Formandens beretning 2009.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formandens beretning 2009."

Transkript

1 Formandens beretning Året 2008 har været året hvor mange har været i gang med at planlægge Viby Idrætsforenings 100 års fødselsdag, som er den 23. september Det er en stor indsats der er ydet fra alle sider. Det er mit håb, at alle bestræbelserne vil være medvirkende til at vi får et rigtig godt år på alle områder og hvor Viby Idrætsforening bliver markeret, men også at vi får cementeret vores position i Viby og omegn. Der bliver snarest udarbejdet et jubilæumsprogram med alle de sportslige og de mere underholdende aktiviteter. Mange af oplysningerne vil også kunne findes på idrætsforeningens hjemmeside Viby Idrætsforeningsmedlemstal er på 1781 fordelt på 7 afdelinger heri er indregnet ledere og trænere. Det er en fremgang på 152. Kommunens tilskudsregler: Foreningen oppebærer tilskud efter Roskilde Kommunes tilskuds regler, som er ved Timelejen af en hal 451,00 kr. men for en godkendt forening er prisen 22,00 kr. i 2009 Gymnastik og motionslokaler er prisen pr. time 108,00kr., hvor foreningerne skal betale 10,80 kr. Der gives et aktivitetstilskud til aktive medlemmer under 25 år som svarer til det indbetalte kontingent, dog max 500 kr. pr. medlem. Der er stor forskel på tilskuddene til de kommunale haller/ anlæg sammenholdt med de private haller. Forskellen er afledt af Folkeoplysningslovens regler sammenholdt med Roskilde Kommunen, derfor har kulturudvalget besluttet, at der skal ske en harmonisering. De nye tilskudsregler skal træde i kraft fra 2010,og derfor må vi indstille os på at det kan bliver dyrere at leje hal/ lokaler i fremtiden, men også at aktivitets tilskuddet kan blive nedsat. Det bliver ikke muligt at der kan opnå millimeter retfærdighed ved en sådan harmonisering 1

2 Tilskud til Lederuddannelse. Ved sammenlægningen i 2007 havde Ramsø Idræts Union en sum penge til uddannelse, som var ret fleksibel, så instruktør uddannelser også kunne imødekommes. Roskilde Kommune har også en sum penge til lederudvikling, men ikke til instruktøruddannelse. Det er vigtigt at afdelingerne søger om midler til uddannelse af de personer som gerne vil være træner eller leder i foreningen. VibyIFs afdelinger har en rigtig stor stab af frivillige leder og trænere som året igennem gør en rigtig stor indsats for medlemmerne, som vi alle skal skønne på, da de er det bærende fundament for at VibyIF kan eksistere. Vore idrætslederen har to indgange til den opgave som man som frivillig har påtaget sig. For det første vil vi gerne have at så mange som muligt skal dyrke idræt og motion - og vi ser jo helst at det foregår i en af afdelingerne eller måske nye afdelinger i Viby Idrætsforening. For det andet, at alle får glæde af det enorme fællesskab, der er i en forening, men også at der sker en personlig udvikling, men også en aktiv medleven i lokalsamfundet. For det tredje, at få flest mulige børn & unge til at dyrke en eller anden sportsgren, da det er med til at øge mulighederne for at finde nye talenter til de bedste hold og dermed øge mulighederne for at finde nye talenter til de bedste hold og dermed øge medieopmærksomheden for de forskellige hold. Jeg ved udmærket, at de allerfleste børn i området vælger de traditionelle idrætsgrene, som håndbold og fodbold, men for at undgå det store frafald, der også sker i Viby Idrætsforening indenfor bestemte aldersgrupper, skal afdelingerne tænke noget mere i fleksibilitet men også i at have andre tilbud end de traditionelle på hylderne. De afdelinger der i dag kan spore en fremgang, må ikke læne sig tilbage og vente på at de unge blot strømmer til fordi en idræts har succes på landsplan Fastholdelse er nøgleordet, og i denne sammenhæng er der meget der tyder på, at jo længere, elitesporten bevæger sig væk fra breddesporten i sin ekstremitet og krav, men også jo mere kommunerne satser på eliten jo vanskelige bliver det for den almindelige udøver, at finde sig velkommen i bl.a. de store foreninger, hvorfra der er et større rekrutterings materiale, der kæmpes om pladserne. 2

3 Vi kan måske komme til at se en større passivitet hvor cola og chips er i højsædet. Denne udvikling skal vi søge at undgå og sætte flere kræfter ind på at hjælpe med til at ændre børnefamiliernes og kommende idrætsudøvere deres idrætsvaner. Vi skal arbejde for at få flere spilleflader og faciliteter, som kan gøre, at både børn og voksne kan dyrke idræt på samme tidspunkt, men også med det sigte, at de aktiviteter der tilbydes kommer til at passe de allerflestes behov og ønsker. Forsikring: Vi har i år fået skabt et overblik over alle de idrætsredskaber, som foreningen har stående både i Centeret, men også på skolerne. Derfor er der tegnet en løsøreforsikring, således at afdelingerne kan holdes skadesløse hvis uheldet skulle opstå. Tuborgfondet: Viby Idrætsforening fik i 2007 bevilget kr. fra TuborgFondet til indkøb af en fladskærm med DVD ovspiller en bærbar Computer, en computer med skærm, så man kan se hvad der foregår i Centeret Vi fik forlænget bevillingen, indtil vi fik løsøreforsikringen på plads. Dette er sket nu og derfor er tingene indkøbt og vil blive installeret snarest. Børneattester: Viby Idrætsforening har indhentet børneattester på alle instruktører og andre med lederansvar overfor børn og unge. VibyIF lever derfor op til lovens krav, med at have en attest på alle trænere/ ledere og instruktører, der arbejder med børn og unge. En børneattest gør det nu ikke alene, men det kan være med til at give forældrene en vis sikkerhed om at de trygt kan sende deres børn i idrætsforeningen. I 2008 fandt Det centrale register 7 positive attester ud af indsendte forespørgelser. Der er ca voksne frivillige i idrætsforeningerne. Og der er ca børn og unge i års alderen i landets idrætsforeninger og klubber. Tallene er hentet fra en rapport fra 2002 fra Institut for Folkesundhed. 3

4 Åbenhed for fornyelse. Viby Idrætsforenings 7 afdelinger står alle overfor en lang række udfordringer og tilpasninger i de kommende år. Jeg har skrevet og sagt det før, men jeg håber og tror, at det ved gentagelser vil rykke bare lidt. Nogle af udfordringerne er der allerede taget hånd om i et par af afdelingerne, mens andre endnu ikke er begyndt. Vi skal have en klar profil på hvad det er, afdelingerne vil i fremtiden. Jeg ved udmærket godt, at det man gør i Viby Idrætsforening er frivillig, og at det skal passes ind i et familie og et arbejdsliv, men fælles for alle og alle udfordringer er at det er Viby Idrætsforeningens forretningsudvalg og hovedbestyrelsens opgave som organisation at styrke, inspirere og motivere afdelingerne til at tage nye ideer og udfordringer op. Jeg ser ikke i krystalkuglen, at der er nogle af afdelingerne under afvikling, men derimod stabilt jfr. de afdelingsgeneralforsamlinger der er afviklet her i foråret At vove er at miste fodfæste for en stund. Intet at vove er at miste livet. Det var Søren Kirkegård, der skrev disse ord, så derfor kære afdelinger, med en fremtid med gode ods medlemsmæssigt og næsten intakte bestyrelser, er det yderst nødvendigt, at man tager de forskellige ønsker om ændringer op, som afdelingen og brugerne kan have. Trods ovenstående ses der i nogle af afdelingerne nogle konflikter og en vis egoisme blandt de besluttende led. Jeg vil opfordre til, at vi i Viby Idrætsforening sætter sammenholdet i højsædet, og at det er ved møderne man drøfter sagerne og bøjer sig mod hinanden, og når en sag er drøftet og man har vedtaget de opstillede mål og strategier, at man så demokratisk forpligter sig til at efterleve vedtagelserne. Brugerrådet: Viby Hallen blev omdøbt til Viby Sj. Idrætscenter først på året. Grunden er, at vi har to haller også for at signalerer at Viby Sj, Idrætscenter er og skal være det sted, hvor der også i fremtiden skal være stor aktivitet inden for det sportslige og kulturelle - med udstillinger, koncerter, opvisninger m.m. men ikke mindst et godt samlingsstedet for byen og omegnen. Vi har måttet sige farvel til halinspektør Brian Hansen, som fandt nye udfordringer i Jylland. Han var ansat fra den 1. maj 2007 til 1. oktober Edith Jensen passede hallerne m.m. sammen med Orla Johannesen indtil vi fik ansat Lasse Bernth den 20. oktober Vi håber, Lasse må befinde sig godt blandt os alle og vil være en aktiv medspiller i at udvikle Viby Sj. Idrætscenter. Gennem de sidste par år, har der været rigtig mange og store reparationer, som har taget meget af de vedligeholdelsesmidler, som centeret har til 4

5 rådighed, dog er der givet ekstra midler til nogle af de store reparationer, hvilket var tiltrængt. Der er til en oplysning i budgettet afsat ca til forskellige vedligeholdelse og nye tiltag. Den 28. marts var der fest på Centeret, vi fik tildelt Den Grønne Nøgle som et synligt symbol på, at vi arbejder på at spare på el, vand, varme. Viby Sj. Idrætscenter er det første center i Roskilde kommune der har fået dette symbol. Det er også et rigtig godt signal, at sende her i 2009, som bliver året, hvor der er spotlight på den globale opvarmning og hvor Danmark får en nøglerolle i forbindelse med FN klimatopmødet. Det er mit håb, at vi i fremtiden vil kunne levet op til de kriterier der er for at bevare symbolet. Hjertestarter: Igennem adskillige år har hjertemassage og kunstigt åndedræt været de vigtigste færdigheder, en førstehjælper har skullet bruge ved genoplivning af mennesker, som får hjertestop uden for hospitalet. I mange år har disse færdigheder derfor været det mest centrale i førstehjælpsundervisning. Igennem de senere år har førstehjælpere fået mulighed for også at anvende en hjertestarter ved genoplivning. Tidligere var det forbeholdt læger og andre personer med særlig uddannelse at give denne behandling. Hjertestarteren blev for alvor introduceret i Danmark, da Sundhedsstyrelsen ved AED-Hjertestarter, 2003 gjorde det muligt for alle og enhver at bruge den, eftersom brug af hjertestarteren i Danmark ikke bliver betragtet som medicinsk behandling. Viby Idrætsforening har flere gange søgt om at få en hjertestarter (fra Roskilde Kommune og fra Trygfonden) opstillet i og ved hallen, af hensyn til trygheden. Vi har fået afslag, så pludselig havde Roskilde Kommune 6 nye hjertestarter til uddeling. Vi søgte igen, og denne gang gav det resultat. Den 12. december 2008 var den hjemme og nu er Hjertestarten opsat i foryen til Hallen. Vi har udbudt et kursus i førstehjælp, som også omfatter brugen af hjertestarteren, for at give vores ledere en opdatering 5

6 Foreningsfitness Motion og bevægelse i et godt socialt fællesskab med mulighed for fleksibilitet. Brugerrådet arbejder på, at vi kan få etableret et fitnesscenter i tilknytning til Viby Sj Idrætscenter. Det har længe været et stort ønske, men arbejdet med at få det etableret har ligget stille et års tid. Med et fitnesscenter tror vi, at vi på én gang kan opfylder brugernes ønsker om fleksibilitet, uafhængighed og muligheden for at vælge til og fra og samtidig give muligheden for at få en god oplevelse med motion og bevægelse i et godt socialt fællesskab. Vi har set lidt på Tune modellen og der vil også blive set på modellen fra Gadstrup. Det er også sådan at de to idrætsorganisationer DGI og DIF tilbyder at hjælpe idrætsforeningen med at skabe træningscentre. Et træningscenter giver samtidig foreningens nuværende medlemmer og kommende brugere et godt sted at mødes på tværs af idrætsforeningens afdelinger. Flere Faciliteter: Siden sidste år er der sket mange ting for at få nye og flere faciliteter, og dog er der endnu ikke kommet et brugbart resultat ud af det. Vi fik lavet tegninger af arkitekt Claus B Hansen & Allan Charberts tegnestue, som blev præsenteret og fremsendt til kommunen. Vi fik megen ros for forslaget som omfatter etablering af: Værestedet med Cafe på ca. 320 m2 Multirum og omklædning i 2 plan på ca. 800 m2 Samt en multihal på 300 m2 Jo, der er tænkt fremtid ind i projektet, som bliver opdelt i etaper. 6

7 Alt var lyserødt, der blev talt om, at vi kunne starte op med, at få flyttet cafeteriet omkring den 1. oktober 2009, lige efter vores jubilæum. Så blev kommunens budget 2008 vedtaget, og nu fik piben en anden lyd. Der var ingen penge, og dem der var, skulle bruges til nyt rådhus. Vi håber, at der i 2010 vil kunne blive penge til flytningen, det er yderst nødvendigt, ingen tvivl om det. Det er til efteråret 2009, der skal være valg til et nyt byråd. Så jeg tror, det kan være en indikation til at de nuværende politikere til vores jubilæum kommer med en lille opmuntring så vi kan komme i gang. Roskilde Idræts Union holder til efteråret et Temamøde hvor man inviterer de opstillede politikere, så skal vi have dem til at melde ud, hvad de vil med idrætten ikke blot i Viby, men i hele kommunen. Der er mange af kommunens idrætsanlæg og lokaler, der trænger til et løft. Nye fordelingsregler for haller og udendørsanlæg: Der er sket flere nye regler efter vi er kommet med i Roskilde Kommune. De nye fordelingsregler for haller og udendørsanlæg gav først på året en del debat. Regler lever nu op til Folkeoplysningslovens krav hvor børn og unge under 25 år har første prioritet ved fordeling af lokaler. Elektronisk foreningsregister: Roskilde Kommune har også lavet et elektronisk foreningsregister og et bookingsystem til enkeltarrangementer. I foreningsregistret har de godkendte foreninger adgang til elektronisk at registrerer og vedligeholde egne oplysninger. Udendørsboldbaner: Ved opstarten til udendørssæsonen blev vi orienteret om at foreningen på grund af en budgetoverskridelse, ikke ville kunne få boldbanerne verticalskåret, topdresset eller ukrudtbekæmpelse af randbeplantningerne, ligesom foreningerne selv skulle opkridte banerne. Et sådant tiltag er ulovligt i.h.t folkeoplysningslovens 22 stk. 3. 7

8 Uddrag af folkeoplysningsloven Anvisning af offentlige udendørsanlæg 21 Folkeoplysningsudvalget anviser egnede Ledige offentlige udendørsanlæg, der er beliggende i kommunen og tilhører kommunen, amtskommunen eller staten Stk. 2 Ved anvisning af udendørsanlæg skal folkeoplysningsudvalget normalt prioritere i følgende rækkefølge: aktiviteter for børn og unge, folkeoplysende voksenundervisning og aktiviteter for voksne. Stk. 3 Anvisning af lokaler til handicappede skal ske før anden anvisning. Stk. 4 Det er ikke en betingelse, at virksomheden får tilskud til aktiviteten. 22 De i 21 nævnte lokaler og udendørsanlæg stilles vederlagsfrit til rådighed med el, varme, rengøring og fornødent udstyr. Stk. 3 Lokaler og udendørsanlæg stilles til rådighed med den indretning og det inventar, der er til rådighed, når lokalerne anvendes til deres primære brug. Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde 25 Kommunalbestyrelsen yder tilskud med mindst 65% af driftsudgifterne til lokaler, herunder haller samt lejrpladser, der ejes eller lejes af foreninger til aktiviteter for børn og unge under 25 år. Konklusionen er derfor enkel: Ejeren af banerne skal afholde alle drifts- og vedligeholdelsesudgifter. At kræve en sådan en forringelse af de frivillige ledere, om at passe kommunale anlæg er skadelig for foreningernes fortsatte virke. Foreningsledere kan ikke påtage sig disse og andre kommunale pasningsopgaver oveni alle de andre frivillige gøremål. Indtil videre har vi ikke hørt mere til sagen. 8

9 Erfa Samarbejdet med de omkringliggende foreninger er et plus for alle parter: Vi har utrolig stor glæde af de Erfa møder, der er mellem Vindinge, Tune, Borup Kirke Hyllinge og som sidste gren på stammen er Osted også kommet med. Der er rigtig mange ting, der bliver drøftet og vi lærer en hel del af hinanden og giver hinanden gode råd. Vi kunne nok bruge hinanden meget mere, med at der kunne laves fællestræning eller andre fællesaktiviteter og invitere til egne forårsopvisninger med erfaringsudveksling, debat og kursusaktivitet. Vi har som foreninger næsten enslydende opgaver året igennem; instruktørrekruttering, opgaver på stribe, fælles lokaleproblemstillinger, hold som svarer til hinanden etc. Vi løser de mange opgaver på forskellig vis og vi kan lære meget af hinanden. Den ene har måske en nem, hurtig og effektiv måde at modtage nye tilmeldinger på og den anden har fået lavet en flot hjemmeside, den tredje har tradition for nogle spændende instruktørmøder. Roskilde Idræts Union: Viby Idrætsforening er medlem af Roskilde Idræts Union som er vores forhandlingspartner overfor Kommunen. Jeg vil godt anbefale, at vi bakker op om RIU`s arbejde- Vi har Hans Brandenborg som næstformand i Unionen. Jo, mere vores forening kan bruge RIU --- jo, stærkere står organisationen. Folkeoplysningsudvalget: Idrætten har to repræsentanter i udvalget, det er John Jacobsen fra Roskilde KFUM og Inga Skjærris fra Viby, som også er næstformand i udvalget. Folkeoplysningsudvalget har bl.a. besøgt Viby Idrætsforening hvor man holdt et udvalgs-møde og fik forevist Centeret. Der har været afholdt et inspirationsmøde med Sundhedsguruen Chris MacDonald. I forbindelse med Kommunevalget skal der til efterår vælges nye medlemmer. 9

10 Cafeteriet: Set med sportslige øjne er cafeteriet et fantastisk og en rigtig god ting at have i forbindelse med de sportslige arrangementer. Edith slider som en lille hest for at gøre alle tilfredse, og der er stor ros til hende for hendes indsats fra alle sider. Også en stor tak til alle afdelinger der yder en indsats i cafeteriet. Hvis ikke, der var opbakning til, at alle afdelingerne afgav et vis antal timer i cafeteriet, så ville det være meget tomt, at komme til sport i Viby Sj. Idrætscenter. Fra min stol ville jeg godt have, at vi havde mere opbevarings kapacitet til alle tingene og at vi have et bedre møblement til opholds og mødelokalerne, ligesom at lokalerne var mere hyggelige at opholde sig i. Desværre har vi i det år der er gået haft to indbrud. Det er rigtig uheldigt og det er med til at vi alle skal være lidt mere årvågne når vi færdes i centeret. Vi har ansøgt Roskilde Kommune om at få overvågning på hele centeret, endnu er der ikke sket noget. Høstfesten: I forbindelse med Byens høstfest lavede Viby Idrætsforening et HØSTFEST BAL i Daastrup Hallen. Vi kunne ikke være i Viby, da der var kvalifikationsstævne i håndbold. Festen var utrolig vellykket, dog kunne der godt have været 100 flere, festen gav et underskud på kr. I år bliver der ingen høstfestbal, da vi har vores store jubilæumsarrangement, lørdag den 26. september. Det er en aftale med Viby City Forening, at Viby Idrætsforening forsøger, at arrangerer en fest med dans efter byens Høstfest i de kommende år. Der var nedsat et arbejdsudvalg, og fra Tennis, Petanque, fodbold afdelingen, Løbeklubben, Jujitsu og Håndbolddamerne ydede en stor indsats. Til selve festen var der, flere unge fra Fodbolden, som hjalp til med afrydning o.s.v. Det er rigtig godt Vi har også i år, haft Juletræsfest og fastelavnsfest, hvor afdelingerne igen ydede en stor indsats. Det er dejligt at se, at vi trods alle de mange andre arrangementer der findes i byen kan samle så mange til fest i hallen. En rigtig stor TAK til alle medvirkende 10

11 Jubilæum: Ja så har vi årets store fest vores 100 års jubilæum Som skrevet i indledningen har rigtig mange mennesker været i gang med at få sammensat et program med de sportslige aktiviteter, men også med noget mere, hvor alle kan deltage. Der er en gruppe der har været i gang med, at se de gamle billeder igennem og lave en billedkavalkade over de 100 år. En anden gruppe er i gang med at lave et festskrift. Så er der gruppen der laver det store jubilæumsfest den 26.september, man har også fået produceret en jubilæumsøl. Endnu er der billetter til festen, kan købes på Så er der jubilæumsreceptionen den 23. september, her arbejder Forretningsudvalget med indholdet og alle de andre ting, som skal huskes til en 100 års fødselsdag, dog har kulturministeren meldt afbud. Programmet er ved at blive færdiggjort I forbindelse med 100 års dagen besluttede hovedbestyrelsen at der skulle udskrives en logo konkurrence, for at se på om foreningens udtryk, skal fornyes bl.a. ved at ændre logo, klubdragt og farve. Det grafiske udtryk måtte gerne understrege dynamik, aktiviteter med bredde, ungdom, senioraktiviteter o.l. VibyIF var ikke forpligtet til at anvende nogle af de indgivne forslag. Der var tre præmier Resultatet blev, at der indkom 10 forslag, heraf valgte forretningsudvalget tre til vurdering og godkendelse i Hovedbestyrelsen. Hvilket resulterede i at man ikke alligevel ønskede at ændre det nuværende logo. 1. præmien gik til Anders Kjærgaard i Kolding 2. præmien tilfaldt Linda Sparrevohn 3. præmien til Carsten Egestal Thuesen SSP- samarbejdet: Viby Idrætsforening har en rigtig god dialog med SSP udvalget, læs evalueringsrapporten fra NAtsjov, som er med nedenunder i beretningen. NAtsjov er nu blevet afviklet en fredag aften i hver måned fra september til april i hele

12 Her er gengivet evalueringsrapporten, som er sendt til SSP udvalget, og til Kirkens Genbrug. Viby Idrætsforening afholdt den 18. december 2007 en snak med nogle af de unge mennesker i alderen år der hænger i hallens område. Vi ønskede at få stoppet noget af den hærværk og uro der jævnlig var i og omkring hallen. Der mødte 17 unge Vi fik mange forslag til hvad de unge kunne ønske sig at lave i deres fritid. Her er nogle af deres ideer: Swimmingpool eller svømmehal Dette er ikke kun et ønske fra de helt unge. Desværre koster en svømmehal rigtig mange penge, og der kan gå år, før kommunen bevilger de nødvendige penge. Fri leg i hal 2/ Børnedag Forslaget er både godt og billigt. Desværre er der mange, der gerne vil bruge hallen. Men halinspektøren vil gennemgå haltiderne, og det ser ud til, at der er ledige tider 2 gange om ugen. Tider vil komme senere. Nat-sport Forslaget lyder interessant. Men det kræver at der er voksne, der kan holde opsyn med hallen. Dernæst giver det risiko for meget trætte børn dagen efter. Det kan derfor nok kun lade sig gøre fredag/lørdag. Bordtennis Nogle mente, at det kunne være en rigtig god idee, og der manglede en Bordtennisafdeling Vi har overvejet bordtennis. Men der er p.t. ingen oplagte steder at stille bordet/bordene. Men forslaget er ikke opgivet endnu. Anskaffelse af nye ting og få repareret eksisterende Der er knappe midler. I stedet for at bruge penge på at reparere og erstatte ting, der var blevet ødelagt, så var det da alt andet lige sjovere, at bruge pengene på at købe nogle nye ting, som man ønskede sig. Flere Spilleflader: Ikke skateboard Lidt rulleskøjter. Der mangler plads indendørs, så hvis udendørsbanen også kan bruges i den kolde tid, er det jo fint. Kunstgræs på asfaltbanen (så man kan spille med sko på, asfalten er for hård, græsset er for ujævnt). Måske net over banen. Inden der lægges kunstgræs på skal der lige undersøges en række ting først. Er det et "bredt" ønske? Ligger banen det rigtige sted? Hvad er prisen? Er underlaget godt nok? Er der behov for mere lys og hvad koster det? Kan vi finde sponsorer? Vi havde faktisk selv overvejet en skateboardrampe. Hvis ikke der er et ønske om det, så er det jo klart bedre at bruge pengene på noget andet. Hvis ikke det er et større ønske, så gør vi intet videre p.t. Måske en rampe (men blev nok malet over med graffiti). Måske en rulleskøjtebane Hallen åben på helligdage / i ferier Forslaget lyder interessant. Men det kræver at der er voksne, der kan holde opsyn med hallen. Halinspektøren vil drøfte mulighederne med en af de unge drenge. 12

13 En ny hal / En lille hal til børnene Ønsket om en ny hal er ikke nyt. Desværre koster en ny hal rigtig mange penge, og der kan gå år, før kommunen bevilger de nødvendige penge. Viby Hallen er kommunalt ejet, der for er vi afhængig af vores ejere Viby IF arbejder på at få udvidet lokalerne. Vi undersøger bl.a. mulighederne for at få flyttet cafeteriaet/værestedet og få mere plads. NÅR vi får mere plads, kan det fx bruges til motion/gymnastik/bordtennis eller noget helt fjerde. Det vil muligvis frigøre plads i hallen til andre aktiviteter. Der blev nogen gange holdt forfest i omklædningsrummene (det er for koldt udenfor). Problemet var, at der nogle gange blev smadret flasker Man må meget gerne sige til de andre, at de skulle opføre sig pænt. Glasskår i omklædningsrummene er en meget dårlig idé. Hundelort på banerne. Nej, idrætsanlægget er ikke til at lufte hunde på! Det burde være unødvendigt at sige. Skulle der være nogle, der ikke kan finde ud af det, så må alle andre meget gerne bringe budskabet videre. Man må ikke køre på banerne i bil. N.N. kører på banerne i bil. N.N. brokker sig. N.N. laver stregerne skæve Eneste undtagelse er når der skal kridtes bane op. Der er nogen, der gør en stor indsats for, at andre kan spille fodbold. Derfor bedes alle passe på banen og stregerne samt vise lidt hensyn. Hvis nogle af de ansatte eller frivillige brokker sig uden grund eller er urimelige eller hvis stregerne er for skæve, så må man selvfølgelig gerne sige det - så ser vi på det. Billigere priser i cafeteriaet Cafeteriaet er et tilbud til alle. Der er ingen tvang. Viby IF tjener penge på cafeteriaet og overskuddet går til afdelingerne til gavn for alle idrætsforeningens medlemmer. Dette betyder imidlertid ikke, at priserne ikke kan diskuteres. Generelt ønsker vi, at der er en rimelig fortjeneste. De sundeste varer skal være billige. Brydning Basket God idé. Har nogen lyst at være træner eller starte en klub op, så er man velkommen til at kontakte bestyrelsen. Så vil vi gerne se om vi kan støtte jer. Vi vil også gerne se på, om vi kan finde ledige lokaler. God idé. Har nogen lyst at være træner eller starte en klub op, så er man velkommen til at kontakte bestyrelsen. Så vil vi gerne se om vi kan støtte jer. Vi vil også gerne se på, om vi kan finde ledige lokaler. Opstarten: Vi holdt efterfølgende et par møder med SSP, ungdomsskolen og Ungdomsklubben Hjørnet og enedes om at forsøge at starte NatSjov op i samarbejde. Det første arrangement var den 7. marts 2008 Projektet forløber rigtig godt, der er en positiv stemning og der deltager omkring børn og unge hver gang. Og de unge kommer fra hele Viby/ Dåstrup område) For at have et overblik over de unge har vi lavet det sådan at de skriver sig på en liste når de kommer, med alder og hvilken skole de går på. Det er vores indtryk og opfattelse, at alle deltagerne får noget ud af det og at de har en rigtig god oplevelse. Der bliver taget hånd om dem som ikke er idrætsvante, ligesom om de børn med anden etnisk baggrund, selv om der ikke er mange af sidst nævnte. 13

14 Vi er beviste om, at vi ikke kan nå alle, men med det store deltagerantal på pr. gang, må vi trods alt betegne det som en succes. Og yderligere konstatere, at når de er i hallen laver de ikke hærværk og ballade andre steder. Vi har ikke endnu haft uheldige episoder med de unge. Vi har også fået tilbagemeldinger fra både unge og forældre, at der bliver talt positivt om projektet, og at det er noget man ser frem til at skal deltage i. Penge: Vi har modtaget midler til arrangementet fra SSP, Roskilde kommunes udviklingspulje og fra Kirkens Genbrug. Pengene bliver anvendt til at købe rekvisitter bl.a. har vi købt Unicykler, bordtennisbats og net, samt til rengøring og fremstilling af plakater. Frisk Frugt: Viby Idrætsforening har betalt for frisk frugt og vand til deltagerne, som de unge tilbydes midt på aftenen. Frugten er gulerødder, stykker af appelsiner, æbler og andre af årstidens frugter De får det gratis, da vi derved gerne vil signalere at frisk frugt er sundt og at det er bedre at dyrke idræt og leg på et stykke frugt end alt det sødestof som findes i slik, pomfrits og sodavand. Om Viby Idrætsforening fortsat kan tilbyde denne service gratis er nok et spørgsmål, da pengene bliver hentet ud af kontingentbeløbet fra de andre idrætsudøver. Tema: Vi forsøger til hver fredag aften, at have et tema på programmet bl.a. for at vise børnene og de unge, at der kan tilbydes mange og andre aktiviteter end de traditionelle. Som det fremgår af de avisomtaler har Unicykler været et scoop, og vi har nu besluttet at gymnastik starter et hold op til næste sæson. Bordtennis var også noget som tiltrak mange, da vi havde Allan Bentzen herud til at give opvisning Jujitsu var også et hit. NatSjov har indtil nu været en fredag aften, en gang om måneden, og det fungerer rigtig godt Projektet er fra september til april. Vi slutter i år den 17. april og forventer, at kunne starte op igen i september. Samarbejdet: Arbejdet sammen med SSP, ungdomsskolen og ungdomsklubben, går rigtig godt. Hver gang er der et par medarbejdere henholdsvis fra Ungdomsskolen og ungdomsklubben og som tilsyn. 14

15 Vi mener, at det samarbejde der er etableret omkring NATSJOV kan udbygges til flere andre arrangementer, da vi jo trækker på mange af de samme unge Der er nedsat en arbejdsgruppe med Jacob Stephansen, som er den leder og styrer aftenerne og laver aftaler med de optrædende som kommer udefra. Der er i snit til en aften omkring 10 voksne. Vi arbejder på, at finde en sponsor, så vi kan få trykt nogle T-shirt eller lavet nogen anden synlig beklædning til de voksne, så det er synligt for de unge hvem der er de ansvarlige voksne. Sundhed: Artiklen er skrevet til brug for Folkeoplysningen i Roskilde Kommune Sundhed er et svært begreb at indfange. Vi har alle en fornemmelse af, hvad sundhedsbegrebet dækker over, men det er straks vanskeligere at give en dækkende beskrivelse af, hvad sundhed i realiteten er, og det syntes yderligere problematisk at blive enige om en definition af SUNDHED Vi opfatter vel alle sundhed som en ressource, men sundhed er ikke kun et mål i sig selv. Ej heller en tilstand, som kan opnås engang for alle, men det er og bliver et middel til at vælge det gode liv og handle i forhold hertil. Idrætten bliver i disse år tillagt en lang række egenskaber om at medvirke til at styrke sundheden og om at skabe sunde, sjove aktive og glædesfyldte hverdage for alle aldersgrupper. Idrætten er positiv og optimistisk. Det er vores opfattelse at vi kan hjælpe med til, at ændre holdninger hos kommunens borgere og idrætsudøvere. Kaster vi et blik på den yngste aldersgruppe, så er det vigtigt at udvikle grundlæggende gode vaner i barndommen og give børnene indsigt i betydningen af at det at dyrke idræt giver dem en bedre motorik og en bedre sundhed hele deres liv med henblik på, at vi i det fremadrettede kan give dem kompetence i forhold til deres egen sundhed. Langt de fleste børn og unge er heldigvis sunde og raske og har gode sundhedsvaner, som uden tvivl vil følge dem ind i voksenlivet. Der er desværre også børn og unge, der ikke på et tidligt tidspunkt har fået lært gode og sunde vaner. Vi ser her, at udviklingen går i den gale retning. De usunde vaner giver en øget overvægt, psykiske problemer, ensomhed, konflikter med forældrene og i værste fald andre uhensigtsmæssigheder. Idrætten har flere muligheder og det er min faste overbevisning, at foreningerne gerne vil være med til at gøre en aktiv indsats, men selv om den 15

16 frivillige verden, kan mange ting, så er der trods alt en grænse, da det meste af arbejdet i foreningerne bygger på at skaffe frivillige hænder og hjerner. Mange steder i Roskilde kommune er der behov for flere faciliteter. Det skal være faciliteter der kan rumme nye og anderledes aktiviteter end de sædvanlige for at tiltrække både unge og ældre, som ikke er idrætsvante. Økonomien spiller naturligvis en rolle i alt arbejde med idræt og sundhed, men i bund og grund handler det om holdningsændringer specielt når der skal sund mad på programmet. Jeg kunne godt tænke mig, at man i Roskilde Kommune lavede et forsøg med udvalgte foreninger, hvor der er et cafeteria og lavede et projekt med sund mad over en periode. I perioden fjernede man alt det usunde, og samtidig bliver der lavet en undersøgelse af hvilken betydning, det har på idrætsudøverne, men også på den indtjening der er i cafeteriet. Vi har alle et ansvar for, at vi på sigt får risikoen for at udvikle de store livsstilssygdomme nedbragt, men vi har også et ansvar for, at de utilpassede unge kommer ind i et mere positiv forløb og får nogle sunde interesser at deltage i, som ligger langt væk fra hærværk, optøjer og kriminalitet. De unge skal gøres bevist om, at en plet på straffeattesten kan give dem problemer i voksenlivet. Idrætten kan på mange områder være med til at integrere forskellige grupper herunder etniske børn og unge, men jeg mener ikke, der skal særbehandling til, men langt mere oplysning om, hvordan den danske foreningskultur er og fungerer. Idrætten vil gerne være en positiv medspiller, men det er forældrene som har ansvaret, og dem må vi hjælpe til, at kunne understøtte deres børn til nogle aktiviteter, som kan fange de unges interesser. Derved kan vi opbygge deres selvværd samtidig med, at de forbedre deres fysiske sundhed Ældregruppen er og skal der være fokus på. Øges muligheden for at tilbyde de ældre mere motion og bevægelse, vil de allerfleste få en langt bedre livskvalitet, og vi vil kunne forebygge mange af de funktions tab der ellers vil være. Det der er vigtigt, når man bliver ældre er, at kunne bevare styrken til at kunne gå op af trapper, rejse sig og bare generelt at kunne komme omkring. Jeg vil gerne slå et slag for, at foreningerne kan tilbyde vore ældre styrketræning, derfor bør en hver forening i Roskilde kommune have et motions rum med forskellige styrketrænings redskaber, som kan benyttes af alle foreningens medlemmer også de ældre. 16

17 Jeg ser her en udvikling, at går børnene til en eller anden aktivitet, det være sig gymnastik, håndbold eller noget andet, så kan mor og far gå til noget motion/ fitness i klubben og herefter kan hele familien følges ad hjem. Vi vil meget gerne, at alle vore ældre føler de er velkommen i foreningerne, og at vi gør brug af deres kompetence. Gruppen indeholder en utrolig stor ressource, som kunne udnyttes bedre ved at få dem inddraget mere i arbejdet i en frivillig forening. Det er min opfattelse, at vi med meget få midler kan få en langt bedre udnyttelse af de eksisterende faciliteter, til aktiviteter for den ældre gruppe. Jeg ser her kommunen som medvirkende til at finde løsninger på disse områder, som dels er med til at fastholde ældre i idrætten og dels tiltrække de ældre som har forladt idrætten. Sundhed og idræt trækker også linjer til den globale dagsorden, hvor bl.a. klima og energi problematikken skal få os alle til at tænke på sunde og sociale idrætsmiljøer, som kan forebygge og hindre skader, men også spare på energi, varme, el og vand. På dette område mener jeg kommunen skal medvirke, således at det som foreningen kan nedsætte sine omkostninger på energiforbruget med skal de sparede penge forblive i foreningen til at lave forskellige nye tiltag til gavn for sundheden. Afslutning: Her til sidste skal der lyde en rigtig stor tak til alle foreningens frivillige ledere, trænere og forældrene for et godt og stort stykke socialt arbejde. Uden jer var Viby Idrætsforening ingen ting. Tak til alle medlemmerne for at i valgte Viby Idrætsforening til at dyrke jer idræt, og dermed være med til at sætte Viby på landkortet. Tak til Roskilde Kommunes politikere, og til forvaltningens medarbejdere for et godt samarbejde. Tak til alle foreningens sponsorer til pressen til Roskilde Idræts Union til vore samarbejdspartnere i andre foreninger, vore idrætsorganisationer, til Lions Club Ramsø og til Viby Støtte- og Aktivitetsfond Sidst men ikke mindst tak til mine bestyrelseskollegaer til halinspektøren Lasse Benth til Edith Jensen og til Orla Johannesen for et fint samarbejde og modspil i det forløbne år. TAK Inga Skjærris Formand 17

18 HUSK! Viby IF skal være en vinderforening Viby IF skal gøre en forskel Viby IF skal være handlekraftig Viby If skal være forandringsparate Viby IF skal have omstillingsevner SÅ derfor HUSK: De der responderer på forandringer overlever. Sagt af Darving 18

Formandens beretning for Repræsentantskabsmøde i Viby Idrætsforening, den 25. april 2007. Dette er så mit sidste repræsentantskabsmøde for denne gang.

Formandens beretning for Repræsentantskabsmøde i Viby Idrætsforening, den 25. april 2007. Dette er så mit sidste repræsentantskabsmøde for denne gang. Formandens beretning for Repræsentantskabsmøde i Viby Idrætsforening, den 25. april 2007. Dette er så mit sidste repræsentantskabsmøde for denne gang. Fra og med dags dato, trækker jeg mig tilbage som

Læs mere

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Danmarks Idræts-Forbund gør det nemmere for dig Danmarks Idræts-Forbund har udarbejdet denne vejledning for at gøre det nemmere for de lokale idrætsforeninger at

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 7. maj 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Temadrøftelse - Professor Bjarne Ibsen SDU - Indlæg vedrørende

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Tune Idrætsforening. Tune IF Idrætsfritidsklub

Tune Idrætsforening. Tune IF Idrætsfritidsklub Tune IF Idrætsfritidsklub 1. Indledning: Tune IF har, i forbindelse med vor visionsudarbejdelse for alle vore aktiviteter, igen drøftet mulighederne for at etablere en Tune IF Idrætsfritidsklub. Tune IF

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. marts 2012 Sag 73/2010 (1. afdeling) Jetsmark Idrætsforening (advokat Ole Borch) mod Jammerbugt Kommune (advokat Mogens Moe) Biintervenienter til støtte for appellanten:

Læs mere

Repræsentantskabsmøde Onsdag 30.04.2014

Repræsentantskabsmøde Onsdag 30.04.2014 1 Repræsentantskabsmøde Onsdag 30.04.2014 Formanden bød velkommen til alle med en speciel hilsen til æresmedlemmer/ Roskilde Idræts Union, Kirkens Genbrug, Lions, Viby Cityforening vores sponsorer, og

Læs mere

Aktivitetscenter i Ryomgård Prospekt

Aktivitetscenter i Ryomgård Prospekt Aktivitetscenter i Ryomgård Prospekt Et aktivitetscenter med tilhørende fitnesscenter, cafe og muligheder for at dyrke idræt og aktiviteter på nye og fleksible måder vil skabe et nyt fælles mødested i

Læs mere

Folkeoplysningspolitikken udmøntes via Folkeoplysningsudvalgets arbejde og valgte indsatsområder.

Folkeoplysningspolitikken udmøntes via Folkeoplysningsudvalgets arbejde og valgte indsatsområder. Indhold Forord... 3 Visioner og målsætninger for området... 4 Rammer for folkeoplysning i Hillerød Kommune... 4 Økonomiske rammer... 4 Udviklingspuljen... 4 Voksenundervisning... 4 Frivilligt foreningsarbejde...

Læs mere

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven Reviderede retningslinier for tilskud til foreninger i henhold til Folkeoplysningsloven 2008 1 Godkendelse af folkeoplysende foreninger...3 1.1 Der ydes tilskud til...3 1.2 Der ydes ikke tilskud til...3

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget kl. 17:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Folkeoplysningsudvalget Punkter på åbent møde: 37. Bemærkninger til referat fra sidste møde...1 38. Nyt fra formanden...2 39. Nyt

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING NYHEDSBREV NR. 74 27. NOVEMBER 2011

OSTED IDRÆTSFORENING NYHEDSBREV NR. 74 27. NOVEMBER 2011 Nyheder og informationer fra Osted Idrætsforening Side 1 af 6 Indhold 1. JULETRÆSFEST I OSTEDHALLEN... 1 2. LBS LANDSBADMINTONSTÆVNE I EFTERÅRSFERIEN... 2 3. DGI BADMINTONSTÆVNE FOR + 60 ERE... 2 4. LOPPEMARKED

Læs mere

Driftstilskud til lokaler

Driftstilskud til lokaler Driftstilskud til lokaler Retningslinjer for driftstilskud til lokaler til folkeoplysende aktiviteter for børn og unge under 25 år Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012 og

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 21. juni 2011 Mødested: Hansborg, mødelokale 3-2 Mødet starter kl. 16.30. Der startes med besøg ved Haderslev Kamp Kunst Klub, og derefter Haderslev

Læs mere

ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Mødedato: 15. juni 2010. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: 18:40

ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Mødedato: 15. juni 2010. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: 18:40 ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET Mødedato: 15. juni 2010 Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: 18:40 Deltagere: Just Eiskjær Sørensen, Rita Primdahl, Erik Preisler, Ebba Lund, Finn

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

Folkeoplysningsudvalg

Folkeoplysningsudvalg REFERAT Folkeoplysningsudvalg Mødedato: Tirsdag den 19-01-2010 Mødested: Ny Hansborg Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:15 Afbud: Morten Jørgensen, John Lauridsen, Connie Andersen Fraværende:

Læs mere

Generelle retningslinjer for lokalefordeling og lån af lokaler i Faxe Kommune til folkeoplysende foreninger m.fl.

Generelle retningslinjer for lokalefordeling og lån af lokaler i Faxe Kommune til folkeoplysende foreninger m.fl. Generelle retningslinjer for lokalefordeling og lån af lokaler i Faxe Kommune til folkeoplysende foreninger m.fl. Indhold 1. Udgangspunkt 2. Lovgrundlag 2.1 Generelle bestemmelser 2.2 Prioriteringer 3.

Læs mere

Beretning til Viby Idrætsforenings repræsentantsskabsmøde

Beretning til Viby Idrætsforenings repræsentantsskabsmøde 1 Beretning til Viby Idrætsforenings repræsentantsskabsmøde Året 2011 har været et fantastisk år. Der er sket rigtig mange gode og positive ting i Viby Idrætsforenings regi. Eksempelvis kan nævnes: Vores

Læs mere

Idræt med børn - for børnenes skyld. 10 bud på bedre børneidræt

Idræt med børn - for børnenes skyld. 10 bud på bedre børneidræt Idræt med børn - for børnenes skyld 10 bud på bedre børneidræt Vi vil være bedre; og vi har lagt en plan Idræt er danske børns vigtigste fritidsaktivitet. Ni ud af ti danske børn under 12 år er medlem

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Page 1 of 6 Referat Folkeoplysningsudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. Fraværende Til stede 22. november 2004 17:30 Mødelokale 2 Hans Krarup Olesen med afbud Indholdsfortegnelse 1. Budget 2005 for

Læs mere

Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler?

Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler? Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler? Program 1. Præsentationsrunde og forventninger til workshoppen 2. Ansøgning om Aktivitetstimetilskud 3. Ansøgning om Lokaletilskud

Læs mere

GGIF Grindsted HK. Ny struktur i GGIF Gymnastik

GGIF Grindsted HK. Ny struktur i GGIF Gymnastik GGIF Grindsted HK Ny struktur i GGIF Gymnastik Baggrund En beskrivelse af hvordan gymnastik vil ændre strukturen Gymnastiks tidligere udfordringer: - Konstante bestyrelsesmøder - Bestyrelsesmøder varede

Læs mere

Regler for tildeling af lokaler i Arhus kommune.

Regler for tildeling af lokaler i Arhus kommune. ÅRHUS KOMMUNES FRITIDS- OG KULTURFORVALTNING. VESTERGADE55. POSTBOKS 619. 8100 ÅRHUS C. TELEFON 8940 48 00. TELEFAX 86 19 1722. Den August 1994 Journalnr. 82.16.00.P21/91 Kontaktperson Direkte tlf. Regler

Læs mere

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD Sæsonstart August 2015 KONTAKTPERSONER Hovedbestyrelsen: Formand: Louis Kristensen tlf. 20 31 40 11 ludimann@yahoo.dk Løb: Formand: Søren Lund tlf. 61 60 74 92 sblund@privat.dk

Læs mere

Oktober INFO. Nyhedsbrev fra Kultur og Fritid Oktober 2010. I dette nyhedsbrev

Oktober INFO. Nyhedsbrev fra Kultur og Fritid Oktober 2010. I dette nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Kultur og Fritid Oktober 2010 NYHEDSBREV Oktober INFO Afholder din forening eller klub et spændende arrangement i løbet af efteråret, eller vil du dele informationer om aktiviteter og initiativer

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

Evaluering KROPAMOK 2 ÅRIG PERIODE 2015

Evaluering KROPAMOK 2 ÅRIG PERIODE 2015 Evaluering KROPAMOK 2 ÅRIG PERIODE 2015 Glæden ved sammenhold KropAmok Tlf. 21617223 Stadionvej 4 8543 Hornslet WWW.hornsletif.dk/KropAmok MMJ@NTI.DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord 1 Fakta

Læs mere

Velkommen som forening i Gentofte Kommune

Velkommen som forening i Gentofte Kommune Velkommen som forening i Gentofte Kommune Hermed en vejledning af at starte en forening i Gentofte Kommune Start af forening For at kunne få tilskud til sine foreningsaktiviteter eller få stillet kommunale

Læs mere

Emne Aktivitet Ansvar

Emne Aktivitet Ansvar Deltagere: Formand Helle Eriksen Næstformand Louise Vedel Kasserer Lone Bilyk Sekretær Henning Riber Gymnastik Hanne Roslyng-Stilou Motion Merete Olsen Fodbold Søren Tofte Tennis Flemming Jepsen Badminton

Læs mere

Idrætten i Solrød. Kort resumé af møde den 25. november 2008 i SIC

Idrætten i Solrød. Kort resumé af møde den 25. november 2008 i SIC Idrætten i Solrød Kort resumé af møde den 25. november 2008 i SIC Tovholder: Marianne Høyer, SGF Følgende foreninger deltog: Solrød Shotokan Karate, Solrød Gymnastik Forening, Havdrup Idrætsforening, Jersie

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

TRÆNERVEJLEDNING. Hva med. Respekten?

TRÆNERVEJLEDNING. Hva med. Respekten? TRÆNERVEJLEDNING Hva med Respekten? DET SOCIALT VELFUNGERENDE HOLD Introduktion Et redskab til den gode idrætsoplevelse Danmarks Idræts-Forbund (DIF) vil med dette materiale give ungdomstræneren et redskab

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen.

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen. Formandsberetning til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 18. marts 2014. Det har været et rigtigt spændende år i Frivilligcenter & Selvhjælp, som jeg kan aflægge beretning for. Jeg vil

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Informationsmøde for foreningsledere. 5. februar 2014

Bornholms Regionskommune. Informationsmøde for foreningsledere. 5. februar 2014 Bornholms Regionskommune Informationsmøde for foreningsledere 5. februar 2014 (Husk revisorerne i 2014) Foreningsåret 1. april Ansøgning medlemstilskud 2014 1. april Regnskab lokaletilskud 2013 1. april

Læs mere

Lokaleudlån. Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg

Lokaleudlån. Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg Lokaleudlån Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012. GENERELT... 3 ANSØGNING OM

Læs mere

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu?

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Hovedsponsor for Søften gymnastikforening Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Søften GF Guldsponsorer Kontaktliste: Tak for din interesse i at blive træner i SGF-fodbold. Du kan se frem til mange

Læs mere

Emne Aktivitet Ansvar

Emne Aktivitet Ansvar Deltagere: Formand Helle Eriksen Næstformand Louise Vedel Sekretær Henning Riber Håndbold Susanne Skjold Petersen Gymnastik Hanne Roslyng-Stilou Motion Merete Olsen Tennis Flemming Jepsen Billard Edgar

Læs mere

BØRNE- OG UNGEFORENINGER

BØRNE- OG UNGEFORENINGER BØRNE- OG UNGEFORENINGER Medlemstilskud, retningslinjerne 4.3.1 Aldersgrupperne 0 12 år og 19 24 år modtager tilskud med faktor 1, mens aldersgruppen 13 18 år modtager tilskud med faktor 2. For handicappede

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C.

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. Ansøger (forening/navn) Ubberud Hallen i samarbejde med Ubberud Idrætsforening Cvr. nr. 26157705

Læs mere

Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed

Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed Skanderborg Kommune Vedtaget af Skanderborg Kommune den 27. marts 2014 1 Tilskud til den folkeoplysende virksomhed Indledende bemærkninger Nærværende regelsæt

Læs mere

Børne og unge klubben / Næstformand

Børne og unge klubben / Næstformand Bestyrelsesmøde i KIF d. 11-3-2014 Punkt 1. Tut Feveile Brigitte Kjeldstrøm Martin Kramer Frandsen Jesper Skjold Holm Britta Janne Konni Brandt Afbud : Sigrid Andersen Suzanne Tone Hansen Michael Kvistgaard

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Elinor Harder, Birgit Sørensen, Frank Müller-Bøgh,

Læs mere

Forretningsorden for Idrætsforeningen IF FREM Bjæverskov

Forretningsorden for Idrætsforeningen IF FREM Bjæverskov Hovedbestyrelsen Stk. 1 Hjemmel: Forretningsorden for Idrætsforeningen IF FREM Bjæverskov Med hjemmel i foreningens love 3 er nærværende forretningsorden gældende for hovedbestyrelsen ( HB). Forretningsordenen

Læs mere

Retningslinjer for anvisning af kommunale lokaler

Retningslinjer for anvisning af kommunale lokaler Retningslinjer for anvisning af kommunale lokaler 1. Hvem kan låne kommunens lokaler? Foreninger i Sønderborg Kommune samt enhver af kommunens borgere, der ønsker at tage initiativ til et arrangement med

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR ANVISNING AF OFFENTLIGE LOKALER OG ANLÆG

RETNINGSLINJER FOR ANVISNING AF OFFENTLIGE LOKALER OG ANLÆG RETNINGSLINJER FOR ANVISNING AF OFFENTLIGE LOKALER OG ANLÆG Udlån af ledige, offentlige lokaler og anlæg til brug for folkeoplysende virksomhed sker efter reglerne i Folkeoplysningsloven. Ved udlån af

Læs mere

Danske Idrætsforeninger (DIF)

Danske Idrætsforeninger (DIF) Danske Idrætsforeninger (DIF) - Hvorfor, hvordan, hvornår Visionen Vi har en vision om at gøre Danmark til det bedste land i verden at dyrke idræt i. Vi skal være en nation, hvor idrætten indgår som en

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Dagsorden åben Mødedato 17. juni 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Gentofte Sportspark, lokale 24 ved Ishallen Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget Mødetidspunkt 10-06-2015 17:00 Mødeafholdelse på Gentofte Rådhus, lokale D Protokollen blev læst og mødet hævet kl: 1740 Tilstede: Anne Hjorth,

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Side: 1.1 Dato: 1.10.2007 Bekendtgørelse nr. 1700 af 19. december 2006 Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (folkeoplysningsbekendtgørelsen)

Læs mere

Driftbudget for Landsbyhuset i Gyrstinge 2011

Driftbudget for Landsbyhuset i Gyrstinge 2011 Driftbudget for Landsbyhuset i Gyrstinge 2011 Indhold Side 1 Forside Side 2 Prisliste Side 3 Indledning, budget grundlag Side 4 Driftbudget Side 5 Hal leje Side 6 Halfordeling 1. & 2. kvartal Side 7 Halfordeling

Læs mere

Foreninger og Kolding Kommune

Foreninger og Kolding Kommune Foreninger og styres af et politisk valgt Byråd, som består af 25 medlemmer Administrativ organisering Direktion Centralforvaltningen Arbejdsmarked (Jobcenter) Koncernstabe - Økonomi, HR, IT og Kommunikation

Læs mere

HAVDRUP SOMMER CUP 2010

HAVDRUP SOMMER CUP 2010 HAVDRUP GYMNASTIK & IDRÆTS FORENING FODBOLDAFDELINGEN www.hgi-fodbold.dk PROGRAM HAVDRUP SOMMER CUP 2010 Søndag den 15. august 2010 ved Havdrup Hallen Indhold Velkommen til Havdrup Sommer Cup 2010... 3

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Fo Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Retningslinjer for tilskud til aktiviteter r Allerød Kommune Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger... 4 Formål... 4 Lovgrundlag... 4 Regler og vejledninger

Læs mere

Gruppeinterview med unge fra 8. klasse fra Maglehøjskolen 24. februar 2015

Gruppeinterview med unge fra 8. klasse fra Maglehøjskolen 24. februar 2015 1 Gruppeinterview med unge fra 8. klasse fra Maglehøjskolen 24. februar 2015 Deltagere 6 unge fra 8. klasse, 4 piger, 2 drenge. Tilstede Interviewe og referent ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Brenderup Idrætsforening

Brenderup Idrætsforening Velkommen i Brenderup Idrætsforening - Fodboldafdelingen Brenderup Idrætsforening Fodbold Gymnastik Håndbold Badminton Motion Brenderup Idrætsforening holder til i Brenderup Aktivitetscenter, Kirkevej

Læs mere

Instruktørmappe. Mejdal-Halgård Gymnastik

Instruktørmappe. Mejdal-Halgård Gymnastik Instruktørmappe Gymnastikbestyrelsen Formand Laila Poulsgaard 61664557 poulsgaard@sport.dk Næstformand Mette Johansen 29785886 mette_k_johansen@hotmail.com Kasserer Aase Nørgaard 22739613 aasenoergaard@webspeed.dk

Læs mere

INDSPIL NR. 46. Februar 2015

INDSPIL NR. 46. Februar 2015 INITIATIVPRIS Frem til 15. februar 2015 modtages indstillinger til INITIATIVPRISEN, som Kalundborg Y s Men s Club uddeler hvert år. Prisen går til en person, en organisation eller en forening, som med

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Søttrup Gymnastikforening

Søttrup Gymnastikforening Gymnastik i Hornum PROGRAM 2015/2016 i Søttrup Gymnastikforening SÆSONSTART UGE 36 (31/8 el.1/9) Velkommen til en ny og spændende sæson i Søttrup Gymnastikforening Vi håber, at rigtig mange har lyst til,

Læs mere

Fremtiden for idrætten på Bornholm Temaaften 3. oktober. Partnerskab Partnerskaber..? hvem hvad -hvor

Fremtiden for idrætten på Bornholm Temaaften 3. oktober. Partnerskab Partnerskaber..? hvem hvad -hvor Fremtiden for idrætten på Bornholm Temaaften 3. oktober. Partnerskab Partnerskaber..? hvem hvad -hvor Hvad er et partnerskab? Hvad er et partnerskab? Et partnerskab er et ligeværdigt, forpligtende og tillidsbaseret

Læs mere

Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18

Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18 Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18 Sundhedsfremme i tidlig stadie Sundhedsplejen + frivillige Sundhedsplejen + frivillige

Læs mere

TUNE IF HÅNDBOLD. Dagsorden Generalforsamling 26. marts 2014. 7. Valg a. Kasserer Dorthe Toftebjerg genopstiller. 1. Valg af dirigent.

TUNE IF HÅNDBOLD. Dagsorden Generalforsamling 26. marts 2014. 7. Valg a. Kasserer Dorthe Toftebjerg genopstiller. 1. Valg af dirigent. Dagsorden Generalforsamling 26. marts 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. 7. Valg a. Kasserer Dorthe Toftebjerg genopstiller 3. Beretning a. Formandens beretning. b. Ungdomsafdelingens

Læs mere

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Valby boldklub Mere end fodbold Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Den blå tråd i Valby Boldklub Formanden har bolden M ange mennesker tænker nok, at alle fodboldklubber er ens. Men

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Sag. nr: 09.674 18.02.2013. BOTICON Totalentrepriser til byggeriet

Sag. nr: 09.674 18.02.2013. BOTICON Totalentrepriser til byggeriet Sag. nr: 09.674 18.02.2013 luftperspektiv Vildbjerg Sports- & Kulturcenter regnes blandt landets bedste, når det gælder faciliteter til træningsophold. DBU`s kvindelandshold & ungdomshold er blandt gæsterne,

Læs mere

Instruks for benyttelse af kommunale lokaler og udendørsanlæg

Instruks for benyttelse af kommunale lokaler og udendørsanlæg Instruks for benyttelse af kommunale lokaler og udendørsanlæg ODSHERRED KOMMUNE Vedtaget i Kulturudvalget den 20. marts 2007. ODSHERRED KOMMUNE Instruks for benyttelse af kommunale lokaler og udendørsanlæg

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde Regler for tilskud til Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde i Nordfyns Kommune 1 INDHOLD: Hvem kan få tilskud... 3 Kursustilskud... 4 Medlemsaktivitetstilskud... 6 Tilskud til rekvisitter... 8 Fifty-Fifty-puljen...

Læs mere

Revision. Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven

Revision. Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven Revision Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012. REVISIONSVEJLEDNING... 3 KRAV TIL FORENINGEN...

Læs mere

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer. Referat af generalforsamling i BMI - torsdag, den 26. februar 2015 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

Møde i Folkeoplysningsudvalget. tirsdag den 19. august 2003, Kl. 17.00. i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1.

Møde i Folkeoplysningsudvalget. tirsdag den 19. august 2003, Kl. 17.00. i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Møde i tirsdag den 19. august 2003, Kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelser * 2. Godkendelse af Ballerup Wildhorse Lindedancers * 3. Udvalgets konference den 5. - 6. september

Læs mere

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012 Årsplan U-9 2012 1 af 6 27-03-2012 Årgang: Drengespillere født i 2003 eller som går i 2. klasse. Trænere: Claus Kristensen tlf. 97 22 63 69 29 99 25 80 Koustrupparken 18 claus@friendtex.dk Bjarne Krogstrup

Læs mere

Social og Sundhed Tilskudsordninger for foreninger

Social og Sundhed Tilskudsordninger for foreninger Social og Sundhed Tilskudsordninger for foreninger Indhold Forord...3 Ansøgningsfrister og skemaer... 4 Ansøgning om medlemstilskud...5 Budget/Fordeling af tilskud... 7 Egne notater... 15 Fordeling af

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2010-2011

Bestyrelsens beretning 2010-2011 Bestyrelsens beretning 2010-2011 v/roskilde-hallerne Møllehusvej 15 4000 Roskilde Telefon +45 4635 4072 Fax +45 4636 6481 www.riu.dk * riu@riu.dk 21. februar 2011 Indledning Set udefra har idrætten i Roskilde

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Referat Dato: Mandag den 22. juni 2015 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: Svømmeklubben Pilehaveskolen Horsbred 197 A Indgang til højre for svømmehallen

Læs mere

Betingelser for godkendelse som folkeoplysende forening i Hillerød Kommune

Betingelser for godkendelse som folkeoplysende forening i Hillerød Kommune Betingelser for godkendelse som folkeoplysende forening i Hillerød Kommune Godkendt af Folkeoplysningsudvalget den 7. april 2011. Indhold Faktaoplysninger... 3 En forening, der tilbyder folkeoplysende

Læs mere

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Mødetidspunkt 22-04-2015 17:00 Mødeafholdelse Kulturskolerne Duntzfelts Allé 8, 2 sal, 2900 Hellerup Indholdsfortegnelse Folkeoplysningsudvalget

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Onsdag den 18-11-2009 Mødested: Bispen, lokale 12, 1. sal Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:00 Afbud: Børge Koch, Bent Steenberg, Birgit Sørensen,

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

Langvang atletikstadion

Langvang atletikstadion Langvang atletikstadion Praktiske oplysninger Klubdragt: Der skal stilles op i anmeldt klubdragt Pigge: Maksimum 6 mm Startnumre: Startnumre skal bæres synlig på brystet og må ikke bøjes Opvarmning: Skal

Læs mere

Referat Generalforsamling d. 22. april 2015

Referat Generalforsamling d. 22. april 2015 Referat Generalforsamling d. 22. april 2015 HG Badmintons generalforsamling blev afholdt i mødelokale M1+M2 og der var fremmøde af: Søren Lorentzen, Bent Lund, Lasse Lowater, Brian Vahlkvist, Hans Jørgen

Læs mere

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING Revideret september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 3 Visioner 4 Mål 5 Strategi - ungdomsafdelingen 6-8 Strategi - seniorafdelingen 9

Læs mere

Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn!

Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn! Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn! Danmarks Idræts-Forbund Stil skarpt på klubbernes vigtigste råstof: Børnene. Kvalitet er nøgleordet Børnene Konkurrencen er hård Tilbud til børn er der

Læs mere

EKIF Bestyrelsesmøde nr 2. d. 8/5 2014

EKIF Bestyrelsesmøde nr 2. d. 8/5 2014 EKIF Bestyrelsesmøde nr 2 d. 8/5 2014 REFERAT Deltagere: Per A., Birgit (badminton), Tommy (fodbold), Ann (tennis), Majbrit (håndbold), Kim S. (ansvarlig for EKIF på de sociale medier) Referat ifølge dagsorden:

Læs mere

Møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser...

Møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser... Møde i tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser... 2 2... Foreningsberetninger 2004... 2 3... Godkendelse af internt kursus for FDF Ballerup...

Læs mere

Vejledning for revisor

Vejledning for revisor Århus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice Vestergade 55, 2. Postboks 619, 8100 Århus C Tel 8940 4857 og 8940 4867 epost sport-fritid@aarhus.dk www.aarhuskommune.dk 02 / 2009 Vejledning for revisor

Læs mere

ISHØJ KOMMUNE 5.november 2013

ISHØJ KOMMUNE 5.november 2013 ISHØJ KOMMUNE 5.november 2013 Byråd & Kultur Kulturafdelingen Kultur og Fritidscentret Den 23. november 2005 I:\\tilskudsregler FORSLAG TIL REVISION af LOKALEREGULATIVET Regulativ for benyttelse af kommunale

Læs mere

Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år.

Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år. Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år. 2013 var året hvor fusion aftalerne stod i kø for at blive lavet. Som det er alle bekendt lavede vi to fusions aftaler, en med DGI Nordvest og en med DGI Nordjylland.

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

HLIF Fodbold. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere

HLIF Fodbold. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere HLIF Fodbold Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere Velkommen til HLIF Denne brochure er tænkt som et nyttigt arbejdsredskab for alle de personer, der hvert år lægger en kæmpe frivillig arbejdsindsats

Læs mere