VANDFORBRUG VED THISTED BRYGHUS A/S BACHELORPROJEKT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VANDFORBRUG VED THISTED BRYGHUS A/S BACHELORPROJEKT"

Transkript

1 VANDFORBRUG VED THISTED BRYGHUS A/S BACHELORPROJEKT SØREN HOVMØLLER MORTENSEN AARHUS MASKINMESTERSKOLE 2. JUNI 2014

2 Titel: Vandforbrug ved Thisted Bryghus A/S Afleveringsdato 2. juni 2014 Rapport type: Uddannelse: Uddannelsessted: Forfatter: Vejleder: Bachelorprojekt Maskinmester Aarhus Maskinmesterskole Søren Mortensen Niels Bruun Clausen Antal sider: 79 Antal normalsider af 2400 tegn: 44,8 Forside billede: Eget arkiv Dato/underskrift

3 1. Abstract This bachelor project is about a mid-large brewery in northwest Jutland called Thisted Bryghus A/S. The brewery has higher water consumption than some other comparable breweries. Because of that the use of water has been under a loupe. It is especially the cleaning which today requires a lot of water. To find out how water is being used in daily basis, observations combined with installation of water meters have been used. Further more water samples from wastewater have been tested to show its content of yeast residues and chemicals. Based on the results there have been developed several possible solutions, which can help Thisted Bryghus A/S to reduce their use of water. Because of many solutions only two will be described here. When employees clean storage tanks, water is filled into tank manually several times, with no equipment to reuse wastewater. Instead it is suggested to purchase an automatic (Cleaning In Place) CIP facility. By having an automatic stationary CIP, the employee in charge of the cleaning only has to connect the CIP to the tank which needs to be cleaned, and then the CIP will do a complete cleaning of the tank, and water from the last part of the cleaning is collected for reuse, until next cleaning. An automatic CIP reduces the work tasks for the employee, and reduces the chemical and water use. To produce water to the boiler, a reverse osmosis filter is installed. When the osmosis filter is operating, it produces a lot of wastewater. It is suggested to collect this fine quality wastewater in tanks, and distribute it to multiple locations through a separate water supply system. 3

4 Indholdsfortegnelse 2. FORORD 6 3. INDLEDNING 7 4. PROBLEMFORMULERING AFGRÆNSNING METODE LÆSEVEJLEDNING 9 5. THISTED BRYGHUS A/S PROFIL FRA MALT TIL SALGSKLAR ØL BRYGHUSET KÆLDEREN FLASKEHÅNDTERINGEN TAPNING PAKKERI VANDFORBRUG TIL RUTINEMÆSSIG RENGØRING BRYGHUS MANDAGS-RENGØRING MÆSKEKAR SIKAR KOGEKAR WHIRLPOOL KÆLDER GÆRKAR LAGERTANKE UDVENDIGE TANKE GÅRDEN UDVENDIGE ØKOTANKE UDVENDIGE PILSNERTANKE ØLKAM TAPPERI-SKYLLEMASKINE LØBENDE RENGØRING HVEM STILLER KRAVENE TIL RENGØRINGEN? ER RENGØRINGEN TILFREDSSTILLENDE KAN DEN FORBEDRES? HVAD ER VANDSPILD? VANDFORBRUGET PÅ THISTED BRYGHUS A/S HVOR HØJT ET VANDFORBRUG HAR SAMMENLIGNELIGE BRYGHUSE? HVOR STOR ER USIKKERHEDEN PÅ VANDMÅLINGERNE? 26 4

5 12. FORSLAG TIL ÆNDRING AF RENGØRINGSMETODER BRYGHUS MÆSKEKAR SIKAR KOGEKAR WHIRLPOOL KÆLDER RENGØRING AF LAGERTANKE ØLKAM SKYLLEMASKINE FUSTAGEVASK VANER OMKRING RENGØRING I FORBINDELSE MED BRYGNING ANDRE VANDFORBRUG SOM KAN GENANVENDES ELLER SPARES FORDAMPNING FRA PROCESSER MÅLINGER KOGEKAR KASSEVASKER SKYLLEMASKINE KØLEANLÆG OMVENDT OSMOSEFILTER UGENTLIG SPILD FRA FERSKVANDSTANKE TIMER-VENTILER VARMEVEKSLER SENDING AF URT FRA BRYGHUS RØRSKYLNING FRA PILSNERTANKE VANDTANK VED TAPPEMASKINE OPFØLGNING PÅ VANDFORBRUG EFTER ÆNDRINGER DANTAET OVERVEJELSER VEDRØRENDE VANDMÅLINGER MILJØPÅVIRKNINGEN KONKLUSION PERSPEKTIVERING REFERENCER BILAG 59 5

6 2. Forord Dette bachelorprojekt er udarbejdet til fordel for Thisted Bryghus A/S, herunder ledelsen, produktionsansvarlige samt den tilknyttede bestyrelse. Bachelorprojektet er udarbejdet på baggrund af min indsigt i virksomheden via min nu afsluttede praktikperiode, hvor produktionsapparatet har været i fokus. Gennem praktikforløbet har jeg gjort brug af virksomhedens dedikerede medarbejdere, som har givet mig et godt indblik i og forståelse for specialet omkring brygning og gjort det muligt for mig at indhente informationer og målinger vedrørende bryghusets produktionsrutiner. Jeg vil i den forbindelse sige stor tak til de ansatte på Thisted Bryghus A/S, og særlig en stor tak til brygmester Antoni Aagaard Madsen (herefter AAM), samt smed Erik Møller Nielsen. 6

7 3. Indledning Meget tyder på, at der i det meste af verden er blevet brygget øl i mere end år. (Nielsen, 2007). Det vides ikke præcis hvor og hvornår ølbrygning først fandt sted, men de første historiske skriftlige og billedlige kilder viser, at der fra år før vor tidsregning blev brygget øl i det gamle Egypten og Irak, og de fleste ølhistorikere mener derudfra, at øllets oprindelse udsprang i Mellemøsten. Derfra menes ølbrygning at være blevet udbredt til det sydlige Europa, og efterhånden udbredt til Danmark, efter at landbrugskulturen nåede landet. (Nielsen, 2007). I 1921 under en udgravning af en bronzealderhøj nær Egtved ved Vejle, blev der fundet det, som i dag er det ældste bevis på øllet tilstedeværelse i Danmark ca før vor tidsregning. Her fandt arkæologer en birkebarkspand, som ved efterfølgende undersøgelser viste rester af indhold fra øl (Nielsen, 2007). Sidenhen er øl blevet en stor del af den danske kultur. Faktisk drikker en dansker i gennemsnit 90 liter øl om året. (politikken.dk, 2008) 2. Sideløbende med den enkelte danskers indtag af øl er der sket en ændring i befolkningens holdning og indstilling omkring miljøet, og befolkningen er blevet mere bevidste og bekymrede herfor (Fuglsang,2011), hvilket kan være medvirkende til en interesse i at gennemgå og undersøge måden, hvorpå fødevarer udarbejdes. Netop ved ølbrygning påvirkes miljøet, idet der udledes store mængder vand indeholdende kemikalier fra rengøringsmidler, som anvendes ved rengøring i forbindelse med ølbrygning. Desuden anvendes store mængder vand til selve ølbrygningen. Til at producere en typisk øl består råmaterialet normalvis af mellem 85 og 95% vand. (Nielsen, 2007). En benchmarkundersøgelse fra 2011 (Hansen et al, 2011) tyder på, at vandforbruget er ekstra stort på Thisted Bryghus A/S sammenholdt med andre danske sammenlignelige bryghuse. Det er derfor særdeles relevant for Thisted Bryghus A/S at få undersøgt, hvori årsagen til dette skal findes, samt klarlægge hvilke tiltag der eventuelt kan iværksættes for at ændre på problemstillingen. En reduktion af vandforbruget vil således være i virksomhedens interesse, da der formentlig vil være flere fordele at indhente herved. Hvis vandforbruges nedbringes, vil der formentligt udover det miljømæssige aspekt, hvor mængden af kemikalier, som udledes, formentlig kan reduceres, også være en mulig økonomisk gevinst. Det, at vandforbruget nedbringes, således at udgifter i forbindelse med indkøb af vand og afledningsafgifter mindskes, vil ligeledes være at foretrække, idet priserne på vandafledningen på landsplan er stigende. 7

8 I perioden år er disse afgifter steget med 97% (dst.dk, 2012). og med disse elementer in mente vurderes emnet derfor som yderst relevant at belyse. Faktorerne leder tilsammen frem til den konkrete problemformulering. 4. Problemformulering På Thisted Bryghus A/S har man et højt vandforbrug i forhold til en benchmarkundersøgelse, som har sammenlignet forbruget på andre bryghuse. (Hansen et al, 2011) Derfor rejses følgende spørgsmål: Er vandforbruget på Thisted Bryghus A/S for højt? Hvilke tiltag kan der med fordel iværksættes for at ændre vandforbruget? Hvilke forbedringer vil ændringer af vandforbruget kunne medføre? 4.1. Afgrænsning For at afgrænse projektets omfang ses der bort fra det vandforbrug, der finder sted i personalesamt kontorbygninger. Dette begrundes med, at disse aftager små mængder af vand sammenlignet med produktionen, og derfor har tilsvarende mindre potentiale for vandbesparelser. Derudover ses der bort fra udendørs haner samt aftapninger i færdigvarelageret, da disse bruges så sjældent, at det ikke udgør et reelt vandforbrug, som bør nedbringes. Bryghusets har flere skorstene, hvor der sker aftræk af vanddamp. Vandmængden herfra bliver kun målt og medregnet, der hvor mulighederne herfor tillader det Metode Indsamling af data er foretaget på forskellig vis. Ved personligt at følge de daglige rutiner side om side med de ansatte i deres respektive afdelinger, har der været god mulighed for at indsamle viden. Ydermere sikrer det også, at forfatteren har oplevet de fleste arbejdsgange og rutiner, som finder sted, hvilket man ikke med sikkerhed ville blive gjort bekendt med via interviews. Til måling af vandspild er der taget husstandsvandmålere i brug for at have relevant forbrugsdata. Vandmålingerne vil i visse tilfælde blive sammenholdt med vandprøver, som vil blive undersøgt af Bryghusets laborant for urenheder samt uønskede kemikalierester. De spørgsmål vedrørende problemstillingen, som ikke har kunnet besvares via brygmester AAM eller de øvrige ansatte på bryghuset, er forsøgt besvaret ved hjælp af relevant brugbar information fra andre troværdige kilder. Alle kilder samt egen data vil blive behandler med opmærksomhed på deres validitet. 8

9 4.3. Læsevejledning Dette bachelorprojekt omhandler vandforbruget ved Thisted Bryghus A/S og henvender sig til Bryggeriet selv, men kan også bruges i andre virksomheder, hvor der er stort vandforbrug. Læseren behøver ikke have en bestemt baggrund eller profession for at få indblik samt forståelse for bachelorprojektet. Vandforbruget på Thisted Bryghus A/S kan opdeles i to dele: A. Vandforbrug som led i brygprocessen og rengøring i forbindelse hermed, B. Vand som bruges ved andre processer, men som med fordel kunne genanvendes i andre sammenhænge. I projektet vil begge elementer blive belyst. Projektet indledes med en generel beskrivelse af, hvordan øl bliver til. Dernæst vil vandforbruget omkring rengøring blive belyst, efterfulgt af forslag til, hvordan der kan laves forbedringer og besparelser på dette område. Efterfølgende vil andre vandforbrug som kan opsamles eller spares blive belyst, og derefter vil forslag til, hvordan besparelsen kan realiseres blive fremlagt. Slutteligt følger konklusion, hvor projektets resultater opsummeres og hvor problemformuleringen besvares endeligt, og sidenhen følger perspektivering. I bachelorprojektet er måledata, samt udregninger til underbyggelse af resultater samlet i Excelark og vedlagt som bilag. Kun de vigtigste resultater fremgår i projektet for at letteregøre læsningen. Ordforklaring: Urt Stamurt Mæsk Mask Plov CIP Ølkam Fadning Reaktions tank hl/hl For spænding Urt er den færdige sukkerholdige blanding, som efter tilsætning af gær bliver til øl. Den første af mæsken som har den højeste koncentration af sukker Mæsk er blandingen af vand og malt. Mask er malt efter det er blevet klaret i sikaret. Er de stilbare medbringer, som sidder på omrøreren i sikaret (Cleaning in place) Indvendig rengøring af produktionsudstyr, tanke, samt rørføring, uden nødvendighed for adskillelse. Filteret hvor øllet klargøres inden tapning. At flytte øl fra et sted til andet. En beholder til neutralisering af ph-værdien i spildevand Udtryk for antal hektoliter vand der bruges på at brygge én hektoliter øl Deraf kommer den udtrykket hl/hl Er at tryksætte fustager inden fadning, 9

10 5. Thisted Bryghus A/S profil Thisted Bryghus A/S startede i 1902 i bygningerne fra det tidligere konkursramte bryghus fra I Bryghuset laves der øl og mineralvand. I år 1951 rundede man for første gang en årlig produktion på mere end 2 millioner flasker øl. (thisted-bryghus.dk, 2014) 1, hvilket var fortsat stigende i mange år. I 1995 introduceres den første økologiske øl i Danmark. Salget af økologik øl fra Thisted Bryghus A/S har været støt stigende siden da, og har gjort dem til den største leverandør af økologisk øl på det danske marked. (Lindahl, 2012) Siden år 2000 har man satset mere på specialøl, hvilket Bryghuset har haft stor succes med sidenhen. Juleøllene udgør også en stor del af produktionen, da salget fra juleøl udgør ca. 25% af den årlige omsætning. (Lindahl, 2012) Der er godt 1000 aktionærer, som ejer Thisted Bryghus A/S, der med sine 23 ansatte årligt brygger hl øl, hvilket ifølge Thisted Bryghus A/S økonomichef Hanne Nielsen. er nok til at fylde 8 millioner flasker. 10

11 6. Fra malt til salgsklar øl Til at brygge øl skal der bruges vand, malt og gær i simpleste forstand, (wikipedia.org, 2014) men brygning af øl er i praksis mere kompliceret. Derfor er her en gennemgang af, hvordan øl bliver til på Thisted Bryghus A/S Bryghuset På Thisted Bryghus A/S brygges der over 30 varianter af eget øl. (thisted-bryghus.dk, 2014) 2 Derud over brygges der flere varianter for andre jyske bryghuse. De forskellige øl har mange variationer i opskrifterne, hvorfor det ikke er muligt at give en samlet beskrivelse af ølbrygning. Derfor tages der i denne gennemgang udgangspunkt i en porter for at gøre beskrivelsen mere konkret. Mængden af ingredienserne, der tilsættes øllet, er tilbageholdt af hensyn til markedet. Tilbageholdenheden har ingen konsekvenser for resultaterne i dette projekt. Brygning af porter på Thisted Bryghus A/S starter med, at der tilsættes knust malt i mæskningskarret, hvorefter der yderligere tilsættes vand, og derefter opvarmes blandingen (mæsken) til en starttemperatur på 52 grader celsius. Temperaturen holdes på dette niveau i 20 min, hvorved der sker en proteinudskillelse. Proteinet gør, at forbrugeren opnår en passende skumdannelse, når øllet hældes på glas. Næste proces er en forsukringspause, hvor temperaturen hæves til 65 grader celsius, således at al stivelse i malten transformeres til gæromdanneligt sukkerstof. Efter en time er al stivelse omdannet, og temperaturen hæves til 76 grader. Ved denne temperatur sker en afmæskning, dvs. at alle enzymer i mæsken dør. Når det faste stof skal filtreres fra, sker dette i sikaret, hvor mæsken siver igennem en præfereret stålplade i bunden af tanken, og ledes videre til kogekaret. Idet urten lukkes ud af sikaret, laves en klaring af urten. Dette gøres ved at overrisle mæsken med vand samtidig med, at der spules med vand på undersiden af sien. Derved udvaskes restsukkeret i malten, indtil urten, som løber fra, ikke indeholder tilstrækkelig med sukker. Efter endt klaring koges øllet i 75 minutter, og dette sker af to grunde. Den ene er, at man ved kogning udfælder mange af de uønskede bitterstoffer, som er i mæsken. Den anden er, at man for at kunne udvaske så meget sukker som muligt, har skyllet med brøndvand, og derved ikke har en tilstrækkelig høj sukkerkoncentration, hvilket resulterer i en for lav alkoholprocent. Under opkogningen afdampes der kg vand, således at sukkerkoncentrationen opnår det korrekte niveau. Inden øllet bliver pumpet fra bryghuset videre til ølkælderen, bliver urten pumpet gennem en whirlpooltank, hvor hovedparten af den resterende malt udskilles. 11

12 Til sidst pumpes den varme urt ned til kælderen, hvor den afkøles fra 85 til 10 grader celsius i en regenerativ pladeveksler. Afkølingen sker ved hjælp af koldt brøndvand, som efter pladeveksleren opnår en temperatur på ca grader og sendes til bryghuset til to isolerede vandtanke, hvorfra vandet bruges til opstart af næste bryg Kælderen Kælderen er en betegnelse, som bruges blandt de ansatte på Thisted Bryghus A/S, og består af syv rum, herunder et rum til filtrering og pladeveksler, et rum til gærkar, tre kælderrum med konventionelt øl, et kælderrum udelukkende til økologisk øl og endeligt et rum til færdigfiltreret øl, der står klar til tapning. Når den varme urt bliver pumpet fra bryghuset, har den en temperatur på 85 grader celsius. Urten skal nedkøles, inden den kommes i gærtankene for at opnå den optimale temperatur for gærcellerne. Nedkølingen sker igennem en pladeveksler, hvor urten afgiver varmen til postevand, der pumpes retur til bryghuset. Under nedkølingen er der mulighed for tilsætning af ilt. Efter øllet er blevet afkølet til ca. 10 grader celsius, kommes det i et af gærkarrene. Når øllet er kommet ned i temperatur tilsættes gær, som ved sit stofskifte omdanner kulhydrater til alkohol samt kultveilte. (Nielsen, 2007). Urten er i gærtankene i 7 dage ved en temperatur på 13 grader celsius for undergæret øl, og 24 grader for overgæret øl. Der holdes løbende kontrol med restsukkeret i urten, hvilket i sidste ende er afgørende for alkoholprocenten. Næstefter pumpes øllet videre til lagertankene, hvor fx en pilsner modnes i min. 4 uger. Når øllet er færdiglagret, bliver størstedelen af øllet filtreret, inden det pumpes videre til tapperiet. Filtreringen sker gennem en ølkam (filter), der består af mange lag med filterbelægninger. Inden filtreringen kan begynde, pumpes der et lag kiselgur ind, som dækker alle filterfladerne. Kiselgur er udvundet af resterne af forstenede kiselalger (Thomsen, 2009),(wikipedia.dk, 2013), som laver klaringen under filtreringen. Fra filteret ledes øllet videre til en af tre færdigtanke, hvor der på rørledningen er mulighed for at tilsætte ekstra kulsyre til øllet. 12

13 6.3. Flaskehåndteringen Til tapning bruges der 33 cl. og 50 cl. flasker, samt fustager. De små flasker er genbrugsflasker, som kommer fra Dansk Retursystem. Disse flasker ankommer på paller med 30 kasser på hver, mens flasker af 50 cl. er nye engangsflasker, og de gennemgår samme rengøringsproces som de brugte 33 cl. flasker. Paller med kasser indeholdende tomme ølflasker sættes på et transportbånd, der fører hen til en af-og på-stabler. Her sættes kasserne enkeltvis på et andet transportbånd, der fører hen til en afsætter-maskine, som danner en skillevej for kassernes og flaskernes videre forløb, indtil de igen samles ved isætter-maskinen efter færdig tapning. Afsætter-maskinen løfter de tomme ølflasker op af kasserne og hen til et andet transportbånd, hvor de derefter føres til at andet rum, hvor skyllemaskinen er placeret. Imens føres de tomme kasser videre til en kassevasker. Skyllemaskinen har ifølge produktionschef Bjarne Kold en kapacitet på flasker dagligt. Dog tappes normalvis færre flasker end dette, grundet kapaciteten på tappeudstyret. Fra skyllemaskinen føres flaskerne igennem en kontrolstation, hvor hver enkelt flaske automatisk bliver gennemlyst og fotograferet for objekter, smuds og/eller skår. Såfremt der findes fejl på en eller flere flasker fjerner maskinen disse fra transportbåndet. Således er flaskerne klargjorte til nyt indhold, hvorefter de igen kan placeres i rene kasser. Når returfustager kommer retur fra kunder, bliver de først drænet for kulsyre, hvorved overtrykket frigives. Dræningen sker ved at der sættes koblinger på kulsyre ventilen, hvorfra gassen ledes gennem en slangeforbindelse som er ført ud i det fri. Det er nødvendigt at dræne fustagerne af hensyn til personsikkerhed når disse skal åbnes inden rengøring. Når fustagerne er trykløse tages topdækslet af, og tømmes for restindhold. Næst sættes fustagerne ind en fustagevasker som kan vaske to af gangen. Efter maskinen er færdig påsættes topdækslet igen, hvorefter fustagen igen tryksættes med kulsyre, og fustagen er efterfølgende klar til nyt indhold Tapning Når der skal tappes på flaske eller fustage, bliver øllet sendt fra seks tanke, der indeholder færdig filtreret øl. Dette sker ved at tryksætte lagertankene med Co2 via en trykregulator. Det er meget vigtigt for ølkvaliteten, at der er et overtryk på 1bar for ikke at udskille den naturligt fremkomne Co2, der er kommet fra gæringen. Hvilken tank, der bliver sendt øl fra, bliver ændret ved at koble forskellige rørsystemer sammen i forskellige kombinationer via slangeforbindelser. Fra lagertankene kommer øllet ind til tapperiet, hvor det starter med at blive pasteuriseret. Det kommer ind i første trin af en regenerativ 13

14 pladeveksler, hvor øllet bliver opvarmet til 70 grader celsius. Næstefter er der en pumpe, som øger trykket på den pasteuriserede øl for at sikre, at ved indre lækage i varmeveksleren, er det kun muligt, at pasteuriseret øl blandes med endnu ikke-pasteuriseret øl, frem for omvendt, således at den pasteuriserede øl ikke forurenes af ikke-pasteuriseret øl. Derfra passerer øllet igen pladeveksleren, hvor temperaturen forøges via en damp til vand kreds, hvorved øllet yderligere opvarmes til 80 grader. Øllet kommer derefter ud i en holdesløjfe, som består af ca. 20 m rørføringer, hvori øllet er 18 sek. om at komme tilbage til pladeveksleren. Holdesløjfen sikrer, at temperaturen har tid til at lave en ordentlig pasteurisering. Som det sidste trin i pasteuriseringen kommer øllet fra holdesløjfen ind i pladeveksleren, hvor den bliver afkølet af den øl, som kommer fra lagertankene (den endnu ikke pasteuriserede øl). Det er ikke al varme, som kan udvindes i veksleren. Derfor er det nødvendigt efterfølgende at køle øllet yderligere med isvand. Dette gøres i et af to separate pladevekslere, som er til rådighed. Dernæst kommer øllet i tappemaskinen, som anbringer nyvaskede flasker i en karrusel. I denne karrusel bliver flasken først udsat for et vakuum. Dette sker for at suge ilt ud af flasken, inden der bagefter trykkes Co2 med i flasken med samme tryk, som øllet har i rørføringen. Når trykket er ens, flyder øllet ned i flasken, og der påsættes kapsel. Ved fyldning af fustager gøres dette side løbende med tapning på flaske, via rørføringer som er ført til kælder. Fustagerne fyldes med slange forbindelser som påsættes fustagernes top. Der kan fyldes 10 fustager af gangen Pakkeri Når de fyldte ølflasker kommer ud af tappemaskinen og videre gennem etikettemaskinen, bliver flaskerne sendt til isætter-maskinen, som sætter flaskerne i kasser (samme maskintype som tidligere tømte kasserne for tomme ølflasker). Herefter er der mulighed for at vælge, om øllene skal sælges kassevis eller emballeres i 6 stk. sampakning. På bånd kommer kasserne fra isætteren videre ind på lageret og bliver palleteret. Herfra kører en personalegruppe pallerne ind på deres respektive plads ved hjælp af gaffeltruck. Når der kommer ordrer ind, udskriver kontoret pakkelister, som personalet manuelt sammensætter ordren ud fra. 14

15 7. Vandforbrug til rutinemæssig rengøring På et bryghus anvendes vand til mange formål, og som tidligere nævnt er vand hovedingrediensen ved brygning af øl. Derudover bruges der vand til vask af returemballage, bestående af tomme flasker samt kasser. Al produktionsudstyr bliver rengjort, eller som minimum skyllet efter brug, hvor langt størstedelen af al vand forbruges. Bryghusets kedel bliver suppleret med filtreret vand, hvilket også aftager en del vand. I dette afsnit vil der blive redegjort for de observationer, der blev gjort gennem praktikperioden på Thisted Bryghus A/S vedrørende rengøringsrutinerne, som udgør et vigtigt element inden for ølproduktion Bryghus Det er en rutine, at bryghuset hver mandag starter med at lave en rengøring af rørføringer og de komponenter, der har forbindelse mellem bryghus og kælder Mandags-rengøring Den uisolerede rørforbindelse mellem brygningerne er ført i det fri. De bliver derfor dagligt drænet for væske efter brug i vinterperioden for at undgå problemer forårsaget af frost. I sommerhalvåret lader man det sidste vand fra gennemskylning dagen forinden blive i rørene, dog drænes rørene altid for vand inden weekender. Rengøringen starter med, at 30hl vand opvarmes til kogepunktet i kogekaret. Derfra ledes vandet ind i whirlpoolen. Næst pumpes det kogende vand ned til kælderen. På varmeveksleren i kælderen er bypass ventiler, som åbnes, således vandet ledes tilbage til bryghuset, hvor det ellers ved normal drift ville blive ført videre til rummet med gærkar. Når det varme vand kommer tilbage til bryghuset er der ligeledes her bypass ventiler, der åbnes, således at vandet ender tilbage ved whirlpoolen i stedet for i vandtankene. Ved whirlpoolen ender rørforbindelsen fra kælderen i en slangeforbindelse. Vandet ledes i afløbet, så længe temperaturen ikke er høj. Den ansatte mærker på temperaturen på det vand, som kommer tilbage fra varmeveksleren i kælderen. Når vandet bliver så varmt, at den ansatte ikke længere kan holde ved rørene på grund af varmen, puttes slangen ned whirlpoolen, så vandet kan recirkulere. Vandet cirkuleres i ca. 30min for at sikre ordentlig rengøring. Derefter lukkes vandet ud i afløbet via en drænventil, som er placeret på pladeveksleren, da denne har den laveste placering i systemet. Der er ikke noget af vandet i forbindelse med mandagsrengøringen, som bliver opsamlet, i stedet bruges det til skylning af gulve. 15

16 Mæskekar I forbindelse med endt bryg laves der begrænsede rengøringer. Det vil sige, at mæsketankens bundventil åbnes, og tanken skyldes ren for overfladiske urenheder, der hovedsagelig består af malt- og melrester, der er klæbet fast til mæskekarets sider samt låg. Til fjernelse af disse urenheder bruges en vandslange uden videre udstyr. Hvis den enkelte ansatte ønsker en anden rengøringseffekt fra vandslangen, sættes der en fingere for slangeenden, hvorved der opnås en bedre spuleeffekt Sikar I forbindelse med rengøring af sikaret bruges der større vandmængder sammenlignet med rengøringen af mæskekaret. Dette skyldes, at efter at urten er flyttet over til kogekaret, er der opnået en stor koncentration af tørstof bestående af malt, som omrøreren, kaldet ploven, har svært ved at bringe rundt til tømmesneglen. For at gøre tømningen hurtigere, hjælper man plovene ved at spule malten i en lille meters radius ned i tømmesneglen. Hvis ikke dette gøres, danner masken bro over udløbet til tømmesneglen, når plovene roterer. Næste skridt i tømningen, er at åbne ventilen til overbrusning og starte omrøring. Begge dele startes manuelt. Overbrusningen er nødvendig, for at gøre masken mere flydende, så det lettere skubbes rundt, ydermere gør vandmængden, at der ikke dannes bro over udløbet til tømmesneglen. Når ploven har skrabet al den mask ned, som den kan, slukkes der for omrøring og overbrusning. Derefter skal den ansvarlige ansatte for opgaven gå ind i tanken, hvor det sidste mask så vidt muligt fejes ned i tømmesneglen, efterfulgt af endnu en spuling med vandslangen. Efter den sidste bryg på dagen løftes si-bunden op i otte sektioner for at få gjort rent efter de maltrester, som er kommet igennem sien. Dette gøres med vandslangen, hvor masken også her skylles hen i tømmesneglen. Som ved rengøring af mæskekar styrer den ansatte selv mængden af vand fra vandslangen Kogekar Kogekarret kræver rengøring på samme vis som rengøring af mæskekaret. Idet man starter overførslen af urt fra sikaret til kogekar, er det uundgåeligt, at der kommer en smule malt med over, indtil malten har sat sig i karret og giver den filtrerende effekt. Det er også i kogekaret, der tilsættes forskellige ingredienser, som giver øllet sin smag. En af de ingredienser, som giver noget smuds i kogekaret, er humlen. Kogekarret spules med vandslange efter brug for at fjerne overfladiske urenheder. Det er ikke nødvendigt med yderligere rengøring grundet dets høje temperatur under drift. 16

17 Whirlpool Inden urten sendes ud af bryghuset ned til kælderen, pumpes urten igennem en whirlpool, der efter cyklon/centrifugeprincippet sørger for, at de fleste malt- og humlerester samler sig i midten af Whirlpooltanken. Tanken skylles efter, hver gang der sendes urt ned til kælderen. Det gøres manuelt ved at åbne for en drænventil i bunden af tanken. Næst åbnes en mandeluge i toppen af tanken, hvorfra maltresterne spules hen til drænet ved hjælp af en vandslange. Der er ikke installeret yderligere hjælpemidler til at rengøre whirlpoolen Kælder Gærkar Gærtankene rengøres ved først at åbne drænventilen i bunden af tanken. Næst spules det mest løse gær ned fra tanksiderne med en vandslange. Det kan i visse tilfælde være nødvendigt at opløse den fastgroede gær i flere etaper afhængig af den brugte gærtype. Når spulingen ikke har synlig effekt længere, bruges der maskinel til den videre rengøring. Til det bruges der en transportabel CIP pumpe, hvor sugeslangen kobles på studsen ved drænventilen. Tryksiden på pumpen påsættes en trykslange, som har forbindelse til et rengøringsapparat, som placeres i bunden af tanken. Apparatet har fire dyser, som ved indre mekanisme roterer dyserne i X & Y retningen. Vandet til rengøringen tilføres via en slange, som også kobles på pumpen. Rengøringsmidlet, som bruges til gærtankene, hældes i tanken gennem låget. CIP pumpen kører i min. 20 minutter for at være sikker på en høj renlighed. Efter endt rengøring tømmes tanken for rengøringsmidler, som lukkes ud i kloakken. Til slut skylles der med rent vand via CIP pumpen 3 gange af 15 sekunders varighed. Skyllevandet lukkes ud i afløbet Lagertanke Lagertankene indeholder en del bundfald som hovedsageligt består af gærrester. De rengøres ved at åbne for aftapnings/drænventilen, som er placeret ved fronten på de langs liggende tanke. Næst spules bundfaldet ud med en vandslange, hvorefter der bruges en transportabel CIP pumpe, hvor sugeslangen kobles på studsen ved drænventilen. CIP pumpen tilkobles en speciallavet mandeluge, som har et kort gennemgående rør, hvor trykslangen fra pumpen kobles på den ene side, og den anden side kobles sammen med rengørings apparatet efter samme princip som ved rengøring af gærtank. Vandet til rengøringen tilføres via en slange, som også kobles på pumpen. Rengøringsmidlet, som bruges til lagertankene, hældes i tanken gennem låget. CIP pumpen kører i min 20 minutter for at være sikker på en høj renlighed. Efter endt rengøring tømmes tanken for 17

18 rengøringsmidler, som lukkes ud i kloakken. Til slut skylles der med rent vand via CIP pumpen 3 gange af 15 sekunders varighed. Skyllevandet lukkes ud i afløbet Udvendige tanke gården I bryggeriets udvendige gærings- og lagertanke bliver rengøringen udført efter samme principper som ved de indestående gær- og lager tanke. Den eneste forskel er, at retur CIP passerer et transportabel kar, hvori der skabes et tilstrækkelig vandvolumen, hvori urenheder kan opløses. Dette er kun nødvendigt ved disse tanke, grundet at tankene er oprejste med keglebund, hvorved urenheder til fulde kan fjernes med keglebunden som buffer Udvendige økotanke Rengøringen af bryggeriets seks økotanke sker via stationært CIP anlæg placeret under tankene. Tanken, der skal rengøres, kobles til CIP anlægget med slangeforbindelser. CIP anlægget har studser til fremløb og retur, som tilsluttes den enkelte tank. I tankene er der fra tankleverandørens side installeret et spulehoved, der fra denne placering kan rengøre hele tanken. Spulehovedet tilsluttes CIP fremløb, og tankens udløb tilsluttes CIP retur. Når slangeforbindelserne er lavet, startes anlægget på en PLC styring, der automatisk gennemgår en vaske procedure. Rengøringen af økotanke omfatter for-skylning, ludvask, syrevask, samt efterskylning. Tilsætning af lud og syre doseres ligeledes automatisk Udvendige pilsnertanke De to udvendige pilsnertanke ved Bryghusets P-plads er de to største tanke, som er brug. I tankene er der ligesom med økotankene stationært udstyr indbygget til CIP i form af spulehoved og faste rørforbindelser ført ned i mandshøjde. For at vaske en af tankene tilsluttes en CIP pumpe, som kobles ind mellem udløb og spulehovedet. De vaskes efter samme metode som de indendørs lagertanke, som beskrevet under punkt blot i større format Ølkam Når øllet skal tappes, skal det først filtreres. På mange store bryggerier sker dette gennem to-trin. Først igennem en ølcentrifue, som frarenser hovedparten af de partiker, der findes i øllet. Til at fjerne de sidste urenheder, og sikre en helt klar og blank øl, pumpes øllet igennem et filter, kaldet 18

19 en ølkam. På Thisted Bryghus A/S bruger man udelukkende sidstnævnte filter. Ølkammen er bestående af flere filterplader, der holdes adskilt med kamre, hvori øllet henholdsvis kommer og forlader filteret. Filterpladerne er i sig selv ikke fine nok til at klare øllet. Til at øge filtreringseffekten tilsættes kiselgur i vandet, som pumpes gennem ølkammen inden filtrering. Kiselguren aflagres på filterpladerne, hvor den bliver siddende gennem hele filtreringsperioden. Når øllet filtreres, pumpes der løbende kiselgur ind i ølkammen, for at opretholde filteregenskaberne. Rengøring af ølkammens omfang varierer meget. Filteret kan uden problemer være i drift en hel dag ved tapning af pilsner, da den ikke bærer mange gærrester med ud i filteret, men kan samtidig kræve flere rengøringer, hvis der tappes mange specialøl med et højt indhold af gærrester eller porter, som med sin kulør farver filterpladerne i sådan grad, at det bliver nødvendigt med rengøring inden næste tapning for at undgå udvaskning af farvestof. Ølkammen rengøres efter sidste tapning på dagen, eller senest dagen efter, før påbegyndt tapning. Der gøres altid rent inden weekend. Til start på rengøringen åbnes der for otte ventiler henholdsvis fire for oven, og fire forneden. De dræner ølkammen for det meste af væsken. Rengøringen sker ved at ølkammen fralægges, således der bliver en åbning på ca. 20 cm mellem kammen og den trykkende endeplade. Blandingen af kiselgur samt gær skylles af kammene og afstandsstykkerne enkeltvis hen gennem ølkammen ved hjælp af en vandslange. Når alle kamme og afstandsstykker er rengjorte, sammenlægges kammen igen. Næst åbnes der for vandgennemstrømning, og de otte ventiler fordelt på ølkammen lukkes individuelt, når vandet, der løber ud, er helt rent og klart. Når den sidste ventil er lukket, skaber man modtryk i filteret med en drøvleventil, som er placeret på ølkammens afgang, indtil man når op på ca. 3 bars modtryk. Dette gør, at urenheder ikke kan trænge ind i filteret. Nu er kammen klar til næste brug, og den afspulede kiselgur, som har samlet sig på gulvet under filteret, skylles hen til afløbet Tapperi-skyllemaskine Forklaring af rengøringsproceduren ved tapperiet bliver simplificeret ved først at forklare den afsluttende rengøring efter endt produktion. Rengøringen starter med, at der lukkes for ventilen ved tanken med færdigfiltreret øl, hvorved flowet ophører. Til at trykke det resterede øl ud af rørføringerne mellem kælder og tapperi, åbnes der for vandtilførsel via en bypass-ventil placeret ved færdigtankene. Samtidig åbnes en drænventil under tapperen, således det er visuelt muligt at se, hvornår øllet skifter kulør, hvorved personalet kan se, hvornår de skal standse tapningen. Når maskinen er standset, åbnes 19

20 drænventilen, indtil det visuelt vurderes, at vandet ikke længere indeholder øl. Derefter omkobles maskinen via ventiler, således at ølpumpen suger fra en åben buffertank, og returløbet fra tapperen ender i samme tank. I buffertanken er der mulighed for tilsætning af vand, samt tilføre varme i form af damp. Før tapperen kan gøres ren, skal der monteres skyllerør ind på alle tappestudser, der sørger for, at alle kontaktflader i tappe-karruselen i forbindelse med flaskerne rengøres. Med disse foranstaltninger er tappemaskinen klar til cirkulering af vand. Buffertanken fyldes med vand, hvorefter ølpumpen startes. Mens vandet cirkulerer, tilføres der varme, indtil termometeret til visning af tappetemperatur overstiger 80 grader. Vandet cirkulerer på denne måde i min. 10 minutter for at sikre, at rengøringen bliver gjort til fulde. Til sidst drænes anlægget for vand. Når tapningen er ved at være slut, vurderer de ansatte i tapperiet, hvor mange flasker der er nødvendige for at tappe det resterende af dagens produktion, hvorefter de stopper tilførslen af returflasker. Når maskinen er omtrent halvt færdig med at vaske de sidste flasker, ændres softwaren på skyllemaskinen således, at den sideløbende med flaskerens også rengør maskinen. Når tapningen er ophørt, og skyllemaskinen er tømt for flasker, åbnes der fire luger på siden af maskinen. De dræner skyllemaskinen for skyllevand fra det første vandkammer, som returflasker bliver vasket i. Det er en nødvendighed, da det er i dette kar, at hovedparten af flaskens resterende indhold bliver fjernet ( ølslanter, cigaretskodder, kapsler etc.). Karret bliver næst spulet manuelt for at fjerne urenheder på sider samt bund, da etiketter har tendens til at klæbe sig til alle flader inde i karet. 20

Vejledning i brug og rengøring af bryganlæg

Vejledning i brug og rengøring af bryganlæg Vejledning i brug og rengøring af bryganlæg Vejledning i brug og rengøring af Hjemmebryggerens komplette 25 liters bryganlæg. Ud over de dele der følger med bryganlægget, har du brug for følgende: Ved

Læs mere

Beer Machine Q/A. minutter. Herefter er monteringen nemmere Pensel evt. lidt madolie på indersiden af holderne

Beer Machine Q/A. minutter. Herefter er monteringen nemmere Pensel evt. lidt madolie på indersiden af holderne Beer Machine Q/A Samling og test Problem Den store firkantede pakning hopper op i hjørnerne Holderne kan være svære at montere efter pakningen er monteret Beer Machine holder ikke trykket Beer Machine

Læs mere

Vægt Knust malt (se opskrift) Klar urt. Gærnæring Mæskegryder (4 6 L)

Vægt Knust malt (se opskrift) Klar urt. Gærnæring Mæskegryder (4 6 L) Ølbrygning Udarbejdet af Jacob Højgaard Thinggaard, Viborg Gymnasium og Hf for Aktuel Naturvidenskab. Se også artiklen: Ølbrygning avanceret bioteknologi i nr. 5 2016. http://aktuelnaturvidenskab.dk/fileadmin/aktuel_naturvidenskab/nr

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Vinøl Hobby. Velkommen til landets bedste specialbutik. Danmarks bedste websted for bryggere.

Vinøl Hobby. Velkommen til landets bedste specialbutik. Danmarks bedste websted for bryggere. Min Egen Guld Øl til 20 liter, ca. 7% alkohol. Dette er et godt sæt, til den der vil brygge en god Guldøl. (Skal den være rigtig stærk skal du "nøjes" med at brygge 17-18 liter) Sættet indeholder følgende:

Læs mere

BRYGGE GUIDEN. Brugermanual

BRYGGE GUIDEN. Brugermanual BRYGGE GUIDEN Brugermanual Tillykke med din nye øl brygge maskine også kaldet The Beer Machine Når du brygger øl med The Beer Machine består det udelukkende af helt naturlige ingredienser: Vand, The Beer

Læs mere

Vinøl Hobby. Velkommen til landets bedste specialbutik. Danmarks bedste websted for bryggere.

Vinøl Hobby. Velkommen til landets bedste specialbutik. Danmarks bedste websted for bryggere. Min Egen Pilsner til 20 liter, ca. 4,5% alkohol. Dette er et godt sæt, til den der vil brygge en Pilsnerøl. Sættet indeholder følgende: 2½ kg Spraymalt fra Muntons 500 gram valset maltblandning 100 gram

Læs mere

Kvalitetsordning for mikrobryggerier Good Manufacturing Practice (GMP)

Kvalitetsordning for mikrobryggerier Good Manufacturing Practice (GMP) 19 TAPNING I FLASKE 19.1 Procesidentifikation Tapning i flaske har til formål at overføre bulk øl til en beholder (flaske) der kan distribueres til kunder og sluttelig forbrugeren. Tapningen skal ske med

Læs mere

Vinøl Hobby. Velkommen til landets bedste specialbutik. Danmarks bedste websted for bryggere.

Vinøl Hobby. Velkommen til landets bedste specialbutik. Danmarks bedste websted for bryggere. Min Egen Chili Øl til 20 liter, ca. 5 % alkohol. Dette er et godt sæt, til den der vil brygge en god chili øl. Sættet indeholder følgende: 3 kg. tørret maltekstrakt fra Muntons 500 gram valset maltblandning

Læs mere

Quahwa.dk. Dansk brugervejledning til Vibiemme Domobar Super

Quahwa.dk. Dansk brugervejledning til Vibiemme Domobar Super Dansk brugervejledning til Vibiemme Domobar Super 1 2 3 4 11 I II 5 6 7 8 9 10 1. Lampe 2. Manometer til tryk i kedel 3. Damp, hane til damp 4. Filterholder/portafilter 5. Termostat lampe 6. Manometer

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG information 2 Advarsler 2 Sikkerhedsforanstaltninger 3 Produktoversigt 4 Opsætning 4 Rørføringsforslag 5 Brug 6 Elektrisk diagram 6 Specifikationer 7 WEEE info. 7 1 VIGTIG information

Læs mere

Vinøl Hobby. Velkommen til landets bedste specialbutik. Danmarks bedste websted for bryggere.

Vinøl Hobby. Velkommen til landets bedste specialbutik. Danmarks bedste websted for bryggere. Min Egen Porter til 20 liter,, ca. 5% alkohol. Dette er et godt sæt, til den der vil brygge en rigtig god mørk porter. Sættet indeholder følgende: 2 kg. Ekstra Dark tørret maltekstrakt fra Muntons 1 kg.

Læs mere

Industrispionage hos Tawøls bryghus i Ans

Industrispionage hos Tawøls bryghus i Ans Industrispionage hos Tawøls bryghus i Ans Hej Torben, Du er hermed tilmeldt som nr. 16 på håndbryggerlisten. Vi ved ikke hvordan det går med listen, men du skal nok ikke regne med at komme inde i "varmen"

Læs mere

Generel procedure for Kejsbryg 20 Liter.

Generel procedure for Kejsbryg 20 Liter. Generel procedure for Kejsbryg 20 Liter. Kejsbryg Setup: Mæskeudstyr: 2 stk. Coleman køle bokse af 5 gallon, monteret med 50 cm silikoneslange og en aftapningsventil på den udvendige side. Indvendig en

Læs mere

1. INTRODUKTION TIL MATERIALET

1. INTRODUKTION TIL MATERIALET LÆRERVEJLEDNING SIDE 1 AF 10 LÆRERVEJLEDNING Lærervejledningen består af: 1. Introduktion til materialet 2. Introduktion til praktisk øvelse i brygning af øl 3. Introduktion til elevopgaverne 1. INTRODUKTION

Læs mere

MiniCooler brugermanual. Side 1. brugermanual. MINICOOLER giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler brugermanual. Side 1. brugermanual. MINICOOLER giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler brugermanual brugermanual Side 1 MiniCooler brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Før du tilslutter MiniCooler og før MiniCooler tages i brug, anbefaler vi at installations og

Læs mere

I denne artikel vil der blive givet en kort beskrivelse af systemet design og reguleringsstrategi.

I denne artikel vil der blive givet en kort beskrivelse af systemet design og reguleringsstrategi. Transkritisk CO2 køling med varmegenvinding Transkritiske CO 2 -systemer har taget store markedsandele de seneste år. Baseret på synspunkter fra politikerne og den offentlige mening, er beslutningstagerne

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Animo 1. GENEREL BESKRIVELSE

Animo 1. GENEREL BESKRIVELSE Animo Denne instruktion er for brugere af Animo vandopvarmningsbeholder, type WKT-Dn. Læs denne instruktion omhyggeligt, da det bevirker bedst og mest sikker brug af maskinen. 1. GENEREL BESKRIVELSE Vandopbevaringsbeholderen

Læs mere

Kvalitetsordning for mikrobryggerier Good Manufacturing Practice (GMP)

Kvalitetsordning for mikrobryggerier Good Manufacturing Practice (GMP) 16 GÆRING OG LAGRING 16.1 Procesidentifikation Denne procedure omhandler gæring og lagring af øl i konventionelle tanke og i cylindrokoniske tanke (CCTer). 16.2 Teknologi- og designbeskrivelse 16.2.1 Formål

Læs mere

DANPURE HOME 200 TDS,

DANPURE HOME 200 TDS, Memo Type Dato Tilsluttet DANPURE OFFICE 200 TDS DanPure DR IN KING WATER S YS TEM Navn Adresse TLF: REVERSE OSMOSIS SYSTEM DANPURE HOME 200 TDS BRUGER MANUAL 19 01 02 03 04 05 06 07 12 13 14 15 17 18

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING Denne maskine opfylder følgende direktiver og retningslinier: EMC 92/31/EEG & RoHs 2002/95/EEG FOOD 1935/2004/EEG 93/68/EEG WEEE 2002/96/EEG LVD 73/23/EEG. 2007 Animo Alle rettigheder

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Projekt Reduceret miljøbelastning Omstilling af vaskeprocedure i malkeanlæg fra 5-trins vask til 3-trins vask

Projekt Reduceret miljøbelastning Omstilling af vaskeprocedure i malkeanlæg fra 5-trins vask til 3-trins vask Projekt Reduceret miljøbelastning Omstilling af vaskeprocedure i malkeanlæg fra 5-trins vask til 3-trins vask Afdelingen for Veterinære forhold og Råvarekvalitet Mejeriforeningen/Dansk Kvæg Slutrapport

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Rev.04 april 2013 Side 1 af 18 1.0.0 Indhold MONTAGE, DRIFT OG...1 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING...1 1.0.0 INDHOLD...2 2.0.0 ILLUSTRATIONER...2 3.0.0 GENEREL

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

SPAR PÅ VANDET. Hvor mange liter vand bruger din gæst pr. døgn?

SPAR PÅ VANDET. Hvor mange liter vand bruger din gæst pr. døgn? Hvor mange liter vand bruger din gæst pr. døgn? Vandforbruget er en væsentlig miljøpåvirkning og økonomisk udgift ved campingdrift. Den væsentligste belastning er forbruget i sanitetsbygningerne fra toilet

Læs mere

Vandbehandling i trykfilter

Vandbehandling i trykfilter Vandbehandling i trykfilter Af Bjarne Søes, serviceleder SILHORKO I naturligt, iltfattigt grundvand (råvand) forekommer der en række stoffer, der er uønskede i drikkevand. Målet er rent drikkevand i overensstemmelse

Læs mere

BILAGSHÆFTE. Besparelse på energivandssystemet. Jonas Risvig Lysgaard E20131004 Fredericia Maskinmester Skole

BILAGSHÆFTE. Besparelse på energivandssystemet. Jonas Risvig Lysgaard E20131004 Fredericia Maskinmester Skole BILAGSHÆFTE Besparelse på energivandssystemet Jonas Risvig Lysgaard E20131004 Fredericia Maskinmester Skole Indhold Bilag 1 - Projektskabelon... 2 Bilag 2 - Anlægstegning af EV tanken... 5 Bilag 3 - Anlægstegning

Læs mere

Bruger programmering

Bruger programmering Bruger programmering Indledning Brew4You systemerne kan programmeres, så selve brygprocessen foregår præcist og automatisk i henhold til de parametre, man som brygger ønsker at anvende. Der er dels såkaldte

Læs mere

Teknologien. bag Quooker

Teknologien. bag Quooker Teknologien bag Quooker I denne folder Finder du de tekniske specifikationer til Quooker, samt beskrivelse på hvordan en Quooker fungerer. Haner Der findes seks modeller i vores kollektion af kogendevandhaner.

Læs mere

Teknologien. bag Quooker

Teknologien. bag Quooker Teknologien bag Quooker I denne folder Finder du de tekniske specifikationer til Quooker, samt beskrivelse på hvordan en Quooker fungerer. Haner Vores hanekollektion består af otte modeller; Basic, Classic,

Læs mere

OMEGA-opgave for indskoling

OMEGA-opgave for indskoling OMEGA-opgave for indskoling Tema: Vandforbrug Vand der kommer i vores vandhaner kommer nede fra jorden. Det er undervejs i lang tid og skal både renses, pumpes og ledes bort i kloakken bagefter igen. Billede:

Læs mere

Tilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak Lyckebye Industrial A/S

Tilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak Lyckebye Industrial A/S SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Tilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak Lyckebye Industrial A/S Lyckeby Industrial A/S CVR nr.: 11714218 Naurbjergvej 1, 4623 Lille Skensved

Læs mere

TEORETISKE MÅL FOR EMNET:

TEORETISKE MÅL FOR EMNET: TEORETISKE MÅL FOR EMNET: Kendskab til organiske forbindelser Kende alkoholen ethanol samt enkelte andre simple alkoholer Vide, hvad der kendetegner en alkohol Vide, hvordan alkoholprocenter beregnes;

Læs mere

Virker kloakken ikke?

Virker kloakken ikke? Virker kloakken ikke? 2/3 Å r h u s V a n d V i r k e r k l o a k k e n i k k e? 2 0 1 0 Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer et hus. Vi har erfaret, at kun de færreste grundejere er bevidste

Læs mere

Kompetanceudviklingsnetværk for Mikrobryggerier. Arbejdsopgaver i mikrobryggeriet, organisation

Kompetanceudviklingsnetværk for Mikrobryggerier. Arbejdsopgaver i mikrobryggeriet, organisation Den Skandinaviske Bryggerhøjskole The Scandinavian School of Brewing Kompetanceudviklingsnetværk for Mikrobryggerier Arbejdsopgaver i mikrobryggeriet, organisation Axel G. Kristiansen og Kim L. Johansen

Læs mere

Kvalitetsordning for mikrobryggerier Good Manufacturing Practice (GMP)

Kvalitetsordning for mikrobryggerier Good Manufacturing Practice (GMP) 20 ILTOPTAGELSE I TANKE, UNDER TRANSPORT OG UNDER TAPNING 20.1 Procesidentifikation Denne procedure vedrører opbevaring, transport (pumpning) og tapning, hvorunder øllet potentielt kan bringes i forbindelse

Læs mere

Brugervenlig betjening

Brugervenlig betjening Træpiller er nemt Påfyldning af piller skal kun foretages 2 3 gange om ugen for en familie på fire med et almindeligt forbrug af varmt vand. Ønsker du kun at fylde træpiller på en enkelt gang om ugen,

Læs mere

AFKØLING Forsøgskompendium

AFKØLING Forsøgskompendium AFKØLING Forsøgskompendium IBSE-forløb 2012 1 KULDEBLANDING Formålet med forsøget er at undersøge, hvorfor sneen smelter, når vi strøer salt. Og derefter at finde frysepunktet for forskellige væsker. Hvad

Læs mere

Pneumatik. Pneumatik. Pneumatik

Pneumatik. Pneumatik. Pneumatik Oversigt Trykluft forsyning: Kompressor Køletørre Filter & Vandudskiller Tryktank/ beholder Fremføring af trykluft: Rørføring med udtag og kondenspotter Luftbehandling FRS Enhed : Cylinder og aktuator

Læs mere

VIRKER KLOAKKEN IKKE?

VIRKER KLOAKKEN IKKE? VIRKER KLOAKKEN IKKE? Reparation Rensning Ringe til hvem? Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer en ejendom. Vi har erfaret, at kun de færreste er bevidste om, at kloaksystemet er en helt naturlig

Læs mere

Brugsanvisning VAL 6

Brugsanvisning VAL 6 Brugsanvisning VAL 6 Betjeningsvejledning Vigtigt! Den Infrarøde oliebrænder VAL 6 må ikke placeres i nærheden af eksplosive eller let antændelige materialer. Ydermere er det ikke tilladt at opstille VAL

Læs mere

Når vand ikke er nok - skal der Ecoflex til

Når vand ikke er nok - skal der Ecoflex til Når vand ikke er nok - skal der Ecoflex til Når rent bliver grønt Rengøring med rengøringsmiddel eller grønt med rent vand? Hvorfor ikke begge dele - Nilfisk har tænkt fremadrettet og finpudset kunsten

Læs mere

Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand

Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand Spildevandscenter Avedøre Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand Øvelse I Formål: På renseanlægget renses et mekanisk, biologisk og kemisk. I den biologiske rensning på renseanlægget benyttes

Læs mere

Virker kloakken ikke?

Virker kloakken ikke? Virker kloakken ikke? 2/3 Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer et hus. Vi har erfaret, at kun de færreste grundejere er bevidste om, at kloaksystemet er en helt naturlig del af huset ligesom

Læs mere

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter Ismaskine Model nr. 1664 220-240V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter BRUGSANVISNING 1 Vigtige sikkerhedsforanstaltninger. Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger,

Læs mere

»Sådan får De bedre vand-vaner«

»Sådan får De bedre vand-vaner« »Sådan får De bedre vand-vaner«danske Vandværkers Forening Det forventer vi af drikkevandet: Det er billigt Det er ikke sundhedsfarligt at drikke Det smager godt Det er klart Det er køligt Det lugter ikke

Læs mere

DRAFTLINE - RENGØRING AF FADØLSANLÆG

DRAFTLINE - RENGØRING AF FADØLSANLÆG DRAFTLINE - RENGØRING AF FADØLSANLÆG Hvad er Draftline? Draftline er et rengøringsmiddel til fadølsanlæg. Det er basisk og opløser meget effektivt organiske stoffer, fx belægninger inde i en ølslange.

Læs mere

Råd og vejledning om brug af fjernvarme:

Råd og vejledning om brug af fjernvarme: Råd og vejledning om brug af fjernvarme: FJERNVARME - ET GENBRUGSSYSTEM Princippet i en fjernvarmeforsyning er enkelt. Fra varmeværket pumper man opvarmet fjernvarmevand ud til forbrugerne. Hos forbrugerne

Læs mere

Vand i kælderen. Ansvar Afhjælpning Andre gode råd

Vand i kælderen. Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Vand i kælderen Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Forsyning Helsingør Spildevand A/S Februar 2011 Hvorfor denne information? Du er måske en af de 6500 grundejere i Helsingør Kommune, som har en kælder

Læs mere

DANPURE OFFICE 1500 TDS,

DANPURE OFFICE 1500 TDS, Memo Type Dato Tilsluttet Navn Adresse DANPURE OFFICE 1500 TDS TLF: DanPure DR IN KING WATER S YS TEM REVERSE OSMOSIS SYSTEM DANPURE OFFICE 1500 TDS BRUGER MANUAL 19 01 02 03 04 05 06 07 12 13 14 15 17

Læs mere

Spar på energien. Få mest muligt ud af energien og skån miljøet med vores spareråd

Spar på energien. Få mest muligt ud af energien og skån miljøet med vores spareråd Spar på energien Få mest muligt ud af energien og skån miljøet med vores spareråd varme Udnyt varmen rigtigt JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC 15,5 14,5 14 9 3,5 2 2 2 3 8 12 14,5 Årligt

Læs mere

BLÅT TEMA. Fra råvand til drikkevand

BLÅT TEMA. Fra råvand til drikkevand BLÅT TEMA Fra råvand til drikkevand Vandbehandling, rensning for almindelige stoffer, udpumpning, måling, styring, alarmanlæg m.m., nyheder, tips og idéer 73 Fra råvand til drikkevand Vandbehandling, rensning

Læs mere

Bio Unit serien Bio Unit Bio Unit

Bio Unit serien Bio Unit Bio Unit Bio Unit serien Bio Unit er et MBBR anlæg for 100 % genbrug til bilvask, hvor kvaliteten er 80 % bedre end kravene til miljøcertificering i Europa. Bio Unit kan også med fordel monteres i mellem en mindre

Læs mere

Brygning med Brew4You brygsystemer

Brygning med Brew4You brygsystemer Brygning med Brew4You brygsystemer 1.0 Indledning I det følgende gennemgås i detaljer hvorledes Brew4You brygsystemerne anvendes til brygning af øl. Når du har læst manualen, og eventuelt brygget din første

Læs mere

Forsyning. Vandforsyning

Forsyning. Vandforsyning Vandforsyning I denne rapport vil jeg komme ind på forskellige problemer angående forsyning i Danmark. Jeg har indkredset mit emne til vandforsyning i husstande. Lars Thomsen klasse 2.4 19-12-2008 Lars

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere

AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI

AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI AktivE Bakterier & Enzymer AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI Nilfisk Biobact er et miljørigtigt rengøringsmiddel, som består af mikroorganismer og enzymer. Biobact Clean ALT-I-ET-RENGØRING Nilfisk Biobact

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Lufthåndtørrer FD-GSQ01

Lufthåndtørrer FD-GSQ01 Lufthåndtørrer FD-GSQ01 Læs venligst håndbogen grundigt før brug. Egenskaber - Let betjening - Nem vedligeholdelse - Økonomisk - Pålidelig beskyttelse for nytteløst brug Navne på dele Bemærk: Apperatet

Læs mere

Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften

Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften Notat Titel Om våde røggasser i relation til OML-beregning Undertitel - Forfatter Lars K. Gram Arbejdet udført, år 2015 Udgivelsesdato 6. august

Læs mere

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold Turbovex TX 30 2.0.0 Illustrationer 1.0.0 Indhold 3.0.0 Generel information 3.1.0 Forord Denne monterings- og driftsvejledning indeholder teknisk information, og informationer om installation og vedligeholdelse

Læs mere

Nordisk innovation Porduktkatalog

Nordisk innovation Porduktkatalog Nordisk innovation Porduktkatalog ROTTESPÆR TX11 STOPPER ROTTErne FØR DE GØR SKADE VA-godkendt på Teknologisk Institut Fra Ø100 til Ø200mm, også til strømpeforet rør i ovenstående dimensioner Udført i

Læs mere

BILAGSHÆFTE. Automation af olieudskillere 9. DECEMBER 2016 LASSE RAUN JENSEN G FREDERICIA MASKINMESTER SKOLE

BILAGSHÆFTE. Automation af olieudskillere 9. DECEMBER 2016 LASSE RAUN JENSEN G FREDERICIA MASKINMESTER SKOLE BILAGSHÆFTE Automation af olieudskillere 9. DECEMBER 2016 LASSE RAUN JENSEN FREDERICIA MASKINMESTER SKOLE Indhold Bilag 1 Projektskabelon... 2 Bilag 2 Udsnit af olieaftapningsjournal... 4 Bilag 3 Anlægstegning...

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG. RENGØRINGSUDSTYR TIL MARK-OG TÅGESPRØJTER Kvik Rens Kit

INSTRUKTIONSBOG. RENGØRINGSUDSTYR TIL MARK-OG TÅGESPRØJTER Kvik Rens Kit Kvik Rens Kit INSTRUKTIONSBOG RENGØRINGSUDSTYR TIL MARK-OG TÅGESPRØJTER Kvik Rens Kit Producent: A.A.M.S Maldegem Belgium Tel. +32 50 70 00 40 Fax. +32 50 70 00 50 www.aams.be Importør: Skærbæk Maskinforretning

Læs mere

VIRKER KLOAKKEN IKKE?

VIRKER KLOAKKEN IKKE? VIRKER KLOAKKEN IKKE? b Reparation b Rensning b Ringe til hvem? Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer en ejendom. Vi har erfaret, at kun de færreste er bevidste om, at kloaksystemet er en helt

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL GREENFIRE

RENGØRINGSMANUAL GREENFIRE RENGØRINGSMANUAL GREENFIRE RENGØRING OG VEDLIGEHOLD Ovnen behøver ikke megen rengøring, hvis de anvendte piller er af en god kvalitet. Før der foretages nogen form for rengøring og/eller vedligehold på

Læs mere

Tømning af bundfældningsog samletanke

Tømning af bundfældningsog samletanke Tømning af bundfældningsog samletanke Lejre Forsyning Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd Hvorfor en tømningsordning? Formålet med en obligatorisk tømningsordning er at sikre, at alle bundfældningstanke

Læs mere

Få mere varme ud af fjernvarmen. God afkøling gavner både miljø og økonomi

Få mere varme ud af fjernvarmen. God afkøling gavner både miljø og økonomi Få mere varme ud af fjernvarmen God afkøling gavner både miljø og økonomi U d n y t v a r m e n d e t b e t a l e r s i g Din afkøling fortæller, hvor godt du udnytter fjernvarmen Fjernvarmen er et fælles

Læs mere

FADØLSHÅNDBOGEN

FADØLSHÅNDBOGEN FADØLSHÅNDBOGEN 2002572 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Holdbarhed fadøl og postmix 2 Vedligeholdelse af fadølsanlæg 3 Sådan virker et fadølsanlæg 4 Hvorfor skal fadølsanlægget renses? 6 Klargøring af rensedunk

Læs mere

SPAR VAND - SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET

SPAR VAND - SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET SPAR VAND - SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET BADEVÆRELSET Badeværelset er det sted, hvor næsten to tredjedele af hjemmets vandforbrug foregår. Vi skyller ud i toilettet, tager varme bade om vinteren

Læs mere

GROHE BLUE CHILLED, FILTERED & SPARKLING

GROHE BLUE CHILLED, FILTERED & SPARKLING CHILLED, FILTERED & SPARKLING VANDET En gang drak vi det reneste vand direkte fra kilderne. Siden er det gået ned ad bakke... indtil nu! I årevis havde vi kun det vand, som kom ud af hanen. Siden fik vi

Læs mere

Fjernvarmeguide. til dig, der bor i lejlighed. Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode.

Fjernvarmeguide. til dig, der bor i lejlighed. Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. Hvis du har spørgsmål til brochuren eller din fjernvarme, er du velkommen til at kontakte dit boligselskab eller dit varmeværk. Fjernvarmeguide til dig, der bor i lejlighed Gl. Kærvej 15. 6800 Varde Tlf.:

Læs mere

Monterings vejledning Qooler sparkling 17i indbygning i køkken.

Monterings vejledning Qooler sparkling 17i indbygning i køkken. Monterings vejledning Qooler sparkling 17i indbygning i køkken. Teknisk data: Mål: H 390mm x B 235mm x D 420mm inkl. luftskjold 230v 50 Hz. 270 w max forbrug Kalkfilter og kulfilter skal skiftes en gang

Læs mere

Bruger manual For 2-vejs digital manifold

Bruger manual For 2-vejs digital manifold Bruger manual For 2-vejs digital manifold Vigtigt! Denne manual bør læses grundigt inden REFCO DIGIMON digital manifold tages i brug, for at kende instrumentets specifikationer og operation. Disse instruktioner

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Rev.15 Februar 2010 Side 1 af 23 1.0.0 Indhold MONTAGE, DRIFT OG...1 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING...1 1.0.0 INDHOLD...2 2.0.0 ILLUSTRATIONER...2 3.0.0

Læs mere

230 215 200 185 170 ionic + - ionic titanium. pro 230 steam

230 215 200 185 170 ionic + - ionic titanium. pro 230 steam 1 8 1 9 3 2 230 215 200 185 170 ionic + - 5 4 6 7 pro 230 steam ionic titanium 2 DANSK Glattejern i pro 230 steam Glattejernet i pro 230 steam fra BaByliss er et dampglattejern med meget høj temperatur

Læs mere

Kap. 9 Mineralblandeanlæg

Kap. 9 Mineralblandeanlæg Kap. 9 Mineralblandeanlæg 1 ADVARSEL OG SIKKERHED... 2 2 INDTASTNING AF RECEPT... 3 2.1 MF5000 PROGRAM... 3 2.2 MULTCOM PROGRAM... 3 2.3 NÆRINGSSTOFBEREGNING... 4 3 RENGØRING... 5 4 KALIBRERING... 6 5

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

Forsøg med Sorbicell på Østerbro Brandstation

Forsøg med Sorbicell på Østerbro Brandstation Forsøg med Sorbicell på Østerbro Brandstation Intern projekt rapport udarbejdet af Per Bjerager og Marina Bergen Jensen KU-Science, nov. 2014 Introduktion SorbiCell er et porøst engangsmodul til analyse

Læs mere

guide til dit fjernvarmeanlæg

guide til dit fjernvarmeanlæg guide til dit fjernvarmeanlæg www.ke.dk pas det lidt så passer det sig selv Dit anlæg er skabt til at fungere problemfrit 24 timer i døgnet året rundt. Næsten helt af sig selv. Ikke desto mindre er det

Læs mere

Monterings- og betjeningsvejledning KEN CC206c og CC208c

Monterings- og betjeningsvejledning KEN CC206c og CC208c Monterings- og betjeningsvejledning KEN CC206c og CC208c KEN A/S Brobyværk, DK-5672 Broby Tlf.: 62 63 10 91, fax: 62 63 16 07 Internet: www.ken.dk, e-mail: ken@ken.dk 04-07-07 1 Monteringsvejledning KEN

Læs mere

Monteringsvejledning til cirkulerende system type 303

Monteringsvejledning til cirkulerende system type 303 Monteringsvejledning til cirkulerende system type 303 Monteringsvejledning type 303: Anlæget skal monteres vandret og fastgøres med 4 skruer. Rørene til cirkulation skal vær min. ½ og max. ¾ og skal monteres

Læs mere

Bilag 1A: Beskrivelse af målesite inkl. billeder af container og udstyr

Bilag 1A: Beskrivelse af målesite inkl. billeder af container og udstyr Bilag 1A: Beskrivelse af målesite inkl. billeder af container og udstyr Billede 1 AMOK container med målekar og måleudstyr. På Viby Renseanlæg er opsat en isoleret standard skibscontainer, der er indrettet

Læs mere

Getinge 600-serien Topbetjente skylledesinfektorer

Getinge 600-serien Topbetjente skylledesinfektorer Getinge 600-serien Topbetjente skylledesinfektorer 2 Getinge 600-serien Brugervenlighed? Optimal teknologi? Få begge dele! At udvikle desinfektionsudstyr, som både er let at anvende og teknisk perfekt,

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Lavtemperaturfjernvarme. Christian Kepser, 19. marts 2013 Energi teknolog studerende. SFO Højkær

Lavtemperaturfjernvarme. Christian Kepser, 19. marts 2013 Energi teknolog studerende. SFO Højkær SFO Højkær Lavtemperaturfjernvarme Christian Kepser, 19. marts 213 Energi teknolog studerende Indledning Lavtemperatur fjernvarme er som nævnet antyder, fjernvarme med en lavere fremløbstemperatur. Fremløbstemperaturen

Læs mere

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort 99.50.20-A Clorius Energistyring Besparelser med optimal komfort En vejledning til hvordan du kan holde varmen og samtidig belaste miljøet og din økonomi mindst muligt! Gælder for 1-strengede anlæg. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Kosan Gas varenr.: 28150 Læs monteringsvejledningen før produktet tages i brug Advarsel 1. Følg altid de grundlæggende forholdsregler, når du bruger dette produkt.

Læs mere

Vask med display. Vejledning kodeudlæsning Læs hele vejledningen før der gøres yderligere!

Vask med display. Vejledning kodeudlæsning Læs hele vejledningen før der gøres yderligere! Vask med display Vejledning kodeudlæsning Læs hele vejledningen før der gøres yderligere! EWM21XX Panel eksempler EWM25XX EWM35XX Hurtigudlæsning af koder Hurtigudlæsning af koder kan bruges til at hjælpe

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening

Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening Generelle anvisninger / Sikkerhedsanvisninger Læs venligst vejledningen grundigt igennem, før der udføres nogen form for installation

Læs mere

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus www.ke.dk 2 udnyt fjernvarmen og spar penge Så godt som alle københavnske hjem er i dag forsynet med fjernvarme. Men

Læs mere

MANUAL UNICLEAN UNICLEAN UNICLEAN-2

MANUAL UNICLEAN UNICLEAN UNICLEAN-2 MANUAL UNICLEAN UNICLEAN UNICLEAN-2 INDHOLDSFORTEGNELSE MANUAL... SIDE 3 MASKINE... SIDE 3 TYPE... SIDE 3 ANVENDELSE... SIDE 3 MONTERING... SIDE 3 DEMONTERING... SIDE 3 DRIFT... SIDE 3 VEDLIGEHOLD... SIDE

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

Gedser Fjernvarmes gode råd om opvarmning

Gedser Fjernvarmes gode råd om opvarmning Gedser Fjernvarmes gode råd om opvarmning FJERNVARME ET GENBRUGSSYSTEM BOLIGENS RUM BRUG ALLE RADIATORER Princippet i en fjernvarmeforsyning er enkelt. Fra varmeværket pumper man opvarmet fjernvarmevand

Læs mere