PartnerReview. Et frynsegode betalt af skatten

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PartnerReview. Et frynsegode betalt af skatten"

Transkript

1 PartnerReview Nr Et frynsegode betalt af skatten Medarbejderobligationer giver medarbejderne reduceret skat og er omkostningsneutralt for virksomheden. En attraktiv ordning for begge parter RŒdgivende revisorer Indimellem skal der mere end et spændende job og en god løn til at tiltrække nye veluddannede medarbejdere. Forskellige frynsegoder er blevet et helt almindeligt forhandlingselement. Hos Partner Revision er en ny ordning for medarbejderne netop trådt i kraft, og statsautoriseret revisor Villy Vraa Nielsen hos Partner Revision i Herning forudser, at denne ordning i de kommende år vil vinde frem som et frynsegode i mange virksomheder. Ordningen er medarbejderobligationer. En form for lån, som medarbejderne yder deres virksomhed - med den fordel, at de selv slipper betydeligt billigere i skat. Der er altså en økonomisk gevinst at hente for medarbejderen, mens ordningen for virksomheden er omkostningsneutral. - Medarbejderobligationer fungerer på den måde, at en medarbejder kan vælge at bruge op til 10 pct. af sin løn på obligationer altså en lønnedgang for medarbejderen. Obligationerne båndlægges i fem år, hvor medarbejderen udelukkende får fordel af den rente, der er aftalt med virksomheden. Efter fem år får medarbejderen udbetalt sine obligationer med skattefordel, forklarer Villy Vraa Nielsen. Halverer skatten Det er skattefordelen, der giver den store gevinst. Hvis en medarbejder tjener kroner om året i løn, må han købe obligationer for kroner, som han således ikke skal betale skat af. Virksomheden skal dog betale en afgift på 45 % af det beløb, der købes obligationer for, og som overstiger bundfradraget. Det svarer til en beskatning på cirka 30 %. - Betaler man 63 % i skat af kroner, får man et rådighedsbeløb på kroner. Hvis man derimod køber obligationer for pengene, får man efter fem år kroner + renter udbetalt. For medarbejderen er ordningen reelt en likviditetsbinding i en femårig periode. Men efter de fem år giver ordningen positiv likviditet. Selvom ordningen er omkostningsneutral for virksomheden, har den likviditeten til rådighed at arbejde med i de første fem år. Ordningen kan naturligvis også betale sig for medarbejdere, der ikke har en årsløn på kroner. Skattefordelen bliver bare en smule mindre. Medarbejderen kan også vælge blot at bruge det beløb, der svarer til bundfradraget i kroner - til obligationer. Da der ikke skal betales afgift af bundfradraget, betyder det, at medarbejderen helt undgår at betale skat af pengene. Stor opbakning hos Partner Revision Hos Partner Revision er ordningen netop trådt i kraft, og cirka halvdelen af medarbejderne har valgt at sige ja tak. Her binder medarbejderne sig for 12 måneders lønnedgang og får en rente på 4 %. - Det er blot én af mange måder at forme modellen, siger Villy Vraa Nielsen, der glæder sig over, at så mange medarbejdere har valgt at bruge ordningen. Og i øvrigt ser frem til at anbefale den til de af virksomhedens kunder, ordningen passer til. - Medarbejderobligationer er ikke særlig brugt endnu. Det skyldes nok dels manglende kendskab hos erhvervslivet, dels en frygt for, at det er en administrativ tung proces. Det kræver naturligvis lidt arbejde at skabe modellen, men når den først er på plads, så kører det stort set automatisk, siger revisoren, der mener, at medarbejderobligationerne kan blive et mere anvendt aflønningselement i fremtiden. - En variabel sammensætning af lønpakken er et betydeligt frynsegode. Medarbejderobligationer kan sagtens blive et positivt element i kampen om at tiltrække den nødvendige højtuddannede arbejdskraft, mener Villy Vraa Nielsen. Villy Vraa Nielsen, Partner Revision i Herning INDHOLD Koncepter og konfekt Side 2 Nyt Syn på kædekontoret Side 3 Revision tæt på mennesker Side 4 Katastrofen der ændrede alt Side 6 Navne i noter Side 7 BETINGELSER Skattefrihed ved medarbejderobligationer forudsætter, at følgende betingelser er opfyldt: Værdien af obligationerne inklusiv afgift må maksimalt udgøre 10 % af medarbejderens løn (efter lønnedgang). Obligationerne skal båndlægges i 5 år. Ordningen skal være åben for samtlige medarbejdere i virksomheden. Medarbejderen skal være ansat i uopsagt stilling. Arbejdsgiveren skal betale en afgift af obligationens værdi til staten. Arbejdsgiveren skal indberette oplysninger om ordningen.

2 RŒdgivende revisorer Udgives af Partner Revision Redaktion: Bjarne U. Pedersen, Partner Revision Koncepter og konfekt Lone W. Larsen, Partner Revision Jette Aaes, Newsroom Oplag: 2600 eksmpl. Koncept: Kommunikationsbureauet IB&Co Foto: Gunnar Merrild Fotografi Tryk: Ikast Bogtrykkeri A/S Villy B. Fiedler statsautoriseret revisor Svend Erik Møller Nielsen statsautoriseret revisor Du sidder nu med den anden udgave af Partner Revisions nye magasin Partner Review. Vi vil begynde med at takke for den flotte modtagelse vores nyskabelse har fået. Både eksternt og internt i huset. Vores mål med Partner Review var at invitere alle interesserede endnu tættere på den vide verden af opgaver, kunder og medarbejdere, som vi hver dag beskæftiger os med. Og invitationen er heldigvis blevet fulgt op af mange kommentarer, reaktioner og indspark. Bliv endelig ved med det. For den tætte kontakt til kunderne er hjørnestenen i Partner Revisions arbejde. I dette nummer kan I således blandt andet læse om vores engagement i Danmarks største privatejede optikkæde BE Holding. En kæde der er vokset som resultatet af tæt sparring mellem selskabets to indehavere og Partner Revision. Hvor vi har været så heldige, at blive inviteret med helt ind til bordet og har fået lov til at lægge grundstenen til kædens konceptopbygning. En rådgivende rolle der ikke blot har givet Partner Revision masser af erfaring og ballast, men samtidig bevist, at den strategi, vi har lagt for vores egen virksomhed, er rigtig. Som rådgivende revisorer er vores kernekompetence i dag langt bredere end tal og regnskaber. Vi er vant til at sparre på områder som strategisk og organisatorisk udvikling grundstenene i konceptopbygning. Men vores kernekompetence, tal og rådgivning, kan også bruges på mange andre niveauer i livet. Det erfarede vores partner Kim Charles Nielsen, da han sammen med sin familie oplevede tsunamien på Sri Lanka i december i fjor. Siden har familien oprettet komiteen Living is Giving, som indtil videre har indsamlet knap kr. økonomisk hjælp til en hårdt ramt landsby på Sri Lanka. Og om ganske få uger nærmer vi os igen atter konfekt-tid. Julen er som bekendt hjerternes tid og en god anledning til at huske at værne om hinanden og os selv. Måske i form af at trimme pensionsopsparingen eller få tjekket om aktie- og værdipapirporteføljer i øvrigt ligger helt rigtigt placeret nytåret over. Ikke uvæsentligt efter et år, hvor vi kan se tilbage på rigtig gode kursgevinster. Eller måske overveje mulighederne for medarbejderobligationer i virksomheden. Har du styr på hele konceptet for dit eget liv, kan du også vælge at læne dig tilbage og kigge med indenfor i vores forskellige afdelinger af Partner Revision og hos et par af vores spændende samarbejdspartnere. Endnu engang god læselyst. 2 Villy B. Fiedler statsautoriseret revisor direktør, Partner Revision Svend Erik Møller Nielsen statsautoriseret revisor bestyrelsesformand, Partner Revision

3 Nyt Syn på kædekontoret Med 25 Nyt Syn-butikker fordelt over hele landet er BE Holding på få år vokset til Danmarks største privatejede optikkæde. Den daglige administration er udliciteret til Partner Revision Det begyndte oprindeligt som en fælles mindre investering for to gode kollegaer. I 1997 købte Torben Boldsen, Randers, og Dion Eriksen, Ikast, deres første optikerbutik i fællesskab. Siden er der sat turbo på udviklingen, og investeringen mangedoblet på flere fronter. Sammen ejer de to optikere i dag 25 optikbutikker, alle medlem af den frivillige kæde Nyt Syn, og BE Holding-kæden præsterer en årlig omsætning på godt 100 mio. kr. En udvikling som helt fra begyndelsen er foregået i tæt sparring og samarbejde med Partner Revision, der med ansvar for både administration, bogholderi og regnskabsføring for samtlige butikker i praksis fungerer som kædekontor for alle BE Holdings butikker. - Vores strategi har aldrig været at opbygge en fuld administration med kædedirektør og bogholderi. Vores erfaring er, at vi med vores kompetence som optikere og forretningsdrivende får størst synergi i at samarbejde med professionelle økonomi- og regnskabsfolk. I stedet for at have en administration, som er halv god til det hele, siger Dion Eriksen. Kort tid efter at han sammen med Torben Boldsen havde investeret i den første butik i Bjerringbro opstod næste mulighed for opkøb en optikbutik i Års blev sat til salg. Boldsen og Eriksen slog til igen, og dermed var fundamentet til en mere bevidst og langsigtet strategi lagt. De to optikere besluttede at koble en revisor og en advokat på opgaven for at få sat strategien i system. Som revisor faldt valget på Partner Revisions afdeling i Ikast. Her var partner Villy Fiedler primus motor i udarbejdelsen af en forretningsplan. Den udmøntede sig i holdingselskabet BE Holding med forretningsmålet at opkøbe optikbutikker. Opkøb i system I samme forbindelse satte Partner Revision opkøbsprocedurer i system ligesom en lang række øvrige administrative opgaver i forbindelse med nye opkøb. For eksempel oprettelse af bankforbindelse, indkøring af fælles online edb, PBS-indbetaling, regnskabsrapportering og meget andet. Alt sammen styret fra cen- tralt hold af Partner Revision. Og efter i alt 25 opkøb er samarbejdet så tæt og effektivt, at der i dag ikke skal bruges mange timer på at vurdere, om en butik til salg matcher BE Holdings koncept og krav. - Som branchefolk er det selvfølgelig Torben og jeg, der sonderer terrænet og laver den indledende snak, når vi bliver opmærksomme på nye opkøbsmuligheder. Men i dag er vores parløb så tæt og baseret på så mange erfaringer, at de økonomiske og administrative sider af et opkøb så hurtigt som muligt bliver lagt i hænderne på Partner Revision, siger Dion Eriksen. Hos Partner Revision er revisor Mads Hornbæk ansvarlig for gruppen på 6 medarbejdere, der tager sig af BE Holding-kæden. Fast kontaktperson - Hver enkelt butik fungerer som selvstændig enhed hos os med egen regnskabsføring og egen kontaktperson. Hurtigst muligt efter et opkøb er det os, der sørger for den praktiske indkøring af en ny butik og dens personale. Derudover har vi udarbejdet et system, så vi hver måned laver et samlet regnskab, som giver et totalt overblik over nøgletal fra samtlige butikker. Det er et fantastisk redskab til hele tiden at holde rigtig fokus. Både i forhold til de enkelte butikker og til hele selskabet. For eksempel i forhold til lønprocenter, lagerbeholdninger, omsætningstal og lignende. Et helt nødvendigt redskab i et holdingselskab af denne størrelse, siger Mads Hornbæk. Det betyder samtidig, at de fleste spørgsmål til administration og regnskab rettes direkte til Partner Revision. - Vi kan altså blive ved med at koncentrere os om det, vi er gode til: At være optikere og drive butik. Med udlicitering af administrationen sikrer vi vores nøgleord: Forsyningssikkerhed og overblik, siger Dion Eriksen. Kender svaret Og på trods af den hurtige ekspansion, som med flere planlagte opkøb i pipelinen ser ud til at fortsætte, så holder Partner Revisions oprindelige forretningsplan for BE Holding stadig vand. Den er i takt med udviklingen blevet finjusteret og tilpasset. - I dag ved jeg præcis, hvornår et spørgsmål skal stilles videre til enten Dion eller Torben og i mange tilfælde ved jeg såmænd også, hvad de vil svare, fortæller Mads Hornbæk, der også fremhæver virksomhedsmæssige synergier for Partner Revision: - Det tætte samarbejde med BE Holding har givet fantastisk ekspertise her i huset, samtidig med at opgaven betyder udfordringer i hele det uddannelsesforløb, vi internt har at byde på. Dion Eriksen, Nyt Syn og Mads Hornbæk fra Partner Revision 3

4 Revision tæt på mennesker er fedt Med en tredjedel af landets højskoler som faste kunder har Partner Revision opnået stor ekspertise på undervisningsområdet. På Sjælland hører Ubberup Højskole til en absolut solstrålehistorie På tv fulgte seere i hobetal i en lang periode en række overvægtige danskeres kamp mod vægten. Udgangspunktet for serien Livet er fedt var Ubberup Højskole ved Kalundborg. Men hvad tv-udsendelsen ikke viste, var, at højskolen efter en faretruende mager periode selv med nød og næppe havde klaret økonomisk frisag. En truende konkurs var afværget, ved at skolen omlagde sit koncept til at være en højskole for livsstil. Og pludselig var højskolelivet også fedt. I Brande fulgte statsautoriseret revisor og partner Claus Lykke også udsendelserne så ofte, han kunne. Med interesse men også med glæde og en vis portion stolthed. I en årrække har revision af højskoler været et speciale i Partner Revisions afdeling i Brande, der med 25 højskoler fordelt over hele Danmark som faste kunder repræsenterer en tredjedel af alle landets højskoler. - Arbejdet med Ubberup har været en helt unik oplevelse. Ikke kun rent fagligt men også menneskeligt. Det er fantastisk at komme på skolen og opleve mange elever, der kommer til skolen uden mål eller sociale relationer. Og pludselig blomstrer de op og drøner rundt sammen med de øvrige elever. Fyldte med livsmod og smil, fortæller Claus Lykke. Ubberup Højskole med rødder helt tilbage til 1899 blev kunde hos Partner Revision midt i 1990 erne. Her tog et nyt forstanderpar over. De havde tidligere brugt Claus Lykke og ønskede at flytte deres gode erfaringer med ham som revisor med til den vestsjællandske højskole. Efter få år skiftede højskolen atter forstanderpar, som omlagde den skrantende højskole fra healing- og holistisk højskole til jazzhøjskole. En omlægning som viste sig at være et endnu sejere træk. Formuen væk - I foråret 2000 så det katastrofalt ud. Formuen var væk, og det gjorde ondt på mig at besøge skolen, som hver gang så mere og mere forsømt ud. Jeg måtte simpelt hen gøre noget, siger Claus Lykke. Et tilfældigt møde et par måneder før med idé- og konceptudvikler Flemming Darre satte tanker i gang. Flemming Darre var manden bag Ebeltoft Kurcenter, og han havde fortalt Claus Lykke om sine tanker for livsstilsomlægning under form af højskoleundervisning. Med et visionært oplæg for Ubberup Højskoles fremtid, sagde bestyrelsen ja tak, og ganske kort tid efter blev Flemming Darre indsat som konstitueret forstander. Med et bredt netværk lykkedes det ham hurtigt at sammensætte et højskoleprogram, der ikke bare blev overtegnet fra første sæson men 4

5 som også kom til at danne grundlag for den populære tv-serie og gav endnu mere PR til landets nye og første livsstilshøjskole. - Økonomi er ikke et mål i sig selv men grundlaget for at drive højskole. Alligevel var jeg en kende stolt, da vi i løbet af de første år fik vendt den økonomiske udvikling fra et betragteligt million-underskud til et million-overskud på Ubberup, siger Claus Lykke. Revision i menneskehøjde I det hele taget er revision af højskoler blevet en god ekstra niche for Claus Lykke og Partner Revision. - Det er en god og anderledes opgave at revidere og rådgive højskoler. Udarbejdelse af regnskaberne er selvfølgelig i princippet det samme. Men højskolerne er selvejende institutioner og skattefrie. Som rådgiver er det rart at lade den rene driftsøkonomi afgøre beslutningerne, siger Claus Lykke, der også peger på de menneskelige relationer. - Højskolefolk er ikke som erhvervsfolk uddannede til at knække og gennemskue regnskaber. Derfor gør vi altid meget ud af ikke bare at referere tal og resultater men forklare og begrunde dem i et sprog, som alle forstår, siger Claus Lykke. Derfor er det også Partner Revisions firmapolitik, at årsregnskaber altid udarbejdes på de individuelle skoler. - På skolerne længere væk betyder det ofte, at vi drager af sted aftenen før, og overnatter på skolen. På den måde får vi mange gode, sjove og lærerige oplevelser med tilbage selv, hvor vi diskuterer alt andet end tal, siger Claus Lykke. De mange erfaringer har Partner Revision brugt til at udarbejde for eksempel budget-, likviditetsstyrings- og regnskabsmodeller for undervisningsinstitutioner. Og hidtil har revisionsselskabet ikke behøvet bruge mange markedsføringskroner på området. - Vores ry i branchen er gået fra mund til mund, siger Claus Lykke. Et rygte, som Claus Lykke selv synes, er fedt. Arbejdet med Ubberup har været en helt unik oplevelse for Claus Lykke. Både fagligt og menneskeligt. Det var en fantastisk oplevelse, når elever, der kom uden sociale relationer, pludselig blomstrede op sammen med de andre. 5

6 Katastrofen, der ændrede alt Kim Charles Nielsen var sammen med sin familie i Sri Lanka, da tsunamien ramte i december Familien overlevede vandmasserne og har lavet en hjælpekomite, der har gjort en stor forskel for en familie i landsbyen Unawatuna Solen bager ned over den kridhvide badestrand. Palmetræerne vajer i vinden. I landsbyen er folk for længe siden stået op og har begivet sig ud på havet for at fiske eller ud i theplantagen på bjergsiden. På stranden 30 meter fra vandkanten holder en van med familien Nielsen fra Silkeborg pakket til dagens udflugt. Det er tredje gang, familien besøger Sri Lanka og landsbyen Unawatuna syd for Galle. De elsker denne smukke afkrog af verden. Befolkningens gæstfrihed og charme. Sammen med den unge lokale kok Raju, hvis familie de fire danskere er blevet gode venner med gennem deres besøg i landsbyen, gør familien klar til at køre. Det er den 26. december Pludselig opdager de, at noget beskidt vand skyller op omkring bilen. Og den tumult, der opstår udenfor, fortæller dem, at noget er helt galt. - Vi fik vendt bilen og ville køre op mod bjergene. For selvom vi ikke forstod, hvad der skete, følte vi instinktivt, at vi måtte søge opad, fortæller Kim Charles Nielsen. Foruden at være far til My og Oskar og gift med Kirsten, er Kim statsautoriseret revisor hos Partner Revision i Silkeborg. Men inden de nåede flugten, blev bilen fanget af en kæmpe bølge. Familien sad midt i den tsunami i Sydasien, der på få timer dræbte mere end mennesker. Død og ødelæggelse Bilen blev skyllet 75 meter hen ad stranden, indtil den blev kilet fast mellem to palmetræer. I løbet af få minutter blev bilen fyldt med vand, og familien kæmpede sig ud i vandmasserne. På det tidspunkt var der fire meter vand under dem. - Kim og Raju gik heldigvis ikke i panik men forstod at dirigere os andre. Og vi forstod at gøre, hvad der blev sagt, husker Kirsten, der blev skilt fra de andre, da de forlod bilen, og strømmen greb dem. Kim holdt fast i Oskar, der på det tidspunkt var 12 år. Når han havde hovedet over vandet, kunne han se den dengang 15-årige My nogle meter foran sig. Efter 100 meter fik My kæmpet sig op i et palmetræ og Kim fik Oskar med derhen. I mellemtiden var Raju kommet op på et hustag og kunne derfra dirigere både Kirsten, Kim og børnene. - Da vandstanden faldt, og vandet blev lidt roligere, gik vi op til et tempel og derfra videre op i bjergene. Jeg var helt i chok og kunne ikke rigtig foretage mig noget. Det var utrolig svært for os alle at rumme det hele. Der var død og ødelæggelse overalt omkring os, fortæller Kirsten, der stadig i dag er dybt rørt over den måde, de lokale behandlede alle de strandede turister. - Vi vidste, vi formentlig ville komme ud af landet kort efter de lokale vidste ikke, hvor længe de skulle leve midt i kaos. Alligevel delte de alle deres madvarer med os, fortæller Kim. Frygteligt at forlade Sri Lanka Kirsten, Kim, My og Oskar blev to dage senere fløjet til Colombo med helikopter. Og efter halvandet døgn her, kom de med et herkulesfly til Bruxelles, inden de endelig den 31. december var hjemme igen. - Det var forfærdeligt at tage derfra. Vi var meget i tvivl, om vi skulle blive der. Jeg ville gerne have hjulpet folk dernede, men Oskar var syg, og vi var bange for udbrud af smitsomme sygdomme. Så vi vendte altså hjem, selvom det gjorde ondt i samvittigheden, fortæller Kim. - Det var frygteligt bare at forlade det hele, når de mennesker, der havde hjulpet os, ikke kunne rejse noget sted hen. Men jeg følte ikke, jeg kunne gøre noget. Jeg kunne slet ikke styre mine nerver. Så jeg var nødt til at komme hjem og samle mig og så organisere noget ordentligt hjælp hjemmefra, forklarer Kirsten. Og familien var fast besluttet på at hjælpe Rajus familie og landsbyen Unawatuna. 6

7 Da de kom hjem, gik der næsten fire uger, inden de var helt ovenpå igen. Men så tog de for alvor fat sammen med et hold venner og fik lavet støttekomiteen Living is Giving. Fra blandt andet Partner Revision modtog de et stort beløb til hjælpearbejdet, mens C arla du Nord, som Kirsten er medejer af, lavede støtte T-shirts til fordel for projektet, ligesom en af firmaets leverandører gav et stort beløb. Venner og bekendte - og endda venners venner - skød penge i projektet, og snart var der samlet knap kroner ind. Katastrofen gjorde stærk Sammen med Raju, der besøgte familien fire uger i februar og marts, har de forsøgt at fordele pengene, hvor de gjorde mest gavn. - Vi ville egentlig gerne give penge på den måde, at modtagerne blev selvhjulpne. Men singaleserne tænker bare ikke fremad det ligger ikke i deres natur. Så hvis man vil skabe projekter, der kan gavne langt ud i fremtiden, skal man selv være der, fortæller Kirsten. Men hjælpekomiteen har alligevel gjort en forskel for Rajus familie og for landsbyen. Kim besøgte området i juli i år og mødte en fantastisk velvilje fra befolkningen og kunne også se, hvordan pengene havde gavnet. - Det er virkelig fedt at føle, at man har gjort en forskel for de mennesker, siger han. Katastrofen har også gjort en forskel for familien i Danmark. De har fået en ekstra dimension i deres indbyrdes forhold. - Det lyder banalt for alle forældre er glade for deres børn. Men jeg ved ikke, hvor mange gange dagligt jeg tænker, hvor heldig jeg er at have dem alle sammen stadig, siger Kim. - Samtidig har vores overlevelse gjort os stærkere hver især. Mange siger, at vi er heldige med, at vi overlevede det er utvivlsomt rigtigt. Men jeg mener også, vi var stærke. Sådan oplevede vi det selv og det er en god ting at have med sig, mener Kirsten, der håber på at vende tilbage til Unawatuna sammen med børnene på et tidspunkt. At opleve og overleve katastrofen har samtidig ændret familiens indstilling til livet. Ikke blot hæfter de sig ved det på en helt anden måde, når der sker katastrofer rundt om i verden og donerer endnu større beløb end tidligere. De tager også lettere på de små dagligdags problemer. - Det er blevet meget nemmere for os at tage de store beslutninger, der betyder et bedre eller et ændret liv for os selv. Og samtidig kan vi nemmere se bort fra hverdagens små stød og bekymringer. På kan man læse mere om projektet og følge indsamlingen. Oskar på stranden ved landsbyen Unawatuna: Et lille paradis på Sri Lanka, der blev ramt af tsunamien den 26. december Hjælpeprojektet Living is Giving har blandt andet sikret denne familie et nyt køkken i deres ødelagte hus. Og har givet Rajus far en båd. My, Oskar, Kim og Kirsten Nielsen har besøgt Unawatuna tre gange og blevet nære venner med en lokal familie, som de hjalp efter katastrofen. Navne i noter Hos Partner Revision i Brande har to medarbejdere bestået cand.merc.aud. eksamen. Det drejer sig om Marianne D. Nymann og Alex Damgaard. Marianne D. Nymann, Partner Revision Brande - nyuddannet cand.merc.aud. Alex Damgaard, Partner Revision Brande - nyuddannet cand.merc.aud. Den 1. august fejrede statsautoriseret revisor og partner Bjarne U. Pedersen, Brande, sit 25 års jubilæum hos Partner Revision. Hos Partner Revision Silkeborg har René Conradsen og Troels Mikkelsen begge bestået HD eksamen. Samme eksamen har Rune F. Jørgensen, Partner Revision Brande, også bestået. En række medarbejdere i Partner Revisions afdelinger er for nyligt blevet udlærte. Den 1. august var det Gert S. Andersen, Herning, Christina Mortensgaard, Ikast, Tina H. Madsen, Ikast. Den 1. september kom turen til Michael B. Frandsen, Herning, og Susanta Dey, Brande. To nye elever havde første arbejdsdag hos Partner Revision i Ikast den 1. august. De nye elever hedder Søren Simmelsgaard og Thomas Hedegaard. Ligeledes 1. august fik Partner Revision i Herning ny elev, Christian Lorenzen. I Brande begyndte Betina Nørr den 15. august sin elevtid hos Partner Revision. Camilla Vang Christensen begyndte 1. september som elev hos Partner Revision i Ringkøbing. Hos Partner Revision i Tarm er Steffen Christensen blevet ansat som revisorassistent. Den 1. oktober tiltrådte Gitte Horsager ligeledes som revisorassistent hos Partner Revision i Silkeborg. 7

8 Vi kan gøre dig til prof. spiller i den virkelige verden RŒdgivende revisorer RŒdgivende revisorer En god partner er guld værd. Med Partner Revision på holdet kan du koncentrere dig om dine kerneområder, mens vi dækker dig fuldt og professionelt af på den økonomiske side af bordet. Som partner tilbyder vi meget mere end regnskabsmæssig bistand. Vi rådgiver og vejleder i strategisk planlægning. Vi skubber på i offensiven og holder igen i defensiven. Og så glæder vi os sammen med dig over en sejr. Hos Partner Revision er målsætningen at tilbyde dig mere end du forventer. Et tæt samarbejde er udgangspunkt for vores professionelle rådgivning, der dækker alt fra økonomi, finansiering, driftsøkonomisk opfølgning, udarbejdelse af perioderegnskaber, budgetter og ledelsesmæssig rådgivning. Udover besvær sparer vi dig for unødige udgifter. Herning Industrivej Nord 15. Birk Herning. Tlf Ikast Thrigesvej Ikast. Tlf Brande Torvegade Brande. Tlf Silkeborg Ballevej 2B Silkeborg. Tlf Ringkøbing Hugborgvej Ringkøbing. Tlf Skjern Bredgade Skjern. Tlf Tarm Nygade Tarm. Tlf Tilknyttet RevisorGruppen Danmark

Partner Review 01/09. 03 Fuld fokus på din skat 04 succes med infomøder om skattereform 06 Fandenivoldsk langt mod vest

Partner Review 01/09. 03 Fuld fokus på din skat 04 succes med infomøder om skattereform 06 Fandenivoldsk langt mod vest Partner Review 01/09 03 Fuld fokus på din skat 04 succes med infomøder om skattereform 06 Fandenivoldsk langt mod vest 08 Når revision bliver mere end tal 10 Når gråt guld glimter 12 tal-kunst Rådgivende

Læs mere

PartnerReview Det positive signal

PartnerReview Det positive signal PartnerReview Nr.1.05 Rådgivende revisorer Det positive signal En revideret årsrapport er ofte et nødvendigt kvalitetsstempel i forhold til kunder og andre erhvervsmæssige samarbejdspartnere En revideret

Læs mere

Partner Review 01/08. Rådgivende revisorer. John Andersen, Partner Revision Skjern

Partner Review 01/08. Rådgivende revisorer. John Andersen, Partner Revision Skjern Partner Review 01/08 det er hamrende vigtigt at ramme plet i første skud, når man skal fungere tæt sammen om at lede en arbejdsplads og gerne udvikle den tillige. John Andersen, Partner Revision Skjern

Læs mere

Partner Review. Tæt parløb med modegazelle. 2. generationsprismodtager #6. Fra partner til pilgrim #10. Nye medspillere i Ølgod #3

Partner Review. Tæt parløb med modegazelle. 2. generationsprismodtager #6. Fra partner til pilgrim #10. Nye medspillere i Ølgod #3 Partner Review NR. 12 - NOVEMBER - Partner revision rådgivende revisorer Tæt parløb med modegazelle #8 2. generationsprismodtager #6 Fra partner til pilgrim #10 Nye medspillere i Ølgod #3 12 Nye afdelinger

Læs mere

Fleksibel mulighed for finansiering

Fleksibel mulighed for finansiering PartnerReview Nr. 1.06 Fleksibel mulighed for finansiering Virksomhedspant er et nyt begreb og åbner flere døre for virksomheder, der har brug for at få finansieret nye tiltag. Rådgivende revisorer De

Læs mere

Partner Review. 8600 Silkeborg #10. år og stadig. med godbidder i lommen #12. Et godt drive for netværk #8. Fra E14 8JN London til

Partner Review. 8600 Silkeborg #10. år og stadig. med godbidder i lommen #12. Et godt drive for netværk #8. Fra E14 8JN London til Partner Review NR. 15 - maj 2012 - Partner revision rådgivende revisorer 15 Fra E14 8JN London til 8600 Silkeborg #10 65 år og stadig på toppen #4 Revisorer med godbidder i lommen #12 Bilforhandleren ruller

Læs mere

Alpe d Huez klarede tankerne Side 4

Alpe d Huez klarede tankerne Side 4 UDGIVES AF PENSION FOR SELVSTÆNDIGE September 2013 SELVSTÆNDIG Side 10 Sejt! Men jeg turde ikke Alpe d Huez klarede tankerne Side 4 Pensionen fik en ekstra tand Side 21 d enkelt September 2013 Side 1 Alpe

Læs mere

PARTNER REVIEW. Midt- og Vestjysk vind i vingerne #8 AT VENDE MED VINDEN #9 FRA GOD TIL GLOBAL IDÉ #11 REVISOREN DER STÅR OP, NÅR HAN VÅGNER #12

PARTNER REVIEW. Midt- og Vestjysk vind i vingerne #8 AT VENDE MED VINDEN #9 FRA GOD TIL GLOBAL IDÉ #11 REVISOREN DER STÅR OP, NÅR HAN VÅGNER #12 PARTNER REVIEW NR. 14 - NOVEMBER 2011 - PARTNER REVISION RÅDGIVENDE REVISORER 14 Midt- og Vestjysk vind i vingerne #8 AT VENDE MED VINDEN #9 FRA GOD TIL GLOBAL IDÉ #11 REVISOREN DER STÅR OP, NÅR HAN VÅGNER

Læs mere

Partner Review. Marie og rugbrødet giver bedre revision #6. Sælger sig ud af krisen #8. Tjekker ud på toppen #3. få gode tips #10

Partner Review. Marie og rugbrødet giver bedre revision #6. Sælger sig ud af krisen #8. Tjekker ud på toppen #3. få gode tips #10 11 Partner Review NR. 11 - maj 2010 - Partner revision rådgivende revisorer Marie og rugbrødet giver bedre revision #6 Tjekker ud på toppen #3 Sælger sig ud af krisen #8 Netværk nytter få gode tips #10

Læs mere

Ny Mesterlære - stærkt gået

Ny Mesterlære - stærkt gået Ny Mesterlære - stærkt gået 13 stærke fortællinger fra ny mesterlære 2008 FoU-projekt 121492 Forfatter: Jane Jakobsen, DEL www.delud.dk Ny Mesterlære - stærkt gået FoU-projekt 121492 Forfattere: Jane Jakobsen,

Læs mere

Forsikring. Tema. Vejen til et direktørjob side 6. En tillidsrepræsentants værste mareridt side 10. Det faglige system er også et karrierevalg side 12

Forsikring. Tema. Vejen til et direktørjob side 6. En tillidsrepræsentants værste mareridt side 10. Det faglige system er også et karrierevalg side 12 Nr. 3 - Maj 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Vejen til et direktørjob side 6 En tillidsrepræsentants værste mareridt side 10 Det faglige system er også et karrierevalg

Læs mere

Ombygning med omtanke

Ombygning med omtanke 28. FEBRUAR 71. ÅRGANG SOCIALPÆDAGOGEN Ombygning med omtanke Beboerne fik nye lejligheder og medarbejderne nye kollegaer, da Unohuset blev ombygget. Forløbet gik godt, fordi ledelsen inddrog medarbejderne,

Læs mere

SUF Den Sociale Udviklingsfond

SUF Den Sociale Udviklingsfond ISSN 1903-5497 Juli 2012 SUF Den Sociale Udviklingsfond Magasinet En tryg skulder at læne sig op af Bjarne har brugt sin mentor til at få ro på hverdagen og arbejdslivet Et kærligt skub ind i voksenlivet

Læs mere

TRASBO 1970 2010 En familie og virksomhed i vækst

TRASBO 1970 2010 En familie og virksomhed i vækst TRASBO 1970 2010 En familie og virksomhed i vækst 03 14 16 19 Et moderne eventyr De første medarbejdere Sæbe i sutteflasken Opsving i en krisetid INDHOLD Side 03 Et moderne eventyr 04-05 På vej mod nye

Læs mere

startisyd Som storyteller ved man, at livet opleves - et ordens-univers, hvor der er rutine, fred, harmoni og forudsigelighed.

startisyd Som storyteller ved man, at livet opleves - et ordens-univers, hvor der er rutine, fred, harmoni og forudsigelighed. startisyd INSPIRATION TIL IVÆRKSÆTTERI I SØNDERJYLLAND MARTS 2004 Iværksætteri er særligt vigtigt i Sønderjylland s.2 Rank ryggen, kvinder! s.5 Plads til initiativ s.11 Overtog sin egen arbejdsplads s.13

Læs mere

lidt mere end et sted at bo!

lidt mere end et sted at bo! lidt mere end et sted at bo! Glade beboere hos Bo42. Foto: Anders Beier En hilsen fra Bo42 til hele øen Med udgangen af marts dette år udløber Bo42 s boligsociale projekt. Gennem de seneste fire år har

Læs mere

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:44 Side 2 Indhold: Håndbog i massefyringer................ 3 Når rygterne svirrer.................... 4

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 IVÆRKSÆTtER SUCCES KOMMER AF GOD FORBEREDELSE VÆR ÅBEN OVER FOR KOMMUNIKATION MED ANDRE SÅDAN SMADRER DU HELT

Læs mere

Nye mål - nye muligheder

Nye mål - nye muligheder Nye mål - nye muligheder Debat om offentligt-privat samarbejde Professor: Udlicitering med politiske mål Borgmester: Alt kan udliciteres Fagforbund: Længere kontrakter ISS: Partnerskaber og fælles selskaber

Læs mere

- 10 år i bevægelse. Hammerum Herreds Idrætsdaghøjskole 10 års jubilæum 2006 1. 10 års jubilæum

- 10 år i bevægelse. Hammerum Herreds Idrætsdaghøjskole 10 års jubilæum 2006 1. 10 års jubilæum - 10 år i bevægelse 2006 Hammerum Herreds Idrætsdaghøjskole 10 års jubilæum 2006 1 10 års jubilæum 2 Hammerum Herreds Idrætsdaghøjskole 10 års jubilæum 2006 Forord Hammerum Herreds Idrætsdaghøjskole fylder

Læs mere

pengenyt Prøv vores pensions-quiz Obligationer når ikke aktier til sokkeholderne... eller er det for firkantet sat op?

pengenyt Prøv vores pensions-quiz Obligationer når ikke aktier til sokkeholderne... eller er det for firkantet sat op? 3 pengenyt 2013 Obligationer når ikke aktier til sokkeholderne... eller er det for firkantet sat op? Bliver det i lystyacht, du sejler dit livs solnedgang i møde? Prøv vores pensions-quiz Hvorfor dømmer

Læs mere

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9 Annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Annonce Pension OG FORSIKRING Marts 2008 Styr på pensionen? Trods alle initiativer tyder meget stadig på, at det er de færreste, der besidder et

Læs mere

frivilligkbh VIDENSTAPAS Unge strømmer til BETA for at være frivillige Livslinien har nået et nyt publikum

frivilligkbh VIDENSTAPAS Unge strømmer til BETA for at være frivillige Livslinien har nået et nyt publikum DE KØBENHAVNSKE FRIVILLIGCENTRES FÆLLESBLAD frivilligkbh Vi præsenterer en række små retter med perleeksempler på, hvordan frivillige foreninger løser gængse udfordringer VIDENSTAPAS Louis Nielsens samarbejde

Læs mere

kontakt Orientering om revision, regnskab, skat, moms og IT - September 2006

kontakt Orientering om revision, regnskab, skat, moms og IT - September 2006 kontakt Orientering om revision, regnskab, skat, moms og IT - September 2006 Af Tage Borregaard Pedersen Statsaut. revisor. Adm. direktør tbp@hlb.dk I denne udgave Fusion i København side 3 Goodwill side

Læs mere

Nr. 11 september 2010

Nr. 11 september 2010 Nr. 11 september 2010 Der er mennesker bag millionerne... Vi skal ikke ud og kapre nye kunder... Borgmesteren lover hurtigere sagsbehandling... En kæmpe, der er let på tå... Det er dårlig stil at sige

Læs mere

Bilag 8. Side 1 af 12

Bilag 8. Side 1 af 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 Transskribering af interview m. Ea, 14.april

Læs mere

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014 din pension Nummer 80 Januar 2014 Kontorenten tredoblet i 2014 Side 2 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Din Pension nr. 80, januar 2014 et magasin for medlemmer

Læs mere

Referat af Friluftsrådets generalforsamling. Onsdag den 24. april 2013 i Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge, København V

Referat af Friluftsrådets generalforsamling. Onsdag den 24. april 2013 i Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge, København V Referat af Friluftsrådets generalforsamling Onsdag den 24. april 2013 i Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge, København V Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om Friluftsrådets virksomhed i det forløbne

Læs mere