Bruunshaab gamle Papfabrik Af Henning Ringgaard Lauridsen, museumschef, Viborg Museum

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bruunshaab gamle Papfabrik Af Henning Ringgaard Lauridsen, museumschef, Viborg Museum"

Transkript

1 Bruunshaab gamle Papfabrik Af Henning Ringgaard Lauridsen, museumschef, Viborg Museum Lidt øst for Viborg bugter Søndermølle Å sig gennem et malerisk dalstrøg med lave enge og småbakker, klædt med lyng og egekrat. Det korte stræk fra Viborg Søndersø til udløbet i Nørreåen ved Bruunshaab tæller kun et par kilometer, men niveauforskellen er på syv meter, hvilket har givet mølleådalen en glorværdig plads i Midtjyllands industrihistorie. Allerede i middelalderen opstemmede ejeren af Asmildkloster vandløbet to steder for at anlægge vandmøllerne Søndermølle og Åle Mølle. Disse mølleanlæg blev grundlaget for egnens tidligste industri, kort efter at købmand og skibsreder Bertel Bruun fra Fredericia i 1809 købte godset Asmildkloster. Det industrielle kulturmiljø præger stadig mølleådalen ved Viborg. Bygningerne på Søndermølle er nyrenoverede og indrettet til grønne foreninger, udstillinger og kulturaktiviteter, og et par kilometer herfra ligger de røde fabriksbygninger fra Bruunshåbs gamle klædefabrik og spejler sig i mølledammen. Kulturlandskabet giver et meget autentisk indtryk af, hvordan mennesker gennem generationer med held har udnyttet naturens ressourcer i industriens tjeneste. Tilmed er fabriksbygningen ved Bruunshåb endnu i dag hjemsted for industriel produktion, idet Bruunshaab gamle Papfabrik fungerer som et arbejdende fabriksmuseum. Bruunshaab Klædefabrik Industrieventyret i Bruunshåb begyndte for alvor i 1821, da den førnævnte Fredericia-købmand Bertel Bruun overlod til sin søn Johannes Ivar Bruun at opbygge Bruunshaab Klædefabrik. Johannes Ivar var på det tidspunkt 25 år. I årene forud havde han rejst rundt i Centraleuropa for at studere industriproduktion, og fyldt med indtryk fra det store udland gik han straks i gang med at skabe en af Danmarks mest moderne klædefabrikker. Vandkraften skulle levere energien. Dæmningen blev hævet, nye vandhjul installeret, fabriksbygninger opført, og fra Berlin ankom nogle af tidens mest avancerede spinderimaskiner. Ved klædefabrikken byggede han pakhuse og klædemagasiner, valkeri, farveri, stoftrykkeri og tørreri, smedje, arbejderboliger, herskabsbolig og funktionærboliger. Et teglværk havde han også anlagt, og lidt øst for hovedfabrikken ved et mindre vandløb ved Vibæk opførte fabrikant Bruun en filialfabrik. Også Søndermølle blev moderniseret og udvidet med maskiner til bearbejdning af hør. Med en arbejdsstyrke i 1835 på 223 arbejdere var Bruunshaab Klædefabrik blandt tidens tre største private klædefabrikker i kongeriget. Transportforholdene til den lidt afsides liggende Bruunshaab Klædefabrik var imidlertid vanskelige. Fabrikant Bruun forsøgte at afhjælpe problemet ved at oprette et rederi og indsætte pramme, som via Nørreåen sejlede til havnen i Randers. I alt foretog Bruun-slægten anlægsinvesteringer primært i fabriksdrift i mølleådalen på omkring Rd. Til sammenligning kan tjene, at Johannes I. Bruun i forbindelse med etableringen af filialfabrikken købte den lille herregård Skovsgård for Rd. Det blev altså investeret, hvad der svarer til adskillige herregårde i det store industrikompleks. Fremmede arbejdere og kolonister En mindre del af investeringerne gik til opførelsen af arbejderhuse. Fundamentet under industriel produktion er som bekendt energi, kapital, teknologi og arbejdskraft. I Bruunshåb lå energien i vandkraften, Bertel Bruuns handelsfirmaer leverede kapitalen og teknologien hentede Johannes Ivar Bruun i udlandet. Tilbage var spørgsmålet om kvalificeret arbejdskraft.

2 De faguddannede folk måtte hentes udefra. I hertugdømmerne og i Fredericia fandt Johannes I. Bruun en stab af fabriksmestre. Problemet var de jævne fabriksarbejdere. Bruun ansatte først en del lokale landarbejdere og fik sig en slem overraskelse. Folkene befandt sig ikke godt inden døre i timer dagligt, og så snart det blev forår og solskin, var fabrikanten ret sikker på, at mange sagde op. Her var tale om et kultursammenstød. Mennesker, som altid havde levet efter naturens rytme, kunne ikke omstille sig til fabriksdrift, hvor uret bestemte arbejdsdagen. Fabrikant Bruun sadlede om. Forsøg på at få fangerne i Viborg Tugthus til at væve klædet opgav han i Fra Fredericia hentede han i stedet fremmede arbejdere og kolonister, der var efterkommere af franske huguenotter, tyske jøder og andre, som havde været forfulgte. Fra byen Züllichau i Preussen hentede han ti arbejderfamilier fra en nedlagt klædefabrik. Og endelig satsede han på børnearbejde. Her er det, husbyggeriet kommer ind i billedet, idet han opførte talrige huse til børnerige familier i en stor radius om fabrikken. Faderen kunne fortsætte som landarbejder, moderen passede de mindste og fik en væv hjemme i stuen. De større børn fik arbejde på klædefabrikken. Bruun gjorde nemlig den erfaring, at børn, der ikke havde prøvet andet end fabriksarbejde, blev en dygtig og pålidelig arbejdskraft. Bruunshaab Klædefabrik og dermed begyndelsen til det midtjyske tekstileventyr blev således skabt ved hjælp af børnearbejde, straffefanger, indvandrere og flygtninge, hvilket da er ganske tankevækkende. Bruunshaab gamle Papfabrik Af Henning Ringgaard Lauridsen, museumschef, Viborg Museum Lidt øst for Viborg bugter Søndermølle Å sig gennem et malerisk dalstrøg med lave enge og småbakker, klædt med lyng og egekrat. Det korte stræk fra Viborg Søndersø til udløbet i Nørreåen ved Bruunshaab tæller kun et par kilometer, men niveauforskellen er på syv meter, hvilket har givet mølleådalen en glorværdig plads i Midtjyllands industrihistorie. Allerede i middelalderen opstemmede ejeren af Asmildkloster vandløbet to steder for at anlægge vandmøllerne Søndermølle og Åle Mølle. Disse mølleanlæg blev grundlaget for egnens tidligste industri, kort efter at købmand og skibsreder Bertel Bruun fra Fredericia i 1809 købte godset Asmildkloster. Det industrielle kulturmiljø præger stadig mølleådalen ved Viborg. Bygningerne på Søndermølle er nyrenoverede og indrettet til grønne foreninger, udstillinger og kulturaktiviteter, og et par kilometer herfra ligger de røde fabriksbygninger fra Bruunshåbs gamle klædefabrik og spejler sig i mølledammen. Kulturlandskabet giver et meget autentisk indtryk af, hvordan mennesker gennem generationer med held har udnyttet naturens ressourcer i industriens tjeneste. Tilmed er fabriksbygningen ved Bruunshåb endnu i dag hjemsted for industriel produktion, idet Bruunshaab gamle Papfabrik fungerer som et arbejdende fabriksmuseum. Bruunshaab Klædefabrik Industrieventyret i Bruunshåb begyndte for alvor i 1821, da den førnævnte Fredericia-købmand Bertel Bruun overlod til sin søn Johannes Ivar Bruun at opbygge Bruunshaab Klædefabrik. Johannes Ivar var på det tidspunkt 25 år. I årene forud havde han rejst rundt i Centraleuropa for at studere industriproduktion, og fyldt med indtryk fra det store udland gik han straks i gang med at skabe en af Danmarks mest moderne klædefabrikker. Vandkraften skulle levere energien. Dæmningen blev hævet, nye vandhjul installeret, fabriksbygninger opført, og fra Berlin ankom nogle af tidens mest avancerede spinderimaskiner. Ved klædefabrikken byggede han pakhuse og

3 klædemagasiner, valkeri, farveri, stoftrykkeri og tørreri, smedje, arbejderboliger, herskabsbolig og funktionærboliger. Et teglværk havde han også anlagt, og lidt øst for hovedfabrikken ved et mindre vandløb ved Vibæk opførte fabrikant Bruun en filialfabrik. Også Søndermølle blev moderniseret og udvidet med maskiner til bearbejdning af hør. Med en arbejdsstyrke i 1835 på 223 arbejdere var Bruunshaab Klædefabrik blandt tidens tre største private klædefabrikker i kongeriget. Transportforholdene til den lidt afsides liggende Bruunshaab Klædefabrik var imidlertid vanskelige. Fabrikant Bruun forsøgte at afhjælpe problemet ved at oprette et rederi og indsætte pramme, som via Nørreåen sejlede til havnen i Randers. I alt foretog Bruun-slægten anlægsinvesteringer primært i fabriksdrift i mølleådalen på omkring Rd. Til sammenligning kan tjene, at Johannes I. Bruun i forbindelse med etableringen af filialfabrikken købte den lille herregård Skovsgård for Rd. Det blev altså investeret, hvad der svarer til adskillige herregårde i det store industrikompleks. Fremmede arbejdere og kolonister En mindre del af investeringerne gik til opførelsen af arbejderhuse. Fundamentet under industriel produktion er som bekendt energi, kapital, teknologi og arbejdskraft. I Bruunshåb lå energien i vandkraften, Bertel Bruuns handelsfirmaer leverede kapitalen og teknologien hentede Johannes Ivar Bruun i udlandet. Tilbage var spørgsmålet om kvalificeret arbejdskraft. De faguddannede folk måtte hentes udefra. I hertugdømmerne og i Fredericia fandt Johannes I. Bruun en stab af fabriksmestre. Problemet var de jævne fabriksarbejdere. Bruun ansatte først en del lokale landarbejdere og fik sig en slem overraskelse. Folkene befandt sig ikke godt inden døre i timer dagligt, og så snart det blev forår og solskin, var fabrikanten ret sikker på, at mange sagde op. Her var tale om et kultursammenstød. Mennesker, som altid havde levet efter naturens rytme, kunne ikke omstille sig til fabriksdrift, hvor uret bestemte arbejdsdagen. Fabrikant Bruun sadlede om. Forsøg på at få fangerne i Viborg Tugthus til at væve klædet opgav han i Fra Fredericia hentede han i stedet fremmede arbejdere og kolonister, der var efterkommere af franske huguenotter, tyske jøder og andre, som havde været forfulgte. Fra byen Züllichau i Preussen hentede han ti arbejderfamilier fra en nedlagt klædefabrik. Og endelig satsede han på børnearbejde. Her er det, husbyggeriet kommer ind i billedet, idet han opførte talrige huse til børnerige familier i en stor radius om fabrikken. Faderen kunne fortsætte som landarbejder, moderen passede de mindste og fik en væv hjemme i stuen. De større børn fik arbejde på klædefabrikken. Bruun gjorde nemlig den erfaring, at børn, der ikke havde prøvet andet end fabriksarbejde, blev en dygtig og pålidelig arbejdskraft. Bruunshaab Klædefabrik og dermed begyndelsen til det midtjyske tekstileventyr blev således skabt ved hjælp af børnearbejde, straffefanger, indvandrere og flygtninge, hvilket da er ganske tankevækkende. Industriarkitektur 1821 Johannes Ivar Bruuns klædefabrik fra 1821 var en to-etages bygning, som lå hen over opstemningen. I forlængelse af produktionsbygningen lå møllehuset, de to møllehjul og valkeriet. Omkring gårdspladsen opførte han den stadig eksisterende direktørbolig og ombyggede den gamle møllelade til funktionærboliger. Den fjerde bygning, en kombineret bolig- og lagerbygning, som lå parallelt med åen, brændte i 1842, men blev genopført lige øst for åløbet, hvor huset lå indtil 1965.

4 Lagerbygningen, som fortsat ligger skråt op mod østbygningens sydende, anes i baggrunden på maleriet. Branden i 1842 hærgede også fabriksbygningen, som dog hurtigt blev genopført i udvidet stand. Efter 1860 mødte klædefabrikken imidlertid en øget konkurrence. Dampkraften var ved at tage over som en stabil energikilde, og de nye klædefabrikker i byerne lå langt gunstigere i forhold til de nye jernbaner og havnefaciliteter, tillige med at fabrikanterne her langt lettere kunne rekruttere arbejdskraft. En vis stagnation kom derfor til at præge fabrikken i de sidste årtier af 1800-tallet. Det blev kun til mindre investeringer i nye spinde- og vævemaskiner. Også vandhjulene blev afmonteret og erstattet af en vandturbine i 1872, og fem år senere kunne Bruunshaab Klædefabrik supplere trækkraften med den første dampmaskine. Men natten til den 21. maj 1909 ramte katastrofen. En voldsom brand hærgede totalt fabriksbygningen. Fabrikant Bruun fik Viborg-arkitekten Søren Vig-Nielsen til at tegne den nye fabrik, men produktionsstoppet betød tab af kunder, og i 1913 gik klædefabrikken på tvangsauktion. A/S J. Smiths Papfabrik I 1916 blev fabrikskomplekset i Bruunshaab købt af A/S J. Smiths Papfabrik. Stedet var velegnet, idet mølleåen sikrede den fornødne mængde vand til papproduktionen. Fabrikant Smith flyttede nogle få maskiner med fra sin tidligere fabrik Clasonsborg ved Herning og indkøbte andre fra den likviderede A/S Søborghus Papirfabrik. J. Smiths Papfabrik kunne umiddelbart koble papmaskinerne på klædefabrikkens hoveddrivaksel og det sindrige transmissionssystem. En af fascinationerne på det arbejdende fabriksmuseum i dag er da også, at transmission og produktion foregår stort set som for 85 år siden. Den ældste maskine er et pragtstykke af en dampmaskine fra 1896 og den nyeste er tørremaskinen, en såkaldt dysentrockner, fra Bruunshaab gamle Papfabrik rummer derfor også inden døre et potentiale til forståelsen af den teknologiske og industrielle udvikling i Danmark. Det store tørreanlæg fra 1956 løste et stort problem på papfabrikken. Et ældre anlæg, hvor opvarmet luft fra dampkedlen blev ført gennem tørrekanaler, voldte store problemer, og det gamle princip med at tørre pappladerne på marken ved Bruunshåb, var kun muligt i sommermånederne. Det var børnearbejde, men det skabte mange bryderier for de små poder, idet den danske sommer som bekendt ofte er byger der går og kommer. I dag er den ene af fabrikkens papmarker omdannet til sportsplads for Bruunshåb-Tapdrup Idrætsforening. Fabriksarkitektur 1909 Fabrikskomplekset ved Bruunshåb er i sin udformning klassisk for den tidlige vandkraftsbaserede industri i Danmark. Fabriksbygningen ligger på mølledæmningen, og i forlængelse af fabrikken følger det centrale maskinhus med vandturbine, dampmaskine, kedel og kulgård. Selve produktionsbygningen, der blev genopført som klædefabrik efter branden i 1909, har markante store vinduer i støbejernsrammer for at sikre det optimale lysindfald. Vinkelret på bygningens sydende ligger en nyere lagerbygning, som også rummer kontor. Fabrikkens gårdsplads er indrammet af den tidligere direktørbolig på sydsiden, mens en stor beboelsesbygning, der tidligere husede en del funktionærfamilier, ligger mod øst. Skråt sammenbygget med denne ligger en tidligere lagerbygning. Lidt vest for fabrikken langs Vinkelvej lå oprindeligt fem lange, lave arbejderhuse. I dag er kun ét af husene i det ydre tæt på det

5 oprindelige, mens et andet er totalt ombygget. Trods dette har vi i Bruunshåb at gøre med et fabriksog boligmiljø, der også illustrerer et patriarkalsk element fra industriens barndom. Arkitekt Søren Vig-Nielsens fabriksbygning fra 1909 blev opført i tre etager for effektivt at kunne udnytte transmissionssystemet. Arkitekturen er enkel og alligevel med fine detaljer. Vig- Nielsens forkærlighed for kamtakkede gavle og fronton fornægter sig ikke. Sydfacaden, der vender ud mod vejen til Viborg, har fine halvcirkelformede blændinger og lisener, hvilket skulle tjene til at tage noget af det tunge af gavlen og gøre den mere opadstræbende. For samtidigt at skabe balance og tyngde har han placeret tre vinduer øverst og to nederst. Symmetrien holdes på plads af en rosetblænding og en døråbning midt i gavlen. Hovedattraktionen på fabrikken i dag er ubetinget selve papproduktionen. Men også det omkringliggende landskab er en oplevelse, og for at publikum kan få indblik i den sammenhængende historie på stedet, er Papfabrikken og Viborg Stiftsmuseum i færd med på første sal at opbygge en ny udstilling, der fortæller om dagligdagen for fabrikanter og industriarbejdere på både Bruunshaab Klædefabrik og Bruunshaab Papfabrik. Udstillingen åbner maj 2007 og er et bidrag til Industriens år i Danmark. Industriarkitektur 1821 Johannes Ivar Bruuns klædefabrik fra 1821 var en to-etages bygning, som lå hen over opstemningen. I forlængelse af produktionsbygningen lå møllehuset, de to møllehjul og valkeriet. Omkring gårdspladsen opførte han den stadig eksisterende direktørbolig og ombyggede den gamle møllelade til funktionærboliger. Den fjerde bygning, en kombineret bolig- og lagerbygning, som lå parallelt med åen, brændte i 1842, men blev genopført lige øst for åløbet, hvor huset lå indtil Lagerbygningen, som fortsat ligger skråt op mod østbygningens sydende, anes i baggrunden på maleriet. Branden i 1842 hærgede også fabriksbygningen, som dog hurtigt blev genopført i udvidet stand. Efter 1860 mødte klædefabrikken imidlertid en øget konkurrence. Dampkraften var ved at tage over som en stabil energikilde, og de nye klædefabrikker i byerne lå langt gunstigere i forhold til de nye jernbaner og havnefaciliteter, tillige med at fabrikanterne her langt lettere kunne rekruttere arbejdskraft. En vis stagnation kom derfor til at præge fabrikken i de sidste årtier af 1800-tallet. Det blev kun til mindre investeringer i nye spinde- og vævemaskiner. Også vandhjulene blev afmonteret og erstattet af en vandturbine i 1872, og fem år senere kunne Bruunshaab Klædefabrik supplere trækkraften med den første dampmaskine. Men natten til den 21. maj 1909 ramte katastrofen. En voldsom brand hærgede totalt fabriksbygningen. Fabrikant Bruun fik Viborg-arkitekten Søren Vig-Nielsen til at tegne den nye fabrik, men produktionsstoppet betød tab af kunder, og i 1913 gik klædefabrikken på tvangsauktion. A/S J. Smiths Papfabrik I 1916 blev fabrikskomplekset i Bruunshaab købt af A/S J. Smiths Papfabrik. Stedet var velegnet, idet mølleåen sikrede den fornødne mængde vand til papproduktionen. Fabrikant Smith flyttede nogle få maskiner med fra sin tidligere fabrik Clasonsborg ved Herning og indkøbte andre fra den likviderede A/S Søborghus Papirfabrik. J. Smiths Papfabrik kunne umiddelbart koble papmaskinerne på klædefabrikkens hoveddrivaksel og det sindrige transmissionssystem. En af fascinationerne på det arbejdende fabriksmuseum i dag er da også, at transmission og produktion foregår stort set som for 85 år siden. Den ældste maskine er et pragtstykke af en dampmaskine fra

6 1896 og den nyeste er tørremaskinen, en såkaldt dysentrockner, fra Bruunshaab gamle Papfabrik rummer derfor også inden døre et potentiale til forståelsen af den teknologiske og industrielle udvikling i Danmark. Det store tørreanlæg fra 1956 løste et stort problem på papfabrikken. Et ældre anlæg, hvor opvarmet luft fra dampkedlen blev ført gennem tørrekanaler, voldte store problemer, og det gamle princip med at tørre pappladerne på marken ved Bruunshåb, var kun muligt i sommermånederne. Det var børnearbejde, men det skabte mange bryderier for de små poder, idet den danske sommer som bekendt ofte er byger der går og kommer. I dag er den ene af fabrikkens papmarker omdannet til sportsplads for Bruunshåb-Tapdrup Idrætsforening. Fabriksarkitektur 1909 Fabrikskomplekset ved Bruunshåb er i sin udformning klassisk for den tidlige vandkraftsbaserede industri i Danmark. Fabriksbygningen ligger på mølledæmningen, og i forlængelse af fabrikken følger det centrale maskinhus med vandturbine, dampmaskine, kedel og kulgård. Selve produktionsbygningen, der blev genopført som klædefabrik efter branden i 1909, har markante store vinduer i støbejernsrammer for at sikre det optimale lysindfald. Vinkelret på bygningens sydende ligger en nyere lagerbygning, som også rummer kontor. Fabrikkens gårdsplads er indrammet af den tidligere direktørbolig på sydsiden, mens en stor beboelsesbygning, der tidligere husede en del funktionærfamilier, ligger mod øst. Skråt sammenbygget med denne ligger en tidligere lagerbygning. Lidt vest for fabrikken langs Vinkelvej lå oprindeligt fem lange, lave arbejderhuse. I dag er kun ét af husene i det ydre tæt på det oprindelige, mens et andet er totalt ombygget. Trods dette har vi i Bruunshåb at gøre med et fabriksog boligmiljø, der også illustrerer et patriarkalsk element fra industriens barndom. Arkitekt Søren Vig-Nielsens fabriksbygning fra 1909 blev opført i tre etager for effektivt at kunne udnytte transmissionssystemet. Arkitekturen er enkel og alligevel med fine detaljer. Vig- Nielsens forkærlighed for kamtakkede gavle og fronton fornægter sig ikke. Sydfacaden, der vender ud mod vejen til Viborg, har fine halvcirkelformede blændinger og lisener, hvilket skulle tjene til at tage noget af det tunge af gavlen og gøre den mere opadstræbende. For samtidigt at skabe balance og tyngde har han placeret tre vinduer øverst og to nederst. Symmetrien holdes på plads af en rosetblænding og en døråbning midt i gavlen. Hovedattraktionen på fabrikken i dag er ubetinget selve papproduktionen. Men også det omkringliggende landskab er en oplevelse, og for at publikum kan få indblik i den sammenhængende historie på stedet, er Papfabrikken og Viborg Stiftsmuseum i færd med på første sal at opbygge en ny udstilling, der fortæller om dagligdagen for fabrikanter og industriarbejdere på både Bruunshaab Klædefabrik og Bruunshaab Papfabrik. Udstillingen åbner maj 2007 og er et bidrag til Industriens år i Danmark.

Dragtjournalen. Årgang 6 Nr. 8 2012. Tidsskrift udgivet af Den Danske Dragt- og Tekstilpulje

Dragtjournalen. Årgang 6 Nr. 8 2012. Tidsskrift udgivet af Den Danske Dragt- og Tekstilpulje Dragtjournalen Årgang 6 Nr. 8 2012 Tidsskrift udgivet af Den Danske Dragt- og Tekstilpulje Dragtjournalen - Tidsskrift udgivet af Den danske Dragt- og Tekstilpulje www.dragt.dk rykind@bbsyd.dk Kolofon:

Læs mere

Industriminder i Ringkøbing amt.

Industriminder i Ringkøbing amt. Industriminder i Ringkøbing amt. Ved Søren Toftgaard Poulsen Herning Museum 2005 Indholdfortegnelse: Industriens udvikling i Ringkøbing amt de sidste 200 år. side 4 Tekstilindustrier i Herning, Birk og

Læs mere

Solvarme er grøn økonomi

Solvarme er grøn økonomi Forbrugermagasin 2012 - solvarme TEKST: Trine Møller Pedersen / FOTO: COLOURBOX X X Solvarme er grøn økonomi INDHOLD Kom godt i gang med energirenovering side 3 Få gode råd til at tage de første skridt,

Læs mere

Papirfabrikken fra lukket industri til levende bydel

Papirfabrikken fra lukket industri til levende bydel Papirfabrikken fra lukket industri til levende bydel Papirfabrikken 2000 Papirfabrikken 2004 Ved havnen i Silkeborg emmer den gamle papirfabrik af historie og kultur. Her skrives historien om en by, der

Læs mere

Kulturen mellem kyst og land

Kulturen mellem kyst og land Kulturen mellem kyst og land Kulturarvens mønstre i landskabet I Stygge Krumpens fodspor By- og købstadskultur Landsbyer og hovedgårde Kystkulturen Hjørring kulturarvskommune 2006 / 07 Forsidefotos: Havnen

Læs mere

Bilag til Undersøgelse af Rud. Rasmussens Snedkerier

Bilag til Undersøgelse af Rud. Rasmussens Snedkerier Bilag til Undersøgelse af Rud. Rasmussens Snedkerier BYGNINGSKOMPLEKSET ved RUD. RASMUSSENS SNEDKERIER v. arkitekt Caitlin Madden og Jakob Ingemann Parby Matrikelnr.: 36h Udenbys Klædebo Addresse: Nørrebrogade

Læs mere

Troldtekt i privaten II. Den gode lyd er hjemme. Veldrejet villa i Vejen side 10 >

Troldtekt i privaten II. Den gode lyd er hjemme. Veldrejet villa i Vejen side 10 > Troldtekt i privaten II Den gode lyd er hjemme Veldrejet villa i Vejen side 10 > Funkisvilla med spanske undertoner 4-5 Sommerbolig akkompagneret af Vesterhavet 6-7 Gammel stald i nye klæder 8-9 Øre for

Læs mere

Århus Godsbanegård historie og kulturarvsanbefalinger. Januar 2009

Århus Godsbanegård historie og kulturarvsanbefalinger. Januar 2009 Århus Godsbanegård historie og kulturarvsanbefalinger Januar Udarbejdet af Dansk Center for Byhistorie. Copyright til billeder og kort er angivet i rapportens bilagsmateriale. Materialet kan dog frit benyttes.

Læs mere

BETON. En tilfældighed. 50 år med. Opskriften på succes. Du skal bruge: En tilfældighed krydret med flid og en god portion held

BETON. En tilfældighed. 50 år med. Opskriften på succes. Du skal bruge: En tilfældighed krydret med flid og en god portion held 50 år med BETON 1 2 50 år med BETON 50 år med BETON Opskriften på succes Du skal bruge: En tilfældighed Masser af hårdt arbejde En god portion held Ingrediens nr. 1: En tilfældighed krydret med flid og

Læs mere

Brdr. Møller. gennem 50 år

Brdr. Møller. gennem 50 år Brdr. Møller gennem 50 år 50 år er ingen alder Det hele startede i en kolonihave. Og det er med stolthed, at vi nu kan se 50 år tilbage i Brdr. Møllers historie. Rigtig mange projekter er blev løst af

Læs mere

Vi ønsker grundejerforeningen tillykke med jubilæet. Skipper Clement Afdeling Hobrovej 58 Aalborg Tlf. 96 31 27 70

Vi ønsker grundejerforeningen tillykke med jubilæet. Skipper Clement Afdeling Hobrovej 58 Aalborg Tlf. 96 31 27 70 Vi ønsker grundejerforeningen tillykke med jubilæet Skipper Clement Afdeling Hobrovej 58 Aalborg Tlf. 96 31 27 70 Forord Kærby Grundejerforening December 2005 3. december 2005 kan Kærby Grundejerforening

Læs mere

Bygninger ved vandet. Kulturarvsstyrelsen Kulturministeriet

Bygninger ved vandet. Kulturarvsstyrelsen Kulturministeriet Bygninger ved vandet Kulturarvsstyrelsen Kulturministeriet B Y G N I N G S K U L T U R E N S D A G 2 0 0 3 1 Bygninger ved vandet 2 B Y G N I N G S K U L T U R E N S D A G 2 0 0 3 Titel: Bygninger ved

Læs mere

Elværks-krøniken 1914-2014. Fra elektricitetsværk til kulturhus på 100 år

Elværks-krøniken 1914-2014. Fra elektricitetsværk til kulturhus på 100 år Elværks-krøniken 1914-2014 Fra elektricitetsværk til kulturhus på 100 år 1 Redaktion: Anne-Marie Jørgensen Kenneth Jensen 2 Layout og offset: Kenneth Jensen - kennethjensen.dk Udgivet af Kulturhuset Elværket

Læs mere

Aalborgbogen 2006 Aalborg og cementen Af Henning Bender og Morten Pedersen Aalborgbogen 2006 Udgivet af Selskabet for Aalborgs Historie i samarbejde med Aalborg Stadsarkiv og Aalborg Historiske Museum

Læs mere

MERE SPILDVARME FRA TAS KAN BLIVE RESSOURCE

MERE SPILDVARME FRA TAS KAN BLIVE RESSOURCE NYHEDSBREV 2014 DECEMBER GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR TVIS kan se tilbage på et år, hvor forhandlingerne om en ny varmeaftale har fyldt meget i hverdagen. Vi har vendt et vigtigt kapitel i historien om den

Læs mere

Arkitekterne Per Kruse, Preben Skaarup og Sigurd Christensen har bedømt landbrugsarkitektur rundt i landet.

Arkitekterne Per Kruse, Preben Skaarup og Sigurd Christensen har bedømt landbrugsarkitektur rundt i landet. 3. SEKTION Arkitektur NR. 11 18. MARTS 2005 Agro Enkelt og harmonisk Respekt for landskab og historie side 4-6 side 8-10 Arkitekterne Per Kruse, Preben Skaarup og Sigurd Christensen har bedømt landbrugsarkitektur

Læs mere

Gildehal i november. Torsdag den 13. november kl. 19:30 i spejderhytten, Ellemosevej, Hadsten. Bak op om Dansk Flygtningehjælps Landsindsamling 2014

Gildehal i november. Torsdag den 13. november kl. 19:30 i spejderhytten, Ellemosevej, Hadsten. Bak op om Dansk Flygtningehjælps Landsindsamling 2014 Gildenyt Sct. Georgs Gildet i Hadsten November 2014 www.sctgeorg-hadsten.dk Gildehal i november Torsdag den 13. november kl. 19:30 i spejderhytten, Ellemosevej, Hadsten Gruppe 2 vil gerne invitere til

Læs mere

Slagteriet Holstebros nye bydel. Bydelsatlas André Hundahl Esbersen Forårssemester 2013 Studio Perspectives on Transformation Arkitektskolen Aarhus

Slagteriet Holstebros nye bydel. Bydelsatlas André Hundahl Esbersen Forårssemester 2013 Studio Perspectives on Transformation Arkitektskolen Aarhus Slagteriet Holstebros nye bydel Bydelsatlas André Hundahl Esbersen Forårssemester 2013 Studio Perspectives on Transformation Arkitektskolen Aarhus Indhold Introduktion Topografien Historien Arkitekturen

Læs mere

En mand kom til byen. Ditlev Lauritzen og Esbjerg, 1884-1914. Af Morten Hahn-Pedersen

En mand kom til byen. Ditlev Lauritzen og Esbjerg, 1884-1914. Af Morten Hahn-Pedersen En mand kom til byen Ditlev Lauritzen og Esbjerg, 1884-1914 Af Morten Hahn-Pedersen Fiskeri- og Søfartsmuseet, Esbjerg 2010 En mand kom til byen Ditlev Lauritzen og Esbjerg, 1884-1914 Af Morten Hahn-Pedersen

Læs mere

På tur gennem Allested-Vejle

På tur gennem Allested-Vejle På tur gennem Allested-Vejle Hvis man ønsker at foretage en tur gennem Allested-Vejle, vil det være interessant at tænke på, at byerne daterer sig langt tilbage i tiden til overgangen mellem vikingetiden

Læs mere

VÆRDIFULDE KULTURMILJØER DET BEBYGGEDE LAND. Karby. Tema: Handel Tid: Ca. 1845-i dag

VÆRDIFULDE KULTURMILJØER DET BEBYGGEDE LAND. Karby. Tema: Handel Tid: Ca. 1845-i dag VÆRDIFULDE KULTURMILJØER DET BEBYGGEDE LAND Karby Tema: Handel Karby har været handelscenter på Sydmors, siden der blev næringsfrihed i 1800-tallet, og der kan lægges megen symbolik i, at den tidligere

Læs mere

Høje og hjulspor i tusindvis

Høje og hjulspor i tusindvis Høje og hjulspor i tusindvis færdsel i det vestjyske landskab Af Torben Egeberg Langs moderne asfaltveje og afsides grusveje ligger der enkelte steder rækker af gravhøje. I nogle tilfælde kun med få høje

Læs mere

Papirarbejdernes historie i Silkeborg 1844-1982. Keld Dalsgaard Larsen

Papirarbejdernes historie i Silkeborg 1844-1982. Keld Dalsgaard Larsen Papirarbejdernes historie i Silkeborg 1844-1982 Keld Dalsgaard Larsen Papirarbejdernes historie i Silkeborg 1844-1982. Redigeret og skrevet af Keld Dalsgaard Larsen. Fotografier: Udlånt af Lokalhistorisk

Læs mere

Arbejderliv. Working life

Arbejderliv. Working life Arbejderliv - Tekstilarbejdere i Herning 1876-1930 Working life - Textile workers in Herning 1876-1930 Aarhus Universitet Institut for Historie og Områdestudier 2007 Rikke Mosegaard Jørgensen Årskortnr.:

Læs mere

Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag

Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag 1 2 Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag 3 Syn for Sogn 2009 Lokalhistorier fra Silkeborgegnen Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv og forfatterne Redaktion: Bente Rytter Peter Mouritsen

Læs mere

Vandkraftværk. Gudenaacentralens historie og funktion

Vandkraftværk. Gudenaacentralens historie og funktion Vandkraftværk Gudenaacentralens historie og funktion ELMUSEET 1998 Indholdsfortegnelse: Side 1: Gudenaacentralen i dag... 1 2: Ideen til værket opstår... 9 3: Byggeriet går igang... 14 4: Værket står færdig...

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 3-2007 - ÅRGANG 5

NYHEDSBREV NR. 3-2007 - ÅRGANG 5 april 03-2007 Indhold Jættestuer Indhold får kærlig hånd s. 2 Støtte Nej til til højhus enestående truede i Horsens genstande s. 2 Danskernwe Ruiner sættes er i vilde stand s.3 med kulturhistorie s. 3

Læs mere

Den sidste reformation af Torben Søndergaard

Den sidste reformation af Torben Søndergaard Den sidste reformation af Torben Søndergaard Copyright: 2010, Torben Søndergaard Udgivelse: Mission Produktion ISBN: 978-87-989848-6-3 Bestilling: www.oplevjesus.dk, www.mission.dk eller pr. tlf. 22 93

Læs mere

Forord. Det ville have betydet så meget for Halldor, hvis et af hans huse fik lov til at stå i fred uden at blive bygget om.

Forord. Det ville have betydet så meget for Halldor, hvis et af hans huse fik lov til at stå i fred uden at blive bygget om. Forord Det ville have betydet så meget for Halldor, hvis et af hans huse fik lov til at stå i fred uden at blive bygget om. Sådan siger Lillemor Gunnløgsson i denne meget personlige bog, hvor hun fortæller

Læs mere

BLEGGAARDENS HISTORIE.

BLEGGAARDENS HISTORIE. BLEGGAARDENS HISTORIE. Bleggaarden er ét af de allerældste stednavne i Lyngby. Bleggaardens oprindelse kan skrives helt tilbage til 16oo tallet, selve navnet Bleggaarden kom dog først til på et langt senere

Læs mere