BEREDSKAB OG SERVICE, PERSONALE, ØKONOMI RISIKOSTYRINGSPOLITIK FOR ODSHERRED KOMMUNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BEREDSKAB OG SERVICE, PERSONALE, ØKONOMI RISIKOSTYRINGSPOLITIK FOR ODSHERRED KOMMUNE"

Transkript

1 Risikostyring = tag vare på dit, mit og vores - og på dig, mig og os BEREDSKAB OG SERVICE, PERSONALE, ØKONOMI RISIKOSTYRINGSPOLITIK FOR ODSHERRED KOMMUNE 1

2 Indholdsfortegnelse Risikostyring... 3 Det er værdifuldt... 3 Derfor er det kommunens vision:... 3 Derfor bør vi helt konkret... 3 Forsikring... 4 Ansvar og kompetence... 4 Styregruppens medlemmer:... 5 Rapportering og information... 5 Økonomi... 5 Udgiftsfordeling... 5 Handlingsplan. 6 & 7 2

3 Risikostyringspolitikken Visionen for Odsherreds kommunes Risikostyringspolitik er, at der skabes tryghed og ansvarlighed for borgere og ansatte i kommunen. Risikostyring Risikostyring er en systematisk måde at arbejde med identifikation, styring og økonomisk kontrol af risici, som kan belaste kommunens aktiver og økonomi. Herved synliggøres i en fortløbende proces, hvilke hændelser der kan forekomme,og hvordan man kan imødegå dem. Risikostyringen skal dermed styre og koordinere alle faktorer, som kan sikre Odsherred Kommune bedst muligt mod skader og tab. Det er værdifuldt at borgere og ansatte føler sig trygge at vi passer på os selv og hinanden at skader på personer og værdier undgås eller minimeres mest muligt at vi behandler genstande og bygninger, så der ikke sker skade at vi når skaden alligevel sker handler, så skadens omfang begrænses mest muligt Derfor er det kommunens vision: at vi er opmærksomme på de risici, der er på det sted, hvor vi arbejder eller opholder os, og vide, hvordan vi forebygger og bekæmper skader at vi ved ethvert anlæg eller enhver indretning og enhver anskaffelse af bygninger, ting eller tjenesteydelser tænker i sikkerhed og risikostyring at vi tager ansvar og handle proaktivt at vi udviser - og bidrager til at udbrede holdninger om - en adfærd, som resulterer i sikkerhed, tryghed og ansvarlighed. Derfor bør vi helt konkret tage ansvar for risikostyring og sikkerhed på ethvert niveau i kommunen fra politikere og direktion til den enkelte virksomheds leder og medarbejdere. Blandt andet gennem strategisk risikoledelse, holdninger og handlinger vurdere enhver risiko og dens mulige følgevirkninger og handle forsvarligt derefter menneskeligt og økonomisk gøre opmærksom på ethvert forhold, som er sikkerhedsmæssigt uforsvarligt, og handle på det 3

4 lytte til den kollega, som gør opmærksom på sikkerhedsmæssige forhold give mulighed for fornøden undervisning i førstehjælp og brandslukning og vedligeholde denne viden vurdere enhver anskaffelse og ethvert anlægsprojekt i forhold til arbejdsmiljø og risiko for øvrige skader ved ny om- og tilbygning af kommunale bygninger skal sikringen fremover tænkes ind i projektet, således at den rigtige sikring er til stede allerede fra bygningens ibrugtagning fortælle nyansatte om risikostyringspolitikken og vores forventninger og krav til holdninger og adfærd stille krav til leverandører om sikkerhed og overholdelse arbejdsmiljøet registrere enhver skade på personer og værdier (bygninger, genstande og indretninger) så skader undgås fremover bruge hinandens erfaringer til at forbedre sikkerheden og minimere risikoen for skader skabe økonomisk rum til at gennemføre foranstaltninger, som kan bidrage til at forbedre sikkerheden og minimere skader og risici opstille en sikringsplan med sikringsniveauer med krav om, hvordan de enkelte driftsområder og bygninger skal sikres. Forsikring Odsherred Kommunes forsikringspolitik opfordrer til sikring frem for forsikring. Det betyder at kommunen fremover påtager sig en større selvrisici. Politikken beskriver hvilke risici kommunen ønsker at forsikre samt i hvilket omfang. Forsikringspolitikken kan dermed også betragtes som en del af den samlede risikostyringsindsats for Odsherred Kommune. Det skal sikres, at der er overensstemmelse mellem risikostyrings- og forsikringspolitikken. Ansvar og kompetence Det overordnede politiske ansvar for gennemførelse af risikostyringspolitikken påhviler Byrådet, men det overordnede administrative ansvar for gennemførelse af politikken ligger hos afdelingsledere og institutionsledere. Der er nedsat en Styregruppe, som sammen med Risikostyringskoordinatoren er ansvarlig for udarbejdelse af en handlingsplan for implementeringen af risikostyringen i Odsherred Kommune. Styregruppen udarbejder en sikringsstandart, for minimums niveau af sikring på kommunens sikringssteder. Handlingsplanen skal omfatte en 4 års periode og skal løbende ajourføres. 4

5 Styregruppens medlemmer: 1. Kommunaldirektør Lars Holte 2. Arbejdsmiljøkonsulent & Birte Friis Skytte risikostyringskoordinator 3. Økonomichef Claus Hansen 4. Forsikringsmedarbejder Hanne Petersen 5. Forvaltnings- & beredskabschef Jens Larsen Rapportering og information Risikostyringsindsatsen skal være synlig for både medarbejdere og borgere, hvorfor der løbende skal informeres om risikostyringsprocessens forløb, herunder de tiltag som gennemføres. Der udarbejdes en årligt statusrapport vedrørende de opnåede resultater, skadestatistikker, planlagte initiativer m.v. Gennem for eksempel personaleblad/nyhedsbrev/intranet informeres om risikostyringsprocessens forløb, gode råd om sikring, planlagte initiativer, resultater m.v. I det omfang det er formålstjenligt, inddrages politiet i det skadeforebyggende arbejde samt i andre initiativer, hvor dette er relevant. Odsherred Kommunes borgere vil blive orienteret vedrørende relevante emner på risikostyringsområdet. Økonomi Der afsættes en central pulje, der finansieres ved opkrævning af en intern forsikringspræmie svarende til tidligere præmieniveau samt en intern selvrisiko. Puljen afholder følgende udgifter helt eller delvist: Forsikringspræmier Skadeudgifter Sikringsforanstaltninger Forebyggende tiltag, uddannelse, kurser Øvrige udgifter Udgiftsfordeling Risikostyringspuljen dækker 50 % af de forebyggende indsatser, ved indsendelse af en ansøgning de øvrige 50 % dækkes af institutionen / afdelingen selv. I særlige tilfælde kan Styregruppen fravige principperne. 5

6 Handlingsplan for risikostyringsindsatsen i Odsherred Kommune Emne: Systematik i arbejdsmiljø og risikostyringsarbejdet Konkret målsætning: Udvikling af elektronisk arbejdsmiljø- & risikostyringshåndbog for Odsherred Kommune ( ) Delopgaver: 1. Synliggøre APV-arbejdet m.h.t. klare arbejdsgange, årsplanlægning m.v. 2. Klare arbejdsgange vedr. anmeldelse af arbejdsulykker. Fokus på forebyggelsesdelen 3. Valg af sikkerhedsrepræsentanter som også varetager risikostyring (januar 2007) 4. Beskrivelse af ansvar og opgaver for arbejdsmiljøets og risikostyrings aktører bl.a. sikkerhedsgruppen 5. Indførelse af elektronisk registrering af arbejdsskader via EASY på alle arbejdspladser (ultimo 2008) 6. Udvikling af elektroniske materiale til sikkerhed og risikostyring ( ) 7. Fokus og opfølgning på skadestatistik fra Mæglerfirmaet Willis 8. Regelsæt i forhold til forsikringer og anmeldelse af skader (2007) 9. Informationsfolder sendes ud til forældre med børn i institutioner og skoler + lagt på Intranettet (2007) 6

7 Emne: Risikostyring Konkret målsætning: Nedbringelse af antallet af tingskader med 10% i perioden Ved alle anskaffelser og anlægsprojekter vurderes arbejdsmiljøbrand- og risikostyringsforhold. Delopgaver: 1. Sikkerhedsrundering og risikoanalyse på alle institutioner og afdelinger 2 gange årligt (sikkerhedsgruppen). Vejledning lægges på Intranettet (2007). 2. Udarbejdelse af skriftlig vejledning vedr. sikkerheds- og sundhedsforhold på arbejdspladsen til brug ved introduktion af nyansatte (sikkerhedsgruppen, ultimo 2007). 3. Udarbejdelse af folder om arbejdsmiljø- og risikostyringsforhold på den pågældende institution til leverandører og håndværkere (sikkerhedsgruppen, ultimo 2007). 4. Opsætning af AIA-anlæg på alle offentlige bygninger med alarmoverførelses til Brandstationen. 5. Fokus på videoovervågning på skoler og udsatte steder med hærværk. 6. Ensartet nøglesystem / adgangskontrol der lever op til nutidens skalsikring. Kurser: Afvikling af køretekniske kurser ( ) Løbende kurser i førstehjælp Sikringskurser for ansatte med ansvar for bygninger ( ) Uddannelse af en legepladsinstruktør (2007) Uddannelse ar Styringsgruppens medlemmer Forsikring: Løbene undervisning af ledere ( ) I løbet af 2007 skal alle institutioner og afdelinger have mulighed for at anmelde skader elektronisk. Undervisning i Willis elektroniske system Brand: Opsætning af ABA-anlæg i alle offentlige bygninger. Skoler prioriteres først og fremmest ( ) Løbene kurser i brandbekæmpelse på alle institutioner Udarbejdelse af evakuerings- og beredskabsplan for alle institutioner. Kampagner om brandsikkerhed 7

Projektbeskrivelse: "Risikostyring"

Projektbeskrivelse: Risikostyring Projektbeskrivelse: "Risikostyring" , Rådhuset 8000 Århus C Indholdsfortegnelse 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 1. BAGGRUND... 1.1. ÅRHUS KOMMUNES RISIKOSTYRINGSPOLITIK... 1.2. FORSIKRING ELLER SIKRING... 1.3.

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT Værd at vide som arbejdsmiljørepræsentant - Nyttige informationer når du er nyvalgt Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Risikokoordinator. Risikoejer. Risikoejer KOMMUNAL RISIKOLEDELSE I PRAKSIS

Risikokoordinator. Risikoejer. Risikoejer KOMMUNAL RISIKOLEDELSE I PRAKSIS Direktionen/ledelsen Risikoudvalg Risikokoordinator Risikoejer Risikoejer KOMMUNAL RISIKOLEDELSE I PRAKSIS INDHOLD FORORD...side 5 1. RISIKOLEDELSE OG RISIKOSTYRING...side 7 2. KOMMUNENS OVERORDNEDE MÅL...side

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Forsikringsenhedens årsrapport Faxe Kommune 2012

Forsikringsenhedens årsrapport Faxe Kommune 2012 s årsrapport Faxe Kommune 202 Sikkerhedsprisen 202 tildelt af Danske Risikorådgivere Tænk dig om det skader ikke Indholdsfortegnelse 0. RESUMÉ... 3. FORMÅL... 4 2. LOVGIVNING... 4 3. ADMINISTRATION OG

Læs mere

Spilleregler for decentral ledelse og central styring

Spilleregler for decentral ledelse og central styring Spilleregler for dialogbaseret aftalestyring Spilleregler for decentral ledelse og central styring Ansvar og forpligtelser for aftaleholdere Version 6 2010: Administrativ revidering foretaget den 5. januar

Læs mere

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Håndbog om Arbejdsmiljøledelse - Helt enkelt 1 Arbejdsmiljøarbejdet 2 APV 3 Kommunikation 4 Daglig drift 5 Særlige situationer 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Arkiv 7 Aktive handlingsplaner 8 Afsluttede

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation Denne pjece har til formål at bidrage til at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed i mejeriindustrien og sætter fokus på roller - opgaver - ansvar og forventninger i forhold til arbejdsmiljøet Fremtidens

Læs mere

Forsikringsenhedens årsrapport. Stevns Kommune 2013

Forsikringsenhedens årsrapport. Stevns Kommune 2013 s årsrapport Stevns Kommune 2013 Risikostyringsprisen 2013 Pris givet af Gjensidige Forsikring Tænk dig om det skader ikke Indholdsfortegnelse 0. RESUMÉ... 3 1. FORMÅL... 4 2. LOVGIVNING... 4 3. ADMINISTRATION

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere. Nyt fra foreningen. april 2012. nyheder på hjemmesiden. Kære medlem

Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere. Nyt fra foreningen. april 2012. nyheder på hjemmesiden. Kære medlem april 2012 Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere Nyt fra foreningen Kære medlem Lad mig starte med at sige tak for opbakningen til vores årskonference den 19. - 20. april på Hotel Nyborg Strand. Jeg vil

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSUDVALG I STATEN Arbejdspladsvurdering - samarbejdsudvalgets opfølgning Marts 2010 Denne vejledning beskriver samarbejdsudvalgets

Læs mere

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Regeringen, KL og Danske Regioner nedsatte i januar 2007 en arbejdsgruppe, som fik til opgave at formulere principper for god offentlig service. I

Læs mere

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE HJALLERUP BØRNEHAVE retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE INDHOLD Definition af vold, mobning og sexchikane side 2 Hensigtserklæring.... side 2 Vi vil forebygge vold og mobning,

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE Kravspecifikation i forbindelse med udbud af forsikringsmæglerydelse til Gentofte kommune i henhold til

GENTOFTE KOMMUNE Kravspecifikation i forbindelse med udbud af forsikringsmæglerydelse til Gentofte kommune i henhold til Kravspecifikation i forbindelse med udbud af forsikringsmæglerydelse til Gentofte kommune i henhold til Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter

Læs mere

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune 2014-2017 Direktionen Indledning Silkeborg Kommune har ansvaret for at drive en række kritiske funktioner med direkte påvirkning af borgere og virksomheder.

Læs mere

Arbejdsmiljø- og personalepolitisk redegørelse 2010-11

Arbejdsmiljø- og personalepolitisk redegørelse 2010-11 Arbejdsmiljø- og personalepolitisk redegørelse 2010-11 Udarbejdet af Arbejdsmiljø & HR på vegne af HovedMED. Godkendt af HovedMED 7. juni 2012. Indholdsfortegnelse Indledning 3 Arbejdsmiljø- og personalepolitisk

Læs mere

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab Personalepolitik Trivsel Kommunikation Mission, vision og værdier arbejdsforhold faglighed, fornyelse og fællesskab Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Mission, vision og værdier 4 3 Vores strategi 2012-2016

Læs mere

Principper for økonomistyring. (Kasse- og regnskabsregulativ)

Principper for økonomistyring. (Kasse- og regnskabsregulativ) (Kasse- og regnskabsregulativ) 0. Bilagsoversigt Detaljerede styringsprincipper... 3 1. Forord... 4 1.1. Budget... 4 1.2. Bevilling og bevillingsniveau... 4 1.3. Anlæg... 4 2. Overordnet styringsgrundlag

Læs mere

Gode råd om... Tyveri og indbrud. AutoBranchen Danmark VIDEN TIL FORSKEL

Gode råd om... Tyveri og indbrud. AutoBranchen Danmark VIDEN TIL FORSKEL Gode råd om... Tyveri og indbrud AutoBranchen Danmark VIDEN TIL FORSKEL Indholdsfortegnelse Indledning............................................. 4 Din sikringsrådgiver....................................

Læs mere

Den værdibaserede personalepolitik. Den værdibaserede personalepolitik

Den værdibaserede personalepolitik. Den værdibaserede personalepolitik 1 Indholdsfortegnelse 4 Formålet med den værdibaserede personalepolitik 4 Værdigrundlaget 5 Konkretisering af værdierne 5 Respekt 5 Ansvarlighed 6 Engagement 6 Helhed 6 Resultatorientering og handlekraft

Læs mere

MED-aftale 2014. Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO.

MED-aftale 2014. Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO. MED-aftale 2014 Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO. Forord MED-aftale 2014 er opdateret som følge af ændringer i den centrale

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte Randers Kommune - 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BYRÅDETS BØRNE-, UNGE- OG FAMILIESYN...3 POLITISK HANDLEGRUNDLAG...3

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune 2 Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune Forord Velkommen til Jammerbugt Kommunes sundhedspolitik 2008 2012! Med kommunalreformen har kommunerne fået nye opgaver på sundhedsområdet. Det er

Læs mere

Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere. Nyt fra foreningen. januar 2012. arrangementer. nyheder på hjemmesiden. Kære medlem

Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere. Nyt fra foreningen. januar 2012. arrangementer. nyheder på hjemmesiden. Kære medlem januar 2012 Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere Nyt fra foreningen Kære medlem Velkommen til årets første nyhedsbrev. Jeg håber, at du kom godt igennem julen og fik taget festligt hul på det nye år.

Læs mere