Årsberetning Danske Fysioterapeuters Fagforum for Muskuloskeletal Fysioterapi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2009. Danske Fysioterapeuters Fagforum for Muskuloskeletal Fysioterapi"

Transkript

1 Årsberetning 2009 Specialeområde en definition med forpligtigelser Som fagforum er DFFMF repræsentant for det muskuloskeletale specialeområde. Internationalt under IFOMPT og dermed WCPT. DFFMF organiserer såvel dansk uddannede som udenlandsk uddannede muskuloskeletale fysioterapeuter, f.eks. mastere fra bl.a. Australien og England. Specialeområde og kompetenceniveau Patienter med akutte eller længerevarende funktionsproblemer og smerter i bevægeapparatet har brug for den bedste diagnostik og behandling af deres problemer. Fysioterapeuter uddannes og autoriseres til at arbejde med denne patientgruppe hvor kiropraktorer, læger og speciallæger udgør andre primære autoriserede aktører. I Danmark findes der under Danske Fysioterapeuter 9 specialeområder som grundlæggende repræsenteres ved fagfora. Dertil findes et antal faggrupper, som repræsenterer mere afgrænsede metoder eller vidensfelter. Et specialeområde som det muskuloskeletale kendetegnes ved et stort vidensfelt, dybdegående specialviden, avanceret håndtering og særlige ekspertisemæssige kliniske redskaber relateret til feltet. Specialisering Som repræsentant for det muskuloskeletale specialeområde arbejder DFFMF for at optimere håndtering, diagnostik og behandling af patienter med muskuloskeletale lidelser. Vejen dertil er flerfoldig men indeholder primært hovedingrediensen: videreuddannelse af fysioterapeuter indenfor specialeområdet. Delmålet er dermed videreuddannelse af et antal fysioterapeuter, som kan udføre det primære ønske om optimal patienthåndtering i praksis. Med andre ord er kompetenceudviklingen til et givent kompetenceniveau i klinisk praksis det essentielle. Som IFOMPT-medlemsorganisation repræsenterer DFFMF specialet muskuloskeletal fysioterapi og begrænser sig ikke til et enkelt koncept, men integrerer det der er "best evidence" og "best practice" i uddannelsen og her stammer en del indhold fra kendte koncepter. At vi løbende kigger vores uddannelse efter i sømmene afspejler sig bl.a. i den nye uddannelsesstruktur, som gælder fra medio 2009 samt det faktum, at vi pr 2010 indgår i en international monitorering af uddannelsens kvalitet og indhold (IFOMPT). Kompetencefelter og virkefelter i praksis Med en definition af særlige kompetencer åbner vi vedrørende muskuloskeletale lidelser også op for spørgmål som; hvilke opgaver varetager en grunduddannet fysioterapeut? Hvilke opgaver varetager specialiserede fysioterapeuter? Og hvordan anerkendes muskuloskeletale fysioterapeuter i Danmark? Det er samme spørgsmål lægerne i sin tid skulle forholde sig til; hvilke opgaver kan klares af den alment praktiserende og hvilke opgaver håndteres mere optimalt hos specialiserede læger? Der vil klart være Side 1 af 9

2 overlaps i ydelser og fællesnævnere, men diskussionen er aktuel. Også når vi snakker arbejdsfordelinger og kompetencer indenfor et område som ryglidelser i et sundhedsvæsen og -samfund. Og på hvilket niveau klarer vi bedst en politisk argumentation omkring kompetencer vedrørende avanceret, evidensbaseret diagnostik og behandling af f.eks. rygpatienter er det på niveauet for grunduddannede eller specialuddannede fysioterapeuter? Det kan også være i regionerne, man støder på disse spørgsmål, f.eks. i forbindelse med praksisplaner for de forskellige sundhedsaktører. Og som formand har jeg stødt på emnet i flere sammenhænge på møder med Danske Fysioterapeuter etc. Motivation hos fysioterapeuten valg og fravalg af kompetenceudvikling For at motivere en fysioterapeut til længevarende kompetenceudvikling med særlige krav til eksaminer kræves en række forudsætninger. Der skal være en klar målsætning, værdigrundlag og en form for anerkendelse i en given kontekst. Ligeledes vil der typisk være overvejelser omkring ressourcer, omkostninger og gevinster. Mange fysioterapeuter vælger at gå hele vejen med en uddannelse i MF de fleste i Danmark, enkelte i udlandet. Mange gør ikke, selv om rigtig mange er kursusaktive i en eller anden grad. En gulerod kan være en anerkendt slutkompetenceprofil, som ikke kun eksisterer i DFFMF-regi men også i bevidstheden hos fysioterapeuter og samarbejdspartner generelt. Samt ikke mindst bedre honorarer for særydelser. Anerkendelse og synliggørelse af vore fuldt uddannede medlemmer er en mangelvare nationalt set. I nogle andre lande ser vi anderledes forhold; hos naboerne i Norge er MT et speciale som honoreres med særlige takster for udredning og behandling.det er fortsat en udfordring at skabe disse forhold og kræver en fælles anstrengelse i fysioterapi faget - i samarbejde med Danske Fysioterapeuter. Uddannelsen Uddannelsen udbydes i Danmark fortsat direkte under DFFMF som eneste mulighed. Vi undersøger forløbende muligheder på universiteter m.m. og har dialog med disse samt Danske Fysioterapeuter om emnet. Det vigtigste for os bliver at fastholde en IFOMPT akkreditering og et højt klinisk niveau; dette er samtidig udfordringen for uddannelsesinstitutioner, da særlig klinisk kompetenceudvikling til et specialiseret niveau er omkostningsfuldt (dyrt) og kræver en specialiseret lærerstab samt konstellation. Fra Fagfora til Faglige Selskaber nye muligheder DFFMF har de seneste år haft tætte dialoger med Danske Fysioteraputer om såvel tanken omkring»videnskabelige Selskaber«som udvikling af master- og kanditatuddannelser særligt indenfor specialeområderne. I tidligere oplæg er tankerne omkring videnskabelige selskaber blevet præsenteret. Herunder er tanken at tydeliggøre og fremme de enkelte fagforas status som højt specialiserede organisationer under Danske Fysioterapeuter. Vedrørende Selskaber, der er en kendt betegnelse fra den medicinske verden, ser det ud til, at der er en vis fornuft i at nuancere målbetegnelsen til»fagligt Selskab«, da der særligt er fokus på et professionelt og evidensbaseret specialefelt i praksis frem for udelukkende forskningsmæssig aktivitet i gruppen (»Videnskabeligt«). Som udgangspunkt er DFFMF positivt stemt for et godt og konstruktivt udviklingsarbejde sammen Side 2 af 9

3 med Danske Fysioterapeuter vedrørende overgang til»fagligt Selskab«. De store fagforas arbejde kan endvidere smitte af på de øvrige fagforas muligheder. I sidste ende er målet tydeliggørelse og optimering af fysioterapiens specialegrene til gavn for samarbejdspartnere og patienter. Organisatorisk er der overvejelser om tydelig adskillelse af en fagforening (Danske Fysioterapeuter) og de Faglige Selskaber, der således bliver profiler på de fagspecifikke felter også i relation til sundhedssystemet, patienter og andre aktører. Det medfører nye opgaver for de enkelte bestyrelser, formænd osv. Der kan være flere organisatoriske og økonomiske udfordringer i konstellationer med Faglige Selskaber; hvor kommer økonomien fra hvordan fordeles medlemskontingenter mellem Danske Fysioterapeuter og de enkelte Faglige Selskaber, osv. DFFMF håber, at afsættet mod et Fagligt Selskab bl.a. indebærer en bedre håndtering af de udfordringer der er omkring synlighed, anerkendelse og profilering af specialeområderne i fysioterapi som nævnt i punkterne ovenfor. Ligeledes ønsker vi et tættere samarbejde med Specialistrådet, som arbejder meget selvstændigt i godkendelse af nye specialister. Det vil være naturligt at et Fagligt Selskab, som repræsenterer et specialeområde, inddrages som væsentlig medakkreditør og udvikler af specialistkrav indenfor eget speciale. Aktiviteter, resultater og afsæt fra 2009 mod 2010 et overblik - Dialoger om udvikling af Faglige Selskaber i fysioterapi (2009-). - Etableret og beskrevet fast uddannelsesudvalg ind i eksisterende DFFMF undervisergruppe med Teams etc. (2009-). - Etablering af fast udbud af supervisionskursus for DFFMF s undervisere (2009-). - Etableret fast temadagsudvalg (2009-). - Etableret og beskrevet samarbejder med "eksterne" undervisere ud fra DFFMF kriterier (2009-). - Ambassadørtiltag med regionale og lokale klinikambassadører ( ). - Opstart af interessegrupper / netværk på det muskuloskeletale område med nationale og internationale relationer ( ). - Særtilbud på Manual Therapy Journal og JOSPT (2008-). - Fremstillet uddannelsesfolder og patientfolder ( ). - Beskrivelse og iværksættelse af ny uddannelsesstruktur på 60 ECTS ( ). - Etablering af Forsknings- og Udviklingsudvalg ( ). - Styrkelse af internationale og nationale samarbejder mht. uddannelsesmuligheder, -standarder og fremtidsperspektiver for uddannelsen (kommunikationer med universiteter i ind- og udland, IFOMPT ressourcepersoner og Danske Fysioterapeuter) ( ). Side 3 af 9

4 Medlemsudvikling Medlemstal pr. 31. dec. 2001: 986 Medlemstal pr. 31. dec. 2002: 965 Medlemstal pr. 31. dec. 2003: 967 Medlemstal pr. 31. dec. 2004: 979 Medlemstal pr. 31. dec. 2005: 982 Medlemstal pr. 31. dec. 2006: 916 Medlemstal pr. 31. dec. 2007: 900 Medlemstal pr. 31. dec. 2008: studerende Medlemstal pr. 31. dec. 2009: studerende Møder 2009 Der har været 9 bestyrelsesmøder og 2 fællesmøder med McKenzie-Inst DK og FFI. Dertil har der været møder med Danske Fysioterapeuter, Syddansk Universitet, Repræsentanter fra IFOMPT, Nordisk Kontakt Komité, udenlandske unvisersiteter samt diverse udvalg under Danske Fysioterapeuter. Årsmødet blev i 2009 slået sammen med Fagfestivalen under Danske Fysioterapeuter. Nordisk Kongres i Manuel/Muskuloskeletal Fysioterapi blev afholdt i Gøteborg og er refereret i fagblad nr Generalforsamling 2009 Generalforsamlingen blev holdt d. 28. marts i Odense Congress Center lige efter Fagfestivallen. Inger Wiggers Kiær blev valgt som dirigent. Årsberetningen og regnskabet blev enstemmigt godkendt. Valg til bestyrelsen: Niels Honoré og Amad Shayan ønskede ikke genvalg. Henrik Christoffersen ønskede genvalg. Jesper Holm og Eva Bäcker Hansen stillede op til bestyrelsen. Sammen med Henrik Christoffersen blev de valgt uden modkandidater. Som suppleanter blev Vibeke Laumann og Jeppe Thue Andersen valgt ligeledes uden modkandidater. Aase Troest blev valgt til revisor sammen med Dansk Revision. I uddannelsesforløb Der er 58 aktive på uddannelsen efter ny ordning eller overgangsordning. De fordeler sig som følger: Trin 1: 2 deltagere Trin 1 + Trin 2: 16 Trin 3: 14 Overgangsordning: 13 forventet del I eksamen 19 (de er i gang med caserapporten) forventet del II eksamen 7 Side 4 af 9

5 Kursusaktivitet Deltagerantal på de forskellige kurser: Trin 1A Trin 1B Trin 2A Trin 2B Trin 2C Trin 3A Trin 3B 34 Trin 3C 4 MET 1 34 MET 2 21 NDUB / ND Case Rapport (Afv.) Diff Dx Med Cervikogen HP Skulder fordyb Butler 36 Eksamen Maj stod atter i MF-eksamens tegn. Del 1: Et stort til lykke til flg., som har bestået MF eksamen Del 1 og som kan benytte titlen ExamMT: Dennis Petersen, Horsens Line Thomasen, Århus Anette Flyvholm Marott, Vodskov Andreas Aune hildrum, Rødovre Anders skov Hansen, Frederiksberg Michael Seiger Kristiansen, Hedensted Michael Møller Nielsen, Gistrup Thrainn Bjórnsson, Island Bibi Heiberg, Odense M René Jørgensen, Århus N Martin Dahl Nielsen, Vejle Martin Christensen, Horsens Connie Linnebjerg, Kongens Lyngby Alejandro Bugge, Århus C Gorm Serup, Maribo Louise Søgaard Hansen, Roskilde Claus Ulrik Jensen, Ringsted Del 2: Og et stort til lykke til flg., som har bestået MF eksamen Del 2 og som kan benytte titlen DipMT Muskuloskeletal Fysioterapeut: Lotte Telvig, Kastrup Zerrin Sirek, København S Lisa Noreen, Ishøj Ingunn Fridorf, Sætre, Norge Side 5 af 9

6 Alle uddannede muskuloskeletale fysioterapeuter DipMT og MaMT - kan findes på hjemmesiden (Information / Find en Muskuloskeletal Fysioterapeut). IFOMPT Der er afholdt et europæisk møde i Gøteborg med deltagelse af Martin Josefsen og Inger Madsen. Danmark har igennem de sidste 2 år bidraget til udvikling af en ny procedure vedrørende valg af værtsland for den næste IFOMPT-kongres, som afholdes hvert 4. år. Sidste konkurrence om at blive værtsland for kommende IFOMPT kongres var noget rodet, med løbende konkurrence mellem England og Canada for at få de delegeredes stemmer for at kunne blive værtsland. Den procedure er der nu rettet op på og skal til afstemning snart. Det næste emne som Danmark skal arbejde med, er beskrivelse af hvem der kan opstille som kandidat til IFOMPT s bestyrelse. Der er også arbejdet på at tydeliggøre IFOMPT s valgprocedurer. Kort sagt: der ryddes op i organisatoriske uklarheder. Danmark skal igennem en intern monitoreringsproces af vores uddannelse, som skal godkendes, for fortsat at kunne være medlem af IFOMPT. Det er Inger Birthe Bjørnlund og Eva Bäcker Hansen som arbejde på dette projekt i samarbejde med resten af uddannelsesudvalget. Nordisk Kontakt Komité - Nordisk Kongres til Danmark 2011 Nordisk Kongres 2009 fandt sted i Gøteborg, og var en herlig oplevelse. I samme ombæring afholdtes Nordisk Kontakt Komité møde, og undertegnede blev valgt som formand frem til Og, det er glædeligt at vi kan afsløre, at Nordisk Kongres 2011 afholdes i København. Vi samarbejder p.t. med DSMM om planlægningen. Temadagsudvalg Vores temadagsudvalg lagde fra land i november 2009 med at arrangere Hovedpinetemadag på Skejby sygehus. Arrangementet tiltrak cirka 150 fysioterapeuter, som oplevede spændende foredrag af ressourcepersoner på hovedpineområdet. Det er vores intention at lave minimum én temadag om året, med fokus på relevante emner. Uddannelsesudvalget 2009 Uddannelsesudvalget består af : Martin Josefsen, Inger-Birthe Bjørnlund, Inger Skjærbæk, Niels Martinsen og Eva Bäcker Hansen. Arbejdsopgaverne har været og vil i det kommende år været præget af den nye uddannelse og international monitorering blev året hvor den nye og længe ventede uddannelse blev sat i værk. De første Trin 1 kurser har været afholdt, til stor glæde for undervisere og kursister, og del 1 af de nye neurodynamik og smerter har også været afholdt. I undervisningsgruppen og i uddannelsesudvalget ser vi frem til at få afholdt trin 2 kurserne, samt at få opstartet det helt nye supervisionsforløb. Differentialdiagnostikkurserne glæder vi os til at få afholdt i efteråret 2010 for første gang. Som altid når nye strukturer træder i kraft, skal der tages stilling til overgangsordninger og dispensationer, hvilket har givet anledning til en del arbejde, primært hos studievejlederen men også lidt i udvalget. Side 6 af 9

7 I forbindelse med den nye uddannelsesstruktur, ligger der en del arbejde bag; beskrivelser af kurser og ECTS-points, redigering af arbejdskompendiet og undervisningsmanualerne og opdatering af litteraturen - alt sammen et stort stykke arbejde, der i skrivende stund er i processen. Den næste store opgave for udvalget er der også taget hul på; monitorering af uddannelsen af IFOMPT med beskrivelse af uddannelseforløb, kompetencer og eksaminer, der så skal evalueres af to eksterne konsulenter. V i forventer at få afsluttet projektet i indeværende år. Hjemmesiden Muskuloskeletal.dk har været præget af oveflytningen til nyt CMS-system (ny udbyder af server m.m.) sammen med fysio.dk. Herunder har der været faser med manglende funktioner og lidt rodede sider. En enkelt udfordring er, at medlemsdatabaserne for de nye interessegrupper (MIGs) mistedes i overflytningen. Vi kigger p.t. på ny løsning ligesom behandlerlisterne mangler at blive opdateret. En af de nye funktioner er mitfysio.dk hvor du selvfølgelig også kan finde et forum for DFFMF gå ind på mitfysio.dk og vælg Grupper og Muskuloskeletal Fysioterapi. Muskuloskeletal Fysioterapi - medlemsbladet Vi har i redaktionen fået oparbejdet et godt forhold til vores nye bladform. Og Jeppe Thue Andersen er som medredaktør allerede involveret i artikelskrivning m.m. Generelt får vi gode tilbagemeldinger om det nye format. Vi oververjer løbende muligheder for evt. opjusteringer af sidetal versus lethed i formatet, hvilket også indeholder en økonomisk overvejelse. Internationale tidsskrifter Manual Therapy Journal & JOSPT Det er med glæde vi fortsat kan annoncere et samarbejde mellem DFFMF og Manual Therapy Journal samt JOSPT. Tilbuddene kører på individuel basis for medlemmer, dvs. man skal selv henvende sig vedrørende abonnement. MIGs Muskuloskeletale InteresseGrupper Der blev i 2008 opstartet to nye interessegrupper indenfor det muskuloskeletale felt. MIG Nakkebesvær, Hovedpine og Whiplash MIG Kæbeleds- og Biddysfunktion Formålet med MIGs er at skabe mulighed for netværksdannelser lokalt i landet og nationalt. Desuden er målet at skabe temadage i samarbejde med Danske Fysioterapeuter indenfor interessefelterne. En udfordring med vores nye hjemmeside er dog, at medlemsdatabaserne mistedes under overflytning til ny web. Vi overvejer p.t. en løsning på at håndtere medlemmer i interessegrupperne, som både kan være fysioterapeuter og andre fagpersoner. Interessegrupperne er åbne for alle fysioterapeuter og fagpersoner interesseret indenfor de respektive interessegruppers felter. Dertil er der tilknyttet ressourcepersoner og en tovholder for hver interessegruppe. Flere interessegrupper er på vej. Koordinatoren for MIGs er Henrik Christoffersen. Yderligere information kan findes på hjemmesiden. Side 7 af 9

8 Fyraftensmøder Der har igen været afholdt fyraftensmøder i hele landet denne gang med emnet Klinisk Ræssonering, som er affødt af det andet store kvalitetssikringsprojekt DFFMF gruppen har lavet. Udover fremlæggelse på Fagfestivallen 2009, synes MT gruppen vi skulle helt ud til briksene, hvor det virkelig foregår. Der har været rimelig god interesse for emnet, god engagement på selve møderne og det har været billigt for deltagerne. Desværre har det kostet MT gruppen lidt, men vi føler det har været nødvendig med møderne, og har derfor accepteret underskuddet. Arrangementerne har desuden belyst vores fortsatte opgave i at beskrive funktionen som ambassadørklinik bedre, hvilket 2010 vil blive brugt til. Der er fortsat mulighed for at kunne arrangere fyraftensmøder lokalt, man kan bare tage kontakt til os. Regionale ambassadører I løbet af året har Fagforum for Muskuloskeletal Fysioterapi udpeget regionale ambassadører landet over. Vores mission med de regionale ambassadører er at synliggøre DFFMF ude ved briksene. Således har DFFMF nu minimum én ambassadør i hver region. Deres arbejdsopgave er primært at være til rådighed for alle, der gerne vil vide mere om vores uddannelse. Hver ambassadør modtager en bunke eksemplarer af vores medlemsblade, når de udkommer og har også informationsmateriale om vores uddannelse og vores patientfoldere liggende klar til uddeling. Ambassadørerne kan også formidle viden om regionale initiativer, der kunne være interessante for DFFMF. Afslutning Til alle medlemmer takker jeg for dialoger, møder, aktiviteter og uddannelsesvirksomhed, som I bidrager til i faget. Det er jeres engagement i personlig og faglig udvikling der bærer en stor del af dette fagområde frem. Og tak for endnu et godt år til alle kolleger i DFFMF og Danske Fysioterapeuter samt øvrige fagfora og faggrupper. Jeg ønsker alle fortsat god arbejdslyst og udvikling ind i 2010 med tak for På bestyrelsens vegne, Martin B. Josefsen Formand for DFFMF Marts 2010 Side 8 af 9

9 Mark your calendars now and expect the most The 11th Nordic Congress on Manual/Musculoskeletal Physiotherapy and Medicine will be held in beautiful Copenhagen. The theme for 2011 is Pain and Dysfunction - Clinical and Scientific update, covering the multifacetted biomechanics, neurophysiology, pain mechanisms and symptomatic presentations as seen in musculoskeletal health care and research. These topics will be addressed by lectures and clinically oriented sessions throughout the congress. Look forward to experiencing leading researches and experts from around the world deliver the substances for your professional interests. Add to that the beautiful capitol city of Denmark as the host of the conference. Congress Committee The Planning and Scientific Committees are joint ventures between DFFMF (Danish Musculoskeletal Physiotherapy Association) and DSMM (Danish Society for Musculoskeletal Medicine). It consists of - Martin B. Josefsen, President DFFMF, Chairman NCC (Nordic Contact Committee) - Palle Holck, President DSMM - Vibeke Laumann, DFFMF - Niels Jensen, DSMM - Henrik Christoffersen, DFFMF Update will be available through muskuloskeletal.dk and dsmm.org See you in Copenhagen Side 9 af 9

Årsberetning 2011. Danske Fysioterapeuters Fagforum for Muskuloskeletal Fysioterapi. Kære medlemmer og kolleger,

Årsberetning 2011. Danske Fysioterapeuters Fagforum for Muskuloskeletal Fysioterapi. Kære medlemmer og kolleger, Årsberetning 2011 Danske Fysioterapeuters Fagforum for Muskuloskeletal Fysioterapi Kære medlemmer og kolleger, DFFMF arbejder ihærdigt på at skabe det bedste udbud af vores kerneydelse: uddannelsen i muskuloskeletal

Læs mere

Årsberetning 2008. Danske Fysioterapeuters Fagforum for Muskuloskeletal Fysioterapi. Side 1 af 8

Årsberetning 2008. Danske Fysioterapeuters Fagforum for Muskuloskeletal Fysioterapi. Side 1 af 8 Årsberetning 2008 Introduktion 2008 har været et aktivt år for både undervisergruppen og bestyrelsen, som arbejder for Danske Fysioterapeuters videreuddannelse i. Det har været et år, hvor tre større foci

Læs mere

Årsberetning 2013. Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi

Årsberetning 2013. Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi Årsberetning 2013 for Muskuloskeletal Muskuloskeletal Muskuloskeletal er et speciale i fysioterapi, som omhandler diagnostik, forebyggelse og behandling af lidelser (funktionsforstyrrelser, smertesyndromer

Læs mere

Årsberetning 2014 Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi Et specialebærende selskab under Dansk Selskab for Fysioterapi. Medlem af IFOMPT.

Årsberetning 2014 Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi Et specialebærende selskab under Dansk Selskab for Fysioterapi. Medlem af IFOMPT. Årsberetning 2014 Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi Et specialebærende selskab under Dansk Selskab for Fysioterapi. Medlem af IFOMPT. Indledning Martin B. Josefsen, formand, DSMF Med et tilbageblik

Læs mere

Årsberetning Danske Fysioterapeuters Fagforum for Muskuloskeletal Fysioterapi

Årsberetning Danske Fysioterapeuters Fagforum for Muskuloskeletal Fysioterapi Årsberetning 2010 International Monitorering af uddannelser i Muskuloskeletal Fysioterapi Som fagforum er DFFMF repræsentant for det muskuloskeletale specialeområde. Internationalt under IFOMPT og dermed

Læs mere

Instituttets Mission

Instituttets Mission Instituttets Mission Missionen for IMDT er at udbrede kendskabet til MDT, bidrage til videre udforskning af anvendeligheden og begrænsningerne indenfor MDT. Indledning Denne beretning beskriver aktiviteter

Læs mere

CURRICULUM VITAE. McKenzie Credentialling Examination, april 1996 (Cert. MDT) Manuel Terapi- eksamen, Del 1, 25. maj 1997.

CURRICULUM VITAE. McKenzie Credentialling Examination, april 1996 (Cert. MDT) Manuel Terapi- eksamen, Del 1, 25. maj 1997. CURRICULUM VITAE PERSONLIGE DATA Navn Inge Merete Husum Bopæl: Jagtvej 15, 9000 Aalborg Telefon: 98124484/20974484 Mail: jagtvej-15@stofanet.dk UDDANNELSE OG EKSAMINER Autorisation som fysioterapeut fra

Læs mere

Specialisering i fysioterapi

Specialisering i fysioterapi Dato: 28. september 2016 E-mail: moe@dsfys.dk NOTAT Specialisering i fysioterapi Model for godkendelse af specialisering Indledning Nærværende notat beskriver model for godkendelse af specialisering i

Læs mere

DSMM s BESTYRELSESSEMINAR

DSMM s BESTYRELSESSEMINAR DSMM s BESTYRELSESSEMINAR Lørdag d. 27. februar 2010 kl. 10.00 søndag 28. februar 2010 kl. 11.30 Hos Palle Holck Stadion Allé 31A, 8000 Århus C Tlf.: 86 19 41 75 DAGSORDEN: Emne: Referent: Præmisser /

Læs mere

Palle Holck November Tirsdag den 22. september 2009 kl

Palle Holck November Tirsdag den 22. september 2009 kl Holck November 2009 DAGSORDEN: Tilstede:,, André, Allan og Niels. Afbud: Mikkel og Lars. Tirsdag den 22. september 2009 kl. 17.00 Hilton Copenhagen Airport hotel Ellehammersvej 20, 2770 Kastrup Tlf. 32

Læs mere

Vedr. Høring over udkast til bekendtgørelse for specialuddannelse for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje

Vedr. Høring over udkast til bekendtgørelse for specialuddannelse for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Den 19. december 2016 Ref.: BGR Sagsnr.: 1611-0045 Dansk Sygeplejeråd Vedr. Høring over udkast til bekendtgørelse for specialuddannelse for sygeplejersker

Læs mere

18.11.13 Side 1. Ekstra ordinær generalforsamling d. 5. december 2013 FFI 2013 VEDTÆGTERNE. Fremsat af: bestyrelsen. Gældende vedtægter 1

18.11.13 Side 1. Ekstra ordinær generalforsamling d. 5. december 2013 FFI 2013 VEDTÆGTERNE. Fremsat af: bestyrelsen. Gældende vedtægter 1 AD DAGSORDENENS PUNKT 1 Gældende vedtægter 1 FORSLAG TIL ÆNDRINGER AF VEDTÆGTERNE Navn på foreningen ) 1 Navn: Danske Fysioterapeuters Fagforum for Idrætsfysioterapi. I internationale sammenhænge er navnet:

Læs mere

Danske Fysioterapeuters strategi for fagets placering i sundhedsvæsenet. Fagfestival 2009

Danske Fysioterapeuters strategi for fagets placering i sundhedsvæsenet. Fagfestival 2009 Danske Fysioterapeuters strategi for fagets placering i sundhedsvæsenet. Fagfestival 2009 Disposition Ambitionen Forudsætningerne Potentialet Udfordringerne i sundhedsvæsenet Mulighederne Status. Ambitionen

Læs mere

Instituttets Mission. Vision. Værdier

Instituttets Mission. Vision. Værdier Instituttets Mission Missionen for IMDT er at udbrede kendskabet til MDT samt at bidrage til udforskning af anvendeligheden og begrænsningerne indenfor MDT. Vision At alle, der beskæftiger sig med muskuloskeletale

Læs mere

Uddannelses- og Kursus Udvalgets (UKU) årsberetning for 2009.

Uddannelses- og Kursus Udvalgets (UKU) årsberetning for 2009. Uddannelses- og Kursus Udvalgets (UKU) årsberetning for 2009. Udvalgets sammensætning Bente Andersen, Anders Skov Hansen, Mikkel A, Petersen og Vibeke Bechtold (formand). Overordnede betragtninger Der

Læs mere

Funktionsbeskrivelse. Administrative:

Funktionsbeskrivelse. Administrative: Sygehus: Vejle Afdeling: Onkologisk Afsnit: Onkologisk Ambulatorium Stilling: Specialeansvarlig sygeplejerske i Onkologisk Ambulatorium Funktionsbeskrivelse Organisatorisk placering Hvem refererer stillingsindehaver

Læs mere

Funktionsbeskrivelse for fysioterapeut i område 2

Funktionsbeskrivelse for fysioterapeut i område 2 Fysio- og Ergoterapi, Klinik Akut Funktionsbeskrivelse for fysioterapeut i område 2 Stillingsbetegnelse Fysioterapeut Ansættelsessted Fysio- og Ergoterapi, Aalborg Universitetshospital Klinik Klinik Akut,

Læs mere

SCANSECT s Kogebog. Del 1: Organisation

SCANSECT s Kogebog. Del 1: Organisation SCANSECT s Kogebog Del 1: Organisation SCANSECT bestyrelse 2004 Sidst revideret marts 2009 1 Indholdsfortegnelse Mål og retningslinjer... 3 Foreningens formål/syfte... 3 Generalsekretær... 4 Sekretær...

Læs mere

Funktionsbeskrivelse for fysioterapeut i Ortopædkirurgisk Team, område 6

Funktionsbeskrivelse for fysioterapeut i Ortopædkirurgisk Team, område 6 Fysio- og Ergoterapi, Klinik Akut Funktionsbeskrivelse for fysioterapeut i Ortopædkirurgisk Team, område 6 Stillingsbetegnelse Fysioterapeut Ansættelsessted Fysio- og Ergoterapi, Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

Andreas Balslev-Clausen. 1.0 Formalia Dagsorden kunne godkendes uden yderligere kommentarer. NWP blev valgt som mødeleder.

Andreas Balslev-Clausen. 1.0 Formalia Dagsorden kunne godkendes uden yderligere kommentarer. NWP blev valgt som mødeleder. Referat af møde i UDDU 1/5 1.0 Formalia Dagsorden kunne godkendes uden yderligere kommentarer. NWP blev valgt som mødeleder. 2.0 Godkendelse af referat. Referatet godkendes uden yderligere kommentarer.

Læs mere

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 17.05.13 Deltagere: Lise Hansen, Lars Nielsen, Karen Kochen, Rosa

Læs mere

Vedr.: Faglige selskaber for fysioterapi

Vedr.: Faglige selskaber for fysioterapi Bilag 1 til forslag 1 Profession og kompetence Vedr.: Faglige selskaber for fysioterapi Beskrivelse af model Baggrund Tanken om faglige selskaber for fysioterapi har udviklet sig og taget form i Danske

Læs mere

1. Implementering af faglige selskaber i fysioterapi

1. Implementering af faglige selskaber i fysioterapi 1. juni 2014 Årsberetning for 2013 1. Implementering af faglige selskaber i fysioterapi Dette er den første årsberetning fra (DSF). Siden stiftelsen den 22. maj 2013 har vi haft travlt med at opbygge organisationen

Læs mere

Love og vedtægter. 1. Navn ATLS Denmark Fond er en selvejende institution, og omfattes lovmæssigt som en Erhvervsdrivende Fond.

Love og vedtægter. 1. Navn ATLS Denmark Fond er en selvejende institution, og omfattes lovmæssigt som en Erhvervsdrivende Fond. ATLS Denmark Fond Love og vedtægter 1. Navn ATLS Denmark Fond er en selvejende institution, og omfattes lovmæssigt som en Erhvervsdrivende Fond. Stk. 2. Adresse ATLS Denmark Fond har hjemsted i Greve Kommune.

Læs mere

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Dato og tid: Tirsdag d 23. oktober 2012 kl. 17.00

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Dato og tid: Tirsdag d 23. oktober 2012 kl. 17.00 DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE Dato og tid: Tirsdag d 23. oktober 2012 kl. 17.00 Radisson Blu Hotel, mødelokale Directors Referat Deltagere fra bestyrelsen samt sekretariatet: Benn Duus (BD),

Læs mere

Tina Povlsen Henrik Hansen Mette Østergaard

Tina Povlsen Henrik Hansen Mette Østergaard BESTYRELSESSEMINAR Referat for møde i: Bestyrelsesseminar i Dansk Selskab for Fysioterapi For referat: Tina Povlsen/Mette Østergaard Dato for møde: Fra torsdag den 12. februar kl. 17.30 til lørdag den

Læs mere

Syddansk Musikkonservatorium søger vicerektor

Syddansk Musikkonservatorium søger vicerektor Syddansk Musikkonservatorium søger vicerektor Syddansk Musikkonservatorium (SDMK) søger en vicerektor med stort kendskab til videregående uddannelser samt ledelse og organisation inden for det kunstneriske

Læs mere

FÅ EN FAGLIG MEDSPILLER... DANSKE FYSIOTERAPEUTER

FÅ EN FAGLIG MEDSPILLER... DANSKE FYSIOTERAPEUTER FÅ EN FAGLIG MEDSPILLER... DANSKE FYSIOTERAPEUTER ... og 10 andre gode grunde til at blive medlem 10 gode grunde til at blive medlem af Danske Fysioterapeuter: Du får fagbladet Fysioterapeuten 22 gange

Læs mere

5P Undersøg dit Kliniske Mikrosystem

5P Undersøg dit Kliniske Mikrosystem 5P Undersøg dit Kliniske Mikrosystem Kilde: http://dms.dartmouth.edu/cms/ (Worksheets) Hvad er 5P? 5P er en struktureret metode til at danne et fælles billede af det kliniske mikrosystem. Ethvert system

Læs mere

Udkast til afslag på godkendelse

Udkast til afslag på godkendelse Syddansk Universitet sdu@sdu.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Syddansk Universitets ansøgning om godkendelse af

Læs mere

Drejebog til udvikling af undervisnings opgaver

Drejebog til udvikling af undervisnings opgaver Drejebog til udvikling af undervisnings opgaver Forberedt til: Institut Mekanisk Diagnostik og Terapi, Mckenzie Institut DK 2011 Institut Mekanisk Diagnostik og Terapi, Ny Kongevej 40 5000 Odense C info@mckenzie.dk

Læs mere

Specialisering i Fysioterapi. Mette Weje Østergaard

Specialisering i Fysioterapi. Mette Weje Østergaard Specialisering i Fysioterapi Mette Weje Østergaard 2-3-2017 Baggrund * Specialistordning fra 2000 * 65 specialister i dag * Den kliniske karrierevej * Det bedste for patienten Speciale struktur Definition

Læs mere

September 2009 Årgang 2 Nummer 3

September 2009 Årgang 2 Nummer 3 September 2009 Årgang 2 Nummer 3 Implementering af kliniske retningslinjer i praksis på Århus Universitetshospital, Skejby Inge Pia Christensen, Oversygeplejerske MPM, Børneafdeling A, Århus Universitetshospital

Læs mere

Fællesmodul 2: Levekår og sundhed

Fællesmodul 2: Levekår og sundhed Fællesmodul 2: Levekår og sundhed MPH-uddannelsen Efterår 2014 Kursus koordinator:, phd, Lektor Studieleder for MPH og EPH Afdeling for Social Medicin Institut for Folkesundhedsvidenskab elnyg@sund.ku.dk

Læs mere

Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital

Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital Godkendt den 4. december 2009 af Styregruppen for Forskningsinfrastruktur i Syddanmark. Revideret juni + november 2012 1. GCP-enhedens baggrund

Læs mere

DANSK SYGEPLEJESELSKAB

DANSK SYGEPLEJESELSKAB DANSK SYGEPLEJESELSKAB STRATEGI 2020 www.dasys.dk dasys@dasys.dk 1 FORORD DASYS strategi består af seks strategiske visioner med tilhørende indsatsområder. De seks visioner er: En faglig vision, en organisatorisk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Medicinsk afdeling M, OUH Svendborg Sygehus 1

Indholdsfortegnelse. Medicinsk afdeling M, OUH Svendborg Sygehus 1 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Formål med funktionsbeskrivelsen relateret til kompetencer... 2 Social- og sundhedsassistent - Novice - niveau 1... 4 Social- og sundhedsassistent - Avanceret nybegynder

Læs mere

Institut for Mekanisk Diagnostik og Terapi McKenzie Institut Danmark. Beretning 2008

Institut for Mekanisk Diagnostik og Terapi McKenzie Institut Danmark. Beretning 2008 Institut for Mekanisk Diagnostik og Terapi McKenzie Institut Danmark Beretning 2008 Instituttets Mission Missionen for IMDT er at udbrede kendskabet til MDT samt at bidrage til udforskning af anvendeligheden

Læs mere

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet Kirubakaran Balasubramaniam Ph.d.-studerende, læge Forskningsenheden for Almen Praksis J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Danmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direkte telefon: 65503739

Læs mere

Danske Naturister. www.naturister.dk

Danske Naturister. www.naturister.dk Referat fra DNs generalforsamling lørdag den 4. februar 2006. Generalforsamlingen blev afholdt i Vesterbro Kulturhus. Der var 31 personligt fremmødte medlemmer til generalforsamlingen. Ad. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Det Regionale Råd! 4. oktober 2007 Dorte Qvesel Dorte.Qvesel@stab.rm.dk 1-01-72-10-07 Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Baggrund Baggrunden for

Læs mere

Status for samarbejdet med at udvikle kompetencer: Hvad sker der og er det (godt) nok?

Status for samarbejdet med at udvikle kompetencer: Hvad sker der og er det (godt) nok? Status for samarbejdet med at udvikle kompetencer: Hvad sker der og er det (godt) nok? DMCG-PAL Årsmøde 11. marts, 2015, Vejle Helle Timm, centerleder, professor Temaer i oplægget Refleksion over emne

Læs mere

Institut for Mekanisk Diagnostik og Terapi McKenzie Institut Danmark. Beretning 2010

Institut for Mekanisk Diagnostik og Terapi McKenzie Institut Danmark. Beretning 2010 Institut for Mekanisk Diagnostik og Terapi McKenzie Institut Danmark Beretning 2010 Instituttets Mission Missionen for IMDT er at udbrede kendskabet til MDT samt at bidrage til udforskning af anvendeligheden

Læs mere

Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed

Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed Datamatiker-uddannelsen ved Roskilde Handelsskole Maj 2010 Manual til praktikophold / Datamatiker 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING...

Læs mere

1. Godkendelse af referatet fra BM 18/08/15

1. Godkendelse af referatet fra BM 18/08/15 Dagsorden for møde i: Bestyrelsen for Dato for møde: 16. september 2015, kl. 13.45-16.00. For referat: Janus Pill Christensen Sted: Videokonference via LifeSize. Deltagere: Martin B. Josefsen, Bente Andersen,

Læs mere

Dansk Selskab for Palliativ Medicin Formandsberetning for 2015

Dansk Selskab for Palliativ Medicin Formandsberetning for 2015 Dansk Selskab for Palliativ Medicin Formandsberetning for 2015 Medlemstal DSPaM har nu 158 medlemmer, en tilvækst på 8 det seneste år. Bestyrelsen 2015 Tove Vejlgaard, Vejle (formand) Bodil Jespersen,

Læs mere

Institut for Mekanisk Diagnostik og Terapi McKenzie Institut Danmark. Beretning 2009

Institut for Mekanisk Diagnostik og Terapi McKenzie Institut Danmark. Beretning 2009 Institut for Mekanisk Diagnostik og Terapi McKenzie Institut Danmark Beretning 2009 Instituttets Mission Missionen for IMDT er at udbrede kendskabet til MDT samt at bidrage til udforskning af anvendeligheden

Læs mere

Stillings- og profilbeskrivelse: Journalistisk redaktør for Fysioterapeuten

Stillings- og profilbeskrivelse: Journalistisk redaktør for Fysioterapeuten Stillings- og profilbeskrivelse: Journalistisk redaktør for Fysioterapeuten Stillingsbetegnelse Journalistisk redaktør Organisatorisk placering Danske Fysioterapeuters sekretariat, afdelingen Marketing

Læs mere

Curriculum. Publications

Curriculum. Publications Kirubakaran Balasubramaniam PhD Student Research Unit of General Practice J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Denmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direct phone: 65503739 Curriculum Født

Læs mere

Til: Aarhus Universitet Uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening

Til: Aarhus Universitet Uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening 18. november 2013 Høring: Aarhus Universitets kandidatuddannelse i fysioterapi Til: Aarhus Universitet Uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening Først og fremmest ønsker at introducere sig selv som nyetableret

Læs mere

REFERAT FRA REGIONSBESTYRELSESMØDE D. 13. FERBUAR 2008

REFERAT FRA REGIONSBESTYRELSESMØDE D. 13. FERBUAR 2008 REFERAT FRA REGIONSBESTYRELSESMØDE D. 13. FERBUAR 2008 Dagsorden punkter: 1. Evaluering af generalforsamlingen 2. Mål og fokus områder for 2008 Herunder følgende indsatsområder nævnt på generalforsamlingen

Læs mere

1. Beskrivelse af supervision i specialiseringsordningen

1. Beskrivelse af supervision i specialiseringsordningen Dato: 20. marts 2017 E-mail: moe@dsfys.dk NOTAT Til: Potentielle ansøgere til specialist (1. del) og potentielle supervisorer (2. del) 1. Beskrivelse af supervision i specialiseringsordningen Hvad er supervision

Læs mere

Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering

Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering 1 Vil du vide, når der udkommer en bog inden for dit fag- og interesseområde? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev på munksgaard.dk 2 Målemetoder i forebyggelse,

Læs mere

Udkast til afslag på godkendelse

Udkast til afslag på godkendelse Aalborg Universitet aau@aau.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aalborg Universitets ansøgning om godkendelse af ny

Læs mere

Akkreditering. Fysioterapeutuddannelsen ved CVU Esbjerg DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering. Fysioterapeutuddannelsen ved CVU Esbjerg DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Fysioterapeutuddannelsen ved CVU Esbjerg DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Fysioterapeutuddannelsen ved CVU Esbjerg 2004 Indstilling i forbindelse med akkrediteringen af fysioterapeutuddannelsen

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker: Valgfag modul 13 Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker: Valgmodulpakke 1: 3 x 2 uger: Uge 1 og 2 Kvalitative og kvantitative

Læs mere

Kære alle. I og jeres familie ønskes en glædelig jul samt et godt nytår.

Kære alle. I og jeres familie ønskes en glædelig jul samt et godt nytår. Kære alle I og jeres familie ønskes en glædelig jul samt et godt nytår. Tak for jeres store bidrag til Nursing Europe samt jeres deltagelse som International Clinical Placement. Vi modtager mellem 15 20

Læs mere

Institut for Mekanisk Diagnostik og Terapi McKenzie Institut Danmark. Beretning 2011

Institut for Mekanisk Diagnostik og Terapi McKenzie Institut Danmark. Beretning 2011 Institut for Mekanisk Diagnostik og Terapi McKenzie Institut Danmark Beretning 2011 Instituttets Mission Missionen for IMDT er at udbrede kendskabet til MDT samt at bidrage til udforskning af anvendeligheden

Læs mere

Netværk for optimering af drift og vedligehold. Strategi 2016-2018. fordi vedligehold er mennesker

Netværk for optimering af drift og vedligehold. Strategi 2016-2018. fordi vedligehold er mennesker Netværk for optimering af drift og vedligehold Strategi 2016-2018 fordi vedligehold er mennesker Strategi 2016-2018 DDV strategien for 2016-2018 er en opdatering af strategien fra 2015. Den endelige udgave

Læs mere

Formandens beretning fra marts 2013 til marts 2014

Formandens beretning fra marts 2013 til marts 2014 Formandens beretning fra marts 2013 til marts 2014 1 Formandens beretning fra marts 2013 til marts 2014 ved Ingrid Lysholdt Den nuværende bestyrelse består ud over undertegnede Ingrid Lysholdt, af Næstformand

Læs mere

Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin

Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 4. november 1982 med senere ændringer vedtaget ved de skriftlige og mundtlige urafstemninger d. 20. april 1989, d. 21. juni 1993, d. 27. oktober 2000, d.

Læs mere

anæstesi intensiv medicin smertediagnostik og smertebehandling akutbehandling, traumebehandling og præhospitalbehandling samt katastrofemedicin.

anæstesi intensiv medicin smertediagnostik og smertebehandling akutbehandling, traumebehandling og præhospitalbehandling samt katastrofemedicin. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin - Vedtægter 1. Navn og formål Selskabets navn er Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin. Navnet forkortes DASAIM og vil herefter i vedtægterne

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen d. 11. marts 2016.

Referat fra generalforsamlingen d. 11. marts 2016. Referat fra generalforsamlingen d. 11. marts 2016. DAGSORDEN Louise, Jens og Sven har meldt afbud og Niels kan først komme kl. 12.30. Tom Petersen deltager som gæst. Christian deltager som gæst. 1. Valg

Læs mere

Funktionsbeskrivelse for ergoterapeut i Ortopædkirurgisk Team, område 6

Funktionsbeskrivelse for ergoterapeut i Ortopædkirurgisk Team, område 6 Fysio- og Ergoterapi, Klinik Akut Funktionsbeskrivelse for ergoterapeut i Ortopædkirurgisk Team, område 6 Stillingsbetegnelse Ergoterapeut Ansættelsessted Fysio- og Ergoterapi, Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom

Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom Danske Fysioterapeuter Fagfestival Region Syddanmark Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsplanlægning september 2008 Hvad jeg vil sige noget om Om Sundhedsstyrelsens

Læs mere

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent.

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent. Generalforsamling Psykiatrisk Museum/ MADHouse Middelfart Den 25. marts 2015 Referat fra den ordinære generalforsamling i Dansk Rengøringsteknisk Forening Dagsorden: A. Valg Af dirigent. B. Formandens

Læs mere

Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse.

Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse. Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse. Rygcenter Fyn, Ringe 11. januar 2008 Med nærværende dokument beskrives visioner for en dansk specialkiropraktor uddannelse. Visionerne for uddannelsens

Læs mere

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget UCN Rammebeskrivelse Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget 21-09-2016 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Indhold... 3 2.1 Videngrundlag... 3 2.2 Videngrundlag og de faglige miljøer...

Læs mere

Oplæg til DTHS fra Talesøjlemøde d. 7. april 2008

Oplæg til DTHS fra Talesøjlemøde d. 7. april 2008 Der mødte 21 deltagere op og hele landet var repræsenteret. Målet for dagen var at konkretisere Talesøjlens organisering og udarbejde oplæg desangående til DTHS. Opgaverne var at etablere de faglige netværk

Læs mere

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv.

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv. Referat fra Generalforsamling Fagligt Selskab for udviklingssygeplejersker og kliniske oversygeplejersker Den 29. september 2009 på Helnan Marselis Hotel, Århus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg

Læs mere

MISSION & VISION LANDSBYEN SØLUND

MISSION & VISION LANDSBYEN SØLUND Medarbejdere, ledere, stedfortrædere og Lokal MED har i 2014 i fællesskab udfærdiget organisationens mission og vision. Ikke uden udfordringer er der truffet valg og fravalg imellem de mange og til tider

Læs mere

Velkommen til FORSA generalforsamling 2015

Velkommen til FORSA generalforsamling 2015 Velkommen til FORSA generalforsamling 2015 FORSA Generalforsamling 2015 (Kl. 16.15-18.00) Dagsorden Valg af dirigent og referent Bestyrelsens beretning Indkomne forslag Regnskab 2014 Kommentarer fra kritisk

Læs mere

PSFS Psykologfagligt Selskab for Supervision The Danish Psychological Society for Supervision

PSFS Psykologfagligt Selskab for Supervision The Danish Psychological Society for Supervision PSFS Psykologfagligt Selskab for Supervision The Danish Psychological Society for Supervision Vedtægter for Psykologfagligt Selskab for Supervision Besluttet på Konstituerende Generalforsamling Tirsdag

Læs mere

Strategi for samarbejdet mellem OUH og almen praksis

Strategi for samarbejdet mellem OUH og almen praksis Praktiserende læger og afdelinger på OUH Strategi for samarbejdet mellem OUH og almen praksis 2015-18 Udarbejdet af Praksiskonsulentordningen OUH Odense Universitetshospital Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

1. Godkendelse af referatet fra BM 16/09/15

1. Godkendelse af referatet fra BM 16/09/15 Dagsorden for møde i: Bestyrelsen for Dato for møde: 7. oktober 2015, kl. 12.30-16.00. For referat: Janus Pill Christensen Sted: Severin Kursuscenter, Middelfart Deltagere: Martin B. Josefsen, Bjarne Rittig-Rasmussen,

Læs mere

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje 354 gæster var mødt op til temadagen om muligheder og udfordringer for fremtidens sygepleje. Temadagen blev afholdt den 1. december på Comwell Middelfart og

Læs mere

kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus

kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategisk kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategisk kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus 2007 Hvorfor strategisk kompetenceudvikling? Århus Universitetshospital,

Læs mere

Institut for Mekanisk Diagnostik og Terapi - McKenzie Institut Danmark Formandsberetning 2013. Beretning 2013

Institut for Mekanisk Diagnostik og Terapi - McKenzie Institut Danmark Formandsberetning 2013. Beretning 2013 Dansk selskab for Mekanisk Diagnostik og Terapi McKenzie Institut Danmark Beretning 2013 Mission Det er vores mission at: Uddanne i og promovere anvendelsen af principperne til håndtering af muskuloskeletale

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA Ansøgere skal benytte det elektroniske ansøgningsskema, som findes på

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA Ansøgere skal benytte det elektroniske ansøgningsskema, som findes på VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA Ansøgere skal benytte det elektroniske ansøgningsskema, som findes på www.e-fond/etf. Men man kan med fordel læse denne vejledning, fordi det er disse oplysninger, som skal

Læs mere

Forløbskoordination i kommunalt regi

Forløbskoordination i kommunalt regi 21. april 2009 Forløbskoordination i kommunalt regi Martin Sandberg Buch cand.scient.adm. msb@dsi.dk Hvordan kommer man i gang? 1. Hvor er koordinationsproblemerne? 2. Hvad skal koordineres? 3. Hvilken

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 22. januar 2009 i Domus Medica

Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 22. januar 2009 i Domus Medica Dato: 30. januar 2009 J.nr. 2007-12842/115764 Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 22. januar 2009 i Domus Medica Tilstede: Afbud: J. Michael Hasenkam, Hans Kirkegaard, Ulla Breth Knudsen, Niels Qvist,

Læs mere

Vision og strategi for sygeplejen

Vision og strategi for sygeplejen Vision og strategi for sygeplejen på Hospitalsenheden Horsens 2014-2017 Hospitalsenheden Horsens Strategi for Hospitalsenheden Horsens og Region Midtjylland Visionen og strategien for sygeplejen 2014-2017

Læs mere

Beskrivelse af fagområdet for akutmedicin. Juni 2008

Beskrivelse af fagområdet for akutmedicin. Juni 2008 Beskrivelse af fagområdet for akutmedicin Juni 2008 Disposition Formål Baggrund Funktionsområder Uddannelse Kompetencer Organisation/lokalisation Fremtid Formål Formålet med dette nye fagområde har været

Læs mere

Det Danske Universitetscenter ved Graduate University of Chinese Academy of Sciences

Det Danske Universitetscenter ved Graduate University of Chinese Academy of Sciences Aftale mellem Københavns Universitet Aarhus Universitet Syddansk Universitet Aalborg Universitet Roskilde Universitet Danmarks Tekniske Universitet Handelshøjskolen i København IT-Universitetet i København

Læs mere

Hvad er en bachelor?

Hvad er en bachelor? 8 hvad er en bachelor? Hvad er en bachelor? En universitetsuddannelse kan sammensættes på flere måder, men består typisk af to dele en bacheloruddannelse på tre år og en kandidatuddannelse på to år. Bacheloruddannelsen

Læs mere

Generalforsamling 15. januar 2016 i Børneneuropsykologisk selskab, formandsberetning

Generalforsamling 15. januar 2016 i Børneneuropsykologisk selskab, formandsberetning Generalforsamling 15. januar 2016 i Børneneuropsykologisk selskab, formandsberetning Bestyrelsen Lotte Fensbo, formand; Mette Hennelund, næstformand; Ester Ulsted Sørensen, kasserer, suppleant; Birgit

Læs mere

1. Årsmøde 4. juni Dansk Selskab for Fysioterapi 18. juli Nyhedsbrev Dansk Selskab for Fysioterapi juli 2014

1. Årsmøde 4. juni Dansk Selskab for Fysioterapi 18. juli Nyhedsbrev Dansk Selskab for Fysioterapi juli 2014 18. juli 2014 Nyhedsbrev juli 2014 1. Årsmøde 4. juni 2014 afholdt deres første årsmøde den 4. juni 2014 på HUSET i Middelfart. På dagen blev en ny bestyrelse valgt ind. Ved generalforsamlingen var 16

Læs mere

Handlingsplan. Fokusgruppe for kiropraktisk håndtering af børn og unge

Handlingsplan. Fokusgruppe for kiropraktisk håndtering af børn og unge 06.08.2011 Handlingsplan Fokusgruppe for kiropraktisk håndtering af børn og unge 1. Formål Fokusgruppen skal skabe et brugbart netværk og en platform for kiropraktorer med interesse eller subspeciale inden

Læs mere

Beskrivelsesramme for studievejlederes kompetencer/ for medarbejdere ved studievejlederfunktionen i UCL

Beskrivelsesramme for studievejlederes kompetencer/ for medarbejdere ved studievejlederfunktionen i UCL Beskrivelsesramme for studievejlederes kompetencer i UCL Denne beskrivelsesramme er udarbejdet med afsæt i UCL s Kompetencestrategi og politik. UCL har tidligere udarbejdet en Beskrivelsesramme for udannelsesfaglige

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER

DANSKE FYSIOTERAPEUTER DANSKE FYSIOTERAPEUTER Holdningspapir Faglig og organisatorisk kvalitet i primærsektor Som vedtaget af hovedbestyrelsen april 2008 Baggrund Dette er en revideret udgave af notatet om faglig og organisatorisk

Læs mere

Demensområdet kompetencer på basisniveau

Demensområdet kompetencer på basisniveau Demensområdet kompetencer på basisniveau 1. Læger Demens omtales flere steder i det medicinske curriculum: Under - Neuroanatomi (hjernens forhold generelt) - Patologisk anatomi (hjernefund ved demens)

Læs mere

Aktivitetsplan Danmarks Bløderforening 2012 et overblik

Aktivitetsplan Danmarks Bløderforening 2012 et overblik Aktivitetsplan Danmarks Bløderforening 2012 et overblik Danmarks Bløderforening arbejder for at forbedre forholdene for blødere i Danmark. Foreningen arrangerer aktiviteter for medlemmerne, tilbyder støtte

Læs mere

Klinisk ræsonnering i Muskuloskeletal Fysioterapi. Hans Kromann Knudsen Lektor UCL, MScR, Specialist i muskuloskeletal Fysioterapi, DipMT

Klinisk ræsonnering i Muskuloskeletal Fysioterapi. Hans Kromann Knudsen Lektor UCL, MScR, Specialist i muskuloskeletal Fysioterapi, DipMT Klinisk ræsonnering i Muskuloskeletal Fysioterapi Hans Kromann Knudsen Lektor UCL, MScR, Specialist i muskuloskeletal Fysioterapi, DipMT Klinisk ræsonnering i Muskuloskeletal Fysioterapi Et kvalitetssikringsprojekt

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen for Kettlebell Sport Danmark

Referat af Generalforsamlingen for Kettlebell Sport Danmark Referat af Generalforsamlingen for Kettlebell Sport Danmark Ad 1. Valg af dirigent Valgt er Irene Lorenzen Ad. 2 Valg af referent. Valgt er Frans Bach afholdt lørdag den 4. oktober 2014 i Nyborg Hallen

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere