Nyhedsbrev Marts 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev Marts 2015"

Transkript

1 Nyhedsbrev Marts 2015 Analog og digital TV Hurtig og billig bredbånd Telefoni Digital nabohjælp Bladet er omdelt omkring weekenden marts Foreningens ordinære generalforsamling afholdes torsdag den 16. april 2015 kl i Greve Borgerhus, Greveager 9 Dagsorden m.v. se inde i bladet. OBS: Denne side bedes medbragt til generalforsamlingen ved evt. uddeling af stemmesedler mv. - Et medlem kan ved skriftlig fuldmagt afgive stemme for et og kun et andet medlem. INTERNET Kan bestilles nu 40/10 MB Med TV 129 kr. Uden TV 199 kr. 60/20 MB Med TV 189 kr. Uden TV 259 kr. 80/30 MB Med TV 249 kr. Uden TV 319 kr. 100/40 MB Med TV 309 kr. Uden TV 379 kr. FRIT VALG TV Forventes indført i 2. kvartal mere information kommer løbende på hjemmesiden

2 Bestyrelsen for Eriksminde Antenneforening Formand Kai Nielsen, Højager 12, 2670 Greve, tlf / mail: Næstformand Svend Nielsen, Belsager 95, 2670 Greve, tlf mail: Kasserer (kontingent, opkrævning, regnskab) Lene Sørensen, Bondager 8, 2670 Greve, tlf mail: Sekretær Henrik P. Hobel, Knoldager 13, 2670 Greve, tlf mail: Bestyrelsesmedlem Helle Holm, Stolpeager 9, 2670 Greve, tlf mail: Bestyrelsesmedlem Kim Mortensen, Stolpeager 7, 2670 Greve, tlf mail: Bestyrelsesmedlem Kim Zillmer, Krogager 51, 2670 Greve, tlf mail: Telelefonnumre og åbningstider for teknikere og supportere (klip ud og gem) Fejl på TV/kabelnet - Tlf Alle ugens dage mellem kl når der er nedbrud i større områder. Support på bredbånd - Tlf Telefonsupport og evt. onlinesupport Mandag - fredag mellem kl og OBS: Fejl eller ændringer hjemme hos eller på enkelte tv-kanaler klares i alm. arbejdstid mandag fredag. Support på telefoni (Evercall) - Tlf Mandag torsdag kl og kl samt fredag mellem 9.00 og Lokale PC-supportere På foreningens hjemmeside under bredbånd er der information om lokale supportere som kan hjælpe med opgaver, f.eks. opsætning af mail, flytning til ny pc'er osv.

3 Dagsorden for den ordinære generalforsamling torsdag den 16. april 2015 kl på Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed. Se den korte skriftlige beretning, der suppleres med en mundtlig beretning på generalforsamlingen. 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2014 til godkendelse. Generalforsamlingen godkendte i 2007 aftale om en kassekredit på kr. Kassekreditten er aktiveret i sommeren 2008 og igen i sommeren 2012, men der har ikke været større anvendelse af den. Den nedskrives med kr. halvårligt. Foreningen har indgået leasingaftale på 36 mndr. vedr. udstyr til Internet mv. i december Forslag fra bestyrelsen: 4.1. Budget for 2015 og kontingent for Bestyrelsen indstiller, at det udsendte budget for 2015 og nedenstående kontingent godkendes. TV Pakke 1 Pakke 2 Pakke 3 Pr. 134,- kr. 328,- kr. 499,- kr. måned Pr. måned 40/10 60/20 80/30 100/40 Internet med TV 129,- kr. 189,- kr. 249,- kr. 309,- kr. Internet uden TV 199,- kr. 259,- kr. 319,- kr. 379,- kr. 4.2 Bestyrelseshonorar - uændret Bestyrelseshonorarer Formand Kasserer Sekretær I alt kr. INFO-kanalen nedlagt hvorfor der ikke er honorar til opdatering af denne Bestyrelsen indstiller med udgangspunkt i udgifterne (jfr. regnskabet 2014) til udbedring af kabelbrud og lign., at bidrag til kabel-/fiberfonden fastsættes til i alt 50 kr. pr. måned. NB: Entreprenører som laver skader på kabler mv. betaler for reparation af den forvoldte skade. 4.3 Bestyrelsen foreslår at vedtægternes 1 ændres således: Foreningens navn er Eriksminde Medienet. Foreningen anvender også navnet Eriksminde Antenneforening. 5. Forslag fra medlemmerne:

4 5.1. Med udgangspunkt i henvendelser fra medlemmer om TV2 Sport's placering i Pakke 3 ønsker bestyrelse at generalforsamlingen drøfter om det var en rimelig placering eller kanalen i stedet skulle være placeret i Pakke Valg af medlemmer til bestyrelsen 6.1. Valg af formand. Kai Nielsen er på valg. Kai Nielsen er villig til genvalg Valg af bestyrelsesmedlemmer. Helle Holm, Kim Zillmer er på valg. Begge er villige til genvalg. 7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. Nuværende er Arne Alslund og Morten Jensen 8. Valg af 2 revisorer. Nuværende er Jens Holm og Aktiv Revision og Rådgivning ApS, Reg. Revisor. samt 2 revisorsuppleanter. Nuværende er Nilsotto Pedersen og bestyrelsen har fuldmagt til at finde suppleant for Statsaut./ Reg. Revisor. 9. Eventuelt Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling torsdag den 16. april 2015 ca. kl (umiddelbart efter afslutningen på den ordinære generalforsamling) på Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Det forventes ikke at der møder medlemmer nok op til at vedtage vedtægtsændringerne på den ordinære generalforsamling. Derfor indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling i umiddelbar forlængelse af den ordinære generalforsamling. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen foreslår at vedtægternes 1 ændres således: Foreningens navn er Eriksminde Medienet. Foreningen anvender også navnet Eriksminde Antenneforening. 3. Eventuelt Skriftlig beretning 2014 var året hvor vi overgik til alene at sende digitale TV signaler i Eriksminde. Generalforsamlingen i 2013 var med på tanken. Som bestyrelsen har oplevet det gav det ikke større problemer for medlemmerne. Enkelte var dog ude at se på en boks og/eller nye tv.

5 2014 var også året hvor foreningen indgik i et indkøbs- og teknisk samarbejde med en række andre antenneforeninger i foreningen ASOMNET. Det betyder vi får TV og radiosignaler via fiber fra den fælles hovedstation. Der var nogle indkøringsproblemer, men de fleste blev løst rimelig hurtigt, og der har været en stabil drift siden. Som bestyrelsen har opfattet det skyldes det nok, at vi var den første forening på et nyt landsdækkende fiberkredsløb specielt til TV - signaler. De moderne fladskærme giver et fantastisk flot billede, men de kan godt give lidt udfordringer, f.eks. har der været enkelte som ikke ville vise enkelte TV kanaler, men det var forskellige TV kanaler de ikke ville vise. Normalt skal land = Danmark, men realiteterne var, at enkelte ville kun vise alle TV kanaler hvis land = Tyskland. Importøren og forretninger kunne desværre ikke hjælpe, men heldigvis var der medlemmer i foreningen som havde erfaring de kunne give videre. TV Øst gav anledning til mange henvendelser, og den vil også i femtiden pixelere ind imellem. Vi skal hente signalet fra Jyderup-senderen gennem luften. Det betyder signalet kan blive generet af forskellige støjkilder undervejs var året hvor vi kunne begynde at skimte en løsning med et friere valg. Maskinel og programmel kunne skimtes i det fjerne, og i skrivende stund er planlægningen og implementeringen i gang. TV Pakke 1 forventes at være grundlaget for at kunne vælge at supplere med enkeltkanaler og mindre pakker. De nuværende 3 pakker fortsætter, dog kan indholdet ændre sig. Internetdelen har været i en positiv udvikling gennem året. Mange medlemmer benyttede sig af tilbuddene med udskiftning til nye kabelmodemer. Langt over halvdelen af medlemmerne bruger foreningens Internet. Sidst på året blev der brugt tid til at foreningen kan tilbyde højere hastigheder, og vi kan prale af at vi nu kan matche regeringens mal om at medlemmerne kan få hastigheder på op til 100 MB, og vel og mærke til en god pris.. Et godt tilbud sidst på året gjorde foreningen kunne udvide kapaciteten betydelig, og det har resulteret i der nu tilbydes flere hastigheder. Endvidere betød det også foreningen kunne optimere brugen af kabelnettet så evt. problemer på en kabelstrækning vil genere færre. Desværre var der også et par kortere afbrud pga. strømsvigt udefra. Indtil nu har TV pakke 1 været en forudsætning for at få Internet fra foreningen. Det bliver nu ændret således der kan købes Internet uden TV. Derfor bliver Internet uden TV dyrere end når der også leveres TV, men det er stadigvæk gode Internetpriser. Foreningen har i længere tid - nærmere bestemt de seneste 3-4 år - haft fokus på kvaliteten i kabelnettet. Der er brugt ressourcer på reparation hhv. udskiftning af dårlige kabler og komponenter i nettet. DONGs nedgravning af el-kabler har gjort mere ondt på kablerne end vi nok havde forestillet os på det tidspunkt. Problemet var jo de hurtigt blev dækket til igen, og så kommer problemerne en efter en. Nu hvor vandledninger renoveres har der naturligvis været fokus på hvad der kan komme af udfordringer i den anledning. Foreningen har stillet skarpere krav til entreprenørerne. I starten havde vi også kontakt til FDA og FDAs repræsentant i LER (den organisation som står bag Ledningsejerregistret) med henblik på at være helt opdateret til situationen. Efter den første sag, hvor der blev kommunikeret med store bogstaver, er samarbejdet med entreprenører kørt fornuftigt synes vi. Tak til medlemmerne for at være hurtige til at melde når der sker udfald af signaler ved gravearbejder i området. Foreningen fik varslet en % stigning på anlægsforsikringen. Gennem at involvere FDA og få snakket sammen med andre foreninger blev der stablet et alternativ tilbud på benene. Vi har accepteret tilbuddet fra andet selskab med en besparelse på ca. 20% i forhold til sidste år. Foreningen har ligeledes bestyrelsesansvars- og ledelsesforsikring via FDA.

6 Det er vigtigt at der er installeret up-to-date datafilter (DVU 4.1) eller tilsvarende i husets antenneinstallation. Kontakt evt. GE Teknik på tlf hvis du er i tvivl. Cisco 3925/28/40 kan købes gennem foreningen for 695 kr. eller 60 kr. månedlig i 12 måneder. Bestilling sker hos foreningens formand.

7

8

9

10

11

12

Medlemsinformation Juni 2014

Medlemsinformation Juni 2014 Medlemsinformation Juni 2014 ERIKSMINDE MEDIENET KABEL TV - BREDBÅND - TELEFONI - ALARMSYSTEM Digital TV Hurtig og billig bredbånd Telefoni Digital nabohjælp Velkommen til Eriksminde Foreningen byder velkommen

Læs mere

Eriksminde Antenneforening

Eriksminde Antenneforening Eriksminde Antenneforening Digitalt og analogt TV Hurtig og billig bredbånd IP-telefoni Digital nabohjælp Denne medlemsinformation er udsendt til alle husstande i Eriksminde. Der kan findes mere information

Læs mere

Medlemsinformation Marts 2006 indeholder

Medlemsinformation Marts 2006 indeholder Medlemsinformation Marts 2006 indeholder Indkaldelse og dagsorden til generalforsamling Budgetspecifikation: Programafgifter i 2006. Budgetspecifikation: Honorarer og forsikring i 2006. Revideret regnskab

Læs mere

Medlemsinformation Marts 2004 indeholder

Medlemsinformation Marts 2004 indeholder Medlemsinformation Marts 2004 indeholder Indkaldelse til generalforsamling den 14. april 2004 kl. 19.30 Detailspecifikationer vedr. budget 2004 De seneste ændringer på anlægget Generel information om foreningens

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningen i det forgangne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningen i det forgangne år Antal stemmesedler udleveret: 82. Formand Bernt Freiberg byder velkommen til Tune Kabelnet generalforsamling 2004. 1. Valg af dirigent Frede Kruse-Christiansen bliver valgt som dirigent. Iflg. 5 af vedtægterne

Læs mere

Medlemsinformation Marts 2007

Medlemsinformation Marts 2007 Medlemsinformation Marts 2007 Indeholder bl.a.: Indkaldelse til generalforsamling 16. april Revideret regnskab for 2006 Budgetforslag for 2007 Resultatet af vejledende brugerafstemning Forslag til ændring

Læs mere

Referat af Jyllinge Kabel-TV Forenings ordinære generalforsamling afholdt den 23. april 2015 kl. 19:00.

Referat af Jyllinge Kabel-TV Forenings ordinære generalforsamling afholdt den 23. april 2015 kl. 19:00. Referat af Jyllinge Kabel-TV Forenings ordinære generalforsamling afholdt den 23. april 2015 kl. 19:00. Generalforsamling blev afholdt på Hotel Søfryd i henhold til den udsendte dagsorden af 28.3.2015,

Læs mere

Fredensborg Søparks Antenneforening www.fsanet.dk mit.fsanet.dk

Fredensborg Søparks Antenneforening www.fsanet.dk mit.fsanet.dk Fredensborg Søparks Antenneforening indkalder til ordinær generalforsamling onsdag den 30.4.2014 kl. 19.30 i Fredensborghusene, Bakkedraget 43, 3480 Fredensborg. Tlf. 4848 3202 (tidligere annonceret til

Læs mere

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700 9. Maj 2008 Til foreningens medlemmer. Hermed fremsendes referat fra generalforsamlingen den 29. april 2008. Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig således: Formand Bjarne Hansen 46789195

Læs mere

Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015

Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015 Side 1 af 7 Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015 Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter indstilling fra bestyrelsen blev Lars P. Henriksen valgt som

Læs mere

Bestyrelsens beretning vedrørende 2012 til generalforsamlingen i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening den 19. marts 2013

Bestyrelsens beretning vedrørende 2012 til generalforsamlingen i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening den 19. marts 2013 Bestyrelsens beretning vedrørende 2012 til generalforsamlingen i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening den 19. marts 2013 Bestyrelsen har udarbejdet en beretning over det forgangne års arbejde. Vi vil også

Læs mere

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2012:

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2012: Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen. Dato: Onsdag den 27. februar 2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

Antenneforeningen Ølstykke Vest

Antenneforeningen Ølstykke Vest Referat fra den ordinær generalforsamling afholdt på Ølstykke bibliotek den 20. februar 2014 kl. 19.00 Formand Herman Ransborg bød velkommen og åbnede generalforsamlingen. Præsentation af bestyrelsen Kasandra

Læs mere

Antennelauget FLIMMER

Antennelauget FLIMMER Antennelauget FLIMMER Referat fra generalforsamling Torsdag den 31. marts 2005 kl. 19.00 i storrum 1A på Havdrup skole. Dagsorden: 1 Valg af dirigent. 2 Beretning om antennelavets virksomhed (bilag vedlagt).

Læs mere

Generalforsamling Tune Kabelnet 2006

Generalforsamling Tune Kabelnet 2006 TUNE KABELNET GENERALFORSAMLING 30. MARTS 2006 Side 1 af 16 Generalforsamling Tune Kabelnet 2006 Følgende skrivelse er en forkortet version af udskriften fra båndoptagelserne fra Tune Kabelnets Generalforsamling,

Læs mere

Der afholdes ordinær generalforsamling mandag den 25. februar 2013 kl. 19.00 i Svinninge forsamlingshus. Dagsorden ifølge vedtægterne.

Der afholdes ordinær generalforsamling mandag den 25. februar 2013 kl. 19.00 i Svinninge forsamlingshus. Dagsorden ifølge vedtægterne. Svinninge Antenneforening Ekstrabetaling. 29-01-2013. Nogle medlemmer har modtaget et girokort med regulering af priser for 2012. Dette skyldes at pakkevalget pr. 1/9 2012 ikke blev regulert dengang. Da

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING FOR 2014

BESTYRELSENS BERETNING FOR 2014 Odder Antenneforening, Generalforsamling onsdag den 4. marts 2015 1 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2014 2014 har været endnu et travlt år for Odder Antenneforening. Det har været et år, hvor bestyrelsen har

Læs mere

Der var fremmødt medlemmer fra 57 husstande plus 7 fuldmagter, altså i alt 64 stemmeberettigede.

Der var fremmødt medlemmer fra 57 husstande plus 7 fuldmagter, altså i alt 64 stemmeberettigede. Generalforsamling Afholdt torsdag 30. april 2015 i Tune Menighedscenter Der var fremmødt medlemmer fra 57 husstande plus 7 fuldmagter, altså i alt 64 stemmeberettigede. Formand Bernt Freiberg bød de fremmødte

Læs mere

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø Formanden Steen Sønderup bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling, den 20. februar 2014. I Bramdrupdam Hallerne

Referat af ordinær generalforsamling, den 20. februar 2014. I Bramdrupdam Hallerne Antenneforeningen Bramdrup Øst. Referat af ordinær generalforsamling, den 20. februar 2014. I Bramdrupdam Hallerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i år

Læs mere

Ordinære Generalforsamling 2012 Antennelaug 78 Øst

Ordinære Generalforsamling 2012 Antennelaug 78 Øst Ordinære Generalforsamling 2012 Antennelaug 78 Øst Afholdt den 27. februar, 2012 i Munkebo Forsamlingshus Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Foreningens reviderede regnskab 4. Indkomne

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE SIDE

MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE SIDE MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE SIDE 20 Niels-Jørgen Trælle FORMAND Mail: formand@ka-net.dk Henning B. Obsen KASSERER Mail: hbo.kalundborg@danrevi.dk Mogens Houmølle Rørby Jørn Almdal sekretær, Kalundborg

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Bestyrelsens beretning vedr. 2014 Generalforsamling i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening tirsdag den 17. marts 2015

Bestyrelsens beretning vedr. 2014 Generalforsamling i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening tirsdag den 17. marts 2015 Bestyrelsens beretning vedr. 2014 Generalforsamling i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening tirsdag den 17. marts 2015 Vi har i bestyrelsen udarbejdet en beretning over det forgangne års arbejde. Vi vil også

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 2. februar 2011 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Referat af budgetgeneralforsamling november 2006

Referat af budgetgeneralforsamling november 2006 Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum www.frugtvangen.dk bolignet@frugtvangen.dk Referat af budgetgeneralforsamling november 2006 År, 2006, den 22.november kl. 19.55 afholdes budgetgeneralforsamling i Bolignet

Læs mere

Tirsdag d. 14. april 2015. klokken 19,00

Tirsdag d. 14. april 2015. klokken 19,00 INDKALDELSE: Taastrup marts 2015 GRUNDEJERFORENINGEN EGEPARKEN ØST indkalder til ordinær generalforsamling Tirsdag d. 14. april 2015. klokken 19,00 Kulturcentret, Poppel Allé 12 Lokale 4 DAGSORDEN 1. Valg

Læs mere