Opdræt og akklimatisering af økologiske hønniker

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opdræt og akklimatisering af økologiske hønniker"

Transkript

1 Opdræt og akklimatisering af økologiske hønniker Græsrodsforskning af Uffe Worm

2 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv, Udviklingskontoret, Økologi Slutrapport Græsrodsforskning Projekt: Opdræt og akklimatisering af hønniker J. nr.: 93S-2462-Å Bevillingsmodtager: Adresse: Uffe Worm ApS Kertemindevej 250, 5240 Odense NØ Projektets begyndelsesdato: 1. April 1998 Projektets afslutningsdato: 31. December Projektets baggrund og målsætning Projektets formål Formålet med projektet er en økologisk høne, som trives under mere ekstensive økologiske forhold. Projektet skal omfatte effektiv opdræt af kyllinger samt en hensigtsmæssig produktion i æglægningsperioden. Dette indebærer en praktisk udvikling og forsøg indenfor hønsehuse, fodring, nye racer, samt adfærd og sygdomsbekæmpelse. Baggrund og behov for projektet Uffe Worm har siden april 1997 eksperimenteret med opdræt af økologiske hønniker. Forsøgene foregik hos den økologisk planteavler Morten Jensen, som driver 120 ha med økologisk planteavl. Til forsøgene blev et areal med gamle frugttræer anvendt, samt huse, der bestod af enkle uisolerede konstruktioner. Forsøgene i dette frilandssystem gav gode resultater og viste, at det er muligt at opdrætte hønniker af god kvalitet fra de er daggamle kyllinger til de er 17 ugers hønniker. Erfaringerne fra forsøgene er tilstrækkelige til at kunne iværksætte en større produktion, dog er der behov for yderligere eksperimenter indfor en række områder Projektet indebærer en praktisk udvikling indenfor følgende områder: 1. Tilpasning af flytbare huse 2. Forsøg med nye racer 3. Fodereksperimenter 4. Sygdomsforebyggelse 5. Adfærdstilpasning 6. Erfaringsformidling 1

3 Flytbare huse og skiftefolde reducerer smittetrykket. Den grundlæggende ide med de flytbare huse er at starte hvert hold kyllinger på ren jord. Den væsentligste grund er at reducere smittetrykket fra fjerkræsygdomme og parasitter, især coccidiose. Derudover giver flytningen mulighed for reetablering af vegetationen, mens det nye hold starter på godt græs. Systemet er tilrettelagt med 3 sæt skiftefolde, således at der er et års karantæne mellem hvert hold opdræt. Et hold opdræt er på bedriften i 4 måneder. Således startes et hold opdræt ca. 1. April og det næste ca. 15. August. Dette giver en kort vinterpause, da det ikke er nemt at sende de små kyllinger udendørs før april måned. Bedriften består i dag af 4 flytbare huse, heraf 3 på hver på 100 m 2 og et på 88 m 2. Husene er hjemmelavede rundbuehaller bygget at stålplader på skelettet fra opslidt drivhus samlet af en jernramme i bunden. Konstruktionen er en let selvbærende konstruktion. Der er ikke noget gulv i husene. Efter hver flytning køres dybstrøelsen i markmøddingen. I projektperioden er der produceret 20 hold kyllinger i husene, i størrelser fra 3700 til 600, de store hold lagde beslag på flere huse i den samme fold. Ved projektets start bestod bedriften af 3 rundbuehaller, 2 mere blev bygget i 1998, mens den første (prototypen) blev kasseret, idet den blev trukket ud af facon i forbindelse med afprøvning af designet. I starten blev hallerne flyttet ved at montere hjul på bundrammen og derefter forsigtigt trukket til den nye placering med en traktor. Systemet var brugbart, men flytningen var besværlig og belastende for den lette konstruktion. Hovedproblemet er at opnå tilstrækkelig stærk en konstruktion, uden at det forhøjede vægten ret meget. Mobilitet Tilpasning af flytbare huse Projektet bidrog med konstruktionen af en vogn, der kunne bære de 100 m 2 store huse. Dette, kombineret med donkrafte og pallegafler bag på traktoren, udgør i dag et velfungerende flyttesystem. Vognen er netop bygget og klar til første afprøvning. 2

4 Vognen er i sammenklappet tilstand smal nok til at køre på vejen. Men da husene er 8,5 m brede bliver vognen i arbejdsstilling 9 m bred og det er derfor kun muligt at flytte husene mellem de marker der ligger umiddelbart omkring gården. Også for vognen voldte vægt contra styrke store problemer. Dette problem blev løst ved at svejse ekstra profiler på de langsgående vanger og på bagbroen ud for hjulene. En ekstra varmeretning, så vognen krummer ryg forhindrer den i at synke sammen under kørslen. Tilpasningen af vognen var mere omfattende en oprindelig antaget, men systemet virker efter hensigten. Forstærkning og donkrafte Ved de første forsøg anvendtes transportpaller stablet op som underlag efter at husene var hævet. Efter forbedring af systemet med donkrafte er arbejdet lettet væsentligt. Pallestablerne bruges dog stadig i den bagerste ende, da ulykkesrisikoen er for stor ved at lade huset stå udelukkende på 4 donkrafte. Blot et lille vindpust kan få det hele til at skride. Hjørne for hjørne løftes huset, så vogne kan køres ind under Efter hvert hold opdræt hæves huset. Vognen køres under. Huset sænkes og køres til side. Her bliver det højtryksrenset med 90 grader varmt vand, hvorefter det køres til den nye placering. Her hæves huset, vognen køres væk og huset sænkes. Kort og godt betyder det, at for hvert hold kyllinger er omgivelserne rene og hønsegården har ikke haft fjerkræ i mindst et år forinden. 3

5 Hus 2 er vasket og flyttet til den nye fold, hvor den skal stå de næste 4 måneder. Ikke alt passer lige godt, så Niels må hjælpe til, når vognen køres væk. De flytbare huses fremtid. I dag fungerer systemet og husene flyttes to gange om året til nye græsgange. Ud fra et økologisk synspunk er det et fremragende system, idet kyllingerne kommer ud i sædskiftet og smittetrykket fra coccidiose og andre parasitter holdes på et lavt niveau. Systemet er samtidig meget krævende. Først og fremmest skal der være plan, bred kørevej fra fold til fold. Dernæst skal afstanden til vandforsyning og el være acceptabel. Om vinteren giver det særlige vanskeligheder, når frosten sætter ind. Efter 4 år med de flytbare huse, kan der konkluderes, at i udviklingsarbejdet fungerer konceptet udmærket, så længe der vel at mærke er tilstrækkelig arbejdskraft til rådighed. Men set ud fra 4

6 skabelsen af det optimale indeklima for opdræt og en effektiv produktionsproces er systemet mangelfuldt. De bundløse huse gav i projektforløbet store tab på grund af indtrængende rotter. I en sæson, foråret 2000, mistedes således hundredvis af små kyllinger, før rotterne blev elimineret ved en uøkologisk løsning: gift. Afskrækkelse ved lavtsiddende elhegn udvendigt på huset gav dog også et vist resultat. Ventilation Spørgsmålet om indeklima drejer sig især om ventilation. Trods flere tiltag lykkedes det ikke i projektperioden, at skabe en naturlig ventilation, der kunne klare de voldsomme temperaturskift, der er i uisolerede stålpladehaller. Husene er nu isolerede med rockwool i forbindelse med et efterfølgende projekt. Dette er et betydeligt fremskridt, især fordi det indendørs regnvejr, fremkaldt ved kondensering på indersiden af stålpladerne om natten, nu ikke er noget problem længere. Til gengæld er husenes vægt forøget til smertegrænsen. Effektivitet kontra økologi og sundhed Til et kommercielt produktionssystem kræver systemet en videreudvikling i husdesign, der kan gøre arbejdsgangene mindre arbejdskrævende. Men skiftefoldene er heldigvis en del af det officielle økologiske produktionssystem og kan ikke undværes. Uden tilstrækkelig udenomsareal og skiftefolde med lange hvileperioder mellem holdene opformeres sygdomme til et niveau, hvor det vil være umuligt at opdrætte sunde dyr. Skiftefolde kan da også udmærket indrettes sammen med stationære huse, når blot beliggenheden er i orden. Her på bedriften opererer vi med et udeareal på 2 m 2 pr. kylling, hvilket er absolut minimum, hvis vegetationen skal kunne genetableres på naturlig vis efter et hold opdræt. Nye kyllinger kommer altid på frisk jord, det vil sige, at der ikke har været fjerkræ på arealet de sidste 12 måneder. At gå på opdagelse er spændende 5

7 Ventilation Husene har kun naturlig ventilation, hvorfor det har været en opgave at afstemme åbningerne, så der var tilstrækkelig luftskifte uden træk og kulde. Dette er gjort med lemme i toppen af gavlene og indsugningshuller længere nede. Lemmene er reguleret med temperaturstyrede gascylindre fra drivhuse. Indsugningshullerne kan reguleres manuelt. Af betydning for ventilationen er også indgangshullerne. Disse er aflange sprækker, hævet 30 cm over niveau for at undgå træk langs gulvet. For at lette kyllingernes adgang er lemmene udformet som gangbroer der klappes op om natten. Der er indgangshuller i begge ender af husene, så kan der lukkes af i den ene ende i tilfælde af dårligt vejr. Naturlig ventilation er vanskelig i fjerkræstalde på grund af dyrenes lille egenvarme. Dette gør sig specielt gældende, når kyllingerne er små. På fugtige dage kan det være meget svært at ventilere huset tilstrækkeligt tørt. Det største problem er dog kondens på indersiden af de uisolerede stålplader. Selv om sommeren, hvis nætterne er kølige er der et veritabelt regnvejr om morgenen inde i husene, resulterende i stort strøelsesbehov. I efteråret 2000 var det således nødvendigt at sætte gascylindrene ud af kraft for at få tilstrækkelig luftgennemstrømning. Som et led i projektet Fjerkræ- Optimering af opdrætsystem og fodertilpasning til Hellevadhønen isoleres opdræts- og æglægningshusene. Dette er en forudsætning for at arbejde videre med en regulering af ventilationen. Hvis man virkelig skal styre klimaet i et opdrætshus kommer man nok ikke udenom både mekanisk ligetryksventilation og en eller anden form for rumopvarmning. Det vil dog være illusorisk at forsøge i et lille flytbart hus. Projektet nåede da heller ikke til nogen avanceret løsning. Hønsepasseren må være god til at justere åbningerne, strø med rigeligt halm, undtagelsesvis arrangere ekstra varme og undtagelsesvis undlade at lukke for ræven i de varmeste sommernætter. På trods af vanskelighederne trives kyllingerne godt. Varme og kulde synes ikke at være noget problem, kun fugt i længere perioder har givet anledning til problemer. 6

8 Forsøg med nye racer ISA Brown og Lohmann Brun Dette er de gængse typer anvendt i økologisk ægproduktion. De er produktive, men ikke robuste og en skændsel for økologien, hvad angår adfærd. Alligevel, da det nu er markedsførende typer, blev en del af projektets registreringer foretaget på ISA Brown. Således er de første registreringer i Fjerkrærådets Effektivitetskontrol af økologisk opdrættede høns foretaget i 2 sjællandske besætninger opdrættet af Uffe Worm. Tjekkiske racer Det gamle tjekkiske avlsfirma Dominant har ry for at avle hønsetyper, der egner sig til fritgående hønsehold. Efter en ihærdig indsats lykkedes det at opnå Veterinærdirektoratets tilladelse til at lave en forsøgsimport af daggamle kyllinger. Efter yderligere anstrengelser lykkedes det også at få Fjerkrærådets opbakning til en sådan import, sålænge det ikke drejede sig om forældredyr. I maj 1999 blev der således arrangeret en studietur til Tjekkiet for at kigge nærmere på dyrene og for at afslutte importforhandlingerne med Dominant. I delegationen deltog velfærdskonsulent Bjarne U. Thomsen fra Landskontoret for Fjerkrærådgivning og Uffe Worm. Både avlsstationen, opformeringsbesætninger og opdrætsbedrifter blev besøgt sammen med firmaets ejer Dr. Milan Tyller. Planen var at importere 3000 daggamle hønekyllinger fordelt på 2 typer til opdræt hos Uffe Worm og afprøvning hos nogle få økologiske ægproducenter. Det viste sig dog at fjerpilning var lige så almindeligt et fænomen hos disse høns som på de brune æglæggere i Danmark. Da der desuden var usikkerhed om forældredyrenes sundhedsstatus hvad angår mycoplasma, blev det besluttet at droppe importen og satse på høns der allerede er i Danmark. Specielt krydsningshønen fra rugeriet Hellevad blev udset til erstatning. Projektet blev således omformuleret, så dette blev muligt. Forældredyr i Tjekkiet 7

9 Scanlabelle De økologiske slagtekyllingeproducenter anvender ISA typen, der herhjemme er markedsført, som Scanlabelle. I projektets start anvendtes opdrætshusene lejlighedsvis til opdræt af slagtekyllinger. Dette gav anledning til at forsøge at opdrætte denne høne til æglægger og i 1999 blev 1 hold opdrættet til dette formål. Heraf 300 stk. til en besætning og 800 stk. til en anden. Forsøget blev registeret på almindelig staldtavle med foderforbrug og dødelighed. Kunderne var vældig tilfredse med denne hønes adfærd, men højt foderforbrug (170% af en ISA Browns) og lav læggeprocent gør yderligere forsøg uinteressante. Konsulentbesøg i hønsegården Hellevadhønen Den sidste og tilsyneladende mest succesfulde afprøvning er afprøvningen af krydsningen fra det lille rugeri Hellevad i Vendsyssel. Det er en krydsning mellem New Hampshire og Hvid Italiener. Begge stammer fra rugeriet, som avlet på dem i mange år. Den hvide Italiener er en af Skalborgs avlsstammer og bruges kun som hanelinie, mens New Hampshire bruges som hønelinie. Siden 1998 er der opdrættet adskillige hold af denne høne i hønseriet. Heraf foreligger nu effektivitetskontrol af en blandet holdt bestående af 900 ISA Brown og 900 Hellevad. Dette sammen med holdvurdering af konsulent Niels Otto Christensen betragtes som afslutning på denne raceafprøvning. Allerede i skrivende stund er flere større hold Hellevadhøns leveret fra hønseriet. 8

10 Fodereksperimenter Helt korn Ud fra antagelsen om at hønens fordøjelsessystem er bygget til hele kerner, har dette været en del af foderet igennem hele projektperioden. Således har slagtekyllingernes startfoder (foderpiller fra DLG) fungeret som koncentrat, der blev opblandet med korn, fiskemel og kød- og benmel (dengang det var tilladt). Som forsøg er der desuden i perioder iblandet ærter, rapsfrø og sojabønner. Ærter og sojabønner dog i knust tilstand. Allerede i en tidlig alder kan kyllingerne spise grønkål og de kan lide det Grovfoder Brændenælder, kløvergræs, kløvergræsensilage, sukkerroer, rå såvel som kogte kartofler, gulerødder, kinakål og i særdeleshed grønkål er de grovfodermidler, der har været afprøvet. Grønkål er den eneste plante, der direkte har været dyrket til formålet. De øvrige fodermidler er i forvejen til rådighed på bedriften. I 1999 og 2000 er større mængder (ca planter) grønkål plantet som efterafgrøde til tidlige kartofler udelukkende som grovfoder til kyllingerne. Grønkål er valgt fordi den har en høj ernæringsmæssig værdi, er let for de små kyllinger at optage og nem at passe, da den overvintrer i marken. Udplantet midt på sommeren efter tidlige kartofler er ukrudtstrykket heller ikke så stort. I de mængder der har været tale om har det også været en fordel at grønkål kan høstes uden brug af maskiner. 9

11 Sygdomsforebyggelse Skiftefolde Et omhyggeligt fulgt system med skiftefolde, hvor der er mindst 12 måneders pause mellem brugen som løbegård for høns og kyllinger er en af de vigtigste sygdomsforebyggende aktiviteter på bedriften. Hvert hold kyllinger startes i et rengjort hus (vasket med 90 grader varmt vand og efterfølgende kalket), huset er placeret på ren jord i en ren fold. Foldarealet er 2 m 2 pr. kylling og når huset er tømt og vasket efter et hold flyttes det til en ny fold. Hovedsigtet er et holde smittetrykket så lavt som muligt og at lade naturen komme til kræfter efter at have været udsat for så massiv en belægning af en enkelt dyreart. Indslæbning af smitte har der dog i store træk ikke været taget hensyn til. Kun ved almindelig skift af støvler og arbejdstøj ved færdsel til og fra bedriften, men ikke internt i bedriften. Således kan hønsene smitte kyllingerne gennem personalet, men smittetrykket er ikke så voldsomt, som når kyllingerne bliver sat ind i et hønsehus med voksne høns og deres ekskrementer. Ved 3. gentagelse på det samme areal var der i efteråret 2000 et voldsomt angreb af coccidiose, hvilket antyder at 12 måneders pause ikke nødvendigvis altid er nok. Smitteoverførsel gennem mennesker og dyr og fugle fungerer som aktivator for immunsystemet. Urteekstrakt En økologisk avler Erik Hansen i Bovense ved Nyborg har udviklet en urtemedicin, som skulle være virkningsfuld mod flere af de plager, vi kender i fjerkræholdet. Den er i perioder med held anvendt som støddosis ved diarre. Kyllingerne drak en stærl opløsning i 3 dage og de drak det som børn, der får sodavand.. Brugen af præparatet er dog indstillet her på bedriften, da ikke er tilgængelige oplysninger om hvilke planter der anvendes. Vaccinationer I starten blev ingen kyllinger på bedriften vaccineret, men efter anmodning fra kunderne vaccineres alle kyllingerne nu. ISA Brown og Lohmann kyllingerne er vaccineret mod hønselammelse ved levering. På bedriften anvendes levende vaccine i drikkevandet mod de almindeligste fjerkræsygdomme: IB 1, IB 2, AE og Gumboro. Hvidløgspulver Senest er anvendt hvidløgspulver som støddosering i forbindelse med angreb af coccidiose. Da angrebet var så voldsomt at dyrlægen måtte ordinere antibiotika er det svært at vurdere virkningen. I hvert fald blev det spist som slik, så en eller anden effekt har det da haft. Rød Solhat I forbindelse med det seneste angreb af coccidiose er også anvendt et homoepatiske middel baseret på Rød Solhat for at styrke kyllingernes immunforsvar. Det gælder som for hvidløg at præparatet blev givet i tilknytning til en antibiotikakur. Helt korn og grovfoder. Anvendelse af helt korn i foderet, tildeling af grovfoder, samt kyllingernes opsamling af alsidig føde i løbegården betragtes som et væsentligt elementer i opdrættet af en robust høne. 10

12 Adfærdstilpasning Husenes indretning Ud fra den økologiske tanke om at tilgodese dyrenes naturlige adfærd og for ydermere at stimulere denne, således at stressniveauet i hønseholdet mindskes, er opdrætshusene indrettet specielt med følgende for øje: Mulighed for at søge lys og skygge Mulighed for let at komme udenfor (når alder og vejr tillader) Mulighed for sandbad Mulighed for søge varme i de første uger (i uopvarmet hus) Mulighed for at bevæge sig. Vinduer og sandbad Rundbuehallerne er således indrettet med store vinduer i den side, der normalt vender mod syd. Det giver et godt indfald af lys og en skyggefuld side modsat. I lyssiden er den første meter fra væggen reserveret til sandbad. Derfor holdes den fri for halmstrøelse og såfremt vending af græstørvene på stedet ikke er nok, køres et par trillebøre sort sand ind. Sandbadning udnyttes af kyllingerne allerede fra 3 4 dages alderen. Udgangshuller I gavlene er der 1,2 m brede udgangshuller i den ene ende hævet 30 cm over jorden. I den modsatte ende er en 2 m bred indgangsdør og 2 mindre udgangshuller. Således er kravet om 4 m pr. 100 m 2 overholdt. I meget varmt vejr kan der gives yderligere luft ved at åbne døren. I voldsom blæst lukkes de 2 mindre udgangshuller for at hindre gennemtræk. Såfremt vejret tillader det lukkes kyllingerne allerede ud i en mindre indhegning ved 3 ugers alderen. Denne kravlegård er overdækket med et net for at holde kragerne på afstand. Selve hønsegården er hegnet med elektrisk nethegn allerede før kyllingerne lukkes ud. Det er for at holde katte, ræve og andre for nysgerrige gæster på afstand. Siddepinde For kyllingerne er det allerede fra 1 ugers alderen vigtigt at kunne kravle/flyve/baske op og ned. Defor er siddepinde et vigtigt redskab. I starten fungerer det som legeplads. Først når kyllingerne er nogle uger gamle, begynder de at søge opad for at sove. Man skal ikke være mange dage gammel for at se tingene lidt fra oven 11

13 Kyllingemødre En vigtig del af projektet var at designe nogle kyllingemødre, der gjorde det muligt at give kyllingerne et varm mørkt sted at søge varme og hvile i omgivelser med normal udetemperatur. Ideen er at klimatræne de små fra starten i modsætning til konventionelle opdræt, hvor hele huset er varmet op. Med 35 grader under kyllingemødrene og grader i rumtemperatur opnår man livlig aktivitet i rummet og fuldstændig ro blandt de sovende kyllinger. Allerede før projektet var der eksperimenteret med løsninger. Først med griselamper over afskærmninger. Her blev de røde pærer så udskiftet med varmepærer uden lys. Det gav en helt anden ro. Tydeligvis hviler kyllingerne bedst i mørke. Energiforbruget er voldsomt i sådan et system hvor en lampe med en 150 watt pære kun rækker til kyllinger. Forskellige former for trækasser med elradiatorer blev dernæst forsøgt. Det var et fremskridt at kunne anvende termostatstyring, med systemet var utilfredsstillende. Den bedste kyllingemor var en ældre ormædt model, som en bekendt havde fundet på sin farfars loft. De første dage er kyllingemødrene afskærmet for at give læ og for at kyllingerne ikke forvilder sig for langt hjemmefra. De har jo ingen høne til at kalde dem hjem. I projektet installerede jeg en ny termostat i den og fandt, at med en effekt på 450 watt og en kasse på 1 x 1 meter var der plads til ca. 400 kyllinger. Ideen blev omsat til praksis ved, at der med lokale håndværkeres hjælp blev bygget 6 kyllingemødre på 1 x 1 meter af rustfrit stål, isoleret med 50 mm rockwool og opvarmet ved hjælp af et specielt tilpasset varmeelement på 450 watt. For at forhindre kuldebroer var benene, der samtidig skilte 12

14 over- og underbeklædning, af træ. Systemet er godt. Nemt at rengøre. God reflektorvirkning, hvilket betyder, at kyllingernes egenvarme allerede efter få dage nedsætter energiforbruget. For at undgå træk er kasserne de første par dage udstyret med plastikgardiner, hvor kyllingerne kan løbe mellem slidserne. Så snart det bliver for tæt, fjernes gardinerne. Af hygiejniske grunde brændes de og nye laves til næste hold. Varmen kontrolleres med et jordtermometer i midten af kassen. Erfaringen med systemet er godt og meget energibesparende: ca. 90% besparelse i forhold til griselamper. I den kolde tid, når de første hold startes kan det være et problem hvis temperaturen i rummet i for lang tid er under 10 grader, da kyllingerne bruger for meget tid under kyllingemødrene og ikke får sig rørt tilstrækkeligt. Det ideelle synes at være en rumtemperatur på 15 grader med 35 grader faldende til 20 grader over 3 uger under kyllingemødrene. Efter 4 uger er fjerdragten så veludviklet at kyllingemødrene fjernes fra huset. Udeforholdene Som nævnt under udgangshullerne overdækkes kravlegården, men et par kyllinger ryger der stadig nemt, før de får lært at undgå de sorte fugle. Træer og buske er kyllingernes foretrukne omgivelser, specielt i klart vejr og solskin. Som erstatning (ofte er det en bar mark vi har til rådighed, når husene flyttes rundt i sædskiftet) kan der være godt at anbringe grenbunker omkring huset for at give skjulesteder for rovfuglene. Erfaringen er at mindst 2 m 2 er passende pr. kylling, når vegetationen skal have en chance for at genetablere sig efter et hold opdræt på 17 uger. Vandet i pytterne smager åbenbart bedre end vandet i hanerne 13

15 Erfaringsformidling I projektoplægget er erfaringsformidling nævnt som en del af projektet. Det er dog ikke med i budgettet. Derfor er den livlige erfaringsformidling, der har været ikke en struktureret del af projektet, men i højere grad den almindelige udveksling af erfaringer, når bønder mødes. Af aktiviteter på området kan nævnes samarbejde med slagtekyllingeproducenter i Ø.S.A i 1998, hvor Uffe Worm var med i opstarten af slagtekyllingeproduktionen. Senere og mere væsentligt deltog Uffe Worm i bagrundsgruppen for vejledningen i opdræt af økologiske levekyllinger som Landbrugets Rådgivningscenter producerede for Brancheforeningen for Økologisk Æg- og Fjerkræ i år Også kursusoplæg af Uffe Worm på efteruddannelseskursus på Den Økologiske Landbrugsskole efteråret 2000 kan tilskrives erfaringerne fra græsrodsforskningen. Bilag 1. Brev fra Bjarne U. Thomsen vedrørende import fra Tjekkiet 2. Udskrift fra effektivitetskontrollen for høns leveret til Marianne Vanghøj: et blandet hold Hellevad/ISA Brown leveret i 1999 sammenlignet med et hold ISA Brown leveret i Resultatkurve fra målinger på kyllingemødrene. 14

Modul 1. 1. a Hvad er økologi?

Modul 1. 1. a Hvad er økologi? Modul 1. 1. a Hvad er økologi? Se på øko-mærket herunder. Det henviser til økologisk mad fra økologisk dyrkning af jorden. Men økologisk betyder andet end det. Økologisk landbrug har lånt ordet økologisk

Læs mere

Fjerkræ - Optimering af opdrætsystem og fodertilpasning til Hellevadhønen

Fjerkræ - Optimering af opdrætsystem og fodertilpasning til Hellevadhønen Fjerkræ - Optimering af opdrætsystem og fodertilpasning til Hellevadhønen Græsrodsforskning af Uffe Worm 2000-2002 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv, Udviklingskontoret,

Læs mere

MILJØPUNKT ØSTERBROs LÅNEHØNS

MILJØPUNKT ØSTERBROs LÅNEHØNS MILJØPUNKT ØSTERBROs LÅNEHØNS ØSTERBRO LÅNEHØNS Høns er en god idé! De er bæredygtige affaldskværne, de producerer friske æg hver dag, de laver den bedste gødning til dine planter, de er ret tamme, og

Læs mere

Wilhelm Bauer. Byg et hønsehus

Wilhelm Bauer. Byg et hønsehus Wilhelm Bauer Byg et hønsehus Wilhelm Bauer Byg et hønsehus Atelier 4 Service Indhold Nogle indledende ord 6 Høns skal også have tag over hovedet 9 Specielt: Op i buskene 10 Et tilbageblik 12 En høne

Læs mere

Lis Olesen, dyrlæge LVK Fjerkræ

Lis Olesen, dyrlæge LVK Fjerkræ Lis Olesen, dyrlæge LVK Fjerkræ Mit oplæg:! Udenlandsk forældredyrsproduktion i Østrig, Schweiz og Tyskland! Sygdomsmæssige forhold hos økologiske forældredyr med økologiske konsumægshøner som sammenligningsgrundlag!

Læs mere

KOLOGISKE RÅVARER KOSTER MERE, OG DET SKAL DE OGSÅ!

KOLOGISKE RÅVARER KOSTER MERE, OG DET SKAL DE OGSÅ! KOLOGISKE RÅVARER KOSTER MERE, OG DET SKAL DE OGSÅ! Mange mener ikke, at der er forskel på konventionelle og økologiske fødevarer, men det er ikke rigtigt. Økologi er det rigtige valg, hvis du også tænker

Læs mere

Få større glæde af din gulvvarme. Gode råd til anlæg og daglig brug af fjernvarme

Få større glæde af din gulvvarme. Gode råd til anlæg og daglig brug af fjernvarme Få større glæde af din gulvvarme Gode råd til anlæg og daglig brug af fjernvarme Fjernvarme helt sikkert Sådan får du god økonomi i din gulvvarme Mange parcelhuse bliver i dag opført med gulvarme, da det

Læs mere

Termografiprojektet i Fasanvænget i Kokkedal

Termografiprojektet i Fasanvænget i Kokkedal Termografiprojektet i Fasanvænget i Kokkedal af Torben Forskov Fasanvængets Grundejerforening består af 360 næsten ens huse fra 70'erne. Som sådan er de interessante for Agenda 21 Foreningen i Fredensborg

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA

BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA HVORFOR HAVE ET GODT INDEKLIMA? FORDI VI MENNESKER OPHOLDER OS INDENDØRE 90 % AF TIDEN, OG INDEKLIMAET HAR DERFOR STOR BETYD- NING FOR VORES SUNDHED, KOMFORT

Læs mere

PRODUKT INFORMATION. KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds. Værd at vide om 2008

PRODUKT INFORMATION. KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds. Værd at vide om 2008 PRODUKT INFORMATION Værd at vide om 2008 KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds Oversigt: 1. Generelt om problemer med fugt i bygninger 1.1 Byggematerialer i relation til problemer 1.2 Fugt i kældre et

Læs mere

Målinger og analyser, D26

Målinger og analyser, D26 Målinger og analyser, D26 Jesper Simonsen, 1. jan. 2014 Projektet skal følge op på erfaringerne med energirenoveringsprojektet ved en række målinger (2014-2015) der kan give andre beboere og offentligheden

Læs mere

Generelt er det samme produktionssystem som ekstensivt staldopdræt, men dyrene har også adgang til det fri.

Generelt er det samme produktionssystem som ekstensivt staldopdræt, men dyrene har også adgang til det fri. Produktion af fjerkræ i Danmark og EU Senest opdateret: Januar 2009 Foruden den konventionelle produktionsform, hvor fjerkræet går indendørs og slagtes, så snart det har nået den ønskede vægt, er der også

Læs mere

Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx

Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx 7/11-2010 Nr 18. Skunk i lille rum IR000293.IS2 Her ses skunken i det lille rum. I skunken var der fugtig luft, og der måltes en ligevægtsfugtighed (træfugtighed)

Læs mere

KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds

KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds Værd at vide om 2010 Oversigt: KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds 1. Generelt om problemer med fugt i bygninger 1.1 Byggematerialer i relation til problemer 1.2 Fugt i kældre et særligt problem 2.

Læs mere

GULVVARME GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME

GULVVARME GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME Hvis du har SPØRGSMÅL til emner, der beskrives i denne folder, så er du velkommen til at kontakte varmeværket. GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME GULVVARME MY1005 GULVVARME FORSKEL PÅ VARMEKILDER 2-3 Radiatorer

Læs mere

Dalgasparken i Herning Lavenergiboligbyggeri med målsætning om CO 2 neutral ventilation med varmegenvinding ved hjælp af solceller.

Dalgasparken i Herning Lavenergiboligbyggeri med målsætning om CO 2 neutral ventilation med varmegenvinding ved hjælp af solceller. Dalgasparken i Herning Lavenergiboligbyggeri med målsætning om CO 2 neutral ventilation med varmegenvinding ved hjælp af solceller. Dalgasparken boligbyggeriet i Herning består af i alt 72 boliger, som

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER

RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER INDHOLD LEJLIGHEDENS RUM.................................. 3 TEMPERATUREN..................................... 4 BRUG ALLE RADIATORER..............................

Læs mere

Fjernvarmeguide. til dig, der bor i lejlighed. Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode.

Fjernvarmeguide. til dig, der bor i lejlighed. Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. Hvis du har spørgsmål til brochuren eller din fjernvarme, er du velkommen til at kontakte dit boligselskab eller dit varmeværk. Fjernvarmeguide til dig, der bor i lejlighed Gl. Kærvej 15. 6800 Varde Tlf.:

Læs mere

EAT på skemaet Opgaver/Mellemtrin. Mad fra dyr

EAT på skemaet Opgaver/Mellemtrin. Mad fra dyr Mad fra dyr tema Verdensmad og madkultur Indhold Intro Mad-logbog EAT menu Økologi og dyrevelfærd Bakterie-bal, nej tak Minimejeri Spis op eller not Mad i Danmarkshistorien Vege hvad for en? Intro En del

Læs mere

Fokus på fjernvarme. Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling

Fokus på fjernvarme. Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling Fokus på fjernvarme Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling Aflæsningsspecifikation Målernr. Dato Aflæsning El 010106 36663 Varme 010106 90,514 Vand 010106 1009 Afkøling Installation Grad Enh

Læs mere

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Dette modul fortæller om de begreber og principper, der er vigtige i økologisk landbrug i Danmark. Noter til dette afsnit ser du på sidste side.

Læs mere

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mogens Hansen

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mogens Hansen Gårdrapport Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mogens Hansen Udarbejdet af Niels Tvedegaard, Fødevareøkonomisk Institut & Økologisk Landsforening 2007 Indhold Forord...2 1. Bedriften...3

Læs mere

Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis.

Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt. Indstil og spar Vælg din egen ugeplan Så sænkes temperaturen

Læs mere

ANBEFALES PÅ DET VARMESTE. Tips & tricks til vintercamping med Dethleffs

ANBEFALES PÅ DET VARMESTE. Tips & tricks til vintercamping med Dethleffs ANBEFALES PÅ DET VARMESTE Tips & tricks til vintercamping med Dethleffs HVORFOR GÅ I HI, BARE FORDI DET ER VINTER? Tag på camping 365 dage om året i din Dethleffs I Alperne kender man alt til streng vinterkulde

Læs mere

Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis.

Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt. Indstil og spar Vælg din egen ugeplan Så sænkes temperaturen

Læs mere

Forslag til energirenovering Skånegade 8, stuen tv 2300 Kbh S

Forslag til energirenovering Skånegade 8, stuen tv 2300 Kbh S Forslag til energirenovering Skånegade 8, stuen tv 2300 Kbh S Date: 200310 Company : TætHus Operator: HD 1 Inspektion overview Arbejdsbetingelser: Energitjek med termografering på lejlighed 2-3 april 2010,

Læs mere

mobil, praktisk, billig

mobil, praktisk, billig mobil, praktisk, billig Sådan fungerer det: til individuelle hytter, som følger det testede Igloo Veranda koncept. Igloerne og overdækningen flyttes. for ca. 2 x 5 enkelthytter og deres respektive løbegårde

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

95% Undgå skimmelsvamp og energispild og lad dit hjem ånde. varme.danfoss.dk. Ventilation med varmegenvinding. af varmen bliver genanvendt.

95% Undgå skimmelsvamp og energispild og lad dit hjem ånde. varme.danfoss.dk. Ventilation med varmegenvinding. af varmen bliver genanvendt. Ventilation med varmegenvinding Undgå skimmelsvamp og energispild og lad dit hjem ånde Op til 95% af varmen bliver genanvendt Danfoss ventilation med varmegenindvinding genanvender det meste af varmen,

Læs mere

BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning nr.: 100133504 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2009 Energikonsulent: Bjarne Jensen Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen

BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning nr.: 100133504 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2009 Energikonsulent: Bjarne Jensen Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grænsevej 50 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort 99.50.20-A Clorius Energistyring Besparelser med optimal komfort En vejledning til hvordan du kan holde varmen og samtidig belaste miljøet og din økonomi mindst muligt! Gælder for 1-strengede anlæg. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vestfrost SW 315 M Solid www.vestfrost.dk

Vestfrost SW 315 M Solid www.vestfrost.dk Vestfrost SW 315 M Solid www.vestfrost.dk AAB Afdeling 53 Bushøjen Se valgfri front på næste side Vestfrost SW 315 M Solid www.vestfrost.dk AAB Afdeling 53 Bushøjen ed ved strømafbrydelse i timer fra -

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lysbovej 4 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-007718 Energikonsulent: Frederik Kindt Toubro Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Turen til Mars I. Opgaven. Sådan gør vi. ScienceLab

Turen til Mars I. Opgaven. Sådan gør vi. ScienceLab Turen til Mars I Opgaven Internationale rumforskningsorganisationer planlægger at oprette en bemandet rumstation på overfladen af Mars. Som led i forberedelserne ønsker man at undersøge: A. Iltforsyningen.

Læs mere

Væk med skimmelsvamp. sådan gør du. Sådan gør du. Tegn på skimmelsvamp: Tag kampen op: HUSK! Du bør lufte grundigt ud 3 x 15 minutter dagligt.

Væk med skimmelsvamp. sådan gør du. Sådan gør du. Tegn på skimmelsvamp: Tag kampen op: HUSK! Du bør lufte grundigt ud 3 x 15 minutter dagligt. Sådan gør du Tegn på skimmelsvamp: Væk med skimmelsvamp - når skimmelsvamp er væk sådan gør du Når skimmelsvamp er fjernet, er det vigtigt at støvsuge og afvaske grundigt, så du fjerner alt støv og skidt,

Læs mere

Krydderurter udvikling af en stabil økologisk gødning i flydende og fastform

Krydderurter udvikling af en stabil økologisk gødning i flydende og fastform Slutrapport for græsrodsprojektet Krydderurter udvikling af en stabil økologisk gødning i flydende og fastform Gartneriet Vestjysk Krydderurter ApS Aksel Bruun, Mosebyvej 49, Mejrup 7500 Holstebro Journal

Læs mere

Kl.græsensilage. majsensilage. 6750 3000 5000 7000 9000 11000 FE pr ha

Kl.græsensilage. majsensilage. 6750 3000 5000 7000 9000 11000 FE pr ha majsensilage Kl.græsensilage kr pr FE Optimér den økologiske foderforsyning Kirstine Flintholm Jørgensen og William Schaar Andersen Skal man som økologisk mælkeproducent dyrke mere maj, øge selvforsyningsgraden

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+-boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

Tips om insekter i hjemmet

Tips om insekter i hjemmet Tips om insekter i hjemmet Har du fået ubudne gæster i form af insekter i dit hjem, er rengøring på insekternes yndlingssteder ofte nok, og du kan gøre meget for at forebygge insektangreb. Mange af de

Læs mere

VARME RÅD. Fjernvarme

VARME RÅD. Fjernvarme VARME RÅD Fjernvarme HOLD HUS MED FJERNVARMEN Her finder du råd og vejledning om, hvordan du bedst udnytter fjernvarmen. Hvis du har god føling med dit anlæg og husstandens måde at bruge varme på, er det

Læs mere

Grøn afdeling i Odense

Grøn afdeling i Odense 7 Blommehaven har køkkenhaver, hønsehold og en vild blomstereng. Mange børn og voksne bruger udearealerne blandt andet til at dyrke grøntsager, passe høns, gå ture eller kælke. To gange om året mødes de

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+ boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

COATHOUSE // TII -et eksempel på energirenovering

COATHOUSE // TII -et eksempel på energirenovering COATHOUSE // TII -et eksempel på energirenovering BAGGRUND I denne folder kan du læse om Coat House TII, der er et udviklingsprojekt for energirenovering under Grøn Erhvervsvækst. Huset er beliggende i

Læs mere

Duette -det energirigtige valg til dine vinduer

Duette -det energirigtige valg til dine vinduer Duette -det energirigtige valg til dine vinduer Kilder til varmetab Utætheder Mennesker/ aktivitet 48% Vinduer Loftet Vinduer 19% Vægge og døre Vægge og døre 14% Mennesker/aktivitet 13% Utætheder 6% Loftet

Læs mere

Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012

Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012 Den korte udgave: Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012 Vi blev gift 24 nov. 2011 Vi holdt ferie i feb. 2011 (for første gang i rigtig mange år for Morten) hvor vi tog en uge til Tenerife -

Læs mere

sørger et Dantherm HC ventilationsanlæg på loftet for sundt og behageligt indeklima i hele huset.

sørger et Dantherm HC ventilationsanlæg på loftet for sundt og behageligt indeklima i hele huset. Ingen grund til bekymring om skimmelsvamp Boligventilation CASE STORY En forbedring af det fugtige indeklima havde høj prioritet, da Jannie og Mads Nejsum Madsen i Fly ved Skive bestemte sig for at renovere

Læs mere

Energitjenesten Bornholm. Energirenovering A-Z. I Johan Lorentzen, Energivejleder

Energitjenesten Bornholm. Energirenovering A-Z. I Johan Lorentzen, Energivejleder Energitjenesten Bornholm Energirenovering A-Z I Johan Lorentzen, Energivejleder Energitjenesten Bornholm Emner til i aften Få overblik før du går i gang Målsætning og bygningsreglement Krav til uværdier

Læs mere

Landmandsvejledning. En vejledning til moduler om økologi på mellemtrinnet i Af natur/teknik Søren Breiting og hjemkundskab

Landmandsvejledning. En vejledning til moduler om økologi på mellemtrinnet i Af natur/teknik Søren Breiting og hjemkundskab Landmandsvejledning En vejledning til moduler om økologi på mellemtrinnet i Af natur/teknik Søren Breiting og hjemkundskab & Dorte Ruge Af Søren Breiting & Dorte Ruge Vejledning til landmand Forord Denne

Læs mere

Når man kan og vil selv

Når man kan og vil selv Når man kan og vil selv Baggrund Køb fritidsbrug 1989 Omlagt til økologi i 1995 24.000 høns og 36.000 hønniker 180 Ha foderproduktion til eget forbrug Hønsegårde, grovfoder, korn, overdrev og naturarealer

Læs mere

LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING

LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING SJÆL, CHARME OG FUGT I ældre boligbebyggelser som Nyboder, hvor der er opstigende fugt, kolde facadevægge og opfugtninger som følge

Læs mere

Termografisk inspektion af bygning, med undertryk af. www.termo-service.dk

Termografisk inspektion af bygning, med undertryk af. www.termo-service.dk Termografisk inspektion af bygning, med undertryk af Bygnings data: Boligareal i undersøgt bygning: 140 m² Inde temperatur målt i bygning: Ca. 20 C Ude temperatur: Målt til ca. 0,5 C Temperatur differences

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Højen 9B 4700 Næstved BBR-nr.: 370-006003 Energikonsulent: Jesper Elin Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Næstved

Læs mere

29-03-2011 COAT HOUSE

29-03-2011 COAT HOUSE 29-03-2011 COAT HOUSE BAGGRUND I denne folder kan du læse om Coat House, der er et udviklingsprojekt for energirenovering under Grøn Erhvervsvækst. Huset er beliggende i Kolding, opført i 1949 og har efter

Læs mere

MicroVent Home System

MicroVent Home System MicroVent Home System MicroVent Home system Beregningseksempel 2 l/s 2 l/s 5 l/s 5 l/s 2 l/s 15 l/s Emhætte 20 l/s Fig. 1 Grundventilation MicroVent i boliger Mikroventilation dimensioneres således at

Læs mere

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE INFORMATIONSMØDE OM I BYGNINGER MANDAG DEN 16. JANUAR 2012 JANUAR 2012 FORMÅL Formålet med dette informationsmøde er: at I får mere information om forekomsten af svampe i bygninger

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Åvangen 19 B 8444 Balle BBR-nr.: 706-014119 Energikonsulent: Steffen Andersen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Pasningsvejledning til marsvin

Pasningsvejledning til marsvin Pasningsvejledning til marsvin Fakta om marsvin: Alder og størrelse: Marsvin bliver omkring 4-5 år, enkelte helt op til 10 år. Et fuldvoksent marsvin vejer omkring 900-1200 g. Enkelte racer bliver lidt

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skovvej 14 Postnr./by: 2635 Ishøj BBR-nr.: 183-015834 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vidars Alle 8 Postnr./by: 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-187541 Energikonsulent: Steen Paarup Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: R

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Viaduktvej 6 Postnr./by: 6360 Tinglev BBR-nr.: 580-015339 Energikonsulent: Knud Midtgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Knud Midtgaard

Læs mere

Steensgaard rundt. Alle skal have det godt her både dyrene, menneskene og naturen.

Steensgaard rundt. Alle skal have det godt her både dyrene, menneskene og naturen. Steensgaard rundt Mød vores lokale guide Regnormen Steno der har boet på Steensgaard hele sit liv, og som vil tage dig og dine voksne med på en spændende rejse fra hans jord til vores bord. Derfor er hele

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hallundbækvej 7 Postnr./by: 7361 Ejstrupholm BBR-nr.: 756-000756 Energikonsulent: J. Ulrik Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Forudsætninger for beregning af Energimærket. Samlet vurdering af ejendommens energimæssige tilstand

Forudsætninger for beregning af Energimærket. Samlet vurdering af ejendommens energimæssige tilstand Energimærke nr.: E 6-1875-65 Energimærket er gyldigt i 3 år fra: 16. maj 26 Ejendommens BBR nr.: 253 37261 1 Byggeår: 1974 Anvendelse: Enfamiliehus Ejendommens adresse: Hinbjerg 15, 269 Karlslunde Forudsætninger

Læs mere

BBR-nr.: 580-022566 Energimærkning nr.: 200012763 Gyldigt 5 år fra: 23-04-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 580-022566 Energimærkning nr.: 200012763 Gyldigt 5 år fra: 23-04-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kallemosen 22 Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-022566 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

:: 8 gode grunde til at vælge

:: 8 gode grunde til at vælge :: 8 gode grunde til at vælge NeoTherm gulvvarme NeoTherm gulvvarme Fremtidens opvarmningssystem :1: Hygiejnisk og allergivenligt Gulvvarme giver et sundt indeklima for alle undtagen husstøvmider NeoTherm

Læs mere

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om varmeforsyning Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter (a d) 5. Energiråd 1. Generel info

Læs mere

Sæt fokus på indeklimaet

Sæt fokus på indeklimaet Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for indeklima: Seniorkonsulent Erling Trudsø Ring 21 24 21 90 eller send

Læs mere

En god start med din nye kat

En god start med din nye kat En god start med din nye kat Ny kat i hjemmet At få en kat i familien er dejligt for alle parter. Og der vil ikke gå lang tid, før den lille ny har indtaget sin plads i familien. Der er dog et par ting,

Læs mere

DA 1200-serien. Teknisk info

DA 1200-serien. Teknisk info Teknisk info Teknisk info 3 1 Produktbeskrivelse De universelle friskluftventiler, primært til staldbyggeri, kan fastgøres i væg, indmures eller istøbes murelementer. Ventilerne er fremstillet af 100

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8109 Oversigt over klagepunkter: 1. Vindafstivning i tagkonstruktion ikke udført i henhold til normer og SBI anvisninger. 2. Isolering ligger uregelmæssig i forskellig tykkelse.

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

SKIMMELBESIGTIGELSE I BOLIG

SKIMMELBESIGTIGELSE I BOLIG SKIMMELBESIGTIGELSE I BOLIG Adresse Postnummer Inspektion udført 25/02-2014 Termo-service.dk I/S, Info@termo-service.dk, Afd. Fyn/Jylland: 29821362, Afd. Sjælland: 29821361 Skimmelsvampemåling Adresse

Læs mere

Storåskolens Undervisningsmiljøundersøgelse November 2009

Storåskolens Undervisningsmiljøundersøgelse November 2009 Storåskolens Undervisningsmiljøundersøgelse November 2009 Resultat af undervisningsmiljøvurderingen foretaget vinteren 2010 på Storåskolens afd. Måbjerg. Resultatet er en sammenfatning af 11 besvarelser.

Læs mere

Klimaoptimering. Økologisk malkekvægbedrift SÅDAN GØR DU KLIMA- REGNSKABET BEDRE

Klimaoptimering. Økologisk malkekvægbedrift SÅDAN GØR DU KLIMA- REGNSKABET BEDRE Klimaoptimering Økologisk malkekvægbedrift SÅDAN GØR DU KLIMA- REGNSKABET BEDRE FORBEDRING AF KLIMAREGNSKABET Landbruget bidrager med cirka 25 % af verdens samlede udledning af klimagasser. Belastningen

Læs mere

Fare for fugtskader når du efterisolerer

Fare for fugtskader når du efterisolerer Page 1 of 5 Pressemeddelelse 05/11 2009 Fare for fugtskader når du efterisolerer Mange bygningsejere overvejer i denne tid med rette at investere i efterisolering og andre energiforbedringer. Statens Byggeforskningsinstitut

Læs mere

Sådan dyrker du økologiske LØG. Miljørigtig have - kampagne i Storstrøms Amt

Sådan dyrker du økologiske LØG. Miljørigtig have - kampagne i Storstrøms Amt Sådan dyrker du økologiske LØG Miljørigtig have - kampagne i Storstrøms Amt SUNDHED Løg er godt for helbredet. Det har man vidst så at sige altid. Da de ægyptiske pyramider blev bygget, fik arbejderne

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet og varmeforsyning 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter

Læs mere

Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning

Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning Facade mod Vest IR000911.IS2 På billet ses Murværket med en ensartet isoleringsværdi. Vinduerne i stue plan ses med normalt varmetab for denne type vinduer. Kældervinduet ses med et større varmetab. Taget

Læs mere

Aktivt brug af efterafgrøder i svinesædskiftet

Aktivt brug af efterafgrøder i svinesædskiftet Aktivt brug af efterafgrøder i svinesædskiftet af Claus Østergaard, Økologisk Landsforening Formål og baggrund Formålet med at etablere efterafgrøder er at mindske næringsstoftabet fra marken med græssende

Læs mere

så er det slut med en kølig modtagelse i sommerhuset

så er det slut med en kølig modtagelse i sommerhuset så er det slut med en kølig modtagelse i sommerhuset Du kender det sikkert: At komme til et koldt sommerhus, hvor alt bliver sat på max. for at få varmet op hurtigst muligt. Alligevel går der som regel

Læs mere

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN 2015. STU - Dyr og Landbrug

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN 2015. STU - Dyr og Landbrug AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN 2015 STU - Dyr og Landbrug Præsentation af værkstedet STU Landbrug og dyr: På værkstedet Dyr og Landbrug får du mulighed for at arbejde med både dyrepasseropgaver og landbrugsopgaver.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nykøbingvej 160 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-022663 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GSKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Den absolutte sikkerhed fra Længste erfaring og højeste kvalitet Den hollandske producent Nefit bragte verdens

Læs mere

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER Varde Bolig Administration Forsidebilledet er fra en pjece, som er udarbejdet af By og Byg, LBF og BL. Side 1 Forord: Fra sent efterår til tidlig forår (fyringssæson)

Læs mere

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Et ud af hver 10 ende hus har problemer med fugt og i de

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Langballevej 154 Postnr./by: 8320 Mårslet BBR-nr.: 751-754248 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Granbakkevej 14 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-107983-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Bondehuset. Energirigtig

Bondehuset. Energirigtig Energirigtig renovering Bondehuset Se hvor bondehuset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge på varmeregningen hvert år Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke og en

Læs mere

Metoder og teknikk for lysgroing av tidligpotet i Danmark. Knud Ravn Nielsen, LMO Samsø

Metoder og teknikk for lysgroing av tidligpotet i Danmark. Knud Ravn Nielsen, LMO Samsø Metoder og teknikk for lysgroing av tidligpotet i Danmark. Knud Ravn Nielsen, LMO Samsø Tidlig høst Lysgroning Forspiring Fordele merudbytte på 15 20 pct. eller 50 80 hkg pr. ha ved korrekt forspiring

Læs mere

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Martin i Laos indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Indhold Børnene ved Mekong 10 Dyrene i landsbyen 14 Hvad spiser man i Laos 16 Martin i rismarken 18 Børnene vaccineres 20 Nee og Noo står op

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Tårnvej 2 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-055010 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

KLIMAPAVILLONER FRA DANBOX FORØGER KAPACITETEN LYNHURTIGT TIL LAVESTE PRIS

KLIMAPAVILLONER FRA DANBOX FORØGER KAPACITETEN LYNHURTIGT TIL LAVESTE PRIS KLIMAPAVILLONER FRA DANBOX FORØGER KAPACITETEN LYNHURTIGT TIL LAVESTE PRIS Nem, billig og komplet løsning Aldrig før har det været så hurtigt, nemt og billigt at udvide din fravænningsstald med 72 m 2

Læs mere

Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3

Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3 April 2013 Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3 De fleste af os opholder os inden døre mere end 90 % af tiden. Derfor er indeklimaet meget vigtig for vores sundhed. Mange forskellige

Læs mere

Teknologien. bag Quooker

Teknologien. bag Quooker Teknologien bag Quooker I denne folder Finder du de tekniske specifikationer til Quooker, samt beskrivelse på hvordan en Quooker fungerer. Haner Vores hanekollektion består af otte modeller; Basic, Classic,

Læs mere

Troax vægge til pulterrum. Sikker opbevaring giver en tryg bolig

Troax vægge til pulterrum. Sikker opbevaring giver en tryg bolig Troax vægge til pulterrum Sikker opbevaring giver en tryg bolig Pulterrum, der lokker ubudne gæster Hvordan ser pulterrummene ud i din ejendom? Er de gamle og slidte? Tiltrækker de ubudne gæster? De fleste

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Trompeterbakken 11 Postnr./by: 6000 Kolding BBR-nr.: 621-144316 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Efterisolering udvendigt vurderes at være meget kompliceret, og næppe rentabelt. Tilsvarende gælder for endegavlene.

Efterisolering udvendigt vurderes at være meget kompliceret, og næppe rentabelt. Tilsvarende gælder for endegavlene. Kategori Beskrivelse af forbedringsmuligheder Fremgangsmåde Generelt Isolering - vægge Isolering - vægge Forbrugskontrol Følg husstandens forbrug af el, varme og vand, i en periode, for at få et indtryk

Læs mere

Undersøgelse af flagermuskasser.

Undersøgelse af flagermuskasser. Undersøgelse af flagermuskasser. Tekst og fotos: Viggo Lind Naturskolen april 2010 I april 2009 blev der opsat 20 nye flagermuskasser i Tarup-Davinde området. Fem større flagermuskasser var blevet sat

Læs mere