Refleks2010 SKAB FORANDRING I DIN ORGANISATION

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Refleks2010 SKAB FORANDRING I DIN ORGANISATION"

Transkript

1 Refleks2010 SKAB FORANDRING I DIN ORGANISATION ET KVALITETSTILBUD TIL DIG DER ØNSKER AT SKABE FORANDRING! REFLEKS2010 LØRDAG DEN 25. TIL SØNDAG DEN 26. SEPTEMBER 2010

2 Refleks2010 Refleks2010 VELKOMMEN I weekenden den september inviterer DUF til et nyt uddannelsesarrangement Refl eks2010. Under overskriften Skab forandring i din organisation tilbyder vi fi re uddannelser, der giver dig strategiske værktøjer og viden, der rykker. Refl eks2010 er for dig, der ønsker at skabe bæredygtige forandringer i din organisation. På Refl eks2010 kan du melde dig på én af i alt fi re forskellige uddannelser: Projektnavigation Fra strategi til virkelighed Strategisk ledelse Visioner og redskaber til strategisk styring i frivillige organisationer Udviklingsstrateg for foreningsvilkår Skab rammer for samarbejde og indfl ydelse i den lokale virkelighed Udnyt potentialet: Etnisk mangfoldighed i organisationen Strategier, der engagerer unge nydanskere i det mangfoldige foreningsliv På tværs af uddannelserne får du mulighed for aktivt at dele viden og erfaringer med andre deltagere og for at deltage i nye interessefællesskaber, der kan støtte op om den fortsatte udvikling af vores foreningsliv. Skab forandring i din organisation Jeg er stolt over at kunne byde alle DUFs medlemmer velkomne til et nyt, ambitiøst uddannelsesarrangement. Det er mit ønske for Refl eks2010, at vi sammen kan sætte baren endnu højere for, hvad vi som foreningsliv er i stand til. Læs mere om uddannelsernes målgruppe, indhold og udbytte i denne folder, inden du tilmelder dig! Jeg glæder mig til at se jer. Med venlig hilsen Kåre Månsson, Generalsekretær, Dansk Ungdoms Fællesråd

3 PROJEKTNAVIGATION Fra strategi til virkelighed Vil du skabe ejerskab for din organisations projekter og involvere dygtige frivillige i projektarbejdet? På uddannelsen i projektnavigation får du teoretisk og faglig viden til at kunne udvikle projekter i din organisation og til at forankre projektet i organisationens strategi. BLIV KLOGERE PÅ Hvordan du fra et strategisk niveau, skaber et projekt, der giver ejerskab og engagement hos de frivillige. Linjen giver dig faglig viden, der gennem refl eksion og aktiv deltagelse, holdes op mod deltagernes udfordringer og erfaringer i forhold til strategisk projektledelse. Der lægges vægt på, at deltagerne efter endt uddannelse kan omsætte undervisningen til konkrete handlinger i deres egen organisation. Uddannelsen indeholder følgende emner: Klassisk og kaordisk projektledelse En gennemgang af forskellige projektmetoder Strategi og implementering Hvordan implementerer du et strategisk projekt i en frivillig organisation? Herunder ses der på faldgruber og udfordringer Konkrete redskaber til projektets faser Kompetenceafklaring, sumo-analyse, stakeholder-analyse, behovsanalyse etc. Kommunikation og projektledelse Hvordan sikres der kommunikation med alle projektets målgrupper, således at der skabes ejerskab og tillid Projektlederens rolle Roller og agendaer i strategisk projektledelse. Uddannelsen faciliteres af Gry Guldberg, der har mange års erfaring med praktisk projektledelse og er uddannet i projektledelse og anerkendende evaluering hos Attractor. Derudover har hun været rektor på Kaospiloterne i Malmø. Nu arbejder hun som selvstændig organisationskonsulent. MÅLGRUPPE Du har konkret erfaring med at arbejde i projekter og ønsker at være med til at udvikle kvalitet og faglige kompetencer, når I designer og udfører nye projekter i din organisation. 3

4 STRATEGISK LEDELSE Visioner og redskaber til strategisk styring i frivillige organisationer BLIV KLOGERE PÅ Hvad betyder det at arbejde strategisk? Hvordan lykkes en strategi? Hvordan kan vi implementere en strategi i alle organisationens led? Hvordan bliver vores visioner til virkelighed? Hvilke strategiske værktøjer kan hjælpe os på vej? Hvordan arbejder man strategisk i en frivillig organisation? På uddannelsen i strategisk ledelse bliver du hjulpet til at fi nde mulige svar på disse spørgsmål. Vi tager udgangspunkt i de visioner, mål og evt. strategier, I allerede anvender i din organisation, og du vil blive præsenteret for konkrete strategiværktøjer, som du kan sætte i spil efter weekenden. Der bliver lagt vægt på, at deltagerne klædes på til at udarbejde og implementere strategier i deres egne organisationer. Uddannelsen indeholder følgende emner: Introduktion til det strategiske felt Præsentation af en strategimodel Strategianalyse Kortlægning af muligheder i deltagernes organisationer Strategimplementering Hvordan implementeres strategier i organisationer, der er baseret på unges frivillige arbejdskraft? Inspiration Hvordan kan der arbejdes med lokale og frivillige resurser som en kritisk faktor i strategiimplementering? For at du kan få mest muligt ud af weekenden, vil du på forhånd blive stillet en forberedelsesopgave. Forvent at bruge 1-2 timer på opgaven. Uddannelsen bliver faciliteret af PhD Frank Dybdal Lilleøre. Frank er til daglig afdelingsdirektør i HR & Kommunikation i Danske Bank og har arbejdet som konsulent, underviser og forfatter inden for kommunikation og ledelse i mere end 15 år. MÅLGRUPPE Du har en central rolle i din organisation enten som frivillig, bestyrelsesmedlem eller ansat. Du har ledelseserfaring og kender din organisations mål. Du ønsker at udvikle dine kompetencer, så du i fremtiden kan spille en rolle, når der skal skabes bæredygtige strategier i din organisation. 4

5 UDVIKLINGSSTRATEG FOR FORENINGSVILKÅR Skab rammer for samarbejde og indflydelse i den lokale virkelighed BLIV KLOGERE PÅ Strategiske overvejelser om, hvordan du understøtter udvikling og samarbejde mellem foreningsliv og kommuner. Vil du lære at lægge en strategi, der styrker det spændende lokale foreningslivs aktiviteter? Vil du rykke noget for foreningerne i kommuner, hvor stramme budgetter og fokus på output spiller en stadig større rolle? Uddannelsen giver dig indsigt i det administrative og politiske landskab, der er afgørende for de lokale foreningers adgang til projekttilskud, driftsmidler og lokaler. Du lærer at lægge strategier for, hvordan foreningerne gøres synlige, samarbejdende og opnår indfl ydelse i kommunerne. Og du får inspiration til helt nye og spændende samarbejdsformer mellem kommuner og foreninger. Uddannelsen indeholder følgende emner: Værktøjer til strategisk arbejde med foreningers vilkår Hvordan udvikler du din egen strategi, der sikrer gode vilkår for lokale foreninger? Strategiudvikling i foreningslivet Hvilke mål og hvilke midler giver et stærkere foreningsliv? Den kommunale virkelighed Hvordan prioriterer kommunerne den økonomiske støtte til foreningslivet? Ambitiøst perspektiv udefra Inspiration fra Malmø, hvor man har lavet omfattende samarbejdsprojekter mellem kommuner og foreningsliv Brugbare erfaringer Få overblik over DUFs arbejde med foreningsvilkår, og lær af de erfaringer, der løbende opsamles i værktøjskassen på duf.dk/forening. Uddannelsen vil blive faciliteret af projektmager Torben Stenstrup, der blandt andet står bag et spændende samarbejdsprojekt i Næstved Kommune og derudover er KFUM-spejder. Torben vil på uddannelsen sørge for at undervise i værktøjer, der kan bruges i arbejdet med foreningsvilkår, og holde disse op mod de strategiske overvejelser, som de øvrige undervisere bidrager med. Hvem er med: Torben Stenstrup; Selvstændig konsulent inden for strategisk projektudvikling, projektledelse og fundraising derudover er Torben gruppeleder hos KFUM-Spejderne Kai Raun; Kultur- og fritidschef i Allerød Kommune, samt formad for Fritidssamrådet i Danmark Thomas Hauger; Tidligere generalsekretær i DATS Landsforeningen for dramatisk virksomhed Thomas Olsen; Udviklingskonsulent i KFUM-spejderne Paraplyorganisationen Malmö Ideella Föreninger og Folkuniversitetet i Malmø Kristoffer Gjerding; Politisk konsulent i DUF, med ansvar for foreningsvilkår. MÅLGRUPPE Du arbejder for at udvikle det lokale foreningsliv og ønsker at blive i stand til at præge denne udvikling i din organisation. Du interesserer dig for at skabe udvikling på tværs af foreningerne i din kommune eller for at arbejde målrettet med lokale foreningers udvikling i din landsorganisation. 5

6 UDNYT POTENTIALET: ETNISK MANGFOLDIGHED I ORGANISATIONEN Strategier, der engagerer unge nydanskere i det mangfoldige foreningsliv BLIV KLOGERE PÅ Strategisk arbejde med etnisk mangfoldighed. Ledelsesmæssige gevinster ved mangfoldighed. Konkrete udfordringer og muligheder. Inklusion i foreningslivet. Alle taler om det, men hvordan gør man, og hvad er målet? Foreningslivet har meget at tilbyde nydanskere, og nydanskere har meget at tilbyde foreningslivet. Dette er efterhånden alment kendt, men hvordan får man konkret de to ender til at mødes? Med udgangspunkt i det strategiske arbejde med etnisk mangfoldighed og med inddragelse af konkrete erfaringer, vil vi se på, hvordan man sætter handling bag ordene. Uddannelsen indeholder følgende emner: Mangfoldighedsledelse Gør som Microsoft og McDonalds! Mangfoldighedsledelse i erhvervslivet. Hvad kan vi lære? Nytænkning af foreningslivet Hvordan ser fremtidens foreninger ud og hvilken indfl ydelse vil nydanskere og foreningsliv have på hinanden? Inspiration Fokus på foreningernes egne erfaringer. Få inspiration fra andre foreninger, der arbejder strategisk med etnisk mangfoldighed, og kom med dine egne input. Uddannelsen bliver faciliteret af politisk konsulent Michael Johnson, der til daglig er koordinator for Ny-Dansk Ungdomsråd. Der vil blive lagt stor vægt på aktiv deltagerinddragelse og inspirerende gæsteoplæg. Hvem er med: Torben Møller-Hansen; Direktør for Foreningen Nydansker Samira Ahmad; Formand for Ny-Dansk Ungdomsråd Michael Johnson; Politisk konsulent i DUF koordinator for Ny-Dansk Ungdomsråd. MÅLGRUPPE Du har en aktiv og central rolle i din organisation, enten som frivillig eller ansat, og har erfaring med at arbejde med integration. Du ønsker at arbejde med mangfoldighed og skabe forandringer i den måde, som din organisation arbejder med unge nydanskere på. 6

7 På tværs af de enkelte uddannelser ERFARINGSUDVEKSLING OG INTERESSEFÆLLESSKABER På Refl eks2010 får du mulighed for at dele viden og erfaringer på tværs af deltagere og på tværs af organisationer. Hvad er det, vi er virkelig stærke til, og hvordan kan andre tage noget af det med hjem som inspiration? Hvad er drivkraften i vores frivillige arbejde, og hvordan kan vi udvikle det potentiale, der ligger bag? På Refl eks2010 har vi gjort pauserne længere. Vi tilbyder et struktureret indhold mellem uddannelsesmodulerne, der giver mulighed for at møde hinanden på kryds og tværs. Deltagerne får mulighed for at opsøge de sammenhænge, der giver mest mening for at skabe bedst mulig udvikling hjemme i organisationen. På Refl eks2010 mødes deltagere, der er blandt foreningslivets mest kompetente resursepersoner. Det møde vil vi udnytte, så alle kan tage hjem fra weekenden med ny inspiration og mod til at skabe varige, positive forandringer i foreningslivet. HVAD ER STRATEGI? Projektnavigation Strategisk ledelse Udviklingsstrateg for foreningsvilkår Etnisk mangfoldighed i organisationen OPEN-SPACE FROKOST / SUCCESER FRA DIN ORGANISATION Projektnavigation Strategisk ledelse Udviklingsstrateg for foreningsvilkår Etnisk mangfoldighed i organisationen EXPLORER MIDDAG / BEDSTE LÆRINGSPOINTER Projektnavigation Strategisk ledelse Udviklingsstrateg for foreningsvilkår Etnisk mangfoldighed i organisationen INTERESSEFÆLLESSKABER / HVAD OPTAGER DIG MEST? 7

8 Refleks2010 Refleks2010 DATO Lørdag den 25. september til søndag den 26. september STED Holmen Arsenalvej 10, 1436 København K. TID Refl eks2010 starter lørdag kl med mulighed for tjek-in fra kl Arrangementet slutter søndag kl DUF Dansk Ungdoms Fællesråd Scherfi gsvej København Ø Telefon DUF er service- og interesseorganisation for landsdækkende børne- og ungdomsorganisationer i Danmark. Vi arbejder for at udvikle og forbedre rammerne for det frivillige foreningsliv og for at sætte børn og unges vilkår på den politiske dagsorden både nationalt og internationalt. Ansvarshavende redaktør: Generalsekretær Kåre Månsson Redaktion: Peter Lentz Fotos: Mikal Schlosser, Anna G. Jensen, Nikolai Linares og Noman Malik Layout: Anne-Mette Thomsen grafi liokus.dk TILMELDING Tilmeldingen sker via eks. Sidste frist for tilmelding er fredag den 10. september. Hver af uddannelserne kan rumme ca. 20 deltagere. De enkelte uddannelser kan godt rumme fl ere deltagere fra samme organisation, men i tilfælde af overbooking vil vi prioritere de første to tilmeldte fra de enkelte organisationer. DELTAGERBETALING Prisen indeholder fuld forplejning, dog ikke drikkevarer lørdag aften. Kommer du fra Sjælland, er prisen: kr. 950,-. Prisen for alle andre er: kr. 650,-. Tilmeldingen er bindende. Der betales med betalingskort ved tilmeldingen. NB Der ydes ikke rejserefusion. OVERNATNING Hvis du kommer langvejs fra, er der mulighed for at overnatte på Holmen. Hvis du ønsker overnatning, skal du notere det ved tilmeldingen. TRANSPORT TIL HOLMEN Bus: Fra Københavns Hovedbanegård skal du tage bus 66 i retning mod Operaen. Den afgår fem gange i timen, og det tager ca. et kvarter at nå til Holmen. Metro: Fra Christianshavns Station er der ca. 15 minutters gang. Kortet viser et udsnit af Christianshavn og den del af Holmen, der hedder Arsenaløen. M Kgs. Nytorv Metro Børsgade Niels Juels Gade Torvegade M Christianshavn Metro Amager Boulevard Prinsessegade skab forandring i din organisation Arsenalvej Vermlandsgade Galionsvej Refshalevej Amagerbrogade

Refleks2011. kompetencer der rykker

Refleks2011. kompetencer der rykker Refleks2011 kompetencer der rykker Et kvalitetstilbud til dig der ønsker kompetencer der rykker! Refleks2011 lørdag den 10. september til søndag den 11. september 2011 Refleks2011 Refleks2011 velkommen

Læs mere

Refleks2014 UDDANNELSESWEEKEND

Refleks2014 UDDANNELSESWEEKEND Refleks2014 UDDANNELSESWEEKEND PROJEKTLEDELSE, KONFLIKTLØSNING, LEDELSE AF FRIVILLIGE, FACILITERING AF KREATIVE PROCESSER, STRATEGI I FRIVILLIGE ORGANISATIONER LØRDAG DEN 13. SEPTEMBER TIL SØNDAG DEN 14.

Læs mere

refleks 2015 Uddannelsesweekend

refleks 2015 Uddannelsesweekend refleks 2015 Uddannelsesweekend En weekend med fem vinkler på ledelse af frivillige i DUFs medlemsorganisationer. Lørdag den 12. september til søndag den 13. september 2015 i Haslev. refleks2015 velkommen

Læs mere

uddannelser, netværk, seminarer og fyraftensmøder

uddannelser, netværk, seminarer og fyraftensmøder uddannelser, netværk, seminarer og fyraftensmøder kursuskatalog, 1. halvår 2014 indhold foto: mikal schlosser 4 uddannelser foto: mikal schlosser 8 NETVÆRK foto: mikal schlosser 11 RÅDGIVNING foto: peter

Læs mere

uddannelser, netværk, seminarer og fyraftensmøder

uddannelser, netværk, seminarer og fyraftensmøder uddannelser, netværk, seminarer og fyraftensmøder kursuskatalog, 1. halvår 2015 Indholdsfortegnelse foto: christer holte foto: christer holte 12 18 foto: christer holte 4 4 Uddannelser DUFs uddannelser

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

Kursuskatalog forår 2013

Kursuskatalog forår 2013 Kursuskatalog forår 2013 Kurser og netværk for dig, der skal udvikle og forbedre det frivillige arbejde i din forening Foreningshøjskolen & Foreningsfundamentet Indhold kursuskatalog forår 2013 Kurser

Læs mere

guide til ungdomslederudvekslinger

guide til ungdomslederudvekslinger guide til ungdomslederudvekslinger guide til ungdomslederudvekslinger En guide med gode råd og krav til ungdomslederudvekslinger under DUFs Projektpulje og MENA Pulje Om DUF Hvad er DUF? DUF Dansk Ungdoms

Læs mere

MEDLEMSKAB ELEVRÅD AKTIVITETER MATERIALE KURSER & TIL KOMMUNER 14 / 15

MEDLEMSKAB ELEVRÅD AKTIVITETER MATERIALE KURSER & TIL KOMMUNER 14 / 15 MEDLEMSKAB ELEVRÅD 14 / 15 Danske Skoleelever, DSE, er en organisation for og af elever. Organisationen har primært fokus på elevrådsarbejde og uddannelsespolitik og arbejder på at sikre det gode skoleliv

Læs mere

DELTAG I NYE MÅL 2015

DELTAG I NYE MÅL 2015 INVITATION TIL OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER DELTAG I NYE MÅL 2015 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER 1 INDHOLD 1. PROJEKTET KORT...4 2. HVEM HAR DELTAGET FØR?...4 3. BJERG K...6 4. HVAD FÅR DU UD

Læs mere

Internationale projekter og partnerskaber

Internationale projekter og partnerskaber Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Om DUF Hvad er DUF? DUF

Læs mere

workshops konferencer

workshops konferencer seminarer 6 spørgsmål der sikrer processen workshops konferencer en del af Lære- og dialogforum i Norden INDHOLD 04/ Hvad er målet med dit arrangement? 06/ Hvem inviterer du hvem kommer? 08/ Hvordan skaber

Læs mere

PG MPG MPG MPG MPG MPG

PG MPG MPG MPG MPG MPG M M P P P M M Master of Public overnance den fleksible offentlige lederuddannelse WWW..AAU.DK P VI HAR FÅET LEDELSE PÅ DASORDNEN P P Min stedfortræder, Rasmus Kaag, har afsluttet en -uddannelse med et

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON PRAKTISKE OPLYSNINGER I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine tilbud af kurser, netværk og øvrige uddannelsesaktiviteter

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Til ungdomsråd i NAU, Kommunalvalget står for døren, og det betyder en unik mulighed til et ungdomsråd for at sætte de unges dagsorden. Mangler I et sted at være, vil I gerne

Læs mere

Frivillige unge. Sådan kan I rekruttere og fastholde unge, som ønsker at yde en frivillig indsats for ældre

Frivillige unge. Sådan kan I rekruttere og fastholde unge, som ønsker at yde en frivillig indsats for ældre AUGUST 2013 INDSATSMANUAL Frivillige unge Sådan kan I rekruttere og fastholde unge, som ønsker at yde en frivillig indsats for ældre En del af projektet: Solidaritet mellem generationer sæt ressourcerne

Læs mere

Kursuskatalog Enhedslistens medlemsuddannelser 2014

Kursuskatalog Enhedslistens medlemsuddannelser 2014 Kursuskatalog Enhedslistens medlemsuddannelser 2014 Kurser og træf i Enhedslisten Enhedslisten handler om at lære noget nyt. Vores parti vil skabe bevægelse, flytte holdninger og forandre samfundet i socialistisk

Læs mere

22.-24. NOVEMBER 2013 VILDBJERG SPORTS- OG KULTURCENTER. Forkælelse for ånd, krop og hjerne

22.-24. NOVEMBER 2013 VILDBJERG SPORTS- OG KULTURCENTER. Forkælelse for ånd, krop og hjerne 22.-24. NOVEMBER 2013 VILDBJERG SPORTS- OG KULTURCENTER Forkælelse for ånd, krop og hjerne Godt sammensat program, gode foredragsholdere og der var en rigtig god og hyggelig stemning. Deltager på KURSUS

Læs mere

EKSPEDITIONEN 2013-2015 - en rejseguide til nye og udfordrende eventyr

EKSPEDITIONEN 2013-2015 - en rejseguide til nye og udfordrende eventyr EKSPEDITIONEN 2013-2015 - en rejseguide til nye og udfordrende eventyr Tag med på Ekspeditionen Det er med både glæde og stolthed, at vi i dette katalog præsenterer Silkeborg Kommunes nye uddannelse i

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE Februar 2013 10. årgang Udsendes til knapt 5.900 Kære læser! Allerførst vil jeg gerne slå et slag for min nye undersøgelse om ledergruppen anno 2013. Jeg håber, at du også vil bruge

Læs mere

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3...

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 1 2 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger Vi vil som frivillige sociale foreninger gerne bidrage

Læs mere

FTF s fagpolitiske talentuddannelse 2014 / 2015 FTF s fagpolitiske talentuddannelse

FTF s fagpolitiske talentuddannelse 2014 / 2015 FTF s fagpolitiske talentuddannelse FTF s fagpolitiske talentuddannelse 2014 / 2015 FTF s fagpolitiske talentuddannelse En ny generation af faglige politikere, der kan og vil vise lederskab, skabe værdi for medlemmerne, udvikle fagbevægelsen

Læs mere

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE 2 BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Indledning BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Idrætsforeningerne skal favne bredt fra 6-årige begyndere og ambitiøse teenagere til voksne motionister og professionelle atleter.

Læs mere

Strategisk marketinguddannelse

Strategisk marketinguddannelse Strategisk marketinguddannelse - skab vækst og øget bundlinje Nyskabende strategisk marketinguddannelse inkl. teamseancer og individuel rådgivning MPETENCEUDVIKLING kst er virksomheders e kompetencer rked

Læs mere