Livet med Chantals sygdomme

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Livet med Chantals sygdomme"

Transkript

1 LEVERNYT Leverforeningen nr. 1 februar 2015 Side 6 Livet med Chantals sygdomme Britta Schade GeneralforsamlinG Donation ny hjemmeside BoGanmelDelse ambulatoriet

2 2 L E d E R Stil spørgsmål - og få svar Af Lone McColaugh, landsformand for Leverforeningen Det levernyt, du sidder med foran dig, er det første nummer i samtidig kan vi se tilbage på 2014, hvor vi fik det ny format og layout på bladet, som heldigvis er faldet i god jord hos de fleste. Vi får i hvert fald positive tilkendegivelser fra mange sider. så vi fortsætter den linje, vi har lagt for bladet. i dette nummer fortæller en mor om det sygdomsforløb, de i familien har haft i forbindelse med deres datters sygdom. læs den gribende beretning og måske får du tårer i øjnene, som jeg fik, da jeg læste beskrivelsen. hver gang, jeg hører om et alvorligt sygdomsforløb, hvor børn er involveret, tænker jeg altid på, hvordan sådan en familie kan holde til det pres, det er, når éns barn er så sygt. Denne mor havde behov for at skrive sig ud af det pres, som det dagligt var. Det er nu blevet til den skildring, vi har valgt til dette nummer. Vi siger tak til de medlemmer, der vil stå frem og fortælle deres historie. Vi har også en artikel om patienter og pårørende, der ikke tør stille de spørgsmål til lægerne, som de brænder for at få besvaret. Der er forskellige grunde til det, men gennemgående er patienterne bange for at blive set skævt til, hvis der bliver spurgt for meget. og så er en anden grund også, at de alle har så travlt på afdelingerne, så man er bange for at tage for meget tid. til det kan kun siges, hvem er til for hvem? Vi må ikke glemme, at sundhedspersonalet er til for patienterne og deres pårørende. uanset, hvor travlt de har, så stil de spørgsmål, i har på læben, skriv ned på forhånd, hvad i gerne vil spørge om og sørg for at have en medlytter ved siden af. i leverforeningens facebook-gruppe bliver der ofte skrevet om de forskellige medicintyper og doser, hver især får. og spurgt ind til om andre har kendskab til det ene eller det andet præparat. og hvorfor får jeg det præparat, og du får noget andet?. eller hvorfor får jeg 4 mg, når du får 2 mg?. en kommentar til det er, at den enkeltes medicin er givet ud fra helt individuelle behov, og at mange forhold spiller ind. så selv om man har den samme sygdom, er det ikke sikkert, man får den samme medicin og samme dosis. Vi skal have fuld tillid til, at lægerne her ved bedst, men vi skal også stille spørgsmål, hvis noget undrer os. Vi er rigtig glade for, at vi har fået lov til at besøge og få indblik i arbejdet på rigshos - pitalets ambulatorium for levertransplantation. her betjener de dagligt os patienter på fornem vis bl.a. med hensyn til korrekt medicinering og svar på symptomer efter en transplantation. jeg synes, at vi skal rose personalet og specielt, når der sker ændringer, der betyder bedre behandling og hensyntagen til patienternes liv. God læsning INdhoLd Leder Indkaldelse til generalforsamling Donation fra Lions Ny hjemmeside Antropolog vil undersøge afslag på organdonation LEVERNYT nr Udgives af leverforeningen Åløkkehaven 30, 5000 odense C facebook.com/leverforeningen LEVERNYT udsendes fire gange årligt til leverforeningens medlemmer samt til leverafsnit på landets hospitaler. Redaktion Per Baltzersen Knudsen, redaktør tlf , mail: Redaktionsudvalg lone mccolaugh, Per Baltzersen Knudsen Forsidefoto Privat Layout og tryk faxe Bogtryk/Grafisk oplag 450 Næste nummer / deadline maj 2015 / 20. april 2015 Annoncer Kæthe jørgensen tlf , mail: Information om Leverforeningen Leverforeningen er en landsdækkende patientforening, der blev startet af levertransplanterede i har til formål at varetage interesserne for leversyge, levertransplanterede og deres pårørende.... arbejder sammen med andre patientforeninger og repræsenterer medlemmerne overfor det offentlige - bl.a. sundhedsstyrelsen.... er medlem af oplysning om organdonation, der arbejder for større donortilgang.... har efter behov en socialrådgiver og en psykolog tilknyttet. Patient-til-patient ordning. har du eller en af dine nærmeste brug for at tale med én, der har været et sygdomsforløb igennem, der ligner dit? Gennem leverforeningen har du mulighed for at blive sat i kontakt med andre patienter. Socialt samvær. leverforeningens generalforsamling afholdes hvert år i februar/marts måned. Derudover arrangerer leverforeningen hvert år nogle sammenkomster for medlemmerne og deres pårørende. Levernyt. som medlem får du tilsendt levernyt 4 gange om året. Livet med Chantals sygdom Ny bog LEVER Patienter brænder inde med spørgsmål Nye tiltag i Ambulatoriet Redskaber og råd hvad koster det at være medlem af Leverforeningen? enkeltkontingent: Kr. 200,- pr. år familiekontingent: Kr. 275,- pr. år Information og indmeldelse: landsformand: lone mccolaugh Åløkkehaven 30, 5000 odense C tlf.: Bankreg.nr.: 1551, Kto.nr.: Giro: hjemmeside:

3 3 A R R A N g E m E N T 3 indkaldelse til ordinær generalforsamling Klokken der indkaldes til ordinær generalforsamling lørdag den 14. marts 2015 kl på Restaurant Lystbådehavnen, Korsør Lystbådehavn, Sylowsvej 10, 4220 Korsør. Program: 10:00-10:30 ankomst og kaffe 10:30-12:00 foredrag ved ole helmig 12:00-13:00 Buffet 13:00- Generalforsamling med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse. 3. fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse samt budgetforslag. 4. forelæggelse og drøftelse, evt. vedtagelse af indkomne forslag. Jf. vedtægter skal forslag indsendes skriftligt til LF senest 4 uger før generalforsamlingen. 5. fastsættelse af kontingent efter indstilling fra bestyrelsen. 6. Drøftelse af landsforeningens fremtidige virke. 7. Valg af landsformand. 8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. På valg er nuria ebbesen og morten frederiksen. Begge modtager genvalg. Valg af 2 suppleanter. På valg er Per Knudsen og hanne trøstrup. Begge modtager genvalg. 9. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor. Vi slutter dagen med kaffe og kage. Deltagelse er gratis for medlemmer og én pårørende (Pårørende, der ikke er medlemmer, har ikke stemmeret). Tilmelding senest fredag d. 27. februar til Anna Lise Thomsen - tlf.: Foredrag v/ole helmig, tidl. overlæge ved Århus Kommunehospital. ole vil fortælle om et langt lægeliv. humor er en vigtig ingrediens i hans foredrag, da han - med videnskaben i ryggen - mener, at humoren har en gavnlig effekt på vores immunsystem. Ja, og så vil forholdet til sønnen Thomas helmig, den landskendte sanger, også være på emnelisten. Stor donation fra lions Clubberne i Vejle leverforeningen fik i oktober måned en meget glædelig meddelelse fra jørgen Bastholm, formand for lions Clubbernes billotteriudvalg. lions Club Vejle, lions Club Vejle munkebjerg og lions Club Vejle thyre ville donere hele kr. til foreningen. De tre klubber stod nemlig bag en række arrangementer bl.a. et billotteri. Alle pengene øremærket Børnegruppen overskudsmidlerne fra billotteriet skulle fordeles til velgørende formål, hvor leversyge børn og deres familier var iblandt. Donationen på de kr. skal bruges til aflastning og oplevelser til leversyge børn og deres familier med bopæl i Vejle området primært Vejle Kommune. Donationen blev overrakt den 6. november hos ford i Vejle, hvor formand lone mccolaugh sammen med nuria ebbesen og anna lise thomsen mødte op på foreningens vegne. sammen med andre modtagere fik lone overrakt en stor check sammen med flotte ord fra jørgen Bastholm. leverforeningen er i gang med at undersøge og fastlægge, hvorledes pengene bedst muligt efter ansøgning videregives til berørte familier. Lone McColaugh og de andre modtagere af Lions donationer med Jørgen Bastholm yderst til venstre

4 4 A R T I K E L Ny hjemmeside til leverforeningen På sidste års generalforsamling understregede lone mccolaugh i sin beretning, at bestyrelsen på tre områder arbejdede på at styrke foreningens kommunikation udadtil: Bladet levernyt, hjemmesiden og facebook. Af Per Baltzersen Knudsen, Leverforeningen Nyt Levernyt og Facebook en succes Vi fik allerede i november 2013 oprettet en facebook-side og en facebook-gruppe. især vores facebook-gruppe har rigtig mange benyttet som forum, hvor de jo lynhurtigt kan stille spørgsmål eller give viden videre til andre - eller skrive sammen 1-1. Vi havde pr næsten 170 medlemmer i gruppen. i februar sidste år ændrede vi så bladet levernyt til et andet design og til et større format, der giver os mulighed for bedre indhold og større synlighed. Vi sender jo også bladet ud på hospitalernes leverafsnit, og her er det ligeså vigtigt, vi bliver set med vores tilbud, aktiviteter, portrætter og foreningens holdning til forskellige emner. hjemmeside med endnu flere muligheder nu er vi så rigtig glade for at kunne fortælle, at vores nye hjemmeside har afløst den gamle. Vi har først og fremmest fået en side, der er nemmere at manøvrere rundt i for de besøgende. samtidig er den blevet meget nemmere at opdatere og udbygge for vores webmaster, udtaler lone mccolaugh. Det skal understreges, at hjemmesiden stadig er under opbygning, hvor vi især ønsker at udbygge den med mere relevant information. siden er lavet i en skabelon, som både kan bruges på computere, tablets og på smartphones. så prøv at scanne Qr-koden her på siden med din smartphone (husk først at downloade en Qr-reader/kodeskanner app). så skulle du gerne kunne skanne dig direkte ind på den nye hjemmeside. hjælp fra et medlem hjemmesiden er udarbejdet af hanne hynding nielsen, der udover at være medlem af leverforeningen, er indehaver af nordic- Data i aabenraa. De designer, opbygger og vedligeholder hjemmesider m.v. hanne er it-uddannet og har leveret hjemmesider til virksomheder og foreninger siden hanne meldte sig ind i leverforeningen i 2014 sammen med sin forlovede henrik, der blev levertransplanteret i 2003 som 34-årig pga. primær billær cirrose (PBC). Det har været en stor glæde for hanne at kunne hjælpe leverforeningen, der omvendt er meget taknemmelige for det flotte arbejde, hanne har leveret - og som skal udvikles yderligere i skan Qr-koden med din smartphone og kom på leverforeningens nye hjemmeside.

5 A R T I K E L 5 Antropolog vil undersøge afslag på organdonation Den vigtigste årsag til lav donationsrate i Danmark er, at familien giver afslag. antropolog anja marie Bornø jensen forstår baggrunden for de pårørendes nej til organdonation. Kilde: Dagensmedicin.dk/ antropolog anja marie Bornø jensen fra Københavns universitet har indledt en undersøgelse af, hvorfor pårørende siger nej til organdonation danmark med en af de laveste donationsrater Danmark havde i 2013 og 2012 en af de laveste donationsrater i europa med henholdsvis 10,1 og 12,8 donorer pr. million indbyggere. nye studier fastslår, at den vigtigste årsag til manglende organdonation i Danmark er, at familien giver afslag. Det skriver Københavns universitet på sin hjemmeside. i dag vælger 42 pct. af de berørte familier at sige nej til organdonation, når personale på hospitalerne beder dem tage stilling, om den afdødes organer må bruges til transplantationer. Vidste du, at der i 2014 var 80 organdonorer i Danmark. i samme periode var der 278 organer, der blev anvendt til transplantation, fra afdøde. Kun 16 ud af 80 donorer havde tilkendegivet stillingtagen til organdonation. 357 patienter fik et nyt organ i løbet af fik en ny lever. en organdonor er en donor, hvor mindst ét organ er udtaget med henblik på transplantation. Der er kun tale om organdonation fra hjernedøde donorer. Kilder: Scandiatransplant, Transplantationscentrene ved Aarhus og Odense Universitetshospital og Rigshospitalet. Baggrunden for et nej Vi kender tallene, men det er vigtigt at forstå baggrunden for et nej til organdonation. i et nyt studie laver jeg feltarbejde blandt pårørende, der af forskellige årsager har givet afslag. jeg taler med dem i deres hjem, lytter til deres erfaringer og forsøger at kortlægge de følelser og argumenter, der fik dem til at sige nej på vegne af deres afdøde familiemedlemmer. ikke for at pege fingre og formane - men for at forstå baggrunden for et vigtigt eksistentielt valg i en forfærdelig livssituation. og for at identificere hvilke former for støtte, information og omsorg de pårørende efterspørger i den situation, siger anja marie Bornø jensen, som også er adjunkt på institut for folkesundhedsvidenskab, Københavns universitet. hun peger på, at mange pårørende har svært ved at sige ja, hvis de ikke selv har taget aktivt stilling til organdonation, og at mange pårørende opfatter det som forkert, hvis de ikke er fysisk til stede, når deres familiemedlem udånder. hjertet har speciel betydning anja marie Bornø jensen ønsker også at klarlægge, hvorfor hjertet har en helt særlig plads i donationsprogrammet. således er det f.eks. en tredjedel af de personer i Danmark, der har givet begrænset tilladelse til Donorregistret FULD TILLADELSE Jeg giver hermed fuld tilladelse til, at alle mine organer kan anvendes til transplantation efter min død. BEGRÆNSET TILLADELSE Jeg giver hermed begrænset tilladelse til, at de organer, jeg har sat kryds ud for, kan anvendes til transplantation efter min død. Hjerte Nyrer Bugspytkirtel Lunger Tyndtarm Hornhinder Lever Hud VED IKKE PÅRØRENDES ACCEPT Tilmeld dig donorregistret på eller udfyld os indsend nedenstående tilmeldingsblanket Min fulde tilladelse forudsætter mine pårørendes accept. PÅRØRENDES ACCEPT Min begrænsede tilladelse forudsætter mine pårørendes accept. Jeg overlader det i stedet til mine nærmeste pårørende at tage stilling til, om mine organer kan anvendes til transplantation efter min død. x Jeg modsætter mig, at mine organer anvendes til transplantation efter min død. FORBUD organdonation, der siger nej til, at hjertet kan benyttes til transplantation. jeg ønsker at undersøge på hvilke måder, hjertet spiller en særlig rolle i vores menneskelige forståelse. organet er forbundet med mange følelser, der kan gøre det svært at sige ja til donation. man kan have et stort hjerte, man kan være tung om hjertet og have hjertesorg. hjertet er simpelthen en stor del af vores sprog og identitet, og det kan have betydning for beslutninger om hjertedonation, siger anja marie Bornø jensen i en kommentar på universitets hjemmeside. anja marie Bornø jensen har modtaget et legat fra hjerteforeningen til projektet. Vidste du, at foreningen 7liv er stiftet med den vision at fjerne ventelisterne til organtransplantation ved at sikre, at der er et tilstrækkeligt antal organer til dem, der har brug for dem. 7liv arbejder for: at alle danskere fødes som potentielle organdonorer. at flere danskere siger ja til organdonation og tilmelder sig donorregistret. at levende donorer og pårørende til afdøde donorer modtager officiel anerkendelse. at øge antallet af levende donorer. Kilde: hvorfor hedder foreningen 7Liv? lægevidenskaben kan i dag potentielt give 7 gode liv ud af eet: et hjerte kan give nyt liv til et andet menneske lungerne kan give livet videre til to andre mennesker nyrerne kan give nyt liv til to andre mennesker en lever kan give livet videre til to andre mennesker alt i alt kan ét dødsfald blive til 7 gode liv. Derfor navnet.

6 6 P o R T R æ T Livet med Chantals sygdomme Britta schade fortæller her om tiden med datteren, Chantals indlæggelser. Chantal schade Kanstrup måtte som spædbarn først kæmpe mod leukemi, for så nogle år senere at stå som leverpatient. Portræt redigeret af Per Baltzersen Knudsen, Leverforeningen Familieidyllen der brast sammen Chantal schade Kanstrup, der i dag er 20 år, kom til verden i 1994 på Viborg sygehus med, hvad der skulle vise sig at være en voldsom leukemi. intetanende rejste vores lille familie syv uger efter fødslen på besøg hos vores nederlandske aner. her blev besøget nådesløst afbrudt, da vi opsøgte det lokale hospital med en utilpas, spæd pige. lægen gav ingen forklaring, før hun i al hast sendte os med ambulance til kræftafdelingen på amsterdam sygehus. intet kunne være længere væk fra familie - idyllen end den tid, der kom. Chantals krop med sine fire kilo måtte udstå umenneskelige prøvelser. jeg kunne som mor ikke rumme mine tanker og fandt hjælp i en dagbog, så jeg kunne leve i det intense nu. Svamp i leveren midt i virvaret mod kræften og alvorlige komplikationer listede en svampeinfektion sig ubemærket ind i leveren. først nogen tid efter overførslen fra amsterdam til aarhus Kommunehospital blev svampen opdaget. Chantal (i midten) med søster Amalie og Henrik på ferie i Berlin (Foto: Privat) svampen bredte sig, og leveren kvitterede med dårlige levertal, gul hud og små prikker på ultralydsfotos. Behandlingen mod svampen blev sat i gang, mens kemobehandlingen fortsatte frem til dagen for knoglemarvstransplantationen. først da den sidste skarpe lugt af kemo havde forladt Chantals ånde, og livgivende knoglemarv strømmede ind i årene, drog vi et lettelsens suk. Dette sker i februar 1995 på rigshospitalet. Chantal vejede da fem kilo og var blevet ni måneder. Smil for en kort stund - ny diagnose Knoglemarvstransplantationen lykkedes, og efter yderligere tre måneder på rigshospitalet så jeg mit hjem i Viborg igen. forventningerne til livet fik vores smil frem for en kort stund. i en alder af cirka to år varslede Chantals blodige opkast nye tider. De små prikker på leveren var arvæv, og diagnosen levercirrose (skrumpelever) meldte sin ankomst. Behandlingen bestod i starten af medicin og blodtransfusioner. efter nogen tid gik blødningerne dog i sig selv, og det blev atter hverdag i nogle år. Arbejde igen men ændringer i familielivet min udetrang var stor og endelig efter 2½ år, kunne jeg igen tage på job. imens kom Chantal i familiepleje i stedet for i dag institution for at undgå smittefare for børnesygdomme. familien nilsen har været en fantastisk støtte igennem alle årene, og Chantal kommer stadig som gæst hos familien. en skilsmisse lå længe i kortene, og der gik ikke lang tid, før den lille familie blev delt op i to. i stedet sluttede henrik og hans drenge malthe og mathias sig til familien. Chantal, som havde mistet evnen til at spise under sin kræftsygdom, måtte gennem mange utænkelige kampe for at vinde evnen tilbage. med en ny mand og to gæve drenge på det rette tidspunkt og med masser af energi gik det kun fremad. sulten kom dog aldrig tilbage før ti år senere. Endelig år med gode oplevelser livet gik godt og år 2000 rejste vi et år til usa. her kom henrik i uddannelse, mens jeg gik som husmor i montgomery i alabama. Chantal fik lært alfabetet, cykle, svømme, ride og ikke mindst engelsk. jeg fik tid til at løbe maraton og kom på kunstkursus. Vi sendte jævnligt blodprøver til vores danske læger og alt fungerede optimalt. amalie kom til verden i Viborg i 2003 og blev født, mens Chantal dog var indlagt på samme sygehus med lungebetændelse. Veer kom og gik fra den ene hospitalsetage til den næste. Knap var droppet lagt i Chantals hånd, før jeg hastede med veer til fødestuen. og knap var amalie kommet til verden, før jeg igen var hos Chantal. Kun få måneder senere blev Chantal indlagt med alvorlige blødninger. Besked om levertransplantation Det tager hårdt på familien, når alt ikke er, som det bør være. med ascites (væske i bughulen) og andre udfordringer måtte der en ny lever til for at overleve. Året er 2007, og i februar fortalte lægerne i Viborg os, at nye blødninger kun kunne undgås ved en levertransplantation. Vi blev igen sendt til rigshospitalet. mit hjerte sad helt oppe i halsen, hver gang Chantal skulle gennem en ny undersøgelse for at se, om hun var stærk nok til at modtage en donorlever. hver enkel undersøgelse blev en milepæl, for hvor meget kunne kroppen egentlig holde til efter en knoglemarvstransplantation? efter 14 dage blev hun erklæret egnet til en donorlever. Skal jeg dø nu? under en gåtur efter flere måneders venten mærkede jeg en dag en lille fin, kold hånd i min. Chantal, som nu var blevet 13 år, så på mig og spurgte stille: - skal jeg dø nu, mor? - jeg ved det ikke, skat, men vi gør alle alt, hvad vi kan, for at det ikke sker, svarede jeg med en klump i halsen.

7 P o R T R æ T 7 Ventetiden var ulidelig. under løbeture pressede tårer sig på, og grædende stoppede jeg op på markstier under skyfri himmel. jeg kunne hverken dufte kornet eller mærke solen på min hud. jeg var magtesløs og havde ingen plan. Endelig kom opkaldet Kort efter midnat i oktober 2007 kom det befriende opkald: Der var en mulig donorlever. operationen forløb på rekordtid og var fuldstændig vellykket. min mand henrik og jeg frydede os over Chantals strålende røde kinder, som hun lå der på opvågningsstuen efter operationen. Det kom fuldstændig bag på mig, da Chantal vågnede efter narkosen og sagde ord, som jeg aldrig i mit liv havde hørt hende sige: - mor, jeg er sulten. mit netværk blandt rigshospitalets plejepersonale var ret udbygget, så selv om det var langt over midnat, spurtede jeg afsted og kom tilbage med favnen fuld af forskellige drikke- og madvarer til Chantal. går i biografen og mod et nyt liv herefter gik turen til voksenafdeling på 12. etage. allerede dagen efter operationen var Chantal ude af sengen. Kort tid senere trak Chantal rundt med sit dropstativ ude på gangen, og isolation gav ikke længere mening og blev aflyst. Den nye donorlever gav så meget liv, at drop, slanger, dræn, sonder og forbindinger forsvandt i en hast. efter 14 dage fik Chantal lov af overlægen til at komme i Park Bio på Østerbro. hun gik selv - med sit store operationsar og sin nye lever - hele turen til biografen for at se Karlas Kabale. Det viste sig, at det var lægens egen søster, ellen hillingsø, der spillede hovedrollen som mor - det gjorde oplevelsen endnu mere smuk. Fremgang og utrolig flotte præstationer livet er gået fremad lige siden. ti måneder efter transplantationen løb Chantal en runde på 5,7 kilometer om søndersø i Viborg ved 24 timers-løbet. nyheden ramte forsiden af avisen, og mange viborgensere hilste på Chantal, når de så hende i byen. forbavsende få problemer kom i tiden efter transplantationen. nyrerne var påvirkede af medicinen, og lægen skiftede derfor medicinen Prograf ud til fordel for Prednisolon. nyrerne kvitterede på ændringen med tilfredshed. Der kom ingen komplikationer og ingen indlæggelser. mængden af medicin faldt til et minimum. Blodprøver viste sig fra deres bedste side, og væksten, som den gamle lever ikke kunne støtte op om, fik Chantal til at skyde hele 13 centimeter i vejret. Chantal deltog i en periode på Danmarks talentsvømmehold for udviklingshæmmede. men med kun én træningstime om ugen måtte drømmen om talentholdet opgives. Chantal svømmer forsat en time om ugen og deltager i stævner. Desuden spiller hun fodbold, når muligheden byder sig. En laset dagbog Kemobehandlinger og livet som patient har sat sine spor. i dag går Chantal på en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse og er i praktik ved den lokale købmand. hun håber, at hun trods sin førtidspension får et lille job ved en købmand, når skolen slutter til sommer. Desuden glæder hun sig til at flytte sammen med sine 11 ungdomsvenner i et bofællesskab i år fra selve levertransplantationen er der nu to gange dagligt medicin og kvartårlige blodprøver tilbage. for en teenager kan medicin Chantal 'løber' sig på forsiden af Viborg Folkeblad. virke som en plage, men der er ingen vej udenom. til gengæld har jeg ligget mange søvnløse nætter efter de nye politiske reformer, hvor kontanthjælp er hverdagskost for unge udviklingshæmmede. hermed udløste Chantals 18 års fødselsdag endnu en årelang kraftanstrengelse frem til den dag, hvor Chantal fik tildelt førtidspension. herefter kunne jeg endelig med ro i sindet lægge mit hoved på puden og sove. min nu lasede dagbog står trofast i reolen og vidner om, hvordan det hele begyndte. Råd til andre forældre Chantals råd til alle forældre er: - hold ud, tro på jer selv og giv aldrig op. mit bedste råd er at søge ud i naturen for at finde tilbage til nuet. i mine sværeste stunder har jeg også søgt trøst i kunsten. jeg har lavet en del malerier og holdt en del Foto: Privat

8 8 P o R T R æ T ferniseringer. af årsager jeg ikke kender, stoppede kunsten samme dag Chantal blev rask i lysten og behovet har ikke været der siden. livets barske realiteter påvirker forældre på krop og sjæl. Vi bliver stærke undervejs, udmattede, henter kræfter til en ny runde, for så at dejse om, atter rejse os og falde sammen. energien skal hentes frem fra ur-kvinden og manden. Karriere er en af priserne, der må betales, og hvad betyder det egentligt, så længe mit barn overlever. Børnelevergruppen skabte glæde Chantal har haft glæde af at være med til arrangementer med børnelevergruppen. her mødes de unge uden at skulle snakke sygdom. De er hinandens livsvidner på godt og ondt. hvis jeg skulle pege på en ting, kunne jeg godt tænke mig, at leverforeningen lavede et dagbogsforløb, hvor læserne følger to leverpatienter - både barn og voksen - med tekst og billeder før, under og efter en levertransplantation, som læserne kan spejle sig i. Ny bog: lever Boganmeldelse af Lone McColaugh i 2014 udkom på Gyldendal en bog, lever, skrevet af David Wagner, født 1971 i tyskland og leversyg siden sin ungdomstid. Bogen beskriver på sin egen måde det forløb, han som patient var igennem i forbindelse med sin leversygdom og senere sin levertransplantation. Vigtige aspekter i livet han sætter fokus på mange aspekter i livet, ikke dø. leve videre. Gennem en anden. for et barn, få, meget sigende ord med en stor betydning. david Wagner LEVER gyldendal 2014 mange patienter og deres pårørende kan nikke genkendende til de beskrivelser i bogen, han som patient og iagttager af livet på hospitalet har beskrevet. han fortæller om sine tanker om at være syg, om at blive og være transplanteret og sine tanker om det menneske, som måtte dø, for at han kan leve. ind imellem kommer han i tvivl, om han virkelig orker det liv, men så får han en opringning fra sin datter: far, kommer du snart hjem? galgenhumor og taknemmelighed Bogen er skrevet i jeg-form, som får læseren til at identificere personen med forfatteren selv. han beskriver på en galgenhumoristisk måde, de mange, han oplever, har det meget værre, end han selv. men gennemgående i hele bogen er hans taknemmelighed over at have fået livet tilbage, en uvurderlig gave, som giver sig udtryk i, at han igen og igen tænker på den afdøde, som er skyld i, at han kan leve videre. Vi, der har været tæt på et lignende forløb, enten som patient eller som pårørende, kan nikke genkendende til meget af det, han beskriver. mange læsere vil nok undre sig over, at han igen og igen vender tilbage til sit liv før transplantationen. Det er for mig kun naturligt, en sammenligning af det, der var, med det, der er og vil komme. til nye læsere giver jeg min varmeste anbefaling. - støtter Leverforeningen økonomisk

9 A R T I K E L 9 Patienter brænder inde med spørgsmål og bekymringer Kilde: næsten hver fjerde patient har spørgsmål eller bekymringer, som de ikke får talt med sundhedspersonalet om. Det viser ny undersøgelse, som Dansk selskab for Patientsikkerhed og trygfonden står bag. undersøgelsen Patienters oplevede barrierer i kommunikationen med personalet afdækker for første gang, hvordan patienter oplever mødet med læger, sygeplejersker og andet personale i det danske sundhedsvæsen. analysen er foretaget af enhed for evaluering og Brugerinddragelse på vegne af projektet hej sundhedsvæsen, der er et samarbejde mellem Dansk selskab for Patientsikkerhed og trygfonden. analysens resultater er baseret på en kombination af en fokusgruppe- og spørgeskemaundersøgelse. oplevelse af samtaler under indlæggelsen hver fjerde, 24%, patient svarede altså ja til, at de havde spørgsmål eller bekymringer, som de ikke fik talt med personalet om. udvalgte årsager til, at patienterne (de 24%) ikke får talt med personalet om deres spørgsmål eller bekymringer, er: manglede viden om sin sygdom eller behandling: 38% i høj grad, 36% i nogen grad, 18% i mindre grad, 8% slet ikke Det virkede som om, at personalet havde travlt: 65% i høj grad, 15% i nogen grad, 9% i mindre grad, 11% slet ikke man var bange for, at man ville være til besvær: 24% i høj grad, 24% i nogen grad, 16% i mindre grad, 37% slet ikke At blive set og hørt i undersøgelsen indgår bl.a. spørgsmålet, om der direkte opfordres til at stille spørgsmål. 31% vurderer, at personalet i høj grad opfordrer dem direkte til at stille spørgsmål, mens 28% oplever det i nogen grad. 17% oplever det i mindre grad, og 24% oplever det slet ikke. tallene peger på, at sundhedsvæsenet har en stor opgave foran sig med at skabe rammer og en kultur, der sætter den enkelte patient i centrum, og hvor mange patienter føler, de skal kæmpe for at blive set og hørt, siger Beth lilja, direktør i Dansk selskab for Patientsikkerhed. Den nye undersøgelse viser dog også, at 96% af patienterne mener, at de i nogen grad eller i høj grad føler sig behandlet med respekt og værdighed, når de bliver indlagt på et sygehus i Danmark, hvilket må siges at være positivt. se hele undersøgelsen på Hvad oplever du, når du har været til samtale eller under indlæggelse? obs leverforeningens fastnettelefon ( ) er nedlagt og nyt mobilnr. er: husk ved flytning at give os besked om den ny adresse. så får du/i levernyt til tiden - og vi sparer extra porto. leverforeningens bestyrelse Kontaktformidler og næstformand Anna Lise Thomsen Krogen 4, hjordkær, 6230 rødekro foreningens tlf tlf.tid hverdage kl Kasserer Nuria Ebbesen enev. sørensens Vej 10, 6000 Kolding tlf.: Fund-raiser Kæthe Jørgensen hvedholmvænget 8, 5230 odense m tlf.: Landsformand Lone mccolaugh, Åløkkehaven 30, 5000 odense C tlf.: Sekretær morten Frederiksen Gøgevænget 13, 3390 hundested tlf Suppleant og administrator på Facebook hanne dica Trøstrup Gadekær 15, 6200 aabenraa tlf Suppleant og redaktør af Levernyt Per Baltzersen Knudsen Karlslunde strandvej 10, 2690 Karlslunde tlf.:

10 10 A R T I K E L Nye tiltag i ambulatoriet for levertransplantation på rigshospitalet levernyt bringer her et interview med sygeplejerske ulla Brink Plagborg, som siden november 2013 har været ansvarshavende sygeplejerske i ambulatoriet for levertransplantation. ulla har været sygeplejerske i over tyve år og alle år arbejdet med levertransplantation. hun har også været ansat på hepatologisk afdeling a (levermedicin), men i de fleste år på kirurgisk afdeling for levertransplantation. Ved siden af sit arbejde er ulla i gang med at tage en mastergrad i sundhedsvidenskab ved aarhus universitet. Interview af Per Baltzersen Knudsen, Leverforeningen Arbejdet i ambulatoriet - Hvilke opgaver ligger i jeres regi? Vi har cirka 1400 ambulante besøg om året. Det årlige antal besøg har ligget ret konstant de sidste 5 år. og så længe vi stort set transplanterer det samme antal hvert år, vil det nok også være konstant i fremtiden. Der er lægekonsultation mandag og onsdag, som indebærer samtale om patientens tilstand og blodprøvesvar samt udlevering af medicin. På mandage, hvor der kommer flest patienter, er der en sygeplejerske fra sengeafsnittet, der assisterer i ambulatoriet. Der vil altid være tale om kompetente og erfarne sygeplejersker. Derudover er der mange andre opgaver, der udgør arbejdet i ambulatoriet. Det er for eksempel: telefoniske henvendelser angående symptomer eller sygdom, hvor der skal tages stilling til, om den levertransplanterede skal behandles på rigshospitalet, eller om det skal foregå på lokalsygehus eller via patientens praktiserende læge. telefonisk vejledning om den medicinske behandling, fysisk og psykisk velvære, blodprøvesvar og andre prøvesvar. Besvarelse og udfyldning af lægeattester fra kommunal side. udarbejdelse af rejsebrev. samtale med alle nytransplanterede patienter, når de udskrives fra sengeafdelingen. De patienter, der skal følges på rigshospitalet, får information om det videre ambulante forløb. De patienter, der skal følges ambulant i jylland og på fyn, henvises til lokale ambulatorier. samtalen bruges også til at ruste patienterne til den første tid derhjemme, hvor transplantationen og den nye, raske tilstand skal integreres i hverdagen. alle patienter får i dag taget en række virusprøver i det første år efter transplantationen, så det skal der også informeres om. Samarbejdet og arbejdet med lokalsygehuse - Møder alle patienter lokalt også læger, som er leverspecialister? Det kan være leverspecialister, men ellers er det mavetarm speciallæger, der dog også har et stort kendskab til hepatologi. men de er ikke transplantations-specialister, hvorfor vi forventer af dem, at de kontakter rigshospitalet eller universitetshospitalerne i henholdsvis aarhus eller odense, hvis de er i tvivl om behandling, siger ulla B. Plagborg. - Hvilken proces er der for, at lægerne husker at ajourføre det elektroniske medicinkort, hvis ex. patienten går lokalt i Vejle, men hvor blodprøver også sendes til Rigshospitalet, hvor I måske justerer medicinen? hvis patienten følges i provinsen, udfylder vi ikke det elektroniske medicinkort (fmk) på rigshospitalet. jeg ringer til patienten, hvis der er ændringer i den medicinske behandling og forventer, at denne meddeler ændringen til den lokale læge, som så ajourfører medicinkortet. Lidt om ambulatoriets udvikling og fremtid ambulatoriet for levertransplantation deler lokaler med hepatologisk (levermedicinsk) ambulatorium, hvor sygeplejerske nete ahlgren-møller er ansvarshavende. siden november 2013 er der funktionelt tale om to ambulatorier med særskilt økonomi, budget og personale. udover de beskrevne daglige arbejdsopgaver er jeg også i gang med et større udviklingsarbejde i mit ambulatorie. nedenfor er nye tiltag, der allerede er igangsat, samt fremtidige tiltag: alle tidligere papirjournaler er nu arkiveret. journalerne er jo blevet elektroniske, så hver levertransplanterede patient har derudover et lille plastomslag stående i ambulatoriet med de vigtigste oplysninger og ordinationsskema af den immundæmpende medicin. Der er indført faste tider til kontrolsamtale - for at mindske ventetiden. før kunne man som patient sidde og vente det meste af en formiddag, og det var der jo ingen, der fandt rimeligt. nu er proceduren således, at alle patienter skal have taget blodprøver ugen før, de møder til konsultation, så blodprøverne ligger klar inden da. Vi kan nu bestille blodprøver, så de kan tages på andre hospitaler i hele Danmark. indtil nu er det gået rigtig godt. Patienterne kan godt se fordelen i det nye system og er rigtig flinke til at huske at få taget blodprøver ugen forinden deres kontroltid. Vi har på tværs af medicinsk og kirurgisk afdeling netop revideret informationsmaterialet, som udleveres til patienterne, allerede når patienten er i gang med udredning til levertransplantation på afd. a på 16. etage i løbet af 2015 vil vi indføre en samtale tre måneder efter, patienten er udskrevet. en slags statussamtale, hvor der følges op på indlæggelsen og den første tid derhjemme. Der vil være mere ro og tid til samtale end ved den vanlige ambulante kontrol. Denne samtale vil foregå telefonisk for patienter bosiddende i jylland og på fyn. for det meste vil det være med en sygeplejerske. enten med mig i ambulatoriet eller også en sygeplejerske fra sengeafsnittet, hvis patienten har følt sig mere knyttet til denne end til mig. Det kan dog også være med en læge,

11 A R T I K E L 11 Ulla (bagerst) og Tonie er det smilende mandagshold i dag i ambulatoriet hvis det i det enkelte tilfælde giver mere mening, men meningen er, at det skal foregå i sygeplejeregi. jeg vil også rigtig gerne oprette en officiel hjemmeside for levertransplanterede patienter, hvor jeg løbende kan lægge nyeste informationer om behandling og andet relevant ud. men det må lige vente, til jeg er færdig med min masteruddannelse til sommer. - Er der nogen generelle kommentarer og/eller opfordringer, du gerne vil give til dem, der kommer hos jer eller ringer? jeg vil rigtig gerne opfordre læserne af levernyt til at ringe til mig, hvis der er noget med deres levertransplantation og behandling, de er utrygge ved eller har spørgsmål om. man må endelig ikke brænde inde med tvivl eller spørgsmål. - Hvor har du i dine år som transplantationssygeplejerske oplevet, at Leverforeningen gør gavn? Det er ofte svært for os sygeplejersker at hjælpe med de sociale og økonomiske spørgsmål, som kan opstå i forbindelse med sygemelding, da vi ikke længere har en socialrådgiver tilknyttet afdelingen og derfor må henvise til patientens hjemkommune. Der tror jeg patient- og på rørendekontakten via leverforeningen kan hjælpe den enkelte patient og dennes familie. Til sidst lige lidt jubel afslutningsvis vil jeg lige nævne, at vi i 2015 kan fejre, at det er 25 år siden, at den første levertransplantation blev foretaget på rigshospitalet. Vi nærmer os levertransplantation nummer 1000, men som statistikken ser ud, bliver det nok først i løbet af Rigshospitalets afdeling for levertransplantation har netop udarbejdet en alkoholpolitik, som vi her viderebringer. Alkoholpolitik for levertransplanterede alkohol er et opløsningsmiddel, og når alkohol skal forbrændes i leveren, sætter det leverens andre funktioner, som for eksempel medicinomsætning, på standby, indtil forbrændingen er overstået (det tager 1,5 time at forbrænde én genstand). en transplanteret lever tåler alkohol dårligere end den medfødte lever, og undersøgelser viser, at et alkoholforbrug forkorter levetiden for levertransplanterede. derfor gælder følgende alkoholpolitik for levertransplanterede: for patienter, der er transplanterede på grund af alkoholiske leversygdomme, accepteres indtag af alkohol ikke. trangen kan dog melde sig igen, og hvis det bliver tilfældet, vil vi meget gerne hjælpe dig. i en sådan situation er det vigtigt, at du eller dine pårørende indser nødvendigheden af at kontakte os, uanset hvor skamfuldt det må føles. i første ombæring tager vi en samtale, hvor vi finder ud af, hvilke ønsker/muligheder der er, for at du kan få hjælp. for patienter, der er transplanterede af andre årsager, frarådes det generelt at indtage alkohol. sundhedsstyrelsens anbefaling, med 7 ugentlige genstande for kvinder og 14 for mænd, gælder ikke for dig, der er levertransplanteret - du bør drikke mindre. Det anbefales at begrænse alkoholforbruget til et absolut minimum.

12 Sommerarrangement - sæt X reservér allerede nu lørdag den 20. juni i næste nummer af levernyt vil vi afsløre stedet for vores altid hyggelige sommerarrangement. i år mødes vi i jylland - måske i randers. Redskaber og råd til patienter og pårørende hej sundhedsvæsen er et samarbejde mellem Dansk selskab for Patientsikkerhed og trygfonden, der har som mål at øge patientsikkerheden ved at fremme, at patienter og pårørende får mere indflydelse på egen behandling og forløb og er med til at undgå fejl. hej sundhedsvæsen samler og deler redskaber og råd til patienter og pårørende for at flere må få en sikker og korrekt behandling. mere end 500 ansatte i sundhedsvæsenet er med i og bakker op om hej sundhedsvæsen med deres personlige råd og viden om, hvordan man får en sikker og korrekt behandling læs gode råd fra personalet, download brochurer og få inspiration til spørgsmål, som du kan stille til din behandling - gå ind på Scandiatransplant scandiatransplant er organisationen, der varetager organudvekslingen mellem de nordiske lande dvs. Danmark, finland, island, norge og sverige. Den dækker en befolkning på omkring 25 millioner personer. scandiatransplant er ejet af de 10 hospitaler, der gennemfører transplantationer i disse lande. Kontoret er beliggende på Århus universitets hospital. Vidste du, at scandiatransplant fra giver mulighed for, at medlemslandenes transplantationshospitaler kan modtage donorleverorganer fra estland, og det fra er muligt at modtage hjerter og lunger. alle de 10 hospitaler i de fem nordiske lande skal hver gang tage stilling til, om man har patienter, som passer til donororganet. nr. 1 på en såkaldt rotationsliste får først muligheden. hvis der ikke her er en modtager, får nr. 2 på listen muligheden osv. B Kilde: - støtter Leverforeningen økonomisk Astellas Pharma a/s, Kajakvej 2, 2770 Kastrup, Tel: Leverforeningen afsender: leverforeningen, Krogen 4, hjordkær, 6230 rødekro

Vedtægter for Leverforeningen April 2014

Vedtægter for Leverforeningen April 2014 Vedtægter for Leverforeningen April 2014 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er: Leverforeningen. Landsforeningen for leversyge, levertransplanterede og deres pårørende. Landsforeningens hjemsted

Læs mere

Organdonor DONORKORT. Tag stilling sammen med dine nærmeste. www.sundhed.dk. Sundhedsstyrelsen D O N O R K O R T

Organdonor DONORKORT. Tag stilling sammen med dine nærmeste. www.sundhed.dk. Sundhedsstyrelsen D O N O R K O R T Organdonor Tag stilling sammen med dine nærmeste D O N O R K O R T www.sundhed.dk DONORKORT Sundhedsstyrelsen Organdonor ja eller nej? Et nyt organ kan redde eller forlænge livet for patienter med kronisk

Læs mere

Hvad er det gode donationsforløb for pårørende?

Hvad er det gode donationsforløb for pårørende? Hvad er det gode donationsforløb for pårørende? Anja Marie Bornø Jensen Adjunkt, Antropolog, Ph.d. Center for Medical Science and Technology Studies Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet

Læs mere

LEVERNYT ANEMONE HEPATICA. Leverforeningen

LEVERNYT ANEMONE HEPATICA. Leverforeningen LEVERNYT ANEMONE HEPATICA Leverforeningen Nr. 1 - Februar 2012 Leverforeningens bestyrelse Landsformand Lone McColaugh, Åløkkehaven 30 5000 Odense C Tlf.: 6614 7005 Email: formand@leverforeningen.dk Kasserer

Læs mere

Hvor godt synes du, at du kender begrebet organdonation og transplantation?

Hvor godt synes du, at du kender begrebet organdonation og transplantation? Hvor godt synes du, at du kender begrebet organdonation og transplantation? Meget dårlig 1,2% 0,7% 12 8 0,7% 0,5% Dårligt 3,3% 3,5% 33 39 1,1% 1,1% Hverken godt eller dårligt 24,1% 22,1% 243 250 2,6% 2,4%

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Spørgeskema Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Juni 2005 Udsendt af Health Care Consulting på vegne af Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Organdonor DONORKORT. Tag stilling sammen med dine nærmeste. www.sundhed.dk. Sundhedsstyrelsen DONORKORT

Organdonor DONORKORT. Tag stilling sammen med dine nærmeste. www.sundhed.dk. Sundhedsstyrelsen DONORKORT ? Organdonor Tag stilling sammen med dine nærmeste DONORKORT www.sundhed.dk DONORKORT Sundhedsstyrelsen Organdonor ja eller nej? I Danmark bruges organer kun til transplantation, hvis man selv eller ens

Læs mere

TIL PÅRØRENDE. om hjernedød og organdonation

TIL PÅRØRENDE. om hjernedød og organdonation TIL PÅRØRENDE om hjernedød og organdonation VÆRD AT VIDE At miste en nærtstående er en af de sværeste oplevelser, vi kan komme ud for i livet. Midt i meningsløsheden kan det være vanskeligt at forstå og

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 60 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 46% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

Regionshospitalet Randers Kvalitetsafdelingen Kvalitetskonsulent: Stefanie Andersen April 2015. Skyggeforløb af patienter med ondt i maven

Regionshospitalet Randers Kvalitetsafdelingen Kvalitetskonsulent: Stefanie Andersen April 2015. Skyggeforløb af patienter med ondt i maven Skyggeforløb af patienter med ondt i maven 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Hvad er skyggemetoden?... 3 Fremgangsmåde... 3 Resultater... 4 Den faktiske ventetid... 4 Oplevelsen

Læs mere

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har'

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' 21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' Pernille Lærke Andersen fortæller om den dag, hun faldt om med en blodprop, og hele livet forandrede sig Af Karen Albertsen, 01. december

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Referat af møde i Donorudvalget den 12. april 2015

Referat af møde i Donorudvalget den 12. april 2015 Referat af møde i Donorudvalget den 12. april 2015 Deltagere: Daniella, Lone, Jytte, Rie, Dorthe. Afbud: Brian. Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden. Beslutning. Godkendt. 2. Godkendelse af referat af

Læs mere

Marys historie. Klage fra en bitter patient

Marys historie. Klage fra en bitter patient Artikel i Muskelkraft nr. 8, 1997 Marys historie Klage fra en bitter patient Af Jørgen Jeppesen Hvordan tror du de opfatter dig? "Som en utrolig vanskelig patient. Det er jeg helt sikker på." Er du en

Læs mere

Organdonation DANSKERNES VIDEN, HOLDNING OG ADFÆRD

Organdonation DANSKERNES VIDEN, HOLDNING OG ADFÆRD Organdonation 1995-2015 DANSKERNES VIDEN, HOLDNING OG ADFÆRD 2016 ORGANDONATION 1995-2015 Danskernes viden, holdning og adfærd Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

En god behandling begynder med en god dialog

En god behandling begynder med en god dialog En god behandling begynder med en god dialog På www.hejsundhedsvæsen.dk kan du finde flere eksempler på, hvad du kan spørge om. Du kan også finde inspiration, videoer, redskaber og gode råd fra fra læger,

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig?

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig? Frivillig i børn unge & sorg - er det noget for dig? Dét, at jeg har kunnet bruge min sorg direkte til at hjælpe andre, det har givet mening Som frivillig i Børn, Unge & Sorg er du med til at vise unge

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Mave- Tarm- og Leversygdomme Ambulatorium Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Bilag 2 Resultater af borgerundersøgelse

Bilag 2 Resultater af borgerundersøgelse Bilag 2 Resultater af borgerundersøgelse Besvaret af borgere, der har haft en sag på rehabiliteringsteammødet. Spørgeskemaet er udfyldt umiddelbart efter endt møde. 77 svar ud af 107, svarprocent 72 %

Læs mere

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE 120 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE For nogle efterladte kan fællesskabet i en sorggruppe få afgørende betydning og hjælpe til at

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 59 Svarprocent: 45% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? 5 måneders

Læs mere

1. Hvad er LyLe? LyLe fordi vi har brug for hinanden! Du er ikke alene Kend din sygdom

1. Hvad er LyLe? LyLe fordi vi har brug for hinanden! Du er ikke alene Kend din sygdom 1. Hvad er LyLe? LyLe fordi vi har brug for hinanden! Hvert år får ca. 2.500 danskere enten lymfekræft, leukæmi, MDS eller andre blodkræftsygdomme, og godt 20.000 lever i dag med en af disse sygdomme.

Læs mere

FLORENCE NIGHTINGALE HOSPICE AYLESBURY ENGLAND

FLORENCE NIGHTINGALE HOSPICE AYLESBURY ENGLAND FLORENCE NIGHTINGALE HOSPICE AYLESBURY ENGLAND Mine forventninger til opholdet var at prøve at blive kastet ud i en anden kultur, hvor kommunikationen foregår på engelsk. Da jeg altid har haft meget svært

Læs mere

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES 20 PSYKOLOG NYT Nr. 20. 2004 HISTORIE Marianne er kronisk anorektiker. I snart 30 år har hun kæmpet forgæves for at slippe fri af sin sygdom. Fire gange har hun

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Ny forening: Alle danskere skal fødes som organdonorer

Ny forening: Alle danskere skal fødes som organdonorer Ny forening: Alle danskere skal fødes som organdonorer To medicinske sværvægtere, en eks-politiker og nyredonor samt en nyretransplanteret journalist, står bag ny forening, der kæmper for at fjerne ventelisterne

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Kom med i PROPA ET GODT LIV. selv med prostatakræft. www.propa.dk

Kom med i PROPA ET GODT LIV. selv med prostatakræft. www.propa.dk Kom med i ET GODT LIV selv med prostatakræft www.propa.dk Få et godt liv selv med prostatakræft Velkommen i s fællesskab 3 ud af 4 mænd over 75 år har kræftceller i prostata, men kun ganske få dør af den

Læs mere

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum IKTYOSISFORENINGEN Iktyosis en gruppe af arvelige hudsygdomme Iktyosisforeningens 10 års jubilæum sommerarrangement 1.-2. juni 2013 på Hvidbjerg Strand Iktyosisforeningen har i år eksisteret i 10 år. Det

Læs mere

Refleksionsspil for sundhedsprofessionelle

Refleksionsspil for sundhedsprofessionelle Refleksionsspil for sundhedsprofessionelle Velkommen til refleksionsspillet om patienters værdige og respektfulde møde med sundhedsvæsenet. Fokus i spillet er, at få en konstruktiv dialog om hvordan sundhedsprofessionelle

Læs mere

Alexandra en helt særlig fighter

Alexandra en helt særlig fighter Alexandra en helt særlig fighter 15-årige Alexandra og hendes familie har været mere udfordret end de fleste. Men et stærkt familiesammenhold, en reservemormor og forældrenes indsats for også at være kærester

Læs mere

Generelle oplevelser, tanker, spørgsmål og forslag fra KIU s medlemmer / bestyrelse:

Generelle oplevelser, tanker, spørgsmål og forslag fra KIU s medlemmer / bestyrelse: Symposium om ovariecancer den 24. november 2005 kan overlevelsen forbedres? Udfordringer i patientforløbet: Jeg er en af de kvinder, som dagen i dag handler om. Mit navn er Bitten Dal Spallou. Jeg er formand

Læs mere

Danmark behandler børneastma ineffektivt

Danmark behandler børneastma ineffektivt Danmark behandler børneastma ineffektivt Behandlingen af børneastma sker på vidt forskellige måder i de danske regioner. Det gør, at Danmark er det land i Skandinavien, som bruger flest penge på sygdommen,

Læs mere

Plejeboligundersøgelse i Aarhus kommune -2015

Plejeboligundersøgelse i Aarhus kommune -2015 undersøgelse i Aarhus kommune -2015 Den følgende rapport viser en oversigt over tilknyttede kommentarer fra pårørendeundersøgelsen 2015. 1. Kommentarer til tilfredshed med plejeboligen alt i alt? Stor

Læs mere

University of Copenhagen. Anonym nyredonation Gjerris, Mickey; Pøhler, Jesper. Published in: Nyrenyt. Publication date: 2016

University of Copenhagen. Anonym nyredonation Gjerris, Mickey; Pøhler, Jesper. Published in: Nyrenyt. Publication date: 2016 university of copenhagen University of Copenhagen Anonym nyredonation Gjerris, Mickey; Pøhler, Jesper Published in: Nyrenyt Publication date: 2016 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

Pårørende og fælles beslutninger i praksis - muligheder og begrænsninger

Pårørende og fælles beslutninger i praksis - muligheder og begrænsninger VEJLE SYMPOSIER 2016 Pårørende og fælles beslutninger i praksis - muligheder og begrænsninger Karina Dahl Steffensen Overlæge, ph.d., lektor, Onkologisk Afdeling Vejle Sygehus en del af Sygehus Lillebælt

Læs mere

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje 354 gæster var mødt op til temadagen om muligheder og udfordringer for fremtidens sygepleje. Temadagen blev afholdt den 1. december på Comwell Middelfart og

Læs mere

Referat fra hold 35s konference Organdonation til dig fra mig Gi livet videre

Referat fra hold 35s konference Organdonation til dig fra mig Gi livet videre Referat fra hold 35s konference Organdonation til dig fra mig Gi livet videre Dato: Den 23. februar 2012 kl. 09.30 14.00 Sted: Referenter: Deltagere: Handelsfagskolen i Skåde Tina Rindahl Petersen, Jane

Læs mere

DIALOGSPØRGSMÅL OG SCENARIER IFM. BORGERNES HURTIGE ADGANG TIL EGNE DATA

DIALOGSPØRGSMÅL OG SCENARIER IFM. BORGERNES HURTIGE ADGANG TIL EGNE DATA VORES SUNDHEDSVÆSEN DINE DATA VERSION 26. AUGUST 2015 DIALOGSPØRGSMÅL OG SCENARIER IFM. BORGERNES HURTIGE ADGANG TIL EGNE DATA Materiale til intern videndeling, dialog og drøftelse blandt sundhedsprofessionelle

Læs mere

NYHEDSBREV NYT FRA FORMANDEN JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN

NYHEDSBREV NYT FRA FORMANDEN JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN NYHEDSBREV JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN GENERALFORSAMLINGEN NY CAFÈ +35 I ÅRS NY PÅRØRENDEGRUPPE FACEBOOKGRUPPER BØRN/UNGEGRUPPER HALVÅRLIGT PROGRAM NYT FRA FORMANDEN Kære medlemmer. Godt nytår til jer

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Reumatologisk Ambulatorium Holstebro Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Passion For Unge! Første kapitel!

Passion For Unge! Første kapitel! Passion For Unge Første kapitel Kasper Schram & Tobias Rank www.passionforunge.dk - passionforunge@gmail.com Hej og tak fordi at du tog imod første kapitel af vores bog, vi ville blive meget glade hvis

Læs mere

Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt:

Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt: Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt: 1. Hvordan har jeg oplevet mit første besøg i afdelingen før praktikstart? Inden besøget i Østerhåb har

Læs mere

Patientens oplevelse af at blive indlagt med epistaxis i ØNHsengeafdelingen. Christina Rosenquist og Pernille Leth 4. Marts 2016 Vejle Sygehus

Patientens oplevelse af at blive indlagt med epistaxis i ØNHsengeafdelingen. Christina Rosenquist og Pernille Leth 4. Marts 2016 Vejle Sygehus Patientens oplevelse af at blive indlagt med epistaxis i ØNHsengeafdelingen Christina Rosenquist og Pernille Leth 4. Marts 2016 Vejle Sygehus Hvordan kom vi i gang Epistaxis patienter en sårbar gruppe

Læs mere

Fra sidelinjen. Foredrag om. kronisk sygdom helbredelse spiritualitet

Fra sidelinjen. Foredrag om. kronisk sygdom helbredelse spiritualitet Fra sidelinjen Foredrag om kronisk sygdom helbredelse spiritualitet Fra sidelinjen, 2014 Tekst, layout og grafisk design: Sandfær-Andersen Fotos: Elgaard Foto Tryk: Morsø Folkeblad Præsentation af kvinden

Læs mere

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Resultater fra en patientundersøgelse Undersøgelsen er sponsoreret af Helsefonden og Simon Spies Fonden Rapport findes på Hjerteforeningens hjemmeside: http://www.hjerteforeningen.dk/film_og_boeger/udgivelser/hjertesyges_oensker_og_behov/

Læs mere

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL Kirsten Wandahl BLÅ ØJNE LÆSEPRØVE Forlaget Lixi Bestil trykt bog eller ebog på på www.lixi.dk 1. Kapitel TO BLÅ ØJNE Din mobil ringer. Anna hørte Felicias stemme. Den kom

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Strandvejen, Bybjerggård og Løntoften

Fokusgruppeinterview. Strandvejen, Bybjerggård og Løntoften Fokusgruppeinterview Strandvejen, Bybjerggård og Løntoften 28.juni 2012 Tilsynet er udført af: Anette Lund og Tina Knop FFA Familie, Forebyggelse & Anbringelse (erhvervsdrivende fond) Kongevejen 47 3480

Læs mere

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR Har du spørgsmål om kræft? Er der noget, du er i tvivl om i forbindelse med sygdommen eller livets videre forløb? Savner du nogen, der ved besked,

Læs mere

"Kræften og Magdas handicap blev mit vendepunkt"

Kræften og Magdas handicap blev mit vendepunkt "Kræften og Magdas handicap blev mit vendepunkt" Landsholdsspiller i håndbold Rikke Nielsen fortæller om at blive kræftsyg, samtidig med, at hun (uventet) blev mor til en datter med Downs syndrom Af Lene

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for akut indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for akut indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for akut indlagte patienter på Reumatologisk Afdeling U Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Søren Schwartz Sørensen Professor, overlæge. dr. med.

Søren Schwartz Sørensen Professor, overlæge. dr. med. Donorudvalget den 12. April kl. 09.00 12.00. Sekretariatet Vanløse Der serveres morgenmad og frokost. Deltagere: Daniella, Lone, Jytte, Rie, Dorthe. Afbud: Brian. Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden.

Læs mere

LYLE Patientforening for Lymfekræft & Leukæmi

LYLE Patientforening for Lymfekræft & Leukæmi Nyheder fra LYLE: FOKUS PÅ LYMFEKRÆFT & LEUKÆMI 15. SEPTEMBER 15. september er den dag, vi i Danmark sætter særlig fokus på LYMFEKRÆFT & LEUKÆMI. 15. september er den internationale dag for lymfekræft

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Australien Navn: Marlene S Lomholt Poulsen Email: 140696@viauc.dk Evt. rejsekammerat: Rapport fra udvekslingsophold Hjem-institution: Via University College Horsens Holdnummer: SIHS12-V-1

Læs mere

Pernille var anorektiker: Spiseforstyrrelse ledte til selvmordsforsøg

Pernille var anorektiker: Spiseforstyrrelse ledte til selvmordsforsøg Pernille var anorektiker: Spiseforstyrrelse ledte til selvmordsforsøg Pernille Sølvhøi levede hele sin ungdom med spisevægring. Da hun var 15 år, prøvede hun for første gang at begå selvmord. Her er hendes

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Skelerose Ambulatorium, Viborg Neurologisk Afdeling N Regionshospitalet Viborg, Skive 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk STATUS 2014 JANUAR 2015 Patientstøtterne Røde Kors rødekors.dk INDHOLD Indledning... 3 26 Røde Korsafdelinger har patientstøtter... 4 Patientstøtter er til stede på mange forskellige sygehusafdelinger...

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om en national målsætning for antal organdonorer

Forslag til folketingsbeslutning om en national målsætning for antal organdonorer 2010/1 BSF 32 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 1. december 2010 af Liselott Blixt (DF), Anita Christensen (DF), René Christensen (DF), Kristian

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge Psykiatri INFORMATION til pårørende til børn og unge VELKOMMEN Som forælder til et barn eller en ung med psykisk sygdom har du et naturligt ansvar for din datter eller søn, og du er samtidig en betydningsfuld

Læs mere

Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord

Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Spørgeskemaet er udsendt til 116 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 66 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer.

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer. Bestyrelsen Navn Formand Bjarne Andersen Tromsøgade 8 8200 Århus N Tlf: 86165889 trom8@webspeed.dk Kasser Peter Iversen Laurvigsgade 16 8200 Århus N Tlf: 86101046 PeterIversen@Get2net.dk Sekretær Poul

Læs mere

Samlet status. Månedsopdeling. Angiv dit køn. Distribueret. Nogen svar 16% 84% Gennemført. Frafaldet 0% 25% 50% 75% 100% Maj % Juni 2013

Samlet status. Månedsopdeling. Angiv dit køn. Distribueret. Nogen svar 16% 84% Gennemført. Frafaldet 0% 25% 50% 75% 100% Maj % Juni 2013 Samlet status Ny Distribueret Nogen svar % 5 Gennemført 8 Frafaldet Månedsopdeling Maj Juni 5% 4 Juli 8% August 8% September Oktober 8% November December nuar 4 Februar 4 % Marts 4 % April 4 Maj 4 Juni

Læs mere

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg Vi er en familie -4 Stå sammen i sorg Mål: Børn lærer, at det er godt at stå sammen, når tingene er svære. De opmuntres til at tage hensyn, vise omsorg for og til at trøste andre. De opmuntres også til

Læs mere

ANEMONE HEPATICA. Leverforeningen

ANEMONE HEPATICA. Leverforeningen LEVERNYT ANEMONE HEPATICA Leverforeningen Nr. 4 - November 2012 Leverforeningens bestyrelse Landsformand Lone McColaugh, Åløkkehaven 30, 5000 Odense C Tlf.: 6614 7005 Email: formand@leverforeningen.dk

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden Hård debat om fattigdom i Danmark rammer skævt (uddrag fra Medlemsforum, pressemeddelelse 02.12.11) Blandt de frivillige sociale organisationer har vi en oplevelse af mistænkeliggørelse

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

Iliaca-Femoral Bypass

Iliaca-Femoral Bypass Til patienter og pårørende Iliaca-Femoral Bypass Operation på bækkenpulsåren Vælg billede Vælg farve Karkirurgisk Afdeling Hovedpulsåren løber fra hjertet og ned i bughulen, hvor den forsyner de indre

Læs mere

Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013

Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013 Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013 Referent: Lone 1. Valg af dirigent: Morten 2. Bestyrelsen aflægger beretning: Tina (se separat) Beretningen lagde op en efterfølgende diskussion,

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for indlagte patienter på NK - ITA Neurokir. Afd. NK Aarhus Universitetshospital 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE Depression - en folkesygdom 200.000 danskere har en depression, og omkring halvdelen af dem kommer aldrig til lægen. Mange, der går til læge, fortæller ikke, at de føler

Læs mere

Rejserapport fra praktikophold i Namibia 20/4-2009 26/6-2009 Af Mette Poulsen Nielsen og Katja Grønlund Sep.06c

Rejserapport fra praktikophold i Namibia 20/4-2009 26/6-2009 Af Mette Poulsen Nielsen og Katja Grønlund Sep.06c Rejserapport fra praktikophold i Namibia 20/4-2009 26/6-2009 Af Mette Poulsen Nielsen og Katja Grønlund Sep.06c Vi har været i praktik i 10 uger på statshospitalet Katatura hospital i Windhoek, Namibias

Læs mere

Vedtægter. Foreningens navn og adresse. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er uafhængig og landsdækkende.

Vedtægter. Foreningens navn og adresse. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er uafhængig og landsdækkende. Vedtægter 1 Foreningens navn og adresse Foreningens navn er: Patientforeningen Netværk for Kræftbehandling i Udlandet NETKU. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er

Læs mere

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Tidspunkt for interview: Torsdag 5/3-2015, kl. 9.00. Interviewede: Respondent A (RA): 14-årig pige, 8. klasse. Respondent B (RB):

Læs mere

Livet er for kort til at kede sig

Livet er for kort til at kede sig Artikel i Muskelkraft nr. 6, 2005 Livet er for kort til at kede sig Venner, bowling, chat jeg har et godt liv, fordi jeg gør de ting, jeg vil, siger Malene Christiansen Af Jane W. Schelde Engang imellem

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold marts 2013.

Rejsebrev fra udvekslingsophold marts 2013. Rejsebrev fra udvekslingsophold marts 2013. Mit navn er Helle Maria Geertsen og fra den 4 marts til den 15 marts, var jeg sammen med, min hold kammeret Line Hansen, i Baskerlandet i praktik. Vi var 2 dage

Læs mere

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Selvstændig fysioterapeutisk rygvurdering i Medicinsk Rygcenter Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt November 212 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 2 METODE

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus

Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Spørgeskemaet er udsendt til 36 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august til 31. oktober 2013. 86 % af disse svarede på

Læs mere

Behandling for hjernesvulst

Behandling for hjernesvulst Behandling for hjernesvulst Til patienter der indgår i pakkeforløb Det første besøg Ved dit første besøg på Neurokirurgisk Afdeling, kommer du til en samtale. Vi kalder det første besøg for en forundersøgelse,

Læs mere

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente.

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. På et møde for pårørende blev der stillet følgende spørgsmål: Når vi besøger vores nære på plejehjemmet, er det for at glæde dem og se hvordan

Læs mere

Betydning af pårørendes møde med sundhedsvæsenet hvorfor er det vigtigt? Forskningsleder, Ph.d. Bibi Hølge-Hazelton

Betydning af pårørendes møde med sundhedsvæsenet hvorfor er det vigtigt? Forskningsleder, Ph.d. Bibi Hølge-Hazelton Betydning af pårørendes møde med sundhedsvæsenet hvorfor er det vigtigt? Fokus: Alvorligt syge Inspiration: SSTs anbefalinger Men pårørende til andre syge skal ikke overses. Diabetes, astma eller gigtpatientens

Læs mere

Operation for svulst i rygmarven

Operation for svulst i rygmarven Vigtig information til dig og din pårørende før indlæggelse og operation på Neurokirurgisk Afdeling Din sygdom. Undersøgelse og behandling Du har fået foretaget en MR skanning af rygsøjlen, der viser hvor

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Patienters oplevede barrierer i mødet med sundhedsvæsenet

Patienters oplevede barrierer i mødet med sundhedsvæsenet Patienters oplevede barrierer i mødet med sundhedsvæsenet Afrapportering af fokusgruppeinterview med patienter, pårørende og sundhedspersonale Ved Kamille Samson Rapin BAGGRUND UNDERSØGELSENS FORMÅL Hvad

Læs mere

Operation for diskusprolaps/stenose i nakken

Operation for diskusprolaps/stenose i nakken Operation for diskusprolaps/stenose i nakken Vigtig information til dig og din pårørende før indlæggelse og operation på Neurokirurgisk Afdeling Hvad er en diskusprolaps? Mellem nakkehvirvlerne ligger

Læs mere

Mobning på facebook. Anna Kloster, november 2013

Mobning på facebook. Anna Kloster, november 2013 Mobning på facebook Anna Kloster, november 2013 At være barn i dagens Danmark betyder, at man er opvokset med mange medier omkring sig. Særligt har de unge taget det sociale medie Facebook til sig. Efter

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

13-18 ÅR FORÆLDRE ALDERSSVARENDE STØTTE. med et pårørende barn

13-18 ÅR FORÆLDRE ALDERSSVARENDE STØTTE. med et pårørende barn 13-18 ÅR ALDERSSVARENDE STØTTE infotil FORÆLDRE med et pårørende barn Forældre til et pårørende barn - Alderssvarende støtte Kære forælder Når man selv eller ens partner er alvorligt syg, melder en række

Læs mere

Familiesamtaler målrettet børn

Familiesamtaler målrettet børn Familiesamtaler målrettet børn Sundhedsstyrelsen har siden 2012 haft en række anbefalinger til sundhedsprofessionelle om inddragelse af pårørende til alvorligt syge. Anbefalingerne skal sikre, at de pårørende

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Råd og redskaber til skolen

Råd og redskaber til skolen Råd og redskaber til skolen v/ Anna Furbo Rewitz Udviklingskonsulent i ADHD-foreningen og projektleder på KiK ADHD-foreningens konference Kolding d. 4/9 2015 Temablokkens indhold De tre overordnede råd

Læs mere

Opsummering af de studerendes evalueringer af praktikophold Uddannelsen i medicin, Syddansk Universitet

Opsummering af de studerendes evalueringer af praktikophold Uddannelsen i medicin, Syddansk Universitet Opsummering af de studerendes evalueringer af praktikophold Uddannelsen i medicin, Syddansk Universitet Kirurgisk afdeling, Sygehus Sønderjylland, Aabenraa 1. Sep 2012-31. Aug 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

HIV, liv & behandling. Hiv-testen er positiv

HIV, liv & behandling. Hiv-testen er positiv HIV, liv & behandling Hiv-testen er positiv Denne folder er beregnet til personer, som lige har fået at vide, at de er smittet med hiv. Folderen indgår i serien Hiv, liv og behandling, hvor hver folder

Læs mere