TJELE ABC. Kontortid: se hjemmesiden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TJELE ABC. Kontortid: se hjemmesiden"

Transkript

1 TJELE ABC Oplysninger om skolen Tjele Efterskole, Skolevej 2, Hammershøj, 8830 Tjele Tlf.nr Hjemmeside: Kontortid: se hjemmesiden Her sidder du med en lille håndbog - en ABC - Som du kan bruge som opslagsbog eller lignende. Du kan blandt andet læse en masse informationer om dagligdagen på Tjele Efterskole. Velkommen! Ret til forbedringer forbeholdes.

2 Affald Brug de opstillede skraldespande, og affaldscontainere. Vi sorterer pap og papir for sig. Afsluttende prøver I lighed med folkeskolen tilbyder vi folkeskolens afgangsprøve (FSA) eller 10. klasses prøven (FS10). I efterskoleverdenen er der ikke læseferie, og man skal derfor opholde sig på skolen i prøveperioden, også selv om eleven ikke skal til en eksamen/prøve. Forældre til elever i 10.kl skal huske inden prøverne at give besked om eleven går til prøve eller ikke. Aftenarrangementer (fællesaftener) Arrangementet kan være en aktivitet arrangeret af eleverne, lærerne eller besøg af en spændende person, der har noget at fortælle os, vise frem eller spille for os. Det kan også være en anden efterskole eller andre personer som kommer for at dyste mod os i forskellige discipliner. Det er en vigtig del af at være på efterskole, så man skal deltage, også selv om det ikke interesserer eleven, eller denne er modstander af det emne der er valgt. Ankomst Når eleven har været hjemme i ferier og weekender, åbnes skolen kl Man skal huske at melde sin ankomst til vagtlæreren. Husk at melde hvis man IKKE kommer på vagttlf. nr Så undgår vi at ringe sent om aftenen, for at spørge om, hvor eleven er blevet af. Husk også at vi først tjekker mailen mandag morgen. Bank Hammershøj Andelskasse er nærmeste nabo til skolen og her kan man hæve penge med sit hævekort i automaten. Besøg på skolen Det er muligt for eleverne at modtage besøg af kammerater og familie på skolen, men kun efter forudgående aftale med skolen, eller den vagtlærer der er på arbejde. Kammerater kan kun besøge skolen i weekender og kun ved aftale med weekendvagten. Bliveweekend Man skal regne med at eleven skal blive på skolen i et vist antal weekender i løbet af året. Det fremgår af kalenderen. Brand Vær opmærksom på brandinstruksen. Den hænger i fællesrummet i alle huse, samt opholdslokaler. Bus 2

3 Til daglig kan man tage X-bus 928 og bus nr. 62 både til Viborg og Randers. I øvrigt skal man være opmærksom på, at under såvel hjemrejse som rejse til skolen gælder skolens regler. Computere (egen) Hvis eleven og elevens forældre underskriver Retningslinier for brug af IT på Tjele Efterskole, må man medbringe egen bærbar computer, og benytte skolens trådløse bredbånd. Cykelhjelm Når eleven skal cykle, skate o.lign. i skolemæssige sammenhænge SKAL du bruge hjelm. Dagligdagens tider tiderne er ca. tider som kan blive ændret. Kl Morgenmad samt sygemelding Kl Morgensamling Kl Skema Kl Formiddagsservering Kl Skema Kl Middagsmad Kl Skema Kl Eftermiddagsservering Kl Linjefag Kl Aftensmad Kl Aktiviteter/fri Kl I eget hus Kl På værelset Kl Lys og computere slukket og ro i huset. GODNAT Ekstra ordinær fritagelse Der gives kun fri efter særlig aftale mellem forstander/kontoret og forældre. Gyldig grund er sygdom eller trivsel Ferie Vi har efterårsferie i uge 42, juleferie og vinterferie i uge 7. Skolen er lukket, og eleverne skal tage hjem. Der gøres endvidere opmærksom på, at der er almindelig obligatorisk undervisning i dagene (mandag, tirsdag og onsdag) op til påske. 3

4 Forventninger til eleverne: Elevens indstilling til efterskoleopholdet har meget stor betydning for dennes udbytte af opholdet. Derfor har vi fra skolens side nogle forventninger som skal opfyldes, når man vil være elev på Tjele Efterskole: At eleven deltager aktivt og positivt i undervisningen og møder forberedt og til tiden. At eleven kan arbejde selvstændigt, målrettet. At eleven lever op til princippet om frihed under ansvar. At eleven behandler andre, som du vil, at de skal behandle dig. At eleven tager aktiv del i at fællesskabet og kammeratskabet. At eleven møder alle på skolen med åbenhed, imødekommenhed, tillid og tolerance. At eleven følger alm. skik og brug på Tjele Efterskole. At eleven passer på skolens bygninger og materiel. Forsikring Eleven og familie (familieforsikring) er ansvarlige for eventuelle skader, som eleven måske komme til at lave. Eleven er selv ansvarlige for sine ejendele som opbevares på værelset (skabet) eller i værdiboksen. Forsikringsdækning Vi opfordrer til, at eleven/familien undersøger hvordan eleven er forsikret, og det anbefales, at man inden opholdet på skolen har etableret en DELTIDS- eller HELTIDSULYKKESFORSIKRING, der dækker personskader på eleven. Herudover anbefales det, at man har tegnet en PRIVAT FAMILIEFORSIKRING omfattende brand, tyveri og vandskadeforsikring på elevens egne ting samt en ansvarsforsikring, der dækker skader på andre personer og andres ting. Forlænget weekend Se den udleverede kalender. Findes også op hjemmesiden Forældrekontakt Vi ser frem til et godt samarbejde mellem skole og hjem. Hver elev har en kontaktlærer, som primært er den i det daglige, der ringer eller kan ringes til, hvis der er vigtige forhold at drøfte. Vi holder desuden nogle forældremøder, hvor der vil være mulighed for samtale mellem elev forældre og lærere. I løbet af året vil forældrene blive inviteret til forskellige arrangementer, der finder sted på skolen. 4

5 Forældrekonsultation Der afvikles 2 forskellige møder med forældrene. Det første møde vil handle om trivsel og adfærd, og det andet møde vil handle om faglige forventninger og formåen. Fritagelse fra undervisningen Kun forældrene kan fritage eleven fra undervisning og andre arrangementer, og kun i forbindelse med mistrivsel, sygdom eller lægebesøg (tandlæge, psykolog osv.).. Forældrene skal meddele fritagelse til kontaktlærer eller kontoret. Eleven kan ikke selv bede fri. Fællesmøde Der er to fællesmøder i fællessalen hver uge. Den ene gang er det sammen med skolens ledelse, hvor det handler om informationer, regler og skolens hverdag. Den anden gang er det det kreative der er i fokus, med sang, musik og det gode humør. Godnat Kl skal eleven være i sit eget hus/gang for at være sammen med de andre i huset/gangen Kl skal eleven være på sit værelse. Så kommer vagtlæreren og siger godnat! Al lys og elektronik skal være slukket, kl , og man skal forsøge at sove. Du skal altså have klaret tandbørstning, bad og toiletbesøg inden Gæster elevens forældre, søskende og bedsteforældre er altid velkomne. Fra 1. september er venner og andre også velkommen på skolen efter aftale med aftenvagt eller weekendvagtlæreren. Hallen Husk at medbringe indendørs sko, som ikke laver sorte streger og som kun skal bruges i hallen. Skoene kan stå på hylden i hallen indgangsparti. Hjemsendelser/bortvisning På hjemmesiden kan man læse en udførlig beskrivelse af skolens politik mht. hjemsendelse og bortvisning. Helbred Det er vigtigt, at skolen ved besked, hvis der af helbredsmæssige årsager skal tages særlige hensyn. Hjemmeside På skolens hjemmeside kan man finde alle oplysninger om skolen. Huslæreren og dennes opgaver: At medvirke til, at husene fungerer på en social hensigtsmæssig måde. 5

6 At medvirke til, at eleverne føler ansvar for hinanden/tænker på hinanden (f.eks. vækning, oprydning og kammeratskab). At medvirke til, at husene til stadighed ser ordentlige ud (oprydning/rengøring) At repræsentere husets interesser på medarbejdermøder. At medvirke ved konfliktløsning på alle planer. Indkvartering Alle elever bor på 2 eller 4 sengs værelser i huse med elever i hvert hus. Indkvarteringen planlægges af skolen. Du får ved ankomsten besked om, hvem du skal bo sammen med og hvor. Internet (trådløst) Du har mulighed for at få adgang til skolens trådløse internet. Men du skal først oprettes ved skolens it-mand, før du kan komme på nettet. Dette sker i starten af skoleåret. Karakterer Alle elever har adgang til elektronisk skoleskema og karakterer via programmet skoleplan. Kontaktlæreren og dennes opgaver: 6-8 elever udgør en kontaktgruppe. Kontaktlærerens opgave er At formidle kontakten mellem skole og hjem. At være elevens voksenkontakt i dagligdagen. At aftale mål for personlig og faglig udvikling under elevens ophold. At støtte og opmuntre eleven i en positiv udvikling mod de aftalte mål. At sikre at eleven trives og fungerer blandt kammerater og voksne. Kontor Her sidder Hanne og Karin, som er skolens sekretærer. Desuden træffes Peter (Forstander) og Pia (skolemor) også på kontoret. Vi holder pause kl og middag kl På hjemmesiden kan man se kontaktdata ( og telefon) for alle skolens medarbejdere. Kost Tjele Efterskole giver eleverne en sund og næringsrig mad, der giver dem mulighed for at deltage aktivt i dagens program. Foruden hovedmåltiderne, er der også mellemmåltider om formiddagen og om eftermiddagen se dagsprogrammet. Køkkenet tilbyder grøntsager, salat og frugt til hovedmåltiderne, samt frugt og/eller grøntsager til mellemmåltider. Kr. Himmelfartsdag, og fredagen efter 6

7 - er forlænget weekend, hvor alle elever kan tage hjem. Det forudsættes dog, at søndagen inden Kr. Himmelfartsdag er undervisningsdag (altså obligatorisk undervisning for alle) Købmand Brugsen finder man lige på den anden side af hovedgaden. Køkken/rengøring Dette består i at eleven i én uge, og nogle enkelte dage spredt ud over skoleåret, deltager i opvasken/madlavningen i køkkenet. Lektier Eleven skal aflevere en skriftlig opgave hver uge. Det går på tur mellem dansk, matematik og engelsk. Se detaljer i dit skema. Lommepenge Vi vil ikke pege på et bestemt beløb, men af erfaring ved vi, at der er stor forskel på det beløb af lommepenge, som eleverne har. For få lommepenge kan blive et problem. Det kan dog også have dårlig virkning på kammeratskabet, hvis nogle elever har for mange penge. Vi henstiller til, at eleverne opretter en konto i eget pengeinstitut og anskaffer sig et hævekort, f. eks. Visa Electron som kan fås i alle banker og sparekasser. Med sådan et i tegnebogen kan eleven hæve kontanter i vores lokale andelskasse, som er nærmeste nabo til skolen, således at vi undgår, at eleverne ligger inde med for store beløb på værelserne. Der vil være mulighed for at indbetale til elev-bank, reg. nr konto nr Elevbanken er åben i middagspausen. Læge Lægehuset i Hammershøj har kun kapacitet til akutte sygdomstilfælde. Alle andre lægebesøg skal fortages hos familiens læge i hjemkommunen Lærerværelset Er et sted hvor lærerne der har mellemtimer opholder sig og som vi holder som elevrfri zone. Der kan være beskeder omkring elever skrevet på en tavle som ikke skal være offentlig tilgængelige. Vagtlæreren er ude blandt eleverne eller i opholdsstuen. Lås/værdiskab Lås dine penge og værdigenstande inde i dit skab/værdiskab, så vi undgår tyveri. Mad spiser vi i spisesalen og kun der. Toaster, kogekande, miniovn, køleskab o.lign. mål du ikke medbringe. Medicin 7

8 Skal opbevaret i aflåst skab på kontoret. Vi beder om at du afl. medicin til Pia med tydelig anvisning på hvordan den skal udleveres. Menuplan kan du finde på opslagstavlen i køkkenet. Middagsmad Vi spiser hver dag kl i spisesalen. Morgenmad spiser vi hver dag kl i spisesalen. Vi kan i øvrigt godt li at sove lidt længere i weekenderne Musik er fedt, men husk smag og behag er forskellig, så vis hensyn blandt andet ved ikke at spille efter Måltider og kostpolitik: Til daglig serveres der 3 hovedmåltider: morgenmad, middagsmad og aftensmad. Derudover serveres der 2-3 mellemmåltider hvis man har lyst og behov for det: formiddags-, eftermiddags- og aftenservering. Nat Selvfølgelig skal du sove om natten, men får du brug for hjælp så kan du kontakte den eksterne vagt, som formidler kontakt til forstanderen eller skolemor, hvis det er nødvendigt. Nethandel Skolen kan ikke modtage varer som er købt på nettet. Vi ønsker at forældrene er vidende om hvad eleven køber på nettet da nethandel er forbundet med mange risici og faldgruber. Nøgler Du får udleveret en nøgle, der passer til dit værelse. Hvis du mister den, koster en ny 250,00 kr. Pas på den! Opslagstavlen/infoskærmen i forhallen Her finder du masser af oplysninger, blandt andet hvem der er vagtlærer, weekendprogrammet og eventuelle ændringer i dagsrytmen, postlisten m.m. Overordnede regler Indtagelse af øl, spiritus og euforiserende stoffer er ikke tilladt Der skal udvises respekt for personer og ting på Tjele Efterskole. Det er ikke tilladt at have seksuelt samvær. Skolens almindelige regler følges og i øvrigt efterkommes henstillinger fra skolens personale. 8

9 Pakkeliste Du skal medbringe: Topmadras 80 x 200 cm Rullemadras, dyne, pude, sengelinned og evt. sengetæppe Sovepose samt liggeunderlag Badetøj og håndklæde Toiletgrej Idrætstøj Idrætssko til indendørs og udendørs brug Regntøj og gummistøvler Vækkeur, hvis din mobil skulle blive inddraget. Skriveredskaber, herunder saks, viskelæder, overstegningstusser, passer, tegnetrekant, vinkelmåler og lineal Lommeregner med matematiske funktioner Skoletaske Egen bærbar computer med tekstbehandler og regneark Du SKAL ikke medbringe almindelig cykel, men må gerne Hængelås m/nøgle til skabet på værelset BMX-elever skal have en cykellås med. Skolen tilbyder internet ordbog. Alle ejendele bør være tydeligt afmærket med navn eller initialer. Du skal ikke medbringe: Kogekande, toaster, køleskab, miniovn, fjernsyn el.lign. Post Har du fået post står dit navn på infoskærmen i forhallen og du får din post udleveret på kontoret i åbningstiden. Husk at skrive tydeligt fornavn og efternavn på brevet eller pakken. Alle elever sætter stor pris på et brev en gang i mellem. Prøveperioden 9

10 I maj måned afvikles skriftlige prøver over hele landet. Du kan bruge din pc er til disse prøver. I eksamensperioderne har eleverne ikke fri men skal læse til eksamen, og man skal deltage i planlagte aktiviteter. Derudover skal hele hverdagen med alle de praktiske gøremål stadig fungere. Det er vigtigt at fællesskabet ikke udvandes den sidste måned og at skoleåret slutter med nogle gode dage hvor vi er sammen om forskellige oplevelser. Rengøring Vi forventer at du holder dit værelse pænt og ryddeligt hver dag. Toiletfaciliteter bliver gjort rene hver dag, men fællesarealer i husene og dit værelse skal du, sammen med dine bofæller, holde rent og ryddeligt. Retningslinjer for brug af IT på Tjele Efterskole Du får udleveret nogle papirer som du og dine forældre skal læse igennem og skrive under. Rygning På Tjele Efterskole er det forbudt at ryge på skolens område (statens lovgivning). Hvis du er ryger og har far og mors tilladelse, placerer vi dig i ét bestemt af vore elevhuse. Vi erkender, at rygning ikke er sundt og vi vil tillade os at forsøge at få dig til at kvitte røgen. Vi forventer at du vil være interesseret i at stoppe med at ryge. Vi kan ikke anbefale E-cigaretter da de kan fyldes med mange tilsætningsstoffer vi ikke kender noget til. OSO opgave /brobygning/projektopgave For 10. klassernes vedkommende er der i efteråret en uges obligatorisk brobygning, hvor der er mulighed for at afprøve to forskellige uddannelsesveje. I forbindelse med brobygning arbejdes der også med en OSO-opgave, der er relateret til elevens uddannelsesplan For 9. klassernes vedkommende er der en uge, hvor der arbejdes med projektopgave og fremlæggelser. Skolevejledning Vi har to uddannede skolevejledere, og de har i løbet af året individuelle samtaler med hver elev. Eleverne får ajourført deres uddannelsesplan og bliver hjulpet videre i deres uddannelsesforløb. Snekamp er sjovt, men foregår kun på sportspladsen Sygdom/sygemelding 10

11 Hvis du er syg, skal du henvende dig til skolemor Pia på hendes kontor på skolen kl Hvis du skal til læge eller på skadestuen skal du henvende dig til skolemor. Skal du fritages for fysiske aktiviteter i en periode, skal du medbringe en lægeerklæring. Sygesikringsbevis Sygesikringsbevis skal medbringes fra hjemkommunen. Eleverne kan ikke komme til lægen uden sygesikringsbevis. Der skal ikke meldes flytning til kommunen. Søndag aften Er du forhindret i at komme, skal du ringe til vagttelefonen på tlf.nr mellem kl for at give besked. Vi tjekker ikke mails i weekenden. Tid Du skal selv passe tiden komme til tiden. Tøj Sæt navn i dit tøj, så du kan holde styr på, hvilke bukser og bluser, der er dine. Tørrerum/ Tørretumbler Vi kan tørre tøj udendørs under halvtag og tørretumbler findes i vaskerummet i kælderen. Vagtlærer Vagtlærerne er de lærere, du skal henvende dig til, hvis du harbrug for hjælp eller lignende. På den elektroniske infoskærm i forhallen. kan du se, hvem der er på vagt. Om aftenen er der mindst to lærere på vagt. Vagttelefon Hverdage ml og I weekender 24 timer. Vask Der er møntvask på skolen. Vaskepoletter á kr. 20,00 kan, købes på kontoret. Der er sæbe med i prisen, og det indføres automatisk i maskinen. For de kr. 20,00 får du også en gang tørretumbling. Du skal selv hænge tøjet op på tørresnoren eller tørre tøjet i tørretumbleren og fjerne det når det er tørt. Værelsesorden Selvfølgelig skal der være ordentligt og hyggeligt på værelset. Derfor skal der hver morgen ryddes op på værelset, sengen skal reddes og der skal luftes ud. Og husk I er to eller flere, der skal have det rart på værelset, så det er vigtigt at vise hensyn. 11

12 Tag ikke mere tøj med end der kan være i skabet. Der er ikke plads til ekstra stole, reoler, fjernsyn, miniovne, køleskabe eller lignende på værelset, så det må du ikke medbringe. Der er storskærm i fællessalen hvis der er tv du gerne vil se. Weekender på efterskolen Snyd ikke dig selv. Bliv, oplev og udnyt skolens faciliteter sammen med kammeraterne. Et efterskoleophold er et tilbud om skoleophold i alle ugens 7 dage. Undervisningen foregår fortrinsvis mandag til fredag. De fleste weekender kan eleverne som bekendt selv beslutte, om de vil tage hjem eller blive på skolen. Dog er der nogle bliveweekender, som er obligatoriske for alle. Der er i disse weekender et program, som er akkurat lige så vigtigt som al anden undervisning på skolen. I weekenderne mødes tilbageværende elever med vagtlæreren fredag eftermiddag, hvor weekendens program fastlægges. Er du hjemme i weekenden forventer vi, at du forlader skolen senest fredag kl , og tidligst kommer igen søndag aften kl. 19. Du skal være tilbage på skolen senest kl Weekend Vi slutter undervisningen om fredagen klokken Weekendbesøg Efter aftale med weekendvagten. Weekendliste Mandag morgen noteres på en liste om du er hjemme eller på skolen i weekenden - selvfølgelig efter aftale med dine forældre. Det er vigtigt for weekendens arrangementer og madlavningen, at vi ved hvor mange personer der bliver. Årskalender Du har fået en kalender fremsendt og den findes også på hjemmesiden. Her kan man orientere sig om ferier og arrangementer. DINE NOTATER: 12

INFORMATIONSHÆFTE FOR FEMMØLLER EFTERSKOLE 2014/2015

INFORMATIONSHÆFTE FOR FEMMØLLER EFTERSKOLE 2014/2015 INFORMATIONSHÆFTE FOR FEMMØLLER EFTERSKOLE 2014/2015 Skolens adresse, telefonnumre og e-mail: FEMMØLLER EFTERSKOLE Molsvej 137 8400 Ebeltoft Telefon: 8636 2400 E-mail: fe@femmoeller.dk (kontor) E-mail:

Læs mere

Håndbog. Askov Efterskole

Håndbog. Askov Efterskole Håndbog Askov Efterskole Kære kommende elev! Vi byder dig og din familie velkommen til Askov Efterskole. Vi håber, at du får et rigtig godt år her hos os. Når man lever tæt sammen med mange mennesker i

Læs mere

Blidstrup Efterskoles ABC 2013/14

Blidstrup Efterskoles ABC 2013/14 s ABC 2013/14 Her sidder du med en lille håndbog - en ABC, som du kan bruge som opslagsbog eller lignende. Du kan blandt andet læse en masse informationer om dagligdagen på. Affald Brug de opstillede skraldespande.

Læs mere

Orientering til elever og forældre. Skoleåret 2015-16

Orientering til elever og forældre. Skoleåret 2015-16 Orientering til elever og forældre. Skoleåret 2015-16 Alle nye elever møder søndag d. 9. august mellem kl. 13.30 og 14.00. Først er der indkvartering og en lille rundtur på skolen. Klokken 14.30 mødes

Læs mere

Håndbogen 2015/16. Mina Hindholm Efterskole. Mina Hindholm-kulturen

Håndbogen 2015/16. Mina Hindholm Efterskole. Mina Hindholm-kulturen Mina Hindholm Efterskole Håndbogen 2015/16 Mina Hindholm-kulturen I denne ABC håndbog bliver du præsenteret for reglerne på Mina Hindholm Efterskole, som tager udgangspunkt i et muslimsk værdigrundlag.

Læs mere

Håndbog for forældre og elever

Håndbog for forældre og elever Håndbog for forældre og elever Sydvestjyllands Efterskole Årgang 2014/15 Håndbog for elever på Sydvestjyllands Efterskole Velkommen på Sydvestjyllands Efterskole. Til en levende skole med et levende fællesskab

Læs mere

mandag den 12. august

mandag den 12. august Velkommen til Pederstrup Efterskole. Stedet der skal danne rammen om din skole og dit hjem de næste 42 uger. Mange af jer vinker farvel til jeres folkeskole. Nogle af jer skal starte på skolen for anden

Læs mere

Det er mig en stor glæde at præsentere dig for MARIAGER EFTERSKOLEs Infomappe.

Det er mig en stor glæde at præsentere dig for MARIAGER EFTERSKOLEs Infomappe. 1 GENEREL INFORMATION SKOLEÅRET 2014/2015 Kære kommende elev! Det er mig en stor glæde at præsentere dig for MARIAGER EFTERSKOLEs Infomappe. På side 2 til 3 beskrives skolens vision og værdier. Visionen

Læs mere

RÅD OG VINK ELEVHOLD 2015/2016

RÅD OG VINK ELEVHOLD 2015/2016 RÅD OG VINK ELEVHOLD 2015/2016 INDHOLD VELKOMMEN TIL VESTSJÆLLANDS IDRÆTSEFTERSKOLE... 4 Sådan bliver du helt klar... 4 Regler... 5 Kontakt til skolen... 6 ForældreIntra... 6 Efternyt... 6 Medbringelisten...

Læs mere

Informationshæfte skoleåret 2014/15

Informationshæfte skoleåret 2014/15 Informationshæfte skoleåret 2014/15 tilhører: gældende fra 1. august 2014 Gl. Skamlingvej 1 6093 Sjølund Tlf. 75 57 40 26 kontor@skamling.dk www.skamling.dk 1 Skolens historie 1903-1916 Højskole 1916-1954

Læs mere

Skoleåret starter søndag den 9. august 2015. Program for 1. dag:

Skoleåret starter søndag den 9. august 2015. Program for 1. dag: INFO- hæfte 2015/16 Skoleåret starter søndag den 9. august 2015 Program for 1. dag: 14.00-15.00: Eleverne ankommer Indkvartering 15.15: Velkomst i hallen Kaffe 17.00: Afsked med forældrene Ved ankomsten

Læs mere

Søndag, den 8. august 2010 kl. 13.30

Søndag, den 8. august 2010 kl. 13.30 Kære kommende elev Du bedes læse dette Sommerbrev 2010 grundigt igennem. Selv om informationerne muligvis ikke er nye, er det vigtigt at få repeteret indholdet. Medbring sommerbrevet på første skoledag,

Læs mere

Infofolder Frøstruphave Efterskole 2013-2014

Infofolder Frøstruphave Efterskole 2013-2014 Infofolder Frøstruphave Efterskole 2013-2014 Til alle elever på Frøstruphave Efterskole i skoleåret 2013-14 og deres forældre. Når et nyt elevhold begynder, og en ny stor flok unge flytter ind på vores

Læs mere

Husorden 2015 16. 1. Generelle regler. 2. Praktiske informationer og særlige regler

Husorden 2015 16. 1. Generelle regler. 2. Praktiske informationer og særlige regler Husorden 2015 16 På Sædding Efterskole har vi nogle regler og rutiner, som vi ønsker at leve efter. Vi har ikke regler for alting, for det ønsker vi ikke. Reglerne fortæller dig fx ikke noget om, hvorvidt

Læs mere

Velkommen til elever og forældre. Søndag d. 9. august 2015 VELKOMMEN TIL SYDFYNS FRI FAGSKOLE SKOLEÅRET 2015/2016

Velkommen til elever og forældre. Søndag d. 9. august 2015 VELKOMMEN TIL SYDFYNS FRI FAGSKOLE SKOLEÅRET 2015/2016 VELKOMMEN TIL SYDFYNS FRI FAGSKOLE SKOLEÅRET 2015/2016 Velkommen til elever og forældre Søndag d. 9. august 2015 Kl. 15.00 Kl. 16.00 Kl. 17.00 Ankomst og indkvartering Kaffe, velkomst og præsentation af

Læs mere

INFO - INFO - INFO - INFO - INFO - INFO

INFO - INFO - INFO - INFO - INFO - INFO INFO - INFO - INFO - INFO - INFO - INFO Skoleåret starter Søndag d. 9. august 2015 kl. 14.00 Forord Med dette lille informationshæfte bydes I velkomne som elev og som forældre på Hald Ege Efterskole. Hæftet

Læs mere

Ankomstdag d. 9. August

Ankomstdag d. 9. August Kære forældre og elever på Efterskolen Epos årgang 1! Vi glæder os meget til snart at byde jer velkommen til den officielle åbning af Efterskolen Epos d. 9. August. Herunder er en række praktiske informationer

Læs mere

Praktiske forhold håndbog

Praktiske forhold håndbog Praktiske forhold håndbog Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver afdeling tager

Læs mere

Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag... 4 Hvad forstår vi ved det

Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag... 4 Hvad forstår vi ved det - 1 Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag.... 4 Hvad forstår vi ved det Grundtvig-Koldske?... 5 Skolens elevgruppe og dens

Læs mere

REC info 2015-16. Seminarievej 23 9681 Ranum Danmark T: +45 9666 4400 E: info@ranumefterskole.dk www.ranumefterskole.

REC info 2015-16. Seminarievej 23 9681 Ranum Danmark T: +45 9666 4400 E: info@ranumefterskole.dk www.ranumefterskole. REC info 2015-16 Seminarievej 23 9681 Ranum Danmark T: +45 9666 4400 E: info@ranumefterskole.dk www.ranumefterskole.dk CVR 27763227 1 Kære elever og forældre! I dette hæfte har vi samlet en række praktiske

Læs mere

INFORMATIONSHÆFTE SKOLEÅRET

INFORMATIONSHÆFTE SKOLEÅRET INFORMATIONSHÆFTE SKOLEÅRET 2014 / 2015 Skolens personale Ledelse Heine Boe Anders Iburg Andersen Lærere Anders Filtenborg Spliid Dan Søndergaard Fia Maria Hjortshøj Glahn Helle Sikjær Pedersen Klaus Lorenzen

Læs mere

Elev- og Forældremagasin 2015-16

Elev- og Forældremagasin 2015-16 Elev- og Forældremagasin 2015-16 ADRESSE- OG TELEFONLISTE Skolen: Forstander : Viceforstander: Forretningsfører : Formand for Skolebestyrelsen: Formand for Skolekredsen: Formand for Venneskræsen: Runegårdsalle

Læs mere

Elbæk Efterskole. Skoleåret 2014 2015

Elbæk Efterskole. Skoleåret 2014 2015 Elbæk Efterskole Skoleåret 2014 2015 Tlf: 7566 9057 (man. tors. 8:30-14:30, fre. 8:30-13:00) Mobil: 2014 9057 (17:30 7:30) Mail: info@elbaekefterskole.dk 1 Denne mappe er til vejledning for dig og dine

Læs mere

Kære elev, årgang 2014/2015. Med dette lille hæfte byder vi dig velkommen som elev på Rovvig Efterskole.

Kære elev, årgang 2014/2015. Med dette lille hæfte byder vi dig velkommen som elev på Rovvig Efterskole. Kære elev, årgang 2014/2015 Med dette lille hæfte byder vi dig velkommen som elev på Rovvig Efterskole. I hæftet kan du og dine forældre finde svar på en mængde praktiske spørgsmål i forbindelse med det

Læs mere

Indholdsplan. Efterskolen 2014-15

Indholdsplan. Efterskolen 2014-15 Indholdsplan Efterskolen 2014-15 1 Indhold Indholdsplan for efterskolen 2014-2015... 8 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag.... 8 I Tømmerup Fri og Efterskoles vedtægter

Læs mere

Indholdsplan. Grejsdalens Efterskole

Indholdsplan. Grejsdalens Efterskole Indholdsplan UNDERVISNING OG SAMVÆR Kære GEsandt og forældre - årgang 2013/2014 En efterskole midt i Vejle by giver rigtig mange muligheder. Socialt, trafikalt, kulturelt, sportsligt osv. At gå på efterskole

Læs mere

Velkommen til Gribskov Efterskole.

Velkommen til Gribskov Efterskole. 1 Velkommen til Gribskov Efterskole. Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver

Læs mere

Infofolder Frøstruphave E erskole 2015-2016

Infofolder Frøstruphave E erskole 2015-2016 Infofolder Frøstruphave E erskole 2015-2016 Til alle elever på Frøstruphave Eerskole i skoleåret 2015-16 og deres forældre Når et nyt elevhold begynder, og en ny stor flok unge fly!er ind på vores skole,

Læs mere

Efterskolelivet på Tjele Efterskole. Skoleår 2013/2014 Oprettet 01-05-2010 Redigeret 05-08-2013

Efterskolelivet på Tjele Efterskole. Skoleår 2013/2014 Oprettet 01-05-2010 Redigeret 05-08-2013 A_ Efterskolelivet Skoleår 2013/2014 Oprettet 01-05-2010 Redigeret 05-08-2013 Beskrivelse af skolens aktivitet, som dokumentation over for Undervisningsministeriet Alle skolens aktiviteter der indgår i

Læs mere

Informationer til nye elever. Dyr, Planter og Natur

Informationer til nye elever. Dyr, Planter og Natur Informationer til nye elever Dyr, Planter og Natur EUC Nordvest - Morsø Landbrugsskole - Hvis du kan lide at bruge både hoved og hænder Thomas Schlichting Forstander Landbrugsskolen udbyder hele Landbrugsuddannelsen,

Læs mere