Dragtjournalen. Årgang 3 Nr Tidsskrift udgivet af Den danske Dragt- og Tekstilpulje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dragtjournalen. Årgang 3 Nr. 4 2009. Tidsskrift udgivet af Den danske Dragt- og Tekstilpulje"

Transkript

1 Dragtjournalen Årgang 3 Nr Tidsskrift udgivet af Den danske Dragt og Tekstilpulje

2 Dragtjournalen Tidsskrift udgivet af Den danske Dragt og Tekstilpulje Årgang 3, Nr. 4, Kolofon: Ansvarshavende redaktør på Dragtjournalen nr. 4: Camilla Luise Dahl Redaktion: Camilla Luise Dahl Kitt Boding Jensen Kristine Holm Jensen Ellen Elisabeth Jensen Faste anmeldere: Marie Riegels Melchior Thomas Meldgaard Dragtjournaludvalget: Tove Engelhardt Mathiassen Catharina Oksen Camilla Luise Dahl Pr. & kommunikation: Kitt BodingJensen Layout: Catharina Oksen Camilla Luise Dahl 1

3 Indhold i dette nummer: Glimt fra hørrens 1000årige historie set ud fra arkæologiske og recente fund 3 Bilag 17 Else Østergård Kläder och textil i räkenskapsböcker från 1400tallet Två senmedeltida godsherrars utbetalningar av löner samt inköp av tyg och färdiga persedlar 19 Linda Rosendahl Mindre Meddelser Om at rekonstruere dragter til museer 40 Bjarne Drews Med klimt og klang om klokker i klædedragten 46 Camilla Luise dahl Da både var på mode 52 Camilla Luise Dahl & Dorothy Jones Dragtjournalens favorit #4 Adeline GenéeIsitts brudekjole i Den Gamle By 59 Tove Engelhardt Mathiassen Varia: Småstykker til klædedragtens historie Løsøret efter Karenn Tomaßdaathers Skriffuers, Vordingborg, 25. okt Skiftet efter Amtmandinde Mette Margrethe Westh, f. Sonne. Rønne, 1. Dec Skiftet efter Kammerjunker Hans Ahrenfeld, Kbh. 22. maj Afskrift og noter ved Camilla Luise dahl Anmeldelser 76 Bidragsydere til dette nummer 82 2

4 Glimt fra hørrens 1000årige historie set ud fra arkæologiske og recente fund Else Østergård Skønt pigesart og kærmindeblaa et Tømmer gemmer du i dit Straa. Naar Ave og Tugt om din Stængel griber du røber Styrke i hver en Fiber. (fra Johannes V. Jensen: Hørvise. 1940) Hør (Linum) er en af vore ældste kulturplanter. Mennesket har fra de tidligste tider samlet frø; de har vidst hvilke gavnlige og skadelige egenskaber, der fandtes hos hver eneste plante i det område, hvori de boede og færdedes. Den vildtvoksende hørplantes næringsrige frø er spiselige, og der kan presses olie af dem. Frøsamleren har rimeligvis også erfaret, at hørplantens ranke og tynde stængel, der kan blive op til en meter høj, var anvendelig og har så samlet stråene med. Flettet ind imellem nedstukne pinde er de stærke og fleksible stængler brugelige som læ for blæsten eller som fangstfælde for fisk på tværs af et vandløb. Udsat for vejr og vind blev den hårde bark på stænglerne opløst, og de skinnende fibre i basttaverne blotlagt. Som sådan må de have tiltrukket sig samlerens opmærksomhed; med tiden blev hørren (Linum usitatissimum L., den mest nyttige ) en dyrket tekstilafgrøde. Hørplantens store tilpasningsevne betyder, at den kan vokse under meget forskellige klimatiske forhold og dermed i mange verdensdele. Hørfibre er fundet på tenvægte fra bosættelser i såvel Syrien, Irak som Iran og viser, at der f. Kr. blev dyrket og spundet hør. Det hidtil ældste fund af forarbejdede tekstiler i hør vild såvel som dyrket er fra en hule ved Nahal Hemar i Israel og 14 C dateret til 8000 f. kr. 1 Her blev i 1983 blandt andre genstande fundet mange hundrede fragmenter af net i sammensnoede, knyttede og syede teknikker, f. eks nålebinding, løbbinding og desuden en slags fingervævning. En meget kunstfærdig knyttet tophuelignende beklædning (32 cm høj og 16 cm i diameter) er forarbejdet af totrådet (Zspundne og Stvundne) hørtråde. Mønsteret er romber i fine og tætte knuder, der er diagonalt placerede og forbundet med et åbent knyttet net, næsten som en kniplingssyet bund. Enkelte af romberne har skaller hæftet på og ved andre ses stadig trådrester fra fastsyning af en eller anden dekoration. Forneden er huen afsluttet med et fire centimeter bredt bånd i islætstvinding: to islæt tvindes om hinanden samtidig med, at de væves ind og ud mellem trendtråde. Båndet er syet sammen med kastesting, men også knaphulsstinget var kendt, som det ses på en kant langs en rektangulær serviet (17 x 30 cm), måske fremstillet i en ramme. Den anvendte teknik er en tvinding med 11 tråde pr. cm i trend og islætstråde i rækker med åbne mellemrum. (materialet er fine og grove hørfibre, der måler fra 8 til 50µ i diameter). I Nahal Hemar hulen findes eksempler på anvendelse af mange andre vegetabilske fibre, der sandsynligvis er valgt efter, hvilken brug den forarbejdede genstand skulle indgå i: forskellige kurve, måtter etc. Spindingen er jævn og smukt udført; som totrådet måler de fineste fra 0,6 til 0,7 mm i diameter. 2 I Nahal Hemar området er der store forekomster af asfalt; blandt fundene i hulen er der således cylindriske beholdere og kar med en diameter fra 5 til 40 cm, dannet af tæt lagte snore, der efterfølgende er beklædt med asfalt indvendig såvel som udvendig således, at karrene har 1 Schick 1988, s Shimony & Jucha, s

5 F ig. 1a Fragment af vævning i éntrådet hør i brudt diamantkiper. Fund fra Nr. Sandegård Vest, dateret til til tallet og dermed noget af det ældste vævede hør, der kendes herhjemme. Foto: Nationalmuseet. været vandtætte. Det er tankevækkende, at der for omkring år siden levede mennesker, der allerede beherskede et tekstilhåndværk med stor genialitet og med et så sofistikeret udtryk. I denne periode, kaldet PrePottery Neolihic B Periode, kendte man ikke til at forme og brænde lerkrukker. Hør i Europa De såkaldte schweiziske pælebygningshør, d.v.s. fragmenter af hørlærred fundet på neolitiske søbredsbopladser, viser, at hør (Linum bienne) nu er kendt og brugt i Europa. De blev fundet indkapslet i ler så at sige hermetiseret. 3 Hvornår hørdyrkningen når til Danmark og til det øvrige Norden, er endnu ikke helt klarlagt, men har sandsynligvis været i årene e.kr. Imidlertid har et vigtigt hørfund vist, at der allerede fra 700årene fandt en større hørfremstilling sted i Danmark. Stedet er Næs ved Avnø fjord i Sydsjælland, hvor der efter en forudgående prøvegravning i årene blev afdækket et kvadratmeter stort areal. Beliggenheden ved fjorden var velvalgt, skulle det vise sig. Udover spor af fire langhuse og adskillige omkringliggende huse, som dog ikke var samtidige, lå der i forbindelse med husene 79 grubehuse og i behørig afstand herfra fandtes ikke mindre end 58 brønde med forbindelse til en 150 meter lang kanal. I enkelte af grubehusene kunne der erkendes ildsteder og altid placeret i kanten af disse. Hermed ses en mulig påvirkning fra det slaviske område syd for Østersøen hvor sådanne er hyppigt forekommende. Fundmaterialet fra de nederste lag i grubehusene viser, at husene overvejende har fungeret som værkstedshytter til brug ved forskellige håndværk. Fundmaterialet var hovedsagelig ten og vævevægte, bennåle, glattesten, perler, kamme og smykker. En anden stor fundgruppe bestod af almindelige brugsgenstande som potteskår, knive, hvæssesten etc. 3 Geijer 1972, s

6 F ig. 1b Fragmenter af vævninger i éntrådet hør fra Nr. Sandegård Vest. Her ses 2/2 kiper med samme antal tråde i trend og islæt (balanceret vævning). Dateringen er 5600årene e. Kr. Foto: Nationalmuseet. 5

7 Det vigtigste fund lå dog på bunden af en vidjeflettet brønd: flere velordnede bundter af hørstængler. I mange brønde blev der desuden fundet frø af hamp og stedvis adskillige frø af stor nælde foruden frø og kapseldele af hør. 4 Brøndene havde været brugt ved en storstilet hørproduktion. Forarbejdningen af hør til brugbart spindemateriale er omfattende; flere processer er ildelugtende, og derfor var vaskebrøndene på Næs placeret længst væk fra bebyggelserne. Hørtaverne frigøres fra stænglerne ved rødning, en forrådnelsesproces, som foregår bedst i langsomt rindende vand gennem flere uger med adskillige skylninger undervejs. Herefter tørres hørtaverne over ild i en grav, en såkaldt brydegrav. Det er en kunst at tørre hør uden at den brændes. På Næs blev der i forbindelse med andre brønde registreret lange gravede render og gruber, som rimeligvis har været brydegrave. På bunden af gravene lå store mængder af ildskørnede sten og trækul; man har tydeligvis fundet en metode til at kontrollere varmen og ilden. De opvarmede sten afgiver en jævn varme over lang tid, herved har man kunnet undgå, at hørren blev antændt. Den videre forarbejdning spinding og vævning fandt sted i grubehusene. 5 Næs lå oprindeligt tæt ved kysten, og bebyggelsen kan have fungeret som anløbsplads med hørtekstiler som en speciel handelsvare. Næs ophører tilsyneladende med at eksistere engang i begyndelsen af 900årene. Måske var det en brand, der standsede produktionen, eftersom et tyndt kulturlag karakteristisk med mængder af sod og trækul dækker store dele af bebyggelsen. 6 Hør såning og høst Hørplanten er insektbestøvet og har dermed få pollen, og de spredes kun dårligt. I Irland har et forsøg vist, at hørdyrkningen ikke efterlader sig mange spor. To jordprøver blev taget midt på en hørmark. Ud af 1034 pollenkorn var kun tre fra hør. 7 I Danmark er der bl.a. fundet hørpollen i forbindelse med en byarkæologisk udgravning i Svendborg. 8 Mere forbavsende er det, at der også i Grønland er påvist hørpollen. 9 Findes der alene hørfrø, betyder det ikke nødvendigvis, at der er blevet dyrket hør det pågældende sted, da frøet kan være importeret. Hørfrø sås om foråret og sidst på sommeren høstes (ruskes) planten, det vil sige trækkes op med rod. Det er kun hørrens basttaver, der har tekstil interesse, og hele forarbejdningen består i at frigøre taverne som tidligere nævnt der er glatte og bøjelige, meget stærke, men uelastiske. Hørplanten gennemgår lange og arbejdskrævende processer, før den kan forvandles til en tråd. Processerne er: knevling, rødning, tørring, brydning, skætning, hegling og først herefter er fibrene klar til at blive spundet. Ved både skætningen og heglingen afrives en del grove taver, såkaldt skætte og hegleblår. Af sidstnævnte spindes blårgarn, der er mere ujævn end hørgarn. Skal der opnås en meget tynd og fin tråd, må planten høstes, mens stænglen er grøn. Og en lang vækstperiode giver tykkere fibre og tilsvarende tråde. 4 Møller Hansen 2000, s Walton Rogers 2007, s Møller Hansen og Høier 2000, s Andersson 1996, s Jørgensen 1986, s. 71; Sørensen 1982, s ; Østergård 2003;, s

8 Hørtråd Mikroskopiske undersøgelser har afsløret, at den enkelte hørfibercelle har op til flere cellevægge, som p.g.a. cellevæggenes molekylestruktur har en tendens til at sno sig omkring sig selv med de to yderste drejende (sig) modsat hinanden. 9 Cellevæggenes drejninger skiftevis mod højre og venstre er hovedårsagen til hørfibres store trækstyrke. Den yderste cellevægs drejning mod venstre betyder, at hørren helst skal spindes i en Sspinding. Det må de gamle egyptere åbenbart have haft en fornemmelse for, eftersom de spandt deres hørtråde i Sspinding, og afbildninger på nogle firetusindårige gravmalerier viser, at egyptiske spindere spandt med vægten siddende øverst på tenen. Da hørdyrkningen spredte sig op igennem Europa, ændrede spinderetningen sig til Z spinding. 10 Vævning af hør Vævekunsten er formentlig udviklet til hør, idet de tidligste vævninger fundet i Nærorienten er i dette materiale. Senere spores denne færdighed i middelhavsområdet. Den ældste afbildning af en væv findes på en flad skål fra Badari i Egypten, dateret til 4000 f. Kr. To tusinde år senere blev der på en mur i et egyptisk gravmæle afbildet en opretstående vævestol. Den blev brugt til vævning af hør i lærredsbinding, som var det traditionelle materiale til tøj. De to vævestole er trods en primitiv fremstilling af samme type. Men også græske vaser har afbildninger af såvel tene som væve i brug, og det er muligt at studere de anvendte arbejdsmetoder. Nogle af de vævninger, der blev produceret på de egyptiske væve, blev revet i smalle strimler og viklet om balsamerede lig for at undgå insektangreb på ligene. Sådanne mumiesvøb kan man se på Antiksamlingen på Nationalmuseet i København, hvor adskillige af de smukke og flere tusindårige tekstiler er udstillet. I Nordeuropa er fund af såvel lærredsvævet tøj i halvt uld og halvt vegetabilsk materiale samt fund af vævevægte fra før 2400 f. Kr. dokumentation for, at hør og vævekunsten var nået hertil. 11 En af de kendteste afbildninger af en væv er dateret til f. Kr. og findes på en ungarsk urne fra Ödenburg. 12 Væven er af typen WarpWeigted Loom (på dansk: opretstående væv med tynget trend eller vægtvæv), der for at kunne fungere, læner mod mur eller tagbjælke, hvorved det såkaldte naturlige skel opstår. Opretstående vævestol med tynget trend Et forholdsvis nyt arkæologisk fund i Polen af et grubehus med bevarede vævevægte viser, at her stod engang en tilsvarende vævestol til brug for vævning af et vegetabilsk materiale. Fundet er dateret til slutningen af det første århundrede e. Kr. 13 Den østvest orienterede grube eller vævehytte var 56 meter lang og et par meter bred. I bunden af gruben lå 29 konisk formede vævevægte fordelt på to rækker. Desuden fandtes stolpehuller, der dels viser, hvor væven stod, dels hvor tagkonstruktionens bærende stolper havde stået. Vægtene er omkring 20 cm høje og vejer fra 2300 g til 3300 g. Der er også nogle få mindre vægte (ca. 500 g, 1600 g og 1800 g). De små vægte menes at have været brugt til at afbalancere vægtenes tyngde. 9 Sørensen 1982, s ; Østergård 2003; s Bender Jørgensen 1992, s ; Walton Rogers 1997, s ; Wild 1970, s Bender Jørgensen 1992, s StærmoseNielsen 1999, s og Barska 2004, s

9 En jævn vævning opnås bedst, når trendtrådene har et ens træk. Forfatterens hypotese er, at der på denne væv blev vævet hørlærred med et trådtal på 8t/cm. Hver trendtråd skulle være tynget med 50 g. De bevarede vægte vejer tilsammen ca. 48 kg, men da vægtene oprindeligt var soltørrede og først blev brændt, da der gik ild i huset, har den oprindelige samlede vægt udgjort ca. 67 kg. Fordeles disse tunge vægte på 1335 trendtråde, vil det være muligt at væve et stykke lærred med en vævebredde på 167 cm. Efter stolpehuller og placering af vægte at dømme har væven haft en bredde på over tre meter. For at kunne væve på en så bred væv må der af praktiske grunde F ig. 2. Hørlærred fra det norrøne Grønland ( årene). Der er fundet elleve fragmenter af hør fordelt på tre nordbogårde. Vævningerne er i lærredsbinding, de er forkullede og findes som sorte lagdelte flager. Et af de mest interessante stykker blev fundet ved udgravningen af Gardar, hvor den grønlandske biskop boede. På det mindste fragment (100 x 60 mm) ses smalle foldede læg, og med netop dette fundsted er det rimeligt at gætte på, at det læggede fragment er fra en gejstlig dragt. (Foto: Irene Skals, Nationalmuseets Bevaringsafdeling i Brede). sandsynligvis have været flere personer i arbejde ved væven. Forfatteren antager, at der er vævet hørlærred på væven. Man kunne imidlertid også forestille sig, at der blev vævet hampelærred, da både hør og hampetråd kræver en fugtig temperatur (høj fugtighed) for at undgå, at de tyngede trendtråde sprænges under vævningen. Hampelærred er et produkt, som er kendt fra begyndelsen af vor tidsregning, og bl.a. omtalt af Plinius. Men også i middelalderen var hampelærred et meget brugt materiale især til grovere varer. 14 At det var et vigtigt materiale fremgår af den kendsgerning, at der i Paris i 1258 var et laug for hampelærredsvævere, og fra Finland er der oplysninger om, at der i middelalderen blev dyrket mere hamp end hør. Begge slags lærreder blev i øvrigt i Sverige brugt som betaling af tiende til præster Walton Rogers 2007, s Andersson 2003, s

10 Den horisontale vævestol I overgangen mellem vikingetid og middelalder dukker der en ny væv op. Den ofte citerede Rashi fra Troyes, født 1040 i Frankrig, nævner indirekte de to typer væve, som var i brug på hans tid, og som han øjensynligt har iagttaget: Mændene væver med fødderne, mens kvinderne har en kæp, de flytter opad og nedad. 16 Vævning på den horisontale væv kunne gøres meget hurtigere end ved den opretstående, og i de følgende århundreder blev vævningen professionaliseret, som det illustreres med arkæologiske fund fra Altstadt von Winterthur i Kanton Zürich. 17 Her blev med nogle års mellemrum opdaget to vævekældre, som udfra fundomstændigheder kan dateres til årene. I den største og yngste kælder, der måler ca. 6,3 x 4,9 meter, og hvoraf kun 1/3 kunne frilægges, var der rester af hjørnestolper fra væve, dele af trendbom, stykke af rør (vævekamme) og snor til opbinding af tramper. Der blev desuden fundet mange stykker fint og åbent vævet hørstof i lærredsbinding. Mindst fire vævestole kunne erkendes i den næsten to meter dybe kælder; det var desuden muligt at se, at der havde været tre tramper til hver væv. En heftig brand har efterladt kælder og øvrige efterladenskaber forkullede, hvilket muliggjorde identificeringen af det nævnte. I den ældste havde der ligeledes været et væveværksted, men mindre. I bunden af kælderen var der nogle rektangulære gruber, hvor vævenes trampeanordning havde været placeret. Udover de fundne tekstilfragmenter i toskaft, er der i vævekældrene også blevet vævet kipervævninger, som et antal tramper antyder. Man har således kunnet omstille produktionen efter kundens bestillinger. Efterbehandling Hørren kan bleges, såvel før tråden spindes som efter. Man kan også blege det vævede hørlærred. Tidligere blev der i såkaldte blegehaver spændt længder af lærred ud på græsset; her blev det fastholdt med pløkker, stukket ned igennem isyede løkker langs lærredets kant. Lærredet blev vendt dagligt, stænket med vand, hvis ikke duggen gav væde nok, og efterladt indtil solen eller vejr og vind havde givet lærredet den eftertragtede hvidhed. Dette kunne tage måneder. Var blegemarkerne store, blev de overvåget fra mindre udkigstårne af frygt for tyveri af det møjsommeligt fremstillede hørlærred. Man kunne også blege hørren med svage baser såsom potaske og lud af sæbe eller af soda. I visse tilfælde blev det våde lærred banket med en flad træpind eller med en kølle for at gøre trådene så flade som muligt. Herved dannede trådene en næsten tæt overflade, der forstærkede hørfibrenes naturlige og skinnende fremtoning i det tørrede lærred. 18 Udglatning Det færdigbehandlede lærred kunne herefter igen glattes på forskellig vis sandsynligvis efter hvilken brug, lærredet skulle indgå i. Med såkaldte glattesten, sømglattere eller glittesten, der oftest er fremstillet af massivt glas i form som et rundstykke 19 med en diameter 610 cm og en vægt på omkr g, kunne lærredet gøres skinnende blankt. 16 Hoffmann 1964, s Windler 1994, s Walton Rogers 1997, s Sode 2007, s. 9. 9

11 Fig. 3. Prikkemønster fra 1500årene. De prikkede huller i papiret danner tre skjolde med Trolle og Gøyevåbenet, samt de sammenskrevne bogstaver HB Herluf (Trolle) og Birgitte (Gøye). Det barnløse ægtepar havde skænket Herlufsholm med tilliggende godsmængde til en skole for menige ædlinger og andre ærlige mænds børn i Danmark til lærdom og gode sæder. Prikkemønstre blev anvendt i forbindelse med navnemærkning af familiens tekstile bohave: duge, servietter, skjorter, særke, sengelinned og lign., alt var vævet i hør. Prikkemønsteret blev anbragt ovenpå lærredet på det sted, hvor man ønskede navnetrækkene placeret. Et farvet pulver blev herefter drysset hen over hullerne og gnedet ned igennem disse, hvorved navnene blev synlige som prikker på lærredet. Broderiet kunne nu syes, og som oftest blev det udført som hvidsøm. (Foto: Rigsarkivet) En sådan glattesten har en konveks overside og en flad lidt konkav underside. Ved presningen er det den hvælvede side, der vendes ned mod lærredet, som det ses af slidspor på glasset. Arbejdet foregik ved, at lærredet blev lagt på et hårdt underlag, hvorefter den runde glittesten blev gnedet frem og tilbage hen over lærredet samtidig med, at stenen blev presset hårdt ned på lærredet. Underlaget kunne være en glatte eller strygebrædde, 20 som i Nordnorge og hos Nordboerne i Sydgrønland var plader af hvalben i et lidt større format end A4. Glattepresseprocessen er beskrevet af Carl von Linné i 1749, hvor han på en rejse rundt i Sverige kom til Skåne. Herfra fortæller han om kvindernes hoveddug: När qwinnan hade twättat sine kläder, hade hon et hårdt og slätt bräde af Ek, hwaruppå hon utbredde et beredt kalfskin. Här på udlade hon sit hwita och torra linkläde, hwilket gneds med glasstenen, på hwilken bägge händerna tryckte, och det med sådan ifwer, at svetten rann utor pannan. På detta sättet blewfo alla de linkläder gnidna och glänsande, som henne täckte på de ställen, der inga andra kläder skylte dem. Således kunde hon stärcka sine kläder utan stärkelse 21 Glattestenen, som Linné her har set i brug, har holdt sig uændret i århundreder, og det er rimeligt at antage, at glitningen også tidligere er foregået på denne måde. Glattestenene optræder i arkæologiske fund fra Romertiden senere i Nordeuropa og Skandinavien, hvor de især findes som gravgaver i vikingetidens kvindegrave. 22 Slikisteinn var det islandske navn for 20 Sode 2007, s.11; Østergård 2003, s Linné 1749, s. 44 ff. op. cit. Noss: 1966, s. 112, note Bender Jørgensen 1976a, s

12 en glattesten. Den nævnes i en såkaldt Måldag fra 1179, der i middelalderen bl.a. var et katalog over en kirkes ejendele, og slikisteinn er i den forbindelse tolket som et redskab til at glatte kirkens alterduge og andre hørtekstiler med. At slikja tøj er en terminologi, der er velkendt i såvel Island som Norge og brugt helt op til vor egen tid. Slikjebein, dannet af kæbeben, tænder eller andet knoglemateriale fra dyr, er glatteredskaber, som især blev brugt til at stryge hovedtøj og lin med. 23 I skriftlige kilder fra 1300årene findes betegnelsen glissing som benævnelse på et hovedlin. På tysk betød dette ord: blank og skinnende, og det er tænkeligt, at hovedlinet har fået sit navn, fordi det var gjort blankt. 24 Til større brugstekstiler, som ligeledes skulle gøres skinnende glatte, kunne andre metoder tages i anvendelse. For eksempel blev sammenfoldet hørlærred lagt mellem store træplader, der ved hjælp af en skrueanordning blev presset sammen. Sådanne skruepressere har ligesom glittestenene været kendt langt tilbage i tiden. En anden måde at rulle hørlærredet smukt på kendes fra den schweiziske hørindustris storhedstid i Sct. Gallen ( årene). Her brugte man store kugler af marmor til at trille hen over lærredet, indtil det fremtrådte fuldstændig blankt. Afbildninger af hørrens forarbejdning frem til det færdige lærred kan desuden ses på antikke græske vaser og i egyptiske billedfremstillinger. Den romerske digter, Plinius, der levede fra 2379, beskriver de forskellige stadier af arbejdet med hør og trods mindre forskelligheder, er det de samme arbejdsgange, som blev praktiseret her i Norden frem til den industrielle tidsalder og som stadig anvendes forskellige steder i verden. I Be gesceadwisan gerefan en tekst fra England, dateret til begyndelsen af år 1000, findes rådgivning om hvilke planter heriblandt hør det var klogt at dyrke. Desuden er der en liste over de redskaber, der var nødvendige ved fremstilling af tekstiler fra fiber til et færdigsyet produkt i et velorganiseret (estate) tekstilværksted. 25 Brug af hørlærred I Egypten troede man, at hør var skabt af gudinden Isis, og de præster, der tjente hende, var tvunget til udelukkende at bære dragter af hvidt hørlærred som symbol på guddommelig renhed. Hørrens rolle som religiøst symbol fortsatte hos israelitterne og blev senere overtaget af grækere og romere. De frie borgere i Rom klædte sig i skinnende hvid (candida) toga. Traditionen med hvidt hør som symbol for renhed afspejles ligeledes i den katolske kirkes liturgiske dragt, hvor alba (messeskjorte) og den aflange amictus (humerale, skuldertørklæde) skal være af hvidt lærred. En lignende symbolik lå sandsynligvis bag den tradition, at sædemanden i Sverige skulle være klædt helt i hvidt, når han om foråret såede sine hørfrø. 26 I mange århundreder har kvinders hovedtøj været syet af hvidt hørlærred. Det ses på kalkmalerier, epitafier, malerier såvel profane som gejstlige. Og i forskellige regnskaber og inventarier er det muligt at finde oplysninger om, hvilke slags lærreder der blev brugt til disse hovedtøjer; f.eks. fremgår det, at Dronning Christine (Kong Hans dronning) i 1511 købte 6 alen smoett leridt (= smålærred, dvs. i en smal vævebredde) til pigernes hovedklæder og senere 3 alen hollandz lærett til hovedklæder. 27 Nogle årtier senere nævnes i booptegnelser fra Helsingør bys borgere under Linklæder: Hovedklæder, hatte, korsklæder og desuden 3 Al. Skeverdug (kammerdug). Fra 1617 findes en opgørelse over en købmands kramvarer, og der nævnes: 10 skjorter, rukraver (pibede) og slette kraver, nathuer og linhuer. 28 I andre optegnelser f.eks. fra den jyske adelsmand Thomas 23 Noss 1965, s.18; Østergård 1982, s Krogerus 1982, s. 31; Dahl 2007, s. 76, Walton Rogers 2007, s Sandklef 1945, s Christensen 1904, s. 380 og Olrik

13 Fig. 4. Tøj fra Jarlen af Bothwells kiste. Jarlen af Bothwell ligger begravet i Faarevejle Kirke i Odsherred. Han var den skotske dronning Marie Stuart s tredje mand og endte som gidsel i et storpolitisk spil med den danske konge, Frederik II, som en af hovedaktørerne. Kongen lod til sidst Jarlen indespærre på Dragsholm Slot, hvor han døde den 14. april Ved en restaurering af kisten på Nationalmuseet i 1975 blev resterne af ligtøjet undersøgt. Tøjet lå dels på liget, dels spredt i kisten, som i mange år havde været mere eller mindre tilgængelig for besøgende i kirken. Et manchetlignende stykke, som blev fundet ved venstre skulder, består af et 50 cm langt og 6,4 cm smalt stykke, der er tæt rynket sammen og fastholdt i en smal linning på 10 x 2,5 cm. De to stykker er syet af forskellige kvaliteter hørlærred. På linningen ses et lille broderi. Det manchetlignende stykke kan have været kruset. Foto: Niels Erik Jehrbo, Nationalmuseet. F ig. 5. Detalje af Jarlen af Bothwells manchet. Den ene ende af linningen er næsten intakt, og her ses et to cm langt knaphul. Det er ikke muligt udfra det fragmentariske stykke at afgøre, om det er fra en ærmemanchet eller, om det engang har været en smal pibekrave, kruset eller med smalle pibede læg. Det uprætentiøse broderi består af to rækker af små stikkesting, der er tilpasset knaphullets bredde. Imellem de to rækker er syet en række knudesting. Et lignende broderi findes på en pibekrave fra begyndelsen af 1600 årene, nu på Rijksmusseet i Amsterdam. 12

14 F ig. 6 Maleri af Jomfru Maria, Maribo Domkirke. Sandsynligvis et nordtysk arbejde. Det er malet på hørlærred, som er 14 Cdateret til årene, og det er dermed Nordens ældste maleri på lærred. Det legemsstore maleri (170 x 120 cm) er udført med lyse temperafarver, som ikke dækker lærredet fuldstændigt. Der findes ingen bevarede ægkanter, hvilket betyder, at lærredets vævebredde har været større end de 120 cm, der nu kan måles. Restaureret på Nationalmuseets Bevaringsafdeling i Brede i 2008 af Mikala Bagge. (Foto: Kira Krøis Ursem og Roberto Fortuna, Nationalmuseet). Dyre, der ejede Sundsby i Bohuslen (Sverige), fra år 1652 opremses kiste efter kiste fyldt med gangklæder, og blandt Linkleder fandtes 6 par krusett handstrømper (d.v.s.manchetter). I samme kiste var desuden 1 kammefoer med 3 kamme udj saauellsom speill, sagx och kruseiernn, den tids toilettaske, som også indeholdt jern til at pibe kraver og manchetter med. 29 I mange hundrede år er de fineste europæiske hørkvaliteter blevet fremstillet i Nordfrankrig, Belgien og Holland; den berømteste var Toile de Reims, der fik ry for at være ligeså tynd som det egyptiske hørlærred. Andre kendte lærreder er kammerdug fra Cambrain, ofte benævnt Hollands leritz, som det ses i blandt andet Birgitte Gøyes inventarium. 30 Fra den tidlige middelalder blev russisk hørlærred importeret til Byzans (det nuværende Istanbul), hvor det blev anvendt som forstof. Russerlærred blev via Baltikum også importeret til Norden ikke kun i middelalderen men også senere. 29 Kjellberg: 1929, s Rasmussen 1974, s

15 Bevarede hørlærreder i Danmark Ved arkæologiske udgravninger i Danmark finder man kun sjældent vegetabilske vævninger som hør, hamp eller nælde, da jordbundsforholdene ikke er gunstige for bevaring af disse materialer. Findes tekstilerne derimod fastklæbet til metalgenstande eller bliver fundet tæt på sådanne, er trådene i tekstilet bevaret, dog oftest fuldstændigt omdannede mineraliserede hvorved fibrenes kemiske sammensætning er blevet erstattet af metalsalte. Det vil sige, at det er muligt at analysere vævningen. Hørtråde kan også bevares som forkullede, idet plantefibre paradoksalt nok har en bedre chance for at overleve end ikke forkullede hørtråde, eftersom de har mistet de organiske dele, som gør dem attraktive for skimmelsvampe og andre mikroorganismer. 31 Et helt specielt hørfund blev gjort i forbindelse med udgravningerne ved Viborg Søndersø i En stor tekstilklump, indlejret i en grube eller et stolpehul, viste sig at være en skjorte af hør; den kan udfra fundomstændigheder dateres til omkring Netop indlejringen i den fugtige, lufttætte og lerholdige grube kombineret F ig. 7. Maria Cathrines ansigtsdug. Udsnit med broderi i forgyldt sølv og silketråd syet på et utroligt tyndt og fint stykke hørlærred, som anes imellem broderietrådene. Lærredet udgjorde oprindeligt den ansigtsdug, der ved begravelsen af den kun tre måneder gamle pige, Maria Cathrine, var lagt over hendes ansigt. Maria Cathrine blev født den 29. maj 1628, som datter af Christian IV og Kirsten Munk. Hendes kisten står i en krypt under Sankt Birgitte kapel i Roskilde Domkirke. Ved en restaurering af kisten i 1980 erne blev der ovenpå hovedpuden fundet et løstliggende 3½ cm bredt broderi. Broderiet havde siddet som en ramme yderst langs ansigtsdugens kanter. På puden lå der desuden stumper af en snor med hvide perler. Det er sandsynligvis på grund af metaltrådene, at der på to af båndets hjørner fandtes bitte små rester af hørlærredet. Bemærk at metallahnen måler ca. 0,5 mm. (Foto: Niels Erik Jehrbo, Nationallmuseet). med tilstedeværelsen af trækul og garvesyreholdig bark var faktorer, der her havde skabt et optimal bevaringsklima for hør. Skjorten er den eneste nogenlunde bevarede af sin art i Nordog Mellemeuropa. 32 Andre klimatiske forhold som kulde, varme, fugt og væde, samt jordens bonitet har også indflydelse på bevaringen af arkæologisk hør. I alt er der måske bevaret en halvandet hundrede fragmenter af jordfundne vegetabilske tekstiler her i landet. 33 Men der findes sandsynligvis flere, da en del toskaftsvævninger i uld eller hør let kan forveksles. Og når trådene i tekstilet er meget omdannede, kan det være 31 Walton 1989, s Fentz 1998, s Bender Jørgensen 1986, s.11, ; Mannering 1997, s

16 umuligt eller uhyre besværligt at identificere fibermaterialet. Nælde, hør og hampefibre ligner hinanden så meget, at der udover mikroskopiske analyser også må anvendes kemiske ved en identificering. Desuden kræves stor erfaring af udøveren. Endelig kan det være vanskeligt at bestemme bindingen i vævningen, især hvis kun den ene side af fragmentet er synlig. 34 Fravær af hørtråde Hørtråde kan også påvises ved deres fravær forstået på den måde, at når en vævning mangler det ene trådsystem, oftest trenden, men stadig hænger sammen, har det manglende system sandsynligvis været af et vegetabilsk materiale. I bedste fald og hvis man igennem mikroskopet kigger nøje efter kan der sidde få fiberrester tilbage. Det ældste danske hørlærredsfragment er fundet i en rigt udstyret grav i Himlingøje på Østsjælland og dateret til yngre romersk jernalder, ca. 200 år e. Kr. Fra de følgende århundreder og især fra vikingetiden bliver forekomsten af fund af vegetabilske tekstiler hyppigere. Imidlertid er det ikke kun vævninger, der er registreret. Ved en byarkæologisk undersøgelse i Århus Søndervold, dateret til vikingetid, er der gjort et interessant hørfund: to delvist forkullede nøgler garn. Det ene nøgle består af tynde Zspundne tråde. I nøglet er et rundt hul eller en fordybning, som formentlig skyldes, at tråden under spindingen på håndten enten er blevet vundet om denne eller, at tråden fra tenen er blevet vundet over på en vindepind. I begge tilfælde vil pinden efterlade et hul i nøglet. Det andet nøgle er trendrester, der efter afklipning fra tøjbom er vundet om sig selv. 35 Slutning Til hørrens oldgamle historie knytter sig først og fremmest de primære teknikker: nålebinding, maskesyning, tungesting o.a., som blev brugt til fremstilling af bl.a. fangstnet, kurve og måtter. Forarbejdningen af hørstrået har haft et parallelt forløb med den måde, hvorpå lindetræets ved omdannes til bast. Begge materialer gennemgår samme processer, før de kan henholdsvis spindes og bindes, knyttes. Anvendelsen af lindebast og bark er i Norden ophørt for snart hundrede år siden, men findes måske enkelte steder som en specialitet og sælges som en kunstgenstand. Dyrkning af hør i Danmark til spinding er i dag af et beskedent omfang. Hørvarer er blevet et luksusprodukt, som kun få anskaffer sig og endnu færre forstår eller har tid til at behandle på den rette måde. 34 Østergård 2003, s. 69, fig. 41; Walton Rogers 2007, s Lorenzen 1971, s

17 Litteratur: Andersson, Eva: Textilproduktion I arkeologisk kontext. En metodstudie av yngre järnåldersboplatser i Skåne. University of Lund. Institute of Archaeology Report Series No. 58. Lund, Andersson, Eva: Tools for Textile Produktion from Birka and Hedeby. Excavations in the Black Earth Birka Studies. Volume 8. Stockholm, Barska, Katarzyna: The Roman Period warpweighted Loom from Ozarow Mazowiecki, Poland i NESAT VIII. Priceless Invention of Humanity Textiles. Acta Archaeologica Lodziensia Nr 50/1. Lodz, Baines, Patricia: Flax and Linen. A Shire Album. Shire Publications Ltd., Bender Jørgensen, Lise: Textilfundene fra Stengade I i J. Skårup: Stengade II. Meddelelser fra Langelands Museum. Rudkøbing, Bender Jørgensen, Lise: Forhistoriske textiler i Skandinavien. Prehistoric Skandinavian. Textiles. Det kongelige Nordiske Oldskriftselskab. København. s , Bouppteckning efter Thomas Dyre till Sundsby år Av Sven T. Kjellberg. Bidrag till kännedom om göteborgs och bohulsäns Fornminnen och Historia, årg. 1929, första bandet. Dahl, Camilla Luise: Strige, Glissing, Skaut: Terminologiske undersøgelser af genstandsfeltet hovedbeklædning samt typologiske angivelser deraf i skriftlige kilder fra ca Speciale, Københavns Universitet, Institut for Historie: Saxo Institut, marts Fentz, Mytte: En hørskjorte fra 1000årene. Viborg Søndersø Byarkæologiske undersøgelser 1981 og Århus Universitetsforlag, Geijer, Agnes: Ur textilkonstens historia. Lund, Møller Hansen, Keld: Hørgården. Skalk. Nyt om gammelt. Nr. 1. DK8270 Højbjerg, Møller Hansen, Keld og Høier, Henrik: Næs en vikingetidsbebyggelse med hørproduktion. KUML Årbog for Jysk Arkæologisk Selskab. Aarhus Universitetsforlag, Hoffmann, Marta: The WarpWeighted Loom. Studies in The History and Technology of an Ancient Implement. Universitetsforlaget. Oslo, Krogerus, Gunvor: Bezeichnungen für Frauenkopfbedeckungen und Kopfschmuck im Mittelniederdeutschen. Commentationes Humananrum Litterarum: 72: Societas Scientiarum Fennica, Helsingfors, Linné, Carl von: Skånska Resa. Stockholm, Lorenzen, Erna: Textiler, i H. Hellmuth Andersen, P.J. Crabb & H.J. Madsen: Århus Søndervold. En byarkæologisk undersøgelse. Jysk Arkæologisk Selskabs Skrifter IX, Mannering, Ulla: The textiles from Nørre Sandegård Vest, i L. Jørgensen and A. Nørgård Jørgensen: Nørre Sandegård Vest. Det Kongelige Nordiske Oldskriftselskab. København, Nielsen Stærmose, KarenHanne: Kirkes væv. Opstadvævens historie og nutidige brug. Forsøg med fortiden 6. HistoriskArkæologisk Forsøgscenter Lejre, Noss, Aagot: Før strykejernet. Slikjekjake og Mangletre. By og Bygd, bd. 18. Oslo, Olrik, Jørgen: Borgerlige Hjem i Helsingør for 300 Aar siden. Udgivet af Østifternes HistoriskTopografiske Selskab med Understøttelse af Carlsbergfondet, Rasmussen, Holger: Birgitte Gøyes Enkestand. Inventarium. Wormianum, Sandklef, Albert: Lin och Linne. Lantbruksförbundets Tidskrifts AB, Stockholm, Schick, Tamar: Nahal Hemar Cave. Cordage, Basketry and Fabrics. Ofer BarYosef and David Alon, (eds.) i ATIQOT. Volume XVIII. Jerusalem, s. 3143, Shimony, Carmela and Jucha, Rivka: Nahal Hemar Cave. The Fibres and Yarn Measurments. Israel Fibre Institute, Jerusalem. BarYosef and David Alon, (eds.) i ATIQOT. Volume XVIII. Jerusalem, s. 44, Sode, Torben: Glattesten. Skalk. Nyt om gammelt. Nr. 1. Højbjerg, Walton Rogers, Penelope: Textile Production at 1622 Coppergate. The Archaeology of York The Small Finds 17/11. York, Walton Rogers, Penelope: Cloth and Clothing in Early AngloSaxon England, AD Published by the Council for British Archaeology St Mary s House, 66 Bootham, York, Warburg, Lise: Spindebog. Borgen, Wild, John Peter: Textile Manufacture in the Northern Roman Provinces. Cambridge, Windler, Renata: Spätmittelalterliche Webkeller in der Altstadt von Winterthur (Kanton Zürich). G. Jaacks & K. Tidow (eds), Textilsymposium Neumünster 1993, archäologische Textilfunde, archaeological textiles (NESAT V). Neumünster 1994 s , Østergård, Else: Analyse af tekstilmaterialet fra Seem relikvierne i hikuin 1. Udgivet af yngre arkæologer og etnografer på Moesgård. (Red. Jens Vellev), Østergård, Else: Tekstilfragmenter fra Jarlen af Bothwells kiste i Faarevejle Kirke, i K. Strandgaard: Jarlen af Bothwell. En 1500tals fyrste. (Red. Ole Strandgaard), Østergård, Else: Katalog i Fru Kirstens Børn. To kongebørns begravelser i Roskilde Domkirke. (Red. R. Egevang). Herning. s , Østergård, Else: Som syet til jorden. Tekstilfund fra det norrøne Grønland. Aarhus Universitetsforlag,

18 Bilag: Analyser af hørlærreder, som kronologisk dækker ca år. Else Østergård De ældste fragmenter er fra Nr. Sandegård Vest, Bornholm og dateret til 5600årene e. Kr.; det yngste stammer fra en kongelig begravelse i 1628 i Roskilde Domkirke. Hvorvidt der er tale om importerede lærreder eller hjemlige produkter, er ikke til at afgøre, men de har på forskellig vis overlevet tidens tand enten som fragmenter eller som større vævninger. Alle har 1tr. svagt Zspundne tråde i både trend og islæt, og med et par undtagelser, er vævningerne i lærredsbinding. Proveniens: Museumsnr.: Datering: Mål i mm: Tråde pr. cm: Spindegrad mm: Ålborg hist. Museum. Lindholm Høje Ribe Mus. Seem Kirke 1 ) NM. Møntsamlingen 129X1566 vikingetid 50x50 6x5 pr. ½ cm? nogle få kvadrat cm 26x22 årene FP x12 og 15x10 22x18 30º/20º GUS, Grønland 2 ) 1950X flere fragm. største mål: 260x55 16x18 GUS, Grønland 2 ) 1950X x90 8x8 GUS, Grønland 2 ) 1950X x50 bånd Gardar, Grønland 2 ) u. nr. 1300årene 100x60, smalle foldede læg 16x18 16x16 20º/15º Nipaatsoq, Grønland 2 ) KNK 991X årene forkullet klump 20x18 NM. Rådvedskatten, Horsens 3 ) D 166/ årene 30/45, glansfuldt, rester af tråd fra nedsyning af smykker (?) 12x13 Rådvedskatten 3 ) D 166/ årene pose, 12 cm bred og 23 cm lang med fem cm lang flettet snor fra sammensnøring Sanderum Kirke 4 ) KMO/1956/ årene flere fragmenter (fra indpakning af relikvier) med næsten samme mål: 40x50 8x10 12x9 18x18 14x10 ægkant og ombøjede kanter blå 2tr. Stv. hørtråd Jarlen af Bothwell Faarevejle Kirke 5 ) 1570 erne 50x25 og 260x70 16x16 ægkant 17

19 Jarlen af Bothwell 5 ) 200x150 24x20 Jarlen af Bothwell 5 ) 100x70 og 60x100 17x13 Jarlen af Bothwell 5 ) Jarlen af Bothwell 5 ) NM. Sølvskatten Balle, Djursland 64x500 manchet 32x18 ægkant 100x25 linning 34x28 broderitråd: 2tr. Stv. D137159/ årene 90x70 14x12 Sølvskatten fra Balle 50x50 (og et mindre fragm.) 20x18 Sølvskatten fra Balle 120x180 (og syv mindre fragm.) 5x10 blår el. hamp Maleri på lærred, Maribo Domkirke 6 ) Roskilde Domkirke Maria Cathrines ansigtsdug 7 ) x120 cm 15x17 16x hørlærred under broderi, nu næsten forsvundet 20º i både trend og islæt 510º i både trend og islæt Alle tråde i væveanalyserne er ZxZ spundne og éntrådede 1 ) Else Østergård: Analyse af tekstilmaterialet fra Seemrelikvierne i hikuin 1. Forhistorisk museum Moesgård s ) Else Østergård: Som syet til Jorden. Tekstilfund fra det norrøne Grønland. Aarhus Universitetsforlag s. 7678, s. 237, 243, 246. Penelope Walton Rogers: Vegetabilske fibre i Som syet til Jorden s ) Fritze Lindahl: Textilerne. I Jørgen Steen Jensen, NielsKnud Liebgott, Fritze Lindahl, Birthe A. Gottlieb Skattefundet fra Rådved, Kuml 1977, s ) Else Østergård: rapport i Vellev, Jens: Altre og alterindvielser særligt i Odense stift. Sanderum kirke, Odense amt. s. 46. Fynske Minder ) Else Østergård: Tekstilfragmenter fra Jarlen af Bothwells kiste i Faarevejle Kirke i alle tiders Odsherred, Odsherreds Museum 1985, s ) Analyse v. Irene Skals, Nationalmuseets Bevaringsafdelingen i Brede. 7 ) Else Østergård: Katalog i Fru Kirstens børn. To kongebørns begravelser i Roskilde Domkirke. Nationalmuseet, Poul Kristensens Forlag 1988, s. 236 (Ansigtsdug) 18

20 Kläder och textil i räkenskapsböcker från 1400talet Två senmedeltida godsherrars utbetalningar av löner samt inköp av tyg och färdiga persedlar Linda Rosendahl De nordiska länderna har det största antalet bevarade dräkter från medeltiden i Europa. Det stora materialet från Grönland, framför allt Herjolfnes är en stor tillgång för den som vill studera dräkter och textilier i medeltidens Norden. Som komplement till det bevarade materialet finns flera olika skriftliga dokument tillgängliga; daterade urkunder, diplom, testamenten, laghandlingar och inventarieförteckningar. 1 Även räkenskapsböcker är till stor hjälp när man vill studera tidens kläder och tyger. I räkenskaperna noterades utgifter för löner, livsmedel, tyger med mera samt ibland inkomster i form av skatter. Vad man som forskare emellertid måste vara medveten om är att det i allmänhet har varit flera skrivare involverade, det skrivna språket började inte standardiseras förrän under 1500talets senare del och ibland kan därför ett ord vara skrivet på flera olika sätt även om det är samme skrivare som har gjort anteckningarna. Vi vet inte heller vad som egentligen var syftet med räkenskaperna. Hur pass noggrann var egentligen uppgiftslämningen? Kom alla detaljer med som skulle redovisas? Varför har man valt att redovisa ursprungsorten för vissa tyger men inte för andra, kostnaden för vissa men inte för andra och så vidare? Trots allt är räkenskaperna utmärkta källor för studiet av medeltida kläder, vad plaggen kallades, vilka färger som var vanliga samt vanligt textilmaterial. Det gäller bara att vara medveten om att de på inget sätt är kompletta och lämnar mycket mer att önska vad gäller fullständighet och olika detaljer. Många av de senmedeltida räkenskaperna var knutna antingen till kyrkan eller till högadels storgårdar. Den största delen bevarade räkenskaper är från den senare delen av medeltiden. Då det emellertid är troligt att räkenskaper fördes även under 1300tal och tidigt 1400tal, är det förmodligen så att de inte har bevarats i lika stor grad, eller så har traditionen att föra räkenskaper inte blivit vanlig förrän andra halvan av 1400talet. Vid denna tid ökade även kravet på skriftlig redovisning och antalet skrivare verksamma utanför kyrkan ökade. De äldsta bevarade räkenskaperna i Sverige är Raven van Barnekows räkenskaper för Nyköpings fögderi I denna artikel kommer två räkenskapsböcker från sista fjärdedelen av 1400talet tas upp Gregers Matssons (Lillie) räkenskaper för huvudgården Tyresö, Sörmland, och Iver Axelsens (Thott) räkenskaper för Visborgs slott i Visby, Först måste det påpekas att Gregers Matssons räkenskaper täcker cirka 30 år, medan Iver Axelsens endast tre år, varför det naturligtvis blir stora skillnader i antal omnämnanden i figurerna. Trots detta kommer de två böckerna användas eftersom syftet inte är att undersöka de faktiska mängderna kläder och textilier som nämns och är i omlopp utan endast att ge en bild av kläderna och tygerna i källorna, samt vilka material och plagg som var vanligast hos respektive arbetsgivare. Avsikten är inte heller att utröna de vanligaste klädesplaggen och tygerna under medeltiden i Norden, utan endast i de två aktuella räkenskapsböckerna. 1 Geijer: 2006, s Alvared: 1996., s. 10f. 3 Lovén: 1996, s. 131,

Fig. 1. Paryk eller hue med krus? Camilla Luise Dahl & Dorothy Jones

Fig. 1. Paryk eller hue med krus? Camilla Luise Dahl & Dorothy Jones Paryk eller hue med krus? Camilla Luise Dahl & Dorothy Jones Igennem omtrent et års tid har denne lille artikels forfattere arbejdet sammen omkring et projekt om krusede kanter i kvindehovedtøjer i middelalder

Læs mere

glattesten To sømglattere af glas, fundet ved udgravningen af en vikingetidsbebyggelse Okholm nær Ribe.

glattesten To sømglattere af glas, fundet ved udgravningen af en vikingetidsbebyggelse Okholm nær Ribe. glattesten Et rundstykke af glas, det beskriver så nogenlunde formen på en af vikingetidens karakteristiske oldsagsformer, der her skal berettes om. Glattesten af glas eller sømglatter er den hyppigste

Læs mere

Bygherrerapport for arkæologisk udgravning af boplads fra yngre germansk jernalder og vikingetid

Bygherrerapport for arkæologisk udgravning af boplads fra yngre germansk jernalder og vikingetid Bygherrerapport for arkæologisk udgravning af boplads fra yngre germansk jernalder og vikingetid ROM 2265 Foldager Glim sogn Sømme herred Københavns amt Stednr. 020402 I forbindelse med at firmaet Kongstrup

Læs mere

Bygherrerapport for arkæologisk udgravning af bålgruberækker fra yngre bronzealder og ældre jernalder ved Bispegårdsvej i Allerslev

Bygherrerapport for arkæologisk udgravning af bålgruberækker fra yngre bronzealder og ældre jernalder ved Bispegårdsvej i Allerslev Bygherrerapport for arkæologisk udgravning af bålgruberækker fra yngre bronzealder og ældre jernalder ved Bispegårdsvej i Allerslev Forud for etablering af nyt ældrecenter og ældreboliger på arealet mellem

Læs mere

Vesthimmerlands Museum

Vesthimmerlands Museum Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2549 Kornum Østergård To hustomter fra jernalderen Bygherrerapport for VMÅ 2549 Kornum Østergård Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Landskabet...3 3.

Læs mere

Af Tom Christensen. Fig. 1. Odin-figuren fra Lejre. Foto: Ole Malling, Roskilde Museum. 83616_danefae.indd 174 26-07-2010 11:37:13

Af Tom Christensen. Fig. 1. Odin-figuren fra Lejre. Foto: Ole Malling, Roskilde Museum. 83616_danefae.indd 174 26-07-2010 11:37:13 Odin fra Lejre Af Tom Christensen Stor er den ikke, blot 1,75 cm høj, 1,98 cm bred og 1,25 cm dyb, lavet af sølv og vejer sølle 9 gram. Hvad den mangler i størrelse og vægt, det besidder den imidlertid

Læs mere

FHM 4988 Bavnehøjvej, Hadbjerg

FHM 4988 Bavnehøjvej, Hadbjerg FHM 4988 Bavnehøjvej, Hadbjerg Hadbjerg sogn, Galten Herred Stednr. 14.03.02. Bygherrerapport Indhold Indledende tekst... 2 IAbstract... 2 Administration... 2 TTU... 3 Målestystem... 3 Øvrigt... 3 Metode...

Læs mere

Tekstiler fortæller Europas historie

Tekstiler fortæller Europas historie Tekstiler fortæller Europas historie På det gamle Københavns Universitet Amager sidder en gruppe kvinder i et stort lyst lokale med kunstfærdige og farverige billedtæpper på væggene. De har på få år formået

Læs mere

nordbomønstre Dragtsnit fra Middelalderen Aarhus Universitetsforlag I S B N 978-87-7934-297-2

nordbomønstre Dragtsnit fra Middelalderen Aarhus Universitetsforlag I S B N 978-87-7934-297-2 lilli fransen, anna nørgaard og else østergård nordbomønstre Dragtsnit fra Middelalderen I S B N 978-87-7934-297-2 9 788779 342972 Aarhus Universitetsforlag Nordbomønstre Nordbomønstre Dragtsnit fra Middelalderen

Læs mere

DRAGTERNES FARVER. Louise Schelde Jensen, Ringkøbing-Skjern Museum/Bork Vikingehavn

DRAGTERNES FARVER. Louise Schelde Jensen, Ringkøbing-Skjern Museum/Bork Vikingehavn DRAGTERNES FARVER Louise Schelde Jensen, Ringkøbing-Skjern Museum/Bork Vikingehavn Et evigt ønske om at skille sig ud! Oldtidens og nutidens mennesker ønskede via dragt og udstyr at skille sig ud. Både

Læs mere

Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8

Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Aars sogn, Aars Herred, Aalborg Amt Stednr. 12.08.14, Sb. nr. Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

Bygherrerapport SOM 407 --- Skovsbovej N I

Bygherrerapport SOM 407 --- Skovsbovej N I Bygherrerapport SOM 407 --- Skovsbovej N I Svendborg sogn, Sunds herred, tidligere Svendborg amt sted.nr. 090513-124. KUAS jr.nr. 2010-7.24.02/SOM-0006 Forfatter: Anne Garhøj Rosenberg, museumsinspektør

Læs mere

SBM 786 Præstehaven, Hylke Bygherrerapport

SBM 786 Præstehaven, Hylke Bygherrerapport SBM 786 Præstehaven, Hylke Bygherrerapport Hylke sogn, Voer Herred, Skanderborg amt. Stednr. 16.05.03, sb.nr. 81 Ved udgravningen af Præstehaven blev der i alt registreret 192 anlæg, dvs stolpehuller,

Læs mere

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport Dover sogn, Hjemslev Herred, tidl. Skanderborg Amt. Stednummer: 16.02.03. sb. nr. 263 Ved en arkæologisk undersøgelse af et ca. 400 meter langt vejtracé og en

Læs mere

Trekantede grave i Bohuslän

Trekantede grave i Bohuslän Trekantede grave i Bohuslän Bohuslän er i dag et svensk landskab nord for Göteborg. Navnet Bohus hed oprindeligt Bagrhus, der med tiden ændrede sig til Baahus. Det er ikke mange gravhøje formet som en

Læs mere

Beretning om overvågning af gravearbejdet i forbindelse med Aarhus Amts etablering af en kano- og faunapassage ved Rye Mølle oktober 1999.

Beretning om overvågning af gravearbejdet i forbindelse med Aarhus Amts etablering af en kano- og faunapassage ved Rye Mølle oktober 1999. Beretning om overvågning af gravearbejdet i forbindelse med Aarhus Amts etablering af en kano- og faunapassage ved Rye Mølle oktober 1999. Journalnummer: SIM j. nr. 413/1999 Sted: Rye Mølle Stednummer:

Læs mere

Blovstrød Præstegård gennem 800 år

Blovstrød Præstegård gennem 800 år Blovstrød Præstegård gennem 800 år Af Flemming Beyer I forbindelse med istandsættelse af graverkontoret har Nordsjællandsk Folkemuseum i december gennemført en meget givtig arkæologisk undersøgelse ved

Læs mere

VIKINGETIDENS RIBE Undervisningsmateriale

VIKINGETIDENS RIBE Undervisningsmateriale Ribe VikingeCenter VIKINGETIDENS RIBE Undervisningsmateriale Skoletjenesten Ribe VikingeCenter Tag dette undervisningsmateriale med, når I går rundt på Ribe VikingeCenter. I skal arbejde sammen i grupper

Læs mere

Stenalderen. Jægerstenalderen

Stenalderen. Jægerstenalderen Stenalderen Helt tilbage til år 12.000 f. kr. var der istid i Danmark. Hele landet var dækket af is med over en kilometer i tykkelse, så der var ikke meget liv. Langsomt begyndte isen at smelte, og istiden

Læs mere

Udklipshedebo. På de næste sider i hæftet kan du se, hvordan du selv kan lære at sy udklipshedebo.

Udklipshedebo. På de næste sider i hæftet kan du se, hvordan du selv kan lære at sy udklipshedebo. Udklipshedebo Omkring 1850 udvikles udklipshedebo. Syerskerne klippede nu huller på tværs af trend og islæt. Hullerne blev udfyldt med kniplingssyning og udgjorde kernen i motiverne. I omvendt udklipshedebo

Læs mere

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Herstedøster Kirkes tårnrum februar 2010.

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Herstedøster Kirkes tårnrum februar 2010. Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Herstedøster Kirkes tårnrum februar 2010. Herstedøster sogn, Smørum hrd., Københavns amt., Stednr. 02.02.06 Rapport ved museumsinspektør Henriette Rensbro oktober

Læs mere

Tips & Idéer. Ullfigurer/Uldfigurer

Tips & Idéer. Ullfigurer/Uldfigurer Tips & Idéer Ullfigurer/Uldfigurer 603056 SE Du behöver filtnålar och nålplatta. Den vita nålplattan används som underlag för att skydda bordet och nålen. Tänk på att nålarna är vassa. Längst ut på nålspetsen

Læs mere

FHM 4875 Pannerupvej II Trige. Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr

FHM 4875 Pannerupvej II Trige. Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr FHM 4875 Pannerupvej II Trige Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr. 2123-1467 Prøvegravning af 2 ha stort område i forbindelse ÅK s lp 818 Fig. 1. Det prøvegravede areal ved Trige

Læs mere

Arkæologisk undersøgelse 2008 Tjæreborg

Arkæologisk undersøgelse 2008 Tjæreborg Arkæologisk undersøgelse 2008 Tjæreborg Esbjerg museum I forbindelse med udvidelsen af parkeringspladsen ved Superbrugsen i Tjæreborg, blev der foretaget en kort forundersøgelse, som viste et behov for

Læs mere

Sjelborg i ældre jernalder

Sjelborg i ældre jernalder 1 Sjelborg i ældre jernalder Kulturhistorisk rapport for udgravning ved Kløvholm, 2011 Anders Olesen Abstract I det efterfølgende vil de væsentligste resultater af udgravningen ved Kløvholm, Sjelborg blive

Læs mere

Præstebakken Ramløse GIM 3964 Sb UDGRAVNINGSRAPPORT v. Kjartan Langsted

Præstebakken Ramløse GIM 3964 Sb UDGRAVNINGSRAPPORT v. Kjartan Langsted Præstebakken Ramløse GIM 3964 Sb. 010109-155 UDGRAVNINGSRAPPORT v. Kjartan Langsted Fig.1 Placering af udgravningsområdet(markeret med rød plet). Fig. 2 I området ud mod Ramløse Å er der flere lokaliteter

Læs mere

Læderstræde 4, VUC, Roskilde sogn. Beretning for arkæologisk forundersøgelse af ROSKILDE MUSEUM

Læderstræde 4, VUC, Roskilde sogn. Beretning for arkæologisk forundersøgelse af ROSKILDE MUSEUM Beretning for arkæologisk forundersøgelse af Læderstræde 4, VUC, Roskilde sogn ROM 2982 Stednr. 020410-233 Kulturstyrelsen j.nr. 2015-7.24.02/ROM-0004 LÆDERSTRÆDET 4, VUC Kulturlag, gulvlag, brønd, 1000-1600

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Gludbjerg

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Gludbjerg Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Gludbjerg Journalnr.: SIM 37/2010 Sted og sb. nr.: 130301-157 KUAS j.nr.: 2009-7.24.02/SIM-0009 Sted: Gludbjerg, Øster Bording Matr. nr.: 1av Ejerlav:

Læs mere

Journalnummer: SIM j. nr. 408/1999. Stednummer: Herred: Vrads Gl. amt: Skanderborg

Journalnummer: SIM j. nr. 408/1999. Stednummer: Herred: Vrads Gl. amt: Skanderborg Beretning om undersøgelse af en jernudvindingsplads fra yngre romersk eller ældre germansk jernalder fremkommet ved dybdepløjning ved Bødskovdal august 1999. Journalnummer: SIM j. nr. 408/1999 Sted: Bødskovdal

Læs mere

83 Odense Bys Museer nr. 1979/95 Hjemsted: Drejø Beskrivelse: Korsklæde, snip. Det består af en trekant af fint lærred, dertil er syet et 10 cm bredt stykke fint mønstret bomuld med en 5 cm bred kant af

Læs mere

Kulturhistorisk rapport

Kulturhistorisk rapport NORDJYLLANDS HISTORISKE MUSEUM Kulturhistorisk rapport Gunderup syd for Mariager Velbevaret hustomt fra overgangen mellem bronze- og jernalder. J.nr. ÅHM 6495 December 2015 Ved Arkæolog Karen Povlsen Telefon:

Læs mere

DJM 2734 Langholm NØ

DJM 2734 Langholm NØ DJM 2734 Langholm NØ Rapport til bygherre Med rødt lokalplansområdet syd for den eksisterende sommerhusbebyggelse Resumé. Prøvegravning af 1,2 ha ved Gjerrild Nordstrand med levn fra bondestenalder (Tragtbægerkultur

Læs mere

Nye arkæologiske udgravninger med flere fund fra jernalderens Egebjerg.

Nye arkæologiske udgravninger med flere fund fra jernalderens Egebjerg. Nye arkæologiske udgravninger med flere fund fra jernalderens Egebjerg. Der har som bekendt været stor byggeaktivitet i den østlige del af Egebjerg gennem de sidste år, med udstykning af nye områder gennem

Læs mere

Fig. 1 Foto: Odense Bys Museer. Fig. 2 Toppen af lerkar. et affaldshul. Foto: Odense Bys Museer.

Fig. 1 Foto: Odense Bys Museer. Fig. 2 Toppen af lerkar. et affaldshul. Foto: Odense Bys Museer. Hvor der i den østlige del af Skrillinge nu bygges boliger, har der også tidligere i lange perioder boet mennesker. Ved omfattende udgravninger fra 2000 til 2006 har arkæologer fra Odense Bys Museer fundet

Læs mere

Bygherrerapport for arkæologisk udgravning af boplads vikingetid

Bygherrerapport for arkæologisk udgravning af boplads vikingetid Bygherrerapport for arkæologisk udgravning af boplads vikingetid ROM 2258 Delareal 2, mat. nr. 14gt Åbrinken, Højby By. Rorup sogn Ramsø herred Københavns amt. Stednr. 020109 Resumé Et areal på 3400 m

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for MLF01195 elkabel Tjennemarke-Søllested

Kulturhistorisk rapport for MLF01195 elkabel Tjennemarke-Søllested Kulturhistorisk rapport for MLF01195 elkabel Tjennemarke-Søllested Rapporten er skrevet af Stine Jæger Hoff Museets j.nr.: MLF01195 KUAS j.nr.: 2014-7.24.02/MLF-0005 Stednavn: Kabel Tjennemarke-Søllested

Læs mere

Lindum Syd Langhus fra middelalderen

Lindum Syd Langhus fra middelalderen Lindum Syd Langhus fra middelalderen Jesper Hjermind De fremgravede spor efter et middelalderhus i Lindum diskuteres på kanten af udgravningen Viborg Stiftsmuseum 2006 Bygherrerapport nr. 16 Bygherre:

Læs mere

Bygherrerapport. KNV100 Ågård, Bjæverskov sogn, Bjæverskov herred, tidl. Præstø amt. Sted nr. 05.01.01.

Bygherrerapport. KNV100 Ågård, Bjæverskov sogn, Bjæverskov herred, tidl. Præstø amt. Sted nr. 05.01.01. Bygherrerapport KNV100 Ågård, Bjæverskov sogn, Bjæverskov herred, tidl. Præstø amt. Sted nr. 05.01.01. Figur 1. Dronefoto af udgravningsfeltet med husene markeret med barberskum. Nede ved træerne bag elmasten

Læs mere

Nyhedsbrev. Garnindkøbsforeningen af 1998 april 2014. #1 Væver Pia Jensen har sammenlignet indfarvningen af Tæppegarnet med indfarvning af Åkleog

Nyhedsbrev. Garnindkøbsforeningen af 1998 april 2014. #1 Væver Pia Jensen har sammenlignet indfarvningen af Tæppegarnet med indfarvning af Åkleog Nyhedsbrev Garnindkøbsforeningen af 1998 april 2014 Udvalgte vævere har fået udfordringen at afprøve det nye tæppegarn fra garnkort 2013. 14-006 Tæppegarn Uld Råhvid www.yarn.dk/product/14-006-taeppegarn-uld-raahvid-566/

Læs mere

OBM 5331, Toftekær, Søndersø sogn, Skovby herred, tidl. Odense amt

OBM 5331, Toftekær, Søndersø sogn, Skovby herred, tidl. Odense amt OBM 5331, Toftekær, Søndersø sogn, Skovby herred, tidl. Odense amt - Forundersøgelse forud for opførelse af dagligvarebutik og byggemodning Af Arkæolog Kristine Stub Precht Arkæologisk Rapport nr.385,

Læs mere

En landsby fra sen førromersk og ældre romersk jernalder syd for Lisbjerg

En landsby fra sen førromersk og ældre romersk jernalder syd for Lisbjerg Fig. 229. Bunden af en urne med de brændte ben fra en ung person. Få centimeter skilte resterne af denne urne ved Kankbølle fra helt at blive taget af ploven se fig. 228. Ved de mange undersøgelser af

Læs mere

Tørklæder Udstillingsnr.: 137

Tørklæder Udstillingsnr.: 137 Tørklæder Tørklædet blev brugt af både mænd og kvinder. Hos mændene blev det bundet omkring skjortekraven som halsklud, og hos kvinderne blev det lagt over skuldrene og puttet ned i bullens åbning foran.

Læs mere

Stingforklaringer DGIdans og musik Dragtgruppen

Stingforklaringer DGIdans og musik Dragtgruppen 1 Stingforklaringer DGIdans og musik Dragtgruppen Risting Risting: Også kaldet forsting, bruges til rining samt til stikninger feks. På skjorter, vestekraver mm. Bruges ristingene som pyntesting syes stingene

Læs mere

Dragværk. På billedet kan du se en pige eller kvinde, der står på ryggen af en hane. Pigen er syet i dragværk. Det er et lille motiv på en knædug.

Dragværk. På billedet kan du se en pige eller kvinde, der står på ryggen af en hane. Pigen er syet i dragværk. Det er et lille motiv på en knædug. Dragværk Fra anden halvdel af 1700-tallet er tekstiler med såkaldt dragværk bevaret. Her trak kvinderne i brede borter tråde ud i hele stoffets bredde og syede derefter figurer som f.eks. dyr og træer

Læs mere

ASR 1755 Sprækvej 8, Vester Vedsted

ASR 1755 Sprækvej 8, Vester Vedsted Den ASR 1755 Sprækvej 8, Vester Vedsted - en lille del af en bebyggelse fra omkring Kristi fødsel, samt et hus fra 1000-1100-årene. Af Claus Feveile Den antikvariske Samling Bygherrerapport Indledning

Læs mere

Vikingernes billedfortællinger

Vikingernes billedfortællinger Vikingernes billedfortællinger OSEBERG TAPETET Mester Roar og hans kone Svala er berømte for deres dygtighed som malere, og de lever på stadig rejse imellem konger og stormænd, hvor de tegner og maler

Læs mere

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899 Nymark-familien. Stamfaderen til Nymarks-familien var Thomas Jensen, som blev født d.12.12.1844 i Testrup. Hans far var Jens Thomsen, ejede af stor gård i Testrup og Testrup Teglværk. Han var en fremskridtsmand

Læs mere

RUTS KIRKE. Hvad plastmalingen gemte

RUTS KIRKE. Hvad plastmalingen gemte RUTS KIRKE Hvad plastmalingen gemte NIELS-HOLGER LARSEN NOVEMBER 2014 I Ruts Kirkes indre er man i gang med at gøre klar til kalkning. Men det var ikke helt nemt der var nemlig plastmaling udenpå den tidligere

Læs mere

HAM 4665 Elholm 3, Ulkebøl sogn, Als Sønder herred, Sønderborg amt. St. nr. 230210-477

HAM 4665 Elholm 3, Ulkebøl sogn, Als Sønder herred, Sønderborg amt. St. nr. 230210-477 HAM 4665 Elholm 3, Ulkebøl sogn, Als Sønder herred, Sønderborg amt. St. nr. 230210-477 1 Indholdsfortegnelse Resumé... 3 Undersøgelsens resultat... 3 Perspektivering... 4 Oversigtstegning Tidstavle med

Læs mere

Staderapport for prøvegravning ved Nyløkkevej, 8. etape på motorvejen Hårup Låsby

Staderapport for prøvegravning ved Nyløkkevej, 8. etape på motorvejen Hårup Låsby SIM 5/2010 motorvejen Hårup-Låsby Staderapport for prøvegravning ved Nyløkkevej, 8. etape på motorvejen Hårup Låsby Journalnummer: SIM 5/2010 Etape 8 Sted: Motorvejen Hårup-Låsby Deletape:Nyløkkevej SB

Læs mere

TEKSTILPRODUKTION FØR INDUSTRIALISERINGEN Vejledning i at slynge

TEKSTILPRODUKTION FØR INDUSTRIALISERINGEN Vejledning i at slynge TEKSTILPRODUKTION FØR INDUSTRIALISERINGEN Vejledning i at slynge Vejledning i at slynge To børn arbejder sammen om at slynge et bånd ved brug af fire slyngstokke. Prøv at slynge med forskellige farver

Læs mere

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU.

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU. Danmark er et monarki, hvor der bor ca. 5,4 millioner mennesker. Mere end en million er under 17 år. Ligeledes er mere end en million over 60 år. Med andre ord er der ca. 3 millioner mennesker i den erhvervsaktive

Læs mere

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU.

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU. Danmark er et monarki, hvor der bor ca. 5,4 millioner mennesker. Mere end en million er under 17 år. Ligeledes er mere end en million over 60 år. Med andre ord er der ca. 3 millioner mennesker i den erhvervsaktive

Læs mere

STÆNDERTORVET 1. Roskilde Domsogn. Beretning for arkæologisk forundersøgelse af. ROSKILDE MUSEUM Jens Molter Ulriksen

STÆNDERTORVET 1. Roskilde Domsogn. Beretning for arkæologisk forundersøgelse af. ROSKILDE MUSEUM Jens Molter Ulriksen for arkæologisk forundersøgelse af STÆNDERTORVET 1, Roskilde Domsogn ROM 2737 KUAS j.nr. 2010-7.24.02/ROM-0002. Stednr. 020410 STÆNDERTORVET 1 Kulturlag, hustomt, anlægsspor Middelalder Matr.nr. 331a Roskilde

Læs mere

HBV 1212 Mannehøjgård

HBV 1212 Mannehøjgård HBV 1212 Mannehøjgård Bygherrerapport for den arkæologiske undersøgelse HBV 1212 Mannehøjgård, matr.nr. 9m, Askov By, Malt sogn, Malt herred, Ribe amt Udarbejdet af Steffen Terp Laursen for Museet på Sønderskov

Læs mere

SBM1232 Johannelund. Kulturhistorisk rapport. Den sydlige del af området ligger med smuk udsigt til Skanderborg Sø

SBM1232 Johannelund. Kulturhistorisk rapport. Den sydlige del af området ligger med smuk udsigt til Skanderborg Sø SBM1232 Johannelund Kulturhistorisk rapport Den sydlige del af området ligger med smuk udsigt til Skanderborg Sø SBM 1232 Johannelund, Skanderup sogn, Hjelmslev herred, tidl. Skanderborg amt. Sted nr.

Læs mere

Brug byen / Använd staden

Brug byen / Använd staden Brug byen / Använd staden Lærervejledning og introduktion. Analyse af bygninger og byrum for 3.-5.klasse. Undervisningsmaterialet indeholder en introduktion til at arbejde med arkitektur i undervisningen

Læs mere

Bækkemonumentet / Klebæk Høje. Billedserie v. Jørgen Drostrup Andersen om det meget smukke og spændende fortidsminde ved Hærvejen.

Bækkemonumentet / Klebæk Høje. Billedserie v. Jørgen Drostrup Andersen om det meget smukke og spændende fortidsminde ved Hærvejen. Bækkemonumentet / Klebæk Høje. Billedserie v. Jørgen Drostrup Andersen om det meget smukke og spændende fortidsminde ved Hærvejen. 1 Bækkemonumentet / Klebæk Høje Et spændende og smukt fortidsminde ved

Læs mere

Beretning. Cykelsti Røgind-Ringkøbing, Forundersøgelse. RSM 10.128. Arbejdsfoto fra vinteren 2011.

Beretning. Cykelsti Røgind-Ringkøbing, Forundersøgelse. RSM 10.128. Arbejdsfoto fra vinteren 2011. Beretning Cykelsti Røgind-Ringkøbing, Forundersøgelse RSM j.nr. 10.128 KUA: 2010-7.24.02/RSM-0022 RSM 10.128. Arbejdsfoto fra vinteren 2011. Udgravningsberetning, udarbejdet af Poul Krogh Jørgensen, Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 indeholder Indledningen, De andre borge og Udgravningen. Side 2 indeholder Trelleborgenes formål og Gravpladsen.

Indholdsfortegnelse. Side 1 indeholder Indledningen, De andre borge og Udgravningen. Side 2 indeholder Trelleborgenes formål og Gravpladsen. Indholdsfortegnelse Side 1 indeholder Indledningen, De andre borge og Udgravningen. Side 2 indeholder Trelleborgenes formål og Gravpladsen. Side 3 indeholder Husene, Stolpehullerne og Borgens forsvar.

Læs mere

Udgravningen af kirkegård og fundamentsrester fra Johanitterklostret i Horsens

Udgravningen af kirkegård og fundamentsrester fra Johanitterklostret i Horsens Udgravningen af kirkegård og fundamentsrester fra Johanitterklostret i Horsens Horsens museum har nu gravet i Ole Worms Gade i Horsens i snart et år, og udgravningen fortsætter et stykke ind i det nye

Læs mere

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG Russisk graffiti 1945 Hvad Rådstuens gulve, vinduer og vægge gemte/gemmer NIELS-HOLGER LARSEN 2012 Undersøgelser under restaureringen 2008-2009 Ved restaureringerne i 2008-2009

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for den arkæologiske forundersøgelse af fjernvarmetracé fra Ønslev-Eskilstrup

Kulturhistorisk rapport for den arkæologiske forundersøgelse af fjernvarmetracé fra Ønslev-Eskilstrup Kulturhistorisk rapport for den arkæologiske forundersøgelse af fjernvarmetracé fra Ønslev-Eskilstrup udført af Katrine Kølle Hansen og Stine Jæger Hoff for, forår/sommer 2011 Foto: Muldafrømning ved Ønslev

Læs mere

FIRST LEGO League. Fyn innovation hold 1. Lagdeltakere:

FIRST LEGO League. Fyn innovation hold 1. Lagdeltakere: FIRST LEGO League Fyn 2012 Presentasjon av laget 8 innovation hold 1 Vi kommer fra Odense C Snittalderen på våre deltakere er 1 år Laget består av 0 jenter og 0 gutter. Vi representerer Sct. Hans Skole

Læs mere

Undervisningsmateriale til udskolingen med digitalt værktøj: Adobe Voice

Undervisningsmateriale til udskolingen med digitalt værktøj: Adobe Voice Undervisningsmateriale til udskolingen med digitalt værktøj: Adobe Voice Samfundsfag: Færdighedsmål: Eleven kan tage stilling til og handle i forhold sociale og kulturelle sammenhænge og problemstillinger.

Læs mere

SVANEMØLLEN Svaneke.

SVANEMØLLEN Svaneke. SVANEMØLLEN Svaneke. Løse og nedfaldende egespåner 2010 Tilstand Beklædning, vinduer og døre. Istandsættelse NIELS-HOLGER LARSEN 2013 Indledning. Ved møllen opførelse blev både skrog og hat beklædt med

Læs mere

899F Hulbæk, Mollerup. Hustomt og grave fra førromesk jernalder I alt 5 sider Ørum s., Sønderlyng h, Viborg a. matr. nr. 4a Mollerup.

899F Hulbæk, Mollerup. Hustomt og grave fra førromesk jernalder I alt 5 sider Ørum s., Sønderlyng h, Viborg a. matr. nr. 4a Mollerup. 899F Hulbæk, Mollerup. Hustomt og grave fra førromesk jernalder I alt 5 sider Ørum s., Sønderlyng h, Viborg a. matr. nr. 4a Mollerup Beretning Udgravningen var foranlediget af at lodsejeren, Tage Knudsen,

Læs mere

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Kongens Tisted Kirke, Gislum Herred, Aalborg Amt, d. 21. juli og 5. august 2009.

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Kongens Tisted Kirke, Gislum Herred, Aalborg Amt, d. 21. juli og 5. august 2009. Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Kongens Tisted Kirke, Gislum Herred, Aalborg Amt, d. 21. juli og 5. august 2009. J. 549/2009 Stednr. 12.02.08 Rapport ved museumsinspektør Hans Mikkelsen d. 25. november

Læs mere

Antiksamlingen på 3. sal og Edderkoppekvindens spind på 2. sal

Antiksamlingen på 3. sal og Edderkoppekvindens spind på 2. sal Antiksamlingen på 3. sal og Edderkoppekvindens spind på 2. sal Former, farver og figurer, Geometri for de mindste Lærervejledning til gå-selv-guide Fagområde: Matematik Målgruppe: 1.-3. klasse Lærervejledning

Læs mere

Aner til Anders Peter Andersen

Aner til Anders Peter Andersen 1. generation 1. Anders Peter Andersen, søn af Arbejdsmand Karl Peter Andersson og Karen Marie Larsen, blev født den 29 Jul. 1876 i Gjerning sogn, Houlberg Herred, 1 blev døbt den 30 Jul. 1876 i Hjemmet,

Læs mere

Ettrupvej - to aktivitetsområder fra bronzealder eller jernalder

Ettrupvej - to aktivitetsområder fra bronzealder eller jernalder 1 Ettrupvej - to aktivitetsområder fra bronzealder eller jernalder Kamilla Fiedler Terkildsen Viborg Stiftsmuseum 2006 Bygherrerapport nr. 12 Bygherre: Jens og Niels Møller Gram ISBN 978-87-87272-60-5

Læs mere

KAKKELOVNE I SKOVRIDDERGÅRDEN Niels-Holger Larsen, 5.marts 2006/opdateret 25.7.2013

KAKKELOVNE I SKOVRIDDERGÅRDEN Niels-Holger Larsen, 5.marts 2006/opdateret 25.7.2013 KAKKELOVNE I SKOVRIDDERGÅRDEN Niels-Holger Larsen, 5.marts 2006/opdateret 25.7.2013 1600-tallets Skovriddergård lå øst for Nikolaj kirke i Rønne. Her boede nemlig i et par årtier kongens holtzförster skovridderen

Læs mere

OBM4914 Skrillinge SØ II. Kavslunde sogn, Vends herred, tidl. Odense amt

OBM4914 Skrillinge SØ II. Kavslunde sogn, Vends herred, tidl. Odense amt OBM4914 Skrillinge SØ II. Kavslunde sogn, Vends herred, tidl. Odense amt - Forundersøgelse af et 350 meter langt vejtracé. Af Arkæolog Maria Lauridsen Arkæologisk Rapport nr. 521, 2016 Indledning.s.3 Udgravningens

Læs mere

Hornslet kirke. Forklaringen er, at kirken har været kirke for Rosenkrantzerne på Rosenholm, i århundreder en af landets rigeste slægter.

Hornslet kirke. Forklaringen er, at kirken har været kirke for Rosenkrantzerne på Rosenholm, i århundreder en af landets rigeste slægter. Hornslet kirke Hornslet kirke er en usædvanlig stor kirke, der er usædvanlig pragtfuldt udstyret. Kirkeskibet er langstrakt og tydeligvis udvidet i flere omgange, og inventaret er en sand rigdom af epitafier,

Læs mere

En dragthistorie fra renæssancens Herlufsholm.

En dragthistorie fra renæssancens Herlufsholm. En dragthistorie fra renæssancens Herlufsholm. Dorothy Jones Christian Gyldenstjerne var elev på Herlufsholm Skole helt fra skolens start. Hans far var rigsråd Mogens Gyldenstjerne, en meget nær ven af

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk overvågning af tracéer og nedgravninger i Slotsgade, Nykøbing Falster

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk overvågning af tracéer og nedgravninger i Slotsgade, Nykøbing Falster Kulturhistorisk rapport for arkæologisk overvågning af tracéer og nedgravninger i Slotsgade, Nykøbing Falster Gravearbejde i Slotsgade. Fotograf: Brian Westen Museets j.nr.: MLF00490 KUAS j.nr.: 2011-7.24.02/MLF-0009

Læs mere

Elvere. Tips og ideer til elverkostume. Guide skrevet af Anna Balsgaard

Elvere. Tips og ideer til elverkostume. Guide skrevet af Anna Balsgaard Forfatter Anna Balsgaard Dato Man Maj 23, 2005 10:38 pm Beskrivelse Hvad kan man selv gøre for at ens elverroll også ligner en elver? Kategori Kostumer Type Udstyrs Guide --------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

SBM1131 Kalbygård grusgrav

SBM1131 Kalbygård grusgrav SBM1131 Kalbygård grusgrav Kulturhistorisk rapport Figur 1; Vue over udgravningsfeltet og grusgraven. Set fra Ø. Foto: MSB Låsby sogn, Gjern herred, tidl. Skanderborg amt. Sted nr. 16.01.06. Sb.nr. 21.

Læs mere

OBM 9782 Nonnebakken - Arkæologisk udgravning af vikingetidig ringborg Maj 2005

OBM 9782 Nonnebakken - Arkæologisk udgravning af vikingetidig ringborg Maj 2005 OBM 9782 Nonnebakken - Arkæologisk udgravning af vikingetidig ringborg Maj 2005 Af Museumsinspektør Karl Brix Zinglersen Opgravningen foregik bag Allégade 73 i det smalle stykke af matriklen op til nabobygningen.

Læs mere

Trekantede grave i Blekinge

Trekantede grave i Blekinge Trekantede grave i Blekinge I 1848 skrev Worsaae "at Blekinge er et af Sveriges skønneste landskaber. Grænsende i vest til Skåne og i nord til Småland, ligger landet i zonen mellem de lave sletter og de

Læs mere

Skævingegård. Af: Esben Aarsleff

Skævingegård. Af: Esben Aarsleff Skævingegård Bygherrerapport over den arkæologiske undersøgelse på matr. 13m. Skævinge By, Skævinge Gennemført fra d. 13. august til d. 24. august 2007 (NFHA2758) Af: Esben Aarsleff Bygherrerapportens

Læs mere

Sy en falkehætte. Kuglepen til optegning. En god kniv til at skære i læder (hobbykniv) En krumsyl. Hygpiper og en hammer - eller en hultang

Sy en falkehætte. Kuglepen til optegning. En god kniv til at skære i læder (hobbykniv) En krumsyl. Hygpiper og en hammer - eller en hultang Sy en falkehætte Falkonerer over hele kloden bruger hætter til en del af deres rovfugle. Her i Norden har falkonerer også brugt hætter siden middelalderen. Hætten gør at fuglen ikke kan se noget. Det får

Læs mere

Grubehusene fra samlingspladsen ved Tissø

Grubehusene fra samlingspladsen ved Tissø Grubehusene fra samlingspladsen ved Tissø Lone Gebauer Thomsen, Danmarks og Middelhavslandenes Oldtid, Nationalmuseet 23.10.2015 Vikingetid i Danmark Seed Money netværk på SAXO-Instituttet Disposition

Læs mere

Skive Museum. Bygherrerapport SMS 972 A Sæbyvej Harre herred, Viborg amt Sted nr. 13.02.05

Skive Museum. Bygherrerapport SMS 972 A Sæbyvej Harre herred, Viborg amt Sted nr. 13.02.05 Skive Museum Bygherrerapport SMS 972 A Sæbyvej Harre herred, Viborg amt Sted nr. 13.02.05 Peter Birkedahl * 2007 1. Indledning Skive Museum har i januar 2007 foretaget udgravning af et bopladsområde fra

Læs mere

Gjorde kinesere kunsten efter

Gjorde kinesere kunsten efter Tekst: Henrik Terney Foto: Thomas Yde Gjorde kinesere kunsten efter Et knap 250 år gammelt håndmalet tapet er»genfødt«på Gammel Estrup Herregårdsmuseet på Djursland. En malermester har med små pensler

Læs mere

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull vägledning / vejledning / veiledning 600313 Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull Du behöver Konstsiden (fodertyg) Merinoull Gammal handduk Resårband Dänkflaska Torktumlare Börja

Læs mere

Tørt sand og vådt sand.

Tørt sand og vådt sand. 1 2 Våd, vådere, vådest Målet med dette idékatalog er at inspirere til en række naturvidenskabelige og natur-sproglige aktiviteter for de helt små børn i dagpleje og vuggestue med udgangspunkt i elementet:

Læs mere

Gjøl. Tema Kystkultur, anlæg på kysten, bosætningstyper, kystnær produktion

Gjøl. Tema Kystkultur, anlæg på kysten, bosætningstyper, kystnær produktion Gjøl Kulturmiljø nr. 56 Tema Kystkultur, anlæg på kysten, bosætningstyper, kystnær produktion Emne(-r) Fiskerleje, marina, ophalersteder, udskibningssted, kystvendt herregård, fiskeri og minkavl Sted/Topografi

Læs mere

OBM4903, Brændeskov Nord, StribRøjleskov Sogn, Vends Herred

OBM4903, Brændeskov Nord, StribRøjleskov Sogn, Vends Herred OBM4903, Brændeskov Nord, StribRøjleskov Sogn, Vends Herred Arkæologisk undersøgelse af bopladslevn fra yngre bronzealder og ældre romersk eller tidlig yngre romersk jernalder udført forud for anlægsarbejde.

Læs mere

Rapport RSM j.nr Spjald Sundhedshus

Rapport RSM j.nr Spjald Sundhedshus Rapport Udarbejdet af Poul Krogh Jørgensen, Ringkøbing-Skjern Museum 2013 Rapport RESUME: Ringkøbing-Skjern Museum foretog den 22. juli 2013 den aftalte forundersøgelse forud for det kommende sundhedshus

Læs mere

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Læs mere

Et gammelt fund i ny belysning

Et gammelt fund i ny belysning Et gammelt fund i ny belysning Af Hanne Billeschou Juhl På Vendsyssel historiske Museums arkæologiske magasin har der siden 1939 ligget nogle brudstykker af en beholder, hvis natur aldrig var blevet endeligt

Læs mere

Kulturhistorisk rapport

Kulturhistorisk rapport NORDJYLLANDS HISTORISKE MUSEUM Kulturhistorisk rapport Frejlevgaard, Frejlev Boplads med langhuse fra ældre jernalder og stenbygget grav fra romersk jernalder. J.nr. ÅHM 6120 Februar 2014 Ved Museumsinspektør

Læs mere

FIRST LEGO League. Göteborg 2012

FIRST LEGO League. Göteborg 2012 FIRST LEGO League Göteborg 2012 Presentasjon av laget WIZ Vi kommer fra HISINGS BACKA Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 2 jenter og 5 gutter. Vi representerer Skälltorpsskolan Type

Læs mere

Oversigtskort. Lokalitetens placering. Kilde: Kulturarvstyrelsen, DKConline. Plantegning. Plantegning over samtlige grave

Oversigtskort. Lokalitetens placering. Kilde: Kulturarvstyrelsen, DKConline. Plantegning. Plantegning over samtlige grave Bygherrerapport Viumgård I Udgravning af bopladsspor fra yngre stenalder og yngre bronzealder samt gravplads fra yngre germansk jernalder ved Viumgård I. Sagsinfo SMS 1016A Viumgård 1 Stednr. 13.02.05-65.

Læs mere

Bånd Udstillingsnr.: 212

Bånd Udstillingsnr.: 212 Bånd Udstillingsnr.: 212 Museums nr.: FMN 199b/1913 Hjemsted: Sydfalster Materiale: Silkebånd Tidsperiode: 1830-1850 Beskrivelse: Overbindebånd syet i sort damask vævet silkebånd. 261 Brudehovedtøj I den

Læs mere

Rykning af et skind til pels pandebånd.

Rykning af et skind til pels pandebånd. Rykning af et skind til pels pandebånd. 1. Skær skindet midt i grozen og sy Hvis skindet er for kort er der to muligheder for at forlænge det. nakkerne sammen. 2. Lave en rykning så det bliver længere.

Læs mere

4000 ÅR UNDER OMFARTSVEJEN

4000 ÅR UNDER OMFARTSVEJEN MÅNEDENS ARTIKEL December 2013 4000 ÅR UNDER OMFARTSVEJEN - på sporet af Falsters forhistorie Af: Marie Brinch, forhistorisk arkæolog Udsnit af palisadeanlægget ved Løggård. De to mest markante hegnsforløb

Læs mere

Hvidebæk Fjernvarmeværk

Hvidebæk Fjernvarmeværk Hvidebæk Fjernvarmeværk Udgravningsberetning over arkæologiske undersøgelser forud for opførsel af solfangeranlæg KAM journal nr. 2011 014 Sagsnr. 11-435 Ubby Sogn, Ars Herred, Kalundborg Kommune Stednummer

Læs mere

OBM 2409, Hindsgavl Mark, Middelfart sogn

OBM 2409, Hindsgavl Mark, Middelfart sogn OBM 2409, Hindsgavl Mark, Middelfart sogn - Arkæologisk forundersøgelse forud for opførelse af Aktivitets- og Naturcenter Hindsgavl, Middelfart kommune Af arkæolog Jesper Langkilde Arkæologisk rapport

Læs mere