Årsberetning Danske Fysioterapeuters Fagforum for Muskuloskeletal Fysioterapi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2009. Danske Fysioterapeuters Fagforum for Muskuloskeletal Fysioterapi"

Transkript

1 Årsberetning 2009 Specialeområde en definition med forpligtigelser Som fagforum er DFFMF repræsentant for det muskuloskeletale specialeområde. Internationalt under IFOMPT og dermed WCPT. DFFMF organiserer såvel dansk uddannede som udenlandsk uddannede muskuloskeletale fysioterapeuter, f.eks. mastere fra bl.a. Australien og England. Specialeområde og kompetenceniveau Patienter med akutte eller længerevarende funktionsproblemer og smerter i bevægeapparatet har brug for den bedste diagnostik og behandling af deres problemer. Fysioterapeuter uddannes og autoriseres til at arbejde med denne patientgruppe hvor kiropraktorer, læger og speciallæger udgør andre primære autoriserede aktører. I Danmark findes der under Danske Fysioterapeuter 9 specialeområder som grundlæggende repræsenteres ved fagfora. Dertil findes et antal faggrupper, som repræsenterer mere afgrænsede metoder eller vidensfelter. Et specialeområde som det muskuloskeletale kendetegnes ved et stort vidensfelt, dybdegående specialviden, avanceret håndtering og særlige ekspertisemæssige kliniske redskaber relateret til feltet. Specialisering Som repræsentant for det muskuloskeletale specialeområde arbejder DFFMF for at optimere håndtering, diagnostik og behandling af patienter med muskuloskeletale lidelser. Vejen dertil er flerfoldig men indeholder primært hovedingrediensen: videreuddannelse af fysioterapeuter indenfor specialeområdet. Delmålet er dermed videreuddannelse af et antal fysioterapeuter, som kan udføre det primære ønske om optimal patienthåndtering i praksis. Med andre ord er kompetenceudviklingen til et givent kompetenceniveau i klinisk praksis det essentielle. Som IFOMPT-medlemsorganisation repræsenterer DFFMF specialet muskuloskeletal fysioterapi og begrænser sig ikke til et enkelt koncept, men integrerer det der er "best evidence" og "best practice" i uddannelsen og her stammer en del indhold fra kendte koncepter. At vi løbende kigger vores uddannelse efter i sømmene afspejler sig bl.a. i den nye uddannelsesstruktur, som gælder fra medio 2009 samt det faktum, at vi pr 2010 indgår i en international monitorering af uddannelsens kvalitet og indhold (IFOMPT). Kompetencefelter og virkefelter i praksis Med en definition af særlige kompetencer åbner vi vedrørende muskuloskeletale lidelser også op for spørgmål som; hvilke opgaver varetager en grunduddannet fysioterapeut? Hvilke opgaver varetager specialiserede fysioterapeuter? Og hvordan anerkendes muskuloskeletale fysioterapeuter i Danmark? Det er samme spørgsmål lægerne i sin tid skulle forholde sig til; hvilke opgaver kan klares af den alment praktiserende og hvilke opgaver håndteres mere optimalt hos specialiserede læger? Der vil klart være Side 1 af 9

2 overlaps i ydelser og fællesnævnere, men diskussionen er aktuel. Også når vi snakker arbejdsfordelinger og kompetencer indenfor et område som ryglidelser i et sundhedsvæsen og -samfund. Og på hvilket niveau klarer vi bedst en politisk argumentation omkring kompetencer vedrørende avanceret, evidensbaseret diagnostik og behandling af f.eks. rygpatienter er det på niveauet for grunduddannede eller specialuddannede fysioterapeuter? Det kan også være i regionerne, man støder på disse spørgsmål, f.eks. i forbindelse med praksisplaner for de forskellige sundhedsaktører. Og som formand har jeg stødt på emnet i flere sammenhænge på møder med Danske Fysioterapeuter etc. Motivation hos fysioterapeuten valg og fravalg af kompetenceudvikling For at motivere en fysioterapeut til længevarende kompetenceudvikling med særlige krav til eksaminer kræves en række forudsætninger. Der skal være en klar målsætning, værdigrundlag og en form for anerkendelse i en given kontekst. Ligeledes vil der typisk være overvejelser omkring ressourcer, omkostninger og gevinster. Mange fysioterapeuter vælger at gå hele vejen med en uddannelse i MF de fleste i Danmark, enkelte i udlandet. Mange gør ikke, selv om rigtig mange er kursusaktive i en eller anden grad. En gulerod kan være en anerkendt slutkompetenceprofil, som ikke kun eksisterer i DFFMF-regi men også i bevidstheden hos fysioterapeuter og samarbejdspartner generelt. Samt ikke mindst bedre honorarer for særydelser. Anerkendelse og synliggørelse af vore fuldt uddannede medlemmer er en mangelvare nationalt set. I nogle andre lande ser vi anderledes forhold; hos naboerne i Norge er MT et speciale som honoreres med særlige takster for udredning og behandling.det er fortsat en udfordring at skabe disse forhold og kræver en fælles anstrengelse i fysioterapi faget - i samarbejde med Danske Fysioterapeuter. Uddannelsen Uddannelsen udbydes i Danmark fortsat direkte under DFFMF som eneste mulighed. Vi undersøger forløbende muligheder på universiteter m.m. og har dialog med disse samt Danske Fysioterapeuter om emnet. Det vigtigste for os bliver at fastholde en IFOMPT akkreditering og et højt klinisk niveau; dette er samtidig udfordringen for uddannelsesinstitutioner, da særlig klinisk kompetenceudvikling til et specialiseret niveau er omkostningsfuldt (dyrt) og kræver en specialiseret lærerstab samt konstellation. Fra Fagfora til Faglige Selskaber nye muligheder DFFMF har de seneste år haft tætte dialoger med Danske Fysioteraputer om såvel tanken omkring»videnskabelige Selskaber«som udvikling af master- og kanditatuddannelser særligt indenfor specialeområderne. I tidligere oplæg er tankerne omkring videnskabelige selskaber blevet præsenteret. Herunder er tanken at tydeliggøre og fremme de enkelte fagforas status som højt specialiserede organisationer under Danske Fysioterapeuter. Vedrørende Selskaber, der er en kendt betegnelse fra den medicinske verden, ser det ud til, at der er en vis fornuft i at nuancere målbetegnelsen til»fagligt Selskab«, da der særligt er fokus på et professionelt og evidensbaseret specialefelt i praksis frem for udelukkende forskningsmæssig aktivitet i gruppen (»Videnskabeligt«). Som udgangspunkt er DFFMF positivt stemt for et godt og konstruktivt udviklingsarbejde sammen Side 2 af 9

3 med Danske Fysioterapeuter vedrørende overgang til»fagligt Selskab«. De store fagforas arbejde kan endvidere smitte af på de øvrige fagforas muligheder. I sidste ende er målet tydeliggørelse og optimering af fysioterapiens specialegrene til gavn for samarbejdspartnere og patienter. Organisatorisk er der overvejelser om tydelig adskillelse af en fagforening (Danske Fysioterapeuter) og de Faglige Selskaber, der således bliver profiler på de fagspecifikke felter også i relation til sundhedssystemet, patienter og andre aktører. Det medfører nye opgaver for de enkelte bestyrelser, formænd osv. Der kan være flere organisatoriske og økonomiske udfordringer i konstellationer med Faglige Selskaber; hvor kommer økonomien fra hvordan fordeles medlemskontingenter mellem Danske Fysioterapeuter og de enkelte Faglige Selskaber, osv. DFFMF håber, at afsættet mod et Fagligt Selskab bl.a. indebærer en bedre håndtering af de udfordringer der er omkring synlighed, anerkendelse og profilering af specialeområderne i fysioterapi som nævnt i punkterne ovenfor. Ligeledes ønsker vi et tættere samarbejde med Specialistrådet, som arbejder meget selvstændigt i godkendelse af nye specialister. Det vil være naturligt at et Fagligt Selskab, som repræsenterer et specialeområde, inddrages som væsentlig medakkreditør og udvikler af specialistkrav indenfor eget speciale. Aktiviteter, resultater og afsæt fra 2009 mod 2010 et overblik - Dialoger om udvikling af Faglige Selskaber i fysioterapi (2009-). - Etableret og beskrevet fast uddannelsesudvalg ind i eksisterende DFFMF undervisergruppe med Teams etc. (2009-). - Etablering af fast udbud af supervisionskursus for DFFMF s undervisere (2009-). - Etableret fast temadagsudvalg (2009-). - Etableret og beskrevet samarbejder med "eksterne" undervisere ud fra DFFMF kriterier (2009-). - Ambassadørtiltag med regionale og lokale klinikambassadører ( ). - Opstart af interessegrupper / netværk på det muskuloskeletale område med nationale og internationale relationer ( ). - Særtilbud på Manual Therapy Journal og JOSPT (2008-). - Fremstillet uddannelsesfolder og patientfolder ( ). - Beskrivelse og iværksættelse af ny uddannelsesstruktur på 60 ECTS ( ). - Etablering af Forsknings- og Udviklingsudvalg ( ). - Styrkelse af internationale og nationale samarbejder mht. uddannelsesmuligheder, -standarder og fremtidsperspektiver for uddannelsen (kommunikationer med universiteter i ind- og udland, IFOMPT ressourcepersoner og Danske Fysioterapeuter) ( ). Side 3 af 9

4 Medlemsudvikling Medlemstal pr. 31. dec. 2001: 986 Medlemstal pr. 31. dec. 2002: 965 Medlemstal pr. 31. dec. 2003: 967 Medlemstal pr. 31. dec. 2004: 979 Medlemstal pr. 31. dec. 2005: 982 Medlemstal pr. 31. dec. 2006: 916 Medlemstal pr. 31. dec. 2007: 900 Medlemstal pr. 31. dec. 2008: studerende Medlemstal pr. 31. dec. 2009: studerende Møder 2009 Der har været 9 bestyrelsesmøder og 2 fællesmøder med McKenzie-Inst DK og FFI. Dertil har der været møder med Danske Fysioterapeuter, Syddansk Universitet, Repræsentanter fra IFOMPT, Nordisk Kontakt Komité, udenlandske unvisersiteter samt diverse udvalg under Danske Fysioterapeuter. Årsmødet blev i 2009 slået sammen med Fagfestivalen under Danske Fysioterapeuter. Nordisk Kongres i Manuel/Muskuloskeletal Fysioterapi blev afholdt i Gøteborg og er refereret i fagblad nr Generalforsamling 2009 Generalforsamlingen blev holdt d. 28. marts i Odense Congress Center lige efter Fagfestivallen. Inger Wiggers Kiær blev valgt som dirigent. Årsberetningen og regnskabet blev enstemmigt godkendt. Valg til bestyrelsen: Niels Honoré og Amad Shayan ønskede ikke genvalg. Henrik Christoffersen ønskede genvalg. Jesper Holm og Eva Bäcker Hansen stillede op til bestyrelsen. Sammen med Henrik Christoffersen blev de valgt uden modkandidater. Som suppleanter blev Vibeke Laumann og Jeppe Thue Andersen valgt ligeledes uden modkandidater. Aase Troest blev valgt til revisor sammen med Dansk Revision. I uddannelsesforløb Der er 58 aktive på uddannelsen efter ny ordning eller overgangsordning. De fordeler sig som følger: Trin 1: 2 deltagere Trin 1 + Trin 2: 16 Trin 3: 14 Overgangsordning: 13 forventet del I eksamen 19 (de er i gang med caserapporten) forventet del II eksamen 7 Side 4 af 9

5 Kursusaktivitet Deltagerantal på de forskellige kurser: Trin 1A Trin 1B Trin 2A Trin 2B Trin 2C Trin 3A Trin 3B 34 Trin 3C 4 MET 1 34 MET 2 21 NDUB / ND Case Rapport (Afv.) Diff Dx Med Cervikogen HP Skulder fordyb Butler 36 Eksamen Maj stod atter i MF-eksamens tegn. Del 1: Et stort til lykke til flg., som har bestået MF eksamen Del 1 og som kan benytte titlen ExamMT: Dennis Petersen, Horsens Line Thomasen, Århus Anette Flyvholm Marott, Vodskov Andreas Aune hildrum, Rødovre Anders skov Hansen, Frederiksberg Michael Seiger Kristiansen, Hedensted Michael Møller Nielsen, Gistrup Thrainn Bjórnsson, Island Bibi Heiberg, Odense M René Jørgensen, Århus N Martin Dahl Nielsen, Vejle Martin Christensen, Horsens Connie Linnebjerg, Kongens Lyngby Alejandro Bugge, Århus C Gorm Serup, Maribo Louise Søgaard Hansen, Roskilde Claus Ulrik Jensen, Ringsted Del 2: Og et stort til lykke til flg., som har bestået MF eksamen Del 2 og som kan benytte titlen DipMT Muskuloskeletal Fysioterapeut: Lotte Telvig, Kastrup Zerrin Sirek, København S Lisa Noreen, Ishøj Ingunn Fridorf, Sætre, Norge Side 5 af 9

6 Alle uddannede muskuloskeletale fysioterapeuter DipMT og MaMT - kan findes på hjemmesiden (Information / Find en Muskuloskeletal Fysioterapeut). IFOMPT Der er afholdt et europæisk møde i Gøteborg med deltagelse af Martin Josefsen og Inger Madsen. Danmark har igennem de sidste 2 år bidraget til udvikling af en ny procedure vedrørende valg af værtsland for den næste IFOMPT-kongres, som afholdes hvert 4. år. Sidste konkurrence om at blive værtsland for kommende IFOMPT kongres var noget rodet, med løbende konkurrence mellem England og Canada for at få de delegeredes stemmer for at kunne blive værtsland. Den procedure er der nu rettet op på og skal til afstemning snart. Det næste emne som Danmark skal arbejde med, er beskrivelse af hvem der kan opstille som kandidat til IFOMPT s bestyrelse. Der er også arbejdet på at tydeliggøre IFOMPT s valgprocedurer. Kort sagt: der ryddes op i organisatoriske uklarheder. Danmark skal igennem en intern monitoreringsproces af vores uddannelse, som skal godkendes, for fortsat at kunne være medlem af IFOMPT. Det er Inger Birthe Bjørnlund og Eva Bäcker Hansen som arbejde på dette projekt i samarbejde med resten af uddannelsesudvalget. Nordisk Kontakt Komité - Nordisk Kongres til Danmark 2011 Nordisk Kongres 2009 fandt sted i Gøteborg, og var en herlig oplevelse. I samme ombæring afholdtes Nordisk Kontakt Komité møde, og undertegnede blev valgt som formand frem til Og, det er glædeligt at vi kan afsløre, at Nordisk Kongres 2011 afholdes i København. Vi samarbejder p.t. med DSMM om planlægningen. Temadagsudvalg Vores temadagsudvalg lagde fra land i november 2009 med at arrangere Hovedpinetemadag på Skejby sygehus. Arrangementet tiltrak cirka 150 fysioterapeuter, som oplevede spændende foredrag af ressourcepersoner på hovedpineområdet. Det er vores intention at lave minimum én temadag om året, med fokus på relevante emner. Uddannelsesudvalget 2009 Uddannelsesudvalget består af : Martin Josefsen, Inger-Birthe Bjørnlund, Inger Skjærbæk, Niels Martinsen og Eva Bäcker Hansen. Arbejdsopgaverne har været og vil i det kommende år været præget af den nye uddannelse og international monitorering blev året hvor den nye og længe ventede uddannelse blev sat i værk. De første Trin 1 kurser har været afholdt, til stor glæde for undervisere og kursister, og del 1 af de nye neurodynamik og smerter har også været afholdt. I undervisningsgruppen og i uddannelsesudvalget ser vi frem til at få afholdt trin 2 kurserne, samt at få opstartet det helt nye supervisionsforløb. Differentialdiagnostikkurserne glæder vi os til at få afholdt i efteråret 2010 for første gang. Som altid når nye strukturer træder i kraft, skal der tages stilling til overgangsordninger og dispensationer, hvilket har givet anledning til en del arbejde, primært hos studievejlederen men også lidt i udvalget. Side 6 af 9

7 I forbindelse med den nye uddannelsesstruktur, ligger der en del arbejde bag; beskrivelser af kurser og ECTS-points, redigering af arbejdskompendiet og undervisningsmanualerne og opdatering af litteraturen - alt sammen et stort stykke arbejde, der i skrivende stund er i processen. Den næste store opgave for udvalget er der også taget hul på; monitorering af uddannelsen af IFOMPT med beskrivelse af uddannelseforløb, kompetencer og eksaminer, der så skal evalueres af to eksterne konsulenter. V i forventer at få afsluttet projektet i indeværende år. Hjemmesiden Muskuloskeletal.dk har været præget af oveflytningen til nyt CMS-system (ny udbyder af server m.m.) sammen med fysio.dk. Herunder har der været faser med manglende funktioner og lidt rodede sider. En enkelt udfordring er, at medlemsdatabaserne for de nye interessegrupper (MIGs) mistedes i overflytningen. Vi kigger p.t. på ny løsning ligesom behandlerlisterne mangler at blive opdateret. En af de nye funktioner er mitfysio.dk hvor du selvfølgelig også kan finde et forum for DFFMF gå ind på mitfysio.dk og vælg Grupper og Muskuloskeletal Fysioterapi. Muskuloskeletal Fysioterapi - medlemsbladet Vi har i redaktionen fået oparbejdet et godt forhold til vores nye bladform. Og Jeppe Thue Andersen er som medredaktør allerede involveret i artikelskrivning m.m. Generelt får vi gode tilbagemeldinger om det nye format. Vi oververjer løbende muligheder for evt. opjusteringer af sidetal versus lethed i formatet, hvilket også indeholder en økonomisk overvejelse. Internationale tidsskrifter Manual Therapy Journal & JOSPT Det er med glæde vi fortsat kan annoncere et samarbejde mellem DFFMF og Manual Therapy Journal samt JOSPT. Tilbuddene kører på individuel basis for medlemmer, dvs. man skal selv henvende sig vedrørende abonnement. MIGs Muskuloskeletale InteresseGrupper Der blev i 2008 opstartet to nye interessegrupper indenfor det muskuloskeletale felt. MIG Nakkebesvær, Hovedpine og Whiplash MIG Kæbeleds- og Biddysfunktion Formålet med MIGs er at skabe mulighed for netværksdannelser lokalt i landet og nationalt. Desuden er målet at skabe temadage i samarbejde med Danske Fysioterapeuter indenfor interessefelterne. En udfordring med vores nye hjemmeside er dog, at medlemsdatabaserne mistedes under overflytning til ny web. Vi overvejer p.t. en løsning på at håndtere medlemmer i interessegrupperne, som både kan være fysioterapeuter og andre fagpersoner. Interessegrupperne er åbne for alle fysioterapeuter og fagpersoner interesseret indenfor de respektive interessegruppers felter. Dertil er der tilknyttet ressourcepersoner og en tovholder for hver interessegruppe. Flere interessegrupper er på vej. Koordinatoren for MIGs er Henrik Christoffersen. Yderligere information kan findes på hjemmesiden. Side 7 af 9

8 Fyraftensmøder Der har igen været afholdt fyraftensmøder i hele landet denne gang med emnet Klinisk Ræssonering, som er affødt af det andet store kvalitetssikringsprojekt DFFMF gruppen har lavet. Udover fremlæggelse på Fagfestivallen 2009, synes MT gruppen vi skulle helt ud til briksene, hvor det virkelig foregår. Der har været rimelig god interesse for emnet, god engagement på selve møderne og det har været billigt for deltagerne. Desværre har det kostet MT gruppen lidt, men vi føler det har været nødvendig med møderne, og har derfor accepteret underskuddet. Arrangementerne har desuden belyst vores fortsatte opgave i at beskrive funktionen som ambassadørklinik bedre, hvilket 2010 vil blive brugt til. Der er fortsat mulighed for at kunne arrangere fyraftensmøder lokalt, man kan bare tage kontakt til os. Regionale ambassadører I løbet af året har Fagforum for Muskuloskeletal Fysioterapi udpeget regionale ambassadører landet over. Vores mission med de regionale ambassadører er at synliggøre DFFMF ude ved briksene. Således har DFFMF nu minimum én ambassadør i hver region. Deres arbejdsopgave er primært at være til rådighed for alle, der gerne vil vide mere om vores uddannelse. Hver ambassadør modtager en bunke eksemplarer af vores medlemsblade, når de udkommer og har også informationsmateriale om vores uddannelse og vores patientfoldere liggende klar til uddeling. Ambassadørerne kan også formidle viden om regionale initiativer, der kunne være interessante for DFFMF. Afslutning Til alle medlemmer takker jeg for dialoger, møder, aktiviteter og uddannelsesvirksomhed, som I bidrager til i faget. Det er jeres engagement i personlig og faglig udvikling der bærer en stor del af dette fagområde frem. Og tak for endnu et godt år til alle kolleger i DFFMF og Danske Fysioterapeuter samt øvrige fagfora og faggrupper. Jeg ønsker alle fortsat god arbejdslyst og udvikling ind i 2010 med tak for På bestyrelsens vegne, Martin B. Josefsen Formand for DFFMF Marts 2010 Side 8 af 9

9 Mark your calendars now and expect the most The 11th Nordic Congress on Manual/Musculoskeletal Physiotherapy and Medicine will be held in beautiful Copenhagen. The theme for 2011 is Pain and Dysfunction - Clinical and Scientific update, covering the multifacetted biomechanics, neurophysiology, pain mechanisms and symptomatic presentations as seen in musculoskeletal health care and research. These topics will be addressed by lectures and clinically oriented sessions throughout the congress. Look forward to experiencing leading researches and experts from around the world deliver the substances for your professional interests. Add to that the beautiful capitol city of Denmark as the host of the conference. Congress Committee The Planning and Scientific Committees are joint ventures between DFFMF (Danish Musculoskeletal Physiotherapy Association) and DSMM (Danish Society for Musculoskeletal Medicine). It consists of - Martin B. Josefsen, President DFFMF, Chairman NCC (Nordic Contact Committee) - Palle Holck, President DSMM - Vibeke Laumann, DFFMF - Niels Jensen, DSMM - Henrik Christoffersen, DFFMF Update will be available through muskuloskeletal.dk and dsmm.org See you in Copenhagen Side 9 af 9

Årsberetning 2011. Danske Fysioterapeuters Fagforum for Muskuloskeletal Fysioterapi. Kære medlemmer og kolleger,

Årsberetning 2011. Danske Fysioterapeuters Fagforum for Muskuloskeletal Fysioterapi. Kære medlemmer og kolleger, Årsberetning 2011 Danske Fysioterapeuters Fagforum for Muskuloskeletal Fysioterapi Kære medlemmer og kolleger, DFFMF arbejder ihærdigt på at skabe det bedste udbud af vores kerneydelse: uddannelsen i muskuloskeletal

Læs mere

CURRICULUM VITAE. McKenzie Credentialling Examination, april 1996 (Cert. MDT) Manuel Terapi- eksamen, Del 1, 25. maj 1997.

CURRICULUM VITAE. McKenzie Credentialling Examination, april 1996 (Cert. MDT) Manuel Terapi- eksamen, Del 1, 25. maj 1997. CURRICULUM VITAE PERSONLIGE DATA Navn Inge Merete Husum Bopæl: Jagtvej 15, 9000 Aalborg Telefon: 98124484/20974484 Mail: jagtvej-15@stofanet.dk UDDANNELSE OG EKSAMINER Autorisation som fysioterapeut fra

Læs mere

Uddannelses- og Kursus Udvalgets (UKU) årsberetning for 2009.

Uddannelses- og Kursus Udvalgets (UKU) årsberetning for 2009. Uddannelses- og Kursus Udvalgets (UKU) årsberetning for 2009. Udvalgets sammensætning Bente Andersen, Anders Skov Hansen, Mikkel A, Petersen og Vibeke Bechtold (formand). Overordnede betragtninger Der

Læs mere

Institut for Mekanisk Diagnostik og Terapi McKenzie Institut Danmark. Beretning 2008

Institut for Mekanisk Diagnostik og Terapi McKenzie Institut Danmark. Beretning 2008 Institut for Mekanisk Diagnostik og Terapi McKenzie Institut Danmark Beretning 2008 Instituttets Mission Missionen for IMDT er at udbrede kendskabet til MDT samt at bidrage til udforskning af anvendeligheden

Læs mere

1. Implementering af faglige selskaber i fysioterapi

1. Implementering af faglige selskaber i fysioterapi 1. juni 2014 Årsberetning for 2013 1. Implementering af faglige selskaber i fysioterapi Dette er den første årsberetning fra (DSF). Siden stiftelsen den 22. maj 2013 har vi haft travlt med at opbygge organisationen

Læs mere

Funktionsbeskrivelse. Administrative:

Funktionsbeskrivelse. Administrative: Sygehus: Vejle Afdeling: Onkologisk Afsnit: Onkologisk Ambulatorium Stilling: Specialeansvarlig sygeplejerske i Onkologisk Ambulatorium Funktionsbeskrivelse Organisatorisk placering Hvem refererer stillingsindehaver

Læs mere

Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse.

Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse. Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse. Rygcenter Fyn, Ringe 11. januar 2008 Med nærværende dokument beskrives visioner for en dansk specialkiropraktor uddannelse. Visionerne for uddannelsens

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Til: Aarhus Universitet Uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening

Til: Aarhus Universitet Uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening 18. november 2013 Høring: Aarhus Universitets kandidatuddannelse i fysioterapi Til: Aarhus Universitet Uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening Først og fremmest ønsker at introducere sig selv som nyetableret

Læs mere

Institut for Mekanisk Diagnostik og Terapi - McKenzie Institut Danmark Formandsberetning 2013. Beretning 2013

Institut for Mekanisk Diagnostik og Terapi - McKenzie Institut Danmark Formandsberetning 2013. Beretning 2013 Dansk selskab for Mekanisk Diagnostik og Terapi McKenzie Institut Danmark Beretning 2013 Mission Det er vores mission at: Uddanne i og promovere anvendelsen af principperne til håndtering af muskuloskeletale

Læs mere

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet Kirubakaran Balasubramaniam Ph.d.-studerende, læge Forskningsenheden for Almen Praksis J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Danmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direkte telefon: 65503739

Læs mere

Bestyrelsens medlemmer orienterede om diverse arbejdsgrupper, de har deltaget i.

Bestyrelsens medlemmer orienterede om diverse arbejdsgrupper, de har deltaget i. Referat Referat for møde: Dato for møde: Bestyrelsesmøde i DSF - Skype 25. marts 2014 15-19.30 For referat: Mette Østergaard Sted: IT-møde Deltagere: Martin B. Josefsen Bente Andersen Bjarne Rittig-Rasmussen

Læs mere

Curriculum. Publications

Curriculum. Publications Kirubakaran Balasubramaniam PhD Student Research Unit of General Practice J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Denmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direct phone: 65503739 Curriculum Født

Læs mere

FÅ EN FAGLIG MEDSPILLER... DANSKE FYSIOTERAPEUTER

FÅ EN FAGLIG MEDSPILLER... DANSKE FYSIOTERAPEUTER FÅ EN FAGLIG MEDSPILLER... DANSKE FYSIOTERAPEUTER ... og 10 andre gode grunde til at blive medlem 10 gode grunde til at blive medlem af Danske Fysioterapeuter: Du får fagbladet Fysioterapeuten 22 gange

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Danske Naturister. www.naturister.dk

Danske Naturister. www.naturister.dk Referat fra DNs generalforsamling lørdag den 4. februar 2006. Generalforsamlingen blev afholdt i Vesterbro Kulturhus. Der var 31 personligt fremmødte medlemmer til generalforsamlingen. Ad. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Demensområdet kompetencer på basisniveau

Demensområdet kompetencer på basisniveau Demensområdet kompetencer på basisniveau 1. Læger Demens omtales flere steder i det medicinske curriculum: Under - Neuroanatomi (hjernens forhold generelt) - Patologisk anatomi (hjernefund ved demens)

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER

DANSKE FYSIOTERAPEUTER DANSKE FYSIOTERAPEUTER Holdningspapir Faglig og organisatorisk kvalitet i primærsektor Som vedtaget af hovedbestyrelsen april 2008 Baggrund Dette er en revideret udgave af notatet om faglig og organisatorisk

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Nationale retningslinjer Overordnet skal forskningstræningsprojektet bestå af 20 dage, heraf 10 kursusdage. Projektet skal være påbegyndt senest inden for 2 års

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Etiske regler. Etiske regler i forbindelse med kurser afholdt af Danske Fysioterapeuters Fagforum for Muskuloskeletal Terapi:

Etiske regler. Etiske regler i forbindelse med kurser afholdt af Danske Fysioterapeuters Fagforum for Muskuloskeletal Terapi: Etiske regler 0,00 Etiske regler i forbindelse med kurser afholdt af Danske Fysioterapeuters Fagforum for Muskuloskeletal Terapi: Under henvisning til straffelovens paragraf 264a-d omhandlende privatlivets

Læs mere

Udkast til afslag på godkendelse

Udkast til afslag på godkendelse Aalborg Universitet aau@aau.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aalborg Universitets ansøgning om godkendelse af ny

Læs mere

Deltag i udviklingsklinikkens implementerings projekt

Deltag i udviklingsklinikkens implementerings projekt Deltag i udviklingsklinikkens implementerings projekt Introduktion til Udviklingsklinikken Udviklingsklinikken opstartede d. 1. april 2010 på baggrund af en aftale med Praksisfonden om vilkår vedrørende

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

Oplæg til DTHS fra Talesøjlemøde d. 7. april 2008

Oplæg til DTHS fra Talesøjlemøde d. 7. april 2008 Der mødte 21 deltagere op og hele landet var repræsenteret. Målet for dagen var at konkretisere Talesøjlens organisering og udarbejde oplæg desangående til DTHS. Opgaverne var at etablere de faglige netværk

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat fra møde i DMU Uddannelsespanel Tid: 24. januar 2011 kl. 17.00 21.30 Sted: Fjelsted Skovkro Deltagere: Jesper Holm (formand), Martin Skov Jensen, Joy Nordkvist, Peter

Læs mere

September 2009 Årgang 2 Nummer 3

September 2009 Årgang 2 Nummer 3 September 2009 Årgang 2 Nummer 3 Implementering af kliniske retningslinjer i praksis på Århus Universitetshospital, Skejby Inge Pia Christensen, Oversygeplejerske MPM, Børneafdeling A, Århus Universitetshospital

Læs mere

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine).

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Love og vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Terapi 1. Navn Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Stk. 2. Sekretariatets adresse angiver

Læs mere

Mandag d. 29. oktober kl. 18.00. Tilstede

Mandag d. 29. oktober kl. 18.00. Tilstede DL-møde 29.10 2013 DL-møde 29.10 2013... 1 1. Bordet rundt og status på aktiviteter... 3 2. Status på økonomi... 4 3. Medlemsdatabase status, nye, udmeldte... 4 4. Optimering af opgaver... 5 5. Status

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke: Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På udbydes følgende valgmodulspakke: Uge 1-3 Uge 4 og 5 Uge 6 Teori: Kvalitative og kvantitative metoder med sundhedsteknologi/ telemedicin som eksempel,

Læs mere

Center for kliniske retningslinjer

Center for kliniske retningslinjer Center for kliniske retningslinjer - Nationalt Clearinghouse for sygeplejefaglige kliniske retningslinjer 2004: Etablere godkendelsesråd 2005: Vi vil have et Clearing house. Mål: Oktober 2007 2008 Dansk

Læs mere

Til: Aalborg Universitet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Til: Aalborg Universitet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 25. november 2013 Høring: Aalborg Universitets kandidatuddannelse i fysioterapi Til: Aalborg Universitet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Først og fremmest ønsker at introducere sig selv som nyetableret

Læs mere

Status Uddannelsesgruppen Årsmødet 6. marts 2013

Status Uddannelsesgruppen Årsmødet 6. marts 2013 Status Uddannelsesgruppen Årsmødet 6. marts 2013 : DMCG PAL Dansk Multidisciplinær Cancergruppe ved formand for koordinationsgruppen for uddannelse Marianne Mose Bentzen Disposition: DMCG PAL s uddannelsesarbejde

Læs mere

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Vedtægter for Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Danish Society for Shoulder and Elbow Surgery 1 NAVN Selskabets navn er: Dansk Selskab for Skulder- og Albuekirurgi (DSSAK). Selskabet er medlem

Læs mere

kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus

kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategisk kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategisk kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus 2007 Hvorfor strategisk kompetenceudvikling? Århus Universitetshospital,

Læs mere

Vedtægter for Danske Massører og Terapeuter

Vedtægter for Danske Massører og Terapeuter VEDTÆGTER Vedtægter for Danske Massører og Terapeuter Senest revideret 5. september 2009 1 Hjemsted og formål Foreningens navn er: Danske Massører & Terapeuter, www.d-m-t.dk Foreningens adresse fremgår

Læs mere

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent.

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent. Generalforsamling Psykiatrisk Museum/ MADHouse Middelfart Den 25. marts 2015 Referat fra den ordinære generalforsamling i Dansk Rengøringsteknisk Forening Dagsorden: A. Valg Af dirigent. B. Formandens

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Patienten i centrum! Ja tak - men hvordan?

Patienten i centrum! Ja tak - men hvordan? Patientsikkerhedskonferencen 2014 Patienten i centrum! Ja tak - men hvordan? Hvordan arbejde med det i klinisk praksis? 1 Susanne Lauth, Oversygeplejerske, Programchef, Onkologisk Afdeling, Vejle Sygehus

Læs mere

Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune

Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Borgeren henvises fra eksempelvis: Sygehuse Praktiserende læger Hjemmepleje Jobcenter Børn & unge afd.. Visitatorer. Neuro-rehabilitering

Læs mere

Velkomme til Civil SIG Meeting Bentleyuser.dk. gint Seminar

Velkomme til Civil SIG Meeting Bentleyuser.dk. gint Seminar Velkomme til Civil SIG Meeting Bentleyuser.dk gint Seminar Michael Jepsen (MiJ) Grontmij Carl Bro Næstformand Bentleyuser.dk Mij@gmcb.dk www.grontmij-carlbro.dk gint Seminar Agenda 10:00 Registration and

Læs mere

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer Hillerød Hospital Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer 2010-2012 Fysioterapeuter Ergoterapeuter Sygeplejersker Bioanalytikere Jordemødre Radiografer Kliniske diætister

Læs mere

Muskuloskeletal. MIG er det en fugl, er det et fly det er en Muskuloskeletal InteresseGruppe!

Muskuloskeletal. MIG er det en fugl, er det et fly det er en Muskuloskeletal InteresseGruppe! WWW. muskuloskeletal. dk Muskuloskeletal Fysioterapi /4 1. årgang NOVEMBER 2008 medlemsbl ad for MUSKULOSKELETALE FYSIOTERAPEUTER I DANMARK Muskuloskeletal Fysioterapi er et speciale i fysioterapi, som

Læs mere

Er implementeringsforskning relevant i forskningstræning?

Er implementeringsforskning relevant i forskningstræning? Morten Steensen: Hvordan opnår man "forskningsforståelse? Hvordan integreres forskning(stræning) bedst i videreuddannelsen? Er implementeringsforskning relevant i forskningstræning? Hvordan implementeres

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat The Danish Society for Biomedical Engineering Affiliate to: International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) and European Alliance for Medical and Biological

Læs mere

Institut for Mekanisk Diagnostik og Terapi McKenzie Institut Danmark. Beretning 2012

Institut for Mekanisk Diagnostik og Terapi McKenzie Institut Danmark. Beretning 2012 Institut for Mekanisk Diagnostik og Terapi McKenzie Institut Danmark Beretning 2012 Instituttets Mission Missionen for IMDT er at udbrede kendskabet til MDT samt at bidrage til udforskning af anvendeligheden

Læs mere

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling Referat af MAF- Danmarks generalforsamling MAF Danmark generalforsamling - 5. april 2014 i Jacobskirken, Odense Generalforsamlingen begyndte kl. 15.30 og sluttede kl. 16.30. Formanden Arne Puggaard bød

Læs mere

Ulla Breth Knudsen. Overlæge, Ph.D., Aarhus Universitetshospital, Skejby. Medlem af Bestyrelsen for LVS

Ulla Breth Knudsen. Overlæge, Ph.D., Aarhus Universitetshospital, Skejby. Medlem af Bestyrelsen for LVS Ulla Breth Knudsen Overlæge, Ph.D., Aarhus Universitetshospital, Skejby Medlem af Bestyrelsen for LVS Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) Tidligere Dansk Medicinsk Selskab (DMS) Paraplyorganisation

Læs mere

Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi

Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi Handleplan 2010 Koncern Praksis Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi Marts 2010 Koncern Praksis Handleplan 2010 Indledning

Læs mere

Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013

Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013 Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere Dirigent: Nicholas Referent: Line Stemmetællere: Mie og Julie 2. Landsbestyrelsens årsberetning ved formanden

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007

Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007 Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning 5. Budget for foreningen 2005,

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Tilstede: Peter Vestergaard Charlotte Christoffersen Jan Marker Jesper Petersen Mogens Frølund Michael Jakobsen Fleur

Læs mere

EFTER- OG VIDERE- UDDANNELSE

EFTER- OG VIDERE- UDDANNELSE Overgangsalderen livsstil, levevilkår og livskvalitet en sund overgang eller en sygelig tilgang? SUNDHEDSFAGLIG DIPLOMUDDANNELSE/KOMPETENCEGIVENDE VIDEREUDDANNELSE MED SPECIALE I KLIMAKTERIET FOR SYGEPLEJERSKER

Læs mere

Praktiserende Fysioterapeuter i Danmark Referat af bestyrelsesmøde

Praktiserende Fysioterapeuter i Danmark Referat af bestyrelsesmøde Praktiserende Fysioterapeuter i Danmark Referat af bestyrelsesmøde Tid: Onsdag d. 18. januar 2012 Sted: Danske Fysioterapeuter Opgaver, der er uddelegeret til en eller flere personer er markeret med blå

Læs mere

Referat af arbejdsgruppemøde den 11.06.03

Referat af arbejdsgruppemøde den 11.06.03 Referat af arbejdsgruppemøde den 11.06.03 Tilstede: Fraværende: Jens Peter Garne JPGARNE@dadlnet.dk Esbern Friis rh03084@rh.dk Christen Axelsson chax@herlevhosp.kbhamt.dk Hanne Galatius haga@fa.dk Anne

Læs mere

Årsrapport 2009. Det palliative team. Regionshospitalet Viborg, Skive

Årsrapport 2009. Det palliative team. Regionshospitalet Viborg, Skive Årsrapport 2009 Det palliative team Regionshospitalet Viborg, Skive Arbejdet i Palliativt Team I palliativt team har vi i årets løb arbejdet med etablering og videre-udvikling af vores ressourcepersonsordning.

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 2005 Referat

Ordinær Generalforsamling 2005 Referat Dansk Selskab for Medicinsk Fysik Ordinær Generalforsamling 2005 Referat Odense, den 19. marts 2005 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bestyrelsens årsberetning 4. Beretning

Læs mere

Referat TR netværksmøde d. 3. december 2009

Referat TR netværksmøde d. 3. december 2009 Referat TR netværksmøde d. 3. december 2009 1. Referent: Maria Hansen Ordstyrer: Jette Clausen 2. Referat godkendt 3. Netværksansvarlig: Lene Lebech, Kolding kommune (lele@kolding.dk) melder sig frivilligt.

Læs mere

YN stiftende bestyrelsesmøde d. 27.februar 2010 fra 13-20

YN stiftende bestyrelsesmøde d. 27.februar 2010 fra 13-20 YN stiftende bestyrelsesmøde d. 27.februar 2010 fra 13-20 Tilstede: Bo, Anne Katrine, Mette, Anette og Anette. Fra kl. 15-17: Anne Mette Hejl Referent: Anette M Pkt. 1: Overdragelse af dokumenter. Anne

Læs mere

a. Valg af dirigent (må ikke være medlem af SDF bestyrelsen) d. Aflæggelse af regnskab med påtegning fra revisorer til godkendelse

a. Valg af dirigent (må ikke være medlem af SDF bestyrelsen) d. Aflæggelse af regnskab med påtegning fra revisorer til godkendelse SDF's ordinære generalforsamling Lørdag d. 3. oktober 2015 Dagsorden a. Valg af dirigent (må ikke være medlem af SDF bestyrelsen) b. Valg af referent c. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse

Læs mere

Generalforsamling i DSMF, Nyborgstrand d. 15. april 2015 kl. 17.30.

Generalforsamling i DSMF, Nyborgstrand d. 15. april 2015 kl. 17.30. Generalforsamling i DSMF, Nyborgstrand d. 15. april 2015 kl. 17.30. 1. Valg af dirigent Søren holm. Referent: Heidi S. Rønde. 2. Godkendelse af dagsordenen Godkendt. Lovligt varslet. 3. Bestyrelsens årsberetning

Læs mere

MUSKULOSKELETAL FYSIOTERAPI /4

MUSKULOSKELETAL FYSIOTERAPI /4 WWW.MUSKULOSKELETAL.DK MUSKULOSKELETAL FYSIOTERAPI /4 3. ÅRGANG DECEMBER 2010 MEDLEMSBLAD FOR MUSKULOSKELETALE FYSIOTERAPEUTER I DANMARK MUSKULOSKELETAL FYSIOTERAPI er et speciale i fysioterapi, som omhandler

Læs mere

Elektroniske tidsskrifter og databaser via Regionslicenser

Elektroniske tidsskrifter og databaser via Regionslicenser Vejledning Elektroniske tidsskrifter og databaser via Regionslicenser Via Regionslicenser kan hver region tilbyde alle hospitalsansatte og praksissektoren adgang til en række elektroniske ressourcer Adgangen

Læs mere

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7927 4444 Telefax +45 7927 4930 www.regionshospitalethorsens.dk post@horsens.rm.dk Lokal strategi

Læs mere

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling 12-1169 - JEKR - 26.11.2012 Kontakt: Jens Kragh - jekr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling Godkendt på FTF s kongres den 14.-15.11.2012 _ Stærke faglige organisationer

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen mandag den 9. maj 2011 kl. 17.30 for Foreningen for kræftoverlevere med senfølger.

Referat fra generalforsamlingen mandag den 9. maj 2011 kl. 17.30 for Foreningen for kræftoverlevere med senfølger. Referat fra generalforsamlingen mandag den 9. maj 2011 kl. 17.30 for Foreningen for kræftoverlevere med senfølger. Mødet blev holdt i Ryesgade 27 (Sundhedscenter for kræftramte), 2200 København N, i mødelokalet

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Årsberetning og Regnskab 2010

Årsberetning og Regnskab 2010 Årsberetning og Regnskab 2010 1 Det er Kultursamarbejdets vision, at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets strategiske

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: TN Dato: 02. 01. 2013 Sagsid.: Version nr.: 1. Revision af kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Læs mere

Notat. Fysioterapeuters overvejelser om videreuddannelse. Danske Fysioterapeuter

Notat. Fysioterapeuters overvejelser om videreuddannelse. Danske Fysioterapeuter Notat Danske Fysioterapeuter Fysioterapeuters overvejelser om videreuddannelse Dette notat beskriver, hvilke overvejelser medlemmer af Danske Fysioterapeuter gør sig om videreuddannelse. 1 Notatet bygger

Læs mere

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA Analyse handleplan formidling Kommunikation i praksis med PAS som redskab er en

Læs mere

SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling. Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen

SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling. Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen Kompetenceudvikling for lærere og pædagoger i skolen I dette katalog kan du finde inspiration til kompetenceudvikling

Læs mere

Vejledning i valg af coachuddannelse

Vejledning i valg af coachuddannelse Vejledning i valg af coachuddannelse Coaching er et gråt marked Vi taler med mange forskellige mennesker, der ønsker en uddannelse som coach. De to hyppigste spørgsmål vi får fra potentielle kunder er:

Læs mere

Strategi og handleplan

Strategi og handleplan Strategi og handleplan for tillidsrepræsentantområdet Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland 1 1. Indledning Dansk Sygeplejeråds kongres har vedtaget Udviklingsretning for TR i fremtidens DSR, der skal

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Jurforsk.

Bestyrelsesmøde i Jurforsk. Bestyrelsesmøde i Jurforsk. Tidspunkt: 8. maj 2013, kl. 10.30-13.30. Sted: Syddansk Universitet, Odense. Deltagere: Julia Ballaschk (KU), Louise Hauberg Wilhelmsen (CBS), Peter Nick Stausholm- Møller (AU),

Læs mere

Demenskoordinatoruddannelsen

Demenskoordinatoruddannelsen Demenskoordinatoruddannelsen på diplomniveau studiestart den 2. september, 2013 Hold 39 Den velkendte uddannelse tilpasset tidens krav gennemføres over 3 internatmoduler Gennemført uddannelse og bestået

Læs mere

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende Administration og udbud af valgfag modul 13 Administration og udbud af valgfag på ne modul 13 sker på den enkelte professionshøjskole

Læs mere

Anbefalinger til sportsfysiologiske kvalifikationskrav i forbindelse med ansættelse af ernæringsfaglige konsulenter i elitekommuner

Anbefalinger til sportsfysiologiske kvalifikationskrav i forbindelse med ansættelse af ernæringsfaglige konsulenter i elitekommuner Anbefalinger til sportsfysiologiske kvalifikationskrav i forbindelse med ansættelse af ernæringsfaglige konsulenter i elitekommuner Følgende kvalifikationskrav kan anvendes ved ansættelse af ernæringsfaglige

Læs mere

FYAM-kampagnen 2014/15 Crescendo Q-valitet. Hvad er Q-cirkler?

FYAM-kampagnen 2014/15 Crescendo Q-valitet. Hvad er Q-cirkler? Hvad er Q-cirkler? Kvalitetscirkler, også kaldet Peer Review Groups, er almindeligt anvendt i primærsektoren i Europa til at reflektere over og forbedre standardpraksis over tid. De repræsenterer en social

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Vedtægter for International Medical Cooperation Committee Odense

Vedtægter for International Medical Cooperation Committee Odense Vedtægter for International Medical Cooperation Committee Odense Vedtægter for... 1 International Medical Cooperation Committee Odense... 1 Kapitel 1: Navn og relationer... 2 Kapitel 2: Vision og formål...

Læs mere

Sygeplejefaglige problemstillinger

Sygeplejefaglige problemstillinger Sygeplejefaglige problemstillinger - er alle velegnet som grundlag for kliniske retningslinjer? Linda Schumann Scheel Ph.d., cand.pæd. og sygeplejerske DASys Konference d. 23. september 2009 Århus Universitetshospital,

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhed og Forebyggelse Børne- og ungeregion Vest Børn- og ungeforvaltningen Ørbækvej

Læs mere

Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler

Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler 1. Sekretariatschef Foreningens sekretariatschef er sekretær for formandsskabet og foreningens bestyrelse. Ved økonomiske dispositioner kan sekretariatschefen

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM

HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM MINISTERIET FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE, DECEMBER 2013 HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM SUNDHEDSPERSONER OG LÆGEMIDDEL- OG MEDICOINDUSTRIEN I dag samarbejder mange læger, tandlæger, apotekere

Læs mere

Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Mobilitets afd. - ergoterapi

Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Mobilitets afd. - ergoterapi CRS Mobilitet Heden 7 5000 Odense C Telefon: 6611 0233 Fax. 6311 4718 E-Mail: mobilitet.fyn@soc.regionssyddanmark.dk Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Mobilitets

Læs mere

Dagsorden Møde i: J.nr.: Dato/tidspunkt: Sted/lokale: Deltagere: Dagsordenspunkter:

Dagsorden Møde i: J.nr.: Dato/tidspunkt: Sted/lokale: Deltagere: Dagsordenspunkter: Dagsorden Møde i: Forum for ledelse og uddannelse J.nr.: Dato/tidspunkt: 17. marts 2015, kl. 08.00-10.00 Sted/lokale: Kristineberg lokale 5.03a Deltagere: Vicedirektør Anne Hertz (formand) Centerchef PC

Læs mere

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 21.november 2011.

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 21.november 2011. Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 21.november 2011. Tilstede: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Mette Johansen, Peter Johansen, Marcus Munch. Fraværende: Line Reffelt Jørgensen (barsel),

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

Referat, DASAIMs Smerteudvalg, Internatsmøde 2014 28.+29.09.2014

Referat, DASAIMs Smerteudvalg, Internatsmøde 2014 28.+29.09.2014 Referat, DASAIMs Smerteudvalg, Internatsmøde 2014 28.+29.09.2014 Til stede: Ole Mathiesen (OM), Stephan Alpiger (SA), Thomas Enggaard (TE), Carsten Tollund (CT) Fraværende: Eske Aasvang (EA) Søndag d.

Læs mere

Referat af IMCC Aalborgs ordinære generalforsamling 2013

Referat af IMCC Aalborgs ordinære generalforsamling 2013 Referat af IMCC Aalborgs ordinære generalforsamling 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Godkendelse af dagsorden og forretningsorden for generalforsamlingen. 3. Aflæggelse

Læs mere

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Koordinationsgruppens og øvrige gruppers beretning 5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget 6. Visioner, aktiviteter

Læs mere

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk Nyhedsbrev fra dchi s. 2 Inflation i interessen for sundhedsøkonomi s. 3 workshop: Public health, healthcare evaluations and labor markets s. 4 DChi s ph.d projekter s. 5 DCHI medsponsor for minikonference

Læs mere

Strategi for kommunikation om EPJ

Strategi for kommunikation om EPJ Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Strategi for kommunikation om EPJ I løbet af 2010

Læs mere

Hjerte- og lungefysioterapi:

Hjerte- og lungefysioterapi: Beskrivelse af specialet Hjerte- og lungefysioterapi Specialets problemfelter og metoder Specialet omhandler specifikke problemfelter og benytter sig af specifikke metoder. Specialet dækker en række problemfelter

Læs mere

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje Peqqisaanermik Ilisimatusarfik. Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab. Sygeplejestudiet Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje 8. semester Hold 2010 Indholdsfortegnelse Indhold

Læs mere