Elevmappe Trin 1: social- og sundhedsuddannelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Elevmappe Trin 1: social- og sundhedsuddannelsen"

Transkript

1 Elevmappe Trin 1: social- og sundhedsuddannelsen April 2015

2 Velkommen Billund Kommune byder dig velkommen som social- og sundhedshjælperelev. Elevmappen er din, og vi forventer, at du bruger den, så du er orienteret om praktikken samt løn, - og ansættelsesforhold. Vi ønsker at give dig gode læringsbetingelser, så du udvikler dig fagligt og personligt. Målet er, at du når målene for praktikken og kan få den godkendt. Du vil få de nødvendige informationer og praktiske oplysninger om netop dit praktiksted, når du starter i praktikken. Senest en måned før du begynder i praktik, kender du din arbejdsplan for de første 4 uger. Har du spørgsmål, som materialet ikke giver dig svar på, er du altid velkommen til at kontakte din uddannelseskoordinator. Vi glæder os til at se dig i praktikken. Venlig hilsen Uddannelseskoordinator Anne Marie Jakobsen Ældreområdet Tinghusgade 2. 1 sal, 7200 Grindsted Telefon: ( ) Mailadresse:

3 Indhold: Trin 1, Social- og sundhedsuddannelsen Kommunekort/plejecentre og kontaktoplysninger Praktikken Praktikvejledning Gensidige forventninger Pejlemærker Læring - læringsspiralen Evaluering - refleksionsmodellen Praktik 1 Praktik 2 Basisgruppemøder Praktikmål Ansættelsesforhold Uddannelsesaftale og ansættelsesbrev Ansættelsesstedets værdier Prøvetid Tavshedspligt, oplysningspligt, meddelelsespligt, underretningspligt Arbejdsmiljø Løn Forsikringer Arbejdstid Ferie Tjenestefri med og uden løn Omsorgsdage Seniordage Sygefravær og raskmelding Vikararbejde Befordringstilskud Tjenestekørsel Beklædning Gaver Omgang med borgernes penge ID-kort legitimation Ledighedsdage Bilag Ansættelsesstedets værdier Aktivitetskalender praktik 1 Aktivitetskalender praktik 2 Refleksionsmodel Fremadrettet og Bagudrettet. Skemaer til forberedelse af og afvikling af samtaler Prøvetidsprocedure og prøvetidsskemaer 1 og 2 Side 3 af 49

4 - Side 4 af 49

5 Plejecentre og kontaktoplysninger Oversigt over plejecentre og praktikansvarlige teamledere i Ældreområdet. Telefontid: Alle hverdage kl.: og Weekender og helligdage Mail: Telefon: Plejecentre og praktikansvarlige teamledere Billund Plejecenter Skolevej Billund Teamleder Værestedet: Ellen Kristensen Teamleder Centergruppen Ude: Lillian Pedersen Teamleder Centergruppen Inde: Gitte P. Sørensen Fynsgades Plejecenter Fynsgade Grindsted Teamleder: Margit Møller Madsen Hejnsvig Plejecenter Kirkevej 8 A 7250 Hejnsvig Teamleder: Conny Ebbesen Frihavnen Degnelodden Vorbasse Teamleder: Lene Jensen Sydtoftens Plejecenter Sydtoften Grindsted Teamleder: Sydtoften Vest Ude: Jytte Frøjk Teamleder: Sydtoften Øst Ude: Tove Fisker Teamleder: Sydtoften Inde: Gurli Gregersen Mødestedet Nygade Grindsted Teamleder Mødestedet Inde: Poula Nørgaard Engbo Plejecenter Storegade Grindsted Teamleder: Kirsten Duedal Omme Centret Rahbæksvej Sdr. Omme Teamleder Omme Centret Inde: Jette Jensen Side 5 af 49

6 Praktikken Din praktik er tilrettelagt i overensstemmelse med uddannelsesordningen, og den lokale uddannelsesplan (LUP). Du får base i et team, og bliver en del af den samlede personalegruppe. Praktikforløbene tager udgangspunkt i: Din læringsplan. De temaer, du har arbejdet med i skoleperioderne. Dine aktuelle faglige og personlige kompetencer. Målene for uddannelsen. De læringsredskaber du har størst udbytte af. De opgaver du kommer til at varetage hos borgerne, kan være forskellige fra de opgaver andre elever får. Opgaverne hjælper dig med at få de nødvendige færdigheder, viden, kompetencer og dannelse af holdninger. Der vil blive tilrettelagt temamøder, undervisning og andet, der er relevant for din uddannelse. Det vil fremgå af aktivitetskalenderne under Bilag. Praktikvejledning Du får en praktikvejleder som er din nøgleperson. Din praktikvejleder vil sammen med det øvrige personale hjælpe dig, med det formål at støtte, udfordre og udvikle dine faglige og personlige kompetencer. Vejlederen tager udgangspunkt i dine forudsætninger og dine forventninger til uddannelsen. Hvis din praktikvejleder er fraværende, får en af de andre medarbejdere ansvaret for dig. Hvis der opstår problemer i jeres samarbejde, skal du inddrage din praktikansvarlige leder. Gensidige forventninger Du kan forvente at vejlederen: Tager hensyn til din måde at lære på. Støtter dig i at observere, analysere, reflektere og handle. Støtter dig i din faglige og personlige udvikling, og til at lære at arbejde selvstændigt. Er bevidst om sin vejlederrolle og er et godt eksempel for dig. Introducerer dig til de opgaver, du får, giver dig den nødvendige tid til at øve dig, så du ender med at kunne varetage opgaverne selvstændigt. Skaber et respektfuld samarbejde med dig. Observerer og vurderer dig i praktikken, efter behov. Overholder aftaler, og ændrer dem, hvis det bliver nødvendigt. Gennemfører nødvendige samtaler. Side 6 af 49

7 Du kan forvente at dit praktiksted: Inddrager alle medarbejdere, så de føler et medansvar for dig. Skaber gode rammer for, at du kan lære. Opfatter dig som elev og dermed en kollega, der skal lære. Lever op til de 5 pejlemærker. Vi forventer af dig, at du: Efterlever ansættelsesstedets værdier og retningslinjer. Er engageret og tager ansvar for din uddannelse. Er interesseret, opsøgende og undrende i forhold til dine læringsbehov. Opsøger og foreslår opgaver som udvikler din viden, færdigheder og holdninger. Overholder aftaler, er velforberedt og medbringer relevant elevmateriale. Viser respekt overfor borgeren og dine kolleger. Overholder din tavsheds-, meddelelses-, underretnings- og oplysningspligt. Er velsoigneret og overholder retningslinjer for beklædning. Tager medansvar for samarbejdet i praktikken og det gode arbejdsmiljø. Henvender dig til din praktikvejleder eller din praktikansvarlige leder, hvis der opstår problemer/tvivlsspørgsmål. Viser ansvar ved at møde til tiden hver dag. Lever op til de 5 pejlemærker. Pejlemærkerne er: 1. At være nysgerrig. At være interesseret i at lære nyt, at stille undrende spørgsmål og være åben for at gå nye veje i læringsprocesser. 2. At være refleksiv. At stoppe op, forholde sig til situationen og inddrage teori med henblik på at opnå læring. 3. At indgå i relationer. At have interesse for andre mennesker, mestre hensigtsmæssig adfærd og kommunikation afhængig af situationen. 4. At være empatisk. At kunne genkende og anerkende andres følelser for dermed at opnå evnen til at sætte sig i andres sted. 5. At handle etisk. At handle fornuftigt og rigtigt ud fra beskrevne normer og værdier og ud fra gældende love og retningslinjer Side 7 af 49

8 Læring Læringsspiral Forklaring af spiralen: Tegningen viser en spiral, som er et billede på, hvordan læringen kan foregå. Læring veksler hele tiden mellem introduktion, øve og selvstændighed. Spiralen viser, at der for hver ukendt opgave foregår en: Introduktion - en vejleder viser eller fortæller dig om opgaven - du sikrer dig, at du har forstået opgaven Øvelse - du planlægger, hvordan du kan og vil øve dig på opgaven - du øver dig på opgaven, så mange gange du har behov for Selvstændighed - du udfører opgaven sikkert (med viden, færdighed og kompetence) - du stopper op og forholder dig til kvaliteten af den udførte opgave (reflekterer) Hen over hele spiralen er der skrevet DIALOG. Det er et billede på de samtaler/refleksioner, du har om opgaverne med: - dig selv Side 8 af 49

9 - din vejleder - andre medarbejdere - borgerne / patienterne Evaluering At evaluere betyder at foretage "et eftersyn" af, om du har nået det mål, du har i forbindelse med en opgave. At evaluere betyder derfor, at du skal måle virkningen af, at du har øvet dig på noget. Der sker hele tiden en evaluering af din måde at løse dine opgaver på. Evalueringerne foretages: - af dig - med din vejleder - med andre medarbejdere Refleksionsmodellen Fremadrettet refleksionsmodel og Bagudrettet refleksionsmodel er et fælles redskab til læring, som benyttes i både skole og praktik. Du er introduceret til modellen i første skoleperiode og skal anvende den i dine praktikker. Se modellen under Bilag. Praktik 1 Senest en måned før du starter i din praktik, har du modtaget en arbejdsplan for de første fire uger i din praktikperiode. Når du møder første gang på praktikstedet, vil du få oplyst, hvilke generelle retningslinjer eller instrukser, der gælder, f.eks. rygning, brug af privat mobiltelefon, beklædning, og andet. I praktikperioden er der tilrettelagt undervisning i forskellige emner. Du vil blive introduceret til det, når du kommer i praktik. Se aktivitetskalenderen under Bilag. Undervejs i praktikken skal du deltage i en række samtaler og møder: Forventningssamtale r med din praktikvejleder Formålet med samtalerne er, at: I lærer hinanden at kende og skaber grundlag for et respektfuldt samarbejde. I udveksler tanker, behov og forventninger, så I sammen kan planlægge dit praktikforløb med udgangspunkt i målene. I finder ud af, hvordan du lærer bedst. Din vejleder får viden om dine erfaringer fra dit fritids- og arbejdsliv. Du skal forberede dig til samtalerne, og udfylde det skema, som du får udleveret af din praktikvejleder, og som du kan se under Bilag. Elevsamtaler med din praktikvejleder Formålet med samtalerne er, at: Side 9 af 49

10 I udveksler viden, erfaringer og færdigheder fra oplevelserne i praktikken, så du bliver i stand til at opfylde praktikkens mål. I planlægger læringsaktiviteter med udgangspunkt i målene for praktikken og dine personlige mål. I går i dialog om, hvordan du kan øve dig i ukendte opgaver, og arbejde selvstændigt med dem. Du øver dig i at reflektere over de opgaver, du har deltaget i og din måde at varetage dem på. I inddrager teorien til at udvikle dine opgaver i praktikken. Du er ansvarlig for at skrive samtalens konklusioner og aftaler ned. Prøvetidssamtaler på dit praktiksted Formålet med samtalerne er, at: Afklare om din ansættelse skal fortsætte. Prøvetid er beskrevet i nærmere i afsnittet om ansættelsesforhold. Midtvejssamtaler med din praktikvejleder og evt. din praktikansvarlige leder Formålet med samtalerne er, at: Skabe overblik, stoppe op, kigge tilbage, lære, samle op og tilrettelægge resten af praktikforløbet. Du har en midtvejssamtale i hvert praktikforløb. Din praktikvejleder er ansvarlig for, at midtvejssamtalen holdes. Du skal komme med et skriftligt oplæg, som beskriver, hvor langt du er i forhold til at: - få indfriet dine forventninger - nå praktikmålene Din praktikvejleder er ansvarlig for, at skrive konklusioner og aftaler ned. Du bekræfter med din underskrift, at du har modtaget en kopi af konklusion og aftaler. Praktikerklæring efter praktik 1 I slutningen af første praktik, modtager du en vejledende praktikerklæring (PASS). I vurderingen tages der udgangspunkt i praktikmålene. Praktikstedet sender din praktikerklæring til skolen, inden næste skoleperiode. Praktik 2 Senest fire uger før du starter i 2. praktik, modtager du en arbejdsplan for de første fire uger. Praktikerklæring efter praktik 2 I slutningen af 2.praktik afgiver dit praktiksted en afsluttende praktikerklæring (PASS). I den afsluttende praktikerklæring vurderes det, om din samlede praktik er godkendt. Praktikken sender din praktikerklæring til skolen, inden den afsluttende skoleperiode. Side 10 af 49

11 Praksisfællesskabsdag Skolen informere dig om formålet samt dato og tidspunkt for praksisfællesskabsdagen i 1. praktik. Dato og tidspunkt fremgår også af uddannelsesplanen. Der er mødepligt til møderne. Praktikmål Hvordan kan du arbejde med praktikmålene? Skemaet på de følgende sider indeholder de 19 praktikmål, som du skal nå i løbet af de to praktikperioder og er et supplement til de to læringsredskaber den Fremadrettede refleksionsmodel og Bagudrettede refleksionsmodel. Temaer Ud for hvert praktikmål kan du se, hvilke af de temaer, som du har beskæftiget dig med i skoleperioderne, der er knyttet til målene. Det gør det nemt for dig at finde relevant teori, når du er i praktik. I første skoleperiode beskæftiger du dig mest med tema 1-4. I anden skoleperiode beskæftiger du dig mest med Tema 5-7. Tema1: Tema 2: Tema 3: Tema 4: Tema 5: Tema 6: Tema 7: I gang med uddannelsen. Social- og sundhedshjælperen på jobbet. Hverdagsliv. Sundhed. Forandringer og rehabilitering. Når livet bliver svært. Social- og sundhedshjælperen som borger og fagperson. Læringsmuligheder I den 3. kolonne er der beskrevet nogle læringsmuligheder, som du kan anvende for at nå målene. Du må gerne selv komme med flere læringsmuligheder. Når der står, at du skal forklare noget, betyder det, at du skal sætte dig ind i et emne. Det er vigtigt at du selv har forstået det, du skal forklare. Du skal kunne forklare noget til: Din praktikvejleder. En kollega. Flere kolleger på et møde. Andre. Den måde, du arbejder med målene og refleksionsmodellerne på, er med til at danne baggrund for, at der udarbejdes en midtvejsevaluering og en slutevaluering. Side 11 af 49

12 Praktikmål Skoleperiodernes temaer. Eksempler på læringsmuligheder, opgaver og handlinger, som kan hjælpe dig med at nå dine praktikmål. 1. Eleven kan varetage sit arbejdsområde som social- og sundhedshjælper i overensstemmelse med arbejdspladsen retningslinjer for aktindsigt, tavshedspligt og utilsigtede hændelser kommunens fastlagte kvalitetsstandarder, herunder beskrivelser af serviceniveau Samt efter behov søge hjælp hertil hos relevante kolleger eller samarbejdspartnere. Tema: 1, 2 og 7. Forklare formålet med uddannelsen til SSH. Forklare værdierne, der gælder på dit praktiksted. Medvirke til, at værdierne på dit praktiksted, bliver synlige i de opgaver, du udfører. Undersøge hvor du kan finde praktikstedets kvalitetsstandarder. Forklare betydningen af en kvalitetsstandard hvorfor skal der være kvalitetsstandarder, der beskriver serviceniveauet? Vurdere om der er behov for ændringer i den visitation der er foretaget og dermed i den hjælp, borgerne skal have. Opsøge viden om, hvad du skal gøre, hvis du vurderer at der skal ske ændringer i de opgaver, borgerne skal have udført. Forklare retningslinjer for tavshedspligt i Forvaltningslovens 27. Overholde tavshedspligten. Forklare retningslinjer for aktindsigt i Forvaltningslovens 9. Opsøge viden om, hvad du skal svare en borger, der beder om aktindsigt. Forklare hvad der er god forvaltningsskik på dit praktiksted. Forklare, hvordan en SSH indgår i det sammenhængende borgerforløb. Forklare, hvad du bruger kolleger og samarbejdspartnerne til. Tage ansvar for din egen sundhed og dermed bl.a. forebygge fravær. Side 12 af 49

13 Praktikmål Skoleperiodernes temaer. Eksempler på læringsmuligheder, opgaver og handlinger, som kan hjælpe dig med at nå dine praktikmål. 2. Eleven kan: møde andre mennesker på en etisk, respektfuld og anerkendende måde begrunde sin faglige indsats for kolleger, borgere og pårørende se sin egen rolle i udviklingen af mellemmenneskelige relationer. Tema: 2, 3 og 7. Forklare, hvad begreberne etik, respekt og en anerkendende tilgang betyder. for måden at udføre opgaverne på. Forklare, hvad der fagligt og personligt kendetegner en kompetent SSH. Forklare, hvad du kan gøre for at medvirke til et godt samarbejde og skabe gode relationer til: - kolleger - borgere - pårørende - m.fl. Praktikmål 3. Eleven: kan kende forskel på personlig pleje efter Serviceloven og grundlæggende sygepleje efter Sundhedsloven Skoleperiodernes temaer. Tema: 2, 4, 5 og 7. Øve dig i kommunikation både den verbale og den nonverbale kommunikation. Lytte til den reaktion, du får fra personer, du kommunikerer med. Forklare og øve dig i at møde borgerne etisk, respektfuldt og anerkendende. Deltage i relevante møder. Forklare, hvordan dine normer, holdninger og fordomme får betydning for de mellemmenneskelige relationer, du indgår i. Eksempler på læringsmuligheder, opgaver og handlinger, som kan hjælpe dig med at nå dine praktikmål. Forklare formålet med Serviceloven og Sundhedsloven. Forklare hvilke af de opgaver du udfører, der hører under Serviceloven. Forklare forskellen på at være en del af plejepersonalet og være et sund- Side 13 af 49

14 kender praktikstedets praksis for delegering af sygeplejeopgaver. hedspersonale. Undersøge hvad og hvordan der delegeres på praktikstedet. Forklare hvilket ansvar du har, når du udfører en opgave, du har fået delegeret. Være til stede når en SSA eller sygeplejerske delegerer en sygeplejeopgave til din vejleder, eller til en anden SSH. Udføre en delegeret sygeplejeopgave. Praktikmål 4. Eleven kan professionelt og selvstændigt udføre: sengeredning personlige pleje og omsorg ud fra hygiejniske principper i såvel borgerens eget hjem som på plejecentre. Skoleperiodernes temaer. Tema: 2, 3, 4 og 7. Eksempler på læringsmuligheder, opgaver og handlinger, som kan hjælpe dig med at nå dine praktikmål. Forklare, hvad det vil sige at udføre en opgave professionelt. Forklare, hvilke opgaver, der hører med til personlig pleje. Forklare, hvilke opgaver, der kan ligge i begrebet omsorg. Forklare, hvad der forstås ved hygiejniske principper. Undersøge hvilke hygiejniske principper/retningslinjer, der gælder på praktikstedet. Forklare hvordan du undgår smittespredning fra: - én borger til en anden borger. - dig selv til en borger, herunder også til kolleger. Forklare hvilke retningslinjer du kan anvende når du skifter linned og reder seng. Udføre sengeredning og skift af linned, så du forebygger tryksår og undgår smittespredning. Side 14 af 49

15 Praktikmål 5. Eleven kan varetage: personlig hjælp praktisk hjælp så borgeren kan bevare sin mulighed for livsudfoldelse og livskvalitet. Skoleperiodernes temaer. Tema: 2, 3, 4, 5, 6 og 7. Tage udgangspunkt i borgerens ønsker vaner og behov, når du skifter linned og reder seng. Inddrage borgeren (i muligheden) for selv at kunne rede seng og skifte linned. Forklare hvornår du skal sygemelde dig af hensyn til smittespredning Udfører nedre toilette på en måde, så mikroorganismer ikke spredes fra tarmen til urinvejene etc.. Vaske hænder efter de gældende hygiejniske retningslinjer. Udføre personlig pleje og omsorgsopgaver hos én eller flere borgere og undgå smittespredning. Evaluere de opgaver, du har udført hos borgerne i forhold til forebyggelse af smittespredning. Skrive og anvende handleplaner i forhold til smittespredning. Eksempler på læringsmuligheder, opgaver og handlinger, som kan hjælpe dig med at nå dine praktikmål. Forklare begreberne livsudfoldelse og livskvalitet. Tage udgangspunkt i borgerens kultur, behov, vaner og rutiner. Indhente viden om borgernes funktionsniveau. Forklare hvilke opgaver, der er omfattet af personlig hjælp, hos de borgere du udfører hjælpen til. Indhente viden om hvad borgeren selv kan og hvilken personlig hjælp du fagligt skal udføre. Side 15 af 49

16 Praktikmål Skoleperiodernes temaer. Inddrage borgeren i den personlige hjælp. Medvirke i komplekse pleje- og omsorgsopgaver som 2. person. Undersøge kommunens kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp. Undersøge hvilke leverandører der er godkendt i kommunen til at udføre personlig og praktisk hjælp efter serviceloven. Undersøge hvad frit valg betyder for borgeren. Udføre personlig og praktisk hjælp ud fra de bevilgede ydelser. Inddrage borgerne i den hjælp, der er bevilget, ud fra rehabiliteringstankegangen. Vurdere behov for ændringer i bevillingen. Vedligeholde og rengøre hjælpemidler. Eksempler på læringsmuligheder, opgaver og handlinger, som kan hjælpe dig med at nå dine praktikmål. 6. Eleven kan: arbejde sygdomsforebyggende herunder observere ændringer i en borgers: fysiske psykiske sociale sundhedstilstand samt reagere hensigtsmæssigt Tema: 2, 4, og 7. Forklare forskellene på sygdom, sundhed, sygdomsforebyggelse, sundhedsfremme og rehabilitering. Forklare social- og sundhedshjælperens rolle og opgaver i det tværfaglige, sygdomsforebyggende samarbejde omkring borgeren. Søge viden om borgerens sundhedstilstand. Forklare borgerens fysiske, psykiske og sociale livs betydning for sundhed. Undersøge hvad sundhed og sygdom betyder for den enkelte borger. Side 16 af 49

17 herpå. Observere borgere med feber, herunder forklare din vejleder, hvad du kigger efter. Praktikmål Skoleperiodernes temaer. Observere borgere med tegn på en infektionssygdom, f.eks. lungebetændelse, og forklare din vejleder, hvad du kigger efter. Observere borgere med tegn på begyndende demens, og forklare din vejleder, hvad du kigger efter. Inddrage relevante samarbejdspartnere, når du observerer ændringer i borgerens sundhedstilstand. Reagere og handle, når der sker ændringer i borgerens sundhedstilstand. Formidle og dokumentere de nødvendige observationer og handlinger. Eksempler på læringsmuligheder, opgaver og handlinger, som kan hjælpe dig med at nå dine praktikmål. 7. Eleven kan på baggrund af observationer: reagere hensigtsmæssigt på ændringer i borgerens almentilstand i forhold til kost og ernæring. Tema: 2, 4 og 7. Forklare ernæringens betydning for borgerens sundhed. Observere borgere med dehydrering, herunder forklare din vejleder, hvad du kigger efter. Inddrage relevante samarbejdspartnere, når du observerer ændringer i borgerens ernæringstilstand. Praktikmål Skoleperiodernes temaer. Reagere og handle, når der sker ændringer i borgerens ernæringstilstand. Formidle og dokumentere de nødvendige observationer og handlinger. Eksempler på læringsmuligheder, opgaver og handlinger, som kan hjælpe dig med at nå dine praktikmål. Side 17 af 49

18 8. Eleven kan: skelne mellem komplekse og ikke-komplekse borgerforløb vurdere, hvornår en tildelt borgers forløb kræver inddragelse af relevante fagprofessionelle kolleger. Praktikmål 9. Eleven kan: reflektere og forstå sin egen professionelle rolle i samarbejdet med relevante fagpersoner om borgerforløb herunder understøtte borgeren i at følge træningsplaner. Praktikmål Tema: 1, 2, 5 og 7. Skoleperiodernes temaer. Tema: 1, 2, 3, 4, 5 og 7 Skoleperiodernes temaer. Forklare hvad dit praktiksted forstår ved begreberne komplekse og ikkekomplekse borgerforløb. Inddrage relevante samarbejdspartnere, når du observerer, at kompleksiteten i borgernes behov ændre sig. Inddrage relevante samarbejdspartnere, når du oplever, at dine kompetencer ikke slår til hos de borgere, du udfører personlig og praktisk hjælp til. Eksempler på læringsmuligheder, opgaver og handlinger, som kan hjælpe dig med at nå dine praktikmål. Anvende refleksionsmodellerne. Overholde de fastlagte ansvars og kompetenceområder, når du støtter og hjælper borgeren med at følge træningsplanen. Indgå i faglige drøftelser og i opfølgningen på borgerens træningsplan. Begrunde både mundtligt og skriftligt, hvilken betydning du har for samarbejdet med andre faggrupper om et borgerforløb. Eksempler på læringsmuligheder, opgaver og handlinger, som kan hjælpe dig med at nå dine praktikmål. 10. Eleven kan under hensynstagen til borgerens selvbestemmelsesret: arbejde rehabiliterende herunder motivere borgeren til egenomsorg med henblik på at bevare sin trivsel og praktiske funktionsevne i hverdagen i videst mulig om- Tema: 2, 5 og 7. Forklare begrebet rehabilitering og egenomsorg. Forklare begrebet selvbestemmelsesret og dens betydning for den måde du udfører dine arbejdsopgaver på. Undersøge kommunens rehabiliteringstilbud. Undersøge hvordan praktikstedet anvender kommunens rehabiliteringstilbud. Udføre rehabiliteringsopgaver efter anvisning i samarbejde med borgeren og Side 18 af 49

19 fang. relevante samarbejdspartnere. Praktikmål 11. Eleven kan støtte, vejlede og igangsætte aktiviteter sammen med borgeren for at støtte borgeren i at mestre eget liv. Praktikmål 12. Eleven kan: motivere og understøtte borgeren i forhold til sundhedsfremme under hensyn til livsstil og livsvilkår informere borgeren om relevante tilbud om service, sundhedsfremme og forebyg- Skoleperiodernes temaer. Tema: 2, 3, 5 og 7. Skoleperiodernes temaer. Tema: 2, 4, 5 og 7. Støtte og igangsætte aktiviteter for borgeren med henblik på at opretholde og forbedre borgerens trivsel og funktionsevne. Forebygge indlæggelser i samarbejde med relevante samarbejdspartnere. Eksempler på læringsmuligheder, opgaver og handlinger, som kan hjælpe dig med at nå dine praktikmål. Undersøge kommunens aktivitetstilbud, som f.eks. daghjem dagcenter/ ledsagerordning/ omsorgstandpleje/ bibliotek/ informationsmateriale/ pjecer o.a. Undersøge hvordan praktikstedet gør brug af ovennævnte aktivitetstilbud. Undersøge kommunens private tilbud. F.eks. besøgsvenner/ ledsagertjeneste / telefonkæder o.a. Vejlede borgeren om kommunens offentlige og private tilbud. Støtte borgeren til deltagelse i aktiviteter. Eksempler på læringsmuligheder, opgaver og handlinger, som kan hjælpe dig med at nå dine praktikmål. Forklare forskellen på at arbejde forebyggende og sundhedsfremmende. Undersøge hvilke sundhedsfremmende og forebyggende tiltag, der er på praktikstedet. Forklare forskellen på livsstil og livsvilkår. Udarbejde livshistorie med en udvalgt borger. Undersøge hvad en udvalgt borger oplever som sundhedsfremmende. Side 19 af 49

20 gelse i nærmiljøet. Undersøge hvilke sammenhænge der kan være mellem livsstil og livsvilkår og oplevet livskvalitet i samspil med en udvalgt borger. Forklare hvilken betydning et netværk kan have for borgeren? Forklare den betydning borgernes sociale og kulturelle baggrund kan have for motivationen. Motivere og understøtte borgeren i sundhedsfremmende og forebyggende adfærd. Praktikmål Skoleperiodernes temaer. Eksempler på læringsmuligheder, opgaver og handlinger, som kan hjælpe dig med at nå dine praktikmål. 13. Eleven kan: dokumentere den planlagte og gennemførte indsats i pleje- og/eller handleplaner i overensstemmelse med arbejdspladsens retningslinjer herunder anvende elektroniske dokumentationssystemer. Tema: 2, 3, 4, 5, 6 og 7. Undersøge kommunens retningslinjer for dokumentation. Øve dig i at bruge praktikstedets dokumentationssystemer til at dokumentere dine observationer og de opgaver du udfører. Undersøge lovgivningens krav til pleje- og handleplaner. Forklare formålet med handleplaner. Udarbejde handleplaner. Praktikmål 14. Eleven kan anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse med socialog sundhedshjælperens kompetenceområde. Skoleperiodernes temaer. Tema: 2, 4, 5 og 7. Eksempler på læringsmuligheder, opgaver og handlinger, som kan hjælpe dig med at nå dine praktikmål. Give eksempler på fagudtryk og deres betydning. Anvende fagudtryk og kende betydningen af disse. Efter behov, omformulere fagudtryk til hverdagssprog til borgeren og pårørende. Side 20 af 49

21 Praktikmål 15. Eleven kan kommunikere relevant og professionelt i mødet med borgere, pårørende og samarbejdspartnere. Praktikmål 16. Eleven kan kommunikere og optræde voldsforebyggende og konfliktdæmpende i forhold til borgere og pårørende for at tage vare på egen og andres sikkerhed. Praktikmål Skoleperiodernes temaer. Tema: 2, 3, 4, 6 og 7. Skoleperiodernes temaer. Tema: 2, 3, 4, 6 og 7. Skoleperiodernes temaer. Eksempler på læringsmuligheder, opgaver og handlinger, som kan hjælpe dig med at nå dine praktikmål. Forklare hvad du forstår ved relevant og professionel kommunikation. Overveje og drøfte med din praktikvejleder, hvordan din egen professionelle fremtoning opfattes. Øve dig i at formidle en besked eller vejlede en borger i et bestemt emne og efterfølgende evaluere det med din praktikvejleder. Eksempler på læringsmuligheder, opgaver og handlinger, som kan hjælpe dig med at nå dine praktikmål. Forklare hvad du forstår ved konfliktdæmpende og voldsforebyggende kommunikation Forklare, hvordan verbal og nonverbal kommunikation kan anvendes til at forebygge konflikter. Øve dig og anvende et konfliktdæmpende kommunikation. Eksempler på læringsmuligheder, opgaver og handlinger, som kan hjælpe dig med at nå dine praktikmål. 17. Eleven kan: forflytte en borger i overensstemmelse med de ergonomiske principper anvende relevant velfærdsteknologi. Tema: 2, 5, 6 og 7. Deltage i et godkendt forflytningskursus. Deltage i forflytninger i samarbejde med en erfaren SSH. Modtage vejledning i måden du hjælper en borger i forskellige forflytningssituationer. Overholde de ergonomiske principper. Undersøge hvilke velfærdsteknologiske hjælpemidler der er til rådighed i kommunen. Side 21 af 49

22 Praktikmål Skoleperiodernes temaer. Forklare de velfærdsteknologiske hjælpemidlers formål, set i forhold til borgeren og samfundet. Anvende praktikstedets velfærdsteknologiske hjælpemidler. Vedligeholde og rengøre velfærdteknologiske hjælpemidler. Eksempler på læringsmuligheder, opgaver og handlinger, som kan hjælpe dig med at nå dine praktikmål. 18. Eleven har kendskab til arbejdspladsens: retningslinjer for arbejdsmiljø principperne for voldspolitik og kriseberedskab. Tema: 2 og 7. Undersøge principperne for APV hos borgeren og på arbejdspladsen. Medvirke i at udarbejde en APV i borgerens hjem. Arbejde efter beskrivelsen i APV. Videregive behov for ændringer i APV. Aftale møde med arbejdsmiljørepræsentanten. Undersøge kommunens voldspolitik Undersøge kommunens kriseberedskab. Læse og stille spørgsmål til arbejdsmiljøhåndbogen. Overholde kommunens personalepolitik, herunder kommunen regler for syge/ og raskmeldinger. Side 22 af 49

23 Praktikmål Skoleperiodernes temaer. Eksempler på læringsmuligheder, opgaver og handlinger, som kan hjælpe dig med at nå dine praktikmål. 19. Eleven kan udvise interesse og initiativ til kontinuerligt at lære og samarbejde. Tema: 1, 2 og 7. Være nysgerrig og tage initiativ til at lære Læse teori, der har betydning for de opgaver, du udfører. Vende tilbage til de temaer, du har beskæftiget dig med i skoleperioderne. Anvende refleksionsmodellerne. Anvende de 5 pejlemærker i alt, hvad du foretager dig i praktikken. Reflektere over det du oplever i praktikken f.eks. opgaver du udfører hos borgeren, samarbejde, kommunikation, din egen indsats mm.. Følge praktikstedets værdier og retningslinjer. Opsøge og foreslå opgaver, som udvikler din viden, færdigheder og holdninger. Side 23 af 49

24 Ansættelsesforhold Uddannelsesaftale og ansættelsesbrev Inden starten på din uddannelse har du underskrevet din uddannelsesaftale og et ansættelsesbrev, samt afleveret en straffeattest. Hvis du er berettiget til voksenelevløn, fremgår det af din uddannelsesaftale Du er en del af den samlede personalegruppe i Ældreområdet. Du kommer til at arbejde efter kommunens plejefaglige principper og holdninger. Ansættelsesstedets værdier Se værdierne for dit ansættelsessted på omslaget. Prøvetid Den første tid af din ansættelse er prøvetid. Prøvetiden slutter, når du har været i praktik i tre måneder. Både du og din arbejdsgiver kan i prøvetiden ophæve din uddannelsesaftale. Din praktikansvarlige leder er ansvarlig for, at der afholdes en prøvetidssamtale i 6. eller 7. praktikuge. Hvis prøvetidssamtalen giver anledning til tvivl om, hvor vidt din uddannelsesaftale skal fortsætte, aftales endnu en prøvetidssamtale to tre uger efter. Her afklares det, om du vil opsige uddannelsesaftalen, om Billund Kommune påtænker at ophæve den, eller du og kommunen i fællesskab finder ud af, at den skal ophæves. Skema til prøvetidssamtale 1 og 2 er vedlagt som bilag. Tavshedspligt, oplysningspligt, meddelelsespligt og underretningspligt Tavshedspligt: Du har skrevet under på din tavshedspligt ved din ansættelse. Tavshedspligten er livslang, og gælder de forhold, du bliver bekendt med under din uddannelse. Vi forventer, at du har indsigt i afsnittet om tavshedspligten i straffeloven. Oplysningspligt: I de tilfælde, hvor der er mistanke om socialt bedrageri i et hjem, som du kommer i. Meddelelsespligt: I de tilfælde, hvor borgerens almene tilstand og helbredstilstand er truet, eller hvis din oplysning har betydning for den hjælp, der udføres i hjemmet. Underretningspligt: I de tilfælde, hvor et barn under 18 år, eller en handicappet, lever under vanrøgt eller modtager en nedværdigende behandling. Arbejdsmiljø Du skal følge praktikstedets arbejdsmiljøregler og procedurer. Du vil blive introduceret til dem af din praktikvejleder. Løn Du får elevløn jf. gældende overenskomst. Side 24 af 49

25 Lønnen indbetales til din Nemkonto, som du har eller opretter i din bank. Lønnen udbetales bagudrettet. Lønsedlen finder du i e-boks, som du kan aktivere på Du skal bruge NemID til at logge på. Har du spørgsmål om løn, kan du henvende dig til personalekonsulent Jane Thomsen på telefon eller mail: Skat Du skal ikke aflevere skattekort. SKAT indberetter automatisk til Billund Kommune. Det anbefales, at du bruger hovedkort. Har du spørgsmål kan du henvende dig til SKAT på telefon Forsikringer Du er forsikret med: Ansvarsforsikring, der efter individuel vurdering dækker skade du forvolder i arbejdstiden. Du anmelder skaden til din praktikansvarlige leder. Arbejdsskadeforsikring, der dækker hvis du kommer til skade i praktik- og skoleperioder. Du anmelder skaden til din praktikansvarlige leder. Gruppelivsforsikring, der dækker efter seks måneders ansættelse, når du er over 18 år. Arbejdstid Den ugentlige arbejdstid er 37 timer. Senest fire uger før hver praktikperiode, skal du kende din arbejdsplan for de første fire uger. Weekend- og helligdagsarbejde samt aften- og natarbejde. I de første 7 måneder skal du højst deltage i praktiktjeneste: På lørdage og / eller søndage gennemsnitlig hver 4. weekend. I aften- og natperioden en fjerdedel af din tjenestetid. I de sidste 7 måneder skal du højst deltage i praktiktjeneste: På lørdage og / eller søndage gennemsnitlig hver 3. weekend. I aften- og natperioden en tredjedel af din tjenestetid. Helligdage: Du kan maksimalt arbejde en helligdag i hver praktikperiode. Arbejder du på helligdagen den 24. december, vil du have fri senest kl. 15. Den 1. maj, den 5. juni og den 31. december har du fri kl. 12. Arbejde på helligdag erstattes med en anden fridag. Under praktikken er du ikke omfattet af 13 i arbejdstidsaftalen. Det betyder, at du ikke har ret til overenskomstmæssige tillæg. Side 25 af 49

26 Ferie Et ferieår går fra 1. maj i et år til den 30. april i det følgende år. Et optjeningsår går fra 1. januar til den 31.december i samme kalenderår. I uddannelsesplanen fra Social- og Sundhedsskolen kan du se, hvornår der er eller kan planlægges ferie. Du er omfattet af ferieaftalen og optjener under ansættelsen ret til ferie med løn efter lovens almindelige regler. Du har hvert ferieår ret til at holde op til seks ugers ferie. Ansættes du inden den 1.juli i et ferieår, har ret til ferie med løn i 25 dage i det aktuelle ferieår. Ansættes du efter den 1.juli i et ferieår, skal du selv betale din ferie i det aktuelle ferieår. Har du et feriekort skal du bruge det. Skoleperioder I nogle skoleperioder er der indlagt ferie. Hvis du ikke har optjent ferie hos en tidligere arbejdsgiver og ikke vil trækkes i løn, når skolen holder ferielukket, skal du aftale praktik med din praktikansvarlige leder. Praktikperioder I nogle praktikperioder kan du ønske, hvornår du vil holde ferie. Den praktikansvarlige leder, eller teamlederen på det pågældende praktiksted, informerer dig om, hvorvidt dine ønsker kan efterkommes. Feriefridage Selvom det ikke fremgår af uddannelsesplanen fra Social- og Sundhedsskolen, har du ret til at holde 6. ferieuge, uanset om du har optjent til den, eller ej. Hvis du ikke har optjent til den, bliver du trukket i løn. Hvis den 6. ferieuge ikke afholdes inden 1. maj, udbetales det, du har optjent i dit uddannelsesforløb. Tro- og loveerklæring og Feriekort I løbet af uddannelsen skal du udfylde en tro- og loveerklæring. Det er ulovligt at hæve feriepenge samtidig med, at du modtager fuld løn. Hvis du gør det, er det grov misligholdelse, der får konsekvenser for din uddannelsesaftale. Feriekort Feriekort skal underskrives af personalekonsulent Jane Thomsen. Feriekortet bliver modregnet i din elevløn. Kopi af feriekortet skal sendes til personalekonsulent Jane Thomsen, Jorden Rundt 1, 7200 Grindsted. Husk at skrive at du er social og sundhedshjælper elev. Side 26 af 49

27 Tjenestefri med og uden løn Der kan i særlige tilfælde gives tjenestefri med eller uden løn, men det skal altid aftales med din praktikansvarlige leder eller uddannelseskoordinator også i skoleperioder. Omsorgsdage Har du børn, kan du, efter aftale med din praktikansvarlige leder, afholde to omsorgsdage pr. kalenderår pr. barn til og med det år, hvor dit barn fylder syv år. Seniordage Fra og med det kalenderår, hvor du fylder 58 år, kan du afholde to seniordage. Fra og med det kalenderår, hvor du fylder 59 år, kan du afholde tre seniordage. Fra og med det år, hvor du fylder 60 år, kan du afholde fire seniordage. Sygefravær og raskmelding Er du fraværende, skal du melde det til praktikstedet på første fraværsdag. Husk også at raskmelde dig til praktikstedet. Det gælder både, når du er i skole og når du er i praktik. Hvis du er fraværende fra skolen, hvor fraværet Ikke er godkendt, bliver du trukket i løn. Hvis du ikke udfylder skemaet til "syge-dagpengerefusion" rettidigt, bliver du også trukket i løn. Hvis dine fraværsdage får indflydelse på opnåelsen af målene i uddannelsen, kan der blive tale om en forlængelse af praktikken, men du vil så blive indkaldt til en vejledningssamtale. Generelt om fravær Ved fravær og længerevarende sygefravær følger du Billund kommunes Syge- og fraværspolitik. Vikararbejde FOA og Billund Kommune har indgået følgende lokalaftale om vikararbejde for socialog sundhedshjælperelever: Du må gerne ansættes som vikar i Ældreområdet, mens du er elev, såfremt det kan forenes med din uddannelse. Som vikar aflønnes du som uuddannet, hvilket er løntrin 11, jf. overenskomstens 4 stk. 2. (timeløn). Der ydes ikke overtidsbetaling, når du ansættes som vikar. Denne lokalaftale er gældende for perioden 1. januar 2007 og indtil videre. Du må ikke være vikaransat i samme virksomhed, som du er i praktik. Side 27 af 49

28 Befordringsgodtgørelse i skoleperioden I skoleperioder ydes befordringsgodtgørelse i henhold til aftale om befordringsgodtgørelse til elever: - Der refunderes hel eller delvis dækning af de afholdte udgifter til transporten - Godtgørelsen omfatter udgifter til befordring den nærmeste vej fra bopæl / praktiksted til skolen og tilbage - Det er en betingelse at den samlede skolevej (hen og tilbage) udgør mindst 20 km. - Der skal i videst muligt omfang anvendes offentlige transportmidler og i så fald dækkes de faktiske udgifter - Du skal i første omgang selv betale busbilletten og efter udløb indsende billetter/ klippekort/ månedskort mm. Til uddannelseskoordinatoren, hvorefter udgiften refunderes. - Du kan efter godkendelse anvende eget transportmiddel, hvor der så vil blive godtgjort efter en overenskomstmæssig skattefri takst. - Såfremt at der køres sammen, så er den som har de faktiske udgifter, som kan få befordringsgodtgørelsen. Befordringssedler skal indsendes til den 1. i måneden til uddannelseskoordinatoren, hvorefter der godtgøres efter ovenstående. Befordringsgodtgørelsen vil altid udbetales med den næst følgende løn, såfremt at befordringssedlerne er indsendt rettidigt. Du skal udfylde sedlerne med navn, cpr., og dato, samt hvor fra du kører og hvortil, og km antal dagligt. Inden indsendelse skal du sammentælle og underskrive sedlerne. Såfremt at sedlerne ikke er udfyldt korrekt vil disse sendes retur. Sedler til indberetning af befordring findes som bilag. Kørselsfradrag fra hjemmet til praktikstedet Vær opmærksom på om du er berettiget til kørselsfradrag til praktikstedet. Du skal selv undersøge det ved SKAT. Tjenestekørsel I praktikperioder udbetales befordringsgodtgørelse for kørsel på egen cykel eller i egen bil, men udelukkende i forbindelse med, at du besøger borgerne og kun efter aftale med den praktikansvarlige leder. Kun ganske få hjemmeplejegrupper stiller cykel til rådighed til brug mellem besøgene hos borgerne. Hvis du anvender egen bil som transportmiddel mellem dine besøg, aftales dette før praktikperiodens start. For at få befordringsgodtgørelse skal du udfylde listen med det antal kørte kilometer. fra egen bopæl ved arbejdsdagens begyndelse til arbejdsdagens ophør - minus fire km. Bor du uden for kommunegrænsen udfyldes listen med antal kørte kilometer fra kommunegrænsen. Du er selv ansvarlig for, at kørslen indberettes. Side 28 af 49

29 Beklædning Billund Kommune sørger for beklædning til dig. I 1. skoleperiode aftales en torsdag, hvor du kommer på besøg på dit kommende praktiksted for bl.a. at få taget mål til beklædning. Alternativt kan du kontakte dit praktiksted og aftale et besøg forud for opstart på uddannelsen, hvor du kan hilse på og få taget mål til uniformen. Gaver Du må ikke modtage gaver og tjenester, så der kan drages tvivl om din troværdighed eller habilitet, eller så der skabes et afhængighedsforhold mellem dig og giveren. Hvis du er i tvivl i en konkret situation, skal du drøfte det med din vejleder eller din praktikansvarlige leder. Omgang med borgernes penge Du skal spørge din praktikansvarlige leder om, hvad der er praksis på dit praktiksted. ID-kort legitimation i forbindelsen med din ansættelse i Billund kommune vil du få lavet et Id- kort på praktikstedet. Ledighedsdage Umiddelbart efter du afslutter din uddannelse, skal Billund Kommune betale for din 1., 2. og 3. ledighedsdag (g-dage), såfremt visse betingelser er opfyldt. Du skal kontakte uddannelses koordinatoren og så vil du få tilsendt et skema, som du skal udfylde, og hvor du underskriver på tro og love, at du opfylder disse betingelser. Side 29 af 49

30 Bilag Ansættelsesstedets værdier Personalepolitik i Billund Kommune - en attraktiv arbejdsplads med trivsel - I Billund Kommune arbejder vi værdibaseret med fokus på at skabe trivsel. Det skal sikre, at vi har en attraktiv arbejdsplads, hvor vi arbejder indlevende, effektivt og serviceorienteret. Udvikling - udvikling skal styrke os - Der er tillid til og en forventning om, at vi styrker vores faglige, personlige og sociale kompetencer. Vi har viljen til at bevæge os i tanke og handling, og der er en tro på, at vi kan. Dialog - positiv dialog giver energi - Vi møder hinanden i en åben, seriøs og positiv dialog, hvor der er plads til humor og fokus på anerkendelse. Vi tror på, at den korteste vej mellem mennesker går gennem smil og engagement. Det er vigtigt, at der bliver sat fokus på personalepolitikken i Billund kommune, for at gøre den til en naturlig del af hverdagen. Ledelse og personale har et fælles ansvar for, at det sker. Layout er bevidst valgt ud fra, at trivsel er kernen, og de øvrige værdier er lige vigtige Respekt - respekt er grundlaget for et Godt samarbejde - Vi anerkender hinandens forskeligheder. Vi arbejder indlevende og ansvarligt. Der er sammenhæng mellem ord og handling. Side 30 af 49

31 Bilag PRAKTIKPERIODE 1: ELEV KALENDER. Dato Elevsamtaler Dato Aktiviteter Dato Skriftlige opgaver Forventningssamtale. Forberede forventningssamtalen. Prøvetidssamtale 1. Introduktion for nyt personale. Evt. prøvetidssamtale 2. Undervisning i Ergonomi. Forberede prøvetidssamtaler Midtvejssamtale. Undervisning i Demens Forberede midtvejssamtale Elevsamtale. Undervisning i Seksualitet Forberede elevsamtaler Elevsamtale. Elevsamtale. Praksisfællesskabsdag på skolen Fremadrettet refleksionsmodel. Bagudrettet refleksionsmodel. Elevsamtale. Beskrive en livshistorie hos borger. Elevsamtale Side 31 af 49

32 Elevsamtale. Vejledende praktikerklæring Dokumentere de opgaver, der er udført. Beskrive ressourcer og belastninger hos borger. Forberede evaluering af praktikken. PRAKTIKPERIODE 2: ELEV KALENDER. Dato Elevsamtaler Dato Aktiviteter Dato Skriftlige opgaver Forventningssamtale. Forberede forventningssamtalen. Midtvejssamtale Elevsamtale. Elevsamtale. Elevsamtale. Elevsamtale. Elevsamtale. Søge relevant viden på internettet. Undervise/vejlede en borger, pårørende, vejleder eller kollega. Arbejde selvstændigt hos en gruppe borgere. Dokumentere de opgaver, der er udført. Undervisning i Demens Undervisning i Seksualitet Forberede midtvejssamtale. Forberede undervisning eller vejledning af en borger, pårørende, vejleder eller kollega. Forberede elevsamtaler. Fremadrettet refleksionsmodel. Bagudrettet refleksionsmodel Afsluttende praktikerklæring Forberede evalueringen af praktikken i evalueringsperioden Side 32 af 49

33 Side 33 af 49

34 Side 34 af 49

35 Dato Notat fra samtale med: Navn: Cpr.nr.: Hold: Studienr: SSH (sæt x): SSA (sæt x): Vedr. prøvetid. 60. stk. 2 De første 3 måneder af praktikken betragtes som en prøvetid, hvori enhver af parterne kan opsige aftalen uden angivelse af grund og uden varsel. Skoleophold medregnes ikke i prøvetiden. Opsigelse i prøvetiden kan ske uden angivelse af grund og uden varsel. Den første dag eleven møder til sin første regulære praktik er starten på prøvetiden. Ifølge Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser LBK nr står der, at hvis elever har været fraværende mere end 1 måned i prøvetiden, forlænges prøvetiden svarende til fraværsperioden. Elevens oplevelse af prøvetidens forløb, herunder om eleven ønsker at opsige uddannelsesaftalen og årsagen til dette: Side 35 af 49

36 Fælles kommunal og regional prøvetidsprocedure Social- og sundhedselever på trin 1 og 2 1. Prøvetidssamtale (skema 1) Navn: CPR.nr.: Prøvetiden indtil: Personlige kompetencer: - At være nysgerrig - At være refleksiv - At indgå i relationer - At være empatisk - At handle etisk De fem pejlemærker jf. LUP. Samarbejde: - borger/patienter - praktikvejleder - kolleger - teamleder/uddannelseskonsulent - andre Fremtoning og adfærd: - fysisk/psykisk - sprog - kropssprog - professionel udseende - personlig hygiejne - påklædning Fremmøde: - møde til tiden - fravær - overholde aftaler Vejledning: - åbenhed - undrer sig - forstår og kan omsætte vejledning Kommentarer fra eleven og praktikken Prøvetiden er forløbet tilfredsstillende: Dato Ja Nej (fortsæt i skema 2) Praktikstedets underskrift: Elevens underskrift: Side 36 af 49

37 Såfremt prøvetiden ikke er forløbet tilfredsstillende, udfyldes Skema 2, Aftaler og konklusion. Navn: Cpr. nr.: 1. Prøvetidssamtale Aftaler og konklusion (skema 2) Prøvetiden er ikke forløbet tilfredsstillende og der skal ske en udvikling Du skal inden næste samtale om 2-3 uger udvikle dig indenfor følgende områder: Kommentarer Dato for 2. Samtale: Hvis du ikke udvikler dig i forhold til ovenstående: Hvis det til 2. samtale vurderes, at du ikke har udviklet dig, vil Billund Kommune indlede en sag om opsigelse af uddannelsesaftalen. Du modtager et brev om påtænkt opsigelse af uddannelsesaftalen med en høringsfrist på min. 1 uge, jf. Forvaltningslovens 19. Det betyder, at du skriftligt kan fremkomme med dine eventuelle kommentarer til den påtænkte opsigelse, inden der træffes endelig afgørelse. Efter høringsfristen træffes der en endelig afgørelse, om evt. opsigelse af uddannelsesaftalen. Den eventuelle opsigelse af uddannelsesaftalen træder i kraft umiddelbart efter høringens udløb. Du vil modtage et brev. Du opfordres til at tage en bisidder med til samtalen. Det kan være en forælder, en ægtefælle, en ven/veninde eller en tillidsrepræsentant. Praktikstedets underskrift: Elevens underskrift: Kopi udleveres til eleven. Såfremt prøvetiden ikke er forløbet tilfredsstillende, sendes skemaet til den ansættende myndighed, når det drejer sig om elever på trin 2, SSA-elever. Side 37 af 49

38 2. prøvetidssamtale - Afgørelse (skema 3) Navn: Cpr. nr.: Afgørelse på 2. prøvetidssamtale: Prøvetiden er forløbet tilfredsstillende: Dato Ja Nej Praktikstedets underskrift: Elevens underskrift: Kopi udleveres til eleven. Skemaet sendes til den ansættende myndighed, når det drejer sig om elever på trin 2, SSA-elever. Side 38 af 49

39 Bilag Skema til forberedelse og afvikling af forventningssamtale Din forberedelse til forventningssamtalen Du læser afsnittet i elevmaterialet om gensidige forventninger. Du skal besvare nedenstående spørgsmål skriftligt. Hvilke forestillinger har du til den kommende praktikperiode Hvad tænker du, at du kan bruge din praktikvejleder til? Hvordan vil du gerne indgå i praksisfællesskabet på dit praktiksted? Hvilke arbejdsopgaver tror du, du skal lære og hvad vil være svært for dig? Hvem er du Skriv lidt om hvem du er? (Familie, fritid, skolegang / arbejde / uddannelse.) Hvordan lærer du bedst? Hvad er du god til fagligt og personligt? Hvad har du svært ved fagligt og personligt? Har du brug for/ har du særlige støtteforanstaltninger? Side 39 af 49

40 Gensidige aftaler om praktikperioden Evaluering af samtalen Hvordan har du oplevet samtalen i dag? Dato for samtalen: Underskrift elev: Underskrift praktikvejleder: Underskrift praktikansvarlig leder: Side 40 af 49

41 Bilag Skema til forberedelse og afvikling af elevsamtaler. Forberedelse Du medbringer dine aftaler fra forventningssamtalen, tidligere elevsamtaler, refleksionsskemaer, evt. midtvejssamtale og andet relevant materiale. Du skal besvare nedenstående spørgsmål skriftligt. Hvordan har du det/trives du på praktikstedet Hvad gør du selv for at befinde dig godt blandt kolleger/praktikvejleder og borgerne? Hvad skal der til, for at du trives her? På hvilken måde skaber du kontakt og tillid til borgerne, dine kolleger og til din praktikvejleder? Hvad har du brug for at øve dig i på baggrund af disse spørgsmål? Hvordan har du udviklet dig fagligt siden sidste elevsamtale Gennemgå praktikmålene hvor langt mener du selv du er? Hvilke opgaver har du arbejdet med siden sidste elevsamtale og hvordan har du anvendt din teoretiske viden fra temaerne i skoleperioderne? Hvilke opgaver skulle du løse til i dag? Hvis du ikke har løst opgaverne, hvad har så forhindret dig i det? Side 41 af 49

42 Refleksionsskemaer bagudrettet og fremadrettet Gennemgå de refleksionsskemaer, du har udfyldt siden sidst. Hvad skal du øve dig mere i? Selvstændighed i opgavevaretagelsen Hvilke opgaver kan du arbejde selvstændigt med? Hvilke opgaver skal du øve dig mere på for at kunne klare dem selvstændigt? Konkrete emner/temaer du har behov for at drøfte Faglige udfordringer du oplever hos borgerne. Praktiske udfordringer. Andet. Side 42 af 49

43 Evt. drøftelse af Praksisfællesskabsmødet F. eks. planlægning af det kommende Praksisfællesskabsmødet, eller drøftelse af udbyttet af det Praksisfællesskabsmødet. Aftalte punkter/emner/temaer til næste elevsamtale Evaluering af samtalen Hvordan har du oplevet samtalen i dag? Dato for samtalen: Underskrift elev: Underskrift praktikvejleder: Dato for næste elevsamtale: Side 43 af 49

44 Bilag Skema til forberedelse og afvikling af midtvejssamtale. Din forberedelse til midtvejssamtalen Du medbringer dine aftaler fra forventningssamtalen, elevsamtaler, refleksionsskemaer og andet relevant materiale. Du skal besvare nedenstående spørgsmål skriftligt. Gensidige aftaler om praktikperioden Hvordan er det gået med de gensidige aftaler fra forventningssamtalen? Er der noget fra dine elevsamtaler, der har betydning for midtvejssamtalen? Hvor langt er du nået i forhold til at opfylde praktikmålene Hvilke opgaver har du arbejdet med, og hvilke mål hører de til? Hvilke opgaver / mål har du endnu ikke arbejdet med? Hvilke mål har du det svært med? Hvad vil du arbejde med fremadrettet for at nå målene? Side 44 af 49

45 Hvordan viser du initiativ og ansvarlighed Hvad tror du, dine kolleger og din praktikvejleder vil sige om din indsats i praktikken? Hvordan arbejder du med din skriftlige dokumentation I forhold til borgerne? I refleksionsskemaerne? Gensidige aftaler om sidste del af praktikperioden Her skal du og din praktikvejleder skrive: Hvad du skal arbejde videre med både fagligt og personligt. Hvordan du skal arbejde videre særlige fokusområder. Side 45 af 49

46 Evaluering af samtalen Hvordan har du oplevet samtalen i dag? Dato for samtalen: Underskrift elev: Underskrift praktikvejleder: Underskrift praktikansvarlig leder: Side 46 af 49

47 Skema til forberedelse og afvikling af afsluttende samtale. Din forberedelse til den afsluttende samtale Du medbringer dine aftaler fra forventningssamtalen, elevsamtaler, refleksionsskemaer, midtvejssamtalen og andet relevant materiale. Du skal besvare nedenstående spørgsmål skriftligt. Gensidige aftaler om praktikperioden Hvordan er det gået med de gensidige aftaler fra midtvejssamtalen? Er der aftaler fra de afholdte samtaler, der har betydning for den afsluttende samtale? Praktikmålene Vurder dit eget niveau i forhold til hvert enkelt praktikmål. Side 47 af 49

48 Pejlemærkerne Hvordan vurderer du dig selv i forhold til hvert af de 5 pejlemærker? Læringsmiljø Hvordan oplever du generelt læringsmiljøet i din praktikperiode? Dato for samtalen Underskrift elev Underskrift praktikvejleder Evt. underskrift praktikansvarlig leder Side 48 af 49

49 Side 49 af 49

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper.

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper. Inspiration til metoder til afklaring af kompetencer med henblik på godskrivning, som kan benyttes af den uddannelsesansvarlige/praktikansvarlige på ansøgerens nuværende eller tidligere arbejdsplads. Gennemgang,

Læs mere

Ansættelsesmateriale Social- og sundhedsassistentelever

Ansættelsesmateriale Social- og sundhedsassistentelever Ansættelsesmateriale Social- og sundhedsassistentelever SSA Elevmateriale - Godkendt 20.02.7 Velkommen Billund Kommune byder dig velkommen som social- og sundhedsassistentelev. Elevmaterialet er dit, og

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen Elev navn: Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d. Cpr : Hold : SSH Praktik 1B: d. Praktik 2: d. Praktikstedets/afdelingens navn: Disse ark er udfyldes af praktikvejleder hver gang eleven midtvejs- og

Læs mere

Godskrivning af 1. og 2. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper.

Godskrivning af 1. og 2. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper. Inspiration til metoder til afklaring af kompetencer med henblik på godskrivning, som kan benyttes af den uddannelsesansvarlige/praktikansvarlige på ansøgerens nuværende eller tidligere arbejdsplads. Gennemgang,

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen. Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d.

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen. Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d. Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen Elev navn: Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d. Cpr : Hold : SSH Praktik 1B: d. Praktik 2: d. Praktikstedets/afdelingens navn:

Læs mere

Elevmappe Trin 1: social- og sundhedsuddannelsen

Elevmappe Trin 1: social- og sundhedsuddannelsen Elevmappe Trin 1: social- og sundhedsuddannelsen Februar 2014 Velkommen Billund Kommune byder dig velkommen som social- og sundhedshjælperelev. Elevmappen er din, og vi forventer, at du bruger den, så

Læs mere

Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper

Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper Vejledende praktikerklæring udstedet af praktikvejlederen og den praktikansvarlige

Læs mere

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsuddannelsen trin 1

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsuddannelsen trin 1 Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsuddannelsen trin 1 Hjælpeskemaet udfyldes med elevens personlige oplysninger. Praktikstedet markerer i skemaet, hvilket niveau (begynder, rutineret,

Læs mere

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013 Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013 Indhold Kontaktinformationer side 2 Oversigt over samtaler i uddannelsesforløbet side 3-5 Kompetencehjul

Læs mere

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse:

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse: Begynde at opnå Arbejde videre med at opnå Opnået Trin 1 - Praktik mål, erhvervsfaglige kompetencer samt status for målopfyldelse. Elevnavn: Praktiksted: Praktikperiode: Vejleder: Praktikmål Erhvervsfaglig

Læs mere

Elevmappe Trin 2: social- og sundhedsuddannelsen

Elevmappe Trin 2: social- og sundhedsuddannelsen Elevmappe Trin 2: social- og sundhedsuddannelsen April 2014 Velkommen Billund Kommune byder dig velkommen som social- og sundhedsassistentelev. Elevmaterialet er dit, og vi forventer, at du bruger det,

Læs mere

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 4 Kontaktinformationer side 5-7 Tiltag ved behov for særlig indsats side 8

Læs mere

Elevmappe Trin 2: social- og sundhedsuddannelsen

Elevmappe Trin 2: social- og sundhedsuddannelsen Elevmappe Trin 2: social- og sundhedsuddannelsen Februar 2014 Velkommen Billund Kommune byder dig velkommen som social- og sundhedsassistentelev. Elevmaterialet er dit, og vi forventer, at du bruger det,

Læs mere

Elevmateriale Social- og sundhedshjælper

Elevmateriale Social- og sundhedshjælper Elevmateriale Social- og sundhedshjælper SSH elevmateriale 20.02.2017 Velkommen Billund Kommune byder dig velkommen som social- og sundhedshjælperelev. Elevmappen er din, og vi forventer, at du bruger

Læs mere

Elevmateriale Trin 1: social- og sundhedshjælper

Elevmateriale Trin 1: social- og sundhedshjælper Elevmateriale Trin 1: social- og sundhedshjælper Februar 2016 Velkommen Billund Kommune byder dig velkommen som social- og sundhedshjælperelev. Elevmappen er din, og vi forventer, at du bruger den, så

Læs mere

Procedure for prøvetidsforløb. Social- og sundhedselever på trin 1 og 2

Procedure for prøvetidsforløb. Social- og sundhedselever på trin 1 og 2 Procedure for prøvetidsforløb. Social- og sundhedselever på trin 1 og 2 Lovgrundlag Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser, nr. 1244: 60 En uddannelsesaftale kan ikke opsiges af aftalens parter.

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

SSH Elevmateriale TRIN 1 - Godkendt 01.05.2014 Side 1 af 47

SSH Elevmateriale TRIN 1 - Godkendt 01.05.2014 Side 1 af 47 SSH Elevmateriale TRIN 1 - Godkendt 01.05.2014 Side 1 af 47 Velkommen Esbjerg Kommune byder dig velkommen som social- og sundhedshjælperelev. Elevmappen er din, og vi forventer, at du bruger den, så du

Læs mere

Procedure for prøvetidsforløb. Social- og sundhedselever på trin 1 og 2

Procedure for prøvetidsforløb. Social- og sundhedselever på trin 1 og 2 Procedure for prøvetidsforløb. Social- og sundhedselever på trin 1 og 2 Lovgrundlag Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser, nr. 1244: 60 En uddannelsesaftale kan ikke opsiges af aftalens parter.

Læs mere

Håndbog for Social- og Sundhedsassistentelever Socialt Rehabiliteringscenter

Håndbog for Social- og Sundhedsassistentelever Socialt Rehabiliteringscenter Håndbog for Social- og Sundhedsassistentelever Socialt Rehabiliteringscenter 1 Velkommen Socialt rehabiliteringscenter byder dig velkommen som social- og sundhedsassistentelev. Elevmaterialet er dit, og

Læs mere

Velkommen. Varde Kommune byder dig velkommen som social- og sundhedshjælperelev.

Velkommen. Varde Kommune byder dig velkommen som social- og sundhedshjælperelev. Velkommen Varde Kommune byder dig velkommen som social- og sundhedshjælperelev. Uddannelsesmaterialet er din, og vi forventer, at du bruger den, så du er orienteret om praktikken samt løn, - og ansættelsesforhold.

Læs mere

SSA Elevmateriale - TRIN 2 Godkendt 04.02.15 Side 1 af 37

SSA Elevmateriale - TRIN 2 Godkendt 04.02.15 Side 1 af 37 SSA Elevmateriale - TRIN 2 Godkendt 04.02.15 Side 1 af 37 Velkommen Esbjerg kommune byder dig velkommen som social- og sundhedsassistentelev. Elevmaterialet er dit, og vi forventer, at du bruger det, så

Læs mere

Elev og praktikmateriale Socialt Rehabiliteringscenter

Elev og praktikmateriale Socialt Rehabiliteringscenter Elev og praktikmateriale Socialt Rehabiliteringscenter Elevmateriale TRIN 2 28.1.15 Velkommen Socialt rehabiliteringscenter byder dig velkommen som social- og sundhedsassistentelev. Elevmaterialet er dit,

Læs mere

Velkommen. Varde Kommune byder dig velkommen som social- og sundhedshjælperelev.

Velkommen. Varde Kommune byder dig velkommen som social- og sundhedshjælperelev. Velkommen Varde Kommune byder dig velkommen som social- og sundhedshjælperelev. Uddannelsesmaterialet er din, og vi forventer, at du bruger den, så du er orienteret om praktikken samt løn, - og ansættelsesforhold.

Læs mere

Uddannelsesmateriale TRIN 1

Uddannelsesmateriale TRIN 1 Uddannelsesmateriale TRIN 1 Social- og sundhedshjælperuddannelsen - praktik Godkendt 4.2.2016 Fanø Kommune Uddannelsesmateriale praktik Trin 1 Social- og sundhedshedshjælper uddannelsen praktik Velkommen

Læs mere

Elevmateriale Trin 2: Social Og Sundhedsassistenter

Elevmateriale Trin 2: Social Og Sundhedsassistenter Elevmateriale Trin 2: Social Og Sundhedsassistenter Februar 2016 Velkommen Billund Kommune byder dig velkommen som social- og sundhedsassistentelev. Elevmaterialet er dit, og vi forventer, at du bruger

Læs mere

Ansættelsesmateriale Social og sundhedsuddannelserne

Ansættelsesmateriale Social og sundhedsuddannelserne Ansættelsesmateriale Social og sundhedsuddannelserne Velkommen Kommuner og Regionen byder dig velkommen som elev på Social- og sundhedsuddannelsen. Ansættelsesmaterialet er dit, og vi forventer, at du

Læs mere

Bilag - Praktikmål trin 1

Bilag - Praktikmål trin 1 Bilag - Praktikmål trin 1 Vejledning vedr. praktikmål Overordnet set, er alle praktikmål i spil i de tre praktikperioder. I forbindelse med bedømmelsen, anvendes taksonomi fra hhv. karakterskala og præstationsstandarder.

Læs mere

Elevmateriale. Social og Sundhedshjælper uddannelsen i Vejen kommune. Vejen Kommune elevmateriale social- og sundhedshjælperuddannelsen 2017

Elevmateriale. Social og Sundhedshjælper uddannelsen i Vejen kommune. Vejen Kommune elevmateriale social- og sundhedshjælperuddannelsen 2017 1 Elevmateriale Social og Sundhedshjælper uddannelsen i Vejen kommune 2 Velkommen Vejen Kommune byder dig velkommen som social- og sundhedshjælperelev. Uddannelsesmaterialet er dit, og vi forventer, at

Læs mere

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 16.02.15 1

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 16.02.15 1 SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 16.02.15 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede

Læs mere

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 03.01.14 1

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 03.01.14 1 SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 03.01.14 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede

Læs mere

SSA Elevmateriale Trin 2 Kommunal praktik Billund Kommune

SSA Elevmateriale Trin 2 Kommunal praktik Billund Kommune SSA Elevmateriale Trin 2 Kommunal praktik Billund Kommune April 2015 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede elevmateriale.

Læs mere

SSA Elevmateriale trin 2 3. praktik kommunal

SSA Elevmateriale trin 2 3. praktik kommunal SSA Elevmateriale trin 2 3. praktik kommunal April 2014 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede elevmateriale. Materialet

Læs mere

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik 1 Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 4 Kontaktinformationer side 6-8 Tiltag ved behov for særlig indsats side

Læs mere

SSH Elevmateriale TRIN 1 - Godkendt Esbjerg Side 1 af 49

SSH Elevmateriale TRIN 1 - Godkendt Esbjerg Side 1 af 49 SSH Elevmateriale TRIN 1 - Godkendt Esbjerg 04.02.16 Side 1 af 49 Velkommen Esbjerg Kommune byder dig velkommen som social- og sundhedshjælperelev. Elevmappen er din, og vi forventer, at du bruger den,

Læs mere

Til opslagstavlen. Forside TIL SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER VELKOMMEN

Til opslagstavlen. Forside TIL SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER VELKOMMEN Forside Til opslagstavlen TIL SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER VELKOMMEN TIL ÆLDREOMRÅDET, HJEMMEPLEJEN I VORDINGBORG KOMMUNE VI SER FREM TIL AT SAMARBEJDE MED DIG Med

Læs mere

Elevmateriale Kommunal praktik Social- og sundhedsassistentelever

Elevmateriale Kommunal praktik Social- og sundhedsassistentelever Elevmateriale Kommunal praktik Social- og sundhedsassistentelever SSA Elevmateriale - TRIN 2/PRAKTIK 3 Dok. 149704-15 - Nov. 2015 1 af 20 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed

Læs mere

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra 16.02.15 1

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra 16.02.15 1 SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra 16.02.15 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede

Læs mere

Elevmateriale Trin 2: Social Og Sundhedsassistenter

Elevmateriale Trin 2: Social Og Sundhedsassistenter Elevmateriale Trin 2: Social Og Sundhedsassistenter SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Februar 2016 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende

Læs mere

SSH Elevmateriale - Godkendt Esbjerg

SSH Elevmateriale - Godkendt Esbjerg SSH Elevmateriale - Godkendt Esbjerg 20.02.17 Velkommen Esbjerg Kommune byder dig velkommen som social- og sundhedshjælperelev. Elevmappen er din, og vi forventer, at du bruger den, så du er orienteret

Læs mere

Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev.

Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede elevmateriale. Materialet skal du bruge i din praktik. Det vedlagte materiale

Læs mere

Elevmateriale TRIN 2 Social- og sundhedsassistentelever

Elevmateriale TRIN 2 Social- og sundhedsassistentelever Elevmateriale TRIN 2 Social- og sundhedsassistentelever Velkommen Fanø kommune, Velfærdsforvaltningen byder dig velkommen som social- og sundhedsassistentelev. Elevmaterialet er dit, og vi forventer, at

Læs mere

Social- og sundhedsassistentelever - praktikperiode 3 kommunal praktik - Fanø Kommune.

Social- og sundhedsassistentelever - praktikperiode 3 kommunal praktik - Fanø Kommune. Social- og sundhedsassistentelever - praktikperiode 3 kommunal praktik - Fanø Kommune. SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra 04.02.16 1 Dok. 2016-26831 Velkommen i praktik

Læs mere

UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSH - uddannelsen

UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSH - uddannelsen UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSH - uddannelsen Skole Skole Praktik Elevnavn: Holdnavn: Sidst revideret d. 1marts 2017 1 Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 3 Portfolie og logbog side 4 Hvem gør

Læs mere

SSH Elevmateriale TRIN 1 - Godkendt Side 1 af 48

SSH Elevmateriale TRIN 1 - Godkendt Side 1 af 48 SSH Elevmateriale TRIN 1 - Godkendt 08.04.2015 Side 1 af 48 Velkommen Esbjerg Kommune byder dig velkommen som social- og sundhedshjælperelev. Elevmappen er din, og vi forventer, at du bruger den, så du

Læs mere

Elevmateriale Social psykiatri praktik Social- og sundhedsassistentelever

Elevmateriale Social psykiatri praktik Social- og sundhedsassistentelever Elevmateriale Social psykiatri praktik Social- og sundhedsassistentelever SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 04.02.16 Side 1 af 22 Velkommen i praktik som social- og

Læs mere

Håndbog til praktikvejledere PA elever

Håndbog til praktikvejledere PA elever Håndbog til praktikvejledere PA elever Håndbog til praktikvejledere Udgivet af Vordingborg Kommune Januar 2015 Udarbejdet af: Pædagogisk Konsulent Charlotte Skovgaard Fotos: Colourbox Vordingborg Kommune

Læs mere

Praktik 2 Socialpsykiatri i Varde Kommune

Praktik 2 Socialpsykiatri i Varde Kommune Praktik 2 Socialpsykiatri i Varde Kommune Godkendt 27/11 2013 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede elevmateriale.

Læs mere

Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017

Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017 Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017 Struktur af uddannelsen Strukturen som vi kender den i dag, bibeholdes: 1 uge skole 13 uger praktik 15 uger skole 26 uger praktik 1 uge skole Påbygning

Læs mere

Vejen Kommune byder dig velkommen som social- og sundhedshjælperelev.

Vejen Kommune byder dig velkommen som social- og sundhedshjælperelev. Vejen Kommune elevmateriale SOSU- TRIN 1 Juni 2015 1 2 Velkommen Vejen Kommune byder dig velkommen som social- og sundhedshjælperelev. Uddannelsesmaterialet er dit, og vi forventer, at du bruger det, så

Læs mere

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik 1 Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 4 Kontaktinformationer side 6-8 Tiltag ved behov for særlig indsats side

Læs mere

Vejen Kommune byder dig velkommen som social- og sundhedshjælperelev.

Vejen Kommune byder dig velkommen som social- og sundhedshjælperelev. 1 Velkommen Vejen Kommune byder dig velkommen som social- og sundhedshjælperelev. Uddannelsesmaterialet er din, og vi forventer, at du bruger den, så du er orienteret om praktikken samt løn, - og ansættelsesforhold.

Læs mere

Elevmateriale Social og Sundhedsassistenter

Elevmateriale Social og Sundhedsassistenter Elevmateriale Social og Sundhedsassistenter SSA Elevmateriale - Godkendt 20.02.17 Velkommen Billund Kommune byder dig velkommen som social- og sundhedsassistentelev. Elevmaterialet er dit, og vi forventer,

Læs mere

Elevhåndbog for SoSu-elever

Elevhåndbog for SoSu-elever Velkommen som nyansat i Køge Kommune Elevhåndbog for SoSu-elever Fælles og Kulturforvaltningen Personaleafdelingen 12 1 Introduktion Kontaktpersoner Velkommen til din nye arbejdsplads i Køge Kommune. Vi

Læs mere

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen, September 2011

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen, September 2011 Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen Social- og sundhedshjælperuddannelsen, September 2011 Indhold Kontaktinformationer side 2 Samtaler i uddannelsesforløbet side 3-5 Kompetencehjul til T1 og

Læs mere

TRIN 1 MÅL FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN

TRIN 1 MÅL FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN TRIN 1 MÅL FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN Den erhvervsfaglige kompetence, du som elev skal opnå, omfatter såvel viden og færdigheder, samt evnen til at omsætte og anvende disse ansvarsfuldt

Læs mere

LÆRINGSAFTALEN. Underviserhåndbog

LÆRINGSAFTALEN. Underviserhåndbog LÆRINGSAFTALEN Vejledning til Læringsaftalen Elevernes hæfter Idé-katalog i forhold til emner/kompetencemål 1 Projekt Læringsaftalen Vejledning til arbejdet med Læringsaftalen Formål At der arbejdes systematisk

Læs mere

Der er i alt indbyggere i Lolland Kommune, hvoraf ca borgere modtager praktisk hjælp og ca borgere modtager sygeplejeydelser

Der er i alt indbyggere i Lolland Kommune, hvoraf ca borgere modtager praktisk hjælp og ca borgere modtager sygeplejeydelser Velkommen SSH-elev Denne folder er lavet i samarbejde med HR, IT og Digitaliserings- Sektoren og uddannelsesgruppen i Ældre & Sundhed HR, IT og Digitaliserings-Sektoren arbejder med alt omkring løn- og

Læs mere

Overvejelser om skolepraktik på social- og sundhedsuddannelsen

Overvejelser om skolepraktik på social- og sundhedsuddannelsen Overvejelser om skolepraktik på social- og sundhedsuddannelsen Overordnet konklusion Ud fra vores første spæde research, mener vi, at praktikmålene godt kan nås i skolepraktik. Det er dog en forudsætning,

Læs mere

TRIN 1 MÅL FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN

TRIN 1 MÅL FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN TRIN 1 MÅL FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN Den erhvervsfaglige kompetence, du som elev skal opnå, omfatter såvel viden og færdigheder, samt evnen til at omsætte og anvende disse ansvarsfuldt

Læs mere

Håndbog til elever Pædagogisk assistent udannelsen

Håndbog til elever Pædagogisk assistent udannelsen Håndbog til elever Pædagogisk assistent udannelsen Håndbog til elever Udgivet af Vordingborg Kommune Januar 2015 Udarbejdet af: Pædagogisk Konsulent Charlotte Skovgaard Fotos:Colourbox Vordingborg Kommune

Læs mere

ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION, AVANCERET... 4 PLEJE OG DOKUMENTATION, EKSPERT... 6

ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION, AVANCERET... 4 PLEJE OG DOKUMENTATION, EKSPERT... 6 Bedømmelseskriterier Social- og sundhedshjælperuddannelsen Uddannelsesspecifikke fag ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION, AVANCERET... 4 PLEJE OG DOKUMENTATION, EKSPERT... 6

Læs mere

Samlede praktikøvelser

Samlede praktikøvelser Samlede praktikøvelser ud fra praktikmål for social- og sundhedshjælpere Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven kan varetage sit arbejdsområde som social- og sundhedshjælper i overensstemmelse med arbejdspladsens

Læs mere

Uddannelsesordning 2017 Uddannelsesstart efter januar 2017 Lokal uddannelsesplan for Sosu hjælper uddannelsen Skoleperiode 1 De resterende

Uddannelsesordning 2017 Uddannelsesstart efter januar 2017 Lokal uddannelsesplan for Sosu hjælper uddannelsen Skoleperiode 1 De resterende Uddannelsesordning 2017 Uddannelsesstart efter januar 2017 Lokal uddannelsesplan for Sosu hjælper uddannelsen Skoleperiode 1 De resterende skoleperioder er under udarbejdelse medio foråret 2017 3. Læringsaktiviteter:

Læs mere

Praktik 3 Kommunal praktik i Varde Kommune

Praktik 3 Kommunal praktik i Varde Kommune Praktik 3 Kommunal praktik i Varde Kommune 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede elevmateriale. Materialet skal

Læs mere

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen Marts 2009 Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen agligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS)

Læs mere

Håndbog for pædagogiske assistentelever Socialt Rehabiliteringscenter

Håndbog for pædagogiske assistentelever Socialt Rehabiliteringscenter Håndbog for pædagogiske assistentelever Socialt Rehabiliteringscenter 1 Indholdsfortegnelse Praktikken Praktikken Praktikvejledning Gensidige forventninger Pejlemærker Læring læringsspiral Mål for praktikken

Læs mere

Praktik 3 Kommunal praktik i Varde Kommune

Praktik 3 Kommunal praktik i Varde Kommune Praktik 3 Kommunal praktik i Varde Kommune 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede elevmateriale. Materialet skal

Læs mere

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE PRAKTIKUDDANNELSENS TILRETTELÆGGELSE 3 PRAKTIKPERIODE 1 3 PRAKTIKPERIODE 2 9 STANDPUNKTSBEDØMMELSE 16 KLAGEMULIGHED 16

Læs mere

Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper)

Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) 1 Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) Personer, der søger optagelse på Social- og sundhedsuddannelsen, trin

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring for SSA

Lokalt bilag til praktikerklæring for SSA Elev navn: midtvejsevaluering slutevaluering Fødselsdato: Hold: SSA Praktik 3: d. Praktik 4: d. Praktik 5: d. Praktikstedets/afdelingens navn: Disse ark er udarbejdet for at understøtte evalueringen. De

Læs mere

Elevmateriale. Trin 2 Vejen kommune. Vejen Kommune elevmateriale SOSU TRIN 2

Elevmateriale. Trin 2 Vejen kommune. Vejen Kommune elevmateriale SOSU TRIN 2 Elevmateriale Trin 2 Vejen kommune generelle del Velkommen Vejen Kommune byder dig velkommen som social- og sundhedsassistentelev. Uddannelsesmaterialet er dit, og vi forventer, at du bruger det, så du

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER FRA 2017

SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER FRA 2017 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER FRA 2017 LÆRINGSAKTIVITETER TIL PRAKTIKMÅL Læringsaktiviteterne skal hjælpe dig til at opfylde dine praktikmål. Når du opfylder praktikmålene, har du fået erhvervsfaglige

Læs mere

SSH - UDDANNELSESBOG 8. juni :43

SSH - UDDANNELSESBOG 8. juni :43 Webside SOSU FVH SSH - UDDANNELSESBOG 8. juni 2017 14:43 Sådan kommer du godt i gang 1. Her på siden kan du læse om, hvordan uddannelsesbogen skal bruges. 2. Du åbner din egen uddannelsesbog ved at klikke

Læs mere

Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev

Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev Indhold Uddannelsen... 3 Opsigelse... 3 Straffeattest og børneattest... 3 Løn... 3 Tavshedspligt... 4 Ferie... 4 Sygdom... 5 Fravær ved graviditet, barsel m.m....

Læs mere

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato :

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato : Navn: Praktiksted: Periode: Vejleder: Praktik 1 Praktik 2 Praktik 3 6. Eleven kan anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse social- og sundhedsassistentens kompetenceområde.

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse i Egedal kommune

Pædagogisk Assistent Uddannelse i Egedal kommune Pædagogisk Assistent Uddannelse i Egedal kommune 2 3 Velkommen til uddannelsen som Pædagogisk Assistent Fakta om Egedal Kommune Egedal Kommune ligger i attraktive og naturskønne omgivelser tæt på København.

Læs mere

Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev

Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev Modelfoto: Colourbox.com Indhold Uddannelsen... 3 Opsigelse... 3 Straffeattest og børneattest... 4 Løn... 4 Tavshedspligt... 5 Ferie... 6 Sygdom... 7 Fravær ved

Læs mere

Bedømmelseskriterier trin 1 Indhold

Bedømmelseskriterier trin 1 Indhold Bedømmelseskriterier trin 1 Indhold Bedømmelseskriterier for arbejdsmiljø og ergonomi... 2 Bedømmelseskriterier for Pleje og dokumentation (Avanceret niveau)... 5 Bedømmelseskriterier for Pleje og dokumentation

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2013 1. KOMPETENCEMÅL TRIN 1... 3 2. MÅL FOR FAGENE - TRIN 1...

Læs mere

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 2 SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 2 SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 2 SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER 1 INDHOLDSFORTEGNELSE PRAKTIKUDDANNELSEN 3 SOMATIKPERIODEN 4 PSYKIATRIPERIODEN 6 PRIMÆR SUNDHEDSTJENESTE

Læs mere

August 2010. Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever og praktikvejledere. Børn og Unge

August 2010. Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever og praktikvejledere. Børn og Unge August 2010 Pædagogisk Assistent Uddannelse Praktikhåndbog For elever og praktikvejledere Børn og Unge Indholdsfortegnelse Generel information Indledning...............................................................

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse. Social- og sundhedshjælperuddannelse. Ydelsesbeskrivelse gældende Lovgrundlag

Ydelsesbeskrivelse. Social- og sundhedshjælperuddannelse. Ydelsesbeskrivelse gældende Lovgrundlag Ydelsesbeskrivelse Social- og sundhedshjælperuddannelse Lovgrundlag LBK nr. 789 af 16/06/2015 Erhvervsuddannelsesloven BEK nr. 500 af 22/4/2015 Bekendtgørelse om social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning

Læs mere

Vejledningsmateriale til vejledere for Pædagogstuderende i Socialt Rehabiliteringscenter

Vejledningsmateriale til vejledere for Pædagogstuderende i Socialt Rehabiliteringscenter Vejledningsmateriale til vejledere for Pædagogstuderende i Socialt Rehabiliteringscenter 1 Indholdsfortegnelse Beskrivelse af det gode praktikforløb..side 3 Pejlemærkerne og deres anvendelse i praksis

Læs mere

Praktikerklæring. for trin 2 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedsassistent

Praktikerklæring. for trin 2 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedsassistent Praktikerklæring for trin 2 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedsassistent Praktikerklæringen udstedes til eleven og til skolen. Gemmes evt. i Elevplan. Praktikområde (sæt kryds) Somatisk

Læs mere

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder -

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Ellen Kjær, SEVU 3. Juni 2015 Paradigmernes betydning Politiske Visioner Erhvervsuddannelserne Praksis

Læs mere

Social & Sundhed. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Uddannelsesmateriale, februar 2009. Dokumentnr. 515 728

Social & Sundhed. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Uddannelsesmateriale, februar 2009. Dokumentnr. 515 728 Social & Sundhed 1 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Ældreområdets organisation og struktur side 5 Lovgrundlag side 5-6 Nøgletal side 6 Visioner, overordnede mål og værdier på ældreområdet side 6-7 Praktikuddannelsen

Læs mere

VELKOMMEN SOM PRAKTIKVEJLEDER FOR PAU ELEVER...3 INDBERETNING OG HÅNDTERING AF SYGDOM, FERIE MV.:...5

VELKOMMEN SOM PRAKTIKVEJLEDER FOR PAU ELEVER...3 INDBERETNING OG HÅNDTERING AF SYGDOM, FERIE MV.:...5 Håndbog for praktikvejledere PAU Indhold: VELKOMMEN SOM PRAKTIKVEJLEDER FOR PAU ELEVER...3 OM DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE...3 PRAKTIKANSVARLIG...3 PRAKTIKRÅD...4 OPLYSNINGER TIL PRAKTIKSTEDET...4

Læs mere

Uddannelsesbog til den pædagogiske assistentuddannelse. Den røde tråd i din uddannelse

Uddannelsesbog til den pædagogiske assistentuddannelse. Den røde tråd i din uddannelse Uddannelsesbog til den pædagogiske assistentuddannelse Den røde tråd i din uddannelse Skole Praktik Praktik 1 Indholdsfortegnelse: 1. Sådan bruger du uddannelsesmappen side 3-5 2. Kontaktinformationer

Læs mere

SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15

SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15 SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15 1 Indhold: Trin 2 til praktikvejlederne. Beskrivelse af det gode praktikforløb 3 Erhvervsfaglig kompetence 4 Pejlemærker og eks. på anvendelse

Læs mere

MÅL OG LÆRINGSAKTIVITETER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN

MÅL OG LÆRINGSAKTIVITETER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN MÅL OG LÆRINGSAKTIVITETER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN Den erhvervsfaglige kompetence, som eleven skal opnå, omfatter såvel viden, færdigheder som evnen til at omsætte og anvende disse

Læs mere

Center for Beskæftigelse & Omsorg Center for Børn & Familie. Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PA)

Center for Beskæftigelse & Omsorg Center for Børn & Familie. Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PA) Center for Beskæftigelse & Omsorg Center for Børn & Familie Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PA) Værd at vide som praktiksted Juli 2015 Indhold Uddannelsen 3 Prøvetid 3 Praktik og evaluering 3 Arbejdstidsplanlægning

Læs mere

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og Sundhedshjælper

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og Sundhedshjælper Baggrunden PASS 1 har decentraliseret beslutningen om godskrivning af praktikmål og afkortning af uddannelsestiden for bl.a. social og sundhedselever. Hovedprincipperne for den fremtidige procedure for

Læs mere

Temaoversigt for Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Temaoversigt for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Temaoversigt for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Skole-praktikmodel for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Skoleforløbets opbygning fordelt på temaer, valgfag og valgfri uddannelsesspecifikke

Læs mere

Praktikerklæringen skal suppleres med standpunktsbedømmelsen, hvor elevens arbejde med de samlede praktikmål beskrives.

Praktikerklæringen skal suppleres med standpunktsbedømmelsen, hvor elevens arbejde med de samlede praktikmål beskrives. Praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse (elevens første praktik) Praktikerklæringen skal suppleres med standpunktsbedømmelsen, hvor elevens arbejde med de samlede praktikmål beskrives.

Læs mere

Vejledningsmateriale til vejledere for Pædagogiske Assistentelever i Socialt Rehabiliteringscenter

Vejledningsmateriale til vejledere for Pædagogiske Assistentelever i Socialt Rehabiliteringscenter Vejledningsmateriale til vejledere for Pædagogiske Assistentelever i Socialt Rehabiliteringscenter 1 Indholdsfortegnelse Beskrivelse af det gode praktikforløb Side 3 Pejlemærker og eks. På anvendelse side

Læs mere

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 4 Kontaktinformationer side 5-7 Tiltag ved behov for særlig indsats side 8

Læs mere

Elevmateriale Social- og sundhedshjælperelever

Elevmateriale Social- og sundhedshjælperelever Elevmateriale Social- og sundhedshjælperelever SSH Elevmateriale - TRIN 1 Dok. nr. 143779-15 - Nov. 2015 Side 1 af 56 Velkommen Varde Kommune byder dig velkommen som social- og sundhedshjælperelev. Elevmappen

Læs mere

Elevmateriale Social og Sundhedsassistenter

Elevmateriale Social og Sundhedsassistenter Elevmateriale Social og Sundhedsassistenter Elevmateriale Social og Sundhedsassistent uddannelsen Vejen kommune februar 2017 Velkommen Kommune og Regionen byder dig velkommen som social- og sundhedsassistentelev.

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere