Strategi, vækst og lederskab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategi, vækst og lederskab"

Transkript

1 Strategi, vækst og lederskab Udviklingsforløb for erfarne ledere

2 Strategi, vækst og lederskab Udviklingsforløb for erfarne ledere Strategi, vækst og lederskab er et helhedsorienteret, ambitiøst læringsforløb, der er målrettet den kompetente og erfarne leder, som ønsker at udvikle sig og skabe endnu bedre resultater. Som leder er det afgørende, at du konstant udvikler dig personligt og fagligt, så du kan leve op til forventningerne fra virksomhedens ledelse og ikke mindst medarbejderne. Dine forretningsresultater, din evne til at lede og din egen personlige udvikling er grundstene i dit job som leder. På Strategi, vækst og lederskab oplever du netop denne værdifulde fusion mellem: Management, Leadership og Personlig udvikling. Effektmåling med synlige resultater Dette lederudviklingsforløb tager fat der, hvor værktøjskurserne slutter og tager udgangspunkt i dine udfordringer. Med afsæt i en 36º måling arbejder du indgående med en personlig udviklings- og handleplan, der sikrer dig en målrettet fremtidig udvikling. Effekten af dit udbytte måles i en ny 36º måling ca. 1 år efter den første. Forløbet strækker sig over 1 dage, og du deltager på 7 moduler fordelt på et år. De mange udviklingstrin er tilpasset din travle hverdag og er effektive, fordi de giver dig mulighed for at afprøve effekten af den inspiration og læring, du har fået, mellem modulerne. På de følgende sider kan du læse mere om Strategi, vækst og lederskab indhold, udbytte og dine, samt din virksomheds, fordele ved dette forløb. Du kan tilmed se en udførlig oversigt over hvilke deltager profiler, der har kendetegnet de sidste hold. Læs også om tidligere deltageres personlige og faglige udbytte, og hvorfor Strategi, vækst og lederskab gjorde en forskel i deres hverdag. Personlig rådgivning Du er meget velkommet til at kontakte os for sparring og rådgivning, eller du kan aftale et individuelt møde, hvor du kan få uddybet indholdet på læringsforløbet. God fornøjelse med læsningen. Med venlig hilsen Gitte Madsen Projektkoordinator Tlf Besøg os på 2

3 Undervisere Læringsmiljø Undervisning og træning er meget afvekslende, og der er praktisk tilgang til emnerne med fælles gennemgange og efterfølgende sparring i små grupper. Du arbejder indgående med en dynamisk og personlig udviklings- og handlingsplan, der tager afsæt i de tre hovedtemaer fra 36º målingen. Du får brush up s og inspiration gennem teorier og metoder med efterfølgende træning. Der vil desuden være en række aktiviteter direkte på jobbet mellem modulerne. Du skal derfor regne med en forberedelsestid på ca. en dag mellem hvert modul samt aktiviteter i form af team-seminar og møder med egne medarbejdere, egen chef eller mentor o.lign. Det forventes, at du vælger at arbejde med konkrete problemstillinger fra din virkelighed, og at hjemmearbejdet derfor er opgaver, du har ansvar for, og som du alligevel skal varetage. 3

4 Se tid, sted, pris og læs mere på Moduloversigt Strategi, vækst og lederskab strækker sig over 1 intense dage fordelt på moduler samt en opfølgende 36º feedback. 36 Kick -off Management Leadership Personal Personel + 36 Coaching option 36 Kick -off Management 1. modul 36 o ledermåling og forberedelse til forløbet Opstart af din personlige 36º ledermåling. Du vil blive bedt om at angive, hvem der skal være dine svarpersoner (chef, kolleger og medarbejdere). Du og dine svarpersoner vil herefter på mail modtage et log-in og kan elektronisk besvare spørgsmålene, der danner grundlag for din måling. Optakt til samtale med din chef om dine udfordringer på de tre dimensioner, 36º målingen viser, og fælles afstemning af forventninger til udbytte fra udviklingsforløbet. På basis af guide fra konsulenterne afklares fundamentale spørgsmål til egen ledelsesopgave, Key Performance Indicators og ansvarsområde. 2. modul Kick-off /1 dag Kick-off-dagen har til formål at sætte ramme og mål for programmet, så du får overblik og kan se den røde tråd. Der skal skabes begyndelsen til et integreret hold mellem deltagerne, og de områder, der skal arbejdes med ud fra 36º målingen, skal gøres tydelige. Indhold Banen kridtes op. Præsentation af ramme, forløb og mål for kurset. Deltagerpræsentation Gennemgang af 36º måling og forventninger til udbytte heraf konkretisering af temaer 3. modul Management forretningsorienteret ledelse /3 dage Ideen er at styrke dig, så du er og arbejder mere forretningsorienteret, holder fokus og undgår suboptimering. Du skal drive din enhed som en lønsom forretning, der bidrager til helheden, og er synlig på bundlinien for virksomheden. Du lærer, hvordan du udarbejder, formidler og omsætter en strategiplan fra ét styringsniveau til et andet, så det bliver handlingsorienteret. Indhold Strategisk fokus og plan Burning platform - fra current state til future state Strategiimplementering, herunder ressourceadministration 4

5 Se tid, sted, pris og læs mere på Leadership Personal Personel + 4. modul Leadership teamledelse af medarbejdere /3 dage Modulets omdrejningspunkt er at styrke din evne til at skabe resultater gennem andre mennesker, at lede forskellige medarbejdertyper samt skærpe din indsigt i, hvad det kræver. Du bliver kraftigt udfordret via en række simulationsøvelser, (hvor du sættes under pres i forskellige situationer, der både kan være konfliktfyldte, kræve stærk relationskompetence til at håndtere modstand, krise, hurtig omstillingsevne m.m). Du arbejder med udviklingsområderne fra 36º målingen på leadership-delen, teamroller, måling på teamets evne til at skabe resultater og gruppedynamik og får redskaber til teamledelse. Indhold Ledelsessimulator og feedback samt refleksioner i logbøger Teamroller, dynamik og værktøj til måling af temaets evne til resultatskabelse. Innovation og kreativitet i teams arbejdsmetoder. modul Personal din personlige udvikling /2 dage Din personlige udvikling er i fokus på dette modul. Vi sætter fokus op det, du skal arbejde med på et dybere plan som en del af din karakter og dynamik. Vi ser også på, hvordan du på denne måde kan korrigere din adfærd, så du opnår større gennemslagskraft, integritet og autencitet. Du skal fungere som et helt menneske, og vi vil derfor arbejde med en række psykologiske temaer, der berører; etik, motivation, energiniveau, evne til selvkontrol, mod, risikovillighed, empati og indlevelse. Indhold Din person som leder i og af grupper Stress, dynamik og modstand mod forandringer hos dig selv og andre Øvelser og afdækningsmetoder med fokus på motivation, dine værdier, etik og dit personlige ståsted 6. modul Personel+ /1 dag Modul 6 er en effektiv dag, hvor vi arbejder videre, der hvor vi slap på personel. Trådene samles, bindes sammen med de øvrige moduler, og de overordnede succesmål checkes. Der laves workshop over temaer, som deltagerne har ønsket, og der kommer nye værktøjer med i bagagen. På dette modul supplerer vi også med en FIRO-B test så der er nye input at arbejde ud fra modul Fornyet 36 o måling Måling gennemføres som inden programmets start, og holdet samles i grupper forskudt over en dag til feed-back på målingen og diskussion med konsulenter og meddeltagere om ændringerne.

6 IT Deltagerprofil Data bygger på deltagere fra tre tidligere hold Alder 1 Stillingsbetegnelse 1 Ejerforhold > 31 Afdelingschef Direktør Projektchef Offentlig Privat Branche 1 1 Geografisk placering Bank, finansiering og forsikring Produktion Telekommunikation Diverse Offentlig Region Sjælland Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Hovedstad 6

7 Strategisk know-how og personlig know-why Anette Fruergaard SVL Team Manager Danisco Jeg tilmeldte mig primært Strategi, vækst og lederskab, fordi jeg stod overfor en udfordring i at samle tre geografisk spredte afdelinger til ét samlet team med én fælles strategi. Jeg synes derfor, at det var oplagt at få noget sparring og ny inspiration. Benchmark og sparring med andre Jeg mærkede hurtigt, hvor givende det er at møde mennesker fra andre virksomheder og brancher. Der opstod en tillid og fortrolighed mellem os, som skabte et rum, hvor man kunne lægge alle kortene på bordet. Vi kommer jo fra samme banehalvdel, så det er jo mange af de samme ting, vi kæmper med - men vi kan lære af hinanden, fordi vi kommer fra forskellige virksomheder og har forskellige baggrunde. Ledelsesmæssigt indspark Særligt på lederdelen havde jeg havde mange aha-oplevelser. Jeg har fået en dybere selvforståelse og indsigt i mine værdier og motivation. Det er også blevet mere tydeligt for mig, hvor jeg har mine stærke sider, og hvor jeg skal sætte ind. Mange af de ting har jeg måske vidst inderst inde før i tiden, men nu kan jeg forholde mig konstruktivt til det. Lederrollen har flere lag Det er blevet endnu mere tydeligt for mig, hvilke aspekter, der ligger i ledelse. Jeg synes, at lederdelen er den sjoveste men har fået mere forståelse for samt værktøjer til, at management-delen også er et vigtigt element i den daglige ledelse. Jeg tror, det er sundt at blive tvunget til at indse, at lederrollen har flere lag. Min intuition og sunde fornuft har altid spillet en væsentlig rolle, når beslutningerne skulle træffes. Efter Strategi, vækst og lederskab føler jeg, at jeg kan trække nogle strategiske og metodiske værktøjer op af hatten, så mine beslutninger bærer præg af begge dele. Effektmåling med synlige resultater Jesper Tauby Sørensen SVL IT- og Kvalitetschef PMC Technology A/S Jeg valgte udviklingsforløbet Strategi, vækst og lederskab, fordi jeg synes, at koblingen mellem strategi og lederskab var særligt interessant. Jeg havde brug for input til at få strategien ud af mødelokalet og inkorporeret og forankret i mit daglige lederskab. Ét er jo at sidde i de bløde stole og formulere en strategi - et andet er at kommunikere klart og tydeligt overfor medarbejderne og omsætte strategien til egentlige mål. Efter Strategi, vækst og lederskab føler jeg, at jeg har nemmere ved at komme fra ord til handling, når det gælder strategier. Fokus på resultater 36º-målingen er en unik metode, fordi man bliver målt og vejet både før og efter start. Man arbejder målrettet med sine udviklingsområder, og man bliver mere committed til forløbet, fordi 36º-målingen som grundlæggende værktøj hjælper én med at holde holde fast i processen. Når man er kommet over på den anden side, får man en pejling på, hvor effektfuld forløbet har været. Hvor meget har man udviklet sig og halter det stadig på nogle områder? Dette muliggør en fortsat udvikling efter forløbets formelle afslutning. Værdifuld fusion Jeg synes også, at der var en naturlig kobling og rød tråd mellem management, leadership og personlig kompetence. Efter hvert modul kunne jeg tage nye opmærksomhedspunkter og perspektiver med mig hjem. Det var ikke var nødvendigt at komme igennem alle temaerne, før der var lys i lampen, og det var en styrke. Strategi, vækst og lederskab har givet mig en dybere selvforståelse og et bedre strategisk fokus. Jeg har i dag en større indsigt i min egen ledelsesstil og en værktøjskasse, der er godt fyldt op med nogle seriøse, brugbare ledelsesværktøjer. 7

8 Tilmeld dig et personligt og forretningsmæssigt udviklingsprogram Tilmeld dig Strategi, vækst og lederskab på eller ved direkte henvendelse til Mannaz på tlf Det er muligt at forhåndsreservere en plads til Strategi, vækst og lederskab enten pr. telefon eller . I forbindelse med dine overvejelser om deltagelse på Strategi, vækst og lederskab er du velkommen til at kontakte projektkoordinator Gitte Madsen på tlf eller forretningsudviklingschef Klaus Topholm på tlf HOVEDKONTOR: Mannaz A/S Kogle Allé 1 DK-297 Hørsholm Tlf ØVRIGE KONTORER: Berlin Bruxelles London Mannaz er internationalt førende i udvikling af kompetencer. Med udgangspunkt i innovative og effektive læringsmetoder stimulerer vi individuel læring og forretningsmæssig succes. Vores løsninger har et strategisk afsæt og skaber reel effekt. Vi blev grundlagt i 197, og har i dag hovedkontor i København og kontorer i Bruxelles, London og Berlin samt partnerskaber i hele verden. 4147

MANNAZ UPDATE. Virkeligheden er ny. Er din ledelse fulgt med? LEDERUDVIKLING www.mannaz.com

MANNAZ UPDATE. Virkeligheden er ny. Er din ledelse fulgt med? LEDERUDVIKLING www.mannaz.com MANNAZ UPDATE Virkeligheden er ny. Er din ledelse fulgt med? LEDERUDVIKLING www.mannaz.com Lederudvikling hos Mannaz Vejen til succes går gennem ny viden og nye kompetencer. Hos Mannaz udbyder vi lederforløb,

Læs mere

Executive lederudviklingsprogram

Executive lederudviklingsprogram NO.99 Executive lederudviklingsprogram 2. har ledere fordelt på 98 hold ikke taget fejl Business Insight er et executive lederudviklingsprogram med en klar global og forretningsmæssig orientering. Det

Læs mere

MANNAZ UPDATE. Produktivitet og motivation. Det starter med dit lederskab. LEDERUDVIKLING www.mannaz.com/da

MANNAZ UPDATE. Produktivitet og motivation. Det starter med dit lederskab. LEDERUDVIKLING www.mannaz.com/da MANNAZ UPDATE Produktivitet og motivation. Det starter med dit lederskab. LEDERUDVIKLING www.mannaz.com/da Motivation og produktivitet. Kender du rækkefølgen? Vidensmedarbejderen anno 2014 sætter sine

Læs mere

executive Lederskab i en global fremtid De seneste tendenser inden for global lederudvikling Side 04

executive Lederskab i en global fremtid De seneste tendenser inden for global lederudvikling Side 04 Lederskab i en global fremtid De seneste tendenser inden for global lederudvikling Side 04 Selv de dygtigste kan blive bedre Jeg fik bekræftet mine styrker og udfordringer Side 10 Træd et skridt tilbage

Læs mere

projektledelse Succesrige projekter Professionalisering af projektledelse i SOS International

projektledelse Succesrige projekter Professionalisering af projektledelse i SOS International Projektlederens nutid og fremtid Internationalisering, forandringsledelse og kommunikation Succesrige projekter Professionalisering af projektledelse i SOS International Synspunkt Hvordan bliver vi en

Læs mere

Coaching Grundlæggende Coaching I 41 Grundlæggende Coaching II 42 Ledelse og coaching 43 Teamcoaching 44

Coaching Grundlæggende Coaching I 41 Grundlæggende Coaching II 42 Ledelse og coaching 43 Teamcoaching 44 indholdsfortegnelse Interne virksomhedsforløb Virksomhedskurser 3 Ledernes VærdiSpil 4 HR-support nyt 5 Lederrollen ledelse af medarbejdere Fra kollega til leder 7 Kommende leder er ledelse noget for mig?

Læs mere

Introduktion til ledelse

Introduktion til ledelse Introduktion til ledelse Introduktion til ledelse Bliv parat til at tage lederrollen Nye ledere kan med fordel starte her Med de basale personlige og faglige ledelseskompetencer kommer du godt fra start

Læs mere

Ledelse i øjenhøjde. Hvorfor virker Obamas autentiske ledelsesstil? Mellem indsigt. Tør du gå uden om

Ledelse i øjenhøjde. Hvorfor virker Obamas autentiske ledelsesstil? Mellem indsigt. Tør du gå uden om Magasinet der får dig og dine medarbejdere fra strategi til handling ledelse Tør du gå uden om de lette valg? At vælge den nemmeste vej betyder ikke, at det er den rigtige. Ofte tværtimod. Fra specialist

Læs mere

COACH-UDDANNELSE MED CERTIFICERING

COACH-UDDANNELSE MED CERTIFICERING COACH-UDDANNELSE MED CERTIFICERING Styrkebaseret Coaching din vej til resultater Udvikling af dine styrker og talenter Skab resultater gennem dine medarbejdere Certificeret coach Kend dine styrker og unikke

Læs mere

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009 KARRIERE 2009 VIDEN UDVIKLING FREMTID Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD Kursusprogram 2009 Personlig KompetenceUdvikling kurser, der giver overskud i hverdagen! På Forsikringsakademiet

Læs mere

Kompetenceudvikling 2010 Professionel projektledelse for alle. Det er os med projektledelse. www.mannaz.com

Kompetenceudvikling 2010 Professionel projektledelse for alle. Det er os med projektledelse. www.mannaz.com Kompetenceudvikling 2010 Professionel projektledelse for alle Det er os med projektledelse www.mannaz.com Kompetence er meget mere end viden Efter et år i krisens tegn står du i dag midt i en ny virkelighed.

Læs mere

STIFINDER PROGRAMMET. Transformativ lederudvikling siden 1994

STIFINDER PROGRAMMET. Transformativ lederudvikling siden 1994 STIFINDER PROGRAMMET Transformativ lederudvikling siden 1994 Indhold 4 Forord Der ligger altid noget, der venter på at blive fundet 6 Transformativ lederudvikling siden 1994 Hvad adskiller fra anden lederudvikling

Læs mere

Avanceret proceskonsultation

Avanceret proceskonsultation Avanceret proceskonsultation Valgfagspakke til Diplom i ledelse Proceskonsultation er i høj kurs hos mange offentlige og private organisationer, når målet er deltagerinvolverende organisationsudvikling

Læs mere

2015 Winholistic Academy Katalog

2015 Winholistic Academy Katalog 2015 Winholistic Academy Katalog Af: Peter Winther Winholistic ApS 09-03-2015 Indholdsfortegnelse KOMMUNIKATIONSUDDANNELSER... 4 Præsentationsteknik varighed 2 dage.... 4 Kommunikationsoptimering varighed

Læs mere

UDVIKLING. Styrk ledelse, teams og organisation i private og offentlige organisationer

UDVIKLING. Styrk ledelse, teams og organisation i private og offentlige organisationer UDVIKLING af OVErskud Styrk ledelse, teams og organisation i private og offentlige organisationer ådan skaber vi succes for vores kunder og os selv rategisk intention Afdækning af behov Partnerskab Feedback

Læs mere

2012-13 LEDERUDVIKLING. lederuddannelser Projekt- og Procesledelse coaching- og netværksledelse Økonomi og jura kommunikation

2012-13 LEDERUDVIKLING. lederuddannelser Projekt- og Procesledelse coaching- og netværksledelse Økonomi og jura kommunikation lederuddannelser Projekt- og Procesledelse coaching- og netværksledelse Økonomi og jura kommunikation LEDERUDVIKLING 2012-13 kursuskatalog inspirationsmøder lederkurser Butiksledelse Personlig lederudvikling

Læs mere

Confex kursuskatalog 2011

Confex kursuskatalog 2011 Mød os på www.confex.dk Tid til ledelse og personlig udvikling? Confex kursuskatalog 2011 KURSUS 2011 Her bliver du præsenteret for et udsnit af de kurser, konferencer og uddannelser, Confex kan tilbyde

Læs mere

LeDELSE PÅ DISTANCEN STYRK SAMMENHÆNGSKRAFT OG SYNERGI I PRIVATE OG OFFENTLIGE ORGANISATIONER --->

LeDELSE PÅ DISTANCEN STYRK SAMMENHÆNGSKRAFT OG SYNERGI I PRIVATE OG OFFENTLIGE ORGANISATIONER ---> LeDELSE PÅ DISTANCEN STYRK SAMMENHÆNGSKRAFT OG SYNERGI I PRIVATE OG OFFENTLIGE ORGANISATIONER ---> KOMPLEKSITET LEADERSHIP KompleKsitet i organisationer teamfacilitator management ORDEN LOKAL GLOBAL teamleader

Læs mere

LEDERUDVIKLING. Kom bedst fra start som ny leder. Styrk din position som erfaren leder. Skab resultater med og gennem andre. Tag afsæt i dine styrker

LEDERUDVIKLING. Kom bedst fra start som ny leder. Styrk din position som erfaren leder. Skab resultater med og gennem andre. Tag afsæt i dine styrker Kom bedst fra start som ny leder Fra kollega til leder 1 dag Nyudnævnt leder 3 dage Styrk din position som erfaren leder Ledernes Leadership Programme 8 dage Coachuddannelse for ledere 15 dage 12 Master

Læs mere

Vi kan vise dig vejen Du må selv gøre arbejdet

Vi kan vise dig vejen Du må selv gøre arbejdet Vi kan vise dig vejen Du må selv gøre arbejdet Vi engagerer os PRINCE2 Foundation Kompetencer til succesfuld projektledelse Hvad er PRINCE2? PRINCE2 (Projects in a Controlled Environment) uddannelsen er

Læs mere

Proceslederuddannelsen

Proceslederuddannelsen Proceslederuddannelsen i DI s egen lederuddannelse gennem 10 år Proceslederuddannelsen Målrettet udvikling af centrale lederkompetencer skaber forretningsmæssige resultater og trivsel på arbejdspladsen

Læs mere

Kompetenceudvikling 2014/2015. www.mannaz.com/da

Kompetenceudvikling 2014/2015. www.mannaz.com/da Kompetenceudvikling 2014/2015 www.mannaz.com/da Lær af din egen virkelighed Ofte ser vi virkelighed som et modstykke til teori. Enten er du ude i virkeligheden og handler eller også sidder du inde i teorien

Læs mere

IDA Personlig gennemslagskraft

IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft - i samarbejde med Mannaz A/S Formål Formålet med dette forløb er at udvikle og styrke din evne til at trænge igennem med overbevisning samt

Læs mere

Mentorens værktøjskasse

Mentorens værktøjskasse Mentorens værktøjskasse Den vigtigste forudsætning for at kunne fungere som en god mentor i DJ mentor, er et oprigtigt ønske om at stille sin erfaring og opmærksomhed til rådighed for et mindre erfarent

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse med netværk

Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Handlingsbaseret ledelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer This player requires a modern web browser

Læs mere

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2014-15 KURSUSKATALOG FORRETNINGSFORSTÅELSE FORANDRINGSLEDELSE DET PERSONLIGE LEDERSKAB LEDELSE

Læs mere

kursuskatalog forår 2008

kursuskatalog forår 2008 viden kursuskatalog forår 2008 udvikling netværk 2 Ledelse Tid til et efteruddannelsestjek? I en tid, hvor der er gang i økonomien og mangel på kvalificeret arbejdskraft, bliver det vanskeligere at få

Læs mere

LEDELSE SOM VÆKSTGENERATOR

LEDELSE SOM VÆKSTGENERATOR LEDELSE SOM VÆKSTGENERATOR Erfaringerne fra Vækst via Ledelse viser, at lederudvikling er et helt afgørende sted at sætte ind for at sikre øget vækst i Danmarks små og mellemstore virksomheder. Anders

Læs mere

Kompetence & Udviklingsteamet. Kursusudbud

Kompetence & Udviklingsteamet. Kursusudbud Kompetence & Udviklingsteamet Kursusudbud Efterår 2009 Handicapafdelingen, Sohngaardsholmsvej 2., 2. sal, 9000 Aalborg 1 Kompetence- og udviklingsteamet Indhold: Faglig udvikling 4-9 Individuel Supervision

Læs mere

Vækstfabrikkernes Videnmoduler

Vækstfabrikkernes Videnmoduler Vækstfabrikkernes Videnmoduler Videnmodul 1: Strategi Hvordan får jeg overblik over mit forretningsgrundlag? Underviser: Ekstern lektor, konsulent Lone Samuelsson Undervisningsforløb: 3 x 4 timer Formål

Læs mere