Vindmølleordninger. Dato - Dok.nr. Titel. Økonomiske ordninger der eksisterer i forbindelse med opsætning af vindmøller

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vindmølleordninger. Dato - Dok.nr. Titel. Økonomiske ordninger der eksisterer i forbindelse med opsætning af vindmøller"

Transkript

1 Vindmølleordninger 1 Økonomiske ordninger der eksisterer i forbindelse med opsætning af vindmøller Ordningernes formål er at øge den lokale forankring og accept af nye vindmøller. Vindmølleordningerne ligger under Klima Energi- og Bygningsministeriet og administreres af Energinet.dk, der er ansvarlige for el- og naturgassystemerne og ejer den overordnede infrastruktur på energiområdet. Vindmølleordningerne træder først i kraft i forbindelse med de konkret ansøgte projekter, men det er godt at være opmærksom på de muligheder de rummer allerede tidligt i planprocessen.

2 VE-lovens 4 ordninger Garantifond Værditabsordning Køberetsordning Grøn ordning 2

3 Garantifond I kan udvikle vindmølleprojekter i jeres lokalområde I kan danne et vindmøllelaug og selv blive ejere Der kan stilles garanti på op til kr. til lokale vindmøllelaug 3 I kan danne jeres eget vindmøllelaug og selv være projektudviklere på projekter i jeres lokalområde. For råd og vejledning om dannelse af vindmøllelaug kontakt Danmarks Vindmølleforening. Der kan stilles garanti på op til kr. til lokale vindmøllelaug eller andre lokale initiativgrupper for lån, som optages til finansiering af forundersøgelser Vindmøllelauget skal bestå af mindst 10 personer og hovedsagligt bestå af lokale folk Tilbagebetaling kun ved nettilslutning eller overdragelse af projektet 3

4 Værditabsordningen Du kan anmelde krav om erstatning for værditab, hvis der opstilles en vindmølle i nærheden af din bolig 4 Vindmølleopstilleren skal erstatte værditabet, hvis værditabet er på mere end 1 pct. af ejendommens værdi 4

5 Værditabsordningen Værditab kan anmeldes når der foreligger et konkret projektforslag Anmeldelse skal ske i forbindelse med et særligt offentligt møde, eller senest 4 uger efter. Hold øje med annoncering i lokalaviserne! 5 Opstilleren af vindmøllen skal invitere lokale borgere til offentligt møde i offentlighedsfasen. Det betyder, at når der kommer en konkret ansøgning på et vindmølleprojekt i et at de udlagte vindmølleområder, så skal opstiller sørge for at invitere jer lokale borgere til et møde, hvor I vil blive informeret om værditabsordningen. Opstiller skal annoncere i lokalavisen og det er vigtigt at I holder øje med annonceringen, hvis I ønsker at deltage og ønsker at benytte jer af muligheden for at søge værditabsordningen. Anmeldelse af krav om erstatning skal sendes til Energinet.dk senest 4 uger efter det offentlige møde. 5

6 Værditabsordningen Anmeldelse af krav om erstatning Gebyr på 4000 kr. at anmelde Indenfor 4-6 x møllens totalhøjde til beboelse = gratis at anmelde 6 Ejendomme indenfor 6 x møllens totalhøjde kan gratis anmelde et krav om erstatning Ejendomme udenfor 6 x møllens totalhøjde skal betale et gebyr på kr. (gebyret tilbagebetales hvis man får tilkendt erstatning) 6

7 Værditabsordningen Erstatning forhandles enten direkte mellem nabo og opstiller eller afgøres af taksationsmyndighed 7 Man kan vælge at forhandle direkte med vindmølleopstiller om værditabets størrelse Man kan også vælge at benytte sig af en taksationsmyndighed. Fem regionale taksationsmyndigheder, der hver består af en juridisk formand samt en sagkyndig (statsautoriseret ejendomsmæglere) Når kommunen har vedtaget den endelige lokalplan for vindmølleprojektet vil taksationsmyndigheden beramme besigtigelse af de berørte ejendomme. Taksationsmyndigheden vurderer handelsværdien af ejendommen før og efter opstilling. Taksationsmyndigheden har fra besigtiget ca. 400 ejendomme (377 sager er afgjort) og det har udløst en erstatning på ca. 18,8 mio. Der tilkendes værditab til omkring halvdelen af ansøgningerne. Det gennemsnitlige erstatningsbeløb ligger på omkring ,-(for den del der får erstatning), men erstatningerne varierer meget. Hvis man er interesseret i at vide mere om, hvilke erstatninger der er blevet tilkendt på de enkelte projekter, så kan dette ses på taksationsmyndighedens hjemmeside. 7

8 Værditabsordningen - eksempler Lem Kær - 11 vindmøller, totalhøjde 149,9 m. Ejendom 1 Afstand til nærmeste mølle: 800 m. Ejendomsværdi: 1,6 mio. Erstatning: kr. Begrundelse: landskabsudsynet påvirkes væsentligt fra bolig og de primære udendørs opholdsarealer mod syd. Ingen særlige gener som følge af skygge og støj. 8 Alle taksationsmyndighedens afgørelser er offentliggjort på 8

9 Værditabsordningen - eksempler Lem Kær - 11 vindmøller, totalhøjde 149,9 m. Ejendom 2 Afstand til nærmeste mølle: 850 m. Erstatning: 0 kr. Begrundelse: Begrænset udsyn fra bolig og primære opholdsarealer pga. tæt bevoksning. I forvejen præget af teknisk anlæg. Ingen særlige gener som følge af skygge og støj. 9 Alle taksationsmyndighedens afgørelser er offentliggjort på 9

10 Køberetsordning I har mulighed for blive medejere af nye møller Der skal udbydes 20 % af projektet i andele Alle i kommunen har adgang til at købe andele Naboer indenfor 4,5 km har førsteret til at købe andele 10 Først uddeles ejerandele til ansøgere inden for 4,5 km fra opstillingsstedet Hvis der er flere ejerandele, uddeles disse til borgere fra den kommune, hvor vindmøllen opstilles For at være berettiget til at købe andele, skal du være over 18 år og enten: - Have folkeregisteradresse inden for 4,5 km fra vindmøllen eller - Have folkeregisteradresse i den kommune, hvor vindmøllen opstilles 10

11 Køberetsordning Sådan bliver du medejer: Deltag på offentligt møde annonceres i lokalavisen! Udbydes til kostpris Andele koster typisk kr. 11 Opstiller er forpligtet til at annoncere udbuddet af andele i lokalavisen hold øje her! Prisen på de udbudte andele samt øvrige betingelser og frister m.m. vil fremgå af annoncen og udbudsmaterialet. Andelene udbydes til kostpris. Der er altså ingen fast pris på andele det afhænger af det enkelte projekt Kostpris: varens købspris + omkostninger (minus fortjeneste) Forrentningen varierer ml %, gennemsnit på 8 % 11

12 Grøn ordning For hver 1 MW der opstilles i kommunen, indsættes der kr. i den grønne ordning Styrke landskabelige og rekreative værdier Kulturelle og informative aktiviteter 12 Grøn ordning kan yde tilskud til initiativer, der iværksættes for at fremme lokal accept af nye vindmøller Kommunen kan søge tilskud til: Anlægsarbejder, som styrker landskabelige og rekreative værdier i kommunen Kulturelle og informative aktiviteter i lokale foreninger mv. for at fremme accept af udnyttelse af vedvarende energikilder i kommunen I perioden er der givet tilsagn om tilskud efter grøn ordning for knap 26 mio. kr. Energinet.dk administrerer ordningen. 12

13 Grøn ordning - eksempler Formidlingsprojekter Undervisnings- og informationsmateriale Naturplejeprojekter, stiprojekter, energiprojekter Renovering af forsamlingshus, idrætsanlæg, klubhus 13 Jammerbugt: Undervisningsmateriale om VE og klima ( ) Vesthimmerland: Naturvejledning og klimainfo ( ) Thisted (2 ): Naturpleje + information ( ) Ringkøbing-Skjern: Projektudvikling af grønne tiltag ( ) Aalborg (2): Gang- og cykelstil + skoleprojekt ( ) Lemvig (6): Diverse lokale projekter, herunder renovering af forsamlingshus ( ) 13

14 Husk I kan selv udvikle vindmølleprojekter I kan søge erstatning for værditab I kan blive medejere af vindmøllerne I kan få penge til lokale projekter i kommunen Det er mølleopstiller der annoncerer ikke kommunen! 14 Overvej, hvordan skal midlerne i den grønne ordning skal anvendes? 14

15 Tonne Kjærsvej Fredericia Tlf.: Fax:

Vindmølle-ordninger. Køge Bugt området. 5. September 2011. Joachim Holten Palvig Vindmøllesekretariatet

Vindmølle-ordninger. Køge Bugt området. 5. September 2011. Joachim Holten Palvig Vindmøllesekretariatet Vindmølle-ordninger Køge Bugt området 5. September 2011 Joachim Holten Palvig Vindmøllesekretariatet VE-lovens 4 ordninger Garantifond Værditabsordning Køberetsordning Grøn ordning Garantifond Der kan

Læs mere

Vindmøller ved Lyngbygård Medejerskab, værditab og grøn pulje

Vindmøller ved Lyngbygård Medejerskab, værditab og grøn pulje Vindmøller ved Lyngbygård Medejerskab, værditab og grøn pulje 13. August 2013 Aftenens emner Vindmølleområdet Værditab Grøn pulje Vindmølleanparter - køberetsordningen Økonomi i en vindmølleanpart Vedtægter

Læs mere

Danmarks Vindmølleforening Den rigtige vindkraftudbygning

Danmarks Vindmølleforening Den rigtige vindkraftudbygning Danmarks Vindmølleforening Den rigtige vindkraftudbygning Regionsmøde Konklusionen først: At planlægge for nye møller - er ikke en stor og vanskelig opgave - er populært hos borgerne - er økonomisk fordelagtig

Læs mere

VE-loven vedtaget 30. maj 2013

VE-loven vedtaget 30. maj 2013 VE-loven vedtaget 30. maj 2013 De fire ordninger: Værditabsordning Forkøbsret for lokale Lokal grøn ordning Garantifond v. oprettelse af møllelav Nye regler i VE-loven Værditabsordning: Kun værditab ved

Læs mere

KORT OM VINDMØLLER PÅ LAND

KORT OM VINDMØLLER PÅ LAND KORT OM VINDMØLLER PÅ LAND Foto: sekretariatet Foto: Samsø Energiakademi Kort om r på land er udgivet af Energistyrelsen, januar 2010. Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf: 33 92 67 00, E-post: ens@ens.dk

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED HEVRING ÅDAL

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED HEVRING ÅDAL ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED HEVRING ÅDAL Norddjurs Kommune har den 26. september 2012 offentliggjort forslag til kommuneplantillæg nr. 19 samt lokalplan nr. 047-707 med tilhørende VVM-redegørelse

Læs mere

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge #BREVFLET# Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Til borgere, interesseorganisationer og andre Interesserede for det udlagte vindmølleområde 26. september 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatperiode i 4 uger: Fra mandag den 5. januar 2015 til mandag den 2. februar 2015. Oplæg til debat om vindmøller ved Aunsbjerg Ecopartner Aps. og lodsejer Holger Preetzmann

Læs mere

Vindmøller syd for Østrup

Vindmøller syd for Østrup Vindmøller syd for Østrup Indkaldelse af idéer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller ved Østrup mellem Saltum og Pandrup. Den nye møllepark får 6 vindmøller med totalhøjder

Læs mere

Analyse vedrørende kommunernes anvendelse af VE-lovens midler fra den grønne ordning

Analyse vedrørende kommunernes anvendelse af VE-lovens midler fra den grønne ordning Analyse vedrørende kommunernes anvendelse af VE-lovens midler fra den grønne ordning Marts 2015 Indholdsfortegnelse Baggrund... 2 Formål... 2 Metode... 3 Resultater... 3 Konklusioner... 11 Oversigt over

Læs mere

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1 OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND 22. januar 2014 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Sammenfatning og anbefalinger 3 3. Sikring af mølleopstillingen i energiaftalen 6 4. Låneordning til

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om vindmøller

Velkommen til informationsmøde om vindmøller Velkommen til informationsmøde om vindmøller Informationsmøde - Ingen debat - Spørgsmål besvares gerne - Spørgsmål fremsendes skriftligt til: jens@vesterbaek.com Spørgsmål og svar vil efterfølgende blive

Læs mere

Anmeldelse af vindmøller ved Grønkærvej Vindmølleområde 13 Foelbæk i Lemvig Kommune

Anmeldelse af vindmøller ved Grønkærvej Vindmølleområde 13 Foelbæk i Lemvig Kommune Anmeldelse af vindmøller ved Grønkærvej Vindmølleområde 13 Foelbæk i Lemvig Kommune Marts 2014 Visualisering af fem nye vindmøller med en totalhøjde på 150 m ved Grønkærvej set fra bavnehøjen ved Møborg

Læs mere

Rapport om fremtidens planlægning for vindmøller på land. Afrapportering fra Arbejdsgruppe om vindmølleplanlægning

Rapport om fremtidens planlægning for vindmøller på land. Afrapportering fra Arbejdsgruppe om vindmølleplanlægning Rapport om fremtidens planlægning for vindmøller på land Afrapportering fra Arbejdsgruppe om vindmølleplanlægning Titel: Rapport om fremtidens planlægning for vindmøller på land Redaktion: Naturstyrelsen,

Læs mere

Velkommen til borgermøde 2. juni 2015. Planlægning for vindmøller på Københavnerhede ved Isenvad. www.ikast-brande.dk

Velkommen til borgermøde 2. juni 2015. Planlægning for vindmøller på Københavnerhede ved Isenvad. www.ikast-brande.dk Velkommen til borgermøde 2. juni 2015 Planlægning for vindmøller på Københavnerhede ved Isenvad www.ikast-brande.dk Program for borgermødet 16.00 16.05 16.50 16.55 17.20 Velkomst - Carsten Kissmeyer, borgmester

Læs mere

På vej til vedvarende energi. - med vindmøller

På vej til vedvarende energi. - med vindmøller På vej til vedvarende energi - med vindmøller Indhold side Forord - giv din mening til kende 4 Resumé 5 1. Klimaudfordringen hvilke mål skal vi nå? 6 2. Husstandsmøller eller store vindmøller? 8 3. Hvor

Læs mere

GRIMSHAVE MØLLELAUG I/S ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. KØB AF VINDMØLLEANDELE

GRIMSHAVE MØLLELAUG I/S ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. KØB AF VINDMØLLEANDELE GRIMSHAVE MØLLELAUG I/S ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. KØB AF VINDMØLLEANDELE For et indskud på DKK 3000 kan du erhverve en vindmølleandel i Grimshave møllelaug I/S Lokalbefolkningen i Nyborg Kommune indbydes

Læs mere

Opsætning af nye vindmøller erstatninger til naboer

Opsætning af nye vindmøller erstatninger til naboer M.Sc. International Economic Consulting Forfattere: Simon Immersen Jensen Lasse Müller Olsen Vejleder: Jan Bentzen Opsætning af nye vindmøller erstatninger til naboer En undersøgelse af Taksationsmyndighedens

Læs mere

Orientering om nyt vindmølleområde ved Knaplund

Orientering om nyt vindmølleområde ved Knaplund Orientering om nyt vindmølleområde ved Knaplund 6. Maj 2013 Aftenens tema: Hvordan gør vi i fællesskab et mølleprojekt ved Knaplund til en god sag for: Naboer Lokalområdet Klimaet Ringkjøbing-Skjern Kommune

Læs mere

NØRREGÅRD MØLLELAUG I/S ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. KØB AF VINDMØLLEANDELE

NØRREGÅRD MØLLELAUG I/S ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. KØB AF VINDMØLLEANDELE NØRREGÅRD MØLLELAUG I/S ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. KØB AF VINDMØLLEANDELE For et indskud på DKK 3000 kan du erhverve en vindmølleandel i Nørregård møllelaug I/S Lokalbefolkningen i Svendborg Kommune indbydes

Læs mere

Det godkendte orienteringsmateriale, jf. 9, stk. 2 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi Lokalplan nr. 1165 for Vejle Kommune

Det godkendte orienteringsmateriale, jf. 9, stk. 2 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi Lokalplan nr. 1165 for Vejle Kommune Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Trædemarkvej 9, 7200 Grindsted som følge af opstilling af vindmøller ved Klink i henhold til lokalplan nr. 1165 for Vejle Kommune sagsnr. 13/81553

Læs mere

Den gode proces. Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13

Den gode proces. Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13 Den gode proces Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13 Vejen til den gode proces Klimatruslen og usikkerhed om den fremtidige forsyningssikkerhed

Læs mere

Det godkendte orienteringsmateriale, jf. 9, stk. 2 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi Lokalplan nr. 049 for Næstved Kommune

Det godkendte orienteringsmateriale, jf. 9, stk. 2 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi Lokalplan nr. 049 for Næstved Kommune Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Tvedemosevej 2, Tvedemosevej 4 og Tvedemosevej 1, Snesere, 4750 Lundby, som følge af opstilling af vindmøller ved St. Røttinge i henhold

Læs mere

Analyse af potentialet for landvind i Danmark i 2030. Indholdsfortegnelse. 25. januar 2015 LOA-RMS/DGR

Analyse af potentialet for landvind i Danmark i 2030. Indholdsfortegnelse. 25. januar 2015 LOA-RMS/DGR Analyse af potentialet for landvind i Danmark i 2030 25. januar 2015 LOA-RMS/DGR Indholdsfortegnelse 1. Formål og opsummering... 2 1.1 Opsummering af resultater... 3 1.2 Opsummering af metoder og begrænsninger...

Læs mere

Værditabsordningen. - ændringer til VE-loven. v/signe Maj Holm og Janine Lindberg

Værditabsordningen. - ændringer til VE-loven. v/signe Maj Holm og Janine Lindberg Værditabsordningen - ændringer til VE-loven v/signe Maj Holm og Janine Lindberg 1 Grundlag for værditab ( 6, stk. 1) En eller flere vindmøller Tilknyttede lysmarkeringsmaster Vindmøller ved Kragerup Gods

Læs mere

VE-loven vedtaget 30. maj 2013

VE-loven vedtaget 30. maj 2013 VE-loven vedtaget 30. maj 2013 De fire ordninger: Værditabsordning Forkøbsret for lokale Lokal grøn ordning Garantifond v. oprettelse af møllelav Værditabsordning Hvad kan der søge til og af hvem Fast

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon.

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Vesterskovvej 13, Bårse, 4750 Lundby, som følge af opstilling af vindmøller ved St. Røttinge i henhold til lokalplan nr. 049 for Næstved

Læs mere

AT L ÆGGE JORD TIL VINDMØLLER INFORMATION TIL INTERESSEREDE LODSEJERE

AT L ÆGGE JORD TIL VINDMØLLER INFORMATION TIL INTERESSEREDE LODSEJERE AT L ÆGGE JORD TIL VINDMØLLER INFORMATION TIL INTERESSEREDE LODSEJERE FORDELENE VED AT L ÆGGE JORD TIL VINDMØLLER INFORMATION TIL INTERESSEREDE LODSEJERE Vindkraft kommer til at udgøre en vigtig bestanddel

Læs mere

alle de møller? Tjener den energien hjem igen? Allerede på under et halv år har en vindmølle produceret den mængde

alle de møller? Tjener den energien hjem igen? Allerede på under et halv år har en vindmølle produceret den mængde 12 mytedræbere Debatten om nye vindmøller bølger i lokalaviser, på borgermøder, på sidelinjen til fodboldkampen. Her er den saglige, sobre og konkret viden, debatten skriger efter. Danmarks Vindmølleforening

Læs mere