Årsberetning Danske Fysioterapeuters Fagforum for Muskuloskeletal Fysioterapi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2009. Danske Fysioterapeuters Fagforum for Muskuloskeletal Fysioterapi"

Transkript

1 Årsberetning 2009 Specialeområde en definition med forpligtigelser Som fagforum er DFFMF repræsentant for det muskuloskeletale specialeområde. Internationalt under IFOMPT og dermed WCPT. DFFMF organiserer såvel dansk uddannede som udenlandsk uddannede muskuloskeletale fysioterapeuter, f.eks. mastere fra bl.a. Australien og England. Specialeområde og kompetenceniveau Patienter med akutte eller længerevarende funktionsproblemer og smerter i bevægeapparatet har brug for den bedste diagnostik og behandling af deres problemer. Fysioterapeuter uddannes og autoriseres til at arbejde med denne patientgruppe hvor kiropraktorer, læger og speciallæger udgør andre primære autoriserede aktører. I Danmark findes der under Danske Fysioterapeuter 9 specialeområder som grundlæggende repræsenteres ved fagfora. Dertil findes et antal faggrupper, som repræsenterer mere afgrænsede metoder eller vidensfelter. Et specialeområde som det muskuloskeletale kendetegnes ved et stort vidensfelt, dybdegående specialviden, avanceret håndtering og særlige ekspertisemæssige kliniske redskaber relateret til feltet. Specialisering Som repræsentant for det muskuloskeletale specialeområde arbejder DFFMF for at optimere håndtering, diagnostik og behandling af patienter med muskuloskeletale lidelser. Vejen dertil er flerfoldig men indeholder primært hovedingrediensen: videreuddannelse af fysioterapeuter indenfor specialeområdet. Delmålet er dermed videreuddannelse af et antal fysioterapeuter, som kan udføre det primære ønske om optimal patienthåndtering i praksis. Med andre ord er kompetenceudviklingen til et givent kompetenceniveau i klinisk praksis det essentielle. Som IFOMPT-medlemsorganisation repræsenterer DFFMF specialet muskuloskeletal fysioterapi og begrænser sig ikke til et enkelt koncept, men integrerer det der er "best evidence" og "best practice" i uddannelsen og her stammer en del indhold fra kendte koncepter. At vi løbende kigger vores uddannelse efter i sømmene afspejler sig bl.a. i den nye uddannelsesstruktur, som gælder fra medio 2009 samt det faktum, at vi pr 2010 indgår i en international monitorering af uddannelsens kvalitet og indhold (IFOMPT). Kompetencefelter og virkefelter i praksis Med en definition af særlige kompetencer åbner vi vedrørende muskuloskeletale lidelser også op for spørgmål som; hvilke opgaver varetager en grunduddannet fysioterapeut? Hvilke opgaver varetager specialiserede fysioterapeuter? Og hvordan anerkendes muskuloskeletale fysioterapeuter i Danmark? Det er samme spørgsmål lægerne i sin tid skulle forholde sig til; hvilke opgaver kan klares af den alment praktiserende og hvilke opgaver håndteres mere optimalt hos specialiserede læger? Der vil klart være Side 1 af 9

2 overlaps i ydelser og fællesnævnere, men diskussionen er aktuel. Også når vi snakker arbejdsfordelinger og kompetencer indenfor et område som ryglidelser i et sundhedsvæsen og -samfund. Og på hvilket niveau klarer vi bedst en politisk argumentation omkring kompetencer vedrørende avanceret, evidensbaseret diagnostik og behandling af f.eks. rygpatienter er det på niveauet for grunduddannede eller specialuddannede fysioterapeuter? Det kan også være i regionerne, man støder på disse spørgsmål, f.eks. i forbindelse med praksisplaner for de forskellige sundhedsaktører. Og som formand har jeg stødt på emnet i flere sammenhænge på møder med Danske Fysioterapeuter etc. Motivation hos fysioterapeuten valg og fravalg af kompetenceudvikling For at motivere en fysioterapeut til længevarende kompetenceudvikling med særlige krav til eksaminer kræves en række forudsætninger. Der skal være en klar målsætning, værdigrundlag og en form for anerkendelse i en given kontekst. Ligeledes vil der typisk være overvejelser omkring ressourcer, omkostninger og gevinster. Mange fysioterapeuter vælger at gå hele vejen med en uddannelse i MF de fleste i Danmark, enkelte i udlandet. Mange gør ikke, selv om rigtig mange er kursusaktive i en eller anden grad. En gulerod kan være en anerkendt slutkompetenceprofil, som ikke kun eksisterer i DFFMF-regi men også i bevidstheden hos fysioterapeuter og samarbejdspartner generelt. Samt ikke mindst bedre honorarer for særydelser. Anerkendelse og synliggørelse af vore fuldt uddannede medlemmer er en mangelvare nationalt set. I nogle andre lande ser vi anderledes forhold; hos naboerne i Norge er MT et speciale som honoreres med særlige takster for udredning og behandling.det er fortsat en udfordring at skabe disse forhold og kræver en fælles anstrengelse i fysioterapi faget - i samarbejde med Danske Fysioterapeuter. Uddannelsen Uddannelsen udbydes i Danmark fortsat direkte under DFFMF som eneste mulighed. Vi undersøger forløbende muligheder på universiteter m.m. og har dialog med disse samt Danske Fysioterapeuter om emnet. Det vigtigste for os bliver at fastholde en IFOMPT akkreditering og et højt klinisk niveau; dette er samtidig udfordringen for uddannelsesinstitutioner, da særlig klinisk kompetenceudvikling til et specialiseret niveau er omkostningsfuldt (dyrt) og kræver en specialiseret lærerstab samt konstellation. Fra Fagfora til Faglige Selskaber nye muligheder DFFMF har de seneste år haft tætte dialoger med Danske Fysioteraputer om såvel tanken omkring»videnskabelige Selskaber«som udvikling af master- og kanditatuddannelser særligt indenfor specialeområderne. I tidligere oplæg er tankerne omkring videnskabelige selskaber blevet præsenteret. Herunder er tanken at tydeliggøre og fremme de enkelte fagforas status som højt specialiserede organisationer under Danske Fysioterapeuter. Vedrørende Selskaber, der er en kendt betegnelse fra den medicinske verden, ser det ud til, at der er en vis fornuft i at nuancere målbetegnelsen til»fagligt Selskab«, da der særligt er fokus på et professionelt og evidensbaseret specialefelt i praksis frem for udelukkende forskningsmæssig aktivitet i gruppen (»Videnskabeligt«). Som udgangspunkt er DFFMF positivt stemt for et godt og konstruktivt udviklingsarbejde sammen Side 2 af 9

3 med Danske Fysioterapeuter vedrørende overgang til»fagligt Selskab«. De store fagforas arbejde kan endvidere smitte af på de øvrige fagforas muligheder. I sidste ende er målet tydeliggørelse og optimering af fysioterapiens specialegrene til gavn for samarbejdspartnere og patienter. Organisatorisk er der overvejelser om tydelig adskillelse af en fagforening (Danske Fysioterapeuter) og de Faglige Selskaber, der således bliver profiler på de fagspecifikke felter også i relation til sundhedssystemet, patienter og andre aktører. Det medfører nye opgaver for de enkelte bestyrelser, formænd osv. Der kan være flere organisatoriske og økonomiske udfordringer i konstellationer med Faglige Selskaber; hvor kommer økonomien fra hvordan fordeles medlemskontingenter mellem Danske Fysioterapeuter og de enkelte Faglige Selskaber, osv. DFFMF håber, at afsættet mod et Fagligt Selskab bl.a. indebærer en bedre håndtering af de udfordringer der er omkring synlighed, anerkendelse og profilering af specialeområderne i fysioterapi som nævnt i punkterne ovenfor. Ligeledes ønsker vi et tættere samarbejde med Specialistrådet, som arbejder meget selvstændigt i godkendelse af nye specialister. Det vil være naturligt at et Fagligt Selskab, som repræsenterer et specialeområde, inddrages som væsentlig medakkreditør og udvikler af specialistkrav indenfor eget speciale. Aktiviteter, resultater og afsæt fra 2009 mod 2010 et overblik - Dialoger om udvikling af Faglige Selskaber i fysioterapi (2009-). - Etableret og beskrevet fast uddannelsesudvalg ind i eksisterende DFFMF undervisergruppe med Teams etc. (2009-). - Etablering af fast udbud af supervisionskursus for DFFMF s undervisere (2009-). - Etableret fast temadagsudvalg (2009-). - Etableret og beskrevet samarbejder med "eksterne" undervisere ud fra DFFMF kriterier (2009-). - Ambassadørtiltag med regionale og lokale klinikambassadører ( ). - Opstart af interessegrupper / netværk på det muskuloskeletale område med nationale og internationale relationer ( ). - Særtilbud på Manual Therapy Journal og JOSPT (2008-). - Fremstillet uddannelsesfolder og patientfolder ( ). - Beskrivelse og iværksættelse af ny uddannelsesstruktur på 60 ECTS ( ). - Etablering af Forsknings- og Udviklingsudvalg ( ). - Styrkelse af internationale og nationale samarbejder mht. uddannelsesmuligheder, -standarder og fremtidsperspektiver for uddannelsen (kommunikationer med universiteter i ind- og udland, IFOMPT ressourcepersoner og Danske Fysioterapeuter) ( ). Side 3 af 9

4 Medlemsudvikling Medlemstal pr. 31. dec. 2001: 986 Medlemstal pr. 31. dec. 2002: 965 Medlemstal pr. 31. dec. 2003: 967 Medlemstal pr. 31. dec. 2004: 979 Medlemstal pr. 31. dec. 2005: 982 Medlemstal pr. 31. dec. 2006: 916 Medlemstal pr. 31. dec. 2007: 900 Medlemstal pr. 31. dec. 2008: studerende Medlemstal pr. 31. dec. 2009: studerende Møder 2009 Der har været 9 bestyrelsesmøder og 2 fællesmøder med McKenzie-Inst DK og FFI. Dertil har der været møder med Danske Fysioterapeuter, Syddansk Universitet, Repræsentanter fra IFOMPT, Nordisk Kontakt Komité, udenlandske unvisersiteter samt diverse udvalg under Danske Fysioterapeuter. Årsmødet blev i 2009 slået sammen med Fagfestivalen under Danske Fysioterapeuter. Nordisk Kongres i Manuel/Muskuloskeletal Fysioterapi blev afholdt i Gøteborg og er refereret i fagblad nr Generalforsamling 2009 Generalforsamlingen blev holdt d. 28. marts i Odense Congress Center lige efter Fagfestivallen. Inger Wiggers Kiær blev valgt som dirigent. Årsberetningen og regnskabet blev enstemmigt godkendt. Valg til bestyrelsen: Niels Honoré og Amad Shayan ønskede ikke genvalg. Henrik Christoffersen ønskede genvalg. Jesper Holm og Eva Bäcker Hansen stillede op til bestyrelsen. Sammen med Henrik Christoffersen blev de valgt uden modkandidater. Som suppleanter blev Vibeke Laumann og Jeppe Thue Andersen valgt ligeledes uden modkandidater. Aase Troest blev valgt til revisor sammen med Dansk Revision. I uddannelsesforløb Der er 58 aktive på uddannelsen efter ny ordning eller overgangsordning. De fordeler sig som følger: Trin 1: 2 deltagere Trin 1 + Trin 2: 16 Trin 3: 14 Overgangsordning: 13 forventet del I eksamen 19 (de er i gang med caserapporten) forventet del II eksamen 7 Side 4 af 9

5 Kursusaktivitet Deltagerantal på de forskellige kurser: Trin 1A Trin 1B Trin 2A Trin 2B Trin 2C Trin 3A Trin 3B 34 Trin 3C 4 MET 1 34 MET 2 21 NDUB / ND Case Rapport (Afv.) Diff Dx Med Cervikogen HP Skulder fordyb Butler 36 Eksamen Maj stod atter i MF-eksamens tegn. Del 1: Et stort til lykke til flg., som har bestået MF eksamen Del 1 og som kan benytte titlen ExamMT: Dennis Petersen, Horsens Line Thomasen, Århus Anette Flyvholm Marott, Vodskov Andreas Aune hildrum, Rødovre Anders skov Hansen, Frederiksberg Michael Seiger Kristiansen, Hedensted Michael Møller Nielsen, Gistrup Thrainn Bjórnsson, Island Bibi Heiberg, Odense M René Jørgensen, Århus N Martin Dahl Nielsen, Vejle Martin Christensen, Horsens Connie Linnebjerg, Kongens Lyngby Alejandro Bugge, Århus C Gorm Serup, Maribo Louise Søgaard Hansen, Roskilde Claus Ulrik Jensen, Ringsted Del 2: Og et stort til lykke til flg., som har bestået MF eksamen Del 2 og som kan benytte titlen DipMT Muskuloskeletal Fysioterapeut: Lotte Telvig, Kastrup Zerrin Sirek, København S Lisa Noreen, Ishøj Ingunn Fridorf, Sætre, Norge Side 5 af 9

6 Alle uddannede muskuloskeletale fysioterapeuter DipMT og MaMT - kan findes på hjemmesiden (Information / Find en Muskuloskeletal Fysioterapeut). IFOMPT Der er afholdt et europæisk møde i Gøteborg med deltagelse af Martin Josefsen og Inger Madsen. Danmark har igennem de sidste 2 år bidraget til udvikling af en ny procedure vedrørende valg af værtsland for den næste IFOMPT-kongres, som afholdes hvert 4. år. Sidste konkurrence om at blive værtsland for kommende IFOMPT kongres var noget rodet, med løbende konkurrence mellem England og Canada for at få de delegeredes stemmer for at kunne blive værtsland. Den procedure er der nu rettet op på og skal til afstemning snart. Det næste emne som Danmark skal arbejde med, er beskrivelse af hvem der kan opstille som kandidat til IFOMPT s bestyrelse. Der er også arbejdet på at tydeliggøre IFOMPT s valgprocedurer. Kort sagt: der ryddes op i organisatoriske uklarheder. Danmark skal igennem en intern monitoreringsproces af vores uddannelse, som skal godkendes, for fortsat at kunne være medlem af IFOMPT. Det er Inger Birthe Bjørnlund og Eva Bäcker Hansen som arbejde på dette projekt i samarbejde med resten af uddannelsesudvalget. Nordisk Kontakt Komité - Nordisk Kongres til Danmark 2011 Nordisk Kongres 2009 fandt sted i Gøteborg, og var en herlig oplevelse. I samme ombæring afholdtes Nordisk Kontakt Komité møde, og undertegnede blev valgt som formand frem til Og, det er glædeligt at vi kan afsløre, at Nordisk Kongres 2011 afholdes i København. Vi samarbejder p.t. med DSMM om planlægningen. Temadagsudvalg Vores temadagsudvalg lagde fra land i november 2009 med at arrangere Hovedpinetemadag på Skejby sygehus. Arrangementet tiltrak cirka 150 fysioterapeuter, som oplevede spændende foredrag af ressourcepersoner på hovedpineområdet. Det er vores intention at lave minimum én temadag om året, med fokus på relevante emner. Uddannelsesudvalget 2009 Uddannelsesudvalget består af : Martin Josefsen, Inger-Birthe Bjørnlund, Inger Skjærbæk, Niels Martinsen og Eva Bäcker Hansen. Arbejdsopgaverne har været og vil i det kommende år været præget af den nye uddannelse og international monitorering blev året hvor den nye og længe ventede uddannelse blev sat i værk. De første Trin 1 kurser har været afholdt, til stor glæde for undervisere og kursister, og del 1 af de nye neurodynamik og smerter har også været afholdt. I undervisningsgruppen og i uddannelsesudvalget ser vi frem til at få afholdt trin 2 kurserne, samt at få opstartet det helt nye supervisionsforløb. Differentialdiagnostikkurserne glæder vi os til at få afholdt i efteråret 2010 for første gang. Som altid når nye strukturer træder i kraft, skal der tages stilling til overgangsordninger og dispensationer, hvilket har givet anledning til en del arbejde, primært hos studievejlederen men også lidt i udvalget. Side 6 af 9

7 I forbindelse med den nye uddannelsesstruktur, ligger der en del arbejde bag; beskrivelser af kurser og ECTS-points, redigering af arbejdskompendiet og undervisningsmanualerne og opdatering af litteraturen - alt sammen et stort stykke arbejde, der i skrivende stund er i processen. Den næste store opgave for udvalget er der også taget hul på; monitorering af uddannelsen af IFOMPT med beskrivelse af uddannelseforløb, kompetencer og eksaminer, der så skal evalueres af to eksterne konsulenter. V i forventer at få afsluttet projektet i indeværende år. Hjemmesiden Muskuloskeletal.dk har været præget af oveflytningen til nyt CMS-system (ny udbyder af server m.m.) sammen med fysio.dk. Herunder har der været faser med manglende funktioner og lidt rodede sider. En enkelt udfordring er, at medlemsdatabaserne for de nye interessegrupper (MIGs) mistedes i overflytningen. Vi kigger p.t. på ny løsning ligesom behandlerlisterne mangler at blive opdateret. En af de nye funktioner er mitfysio.dk hvor du selvfølgelig også kan finde et forum for DFFMF gå ind på mitfysio.dk og vælg Grupper og Muskuloskeletal Fysioterapi. Muskuloskeletal Fysioterapi - medlemsbladet Vi har i redaktionen fået oparbejdet et godt forhold til vores nye bladform. Og Jeppe Thue Andersen er som medredaktør allerede involveret i artikelskrivning m.m. Generelt får vi gode tilbagemeldinger om det nye format. Vi oververjer løbende muligheder for evt. opjusteringer af sidetal versus lethed i formatet, hvilket også indeholder en økonomisk overvejelse. Internationale tidsskrifter Manual Therapy Journal & JOSPT Det er med glæde vi fortsat kan annoncere et samarbejde mellem DFFMF og Manual Therapy Journal samt JOSPT. Tilbuddene kører på individuel basis for medlemmer, dvs. man skal selv henvende sig vedrørende abonnement. MIGs Muskuloskeletale InteresseGrupper Der blev i 2008 opstartet to nye interessegrupper indenfor det muskuloskeletale felt. MIG Nakkebesvær, Hovedpine og Whiplash MIG Kæbeleds- og Biddysfunktion Formålet med MIGs er at skabe mulighed for netværksdannelser lokalt i landet og nationalt. Desuden er målet at skabe temadage i samarbejde med Danske Fysioterapeuter indenfor interessefelterne. En udfordring med vores nye hjemmeside er dog, at medlemsdatabaserne mistedes under overflytning til ny web. Vi overvejer p.t. en løsning på at håndtere medlemmer i interessegrupperne, som både kan være fysioterapeuter og andre fagpersoner. Interessegrupperne er åbne for alle fysioterapeuter og fagpersoner interesseret indenfor de respektive interessegruppers felter. Dertil er der tilknyttet ressourcepersoner og en tovholder for hver interessegruppe. Flere interessegrupper er på vej. Koordinatoren for MIGs er Henrik Christoffersen. Yderligere information kan findes på hjemmesiden. Side 7 af 9

8 Fyraftensmøder Der har igen været afholdt fyraftensmøder i hele landet denne gang med emnet Klinisk Ræssonering, som er affødt af det andet store kvalitetssikringsprojekt DFFMF gruppen har lavet. Udover fremlæggelse på Fagfestivallen 2009, synes MT gruppen vi skulle helt ud til briksene, hvor det virkelig foregår. Der har været rimelig god interesse for emnet, god engagement på selve møderne og det har været billigt for deltagerne. Desværre har det kostet MT gruppen lidt, men vi føler det har været nødvendig med møderne, og har derfor accepteret underskuddet. Arrangementerne har desuden belyst vores fortsatte opgave i at beskrive funktionen som ambassadørklinik bedre, hvilket 2010 vil blive brugt til. Der er fortsat mulighed for at kunne arrangere fyraftensmøder lokalt, man kan bare tage kontakt til os. Regionale ambassadører I løbet af året har Fagforum for Muskuloskeletal Fysioterapi udpeget regionale ambassadører landet over. Vores mission med de regionale ambassadører er at synliggøre DFFMF ude ved briksene. Således har DFFMF nu minimum én ambassadør i hver region. Deres arbejdsopgave er primært at være til rådighed for alle, der gerne vil vide mere om vores uddannelse. Hver ambassadør modtager en bunke eksemplarer af vores medlemsblade, når de udkommer og har også informationsmateriale om vores uddannelse og vores patientfoldere liggende klar til uddeling. Ambassadørerne kan også formidle viden om regionale initiativer, der kunne være interessante for DFFMF. Afslutning Til alle medlemmer takker jeg for dialoger, møder, aktiviteter og uddannelsesvirksomhed, som I bidrager til i faget. Det er jeres engagement i personlig og faglig udvikling der bærer en stor del af dette fagområde frem. Og tak for endnu et godt år til alle kolleger i DFFMF og Danske Fysioterapeuter samt øvrige fagfora og faggrupper. Jeg ønsker alle fortsat god arbejdslyst og udvikling ind i 2010 med tak for På bestyrelsens vegne, Martin B. Josefsen Formand for DFFMF Marts 2010 Side 8 af 9

9 Mark your calendars now and expect the most The 11th Nordic Congress on Manual/Musculoskeletal Physiotherapy and Medicine will be held in beautiful Copenhagen. The theme for 2011 is Pain and Dysfunction - Clinical and Scientific update, covering the multifacetted biomechanics, neurophysiology, pain mechanisms and symptomatic presentations as seen in musculoskeletal health care and research. These topics will be addressed by lectures and clinically oriented sessions throughout the congress. Look forward to experiencing leading researches and experts from around the world deliver the substances for your professional interests. Add to that the beautiful capitol city of Denmark as the host of the conference. Congress Committee The Planning and Scientific Committees are joint ventures between DFFMF (Danish Musculoskeletal Physiotherapy Association) and DSMM (Danish Society for Musculoskeletal Medicine). It consists of - Martin B. Josefsen, President DFFMF, Chairman NCC (Nordic Contact Committee) - Palle Holck, President DSMM - Vibeke Laumann, DFFMF - Niels Jensen, DSMM - Henrik Christoffersen, DFFMF Update will be available through muskuloskeletal.dk and dsmm.org See you in Copenhagen Side 9 af 9

MUSKULOSKELETAL FYSIOTERAPI /4

MUSKULOSKELETAL FYSIOTERAPI /4 WWW.MUSKULOSKELETAL.DK MUSKULOSKELETAL FYSIOTERAPI /4 3. ÅRGANG DECEMBER 2010 MEDLEMSBLAD FOR MUSKULOSKELETALE FYSIOTERAPEUTER I DANMARK MUSKULOSKELETAL FYSIOTERAPI er et speciale i fysioterapi, som omhandler

Læs mere

1. Implementering af faglige selskaber i fysioterapi

1. Implementering af faglige selskaber i fysioterapi 1. juni 2014 Årsberetning for 2013 1. Implementering af faglige selskaber i fysioterapi Dette er den første årsberetning fra (DSF). Siden stiftelsen den 22. maj 2013 har vi haft travlt med at opbygge organisationen

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Samarbejde styrker forskning

Samarbejde styrker forskning Dansk Kiropraktor Forening Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening KIROPRAKTIK OG FYSIOTERAPI: Samarbejde styrker forskning xxx verdenskongres xxx Priser til danskere og debat om medicin

Læs mere

Aktuelt: Kiropraktorer i hospitalsvæsenet. Fokus: Psykisk arbejdsmiljø og stress. Reportage: Generalforsamling i Selskabet

Aktuelt: Kiropraktorer i hospitalsvæsenet. Fokus: Psykisk arbejdsmiljø og stress. Reportage: Generalforsamling i Selskabet Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening Aktuelt: Kiropraktorer i hospitalsvæsenet Fokus: Psykisk arbejdsmiljø og stress NR.4 2007 Reportage: Generalforsamling i Selskabet KIROPRAKTOREN NR.3

Læs mere

DSG Dansk Selskab for Geriatri

DSG Dansk Selskab for Geriatri Dagsorden Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri Dato Fredag den 15. marts 2013 Tid 9.00-11.30 Sted First Hotel Grand, Jernbanegade 18, 5000 Odense C 1. Velkomst og valg

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri. Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Klarskovgård, Comwell, Korsør

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri. Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Klarskovgård, Comwell, Korsør Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Sted Klarskovgård, Comwell, Korsør Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Formandens

Læs mere

Muskuloskeletalt. Forum. 5. årgang. November 2005. Danske Fysioterapeuters Fagforum. Muskuloskeletal Medicin & Dansk Selskab for

Muskuloskeletalt. Forum. 5. årgang. November 2005. Danske Fysioterapeuters Fagforum. Muskuloskeletal Medicin & Dansk Selskab for Muskuloskeletalt Forum 4 5. årgang November 2005 Dansk Selskab for Muskuloskeletal Medicin & Danske Fysioterapeuters Fagforum for Muskuloskeletal Terapi Cochrane review om konservativ behandling af hovedpine

Læs mere

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Juni 2007 Indholdsfortegnelse Forord og læsevejledning 1 1. Executive summary 2 1.1 Udfordringerne for de fagtekniske netværk 2 1.2 Konklusioner 3 1.3

Læs mere

KOK - specialuddannelse i opsporing og behandling af spiseforstyrrelser

KOK - specialuddannelse i opsporing og behandling af spiseforstyrrelser Projektbeskrivelse KOK Februar 2008 KOK - specialuddannelse i opsporing og behandling af spiseforstyrrelser Et nationalt uddannelsesprogram i Danmark. KOK - Koordinering, Opkvalificering, Kvalitetssikring.

Læs mere

ANÆSTESIUDVALGET ÅRSBERETNING 2014

ANÆSTESIUDVALGET ÅRSBERETNING 2014 ANÆSTESIUDVALGET ÅRSBERETNING 2014 I året der er gået har fokus i anæstesiudvalget været at færdiggøre de igangsatte rekommandationer. Således er der i foråret kommet rekommandation for Anlæggelse af centralt

Læs mere

Muskuloskeletalt. Forum. 3. årgang. November 2003. Danske Fysioterapeuters Fagforum. Muskuloskeletal Medicin & Dansk Selskab for

Muskuloskeletalt. Forum. 3. årgang. November 2003. Danske Fysioterapeuters Fagforum. Muskuloskeletal Medicin & Dansk Selskab for Muskuloskeletalt Forum 4 3. årgang November 2003 Dansk Selskab for Muskuloskeletal Medicin & Danske Fysioterapeuters Fagforum for Muskuloskeletal Terapi Spændingshovedpine hvor er vi? 6 Can passive prone

Læs mere

REPORTAGE: International studenterkongres forankrer sig

REPORTAGE: International studenterkongres forankrer sig Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening TEMA: DKF s Årsmøde 2009 NIKKB NYT: Behandling af spædbørnskolik REPORTAGE: International studenterkongres forankrer sig NR.6 2009 KIROPRAKTOREN NR.5

Læs mere

UNDERSØGELSE Hvad betyder knækket?

UNDERSØGELSE Hvad betyder knækket? Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening TEMA: ULTRALYD I KIROPRAKTORPRAKSIS Uddannelse afgørende NIKKB NYT Ny MTV om tværfaglig indsats for rygpatienter UNDERSØGELSE Hvad betyder knækket?

Læs mere

DIÆTISTEN SAMARBEJDE PÅ TVÆRS - HVORDAN GRIBES DET AN? Gammel vin på nye flasker? - Interprofessionel læring og samarbejde Læs mere på side 5

DIÆTISTEN SAMARBEJDE PÅ TVÆRS - HVORDAN GRIBES DET AN? Gammel vin på nye flasker? - Interprofessionel læring og samarbejde Læs mere på side 5 Nr. 113. oktober 2011. 19. årgang DIÆTISTEN SAMARBEJDE PÅ TVÆRS - HVORDAN GRIBES DET AN? Gammel vin på nye flasker? - Interprofessionel læring og samarbejde Læs mere på side 5 Modul 5-studerende giver

Læs mere

CENTER FOR KONFLIKTLØSNING ÅRSBERETNING 2004-2005

CENTER FOR KONFLIKTLØSNING ÅRSBERETNING 2004-2005 CENTER FOR KONFLIKTLØSNING ÅRSBERETNING 2004-2005 Center for Konfliktløsning. Nørrebrogade 32, 2200 n. tlf: 35200550 Layout: Sofie Myschetzky Forside fotos fra venstre: 1, 2 og 5: Torben Ulrik Nissen.

Læs mere

Bestyrelsens skriftlige beretning til generalforsamlingen på Hotel Nyborg Strand tirsdag den 13. marts 2012

Bestyrelsens skriftlige beretning til generalforsamlingen på Hotel Nyborg Strand tirsdag den 13. marts 2012 1 Pædagogiske Psykologers Forening Bestyrelsens skriftlige beretning til generalforsamlingen på Hotel Nyborg Strand tirsdag den 13. marts 2012 Den skriftlige beretning omhandler væsentlige forhold for

Læs mere

forum for natur- og friluftsliv

forum for natur- og friluftsliv forum for natur- og friluftsliv Medlemsblad, nr. 83 november 2010 Temanummer om natur- og friluftslivsuddannelser i Danmark forum for natur- og friluftsliv www.danskfriluftsliv.dk Formand: Rasmus Simonsen

Læs mere

BERETNING september 2002 september 2004

BERETNING september 2002 september 2004 BERETNING september 2002 september 2004 D A N S K E F Y S I O T E R A P E U T E R Forord Hvad skal være Danske Fysioterapeuters vision og værdier? Og hvordan skal foreningens struktur være, for at vi kommer

Læs mere

Endnu et år er gået i Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker / FSOS og den 22. beretning for selskabets virksomhed fremlægges for jer.

Endnu et år er gået i Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker / FSOS og den 22. beretning for selskabets virksomhed fremlægges for jer. Endnu et år er gået i Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker / FSOS og den 22. beretning for selskabets virksomhed fremlægges for jer. Bestyrelsen. Efter sidste generalforsamling bestod bestyrelsen

Læs mere

74 Marts 2006. geoforum.dk. mødestedet for geografisk information. På vej mod fælles europæisk referencegrundlag Se Lederen side 3

74 Marts 2006. geoforum.dk. mødestedet for geografisk information. På vej mod fælles europæisk referencegrundlag Se Lederen side 3 74 Marts 2006 geoforum.dk mødestedet for geografisk information På vej mod fælles europæisk referencegrundlag Se Lederen side 3 Hvad får man egentlig for sit medlemskontingent? Side 4 Beretning om Geoforum

Læs mere

DSIM. Nyhedsbrev nr. 42. www.dsim.dk DANSK SELSKAB FOR INTERN MEDICIN BL.A. I DETTE NUMMER:

DSIM. Nyhedsbrev nr. 42. www.dsim.dk DANSK SELSKAB FOR INTERN MEDICIN BL.A. I DETTE NUMMER: DANSK SELSKAB FOR INTERN MEDICIN DSIM BL.A. I DETTE NUMMER: 3 Leder: Vi skal ikke oprette et nyt akut medicinsk speciale 7 Generalforsamling den 16. november 2005 34 Hagedorn-Prisen den 3. marts 2006 36

Læs mere

NIKKB NYT: Børn og unge i kiropraktorpraksis

NIKKB NYT: Børn og unge i kiropraktorpraksis Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening Tema: Uddannelse Fokus: Regioner siger ja til specialistuddannelse NR.5 2007 NIKKB NYT: Børn og unge i kiropraktorpraksis KIROPRAKTOREN NR.5 2007

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

Evaluering af IKV i AMU

Evaluering af IKV i AMU Evaluering af IKV i AMU inden for industriens uddannelser Industriens Fællesudvalg for erhvervs og arbejdsmarkedsuddannelser og Metalindustriens uddannelsesudvalg Maj 2009 Side 1 Mærsk Nielsen HR Jystrup

Læs mere

Fagligt: Aktiviteter i Dansk Selskab for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik

Fagligt: Aktiviteter i Dansk Selskab for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening FOKUS: Kommunale sundhedscentre Fagligt: Aktiviteter i Dansk Selskab for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik NR.2 2009 NIKKB NYT: Kollegialitet til

Læs mere

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer MESTRINGSPROGRAMMER Lær at tackle Håndbog for koordinatorer Lær at tackle-kurserne Håndbog for koordinatorer Komiteen for Sundhedsoplysning 2015 ISBN (elektronisk version): 978-87-93213-21-0 Publikationen

Læs mere

Sygeplejestuderende og social- og sundhedselever med anden etnisk baggrund end dansk

Sygeplejestuderende og social- og sundhedselever med anden etnisk baggrund end dansk Sygeplejestuderende og social- og sundhedselever med anden etnisk baggrund end dansk - et aktionsforskningsprojekt på Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup med henblik på udvikling og forbedring af

Læs mere

Horsens/Hedensted 3. Lemvig 18. Randers 28. Silkeborg 36. Viborg 45. Ringkøbing-Skjern 57. Aarhus 66

Horsens/Hedensted 3. Lemvig 18. Randers 28. Silkeborg 36. Viborg 45. Ringkøbing-Skjern 57. Aarhus 66 Indhold side Horsens/Hedensted 3 Lemvig 18 Randers 28 Silkeborg 36 Viborg 45 Ringkøbing-Skjern 57 Aarhus 66 1 Vækstforum i Region Midtjylland har taget initiativet til projektet Modtagelse og fastholdelse

Læs mere

Sproglærerforeningens Den 14. april 2012

Sproglærerforeningens Den 14. april 2012 Sproglærerforeningens Den 14. april 2012 Generalforsamling Iflg. foreningens vedtægter skal formanden, fagudvalgene, landskasserer, redaktør og forretningsfører aflægge deres beretninger/regnskaber og

Læs mere