Referat af generalforsamling d. 25. oktober 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af generalforsamling d. 25. oktober 2011"

Transkript

1 Referat af generalforsamling d. 25. oktober Valg af dirigent og stemmetællere Bestyrelsen foreslog, Per Henning Jensen og han blev valgt. Stemmetællere: Tom Schilling, Gidan Larsen, Henrik Mørch og Jens Villumsen. Der var 118 stemmer og 11 ved fuldmagter, i alt 129 stemmer. 2. Bestyrelsens beretning v/ Henrik Larsen Nykøbing Sj. Antenneforening har i dag godt medlemmer, hvilket er en mindre tilbagegang i forhold til Udvidelsesmulighederne indenfor byområdet er begrænset, da vi her har en meget stor dækningsprocent. Vi havde håbet, at der var kommet i gang i salget af Kanalhusene ved Havnen, som derved kunne have givet os en medlemstilgang. Det er et håb, at der kommer gang i salget næste år, men lige nu er ejendomsmarkedet meget stillestående. Derfor har bestyrelsen taget initiativ til at udvide anlægget, idet vi, sammen med Vandforsyningens nedgravning af nye rør på Rørvigvej fra Hesseløvej til Skærby, fik nedlagt tomme rør til fiber. Vi har igangsat arbejdet med at få lagt fiber i disse rør, således at vi har fibernode på begge sider af Skærbykrydset. Det betyder, at vi kan levere signal til de ejendomme, som ligger på begge sider af Rørvigvej fra Skærbykrydset og ud af Rørvigvej. Skærby Camping har vist interesse for at blive tilsluttet, så campisterne vil kunne se tv via kabelnettet. Vi har afgivet et konkret tilbud til camping pladsen om tilslutning, og vi afventer lige nu deres tilbagemelding.

2 En række grundejerforeninger i Skærbydalen har ligeledes vist interesse for at blive tilsluttet, og det arbejder bestyrelsen videre med, men der vil blive krævet forhåndstilslutning, inden vi igangsætter nedgravning af kabler. En række medlemmer har valgt at skifter til parabol, TDC Trio eller Boxer TV. Men det er dog kun et begrænset antal, og flere, som har været meldt ud af foreningen, er kommet tilbage igen. For at få flere medlemmer næste år, vil bestyrelsen arbejde for at få tilsluttet en række af de husstande, som p.t. ikke er tilsluttede. Derfor vil dette tiltag være en del af en aktivitet, som jeg vil komme ind på senere. Nettet. Med baggrund i den servicegennemgang, der årligt foretages, så der det bestyrelsens vurdering, at nettet er i god stand. Dette betyder ikke, at det ikke kan blive bedre. Vi har en række D3 forstærkere, som ifølge gennemgangen, har vist, at vi med fordel kan udskifte en række af disse forstærkere. Uden at blive for teknisk, så er der tale om forstærkere, som justeres mekanisk, og derfor kan være følsomme overfor temperatursvingninger. Vi overvejer derfor at udskifte disse, med forstærkere, som justeres elektrisk. Der er tale om ca. 95 forstærkeres, og prisen for hver udskiftning udgør ca. kr ,- + moms, så det vil ske i takt med, at vi kan finde penge i vores budget. Vi har gennemgået nettet for skabe, som enten var rustet op eller beskadiget på anden vis. Det har resulteret i, at vores skabe nu fremstår i en tilstand, som holder mange år frem. Hvis I som medlemmer på jeres vej observerer et skab, som er rustent eller beskadiget, så kontakt venligst kontoret, så sørger vi for, at det bliver ordnet.

3 Bestyrelsen vil gerne igen i år opfordre medlemmerne til at være sikre på, at deres hus installation er i orden. Mange har mere end et tv, så det er vigtigt, at installationen er i orden. Har man lange kabler, kan det være nødvendigt at montere en forstærker for at sikre et ordentligt signal. Servicen i vores net sker gennem en serviceaftale, som vi har med Canal Digital. I det daglige udføres arbejdet af en underleverandør Relacom. Canal Digital foretager tillige projekteringsarbejder, når der skal ændres eller udbygges i nettet. Canal Digital har meddelt, at senest 31. december 2011 ophæves denne aftale med Relacom. Vi skal derfor finde en løsning på, hvordan servicearbejdet skal fortsætte. Der er flere operatører i markedet, som vi vil tage kontakt til, men indtil der bliver forhandlet en løsning på plads, vil vi overfor Canal Digital fastholde vores kontrakt. Et evt. skift af leverandør vil på ingen måde have indflydelse på, hvordan I som medlemmer får tv-signal fra foreningen. Så snart vi ved mere, vil vi informere på info-kanalen og på hjemmesiden. Internettet Internettet kører nu som det skal. I foråret 2011 ønskede Canal Digital, at vi skulle opgradere hovedstationen, så det ville blive muligt at køre med høje hastigheder i det såkaldte Supernet. Højeste hastighed er 50/10 MBit. Prisen for at opgradere ville ligge i omegnen af kr ,- + moms. Dette fandt vi i bestyrelsen ikke tilfredsstillende, selv om det ville være rart med de høje hastigheder. Vi fandt det uforsvarligt at bruge så mange penge på en opgradering, som kun få ville gøre brug af. Derfor takkede vi pænt nej tak til tilbuddet. Tiden gik, og pludselig fik vi et nyt tilbud, hvor det nu var gratis. Det tilbud kunne vi ikke undlade at tage imod. Senere har det vist sig, at 11 medlemmer har valgt de høje hastigheder, så bestyrelsens første indskydelse om at sige nej sat i forhold til investeringen, var rigtig.

4 IP-telefoni En del medlemmer har valgt IP-telefoni. Det er vores opfattelse, at det fungerer som det skal. Kundeservice Kundeservice fungerer godt, men alt kan blive bedre. Vi oplever stadigvæk, at medlemmer har haft en dårlig oplevelse, når de har været i kontakt med kundeservice. Når der har været sager, som vi i bestyrelsen er blevet informeret om, så har vi taget kontakt til ledelsen i kundeservice for at få en udredning. Denne form for dialog har vist sig at være god, i det vi på denne måde får indsigt i, hvad spørgsmålene har drejet sig om. Der er i kundeservicefunktionen en del personaleudskiftning, men holdningen hos personalet om at yde en god service er blevet langt bedre end i starten. Det har også vist sig, at en række fejl har været hos medlemmerne selv. TVkanalerne En af de største udfordringer, som vi har haft i år, er TV 2, som fra nytår bliver en betalingskanal. Historien bag TV 2 som betalingskanal, er: TV 2 har fra starten alene været finansieret af reklameindtægter. TV 2 regionerne har modtaget licenspenge og er underlagt kulturministeriet og ikke TV 2 som mange tror. Indtil 2008 har TV 2 kunnet leve af reklameindtægterne, men i forbindelse med finanskrisen faldt reklameindtægterne betydeligt. Det resulterede i, at der mangler ca. 500 mill. kr. for at få TV 2s budget til at hænge sammen. Staten er hovedaktionær i TV 2, og

5 folketinget har besluttet, at alle husstande skal betale for at se TV 2, som vi kender det i dag. Prisen vil i 2012 være kr. 10,- + moms og fra 2013 kr. 12,- + moms. Hertil skal lægges en transportafgift, som programleverandøren opkræver kr. 2,- + moms for. Beløbene er pr. måned og svarer sammenlagt til kr. 180,- for Man kan kalde det en ekstra skat eller hvad man har lyst til. Faktum er, at vi ikke kan gøre noget ved den beslutning. Canal Digital ønskede som de øvrige programleverandører at lægge TV 2 i en betalingspakke og dermed opdele Family-pakken i en mini og en maxi pakke. I bestyrelsen fandt vi ikke denne løsning tilfredsstillende, idet vi mener, at TV 2 skal kunne ses uden køb af ekstrakanaler fra f.eks. Viasat (TV3 kanalerne). I starten var Canal Digital åben overfor at levere TV 2 i en selvstændig pakke. Ulempen ved denne løsning var, at man ville blive tvunget til at købe en kortlæser eller en digitalbox, hvilket er meget upraktisk for de, som kun vil se den nuværende grundpakke. Efter længe at have lyttet til vores og andre foreningers forventninger til TV 2, så har Canal Digital nu accepteret at levere TV 2 i grundpakken. Betaling vil ske gennem en forhøjelse af kontingentet. Det er bestyrelsens opfattelse, at vi i denne sag har kæmpet en kamp, som vi har medlemmernes opbakning til. En række medlemmer vælger at skifte til grundpakken, primært fordi prisen for Family er blevet for høj. Med en mindre regulering for den store pakke i 2012, vil flere sikkert gøre det samme. Canal Digital er blevet opfordret til at undersøge muligheden for at opdele pakken i to f.eks. en mini og en maxi. Det er vores opfattelse, at der er blevet lyttet, og Canal Digital vil snart komme med en udmelding omkring den fremtidige sammensætning af programpakker. Således bliver det muligt at se mere end

6 grundpakken, uden at man er tvunget til at købe alle kanalerne, som er i den store pakke. Økonomi Regnskabet 2010 viser et overskud på ca. kr og må siges at være et tilfredsstillende resultat. Der forventes for 2011 et overskud på ca. kr Derfor vil der kun blive tale om en beskeden stigning i kontingentet næste år, udover betalingen til TV 2, hvis generalforsamlingen godkender bestyrelsens forslag til kontingentet for FDA FDA (Forenede Danske Antenneanlæg) varetager fortsat foreningens administration. Winnie Graversen, som har betjent foreningen nogle år, valgte i foråret at forlade FDA. Efterfølgende er det primært Lene Petersen, som står for vores medlemsadministration. Deltagelse i FDAs Canal Digital ERFA-gruppe varetages af Henrik Larsen, og John Hedbak er blevet suppleant i FDAs ERFA-gruppe for internet. FDA fik for 3 år siden ny formand, Poul Juul, som med iver og stor interesse har arbejdet på mange fronter. Nogle vil måske sige for mange, for det kræver også økonomi at ville mange ting på samme tid. FDAs regnskab for 2010 viser, at det økonomiske fundament ikke er det samme, som blot for et par år siden. Bestyrelsen kan oplyse, at foreningen via sit medlemskab af FDA ikke hæfter for evt. gæld. Medlemskontakt Som nævnt tidligere, så ønsker bestyrelsen mulighed for en tættere kontakt til medlemmerne. Set i lyset af, at vi gerne vil udvide anlægget til sommerhusområderne, så er vi nødt til at

7 supplere den service, som man kan få ved at kontakte kontoret i Annebergparken. Bestyrelsen har derfor truffet beslutning om at leje et mindre butikslokale i Svanestræde, hvor der indtil for nylig har været frisørsalon. Det er tanken at indrette lokalet med mødefaciliteter, informationsmateriale omkring tv-pakker og udstyr til hus installationer. De, som endnu ikke er med af antenneforeningen, vil kunne komme forbi og se, hvilke muligheder foreningen kan tilbyde. Det er tanken at holde åbent lørdag formiddag. Lokalet vil samtidig kunne anvendes af vores servicefirmas medarbejdere, når de er i byen. Afslutning Tak til Canal Digital, selv om bølgerne til tider har stået højt. Har ikke altid været enige, men indtil nu har vi kunnet finde konstruktive løsninger, som har sikret, at vi har et godt anlæg og et fornuftigt kanaludbud. Ikke mindst skal der lyde en tak til personalet på FDAs sekretariat. Det er jer, som klarer hverdagen og med dejlige smil, der får det hele til at gå. Med disse ord overlades beretningen til generalforsamlingen. Bemærkninger fra salen: Joan, Toftegårdsvej 14: Der er mange ting, som ikke fungerer med vores tv, og jeg har spurgt mig for, og på Bakkedraget er det de samme problemer. Vi vil have bedre kvalitet. Jeg arbejder om natten og om formiddagen er der afbrydelse på afbrydelse. Henrik, Dr. Schadsvej : Samme problemer, ringer til kundeservice og får at vide at man er et tossehovede. Birgitte Petersen, Brorsonsvej 20: Galt med tv og IP.

8 Agnete Kühle, Algade: Det er galt både midt på dagen og omkring kl. 18 med tv og internet. Bernadetta, Rørvigvej 107: Sidst på formiddagen er det galt med tv. Herskind: Både IP og tv. Fra salen: Kan man helt undgå TV 2? Henrik Larsen: Nej, den kommer til at ligge i grundpakken. Ann Marit: Kan man komme på nettet, selvom man kun har grundpakken? Henrik Larsen: Ja, du kan det hele med kun grundpakken, også IP. Jens Villumsen: Mht. internet. 4 Mbit var alt rigeligt til os, men den blev fjernet og steg til gengæld med kr. Hvorfor ikke bibeholde den lave, som vi var tilfredse med? Henrik Larsen: Det er internettet Canal Digital skal tjene penge på, tv mister de penge på. Lene Mårtensson: Ændringerne på pakkerne, hvad kommer de til at koste? Henrik Larsen: Der arbejdes på nye pakker hos Canal Digital, men når vi ved mere, kommer det på hjemmesiden. Men bestyrelsen mener, at 2 pakker vil være et godt forslag. Lene Mårtensson: Jeg tror at enten misforstod du hvad jeg sagde, eller også var jeg ikke klar nok. Hvad er det for noget med at man kan får telefoni og internet i grundpakken? Henrik Larsen: Det har vist været sådan i flere år, men spørg Kundeservice. Birgit Nielsen: Hvad med den pakke som Canal Digital tilbyder, som hedder Local? Er det noget vi kan få?

9 Henrik Larsen: Nej, det er kun til parabolkunder. Peder Toft, Syrenstien: Kundeservice er som regel gode og venlige, men så får man lige ekstra på telefonregningen, for at vente. Jeg er B-menneske, og oplever ofte at nettet falder ud om natten. Og sidste og forrige nat virkede det slet ikke. Desuden er lyden på boxen meget meget lav, så min kone ikke kan høre det. Joan, Toftegårdsvej: Og når kortet i boxen skal opdateres, tager det timer. Det er meget utilfredsstillende. Henrik Jørgensen: Frit valg af alle kanaler, tak. Henrik Larsen: Jeg er enig med dig. Viasatprisen er betinget af, hvor mange som har mulighed for at se kanalerne, ikke af, hvor mange som faktisk gør det. Men det er desværre sådan vores net er skruet sammen. Ann Marit: Hvorfor siger Kundeservice, at de ikke supporterer Mac? Hvis det drejer sig om at sætte sin mail op i Mac, så vil bestyrelsen lægge en vejledning på hjemmesiden. Ann Marit: Routeren blev sat til af en tekniker, da jeg fik bærbar pc, men de glemte at lukke nettet. Kundeservice kunne så fortælle, at hvis de skulle sende en tekniker igen, ville det koste yderligere. Søren Lilje: Der findes en kanal i vores kanalnøgle på hjemmesiden C 34. BBC World er gratis, hvorfor kan den ikke fylde den tomme plads ud? Henrik Larsen: I øjeblikket ligger der TCM på den tomme plads, men vi vil se på det. Bernadette: Der mangler tekst i venstre side af tv et, når den nye kanal TLC vises, hvorfor?

10 Stine Cortitz fra Canal Digital: Det vil vi følge op på. 3. Regnskab for 2010 Peder Toft, Syrenstien: Hvad med lånet til Canal Digital, er vi ikke snart færdige med det? Henrik Larsen henviste til note 16 i regnskabet: Vi bliver opkrævet hvert år pr. 31. december, og betaler først i januar året efter. Så der er to betalinger tilbage til Canal Digital, 1 i januar 2012, og en i januar Men medlemmerne har kun en opkrævning, da medlemmerne bliver opkrævet i februar. Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen. 4. Indkomne forslag Der var indkommet to forslag, et fra Majbritt Jensen og et fra Carsten Jensen, begge vedrørende TV 2. Da dette allerede var afklaret med, at TV 2 kommer til at ligge i grundpakken, foreslog Carsten Adelskov, at begge bortfaldt. Dette blev godkendt af generalforsamlingen. 5. Budget og kontingent for 2012 Kalle Christensen: Kunne der være et billigere lokale? Måske på varmeværket eller et andet sted? Per Christiansen: Der er ikke noget lokale på varmeværket som kan bruges til vores behov. Bjarne Langkilde: Lokalet ligger centralt, og der vil være åbent lørdage formiddage en to-tre timer, ved kampagner måske længere. Men det er vigtigt, at vi viser ansigt udadtil. Henrik Larsen: Desuden er det vigtigt, at hvis vi vil udvide nettet til sommerhusområderne, må vi have åbningstider som passer gæsterne derude. Budgettet og kontingentet på 1435 kr. + TV kr. blev vedtaget. Kontingentet for 2012 er således på 1615 kr.

11 Budgettet blev godkendt af generalforsamlingen. 6. Valg 3 bestyrelsesmedlemmer og suppleant A. Valg af bestyrelsesmedlemmer i 2 år (Henrik Larsen, Bjarne Langkilde og John Hedbak modtager genvalg) Alle blev genvalgt. B. Valg af bestyrelsessuppleant for 1 år (John Nymark modtager genvalg) John Nymark blev genvalgt. 7. Valg af registreret/statsautoriseret revisor Bestyrelsen foreslår genvalg af RB Revision v/ registreret revisor Jan sander Nielsen. RB Revision genvalgt. 8. Eventuelt Carsten Adelskov: Stine Corfitz og Steffen Jacobsen fra Canal Digital vil tage mod henvendelser fra medlemmer med problemer. Henrik Larsen: Vi vil arbejde videre med lokalet i Svanestræde, og I er naturligvis velkomne til at kigge forbi, især hvis I har problemer, som ikke bliver løst. Så kan det være vi kan være behjælpelige. Poul Erik Sandberg: Jeg vil gerne ønske bestyrelsen tillykke med lokalet i Svanestræde. Godt initiativ. Jeg får altid god behandling af kundeservice. Men det er da total solformørkelse at bestyrelsen ikke ved, der er så mange problemer ude i nettet. Det må være muligt at kundeservice og Antenneforeningen arbejder sammen på dette problem. Dette blev taget til efterretning af bestyrelsen. Opfordring fra Expert, Algade: Kanallisten opdateres på hjemmeside og info-side. Dette blev taget til efterretning af bestyrelsen.

12 Carsten Adelskov takkede generalforsamlingen for god ro og orden, og masser af spørgsmål og kritiske bemærkninger.

Ordinære Generalforsamling 2012 Antennelaug 78 Øst

Ordinære Generalforsamling 2012 Antennelaug 78 Øst Ordinære Generalforsamling 2012 Antennelaug 78 Øst Afholdt den 27. februar, 2012 i Munkebo Forsamlingshus Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Foreningens reviderede regnskab 4. Indkomne

Læs mere

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2012:

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2012: Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen. Dato: Onsdag den 27. februar 2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

Årets beretning. Velkomst. Konstituering. Velkomst. Konstituering. Årets gang. Teknik. Økonomi. Internet. Programudbud. Fremtid.

Årets beretning. Velkomst. Konstituering. Velkomst. Konstituering. Årets gang. Teknik. Økonomi. Internet. Programudbud. Fremtid. Årets beretning Velkomst Konstituering Årets gang Teknik Økonomi Internet Programudbud Fremtid Afslutning Velkomst Det er altid en fornøjelse at stå her og fortælle Jer om året der gik. I år er det dog

Læs mere

Årets beretning. Velkomst. Konstituering. Årets gang for bestyrelsen. Opkrævningsproblemer. Tekniske problemer. Programrådet.

Årets beretning. Velkomst. Konstituering. Årets gang for bestyrelsen. Opkrævningsproblemer. Tekniske problemer. Programrådet. Årets beretning Velkomst Konstituering Årets gang for bestyrelsen Opkrævningsproblemer Tekniske problemer Programrådet Serviceaftale Afslutning Velkomst Velkommen til Langeskov Antennelaugs generalforsamling

Læs mere

Navn Adresse Postnr. Posthus

Navn Adresse Postnr. Posthus Navn Adresse Postnr. Posthus Bemærk på www.aovnet.dk under Generalforsamling kan ses de muligheder som Antenneforeningen tilbyder medlemmerne af Tv-kanaler, Tv-pakker, FritValg af Tv-kanaler, Radio-kanaler,

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen onsdag den 23. april 2014 Side 1

Referat fra generalforsamlingen onsdag den 23. april 2014 Side 1 Side 1 Der var mødt 53 stemmeberettigede medlemmer, og der var en medbragt fuldmagt. 1) Valg af dirigent. Lars P. Henriksen blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 2. februar 2011 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Antenneforeningen Ølstykke Vest

Antenneforeningen Ølstykke Vest Referat fra den ordinær generalforsamling afholdt på Ølstykke bibliotek den 20. februar 2014 kl. 19.00 Formand Herman Ransborg bød velkommen og åbnede generalforsamlingen. Præsentation af bestyrelsen Kasandra

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700 9. Maj 2008 Til foreningens medlemmer. Hermed fremsendes referat fra generalforsamlingen den 29. april 2008. Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig således: Formand Bjarne Hansen 46789195

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 3. februar 2014 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 3. februar 2014 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 3. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING FOR 2014

BESTYRELSENS BERETNING FOR 2014 Odder Antenneforening, Generalforsamling onsdag den 4. marts 2015 1 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2014 2014 har været endnu et travlt år for Odder Antenneforening. Det har været et år, hvor bestyrelsen har

Læs mere

Generalforsamling Tune Kabelnet 2006

Generalforsamling Tune Kabelnet 2006 TUNE KABELNET GENERALFORSAMLING 30. MARTS 2006 Side 1 af 16 Generalforsamling Tune Kabelnet 2006 Følgende skrivelse er en forkortet version af udskriften fra båndoptagelserne fra Tune Kabelnets Generalforsamling,

Læs mere

Anders Andersen bød velkommen og foreslog på bestyrelsens vegne Keld Albrechtsen som dirigent.

Anders Andersen bød velkommen og foreslog på bestyrelsens vegne Keld Albrechtsen som dirigent. Antenneforeningen Aarhus Ordinær generalforsamling Tid: tirsdag, 27. maj 2014 Sted: Hotel Scandic Vest, Rytoften 3, 8210 Aarhus Deltagere: ca. 35 deltagere (5.267 stemmer) samt personale fra Stofa Anders

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 05. marts 2013 i Midtfyns Fritidscenter.

Referat fra generalforsamlingen 05. marts 2013 i Midtfyns Fritidscenter. Referat fra generalforsamlingen 05. marts 2013 i Midtfyns Fritidscenter. Samtlige bestyrelsesmedlemmer deltog Offentlig godkendt revisor, Erling Korsgaard, deltog I generalforsamling deltog 32 (2012: 32)

Læs mere

Punkt 2. Formandens beretning. Afholdt 23. februar, 2015 i Munkebo Forsamlingshus

Punkt 2. Formandens beretning. Afholdt 23. februar, 2015 i Munkebo Forsamlingshus Afholdt 23. februar, 2015 i Munkebo Forsamlingshus 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Foreningens reviderede regnskab 4. Indkomne forslag 5. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter 6.

Læs mere

Medlemsinformation Marts 2006 indeholder

Medlemsinformation Marts 2006 indeholder Medlemsinformation Marts 2006 indeholder Indkaldelse og dagsorden til generalforsamling Budgetspecifikation: Programafgifter i 2006. Budgetspecifikation: Honorarer og forsikring i 2006. Revideret regnskab

Læs mere

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug torsdag den 27. maj 2010 kl. 19.00 i Uddannelsecentret, Schacksgade 39, Odense C. Dagsorden.

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug torsdag den 27. maj 2010 kl. 19.00 i Uddannelsecentret, Schacksgade 39, Odense C. Dagsorden. Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug torsdag den 27. maj 2010 kl. 19.00 i Uddannelsecentret, Schacksgade 39, Odense C. Dagsorden. 1. Valg af dirigent Til dirigent foreslog bestyrelsen laugets forretningsfører

Læs mere

Årets beretning. Velkomst. Opsummering. Konstituering. Årets gang. Økonomi. Programudbud. Fremtid. Afslutning

Årets beretning. Velkomst. Opsummering. Konstituering. Årets gang. Økonomi. Programudbud. Fremtid. Afslutning Årets beretning Velkomst Opsummering Konstituering Årets gang Økonomi Programudbud Fremtid Afslutning Velkomst Endnu engang står jeg her, og kan byde Jer velkommen til en Generalforsamling. Det sidste

Læs mere

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2013:

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2013: Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen. Dato: Tirsdag den 25. februar 2014, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningen i det forgangne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningen i det forgangne år Antal stemmesedler udleveret: 82. Formand Bernt Freiberg byder velkommen til Tune Kabelnet generalforsamling 2004. 1. Valg af dirigent Frede Kruse-Christiansen bliver valgt som dirigent. Iflg. 5 af vedtægterne

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

Svendborg Vest Antenneforening

Svendborg Vest Antenneforening Svendborg Vest Antenneforening Referat fra generalforsamling d. 24.03.2014 afholdt i SG-huset. Formanden Kim Hybel bød velkommen til de 22 fremmødte medlemmer (excl bestyrelsen) og Tom Andersen fra Stofa.

Læs mere

Middelfart Antenneforening

Middelfart Antenneforening Middelfart Antenneforening Referat fra generalforsamlingen mandag den 9. marts 2015 kl. 19.00 i Middelfartsalen på Kulturøen, 5500 Middelfart. Dagsorden iflg. 5 i vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Godkendelse

Læs mere

Glenten. RefeRat VIND EN IPAD2! GENERALFORSAMLING. side 10. Nyttig INFORmaTION fra din forening - Glentevejs antennelaug SIDE 24

Glenten. RefeRat VIND EN IPAD2! GENERALFORSAMLING. side 10. Nyttig INFORmaTION fra din forening - Glentevejs antennelaug SIDE 24 Glenten NR. 01 - marts 2012 INFORmaTION fra din Nyttig INFORmaTION fra din forening - Glentevejs antennelaug» RefeRat GENERALFORSAMLING den 16. FEbRuaR 2012 afholdtes ORdINÆR GENERalFORSamlING I GlENTEVEjS

Læs mere

MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE SIDE

MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE SIDE MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE SIDE 20 Niels-Jørgen Trælle FORMAND Mail: formand@ka-net.dk Henning B. Obsen KASSERER Mail: hbo.kalundborg@danrevi.dk Mogens Houmølle Rørby Jørn Almdal sekretær, Kalundborg

Læs mere

EBELTOFT ANTENNEFORENING 2014

EBELTOFT ANTENNEFORENING 2014 EBELTOFT ANTENNEFORENING 2014 Et af de spørgsmål, der er blevet stillet oftest til bestyrelsen for antenneforeningen i det forløbne år er: Eksisterer foreningen stadig og er der overhovedet nogen mening

Læs mere

Referat af Jyllinge Kabel-TV Forenings ordinære generalforsamling afholdt den 23. april 2015 kl. 19:00.

Referat af Jyllinge Kabel-TV Forenings ordinære generalforsamling afholdt den 23. april 2015 kl. 19:00. Referat af Jyllinge Kabel-TV Forenings ordinære generalforsamling afholdt den 23. april 2015 kl. 19:00. Generalforsamling blev afholdt på Hotel Søfryd i henhold til den udsendte dagsorden af 28.3.2015,

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Beretning for året 2015

Faaborg Vest Antenneforening. Beretning for året 2015 Indledning Antenneforeningen har ved årsskiftet i alt 984 medlemmer, hvilket er et fald på 3 medlemmer i forhold til år 2012. Vi udbyder p.t. 3 tv-pakker og antallet fordeler sig på 293 stk. med grundpakke,

Læs mere