Høje-Taastrup Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høje-Taastrup Kommune"

Transkript

1 Nyt fra 15. juni 2005 Nr årgang Høje-Taastrup Kommune - din arbejdsplads Den rige Vestegn Ca. 300 e.kr. blev en 12-årig dreng fra en velhavende familie begravet. Drengen fik et overdådigt udstyr med i graven bl.a. et spil med 59 spillebrikker i glas, en spand af taks med bronzebeslag og to romerske drikkeglas. Tegneren Charlotte Clante har rekonstrueret graven, som amtsarkæologerne udgravede på marken Brøndsager ved Høje-Taastrup Transportcenter. Fundene fra denne og andre grave - bl.a. fra Vesterby i Torstorp - er med på museet på Kroppedals store udstilling "Den rige Vestegn", som netop er åbnet. Læs mere på side 14. Redaktionen ønsker god sommerferie! Vi trives side 4 Dygtige pædagoger i klubberne side 6 Forebyg buler og indbrud side 10 Lån bøger på rådhuset side 13 Vind en picnickurv side 15 Kolde gys og sammenhold i Fløng side 16

2 Kommunaldirektørens hjørne Sådan vil vi ledere gebærde os og vi vil måles på det For godt en måneds tid siden blev det såkaldte "kodeks for god offentlig topledelse" lanceret. Kodekset er et bud på fælles normer for, hvad der kendetegner den gode offentlige topleder. Hvad indeholder kodekset så? Jeg vil i første omgang nøjes med at referere de ni anbefalinger og overlade det til refleksion hos den enkelte, hvad der kan og skal lægges i de enkelte punkter. Man kan læse mere på og mon ikke der også her i personalebladet bliver mere at læse om god ledelse. Kodekset er tiltænkt topledere på tværs af hele den offentlige sektor, herunder selvfølgelig den kommunale sektor og dermed også os i Høje-Taastrup. Selv om de ni anbefalinger i kodekset i første omgang er møntet på den enkelte leders arbejde med sig selv og sin ledelsesadfærd, er kodekset interessant for andre end ledere. Vi i Høje-Taastrup Kommunes direktion tilslutter os kodekset i sin fulde form. Vi vil omsætte det i praksis, og vi vil, at det skal gøre en forskel i hverdagens ledelse. Det er nok tiltænkt topledelsen, men det må ikke og skal ikke leve sit eget liv i det regi alene. Tværtimod får det først sit liv, når alle medarbejdere spiller med og vurderer, hvordan vi ledere lever op til kodekset, og om vi præsterer det, vi skal. De ni anbefalinger er Du afklarer dit ledelsesrum med den politiske leder Du påtager dig ansvaret for, at de politiske mål efterleves i hele organisationen Du skaber en organisation, der er lydhør og kan påvirke omverdenen Du skaber en organisation, der handler som en del af en sammenhængende offentlig sektor Du kræver, at organisationen har fokus på resultater og effekter Du har udsyn og arbejder strategisk med udviklingen af din organisations opgaveløsning Du bruger din ret og pligt til at lede organisationen Du udviser professionel og personlig integritet Du værner om den offentlige sektors legitimitet og de demokratiske værdier Min egen læsning og oplevelse af kodekset er i virkeligheden, at også centercheferne og andre ledere her i kommunen bør efterleve kodeksets ni bud! Det nye kodeks signalerer åbenhed. Det dur ikke, hvis vi ledere gemmer os og ikke er åbne om, hvad vi vil måles på, og hvordan vi konkret arbejder. Man skal som medarbejder kunne se os over skuldrene og konfrontere os med, hvad vi har lovet, og hvordan vi er ledere. Jeg vil slå fast, at fadderne bag kodekset ikke med den første anbefaling rejser tvivl om Byrådets legitime ret til at lede organisationen. Jeg ser det som et indspark til at få en fælles forståelse af samspillet mellem byrådet og topledelsen af, hvem der gør hvad. For at det ikke skal bare skal være tomme ord, bygger vi i den næste trivselsmåling i 2007 et særligt afsnit ind om topledelsen gående på de ni anbefalinger. Meget apropos KVIK-projektet er der til den enkelte topleder udviklet en metode til selvevaluering. Et "kodeks-spejl" kaldes det. Så skulle man som leder have mod på mere selveveluering end KVIK, skal man for min del bestemt ikke holde sig tilbage med at selvevaluere sin ledelsesadfærd. 2

3 Sidst i maj offentliggjorde KL og HK resultaterne af undersøgelsen "ledere, der lykkes". Undersøgelsen har vist, at fem såkaldte kernekompetencer karakteriserer de succesfulde kommunale institutions- og mellemledere: De kan læse og forstå menneskelige relationer De insisterer vedholdende på at delegere ansvar og opgaver De indgyder tillid og indbyder til sparring De holder fast i deres personlige grundværdier - også når de udfordres De er offensive og direkte, når de griber ind Jeg læser konklusionerne derhen, at de mest succesfulde kommunale ledere er dem, der formår at bryde med kon- fliktskyheden og en misforstået hensynsfuld facon. De ledere høster anerkendelse fra både chefer og medarbejdere, når de kombinerer en dyb menneskelig forståelse med evnen og modet til at stille krav og tage de nødvendige konfrontationer. Er vi ledere sådan i Høje-Taastrup Kommune? Er vi gode nok, og gebærder vi os som de succesfulde ledere? Ja, det er spørgsmål, som både medarbejdere og ledere kan tænke over hen over sommeren. God sommerferie. Henrik Kolind Kommunaldirektør Til lærere til elever i 8., 9. og 10. klasse Hvor meget ved eleverne om kommunalvalg og den kommune de bor i? I lighed med sidste kommunalvalg, har vi valgt at tilbyde elever fra 8. klasse og opefter at komme på besøg på rådhuset og få en orientering om valget og deres kommune. Besøgene tager udgangspunkt i en folder, "En stemme for din hverdag", som Informationsafdelingen i Byrådscentret producerer. Pjecen beskriver bredt kommunens mange arbejdsopgaver. Eleverne vil blandt andet komme til at høre om: Borgmesterens og de øvrige politikeres arbejde De ansattes arbejde Hvordan orienterer vi borgerne om, hvad der sker i kommunen? Hvad får borgerne for deres skattepenge? Hvordan får borgerne indflydelse på deres kommune? Alle skoler vil i løbet af august måned modtager en pakke med denne pjece sammen med en årsberetning for 2004 og budgetavisen for Skolerne vil endvidere modtage en indbydelse til disse "valgmøder" fra Byrådscentret. Susanne Post Byrådscenter Blitz Kommunen får ny og større genbrugsplads Mandag d. 2. maj åbnede borgmester Anders Bak en ny og større genbrugsstation, som skal gøre det lettere for borgere og virksomheder at slippe af med deres affald på en forsvarlig måde. Ombygningen har været undervejs siden januar. Samtidig med indvielsen trådte der nye udvidede åbningstider i kraft. Fra den 2. maj er åbningstiderne fra kl til hverdage og helligdage, sommer og vinter. (Foto Kenn Thomsen.) 3

4 Trivselsundersøgelsen er nu gennemført! Vi har nu gennemført den første trivselsundersøgelse for alle medarbejderne i Høje-Taastrup Kommune. Der er udarbejdet trivselsrapporter til alle arbejdspladser, men det er langt fra slutningen på processen. Forhåbentlig har I eller får I på den enkelte arbejdsplads og i MED-udvalgene en god dialog omkring trivselsresultaterne, og hvordan I kan fremme trivslen. Dette er afgørende for om trivselsundersøgelsen bliver en succes. Det skulle gerne være sådan, at I oplever, at der kommer handling bag ordene. Det er et fælles ansvar. Hvad er et godt resultat? Et godt resultat er som udgangspunkt er, at alle medarbejdere trives - i praksis kan det være vanskeligt at realisere, men vi stræber mod det. Direktionen har besluttet, at 80 % skal være enig i de overordnede trivselsudsagn, for at det er et tilfredsstillende resultat. I kan derfor på den enkelte arbejdsplads tage udgangspunkt i de 80% til at vurdere, om jeres resultat er tilfredsstillende. Betydningskategorien i spørgeskemaet viser, hvilke forhold som har stor betydning for trivslen. De forskellige metoder til at tolke resultatet angiver, hvilke forhold I kan lægge vægt på i den efterfølgende dialog. En god målestok er ligeledes at sammenligne jeres besvarelser på arbejdspladsen med jeres sektors samt kommunens samlede besvarelser. En tredje metode til at vurdere trivslen, er at lægge vægt på forskellen mellem enighed og betydning. God trivsel i Høje-Taastrup Kommune I Høje-Taastrup Kommune er der generelt en god trivsel - den gode trivsel kommer til udtryk ved, at medarbejderne overvejende svarer positivt på udsagnene i trivselsundersøgelsen - 87% svarer, at de overordnet trives godt på deres arbejdsplads, 80% svarer, at de har et godt arbejdsmiljø. Det rigtig positive ved den overordnede trivsel er, at 99% svarer, at de er engageret i deres arbejde, hvilket viser, at der generelt er en stor motivation blandt både medarbejdere og ledere. Den overordnede trivsel lever således op til direktionens målsætning. En travl hverdag med gode udviklingsmuligheder Mere specifikt viser trivselsundersøgelsen, at der er en travl hverdag, hvor der stilles store krav til den enkelte medarbejder. Men at der generelt er gode muligheder for at lære noget nyt gennem arbejdet, og at medarbejderne oplever, at de har stor indflydelse på udførelsen af deres arbejde. Foto: Kenn Thomsen Dette betyder, at der generelt er gode udviklingsmuligheder, fordi medarbejderne får muligheder for at bruge og udvikle deres kompetencer i selve arbejdet. Derfor oplever de fleste også, at de yder en vigtig og god arbejdsindsats. 4

5 I forhold til selve arbejdet efterlyser visse medarbejdere bedre mulighed for at komme på kurser, uddannelse og lignende, samt at have større indflydelse på selve arbejdsmængden. Et godt samarbejde Trivselsundersøgelsen viser, at der er et godt samarbejde og gode sociale relationer på arbejdspladserne, hvor der er god mulighed for at få støtte og hjælp af kollegerne. Dette har normalt en positiv effekt, hvis man har en travl og stresset hverdag. Der, hvor samarbejdet og kommunikationen kan forbedres, er i forhold til den overordnede medbestemmelse og på beslutninger, der vedrører medarbejdernes arbejde. Nærmeste leder er god til at værdsætte sine medarbejdere Generelt er medarbejderne mindre enige i ledelsesudsagnene i forhold til de andre udsagn i trivselsundersøgelsen, men udsagnene tillægges også mindre betydning, hvilket antyder, at nærmeste leder ikke har ligeså stor betydning for trivslen som andre udsagn i trivselsundersøgelsen. skeligere ved at håndtere konflikter på arbejdspladsen. Dette viser en tendens til, at lederne er gode til at være positive og værdsættende, hvilket er positivt, fordi Høje- Taastrup Kommune lægger stor vægt på, at lederne netop skal være værdsættende i deres ledelsesstil. Men det viser også en tendens til, at lederne har sværere ved at håndtere vanskelige ledelsessituationer. Forventninger til det videre forløb Trivselsundersøgelsen viser således, at der generelt er en god trivsel, men der er dog enkelte arbejdspladser og enkelte faktorer i trivselsundersøgelsen, som ikke er tilfredsstillende. Derfor er det vigtigt, at I på arbejdspladsen udarbejder en handleplan og formulerer nogle målsætninger for, hvordan I vil fremme trivslen. Det er vigtigt, at et godt resultat ikke bliver en hvilepude - trivslen kan altid blive bedre. Hoved-MED og direktionen forventer derfor, at arbejdspladserne på baggrund af trivselsundersøgelse vil igangsætte gode initiativer, som vil fremme den generelle trivsel. Medarbejderne oplever, at lederne generelt er gode til at værdsætte den enkelte medarbejder, men at de har van- Jonas Balslev Andersen Byrådscentret/Konsulent- og IT-staben Blitz Jobexpres åbnede ny afdeling i Hedehusene Den nye afdeling af Jobexpres i Hedehusene blev indviet af borgmester Anders Bak. Åbningen blev fejret med et par numre af rapperen Ataf, som måtte skrive autografer til sine mange fans. Jobexpres kommer til Hedehusene efter et stort ønske fra beboerne i Charlottekvarteret, hvor målet er at få mindst 100 borgere i job og 30 unge i fritidsjob. Det er ikke tilfældigt, at Jobexpres er placeret centralt i kvarteret. Det skaber tryghed at Jobexpres kommer på besøg hjemme eller hjælper med at tage bussen på arbejde de første dage, hvis beboerne er utrygge ved at færdes uden for Charlottekvarteret. Jobexpres' succes skyldes, at de ansatte jobkonsulenter er dygtige til sprog og har forskellig uddannelsesmæssig baggrund. Det giver gode forudsætninger for at overvinde sproglige barrierer og hjælpe borgere af anden etnisk herkomst end dansk i arbejde. (Foto Kenn Thomsen.) 5

6 Dygtige pædagoger i klubberne En ny bog fortæller om de store udfordringer og det enorme arbejde, der udføres i kommunens fritids- og ungdomsklubber for de udsatte og anderledes børn og unge. - Det har været en fantastisk oplevelse at blive inviteret ind i den verden, der er jeres, i arbejdet med udsatte og anderledes unge. Uanset om jeg har været med Gadeplan, på gokartbanen eller haft samtaler med jer om arbejdet med Asperger-børn, har jeg oplevet et kæmpe engagement, men også en kæmpe faglighed! Hvis vi får en fremtid Sådan lød nogle af de rosende ord fra forfatteren, journalist Else Marie Andersen, da bogen "Og hvis vi får en fremtid" den 19. maj blev præsenteret for klubfolk, rådhusfolk og eksterne samarbejdspartnere. Bogen sætter fokus på de problemstillinger, som klubmedarbejderne og det opsøgende team Gadeplan møder i arbejdet med udsatte og anderledes børn og unge. F.v. Journalist Else Marie Andersen, næstformand i Børneog Ungdomsudvalget Jette Højerup, fotograf Sonja Iskov og børn- og ungekonsulent Jette Bælum med bogen "Og hvis vi får en fremtid". "Og hvis vi får en fremtid" er et af resultaterne af et flerårigt udviklingsprojekt med fokus på klubbernes fremtidige organisering og pædagogiske praksis, som Høje-Taastrup Kommunes klubber og Gadeplan har været involveret i, bl.a. som deltagere i Socialministeriets treårige projekt om klub-udvikling. Else Marie Andersen var i gang med et kursus for klubpædagogerne i at skrive og formidle fortællinger fra deres arbejde, da idéen om en bog opstod. På basis af samtaler, interviews og besøg gennem seks måneder har hun skrevet bogens fortællinger med daværende fritids- og kulturchef Eva Sylvest og børn- og ungekonsulent Jette Bælum som redaktionsgruppe. Fotografen Sonja Iskov har taget bogens talrige flotte farvefotografier. af klubbernes og Gadeplans arbejde med de anderledes børn og unge, fortalte næstformand i Børne- og Ungdomsudvalget Jette Højerup, som fremhævede bl.a. fortællingerne om "Oktan 95" og om de vilde piger, da hun præsenterede bogen og dens baggrund ved receptionen. - Men jeg er ikke upåvirket af nogen af artiklerne, understregede hun også. Pædagogisk Udviklingscenter sælger bogen til inspiration for andre kommuner, men den kan også være til inspiration i den fortsatte udvikling af samarbejdet mellem faggrupper og enheder i Høje-Taastrup. Slår samarbejdet mellem kommunale enheder og familierne fejl, kan det gå som titlen på bogens sidste fortælling antyder: "Fængslet tager de sidste". Levende billede - Bogen er en del af dokumentationen af den udvikling af klubpædagogikken, som klubberne har været igennem i projektperioden. Og bogen giver et meget levende billede Birgitte Skou Andersen Informationschef 6

7 KVIK - Fra en tovholders synsvinkel At være tovholder på KVIK-projektet er lidt som at lære at køre bil, lyder det fra Marie Heinesen, der er kvalitetskoordinator i Ældre og Handicapcenteret. en samlet evaluering, som er dækkende for centrets forskellige arbejdsopgaver. Vi skal have koordineret brugerundersøgelser med de andre centre, så vi undgår at borgerne får undersøgelseslede. Resultatet af KVIK-selvevalueringen skal indarbejdes i centrets drifts- og udviklingsaftale for Første gang jeg sad bag rettet i en bil, forklarede kørelæren, hvad jeg skulle gøre. Det lød legende let. Udfordringen opstod, da jeg skulle omsætte hans forklaring til praksis. Hvor hårdt skulle jeg træde på speederen, hvordan fandt jeg koblingspunktet osv.? Sådan har det også været med KVIK, fortæller Marie Heinesen, som er kvalitetskoordinator i Ældre og Handicapcenteret. Godt klædt på Efter at have læse KVIK-vejledningen og fået en grundig introduktion til modellen, var jeg sikker på, at KVIK er et godt redskab. Metoden er logisk, systematisk, grundig og fremadrettet. Hjælpen fra arbejdsgruppen, som løbende guider os tovholdere igennem processen, har været meget konstruktiv. Der har været lavet et stort forarbejde, som har gjort det let at formulere en tids- og handleplanen for forløbet, og jeg har kunnet få svar på en række spørgsmål, efterhånden som de er opstået. Alt i alt har jeg følt mig godt klædt på. Men det er i tiden fremover, at prøven skal bestås. Udfordringen bliver at sikre, at KVIK-modellen bliver integreret i vores måde at arbejde på, ikke bare i den første fase med selvevalueringen, men også på længere sigt. Dette sikres blandt andet ved at jeg som tovholder gør mit for at engagere medarbejderne i projektet og sørger for at processen kommer til at glide. Mulighed for udvikling For mig at se giver KVIK os en mulighed for, at vi kan være med til at udvikle vores arbejdsplads. Det sker via den store indragelse af medarbejdernr i processen. KVIK er nemlig bundet op på MED-systemet og medarbejderrepræsentanter er med til at udarbejde en konsensusrapport, som sammenfatter de evalueringer som udvalgte medarbejdere og ledelsesrepræsentanter har lavet. Men det stopper ikke her, for rapporten skal sendes til høring blandt centrets medarbejdere, som herved får mulighed for at vurdere, om de kan genkende deres arbejdsplads i rapporten. En langsigtet investering Det er med KVIK som med alt andet udviklingsarbejde. Det besidder det paradoks; at man skal bruge tid for at spare tid. KVIK -modellen arbejder ikke af sig selv. Resultatet bliver kun så godt, som den indsats der bliver lagt i arbejdet. På kort sigt vil den indsats naturligvis gå fra andre arbejdsopgaver. Men på længere sigt vil den tid komme igen via den helhedsorienterede tilgang og det fokus på forbedringer, som KVIK er med til at skabe. Det spændende ved KVIK er, at modellen udkrystalliserer sig i en række indsatsområdet, som vi i fællesskab finder frem til. Et spadestik dybere Rent personligt ser jeg det som en velkommen udfordring at skulle være tovholder for KVIK. Jeg får en enestående chance for at komme et spadestik dybere ned i, hvad der rør sig i centeret. Netop fordi selvevalueringsgruppen - de medarbejdere, der i løbet af sommeren skal gennemføre en selvevaluering - er bredt sammensat, vil jeg få mulighed for at stifte bekendtskab med arbejdsgange og problemstillinger, som jeg ellers ikke ville støde på i mit daglige arbejde. For en videbegærlig og organisationsinteresseret person som mig, er det absolut et plus. Hvis du vil læse mere om KVIK, så kan du slå op på kommunens Intranet. Du skal gå ind under Temaer på tværs / KVIK model Marie Heinesen Kvalitetskoordinator Ældre og Handicap Samlet evaluering Der er selvfølgelig mange udfordringer, som skal løses efterhånden som processen skrider frem: Vi skal nå frem til 7

8 Har I været i avisen i år? - ellers er det måske på tide? Samtlige serviceområder og myndighedsområder i Høje- Taastrup Kommune skal udsende pressemeddelelser mindst to gange i 2005! Så kontant er målsætningen fra direktionens side, en målsætning der er nedfældet i drifts- og udviklingsaftalen mellem direktionen og Byrådscentret. Baggrunden for at øge strømmen af pressemeddelelser er naturligvis et ønske om at styrke kommunens formidling til borgerne gennem pressen. Hvem er pressen? Den lokale presse i Høje-Taastrup Kommune omfatter bl.a. det lokale dagblad Dagbladet Roskilde, der har egen Høje- Taastrup-redaktion, de gratis distriktsblade Lokalavisen, Taastrup Avis, Vestegnen og Søndagsavisen, der alle uddeles til samtlige husstande i kommunen, og Hedehusene Avis (gratis husstandsomdelt i lokalområdet). Dertil kommer regionale medier som Københavns Radio og TV Lorry. Borgerne i Høje-Taastrup Kommune har altså en mangfoldig presse at blive informeret igennem. Derfor er det også vigtigt, at kommunen er synlig via medierne i form af omtale af nyheder og fakta om kommunens service til borgerne, planlægning m.m. Byrådet er naturligvis opmærksom på, hvordan Høje-Taastrup Kommune fremstår i mediebilledet, og som lokal politiker har det enkelte byrådsmedlem en interesse i, at borgerne kan følge det kommunale stof i medierne - herunder beslutningerne i byrådet og udvalgene. Borgerne har samme interesse, uanset om de er politisk interesserede og følger diskussionerne mellem byrådets partier, eller de blot har brug for at kende til byrådets beslutninger i de spørgsmål, der kan få betydning i deres egen hverdag (om skoler og plejehjem, daginstitutioner, veje, vandforsyning o.s.v.). Synlighed og dialog Vi, som arbejder i kommunen, har dermed en forpligtelse til både at sikre, at borgernes behov for information tilgodeses, og at byrådets ønske om synlighed og dialog med borgerne om den kommunale service imødekommes. Det er også det, kommunens informationspolitik beskriver. Den fastslår, at når byrådet har bestemt et serviceniveau eller truffet en beslutning i en sag, sørger det pågældende center eller institution for informationen til borgerne. Men vi har da i høj grad også selv en interesse i at sikre, at både vores brugere og de øvrige skatteborgere kan følge med i nytteværdien og kvaliteten af vores daglige arbejde - og at ledelsen og byrådet kan det. Hvordan gør vi det? Det gør vi først og fremmest ved at indarbejde informationsopgaverne i vores tidsplaner for de forskellige sager og arbejdsgange i øvrigt. Ingen beslutning uden en plan for, hvem den berører, og hvordan de skal informeres. Ingen service uden overblik over, hvem brugerne er, og hvordan de skal informeres. Det går generelt rigtig fornuftigt med at informere. Skal I styrke indsatsen, er der hjælp til de konkrete informationsopgaver i informationspolitikken på intranettet - fx. vejledning om pressekontakt. Temamøder Informationsafdelingen følger op på direktionens målsætning - bl.a. ved at komme med forslag til pressemeddelelser, når vi ser et godt emne på en dagsorden eller i andre sammenhænge. Vi har holdt et temamøde med centercheferne om kommunikation og branding, og til efteråret holdes et tilsvarende møde for alle ledere i kommunen. Vi står også til rådighed for jer, hvis I vil drøfte et emne. Birgitte Skou Andersen informationschef 8

9 Kommunalreformen: aktuel viden på htk.dk For dig, der vil vide mere om reformen, er der allerede nu masser af viden at hente på Du skal gå ind under 'byrådet', hvor du i menuen til venstre finder punktet 'kommunalreform'. Derfor kan det også være interessant at vide, at begge regioner har etableret hjemmesider, hvor man - både som borger og som medarbejder - kan finde nyttig information om de kommende regionale opgaver, regionsvalget og de mange opgaver, der analyseres på livet løs lige nu, og som skal falde på plads inden Informationerne opdateres løbende med lokale Høje-Taastrup nyheder og med links til f.eks. amtets reformsider. Du kan også finde et uddrag af relevante medarbejderlinks. Inden længe lanceres et elektronisk nyhedsbrev, og det er også her, at du finder materiale fra det såkaldte Dialogforum, et midlertidigt udvalg, hvor repræsentanter for medarbejdere og ledelsen i Københavns Amt og FKKA-kommunerne bl.a. drøfter, hvordan medarbejderne skal overdrages til kommunerne. Abonnér på nyt om kommunalreformen Men ét er, at man selv kan gå ind på htk.dk og opsøge nyt; ét andet om man nu også husker det. Dét er der heldigvis råd for. Du kan nemlig få en mail i din indbakke, når der er nyt om kommunalreformen på kommunens hjemmeside. Det er nemt og enkelt at blive opdateret. Du skal tilmelde dig et abonnement på nyt fra Byrådet. Det gør du ved at gå ind på forsiden af htk.dk og vælge 'abonnement' i toplinien. Her skriver du din -adresse og navn. Sæt så et kryds ud for Byrådet og evt. andre områder, du også gerne vil have nyt fra. Tryk endelig på knappen 'vis abonnement' for at tjekke dine abonnementer. Herefter vil du om morgenen modtage en mail, når der er nyt i dine interesseområder. Regionernes hjemmesider De fleste af medarbejderne i Høje-Taastrup Kommune bor i en af de to regioner, som efter 2007 findes på Sjælland: Region Hovedstaden og Region Sjælland. Interessante links Det sker i HTK før og efter ferien Når du læser denne artikel, har Folketinget sikkert vedtaget de 48 lovforslag, der baner vejen for det nye kommunale Danmarkskort. Normalt er Grundlovsdag Folketingets sidste arbejdsdag, men i år blev der bebudet overarbejde for politikerne med afstemningsdage helt frem til midt i juni Byrådet mødes den 21. juni til et tema-møde om kommunalreformen. De vedtagne love er altså ganske dugfriske, og af samme grund skal politikerne have at vide, hvordan reformen og delelementerne tager sig ud efter Folketingets arbejde. Det vil give dem baggrund for den videre politiske proces. Når sommerferien er ovre, er det tid til at komme i arbejdstøjet. En række kolleger skal i dybden med de nye opgaver og belyse, hvordan vi her i Høje-Taastrup vil håndtere dem. Byrådet skal også i sving og skal allerede i efteråret beslutte sig for, om kommunen vil overtage visse amtsinstitutioner på det sociale område. Byrådet kan allerede nu træffe beslutning med fremadrettet virkning, herunder også om kommunalreformen. Det er en konsekvens af, at Høje-Taastrup Kommune består efter Derimod må sammenlægningskommuner vente til 2006 med at træffe beslutning på vegne af deres nye kommune. Hvad der sker til efteråret? Ja, helt sikkert en masse. Så kig bare ind på og find ny viden. Thomas Vaaben Søgaard Byrådscentret 9

10 Forebyg buler og indbrud Byrådet vedtog i april en forsikrings- og risikostyringspolitik. Høje-Taastrup Kommune har i en årrække været foregangskommune i arbejdet med at opnå bedst mulig forebyggelse af skader på kommunens ejendom, medarbejdere og borgere/brugere. Videokameraer og vagtkorps Der arbejdes med fysiske og tekniske løsninger i hele kommunen. Det kan for eksempel være opsætning af videokameraer og alarmer til forebyggelse af hærværk og indbrud. Det kan også være IT-rum, som sikres med glasbrudsfolie og røgsikring, som erfaringen har vist stopper eller dramatisk minimerer indbrudsforsøg på særligt udsatte institutioner. Kommunen har eget vagtkorps til rundering og alarmreaktion i aften- og nattetimerne samt i weekenden. I udsatte områder runderer eksternt vagtfirma med medarbejdere med anden etnisk herkomst end dansk i området hele ugen i aften- og nattetimerne. Holdningen har betydning Der arbejdes med holdningsbearbejdning blandt medarbejderne, som betragtes som grundstenen i al risikostyring. For eksempel holdes der kurser, hvor medarbejderne lærer at passe bedre på biler og bygninger og får en forståelse af, hvordan de selv i hverdagen kan bidrage til at minimere eller helt undgå skader. Tilsvarende arbejdes der med at forebygge vold og trusler både gennem arbejdspladsens fysiske indretning og gennem kurser i konflikthåndtering m.v. Fastlagte principper Formålet med denne forsikrings- og risikostyringspolitik er at fastlægge principper for, hvordan risici for kommunens ejendom, medarbejdere og borgere/brugere minimeres, og principper for hvordan skadevirkninger afbødes, herunder gennem forsikring. Målet med at forsikre kommunens ejendom, medarbejdere og brugere er at undgå store, pludselige udgifter, som kan give anledning til kassetræk og dermed destabilisering af kommunens økonomi. Valget af områder, der skal forsikres, samt omfang af selvrisiko og betingelser i øvrigt, bygger på en helhedsvurdering af økonomi kontra risici. Risici Forsikrings- og risikostyringspolitikken forholder sig til følgende risici: Indbrud og hærværk Vold og trusler Stormskader og anden skade forårsaget af ekstremt vejrlig Trafikuheld Forsikrings- og risikostyringspolitikken fastlægger: 1. Forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med indbrud og hærværk kommunens vagtkorps holdningsbearbejdelse af kommunens ledere og medarbejdere vold og trusler stormskade og andre skader trafikuheld 10

11 selvrisiko på kr. betalt af institutionerne i forbindelse med udbetaling af erstatning ved indbrud og tyveri. Har du spørgsmål til forsikringspolitikken kontakt: Tove Kryger, eller telefon Opgave- og ansvarsfordeling mellem Byrådet, administrationen og institutionerne Har du spørgsmål til forsikringer kontakt: Lisbeth Wolff, eller telefon Politikken fastslår bl.a. også, at ledere, på alle niveauer, løbende skal vurdere risiko for indbrud og hærværk i forbindelse med bygningers og lokalers indretning og opbevaring af genstande, som er potentielle mål for tyve. Læs på intranettet Forsikrings- og risikostyringspolitikken kan læses i sin helhed på intranettet under: "Sådan gør du /Forsikringer" Har du spørgsmål til risikostyring kontakt: Benny Jørgensen, eller telefon Tove Kryger Risikostyring og Admnistrationsafsnittet Ejendomscentret Indkøb Kommunens indkøb hos lokale erhvervsvirksomheder Høje-Taastrup Kommune ønsker naturligvis at støtte det lokale erhvervsliv mest muligt. Imidlertid er der en række forhold, som gør, at kommunen - i modsætning til private virksomheder - ikke blot kan handle, som den vil. Som indkøber for offentlige midler skal reglerne ved udbud overholdes. Nogle af reglerne kommer fra EU og bygger på princippet om fri bevægelighed for varer og tjenesteydelser. Andre regler er danske konkurrenceregler. Alt skal i udbud Som hovedregel skal alle indkøb af varer og tjenesteydelser udbydes. Hvis reglerne ikke overholdes, kan kommunen få bøder og blive erstatningsansvarlig over for en leverandør, der ikke fik opgaven. Kommunen har sin egen indkøbspolitik vedtaget af Byrådet. Den kan findes på hjemmesiden under Erhverv, vælg Indkøb og Offentlig udbud. Endvidere er der regler om ikke at være inhabil, når man køber ind. Som embedsmand og byrådspolitiker må man ikke handle på det offentliges vegne hos venner, familie og lignende. Høje-Taastrup Kommune må således ikke indgå aftaler med lokale eller andre, uden at opgaven først har været i udbud, og kommunen må heller ikke nøjes med at udbyde sine opgaver til de lokale erhvervsdrivende. måde - alt taget i betragtning. Kommunen har derfor interesse i, at der er mest mulig konkurrence mellem leverandørerne, hvorfor flest mulige bør kunne deltage i at give bud. Jan Hansen og Melitta Keldebæk Indkøbstips Kommunens aftaler Du kan finde dem på intranettet, under Sådan gør du, vælg Indkøb/Webindkøb/Se alle indkøbsaftaler. Her kan søges på både varegrupper og leverandørnavn. Prisfald på papirpriser Check de nye priser på vores intranet. Vælg leverandør Papyrus og se i prisbilaget. Varebestilling Husk altid at opgive EAN nr. til leverandøren, når du bestiller. EAN nr. skal være for det sted, som organisatorisk står for at betale for varen eller tjenesteydelsen. Elektronisk varebestilling kan læres på en halv dag. Indkøbsfunktionen arbejder i øjeblikket på at oprette holdundervisning. Mail os, hvis du er interesseret. Et andet aspekt er, at borgerne er bedst tjent med, at kommunen handler på den økonomisk mest fordelagtige Har du tips, ris/ros, ønsker til aftaler eller idéer, er du naturligvis altid velkommen til at kontakte os. 11

12 Pas på annoncesælgere! Flere institutioner og afdelinger på rådhuset modtager henvendelser fra forskellige telefonbogsudgivere og web-registre, som beder om bekræftelse på, at de oplysninger, som firmaet har om den pågældende institution eller afdeling, er korrekte. Det kan være navn, adresse og telefonnummer. Henvendelserne kan være både telefoniske eller pr. brev. Hvis man får materiale tilsendt, er der ofte gemt en lille oplysning om, at det koster noget at være optaget i registret eller telefonbogen. Teksten kan også være på et andet sprog end dansk. Der er kun et at sige om den slags henvendelser: DE MÅ IKKE BESVARES. Der er i de fleste tilfælde tale om forsøg på at få penge ud af kommunen. Telefoniske henvendelser skal afvises, og tilsendte materialer skal sendes til Byrådscentret/Juridisk Afdeling, ligesom spørgsmål kan rettes til Jane Skovbo på 1670 eller Børge Bjerre på Borgerservice på rådhuset læser korrektur på information om kommunen i Mostrups Vejviser, TDC's lokalbog og lignende opslagsværker (som ofte gengiver samme data på nettet). Der vil meget sjældent være begrundelse for, at en kommunal institution eller afdeling annoncerer herudover. Informationsbehov kan drøftes med Byrådscentret/Informationsafdelingen ved informationschef Birgitte Skou Andersen, Birgitte Thorsen Informationsmedarbejder Byrådscentret/Informationsafdelingen Blitz Rådhusets 25 års jubilæum blev fejret ved en reception torsdag den 12. maj. Et par hundrede gæster mødte frem - heriblandt daværende og nuværende byrådsmedlemmer såvel som tidligere og nuværende medarbejdere og en række interesserede borgere. Blandt deltagerne fangede fotograf Kenn Thomsen den daværende borgmester Per Søndergaard (t.v.), rådhusets arkitekt Robert Ramussen og borgmester Anders Bak (t.h.). Udover taler af de tre herrer bød receptionen bla. på underholdning ved orkestret Conductor, som også spillede ved rådhusets indvielse for 25 år siden. Jubilæumsskriftet om rådhuset kan fås på biblioteker og i Borgerservice. Udstillinger på rådhuset Frem til 21. juni: Masker, malerier og glaskunst Birger Rosendahl (malerier), Marianne Martins (masker og malerier) og Anne Wedell-Wedellsborg (glaskunst). Den næste udstilling bliver først i november, når biblioteksombygningen er færdig. Billedet t.h.: Narren af Birger Rosendahl. 12

13 Lån bøger på rådhuset Find en god bog eller dagens avis, slå dig ned i læsehjørnet eller caféen og nyd så læsningen i de dejlige omgivelser på rådhuset. Ovenstående er ikke fjern fremtidsmusik, men en realitet i slutningen af Byrådet har nemlig vedtaget at flytte Høje Taastrup Bibliotek til rådhuset, og byggearbejdet er gået igang i begyndelsen af juni og ventes færdigt i november. Der er flere grunde til byrådets beslutning: Borgernes hus Et bibliotek på rådhuset vil blandt andet kunne medvirke til: Et rådhus som borgerne i højere grad oplever som "borgernes hus". At rådhusets lokalemæssige rammer - f.eks. kantine til cafédrift, byrådssalen til afholdelse af større arrangementer og fællesfaciliteter som kantine, mødelokaler og toiletter - i højere grad kan inddrages i aktiviteter til glæde for borgerne. At der skabes en synergi mellem borgerbetjeningen på rådhuset og den borgerservice, biblioteket udfører - blandt andet ved hjælp af den ny teknologi, som gør det lettere at betjene borgerne med information m.m. Gårdhave overdækkes Rådhusets gårdhave ved hovedindgangen overdækkes, og den og dele af foyeren indrettes til bibliotek. Foyeren vil stadig være forbindelsesareal mellem de administrative enheder i blok A-E. Indgangen til biblioteket placeres over for hovedindgangen til rådhuset ved receptionen i det eksisterende Borgerservice-område, der ombygges. Tværsnit af den ny tagkonstruktion over atriumgården. Overdækningen udføres af trekantede stålgitterspær, og mellem murkroner og tagflade isættes lodrette eller skrå vinduer i samme stil som de nuværende vinduer på rådhuset. Vinduerne forsynes med oplukning og solafskærmning for at opnå et godt indeklima. Gulvet sænkes Gulvet i det egentlige biblioteksområde (gårdhaven) sænkes ca. 50 cm i forhold til foyeren for at skabe en fornemmelse af at træde ind i biblioteket. De eksisterende glaspartier mellem bibliotek og vandrehal fjernes. Der opsættes reoler, opslagstavler, planter og andet på den eksisterende klinkebeklædte opkant for at skabe en afgrænsning, men det sikres, at der vil være en tæt kontakt mellem mellem bibliotek og foyer. Finn Schlichtkrull arkitekt, Ejendomscentret Sådan kan biblioteket komme til at se ud, når atriumgården overdækkes med glastag, og vinduerne ind til foyeren fjernes. 13

14 Den rige Vestegn En udstilling på Kroppedal om mennesker på Vestegnen for 2000 år siden. I 2005 har museet på Kroppedal valgt at sætte fokus på arkæologien. Den 2. juni åbnede Kroppedals hidtil største særudstilling "Den rige Vestegn", og resten af året vil både voksne og børn kunne opleve jernalderen gennem rundvisninger, aktiviteter og undervisningstilbud. Udstillingen viser glimt af livet på Vestegnen i århundrederne e.kr. Et liv der for mange var præget af slid og afmagt og for de færre, der plejede forbindelser med det mægtige Romerrige mod syd, af rigdom og magt. Jernalderens grave rummer et væld af historier om både børn og voksnes liv for næsten 2000 år siden. Hvordan ved vi det? I udstillingen har museets arkæologer arbejdet tæt sammen med naturvidenskabsfolk og sammen besvares spørgsmål om skeletter, dyreknogler, metallers sammensætning og genstandenes bevaring. Museets skoletjeneste udarbejder et differentieret undervisningsmateriale for henholdsvis klasse og siden for klasse. Materialet kan downloades via museets hjemmeside eller kan fremsendes ved direkte henvendelse til museet. Resten af året vil der ved henvendelse til Kroppedal kunne arrangeres omvisninger og foredrag. Fra august måned afvikles en række spændende aktiviteter, - f.eks får museet besøg af en perlemager, og senere vil der være mulighed for sammen med en zoolog at artsbestemme dyreknogler. Flere oplysninger kan hentes på museets hjemmeside eller på telefon eller Lars Buus Museumschef 14

15 Vind en picnickurv Nyd sommeren på en udflugt i Høje-Taastrup Kommune - og hvis du er heldig, kan du få en picnickurv med! Redaktionen er nemlig i sommerhumør og har besluttet at trække lod om tre dejlige picnickurve til fire personer. Udfyld kuponen nederst på siden og vær med i lodtrækningen. Og udflugtsmål er der jo nok af i Høje-Taastrup Kommune! En strandtur Hvis vejret er til det, kan I jo tage en tur på Høje-Taastrup Kommunes strandgrund Hartmannsgave. Det forudsætter blot, at I er borgere i Høje-Taastrup Kommune, for "adgangsbilletten" er sygesikringskortet, som skal vises på forlangende. Hartmannsgave ligger på Karlslunde Strandvej 21, 2690 Karlslunde. Man kan i øvrigt også campere på kommunens strandgrund - mere om det på Udflugt med veteranbanen I kan også tage med veteranbanen gennem Hedeland og nyde picnickurvens indhold i f.x. Lergraven, hvor der er borde og bænke - også overdækkede - og sågar grillsted. Her sidder man skønt ved søerne i Lergravens frodige bevoksning. stump af Vestskoven for at se markeringen af astronomen Ole Rømers observatorium og nyde den smukke udsigt over landskabet. Eller vandrestøvlerne Eller find vandrestøvlerne frem, snup folderne "Historiske vandringer i Høje-Taastrup Kommune" og genfind de oprindelige landsbyer i de nuværende landsbyer og stationsbyer i kommunen. Der er 11 vandringer i alt - folderne fås på biblioteker m.v., og vandringerne er også beskrevet på Veteranbanen kører fra stationen ved Hedehusgården - lige på hjørnet af Brandhøjsgårdsvej og Hovedgaden i Hedehusene, 500 m fra Hedehusene Station. Der er afgang hver søndag til 11. september mellem kl og kl Mere info på Hedeland er i øvrigt et pragtfuldt mål for udflugter, hvad enten I tager cyklen rundt, eller I vælger at spadsere fra en af de utallige p-pladser. Læs mere på Så tager vi cyklerne frem Nu vi er ved det med cyklerne, så kan vi lige så godt nævne brochuren "På cykel rundt i Høje-Taastrup Kommune". Her er seks forslag til cykelture, der tilsammen kommer næsten hele kommunen rundt. Brochuren kan fås i Byrådscentret/Informationsafdelingen, på biblioteker, Borgerservice m.v. Prøv f.x. turen til Kroppedal, hvor I kan nyde madkurven ved borde og bænke uden for museet, se den aktuelle udstilling (se personalebladet side 14) og trave gennem en lille Parker og picnicsteder m.v. Der er i øvrigt talrige steder, hvor I kan slå jer ned og nyde madkurvens indhold. F.x.: Hakkemosen, hvor der findes en egentlig grillplads og et shelter med bålplads. Mølleparken Selsmosen Holmehaven Dybendalssøen Sydvejsbassin Møllebakken Grønningen i Baldersbrønde Grønning i Reerslev Gammelsø Folden ved Nørreled Spangåvej ved idrætsanlægget. Birgitte Skou Andersen Informationschef Sommerquiz: Kan Høje-Taastrup Kommune tilbyde borgerne camping på egen strandgrund? ja nej Navn: Arbejdssted: Tlf. arbejde: Tlf. privat: Indsend kuponen til Høje-Taastrup Kommune, Byrådscentret/Sommerquiz, Bygaden 2, 2630 Taastrup. Du kan også maile dit svar til med overskriften "Sommerquiz". Lodtrækningen blandt de rigtige svar finder sted den 21. juni!

16 Projekt Fløng Svømmehal - YES - det er bare så lækkert!!! Skolevejleder på Fløng Skole Birgitta Schou fortæller om sine oplevelser som deltager i Projekt Fløng Svømmehal. Tænk at få mulighed for at gå til vandgymnastik - og så helt gratis. Jeg er en af de mange, der har meldt mig til at deltage i projektet i Fløng Svømmehal, og YES - det er bare så lækkert!!! Vi var rigtigt mange, der troppede op en mørk fredag eftermiddag i januar, hvor projektet blev skudt i gang. Vi var spændte på at få mere at vide - spændte på om der var mange, der havde meldt sig, og om det ville blive en succes. Og vi er bestemt ikke blevet skuffede. Vandgymnastikken er et hit Fra Fløng Skole er vi temmelig mange, der har taget mod tilbuddet om vandgymnastik. På mit hold er vi vel ca. 10 fra samme arbejdsplads og ca. 5 "udefra" (fra daginstitutioner og plejehjem). Det er virkelig lækkert efter endt arbejdsdag at gå i svømmehallen. Holdet starter kl. 17, og allerede i omklædningsrummet snakkes og grines der - det er hyggeligt og rart - forventningen til, hvor KOLDT vandet er i dag, er stor. Vi bliver lidt som børn på ny Vi bliver lidt som børn på ny - en god følelse!!! Hvem kommer først i vandet? Er det koldt? Hvor er mit håndklæde? Griner igen og glædes over, at Lisbeth, vores instruktør, er der og ser ud, som om hun er glad for at se os. Så bliver vi heglet igennem - og det er bare så sjovt. Vi har det herligt med hinanden i vandet, og vi griner meget. At være et hold har stor betydning Jeg synes, det er utroligt dejligt at få lov til at deltage i dette projekt. Det er med til at gøre hverdagen lettere. Det betyder, at onsdage, hvor vi har møder, møder og atter møder, bliver mere spiselige, netop fordi man ved, at senere skal der grines og knokles i vandet sammen med resten af holdet. Netop det at være et hold har stor betydning. Man møder op og kommer så ofte man kan, for de andre er der jo. Nu håber jeg bare at projektet fortsætter Projektet er rigtig godt. Det er flot, at vi har fået denne mulighed for at gå til noget sammen med alle dem, der tilfældigvis arbejder i samme område. Personalet i Fløng Svømmehal er så gode til at tage sig af os, og man føler sig virkelig velkommen!!! Nu håber jeg bare, at projektet også fortsætter til næste år, for en så fin og god idé må ikke stoppe efter et år. Birgitta Schou skolevejleder Fløng Skole FAKTABOKS: Projektet i Fløng Svømmehal tilbyder følgende: Vandgymnastik Massage Svømning Terapibad 34 gader - sauna og solarium Frisk frugt og læskedrikke Undervisning og behandlingsdage: Onsdage: kl Fredage: kl Projektet i Fløng svømmehal kører gennem hele år Det er Fløng Svømmehal, der har taget initiativ til projektet og Omsorgsnetværket har finansieret det. Omsorgsnetværket er tovholder på en række aktiviteter, der skal styrke trivsel samt forebygge og nedbringe sygefravær. 16

17 IT - sikkerhed Retningslinier for arbejdsstationer Alle pc'er der tilsluttes det administrative net, skal etableres af KMD i Høje-Taastrup og IT-staben. KMD sikrer, at pc'erne via netværket er sikret mod virus og uautoriseret adgang. Skærmen skal placeres på en sådan måde, at ingen uvedkommende har adgang til at se skærmbilledet. At beskytte kommunen 100% mod virus er en umulig opgave. Uanset hvilke forholdsregler, der bliver taget, vil virus altid kunne finde vej igennem de forhindringer, som bliver stillet op. Der vil derfor i sjældne tilfælde kunne optræde en virus, som programmerne ikke kender. Du skal derfor være forsigtig med at åbne post fra nogen, du ikke kender, og post "der ser underlig ud". Virus De enkelte pc'er og centrale servere er sikret mod virus med et eller flere antivirusprogrammer, der automatisk og løbende skanner filer, herunder filer der modtages via elektronisk post. Underlige mails Post "der ser underlig ud" kan f.eks. have følgende afsenderadresse: "Mongery C. Moser, og følgende mail emne: " Almost there". Mail af denne type bør du slette uden at åbne dem. Antivirusprogrammerne opdateres ligeledes løbende og automatisk. Hanne Nygård Jensen og Jørgen Hjarnø Byrådscenter Spis dig sund Vi skal spise 600g frugt og grønt om dagen ifølge Kræftens Bekæmpelse og en række sundhedsmyndigheder. Det er væsentligt mere end de 379g, vi spiser i gennemsnit i dag. Flere undersøgelser viser, at når vi spiser meget frugt og grønt, har vi nedsat risiko for at få kræft, hjerte-kar-sygdomme og diabetes. Find opskrifter Kræftens Bekæmpelse har oprettet en hjemmeside, hvor du kan finde opskrifter og inspiration til at lave sund mad. Det gør det nemmere at spise de 600g frugt og grønt om dagen. Opskrifterne tager udgangspunkt i traditionelle klassikere såvel som i etniske køkkener, som historisk set har sat fokus på frugt og grønt. Opskrifterne rummer alle tænkelige måder at tilberede frugt og grøntsager på. Vi ved alle sammen, at det er sundt at spise mere frugt og grønt - men masser af frugt og grøntsager i madlavningen er også med til at skabe variation i smag, farve og konsistens. Find opskrifter på: E-learning - Åbent hus i efteråret Alle kurser afholdes kl (fredag til kl ) Tirsdag den 16. august Onsdag den 24. august Torsdag den 1. september Fredag den 16. september Mandag den 26. september Tirsdag den 4. oktober Onsdag den 12. oktober Torsdag den 27. oktober Fredag den 4. november Mandag den 14. november Tirsdag den 22. november Onsdag den 30. november Tirsdag den 13. december Du skal have en adresse i Høje-Taastrup Kommune eller opgive din private adresse til Anette Zacho eller ring på tlf.: ) et par dage før kursusstart. Tilmelding min. 14 dage før kursusstart. 17

18 Fødselsdage og jubilæer Arne Peter Johansen Lørdag den 18. juni 2005 Teknisk servicemedarbjder, Ejendomsafsnittet, 50 års fødselsdag. Vibeke Noort Vedel Søndag den 19. juni 2005 Sygehjælper, Distrikt Hedehusene, 50 års fødselsdag. Jacob Stein Mandag den 27. juni 2005 Støttepsykolog, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, 50 års fødselsdag. Merete Dobson Mørk Onsdag den 6. juli 2005 Pædagomedhjælper, Daginstitutionen Toppen, 50 års fødselsdag. Vibeke Sewerin Mandag den 11. juli 2005 Konsulent, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, 50 års fødselsdag. Annelise Steengaard Overlærer, Borgerskolen, 25 års jubilæum. Anders Søgaard Wingum Overlærer, Borgerskolen, 25 års jubilæum. Stefan Michael Freund Overlærer, Hedehusene Skole, 25 års jubilæum. Hans Jørgen Mørkegaard Overlærer, Rønnevangsskolen, 25 års jubilæum. Kirsten Bente Hofman Frisch Overlærer, Rønnevangsskolen, 25 års jubilæum. Villy Poul Guldbek Overlærer, Grønhøjskolen, 25 års jubilæum. 18 Dorte Grothe West, Mandag den 11. juli 2005 Social- og sundhedshjælper Kollektiv Vesterkøb, 50 års fødselsdag. Nuan Wangnurach Bengtsson Onsdag den 13. juli 2005 Rengøringsassistent, Rengøringsafdelingen, 50 års fødselsdag. Ulla Boholdt-Petersen Torsdag den 14. juli 2005 Overlærer, Hedehusene Skole, 50 års fødselsdag. Birgitte Donskov Nielsen Torsdag den 21. juli 2005 Socialrådgiver, Lokalcenter Taastrupgård, 50 års fødselsdag. Kirsten Nonni Jakobsen Fredag den 22. juli 2005 Assistent, Vuggestuen Bamsen, 50 års fødselsdag. Dorte Færregaard Jensen Mandag den 25. juli 2005 Afsnitsleder, Byrådscenter, 50 års fødselsdag. Tine Stoltenberg Fredag den 29. juli 2005 Pædagogmedhjælper, Børnehaven Gyngehesten, 25 års jubilæum. Lone Steffen Hallahan Søndag den 31. juli 2005 Overlærer, Charlotteskolen, 50 års fødselsdag. Lone Hansen Stedfortræder, Distrikt Taastrup Øst, 25 års jubilæum. Claus Liisberg Kamp Overlærer, Parkskolen, 25 års jubilæum. Kirsten Inge Jørgensen Overlærer, Grønhøjskolen, 25 års jubilæum. Carsten Flemming Davidsen Souschef, Grønhøjskolen, 25 års jubilæum. Ulla Schneller Overlærer, Øtofteskolen, 25 års jubilæum. Jesper Michael Scholkmann Overlærer, Fløng Skole, 25 års jubilæum. John Paulsen Severin Overlærer, Charlotteskolen, 25 års jubilæum. Jane Lykke Thomassen Overlærer, Reerslev Skole, 25 års jubilæum. Benthe Olsen Pædagogmedhjælper, Daginstitutionen Grønhøj, 25 års jubilæum. Søren Hoe Hansen Skolekonsulent, Pædagogisk Udviklingscenter, 25 års jubilæum. Jill Elisabeth Larsen Socialformidler, Erhvervsafsnit, 25 års jubilæum.

19 Fødselsdage og jubilæer Poul Kirkeby Vedersø Overlærer, Gadehaveskolen, 25 års jubilæum. Peter Christian Anker Overlærer, Gadehaveskolen, 25 års jubilæum.. Wanda Lykke Mortensen Onsdag den 10. august 2005 Bibliotekar, Bibliotek Voksen, 50 års fødselsdag,. Carsten Johan Berg Onsdag den 10. august 2005 Leder, Daginstitutionrn Minigiro, 50 års fødselsdag. Kathe Anne Rindom Kristensen Fredag den 19. august 2005 Ekspeditionssekretær, Inkasso- og Kontrolcenter, 50 års fødselsdag. Jian Sun Fredag den 19. august 2005 Rengøringsassistent, Rengøringsafdelingen, 50 års fødselsdag. Vibeke Frederiksen Lørdag den 20. august 2005 Assistent, Hjælpemiddeldepot - Omsorgsafsnit, 50 års fødselsdag. Inger Rasmussen Onsdag den 10. august 2005 Overassistent, Kvikservice Afsnit A, 50 års fødselsdag. "Nyt fra Høje-Taastrup Kommune - din arbejdsplads" Hasan Eyup Bas Onsdag den 10. august 2005 Socialrådgiver, Lokalcenter Taastrupgård, 50 års fødselsdag. Tove Anna Lovise Gustafson Torsdag den 11. august 2005 Tilsynsassistent, Rengørinsafdelingen, 25 års jubilæum. Anne Charlotte Bournonvil Olsen Torsdag den 11. august 2005 Kontorfunktionær, Bibliotek-Filial Hedehusene, 25 års jubilæum. Udgives af Høje-Taastrup Kommune, Byrådscentret/Informationsafdelingen, Bygaden 2, 2630 Taastrup, tlf Redaktion: Birgitte Skou Andersen (ansvarshavende redaktør) Catarina Bønvad (redaktør) Birgitte Thorsen Egil Ussing Inge Lillelund Lørdag den 13. august 2005 Pædagogmedhjælper, Blåkilde Vuggestue, 25 års jubilæum. Susanne Fusager Jensen Onsdag den 17. august 2005 Sygehjælper, Kollektiv Baldersbo Stue, 50 års fødselsdag. Velkommen til vores nye social- og sunedhedselever! Bagerst fra venstre: Liudmila Haddad, Martin Nielsen og Charlotte Ernst. Miderst: Josephine Bjerre, Linda Al-Taee, Gholam saedi Dafghi og Ejvi Nylander. Forrest: Naciye Bozkurt, Anne Olsen, Janne Olsen, Louise Jensen og Susan Bülow Larsen. Grafik & Layout: Thomas Pregel Indlæg til bladet: Har du forslag til bladet, bedes du kontakte redaktionen. Send indlæg som uformatteret word-dokument pr. mail til (eller på diskette til ovenstående adresse). Næste nr.: Der er afleveringsfrist til næste blad mandag den 1. august 2005 Bladet udkommer onsdag den 24. august 2005 Læsere og distribution: Oplag: 3600 Bladet fordeles til samtlige ansatte i Høje-Taastrup Kommune. Fratrådte medarbejdere kan få bladet tilsendt - kontakt redaktionen. Produktion: Layout: Høje-Taastrup Kommune ( INF.) Tryk: Hedehusene bogtrykkeri a/s Trykt på Galerie Art Silk 130g. 19

20 Hvordan er det nu lige, det er? Adresse - label Sprogfejl kan være svære at erkende, men ofte er de lettere at undgå, end man tror. Vi glemmer at sætte "r" på udsagnsord som høre, skære og narre i nutid, og vi overser, at egennavne begynder med stort bogstav. I bund og grund er de fleste af os godt klar over, hvordan vi undgår de mest almindelige sprogfejl. Alligevel er det de færreste af os, som kan sige os fri for at lave fejl - for hvordan er det nu lige, det er? Hvorfor bruge tid på småfejl? Det kan være både svært og irriterende at indrømme over for sig selv, at man laver småfejl. Det er så let at slå dem hen med, at man har travlt, eller at der er vigtigere ting, man skal nå. Skal man gøre noget bedre, er man ofte nødt til at erkende, at man ikke gør det godt nok - og som bekendt er dét sjældent særlig rart. Imidlertid er det en god ide at overvinde sine mentale bortforklaringer, især fordi der er en række fordele ved at undgå sproglige småfejl - både over for sig selv og for dem, man kommunikerer med. Korrekt dansk giver respekt Belønningen for at skrive korrekt dansk er hurtig og mærkbar. Det giver respekt hos dem, man skriver til. Man undgår at fjerne opmærksomheden fra det væsentlige og at skulle rede eventuelle misforståelser ud. Resultatet er øget effektivitet, mindre stress og mere tid til andre opgaver. Nutids r En af de mest almindelige fejl opstår, når man glemmer at sætte r på udsagnsord i nutid. Fejlen opstår typisk med ord som røre, skære eller narre, hvor r'et i nutidsformen er stumt. Navneform, hvor man kan sætte at foran ordet, og nutidsformen med r lyder derfor ens. Og nogle glemmer derfor det ekstra r i nutid, mens andre overkompenserer ved at sætte r på i navneform. Vil man være helt sikker på at stave rigtigt, kan man derfor erstatte udsagnsordet med prøve. Hvis det hedder prøver i nutid, skal man også skrive narrer i nutid. Egennavne og forkortelser - med stort eller med småt? Reglerne for, hvornår noget skal skrives med stort eller småt, er forholdsvis enkle. Alle egennavne skrives med stort begyndelsesbogstav. Hvis egennavnet består af flere ord, skal alle ord skrives med stort. For eksempel staves Høje-Taastrup Kommune med stort bogstav i hvert ord. Forkortelser såsom cd, sms, edb, it, tv, wc, cv, og bh staves altid med lille, mens forkortelser af egennavne som USA, EU eller DSB altid staves med stort. Egil Ussing Informationsmedarbejder

Høje-Taastrup Kommune din arbejdsplads 18. oktober 2004

Høje-Taastrup Kommune din arbejdsplads 18. oktober 2004 NYT FRA Nr. 5-10. årgang Høje-Taastrup Kommune din arbejdsplads 18. oktober 2004 Nu kommer multiarenaen I fem år har vi ventet på den. Nu kommer den endelig - arenaen. Sjældent har der været så mange journalister

Læs mere

Tema: God borgerservice s. 10-13 Rygepolitikken præciseres s. 19 Vind årets trivselspris s. 20. 1. september 2008 Nr. 4-14. årgang

Tema: God borgerservice s. 10-13 Rygepolitikken præciseres s. 19 Vind årets trivselspris s. 20. 1. september 2008 Nr. 4-14. årgang 1. september 2008 Nr. 4-14. årgang Tema: God borgerservice s. 10-13 Rygepolitikken præciseres s. 19 Vind årets trivselspris s. 20 Til samtlige medarbejdere Kommunaldirektørens hjørne 3 Et job med mening

Læs mere

2. juni 2009 Nr. 3-16. årgang. Du er vigtig for din kommune. Efterårets kurser - oversigt. Tema: Valg. Til samtlige medarbejdere

2. juni 2009 Nr. 3-16. årgang. Du er vigtig for din kommune. Efterårets kurser - oversigt. Tema: Valg. Til samtlige medarbejdere 2. juni 2009 Nr. 3-16. årgang Du er vigtig for din kommune Efterårets kurser - oversigt Tema: Valg Til samtlige medarbejdere INDHOLD Kommunaldirektørens hjørne 3 Projekt Aktiv Arbejdsmedicin: Du er vigtig

Læs mere

Ny rygepolitik [ s. 3 ] Tablets til Fursund Skole [ s. 7 ] Kursuscenter i kolonihavestil [ s. 9 ] RENT LIV fest [ s. 10 ]

Ny rygepolitik [ s. 3 ] Tablets til Fursund Skole [ s. 7 ] Kursuscenter i kolonihavestil [ s. 9 ] RENT LIV fest [ s. 10 ] Personaleblad for Skive Kommune [ nr. 3 september 2013 ] Ny rygepolitik [ s. 3 ] Tablets til Fursund Skole [ s. 7 ] Kursuscenter i kolonihavestil [ s. 9 ] RENT LIV fest [ s. 10 ] GNIST [ leder ] Indhold

Læs mere

DUBU STYRKER SAMARBEJDET HØJE FORVENTNINGER TIL NYT IT-SYSTEM 10 MINISTER I PRAKTIK IMPONERET OVER UNGEINDSATS 5

DUBU STYRKER SAMARBEJDET HØJE FORVENTNINGER TIL NYT IT-SYSTEM 10 MINISTER I PRAKTIK IMPONERET OVER UNGEINDSATS 5 0 2 26. januar 2011 LISBETH ZORNIG: JEG VALGTE LIVET CAFÉ GIVER LIVSMOD SYGEMELDTE MØDES OG SKABER LIVSMOD 8 DUBU STYRKER SAMARBEJDET HØJE FORVENTNINGER TIL NYT IT-SYSTEM 10 MINISTER I PRAKTIK IMPONERET

Læs mere

GNIST. Mindre snak i skyllerummet. Ledighed bruges konstruktivt. Genbrug til hverdag og til kunst. Personaleblad for Skive Kommune nr.

GNIST. Mindre snak i skyllerummet. Ledighed bruges konstruktivt. Genbrug til hverdag og til kunst. Personaleblad for Skive Kommune nr. GNIST Personaleblad for Skive Kommune nr. 2 maj 2011 Mindre snak i skyllerummet Ledighed bruges konstruktivt Genbrug til hverdag og til kunst medarbejder.skivekommune.dk 2 Gnist Leder Indhold 3: Sundhedscenter

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

GNIST. Spar masser af penge på indkøb. TV fra Skive om Skive. Gratis billetter til musical. Personaleblad for Skive Kommune nr.

GNIST. Spar masser af penge på indkøb. TV fra Skive om Skive. Gratis billetter til musical. Personaleblad for Skive Kommune nr. GNIST Personaleblad for Skive Kommune nr. 1 februar 2010 Spar masser af penge på indkøb TV fra Skive om Skive Gratis billetter til musical medarbejder.skivekommune.dk 2 Gnist Leder Indhold 3: Politiker

Læs mere

Indblik April 2008 #02. Årgang 3 April 2008. tema. Nu skal vi

Indblik April 2008 #02. Årgang 3 April 2008. tema. Nu skal vi Indblik April 2008 #02 Årgang 3 April 2008 tema Nu skal vi KRAM-me! Leder Nr. 2, april 2008 Vi skal have det godt Det sunde liv er i fokus, når vi i den kommende måned har KRAM på dagsordenen. Vores vaner

Læs mere

BØRNSHVERDAG. ipads - kan det blive for meget? Hesteassisteret. ledelsescoaching! side 10. side 20. daginstitutionernes lands-organisation

BØRNSHVERDAG. ipads - kan det blive for meget? Hesteassisteret. ledelsescoaching! side 10. side 20. daginstitutionernes lands-organisation til daginstitutioner, bestyrelser og forældre BØRNSHVERDAG nr. 4 juni 2015 ipads - kan det blive for meget? side 10 Dagins Lands- Hesteassisteret ledelsescoaching! side 20 daginstitutionernes lands-organisation

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013 TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Et valg - også om prioriteringer Folkeskolen I Odense prioriteres folkeskolen lavt i forhold til, hvor meget politikerne

Læs mere

Grib værdierne [ s. 3 ] Ressourcebank [ s. 4 ] Bedre tid og færre sager [ s. 7 ] Mere motion [ s. 13 ]

Grib værdierne [ s. 3 ] Ressourcebank [ s. 4 ] Bedre tid og færre sager [ s. 7 ] Mere motion [ s. 13 ] Personaleblad for Skive Kommune [ nr. 1 februar 2015 ] Grib værdierne [ s. 3 ] Ressourcebank [ s. 4 ] Bedre tid og færre sager [ s. 7 ] Mere motion [ s. 13 ] GNIST [ leder ] Indhold Leder Af Per Mathiasen,

Læs mere

nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik

nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik Rosendahls Ansvarshavende redaktør: Kommunikationschef Thomas Reil

Læs mere

Mennesker med udviklingshæmning

Mennesker med udviklingshæmning ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 2. april. 2013 62. årgang Mennesker med udviklingshæmning halter efter på it-området bladet Fire iværksættere laver søskendekurser Lønnen er glæden

Læs mere

Nummer 5 Oktober 2013 ADHD-foreningen

Nummer 5 Oktober 2013 ADHD-foreningen Nummer 5 Oktober 2013 ADHD-foreningen Vi stemmer på den nationale ADHD- handleplan Side 7 Gratis kursus tilbydes Side 21 Hjælp din ADHD- forening til at blive bedre Side 29 ADHD-foreningens kursuskatalog

Læs mere

tema Ledelsesværdier

tema Ledelsesværdier Indblik Juni 2007 tema Ledelsesværdier #04 Årgang 2 Juni 2007 Leder Nr. 4, juni 2007 Ledelse baseret på gode værdier Det skal være sjovt at gå på arbejde! Ambitionerne fejler ikke noget i vores nye ledelsesværdier,

Læs mere

HOVEDSTADEN. Arbejdspladsen flytter 100 kilometer væk. 22. marts 2013 HK HANDEL

HOVEDSTADEN. Arbejdspladsen flytter 100 kilometer væk. 22. marts 2013 HK HANDEL 22. marts 2013 HK HANDEL HOVEDSTADEN Nordsjælland Bornholm Arbejdspladsen flytter 100 kilometer væk Peter Justesen Company A/S flytter fra Nordhavn til Slagelse. Det gav 25 lagermedarbejdere et svært valg:

Læs mere

Parkposten. Kultur og fritid Side 11. Beboerblad for Sønderparken og Korskærparken, Fredericia. Beskæftigelse og uddannelse Side 4 og 13

Parkposten. Kultur og fritid Side 11. Beboerblad for Sønderparken og Korskærparken, Fredericia. Beskæftigelse og uddannelse Side 4 og 13 Parkposten Beboerblad for Sønderparken og Korskærparken, Fredericia Årgang 5 Nr. 1 Marts 2015 Redaktionen Leder Beskæftigelse og uddannelse Side 4 og 13 Bygge bro og netværk Beskæftigelse og udd. Aktivitetshus

Læs mere

GNIST. Danmarks største solcelleanlæg. Økonomien er under pres. Tidlig indsats gør en forskel. Personaleblad for Skive Kommune nr.

GNIST. Danmarks største solcelleanlæg. Økonomien er under pres. Tidlig indsats gør en forskel. Personaleblad for Skive Kommune nr. GNIST Personaleblad for Skive Kommune nr. 4 september 2009 Danmarks største solcelleanlæg Økonomien er under pres Tidlig indsats gør en forskel medarbejder.skivekommune.dk 2 Gnist Leder Indhold 3: Tal

Læs mere

Bedre arbejdsmiljø i daginstitutioner

Bedre arbejdsmiljø i daginstitutioner Bedre arbejdsmiljø i daginstitutioner Bedre arbejdsmiljø i daginstitutioner Denne rapport er skrevet til fremtidige rekvirenter, beslutningstagere, undervisere samt konsulenter i fagforeninger og kommuner,

Læs mere

ADHD MAGASINET. TEMA: Juletiden. NYT I ADHD MAGASINET: ADHD-foreningens tips og ideer til forældre (KIK-kassen) Side 4

ADHD MAGASINET. TEMA: Juletiden. NYT I ADHD MAGASINET: ADHD-foreningens tips og ideer til forældre (KIK-kassen) Side 4 TEMA: Juletiden NYT I ADHD MAGASINET: ADHD-foreningens tips og ideer til forældre (KIK-kassen) Side 4 ADHD MAGASINET NUMMER 6 DECEMBER 2014 Er du i sidste øjeblik med julegaverne? Side 29 Fra hektisk til

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

Bibliotekarer løfter ungdomsuddannelserne

Bibliotekarer løfter ungdomsuddannelserne BIBLIOTEKAR FORBUNDETS FAGMAGASIN JUNI 2015 60 PROCENT OPLEVER STRESS PÅ ARBEJDET DEBAT OM OMSTRIDT NÆSTVED- MODEL 06 TEMA: Bibliotekarer løfter ungdomsuddannelserne GOD SOMMER Et spændende forår Inden

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

+ Magasinet er udgivet af KTO og KL for at gøre opmærksom på mulighederne i medindflydelse

+ Magasinet er udgivet af KTO og KL for at gøre opmærksom på mulighederne i medindflydelse + Magasinet er udgivet af KTO og KL for at gøre opmærksom på mulighederne i medindflydelse Medindflydelse nytter Den økonomiske krise har medført stramme kommunale budgetter. Kommunerne står over for udfordringen

Læs mere

bladet Oplev Solkysten nyt tilbud fra LEV Børnehave udvisker grænserne mellem special- og almenområdet

bladet Oplev Solkysten nyt tilbud fra LEV Børnehave udvisker grænserne mellem special- og almenområdet ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 2. April 2011 60. årgang bladet kommune nægter at lade ung kvinde selv vælge et ellers totalt egnet botilbud Oplev Solkysten nyt tilbud fra LEV Børnehave

Læs mere

Nummer 5 Oktober 2012 ADHD-foreningen

Nummer 5 Oktober 2012 ADHD-foreningen Nummer 5 Oktober 2012 ADHD-foreningen Viden og handling gav trivsel Side 4 og 5 Aflastningskolonien Karlsvognen Side 6-7 Kursuskatalog forår 2013 Midtersiderne - lige til at tage ud Sommerlejrens store

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

LEDERE DER LYKKES E N U N DE RSØG E LSE AF KE RN E KOM PETE NCE R HOS SUCCESFU LDE LE DE RE PÅ KOM M U NALE ARBEJ DSPLADSE R

LEDERE DER LYKKES E N U N DE RSØG E LSE AF KE RN E KOM PETE NCE R HOS SUCCESFU LDE LE DE RE PÅ KOM M U NALE ARBEJ DSPLADSE R LEDERE DER LYKKES E N U N DE RSØG E LSE AF KE RN E KOM PETE NCE R HOS SUCCESFU LDE LE DE RE PÅ KOM M U NALE ARBEJ DSPLADSE R LEDERE DER LYKKES EN UNDERSØGELSE AF KERNEKOMPETENCER HOS SUCCESFULDE LEDERE

Læs mere

God jul. Nye projektledere. En verden af muligheder... Skiftesporsarbejde. Side 2 3. Side 5. Side 6 7. Side 9 Medarbejderinnovation

God jul. Nye projektledere. En verden af muligheder... Skiftesporsarbejde. Side 2 3. Side 5. Side 6 7. Side 9 Medarbejderinnovation 15. udgave, december 2010 Nye projektledere Side 2 3 Side 5 En verden af muligheder... Skiftesporsarbejde Side 6 7 God jul Side 9 Medarbejderinnovation Mange af Vordingborg Kommunes institutioner inviterer

Læs mere