1. Implementering af faglige selskaber i fysioterapi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Implementering af faglige selskaber i fysioterapi"

Transkript

1 1. juni 2014 Årsberetning for Implementering af faglige selskaber i fysioterapi Dette er den første årsberetning fra (DSF). Siden stiftelsen den 22. maj 2013 har vi haft travlt med at opbygge organisationen og leve op til de forventninger og opgaver, som er blevet os stillet. Til stiftende generalforsamling den 22. maj 2013 blev 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter valgt fra de delegerede. De fem er: - Martin B. Josefsen (Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi) - Bente Andersen (Dansk Selskab for Sportsfysioterapi) - Henrik Bjarke Vægter (Dansk Selskab for Smerte og Fysioterapi) - Bjarne Rittig-Rasmussen (Dansk Selskab for Akupunktur i Fysioterapi) - Hans Stryger (Dansk Selskab for Psykiatrisk og Psykosomatisk Fysioterapi) De to suppleanter er: - Anette Spence (Dansk Selskab for Bassinfysioterapi) - Svend Dalgas ( i Sundhedsfremme, Forebyggelse og Ergonomi) Ved konstituerende bestyrelsesmøde besluttede bestyrelsen at udpege Martin B. Josefsen til formand for DSF og Bente Andersen som næstformand. Efter 1 år afholdes første ordinære generalforsamling og hele bestyrelsen samt suppleanter er på valg. Som bekendt er bestyrelsen her de første par år også en projektgruppe under Danske Fysioterapeuter, som skal implementere DSF og faglige selskaber i fysioterapi. Vi har derfor haft nogle leverancer, som vi har skulle leve op til ift. den på forhånd lagte plan for implementering af faglige selskaber i fysioterapi. Første opgave var at ansætte en sekretariatsmedarbejder. Mette Østergaard startede 15. august som fuldtidsansat 37 timer. Dertil skulle ansættes en faglig konsulent på kliniske retningslinjer (8 timer ugentligt). Henrik Hansen, som allerede varetog opgaven omkring måleredskaber (10 timer ugentligt), blev ansat pr. 1. januar En af opgaverne har været at opbygge organisationen omkring DSF. I den forbindelse har vi har i 2013 afholdt 4 bestyrelsesmøder og afholdt et fællesmøde med Styregruppen for faglige selskaber i Fysioterapi. Vi har i bestyrelsen vedtaget en forretningsorden og beskrevet procedurer for vores kerneopgaver, bl.a. udpegninger og proces for høringer. Efterårets største opgave var at være behjælpelige i processen omkring at konvertere alle de tidligere faggrupper og fagfora under Danske Fysioterapeuter til faglige selskaber under DSF. I forbindelse med en høringsproces på nye navne kunne faggrupper ansøge DSF om at blive specialebærende faglige selskaber. Dette var der to faggrupper, der gjorde. I behandlingen af disse ansøgninger, blev det hurtigt klart, at for at opnå DSFs mål om udtømmende at dække hele det fysioterapi-faglige felt, måtte vi kigge på det samlede fagområde, før vi kunne beslutte hvilke selskaber, der kan blive specialebærende. Dvs. at alle faggrupper og fagfora blev konverteret til faglige selskaber efter den foreslåede struktur, og vi besluttede dermed, at et større projekt skulle afdække den ideelle model for specialer i fysioterapi for at sikre at faglige selskaber samlet set repræsenterer hele fysioterapi-feltet. Overlevering af Danske Fysioterapeuters Specialistråd er grundet projekt om specialer i fysioterapi ikke gennemført. Dermed fungerer Danske Fysioterapeuters specialistråd fortsat under 1

2 Danske Fysioterapeuter, hvor DSFs sekretariat har deltaget, som en del af en forberedelse på udarbejdelse af en ny specialistordning. Som en ny organisation var der brug for at oprette kommunikationsplatform og vi blev opfordret til at få egen adresse. Derfor etablerede vi: som også er det domænenavn medarbejderne bruger. Dertil arbejder vi videre på vores visuelle design og kommunikation såsom hjemmeside og logo. Det er planen at variationer af logo evt. kan gøres tilgængelig for faglige selskaber. Dertil arbejder vi på at etablere systematiske nyhedsbreve og nyheder på web samt evt. andre kommunikationsværktøjer. DSF har et tæt samarbejde med Danske Fysioterapeuter. Der afholdes møde mellem formanden for DSF og Danske Fysioterapeuters formand 4 gange årligt, ligesom at hver formand besøger hinandens bestyrelser for gensidig orientering. Faglig Rådgivning og Kommunikation DSF har svaret på henvendelser fra studerende og andre faglige selskaber om samarbejde. Nyheder om etableringen af DSF i både det norske og danske fysioterapi-fagblad. Dertil har formand for DSF deltaget i Interview i Kiropraktoren samt i TV2 artikel om børns rygudfordringer i Yderligere har DSF svaret på en henvendelse fra WCPT vedr. opdatering af deres database om kliniske retningslinjer. DSF har desuden i 2013 haft repræsentation ved en række faglige konferencer, bl.a. Sundhedsstyrelsens konference om kliniske retningslinjer, konference om strategisk klinisk forskning, forskningssymposium i forbindelse med etableringen af Physical Medicine & rehabilitation Research (PMR-C). I 2014 har DSF oplevet en øgning i forespørgsler fra presse og ønske om udtalelser vedrørende faglige spørgsmål. Vi vurderer, at dette kan stige i takt med at flere begynder at kende DSF. 2. Konvertering til faglige selskaber Konvertering fra faggrupper og fagforum under Danske Fysioterapeuter til faglige selskaber under (DSF) forløb hen over efteråret. Sekretariatet har støttet de faglige selskaber i konverteringen bl.a. ved at bistå til udfyldelse af CVR ansøgninger. Dette arbejder er udført efter rådgivning fra Deloitte. Alle faggrupper og fagfora skulle afholde ekstraordinær generalforsamling for at ændre navn og blive selvstændige faglige selskaber med medlemskab af DSF. DSF var repræsenteret til et par af generalforsamlingerne og svarede på spørgsmål om, hvad konverteringen ville betyde for jer som fagligt selskab. Pr. 1. januar var således alle faggrupper og fagfora konverteret til faglige selskaber 1. DSF godkendte den 31. december 2013 alle faglige selskabers vedtægter. Kassererkursus Den 25. oktober 2013 afholdt DSF kassererkursus. Ifb. med konvertering til fagligt selskab blev alle selskaber selvstændige med eget CVR nummer. Dvs. at der er nye krav til hvorledes regnskabet for hvert enkelt selskab skal stilles op. I den forbindelse havde DSF allieret sig med Deloitte, som stillede et tilbud om kassererkursus gratis til rådighed til alle faglige selskaber. Dertil indhentede DSF et tilbud på bogholder- og regnskabsfunktion for alle faglige selskaber, som kunne ønske dette ifb. med denne nye opgave. 1 Et enkelt selskab var nødsaget til at aflyse ekstraordinær generalforsamling pga. storm i december. Dette selskab blev inden udgangen af januar 2014 konverteret til fagligt selskab. 2/3

3 Samarbejdet med Deloitte har betydet, at vi forventer, at det bliver muligt at lave et kasserernetværk, hvor i som faglige selskaber kan drage nytte af hinandens erfaringer. 3. Kliniske retningslinjer DSF har overtaget opgaven vedr. kliniske retningslinjer fra Danske Fysioterapeuter. Dermed er alle repræsentanter fremover repræsenteret via DSF og de siddende repræsentanter er overgået til DSF. DSF har i februar afholdt et dialogmøde og bedt alle faglige selskaber om at udpege en faglig tovholder, som kan være sekretariatets direkte kontakt i faglige spørgsmål. Dertil har sekretariatet identificeret en support-model for de udpegede repræsentanter fra DSF. Dialogmødet i februar var en kompetenceudviklende workshop, som dels beskrev, hvordan et høringsbrev skrives, og hvad man skal være opmærksom på. Dertil blev præsenteret hvorledes eks. Sundhedsstyrelsen arbejder med nationale kliniske retningslinjer - samt hvordan procedurer ifb. med et høringssvar varetages af DSF. Det er en stor udfordring at høringsfrister altid er meget korte. Opgaven er derfor at skære opgaven omkring høringssvaret til, således at det er muligt at afgive kvalificeret input til arbejdsgrupperne for de kliniske retningslinjer. Aktuelt er en intern håndbog for kliniske retningslinjer under udarbejdelse. Håndbogen skal fungere som redskab for hhv. de faglige selskabers bestyrelse, samt for udpegede arbejdsgruppemedlemmer og referencegruppemedlemmer, og lette samt kvalitetssikre arbejdet med kliniske retningslinjer. 4. Måleredskaber Opgaven omkring måleredskaber er overgået fra Danske Fysioterapeuter til DSF. I efteråret er kørt et projekt om at udvikle en kvalitetsstruktur for måleredskaber. (Danske Fysioterapeuter har startet og gennemført projektet). Kvalitetsstrukturen er pt næsten færdig og forventes publiceret på hjemmesiden for måleredskaber henover sommeren Der arbejdes aktuelt på modeller for måleredskabers udvikling og samarbejde med de enkelte faglige selskaber. Dette er en fremadrettet proces, som vil involvere alle faglige selskaber. 5. Udpegninger DSF har i 2013 i samarbejde med faglige selskaber udpeget til 6 forskellige projekter. Der er her tale om: - 5 medlemmer til Danske Fysioterapeuters Rådgivende Udvalg for Forskning - Forskningsprojekt ved Karolinska instituttet - Ressourceperson vedr. KL projekt om forskning i kommunale sundhedstilbud - Forslag til ER-WCPT scientific committee - Forfatter til Danske Fysioterapeuters Faglig Status om Smerte - Referencegruppe for Region Midtjyllands MTV om smerte Sekretariatet har yderligere bistået i deltagelse af Sundhedsstyrelsen planlægning af konference om børn med cerepral parese af holdt 3. december DSF har pr. 1. juni 2014 yderligere deltaget i godt 10 udpegningsprocesser. Dertil har håndteret diverse henvendelser fra partnere og privatpersoner, der ønsker faglig viden om fysioterapi. 3/3

4 6. Høringer DSF og de faglige selskaber har afgivet høringssvar på i alt 6 høringssvar i 2013 (yderligere 9 mere pr. 1. juni2014). Høringssvar afgivet i 2013 er: - National Klinisk Retningslinje om børn og unge med cerepral parese (Sundhedsstyrelsen) - Beskrivelse af Kandidatuddannelse i Fysioterapi (Århus Universitet) - Beskrivelse af Kandidatuddannelse i Fysioterapi (Aalborg Universitet) - Forslag til nye Nationale Kliniske Retningslinjer (Sundhedsstyrelsen) - Kommunale Forebyggelsespakker (Sundhedsstyrelsen) - Vejledning om Palliation (Dansk Selskab for Almen Medicin) DSF er blevet inviteret til at deltage i høringer flere gange. Desuden har vi monitoreret markedet for høringer og selv taget initiativ til at besvare relevante høringer. I 2013 vurderede DSF at to høringer, som vi var inviterede til at deltage i, ikke var relevante for DSF eller de faglige selskaber. I begge tilfælde deltog Danske Fysioterapeuter i høringen. 7. Regnskab 2013 Årsrapporten er udarbejdet af Deloitte, som også samarbejder med Danske Fysioterapeuter. Dertil har Deloitte været rådgivere under hele etableringen af. Dette første år er årsrapporten for 2013 opstillet efter at finde en start-balance for selskabet, idet der ikke har været etableret særskilt drift/controller-funktion på projektet faglige selskaber i fysioterapi. DSF har fået den aftalte budgetramme pr. 22. maj 2013, fastsat til 59% af årets budget. Dette giver en budgetramme på kr. i 2013 i tilskud fra Danske Fysioterapeuter. DSF har dermed fra denne dato afholdt egne udgifter samt udgifter i forbindelse med implementering af egen virke. DSF har været påholdende i udgifter i DSF kommer ud med et samlet overskud for 2013 på kr. Det samlede overskud for 2013 er bundet op ud fra særligt følgende forhold. 1. Ansættelse af Faglig Konsulent til Kliniske Retningslinjer blev udskudt og lønningsomkostninger svarer derfor kun til 47 timer ugentligt i stedet for det berammede 55 timer ugentligt. 2. DSF har været påholdende med udgifter, idet vi har været vidende om en øgning i udgifterne i 2014; bl.a. i forhold til ikke-budgetterede udgifter til projekt omkring specialer i Fysioterapi. 3. DSF har været påholdende med udgifter, idet vi har været vidende om en øgning i udgifterne i 2014; bl.a. i forhold til kommunikations- og webudvikling, hvilket ikke er budgetteret i rammebudgettet. Dermed er etablerings- og udviklingsomkostninger ikke inkluderet i rammebudgettet og må spares op. Der har været en del udgifter i forbindelse med etablering af DSF og implementering af faglige selskaber. Der er således udgifter i DSFs regnskab, som den siddende bestyrelse ikke har bestilt eller været involveret i udførelsen af. Disse udgifter er en del af etableringen af DSF og faglige selskaber. Det er DSFs bestyrelses opfattelse, at disse udgifter rettelig burde ligge i Danske Fysioterapeuters regnskab, da det er Danske Fysioterapeuters bestilling. Bestyrelsen underskriver dermed regnskabet under protest i forhold til, at godt kr. er udbetalt til rådgivere, som bestyrelsen ikke har bestilt, godkendt eller taget andel i udførelsen af. 4/3

5 Danske Fysioterapeuter afholder en række udgifter for DSF og faglige selskaber. Disse udgifter er ud over DSFs tilskud og budgetterede udgifter. Disse udgifter er bl.a.: - Bogholderi - Rådgivning ifb. med budget og regnskab - Kontingentopkrævning for faglige selskaber - Lønadministration og udlægsbetaling samt udligninger og bankforhold - Statistik og medlemstal for faglige selskaber - Kontorhold, herunder telefon- og IT support 8. Fremadrettede aktiviteter Sekretariatet har i år deltaget som dirigent til ordinære generalforsamlinger for faglige selskaber. Dertil kommer sekretariatet ud til bestyrelsesmøder i de faglige selskaber. Både som konsulent ifb. at gennemføre og facilitere en strategi-proces, men også for at informere om DSF og få information fra de faglige selskaber om, hvor I ønsker, at DSF bevæger sig hen, og hvordan vi udvikler os. Et behov for at forum, hvor faglige selskaber kan diskutere faglige spørgsmål, der går på tværs af fagområder, er opstået. Derfor etableres en Tænketank for faglige selskaber, som er et netværk for repræsentanter fra de faglige selskaber, som ønsker at diskutere tværgående faglige spørgsmål. DSF koordinerer eventuelle møder, men repræsentanterne sætter dagsorden for emner, der drøftes. DSF har også deltaget i Danske Fysioterapeuters arbejdsgruppe om databaser i fysioterapi i år. Vi ser frem til den meget spændende udvikling på området. En anden ting, som DSF har sat i søen er, at faglige selskaber er behjælpelige med at lave en samlet liste over ressourcepersoner indenfor specifikke fagområder i fysioterapi. Dette har vi behov for ved specifikke udpegninger samt ad hoc faglige spørgsmål, eksempelvis fra pressen. Til næste år afholdes Danske Fysioterapeuters Fagkongres i marts. DSF har et samarbejde med Danske Fysioterapeuter og håber at kunne benytte denne platform til at udbrede viden om DSFs eksistens og også få flere medlemmer til at melde sig ind i faglige selskaber. Generelt set bliver udbredelsen af DSF større. Viden om vores eksistens siver lige så langsomt ud i sundhedsvæsenet, og vi bliver brugt i faglige spørgsmål, bl.a. ved deltagelse i interviews og relevante konferencer. Dertil er DSF i dialog med sundhedsstyrelsen om deltagelse i flere relevante arbejdsgrupper, herunder specialeplanlægning og metode til udarbejdelse af kliniske retningslinjer. Yderligere deltager DSF i møder ang. internationalt samarbejde på kliniske retningslinjer. Den nok største opgave i år bliver gennemførelse af projekt omkring Specialer i Fysioterapi. Det glæder vi os til og forventer et meget frugtfyldt arbejde. Vi er yderligere i dialog med både ride-fysioterapeuter og hestefysioterapeuter ang. eventuel etablering af fagligt selskab. Etableringen af vores selskab fortsætter selvfølgelig, og vi er meget glade for det tætte samarbejde med Danske Fysioterapeuter. Pt er vii bl.a. i dialog omkring tættere samarbejde vedr. kursusvirksomhed. Fremtidige opgaver kan også inkludere mulige budafgivninger på internationale konferencer, model for etiske retningslinjer for samarbejde med industri (kommercielle interesser) samt kortlægning af fonds- og udviklingsmuligheder for forsknings- og udviklingsprojekter, herunder evt. støttefunktion. 5/3

6 Vi glæder os til det fremtidige samarbejde og håber i vil deltage aktivt i den fremtidige udvikling af faglige selskaber og vores fag. På bestyrelsens vegne. Med venlig hilsen Martin B. Josefsen Formand for Holmbladsgade København S Tel.: Web: 6/3

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

Endnu et år er gået i Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker / FSOS og den 22. beretning for selskabets virksomhed fremlægges for jer.

Endnu et år er gået i Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker / FSOS og den 22. beretning for selskabets virksomhed fremlægges for jer. Endnu et år er gået i Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker / FSOS og den 22. beretning for selskabets virksomhed fremlægges for jer. Bestyrelsen. Efter sidste generalforsamling bestod bestyrelsen

Læs mere

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 OM UNGDOMMENS RØDE KORS OG RØDE KORS 4 Selvstændig i 1988 4 Både tale og handling 4 Verdensomspændende bevægelse 4 Samarbejde

Læs mere

GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD

GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD (LUR) GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD (LUR) Indhold Indledning 7 Hvad er Ungdommens Røde Kors? Hvad er et lokalt udviklingsråd? 9 11 Hvordan kommer I godt i gang? 13 Hvilke

Læs mere

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008 Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008 Dagsorden: 1. Børneområdet i Nordjylland, til behandling og diskussion Der vil blive en gennemgang af oversigten på børneområdet, herefter deltager

Læs mere

BERETNING september 2002 september 2004

BERETNING september 2002 september 2004 BERETNING september 2002 september 2004 D A N S K E F Y S I O T E R A P E U T E R Forord Hvad skal være Danske Fysioterapeuters vision og værdier? Og hvordan skal foreningens struktur være, for at vi kommer

Læs mere

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Udviklingsudvalg for ArbejdsOrganisering BILAG 1.1 Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Deltagere DI-repræsentanter:

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Bestyrelsens skriftlige beretning til generalforsamlingen på Hotel Nyborg Strand tirsdag den 13. marts 2012

Bestyrelsens skriftlige beretning til generalforsamlingen på Hotel Nyborg Strand tirsdag den 13. marts 2012 1 Pædagogiske Psykologers Forening Bestyrelsens skriftlige beretning til generalforsamlingen på Hotel Nyborg Strand tirsdag den 13. marts 2012 Den skriftlige beretning omhandler væsentlige forhold for

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00 Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Foreningens formand, Michael Paaske, bød velkommen,

Læs mere

Sclerose. foreningen HANDLINGSPLANER 2015

Sclerose. foreningen HANDLINGSPLANER 2015 Sclerose foreningen HANDLINGSPLANER 2015 Indholdsfortegnelse Forskningsudvalget side 3 Info- og PR-udvalget side 6 Netværksudvalget side 12 Social- og handicappolitisk Udvalg side 16 Sundhedspolitisk Udvalg

Læs mere

Handicappede og sociale netværk VÆRKTØJSKASSE. Projekt og netværksredskaber

Handicappede og sociale netværk VÆRKTØJSKASSE. Projekt og netværksredskaber VÆRKTØJSKASSE Projekt og netværksredskaber SEPTEMBER 2003 Projektramme og baggrund PROJEKT REDSKABER Projektansøgning og projektbeskrivelse Tovholderfunktion Erfaringsopsamling Metoder Andres projekter

Læs mere

Regionsgeneralforsamling på Hotel Kirstine i Næstved 12. marts 2014 Kl. 17 ca. 21.30

Regionsgeneralforsamling på Hotel Kirstine i Næstved 12. marts 2014 Kl. 17 ca. 21.30 Regionsgeneralforsamling på Hotel Kirstine i Næstved 12. marts 2014 Kl. 17 ca. 21.30 Bestyrelsens beretning 1 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om regionsbestyrelsens arbejde i det forløbne år

Læs mere

RM/22-23/10/2004 1. Danske Fysioterapeuters ordinære repræsentantskabsmøde 2004 blev afholdt således:

RM/22-23/10/2004 1. Danske Fysioterapeuters ordinære repræsentantskabsmøde 2004 blev afholdt således: RM/22-23/10/2004 1 Beslutningsreferat repræsentantskabsmøde 2004. REFERAT 25. november 2004 J.nr. 412-2004 ULA/vv Danske Fysioterapeuters ordinære repræsentantskabsmøde 2004 blev afholdt således: Tid:

Læs mere

Indholdsfortegnelse - Bilag

Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag...1 3.1 Fælleskommunale ønsker til praksisplan...2 Bilag 1: Fælles kommunale ønsker til praksisplan...2 3.3 Forslag til fælleskommunale målsætninger

Læs mere

Horsens/Hedensted 3. Lemvig 18. Randers 28. Silkeborg 36. Viborg 45. Ringkøbing-Skjern 57. Aarhus 66

Horsens/Hedensted 3. Lemvig 18. Randers 28. Silkeborg 36. Viborg 45. Ringkøbing-Skjern 57. Aarhus 66 Indhold side Horsens/Hedensted 3 Lemvig 18 Randers 28 Silkeborg 36 Viborg 45 Ringkøbing-Skjern 57 Aarhus 66 1 Vækstforum i Region Midtjylland har taget initiativet til projektet Modtagelse og fastholdelse

Læs mere

Årsberetning 2012. Polyteknisk Forening

Årsberetning 2012. Polyteknisk Forening Årsberetning 2012 Polyteknisk Forening 2. april 2013 ii Forord Dette er beretningen for PF for PF-året der løber fra februar 2012 til februar 2013. Den består i hovedparten af en række kortere tekster

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet

Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet Bilagene er delt ind i 7 hovedgrupper: Det generelle fra side 3 De hjertelige hjemmebesøg fra side 24 Caféerne fra side 33 Daghøjskolen fra side 40 Nye

Læs mere

Årsrapport. 1. juli 2012 31. december 2013. Målgruppen for rådets arbejde

Årsrapport. 1. juli 2012 31. december 2013. Målgruppen for rådets arbejde Årsrapport 1. juli 2012 31. december 2013 Målgruppen for rådets arbejde De hjemløse og de mest udsatte borgere blandt stofmisbrugere, sindslidende, prostituerede og alkoholikere. Endvidere udsatte unge

Læs mere

EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING

EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING 9 lokalområders samarbejde om en aktiv bevillingspolitik 2011 Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af COWI A/S Evaluering Ansvarlig udskænkning 9 lokalområders samarbejde om

Læs mere

KONCEPTNOTE: FAGLIGT NETVÆRK Faglige netværk er flerårige og længerevarende netværksstrukturer

KONCEPTNOTE: FAGLIGT NETVÆRK Faglige netværk er flerårige og længerevarende netværksstrukturer KONCEPTNOTE: FAGLIGT NETVÆRK Faglige netværk er flerårige og længerevarende netværksstrukturer NGO-FORUM C/O Folkekirkens Nødhjælp Nørregade 15 1165 København K Underskrevet ansøgning skal indsendes elektronisk

Læs mere

LOS De private sociale tilbud, beretning 2013-2014

LOS De private sociale tilbud, beretning 2013-2014 Beretning 2013 2014 LOS De private sociale tilbud, beretning 2013-2014 Bestyrelsesmøder Ud over det konstituerende bestyrelsesmøde efter landsmødet har bestyrelsen afholdt fire todages møder og ét endagsmøde.

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 4. februar 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Frisvadvej 35 Møderum 3 Deltagere: Fraværende: Referent:

Læs mere

Årsberetning 2008. Polyteknisk Forening

Årsberetning 2008. Polyteknisk Forening Årsberetning 2008 Polyteknisk Forening 5. februar 2009 Indhold 1 PF Organisationen 7 1.1 Bestyrelsen............................. 7 1.2 Fællesrådet............................. 10 1.2.1 Fællesrådets Forretningsudvalg..............

Læs mere

Beretning. DemensKoordinatorer i DanmarK. 8. september 2011 1. september 2012

Beretning. DemensKoordinatorer i DanmarK. 8. september 2011 1. september 2012 DemensKoordinatorer i DanmarK Beretning 8. september 2011 1. september 2012 Demenskoordinatorerne i Danmark bidrager til at tegne linjerne for fremtidens pleje og omsorg for mennesker med demenssyg- domme

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 16. marts 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 214, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen,

Læs mere

Referent: 2. Forretningsorden, Årets gang, Strategi og Handleplan, organisering, bestyrelsens opgaver og fordeling af disse

Referent: 2. Forretningsorden, Årets gang, Strategi og Handleplan, organisering, bestyrelsens opgaver og fordeling af disse Mødedato: 19.05.2014 Sted: Vejen Idrætscenter Referent: Karin Rye Caspersen Ref. nr. 01/2014 Emne: Bestyrelsesmøde Dagsorden: 1. Præsentation og konstituering 2. Forretningsorden, Årets gang, Strategi

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE REFERAT Rådet for Center for Kliniske Retningslinjer Tid: Onsdag den 19. marts 2014 kl. 10.00-13.00 Sted: Deltagere: Afbud: Referent: Rigshospitalet - direktionsgangen Helen Bernt Andersen, Margit Roed,

Læs mere

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 Dagsorden Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 (Mødested: Regionshuset Viborg, konference 1) (Formøde for ledelsessiden kl. 11.00-12.00, lokale C3) (Formøde

Læs mere