RISIKO- RÅDGIVEREN INDHOLD FEBRUAR Leder Bygningen foran. Risikostyringsnyt Det banale er det basale

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RISIKO- RÅDGIVEREN INDHOLD FEBRUAR 2013. Leder Bygningen foran. Risikostyringsnyt Det banale er det basale"

Transkript

1 RISIKO- RÅDGIVEREN FEBRUAR 2013 INDHOLD Leder Bygningen foran Risikostyringsnyt Det banale er det basale Markedsnyt Odense Kommune sikret mod skader efter lækage og sivninger Foreningsnyt Årskonference 2013 Opråb! Opslagstavlen Actas-seminar Forsikringsakademiets kurser i arbejdsskadeforsikring

2 LEDER BYGNINGEN FORAN KALENDER 7. marts 2013 Erfa-møde for kommunerne i Region Midtjylland og Region Nordjylland 7. marts 2013 Erfa-møde for kommunerne i Region Sjælland 7. marts 2013 Conteas årlige netværksdag Tema: vand 20. marts 2013 ACTAS, Aarhus Sikringsseminar marts 2013 Erfa-møde for kommunerne i Region Syddanmark 21. marts 2013 Alm. Brand Fokus på det offentlige april 2013 Danske Risikorådgiveres Årskonference, Hotel Nyborg Strand 30. april 2013 ACTAS, København Sikringsseminar 2013 Forebyggelse kommer fra det tyske vorbauen og betyder noget, der er bygget foran huset, f.eks. et forsvarsværk foran det, man gerne vil forsvare (kongehuset, rådhuset, børnehaven). I Danmark anser vi, sådan bredt betragtet, forebyggelse for at være både menneskeligt og økonomisk fornuftigt: Hellere forebygge end helbrede, siger vi. Hvorfor ikke sætte en bygning foran (vaccine), så vi ikke bliver overfaldet (af influenzaepidemi)? Naturligvis, tænker vi. Imidlertid kan det være vanskeligt at afgøre, hvad vi bør forebygge, og hvor meget vi mere præcist vil anvende på forebyggelse. Lad os tage et desværre evigt aktuelt eksempel: Der er formentlig almindelig enighed om, at det er en god idé at forebygge påsatte skolebrande. Der er alt for mange af dem, og de er rystende oplevelser for børn og lærere og koster kommuner, samfund og forsikringsselskaber store summer årligt. Men er det så også lig med, at vi f.eks. skal have fast vagtordning og adgangskontrol på de danske folkeskoler? Nogle vil måske mene ja, mens andre vil mene, at det vil være både for dyrt og for udansk det vil koste på frihedskontoen og på vores selvforståelse af, hvad det danske samfund er og står for. Pointen er, at vi alle gerne vil forebygge, men at vi ikke vil det for enhver pris. Vi må som borgere og samfund derfor konstant opveje fordele og ulemper mod hinanden, når vi taler om forebyggelse: Hvor lidt er for lidt, og hvor meget er for meget? Og for at komplicere det yderligere er der også dem, der hævder, at visse typer af forebyggelse kan medføre, at folk taber evnen og lysten til selv at vurdere og håndtere deres risici. For os risikorådgivere medfører det, at vi dels må være opmærksomme på, at vores arbejde med forebyggelse altid vil indgå i en politisk og administrativ diskussion og prioritering i forhold til andre risici, der bør forebygges. Dels må vi blive bedre til at vurdere, hvilke negative konsekvenser vores forebyggelsesarbejde eventuelt kan medføre. Endelig skal vi også blive bedre til at dokumentere, hvor mange penge vores kommune eller virksomhed netto kan spare gennem proaktivt arbejde. Sluttelig man må nok også konstatere, at der ikke er megen politisk prestige i at forhindre noget i at ske. Politikere vil hellere bygge noget op og skabe noget synligt. Hvilket vel er såre menneskeligt: Der rejses ikke mange statuer af nogen, der fik noget til ikke at ske! Lad os fortsætte forbyggeriet, men holde en bagdør åben for gode modargumenter. Med venlig hilsen Steen Nedergaard Jensen Formand 1

3 RISIKOSTYRINGSNYT DET BANALE ER DET BASALE Danske Risikorådgivere har talt med tidligere chefkriminalinspektør i PET Hans Jørgen Bonnichsen få at høre hans vurdering af bl.a. sikkerheden på de danske rådhuse. Af Jeanne Sneftrup Jensen EIRM, Sekretariat for Danske Risikorådgivere Har du på baggrund af de seneste års og den seneste tids udvikling (Lars Hedegaard-sagen) nogle generelle råd til Danske Risikorådgivere? En episode som attentatet på Lars Hedegaard eller gidselstagningsdramaet i Algeriet ændrer ikke på trusselsbilledet i forhold til kommunernes sikkerhed. Det vigtige i det lokale sikkerhedsarbejde er dynamiske trusselsvurderinger af det ansvarsområde, som man varetager. Det kræver, at personalet hele tiden er opmærksom på lokale incidenter og rapporterer ændret psykisk adfærd hos personer i ens varetægt såsom chikaner, trusler, stalking eller andet der kan indebære risici. Det er så den sikkerhedsansvarliges opgave at forebygge, modvirke og forhindre, at disse risici bliver en realitet. Den nationale sikkerhed, og eventuelt indflydelse på de lokale forhold, kan man trygt overlade til PET at vurdere. Såfremt de, i deres trusselsvurderinger, ser noget der peger mod de enkelte kommuner, vil kommunerne selvfølgelig blive orienteret og inddraget i iværksættelsen af relevante sikkerhedsforanstaltninger til at imødegå truslen. Vurderer du, at der bør tages særlige sikringsmæssige hensyn på de danske rådhuse og i forhold til danske kommunalpolitikere? Jeg var i sin tid med til at redigere Trusler og vold mod kommunalpolitikere en vejledning i samarbejde med KL og udgivet af dem. Det er en nøgtern velovervejet publikation med diverse sikkerhedsråd før, hvis og efter eventuelle trusler. Hvis den ikke findes lokalt bør den rekvireres og fordeles blandt politikere. Hvis ikke før, så efter kommunalvalget til efteråret. 2

4 Der kan søges yderligere information her: Centre for the Protection of National Infrastructure i England: Hvilke sikringsformer anser du for effektive, hvis der måtte være behov herfor nu eller senere i forhold til rådhuse og danske kommunalpolitikere? (Effektive sikringsformer, der undgår at skabe unødig panik og fastholder det danske tillidsbaserede system). Jeg har med interesse fulgt kommunernes reaktioner på markante begivenheder som drab mv. i kommunalt regi, og har faktisk med stor respekt bemærket mig, at det er lykkedes at bevare fornuften i.f.t. implementering af sikkerhedsmæssige foranstaltninger. Jeg har ikke følt, at der er skabt et Fort Knox, der efter min opfattelse ville være mere utrygheds- end tryghedsskabende.»der er ikke skabt et Fort Knox, der efter min opfattelse ville være mere utrygheds- end tryghedsskabende«det stærkeste beredskab og bolværk mod ubehagelige hændelser er et opmærksomt personale, og her er det relevant en gang imellem at holde et opmærksomhedsmøde afpasset den aktuelle trusselsvurdering, hvor man gennemgår beredskabsplaner og drøfter aktuelle hændelser, eventuel utryghed hos de ansatte m.v., og appellerer til, at disse indrapporteres til den sikkerhedsansvarlige. Har du generelle anbefalinger til risikokommunikationen udgående fra rådhusene til de kommunale institutioner i fald noget skulle indtræffe i kommunen? Trusler og vold mod kommunalpolitikere en vejledning: I forbindelse med alvorlige hændelser, er det afgørende, at man så hurtigt som muligt er i stand til at orientere ledelse og personale om situationen herunder hvilke initiativer, man har iværksat, og hvorledes personalet bør forholde sig også i forhold til pressen. Det er næsten en fornærmelse at fremkomme med sådanne selvfølgeligheder. Jeg har svært ved at forestille mig, at en sikkerhedsansvarlig kan leve uden en sådan kommunikations og kriseplan. Har du generelle råd til at fastholde/opbygge kommunale organisationers resiliens (deres robusthed og fleksibilitet) i lyset af et eventuelt stigende risikoniveau? Personligt mener jeg ikke at der er et stigende risikoniveau, og jeg er meget bevidst om, at det er vigtigt at være skarpe, men ikke skræmte. Vi har i Danmark et velfungerende beredskab, men PET kunne måske som national sikkerhedsmyndighed, ligesom fx Centre for the Protection of National Infrastructure i England oprette en dedikeret hjemmeside med highlights og gode råd om sikkerhedsplanlægning på alle relevante trusselsområder fra cyberkriminalitet til personbeskyttelse. Jeg kan på det varmeste anbefale sikkerhedsansvarlige i mangel af bedre at konsultere CPNI website. 3

5 MARKEDSNYT 27 INSTITUTIONER I ODENSE KOMMUNE SIKRET MOD SKADER EFTER LÆKAGE OG SIVNINGER I VAND- OG VARMEANLÆG Odenses borgmester, Anker Boye betegner det netop afsluttede samarbejds- og udviklingsprojekt med den lokale virksomhed DanTaet a/s som et rigtigt win-win projekt Af Beth Werner Journalist, FreelanceFyn En investering på kroner, der forebygger skader, der nemt kan løbe op i en halv million kroner eller mere. Lyder det for godt til at være sandt? -Det er det faktisk ikke, fastslår Jens Oxenvad, ingeniør i Ejendom i By- og Kulturforvaltningen, Odense Kommune, der netop har afsluttet et samarbejdsprojekt på i alt 27 kommunale institutioner med den odenseanske virksomhed. Virksomheden er markedsførende indenfor udvikling og produktion af systemer og anlæg, der sikrer, at lækager og sivninger i såvel vand- som fjernvarmeinstallationer opdages øjeblikkeligt. Og dermed undgås omkostningstunge følge- og senskader. Ingeniør Jens Oxenvad, Ejendom i By- og Kulturforvaltningen, Odense Kommune ved fjernvarmesikringsanlægget på Agedrup Skole, Odense: -Anlæggenes brugervenlighed har haft høj prioritet - det skal være nemt og overskueligt for brugerne at reagere, når alarmen går. 600 kubikmeter vand gav omfattende skimmelskader -Jo tak, vi har desværre haft omfattende skimmelskader på flere af kommunens institutioner. Eksempelvis forårsagede en vandrørslækage i en børnehave, at der nåede at sive 600 kubikmeter vand ud i vægge og gulve, før lækagen blev opdaget. Det skete først efter tre måneder og skaderne var naturligvis omfattende på det tidspunkt, fortæller Jens Oxenvad og tilføjer, at udover udgifter til skimmelsanering er der også udgifter til genhusning af institutionens brugere i en kortere eller længere periode. Projektet er en del af kommunens aktive risikostyringsarbejde og systemerne er nu i drift på 18 af kommunens 34 folkeskoler og på ni af i alt 120 børnehuse, der tæller både børnehaver og vuggestuer. Få, men effektive komponenter Komponenterne til læksikring af henholdsvis brugsvand (system KMP-V) og fjernvarme (system KMP-F) er stort set identiske og består af elektronisk styrede afspærringsventiler, kontrolbokse, udefølere samt Kamstrups energi- og flowmålere. De to systemer er udviklet i tæt samarbejde med virksomheden Kamstrup, og tilpasset dennes energi- og flowmålere. Samarbejdsprojektet med Odense Kommune har også involveret Beredskabsmyndighederne, Fjernvarme Fyn, Vandcenter Syd og Teknologisk Institut. Altid vand til brandslukning og rengøring Tage Laurup, DanTaets salgsdirektør peger op på to bevægelsessensorer, der er placeret i loftet midt i den lange gang i Børnehuset, Ejerslykke Vuggestue i Odense og forklarer: 4

6 Kontakt informationer Odense Kommune Ingeniør Jens Oxenvad Tlf: DanTaet a/s Salgsdirektør Tage Laurup Tlf: Uden de to sensorer ville brugerne ikke få meget vand, ligesom rengøringspersonalet ville få svært ved at fylde spanden til gulvvasken. -Sensorerne registrerer bevægelse, og der går en melding til systemet i kælderen om at nu er institutionen befolket, og der skal være vand til rådighed. Såfremt vuggestuens brandskab åbnes vil systemet i kælderen straks tvangsåbne sin afspærringsventil. Herefter vil en overskridelse af forbrugsgrænsen alene give alarmmelding mens vandstrømmen lades upåvirket. Denne egenskab er afgørende for beredskabsmyndighedernes godkendelse af sikringssystemet i vuggestuen. Ekstremt brugervenlige systemer Systemernes brugervenlighed har været altafgørende for Odense Kommune. Jens Oxenvad siger blandt andet: -Vuggestue- og børnehaveledere er ikke teknikere, og det skal de heller ikke være, derfor skal systemerne være udviklet, så de kan anvendes af ikke-teknisk kyndigt personale. Gitte Hermansen, leder af Ejerslykke Vuggestue kigger på de to vejledninger, som hænger på væggen over kontrolboksene, der giver sms-alarm ved henholdsvis sivning og lækage. Udover Gitte Hermansen modtager Odense Kommune også en sms. -Vejledningen virker overskuelig og enkel, så jeg tror bestemt ikke, det bliver noget problem, den dag alarmen går. Jeg kan jo læse mig til, hvad jeg skal gøre, siger hun. En karakteristik, som også deles af Teknologisk Institut, der har foretaget en generel og samlet vurdering af både KMP-V og KMP-F anlæggene. Når alarmen går, er det blot at følge den enkle tre-trins vejledning, forklarer Gitte Hermansen, leder af Ejerslykke Vuggestue borgmester Anker Boye Begejstret borgmester Borgmester Anker Boye, Odense Kommune glæder sig over, at kommunen så at sige blot skulle hen om hjørnet for at finde den perfekte samarbejdspartner. -Samarbejdsprojektet øger sikkerheden for brugerne af vores institutioner, vi undgår spild af kostbare ressourcer, vi forebygger omkostningstunge skader og vi er med til at øge antallet af private arbejdspladser, fremhæver han. 5

7 FORENINGSNYT DANSKE RISIKORÅDGIVERES ÅRSKONFERENCE 2013 DANMARK SOM TERRORMÅL er titlen på dette års risiostyringskonference, som afholdes den april på Hotel Nyborg Strand. Programmet for konferencen vil blive sendt til alle medlemmer og samarbejdspartnere i løbet af denne eller næste uge, men vi vil nu alligevel afsløre, hvilke oplægsholdere vi har inviteret til at berige os med deres viden. Førstedagen starter vanen tro med at alle deltagere bliver registreret og finder deres plads i salen, hvor formand Steen Nedergaard Jensen vil byde velkommen. Herefter vil Hans Engell, ligesom tidligere år, indlede konferencen og kyndigt styre os til dagens første indlæg. Praktiske oplysninger: Sted: Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Pris: Medlemmer: kr ,- Ikke-medlemmer: kr ,- Alle priser er ekskl. moms Tilmelding: Gert Jensen: Ole Toft: Tilmeldingsfrist: 5. april 2013 I år skal vi sige velkommen til chefen for Politiets Efterretningstjeneste Jacob Scharf, som vil fortælle os om truslen mod Danmark. Her vil han blandt andet komme ind på, hvordan denne samfundsmæssige udfordring har udviklet sig og give sit bud på, hvordan vi håndterer truslen i de kommende år. Eftermiddagens indlæg Efter frokost er Helle Rabøl Hansen inviteret til at tale om 'Risikoen for skoleskyderier i Danmark'. Hvordan forebygger vi skolevrede, skolebrande og skoleskyderier? Helle Rabøl Hansen vil give os sit syn på disse problemstillinger. Eftermiddagen byder efterfølgende på fire workshops, hvoraf man har mulighed for at deltage på to. Emnerne på de fire workshops er: Proaktiv arbejdsmiljøindsats v/arbejdsmiljøleder Britt Harpøth og arbejdsmiljøkonsulent Gitte Pagter, Struer Kommune. Skybrudssikring i en ejendom v/peter Elle Silberg, Gaihede A/S. Risikostyring i byggerier v/kim Skafte pedersen, Willis Risk Solutions, Willis I/S. I hvilken retning bevæger forsikringerne og risikostyringen sig hen i årene fremover v/hanne Berg, afdelingsdirektør, Gjensidige Forsikring. Efter en udbytterig eftermiddag, vil vi igen samles til Danske Risikorådgiveres årlige generalforsamling, hvor også Sikkerhedsprisen 2013 vil blive uddelt. Dagen afsluttes med middag kl. 19, hvor vi vil blive underholdt af Jan Gintberg. Derefter er der frit slag til vi igen mødes fredag morgen til nye spændende indlæg. Dagen derpå Dagen starter med at få rystet os på plads igen efter gårsdagens mange oplæg. Connie Svendsen vil indlede dagen med sig oplæg 'Det lille ekstra - få en bedre hverdag'. Herefter skal vi høre om de amerikanske erfaringer med orkanen Sandy. Mr. David J. Passmann, senior-vicepræsident i Willis North America vil fortælle os, om de ødelæggelser orkanen forårsagede i flere stater og om de millioner af mennesker, der blev berørt af skadernes omfang. Herefter vil formand Steen Nedergaard Jensen afrunde konferencen. 6

8 FORENINGSNYT OPRÅB Hjælp dine kollegaer del ud af din viden og dine erfaringer. Send os nyheder, nyt værktøj, nye tiltag, artikler, rapporter, tips, tjeklister osv. Kontakt sekretariatet: Tlf.: "Danske Risikorådgivere er en forening af professionelle rådgivere inden for navnlig forsikring, sikring og arbejdsmiljø. Vi er ca. 400 medlemmer ansat i kommuner, regioner, staten og private virksomheder". Nogenlunde sådan lyder den indledende beskrivelse af os. Men vi vil i Danske Risikorådgivere gerne være mere end en forening, hvis man med forening tænker på noget, man engang har meldt sig ind i, men måske ikke rigtigt husker hvorfor. Vi vil sagt på nudansk gerne være et aktivt vidensnetværk. Et netværk, man anvender, når man har faglige spørgsmål og udfordringer, som man godt kan bruge kollegaers mening om og forslag til løsning af. Et netværk, der understøtter én i det daglige arbejde. Det er kendetegnende for mange risikorådgivere/risikokoordinatorer, at de arbejder relativt alene og derfor fra tid til anden godt kan bruge faglig støtte fra kollegial side. Og det er jo glimrende, hvis man i løbet af året ringer og skriver til hinanden, hvilket nogle gør. Men det kan være svært at bruge foreningen som et aktivt netværk, hvis man er ny eller ikke kender sine kollegaer så godt: Hvem skal man ringe til, og hvad kan man tillade sig at belemre fagfæller med? Det er derfor, der findes en hjemmeside og et nyhedsbrev! Ideen med hjemmesiden (som i løbet af foråret kommer i en ny version) og nyhedsbrevet er bl.a., at man her skal kunne finde informationer om nyt værktøj, artikler, rapporter, gode ideer, tips, tjeklister, osv., så man kan lære af hinanden. Danske Risikorådgivere vil gerne være et aktivt og tværfagligt vidensnetværk, som man bruger til at dygtiggøre sig. Men det kræver jeres medvirken. Send derfor nyheder og materialer til sekretariatet, og kontakt os, hvis I er i tvivl om, hvad I kan bidrage med og hvordan. Danske Risikorådgivere er ikke en fagforening, og vi er heller ikke en brancheforening. Vi er et vidensnetværk og vi bliver kun et godt netværk, hvis I bidrager hertil. På forhånd tak for jeres bidrag! 7

9 OPSLAGSTAVLEN ACTAS-SEMINAR FOR OFFENTLIGE SIKRINGSANSVARLIGE Et afdækket og defineret behov for sikring er naturligvis en helt individuel størrelse. Dén kendsgerning kan de fleste blive enige om - men i praksis, sker der ofte en række valg og tilpasninger under projekteringen, som påvirker resultatet. Hos ACTAS har vi gennem årene høstet både gode - og dårlige - erfaringer med den proces, og derfor har vi valgt at afholde 2 orienterende seminarer for offentlige sikringsansvarlige med fokus på den gamle sandhed: Godt begyndt er halvt fuldendt..!. Seminarerne afholdes: 20. marts 2013, Aarhus 30. april 2013, København Du kan læse mere, se programmet og tilmelde dig på Målet er, for en stund at glemme salgsgas og dagstilbud - og sætte spot på kvalitet og økonomi som en sammenhængende størrelse. Dermed ønsker vi at sikre, at kvalitative valg fører til sikringsløsninger, som er i mål med et afdækket behov - og funderet på en forudsigelig og sund økonomi. Deltagerne vil således ikke blive mødt med et mylder af tilbud, men derimod en række facts, visioner og holdninger fra anerkendte fagfolk. Fagfolk fortæller Vi har inviteret Kenneth Bergmann fra Panasonic, som forklarer forskellen på kvalitet indenfor video-overvågning. Netop dette område er interessant, idet man her finder store prisudsving på udbudte produkter, som tilsyneladende har samme effekt. Men hvordan ligger det lige med billedkvalitet, objektivet, garantien - og ikke mindst driftsøkonomien? Fra Milestone kommer Raziel Baraket, som vil fortælle om fordele og ulemper ved lagring af data: Skal jeg vælge central - eller decentral lagring, og hvad betyder det for mig..? Raziel understreger og uddyber også vigtigheden af installatørens kompetencer, og han beretter om forskning og resultater inden for videoanalyse og integrerede systemer. Fra politiet møder vi Andreas Mylund, der har interessante praktiske erfaringer med bl.a. trådløse anlæg og GSM/GPRS transmissioner til kontrolcentraler. Efterfølgende får deltagerne også et godt indblik i, hvilke fordele og ulemper man møder ved både trådløse og kabelførte anlæg. Overblik - og de rigtige valg... Deltagerne på seminaret får også en generel orientering om sikringsmarkedets muligheder, trends og fremtidens forventninger. Vi gennemgår F&P s sikringsniveauer med krav og bestemmelser, og vi ser på en række avancerede løsninger indenfor bl.a. perimetersikring og videoanalyse. Video-overvågning giver ofte anledning til mange spørgsmål, og vi søger her at afdække de faldgruber, som mange desværre havner i. Eksempelvis er det helt afgørende, at kameraets kvalitet er tilpasset opgaven - og at der er taget højde for korrekt belysning. Vi viser forskellige lyskilders indflydelse på overvågningsresultater, og vi giver objektiv anvisning på de bedste kombinationer. Og så skal det hele være lovligt: Vi gennemgår de juridiske aspekter og giver eksempler på god og forståelig ITV-politik Der vil være rig lejlighed til at stille spørgsmål, og forhåbentlig vil seminaret udmønte et bedre vidensgrundlag, når der skal træffes beslutninger omkring sikring og sikkerhed. Samtidig vil der naturligvis være mulighed for at træffe kolleger fra hele landet i et uformelt samvær. 8

10 OPSLAGSTAVLEN FORSIKRINGSAKADEMIETS KURSER I ARBEJDSSKADEFORSIKRING Kurserne afholdes i 2013: Arbejdsskade 1 (8.64): Uge 15: april Uge 45: november Arbejdsskade 2 (8.65): uge 22: maj uge 41: oktober Læs mere om kurserne på Forsikringakademiets hjemmeside: under kurser/seminarer. Kan man få en arbejdsskade i sin fritid eller Kan det udløse et whiplash at vende sig om efter en smuk kollega? Det er bare nogle af de spørgsmål, der bliver besvaret på Forsikringsakademiets kurser i arbejdsskadeforsikring - Arbejdsskade I og Arbejdsskade II. De to kurser er udviklet i samarbejde med specialister og konsulenter fra Arbejdsskadestyrelsen, som også underviser på kurserne. De kan både give dig det teoretiske grundlag og skabe sammenhæng til den praktiske sagsbehandling ud fra deres omfattende erfaring. Er du altid dækket mens du arbejder og er du aldrig dækket, når du har fri? Få svaret på Arbejdsskade I, hvor vi fokuserer bredt og grundlæggende. Udviklingen i ulykkesbegrebet gennemgås grundigt, og desuden kommer vi ind på erhvervssygdomme, varigt men og behandlingsudgifter. Ikke alle tjener sine penge som fodboldspilleren Messi! På Arbejdsskade II kommer vi ind på årslønsberegningen og hvor du finder de relevante oplysninger til at beregne den. Desuden arbejder vi med, hvad der indgår i skøn af tabet og de forskellige elementer den indgår i skønnet, som f.eks. skadens omfang, alder, den nuværende situation, uddannelse m.m. Fælles for kurserne er den praktiske tilgang til teorien og juraen, som gør at du får noget konkret med hjem, som du kan anvende i din hverdag. Sådan bruger du kurserne: Kurserne tages i naturlig rækkefølge, dog kan du springe Arbejdsskade I over, hvis du har et grundlæggende kendskab til arbejdsskadeområdet eller har nogle års erfaring indenfor dette område. 9

11 DANSKE RISIKORÅDGIVERE Danske Risikorådgivere er en forening af professionelle rådgivere inden for forsikring, sikring, arbejdsmiljø, beredskab, sundhed og jura. Foreningen er i stærk vækst og tæller ca. 400 medlemmer ansat i kommuner, regioner, stat og private virksomheder. Danske Risikorådgivere spiller en central rolle, når det handler om at sikre danskernes daglige virke og velfærd. Det handler både om at forebygge og håndtere arbejdsskader og ulykker og også om at bidrage til, at samfundet er gearet til at håndtere en lang række udefrakommende risici, der kan påvirke os. Danske Risikorådgiveres ambition er at blive bedre til det, som medlemmerne laver, og aktivt bidrage til velfærdssamfundet. Derfor satser foreningen på dygtiggørelse af medlemmerne via seminarer, videreuddannelse, erfaringsudveksling og faglige fællesskaber. VI TAKKER FOR STØTTEN FRA FØLGENDE VIRKSOMHEDER: HOVEDSPONSORER ALMINDELIGE SPONSORER

RISIKO- RÅDGIVEREN INDHOLD JANUAR 2013. Leder Danske Risikorådgivere 1 2013

RISIKO- RÅDGIVEREN INDHOLD JANUAR 2013. Leder Danske Risikorådgivere 1 2013 RISIKO- RÅDGIVEREN JANUAR 2013 INDHOLD Leder Danske Risikorådgivere 1 2013 2 4 5 6 Fra en risikorådgivers hverdag Kan det skade at benytte frivillige i kommunerne? Lovgivningsnyt Fokus på nedslidnings-truede

Læs mere

DET NYE RISIKOBILLEDE

DET NYE RISIKOBILLEDE RISIKOSTYRINGSNYT DET NYE RISIKOBILLEDE Reportage fra Danske Risikorådgiveres årskonference 2013 Af Jeanne Sneftrup Jensen EIRM, Sekretariat for Danske Risikorådgivere Danmark som terrormål var titlen

Læs mere

Danske Risikorådgivere. Bestyrelsesmøde

Danske Risikorådgivere. Bestyrelsesmøde Referat Danske Risikorådgivere Bestyrelsesmøde Dato: Torsdag den 30. maj 2013 Sted: Hotel Nyborg Strand Tidspunkt: Kl. 16.00 Til stede: Steen Nedergaard Jensen / formand Torben Jacobsen / næstformand Thomas

Læs mere

Sikrings-rapporten 2009

Sikrings-rapporten 2009 Sikrings-rapporten 2009 UNDERSØGELSER BLANDT PROFESSIONELLE OG INDENDØRS-ANSATTE OM SIKKERHED 2009 KOMPAS KOMMUNIKATION INDHOLDSFORTEGNELSE Om undersøgelserne 4 Hovedkonklusioner 5 PROFESSIONELLE 6 Demografi

Læs mere

Handleplan vedr. vold, mobning, chikane m.m.

Handleplan vedr. vold, mobning, chikane m.m. ODDER KOMMUNE Rådhuset Handleplan vedr. vold, mobning, chikane m.m. Handleplan: Vold, trusler og chikane Vi ønsker at undgå og forebygge, at ansatte udsættes for voldelige episoder, mens de er på arbejde.

Læs mere

- ØGET EKSPORT INNOVATION OG SAMARBEJDE. INVITATION Medlemsmøde RINGE, 22. NOVEMBER 2017

- ØGET EKSPORT INNOVATION OG SAMARBEJDE. INVITATION Medlemsmøde RINGE, 22. NOVEMBER 2017 INVITATION Medlemsmøde INNOVATION OG SAMARBEJDE - ØGET EKSPORT RINGE, 22. NOVEMBER 2017 DBDH inviterer hermed medlemmer, kommende nye medlemmer og samarbejdspartnere til efterårets medlemsmøde den 22.

Læs mere

Referat af ERFA mødet den 8. marts 2012 i Ringkøbing-Skjern Kommune

Referat af ERFA mødet den 8. marts 2012 i Ringkøbing-Skjern Kommune Referat af ERFA mødet den 8. marts 2012 i Ringkøbing-Skjern Kommune Velkomst v/ringkøbing-skjern Kommune Lone Nielsen fra Ringkøbing-Skjern Kommune bød velkommen med præsentation af kommunen. Trafiksikkerhed

Læs mere

EDUCATION DAYS FOR KUNDER OG SAMARBEJDSPARTNERE

EDUCATION DAYS FOR KUNDER OG SAMARBEJDSPARTNERE G4S ACADEMY EDUCATION DAYS FOR KUNDER OG SAMARBEJDSPARTNERE TILMELD DIG HER VERSION 170808 G4S ACADEMY G4S Academy er en tværorganisatorisk afdeling, der fokuserer på strategisk udvikling af relationer,

Læs mere

Danske Risikorådgivere. Bestyrelsesmøde

Danske Risikorådgivere. Bestyrelsesmøde Referat Danske Risikorådgivere Bestyrelsesmøde Dato: Onsdag den 11. september 2013 Sted: Cafe Hack, Aarhus (Aarhus Teater) Tidspunkt: Kl. 10.00 Til stede: Steen Nedergaard Jensen / formand Torben Jacobsen

Læs mere

BEREDSKAB OG SERVICE, PERSONALE, ØKONOMI RISIKOSTYRINGSPOLITIK FOR ODSHERRED KOMMUNE

BEREDSKAB OG SERVICE, PERSONALE, ØKONOMI RISIKOSTYRINGSPOLITIK FOR ODSHERRED KOMMUNE Risikostyring = tag vare på dit, mit og vores - og på dig, mig og os BEREDSKAB OG SERVICE, PERSONALE, ØKONOMI RISIKOSTYRINGSPOLITIK FOR ODSHERRED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Risikostyring... 3 Det er

Læs mere

NATIONALE TEST ELEVPLANER EVALUERINGSKULTUR TEAMSAMARBEJDE

NATIONALE TEST ELEVPLANER EVALUERINGSKULTUR TEAMSAMARBEJDE Sæt evaluering på dagsordenen Invitation til inspirationsseminar april 2010 NATIONALE TEST ELEVPLANER EVALUERINGSKULTUR TEAMSAMARBEJDE Få ideer til arbejdet med evaluering i praksis Savner du inspiration

Læs mere

Kenneth Hoe KontrolCentralleder. Jan Julin Field Sales Manager Exam. Sikringsleder / PFSO. Lars Rasmussen Projektledere / PFSO.

Kenneth Hoe KontrolCentralleder. Jan Julin Field Sales Manager Exam. Sikringsleder / PFSO. Lars Rasmussen Projektledere / PFSO. Velkommen til Jan Julin Field Sales Manager Exam. Sikringsleder / PFSO Kenneth Hoe KontrolCentralleder Lars Rasmussen Projektledere / PFSO Jens Andersen Sikkerheds konsulent / PFSO Lars Hansson AXIS Thomas

Læs mere

At lede andre uden at være chef

At lede andre uden at være chef Confex-Kursus: Den 9. - 10. november 2009 i København Den 1. - 2. december 2009 i København Den 16. - 17. november i Århus To-dags kursus for dig der leder uden at have formelt ledelsesansvar Et af forårets

Læs mere

Danske Risikorådgivere. Bestyrelsesmøde

Danske Risikorådgivere. Bestyrelsesmøde Referat Danske Risikorådgivere Bestyrelsesmøde Dato: Torsdag den 27. august 2015 Sted: Bygningsstyrelsen, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg Tidspunkt: Kl. 10.30 Bestyrelsen Suppleant Øvrig deltagere: Torben

Læs mere

Hvad kan vi gøre for dig som indkøber i det offentlige?

Hvad kan vi gøre for dig som indkøber i det offentlige? Hvad kan vi gøre for dig som indkøber i det offentlige? Hvem er IKA og hvorfor vil vi gerne have dig som medlem? Kravene fra EU om anvendelse af direktiverne om offentlige indkøb, bevidstheden om bedre

Læs mere

Få ro til foreningsarbejdet med den bedste sikring af jer og jeres fælles bolig

Få ro til foreningsarbejdet med den bedste sikring af jer og jeres fælles bolig Få ro til foreningsarbejdet med den bedste sikring af jer og jeres fælles bolig Fleksibel løsning til Ejendom og Forening Det skal ikke være nogen hemmelighed, at forsikring ofte kan være en kompliceret

Læs mere

STIL EFTER NYE SUCCESER

STIL EFTER NYE SUCCESER STIL EFTER NYE SUCCESER Arrangementer Forår 2016 INDDRIVELSER NETWORKING DE SVÆRE SAMTALER BESØG HOS NYBORG STRAND GENERALFORSAMLING MØD BORGMESTEREN Deltagergebyr kun kr. 500 + moms Medlemmer af Østfyns

Læs mere

Vipperød Skoles politik vedr. vold og trusler om vold

Vipperød Skoles politik vedr. vold og trusler om vold Vipperød Skoles politik vedr. vold og trusler om vold På Vipperød Skole betragtes og behandles et overgreb mod en enkelt medarbejder som et overgreb på skolen som helhed. Ansvaret for medarbejderens sikkerhed

Læs mere

Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere. Nyt fra foreningen. januar 2011. arrangementer. nyheder på hjemmesiden. Kære medlem

Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere. Nyt fra foreningen. januar 2011. arrangementer. nyheder på hjemmesiden. Kære medlem januar 2011 Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere Nyt fra foreningen arrangementer Kære medlem Godt nytår og velkommen til årets første nyhedsbrev. Risikostyring er kommet på dagsordenen i den nye arbejdsmiljølov,

Læs mere

Industri & Design Forum 2015

Industri & Design Forum 2015 Velkommen Agenda for dagen Mød eksperterne The Future of Making Things Udstillere Industri & Design Forum 2015 Den 22. september 2015 i Roskilde Den 23. september 2015 i Horsens Tilmelding Industri & Design

Læs mere

Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere

Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere fra Danske Risikorådgivere Oktober 2009 Skt. Gertruds Stræde 5, 1129 København K / 7025 2545 / www.danskerisikoraadgivere.dk Nyt fra foreningen Kære medlem Velkommen til oktober måneds nyhedsbrev! I denne

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

RISIKO- RÅDGIVEREN INDHOLD. 12 Opslagstavlen APRIL 2013. Leder Refleksioner fra første række

RISIKO- RÅDGIVEREN INDHOLD. 12 Opslagstavlen APRIL 2013. Leder Refleksioner fra første række RISIKO- RÅDGIVEREN APRIL 2013 INDHOLD 1 2 8 Leder Refleksioner fra første række Risikostyringsnyt Det nye risikobillede - reportage fra Danske Risikorådgiveres årskonference Markedsnyt - Forsikring af

Læs mere

WIP. Banebrydende enkelt. Tag springet til noget større, bedre og billigere

WIP. Banebrydende enkelt. Tag springet til noget større, bedre og billigere WIP DANSK ERHVERV FORSIKRING Banebrydende enkelt Tag springet til noget større, bedre og billigere UDFORDRINGEN Problemet I dag handler du alene men det giver dig hverken de bedste priser eller de bedste

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER DET TALTE ORD GÆLDER 1. Indledning Kristeligt Dagblad bragte d. 26. januar 2009 en artikel, hvor i der blev efterspurgt en national indsats mod skoleskyderier. Uddannelsesudvalget har i den forbindelse

Læs mere

Nyt fra www.frivillighed.dk Center for frivilligt socialt arbejde

Nyt fra www.frivillighed.dk Center for frivilligt socialt arbejde Nyt fra www.frivillighed.dk Center for frivilligt socialt arbejde Oktober, 2007 Du kan ikke besvare denne nyhedsmail skriv i stedet til nyhedsbrevets redaktion på: lr@frivillighed.dk Indhold Nyt fra Center

Læs mere

Vil du have en bedre bundlinje?

Vil du have en bedre bundlinje? Invitation Vil du have en bedre bundlinje? Så tag med til en gratis inspirationsdag nær dig og bliv knivskarp på, hvordan du skruer op for effektiviteten og forbedrer bundlinjen i fremtidens byggebranche.

Læs mere

DANSK FJERNVARME. FJERNVARMENS BRANCHEORGANISATION en stærk energipolitisk aktør

DANSK FJERNVARME. FJERNVARMENS BRANCHEORGANISATION en stærk energipolitisk aktør DANSK FJERNVARME FJERNVARMENS BRANCHEORGANISATION en stærk energipolitisk aktør STÆRK FAGLIG RÅDGIVNING / BRANCHENS TALERØR / STORT UDBUD AF UDDANNELSE OG ARRANGEMENTER VI ER TIL FOR MEDLEMMERNE Dansk

Læs mere

Kursuskatalog for frivillige efterår 2013

Kursuskatalog for frivillige efterår 2013 Kursuskatalog for frivillige efterår 2013 Kurser for efteråret 2013 Kære frivillige Velkommen til PTU s kursuskatalog for efteråret 2013. Vi tilbyder igen en række spændende kurser for alle vores dygtige

Læs mere

Sløve kommuner brænder sig på forsikringspræmien

Sløve kommuner brænder sig på forsikringspræmien DMJX 14-12- 2011 Sløve kommuner brænder sig på forsikringspræmien Der er millioner at spare ved at arbejde med risikostyring, men langt fra alle kommuner følger med udviklingen Tekst og foto: Kristoffer

Læs mere

Børnekultur i hele landet. Konference om børnekulturens rolle i kommunalreformen. Mandag den 29. maj 2006, kl. 10.00 17.

Børnekultur i hele landet. Konference om børnekulturens rolle i kommunalreformen. Mandag den 29. maj 2006, kl. 10.00 17. Børnekultur i hele landet Konference om børnekulturens rolle i kommunalreformen Mandag den 29. maj 2006, kl. 10.00 17.00 Filmby Århus Børnekulturens Netværk og Børne- og Kulturchefforeningen arrangerer

Læs mere

GODE RÅD OM. Arbejdstilsynets screening af det psykiske arbejdsmiljø ARBEJDSTILSYNETS SCREENING AF DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ. Udgivet af DANSK ERHVERV

GODE RÅD OM. Arbejdstilsynets screening af det psykiske arbejdsmiljø ARBEJDSTILSYNETS SCREENING AF DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ. Udgivet af DANSK ERHVERV 2007 GODE RÅD OM Arbejdstilsynets screening af det psykiske arbejdsmiljø Udgivet af DANSK ERHVERV ARBEJDSTILSYNETS SCREENING AF DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ Indholdsfortegnelse På hvilke områder inden for

Læs mere

Danske Regioners udtalelse vedrørende vold mod personalet i psykiatrien

Danske Regioners udtalelse vedrørende vold mod personalet i psykiatrien Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 471 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Att.: Lene Paikjær Jensen Slotsholmsgade 10-12 1216 København K 05-05-2010 Sag nr. 10/1046 Dokumentnr.

Læs mere

Guide til. Terrorsikring. -Sikring mod trusler og risici i nybyggeri og ombygninger.

Guide til. Terrorsikring. -Sikring mod trusler og risici i nybyggeri og ombygninger. Guide til Terrorsikring -Sikring mod trusler og risici i nybyggeri og ombygninger. Februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er guidens formål?... 3 2. Hvorfor terrorsikring?... 3 3. Hvordan gør man?...

Læs mere

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR KONFERENCE INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til den årlige konference om kirkens sociale ansvar - i år med temaet empati. Konferencen

Læs mere

Lederforeningen Lokalafdelingen

Lederforeningen Lokalafdelingen Lederforeningen Lokalafdelingen Vends Herreds Lærerkreds Nyhedsbrev 4 8. August 2005 Velkommen tilbage. Indbydelse konference Ansvarshavende: Jørgen Troelsen HUSK Tilmelding til konference senest 15. august

Læs mere

INTERN EJENDOMSSERVICE - Faglig og personlig udvikling for dig, der arbejder med professionelt vedligehold og service af ejendomme.

INTERN EJENDOMSSERVICE - Faglig og personlig udvikling for dig, der arbejder med professionelt vedligehold og service af ejendomme. Spar kr. ved tilm1.000,inden 1 elding. februa r 2 dage med fokus på INTERN EJENDOMSSERVICE - Faglig og personlig udvikling for dig, der arbejder med professionelt vedligehold og service af ejendomme. Sådan

Læs mere

Hvad kan vi gøre for dig som indkøber i det offentlige?

Hvad kan vi gøre for dig som indkøber i det offentlige? Hvad kan vi gøre for dig som indkøber i det offentlige? Hvem er IKA og hvorfor vil vi gerne have dig som medlem? Kravene fra EU om anvendelse af direktiverne om offentlige indkøb, bevidstheden om bedre

Læs mere

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup Notat fra dialogforum Fremtidens Medarbejder mellem Fremtidens Plejehjem og nordjyske uddannelsesinstitutioner samt private udbydere af kompetenceudvikling inden for ældreområdet, Byrådssalen, Gandrup,

Læs mere

www.virksommekvinder.dk 2014 1

www.virksommekvinder.dk 2014 1 www.virksommekvinder.dk 2014 1 De 4 Hv-ord: 1.Hvem er VIRKSOMME kvinder? 2.Hvad gør VIRKSOMME kvinder? 3.Hvor findes VIRKSOMME kvinder? 4.Hvordan opnår Vk resultater? www.virksommekvinder.dk 2014 2 Hvem

Læs mere

Danske Fysioterapeuters

Danske Fysioterapeuters Danske Fysioterapeuters nr. 1 jan. 2004 Danske Fysioterapeuters grundkursus for medlemmer af sikkerhedsgrupperne afholdes hvert 1 ½ år og nu har du mulighed for at deltage. Grundkursus for medlemmer af

Læs mere

WIP. Banebrydende enkelt Tag springet til noget større, bedre og billigere

WIP. Banebrydende enkelt Tag springet til noget større, bedre og billigere WIP HORESTA FORSIKRING Banebrydende enkelt Tag springet til noget større, bedre og billigere UDFORDRINGEN Problemet I dag handler du alene men det giver dig hverken de bedste priser eller de bedste dækninger

Læs mere

Flere frivillige til kirkens aktiviteter? oplæg ved Charlotte Juul Thomsen Center for frivilligt socialt arbejde

Flere frivillige til kirkens aktiviteter? oplæg ved Charlotte Juul Thomsen Center for frivilligt socialt arbejde Flere frivillige til kirkens aktiviteter? oplæg ved Charlotte Juul Thomsen Center for frivilligt socialt arbejde Hvad forventer du at få med hjem fra dette oplæg? Albanigade 54E, 1. sal 5000 Odense C

Læs mere

aktiviteter efterår 2015 Jylland & Fyn

aktiviteter efterår 2015 Jylland & Fyn aktiviteter efterår 2015 Jylland & Fyn Velkommen til et spændende efterår i ABF! Du modtager hermed en samlet oversigt over de mange, spændende aktiviteter, som ABF udbyder i efteråret 2015. Med omkring

Læs mere

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR?

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? BRØNDERSLEV KOMMUNE & HJØRRING KOMMUNE Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? Kl. 13.00 15.30 26. marts 2014 Idrætscenter Vendsyssel, Vrå 1 Hvem har ansvaret for arbejdsmiljøet? Alle

Læs mere

Nyt fra foreningen SEPTEMBER 2012. indhold. arrangementer. Kære medlem

Nyt fra foreningen SEPTEMBER 2012. indhold. arrangementer. Kære medlem SEPTEMBER 2012 Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere Nyt fra foreningen Kære medlem De fleste af os trives på vores arbejdspladser. Men der er desværre også arbejdspladser, hvor ansatte oplever trusler,

Læs mere

Økonomi for ikke-økonomer

Økonomi for ikke-økonomer 2-dags kursus Økonomi for ikke-økonomer - Grundlæggende økonomi og budgetarbejde Bliv bedre rustet til budgetarbejdet Få større forståelse for de økonomiske sammenhænge i din virksomhed Lær at udarbejde

Læs mere

Stress, ledelse og roller. Konference 4. og 5. april 2017 Velkommen!

Stress, ledelse og roller. Konference 4. og 5. april 2017 Velkommen! Stress, ledelse og roller Konference 4. og 5. april 2017 Velkommen! 1 Hvem er Branchefælleskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig Administration? 2 Hvordan arbejder vi? Partsamarbejde mellem arbejdsgivere

Læs mere

Konflikter med kunder

Konflikter med kunder Konflikter med kunder BAR Transport og Engros Årskonference 2015 Torsdag d. 22. oktober 2015 Eva Thoft, eth@teamarbejdsliv.dk HVAD ER EN KONFLIKT? En uenighed, hvor en eller flere bliver følelsesmæssigt

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

Indhold: Spar Nord glæder sig for fjerde gang til The Tall Ships Races i Aalborg. Oktober 2014. Nyhedsbrev nr. 1

Indhold: Spar Nord glæder sig for fjerde gang til The Tall Ships Races i Aalborg. Oktober 2014. Nyhedsbrev nr. 1 The tall ships races 2015 Aalborg Nyhedsbrev nr. 1 Oktober 2014 Velkommen til det første nyhedsbrev for The Tall Ships Races 2015 Aalborg. Frem til begivenheden afholdes fra den 1. til den 4. august 2015,

Læs mere

VOLDSPOLITIK RISSKOV SKOLE

VOLDSPOLITIK RISSKOV SKOLE VOLDSPOLITIK Formål: - At give redskaber til at håndtere situationer, hvori vold indgår - At give optimal støtte i en akut situation - At bakke op efterfølgende, hvis en medarbejder har været udsat for

Læs mere

aktiviteter forår 2016 Fyn

aktiviteter forår 2016 Fyn aktiviteter forår 2016 Fyn Velkommen til et nyt spændende forår med arrangementer og kurser i ABF! Du modtager hermed en samlet oversigt over de mange arrangementer og kurser, som ABF tilbyder i Kreds

Læs mere

ALLE HUSKER ORDET SKAM

ALLE HUSKER ORDET SKAM ALLE HUSKER ORDET SKAM Center for Kompetenceudvikling i Region Midtjylland lod sig inspirere af to forskere, der formidlede deres viden om social kapital, stress og skam og den modstand mod forandringer,

Læs mere

Formål med en Beredskabsplan for Børnehusene i Assens by

Formål med en Beredskabsplan for Børnehusene i Assens by Beredskabsplan/psykisk førstehjælp i forbindelse med traumatiske hændelser i arbejdet ved Børnehusene i Assens by. Indledning: Beredskabsplanen beskriver, hvordan man skal forholde sig på arbejdspladsen,

Læs mere

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2011

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2011 FrivilligCenter Lolland Kurser Fo r å r 2011 Vi glæder os til at se jer Kære frivillig, Vi har her samlet en række spændende kurser som du har mulighed for at deltage på i foråret 2011. Alle kurser er

Læs mere

Seminar. Din personlige invitation

Seminar. Din personlige invitation Seminar Din personlige invitation Program VITANI Seminar - 12. Juni 8.30-9.00 Indskrivning og let morgenmad 9.00-9.15 Indledning og velkomst 9.15-10.00 Lancering af nye produkter - Nedap AEOS 3.0 - sikring

Læs mere

VELKOMMEN DECEMBER NYHEDSBREV FRA CONNECTSPORT

VELKOMMEN DECEMBER NYHEDSBREV FRA CONNECTSPORT DECEMBER 2014 VELKOMMEN DECEMBER NYHEDSBREV FRA CONNECTSPORT Velkommen til det inspirerende ConnectSport Netværk. Opgaven for mange ledere i dag er at være inspirerende. Men hvor skal man lade sig inspirere

Læs mere

Voldspolitik for Agerskov Børnehus.

Voldspolitik for Agerskov Børnehus. Voldspolitik for Agerskov Børnehus. Vold er for os. Fysisk overlast i form af overgreb, slag, spark, bid, spytning Psykisk overlast: Verbale og nonverbale trusler, herunder mobning, chikane eller nedsættende

Læs mere

CFPA. Brandteknisk diplomuddannelse

CFPA. Brandteknisk diplomuddannelse Brandteknisk diplomuddannelse Brandteknisk diplomuddannelse Virksomhedens brandsikkerhed fra A til Z Har du som sikkerheds- eller arbejdsleder ansvar for, at brandsikkerheden altid er i orden? Arbejder

Læs mere

15. og 16. september i København 2. og 3. december i Aarhus Konfliktløsning i praksis Sådan forbedrer du samarbejde og kommunikation

15. og 16. september i København 2. og 3. december i Aarhus Konfliktløsning i praksis Sådan forbedrer du samarbejde og kommunikation 15. og 16. september i København 2. og 3. december i Aarhus Konfliktløsning i praksis Sådan forbedrer du samarbejde og kommunikation Få værktøjer til at håndtere energidræbende konflikter og kontroverser

Læs mere

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar.

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar. Voldspolitik Indledning En voldspolitik på arbejdspladsen kan være med til at skabe synlighed, ensartethed og kontinuitet i arbejdet med at forebygge vold og trusler om vold. Voldspolitikken, og den tilhørende

Læs mere

Invitation til Decemberkonference. Tilbud og aktviteter: Ny årsrapport om den frivillige sociale indsats i Danmark. Decemberkonference 2010

Invitation til Decemberkonference. Tilbud og aktviteter: Ny årsrapport om den frivillige sociale indsats i Danmark. Decemberkonference 2010 Invitation til Decemberkonference Oktober, nr. 1, 2010 Torsdag den 16. december 2010 inviterer Center for frivilligt socialt arbejde til Decemberkonference 2010 under overskriften: "Flere frivillige -

Læs mere

Referat fra møde i Kredsrådet i Fyns Politikreds

Referat fra møde i Kredsrådet i Fyns Politikreds Referat fra møde i Kredsrådet i Fyns Politikreds Tid Torsdag den 6. oktober 2015 Sted Rådhuset i Odense Godkendelse af referat fra sidste møde og dagsorden til dagens møde Begge blev godkendt. Nyt fra

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

Tinggården. Tilsynsrapport for anmeldt tilsyn 2013. Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000

Tinggården. Tilsynsrapport for anmeldt tilsyn 2013. Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000 Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000 Tinggården Tilsynsrapport for anmeldt tilsyn 2013 Tilsynet blev gennemført d. 8 juli 2013 af pædagogisk konsulenter; Charlotte Larsen

Læs mere

Få succes med forandringer

Få succes med forandringer Få succes med forandringer - Inspiration og værktøjer til mellemlederens rolle som forandringsagent 1 6. - 1 7. m a r t s 2 0 0 9 T e k n o l o g i s k I n s t i t u t T a a s t r u p Potentialer, ressourcer

Læs mere

VELKOMMEN TIL AALBORG UNIVERSITET

VELKOMMEN TIL AALBORG UNIVERSITET VELKOMMEN TIL AALBORG UNIVERSITET Campus Service Vejledning til eksterne samarbejdspartnere VELKOMMEN Vi byder velkommen til medarbejdere i virksomheder, der arbejder for Campus Service på Aalborg Universitet,

Læs mere

Forsikring & Risikostyring

Forsikring & Risikostyring Forsikring & Risikostyring Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 Forsikringskontoret gør nu status over 7. år med selvforsikring og forebyggende indsatser i Faaborg-Midtfyn Kommune. 2013 blev et acceptabelt

Læs mere

Styrk trivsel og sundhed

Styrk trivsel og sundhed INVITATION TIL KONFERENCEN Styrk trivsel og sundhed - sænk sygefraværet 15. juni 2010 Styrk trivsel og sundhed - sænk sygefraværet Der er stigende fokus på trivsel og sundhedsfremme på arbejdspladsen også

Læs mere

NYHEDSBREV HVILKET FANTASTISK ÅR 2011 PÅ TUR RUNDT I DANMARK VELKOMMEN TIL 12 NYE BYDELSMØDRE I SLAGELSE KOMMUNE

NYHEDSBREV HVILKET FANTASTISK ÅR 2011 PÅ TUR RUNDT I DANMARK VELKOMMEN TIL 12 NYE BYDELSMØDRE I SLAGELSE KOMMUNE HVILKET FANTASTISK ÅR 2011 Vi begyndte 2011 med at 20 Bydelsmødre-grupper fra hele landet stiftede Bydelsmødrenes Landsorganisation. Siden da er mange nye Bydelsmødre blevet uddannet, mange nye Bydelsmødre-grupper

Læs mere

Udviklingskurser. - for frivillige i fritids- og foreningslivet. Sæson 2014-2015

Udviklingskurser. - for frivillige i fritids- og foreningslivet. Sæson 2014-2015 Udviklingskurser - for frivillige i fritids- og foreningslivet Sæson 2014-2015 Praktisk om udviklingskurserne I samarbejde med DGI Nordsjælland tilbyder Rudersdal Kommune udviklingskurser. Fokus for disse

Læs mere

LEVUK Trivselsundersøgelse og APV. 20. juni 2013

LEVUK Trivselsundersøgelse og APV. 20. juni 2013 LEVUK Trivselsundersøgelse og APV 20. juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Intro... 3 2. De seks guldkorn... 3 De 6 guldkorn... 3 3. Trivsel og det psykiske arbejdsmiljø på LEVUK... 5 Teknik i den gennemførte

Læs mere

DER ER LANGT FRA RÅDHUS TIL DRIFT - en rapport om kommunernes interne risikokommunikation

DER ER LANGT FRA RÅDHUS TIL DRIFT - en rapport om kommunernes interne risikokommunikation BILAGSSAMLING DER ER LANGT FRA RÅDHUS TIL DRIFT - en rapport om kommunernes interne risikokommunikation BILAG 1: Program og deltagerliste fra workshop om intern risikokommunikation afholdt i EIRM i København

Læs mere

Kurser sommer/sensommer 2011

Kurser sommer/sensommer 2011 Kurser sommer/sensommer 2011 Kurser og foredrag Sommeren i Frivilligcenter Aarhus byder på flere spændende arrangementer. Vi har to kurser og en temaaften at byde på. Skab overskud og trivsel i dit frivillige

Læs mere

RISIKO- RÅDGIVEREN INDHOLD 1. 7 Foreningsnyt AUGUST 2013. Leder God risikostyring er hul i hovedet!

RISIKO- RÅDGIVEREN INDHOLD 1. 7 Foreningsnyt AUGUST 2013. Leder God risikostyring er hul i hovedet! RISIKO- RÅDGIVEREN AUGUST 2013 INDHOLD 1 Leder God risikostyring er hul i hovedet! 2 4 Risikostyringsnyt Tænk logisk! - Interivew med Jesper Theilgaard Markedsnyt - Læksikring giver god nattesøvn - Koling

Læs mere

ARBEJDSMILJØKAMPAGNE GRATIS TILBUD TIL MED-UDVALG/TRIO OG LEDERE

ARBEJDSMILJØKAMPAGNE GRATIS TILBUD TIL MED-UDVALG/TRIO OG LEDERE ARBEJDSMILJØKAMPAGNE GRATIS TILBUD TIL MED-UDVALG/TRIO OG LEDERE BOUNCE 2017 fælles om robuste forandringer arbejdsmiljøkøbenhavn Indhold BOUNCE 2017 fælles om robuste forandringer 3 Arbejdsmiljøkampagnens

Læs mere

Dansk Erhverv. Psykologisk krisehjælp. ved vold/røveri

Dansk Erhverv. Psykologisk krisehjælp. ved vold/røveri Dansk Erhverv Aftale med Psykologgruppen af 1984 om Psykologisk krisehjælp ved vold/røveri Ét nummer ét opkald Dan Kontrol 70 22 19 84 (svarer hele døgnet) Dan Kontrol tager imod dit opkald og modtager

Læs mere

Overordnet voldspolitik for Lemvig Kommune

Overordnet voldspolitik for Lemvig Kommune Voldspolitik Overordnet voldspolitik for Lemvig Kommune Indledning Lemvig Kommune skal være en attraktiv arbejdsplads med tilfredse medarbejdere, der trives, høj effektivitet, lav personaleomsætning og

Læs mere

De 7 gode vaner. styrk dit personlige lederskab

De 7 gode vaner. styrk dit personlige lederskab En af verdens mest udbredte workshops i personlig ledelse og effektivitet 2-dages workshop med FranklinCovey Danmark De 7 gode vaner styrk dit personlige lederskab Få konkrete redskaber til at øge din

Læs mere

Ishøj Kommunes personalepolitik

Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommune 1 Vi skal spille hinanden gode Der er mange forskellige arbejdspladser og medarbejdere i Ishøj Kommune. Derfor er det vigtigt med en fælles opfattelse af,

Læs mere

PÅ 3F UNGDOMSKURSER FÅR DU: udvidet dit netværk. udviklet dig som person. ny viden

PÅ 3F UNGDOMSKURSER FÅR DU: udvidet dit netværk. udviklet dig som person. ny viden 1 PÅ 3F UNGDOMSKURSER FÅR DU: udvidet dit netværk ny viden Som medlem af 3F og under 31 år er det gratis at deltage på kurserne, og vi betaler billigste offentlige transport. For at sikre at så mange forskellige

Læs mere

DISTANCELEDELSE for dig, der ikke møder dine medarbejdere dagligt

DISTANCELEDELSE for dig, der ikke møder dine medarbejdere dagligt DISTANCELEDELSE for dig, der ikke møder dine medarbejdere dagligt Sådan du med leder arbe spredt o jdere geografi ver eller tid Skab resultater trods distancen lær teknikker til målstyring, uddelegering

Læs mere

TEMP-TEAMS TRIVSELSPOLITIK

TEMP-TEAMS TRIVSELSPOLITIK TEMP-TEAMS TRIVSELSPOLITIK Indhold Vi forebygger Som medarbejder Som gruppe Som leder Som ledelse Som organisation Hvad er stress Hvis det går galt hvad så? TEMP-TEAMS TRIVSELSPOLITIK Trivsel hænger tæt

Læs mere

G4S ACADEMY SKUDHÆMMENDE LØSNINGER

G4S ACADEMY SKUDHÆMMENDE LØSNINGER G4S ACADEMY SKUDHÆMMENDE LØSNINGER VEJLEDNING VERSION 160811 SKUDHÆMMENDE LØSNINGER INFORMATION Når man skal arbejde professionelt med skudsikring skal man være opmærksom på en lang række forhold. Man

Læs mere

Lad os ikke en krise DANSK SELSKAB FOR RISIKOLEDELSE DSFR

Lad os ikke en krise DANSK SELSKAB FOR RISIKOLEDELSE DSFR Lad os ikke spilde en krise DANSK SELSKAB FOR RISIKOLEDELSE DSFR ledelse forpligter Der er ingen grund til at udvikle en frygtkultur, selv om der tales om både pandemier, klimaændringer, ressourcemangel,

Læs mere

MEDLEMSKAB VIDEN TIL VÆKST RETAIL VIDEN RETAIL UPDATES RETAIL SPARRING

MEDLEMSKAB VIDEN TIL VÆKST RETAIL VIDEN RETAIL UPDATES RETAIL SPARRING MEDLEMSKAB VIDEN TIL VÆKST RETAIL VIDEN RETAIL UPDATES RETAIL SPARRING Om medlemskabet EBELTOFT GROUP Retail Institute Scandinavia er en del af det globale netværk af videns- og konsulenthuse med speciale

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere. Nyt fra foreningen. februar 2011. nyheder på hjemmesiden. Kære medlem

Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere. Nyt fra foreningen. februar 2011. nyheder på hjemmesiden. Kære medlem februar 2011 Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere Nyt fra foreningen arrangementer 4. marts 2011 ERFA-møde i Brøndby Kære medlem I dette nummer løfter vi sløret for vores årskonference den 14. 15. april

Læs mere

Webstrategi 2013-2015

Webstrategi 2013-2015 Webstrategi 2013-2015 Strategi for udvikling af DKFs website udarbejdet med bidrag fra DKFs webudvalg og webredaktion December 2012 1 www.kommunikationsforening.dk Udgangspunkt Webstrategien sætter retning

Læs mere

Tjørring Skole gode overgange

Tjørring Skole gode overgange Der er mange overgange i et barns forløb fra børnehave til skole og videre op gennem skolens afdelinger. Tjørring Skole har i dette projekt fokus på hvordan pædagoger og børnehaveklasseledere kan samarbejde

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 1 Indholdsfortegnelse: 2 Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3 Nyvalgt/genvalgt 4 Uddannelse 5 Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 Arbejdsmiljøarbejdet 8 Arbejdsmiljøarbejdet i Mariagerfjord Lærerkreds

Læs mere

CFPA. Brandteknisk diplomuddannelse

CFPA. Brandteknisk diplomuddannelse CFPA Brandteknisk diplomuddannelse CFPA Brandteknisk diplomuddannelse Virksomhedens brandsikkerhed fra A til Z Har du som sikkerheds- eller arbejdsleder ansvar for, at brandsikkerheden altid er i orden?

Læs mere

Selvledelse. - personlig motivation og handlekraft. Underviser: Klaus N. Jakobsen, direktør og erhvervspsykolog Improvement Aps

Selvledelse. - personlig motivation og handlekraft. Underviser: Klaus N. Jakobsen, direktør og erhvervspsykolog Improvement Aps Begrænset deltagerantal Selvledelse - personlig motivation og handlekraft Lær at sætte mål - og nå dem! Oplev personlig vækst Skab større handlefrihed for dig selv Styrk din kommunikation og blev bedre

Læs mere

Udfordringen. Dato. Sted. 23. september 2013 kl. 17:30. Voldum-Hallen. Invitation til udvikling, værktøjer og netværk

Udfordringen. Dato. Sted. 23. september 2013 kl. 17:30. Voldum-Hallen. Invitation til udvikling, værktøjer og netværk Dato 23. september 2013 kl. 17:30 Sted Voldum-Hallen Et tilbud til alle lokalsamfund i Østjylland Udfordringen Invitation til udvikling, værktøjer og netværk Udfordringen Invitation til udvikling, værktøjer

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Contea Assurance Forsikringsmæglerselskab P/S Internationale Forsikringsmæglere TV-overvågning og Forsikring

Contea Assurance Forsikringsmæglerselskab P/S Internationale Forsikringsmæglere  TV-overvågning og Forsikring Contea Assurance Forsikringsmæglerselskab P/S Internationale Forsikringsmæglere www.contea.dk TV-overvågning og Forsikring Sikring og sikkerhed med Contea Tryghedsgennemgange af offentlige bygninger og

Læs mere

Trivselsundersøgelse Fokusgruppeinterview

Trivselsundersøgelse Fokusgruppeinterview Trivselsundersøgelse Fokusgruppeinterview Formål Undersøgelse af medarbejdertrivsel og det psykiske arbejdsmiljø med henblik på at kvalificere OSD s arbejde med det psykiske arbejdsmiljø/indsatsområder.

Læs mere