Job og Aktiv Ringe Februar 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Job og Aktiv Ringe Februar 2014"

Transkript

1 PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. University College Lillebælt, Pædagoguddannelsen i Odense BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Adresse. Postnr. og by. Tlf.nr. Mail-adresse. Hjemmeside Job og Aktiv Ringe Februar 2014 Job og Aktiv Center for Uddannelse, Erhverv og Aktivitet Tværgade Ringe Michael Lundsgaard Stedernes beliggenhed: Dagtilbuddene Broby: Serviceteam, Aktivitet & Samvær, Idræt & Samvær og Seniorgruppen, Egeballe 4, 5672 Nr. Broby Åbningstider: Dagtilbud- Ringe: Erhverv, Egenproduktion og Service Tværgade 13, 5750 Ringe Dagtilbud- Senhjerneskadet Afdeling Hillerslev, Kirkegyden 1B 5750 Ringe Specialundervisning for voksne (VSU) Afdeling Hillerslev Kirkegyden 1 B, 5750 Ringe Ringe Støttecenter Søvej 1A 5750 Ringe Faaborg Støttecenter Vestergade Faaborg Den særlige tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU) Egeballe 4, 5672 Nr. Broby Praktikstedets målgruppe: Antal ansatte, i alt: Dagtilbuddenes åbningstid er: Kl / Støttecentrene har åbent dagligt herunder aften og weekend. Målgruppen er voksne fysisk og psykisk funktionshæmmede samt borger med erhvervet senhjerneskade. Der er en stor forskellighed i borgernes funktionsniveau og behov for støtte og hjælp. Der er forskellig betegnelse af borgeren afhængig af tilbuddet. De er alle visiteret til efter servicelovens: 103 og 104 hvor ca. 120 borger har et dagtilbud Ca. 80 borgere tilbydes 85 hjælp og støtte i hverdagen. Der er ca. 50 ansatte på Job og Aktiv Der er en overordnet leder for det samlede Job og Aktiv og en stedfortræder der er afdelingsleder for dagtilbuddene i Ringe og Nr. Broby. Der er en afdelingsleder for Den særlig tilrettelagte ungdomsuddannelse i Nr. Broby og Voksen specialundervisning i Hillerslev. Derudover er der en afdelingsleder for støttecentrene i Ringe og Faaborg samt dagtilbuddet i Hillerslev. Det øvrige personale er en tværfaglig sammensætning af overvejende pædagoger samt sygeplejersker, social og sundhedsassistenter, værkstedsassistenter, lærer, administration og servicepersonale. -1-

2 Job og aktiv er et uddannelsessted for pædagogstuderende på Fyn. Vi har desuden praktikanter fra social- og sundhedsskolen. Kontaktperson for praktikken: TVÆRPROFESSIO- NELT SAMARBEJDE: Praktikstedets formål og lovgrundlag. Afdelingsleder: Rikke Frandsen Tlf.: Mail: Der samarbejdes med personalet på bostederne, terapeuter og de kommunale sagsbehandlere. Job og Aktiv borgere er alle visiterede og tilbuddene udmøntes efter servicelovens: 103: Beskyttet beskæftigelse: De har alle problemer med at fasteholde et arbejde på normale vilkår på arbejdsmarkedet, og har behov for støtte og opmærksomhed til at indgå i sociale fællesskaber og udføre arbejdsprocesser. 104 Aktivitet og samvær: De har alle behov for aktiverende støtte og omsorg, i dagligdags funktioner, sociale fællesskaber, kommunikation og aktiviteter. 85 Hjælp og støtte til at klare hverdagen: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. KARAKTERISTIK AF BRUGERGRUP- PERNES TILBUD 564 Særlig tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU): Formålet med ungdomsuddannelsen er, at unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse. Afdeling Ringe Erhverv, Egenproduktion og Service (medarbejdere) Tilbuddet er for borgere som gerne vil arbejde med service og erhvervsopgaver. Afd. er delt op i to grupper som arbejder tæt sammen. Som medarbejder har man mulighed for et fleksibelt tilbud og forskellige arbejdsopgaver på tværs af grupperne. Den ene afd. er overvejende beskæftiget med samle-, pakke og monteringsopgaver. Vi er underleverandører til virksomheder på Fyn Den anden afdeling arbejder primært med produktion til egen butik og til butikker i lokalområdet. Der produceres filtede sutsko, gummitasker, smykker og andet håndarbejde. Derudover tilbydes medarbejderne opgaver som er nødvendigt for at holde virksomheden i gang. Eksempler på disse opgaver kan være kantinemedarbejder, rengøringsassistent, mindre kontorjobs, lager/pedel arbejde, brændekløvning, og chauffør. Afdelingen tilbyder kurser inden for de forskellige arbejdsområder. F.eks. AMU-kursus i rengøring samt undervisning i dansk og matematik. I løbet af året afvikles forskellige aktiviteter bl.a. sang og musik, tegne/male mm. Vi tilbyder motion på jobbet bl.a. løb og svømning. I løbet af året afholdes forskellige arrangementer og udflugter. -2-

3 Afdeling Broby - Idræt og Samvær (brugere) Tilbuddet er for borgere som gerne vil motionere og prøve forskellige idrætsaktiviteter. Der tilbydes idræt og idrætslignende aktiviteter, bla. gymnastik, boldspil, cykling, svømning, massage, bowling og gåture. Gruppen træner målrettet til stævner, hvor de konkurrerer mod andre værksteder. Der er også mulighed for at fordybe sig i computere og spil samt få undervisning i dansk. Det er samtidig en gruppe, hvor der er fokus på det sociale samvær. Der er mulighed for Wiispil, IT, brætspil, social hygge samt praktiske opgaver. Der kompenseres for den enkeltes funktionsnedsættelse i forhold til deltagelse i idrætsaktiviteter. For at sikre et fælles sprog bruges alternative kommunikationsformer. Der tilbydes deltagelse i forskellige årstidsbestemte traditioner og arrangementer. Afdeling Broby - Aktivitet og Samvær (brugere) Tilbuddet er for borgere som har behov for at mødes med andre ligestillede I gruppen prioriteres det sociale samvær meget højt. Det udmøntes i form af fællesskabet omkring deltagelse i kreative aktiviteter, så som at brodere, strikke, male, puslespil, perler og IT, høre musik og se film.. Der tilbydes fysiske aktiviteter som er individuelt tilpasset den enkelte, herunder motionscykling, bowling, gåture og træning i motionsrum. Derudover arbejdes med forskellige ADL funktioner, som er indarbejdet i de daglige gøremål. Der laves lejlighedsvis mad og det medfører deltagelse i planlægning, indkøb, madlavning og oprydning. Der tilbydes ugentlig tur til kulturelle steder eller andre oplevelser samt årstidsbestemte traditioner og arrangementer. Afdeling Broby - Seniorgruppen (brugere) Tilbuddet er for borgere med særlige behov og tæt personalestøtte. Gruppen lægger vægt på omsorg, genkendelighed, ro, hygge og samvær. Seniorgruppen en lille gruppe, hvor der er mulighed for at tage individuelle hensyn og tilbyde forskellige dagsplaner. Der er fokus på at den enkelte bevarer sine ADLfunktioner og støttes i at kunne deltage i den daglige kommunikationen. Aktiviteterne der tilbydes er bla. morgenkaffe og snak om hvad der skal foregå på dagen, hyggesnak om sjove oplevelser, praktiske opgaver i grupperummet, små kreativ sysler, korte gåture i nærmiljøet, besøg på biblioteket som ligger tæt ved. En gang om ugen er der tilbud om køretur i bussen, til kulturelle steder eller andre oplevelser. Afdeling Broby ServiceTeam (medarbejdere) Tilbuddet er for borgere som er interesseret i service og pedelarbejde og har lyst til både at arbejde inde og ude. Serviceteam står for rengøring og vedligehold af fællesarealerne i Nr. Broby. Der udføres endvidere opgaver for offentlige og private kunder indenfor græsslåning, hækkeklipning, forarbejdning af brænde, snerydning samt mindre anlægsopgaver. Man varetager blandt andet alle udendørs opgaver for en større boligforening i Ringe. Der bruges mandskabsvogne, traktor og andre motoriserede redskaber, ligesom der bruges håndværktøj. Afdelingen tilbyder kurser indenfor de forskellige arbejdsområder samt arrangementer og ture i løbet af året. -3-

4 Der tilbydes støtte til at komme i praktikker og i job med løntilskud på ordinære arbejdspladser. Afdeling Broby - Den særlige tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU) (kursister) Grundelementerne i uddannelsen er Din uddannelse dit liv dine mål, teknologiske muligheder for læring og støtte og lokalt forankret læring. Afdeling Hillerslev (kursister) Tilbuddet henvender sig til senhjerneskadede borgere. Afdelingen er fortrinsvis et aktivitetstilbud, men der er også mulighed for lettere serviceopgaver. Derudover er der et tilbud om specialundervisning for voksne handicappede. Støttecentrene i Ringe og Faaborg (beboere) Støttecentrene fungerer som væresteder med tilbud om samvær med ligestillede og personlig vejledning. Der ydes hjælp og støtte til at klare en normal hverdag, dels i støttecentrene og dels i borgerens eget hjem. Støttecentrene tilbyder forskellige arrangementer og ture i løbet af året, og der lægges stor vægt på det sociale samvær i støttecentrene samt fælles aktiviteter. ARBEJDSMETO- DER: Job og Aktiv har forskellige tilbud. Dagtilbuddene i Broby og Ringe arbejder ud fra et fælles koncept som er en del af grundlaget for den pædagogiske praksis: Konceptet indeholder rammer for: - målgruppen i tilbuddet - brugernes indflydelse - hverdagens rutiner - mål for individ, gruppen og kulturelle mål - kompetenceudvikling, personligt, socialt, fagligt og kulturelt - afklaring, uddannelse og evt. udplacering i job på virksomheder. - Udviklingssamtale afvikles naturligt i forhold til udarbejdelse af pædagogisk handleplan. Der spørges bla. ind til brugernes ønsker til afdeling, praktikker, arbejdsopgaver og aktiviteter. - uge og årsplaner De enkelte ansatte er primær kontaktpersoner for borgerne og støtter dem i deres ønsker, trivsel og udvikling og har kontakten til pårørende, bosteder og sagsbehandlere. Virksomhedsteorien er den teoretiske referenceramme for den pædagogiske praksis og handleplanen er arbejdsredskabet. Brugernes selvbestemmelse og deltagelse i eget liv er omdrejningspunktet. Pædagogikken tager afsæt i den enkeltes ressourcer, ønsker og behov. Medbestemmelse udmøntes ved at personalet sætter de overordnede rammer for det daglige arbejde, men på baggrund af brugernes ønsker og behov. Det er i hverdagen brugernes medbestemmelse udøves f.eks. ved den -4-

5 daglige planlægning og involvering i arbejdsopgaver, projekter og aktiviteter. Hverdagen opbygges omkring anerkendende, gensidige relationer og dialog. Personalet har viden om kommunikation og bruger metoder som sikrer et fælles sprog. Indsatsen tilrettelægges på baggrund af viden og refleksion. Job og Aktivs værdisæt tager afsæt i følgende: Vi tager ansvaret på os. Dialog er en forudsætning for at vi lykkedes. Det skal være sjovt og meningsfuldt at gå på arbejde. Vi forenkler det komplicerede. STUDERENDES PLACERING: De 4 praktiksteder er placeret i dagtilbuddene for udviklingshæmmede og den Særlig tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU): Erhverv, egenproduktion og service, Tværgade 13, 5750 Ringe. 1., 2., og 3. praktikker. Idræt og Samvær, Egeballe 4, 5672 nr. Broby, 1., 2. og 3. praktikker. Aktivitet og Samvær, Egeballe 4, 5672, 5750 Nr. Broby. 1. praktik. Den særlige tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU), Egeballe 4, 5672 Nr. Broby 1. praktik. -5-

6 Job og Aktiv UDDANNELSESPLAN: Erhverv, Egenproduktion og Service, Tværgade 13, afd. Ringe SPECIALISERINGSMULIGHEDER: Børn og unge Primær: Sekundær: Mennesker med nedsat funktionsevne Mennesker med sociale problemer x SPECIALISERINGSBESKRIVELSE: Praksisfortælling til illustration af Centrale Kundskabs- og Færdighedsområder: Endelig ruller den store lastbil op foran porten! Vi er lige mødt på arbejde efter juleferien, og alle glæder sig til at komme i gang med at arbejde igen. Henning har startet trucken og læsser af. 8 store paller, 4000 bøger, hvor der skal sættes prismærke på. Jens åbner pallerne, han klipper båndene over, skærer plastikken af og kører med løftevognen paller ind i de 2 grupperum, hvor der bliver gjort klar til dagens opgave, samtidig med at juleferien diskuteres. Henning og Jens er allerede i gang, og flere går i gang med opgaven. Personalet støtter ved at hjælpe med arbejdsfordeling og instruktion, og enkelte har brug for at blive sat i gang. Karsten er ivrig efter at komme i gang. Han begynder så småt at hidse sig op, for han synes, det ikke går hurtigt nok. Han vil gerne have de andre til at arbejde noget hurtigere. Personalet hjælper ham med at finde en plads, hvor der er råderum til, at han i ro kan få forklaret arbejdsopgaven. Han bliver informeret om, at kunden har bestemt, hvordan prismærket skal sættes på bogen. Karsten falder til ro og går i gang. Marianne kommer ned fra køkkenet, hun har lige lavet formiddagskaffen. Hun græder, for hun vil ikke sætte prismærker på bøgerne. Det behøver du heller ikke, sæt du dig ind og kig i et blad. Hun fortsætter med at græde, men efter kort tid falder hun til ro. Hun har brug for at vænne sig til nye opgaver og kort efter begynder hun glad at arbejde. Lis og Henry pakker pallerne. Det er svært, for bøgerne skal ligge på en bestemt måde, men Lis er god til det, og hun har fundet sit eget system. Henry er også god til at pakke, men personalet er opmærksom på at støtte ham, så han ikke føler sig presset i arbejdssituationen. Karsten har i mellemtiden forladt sit bord. Han går hen til kommunikationstavlen for at se, hvad der skal foregå i løbet af dagen. Med begejstring opdager han, at der ud for Oles billede er placeret et flag og et billede af en kage. Yes! Formiddagspausen nærmer sig. Ole har fødselsdag i dag, og han giver brunsviger til kaffen. -6-

7 Mennesker med nedsat funktionsevne a) Menneske-, lærings- og udviklingssyn i relation til konkrete didaktiske og metodiske overvejelser. Pædagogikken tager udgangspunkt i den enkeltes ressourcer, ønsker og behov. Med afsæt i de 4 kompetencer (personlig, faglig, social og kulturel) bruger vi arbejdsfællesskabet til at skabe et anerkendende og positivt læringsmiljø. Erhvervsarbejdet er med til at give medarbejderne en positiv arbejdsidentitet. Medbestemmelse, ansvar, et positivt arbejdsfællesskab, mærke følelsen af betydningsfuldhed, og at der er brug for en, er nøglebegreber i den pædagogiske praksis. Vi vægter, at der er læring og udvikling i arbejdets indhold, og at arbejdsprocessen er vigtigere end indtjeningen. Medarbejdernes medbestemmelse er medvirkende til, at de når frem til deres egne løsningsforslag og mål. b) Brugeres livsbetingelser og trivsel i relation til kulturelle, institutionelle og samfundsmæssige vilkår. Medarbejdere og personale ser sig selv som en vigtig del af samfundet og erhvervslivet. Vi har en god kundekontakt med virksomheder i nærmiljøet. Vi er en naturlig del i bybilledet, hvor vi gør vore indkøb og bruger idrætsfaciliteterne. De medarbejdere, der ønsker det og har ressourcerne, får mulighed for afklaring, uddannelse og evt. ansættelse på det ordinære arbejdsmarked. c) Funktionsnedsættelse og livsmuligheder. Med baggrund i den enkelte medarbejders funktionsnedsættelse tilpasser vi dagligdagen individuelt. Tryghed og tillid er til stede i hverdagen, og den opnår vi ved, at vi dagligt møder medarbejderne med indføling, støtte, krav og vejledning i en balance, hvor vi udfordrer medarbejderen på sit eget niveau. Vi skaber forudsigelighed, faste rammer og giver positiv feedback, så evt. kaossituationer kan rummes af medarbejderne. d) Inklusion og eksklusion. Det er vigtigt for os, at medarbejderne fungerer i et arbejdsfællesskab, hvor alle respekterer hinandens faglige og sociale kompetencer. Vi skal være i stand til at handle differentieret i forhold til hver enkelt medarbejder. Alle skal have en oplevelse af at være betydningsfulde og have forskellige ansvarsområder efter formåen, f.eks. én medarbejder der tømmer postkassen, én der skriver sedler på Pc en og én der kører varebilen. e) Omsorg, magt og relationsdannelse. Vi drager omsorg ved at lytte og være til stede. Vi er bevidste om, at der ligger et magtforhold mellem personale og medarbejdere. Vi tager afsæt i, at vi alle er ligeværdige, men måske ikke ligestillede og lige kvalificerede. Vi bruger vores indfølingsevne, så vi kan sætte os i medarbejderens sted og handle der efter. f) Samarbejde med medarbejdere, pårørende og professionelle. Hver medarbejder har en primær kontaktperson, som har kontakt med bostedet, pårørende og sagsbehandler. Vi arbejder ud fra individuelle handleplaner, og hvert andet år er der handleplansmøde med relevante samarbejdspartnere. Vi har tilbagevendende pårørende-arrangementer, som planlægges i samarbejde mellem pårørende i samrådet, medarbejdere og personale. -7-

8 g) Aktiviteter og udfoldelsesmuligheder for brugergruppen. Erhverv og Service og egenproduktion tilbyder produktionsarbejde og forskellige bijobs, f.eks. køkken, vareudbringning, pedelfunktioner mm. Endvidere tilbyder vi motion på arbejdspladsen, traditioner, kunst, ture ud af huset, AMU-kurser, kompetencegivende kurser. Vi giver medarbejderne mulighed for læring og udvikling, der kan være med til at rykke deres grænser både erhvervsfagligt og personligt. h) Brugerinddragelse og rettigheder. Hvert andet år tilbyder vi alle medarbejdere en jobsamtale. Her har medarbejderne indflydelse på deres tilbud. De kan ønske praktik, skifte gruppe / skifte tilbud eller få et delt tilbud, som er enkelte dage i en anden gruppe / afdeling. Jobsamtalen bruger vi efterfølgende som udgangspunkt for handleplan. Som udgangspunkt er medarbejderen med i udarbejdelsen af handleplanen og deltager i mødet. En gang om måneden mødes alle medarbejdere til fællesmøde. Mødelederen er den, der repræsenterer afdelingen i IN-gruppen, som består af medarbejdere og personale i de 3 afdelinger. Den reelle medbestemmelse udmøntes ved, at personalet sætter de overordnede rammer for det daglige arbejde, men på baggrund af medarbejdernes ønsker og behov. Det er i hverdagen, at medarbejdernes medbestemmelse udøves, f.eks. ved den daglige planlægning og involvering i arbejdsopgaver. i) Love, konventioner og regler af særlig betydning for brugergruppen, herunder centrale handicappolitiske målsætninger. Lovgivningsmæssigt arbejder vi efter Lov om Social Service, som bl.a. lægger vægt på brugerinddragelse, medbestemmelse, dokumentation og individuel tilrettelæggelse af indsatsen ud fra den enkeltes behov. Vi arbejder bl.a. efter: om beskyttet beskæftigelse og aktivitets og samværstilbud. 126 om magtanvendelse. Faaborg-Midtfyn Kommunes handicappolitik tager sit værdimæssige afsæt i FN s handicapkonvention, som fastslår, at handicappede har samme grundlæggende rettigheder som alle andre borgere. Handicappolitikken bygger på følgende grundlæggende værdier: - den enkelte borger i centrum - lige muligheder for alle - et liv så tæt på det almindelige som muligt. - inklusion et åbent lokalsamfund med plads til alle. j) Kompensationsmuligheder. Vi indretter vores tilbud, så medarbejderen kan klare så meget som muligt selv. F.eks. har vi beskrevne arbejdsprocesser i billedmateriale, og vi tilbyder hjælpeværktøj, f.eks. tællebræt til dem, der ikke kan tælle eller aflæse en vægt. k) Kommunikative processer og alternative kommunikationsformer. Personalet har fokus på at sikre et fælles sprog. I hvert grupperum har vi en kommunikationstavle, hvor vi har en oversigt over ugens forløb. Vi bruger fotos og pictogrammer. I hverdagen taler vi rigtig meget med medarbejderne om det, der optager dem her og nu. Vi har løbende jeg-støttende samtaler med enkelte medarbejdere. -8-

9 Forventninger til den studerendes forudsætninger At den studerende tager udgangspunkt i uddannelsesbekendtgørelse for pædagoguddannelsen. At du bevæger dig fra: Usikkerhed til kvalificeret usikkerhed Afhængighed til uafhængighed Ikke at turde til at turde At være iagttagende til at tage initiativ Uafklarede holdninger til afklaret holdninger At du kan formulere dig både mundtligt og skriftligt om disse bevægelser. Den studerendes arbejdsplan Særlige arrangementer som den studerende skal deltage i Den studerende har mødeskema som øvrige kollegaer. Normal arbejdstid er om dagen, men der kan ligge arrangementer om aftenen og enkelte weekender. Den studerende deltager i planlagte arrangementer og møder. EVALUERING: PRAKTIKVEJLEDNING: Praktikvejleder(e) og deres uddannelse: Hvordan og hvornår gives der vejledning: Praktikstedet har løbende evaluering af sin egen praksis i forhold til praktikuddannelse. Personalet deltager løbende i informationsdage og temadage på seminariet. Der tilbydes vejledning af uddannede pædagoger med gennemgået praktikvejlederuddannelsen. 4 pædagoger har gennemført den nye praktikvejlederuddannelse. Der er rammer for forbesøg, introduktionsforløb, udarbejdelse af læringsmål, vejledning, vedligeholdelse af praktikdokument, skriftlighed og refleksion. Vi tilbyder: At støtte og tilgodese de studerendes ønsker og behov, når I er hos os. Vi er lydhøre for forslag og ideer. At den studerende støttes i at nå de mål som er sat for praktikperioden. At give den studerende mulighed for at indsamle viden og erfaring som kvalificerer den studerende til videre arbejde. Der afsættes tid i samarbejde med den studerende til vejledning/konferencetimer 1 time om ugen. Ved praktikkens start aftales tidspunkter for konferencetimer. Til hver konf.-time ligger en dagsorden, hvor den studerende er ansvarlig for at medbringe situationer til refleksion, og vejlederen medbringer situationer og relevante temaer. Der skrives kort referat. Nogle konf.-timer afholdes sammen med andre studerende og vil have form som undervisning. -9-

10 KONTAKT TIL SEMINARIET: Der lægges en struktur for praktikforløbet indeholdende rammer for forbesøg, introduktionsforløb, udarbejdelse af læringsmål, vejledning, vedligeholdelse af praktikdokument, skriftlighed og refleksion. Denne koordineres med indkald og besøg fra uddannelsesinstitutionen. Der afsluttes med en formel godkendelse af praktikforløbet. Praktikansvarlig vil efter aftale med studerende og vejleder tage kontakt til seminariet. FORBESØGET: Du mødes med praktikvejlederen Der udveksles gensidige forventninger til praktikken Gennemgang af praktikstedsbeskrivelse, uddannelsesplan og værkstedets udviklingsprojekt. Arbejdstider aftales Praktiske papirer ordnes sammen med kontoret. Rundvisning hvor der hilses på kolleger og medarbejdere. -10-

11 PLAN FOR STUDERENDE I 1.PRAKTIK Hvordan forventes den studerende at forberede sig til praktikken i forbindelse med udarbejdelsen af praktikdokumentet? Hvordan arbejdes der med læringsmålene for praktikken og hvornår? Den pædagogiske relation Vi forventer, at du læser Job og Aktiv s hjemmeside samt praktikstedstedsbeskrivelse og uddannelsesplan. Ud fra dette skal du skriftligt overveje og begrunde dine forventninger Inden for de første 3 uger skal du skrive dine læringsmål i samarbejde med vejlederen og seminariet. Læringsmålene er styreredskabet for hele praktikperioden. Du arbejder løbende med dem i dagligdagen, og du fører dagbogsnotater. På konferencetimer samler vi op, og du reflekterer over nye erfaringer mv. Hvordan arbejdes der med de faglige kompetencemål og centrale kundskabs- og færdighedsområder (CKF er), sådan som de er formuleret i Uddannelsesbekendtgørelsens bilag 7? Indsigt i fagområdet. Du modtager en intro-mappe, hvor en del gennemgås på første vejledningstime. Den indeholder information om: Job og Aktiv s organisation, personale, brugere samt teamsamarbejdet. Den pædagogiske og praktiske beskrivelser af tilbudet. Lovgivning for dagtilbud, magtanvendelse, medicinhåndtering, visitation og handleplan. MED/udvalg og personalepolitik Organisationstruktur i Faaborg-Midtfyn Kommune. Samarbejde med pårørende, sagsbehandlere og andre som er relevante. Du deltager i den pædagogiske dagligdag i en gruppe med ca. 20 udviklingshæmmede medarbejdere og et par kolleger. Det består bl.a. i: At etablere en god kontakt til hver enkelt medarbejder og opbygge gode relationer. At støtte og vejlede den enkelte medarbejder i forskellige arbejdsopgaver og aktiviteter. At tage medarbejderen med på råd så meget som muligt. At lytte til den enkelte, at være psykisk tilstede og at vise respekt. At skabe klarhed ved at være tydelig i kommunikationen. At tilegne sig medarbejdernes forskellige udtryksmåder. At bidrage til det sociale liv i gruppen. At være positiv og anerkendende i samværet, så den enkelte føler sig betydningsfuld og værdsat. At tage del i udredning og løsning af konflikter i gruppen. Du indgår i en arbejdsplads og i et arbejdsteam og tager aktivt del i dette. Du har interesse i det pædagogiske arbejde på værkstedet og i de mennesker som kommer her, og du optræder -11-

12 socialt ansvarligt. Du vil være åben, arbejde med dig selv, bl.a. ved at reflektere over egen praksis. Hvilke forventninger og krav stilles til den studerende, og hvordan skal de indløses? Du undersøger gennem 1. halvdel af praktikken, hvad det vil sige at være en person med vidtgående fysisk og psykisk handicap / udviklingshæmmet, og du fremlægger/diskuterer din opfattelse for personalegruppen/praktikvejlederen. Du har i praktikforløbet min. 1 egenaktivitet, hvor du planlægger, gennemfører og evaluerer denne. Du formulerer skriftligt mål for aktiviteten og konklusion/evaluering. Endvidere laver du en iagttagelsesopgave, hvor du efterfølgende analyserer og reflekterer. Du har på personalemødets dagsorden,et fast punkt, hvor du tager noget op, f.eks. læringsmål, egenaktiviteten, undren/oplevelser, og sidst i praktikken en evaluering af praktikforløbet. Hvornår og hvordan arbejdes der med vedligeholdelse af praktikdokumentet? Evaluering og udtalelse. Der følges op på praktikdokumentet på de aftalte vejledningstimer. Før praktikkens afslutning evalueres praktikken gensidigt. Du evaluerer din praktik skriftligt og fremlægger den for personalegruppen. Praktikvejlederen fremlægger praktikvurdering for den studerende, inden den sendes til seminariet. Litteraturliste Forslag til litteratur: Viden om udviklingshæmning: Tove Svendsen: Selvbestemmelse udvikler selv et og identiteten. Artikel fra ViPU Lisbeth Bruus-Jensen: Selvbestemmelse er noget man har i forhold til andre. Artikel fra ViPU Bent Madsen: Socialpædagogik og samfundsforvaltning en grundbog. Munksgård (uddrag) Socialpædagogernes Landsforbund: Pædagogik og udviklingshæmmedes vilkår. Debatoplæg Flemming Andersen: Pædagogarbejde er relationsarbejde. Artikel Hvad vil det sige at være udviklingshæmmet? Oplysningspjece fra LEV :Download Mette Mayland Christensen og Christina Pawsø: Brugerdreven Innovation, Odense Værkstederne -12-

13 PLAN FOR STUDERENDE I 2.. PRAKTIK Hvordan forventes den studerende at forberede sig til praktikken i forbindelse med udarbejdelsen af praktikdokumentet? Den pædagogiske institution Vi forventer, at du læser Job og Aktiv s hjemmeside samt praktikstedstedsbeskrivelse og uddannelsesplan. Ud fra dette skal du skriftligt overveje og begrunde dine forventninger. Inden for de første 3 uger skal du skrive dine læringsmål i samarbejde med vejlederen og seminariet. Hvordan arbejdes der med læringsmålene for praktikken og hvornår? Læringsmålene er styreredskabet for hele praktikperioden. Du arbejder løbende med dem i dagligdagen, og du fører dagbogsnotater. På konferencetimer samler vi op, og du reflekterer over nye erfaringer mv. Hvordan arbejdes der med de faglige kompetencemål og centrale kundskabs- og færdighedsområder (CKF er), sådan som de er formuleret i Uddannelsesbekendtgørelsens bilag 7 (vedhæftet)? Indsigt i fagområdet. Du modtager en intro-mappe, hvor en del gennemgås på første vejledningstime. Dele gennemgås sammen med afdelingsleder. Den indeholder information om: Job og Aktiv s organisation, personale, brugere, samt team-samarbejdet. Den pædagogiske og praktiske beskrivelse af tilbudet. Lovgivning for dagtilbud, magtanvendelse, medicinhåndtering, visitation og handleplan MED udvalg og personalepolitik. Organisationsstruktur i Faaborg-Midtfyn Kommune. Samarbejde med pårørende, sagsbehandlere og andre. Du er i en gruppe med ca. 20 medarbejdere og et par kolleger, hvor du indgår i og bidrager til den pædagogiske dagligdag. Det består bl.a. i: At etablere en god kontakt til hver enkelt medarbejder og opbygge gode relationer. At støtte og vejlede den enkelte medarbejder i forskellige arbejdsopgaver og aktiviteter. At tage medarbejderen med på råd så meget som muligt. At lytte til den enkelte, at være psykisk tilstede og at vise respekt. At skabe klarhed ved at være tydelig i kommunikationen. At tilegne sig medarbejdernes forskellige udtryksmåder At bidrage til det sociale liv i gruppen. At være positiv og anerkendende i samværet, så den enkelte føler sig betydningsfuld og værdsat. At tage del i udredning og løsning af konflikter i gruppen. At du har fokus på egen rolle i forhold til dine personlige forudsætninger. At du i det daglige arbejde kompenserer for -13-

14 medarbejderens handicap Du indgår i en arbejdsplads og i et arbejdsteam og tager aktivt del i dette. Du har interesse i det pædagogiske arbejde på værkstedet og i de mennesker, som kommer her, og du optræder socialt ansvarligt. Du vil være åben, arbejde med dig selv, bl.a. ved at reflektere over egen praksis. Hvilke forventninger og krav stilles til den studerende, og hvordan skal de indløses? Endvidere bidrager du til tilrettelæggelse og organisering af det pædagogiske arbejde ved at deltage aktivt på p-møder og gruppemøder. Du undersøger gennem 1. halvdel af praktikken, hvad det vil sige at være en person med vidtgående fysisk og psykisk handicap / udviklingshæmmet, og du fremlægger/diskuterer din opfattelse for personalegruppen/praktikvejlederen. Du har i praktikforløbet min. 1 egenaktivitet, hvor du planlægger, gennemfører, dokumenterer og evaluerer de pædagogiske processer. Du formulerer skriftligt mål for aktiviteten og konklusion/evaluering. I løbet af praktikken vil du få indblik i og blive draget med ind i udarbejdelsen af en personbeskrivelse og handleplan for en medarbejder. Du deltager evt. i efterfølgende handleplansmøde. Du har på personalemødets dagsorden, hver uge et fast punkt, hvor du kan tage noget op, f.eks. læringsmål, egenaktiviteten, undren/oplevelser, og sidst i praktikken en evaluering af praktikforløbet. Du vil i praktikken erfare nogle af de dilemmaer, der er i det pædagogiske arbejde på værkstedet, f.eks. magt omsorg, og du vil komme til at forholde dig etisk til din egen og værkstedets praksis. Hvornår og hvordan arbejdes der med vedligeholdelse af praktikdokumentet? Evaluering og udtalelse. Der følges op på praktikdokumentet på de aftalte vejledningstimer. Før praktikkens afslutning evalueres praktikken gensidigt. Du evaluerer din praktik skriftligt og fremlægger den for personalegruppen. Praktikvejlederen fremlægger praktikvurdering for den studerende, inden den sendes til seminariet. Hvilken litteratur knytter der sig til -14-

15 praktikken? Forslag: Viden om udviklingshæmning: Tove Svendsen: Selvbestemmelse udvikler selv et og identiteten. Artikel fra ViPU Lisbeth Bruus-Jensen: Selvbestemmelse er noget man har i forhold til andre. Artikel fra ViPU Per Holm m.fl.: Det mellemmenneskelige en udfordring til den professionelle støtte. Artikel fra Handicappolitik socialpædagogiske tekster 8 fra Bent Madsen: Socialpædagogik og samfundsforvaltning en grundbog. Munksgård 1998 Socialpædagogernes Landsforbund: Pædagogik og udviklingshæmmedes vilkår. Debatoplæg Ida Schwarts: Livsværdier og ny faglighed Peter Westergaard Sørensen: Fra rejseleder til stifinder Janne Hedegaard Hansen: Socialpædagogen, identitet og faglighed Per Lorentzen: Fra tilskuer til deltager Hvad vil det sige at være udviklingshæmmet? Oplysningspjece fra LEV: Download Mette Mayland Christensen og Christina Pawsø: Brugerdreven Innovation, Odense Værkstederne -15-

16 PLAN FOR STUDERENDE I 3. PRAK- TIK. Hvordan forventes den studerende at forberede sig til praktikken i forbindelse med udarbejdelsen af praktikdokumentet? Hvordan arbejdes der med læringsmålene for praktikken og hvornår? Den pædagogiske profession Vi forventer, at du læser Job og Aktiv s hjemmeside samt praktikstedstedsbeskrivelse og uddannelsesplan. Ud fra dette skal du skriftligt overveje og begrunde dine forventninger Inden for de første 3 uger skal du skrive dine læringsmål i samarbejde med vejlederen og seminariet. Læringsmålene er styreredskabet for hele praktikperioden. Du arbejder løbende med dem i dagligdagen, og du fører dagbogsnotater. På konferencetimer samler vi op, og du reflekterer over nye erfaringer mv. Hvordan arbejdes der med de faglige kompetencemål og centrale kundskabsog færdighedsområder (CKF er), sådan som de er formuleret i Uddannelsesbekendtgørelsens bilag 7 (vedhæftet)? Indsigt i fagområdet. Du modtager en intro-mappe, hvor en del gennemgås på første vejledningstime. Dele gennemgås sammen med afdelingslederen Den indeholder information om: Job og Aktiv s organisation, personale, brugere samt teamsamarbejdet. Den pædagogiske og praktiske beskrivelser af tilbudet. Lovgivning for dagtilbud, magtanvendelse, medicinhåndtering, visitation og handleplan. MEDudvalg og personalepolitik Organisationstruktur i Faaborg Midtfyn Kommune. Samarbejde med pårørende, sagsbehandlere og andre. Du har sammen med et par kolleger medansvar for den pædagogiske dagligdag i en gruppe med ca. 20 medarbejdere, hvor du aktivt bidrager med udvikling og fornyelse af den pædagogiske profession. Det består bl.a. i: At etablere en god kontakt til hver enkelt medarbejder og opbygge gode relationer At støtte og vejlede den enkelte medarbejder i forskellige arbejdsopgaver og aktiviteter At tage medarbejderne med på råd så meget som muligt. At lytte til den enkelte, at være psykisk tilstede og at vise respekt. At skabe klarhed ved at være tydelig i kommunikationen. At tilegne sig medarbejdernes forskellige udtryksmåder At bidrage til det sociale liv i gruppen. At være positiv og anerkendende i samværet, så den enkelte føler sig betydningsfuld og værdsat. At tage del i udredning og løsning af konflikter i gruppen. At du i det daglige arbejde kompenserer for medarbejderens handicap. -16-

17 Du indgår i en arbejdsplads og i et arbejdsteam og tager aktivt del i dette. Du har interesse i det pædagogiske arbejde på værkstedet og i de mennesker, som kommer her, og du optræder socialt ansvarligt. Du vil være åben, arbejde med dig selv, bl.a. ved at reflektere over egen praksis. Hvilke forventninger og krav stilles til den studerende, og hvordan skal de indløses? Du deltager aktivt på p-møder og gruppemøder, hvor bl.a. de faglige kernebegreber og dilemmaer diskuteres, og hvor du får mulighed for at danne pædagogiske holdninger og aktivt bruge dem i dit daglige arbejde. Du skal undersøge, hvad det vil sige at være en person med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne / udviklingshæmmet, og forholde dig til, hvor de er i samfundet ud fra den samfundsmæssige opdeling. Deres livsbetingelser, samfundets inklusion og eksklusion af gruppen og deres rettigheder. Du fremlægger/diskuterer din opfattelse for personalegruppen/praktikvejlederen. Du skal omsætte din teoretiske viden i praksis via en egenaktivitet. Du udvælger en gruppe med særlige behov, hvor du tilrettelægger et forløb og efterfølgende reflekterer og når frem til nye erkendelser og nye handlemåder. Du skal forholde dig til og kunne redegøre for din faglige identitet, dine kompetencer og etiske holdninger. Du får mulighed for at drøfte dem med kolleger i et fagligt team. I løbet af praktikken skal du udarbejde en personbeskrivelse og handleplan for en medarbejder. Du deltager evt. i efterfølgende handleplansmøde. Du får mulighed for at skabe et fundament af viden ud fra din praktiske deltagelse, analyse og refleksion, som giver dig mulighed for at udvikle nuancerede videnskabsteoretiske perspektiver. Hvornår og hvordan arbejdes der med vedligeholdelse af praktikdokumentet? Der følges op på praktikdokumentet på de aftalte vejledningstimer. Hvornår og hvordan har den studerende mulighed for at arbejde med sin specialisering? Evaluering og udtalelse. I praktikken arbejdes der løbende med specialiseringen, i vejledningstimer, til p-møder mv. Før praktikkens afslutning evalueres praktikken gensidigt. Du evaluerer din praktik skriftligt og fremlægger den for personalegruppen. Praktikvejlederen fremlægger praktikvurdering for den studerende, inden den sendes til seminariet. -17-

18 Hvilken litteratur knytter der sig til praktikken? Forslag: Viden om udviklingshæmning: Tove Svendsen: Selvbestemmelse udvikler selv et og identiteten. Artikel fra ViPU Lisbeth Bruus-Jensen: Selvbestemmelse er noget man har i forhold til andre. Artikel fra ViPU Per Holm m.fl.: Det mellemmenneskelige en udfordring til den professionelle støtte. Artikel fra Handicappolitik socialpædagogiske tekster 8 fra Bent Madsen: Socialpædagogik og samfundsforvaltning en grundbog. Munksgård 1998 Socialpædagogernes Landsforbund: Pædagogik og udviklingshæmmedes vilkår. Debatoplæg Ida Schwarts: Livsværdier og ny faglighed Peter Westergaard Sørensen: Fra rejseleder til stifinder Janne Hedegaard Hansen: Socialpædagogen, identitet og faglighed Per Lorentzen: Fra tilskuer til deltager Hvad vil det sige at være udviklingshæmmet? Oplysningspjece fra LEV: Download Mette Mayland Christensen og Christina Pawsø: Brugerdreven Innovation, Odense Værkstederne Dato for udfyldelse: Udfyldt af: Helle Pedersen, Lene Sørensen, Laila Lynggaard -18-

Lovgrundlag. Myndighed og visitation Faaborg-Midtfyn kommune Sundhed og Handicap Graabjergvej 3A, 5856 Ryslinge

Lovgrundlag. Myndighed og visitation Faaborg-Midtfyn kommune Sundhed og Handicap Graabjergvej 3A, 5856 Ryslinge Job og Aktiv Tværgade 13, 5750 Ringe Tlf. 7253 0680 Hjemmeside: www.jobogaktiv.dk e-mail: jobogaktiv@faaborgmidtfyn.dk Leder Michael Lundsgaard Telefon 7253 6891 Lovgrundlag Serviceloven: 103 Tilbud om

Læs mere

Job og Aktiv Nr. Broby Februar 2014

Job og Aktiv Nr. Broby Februar 2014 PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. University College Lillebælt, Pædagoguddannelsen i Odense Job og Aktiv Nr. Broby Februar 2014 BESKRIVELSE AF PRAKTIK- STEDET: Adresse. Postnr. og by. Tlf.nr.

Læs mere

BHU. Blæksprutten Rypehusene 15-17 2629 Albertslund 4364 8898. www.blaeksprutten.albertslund.dk

BHU. Blæksprutten Rypehusene 15-17 2629 Albertslund 4364 8898. www.blaeksprutten.albertslund.dk PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden. INST.NR: BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Institutionens navn. Adresse. Postnr. og by. Tlf.nr. Mail-adresse. Hjemmeside. BHU. Blæksprutten Rypehusene

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden.

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden. INST.NR: BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Institutionens navn. Adresse. Postnr. og by. Tlf.nr. Mail-adresse. Hjemmeside. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden. Organisationen for voksne

Læs mere

Lindegården Lindelyvej 6 3480 Fredensborg 48 46 06 05 mkni@fredensborg.dk www.lindegarden-linden.dk. Huslæge Psykiater Fysioterapeuter Sagsbehandler

Lindegården Lindelyvej 6 3480 Fredensborg 48 46 06 05 mkni@fredensborg.dk www.lindegarden-linden.dk. Huslæge Psykiater Fysioterapeuter Sagsbehandler PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden. INST.NR: BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Institutionens navn. Adresse. Postnr. og by. Tlf.nr. Mail-adresse. Hjemmeside. Lindegården Lindelyvej

Læs mere

Sfo- Zik-Zakken Brødeskov Skole Brødeskovvej 39 3400 Hillerød 4820 0685 / 4820 0686 af@hillerod.dk www.brodeskovskole.dk

Sfo- Zik-Zakken Brødeskov Skole Brødeskovvej 39 3400 Hillerød 4820 0685 / 4820 0686 af@hillerod.dk www.brodeskovskole.dk PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden. INST.NR: BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Institutionens navn. Adresse. Postnr. og by. Tlf.nr. Mail-adresse. Hjemmeside. Sfo- Zik-Zakken Brødeskov

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Praktikstedets navn Adresse. Postnr. og by. Tlf.nr. Mail-adresse. Hjemmeside og øvrige muligheder for at finde information via internettet Praktikstedets

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden.

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden. BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Praktikstedets navn Adresse. Postnr. og by. Tlf.nr. Mail-adresse. Hjemmeside. Trækronerne Vejledalen 3-5 2635

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden København, april 2009 PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden Bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog af 13/03/2007 (nr.220) fastlægger og beskriver opgaver

Læs mere

Uddannelsesplan for studerende på Proaktiv

Uddannelsesplan for studerende på Proaktiv 1 Uddannelsesplan for studerende på Proaktiv Beskrivelse af praktikstedet Udarbejdet 2010 Adresse. Postnr. og By. Tlf.nr. Mail-adr. Hjemmeside. Praktikansvarlig. Praktikstedets målgruppe. Proaktiv Entreprenørvej

Læs mere

Vestervang Fritidshjem Dannebrogsgade 47 1660 København V 21 52 20 60 fh@vestervangfrit.dk www.vestervangfrit.dk

Vestervang Fritidshjem Dannebrogsgade 47 1660 København V 21 52 20 60 fh@vestervangfrit.dk www.vestervangfrit.dk PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden. INST.NR: 35-566 BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Institutionens navn. Adresse. Postnr. og by. Tlf.nr. Mail-adresse. Hjemmeside. Vestervang Fritidshjem

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Praktikstedets navn Adresse. Postnr. og by. Tlf.nr. Mail-adresse. Hjemmeside og øvrige muligheder for at finde information via internettet Praktikstedets

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007.

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007.

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr. og By:

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Praktikstedsbeskrivelsen består af 4 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden praktikperiode D. Uddannelsesplan

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Praktikstedets navn Adresse. Postnr. og by. Tlf.nr. Mail-adresse. Hjemmeside og øvrige muligheder for at finde information via internettet Praktikstedets

Læs mere

Kombineret daginstitution 83 børn/ 22 ansatte 0 til 6 år 2 afdelinger: vuggestue og børnehave 6.30 til 17.

Kombineret daginstitution 83 børn/ 22 ansatte 0 til 6 år 2 afdelinger: vuggestue og børnehave 6.30 til 17. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden. INST.NR: BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Børnehuset Delfinen Institutionens navn. Hellerupvej 18 Adresse. 2900 Hellerup Postnr. og by. Tlf.nr.

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden København, april 2009 PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden Vejledning til skabelonen Skabelonen er opdelt i tre hovedafsnit: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan Særlige

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Praktikstedets navn Adresse. Postnr. og by. Tlf.nr. Mail-adresse. Hjemmeside og øvrige muligheder for at finde information via internettet Praktikstedets

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Pædagoguddannelsen

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Pædagoguddannelsen PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Pædagoguddannelsen Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder formål,

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr. og By: Tlf.nr.: Institutionens E-mail: Hjemmeside adr.: Institutionsleder: Kommunal: Privat: Regional:

Læs mere

Mælkebøttens praktikstedsbeskrivelse 2015

Mælkebøttens praktikstedsbeskrivelse 2015 Mælkebøttens praktikstedsbeskrivelse 2015 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr. og By: Tlf.nr.: Institutionens E-mail: Hjemmeside adr.: Institutionsleder/Broparken: Daglig

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE 1 PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Praktikstedets navn Adresse. Postnr. og by. Tlf.nr. Mail-adresse. Hjemmeside og øvrige muligheder for at finde information via internettet Praktikstedets

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedet Institutionens navn: Adresse: Tlf.nr.: Email: Hjemmesideadresse: Åbningstider: Institutionsleder: Aldersgruppe: Antal børn/unge/voksne: Antal stuer/afdelinger: Institutionens

Læs mere

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted 1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder

Læs mere

Birkehuset Demensdaghjem Uddannelsesplan for Specialiseringspraktikken

Birkehuset Demensdaghjem Uddannelsesplan for Specialiseringspraktikken Birkehuset Demensdaghjem Uddannelsesplan for Specialiseringspraktikken (6. semester) I mindst halvdelen af tiden skal den studerende i den tredje praktikperiode arbejde med et af nedenstående specialiseringsområder:

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse/uddannelsesplan Jf. bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog med virkning fra 1.

Praktikstedsbeskrivelse/uddannelsesplan Jf. bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog med virkning fra 1. Praktikstedsbeskrivelse/uddannelsesplan Jf. bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog med virkning fra 1. August 2007 Generel info om praktikstedet/tilknytningsinstitution Beskrivelse

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan for pædagogstuderende i Skovsgård SFO

Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan for pædagogstuderende i Skovsgård SFO Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan for pædagogstuderende i Skovsgård SFO Generelle informationer: Skovsgård SFO Hovedgaden 71, Skovsgård 9460 Brovst Tlf. 72 57 81 55 Mobil : 41 91 31 55 Hjemmeside:

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen Bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog af 13/03/2007 (nr.220) fastlægger og beskriver

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTED:

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTED: Praktikstedsbeskrivelse Hjallerup Børnehave Inst. nr. BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTED: Institutionens navn: Adresse Postnr. og by. Tlf.nr. Mail-adresse Hjemmeside Institutionstype/foranstaltning Antal børn/unge/voksne

Læs mere

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted 1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse. Vi er en Dusordning med pt 237 børn fordelt i 3 huse, som består af;

Praktikstedsbeskrivelse. Vi er en Dusordning med pt 237 børn fordelt i 3 huse, som består af; 1 Dussen Gl. Lindholm skole Lindholmsvej 65 9400 Nørresundby Tlf 96 32 17 38 Hjemmeside gllindholm-skole@aalborg.dk Dusfællesleder Charlotte Dencker Cde-kultur@aalborg.dk Praktikstedsbeskrivelse Præsentation

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder formål, karakteristik af brugergruppe

Læs mere

SKEMA TIL: PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN for PAU-elever. Praktikstedsbeskrivelse

SKEMA TIL: PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN for PAU-elever. Praktikstedsbeskrivelse SKEMA TIL: PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN for PAU-elever Praktikstedsbeskrivelse Jf. Bekendtgørelse nr.1518 af 13/12/07 om erhvervsuddannelser(hovedbekendtgørelsen) Lov om bekendtgørelse nr.

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Praktikstedets navn Adresse. Postnr. og by. Tlf.nr. Mail-adresse. Hjemmeside og øvrige muligheder for at finde information via internettet Dagtilbuddets

Læs mere

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted 1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog, 14, skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til

Læs mere

Uddannelsesplan for de 3 praktikperioder

Uddannelsesplan for de 3 praktikperioder Uddannelsesplan for de 3 praktikperioder Praktikstedet skal jf. bekendtgørelsen 14.stk. 2 formulerer en uddannelsesplan for de 3 praktikperioder i overensstemmelse med bilag 7 og 8 i bekendtgørelsen. Bilag

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN For Bostedet Brunebjerg

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN For Bostedet Brunebjerg PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN For Bostedet Brunebjerg BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Institutionens navn. Adresse. Postnr. og by. Tlf.nr. Mail-adresse. Hjemmeside. Bostedet Brunebjerg Brunebjerg

Læs mere

Uddannelsesplan for Specialiseringspraktikken AKTIVITETSCENTRET BYTOFTEN. 3. Praktikperiode Den pædagogiske profession og Specialisering (6.

Uddannelsesplan for Specialiseringspraktikken AKTIVITETSCENTRET BYTOFTEN. 3. Praktikperiode Den pædagogiske profession og Specialisering (6. Uddannelsesplan for Specialiseringspraktikken AKTIVITETSCENTRET BYTOFTEN 3. Praktikperiode Den pædagogiske profession og Specialisering (6. semester) Den studerende skal i den tredje praktikperiode arbejde

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr. og By: Tlf.nr.: Institutionens E-mail: Hjemmeside adr.: Institutionsleder: Kommunal: Privat: Regional:

Læs mere

Ny pædagoguddannelse

Ny pædagoguddannelse Ny pædagoguddannelse Generel introduktion til den ny uddannelse Generel introduktion til praktikstedernes nye opgaver 2007 loven Formål m.v. 1. Formålet med uddannelsen til pædagog er, at den studerende

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Paletten H. C. Ørstedsvej 4 7800 Skive Børnehaven: 97 52 46 36 Vuggestuen: 97 52 49 09 lsko@skivekommune.

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Paletten H. C. Ørstedsvej 4 7800 Skive Børnehaven: 97 52 46 36 Vuggestuen: 97 52 49 09 lsko@skivekommune. Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

A. BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

A. BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET A. BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE PRAKTIKSTEDET Skovvænget Ballerup Boulevard

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Botilbuddet Langbrokrovej Langbrokrovej 1 9310 Vodskov Tlf.: 96385200 Mail: JTL-aeh@aalborg.dk INSTITUTIONSTYPE

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN TF klassen Holmegårdskolen ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Norgesvej 6 9800 Hjørring 7233 5992, skolens kontor 7233 3850 Holmegårdskolen@hjoerring.dk

Læs mere

Uddannelsesplan for studerende på Proaktiv

Uddannelsesplan for studerende på Proaktiv 1 Uddannelsesplan for studerende på Proaktiv Beskrivelse af praktikstedet Udarbejdet 2013 Adresse. Postnr. og By. Proaktiv Entreprenørvej 2 7000 Fredericia Proaktiv, Aktivitetshuset Jupitervej 29 7000

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSES- PLAN. University College Lillebælt, Pædagoguddannelsen i Odense

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSES- PLAN. University College Lillebælt, Pædagoguddannelsen i Odense PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSES- PLAN. University College Lillebælt, Pædagoguddannelsen i Odense Bihuset Roesskovsvej 127 BESKRIVELSE AF PRAKTIK- STEDET: Adresse. Postnr. og by. Tlf.nr. Mail-adresse.

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSES PLAN. University College Lillebælt, Pædagoguddannelsen i Odense

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSES PLAN. University College Lillebælt, Pædagoguddannelsen i Odense PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSES PLAN. University College Lillebælt, Pædagoguddannelsen i Odense Praktikstedets navn: Sundbrinkens Børnehus BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Adresse. Postnr. og by. Tlf.nr.

Læs mere

BYTOFTEN AKTIVITETSCENTRET Uddannelsesplan. 2. Praktikperiode Den pædagogiske institution (3. semester) Uddannelsesmål:

BYTOFTEN AKTIVITETSCENTRET Uddannelsesplan. 2. Praktikperiode Den pædagogiske institution (3. semester) Uddannelsesmål: BYTOFTEN AKTIVITETSCENTRET Uddannelsesplan 2. Praktikperiode Den pædagogiske institution (3. semester) Faglige kompetencemål for 2. praktikperiode, jf. bilag 7: Uddannelsesmål: Målet for 2. praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 4 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan 1. praktikperiode C. Uddannelsesplan for specialiseringen for Social- og specialpædagogik

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Praktikstedsbeskrivelsen består af 4 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden praktikperiode D. Uddannelsesplan

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse/uddannelsesplan Jf. bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog med virkning fra 1.

Praktikstedsbeskrivelse/uddannelsesplan Jf. bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog med virkning fra 1. Praktikstedsbeskrivelse/uddannelsesplan Jf. bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog med virkning fra 1. August 2007 Generel info om praktikstedet/tilknytningsinstitution Beskrivelse

Læs mere

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted 1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder

Læs mere

De lønnede praktikperioder løber altid fra 1. august til 31. januar og fra 1. februar til 30. juni.

De lønnede praktikperioder løber altid fra 1. august til 31. januar og fra 1. februar til 30. juni. Praktikuddannelse o Organisering og indhold Praktikkoordinator Ole Tophøj Bork oltb@ucl.dk Praktikkoordinator Lone Tang Jørgensen lotj@ucl.dk Praktikuddannelsen tilrettelægges med ulønnet praktik i 1.

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1.

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog, 14, skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen Bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog af 13/03/2007 (nr.220) fastlægger og beskriver

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Lis Grønning Ja

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Lis Grønning Ja Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKINSTITUTIONENS SPECIALISERINGS-MULIGHEDER. Region Hovedstaden.

BESKRIVELSE AF PRAKTIKINSTITUTIONENS SPECIALISERINGS-MULIGHEDER. Region Hovedstaden. BESKRIVELSE AF PRAKTIKINSTITUTIONENS SPECIALISERINGS-MULIGHEDER. Region Hovedstaden. INST.NR: BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Institutionens navn. Adresse. Postnr. og by. Tlf.nr. Mail-adresse. Hjemmeside.

Læs mere

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted 1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Praktikstedsbeskrivelsen består af 4 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden praktikperiode D. Uddannelsesplan

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN Dussen Gl. Hasseris Skole ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Mester Eriks vej 57 9000 Aalborg 99824000 glhasserisskole@aalborg.dk www.gammelhasserisskole.dk

Læs mere

Grønnedalens Børnecenter Løget Høj 19.b/Løget center 73d 7100 Vejle TLF: 75834347 Email: grobo vejle.dk www.gronnedalens.vejle.dk

Grønnedalens Børnecenter Løget Høj 19.b/Løget center 73d 7100 Vejle TLF: 75834347 Email: grobo vejle.dk www.gronnedalens.vejle.dk Grønnedalens Børnecenter Løget Høj 19.b/Løget center 73d 7100 Vejle TLF: 75834347 Email: grobo vejle.dk www.gronnedalens.vejle.dk Leder: Jørgen Madsen Institutionsbeskrivelse: Vi er en spændende, aldersintegreret

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Praktikstedsbeskrivelsen består af 4 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden praktikperiode D. Uddannelsesplan

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Praktikstedsbeskrivelsen består af 4 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden praktikperiode D. Uddannelsesplan

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. University College Lillebælt, Pædagoguddannelsen i Odense

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. University College Lillebælt, Pædagoguddannelsen i Odense PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. University College Lillebælt, Pædagoguddannelsen i Odense BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Adresse. Postnr. og by. Tlf.nr. Mail-adresse. Børnehaven Kaptajngården

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Praktikstedsbeskrivelsen består af 4 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden praktikperiode D. Uddannelsesplan

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted 1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1) Beskrivelse af praktikstedet, herunder

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse/uddannelsesplan Jf. bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog med virkning fra 1.

Praktikstedsbeskrivelse/uddannelsesplan Jf. bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog med virkning fra 1. Praktikstedsbeskrivelse/uddannelsesplan Jf. bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog med virkning fra 1. August 2007 Generel info om praktikstedet/tilknytningsinstitution Beskrivelse

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1.

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

Skema til ALMENE OPLYSNINGER OM PRAKTIKINSTUTIONEN. 80 børn 4 stuer

Skema til ALMENE OPLYSNINGER OM PRAKTIKINSTUTIONEN. 80 børn 4 stuer Skema til ALMENE OPLYSNINGER OM PRAKTIKINSTUTIONEN jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Institutionstype/ foranstaltning Antal børn /

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra. august 2007.

Læs mere

Uddannelsesplan for Børnenes hus Lærkereden

Uddannelsesplan for Børnenes hus Lærkereden Uddannelsesplan for Børnenes hus Lærkereden Beskrivelse af praktikstedet Institutionens navn: Adresse: Børnenes hus Lærkereden L.P. Houmøllersvej 19, 9900 Frederikshavn Telefon nr.: 40 42 30 23 E-mail:

Læs mere

Praktik-politik for pædagogstuderende i CenterCampo

Praktik-politik for pædagogstuderende i CenterCampo Praktik-politik for pædagogstuderende i CenterCampo Dato: 27/11 2013 Ref. Lars Haase Indhold Indledning... 1 Fordeling af de studerende i CenterCampo... 2 Forbesøget... 2 Roller og ansvar... 3 Vejledning...

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse for. Børnehaven

Praktikstedsbeskrivelse for. Børnehaven Praktikstedsbeskrivelse for Børnehaven 1 Beskrivelse af praktikstedet: PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Institutionens navn, nr.: Adresse: Postnr. og by: Hoved tlf.nr.: Institutionens E-Mail: Hjemmeside adr.: Institutionsleder:

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse For SFO Børneboligen

Praktikstedsbeskrivelse For SFO Børneboligen Praktikstedsbeskrivelse For SFO Børneboligen 1 Beskrivelse af praktikstedet: Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Institutionens navn, nr.: Adresse: Postnr. og By: Hoved tlf.nr.: Lokal tlf.nr.: Fanummer Institutionens

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen Bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog af 13/03/2007 (nr.220) fastlægger og beskriver

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden.

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden. INST.NR: BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Institutionens navn. Adresse. Postnr. og by. Tlf.nr. Mail-adresse. Hjemmeside. Ådalsparkens vuggestue

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted 1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder

Læs mere

Daginstitutionen Skovbrynet Skovbrynet Kolding

Daginstitutionen Skovbrynet Skovbrynet Kolding SKEMA TIL: PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Jf. Ny Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 01, august 2013 BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Institutionens

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden.

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden. INST.NR: BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Botilbudets navn. Adresse. Postnr. og by. Tlf.nr. Mail-adresse. Hjemmeside. Pensionat Kamager Brønderslev

Læs mere

Beskrivelse af praktikstedet

Beskrivelse af praktikstedet Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKSTEDETS NAVN: ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. HJEMMESIDE Botilbuddet Henning Smihtsvej Henning Smihtsvej 7 9000 Aalborg 99316995/99316996 http://www.aalborgkommune.dk/borger/voksne/handicap/

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Praktikstedsbeskrivelsen består af 4 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden praktikperiode D. Uddannelsesplan

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Praktikstedsbeskrivelsen består af 4 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden praktikperiode D. Uddannelsesplan

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog, 14, skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet

A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Specifikke forventninger til de 3 forskellige praktikker på Værkstedet Lundgården. 1. Praktik.

Specifikke forventninger til de 3 forskellige praktikker på Værkstedet Lundgården. 1. Praktik. Specifikke forventninger til de 3 forskellige praktikker på Værkstedet Lundgården. Forventninger til 1. praktik: 1. Praktik. Det forventes, at du agerer respektfuldt og ordentligt over for værkstedets

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Praktikstedsbeskrivelsen består af 4 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden praktikperiode D. Uddannelsesplan

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Åbyhøj Dagtilbud Børnehaven Solnæs Præstevangsvej Aarhus V år. 26 børn 1½ gruppe /en stue

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Åbyhøj Dagtilbud Børnehaven Solnæs Præstevangsvej Aarhus V år. 26 børn 1½ gruppe /en stue Beskrivelse af praktikstedet: PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Institutionens navn, nr.: Adresse: Postnr. og By: Hoved tlf.nr.: Lokal tlf.nr.: Institutionens E-mail: Hjemmeside adr.: Institutionsleder: Åbningstider:

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET:

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden. INST.NR: BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Institutionens navn. Adresse. Postnr. og by. Tlf.nr. Mailadresse. Hjemmeside. Gladsaxe kommune Nybrogård

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Praktikstedsbeskrivelsen består af 4 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden praktikperiode D. Uddannelsesplan

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. Daginstitution Drejens. Agerøvej 2. 6000 Kolding. Drejens@kolding.dk. www.didrejens.kolding.dk.

PRAKTIKBESKRIVELSE. Daginstitution Drejens. Agerøvej 2. 6000 Kolding. Drejens@kolding.dk. www.didrejens.kolding.dk. PRAKTIKBESKRIVELSE Bekendtgørelse nr. 211 af 6/3/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog, med virkning fra 1. august 2014. Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere