genskabe eller generere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "genskabe eller generere"

Transkript

1 muligheder mulighed A: Du fortsætter med planlægningen af disse steder alligevel, men du initierer en stor PR-kampagne, før den storstilede implementering af projekterne. mulighed B: Bøj dig for presset fra de lokale myndigheder og boligejere og flyt de allerede accepterede vindmøllerne placeringer yderligere offshore for at imødekomme borgernes bekymringer. mulighed C: Spillerne beslutter sig for en alternativ indsatsmulighed Event For at fordoble den installerede kapacitet af vindkraft indenfor 8 år, har regeringen identificeret 10 hovedområder rundt om i landet med det største generationspotentiale. Desværre er mange af de identificerede hovedområder beliggende nær områder med høje koncentrationer af sommerhuse og høj rekreativ værdi. genskabe eller generere

2 klimalab.dk E Patrick Driscoll & Silvia Dragomir

3 Muligheder mulighed A: Skub gennem en speciel lovgivning som overskriver eksisterende planlægnings og miljømæssige love, for derved at udstede tilladelse til at bygge uden den normale EIA proces. mulighed B: Søg efter alternative områder som er tættere på beboelsesområder. mulighed C: Følgden normale planlægningsproces med en høj risiko for, at signifikante lyd og syns forureninger vil blive dokumenteret i VVM redegørelsen. mulighed D: Spillerne beslutter sig for en alternativ indsatsmulighed Event via land eller hav? Vindmølleindustrien presses til at åbne et testcenter med henblik på at rumme store (>6MW) vindmøller på land. Klima og Miljøministerene har tilsammen besluttet at placere testcentret i et område som er miljømæssigt følsomt.

4 klimalab.dk E Patrick Driscoll & Silvia Dragomir

5 Muligheder mulighed A: Bed forskere foretage en videnskabelig vurdering af de berørte områders indendørs støjniveauer. Vurderingen sker på baggrund af en standard støj isolation, der kun er i brug af under en 1.0 % af hjemmene i området. mulighed B: Skab en fond til at opkøbe de berørte hjem i området. Dette kan skab en dyr præcedens. mulighed C: Lovændring til en lavere tilladelig støjtærskel på 20 db. Dermed vil alle fremtidig anlæg af vindmølleprojekter imødegå denne standard. Vindmølleindustriens påstand er, at dette er teknisk umuligt. mulighed D: Spillerne beslutter sig for en alternativ indsatsmulighed Event Støj fra større vindmøller forstyrrer naboer. Under eksisterende VVM bekendtgørelse, er den tilladelige støjgrænse 30 db, men størstedelen af beboer klager over at støjen er uholdelig pga de lave subsoniske vibrationer. Oppositionsgrupper truer regeringen med et sagsanlæg og, hvis de ikke skriver til handling mod at sænke støjgrænsen. støjende boligkvarterer

6 klimalab.dk E Patrick Driscoll & Silvia Dragomir

7 Muligheder mulighed A: Vil I tillade dette, selvom det vil danne præcedens for fremtidige indgreb i områder med rig biodiversitet? mulighed B: Start en offentlig oplysningskampagne med det formål at overbevise borgerne om, at fremtiden for vedvarende energi afhænger af en ny generation af store møller. mulighed C: Arbejde sammen med de lokale myndigheder og ngo er mod af at finde en løsning igennem forhandling. mulighed D: Spillerne beslutter sig for en alternativ indsatsmulighed Event ikke alle love er lige Under eksisterende lovgivning er det ikke tilladt at placere store vindmøller i områder med beskyttet natur. Regeringen har derfor enstemmigt besluttet at ændre planloven, der skabes speciel dispensation, som tillader projekteringen af testcentre i beskyttede naturområder.

8 klimalab.dk E Patrick Driscoll & Silvia Dragomir

9 Muligheder mulighed A: Accepter beslutningen og skab en speciel kompensationsfond, som skal finansieres af el- og vindmølleproducenterne. mulighed B: Appeller landsrettens afgørelsen og argumentere for, at offentlige interesser tilsidesætter den lokale individuelle bekymring. mulighed C: Få ændret ekspropriationsloven med det formål at skabe en særlig undtagelse for vedvarende energiprojekter. mulighed D: Spillerne beslutter sig for en alternativ indsatsmulighed Event ikke i min baghave Landsretten vurderer at placering af store vindmøller tæt på beboelsesområder, er en form for ekspropriation, som tillader husejere at kræve erstatning.

10 klimalab.dk E Patrick Driscoll & Silvia Dragomir

11 Muligheder mulighed A: Lad beslutningen stå, da subsidierne er den eneste måde hwor på man kan sikre, at energileverandører vil bygge vindmølleparkerne. mulighed B: Sænk tilskuddet som reaktion på forbrugernes (industri-og boligejere) krav, og risikere at elværkerne vil fortsætte med at bygge kul- og gasfyrede anlæg i stedet for vindanlæg. mulighed C: Nedsæt et fagligt panel til at udarbejde en rapport der beskriver de sociale, miljømæssige og økonomiske fordele ved vindenergi. mulighed D: Spillerne beslutter sig for en alternativ indsatsmulighed Event ikke for enhver pris Det førende elselskab sikrer sig en særlig aftale med regeringen, der sikrer dem den dobbelte betaling af den normale takst for at levere vindkraft. Forbrugere og industrielle el-kunder er oprørte over, at deres energiregninger vil stige med 20 % mere for at betale tilskuddet.

12 klimalab.dk E Patrick Driscoll & Silvia Dragomir

13 Muligheder mulighed A: Hæv brændstofafgifterne på alle fossile brændstoffer hvilket vil gøre naturgas dyrere i forhold til vind, sol og vandkraft. mulighed B: Støt denne udvikling da naturgasfyrede generatorer er den eneste teknisk mulige løsning til reserveopbevaring til intermitterende forsyning af vedvarende energi. mulighed C: Spillerne beslutter sig for en alternativ indsatsmulighed Event strøm skift Der er fundet store reserver af naturgas i form af skifer, og dermed bliver elektriciteten fra vindenergi dobbelt så dyr som det fra gasfyrede turbiner.

14 klimalab.dk E Patrick Driscoll & Silvia Dragomir

15 Muligheder mulighed A: Samarbejd med miljø-ngo er, de lokale myndigheder, vindmølleproducenter og regeringen mod at forsøge at finde metoder til at reducere fuglenes dødsfald. mulighed B: Foretag ikke nogen for an atattninger, men lad spørgsmålet gå til EU-niveau med tillid til, at kommissionen ikke vælger fuglene fremfor økonomisk vækst og sikring af energi forsyning. mulighed C: Spillerne beslutter sig for en alternativ indsatsmulighed Event fugle af en fjer Medierne finder belæg for, at vindmøller har skadelige virkninger på truede fuglebestande i området. Hvis der ikke gøres noget, vil EU trætte foranstaltninger mod nedbringelse, at fugle dødsfald.

16 klimalab.dk E Patrick Driscoll & Silvia Dragomir

klima og energi minister

klima og energi minister Handlinger Lobby Miljøministeriet til ikke at ændre standarderne for støj og visuel forurening i planloven. Koordiner med ministerierne for finans og økonomisk udvikling mod tilskynd at EU ændrer VVM /

Læs mere

I 00erne lukker regeringen ned for vedvarende energi i 2002. Igangværende projekter bliver skrinlagt. 4 år senere genoplives vindmøllebranchen; de

I 00erne lukker regeringen ned for vedvarende energi i 2002. Igangværende projekter bliver skrinlagt. 4 år senere genoplives vindmøllebranchen; de Vi valgte at invitere jer til Ringkøbing, som ligger centralt i Vestjylland. Det er her og i den øvrige del af yder Danmark vi har fremtidens energikilder. Her fødes de nye ideer om at udnytte ressourcerne

Læs mere

Administrationsgrundlag for søterritoriet

Administrationsgrundlag for søterritoriet Administrationsgrundlag for søterritoriet Oceaner af værdier et hav af muligheder Indhold Forord 3 1. Indledning 4 2. Principper og vurderingskriterier 6 2.1. Hvilke overordnede principper ligger til grund

Læs mere

LOKAL UDVIKLING I UDKANTSOMRÅDER

LOKAL UDVIKLING I UDKANTSOMRÅDER Til Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Dokument type Notat Date Januar, 2013 VINDMØLLER SOM LØFTESTANG FOR LOKAL UDVIKLING I UDKANTSOMRÅDER VINDMØLLER SOM LØFTESTANG FOR LOKAL UDVIKLING I UDKANTSOMRÅDER

Læs mere

Havvindmøller Danske erfaringer og løsninger

Havvindmøller Danske erfaringer og løsninger Havvindmøller Danske erfaringer og løsninger INDHOLD Forord af transport- og energiminister Flemming Hansen 1 Havvindmøllepolitik i Danmark 2 Status på vindmølleudbygningen i Danmark 3 Markedsbaserede

Læs mere

Vindmøller i Danmark

Vindmøller i Danmark Vindmøller i Danmark INDHOLD Forord Side 3 Vindenergi en af løsningerne på de energipolitiske udfordringer Side 4 De energi- og klimapolitiske udfordringer De energipolitiske målsætninger EU s klima- og

Læs mere

Den gode proces. Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13

Den gode proces. Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13 Den gode proces Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13 Vejen til den gode proces Klimatruslen og usikkerhed om den fremtidige forsyningssikkerhed

Læs mere

AT L ÆGGE JORD TIL VINDMØLLER INFORMATION TIL INTERESSEREDE LODSEJERE

AT L ÆGGE JORD TIL VINDMØLLER INFORMATION TIL INTERESSEREDE LODSEJERE AT L ÆGGE JORD TIL VINDMØLLER INFORMATION TIL INTERESSEREDE LODSEJERE FORDELENE VED AT L ÆGGE JORD TIL VINDMØLLER INFORMATION TIL INTERESSEREDE LODSEJERE Vindkraft kommer til at udgøre en vigtig bestanddel

Læs mere

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge #BREVFLET# Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Til borgere, interesseorganisationer og andre Interesserede for det udlagte vindmølleområde 26. september 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær

Læs mere

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011 1 Vores energi VORES ENERGI 1 REGERINGEN NOVEMBER 2011 2 1 Vores energi 1 Vores energi Klodens svindende ressourcer og den stigende globale efterspørgsel efter energi presser priserne på de fossile brændsler

Læs mere

N OTAT. Barrierer for vækst i den fysiske planlægning

N OTAT. Barrierer for vækst i den fysiske planlægning N OTAT Barrierer for vækst i den fysiske planlægning I dette notat præsenteres en række eksempler på, at rammerne for den fysiske planlægning udgør en barriere for, at kommunerne kan igangsætte initiativer,

Læs mere

Klimaforandringer. Vi kan - og vi skal! Indhold. Danmark er verdensmestre - både i vindkraftandel og CO2-udledning. Begge verdensrekorder forpligter!

Klimaforandringer. Vi kan - og vi skal! Indhold. Danmark er verdensmestre - både i vindkraftandel og CO2-udledning. Begge verdensrekorder forpligter! SUND FORNUFT VEDVARENDE ENERGI GOD SAMFUNDSØKONOMI UAFHÆNGIGHED FORSYNINGSSIKKERHED VINDMØLLER DANSKE ARBEJDSPLADSER SELVFORSYNING REN ENERGI LOKALT MEDEJER SKAB GRØN STRØM GODT NABOSKAB MEGET MERE END

Læs mere

Kan man få mere tilskud til materialesymbioser end vandsymbioser? Hvorfor tror du virksomheder gerne vil være ansvarlige?

Kan man få mere tilskud til materialesymbioser end vandsymbioser? Hvorfor tror du virksomheder gerne vil være ansvarlige? refleksion chance Interessent Prisstigninger på materialer Du er en produktionsvirksomhed hvis produkter er baseret på tre nøglematerialer. Du er blevet bekendt med, at et af dine nøglematerialer kommer

Læs mere

Danmark i et grønt certifikatmarked

Danmark i et grønt certifikatmarked Danmark i et grønt certifikatmarked CONCITO 26. juli 2013 Forfattere: Partner, Helge Sigurd Næss-Schmidt Economist, Jens Sand Kirk Indholdsfortegnelse Præmis for studie og sammenfatning 4 1 Danmarks energipolitiske

Læs mere

NOAH s holdning til CCS som klimaredskab

NOAH s holdning til CCS som klimaredskab NOAH s holdning til CCS som klimaredskab Efter NOAH s mening er der en lang række problemer ved CO2-separering og lagring (på engelsk Carbon Capture and Storage), som tilsammen gør, at vi må afvise det

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Olien ved Grønland. Praktikopgave under praktik ved Den Danske Ambassade i Island efterår 2014. Af Mathias Vrå Hjorth. Vejleder: Niels Vestergaard

Olien ved Grønland. Praktikopgave under praktik ved Den Danske Ambassade i Island efterår 2014. Af Mathias Vrå Hjorth. Vejleder: Niels Vestergaard [Skriv tekst] Olien ved Grønland Praktikopgave under praktik ved Den Danske Ambassade i Island efterår 2014. Af Mathias Vrå Hjorth Vejleder: Niels Vestergaard Miljø og ressource management Syddansk Universitet

Læs mere

rapport fra megavind juni 2008 Strategiske indsatsområder for forskning, udvikling og demonstration indenfor vindenergi

rapport fra megavind juni 2008 Strategiske indsatsområder for forskning, udvikling og demonstration indenfor vindenergi rapport fra megavind juni 2008 Strategiske indsatsområder for forskning, udvikling og demonstration indenfor vindenergi 1 Baggrund Siden efteråret 2006 har partnerskabet Megavind arbejdet med at udvikle

Læs mere

Når du har planer om en ny bolig

Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig At blive boligejer er en stor begivenhed i livet og derfor sjældent noget, man beslutter fra den ene dag til den anden. For hvad er der

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord, side 2 1.0 Regler og rammer for kommuneplanlægningen, side 4 2.0 Kommende statslige initiativer, side 8 2.1 Læsevejledning,

Læs mere

Klimarigtigt byggeri. vi kan, hvis vi vil!

Klimarigtigt byggeri. vi kan, hvis vi vil! Klimarigtigt byggeri vi kan, hvis vi vil! Vurderinger og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet, september 2008 Klimarigtigt byggeri vi kan, hvis vi vil! Rapport og anbefalinger fra projektet

Læs mere

det handler om Velstand og velfærd slutrapport

det handler om Velstand og velfærd slutrapport det handler om Velstand og velfærd slutrapport Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

Juridiske aspekter ved vedvarende energi på havet Dansk lovgivning. Bent Ole Gram Mortensen

Juridiske aspekter ved vedvarende energi på havet Dansk lovgivning. Bent Ole Gram Mortensen Juridiske aspekter ved vedvarende energi på havet Dansk lovgivning Bent Ole Gram Mortensen Maj 2011 Syddansk Universitet, Esbjerg og forfatteren, 2011 Redaktør: Urs Steiner Brandt Institut for Miljø- og

Læs mere

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig Steen Lundgaard Madsen Houdamvej 20 Vandborg 7620 Lemvig 28. maj 2015 Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig samt Afgørelse på VVM-screening af husstandsmølle

Læs mere

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved...

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved... Tid til refleksion - at opdage dét du tror, du ikke ved... Refleksion er en aktiv vedvarende og omhyggelig granskning af den eksisterende viden, og af forholdet mellem det vi tænker og det der sker i virkeligheden

Læs mere

Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Telefon: 8234 7328 E-mail: jeas@bane.dk. Gør noget ved togstøjen få tilskud til lydisolering

Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Telefon: 8234 7328 E-mail: jeas@bane.dk. Gør noget ved togstøjen få tilskud til lydisolering Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Telefon: 8234 7328 E-mail: jeas@bane.dk Gør noget ved togstøjen få tilskud til lydisolering 1 2 Gør noget ved togstøjen Banedanmark arbejder på at gøre jernbanen

Læs mere

Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag. 20+ år med. energibesparelser

Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag. 20+ år med. energibesparelser Danfoss varmepumper Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag 20+ år med energibesparelser Med en forventet levetid på mere end 20 år sikrer en investering i en Danfoss varmepumpe

Læs mere

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere