SSH Elevmateriale TRIN 1 - Godkendt Side 1 af 47

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SSH Elevmateriale TRIN 1 - Godkendt 01.05.2014 Side 1 af 47"

Transkript

1 SSH Elevmateriale TRIN 1 - Godkendt Side 1 af 47

2 Velkommen Esbjerg Kommune byder dig velkommen som social- og sundhedshjælperelev. Elevmappen er din, og vi forventer, at du bruger den, så du er orienteret om praktikken og dine ansættelsesforhold. Vi ønsker at give dig gode betingelser for at lære, så du udvikler dig fagligt og personligt. Målet er, at du når målene for praktikken og kan få praktikken godkendt. Du vil få de nødvendige oplysninger om netop dit praktiksted, når du starter i praktikken. Senest en måned før du begynder i praktik, kender du din arbejdsplan for de første fire uger. Har du spørgsmål, som materialet ikke giver dig svar på, er du altid velkommen til at kontakte din uddannelseskonsulent. Vi glæder os til at se dig i praktikken. Venlig hilsen Jonna Thuesen Uddannelseskonsulent & Forebyggelseskonsulent Sundhed & Omsorg Torvegade Esbjerg Tlf: Mobil: SSH Elevmateriale TRIN 1 - Godkendt Side 2 af 47

3 Indhold: TRIN 1, Social- og sundhedsuddannelsen Distrikter og kontaktoplysninger 4 Praktikken 7 Praktikken Praktikvejledning Gensidige forventninger Pejlemærker Læring - læringsspiralen Evaluering - refleksionsmodellen Praktik 1 Praktik 2 Basisgruppemøder Praktikmål Ansættelsesforhold 25 Uddannelsesaftale og ansættelsesbrev Ansættelsesstedets værdier Prøvetid Tavshedspligt, oplysningspligt, meddelelsespligt, underretningspligt Arbejdsmiljø Løn Forsikringer Arbejdstid Ferie Tjenestefri med og uden løn Omsorgsdage Seniordage Sygefravær og raskmelding Vikararbejde Befordringstilskud Tjenestekørsel Beklædning Gaver Omgang med borgernes penge ID-kort legitimation Ledighedsdage Bilag 30 Aktivitetskalender praktik 1 Aktivitetskalender praktik 2 Refleksionsmodel Fremadrettet og Bagudrettet Prøvetidsprocedure og prøvetidsskemaer 1, 2 og 3 Skemaer til forberedelse og afvikling af samtaler Pjecer 47 Ledelses- og værdigrundlag SSH Elevmateriale TRIN 1 - Godkendt Side 3 af 47

4 Distrikter og kontaktoplysninger I Esbjerg Kommune er omsorgen for ældre, syge og handicappede delt op i seks distrikter: Elevmateriale TRIN 1 d Side 4 af 47

5 Her kan du se, hvem der er videns-og uddannelsesansvarlig teamleder i hvert distrikt. Du er altid velkommen til at kontakte din uddannelseskoordinator, hvis du har spørgsmål: SOSU området Opdateret Tlf. Distrikt Distrikt 1. 3-Kløveret Distriktscenter Strandby Kollektivhusets plejecenter Skovbo-Centret Højvang / Ude Distrikt 2. Plejecenter Solgården Plejecenter Østergården Tjæreborg Ældrecenter Distrikt 3. Områdecenter Gjesing Midtby Landlyst Fovrfeld Ældrecenter Distrikt 4. Lokalcenter Strandgården Områdecenter Bytoften Lyngvej Ældrecenter Esehuset Distrikt 5. Hedelund + Trianglen Områdecenter- Hedelund Østerby centeret Distrikt 6. Områdecenter Dagmargården Områdecenter Riberhus Områdecenter Åhaven Områdecenter Margrethegården Træningscenter Navn Vibeke Hansen Skovbo-Centret Ved Skoven Esbjerg Lone Madsen Tjæreborg Ældrecenter Skolevej Tjæreborg Lis Hansen Områdecenter Gjesing Midtby Ulvevej Esbjerg N Lotte Hadberg Lyngvejs Ældrecenter Strandvænget Esbjerg V Lis Sund Thomsen Distrik Trianglen Ribegade 169 A 6700 Esbjerg Bente Enghave Områdecenter Margrethegården Skyttevej Ribe Elevmateriale TRIN 1 d Side 5 af 47

6 Tlf. Distrikt Tangevej 6 EDR Esbjerg Døgn Rehabilitering Højvangshaven 2+4 Navn Lone Rothe Esbjerg Døgnrehabilitering Spangsberg Kirkevej Esbjerg Uddannelseskonsulenter Hanne Iversen EDR Sp. Kirkevej Esbjerg Jonna Thuesen Torvegade Esbjerg Administrativ medarbejder Pia Pedersen Torvegade Esbjerg Bente Sørensen Torvegade Esbjerg Elevmateriale TRIN 1 d Side 6 af 47

7 Praktikken Din praktik er tilrettelagt i overensstemmelse med uddannelsesordningen og den lokale uddannelsesplan (LUP). Du får base i et team og bliver en del af den samlede personalegruppe. Praktikforløbene tager udgangspunkt i: Din læringsplan De temaer, du har arbejdet med i skoleperioderne Dine aktuelle faglige og personlige kompetencer Målene for uddannelsen De redskaber til læring, som du har størst udbytte af De opgaver, du kommer til at varetage hos borgerne, kan være forskellige fra de opgaver, andre elever får. Opgaverne hjælper dig med at få de nødvendige færdigheder, viden, kompetencer og dannelse af holdninger. Der vil blive tilrettelagt temamøder, undervisning og andet, der er relevant for din uddannelse. Praktikvejledning Du får en praktikvejleder, som er din nøgleperson. Din praktikvejleder vil sammen med det øvrige personale hjælpe dig med det formål at støtte, udfordre og udvikle dine faglige og personlige kompetencer. Vejlederen tager udgangspunkt i dine forudsætninger og dine forventninger til uddannelsen. Hvis din praktikvejleder er fraværende, får en af de andre medarbejdere ansvaret for dig. Hvis der opstår problemer i jeres samarbejde, skal du inddrage din videns-og uddannelsesansvarlig teamleder. Gensidige forventninger Du kan forvente, at vejlederen: Tager hensyn til din måde at lære på Støtter dig i at observere, analysere, reflektere og handle Støtter dig i din faglige og personlige udvikling og til at lære at arbejde selvstændigt Er bevidst om sin vejlederrolle og er et godt eksempel for dig Introducerer dig til de opgaver, du får, giver dig den nødvendige tid til at øve dig, så du ender med at kunne varetage opgaverne selvstændigt Skaber et respektfuld samarbejde med dig Observerer og vurderer dig i praktikken efter behov Overholder aftaler og ændrer dem, hvis det bliver nødvendigt Gennemfører nødvendige samtaler Elevmateriale TRIN 1 d Side 7 af 47

8 Du kan forvente, at dit praktiksted: Inddrager alle medarbejdere, så de føler et medansvar for dig Skaber gode rammer for, at du kan lære Opfatter dig som elev og dermed en kollega, der skal lære Lever op til de fem pejlemærker Vi forventer af dig, at du: Efterlever ansættelsesstedets værdier og retningslinjer Er engageret og tager ansvar for din uddannelse Er interesseret, opsøgende og undrende i forhold til dine behov for læring Opsøger og foreslår opgaver, som udvikler din viden, dine færdigheder og holdninger Overholder aftaler, er velforberedt og medbringer relevant elevmateriale Viser respekt overfor borgeren og dine kolleger Overholder din tavsheds-, meddelelses-,underretnings- og oplysningspligt Er velsoigneret og overholder retningslinjer for beklædning Tager medansvar for samarbejdet i praktikken og det gode arbejdsmiljø Henvender dig til din praktikvejleder eller din videns-og uddannelsesansvarlig teamleder, hvis der opstår problemer eller tvivlsspørgsmål Viser ansvar ved at møde til tiden hver dag Lever op til de fem pejlemærker Pejlemærkerne er: 1. At være nysgerrig. At være interesseret i at lære nyt, at stille undrende spørgsmål og være åben for at gå nye veje i læringsprocesser 2. At være refleksiv. At stoppe op, forholde sig til situationen og inddrage teori med henblik på at opnå læring 3. At indgå i relationer. At have interesse for andre mennesker, mestre hensigtsmæssig adfærd og kommunikation afhængigt af situationen 4. At være empatisk. At kunne genkende og anerkende andres følelser for dermed at opnå evnen til at sætte sig i andres sted 5. At handle etisk. At handle fornuftigt og rigtigt ud fra beskrevne normer og værdier og ud fra gældende love og retningslinjer Elevmateriale TRIN 1 d Side 8 af 47

9 Læring Læringsspiralen Forklaring af spiralen: Tegningen viser en spiral, som er et billede på, hvordan læringen kan foregå. Læring veksler hele tiden mellem introduktion, at øve sig og selvstændighed. Spiralen viser, at der for hver ukendt opgave foregår en: Introduktion - en vejleder viser eller fortæller dig om opgaven - du sikrer dig, at du har forstået opgaven Øvelse - du planlægger, hvordan du kan og vil øve dig på opgaven - du øver dig på opgaven, så mange gange du har behov for Selvstændighed - du udfører opgaven sikkert (med viden, færdighed og kompetence) - du stopper op og forholder dig til kvaliteten af den udførte opgave (reflekterer) Hen over hele spiralen er der skrevet DIALOG. Det er et billede på de samtaler og refleksioner, du har om opgaverne med: - dig selv - din vejleder - andre medarbejdere - borgerne eller patienterne Elevmateriale TRIN 1 d Side 9 af 47

10 Evaluering At evaluere betyder at foretage "et eftersyn" af, om du har nået det mål, du har i forbindelse med en opgave. At evaluere betyder derfor, at du skal måle virkningen af, at du har øvet dig på noget. Der sker hele tiden en evaluering af din måde at løse dine opgaver på. Evalueringerne foretages: - af dig - med din vejleder - med andre medarbejdere Refleksionsmodellen Fremadrettet refleksionsmodel og Bagudrettet refleksionsmodel er et fælles redskab til læring, som benyttes i både skole og praktik. Du er introduceret til modellen i første skoleperiode og skal anvende den i dine praktikker. Se modellen under Bilag. Praktik 1 Senest en måned før du starter i din praktik, har du modtaget en arbejdsplan for de første fire uger i din praktikperiode. Når du møder første gang på praktikstedet, vil du få oplyst, hvilke generelle retningslinjer eller instrukser der gælder for praktikstedet, f.eks. om rygning, brug af privat mobiltelefon, beklædning og andet. I praktikperioden er der tilrettelagt undervisning i forskellige emner. Du vil blive introduceret til det, når du kommer i praktik. Se aktivitetskalenderen under Bilag. Undervejs i praktikken skal du deltage i en række samtaler og møder: Forventningssamtale r med din praktikvejleder Formålet med samtalerne er, at: I lærer hinanden at kende og skaber grundlag for et respektfuldt samarbejde I udveksler tanker, behov og forventninger, så I sammen kan planlægge dit praktikforløb med udgangspunkt i målene I finder ud af, hvordan du lærer bedst Din vejleder får viden om dine erfaringer fra dit fritids- og arbejdsliv Du skal forberede dig til samtalen og udfylde det skema, som ligger under Bilag. Elevsamtaler med din praktikvejleder Formålet med samtalerne er, at: I udveksler viden, erfaringer og færdigheder fra oplevelserne i praktikken, så du bliver i stand til at opfylde praktikkens mål I planlægger læringsaktiviteter med udgangspunkt i målene for praktikken og dine personlige mål I går i dialog om, hvordan du kan øve dig i ukendte opgaver og arbejde selvstændigt med dem Elevmateriale TRIN 1 d Side 10 af 47

11 Du øver dig i at reflektere over de opgaver, du har deltaget i, og din måde at varetage dem på I inddrager teorien til at udvikle dine opgaver i praktikken Du er ansvarlig for at skrive samtalens konklusioner og aftaler ned. Prøvetidssamtaler på dit praktiksted Formålet med samtalerne er at: Afklare, om din ansættelse skal fortsætte. Prøvetid er beskrevet nærmere i afsnittet om ansættelsesforhold. Midtvejs samtaler med din praktikvejleder og evt. din videns-og uddannelsesansvarlig teamleder Formålet med samtalerne er at: Skabe overblik, stoppe op, kigge tilbage, lære, samle op og tilrettelægge resten af praktikforløbet. Du har en midtvejssamtale i hvert praktikforløb. Din praktikvejleder er ansvarlig for, at midtvejssamtalen holdes. Du skal komme med et skriftligt oplæg, som beskriver, hvor langt du er i forhold til at: - få indfriet dine forventninger - nå praktikmålene Din praktikvejleder er ansvarlig for at skrive konklusioner og aftaler ned. Du bekræfter med din underskrift, at du har modtaget en kopi af konklusion og aftaler. Praktikerklæring efter praktik 1 I slutningen af første praktik modtager du en vejledende praktikerklæring (PASS). I vurderingen tages der udgangspunkt i praktik målene. Praktikstedet sender din praktikerklæring til skolen inden næste skoleperiode. Praktik 2 Senest fire uger før du starter i 2. praktik, modtager du en arbejdsplan for de første fire uger. Praktikerklæring efter praktik 2 I slutningen af 2.praktik giver dit praktiksted en afsluttende praktikerklæring (PASS). I den afsluttende praktikerklæring vurderes det, om din samlede praktik er godkendt. Praktikstedet sender din praktikerklæring til skolen inden den afsluttende skoleperiode. Basisgruppemøder Formålet med basisgruppemøder i praktik 1 og 2 præsenteres du for i skolen. Basisgruppen mødes to gange i hver praktikperiode Basisgruppen dannes, og elever planlægger basisgruppemøder i skoleperiode 1 Tidspunktet er fra kl , og datoen fremgår af din uddannelsesplan Du kan maksimalt bruge en halv time på transport Ved 1. og 2. basisgruppemøde deltager en repræsentant fra henholdsvis skolen og praktikken Der er mødepligt til møderne Elevmateriale TRIN 1 d Side 11 af 47

12 Praktikmål Hvordan kan du arbejde med praktikmålene? Skemaet på de følgende sider indeholder de 19 mål, som du skal nå i løbet af de to praktikperioder. Skemaet er et supplement til de to læringsredskaber: den Fremadrettede refleksionsmodel og Bagudrettede refleksionsmodel. Temaer Ud for hvert praktikmål kan du se, hvilke af de temaer, som du har beskæftiget dig med i skoleperioderne, der er knyttet til målene. Det gør det nemt for dig at finde relevant teori, når du er i praktik. I første skoleperiode beskæftiger du dig mest med tema 1 4. I anden skoleperiode beskæftiger du dig mest med tema 5-7. Tema1: Tema 2: Tema 3: Tema 4: Tema 5: Tema 6: Tema 7: I gang med uddannelsen Social- og sundhedshjælperen på jobbet Hverdagsliv Sundhed Forandringer og rehabilitering Når livet bliver svært Social- og sundhedshjælperen som borger og fagperson Læringsmuligheder I den 3. kolonne er der beskrevet nogle læringsmuligheder, som du kan anvende for at nå målene. Du må gerne selv komme med flere læringsmuligheder. Når der står, at du skal forklare noget, betyder det, at du skal sætte dig ind i et emne. Det er vigtigt, at du selv har forstået det, du skal forklare. Du skal kunne forklare noget til: Din praktikvejleder En kollega Flere kolleger på et møde Andre Den måde, du arbejder med målene og refleksionsmodellerne på, er med til at danne baggrund for, at der udarbejdes en midtvejsevaluering og en slutevaluering. Elevmateriale TRIN 1 d Side 12 af 47

13 Praktikmål Skoleperiodernes temaer Eksempler på læringsmuligheder, opgaver og handlinger, som kan hjælpe dig med at nå dine praktikmål 1. Eleven kan varetage sit arbejdsområde som social- og sundhedshjælper i overensstemmelse med: arbejdspladsen retningslinjer for aktindsigt, tavshedspligt og utilsigtede hændelser kommunens fastlagte kvalitetsstandarder samt efter behov søge hjælp hertil hos relevante kolleger eller samarbejdspartnere. Tema: 1, 2 og 7 Forklare formålet med uddannelsen til social- og sundhedshjælper (SSH). Forklare værdierne, der gælder på dit praktiksted. Medvirke til, at værdierne på dit praktiksted bliver synlige i de opgaver, du udfører. Undersøge, hvor du kan finde praktikstedets kvalitetsstandarder. Forklare betydningen af en kvalitetsstandard hvorfor skal der være kvalitetsstandarder, der beskriver serviceniveauet? Vurdere, om der er behov for ændringer i den visitation, der er foretaget, og dermed i den hjælp, borgerne skal have. Opsøge viden om, hvad du skal gøre, hvis du vurderer, at der skal ske ændringer i de opgaver, borgerne skal have udført. Forklare retningslinjer for tavshedspligt i Forvaltningslovens 27. Overholde tavshedspligten. Forklare retningslinjer for aktindsigt i Forvaltningslovens 9. Opsøge viden om, hvad du skal svare en borger, der beder om aktindsigt. Forklare, hvad der er god forvaltningsskik på dit praktiksted. Forklare, hvordan en SSH indgår i det sammenhængende borgerforløb. Elevmateriale TRIN 1 d Side 13 af 47

14 Praktikmål Skoleperiodernes temaer Eksempler på læringsmuligheder, opgaver og handlinger, som kan hjælpe dig med at nå dine praktikmål Forklare, hvad du bruger kolleger og samarbejdspartnerne til. Tage ansvar for din egen sundhed og dermed bl.a. forebygge fravær. 2. Eleven kan: møde andre mennesker på en etisk, respektfuld og anerkendende måde begrunde sin faglige indsats for kolleger, borgere og pårørende se sin egen rolle i udviklingen af mellemmenneskelige relationer. Tema: 2, 3 og 7 Forklare, hvad begreberne etik, respekt og en anerkendende tilgang betyder for måden at udføre opgaverne på. Forklare, hvad der fagligt og personligt kendetegner en kompetent SSH. Forklare, hvad du kan gøre for at medvirke til et godt samarbejde og skabe gode relationer til: - kolleger - borgere - pårørende - m.fl. Øve dig i kommunikation både den kommunikation, der foregår gennem samtale, og den kommunikation, du udtrykker med dit kropssprog. Lytte til den reaktion, du får fra personer, du kommunikerer med. Forklare og øve dig i at møde borgerne etisk, respektfuldt og anerkendende. Deltage i relevante møder. Forklare, hvordan dine normer, holdninger og fordomme får betydning for de mellemmenneskelige relationer, du indgår i. 3. Eleven kan: kende forskel på personlig Tema: 2, 4, 5 og 7 Forklare formålet med serviceloven og sundhedsloven. Forklare, hvilke af de opgaver, du udfører, der hører under serviceloven. Elevmateriale TRIN 1 d Side 14 af 47

15 Praktikmål Skoleperiodernes temaer Eksempler på læringsmuligheder, opgaver og handlinger, som kan hjælpe dig med at nå dine praktikmål pleje efter serviceloven og grundlæggende sygepleje efter sundhedsloven kender praktikstedets praksis for delegering af ikke-komplekse sygeplejeopgaver. Forklare forskellen på at være en del af plejepersonalet og være et sundhedspersonale. Undersøge, hvad og hvordan der delegeres på praktikstedet. Forklare, hvilket ansvar du har, når du udfører en opgave, du har fået delegeret. Være til stede, når en SSA eller sygeplejerske delegerer en ikke-kompleks sygeplejeopgave til din vejleder eller til en anden SSH. Udføre en delegeret ikke-kompleks sygeplejeopgave. 4. Eleven kan professionelt og selvstændigt udføre: sengeredning personlig pleje omsorg ud fra hygiejniske principper i såvel borgerens eget hjem som på plejecentre. Tema: 2, 3, 4 og 7 Forklare, hvad det vil sige at udføre en opgave professionelt. Forklare, hvilke opgaver der hører med til personlig pleje. Forklare, hvilke opgaver der kan ligge i begrebet omsorg. Forklare, hvad der forstås ved hygiejniske principper. Undersøge, hvilke hygiejniske principper eller retningslinjer der gælder på praktikstedet. Forklare, hvordan du undgår smittespredning fra: - én borger til en anden borger - dig selv til en borger, herunder også til kolleger. Forklare, hvornår du skal sygemelde dig af hensyn til smittespredning Elevmateriale TRIN 1 d Side 15 af 47

16 Praktikmål Skoleperiodernes temaer Eksempler på læringsmuligheder, opgaver og handlinger, som kan hjælpe dig med at nå dine praktikmål 5. Eleven kan varetage: personlig hjælp praktisk hjælp så borgeren kan bevare sin mulighed for livsudfoldelse og livskvalitet. Tema: 2, 3, 4, 5, 6 og 7 Udføre nedre toilette på en måde, så mikroorganismer ikke spredes fra tarmen til urinvejene etc. Vaske hænder efter de gældende hygiejniske retningslinjer. Udføre personlig pleje og omsorgsopgaver hos én eller flere borgere og undgå smittespredning. Evaluere de opgaver, du har udført hos borgerne, i forhold til forebyggelse af smittespredning. Skrive og anvende handleplaner i forhold til smittespredning. Forklare begreberne livsudfoldelse og livskvalitet. Tage udgangspunkt i borgerens kultur, behov, vaner og rutiner. Indhente viden om borgernes funktionsniveau. Forklare, hvilke opgaver der er omfattet af personlig hjælp, hos de borgere, du udfører hjælpen til. Indhente viden om, hvad borgeren selv kan, og hvilken personlig hjælp du fagligt skal udføre. Inddrage borgeren i den personlige hjælp. Medvirke i komplekse pleje- og omsorgsopgaver som 2. person. Undersøge kommunens kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp. Elevmateriale TRIN 1 d Side 16 af 47

17 Praktikmål Skoleperiodernes temaer Eksempler på læringsmuligheder, opgaver og handlinger, som kan hjælpe dig med at nå dine praktikmål Undersøge, hvilke leverandører der er godkendt i kommunen til at udføre personlig og praktisk hjælp efter serviceloven. Undersøge, hvad frit valg betyder for borgeren. Udføre personlig og praktisk hjælp ud fra de bevilgede ydelser. Inddrage borgerne i den hjælp, der er bevilget, ud fra rehabiliteringstankegangen. Vurdere behov for ændringer i bevillingen. Vedligeholde og rengøre hjælpemidler. 6. Eleven kan: arbejde sygdomsforebyggende herunder observere ændringer i en borgersfysiske, psykiske og sociale sundhedstilstand samt reagere hensigtsmæssigt herpå. Tema: 2, 4, og 7 Forklare forskellene på sygdom, sundhed, sygdomsforebyggelse, sundhedsfremme og rehabilitering. Forklare social- og sundhedshjælperens rolle og opgaver i det tværfaglige, sygdomsforebyggende samarbejde omkring borgeren. Søge viden om borgerens sundhedstilstand. Forklare borgerens fysiske, psykiske og sociale livs betydning for sundhed. Undersøge, hvad sundhed og sygdom betyder for den enkelte borger. Observere borgere med feber, herunder forklare din vejleder, hvad du kigger efter. Elevmateriale TRIN 1 d Side 17 af 47 Observere borgere med tegn på en infektionssygdom, f.eks. lungebetændelse, og forklare din vejleder, hvad du kigger efter.

18 Praktikmål Skoleperiodernes temaer Eksempler på læringsmuligheder, opgaver og handlinger, som kan hjælpe dig med at nå dine praktikmål Observere borgere med tegn på begyndende demens og forklare din vejleder, hvad du kigger efter. Inddrage relevante samarbejdspartnere, når du observerer ændringer i borgerens sundhedstilstand. Reagere og handle, når der sker ændringer i borgerens sundhedstilstand. Formidle og dokumentere de nødvendige observationer og handlinger. 7. Eleven kan på baggrund af observationer: reagere hensigtsmæssigt på ændringer i borgerens almentilstand i forhold til kost og ernæring. Tema: 2, 4 og 7 Forklare ernæringens betydning for borgerens sundhed. Observere borgere med dehydrering, herunder forklare din vejleder, hvad du kigger efter. Inddrage relevante samarbejdspartnere, når du observerer ændringer i borgerens ernæringstilstand. Reagere og handle, når der sker ændringer i borgerens ernæringstilstand. Formidle og dokumentere de nødvendige observationer og handlinger. 8. Eleven kan: skelne mellem komplekse og ikke-komplekse borgerforløb vurdere, hvornår en tildelt borgers forløb kræver Tema: 1, 2, 5 og 7 Forklare, hvad dit praktiksted forstår ved begreberne komplekse og ikkekomplekse borgerforløb. Inddrage relevante samarbejdspartnere, når du observerer, at kompleksiteten i borgernes behov ændrer sig. Inddrage relevante samarbejdspartnere, når du oplever, at dine kompetencer ikke slår til hos de borgere, du udfører personlig og praktisk hjælp til. Elevmateriale TRIN 1 d Side 18 af 47

19 Praktikmål Skoleperiodernes temaer Eksempler på læringsmuligheder, opgaver og handlinger, som kan hjælpe dig med at nå dine praktikmål inddragelse af relevante fagprofessionelle kolleger. 9. Eleven kan: reflektere og forstå sin egen professionelle rolle i samarbejdet med relevante fagpersoner om borgerforløb herunder understøtte borgeren i at følge træningsplaner. Tema: 1, 2, 3, 4, 5 og 7 Anvende refleksionsmodellerne. Overholde de fastlagte ansvars og kompetenceområder, når du støtter og hjælper borgeren med at følge træningsplanen. Indgå i faglige drøftelser og i opfølgningen på borgerens træningsplan. Begrunde både mundtligt og skriftligt, hvilken betydning du har for samarbejdet med andre faggrupper om et borgerforløb. 10. Eleven kan under hensynstagen til borgerens selvbestemmelsesret: arbejde rehabiliterende herunder motivere borgeren til egenomsorg med henblik på at bevare sin trivsel og praktiske funktionsevne i hverdagen i videst mulig omfang. Tema: 2, 5, og 7 Forklare begrebet rehabilitering og egenomsorg. Forklare begrebet selvbestemmelsesret og dens betydning for den måde, du udfører dine arbejdsopgaver på. Undersøge kommunens rehabiliteringstilbud. Undersøge, hvordan praktikstedet anvender kommunens rehabiliteringstilbud. Udføre rehabiliteringsopgaver efter anvisning i samarbejde med borgeren og relevante samarbejdspartnere. Støtte og igangsætte aktiviteter for borgeren med henblik på at opretholde og forbedre borgerens trivsel og funktionsevne. Elevmateriale TRIN 1 d Side 19 af 47

20 Praktikmål Skoleperiodernes temaer Eksempler på læringsmuligheder, opgaver og handlinger, som kan hjælpe dig med at nå dine praktikmål Forebygge indlæggelser i samarbejde med relevante samarbejdspartnere. 11. Eleven kan støtte, vejlede og igangsætte aktiviteter sammen med borgeren for at støtte borgeren i at mestre eget liv. Tema: 2, 5 og 7 Undersøge kommunens aktivitetstilbud, som f.eks. daghjem, dagcenter, ledsagerordning, omsorgstandpleje, bibliotek, informationsmateriale, pjecer o.a. Undersøge, hvordan praktikstedet gør brug af ovennævnte aktivitetstilbud. Undersøge kommunens private tilbud. F.eks. besøgsvenner, ledsagertjeneste, telefonkæder o.a. Vejlede borgeren om kommunens offentlige og private tilbud. Støtte borgeren til deltagelse i aktiviteter. 12. Eleven kan: motivere og understøtte borgeren i forhold til sundhedsfremme under hensyn til livsstil og livsvilkår informere borgeren om relevante tilbud om service, sundhedsfremme og forebyggelse i nærmiljøet. Tema: 2, 4, 5 og 7 Forklare forskellen på at arbejde forebyggende og sundhedsfremmende. Undersøge, hvilke sundhedsfremmende og forebyggende tiltag der er på praktikstedet. Forklare forskellen på livsstil og livsvilkår. Udarbejde livshistorie med en udvalgt borger. Undersøge, hvad en udvalgt borger oplever som sundhedsfremmende. Undersøge, hvilke sammenhænge der kan være mellem livsstil og livsvilkår og oplevet livskvalitet i samspil med en udvalgt borger. Forklare, hvilken betydning et netværk kan have for borgeren? Elevmateriale TRIN 1 d Side 20 af 47

21 Praktikmål Skoleperiodernes temaer Eksempler på læringsmuligheder, opgaver og handlinger, som kan hjælpe dig med at nå dine praktikmål 13. Eleven kan: dokumentere den planlagte og gennemførte indsats i pleje- og/eller handleplaner i overensstemmelse med arbejdspladsens retningslinjer herunder anvende elektroniske dokumentationssystemer. Tema: 2, 3, 4, 5, 6 og 7 Forklare den betydning, borgernes sociale og kulturelle baggrund kan have for motivationen. Motivere og understøtte borgeren i sundhedsfremmende og forebyggende adfærd. Undersøge kommunens retningslinjer for dokumentation. Øve dig i at bruge praktikstedets dokumentationssystemer til at dokumentere dine observationer og de opgaver, du udfører. Undersøge lovgivningens krav til pleje- og handleplaner. Forklare formålet med handleplaner. Udarbejde handleplaner. 14. Eleven kan anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse med socialog sundhedshjælperens kompetenceområde. Tema: 2, 4, 5 og 7 Give eksempler på fagudtryk og deres betydning. Anvende fagudtryk og kende betydningen af disse. Efter behov omformulere fagudtryk til hverdagssprog til borgeren og pårørende. 15. Eleven kan kommunikere relevant og professionelt i mødet med borgere, pårørende og samarbejdspartnere. Tema: 2, 3, 4, 5, 6 og 7 Forklare, hvad du forstår ved relevant og professionel kommunikation. Overveje og drøfte med din praktikvejleder, hvordan din egen professionelle fremtoning opfattes. Elevmateriale TRIN 1 d Side 21 af 47

22 Praktikmål Skoleperiodernes temaer Eksempler på læringsmuligheder, opgaver og handlinger, som kan hjælpe dig med at nå dine praktikmål 16. Eleven kan kommunikere og optræde voldsforebyggende og konfliktdæmpende i forhold til borgere og pårørende for at tage vare på egen og andres sikkerhed. Tema: 2, 3, 4, 6 og 7 Øve dig i at formidle en besked eller vejlede en borger i et bestemt emne og efterfølgende evaluere det med din praktikvejleder. Forklare hvad du forstår ved konfliktdæmpende og voldsforebyggende kommunikation Forklare, hvordan sprog og kropssprog kan anvendes til at forebygge konflikter. Øve dig i at anvende en konfliktdæmpende kommunikation. 17. Eleven kan: forflytte en borger i overensstemmelse med de ergonomiske principper anvende relevant velfærdsteknologi. Tema: 2, 5, 6 og 7 Deltage i et godkendt forflytningskursus. Deltage i forflytninger i samarbejde med en erfaren SSH. Modtage vejledning i måden, du hjælper en borger i forskellige forflytningssituationer. Overholde de ergonomiske principper. Elevmateriale TRIN 1 d Side 22 af 47 Undersøge, hvilke velfærdsteknologiske hjælpemidler der er til rådighed i kommunen. Forklare de velfærdsteknologiske hjælpemidlers formål, set i forhold til borgeren og samfundet. Anvende praktikstedets velfærdsteknologiske hjælpemidler. Vedligeholde og rengøre velfærdteknologiske hjælpemidler.

23 Praktikmål Skoleperiodernes temaer Eksempler på læringsmuligheder, opgaver og handlinger, som kan hjælpe dig med at nå dine praktikmål 18. Eleven har kendskab til arbejdspladsens: retningslinjer for arbejdsmiljø herunder principperne for voldspolitik og kriseberedskab. Tema: 2 og 7 Undersøge principperne for arbejdspladsvurdering (APV) hos borgeren og på arbejdspladsen. Medvirke i at udarbejde en APV i borgerens hjem. Arbejde efter beskrivelsen i APV. Videregive behov for ændringer i APV. Aftale møde med arbejdsmiljørepræsentanten. Undersøge kommunens voldspolitik Undersøge kommunens kriseberedskab. Læse og stille spørgsmål til arbejdsmiljøhåndbogen. Overholde kommunens personalepolitik, herunder kommunen regler for sygeog raskmeldinger. 19. Eleven kan udvise interesse og initiativ til kontinuerligt at lære og samarbejde. Tema: 1,2 og 7 Være nysgerrig og tage initiativ til at lære Læse teori, der har betydning for de opgaver, du udfører. Vende tilbage til de temaer, du har beskæftiget dig med i skoleperioderne. Anvende refleksionsmodellerne. Elevmateriale TRIN 1 d Side 23 af 47 Anvende de fem pejlemærker i alt, hvad du foretager dig i praktikken. Reflektere over det, du oplever i praktikken, f.eks. opgaver, du udfører hos borgeren, samarbejde, kommunikation, din egen indsats m.m.

Elevmappe Trin 1: social- og sundhedsuddannelsen

Elevmappe Trin 1: social- og sundhedsuddannelsen Elevmappe Trin 1: social- og sundhedsuddannelsen Februar 2014 Velkommen Billund Kommune byder dig velkommen som social- og sundhedshjælperelev. Elevmappen er din, og vi forventer, at du bruger den, så

Læs mere

Vejen Kommune byder dig velkommen som social- og sundhedshjælperelev.

Vejen Kommune byder dig velkommen som social- og sundhedshjælperelev. Vejen Kommune elevmateriale SOSU- TRIN 1 Juni 2015 0 1 Velkommen Vejen Kommune byder dig velkommen som social- og sundhedshjælperelev. Uddannelsesmaterialet er din, og vi forventer, at du bruger den, så

Læs mere

Vejen Kommune byder dig velkommen som social- og sundhedshjælperelev.

Vejen Kommune byder dig velkommen som social- og sundhedshjælperelev. 1 Velkommen Vejen Kommune byder dig velkommen som social- og sundhedshjælperelev. Uddannelsesmaterialet er din, og vi forventer, at du bruger den, så du er orienteret om praktikken samt løn, - og ansættelsesforhold.

Læs mere

Social & Sundhed. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Uddannelsesmateriale, februar 2009. Dokumentnr. 515 728

Social & Sundhed. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Uddannelsesmateriale, februar 2009. Dokumentnr. 515 728 Social & Sundhed 1 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Ældreområdets organisation og struktur side 5 Lovgrundlag side 5-6 Nøgletal side 6 Visioner, overordnede mål og værdier på ældreområdet side 6-7 Praktikuddannelsen

Læs mere

SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15

SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15 SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15 1 Indhold: Trin 2 til praktikvejlederne. Beskrivelse af det gode praktikforløb 3 Erhvervsfaglig kompetence 4 Pejlemærker og eks. på anvendelse

Læs mere

Cykel... 21 Cykelhjelm... 21 Ferie... 22 Fordybelsestid... 22 Fravær... 22 Frokost... 22 Graviditet... 23 Helligdage... 23 Hygiejne... 23 ID-kort...

Cykel... 21 Cykelhjelm... 21 Ferie... 22 Fordybelsestid... 22 Fravær... 22 Frokost... 22 Graviditet... 23 Helligdage... 23 Hygiejne... 23 ID-kort... Indholdsfortegnelse Praktikstedsbeskrivelse for social- og sundhedshjælperuddannelsen i Lejre Kommune... 4 Præsentation af lejre Kommune... 5 Center for Velfærd og Omsorg (CVO)... 6 Forebyggelse og hjælp

Læs mere

Praktikbeskrivelse. Social- og sundhedshjælperuddannelsen trin 1.

Praktikbeskrivelse. Social- og sundhedshjælperuddannelsen trin 1. Praktikbeskrivelse Social- og sundhedshjælperuddannelsen trin 1. Januar 2015 1 2 Indholdsfortegnelse Vigtige telefonnumre i Center for Ældre og Handicap... 5 Forord.... 6 Fakta om Fredensborg Kommune...

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGPLAN. for SSH-elever

LOKAL UNDERVISNINGPLAN. for SSH-elever LOKAL UNDERVISNINGPLAN for SSH-elever Indholdsfortegnelse Formål med uddannelsen s.1 1.0 Praktikken s.2 1.1 Formål med uddannelsen s.2 1.2 Praktikstedets syn på læring 1.3 Praktikstedets pædagogiske overvejelser

Læs mere

Samlede praktikøvelser

Samlede praktikøvelser Samlede praktikøvelser ud fra praktikmål for social- og sundhedshjælpere Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven kan varetage sit arbejdsområde som social- og sundhedshjælper i overensstemmelse med arbejdspladsens

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Uddannelsen... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE PRAKTIKUDDANNELSENS TILRETTELÆGGELSE 3 PRAKTIKPERIODE 1 3 PRAKTIKPERIODE 2 9 STANDPUNKTSBEDØMMELSE 16 KLAGEMULIGHED 16

Læs mere

Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU

Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU Udarbejdet i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1.8 2014 1 Revideret juli 2014 og ikrafttrædelse 1.8 2014 Generelle oplysninger

Læs mere

Vejledning. Social- og sundhedsassistentelevers ansættelses- og uddannelsesvilkår

Vejledning. Social- og sundhedsassistentelevers ansættelses- og uddannelsesvilkår Vejledning Social- og sundhedsassistentelevers ansættelses- og uddannelsesvilkår Kommuner/Region Hovedstaden Vejledningen henvender sig til ledere og medarbejdere med ansvar for uddannelse af social- og

Læs mere

Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2. Klinik Medicin

Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2. Klinik Medicin Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2 Klinik Medicin Juli 2013 Indholdsfortegnelse 1. Uddannelsesmæssige forhold i Klinik Medicin...2 1.1 Syn på læring... 2 1.2 Rammer

Læs mere

Det nye i praktikken. Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning

Det nye i praktikken. Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning Det nye i praktikken Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning Forord Fra januar 2013 følger nye elever på socialog sundhedsuddannelsen en ny uddannelsesordning.

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for Den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Center for Ældre og Handicap Marts 2011 Revideres senest 2013. for Social- og sundhedsuddannelsen TRIN 2 Praktikperiode 2 og 3

Center for Ældre og Handicap Marts 2011 Revideres senest 2013. for Social- og sundhedsuddannelsen TRIN 2 Praktikperiode 2 og 3 Center for Ældre og Handicap Marts 2011 Revideres senest 2013 for Social- og sundhedsuddannelsen TRIN 2 Praktikperiode 2 og 3 2 VIGTIGE TELEFONNUMRE I CENTER FOR ÆLDRE OG HANDICAP...5 FAKTA OM FREDENSBORG

Læs mere

Praktikhåndbog for Social- og Sundhedsassistentelever

Praktikhåndbog for Social- og Sundhedsassistentelever Social & Sundhed Praktikhåndbog for Social- og Sundhedsassistentelever Udarbejdet i 2009 Rev. september 2010 AH/SD Indholdsfortegnelse Side: Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 1.1 Velkomstbrev

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever, praktikvejledere og praktikansvarlige. Ind. Februar 2014.

Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever, praktikvejledere og praktikansvarlige. Ind. Februar 2014. Pædagogisk Assistent Uddannelse Praktikhåndbog For elever, praktikvejledere og praktikansvarlige Ind Februar 2014 Børn og Unge Indholdsfortegnelse l Generel information Indledning... 3 Uddannelsen til

Læs mere

Praktikbeskrivelse for Social- og Sundhedsassistentelever Praktik 2 - psykiatri

Praktikbeskrivelse for Social- og Sundhedsassistentelever Praktik 2 - psykiatri Praktikbeskrivelse for Social- og Sundhedsassistentelever Praktik 2 - psykiatri Klintegården Lundebjergvej 80 3600 Frederikssund Direkte til udviklingskonsulent/uddannelsesansvarlig Margit Steenbøl: mobil:

Læs mere

Uddannelsesprogram. SSA-elever praktik 2. Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle

Uddannelsesprogram. SSA-elever praktik 2. Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Uddannelsesprogram kontaktperson Susanne Vakker Maass, uddannelseskoordinator Voksenpsykiatrisk afd. Kolding-Vejle SSA-elever praktik 2. September 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Praktikhåndbog Vejledning i forhold til praktikforløb for sosu-elever knyttet til UC Diakonissestiftelsen

Praktikhåndbog Vejledning i forhold til praktikforløb for sosu-elever knyttet til UC Diakonissestiftelsen Praktikhåndbog Vejledning i forhold til praktikforløb for sosu-elever knyttet til UC Diakonissestiftelsen Vejledningen har fokus på forhold, der er direkte knyttet til elever fra UC Diakonissestiftelsen

Læs mere

Praktikuddannelsesplan for Social og sundhedsassistentelever

Praktikuddannelsesplan for Social og sundhedsassistentelever Uddannelsesområdet Sundhed og omsorg Torvet 3 8500 Grenå Praktikuddannelsesplan for Social og sundhedsassistentelever Uddannelseskoordinator Line Kristensen Østergade 36 8500 Grenå Tlf. 8959 2120 Mail

Læs mere

BPA Borgerstyret Personlig Assistance. Brugerhåndbog i Servicelovens 96

BPA Borgerstyret Personlig Assistance. Brugerhåndbog i Servicelovens 96 BPA Borgerstyret Personlig Assistance Brugerhåndbog i Servicelovens 96 2. udgave, 1. januar 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 FORORD... 3 2 KORT OG GODT OM BPA... 4 2.1 BAGGRUND OG FORMÅL... 4 3 LOVGRUNDLAGET...

Læs mere

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 2. oktober 2012 Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOPU Nordsjælland 1.1 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser 1.2 Overordnet bedømmelsesplan 1.3

Læs mere

Praktikuddannelsen. for Social-og sundhedsassistentelever. i Ballerup Kommune. Elevens navn

Praktikuddannelsen. for Social-og sundhedsassistentelever. i Ballerup Kommune. Elevens navn Praktikuddannelsen for Social-og sundhedsassistentelever i Ballerup Kommune Elevens navn Uddannelseskonsulent Vivi Abben, januar 2012 Indholdsfortegnelse Generelt om praktikuddannelsen side 3 Introduktion

Læs mere

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. For dig over 25 år (EUV) Social- og sundhedsuddannelsen

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. For dig over 25 år (EUV) Social- og sundhedsuddannelsen Undervisningsplan Læringsaktiviteter For dig over 25 år (EUV) Gældende for elever der starter efter 1. august 2015 LÆRINGSAKTIVITETER... 3 TEMAER I SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN... 3 SKOLEPERIODE 1...

Læs mere

Kapitel 1 - Indledning

Kapitel 1 - Indledning D EN KOMMUNALE ELEVVE J L EDNING Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Kapitel 1 - Indledning... 3 Kapitel 2 Dimensionering og optagelse... 5 Kapitel 3 Etablering af uddannelsesaftalen... 9 Kapitel

Læs mere