RISIKO- RÅDGIVEREN INDHOLD FEBRUAR Leder Bygningen foran. Risikostyringsnyt Det banale er det basale

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RISIKO- RÅDGIVEREN INDHOLD FEBRUAR 2013. Leder Bygningen foran. Risikostyringsnyt Det banale er det basale"

Transkript

1 RISIKO- RÅDGIVEREN FEBRUAR 2013 INDHOLD Leder Bygningen foran Risikostyringsnyt Det banale er det basale Markedsnyt Odense Kommune sikret mod skader efter lækage og sivninger Foreningsnyt Årskonference 2013 Opråb! Opslagstavlen Actas-seminar Forsikringsakademiets kurser i arbejdsskadeforsikring

2 LEDER BYGNINGEN FORAN KALENDER 7. marts 2013 Erfa-møde for kommunerne i Region Midtjylland og Region Nordjylland 7. marts 2013 Erfa-møde for kommunerne i Region Sjælland 7. marts 2013 Conteas årlige netværksdag Tema: vand 20. marts 2013 ACTAS, Aarhus Sikringsseminar marts 2013 Erfa-møde for kommunerne i Region Syddanmark 21. marts 2013 Alm. Brand Fokus på det offentlige april 2013 Danske Risikorådgiveres Årskonference, Hotel Nyborg Strand 30. april 2013 ACTAS, København Sikringsseminar 2013 Forebyggelse kommer fra det tyske vorbauen og betyder noget, der er bygget foran huset, f.eks. et forsvarsværk foran det, man gerne vil forsvare (kongehuset, rådhuset, børnehaven). I Danmark anser vi, sådan bredt betragtet, forebyggelse for at være både menneskeligt og økonomisk fornuftigt: Hellere forebygge end helbrede, siger vi. Hvorfor ikke sætte en bygning foran (vaccine), så vi ikke bliver overfaldet (af influenzaepidemi)? Naturligvis, tænker vi. Imidlertid kan det være vanskeligt at afgøre, hvad vi bør forebygge, og hvor meget vi mere præcist vil anvende på forebyggelse. Lad os tage et desværre evigt aktuelt eksempel: Der er formentlig almindelig enighed om, at det er en god idé at forebygge påsatte skolebrande. Der er alt for mange af dem, og de er rystende oplevelser for børn og lærere og koster kommuner, samfund og forsikringsselskaber store summer årligt. Men er det så også lig med, at vi f.eks. skal have fast vagtordning og adgangskontrol på de danske folkeskoler? Nogle vil måske mene ja, mens andre vil mene, at det vil være både for dyrt og for udansk det vil koste på frihedskontoen og på vores selvforståelse af, hvad det danske samfund er og står for. Pointen er, at vi alle gerne vil forebygge, men at vi ikke vil det for enhver pris. Vi må som borgere og samfund derfor konstant opveje fordele og ulemper mod hinanden, når vi taler om forebyggelse: Hvor lidt er for lidt, og hvor meget er for meget? Og for at komplicere det yderligere er der også dem, der hævder, at visse typer af forebyggelse kan medføre, at folk taber evnen og lysten til selv at vurdere og håndtere deres risici. For os risikorådgivere medfører det, at vi dels må være opmærksomme på, at vores arbejde med forebyggelse altid vil indgå i en politisk og administrativ diskussion og prioritering i forhold til andre risici, der bør forebygges. Dels må vi blive bedre til at vurdere, hvilke negative konsekvenser vores forebyggelsesarbejde eventuelt kan medføre. Endelig skal vi også blive bedre til at dokumentere, hvor mange penge vores kommune eller virksomhed netto kan spare gennem proaktivt arbejde. Sluttelig man må nok også konstatere, at der ikke er megen politisk prestige i at forhindre noget i at ske. Politikere vil hellere bygge noget op og skabe noget synligt. Hvilket vel er såre menneskeligt: Der rejses ikke mange statuer af nogen, der fik noget til ikke at ske! Lad os fortsætte forbyggeriet, men holde en bagdør åben for gode modargumenter. Med venlig hilsen Steen Nedergaard Jensen Formand 1

3 RISIKOSTYRINGSNYT DET BANALE ER DET BASALE Danske Risikorådgivere har talt med tidligere chefkriminalinspektør i PET Hans Jørgen Bonnichsen få at høre hans vurdering af bl.a. sikkerheden på de danske rådhuse. Af Jeanne Sneftrup Jensen EIRM, Sekretariat for Danske Risikorådgivere Har du på baggrund af de seneste års og den seneste tids udvikling (Lars Hedegaard-sagen) nogle generelle råd til Danske Risikorådgivere? En episode som attentatet på Lars Hedegaard eller gidselstagningsdramaet i Algeriet ændrer ikke på trusselsbilledet i forhold til kommunernes sikkerhed. Det vigtige i det lokale sikkerhedsarbejde er dynamiske trusselsvurderinger af det ansvarsområde, som man varetager. Det kræver, at personalet hele tiden er opmærksom på lokale incidenter og rapporterer ændret psykisk adfærd hos personer i ens varetægt såsom chikaner, trusler, stalking eller andet der kan indebære risici. Det er så den sikkerhedsansvarliges opgave at forebygge, modvirke og forhindre, at disse risici bliver en realitet. Den nationale sikkerhed, og eventuelt indflydelse på de lokale forhold, kan man trygt overlade til PET at vurdere. Såfremt de, i deres trusselsvurderinger, ser noget der peger mod de enkelte kommuner, vil kommunerne selvfølgelig blive orienteret og inddraget i iværksættelsen af relevante sikkerhedsforanstaltninger til at imødegå truslen. Vurderer du, at der bør tages særlige sikringsmæssige hensyn på de danske rådhuse og i forhold til danske kommunalpolitikere? Jeg var i sin tid med til at redigere Trusler og vold mod kommunalpolitikere en vejledning i samarbejde med KL og udgivet af dem. Det er en nøgtern velovervejet publikation med diverse sikkerhedsråd før, hvis og efter eventuelle trusler. Hvis den ikke findes lokalt bør den rekvireres og fordeles blandt politikere. Hvis ikke før, så efter kommunalvalget til efteråret. 2

4 Der kan søges yderligere information her: Centre for the Protection of National Infrastructure i England: Hvilke sikringsformer anser du for effektive, hvis der måtte være behov herfor nu eller senere i forhold til rådhuse og danske kommunalpolitikere? (Effektive sikringsformer, der undgår at skabe unødig panik og fastholder det danske tillidsbaserede system). Jeg har med interesse fulgt kommunernes reaktioner på markante begivenheder som drab mv. i kommunalt regi, og har faktisk med stor respekt bemærket mig, at det er lykkedes at bevare fornuften i.f.t. implementering af sikkerhedsmæssige foranstaltninger. Jeg har ikke følt, at der er skabt et Fort Knox, der efter min opfattelse ville være mere utrygheds- end tryghedsskabende.»der er ikke skabt et Fort Knox, der efter min opfattelse ville være mere utrygheds- end tryghedsskabende«det stærkeste beredskab og bolværk mod ubehagelige hændelser er et opmærksomt personale, og her er det relevant en gang imellem at holde et opmærksomhedsmøde afpasset den aktuelle trusselsvurdering, hvor man gennemgår beredskabsplaner og drøfter aktuelle hændelser, eventuel utryghed hos de ansatte m.v., og appellerer til, at disse indrapporteres til den sikkerhedsansvarlige. Har du generelle anbefalinger til risikokommunikationen udgående fra rådhusene til de kommunale institutioner i fald noget skulle indtræffe i kommunen? Trusler og vold mod kommunalpolitikere en vejledning: I forbindelse med alvorlige hændelser, er det afgørende, at man så hurtigt som muligt er i stand til at orientere ledelse og personale om situationen herunder hvilke initiativer, man har iværksat, og hvorledes personalet bør forholde sig også i forhold til pressen. Det er næsten en fornærmelse at fremkomme med sådanne selvfølgeligheder. Jeg har svært ved at forestille mig, at en sikkerhedsansvarlig kan leve uden en sådan kommunikations og kriseplan. Har du generelle råd til at fastholde/opbygge kommunale organisationers resiliens (deres robusthed og fleksibilitet) i lyset af et eventuelt stigende risikoniveau? Personligt mener jeg ikke at der er et stigende risikoniveau, og jeg er meget bevidst om, at det er vigtigt at være skarpe, men ikke skræmte. Vi har i Danmark et velfungerende beredskab, men PET kunne måske som national sikkerhedsmyndighed, ligesom fx Centre for the Protection of National Infrastructure i England oprette en dedikeret hjemmeside med highlights og gode råd om sikkerhedsplanlægning på alle relevante trusselsområder fra cyberkriminalitet til personbeskyttelse. Jeg kan på det varmeste anbefale sikkerhedsansvarlige i mangel af bedre at konsultere CPNI website. 3

5 MARKEDSNYT 27 INSTITUTIONER I ODENSE KOMMUNE SIKRET MOD SKADER EFTER LÆKAGE OG SIVNINGER I VAND- OG VARMEANLÆG Odenses borgmester, Anker Boye betegner det netop afsluttede samarbejds- og udviklingsprojekt med den lokale virksomhed DanTaet a/s som et rigtigt win-win projekt Af Beth Werner Journalist, FreelanceFyn En investering på kroner, der forebygger skader, der nemt kan løbe op i en halv million kroner eller mere. Lyder det for godt til at være sandt? -Det er det faktisk ikke, fastslår Jens Oxenvad, ingeniør i Ejendom i By- og Kulturforvaltningen, Odense Kommune, der netop har afsluttet et samarbejdsprojekt på i alt 27 kommunale institutioner med den odenseanske virksomhed. Virksomheden er markedsførende indenfor udvikling og produktion af systemer og anlæg, der sikrer, at lækager og sivninger i såvel vand- som fjernvarmeinstallationer opdages øjeblikkeligt. Og dermed undgås omkostningstunge følge- og senskader. Ingeniør Jens Oxenvad, Ejendom i By- og Kulturforvaltningen, Odense Kommune ved fjernvarmesikringsanlægget på Agedrup Skole, Odense: -Anlæggenes brugervenlighed har haft høj prioritet - det skal være nemt og overskueligt for brugerne at reagere, når alarmen går. 600 kubikmeter vand gav omfattende skimmelskader -Jo tak, vi har desværre haft omfattende skimmelskader på flere af kommunens institutioner. Eksempelvis forårsagede en vandrørslækage i en børnehave, at der nåede at sive 600 kubikmeter vand ud i vægge og gulve, før lækagen blev opdaget. Det skete først efter tre måneder og skaderne var naturligvis omfattende på det tidspunkt, fortæller Jens Oxenvad og tilføjer, at udover udgifter til skimmelsanering er der også udgifter til genhusning af institutionens brugere i en kortere eller længere periode. Projektet er en del af kommunens aktive risikostyringsarbejde og systemerne er nu i drift på 18 af kommunens 34 folkeskoler og på ni af i alt 120 børnehuse, der tæller både børnehaver og vuggestuer. Få, men effektive komponenter Komponenterne til læksikring af henholdsvis brugsvand (system KMP-V) og fjernvarme (system KMP-F) er stort set identiske og består af elektronisk styrede afspærringsventiler, kontrolbokse, udefølere samt Kamstrups energi- og flowmålere. De to systemer er udviklet i tæt samarbejde med virksomheden Kamstrup, og tilpasset dennes energi- og flowmålere. Samarbejdsprojektet med Odense Kommune har også involveret Beredskabsmyndighederne, Fjernvarme Fyn, Vandcenter Syd og Teknologisk Institut. Altid vand til brandslukning og rengøring Tage Laurup, DanTaets salgsdirektør peger op på to bevægelsessensorer, der er placeret i loftet midt i den lange gang i Børnehuset, Ejerslykke Vuggestue i Odense og forklarer: 4

6 Kontakt informationer Odense Kommune Ingeniør Jens Oxenvad Tlf: DanTaet a/s Salgsdirektør Tage Laurup Tlf: Uden de to sensorer ville brugerne ikke få meget vand, ligesom rengøringspersonalet ville få svært ved at fylde spanden til gulvvasken. -Sensorerne registrerer bevægelse, og der går en melding til systemet i kælderen om at nu er institutionen befolket, og der skal være vand til rådighed. Såfremt vuggestuens brandskab åbnes vil systemet i kælderen straks tvangsåbne sin afspærringsventil. Herefter vil en overskridelse af forbrugsgrænsen alene give alarmmelding mens vandstrømmen lades upåvirket. Denne egenskab er afgørende for beredskabsmyndighedernes godkendelse af sikringssystemet i vuggestuen. Ekstremt brugervenlige systemer Systemernes brugervenlighed har været altafgørende for Odense Kommune. Jens Oxenvad siger blandt andet: -Vuggestue- og børnehaveledere er ikke teknikere, og det skal de heller ikke være, derfor skal systemerne være udviklet, så de kan anvendes af ikke-teknisk kyndigt personale. Gitte Hermansen, leder af Ejerslykke Vuggestue kigger på de to vejledninger, som hænger på væggen over kontrolboksene, der giver sms-alarm ved henholdsvis sivning og lækage. Udover Gitte Hermansen modtager Odense Kommune også en sms. -Vejledningen virker overskuelig og enkel, så jeg tror bestemt ikke, det bliver noget problem, den dag alarmen går. Jeg kan jo læse mig til, hvad jeg skal gøre, siger hun. En karakteristik, som også deles af Teknologisk Institut, der har foretaget en generel og samlet vurdering af både KMP-V og KMP-F anlæggene. Når alarmen går, er det blot at følge den enkle tre-trins vejledning, forklarer Gitte Hermansen, leder af Ejerslykke Vuggestue borgmester Anker Boye Begejstret borgmester Borgmester Anker Boye, Odense Kommune glæder sig over, at kommunen så at sige blot skulle hen om hjørnet for at finde den perfekte samarbejdspartner. -Samarbejdsprojektet øger sikkerheden for brugerne af vores institutioner, vi undgår spild af kostbare ressourcer, vi forebygger omkostningstunge skader og vi er med til at øge antallet af private arbejdspladser, fremhæver han. 5

7 FORENINGSNYT DANSKE RISIKORÅDGIVERES ÅRSKONFERENCE 2013 DANMARK SOM TERRORMÅL er titlen på dette års risiostyringskonference, som afholdes den april på Hotel Nyborg Strand. Programmet for konferencen vil blive sendt til alle medlemmer og samarbejdspartnere i løbet af denne eller næste uge, men vi vil nu alligevel afsløre, hvilke oplægsholdere vi har inviteret til at berige os med deres viden. Førstedagen starter vanen tro med at alle deltagere bliver registreret og finder deres plads i salen, hvor formand Steen Nedergaard Jensen vil byde velkommen. Herefter vil Hans Engell, ligesom tidligere år, indlede konferencen og kyndigt styre os til dagens første indlæg. Praktiske oplysninger: Sted: Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Pris: Medlemmer: kr ,- Ikke-medlemmer: kr ,- Alle priser er ekskl. moms Tilmelding: Gert Jensen: Ole Toft: Tilmeldingsfrist: 5. april 2013 I år skal vi sige velkommen til chefen for Politiets Efterretningstjeneste Jacob Scharf, som vil fortælle os om truslen mod Danmark. Her vil han blandt andet komme ind på, hvordan denne samfundsmæssige udfordring har udviklet sig og give sit bud på, hvordan vi håndterer truslen i de kommende år. Eftermiddagens indlæg Efter frokost er Helle Rabøl Hansen inviteret til at tale om 'Risikoen for skoleskyderier i Danmark'. Hvordan forebygger vi skolevrede, skolebrande og skoleskyderier? Helle Rabøl Hansen vil give os sit syn på disse problemstillinger. Eftermiddagen byder efterfølgende på fire workshops, hvoraf man har mulighed for at deltage på to. Emnerne på de fire workshops er: Proaktiv arbejdsmiljøindsats v/arbejdsmiljøleder Britt Harpøth og arbejdsmiljøkonsulent Gitte Pagter, Struer Kommune. Skybrudssikring i en ejendom v/peter Elle Silberg, Gaihede A/S. Risikostyring i byggerier v/kim Skafte pedersen, Willis Risk Solutions, Willis I/S. I hvilken retning bevæger forsikringerne og risikostyringen sig hen i årene fremover v/hanne Berg, afdelingsdirektør, Gjensidige Forsikring. Efter en udbytterig eftermiddag, vil vi igen samles til Danske Risikorådgiveres årlige generalforsamling, hvor også Sikkerhedsprisen 2013 vil blive uddelt. Dagen afsluttes med middag kl. 19, hvor vi vil blive underholdt af Jan Gintberg. Derefter er der frit slag til vi igen mødes fredag morgen til nye spændende indlæg. Dagen derpå Dagen starter med at få rystet os på plads igen efter gårsdagens mange oplæg. Connie Svendsen vil indlede dagen med sig oplæg 'Det lille ekstra - få en bedre hverdag'. Herefter skal vi høre om de amerikanske erfaringer med orkanen Sandy. Mr. David J. Passmann, senior-vicepræsident i Willis North America vil fortælle os, om de ødelæggelser orkanen forårsagede i flere stater og om de millioner af mennesker, der blev berørt af skadernes omfang. Herefter vil formand Steen Nedergaard Jensen afrunde konferencen. 6

8 FORENINGSNYT OPRÅB Hjælp dine kollegaer del ud af din viden og dine erfaringer. Send os nyheder, nyt værktøj, nye tiltag, artikler, rapporter, tips, tjeklister osv. Kontakt sekretariatet: Tlf.: "Danske Risikorådgivere er en forening af professionelle rådgivere inden for navnlig forsikring, sikring og arbejdsmiljø. Vi er ca. 400 medlemmer ansat i kommuner, regioner, staten og private virksomheder". Nogenlunde sådan lyder den indledende beskrivelse af os. Men vi vil i Danske Risikorådgivere gerne være mere end en forening, hvis man med forening tænker på noget, man engang har meldt sig ind i, men måske ikke rigtigt husker hvorfor. Vi vil sagt på nudansk gerne være et aktivt vidensnetværk. Et netværk, man anvender, når man har faglige spørgsmål og udfordringer, som man godt kan bruge kollegaers mening om og forslag til løsning af. Et netværk, der understøtter én i det daglige arbejde. Det er kendetegnende for mange risikorådgivere/risikokoordinatorer, at de arbejder relativt alene og derfor fra tid til anden godt kan bruge faglig støtte fra kollegial side. Og det er jo glimrende, hvis man i løbet af året ringer og skriver til hinanden, hvilket nogle gør. Men det kan være svært at bruge foreningen som et aktivt netværk, hvis man er ny eller ikke kender sine kollegaer så godt: Hvem skal man ringe til, og hvad kan man tillade sig at belemre fagfæller med? Det er derfor, der findes en hjemmeside og et nyhedsbrev! Ideen med hjemmesiden (som i løbet af foråret kommer i en ny version) og nyhedsbrevet er bl.a., at man her skal kunne finde informationer om nyt værktøj, artikler, rapporter, gode ideer, tips, tjeklister, osv., så man kan lære af hinanden. Danske Risikorådgivere vil gerne være et aktivt og tværfagligt vidensnetværk, som man bruger til at dygtiggøre sig. Men det kræver jeres medvirken. Send derfor nyheder og materialer til sekretariatet, og kontakt os, hvis I er i tvivl om, hvad I kan bidrage med og hvordan. Danske Risikorådgivere er ikke en fagforening, og vi er heller ikke en brancheforening. Vi er et vidensnetværk og vi bliver kun et godt netværk, hvis I bidrager hertil. På forhånd tak for jeres bidrag! 7

9 OPSLAGSTAVLEN ACTAS-SEMINAR FOR OFFENTLIGE SIKRINGSANSVARLIGE Et afdækket og defineret behov for sikring er naturligvis en helt individuel størrelse. Dén kendsgerning kan de fleste blive enige om - men i praksis, sker der ofte en række valg og tilpasninger under projekteringen, som påvirker resultatet. Hos ACTAS har vi gennem årene høstet både gode - og dårlige - erfaringer med den proces, og derfor har vi valgt at afholde 2 orienterende seminarer for offentlige sikringsansvarlige med fokus på den gamle sandhed: Godt begyndt er halvt fuldendt..!. Seminarerne afholdes: 20. marts 2013, Aarhus 30. april 2013, København Du kan læse mere, se programmet og tilmelde dig på Målet er, for en stund at glemme salgsgas og dagstilbud - og sætte spot på kvalitet og økonomi som en sammenhængende størrelse. Dermed ønsker vi at sikre, at kvalitative valg fører til sikringsløsninger, som er i mål med et afdækket behov - og funderet på en forudsigelig og sund økonomi. Deltagerne vil således ikke blive mødt med et mylder af tilbud, men derimod en række facts, visioner og holdninger fra anerkendte fagfolk. Fagfolk fortæller Vi har inviteret Kenneth Bergmann fra Panasonic, som forklarer forskellen på kvalitet indenfor video-overvågning. Netop dette område er interessant, idet man her finder store prisudsving på udbudte produkter, som tilsyneladende har samme effekt. Men hvordan ligger det lige med billedkvalitet, objektivet, garantien - og ikke mindst driftsøkonomien? Fra Milestone kommer Raziel Baraket, som vil fortælle om fordele og ulemper ved lagring af data: Skal jeg vælge central - eller decentral lagring, og hvad betyder det for mig..? Raziel understreger og uddyber også vigtigheden af installatørens kompetencer, og han beretter om forskning og resultater inden for videoanalyse og integrerede systemer. Fra politiet møder vi Andreas Mylund, der har interessante praktiske erfaringer med bl.a. trådløse anlæg og GSM/GPRS transmissioner til kontrolcentraler. Efterfølgende får deltagerne også et godt indblik i, hvilke fordele og ulemper man møder ved både trådløse og kabelførte anlæg. Overblik - og de rigtige valg... Deltagerne på seminaret får også en generel orientering om sikringsmarkedets muligheder, trends og fremtidens forventninger. Vi gennemgår F&P s sikringsniveauer med krav og bestemmelser, og vi ser på en række avancerede løsninger indenfor bl.a. perimetersikring og videoanalyse. Video-overvågning giver ofte anledning til mange spørgsmål, og vi søger her at afdække de faldgruber, som mange desværre havner i. Eksempelvis er det helt afgørende, at kameraets kvalitet er tilpasset opgaven - og at der er taget højde for korrekt belysning. Vi viser forskellige lyskilders indflydelse på overvågningsresultater, og vi giver objektiv anvisning på de bedste kombinationer. Og så skal det hele være lovligt: Vi gennemgår de juridiske aspekter og giver eksempler på god og forståelig ITV-politik Der vil være rig lejlighed til at stille spørgsmål, og forhåbentlig vil seminaret udmønte et bedre vidensgrundlag, når der skal træffes beslutninger omkring sikring og sikkerhed. Samtidig vil der naturligvis være mulighed for at træffe kolleger fra hele landet i et uformelt samvær. 8

10 OPSLAGSTAVLEN FORSIKRINGSAKADEMIETS KURSER I ARBEJDSSKADEFORSIKRING Kurserne afholdes i 2013: Arbejdsskade 1 (8.64): Uge 15: april Uge 45: november Arbejdsskade 2 (8.65): uge 22: maj uge 41: oktober Læs mere om kurserne på Forsikringakademiets hjemmeside: under kurser/seminarer. Kan man få en arbejdsskade i sin fritid eller Kan det udløse et whiplash at vende sig om efter en smuk kollega? Det er bare nogle af de spørgsmål, der bliver besvaret på Forsikringsakademiets kurser i arbejdsskadeforsikring - Arbejdsskade I og Arbejdsskade II. De to kurser er udviklet i samarbejde med specialister og konsulenter fra Arbejdsskadestyrelsen, som også underviser på kurserne. De kan både give dig det teoretiske grundlag og skabe sammenhæng til den praktiske sagsbehandling ud fra deres omfattende erfaring. Er du altid dækket mens du arbejder og er du aldrig dækket, når du har fri? Få svaret på Arbejdsskade I, hvor vi fokuserer bredt og grundlæggende. Udviklingen i ulykkesbegrebet gennemgås grundigt, og desuden kommer vi ind på erhvervssygdomme, varigt men og behandlingsudgifter. Ikke alle tjener sine penge som fodboldspilleren Messi! På Arbejdsskade II kommer vi ind på årslønsberegningen og hvor du finder de relevante oplysninger til at beregne den. Desuden arbejder vi med, hvad der indgår i skøn af tabet og de forskellige elementer den indgår i skønnet, som f.eks. skadens omfang, alder, den nuværende situation, uddannelse m.m. Fælles for kurserne er den praktiske tilgang til teorien og juraen, som gør at du får noget konkret med hjem, som du kan anvende i din hverdag. Sådan bruger du kurserne: Kurserne tages i naturlig rækkefølge, dog kan du springe Arbejdsskade I over, hvis du har et grundlæggende kendskab til arbejdsskadeområdet eller har nogle års erfaring indenfor dette område. 9

11 DANSKE RISIKORÅDGIVERE Danske Risikorådgivere er en forening af professionelle rådgivere inden for forsikring, sikring, arbejdsmiljø, beredskab, sundhed og jura. Foreningen er i stærk vækst og tæller ca. 400 medlemmer ansat i kommuner, regioner, stat og private virksomheder. Danske Risikorådgivere spiller en central rolle, når det handler om at sikre danskernes daglige virke og velfærd. Det handler både om at forebygge og håndtere arbejdsskader og ulykker og også om at bidrage til, at samfundet er gearet til at håndtere en lang række udefrakommende risici, der kan påvirke os. Danske Risikorådgiveres ambition er at blive bedre til det, som medlemmerne laver, og aktivt bidrage til velfærdssamfundet. Derfor satser foreningen på dygtiggørelse af medlemmerne via seminarer, videreuddannelse, erfaringsudveksling og faglige fællesskaber. VI TAKKER FOR STØTTEN FRA FØLGENDE VIRKSOMHEDER: HOVEDSPONSORER ALMINDELIGE SPONSORER

RISIKO- RÅDGIVEREN INDHOLD JANUAR 2013. Leder Danske Risikorådgivere 1 2013

RISIKO- RÅDGIVEREN INDHOLD JANUAR 2013. Leder Danske Risikorådgivere 1 2013 RISIKO- RÅDGIVEREN JANUAR 2013 INDHOLD Leder Danske Risikorådgivere 1 2013 2 4 5 6 Fra en risikorådgivers hverdag Kan det skade at benytte frivillige i kommunerne? Lovgivningsnyt Fokus på nedslidnings-truede

Læs mere

Danske Risikorådgivere. Bestyrelsesmøde

Danske Risikorådgivere. Bestyrelsesmøde Referat Danske Risikorådgivere Bestyrelsesmøde Dato: Torsdag den 30. maj 2013 Sted: Hotel Nyborg Strand Tidspunkt: Kl. 16.00 Til stede: Steen Nedergaard Jensen / formand Torben Jacobsen / næstformand Thomas

Læs mere

Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere

Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere fra Danske Risikorådgivere Oktober 2009 Skt. Gertruds Stræde 5, 1129 København K / 7025 2545 / www.danskerisikoraadgivere.dk Nyt fra foreningen Kære medlem Velkommen til oktober måneds nyhedsbrev! I denne

Læs mere

Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere. Nyt fra foreningen. januar 2011. arrangementer. nyheder på hjemmesiden. Kære medlem

Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere. Nyt fra foreningen. januar 2011. arrangementer. nyheder på hjemmesiden. Kære medlem januar 2011 Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere Nyt fra foreningen arrangementer Kære medlem Godt nytår og velkommen til årets første nyhedsbrev. Risikostyring er kommet på dagsordenen i den nye arbejdsmiljølov,

Læs mere

Nyt fra foreningen SEPTEMBER 2012. indhold. arrangementer. Kære medlem

Nyt fra foreningen SEPTEMBER 2012. indhold. arrangementer. Kære medlem SEPTEMBER 2012 Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere Nyt fra foreningen Kære medlem De fleste af os trives på vores arbejdspladser. Men der er desværre også arbejdspladser, hvor ansatte oplever trusler,

Læs mere

RISIKO- RÅDGIVEREN INDHOLD. 12 Opslagstavlen APRIL 2013. Leder Refleksioner fra første række

RISIKO- RÅDGIVEREN INDHOLD. 12 Opslagstavlen APRIL 2013. Leder Refleksioner fra første række RISIKO- RÅDGIVEREN APRIL 2013 INDHOLD 1 2 8 Leder Refleksioner fra første række Risikostyringsnyt Det nye risikobillede - reportage fra Danske Risikorådgiveres årskonference Markedsnyt - Forsikring af

Læs mere

RISIKO- RÅDGIVEREN INDHOLD 1. 7 Foreningsnyt AUGUST 2013. Leder God risikostyring er hul i hovedet!

RISIKO- RÅDGIVEREN INDHOLD 1. 7 Foreningsnyt AUGUST 2013. Leder God risikostyring er hul i hovedet! RISIKO- RÅDGIVEREN AUGUST 2013 INDHOLD 1 Leder God risikostyring er hul i hovedet! 2 4 Risikostyringsnyt Tænk logisk! - Interivew med Jesper Theilgaard Markedsnyt - Læksikring giver god nattesøvn - Koling

Læs mere

Danske Risikorådgivere. Bestyrelsesmøde

Danske Risikorådgivere. Bestyrelsesmøde Referat Danske Risikorådgivere Bestyrelsesmøde Dato: Torsdag den 27. august 2015 Sted: Bygningsstyrelsen, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg Tidspunkt: Kl. 10.30 Bestyrelsen Suppleant Øvrig deltagere: Torben

Læs mere

Sikrings-rapporten 2009

Sikrings-rapporten 2009 Sikrings-rapporten 2009 UNDERSØGELSER BLANDT PROFESSIONELLE OG INDENDØRS-ANSATTE OM SIKKERHED 2009 KOMPAS KOMMUNIKATION INDHOLDSFORTEGNELSE Om undersøgelserne 4 Hovedkonklusioner 5 PROFESSIONELLE 6 Demografi

Læs mere

NATIONALE TEST ELEVPLANER EVALUERINGSKULTUR TEAMSAMARBEJDE

NATIONALE TEST ELEVPLANER EVALUERINGSKULTUR TEAMSAMARBEJDE Sæt evaluering på dagsordenen Invitation til inspirationsseminar april 2010 NATIONALE TEST ELEVPLANER EVALUERINGSKULTUR TEAMSAMARBEJDE Få ideer til arbejdet med evaluering i praksis Savner du inspiration

Læs mere

BEREDSKAB OG SERVICE, PERSONALE, ØKONOMI RISIKOSTYRINGSPOLITIK FOR ODSHERRED KOMMUNE

BEREDSKAB OG SERVICE, PERSONALE, ØKONOMI RISIKOSTYRINGSPOLITIK FOR ODSHERRED KOMMUNE Risikostyring = tag vare på dit, mit og vores - og på dig, mig og os BEREDSKAB OG SERVICE, PERSONALE, ØKONOMI RISIKOSTYRINGSPOLITIK FOR ODSHERRED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Risikostyring... 3 Det er

Læs mere

Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere. Nyt fra foreningen. februar 2011. nyheder på hjemmesiden. Kære medlem

Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere. Nyt fra foreningen. februar 2011. nyheder på hjemmesiden. Kære medlem februar 2011 Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere Nyt fra foreningen arrangementer 4. marts 2011 ERFA-møde i Brøndby Kære medlem I dette nummer løfter vi sløret for vores årskonference den 14. 15. april

Læs mere

Nyt fra foreningen. Kære medlem. Velkommen til juni måneds nyhedsbrev!

Nyt fra foreningen. Kære medlem. Velkommen til juni måneds nyhedsbrev! Juni 2010 Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere Nyt fra foreningen Kære medlem Velkommen til juni måneds nyhedsbrev! Tiden nærmer sig, hvor mange går på sommerferie, og det gør vi også snart i Danske Risikorådgivere.

Læs mere

Referat af ERFA mødet den 8. marts 2012 i Ringkøbing-Skjern Kommune

Referat af ERFA mødet den 8. marts 2012 i Ringkøbing-Skjern Kommune Referat af ERFA mødet den 8. marts 2012 i Ringkøbing-Skjern Kommune Velkomst v/ringkøbing-skjern Kommune Lone Nielsen fra Ringkøbing-Skjern Kommune bød velkommen med præsentation af kommunen. Trafiksikkerhed

Læs mere

WIP. Banebrydende enkelt. Tag springet til noget større, bedre og billigere

WIP. Banebrydende enkelt. Tag springet til noget større, bedre og billigere WIP DANSK ERHVERV FORSIKRING Banebrydende enkelt Tag springet til noget større, bedre og billigere UDFORDRINGEN Problemet I dag handler du alene men det giver dig hverken de bedste priser eller de bedste

Læs mere

Trusler og vold mod kommunalpolitikere - en vejledning

Trusler og vold mod kommunalpolitikere - en vejledning - en vejledning Marts 2006 Trusler og vold mod kommunalpolitikere - en vejledning Indholdsfortegnelse Forord... 3 Trusler og vold mod kommunalpolitikere i Danmark... 4 Hvordan skal du forholde dig før,

Læs mere

Børns tryghed. Respekterer vi børns behov for at være børn? Kommunernes Tryghedsdag 2013. Den 30. januar 2013

Børns tryghed. Respekterer vi børns behov for at være børn? Kommunernes Tryghedsdag 2013. Den 30. januar 2013 Børns tryghed Respekterer vi børns behov for at være børn? Kommunernes Tryghedsdag 2013 Den 30. januar 2013 DGI-byen/CPH Conference Tietgensgade 65 DK-1704 København V Tilværelsens naturlige og sunde doser

Læs mere

Dette skulle ske ved at fokusere på et samlet, sammenhængende kommunalt beredskab som skulle nå helt ud til borgerne i lokalområderne.

Dette skulle ske ved at fokusere på et samlet, sammenhængende kommunalt beredskab som skulle nå helt ud til borgerne i lokalområderne. Projektleder Niels Johan Juhl-Nielsen, PRIMO Danmark Den 23. december 2013 Status for netværkssamarbejdet Den robuste kommune PRIMO Danmark besluttede i 2012 - i samarbejde med Foreningen af Kommunale

Læs mere

RISIKO- RÅDGIVEREN INDHOLD 1 2. 4 Risikostyringsnyt. 5 Markedssnyt MAJ 2014. Leder Indbyg svaghed! Selvsagt Digital risiko for tab af nærvær

RISIKO- RÅDGIVEREN INDHOLD 1 2. 4 Risikostyringsnyt. 5 Markedssnyt MAJ 2014. Leder Indbyg svaghed! Selvsagt Digital risiko for tab af nærvær RISIKO- RÅDGIVEREN MAJ 2014 INDHOLD 1 2 3 Leder Indbyg svaghed! Selvsagt Digital risiko for tab af nærvær Borgmesterstafetten Thomas Adelskov Odsherred Kommune 4 Risikostyringsnyt Risikokulturen er i fokus

Læs mere

Sjælland & Bornholm aktiviteter efterår 2015

Sjælland & Bornholm aktiviteter efterår 2015 Sjælland & Bornholm aktiviteter efterår 2015 Velkommen til et spændende efterår i ABF! Du modtager hermed en samlet oversigt over de mange, spændende aktiviteter, som ABF udbyder i efteråret 2015. Med

Læs mere

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar.

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar. Voldspolitik Indledning En voldspolitik på arbejdspladsen kan være med til at skabe synlighed, ensartethed og kontinuitet i arbejdet med at forebygge vold og trusler om vold. Voldspolitikken, og den tilhørende

Læs mere

Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere. Nyt fra foreningen. januar 2012. arrangementer. nyheder på hjemmesiden. Kære medlem

Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere. Nyt fra foreningen. januar 2012. arrangementer. nyheder på hjemmesiden. Kære medlem januar 2012 Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere Nyt fra foreningen Kære medlem Velkommen til årets første nyhedsbrev. Jeg håber, at du kom godt igennem julen og fik taget festligt hul på det nye år.

Læs mere

Skab tryghed og merværdi. Om at løse problemer gennem partnerskaber i udviklingen af tryghed i by- og boligområder. Den Trygge Kommune Konference

Skab tryghed og merværdi. Om at løse problemer gennem partnerskaber i udviklingen af tryghed i by- og boligområder. Den Trygge Kommune Konference Skab tryghed og merværdi Om at løse problemer gennem partnerskaber i udviklingen af tryghed i by- og boligområder Den Trygge Kommune Konference Torsdag den 13. marts 2014 Den Trygge Kommune inviterer til

Læs mere

RISIKO- RÅDGIVEREN INDHOLD. Leder Sikkerhedsnålen. Risikostyringsnyt Højt til loftet i Region Nordjylland

RISIKO- RÅDGIVEREN INDHOLD. Leder Sikkerhedsnålen. Risikostyringsnyt Højt til loftet i Region Nordjylland RISIKO- RÅDGIVEREN INDHOLD 1 2 3 Leder Sikkerhedsnålen Risikostyringsnyt Højt til loftet i Region Nordjylland Markedsnyt - Fejl i offentlige udbud - Sikring er en afgørende del 5 Opslagstavlen - Del din

Læs mere

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND Er du motiveret, er du næsten helt sikker på succes. Motivationen er drivkraften, der giver dig energi og fører dig i mål. Mangler du den, slæber det hele sig afsted, trækker

Læs mere

Professionel it-drift af din forretningsplatform

Professionel it-drift af din forretningsplatform Professionel it-drift af din forretningsplatform Din billet til it-afdelingens rejse fra costcenter til kraftcenter INVITATION TIL GRATIS KONFERENCE København, 2. juni Aarhus, 3. juni Tag kollegerne med

Læs mere

PRIMOs Årskonference 2008 13. juni SAS Radisson H.C. Andersen Hotel Odense

PRIMOs Årskonference 2008 13. juni SAS Radisson H.C. Andersen Hotel Odense PRIMOs Årskonference 2008 13. juni SAS Radisson H.C. Andersen Hotel Odense Tilmelding: Risikoledelse - udfordringer og udviklingsperspektiver Bjørn Lomborg, professor, direktør, Copenhagen Consensus Repræsentant

Læs mere

GODE RÅD OM. Arbejdstilsynets screening af det psykiske arbejdsmiljø ARBEJDSTILSYNETS SCREENING AF DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ. Udgivet af DANSK ERHVERV

GODE RÅD OM. Arbejdstilsynets screening af det psykiske arbejdsmiljø ARBEJDSTILSYNETS SCREENING AF DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ. Udgivet af DANSK ERHVERV 2007 GODE RÅD OM Arbejdstilsynets screening af det psykiske arbejdsmiljø Udgivet af DANSK ERHVERV ARBEJDSTILSYNETS SCREENING AF DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ Indholdsfortegnelse På hvilke områder inden for

Læs mere

At lede andre uden at være chef

At lede andre uden at være chef Confex-Kursus: Den 9. - 10. november 2009 i København Den 1. - 2. december 2009 i København Den 16. - 17. november i Århus To-dags kursus for dig der leder uden at have formelt ledelsesansvar Et af forårets

Læs mere

Lækovervågning & læksikring. miljøbeskyttelse og god økonomi

Lækovervågning & læksikring. miljøbeskyttelse og god økonomi Lækovervågning & læksikring miljøbeskyttelse og god økonomi Indhold Overvågning, der betaler sig selv 3 Grundprincipperne bag lækovervågning 4 Gennemprøvet teknologi 4 Historiske data giver vigtig information

Læs mere

OVERORDNET VOLDSPOLITIK

OVERORDNET VOLDSPOLITIK Vedtaget i SLU den 20. december 2006 OVERORDNET VOLDSPOLITIK Målgruppe Den overordnede voldspolitik er gældende for alle ansatte i Slagelse Kommune. Værdigrundlag Medarbejderne undgår at blive udsat for

Læs mere

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup Notat fra dialogforum Fremtidens Medarbejder mellem Fremtidens Plejehjem og nordjyske uddannelsesinstitutioner samt private udbydere af kompetenceudvikling inden for ældreområdet, Byrådssalen, Gandrup,

Læs mere

Skemaerne er tænkt som et let tilgængeligt redskab til at registrere mindre overgreb eller episoder, der ikke anmeldes som arbejdsskader.

Skemaerne er tænkt som et let tilgængeligt redskab til at registrere mindre overgreb eller episoder, der ikke anmeldes som arbejdsskader. September 2010 Til sikkerhedsgruppen Rive/kradse skemaer Skemaerne er tænkt som et let tilgængeligt redskab til at registrere mindre overgreb eller episoder, der ikke anmeldes som arbejdsskader. Skemaerne

Læs mere

Voldspolitik for Agerskov Børnehus.

Voldspolitik for Agerskov Børnehus. Voldspolitik for Agerskov Børnehus. Vold er for os. Fysisk overlast i form af overgreb, slag, spark, bid, spytning Psykisk overlast: Verbale og nonverbale trusler, herunder mobning, chikane eller nedsættende

Læs mere

Bond & Salskov. En tabubelagt udfordring. Bond & Salskov

Bond & Salskov. En tabubelagt udfordring. Bond & Salskov Bond & Salskov En tabubelagt udfordring Dagens program Kort præsentation Partnervold Min historie Dialog i grupper Tak for i dag v. Mariann Salskov v. Marianne Baagø v. Mette Bond v. Mariann Salskov Hvem

Læs mere

Juni 2013. Risk Management i Plast-Industrien

Juni 2013. Risk Management i Plast-Industrien Juni 2013 Risk Management i Plast-Industrien Topdanmark Risiko-Ingeniør Pia Marsengo - Elektroingeniør Søværnets Materielkommando Våbensikkerhed Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut Certificering af

Læs mere

WIP. Banebrydende enkelt Tag springet til noget større, bedre og billigere

WIP. Banebrydende enkelt Tag springet til noget større, bedre og billigere WIP HORESTA FORSIKRING Banebrydende enkelt Tag springet til noget større, bedre og billigere UDFORDRINGEN Problemet I dag handler du alene men det giver dig hverken de bedste priser eller de bedste dækninger

Læs mere

willis insurance pool

willis insurance pool WIP willis insurance pool willis insurance pool vi skaber overblik En af de væsentligste værdier i Willis er vigtig heden af at være proaktive for herigennem at skabe overblik og merværdi for vores kunder.

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

Få ro til foreningsarbejdet med den bedste sikring af jer og jeres fælles bolig

Få ro til foreningsarbejdet med den bedste sikring af jer og jeres fælles bolig Få ro til foreningsarbejdet med den bedste sikring af jer og jeres fælles bolig Fleksibel løsning til Ejendom og Forening Det skal ikke være nogen hemmelighed, at forsikring ofte kan være en kompliceret

Læs mere

Dansk Erhverv. Psykologisk krisehjælp. ved vold/røveri

Dansk Erhverv. Psykologisk krisehjælp. ved vold/røveri Dansk Erhverv Aftale med Psykologgruppen af 1984 om Psykologisk krisehjælp ved vold/røveri Ét nummer ét opkald Dan Kontrol 70 22 19 84 (svarer hele døgnet) Dan Kontrol tager imod dit opkald og modtager

Læs mere

Lys og belysning Efteruddannelse Lysteknisk Selskab 2007-2008

Lys og belysning Efteruddannelse Lysteknisk Selskab 2007-2008 Lys og belysning Efteruddannelse Lysteknisk Selskab 2007-2008 Lysteknisk Selskab - Engholmvej 19-3660 Stenløse - Tlf.: 47 17 18 00 - Fax: 47 17 08 32 Web: www.lysteknisk.dk - E-mail: information@lysteknisk.dk

Læs mere

Risiko og økonomi i et fremadrettet perspektiv

Risiko og økonomi i et fremadrettet perspektiv Risiko og økonomi i et fremadrettet perspektiv Skandinavisk konference den 4. 5. november 2009 1 Risikostyringsprisen 2009 KommuneForsikring lancerer i år en pris til den kommune og de medarbejdere, der

Læs mere

aktiviteter efterår 2015 Jylland & Fyn

aktiviteter efterår 2015 Jylland & Fyn aktiviteter efterår 2015 Jylland & Fyn Velkommen til et spændende efterår i ABF! Du modtager hermed en samlet oversigt over de mange, spændende aktiviteter, som ABF udbyder i efteråret 2015. Med omkring

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

Orientering om Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelse af 3. november 2014 om 3 strakspåbud på botilbuddet Ringbo

Orientering om Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelse af 3. november 2014 om 3 strakspåbud på botilbuddet Ringbo KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT Til Socialudvalget Orientering om Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelse af 3. november 2014 om 3 strakspåbud på botilbuddet Ringbo 06-11-2014

Læs mere

INTERN EJENDOMSSERVICE - Faglig og personlig udvikling for dig, der arbejder med professionelt vedligehold og service af ejendomme.

INTERN EJENDOMSSERVICE - Faglig og personlig udvikling for dig, der arbejder med professionelt vedligehold og service af ejendomme. Spar kr. ved tilm1.000,inden 1 elding. februa r 2 dage med fokus på INTERN EJENDOMSSERVICE - Faglig og personlig udvikling for dig, der arbejder med professionelt vedligehold og service af ejendomme. Sådan

Læs mere

Politik om vold, trusler og chikane

Politik om vold, trusler og chikane Politik om vold, trusler og chikane Lions Park Søllerød skal være en sikker arbejdsplads! Vold, trusler om vold og chikane mod de ansatte tolereres ikke! Det betyder: At trusler mod den enkelte ses som

Læs mere

Handleplan. For medarbejder i forbindelse med. vold, mobning og chikane

Handleplan. For medarbejder i forbindelse med. vold, mobning og chikane Handleplan For medarbejder i forbindelse med vold, mobning og chikane 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Definition på vold... 3 Ved vold forstår vi i SdU... 3 Handleplan for håndtering af vold... 4 Definition på mobning

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

arbejdsplads ligger på et befærdet sted. Med

arbejdsplads ligger på et befærdet sted. Med Tryghed mod terrortruslen. Danmark opleves generelt som et trygt samfund. Men når danskerne bevæger sig på steder med mange mennesker, falder følelsen af tryghed. Det viser en undersøgelse, som TrygFonden

Læs mere

Industri & Design Forum 2015

Industri & Design Forum 2015 Velkommen Agenda for dagen Mød eksperterne The Future of Making Things Udstillere Industri & Design Forum 2015 Den 22. september 2015 i Roskilde Den 23. september 2015 i Horsens Tilmelding Industri & Design

Læs mere

Identificering og imødegåelse af farer og risici

Identificering og imødegåelse af farer og risici dato 05.11.2012 Side 1 af 5 Identificering og imødegåelse af farer og risici Formål: At sikre, at risici bliver vurderet og at der tages passende forholdsregler til at imødegå ulykker og andre arbejdsmiljøbelastninger.

Læs mere

Kenneth Hoe KontrolCentralleder. Jan Julin Field Sales Manager Exam. Sikringsleder / PFSO. Lars Rasmussen Projektledere / PFSO.

Kenneth Hoe KontrolCentralleder. Jan Julin Field Sales Manager Exam. Sikringsleder / PFSO. Lars Rasmussen Projektledere / PFSO. Velkommen til Jan Julin Field Sales Manager Exam. Sikringsleder / PFSO Kenneth Hoe KontrolCentralleder Lars Rasmussen Projektledere / PFSO Jens Andersen Sikkerheds konsulent / PFSO Lars Hansson AXIS Thomas

Læs mere

Forebyggende arbejde

Forebyggende arbejde Seminar om arbejdsulykker Forebyggende arbejde Anmeldelse af arbejdsulykker bliver ikke kun brugt til erstatningssager. Både Fiskeriets Arbejdsmiljøtjeneste og Søfartsstyrelsens OK-Enhed bruger anmeldelserne

Læs mere

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane.

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. 1 Vold, mobning og chikane Denne delpolitik er udarbejdet for at øge opmærksomheden

Læs mere

Hjemsendes omgående, hjemmet orienteres Der tages hurtigst muligt stilling til: - hvor længe vedkommende er bortvist - anmeldelse

Hjemsendes omgående, hjemmet orienteres Der tages hurtigst muligt stilling til: - hvor længe vedkommende er bortvist - anmeldelse 10. Retningslinie for skolens voldspolitik og konfliktløsning. En afgørende forudsætning for forebyggelse af aggressiv adfærd fra skolens brugere er, at der generelt er stor kvalitet i opgaveløsningen,

Læs mere

ENGAGERET I FREMTIDEN

ENGAGERET I FREMTIDEN L A N D S MØ D E 1 3.-14. AP R I L 2015 - C O M WELL KO LDIN G ENGAGERET I FREMTIDEN LEDERSKAB OG UDFORDRINGER INFORMATION LOS Landsmøde 2015 afholdes på: Comwell Kolding Skovbrynet 1 6000 Kolding Tilmelding

Læs mere

Forsikring & Risikostyring

Forsikring & Risikostyring Forsikring & Risikostyring Årsrapport 2010 Årsrapport 2010 Forsikringskontoret gør nu status over 4. år med selvforsikring og forebyggende indsatser i Faaborg-Midtfyn Kommune. På tingsskadeområdet har

Læs mere

Risikostyringskonference 2013. Struer Kommune, 96 84 84 94 struer@struer.dk, www.struer.dk

Risikostyringskonference 2013. Struer Kommune, 96 84 84 94 struer@struer.dk, www.struer.dk Risikostyringskonference 2013 1 Tidlig trivselsindsats kan ses på bundlinjen Daglig arbejdsmiljøleder Britt Harpøth Trivsels- og arbejdsmiljøkonsulent Gitte Pagter 2 Lidt om Struer Kommune 22.000 indbyggere,

Læs mere

Formål Retningslinjen beskriver fremgangsmåden ved registrering og undersøgelse af arbejdsulykker i Region Sjælland.

Formål Retningslinjen beskriver fremgangsmåden ved registrering og undersøgelse af arbejdsulykker i Region Sjælland. Retningslinjer til håndtering af arbejdsulykker Disse retningslinjer skal efterleves af de enheder, der implementerer det elektroniske anmeldelsessystem for arbejdsskader Opus Arbejdsskade under den administrative

Læs mere

Selvledelse. - personlig motivation og handlekraft. Underviser: Klaus N. Jakobsen, direktør og erhvervspsykolog Improvement Aps

Selvledelse. - personlig motivation og handlekraft. Underviser: Klaus N. Jakobsen, direktør og erhvervspsykolog Improvement Aps Begrænset deltagerantal Selvledelse - personlig motivation og handlekraft Lær at sætte mål - og nå dem! Oplev personlig vækst Skab større handlefrihed for dig selv Styrk din kommunikation og blev bedre

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 1 Indholdsfortegnelse: 2 Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3 Nyvalgt/genvalgt 4 Uddannelse 5 Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 Arbejdsmiljøarbejdet 8 Arbejdsmiljøarbejdet i Mariagerfjord Lærerkreds

Læs mere

BESKYT DIN VIRKSOMHED. Tænk sikkerheden med

BESKYT DIN VIRKSOMHED. Tænk sikkerheden med BESKYT DIN VIRKSOMHED Tænk sikkerheden med 1 Kan din virksomhed klare en krise? Hvordan håndterer du tyveri af værdifuld viden og know-how? Har du styr på, om din virksomheds produkter kopieres eller misbruges

Læs mere

Ishøj Kommunes personalepolitik

Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommune 1 Vi skal spille hinanden gode Der er mange forskellige arbejdspladser og medarbejdere i Ishøj Kommune. Derfor er det vigtigt med en fælles opfattelse af,

Læs mere

i det offentlige Torsdag den 7. juni 2007 Axelborg, København Risici for fremtidens velfærdssamfund Torben M. Andersen, Velfærdskommissionen

i det offentlige Torsdag den 7. juni 2007 Axelborg, København Risici for fremtidens velfærdssamfund Torben M. Andersen, Velfærdskommissionen PRIMO-konference Torsdag den 7. juni 2007 Axelborg, København Tilmelding: www.primodanmark.dk/konference RISIKOLEDELSE i det offentlige DAnmark Risici for fremtidens velfærdssamfund Torben M. Andersen,

Læs mere

Remote Video Solutions. fremtidens sikkerhedsløsninger

Remote Video Solutions. fremtidens sikkerhedsløsninger Remote Video Solutions fremtidens sikkerhedsløsninger Remote Video Solutions fremtidens sikkerhedsløsning Forøg dit sikkerhedsniveau ved at kombinere intelligent videoovervågning med vagtsomme vagtoperatører

Læs mere

Xclass [VOLDSPOLITIK] Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse

Xclass [VOLDSPOLITIK] Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse Xclass Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse [VOLDSPOLITIK] Xclass værdier i forhold til vold, definition af vold, målsætning, handleplaner og psykisk førstehjælp samt liste over kontaktpersoner i tilfælde af

Læs mere

Forsikring & Risikostyring

Forsikring & Risikostyring Forsikring & Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Forsikringskontoret gør nu status over 6. år med selvforsikring og forebyggende indsatser i Faaborg-Midtfyn Kommune. 2012 har atter været et ganske pænt skade

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

IDÈKATALOG. Mobning på arbejdspladsen forebyggelse og håndtering. www.voksenmobningnejtak.dk Hotline onsdag mellem kl. 19 21 Tlf.

IDÈKATALOG. Mobning på arbejdspladsen forebyggelse og håndtering. www.voksenmobningnejtak.dk Hotline onsdag mellem kl. 19 21 Tlf. IDÈKATALOG Mobning på arbejdspladsen forebyggelse og håndtering Indholdsfortegnelse Side 2 Side 3-5 Side 6-11 Baggrund, formål og udførelse Konkrete tiltag Bilag 1 Baggrund, formål og udførelse Baggrunden

Læs mere

Voldspolitik Korskildeskolen

Voldspolitik Korskildeskolen Voldspolitik Korskildeskolen 1 Korskildeskolens voldspolitik Sådan håndterer vi vold, trusler om vold og voldsomme hændelser Indledning Korskildeskolen ønsker med denne politik at gøre det klart, at vi

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

RISIKO- RÅDGIVEREN INDHOLD. 1 Leder. 2 Risikostyringsnyt APRIL 2015. Risikostyring - fremskridt eller tilbageskridt

RISIKO- RÅDGIVEREN INDHOLD. 1 Leder. 2 Risikostyringsnyt APRIL 2015. Risikostyring - fremskridt eller tilbageskridt RISIKO- RÅDGIVEREN APRIL 2015 INDHOLD 1 Leder Risikostyring - fremskridt eller tilbageskridt 2 Risikostyringsnyt Danmark som indvandringsland - reportage fra konferencen den 16. og 17. april 7 Markedsnyt

Læs mere

Seminar. Din personlige invitation

Seminar. Din personlige invitation Seminar Din personlige invitation Program VITANI Seminar - 12. Juni 8.30-9.00 Indskrivning og let morgenmad 9.00-9.15 Indledning og velkomst 9.15-10.00 Lancering af nye produkter - Nedap AEOS 3.0 - sikring

Læs mere

Udviklingskurser. - for frivillige i fritids- og foreningslivet. Sæson 2014-2015

Udviklingskurser. - for frivillige i fritids- og foreningslivet. Sæson 2014-2015 Udviklingskurser - for frivillige i fritids- og foreningslivet Sæson 2014-2015 Praktisk om udviklingskurserne I samarbejde med DGI Nordsjælland tilbyder Rudersdal Kommune udviklingskurser. Fokus for disse

Læs mere

Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere. Nyt fra foreningen. oktober 2012. indhold. arrangementer. nyheder på hjemmesiden.

Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere. Nyt fra foreningen. oktober 2012. indhold. arrangementer. nyheder på hjemmesiden. oktober 2012 Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere Nyt fra foreningen Kære medlem Den 25. oktober inviterede Danske Risikorådgivere medlemmerne i foreningen til temadag på Nationalmuseet. Her fik vi en

Læs mere

Nyhedsbrev - arbejdsmiljø og sundhed

Nyhedsbrev - arbejdsmiljø og sundhed Nr. 2 - oktober 08 Nyhedsbrev - arbejdsmiljø og sundhed Redaktør: Informationsmedarbejder, Louise Birch Riley, louise.riley@odder.dk Var du med til DHL-stafetten? Næsten hver fjerde medarbejder var med

Læs mere

Forsikring & Risikostyring

Forsikring & Risikostyring Forsikring & Risikostyring Årsrapport 2007-2008 Årsrapport 2007-2008 Vi gør nu status over de 2 første år med selvforsikring og risikostyring i Faaborg-Midtfyn Kommune. Ved indgangen til den nye kommune,

Læs mere

Workshop 16. april 2015

Workshop 16. april 2015 Workshop 16. april 2015 Hvem er Contea Contea er i dag den største danskejede, uafhængige forsikringsmæglervirksomhed med 43 medarbejdere og en præmieomsætning på mere end DKR 1,5 mia. Vi samarbejder i

Læs mere

Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere. Nyt fra foreningen. Marts 2012. nyheder på hjemmesiden. Kære medlem

Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere. Nyt fra foreningen. Marts 2012. nyheder på hjemmesiden. Kære medlem Marts 2012 Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere Nyt fra foreningen Kære medlem Glade chefer er god risikostyring! Under denne titel bringer vi et interview med Iver R. Tarp, stifter af netværket Glade

Læs mere

HVERDAGENS PROBLEMER. Kobæk Strand Kobækvej 85 4230 Skælskør 23. og 24. januar 2014 KONFLIKTHÅNDTERING MOBNING / CHIKANE VOLD OG TRUSLER

HVERDAGENS PROBLEMER. Kobæk Strand Kobækvej 85 4230 Skælskør 23. og 24. januar 2014 KONFLIKTHÅNDTERING MOBNING / CHIKANE VOLD OG TRUSLER Region Sjælland, C/o BUPL, Nykobbelvej 1 4200 Slagelse Telf. 35 46 58 10 HVERDAGENS PROBLEMER KONFLIKTHÅNDTERING MOBNING / CHIKANE VOLD OG TRUSLER SKAL DER GIVES ØKONOMISK BELØNNING FOR IKKE AT HAVE SYGEFRAVÆR?

Læs mere

De 7 gode vaner. styrk dit personlige lederskab

De 7 gode vaner. styrk dit personlige lederskab En af verdens mest udbredte workshops i personlig ledelse og effektivitet 2-dages workshop med FranklinCovey Danmark De 7 gode vaner styrk dit personlige lederskab Få konkrete redskaber til at øge din

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

Nyt fra foreningen. arrangementer. Kære medlem

Nyt fra foreningen. arrangementer. Kære medlem November 2009 Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere Nyt fra foreningen Kære medlem Trods det at vi er midt i den blytunge november, er jeg faktisk en helt tilfreds mand. Jeg tillader mig at være tilfreds,

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX 58 52 01 10. e-mail: 054@dlf.org hjemmeside: www.slagelselærerkreds.dk SiR mappe 2008 Velkommen som sikkerhedsrepræsentant...2

Læs mere

RISIKORÅDGIVEREN INDHOLD 1 MARTS 2015. Foto: Borgmester Thomas Kastrup-Larsen. Leder Risikostyringens underforsyning af overblik

RISIKORÅDGIVEREN INDHOLD 1 MARTS 2015. Foto: Borgmester Thomas Kastrup-Larsen. Leder Risikostyringens underforsyning af overblik RISIKORÅDGIVEREN MARTS 2015 INDHOLD 1 2 4 5 10 Foto: Borgmester Thomas Kastrup-Larsen 11 Leder Risikostyringens underforsyning af overblik Borgmesterstafetten Thomas Kastrup-Larsen Aalborg Kommune Risikostyringsnyt

Læs mere

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR KONFERENCE INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til den årlige konference om kirkens sociale ansvar - i år med temaet empati. Konferencen

Læs mere

Definition på voldsudøvelse:

Definition på voldsudøvelse: VOLDS-og BEREDSSKABSPLAN. Indhold: Begrebs afklaring/definition Forståelsesramme Målsætning Overordnet Handleplan Om magtanvendelse Beredskabsplan Når vold er en kendsgerning Beredskabsplan. Når du har

Læs mere

Forsikring & Risikostyring

Forsikring & Risikostyring Forsikring & Risikostyring Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 Forsikringskontoret gør nu status over 8. år med selvforsikring og forebyggende indsatser i Faaborg-Midtfyn Kommune. Vi har i løbet af 2014 fået

Læs mere

Den nye danske udbudslov 4. februar 2015

Den nye danske udbudslov 4. februar 2015 UDBUDSKONFERENCE Den nye danske udbudslov 4. februar 2015 Nyhed! Udkastet til den nye udbudslov er nu fremsat! Begrænset antal pladser tilbage. Mere end 160 er allerede tilmeldt! 1 TALERLISTE Morten Kroon

Læs mere

Forsikring & Risikostyring

Forsikring & Risikostyring Forsikring & Risikostyring Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 Forsikringskontoret gør nu status over 7. år med selvforsikring og forebyggende indsatser i Faaborg-Midtfyn Kommune. 2013 blev et acceptabelt

Læs mere

Vil du have en bedre bundlinje?

Vil du have en bedre bundlinje? Invitation Vil du have en bedre bundlinje? Så tag med til en gratis inspirationsdag nær dig og bliv knivskarp på, hvordan du skruer op for effektiviteten og forbedrer bundlinjen i fremtidens byggebranche.

Læs mere

Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer Lær at lære og huske mere effektivt Strategi og forretningsudvikling i praksis

Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer Lær at lære og huske mere effektivt Strategi og forretningsudvikling i praksis Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer 11.-12. august 2014 Lær at lære og huske mere effektivt 25. september 2014 Strategi og forretningsudvikling i praksis 27.-28. oktober 2014 Styrk din personlige

Læs mere

Faxe Kommune. informationssikkerhedspolitik

Faxe Kommune. informationssikkerhedspolitik Faxe Kommune informationssikkerhedspolitik 10-10-2013 1 Overordnet informationssikkerhedspolitik Dette dokument beskriver Faxe Kommunes overordnede informationssikkerhedspolitik og skaber, sammen med en

Læs mere

FRA ORD TIL HANDLING. Kobæk Strand Kobækvej 85 4230 Skælskør 24. og 25. januar 2013 KOMMUNIKATION OG KONFLIKT- POSITIV PSYKOLOGI SOCIALE MEDIER

FRA ORD TIL HANDLING. Kobæk Strand Kobækvej 85 4230 Skælskør 24. og 25. januar 2013 KOMMUNIKATION OG KONFLIKT- POSITIV PSYKOLOGI SOCIALE MEDIER Region Sjælland, C/o BUPL, Nykobbelvej 1 4200 Slagelse Telf. 35 46 58 10 FRA ORD TIL HANDLING KOMMUNIKATION OG KONFLIKT- HÅNDTERING POSITIV PSYKOLOGI SOCIALE MEDIER NY ARBEJDSMILJØLOVS IND- VIRKNING PÅ

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System Lean Construction-DK s Guide til bedre planlægning med Last Planner System Introduktion Last Planner System er et værktøj i Lean Construction udviklet specielt til byggeriet og med hensyn til byggeriets

Læs mere

Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere. Nyt fra foreningen. maj 2012. nyheder på hjemmesiden. Kære medlem

Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere. Nyt fra foreningen. maj 2012. nyheder på hjemmesiden. Kære medlem maj 2012 Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere Nyt fra foreningen Kære medlem arrangementer Vi bringer i denne måneds nyhedsbrev en artikel om årets vinder af Sikkerhedsprisen, som gik til risikorådgiver

Læs mere

RISIKO- RÅDGIVEREN INDHOLD 1 2. 4 Risikostyringsnyt. 7 Foreningsnyt. 8 Opslagstavlen JANUAR 2014. Leder

RISIKO- RÅDGIVEREN INDHOLD 1 2. 4 Risikostyringsnyt. 7 Foreningsnyt. 8 Opslagstavlen JANUAR 2014. Leder RISIKO- RÅDGIVEREN JANUAR 2014 INDHOLD 1 2 3 Leder Selvsagt Er glasset ved at vælte, eller står det bare flot? Borgmesterstafetten Winni Grosbøll Bornholms Regionskommune 4 Risikostyringsnyt Fokus på forebyggelse

Læs mere

CFPA. Brandteknisk diplomuddannelse

CFPA. Brandteknisk diplomuddannelse Brandteknisk diplomuddannelse Brandteknisk diplomuddannelse Virksomhedens brandsikkerhed fra A til Z Har du som sikkerheds- eller arbejdsleder ansvar for, at brandsikkerheden altid er i orden? Arbejder

Læs mere