Udgivet af DANSK ERHVERV

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udgivet af DANSK ERHVERV"

Transkript

1 GODE RÅD OM Internet og gode råd om INTERNET OG Udgivet af DANSK ERHVERV

2 Læs i denne pjece om: Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Retningslinjer 3 3. Privat brug af Internet og Informationssøgning og download 4 5. Kontrol af brug af Internet og Persondataloven 4 7. Registrering og gennemgang af Internetbrug 4 8. Sikkerhedskopiering og åbning af s 5 9. Udførelse af kontrol Medarbejderens fratræden Digital signatur IT-sikkerhed Kommunikation med ansatte Virksomhedens hjemmeside Inddragelse af samarbejdsudvalg Overtrædelse af retningslinjerne Mere information 7 2

3 Gode råd om Internet og 1. Indledning I dag anvendes Internettet og som arbejdsredskab i mange virksomheder. Denne adgang til Internettet og giver anledning til en række spørgsmål. I hvilket omfang har arbejdsgiveren ret til at læse medarbejderens mails? Kan arbejdsgiveren forbyde, at der sendes mail med f.eks. billedmateriale? Må arbejdsgiveren registrere medarbejderens hjemmesidebesøg? Både lovgivning, overenskomstmæssige forpligtelser og ansættelses- og arbejdsretlige principper har relevans for anvendelsen af Internet og . Særlig relevant lovgivning er persondataloven og straffelovens bestemmelser om brevhemmelighed. 2. Retningslinjer Virksomheden kan, i medfør af ledelsesretten, fastsætte retningslinjer for medarbejdernes brug af Internet og . En overtrædelse af sådanne retningslinjer kan efter omstændighederne have ansættelsesretlige konsekvenser, jf. pkt. 16. Dansk Erhverv anbefaler, at der på den enkelte virksomhed fastsættes retningslinjer for medarbejdernes anvendelse af Internet og . Retningslinjerne bør tilpasses den enkelte virksomheds behov. Dansk Erhverv og HK/Privat har indgået Aftale om Internet, og mobiltelefoner (PDA) med en række fælles anbefalinger af retningslinjer for god skik i forbindelse med Internet og . Aftalen oplister en række punkter, den enkelte virksomhed kan tage højde for ved udfærdigelse af retningslinjer om Internet og . Aftalen indeholder også en vejledning om sådanne retningslinjer. Læs hele Aftale om Internet, og mobiltelefoner (PDA) på Denne pjece gennemgår en række forhold, som virksomheden bør tage stilling til i forbindelse med udarbejdelse af retningslinjer for anvendelse af Internet og Privat brug af Internet og I retningslinjerne bør der tages stilling til, om medarbejderne kan bruge s og/eller Internettet privat på arbejdspladsen. Hvis privat brug er tilladt, kan virksomheden eventuelt fastsætte grænser for brugen i retningslinjerne. Virksomheden kan også fastsætte retningslinjer for, om medarbejderne må sende/modtage s med vedhæftede filer. Hensyn bag sådanne retningslinjer kan være, at billedfiler ofte fylder uforholdsmæssigt meget i systemet samt for at forebygge virusangreb. 3

4 4. Informationssøgning og download Virksomheden kan have en interesse i at fastlægge retningslinjer for medarbejdernes anvendelse af Internettet til at søge information og downloade materiale. Et hensyn kan f.eks. være, at virksomheden ikke ønsker, at medarbejderen søger information på bestemte sider på Internettet. I retningslinjerne bør virksomheden blandt andet tage stilling til: - Hvilke former for information, der ikke må søges på Internettet. - Om det er tilladt at downloade materiale, og om medarbejderne f.eks. kun må downloade arbejdsrelateret materiale. 5. Kontrol af brug af Internet og Virksomheden har som en del af ledelsesretten beføjelse til at iværksætte kontrolforanstaltninger. LO og DA har indgået en Aftale om kontrolforanstaltninger. Aftalen gengiver en række grundlæggende betingelser for iværksættelse af kontrolforanstaltninger, der: Skal være sagligt begrundede i driftsmæssige årsager og have et fornuftigt formål Ikke må være krænkende overfor lønmodtagerne Ikke må forvolde lønmodtagerne tab eller nævneværdige ulemper, og Skal indrettes således, at der er et rimeligt forhold mellem mål og midler. Virksomheden skal orientere medarbejderne 6 uger inden, der iværksættes nye kontrolforanstaltninger, medmindre formålet med kontrolforanstaltningen vil forspildes herved, eller tvingende driftsmæssige grunde er til hinder herfor. I disse tilfælde skal arbejdsgiveren orientere medarbejderne snarest muligt samt redegøre for årsagen til, at 6-ugersfristen ikke kunne overholdes. Læs hele Aftale om kontrolforanstaltninger på 6. Persondataloven Persondataloven gælder blandt andet for behandling af personoplysninger, der helt eller delvist foretages ved hjælp af elektronisk databehandling. Ifølge loven må en arbejdsgiver blandt andet kun behandle oplysninger om medarbejderne, når der er en saglig grund til dette. Registrering og gennemgang af medarbejderens anvendelse af Internet og er omfattet af persondataloven. 7. Registrering og gennemgang af Internetbrug Reglerne for iværksættelse af kontrolforanstaltninger og behandling af personoplysninger sætter grænser for arbejdsgiverens mulighed for at registrere og gennemgå medarbejdernes brug af Internettet. 4

5 Arbejdsgiveren har ret til at registrere medarbejdernes brug af Internettet og gennemgå registreringen, såfremt registreringen og gennemgangen tjener et sagligt og driftsmæssigt formål. Dette kan f.eks. være sikkerhedsmæssige hensyn og hensynet til kontrol af medarbejdernes brug af Internettet. Registrering kan efter Dansk Erhvervs opfattelse også være saglig, hvis denne foretages for at sikre, at virksomhedens etiske politik for medarbejdernes anvendelse af Internettet overholdes f.eks. et forbud mod at downloade pornografisk materiale. Det bør fremgå af retningslinjerne, om gennemgang af registreringen sker som stikprøver eller på baggrund af mistanke om misbrug. Medarbejderne skal informeres i overensstemmelse med reglerne i Aftale om kontrolforanstaltninger, jf. punkt 5. Medarbejderne skal således, som altovervejende hovedregel, på forhånd være gjort bekendt, at der registreres, og at arbejdsgiver har mulighed for at gennemgå registreringen. Det anbefales, at en sådan information sker i virksomhedens retningslinjer, og at denne er klar og tydelig. 8. Sikkerhedskopiering og åbning af s Arbejdsgiveren har ret til at sikkerhedskopiere og læse/åbne medarbejderens s, såfremt det tjener et sagligt og driftsmæssigt formål. Dette kan f.eks. være af hensyn til driften, sikkerhed, genetablering og dokumentation samt hensyn til kontrol af medarbejdernes brug af s. Retningslinjerne bør i denne sammenhæng tage stilling til den driftsmæssige håndtering af e- mails, når medarbejderne er fraværende i forbindelse med sygdom, ferie og fratræden. Medarbejderne skal informeres i overensstemmelse med reglerne i Aftale om kontrolforanstaltninger, jf. punkt 5. Medarbejderne skal således, som altovervejende hovedregel, på forhånd være gjort bekendt med, at der sikkerhedskopieres, og at arbejdsgiver har mulighed for at læse/åbne medarbejderens s. Det anbefales, at en sådan information sker i virksomhedens retningslinjer, og at denne er klar og tydelig. Særligt om private mails Ifølge straffelovens 263 er det strafbart at åbne og/eller læse en andens brev, telegram eller anden lukket meddelelse eller optegnelse uden tilladelse. Bestemmelsen omfatter s. Datatilsynet har udtalt, at arbejdsgiveren ikke må læse medarbejderens private s ved gennemgang af medarbejderens s. Som udgangspunkt forudsætter gennemsyn af medarbejderens private s som er mærket privat, eller hvor det tydeligt fremgår, at det er en privat , at arbejdsgiveren har indhentet medarbejderens samtykke hertil. Det er dog Dansk Erhvervs vurdering, at virksomheden undtagelsesvist kan åbne private s, hvor det ikke har været muligt at skaffe samtykket, under forudsætning af, at gennemsynet er påkrævet af doku- 5

6 menterbare, saglige og driftsmæssige forhold, f.eks. hvis det er nødvendigt for at finde kilden til et virusangreb. 9. Udførelse af kontrol Der bør tages stilling til, hvilke medarbejdere, der har adgang til at kontrollere brugen af s og Internettet. Disse medarbejdere bør indskærpes en særlig tavshedspligt. 10. Medarbejderens fratræden Det kan være strafbart at slette private s, som er modtaget efter medarbejderens fratræden, og som medarbejderen derfor ikke er bekendt med, uden at medarbejderen på forhånd er orienteret herom. Virksomheden bør derfor udar bejde retningslinjer for håndteringen af denne situation og sørge for, at medarbejderen er bekendt med dem. En løsning kan være, at virksomheden lukker medarbejderens konto på fratrædelsesdagen og indsætter et autosvar med oplysninger om, hvor mails til virksomheden kan sendes hen. 11. Digital signatur Det kan fremgå af retningslinjerne, i hvilket omfang medarbejderne kan indgå aftaler elektronisk på vegne af virksomheden med digital signatur. 12. IT-sikkerhed Retningslinjerne bør henvise til virksomhedens til enhver tid gældende retningslinjer om ITsikkerhed. 13. Kommunikation med ansatte Der bør tages stilling til, i hvilket omfang SMS- og s kan bruges i kommunikationen mellem virksomheden og den ansatte. Navnlig bør der tages stilling til, hvorvidt virksomheden tillader sygemelding via sms og/eller Virksomhedens hjemmeside Virksomheden kan, uden medarbejderens samtykke, offentliggøre medarbejderens navn, stilling, arbejdstelefonnummer og adresse på virksomhedens hjemmeside, hvorimod billede, privatadresse og privat telefonnummer kræver udtrykkeligt samtykke fra medarbejderen. 15. Inddragelse af samarbejdsudvalg Det er en del af samarbejdsudvalgets opgaver at drøfte indførelsen af kontrolforanstaltninger og retningslinjer for anvendelse af Internet og . 6

7 Ved uenighed i samarbejdsudvalget, kan virksomheden indføre kontrolforanstaltninger og retningslinjer for anvendelse af Internet og i medfør af ledelsesretten. 16. Overtrædelse af retningslinjerne En overtrædelse af retningslinjerne kan få ansættelsesretlige konsekvenser for medarbejderen. Det bør fremgå af retningslinjerne, hvilke mulige ansættelsesretlige konsekvenser det kan have for medarbejderen, hvis retningslinjerne ikke overholdes. De konkrete konsekvenser af en overtrædelse af retningslinjerne afhænger dog af karakteren af medarbejderens overtrædelse. Der bør henvises til retningslinjerne for Internet og i medarbejderens ansættelseskontrakt. Er retningslinjerne en del af virksomhedens personalehåndbog, kan der i kontrakten henvises til denne. 17. Mere information Hvis du ønsker yderligere information om Internet og , er du altid velkommen til at kontakte Dansk Erhverv på telefon

8 Dansk Erhverv Børsen 1217 København K Telefon Fax FRR Foreningen Registrerede Revisorer Åmarksvej Hvidovre Telefon Fax

GODE RÅD OM... sociale medier SIDE 1

GODE RÅD OM... sociale medier SIDE 1 GODE RÅD OM... sociale medier SIDE 1 Indhold 1. Indledning 3 2. Privat brug af sociale medier i arbejdstiden 3 3. Kontrol af privat brug af sociale medier i arbejdstiden 4 4. Loyalitetspligt kontra ytringsfrihed

Læs mere

Endelig version - godkendt af regionsrådet 25.juni 2014. Politik for billed-og lydmedier

Endelig version - godkendt af regionsrådet 25.juni 2014. Politik for billed-og lydmedier Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Endelig version - godkendt af regionsrådet 25.juni 2014 Politik for billed-og lydmedier Indhold 1. Indledning:

Læs mere

at undgå diskrimination

at undgå diskrimination GODE RÅD OM... at undgå diskrimination SIDE 1 indhold 3 Indledning 3 Begrebet forskelsbehandling 4 Chikane 4 Nationalitet 4 Handicap 5 Alder 6 Registrering 7 Godtgørelse for overtrædelse af loven 7 Ugyldige

Læs mere

Brugen af personoplysninger

Brugen af personoplysninger Gode råd om Brugen af personoplysninger Kend reglerne for håndtering af personlige oplysninger om medarbejderne! Udgivet af Dansk Handel & Service Brugen af personoplysninger 2006 Gode råd om Brugen af

Læs mere

Rusmiddelpolitik. Arbejdsbetinget Rusmiddelpolitik stresspolitik frederikshavn kommune

Rusmiddelpolitik. Arbejdsbetinget Rusmiddelpolitik stresspolitik frederikshavn kommune Rusmiddelpolitik Arbejdsbetinget Rusmiddelpolitik stresspolitik frederikshavn kommune Rusmiddelpolitik I Frederikshavn Kommune vil vi have sunde og attraktive arbejdspladser, hvor psykisk og fysisk trivsel,

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 29. marts 2007

Arbejdsrettens dom af 29. marts 2007 1 Arbejdsrettens dom af 29. marts 2007 i sag nr. A2006.343: Landsorganisationen i Danmark for HK/Handel (advokat Peter Nisbeth) mod Dansk Arbejdsgiverforening for HTS Handel, Transport og Service (tidligere

Læs mere

Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup

Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup 14. maj 2012 Orientering om nye regler om private dataansvarliges anmeldelsespligt Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

VEJLEDNING OM PERSONALEPOLITIKKER

VEJLEDNING OM PERSONALEPOLITIKKER VEJLEDNING OM PERSONALEPOLITIKKER VEJLEDNING OM PERSONALEPOLITIKKER UDGIVER Advokatsamfundet Kronprinsessegade 28 1306 København K Telefon 33 96 97 98 Fax 33 36 97 50 samfund@advocom.dk www.advokatsamfundet.dk

Læs mere

Personalehåndbog. Personalehåndbogens målsætning. 1. Vores historie. 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Organisationen.

Personalehåndbog. Personalehåndbogens målsætning. 1. Vores historie. 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Organisationen. Personalehåndbog Personalehåndbogens målsætning Strategi og mål m.m. 1. Vores historie. 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Organisationen Bestyrelse 1 Organisationsdiagram 6. Vores målsætning Politikker

Læs mere

IT-regler gældende for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

IT-regler gældende for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole IT-regler gældende for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Retningslinjer for studerende og medarbejdere ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole vedrørende brugen af organisationens IT-ressourcer 1

Læs mere

Gode råd om... Medarbejderes anvendelse af eget it-udstyr på arbejdspladsen

Gode råd om... Medarbejderes anvendelse af eget it-udstyr på arbejdspladsen Gode råd om... Medarbejderes anvendelse af eget it-udstyr på arbejdspladsen INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvad er BYOD/Consumerization? 3 Fordele ved BYOD 4 Ulemper ved BYOD 4 3. Hvordan indretter virksomheden

Læs mere

Publikationen er gratis. Publikationen kan hentes på: digitaliser.dk. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen. ISBN (internet): 978-87-92572-47-9

Publikationen er gratis. Publikationen kan hentes på: digitaliser.dk. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen. ISBN (internet): 978-87-92572-47-9 2 > Publikationen er gratis. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Publikationen kan hentes på: digitaliser.dk ISBN (internet): 978-87-92572-47-9 Telefon:

Læs mere

E-mail og internet. En undersøgelse af hvordan danske virksomheder takler medarbejderes brug af e-mail og internet

E-mail og internet. En undersøgelse af hvordan danske virksomheder takler medarbejderes brug af e-mail og internet E-mail og internet En undersøgelse af hvordan danske virksomheder takler medarbejderes brug af e-mail og internet Ledernes Hovedorganisation August 2002 Indhold Indhold...2 Indledning...2 Sammenfatning...3

Læs mere

Gode råd om... Medarbejderes anvendelse af eget it-udstyr på arbejdspladsen

Gode råd om... Medarbejderes anvendelse af eget it-udstyr på arbejdspladsen Gode råd om... Medarbejderes anvendelse af eget it-udstyr på arbejdspladsen INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvad er BYOD/Consumerization? 3 Fordele ved BYOD 4 Ulemper ved BYOD 4 3. Hvordan indretter virksomheden

Læs mere

Persondataloven kort fortalt

Persondataloven kort fortalt Persondataloven kort fortalt Den 27. februar 2013 Indhold Indledning... 2 Lov om behandling af personoplysninger... 3 På hvilke områder gælder loven?... 3 Hvilke typer behandling?... 3 Undtagelser fra

Læs mere

Overvejelser og faldgruber ved Bring Your Own Device

Overvejelser og faldgruber ved Bring Your Own Device SIDE "12 HR JURA SOMMER 2014 Overvejelser og faldgruber ved Bring Your Own Device KATJA BRUNBJERG MUFF ADVOKAT ANDREAS EMDAL SØRENSEN ADVOKATFULDMÆGTIG Bring your own device eller BYOD er et begreb, som

Læs mere

Er du i tvivl så lad være! IT- og Telestyrelsen. Lille søgende oplæg om Blog-etik. Søren Hegstrup, lic.phil.

Er du i tvivl så lad være! IT- og Telestyrelsen. Lille søgende oplæg om Blog-etik. Søren Hegstrup, lic.phil. Er du i tvivl så lad være! Lille søgende oplæg om Blog-etik. Søren Hegstrup, lic.phil. Det er vanskeligt at give konkrete retningslinjer for, hvad man kan skrive på sin web-blog og det er endnu vanskeligere

Læs mere

Forbundet af It-professionelle. Persondataloven. - en vejledning for it-folk

Forbundet af It-professionelle. Persondataloven. - en vejledning for it-folk Forbundet af It-professionelle Persondataloven - en vejledning for it-folk København marts 2006 Steffen Stripp Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk

Læs mere

Persondataloven. Hvilke oplysninger må registreres? Hvad må oplysningerne bruges til? Hvordan kontrollerer du oplysningerne?

Persondataloven. Hvilke oplysninger må registreres? Hvad må oplysningerne bruges til? Hvordan kontrollerer du oplysningerne? Persondataloven Hvilke oplysninger må registreres? Hvad må oplysningerne bruges til? Hvordan kontrollerer du oplysningerne? Udgiver: Datatilsynet Design: Kontrast design Konsulent: Statens Information

Læs mere

ENLI s guide om brug af sociale medier i reklameaktiviteter. Etisk Nævn for Lægemiddelindustrien (ENLI)

ENLI s guide om brug af sociale medier i reklameaktiviteter. Etisk Nævn for Lægemiddelindustrien (ENLI) ENLI s guide om brug af sociale medier i reklameaktiviteter Etisk Nævn for Lægemiddelindustrien (ENLI) Version 1.3 Februar 2015 NB! Er pr. 19. februar 2015 opdateret med et bilag. Hele guiden, inkl. bilag

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Oversigt (indholdsfortegnelse) Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 - Almindelige bestemmelser Kapitel 2 - Generelle sikkerhedsbestemmelser Kapitel 3 - Supplerende sikkerhedsforanstaltninger for anmeldelsespligtige behandlinger

Læs mere

Vejledning om håndtering af Rigsadvokatens underretning

Vejledning om håndtering af Rigsadvokatens underretning Vejledning om håndtering af Rigsadvokatens underretning Denne vejledning forklarer, hvorfor Rigsadvokaten har kontaktet Dem, og hvordan De skal behandle de oplysninger, De har fået. Vejledning omtaler

Læs mere

Medarbejderen i den digitale verden

Medarbejderen i den digitale verden Medarbejderen i den digitale verden Medarbejderen i den digitale verden Udgivet af LO, Landsorganisationenen i Danmark Tekst: LO Layout: LO Tryk: Silkeborg Bogtryk ISBN 978-87-7735-826-5 LO-varenr.: 3203

Læs mere

Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet

Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 7 2005 Indhold 1 INDLEDNING 5 2 VARSLINGSREGLERNE OG DE ØVRIGE REGLER I RETSSIKKERHEDSLOVENS KAPITEL 2

Læs mere

Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning

Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning Betænkning nr. 1500 København 2008 Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning Betænkning nr.

Læs mere

... - en guide til HR-afdelingen...

... - en guide til HR-afdelingen... PERSONDATA i praksis. - en guide til HR-afdelingen. ... Indhold... Kapitel 1 Arbejdsret og persondataret 3 Om at befinde sig i et krydsfelt Kapitel 2 Landkort over lovgivningen 4 Om persondataloven og

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier Gode råd om... Markedsføring via sociale medier INDHOLD Indledning 3 Generelt om sociale medier 3 Reklameidentifikation 3 Markedsføringsloven og de sociale medier 5 Hvem er omfattet? 5 Samtykke 5 Hvad

Læs mere

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S Sendt til: mt@etikportalen.dk 14. marts 2013 Vedrørende behandling af personoplysninger hos Etik Portalerne ApS Datatilsynet Borgergade 28,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Forslag. Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område Lovforslag nr. L 108 Folketinget 2010-11 Fremsat den 12. januar 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om

Læs mere