MEDTRONIC CARELINK 2090

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MEDTRONIC CARELINK 2090"

Transkript

1 MEDTRONIC CARELINK 2090 Programmeringsenhed Referencehåndbog

2

3 MEDTRONIC CARELINK 2090 Referencehåndbog En vejledning i opsætning og brug af Medtronic CareLink 2090 programmeringsenhed.

4 Følgende liste indeholder varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Medtronic i USA og muligvis i andre lande. Alle andre varemærker tilhører de respektive ejere. CareLink, Jewel, Marker Channel, Medtronic, Medtronic CareLink, Paceart, RemoteView, Reveal, SessionSync, Vitatron

5 Indhold 1 Introduktion til programmeringsenheden CE-overensstemmelsesmærkning Forklaring af symboler på produktet og emballagen Om denne vejledning Beskrivelse og tilsigtet anvendelse Advarsler Forholdsregler Overensstemmelseserklæring Overholdelse af myndighedskrav Programmeringsenhedens funktioner Programmeringsenhedens sikkerhedsfunktioner Softwarekrav Adgang til tekniske håndbøger Opsætning af programmeringsenheden Systemets komponenter Grundlæggende indstilling Tilslutning af ydre enheder Brug af eksterne printere Sådan lægges papir i printeren Printer-knapper Afrivning af en udskrift Markering af papirslut Konfigurering af programmeringsenheden Skærmfunktioner Om værktøjslinjen mellem patientsessioner Ændring af indstillingen for sprog Visning og opdatering af programmeringsenhedens placering og hardware Justering af programmeringsenhedens klokkeslæt og dato Valg af hørbare toner Referencehåndbog 5

6 3.7 Kontrol af softwareversionen Valg af anden software Fjernelse af andre software-applikationer Forbedring af registrering af stimuleringsartefakter Start af demonstrationsfunktionen Opdatering af programmeringssoftware vha. Software Distribution Network Software Distribution Network Forbindelse til SDN via en modemforbindelse Oprettelse af forbindelse til SDN via en netværksforbindelse Gennemførelse af en patientsession Klargøring til en patientsession Start af en patientsession VVI-nødknap Afslut en patientsession Opbevaring af komponenter Administration af sessionsdata og rapporter Sessionsdata Rapporter Gem som PDF-fil Gem på diskette Gem på USB-enhed Visning af rapporter, som er lagret på medier Indstilling af interval for sletning af rapporter Styring af patientdatabeskyttelse Vitatron Manual-Guided Reset (manualstyret nulstilling) Konsultation med RemoteView -programmeringsenheden Om RemoteView RemoteView-statusikon Brug af RemoteView Beskyttelse af personlige oplysninger Referencehåndbog

7 8 SessionSync (ekstraudstyr) Om SessionSync Konfiguration af SessionSync Aktivering og deaktivering af SessionSync SessionSync-statusikon Brug af automatisk SessionSync Brug af manuel SessionSync til understøttede enheder Beskrivelser af SessionSync-fejlmeddelelser Visning af skærmbilledet SessionSync Status (SessionSync-status) Opdatering af SessionSync-status Test af SessionSync-netværksforbindelsen Vedligeholdelse af programmeringsenheden Rengøring af systemets komponenter Sterilisering af programmeringshovedet, EKG-kablet og elektrodeledningerne Udskiftning af et pc-kort Specifikationer for programmeringsenheden Særlig bemærkning Medtronic begrænset garanti A NayaMed-arbejdsfladen A.1 Introduktion til NayaMed-arbejdsfladen Stikordsregister Referencehåndbog 7

8 1 Introduktion til programmeringsenheden 1.1 CE-overensstemmelsesmærkning CE-mærkning Modellerne Gælder alt hardware og software fra Medtronic (inklusive 2090 og 9986). Gælder alt software fra Vitatron (inklusive computersoftwaren VSH02). 1.2 Forklaring af symboler på produktet og emballagen Se mærkater på emballagen og produktet for de symboler, der gælder for dette produkt. Conformité Européenne (europæisk standard). Dette symbol betyder, at enheden fuldt ud overholder EU-lovgivningen. Brugen af denne enhed kan være underlagt licensbestemmelser i det enkelte europæiske land. Forsigtig Se brugsanvisningen Systemet er i overensstemmelse med gældende IEC-sikkerhedsstandarder for Canada og USA. Type BF anvendt del Type CF påsat del Serienummer 8 Referencehåndbog

9 Temperaturbegrænsning Gælder kun i USA. Slukket (Off) Tændt (On) Trådløs kommunikation aktiveret Dette produkt må ikke bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald. Dette produkt skal bortskaffes i overensstemmelse med lokale love og regler. Se for vejledning vedrørende korrekt bortskaffelse af dette produkt. RF-sender Forsigtig: Kraftig magnet Produktet overholder fuldt ud standarderne for radiokommunikationsprodukter hos Australian Communications and Media Authority (ACMA) og New Zealand Ministry of Economic Development Radio Spectrum Management. VGA-skærm Batteri Diskette Netværkstilslutningsport Referencehåndbog 9

10 USB-port PCMCIA-kortåbning Port til mikrofon Port til hovedtelefoner Autoriseret repræsentant i EU Vekselstrøm Fremstillingsdato Fabrikant Genbestillingsnummer Partinummer Luftfugtighedsbegrænsning Pakkens indhold Programmeringsenhed, software installeret Produktlitteratur 10 Referencehåndbog

11 Tilbehør Ikke sikker ved magnetisk resonansscanning (MR-scanning) Software-serienummer UL-godkendt komponent China RoHS Forsigtig: Amerikansk lov (USA) påbyder, at dette produkt kun må sælges igennem en læge eller efter lægeordination Produktet overholder kravene i både Canada og USA om opfyldelse af UL-sikkerhedsstandarder 1.3 Om denne vejledning Denne vejledning beskriver faciliteter og funktioner for Medtronic CareLink 2090 Programmeringsenhed (kaldet programmeringsenheden ). Bemærk: Skærmbilleder i denne vejledning tjener kun som referencer. Indholdet og præsentationen kan variere afhængigt af brugerens valg, arbejdsfladen og den enhed, der interrogeres. Referencehåndbog 11

12 1.4 Beskrivelse og tilsigtet anvendelse Medtronic CareLink 2090 Programmeringsenhed er et portabelt, lysnetforsynet (AC), mikroprocessorbaseret system med software til interrogering og programmering af Medtronic og Vitatron implantérbare enheder. Øvrige faciliteter omfatter: Automatiseret softwareopdatering via en modem- eller LAN-forbindelse afhængigt af hardwarekonfigurationen. Denne forbindelse gør det muligt for programmeringsenheden at programmere nye enheder og tilbyde nye faciliteter, efterhånden som de bliver tilgængelige. En stor og tydelig skærm, der kan indstilles, så den kan aflæses i såvel siddende som stående stilling. Tastatur, der letter indtastning af information. Hurtig udskrift med 50 mm/s på skriverpapir. Registrering af EKG og rapportering af diagnostiske data. For nærmere oplysninger henvises til de tekniske håndbøger, der blev leveret sammen med den anvendte software og hardware. Bemærk: Hvis NayaMed arbejdsfladen er aktiveret, kan NayaMed arbejdsfladen bruges til at interagere med NayaMed implantérbare enheder. For yderligere oplysninger se Afsnit A Advarsler Disse advarsler gælder generelt i forbindelse med brug af programmeringsenheden til programmering af parameterindstillinger for implantérbare enheder. For yderligere information vedrørende specifikke modeller af implantérbare enheder henvises til referencehåndbøgerne til den relevante implantérbare enhed og programmeringsenhedens software. Skade på grund af slag og stød Programmeringsenheden må ikke anvendes, hvis den har lidt skade på grund af slag eller stød. Indre dele kan være blevet beskadiget eller blottet. Brug af beskadiget udstyr kan påvirke brugerens eller patientens sikkerhed. Defekt udstyr Hvis tekniske og sikkerhedsmæssige inspektioner viser, at der er opstået en defekt, som kan forårsage skade på patienter, læger eller andre personer, må programmeringsenheden ikke benyttes, før den er blevet repareret på korrekt vis. Operatøren skal straks gøre Medtronic eller Vitatron opmærksom på sådanne defekter. Diagnostisk EKG Brug ikke programmeringsenhedens EKG-skærmbillede til optagelse eller diagnostik. Brug en separat EKG-enhed, hvis der er brug for EKG-funktioner til optagelse eller diagnostik. 12 Referencehåndbog

13 Udstyrets kompatibilitet Programmeringsenheden må kun anvendes til interrogering og programmering af kompatible implanterbare enheder fra Medtronic, Vitatron eller NayaMed. Hvis programmeringsenheden bruges på andre implanterede enheder, kan der opstå direkte stimulation gennem energikobling. Programmeringsenheden er ikke kompatibel med programmérbare enheder fra andre producenter. Brændbare anæstesigasser Programmeringsenheden er ikke egnet til brug i nærheden af brændbare anæstesigasser. Vigtighed af referencedokumentation Programmering af implantérbare enheder bør først udføres efter en grundig gennemgang af referencehåndbogen til den implantérbare enhed; desuden bør de korrekte parameterværdier være nøjagtigt fastslået på basis af patientens tilstand og på basis af det anvendte stimuleringssystem. Referencehåndbogen til den implantérbare enhed består af en komplet beskrivelse af, hvorledes den implantérbare enhed bruges, og indeholder vigtig information vedrørende indikationer for brug, kontraindikationer, advarsler og forholdsregler. Instruktionerne i denne referencehåndbog og i den referencehåndbog, der leveres sammen med softwaren til programmeringsenheden, er begrænset til beskrivelse af opsætning af programmeringsenheden og valg af de korrekte muligheder for den ønskede programmeringsfunktion. Forkert brug af programmeringsenheden kan medføre fejlagtig eller utilsigtet programmering samt forkert funktion for telemetri- og målefunktioner. Interne elektroder Programmeringsenheden må ikke tilsluttes til ledninger eller elektroder inde i kroppen. Programmeringsenheden er konstrueret til kun at være medicinsk sikker, når den tilsluttes overfladeelektroder. Ikke sikker ved magnetisk resonansscanning (MR-scanning) Programmeringsenheden er ikke sikker ved MR-scanning. Undlad at bringe programmeringsenheden ind i zone 4 (magnetrum), som fastlagt af American College of Radiology. Målefunktion Programmeringsenheden er også udviklet til at detektere og måle impulsfrekvens, AV-interval og impulsbredde samt den implanterbare enheds artefakter. Enheden foretager disse digitale målinger med hjælp fra ekstra EKG-elektroder. Medtronic og Vitatron fremsætter ingen påstande eller garantier vedrørende programmeringsenhedens effektivitet som diagnostisk redskab for lægen. Ændring af udstyret Dette udstyr må ikke ændres. Ændringer kan nedsætte systemets effektivitet og have betydning for brugerens eller patientens sikkerhed. Begrænsning af telekommunikationsspænding Når der benyttes et modem- eller kombikort, skal brugeren sørge for, at telekommunikationsspændingen ikke overstiger 125 V. For høj spænding kan beskadige programmeringsenheden. Referencehåndbog 13

14 1.6 Forholdsregler Brug af VGA-skærm For at opnå beskyttelse mod interferens og stød-/lækstrømme skal brugen af en sekundær VGA-skærm ske i overensstemmelse med en relevant sikkerhedsstandard såsom UL eller IEC Brugeren er ansvarlig for sikkerheden for det resulterende medicinske elektriske system. EKG-kablets integritet Hvis EKG-kablet ser ud til at være beskadiget, når emballagen åbnes, må det ikke bruges. Kontakt Deres lokale Medtronic- eller Vitatron-repræsentant. Omhu ved håndtering af EKG-kabelledning Træk ikke i den isolerede kabelledning for at tage kablet ud. Træk i den isolerede kabelledning kan medføre beskadigelse af kablet. Elektrokauterisering/ekstern defibrillering Anbring ikke programmeringshovedet over en implanteret enhed under elektrokauterisering eller ekstern defibrillering. Nedsænk ikke i væske De skal være omhyggelig med at forhindre, at der trænger væske ind i programmeringsenheden og programmeringshovedet. Nedsænk ikke programmeringsenheden eller noget tilbehør i nogen form for væske, og rengør dem heller ikke med aromatiske eller klorerede kulbrinter. Autoklavering Programmeringshoved, EKG-kabler og elektrodeledninger må ikke autoklaveres. Elektromagnetisk interferens (EMI) Programmeringshovedet er afprøvet med hensyn til overholdelse af retningslinjerne vedrørende industriel og medicinsk elektromagnetisk interferens (EMI). Enhver brug uden for patientmiljøet kan medføre fejlfunktion for programmeringshovedet. Radiofrekvens (RF) interferens Bærbart og mobilt radiofrekvenskommunikationsudstyr (RF) kan påvirke programmeringsenhedens funktion. Skønt dette system er blevet godkendt, er det ikke nogen garanti for, at det ikke vil blive udsat for interferens, eller at en vilkårlig sending fra dette system vil være fri for interferens. Beskadiget udstyr Hvis programmeringsenhedens hus er revnet, eller hvis nogen af stikkene er beskadiget, skal De kontakte Deres Medtronic- eller Vitatron-repræsentant. Hvis isoleringen på netledning eller tilbehørskabler er beskadiget, eller hvis lysnetstikket eller andre af udstyrets konnektorer er beskadiget, skal de udskiftes; beskadigede dele skal bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler eller returneres til Medtronic. Elektrodekvalitet Anvendelse af sølv/sølvklorid (Ag/AgCl) elektroder af høj kvalitet kan minimere forekomsten af små jævnspændinger, der kan blokere for EKG-signalet. Brug elektroder, som er friske og fra samme æske. Klargør patientens hud i overensstemmelse med de retningslinjer, der er angivet for elektroderne. Undgå skade forårsaget af programmeringshovedet Hold programmeringshovedet væk fra enhver enhed og ethvert materiale, der kan blive beskadiget af dets magnetfelt, herunder magnetiske medier, ure og andre elektroniske enheder. 14 Referencehåndbog

15 Mærkater og information på produkt og emballage Hvis der ser ud til at mangle mærkater eller information på produktet eller emballagen, bedes De kontakte Deres lokale Medtronic-repræsentant på den adresse eller det telefonnummer, der er angivet på bagsiden af dette dokument Miljømæssige forholdsregler For at sikre sikker og effektiv brug skal enheden betjenes med forsigtighed, så skade på programmeringsenheden som følge af miljømæssige faktorer, der kan forringe dens funktion, undgås. Konstruktion og fremstilling er foretaget med stor omhu for at minimere risikoen for beskadigelse af enhederne under normal brug. Imidlertid er elektroniske enheder sårbare over for mange påvirkninger fra omgivelserne, herunder, men ikke begrænset til, følgende eksempler. Enheden er beregnet til brug indendørs på en klinik eller et hospital. Enheden må ikke tabes eller fejlhåndteres på en sådan måde, at den påføres fysisk skade. Overholdes dette ikke, kan det forringe enhedens funktion. Selv om enheden fungerer umiddelbart efter at være blevet tabt, kan der være sket skade på dens funktionsevne, som først opdages på et senere tidspunkt. Der må ikke spildes væske på enheden. Selv om konstruktion og fremstilling af enheden er foretaget med stor omhu for at minimere lækager, kan der forekomme væskeindtrængen, som kan forringe enhedens funktion. Programmeringsenheden kan blive påvirket af elektrostatiske udladninger (ESD). I omgivelser, hvor det er sandsynligt, at der forekommer elektrostatiske udladninger såsom i et lokale med gulvtæpper, skal De aflade enhver form for opladning af egen person før berøring af enheden. Printere og andet tilsluttet kontorudstyr skal anbringes mindst 1,5 m (5 fod) fra patientmiljøet. Elektrisk drevne, medicinske enheder som f.eks. programmeringsenheden kræver speciel omhu (hvad angår elektromagnetisk kompatibilitet), når de installeres. Der henvises til det medfølgende bilag: Elektromagnetisk kompatibilitetsdeklaration. Enheden må ikke åbnes. Programmeringsenheden er konstrueret til at minimere negativ påvirkning fra omgivelserne. Åbning af enheden kan gøre enheden sårbar over for påvirkninger fra omgivelserne og kan udsætte patienten eller brugeren for farlig spænding eller strøm. Referencehåndbog 15

16 Hurtige temperaturændringer kan påvirke enhedens funktion negativt. Sørg altid for, at enhedens temperatur når at stabilisere sig i de omgivelser, hvor enheden skal bruges, før enheden benyttes. Langvarig opbevaring eller brug af enheden i fugtige omgivelser kan påvirke enhedens funktion negativt. Hvis der er mistanke om, at enheden er beskadiget, skal enheden returneres til Medtronic eller Vitatron for inspektion og eventuel påkrævet reparation. Ud over de ovenfor viste eksempler kan forskellige andre miljømæssige faktorer forringe enhedens funktion i hospitalsmiljøet. Følg altid god sundhedsmæssig praksis for at undgå beskadigelse af enheden. 1.7 Overensstemmelseserklæring Medtronic erklærer, at dette produktet er i overensstemmelse med kravene i direktiv 1999/5/EF vedrørende radio og telekommunikationsterminaludstyr og direktiv 90/385/EØF vedrørende aktive implantérbare medicinske enheder (AIMD). For yderligere oplysninger kontakt venligst Medtronic eller Vitatron på de telefonnumre og adresser, der er angivet på bagsiden. 1.8 Overholdelse af myndighedskrav Industry Canada ID:3408D-MICS Der gælder følgende to betingelser for anvendelsen: (1) denne enhed må ikke forårsage interferens, og (2) denne enhed skal acceptere interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket funktion af enheden. Denne enhed må ikke påvirke stationer, der opererer i MHz-båndet i meteorologiske, meteorologiske satellit- og jordforskningssatellit-tjenester, og skal acceptere enhver modtaget interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket funktion Australien/New Zealand Enheden overholder fuldt ud standarderne hos Australian Communications and Media Authority (ACMA) og New Zealand Ministry of Economic Development Radio Spectrum Management. C-tick-symbolet betyder, at produktet overholder den relevante EMC/Radio standard vedrørende produkter til radiokommunikation. 16 Referencehåndbog

17 1.8.3 US Federal Communications Commission (FCC) FCC ID:LF5MICS (for programmeringsenhed) FCC ID:LF59767 (for programmeringshoved) Følgende bestemmelse gælder for enhedens lavfrekvens-kommunikationssystem: Denne enhed overholder del 15 af FCC-reglerne. Der gælder følgende to betingelser for anvendelsen: (1) denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens herunder interferens, som kan medføre utilsigtet funktion. Brugeren advares hermed om, at ændringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af den part, som er ansvarlig for overholdelse af retningslinjer, kan medføre, at brugerens ret til at benytte udstyret bortfalder Følgende bestemmelse gælder for enhedens ultrahøjfrekvens(uhf)-kommunikationssystem: Denne sender er autoriseret via bestemmelser ifølge Medical Device Radio Communications Service (47 C.F.R. del 95) og må ikke forårsage skadelig interferens for stationer, der arbejder i frekvensbåndet MHz i tjenesterne for meteorologiske hjælpefunktioner (dvs. sendere og modtagere, der anvendes til at kommunikere vejrdata), for meteorologiske satellitter eller satellitter til udforskning af jordkloden, og må acceptere interferens, der kan skyldes disse tjenester herunder interferens, som kan medføre utilsigtet funktion. Denne sender må kun bruges i overensstemmelse med de regler fra FCC, der regulerer den såkaldte Medical Device Radio Communications Service. Analog og digital talekommunikation er forbudt. Skønt denne sender er blevet godkendt af Federal Communications Commission, er det ikke nogen garanti for, at den ikke vil blive udsat for interferens, eller at enhver sending fra denne sender vil være fri for interferens. 1.9 Programmeringsenhedens funktioner Følgende liste giver en oversigt over nogle af programmeringsenhedens funktioner. De specifikke funktioner afhænger af, hvilken model implantérbar enhed der programmeres eller kontrolleres, og af den installerede software. Referencehåndbog 17

18 1.9.1 Programmeringsfunktioner: Permanent og midlertidig justering af parameterværdier. Valg af nominelle parameterværdier etableret af Medtronic, Vitatron eller brugeren. Nødknapper for VVI-stimulering Telemetrifunktioner: Automatisk registrering af enhedens model samt automatisk opstart af applikation, hvis programmeringshovedet befinder sig i den rigtige position, når programmeringsenheden tændes. Automatisk bekræftelse af en programmeret ændring. Rapport af aktuelt gældende programmerede parameterværdier og batteristatus for den implanterede enhed. Rapportering af målinger i realtid af den implantérbare enheds driftsparametre såsom batterispænding, leveret energi, etc. Visning og udskrift af Marker Channel telemetri for at lette EGM-analyse. Visning og udskrift af et atrielt og/eller ventrikulært intrakardielt elektrogram (EGM), der tages fra elektroderne i den implantérbare enheds elektrodesystem EKG og andre diagnostiske funktioner: EKG-vindue i skærmbilleder for programmering og telemetridata giver kontinuerlig visning af patientens EKG. EKG-skærmbilledet i fuldt vindue med mulighed for at fryse billedet og en funktion til justering af amplituden omfatter Marker Channel telemetri, EGM-kurver eller begge dele, når de er tilgængelige. Kontinuerlig flerkanals registrering (f.eks. EKG og Marker Channel telemetri eller EKG og EGM). Funktioner for test af stimulationstærskel. Direkte måling af impulsfrekvens, AV-interval og impulsbredde. Midlertidig inhibering af den implantérbare enhed. Udskrift af programmeret og målt information for permanent dokumentation. 18 Referencehåndbog

19 1.9.4 Funktion til opdatering af software: Automatisk softwareopdatering via en netværksforbindelse afhængigt af hardwarekonfigurationen. Denne forbindelse gør det muligt for programmeringsenheden at programmere nye enheder og tilbyde nye faciliteter, efterhånden som de bliver tilgængelige. Opdateringer fås ved henvendelse til Medtronic-personale. Kliniske softwareapplikationer med afinstalleringssoftware kan fjernes ved hjælp af programmeringsenhedens arbejdsflade Programmeringsenhedens sikkerhedsfunktioner God praksis vedrørende sikkerhed er nødvendig for at beskytte patientdata og integriteten for ethvert netværksopkoblet produkt. Programmeringsenheden rummer faciliteter, der letter styringen af sikkerhed. Disse faciliteter fungerer i samspil med hospitalers og klinikkers sikkerhedsforanstaltninger med det formål at give sikker og beskyttet brug af programmeringsenheden og yde beskyttelse af det benyttede netværk Hvordan programmeringsenheden fremmer sikkerhed Al installeret software er blevet godkendt af Medtronic. Det er ikke muligt at installere all-round software på programmeringsenheden. Styring af installering af software mindsker muligheden for sårbarhed. Intern software, der kører på programmeringsenheden, er låst mod ændring. Hver gang programmeringsenheden startes, benyttes der en ren version af den installerede software. Det tidsrum, hvori patientdata kan lagres på programmeringsenheden, er begrænset. Når patientdata fjernes fra programmeringsenheden, slettes de fuldstændigt, så de ikke længere kan genskabes. Programmeringsenheden sætter grænser for, hvordan den kommunikerer via et netværk. Ved kommunikation via et netværk benytter programmeringsenheden industri-accepterede protokoller for autorisering af servere og kryptering af udsendte data. Kun nødvendige netværksforbindelser er åbne; og de er kun åbne, når de er i brug. Netværkskommunikation startes af programmeringsenheden. Uautoriseret software får ikke lov til at starte kommunikation med programmeringsenheden. Ikke-understøttet hardware, inklusive ikke-understøttede USB-enheder, ignoreres af programmeringsenheden, og der oprettes ikke kontakt med sådant udstyr. Medtronic fortsætter med at samarbejde med sine partnere vedrørende analyse af trusler, der måtte være under udvikling, og vurdere den mulige betydning for programmeringsenheden. Referencehåndbog 19

20 Hvad hospitaler og klinikker kan gøre for at fremme sikkerhed for programmeringsenheden Oprethold god fysisk kontrol over programmeringsenheden. At have et sikkert fysisk miljø forhindrer adgang til programmeringsenhedens indre dele. Forbind udelukkende programmeringsenheden til administrerede, sikre netværk. Opdatér softwaren på programmeringsenheden, når Medtronic-opdateringer bliver tilgængelige Hvad der skal gøres, hvis der er mistanke om angreb på programmeringsenheden Hvis der er mistanke om, at programmeringsenheden er påvirket af en sikkerhedstrussel, skal programmeringsenheden slukkes og kobles fra netværket, hvorefter systemet skal genstartes. Hold op med at bruge programmeringsenheden, hvis den ikke opfører sig som forventet. Kontakt Deres Medtronic- eller Vitatron-repræsentant for yderligere assistance Softwarekrav Programmeringsenheden kræver software fra Medtronic og Vitatron for at kunne fungere. Når softwaren er installeret, forbliver den på programmeringsenhedens harddisk. Medtronic og Vitatron opdaterer med mellemrum softwaren for at give programmeringsenheden nye funktioner. Programmeringsenheden vil ikke fungere korrekt uden den relevante software installeret. Hvis programmeringsenheden ikke fungerer korrekt, skal det undersøges, hvilken version af softwaren der er indlæst i programmeringsenheden, og den skal om nødvendigt opdateres Adgang til tekniske håndbøger Tekniske håndbøger fra Medtronic herunder også den, som De læser i nu, findes tilgængelige via webstedet for Medtronic emanuals, som står angivet på bagsiden af denne håndbog. Webstedet giver mulighed for realtidsadgang til de seneste versioner af tekniske håndbøger fra Medtronic. Tekniske håndbøger kan læses online, downloades til læsning eller udskrift på en lokal printer eller bestilles fra webstedet. Samtlige tekniske håndbøger findes tilgængelige online på engelsk. De fleste tekniske håndbøger findes desuden tilgængelige på andre sprog. Nye tekniske håndbøger tilføjes til dette websted med jævne mellemrum. Hvis De ikke kan finde den ønskede tekniske håndbog, bedes De kontakte Deres Medtronic- eller Vitatron-repræsentant. 20 Referencehåndbog

21 Trykte eksemplarer af tekniske håndbøger kan bestilles. Der henvises til webstedet for emanuals for yderligere oplysninger. For at få adgang til NayaMed tekniske håndbøger, se Afsnit A Adgang til webstedet emanuals For at få adgang til webstedet for emanuals og finde de tekniske håndbøger, gør følgende: 1. Angiv i Deres browser den adresse, som er anført på bagsiden af denne håndbog. 2. Vælg det passende brugssted, og vælg et sprog (hvis relevant). 3. Følg instruktionerne på webstedet for emanuals for at finde, læse, udskrive eller bestille tekniske håndbøger. Referencehåndbog 21

22 2 Opsætning af programmeringsenheden 2.1 Systemets komponenter Figur 1. Programmeringsenhedens komponenter - set forfra 1 Telefonledning (medleveres ikke) 2 VVI-nødknap 3 Stik til mikrofon 4 Skærm 5 Stik til hovedtelefoner 6 Lysnetledning 7 Printerpapir 8 Printerknapper 9 Tastaturdæksel 10 Tastatur 11 Afdækning over diskdrev, pc-kort 12 Referencehåndbog 13 Programmeringshoved (bestilles separat) 14 Pen 15 Elektrodeledninger 16 EKG-kabel med stik 17 Ethernet-kabel (medleveres ikke) Bemærk: Der må kun anvendes tilbehør, der er godkendt af fabrikanten. Skærm Skærmen kan indstilles trinløst fra lukket til næsten vandret. Programmeringsmulighederne vælges på skærmen ved hjælp af pennen. 22 Referencehåndbog

23 VVI-nødknap Benyttes til at afgive bradykardi VVI. Stik til mikrofon Beregnet til fremtidig brug. Stik til hovedtelefoner Beregnet til fremtidig brug. Tastaturdæksel Kan skubbes fremad, så det beskytter tastaturet. Tastatur Benyttes til indtastning af information. Printerknapper Vælg papirhastighed på 12,5, 25 eller 50 mm/s. Tryk én gang på en knap for at vælge udskriftshastighed. Tryk endnu engang for at standse udskrivning. Knappen for papirfremføring gør det muligt for brugeren at justere papiret. Telefonledning Forbinder programmeringsenhedens modem til et telefonstik. Telefonledningens tykkelse skal være mindst 26 wire gauge. (Leveres ikke af Medtronic.) Ethernet-kabel Benyttes til at forbinde programmeringsenheden til klinikkens netværk. Ethernet-kablet skal være af kategori 5 eller bedre. (Leveres ikke af Medtronic.) Printerpapir Papir til den indbyggede printer. Programmeringshoved Varetager kommunikationsforbindelsen mellem programmeringsenheden og patientens implantérbare enhed. Programmeringshovedet indeholder en kraftig permanent magnet, en radiosender/-modtager og et lyspanel. Programmeringshovedet skal holdes over den implantérbare enhed under en programmerings- eller interrogeringsoperation. (Bestilles separat. Leveres ikke sammen med programmeringsenheden). Pen Benyttes til at vælge muligheder på skærmen. Forud definerede muligheder vælges ved at berøre skærmen med pennen. Elektrodeledninger/EKG-kabel Forbinder programmeringsenheden til elektroderne på patientens hud for EKG og målefunktioner, der kræver overfladedetektering af kardielle signaler eller signaler fra en implantérbar enhed. Fem farvekodede elektrodekabler forbindes til standard éngangs EKG-elektroder, der er sat på patientens hud. (Leveres ikke af Medtronic.) Bemærk: Hvis De bruger et 5-elektroders kabel med et stik, kan stikket fjernes ved EKG-applikationer med fem elektroder. Referencehåndbog Referencehåndbogen til programmeringsenheden giver information om opsætning af programmeringsenheden og dens funktioner mellem sessioner. Afdækning over diskdrev, pc-kort Giver adgang til diskdrevet og pc-kortet. Hvis det er relevant for programmeringsenhedens aktuelle hardware, giver det også adgang til USB-port(e) og enten indbygget Ethernet-stik eller parallelstik. Lysnetledning Benyttes til at tilslutte programmeringsenheden til en stikkontakt. Referencehåndbog 23

MEDTRONIC CARELINK 2090

MEDTRONIC CARELINK 2090 MEDTRONIC CARELINK 2090 Programmeringsenhed Referencehåndbog 2090/9986: 0123 VSH02: 2001 0344 2002 MEDTRONIC CARELINK 2090 Referencehåndbog En vejledning i opsætning og brug af Medtronic CareLink 2090

Læs mere

MEDTRONIC CARELINK PROGRAMMERINGSENHED

MEDTRONIC CARELINK PROGRAMMERINGSENHED MEDTRONIC CARELINK PROGRAMMERINGSENHED Programmeringsenhed model 2090 til Medtronic- og Vitatron-enheder 2001 0123 Programmeringsenhed model 2090 0 Referencehåndbog 0 En vejledning i opsætning og brug

Læs mere

MEDTRONIC CARELINK PROGRAMMERINGSENHED

MEDTRONIC CARELINK PROGRAMMERINGSENHED MEDTRONIC CARELINK PROGRAMMERINGSENHED Programmeringsenhed model 2090 til Medtronic- og Vitatronenheder Programmeringsenhedens referencehåndbog 2001 0123 Programmeringsenhed 2090 0 Referencehåndbog 0

Læs mere

INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter

INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter 3 Indholdsfortegnelse Læs dette først 4 Oversigt over TV-adapteren 5 Tilslutning til strømkilde 6 Tilslutning til tv 7 Valgfri mellemstik til tv-tilslutning 8 Klargør

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG TV Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med Connectline Tv-adapter, skal adapteren først tilsluttes fjernsynet og en

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG telefon Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med ConnectLine telefon- adapter og en fastnettelefon, skal adapteren først

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Modem og lokale netværk

Modem og lokale netværk Modem og lokale netværk Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Xi4Kort funktionsoversigt

Xi4Kort funktionsoversigt Xi4Kort funktionsoversigt I denne vejledning beskrives den daglige betjening af printeren. Nærmere oplysninger findes i brugervejledningen. Printerkomponenter Figur viser komponenterne i printerens etiketrum.

Læs mere

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Sådan kommer du i gang Det er der i kassen Indhold MojoMINI skærm USB kabel til skærm SD hukommelseskort Pegepind Billader til skærm Monteringsbeslag

Læs mere

hjælpsomme team på cspolaroid@camarketing.com.

hjælpsomme team på cspolaroid@camarketing.com. Polaroid ZIP Blækfri fotoudskrifter Brugsanvisning {General Product Image} Hej! Velkommen til Polaroid -familien. I denne brugsanvisning giver vi dig en kort gennemgang af din nye miniprinter. For yderligere

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

Xi4 /RXi4 Kort funktionsoversigt

Xi4 /RXi4 Kort funktionsoversigt Xi4 /RXi4 Kort funktionsoversigt I denne vejledning beskrives den daglige betjening af printeren. Nærmere oplysninger findes i brugervejledningen. Printerkomponenter Figur viser komponenterne i printerens

Læs mere

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning Udgave 1.0 Februar 2013 2012 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Xerox og Xerox og figurmærket er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande. BR4008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter Brugsanvisning Labelprinter QL-700 Sørg for at læse og forstå denne vejledning, inden du bruger maskinen. Vi anbefaler, at du gemmer denne vejledning, så du har den til fremtidig reference. www.brother.com

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt

Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt Indholdsfortegnelse Tænd/slukknap...2 Sluk...2 Log på, og vælg en profil...2 Batteristatus...2 Skift profil...2 Start/stop blodtryk...2 Start intervaller...2

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en Brugervejledning De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er anført i de udtrykkelige erklæringer, der følger med sådanne produkter og serviceydelser.

Læs mere

Lær din telefon at kende

Lær din telefon at kende Lær din telefon at kende Tak fordi du har valgt en smarphone fra HUAWEI. Lad os først se på nogle grundlæggende funktioner: Tryk på tænd/sluk-knappen, og hold den inde for at tænde telefonen. Når telefonen

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Modem og lokalnetværk Brugervejledning

Modem og lokalnetværk Brugervejledning Modem og lokalnetværk Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER Holder din ører fri til dine omgivelser! TILBEHØR: Artikel Antal USB til mikro USB Oplader kabel 1 Indstillingsbånd (med introduktions folder)

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1 Nokia Bluetooth Headset BH-600 22 1 6 3 4 5 7 9250103/1 8 9 10 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-59W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Bluetooth højttaler BABHCK811_1

Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde

Læs mere

TRUST ENERGY PROTECTOR 500

TRUST ENERGY PROTECTOR 500 TRUST ENERGY PROTECTOR 500 Brugervejledning Version 1.0 1 Mange tak Vi takker dig for at have valgt dette produkt fra Trust's sortiment. Vi håber du får megen fornøjelse af det, og anbefaler dig at gennemgå

Læs mere

minipocket Brugsanvisning Høresystemer

minipocket Brugsanvisning Høresystemer minipocket Brugsanvisning Høresystemer Indhold Din fjernbetjening 4 Komponenter 5 Tastaturlås 6 Sådan parres høreapparaterne 7 Funktionsoversigt 11 Yderligere oplysninger 13 Rengøring 13 Udskiftning af

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom.

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom. Betjeningsvejledning til Breas HA 01-luftbefugter 1 Indledning Læs denne vejledning grundigt igennem, inden du bruger HA 01- luftbefugteren, så du er fortrolig med udstyrets brug og vedligeholdelse og

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

BeoLab 2. Vejledning

BeoLab 2. Vejledning Beoab 2 Vejledning DOBY, DOBY DIGITA, PO OGIC er registrerede varemærker for Dolby aboratories icensing Corporation. FOSIGTIG: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes.

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG TIL CHAdeMO-ADAPTER

INSTRUKTIONSBOG TIL CHAdeMO-ADAPTER INSTRUKTIONSBOG TIL CHAdeMO-ADAPTER REGLER VEDRØRENDE KOMMUNIKATION RADIO- OG TV-STØJ Det udstyr, som er beskrevet i denne instruktionsbog, kan generere og udstråle radiofrekvensenergi. Hvis det ikke installeres

Læs mere

ZT210/ZT220/ZT230 Kort funktionsoversigt

ZT210/ZT220/ZT230 Kort funktionsoversigt ZT210/ZT220/ZT230 Kort funktionsoversigt Brug denne vejledning til den daglige betjening af din printer. For mere detaljerede oplysninger, se Brugervejledningen. Printerkomponenter Figur 1 viser komponenterne

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Brugermanual. Manuel d instruction

Brugermanual. Manuel d instruction Brugermanual Manuel d instruction sonoro audio GmbH Unter Goldschmied 6 50667 Cologne Tyskland info@sonoro-audio.com www.sonoro-audio.com 03/12 Fabrikanten arbejder løbende på den videre udvikling af alle

Læs mere

Tilslutning af kabler

Tilslutning af kabler svejledning LCD-farveskærm SIKKERHEDSSYMBOLER Denne vejledning anvender sikkerhedssymbolerne herunder. De angiver vigtige informationer. Læs dem omhyggeligt. ADVARSEL Manglende efterlevelse af informationerne

Læs mere

Ilægning i standardskuffen til 250 ark

Ilægning i standardskuffen til 250 ark Oversigtsvejledning Ilægning af papir og specialmedier Denne sektion forklarer hvorledes man ilægger skufferne til 250 og 550 ark, og den manuelle arkføder. Det indeholder også oplysninger om indstilling

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

Multi System Printer Server

Multi System Printer Server Multi System Printer Server Brugsanvisning Version 1.0 Ophavsrettighedserklæring Ingen del af denne brugsanvisning må reproduceres eller overføres på nogen måde, hverken elektronisk eller mekanisk, inklusive

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION SLIMLINE S3200 http://da.yourpdfguides.com/dref/851548

Din brugermanual HP PAVILION SLIMLINE S3200 http://da.yourpdfguides.com/dref/851548 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION SLIMLINE S3200 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

HP DeskJet 720C Series Printer. Syv enkelte trin til opstilling af din printer

HP DeskJet 720C Series Printer. Syv enkelte trin til opstilling af din printer HP DeskJet 720C Series Printer Syv enkelte trin til opstilling af din printer Tillykke med købet af HP DeskJet 720C Series printeren! Her har du indholdet af kassen. Hvis der mangler noget, bør du tage

Læs mere

Installationsvejledning til Powerline 500 Nano-sæt af tre (XAVT5601)

Installationsvejledning til Powerline 500 Nano-sæt af tre (XAVT5601) Installationsvejledning til Powerline 500 Nano-sæt af tre (XAVT5601) 2012 NETGEAR, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af denne publikation må reproduceres, overføres, transkriberes, gemmes i

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

REVEAL. Patientassistent 9538. Lægehåndbog

REVEAL. Patientassistent 9538. Lægehåndbog REVEAL Patientassistent 9538 Lægehåndbog 0123 2007 Følgende liste indeholder varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Medtronic i USA og muligvis i andre lande. Alle andre varemærker tilhører

Læs mere

Modem og lokale netværk Brugervejledning

Modem og lokale netværk Brugervejledning Modem og lokale netværk Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

Bredbånd. Vejledning til opsætning af bredbåndsmodem Pace V5500

Bredbånd. Vejledning til opsætning af bredbåndsmodem Pace V5500 Bredbånd Vejledning til opsætning af bredbåndsmodem Pace V5500 120911 Indhold Kapitel 1 Kom godt i gang Introduktion Klargør udstyr til installation Find en passende placering Kapitel 2 Installer dit bredbåndsmodem

Læs mere

RV Lead Integrity Alert

RV Lead Integrity Alert Opdatering til programmeringssoftware model 9995 Tillæg til lægens håndbog 0123 2008 Følgende er varemærker tilhørende Medtronic: CareAlert, Concerto, Consulta, Maximo, Medtronic, Medtronic CareAlert,

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning 4P359542-2S Trådløs LAN-adapter Installationsvejledning Installationsvejledning Trådløs LAN-adapter Hjemmeside: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com Yderligere oplysninger

Læs mere

Hurtig start. Powerline 1200 Model PL1200

Hurtig start. Powerline 1200 Model PL1200 Hurtig start Powerline 1200 Model PL1200 Pakkens indhold I nogle regioner er en ressource-cd inkluderet sammen med produktet. 2 Sådan kommer du i gang Powerline-adaptere giver en alternativ måde at udvide

Læs mere

Modem og lokale netværk Brugervejledning

Modem og lokale netværk Brugervejledning Modem og lokale netværk Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

Modem og lokale netværk

Modem og lokale netværk Modem og lokale netværk Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

Instruktioner ved første anvendelse

Instruktioner ved første anvendelse Instruktioner ved første anvendelse Kapitel 1. Tilslutning (4.1) 2. Afinstallering af gamle drivere og enheder (4.2) 3. Installation i Windows (4.3) 4. Kontrol efter installation (5)! 1 Introduktion Denne

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en Brugervejledning De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er anført i de udtrykkelige erklæringer, der følger med sådanne produkter og serviceydelser.

Læs mere

Dansk. Lexmark Forms Printer 2400 Serien: Opsætning / Oversigt. Pakkens indhold. Printeropsætning/ oversigt. Brugervejledning.

Dansk. Lexmark Forms Printer 2400 Serien: Opsætning / Oversigt. Pakkens indhold. Printeropsætning/ oversigt. Brugervejledning. Lexmark Forms Printer 2400 Serien: Opsætning / Oversigt Pakkens indhold Printeropsætning/ oversigt Brugervejledning Registreringskort Dansk Netledning Farvebåndskassette 1 Printeropsætning 1 b a c 2 a

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Dansk Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Alarmenhed og Sensorplaster Dansk version 2008 Redsense Medical AB Box 287 SE-301 07 Halmstad Sverige www.redsensemedical.com RM-1-RM028

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Modeller AS6004U Ver.3.0.0413 (2017-4-13) Indholdsfortegnelse Bemæ rkninger... 3 Sikkerhedsforanstaltninger... 4 1. Pakkens indhold... 5 2. Ekstra tilbehør... 6 3. Vejledning til

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

Sikkerhedsoplysninger

Sikkerhedsoplysninger Brugsanvisning 1 Hej! Velkommen til Polaroid -familien. I denne brugsanvisning giver vi dig en kort gennemgang af din nye miniprinter. For yderligere oplysninger og teknisk support bedes du venligst kontakte

Læs mere

REVEAL Patientassistent 9538/9539

REVEAL Patientassistent 9538/9539 REVEAL Patientassistent 9538/9539 Lægens håndbog 0123 2007 Følgende er varemærker, der tilhører Medtronic: Medtronic og Reveal Forklaring af symboler på produktet og emballagen. 0123 2007 Conformité Européenne

Læs mere

HP 2400/2500 Ultra Light Docking-station Brugervejledning

HP 2400/2500 Ultra Light Docking-station Brugervejledning HP 2400/2500 Ultra Light Docking-station Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Bilsæt CK-10 Brugervejledning. 9233638, 1. udgave

Bilsæt CK-10 Brugervejledning. 9233638, 1. udgave Bilsæt CK-10 Brugervejledning 9233638, 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HF-7-bilsæt er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende

Læs mere

Direct Access Keyboard

Direct Access Keyboard Direct Access Keyboard Brugervejledning Version 1.0 Copyright Det er forbudt uden producentens skriftlige samtykke at reproducere eller overføre nogen del af denne vejledning i noget format, hverken elektronisk

Læs mere

trådløs dørklokke brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk

trådløs dørklokke brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk trådløs dørklokke DK brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk indholdsfortegnelse DETECT DOOR funktion.......................... 1 DETECT DOOR indstillinger....................... 2

Læs mere

Installering. NETGEAR 802.11ac trådløst access point WAC120. Pakkens indhold. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Installering. NETGEAR 802.11ac trådløst access point WAC120. Pakkens indhold. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Varemærker NETGEAR samt NETGEAR-logoet og Connect with Innovation er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende NETGEAR, Inc. og/eller dets datterselskaber i USA og/ eller andre lande. Informationen

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

GRIPO GSM MODUL 4925 JHJ V.170809. Brugermanual

GRIPO GSM MODUL 4925 JHJ V.170809. Brugermanual GRIPO GSM MODUL 4925 JHJ V.170809 Brugermanual Oversigt 1. Indhold 2 2. Funktion 3 3. Signal 3 4. Bemærk 4 5. Installation /forklaring på LED lys 4 5.1. Stik på bagsiden 5.2. LED lys 5.3. Betydningen af

Læs mere

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software Start her Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel.

Læs mere

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1 Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 1 2 3 4 5 6 7 9252957/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette produkt HS-33W er i overensstemmelse med de vigtigste

Læs mere

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows 4 Trin 3: Installer

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

Hukommelsesmoduler. Brugervejledning

Hukommelsesmoduler. Brugervejledning Hukommelsesmoduler Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 7010 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

Drev Brugervejledning

Drev Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

Hurtig start. Powerline 1000 Model PL1000v2

Hurtig start. Powerline 1000 Model PL1000v2 Hurtig start Powerline 1000 Model PL1000v2 Pakkens indhold I nogle regioner er en ressource-cd inkluderet sammen med produktet. 2 Sådan kommer du i gang Powerline-adaptere giver dig en alternativ måde

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN til styring via IHC-outputmodul, KNX og Z-Wave Model: Rullegardin til IHC-outputmodul, KNX og Z-Wave 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro 1. Adgang til kablerne. A. Skruen i bunden løsnes og fjernes. B. Drej dækslet i bunden mod uret for at få adgang til kabler. 2. Montering af antenne. Fjern beskyttelseskappen

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

RC-P. Fjernbetjening BRUGERVEJLEDNING

RC-P. Fjernbetjening BRUGERVEJLEDNING RC-P Fjernbetjening BRUGERVEJLEDNING 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Bernafon RC-P Fjernbetjening Præsentation... 6 Funktioner... 7 Udskiftning af batteri... 8 Betjening af høreapparat med fjernbetjening... 11 Rækkevidde...

Læs mere

Læs dette inden du starter!

Læs dette inden du starter! Læs dette inden du starter! DM50 Serie Hurtig installations vejledning Din nye maskine er designet således at du selv kan installere den, samt begynde at frankere post på kort tid. For at opnå en vellykket

Læs mere

Motorola Phone Tools. Kvikstart

Motorola Phone Tools. Kvikstart Motorola Phone Tools Kvikstart Indhold Minimumskrav... 2 Før installering Motorola Phone Tools... 3 Installering af Motorola Phone Tools... 4 Installering og konfigurering af mobil enhed... 5 Registrering

Læs mere

TouchPad og tastatur. Brugervejledning

TouchPad og tastatur. Brugervejledning TouchPad og tastatur Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning Før du starter Om denne vejledning Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online i stedet for at få dem trykt for at begrænse papirforbruget og af hensyn til miljøet.

Læs mere

Powerline 200 Plus Adapter til hjemmenetværk (PL200P)

Powerline 200 Plus Adapter til hjemmenetværk (PL200P) Easy, Reliable & Secure Installationsvejledning Powerline 200 Plus Adapter til hjemmenetværk (PL200P) Varemærker Produktmærker og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres

Læs mere

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes.

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes. 1. Funktionsvælger CD/BÅND (OFF)/RADIO 2. FM-stereo vælger 3. FM antenne 4. CD låge 5. Stations søgehjul 6. Bass Boost søgehjul 7. CD springe/søge frem 8. CD springe/søge tilbage 9. CD programmerings knap

Læs mere

Brugsanvisning Telefon-adapter 2.0

Brugsanvisning Telefon-adapter 2.0 Brugsanvisning Telefon-adapter 2.0 128584DK / 01.13 Indhold Således anvendes ConnectLine telefon-adapter 4 Streamer Pro versus Streamer 1.4 5 Indgående opkald 6 Udgående opkald 10 Yderligere information

Læs mere