Høje-Taastrup Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høje-Taastrup Kommune"

Transkript

1 Nyt fra 15. juni 2005 Nr årgang Høje-Taastrup Kommune - din arbejdsplads Den rige Vestegn Ca. 300 e.kr. blev en 12-årig dreng fra en velhavende familie begravet. Drengen fik et overdådigt udstyr med i graven bl.a. et spil med 59 spillebrikker i glas, en spand af taks med bronzebeslag og to romerske drikkeglas. Tegneren Charlotte Clante har rekonstrueret graven, som amtsarkæologerne udgravede på marken Brøndsager ved Høje-Taastrup Transportcenter. Fundene fra denne og andre grave - bl.a. fra Vesterby i Torstorp - er med på museet på Kroppedals store udstilling "Den rige Vestegn", som netop er åbnet. Læs mere på side 14. Redaktionen ønsker god sommerferie! Vi trives side 4 Dygtige pædagoger i klubberne side 6 Forebyg buler og indbrud side 10 Lån bøger på rådhuset side 13 Vind en picnickurv side 15 Kolde gys og sammenhold i Fløng side 16

2 Kommunaldirektørens hjørne Sådan vil vi ledere gebærde os og vi vil måles på det For godt en måneds tid siden blev det såkaldte "kodeks for god offentlig topledelse" lanceret. Kodekset er et bud på fælles normer for, hvad der kendetegner den gode offentlige topleder. Hvad indeholder kodekset så? Jeg vil i første omgang nøjes med at referere de ni anbefalinger og overlade det til refleksion hos den enkelte, hvad der kan og skal lægges i de enkelte punkter. Man kan læse mere på og mon ikke der også her i personalebladet bliver mere at læse om god ledelse. Kodekset er tiltænkt topledere på tværs af hele den offentlige sektor, herunder selvfølgelig den kommunale sektor og dermed også os i Høje-Taastrup. Selv om de ni anbefalinger i kodekset i første omgang er møntet på den enkelte leders arbejde med sig selv og sin ledelsesadfærd, er kodekset interessant for andre end ledere. Vi i Høje-Taastrup Kommunes direktion tilslutter os kodekset i sin fulde form. Vi vil omsætte det i praksis, og vi vil, at det skal gøre en forskel i hverdagens ledelse. Det er nok tiltænkt topledelsen, men det må ikke og skal ikke leve sit eget liv i det regi alene. Tværtimod får det først sit liv, når alle medarbejdere spiller med og vurderer, hvordan vi ledere lever op til kodekset, og om vi præsterer det, vi skal. De ni anbefalinger er Du afklarer dit ledelsesrum med den politiske leder Du påtager dig ansvaret for, at de politiske mål efterleves i hele organisationen Du skaber en organisation, der er lydhør og kan påvirke omverdenen Du skaber en organisation, der handler som en del af en sammenhængende offentlig sektor Du kræver, at organisationen har fokus på resultater og effekter Du har udsyn og arbejder strategisk med udviklingen af din organisations opgaveløsning Du bruger din ret og pligt til at lede organisationen Du udviser professionel og personlig integritet Du værner om den offentlige sektors legitimitet og de demokratiske værdier Min egen læsning og oplevelse af kodekset er i virkeligheden, at også centercheferne og andre ledere her i kommunen bør efterleve kodeksets ni bud! Det nye kodeks signalerer åbenhed. Det dur ikke, hvis vi ledere gemmer os og ikke er åbne om, hvad vi vil måles på, og hvordan vi konkret arbejder. Man skal som medarbejder kunne se os over skuldrene og konfrontere os med, hvad vi har lovet, og hvordan vi er ledere. Jeg vil slå fast, at fadderne bag kodekset ikke med den første anbefaling rejser tvivl om Byrådets legitime ret til at lede organisationen. Jeg ser det som et indspark til at få en fælles forståelse af samspillet mellem byrådet og topledelsen af, hvem der gør hvad. For at det ikke skal bare skal være tomme ord, bygger vi i den næste trivselsmåling i 2007 et særligt afsnit ind om topledelsen gående på de ni anbefalinger. Meget apropos KVIK-projektet er der til den enkelte topleder udviklet en metode til selvevaluering. Et "kodeks-spejl" kaldes det. Så skulle man som leder have mod på mere selveveluering end KVIK, skal man for min del bestemt ikke holde sig tilbage med at selvevaluere sin ledelsesadfærd. 2

3 Sidst i maj offentliggjorde KL og HK resultaterne af undersøgelsen "ledere, der lykkes". Undersøgelsen har vist, at fem såkaldte kernekompetencer karakteriserer de succesfulde kommunale institutions- og mellemledere: De kan læse og forstå menneskelige relationer De insisterer vedholdende på at delegere ansvar og opgaver De indgyder tillid og indbyder til sparring De holder fast i deres personlige grundværdier - også når de udfordres De er offensive og direkte, når de griber ind Jeg læser konklusionerne derhen, at de mest succesfulde kommunale ledere er dem, der formår at bryde med kon- fliktskyheden og en misforstået hensynsfuld facon. De ledere høster anerkendelse fra både chefer og medarbejdere, når de kombinerer en dyb menneskelig forståelse med evnen og modet til at stille krav og tage de nødvendige konfrontationer. Er vi ledere sådan i Høje-Taastrup Kommune? Er vi gode nok, og gebærder vi os som de succesfulde ledere? Ja, det er spørgsmål, som både medarbejdere og ledere kan tænke over hen over sommeren. God sommerferie. Henrik Kolind Kommunaldirektør Til lærere til elever i 8., 9. og 10. klasse Hvor meget ved eleverne om kommunalvalg og den kommune de bor i? I lighed med sidste kommunalvalg, har vi valgt at tilbyde elever fra 8. klasse og opefter at komme på besøg på rådhuset og få en orientering om valget og deres kommune. Besøgene tager udgangspunkt i en folder, "En stemme for din hverdag", som Informationsafdelingen i Byrådscentret producerer. Pjecen beskriver bredt kommunens mange arbejdsopgaver. Eleverne vil blandt andet komme til at høre om: Borgmesterens og de øvrige politikeres arbejde De ansattes arbejde Hvordan orienterer vi borgerne om, hvad der sker i kommunen? Hvad får borgerne for deres skattepenge? Hvordan får borgerne indflydelse på deres kommune? Alle skoler vil i løbet af august måned modtager en pakke med denne pjece sammen med en årsberetning for 2004 og budgetavisen for Skolerne vil endvidere modtage en indbydelse til disse "valgmøder" fra Byrådscentret. Susanne Post Byrådscenter Blitz Kommunen får ny og større genbrugsplads Mandag d. 2. maj åbnede borgmester Anders Bak en ny og større genbrugsstation, som skal gøre det lettere for borgere og virksomheder at slippe af med deres affald på en forsvarlig måde. Ombygningen har været undervejs siden januar. Samtidig med indvielsen trådte der nye udvidede åbningstider i kraft. Fra den 2. maj er åbningstiderne fra kl til hverdage og helligdage, sommer og vinter. (Foto Kenn Thomsen.) 3

4 Trivselsundersøgelsen er nu gennemført! Vi har nu gennemført den første trivselsundersøgelse for alle medarbejderne i Høje-Taastrup Kommune. Der er udarbejdet trivselsrapporter til alle arbejdspladser, men det er langt fra slutningen på processen. Forhåbentlig har I eller får I på den enkelte arbejdsplads og i MED-udvalgene en god dialog omkring trivselsresultaterne, og hvordan I kan fremme trivslen. Dette er afgørende for om trivselsundersøgelsen bliver en succes. Det skulle gerne være sådan, at I oplever, at der kommer handling bag ordene. Det er et fælles ansvar. Hvad er et godt resultat? Et godt resultat er som udgangspunkt er, at alle medarbejdere trives - i praksis kan det være vanskeligt at realisere, men vi stræber mod det. Direktionen har besluttet, at 80 % skal være enig i de overordnede trivselsudsagn, for at det er et tilfredsstillende resultat. I kan derfor på den enkelte arbejdsplads tage udgangspunkt i de 80% til at vurdere, om jeres resultat er tilfredsstillende. Betydningskategorien i spørgeskemaet viser, hvilke forhold som har stor betydning for trivslen. De forskellige metoder til at tolke resultatet angiver, hvilke forhold I kan lægge vægt på i den efterfølgende dialog. En god målestok er ligeledes at sammenligne jeres besvarelser på arbejdspladsen med jeres sektors samt kommunens samlede besvarelser. En tredje metode til at vurdere trivslen, er at lægge vægt på forskellen mellem enighed og betydning. God trivsel i Høje-Taastrup Kommune I Høje-Taastrup Kommune er der generelt en god trivsel - den gode trivsel kommer til udtryk ved, at medarbejderne overvejende svarer positivt på udsagnene i trivselsundersøgelsen - 87% svarer, at de overordnet trives godt på deres arbejdsplads, 80% svarer, at de har et godt arbejdsmiljø. Det rigtig positive ved den overordnede trivsel er, at 99% svarer, at de er engageret i deres arbejde, hvilket viser, at der generelt er en stor motivation blandt både medarbejdere og ledere. Den overordnede trivsel lever således op til direktionens målsætning. En travl hverdag med gode udviklingsmuligheder Mere specifikt viser trivselsundersøgelsen, at der er en travl hverdag, hvor der stilles store krav til den enkelte medarbejder. Men at der generelt er gode muligheder for at lære noget nyt gennem arbejdet, og at medarbejderne oplever, at de har stor indflydelse på udførelsen af deres arbejde. Foto: Kenn Thomsen Dette betyder, at der generelt er gode udviklingsmuligheder, fordi medarbejderne får muligheder for at bruge og udvikle deres kompetencer i selve arbejdet. Derfor oplever de fleste også, at de yder en vigtig og god arbejdsindsats. 4

5 I forhold til selve arbejdet efterlyser visse medarbejdere bedre mulighed for at komme på kurser, uddannelse og lignende, samt at have større indflydelse på selve arbejdsmængden. Et godt samarbejde Trivselsundersøgelsen viser, at der er et godt samarbejde og gode sociale relationer på arbejdspladserne, hvor der er god mulighed for at få støtte og hjælp af kollegerne. Dette har normalt en positiv effekt, hvis man har en travl og stresset hverdag. Der, hvor samarbejdet og kommunikationen kan forbedres, er i forhold til den overordnede medbestemmelse og på beslutninger, der vedrører medarbejdernes arbejde. Nærmeste leder er god til at værdsætte sine medarbejdere Generelt er medarbejderne mindre enige i ledelsesudsagnene i forhold til de andre udsagn i trivselsundersøgelsen, men udsagnene tillægges også mindre betydning, hvilket antyder, at nærmeste leder ikke har ligeså stor betydning for trivslen som andre udsagn i trivselsundersøgelsen. skeligere ved at håndtere konflikter på arbejdspladsen. Dette viser en tendens til, at lederne er gode til at være positive og værdsættende, hvilket er positivt, fordi Høje- Taastrup Kommune lægger stor vægt på, at lederne netop skal være værdsættende i deres ledelsesstil. Men det viser også en tendens til, at lederne har sværere ved at håndtere vanskelige ledelsessituationer. Forventninger til det videre forløb Trivselsundersøgelsen viser således, at der generelt er en god trivsel, men der er dog enkelte arbejdspladser og enkelte faktorer i trivselsundersøgelsen, som ikke er tilfredsstillende. Derfor er det vigtigt, at I på arbejdspladsen udarbejder en handleplan og formulerer nogle målsætninger for, hvordan I vil fremme trivslen. Det er vigtigt, at et godt resultat ikke bliver en hvilepude - trivslen kan altid blive bedre. Hoved-MED og direktionen forventer derfor, at arbejdspladserne på baggrund af trivselsundersøgelse vil igangsætte gode initiativer, som vil fremme den generelle trivsel. Medarbejderne oplever, at lederne generelt er gode til at værdsætte den enkelte medarbejder, men at de har van- Jonas Balslev Andersen Byrådscentret/Konsulent- og IT-staben Blitz Jobexpres åbnede ny afdeling i Hedehusene Den nye afdeling af Jobexpres i Hedehusene blev indviet af borgmester Anders Bak. Åbningen blev fejret med et par numre af rapperen Ataf, som måtte skrive autografer til sine mange fans. Jobexpres kommer til Hedehusene efter et stort ønske fra beboerne i Charlottekvarteret, hvor målet er at få mindst 100 borgere i job og 30 unge i fritidsjob. Det er ikke tilfældigt, at Jobexpres er placeret centralt i kvarteret. Det skaber tryghed at Jobexpres kommer på besøg hjemme eller hjælper med at tage bussen på arbejde de første dage, hvis beboerne er utrygge ved at færdes uden for Charlottekvarteret. Jobexpres' succes skyldes, at de ansatte jobkonsulenter er dygtige til sprog og har forskellig uddannelsesmæssig baggrund. Det giver gode forudsætninger for at overvinde sproglige barrierer og hjælpe borgere af anden etnisk herkomst end dansk i arbejde. (Foto Kenn Thomsen.) 5

6 Dygtige pædagoger i klubberne En ny bog fortæller om de store udfordringer og det enorme arbejde, der udføres i kommunens fritids- og ungdomsklubber for de udsatte og anderledes børn og unge. - Det har været en fantastisk oplevelse at blive inviteret ind i den verden, der er jeres, i arbejdet med udsatte og anderledes unge. Uanset om jeg har været med Gadeplan, på gokartbanen eller haft samtaler med jer om arbejdet med Asperger-børn, har jeg oplevet et kæmpe engagement, men også en kæmpe faglighed! Hvis vi får en fremtid Sådan lød nogle af de rosende ord fra forfatteren, journalist Else Marie Andersen, da bogen "Og hvis vi får en fremtid" den 19. maj blev præsenteret for klubfolk, rådhusfolk og eksterne samarbejdspartnere. Bogen sætter fokus på de problemstillinger, som klubmedarbejderne og det opsøgende team Gadeplan møder i arbejdet med udsatte og anderledes børn og unge. F.v. Journalist Else Marie Andersen, næstformand i Børneog Ungdomsudvalget Jette Højerup, fotograf Sonja Iskov og børn- og ungekonsulent Jette Bælum med bogen "Og hvis vi får en fremtid". "Og hvis vi får en fremtid" er et af resultaterne af et flerårigt udviklingsprojekt med fokus på klubbernes fremtidige organisering og pædagogiske praksis, som Høje-Taastrup Kommunes klubber og Gadeplan har været involveret i, bl.a. som deltagere i Socialministeriets treårige projekt om klub-udvikling. Else Marie Andersen var i gang med et kursus for klubpædagogerne i at skrive og formidle fortællinger fra deres arbejde, da idéen om en bog opstod. På basis af samtaler, interviews og besøg gennem seks måneder har hun skrevet bogens fortællinger med daværende fritids- og kulturchef Eva Sylvest og børn- og ungekonsulent Jette Bælum som redaktionsgruppe. Fotografen Sonja Iskov har taget bogens talrige flotte farvefotografier. af klubbernes og Gadeplans arbejde med de anderledes børn og unge, fortalte næstformand i Børne- og Ungdomsudvalget Jette Højerup, som fremhævede bl.a. fortællingerne om "Oktan 95" og om de vilde piger, da hun præsenterede bogen og dens baggrund ved receptionen. - Men jeg er ikke upåvirket af nogen af artiklerne, understregede hun også. Pædagogisk Udviklingscenter sælger bogen til inspiration for andre kommuner, men den kan også være til inspiration i den fortsatte udvikling af samarbejdet mellem faggrupper og enheder i Høje-Taastrup. Slår samarbejdet mellem kommunale enheder og familierne fejl, kan det gå som titlen på bogens sidste fortælling antyder: "Fængslet tager de sidste". Levende billede - Bogen er en del af dokumentationen af den udvikling af klubpædagogikken, som klubberne har været igennem i projektperioden. Og bogen giver et meget levende billede Birgitte Skou Andersen Informationschef 6

7 KVIK - Fra en tovholders synsvinkel At være tovholder på KVIK-projektet er lidt som at lære at køre bil, lyder det fra Marie Heinesen, der er kvalitetskoordinator i Ældre og Handicapcenteret. en samlet evaluering, som er dækkende for centrets forskellige arbejdsopgaver. Vi skal have koordineret brugerundersøgelser med de andre centre, så vi undgår at borgerne får undersøgelseslede. Resultatet af KVIK-selvevalueringen skal indarbejdes i centrets drifts- og udviklingsaftale for Første gang jeg sad bag rettet i en bil, forklarede kørelæren, hvad jeg skulle gøre. Det lød legende let. Udfordringen opstod, da jeg skulle omsætte hans forklaring til praksis. Hvor hårdt skulle jeg træde på speederen, hvordan fandt jeg koblingspunktet osv.? Sådan har det også været med KVIK, fortæller Marie Heinesen, som er kvalitetskoordinator i Ældre og Handicapcenteret. Godt klædt på Efter at have læse KVIK-vejledningen og fået en grundig introduktion til modellen, var jeg sikker på, at KVIK er et godt redskab. Metoden er logisk, systematisk, grundig og fremadrettet. Hjælpen fra arbejdsgruppen, som løbende guider os tovholdere igennem processen, har været meget konstruktiv. Der har været lavet et stort forarbejde, som har gjort det let at formulere en tids- og handleplanen for forløbet, og jeg har kunnet få svar på en række spørgsmål, efterhånden som de er opstået. Alt i alt har jeg følt mig godt klædt på. Men det er i tiden fremover, at prøven skal bestås. Udfordringen bliver at sikre, at KVIK-modellen bliver integreret i vores måde at arbejde på, ikke bare i den første fase med selvevalueringen, men også på længere sigt. Dette sikres blandt andet ved at jeg som tovholder gør mit for at engagere medarbejderne i projektet og sørger for at processen kommer til at glide. Mulighed for udvikling For mig at se giver KVIK os en mulighed for, at vi kan være med til at udvikle vores arbejdsplads. Det sker via den store indragelse af medarbejdernr i processen. KVIK er nemlig bundet op på MED-systemet og medarbejderrepræsentanter er med til at udarbejde en konsensusrapport, som sammenfatter de evalueringer som udvalgte medarbejdere og ledelsesrepræsentanter har lavet. Men det stopper ikke her, for rapporten skal sendes til høring blandt centrets medarbejdere, som herved får mulighed for at vurdere, om de kan genkende deres arbejdsplads i rapporten. En langsigtet investering Det er med KVIK som med alt andet udviklingsarbejde. Det besidder det paradoks; at man skal bruge tid for at spare tid. KVIK -modellen arbejder ikke af sig selv. Resultatet bliver kun så godt, som den indsats der bliver lagt i arbejdet. På kort sigt vil den indsats naturligvis gå fra andre arbejdsopgaver. Men på længere sigt vil den tid komme igen via den helhedsorienterede tilgang og det fokus på forbedringer, som KVIK er med til at skabe. Det spændende ved KVIK er, at modellen udkrystalliserer sig i en række indsatsområdet, som vi i fællesskab finder frem til. Et spadestik dybere Rent personligt ser jeg det som en velkommen udfordring at skulle være tovholder for KVIK. Jeg får en enestående chance for at komme et spadestik dybere ned i, hvad der rør sig i centeret. Netop fordi selvevalueringsgruppen - de medarbejdere, der i løbet af sommeren skal gennemføre en selvevaluering - er bredt sammensat, vil jeg få mulighed for at stifte bekendtskab med arbejdsgange og problemstillinger, som jeg ellers ikke ville støde på i mit daglige arbejde. For en videbegærlig og organisationsinteresseret person som mig, er det absolut et plus. Hvis du vil læse mere om KVIK, så kan du slå op på kommunens Intranet. Du skal gå ind under Temaer på tværs / KVIK model Marie Heinesen Kvalitetskoordinator Ældre og Handicap Samlet evaluering Der er selvfølgelig mange udfordringer, som skal løses efterhånden som processen skrider frem: Vi skal nå frem til 7

8 Har I været i avisen i år? - ellers er det måske på tide? Samtlige serviceområder og myndighedsområder i Høje- Taastrup Kommune skal udsende pressemeddelelser mindst to gange i 2005! Så kontant er målsætningen fra direktionens side, en målsætning der er nedfældet i drifts- og udviklingsaftalen mellem direktionen og Byrådscentret. Baggrunden for at øge strømmen af pressemeddelelser er naturligvis et ønske om at styrke kommunens formidling til borgerne gennem pressen. Hvem er pressen? Den lokale presse i Høje-Taastrup Kommune omfatter bl.a. det lokale dagblad Dagbladet Roskilde, der har egen Høje- Taastrup-redaktion, de gratis distriktsblade Lokalavisen, Taastrup Avis, Vestegnen og Søndagsavisen, der alle uddeles til samtlige husstande i kommunen, og Hedehusene Avis (gratis husstandsomdelt i lokalområdet). Dertil kommer regionale medier som Københavns Radio og TV Lorry. Borgerne i Høje-Taastrup Kommune har altså en mangfoldig presse at blive informeret igennem. Derfor er det også vigtigt, at kommunen er synlig via medierne i form af omtale af nyheder og fakta om kommunens service til borgerne, planlægning m.m. Byrådet er naturligvis opmærksom på, hvordan Høje-Taastrup Kommune fremstår i mediebilledet, og som lokal politiker har det enkelte byrådsmedlem en interesse i, at borgerne kan følge det kommunale stof i medierne - herunder beslutningerne i byrådet og udvalgene. Borgerne har samme interesse, uanset om de er politisk interesserede og følger diskussionerne mellem byrådets partier, eller de blot har brug for at kende til byrådets beslutninger i de spørgsmål, der kan få betydning i deres egen hverdag (om skoler og plejehjem, daginstitutioner, veje, vandforsyning o.s.v.). Synlighed og dialog Vi, som arbejder i kommunen, har dermed en forpligtelse til både at sikre, at borgernes behov for information tilgodeses, og at byrådets ønske om synlighed og dialog med borgerne om den kommunale service imødekommes. Det er også det, kommunens informationspolitik beskriver. Den fastslår, at når byrådet har bestemt et serviceniveau eller truffet en beslutning i en sag, sørger det pågældende center eller institution for informationen til borgerne. Men vi har da i høj grad også selv en interesse i at sikre, at både vores brugere og de øvrige skatteborgere kan følge med i nytteværdien og kvaliteten af vores daglige arbejde - og at ledelsen og byrådet kan det. Hvordan gør vi det? Det gør vi først og fremmest ved at indarbejde informationsopgaverne i vores tidsplaner for de forskellige sager og arbejdsgange i øvrigt. Ingen beslutning uden en plan for, hvem den berører, og hvordan de skal informeres. Ingen service uden overblik over, hvem brugerne er, og hvordan de skal informeres. Det går generelt rigtig fornuftigt med at informere. Skal I styrke indsatsen, er der hjælp til de konkrete informationsopgaver i informationspolitikken på intranettet - fx. vejledning om pressekontakt. Temamøder Informationsafdelingen følger op på direktionens målsætning - bl.a. ved at komme med forslag til pressemeddelelser, når vi ser et godt emne på en dagsorden eller i andre sammenhænge. Vi har holdt et temamøde med centercheferne om kommunikation og branding, og til efteråret holdes et tilsvarende møde for alle ledere i kommunen. Vi står også til rådighed for jer, hvis I vil drøfte et emne. Birgitte Skou Andersen informationschef 8

9 Kommunalreformen: aktuel viden på htk.dk For dig, der vil vide mere om reformen, er der allerede nu masser af viden at hente på Du skal gå ind under 'byrådet', hvor du i menuen til venstre finder punktet 'kommunalreform'. Derfor kan det også være interessant at vide, at begge regioner har etableret hjemmesider, hvor man - både som borger og som medarbejder - kan finde nyttig information om de kommende regionale opgaver, regionsvalget og de mange opgaver, der analyseres på livet løs lige nu, og som skal falde på plads inden Informationerne opdateres løbende med lokale Høje-Taastrup nyheder og med links til f.eks. amtets reformsider. Du kan også finde et uddrag af relevante medarbejderlinks. Inden længe lanceres et elektronisk nyhedsbrev, og det er også her, at du finder materiale fra det såkaldte Dialogforum, et midlertidigt udvalg, hvor repræsentanter for medarbejdere og ledelsen i Københavns Amt og FKKA-kommunerne bl.a. drøfter, hvordan medarbejderne skal overdrages til kommunerne. Abonnér på nyt om kommunalreformen Men ét er, at man selv kan gå ind på htk.dk og opsøge nyt; ét andet om man nu også husker det. Dét er der heldigvis råd for. Du kan nemlig få en mail i din indbakke, når der er nyt om kommunalreformen på kommunens hjemmeside. Det er nemt og enkelt at blive opdateret. Du skal tilmelde dig et abonnement på nyt fra Byrådet. Det gør du ved at gå ind på forsiden af htk.dk og vælge 'abonnement' i toplinien. Her skriver du din -adresse og navn. Sæt så et kryds ud for Byrådet og evt. andre områder, du også gerne vil have nyt fra. Tryk endelig på knappen 'vis abonnement' for at tjekke dine abonnementer. Herefter vil du om morgenen modtage en mail, når der er nyt i dine interesseområder. Regionernes hjemmesider De fleste af medarbejderne i Høje-Taastrup Kommune bor i en af de to regioner, som efter 2007 findes på Sjælland: Region Hovedstaden og Region Sjælland. Interessante links Det sker i HTK før og efter ferien Når du læser denne artikel, har Folketinget sikkert vedtaget de 48 lovforslag, der baner vejen for det nye kommunale Danmarkskort. Normalt er Grundlovsdag Folketingets sidste arbejdsdag, men i år blev der bebudet overarbejde for politikerne med afstemningsdage helt frem til midt i juni Byrådet mødes den 21. juni til et tema-møde om kommunalreformen. De vedtagne love er altså ganske dugfriske, og af samme grund skal politikerne have at vide, hvordan reformen og delelementerne tager sig ud efter Folketingets arbejde. Det vil give dem baggrund for den videre politiske proces. Når sommerferien er ovre, er det tid til at komme i arbejdstøjet. En række kolleger skal i dybden med de nye opgaver og belyse, hvordan vi her i Høje-Taastrup vil håndtere dem. Byrådet skal også i sving og skal allerede i efteråret beslutte sig for, om kommunen vil overtage visse amtsinstitutioner på det sociale område. Byrådet kan allerede nu træffe beslutning med fremadrettet virkning, herunder også om kommunalreformen. Det er en konsekvens af, at Høje-Taastrup Kommune består efter Derimod må sammenlægningskommuner vente til 2006 med at træffe beslutning på vegne af deres nye kommune. Hvad der sker til efteråret? Ja, helt sikkert en masse. Så kig bare ind på og find ny viden. Thomas Vaaben Søgaard Byrådscentret 9

10 Forebyg buler og indbrud Byrådet vedtog i april en forsikrings- og risikostyringspolitik. Høje-Taastrup Kommune har i en årrække været foregangskommune i arbejdet med at opnå bedst mulig forebyggelse af skader på kommunens ejendom, medarbejdere og borgere/brugere. Videokameraer og vagtkorps Der arbejdes med fysiske og tekniske løsninger i hele kommunen. Det kan for eksempel være opsætning af videokameraer og alarmer til forebyggelse af hærværk og indbrud. Det kan også være IT-rum, som sikres med glasbrudsfolie og røgsikring, som erfaringen har vist stopper eller dramatisk minimerer indbrudsforsøg på særligt udsatte institutioner. Kommunen har eget vagtkorps til rundering og alarmreaktion i aften- og nattetimerne samt i weekenden. I udsatte områder runderer eksternt vagtfirma med medarbejdere med anden etnisk herkomst end dansk i området hele ugen i aften- og nattetimerne. Holdningen har betydning Der arbejdes med holdningsbearbejdning blandt medarbejderne, som betragtes som grundstenen i al risikostyring. For eksempel holdes der kurser, hvor medarbejderne lærer at passe bedre på biler og bygninger og får en forståelse af, hvordan de selv i hverdagen kan bidrage til at minimere eller helt undgå skader. Tilsvarende arbejdes der med at forebygge vold og trusler både gennem arbejdspladsens fysiske indretning og gennem kurser i konflikthåndtering m.v. Fastlagte principper Formålet med denne forsikrings- og risikostyringspolitik er at fastlægge principper for, hvordan risici for kommunens ejendom, medarbejdere og borgere/brugere minimeres, og principper for hvordan skadevirkninger afbødes, herunder gennem forsikring. Målet med at forsikre kommunens ejendom, medarbejdere og brugere er at undgå store, pludselige udgifter, som kan give anledning til kassetræk og dermed destabilisering af kommunens økonomi. Valget af områder, der skal forsikres, samt omfang af selvrisiko og betingelser i øvrigt, bygger på en helhedsvurdering af økonomi kontra risici. Risici Forsikrings- og risikostyringspolitikken forholder sig til følgende risici: Indbrud og hærværk Vold og trusler Stormskader og anden skade forårsaget af ekstremt vejrlig Trafikuheld Forsikrings- og risikostyringspolitikken fastlægger: 1. Forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med indbrud og hærværk kommunens vagtkorps holdningsbearbejdelse af kommunens ledere og medarbejdere vold og trusler stormskade og andre skader trafikuheld 10

11 selvrisiko på kr. betalt af institutionerne i forbindelse med udbetaling af erstatning ved indbrud og tyveri. Har du spørgsmål til forsikringspolitikken kontakt: Tove Kryger, eller telefon Opgave- og ansvarsfordeling mellem Byrådet, administrationen og institutionerne Har du spørgsmål til forsikringer kontakt: Lisbeth Wolff, eller telefon Politikken fastslår bl.a. også, at ledere, på alle niveauer, løbende skal vurdere risiko for indbrud og hærværk i forbindelse med bygningers og lokalers indretning og opbevaring af genstande, som er potentielle mål for tyve. Læs på intranettet Forsikrings- og risikostyringspolitikken kan læses i sin helhed på intranettet under: "Sådan gør du /Forsikringer" Har du spørgsmål til risikostyring kontakt: Benny Jørgensen, eller telefon Tove Kryger Risikostyring og Admnistrationsafsnittet Ejendomscentret Indkøb Kommunens indkøb hos lokale erhvervsvirksomheder Høje-Taastrup Kommune ønsker naturligvis at støtte det lokale erhvervsliv mest muligt. Imidlertid er der en række forhold, som gør, at kommunen - i modsætning til private virksomheder - ikke blot kan handle, som den vil. Som indkøber for offentlige midler skal reglerne ved udbud overholdes. Nogle af reglerne kommer fra EU og bygger på princippet om fri bevægelighed for varer og tjenesteydelser. Andre regler er danske konkurrenceregler. Alt skal i udbud Som hovedregel skal alle indkøb af varer og tjenesteydelser udbydes. Hvis reglerne ikke overholdes, kan kommunen få bøder og blive erstatningsansvarlig over for en leverandør, der ikke fik opgaven. Kommunen har sin egen indkøbspolitik vedtaget af Byrådet. Den kan findes på hjemmesiden under Erhverv, vælg Indkøb og Offentlig udbud. Endvidere er der regler om ikke at være inhabil, når man køber ind. Som embedsmand og byrådspolitiker må man ikke handle på det offentliges vegne hos venner, familie og lignende. Høje-Taastrup Kommune må således ikke indgå aftaler med lokale eller andre, uden at opgaven først har været i udbud, og kommunen må heller ikke nøjes med at udbyde sine opgaver til de lokale erhvervsdrivende. måde - alt taget i betragtning. Kommunen har derfor interesse i, at der er mest mulig konkurrence mellem leverandørerne, hvorfor flest mulige bør kunne deltage i at give bud. Jan Hansen og Melitta Keldebæk Indkøbstips Kommunens aftaler Du kan finde dem på intranettet, under Sådan gør du, vælg Indkøb/Webindkøb/Se alle indkøbsaftaler. Her kan søges på både varegrupper og leverandørnavn. Prisfald på papirpriser Check de nye priser på vores intranet. Vælg leverandør Papyrus og se i prisbilaget. Varebestilling Husk altid at opgive EAN nr. til leverandøren, når du bestiller. EAN nr. skal være for det sted, som organisatorisk står for at betale for varen eller tjenesteydelsen. Elektronisk varebestilling kan læres på en halv dag. Indkøbsfunktionen arbejder i øjeblikket på at oprette holdundervisning. Mail os, hvis du er interesseret. Et andet aspekt er, at borgerne er bedst tjent med, at kommunen handler på den økonomisk mest fordelagtige Har du tips, ris/ros, ønsker til aftaler eller idéer, er du naturligvis altid velkommen til at kontakte os. 11

12 Pas på annoncesælgere! Flere institutioner og afdelinger på rådhuset modtager henvendelser fra forskellige telefonbogsudgivere og web-registre, som beder om bekræftelse på, at de oplysninger, som firmaet har om den pågældende institution eller afdeling, er korrekte. Det kan være navn, adresse og telefonnummer. Henvendelserne kan være både telefoniske eller pr. brev. Hvis man får materiale tilsendt, er der ofte gemt en lille oplysning om, at det koster noget at være optaget i registret eller telefonbogen. Teksten kan også være på et andet sprog end dansk. Der er kun et at sige om den slags henvendelser: DE MÅ IKKE BESVARES. Der er i de fleste tilfælde tale om forsøg på at få penge ud af kommunen. Telefoniske henvendelser skal afvises, og tilsendte materialer skal sendes til Byrådscentret/Juridisk Afdeling, ligesom spørgsmål kan rettes til Jane Skovbo på 1670 eller Børge Bjerre på Borgerservice på rådhuset læser korrektur på information om kommunen i Mostrups Vejviser, TDC's lokalbog og lignende opslagsværker (som ofte gengiver samme data på nettet). Der vil meget sjældent være begrundelse for, at en kommunal institution eller afdeling annoncerer herudover. Informationsbehov kan drøftes med Byrådscentret/Informationsafdelingen ved informationschef Birgitte Skou Andersen, Birgitte Thorsen Informationsmedarbejder Byrådscentret/Informationsafdelingen Blitz Rådhusets 25 års jubilæum blev fejret ved en reception torsdag den 12. maj. Et par hundrede gæster mødte frem - heriblandt daværende og nuværende byrådsmedlemmer såvel som tidligere og nuværende medarbejdere og en række interesserede borgere. Blandt deltagerne fangede fotograf Kenn Thomsen den daværende borgmester Per Søndergaard (t.v.), rådhusets arkitekt Robert Ramussen og borgmester Anders Bak (t.h.). Udover taler af de tre herrer bød receptionen bla. på underholdning ved orkestret Conductor, som også spillede ved rådhusets indvielse for 25 år siden. Jubilæumsskriftet om rådhuset kan fås på biblioteker og i Borgerservice. Udstillinger på rådhuset Frem til 21. juni: Masker, malerier og glaskunst Birger Rosendahl (malerier), Marianne Martins (masker og malerier) og Anne Wedell-Wedellsborg (glaskunst). Den næste udstilling bliver først i november, når biblioteksombygningen er færdig. Billedet t.h.: Narren af Birger Rosendahl. 12

13 Lån bøger på rådhuset Find en god bog eller dagens avis, slå dig ned i læsehjørnet eller caféen og nyd så læsningen i de dejlige omgivelser på rådhuset. Ovenstående er ikke fjern fremtidsmusik, men en realitet i slutningen af Byrådet har nemlig vedtaget at flytte Høje Taastrup Bibliotek til rådhuset, og byggearbejdet er gået igang i begyndelsen af juni og ventes færdigt i november. Der er flere grunde til byrådets beslutning: Borgernes hus Et bibliotek på rådhuset vil blandt andet kunne medvirke til: Et rådhus som borgerne i højere grad oplever som "borgernes hus". At rådhusets lokalemæssige rammer - f.eks. kantine til cafédrift, byrådssalen til afholdelse af større arrangementer og fællesfaciliteter som kantine, mødelokaler og toiletter - i højere grad kan inddrages i aktiviteter til glæde for borgerne. At der skabes en synergi mellem borgerbetjeningen på rådhuset og den borgerservice, biblioteket udfører - blandt andet ved hjælp af den ny teknologi, som gør det lettere at betjene borgerne med information m.m. Gårdhave overdækkes Rådhusets gårdhave ved hovedindgangen overdækkes, og den og dele af foyeren indrettes til bibliotek. Foyeren vil stadig være forbindelsesareal mellem de administrative enheder i blok A-E. Indgangen til biblioteket placeres over for hovedindgangen til rådhuset ved receptionen i det eksisterende Borgerservice-område, der ombygges. Tværsnit af den ny tagkonstruktion over atriumgården. Overdækningen udføres af trekantede stålgitterspær, og mellem murkroner og tagflade isættes lodrette eller skrå vinduer i samme stil som de nuværende vinduer på rådhuset. Vinduerne forsynes med oplukning og solafskærmning for at opnå et godt indeklima. Gulvet sænkes Gulvet i det egentlige biblioteksområde (gårdhaven) sænkes ca. 50 cm i forhold til foyeren for at skabe en fornemmelse af at træde ind i biblioteket. De eksisterende glaspartier mellem bibliotek og vandrehal fjernes. Der opsættes reoler, opslagstavler, planter og andet på den eksisterende klinkebeklædte opkant for at skabe en afgrænsning, men det sikres, at der vil være en tæt kontakt mellem mellem bibliotek og foyer. Finn Schlichtkrull arkitekt, Ejendomscentret Sådan kan biblioteket komme til at se ud, når atriumgården overdækkes med glastag, og vinduerne ind til foyeren fjernes. 13

14 Den rige Vestegn En udstilling på Kroppedal om mennesker på Vestegnen for 2000 år siden. I 2005 har museet på Kroppedal valgt at sætte fokus på arkæologien. Den 2. juni åbnede Kroppedals hidtil største særudstilling "Den rige Vestegn", og resten af året vil både voksne og børn kunne opleve jernalderen gennem rundvisninger, aktiviteter og undervisningstilbud. Udstillingen viser glimt af livet på Vestegnen i århundrederne e.kr. Et liv der for mange var præget af slid og afmagt og for de færre, der plejede forbindelser med det mægtige Romerrige mod syd, af rigdom og magt. Jernalderens grave rummer et væld af historier om både børn og voksnes liv for næsten 2000 år siden. Hvordan ved vi det? I udstillingen har museets arkæologer arbejdet tæt sammen med naturvidenskabsfolk og sammen besvares spørgsmål om skeletter, dyreknogler, metallers sammensætning og genstandenes bevaring. Museets skoletjeneste udarbejder et differentieret undervisningsmateriale for henholdsvis klasse og siden for klasse. Materialet kan downloades via museets hjemmeside eller kan fremsendes ved direkte henvendelse til museet. Resten af året vil der ved henvendelse til Kroppedal kunne arrangeres omvisninger og foredrag. Fra august måned afvikles en række spændende aktiviteter, - f.eks får museet besøg af en perlemager, og senere vil der være mulighed for sammen med en zoolog at artsbestemme dyreknogler. Flere oplysninger kan hentes på museets hjemmeside eller på telefon eller Lars Buus Museumschef 14

15 Vind en picnickurv Nyd sommeren på en udflugt i Høje-Taastrup Kommune - og hvis du er heldig, kan du få en picnickurv med! Redaktionen er nemlig i sommerhumør og har besluttet at trække lod om tre dejlige picnickurve til fire personer. Udfyld kuponen nederst på siden og vær med i lodtrækningen. Og udflugtsmål er der jo nok af i Høje-Taastrup Kommune! En strandtur Hvis vejret er til det, kan I jo tage en tur på Høje-Taastrup Kommunes strandgrund Hartmannsgave. Det forudsætter blot, at I er borgere i Høje-Taastrup Kommune, for "adgangsbilletten" er sygesikringskortet, som skal vises på forlangende. Hartmannsgave ligger på Karlslunde Strandvej 21, 2690 Karlslunde. Man kan i øvrigt også campere på kommunens strandgrund - mere om det på Udflugt med veteranbanen I kan også tage med veteranbanen gennem Hedeland og nyde picnickurvens indhold i f.x. Lergraven, hvor der er borde og bænke - også overdækkede - og sågar grillsted. Her sidder man skønt ved søerne i Lergravens frodige bevoksning. stump af Vestskoven for at se markeringen af astronomen Ole Rømers observatorium og nyde den smukke udsigt over landskabet. Eller vandrestøvlerne Eller find vandrestøvlerne frem, snup folderne "Historiske vandringer i Høje-Taastrup Kommune" og genfind de oprindelige landsbyer i de nuværende landsbyer og stationsbyer i kommunen. Der er 11 vandringer i alt - folderne fås på biblioteker m.v., og vandringerne er også beskrevet på Veteranbanen kører fra stationen ved Hedehusgården - lige på hjørnet af Brandhøjsgårdsvej og Hovedgaden i Hedehusene, 500 m fra Hedehusene Station. Der er afgang hver søndag til 11. september mellem kl og kl Mere info på Hedeland er i øvrigt et pragtfuldt mål for udflugter, hvad enten I tager cyklen rundt, eller I vælger at spadsere fra en af de utallige p-pladser. Læs mere på Så tager vi cyklerne frem Nu vi er ved det med cyklerne, så kan vi lige så godt nævne brochuren "På cykel rundt i Høje-Taastrup Kommune". Her er seks forslag til cykelture, der tilsammen kommer næsten hele kommunen rundt. Brochuren kan fås i Byrådscentret/Informationsafdelingen, på biblioteker, Borgerservice m.v. Prøv f.x. turen til Kroppedal, hvor I kan nyde madkurven ved borde og bænke uden for museet, se den aktuelle udstilling (se personalebladet side 14) og trave gennem en lille Parker og picnicsteder m.v. Der er i øvrigt talrige steder, hvor I kan slå jer ned og nyde madkurvens indhold. F.x.: Hakkemosen, hvor der findes en egentlig grillplads og et shelter med bålplads. Mølleparken Selsmosen Holmehaven Dybendalssøen Sydvejsbassin Møllebakken Grønningen i Baldersbrønde Grønning i Reerslev Gammelsø Folden ved Nørreled Spangåvej ved idrætsanlægget. Birgitte Skou Andersen Informationschef Sommerquiz: Kan Høje-Taastrup Kommune tilbyde borgerne camping på egen strandgrund? ja nej Navn: Arbejdssted: Tlf. arbejde: Tlf. privat: Indsend kuponen til Høje-Taastrup Kommune, Byrådscentret/Sommerquiz, Bygaden 2, 2630 Taastrup. Du kan også maile dit svar til med overskriften "Sommerquiz". Lodtrækningen blandt de rigtige svar finder sted den 21. juni!

16 Projekt Fløng Svømmehal - YES - det er bare så lækkert!!! Skolevejleder på Fløng Skole Birgitta Schou fortæller om sine oplevelser som deltager i Projekt Fløng Svømmehal. Tænk at få mulighed for at gå til vandgymnastik - og så helt gratis. Jeg er en af de mange, der har meldt mig til at deltage i projektet i Fløng Svømmehal, og YES - det er bare så lækkert!!! Vi var rigtigt mange, der troppede op en mørk fredag eftermiddag i januar, hvor projektet blev skudt i gang. Vi var spændte på at få mere at vide - spændte på om der var mange, der havde meldt sig, og om det ville blive en succes. Og vi er bestemt ikke blevet skuffede. Vandgymnastikken er et hit Fra Fløng Skole er vi temmelig mange, der har taget mod tilbuddet om vandgymnastik. På mit hold er vi vel ca. 10 fra samme arbejdsplads og ca. 5 "udefra" (fra daginstitutioner og plejehjem). Det er virkelig lækkert efter endt arbejdsdag at gå i svømmehallen. Holdet starter kl. 17, og allerede i omklædningsrummet snakkes og grines der - det er hyggeligt og rart - forventningen til, hvor KOLDT vandet er i dag, er stor. Vi bliver lidt som børn på ny Vi bliver lidt som børn på ny - en god følelse!!! Hvem kommer først i vandet? Er det koldt? Hvor er mit håndklæde? Griner igen og glædes over, at Lisbeth, vores instruktør, er der og ser ud, som om hun er glad for at se os. Så bliver vi heglet igennem - og det er bare så sjovt. Vi har det herligt med hinanden i vandet, og vi griner meget. At være et hold har stor betydning Jeg synes, det er utroligt dejligt at få lov til at deltage i dette projekt. Det er med til at gøre hverdagen lettere. Det betyder, at onsdage, hvor vi har møder, møder og atter møder, bliver mere spiselige, netop fordi man ved, at senere skal der grines og knokles i vandet sammen med resten af holdet. Netop det at være et hold har stor betydning. Man møder op og kommer så ofte man kan, for de andre er der jo. Nu håber jeg bare at projektet fortsætter Projektet er rigtig godt. Det er flot, at vi har fået denne mulighed for at gå til noget sammen med alle dem, der tilfældigvis arbejder i samme område. Personalet i Fløng Svømmehal er så gode til at tage sig af os, og man føler sig virkelig velkommen!!! Nu håber jeg bare, at projektet også fortsætter til næste år, for en så fin og god idé må ikke stoppe efter et år. Birgitta Schou skolevejleder Fløng Skole FAKTABOKS: Projektet i Fløng Svømmehal tilbyder følgende: Vandgymnastik Massage Svømning Terapibad 34 gader - sauna og solarium Frisk frugt og læskedrikke Undervisning og behandlingsdage: Onsdage: kl Fredage: kl Projektet i Fløng svømmehal kører gennem hele år Det er Fløng Svømmehal, der har taget initiativ til projektet og Omsorgsnetværket har finansieret det. Omsorgsnetværket er tovholder på en række aktiviteter, der skal styrke trivsel samt forebygge og nedbringe sygefravær. 16

17 IT - sikkerhed Retningslinier for arbejdsstationer Alle pc'er der tilsluttes det administrative net, skal etableres af KMD i Høje-Taastrup og IT-staben. KMD sikrer, at pc'erne via netværket er sikret mod virus og uautoriseret adgang. Skærmen skal placeres på en sådan måde, at ingen uvedkommende har adgang til at se skærmbilledet. At beskytte kommunen 100% mod virus er en umulig opgave. Uanset hvilke forholdsregler, der bliver taget, vil virus altid kunne finde vej igennem de forhindringer, som bliver stillet op. Der vil derfor i sjældne tilfælde kunne optræde en virus, som programmerne ikke kender. Du skal derfor være forsigtig med at åbne post fra nogen, du ikke kender, og post "der ser underlig ud". Virus De enkelte pc'er og centrale servere er sikret mod virus med et eller flere antivirusprogrammer, der automatisk og løbende skanner filer, herunder filer der modtages via elektronisk post. Underlige mails Post "der ser underlig ud" kan f.eks. have følgende afsenderadresse: "Mongery C. Moser, og følgende mail emne: " Almost there". Mail af denne type bør du slette uden at åbne dem. Antivirusprogrammerne opdateres ligeledes løbende og automatisk. Hanne Nygård Jensen og Jørgen Hjarnø Byrådscenter Spis dig sund Vi skal spise 600g frugt og grønt om dagen ifølge Kræftens Bekæmpelse og en række sundhedsmyndigheder. Det er væsentligt mere end de 379g, vi spiser i gennemsnit i dag. Flere undersøgelser viser, at når vi spiser meget frugt og grønt, har vi nedsat risiko for at få kræft, hjerte-kar-sygdomme og diabetes. Find opskrifter Kræftens Bekæmpelse har oprettet en hjemmeside, hvor du kan finde opskrifter og inspiration til at lave sund mad. Det gør det nemmere at spise de 600g frugt og grønt om dagen. Opskrifterne tager udgangspunkt i traditionelle klassikere såvel som i etniske køkkener, som historisk set har sat fokus på frugt og grønt. Opskrifterne rummer alle tænkelige måder at tilberede frugt og grøntsager på. Vi ved alle sammen, at det er sundt at spise mere frugt og grønt - men masser af frugt og grøntsager i madlavningen er også med til at skabe variation i smag, farve og konsistens. Find opskrifter på: E-learning - Åbent hus i efteråret Alle kurser afholdes kl (fredag til kl ) Tirsdag den 16. august Onsdag den 24. august Torsdag den 1. september Fredag den 16. september Mandag den 26. september Tirsdag den 4. oktober Onsdag den 12. oktober Torsdag den 27. oktober Fredag den 4. november Mandag den 14. november Tirsdag den 22. november Onsdag den 30. november Tirsdag den 13. december Du skal have en adresse i Høje-Taastrup Kommune eller opgive din private adresse til Anette Zacho eller ring på tlf.: ) et par dage før kursusstart. Tilmelding min. 14 dage før kursusstart. 17

18 Fødselsdage og jubilæer Arne Peter Johansen Lørdag den 18. juni 2005 Teknisk servicemedarbjder, Ejendomsafsnittet, 50 års fødselsdag. Vibeke Noort Vedel Søndag den 19. juni 2005 Sygehjælper, Distrikt Hedehusene, 50 års fødselsdag. Jacob Stein Mandag den 27. juni 2005 Støttepsykolog, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, 50 års fødselsdag. Merete Dobson Mørk Onsdag den 6. juli 2005 Pædagomedhjælper, Daginstitutionen Toppen, 50 års fødselsdag. Vibeke Sewerin Mandag den 11. juli 2005 Konsulent, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, 50 års fødselsdag. Annelise Steengaard Overlærer, Borgerskolen, 25 års jubilæum. Anders Søgaard Wingum Overlærer, Borgerskolen, 25 års jubilæum. Stefan Michael Freund Overlærer, Hedehusene Skole, 25 års jubilæum. Hans Jørgen Mørkegaard Overlærer, Rønnevangsskolen, 25 års jubilæum. Kirsten Bente Hofman Frisch Overlærer, Rønnevangsskolen, 25 års jubilæum. Villy Poul Guldbek Overlærer, Grønhøjskolen, 25 års jubilæum. 18 Dorte Grothe West, Mandag den 11. juli 2005 Social- og sundhedshjælper Kollektiv Vesterkøb, 50 års fødselsdag. Nuan Wangnurach Bengtsson Onsdag den 13. juli 2005 Rengøringsassistent, Rengøringsafdelingen, 50 års fødselsdag. Ulla Boholdt-Petersen Torsdag den 14. juli 2005 Overlærer, Hedehusene Skole, 50 års fødselsdag. Birgitte Donskov Nielsen Torsdag den 21. juli 2005 Socialrådgiver, Lokalcenter Taastrupgård, 50 års fødselsdag. Kirsten Nonni Jakobsen Fredag den 22. juli 2005 Assistent, Vuggestuen Bamsen, 50 års fødselsdag. Dorte Færregaard Jensen Mandag den 25. juli 2005 Afsnitsleder, Byrådscenter, 50 års fødselsdag. Tine Stoltenberg Fredag den 29. juli 2005 Pædagogmedhjælper, Børnehaven Gyngehesten, 25 års jubilæum. Lone Steffen Hallahan Søndag den 31. juli 2005 Overlærer, Charlotteskolen, 50 års fødselsdag. Lone Hansen Stedfortræder, Distrikt Taastrup Øst, 25 års jubilæum. Claus Liisberg Kamp Overlærer, Parkskolen, 25 års jubilæum. Kirsten Inge Jørgensen Overlærer, Grønhøjskolen, 25 års jubilæum. Carsten Flemming Davidsen Souschef, Grønhøjskolen, 25 års jubilæum. Ulla Schneller Overlærer, Øtofteskolen, 25 års jubilæum. Jesper Michael Scholkmann Overlærer, Fløng Skole, 25 års jubilæum. John Paulsen Severin Overlærer, Charlotteskolen, 25 års jubilæum. Jane Lykke Thomassen Overlærer, Reerslev Skole, 25 års jubilæum. Benthe Olsen Pædagogmedhjælper, Daginstitutionen Grønhøj, 25 års jubilæum. Søren Hoe Hansen Skolekonsulent, Pædagogisk Udviklingscenter, 25 års jubilæum. Jill Elisabeth Larsen Socialformidler, Erhvervsafsnit, 25 års jubilæum.

19 Fødselsdage og jubilæer Poul Kirkeby Vedersø Overlærer, Gadehaveskolen, 25 års jubilæum. Peter Christian Anker Overlærer, Gadehaveskolen, 25 års jubilæum.. Wanda Lykke Mortensen Onsdag den 10. august 2005 Bibliotekar, Bibliotek Voksen, 50 års fødselsdag,. Carsten Johan Berg Onsdag den 10. august 2005 Leder, Daginstitutionrn Minigiro, 50 års fødselsdag. Kathe Anne Rindom Kristensen Fredag den 19. august 2005 Ekspeditionssekretær, Inkasso- og Kontrolcenter, 50 års fødselsdag. Jian Sun Fredag den 19. august 2005 Rengøringsassistent, Rengøringsafdelingen, 50 års fødselsdag. Vibeke Frederiksen Lørdag den 20. august 2005 Assistent, Hjælpemiddeldepot - Omsorgsafsnit, 50 års fødselsdag. Inger Rasmussen Onsdag den 10. august 2005 Overassistent, Kvikservice Afsnit A, 50 års fødselsdag. "Nyt fra Høje-Taastrup Kommune - din arbejdsplads" Hasan Eyup Bas Onsdag den 10. august 2005 Socialrådgiver, Lokalcenter Taastrupgård, 50 års fødselsdag. Tove Anna Lovise Gustafson Torsdag den 11. august 2005 Tilsynsassistent, Rengørinsafdelingen, 25 års jubilæum. Anne Charlotte Bournonvil Olsen Torsdag den 11. august 2005 Kontorfunktionær, Bibliotek-Filial Hedehusene, 25 års jubilæum. Udgives af Høje-Taastrup Kommune, Byrådscentret/Informationsafdelingen, Bygaden 2, 2630 Taastrup, tlf Redaktion: Birgitte Skou Andersen (ansvarshavende redaktør) Catarina Bønvad (redaktør) Birgitte Thorsen Egil Ussing Inge Lillelund Lørdag den 13. august 2005 Pædagogmedhjælper, Blåkilde Vuggestue, 25 års jubilæum. Susanne Fusager Jensen Onsdag den 17. august 2005 Sygehjælper, Kollektiv Baldersbo Stue, 50 års fødselsdag. Velkommen til vores nye social- og sunedhedselever! Bagerst fra venstre: Liudmila Haddad, Martin Nielsen og Charlotte Ernst. Miderst: Josephine Bjerre, Linda Al-Taee, Gholam saedi Dafghi og Ejvi Nylander. Forrest: Naciye Bozkurt, Anne Olsen, Janne Olsen, Louise Jensen og Susan Bülow Larsen. Grafik & Layout: Thomas Pregel Indlæg til bladet: Har du forslag til bladet, bedes du kontakte redaktionen. Send indlæg som uformatteret word-dokument pr. mail til (eller på diskette til ovenstående adresse). Næste nr.: Der er afleveringsfrist til næste blad mandag den 1. august 2005 Bladet udkommer onsdag den 24. august 2005 Læsere og distribution: Oplag: 3600 Bladet fordeles til samtlige ansatte i Høje-Taastrup Kommune. Fratrådte medarbejdere kan få bladet tilsendt - kontakt redaktionen. Produktion: Layout: Høje-Taastrup Kommune ( INF.) Tryk: Hedehusene bogtrykkeri a/s Trykt på Galerie Art Silk 130g. 19

20 Hvordan er det nu lige, det er? Adresse - label Sprogfejl kan være svære at erkende, men ofte er de lettere at undgå, end man tror. Vi glemmer at sætte "r" på udsagnsord som høre, skære og narre i nutid, og vi overser, at egennavne begynder med stort bogstav. I bund og grund er de fleste af os godt klar over, hvordan vi undgår de mest almindelige sprogfejl. Alligevel er det de færreste af os, som kan sige os fri for at lave fejl - for hvordan er det nu lige, det er? Hvorfor bruge tid på småfejl? Det kan være både svært og irriterende at indrømme over for sig selv, at man laver småfejl. Det er så let at slå dem hen med, at man har travlt, eller at der er vigtigere ting, man skal nå. Skal man gøre noget bedre, er man ofte nødt til at erkende, at man ikke gør det godt nok - og som bekendt er dét sjældent særlig rart. Imidlertid er det en god ide at overvinde sine mentale bortforklaringer, især fordi der er en række fordele ved at undgå sproglige småfejl - både over for sig selv og for dem, man kommunikerer med. Korrekt dansk giver respekt Belønningen for at skrive korrekt dansk er hurtig og mærkbar. Det giver respekt hos dem, man skriver til. Man undgår at fjerne opmærksomheden fra det væsentlige og at skulle rede eventuelle misforståelser ud. Resultatet er øget effektivitet, mindre stress og mere tid til andre opgaver. Nutids r En af de mest almindelige fejl opstår, når man glemmer at sætte r på udsagnsord i nutid. Fejlen opstår typisk med ord som røre, skære eller narre, hvor r'et i nutidsformen er stumt. Navneform, hvor man kan sætte at foran ordet, og nutidsformen med r lyder derfor ens. Og nogle glemmer derfor det ekstra r i nutid, mens andre overkompenserer ved at sætte r på i navneform. Vil man være helt sikker på at stave rigtigt, kan man derfor erstatte udsagnsordet med prøve. Hvis det hedder prøver i nutid, skal man også skrive narrer i nutid. Egennavne og forkortelser - med stort eller med småt? Reglerne for, hvornår noget skal skrives med stort eller småt, er forholdsvis enkle. Alle egennavne skrives med stort begyndelsesbogstav. Hvis egennavnet består af flere ord, skal alle ord skrives med stort. For eksempel staves Høje-Taastrup Kommune med stort bogstav i hvert ord. Forkortelser såsom cd, sms, edb, it, tv, wc, cv, og bh staves altid med lille, mens forkortelser af egennavne som USA, EU eller DSB altid staves med stort. Egil Ussing Informationsmedarbejder

Hvad skal vi med en kommunikationspolitik?

Hvad skal vi med en kommunikationspolitik? Hvad skal vi med en kommunikationspolitik? Danmarks Domstoles medarbejdere kommunikerer allerede med hinanden, med borgerne, pressen og vores øvrige samarbejdspartnere. Så hvad skal vi bruge en kommunikationspolitik

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Ansøgning om deltagelse Kvalitetskonference 2006

Ansøgning om deltagelse Kvalitetskonference 2006 Ansøgning om deltagelse Kvalitetskonference 2006 1. Beskrivelse af Høje- Taastrup Kommune Høje-Taastrup Kommune er en vestegnskommune med ca. 45.000 indbyggere. 23 % af borgerne er 0-17 år, 58 % 18-59

Læs mere

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 1 HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 Som en del af Trivselsundersøgelsen 2015 i Helsingør Kommune inviteres du hermed til at besvare et spørgeskema om din trivsel. Vi håber, at du vil give din

Læs mere

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner I juni 2008 udsendte Væksthus for ledelse det nye Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner. Kodeks omfatter 11 pejlemærker for god ledelse. Hvor Kodeks

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Søndag den 31. august 2008 søndag den 7. september 2008

Søndag den 31. august 2008 søndag den 7. september 2008 Seniorkulturuge 2008 Søndag den 31. august 2008 søndag den 7. september 2008 Kulturelt Samråd, Solrød Bibliotekerne, Kræftens Bekæmpelse, AOF, Super Brugsen, Lokalhistorisk Forening, Lions, Ældresagen,

Læs mere

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK 1 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL Den sunde arbejdsplads...4 Arbejdsmiljøet arbejder vi hele tiden med!...5 Stress i fokus...5 Du får hjælp, hvis det går galt...7

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

BEREDSKAB OG SERVICE, PERSONALE, ØKONOMI RISIKOSTYRINGSPOLITIK FOR ODSHERRED KOMMUNE

BEREDSKAB OG SERVICE, PERSONALE, ØKONOMI RISIKOSTYRINGSPOLITIK FOR ODSHERRED KOMMUNE Risikostyring = tag vare på dit, mit og vores - og på dig, mig og os BEREDSKAB OG SERVICE, PERSONALE, ØKONOMI RISIKOSTYRINGSPOLITIK FOR ODSHERRED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Risikostyring... 3 Det er

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle af

Læs mere

Den Boligsociale Helhedsplan. Charlottekvarteret - Mennekser i fokus 2012-2016

Den Boligsociale Helhedsplan. Charlottekvarteret - Mennekser i fokus 2012-2016 Den Boligsociale Helhedsplan Charlottekvarteret - Mennekser i fokus 2012-2016 2 INDHOLD Introduktion 2 Forord 2 Indledning 2 Spørgsmål & svar 4-6 Uddannelse, beskæftigelse & erhverv 8 Intro 8 Målet er

Læs mere

Personaleinformation. Rengøringsafsnittet

Personaleinformation. Rengøringsafsnittet Personaleinformation Rengøringsafsnittet Indholdsfortegnelse Velkommen i Rengøringsafsnittet.................. 4 Lidt om afsnittets baggrund og historie................ 4 Organisatorisk tilhørsforhold.....................

Læs mere

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE for Kære medarbejder i Holbæk Kommune Vores personalepolitik har til formål at udvikle Holbæk Kommune som en attraktiv arbejdsplads.

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Udvikling & Kommunikation Godkendt af byrådet august 2010 Kommunikationspolitik Aabenraa Kommune er en stor arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kommunikerer

Læs mere

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION GOD KOMMUNIKATION KØBENHAVNS KOMMUNE 3 GOD KOMMUNIKATION ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION Kommunikation er en nødvendig del af arbejdet for alle, der arbejder i Københavns Kommune uanset om du

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B FUNDRAISING JDE ØKONOMI PR INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave en forening og for at gøre arbejdet

Læs mere

Samrådets repræsentant i Folkeoplysningsudvalget

Samrådets repræsentant i Folkeoplysningsudvalget Kulturelt Samråd i Høje-Taastrup Kommune Referat fra mødet den 27.01.2015 i Kulturcentret Ruth Trier Jette Thomsen Jørgen Kristensen Benny Pedersen Anette Dahl Nielsen Otto Vinter Tine Brings Brock Jørn

Læs mere

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Madservice Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Gitte Larsen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

Pensionat Kamager Brønderslev Allé 21 2770 Kastrup Sundhed og Trivsel For medarbejdere på Kamager 2012

Pensionat Kamager Brønderslev Allé 21 2770 Kastrup Sundhed og Trivsel For medarbejdere på Kamager 2012 Sundhed og Trivsel For medarbejdere på Kamager 2012 Baggrund Som et resultat af OK08, har arbejdsgiveren pligt til, at rette fokus på sundhed og trivsel på arbejdspladsen. Der er herpå blevet nedsat et

Læs mere

Social- og Handicapcentret 07-11-2012. Deltagere: Hans Behrendt, Jørgen Jørgensen, Hugo Hammel, Ole Hjuler, Jørgen Jørgensen

Social- og Handicapcentret 07-11-2012. Deltagere: Hans Behrendt, Jørgen Jørgensen, Hugo Hammel, Ole Hjuler, Jørgen Jørgensen REFERAT Social- og Handicapcentret 07-11-2012 Referat fra møde i Udsatterådet den 6. november 2012 Deltagere: Hans Behrendt, Jørgen Jørgensen, Hugo Hammel, Ole Hjuler, Jørgen Jørgensen Ikke fremmødte med

Læs mere

Kommunikation. Intern og eksterne kommunikation 2. Intranet 3. DT Magazine 4. HR Infoboard 5. Intranet i STARK 6. Dit SILVAN 7

Kommunikation. Intern og eksterne kommunikation 2. Intranet 3. DT Magazine 4. HR Infoboard 5. Intranet i STARK 6. Dit SILVAN 7 Kommunikation Intern og eksterne kommunikation 2 Intranet 3 DT Magazine 4 HR Infoboard 5 Intranet i STARK 6 Dit SILVAN 7 STARKs markedsføring til private 8 STARKs markedsføring til professionelle 9 STARKs

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk Nyhedsbrev uge 05-2014 Side 1 Kreativ med Jakob Side 4-8 Børnehaven Side 2 Nyt fra Troels Side 9 Kalender

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune

Høje-Taastrup Kommune Høje-Taastrup Kommune Sundhedsordning for alle ansatte Kære medarbejder i Høje-Taastrup Kommune Du sidder nu med Høje-Taastrup Kommunes tilbud til dig om sundhedsfremmende aktiviteter i 2006. Byrådet sætter

Læs mere

- Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11)

- Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11) - Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11) Så er det fjerde gang at man på CSV-SydØstfyn kan læse et fremragende skoleblad. På grund af lidt manglende arbejdskraft og en sommerferie

Læs mere

Introduktion til måltidsbarometeret

Introduktion til måltidsbarometeret Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab til vurdering af kvaliteten af måltidssituationer for ældre borgere og med anbefalinger til forbedringer.. Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab

Læs mere

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse April 2013 1 Sammenhæng og enkelhed Denne pjece beskriver Fredensborg Kommunes styringsfilosofi. Styringsfilosofien bygger princippet

Læs mere

NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune. Frederiksberg kommuner har etableret en borgerrådgiverfunktion. Byrådssekretariat

NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune. Frederiksberg kommuner har etableret en borgerrådgiverfunktion. Byrådssekretariat Byrådssekretariat Sagsnr. 87088 Brevid. 836141 Ref. HSTR/NIR Dir. tlf. 46 31 80 12 henningstr@roskilde.dk NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune 9. november 2009 En række kommuner 1, har inden for de

Læs mere

1. God ledelse. God ledelse. 1) Redaktion Ola Jørgensen, klartekst. Udarbejdet for KL og KTO under væksthus for ledelse, 2005. 61

1. God ledelse. God ledelse. 1) Redaktion Ola Jørgensen, klartekst. Udarbejdet for KL og KTO under væksthus for ledelse, 2005. 61 1. Hvad kendetegner den gode leder? Hvad er det, der gør nogle ledere særligt succesfulde? Det bliver diskuteret i mange kredse både til søs og på landjorden. "Ledere der lykkes 1) " er et projekt, hvor

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

Referat af Pårørenderådsmødet på Vinklen - CSB Tirsdag d. 4 marts 2014.

Referat af Pårørenderådsmødet på Vinklen - CSB Tirsdag d. 4 marts 2014. Referat af Pårørenderådsmødet på Vinklen - CSB Tirsdag d. 4 marts 2014. Tilstede: Carsten Hansen - beboerrepræsentant, Natacha Soelberg - beboerrepræsentant, Susanne Wolfsberg - botilbudsleder, Wivi Mortensen

Læs mere

Nyhedsbrev. Det nye Mobile, Omsorgs & Aktivitetsteam. Frivillig Samråd Mors. I dette nummer: Nyhedsbrev 2, juni 2014

Nyhedsbrev. Det nye Mobile, Omsorgs & Aktivitetsteam. Frivillig Samråd Mors. I dette nummer: Nyhedsbrev 2, juni 2014 Nyhedsbrev Frivillig Samråd Mors Det nye Mobile, Omsorgs & Aktivitetsteam I dette nummer: Det Mobile Omsorgs & Aktivitetsteam på Mors Hjerneskadeforeningen - hvad er en hjerneskade? En dejlig eftermiddag...

Læs mere

Kommunikationspolitik. for Hørsholm Kommune

Kommunikationspolitik. for Hørsholm Kommune Kommunikationspolitik for Hørsholm Kommune December 2012 1 Indhold Forord... 3 Vi gør det bedre med god kommunikation... 3 Introduktion... 4 En fælles politik for alle arbejdssteder i Hørsholm Kommune...

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Jesper

Læs mere

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune Risikostyringspolitik (Bygnings- og tingsskade) for Århus Kommune Århus Kommune Juridisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Juridisk Kontor juni 2005 Indhold Indhold... 2 1. Formål... 2 1.1. Sikring frem

Læs mere

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet?

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? Resultater fra en undersøgelse af københavnske skoler Af Tage Søndergård Kristensen, arbejdsmiljøforsker, mag.scient.soc. & dr.med. Et nyt begreb er ved at

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune

Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune Center for Dagtilbud Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune 12. september 2014 Indhold a. Lov om frokostordninger i daginstitutioner... 2 b. Frokostordningen i Slagelse Kommune... 2 c.

Læs mere

Håndbog for arbejdsmiljøgruppen

Håndbog for arbejdsmiljøgruppen Håndbog for arbejdsmiljøgruppen VMU Center-MED Klinik-MED Direktionen Centerledelsen TR Klinikledelsen Arbejdsmiljøgruppen Arbejdsmiljøenheden Uformelle netværk Kolleger Indhold 2 Arbejdsmiljøgruppens

Læs mere

Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv

Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv Nyhedsbrev nr. 2 November 2012 Relationel etik en grundsten til moderne personaleledelse En blæsende og smuk efterårsdag ved de vestsjællandske kyster mødes

Læs mere

sund mad på arbejdet

sund mad på arbejdet sund mad på arbejdet et ledelsesansvar! 2 SunD MAD på ARBejDet et ledelsesansvar det sunde valg skal være det nemme valg Regeringen har besluttet, at alle statslige arbejdspladser skal formulere en politik

Læs mere

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed Sorø Kommune, den 1. maj 2011. Borgmesterens forord til indkøbspolitikken Med denne indkøbspolitik tager Sorø Kommune endnu et skridt hen imod at kunne høste alle de fordele, der ligger i at købe fælles

Læs mere

NÅR STRESSEN KOMMER SNIGENDE

NÅR STRESSEN KOMMER SNIGENDE Klik for at redigere titeltypografi i masteren ARBEJDSMILJØKONFERENCEN 2013 NÅR STRESSEN KOMMER SNIGENDE Hvad gør vi så? SundTrivsel A/S Katrine Bastian Meiner kbm@sundtrivsel.dk LIDT OM INDHOLD Stressforebyggelse

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

BYRÅDSSEKRETARIAT OG UDVIKLING

BYRÅDSSEKRETARIAT OG UDVIKLING BYRÅDSSEKRETARIAT OG UDVIKLING Helhedsorienteret erhvervsservice 1 Indhold Kære virksomhed 3 De fem servicemål: 1. Udvidet åbningstid og svar inden for 24 timer 4 2. Tovholder inden for fem hverdage 5

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 31. marts 2009 til Billund Kommune

Statsforvaltningens udtalelse af 31. marts 2009 til Billund Kommune Statsforvaltningens udtalelse af 31. marts 2009 til Billund Kommune Statsforvaltningen er blevet opmærksom på, at Billund Kommune i en nyhed på kommunens hjemmeside den 30. januar 2009 omtaler et kursus,

Læs mere

Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015

Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015 Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015 Borgmesterfrokost og generalforsamling den 23. marts 2015 på Gladsaxe Rådhus, Rådhuskælderen. Sidste års frokost med borgmesteren, og den efterfølgende generalforsamling

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for SOF

Arbejdsmiljøpolitik for SOF Arbejdsmiljøpolitik for SOF Indledning og baggrund Socialforvaltningens arbejdsmiljøpolitik skal medvirke til at forvaltningen er en attraktiv arbejdsplads, der har medarbejdernes sundhed og trivsel og

Læs mere

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Tlf.: 7649 6000 Tlf.: 7586 5533 Aktiv Familie Ferie... med sjove udfordringer & skønne natur- og friluftsoplevelser Drømmer I om at slippe hverdagens daglige gøremål,

Læs mere

TRYGGE BOLIGOMRÅDER. Inspiration til at skabe tryghed og trivsel gennem kriminalpræventivt arbejde

TRYGGE BOLIGOMRÅDER. Inspiration til at skabe tryghed og trivsel gennem kriminalpræventivt arbejde TRYGGE BOLIGOMRÅDER Inspiration til at skabe tryghed og trivsel gennem kriminalpræventivt arbejde 1 Inspiration til at arbejde med tryghed og kriminalpræventive indsatser i boligområderne BolivVejle har

Læs mere

SSP-katalog 2013-2014

SSP-katalog 2013-2014 SSP-katalog 2013-2014 1 Indhold Kære klasselærer... 3 SSP-samarbejdet... 4 TEMA OG DIALOG I KLASSEN... 5 Ad hoc puljen... 6 7. klasser... 7 7.- 9. klasser... 9 Sparring og Samarbejde... 10 Konsulentbistand

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Juni 2014. Nyd sommeren!

Juni 2014. Nyd sommeren! Juni 2014 Nyd sommeren! Kære brugere af Multihuset. Caféåbningstider: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 12.00-19.30 12.00-16.00 12.00-19.30 12.00-16.00 12.00-15.00 I sommerferien planlægges menuen ad

Læs mere

Trivselsundersøgelse. Generelle oplysninger. Fru Flora:2,11,028, 46,48,810;;Fæll es Fodslag:73,82, 201,100,55;;Ind. 1.1 Er du a. Mand b.

Trivselsundersøgelse. Generelle oplysninger. Fru Flora:2,11,028, 46,48,810;;Fæll es Fodslag:73,82, 201,100,55;;Ind. 1.1 Er du a. Mand b. Generelle oplysninger 1.1 Er du a. Mand b. Kvinde 1.2 Hvor gammel er du? a. Under 20 år b. 20-29 år c. 30-39 år d. 40-49 år e. 50-59 år f. 60 og derover 1.3 Hvor lang tid har du været ansat der hvor du

Læs mere

Frederikssund Klubberne. Formandsberetning 2013-2014 ved Rikke Fink

Frederikssund Klubberne. Formandsberetning 2013-2014 ved Rikke Fink Frederikssund Klubberne Formandsberetning 2013-2014 ved Rikke Fink Klubberne skal være et fleksibelt frirum Formandsberetning 2013-2014 ved Rikke Fink, formand for bestyrelsen, Frederikssund Klubberne

Læs mere

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Afslutningen på dette skoleår er ved at være en realitet. Det har været et anderledes skoleår med ændringer og nye krav, der skal implementeres i forhold til

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog 1 Forord Denne medarbejderhåndbog er udarbejdet og godkendt af værkstedets brugerbestyrelse. I den finder du oplysninger om værkstedet som f.eks. arbejdstider,

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Stresshåndtering på Mulernes Legatskole en trivselsundersøgelse.

Stresshåndtering på Mulernes Legatskole en trivselsundersøgelse. Mulernes Legatskole 15/6-2011 Stresshåndtering på Mulernes Legatskole en trivselsundersøgelse. På Mulernes Legatskole har der været meget få stressproblemer, og ingen der har ført til længerevarende sygemeldinger,

Læs mere

KORSLØKKE AFDELING JULI KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke

KORSLØKKE AFDELING JULI KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke AFDELINGSADRESSER: Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12 14 59 MØDETIDER: Mandag: 18.00-20.00 Boldspil og

Læs mere

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012 Større trivsel, lavere sygefravær, mere tid til beboerne. Det er nogle af de ting, som Lean værktøjet PlusPlanneren har ført med sig. Den lyser op i hjørnet af kontoret med sin lysegrønne farve. Her giver

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER oversigt: SPARRINGSMØDE TIL VINDUE FOR EN FORENING August 2012

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010 MTU 1 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 1 Svarprocent: 64% (7/11) Enhedsrapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber

trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber 2 Hovedbestyrelsens sammenfatning af undersøgelse fra Center for Ungdomsstudier, udarbejdet oktober 2014 Introduktion Er det

Læs mere

Nr. 1 - december 2011. Åbent hus d. 4. september. Det nye støttecenter tager form. Alle ansatte på støttecentret

Nr. 1 - december 2011. Åbent hus d. 4. september. Det nye støttecenter tager form. Alle ansatte på støttecentret Nr. 1 - december 2011 Åbent hus d. 4. september Det nye støttecenter tager form Alle ansatte på støttecentret Om Støttecenter Hovedstaden Støttecentret Hovedstaden er et værested for udeboende døve, der

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

SFO UGLEREDEN. SkolefritidSordningen Uglereden en del af nørre alslev Skole

SFO UGLEREDEN. SkolefritidSordningen Uglereden en del af nørre alslev Skole SFO UGLEREDEN SkolefritidSordningen Uglereden en del af nørre alslev Skole 1 VELKOMMEN TIL SFO PÅ NØRRE ALSLEV SKOLE Med denne lille folder, vil vi gerne byde velkommen til skolefritidsordningen og samtidig

Læs mere

Offentlig Økonomistyring

Offentlig Økonomistyring Offentlig Økonomistyring Artikel trykt i Offentlig Økonomistyring. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 Kære ErhvervsKvinder Herning. Sommerferien står for døren og det betyder, at ErhvervsKvinder Herning holder pause i 2 måneder med arrangementer. Vi mødes igen

Læs mere

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk BERETNING 2013 Indledning Så blev det igen tid for en årsberetning fra bestyrelsen. I beretningen beskriver vi, hvordan det er gået vores forening og forretning i året 2013. Beretningen tager meget naturligt

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Standard Medarbejderundersøgelse. Udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening og sermo analyse

Standard Medarbejderundersøgelse. Udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening og sermo analyse Standard Medarbejderundersøgelse Udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening og sermo analyse 2012 Medarbejderundersøgelse: Trivsel og ledervurdering I boligorganisationen vil vi gerne undersøge om vores

Læs mere

Mellemlederen og medarbejderne i en kommunesammenlægning

Mellemlederen og medarbejderne i en kommunesammenlægning Mellemlederen og medarbejderne i en kommunesammenlægning COK, Vejle 9. marts 2006 1 1 Agenda Den nye Silkeborg Kommune Hvordan kommunikerer vi med medarbejderne? Hvad er mellemledernes rolle (forandringsagenterne)?

Læs mere

Retningslinjer for kommunikation. i Albertslund Kommune. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund

Retningslinjer for kommunikation. i Albertslund Kommune. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Retningslinjer for kommunikation i Albertslund Kommune Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk okonomiogstab@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Forord Retningslinjer

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Trivselsrapport for Rådhuset

Trivselsrapport for Rådhuset Trivselsrapport for Rådhuset Indledning Denne rapport viser det samlede resultat af besvarelserne for hele rådhuset. Hvordan skal rapporten bruges? Denne trivselsrapport sammenfatter resultaterne for rådhuset.

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

Ældrerådet. Ældrerådets møde mandag den 13. april 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A

Ældrerådet. Ældrerådets møde mandag den 13. april 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ældrerådet Ældrerådets møde mandag den 13. april 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen X Anne Marie Kristensen X Kirsten Feld X Dorthe Friis

Læs mere

Brugerundersøgelse vedr. vejledning, materialer og udlån på CFU erne i Danmark Lærerinterview på VIA CFU

Brugerundersøgelse vedr. vejledning, materialer og udlån på CFU erne i Danmark Lærerinterview på VIA CFU Brugerundersøgelse vedr. vejledning, materialer og udlån på CFU erne i Danmark Lærerinterview på Formål: At afdække nye indsatsområder for CFU erne i forhold til lærernes behov inden for de 4 områder:

Læs mere

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Du er 35 år, og ansat som skrankeansvarlig på apoteket. Du har været her i 5 år og tidligere været meget stabil. På det sidste har du haft en del fravær

Læs mere

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Af Marie Sørensen, børnehaveklasseleder i samtale med Marianne Thrane - Det vigtigste er, at børn får en god og en glad skolestart, siger Marie Sørensen.

Læs mere

Med denne lille folder vil vi byde jer velkommen til Hammelev Børnehave.

Med denne lille folder vil vi byde jer velkommen til Hammelev Børnehave. Kære forældre Med denne lille folder vil vi byde jer velkommen til. Vi glæder os til at modtage jeres barn og til at samarbejde med jer. I prioriterer vi udelivet, legen og den motoriske udvikling højt.

Læs mere