Ansøgning om satspulje til kvalificering af træningstilbud til børn og unge med svære handicap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgning om satspulje til kvalificering af træningstilbud til børn og unge med svære handicap"

Transkript

1 Ansøgning om satspulje til kvalificering af træningstilbud til børn og unge med svære handicap Bilag 1 Projektbeskrivelse Projektet titel: Udvikling af tilbud om tværfaglig og tværsektorielt koordineret indsats til børn med cerebral parese - organiseret i et samarbejde mellem Kolding Kommune, Vejle Kommune og Fredericia Kommune og børneafdelingen på Sygehus Lillebælt. Indhold Overordnede formål med projektet... 2 Baggrund for projektet og beskrivelse af de lokale problemstillinger... 2 Baggrund... 2 Aktuel organisering af opfølgnings og behandlingstilbud... 3 Implementering af et opfølgningsprogram for cerebral parese, CPOP... 3 Problemformulering... 5 Materiale og metode... 5 Beskrivelse af den tværsektorielle specialistfunktion... 5 Beskrivelse af aflønning ved deltagelse i tværfaglige konferencer og kurser... 6 Målemetoder... 6 Behov for projektmidler... 7 Samarbejdspartnere... 7 Forventede resultater... 7 Udvikling og implementering af model for et systematisk samarbejde... 7 Tværfagligt samarbejde og dannelse et kvalificeret tværfagligt miljø og netværk... 7 Forældreinformation og inddragelse af forældrene... 8 Overvejelser om videreførelse efter tilskudsperioden... 8 Formidling af resultater lokalt

2 Udvikling af tilbud om tværfaglig og tværsektorielt koordineret indsats til børn med cerebral parese - organiseret i et samarbejde mellem Kolding Kommune, Vejle Kommune og Fredericia Kommune og børneafdelingen på Sygehus Lillebælt. Overordnede formål med projektet - At udvikle og implementere en model for et systematisk samarbejde mellem sygehusafdelinger, kommuner og privat praktiserende om udarbejdelse af individuelle, tværfaglig og tværsektorielt koordinerede træningsindsatser og behandlingsplaner for børn med cerebral parese, på baggrund af systematiske registreringer i det danske opfølgningsprogram for cerebral parese, CPOP 1. - At udvikle et formaliseret samarbejde mellem de sundhedsfaglige professionelle omkring barnet samt bidrage til et kvalificeret tværfagligt miljø og netværk omkring børn med cerebral parese i de deltagende kommuner. - At skabe mulighed for kontinuerlig forældreinformation og inddragelse af forældrene. Baggrund for projektet og beskrivelse af de lokale problemstillinger Baggrund Cerebral parese (CP) er den hyppigste årsag til motoriske funktionsnedsættelser hos børn. I Danmark forekommer CP med en prævalens på 2,1/1000. Dette svarer til at der i Region Syddanmark er ca. 500 børn fra 0 15 år med CP. CP skyldes en hjerneskade opstået i den umodne hjerne hos fostret eller det lille barn. Hjerneskaden kan påvirke barnets evne til at styre og koordinere muskler og bevægelser, samt barnets evne til sansning, perception og kognition. Der kan være symptomer i form af spasticitet, dyskinesi og/eller ataksi. Barnet kan have høj muskelaktivitet i nogle muskler, mens andre er svage. Denne ubalance kan medføre sekundære følger som for eksempel nedsat ledbevægelighed og fejlstillinger samt hofteskred og skoliose. Der tilbydes i dag en lang række af indsatser, hvis formål er at fremme livskvaliteten for barnet og familien, optimere de motoriske funktioner og forebygge sekundære følger. Resultaterne af de forskellige indsatser er afhængige af, at de iværksættes rettidigt og varetages af et tværfagligt team. I forhold til at fremme barnets udvikling af motoriske færdigheder og forebyggelse af alvorlige sekundære følger af CP, varetages indsatserne i dag primært af følgende faggrupper: - Fysioterapeuter, som varetager og superviserer indsatsen i forhold til barnets grovmotoriske funktion - Ergoterapeuter, som varetager og superviserer indsatsen i forhold til barnets finmotoriske og almene daglige funktion. - Neuropædiatere, som er ansvarlige for diagnosen og for behandling af de motoriske symptomer, som spasticitet, dyskinesi og ataxi, med f.eks. baklofen, botolinum toksin og andre former for medicin. - Ortopædkirurger, som udfører bløddels- og knogleoperationer, og ordinere ortoser - Neurokirurger, som udfører selektiv dorsal rhizotomi og indsættelse af baclofenpumpe. Tilbud om iværksættelse af en indsats eller et behandlingstiltag varetages af det tværfaglige team, evt. efter en klinisk ganganalyse, foretaget på Ganganalyselaboratoriet på Odense Universitetshospital. Barnet kan udover de nævnte faggrupper, modtage indsatser som varetages 1 Læs mere om CPOP på side 8. 2

3 af f.eks. bandagister, talepædagoger, specialuddannede pædagoger/støttepersoner/lærer, diætister og psykologer. Aktuel organisering af opfølgnings og behandlingstilbud Der er aktuelt store regionale og lokale forskelle i de fysioterapeutiske og ergoterapeutiske indsatser til børn med CP. Der er bl.a. stor forskel på i hvilket omfang den terapeutiske indsats tilbydes, hvordan den er organiseret og om det er fysioterapeuter, ergoterapeuter eller evt. forældre og barnets øvrige netværk, der varetager indsatsen. Desuden er indsatsen mange steder organiseret, således, at den enkelte fysioterapeut eller ergoterapeut kun er tilknyttet få børn med CP, hvilket kan gøre det vanskeligt at opnå den nødvendige specialisering/viden og erfaring med denne patientgruppe. Børn med CP kan have et specialinstitutionstilbud (ca. 50 % af alle børn med CP) eller være enkeltintegrerede i almindelige daginstitutioner og skoler. I specialinstitutioner vil børnene ofte have tilbud om en fysioterapeutisk og/eller ergoterapeutisk indsats, som en del af det samlede tilbud i institutionen. Enkeltintegrerede børn kan have tilbud om en fysioterapeutisk og/eller ergoterapeutisk indsats ved terapeuter tilknyttet det kommunale tilbud om Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), på Genoptræningscentre, gennem udbydere af behandling bevilliget gennem Servicelovens 11 eller 52 stk. 3 eller ved privat praktiserende fysioterapeuter under ordningen om vederlagsfri fysioterapeutisk behandling. Desuden er der et antal børn, som slet ikke har noget tilbud om en fysioterapeutisk og/eller ergoterapeutisk indsats. De fleste børn med cerebral parese i Kolding, Vejle og Fredericia kommuner har tilbud om en fysioterapeutisk indsats, mens kun få af børnene har tilbud om en ergoterapeutisk indsats. Hvis en ergoterapeutisk indsats tilbydes, er det ofte i form af vejledning og rådgivning af forældre og barnets øvrige netværk. Hver kommune har deres egen organisering af tilbuddene til børn med CP. Derfor har det efter dannelsen af de nye kommuner og regioner vist sig vanskeligt at skabe et overblik over de eksisterende tilbud om fysioterapeutiske og ergoterapeutiske indsatser. Dette betyder bl.a. at det lokalt kan være vanskeligt at opsøge viden hos fysioterapeuter og ergoterapeuter med specialviden om og erfaring med børn med cerebral parese. Den regionale børnegruppe under følgegruppen for genoptræning i Region Syddanmark, har i rapporten Region Syddanmark: Børn Habilitering Rehabilitering beskrevet de aktuelle problemstillinger i forhold til den indsats som aktuelt tilbydes børn 2. Desuden indeholder rapporten en række anbefalinger i forhold til fremtidig organisering af indsatsen. Der anbefales bl.a. at kommunale terapeuter kan deltage i tværfagligt og tværsektorielt samarbejde omkring børn, at sygehusene ansætter terapeuter, der har mulighed for at give en indsats til børnene ude i kommunerne, hvis dette af faglige grunde vurderes som nødvendigt og at det for sygehusansatte terapeuter er muligt at deltage i tværfagligt og tværsektorielt samarbejde omkring børnene. Der er altså behov for at få afprøvet nye måder at organisere indsatsen for børn og unge og for at få skabt et formaliseret tværsektorielt samarbejde. Implementering af et opfølgningsprogram for cerebral parese, CPOP I Sverige har man siden 1994 udviklet et opfølgningsprogram for børn med cerebral parese, kaldet CPUP, Uppfölgningsprogram för cerebral pares (se Opfølgningsprogrammet har siden 2005 været et nationalt svensk kvalitetsregister. 2 For mere information om følgegruppen for genoptræning, se Desuden vedlægges rapporten som bilag 2. 3

4 Opfølgningsprogrammet CPUP består af en systematisk undersøgelse og registrering udført af barnets fysioterapeut og ergoterapeut, af barnets aktuelle muskeltonus, ledbevægelighed og funktionsniveau to gange årligt indtil barnet fylder seks år. Derefter en gang årligt indtil barnet er voksen. Desuden består opfølgningsprogrammet af systematiske røntgen undersøgelser af barnets hofter og ryg samt undersøgelse og registrering foretaget af neuropædiatere og ortopædkirurger. I CPUP registreres også barnets aktuelle tilbud om indsatser og behandlingstilbud, herunder behandling med botulinum toksin og ortopædkirurgiske operationer. Der foreligger dokumentation for at CPUP har reduceret forekomsten af svære sekundære følger af CP, som hofteledsskred, svære fejlstillinger i led og skolioser. Desuden har den svenske CPUP registreringen, afdækket store regionale forskelle i hvilke indsatser og behandlinger, der tilbydes børn med CP. I 2006 begyndte en lignende registrering i den sydlige del af Norge, kaldet CPOP, Oppfølgningsprogram for barn med cerebral parese. Det norske opfølgningsprogram er netop blevet nationalt norsk kvalitetsregister og forventes udvidet til hele Norge i løbet af de kommende år. Erfaringer fra implementering af CPOP i Norge har vist at CPOP kan skabe øget tilfredshed hos forældre til børn med CP og hos de involverede fysioterapeuter og ergoterapeuter. Region Syddanmark fik tilbud om deltagelse i CPUP i foråret På denne baggrund har neuropædiatere og fysioterapeuter fra fire børneafdelinger i Region Syddanmark og børneortopædkirurgerne på Odense Universitetshospital dannet en styregruppe for at forberede implementeringen af CPOP, Opfølgningsprogram for cerebral parese i regionen. Der er udarbejdet en projektbeskrivelse 3. Fondsmidler fra Helene Elsass Fonden har muliggjort ansættelse af en koordinerende fysioterapeut, som i samarbejde med styregruppen er ansvarlig for implementeringen af CPOP i regionen. Undervisning af de fysioterapeuter, som skal udføre undersøgelser og registrering, er påbegyndt i september 2009 og de første børn med cerebral parese forventes at blive registreret i oktober Implementering af CPOP sikrer, at der gennemføres lokale tværfaglige lægekonsultationer og konferencer, hvorved samarbejdet mellem de lokale børneafdelinger og ortopædkirurgisk afdeling på Odense Universitetshospital styrkes. Formålet med samarbejdet er, at sikre et ensartet behandlingstilbud til børn med cerebral parese tilbydes på regionens sygehuse. CPOP sikrer således at der laves en individuel behandlingsplan for de neuropædiatriske og ortopædkirurgiske behandlingstilbud. Der er i CPOP projektet ikke afsat ekstra midler til at inddrage de fysioterapeuter og ergoterapeuter, som tilbyder en indsats i kommunalt eller privat regi. CPOP projektet kan derfor ikke sikre, at der sker et systematisk samarbejde om udarbejdelse af individuelle, tværfaglig og tværsektorielt koordinerede træningsindsatser og behandlingsplaner for børn med cerebral parese, på tværs af de regionale, kommunale og private tilbud. Det herværende projekt beskriver muligheden for at inddrage fysioterapeuter og ergoterapeuter, som tilbyder træningsindsatser og behandling i kommunalt eller privat regi, i en mere systematisk og koordineret indsat. 3 Projektbeskrivelsen er vedlagt som bilag 3. 4

5 Problemformulering På baggrund af ovenstående beskrivelse af baggrund, den aktuelle organisering af opfølgnings og behandlingstilbud samt de beskrevne planer for Implementering af et opfølgningsprogram for cerebral parese, CPOP, skal projektet Udvikling af tilbud om en tværfaglig og tværsektorielt koordineret indsats til børn med cerebral parese undersøge om det er muligt, - at udvikle og implementere en model for et systematisk samarbejde mellem sygehusafdelinger, kommuner og privat praktiserende, om udarbejdelse af individuelle, tværfaglig og tværsektorielt koordinerede træningsindsatser og behandlingsplaner for børn med cerebral parese, - at udvikle et formaliseret samarbejde mellem de sundhedsfaglige professionelle omkring barnet og bidrage til et kvalificeret tværfagligt miljø og netværk omkring børn med cerebral parese i de deltagende kommuner; og - at skabe mulighed for kontinuerlig forældreinformation og inddragelse af forældrene Materiale og metode I Vejle, Kolding og Fredericia Kommuner er et samlet befolkningstal på og mellem 2800 og 3000 fødsler årligt. Dette betyder at der hvert år fødes ca. 5-6 børn med CP og der i alt er ca børn med cerebral parese i de tre kommuner. Børn med cerebral parese i de tre kommuner følges af neuropædiatere fra Sygehus Lillebælt og børneortopædkirurger fra Odense Universitetshospital, med funktion på Sygehus Lillebælt. Projektet skal udvikle samarbejdet mellem det regionale sygehusvæsen og fysioterapeuter og ergoterapeuter i kommunalt eller privat regi. Dette gøres ved at oprette en tværsektoriel specialistfunktion samt ved at skabe mulighed for aflønning af fysioterapeuter og ergoterapeuter i kommunalt og privat regi ved deltagelse i tværfaglige konferencer på Sygehus Lillebælt. Fysioterapeuter og ergoterapeuter i kommunalt og privat regi, skal tilbydes kompetence udvikling gennem kurser afholdt af den tværsektorielle specialistfunktion. Selve træningsindsatsen og behandlingstilbuddet sammensættes af eksisterende alment fagligt anerkendte metoder. Forældreinformationen og forældreinddragelsen skal styrkes gennem afholdelse af undervisningsmøder og kurser for forældre og andre i barnets netværk. Desuden forventes projektet at skabe bedre sammenhæng i behandlingstilbuddene og indsatsen i forhold til det enkelte barn, og dermed en øget tilfredshed hos forældre til børn med CP og hos de involverede fagpersoner. Projektperioden inddeles i to faser, hvor første fase omfatter udvikling og afprøvning af en model for et systematisk samarbejde mellem sygehusafdelinger, kommuner og privat praktiserende om udarbejdelse af individuelle, tværfaglig og tværsektorielt koordinerede træningsindsatser og behandlingsplaner for børn med CP mellem 0 og 6 år, hvilket forventeligt er mellem 25 og 30 børn. I projekts i anden fase skal modellen tilbydes til alle børn med CP mellem 0 og 15 år, hvilket forventeligt er børn. Hver projektfase forventes at vare 10 måneder. Beskrivelse af den tværsektorielle specialistfunktion Den tværsektorielle specialistfunktion skal varetages af en projektfysioterapeut og en projektergoterapeut med specialviden om børn med cerebral parese. 5

6 Den tværsektorielle specialistfunktions opgaver vil være at: - Fungere som bindeled mellem barnets neuropædiater og børneortopædkirurg på Sygehus Lillebælt og de behandlende fysioterapeuter og ergoterapeuter i kommunalt og privat regi. - Deltage i tværfaglige konferencer på Sygehus Lillebælt og være medansvarlige for formidling af behandlings- og indsatsplaner til forældre og andre i barnets netværk, for eksempel ved institutionsbesøg. - Planlægge og afholde undervisningsmøder og kurser for forældre og andre i barnets netværk. - Bidrage til kompetenceudviklingen af fysioterapeuter og ergoterapeuter i kommunalt og privat regi ved afholdelse af kurser, samt gennem faglig sparring og vejledning. - Koordinere opfølgning og indsats i forhold til enkeltintegrerede børn uden tilknytning til fysioterapeuter eller ergoterapeuter i kommunalt eller privat regi. - Evaluering af og udarbejdelse af skriftlig evalueringsrapport til dokumentation af forløb, processen og resultater af projektet, i samarbejde med den koordinerende fysioterapeut i CPOP og styregruppen bag CPOP. Beskrivelse af aflønning ved deltagelse i tværfaglige konferencer og kurser Der skal skabes en mulighed for aflønning af fysioterapeuter og ergoterapeuter i kommunalt og privat regi, ved deltagelse i tværfaglige konferencer på Sygehus Lillebælt. Der vil blive afholdt en til to tværfaglige konferencer pr. barn, indtil barnet fylder seks år, herefter vil der blive afholdt en tværfaglig konference pr. år. Der beregnes to timer pr. barn, pr. konference inkl. transporttid. Desuden afsættes der midler til aflønning af fysioterapeuter og ergoterapeuter i kommunalt og privat regi, ved deltagelse i kurser arrangeret af den tværsektorielle specialistfunktion. Målemetoder Til evaluering af projektet anvendes følgende målemetoder inden projektet igangsættes og som opfølgning efter projektperioden: - CPOP registreringerne, inkl. beskrivelse og klassificering af barnets grovmotoriske og finmotoriske funktionsniveau, ledbevægelighed, muskeltonus m.v., som udføres hver halve år indtil barnet fylder 6 år, herefter en gang årlig. - Udvidet CPOP registrering, så den også omfatter en systematisk beskrivelse af de opstillede træningsindsatser og behandlingsplaner for børn med CP. - Anvendelse af CPOP-registreringen til at vurdere om behandlingstilbuddet i de tre projektkommuner adskiller sig fra den øvrige del af Region Syddanmark. - Spørgeskemaundersøgelse til forældre og de involverede fagpersoner, med henblik på at afdække oplevelsen af og tilfredsheden med projekttiltagene. Herunder evaluering af de opstillede træningsindsatser og behandlingsplaner, som det centrale redskab for et systematisk samarbejde mellem sygehusafdelinger og kommuner, i forhold til brugbarhed og realiseringsmuligheder. - Registrering af aktivitetsniveauet, f.eks. i forhold til antallet afholdte tværfaglige konferencer (herunder hvilke faggrupper og sektorer der deltager), antallet af institutionsbesøg og udbudte undervisningsaftner og kurser for forældre. 6

7 Behov for projektmidler Der ansøges om projektmidler til - Ansættelse af en projektfysioterapeut, 37 timer pr. uge i 24 mdr., i alt kr. - Ansættelse af en projektergoterapeut, 37 timer pr. uge i 24 mdr., i alt kr. - Midler til aflønning af fysioterapeuter og ergoterapeuter i kommunalt og privat regi, i alt kr. - Udgifter til projektledelse, administration, faciliteter, transport m.m., i alt kr. - Udgifter til Kvalitetssikring, monitorering og egen-evaluering i alt kr. I alt kr. Se desuden det til ansøgningen vedlagte budgetskema. Samarbejdspartnere - Børneafdelingen på Sygehus Lillebælt, herunder den ortopædkirurgiske funktion som er tilknyttet Odense Universitetshospital - Ortopædkirurgisk afdeling og Ganglaboratoriet på Odense Universitetshospital - Styregruppen bag CPOP, Opfølgningsprogram for cerebral parese i Region Syddanmark - Den Koordinerende fysioterapeut i CPOP - Kolding Kommune - Vejle Kommune - Fredericia Kommune - Praktiserende fysioterapeuter i de tre kommuner Forventede resultater Udvikling og implementering af model for et systematisk samarbejde Det forventes, at det er muligt at udvikle og implementere en model for et systematisk samarbejde mellem sygehusafdelinger og kommuner om udarbejdelse af individuelle, tværfaglig og tværsektorielt koordinerede træningsindsatser og behandlingsplaner for børn med CP. Det er forventningen af langt de fleste børn med cerebral parese og deres forældre er interesserede i at deltage i projektet. Dog viser erfaringer fra de svenske og norske opfølgningsprogrammer, at kun ca % af børn med cerebral parese får foretaget registreringen. Da CPOP-registreringen danner baggrund for dette projekt, er det nødvendigt med en høj deltagelse i CPOP registrering, for at få en høj projektdeltagelse. Målet er at 80 % af den relevante population bliver inkluderet i projektet og får udarbejdet en individuel, tværfagligt og tværsektorielt koordineret træningsindsats og behandlingsplan, på baggrund af CPOP-registreringen. Tværfagligt samarbejde og dannelse et kvalificeret tværfagligt miljø og netværk De tværfaglige konferencer og den tværsektorielle specialistfunktion skal bidrage til formaliseringen af samarbejdet mellem de sundhedsprofessionelle på tværs af sektorer og ansættelsesforhold. Desuden skal de to foranstaltninger bidrage til et kvalificeret tværfagligt miljø og netværk omkring børn med cerebral parese i de deltagende kommuner. Det er forventningen af aflønningen af fysioterapeuter og ergoterapeuter i kommunalt og privat regi øger deres muligheder og motivation for deltagelse i de tværfaglige konferencer. Desuden vil dannelsen af et tværfagligt netværk og afholdelse af kurser, motivere til aktiv deltagelse i samarbejdet. 7

8 Det er forventningen og målet, at der vil være fysioterapeuter og/eller ergoterapeuter repræsenteret ved ca. 75 % af de afholdte tværfaglige konferencer. Desuden er det forventningen at alle børn i projektet skal have tilbud om besøg i institutionen af den tværsektorielle specialistfunktion. Forældreinformation og inddragelse af forældrene Forældreinformationen og inddragelse af forældre bygger dels på undervisningsmøder og kurser for forældre og andre i barnets netværk og dels på formidling af de individuelle, tværfagligt og tværsektorielt koordinerede indsats- og behandlingsplaner. Det er indtrykket at forældrene har et udækket behov for information og viden om barnets diagnose, behandlings- og interventionsmuligheder. Desuden er der en forventning om, at projektet kan bidrage til, at forældrene får en forbedret oplevelse af sammenhæng i barnets behandling og intervention på tværs af sektorer. Overvejelser om videreførelse efter tilskudsperioden Hvis evalueringen viser at projektet kan bidrage til en betydelig kvalificering af træningstilbuddet til børn med cerebral parese, skal en videreførelse aftales mellem regionen og de involverende kommuner. Det beskrevne projekt vil give erfaringer med tværsektorielt samarbejde, som kan anvendes, når anbefalingerne fra Den regionale børnegruppe under følgegruppen for genoptræning i Region Syddanmark skal implementeres. Umiddelbart vil modellen for udarbejdelse af individuelle, tværfagligt og tværsektorielt koordinerede træningsindsatser og behandlingsplaner for børn med cerebral parese kunne anvendes i de øvrige kommuner i Region Syddanmark. Desuden vil modellen kunne implementeres i de øvrige regioner samtidigt med en eventuel implementering af CPOP. Erfaringer fra dette projekt vil kunne anvendes i Sverige og Norge, som i forvejen anvender CPUP/CPOP opfølgningsprogrammet for cerebral parese, men som oplever store regionale forskelle i indsatserne og behandlingstilbuddene i de enkelte regioner. Erfaringer fra projektet vil desuden kunne anvendes til andre patientgrupper med medfødte eller erhvervede handicaps, hvor der er behov for en kvalificering af træningstilbuddet. Formidling af resultater lokalt Netværket omkring CPOP - Opfølgningsprogram for cerebral parese, skal danne baggrunden for formidling af projekts resultater til kommuner og sygehuse i Region Syddanmark. Desuden vil projektets resultater blive forsøgt formidlet gennem artikler i fagtidsskrifter og ved temadage og konferencer, som for eksempel Danske Fysioterapeuters Fagfestival samt i børneneurologisk og børneortopædisk regi. Der forventes interesse omkring projektet fra Norge og Sverige, hvor afholdelse af oplæg til fagspecifikke temadage, som f.eks. CPUP-dagarne er en oplagt mulighed for formidling af erfaringer fra projektet. 8

Kirsten Nielsen Susanne Hygum Sørensen projektfysioterapeut projektergoterapeut kirsten@cpop.dk susanne@cpop.dk

Kirsten Nielsen Susanne Hygum Sørensen projektfysioterapeut projektergoterapeut kirsten@cpop.dk susanne@cpop.dk Udvikling af tilbud om tværfaglig og tværsektorielt koordineret indsats til børn med cerebral parese -organiseret i et samarbejde mellem Kolding Kommune, Vejle Kommune og Fredericia Kommune og børneafdelingen

Læs mere

Erfaringer fra CPOP-I

Erfaringer fra CPOP-I Erfaringer fra CPOP-I Projektet er gennemført med satspuljemidler fra Sundhedsstyrelsen. V. Kirsten Nordbye-Nielsen projektfysioterapeut & Susanne Hygum Sørensen projektergoterapeut Baggrund for CPOP-I

Læs mere

hygumsorensen@dbmail.dk & kirstennordbye@ki.au.dk

hygumsorensen@dbmail.dk & kirstennordbye@ki.au.dk hygumsorensen@dbmail.dk & kirstennordbye@ki.au.dk Erfaringer fra CPOP-I Projektet er gennemført med satspuljemidler fra Sundhedsstyrelsen. V. Kirsten Nordbye-Nielsen projektfysioterapeut & Susanne Hygum

Læs mere

Kirsten Nielsen Susanne Hygum Sørensen projektfysioterapeut projektergoterapeut kirsten@cpop.dk susanne@cpop.dk

Kirsten Nielsen Susanne Hygum Sørensen projektfysioterapeut projektergoterapeut kirsten@cpop.dk susanne@cpop.dk Udvikling af tilbud om tværfaglig og tværsektorielt koordineret indsats til børn med cerebral parese -organiseret i et samarbejde mellem Kolding Kommune, Vejle Kommune og Fredericia Kommune og børneafdelingen

Læs mere

Det første år med CPOP i Region Syddanmark

Det første år med CPOP i Region Syddanmark Helle Mätzke Rasmussen, Koordinerende fysioterapeut CPOP Resume Styregruppen bag CPOP i Region Syddanmark har ønsket at evaluere det første år med CPOP i region Syddanmark, med udgangspunkt i projektbeskrivelsen

Læs mere

Kirsten Nordbye-Nielsen, MHSc, PT Projektleder CPOP

Kirsten Nordbye-Nielsen, MHSc, PT Projektleder CPOP Kvalitetssikring i Habilitering - Erfaringer med udvikling af en regional sundhedsaftale til børn og unge med cerebral parese Kirsten Nordbye-Nielsen, MHSc, PT Projektleder CPOP kirstennordbye@ki.au.dk

Læs mere

Sundhedsaftale. Om opfølgningsprogram for børn med cerebral parese. Regionshuset Viborg. Nære sundhedstilbud Strategi og planlægning

Sundhedsaftale. Om opfølgningsprogram for børn med cerebral parese. Regionshuset Viborg. Nære sundhedstilbud Strategi og planlægning Sundhedsaftale Om opfølgningsprogram for børn med cerebral parese Regionshuset Viborg Nære sundhedstilbud Strategi og planlægning Politisk sundhedsaftale om opfølgningsprogram for børn med cerebral parese

Læs mere

KVALIFICERING AF TRÆNINGSTILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SVÆRE HANDICAP ERFARINGER OG RESULTATER FRA EVALUERINGEN AARHUS, D. 3.

KVALIFICERING AF TRÆNINGSTILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SVÆRE HANDICAP ERFARINGER OG RESULTATER FRA EVALUERINGEN AARHUS, D. 3. KVALIFICERING AF TRÆNINGSTILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SVÆRE HANDICAP ERFARINGER OG RESULTATER FRA EVALUERINGEN AARHUS, D. 3. DECEMBER 2013 OPLÆGGETS OVERSKRIFTER Baggrund og formål med evalueringen Evalueringens

Læs mere

Individuel tværfaglig intervention for børn med cerebral parese

Individuel tværfaglig intervention for børn med cerebral parese Projekt resume Helle Mätzke Rasmussen, Anders Holsgaard-Larsen, Niels Wisbech Pedersen, Søren Overgaard Engelsk titel Individually defined multidisciplinary interventions for children with cerebral palsy

Læs mere

ViTSi Konference Den siddende stilling i kørestol blandt børn og voksne med Cerebral Parese

ViTSi Konference Den siddende stilling i kørestol blandt børn og voksne med Cerebral Parese ViTSi Konference Den siddende stilling i kørestol blandt børn og voksne med Cerebral Parese Odense den 27.08.2012 Susanne Hygum Sørensen Helle Mätzke Rasmussen Program Implementering i Danmark Ændring

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi til børn og unge med cerebral parese

Vederlagsfri fysioterapi til børn og unge med cerebral parese Notat Sundhed og Socialservice Vital Horsens Centrum for Sundhed og Træning Langmarksvej 85, 8700 Horsens vitalhorsens@horsens.dk Vederlagsfri fysioterapi til børn og unge med cerebral parese Sagsbehandler:

Læs mere

Afrapportering fra arbejdsgruppen vedr. arbejdsdeling mellem region og kommune i forhold til opfølgningsprogrammet CPOP for børn med cerebral

Afrapportering fra arbejdsgruppen vedr. arbejdsdeling mellem region og kommune i forhold til opfølgningsprogrammet CPOP for børn med cerebral Afrapportering fra arbejdsgruppen vedr. arbejdsdeling mellem region og kommune i forhold til opfølgningsprogrammet CPOP for børn med cerebral parese Deltagere: Regionen: Miriam Bjødstrup (regional koordinator),

Læs mere

Program til CPOP DAG. Torsdag den 22. maj 2014 Messe C Fredericia

Program til CPOP DAG. Torsdag den 22. maj 2014 Messe C Fredericia Program til CPOP DAG Torsdag den 22. maj 2014 Messe C Fredericia Udstillere 2014 Program for CPOP DAG 2014 8.30 Registrering - morgenkaffe i udstillingslokalet 9.00 Velkomst 9.10 Årsrapport 9.30 Nyt fra

Læs mere

Helle Mätzke Rasmussen Koordinerende Fysioterapeut

Helle Mätzke Rasmussen Koordinerende Fysioterapeut Helle Mätzke Rasmussen Koordinerende Fysioterapeut Hvilke redskaber anvender i til at undersøge børn og unge med CP? Mål med CPOP Forbedre samarbejde Øge kundskaben om cerebral parese Forbedre / sikre

Læs mere

Indikatorbeskrivelser. National Klinisk Kvalitetsdatabase. for børn og unge med cerebral parese. September 2012 - Version 1.2

Indikatorbeskrivelser. National Klinisk Kvalitetsdatabase. for børn og unge med cerebral parese. September 2012 - Version 1.2 Indikatorbeskrivelser National Klinisk Kvalitetsdatabase for børn og unge med cerebral parese September 2012 - Version 1.2 CPOP - Den Central arbejdsgruppe Indikatorbeskrivelser 2012 CPOP Opfølgningsprogram

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg

Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg Forsøgets titel: Individuel tværfaglig intervention for børn med cerebral parese Betydningen af tre- dimensionel klinisk ganganalyse

Læs mere

Årsrapport 2012. Regional Klinisk Kvalitetsdatabase. Region Syddanmark. Perioden 1.1.2012 til 31.12.2012. for børn og unge med cerebral parese

Årsrapport 2012. Regional Klinisk Kvalitetsdatabase. Region Syddanmark. Perioden 1.1.2012 til 31.12.2012. for børn og unge med cerebral parese Årsrapport 2012 Perioden 1.1.2012 til 31.12.2012 Regional Klinisk Kvalitetsdatabase for børn og unge med cerebral parese Region Syddanmark Udgivet 30.5.2013 Årsrapport 2012 CPOP Opfølgningsprogram for

Læs mere

Velkommen til. Børneafdelingen, Nykøbing Falster Sygehus Næstved Kommune Næstved Sygehus Roskilde Sygehus. Region Sjælland

Velkommen til. Børneafdelingen, Nykøbing Falster Sygehus Næstved Kommune Næstved Sygehus Roskilde Sygehus. Region Sjælland Velkommen Program Velkommen til Børneafdelingen, Nykøbing Falster Sygehus Næstved Kommune Næstved Sygehus Roskilde Sygehus Region Sjælland Region Hovedstaden Velkommen til Hvidovre Hospital Hillerød Hospital

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg

Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg Forsøgets titel: Individuel tværfaglig intervention for børn med cerebral parese Betydningen af tredimensionel klinisk ganganalyse på

Læs mere

Faggruppemøde for ergoterapeuter CPOP DAG. Torsdag d. 30. maj 2013. Koordinerende ergoterapeut Susanne Hygum Sørensen, CPOP, Reg. Syd.

Faggruppemøde for ergoterapeuter CPOP DAG. Torsdag d. 30. maj 2013. Koordinerende ergoterapeut Susanne Hygum Sørensen, CPOP, Reg. Syd. Faggruppemøde for ergoterapeuter CPOP DAG Torsdag d. 30. maj 2013 Program Hvor langt er vi med den ergoterapeutiske del af CPOP? Midtvejs-status for implementeringen af den ergoterapeutiske del af CPOP

Læs mere

Årsrapport Regional Klinisk Kvalitetsdatabase. Region Syddanmark. for børn og unge med cerebral parese

Årsrapport Regional Klinisk Kvalitetsdatabase. Region Syddanmark. for børn og unge med cerebral parese Årsrapport 2011 Regional Klinisk Kvalitetsdatabase for børn og unge med cerebral parese Region Syddanmark Helle Mätzke Rasmussen, Susanne Hygum Sørensen, Ulrike Dunkhase-Heinl og Niels Wisbech Pedersen,

Læs mere

Helle Mätzke Rasmussen Koordinerende Fysioterapeut

Helle Mätzke Rasmussen Koordinerende Fysioterapeut Helle Mätzke Rasmussen Koordinerende Fysioterapeut Cerebral parese "Cerebral palsy (CP) describes a group of disorders of the development of movement and posture, causing activity limitations that are

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom

Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom Danske Fysioterapeuter Fagfestival Region Syddanmark Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsplanlægning september 2008 Hvad jeg vil sige noget om Om Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Årsrapport Regional Klinisk Kvalitetsdatabase. Region Syddanmark. for børn og unge med cerebral parese

Årsrapport Regional Klinisk Kvalitetsdatabase. Region Syddanmark. for børn og unge med cerebral parese Årsrapport 2010 Regional Klinisk Kvalitetsdatabase for børn og unge med cerebral parese Region Syddanmark Helle Mätzke Rasmussen, Ulrike Dunkhase- Heinl og Niels Wisbech Pedersen, Årsrapport 2010 CPOP

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

Planlægning af undersøgelser og indsatser med protokollerne i CPOP. Helle Mätzke Rasmussen Koordinerende fysioterapeut

Planlægning af undersøgelser og indsatser med protokollerne i CPOP. Helle Mätzke Rasmussen Koordinerende fysioterapeut Planlægning af undersøgelser og indsatser med protokollerne i CPOP Helle Mätzke Rasmussen Koordinerende fysioterapeut Lidt om jer Jeg følger > 5 børn med CP Jeg følger 4 børn med CP Jeg følger 3 børn med

Læs mere

Helle Mätzke Rasmussen Koordinerende Fysioterapeut

Helle Mätzke Rasmussen Koordinerende Fysioterapeut Helle Mätzke Rasmussen Koordinerende Fysioterapeut Hvordan undersøger I børn og unge med CP? Hvilke redskaber anvender i? Hvor ofte? Hvor gemmes resultaterne? Hvem er de tilgængelige for? Mål med CPOP

Læs mere

Årsrapport Landsdækkende Klinisk Kvalitetsdatabase. Perioden til for børn og unge med cerebral parese

Årsrapport Landsdækkende Klinisk Kvalitetsdatabase. Perioden til for børn og unge med cerebral parese Årsrapport 2013 Perioden 1.1.2013 til 31.12.2013 Landsdækkende Klinisk Kvalitetsdatabase for børn og unge med cerebral parese Udgivet 22.5.2014 Årsrapport 2013 CPOP Opfølgningsprogram for cerebral parese

Læs mere

Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft

Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft Indledning Med baggrund i kræftplan III og Sundhedsstyrelsens forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2014

Status på forløbsprogrammer 2014 Dato 19-12-2014 Sagsnr. 4-1611-8/14 kiha fobs@sst.dk Status på forløbsprogrammer 2014 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer

Læs mere

Fysioterapi og ergoterapi til børn og unge med nedsat funktionsevne som følge af cerebral parese

Fysioterapi og ergoterapi til børn og unge med nedsat funktionsevne som følge af cerebral parese Fysioterapi og ergoterapi til børn og unge med nedsat funktionsevne som følge af cerebral parese Anbefalinger og evidens: En forklaring af de anvendte symboler Foran anbefalingerne i de kliniske retningslinjer

Læs mere

Ansøgning om økonomisk tilskud fra pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011 2014

Ansøgning om økonomisk tilskud fra pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011 2014 Ansøgning om økonomisk tilskud fra pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011 2014 Ansøger: Kommune, forvaltning og afdeling Projektejer Nordfyns

Læs mere

Aktiv og passiv udspænding

Aktiv og passiv udspænding Fagligt inspirationsmateriale Aktiv og passiv udspænding Eksempler på fysioterapi og ergoterapi til børn og unge med nedsat funktionsevne som følge af cerebral parese Folder 4 af 9 Denne folder er en del

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

EVALUERING AF SATSPULJE- PROJEKTET - KVALIFICERING AF TRÆNINGSTILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SVÆRE HANDICAP

EVALUERING AF SATSPULJE- PROJEKTET - KVALIFICERING AF TRÆNINGSTILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SVÆRE HANDICAP [FORSIDE H2] EVALUERING AF SATSPULJE- PROJEKTET - KVALIFICERING AF TRÆNINGSTILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SVÆRE HANDICAP EVALUERING AF SATSPULJE-PROJEKTET - KVALIFICERING AF TRÆNINGSTILBUD TIL BØRN Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Audit udsprunget af kvalitetsudviklingsprojektet

Audit udsprunget af kvalitetsudviklingsprojektet Audit udsprunget af kvalitetsudviklingsprojektet Implementering af ergoterapeutiske og fysioterapeutiske kliniske retningslinjer fra genoptræningsforløbsbeskrivelsen 1 Audit Hvad er audit : Fagpersoners

Læs mere

Velkommen til Netværksmøde

Velkommen til Netværksmøde Velkommen til Netværksmøde Inspiration Sparring Samarbejde Udvikling Organisation Optimering af indsats Program Velkomst & CPOP konsultationen v. Mette Røn Kristensen og Louise Laursen Regional Koordinator

Læs mere

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet. Sundhedsstyrelsens konference: Sundhedsaftalerne arbejdsdeling, sammenhæng og kvalitet Axelborg den 2. november 2007. Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Læs mere

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf.

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf. Ansøgning om økonomisk tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til styrket genoptræning/ rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014 Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune

Læs mere

Projekt Forløbskoordination

Projekt Forløbskoordination Område: Sundhedsområdet Afdeling: Sundhedssamarbejde og Kvalitet Journal nr.: 10/1253 Dato: 11. juni 2012 Udarbejdet af: Janne Horsbøl E-mail: Janne.Horsboel@regionsyddanmark.dk Telefon: 2155 3076 Notat

Læs mere

Årsrapport 2014. Landsdækkende Klinisk Kvalitetsdatabase. Perioden 1.1.2014 til 31.12.2014. for børn og unge med cerebral parese

Årsrapport 2014. Landsdækkende Klinisk Kvalitetsdatabase. Perioden 1.1.2014 til 31.12.2014. for børn og unge med cerebral parese Årsrapport 2014 Perioden 1.1.2014 til 31.12.2014 Landsdækkende Klinisk Kvalitetsdatabase for børn og unge med cerebral parese Årsrapport 2014 CPOP Opfølgningsprogram for cerebral parese. Denne version

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Sundhedsstyrelsen ønsker derfor, at den første redegørelse, både med hensyn til det sundhedsfaglige indhold og organisation, opdateres og revideres.

Sundhedsstyrelsen ønsker derfor, at den første redegørelse, både med hensyn til det sundhedsfaglige indhold og organisation, opdateres og revideres. OPGAVEBESKRIVELSE OG KOMMISSORIUM j.nr. 7-203-02-293/1/SIMT FORLØBSPROGRAMMER FOR PERSONER MED TRAU- MATISKE HJERNESKADER OG TILGRÆNSENDE LIDEL- SER SAMT APOPLEKSI Baggrund nedsatte i 1995 et udvalg, som

Læs mere

Foreløbigt program til CPOP DAG. Torsdag den 22. maj 2014 Messe C Fredericia. Programmet vil løbende blive opdateret på www.cpop.

Foreløbigt program til CPOP DAG. Torsdag den 22. maj 2014 Messe C Fredericia. Programmet vil løbende blive opdateret på www.cpop. Foreløbigt program til CPOP DAG Torsdag den 22. maj 2014 Messe C Fredericia Udstillere 2014 Foreløbigt program for CPOP DAG 2014 8.30 Registrering - morgenkaffe i udstillingslokalet 9.00 Velkomst 9.10

Læs mere

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Forord Denne folder skal informere om de arbejdsområder og ydelser, som medarbejderne i det centrale Videns- og ressourcecenter kan levere. Hensigten med folderen

Læs mere

Pulje til styrket genoptræning og rehabilitering

Pulje til styrket genoptræning og rehabilitering 30. august 2011 Pulje til styrket genoptræning og rehabilitering Struer kommune ønsker at ansøge puljen til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014.

Læs mere

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 1 Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Forebyggelse TSG Flowdiagram for selvmordsforebyggelse en opgave fra 2. generations sundhedsaftale, som snart kan færdiggøres. Center for Selvmordsforebyggelse,

Læs mere

Fysisk træning og botilbud

Fysisk træning og botilbud Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 329 Offentligt Fysisk træning og botilbud Afrapportering af undersøgelse om fysisk træning for personer der bor i botilbud pga. et handicap Maj 2011 Sammenfatning

Læs mere

Notat. Danske Fysioterapeuter Profession & kompetence. koordineret specialisering af træningsområdet i det kommunale sundhedsvæsen. Resume.

Notat. Danske Fysioterapeuter Profession & kompetence. koordineret specialisering af træningsområdet i det kommunale sundhedsvæsen. Resume. Notat Danske Fysioterapeuter Profession & kompetence Til: Hovedbestyrelsen Specialisering af træningsområdet i det kommunale sundhedsvæsen Resume På baggrund af Danske Fysioterapeuters Ti pejlemærker om

Læs mere

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri Notat Danske Fysioterapeuter Kvalitet i vederlagsfri fysioterapi Grundlæggende skal kvalitet i ordningen om vederlagsfri fysioterapi sikre, at patienten får rette fysioterapeutiske indsats givet på rette

Læs mere

Projekt Kronikerkoordinator.

Projekt Kronikerkoordinator. Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i perioden 2010 2012. Dato 18.9.2009 Projekt Kronikerkoordinator.

Læs mere

Tværfaglige konsultationer

Tværfaglige konsultationer Tværfaglige konsultationer Professor, overlæge, dr.med. John R. Østergaard Center for Sjældne Sygdomme Børneafdelingen Aarhus Universitetshospital, Skejby Baggrund Sjældne rapport 2001 Klinik for Sjældne

Læs mere

Fysisk træning og botilbud Afrapportering af undersøgelse om fysisk træning

Fysisk træning og botilbud Afrapportering af undersøgelse om fysisk træning Fysisk træning og botilbud Afrapportering af undersøgelse om fysisk træning for personer der bor i botilbud pga. et handicap Jeppe Sørensen, sundhedspolitisk konsulent i Danske Handicaporganisationer Undersøgelsens

Læs mere

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med KOL Indledning Region Syddanmark og de 22 kommuner har primo 2017 vedtaget et nyt forløbsprogram for mennesker med kronisk obstruktiv

Læs mere

Kvalitetsstandard Servicelovens 86, stk. 2 (børnetræning)

Kvalitetsstandard Servicelovens 86, stk. 2 (børnetræning) Kvalitetsstandard Servicelovens 86, stk. 2 (børnetræning) 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med 3. Hvilke aktiviteter indgår i Servicelovens 86, stk. 2. At barnet udvikler funktioner/kompetencer,

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi. Tirsdag den 28. maj 2013

Vederlagsfri fysioterapi. Tirsdag den 28. maj 2013 Vederlagsfri fysioterapi Tirsdag den 28. maj 2013 Resume 1989: 22 mio.kr. i overskud. 1990 erne: Ordningen vokser og vokser Overflytning i 2008. KL ønskede at overtage hele opgaven. Aktion om behandlingskrævende

Læs mere

Sorø Kommune fremsender hermed ansøgning bilagt projektbeskrivelse til puljen vedr. forløbsprogrammer.

Sorø Kommune fremsender hermed ansøgning bilagt projektbeskrivelse til puljen vedr. forløbsprogrammer. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Kontoret for Regional Sundhed Att. Lone Vicki Petersen Sorø Kommune Fagcenter Sundhed Rådhusvej 8 4180 Sorø T 5787 6000 F 5787 7100 soroekom@soroe.dk www.soroe.dk

Læs mere

Kasper Isaksen Hanne Brosbøl Madsen

Kasper Isaksen Hanne Brosbøl Madsen BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Specialundervisningscentret, Urban C. Adresse Søndervangen 18, 6700 Esbjerg Telefon Terapien 21597823 Praktikbærende leder Klinisk vejleder

Læs mere

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen Årlig status vedr. forløbskoordinatorfunktioner Status sendes til Danske Regioner (nch@regioner.dk) og KL (kmm@kl.dk) én gang årligt d. 15. november 2013-2015. Status i Region Syddanmark pr. 15. nov. 2014

Læs mere

Lokale koordinatorer på Hvidovre Hospital Tina Jørgensen, Ellen Koefoed og Stine Ravn

Lokale koordinatorer på Hvidovre Hospital Tina Jørgensen, Ellen Koefoed og Stine Ravn Lokale koordinatorer på Hvidovre Hospital Tina Jørgensen, Ellen Koefoed og Stine Ravn Samarbejde mellem de lokale koordinatorer og behandlende terapeuter Sende indkaldelses mail til kommunale terapeuter

Læs mere

Indsatser til voksne og børn med erhvervet hjerneskade i Horsens Kommune 27.00.00-Ø42-15

Indsatser til voksne og børn med erhvervet hjerneskade i Horsens Kommune 27.00.00-Ø42-15 Indsatser til voksne og børn med erhvervet hjerneskade i Horsens Kommune 27.00.00-Ø42-15 Erhvervet hjerneskade Horsens Kommunes indsatser Fysioterapi Ergoterapi Specialrådgivning (Tale høre syn) Informations-

Læs mere

Ergoterapeut protokol Anvendes sammen med Manual 1.5.2010 (1)

Ergoterapeut protokol Anvendes sammen med Manual 1.5.2010 (1) Opfølgningsprogram for cerebral parese Ergoterapeut protokol Anvendes sammen med Manual 1.5.2010 (1) Cpr. nr. - Efternavn Pædiatrisk afdeling Fornavn Kontaktlæge Dato for vurdering Vurdering er udført

Læs mere

Mini-MTV. Dato: Spørgsmål 1-3: Indledning 1: Hvem er forslagsstiller (sygehus, afdeling, person)?

Mini-MTV. Dato: Spørgsmål 1-3: Indledning 1: Hvem er forslagsstiller (sygehus, afdeling, person)? Mini-MTV Dato: 12.10.2010 Spørgsmål 1-3: Indledning 1: Hvem er forslagsstiller (sygehus, afdeling, person)? Sygehus Lillebælt, Kolding, Pædiatrisk afdeling, overlæge Ulrike Dunkhase-Heinl Odense Universitetshospital,

Læs mere

Generel information Antal kliniske undervisningspladser: 2 pladser på modul 1, 2 pladser på modul 3, 2 pladser på modul 6 og 2 pladser på modul 9.

Generel information Antal kliniske undervisningspladser: 2 pladser på modul 1, 2 pladser på modul 3, 2 pladser på modul 6 og 2 pladser på modul 9. Ergo- og Fysioterapien Børn og Unge, Sydfyn Adresse: Ørbækvej 49, 5700 Svendborg Kontakt oplysninger Leder Margit Lunde. Tlf.: 30 17 47 81 E-mail: margit.lunde@svendborg.dk Kliniske undervisere: Camilla

Læs mere

Snitfladekatalog er godkendt i Det Administrative Kontaktforum 28. oktober 2011.

Snitfladekatalog er godkendt i Det Administrative Kontaktforum 28. oktober 2011. Revisionen af snitfladekataloget er gennemført i 2011, af Arbejdsgruppen: Marianne Thomsen, Sydvestjysk Sygehus. Marianne Bjerg, Odense Universitetshospital. Niels Espensen, OUH Svendborg. Anne Mette Dalgaard,

Læs mere

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD Servicestyrelsen, fungerende chef i Handicapenheden Bente Meunier ADHD

Læs mere

Ansøgningsskema 1 til projektstøtte

Ansøgningsskema 1 til projektstøtte Ansøgningsskema 1 til projektstøtte Ny projektbeskrivelse Satspulje 2005 Ansøgningsfrist 1. marts 2005 Oprindelig ansøgning revideret oktober 2005 efter aftale med Projektkoordinator Sune Krarup-Pedersen.

Læs mere

Notat. Til Styregruppen for Kvalitet. Projektbeskrivelse

Notat. Til Styregruppen for Kvalitet. Projektbeskrivelse Notat Til Styregruppen for Kvalitet Projektbeskrivelse - Implementering af kliniske retningslinjer på diagnoser i den vederlagsfrie ordning: Pilottest af implementeringsmetoder 1. Baggrund Som det fremgår

Læs mere

Hvad kan der søges om støtte til? Under tilskudspuljens 2. udmøntning kan der ansøges om midler til følgende tre typer af projekter:

Hvad kan der søges om støtte til? Under tilskudspuljens 2. udmøntning kan der ansøges om midler til følgende tre typer af projekter: 2. udmøntning af tilskudspuljen til iværksættelse af kommunalt og regionalt forankrede vægtstoprådgivere og nøglepersoner på særligt udsatte arbejdspladser Sundhedsstyrelsen udmønter nu ca. 21 mio. kr.

Læs mere

Bilag. Ad 1: Fysioterapeuternes opgaver

Bilag. Ad 1: Fysioterapeuternes opgaver Bilag Høringssvar med kommentar til oplæg om serviceniveau for den fysio- og ergoterapeutiske indsats til børn og unge med vidtgående funktionsnedsættelser Høringssvarene fremgår af oversigten med tilhørende

Læs mere

Specialrådgivningssekretariat

Specialrådgivningssekretariat Specialrådgivningssekretariat Specialpædagogisk netværk organiseret under Specialiserede Tilbud - SPT Notat udarbejdet af Afdelingen for Specialiserede Tilbud - SPT Ringsted kommune Specialrådgivningssekretariat

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen og Station Victor Nørregade 2 9800 Hjørring Uddannelsesansvarlig sundhedsplejerske:

Læs mere

Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom)

Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom) Dato: 26. november 2013 Brevid: 2208309 Tværsektorielle indsatser i 2014 Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom) Baggrund Optimal håndtering af multisygdom er

Læs mere

Informationspjece 2010. Byskovgård. Specialafdelingen

Informationspjece 2010. Byskovgård. Specialafdelingen Informationspjece 2010 Byskovgård Specialafdelingen Byskovgård Specialafdelingen Søløverne En del af en integreret institution Byskovgård er en integreret børneinstitution med en vuggestueafdeling, en

Læs mere

Et indlæg der er i et internt ergoterapeutisk blad for medlemmer af Ergoterapeutisk Fagligt Selskab (EFS) neurorehabilitering nr. 3 2014.

Et indlæg der er i et internt ergoterapeutisk blad for medlemmer af Ergoterapeutisk Fagligt Selskab (EFS) neurorehabilitering nr. 3 2014. Et indlæg der er i et internt ergoterapeutisk blad for medlemmer af Ergoterapeutisk Fagligt Selskab (EFS) neurorehabilitering nr. 3 2014. National styrket indsats for unge med erhvervet hjerneskade Ministeriet

Læs mere

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Socialudvalg

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Socialudvalg Aktiv Pleje type: Fagsekretariat/Stab Kommunen har en stor udfordring i forhold til, at antallet af ældre borgere er stigende, og der bliver flere ældre med behov for hjælp samtidig med, at der bliver

Læs mere

Rehabiliteringsforløb på ældreområdet i Danmark. Thomas Antkowiak-Schødt Projektleder Rehabiliteringsforløb på ældreområdet

Rehabiliteringsforløb på ældreområdet i Danmark. Thomas Antkowiak-Schødt Projektleder Rehabiliteringsforløb på ældreområdet Rehabiliteringsforløb på ældreområdet i Danmark Thomas Antkowiak-Schødt Projektleder Rehabiliteringsforløb på ældreområdet Struktur for oplæg 1. Baggrund 2. Lovændring 3. Håndbog i rehabiliteringsforløb

Læs mere

Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats

Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats Politisk målsætning for tidlig indsats Her angives målsætningen, der udtrykkes i den sammenhængende børnepolitik Den samlede indsats for børn og unge

Læs mere

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Journal nr.: 11/5059 Dato: 5. marts 2012 Udarbejdet af: Niels Aagaard E mail: Niels.Aagaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 30894836 Notat Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Indledning

Læs mere

Præsentation Styrket indsats for den ældre medicinske patient

Præsentation Styrket indsats for den ældre medicinske patient Præsentation Styrket indsats for den ældre medicinske patient Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det konservative Folkeparti prioriterer 1,2 mia.kr. fra 2016 2019 og herefter 300 mio. kr.

Læs mere

1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom.

1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom. 1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom. 2 Projektets baggrund Patienter med kronisk sygdom, herunder KOL, diabetes 2 og hjertekar patienter er

Læs mere

Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune

Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune Landskursus for Diabetessygeplejersker Charlotte Dorph Lyng Projektleder, sygeplejerske Fredericia 3.november 2012 Hvordan startede det?

Læs mere

Hjerneskaderådgivningen

Hjerneskaderådgivningen Hjerneskaderådgivningen Dato for deklaration 1. marts 2013 Ejerforhold Fagligt område Geografi Ydelser Odense Kommune Hjerneskadeområdet Odense Hjerneskaderådgivningen tilbyder specialrådgivning efter

Læs mere

Hjerneskaderehabilitering - en medicinsk teknologivurdering 2011

Hjerneskaderehabilitering - en medicinsk teknologivurdering 2011 Hjerneskaderehabilitering - en medicinsk teknologivurdering 2011 MTVens dele Teknologi I- effektvurdering af rehabiliteringsinterventioner (litteraturstudier) Teknologi II- Fem antagelser om, hvad der

Læs mere

Børneterapien Odense Team A. Klinisk undervisning foregår på Specialbørnehaven Platanhaven

Børneterapien Odense Team A. Klinisk undervisning foregår på Specialbørnehaven Platanhaven Børneterapien Odense Team A Klinisk undervisning foregår på Specialbørnehaven Platanhaven Platanvej 15 6375 4100 platanhaven@odense.dk www.platanvej.dk Kontakt oplysninger Leder af Børneterapien: Malene

Læs mere

Jesper Pedersen, Børneog. Ungdomspsykiatrien. Almen praksis Hanne Fly. Sekretariatet Inger Helt Poulsen

Jesper Pedersen, Børneog. Ungdomspsykiatrien. Almen praksis Hanne Fly. Sekretariatet Inger Helt Poulsen Referat Møde i TSB Den 8. maj 2017 kl. 14-16 Mødelokale 8-9, Regionshuset, Alleen 15, Sorø Deltagere Kommuner Henriette Weberg, Greve (næstformand) Dorte Baunsgaard, Faxe (Afbud) Anita Kofod/ Guldborgsund

Læs mere

Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom

Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom 2010-2012 1. Ansøger Rudersdal Kommune. 2. Projektets titel Forløbsprogrammer

Læs mere

Afdelingen for Kommunesamarbejde

Afdelingen for Kommunesamarbejde Projekt Implementering af den gode og Formål Formålet med projektet er via udarbejdelse af er, at: Sikre målrettede, sammenhængende og effektive sforløb for patienter, der har behov for efter udskrivning

Læs mere

Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af de socialt mest udsatte

Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af de socialt mest udsatte Til de kommunale sundheds- og socialforvaltninger samt kommunale og kommunalt støttede væresteder Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af

Læs mere

Projektbeskrivelse: Ældres sundhed/forebyggelse af fald

Projektbeskrivelse: Ældres sundhed/forebyggelse af fald Notat Haderslev Kommune VS Stab Nørregade 41 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13.februar 2012 Sagsident: 10/13082 Sagsbehandler: Christian Métais Dir.

Læs mere

Notat. Fysioterapi til personer med erhvervet hjerneskade Holdningspapir. Danske Fysioterapeuter Profession & kompetence. Til: Hovedbestyrelsen

Notat. Fysioterapi til personer med erhvervet hjerneskade Holdningspapir. Danske Fysioterapeuter Profession & kompetence. Til: Hovedbestyrelsen Notat Danske Fysioterapeuter Profession & kompetence Til: Hovedbestyrelsen Fysioterapi til personer med erhvervet hjerneskade Holdningspapir Resume For fysioterapeuter er hjerneskaderehabilitering et kerneområde.

Læs mere

Ergo- og Fysioterapien Børn og Unge, Sydfyn Ørbækvej 49, 5700 Svendborg

Ergo- og Fysioterapien Børn og Unge, Sydfyn Ørbækvej 49, 5700 Svendborg Ergo- og Fysioterapien Børn og Unge, Sydfyn Ørbækvej 49, 5700 Svendborg Kontakt oplysninger. Leder Margit Lunde. Tlf.: 30 17 4781 E-mail: margit.lunde@svendborg.dk Kliniske undervisere: Katja Werenskiold

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T FINANSLOVSAFTALEN 2014 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede

Læs mere

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger:

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: Næstved Kommune Kultur og Borgerservice Projekttitel: Åben

Læs mere

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Juni 2009 Regional udmøntning af Danske Regioners kvalitetsstandard 1.3 om individuelle planer Indhold Hvorfor denne pjece? 4

Læs mere

1. Projektets bagrund

1. Projektets bagrund Projekt 13, 2010 Tværsektoriel implementering af Forløbsprogrammer for kronisk syge på Bornholm Maj-Britt Fogelstrøm, projektleder Bornholms Hospital Projekt 13, 2010 Indhold 1. Projektets bagrund... 2

Læs mere

Organisering af fysioterapeutiske og ergoterapeutiske ydelser i samspil med lovgivningen. Præsentation ved Maja Wolf Hanne Christensen

Organisering af fysioterapeutiske og ergoterapeutiske ydelser i samspil med lovgivningen. Præsentation ved Maja Wolf Hanne Christensen Organisering af fysioterapeutiske og ergoterapeutiske ydelser i samspil med lovgivningen Præsentation ved Maja Wolf Hanne Christensen Plan for nu Velkommen og hvad ønsker vi at I får med hjem J Kort præsentation

Læs mere

Slutafrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom.

Slutafrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom. Slutafrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom. Tilskudsmodtager (kommunens eller regionens navn) Helsingør Kommune Projektnummer/numre (jf. tilsagnsskrivelse)

Læs mere