MEDTRONIC CARELINK 2090

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MEDTRONIC CARELINK 2090"

Transkript

1 MEDTRONIC CARELINK 2090 Programmeringsenhed Referencehåndbog

2

3 MEDTRONIC CARELINK 2090 Referencehåndbog En vejledning i opsætning og brug af Medtronic CareLink 2090 programmeringsenhed.

4 Følgende liste indeholder varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Medtronic i USA og muligvis i andre lande. Alle andre varemærker tilhører de respektive ejere. CareLink, Jewel, Marker Channel, Medtronic, Medtronic CareLink, Paceart, RemoteView, Reveal, SessionSync, Vitatron

5 Indhold 1 Introduktion til programmeringsenheden CE-overensstemmelsesmærkning Forklaring af symboler på produktet og emballagen Om denne vejledning Beskrivelse og tilsigtet anvendelse Advarsler Forholdsregler Overensstemmelseserklæring Overholdelse af myndighedskrav Programmeringsenhedens funktioner Programmeringsenhedens sikkerhedsfunktioner Softwarekrav Adgang til tekniske håndbøger Opsætning af programmeringsenheden Systemets komponenter Grundlæggende indstilling Tilslutning af ydre enheder Brug af eksterne printere Sådan lægges papir i printeren Printer-knapper Afrivning af en udskrift Markering af papirslut Konfigurering af programmeringsenheden Skærmfunktioner Om værktøjslinjen mellem patientsessioner Ændring af indstillingen for sprog Visning og opdatering af programmeringsenhedens placering og hardware Justering af programmeringsenhedens klokkeslæt og dato Valg af hørbare toner Referencehåndbog 5

6 3.7 Kontrol af softwareversionen Valg af anden software Fjernelse af andre software-applikationer Forbedring af registrering af stimuleringsartefakter Start af demonstrationsfunktionen Opdatering af programmeringssoftware vha. Software Distribution Network Software Distribution Network Forbindelse til SDN via en modemforbindelse Oprettelse af forbindelse til SDN via en netværksforbindelse Gennemførelse af en patientsession Klargøring til en patientsession Start af en patientsession VVI-nødknap Afslut en patientsession Opbevaring af komponenter Administration af sessionsdata og rapporter Sessionsdata Rapporter Gem som PDF-fil Gem på diskette Gem på USB-enhed Visning af rapporter, som er lagret på medier Indstilling af interval for sletning af rapporter Styring af patientdatabeskyttelse Vitatron Manual-Guided Reset (manualstyret nulstilling) Konsultation med RemoteView -programmeringsenheden Om RemoteView RemoteView-statusikon Brug af RemoteView Beskyttelse af personlige oplysninger Referencehåndbog

7 8 SessionSync (ekstraudstyr) Om SessionSync Konfiguration af SessionSync Aktivering og deaktivering af SessionSync SessionSync-statusikon Brug af automatisk SessionSync Brug af manuel SessionSync til understøttede enheder Beskrivelser af SessionSync-fejlmeddelelser Visning af skærmbilledet SessionSync Status (SessionSync-status) Opdatering af SessionSync-status Test af SessionSync-netværksforbindelsen Vedligeholdelse af programmeringsenheden Rengøring af systemets komponenter Sterilisering af programmeringshovedet, EKG-kablet og elektrodeledningerne Udskiftning af et pc-kort Specifikationer for programmeringsenheden Særlig bemærkning Medtronic begrænset garanti A NayaMed-arbejdsfladen A.1 Introduktion til NayaMed-arbejdsfladen Stikordsregister Referencehåndbog 7

8 1 Introduktion til programmeringsenheden 1.1 CE-overensstemmelsesmærkning CE-mærkning Modellerne Gælder alt hardware og software fra Medtronic (inklusive 2090 og 9986). Gælder alt software fra Vitatron (inklusive computersoftwaren VSH02). 1.2 Forklaring af symboler på produktet og emballagen Se mærkater på emballagen og produktet for de symboler, der gælder for dette produkt. Conformité Européenne (europæisk standard). Dette symbol betyder, at enheden fuldt ud overholder EU-lovgivningen. Brugen af denne enhed kan være underlagt licensbestemmelser i det enkelte europæiske land. Forsigtig Se brugsanvisningen Systemet er i overensstemmelse med gældende IEC-sikkerhedsstandarder for Canada og USA. Type BF anvendt del Type CF påsat del Serienummer 8 Referencehåndbog

9 Temperaturbegrænsning Gælder kun i USA. Slukket (Off) Tændt (On) Trådløs kommunikation aktiveret Dette produkt må ikke bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald. Dette produkt skal bortskaffes i overensstemmelse med lokale love og regler. Se for vejledning vedrørende korrekt bortskaffelse af dette produkt. RF-sender Forsigtig: Kraftig magnet Produktet overholder fuldt ud standarderne for radiokommunikationsprodukter hos Australian Communications and Media Authority (ACMA) og New Zealand Ministry of Economic Development Radio Spectrum Management. VGA-skærm Batteri Diskette Netværkstilslutningsport Referencehåndbog 9

10 USB-port PCMCIA-kortåbning Port til mikrofon Port til hovedtelefoner Autoriseret repræsentant i EU Vekselstrøm Fremstillingsdato Fabrikant Genbestillingsnummer Partinummer Luftfugtighedsbegrænsning Pakkens indhold Programmeringsenhed, software installeret Produktlitteratur 10 Referencehåndbog

11 Tilbehør Ikke sikker ved magnetisk resonansscanning (MR-scanning) Software-serienummer UL-godkendt komponent China RoHS Forsigtig: Amerikansk lov (USA) påbyder, at dette produkt kun må sælges igennem en læge eller efter lægeordination Produktet overholder kravene i både Canada og USA om opfyldelse af UL-sikkerhedsstandarder 1.3 Om denne vejledning Denne vejledning beskriver faciliteter og funktioner for Medtronic CareLink 2090 Programmeringsenhed (kaldet programmeringsenheden ). Bemærk: Skærmbilleder i denne vejledning tjener kun som referencer. Indholdet og præsentationen kan variere afhængigt af brugerens valg, arbejdsfladen og den enhed, der interrogeres. Referencehåndbog 11

12 1.4 Beskrivelse og tilsigtet anvendelse Medtronic CareLink 2090 Programmeringsenhed er et portabelt, lysnetforsynet (AC), mikroprocessorbaseret system med software til interrogering og programmering af Medtronic og Vitatron implantérbare enheder. Øvrige faciliteter omfatter: Automatiseret softwareopdatering via en modem- eller LAN-forbindelse afhængigt af hardwarekonfigurationen. Denne forbindelse gør det muligt for programmeringsenheden at programmere nye enheder og tilbyde nye faciliteter, efterhånden som de bliver tilgængelige. En stor og tydelig skærm, der kan indstilles, så den kan aflæses i såvel siddende som stående stilling. Tastatur, der letter indtastning af information. Hurtig udskrift med 50 mm/s på skriverpapir. Registrering af EKG og rapportering af diagnostiske data. For nærmere oplysninger henvises til de tekniske håndbøger, der blev leveret sammen med den anvendte software og hardware. Bemærk: Hvis NayaMed arbejdsfladen er aktiveret, kan NayaMed arbejdsfladen bruges til at interagere med NayaMed implantérbare enheder. For yderligere oplysninger se Afsnit A Advarsler Disse advarsler gælder generelt i forbindelse med brug af programmeringsenheden til programmering af parameterindstillinger for implantérbare enheder. For yderligere information vedrørende specifikke modeller af implantérbare enheder henvises til referencehåndbøgerne til den relevante implantérbare enhed og programmeringsenhedens software. Skade på grund af slag og stød Programmeringsenheden må ikke anvendes, hvis den har lidt skade på grund af slag eller stød. Indre dele kan være blevet beskadiget eller blottet. Brug af beskadiget udstyr kan påvirke brugerens eller patientens sikkerhed. Defekt udstyr Hvis tekniske og sikkerhedsmæssige inspektioner viser, at der er opstået en defekt, som kan forårsage skade på patienter, læger eller andre personer, må programmeringsenheden ikke benyttes, før den er blevet repareret på korrekt vis. Operatøren skal straks gøre Medtronic eller Vitatron opmærksom på sådanne defekter. Diagnostisk EKG Brug ikke programmeringsenhedens EKG-skærmbillede til optagelse eller diagnostik. Brug en separat EKG-enhed, hvis der er brug for EKG-funktioner til optagelse eller diagnostik. 12 Referencehåndbog

13 Udstyrets kompatibilitet Programmeringsenheden må kun anvendes til interrogering og programmering af kompatible implanterbare enheder fra Medtronic, Vitatron eller NayaMed. Hvis programmeringsenheden bruges på andre implanterede enheder, kan der opstå direkte stimulation gennem energikobling. Programmeringsenheden er ikke kompatibel med programmérbare enheder fra andre producenter. Brændbare anæstesigasser Programmeringsenheden er ikke egnet til brug i nærheden af brændbare anæstesigasser. Vigtighed af referencedokumentation Programmering af implantérbare enheder bør først udføres efter en grundig gennemgang af referencehåndbogen til den implantérbare enhed; desuden bør de korrekte parameterværdier være nøjagtigt fastslået på basis af patientens tilstand og på basis af det anvendte stimuleringssystem. Referencehåndbogen til den implantérbare enhed består af en komplet beskrivelse af, hvorledes den implantérbare enhed bruges, og indeholder vigtig information vedrørende indikationer for brug, kontraindikationer, advarsler og forholdsregler. Instruktionerne i denne referencehåndbog og i den referencehåndbog, der leveres sammen med softwaren til programmeringsenheden, er begrænset til beskrivelse af opsætning af programmeringsenheden og valg af de korrekte muligheder for den ønskede programmeringsfunktion. Forkert brug af programmeringsenheden kan medføre fejlagtig eller utilsigtet programmering samt forkert funktion for telemetri- og målefunktioner. Interne elektroder Programmeringsenheden må ikke tilsluttes til ledninger eller elektroder inde i kroppen. Programmeringsenheden er konstrueret til kun at være medicinsk sikker, når den tilsluttes overfladeelektroder. Ikke sikker ved magnetisk resonansscanning (MR-scanning) Programmeringsenheden er ikke sikker ved MR-scanning. Undlad at bringe programmeringsenheden ind i zone 4 (magnetrum), som fastlagt af American College of Radiology. Målefunktion Programmeringsenheden er også udviklet til at detektere og måle impulsfrekvens, AV-interval og impulsbredde samt den implanterbare enheds artefakter. Enheden foretager disse digitale målinger med hjælp fra ekstra EKG-elektroder. Medtronic og Vitatron fremsætter ingen påstande eller garantier vedrørende programmeringsenhedens effektivitet som diagnostisk redskab for lægen. Ændring af udstyret Dette udstyr må ikke ændres. Ændringer kan nedsætte systemets effektivitet og have betydning for brugerens eller patientens sikkerhed. Begrænsning af telekommunikationsspænding Når der benyttes et modem- eller kombikort, skal brugeren sørge for, at telekommunikationsspændingen ikke overstiger 125 V. For høj spænding kan beskadige programmeringsenheden. Referencehåndbog 13

14 1.6 Forholdsregler Brug af VGA-skærm For at opnå beskyttelse mod interferens og stød-/lækstrømme skal brugen af en sekundær VGA-skærm ske i overensstemmelse med en relevant sikkerhedsstandard såsom UL eller IEC Brugeren er ansvarlig for sikkerheden for det resulterende medicinske elektriske system. EKG-kablets integritet Hvis EKG-kablet ser ud til at være beskadiget, når emballagen åbnes, må det ikke bruges. Kontakt Deres lokale Medtronic- eller Vitatron-repræsentant. Omhu ved håndtering af EKG-kabelledning Træk ikke i den isolerede kabelledning for at tage kablet ud. Træk i den isolerede kabelledning kan medføre beskadigelse af kablet. Elektrokauterisering/ekstern defibrillering Anbring ikke programmeringshovedet over en implanteret enhed under elektrokauterisering eller ekstern defibrillering. Nedsænk ikke i væske De skal være omhyggelig med at forhindre, at der trænger væske ind i programmeringsenheden og programmeringshovedet. Nedsænk ikke programmeringsenheden eller noget tilbehør i nogen form for væske, og rengør dem heller ikke med aromatiske eller klorerede kulbrinter. Autoklavering Programmeringshoved, EKG-kabler og elektrodeledninger må ikke autoklaveres. Elektromagnetisk interferens (EMI) Programmeringshovedet er afprøvet med hensyn til overholdelse af retningslinjerne vedrørende industriel og medicinsk elektromagnetisk interferens (EMI). Enhver brug uden for patientmiljøet kan medføre fejlfunktion for programmeringshovedet. Radiofrekvens (RF) interferens Bærbart og mobilt radiofrekvenskommunikationsudstyr (RF) kan påvirke programmeringsenhedens funktion. Skønt dette system er blevet godkendt, er det ikke nogen garanti for, at det ikke vil blive udsat for interferens, eller at en vilkårlig sending fra dette system vil være fri for interferens. Beskadiget udstyr Hvis programmeringsenhedens hus er revnet, eller hvis nogen af stikkene er beskadiget, skal De kontakte Deres Medtronic- eller Vitatron-repræsentant. Hvis isoleringen på netledning eller tilbehørskabler er beskadiget, eller hvis lysnetstikket eller andre af udstyrets konnektorer er beskadiget, skal de udskiftes; beskadigede dele skal bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler eller returneres til Medtronic. Elektrodekvalitet Anvendelse af sølv/sølvklorid (Ag/AgCl) elektroder af høj kvalitet kan minimere forekomsten af små jævnspændinger, der kan blokere for EKG-signalet. Brug elektroder, som er friske og fra samme æske. Klargør patientens hud i overensstemmelse med de retningslinjer, der er angivet for elektroderne. Undgå skade forårsaget af programmeringshovedet Hold programmeringshovedet væk fra enhver enhed og ethvert materiale, der kan blive beskadiget af dets magnetfelt, herunder magnetiske medier, ure og andre elektroniske enheder. 14 Referencehåndbog

15 Mærkater og information på produkt og emballage Hvis der ser ud til at mangle mærkater eller information på produktet eller emballagen, bedes De kontakte Deres lokale Medtronic-repræsentant på den adresse eller det telefonnummer, der er angivet på bagsiden af dette dokument Miljømæssige forholdsregler For at sikre sikker og effektiv brug skal enheden betjenes med forsigtighed, så skade på programmeringsenheden som følge af miljømæssige faktorer, der kan forringe dens funktion, undgås. Konstruktion og fremstilling er foretaget med stor omhu for at minimere risikoen for beskadigelse af enhederne under normal brug. Imidlertid er elektroniske enheder sårbare over for mange påvirkninger fra omgivelserne, herunder, men ikke begrænset til, følgende eksempler. Enheden er beregnet til brug indendørs på en klinik eller et hospital. Enheden må ikke tabes eller fejlhåndteres på en sådan måde, at den påføres fysisk skade. Overholdes dette ikke, kan det forringe enhedens funktion. Selv om enheden fungerer umiddelbart efter at være blevet tabt, kan der være sket skade på dens funktionsevne, som først opdages på et senere tidspunkt. Der må ikke spildes væske på enheden. Selv om konstruktion og fremstilling af enheden er foretaget med stor omhu for at minimere lækager, kan der forekomme væskeindtrængen, som kan forringe enhedens funktion. Programmeringsenheden kan blive påvirket af elektrostatiske udladninger (ESD). I omgivelser, hvor det er sandsynligt, at der forekommer elektrostatiske udladninger såsom i et lokale med gulvtæpper, skal De aflade enhver form for opladning af egen person før berøring af enheden. Printere og andet tilsluttet kontorudstyr skal anbringes mindst 1,5 m (5 fod) fra patientmiljøet. Elektrisk drevne, medicinske enheder som f.eks. programmeringsenheden kræver speciel omhu (hvad angår elektromagnetisk kompatibilitet), når de installeres. Der henvises til det medfølgende bilag: Elektromagnetisk kompatibilitetsdeklaration. Enheden må ikke åbnes. Programmeringsenheden er konstrueret til at minimere negativ påvirkning fra omgivelserne. Åbning af enheden kan gøre enheden sårbar over for påvirkninger fra omgivelserne og kan udsætte patienten eller brugeren for farlig spænding eller strøm. Referencehåndbog 15

16 Hurtige temperaturændringer kan påvirke enhedens funktion negativt. Sørg altid for, at enhedens temperatur når at stabilisere sig i de omgivelser, hvor enheden skal bruges, før enheden benyttes. Langvarig opbevaring eller brug af enheden i fugtige omgivelser kan påvirke enhedens funktion negativt. Hvis der er mistanke om, at enheden er beskadiget, skal enheden returneres til Medtronic eller Vitatron for inspektion og eventuel påkrævet reparation. Ud over de ovenfor viste eksempler kan forskellige andre miljømæssige faktorer forringe enhedens funktion i hospitalsmiljøet. Følg altid god sundhedsmæssig praksis for at undgå beskadigelse af enheden. 1.7 Overensstemmelseserklæring Medtronic erklærer, at dette produktet er i overensstemmelse med kravene i direktiv 1999/5/EF vedrørende radio og telekommunikationsterminaludstyr og direktiv 90/385/EØF vedrørende aktive implantérbare medicinske enheder (AIMD). For yderligere oplysninger kontakt venligst Medtronic eller Vitatron på de telefonnumre og adresser, der er angivet på bagsiden. 1.8 Overholdelse af myndighedskrav Industry Canada ID:3408D-MICS Der gælder følgende to betingelser for anvendelsen: (1) denne enhed må ikke forårsage interferens, og (2) denne enhed skal acceptere interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket funktion af enheden. Denne enhed må ikke påvirke stationer, der opererer i MHz-båndet i meteorologiske, meteorologiske satellit- og jordforskningssatellit-tjenester, og skal acceptere enhver modtaget interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket funktion Australien/New Zealand Enheden overholder fuldt ud standarderne hos Australian Communications and Media Authority (ACMA) og New Zealand Ministry of Economic Development Radio Spectrum Management. C-tick-symbolet betyder, at produktet overholder den relevante EMC/Radio standard vedrørende produkter til radiokommunikation. 16 Referencehåndbog

17 1.8.3 US Federal Communications Commission (FCC) FCC ID:LF5MICS (for programmeringsenhed) FCC ID:LF59767 (for programmeringshoved) Følgende bestemmelse gælder for enhedens lavfrekvens-kommunikationssystem: Denne enhed overholder del 15 af FCC-reglerne. Der gælder følgende to betingelser for anvendelsen: (1) denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens herunder interferens, som kan medføre utilsigtet funktion. Brugeren advares hermed om, at ændringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af den part, som er ansvarlig for overholdelse af retningslinjer, kan medføre, at brugerens ret til at benytte udstyret bortfalder Følgende bestemmelse gælder for enhedens ultrahøjfrekvens(uhf)-kommunikationssystem: Denne sender er autoriseret via bestemmelser ifølge Medical Device Radio Communications Service (47 C.F.R. del 95) og må ikke forårsage skadelig interferens for stationer, der arbejder i frekvensbåndet MHz i tjenesterne for meteorologiske hjælpefunktioner (dvs. sendere og modtagere, der anvendes til at kommunikere vejrdata), for meteorologiske satellitter eller satellitter til udforskning af jordkloden, og må acceptere interferens, der kan skyldes disse tjenester herunder interferens, som kan medføre utilsigtet funktion. Denne sender må kun bruges i overensstemmelse med de regler fra FCC, der regulerer den såkaldte Medical Device Radio Communications Service. Analog og digital talekommunikation er forbudt. Skønt denne sender er blevet godkendt af Federal Communications Commission, er det ikke nogen garanti for, at den ikke vil blive udsat for interferens, eller at enhver sending fra denne sender vil være fri for interferens. 1.9 Programmeringsenhedens funktioner Følgende liste giver en oversigt over nogle af programmeringsenhedens funktioner. De specifikke funktioner afhænger af, hvilken model implantérbar enhed der programmeres eller kontrolleres, og af den installerede software. Referencehåndbog 17

18 1.9.1 Programmeringsfunktioner: Permanent og midlertidig justering af parameterværdier. Valg af nominelle parameterværdier etableret af Medtronic, Vitatron eller brugeren. Nødknapper for VVI-stimulering Telemetrifunktioner: Automatisk registrering af enhedens model samt automatisk opstart af applikation, hvis programmeringshovedet befinder sig i den rigtige position, når programmeringsenheden tændes. Automatisk bekræftelse af en programmeret ændring. Rapport af aktuelt gældende programmerede parameterværdier og batteristatus for den implanterede enhed. Rapportering af målinger i realtid af den implantérbare enheds driftsparametre såsom batterispænding, leveret energi, etc. Visning og udskrift af Marker Channel telemetri for at lette EGM-analyse. Visning og udskrift af et atrielt og/eller ventrikulært intrakardielt elektrogram (EGM), der tages fra elektroderne i den implantérbare enheds elektrodesystem EKG og andre diagnostiske funktioner: EKG-vindue i skærmbilleder for programmering og telemetridata giver kontinuerlig visning af patientens EKG. EKG-skærmbilledet i fuldt vindue med mulighed for at fryse billedet og en funktion til justering af amplituden omfatter Marker Channel telemetri, EGM-kurver eller begge dele, når de er tilgængelige. Kontinuerlig flerkanals registrering (f.eks. EKG og Marker Channel telemetri eller EKG og EGM). Funktioner for test af stimulationstærskel. Direkte måling af impulsfrekvens, AV-interval og impulsbredde. Midlertidig inhibering af den implantérbare enhed. Udskrift af programmeret og målt information for permanent dokumentation. 18 Referencehåndbog

19 1.9.4 Funktion til opdatering af software: Automatisk softwareopdatering via en netværksforbindelse afhængigt af hardwarekonfigurationen. Denne forbindelse gør det muligt for programmeringsenheden at programmere nye enheder og tilbyde nye faciliteter, efterhånden som de bliver tilgængelige. Opdateringer fås ved henvendelse til Medtronic-personale. Kliniske softwareapplikationer med afinstalleringssoftware kan fjernes ved hjælp af programmeringsenhedens arbejdsflade Programmeringsenhedens sikkerhedsfunktioner God praksis vedrørende sikkerhed er nødvendig for at beskytte patientdata og integriteten for ethvert netværksopkoblet produkt. Programmeringsenheden rummer faciliteter, der letter styringen af sikkerhed. Disse faciliteter fungerer i samspil med hospitalers og klinikkers sikkerhedsforanstaltninger med det formål at give sikker og beskyttet brug af programmeringsenheden og yde beskyttelse af det benyttede netværk Hvordan programmeringsenheden fremmer sikkerhed Al installeret software er blevet godkendt af Medtronic. Det er ikke muligt at installere all-round software på programmeringsenheden. Styring af installering af software mindsker muligheden for sårbarhed. Intern software, der kører på programmeringsenheden, er låst mod ændring. Hver gang programmeringsenheden startes, benyttes der en ren version af den installerede software. Det tidsrum, hvori patientdata kan lagres på programmeringsenheden, er begrænset. Når patientdata fjernes fra programmeringsenheden, slettes de fuldstændigt, så de ikke længere kan genskabes. Programmeringsenheden sætter grænser for, hvordan den kommunikerer via et netværk. Ved kommunikation via et netværk benytter programmeringsenheden industri-accepterede protokoller for autorisering af servere og kryptering af udsendte data. Kun nødvendige netværksforbindelser er åbne; og de er kun åbne, når de er i brug. Netværkskommunikation startes af programmeringsenheden. Uautoriseret software får ikke lov til at starte kommunikation med programmeringsenheden. Ikke-understøttet hardware, inklusive ikke-understøttede USB-enheder, ignoreres af programmeringsenheden, og der oprettes ikke kontakt med sådant udstyr. Medtronic fortsætter med at samarbejde med sine partnere vedrørende analyse af trusler, der måtte være under udvikling, og vurdere den mulige betydning for programmeringsenheden. Referencehåndbog 19

20 Hvad hospitaler og klinikker kan gøre for at fremme sikkerhed for programmeringsenheden Oprethold god fysisk kontrol over programmeringsenheden. At have et sikkert fysisk miljø forhindrer adgang til programmeringsenhedens indre dele. Forbind udelukkende programmeringsenheden til administrerede, sikre netværk. Opdatér softwaren på programmeringsenheden, når Medtronic-opdateringer bliver tilgængelige Hvad der skal gøres, hvis der er mistanke om angreb på programmeringsenheden Hvis der er mistanke om, at programmeringsenheden er påvirket af en sikkerhedstrussel, skal programmeringsenheden slukkes og kobles fra netværket, hvorefter systemet skal genstartes. Hold op med at bruge programmeringsenheden, hvis den ikke opfører sig som forventet. Kontakt Deres Medtronic- eller Vitatron-repræsentant for yderligere assistance Softwarekrav Programmeringsenheden kræver software fra Medtronic og Vitatron for at kunne fungere. Når softwaren er installeret, forbliver den på programmeringsenhedens harddisk. Medtronic og Vitatron opdaterer med mellemrum softwaren for at give programmeringsenheden nye funktioner. Programmeringsenheden vil ikke fungere korrekt uden den relevante software installeret. Hvis programmeringsenheden ikke fungerer korrekt, skal det undersøges, hvilken version af softwaren der er indlæst i programmeringsenheden, og den skal om nødvendigt opdateres Adgang til tekniske håndbøger Tekniske håndbøger fra Medtronic herunder også den, som De læser i nu, findes tilgængelige via webstedet for Medtronic emanuals, som står angivet på bagsiden af denne håndbog. Webstedet giver mulighed for realtidsadgang til de seneste versioner af tekniske håndbøger fra Medtronic. Tekniske håndbøger kan læses online, downloades til læsning eller udskrift på en lokal printer eller bestilles fra webstedet. Samtlige tekniske håndbøger findes tilgængelige online på engelsk. De fleste tekniske håndbøger findes desuden tilgængelige på andre sprog. Nye tekniske håndbøger tilføjes til dette websted med jævne mellemrum. Hvis De ikke kan finde den ønskede tekniske håndbog, bedes De kontakte Deres Medtronic- eller Vitatron-repræsentant. 20 Referencehåndbog

21 Trykte eksemplarer af tekniske håndbøger kan bestilles. Der henvises til webstedet for emanuals for yderligere oplysninger. For at få adgang til NayaMed tekniske håndbøger, se Afsnit A Adgang til webstedet emanuals For at få adgang til webstedet for emanuals og finde de tekniske håndbøger, gør følgende: 1. Angiv i Deres browser den adresse, som er anført på bagsiden af denne håndbog. 2. Vælg det passende brugssted, og vælg et sprog (hvis relevant). 3. Følg instruktionerne på webstedet for emanuals for at finde, læse, udskrive eller bestille tekniske håndbøger. Referencehåndbog 21

22 2 Opsætning af programmeringsenheden 2.1 Systemets komponenter Figur 1. Programmeringsenhedens komponenter - set forfra 1 Telefonledning (medleveres ikke) 2 VVI-nødknap 3 Stik til mikrofon 4 Skærm 5 Stik til hovedtelefoner 6 Lysnetledning 7 Printerpapir 8 Printerknapper 9 Tastaturdæksel 10 Tastatur 11 Afdækning over diskdrev, pc-kort 12 Referencehåndbog 13 Programmeringshoved (bestilles separat) 14 Pen 15 Elektrodeledninger 16 EKG-kabel med stik 17 Ethernet-kabel (medleveres ikke) Bemærk: Der må kun anvendes tilbehør, der er godkendt af fabrikanten. Skærm Skærmen kan indstilles trinløst fra lukket til næsten vandret. Programmeringsmulighederne vælges på skærmen ved hjælp af pennen. 22 Referencehåndbog

23 VVI-nødknap Benyttes til at afgive bradykardi VVI. Stik til mikrofon Beregnet til fremtidig brug. Stik til hovedtelefoner Beregnet til fremtidig brug. Tastaturdæksel Kan skubbes fremad, så det beskytter tastaturet. Tastatur Benyttes til indtastning af information. Printerknapper Vælg papirhastighed på 12,5, 25 eller 50 mm/s. Tryk én gang på en knap for at vælge udskriftshastighed. Tryk endnu engang for at standse udskrivning. Knappen for papirfremføring gør det muligt for brugeren at justere papiret. Telefonledning Forbinder programmeringsenhedens modem til et telefonstik. Telefonledningens tykkelse skal være mindst 26 wire gauge. (Leveres ikke af Medtronic.) Ethernet-kabel Benyttes til at forbinde programmeringsenheden til klinikkens netværk. Ethernet-kablet skal være af kategori 5 eller bedre. (Leveres ikke af Medtronic.) Printerpapir Papir til den indbyggede printer. Programmeringshoved Varetager kommunikationsforbindelsen mellem programmeringsenheden og patientens implantérbare enhed. Programmeringshovedet indeholder en kraftig permanent magnet, en radiosender/-modtager og et lyspanel. Programmeringshovedet skal holdes over den implantérbare enhed under en programmerings- eller interrogeringsoperation. (Bestilles separat. Leveres ikke sammen med programmeringsenheden). Pen Benyttes til at vælge muligheder på skærmen. Forud definerede muligheder vælges ved at berøre skærmen med pennen. Elektrodeledninger/EKG-kabel Forbinder programmeringsenheden til elektroderne på patientens hud for EKG og målefunktioner, der kræver overfladedetektering af kardielle signaler eller signaler fra en implantérbar enhed. Fem farvekodede elektrodekabler forbindes til standard éngangs EKG-elektroder, der er sat på patientens hud. (Leveres ikke af Medtronic.) Bemærk: Hvis De bruger et 5-elektroders kabel med et stik, kan stikket fjernes ved EKG-applikationer med fem elektroder. Referencehåndbog Referencehåndbogen til programmeringsenheden giver information om opsætning af programmeringsenheden og dens funktioner mellem sessioner. Afdækning over diskdrev, pc-kort Giver adgang til diskdrevet og pc-kortet. Hvis det er relevant for programmeringsenhedens aktuelle hardware, giver det også adgang til USB-port(e) og enten indbygget Ethernet-stik eller parallelstik. Lysnetledning Benyttes til at tilslutte programmeringsenheden til en stikkontakt. Referencehåndbog 23

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

RV Lead Integrity Alert

RV Lead Integrity Alert Opdatering til programmeringssoftware model 9995 Tillæg til lægens håndbog 0123 2008 Følgende er varemærker tilhørende Medtronic: CareAlert, Concerto, Consulta, Maximo, Medtronic, Medtronic CareAlert,

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning Før du starter Om denne vejledning Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online i stedet for at få dem trykt for at begrænse papirforbruget og af hensyn til miljøet.

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro 1. Adgang til kablerne. A. Skruen i bunden løsnes og fjernes. B. Drej dækslet i bunden mod uret for at få adgang til kabler. 2. Montering af antenne. Fjern beskyttelseskappen

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Download appen Hent izettle-appen helt gratis i App Store eller Google Play. Opret en izettle-konto Du kan oprette en konto i appen eller på izettle.com. Opsæt din butik Tilføj dine

Læs mere

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor Læs venligst hele manualen før ibrugtagning, og det er selvsagt vigtigt at instruktionerne følges meget nøje. Modellen kan også leveres med løse pads, med hvilke det er muligt at foretage kontinuerlige

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Dansk Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Alarmenhed og Sensorplaster Dansk version 2008 Redsense Medical AB Box 287 SE-301 07 Halmstad Sverige www.redsensemedical.com RM-1-RM028

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installere printersoftwaren Kontrollere indholdet af pakken Tilslutte printeren Pakke printeren ud Installere blækpatroner Tilslutte printerens dele Tilslutte printeren Installationsvejledning DK10010-00

Læs mere

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt Installationsvejledning Farvestyring af LCD-farveskærm Vigtigt Læs PRECAUTIONS (FORHOLDSREGLER), denne installationsvejledning og brugervejledningen på cd-rommen omhyggeligt for at blive fortrolig med

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Manual SMARTCD.G2 02.2015

Manual SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Anvendelsesområde... 3 2 Sikkerhedsanvisninger... 4 3 Leverancens omfang... 5 4 Tilslutning til PC/laptop... 6 5 Opladning af batterier... 7 6 Idrifttagning... 8 7 Konfiguration af Bluetooth

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE DET INDEHOLDER PAKKEN SÅDAN TILSLUTTER DU ANTENNEKABEL HDMI-KABEL NETVÆRKS-KABEL 1. Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa boks

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows 4 Trin 3: Installer

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

REVEAL LINQ LNQ11. Indførbar hjertemonitor Oplysninger vedrørende MR-scanningsprocedurer. Teknisk håndbog for MR-scanning

REVEAL LINQ LNQ11. Indførbar hjertemonitor Oplysninger vedrørende MR-scanningsprocedurer. Teknisk håndbog for MR-scanning REVEAL LINQ LNQ11 Indførbar hjertemonitor Oplysninger vedrørende MR-scanningsprocedurer Teknisk håndbog for MR-scanning 0123 2013 Følgende liste indeholder varemærker eller registrerede varemærker tilhørende

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version A DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

indream SmartCar GPS tracker

indream SmartCar GPS tracker indream SmartCar GPS tracker REV 2.4-27-05-2015 Specifikationer Type Lokationshastighed GPS / GSM antenne Forsyningsspænding indream SmartCar Hot start < 2 sekunder (Åben himmel) Kold start < 38 sekunder

Læs mere

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide LEOGICS Pen-tablet Hurtig installationsguide Velkommen Tak for købet af LEOGICS PT-1001 Pen-tablet. Du vil opdage hvor nemt det er at styre din computer ved brug af en digital pen i stedet for en mus.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Motorola Phone Tools. Kvikstart

Motorola Phone Tools. Kvikstart Motorola Phone Tools Kvikstart Indhold Minimumskrav... 2 Før installering Motorola Phone Tools... 3 Installering af Motorola Phone Tools... 4 Installering og konfigurering af mobil enhed... 5 Registrering

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Kort vejledning Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Taster og dele 9 Sekundært kamera 10 Lydstyrke-/zoomtast 11 Medietast 12 Kontakt til skærm- og tastelås 13 Udløsertast/optagelsestast

Læs mere

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug.

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. LBP-800 Laserprinter Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. Copyright Copyright 1999 Canon Inc. Alle rettigheder forbeholdes Alle oplysninger i denne vejledning

Læs mere

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR Brugsanvisning Læs denne brugsanvisning grundigt før brug INTRODUKTION Dette er en avanceret detektor med multifunktion. Den kan finde og lokalisere metal, strøm og lægter. Figur

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

N300 WiFi-router (N300R)

N300 WiFi-router (N300R) Easy, Reliable & Secure Installationsvejledning N300 WiFi-router (N300R) Varemærker Produktmærker og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Oplysningerne

Læs mere

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning NEO GSM nødkaldeapparat Betjeningsvejledning Kidde Danmark A/S Kidde Danmark A/S Industriholmen 17-19 Viborgvej 798 2650 Hvidovre 8471 Sabro 3686 9600 8694 8711 info@kidde-danmark.dk info@kidde-danmark.dk

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

HomeBox til dig med telefoni og bredbånd. Installationsvejledning

HomeBox til dig med telefoni og bredbånd. Installationsvejledning til dig med telefoni og bredbånd Installationsvejledning Velkommen til en verden af muligheder Indholdsfortegnelse Du har bestilt et nyt produkt og har i den forbindelse fået tilsendt en. en giver dig

Læs mere

Brugervejledning til Echo Smartpen

Brugervejledning til Echo Smartpen Brugervejledning til Echo Smartpen VIGTIGT START HER! Livescribe Danmark ønsker dig tillykke med købet af din nye Echo Smartpen For at opnå den bedste brugeroplevelse med din nye Echo Smartpen er det vigtigt

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Brugervejledning Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Gør dig fortrolig med din router... 4 Klargøring af routeren... 6 Tilkobling til internettet... 7 Sådan får du adgang

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Symboler Bemærk Vigtig information eller råd. Kan forhindre ulemper. Tip Tidsbesparende tips eller råd forhindrer ulemper.

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl220g

Installationsvejledning Mobile iwl220g Installationsvejledning Mobile iwl220g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0121 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MB Advarsel: Dette produkt indeholder et litiumionbatteri. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet

Læs mere

I/O Extender - installations- og brugervejledning

I/O Extender - installations- og brugervejledning DK I/O Extender - installations- og brugervejledning Indholdsfortegnelse side 1. Applikation og funktion.....................................................3 1.1. LED lys diode........................................................3

Læs mere

F O R E R U N N E R 6 1 0 L y n s t a r t v e j l e d n i n g

F O R E R U N N E R 6 1 0 L y n s t a r t v e j l e d n i n g F O R E R U N N E R 6 1 0 L y n s t a r t v e j l e d n i n g Vigtige oplysninger advarsel Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram. Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul GRIPO 4925 er let at tilslutte og anvende. Læs hvor simpelt det kan gøres i denne manual. Indhold 1 Introduktion... 1 Vedligeholdelse...1 Gripo hotline...1 Gripo hjemmeside...1

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Dell Latitude E7240/E7440

Dell Latitude E7240/E7440 Dell Latitude E7240/E7440 Oplysninger om installation og funktioner Angående advarsler ADVARSEL: ADVARSEL! angiver risiko for tingskade, personskade eller død. Latitude E7240 Set forfra og bagfra Figur

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Secma Blærescanner betjeningsvejledning

Secma Blærescanner betjeningsvejledning Secma Blærescanner betjeningsvejledning Secma Blærescanner måler urinblærens volume ved hjælp af ultralyd. Secma Blærescanner kan måle volumen ved hjælp af 4 metoder benævnt tool4vol. Anvendelsen af en

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Indledning... 2 2 Generelt for Håndterminalen... 3 2.1 Justering af Dato og Tid.... 3 3 Aflæsning... 6 3.1 Opstart... 6 3.1.1

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

Powerline 500 PassThru-adapter (XAVB5401) Installationsvejledning

Powerline 500 PassThru-adapter (XAVB5401) Installationsvejledning Powerline 500 PassThru-adapter (XAVB5401) Installationsvejledning Indhold Pakkens indhold....................................... 3 Hardwarefunktioner..................................... 4 Indikator-beskrivelser....................................

Læs mere

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE Meddelelse om varemærker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoet og alle SMART-sloganer er varemærker eller registrerede

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl250g

Installationsvejledning Mobile iwl250g Installationsvejledning Mobile iwl250g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0122 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Fiberbredbånd TV Telefoni www.gefibernet.dk Indhold 4 Aktivering af det trådløse netværk 7 Opkobling

Læs mere

Brugervejledning. Første ibrugtagning... Side 1. Parrot Audio Suite... Side 6. Generelle oplysninger... Side 10

Brugervejledning. Første ibrugtagning... Side 1. Parrot Audio Suite... Side 6. Generelle oplysninger... Side 10 Brugervejledning Brugervejledning Advarsel mod lytning ved høj lydstyrke Længerevarende lytning til musik ved høj lydstyrke kan beskadige hørelsen. Det frarådes at bruge høretelefonerne ved maksimal lydstyrke,

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict250eg

Installationsvejledning Countertop ict250eg Installationsvejledning Countertop ict250eg Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18 Vare nr.: R336-0120 1. Indledning Før

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Brugsvejledning Dansk iphone/ipod medfølger ikke. jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Vigtige Sikkerhedsinformationer Læs følgende forholdsregler før brug: 1. Læs informationerne. 2. Gem informationerne.

Læs mere

MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning

MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning MiniPlex-41USB, V1.1 Firmware V1.20 SeaTech, 2002 Indledning: MiniPlex-41USB er en 4-kanals data multiplexer, som giver mulighed for tilslutning

Læs mere

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING KOMMANDOOVERSIGT TIL BRUG PÅ WINDOWS COMPUTERE MED JAWS INTRODUKTION: Brailliant displays har indbygget BlueTooth og USB. BlueTooth anvendes til at forbinde

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl250g

Installationsvejledning til Mobile iwl250g Installationsvejledning til Mobile iwl250g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0128 1. Indledning Før

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Hvis Mac OS X v10.3 eller en nyere version allerede er installeret på computeren: Alt, du behøver at gøre, er at opdatere til Leopard. Se

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Hurtig-referenceguide STAN S31 fetal heart monitor

Hurtig-referenceguide STAN S31 fetal heart monitor Hurtig-referenceguide STAN S31 fetal heart monitor Vigtigt! Læs brugermanualen for STAN S31. 1 2 3 4 5 6 1. 2. 3. Stik til patienttransducere Hovedafbryder Føtalt EKG (FEKG) -middelværdi 4. 5. 6. Funktionsknapper

Læs mere

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4 PDC120 PI Betjeningsvejledning Version 120.3 Installationsvejledning Version 120.4 1. Intoduktion Tillykke med dit nye Smart Park parkerings system. Din Smart Park er et multifunktions parkerings system,

Læs mere