Formandens beretning 2009.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formandens beretning 2009."

Transkript

1 Formandens beretning Året 2008 har været året hvor mange har været i gang med at planlægge Viby Idrætsforenings 100 års fødselsdag, som er den 23. september Det er en stor indsats der er ydet fra alle sider. Det er mit håb, at alle bestræbelserne vil være medvirkende til at vi får et rigtig godt år på alle områder og hvor Viby Idrætsforening bliver markeret, men også at vi får cementeret vores position i Viby og omegn. Der bliver snarest udarbejdet et jubilæumsprogram med alle de sportslige og de mere underholdende aktiviteter. Mange af oplysningerne vil også kunne findes på idrætsforeningens hjemmeside Viby Idrætsforeningsmedlemstal er på 1781 fordelt på 7 afdelinger heri er indregnet ledere og trænere. Det er en fremgang på 152. Kommunens tilskudsregler: Foreningen oppebærer tilskud efter Roskilde Kommunes tilskuds regler, som er ved Timelejen af en hal 451,00 kr. men for en godkendt forening er prisen 22,00 kr. i 2009 Gymnastik og motionslokaler er prisen pr. time 108,00kr., hvor foreningerne skal betale 10,80 kr. Der gives et aktivitetstilskud til aktive medlemmer under 25 år som svarer til det indbetalte kontingent, dog max 500 kr. pr. medlem. Der er stor forskel på tilskuddene til de kommunale haller/ anlæg sammenholdt med de private haller. Forskellen er afledt af Folkeoplysningslovens regler sammenholdt med Roskilde Kommunen, derfor har kulturudvalget besluttet, at der skal ske en harmonisering. De nye tilskudsregler skal træde i kraft fra 2010,og derfor må vi indstille os på at det kan bliver dyrere at leje hal/ lokaler i fremtiden, men også at aktivitets tilskuddet kan blive nedsat. Det bliver ikke muligt at der kan opnå millimeter retfærdighed ved en sådan harmonisering 1

2 Tilskud til Lederuddannelse. Ved sammenlægningen i 2007 havde Ramsø Idræts Union en sum penge til uddannelse, som var ret fleksibel, så instruktør uddannelser også kunne imødekommes. Roskilde Kommune har også en sum penge til lederudvikling, men ikke til instruktøruddannelse. Det er vigtigt at afdelingerne søger om midler til uddannelse af de personer som gerne vil være træner eller leder i foreningen. VibyIFs afdelinger har en rigtig stor stab af frivillige leder og trænere som året igennem gør en rigtig stor indsats for medlemmerne, som vi alle skal skønne på, da de er det bærende fundament for at VibyIF kan eksistere. Vore idrætslederen har to indgange til den opgave som man som frivillig har påtaget sig. For det første vil vi gerne have at så mange som muligt skal dyrke idræt og motion - og vi ser jo helst at det foregår i en af afdelingerne eller måske nye afdelinger i Viby Idrætsforening. For det andet, at alle får glæde af det enorme fællesskab, der er i en forening, men også at der sker en personlig udvikling, men også en aktiv medleven i lokalsamfundet. For det tredje, at få flest mulige børn & unge til at dyrke en eller anden sportsgren, da det er med til at øge mulighederne for at finde nye talenter til de bedste hold og dermed øge mulighederne for at finde nye talenter til de bedste hold og dermed øge medieopmærksomheden for de forskellige hold. Jeg ved udmærket, at de allerfleste børn i området vælger de traditionelle idrætsgrene, som håndbold og fodbold, men for at undgå det store frafald, der også sker i Viby Idrætsforening indenfor bestemte aldersgrupper, skal afdelingerne tænke noget mere i fleksibilitet men også i at have andre tilbud end de traditionelle på hylderne. De afdelinger der i dag kan spore en fremgang, må ikke læne sig tilbage og vente på at de unge blot strømmer til fordi en idræts har succes på landsplan Fastholdelse er nøgleordet, og i denne sammenhæng er der meget der tyder på, at jo længere, elitesporten bevæger sig væk fra breddesporten i sin ekstremitet og krav, men også jo mere kommunerne satser på eliten jo vanskelige bliver det for den almindelige udøver, at finde sig velkommen i bl.a. de store foreninger, hvorfra der er et større rekrutterings materiale, der kæmpes om pladserne. 2

3 Vi kan måske komme til at se en større passivitet hvor cola og chips er i højsædet. Denne udvikling skal vi søge at undgå og sætte flere kræfter ind på at hjælpe med til at ændre børnefamiliernes og kommende idrætsudøvere deres idrætsvaner. Vi skal arbejde for at få flere spilleflader og faciliteter, som kan gøre, at både børn og voksne kan dyrke idræt på samme tidspunkt, men også med det sigte, at de aktiviteter der tilbydes kommer til at passe de allerflestes behov og ønsker. Forsikring: Vi har i år fået skabt et overblik over alle de idrætsredskaber, som foreningen har stående både i Centeret, men også på skolerne. Derfor er der tegnet en løsøreforsikring, således at afdelingerne kan holdes skadesløse hvis uheldet skulle opstå. Tuborgfondet: Viby Idrætsforening fik i 2007 bevilget kr. fra TuborgFondet til indkøb af en fladskærm med DVD ovspiller en bærbar Computer, en computer med skærm, så man kan se hvad der foregår i Centeret Vi fik forlænget bevillingen, indtil vi fik løsøreforsikringen på plads. Dette er sket nu og derfor er tingene indkøbt og vil blive installeret snarest. Børneattester: Viby Idrætsforening har indhentet børneattester på alle instruktører og andre med lederansvar overfor børn og unge. VibyIF lever derfor op til lovens krav, med at have en attest på alle trænere/ ledere og instruktører, der arbejder med børn og unge. En børneattest gør det nu ikke alene, men det kan være med til at give forældrene en vis sikkerhed om at de trygt kan sende deres børn i idrætsforeningen. I 2008 fandt Det centrale register 7 positive attester ud af indsendte forespørgelser. Der er ca voksne frivillige i idrætsforeningerne. Og der er ca børn og unge i års alderen i landets idrætsforeninger og klubber. Tallene er hentet fra en rapport fra 2002 fra Institut for Folkesundhed. 3

4 Åbenhed for fornyelse. Viby Idrætsforenings 7 afdelinger står alle overfor en lang række udfordringer og tilpasninger i de kommende år. Jeg har skrevet og sagt det før, men jeg håber og tror, at det ved gentagelser vil rykke bare lidt. Nogle af udfordringerne er der allerede taget hånd om i et par af afdelingerne, mens andre endnu ikke er begyndt. Vi skal have en klar profil på hvad det er, afdelingerne vil i fremtiden. Jeg ved udmærket godt, at det man gør i Viby Idrætsforening er frivillig, og at det skal passes ind i et familie og et arbejdsliv, men fælles for alle og alle udfordringer er at det er Viby Idrætsforeningens forretningsudvalg og hovedbestyrelsens opgave som organisation at styrke, inspirere og motivere afdelingerne til at tage nye ideer og udfordringer op. Jeg ser ikke i krystalkuglen, at der er nogle af afdelingerne under afvikling, men derimod stabilt jfr. de afdelingsgeneralforsamlinger der er afviklet her i foråret At vove er at miste fodfæste for en stund. Intet at vove er at miste livet. Det var Søren Kirkegård, der skrev disse ord, så derfor kære afdelinger, med en fremtid med gode ods medlemsmæssigt og næsten intakte bestyrelser, er det yderst nødvendigt, at man tager de forskellige ønsker om ændringer op, som afdelingen og brugerne kan have. Trods ovenstående ses der i nogle af afdelingerne nogle konflikter og en vis egoisme blandt de besluttende led. Jeg vil opfordre til, at vi i Viby Idrætsforening sætter sammenholdet i højsædet, og at det er ved møderne man drøfter sagerne og bøjer sig mod hinanden, og når en sag er drøftet og man har vedtaget de opstillede mål og strategier, at man så demokratisk forpligter sig til at efterleve vedtagelserne. Brugerrådet: Viby Hallen blev omdøbt til Viby Sj. Idrætscenter først på året. Grunden er, at vi har to haller også for at signalerer at Viby Sj, Idrætscenter er og skal være det sted, hvor der også i fremtiden skal være stor aktivitet inden for det sportslige og kulturelle - med udstillinger, koncerter, opvisninger m.m. men ikke mindst et godt samlingsstedet for byen og omegnen. Vi har måttet sige farvel til halinspektør Brian Hansen, som fandt nye udfordringer i Jylland. Han var ansat fra den 1. maj 2007 til 1. oktober Edith Jensen passede hallerne m.m. sammen med Orla Johannesen indtil vi fik ansat Lasse Bernth den 20. oktober Vi håber, Lasse må befinde sig godt blandt os alle og vil være en aktiv medspiller i at udvikle Viby Sj. Idrætscenter. Gennem de sidste par år, har der været rigtig mange og store reparationer, som har taget meget af de vedligeholdelsesmidler, som centeret har til 4

5 rådighed, dog er der givet ekstra midler til nogle af de store reparationer, hvilket var tiltrængt. Der er til en oplysning i budgettet afsat ca til forskellige vedligeholdelse og nye tiltag. Den 28. marts var der fest på Centeret, vi fik tildelt Den Grønne Nøgle som et synligt symbol på, at vi arbejder på at spare på el, vand, varme. Viby Sj. Idrætscenter er det første center i Roskilde kommune der har fået dette symbol. Det er også et rigtig godt signal, at sende her i 2009, som bliver året, hvor der er spotlight på den globale opvarmning og hvor Danmark får en nøglerolle i forbindelse med FN klimatopmødet. Det er mit håb, at vi i fremtiden vil kunne levet op til de kriterier der er for at bevare symbolet. Hjertestarter: Igennem adskillige år har hjertemassage og kunstigt åndedræt været de vigtigste færdigheder, en førstehjælper har skullet bruge ved genoplivning af mennesker, som får hjertestop uden for hospitalet. I mange år har disse færdigheder derfor været det mest centrale i førstehjælpsundervisning. Igennem de senere år har førstehjælpere fået mulighed for også at anvende en hjertestarter ved genoplivning. Tidligere var det forbeholdt læger og andre personer med særlig uddannelse at give denne behandling. Hjertestarteren blev for alvor introduceret i Danmark, da Sundhedsstyrelsen ved AED-Hjertestarter, 2003 gjorde det muligt for alle og enhver at bruge den, eftersom brug af hjertestarteren i Danmark ikke bliver betragtet som medicinsk behandling. Viby Idrætsforening har flere gange søgt om at få en hjertestarter (fra Roskilde Kommune og fra Trygfonden) opstillet i og ved hallen, af hensyn til trygheden. Vi har fået afslag, så pludselig havde Roskilde Kommune 6 nye hjertestarter til uddeling. Vi søgte igen, og denne gang gav det resultat. Den 12. december 2008 var den hjemme og nu er Hjertestarten opsat i foryen til Hallen. Vi har udbudt et kursus i førstehjælp, som også omfatter brugen af hjertestarteren, for at give vores ledere en opdatering 5

6 Foreningsfitness Motion og bevægelse i et godt socialt fællesskab med mulighed for fleksibilitet. Brugerrådet arbejder på, at vi kan få etableret et fitnesscenter i tilknytning til Viby Sj Idrætscenter. Det har længe været et stort ønske, men arbejdet med at få det etableret har ligget stille et års tid. Med et fitnesscenter tror vi, at vi på én gang kan opfylder brugernes ønsker om fleksibilitet, uafhængighed og muligheden for at vælge til og fra og samtidig give muligheden for at få en god oplevelse med motion og bevægelse i et godt socialt fællesskab. Vi har set lidt på Tune modellen og der vil også blive set på modellen fra Gadstrup. Det er også sådan at de to idrætsorganisationer DGI og DIF tilbyder at hjælpe idrætsforeningen med at skabe træningscentre. Et træningscenter giver samtidig foreningens nuværende medlemmer og kommende brugere et godt sted at mødes på tværs af idrætsforeningens afdelinger. Flere Faciliteter: Siden sidste år er der sket mange ting for at få nye og flere faciliteter, og dog er der endnu ikke kommet et brugbart resultat ud af det. Vi fik lavet tegninger af arkitekt Claus B Hansen & Allan Charberts tegnestue, som blev præsenteret og fremsendt til kommunen. Vi fik megen ros for forslaget som omfatter etablering af: Værestedet med Cafe på ca. 320 m2 Multirum og omklædning i 2 plan på ca. 800 m2 Samt en multihal på 300 m2 Jo, der er tænkt fremtid ind i projektet, som bliver opdelt i etaper. 6

7 Alt var lyserødt, der blev talt om, at vi kunne starte op med, at få flyttet cafeteriet omkring den 1. oktober 2009, lige efter vores jubilæum. Så blev kommunens budget 2008 vedtaget, og nu fik piben en anden lyd. Der var ingen penge, og dem der var, skulle bruges til nyt rådhus. Vi håber, at der i 2010 vil kunne blive penge til flytningen, det er yderst nødvendigt, ingen tvivl om det. Det er til efteråret 2009, der skal være valg til et nyt byråd. Så jeg tror, det kan være en indikation til at de nuværende politikere til vores jubilæum kommer med en lille opmuntring så vi kan komme i gang. Roskilde Idræts Union holder til efteråret et Temamøde hvor man inviterer de opstillede politikere, så skal vi have dem til at melde ud, hvad de vil med idrætten ikke blot i Viby, men i hele kommunen. Der er mange af kommunens idrætsanlæg og lokaler, der trænger til et løft. Nye fordelingsregler for haller og udendørsanlæg: Der er sket flere nye regler efter vi er kommet med i Roskilde Kommune. De nye fordelingsregler for haller og udendørsanlæg gav først på året en del debat. Regler lever nu op til Folkeoplysningslovens krav hvor børn og unge under 25 år har første prioritet ved fordeling af lokaler. Elektronisk foreningsregister: Roskilde Kommune har også lavet et elektronisk foreningsregister og et bookingsystem til enkeltarrangementer. I foreningsregistret har de godkendte foreninger adgang til elektronisk at registrerer og vedligeholde egne oplysninger. Udendørsboldbaner: Ved opstarten til udendørssæsonen blev vi orienteret om at foreningen på grund af en budgetoverskridelse, ikke ville kunne få boldbanerne verticalskåret, topdresset eller ukrudtbekæmpelse af randbeplantningerne, ligesom foreningerne selv skulle opkridte banerne. Et sådant tiltag er ulovligt i.h.t folkeoplysningslovens 22 stk. 3. 7

8 Uddrag af folkeoplysningsloven Anvisning af offentlige udendørsanlæg 21 Folkeoplysningsudvalget anviser egnede Ledige offentlige udendørsanlæg, der er beliggende i kommunen og tilhører kommunen, amtskommunen eller staten Stk. 2 Ved anvisning af udendørsanlæg skal folkeoplysningsudvalget normalt prioritere i følgende rækkefølge: aktiviteter for børn og unge, folkeoplysende voksenundervisning og aktiviteter for voksne. Stk. 3 Anvisning af lokaler til handicappede skal ske før anden anvisning. Stk. 4 Det er ikke en betingelse, at virksomheden får tilskud til aktiviteten. 22 De i 21 nævnte lokaler og udendørsanlæg stilles vederlagsfrit til rådighed med el, varme, rengøring og fornødent udstyr. Stk. 3 Lokaler og udendørsanlæg stilles til rådighed med den indretning og det inventar, der er til rådighed, når lokalerne anvendes til deres primære brug. Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde 25 Kommunalbestyrelsen yder tilskud med mindst 65% af driftsudgifterne til lokaler, herunder haller samt lejrpladser, der ejes eller lejes af foreninger til aktiviteter for børn og unge under 25 år. Konklusionen er derfor enkel: Ejeren af banerne skal afholde alle drifts- og vedligeholdelsesudgifter. At kræve en sådan en forringelse af de frivillige ledere, om at passe kommunale anlæg er skadelig for foreningernes fortsatte virke. Foreningsledere kan ikke påtage sig disse og andre kommunale pasningsopgaver oveni alle de andre frivillige gøremål. Indtil videre har vi ikke hørt mere til sagen. 8

9 Erfa Samarbejdet med de omkringliggende foreninger er et plus for alle parter: Vi har utrolig stor glæde af de Erfa møder, der er mellem Vindinge, Tune, Borup Kirke Hyllinge og som sidste gren på stammen er Osted også kommet med. Der er rigtig mange ting, der bliver drøftet og vi lærer en hel del af hinanden og giver hinanden gode råd. Vi kunne nok bruge hinanden meget mere, med at der kunne laves fællestræning eller andre fællesaktiviteter og invitere til egne forårsopvisninger med erfaringsudveksling, debat og kursusaktivitet. Vi har som foreninger næsten enslydende opgaver året igennem; instruktørrekruttering, opgaver på stribe, fælles lokaleproblemstillinger, hold som svarer til hinanden etc. Vi løser de mange opgaver på forskellig vis og vi kan lære meget af hinanden. Den ene har måske en nem, hurtig og effektiv måde at modtage nye tilmeldinger på og den anden har fået lavet en flot hjemmeside, den tredje har tradition for nogle spændende instruktørmøder. Roskilde Idræts Union: Viby Idrætsforening er medlem af Roskilde Idræts Union som er vores forhandlingspartner overfor Kommunen. Jeg vil godt anbefale, at vi bakker op om RIU`s arbejde- Vi har Hans Brandenborg som næstformand i Unionen. Jo, mere vores forening kan bruge RIU --- jo, stærkere står organisationen. Folkeoplysningsudvalget: Idrætten har to repræsentanter i udvalget, det er John Jacobsen fra Roskilde KFUM og Inga Skjærris fra Viby, som også er næstformand i udvalget. Folkeoplysningsudvalget har bl.a. besøgt Viby Idrætsforening hvor man holdt et udvalgs-møde og fik forevist Centeret. Der har været afholdt et inspirationsmøde med Sundhedsguruen Chris MacDonald. I forbindelse med Kommunevalget skal der til efterår vælges nye medlemmer. 9

10 Cafeteriet: Set med sportslige øjne er cafeteriet et fantastisk og en rigtig god ting at have i forbindelse med de sportslige arrangementer. Edith slider som en lille hest for at gøre alle tilfredse, og der er stor ros til hende for hendes indsats fra alle sider. Også en stor tak til alle afdelinger der yder en indsats i cafeteriet. Hvis ikke, der var opbakning til, at alle afdelingerne afgav et vis antal timer i cafeteriet, så ville det være meget tomt, at komme til sport i Viby Sj. Idrætscenter. Fra min stol ville jeg godt have, at vi havde mere opbevarings kapacitet til alle tingene og at vi have et bedre møblement til opholds og mødelokalerne, ligesom at lokalerne var mere hyggelige at opholde sig i. Desværre har vi i det år der er gået haft to indbrud. Det er rigtig uheldigt og det er med til at vi alle skal være lidt mere årvågne når vi færdes i centeret. Vi har ansøgt Roskilde Kommune om at få overvågning på hele centeret, endnu er der ikke sket noget. Høstfesten: I forbindelse med Byens høstfest lavede Viby Idrætsforening et HØSTFEST BAL i Daastrup Hallen. Vi kunne ikke være i Viby, da der var kvalifikationsstævne i håndbold. Festen var utrolig vellykket, dog kunne der godt have været 100 flere, festen gav et underskud på kr. I år bliver der ingen høstfestbal, da vi har vores store jubilæumsarrangement, lørdag den 26. september. Det er en aftale med Viby City Forening, at Viby Idrætsforening forsøger, at arrangerer en fest med dans efter byens Høstfest i de kommende år. Der var nedsat et arbejdsudvalg, og fra Tennis, Petanque, fodbold afdelingen, Løbeklubben, Jujitsu og Håndbolddamerne ydede en stor indsats. Til selve festen var der, flere unge fra Fodbolden, som hjalp til med afrydning o.s.v. Det er rigtig godt Vi har også i år, haft Juletræsfest og fastelavnsfest, hvor afdelingerne igen ydede en stor indsats. Det er dejligt at se, at vi trods alle de mange andre arrangementer der findes i byen kan samle så mange til fest i hallen. En rigtig stor TAK til alle medvirkende 10

11 Jubilæum: Ja så har vi årets store fest vores 100 års jubilæum Som skrevet i indledningen har rigtig mange mennesker været i gang med at få sammensat et program med de sportslige aktiviteter, men også med noget mere, hvor alle kan deltage. Der er en gruppe der har været i gang med, at se de gamle billeder igennem og lave en billedkavalkade over de 100 år. En anden gruppe er i gang med at lave et festskrift. Så er der gruppen der laver det store jubilæumsfest den 26.september, man har også fået produceret en jubilæumsøl. Endnu er der billetter til festen, kan købes på Så er der jubilæumsreceptionen den 23. september, her arbejder Forretningsudvalget med indholdet og alle de andre ting, som skal huskes til en 100 års fødselsdag, dog har kulturministeren meldt afbud. Programmet er ved at blive færdiggjort I forbindelse med 100 års dagen besluttede hovedbestyrelsen at der skulle udskrives en logo konkurrence, for at se på om foreningens udtryk, skal fornyes bl.a. ved at ændre logo, klubdragt og farve. Det grafiske udtryk måtte gerne understrege dynamik, aktiviteter med bredde, ungdom, senioraktiviteter o.l. VibyIF var ikke forpligtet til at anvende nogle af de indgivne forslag. Der var tre præmier Resultatet blev, at der indkom 10 forslag, heraf valgte forretningsudvalget tre til vurdering og godkendelse i Hovedbestyrelsen. Hvilket resulterede i at man ikke alligevel ønskede at ændre det nuværende logo. 1. præmien gik til Anders Kjærgaard i Kolding 2. præmien tilfaldt Linda Sparrevohn 3. præmien til Carsten Egestal Thuesen SSP- samarbejdet: Viby Idrætsforening har en rigtig god dialog med SSP udvalget, læs evalueringsrapporten fra NAtsjov, som er med nedenunder i beretningen. NAtsjov er nu blevet afviklet en fredag aften i hver måned fra september til april i hele

12 Her er gengivet evalueringsrapporten, som er sendt til SSP udvalget, og til Kirkens Genbrug. Viby Idrætsforening afholdt den 18. december 2007 en snak med nogle af de unge mennesker i alderen år der hænger i hallens område. Vi ønskede at få stoppet noget af den hærværk og uro der jævnlig var i og omkring hallen. Der mødte 17 unge Vi fik mange forslag til hvad de unge kunne ønske sig at lave i deres fritid. Her er nogle af deres ideer: Swimmingpool eller svømmehal Dette er ikke kun et ønske fra de helt unge. Desværre koster en svømmehal rigtig mange penge, og der kan gå år, før kommunen bevilger de nødvendige penge. Fri leg i hal 2/ Børnedag Forslaget er både godt og billigt. Desværre er der mange, der gerne vil bruge hallen. Men halinspektøren vil gennemgå haltiderne, og det ser ud til, at der er ledige tider 2 gange om ugen. Tider vil komme senere. Nat-sport Forslaget lyder interessant. Men det kræver at der er voksne, der kan holde opsyn med hallen. Dernæst giver det risiko for meget trætte børn dagen efter. Det kan derfor nok kun lade sig gøre fredag/lørdag. Bordtennis Nogle mente, at det kunne være en rigtig god idee, og der manglede en Bordtennisafdeling Vi har overvejet bordtennis. Men der er p.t. ingen oplagte steder at stille bordet/bordene. Men forslaget er ikke opgivet endnu. Anskaffelse af nye ting og få repareret eksisterende Der er knappe midler. I stedet for at bruge penge på at reparere og erstatte ting, der var blevet ødelagt, så var det da alt andet lige sjovere, at bruge pengene på at købe nogle nye ting, som man ønskede sig. Flere Spilleflader: Ikke skateboard Lidt rulleskøjter. Der mangler plads indendørs, så hvis udendørsbanen også kan bruges i den kolde tid, er det jo fint. Kunstgræs på asfaltbanen (så man kan spille med sko på, asfalten er for hård, græsset er for ujævnt). Måske net over banen. Inden der lægges kunstgræs på skal der lige undersøges en række ting først. Er det et "bredt" ønske? Ligger banen det rigtige sted? Hvad er prisen? Er underlaget godt nok? Er der behov for mere lys og hvad koster det? Kan vi finde sponsorer? Vi havde faktisk selv overvejet en skateboardrampe. Hvis ikke der er et ønske om det, så er det jo klart bedre at bruge pengene på noget andet. Hvis ikke det er et større ønske, så gør vi intet videre p.t. Måske en rampe (men blev nok malet over med graffiti). Måske en rulleskøjtebane Hallen åben på helligdage / i ferier Forslaget lyder interessant. Men det kræver at der er voksne, der kan holde opsyn med hallen. Halinspektøren vil drøfte mulighederne med en af de unge drenge. 12

13 En ny hal / En lille hal til børnene Ønsket om en ny hal er ikke nyt. Desværre koster en ny hal rigtig mange penge, og der kan gå år, før kommunen bevilger de nødvendige penge. Viby Hallen er kommunalt ejet, der for er vi afhængig af vores ejere Viby IF arbejder på at få udvidet lokalerne. Vi undersøger bl.a. mulighederne for at få flyttet cafeteriaet/værestedet og få mere plads. NÅR vi får mere plads, kan det fx bruges til motion/gymnastik/bordtennis eller noget helt fjerde. Det vil muligvis frigøre plads i hallen til andre aktiviteter. Der blev nogen gange holdt forfest i omklædningsrummene (det er for koldt udenfor). Problemet var, at der nogle gange blev smadret flasker Man må meget gerne sige til de andre, at de skulle opføre sig pænt. Glasskår i omklædningsrummene er en meget dårlig idé. Hundelort på banerne. Nej, idrætsanlægget er ikke til at lufte hunde på! Det burde være unødvendigt at sige. Skulle der være nogle, der ikke kan finde ud af det, så må alle andre meget gerne bringe budskabet videre. Man må ikke køre på banerne i bil. N.N. kører på banerne i bil. N.N. brokker sig. N.N. laver stregerne skæve Eneste undtagelse er når der skal kridtes bane op. Der er nogen, der gør en stor indsats for, at andre kan spille fodbold. Derfor bedes alle passe på banen og stregerne samt vise lidt hensyn. Hvis nogle af de ansatte eller frivillige brokker sig uden grund eller er urimelige eller hvis stregerne er for skæve, så må man selvfølgelig gerne sige det - så ser vi på det. Billigere priser i cafeteriaet Cafeteriaet er et tilbud til alle. Der er ingen tvang. Viby IF tjener penge på cafeteriaet og overskuddet går til afdelingerne til gavn for alle idrætsforeningens medlemmer. Dette betyder imidlertid ikke, at priserne ikke kan diskuteres. Generelt ønsker vi, at der er en rimelig fortjeneste. De sundeste varer skal være billige. Brydning Basket God idé. Har nogen lyst at være træner eller starte en klub op, så er man velkommen til at kontakte bestyrelsen. Så vil vi gerne se om vi kan støtte jer. Vi vil også gerne se på, om vi kan finde ledige lokaler. God idé. Har nogen lyst at være træner eller starte en klub op, så er man velkommen til at kontakte bestyrelsen. Så vil vi gerne se om vi kan støtte jer. Vi vil også gerne se på, om vi kan finde ledige lokaler. Opstarten: Vi holdt efterfølgende et par møder med SSP, ungdomsskolen og Ungdomsklubben Hjørnet og enedes om at forsøge at starte NatSjov op i samarbejde. Det første arrangement var den 7. marts 2008 Projektet forløber rigtig godt, der er en positiv stemning og der deltager omkring børn og unge hver gang. Og de unge kommer fra hele Viby/ Dåstrup område) For at have et overblik over de unge har vi lavet det sådan at de skriver sig på en liste når de kommer, med alder og hvilken skole de går på. Det er vores indtryk og opfattelse, at alle deltagerne får noget ud af det og at de har en rigtig god oplevelse. Der bliver taget hånd om dem som ikke er idrætsvante, ligesom om de børn med anden etnisk baggrund, selv om der ikke er mange af sidst nævnte. 13

14 Vi er beviste om, at vi ikke kan nå alle, men med det store deltagerantal på pr. gang, må vi trods alt betegne det som en succes. Og yderligere konstatere, at når de er i hallen laver de ikke hærværk og ballade andre steder. Vi har ikke endnu haft uheldige episoder med de unge. Vi har også fået tilbagemeldinger fra både unge og forældre, at der bliver talt positivt om projektet, og at det er noget man ser frem til at skal deltage i. Penge: Vi har modtaget midler til arrangementet fra SSP, Roskilde kommunes udviklingspulje og fra Kirkens Genbrug. Pengene bliver anvendt til at købe rekvisitter bl.a. har vi købt Unicykler, bordtennisbats og net, samt til rengøring og fremstilling af plakater. Frisk Frugt: Viby Idrætsforening har betalt for frisk frugt og vand til deltagerne, som de unge tilbydes midt på aftenen. Frugten er gulerødder, stykker af appelsiner, æbler og andre af årstidens frugter De får det gratis, da vi derved gerne vil signalere at frisk frugt er sundt og at det er bedre at dyrke idræt og leg på et stykke frugt end alt det sødestof som findes i slik, pomfrits og sodavand. Om Viby Idrætsforening fortsat kan tilbyde denne service gratis er nok et spørgsmål, da pengene bliver hentet ud af kontingentbeløbet fra de andre idrætsudøver. Tema: Vi forsøger til hver fredag aften, at have et tema på programmet bl.a. for at vise børnene og de unge, at der kan tilbydes mange og andre aktiviteter end de traditionelle. Som det fremgår af de avisomtaler har Unicykler været et scoop, og vi har nu besluttet at gymnastik starter et hold op til næste sæson. Bordtennis var også noget som tiltrak mange, da vi havde Allan Bentzen herud til at give opvisning Jujitsu var også et hit. NatSjov har indtil nu været en fredag aften, en gang om måneden, og det fungerer rigtig godt Projektet er fra september til april. Vi slutter i år den 17. april og forventer, at kunne starte op igen i september. Samarbejdet: Arbejdet sammen med SSP, ungdomsskolen og ungdomsklubben, går rigtig godt. Hver gang er der et par medarbejdere henholdsvis fra Ungdomsskolen og ungdomsklubben og som tilsyn. 14

15 Vi mener, at det samarbejde der er etableret omkring NATSJOV kan udbygges til flere andre arrangementer, da vi jo trækker på mange af de samme unge Der er nedsat en arbejdsgruppe med Jacob Stephansen, som er den leder og styrer aftenerne og laver aftaler med de optrædende som kommer udefra. Der er i snit til en aften omkring 10 voksne. Vi arbejder på, at finde en sponsor, så vi kan få trykt nogle T-shirt eller lavet nogen anden synlig beklædning til de voksne, så det er synligt for de unge hvem der er de ansvarlige voksne. Sundhed: Artiklen er skrevet til brug for Folkeoplysningen i Roskilde Kommune Sundhed er et svært begreb at indfange. Vi har alle en fornemmelse af, hvad sundhedsbegrebet dækker over, men det er straks vanskeligere at give en dækkende beskrivelse af, hvad sundhed i realiteten er, og det syntes yderligere problematisk at blive enige om en definition af SUNDHED Vi opfatter vel alle sundhed som en ressource, men sundhed er ikke kun et mål i sig selv. Ej heller en tilstand, som kan opnås engang for alle, men det er og bliver et middel til at vælge det gode liv og handle i forhold hertil. Idrætten bliver i disse år tillagt en lang række egenskaber om at medvirke til at styrke sundheden og om at skabe sunde, sjove aktive og glædesfyldte hverdage for alle aldersgrupper. Idrætten er positiv og optimistisk. Det er vores opfattelse at vi kan hjælpe med til, at ændre holdninger hos kommunens borgere og idrætsudøvere. Kaster vi et blik på den yngste aldersgruppe, så er det vigtigt at udvikle grundlæggende gode vaner i barndommen og give børnene indsigt i betydningen af at det at dyrke idræt giver dem en bedre motorik og en bedre sundhed hele deres liv med henblik på, at vi i det fremadrettede kan give dem kompetence i forhold til deres egen sundhed. Langt de fleste børn og unge er heldigvis sunde og raske og har gode sundhedsvaner, som uden tvivl vil følge dem ind i voksenlivet. Der er desværre også børn og unge, der ikke på et tidligt tidspunkt har fået lært gode og sunde vaner. Vi ser her, at udviklingen går i den gale retning. De usunde vaner giver en øget overvægt, psykiske problemer, ensomhed, konflikter med forældrene og i værste fald andre uhensigtsmæssigheder. Idrætten har flere muligheder og det er min faste overbevisning, at foreningerne gerne vil være med til at gøre en aktiv indsats, men selv om den 15

16 frivillige verden, kan mange ting, så er der trods alt en grænse, da det meste af arbejdet i foreningerne bygger på at skaffe frivillige hænder og hjerner. Mange steder i Roskilde kommune er der behov for flere faciliteter. Det skal være faciliteter der kan rumme nye og anderledes aktiviteter end de sædvanlige for at tiltrække både unge og ældre, som ikke er idrætsvante. Økonomien spiller naturligvis en rolle i alt arbejde med idræt og sundhed, men i bund og grund handler det om holdningsændringer specielt når der skal sund mad på programmet. Jeg kunne godt tænke mig, at man i Roskilde Kommune lavede et forsøg med udvalgte foreninger, hvor der er et cafeteria og lavede et projekt med sund mad over en periode. I perioden fjernede man alt det usunde, og samtidig bliver der lavet en undersøgelse af hvilken betydning, det har på idrætsudøverne, men også på den indtjening der er i cafeteriet. Vi har alle et ansvar for, at vi på sigt får risikoen for at udvikle de store livsstilssygdomme nedbragt, men vi har også et ansvar for, at de utilpassede unge kommer ind i et mere positiv forløb og får nogle sunde interesser at deltage i, som ligger langt væk fra hærværk, optøjer og kriminalitet. De unge skal gøres bevist om, at en plet på straffeattesten kan give dem problemer i voksenlivet. Idrætten kan på mange områder være med til at integrere forskellige grupper herunder etniske børn og unge, men jeg mener ikke, der skal særbehandling til, men langt mere oplysning om, hvordan den danske foreningskultur er og fungerer. Idrætten vil gerne være en positiv medspiller, men det er forældrene som har ansvaret, og dem må vi hjælpe til, at kunne understøtte deres børn til nogle aktiviteter, som kan fange de unges interesser. Derved kan vi opbygge deres selvværd samtidig med, at de forbedre deres fysiske sundhed Ældregruppen er og skal der være fokus på. Øges muligheden for at tilbyde de ældre mere motion og bevægelse, vil de allerfleste få en langt bedre livskvalitet, og vi vil kunne forebygge mange af de funktions tab der ellers vil være. Det der er vigtigt, når man bliver ældre er, at kunne bevare styrken til at kunne gå op af trapper, rejse sig og bare generelt at kunne komme omkring. Jeg vil gerne slå et slag for, at foreningerne kan tilbyde vore ældre styrketræning, derfor bør en hver forening i Roskilde kommune have et motions rum med forskellige styrketrænings redskaber, som kan benyttes af alle foreningens medlemmer også de ældre. 16

17 Jeg ser her en udvikling, at går børnene til en eller anden aktivitet, det være sig gymnastik, håndbold eller noget andet, så kan mor og far gå til noget motion/ fitness i klubben og herefter kan hele familien følges ad hjem. Vi vil meget gerne, at alle vore ældre føler de er velkommen i foreningerne, og at vi gør brug af deres kompetence. Gruppen indeholder en utrolig stor ressource, som kunne udnyttes bedre ved at få dem inddraget mere i arbejdet i en frivillig forening. Det er min opfattelse, at vi med meget få midler kan få en langt bedre udnyttelse af de eksisterende faciliteter, til aktiviteter for den ældre gruppe. Jeg ser her kommunen som medvirkende til at finde løsninger på disse områder, som dels er med til at fastholde ældre i idrætten og dels tiltrække de ældre som har forladt idrætten. Sundhed og idræt trækker også linjer til den globale dagsorden, hvor bl.a. klima og energi problematikken skal få os alle til at tænke på sunde og sociale idrætsmiljøer, som kan forebygge og hindre skader, men også spare på energi, varme, el og vand. På dette område mener jeg kommunen skal medvirke, således at det som foreningen kan nedsætte sine omkostninger på energiforbruget med skal de sparede penge forblive i foreningen til at lave forskellige nye tiltag til gavn for sundheden. Afslutning: Her til sidste skal der lyde en rigtig stor tak til alle foreningens frivillige ledere, trænere og forældrene for et godt og stort stykke socialt arbejde. Uden jer var Viby Idrætsforening ingen ting. Tak til alle medlemmerne for at i valgte Viby Idrætsforening til at dyrke jer idræt, og dermed være med til at sætte Viby på landkortet. Tak til Roskilde Kommunes politikere, og til forvaltningens medarbejdere for et godt samarbejde. Tak til alle foreningens sponsorer til pressen til Roskilde Idræts Union til vore samarbejdspartnere i andre foreninger, vore idrætsorganisationer, til Lions Club Ramsø og til Viby Støtte- og Aktivitetsfond Sidst men ikke mindst tak til mine bestyrelseskollegaer til halinspektøren Lasse Benth til Edith Jensen og til Orla Johannesen for et fint samarbejde og modspil i det forløbne år. TAK Inga Skjærris Formand 17

18 HUSK! Viby IF skal være en vinderforening Viby IF skal gøre en forskel Viby IF skal være handlekraftig Viby If skal være forandringsparate Viby IF skal have omstillingsevner SÅ derfor HUSK: De der responderer på forandringer overlever. Sagt af Darving 18

Formandens beretning for Repræsentantskabsmøde i Viby Idrætsforening, den 25. april 2007. Dette er så mit sidste repræsentantskabsmøde for denne gang.

Formandens beretning for Repræsentantskabsmøde i Viby Idrætsforening, den 25. april 2007. Dette er så mit sidste repræsentantskabsmøde for denne gang. Formandens beretning for Repræsentantskabsmøde i Viby Idrætsforening, den 25. april 2007. Dette er så mit sidste repræsentantskabsmøde for denne gang. Fra og med dags dato, trækker jeg mig tilbage som

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014

Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014 Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014 Fredag den 7. juli 1939 var startskuddet til det vi er en del af i dag. I år er året, hvor Vivild Idrætsforening fylder 75 år. Oprettelsen af VIF var et billede

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Danmarks Idræts-Forbund gør det nemmere for dig Danmarks Idræts-Forbund har udarbejdet denne vejledning for at gøre det nemmere for de lokale idrætsforeninger at

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Så er det atter tid til at gøre status efter en tennissæson, der i 2015 har været præget af både traditionelle og nye tiltag.

Så er det atter tid til at gøre status efter en tennissæson, der i 2015 har været præget af både traditionelle og nye tiltag. Bestyrelsens beretning 2015 ENDELIG VERSION 30.12.2015 Så er det atter tid til at gøre status efter en tennissæson, der i 2015 har været præget af både traditionelle og nye tiltag. Den valgte bestyrelse

Læs mere

REFERAT FRA FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 22. MAJ 2007 KL. 17.00 PÅ RÅDHUSET I AARS MØDELOKALE 4 (gæstekantinen)

REFERAT FRA FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 22. MAJ 2007 KL. 17.00 PÅ RÅDHUSET I AARS MØDELOKALE 4 (gæstekantinen) 1 REFERAT FRA FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 22. MAJ 2007 KL. 17.00 PÅ RÅDHUSET I AARS MØDELOKALE 4 (gæstekantinen) Indholdsfortegnelse Åben - Ansøgning fra Dancing Friends Vesthimmerland om godkendelse

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2010 DGI Vestjyllands årsmøde 26. marts 2011 i Ulfborg

Bestyrelsens beretning 2010 DGI Vestjyllands årsmøde 26. marts 2011 i Ulfborg Bestyrelsens beretning 2010 DGI Vestjyllands årsmøde 26. marts 2011 i Ulfborg Oversigt: Aktivitetsniveau Tal og statistik Kommunerne Pressen DGI Nordvest Væsentlige begivenheder Satsningsområder Idrætspolitik

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Ballerup Kommune

Folkeoplysningspolitik for Ballerup Kommune Folkeoplysningspolitik for Ballerup Kommune Indledning Ballerup Kommune har tradition for at udvikle kommunen og byen i dialog med borgerne. I vision 2020 hedder det, at Vi satser på mennesker. Mennesker

Læs mere

Få alle med inkluder mennesker med psykiske vanskeligheder

Få alle med inkluder mennesker med psykiske vanskeligheder Få alle med inkluder mennesker med psykiske vanskeligheder DANSK ARBEJDER IDRÆTSFORBUND IFs Idræt for sindet - siden 1996 Få alle med Mange mennesker med psykiske vanskeligheder dyrker efterhånden idræt

Læs mere

Medlemsudviklingen i Viby Idrætsforening

Medlemsudviklingen i Viby Idrætsforening Beretning 2010. Hvad ville danskerne og den danske kultur være uden idrætten? Hvad ville vi være uden foreninger? svaret er let: ---vi ville være meget fattigere! Hvorfor? Jo Viby Idrætsforening har nu

Læs mere

Folkeoplysningen i Skanderborg Kommune

Folkeoplysningen i Skanderborg Kommune Folkeoplysningen i Skanderborg Kommune 2016 Indhold Indledning - Den folkeoplysende virksomhed i Skanderborg Kommune.. 3 Vision. 4 Mål.. 4 Folkeoplysningsudvalget. 6 Rammer for den folkeoplysende virksomhed..

Læs mere

Tune Idrætsforening. Tune IF Idrætsfritidsklub

Tune Idrætsforening. Tune IF Idrætsfritidsklub Tune IF Idrætsfritidsklub 1. Indledning: Tune IF har, i forbindelse med vor visionsudarbejdelse for alle vore aktiviteter, igen drøftet mulighederne for at etablere en Tune IF Idrætsfritidsklub. Tune IF

Læs mere

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Guldborgsund Kommune Kultur- og fritidsafdelingen Parkvej 37 4800 Nykøbing F. Indhold Introduktion side 3 Vision side 4 Målsætninger side

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Page 1 of 10 Referat Folkeoplysningsudvalget Ordinært Møde Dato Tid Sted 25. oktober 2004 17:30 Mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Hans Krarup Olesen uden afbud Indholdsfortegnelse 1. Samlet budget

Læs mere

Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningen i et nutidigt perspektiv

Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningen i et nutidigt perspektiv 1 af 5 17-09-2012 15:11 Forside» Borger» Kultur og Fritid» Folkeoplysning» Folkeoplysningspolitik Politik for folkeoplysende virksomhed Indhold Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 27-03-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 27-03-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 27-03-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Jan Find Petersen, Preben Juhl Rasmussen, Birgit Sørensen, Frank Müller-Bøgh,

Læs mere

Men at få fingrene helt ned i maskinrummet. er dog et helt andet indblik (både positivt og udfordrende)

Men at få fingrene helt ned i maskinrummet. er dog et helt andet indblik (både positivt og udfordrende) Årsberetning 2014 Så er endnu et år gået for THK. Som nuværende THK-dreng og med blå/hvidt blod i årene, så var det, at blive formand og træde ind i løvens hule noget, som man måske troede men kendte lidt

Læs mere

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner 7. februar 2012 side 2-4 side 5 Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner Referat fra generalforsamling i Hjallerup

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING NYHEDSBREV NR. 41 24. MARTS 2008

OSTED IDRÆTSFORENING NYHEDSBREV NR. 41 24. MARTS 2008 Nyheder og informationer fra Osted Idrætsforening Side 1 af 5 Indhold 1. AFDELINGSGENERALFORSAMLINGER... 1 2. HÅNDBOLDAFDELINGEN LUKKER... 1 3. KONSTITUERENDE AFDELINGSBESTYRELSESMØDE... 1 4. TAK TIL AFGÅENDE

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

33l. Folkeoplysningspolitik

33l. Folkeoplysningspolitik 33l Folkeoplysningspolitik Godkendt af Byrådet den 1. oktober 2012 1 Forord Med den seneste ændring af folkeoplysningsloven er rammerne lagt for en ny folkeoplysningspolitik, der både favner de frivillige

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

Frivilligrådets beretning til årsmødet d. 17.4.2013:

Frivilligrådets beretning til årsmødet d. 17.4.2013: Frivilligrådets beretning til årsmødet d. 17.4.2013: Frivilligrådets arbejde i det forløbne år har bl.a. drejet sig om: - Etablering og drift af vores nye Frivillighus - Drøftelse af frivilligt arbejde

Læs mere

NÅR BØRN OG UNGE FRAVÆLGER GYMNASTIK OG SVØMNING

NÅR BØRN OG UNGE FRAVÆLGER GYMNASTIK OG SVØMNING NÅR BØRN OG UNGE FRAVÆLGER GYMNASTIK OG SVØMNING - Forundersøgelse til projektet Vi bevæger de unge Kick-off møde den 14. juni 2014 v/ Mette Skat Nielsen LIDT OM METODE Hvad gjorde vi og med hvem? Kvantitative

Læs mere

Idrætspolitik - Opsamling på møder med interessenter, januar 2010.

Idrætspolitik - Opsamling på møder med interessenter, januar 2010. Idrætspolitik - Opsamling på møder med interessenter, januar 2010. 5 temaer Borgeren i centrum Frivillige vs. professionelle De frivillige skal støttes i deres initiativer. Der skal være opbakning fra

Læs mere

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til BMX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD Sæsonstart August 2015 KONTAKTPERSONER Hovedbestyrelsen: Formand: Louis Kristensen tlf. 20 31 40 11 ludimann@yahoo.dk Løb: Formand: Søren Lund tlf. 61 60 74 92 sblund@privat.dk

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Afbud: 1. Godkendelse af referat: Godkendt. 2. Ønsker om punkter på Dagsorden som ikke falder ind under andre punkter:

Afbud: 1. Godkendelse af referat: Godkendt. 2. Ønsker om punkter på Dagsorden som ikke falder ind under andre punkter: Referat fra hovedbestyrelsesmødet den 10. november 2016 Tune, den 14. november 2016/ir Side 1 af 4 Til stede: Formand: Kasserer: Sven Edelmann Dorthe Toftebjerg Næstformand og Fodbold: Pauli Christensen

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

KRITERIER FOR TILDELING AF TIMER I KOMMUNALE OG SELVEJENDE IDRÆTSHALLER OG SALE I SKANDERBORG KOMMUNE

KRITERIER FOR TILDELING AF TIMER I KOMMUNALE OG SELVEJENDE IDRÆTSHALLER OG SALE I SKANDERBORG KOMMUNE KRITERIER FOR TILDELING AF TIMER I KOMMUNALE OG SELVEJENDE IDRÆTSHALLER OG SALE I SKANDERBORG KOMMUNE Vedtaget af Folkeoplysningsudvalget 27.marts 2008 Kriterier i forbindelse med fordeling af timer i

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Stk dages fristen gælder tillige for foreninger til at aflyse egne aktiviteter.

Stk dages fristen gælder tillige for foreninger til at aflyse egne aktiviteter. Original Sags nr. 16/10828 Principper for retningslinjer for anvisning af lokaler og udendørsanlæg. Byrådet anviser egnede ledige offentlige lokaler, herunder idrætshaller og andre haller samt udendørsanlæg,

Læs mere

DGI Inklusion. infofolder. Har du lyst til at dyrke idræt? Infofolder Netværksforeningerne. dgi.dk

DGI Inklusion. infofolder. Har du lyst til at dyrke idræt? Infofolder Netværksforeningerne. dgi.dk DGI Inklusion 1 Har du lyst til at dyrke idræt? Infofolder Netværksforeningerne dgi.dk 2 Indledning Hvordan kommer du eller dit barn i gang med at dyrke idræt i Danmark 3 At gå til idræt er en helt enestående

Læs mere

DGI Inklusion. infofolder. Har du lyst til at dyrke idræt? Infofolder Netværksforeningerne. dgi.dk

DGI Inklusion. infofolder. Har du lyst til at dyrke idræt? Infofolder Netværksforeningerne. dgi.dk DGI Inklusion 1 Har du lyst til at dyrke idræt? Infofolder Netværksforeningerne dgi.dk 2 Indledning At gå til idræt er en helt enestående mulighed for at danne netværk, finde nye venner, lære sproget og

Læs mere

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen.

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen. Formandsberetning til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 18. marts 2014. Det har været et rigtigt spændende år i Frivilligcenter & Selvhjælp, som jeg kan aflægge beretning for. Jeg vil

Læs mere

FSfodbold. Fodbold for alle Hele året hele livet. Sponsor 2013/2014. www.fsfodbold.dk

FSfodbold. Fodbold for alle Hele året hele livet. Sponsor 2013/2014. www.fsfodbold.dk FSfodbold Fodbold for alle Hele året hele livet Sponsor 2013/2014 Indholds fortegnelse Forside................ 1 Indholdsfortegnelse......... 2 Velkommen til FS Fodbold...... 3 Sponsor i FS Fodbold........

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune

Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune Udkast til Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune Folkeoplysningsudvalgets forslag af 10.11.11 1. Præsentation og målsætning 1 Det folkeoplysende arbejde, som foregår i kommunens foreningsliv aftenskolerne,

Læs mere

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Valby boldklub Mere end fodbold Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Den blå tråd i Valby Boldklub Formanden har bolden M ange mennesker tænker nok, at alle fodboldklubber er ens. Men

Læs mere

Fritidscenter i Ryomgård. Prospekt

Fritidscenter i Ryomgård. Prospekt 1 of 9 Fritidscenter i Ryomgård Prospekt Et fritidscenter med tilhørende fitnesscenter, cafe og muligheder for at dyrke idræt og aktiviteter på nye og fleksible måder vil skabe et nyt fælles mødested i

Læs mere

Kære instruktører i gymnastikafdelingen

Kære instruktører i gymnastikafdelingen GYMNASTIK Kære instruktører i gymnastikafdelingen Gymnastikafdelingen har lavet denne praktiske guideline, for at klæde dig på til de opgaver, der er tilknyttet jobbet og for at værne om de værdier og

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 24. september 2008

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 24. september 2008 Referat fra møde i onsdag den 24. september 2008 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Afbud: Anne Lauridsen Knud Mortensen Gitte Ketelsen Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Roskilde Ældre Motion

Roskilde Ældre Motion Starten Opbygningen Befolkningsudviklingen Vor medlemsudvikling Aktiviteter, hold og antal deltagere Organisation Lederrekruttering, glæden ved at være leder Den sociale del overfor medlemmerne Samarbejde

Læs mere

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Dagsorden åben Mødedato 21. juni 2011 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse 1 Side 1 af 1 Indholdsfortegnelse Folkeoplysningsudvalget

Læs mere

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012 Årsplan U-9 2012 1 af 6 27-03-2012 Årgang: Drengespillere født i 2003 eller som går i 2. klasse. Trænere: Claus Kristensen tlf. 97 22 63 69 29 99 25 80 Koustrupparken 18 claus@friendtex.dk Bjarne Krogstrup

Læs mere

Submission #71 Roskilde Kommune

Submission #71 Roskilde Kommune Submission #71 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/2413/submission/9029 Side 1 af 1 02-08-2016 Formandens navn Helle Eriksen Telefon 24453943/30459829 Email eriksen.faaborg@os.dk Forening Gadstrup

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 25. marts 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Sonja Fladstrand, Annette Eriksen, Karin Gudbergsen,

Læs mere

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven Reviderede retningslinier for tilskud til foreninger i henhold til Folkeoplysningsloven 2008 1 Godkendelse af folkeoplysende foreninger...3 1.1 Der ydes tilskud til...3 1.2 Der ydes ikke tilskud til...3

Læs mere

Søttrup Gymnastikforening

Søttrup Gymnastikforening Gymnastik i Hornum PROGRAM 2015/2016 i Søttrup Gymnastikforening SÆSONSTART UGE 36 (31/8 el.1/9) Velkommen til en ny og spændende sæson i Søttrup Gymnastikforening Vi håber, at rigtig mange har lyst til,

Læs mere

Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB

Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB Mødeleder: Referent: Dato: 10. august 2015 kl. 19.00 i Mødelokale:,,,, Tilstedeværende: Afbud fra Peshko og Stig Dagsordenspunkt: Konklusion: Ansvarlig: Deadline: 1. Godkendelse

Læs mere

AUI Formandsberetning 2014 V/John Raahauge

AUI Formandsberetning 2014 V/John Raahauge AUI Formandsberetning 2014 V/John Raahauge Der er stor stabilitet i danskernes interesse i at deltage i frivilligt arbejde. Cirka en tredjedel af danskerne arbejder frivilligt, og det er stort set det

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. marts 2012 Sag 73/2010 (1. afdeling) Jetsmark Idrætsforening (advokat Ole Borch) mod Jammerbugt Kommune (advokat Mogens Moe) Biintervenienter til støtte for appellanten:

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: 16:30-18:00

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: 16:30-18:00 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: - 18:00 Mødested: Mødelokale C Hækkerupsvej 1, kælderen. Indgang via gavlen (handicapindgang).

Læs mere

Selvevaluering 2009 10

Selvevaluering 2009 10 Selvevaluering 2009 10 Selvevalueringen er foretaget i 2 klasser i foråret 2010. Lever skolen generelt op til værdigrundlaget? I høj grad 52.6% I nogen grad 47.4% I ringe grad 0% Bliver du under dit ophold

Læs mere

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Målsætning for folkeoplysningspolitikken Favrskov Kommunes målsætning for folkeoplysningspolitikken er, at foreninger udbyder et varieret og mangfoldigt fritidstilbud

Læs mere

Generelle retningslinjer for lokalefordeling og lån af lokaler i Faxe Kommune til folkeoplysende foreninger m.fl.

Generelle retningslinjer for lokalefordeling og lån af lokaler i Faxe Kommune til folkeoplysende foreninger m.fl. Generelle retningslinjer for lokalefordeling og lån af lokaler i Faxe Kommune til folkeoplysende foreninger m.fl. Indhold 1. Udgangspunkt 2. Lovgrundlag 2.1 Generelle bestemmelser 2.2 Prioriteringer 3.

Læs mere

Aktiv Ferie. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle

Aktiv Ferie. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle Aktiv Ferie Case rapport Evaluering af Idræt for Alle 8 Indhold 1. Introduktion...... 9 2. Projektets aktiviteter....... 10 3. Projektets resultater..... 10 4. Projektets virkning.......... 11 5. Læring

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Kultur Glostrup Kommune Center for Kultur og Borgerkontakt Godkendt af Glostrup Kommunalbestyrelse den 16.08.2017 Folkeoplysningspolitik Indledning Foreningslivet og oplysningsforbundenes tilbud er en

Læs mere

Velkommen som forening i Gentofte Kommune

Velkommen som forening i Gentofte Kommune Velkommen som forening i Gentofte Kommune Hermed en vejledning af at starte en forening i Gentofte Kommune Start af forening For at kunne få tilskud til sine foreningsaktiviteter eller få stillet kommunale

Læs mere

KIRKE HYLLINGE IF 14. januar 2009 Blad nr. 626

KIRKE HYLLINGE IF 14. januar 2009 Blad nr. 626 KIRKE HYLLINGE IF 14. januar 2009 Blad nr. 626 Dagsorden for hovedgeneralforsamling onsdag den 14. januar 2009 kl. 19.30 i Station 14. Til stede: 27 fremmødte 1. Valg af dirigent og to stemmetællere Flemming

Læs mere

Rapport for spørgeskemaundersøgelse foretaget af Center for Kultur og Borgerservice for Kulturudvalget.

Rapport for spørgeskemaundersøgelse foretaget af Center for Kultur og Borgerservice for Kulturudvalget. Rapport for spørgeskemaundersøgelse foretaget af Center for Kultur og Borgerservice for Kulturudvalget. Kultur og Fritid udsendte ultimo august 2017 et spørgeskema pr. e-mail til fodboldklubberne og foreninger

Læs mere

DIF IDRÆTSMILJØ FOR UNGE - ET FORENINGSPROJEKT MED DE 13-19 ÅRIGE I FOKUS

DIF IDRÆTSMILJØ FOR UNGE - ET FORENINGSPROJEKT MED DE 13-19 ÅRIGE I FOKUS DIF IDRÆTSMILJØ FOR UNGE - ET FORENINGSPROJEKT MED DE 13-19 ÅRIGE I FOKUS Ingen selvfølge at unge dyrker sport Det første store dyk på frafaldsbarometret ses i de tidlige teenageår. Her mærker foreningerne

Læs mere

SPORT OG SUNDHED FORENINGER - KLUBBER - BORGERE - HOLBÆK BY - HOLBÆK KOMMUNE

SPORT OG SUNDHED FORENINGER - KLUBBER - BORGERE - HOLBÆK BY - HOLBÆK KOMMUNE Holbæk Arena SPORT OG SUNDHED FORENINGER - KLUBBER - BORGERE - HOLBÆK BY - HOLBÆK KOMMUNE Hvad er baggrunden? Ideen til Holbæk Arena kommer fra en række foreninger i Holbæk. En stor del af de nuværende

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Regler for tildeling af lokaler i Århus Kommune 2007-2008. Århus Kommune

Regler for tildeling af lokaler i Århus Kommune 2007-2008. Århus Kommune Regler for tildeling af lokaler i Århus Kommune Århus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice 2007-2008 Lokaletildelingen gennemføres på baggrund af Folkeoplysningslovens 21 og 22 samt bekendtgørelsens

Læs mere

REFERAT. Folkeoplysningsudvalget

REFERAT. Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget REFERAT Møde nr. : 04/2010 Sted : Kantinen 1. sal, Kirkestien 1, Allingåbro Dato : 17. maj 2010 Start kl. : 15.30 Slut kl. : 17:30 Medlemmer Kirsten G. Jensen (Kommunalbestyrelsen)

Læs mere

Orientering om løst og fast fra formanden

Orientering om løst og fast fra formanden Orientering om løst og fast fra formanden I stedet for at sende en masse enkelte informationer ud, har jeg samlet det hele i dette skriv, som optakt til medlemsmødet onsdag den 28. september, kl. 19 i

Læs mere

Regler for tildeling af lokaler i Arhus kommune.

Regler for tildeling af lokaler i Arhus kommune. ÅRHUS KOMMUNES FRITIDS- OG KULTURFORVALTNING. VESTERGADE55. POSTBOKS 619. 8100 ÅRHUS C. TELEFON 8940 48 00. TELEFAX 86 19 1722. Den August 1994 Journalnr. 82.16.00.P21/91 Kontaktperson Direkte tlf. Regler

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 4. juni 2012

Referat af bestyrelsesmøde den 4. juni 2012 Referat af bestyrelsesmøde den 4. juni 2012 1. Nyt fra formanden Vi har modtaget et tilskud fra Frederikssund kommune til vores børn, som går ind under familiemedlemskabet. For at kunne modtage sådanne

Læs mere

26. juli - 6.august kl. 12.00-15.00

26. juli - 6.august kl. 12.00-15.00 26. juli - 6.august kl. 12.00-15.00 Velkommen til åben sommer 2010 Viby Idrætscenter Alle aktiviteter har udgangspunkt fra Viby Idrætscenter på Lindevej i Viby Sj. Se beskrivelsen af de enkelte aktiviteter

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

Mundtlig beretning årsmøde i DGI Sydøstjylland. Som sidste år vil jeg starte beretningen med at rose!

Mundtlig beretning årsmøde i DGI Sydøstjylland. Som sidste år vil jeg starte beretningen med at rose! Mundtlig beretning årsmøde i DGI Sydøstjylland Som sidste år vil jeg starte beretningen med at rose! Vores udvalg, der organiserer idrætterne, har fortsat det hårde, men flotte arbejde med at være omkostningsbeviste

Læs mere

Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18

Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18 Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18 Sundhedsfremme i tidlig stadie Sundhedsplejen + frivillige Sundhedsplejen + frivillige

Læs mere

Frederiksværk Fodbold Klub - FFK 2004

Frederiksværk Fodbold Klub - FFK 2004 Vedr. Referat af bestyrelsesmødet den 12. august Fraværende: Gitte 1. Godkendelse af dagsorden. Godkendt. 22. august 13 2. Orientering ved formanden. Kim Tønder (KT) fortalte, at de 4 fodboldklubber var

Læs mere

Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn!

Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn! Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn! Danmarks Idræts-Forbund Stil skarpt på klubbernes vigtigste råstof: Børnene. Kvalitet er nøgleordet Børnene Konkurrencen er hård Tilbud til børn er der

Læs mere

Inspirationsfolder for Sengeløse Skole: Sund mad

Inspirationsfolder for Sengeløse Skole: Sund mad Baggrund for inspirations folder: Inspirationsfolder for Sengeløse Skole: Sund mad I 2008 udarbejdede Høje Taastrup Kommune en kost politik og i opfølgning af denne udarbejdede Sengeløse Skole sin egen

Læs mere

Referat. fra mødet den 17-02-2009 kl. 16.00 i MØDELOKALERNE D og E

Referat. fra mødet den 17-02-2009 kl. 16.00 i MØDELOKALERNE D og E Referat fra mødet den kl. 16.00 i MØDELOKALERNE D og E Medlemmer: Eigil Boye, Elisabeth Pedersen, Erik Bak Jensen, Jens Yde, Kristian J. Kristensen, Morten Bach Andersen, Poul Hvass Hansen, Steffen Kjær

Læs mere

Børne og unge klubben / Næstformand

Børne og unge klubben / Næstformand Bestyrelsesmøde i KIF d. 11-3-2014 Punkt 1. Tut Feveile Brigitte Kjeldstrøm Martin Kramer Frandsen Jesper Skjold Holm Britta Janne Konni Brandt Afbud : Sigrid Andersen Suzanne Tone Hansen Michael Kvistgaard

Læs mere

Juni. Afrapportering fra: Lundehus, Kildevældsskolen & Rådmandsgade skole. Spørgeskema, gps og bevægelsesmåler

Juni. Afrapportering fra: Lundehus, Kildevældsskolen & Rådmandsgade skole. Spørgeskema, gps og bevægelsesmåler Afrapportering fra: Lundehus, Kildevældsskolen & Rådmandsgade skole Juni 2012 Spørgeskema, gps og bevægelsesmåler Rapporten er udarbejdet af Syddansk Universitet, Center for Interventionsforskning Indledning

Læs mere

FORMANDSBERETNING 2013-2014

FORMANDSBERETNING 2013-2014 FORMANDSBERETNING 2013-2014 Så er året ved at være gået og det har igen været et rigtig godt år for BGF. Vi har i år 180 medlemmer. Heraf ca. 95 børnegymnaster. Det er omkring det samme antal som sidste

Læs mere

Så er det atter tid for en årsberetning og der er nok, at berette om... men stort set altsammen af positiv karakter

Så er det atter tid for en årsberetning og der er nok, at berette om... men stort set altsammen af positiv karakter Årsberetning 2013-14 AVGIF gymnastik Så er det atter tid for en årsberetning og der er nok, at berette om... men stort set altsammen af positiv karakter Vi er takket være vores 29 kompetente og succesfulde

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Referat. Brugerbestyrelsen for Glostrup Idrætsanlæg. Mødedato: Torsdag den 11. februar Mødetidspunkt: kl. 19.

GLOSTRUP KOMMUNE. Referat. Brugerbestyrelsen for Glostrup Idrætsanlæg. Mødedato: Torsdag den 11. februar Mødetidspunkt: kl. 19. GLOSTRUP KOMMUNE Referat Brugerbestyrelsen for Glostrup Idrætsanlæg Mødedato: Torsdag den 11. februar 2016 Mødetidspunkt: kl. 19.00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Møderum 5, Glostrup Fritidscenter Frank

Læs mere

Børne- og Ungeudvalget

Børne- og Ungeudvalget Det er igen tid til at gøre status i forhold til Børne- og Ungeudvalgets arbejde her i kredsen. Det har på mange måder været et godt år med forandringer, succes, glade spillere og trænere som hoved indtryk.

Læs mere

Bestyrelsens beretning 7 maj 2011

Bestyrelsens beretning 7 maj 2011 Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 7 maj 2011 Allerførst velkommen til den årlige

Læs mere

ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE. Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan?

ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE. Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan? ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan? Der skal to til et møde Mennesker med handicap er sjældent medlemmer af foreningerne. Det er der mange årsager

Læs mere

Oktober INFO. Nyhedsbrev fra Kultur og Fritid Oktober 2010. I dette nyhedsbrev

Oktober INFO. Nyhedsbrev fra Kultur og Fritid Oktober 2010. I dette nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Kultur og Fritid Oktober 2010 NYHEDSBREV Oktober INFO Afholder din forening eller klub et spændende arrangement i løbet af efteråret, eller vil du dele informationer om aktiviteter og initiativer

Læs mere

Principper og retningslinjer for tilskud m.v. til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed i Læsø Kommune.

Principper og retningslinjer for tilskud m.v. til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed i Læsø Kommune. Principper og retningslinjer for tilskud m.v. til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed i Læsø Kommune. Læsø Kommune afsætter i sit budget beløb til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed samt tilskud til

Læs mere

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013 Lokalområde der søger Ansøger Forening/Gruppe/råd: Kontaktperson: Adresse: Telefon: Mail: Mønsted Lokalråd, Mønsted Idrætsforening, Mønsted Håndværker- og Handelsstandsforening En borgergruppe bestående

Læs mere

A) Medlemsadgang til tennisbanerne

A) Medlemsadgang til tennisbanerne Kære sponsor eller kommende sponsor i tennisklubben - Et tilbud du næsten ikke kan sige nej til! VIL DU SELV SPILLE TENNIS ELLER TILBYDE DINE ANSATTE AT SPILLE TENNIS GRATIS? Har du selv, din familie eller

Læs mere

Idræt med børn - for børnenes skyld. 10 bud på bedre børneidræt

Idræt med børn - for børnenes skyld. 10 bud på bedre børneidræt Idræt med børn - for børnenes skyld 10 bud på bedre børneidræt Vi vil være bedre; og vi har lagt en plan Idræt er danske børns vigtigste fritidsaktivitet. Ni ud af ti danske børn under 12 år er medlem

Læs mere

DRAGØR KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK

DRAGØR KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK DRAGØR KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Indhold: 1. Hvorfor en folkeoplysningspolitik... 3 2. Visioner for og formålet med folkeoplysningspolitikken... 3 3. Målsætninger for borgernes deltagelse

Læs mere

Lemvig Kommunes Foreningsportal

Lemvig Kommunes Foreningsportal Kopi fra Lemvig Kommunes hjemmeside 14. september 2012 Links Lemvig Kommunes Foreningsportal http://www.lemvig.dk/folkeoplysningspolitik.aspx?id=1942 Folkeoplysningspolitik Introduktion Folketinget vedtog

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court Årgang 7 Udgave 7 20. august 2010 FYLDER 60 ÅR... SIDSTE NYT Sidste runde i holdturneringen nærmer sig og de afgørende kampe skal spilles, god vind alle sammen. INDHOLD Jubi-fest

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte til fælles klubhus projekt Valby Idrætspark

Ansøgning om økonomisk støtte til fælles klubhus projekt Valby Idrætspark Fælles klubhus som nabo til BK Frems gamle klubhus Ansøgning om økonomisk støtte til fælles klubhus projekt Valby Idrætspark Vi søger om tilskud til projektarbejde. Vi er syv klubber med fælles interesse

Læs mere

Notat om folkeoplysende forening

Notat om folkeoplysende forening Dato 09-10-2014 Dok.nr. 133518/14 Sagsnr. 12/3624 Ref. 44085 Notat om folkeoplysende forening Retsregler: Bekendtgørelse 2011-12-12 nr. 1251 om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt

Læs mere