Politikerne mangler litterær forsyning hevder Johannes Riis

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Politikerne mangler litterær forsyning hevder Johannes Riis"

Transkript

1 Politikerne mangler litterær forsyning hevder Johannes Riis Date : 13/12/2014 LITTERÆR FORSYNING: Politikerne burde læse flere bøger. Det ville gøre dem bedre i stand til at styre land og rige, hævder Gyldendals litterære direktør, Johannes Riis. «Fortæl om, hvordan I oplever det, der sker i det danske samfund lige nu, om, hvad I tror og mener, håber og frygter. Hvor fører udviklingen hen? Er den til gavn for borgerne, er det en kurs, man kan være tryg ved, eller skal den justeres, eller måske endda lægges helt om?» I sin tale til Gyldendals årlige efterårsreception efterspurgte forlagets litterære direktør, Johannes Riis, en ny debat om velfærd og samfundsværdier. «Dansk politik er i disse år en tilsyneladende selvkørende maskine med altovervejende fokus på økonomien,» sagde han. Der udstikkes ifølge Riis ingen idealer: Politikerne forsøger i stedet at bilde befolkningen ind, at der kun findes én politik den nødvendige. Velfærdsstatens organer lider under kontrolskemaer og Excel-ark, bureaukratisering og evalueringsfeber, og man formår ikke at varetage den egentlige opgave, at føre en politik, der viser nye veje. Som konsekvens svigter man borgerne. I talen, der siden blev trykt som kronik i Politiken, efterlyste Riis erfaringer, som kunne hjælpe politikerne, og han opfordrede til at få dem på skrift: «Skriv, skriv, skriv, lad os få nogle erfaringer på bordet og frem i lyset.» 1 / 9

2 Johannes Riis. Copyright: Gyldendal Dagene efter kunne man læse vidt forskellige reaktioner på talen: Bent Vinn Nielsen ville ikke være kommissær for politikerne, mens forfatterne, ifølge Mette Moestrup, er mere bevidste om samfundsforhold og etik end tidligere. Forfatteren Kristina Stoltz svarede desuden Gyldendaldirektøren med at kalde talen «en temmelig uforskammet opfordring til danske forfattere, der som sagt ikke bestiller andet end at forholde sig til og fortolke verden i stadig nye og overraskende kunstneriske udtryk.» Johannes Riis blev altså mødt med skepsis men reaktionerne viste samtidig en grundlæggende uenighed om, hvordan talen skulle forstås. Hvem henvendte Riis sig egentlig til? Og hvad mente han med, at forfatterne skulle bringe erfaringer frem i lyset? Efterspurgte Riis en særlig type litteratur, som skulle hjælpe politikerne? 2 / 9

3 Dette var nogle af de spørgsmål, Vagant satte sig for at få svar på af Gyldendals litterære direktør, der bad os tage plads ved mahognibordet på sit kontor i Klareboderne i indre København. Hvor kom idéen til talen fra? Min søn skrev i oktober sidste år en kronik i Politiken om, hvorfor han havde opsagt sit job i Arbejdsskadestyrelsen. Han kunne berette om lemfældig sagsbehandling, ikke mindst som følge af de måltal, som bliver sat op under New Public Management, og om afdelingernes faglige inkompetence. Det var kvantitative mål, der bestemte farten. Medarbejderne arbejdede efter måltal og blev først og fremmest vurderet efter, hvor mange sager de kunne nå at tage. Juristerne tog først alle de lette sager, og det betød, at de svære sager kom til at ligge nederst og derfor blev behandlet alt for sent. Det hele endte med, at direktøren i Arbejdsskadestyrelsen blev fyret, og at Ombudsmanden og beskæftigelsesministeren gik ind i sagen. Men det er selvfølgelig ikke kun i Arbejdsskadestyrelsen, den er gal, det er den mange andre steder, for eksempel i skolerne, hvor man også forholder sig til måltal og bindes op på en mere og mere udviklet rapporterings- og evalueringskultur. Eller se på universiteterne, og hvad der sker med kvalitetsniveauet, når taxametersystemet råder. Det er en kvantificering, der efterhånden har hærget i mange år, den breder sig ubønhørligt, den breder sig fra den offentlige sektor ud i den private, og jeg er overbevist om, at den er skyld i meget af den værdi-løshed, vi ser i vores samfund. Hvad forstår du ved værdi-løshed? Den velfærdssnak, vi har hele tiden, handler kun om kvanta og materielle værdier. Det var det, jeg forsøgte at gøre opmærksom på: Se jer omkring, se, hvad der foregår for øjnene af jer! Er der noget, som foruroliger jer? Synes I, udviklingen går den rigtige vej? Man tror, man kan måle alting, og man opstiller mål, man stiller nye mål og kan hele tiden presse måltallene lidt mere så skidt med at folk bliver syge eller går ned med stress den ene gang efter den anden. Når man hele tiden begynder med at tale kvantitet, hvordan går det så med kvaliteten og hvordan står det egentlig til med den sunde fornuft under disse omstændigheder? Det er det, forfatterne skal give svar på? Talen er blevet misforstået, og det har selvfølgelig med konteksten at gøre. Jeg ved godt, at det er et mineret område, og at det ligger ligefor at tro, at jeg mener, at nu skal forfatterne til at engagere sig politisk. Men jeg gjorde mig faktisk stor umage med at sige, at talen ikke bare var henvendt til forfatterne. Det var borgeren i forfatteren, jeg henvendte mig til, og jeg opfordrede ikke kun forfattere, men alle, som har været foruroligede over, hvad de har set i samfundsudviklingen i de senere år, til at skrive om det. Lad os høre om det, lad os få det frem, så vi kan tage stilling til, om vi virkelig synes, at vores samfund skal bygges på kvantificering, automattænkning og det Excel-ark-tyranni, vi her set de senere år. Det er, som om man tror, at det er tallene, der skaber virkeligheden; men det er jo omvendt: Det er virkeligheden, der skaber tallene, og man kan ikke regne sig frem til fremtiden ved hjælp af fremskrivninger. Historien bevæger sig i ryk. Det er med Murens fald, 9/11 eller Det Arabiske Forår, at der for alvor sker noget. Det er først og fremmest de uforudsigelige, alle de fuldstændig uberegnelige 3 / 9

4 begivenheder, der flytter historien. Klareboderne, København. Copyright: Wikimedia Commons Kan du gøre det mere klart, hvem talen var henvendt til? Søren Ulrik Thomsen kom bagefter hen til mig og sagde, at det da umuligt kunne være ham, jeg henvendte mig til. Både han og mange andre forfattere tog opfordringen alt for bogstaveligt. Men Søren Ulrik har jo skrevet essays og masser af ting, som går lige ind i samfundsdebatten. Han har beskrevet vores samfund og dets udvikling med alt det, han har fortalt om København, om samfund og kristendom og om den udvikling, det danske samfund har gennemgået siden hans barndom. Dermed har han, mener jeg, på bedste måde levet op til det ansvar, der påhviler enhver borger. Hvis man har gjort sig tanker om det samfund, man lever i, og samtidig har evnerne til at formulere sig, synes jeg, at man skal skrive om det om man er forfatter eller ej. Men det var nu engang en samfundsengageret litteratur, som du opfordrede til. Hvordan skal man forestille sig en sådan litteratur? 4 / 9

5 Talen skal selvfølgelig ikke forstås sådan, at jeg ønsker at fremme en bestemt politik eller ønsker, at forfatterne skal lægge deres lod i en bestemt politisk vægtskål. Jeg efterlyser iagttagelser og beskrivelser af det, der foregår omkring os. Det kan man gøre på utallige måder. Det kunne ikke falde mig ind at sige til Søren Ulrik Thomsen eller nogen som helst anden forfatter, at nu skal de skrive agitprop. I sin kronik brugte Kristina Stoltz Suzanne Brøgger som et eksempel på en forfatter, der har vist hvordan, en kunstner skal forvalte sit pund. Det er jeg helt enig med hende i; men hvis der er en forfatter, der er gået ind i sin tid og har markeret sig i den, ja, så er det Suzanne Brøgger. Hun har skrevet om den, forholdt sig til den og deltaget i samfundsdebatten den ene gang efter den anden. Hun har altid fortalt os, hvad hun ser og hører og derudfra i hvert fald indirekte opfordret sin læser til at se sig om og tage stilling til, hvad der foregår. Jeg kunne ikke drømme om at opfordre forfatterne til at skrive tendenslitteratur, og det står der selvfølgelig heller ikke noget om, hverken i talen eller kronikken. Du starter alligevel kronikken med at berette om svigt i den danske socialforsorg. Det tyder på, at forfatterne skal skrive mere socialrealisme, og at vi skal ud og have fat i de små fortællinger fra et underlag, vi ikke kender så meget til? Jeg er selvfølgelig hverken talsmand for socialrealisme eller socialistisk realisme, alt det som var højeste mode, dengang jeg gik på universitetet. Det er overhovedet ikke den dagsorden, jeg er interesseret i. Man kunne for den sags skyld sagtens forestille sig, at der kunne skrives et modernistisk digt eller et stykke kortprosa ud fra en historie som den, jeg fortalte. Du opfordrer dog til at forfatterne skal hjælpe politikerne? Ja, det er selvfølgelig ment polemisk. Jeg sagde det for at få nogle erfaringer frem i lyset. For eksempel er det mit fromme ønske, at Yahya Hassan bog kan give anledning til, at der kommer andre erfaringer fra samme miljø. Yahyas bog beskriver jo ikke hele virkeligheden. Der er masser af andre muslimske virkeligheder, som vi ville have fantastisk godt af at høre om. Der er masser af miljøer, offentligheden kender alt for lidt til. Men er der ikke fare for, at politikerne slet ikke læser med? Jo, det er så sandt, som det er sagt. Christiansborg bliver mere og mere en lukket enhed med iltmangel og uden ret mange livliner ud i samfundet. Der er dog mange politikere, som har læst Yahya Hassan, så det er jo ikke helt håbløst, man kan godt få dem i tale. De lukker ikke ørene med vilje. Hvis der er noget, som rører tilstrækkelig energisk på sig, skal de nok få øje på det. Men som Venstres Birthe Rønn Hornbech siger, læser politikerne alt for lidt. De ville have forfærdelig godt af at læse noget mere litteratur, både den klassiske og den, der skrives nu. Jeg ville ønske, at politikerne gjorde sig klart, at vores forfattere har en privilegeret tilgang til sproget, som gør dem i stand til at artikulere noget, som vi andre har svært ved at sætte ord på, og som vi kan lære af. Når politikerne ikke læser, er det vel et tegn på, at litteraturen, som Suzanne Brøgger har sagt, ikke længere er en central kilde for erkendelse og kulturdebat? Litteraturen har ikke den direkte betydning, som den havde for år siden. Dengang 5 / 9

6 skulle Martin A. Hansen bare åbne munden, så sad hele landet foran radioen og lyttede til, hvad han sagde. Men litteraturen kan jo, som vi har set, stadigvæk sætte sig igennem. Det gælder både skønlitteraturen og faglitteraturen. Men er det altid en fordel, at offentligheden trækker det politiske ud af en bog? Kan politikernes instrumentalisering af litteraturen ikke være et problem i sig selv? Med Yahya Hassans bog fik vi lov til at se indvandrerdebatten fra den anden side. Vi havde hidtil hørt en lignende kritik, bare fra det forkerte hold. Der findes en masse mennesker her i landet, som under ingen omstændigheder vil give Pia Kjærsgaard ret, uanset hvad hun siger. Det er for mig at se en sygdom, som har plaget det danske samfund siden Mogens Glistrups tid. Glistrup [der stiftede Fremskridtpartiet, forløberen for Dansk Folkeparti] var helt ude på overdrevet, han var populist og en vild mand; og dog havde han ret i, at der var noget rivravruskende galt med vores økonomiske system; men politikerne benægtede fakta fra både socialdemokratisk og borgerligt hold, de ville ikke have med det at gøre, og de ville ikke diskutere det. Det betød, at politikerne lod den gale udvikling fortsætte, selvom man inderst inde vidste, at det ikke var holdbart. Man greb ikke ind, fordi det var de forkerte, der sagde det. Gyldendal. Copyright: Lisa Risager, Flickr Nu har du siddet som litterær direktør i 20 år. Du må have en klar fornemmelse for, hvordan 6 / 9

7 fiktionen har mistet noget af sin gennemslagskraft? Der er mange medier, som slås om at lægge beslag på vores tid, men også her i de senere år synes jeg alligevel, vi har set, hvor stor en power bogen kan have. Tag Kim Leines forfatterskab og se, hvad det har haft af betydning for diskussionen om Grønland, tag Mattias Tesfayes Kloge hænder, som har fået os til at tale om varer og kvalitet på en ny måde, se bare, hvad Knud Sørensens forfatterskab og Jens Smærup Sørensens Mærkedage har betydet for diskussionen om livet på landet og bondekulturens opløsning. Du lyder alligevel fortrøstningsfuld? Ja, helt bestemt. Det domænetab, som litteraturen har lidt, er ikke noget isoleret fænomen, det har at gøre med hele den anfægtelse af autoriteter, vi har set. Man opfatter ikke forfattere som autoriteter, som man gjorde tidligere, lige så lidt som præster eller skolelærere for den sags skyld. Der er ikke noget, som er uantasteligt nu. Forfatterne kommer ikke længere ned med stentavlerne, som Moses gjorde. Det betyder også, at de intellektuelle har svært ved at komme nogen vegne; de bliver alt for let isoleret, fordi man synes, at de er for svære at forstå. Det tager for lang tid at sætte sig ind i det, de siger. At det ene kan være lige så godt som det andet, er blevet en alt for udbredt opfattelse. Der er ikke plads til den lange sammenhængende argumentation, og det sætter sit præg på og nu kommer der et ord, som man næsten ikke kan bruge mere åndslivet. Nu lyder jeg som en sur gammel mand, men jeg synes, vi i disse år ser en ulykkelig forsimpling og forfladigelse i vores samfunds- og virkelighedsopfattelse. Vi bliver alt for tit overladt til onelinerne og de korte udmeldinger med de følger, det nu engang har. Og så efterlyser jeg den form for historisk bevidsthed, der fortæller folk, at det synspunkt, de lige nu går ind for med brask og bram, meget vel kan fremstå i et helt andet skær, om bare år. Se bare, hvordan og hvor hurtigt ryge- og alkoholvaner eller synet på børneopdragelse eller forholdet mellem kønnene har forandret sig i vores tid. Alting kan ændre sig langt hurtigere, end man skulle tro; men tvivlen og anfægtelsen spiller for lille en rolle i øjeblikket. Skråsikkerheden trives som aldrig før, og det er ikke godt for nogen af os. Netop den tvivl og anfægtelse kan litteraturen bringe ind i vores bevidsthed. Den kan få os til at opfatte omverdenen meget mere mangfoldig og mangefacetteret, give den mange flere dimensioner. Har du gjort dig nye erkendelser gennem læsningen af nogle af forlagets andre yngre forfattere? De yngre forfattere, som er kommet frem, har en anden førstehåndsoplevelse af verden end de lidt ældre. Det er tydeligt, at Theis Ørntoft, med sine økokritiske digte, er vokset op i en anden tid end jeg selv. Signe Gjessing har bragt en metafysisk og åndelig dimension ind, som er helt umiddelbar og naturlig for hende. Der virker næsten, som om hun henter sine sansninger og iagttagelser ned fra himlen og agerer som medium, når hun forbavsende ubesværet får det kosmiske og jordiske til at forbinde sig med hinanden. Hun tør bringe elementer sammen, så man næsten skal tilbage til de metafysiske poeter i England eller symbolismen og Rimbaud for at finde lignende tilfælde. Det er interessant, at så stærk en lyrisk generation kommer frem nu og så oven i købet bliver læst. Vi har i år udgivet ikke mindre end 13 digtsamlinger på Gyldendal, og det har vi aldrig gjort før i min tid. Der er en markant interesse for lyrik i øjeblikket. 7 / 9

8 Johannes Riis. Copyright: Gyldendal Du har tidligere udtalt, at det er vigtigt, at Gyldendal bevæger sig i spændet mellem tradition og fornyelse. Ja, vi er mahogni-forlaget, som man så, i hvert fald oftest, kærligt kalder os. Jeg kommer aldrig nogensinde til at opfatte det som et skældsord. Når man som Gyldendal har næsten 250 år på bagen, er man forpligtet til at værne om sin sans for traditionen, især inden for den danske litteratur, som er det område, jeg har prioriteret højest i min tid her på forlaget. Det er jo fantastisk, at en bog som Yahya Hassans udkommer her. Sådan kan vi forny husets image, så vi ikke kommer til at ligge hen som en forstening i Klareboderne. Du kommer selv fra Mors og sidder nu her inde midt i storbyen. Har din baggrund og dine traditioner været med til at påvirke forlaget? Det tror jeg ikke. Ikke i nævneværdig grad. En virksomhed som Gyldendal har sin egen fremdrift og sin egen vilje. Lad mig give et eksempel: Dengang jeg kom til Klareboderne, det var i 1994, indkøbte jeg som noget af det første 50 eksemplarer af Højskolesangbogen. Tanken 8 / 9

9 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Vagant var, at vi ved både møder og arrangementer skulle begynde med at synge en sang fra den. Men de bøger har vi måske kun pakket ud fem-ti gange i de 20 år, der er gået. Højskolesangbogen er for mig den vigtigste danske bog, en fuldstændig enestående ting: Den har givet bønder og masser af andre folk, som har befundet sig langt fra de kulturelle centre, sans for stor lyrik. Den er et fænomen, jeg har den største respekt for. Den og vores salmebog har virkelig beriget vores kultur. Men er det ikke netop de kulturradikale, som eksempelvis Gyldendal, der har været med til at sortere kulturarv som Højskolesangbogen og salmebøgerne fra? Jo, det er rigtigt, og det er sket, fordi man har været bange for den provinsialisme og selvtilstrækkelighed, som guderne skal vide, at vi også har, og som Højskolesangbogen selvfølgelig også kan være med til at fremme. Så de kulturradikale er bange for at fremstå provinsielle? Det kan lyde banalt, men vi er et lille land, hvis borgere rummer en sælsom blanding af mindreværdskomplekser og storhedsvanvid, som en gang imellem har gjort vores eksistens lidt tvetydig. I den tid jeg har været her, har jeg forsøgt at supplere og udfordre forlagets kulturradikale image, men man skal huske på, at man også før mig udgav præsten og forfatteren Søren Krarup og historikeren Bent Jensen på Gyldendal. Men indrømmet, det har i tidens løb i høj grad været de kulturradikale, som har tegnet forlaget udadtil, selvfølgelig fordi forfattere og kunstnere i det hele taget altid har opfattet sig som værende i opposition til den officielle magt. Jeg har oven i købet selv haft den tvivlsomme ære at blive kaldt kulturradikal af Søren Krarup det havde jeg aldrig i min vildeste fantasi forestillet mig skulle ske. Du siger, I har prioriteret dansk litteratur, men har bundlinjen og kvantitative mål ikke også fået større betydning hos Gyldendal? Vi er et børsnoteret aktieselskab, og selvfølgelig har bundlinjen noget at skulle have sagt; men vi værner også efter bedste evne om de kvalitative værdier, og indimellem kan jeg ikke lade være med at savne en mere aktiv opbakning fra det officielle Danmark om, at kvalitet er noget værd. Jeg er for længst holdt op med at give udtryk for min stadige undren over, at vi i Danmark ikke har et decideret litteraturprogram i tv; men tager man for eksempel litteraturdækningen i søndagenes TV-aviser, kan også den give anledning til berettiget forbavselse. Det skorter i den grad på opmærksomhed over for den litteratur, der ikke er godt og grundigt kendt i forvejen. Der er en masse høj kvalitet, som befolkningen går glip af, og det er jo ikke kun DR s skyld: Man lukker biblioteker eller lægger dem om, så de forsømmer formidlingen af den litteratur, der ikke formidler sig selv, eller omdanner dem til Borgerservice-centre. Den indstilling fra det offentlige kan godt gøre én lidt mismodig i disse tider. 9 / 9

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41 Indhold Hvorfor? Om hvorfor det giver mening at skrive en bog om livets mening 7 Svar nummer 1: Meningen med livet er nydelse 13 Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27 Svar nummer 3: Meningen

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

bliv rig Bliv et bedre menneske

bliv rig Bliv et bedre menneske bliv rig Bliv et bedre menneske Et to-dages kursus i at blive millionær, og de mener det endda helt alvorligt både at det kan lade sig gøre, og at det er værdigt formål. Det mest forvirrende er, at det

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

Og så skal du igennem en guidet meditation, som hjælpe dig med at finde dine ønsker.

Og så skal du igennem en guidet meditation, som hjælpe dig med at finde dine ønsker. Velkommen til dag 2: Find dine 10 hjerteønsker I dag skal vi tale om: Hvad er et hjerteønske? Hvorfor er det vigtigt, at vide hvad mine hjerteønsker er? Og så skal du igennem en guidet meditation, som

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Mere om at give og modtage feedback

Mere om at give og modtage feedback Mere om at give og modtage feedback Der synes bred enighed om principperne for god feedback. Jeg har i 2006 formuleret en række principper her: http://www.lederweb.dk/personale/coaching/artikel/79522/at

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.)

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) 307 Gud Helligånd, vor igenføder 696 Kærlighed er lysets kilde 321 O kristelighed 438 Hellig, hellig,

Læs mere

Jeg er vejen, sandheden og livet

Jeg er vejen, sandheden og livet Jeg er vejen, sandheden og livet Sang PULS nr. 170 Læs Johannesevangeliet 14,1-11 Jeg er vejen, sandheden og livet. Sådan siger Jesus i Johannes-evangeliet. Men hvad betyder det egentlig? Hvad mener han?

Læs mere

Prædiken tl 3. søndag efer trinitats, Jægersborg kirke 2013. Salmer: 736 678 302 // 507 492 v.1 & 6 498 v.4-6

Prædiken tl 3. søndag efer trinitats, Jægersborg kirke 2013. Salmer: 736 678 302 // 507 492 v.1 & 6 498 v.4-6 Prædiken tl 3. søndag efer trinitats, Jægersborg kirke 2013 Salmer: 736 678 302 // 507 492 v.1 & 6 498 v.4-6 Jeg beder for dem, der ikke er lys i mere, dem uden længselserindring og kraf. Jeg beder for

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

SMTTE-MODEL SPROG OG KOMMUNIKATION Det jeg siger og det jeg gør Pædagogisk tema foråret 2014

SMTTE-MODEL SPROG OG KOMMUNIKATION Det jeg siger og det jeg gør Pædagogisk tema foråret 2014 SMTTE-MODEL SPROG OG KOMMUNIKATION Det jeg siger og det jeg gør Pædagogisk tema foråret 2014 Sammenhæng Sprog er grundlæggende for at kunne udtrykke sig og kommunikere med andre. Igennem talesprog, skriftsprog,

Læs mere

sten kan man falde ned fra, slå sig på og snuble over. Men klipper og sten er også rigtig godt og solidt

sten kan man falde ned fra, slå sig på og snuble over. Men klipper og sten er også rigtig godt og solidt Femte søndag efter trinitatis. 8.juli 2012. Domkirken og Gråbrødre: 4 Giv mig Gud, (396 Min mund), 332 På Jerusalem det ny, 582 At tro er at komme, (754 Gud ske tak), 775 Der står et slot. Altergang: 147

Læs mere

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 413: Vi kommer, Herre, til dig ind på Spænd over os dit himmelsejl 448 - Fyldt af glæde 36 - Befal du dine veje 675 Gud vi er i gode hænder på Egemoses

Læs mere

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me).

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Dansk Ateistisk Selskab Hvad er ateisme? Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Meget mere er der sådan set ikke i det. Der er ingen dogmatisk lære eller mystiske ritualer og netop

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

At forstå det uforståelige Ordet virkelighed er også et ord, som vi må lære at bruge korrekt

At forstå det uforståelige Ordet virkelighed er også et ord, som vi må lære at bruge korrekt Julie K. Depner, 2z Allerød Gymnasium Essay Niels Bohr At forstå det uforståelige Ordet virkelighed er også et ord, som vi må lære at bruge korrekt Der er mange ting i denne verden, som jeg forstår. Jeg

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

FALLIT og LØGNE Leif.

FALLIT og LØGNE Leif. Medlemsblad for Københavns Aktive Taxiforening KAT-Bladet nr. 3. 2013. Peter Igen-Igen Kjærgaard. FALLIT og LØGNE Leif. Loven gælder ikke for Grønland, Færøerne og Taxa. Side 1 Peter Igen-Igen Kjærgaard.

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Eva Krarup Steensens tale til studenterne ved translokationen 27.juni 2015

Eva Krarup Steensens tale til studenterne ved translokationen 27.juni 2015 Kære studenter For godt en måneds tid siden holdt vi jeres sidste skoledag. I holdt middag for jeres lærere med taler, quiz og billeder fra jeres tre år på GG. Jeg var rundt i alle klasser og det var skønt

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Institution. F14 Vejen Business College.

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Institution. F14 Vejen Business College. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold F14 Vejen Business College HHX Dansk A Kasper Thomsen Danskhh1113-F14

Læs mere

I LYSETS TJENESTE. nye religiøse og spirituelle grupper i Danmark RENÉ DYBDAL PEDERSEN

I LYSETS TJENESTE. nye religiøse og spirituelle grupper i Danmark RENÉ DYBDAL PEDERSEN I LYSETS TJENESTE nye religiøse og spirituelle grupper i Danmark RENÉ DYBDAL PEDERSEN I N D H O L D Forord.............................................................5 1. At definere det nye...........................................11

Læs mere

JEG KAN LIDE AT KENDE HISTORIEN BAG MENNESKET

JEG KAN LIDE AT KENDE HISTORIEN BAG MENNESKET Kompashuset ApS, Klavs Nebs Vej 25, 2830 Virum Tlf 45 83 92 83, ka@kompashuset.dk, www.kompashuset.dk JEG KAN LIDE AT KENDE HISTORIEN BAG MENNESKET En fortælling om at arbejde med ældrepleje Af Kirstine

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Mit forslag var, at vi skrev et eventyr baseret på hans ækle af slagsen, men den 15. november 2012 skrev Rune til mig: Jeg er ikke så glad for Ækle

Mit forslag var, at vi skrev et eventyr baseret på hans ækle af slagsen, men den 15. november 2012 skrev Rune til mig: Jeg er ikke så glad for Ækle Forord Som tegneserienørd har jeg naturligvis altid vidst, hvem Rune T. Kidde var. Jeg så også godt, at han fik en profil på Facebook for nogle år siden, men jeg ville ikke tilføje ham som ven, for jeg

Læs mere

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 Salmer: Hinge kl.8.30: 422-417/ 488-372 Vinderslev kl.9.30: 422-417- 515/ 488-428- 372 Thorning kl.11: 422-417-

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Rygning på arbejdspladsen

Rygning på arbejdspladsen Rygning på arbejdspladsen Ledernes Hovedorganisation August 2005 Sammenfatning Undersøgelsen viser, at der er sket et dramatisk skifte i rygepolitikken på danske arbejdspladser. Det viser denne spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Guide: 10 tegn på at du er en dårlig kæreste

Guide: 10 tegn på at du er en dårlig kæreste Guide: 10 tegn på at du er en dårlig kæreste Listen er lang. Man kan træde forkert uendeligt mange gange i et parforhold. Men nogle af fejlene er værre end andre. Af Maria Christine Madsen, 04. februar

Læs mere

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker Foto: Ajs Nielsen Flere og flere børn vokser op hos deres enlige mor, og de har ingen eller kun en meget sparsom kontakt med deres far.

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

Sådan blev jeg: Ida Auken

Sådan blev jeg: Ida Auken Sådan blev jeg: Ida Auken Sorgløs - privilegeret - og med Auken i bagagen. Her fortæller Ida Auken om livet privat og den politiske tilværelse. Af Peter Brüchmann, 14. oktober 2012 03 Stort personligt

Læs mere

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 1 Grindsted Kirke Søndag d. 29. september 2013 kl. 16.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 2 Liturgi Video Sl 23 PRÆLUDIUM: Amazing Grace på orgel Velkommen

Læs mere

Refleksionsark til intensivt forløb med Guidet Egen-Beslutning (GEB) for unge voksne med type 1 diabetes Steno Diabetes Center 2009

Refleksionsark til intensivt forløb med Guidet Egen-Beslutning (GEB) for unge voksne med type 1 diabetes Steno Diabetes Center 2009 Refleksionsark til intensivt forløb med Guidet Egen-Beslutning (GEB) for unge voksne med type 1 diabetes Steno Diabetes Center 2009 Side 1 af 1N:\web\dokumenter\GEB\Samlet Intensivt GEB-forløb for unge

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT

NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT Sidan 1 av 12 NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT 0 1 FORÆLDREMØDET 2 Man løser ikke problemerne ved at stikke af. Man må tale om det. 3 Selv om det kan være hårdt. 4 - Gør

Læs mere

Hvad så med et barns værdi? Konference og høring d. 23. april 2015 på Christiansborg

Hvad så med et barns værdi? Konference og høring d. 23. april 2015 på Christiansborg Hvad så med et barns værdi? Konference og høring d. 23. april 2015 på Christiansborg Hvorfor er det nødvendigt at sætte fokus på et barns værdi? Mens en stor gruppe børn heldigvis trives og bliver sundere,

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN

KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN Hanna og Torben Birkmose Jakobsen har fulgt nogle af de første danske kurser i PREP for at styrke deres parforhold og samliv. - Vi ville gerne investere tid og kræfter

Læs mere

Lolland Forsynings pressepolitik sætter rammen for, hvordan vi ønsker at samarbejde med medierne, og hvem, der må udtale sig på vegne af forsyningen.

Lolland Forsynings pressepolitik sætter rammen for, hvordan vi ønsker at samarbejde med medierne, og hvem, der må udtale sig på vegne af forsyningen. NOTAT Lolland Forsyning A/S Kontaktperson: Mette Obel Jepsen Direkte tlf.: +4541781005 E-mail: meoj@lollandforsyning.dk Sagsnr.: S14-0605 Dok.nr.: D14-036473 13. november 2014 Pressepolitik for Lolland

Læs mere

Inden for film, litteratur og rockmusik opdager man pludselig, at ting, man engang syntes var gode, ikke holder mere.

Inden for film, litteratur og rockmusik opdager man pludselig, at ting, man engang syntes var gode, ikke holder mere. Thorstein Thomsen Sproget er et tog - en børnebogsforfatter om sit arbejde er en fagbog til voksne. Den er udkommet på Dansklærerforeningens Forlag og er derfor målrettet mod dansklærere, men andre f.eks.

Læs mere

John Patrick. Genetisk sygdom

John Patrick. Genetisk sygdom John Patrick Genetisk sygdom Skrevet af Eliza Martin Way, John Patrick mor. John-Patrick er en glad dreng på 10 år. Han er født med en kromosomfejl. John-Patricks fødsel var lang og svær, den endte med

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

Nina Ekman og Stine Reintoft. Mindfulness. for dig som mor med det lille barn

Nina Ekman og Stine Reintoft. Mindfulness. for dig som mor med det lille barn Nina Ekman og Stine Reintoft Mindfulness for dig som mor med det lille barn Mindfulness for dig som mor med det lille barn Nina Ekman og Stine Reintoft Mindfulness for dig som mor med det lille barn Mindfulness

Læs mere

Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver

Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver forklarer at grunden til, at det går så godt nok er at de har haft en AKT-lærer inde over klassen, og det har gjort at de har fundet ud af at agere på samme

Læs mere

Jeg vil bruge min tale i dag til at tale om to ting:

Jeg vil bruge min tale i dag til at tale om to ting: Nyt skoleår 2015 Hvad er meningen med livet? Og med at blive designer? Tale v. Elsebeth Gerner Nielsen Velkommen til Designskolen Kolding. Velkommen til et nyt skoleår. Velkommen til nye og gamle studerende.

Læs mere

ADOPTION EN GOD VEJ TIL EN FAMILIE Udgivet af AC Børnehjælp

ADOPTION EN GOD VEJ TIL EN FAMILIE Udgivet af AC Børnehjælp ADOPTION EN GOD VEJ TIL EN FAMILIE Udgivet af AC Børnehjælp En far til en datter adopteret fra Kina: Jeg har aldrig prøvet at elske et lille barn, så jeg frygtede, om jeg kunne. Det har jeg gået og været

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE 120 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE For nogle efterladte kan fællesskabet i en sorggruppe få afgørende betydning og hjælpe til at

Læs mere

Del 1 Ledelse. Kapitel 1 Den nødvendige ledelse

Del 1 Ledelse. Kapitel 1 Den nødvendige ledelse Del 1 Ledelse Kapitel 1 Den nødvendige ledelse Han havde for få måneder siden fået den ledige stilling som mellemleder i virksomheden. Hans tidligere kolleger var nu hans medarbejdere. Men han forstod

Læs mere

På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She

På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She Portræt 25 På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She Som studerende kan du kontakte studenterambassadøren, hvis du er kommet i klemme i administrative sager om fx snyd eller dispensation. Tina er uddannet

Læs mere

Forebyggende arbejde

Forebyggende arbejde Seminar om arbejdsulykker Forebyggende arbejde Anmeldelse af arbejdsulykker bliver ikke kun brugt til erstatningssager. Både Fiskeriets Arbejdsmiljøtjeneste og Søfartsstyrelsens OK-Enhed bruger anmeldelserne

Læs mere

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Når samarbejdet er svært Pjecen er udarbejdet af

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Refleksionskema Den dybere mening

Refleksionskema Den dybere mening Refleksionskema Den dybere mening - den forskel du vil være, i verden Der ligger en dybere uselvisk mening bag beslutninger og valg vi træffer, som alle er dybt manifesteret i den måde vi ser verden på,

Læs mere

Jonastegnet Vi begynder med fortællingen om Jonas. Jonas i hvalfiskens bug. Det er en af de mærkeligste fortællinger i det gamle testamente. Der er et præg af eventyr over fortællingen: hvalfisken dukker

Læs mere

kære forældre, søskende og bedsteforældre, kære medarbejdere og sidst men ikke mindst kære dimittender. Tillykke med overstået - eller tør jeg sige

kære forældre, søskende og bedsteforældre, kære medarbejdere og sidst men ikke mindst kære dimittender. Tillykke med overstået - eller tør jeg sige kære forældre, søskende og bedsteforældre, kære medarbejdere og sidst men ikke mindst kære dimittender. Tillykke med overstået - eller tør jeg sige VELoverstået - eksamen. Vi skaber succeser. Det er vores

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Sorgplan for Karlskov Friskole

Sorgplan for Karlskov Friskole Sorgplan for Karlskov Friskole Børn i sorg Når vi står overfor et menneske, der har lidt et alvorligt tab, føler vi os ofte utilstrækkelige. Vi kan ikke ændre på det, der er sket! Men sorg er en ufravigelig

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

BØRN 20 Nr. 14. 1999

BØRN 20 Nr. 14. 1999 BØRN 20 Nr. 14. 1999 Forældremyndighed Af Karsten Larsen En skilsmisse bør defineres først og fremmest som en social begivenhed. har to forældre Er der børn med i spillet, bør der være tvungen rådgivning

Læs mere

Mit eget Ansvar for mit eget liv??!!

Mit eget Ansvar for mit eget liv??!! Mit eget Ansvar for mit eget liv??!! - ja, jahh, jeg ved det godt, - men det er bare ikke så nemt som det lyder vel? Og hvordan ser det så ud, når man undviger ansvaret for sit eget liv? Forsøger vi ikke

Læs mere

Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008

Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008 Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008 1 OM PROJEKT GADEKLOG 3 PRESSEMEDDELELSE 3 EVALUERING AF PROJEKT GADEKLOG PÅ N. ZAHLE SEMINARIESKOLE 4 DE HJEMLØSES SANG 5 ELEVERNES

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de Frirum for forældre Hvis man rykker i den ene side af en uro, kommer hele uroen i ubalance. Sådan er det også i en familie, når familiens unge får problemer med rusmidler. Skal balancen genoprettes, giver

Læs mere

Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov

Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov Som et led i planlægningen af gudstjenesten skal der lyde en opfordring til, at der bliver begyndt i god tid. For at gudstjenesten kan

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Guide. den dårlige. kommunikation. Sådan vender du. i dit parforhold. sider. Derfor forsvinder kommunikationen Løsninger: Sådan kommunikerer I bedre

Guide. den dårlige. kommunikation. Sådan vender du. i dit parforhold. sider. Derfor forsvinder kommunikationen Løsninger: Sådan kommunikerer I bedre Foto: Iris Guide Februar 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan vender du den dårlige 12 kommunikation sider i dit parforhold Derfor forsvinder kommunikationen Løsninger: Sådan kommunikerer

Læs mere

Beethovens 9. symfoni

Beethovens 9. symfoni Beethovens 9. symfoni Koncert med DR SymfoniOrkestret s. 2 Beethoven Du skal snart til koncert med DR SymfoniOrkestret. Ved koncerten skal du høre en symfoni. Symfonien er skrevet af en tysk komponist,

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere