GELLERUP - EN BYDEL I ÅRHUS Fra monofunktionelt boligområde til attraktiv multifunktionel bydel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GELLERUP - EN BYDEL I ÅRHUS Fra monofunktionelt boligområde til attraktiv multifunktionel bydel"

Transkript

1 GELLERUP - EN BYDEL I ÅRHUS Fra monofunktionelt boligområde til attraktiv multifunktionel bydel Samt konsulenter Steen Søgaard, Projektleder for Byen i balance i Vejle AplusB ved Rie Øhlenslchlæger Berg & Braae ved Ellen Braae, Lektor ved Arkitektskolen i Århus

2 Forside illustration Det grønne hjerte i bebyggelsens midte er en hybrid af bygning og landskab. Under arbejdspladser og kulturinstitutioner. Her er her kan man fra tagterrasser beskue landskabet og aktiviteterne. Mod øst er hældningerne skabt gennem terrænbearbejdning. Her kan bakkerne optage overskudsjorden fra byggeriet bydelsstadion og sportshal. sommer og vinter.

3 Indhold Indledning Dispositionsplanens hovedgreb Hovedgrebet Bebyggelsesstruktur Landskabsstruktur Infrastruktur Belysning Udviklingsplan Helhedsperspektivet Miljøperspektivet Udviklingsplanens delområder Landskabsløberen Alfarvej og uddannelsesstrøget Vores kvarterer Toveshøj: Haveby på højkant Erhverv og uddannelsesparken Økonomi Udvidet økonomibetragtning Overordnet økonomi Økonomien i de bærende elementer Udviklingsplan: Samlet budget s.3 s.3 s.4 s.4 s.5 s.5 s.6 s.9 s.11 s.13 s.13 s.13 s.14 s.14 s.14 s.15 s.16 s.16 s.16 s.16 s.17 s.19 1

4 politiske dagsordener og skiftende arkitektoniske paradigmer. - - minder den os om alle de andre modernistiske blokbebyggelser. Fleksibel plan med klare visioner teret udviklingsplan. I projektforslaget visualiserer og kommunikerer vi projektet som et øjebliksbillede: lerup. Billedet taler sit eget klare sprog om bydelens status og fremtidsperspektiv. Vi - I øjebliksbilledet har vi illustreret planen på én måde. Den består af en række delkom- kan skrues op og ned for delkomponenterne. Planen vil stadig virke. Bydelen som mennesker har lyst at bruge og bo i tiltrække besøgende langvejs fra. Bazar Vest trækker allerede i dag gæster fra hele nemføres på en helt igennem bæredygtig måde. I det videre arbejde med dispositionsplan og udviklingsplan skal vi have udviklet øje- - de sikre her og nu indsatser. I samme runde skal der ske en viderebearbejdning af -

5 Dispositionsplan Hasle tets strategiske og helhedsorienterede momenter samt et og funktionelt indhold. Hovedgrebet består af følgende overordnede strukturer: Tilst Landskabsløberen Alfarvej og uddannelsesstrøget Vores kvarterer samt Erhvervs- og uddannelsesparken. kringliggende bydele og sammenbinder de vigtige funktioner internt i bebyg- beboergrupper med hinanden og med områdets besøgende. De forskellige Åbyhøj Århus C 6 km Brabrand Motorvej 5 km 3

6 Bebyggelsesstruktur ur Landskabsstruktur ktur Også i et miljømæssigt perspektiv er det den mest bære- for den fremtidige. Den eksisterende bebyggelse er stram og markant i sit greb og rummer mange arkitektoniske kvaliteter på såvel den nære som den store skala. Men der er også nogle tydelige problemer i den nuværende bebyggelse. Lad os udpege tre: Mangel på hierarki og kompleksitet (at alle steder er lige Mangel på variation og mangfoldighed (stort set alle boliger er ens og uden råderum og kontakt med Mangel på tæthed og variation i tæthed (en bydel f Vi bringer de landskabelige kvaliteter helt hen til by- og landskabsstrøg. Her er der højt til himlen og langt til horisonten. der udspiller sig på hvert sit hierarki i bebyggelsen: Havelandskabet, Kvarterslandskabet og Bylandskabet. Havelandskabet - i de nærmeste opgange. Her spiser man sin aftensmad råderum i forhold til indretning. De mindre enheder og det personlige råderum har erfaringsmæssigt en positiv effekt på ejerskab og tilhørsforhold. Ved at udvikle Havelandska- som Havespillet som vi har anvendt i lignende sammen- kunne bruges på mange måder og af mange forskellige mennesker. Og så skal det kunne gøres til ens eget - for miljø med stor variation af oplevelser og udtryk over døg- Kvarterslandskaberne udspændes over en række sam- plantninger og funktioner. Kvarterslandskaberne udvikles kelte kvarterer er i fokus. ved hjælp af to overordnede strategier: Ombygning af eller opfylde nye krav til boligstandarder; Fortætning og normalt kender fra andre typologier. Hertil kommer en lang muligheder for at lægge kælderplan sammen med stueplan osv. Vi berører udfordringer i projektforslaget, men mener at fokus i første omgang bør være på den overordnede skala. Bylandskabet er det lange offentlige landskabsstrøg ud- tens udveksling mellem det lokale og det offentlige miljø. Midt i planen udvider det store landskab sig til et bankende og rekreative funktioner. Bylandskabet er præget af en åben beplantning med store træer og høj gennemsigtighed. Der er forskellige plejeniveauer rundt i planen - fra det me- føre og bedst trives ved at blive ladt i fred. Havelandskabet Kvarterslandskabet Bylandskabet Vores aktive landskab er ikke udtryk for landskab på den gammeldags 4

7 Infrastruktur Infrastrukturen skal ikke bare betragtes som vejføringer og en måde at komme fra A til B. sammen og er i sig selv et vigtigt byrum. En grøn, en rød, en lilla og en sort. Den grønne er de grønne kiler. Den lilla infrastruktur er udtryk for hovedgrebets to bystrøg. Og den røde - hinanden og inviterer andre nysgerrige på opdagelse i Århus råderne. omgang busforbindelser ind gennem bydelen. - med at vejen får et afslappet udtryk. Den brede midterrabat vil have varierende funktioner. Det kan give mulighed for kan anlægges støttepunkter for krydsende fodgængere og haling. starter og slutter med tilslutning til hovedfordelingsvejnet- I Erhvervsparken og ved Alfarvej føres en del af parke- parkeringszoner i direkte relation med bygningen og med god rumlig kontakt til gademiljøet. Man gør på forskellig vis Belysning - der tryghed og oplevelser. og aktiviteter. lerup og de omkringliggende bydele. Dele af lyssætningen omkringliggende landskab oplyses. omkring lystræer. Træerne belyses nedefra med lys i for- der varierer over døgnet og året. Energien til lystræerne ven og lyssøjlerne får beplantningen til at virke let og gennemsigtig. der. I haverne anvendes lave lysenheder for at skabe intimitet og for ikke at oplyse folk unødvendigt. Illustration: aktive infrastrukturer Den sorte meste af døgnet. Vi ser en større gennemstrømning af men- boere. dalsvej som sammenhængende hovedfordelingsvej bibe- skillerabatter i begge sider samt ensrettede fællesstier langs begge vejsider. 5

8 2 - Amina helt til Viby og markerne bag byen kaffebaren for at hente en sodavand. morgen. - Bazaren.

9 3 4 5 man kan kigge ud over byen i nye retninger. Nede i skolegården er der fyldt med børn. Nogle hellere hen og klatre på klatrevæggen. Helt helt oppe på toppen af blokken sidder to mænd og drikker kaffe. De ser ud som om de - ud over altanen og være med. Amina sidder foran Bydelshuset. Hun sidder og kigger med solen i ansigtet. Der er mange mennesker og en masse små pavilloner. I nogle af dem er der værksteder og i andre små kiosker. - 7

10 Udviklingsplanen Helhedsperspektivet områdets fysiske udvikling sammenkædes med områdets fordi udviklingsområderne hænger uløseligt sammen i en intern gensidig afhæn- En indsats for at minimere den miljømæssige belastning i og fra området er nød- miljømæssig ansvarlighed. Synergierne mellem de tre indsatsområder er mar- Den drivende kraft i udvikling og gennemførelse af indsatserne er beboerne. En overordnet temaplanlægning uden beboernes opbakning og aktive medvirken er uhørt og urealistisk. Bydelen har gode muligheder for at sætte nye standarder baseret og anerkendende tilgang til boligområdet og dets aktører. Strategien be- utvivlsomt udgøre et væsentligt element i sammenhængskraften bydelene imel- der f.eks. mønter sig mod oprettelsen af et forum for venskabsfamilier på tværs af de nuværende bydelsgrænser. Miljøperspektivet Indsatsen for at minimere miljøbelastningen kan prioriteres i overensstemmelse med Byggepanelets Handlingsplan for en bæredygtig udvikling i byggeriet (Miljø- - fald den samlede bygningsmasse renoveres. I forbindelse med renoveringer af bygningsmassen og etablering af nye strukturer Lokal energiproduktion i forbindelse med renoveringer af bygningsmassen Udviklingsplanen har fokus på at skabe rammer for og inspiration til det gode liv. behovet for private biler ved f.eks. at indføre delebilsordninger. Bydelen udvikles - miljø. Nationale og internationale krav om reduktion af miljøbelastningen vil forventeligt Bygningsreglementets rammebestemmelser i forbindelse med renoveringer vil - - Disse forventede stramninger og mere ambitiøse krav formuleret i den helhedsorienterede udviklingsplan ses som positive delelementer i realiseringen af en helhedsorienteret vision. Toveshøj: M friske tomater i det fælles væksthus til salaten. Her udearealer.

11 9

12 Udviklingsplanens delområder Landskabsløberen I det følgende beskrives planens mange delområder. Beskrivelserne kommer om- - og miljømæssige aspekter. og er derfor ikke lige indgående beskrevet. Nogle steder styrende moment. Desuden kan beskrivelserne naturligvis ikke betragtes som fuldstændige. De er introduktioner helhedstanken kan komme til udfoldelse rundt omkring i områderne. Landskabsløberen ruller hele vejen ned gen- branddalen i syd. tensiveres landskabsrummet. er man allerede ude i naturen. Landskabsløberen giver rigtig mange boliger denne oplevelse. Det tilstræbes at bevare de skal al ny beplantning kunne spises. Landskabsløberen går nat og dag. - - optimeret. Silkeborgvej: med det store ådalsforløb omkring Brabrand Søen. Man pas- - til Brabrandsøen. C. TH. Sørensen Toves Park Vandrerhjemmet - huse i Brabrand Boligforenings tidligere administrationsbygninger. Uden for vandrerhjemmet krydser Landskabsløberen Det Grønne Hjerte går fra landskabsløberen og ind på det modulerede gulv i

13 bygning og landskab - og sådan skal det også - - det med nye anvendelsesformer. - - fritids- og friluftslivet. Kroppen i bevægelse er omdrejningspunkt for mange af aktiviteterne. Sundhedshuset inddrages i forhold til lige fysiske udfoldelser. - - Fra terrasse bebyggelserne som vender ind mod Det grønne hjerte, kan man følge årstidernes skiften. At gå ind i Det grønne hjerte er som at entrere en kulisse som skifter bagtæppe med årets gang. 11

14 Alfarvej og uddannelsesstrøget markeder og Bydelshus på skiftende tidspunkter På toppen af bjergkammen nydes udsigten over byen og ned på gaden. Helhedsplanens bygade er udviklet til to omkringliggende bydele. - mellem offentlig og privat udviskes. Kulturtorvet: der sammen med den nuværende Centerbygning udgør De eksisterende bygninger og funktioner bevares i stor for både rumlig kvalitet og byliv. Nye og gamle institutioner skaber et levende spændingsfelt befolket af både beboere og gæster. På torvet mellem institutionerne mødes forskellige en multikulturel byportal. Nordgårdskolen omdannes til Kulturtorvets bymiljø. menhængen med de omkringliggende bydele og udgør en adkomstvej for erhvervs- og uddannelsesmiljøerne ved Ringvejen. Alfarvej udspændes mellem de to ankerpunkter Bazar Vest turportalen til Bazar Vest. trapper og ramper. I den sydlige og nordlige ende fungerer tale om varetilkørsel og kiss n ride. Midt på Alfarvej føres biler under niveau. Her er mulighed for parkering i mindre - og direkte kontakt til gademiljøet ovenover. Bjergkæden: Nord for Kulturtorvet ændrer Alfarvej karakter. Her er en rig variation af arkitektoniske udtryk. hvis værksteder og aktiviteter er åbne for alle. På de øvre sigt over hele Århus. Stueetagen i de eksisterende blokke igennem en række slugter i den nye bebyggelse. Bydelshuset og Bydelstorvet: som en markant bjergtop. Bydelshuset fungerer både visuelt og funktionelt som et pejlemærke i bydelen. Huset til Foreningernes Hus og Folkekøkkenet. Desuden bor kigge forbi den permanente udstilling og holde sig ajour bebyggelsen. Ruderatet: Nord for Bydelshuset fortsætter Alfarvej gen- bazar skaber et unikt miljø. Her er intensiteten høj. Det er de mange små håndværkerværksteder. Håndværkernes skellige håndværkstraditioner og kulturer. De nederste etager i den nærmeste blok er konverteret og - Bazarbroen og Bazar Vest: på tværs af vejen. Men broen er ikke nogen almindelig springer så at sige over vejen og lander ved Bazar Vest. tiativet og iværksætterånden mulighed for at udfolde sig og prøve kræfter med markedet. Er du syerske eller snedker el- bejdspladser. Ved udbygningen er den miljømæssige dimen- også energimæssigt. Bydelsskolen: Uddannelses- og erhvervsstrøget skaber en Områdets nye bydelsskole ligger som en bro over Ringvejen og forbinder de to bydele. Her går børn fra både Hans Broges ikke svært ved at tiltrække elever. Den har nemlig en sær- - virksomheder. Uddannelsesstrøget: På den anden side af forskellige uddannelsesinstitutioner ligger side om side. Her - er det nemt at komme til og fra. Som på Alfarvej er arkitekturen åben i gadeplan og institutionernes foyerer er udadv- der tegner motivet. Sivegaden: Vest for Bydelshuset bliver Uddannelsesstrøget til en sivegade. Bymiljøet smelter sammen med de omkringliggende beboelseskvarterer. Langs gaden er bygningsmas- ikke gavle som i dag. Døgneren: Strøgets østlige anker er letbanestoppet ved Si- beboere fra de omkringliggende områder. Ved letbanestop- man kommer sent fra arbejde.

15 Vores kvarterer Som en farverig palette bag de markante tioner. Her har beboerne mulighed for at forholde sig til sine naboer og genkende deres kvarterer som en del af en større mennesker. Der er en aktiv udveksling mellem de forskel- ved at skabe tilhørsforhold og mødesteder. - overskrifter. Disse rammer podes med lokale mødesteder og spirende programmer. - Rotzler Krebs Toveshøj: Haveby på højkant muligheder i baghaven. Her kan man bo i store og små jorden eller oppe på taget. Man kan også bo i ejerbolig eller livet. - børnefamilien beboer én etage og bedsteforældrene en an- - efterkomme forskellige krav og ønsker som de forskellige etniske grupperinger har i forhold til en attraktiv ældrebolig. I forbindelse med ombygning sker samtidig energirenovering og sikring af bedre indeklima. I lunden ved Hasle Bakker til mindre bassiner i kvarteret til brug for vanding af kvarterets grundlag for beboernes fritid. Pensionister og hjemmegående enten kan bruges privat eller sælges på basaren. Man kan lokalt dyrkede afgrøder. i bunden skabes en blomstereng. Vandrender kan fungere Transformationen og energirenoveringen tjener sig delvist ind enten gennem brug af en ESCO-model eller via på tagene og salg af en del af lejlighederne medfører til plejeboliger skaber grundlag for lokale SOSU-jobs. Væksthusene og haverne skaber mulighed for at supplere husholdningsøkonomien med afgrøder til salg eller eget brug. Ruderatet er bydelens særlige sted for unge. Vel at mærke i kortere eller længere perioder i området. Der kan ud- hvori den unge forpligtiger sig til at stå til rådighed som rådet. Som betaling får de unge en billig bolig med gratis internetadgang. under hensyn til andre beboere. Samtidig indrettes der - De unge tilbydes uddannelse i anerkendende og områdets institutioner og foreningsliv. Uddannelsen giver ferieperioder sammen med foreningslivet og som støtte for Hjerte. gennem asfalten er et fantastisk smukt syn. som ambassadører for miljøindsatsen. I tilknytning til hoved- - - kan fortælle om bydelens udvikling til miljøeksempelbydel i Århus Kommune. Unge er generelt storforbrugere af kultur og er aktive i by- 13

16 Skovbrynet - seniorkvarteret Skovbrynet er bydelens stille og rolige del - primært indrettet til ældre men egner sig også til børnefamilier. I smørhullet mellem de omdannede blokke og de nye tætlav klyngehuse bosætte sig i området. nedrivning. fælles gårdhave og med egen privat have med udsigt og optimale solforhold. De kan sammenlignes med Kingohusene Brabrand endnu mere ved at nedbryde de yderste blokke ikke boligerne samme beskyttede rum mod Sigridsvej. I klyngehusene bor ældre som stadig kan klare sig med mini- Her kan man dyrke sit eget individuelle liv og på samme tid indgå i et fællesskab. Der er altid en at dele avisen og slad- dig mødes med sine gamle naboer. Skovbrynets planter giver kropslig skala til området. Det er farvemæssige kvaliteter og hvis afgrøder kan benyttes i den En folkeskole spænder over Ringvejen og syr bydelen sammen med Åbyhøj. deres nye innovative tiltag fx jordrensende beplantninger og nye energikilder. - ke beboere. Erhverv og uddannelsesparken Erhvervsområdet langs Ringvejen er Århus egen ECO- 1. Bygningshøjden stiger gradvist mod hjørnet af Ringvej- - bydelen inde bag en mur. De slanke tårne minder nærmest stubbe på skovbunden. De enkelte bygninger er i sig selv udstillingsmodeller for bæredygtigt byggeri og udgør en eksempelsamling af høj arkitektonisk og æstetisk værdi. - tiske udsigt. Det skal selvfølgelig ske med respekt for det - der bygget én-tre etager med lejligheder. Alle ejerboliger har egen tagterrasse og gennemlyste opholdsrum. irgrønne om foråret og sommeren. Om vinteren fryser de næsten væk og er smukke i rimfrost. Pampasgræsser kan samlingsøerne. Søerne kan fungere som mindre skøjteområder i vinterperioden. i området. De kan bruges som medarbejderboliger til de Der arbejdes i hele området med en fra-grå-til-grøn kontorarealer mm. opefter. de er integreret i bygningsvoluminerne. I stedet er der 14

17 kultur og erhverv rækkehuse De eksisterende boligblokke som støder op til Alfarvej - de eksisterende lejligheder slås sammen til erhvervslokaler i varierende størrelser. Stueetagen tænkes primært som butikslokaler. Uden på bygningen etableres der på- og tilbygninger som udvider Der etableres trapper direkte til terræn fra erhvervs- - en bagside. På taget etableres der nye erhvervslokaler med en fan- stra højde fortætter byrummet og giver Alfarvej en mere urban karakter. som forbindes ned til parkeringen og depoter under Alfarvej. Parkeringsarealerne under Alfarvej tænkes hvor kun opgangens brugere har adgang. Der etableres gode visuelle og fysiske forbindelser mellem parkeringsarealerne og Alfarvej. Eksisterende lejligheds inddeling Diagram: Lejligheder i stueetagen udvides og omdannes til erhverv. Der etableres terrasser på taget af udbygningerne. De eksisterende blokke i Toveshøj ombygges efter to basis - langt mere bæredygtig. Omdannelsen af Toveshøj er et forsøg le af villa- og tæt-lav typologiens kvaliteter. - lig råderet i indretning af lejligheder og have. lejligheder i to plan ved at slå de små ét værelses lejligheder sammen med lejligheden ovenover. Omdannelsen gennemføres i forbindelse med en energireno- - gå rundt i området - man besøger sin nabo ikke kun for at låne er indrettet. Eksisterende lejligheds inddeling et-værelses lejlighder omdannes til to-etagers lejligheder. Der etableres direkte udgang fra de nederste etager til have via udvendige trapper. eksisterende trappekerner kan inddrages til beboelse. Lejlighed Tagterrasse - de kan indrettes som åbne ateliers eller med traditionel ruminddeling. Man har på taget sin egen lille have eller tagterrasse. og elevatorgange til husets gavl. Hermed opnås større beboelsesareal. Man kommer til sin bolig fra svalegange på øst- ikke fremstår lukkede og introverte. Kontor Lejlighed Taghave Kontor Kontor Lejlighed Taghus Erhverv Erhverv Lejlighed To-etagers lejlighed Trapper til terræn Butik Butik Terrasse Butik Atrium Lejlighed To-etagers lejlighed Have Depot Parkering Lejlighed Alfarvej Have Depot Væksthus udbygges i stueetagen men til to-etagers lejligheder. Parkering 15

18 Økonomi Udviklingsplanens gennemførelse indebærer enorme ombygninger af eksisterende bygningsanlæg og infrastruktur samt nybyggeri. Denne del af økonomien er af os opgjort til at ligge i størrelsesordenen 6 milliarder kroner. inkl. moms. renoveringssager og byggeprojekter. Investeringer: Renovering Konvertering Nybyggeri Infrastruktur Finansiering: Byggeskader Forbedring og opretning Energirenovering huse Fra lejeboliger til ejerboliger - Erhvervsbyggeri Ejerboliger Institutioner Uddannelsesinstitutioner vandrerhjem Hovedstrøgene Vejomlægninger Affaldssug Udvidet økonomibetragtning Ovenstående er imidlertid en alt for snæver økonomibetragtning. Ovenstående traditionelle økonomier skal i videst muligt omfang kombineres med proaktiv Det kunne f.eks. være: Salg af lejeboliger til ejerboliger (hvor provenuet tilfalder - egen lejlighed og bag mindre erhvervsdrivende samt - - Iværksætterstøtte Billig udlejning af erhvervslokaler Overordnet økonomi På det nuværende grundlag og med den aktuelle tidshorisont vil enhver økono- - - Udviklingsplanens traditionelle økonomi kan på nuværende grundlag sammen- Indtægter, Brabrand Boligforening Udgifter, Brabrand Boligforening Udgifter, offentlige Udgifter, investorer Samlet investering Samlet byggeret Samlet udbygningsmulighed Eksisterende, som bevares/konverteres Nybyggeri af ganske betydelig omfang. Økonomien i de bærende elementer 547 mio. kr mio. kr. 740 mio. kr mio. kr mio. kr m m m m2 Projektets bærende elementer består i den helhedsorienterede løsning (herunder et styrende element. Også de to bystrøg har afgørende betydning for planens udformningen. Vi mener endvidere det er af afgørende betydning af få etableret Salg af arealer til nybyggeri (prisen herpå varierer stærkt i takt med konjunktur- - Finansieringsordninger via provenu fra energirenove- Energirenoveringer (hvor driftsbesparelser er med til at Støtte fra EU s regionale udviklingsfond (til forskellige - Det samme gælder det store antal af penthouselejligheder og det markante er- Nedenfor listes økonomi på dele af projektet. Der henvises til opstilling på modstående side for samlet indblik i økonomien. Det Grønne Hjerte (landskab, konvertering og nybyggeri) Bystrøg Alfarvej og uddannelsesstrøget Bydelshuset Konvertering og energirenovering af eksisterende bygningsmasse, inkl. tilhørende udearealer og fælleslokaler Sum Alle beløb er inkl. omkostninger og moms. 16

19 17

20 masser af beboere og en mangfoldig kultur. til. Hermed lægges op til en stærk brobygning mellem områdets fysiske udvikling og områdets sociale, miljømæssige og økonomiske udvikling fordi disse hænger uløseligt sammen. Tankegangen kan symbolsk beskrives som energien i form af kommunikation - tid. De fysiske forandringer er omfattende og tidskrævende; men den beboer- af økonomiske strukturer tager endnu længere tid. Erfaringer fra ind- og udland - - tion kommer til at spille en afgørende rolle. - - og synlige delmål Indledende planlægningsarbejder: toriske og politiske plan. Herunder et konsensusforløb mellem opgavens hoved- planer for opgavens gennemførelse. kommunikationsmæssige infrastruktur og etablere et hensigtsmæssigt forum for dialog mellem de mange interessenter. Der kan med fordel hentes inspiration i mulighederne for at få virksomheder og kultur- og uddannelsesinstitutioner de forskellige parter. Her skal man selvfølgelig ikke alene tage udgangspunkt i forsøg med energirenovering og lejlighedssammenlægning på Bentesvej. Synlige delresultater - Hjerte samt forbedret busbetjening. Hvis konjunkturerne er hensigtsmæssige kan udviklingen af arealerne langs Ringvejen ligeledes iværksættes. højst tjene som eksempler. - osv. sportshal. Det kan sammen med etablering af et stadion og et Bydelshus være tilhørende lejlighedsomdannelse. Disse strategiske overvejelser bør indgå i den videre bearbejdning af dispositionsplanen. Kommunikation og mulighedsrum nistration og god kommunikation. Kommunikation er i det hele taget en væsentlig del af vejen frem mod et stærkt - Det handler om alt fra at motivere de landsdækkende medier til at fortælle posi- rygter i kunstnernetværk og blandt studerende. - at udviklingen kunne starter i zoner omkring fx Bydelshus og Kulturtorv og herfra sprede sig ud i området.

21 (K): Kommunikation og organisation (F): Fysik (S): Social (M): Miljømæssig (Ø): Økonomisk høj intensitet lav intensitet 19

22

23

24

25

26

27

28

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Høiriisgård bakker - en ny grøn bydel Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Parcelhuskvarter Motorvej Jernbane Byggegrund Århus Midtby Indfaldsvej Rekreativt naturområde Situation Byggegrunden er karakteriseret

Læs mere

VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR.

VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR. Deltakvarteret - den første bydel i Vinge VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR. 1 Frederikssund Naturområder Vinge er en helt ny by i Frederikssund Kommune. I Vinge får du det bedste fra byen og naturen

Læs mere

I Odense Kommunes samlede Bystrategi for byens transformation ses det grønne som en af de vigtigste faktorer

I Odense Kommunes samlede Bystrategi for byens transformation ses det grønne som en af de vigtigste faktorer JANNIK NYROP CHEF FOR BYSTRATEGISK STAB I ODENSE KOMMUNE I Odense Kommunes samlede Bystrategi for byens transformation ses det grønne som en af de vigtigste faktorer Den grønne struktur trækkes fra det

Læs mere

Rødovrevej Rødovrevej 239

Rødovrevej Rødovrevej 239 Rødovrevej 239 Området Introduktion Centralt beliggende i det midt-østlige hjørne af Rødovre Ligger denne gamle erhvervsbygning. Bygningen har tidligere været brugt af Tele Danmark og De gule sider men

Læs mere

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer BAGGRUND I løbet af 2017 er interessen vokset markant for at bygge nyt i Albertslund Midtby. Det gælder særligt for byområdet

Læs mere

HØJE TAASTRUP C. VISION

HØJE TAASTRUP C. VISION HØJE TAAASTRUP C 1 HØJE TAASTRUP C. VISION EN SAMMENHÆNGENDE, MANGFOLDIG OG AKTIV OG TRYG BY Høje Taastrup ændrer sig, vokser, forfalder, blomstrer op på ny, omfortolkes og udvikler sig. Det tager helhedsplanen

Læs mere

HAVEJE-ATELLIERNE 27681

HAVEJE-ATELLIERNE 27681 HAVEJE-ATELLIERNE 27681 BESKRIVELSE HAVEJE-ATELLIERNE INTENTION En spændende udviklings proces er i gang( ) Variation, kreativitet og liv på gaden. Et sted der er rart at være for dem der bor der, og tiltrækker

Læs mere

Til: Magistratens møde 1. februar Drøftelse vedr. fysisk omdannelse af Bispehaven

Til: Magistratens møde 1. februar Drøftelse vedr. fysisk omdannelse af Bispehaven Til: Magistratens møde 1. februar 2016 Formål: Drøftelse vedr. fysisk omdannelse af Bispehaven BISPEHAVEN Som udgangspunkt for drøftelsen i Magistraten 1. februar 2016 giver notatet en status på det aktuelle

Læs mere

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013 ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup Januar 2013 Atlas Grantoftegård Atlas grunden er placeret i kanten af erhvervområdet ved Baltorpvej mellem Råmosen og jernbanen mod nord. Atlas grunden

Læs mere

Den 12. juni 2009 Århus Kommune

Den 12. juni 2009 Århus Kommune Notat Til: Til: Den politiske styregruppe Orientering/Drøftelse Den 12. juni 2009 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Forslag til fase 1 initiativer Fase 1 initiativer skal understøtte helhedsplanens

Læs mere

Nyt markant byggeri i Randers midtby

Nyt markant byggeri i Randers midtby Situationsplan Den eksisterende ejendom nedbrydes til fordel for en ny og mere markant bygning. Bygning I forbindelse med opførelsen af bygningen udføres den nye vej til det bagvedliggende område i henhold

Læs mere

Udvikling af ny ungdomsbydel i Gellerup - nedrivning af blok A9 og A10 og igangsættelse af beboernes tryghedsgaranti

Udvikling af ny ungdomsbydel i Gellerup - nedrivning af blok A9 og A10 og igangsættelse af beboernes tryghedsgaranti Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 15. maj 2014 Udvikling af ny ungdomsbydel i Gellerup - nedrivning af blok A9 og A10 og igangsættelse af beboernes tryghedsgaranti

Læs mere

Fælles udbud af areal i Toveshøj i samarbejde med Brabrand Boligforening samt anvendelse af salgsindtægt.

Fælles udbud af areal i Toveshøj i samarbejde med Brabrand Boligforening samt anvendelse af salgsindtægt. Indstilling Til Byrådet (Aarhus Byråd via Magistraten) Fra Borgmesterens Afdeling Dato 26. november 2017 Udbud af kommunalt areal i Toveshøj Fælles udbud af areal i Toveshøj i samarbejde med Brabrand Boligforening

Læs mere

Herlev Bytorv. Butikker, erhverv & boliger i hjertet af Herlev

Herlev Bytorv. Butikker, erhverv & boliger i hjertet af Herlev Herlev Bytorv Butikker, erhverv & boliger i hjertet af Herlev Skitseforslag 14.01.2016 INTRODUKTION I disse år oplever hele hovedstadsregionen en enorm udvikling. I Herlev kommer dette blandt til udtryk

Læs mere

Disposition. De fysiske planer Planens tilblivelse Udfordringer Spørgsmål

Disposition. De fysiske planer Planens tilblivelse Udfordringer Spørgsmål Disposition De fysiske planer Planens tilblivelse Udfordringer Spørgsmål Fra udsat boligområde til attraktiv bydel hvordan? Historien lys og luft. Livet bag voldene 2400 almene boliger og 32 blokke Opført

Læs mere

SKOVBRYNET 120 BOLIGER I NATURSKØNT OMRÅDE VED HØJE KEJLSTRUP. dato: sagsnr.: revision:

SKOVBRYNET 120 BOLIGER I NATURSKØNT OMRÅDE VED HØJE KEJLSTRUP. dato: sagsnr.: revision: SKOVBRYNET 120 BOLIGER I NATURSKØNT OMRÅDE VED HØJE KEJLSTRUP dato: 18.03.2014 sagsnr.: 1723-300 revision: A GRUNDEN Høje Kejlstrup hører til de nordligst beliggende boligområder i Silkeborg inden det

Læs mere

Fra boligområde til bydel

Fra boligområde til bydel En ambitiøs helhedsplan skal ændre de socialt udsatte boligområder Gellerup og Toveshøj i Århus til en attraktiv bydel med arbejdspladser, specialbutikker en befolkningssammensætning, der afspejler kommunens

Læs mere

Program Plansporets udflugt til Skanderborg 8. juni 2017

Program Plansporets udflugt til Skanderborg 8. juni 2017 9.00 (9.15) Afgang fra Kolding - Skovbrynet 1, 6000 Kolding Kaffe og croissant eller frugt i bussen ca. 9.45. 10.15 Ankomst og Afgang Skanderborg Rådhus - Skanderborg Fælled 1, 8660 Skanderborg nyere sidevej

Læs mere

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG Søkvarteret Forord Inspirationskataloget har til formål at vise en pallet af de elementer, der skal indtænkes i den kommende planlægning for Søkvarteret i Vinge. Søkvarteret

Læs mere

Aftale vedr. grundlaget for dispositionsplanen for Gellerup/Toveshøj

Aftale vedr. grundlaget for dispositionsplanen for Gellerup/Toveshøj Tirsdag 23. juni 2009 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Aftale vedr. grundlaget for dispositionsplanen for Gellerup/Toveshøj Baggrund Århus Kommune og Brabrand Boligforening indgik i 2007 aftalen om

Læs mere

Bygnings- og Arkitekturpolitik

Bygnings- og Arkitekturpolitik Forslag til Bygnings- og Arkitekturpolitik Middelfart Kommune Forord Denne politik Bygnings- og Arkitekturpolitikken er én af de politikker, Byrådet har besluttet at formulere i Middelfart Kommune. Formålet

Læs mere

Forslag til nyt byområde ved Havkærvej, Tilst. 24. marts 2015

Forslag til nyt byområde ved Havkærvej, Tilst. 24. marts 2015 Forslag til nyt byområde ved Havkærvej, Tilst 24. marts 2015 Vision for bydelen Ønsket er at skabe en ny levende bydel i Tilst. En bydel med et mangfoldigt boligudbud og attraktive byrum. Den 8,7 ha. store

Læs mere

Årsmøde Lean Construction Hvordan får vi mest værdi for renoveringsmilliarderne?

Årsmøde Lean Construction Hvordan får vi mest værdi for renoveringsmilliarderne? Årsmøde Lean Construction - 2012 Hvordan får vi mest værdi for renoveringsmilliarderne? Årsmøde Lean Construction - 2012 Policy værdier Sektor og branche værdier Bygherreværdier Projektværdier Brugerværdier

Læs mere

Lokalplaner på vej. 08. Maj 2017

Lokalplaner på vej. 08. Maj 2017 Lokalplaner på vej 08. Maj 2017 1020 Malling syd - Forslag 1060 Idrætsanlæg på Vidtskuevej, Viby - Forslag 1061 Generationernes Hus. Aarhus Ø Forslag 1066 Erhvervsområde ved Søren Frichsvej - Forslag Lokalplan

Læs mere

Fremtidens Gellerup og Toveshøj

Fremtidens Gellerup og Toveshøj Forår 2010 Fremtidens Gellerup og Toveshøj en attraktiv bydel i Århus Århus Kommune En plan for fremtidens Gellerup og Toveshøj er i høring nu 2 Kære læser Indtil 7. maj er en dispositionsplan for fremtidens

Læs mere

Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014

Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014 Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014 Side 2 Liselundvej salgsprospekt 2014 Enestående parkområde, hyggelige boliger og et væld af fritidstilbud lige om hjørnet. Det er Liselundvej.

Læs mere

Gellerup og Toveshøj. Fra udsat boligområde til attraktiv bydel

Gellerup og Toveshøj. Fra udsat boligområde til attraktiv bydel Gellerup og Toveshøj Fra udsat boligområde til attraktiv bydel Disposition Baggrund om området Hvad siger forskningen om hvad der virker Hvad er de konkrete fysiske planer Hvor ligger Gellerup i Aarhus?

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Byen og landskabet Mål Silkeborg Kommune vil: Synliggøre Silkeborgs unikke placering i landskabet og bymidtens nærhed til Silkeborg

Læs mere

EN DEL AF FREMTIDENS ODENSE vollsmose.dk/fremtidensvollsmose 1/9

EN DEL AF FREMTIDENS ODENSE vollsmose.dk/fremtidensvollsmose 1/9 FREMTIDENS VOLLSMOSE EN DEL AF FREMTIDENS ODENSE vollsmose.dk/fremtidensvollsmose 1/9 ORGANISERING ORGANISERING Odense Kommune 3 Direktører/chefer Civica 2 Direktører/chefer Fyns almennyttige Boligselskab

Læs mere

Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen. Afslaget begrundes bl.a.

Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen. Afslaget begrundes bl.a. 15105 Bæredygtig byudvikling, Mårslet Syd Emne: Fortræde for Teknisk Udvalg Dato: 08-05-2017 Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen.

Læs mere

bebyggelsen set fra hjørnet Provstevej og Theklavej Provstevej 5 ungdomsboliger forside

bebyggelsen set fra hjørnet Provstevej og Theklavej Provstevej 5 ungdomsboliger forside bebyggelsen set fra hjørnet Provstevej og Theklavej side 0 forside Arkitektur og bygningsbeskrivelse Byggeriet fremstår som en række bygninger, der tilsammen danner en vinkelbygning på hjørnet af Provstevej

Læs mere

Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg. Indledning

Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg. Indledning Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg Indledning Esbjerg Kommune ønsker at tilbyde ældre medborgere pleje i velfungerende plejefaciliteter, der yder respekt

Læs mere

indkaldelse af idéer og forslag

indkaldelse af idéer og forslag indkaldelse af idéer og forslag CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET Omdannelse af erhvervsområde til blandet byområde ved Søren Frichs Vej og Lokesvej Baggrund for høringen Denne høring udsendes som en

Læs mere

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 Eksempel Energirenovering etageboliger KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 UDGIVET DECEMBER 2014 UDGIVET DECEMBER 2014 Renovering skal tiltrække nye beboere Ghettoblokken Korskærparken under Boligkontoret

Læs mere

Dagmar Petersens Gade. Dagmar Petersens Gade. Bernhardt Jensens Boulevard. Bernhardt Jensens Boulevard

Dagmar Petersens Gade. Dagmar Petersens Gade. Bernhardt Jensens Boulevard. Bernhardt Jensens Boulevard DET NYE Z-HUS Z-huset er et klart og visionært arkitektonisk statement, hvor den markante bygningsgeometri med de aftrappede bygningshøjder og åbne gårdrum sikrer lys og udsyn til de fantastiske omgivelser.

Læs mere

KULTURCENTER. Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv

KULTURCENTER. Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv KULTURCENTER Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv IDÉOPLÆG Hvad drømmer du om? Det spørgsmål stillede Områdefornyelsen borgerne på Ydre Østerbro til borgermødet Kulturcenter for

Læs mere

Socialt udsatte boligområder

Socialt udsatte boligområder Socialt udsatte boligområder Nogle boligafdelinger i Danmark har en væsentligt større andel af arbejdsløse, kriminelle og personer på overførselsindkomst end det øvrige samfund. Disse afdelinger kæmper

Læs mere

Holmegaard Høj Den perfekte bolig

Holmegaard Høj Den perfekte bolig Holmegaard Høj Den perfekte bolig SMUKKE RÆKKEHUSE I NATURSKØNT OMRÅDE Billeder af bygningerne er ikke rigtige fotografier, men 3D-visualiseringer, da de ikke er færdigbygget. Der tages forbehold for ændringer

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 06.12.2012. Punkt 7. 2012-27958.

Teknik- og Miljøudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 06.12.2012. Punkt 7. 2012-27958. Punkt 7. Hasseris Boligselskab - Grønnegården (afd. 5) Stationsmestervej 6-122 og Dyrskuevej 13-51 - 492 almene familieboliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel og huslejestøtte -

Læs mere

HØRSHOLM ALLÉ NORD. Analyse og skitsering. Scenarier for Hørsholm Allé Nord Hørsholm Kommune Juni SvendborgArchitects

HØRSHOLM ALLÉ NORD. Analyse og skitsering. Scenarier for Hørsholm Allé Nord Hørsholm Kommune Juni SvendborgArchitects HØRSHOLM ALLÉ NORD Analyse og skitsering Scenarier for Hørsholm Allé Nord Hørsholm Kommune Juni 2016 Helhedsplan/ Med nærværende analyse og skitsering af en ny helhedsplan for Hørsholm Allé Nord er formålet

Læs mere

P L E J E C E N T E R B A N E B O

P L E J E C E N T E R B A N E B O PROJEKT OG STED BAGGRUND Boligselskabet Skt. Jørgen og Viborg Kommune har taget initiativ til at opføre Plejecenter Banebo, som en del af Viborgs nye bydel Banebyen. Viborg Baneby er et ældre bynært erhvervsområde,

Læs mere

POLYFORM ARKITEKTER ApS Kigkurren 8M, 1. sal DK-2300 København S. info@polyformarkitekter.dk Tlf 33 32 08 74

POLYFORM ARKITEKTER ApS Kigkurren 8M, 1. sal DK-2300 København S. info@polyformarkitekter.dk Tlf 33 32 08 74 Skyen POLYFORM ARKITEKTER ApS Kigkurren 8M, 1. sal DK-2300 København S info@polyformarkitekter.dk Tlf 33 32 08 74 2 Skitseforslag byggefelt 1C// Aalborg Godsbaneareal // 21.12.212 // POLYFORM Arkitekter

Læs mere

HØJT TIL HIMLEN OG KORT TIL BYEN: NYD LIVET PÅ NORDKYSTEN

HØJT TIL HIMLEN OG KORT TIL BYEN: NYD LIVET PÅ NORDKYSTEN HØJT TIL HIMLEN OG KORT TIL BYEN: NYD LIVET PÅ NORDKYSTEN BOLIGER I KULTURHAVN GILLELEJE UDVIKLES OG OPFØRES AF GILLELEJE BYEN PÅ TOPPEN Bolig A, B, C, D, E og F Gilleleje ligger på Gilberg Hoved, som

Læs mere

BANEN I BYEN VEJEN BOLIGFORENING. PRIORITET Il

BANEN I BYEN VEJEN BOLIGFORENING. PRIORITET Il BANEN I BYEN VEJEN BOLIGFORENING PRIORITET Il VISUALISERING AF GRØNT OMRÅDE OG 2 PLANS BOLIGER side 2 BANEN I BYEN INTRODUKTION Banen i byen er et område, som rammer en yngre målgruppe af ressourcestærke

Læs mere

Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk

Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk Byens Netværk 01.11.12 Tekst og foto: Mikkel Egeberg Rasmussen Den 1. november tager Byens Netværk, i samarbejde med InnoByg og AlmenNet, på

Læs mere

kongegården Afdeling 48 // Svendsgade 2-10, 3-9 // Lyngbygade 54 // silkeborg

kongegården Afdeling 48 // Svendsgade 2-10, 3-9 // Lyngbygade 54 // silkeborg kongegården Afdeling 48 // Svendsgade 2-10, 3-9 // Lyngbygade 54 // silkeborg 2 Gode boliger midt i byen tæt på naturen 3 4 5 Central beliggenhed i attraktivt kvarter Området har tidligere huset Silkeborg

Læs mere

VIDENSHUS. Sønderborg Havn

VIDENSHUS. Sønderborg Havn VIDENSHUS Sønderborg Havn En masterplan af den verdenskendte arkitekt Frank Gehry Introduktion: Sønderborg Havneselskab og Rambøll er gået sammen om at udvikle et projekt for et Videnshus på Sønderborg

Læs mere

Tobaks BYEN Boligområde d. 24 April 2015 1

Tobaks BYEN Boligområde d. 24 April 2015 1 TobaksBYEN Boligområde d. 24 April 2015 1 Tobaksbyen//23. April 2015//skala arkitekter 2 Identitet, Tæthed & Variation Fremtidens Tobaksbyen er placeret i et dynamisk felt mellem villakvarterer, industri/erhverv

Læs mere

AARHUS LETBANE. Ole Sørensen, Letbanesamarbejdet i Østjylland

AARHUS LETBANE. Ole Sørensen, Letbanesamarbejdet i Østjylland AARHUS LETBANE Ole Sørensen, Letbanesamarbejdet i Østjylland Region Midtjylland, Aarhus, Norddjurs, Syddjurs, Randers, Favrskov, Silkeborg, Skanderborg og Odder Kommuner samt Midttrafik Plan for en sammenhængende

Læs mere

M I D D E L F A R T UDBUD - 11 JANUAR 2008

M I D D E L F A R T UDBUD - 11 JANUAR 2008 M I D D E L F A R T UDBUD - 11 JANUAR 2008 J U U L F R O S T A R K I T E K T E R - B Y, B Y G N I N G S - O G L A N D S K A B S A R K I T E K T E R - R E F S H A L E V E J 1 4 7-1 4 3 2 K Ø B E N H A V

Læs mere

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Debat om Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Det gamle rådhus på Frederiksborgvej 3-5 skal ikke længere anvendes af Furesø Kommunes administration. Byrådet ønsker derfor, at dette centrale område

Læs mere

Forslag til princip om individuelle energiløsninger i forhold til kollektive løsninger.

Forslag til princip om individuelle energiløsninger i forhold til kollektive løsninger. Temadrøftelse : Klima og Bebyggelse Bilag til Planudvalgets møde den 2. oktober 2012 Principper for placering af solenergianlæg og vindmøller i Furesø kommune Indeværende principper er tænkt som afsæt

Læs mere

Byen som vækstdriver. Bente Lykke Sørensen Arealudviklingschef 8. maj 2013. Arealudvikling Aarhus Teknik og Miljø Aarhus Kommune

Byen som vækstdriver. Bente Lykke Sørensen Arealudviklingschef 8. maj 2013. Arealudvikling Aarhus Teknik og Miljø Aarhus Kommune Byen som vækstdriver Bente Lykke Sørensen Arealudviklingschef 8. maj 2013 Globale trends/mega trends Urbaniseringen ( ) handler om tilgængelighed til arbejdspladser og uddannelse. Arbejdspladserne placerer

Læs mere

område 1 I forbindelse med skovbåndet vil man komme tæt på områdets søer og vandhuller og opleve landskabets topografi. Det grønne rum kan rumme

område 1 I forbindelse med skovbåndet vil man komme tæt på områdets søer og vandhuller og opleve landskabets topografi. Det grønne rum kan rumme område 1 20 Område 1 ligger i Helsingørs nordvestlige udkant i umiddelbar nærhed af Teglstrup Hegn og er infrastrukturelt bundet sammen med byen via Kingosvej og Blichersvej. Området indeholder hovedsageligt

Læs mere

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 INDLEDNING Ballerup Kommune er et dejligt sted at bo omgivet af natur, tæt på storbyen, med mange arbejdspladser og et aktivt foreningsliv. Kommunalbestyrelsen har store

Læs mere

Det Maritime Museum AQUARIUS. Tungevågen AQUARIUS MARITIMT VITENSENTER I TUNGEVÅGEN

Det Maritime Museum AQUARIUS. Tungevågen AQUARIUS MARITIMT VITENSENTER I TUNGEVÅGEN 1 Det Maritime Museum AQUARIUS Tungevågen INDHOLDSFORTEGNELSE 3 4. ARKITEKTONISK, URBANT OG LANDSKABELIGT KONCEPT 5-7. CONCEPTUELLE DIAGRAMMER 8. MASTERPLAN OG TVÆRSNIT 9. PLAN -1, +1 10. ARKITEKTUR OG

Læs mere

Reference: Udvalgt projekterelse.

Reference: Udvalgt projekterelse. Reference: Udvalgt projekterelse. Opgave: Bygherre: Areal: Økonomi: Å-husene, Århus C (2010-14) 9 højhuse, 432 boliger SFV K/S 27.000 m² 450.000.000,- Jens Baggesens Vej, Århus (2012) 4 etagers boligblok,

Læs mere

AR KITEMA NY BOLIGBEBYGGELSE I MONTANAGADE AUGUST 2014

AR KITEMA NY BOLIGBEBYGGELSE I MONTANAGADE AUGUST 2014 AR KITEMA NY BOLIGBEBYGGELSE I AUGUST 2014 ARKITEMA HJØRNET AF OG AR KITEMA NORD SITUATIONSPLAN MED BEBYGGELSENS GÅRDRUM 1:250 AR KITEMA FACADE MOD 1:250 FACADE MOD 1:250 AR KITEMA SNIT GENNEM BEBYGGELSEN

Læs mere

Planstrategi som ny vækstskaber NIELS ÅGESEN

Planstrategi som ny vækstskaber NIELS ÅGESEN Planstrategi som ny vækstskaber NIELS ÅGESEN 02.04.2014 Men hvad skaber vækst? Men hvad skaber vækst? Hvordan bruger vi vores planstrategi? Men hvad skaber vækst? Hvordan bruger vi vores planstrategi?..så

Læs mere

Velkommen til Strandkanten. - med tæerne i havet og byen i ryggen

Velkommen til Strandkanten. - med tæerne i havet og byen i ryggen Velkommen til Strandkanten - med tæerne i havet og byen i ryggen Da Strandkanten endnu ikke er færdigbygget, er brochurens billeder af bygningen og interiør ikke rigtige fotos, men såkaldte arkitekt 3D

Læs mere

Lokalplanen er blevet til på anmodning fra den private ejer og efter en høring om ændring af Kommuneplanen.

Lokalplanen er blevet til på anmodning fra den private ejer og efter en høring om ændring af Kommuneplanen. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 27. oktober 2014 Lokalplan 981, Etageboliger ved Thorvaldsensgade - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan

Læs mere

Infill, Boliger, Tøndergade, København V.

Infill, Boliger, Tøndergade, København V. Introduktion Med tanken på fortætning af byen og manglen på billige boliger i København, har jeg valgt at tegne en infill ejendom med boliger eg let erhverv. Beliggenheden er på Vesterbro, nærmere bestemt

Læs mere

Fra arbejderidyl til ghetto

Fra arbejderidyl til ghetto Fra arbejderidyl til ghetto Hvordan skabes igen velfungerende byområder? Byplanmødet Malmø, 5. oktober 2016 Tom Nielsen Professor By- og Landskabsplanlægning Arkitektskolen Aarhus Vesterbro 1950erne, Boligkommisionens

Læs mere

- Hvorfor nybyggeri? - Indledende undersøgelser - Skitseforslag - Landskabsbearbejdning - Facaderenovering - Forbedringer i den enkelte bolig -

- Hvorfor nybyggeri? - Indledende undersøgelser - Skitseforslag - Landskabsbearbejdning - Facaderenovering - Forbedringer i den enkelte bolig - LÆRKEPARKEN - Hvorfor nybyggeri? - Indledende undersøgelser - Skitseforslag - Landskabsbearbejdning - Facaderenovering - Forbedringer i den enkelte bolig - Spørgsmål Lærkeparken i dag ca. 11.000 m2 uudnyttet

Læs mere

Boligsociale indsatser fremtidige udfordringer og løsninger

Boligsociale indsatser fremtidige udfordringer og løsninger Boligsociale indsatser fremtidige udfordringer og løsninger Kontor for Attraktive Bydele Gitte Brødsgaard Vesti Sociale og boligsociale indsatser Organisatoriske rammer Bydele i balance Fysiske forandringer

Læs mere

- vi bygger på værdier og synergi! Tæt-Lavt byggeri Pleje- og Ældreboliger. Ungdomsboliger. At løfte i flok. Men tag ikke fejl: værd at stræbe efter!

- vi bygger på værdier og synergi! Tæt-Lavt byggeri Pleje- og Ældreboliger. Ungdomsboliger. At løfte i flok. Men tag ikke fejl: værd at stræbe efter! ERHVERVSBYGGERI Etagebyggeri Tæt-Lavt byggeri Pleje- og Ældreboliger Renovering Skoler og institutioner Ungdomsboliger - vi bygger på værdier og synergi! Som familie løfter vi i flok... At løfte i flok

Læs mere

Lokalplan 1014, Bygaden Nord - Forslag

Lokalplan 1014, Bygaden Nord - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 1. februar 2016 Lokalplan 1014, Bygaden Nord - Forslag Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1014, Område ved

Læs mere

Byen og historien. Forslag til Industriens Hus, bearbejdet, 1975, Erik Møller. Industriens Hus, 1978, Erik Møller

Byen og historien. Forslag til Industriens Hus, bearbejdet, 1975, Erik Møller. Industriens Hus, 1978, Erik Møller Byen og historien Industriforeningens Udstillingsbygning, ca. 1872 Rådhuspladsen, 1948 Industriforeningens Udstillingsbygning, 1888 Fra Rådhustårnet, 1898 Fra Rådhustårnet, 1948 Industriens Hus, 1960 erne

Læs mere

Velkommen til Søndre Havn

Velkommen til Søndre Havn Velkommen til Søndre Havn På Søndre Havn i Køge er den tidligere erhvervshavn godt på vej til at blive omdannet til et attraktivt og levende boligområde med adgang til badestrand, strandeng og grønne områder.

Læs mere

Kvarteret ved Ellebjerg Skole 4.7

Kvarteret ved Ellebjerg Skole 4.7 VÆRDIFULDE Kulturmiljøer i København københavnernes velfærd Kvarteret ved Ellebjerg Skole 4.7 4.7 Kvarteret ved Ellebjerg Skole Stedet Kulturmiljøet omfatter boligområde, haveforening, skole og kirke.

Læs mere

Bæredygtig byudvikling i Slagelse

Bæredygtig byudvikling i Slagelse Bæredygtig byudvikling i Slagelse Januar 2012 TIDSELBJERGET Bo i balance Visionen om et bedre sted at bo I Slagelse Kommune skal der være plads til at leve det hele liv - hele livet. Sådan udtrykker vores

Læs mere

Espergærde bypark - principper for den videre planlægning okt. 2014

Espergærde bypark - principper for den videre planlægning okt. 2014 Espergærde bypark - principper for den videre planlægning okt. 2014 Med udgangspunkt i de tre forslag til Espergærdes fremtidige udvikling og tegnestuen PK3 s skitseforslag til Espergærde bypark har vi

Læs mere

med andre, er man på 1. sal, kan man være privat.

med andre, er man på 1. sal, kan man være privat. 02 Generelt Velkommen til et nyt og innovativt boligprojekt, hvor begreberne tid, rum og sjæl er gennemgående. Vi opholder os alle meget i vores bolig, derfor er der i City grund projektet lagt stor vægt

Læs mere

Struer Boligselskab bygger for fremtiden

Struer Boligselskab bygger for fremtiden Struer Boligselskab bygger for fremtiden Nye og renoverede boliger i afdeling 1, Ølbyvej, Voldgade og Solkrogen Bæredygtigt byggeri / Moderne boliger / Udsigt til Limfjorden OM PROJEKTET Boliger til alle

Læs mere

Nye flotte lejeboliger, i de lækreste omgivelser

Nye flotte lejeboliger, i de lækreste omgivelser Nye flotte lejeboliger, i de lækreste omgivelser VELKOMMEN TIL HESTESKOEN Hesteskoen er tegnet af Årstiderne Arkitekter og opføres, som en 5-11 etagers bebyggelse i de skønneste naturomgivelser. Byggeriet

Læs mere

Det skal der ske

Det skal der ske Mod Schmeltz Plads/ Roskilde Bymidte P/ kiss n ride Skolegård Koncer Kon certt cer Udeare Udearealer Udea earrreal tilil ea Café Gi Gimle Absalon Skol Skole Udear Udearealer til udskoling Det skal der

Læs mere

Håndværkerkvarteret. debatoplæg. april 2015

Håndværkerkvarteret. debatoplæg. april 2015 Håndværkerkvarteret debatoplæg april 2015 Baggrunden for dette debatoplæg Byen udvikler sig, og byomdannelsen nærmer sig Håndværkerkvarteret fra flere sider. Godsbanearealet vest for og Eternitten sydøst

Læs mere

Fremtidens almene boligområder. Rasmus Cassøe, byplanlægger og projektchef

Fremtidens almene boligområder. Rasmus Cassøe, byplanlægger og projektchef Fremtidens almene boligområder Rasmus Cassøe, byplanlægger og projektchef MARKEDET PROJEKTER Organisation STABSFUNKTIONER OMRÅDE AARHUS BESTYRELSE DIREKTION FASTE UDVALG OMRÅDE KØBENHAVN BYGHERRE- RÅDGIVNING

Læs mere

lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED

lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED 15 LEJLIGHEDER MED UDSIGT 02. marts 2015 indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Situationsplan...3 Bygning 1...4-9 Bygning 2...10-14 Bygning

Læs mere

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT - strategi for et grønnere København Mål og visioner for et grønnere København I visionen for København som Miljømetropol har vi under overskriften En grøn og blå hovedstad

Læs mere

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget Budgetønsker Budgetønsker drift Nr. Drift [Hele 1.000 kr.] s Driftsønsker 2013 2014 2015 2016 1 Vedligeholdelse udenomsarealer 5.500 5.500 5.500 5.500 2 Middel bygningsvedligeholdelse 4.860 4.860 4.860

Læs mere

Fremtidens Nordøst Amager

Fremtidens Nordøst Amager WORKSHOP LØRDAG DEN 27. SEPTEMBER KL. 14.00 16.00 STRANDLODSVEJ 69: Fremtidens Nordøst Amager INTRO Side 1-2 indeholder en opsamling på workshoppen og de forskellige input og diskussioner. På side 3-5

Læs mere

Beboermøde Fyrkildevej 4. juni 2015

Beboermøde Fyrkildevej 4. juni 2015 Beboermøde Fyrkildevej 4. juni 2015 Dagsorden: 1. Velkomst og indledning 2. Valg af dirigent 3. Orientering fra administrationen om den kommende renovering 4. Valg af medlemmer og suppleanter til byggeudvalg

Læs mere

Kommuneplan Rammer for lokalplanlægningen - Ændringsskema

Kommuneplan Rammer for lokalplanlægningen - Ændringsskema Kommuneplan 2017 - Rammer for lokalplanlægningen - Ændringsskema Generelle rammer: Kommuneplan 2013 Kommuneplan 2017 1. Boliger Boliger generelt Boliger - Boliger generelt (side 6) Boligstørrelsen for

Læs mere

39 Ejerlejligheder i København NV

39 Ejerlejligheder i København NV 39 Ejerlejligheder i København NV Nord, vest, hjemme bedst men 3D-visualiseringer. Der tages forbehold for ændringer og fejl, samt farveangivelser af materialer. Forbeholdet er også gældende for medvirkende

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Byggeselskab Mogens de Linde

Byggeselskab Mogens de Linde QR kode 5.101 bygning A Haslegaarden_731kvm Byggeselskab Mogens de Linde Sag 05.101 Haslegaarden Haslegaardsvej 8-10, Bygning A, 8210 Århus V lokaler udlejes 731 m 2 Byggeselskab Mogens de Linde - Ringgade

Læs mere

Frederiks Plads. Projektstatus og gennemgang for Teknisk Udvalg

Frederiks Plads. Projektstatus og gennemgang for Teknisk Udvalg Frederiks Plads Projektstatus og gennemgang for Teknisk Udvalg 20130902 DAGSORDEN OMRAADETS POTENTIALE PROJEKT VISION BEVARINGS OVERVEJELSER KULTURHISTORISKE RELATIONER AARHUS C IDAG Området har med sin

Læs mere

ØSTERLUNDEN EN GRØN BYDEL I ODENSE

ØSTERLUNDEN EN GRØN BYDEL I ODENSE ØSTERLUNDEN EN GRØN BYDEL I ODENSE 1 / PROJEKTBAGGRUND HISTORISK BAGGRUND Helt frem til det 20. århundrede fungerede området som landbrugsjord beliggende lige udenfor Købstaden Odense. Omkring 1920 blev

Læs mere

Visionsplan for Hårlev

Visionsplan for Hårlev Visionsplan for Hårlev 1 2 VISION FOR FREMTIDENS HÅRLEV Hårlev er stationsbyen i Ådalen. I Hårlev har vi det hele. Skønne naturoplevelser i baghaven, boliger til alle aldersgrupper, et levende handelsog

Læs mere

UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN

UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN ALLE FORTJENER ET GODT HJEM Stengårdsvej er et godt sted at bo. Siden opførelsen i 70 erne har vi hos Ungdomsbo været stolte

Læs mere

velkommen til københavns FØrSte klimakvarter klimakvarter.dk

velkommen til københavns FØrSte klimakvarter klimakvarter.dk VELKOMMEN TIL KØBENHAVNS FØRSTE KLIMAKVARTER klimakvarter.dk 1 3. oplag, april 2013 De stigende regnmængder er en stor udfordring for vores by. Men ved at gribe udfordringen rigtigt an kan vi sikre byen

Læs mere

Indstilling. Hejredalskollegiets fremtid. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 25.

Indstilling. Hejredalskollegiets fremtid. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 25. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 25. juli 2011 Teknik og Miljø og Borgmesterens Afdeling 1. Resume Hejredalskollegiet er omfattet af helhedsplanen for Gellerupparken

Læs mere

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE FAMILIEBOLIGER MED PLADS TIL BÅDE ARBEJDE, FAMILIELIV OG FÆLLESSKAB Som beboer i de Kreative Familieboliger får man en unik mulighed

Læs mere

Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken

Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken Efterisolering af ydervægge Niveaufri adgang til alle rum Ny fordør Åbning mellem entre, opholdsrum og køkken Nyt tilgængeligt badeværelse Nye vandrør Ny ventilation

Læs mere

HELHEDSPLAN HILLERØD SYD - PROGRAMMERINGS ANALYSE OMRÅDE : STATION-BYKERNE-HOSPITAL

HELHEDSPLAN HILLERØD SYD - PROGRAMMERINGS ANALYSE OMRÅDE : STATION-BYKERNE-HOSPITAL HELHEDSPLAN HILLERØD SYD - PROGRAMMERINGS ANALYSE OMRÅDE : STATION-BYKERNE-HOSPITAL Introduktion INDLEDNING mulig og at der i udformningen indtænkes tryghed, olevelser og komfort i så stor grad som overhovedet

Læs mere

N Y T K O N T O R H U S

N Y T K O N T O R H U S N Y T K O N T O R H U S N Y T K O N T O R H U S SILKEBORGVEJ PROJEKTUDVIKLING TOTALENTREPRENØR ARKITEKT Kontorhus Forslag 4 Kontorhus Forslag 5 NYT KONTORHUS Domicilbygning med mulighed for individuelle

Læs mere

4.675 m² visuel og futuristisk ejendom v/ballerup Byvej

4.675 m² visuel og futuristisk ejendom v/ballerup Byvej 4.675 m² visuel og futuristisk ejendom v/ballerup Byvej MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk I det attraktive erhvervsområde Lautrupparken i Ballerup, ligger den præsentable

Læs mere

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007 HØJHUS I NØRRESUNDBY 30.03.2007 1 Innovativt højhusbyggeri ved havnefronten Det nye havneprojekt med marinefaciliteter ved brolandingen i Nørresundby fremtræder som et markant landmark for området nord

Læs mere