Perspektiver i tang. i Region Midtjylland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Perspektiver i tang. i Region Midtjylland"

Transkript

1 Perspektiver i tang i Region Midtjylland Denne folder er produceret i forbindelse med afslutning af projektet Alger til Biogas i Region Midtjylland ( ). Projektet blev finansieret af Region Midtjylland og EU FP7 og udført af Aarhus Universitet, Teknologisk Institut, DONG Energy A/S, Havets Hus og Kattegatcentret. AlgeCenter Danmarks dyrkningsanlæg blev støttet af Brd. Hartmanns Fond.

2 Introduktion STORE PERSPEKTIVER I TANG I havene omkring Danmark vokser mere end 400 forskellige arter af tang. Tangen udgør en ressource, som vi i fremtiden bør udnytte meget mere. Bioraffinering giver bæredygtige produkter Tang kan spises som en grøntsag fra havet, men i Danmark bruger vi mest tang som en bestanddel i forarbejdede produkter. Stoffer udvundet af tang bruges nemlig i dag som tilsætningsstoffer i fødevareindustrien. Det er tangstivelse, som giver tandpasta, majonæse og is den rette konsistens og holder kakaopartiklerne flydende i kakaomælken. Proteiner og sunde omega3 fedtsyrer fra tang kan også bruges til dyrefoder, og mange steder i verden er man kommet langt med at bruge tang til bæredygtig energi. Man får den mest bæredygtige udnyttelse af biomassen - både økonomisk og miljømæssigt ved at anvende hele tangbiomassen i et bioraffinaderi, hvor tangen kan raffineres til flere forskellige produkter. Resultater fra Alger til Biogas i Region Midtjylland Der er et godt biogaspotentiale i tang - uden at ressourcekrævende forbehandling er nødvendig. Visse typer af tang kan endda øge udbyttet af biogas fra gylle. Tang opsamler effektivt næringsstoffer fra gylle og spildevand og CO 2 fra røggas. Jo mere næring tangen optager, jo mere værdifuldt protein indeholder den. Og indholdet af tungmetaller ligger stadig under grænseværdierne for anvendelse af tangen til foder og gødning. Fra forskning til morgendagens industri I Region Midtjylland og resten af Danmark er der erhvervsmæssige perspektiver i dyrkning og udnyttelse af tang. Der er potentiale for vækst, arbejdspladser og teknologiudvikling gennem hele produktionskæden fra dyrkning og forarbejdning til de færdige produkter. Dyrkning af tang gavner klima og miljø AlgeCenter Danmark Layout: Grete Fogtmann Jensen, Havets Hus. Tangbiomasse er CO 2 neutral, og dyrkning og høst af tang i havet fjerner næringsstoffer og giver dermed et renere havmiljø. Partnere i projektet:

3 Perspektiver i tang BIORAFFINERING = BÆREDYGTIGE PRODUKTER Tang indeholder stoffer, som kan bruges til mange formål. Man får den mest bæredygtige udnyttelse af tangbiomassen ved en integreret udnyttelse af tangens indholdsstoffer til forskellige produkter. I et bioraffinaderi kan man dele biomassen i forskellige bestanddele: Der er behov for at udvikle metoder, så man kan udtrække de mest værdifulde stoffer uden at ødelægge eller forurene den resterende biomasse. Typisk udtrækkes højværdiprodukter som farvestoffer og bioaktive stoffer først. I næste trin anvendes restmængden til billigere produkter som foderprotein, og resterne herfra fermenteres til energi som biogas eller ethanol. Det endelige restprodukt kan bruges til gødning. Proteiner, som fx kan bruges i kosttilskud eller dyrefoder Kulhydrater, som fx kan bruges som tilsætningsstoffer i fødevareindustrien eller til energi Fedtsyrer, som fx kan bruges i kosttilskud eller En integreret udnyttelse af tangens bestanddele dyrefoder til forskellige formål giver en væsentlig og nød Farvestoffer, som fx kan bruges i fødevare- og vendig værdiforøgelse af biomassen. foderindustrien Bioaktive stoffer, som fx kan bruges i den farmaceutiske industri til medicin, helse- og plejeprodukter Kvælstof, fosfor og mineraler, som fx kan bruges som gødning i landbruget

4 Resultater: Alger til Biogas i Region Midtjylland BIOGAS, DYRKNING OG HØST Tang har et godt biogaspotentiale, men prisen på biomassen skal reduceres. I forbindelse med projekt Alger til Biogas i Region Dyrkning og høst Midtjylland har AlgeCenter Danmark etableret et dyrkningsanlæg på Grenaa Havn. Anlægget består Det er ikke bæredygtigt at høste store af 12 tanke med to separate, recirkulerede vandsymængder tang fra naturlige populationer i stemer og anvendes til både forskning, udvikling, Danmark formidling og undervisning. Der er udviklet metoder til off-shore dyrkning af tang i danske farvande, bl.a. i samresultater fra Alger til Biogas i Region Midtjylland drift med linemuslinger viser, at: Mekanisering af høst af dyrket tang er i udvikling - og dyrkning og høst skal effektiviseres yderligere for at opnå en prismæssigt Biogas konkurrencedygtig biomasse Indholdet af fedt, kulhydrater og protein i Tang kan bruges til produktion af biogas tang varierer med både art og årstid. Derfor Ressourcekrævende forbehandling (ekstruer høsttidspunktet afgørende for biomasdering, enzymbehandling med REnescience sens anvendelsesmuligheder og dermed teknologi, trykkogning, mikrobølger, ozon tilværdi sætning) øger ikke biogasudbyttet væsentligt Fingertang øger biogasudbyttet af kvæggødning ved sam-forgasning Tang er ikke egnet til termisk energikonvertering som fx afbrænding, fordi vandindholdet (80-90%), askeindholdet (op til 30%) og indholdet af alkalimetaller er for højt

5 Biogasudbytte (liter metan/kg organisk materiale) Fingertang ) ) g C ng ste ste 0 nin a 8 t d g g e er rli ølge kko ng g (b (då b Try fi ro t rin ing k e i e l M er ud nd ha kstr trud e s E Ub Ek Biogasudbytte (liter metan/kg organisk materiale) Søsalat t ) C g ) ala ste gste 80 gnin i ed årl ko lge let g (b g (d obø Tryk d rin in an ikr M eh rude der b U st tru Ek Eks s sø Biogasudbytte (liter metan/kg organisk materiale) Kvæggylle + tang t+ g+ lle ala gylle an lle gy t s g r sø g ge gy væ finkvæg 40% kvæ nk e % % R 4060% 60

6 Resultater: Alger til Biogas i Region Midtjylland FODER, GØDNING OG MILJØFORBEDRING Tang kan både bruges til dyrefoder og gødning i landbruget, men også til at forbedre havmiljøet. Foder og gødning Aminosyresammensætningen i tang er fordelagtig til brug i foder til fx fisk, fjerkræ og svin Ekstrudering af formalet tang giver tangpiller af teknisk god kvalitet Restproduktet fra biogasproduktion med tang er velegnet til gødningsformål Methionin (% af TA) Lysin (% af TA) Soyabønne 1,3 6,7 1,8 Søsalat 2,2 4,7 1,8 Fingertang 2,1 5,4 3,1 Cystein (% af TA) Miljøforbedring Spildevand og gylle kan bruges som næringskilde, når man dyrker søsalat Røggas kan anvendes som CO 2 kilde, når man dyrker søsalat Tang dyrket med gylle, spildevand eller røggas kan bruges til foder og gødning, fordi indholdet af tungmetaller ligger under grænseværdierne For hvert ton* tang produceret i havet fjernes 40 kg kvælstof og 5 kg fosfor fra havmiljøet * Tørvægt Indholdet af tre essentielle aminosyrer i soyabønner, fingertang og søsalat (% af total aminosyre (TA)). I forhold til husdyrs aminosyrebehov, er der typisk for lidt af disse tre aminosyrer i planteprotein fra landjorden.

7 Det er vigtigt at få gang i dansk produktion af tang på industriel storskala. Tang er en værdifuld kilde til de essentielle aminosyrer, som mangler i planteprotein. Vi står klar til at aftage millioner af ton til produktion af optimeret foderprotein til svin, men vi har brug for stabil leverance og kvalitet til en konkurrencedygtig pris. - Jens Legarth, Adm. direktør i Fermentationexperts og medlem af Erhvervsnetværket Havets Hus

8 Resultater: Alger til Biogas i Region Midtjylland TANG: FRA FORSKNING TIL INDUSTRI Forskning i tang kan omsættes til værdi i hele produktionskæden fra dyrkning til færdigt produkt. Produktion Høst Forarbejdning Produkter Anvendelse Der forskes og udvikles intensivt i at dyrke og udnytte tang både i Danmark og resten af verden. De danske virksomheder, CP Kelco og Dupont (Danisco), er førende internationalt inden for udvinding af stivelse fra importeret tangbiomasse. Med vores store havområder har Danmark et stort potentiale også inden for produktion af tang og dermed råmateriale til resten af produktionskæden. Igennem projektet Alger til Biogas i Region Midtjylland og AlgeCenter Danmark er Region Midtjylland blevet et centrum for erhvervsorienteret forskning og udvikling i dyrkning og anvendelse af alger. Videndeling på tværs af sektorer Hvert år mødes deltagere fra alle led i produktionskæden til AlgeCenter Danmarks konference Fra forskning i makroalger til morgendagens industri i Grenaa. Her deler deltagere fra industri, rådgivende virksomheder, forskningsinstitutioner, GTS er og myndigheder fra Danmark og resten af Europa viden vedrørende dyrkning og anvendelse af tang og mikroalger, kontakter knyttes og nye samarbejder etableres. Perspektiver i Region Midtjylland I Region Midtjylland findes tusindvis af virksomheder i brancher, der har et forretningspotentiale relateret til produktionskæden for tang. Flere af disse virksomheder er allerede involveret i produktion eller anvendelse af tang, og endnu flere er interesserede. Erhvervsnetværket Havets Hus rummer 25 aktører, heriblandt små og store virksomheder med hang til tang, produktion eller anvendelse af tang. AlgeCenter Danmark samarbejder med virksomheder, forskningsinstitutioner og GTS er fra hele verden.

9 Resultater: Alger til Biogas i Region Midtjylland ERHVERVSPOTENTIALE I TANG I REGION MIDT Et af de vigtige mål i Alger til Biogas projektet har været at kortlægge erhvervspotentialet i dyrkning og anvendelse af alger i Region Midtjylland. Der er stor interesse fra både erhvervsliv, interesseinstitutioner, uddannelsessektoren og beslutningstagere for perspektiverne i at dyrke og anvende tang Alger til Biogas i Region Midtjylland har i gangsat både store og små virksomhedsrettede projekter med deltagelse af mere end 20 forskellige virksomheder Erhvervsnetværket Havets Hus omfatter pt. 15 virksomheder og 10 forskere og konsulenter med en fælles interesse i at dyrke og/eller anvende tang Nordic Algae Network, startet af partnere i AlgeCenter Danmark, omfatter 18 virksomheder og 4 institutioner i Island, Norge, Sverige og Danmark, der alle arbejder med tang eller mikroalger Alger er et meget lovende substrat til samforgasning med husdyrgødning, da algerne har et højere gaspotentiale, samtidig med at det i modsætning til afgrøder ikke konkurrerer med fødevareproduktion. Der er dog stor forskel på algetyperne og hvor høj andel af biomassen, de kan udgøre. - Henrik B. Møller, PlanEnergi

10

11 Perspektiver i tang DYRKNING AF TANG FORBEDRER HAVMILJØET Tang kan dyrkes i tanke på land, men har man brug for større mængder, skal man dyrke tangen direkte i havet. Det forbedrer også havmiljøet. Farvandene i Region Midtjylland er velegnede til produktion af tang i stor skala. At dyrke tang direkte i havet har også den fordel, at tangen optager næringsstoffer fra havet. På den måde bliver havmiljøet renere og værdifulde næringsstoffer genindvindes. Der er udviklet systemer til off-shore dyrkning af tang, men det er stadig forbundet med vanskeligheder at producere biomassen til en konkurrencedygtig pris. Derfor er det nødvendigt, at fortsætte udviklingen mod mere effektive og billigere produktionsmetoder. På den måde sikres det, at dansk tang kan konkurrere med biomasser, som traditionelt anvendes til fx fiskefoder og bioenergi, eller med tang produceret i lande med lave produktionsomkostninger. Produktion af tang i stor skala er også nødvendig for at sikre stabil leverance af råvarer, udvikling af nye forretningsområder og produktionsmetoder, rentabel og stabil drift af produktionsanlæg og opbygning af aftagermarked for produkter indeholdende tang. FAKTA OM DYRKNING OG HØST AF TANG I DANSKE FARVANDE Fra 1 hektar kan man høste 5-15 ton tang (tørvægt) Den høstede tang har fjernet 3-9 ton CO2 fra atmosfæren Af tangen kan man udvinde: o kg N, svarende til kg protein o kg P o 3-9 ton C svarende til m3 biometan

12 Perspektiver KONKLUSIONER OG ANBEFALINGER Der er erhvervsmæssigt potentiale i tang. Realisering af potentialet kræver fortsat samarbejde mellem erhverv, forskning, interesseorganisationer og myndigheder Projekt Alger til Biogas i Region Midtjylland konkluderer: Tang har et godt biogaspotentiale, især til samforgasning med gylle Tang optager effektivt næringsstoffer og kan derfor anvendes som biofilter til rensning af havvand og spildevandskilder Aktiviteter og resultater i projektet har derudover synliggjort, at det ikke er rentabelt at dyrke tang alene til energiformål, men at der skal sigtes mod: Bioraffinering: o En integreret udnyttelse af hele tangbiomassen, hvor flere komponenter fra den samme biomasse udnyttes til forskellige formål Effektivisering: o Igennem hele produktionskæden, især dyrkning og høst, er der behov for øget mekanisering og optimering af processerne for at gøre biomassen prismæssigt konkurrencedygtig Kapitalisering af miljøgevinst: o Tangs potentiale som biofilter skal udnyttes som et virkemiddel til at fjerne og dermed genindvinde næringsstoffer fra havmiljøet og CO 2 fra atmosfæren. Dette aspekt har stor bevågenhed hos virksomheder, interesseorganisationer og beslutningstagere Anbefalinger: For at sikre en bæredygtig økonomisk og miljømæssig - udvikling af forretningsområder relateret til dyrkning og anvendelse af tang i Danmark, anbefales det at fokusere på: Dyrkning og høst: o Effektivisering og mekanisering af storskala, offshore dyrkning og høst o Dokumentation for tangs potentiale som biofilter til at genindvinde næringsstoffer fra havmiljøet o Dokumentation af effekter på det omgivende dyre- og plantesamfund af offshore, storskala tangdyrkningsanlæg Storskala produktion: o Produktion af tang i stor skala, som sikrer rentabel og stabil drift af produktionsanlæg og opbygning af aftagermarked Forbehandling: o Udvikling af teknologi til lagring og forbehandling af tangbiomasse Produkter: o Udvikling af bioraffineringsprocesser, som muliggør parallel udnyttelse af flere komponenter fra den samme tangbiomasse til forskellige formål o Udvikling og test af dyrefoder baseret på tangbiomasse o Sikring af afsætningskanaler og modning af markedet for tang og produkter baseret på tang o Kortlægning og afklaring af lovgivningsmæssige barrierer omkring dyrkning og anvendelse af dansk tang o Stærkt samarbejde mellem erhverv, forskning og myndigheder

13

14

15 AlgeCenter Danmark OM ALGECENTER DANMARK AlgeCenter Danmark etablerede i 2010 et algedyrkningsanlæg på Grenaa Havn som en del af projektet Alger til Biogas i Region Midtjylland. Partnerne bag AlgeCenter Danmark: Aarhus Universitet, Teknologisk Institut og Havets Hus/ Kattegatcentret Algedyrkningsanlægget er placeret på Grenaa Havn ved siden af Kattegatcentret Anlægget består af 12 tanke med to seperate, recirkulerede vandsystemer AlgeCenter Danmarks algedyrkningsanlæg er udgangspunkt for forskning, udvikling, formidling og undervisning i dyrkning og innovativ anvendelse af tang til foder, sunde fødevarer, energi og højværdiprodukter

16 KONTAKT OS Vil du vide mere om projektet Alger til Biogas i Region Midtjylland eller om AlgeCenter Danmark, er du meget velkommen til at kontakte os. TEKNOLOGISK INSTITUT Peter Daugbjerg Jensen, centerchef mail: AARHUS UNIVERSITET, DCE - NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI Annette Bruhn, forsker, mail: HAVETS HUS/KATTEGATCENTRET Lone Thybo Mouritsen, forsknings- og udviklingskonsulent, mail: Til Forskningens Døgn i år besøgte jeg bl.a. AlgeCenter Danmark i Grenaa. AlgeCentret er et samarbejde mellem en række institutioner, som er gået sammen om at forske i tang. For mig var det besøg et godt eksempel på, hvordan forskning forandrer. Forskningen i tang er et godt eksempel på, hvordan forskningen kan finde holdbare løsninger. Og det viser, at forskning er en væsentlig forudsætning for, at vi kan bevare vores velstand og velfærd. - Morten Østergaard, Minister for forskning, innovation og videregående uddannelser

Mikrobølger kan lave halm om til olie

Mikrobølger kan lave halm om til olie 6. årgang Nummer 28 Juni 2009 Forskning i Bioenergi Varmere klima giver mere bioenergi 3 Affald kan give os gratis brændstof 4 Fra affald til benzin, el og varme 8 Europas største forgasningsanlæg er i

Læs mere

Rentabiliteten i den såkaldte LT- CFB forgasser er nu så god, at teknologien er tæt på et kommercielt gennembrud. Det viser en undersøgelse,

Rentabiliteten i den såkaldte LT- CFB forgasser er nu så god, at teknologien er tæt på et kommercielt gennembrud. Det viser en undersøgelse, 7. årgang Nummer 31 Marts 2010 Forskning i Bioenergi DONG Energy satser på forgasning 4 Billigere og bedre kedelanlæg 6 Algeforskningen får sit eget center 7 Eksperter i forbrænding og forgasning 8 Bioenergi

Læs mere

Danmark i arbejde Vækstplan for fødevarer

Danmark i arbejde Vækstplan for fødevarer Danmark i arbejde Vækstplan for fødevarer December 2013 Danmark i arbejde Vækstplan for fødevarer December 2013 Indhold SAMMENFATNING... 7 Potentialer og udfordringer for vækst inden for fødevareområdet...13

Læs mere

Danmark som vækstcenter for en bæredygtig bioøkonomi

Danmark som vækstcenter for en bæredygtig bioøkonomi Det Nationale Bioøkonomipanel Danmark som vækstcenter for en bæredygtig bioøkonomi Udtalelse fra Det Nationale Bioøkonomipanel September 2014 Danmark som vækstcenter for en bæredygtig bioøkonomi Udtalelse

Læs mere

AKTIVITETER. Grøn energi og erhvervsudvikling 2007-2010

AKTIVITETER. Grøn energi og erhvervsudvikling 2007-2010 AKTIVITETER Grøn energi og erhvervsudvikling 2007-2010 Vækstforum Juni 2010 Region Midtjylland satser stort på energi- og miljøteknologi Inden 2025 vil halvdelen af det samlede energiforbrug her i regionen

Læs mere

Det Nationale Bioøkonomipanel. Gul biomasse i Danmark. Udpluk af casebeskrivelser for bioøkonomi i Danmark, baseret på gul biomasse

Det Nationale Bioøkonomipanel. Gul biomasse i Danmark. Udpluk af casebeskrivelser for bioøkonomi i Danmark, baseret på gul biomasse Det Nationale Bioøkonomipanel Gul biomasse i Danmark Udpluk af casebeskrivelser for bioøkonomi i Danmark, baseret på gul biomasse Februar 2015 Gul biomasse i Danmark Casebeskrivelser af bioøkonomi-projekter

Læs mere

Havets grønne guld skal blive til bioenergi og fiskefoder

Havets grønne guld skal blive til bioenergi og fiskefoder Havets grønne guld skal blive til bioenergi og fiskefoder Teknologisk Institut har med seniorforsker, ph.d. Anne-Belinda Bjerre i spidsen fået lidt over 20 millioner kroner til at omdanne de to algearter

Læs mere

EUDP: Energiteknologisk udviklings- og demonstrationsprogram

EUDP: Energiteknologisk udviklings- og demonstrationsprogram EUDP: Energiteknologisk udviklings- og demonstrationsprogram EUDP investerer i udvikling og demonstration af nye energiteknologier, der kan gøre Danmark uafhængig af fossil energi i 2050 EUDP støtter danske

Læs mere

AAU ENERGI Problembaseret forskning

AAU ENERGI Problembaseret forskning AAU ENERGI A A L B O R G U N I V E R S I T et Forord: Aalborg Universitet: din stærke vækstpartner på energiområdet Fra Aalborg Universitets grundlæggelse i 1974 og til i dag er fornybar, grøn og effektiv

Læs mere

Forord. GUDP fremstår nu som en moderne og målrettet erhvervsstøtteordning,

Forord. GUDP fremstår nu som en moderne og målrettet erhvervsstøtteordning, Årsberetning 2011 2 Årsberetning 2011 Forord 2011 var på mange måder et skelsættende år for Fødevareministeriets Grønt Udviklings og Demonstrationsprogram (GUDP). I starten af året fik GUDP både fastlagt

Læs mere

Biomasse i fremtidens danske energisystem. Robust og bæredygtig bioenergi

Biomasse i fremtidens danske energisystem. Robust og bæredygtig bioenergi Biomasse i fremtidens danske energisystem Robust og bæredygtig bioenergi September 2012 Indhold 4 Robust og bæredygtig bioenergi 6 Regulering og tilskud styrer udbredelsen af nye teknologier 4 8 At høste

Læs mere

Skema til beskrivelser af forsknings- og udviklingsaktiviteter

Skema til beskrivelser af forsknings- og udviklingsaktiviteter Skema til beskrivelser af forsknings- og udviklingsaktiviteter Aktivitetsplan (navn): Biomasse til fremtidens råvareefterspørgsel Beskrivelse af den nye tjenesteydelse eller de nye kompetencer som forventes

Læs mere

energi14 Året i overblik

energi14 Året i overblik energi14 Året i overblik forskning udvikling demonstration Energi14. Årsrapport om de danske energiforskningsprogrammer. Udgives i samarbejde mellem Dansk Energi (programmet ELFORSK), Energinet.dk (programmerne

Læs mere

Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller

Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller 10. årgang Nummer 43 Marts 2013 Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller Fokus på biogasanlæg 25 års forskning og udvikling i termisk forgasning Opgradering eller decentrale biogasnet BioPress 8617

Læs mere

Analyse af det regulerings- og støttemæssige landskab for biomasseanvendelse

Analyse af det regulerings- og støttemæssige landskab for biomasseanvendelse FEBRUAR 2015 NATURERHVERVSTYRELSEN Analyse af det regulerings- og støttemæssige landskab for biomasseanvendelse ENDELIG RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX

Læs mere

Sammenfatning af. Et inspirations- og prioriteringsgrundlag for strategiske investeringer i innovation

Sammenfatning af. Et inspirations- og prioriteringsgrundlag for strategiske investeringer i innovation Sammenfatning af Et inspirations- og prioriteringsgrundlag for strategiske investeringer i innovation UDGIVET AF Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Slotholmsgade 10 1216

Læs mere

GØDNING Fosforrige krystaller fra urin, der stopper rørene på renseanlæggene, kan blive et økologisk gødningseventyr. S. 8 11.

GØDNING Fosforrige krystaller fra urin, der stopper rørene på renseanlæggene, kan blive et økologisk gødningseventyr. S. 8 11. PROTEIN Valle, et tidligere affaldsprodukt fra osteproduktion, bliver i dag brugt til protein i sportsdrik. S. 5 GØDNING Fosforrige krystaller fra urin, der stopper rørene på renseanlæggene, kan blive

Læs mere

Alger til Biogas. Undervisningsmateriale til A- og B-niveau i biologi

Alger til Biogas. Undervisningsmateriale til A- og B-niveau i biologi Alger til Biogas Undervisningsmateriale til A- og B-niveau i biologi AlgeCenter Danmark 2012 Tekst: Sidsel Sode, Havets Hus Layout: Grete Fogtmann Jensen, Havets Hus Kontakt: Havets Hus Færgevej 4 8500

Læs mere

Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller

Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller 12. årgang Nummer 52 Juni 2015 Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller Græs er fremtidens biomasse I Sønderborg kan de lave haveaffald om til gas Polygeneration hvad er nu det for noget? BioPress

Læs mere

energi - grøn regional vækst

energi - grøn regional vækst energi - grøn regional vækst Energi i fem regioner Grønne ideer, teknologier og markeder er vigtige for Danmarks fremtidige vækst og velfærd. Vi skal både imødegå presset på klimaet og vores nære miljø.

Læs mere

Biokraft A/S muligheder i samspil på Bornholm

Biokraft A/S muligheder i samspil på Bornholm Biokraft A/S muligheder i samspil på Bornholm Biokraft A/S analyse af biogas og Biokrafts betydning for Bornholm Mindsker udledning af drivhusgasser Energi af høj kvalitet Biogas - en del af løsningen

Læs mere

Veje til ny vækst for dansk planteproduktion

Veje til ny vækst for dansk planteproduktion Mini Task Force Planteproduktion Veje til ny vækst for dansk planteproduktion RAPPORT OG ANBEFALINGER Mini Task Force Planteproduktion Sekretariatsbetjeningen er sket i Landbrug & Fødevarer og Planteproduktion,

Læs mere

Status for Baltisk Center for bæredygtig akvakulturuddannelse december 2012

Status for Baltisk Center for bæredygtig akvakulturuddannelse december 2012 Status for Baltisk Center for bæredygtig akvakulturuddannelse december 2012 Baggrund for projektet Projektet blev i foråret 2010 støttet af Bornholms Vækstforum og LAG Bornholm. Projektet har til huse

Læs mere

Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller

Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller 9. årgang Nummer 39 Marst 2012 Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller Hvor langt kan man køre på en balle halm? Dieselbilen bliver miljøvenlig med bioethanol i tanken Biogas og diesel er et perfekt

Læs mere

Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller

Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller 8. årgang Nummer 37 September 2011 Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller Fokus på VE-gasser Bioethanol i dieselbiler giver helt nye perspektiver Metangas kan blive en genvej til brintsamfundet

Læs mere

2.Session: Nogle nye danske løsningsmodeller og deres rammebetingelser Energivisioner for Region Nordjylland med focus på biomassens betydning

2.Session: Nogle nye danske løsningsmodeller og deres rammebetingelser Energivisioner for Region Nordjylland med focus på biomassens betydning 2.Session: Nogle nye danske løsningsmodeller og deres rammebetingelser Energivisioner for Region Nordjylland med focus på biomassens betydning v/ Erik C. Wormslev, NIRAS Energivisioner for Region Nordjylland

Læs mere

Indhold. Forord 3 Kort om DONG Energy 6 Energiens udfordringer 8 Sådan arbejder vi 15

Indhold. Forord 3 Kort om DONG Energy 6 Energiens udfordringer 8 Sådan arbejder vi 15 AnsvArlighedsrApport 2006 Indhold Forord 3 Kort om DONG Energy 6 Energiens udfordringer 8 Sådan arbejder vi 15 Klimaet under pres 19 Hjælp til at spare på energien 25 DONG Energy og miljøet 29 Investering

Læs mere

Økologiplan Danmark. Sammen om mere økologi

Økologiplan Danmark. Sammen om mere økologi Økologiplan Danmark Sammen om mere økologi Indhold Forord...5 1.0 En forstærket eksportindsats...7 2.0 Mere økologi på menuen i Danmark... 9 2.1 Styrket afsætning...9 2.2 Økologisk omstilling af køkkener

Læs mere

IDAs Klimaplan 2050. Tang i IDAs Klimaplan 2050

IDAs Klimaplan 2050. Tang i IDAs Klimaplan 2050 fagligt notat Tang i IDAs Klimaplan 2050 Tang i IDA s danske klimaplan L. Gilli Trónd, Bitland Enterprise og Ocean Rainforest og Vilhjálmur Nielsen, Bitland Enterprise 12.06. 2009 1 Systemperspektiv I

Læs mere

Biogaspotentiale som vedvarende energikilde

Biogaspotentiale som vedvarende energikilde 2013 potentiale som vedvarende energikilde Århus Maskinmesterskole 16-12-2013 1. Titelblad Titel: Emme: Opgavetype: Uddannelse: Udannelse sted: Fagområde: potentiale som vedvarende energikilde Vedvarende

Læs mere