal sørge for at oplysningerne straks fjernes fra dens hjemmeside. Kontakt din lokale IT-support, såfremt du har behov for teknisk hjælp. Side 4 af 6

5 Underret de berørte personer Hvis de berørte personer ikke allerede ved at deres oplysninger har været offentliggjort ved en fejl, skal de underrettes. Kopi af underretningen sendes til Undersøg om oplysningerne findes på søgemaskiner som Google mv. Den dataansvarlige skal undersøge, om oplysningerne findes i kopier dannet af søgemaskiner som Google, Bing og lignende, og i givet fald sørge for, at oplysningerne fjernes derfra. Kontakt din lokale IT-support såfremt du har behov for teknisk hjælp. Hvordan fjerner man oplysninger fra Google? På Googles hjemmeside findes anvisninger på, hvordan man som indehaver af en hjemmeside kan få fjernet oplysninger fra ens side, der findes i Google: Kontakt din lokale IT-support, såfremt du har behov for teknisk hjælp. Hvad skal der foretages efterfølgende? Der skal senest en uge efter hændelsen sendes en rapport over hændelsesforløbet til informationssikkerhedsudvalget via til Rapporten skal som minimum indeholde oplysninger om hvad der er sket, hvordan det kunne ske, hvor mange personer der er berørt af hændelsen, hvad man vil gøre for at undgå lignende hændelse i fremtiden og endelig en vurdering af, hvor mange timer der i alt er indgået i afklaring, beskrivelse og afrapportering af hændelsen. Hvordan undgår man utilsigtet offentliggørelse? Personoplysninger indlejret i PowerPoint-præsentationer og lignende. Datatilsynet har konstateret, at underliggende datamateriale med følsomme og fortrolige personoplysninger kan være tilgængeligt i forbindelse med offentliggørelse af PowerPoint-præsentationer på internettet. Problemet med PowerPoint opstår, når disse præsentationer indeholder en graf eller tabel fra Excel i form af et indlejret objekt. Ved at åbne objektet får man adgang til de underliggende data, som kan indeholde følsomme eller fortrolige personoplysninger. Ud over, at data kan være gjort tilgængelige på internettet, kan der være sket videregivelse til uvedkommende ved fremsendelse af præsentationen til mødedeltagere m.v. Problemet er navnlig set i PowerPoint-præsentationer, men kan også findes i Worddokumenter, herunder årsrapporter mv., hvis der er blevet indlejret en fil fra et andet program f.eks. Excel. Datatilsynet har henstillet, at offentlige myndigheder sørger for, at der ikke på hjemmesider på denne måde er adgang til materiale med personoplysninger. Side 5 af 6

6 Skjulte data i Office-programmer Forskellige Office-produkter medfører også en anden risiko for, at oplysninger kan findes gemt i filer, som eventuelt offentliggøres eller videregives. Der tænkes her på de såkaldte metadata, som kan findes i Office-filer. Disse kan f.eks. vedrøre dokumentets titel og forfatter samt ændringer i teksten eller tekst, som er slettet. Hvis man f.eks. har navngivet et dokument med navnet på den borger, som dokumentet omhandler, vil denne titel kunne fremgå af dokumentets egenskaber. Selv om man inden en eventuel videregivelse eller offentliggørelse fjerner alle identifikationsoplysninger om borgeren fra selve teksten, vil dokumentets titel stadig afsløre, hvem oplysningerne handler om. Hvis man ikke er opmærksom på problemstillingen, kan dokumentet eventuelt også indeholde oplysninger om tidligere ændringer, der f.eks. kan indeholde personoplysninger, som ikke må videregives eller offentliggøres. IT- og Telestyrelsen har offentliggjort en vejledning om risici ved skjulte data i Officefiler (http://www.itst.dk/sikkerhed/privacy/beskyttelse-af-privatlivssferen-2/risicived-skjulte-data-i-office-filer). Skærmdumps, indsat som billedfiler Datatilsynet har også konstateret, at der ved offentliggørelse af PowerPointpræsentationer og PDF-dokumenter er sket offentliggørelse af følsomme og fortrolige oplysninger på kopier af skærmdumps, der er indsat som billedfiler. I disse tilfælde er de fortrolige oplysninger på de indsatte billeder maskeret med en figur i Microsoft PowerPoint/Adobe Standard (et sort rektangel el.lign.). Maskeringsfiguren kan umiddelbart flyttes eller slettes, når præsentationen åbnes i Microsoft PowerPoint. Løsningsmuligheder De omtalte problemer kan undgås på følgende måder: 1. PowerPoint-præsentationen konverteres til PDF-format 2. Grafer og tabeller indsættes som billeder (indsæt speciel) og ikke som objekter (indsæt). 3. Fortrolige oplysninger på billeder fjernes i selve billedet ved hjælp af et billedbehandlingsprogram (f.eks. Paint) Tilsvarende gør sig gældende ved indsættelse af grafer og tabeller i Worddokumenter. Side 6 af 6

Notat om billeder på internettet

Notat om billeder på internettet Notat om billeder på internettet Må man kopiere billeder fra internettet herunder tage en kopi af et foto fx, og bearbejde det, når der ikke står noget om copyright eller lignende på dette foto? Grafik

Læs mere

Persondataloven kort fortalt

Persondataloven kort fortalt Persondataloven kort fortalt Den 27. februar 2013 Indhold Indledning... 2 Lov om behandling af personoplysninger... 3 På hvilke områder gælder loven?... 3 Hvilke typer behandling?... 3 Undtagelser fra

Læs mere

Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup

Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup 14. maj 2012 Orientering om nye regler om private dataansvarliges anmeldelsespligt Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

Retningslinier for brug af it i Aalborg Kommune, tilrettet til lærerbrug

Retningslinier for brug af it i Aalborg Kommune, tilrettet til lærerbrug Retningslinier for brug af it i Aalborg Kommune, tilrettet til lærerbrug Udviklingen på området gør, at disse retningslinier vil blive revideret løbende Indhold: Indledning...3 Adgang til skolens net...3

Læs mere

GODE RÅD OM... sociale medier SIDE 1

GODE RÅD OM... sociale medier SIDE 1 GODE RÅD OM... sociale medier SIDE 1 Indhold 1. Indledning 3 2. Privat brug af sociale medier i arbejdstiden 3 3. Kontrol af privat brug af sociale medier i arbejdstiden 4 4. Loyalitetspligt kontra ytringsfrihed

Læs mere

Forbundet af It-professionelle. Persondataloven. - en vejledning for it-folk

Forbundet af It-professionelle. Persondataloven. - en vejledning for it-folk Forbundet af It-professionelle Persondataloven - en vejledning for it-folk København marts 2006 Steffen Stripp Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk

Læs mere

Brugen af personoplysninger

Brugen af personoplysninger Gode råd om Brugen af personoplysninger Kend reglerne for håndtering af personlige oplysninger om medarbejderne! Udgivet af Dansk Handel & Service Brugen af personoplysninger 2006 Gode råd om Brugen af

Læs mere

Persondataloven. Hvilke oplysninger må registreres? Hvad må oplysningerne bruges til? Hvordan kontrollerer du oplysningerne?

Persondataloven. Hvilke oplysninger må registreres? Hvad må oplysningerne bruges til? Hvordan kontrollerer du oplysningerne? Persondataloven Hvilke oplysninger må registreres? Hvad må oplysningerne bruges til? Hvordan kontrollerer du oplysningerne? Udgiver: Datatilsynet Design: Kontrast design Konsulent: Statens Information

Læs mere

Endelig version - godkendt af regionsrådet 25.juni 2014. Politik for billed-og lydmedier

Endelig version - godkendt af regionsrådet 25.juni 2014. Politik for billed-og lydmedier Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Endelig version - godkendt af regionsrådet 25.juni 2014 Politik for billed-og lydmedier Indhold 1. Indledning:

Læs mere

Publikationen er gratis. Publikationen kan hentes på: digitaliser.dk. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen. ISBN (internet): 978-87-92572-47-9

Publikationen er gratis. Publikationen kan hentes på: digitaliser.dk. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen. ISBN (internet): 978-87-92572-47-9 2 > Publikationen er gratis. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Publikationen kan hentes på: digitaliser.dk ISBN (internet): 978-87-92572-47-9 Telefon:

Læs mere

til ulovlig praksis! Brug din ytringsfrihed

til ulovlig praksis! Brug din ytringsfrihed Sig nej 1 Brug din ytringsfrihed Kommunernes økonomi er under lup som aldrig før, og vi har set spareplaner, som ifølge juridiske eksperter er på kant med loven, fordi der formuleres så konkrete mål for

Læs mere

Når du udstiller dine data

Når du udstiller dine data Når du udstiller dine data Juridisk vejledning i at sætte Offentlige Data I Spil Version 1.0, november 2010 > Når du udstiller dine data Juridisk vejledning i at sætte Offentlige Data I Spil Udgivet af:

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER Reglerne om tavshedspligt og videregivelse af fortrolige oplysninger har stor praktisk betydning, da vi som medarbejdere i kommunen behandler mange personfølsomme

Læs mere

Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet

Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 7 2005 Indhold 1 INDLEDNING 5 2 VARSLINGSREGLERNE OG DE ØVRIGE REGLER I RETSSIKKERHEDSLOVENS KAPITEL 2

Læs mere

Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning

Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning Betænkning nr. 1500 København 2008 Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning Betænkning nr.

Læs mere

Retningslinier. for. Video-overvågning i Faxe Kommune

Retningslinier. for. Video-overvågning i Faxe Kommune Retningslinier for Video-overvågning i Faxe Kommune Formål Formålet med i Faxe Kommune er at beskytte kommunens ejendomme og værdier mod kriminelle handlinger samt tilføre tryghed for ansatte i kommunen

Læs mere

Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring

Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring Brevdato: 19.08.08 Journalnummer: 2008-632-0034 Datatilsynet vender hermed tilbage til sagen, hvor Forsvarets Personeltjeneste

Læs mere

Metoder i indsatsen mod social snyd i Middelfart kommune. Værktøjskassen

Metoder i indsatsen mod social snyd i Middelfart kommune. Værktøjskassen Metoder i indsatsen mod social snyd i Middelfart kommune Værktøjskassen Der er i Middelfart Kommune en grundlæggende opmærksomhed på at sikre, at de sociale ydelser udbetales på et korrekt grundlag. Det

Læs mere

Nyhedsbrev. IP & Technology. Nyt standpunkt om markedsføring og handel på nettet

Nyhedsbrev. IP & Technology. Nyt standpunkt om markedsføring og handel på nettet Nyhedsbrev IP & Technology Nyt standpunkt om markedsføring og handel på nettet Internettet som markedsplads er gennem de sidste 10 år gået fra at være en vision for fremtiden til at være en del af de fleste

Læs mere

Børn og internet brug! Forældre guide til sikker brug at internettet

Børn og internet brug! Forældre guide til sikker brug at internettet Børn og internet brug! Forældre guide til sikker brug at internettet Som forældre er det vigtigt at du: Accepterer at medierne er kommet for at blive og er en del af børn og unges virkelighed. Så vis dem

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige, der modtager folkepension og førtidspension HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MODTAGER AF FOLKEPENSION ELLER FØRTIDSPENSION? Som modtager af sociale ydelser

Læs mere

Regler for hjemmesider (web)

Regler for hjemmesider (web) Regler for hjemmesider (web) Der er nogle generelle krav, som din virksomheds hjemmeside altid skal opfylde. Dem kan du læse om her. Som det fremgår, er det ikke helt ligetil, og derfor må jeg anbefale,

Læs mere

1. INDLEDNING... 2 2. EMNEFORMULERING... 2 3. METODE... 2 4. AFGRÆNSNING... 4 5. UTILSIGTEDE HÆNDELSER... 5

1. INDLEDNING... 2 2. EMNEFORMULERING... 2 3. METODE... 2 4. AFGRÆNSNING... 4 5. UTILSIGTEDE HÆNDELSER... 5 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 2. EMNEFORMULERING... 2 3. METODE... 2 4. AFGRÆNSNING... 4 5. UTILSIGTEDE HÆNDELSER... 5 5.1. Patientsikkerhedsloven... 5 5.2. Hvad er en utilsigtet hændelse?...

Læs mere

Datatilsynet har besluttet at undersøge sagen af egen drift.

Datatilsynet har besluttet at undersøge sagen af egen drift. KL Weidekampsgade 10 2300 København S Sendt pr. brev samt på mail til MIH@kl.dk 15. april 2011 Vedrørende sikkerhedsbrist som følge af KL s overførsel af køreprøvebooking system til en cloud-løsning Datatilsynet

Læs mere

Er du i tvivl så lad være! IT- og Telestyrelsen. Lille søgende oplæg om Blog-etik. Søren Hegstrup, lic.phil.

Er du i tvivl så lad være! IT- og Telestyrelsen. Lille søgende oplæg om Blog-etik. Søren Hegstrup, lic.phil. Er du i tvivl så lad være! Lille søgende oplæg om Blog-etik. Søren Hegstrup, lic.phil. Det er vanskeligt at give konkrete retningslinjer for, hvad man kan skrive på sin web-blog og det er endnu vanskeligere

Læs mere

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Notat Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Definition af cloud computing og eksempler herpå...3 3. Sikkerhed i cloud

Læs mere

Preview fra bogen: Skrankepaver og tidsrøvere en håndbog om god offentlig sagsbehandling. Bente Hagelund 2009.

Preview fra bogen: Skrankepaver og tidsrøvere en håndbog om god offentlig sagsbehandling. Bente Hagelund 2009. Klip fra bogens s. 13-19 2.b Lighedsprincippet Lighedsprincippet er så grundlæggende en værdi i det danske samfund og den danske forvaltning, at vi næsten ikke tænker over det i det daglige. Først hvis

Læs mere

It-sikkerhedstekst ST9

It-sikkerhedstekst ST9 It-sikkerhedstekst ST9 Single Sign-On og log-ud Denne tekst må kopieres i sin helhed med kildeangivelse. Dokumentnavn: ST9 Version 1 Juli 2015 Single Sign-On og log-ud Betegnelsen Single Sign-On (SSO)

Læs mere

Definition og analyse af personoplysninger, forholdet til PSI-loven, og muligheden for anonymisering af personhenførbar information - Et juridisk

Definition og analyse af personoplysninger, forholdet til PSI-loven, og muligheden for anonymisering af personhenførbar information - Et juridisk Definition og analyse af personoplysninger, forholdet til PSI-loven, og muligheden for anonymisering af personhenførbar information - Et juridisk dokument af Michael Agerholm Juhl, jurist hos ODAA. April

Læs mere