PartnerReview. Et frynsegode betalt af skatten

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PartnerReview. Et frynsegode betalt af skatten"

Transkript

1 PartnerReview Nr Et frynsegode betalt af skatten Medarbejderobligationer giver medarbejderne reduceret skat og er omkostningsneutralt for virksomheden. En attraktiv ordning for begge parter RŒdgivende revisorer Indimellem skal der mere end et spændende job og en god løn til at tiltrække nye veluddannede medarbejdere. Forskellige frynsegoder er blevet et helt almindeligt forhandlingselement. Hos Partner Revision er en ny ordning for medarbejderne netop trådt i kraft, og statsautoriseret revisor Villy Vraa Nielsen hos Partner Revision i Herning forudser, at denne ordning i de kommende år vil vinde frem som et frynsegode i mange virksomheder. Ordningen er medarbejderobligationer. En form for lån, som medarbejderne yder deres virksomhed - med den fordel, at de selv slipper betydeligt billigere i skat. Der er altså en økonomisk gevinst at hente for medarbejderen, mens ordningen for virksomheden er omkostningsneutral. - Medarbejderobligationer fungerer på den måde, at en medarbejder kan vælge at bruge op til 10 pct. af sin løn på obligationer altså en lønnedgang for medarbejderen. Obligationerne båndlægges i fem år, hvor medarbejderen udelukkende får fordel af den rente, der er aftalt med virksomheden. Efter fem år får medarbejderen udbetalt sine obligationer med skattefordel, forklarer Villy Vraa Nielsen. Halverer skatten Det er skattefordelen, der giver den store gevinst. Hvis en medarbejder tjener kroner om året i løn, må han købe obligationer for kroner, som han således ikke skal betale skat af. Virksomheden skal dog betale en afgift på 45 % af det beløb, der købes obligationer for, og som overstiger bundfradraget. Det svarer til en beskatning på cirka 30 %. - Betaler man 63 % i skat af kroner, får man et rådighedsbeløb på kroner. Hvis man derimod køber obligationer for pengene, får man efter fem år kroner + renter udbetalt. For medarbejderen er ordningen reelt en likviditetsbinding i en femårig periode. Men efter de fem år giver ordningen positiv likviditet. Selvom ordningen er omkostningsneutral for virksomheden, har den likviditeten til rådighed at arbejde med i de første fem år. Ordningen kan naturligvis også betale sig for medarbejdere, der ikke har en årsløn på kroner. Skattefordelen bliver bare en smule mindre. Medarbejderen kan også vælge blot at bruge det beløb, der svarer til bundfradraget i kroner - til obligationer. Da der ikke skal betales afgift af bundfradraget, betyder det, at medarbejderen helt undgår at betale skat af pengene. Stor opbakning hos Partner Revision Hos Partner Revision er ordningen netop trådt i kraft, og cirka halvdelen af medarbejderne har valgt at sige ja tak. Her binder medarbejderne sig for 12 måneders lønnedgang og får en rente på 4 %. - Det er blot én af mange måder at forme modellen, siger Villy Vraa Nielsen, der glæder sig over, at så mange medarbejdere har valgt at bruge ordningen. Og i øvrigt ser frem til at anbefale den til de af virksomhedens kunder, ordningen passer til. - Medarbejderobligationer er ikke særlig brugt endnu. Det skyldes nok dels manglende kendskab hos erhvervslivet, dels en frygt for, at det er en administrativ tung proces. Det kræver naturligvis lidt arbejde at skabe modellen, men når den først er på plads, så kører det stort set automatisk, siger revisoren, der mener, at medarbejderobligationerne kan blive et mere anvendt aflønningselement i fremtiden. - En variabel sammensætning af lønpakken er et betydeligt frynsegode. Medarbejderobligationer kan sagtens blive et positivt element i kampen om at tiltrække den nødvendige højtuddannede arbejdskraft, mener Villy Vraa Nielsen. Villy Vraa Nielsen, Partner Revision i Herning INDHOLD Koncepter og konfekt Side 2 Nyt Syn på kædekontoret Side 3 Revision tæt på mennesker Side 4 Katastrofen der ændrede alt Side 6 Navne i noter Side 7 BETINGELSER Skattefrihed ved medarbejderobligationer forudsætter, at følgende betingelser er opfyldt: Værdien af obligationerne inklusiv afgift må maksimalt udgøre 10 % af medarbejderens løn (efter lønnedgang). Obligationerne skal båndlægges i 5 år. Ordningen skal være åben for samtlige medarbejdere i virksomheden. Medarbejderen skal være ansat i uopsagt stilling. Arbejdsgiveren skal betale en afgift af obligationens værdi til staten. Arbejdsgiveren skal indberette oplysninger om ordningen.

2 RŒdgivende revisorer Udgives af Partner Revision Redaktion: Bjarne U. Pedersen, Partner Revision Koncepter og konfekt Lone W. Larsen, Partner Revision Jette Aaes, Newsroom Oplag: 2600 eksmpl. Koncept: Kommunikationsbureauet IB&Co Foto: Gunnar Merrild Fotografi Tryk: Ikast Bogtrykkeri A/S Villy B. Fiedler statsautoriseret revisor Svend Erik Møller Nielsen statsautoriseret revisor Du sidder nu med den anden udgave af Partner Revisions nye magasin Partner Review. Vi vil begynde med at takke for den flotte modtagelse vores nyskabelse har fået. Både eksternt og internt i huset. Vores mål med Partner Review var at invitere alle interesserede endnu tættere på den vide verden af opgaver, kunder og medarbejdere, som vi hver dag beskæftiger os med. Og invitationen er heldigvis blevet fulgt op af mange kommentarer, reaktioner og indspark. Bliv endelig ved med det. For den tætte kontakt til kunderne er hjørnestenen i Partner Revisions arbejde. I dette nummer kan I således blandt andet læse om vores engagement i Danmarks største privatejede optikkæde BE Holding. En kæde der er vokset som resultatet af tæt sparring mellem selskabets to indehavere og Partner Revision. Hvor vi har været så heldige, at blive inviteret med helt ind til bordet og har fået lov til at lægge grundstenen til kædens konceptopbygning. En rådgivende rolle der ikke blot har givet Partner Revision masser af erfaring og ballast, men samtidig bevist, at den strategi, vi har lagt for vores egen virksomhed, er rigtig. Som rådgivende revisorer er vores kernekompetence i dag langt bredere end tal og regnskaber. Vi er vant til at sparre på områder som strategisk og organisatorisk udvikling grundstenene i konceptopbygning. Men vores kernekompetence, tal og rådgivning, kan også bruges på mange andre niveauer i livet. Det erfarede vores partner Kim Charles Nielsen, da han sammen med sin familie oplevede tsunamien på Sri Lanka i december i fjor. Siden har familien oprettet komiteen Living is Giving, som indtil videre har indsamlet knap kr. økonomisk hjælp til en hårdt ramt landsby på Sri Lanka. Og om ganske få uger nærmer vi os igen atter konfekt-tid. Julen er som bekendt hjerternes tid og en god anledning til at huske at værne om hinanden og os selv. Måske i form af at trimme pensionsopsparingen eller få tjekket om aktie- og værdipapirporteføljer i øvrigt ligger helt rigtigt placeret nytåret over. Ikke uvæsentligt efter et år, hvor vi kan se tilbage på rigtig gode kursgevinster. Eller måske overveje mulighederne for medarbejderobligationer i virksomheden. Har du styr på hele konceptet for dit eget liv, kan du også vælge at læne dig tilbage og kigge med indenfor i vores forskellige afdelinger af Partner Revision og hos et par af vores spændende samarbejdspartnere. Endnu engang god læselyst. 2 Villy B. Fiedler statsautoriseret revisor direktør, Partner Revision Svend Erik Møller Nielsen statsautoriseret revisor bestyrelsesformand, Partner Revision

3 Nyt Syn på kædekontoret Med 25 Nyt Syn-butikker fordelt over hele landet er BE Holding på få år vokset til Danmarks største privatejede optikkæde. Den daglige administration er udliciteret til Partner Revision Det begyndte oprindeligt som en fælles mindre investering for to gode kollegaer. I 1997 købte Torben Boldsen, Randers, og Dion Eriksen, Ikast, deres første optikerbutik i fællesskab. Siden er der sat turbo på udviklingen, og investeringen mangedoblet på flere fronter. Sammen ejer de to optikere i dag 25 optikbutikker, alle medlem af den frivillige kæde Nyt Syn, og BE Holding-kæden præsterer en årlig omsætning på godt 100 mio. kr. En udvikling som helt fra begyndelsen er foregået i tæt sparring og samarbejde med Partner Revision, der med ansvar for både administration, bogholderi og regnskabsføring for samtlige butikker i praksis fungerer som kædekontor for alle BE Holdings butikker. - Vores strategi har aldrig været at opbygge en fuld administration med kædedirektør og bogholderi. Vores erfaring er, at vi med vores kompetence som optikere og forretningsdrivende får størst synergi i at samarbejde med professionelle økonomi- og regnskabsfolk. I stedet for at have en administration, som er halv god til det hele, siger Dion Eriksen. Kort tid efter at han sammen med Torben Boldsen havde investeret i den første butik i Bjerringbro opstod næste mulighed for opkøb en optikbutik i Års blev sat til salg. Boldsen og Eriksen slog til igen, og dermed var fundamentet til en mere bevidst og langsigtet strategi lagt. De to optikere besluttede at koble en revisor og en advokat på opgaven for at få sat strategien i system. Som revisor faldt valget på Partner Revisions afdeling i Ikast. Her var partner Villy Fiedler primus motor i udarbejdelsen af en forretningsplan. Den udmøntede sig i holdingselskabet BE Holding med forretningsmålet at opkøbe optikbutikker. Opkøb i system I samme forbindelse satte Partner Revision opkøbsprocedurer i system ligesom en lang række øvrige administrative opgaver i forbindelse med nye opkøb. For eksempel oprettelse af bankforbindelse, indkøring af fælles online edb, PBS-indbetaling, regnskabsrapportering og meget andet. Alt sammen styret fra cen- tralt hold af Partner Revision. Og efter i alt 25 opkøb er samarbejdet så tæt og effektivt, at der i dag ikke skal bruges mange timer på at vurdere, om en butik til salg matcher BE Holdings koncept og krav. - Som branchefolk er det selvfølgelig Torben og jeg, der sonderer terrænet og laver den indledende snak, når vi bliver opmærksomme på nye opkøbsmuligheder. Men i dag er vores parløb så tæt og baseret på så mange erfaringer, at de økonomiske og administrative sider af et opkøb så hurtigt som muligt bliver lagt i hænderne på Partner Revision, siger Dion Eriksen. Hos Partner Revision er revisor Mads Hornbæk ansvarlig for gruppen på 6 medarbejdere, der tager sig af BE Holding-kæden. Fast kontaktperson - Hver enkelt butik fungerer som selvstændig enhed hos os med egen regnskabsføring og egen kontaktperson. Hurtigst muligt efter et opkøb er det os, der sørger for den praktiske indkøring af en ny butik og dens personale. Derudover har vi udarbejdet et system, så vi hver måned laver et samlet regnskab, som giver et totalt overblik over nøgletal fra samtlige butikker. Det er et fantastisk redskab til hele tiden at holde rigtig fokus. Både i forhold til de enkelte butikker og til hele selskabet. For eksempel i forhold til lønprocenter, lagerbeholdninger, omsætningstal og lignende. Et helt nødvendigt redskab i et holdingselskab af denne størrelse, siger Mads Hornbæk. Det betyder samtidig, at de fleste spørgsmål til administration og regnskab rettes direkte til Partner Revision. - Vi kan altså blive ved med at koncentrere os om det, vi er gode til: At være optikere og drive butik. Med udlicitering af administrationen sikrer vi vores nøgleord: Forsyningssikkerhed og overblik, siger Dion Eriksen. Kender svaret Og på trods af den hurtige ekspansion, som med flere planlagte opkøb i pipelinen ser ud til at fortsætte, så holder Partner Revisions oprindelige forretningsplan for BE Holding stadig vand. Den er i takt med udviklingen blevet finjusteret og tilpasset. - I dag ved jeg præcis, hvornår et spørgsmål skal stilles videre til enten Dion eller Torben og i mange tilfælde ved jeg såmænd også, hvad de vil svare, fortæller Mads Hornbæk, der også fremhæver virksomhedsmæssige synergier for Partner Revision: - Det tætte samarbejde med BE Holding har givet fantastisk ekspertise her i huset, samtidig med at opgaven betyder udfordringer i hele det uddannelsesforløb, vi internt har at byde på. Dion Eriksen, Nyt Syn og Mads Hornbæk fra Partner Revision 3

4 Revision tæt på mennesker er fedt Med en tredjedel af landets højskoler som faste kunder har Partner Revision opnået stor ekspertise på undervisningsområdet. På Sjælland hører Ubberup Højskole til en absolut solstrålehistorie På tv fulgte seere i hobetal i en lang periode en række overvægtige danskeres kamp mod vægten. Udgangspunktet for serien Livet er fedt var Ubberup Højskole ved Kalundborg. Men hvad tv-udsendelsen ikke viste, var, at højskolen efter en faretruende mager periode selv med nød og næppe havde klaret økonomisk frisag. En truende konkurs var afværget, ved at skolen omlagde sit koncept til at være en højskole for livsstil. Og pludselig var højskolelivet også fedt. I Brande fulgte statsautoriseret revisor og partner Claus Lykke også udsendelserne så ofte, han kunne. Med interesse men også med glæde og en vis portion stolthed. I en årrække har revision af højskoler været et speciale i Partner Revisions afdeling i Brande, der med 25 højskoler fordelt over hele Danmark som faste kunder repræsenterer en tredjedel af alle landets højskoler. - Arbejdet med Ubberup har været en helt unik oplevelse. Ikke kun rent fagligt men også menneskeligt. Det er fantastisk at komme på skolen og opleve mange elever, der kommer til skolen uden mål eller sociale relationer. Og pludselig blomstrer de op og drøner rundt sammen med de øvrige elever. Fyldte med livsmod og smil, fortæller Claus Lykke. Ubberup Højskole med rødder helt tilbage til 1899 blev kunde hos Partner Revision midt i 1990 erne. Her tog et nyt forstanderpar over. De havde tidligere brugt Claus Lykke og ønskede at flytte deres gode erfaringer med ham som revisor med til den vestsjællandske højskole. Efter få år skiftede højskolen atter forstanderpar, som omlagde den skrantende højskole fra healing- og holistisk højskole til jazzhøjskole. En omlægning som viste sig at være et endnu sejere træk. Formuen væk - I foråret 2000 så det katastrofalt ud. Formuen var væk, og det gjorde ondt på mig at besøge skolen, som hver gang så mere og mere forsømt ud. Jeg måtte simpelt hen gøre noget, siger Claus Lykke. Et tilfældigt møde et par måneder før med idé- og konceptudvikler Flemming Darre satte tanker i gang. Flemming Darre var manden bag Ebeltoft Kurcenter, og han havde fortalt Claus Lykke om sine tanker for livsstilsomlægning under form af højskoleundervisning. Med et visionært oplæg for Ubberup Højskoles fremtid, sagde bestyrelsen ja tak, og ganske kort tid efter blev Flemming Darre indsat som konstitueret forstander. Med et bredt netværk lykkedes det ham hurtigt at sammensætte et højskoleprogram, der ikke bare blev overtegnet fra første sæson men 4

5 som også kom til at danne grundlag for den populære tv-serie og gav endnu mere PR til landets nye og første livsstilshøjskole. - Økonomi er ikke et mål i sig selv men grundlaget for at drive højskole. Alligevel var jeg en kende stolt, da vi i løbet af de første år fik vendt den økonomiske udvikling fra et betragteligt million-underskud til et million-overskud på Ubberup, siger Claus Lykke. Revision i menneskehøjde I det hele taget er revision af højskoler blevet en god ekstra niche for Claus Lykke og Partner Revision. - Det er en god og anderledes opgave at revidere og rådgive højskoler. Udarbejdelse af regnskaberne er selvfølgelig i princippet det samme. Men højskolerne er selvejende institutioner og skattefrie. Som rådgiver er det rart at lade den rene driftsøkonomi afgøre beslutningerne, siger Claus Lykke, der også peger på de menneskelige relationer. - Højskolefolk er ikke som erhvervsfolk uddannede til at knække og gennemskue regnskaber. Derfor gør vi altid meget ud af ikke bare at referere tal og resultater men forklare og begrunde dem i et sprog, som alle forstår, siger Claus Lykke. Derfor er det også Partner Revisions firmapolitik, at årsregnskaber altid udarbejdes på de individuelle skoler. - På skolerne længere væk betyder det ofte, at vi drager af sted aftenen før, og overnatter på skolen. På den måde får vi mange gode, sjove og lærerige oplevelser med tilbage selv, hvor vi diskuterer alt andet end tal, siger Claus Lykke. De mange erfaringer har Partner Revision brugt til at udarbejde for eksempel budget-, likviditetsstyrings- og regnskabsmodeller for undervisningsinstitutioner. Og hidtil har revisionsselskabet ikke behøvet bruge mange markedsføringskroner på området. - Vores ry i branchen er gået fra mund til mund, siger Claus Lykke. Et rygte, som Claus Lykke selv synes, er fedt. Arbejdet med Ubberup har været en helt unik oplevelse for Claus Lykke. Både fagligt og menneskeligt. Det var en fantastisk oplevelse, når elever, der kom uden sociale relationer, pludselig blomstrede op sammen med de andre. 5

6 Katastrofen, der ændrede alt Kim Charles Nielsen var sammen med sin familie i Sri Lanka, da tsunamien ramte i december Familien overlevede vandmasserne og har lavet en hjælpekomite, der har gjort en stor forskel for en familie i landsbyen Unawatuna Solen bager ned over den kridhvide badestrand. Palmetræerne vajer i vinden. I landsbyen er folk for længe siden stået op og har begivet sig ud på havet for at fiske eller ud i theplantagen på bjergsiden. På stranden 30 meter fra vandkanten holder en van med familien Nielsen fra Silkeborg pakket til dagens udflugt. Det er tredje gang, familien besøger Sri Lanka og landsbyen Unawatuna syd for Galle. De elsker denne smukke afkrog af verden. Befolkningens gæstfrihed og charme. Sammen med den unge lokale kok Raju, hvis familie de fire danskere er blevet gode venner med gennem deres besøg i landsbyen, gør familien klar til at køre. Det er den 26. december Pludselig opdager de, at noget beskidt vand skyller op omkring bilen. Og den tumult, der opstår udenfor, fortæller dem, at noget er helt galt. - Vi fik vendt bilen og ville køre op mod bjergene. For selvom vi ikke forstod, hvad der skete, følte vi instinktivt, at vi måtte søge opad, fortæller Kim Charles Nielsen. Foruden at være far til My og Oskar og gift med Kirsten, er Kim statsautoriseret revisor hos Partner Revision i Silkeborg. Men inden de nåede flugten, blev bilen fanget af en kæmpe bølge. Familien sad midt i den tsunami i Sydasien, der på få timer dræbte mere end mennesker. Død og ødelæggelse Bilen blev skyllet 75 meter hen ad stranden, indtil den blev kilet fast mellem to palmetræer. I løbet af få minutter blev bilen fyldt med vand, og familien kæmpede sig ud i vandmasserne. På det tidspunkt var der fire meter vand under dem. - Kim og Raju gik heldigvis ikke i panik men forstod at dirigere os andre. Og vi forstod at gøre, hvad der blev sagt, husker Kirsten, der blev skilt fra de andre, da de forlod bilen, og strømmen greb dem. Kim holdt fast i Oskar, der på det tidspunkt var 12 år. Når han havde hovedet over vandet, kunne han se den dengang 15-årige My nogle meter foran sig. Efter 100 meter fik My kæmpet sig op i et palmetræ og Kim fik Oskar med derhen. I mellemtiden var Raju kommet op på et hustag og kunne derfra dirigere både Kirsten, Kim og børnene. - Da vandstanden faldt, og vandet blev lidt roligere, gik vi op til et tempel og derfra videre op i bjergene. Jeg var helt i chok og kunne ikke rigtig foretage mig noget. Det var utrolig svært for os alle at rumme det hele. Der var død og ødelæggelse overalt omkring os, fortæller Kirsten, der stadig i dag er dybt rørt over den måde, de lokale behandlede alle de strandede turister. - Vi vidste, vi formentlig ville komme ud af landet kort efter de lokale vidste ikke, hvor længe de skulle leve midt i kaos. Alligevel delte de alle deres madvarer med os, fortæller Kim. Frygteligt at forlade Sri Lanka Kirsten, Kim, My og Oskar blev to dage senere fløjet til Colombo med helikopter. Og efter halvandet døgn her, kom de med et herkulesfly til Bruxelles, inden de endelig den 31. december var hjemme igen. - Det var forfærdeligt at tage derfra. Vi var meget i tvivl, om vi skulle blive der. Jeg ville gerne have hjulpet folk dernede, men Oskar var syg, og vi var bange for udbrud af smitsomme sygdomme. Så vi vendte altså hjem, selvom det gjorde ondt i samvittigheden, fortæller Kim. - Det var frygteligt bare at forlade det hele, når de mennesker, der havde hjulpet os, ikke kunne rejse noget sted hen. Men jeg følte ikke, jeg kunne gøre noget. Jeg kunne slet ikke styre mine nerver. Så jeg var nødt til at komme hjem og samle mig og så organisere noget ordentligt hjælp hjemmefra, forklarer Kirsten. Og familien var fast besluttet på at hjælpe Rajus familie og landsbyen Unawatuna. 6

7 Da de kom hjem, gik der næsten fire uger, inden de var helt ovenpå igen. Men så tog de for alvor fat sammen med et hold venner og fik lavet støttekomiteen Living is Giving. Fra blandt andet Partner Revision modtog de et stort beløb til hjælpearbejdet, mens C arla du Nord, som Kirsten er medejer af, lavede støtte T-shirts til fordel for projektet, ligesom en af firmaets leverandører gav et stort beløb. Venner og bekendte - og endda venners venner - skød penge i projektet, og snart var der samlet knap kroner ind. Katastrofen gjorde stærk Sammen med Raju, der besøgte familien fire uger i februar og marts, har de forsøgt at fordele pengene, hvor de gjorde mest gavn. - Vi ville egentlig gerne give penge på den måde, at modtagerne blev selvhjulpne. Men singaleserne tænker bare ikke fremad det ligger ikke i deres natur. Så hvis man vil skabe projekter, der kan gavne langt ud i fremtiden, skal man selv være der, fortæller Kirsten. Men hjælpekomiteen har alligevel gjort en forskel for Rajus familie og for landsbyen. Kim besøgte området i juli i år og mødte en fantastisk velvilje fra befolkningen og kunne også se, hvordan pengene havde gavnet. - Det er virkelig fedt at føle, at man har gjort en forskel for de mennesker, siger han. Katastrofen har også gjort en forskel for familien i Danmark. De har fået en ekstra dimension i deres indbyrdes forhold. - Det lyder banalt for alle forældre er glade for deres børn. Men jeg ved ikke, hvor mange gange dagligt jeg tænker, hvor heldig jeg er at have dem alle sammen stadig, siger Kim. - Samtidig har vores overlevelse gjort os stærkere hver især. Mange siger, at vi er heldige med, at vi overlevede det er utvivlsomt rigtigt. Men jeg mener også, vi var stærke. Sådan oplevede vi det selv og det er en god ting at have med sig, mener Kirsten, der håber på at vende tilbage til Unawatuna sammen med børnene på et tidspunkt. At opleve og overleve katastrofen har samtidig ændret familiens indstilling til livet. Ikke blot hæfter de sig ved det på en helt anden måde, når der sker katastrofer rundt om i verden og donerer endnu større beløb end tidligere. De tager også lettere på de små dagligdags problemer. - Det er blevet meget nemmere for os at tage de store beslutninger, der betyder et bedre eller et ændret liv for os selv. Og samtidig kan vi nemmere se bort fra hverdagens små stød og bekymringer. På kan man læse mere om projektet og følge indsamlingen. Oskar på stranden ved landsbyen Unawatuna: Et lille paradis på Sri Lanka, der blev ramt af tsunamien den 26. december Hjælpeprojektet Living is Giving har blandt andet sikret denne familie et nyt køkken i deres ødelagte hus. Og har givet Rajus far en båd. My, Oskar, Kim og Kirsten Nielsen har besøgt Unawatuna tre gange og blevet nære venner med en lokal familie, som de hjalp efter katastrofen. Navne i noter Hos Partner Revision i Brande har to medarbejdere bestået cand.merc.aud. eksamen. Det drejer sig om Marianne D. Nymann og Alex Damgaard. Marianne D. Nymann, Partner Revision Brande - nyuddannet cand.merc.aud. Alex Damgaard, Partner Revision Brande - nyuddannet cand.merc.aud. Den 1. august fejrede statsautoriseret revisor og partner Bjarne U. Pedersen, Brande, sit 25 års jubilæum hos Partner Revision. Hos Partner Revision Silkeborg har René Conradsen og Troels Mikkelsen begge bestået HD eksamen. Samme eksamen har Rune F. Jørgensen, Partner Revision Brande, også bestået. En række medarbejdere i Partner Revisions afdelinger er for nyligt blevet udlærte. Den 1. august var det Gert S. Andersen, Herning, Christina Mortensgaard, Ikast, Tina H. Madsen, Ikast. Den 1. september kom turen til Michael B. Frandsen, Herning, og Susanta Dey, Brande. To nye elever havde første arbejdsdag hos Partner Revision i Ikast den 1. august. De nye elever hedder Søren Simmelsgaard og Thomas Hedegaard. Ligeledes 1. august fik Partner Revision i Herning ny elev, Christian Lorenzen. I Brande begyndte Betina Nørr den 15. august sin elevtid hos Partner Revision. Camilla Vang Christensen begyndte 1. september som elev hos Partner Revision i Ringkøbing. Hos Partner Revision i Tarm er Steffen Christensen blevet ansat som revisorassistent. Den 1. oktober tiltrådte Gitte Horsager ligeledes som revisorassistent hos Partner Revision i Silkeborg. 7

8 Vi kan gøre dig til prof. spiller i den virkelige verden RŒdgivende revisorer RŒdgivende revisorer En god partner er guld værd. Med Partner Revision på holdet kan du koncentrere dig om dine kerneområder, mens vi dækker dig fuldt og professionelt af på den økonomiske side af bordet. Som partner tilbyder vi meget mere end regnskabsmæssig bistand. Vi rådgiver og vejleder i strategisk planlægning. Vi skubber på i offensiven og holder igen i defensiven. Og så glæder vi os sammen med dig over en sejr. Hos Partner Revision er målsætningen at tilbyde dig mere end du forventer. Et tæt samarbejde er udgangspunkt for vores professionelle rådgivning, der dækker alt fra økonomi, finansiering, driftsøkonomisk opfølgning, udarbejdelse af perioderegnskaber, budgetter og ledelsesmæssig rådgivning. Udover besvær sparer vi dig for unødige udgifter. Herning Industrivej Nord 15. Birk Herning. Tlf Ikast Thrigesvej Ikast. Tlf Brande Torvegade Brande. Tlf Silkeborg Ballevej 2B Silkeborg. Tlf Ringkøbing Hugborgvej Ringkøbing. Tlf Skjern Bredgade Skjern. Tlf Tarm Nygade Tarm. Tlf Tilknyttet RevisorGruppen Danmark

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat Vi engagerer os mere Revision Rådgivning Skat Altid til rådighed... Jesper Christensen, Revisor Vi er med hele vejen Gennem en virksomheds livsforløb er der behov for assistance og rådgivning på en række

Læs mere

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Visionen Hovedparten af et isbjerg er som bekendt skjult under vand sådan er det ofte også med værdier i virksomheden hovedparten af værdierne er skjulte og ikke

Læs mere

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor?

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Efter at have mødt mange medlemsvirksomheder af Danske Speditører på generalforsamlinger, lokalforeningsmøder og ved direkte besøg i de enkelte virksomheder,

Læs mere

Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra

Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra Artikel fra Muskelkraft nr. 5, 1997 Voksne drenges mødre Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra Af Jørgen Jeppesen Birthe Svendsen og Birthe

Læs mere

Det første, Erik Jørgensen

Det første, Erik Jørgensen Det første, der møder os i 38-årige Erik Jørgensens lejlighed i Lyngby nord for København, er en riffel. Sammen med resten af hans udstyr ligger den og flyder i et organiseret kaos. Otte store ammunitionskasser

Læs mere

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og Plads til Rosa Slåskampe, raserianfald og dårlig samvittighed. Luften var tung mellem Rosa og hendes mor, indtil Rosa fortalte, at hun tog hårde stoffer. Nu har både mor og datter fået hjælp og tung luft

Læs mere

Historien om en håndværksvirksomhed

Historien om en håndværksvirksomhed Velkommen til historien om Solvang VVS At det blev Solvang VVS som skulle blive omdrejningspunktet i denne historie var på ingen måde planlagt, idet den ligesågodt kunne være skrevet med udgangspunkt i

Læs mere

Nødhjælpsarbejdere i jakke og slips

Nødhjælpsarbejdere i jakke og slips Nødhjælpsarbejdere i jakke og slips Carsten Terp Beck-Nilsson 3. november 2015 kl. 6:00 0 kommentarer Share on facebook Share on twitter Share on linkedin Share on email More Sharing Services ERHVERVSSTØTTE:

Læs mere

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Der var engang et stort slot, hvor der boede en prinsesse, en konge, en dronning og en sød tjenestepige. Lige

Læs mere

Administration af andelsbolig - og ejerforeninger. Tillid Nærvær Engagement

Administration af andelsbolig - og ejerforeninger. Tillid Nærvær Engagement Administration af andelsbolig - og ejerforeninger Tillid Nærvær Engagement EN NÆRVÆRENDE VIRKSOMHED Boligadministratorerne er et mellemstort administrationsfirma, med en størrelse der gør, at vi kan drage

Læs mere

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form)

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form) Betinget virkelighed Betinget virkelighed vil sige en tænkt virkelighed under en bestemt betingelse. Man springer ud af virkeligheden og ind i en anden ved at forestille sig, hvad man så ville gøre: Hvis

Læs mere

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden!

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden! Kære kompagnon Jeg kan godt sige dig, at denne tale har jeg glædet mig til i lang tid - for det er jo hele 10 år siden jeg sidst havde en festlig mulighed for at holde tale for dig - nemlig da du blev

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

et moderne revisionseventyr om navneforvirring, tagkonstruktioner, farvede sokker og bombeglade reklamefolk...

et moderne revisionseventyr om navneforvirring, tagkonstruktioner, farvede sokker og bombeglade reklamefolk... et moderne revisionseventyr om navneforvirring, tagkonstruktioner, farvede sokker og bombeglade reklamefolk... revision med 2 der Ønskede at blive Én! Der var engang to revisionshuse, der brændende havde

Læs mere

Og også fordi det bliver den sidste 1. maj i meget lang tid med en borgerlig regering!

Og også fordi det bliver den sidste 1. maj i meget lang tid med en borgerlig regering! 1. maj-tale, Langå (Det talte ord gælder) Tak for ordet! Og tak for invitationen. Det er altid noget særligt at være til 1. maj her i Langå. Det er selvfølgelig fordi 1. maj er en særlig dag. Og også fordi

Læs mere

Sådan finder du din virksomheds vækstpotentiale

Sådan finder du din virksomheds vækstpotentiale 3 sikre steps til din virksomheds vækst Hvis du er iværksætter, selvstændig eller virksomhedsejer har du sandsynligvis stiftet bekendtskab med en forretningsplan. En del interessenter som banken, potentielle

Læs mere

Revision & rådgivning af frie skoler. ude hos Jer!

Revision & rådgivning af frie skoler. ude hos Jer! Revision & rådgivning af frie skoler ude hos Jer! Vi arbejder ude hos jer uanset hvor I har hjemme At vi er mange frie skolers første valg, inden for rådgivning, revision og regnskabsudarbejdelse tilskriver

Læs mere

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder I det følgende bringes citater fra virksomheder fra Havredal gl. Skoles virksomhedsnetværk, der har haft unge med særlige behov ansat i op til 6 år, og

Læs mere

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 P PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 6 Jeg elsker mit job. En god dag for mig, er en dag, hvor jeg er på arbejde, siger Dennis, der har ansvaret for butikkens kiosk og blandt andet også står for indkøb af varer

Læs mere

Transskribering af interview med Nanna

Transskribering af interview med Nanna Transskribering af interview med Nanna [00:00:09.15] Interviewer 1: Der er lige noget formalia som jeg er nødt til at sige. Samtalen bliver optaget sådan så vi kan bruge det i vores speciale og du bliver

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY.

Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY. Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY www.fsr.dk FSR survey: Virksomhedernes adgang til finansiering FSR danske revisorer har spurgt godt 400 medlemmer, hvilke barrierer de oplever,

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

HVORFOR ER DET SÅ SVÆRT AT ÆNDRE VANER?

HVORFOR ER DET SÅ SVÆRT AT ÆNDRE VANER? HVORFOR ER DET SÅ SVÆRT AT ÆNDRE VANER? Få 3 tips til at overvinde de dumme vaner Martine Eskildsen Denne e-bog er lavet til dig, der gang på gang har forsøgt at ændre på dine vaner. Du siger ofte til

Læs mere

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES 20 PSYKOLOG NYT Nr. 20. 2004 HISTORIE Marianne er kronisk anorektiker. I snart 30 år har hun kæmpet forgæves for at slippe fri af sin sygdom. Fire gange har hun

Læs mere

Effektundersøgelse organisation #2

Effektundersøgelse organisation #2 Effektundersøgelse organisation #2 Denne effektundersøgelse er lavet på baggrund af interviews med etikambassadørerne, samt et gruppeinterview i aktivitets og samværstilbuddene. Denne undersøgelse er ikke

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

SPOT PÅ SPILLERAGENTER

SPOT PÅ SPILLERAGENTER SPOT PÅ SPILLERAGENTER Af Martin Bager & Lean Bach - bragt i Spillernyt, marts 2011 Agenter fylder mere og mere på den danske håndboldscene på godt og ondt. Martin Bager og Lean Bach er suppleanter i Håndbold

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Ingen af os har lyst til, at vores partner er os utro. Det får os til at føle os fravalgt, nedprioriteret og svigtet og gør rigtig ondt. Alligevel er utroskab udbredt

Læs mere

Professionel assistance fra folk, der kender jer

Professionel assistance fra folk, der kender jer Professionel assistance fra folk, der kender jer Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Eksperter i ejendomsadministration med professionelle kompetencer i alle facetter Michael Tarding Adm. direktør

Læs mere

Vi er ikke som de andre. Heldigvis. Hos os får du en sparring og rådgivning som går langt ud over revisions- og regnskabsdelen.

Vi er ikke som de andre. Heldigvis. Hos os får du en sparring og rådgivning som går langt ud over revisions- og regnskabsdelen. Vi er ikke som de andre. Heldigvis. Hos os får du en sparring og rådgivning som går langt ud over revisions- og regnskabsdelen. Øjenhøjde Som vvs er ved jeg alt om kobberrør, men intet om regnskaber, så

Læs mere

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt.

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 2 Tjene penge og leve godt. Det var 10:01:14:00 10:01:20:0 min drøm.

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

Søren Jessen. Mallebuh. Søren Jessen. Kobberdragen. 1. e-bogs udgave 2011 ISBN 978-87-92805-00-3. Søren Jessen og forlaget Mallebuh 2011

Søren Jessen. Mallebuh. Søren Jessen. Kobberdragen. 1. e-bogs udgave 2011 ISBN 978-87-92805-00-3. Søren Jessen og forlaget Mallebuh 2011 Søren Jessen Søren Jessen Kobberdragen 1. e-bogs udgave 2011 ISBN 978-87-92805-00-3 Søren Jessen og forlaget Mallebuh 2011 Denne bog er beskyttet af lov om ophavsret. Kopiering til andet end personlig

Læs mere

Deltagernes egne beretninger. Sport as a Tool for Development

Deltagernes egne beretninger. Sport as a Tool for Development Sport as a Tool for Development Deltagernes egne beretninger Læs tre inspirerende historier fra nogle af de unge, der har været i Ghana som idrætsvolontører. 2 Det har givet mig uendeligt meget, at deltage

Læs mere

ARVEN EFTER DIG. giv livet videre. Med et testamente bestemmer du selv, hvem der skal have glæde af det, du har skabt.

ARVEN EFTER DIG. giv livet videre. Med et testamente bestemmer du selv, hvem der skal have glæde af det, du har skabt. ARVEN EFTER DIG giv livet videre Med et testamente bestemmer du selv, hvem der skal have glæde af det, du har skabt 1 2 ET TESTAMENTE ER SUND FORNUFT Når du åbner denne folder, er det nok ikke første gang,

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Jann Sjursen, Generalsekretær for Caritas Danmark

Jann Sjursen, Generalsekretær for Caritas Danmark For millioner af mennesker på vores klode er livet nærmest håbløst: Når et jordskælv smadrer ens hjem og dræber ens familie, synes alt håb ude. Det så vi på TV, da Haiti blev ramt. Eller når børn fødes

Læs mere

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer.

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer. Dimission 2016 Kære 9. klasse Først vil jeg ønske jer et stort til lykke med eksamen. Det har for de fleste af jer været en tid med blandede følelser. Det er dejligt at have læseferie, men det er et pres

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

www.nødhjælp.dk/testamente Lad livet gå videre når du er gået bort

www.nødhjælp.dk/testamente Lad livet gå videre når du er gået bort www.nødhjælp.dk/testamente Lad livet gå videre når du er gået bort en afgift der ellers tilfalder staten, kan du give videre til verdens fattigste Det vil være en stor støtte for vores arbejde blandt verdens

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje

Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje Nykredit Privat Portefølje Invester i din fremtid Hvilke forventninger har du til fremtiden? Ved du, om de er realistiske, sådan som din

Læs mere

«Label» Nordania Leasing Birkerød Kongevej 25 3460 Birkerød Telefon 45 12 12 12

«Label» Nordania Leasing Birkerød Kongevej 25 3460 Birkerød Telefon 45 12 12 12 «Label» Nordania Leasing Birkerød Kongevej 25 3460 Birkerød Telefon 45 12 12 12 www.nordania.dk December 2013 Kære lastbilkunde og leasinginteresserede Året 2013 nærmer sig en afslutning. Året begyndte

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Aarhus Byråd onsdag den 26. april Sag 9: Opfølgning på investeringsmodeller. Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på afskriften

Aarhus Byråd onsdag den 26. april Sag 9: Opfølgning på investeringsmodeller. Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på afskriften Sag 9: Opfølgning på investeringsmodeller Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på afskriften Så går vi videre til næste sag på dagsordenen, det er sag nummer 9, som er opfølgning på investeringsmodeller.

Læs mere

Rygestop muligheder - og alt det der holder os tilbage

Rygestop muligheder - og alt det der holder os tilbage Rygestop muligheder - og alt det der holder os tilbage Rygestop har været og er til stadighed en stor udfordring for rigtigt mange danskere. Mænd og kvinder kæmper med at få bugt med vanen. Alle prøver

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

Årsberetning for året 2007. Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007.

Årsberetning for året 2007. Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007. Årsberetning for året 2007 April2008. Indledning Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007. 2007 var et år hvor dansk erhvervsliv

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

Revision af frie skoler

Revision af frie skoler Vi har specialiseret os i... 90167145216418+51228672+91773+977123+724 9470912560915790167145216418+51228672+ 773+977123+7249+5687735987738935779385 39+8677689t743689+773698+776398+77469+ 7389+84789+81378983817398+87798+768189

Læs mere

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE 120 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE For nogle efterladte kan fællesskabet i en sorggruppe få afgørende betydning og hjælpe til at

Læs mere

Bliv klar til møde med banken

Bliv klar til møde med banken www.pwc.dk Bliv klar til møde med banken v/brian Rønne Nielsen Revision. Skat. Rådgivning. 7 år med finanskrise, lavvækst og uro i bankerne Karakteristika ved den nye virkelighed for SMV Knap likviditet

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Under jorden. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Under jorden. Sabotør-slottet, 5 Under jorden Jørgen Hartung Nielsen Under jorden Sabotør-slottet, 5 Under Jorden Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Forlaget Cadeau 1. udgave, 1. oplag 2011 Illustrationer: Preben Winther Tryk:

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

Det bedste og det værste - en praktikevaluering fra 10.95

Det bedste og det værste - en praktikevaluering fra 10.95 1 og det værste - en praktikevaluering fra 10.95 med udgangspunkt i Søren Ulrik Thomsens digte: Det værste og det bedste Et eksempel på evaluering af komplekse, subjektive og helt umålelige processer.

Læs mere

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Udgivet af Herlev Kommune December 2013 herlev.dk/frivillighedspolitik

Læs mere

Philip, 17 år. Om Philip. En ung mand. Jeg møder Philip på produktionsskolens tømrerværksted.

Philip, 17 år. Om Philip. En ung mand. Jeg møder Philip på produktionsskolens tømrerværksted. Philip, 17 år En ung mand Jeg møder Philip på produktionsskolens tømrerværksted. Det er hans lærer, der kalder på ham, og Philip kommer imod mig fra det fjerneste hjørne i værkstedet, hvor der står en

Læs mere

Nytårsdag d.1.1.11. Luk.2,21.

Nytårsdag d.1.1.11. Luk.2,21. Nytårsdag d.1.1.11. Luk.2,21. 1 Der findes et folkeligt udtryk, der taler om at slå tiden ihjel. Det er jo som regel, når man keder sig, at man siger: Hvad skal vi slå tiden ihjel med? Men det er jo i

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Brugertilfredshedsundersøgelse Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Brugertilfredshedsundersøgelse Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udarbejdet af: Jakob Vejlø, PPR Børne- og Ungerådgivningen Dato: 1-1-11 Sagsid.: Version nr.: 1 1 Indledning Børne- og Ungerådgivningen

Læs mere

SDVIDEN. Randers Kommune. optimerer og undgår økonomiske konsekvenser

SDVIDEN. Randers Kommune. optimerer og undgår økonomiske konsekvenser SDVIDEN Randers Kommune optimerer og undgår økonomiske konsekvenser SD TJENESTETID Dialogbaseret procesoptimering i Randers Kommune På rådhuset i Randers er der fokus på kompetenceudvikling af medarbejdere

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Guide. hvordan du kommer videre. Læs her. sider. Se dit liv i et nyt perspektiv Sådan får du det godt med dig selv

Guide. hvordan du kommer videre. Læs her. sider. Se dit liv i et nyt perspektiv Sådan får du det godt med dig selv Guide MARTS 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Læs her 12 hvordan du kommer videre sider Se dit liv i et nyt perspektiv Sådan får du det godt med dig selv GUIDE INDHOLD I DETTE HÆFTE: Side

Læs mere

Septuagesima 24. januar 2016

Septuagesima 24. januar 2016 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Brug dine talenter! Salmer: 744, 263, 276; 714, 209,1 373 Evangelium: Matt. 25,14-30 "Godt, du gode og tro tjener" Gud har i dåben givet os nogle meget store gaver: genfødslen

Læs mere

Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet?

Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet? 1 Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet? I en højde af 30.000 fod et eller andet sted mellem Buffalo og Dallas stak han bladet i stolelommen foran mig, vendte sig mod mig og spurgte:»hvad arbejder

Læs mere

Drømmer du om at skrue ned for energiregningen? Vi kan finansiere dine grønne boligdrømme med et energilån.

Drømmer du om at skrue ned for energiregningen? Vi kan finansiere dine grønne boligdrømme med et energilån. værd at vide om din bank Tryghed i din økonomi Drømmer du om at skrue ned for energiregningen? Vi kan finansiere dine grønne boligdrømme med et energilån. Tryghed i din økonomi Med vores nye kampagne sætter

Læs mere

Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold

Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold Selvom du lever i et fast forhold kan ensomhed være en fast del af dit liv. I denne guide får du redskaber til at ændre ensomhed til samhørighed og få et bedre forhold

Læs mere

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Dagsorden 1 : Valg af ordstyrer 2 : Valg af referent og 2 stemmetællere 3 : Årsberetning

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Jeg er glad for at kunne sende dig den anden pixi-rapport fra

Læs mere

Pernille var anorektiker: Spiseforstyrrelse ledte til selvmordsforsøg

Pernille var anorektiker: Spiseforstyrrelse ledte til selvmordsforsøg Pernille var anorektiker: Spiseforstyrrelse ledte til selvmordsforsøg Pernille Sølvhøi levede hele sin ungdom med spisevægring. Da hun var 15 år, prøvede hun for første gang at begå selvmord. Her er hendes

Læs mere

PENSION ER EN GAVE TIL DIG SELV. HVOR STOR SKAL DEN VÆRE? Her får du 8 gode tips til din pension.

PENSION ER EN GAVE TIL DIG SELV. HVOR STOR SKAL DEN VÆRE? Her får du 8 gode tips til din pension. PENSION ER EN GAVE TIL DIG SELV. HVOR STOR SKAL DEN VÆRE? Her får du 8 gode tips til din pension. Side 2 HAR DU SVÆRT VED AT GENNEMSKUE DIN PENSION? Side 3 8 TIPS OM PENSION Tip 1 - Tænk over din levealder...side

Læs mere

Artikel i MAN:D d. 17/8-2013.

Artikel i MAN:D d. 17/8-2013. Artikel i MAN:D d. 17/8-2013. Jørgen og Fie - et makkerpar 17. august 2013 Jørgen Madsen elsker hunde og kan slet ikke få nok. Halvdelen af hans liv har han arbejdet med hunde, og hans passion for at træne

Læs mere

Temahæfte 4 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004. Skattefri spaltning. når din virksomhed står ved en skillevej

Temahæfte 4 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004. Skattefri spaltning. når din virksomhed står ved en skillevej Temahæfte 4 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Skattefri spaltning når din virksomhed står ved en skillevej Indhold Når din virksomhed står ved en skillevej Forord Når din

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige

Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige Pressemeddelelse den 12. september 2013 Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige Lejre Kommune igangsatte i foråret en ekstraordinær indsats for at komme ungdomsarbejdsløsheden til livs via

Læs mere

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald En dag med Skraldine Skraldine vågner og gaber. Hun rækker armene i vejret og strækker sig. Nu starter en ny dag. Men Skraldine er ikke særlig glad i dag. Hendes mor er på kursus med arbejdet, og det betyder,

Læs mere

Sagsnummer: 36 Navn: Varga Camelia og Christina Alder: 19 & 43 Ansøgt om: Penge til mad + oplæring Ansøgt om

Sagsnummer: 36 Navn: Varga Camelia og Christina Alder: 19 & 43 Ansøgt om: Penge til mad + oplæring Ansøgt om Sagsnummer: 36 Navn: Varga Camelia og Christina Alder: 19 & 43 Ansøgt om: + oplæring Ansøgt om Bevilget apr. 2014 mv. Bevilget sep. 2014 mv. Bevilget apr. 2015 mv. Bevilget sep. 2015 Bevilget apr. 2016

Læs mere

Guide: Sådan scorer du penge på kapitalpensionens død

Guide: Sådan scorer du penge på kapitalpensionens død Guide: Sådan scorer du penge på kapitalpensionens død Som plaster på såret for at aflive kapitalpensionen tilbyder staten i hele 2013 en skatterabat til opsparerne. Her bliver du klogere på, hvordan du

Læs mere

Når vi bevæger os ud på rejsen mod vores mål, støder vi på frygt barrieren.

Når vi bevæger os ud på rejsen mod vores mål, støder vi på frygt barrieren. Dag 5: Identificerer din mur Når vi bevæger os ud på rejsen mod vores mål, støder vi på frygt barrieren. Frygt barrieren opstår, når du begynder at lukke hullet mellem der, hvor du er nu og dine mål. Den

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Kapital- pension Ratepension Livsvarige livrente Længe leve forskelligheden

Kapital- pension Ratepension Livsvarige livrente Længe leve forskelligheden ER DU SIKRET? Mette, 35 år Tænk fremad og på familien Der er nok at se til. Karriere, hjem, sport, fritid og børn. Det giver livet mening og indhold, men kræver sin kvinde og overskud til overblik. Hvornår

Læs mere

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Tekst og affotografering N.M. Schaiffel-Nielsen En glad Erik Fogh Nielsen. Billedet er taget ved den sidste Pinseudstilling Erik Fogh Nielsen deltog i.

Læs mere

Bilag 1 interview med Ole P. Nielsen

Bilag 1 interview med Ole P. Nielsen Bilag 1 interview med Ole P. Nielsen AL: Det opgaven handler om er hvad man kan ligge til grund for sammenbruddet i Roskilde Bank. Sådan som jeg har det er aktieoptionsordningen fra 2002 en stor del af

Læs mere

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 SOM TRAINEE HOS BDO BLIVER DU EN DEL AF ET STÆRKT NETVÆRK - LOKALT OG INTERNATIONALT. DU VIL KONSTANT

Læs mere

PFA BANK. - får du fuldt udbytte af din samlede formue?

PFA BANK. - får du fuldt udbytte af din samlede formue? PFA BANK - får du fuldt udbytte af din samlede formue? EN ENKEL BANK MED EN ENKEL MODEL Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor: Ungdom Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene spot på sporten // MARTs 2012 Hovedsponsor: Ungdom FORÅRET ER PÅ VEJ - ØV :-) Foråret er på vej - både i flg. kalenderen og når vi kigger ud mod

Læs mere

Nyhedsbrev 4-2010. Indhold

Nyhedsbrev 4-2010. Indhold BOLIGADMINISTRATORERNE A/S INFORMERER Nyhedsbrev 4-2010 Hermed følger Boligadministratorernes seneste nyhedsbrev. Såfremt det ønskes i flere eksemplarer, eller ønskes fremsendt pr. mail, bedes I venligst

Læs mere

Frivillighed skal kun tjene den gode sag

Frivillighed skal kun tjene den gode sag Frivillighed skal kun tjene den gode sag Hovedtale af Preben Brandt, tidligere formand for Rådet for Socialt Udsatte, ved Frivillig Fredag i Thisted 26. september 2014 Tak for indbydelsen til at komme

Læs mere

Tænk hele vejen rundt - for alles skyld

Tænk hele vejen rundt - for alles skyld Dit ansvar med vores hjælp. Det handler om familie, virksomhed og formue. Om at lægge spor i takt med, at man bliver afklaret. Om at få inspiration til at blive afklaret. I et generationsskifte vil der

Læs mere

Mind Your Own Business Prisen

Mind Your Own Business Prisen Icebreakers Denne pris går til en virksomhed, som dommerkomiteen særligt ønsker at rose for dens måde at organisere sig på og for virksomhedens fokus på medarbejderudvikling. Virksomheden har etableret

Læs mere

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Danske Malermestre har i perioden 24.-26. oktober 2012 gennemført en analyse blandt medlemmerne vedrørende

Læs mere

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Jeg vil

Læs mere

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Det er også din boligforening Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Vi bor i forening Vidste du, at de almene boliger tilhører dem, der bor der? Der sidder ingen ejere, aktionærer

Læs mere

UNGE LIGHED FÆLLESSKAB

UNGE LIGHED FÆLLESSKAB UNGE LIGHED FÆLLESSKAB TEMA: Kærester 2. årgang Nr. 2 Juni 2016 mener: Vi unge med særlige behov bestemmer selv, om vi vil have en kæreste. Vi bestemmer selv, hvem vi har sex med. Vi bestemmer selv, hvem

Læs mere